PODNIKOVÁ EKONOMIKA 3. Cena cenných papírů

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "PODNIKOVÁ EKONOMIKA 3. Cena cenných papírů"

Transkript

1 Semárky, předášky, bakalářky, testy - ekoome, ace, účetctví, ačí trhy, maagemet, právo, hstore... PODNIKOVÁ EKONOMIKA 3. Cea ceých papírů Ceé papíry jsou jedím ze způsobů, jak podk může získat potřebý kaptál pro svou čost a další rozvoj. Na druhé straě může v případě volých prostředků vestovat do ceých papírů jých společostí. Je třeba zát proto mmálě dece a druhy ceých papírů, ale možost staoveí jejch hodoty. Akce Akce je ceý papír, s ímž jsou spojea práva akcoáře podílet se a řízeí společost. Akce mají pevě daou jmeovtou hodotu a přášejí promělvý důchod. S držeím akcí jsou spojea ejrůzější práva jako apř. podíl a majetku společost, podíl a zsku společost, právo a lkvdačí podíl, hlasovací, kotrolí ebo ormačí právo apod. Růzé druhy akcí poskytují svému vlastíku růzá práva. Částka, za ž společost vydává akce, se azývá emsí kurs. Nesmí být žší ež její jmeovtá hodota. Pokud je emsí kurs akcí vyšší ež jmeovtá hodota akcí, tvoří rozdíl mez emsím kursem a jmeovtou hodotou akcí emsí ážo. U akcí ugující jako dvdedové ceé papíry (equty), eí dvdedový výos předem zaruče, tz. když je společost zsková, maagemet může avrhout zadržeí zsku za účelem tvorby odů pro budoucí vestce. Cea, za kterou akc akupujeme, je vyjádřeím toho, jak s akc v daou chvíl ceí trh, respektve ostatí vestoř. Jejch představy o správé ceě se však mohou dametrálě lšt, a to dokoce v průběhu jedoho obchodího de. Cea akce je jakýms kompromsem mez oceěím toho, jak s společost vedla v mulost, v jakém stavu se achází v současost a jaké jsou její vyhlídky pro budoucost. Dvdedové dskotí modely (DDM) lze použít především u společostí ve áz dospělost (kdy je možé lépe progózovat ěkteré velčy). Vycházejí z předpokladu, že vtří hodota akce je současou hodotou veškerých budoucích příjmů z akce. kde H - časový horzot trváí vestce, P 0 - ákupí cea akce, P H - prodejí cea akce (po H letech), DPS - výše dvdedy v jedotlvých letech, r - míra výosu, požadovaá akcoářem. Pokud epředpokládáme růst rmy, můžeme hodotu kmeové akce vypočítat jako perpetutu: Pokud očekáváme růst dvdedy, potom se hodota akce vypočítá takto: g - očekávaá růstová míra dvded (do ekoeča) 1

2 Semárky, předášky, bakalářky, testy - ekoome, ace, účetctví, ačí trhy, maagemet, právo, hstore... Výplata dvded eí většou předem zaručea a může mít ormu peěží dvdedy, akcové dvdedy (akcoář získá ové akce zdarma č za zvýhoděou ceu) ebo majetkové dvdedy (apř. zdarma výrobky č služby souvsející s daou společostí). Akce mohou být vydáy: a) v lsté podobě (musí obsahovat číselé ozačeí a podps člea ebo čleů představestva) b) v zakhovaé podobě Akce musí obsahovat: a) rmu a sídlo společost b) jmeovtou hodotu c) ozačeí ormy akce, u akce a jméo rmu, ázev ebo jméo akcoáře d) výš základího kaptálu a počet akcí k datu emse akce (akce téže společost mohou mít růzou jmeovtou hodotu, součet jmeovtých hodot akcí odpovídá výš ZK) e) datum emse Děleí akcí: a) dle převodtelost: - a jméo (rma vede sezam akcoářů) převodtelá rubopsem a předáím + změa v sezamu - a majtele eomezeě převodtelá, právo má držtel b) dle prort: - akce kmeové (obyčejé) opravňující vlastíky účastt se valé hromady, pobírat důchod, využívat hlasovací právo; - prortí akce (předostí) - poskytující svým majtelům ěkterá výsadí práva, jako apř. pobírat zaručeou dvdedu. Tyto akce emají právo hlasovat a valé hromadě. c) ostatí: - zaměstaecké akce (zaměstac abývají akcí za zvýhoděých podmíek) - zlatá akce = zakladatelská akce (apř. 100hlasů obyčejé akce= 1 hlas zlaté) d) dle očekávaé výosost: - růstové akce (výosost akce roste rychlej ež ostatí ceé papíry, tím poroste jeho cea a vestorov přese kaptálový zsk) - výosové akce (kmeová akce, u íž se předpokládá, že ročě zajstí stálou dvdedu) oceňováí kmeové akce Výplata majtelům kmeových akcí přchází ve dvou podobách: - jako dvdedy - jak kaptálové zsky ebo ztráty Míra výosost akce a příští rok, tzv. očekávaý výo: DIV1 + P1 - P0 P0 běžá cea akce r = , P1 očekávaá cea a koc roku DIV1 očekávaá dvdeda a akc P0 2

