Protokol SADA DUM. íslo sady DUM: VY_32_INOVACE_SP_16 Název sady DUM: Finan ní gramotnost. 910, Hronov

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Protokol SADA DUM. íslo sady DUM: VY_32_INOVACE_SP_16 Název sady DUM: Finan ní gramotnost. 910, 549 31 Hronov"

Transkript

1 Protokol SADA DUM íslo sady DUM: VY_32_INOVACE_SP_16 Název sady DUM: Finanní gramotnost Název a adresa školy: Registraní íslo projektu: Stední prmyslová škola, Hronov, Hostovského 910, Hronov CZ.1.07/1.5.00/ íslo a název šablony: III/2 Inovace a zkvalitnní výuky prostednictvím ICT Obor vzdlávání: Tematická oblast ŠVP: Finanní trh, financování podniku Pedmt a roník: Ekonomika, 3. a 4. roník Autor: Ing. Jitka Vaková Použitá literatura: Ekonomická a finanní gramotnost pro stední školy, EDUKO, 2010 Ekonomika pro stední školy, Finanní trh, EDUKO, 2009 Datum vytvoení: Anotace Využití ve výuce Sada prezentací, pracovních list a námt k porozumní problematiky finanní gramotnosti, opakování a vyhledávání informací Prezentace nového uiva, upevování uiva, práce s odbornými texty a materiály, praktická innost, opakování

2 VY_32_INOVACE_SP_16_01-1 Vytvoila: Ing. Jitka Vaková V rámci školního projektu: Zlepšení podmínek pro vzdlávání na stedních školách Registraní íslo projeku:cz.1.07/1.5.00/ AKTIVITA JE SPOLUFINANCOVÁNA EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOTEM ESKÉ REPUBLIKY

3

4

5 VY_32_INOVACE_SP_16_01-1 Vytvoila: Ing. Jitka Vaková V rámci školního projektu: Zlepšení podmínek pro vzdlávání na stedních školách Registraní íslo projeku:cz.1.07/1.5.00/ Z.1.07/1.5.00/ AKTIVITA JE SPOLUFINANCOVÁNA EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOTEM ESKÉ REPUBLIKY

6 Finanní gramotnost Subjekty finanního trhu 1. Pojem banka lze také nahradit pojmem: a) vklady penz b) penžní ústav c) výbry penz 2. Centrální bankou je v eské republice: a) Komerní banka b) není taková c) eská národní banka 3. Aktivní bankovní inností banky rozumíme: a) pijímání vklad b) poskytování úvr c) úschovu cenností 4. Pasivní bankovní inností banky rozumíme: a) pijímání vklad b) poskytování úvr c) úschovu cenností 5. Za to, že banka poskytne klientovi pjku požaduje: a) úrok b) dividendu c) rentu 6. Úrok (pi pjce) vyjaduje: a) množství penz, které nám banka vyplatí b) množství penz, které nám banka srazí

7 c) množství penz, které zaplatíme bance navíc 7. RPSN znamená: a) rychle získanou pjku b) rizikovou pjku se stanoveným procentem úroku c) roní procentní sazba náklad 8. Co vyjaduje RPSN: a) veškeré poplatky (náklady), které zaplatí klient za to, že si pjil peníze b) pouze výši úrok za pjku c) dobu, za jakou mže získat pjku 9. Co znamená pojem jistina: a) ástka, kterou musíme ruit za pjku b) vklad c) jistý dluh 10. Co vyjaduje pojem anuita: a) výše dluhu b) výše splátek c) ástku, kterou zaplatíme bance celkem za úvr Didaktická poznámka Testování probhne na konci vyuovací hodiny v rámci opakování a upevování uiva. Doba trvání: max. 10 minut

8 VY_32_INOVACE_SP_16_02 Vytvoila: Ing. Jitka Vaková V rámci školního projektu: Zlepšení podmínek pro vzdlávání na stedních školách Registraní íslo projeku:cz.1.07/1.5.00/ AKTIVITA JE SPOLUFINANCOVÁNA EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOTEM ESKÉ REPUBLIKY zvláštní prostedek smny (všeobecný ekvivalent) je všeobecn pijímán pi placení za zboží a služby forma: 1) mincí a bankovek 2) depozit (vklad na útech bank) 3) cenných papír (šek, smnek,..) bankovky, mince ochrana proti padlání a pozmování (trestný in) ražba mincí výroba bankovek historie penz poštovní poukázky typ A odeslání hotovosti na úet v bance typ B proplacení hotovosti z útu banky typ C proplacení penz zaslaných hotov od jiného plátce vyplování poštovních poukázek (pravidla)

9 doklady bank pokladní složenka pro vklad na úet výbrní lístek výbr z útu výetka platidel pi vkladu a výbru vtších ástek útování poplatku pro vkladu nebo výbru hotovosti šeky = cenný papír, za který obdržíme od banky peníze (jsou-li šeky produktem banky) šek k zútování peníze jsou pipsány na úet na jméno ovuje se totožnost píjemce na doruitele proplacen tomu, kdo jej pedloží držitelem šekové knížky pouze osoba starší 18 let bezproblémový klient vyplování šeku (pravidla)

10 bezhotovostní platby = úhrady prostednictvím: 1. bžných út 2. devizových út 3. platebních karet 4. úvrových karet 5. internetového banovnictví 1. Doplte ochranné znaky pracovní list. 2. Informujte se o trestnosti napodobenin penz. Ekonomická a finanní gramotnost pro stední školy, EDUKO, 2010 Ekonomika pro stední školy, Finanní trh, EDUKO,

11 VY_32_INOVACE_SP_16_03 Vytvoila: Ing. Jitka Vaková V rámci školního projektu: Zlepšení podmínek pro vzdlávání na stedních školách Registraní íslo projeku:cz.1.07/1.5.00/ Z.1.07/1.5.00/ AKTIVITA JE SPOLUFINANCOVÁNA EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOTEM ESKÉ REPUBLIKY

12 Finanní gramotnost 1. Pojmenujte ochranné znaky na vyobrazené bankovce:

13 2. Doplte charakteristické rysy nepravých penz: Padlané peníze Pozmnné peníze Napodobeniny penz Didaktická poznámka Testování probhne na konci hodiny v rámci opakování a upevování uiva. Doba trvání: 15 minut Použitý zdroj:

14 VY_32_INOVACE_SP_16_04 Vytvoila: Ing. Jitka Vaková V rámci školního projektu: Zlepšení podmínek pro vzdlávání na stedních školách Registraní íslo projeku:cz.1.07/1.5.00/ AKTIVITA JE SPOLUFINANCOVÁNA EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOTEM ESKÉ REPUBLIKY

15

16

17 VY_32_INOVACE_SP_16_05 Vytvoila: Ing. Jitka Vaková V rámci školního projektu: Zlepšení podmínek pro vzdlávání na stedních školách Registraní íslo projeku:cz.1.07/1.5.00/ Z.1.07/1.5.00/ AKTIVITA JE SPOLUFINANCOVÁNA EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOTEM ESKÉ REPUBLIKY

18 Finanní gramotnost Cenné papíry 1. Vyznate kížkem, zda následující zpráva zpsobí spíše rst nebo pokles kursu akcií uvedených spoleností: Spolenost Tatra oznámila za 4. tvrtletí ztrátu 40 mi.l K. Fotochema neoekává toto tvrtletí zvýšení prodeje fotografického materiálu. Akcionái valné hromady hlasovali proti nevýhodné fúzi podnik skupiny Chemapol. Podle rozhodnutí Nejvyššího soudu mohou kuáci postižení rakovinou plic žalovat výrobce cigaret. Spolenost Strabag získala výhodnou zakázku od státu. Nákladní lo s nákladem textilních výrobk firmy Avex havarovala. Škoda na zboží je vyíslena na 3,5 mld. K.

19 2. V grafu, který znázoruje vývoj kursu akcie firmy EZ, urete, kdy bylo výhodné: a) nakoupit akcie... b) prodat akcie... Didaktická poznámka Testování probhne na konci vyuovací hodiny v rámci upevování a opakování uiva. Doba trvání: 10 minut Použité zdroje: Ekonomika pro stední školy, Finanní trh, EDUKO, 2009

20 VY_32_INOVACE_SP_16_06 Vytvoila: Ing. Jitka Vaková V rámci školního projektu: Zlepšení podmínek pro vzdlávání na stedních školách Registraní íslo projeku:cz.1.07/1.5.00/ AKTIVITA JE SPOLUFINANCOVÁNA EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOTEM ESKÉ REPUBLIKY

21

22 Ekonomická a finanní gramotnost pro stední školy, EDUKO, 2010 Zákon. 513/1991 Sb., obchodní zákoník

23 VY_32_INOVACE_SP_16_07 Vytvoila: Ing. Jitka Vaková V rámci školního projektu: Zlepšení podmínek pro vzdlávání na stedních školách Registraní íslo projeku:cz.1.07/1.5.00/ Z.1.07/1.5.00/ AKTIVITA JE SPOLUFINANCOVÁNA EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOTEM ESKÉ REPUBLIKY

24 Finanní gramotnost Desatero spotebitele Pokud budete spoit, investovat nebo pjovat si peníze, mli byste mít na pamti zhruba toto základní desatero: 1. Nic není zadarmo Prodejci finanních služeb jsou soukromí podnikatelé a podnikání je innost zamená na zisk. Jestliže je nkterá služba zdarma, zaplatíte za ni jiným zpsobem, aniž byste si to nkdy uvdomili. 2. Mjte jasno Víte-li, jaký produkt chcete, jaké by ml mít parametry a co od nj oekáváte, mžete si pedem porovnat dostupné nabídky. Zvlášt u složitjších a dlouhodobých produkt, jako jsou hypotéky i dlouhodobjší investice, se porate nejen s prodejcem i zprostedkovatelem, ale i se tetí nezávislou zkušenou osobou. Ovte si pedevším všechny klíové informace o vybraném produktu, nedvujte slep informacím od prodejce. I ten se mže mýlit. Snížíte tak pravdpodobnost, že pistoupíte na nabídku, která se pozdji ukáže jako nevýhodná. 3. S kým jednáte? Vždy musíte vdt, s jakým typem smluvního partnera jednáte. Zda musel doložit svoje kvality, aby získal povolení k dané innosti, zda ho kontroluje veejný orgán, napíklad NB i eská obchodní inspekce, a jaké jsou pravomoci tohoto orgánu. Když se vyskytne njaký problém, neváhejte pedkládat stížnosti a usilovat o nápravu. Nikdy se nebojte ozvat, když se vám nco nelíbí nebo nemu nerozumíte. 4. Váš finanní plán Vždycky musíte mít finanní rezervu na nepedvídané situace, jako jsou neekané vyšší výdaje, nemoc, ztráta zamstnání, zmna rodinné situace. Není rozumné veškeré volné peníze vložit do dlouhodobých investic, které bez znaného poplatku nelze pedasn zrušit. Nepistupujte na splátky úvru, které jsou pro váš msíní rozpoet na pokraji únosnosti.

