Protokol SADA DUM. íslo sady DUM: VY_32_INOVACE_SP_16 Název sady DUM: Finan ní gramotnost. 910, Hronov

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Protokol SADA DUM. íslo sady DUM: VY_32_INOVACE_SP_16 Název sady DUM: Finan ní gramotnost. 910, 549 31 Hronov"

Transkript

1 Protokol SADA DUM íslo sady DUM: VY_32_INOVACE_SP_16 Název sady DUM: Finanní gramotnost Název a adresa školy: Registraní íslo projektu: Stední prmyslová škola, Hronov, Hostovského 910, Hronov CZ.1.07/1.5.00/ íslo a název šablony: III/2 Inovace a zkvalitnní výuky prostednictvím ICT Obor vzdlávání: Tematická oblast ŠVP: Finanní trh, financování podniku Pedmt a roník: Ekonomika, 3. a 4. roník Autor: Ing. Jitka Vaková Použitá literatura: Ekonomická a finanní gramotnost pro stední školy, EDUKO, 2010 Ekonomika pro stední školy, Finanní trh, EDUKO, 2009 Datum vytvoení: Anotace Využití ve výuce Sada prezentací, pracovních list a námt k porozumní problematiky finanní gramotnosti, opakování a vyhledávání informací Prezentace nového uiva, upevování uiva, práce s odbornými texty a materiály, praktická innost, opakování

2 VY_32_INOVACE_SP_16_01-1 Vytvoila: Ing. Jitka Vaková V rámci školního projektu: Zlepšení podmínek pro vzdlávání na stedních školách Registraní íslo projeku:cz.1.07/1.5.00/ AKTIVITA JE SPOLUFINANCOVÁNA EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOTEM ESKÉ REPUBLIKY

3

4

5 VY_32_INOVACE_SP_16_01-1 Vytvoila: Ing. Jitka Vaková V rámci školního projektu: Zlepšení podmínek pro vzdlávání na stedních školách Registraní íslo projeku:cz.1.07/1.5.00/ Z.1.07/1.5.00/ AKTIVITA JE SPOLUFINANCOVÁNA EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOTEM ESKÉ REPUBLIKY

6 Finanní gramotnost Subjekty finanního trhu 1. Pojem banka lze také nahradit pojmem: a) vklady penz b) penžní ústav c) výbry penz 2. Centrální bankou je v eské republice: a) Komerní banka b) není taková c) eská národní banka 3. Aktivní bankovní inností banky rozumíme: a) pijímání vklad b) poskytování úvr c) úschovu cenností 4. Pasivní bankovní inností banky rozumíme: a) pijímání vklad b) poskytování úvr c) úschovu cenností 5. Za to, že banka poskytne klientovi pjku požaduje: a) úrok b) dividendu c) rentu 6. Úrok (pi pjce) vyjaduje: a) množství penz, které nám banka vyplatí b) množství penz, které nám banka srazí

7 c) množství penz, které zaplatíme bance navíc 7. RPSN znamená: a) rychle získanou pjku b) rizikovou pjku se stanoveným procentem úroku c) roní procentní sazba náklad 8. Co vyjaduje RPSN: a) veškeré poplatky (náklady), které zaplatí klient za to, že si pjil peníze b) pouze výši úrok za pjku c) dobu, za jakou mže získat pjku 9. Co znamená pojem jistina: a) ástka, kterou musíme ruit za pjku b) vklad c) jistý dluh 10. Co vyjaduje pojem anuita: a) výše dluhu b) výše splátek c) ástku, kterou zaplatíme bance celkem za úvr Didaktická poznámka Testování probhne na konci vyuovací hodiny v rámci opakování a upevování uiva. Doba trvání: max. 10 minut

8 VY_32_INOVACE_SP_16_02 Vytvoila: Ing. Jitka Vaková V rámci školního projektu: Zlepšení podmínek pro vzdlávání na stedních školách Registraní íslo projeku:cz.1.07/1.5.00/ AKTIVITA JE SPOLUFINANCOVÁNA EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOTEM ESKÉ REPUBLIKY zvláštní prostedek smny (všeobecný ekvivalent) je všeobecn pijímán pi placení za zboží a služby forma: 1) mincí a bankovek 2) depozit (vklad na útech bank) 3) cenných papír (šek, smnek,..) bankovky, mince ochrana proti padlání a pozmování (trestný in) ražba mincí výroba bankovek historie penz poštovní poukázky typ A odeslání hotovosti na úet v bance typ B proplacení hotovosti z útu banky typ C proplacení penz zaslaných hotov od jiného plátce vyplování poštovních poukázek (pravidla)

9 doklady bank pokladní složenka pro vklad na úet výbrní lístek výbr z útu výetka platidel pi vkladu a výbru vtších ástek útování poplatku pro vkladu nebo výbru hotovosti šeky = cenný papír, za který obdržíme od banky peníze (jsou-li šeky produktem banky) šek k zútování peníze jsou pipsány na úet na jméno ovuje se totožnost píjemce na doruitele proplacen tomu, kdo jej pedloží držitelem šekové knížky pouze osoba starší 18 let bezproblémový klient vyplování šeku (pravidla)

10 bezhotovostní platby = úhrady prostednictvím: 1. bžných út 2. devizových út 3. platebních karet 4. úvrových karet 5. internetového banovnictví 1. Doplte ochranné znaky pracovní list. 2. Informujte se o trestnosti napodobenin penz. Ekonomická a finanní gramotnost pro stední školy, EDUKO, 2010 Ekonomika pro stední školy, Finanní trh, EDUKO,

11 VY_32_INOVACE_SP_16_03 Vytvoila: Ing. Jitka Vaková V rámci školního projektu: Zlepšení podmínek pro vzdlávání na stedních školách Registraní íslo projeku:cz.1.07/1.5.00/ Z.1.07/1.5.00/ AKTIVITA JE SPOLUFINANCOVÁNA EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOTEM ESKÉ REPUBLIKY

12 Finanní gramotnost 1. Pojmenujte ochranné znaky na vyobrazené bankovce:

13 2. Doplte charakteristické rysy nepravých penz: Padlané peníze Pozmnné peníze Napodobeniny penz Didaktická poznámka Testování probhne na konci hodiny v rámci opakování a upevování uiva. Doba trvání: 15 minut Použitý zdroj:

14 VY_32_INOVACE_SP_16_04 Vytvoila: Ing. Jitka Vaková V rámci školního projektu: Zlepšení podmínek pro vzdlávání na stedních školách Registraní íslo projeku:cz.1.07/1.5.00/ AKTIVITA JE SPOLUFINANCOVÁNA EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOTEM ESKÉ REPUBLIKY

15

16

17 VY_32_INOVACE_SP_16_05 Vytvoila: Ing. Jitka Vaková V rámci školního projektu: Zlepšení podmínek pro vzdlávání na stedních školách Registraní íslo projeku:cz.1.07/1.5.00/ Z.1.07/1.5.00/ AKTIVITA JE SPOLUFINANCOVÁNA EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOTEM ESKÉ REPUBLIKY

18 Finanní gramotnost Cenné papíry 1. Vyznate kížkem, zda následující zpráva zpsobí spíše rst nebo pokles kursu akcií uvedených spoleností: Spolenost Tatra oznámila za 4. tvrtletí ztrátu 40 mi.l K. Fotochema neoekává toto tvrtletí zvýšení prodeje fotografického materiálu. Akcionái valné hromady hlasovali proti nevýhodné fúzi podnik skupiny Chemapol. Podle rozhodnutí Nejvyššího soudu mohou kuáci postižení rakovinou plic žalovat výrobce cigaret. Spolenost Strabag získala výhodnou zakázku od státu. Nákladní lo s nákladem textilních výrobk firmy Avex havarovala. Škoda na zboží je vyíslena na 3,5 mld. K.

19 2. V grafu, který znázoruje vývoj kursu akcie firmy EZ, urete, kdy bylo výhodné: a) nakoupit akcie... b) prodat akcie... Didaktická poznámka Testování probhne na konci vyuovací hodiny v rámci upevování a opakování uiva. Doba trvání: 10 minut Použité zdroje: Ekonomika pro stední školy, Finanní trh, EDUKO, 2009

20 VY_32_INOVACE_SP_16_06 Vytvoila: Ing. Jitka Vaková V rámci školního projektu: Zlepšení podmínek pro vzdlávání na stedních školách Registraní íslo projeku:cz.1.07/1.5.00/ AKTIVITA JE SPOLUFINANCOVÁNA EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOTEM ESKÉ REPUBLIKY

21

22 Ekonomická a finanní gramotnost pro stední školy, EDUKO, 2010 Zákon. 513/1991 Sb., obchodní zákoník

23 VY_32_INOVACE_SP_16_07 Vytvoila: Ing. Jitka Vaková V rámci školního projektu: Zlepšení podmínek pro vzdlávání na stedních školách Registraní íslo projeku:cz.1.07/1.5.00/ Z.1.07/1.5.00/ AKTIVITA JE SPOLUFINANCOVÁNA EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOTEM ESKÉ REPUBLIKY

24 Finanní gramotnost Desatero spotebitele Pokud budete spoit, investovat nebo pjovat si peníze, mli byste mít na pamti zhruba toto základní desatero: 1. Nic není zadarmo Prodejci finanních služeb jsou soukromí podnikatelé a podnikání je innost zamená na zisk. Jestliže je nkterá služba zdarma, zaplatíte za ni jiným zpsobem, aniž byste si to nkdy uvdomili. 2. Mjte jasno Víte-li, jaký produkt chcete, jaké by ml mít parametry a co od nj oekáváte, mžete si pedem porovnat dostupné nabídky. Zvlášt u složitjších a dlouhodobých produkt, jako jsou hypotéky i dlouhodobjší investice, se porate nejen s prodejcem i zprostedkovatelem, ale i se tetí nezávislou zkušenou osobou. Ovte si pedevším všechny klíové informace o vybraném produktu, nedvujte slep informacím od prodejce. I ten se mže mýlit. Snížíte tak pravdpodobnost, že pistoupíte na nabídku, která se pozdji ukáže jako nevýhodná. 3. S kým jednáte? Vždy musíte vdt, s jakým typem smluvního partnera jednáte. Zda musel doložit svoje kvality, aby získal povolení k dané innosti, zda ho kontroluje veejný orgán, napíklad NB i eská obchodní inspekce, a jaké jsou pravomoci tohoto orgánu. Když se vyskytne njaký problém, neváhejte pedkládat stížnosti a usilovat o nápravu. Nikdy se nebojte ozvat, když se vám nco nelíbí nebo nemu nerozumíte. 4. Váš finanní plán Vždycky musíte mít finanní rezervu na nepedvídané situace, jako jsou neekané vyšší výdaje, nemoc, ztráta zamstnání, zmna rodinné situace. Není rozumné veškeré volné peníze vložit do dlouhodobých investic, které bez znaného poplatku nelze pedasn zrušit. Nepistupujte na splátky úvru, které jsou pro váš msíní rozpoet na pokraji únosnosti.