3 Semárky, předášky, bakalářky, testy - ekoome, ace, účetctví, ačí trhy, maagemet, právo, hstore... Oceěí kmeové akce zákl. vzorec: DIV1 + P1 Cea (P0) = , 1 + r Toto je podmíka trží rovováhy: Pokud by cea byla vyšší ež P0 potom by akce abízela žší očekávaou míru výosost, která by byla žší ež ostatí stejě rzkové ceé papíry. Ivestoř by přesuul svůj kaptál do jých ceých papírů a teto proces by ceu této akce stlačl dolů. Pokud by cea byla žší, proces by byl opačý. Tz. všechy ceé papíry ze stejé třídy rzka jsou oceňováy tak, aby abízely stejý očekávaý výos. Obdobě vypočteme ceu příštího roku: DIV2 + P2 Cea (P1) = , 1 + r a P0 vyjádříme prostředctvím DIV1 a DIV2 1 1 DIV2 + P2 DIV1 DIV2 + P2 P0 = (DIV1 + P1) = ( ) = r 1 + r 1 + r 1 + r (1 + r) 2 Obecý vzorec pro ceu akce: DIV1 DIV2 DIVH + PH P0 = , 1 + r (1 + r) 2 (1 + r) H H. závěrečé období Když se H blíží k ekoeču, současá hodota kocové cey se blíží k ule, proto j můžeme pomout a deší ceu vyjádřt jako současou hodotu věčého proudu dvded. ºº DIVt P0 = E , Dskotuje tok dvded mírou výosost, t=1 (1 + r) t vyděláou a kaptálovém trhu z ceých papírů se srovatelým rzkem. Odhad míry kaptalzace: Pokud očekáváme, že dvdedy budou růst věčě kostatím tempem g, pak: DIV1 Předpoklad: g < r P0 = , r - g odtud vyjádříme odhad míry trží kaptalzace: DIV1 =>součet dvded. výosu a očekávaého r = g, tempa růstu dvded P0 Propojeí mez ceou akce a zskem a akc EPS1 EPS. proceto čstého zsku vyplaceé P0 = PVGO, PVGO.. čstá současá hodota vestc, které r rma uskutečí za účelem růstu Růstová akce je ta, která má vzhledem ke kaptalzovaé hodotě EPS relatvě velké PVGO. Větša růstových akcí jsou akce rychle expadujících rem, expaze sama o sobě však etvoří vysoké PVGO. Rozhodující je zskovost ových vestc. 3

