Protokol SADA DUM. íslo sady DUM: VY_32_INOVACE_SP_16 Název sady DUM: Finan ní gramotnost. 910, Hronov

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Protokol SADA DUM. íslo sady DUM: VY_32_INOVACE_SP_16 Název sady DUM: Finan ní gramotnost. 910, 549 31 Hronov"

Transkript

1 Protokol SADA DUM íslo sady DUM: VY_32_INOVACE_SP_16 Název sady DUM: Finanní gramotnost Název a adresa školy: Registraní íslo projektu: Stední prmyslová škola, Hronov, Hostovského 910, Hronov CZ.1.07/1.5.00/ íslo a název šablony: III/2 Inovace a zkvalitnní výuky prostednictvím ICT Obor vzdlávání: Tematická oblast ŠVP: Finanní trh, financování podniku Pedmt a roník: Ekonomika, 3. a 4. roník Autor: Ing. Jitka Vaková Použitá literatura: Ekonomická a finanní gramotnost pro stední školy, EDUKO, 2010 Ekonomika pro stední školy, Finanní trh, EDUKO, 2009 Datum vytvoení: Anotace Využití ve výuce Sada prezentací, pracovních list a námt k porozumní problematiky finanní gramotnosti, opakování a vyhledávání informací Prezentace nového uiva, upevování uiva, práce s odbornými texty a materiály, praktická innost, opakování

2 VY_32_INOVACE_SP_16_01-1 Vytvoila: Ing. Jitka Vaková V rámci školního projektu: Zlepšení podmínek pro vzdlávání na stedních školách Registraní íslo projeku:cz.1.07/1.5.00/ AKTIVITA JE SPOLUFINANCOVÁNA EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOTEM ESKÉ REPUBLIKY

3

4

5 VY_32_INOVACE_SP_16_01-1 Vytvoila: Ing. Jitka Vaková V rámci školního projektu: Zlepšení podmínek pro vzdlávání na stedních školách Registraní íslo projeku:cz.1.07/1.5.00/ Z.1.07/1.5.00/ AKTIVITA JE SPOLUFINANCOVÁNA EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOTEM ESKÉ REPUBLIKY

6 Finanní gramotnost Subjekty finanního trhu 1. Pojem banka lze také nahradit pojmem: a) vklady penz b) penžní ústav c) výbry penz 2. Centrální bankou je v eské republice: a) Komerní banka b) není taková c) eská národní banka 3. Aktivní bankovní inností banky rozumíme: a) pijímání vklad b) poskytování úvr c) úschovu cenností 4. Pasivní bankovní inností banky rozumíme: a) pijímání vklad b) poskytování úvr c) úschovu cenností 5. Za to, že banka poskytne klientovi pjku požaduje: a) úrok b) dividendu c) rentu 6. Úrok (pi pjce) vyjaduje: a) množství penz, které nám banka vyplatí b) množství penz, které nám banka srazí

7 c) množství penz, které zaplatíme bance navíc 7. RPSN znamená: a) rychle získanou pjku b) rizikovou pjku se stanoveným procentem úroku c) roní procentní sazba náklad 8. Co vyjaduje RPSN: a) veškeré poplatky (náklady), které zaplatí klient za to, že si pjil peníze b) pouze výši úrok za pjku c) dobu, za jakou mže získat pjku 9. Co znamená pojem jistina: a) ástka, kterou musíme ruit za pjku b) vklad c) jistý dluh 10. Co vyjaduje pojem anuita: a) výše dluhu b) výše splátek c) ástku, kterou zaplatíme bance celkem za úvr Didaktická poznámka Testování probhne na konci vyuovací hodiny v rámci opakování a upevování uiva. Doba trvání: max. 10 minut

8 VY_32_INOVACE_SP_16_02 Vytvoila: Ing. Jitka Vaková V rámci školního projektu: Zlepšení podmínek pro vzdlávání na stedních školách Registraní íslo projeku:cz.1.07/1.5.00/ AKTIVITA JE SPOLUFINANCOVÁNA EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOTEM ESKÉ REPUBLIKY zvláštní prostedek smny (všeobecný ekvivalent) je všeobecn pijímán pi placení za zboží a služby forma: 1) mincí a bankovek 2) depozit (vklad na útech bank) 3) cenných papír (šek, smnek,..) bankovky, mince ochrana proti padlání a pozmování (trestný in) ražba mincí výroba bankovek historie penz poštovní poukázky typ A odeslání hotovosti na úet v bance typ B proplacení hotovosti z útu banky typ C proplacení penz zaslaných hotov od jiného plátce vyplování poštovních poukázek (pravidla)

9 doklady bank pokladní složenka pro vklad na úet výbrní lístek výbr z útu výetka platidel pi vkladu a výbru vtších ástek útování poplatku pro vkladu nebo výbru hotovosti šeky = cenný papír, za který obdržíme od banky peníze (jsou-li šeky produktem banky) šek k zútování peníze jsou pipsány na úet na jméno ovuje se totožnost píjemce na doruitele proplacen tomu, kdo jej pedloží držitelem šekové knížky pouze osoba starší 18 let bezproblémový klient vyplování šeku (pravidla)

10 bezhotovostní platby = úhrady prostednictvím: 1. bžných út 2. devizových út 3. platebních karet 4. úvrových karet 5. internetového banovnictví 1. Doplte ochranné znaky pracovní list. 2. Informujte se o trestnosti napodobenin penz. Ekonomická a finanní gramotnost pro stední školy, EDUKO, 2010 Ekonomika pro stední školy, Finanní trh, EDUKO,

11 VY_32_INOVACE_SP_16_03 Vytvoila: Ing. Jitka Vaková V rámci školního projektu: Zlepšení podmínek pro vzdlávání na stedních školách Registraní íslo projeku:cz.1.07/1.5.00/ Z.1.07/1.5.00/ AKTIVITA JE SPOLUFINANCOVÁNA EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOTEM ESKÉ REPUBLIKY

12 Finanní gramotnost 1. Pojmenujte ochranné znaky na vyobrazené bankovce:

13 2. Doplte charakteristické rysy nepravých penz: Padlané peníze Pozmnné peníze Napodobeniny penz Didaktická poznámka Testování probhne na konci hodiny v rámci opakování a upevování uiva. Doba trvání: 15 minut Použitý zdroj:

14 VY_32_INOVACE_SP_16_04 Vytvoila: Ing. Jitka Vaková V rámci školního projektu: Zlepšení podmínek pro vzdlávání na stedních školách Registraní íslo projeku:cz.1.07/1.5.00/ AKTIVITA JE SPOLUFINANCOVÁNA EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOTEM ESKÉ REPUBLIKY