25 5. tte všechno Nenechte se odradit nedostatkem asu, ani pesvdit tím, že vám vše potebné již prodejce ekl, a tedy smlouvu nemusíte íst. Radji si ji vezmte dom a porate se o ní. Stejn tak tte všeobecné obchodní i pojistné podmínky a nechte si je dkladn vysvtlit prodejcem. Ztratíte tím urit ménasu než ešením pípadných problém. Pokud vám nkdo odmítne zapjit návrh smlouvy k podrobnému prostudování, mlo by vás to varovat. Jsou-li ve smlouv nebo všeobecných podmínkách odkazy na další dokumenty nebo zákony, seznamte se s nimi podrobnji. Ohlídejte si vasné splnní povinností sjednaných ve smlouv nebo ve všeobecných obchodních podmínkách, a to i druhou stranou. 6. Nejasné smlouvy ím je podstata nabízeného obchodu pochybnjší, tím delší je smlouva, vetn všech prohlášení klienta o podpisu bez nátlaku po dkladném seznámení se se všemi podmínkami a o tom, že smlouva není jednostrann nevýhodná. Slova jako neplatí i nepoužije se považujte za dvod ke zvýšení pozornosti. Jestli souhlasíte s rozhodováním spor rozhodcem jmenovaným poskytovatelem služby, vzdáváte se jakékoli možnosti obrátit se na nezávislý soud. 7. Vysoký výnos V nabídkách, které neodpovídají bžné situaci na trhu, je vtšinou njaký zádrhel. Trvejte na vysvtlení a pochopení, pro jste nabídku dostali práv Vy a jaké výhody a zisk pinese prodejci. Vtšinou platí, ím je produkt nebo služba složitjší, tím je pro vás riskantnjší. 8. Investování Rozhodnete-li se investovat na kapitálovém trhu, podepisujete investiní dotazník, který s vámi vypluje obchodník i investiní zprostedkovatel. Nenechte se vmanipulovat do odpovdí, kterým nerozumíte i se kterými nesouhlasíte, jen proto, že máte za to, že vám pinesou výnosné obchody a zisky. 9. Životní pojistka Pojistka vás zajišuje proti njaké nepedvídané události, a proto vždy ást vámi placeného pojistného jde na krytí rizika takové události a není souástí

26 vašeho spoení. Tuto ást pi zrušení pojistky nikdy nemžete v odkupném i odbytném dostat. 10. Chrate svá data Nemjte PIN u platební karty, ani hesla a kódy na elektronický pístup k útu v bance i ke komunikaci s obchodníkem s cennými papíry ve voln pístupném poítai i mobilu. Vždy trvejte na pedání kopií dokument, které podepisujete. Máte na to právo. Dležité údaje o produktu i informace podstatné pro jednání žádejte vždy v písemné podob. Pouze ústn poskytnuté údaje se dokazují jen obtížn. Nepovídejte si po telefonu se zástupci firem o vaší rodin, útech, penzích, apod. jen pesn cílenými otázkami registruje vaše údaje, které využije pro trestnou innost vyvedení penz z útu nebo vykradení bytu. Zástupci bank s klienty nekomunikují telefonicky, ale na schzkách v bance. Úkoly: 1. Jmenujte píklady z praxe, které jsou v rozporu s uvedenými pravidly. 2. Vyhledejte, jak je možné se bránit proti porušování ustanovení o spotebitelské smlouv. Použité zdroje:

27 VY_32_INOVACE_SP_16_08 Vytvoila: Ing. Jitka Vaková V rámci školního projektu: Zlepšení podmínek pro vzdlávání na stedních školách Registraní íslo projeku:cz.1.07/1.5.00/ Z.1.07/1.5.00/ AKTIVITA JE SPOLUFINANCOVÁNA EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOTEM ESKÉ REPUBLIKY

28 Finanní gramotnost Splátkový kalendá Klient získal v bance úvr ve výši K s úrokovou sazbou 12 % p. a. Ve smlouv o úvru jsou uvedeny mimo jiné tyto údaje: Úkoly: a) splátky roní pedlhtní b) první splátka ve výši K a každá další o K vyšší. 1. Vyplte splátkový kalendá 2. Urete, kolik klient zaplatil bance: a) navíc b) celkem c) výši msíních splátek v jednotlivých letech 3. Jaká rizika klient podstupuje? Období Úrok Úmor Anuita Dluh Msíní splátka Klient zaplatil bance navíc Klient zaplatil bance celkem

29 VY_32_INOVACE_SP_16_09 Vytvoila: Ing. Jitka Vaková V rámci školního projektu: Zlepšení podmínek pro vzdlávání na stedních školách Registraní íslo projeku:cz.1.07/1.5.00/ AKTIVITA JE SPOLUFINANCOVÁNA EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOTEM ESKÉ REPUBLIKY bezhotovostní platby se uskuteují pipisováním a odepisování penz na útu klienta podle jeho píkaz (píkaz k úhrad) bžné úty v eských korunách devizové úty v cizí mn platby nad EUR (a ekvivalent v eské mn) musí být podle zákona provádny bezhotovostn o pohybu penz banka informuje klienta výpisem z útu úhradová forma píkaz k úhrad dává klient - jednotlivý (pro jednu platbu) - hromadný (více plateb najednou) - trvalý (pro opakované platby) inkasní forma píkaz k úhrad dává píjemce penz (nájem, energie, mobilní telefon,..) SIPO - sdružené inkaso plateb obyvatelstva (eská pošta pravidelné platby) platební (debetní kartou) úvrovou (kreditní kartou) elektronická penženka (platební karta urená k platbám drobných transakcí MHD, vstup do ZOO, nákupy pes internet,...), lze dobíjet uritými ástkami klient dává své bance píkaz k platb: písemn na formulái nkterou z forem pímého bankovnictví - telefonem (phonebanking) - mobilním telefonem (GSM banking) - internetem (internetbanking) - pímým spojením s bankou (homebanking) Údaje vyplované do píkazu k úhrad, vždy zkontrolujeme ústn u pepážky Píkaz k úhrad internet banking

30 ϭ Ϯ ϮϬϭϰ Jednotný pĝíkaz k úhradč písemné zpracování Platební doklad o sdružených platbách Hromadný pĝíkaz k úhradč písemné zpracování Výpis z bčžného úþtu dĥležité údaje zadání údajĥ zákazníka (platební karta, bčžný úþet) nutné ovčĝení bezpeþného spojení pĝi zadávání platby znaky zabezpeþení internetového obchodu: - pĝi placení se http znční na htts - zároveė se objeví zlatý rámeþek SSL zabezpeþení - vyšší formou je 3DSecure údaje o zákazníkovi nejsou posílány obchodu, ale bance na stránkách obchodu jsou loga Verified by Visa nebo Master Card Secure Code PĜíklady elektronických penčženek 3ODWE\ QD LQWHUQHWX Ϯ

31 1. Co poradíte kamarádovi, aby nemusel pi platb za mobilní telefon vyplovat každý msíc píkaz k úhrad? 2. Jaký je rozdíl mezi kreditní kartou banky a kreditní kartou nebankovní instituce? 3. Vyhledejte, jaké kódy mají banky v R. 4. Vyplte píkaz k úhrad Ekonomická a finanní gramotnost pro stední školy, EDUKO, 2010 Ekonomika pro stední školy, Finanní trh, EDUKO,

32 VY_32_INOVACE_SP_16_10 Vytvoila: Ing. Jitka Vaková V rámci školního projektu: Zlepšení podmínek pro vzdlávání na stedních školách Registraní íslo projeku:cz.1.07/1.5.00/ Z.1.07/1.5.00/ AKTIVITA JE SPOLUFINANCOVÁNA EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOTEM ESKÉ REPUBLIKY

33 Finanní gramotnost Bezhotovostní platby 1. Vyplte píkaz k úhrad podle následujících údaj: íslo útu plátce: /0100 íslo útu vitele: /0800, eská spoitelna, poboka xxxxx ástka: K Úel: Nájemné Datum splatnosti: xx. xx. xxxx, VS: 234, KS: 0308, SS: - Údaj pro vnitní potebu píkazce: doplte

34 2. Popište výpis z bankovního útu a urete, zda prostedky na útu celkov vzrostly nebo klesly:

35 VY_32_INOVACE_SP_16_11 Vytvoila: Ing. Jitka Vaková V rámci školního projektu: Zlepšení podmínek pro vzdlávání na stedních školách Registraní íslo projeku:cz.1.07/1.5.00/ AKTIVITA JE SPOLUFINANCOVÁNA EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOTEM ESKÉ REPUBLIKY Úvry domácnostem podle úelu (mld. K) a podíl úvr v selhání (%)

36 > < = plán finanního hospodaení domácnosti poskytuje kontrolu: a) finanní situace rodiny b) zbytených výdaj prostedek prevence proti pípadnému zadlužování umožuje nalézt zdroje pro rezervy a úspory rzné vedení rozpotu tabulka, SW, obálky,...

37 nemovitosti movitosti (auta, šperky, obrazy) finanní majetek (cenné papíry, penzijní pipojištní, stavební spoení, peníze na útech) nehmotný majetek ocenitelná práva, licence, atd. pohledávky (nkdo dluží nám) krátkodobé do jednoho roku (pjky) stedndobé do 5 let (leasing, apod.) dlouhodobé bankovní úvry, hypotéky. Jak jste na tom s rodinným rozpotem vy?