4 Semárky, předášky, bakalářky, testy - ekoome, ace, účetctví, ačí trhy, maagemet, právo, hstore... Oblgace Oblgace č dluhopsy jsou ceé papíry, které lze koupt a kaptálových trzích. Na rozdíl od akcí eí pro vestora hlavím cílem a měřítkem výos z pohybu kurzu dluhopsu, ale výše pravdelých úroků, k jejchž platbě se přímo v textu dluhopsu jeho vydavatel zavázal. Úroky jsou vyplácey až do koce platost dluhopsu. V tom okamžku vestor obdrží zpět prostředky, které za dluhops př jeho koup zaplatl, tj. jeho jmeovtou hodotu. Vydavatel se prostředctvím dluhopsů obrací a kaptálovém trhu a vestory, kteří jsou ochot vložt do jeho ceých papírů své peěží prostředky. Dluhops je půjčkou, kterou poskytuje jeho ový majtel vydavatel. Hodota oblgace se odvozuje z hodoty budoucích hotovostích toků, které obdrží majtel (tj. úroky a splaceou omálí hodotu dluhopsu). Vlv a ceu mají úrokové sazby a peěžím trhu, resp. zhodoceí alteratvích vestc. Současá hodota oblgace (PV) kde C 1,2,3, ročí úrokové platby - počet let do splatost F - omálí hodota dluhopsu r - dskotí sazba Měřeí výosu oblgací omálí výos = poměr ročí úrokové platby k omálí hodotě dluhopsu c = C / F C - výše úrokových plateb, F - omálí hodota dluhopsu běžý výos = ročí kupó vztažeý k aktuálí ceě y = C / P C - výše úrokových sazeb P - aktuálí cea dluhopsu výos do doby splatost (vtří výosová míra oblgace) jako současá hodota (PV) Metody oceňováí dluhopsů Př určováí hodoty dluhopsů se postupuje v podstatě shodým způsobem jako př určováí hodoty vestc. Z hledska určováí hodoty lze dluhopsy klaskovat a: Dluhopsy s pevou kupóovou sazbou Věčé dluhopsy Dluhopsy s ulovým kupoem Dluhopsy s pevou kupóovou sazbou Hodota dluhopsu se odvozuje z výosů přeseých do splatost, což jsou kupóové platby C a splátka omálí hodoty dluhopsu F. Samotá hodota dluhopsu je současá hodota budoucích plateb plyoucích z dluhopsu: 4

5 Semárky, předášky, bakalářky, testy - ekoome, ace, účetctví, ačí trhy, maagemet, právo, hstore... C C P 1 (1 ) Kde přepočítaá dskotí sazba vychází z výosů podobých dluhopsů a odráží stuac a trhu Abychom emusel počítat současou hodotu pro každou budoucí kupoovou platbu zvlášť, můžeme teto vzorec přepsat ve tvaru: 1 (1 ) P C * Pro dluhopsy s kupoovou platbou vypláceou v jých ež ročích perodách : P Věcé dluhopsy V případě věcých dluhopsů se hodota určuje a základě součtu ekoečé geometrcké řady. Jedá se tedy o současou hodotu perpetuty: P C 1 (1 ) C Dluhopsy s ulovým kupoem U dluhopsů s ulovým kupoem se eobjevují kupoové platby, respektve do doby splatost proběhe pouze splaceí omálí hodoty. Hodota takového dluhopsu se určí jako současá hodota omálí hodoty F vyplaceé v době splatost dluhopsu dskotovaou trží úrokovou mírou : P C F ( 1 ) Závslost cey dluhopsu a úrokové sazbě Nechť máme 10letý dluhops s omálí hodotou Kč vyplácející ročě 800 Kč. Př úrokové míře 7% p.a. bude cea dluhopsu: P Kč t 10 (1 0,07) (1 0,07) (1 ) * 2 C F... (1 ) * F (1 ) (1 F ) * To je součtem současé hodoty auty a omálí cey dluhopsu vyplaceé v době splatost. Ze vzorce vz. výše je patré, že čím je úroková sazba vyšší, tím bude žší současá hodota plateb z dluhopsu pro držtele. To zameá, že cea dluhopsu se vyvíjí epřímo úměrě s vývojem úrokových sazeb. Z grau je prokazatelé, že každý pokles úrokových sazeb vede k většímu árůstu cey dluhopsu ež každý árůst úrokových sazeb o stejou absolutí velkost. Křvka je tedy kovexí. 5