15

16

17 VY_32_INOVACE_SP_16_05 Vytvoila: Ing. Jitka Vaková V rámci školního projektu: Zlepšení podmínek pro vzdlávání na stedních školách Registraní íslo projeku:cz.1.07/1.5.00/ Z.1.07/1.5.00/ AKTIVITA JE SPOLUFINANCOVÁNA EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOTEM ESKÉ REPUBLIKY

18 Finanní gramotnost Cenné papíry 1. Vyznate kížkem, zda následující zpráva zpsobí spíše rst nebo pokles kursu akcií uvedených spoleností: Spolenost Tatra oznámila za 4. tvrtletí ztrátu 40 mi.l K. Fotochema neoekává toto tvrtletí zvýšení prodeje fotografického materiálu. Akcionái valné hromady hlasovali proti nevýhodné fúzi podnik skupiny Chemapol. Podle rozhodnutí Nejvyššího soudu mohou kuáci postižení rakovinou plic žalovat výrobce cigaret. Spolenost Strabag získala výhodnou zakázku od státu. Nákladní lo s nákladem textilních výrobk firmy Avex havarovala. Škoda na zboží je vyíslena na 3,5 mld. K.

19 2. V grafu, který znázoruje vývoj kursu akcie firmy EZ, urete, kdy bylo výhodné: a) nakoupit akcie... b) prodat akcie... Didaktická poznámka Testování probhne na konci vyuovací hodiny v rámci upevování a opakování uiva. Doba trvání: 10 minut Použité zdroje: Ekonomika pro stední školy, Finanní trh, EDUKO, 2009

20 VY_32_INOVACE_SP_16_06 Vytvoila: Ing. Jitka Vaková V rámci školního projektu: Zlepšení podmínek pro vzdlávání na stedních školách Registraní íslo projeku:cz.1.07/1.5.00/ AKTIVITA JE SPOLUFINANCOVÁNA EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOTEM ESKÉ REPUBLIKY

21

22 Ekonomická a finanní gramotnost pro stední školy, EDUKO, 2010 Zákon. 513/1991 Sb., obchodní zákoník

23 VY_32_INOVACE_SP_16_07 Vytvoila: Ing. Jitka Vaková V rámci školního projektu: Zlepšení podmínek pro vzdlávání na stedních školách Registraní íslo projeku:cz.1.07/1.5.00/ Z.1.07/1.5.00/ AKTIVITA JE SPOLUFINANCOVÁNA EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOTEM ESKÉ REPUBLIKY

24 Finanní gramotnost Desatero spotebitele Pokud budete spoit, investovat nebo pjovat si peníze, mli byste mít na pamti zhruba toto základní desatero: 1. Nic není zadarmo Prodejci finanních služeb jsou soukromí podnikatelé a podnikání je innost zamená na zisk. Jestliže je nkterá služba zdarma, zaplatíte za ni jiným zpsobem, aniž byste si to nkdy uvdomili. 2. Mjte jasno Víte-li, jaký produkt chcete, jaké by ml mít parametry a co od nj oekáváte, mžete si pedem porovnat dostupné nabídky. Zvlášt u složitjších a dlouhodobých produkt, jako jsou hypotéky i dlouhodobjší investice, se porate nejen s prodejcem i zprostedkovatelem, ale i se tetí nezávislou zkušenou osobou. Ovte si pedevším všechny klíové informace o vybraném produktu, nedvujte slep informacím od prodejce. I ten se mže mýlit. Snížíte tak pravdpodobnost, že pistoupíte na nabídku, která se pozdji ukáže jako nevýhodná. 3. S kým jednáte? Vždy musíte vdt, s jakým typem smluvního partnera jednáte. Zda musel doložit svoje kvality, aby získal povolení k dané innosti, zda ho kontroluje veejný orgán, napíklad NB i eská obchodní inspekce, a jaké jsou pravomoci tohoto orgánu. Když se vyskytne njaký problém, neváhejte pedkládat stížnosti a usilovat o nápravu. Nikdy se nebojte ozvat, když se vám nco nelíbí nebo nemu nerozumíte. 4. Váš finanní plán Vždycky musíte mít finanní rezervu na nepedvídané situace, jako jsou neekané vyšší výdaje, nemoc, ztráta zamstnání, zmna rodinné situace. Není rozumné veškeré volné peníze vložit do dlouhodobých investic, které bez znaného poplatku nelze pedasn zrušit. Nepistupujte na splátky úvru, které jsou pro váš msíní rozpoet na pokraji únosnosti.

25 5. tte všechno Nenechte se odradit nedostatkem asu, ani pesvdit tím, že vám vše potebné již prodejce ekl, a tedy smlouvu nemusíte íst. Radji si ji vezmte dom a porate se o ní. Stejn tak tte všeobecné obchodní i pojistné podmínky a nechte si je dkladn vysvtlit prodejcem. Ztratíte tím urit ménasu než ešením pípadných problém. Pokud vám nkdo odmítne zapjit návrh smlouvy k podrobnému prostudování, mlo by vás to varovat. Jsou-li ve smlouv nebo všeobecných podmínkách odkazy na další dokumenty nebo zákony, seznamte se s nimi podrobnji. Ohlídejte si vasné splnní povinností sjednaných ve smlouv nebo ve všeobecných obchodních podmínkách, a to i druhou stranou. 6. Nejasné smlouvy ím je podstata nabízeného obchodu pochybnjší, tím delší je smlouva, vetn všech prohlášení klienta o podpisu bez nátlaku po dkladném seznámení se se všemi podmínkami a o tom, že smlouva není jednostrann nevýhodná. Slova jako neplatí i nepoužije se považujte za dvod ke zvýšení pozornosti. Jestli souhlasíte s rozhodováním spor rozhodcem jmenovaným poskytovatelem služby, vzdáváte se jakékoli možnosti obrátit se na nezávislý soud. 7. Vysoký výnos V nabídkách, které neodpovídají bžné situaci na trhu, je vtšinou njaký zádrhel. Trvejte na vysvtlení a pochopení, pro jste nabídku dostali práv Vy a jaké výhody a zisk pinese prodejci. Vtšinou platí, ím je produkt nebo služba složitjší, tím je pro vás riskantnjší. 8. Investování Rozhodnete-li se investovat na kapitálovém trhu, podepisujete investiní dotazník, který s vámi vypluje obchodník i investiní zprostedkovatel. Nenechte se vmanipulovat do odpovdí, kterým nerozumíte i se kterými nesouhlasíte, jen proto, že máte za to, že vám pinesou výnosné obchody a zisky. 9. Životní pojistka Pojistka vás zajišuje proti njaké nepedvídané události, a proto vždy ást vámi placeného pojistného jde na krytí rizika takové události a není souástí