25 5. tte všechno Nenechte se odradit nedostatkem asu, ani pesvdit tím, že vám vše potebné již prodejce ekl, a tedy smlouvu nemusíte íst. Radji si ji vezmte dom a porate se o ní. Stejn tak tte všeobecné obchodní i pojistné podmínky a nechte si je dkladn vysvtlit prodejcem. Ztratíte tím urit ménasu než ešením pípadných problém. Pokud vám nkdo odmítne zapjit návrh smlouvy k podrobnému prostudování, mlo by vás to varovat. Jsou-li ve smlouv nebo všeobecných podmínkách odkazy na další dokumenty nebo zákony, seznamte se s nimi podrobnji. Ohlídejte si vasné splnní povinností sjednaných ve smlouv nebo ve všeobecných obchodních podmínkách, a to i druhou stranou. 6. Nejasné smlouvy ím je podstata nabízeného obchodu pochybnjší, tím delší je smlouva, vetn všech prohlášení klienta o podpisu bez nátlaku po dkladném seznámení se se všemi podmínkami a o tom, že smlouva není jednostrann nevýhodná. Slova jako neplatí i nepoužije se považujte za dvod ke zvýšení pozornosti. Jestli souhlasíte s rozhodováním spor rozhodcem jmenovaným poskytovatelem služby, vzdáváte se jakékoli možnosti obrátit se na nezávislý soud. 7. Vysoký výnos V nabídkách, které neodpovídají bžné situaci na trhu, je vtšinou njaký zádrhel. Trvejte na vysvtlení a pochopení, pro jste nabídku dostali práv Vy a jaké výhody a zisk pinese prodejci. Vtšinou platí, ím je produkt nebo služba složitjší, tím je pro vás riskantnjší. 8. Investování Rozhodnete-li se investovat na kapitálovém trhu, podepisujete investiní dotazník, který s vámi vypluje obchodník i investiní zprostedkovatel. Nenechte se vmanipulovat do odpovdí, kterým nerozumíte i se kterými nesouhlasíte, jen proto, že máte za to, že vám pinesou výnosné obchody a zisky. 9. Životní pojistka Pojistka vás zajišuje proti njaké nepedvídané události, a proto vždy ást vámi placeného pojistného jde na krytí rizika takové události a není souástí

26 vašeho spoení. Tuto ást pi zrušení pojistky nikdy nemžete v odkupném i odbytném dostat. 10. Chrate svá data Nemjte PIN u platební karty, ani hesla a kódy na elektronický pístup k útu v bance i ke komunikaci s obchodníkem s cennými papíry ve voln pístupném poítai i mobilu. Vždy trvejte na pedání kopií dokument, které podepisujete. Máte na to právo. Dležité údaje o produktu i informace podstatné pro jednání žádejte vždy v písemné podob. Pouze ústn poskytnuté údaje se dokazují jen obtížn. Nepovídejte si po telefonu se zástupci firem o vaší rodin, útech, penzích, apod. jen pesn cílenými otázkami registruje vaše údaje, které využije pro trestnou innost vyvedení penz z útu nebo vykradení bytu. Zástupci bank s klienty nekomunikují telefonicky, ale na schzkách v bance. Úkoly: 1. Jmenujte píklady z praxe, které jsou v rozporu s uvedenými pravidly. 2. Vyhledejte, jak je možné se bránit proti porušování ustanovení o spotebitelské smlouv. Použité zdroje:

27 VY_32_INOVACE_SP_16_08 Vytvoila: Ing. Jitka Vaková V rámci školního projektu: Zlepšení podmínek pro vzdlávání na stedních školách Registraní íslo projeku:cz.1.07/1.5.00/ Z.1.07/1.5.00/ AKTIVITA JE SPOLUFINANCOVÁNA EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOTEM ESKÉ REPUBLIKY

28 Finanní gramotnost Splátkový kalendá Klient získal v bance úvr ve výši K s úrokovou sazbou 12 % p. a. Ve smlouv o úvru jsou uvedeny mimo jiné tyto údaje: Úkoly: a) splátky roní pedlhtní b) první splátka ve výši K a každá další o K vyšší. 1. Vyplte splátkový kalendá 2. Urete, kolik klient zaplatil bance: a) navíc b) celkem c) výši msíních splátek v jednotlivých letech 3. Jaká rizika klient podstupuje? Období Úrok Úmor Anuita Dluh Msíní splátka Klient zaplatil bance navíc Klient zaplatil bance celkem

29 VY_32_INOVACE_SP_16_09 Vytvoila: Ing. Jitka Vaková V rámci školního projektu: Zlepšení podmínek pro vzdlávání na stedních školách Registraní íslo projeku:cz.1.07/1.5.00/ AKTIVITA JE SPOLUFINANCOVÁNA EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOTEM ESKÉ REPUBLIKY bezhotovostní platby se uskuteují pipisováním a odepisování penz na útu klienta podle jeho píkaz (píkaz k úhrad) bžné úty v eských korunách devizové úty v cizí mn platby nad EUR (a ekvivalent v eské mn) musí být podle zákona provádny bezhotovostn o pohybu penz banka informuje klienta výpisem z útu úhradová forma píkaz k úhrad dává klient - jednotlivý (pro jednu platbu) - hromadný (více plateb najednou) - trvalý (pro opakované platby) inkasní forma píkaz k úhrad dává píjemce penz (nájem, energie, mobilní telefon,..) SIPO - sdružené inkaso plateb obyvatelstva (eská pošta pravidelné platby) platební (debetní kartou) úvrovou (kreditní kartou) elektronická penženka (platební karta urená k platbám drobných transakcí MHD, vstup do ZOO, nákupy pes internet,...), lze dobíjet uritými ástkami klient dává své bance píkaz k platb: písemn na formulái nkterou z forem pímého bankovnictví - telefonem (phonebanking) - mobilním telefonem (GSM banking) - internetem (internetbanking) - pímým spojením s bankou (homebanking) Údaje vyplované do píkazu k úhrad, vždy zkontrolujeme ústn u pepážky Píkaz k úhrad internet banking

30 ϭ Ϯ ϮϬϭϰ Jednotný pĝíkaz k úhradč písemné zpracování Platební doklad o sdružených platbách Hromadný pĝíkaz k úhradč písemné zpracování Výpis z bčžného úþtu dĥležité údaje zadání údajĥ zákazníka (platební karta, bčžný úþet) nutné ovčĝení bezpeþného spojení pĝi zadávání platby znaky zabezpeþení internetového obchodu: - pĝi placení se http znční na htts - zároveė se objeví zlatý rámeþek SSL zabezpeþení - vyšší formou je 3DSecure údaje o zákazníkovi nejsou posílány obchodu, ale bance na stránkách obchodu jsou loga Verified by Visa nebo Master Card Secure Code PĜíklady elektronických penčženek 3ODWE\ QD LQWHUQHWX Ϯ

31 1. Co poradíte kamarádovi, aby nemusel pi platb za mobilní telefon vyplovat každý msíc píkaz k úhrad? 2. Jaký je rozdíl mezi kreditní kartou banky a kreditní kartou nebankovní instituce? 3. Vyhledejte, jaké kódy mají banky v R. 4. Vyplte píkaz k úhrad Ekonomická a finanní gramotnost pro stední školy, EDUKO, 2010 Ekonomika pro stední školy, Finanní trh, EDUKO,

32 VY_32_INOVACE_SP_16_10 Vytvoila: Ing. Jitka Vaková V rámci školního projektu: Zlepšení podmínek pro vzdlávání na stedních školách Registraní íslo projeku:cz.1.07/1.5.00/ Z.1.07/1.5.00/ AKTIVITA JE SPOLUFINANCOVÁNA EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOTEM ESKÉ REPUBLIKY

33 Finanní gramotnost Bezhotovostní platby 1. Vyplte píkaz k úhrad podle následujících údaj: íslo útu plátce: /0100 íslo útu vitele: /0800, eská spoitelna, poboka xxxxx ástka: K Úel: Nájemné Datum splatnosti: xx. xx. xxxx, VS: 234, KS: 0308, SS: - Údaj pro vnitní potebu píkazce: doplte

34 2. Popište výpis z bankovního útu a urete, zda prostedky na útu celkov vzrostly nebo klesly:

35 VY_32_INOVACE_SP_16_11 Vytvoila: Ing. Jitka Vaková V rámci školního projektu: Zlepšení podmínek pro vzdlávání na stedních školách Registraní íslo projeku:cz.1.07/1.5.00/ AKTIVITA JE SPOLUFINANCOVÁNA EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOTEM ESKÉ REPUBLIKY Úvry domácnostem podle úelu (mld. K) a podíl úvr v selhání (%)

36 > < = plán finanního hospodaení domácnosti poskytuje kontrolu: a) finanní situace rodiny b) zbytených výdaj prostedek prevence proti pípadnému zadlužování umožuje nalézt zdroje pro rezervy a úspory rzné vedení rozpotu tabulka, SW, obálky,...

37 nemovitosti movitosti (auta, šperky, obrazy) finanní majetek (cenné papíry, penzijní pipojištní, stavební spoení, peníze na útech) nehmotný majetek ocenitelná práva, licence, atd. pohledávky (nkdo dluží nám) krátkodobé do jednoho roku (pjky) stedndobé do 5 let (leasing, apod.) dlouhodobé bankovní úvry, hypotéky. Jak jste na tom s rodinným rozpotem vy?