6 Semárky, předášky, bakalářky, testy - ekoome, ace, účetctví, ačí trhy, maagemet, právo, hstore... Gra zachycuje dluhops s parametry uvedeým vz. výše Závslost cey dluhopsu a době splatost Je-l trží úroková míra rova kupoové sazbě, cea dluhopsu se rová své omálí hodotě a obchoduje se za par Je-l kupoová sazba vyšší ež trží úroková míra (c>), cea dluhopsu bude vyšší ež jeho omálí hodota a obchoduje se ad par Je-l kupoová sazba žší ež trží úroková míra (c<), cea dluhopsu bude žší ež jeho omálí hodota a obchoduje se pod par V obou případech, kdy c> respektve c<, se cea dluhopsu s přblžující se dobou splatost blíží své omálí hodotě. Tato kovergece ve své podstatě zameá, že s astávající dobou splatost držtel dluhopsu obdrží jeho omálí hodotu. Gra zachycuje dluhops s omálí hodotou Kč a dobou splatost 10 let 6

SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO. Statistika I. distanční studijní opora. Milan Křápek

SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO. Statistika I. distanční studijní opora. Milan Křápek SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO Statstka I dstačí studjí opora Mla Křápek Soukromá vysoká škola ekoomcká Zojmo Dube 3 Statstka I Vydala Soukromá vysoká škola ekoomcká Zojmo. vydáí Zojmo, 3 ISBN

Více

ANALÝZA NÁKLADOVÝCH A CENOVÝCH VZTAHŮ V ODPADOVÉM HOSPODÁŘSTVÍ ČR ANALYSIS OF COST AND PRICE RELATIONSHIPS IN WASTE MANAGEMENT OF THE CZECH REPUBLIC

ANALÝZA NÁKLADOVÝCH A CENOVÝCH VZTAHŮ V ODPADOVÉM HOSPODÁŘSTVÍ ČR ANALYSIS OF COST AND PRICE RELATIONSHIPS IN WASTE MANAGEMENT OF THE CZECH REPUBLIC ANALÝZA NÁKLADOVÝCH A CENOVÝCH VZTAHŮ V ODPADOVÉM HOSPODÁŘSTVÍ ČR ANALYSIS OF COST AND PRICE RELATIONSHIPS IN WASTE MANAGEMENT OF THE CZECH REPUBLIC Jří HŘEBÍČEK, Mchal HEJČ, Jaa SOUKOPOVÁ ECO-Maagemet,

Více

ZÁKLADY PRAVDĚPODOBNOSTI A STATISTIKY

ZÁKLADY PRAVDĚPODOBNOSTI A STATISTIKY UČEBNÍ TEXTY OSTRAVSKÉ UNIVERZITY Přírodovědecká fakulta ZÁKLADY PRAVDĚPODOBNOSTI A STATISTIKY Josef Tvrdík OSTRAVSKÁ UNIVERZITA 00 OBSAH: ÚVOD... 4. CO JE STATISTIKA?... 4. STATISTICKÁ DATA... 5.3 MĚŘENÍ

Více

ÚVOD DO PRAKTICKÉ FYZIKY I

ÚVOD DO PRAKTICKÉ FYZIKY I JIŘÍ ENGLICH ÚVOD DO PRAKTICKÉ FYZIKY I ZPRACOVÁNÍ VÝSLEDKŮ MĚŘENÍ Jede z epermetů, které změly vývoj fyzky v mulém století. V roce 9 prof. H. Kamerlgh Oes ve své laboratoř v Leydeu měřl teplotí závslost

Více

PODNIKOVÁ EKONOMIKA A MANAGEMENT (2-letý) (písemný test)

PODNIKOVÁ EKONOMIKA A MANAGEMENT (2-letý) (písemný test) Přijímací řízeí pro akademický rok 2007/08 a magisterský studijí program: Zde alepte své uiverzití číslo PODNIKOVÁ EKONOMIKA A MANAGEMENT (2-letý) (písemý test) U každé otázky či podotázky v ásledujícím

Více

SH = BH*( 1 + i) n nebo

SH = BH*( 1 + i) n nebo PEKS 2 Literatura Syek PEK 4. vydáí Faktor času v peěžím vyjádřeí Peěží jedotka Kč přijata ebo vyplacea v růzých časových okamžicích má rozdílou hodotu. Deší korua je ceější, ež korua získaá později apř.