38 VY_32_INOVACE_SP_16_12 Vytvoila: Ing. Jitka Vaková V rámci školního projektu: Zlepšení podmínek pro vzdlávání na stedních školách Registraní íslo projeku:cz.1.07/1.5.00/ Z.1.07/1.5.00/ AKTIVITA JE SPOLUFINANCOVÁNA EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOTEM ESKÉ REPUBLIKY

39 Rodinný rozpoet Výsledek Píjmy celkem Výdaje celkem Píjmy Prmr Plat A 0 Plat B 0 Ostatní 0 Celkem Výdaje Prmr Hypotéka 0 SIPO 0 Auto 0 Potraviny 0 Drogerie 0 Léka 0 Zábava 0 Dárky 0 Ostatní 0 Celkem Cviení reálné situace

40 VY_32_INOVACE_SP_16_13 Vytvoila: Ing. Jitka Vaková V rámci školního projektu: Zlepšení podmínek pro vzdlávání na stedních školách Registraní íslo projeku:cz.1.07/1.5.00/ Z.1.07/1.5.00/ AKTIVITA JE SPOLUFINANCOVÁNA EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOTEM ESKÉ REPUBLIKY

41 Finanní gramotnost Rodinný rozpoet píjmy a výdaje domácnosti Výsledek Píjmy celkem Výdaje celkem Píjmy Prmr Plat A Plat B Ostatní Celkem Výdaje Prmr Hypotéka SIPO Auto Potraviny Drogerie Léka Zábava Dárky Ostatní Celkem Úkol: Doplte údaje o píjmech a výdajích rodiny, která má dva zdroje píjm (A a B), hypotéka je spoítána na K msín a pravidelné msíní platby SIPO iní K msín. Poznámka: Rodinný rozpoet je zadán jako domácí úkol a kontrolován v následující hodin, kde bude proveden rozbor finanního plánování a skutené finanní situace rodiny.

42 VY_32_INOVACE_SP_16_14 Vytvoila: Ing. Jitka Vaková V rámci školního projektu: Zlepšení podmínek pro vzdlávání na stedních školách Registraní íslo projeku:cz.1.07/1.5.00/ Z.1.07/1.5.00/ AKTIVITA JE SPOLUFINANCOVÁNA EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOTEM ESKÉ REPUBLIKY

43 Finanní gramotnost SLEVY A JEJICH VÝZNAM Druh slevy množstevní sleva (sleva pi nákupu vtšího množství) výhoda pro zákazníka výhoda pro obchodníka píklad z praxe akní nabídka (asov omezená možnost koupit zboží nebo službu za nižší cenu) first minute (nákup v pedstihu) last minute (nákup na poslední chvíli sleva krátce ped datem minimální trvanlivosti sezonní sleva (snížení ceny z dvodu konce sezony, v níž je poptávka po daném zboží nebo služb nejvtší) sleva z dvodu piznané vady zboží nebo služby Poznámka: Žáci doplní do píslušných polí, v em je uvedený pípad výhodný pro zákazníka i obchodníka a uvedou píklad. Doba trvání: 10 minut

44 VY_32_INOVACE_SP_16_15 Vytvoila: Ing. Jitka Vaková V rámci školního projektu: Zlepšení podmínek pro vzdlávání na stedních školách Registraní íslo projeku:cz.1.07/1.5.00/ AKTIVITA JE SPOLUFINANCOVÁNA EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOTEM ESKÉ REPUBLIKY Pan Pjka potebuje získat ,00 K na nákup elektrospotebi do kuchyn. Rozhodl se pro spotebitelský úvr v plné výši. Splácet bude každý msíc 9 000,00 K po dobu jednoho roku. Do 30 dní musí zaplatit 1 000,00 K jako poplatek za schválení úvru. Rozhodl se úvr porovnat s jinými spotebitelskými úvry, aby vybral ten nejvýhodnjšípedem byl rozhodnutý, že bude úvr erpat u bankovní instituce. Pan Pjka nejprve porovnával spotebitelské úvry v bankách, které jsou dostupné v míst jeho bydlišt. Na internetu vyhledal informace, které ho zajímaly výše úroku a poplatk za poskytnutí úvru a vše si peliv zaznamenal.

45 Údaje o spotebitelských úvrech uvedené na internetu Pan Pjka se vydal do píslušných bank a porovnával, jak se zjištné informace liší od tch, které jsou klientm nabízeny pímo v bankovních domech. Údaje opt peliv zaznamenal (erven) a porovnával. Údaje o spotebitelských úvrech zjištné v bankách I laik na první pohled pozná, že nco není v poádku. Finanní poradce v jedné z bank vysvtlil panu Pjkovi, že úroky se mní v závislosti na tom, je-li úelový (úrok je nižší) nebo neúelový (úrok je vyšší, zpravidla bez ruení). Pesto se pan Pjka s vysvtlením nespokojil a provedl ješt jedno šetení celkové náklady spojené s úvrem. Ze zjištných informací zjistil, že se tmto nákladm íká roní procentní sazba náklad. A pomocí dostupných kalkulaek poítal do tetice. Pan Pjka pistoupil ješt k dalšímu provení informací. Vyhledal a zaznamenal odlišné údaje, které se týkaly avizovaných dalších náklad spojených s poskytnutím úvru.

46

47 VY_32_INOVACE_SP_16_16 Vytvoila: Ing. Jitka Vaková V rámci školního projektu: Zlepšení podmínek pro vzdlávání na stedních školách Registraní íslo projeku:cz.1.07/1.5.00/ AKTIVITA JE SPOLUFINANCOVÁNA EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOTEM ESKÉ REPUBLIKY Paní Eva reklamovala svj mobil, který koupila pes internet ped 6 msíci. Hlavní píinou reklamace byl nefunkní displej. Po 28 dnech em dostala odpov, že reklamace byla zamítnuta z dvodu: Mechanické poškození / Poškozeno nevhodným zacházením. Záruka zaniká. Vniknuti neznámé látky nebo vlhka do pístroje. Prodejce poslal mobil do servisu, který uveejuje dokumentaci podle ísla zakázky. Jaké bylo její pekvapení, když uvidla své jméno, druh závady a vyfocená poškozená místa mobilu. Fotografie rozebraného mobilu v ní nebudily píliš dvry. Zaala podezívat servisní firmu, že dokumentaci pomohla pro jistotu tam njakou tekutinu možná stíkli. Když detailn porovnávala snímky, tak zjistila, že se píliš neshoduje velká fotografie s detailním snímkem. Na detailu snímku je vidt lem zaschlé tekutiny (vlevo), který na velkém snímku není ani náznakem. Na velkém snímku to nevypadá na lesknoucí se tekutinu. Na malém snímku jakoby tekutina ješt vzlínala kolem konektor Fotografie byly zjevn kontrastn upravovány nebo foceny za jiných svtelných podmínek a nastavení, aby vady vypadaly více hrzostrašn. Použitá JPG komprese mže snímky bohužel dosti znehodnotit a detaily naprosto zniit. Takže nelze v tomto smru vynést jednoznaný soud. Jediné, co bylo evidentní u píslušného internetového obchodu již nakupovat nebude. = právní úkon, ve kterém jedna smluvní strana uplatuje odpovdnost za vadu výrobku nebo služby reklamace se uplatuje u prodejce, u kterého bylo zboží zakoupeno nebo v servisní opravn, která je pro záruní opravy uvedena v záruním list reklamace se neuplatují u dodavatele nebo výrobce, i když na n prodejce odkazuje prodávající je povinen pijmout reklamaci v kterékoliv provozovn

48 vždy ped vstupem do reklamaního ízení je vhodné si poídit fotokopie všech doklad a písemností pro pípadné další ízení, stejn jako fotokopie vady (je-li to možné) vzhledem k možným rizikm následných spor je vždy vhodnjší, aby mla reklamace písemnou formu a to zejména v pípadech, kdy prodávající nerozhodne o reklamaci ihned (reklamaní protokol) po vyízení reklamace striktn vyžadujte po prodejci potvrzení o provedení opravy a o dob jejího trvání je zahájeno žádostí o odpovdnost za vadu, kvli které je výrobek nefunkní následuje pedložení dokument, které prokazují, že byl výrobek zakoupen v dané provozovn (paragon, záruní list, pokladní doklad,...), pípadn fotografií prodávající není oprávnn vyžadovat chybjící doklady, pokud z tch, které jsou pedloženy, je možné urit oprávnnost reklamace (místo), ani originální obal (reklamujete výrobek, ne obal Doklady v originále i jejich fotokopie, fotografie výrobku prodávající není oprávnn hodnotit, zda je výrobek pedmtem reklamace nemže nutit zákazníka k odeslání výrobku k výrobci je povinen vystavit reklamaní protokol doporuení: pro pípad odmítnutí reklamace prodávajícím mít pipravený svj dokument Reklamaní protokoly pedtisky i vlastnorun pipravené

49 lhta na vyízení reklamace je 30 dní (x 1 msíc) zaíná bžet následující den od pevzetí výrobku do reklamaního ízení prodávající není povinen zákazníka vyrozumt o ukonení reklamaního ízení, termín musí hlídat zákazník sám pevzetí výrobku zadokumentovat (teba vlastním dokumentem) výrobek nelze používat pro vadu, která na nm po zakoupení vznikla posuzuje výrobce vady, které nemohly vzniknout bžným používáním (pád, tekutina, odení,...) Odená podešev obuvi v dsledku nošení Prasklá podešev za odstranitelné vady se považují takové vady, kdy jejich odstranním neutrpí vzhled, funkce a kvalita výrobk a oprava mže být provedena ádn ve stanovené lht vady, které nelze ve stanovené lht beze zbytku odstranit a které brání tomu, aby výrobek mohl být ádn užíván jde-li o neodstranitelnou vadu, mže kupující požadovat: 1) výmnu zboží za jiné bezvadné 2) zrušení kupní smlouvy, (kupující vrátí vadné zboží a obdrží zpt kupní cenu)