38 VY_32_INOVACE_SP_16_12 Vytvoila: Ing. Jitka Vaková V rámci školního projektu: Zlepšení podmínek pro vzdlávání na stedních školách Registraní íslo projeku:cz.1.07/1.5.00/ Z.1.07/1.5.00/ AKTIVITA JE SPOLUFINANCOVÁNA EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOTEM ESKÉ REPUBLIKY

39 Rodinný rozpoet Výsledek Píjmy celkem Výdaje celkem Píjmy Prmr Plat A 0 Plat B 0 Ostatní 0 Celkem Výdaje Prmr Hypotéka 0 SIPO 0 Auto 0 Potraviny 0 Drogerie 0 Léka 0 Zábava 0 Dárky 0 Ostatní 0 Celkem Cviení reálné situace

40 VY_32_INOVACE_SP_16_13 Vytvoila: Ing. Jitka Vaková V rámci školního projektu: Zlepšení podmínek pro vzdlávání na stedních školách Registraní íslo projeku:cz.1.07/1.5.00/ Z.1.07/1.5.00/ AKTIVITA JE SPOLUFINANCOVÁNA EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOTEM ESKÉ REPUBLIKY

41 Finanní gramotnost Rodinný rozpoet píjmy a výdaje domácnosti Výsledek Píjmy celkem Výdaje celkem Píjmy Prmr Plat A Plat B Ostatní Celkem Výdaje Prmr Hypotéka SIPO Auto Potraviny Drogerie Léka Zábava Dárky Ostatní Celkem Úkol: Doplte údaje o píjmech a výdajích rodiny, která má dva zdroje píjm (A a B), hypotéka je spoítána na K msín a pravidelné msíní platby SIPO iní K msín. Poznámka: Rodinný rozpoet je zadán jako domácí úkol a kontrolován v následující hodin, kde bude proveden rozbor finanního plánování a skutené finanní situace rodiny.

42 VY_32_INOVACE_SP_16_14 Vytvoila: Ing. Jitka Vaková V rámci školního projektu: Zlepšení podmínek pro vzdlávání na stedních školách Registraní íslo projeku:cz.1.07/1.5.00/ Z.1.07/1.5.00/ AKTIVITA JE SPOLUFINANCOVÁNA EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOTEM ESKÉ REPUBLIKY

43 Finanní gramotnost SLEVY A JEJICH VÝZNAM Druh slevy množstevní sleva (sleva pi nákupu vtšího množství) výhoda pro zákazníka výhoda pro obchodníka píklad z praxe akní nabídka (asov omezená možnost koupit zboží nebo službu za nižší cenu) first minute (nákup v pedstihu) last minute (nákup na poslední chvíli sleva krátce ped datem minimální trvanlivosti sezonní sleva (snížení ceny z dvodu konce sezony, v níž je poptávka po daném zboží nebo služb nejvtší) sleva z dvodu piznané vady zboží nebo služby Poznámka: Žáci doplní do píslušných polí, v em je uvedený pípad výhodný pro zákazníka i obchodníka a uvedou píklad. Doba trvání: 10 minut

44 VY_32_INOVACE_SP_16_15 Vytvoila: Ing. Jitka Vaková V rámci školního projektu: Zlepšení podmínek pro vzdlávání na stedních školách Registraní íslo projeku:cz.1.07/1.5.00/ AKTIVITA JE SPOLUFINANCOVÁNA EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOTEM ESKÉ REPUBLIKY Pan Pjka potebuje získat ,00 K na nákup elektrospotebi do kuchyn. Rozhodl se pro spotebitelský úvr v plné výši. Splácet bude každý msíc 9 000,00 K po dobu jednoho roku. Do 30 dní musí zaplatit 1 000,00 K jako poplatek za schválení úvru. Rozhodl se úvr porovnat s jinými spotebitelskými úvry, aby vybral ten nejvýhodnjšípedem byl rozhodnutý, že bude úvr erpat u bankovní instituce. Pan Pjka nejprve porovnával spotebitelské úvry v bankách, které jsou dostupné v míst jeho bydlišt. Na internetu vyhledal informace, které ho zajímaly výše úroku a poplatk za poskytnutí úvru a vše si peliv zaznamenal.

45 Údaje o spotebitelských úvrech uvedené na internetu Pan Pjka se vydal do píslušných bank a porovnával, jak se zjištné informace liší od tch, které jsou klientm nabízeny pímo v bankovních domech. Údaje opt peliv zaznamenal (erven) a porovnával. Údaje o spotebitelských úvrech zjištné v bankách I laik na první pohled pozná, že nco není v poádku. Finanní poradce v jedné z bank vysvtlil panu Pjkovi, že úroky se mní v závislosti na tom, je-li úelový (úrok je nižší) nebo neúelový (úrok je vyšší, zpravidla bez ruení). Pesto se pan Pjka s vysvtlením nespokojil a provedl ješt jedno šetení celkové náklady spojené s úvrem. Ze zjištných informací zjistil, že se tmto nákladm íká roní procentní sazba náklad. A pomocí dostupných kalkulaek poítal do tetice. Pan Pjka pistoupil ješt k dalšímu provení informací. Vyhledal a zaznamenal odlišné údaje, které se týkaly avizovaných dalších náklad spojených s poskytnutím úvru.

46

47 VY_32_INOVACE_SP_16_16 Vytvoila: Ing. Jitka Vaková V rámci školního projektu: Zlepšení podmínek pro vzdlávání na stedních školách Registraní íslo projeku:cz.1.07/1.5.00/ AKTIVITA JE SPOLUFINANCOVÁNA EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOTEM ESKÉ REPUBLIKY Paní Eva reklamovala svj mobil, který koupila pes internet ped 6 msíci. Hlavní píinou reklamace byl nefunkní displej. Po 28 dnech em dostala odpov, že reklamace byla zamítnuta z dvodu: Mechanické poškození / Poškozeno nevhodným zacházením. Záruka zaniká. Vniknuti neznámé látky nebo vlhka do pístroje. Prodejce poslal mobil do servisu, který uveejuje dokumentaci podle ísla zakázky. Jaké bylo její pekvapení, když uvidla své jméno, druh závady a vyfocená poškozená místa mobilu. Fotografie rozebraného mobilu v ní nebudily píliš dvry. Zaala podezívat servisní firmu, že dokumentaci pomohla pro jistotu tam njakou tekutinu možná stíkli. Když detailn porovnávala snímky, tak zjistila, že se píliš neshoduje velká fotografie s detailním snímkem. Na detailu snímku je vidt lem zaschlé tekutiny (vlevo), který na velkém snímku není ani náznakem. Na velkém snímku to nevypadá na lesknoucí se tekutinu. Na malém snímku jakoby tekutina ješt vzlínala kolem konektor Fotografie byly zjevn kontrastn upravovány nebo foceny za jiných svtelných podmínek a nastavení, aby vady vypadaly více hrzostrašn. Použitá JPG komprese mže snímky bohužel dosti znehodnotit a detaily naprosto zniit. Takže nelze v tomto smru vynést jednoznaný soud. Jediné, co bylo evidentní u píslušného internetového obchodu již nakupovat nebude. = právní úkon, ve kterém jedna smluvní strana uplatuje odpovdnost za vadu výrobku nebo služby reklamace se uplatuje u prodejce, u kterého bylo zboží zakoupeno nebo v servisní opravn, která je pro záruní opravy uvedena v záruním list reklamace se neuplatují u dodavatele nebo výrobce, i když na n prodejce odkazuje prodávající je povinen pijmout reklamaci v kterékoliv provozovn

48 vždy ped vstupem do reklamaního ízení je vhodné si poídit fotokopie všech doklad a písemností pro pípadné další ízení, stejn jako fotokopie vady (je-li to možné) vzhledem k možným rizikm následných spor je vždy vhodnjší, aby mla reklamace písemnou formu a to zejména v pípadech, kdy prodávající nerozhodne o reklamaci ihned (reklamaní protokol) po vyízení reklamace striktn vyžadujte po prodejci potvrzení o provedení opravy a o dob jejího trvání je zahájeno žádostí o odpovdnost za vadu, kvli které je výrobek nefunkní následuje pedložení dokument, které prokazují, že byl výrobek zakoupen v dané provozovn (paragon, záruní list, pokladní doklad,...), pípadn fotografií prodávající není oprávnn vyžadovat chybjící doklady, pokud z tch, které jsou pedloženy, je možné urit oprávnnost reklamace (místo), ani originální obal (reklamujete výrobek, ne obal Doklady v originále i jejich fotokopie, fotografie výrobku prodávající není oprávnn hodnotit, zda je výrobek pedmtem reklamace nemže nutit zákazníka k odeslání výrobku k výrobci je povinen vystavit reklamaní protokol doporuení: pro pípad odmítnutí reklamace prodávajícím mít pipravený svj dokument Reklamaní protokoly pedtisky i vlastnorun pipravené

49 lhta na vyízení reklamace je 30 dní (x 1 msíc) zaíná bžet následující den od pevzetí výrobku do reklamaního ízení prodávající není povinen zákazníka vyrozumt o ukonení reklamaního ízení, termín musí hlídat zákazník sám pevzetí výrobku zadokumentovat (teba vlastním dokumentem) výrobek nelze používat pro vadu, která na nm po zakoupení vznikla posuzuje výrobce vady, které nemohly vzniknout bžným používáním (pád, tekutina, odení,...) Odená podešev obuvi v dsledku nošení Prasklá podešev za odstranitelné vady se považují takové vady, kdy jejich odstranním neutrpí vzhled, funkce a kvalita výrobk a oprava mže být provedena ádn ve stanovené lht vady, které nelze ve stanovené lht beze zbytku odstranit a které brání tomu, aby výrobek mohl být ádn užíván jde-li o neodstranitelnou vadu, mže kupující požadovat: 1) výmnu zboží za jiné bezvadné 2) zrušení kupní smlouvy, (kupující vrátí vadné zboží a obdrží zpt kupní cenu)

50 Záruní doba se liší dle reklamované vci nebo služby: pi prodeji spotebního zboží (vetn zvíat, jež jsou podle aktuální právní úpravy považována za vci) 24 msíc, u elektrospotebi i delší u potravin a kosmetiky datum minimální trvanlivosti, v pípad potravin rychlé zkázy datum spoteby vci na zakázku 6 msíc zhotovení stavby 3 roky oprava a úprava vci 3 msíce opakovaná vada (nerozhoduje tvrzení prodejce o jiném faktoru, který zpsobil vadu) odmítnutí oprávnné reklamace prodejcem (písemné odvodnní) nevyízení reklamace v zákonné lht (výmna zboží nebo vrácení penz požaduje zákazník) originální obal, všechny doklady (není povinnost, zákazník reklamuje zboží, nikoli obal) pokud adresát po pevzetí zásilky dodaten zjistí, že obsah je poškozen, pípadn že došlo k úbytku obsahu, mže uplatnit reklamaci na kterékoliv pošt reklamaní ízení je možné zahájit nejpozdji do dvou pracovních dn po dni pevzetí zásilky zásilku je nutno pedložit v takovém stavu, v jakém byla dodána, tzn. vetn vnjšího i vnitního balení. Adresát má také možnost tento stav hodnovrn doložit jiným zpsobem. bute obezetní pi výbru obchodníka a ujistte se, zda na svých internetových stránkách poskytuje všechny zákonem vyžadované informace, sledujte diskuse pokud nejste se zbožím z internetu spokojeni, mžete ho bez udání dvod do 14 dn vrátit pi zákonném odstoupení od smlouvy máte nárok také na vrácení poštovného a balného Zákon. 634/1992 Sb., o ochran spotebitele Zákon. 40/1964 Sb., obanský zákoník Zákon. 513/1991 Sb., obchodní zákoník reklamace-krok-za-krokem/ i zboží zakoupené pes internet mžete reklamovat stejn jako zboží z kamenných prodejen