Více

(varianta s odděleným hodnocením investičních nákladů vynaložených na jednotlivé privatizované objekty)

(varianta s odděleným hodnocením investičních nákladů vynaložených na jednotlivé privatizované objekty) (variata s odděleým hodoceím ivestičích ákladů vyaložeých a jedotlivé privatizovaé objekty) Vypracoval: YBN CONSULT - Zalecký ústav s.r.o. Ig. Bedřich Malý Ig. Yvetta Fialová, CSc. Václavské áměstí 1 110

Více

STATISTICKÉ MINIMUM PRO STUDENTY BAKALÁŘSKÉHO STUDIA NA TECHNICKÝCH OBORECH BOHUMIL MINAŘÍK

STATISTICKÉ MINIMUM PRO STUDENTY BAKALÁŘSKÉHO STUDIA NA TECHNICKÝCH OBORECH BOHUMIL MINAŘÍK STATISTICKÉ MINIMUM PRO STUDENTY BAKALÁŘSKÉHO STUDIA NA TECHNICKÝCH OBORECH BOHUMIL MINAŘÍK 04 prof. Ig. Bohuml Mařík, CSc. STATISTICKÉ MINIMUM PRO STUDENTY BAKALÁŘSKÉHO STUDIA NA TECHNICKÝCH OBORECH.

Více

4 DOPADY ZPŮSOBŮ FINANCOVÁNÍ NA INVESTIČNÍ ROZHODOVÁNÍ

4 DOPADY ZPŮSOBŮ FINANCOVÁNÍ NA INVESTIČNÍ ROZHODOVÁNÍ 4 DOPADY ZPŮSOBŮ FACOVÁÍ A VESTČÍ ROZHODOVÁÍ 77 4. ČSTÁ SOUČASÁ HODOTA VČETĚ VLVU FLACE, CEOVÝCH ÁRŮSTŮ, DAÍ OPTMALZACE KAPTÁLOVÉ STRUKTURY Čistá současá hodota (et preset value) Jedá se o dyamickou metodu

Více

Teorie a praxe dluhopisů. Ing. B.Stádník Ph.D.

Teorie a praxe dluhopisů. Ing. B.Stádník Ph.D. Tor a prax dluhopsů Ig. B.Stádík h.d. Obsah Úvod do matmatky dluhopsů Spojté úročí Tor Řšé příklady Vtří výosové proto a vst Tor Souvslost s složým úročím Vyjádří vtřího výosového prota Vtří výosové proto

Více

Beta faktor a ekvitní prémie z cizího trhu: přenositelnost a statistická spolehlivost

Beta faktor a ekvitní prémie z cizího trhu: přenositelnost a statistická spolehlivost Beta fakto a ekvtí péme z czího thu: přeostelost a statstcká spolehlvost Veze 15. 4. 014 chal Dvořák Abstakt Cílem textu je lustovat že český buzoví th eobsahuje dostatečý počet ttulů ke koektímu staoveí

Více

Využití účetních dat pro finanční řízení

Využití účetních dat pro finanční řízení Využtí účetích dat pro fačí řízeí KAPITOLA 4 V rác této kaptoly se zaěříe a časovou hodotu peěz (a to včetě oceňováí ceých papírů), která se prolíá celý vestčí rozhodováí, dále a fačí aalýzu (vycházející

Více

UČEBNÍ TEXTY OSTRAVSKÉ UNIVERZITY Přírodovědecká fakulta ANALÝZA DAT. Josef Tvrdík

UČEBNÍ TEXTY OSTRAVSKÉ UNIVERZITY Přírodovědecká fakulta ANALÝZA DAT. Josef Tvrdík UČEBNÍ TEXTY OSTRAVSKÉ UNIVERZITY Přírodovědecká fakulta ANALÝZA DAT (OPRAVENÁ VERZE 006) Josef Tvrdík OSTRAVSKÁ UNIVERZITA 00 Obsah: Úvod... 3 Programové prostředky pro statstcké výpočty... 4. Tabulkový