50 Záruní doba se liší dle reklamované vci nebo služby: pi prodeji spotebního zboží (vetn zvíat, jež jsou podle aktuální právní úpravy považována za vci) 24 msíc, u elektrospotebi i delší u potravin a kosmetiky datum minimální trvanlivosti, v pípad potravin rychlé zkázy datum spoteby vci na zakázku 6 msíc zhotovení stavby 3 roky oprava a úprava vci 3 msíce opakovaná vada (nerozhoduje tvrzení prodejce o jiném faktoru, který zpsobil vadu) odmítnutí oprávnné reklamace prodejcem (písemné odvodnní) nevyízení reklamace v zákonné lht (výmna zboží nebo vrácení penz požaduje zákazník) originální obal, všechny doklady (není povinnost, zákazník reklamuje zboží, nikoli obal) pokud adresát po pevzetí zásilky dodaten zjistí, že obsah je poškozen, pípadn že došlo k úbytku obsahu, mže uplatnit reklamaci na kterékoliv pošt reklamaní ízení je možné zahájit nejpozdji do dvou pracovních dn po dni pevzetí zásilky zásilku je nutno pedložit v takovém stavu, v jakém byla dodána, tzn. vetn vnjšího i vnitního balení. Adresát má také možnost tento stav hodnovrn doložit jiným zpsobem. bute obezetní pi výbru obchodníka a ujistte se, zda na svých internetových stránkách poskytuje všechny zákonem vyžadované informace, sledujte diskuse pokud nejste se zbožím z internetu spokojeni, mžete ho bez udání dvod do 14 dn vrátit pi zákonném odstoupení od smlouvy máte nárok také na vrácení poštovného a balného Zákon. 634/1992 Sb., o ochran spotebitele Zákon. 40/1964 Sb., obanský zákoník Zákon. 513/1991 Sb., obchodní zákoník reklamace-krok-za-krokem/ i zboží zakoupené pes internet mžete reklamovat stejn jako zboží z kamenných prodejen

51 VY_32_INOVACE_SP_16_17 Vytvoila: Ing. Jitka Vaková V rámci školního projektu: Zlepšení podmínek pro vzdlávání na stedních školách Registraní íslo projeku:cz.1.07/1.5.00/ AKTIVITA JE SPOLUFINANCOVÁNA EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOTEM ESKÉ REPUBLIKY Telefonický hovor s osobou z njaké nicneíkající spolenosti zná asi každý z nás. Ptá se na vaše zdraví, jaké používáte istící prostedky, léky, lžkoviny apod. Protože je pan Veselý slušný, odpoví na nkolik pro nj v tu chvíli bezvýznamných dotaz. Dostane se mu ujištní, že urit postupuje do slosování a že operátor se znovu ozve. Po urité dob, kdy na telefonický hovor zapomene, se mu operátor ozve znovu a tentokrát má pro nj radostnou zprávu vyhrál uritý produkt, o kterém zjišovali informace. Má ale podmínku... Po zazvonní oteve paní Veselá dvee a uvidí slušn vypadajícího pána, který neváhá a okamžit ji osloví nap. takto: Dobrý den, mám pro vás slevu... Již tato úvodní formulace má za cíl zviklat zákazníka natolik, že dotyného vpustí do bytu, aby nabídka byla dále rozvinuta. Obchodní zástupce povídá, povídá, informacemi paní Veselou zahrnuje tak, že se nestaí divit a rázem je ped ní smlouva. Vše v asovém horizontu 20 minut. V poštovní schránce objeví pan Libeek barevné tiskopisy, na kterých jsou vyobrazeny léivé rostliny a piložen je dopis od editele spolenosti. Ten ho zdraví a ujišuje, že pevzetí této zásilky ho nijak nezavazuje, ale pokud zaplatí piloženou složenku, pomžete jistému charitativnímu projektu a zárove mu budou poslány zbývající listy do katalogu léivek. Asi jako vtšina lidí se nad touto vnucenou a nevyžádanou nabídkou podivil a vše vyhodil. Jaké bylo jeho pekvapení, když po njakém ase ve schránce objevil dopis od téže spolenosti, která ho ovšem nezdraví, ale upomíná o ástku, kterou údajn stály listy s léivkami, které mu zaslali. V posledním odstavci dopisu si peetl že pokud neuhradí do uritého data, bude na nm dluh vymáhán. Zárove na nj z dopisu vypadne další složenka... Paní Smíšková nutn potebuje peklenout svoji tíživou finanní situaci a zavolá na telefonní íslo uvedené na lístku, který našla v poštovní schránce. Bhem hodiny již sedí naproti muži, který má sebou požadovaný obnos K. Bez jakýchkoli formalit pípadn vysvtlení sdlí paní Smíškové, že nejsou banka, tudíž nepodepisují žádné smlouvy. Pedložil jí ale smnku. Pro jí nyní muž vyhrožuje, když celou pjenou ástku ádn splatila i s úroky?

52 Jela jsem na pedvádcí akci nkam k Perovu. Nabízeli nám tam sadu hrnc, tuším, že to byla firma odnkud ze stedních ech. Ale nikdo nic nechtl koupit. Kde by také dchodci vzali tyicet tisíc, že? Co se dlo potom, je jen pro silné povahy, sdluje paní Kulatá z Jižních ech. klamání zákazníka slevou na zboží nebo službu, které si neobjednal nikdy nikoho nevpouštíme dovnit ( Mj byt, mj hrad ), pokud se dotynému nelíbí jednání na chodb nebo venku, mže odejít nepodepisovat žádnou smlouvu, kterou nemáte možnost si proíst ( Podepsat mžeš, peíst musíš ) zkuste známou vtu: Poradím se s odborníkem. upozornit na to, že se prodávající mže dopustit trestného inu podvodu, v pípad, že nechce dobrovoln odejít, tak navíc i porušování domovní svobody nevyžádaná zásilka nejste povinni akceptovat vbec nic ani žádost o vrácení zásilky v pípad, že ji nechcete to je totiž na vlastní náklady neuhrazujte žádnou složenku nebo dokonce ástku bankovním pevodem jakékoliv další dopisy spojené s vyhrožováním ignorujte, ale uschovejte pro pípad poteby pokud zásilky sami neodezní, upozornte na uvedenou adresu, že jejich praktika je trestným inem vyhrožování (soudem, exekucí, apod.) nabídky pjky z inzerát jsou vtšinou trestným inem lichva už zavolání samo o sob zahrnuje akceptaci všech podmínek, které úvrový predátor uvede: - podepsání bianko smnky - odpracování dluhu - zástava nemovitosti - telefonická linka je zpoplatnna, navyšuje dluh - vybírání poplatk za zprostedkování pedem bianco smnka je dodaten navýšena a narstá dluh a poet splátek, které jsou vymáhány drastickým zpsobem

k tématu FINANČNÍ PLÁN A DOBRÉ FINANČNÍ NÁVYKY

k tématu FINANČNÍ PLÁN A DOBRÉ FINANČNÍ NÁVYKY k tématu FINANČNÍ PLÁN A DOBRÉ FINANČNÍ NÁVYKY PRACOVNÍ LIST pro SŠ Úkol č. 1 TÉMA K ZAMYŠLENÍ A DISKUSI: Nyní jste v 1. období finančního cyklu. Co to pro vás znamená? Na co všechno z hlediska financí

Více

EVROPSKÁ ÚMLUVA O DOBROVOLNÉM KODEXU O POSKYTOVÁNÍ PEDSMLUVNÍCH INFORMACÍCH SOUVISEJÍCÍCH S ÚVRY NA BYDLENÍ (dále jen ÚMLUVA )

EVROPSKÁ ÚMLUVA O DOBROVOLNÉM KODEXU O POSKYTOVÁNÍ PEDSMLUVNÍCH INFORMACÍCH SOUVISEJÍCÍCH S ÚVRY NA BYDLENÍ (dále jen ÚMLUVA ) PRACOVNÍ PEKLAD PRO POTEBY BA 01/08/2005 EVROPSKÁ ÚMLUVA O DOBROVOLNÉM KODEXU O POSKYTOVÁNÍ PEDSMLUVNÍCH INFORMACÍCH SOUVISEJÍCÍCH S ÚVRY NA BYDLENÍ (dále jen ÚMLUVA ) Tato Úmluva byla sjednána mezi Evropskými

Více

CZECH Point. Co dostanete: Úplný nebo ástený výstup z Listu vlastnictví k nemovitostem i parcelám v jakémkoli katastrálním území v eské republice.

CZECH Point. Co dostanete: Úplný nebo ástený výstup z Listu vlastnictví k nemovitostem i parcelám v jakémkoli katastrálním území v eské republice. Co je to Czech POINT: CZECH Point eský Podací Ovovací Informaní Národní Terminál, tedy Czech POINT je projektem, který by ml zredukovat pílišnou byrokracii ve vztahu oban - veejná správa. Projekt Czech

Více

Obchodní podmínky. 1. Úvodní ustanovení

Obchodní podmínky. 1. Úvodní ustanovení Obchodní podmínky 1. Úvodní ustanovení 1.1 Tyto obchodní podmínky (dále jen "obchodní podmínky") spolenosti NOVA nábytek, se sídlem Nová 252, 342 01 Sušice, identifikaní íslo: 48348040, (dále jen "prodávající")

Více

SMLOUVA. O SPOLUPRÁCI PI ÚHRAD SLUŽEB POUKÁZKAMI

SMLOUVA. O SPOLUPRÁCI PI ÚHRAD SLUŽEB POUKÁZKAMI SMLOUVA. O SPOLUPRÁCI PI ÚHRAD SLUŽEB POUKÁZKAMI uzavená podle 269 odst. 2 Obchodního zákoníku mezi tmito smluvními stranami (dále jen smlouva ): Sodexo Pass eská Republika a.s., se sídlem Radlická 2,

Více

PRAVIDLA RADY MSTA VIMPERK pro vyizování stížností a peticí

PRAVIDLA RADY MSTA VIMPERK pro vyizování stížností a peticí PRAVIDLA RADY MSTA VIMPERK pro vyizování stížností a peticí Rada msta Vimperk v souladu s 102 odst. (2) písm. n) zákona. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znní a zákonem. 85/1990 Sb., o právu petiním,

Více

METODY OCEOVÁNÍ PODNIKU DEFINICE PODNIKU. Obchodní zákoník 5:

METODY OCEOVÁNÍ PODNIKU DEFINICE PODNIKU. Obchodní zákoník 5: METODY OCEOVÁNÍ PODNIKU DEFINICE PODNIKU Obchodní zákoník 5: soubor hmotných, jakož i osobních a nehmotných složek podnikání. K podniku náleží vci, práva a jiné majetkové hodnoty, které patí podnikateli

Více

SMLOUVA. O SPOLUPRÁCI PI ÚHRAD SLUŽEB POUKÁZKAMI

SMLOUVA. O SPOLUPRÁCI PI ÚHRAD SLUŽEB POUKÁZKAMI SMLOUVA. O SPOLUPRÁCI PI ÚHRAD SLUŽEB POUÁZAMI uzavená podle 269 odst. 2 Obchodního zákoníku mezi tmito smluvními stranami (dále jen smlouva ): Sodexo Pass eská Republika a.s., se sídlem Radlická 2, 150

Více

FINANNÍ TRHY. Finanní trhy mžeme rozdlit podle toho, s jakým penžním produktem obchodují:

FINANNÍ TRHY. Finanní trhy mžeme rozdlit podle toho, s jakým penžním produktem obchodují: FINANNÍ TRHY Oekávané výstupy dle RVP GV: žák uvede principy vývoje ceny akcií a možnosti bezpených forem investic do cenných papír využívá moderní formy bankovních služeb vetn moderních informaních a

Více

eská spoitelna zvýhoduje aktivní klienty a snižuje sazbu hypoték

eská spoitelna zvýhoduje aktivní klienty a snižuje sazbu hypoték eská spoitelna zvýhoduje aktivní klienty a snižuje sazbu hypoték Martin Techman, editel úseku rozvoje obchodu eské spoitelny David Navrátil, hlavní ekonom eské spoitelny Praha 16. srpna 2010 Program 1.

Více

Spotebitelský slovníek základní bankovní a finanní terminologie

Spotebitelský slovníek základní bankovní a finanní terminologie Spotebitelský slovníek základní bankovní a finanní terminologie APRC pedstavuje úhrn všech poplatk a jiných náklad, které musí dlužník/klient pi ádném plnní svých povinností z úvrové smlouvy nutn zaplatit

Více

Všeobecné podmínky pro poskytování služeb elektronických komunikací spoleností Viakom, s.r.o. (dále jen Všeobecné podmínky )

Všeobecné podmínky pro poskytování služeb elektronických komunikací spoleností Viakom, s.r.o. (dále jen Všeobecné podmínky ) Všeobecné podmínky pro poskytování služeb elektronických komunikací spoleností Viakom, s.r.o. l. I. Úvodní ustanovení (dále jen Všeobecné podmínky ) V souladu s právním ádem eské republiky, zejména zákonem.

Více

Rámcová smlouva : A42 pro cestovní kanceláe a cestovní agentury o spolupráci pi úhrad služeb poukázkami

Rámcová smlouva : A42 pro cestovní kanceláe a cestovní agentury o spolupráci pi úhrad služeb poukázkami Rámcová smlouva : A42 pro cestovní kanceláe a cestovní agentury o spolupráci pi úhrad služeb poukázkami uzavená podle 269 odst. 2 Obchodního zákoníku mezi tmito smluvními stranami (dále jen smlouva ):

Více

Ro!ní záv"rka KALKUL1

Ro!ní závrka KALKUL1 Ro!ní záv"rka KALKUL1 Pozn. Tento popis odpovídá stavu do roku 2000 a t!ká se jednoduché P"ed spu#t$ním tohoto p"íkazu je nutné si p"ipravit podklady a provést uzav"ení p"íslu#n!ch knih. Uzáv$rkové operace

Více

2. roník 2 hodiny týdn, celkem 68 hodin

2. roník 2 hodiny týdn, celkem 68 hodin Ministerstvo školství a tlovýchovy eské republiky Tématický plán Obor: Informaní technologie Pedmt: Ekonomika Vyuující: Ing. Danuše Savková 2. roník 2 hodiny týdn, celkem 68 hodin Téma tématický celek

Více

Píloha roní úetní závrky sestavené ke dni 31.12.2005

Píloha roní úetní závrky sestavené ke dni 31.12.2005 Píloha roní úetní závrky sestavené ke dni 31.12.2005 l. 1 Informace o úetní jednotce Název úetní jednotky : Msto Vimperk sídlo : Steinbrenerova 6, Vimperk, 385 17 Identifikaní íslo : 00250805 právní forma

Více

Identifikaní údaje územního samosprávného celku. mstys Nehvizdy. zastupitelstvo mstysu Nehvizdy, zastoupené starostou, panem Vladimírem Nekolným

Identifikaní údaje územního samosprávného celku. mstys Nehvizdy. zastupitelstvo mstysu Nehvizdy, zastoupené starostou, panem Vladimírem Nekolným Ing. Eva Neužilová auditorka, zapsaná u Komory auditorr íslo oprávnní 1338 Galandova 1240 163 00 Praha 6 tel.: 603814749 e-mail: neuzilovaeva@seznam.cz ZPRÁVA AUDITORA o výsledku pezkoumání hospodaení

Více

Pedpisy upravující oblast hospodaení

Pedpisy upravující oblast hospodaení Pedpisy upravující oblast hospodaení Pedmtem tohoto metodického je poskytnout tenái pehled základních právních a vnitních skautských pedpis upravujících oblast hospodaení, vetn úetnictví. Všechny pedpisy

Více

Podílový fond PLUS. komplexní zabezpeení na penzi

Podílový fond PLUS. komplexní zabezpeení na penzi Podílový fond PLUS komplexní zabezpeení na penzi Aleš Poklop, generálníeditel Penzijního fondu eské spoitelny Martin Burda, generálníeditel Investiní spolenosti eské spoitelny Praha 29. ervna 2010 R potebuje

Více

Standardy bankovních aktivit

Standardy bankovních aktivit ESKÁ BANKOVNÍ ASOCIACE CZECH BANKING ASSOCIATION UPOZORNNÍ Standardy BA mají metodický charakter Standardy bankovních aktivit. 19 / 2005 Kodex chování mezi bankami a klienty - 1 - OBSAH Preambule 3 ást

Více

Pro klasifikaci daní se používají mnohá kritéria s více i mén praktickým využitím. Základními kritérii jsou:

Pro klasifikaci daní se používají mnohá kritéria s více i mén praktickým využitím. Základními kritérii jsou: 2 Pro klasifikaci daní se používají mnohá kritéria s více i mén praktickým využitím. Základními kritérii jsou: dopad dan, vztah plátce a poplatníka, subjekt dan, objekt dan, šíe zachycení objektu dan,

Více

Finanní vzdlanost. Fakta na dosah. eská bankovní asociace. Executive Summary. 6. bezna 2006. Metodika Hlavní zjištní Závrená doporuení

Finanní vzdlanost. Fakta na dosah. eská bankovní asociace. Executive Summary. 6. bezna 2006. Metodika Hlavní zjištní Závrená doporuení Finanní vzdlanost eská bankovní asociace 6. bezna 2006 Executive Summary Metodika Hlavní zjištní Závrená doporuení Fakta na dosah 1 Metodika Výzkum byl realizován formou osobních ízených rozhovor. Dotazování

Více

Obecn závazná vyhláška Obce Moovice. 1/03 o místních poplatcích

Obecn závazná vyhláška Obce Moovice. 1/03 o místních poplatcích Obecn závazná vyhláška Obce Moovice. 1/03 o místních poplatcích Zastupitelstvo obce Moovice se usneslo dne 15. íjna 2003 dle ustanovení 14 odst. 2 zákona. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znní pozdjších

Více

KRAJSKÝ ÚAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly 28. íjna 117, 702 18 OSTRAVA

KRAJSKÝ ÚAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly 28. íjna 117, 702 18 OSTRAVA KRAJSKÝ ÚAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly 28. íjna 117, 702 18 OSTRAVA J: MSK 31752/2007 SP. ZN.: KON/25735/2007/Sam VYIZUJE: Ing. Alexandra Klajmonová ODBOR: kontroly TEL.: 595 622 307 FAX: 595

Více

Centrum sociální pé e m sta Žamberk Albertova 357, 564 01 Žamberk VNIT NÍ SM RNICE. 6/09 PRÁVA A POVINNOSTI KLIENT PE OVATELSKÉ SLUŽBY I.

Centrum sociální pé e m sta Žamberk Albertova 357, 564 01 Žamberk VNIT NÍ SM RNICE. 6/09 PRÁVA A POVINNOSTI KLIENT PE OVATELSKÉ SLUŽBY I. Centrum sociální pée msta Žamberk O: 00854603 VNITNÍ SMRNICE. 6/09 PRÁVA A POVINNOSTI KLIENT PEOVATELSKÉ SLUŽBY I. PRÁVA 1. Možnost nahlížet do veškeré dokumentace, která je o klientovi vedena. 2. Možnost

Více

VE EJNÁ NABÍDKA POZEMK UR ENÝCH K PRODEJI PODLE 7 ZÁKONA.

VE EJNÁ NABÍDKA POZEMK UR ENÝCH K PRODEJI PODLE 7 ZÁKONA. VEEJNÁ NABÍDKA POZEMK URENÝCH K PRODEJI PODLE 7 ZÁKONA. 95/1999 Sb., O PODMÍNKÁCH PEVODU ZEMDLSKÝCH A LESNÍCH POZEMK Z VLASTNICTVÍ STÁTU NA JINÉ OSOBY, VE ZNNÍ POZDJŠÍCH PEDPIS (DÁLE JEN ZÁKON O PRODEJI

Více

R o z v a h a. k...31.12...200 3 (v celých tis. K) a b 1 2 A. Stálá aktiva.009-015+026-033+041 001 246 289 1. Dlouhodobý nehmotný majetek

R o z v a h a. k...31.12...200 3 (v celých tis. K) a b 1 2 A. Stálá aktiva.009-015+026-033+041 001 246 289 1. Dlouhodobý nehmotný majetek Ministerstvo financí R schváleno MF R.j. 283/77 225/2001 s úinností pro úetní jednotky útující podle útové osnovy pro nevýdlené organizace Úetní jednotka doruí: 1x píslušnému finannímu orgánu R o z v a

Více

Mendelova univerzita v Brn SMRNICE. 4/2013. Vydávání prkazu zamstnance Mendelovy univerzity v Brn a nkterých dalších prkaz

Mendelova univerzita v Brn SMRNICE. 4/2013. Vydávání prkazu zamstnance Mendelovy univerzity v Brn a nkterých dalších prkaz Mendelova univerzita v Brn Ureno: Brno 8. dubna 2013 Všem pracovištím j.: 6684/2013-980 SMRNICE. 4/2013 Vydávání prkazu zamstnance Mendelovy univerzity v Brn a nkterých dalších prkaz lánek 1 Obecná ustanovení

Více

Všeobecné podmínky a pokyny GLOBAL ASSISTANCE a. s. pro poskytování asistenních služeb pro klienty eské spoitelny a.s.