26 vašeho spoení. Tuto ást pi zrušení pojistky nikdy nemžete v odkupném i odbytném dostat. 10. Chrate svá data Nemjte PIN u platební karty, ani hesla a kódy na elektronický pístup k útu v bance i ke komunikaci s obchodníkem s cennými papíry ve voln pístupném poítai i mobilu. Vždy trvejte na pedání kopií dokument, které podepisujete. Máte na to právo. Dležité údaje o produktu i informace podstatné pro jednání žádejte vždy v písemné podob. Pouze ústn poskytnuté údaje se dokazují jen obtížn. Nepovídejte si po telefonu se zástupci firem o vaší rodin, útech, penzích, apod. jen pesn cílenými otázkami registruje vaše údaje, které využije pro trestnou innost vyvedení penz z útu nebo vykradení bytu. Zástupci bank s klienty nekomunikují telefonicky, ale na schzkách v bance. Úkoly: 1. Jmenujte píklady z praxe, které jsou v rozporu s uvedenými pravidly. 2. Vyhledejte, jak je možné se bránit proti porušování ustanovení o spotebitelské smlouv. Použité zdroje:

27 VY_32_INOVACE_SP_16_08 Vytvoila: Ing. Jitka Vaková V rámci školního projektu: Zlepšení podmínek pro vzdlávání na stedních školách Registraní íslo projeku:cz.1.07/1.5.00/ Z.1.07/1.5.00/ AKTIVITA JE SPOLUFINANCOVÁNA EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOTEM ESKÉ REPUBLIKY

28 Finanní gramotnost Splátkový kalendá Klient získal v bance úvr ve výši K s úrokovou sazbou 12 % p. a. Ve smlouv o úvru jsou uvedeny mimo jiné tyto údaje: Úkoly: a) splátky roní pedlhtní b) první splátka ve výši K a každá další o K vyšší. 1. Vyplte splátkový kalendá 2. Urete, kolik klient zaplatil bance: a) navíc b) celkem c) výši msíních splátek v jednotlivých letech 3. Jaká rizika klient podstupuje? Období Úrok Úmor Anuita Dluh Msíní splátka Klient zaplatil bance navíc Klient zaplatil bance celkem

29 VY_32_INOVACE_SP_16_09 Vytvoila: Ing. Jitka Vaková V rámci školního projektu: Zlepšení podmínek pro vzdlávání na stedních školách Registraní íslo projeku:cz.1.07/1.5.00/ AKTIVITA JE SPOLUFINANCOVÁNA EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOTEM ESKÉ REPUBLIKY bezhotovostní platby se uskuteují pipisováním a odepisování penz na útu klienta podle jeho píkaz (píkaz k úhrad) bžné úty v eských korunách devizové úty v cizí mn platby nad EUR (a ekvivalent v eské mn) musí být podle zákona provádny bezhotovostn o pohybu penz banka informuje klienta výpisem z útu úhradová forma píkaz k úhrad dává klient - jednotlivý (pro jednu platbu) - hromadný (více plateb najednou) - trvalý (pro opakované platby) inkasní forma píkaz k úhrad dává píjemce penz (nájem, energie, mobilní telefon,..) SIPO - sdružené inkaso plateb obyvatelstva (eská pošta pravidelné platby) platební (debetní kartou) úvrovou (kreditní kartou) elektronická penženka (platební karta urená k platbám drobných transakcí MHD, vstup do ZOO, nákupy pes internet,...), lze dobíjet uritými ástkami klient dává své bance píkaz k platb: písemn na formulái nkterou z forem pímého bankovnictví - telefonem (phonebanking) - mobilním telefonem (GSM banking) - internetem (internetbanking) - pímým spojením s bankou (homebanking) Údaje vyplované do píkazu k úhrad, vždy zkontrolujeme ústn u pepážky Píkaz k úhrad internet banking

30 ϭ Ϯ ϮϬϭϰ Jednotný pĝíkaz k úhradč písemné zpracování Platební doklad o sdružených platbách Hromadný pĝíkaz k úhradč písemné zpracování Výpis z bčžného úþtu dĥležité údaje zadání údajĥ zákazníka (platební karta, bčžný úþet) nutné ovčĝení bezpeþného spojení pĝi zadávání platby znaky zabezpeþení internetového obchodu: - pĝi placení se http znční na htts - zároveė se objeví zlatý rámeþek SSL zabezpeþení - vyšší formou je 3DSecure údaje o zákazníkovi nejsou posílány obchodu, ale bance na stránkách obchodu jsou loga Verified by Visa nebo Master Card Secure Code PĜíklady elektronických penčženek 3ODWE\ QD LQWHUQHWX Ϯ

31 1. Co poradíte kamarádovi, aby nemusel pi platb za mobilní telefon vyplovat každý msíc píkaz k úhrad? 2. Jaký je rozdíl mezi kreditní kartou banky a kreditní kartou nebankovní instituce? 3. Vyhledejte, jaké kódy mají banky v R. 4. Vyplte píkaz k úhrad Ekonomická a finanní gramotnost pro stední školy, EDUKO, 2010 Ekonomika pro stední školy, Finanní trh, EDUKO,

32 VY_32_INOVACE_SP_16_10 Vytvoila: Ing. Jitka Vaková V rámci školního projektu: Zlepšení podmínek pro vzdlávání na stedních školách Registraní íslo projeku:cz.1.07/1.5.00/ Z.1.07/1.5.00/ AKTIVITA JE SPOLUFINANCOVÁNA EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOTEM ESKÉ REPUBLIKY

33 Finanní gramotnost Bezhotovostní platby 1. Vyplte píkaz k úhrad podle následujících údaj: íslo útu plátce: /0100 íslo útu vitele: /0800, eská spoitelna, poboka xxxxx ástka: K Úel: Nájemné Datum splatnosti: xx. xx. xxxx, VS: 234, KS: 0308, SS: - Údaj pro vnitní potebu píkazce: doplte

34 2. Popište výpis z bankovního útu a urete, zda prostedky na útu celkov vzrostly nebo klesly:

35 VY_32_INOVACE_SP_16_11 Vytvoila: Ing. Jitka Vaková V rámci školního projektu: Zlepšení podmínek pro vzdlávání na stedních školách Registraní íslo projeku:cz.1.07/1.5.00/ AKTIVITA JE SPOLUFINANCOVÁNA EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOTEM ESKÉ REPUBLIKY Úvry domácnostem podle úelu (mld. K) a podíl úvr v selhání (%)

36 > < = plán finanního hospodaení domácnosti poskytuje kontrolu: a) finanní situace rodiny b) zbytených výdaj prostedek prevence proti pípadnému zadlužování umožuje nalézt zdroje pro rezervy a úspory rzné vedení rozpotu tabulka, SW, obálky,...