51 VY_32_INOVACE_SP_16_17 Vytvoila: Ing. Jitka Vaková V rámci školního projektu: Zlepšení podmínek pro vzdlávání na stedních školách Registraní íslo projeku:cz.1.07/1.5.00/ AKTIVITA JE SPOLUFINANCOVÁNA EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOTEM ESKÉ REPUBLIKY Telefonický hovor s osobou z njaké nicneíkající spolenosti zná asi každý z nás. Ptá se na vaše zdraví, jaké používáte istící prostedky, léky, lžkoviny apod. Protože je pan Veselý slušný, odpoví na nkolik pro nj v tu chvíli bezvýznamných dotaz. Dostane se mu ujištní, že urit postupuje do slosování a že operátor se znovu ozve. Po urité dob, kdy na telefonický hovor zapomene, se mu operátor ozve znovu a tentokrát má pro nj radostnou zprávu vyhrál uritý produkt, o kterém zjišovali informace. Má ale podmínku... Po zazvonní oteve paní Veselá dvee a uvidí slušn vypadajícího pána, který neváhá a okamžit ji osloví nap. takto: Dobrý den, mám pro vás slevu... Již tato úvodní formulace má za cíl zviklat zákazníka natolik, že dotyného vpustí do bytu, aby nabídka byla dále rozvinuta. Obchodní zástupce povídá, povídá, informacemi paní Veselou zahrnuje tak, že se nestaí divit a rázem je ped ní smlouva. Vše v asovém horizontu 20 minut. V poštovní schránce objeví pan Libeek barevné tiskopisy, na kterých jsou vyobrazeny léivé rostliny a piložen je dopis od editele spolenosti. Ten ho zdraví a ujišuje, že pevzetí této zásilky ho nijak nezavazuje, ale pokud zaplatí piloženou složenku, pomžete jistému charitativnímu projektu a zárove mu budou poslány zbývající listy do katalogu léivek. Asi jako vtšina lidí se nad touto vnucenou a nevyžádanou nabídkou podivil a vše vyhodil. Jaké bylo jeho pekvapení, když po njakém ase ve schránce objevil dopis od téže spolenosti, která ho ovšem nezdraví, ale upomíná o ástku, kterou údajn stály listy s léivkami, které mu zaslali. V posledním odstavci dopisu si peetl že pokud neuhradí do uritého data, bude na nm dluh vymáhán. Zárove na nj z dopisu vypadne další složenka... Paní Smíšková nutn potebuje peklenout svoji tíživou finanní situaci a zavolá na telefonní íslo uvedené na lístku, který našla v poštovní schránce. Bhem hodiny již sedí naproti muži, který má sebou požadovaný obnos K. Bez jakýchkoli formalit pípadn vysvtlení sdlí paní Smíškové, že nejsou banka, tudíž nepodepisují žádné smlouvy. Pedložil jí ale smnku. Pro jí nyní muž vyhrožuje, když celou pjenou ástku ádn splatila i s úroky?

52 Jela jsem na pedvádcí akci nkam k Perovu. Nabízeli nám tam sadu hrnc, tuším, že to byla firma odnkud ze stedních ech. Ale nikdo nic nechtl koupit. Kde by také dchodci vzali tyicet tisíc, že? Co se dlo potom, je jen pro silné povahy, sdluje paní Kulatá z Jižních ech. klamání zákazníka slevou na zboží nebo službu, které si neobjednal nikdy nikoho nevpouštíme dovnit ( Mj byt, mj hrad ), pokud se dotynému nelíbí jednání na chodb nebo venku, mže odejít nepodepisovat žádnou smlouvu, kterou nemáte možnost si proíst ( Podepsat mžeš, peíst musíš ) zkuste známou vtu: Poradím se s odborníkem. upozornit na to, že se prodávající mže dopustit trestného inu podvodu, v pípad, že nechce dobrovoln odejít, tak navíc i porušování domovní svobody nevyžádaná zásilka nejste povinni akceptovat vbec nic ani žádost o vrácení zásilky v pípad, že ji nechcete to je totiž na vlastní náklady neuhrazujte žádnou složenku nebo dokonce ástku bankovním pevodem jakékoliv další dopisy spojené s vyhrožováním ignorujte, ale uschovejte pro pípad poteby pokud zásilky sami neodezní, upozornte na uvedenou adresu, že jejich praktika je trestným inem vyhrožování (soudem, exekucí, apod.) nabídky pjky z inzerát jsou vtšinou trestným inem lichva už zavolání samo o sob zahrnuje akceptaci všech podmínek, které úvrový predátor uvede: - podepsání bianko smnky - odpracování dluhu - zástava nemovitosti - telefonická linka je zpoplatnna, navyšuje dluh - vybírání poplatk za zprostedkování pedem bianco smnka je dodaten navýšena a narstá dluh a poet splátek, které jsou vymáhány drastickým zpsobem

k tématu FINANČNÍ PLÁN A DOBRÉ FINANČNÍ NÁVYKY

k tématu FINANČNÍ PLÁN A DOBRÉ FINANČNÍ NÁVYKY k tématu FINANČNÍ PLÁN A DOBRÉ FINANČNÍ NÁVYKY PRACOVNÍ LIST pro SŠ Úkol č. 1 TÉMA K ZAMYŠLENÍ A DISKUSI: Nyní jste v 1. období finančního cyklu. Co to pro vás znamená? Na co všechno z hlediska financí

Více

FINANČNÍ PLÁN A DOBRÉ FINANČNÍ NÁVYKY

FINANČNÍ PLÁN A DOBRÉ FINANČNÍ NÁVYKY pracovní list k tématu FINANČNÍ PLÁN A DOBRÉ FINANČNÍ NÁVYKY Individuální práce A) Práce v hodině Úkol č. 1: Doplňte správný název Desatera spotřebitele dle ČNB k textu: Desatero spotřebitele dle ČNB:

Více

EVROPSKÁ ÚMLUVA O DOBROVOLNÉM KODEXU O POSKYTOVÁNÍ PEDSMLUVNÍCH INFORMACÍCH SOUVISEJÍCÍCH S ÚVRY NA BYDLENÍ (dále jen ÚMLUVA )

EVROPSKÁ ÚMLUVA O DOBROVOLNÉM KODEXU O POSKYTOVÁNÍ PEDSMLUVNÍCH INFORMACÍCH SOUVISEJÍCÍCH S ÚVRY NA BYDLENÍ (dále jen ÚMLUVA ) PRACOVNÍ PEKLAD PRO POTEBY BA 01/08/2005 EVROPSKÁ ÚMLUVA O DOBROVOLNÉM KODEXU O POSKYTOVÁNÍ PEDSMLUVNÍCH INFORMACÍCH SOUVISEJÍCÍCH S ÚVRY NA BYDLENÍ (dále jen ÚMLUVA ) Tato Úmluva byla sjednána mezi Evropskými

Více

Registra ní íslo ÚP: A. Identifika ní údaje zam stnavatele, právní forma a p edm t podnikání nebo innosti: Název zam stnavatele 1) :

Registra ní íslo ÚP: A. Identifika ní údaje zam stnavatele, právní forma a p edm t podnikání nebo innosti: Název zam stnavatele 1) : ne_10zadprispchpm.pdf Registraní íslo ÚP: CHPM Úad práce: OSÚ S 10 Žádost o píspvek na vytvoení hránného pracovního místa pro osobu se zdravotním postižením 75 zákona. 435/2004 Sb., o zamstnanosti, ve

Více

Žádost o p ísp vek na áste nou úhradu provozních náklad chrán né pracovní dílny

Žádost o p ísp vek na áste nou úhradu provozních náklad chrán né pracovní dílny ne_10zadprispchpdp.pdf Registraní íslo ÚP: CHPD-provoz Úad práce: OSÚ S 10 Žádost o píspvek na ástenou úhradu provozních náklad chránné pracovní dílny 76 zákona. 435/2004 Sb., o zamstnanosti, ve znní pozdjších

Více

Obchodní podmínky. 1. Úvodní ustanovení

Obchodní podmínky. 1. Úvodní ustanovení Obchodní podmínky 1. Úvodní ustanovení 1.1 Tyto obchodní podmínky (dále jen "obchodní podmínky") spolenosti NOVA nábytek, se sídlem Nová 252, 342 01 Sušice, identifikaní íslo: 48348040, (dále jen "prodávající")

Více

REKLAMANÍ ÁD. ATLANTIK finanní trhy, a.s _Reklamaní ád

REKLAMANÍ ÁD. ATLANTIK finanní trhy, a.s _Reklamaní ád REKLAMANÍ ÁD ATLANTIK finanní trhy, a.s. 1 Obsah I. II. III. IV. V. ÚVODNÍ USTANOVENÍ PODÁNÍ REKLAMACE A STÍŽNOSTI! " PIJETÍ A VYÍZENÍ REKLAMACE A STÍŽNOSTI # $ % EVIDENCE SPOJENÁ S REKLAMACEMI A STÍŽNOSTMI

Více

CZECH Point. Co dostanete: Úplný nebo ástený výstup z Listu vlastnictví k nemovitostem i parcelám v jakémkoli katastrálním území v eské republice.