Všeobecné podmínky a pokyny GLOBAL ASSISTANCE a. s. pro poskytování asistenních služeb pro klienty eské spoitelny a.s. 1. Úvodní ustanovení GLOBAL ASSISTANCE a.s. 184 00 Praha 8, Dopravák 749/3, tel. 1220 Všeobecné podmínky a pokyny GLOBAL ASSISTANCE a. s. pro poskytování asistenních služeb pro klienty eské spoitelny a.s.

Více

Zvýšení základního kapitálu spolenosti s ruením omezeným 15.4.2015, Mgr. Markéta Káninská, Zdroj: Verlag Dashöfer

Zvýšení základního kapitálu spolenosti s ruením omezeným 15.4.2015, Mgr. Markéta Káninská, Zdroj: Verlag Dashöfer Zvýšení základního kapitálu spolenosti s ruením omezeným 15.4.2015, Mgr. Markéta Káninská, Zdroj: Verlag Dashöfer Právní úpravu zvýšení základního kapitálu spolenosti s ruením omezeným nalezneme v zákon.

Více

2. Mzdy a ostatní osobní náklady

2. Mzdy a ostatní osobní náklady . Mzdy a ostatní osobní náklady íslo Název dokladu. Základní mzdy vetn píplatk. Nemocenské dávky. Prémie. Odmny hrazené z OON 5. Odmny pi jubileu 6. Pekážky v práci náhrady 7. Dovolená 8. Výkon rozhodnutí,

Více

Za hlavní problém považují ob ané špatnou dostupnost sociálních služeb mimo m sto Vimperk

Za hlavní problém považují ob ané špatnou dostupnost sociálních služeb mimo m sto Vimperk Vimperk, 11. ledna 2011 Za hlavní problém považují obané špatnou dostupnost sociálních služeb mimo msto Vimperk Obecn prospšná spolenost Jihoeská rozvojová, ve spolupráci s partnery mstem Vimperk a Centrem

Více

Oddíl I. l. 1- základní ustanovení. l. 2 správa poplatk

Oddíl I. l. 1- základní ustanovení. l. 2 správa poplatk Obecn závazná vyhláška obce Pernink, o místním poplatku ze ps, místním poplatku za lázeský nebo rekreaní pobyt, místním poplatku za užívání veejného prostranství, místním poplatku ze vstupného a místním

Více

Smlouva mandátní. uzav ená ve smyslu 566 a násl. obchodního zákoníku mezi t mito smluvními stranami: M sto Kop ivnice

Smlouva mandátní. uzav ená ve smyslu 566 a násl. obchodního zákoníku mezi t mito smluvními stranami: M sto Kop ivnice Smlouva mandátní uzavená ve smyslu 566 a násl. obchodního zákoníku mezi tmito smluvními stranami: Mandantem: Msto Kopivnice povený zástupce: Ing. Ivan Viskupi, vedoucí ORM Se sídlem: Štefánikova 1163,

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva msta Napajedla. 6 konaného dne 21. 9. 2011

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva msta Napajedla. 6 konaného dne 21. 9. 2011 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva msta Napajedla. 6 konaného dne 21. 9. 2011 Projednání pedkládaných zpráv: 1. Prodej pozemk pro stavbu rodinného domu v lokalit Malina III 2. Nabídka Ing. Eysselta na

Více

Párování. Nápovdu k ostatním modulm naleznete v "Pehledu nápovd pro Apollo".

Párování. Nápovdu k ostatním modulm naleznete v Pehledu nápovd pro Apollo. Párování Modul Párování poskytuje pehled o došlých i vrácených platbách provedených bankovním pevodem i formou poštovní poukázky. Jedná se napíklad o platby za e-pihlášky, prkazy ISIC nebo poplatky za

Více

Zápis ze tetího zasedání Zastupitelstva msta Vimperk, konaného dne 29.01.2007 od 15.00 hod. v sále MKS Vimperk

Zápis ze tetího zasedání Zastupitelstva msta Vimperk, konaného dne 29.01.2007 od 15.00 hod. v sále MKS Vimperk Zápis ze tetího zasedání Zastupitelstva msta Vimperk, konaného dne 29.01.2007 od 15.00 hod. v sále MKS Vimperk Usnesení. 35 Zastupitelstvo msta bere na vdomí pehled plnní usnesení ze dne 11.12.2006 a bere

Více

(8) Úastník je povinen po celou dobu trvání smlouvy písemn oznamovat stavební spoiteln všechny skutenosti, které mají vliv na plnní podmínek

(8) Úastník je povinen po celou dobu trvání smlouvy písemn oznamovat stavební spoiteln všechny skutenosti, které mají vliv na plnní podmínek 96/1993 Sb. ZÁKON zedne25.února1993 o stavebním spoení a státní podpoe stavebního spoení a o doplnní zákona eské národní rady. 586/1992 Sb., odaníchzpíjm,veznnízákonaeskénárodnírady.35/1993sb. Zmna: 83/1995

Více

FINANNÍ ÁD SPOLENOSTI RADIOLOGICKÝCH ASISTENT ESKÉ REPUBLIKY. razítko SRLA R, podpis pedsedy výboru a dozorí rady SRLA R

FINANNÍ ÁD SPOLENOSTI RADIOLOGICKÝCH ASISTENT ESKÉ REPUBLIKY. razítko SRLA R, podpis pedsedy výboru a dozorí rady SRLA R FINANNÍ ÁD SPOLENOSTI RADIOLOGICKÝCH ASISTENT ESKÉ REPUBLIKY razítko SRLA R, podpis pedsedy výboru a dozorí rady SRLA R I. Úvodní ustanovení OBECNÁ PRAVIDLA HOSPODAENÍ (1) SRLA R v souladu se Stanovami

Více

DOTAZNÍK PRO NEZISKOVÉ ORGANIZACE

DOTAZNÍK PRO NEZISKOVÉ ORGANIZACE DOTAZNÍK PRO NEZISKOVÉ ORGANIZACE Vážení pedstavitelé neziskových organizací. Dotazník, který se vám dostává do rukou, se mže na první pohled zdát ponkud obsáhlý, avšak není teba se obávat. Pevážná ást

Více

Pednáška mikro 07 : Teorie chování spotebitele 2

Pednáška mikro 07 : Teorie chování spotebitele 2 Pednáška mikro 07 : Teorie chování spotebitele 2 1. ngelova kivka x poptávka po statku, M- dchod x luxusní komodita ( w >1) standardní komodita (0< w 1) podadná komodita ( w < 0) 2. Dchodový a substituní

Více

Místní knihovna Jindichovice. Knihovní ád

Místní knihovna Jindichovice. Knihovní ád Místní knihovna Jindichovice Knihovní ád I. Úvodní ustanovení Tento knihovní ád je závazný pro veejné knihovní a informaní služby poskytované Místní knihovnou Jindichovice (dále jen MKJ). MKJ poskytuje

Více

! "#$%&'(() *+,-!./0+!1 2 3 # +3 2-! 3425!6! 1/! $ 7$ 80-5 4!839: $! 0! "

! #$%&'(() *+,-!./0+!1 2 3 # +3 2-! 3425!6! 1/! $ 7$ 80-5 4!839: $! 0! !"#$%&'(() *+,-!./0+!123#+32-!3425!6!1/!"!$7$80-54!839:$!0 l. I Úvodní ustanovení 1. Tato Smrnice rektorky stanoví zpsob a podmínky erpání sociálního fondu na Univerzit Jana Evangelisty Purkyn v Ústí nad

Více

Stavební úpravy bytového domu.p. 2369, ulice Sokolovská, Tábor

Stavební úpravy bytového domu.p. 2369, ulice Sokolovská, Tábor V Táboe dne 24.2. 2010 Výzva k pedložení nabídek v rámci výbrového ízení Vážení, dovolujeme si Vás vyzvat k podání nabídky na zakázku: Stavební úpravy bytového domu.p. 2369, ulice Sokolovská, Tábor v rámci

Více

je o 27,8 %. Nárst náklad vynaložených na prodané zboží byl nižší a vzrostl o 947,3 mil K to je o 26,98 %.

je o 27,8 %. Nárst náklad vynaložených na prodané zboží byl nižší a vzrostl o 947,3 mil K to je o 26,98 %. VÝRONÍ ZPRÁVA SPOLENOSTI KM-PRONA, A.S. ZA ROK 2006 PROFIL SPOLENOSTI Akciová spolenost KM-PRONA, a.s. byla založena zakladatelskou smlouvou dne 23.7.2003 rozhodnutím jediného akcionáe pana Vladimíra Minaíka

Více

RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA. . 50 496130-46 (dále jen Rámcová smlouva )

RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA. . 50 496130-46 (dále jen Rámcová smlouva ) RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA. 50 496130-46 (dále jen Rámcová smlouva ) Rámcovou smlouvu uzavírají spolenosti: eská spoitelna, a. s. se sídlem: Praha 4, Olbrachtova 1929/62, PS 140 00 I: 45244782 DI: CZ45244782

Více

Vyvšeno dne: 21. 9. 2009. Mgr. Jarmila Švehová, v.r.