37 nemovitosti movitosti (auta, šperky, obrazy) finanní majetek (cenné papíry, penzijní pipojištní, stavební spoení, peníze na útech) nehmotný majetek ocenitelná práva, licence, atd. pohledávky (nkdo dluží nám) krátkodobé do jednoho roku (pjky) stedndobé do 5 let (leasing, apod.) dlouhodobé bankovní úvry, hypotéky. Jak jste na tom s rodinným rozpotem vy?

38 VY_32_INOVACE_SP_16_12 Vytvoila: Ing. Jitka Vaková V rámci školního projektu: Zlepšení podmínek pro vzdlávání na stedních školách Registraní íslo projeku:cz.1.07/1.5.00/ Z.1.07/1.5.00/ AKTIVITA JE SPOLUFINANCOVÁNA EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOTEM ESKÉ REPUBLIKY

39 Rodinný rozpoet Výsledek Píjmy celkem Výdaje celkem Píjmy Prmr Plat A 0 Plat B 0 Ostatní 0 Celkem Výdaje Prmr Hypotéka 0 SIPO 0 Auto 0 Potraviny 0 Drogerie 0 Léka 0 Zábava 0 Dárky 0 Ostatní 0 Celkem Cviení reálné situace

40 VY_32_INOVACE_SP_16_13 Vytvoila: Ing. Jitka Vaková V rámci školního projektu: Zlepšení podmínek pro vzdlávání na stedních školách Registraní íslo projeku:cz.1.07/1.5.00/ Z.1.07/1.5.00/ AKTIVITA JE SPOLUFINANCOVÁNA EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOTEM ESKÉ REPUBLIKY

41 Finanní gramotnost Rodinný rozpoet píjmy a výdaje domácnosti Výsledek Píjmy celkem Výdaje celkem Píjmy Prmr Plat A Plat B Ostatní Celkem Výdaje Prmr Hypotéka SIPO Auto Potraviny Drogerie Léka Zábava Dárky Ostatní Celkem Úkol: Doplte údaje o píjmech a výdajích rodiny, která má dva zdroje píjm (A a B), hypotéka je spoítána na K msín a pravidelné msíní platby SIPO iní K msín. Poznámka: Rodinný rozpoet je zadán jako domácí úkol a kontrolován v následující hodin, kde bude proveden rozbor finanního plánování a skutené finanní situace rodiny.

42 VY_32_INOVACE_SP_16_14 Vytvoila: Ing. Jitka Vaková V rámci školního projektu: Zlepšení podmínek pro vzdlávání na stedních školách Registraní íslo projeku:cz.1.07/1.5.00/ Z.1.07/1.5.00/ AKTIVITA JE SPOLUFINANCOVÁNA EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOTEM ESKÉ REPUBLIKY

43 Finanní gramotnost SLEVY A JEJICH VÝZNAM Druh slevy množstevní sleva (sleva pi nákupu vtšího množství) výhoda pro zákazníka výhoda pro obchodníka píklad z praxe akní nabídka (asov omezená možnost koupit zboží nebo službu za nižší cenu) first minute (nákup v pedstihu) last minute (nákup na poslední chvíli sleva krátce ped datem minimální trvanlivosti sezonní sleva (snížení ceny z dvodu konce sezony, v níž je poptávka po daném zboží nebo služb nejvtší) sleva z dvodu piznané vady zboží nebo služby Poznámka: Žáci doplní do píslušných polí, v em je uvedený pípad výhodný pro zákazníka i obchodníka a uvedou píklad. Doba trvání: 10 minut

44 VY_32_INOVACE_SP_16_15 Vytvoila: Ing. Jitka Vaková V rámci školního projektu: Zlepšení podmínek pro vzdlávání na stedních školách Registraní íslo projeku:cz.1.07/1.5.00/ AKTIVITA JE SPOLUFINANCOVÁNA EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOTEM ESKÉ REPUBLIKY Pan Pjka potebuje získat ,00 K na nákup elektrospotebi do kuchyn. Rozhodl se pro spotebitelský úvr v plné výši. Splácet bude každý msíc 9 000,00 K po dobu jednoho roku. Do 30 dní musí zaplatit 1 000,00 K jako poplatek za schválení úvru. Rozhodl se úvr porovnat s jinými spotebitelskými úvry, aby vybral ten nejvýhodnjšípedem byl rozhodnutý, že bude úvr erpat u bankovní instituce. Pan Pjka nejprve porovnával spotebitelské úvry v bankách, které jsou dostupné v míst jeho bydlišt. Na internetu vyhledal informace, které ho zajímaly výše úroku a poplatk za poskytnutí úvru a vše si peliv zaznamenal.

45 Údaje o spotebitelských úvrech uvedené na internetu Pan Pjka se vydal do píslušných bank a porovnával, jak se zjištné informace liší od tch, které jsou klientm nabízeny pímo v bankovních domech. Údaje opt peliv zaznamenal (erven) a porovnával. Údaje o spotebitelských úvrech zjištné v bankách I laik na první pohled pozná, že nco není v poádku. Finanní poradce v jedné z bank vysvtlil panu Pjkovi, že úroky se mní v závislosti na tom, je-li úelový (úrok je nižší) nebo neúelový (úrok je vyšší, zpravidla bez ruení). Pesto se pan Pjka s vysvtlením nespokojil a provedl ješt jedno šetení celkové náklady spojené s úvrem. Ze zjištných informací zjistil, že se tmto nákladm íká roní procentní sazba náklad. A pomocí dostupných kalkulaek poítal do tetice. Pan Pjka pistoupil ješt k dalšímu provení informací. Vyhledal a zaznamenal odlišné údaje, které se týkaly avizovaných dalších náklad spojených s poskytnutím úvru.