CZECH Point. Co dostanete: Úplný nebo ástený výstup z Listu vlastnictví k nemovitostem i parcelám v jakémkoli katastrálním území v eské republice. Co je to Czech POINT: CZECH Point eský Podací Ovovací Informaní Národní Terminál, tedy Czech POINT je projektem, který by ml zredukovat pílišnou byrokracii ve vztahu oban - veejná správa. Projekt Czech

Více

INVESTINÍ DOTAZNÍK. 1. Identifikace zákazníka. 2. Investiní cíle zákazníka. Investiní dotazník

INVESTINÍ DOTAZNÍK. 1. Identifikace zákazníka. 2. Investiní cíle zákazníka. Investiní dotazník Investiní dotazník INVESTINÍ DOTAZNÍK Dotazník je pedkládán v souladu s 15h a 15i zákona. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znní pozdjších pedpis zákazníkovi spolenosti ATLANTIK finanní

Více

PRAVIDLA RADY MSTA VIMPERK pro vyizování stížností a peticí

PRAVIDLA RADY MSTA VIMPERK pro vyizování stížností a peticí PRAVIDLA RADY MSTA VIMPERK pro vyizování stížností a peticí Rada msta Vimperk v souladu s 102 odst. (2) písm. n) zákona. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znní a zákonem. 85/1990 Sb., o právu petiním,

Více

SMLOUVA. O SPOLUPRÁCI PI ÚHRAD SLUŽEB POUKÁZKAMI

SMLOUVA. O SPOLUPRÁCI PI ÚHRAD SLUŽEB POUKÁZKAMI SMLOUVA. O SPOLUPRÁCI PI ÚHRAD SLUŽEB POUKÁZKAMI uzavená podle 269 odst. 2 Obchodního zákoníku mezi tmito smluvními stranami (dále jen smlouva ): Sodexo Pass eská Republika a.s., se sídlem Radlická 2,

Více

SMLOUVA. O SPOLUPRÁCI PI ÚHRAD SLUŽEB POUKÁZKAMI

SMLOUVA. O SPOLUPRÁCI PI ÚHRAD SLUŽEB POUKÁZKAMI SMLOUVA. O SPOLUPRÁCI PI ÚHRAD SLUŽEB POUÁZAMI uzavená podle 269 odst. 2 Obchodního zákoníku mezi tmito smluvními stranami (dále jen smlouva ): Sodexo Pass eská Republika a.s., se sídlem Radlická 2, 150

Více

PENÍZE A PLACENÍ. Mgr. Ing. Šárka Dytková

PENÍZE A PLACENÍ. Mgr. Ing. Šárka Dytková PENÍZE A PLACENÍ Mgr. Ing. Šárka Dytková Střední škola, Havířov-Šumbark, Sýkorova 1/613, příspěvková organizace Tento výukový materiál byl zpracován v rámci akce EU peníze středním školám - OP VK 1.5.

Více

eská spoitelna zvýhoduje aktivní klienty a snižuje sazbu hypoték

eská spoitelna zvýhoduje aktivní klienty a snižuje sazbu hypoték eská spoitelna zvýhoduje aktivní klienty a snižuje sazbu hypoték Martin Techman, editel úseku rozvoje obchodu eské spoitelny David Navrátil, hlavní ekonom eské spoitelny Praha 16. srpna 2010 Program 1.

Více

Pravidla pro poskytování finanních dotací a píspvk v oblasti volnoasových aktivit dtí a mládeže z rozpotu Msta Jindichv Hradec

Pravidla pro poskytování finanních dotací a píspvk v oblasti volnoasových aktivit dtí a mládeže z rozpotu Msta Jindichv Hradec Pravidla pro poskytování finanních dotací a píspvk v oblasti volnoasových aktivit dtí a mládeže z rozpotu Msta Jindichv Hradec Poskytování finanních dotací a píspvk se ídí obecn závaznými pedpisy. Jedná

Více

Praktické využití datové schránky

Praktické využití datové schránky Praktické využití datové schránky v ordinaci lékae Patrik Šolc 15.9.2009 Každý jsme hlava na nco jiného. My jsme hlavy na IT. Obsah Práce s datovou schránkou v ordinaci Jaké výhody lékai pináší datové

Více

2. roník 2 hodiny týdn, celkem 68 hodin

2. roník 2 hodiny týdn, celkem 68 hodin Ministerstvo školství a tlovýchovy eské republiky Tématický plán Obor: Informaní technologie Pedmt: Ekonomika Vyuující: Ing. Danuše Savková 2. roník 2 hodiny týdn, celkem 68 hodin Téma tématický celek

Více

Píloha roní úetní závrky sestavené ke dni 31.12.2005

Píloha roní úetní závrky sestavené ke dni 31.12.2005 Píloha roní úetní závrky sestavené ke dni 31.12.2005 l. 1 Informace o úetní jednotce Název úetní jednotky : Msto Vimperk sídlo : Steinbrenerova 6, Vimperk, 385 17 Identifikaní íslo : 00250805 právní forma

Více

Rozvoj ICT ve spolenosti SVARSERVIS THERMOPROZESS COOPERHEAT, s.r.o.

Rozvoj ICT ve spolenosti SVARSERVIS THERMOPROZESS COOPERHEAT, s.r.o. Zadávací dokumentace pro podlimitní veejnou zakázku na dodávky zadávanou ve zjednodušeném podlimitním ízení dle zákona. 137/2006 Sb., o veejných zakázkách, ve znní pozdjších pedpis (dále jen zákon ) Název

Více

Ro!ní záv"rka KALKUL1

Ro!ní závrka KALKUL1 Ro!ní záv"rka KALKUL1 Pozn. Tento popis odpovídá stavu do roku 2000 a t!ká se jednoduché P"ed spu#t$ním tohoto p"íkazu je nutné si p"ipravit podklady a provést uzav"ení p"íslu#n!ch knih. Uzáv$rkové operace

Více

FINANNÍ TRHY. Finanní trhy mžeme rozdlit podle toho, s jakým penžním produktem obchodují:

FINANNÍ TRHY. Finanní trhy mžeme rozdlit podle toho, s jakým penžním produktem obchodují: FINANNÍ TRHY Oekávané výstupy dle RVP GV: žák uvede principy vývoje ceny akcií a možnosti bezpených forem investic do cenných papír využívá moderní formy bankovních služeb vetn moderních informaních a

Více

Produktové podmínky služby SMS jízdenka / Obchodní podmínky pro užívání služby SMS jízdenky

Produktové podmínky služby SMS jízdenka / Obchodní podmínky pro užívání služby SMS jízdenky Produktové podmínky služby SMS jízdenka / Obchodní podmínky pro užívání služby SMS jízdenky Plzeské mstské dopravní podniky, a. s., zapsané v Obchodním rejstíku vedeném Krajským soudem v Plzni, v oddíle

Více

METODY OCEOVÁNÍ PODNIKU DEFINICE PODNIKU. Obchodní zákoník 5:

METODY OCEOVÁNÍ PODNIKU DEFINICE PODNIKU. Obchodní zákoník 5: METODY OCEOVÁNÍ PODNIKU DEFINICE PODNIKU Obchodní zákoník 5: soubor hmotných, jakož i osobních a nehmotných složek podnikání. K podniku náleží vci, práva a jiné majetkové hodnoty, které patí podnikateli

Více

Všeobecné obchodní podmínky spolenosti SV metal spol. s r.o.

Všeobecné obchodní podmínky spolenosti SV metal spol. s r.o. 1. Všeobecná ustanovení 1. Tmito obchodními podmínkami se ídí všechny dodávky firmy SV metal spol. s r.o. Smlouva mezi SV metal spol. s r.o. a obchodním partnerem je uzavena dnem podpisu smlouvy nebo dnem

Více

CELOMSTSKY ZÁVAZNÁ FORMA NÁVRHU NA PRONÁJEM BYT Z NOVÉ VÝSTAVBY A UVOLNNÝCH BYT V BYTOVÉM FONDU HL.M. PRAHY NESVENÉM MSTSKÝM ÁSTEM

CELOMSTSKY ZÁVAZNÁ FORMA NÁVRHU NA PRONÁJEM BYT Z NOVÉ VÝSTAVBY A UVOLNNÝCH BYT V BYTOVÉM FONDU HL.M. PRAHY NESVENÉM MSTSKÝM ÁSTEM Píloha.1 k usnesení Rady HMP. 1500 ze dne 5.12.2000 CELOMSTSKY ZÁVAZNÁ FORMA NÁVRHU NA PRONÁJEM BYT Z NOVÉ VÝSTAVBY A UVOLNNÝCH BYT V BYTOVÉM FONDU HL.M. PRAHY NESVENÉM MSTSKÝM ÁSTEM Celomstsky závazná

Více

R o z v a h a. k...31.12...200 3 (v celých tis. K) a b 1 2 A. Stálá aktiva.009-015+026-033+041 001 246 289 1. Dlouhodobý nehmotný majetek

R o z v a h a. k...31.12...200 3 (v celých tis. K) a b 1 2 A. Stálá aktiva.009-015+026-033+041 001 246 289 1. Dlouhodobý nehmotný majetek Ministerstvo financí R schváleno MF R.j. 283/77 225/2001 s úinností pro úetní jednotky útující podle útové osnovy pro nevýdlené organizace Úetní jednotka doruí: 1x píslušnému finannímu orgánu R o z v a

Více

Finanční gramotnost pro SŠ -9. modul Dobré finanční návyky

Finanční gramotnost pro SŠ -9. modul Dobré finanční návyky Modul č. 9 Ing. Miroslav Škvára O financích O financích Svět financí určitě není vůbec jednoduchý. Ale pokud budete dodržovat určitá pravidla a zvyknete si je používat, budete úspěšní. Každý z vás má určité

Více

Podílový fond PLUS. komplexní zabezpeení na penzi

Podílový fond PLUS. komplexní zabezpeení na penzi Podílový fond PLUS komplexní zabezpeení na penzi Aleš Poklop, generálníeditel Penzijního fondu eské spoitelny Martin Burda, generálníeditel Investiní spolenosti eské spoitelny Praha 29. ervna 2010 R potebuje

Více

u j e d n a l i t u t o s m l o u v u o b u d o u c í k u p n í s m l o u v

u j e d n a l i t u t o s m l o u v u o b u d o u c í k u p n í s m l o u v Ing. Gabriela Burzová I: 70339791 se sídlem Veleslavínská 48/39, PS 162 00 Praha 6, Veleslavín, ustanovený insolvenní správce dlužníka Vladimír Kratochvíl, R 801007/4259, bytem V Násypu 345/13, Praha 5,

Více

Pro klasifikaci daní se používají mnohá kritéria s více i mén praktickým využitím. Základními kritérii jsou:

Pro klasifikaci daní se používají mnohá kritéria s více i mén praktickým využitím. Základními kritérii jsou: 2 Pro klasifikaci daní se používají mnohá kritéria s více i mén praktickým využitím. Základními kritérii jsou: dopad dan, vztah plátce a poplatníka, subjekt dan, objekt dan, šíe zachycení objektu dan,

Více

Disciplinární ád Asociace finanních zprostedkovatel a finanních poradc eské republiky (AFIZ)

Disciplinární ád Asociace finanních zprostedkovatel a finanních poradc eské republiky (AFIZ) Disciplinární ád Asociace finanních zprostedkovatel a finanních poradc eské republiky (AFIZ) 1 Úvodní ustanovení 1) Disciplinární ád upravuje postup orgán Asociace finanních zprostedkovatel a finanních