Vyvšeno dne: 21. 9. 2009. Mgr. Jarmila Švehová, v.r. V souladu s lánkem 6 odst. 1 písmeno a) Statutu Rašínovy vysoké školy s.r.o. v platném znní (dále jen Statut) se vydává Knihovní ád knihovny Rašínovy vysoké školy s.r.o. Vyvšeno dne: 21. 9. 2009 Mgr. Jarmila

Více

Zápis 1 o posouzení a hodnocení nabídek

Zápis 1 o posouzení a hodnocení nabídek Zápis 1 o posouzení a hodnocení nabídek 1. Veejná zakázka Název zakázky: [_Operativní leasing užitkového vozu_] Registraní íslo projektu: [_CZ.1.04/3.4.04/26.00348_] Název projektu: [Flexibiln pro odlehovací

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0410 Číslo šablony: Název materiálu: Ročník: Identifikace materiálu: Jméno autora: Předmět: Tématický celek:

Více

Ing. Jaroslav Halva. UDS Fakturace

Ing. Jaroslav Halva. UDS Fakturace UDS Fakturace Modul fakturace výrazn posiluje funknost informaního systému UDS a umožuje bilancování jednotlivých zakázek s ohledem na hodnotu skutených náklad. Navíc optimalizuje vlastní proces fakturace

Více

PODNIKÁNÍ, PODNIKATEL, PODNIK - legislativní úprava

PODNIKÁNÍ, PODNIKATEL, PODNIK - legislativní úprava PODNIKÁNÍ, PODNIKATEL, PODNIK - legislativní úprava Legislativní (právní) úprava: Zákon. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znní pozdjších pedpis. Zákon. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský

Více

WWW poštovní klient s úložištm v MySQL databázi

WWW poštovní klient s úložištm v MySQL databázi eské vysoké uení technické v Praze Fakulta elektrotechnická Bakaláské práce WWW poštovní klient s úložištm v MySQL databázi Jií Švadlenka Vedoucí práce: Ing. Ivan Halaška Studijní program: Elektrotechnika

Více

Dodatek. 5. ke zizovací listin píspvkové organizace Hvzdárna a planetárium eské Budjovice s pobokou na Kleti

Dodatek. 5. ke zizovací listin píspvkové organizace Hvzdárna a planetárium eské Budjovice s pobokou na Kleti Dodatek. 5 ke zizovací listin píspvkové organizace Hvzdárna a planetárium eské Budjovice s pobokou na Kleti Jihoeský kraj U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 eské Budjovice I 70890650 zastoupený hejtmanem

Více

Den zveejnní: 20.4.2007 Den sejmutí: 7.5.2007. Za Msto Vimperk

Den zveejnní: 20.4.2007 Den sejmutí: 7.5.2007. Za Msto Vimperk usnesením. 371 Rady msta Vimperk ze dne 16.4.2007 zámr. 44/11/07 prodeje ásti pozemk vedených u Katastrálního úadu pro Jihoeský kraj, Katastrálního pracovišt Prachatice v katastru nemovitostí pro obec

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE NA NADLIMITNÍ VE EJNOU ZAKÁZKU NA SLUŽBY

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE NA NADLIMITNÍ VE EJNOU ZAKÁZKU NA SLUŽBY ZADÁVACÍ DOKUMENTACE NA NADLIMITNÍ VEEJNOU ZAKÁZKU NA SLUŽBY Zajištní úklidových služeb pro poteby R - eské správy sociálního zabezpeení Otevené ízení podle ustanovení 27 zákona. 137/2006 Sb., o veejných

Více

Dohoda o bezhotovostní úhrad cen poštovních služeb íslo 982407-1673 / 2010 (SML 0012/10/0033)

Dohoda o bezhotovostní úhrad cen poštovních služeb íslo 982407-1673 / 2010 (SML 0012/10/0033) Dohoda o bezhotovostní úhrad cen poštovních služeb íslo 982407-1673 / 2010 (SML 0012/10/0033) eská pošta, s.p. se sídlem: Politických vz 909/4, 225 99, Praha 1 I: 47114983 DI: CZ47114983 zastoupen/jednající:

Více

- 1 - Olšany 75, 341 01 Horažovice. Telefon : 376503111 Fax : 376503114 GSM : 724002513 Krajský soud v Plzni, Obchodní rejstík, Oddíl B vložka 163

- 1 - Olšany 75, 341 01 Horažovice. Telefon : 376503111 Fax : 376503114 GSM : 724002513 Krajský soud v Plzni, Obchodní rejstík, Oddíl B vložka 163 - 1 - Olšany 75, 341 01 Horažovice Telefon : 376503111 Fax : 376503114 GSM : 724002513 Krajský soud v Plzni, Obchodní rejstík, Oddíl B vložka 163 Výroní zpráva - 2 - Obchodní firma a sídlo spolenosti:

Více

Osobní finance. a společenskovědní seminář

Osobní finance. a společenskovědní seminář Osobní finance Občanská nauka Občanská nauka a společenskovědní seminář Zhodnocování finančních prostředků (od r. 2011 pojištění bankovních vkladů ů do výše 100 000 EUR) Běžný účet základní nástroj hotovostního

Více

FIRMA, NÁZEV I JINÉ OZNAENÍ. Msto,ulice,íslo popisné,ps:.. Zapsaná v obchodním rejstíku vedeném, oddíl., Bankovní spojení:.. . útu:..

FIRMA, NÁZEV I JINÉ OZNAENÍ. Msto,ulice,íslo popisné,ps:.. Zapsaná v obchodním rejstíku vedeném, oddíl., Bankovní spojení:.. . útu:.. S M L O U V A o poskytování pístupu k SN ve formátu PDF prostednictvím služby SN online. uzavená podle ust. 262 odst. 1 zákona. 513/1991 Sb., Obchodní zákoník a podle ust. 5 a násl. zákona. 22/1997 Sb.,

Více

Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 02.04.2007

Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 02.04.2007 Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 02.04.2007 Usnesení. 332 Rada msta bere na vdomí kontrolu usnesení ze dne 26. 3. 2007. Usnesení. 333 Rada msta rozhodla zveejnit zámr pronájmu vleky Brloh sestávající

Více

OBCHODNÍ PRÁVO A FORMY PODNIKÁNÍ

OBCHODNÍ PRÁVO A FORMY PODNIKÁNÍ OBCHODNÍ PRÁVO A FORMY PODNIKÁNÍ Oekávané výstupy dle RVP GV: žák rozlišuje a porovnává praktické využití jednotlivých forem podnikání, posoudí, která forma podnikání je v konkrétní situaci nejvýhodnjší

Více

Ceník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník)

Ceník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník) Ceník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník) Část Obsah: 1. Podnikatelské konto Klasik České spořitelny 2. Podnikatelské konto Maxi České spořitelny 3. Firemní účet České spořitelny

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY K VE EJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY K VE EJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO Jihlavská 20, 625 00 Brno tel: 532 231 111 ODBOR HOSPODÁSKO-TECHNICKÉ SPRÁVY Vedoucí útvaru: Bc. Karel Široký tel.: 532 232 200, fax: 532 232 007 e-mail: karel.siroky@fnbrno.cz

Více

VYHODNOCENÍ ODCHYLEK A CLEARING TDD V CS OTE JAROSLAV HODÁNEK, OTE A.S.

VYHODNOCENÍ ODCHYLEK A CLEARING TDD V CS OTE JAROSLAV HODÁNEK, OTE A.S. OTE, a.s. VYHODNOCENÍ ODCHYLEK A CLEARING TDD V CS OTE JAROSLAV HODÁNEK, OTE A.S. 16.-17.4.2014 Trendy elektroenergetiky v evropském kontextu, Špindlerv Mlýn Základní innosti OTE 2 Organizování krátkodobého

Více

Odpovednost autosalonu Amilo Car a.s. za vady vozidla a právní záruka

Odpovednost autosalonu Amilo Car a.s. za vady vozidla a právní záruka Reklamační řád Tento dokument obsahuje Reklamační řád (dále jen RŘ ) autosalonu Amilo car a.s. se sídlem ve Zlíně, Prštné 526, 760 01, Zlín, IČ: 28278801, společnost zapsaná v obchodním rejstříku v Brně,

Více

Anotace kurzů jsou součástí emailu. Propagační materiály by Vám byly dodány v případě projeveného zájmu.

Anotace kurzů jsou součástí emailu. Propagační materiály by Vám byly dodány v případě projeveného zájmu. Vážená paní starostko, dovolujeme si Vám nabídnout možnost vzdělávání obyvatel Vaší obce. Vzdělávání pro Vaše občany, které nabízíme, je pro účastníky bezplatné, neboť je financováno z Evropských sociálních

Více

Smlouva o budoucí smlouv o pevodu vlastnictví jednotky

Smlouva o budoucí smlouv o pevodu vlastnictví jednotky Smlouva o budoucí smlouv o pevodu vlastnictví jednotky. xxx Residence Malý Vinohrad, spol. s. r. o. I: 277 56 921 se sídlem Liberec 4, Dr. M. Horákové 580/7, PS 460 01 spolenost zapsaná v obchodním rejstíku

Více

Finanční gramotnost I. Dluhová past, exekuce a osobní bankrot Garant oblasti Finanční gramotnost: Mgr. Rita Chalupníková

Finanční gramotnost I. Dluhová past, exekuce a osobní bankrot Garant oblasti Finanční gramotnost: Mgr. Rita Chalupníková Příloha č. 12 Finanční gramotnost I. Dluhová past, exekuce a osobní bankrot Garant oblasti Finanční gramotnost: Mgr. Rita Chalupníková Kurz je určen nejen lidem, kteří se ocitli v tzv. dluhové pasti, mají

Více

Dodavatelsko odběratelské vztahy a platební styk

Dodavatelsko odběratelské vztahy a platební styk Dodavatelsko odběratelské vztahy a platební styk Didaktické zpracování učiva pro střední školy Zařazení 1. ročník Podnikové činnosti, podnik a okolí 3-4. ročník Finanční trh, bankovnictví Zahraniční obchod

Více

ŽÁDOST O FINANCOVÁNÍ DOPRAVNÍ TECHNIKY PRO FYZICKOU OSOBU PODNIKATELE (žádost na I)

ŽÁDOST O FINANCOVÁNÍ DOPRAVNÍ TECHNIKY PRO FYZICKOU OSOBU PODNIKATELE (žádost na I) ### ŽÁDOST O FINANCOVÁNÍ DOPRAVNÍ TECHNIY PRO FYZICOU OSOBU PODNIATELE (žádost na I) FYZICÁ OSOBA PODNIATEL (OSV): Jméno a píjmení: Rodné píjmení: OE: I: DI: Plátce DPH: ANO NE Trvalé bydlišt (ulice,.p.,