46

47 VY_32_INOVACE_SP_16_16 Vytvoila: Ing. Jitka Vaková V rámci školního projektu: Zlepšení podmínek pro vzdlávání na stedních školách Registraní íslo projeku:cz.1.07/1.5.00/ AKTIVITA JE SPOLUFINANCOVÁNA EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOTEM ESKÉ REPUBLIKY Paní Eva reklamovala svj mobil, který koupila pes internet ped 6 msíci. Hlavní píinou reklamace byl nefunkní displej. Po 28 dnech em dostala odpov, že reklamace byla zamítnuta z dvodu: Mechanické poškození / Poškozeno nevhodným zacházením. Záruka zaniká. Vniknuti neznámé látky nebo vlhka do pístroje. Prodejce poslal mobil do servisu, který uveejuje dokumentaci podle ísla zakázky. Jaké bylo její pekvapení, když uvidla své jméno, druh závady a vyfocená poškozená místa mobilu. Fotografie rozebraného mobilu v ní nebudily píliš dvry. Zaala podezívat servisní firmu, že dokumentaci pomohla pro jistotu tam njakou tekutinu možná stíkli. Když detailn porovnávala snímky, tak zjistila, že se píliš neshoduje velká fotografie s detailním snímkem. Na detailu snímku je vidt lem zaschlé tekutiny (vlevo), který na velkém snímku není ani náznakem. Na velkém snímku to nevypadá na lesknoucí se tekutinu. Na malém snímku jakoby tekutina ješt vzlínala kolem konektor Fotografie byly zjevn kontrastn upravovány nebo foceny za jiných svtelných podmínek a nastavení, aby vady vypadaly více hrzostrašn. Použitá JPG komprese mže snímky bohužel dosti znehodnotit a detaily naprosto zniit. Takže nelze v tomto smru vynést jednoznaný soud. Jediné, co bylo evidentní u píslušného internetového obchodu již nakupovat nebude. = právní úkon, ve kterém jedna smluvní strana uplatuje odpovdnost za vadu výrobku nebo služby reklamace se uplatuje u prodejce, u kterého bylo zboží zakoupeno nebo v servisní opravn, která je pro záruní opravy uvedena v záruním list reklamace se neuplatují u dodavatele nebo výrobce, i když na n prodejce odkazuje prodávající je povinen pijmout reklamaci v kterékoliv provozovn

48 vždy ped vstupem do reklamaního ízení je vhodné si poídit fotokopie všech doklad a písemností pro pípadné další ízení, stejn jako fotokopie vady (je-li to možné) vzhledem k možným rizikm následných spor je vždy vhodnjší, aby mla reklamace písemnou formu a to zejména v pípadech, kdy prodávající nerozhodne o reklamaci ihned (reklamaní protokol) po vyízení reklamace striktn vyžadujte po prodejci potvrzení o provedení opravy a o dob jejího trvání je zahájeno žádostí o odpovdnost za vadu, kvli které je výrobek nefunkní následuje pedložení dokument, které prokazují, že byl výrobek zakoupen v dané provozovn (paragon, záruní list, pokladní doklad,...), pípadn fotografií prodávající není oprávnn vyžadovat chybjící doklady, pokud z tch, které jsou pedloženy, je možné urit oprávnnost reklamace (místo), ani originální obal (reklamujete výrobek, ne obal Doklady v originále i jejich fotokopie, fotografie výrobku prodávající není oprávnn hodnotit, zda je výrobek pedmtem reklamace nemže nutit zákazníka k odeslání výrobku k výrobci je povinen vystavit reklamaní protokol doporuení: pro pípad odmítnutí reklamace prodávajícím mít pipravený svj dokument Reklamaní protokoly pedtisky i vlastnorun pipravené

49 lhta na vyízení reklamace je 30 dní (x 1 msíc) zaíná bžet následující den od pevzetí výrobku do reklamaního ízení prodávající není povinen zákazníka vyrozumt o ukonení reklamaního ízení, termín musí hlídat zákazník sám pevzetí výrobku zadokumentovat (teba vlastním dokumentem) výrobek nelze používat pro vadu, která na nm po zakoupení vznikla posuzuje výrobce vady, které nemohly vzniknout bžným používáním (pád, tekutina, odení,...) Odená podešev obuvi v dsledku nošení Prasklá podešev za odstranitelné vady se považují takové vady, kdy jejich odstranním neutrpí vzhled, funkce a kvalita výrobk a oprava mže být provedena ádn ve stanovené lht vady, které nelze ve stanovené lht beze zbytku odstranit a které brání tomu, aby výrobek mohl být ádn užíván jde-li o neodstranitelnou vadu, mže kupující požadovat: 1) výmnu zboží za jiné bezvadné 2) zrušení kupní smlouvy, (kupující vrátí vadné zboží a obdrží zpt kupní cenu)

50 Záruní doba se liší dle reklamované vci nebo služby: pi prodeji spotebního zboží (vetn zvíat, jež jsou podle aktuální právní úpravy považována za vci) 24 msíc, u elektrospotebi i delší u potravin a kosmetiky datum minimální trvanlivosti, v pípad potravin rychlé zkázy datum spoteby vci na zakázku 6 msíc zhotovení stavby 3 roky oprava a úprava vci 3 msíce opakovaná vada (nerozhoduje tvrzení prodejce o jiném faktoru, který zpsobil vadu) odmítnutí oprávnné reklamace prodejcem (písemné odvodnní) nevyízení reklamace v zákonné lht (výmna zboží nebo vrácení penz požaduje zákazník) originální obal, všechny doklady (není povinnost, zákazník reklamuje zboží, nikoli obal) pokud adresát po pevzetí zásilky dodaten zjistí, že obsah je poškozen, pípadn že došlo k úbytku obsahu, mže uplatnit reklamaci na kterékoliv pošt reklamaní ízení je možné zahájit nejpozdji do dvou pracovních dn po dni pevzetí zásilky zásilku je nutno pedložit v takovém stavu, v jakém byla dodána, tzn. vetn vnjšího i vnitního balení. Adresát má také možnost tento stav hodnovrn doložit jiným zpsobem. bute obezetní pi výbru obchodníka a ujistte se, zda na svých internetových stránkách poskytuje všechny zákonem vyžadované informace, sledujte diskuse pokud nejste se zbožím z internetu spokojeni, mžete ho bez udání dvod do 14 dn vrátit pi zákonném odstoupení od smlouvy máte nárok také na vrácení poštovného a balného Zákon. 634/1992 Sb., o ochran spotebitele Zákon. 40/1964 Sb., obanský zákoník Zákon. 513/1991 Sb., obchodní zákoník reklamace-krok-za-krokem/ i zboží zakoupené pes internet mžete reklamovat stejn jako zboží z kamenných prodejen