Více

Spotebitelský slovníek základní bankovní a finanní terminologie

Spotebitelský slovníek základní bankovní a finanní terminologie Spotebitelský slovníek základní bankovní a finanní terminologie APRC pedstavuje úhrn všech poplatk a jiných náklad, které musí dlužník/klient pi ádném plnní svých povinností z úvrové smlouvy nutn zaplatit

Více

SpZn: SZ_085012/2010/KUSK Stejnopis. j.: /2011/KUSK. Zpráva o výsledku pezkoumání hospodaení obce NMICE. I: za rok 2010

SpZn: SZ_085012/2010/KUSK Stejnopis. j.: /2011/KUSK. Zpráva o výsledku pezkoumání hospodaení obce NMICE. I: za rok 2010 Zborovská 11 150 21 Praha 5 SpZn: SZ_085012/2010/KUSK Stejnopis. j.: 006009/2011/KUSK Zpráva o výsledku pezkoumání hospodaení obce NMICE I: 00665169 za rok 2010 Pezkoumání se uskutenilo dne: 22.2.2011

Více

Zprostedkování nákupu reklamního asu pro eské ddictví UNESCO

Zprostedkování nákupu reklamního asu pro eské ddictví UNESCO Poptávkové ízení k plnní podlimitní veejné zakázky pro eské ddictví UNESCO Zadavatel: eské ddictví UNESCO, Bí Šastných 1000, 570 01 Litomyšl IO: 70963452, DI: CZ70963452 Zastoupený: Ing. Michaelou Severovou,

Více

Úhradová forma placení Nástroje bezhotovostního placení

Úhradová forma placení Nástroje bezhotovostního placení Úhradová forma placení Nástroje bezhotovostního placení HOR_62_INOVACE_8.ZSV.4 Mgr. Jana Horná 8. ročník ( VI/2 EU OPVK) 5. 10. 2012 Základy společenský věd 8. ročník; Úhradová forma placení. Nástroje

Více

Otázka: V internetovém obchodě jste si zakoupili ipod, ale po týdnu jste zjistili, že Vám nevyhovuje. Je možné zboží vrátit, aniž nemá závadu?

Otázka: V internetovém obchodě jste si zakoupili ipod, ale po týdnu jste zjistili, že Vám nevyhovuje. Je možné zboží vrátit, aniž nemá závadu? Mgr. Zuzana Válková Otázka: V internetovém obchodě jste si zakoupili ipod, ale po týdnu jste zjistili, že Vám nevyhovuje. Je možné zboží vrátit, aniž nemá závadu? Odpověď: Ano, zboží vrátit můžeme, dokonce

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo: CZ.1.07/1. 5.00/34.0084 Šablona: III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Sada:

Více

Všeobecné podmínky pro poskytování služeb elektronických komunikací spoleností Viakom, s.r.o. (dále jen Všeobecné podmínky )

Všeobecné podmínky pro poskytování služeb elektronických komunikací spoleností Viakom, s.r.o. (dále jen Všeobecné podmínky ) Všeobecné podmínky pro poskytování služeb elektronických komunikací spoleností Viakom, s.r.o. l. I. Úvodní ustanovení (dále jen Všeobecné podmínky ) V souladu s právním ádem eské republiky, zejména zákonem.

Více

ZÁKLADNÍ ÚDAJE O PLZE SKÉ KART V MOBILNÍM TELEFONU S TECHNOLOGIÍ NFC ELEKTRONICKÉ PEN ŽENCE

ZÁKLADNÍ ÚDAJE O PLZE SKÉ KART V MOBILNÍM TELEFONU S TECHNOLOGIÍ NFC ELEKTRONICKÉ PEN ŽENCE Podmínky pro vydávání a používání Plzeské karty v mobilním telefonu s technologií NFC / Obchodní podmínky pro vydávání a užívání elektronického penžního prostedku Plzeská karta v mobilním telefonu s technologií

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY. 1 z 6. 1. Základní informace. 2. Základní pojmy. 1.1. Základní údaje:

OBCHODNÍ PODMÍNKY. 1 z 6. 1. Základní informace. 2. Základní pojmy. 1.1. Základní údaje: OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. Základní informace 1.1. Základní údaje: J&T ASSET MANAGEMENT, INVESTINÍ SPOLENOST, a.s. Pobežní 14/297 186 00 Praha 8 eská republika I: 476 72 684 Zápis v obchodním rejstíku vedeném

Více

Rámcová smlouva : A42 pro cestovní kanceláe a cestovní agentury o spolupráci pi úhrad služeb poukázkami

Rámcová smlouva : A42 pro cestovní kanceláe a cestovní agentury o spolupráci pi úhrad služeb poukázkami Rámcová smlouva : A42 pro cestovní kanceláe a cestovní agentury o spolupráci pi úhrad služeb poukázkami uzavená podle 269 odst. 2 Obchodního zákoníku mezi tmito smluvními stranami (dále jen smlouva ):

Více

u j e d n a l i t u t o s m l o u v u o b u d o u c í k u p n í s m l o u v

u j e d n a l i t u t o s m l o u v u o b u d o u c í k u p n í s m l o u v Ing. Gabriela Burzová I: 70339791 se sídlem Veleslavínská 48/39, PS 162 00 Praha 6, Veleslavín, ustanovený insolvenní správce dlužníka Vladimír Kratochvíl, R 801007/4259, bytem V Násypu 345/13, Praha 5,

Více

Párování. Nápovdu k ostatním modulm naleznete v "Pehledu nápovd pro Apollo".

Párování. Nápovdu k ostatním modulm naleznete v Pehledu nápovd pro Apollo. Párování Modul Párování poskytuje pehled o došlých i vrácených platbách provedených bankovním pevodem i formou poštovní poukázky. Jedná se napíklad o platby za e-pihlášky, prkazy ISIC nebo poplatky za

Více

Ing. Jaroslav Halva. UDS Fakturace

Ing. Jaroslav Halva. UDS Fakturace UDS Fakturace Modul fakturace výrazn posiluje funknost informaního systému UDS a umožuje bilancování jednotlivých zakázek s ohledem na hodnotu skutených náklad. Navíc optimalizuje vlastní proces fakturace

Více

Pokyn k žádostem o dotaci na opravy staveb a investiní projekty v roce 2008

Pokyn k žádostem o dotaci na opravy staveb a investiní projekty v roce 2008 Junák svaz skaut a skautek R Pokyn k žádostem o dotaci na opravy staveb a investiní projekty v roce 2008 1. Úvodní ustanovení (1) V návaznosti na Programy státní podpory práce s dtmi a mládeží pro NNO

Více

... název a sídlo provozovatele tomboly.... žádá o povolení tomboly pi akci. konané dne:... na míst:... Vydáno bude... los v cen... K za jeden los.

... název a sídlo provozovatele tomboly.... žádá o povolení tomboly pi akci. konané dne:... na míst:... Vydáno bude... los v cen... K za jeden los. Mstský úad Sobslav námstí Republiky 55/I 392 01 Sobslav V... dne... Vc: Žádost o povolení tomboly název a sídlo provozovatele tomboly žádá o povolení tomboly pi akci konané dne:... na míst:... Vydáno bude...

Více

I O: 00070564 Rozvaha Sestava: 60 Období: 12/2015 (v K!) Název ú!etní jednotky: M"stská knihovna v eském Krumlov" OBDOBÍ Synte ---------------------------------------------------------------------- íslo

Více

P ehled nep ítomnosti

P ehled nep ítomnosti Pehled nepítomnosti Modul poskytuje pehled nepítomností zamstnanc na pracovišti. Poskytuje informace o plánované, schválené nebo aktuáln erpané pracovní nepítomnosti zamstnanc v rámci pracovišt VUT a možnost

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: VI/2 Sada: 2 Číslo

Více

FINANNÍ ÁD SPOLENOSTI RADIOLOGICKÝCH ASISTENT ESKÉ REPUBLIKY. razítko SRLA R, podpis pedsedy výboru a dozorí rady SRLA R

FINANNÍ ÁD SPOLENOSTI RADIOLOGICKÝCH ASISTENT ESKÉ REPUBLIKY. razítko SRLA R, podpis pedsedy výboru a dozorí rady SRLA R FINANNÍ ÁD SPOLENOSTI RADIOLOGICKÝCH ASISTENT ESKÉ REPUBLIKY razítko SRLA R, podpis pedsedy výboru a dozorí rady SRLA R I. Úvodní ustanovení OBECNÁ PRAVIDLA HOSPODAENÍ (1) SRLA R v souladu se Stanovami

Více

BEZPEČNOSTNĚ PRÁVNÍ AKADEMIE BRNO, s.r.o., střední škola. Bankovní domy komerční banky, spořitelny + test

BEZPEČNOSTNĚ PRÁVNÍ AKADEMIE BRNO, s.r.o., střední škola. Bankovní domy komerční banky, spořitelny + test Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu Inovace a individualizace výuky Číslo materiálu VY_62_INOVACE_ZEL13 Název školy BEZPEČNOSTNĚ PRÁVNÍ AKADEMIE BRNO, s.r.o., střední škola Autor Ing.

Více

SpZn: SZ_078996/2011/KUSK Stejnopis. 2 j.: /2012/KUSK. Zpráva o výsledku pezkoumání hospodaení obce HRDLÍV. I: za rok 2011

SpZn: SZ_078996/2011/KUSK Stejnopis. 2 j.: /2012/KUSK. Zpráva o výsledku pezkoumání hospodaení obce HRDLÍV. I: za rok 2011 Zborovská 11 150 21 Praha 5 SpZn: SZ_078996/2011/KUSK Stejnopis. 2 j.: 000781/2012/KUSK Zpráva o výsledku pezkoumání hospodaení obce HRDLÍV I: 00234419 za rok 2011 Pezkoumání se uskutenilo dne: 2.3.2012

Více

Zvyšování kvality výuky technických oborů

Zvyšování kvality výuky technických oborů Zvyšování kvality výuky technických oborů Klíčová aktivita VI.2 Vytváření podmínek pro rozvoj znalostí, schopností a dovedností v oblasti finanční gramotnosti Výukový materiál pro téma VI.2.1 Řemeslná

Více

Standardy bankovních aktivit

Standardy bankovních aktivit ESKÁ BANKOVNÍ ASOCIACE CZECH BANKING ASSOCIATION UPOZORNNÍ Standardy BA mají metodický charakter Standardy bankovních aktivit. 19 / 2005 Kodex chování mezi bankami a klienty - 1 - OBSAH Preambule 3 ást

Více

Centrum sociální pé e m sta Žamberk Albertova 357, 564 01 Žamberk VNIT NÍ SM RNICE. 6/09 PRÁVA A POVINNOSTI KLIENT PE OVATELSKÉ SLUŽBY I.