Více

10.3 GEOMERTICKÝ PRŮMĚR

10.3 GEOMERTICKÝ PRŮMĚR Středí hodoty, geometrický průměr Aleš Drobík straa 1 10.3 GEOMERTICKÝ PRŮMĚR V matematice se geometrický průměr prostý staoví obdobě jako aritmetický průměr prostý, pouze operace jsou o řád vyšší: místo

Více

DLUHOPISY. Třídění z hlediska doby splatnosti

DLUHOPISY. Třídění z hlediska doby splatnosti DLUHOISY - dlouhodobý obchodovatelý ceý papír - má staoveou dobu splatost - vyadřue závaze emteta oblgace (dlužía) vůč matel oblgace (věřtel) Tříděí z hledsa doby splatost - rátodobé : splatost do 1 rou

Více

Makroekonomie cvičení 1

Makroekonomie cvičení 1 Makroekoomie cvičeí 1 D = poptávka. S = Nabídka. Q = Možství. P = Cea. Q* = Rovovážé možství (Q E ). P* = Rovovážá caa (P E ). L = Práce. K = Kapitál. C = Spotřeba domácosti. LR = Dlouhé období. SR = Krátké

Více

Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava Fakulta elektrotechniky a informatiky ELEKTRICKÉ POHONY. pro kombinované a distanční studium

Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava Fakulta elektrotechniky a informatiky ELEKTRICKÉ POHONY. pro kombinované a distanční studium Vysoká škola báňská - Techická uiverzita Ostrava Fakulta elektrotechiky a iformatiky ELEKTRICKÉ POHONY pro kombiovaé a distačí studium Ivo Neborák Václav Sládeček Ostrava 004 1 Doc. Ig. Ivo Neborák, CSc.,

Více

1 Popis statistických dat. 1.1 Popis nominálních a ordinálních znaků

1 Popis statistických dat. 1.1 Popis nominálních a ordinálních znaků 1 Pops statstcých dat 1.1 Pops omálích a ordálích zaů K zobrazeí rozděleí hodot omálích ebo ordálích zaů lze použít tabulu ebo graf rozděleí četostí. Tuto formu zobrazeí lze dooce použít pro číselé zay,

Více

Nepředvídané události v rámci kvantifikace rizika

Nepředvídané události v rámci kvantifikace rizika Nepředvídaé událost v rác kvatfkace rzka Jří Marek, ČVUT, Stavebí fakulta {r.arek}@rsk-aageet.cz Abstrakt Z hledska úspěchu vestce ohou být krtcké právě ty zdroe ebezpečí, které esou detfkováy. Vzhlede

Více

VOX PEDIATRIAE. časopis praktických lékařů pro děti a dorost. červen 2007 číslo 6 ročník 7

VOX PEDIATRIAE. časopis praktických lékařů pro děti a dorost. červen 2007 číslo 6 ročník 7 VOX PEDIATRIAE časopis praktických lékařů pro děti a dorost červe 2007 číslo 6 ročík 7 Hypospadie uretry a současé léčebé tredy Akutí skrotálí sydrom Varikokéla Fimóza ejčteější časopis dětských lékařů

Více

Veterinární a farmaceutická univerzita Brno. Základy statistiky. pro studující veterinární medicíny a farmacie

Veterinární a farmaceutická univerzita Brno. Základy statistiky. pro studující veterinární medicíny a farmacie Veteriárí a farmaceutická uiverzita Bro Základy statistiky pro studující veteriárí medicíy a farmacie Doc. RNDr. Iveta Bedáňová, Ph.D. Prof. MVDr. Vladimír Večerek, CSc. Bro, 007 Obsah Úvod.... 5 1 Základí

Více

ZÁKLADNÍ ICHTYOLOGICKÉ METODY

ZÁKLADNÍ ICHTYOLOGICKÉ METODY ZÁKLADNÍ ICHTYOLOGICKÉ METODY Určováí věku a staoveí růstu ryb Ryby jsou poikilotermí obratlovci, u ichž jsou všechy biologické fukce zásadím způsobem ovlivňováy teplotou vody. To platí v plém rozsahu