51 VY_32_INOVACE_SP_16_17 Vytvoila: Ing. Jitka Vaková V rámci školního projektu: Zlepšení podmínek pro vzdlávání na stedních školách Registraní íslo projeku:cz.1.07/1.5.00/ AKTIVITA JE SPOLUFINANCOVÁNA EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOTEM ESKÉ REPUBLIKY Telefonický hovor s osobou z njaké nicneíkající spolenosti zná asi každý z nás. Ptá se na vaše zdraví, jaké používáte istící prostedky, léky, lžkoviny apod. Protože je pan Veselý slušný, odpoví na nkolik pro nj v tu chvíli bezvýznamných dotaz. Dostane se mu ujištní, že urit postupuje do slosování a že operátor se znovu ozve. Po urité dob, kdy na telefonický hovor zapomene, se mu operátor ozve znovu a tentokrát má pro nj radostnou zprávu vyhrál uritý produkt, o kterém zjišovali informace. Má ale podmínku... Po zazvonní oteve paní Veselá dvee a uvidí slušn vypadajícího pána, který neváhá a okamžit ji osloví nap. takto: Dobrý den, mám pro vás slevu... Již tato úvodní formulace má za cíl zviklat zákazníka natolik, že dotyného vpustí do bytu, aby nabídka byla dále rozvinuta. Obchodní zástupce povídá, povídá, informacemi paní Veselou zahrnuje tak, že se nestaí divit a rázem je ped ní smlouva. Vše v asovém horizontu 20 minut. V poštovní schránce objeví pan Libeek barevné tiskopisy, na kterých jsou vyobrazeny léivé rostliny a piložen je dopis od editele spolenosti. Ten ho zdraví a ujišuje, že pevzetí této zásilky ho nijak nezavazuje, ale pokud zaplatí piloženou složenku, pomžete jistému charitativnímu projektu a zárove mu budou poslány zbývající listy do katalogu léivek. Asi jako vtšina lidí se nad touto vnucenou a nevyžádanou nabídkou podivil a vše vyhodil. Jaké bylo jeho pekvapení, když po njakém ase ve schránce objevil dopis od téže spolenosti, která ho ovšem nezdraví, ale upomíná o ástku, kterou údajn stály listy s léivkami, které mu zaslali. V posledním odstavci dopisu si peetl že pokud neuhradí do uritého data, bude na nm dluh vymáhán. Zárove na nj z dopisu vypadne další složenka... Paní Smíšková nutn potebuje peklenout svoji tíživou finanní situaci a zavolá na telefonní íslo uvedené na lístku, který našla v poštovní schránce. Bhem hodiny již sedí naproti muži, který má sebou požadovaný obnos K. Bez jakýchkoli formalit pípadn vysvtlení sdlí paní Smíškové, že nejsou banka, tudíž nepodepisují žádné smlouvy. Pedložil jí ale smnku. Pro jí nyní muž vyhrožuje, když celou pjenou ástku ádn splatila i s úroky?

52 Jela jsem na pedvádcí akci nkam k Perovu. Nabízeli nám tam sadu hrnc, tuším, že to byla firma odnkud ze stedních ech. Ale nikdo nic nechtl koupit. Kde by také dchodci vzali tyicet tisíc, že? Co se dlo potom, je jen pro silné povahy, sdluje paní Kulatá z Jižních ech. klamání zákazníka slevou na zboží nebo službu, které si neobjednal nikdy nikoho nevpouštíme dovnit ( Mj byt, mj hrad ), pokud se dotynému nelíbí jednání na chodb nebo venku, mže odejít nepodepisovat žádnou smlouvu, kterou nemáte možnost si proíst ( Podepsat mžeš, peíst musíš ) zkuste známou vtu: Poradím se s odborníkem. upozornit na to, že se prodávající mže dopustit trestného inu podvodu, v pípad, že nechce dobrovoln odejít, tak navíc i porušování domovní svobody nevyžádaná zásilka nejste povinni akceptovat vbec nic ani žádost o vrácení zásilky v pípad, že ji nechcete to je totiž na vlastní náklady neuhrazujte žádnou složenku nebo dokonce ástku bankovním pevodem jakékoliv další dopisy spojené s vyhrožováním ignorujte, ale uschovejte pro pípad poteby pokud zásilky sami neodezní, upozornte na uvedenou adresu, že jejich praktika je trestným inem vyhrožování (soudem, exekucí, apod.) nabídky pjky z inzerát jsou vtšinou trestným inem lichva už zavolání samo o sob zahrnuje akceptaci všech podmínek, které úvrový predátor uvede: - podepsání bianko smnky - odpracování dluhu - zástava nemovitosti - telefonická linka je zpoplatnna, navyšuje dluh - vybírání poplatk za zprostedkování pedem bianco smnka je dodaten navýšena a narstá dluh a poet splátek, které jsou vymáhány drastickým zpsobem

2.1.1. Vymezení pojm - 1 -

2.1.1. Vymezení pojm - 1 - INVESTICE A INVESTINÍ ROZHODOVÁNÍ 2.1.1. Vymezení pojm Termín investice je jedním z nejkontroverznjších pojm. V hospodáské praxi se hojn používá v mnoha odlišných významech a v nejrznjších souvislostech.

Více

Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta financí a úetnictví

Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta financí a úetnictví Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta financí a úetnictví Katedra finanního úetnictví a auditingu Studijní obor: Úetnictví a finanní ízení podniku Odpisování dlouhodobého majetku Autor diplomové práce:

Více

513/1991 Sb. ZÁKON ze dne 5. listopadu 1991 Obchodní zákoník

513/1991 Sb. ZÁKON ze dne 5. listopadu 1991 Obchodní zákoník Systém ASPI - stav k 15.12.2005 do ástky 169/2005 Sb. a 58/2005 Sb.m.s. Obsah a text 513/1991 Sb. - poslední stav textu nabývá úinnost až od 1. 1.2007 513/1991 Sb. ZÁKON ze dne 5. listopadu 1991 Obchodní

Více

DI: Zastoupená Bank.spojení -.útu Zapsaná v OR.. (dále jen OLO ) 1. Pedmt Smlouvy