Centrum sociální pé e m sta Žamberk Albertova 357, 564 01 Žamberk VNIT NÍ SM RNICE. 6/09 PRÁVA A POVINNOSTI KLIENT PE OVATELSKÉ SLUŽBY I. Centrum sociální pée msta Žamberk O: 00854603 VNITNÍ SMRNICE. 6/09 PRÁVA A POVINNOSTI KLIENT PEOVATELSKÉ SLUŽBY I. PRÁVA 1. Možnost nahlížet do veškeré dokumentace, která je o klientovi vedena. 2. Možnost

Více

Ceník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník)

Ceník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník) Ceník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník) Část Obsah: 1. Podnikatelské konto Klasik České spořitelny 2. Podnikatelské konto Maxi České spořitelny 3. Firemní účet České spořitelny

Více

Zápis 1 o posouzení a hodnocení nabídek

Zápis 1 o posouzení a hodnocení nabídek Zápis 1 o posouzení a hodnocení nabídek 1. Veejná zakázka Název zakázky: [_Operativní leasing užitkového vozu_] Registraní íslo projektu: [_CZ.1.04/3.4.04/26.00348_] Název projektu: [Flexibiln pro odlehovací

Více

Určeno studentům středního vzdělávání s maturitní zkouškou, předmět Ekonomika, okruh Bankovnictví, bankovní systém

Určeno studentům středního vzdělávání s maturitní zkouškou, předmět Ekonomika, okruh Bankovnictví, bankovní systém Určeno studentům středního vzdělávání s maturitní zkouškou, předmět Ekonomika, okruh Bankovnictví, bankovní systém Materiál vytvořil: Ing. Karel Průcha Období vytvoření VM: září 2013 Klíčová slova: příkaz

Více

Identifikaní údaje územního samosprávného celku. mstys Nehvizdy. zastupitelstvo mstysu Nehvizdy, zastoupené starostou, panem Vladimírem Nekolným

Identifikaní údaje územního samosprávného celku. mstys Nehvizdy. zastupitelstvo mstysu Nehvizdy, zastoupené starostou, panem Vladimírem Nekolným Ing. Eva Neužilová auditorka, zapsaná u Komory auditorr íslo oprávnní 1338 Galandova 1240 163 00 Praha 6 tel.: 603814749 e-mail: neuzilovaeva@seznam.cz ZPRÁVA AUDITORA o výsledku pezkoumání hospodaení

Více

KRAJSKÝ ÚAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly 28. íjna 117, 702 18 OSTRAVA

KRAJSKÝ ÚAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly 28. íjna 117, 702 18 OSTRAVA KRAJSKÝ ÚAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly 28. íjna 117, 702 18 OSTRAVA J: MSK 31752/2007 SP. ZN.: KON/25735/2007/Sam VYIZUJE: Ing. Alexandra Klajmonová ODBOR: kontroly TEL.: 595 622 307 FAX: 595

Více

Výroní zpráva spolenosti FINANCE Zlín, a.s. za rok 2006. [ ádná úetní závrka nebyla ovena auditorem ]

Výroní zpráva spolenosti FINANCE Zlín, a.s. za rok 2006. [ ádná úetní závrka nebyla ovena auditorem ] Výroní zpráva spolenosti FINANCE Zlín, a.s. za rok 2006 [ ádná úetní závrka nebyla ovena auditorem ] Ve Zlín dne 30. dubna 2007 Obsah 1. Profil spolenosti 2. Vrcholové orgány spolenosti a údaje o akcionáích

Více

je o 27,8 %. Nárst náklad vynaložených na prodané zboží byl nižší a vzrostl o 947,3 mil K to je o 26,98 %.

je o 27,8 %. Nárst náklad vynaložených na prodané zboží byl nižší a vzrostl o 947,3 mil K to je o 26,98 %. VÝRONÍ ZPRÁVA SPOLENOSTI KM-PRONA, A.S. ZA ROK 2006 PROFIL SPOLENOSTI Akciová spolenost KM-PRONA, a.s. byla založena zakladatelskou smlouvou dne 23.7.2003 rozhodnutím jediného akcionáe pana Vladimíra Minaíka

Více

Pedpisy upravující oblast hospodaení

Pedpisy upravující oblast hospodaení Pedpisy upravující oblast hospodaení Pedmtem tohoto metodického je poskytnout tenái pehled základních právních a vnitních skautských pedpis upravujících oblast hospodaení, vetn úetnictví. Všechny pedpisy

Více

2. Zprostedkování obchod s investiními nástroji obchodovanými v R

2. Zprostedkování obchod s investiními nástroji obchodovanými v R 1. Podání k obchodu s investiními nástroji Podání k obchodm se všemi v tomto ceníku uvedenými investiními nástroji je ZDARMA. 2. Zprostedkování obchod s investiními nástroji obchodovanými v R a) akcie

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu CZ. 1.07/1.5.00/34.0996 Číslo materiálu Název školy Jméno autora Tématická oblast Předmět Ročník VY_32_INOVACE_EKO149

Více

Ceník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník)

Ceník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník) Ceník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník) Část I. Vkladové produkty Obsah: 1. Podnikatelské konto Klasik České spořitelny 2. Podnikatelské konto Maxi České spořitelny 3. Firemní

Více

! "#$%&'(() *+,-!./0+!1 2 3 # +3 2-! 3425!6! 1/! $ 7$ 80-5 4!839: $! 0! "

! #$%&'(() *+,-!./0+!1 2 3 # +3 2-! 3425!6! 1/! $ 7$ 80-5 4!839: $! 0! !"#$%&'(() *+,-!./0+!123#+32-!3425!6!1/!"!$7$80-54!839:$!0 l. I Úvodní ustanovení 1. Tato Smrnice rektorky stanoví zpsob a podmínky erpání sociálního fondu na Univerzit Jana Evangelisty Purkyn v Ústí nad

Více

Finanní vzdlanost. Fakta na dosah. eská bankovní asociace. Executive Summary. 6. bezna 2006. Metodika Hlavní zjištní Závrená doporuení

Finanní vzdlanost. Fakta na dosah. eská bankovní asociace. Executive Summary. 6. bezna 2006. Metodika Hlavní zjištní Závrená doporuení Finanní vzdlanost eská bankovní asociace 6. bezna 2006 Executive Summary Metodika Hlavní zjištní Závrená doporuení Fakta na dosah 1 Metodika Výzkum byl realizován formou osobních ízených rozhovor. Dotazování

Více

ZMĚNY V SAZEBNÍKU ČSOB

ZMĚNY V SAZEBNÍKU ČSOB ZMĚNY V SAZEBNÍKU ČSOB S ÚČINNOSTÍ OD 1. 4. 2015 Vážená klientko, vážený kliente, od 1. dubna budeme mít nový Sazebník pro fyzické osoby - občany, a proto bychom vás chtěli seznámit se všemi chystanými

Více

(8) Úastník je povinen po celou dobu trvání smlouvy písemn oznamovat stavební spoiteln všechny skutenosti, které mají vliv na plnní podmínek

(8) Úastník je povinen po celou dobu trvání smlouvy písemn oznamovat stavební spoiteln všechny skutenosti, které mají vliv na plnní podmínek 96/1993 Sb. ZÁKON zedne25.února1993 o stavebním spoení a státní podpoe stavebního spoení a o doplnní zákona eské národní rady. 586/1992 Sb., odaníchzpíjm,veznnízákonaeskénárodnírady.35/1993sb. Zmna: 83/1995

Více

Zajištní vybraných služeb mobilních komunikací pro DPMO, a.s.

Zajištní vybraných služeb mobilních komunikací pro DPMO, a.s. Výzva k podání nabídek na uzavení smluvního vztahu pro: Zajištní vybraných služeb mobilních komunikací pro DPMO, a.s. Vyhlašovatel: Dopravní podnik msta Olomouce, a.s. I vyhlašovatele: 47676639 Kontaktní

Více

Obecn závazná vyhláška Obce Moovice. 1/03 o místních poplatcích

Obecn závazná vyhláška Obce Moovice. 1/03 o místních poplatcích Obecn závazná vyhláška Obce Moovice. 1/03 o místních poplatcích Zastupitelstvo obce Moovice se usneslo dne 15. íjna 2003 dle ustanovení 14 odst. 2 zákona. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znní pozdjších

Více

Ceník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník)

Ceník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník) Ceník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník) Část Obsah: 1. Bezhotovostní operace, trvalé příkazy 2. Hotovostní operace pro účty vedené v české měně 3. Hotovostní operace pro účty

Více

Všeobecné podmínky a pokyny GLOBAL ASSISTANCE a. s. pro poskytování asistenních služeb pro klienty eské spoitelny a.s.

Všeobecné podmínky a pokyny GLOBAL ASSISTANCE a. s. pro poskytování asistenních služeb pro klienty eské spoitelny a.s. 1. Úvodní ustanovení GLOBAL ASSISTANCE a.s. 184 00 Praha 8, Dopravák 749/3, tel. 1220 Všeobecné podmínky a pokyny GLOBAL ASSISTANCE a. s. pro poskytování asistenních služeb pro klienty eské spoitelny a.s.

Více

Pednáška mikro 07 : Teorie chování spotebitele 2

Pednáška mikro 07 : Teorie chování spotebitele 2 Pednáška mikro 07 : Teorie chování spotebitele 2 1. ngelova kivka x poptávka po statku, M- dchod x luxusní komodita ( w >1) standardní komodita (0< w 1) podadná komodita ( w < 0) 2. Dchodový a substituní

Více

Anotace kurzů jsou součástí emailu. Propagační materiály by Vám byly dodány v případě projeveného zájmu.

Anotace kurzů jsou součástí emailu. Propagační materiály by Vám byly dodány v případě projeveného zájmu. Vážená paní starostko, dovolujeme si Vám nabídnout možnost vzdělávání obyvatel Vaší obce. Vzdělávání pro Vaše občany, které nabízíme, je pro účastníky bezplatné, neboť je financováno z Evropských sociálních

Více

ad pro zastupování státu ve v cech majetkových Územní pracovišt St ední echy, Rašínovo náb eží 390/42, Praha 2 O Z N Á M E N Í

ad pro zastupování státu ve v cech majetkových Územní pracovišt St ední echy, Rašínovo náb eží 390/42, Praha 2 O Z N Á M E N Í #4571/SKL/2014-SKLM@T 4571/SKL/2014-SKLM.j.: UZSVM/SKL/4468/2014-SKLM ad pro zastupování státu ve vcech majetkových Územní pracovišt Stední echy, Rašínovo nábeží 390/42, 128 00 Praha 2 O Z N Á M E N Í

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva msta Napajedla. 6 konaného dne 21. 9. 2011

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva msta Napajedla. 6 konaného dne 21. 9. 2011 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva msta Napajedla. 6 konaného dne 21. 9. 2011 Projednání pedkládaných zpráv: 1. Prodej pozemk pro stavbu rodinného domu v lokalit Malina III 2. Nabídka Ing. Eysselta na

Více

ÚVĚRY A PŮJČKY. Integrovaná střední škola, Hlaváčkovo nám. 673, Slaný

ÚVĚRY A PŮJČKY. Integrovaná střední škola, Hlaváčkovo nám. 673, Slaný Označení materiálu: VY_32_INOVACE_EKRZU_EKONOMIKA3_12 Název materiálu: FINANČNÍ STRÁNKA PODNIKU Tematická oblast: Ekonomika, 3. ročník Anotace: Prezentace vysvětluje žákům pojem cizí zdroje Očekávaný výstup:

Více

Pracovní list dvoubarevné kartičky s finančními termíny a definicemi.