Více

VOX PEDIATRIAE. časopis praktických lékařů pro děti a dorost. listopad 2010 číslo 9 ročník 10. Úrazy zadní uretry u dětí

VOX PEDIATRIAE. časopis praktických lékařů pro děti a dorost. listopad 2010 číslo 9 ročník 10. Úrazy zadní uretry u dětí VOX PEDIATRIAE časopis praktických lékařů pro děti a dorost listopad 2010 číslo 9 ročík 10 Úrazy zadí uretry u dětí Možosti chirurgické léčby komplikovaých peumoií Poruchy vyprazdňováí mekoia Ivagiace

Více

KVALIMETRIE. 16. Statistické metody v metrologii a analytické chemii. Miloslav Suchánek. Řešené příklady na CD-ROM v Excelu.

KVALIMETRIE. 16. Statistické metody v metrologii a analytické chemii. Miloslav Suchánek. Řešené příklady na CD-ROM v Excelu. KVALIMETRIE Miloslav Sucháek 16. Statistické metody v metrologii a aalytické chemii Řešeé příklady a CD-ROM v Excelu Eurachem ZAOSTŘENO NA ANALYTICKOU CHEMII V EVROPĚ Kvalimetrie 16 je zatím posledí z

Více

VOX PEDIATRIAE. časopis praktických lékařů pro děti a dorost. očkování. leden 2011 číslo 1 ročník 11. Očkování kojenců. Očkování proti pneumokokům

VOX PEDIATRIAE. časopis praktických lékařů pro děti a dorost. očkování. leden 2011 číslo 1 ročník 11. Očkování kojenců. Očkování proti pneumokokům VOX PEDIATRIAE časopis praktických lékařů pro děti a dorost lede 2011 číslo 1 ročík 11 Očkováí kojeců Očkováí proti peumokokům Nová doporučeí v oblasti očkováí Kotraidikace očkováí Téma čísla: očkováí

Více

STATISTIKA. Základní pojmy

STATISTIKA. Základní pojmy Statistia /7 STATISTIKA Záladí pojmy Statisticý soubor oečá eprázdá možia M zoumaých objetů schromážděých a záladě toho, že mají jisté společé vlastosti záladí statisticý soubor soubor všech v daé situaci

Více

Mendelova univerzita v Brně Statistika projekt

Mendelova univerzita v Brně Statistika projekt Medelova uverzta v Brě Statstka projekt Vypracoval: Marek Hučík Obsah 1. Úvod... 3. Skupové tříděí... 3 o Data:... 3 o Počet hodot:... 3 o Varačí rozpětí:... 3 o Počet tříd:... 4 o Šířka tervalu:... 4

Více

Parametr populace (populační charakteristika) je číselná charakteristika sledované vlastnosti

Parametr populace (populační charakteristika) je číselná charakteristika sledované vlastnosti 1 Základí statistické zpracováí dat 1.1 Základí pojmy Populace (základí soubor) je soubor objektů (statistických jedotek), který je vymeze jejich výčtem ebo charakterizací jejich vlastostí, může být proto

Více

Václav Klaus. Žijeme v době drtivé převahy levicové, zeleno-socialistické ideologie.

Václav Klaus. Žijeme v době drtivé převahy levicové, zeleno-socialistické ideologie. červe - 2013 NEWSLETTER NEWSLETTER červe /2013 Prví rozmluvy a Haspaulce Vítězslav Kremlík: IPCC podvádí veřejost Otázka IVK: Jsou u ás potraviy dražší ež u sousedů? (Petr Bedl, Petr Havel, Miroslav Toma,

Více

1 POPISNÁ STATISTIKA V PROGRAMU MS EXCEL

1 POPISNÁ STATISTIKA V PROGRAMU MS EXCEL Elea Mielcová, Radmila Stoklasová a Jaroslav Ramík; Statistické programy POPISNÁ STATISTIKA V PROGRAMU MS EXCEL RYCHLÝ NÁHLED KAPITOLY Žádý výzkum se v deší době evyhe statistickému zpracováí dat. Je jedo,

Více