DI: Zastoupená Bank.spojení -.útu Zapsaná v OR.. (dále jen OLO ) 1. Pedmt Smlouvy !" NejTV a.s. se sídlem Francouzská 75/4 120 00 Praha 2 I: 28128338, DI: CZ28128338, Zastoupená: Nicolasem Boissinem, pedsedou pedstavenstva zapsaná v obchodním rejstíku vedeném Mstským soudem v Praze,

Více

Standardy bankovních aktivit

Standardy bankovních aktivit ESKÁ BANKOVNÍ ASOCIACE CZECH BANKING ASSOCIATION UPOZORNNÍ Standardy BA mají metodický charakter Standardy bankovních aktivit. 19 / 2005 Kodex chování mezi bankami a klienty - 1 - OBSAH Preambule 3 ást

Více

! "# $% &'(')!" $ &*)'+, """ " " -!&.)'! $# /0! ",/ " # $!$ 1 "0 "$"' 0 %/$ " 2 3"' 3,4," " " "/ 3# ' " " ' $!/ "2 $ 56 $ 7

! # $% &'(')! $ &*)'+,    -!&.)'! $# /0! ,/  # $!$ 1 0 $' 0 %/$  2 3' 3,4,   / 3# '   ' $!/ 2 $ 56 $ 7 Sociální služby poskytované v ústavních zaízeních Zpráva modulu 2 esko-britského projektu na podporu MPSV pi reform sociálních služeb Milena Johnová, Praha 2003 Úvod...1 Popis služeb poskytovaných v ústavech...2

Více

Obchodní podmínky pro prodej nemovitých vcí ze dne 02. 3. 2015 organizátora on-line aukního systému portálu www.is-aukce.cz

Obchodní podmínky pro prodej nemovitých vcí ze dne 02. 3. 2015 organizátora on-line aukního systému portálu www.is-aukce.cz Obchodní podmínky pro prodej nemovitých vcí ze dne 02. 3. 2015 organizátora on-line aukního systému portálu www.is-aukce.cz OBSAH I. Úvodní ustanovení II. Základních pojmy III. Provedení aukce IV. Aukní

Více

11. Organizaní složky státu a státní píspvkové organizace. Státní fondy

11. Organizaní složky státu a státní píspvkové organizace. Státní fondy 11. Organizaní složky státu a státní píspvkové organizace. Státní fondy Barbora Slintáková Cílem této pednásky je: vymezit organizaní složky státu a státní píspvkové organizace, popsat základní principy

Více

Spotebitelský slovníek základní bankovní a finanní terminologie

Spotebitelský slovníek základní bankovní a finanní terminologie Spotebitelský slovníek základní bankovní a finanní terminologie APRC pedstavuje úhrn všech poplatk a jiných náklad, které musí dlužník/klient pi ádném plnní svých povinností z úvrové smlouvy nutn zaplatit

Více

504/2002 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 6. listopadu 2002,

504/2002 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 6. listopadu 2002, 504/2002 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 6. listopadu 2002, kterou se provádjí nkterá ustanovení zákona #. 563/1991 Sb., o ú#etnictví, ve znní pozdjších p.edpis/, pro ú#etní jednotky, u kterých hlavním p.edmtem #innosti

Více

SMLOUVA O DÍLO I. SMLUVNÍ STRANY

SMLOUVA O DÍLO I. SMLUVNÍ STRANY SMLOUVA O DÍLO I. SMLUVNÍ STRANY 1.1. Objednatel: Msto Vimperk Sídlo: Steinbrenerova 6, 385 17 Vimperk I: 002 50 805 DI: CZ00250805 Penžní ústav: Komerní banka a.s., expozitura Vimperk íslo útu: 9021 722281/0100

Více

Státní podpora malých a stedních podnik v eské republice

Státní podpora malých a stedních podnik v eské republice Státní podpora malých a stedních podnik v eské republice (esej - pedmt HP_911 Hospodáská politika) Ing. Jakub Hejtmánek doktorand Katedra Informaních Technologií VŠE Praha Školní rok 2003/2004 Abstract

Více

Vzdlávání manažer ve stedn velké spolenosti

Vzdlávání manažer ve stedn velké spolenosti UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍN FAKULTA HUMANITNÍCH STUDIÍ Institut mezioborových studií Brno Vzdlávání manažer ve stedn velké spolenosti DIPLOMOVÁ PRÁCE Vedoucí diplomové práce: JUDr. Jan Hubáek Vypracoval:

Více

Slovo úvodem. Vážení čtenáři, jsem rád, že vám mohu představit publikaci Dnešní finanční svět, kterou jste si právě otevřeli.

Slovo úvodem. Vážení čtenáři, jsem rád, že vám mohu představit publikaci Dnešní finanční svět, kterou jste si právě otevřeli. Slovo úvodem Vážení čtenáři, jsem rád, že vám mohu představit publikaci Dnešní finanční svět, kterou jste si právě otevřeli. Finance, nebo chceme-li peníze, se prolínají téměř vším, co zažíváme a ať chceme

Více

Finanční gramotnost. úlohy a metodika

Finanční gramotnost. úlohy a metodika Finanční gramotnost úlohy a metodika Ing. Petr Klínský Ing. Danuše Chromá Finanční gramotnost úlohy a metodika Národní ústav odborného vzdělávání Praha 2009 Tato publikace vznikla v rámci resortního projektu

Více

F01 - ANALÝZA NÁKLAD A VÝNOS Sourcebook II: Metody a techniky. Popis techniky

F01 - ANALÝZA NÁKLAD A VÝNOS Sourcebook II: Metody a techniky. Popis techniky F01 - ANALÝZA NÁKLAD A VÝNOS Sourcebook II: Metody a techniky Popis techniky Analýza náklad a výnos (Cost-benefit analysis, CBA) je metoda pro evaluaci istého ekonomického dopadu projekt ve veejném sektoru.