Pracovní list dvoubarevné kartičky s finančními termíny a definicemi. Anotace Pracovní list k finanční gramotnosti. Hra s kartičkami správné přiřazování finančních termínů k definicím. Autor Jazyk Očekávaný výstup Speciální vzdělávací potřeby Čekalová Sylva Čeština Orientace

Více

Semestrální projekt Podnikatelský zámr: Prodejní stánek na Hlavním nádraží v Praze

Semestrální projekt Podnikatelský zámr: Prodejní stánek na Hlavním nádraží v Praze FEL, VUT X16EPD Ekonomika Podnikání vypracoval Tomáš Jukl Semestrální projekt Podnikatelský zámr: Prodejní stánek na Hlavním nádraží v Praze 1. Profil firmy Ve stánku se bude prodávat rychlé oberstvení

Více

WWW poštovní klient s úložištm v MySQL databázi

WWW poštovní klient s úložištm v MySQL databázi eské vysoké uení technické v Praze Fakulta elektrotechnická Bakaláské práce WWW poštovní klient s úložištm v MySQL databázi Jií Švadlenka Vedoucí práce: Ing. Ivan Halaška Studijní program: Elektrotechnika

Více

Dodatek. 5. ke zizovací listin píspvkové organizace Hvzdárna a planetárium eské Budjovice s pobokou na Kleti

Dodatek. 5. ke zizovací listin píspvkové organizace Hvzdárna a planetárium eské Budjovice s pobokou na Kleti Dodatek. 5 ke zizovací listin píspvkové organizace Hvzdárna a planetárium eské Budjovice s pobokou na Kleti Jihoeský kraj U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 eské Budjovice I 70890650 zastoupený hejtmanem

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0410 Číslo šablony: Název materiálu: Ročník: Identifikace materiálu: Jméno autora: Předmět: Tématický celek:

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA PRÁVNICKÁ. Diplomová práce. Správa daní. se zaměřením na vymáhací řízení. Jindřich Lorenc

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA PRÁVNICKÁ. Diplomová práce. Správa daní. se zaměřením na vymáhací řízení. Jindřich Lorenc ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA PRÁVNICKÁ Diplomová práce Správa daní se zaměřením na vymáhací řízení Plzeň 2013 Jindřich Lorenc Západočeská univerzita v Plzni Fakulta právnická Katedra národního

Více

PODMÍNKY A RIZIKA PŘI ZÍSKÁVÁNÍ PŮJČEK I.

PODMÍNKY A RIZIKA PŘI ZÍSKÁVÁNÍ PŮJČEK I. I. Název školy Číslo projektu Autor Název šablony Střední odborná škola a Gymnázium Staré Město CZ.1.07/1.5.00/34.1007 Ing. Miroslava Kořínková III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název

Více

Smrnice upravující pravidla pro hrazení finanních závazk len sportovního klubu MAESTRO CLUB Kolovraty SMRNICE

Smrnice upravující pravidla pro hrazení finanních závazk len sportovního klubu MAESTRO CLUB Kolovraty SMRNICE SMRNICE sportovního klubu MAESTRO CLUB Kolovraty upravující pravidla pro hrazení finanních závazk len Strana 1 (celkem 6) S M R N I C E upravující pravidla pro hrazení finanních závazk len sportovního

Více

vyhotovená dle 43 zák.. 26/2000 Sb.. j: 068/2009-N Bod 1.

vyhotovená dle 43 zák.. 26/2000 Sb.. j: 068/2009-N Bod 1. DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA vyhotovená dle 43 zák.. 26/2000 Sb.. j: 068/2009-N Bod 1. Touto Dražební vyhláškou se vyhlašuje konání dražby nedobrovolné. Den konání dražby se stanovuje na 18. kvtna 2009, na adrese

Více

Stavební úpravy bytového domu.p. 2369, ulice Sokolovská, Tábor

Stavební úpravy bytového domu.p. 2369, ulice Sokolovská, Tábor V Táboe dne 24.2. 2010 Výzva k pedložení nabídek v rámci výbrového ízení Vážení, dovolujeme si Vás vyzvat k podání nabídky na zakázku: Stavební úpravy bytového domu.p. 2369, ulice Sokolovská, Tábor v rámci

Více

Ceník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník)

Ceník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník) Ceník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník) Část Obsah: 1. Chytrá karta České spořitelny 2. Další typy karet 3. Volitelné pojištění k mezinárodním kartám 4. Ostatní služby ke kartám

Více

Kontrola hospodaení. Úvod do kontroly hospodaení. Junák svaz skaut a skautek R

Kontrola hospodaení. Úvod do kontroly hospodaení. Junák svaz skaut a skautek R Kontrola hospodaení V této kapitole se zamíme na nezbytnou souást procesu ízení každého subjektu a to na kontrolu. Ta je ve skautské praxi vykonávána rznými formami a to zejména podle typu kontrolovaných

Více

PODMÍNKY OBCHODNÍ VEEJNÉ SOUTŽE. o nejvhodnjší návrh na uzavení smlouvy o úplatném pevodu akcií. (dále jen Podmínky )

PODMÍNKY OBCHODNÍ VEEJNÉ SOUTŽE. o nejvhodnjší návrh na uzavení smlouvy o úplatném pevodu akcií. (dále jen Podmínky ) PODMÍNKY OBCHODNÍ VEEJNÉ SOUTŽE o nejvhodnjší návrh na uzavení smlouvy o úplatném pevodu akcií. (dále jen Podmínky ) FRUTA Podivín,a.s. se sídlem Podivín, Rybáe 156/157, PS: 69145, I: 49968556, zapsaná

Více

Oddíl I. l. 1- základní ustanovení. l. 2 správa poplatk

Oddíl I. l. 1- základní ustanovení. l. 2 správa poplatk Obecn závazná vyhláška obce Pernink, o místním poplatku ze ps, místním poplatku za lázeský nebo rekreaní pobyt, místním poplatku za užívání veejného prostranství, místním poplatku ze vstupného a místním

Více

K uzavírání smluv nedochází prostřednictvím zprostředkovatelů.

K uzavírání smluv nedochází prostřednictvím zprostředkovatelů. Formulář pro standardní informace o spotřebitelském úvěru (pro všechny varianty poskytovaných zápůjček Novacredit) 1. Údaje o věřiteli/zprostředkovateli spotřebitelského úvěru Věřitel Adresa Telefonní

Více

Mendelova univerzita v Brn SMRNICE. 4/2013. Vydávání prkazu zamstnance Mendelovy univerzity v Brn a nkterých dalších prkaz

Mendelova univerzita v Brn SMRNICE. 4/2013. Vydávání prkazu zamstnance Mendelovy univerzity v Brn a nkterých dalších prkaz Mendelova univerzita v Brn Ureno: Brno 8. dubna 2013 Všem pracovištím j.: 6684/2013-980 SMRNICE. 4/2013 Vydávání prkazu zamstnance Mendelovy univerzity v Brn a nkterých dalších prkaz lánek 1 Obecná ustanovení

Více

Informace o povinném subjektu zveejované podle zákona. 106/1999 Sb., o svobodném pístupu k informacím

Informace o povinném subjektu zveejované podle zákona. 106/1999 Sb., o svobodném pístupu k informacím ZÁKLADNÍ ŠKOLA BEZNICE, píspvková organizace tel. 318 682 165 Rožmitálská 419 fax 318 683 608 262 72 Beznice e-mail: skola@zsbreznice.cz Žáci ZŠ Beznice podporují sbrovými aktivitami chov tuák v ZOO Praha,

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VE EJNÉ ZAKÁZKY

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VE EJNÉ ZAKÁZKY ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEEJNÉ ZAKÁZKY Zadávací ízení Zjednodušené podlimitní ízení dle 38 zákona. 137/2006 Sb., o veejných zakázkách, ve znní pozdjších pedpis Název veejné zakázky Nákup scanner pro skenování

Více

I. Zboží je zasláno dle možností prodejce a jeho momentální vytíženosti a to nejdéle do 5 dnů od potvrzení objednávky (osobí převzetí, dobírka).

I. Zboží je zasláno dle možností prodejce a jeho momentální vytíženosti a to nejdéle do 5 dnů od potvrzení objednávky (osobí převzetí, dobírka). 1. Úvodní ustanovení Zde uvedené obchodní podmínky platí pro nákup v e- shopu http://www.fler.cz/shop/martina_j (dále jen prodejce).obchodní podmínky stanovují a upřesňují základní práva a povinnosti prodejce

Více

ROZVAHA (bilance) (Souhrnný výkaz pro I , ) sestavená k (v tisících K na dv desetinná místa)

ROZVAHA (bilance) (Souhrnný výkaz pro I , ) sestavená k (v tisících K na dv desetinná místa) ROZVAHA (bilance) (Souhrnný výkaz pro I 00266418,00911640) sestavená k 31.12.2007 (v tisících K na dv desetinná místa) I 00266418 Msto Krupka Mariánské nám. 22 Krupka 417 42 Název položky Úet ís. k 1.1.2007

Více

ROZVAHA. ke dni 31.12.2011 I 26701626. Stav k poslednímu dni úet. období. Stav k prvnímu dni úet. období. íslo ádku A K T I V A.

ROZVAHA. ke dni 31.12.2011 I 26701626. Stav k poslednímu dni úet. období. Stav k prvnímu dni úet. období. íslo ádku A K T I V A. Výet položek podle vyhlášky. 504/2002 Sb. ve znní vyhlášky. 476/2003 Sb. ROZVAHA ke dni 31.12.2011 Název, sídlo a právní forma a pedmt innosti úetní jednotky I 26701626 SVJ domu Bochovská 560,561,562,563

Více