Více

Úplné znní zákona o ochran osobních údaj. 101/2000 Sb. ZÁKON. ze dne 4. dubna 2000

Úplné znní zákona o ochran osobních údaj. 101/2000 Sb. ZÁKON. ze dne 4. dubna 2000 Úplné znní zákona o ochran osobních údaj 101/2000 Sb. ZÁKON ze dne 4. dubna 2000 o ochran osobních údaj a o zmn nkterých zákon, ve znní zákona *. 227/2000 Sb., zákona *. 177/2001 Sb., zákona *. 450/2001

Více

Finanční gramotnost. Jak s penězi?! ing. Jiří pilař

Finanční gramotnost. Jak s penězi?! ing. Jiří pilař VzděláVací program V rámci projektu sám pro sebe, sám za sebe! získání základních sociálních a profesních dovedností reg. č. cz.1.04/3.1.02/67.00044 Finanční gramotnost Jak s penězi?! ing. Jiří pilař Finanční

Více

FAKULTA EKONOMICKÁ. Bakalářská práce. Analysis and comparison of consumer credits and loans in Czech republic. Jana Květová

FAKULTA EKONOMICKÁ. Bakalářská práce. Analysis and comparison of consumer credits and loans in Czech republic. Jana Květová ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ Bakalářská práce Analýza a komparace spotřebitelských úvěrů a půjček v ČR Analysis and comparison of consumer credits and loans in Czech republic Jana

Více

Volere Šablona pro specifikaci požadavk

Volere Šablona pro specifikaci požadavk Volere Šablona pro specifikaci požadavk 9. vydání James & Suzanne Robertson editelé spolenosti Atlantic Systems Guild Londýn, Cáchy & New York Email james@systemsguild.com suzanne@systemsguild.com Copyright

Více

Nastal as ASP. Jan Tomíšek, Michal Máel Vema, a. s. Okružní 3a 638 00 Brno tomisek@vema.cz, macel@vema.cz

Nastal as ASP. Jan Tomíšek, Michal Máel Vema, a. s. Okružní 3a 638 00 Brno tomisek@vema.cz, macel@vema.cz Nastal as ASP Jan Tomíšek, Michal Máel Vema, a. s. Okružní 3a 638 00 Brno tomisek@vema.cz, macel@vema.cz Abstrakt Vývoj trhu ASP v R jasn ukazuje, že fakticky nastává doba ASP. Píspvek se pokouší analyzovat

Více

PRŮVODCE SPOTŘEBITELE SDRUŽENÍ ČESKÝCH SPOTŘEBITELŮ

PRŮVODCE SPOTŘEBITELE SDRUŽENÍ ČESKÝCH SPOTŘEBITELŮ PRŮVODCE SPOTŘEBITELE SDRUŽENÍ ČESKÝCH SPOTŘEBITELŮ Umíme si půjčovat? (Podepsat můžeš, přečíst musíš!) Libor Dupal, Otakar Schlossberger, Petr Toman Průvodce spotřebitele, svazek č. 10 Umíme si půjčovat?,

Více

ÁST PRVNÍ Obecná ustanovení. Pedmt a rozsah úpravy

ÁST PRVNÍ Obecná ustanovení. Pedmt a rozsah úpravy 72/1994 Sb. ZÁKON ze dne 24. bezna 1994, kterým se upravují nkteré spoluvlastnické vztahy k budovám a nkteré vlastnické vztahy k bytm a nebytovým prostorm a doplují nkteré zákony (zákon o vlastnictví byt)

Více

PŘÍRUČKA PRO PODNIKÁNÍ OBECNÝ ZÁKLAD

PŘÍRUČKA PRO PODNIKÁNÍ OBECNÝ ZÁKLAD PŘÍRUČKA PRO PODNIKÁNÍ OBECNÝ ZÁKLAD Výhrada: Cílem dokumentu je poskytnutí základních informací pro podnikání. Hospodářská komora České republiky objektivně nemůže převzít odpovědnost za naprostou správnost,

Více

Prevence zadlužování českých domácností s důrazem na sociálně slabé a vyloučené skupiny obyvatel

Prevence zadlužování českých domácností s důrazem na sociálně slabé a vyloučené skupiny obyvatel Prevence zadlužování českých domácností s důrazem na sociálně slabé a vyloučené skupiny obyvatel Ministerstvo vnitra, odbor prevence kriminality 2008 C Odbor prevence kriminality Ministerstva vnitra Zpracovali:

Více

Regionální funkce krajských knihoven v roce 2007

Regionální funkce krajských knihoven v roce 2007 Regionální funkce krajských knihoven v roce 2007 Výroní zpráva o plnní regionálních funkcí krajských knihoven na území R za rok 2007 Zpracováno na základ Roních zpráv o výkonu regionálních funkcí v roce

Více

LICENNÍ A SERVISNÍ SMLOUVA SPOLENOSTI ORACLE

LICENNÍ A SERVISNÍ SMLOUVA SPOLENOSTI ORACLE LICENNÍ A SERVISNÍ SMLOUVA SPOLENOSTI ORACLE A. Smluvní definice Vy a váš oznauje osobu i spolenost, která podepsala tuto Smlouvu (dále jen Smlouva ) a objednala si Oracle Programy, a/nebo Služby od spolenosti

Více

Vladimíra Labounková, Milan Půček, Ludmila Rohrerová a kolektiv METODICKÁ PŘÍRUČKA PRO ZPRACOVÁNÍ STRATEGICKÝCH ROZVOJOVÝCH DOKUMENTŮ MIKROREGIONŮ

Vladimíra Labounková, Milan Půček, Ludmila Rohrerová a kolektiv METODICKÁ PŘÍRUČKA PRO ZPRACOVÁNÍ STRATEGICKÝCH ROZVOJOVÝCH DOKUMENTŮ MIKROREGIONŮ Vladimíra Labounková, Milan Půček, Ludmila Rohrerová a kolektiv METODICKÁ PŘÍRUČKA PRO ZPRACOVÁNÍ STRATEGICKÝCH ROZVOJOVÝCH DOKUMENTŮ MIKROREGIONŮ Ministerstvo pro místní rozvoj Ústav územního rozvoje

Více

Parlament se usnesl na tomto zákon eské republiky: ÁST PRVNÍ Základní ustanovení. Pedmt úpravy

Parlament se usnesl na tomto zákon eské republiky: ÁST PRVNÍ Základní ustanovení. Pedmt úpravy 185/2001 Sb. ZÁKON ze dne 15. kvtna 2001 o odpadech a o zmn nkterých dalších zákon ve znní zákon. 477/2001 Sb.,. 76/2002 Sb.,. 275/2002 Sb.,. 320/2002 Sb.,. 356/2003 Sb.,. 167/2004 Sb.,. 188/2004 Sb.,.

Více

Implementace finanční gramotnosti ve školní praxi. Testové otázky. pro studijní obory. Příloha č. 1

Implementace finanční gramotnosti ve školní praxi. Testové otázky. pro studijní obory. Příloha č. 1 Implementace finanční gramotnosti ve školní praxi Příloha č. 1 Testové otázky pro studijní obory Kolektiv autorů pod vedením Ing. Aleny Kněžické bc. Dana Fialová, ing. Radmila Hovorková, ing. Iva Hůdová,

Více