Více

XI. KRÁTKODOBÉ FINANCOVÁNÍ - systémy financování krátkodobého majetku

XI. KRÁTKODOBÉ FINANCOVÁNÍ - systémy financování krátkodobého majetku XI. KRÁTKODOBÉ FINANCOVÁNÍ - systémy financování krátkodobého majetku Krátkodobé zdroje financování zajišují financování bžné innosti podniku k pokrytí krátkodobých aktiv. V této souvislosti vtšinou hovoíme

Více

Ceník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník)

Ceník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník) Ceník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník) Část I. Vkladové produkty Obsah: 1. Podnikatelské konto Klasik České spořitelny 2. Podnikatelské konto Maxi České spořitelny 3. Firemní

Více

Doplnní školního vzdlávacího programu ást: Charakteristika školního vzdlávacího programu

Doplnní školního vzdlávacího programu ást: Charakteristika školního vzdlávacího programu Doplnní školního vzdlávacího programu ást: Charakteristika školního vzdlávacího programu Bod. 6: Strategie školního vzdlávacího programu a zabezpeení výuky žák se speciálními vzdlávacími potebami 1. Úvod:

Více

Obanské sdružení Místní akní skupina eské stedohoí. Spisový a skartaní ád

Obanské sdružení Místní akní skupina eské stedohoí. Spisový a skartaní ád Obanské sdružení Místní akní skupina eské stedohoí Spisový a skartaní ád 1 Obanské sdružení Místní akní skupina eské stedohoí má povinnost vykonávat spisovou službu podle 63 odst.2písmena d zákona 499/2004

Více

Obchodní podmínky pro prodej nemovitých vcí ze dne 02. 3. 2015 organizátora on-line aukního systému portálu www.is-aukce.cz

Obchodní podmínky pro prodej nemovitých vcí ze dne 02. 3. 2015 organizátora on-line aukního systému portálu www.is-aukce.cz Obchodní podmínky pro prodej nemovitých vcí ze dne 02. 3. 2015 organizátora on-line aukního systému portálu www.is-aukce.cz OBSAH I. Úvodní ustanovení II. Základních pojmy III. Provedení aukce IV. Aukní

Více

POZVÁNKA v souladu s ustanovením 11 zákona.72/1994 Sb., v platném znní, svolává výbor spoleenství

POZVÁNKA v souladu s ustanovením 11 zákona.72/1994 Sb., v platném znní, svolává výbor spoleenství POZVÁNKA v souladu s ustanovením 11 zákona.72/1994 Sb., v platném znní, svolává výbor spoleenství Shromáždní Spoleenství vlastník jednotek domu Teplická p. 276-284 Stížkov, Praha 9 (SVJ) Doba konání: dne

Více

Upozorn ní: Tento text nenahrazuje plné zn ní citovaných p edpis uvedených ve sbírce zákon eské republiky a je platný k datu uvedenu na záv r.

Upozorn ní: Tento text nenahrazuje plné zn ní citovaných p edpis uvedených ve sbírce zákon eské republiky a je platný k datu uvedenu na záv r. EKIS ENERGETICKÉ KONZULTANÍ A INFORMANÍ STEDISKO BEZPLATNÉ ENERGETICKÉ PORADENSTVÍ PRO VEEJNOST S PODPOROU MINISTRSTVA PRMYSLU A OBCHODU R A MSTA VSETÍN Stedisko EKIS.2018, MEPS VSETÍN Sídlo: 755 01 Vsetín,

Více

HOSPODÁSKÁ POLITIKA STÁTU. Oekávané výstupy dle RVP GV: žák objasní základní principy fungování systému píjm a výdaj státní ekonomiky

HOSPODÁSKÁ POLITIKA STÁTU. Oekávané výstupy dle RVP GV: žák objasní základní principy fungování systému píjm a výdaj státní ekonomiky HOSPODÁSKÁ POLITIKA STÁTU Oekávané výstupy dle RVP GV: žák objasní základní principy fungování systému píjm a výdaj státní ekonomiky Uivo (dle RVP): fiskální politika státní rozpoet, daová soustava monetární

Více

DOUOVÁNÍ DTÍ Z DTSKÉHO DOMOVA ŽÍCHOVEC Projekt podpory vzdlávání

DOUOVÁNÍ DTÍ Z DTSKÉHO DOMOVA ŽÍCHOVEC Projekt podpory vzdlávání DOUOVÁNÍ DTÍ Z DTSKÉHO DOMOVA ŽÍCHOVEC Projekt podpory vzdlávání A. Text projektu 1. Cíl projektu Cílem projektu je zlepšení životních šancí dtí z DD Žichovec a zlepšení jejich schopnosti integrace do

Více

Všeobecné obchodní podmínky IMPERIUM TV, s.r.o.

Všeobecné obchodní podmínky IMPERIUM TV, s.r.o. Všeobecné obchodní podmínky IMPERIUM TV, s.r.o. I. Preambule 1. Tyto Obchodní podmínky vydala spolenost IMPERIUM TV s.r.o., se sídlem Studentská 78, 360 07 Karlovy Vary, I: 26387000, DI: CZ26387000, zapsána

Více

Mendelova univerzita v Brn. SMRNICE. 3/2013 Vydávání prkaz studenta Mendelovy univerzity v Brn

Mendelova univerzita v Brn. SMRNICE. 3/2013 Vydávání prkaz studenta Mendelovy univerzity v Brn Mendelova univerzita v Brn Ureno: Brno 8. dubna 2013 Všem pracovištím j.: 6643/2013-980 SMRNICE. 3/2013 Vydávání prkaz studenta Mendelovy univerzity v Brn lánek 1 Obecná ustanovení 1. Ve smyslu 57 zákona.

Více

Finální verze žádosti (LZZ-GP)

Finální verze žádosti (LZZ-GP) 8. Klíové aktivity!íslo aktivity: 01 Školení nových technologií a novinek v sortimentu TZB (technická zaízení budov) Pedm!tem KA_1 je realizace školení zam!ené na nové technologie a novinky v sortimentu

Více

ROZVAHA. ke dni 31.12.2011 I 26701626. Stav k poslednímu dni úet. období. Stav k prvnímu dni úet. období. íslo ádku A K T I V A.

ROZVAHA. ke dni 31.12.2011 I 26701626. Stav k poslednímu dni úet. období. Stav k prvnímu dni úet. období. íslo ádku A K T I V A. Výet položek podle vyhlášky. 504/2002 Sb. ve znní vyhlášky. 476/2003 Sb. ROZVAHA ke dni 31.12.2011 Název, sídlo a právní forma a pedmt innosti úetní jednotky I 26701626 SVJ domu Bochovská 560,561,562,563

Více

ÁST DRUHÁ INVESTINÍ SLUŽBY

ÁST DRUHÁ INVESTINÍ SLUŽBY 256/2004 Sb. ZÁKON zedne14.dubna2004 o podnikání na kapitálovém trhu Zmna: 635/2004 Sb. Zmna: 179/2005 Sb. Parlament se usnesl na tomto zákon eské republiky: ÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ 1 Pedmt úpravy

Více

ŽÁDOST O FINANCOVÁNÍ DOPRAVNÍ TECHNIKY PRO PRÁVNICKOU OSOBU

ŽÁDOST O FINANCOVÁNÍ DOPRAVNÍ TECHNIKY PRO PRÁVNICKOU OSOBU ## ŽÁDOST O FINANCOVÁNÍ DOPRAVNÍ TECHNIY PRO PRÁVNICOU OSOBU 1. PRÁVNICÁ OSOBA (nap. s.r.o., a.s., apod.): Obchodní firma: OE: Zapsána v obchodním rejstíku u:* spis zn. Zem registrace: I**: DI: Plátce

Více

S t a n o v y spoleenství vlastník jednotek

S t a n o v y spoleenství vlastník jednotek S t a n o v y spoleenství vlastník jednotek Spoleenství vlastník jednotek pro dm (dále jen spoleenství ) se sídlem ÁST PRVNÍ VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ l. I Základní ustanovení (1) Spoleenství vlastník jednotek

Více

Nákupní podmínky Benteler Maschinenbau CZ s.r.o. (dále jen Nákupní podmínky) Platné od 1.5.2009.

Nákupní podmínky Benteler Maschinenbau CZ s.r.o. (dále jen Nákupní podmínky) Platné od 1.5.2009. Nákupní podmínky Benteler Maschinenbau CZ s.r.o. (dále jen Nákupní podmínky) Platné od 1.5.2009. 1. Objednávka a její náležitosti. Objednávka vystavená spoleností Benteler Maschinenbau CZ s.r.o. (dále

Více

Likvidaci spolenosti eší Obchodní zákoník, tedy zákon. 513/1991 Sb.

Likvidaci spolenosti eší Obchodní zákoník, tedy zákon. 513/1991 Sb. První kroky likvidátora po prohlášení likvidace Likvidaci spolenosti eší Obchodní zákoník, tedy zákon. 513/1991 Sb. 68 neplatnost spolenosti Nebyla uzavena spoleenská ani zakladatelská smlouva, zakladatelská

Více

589/1992 Sb. ZÁKON eské národní rady. ze dne 20. listopadu 1992. o pojistném na sociální zabezpeení a píspvku na státní politiku zamstnanosti

589/1992 Sb. ZÁKON eské národní rady. ze dne 20. listopadu 1992. o pojistném na sociální zabezpeení a píspvku na státní politiku zamstnanosti Systém ASPI - stav k 15.12.2005 do ástky 169/2005 Sb. a 58/2005 Sb.m.s. Obsah a text 589/1992 Sb. - poslední stav textu nabývá úinnost až od 1. 1.2007 589/1992 Sb. ZÁKON eské národní rady ze dne 20. listopadu

Více

vyhotovená dle 43 zák.. 26/2000 Sb.. j: 194/2009-N Bod 1.

vyhotovená dle 43 zák.. 26/2000 Sb.. j: 194/2009-N Bod 1. , U Pískovny 890/1, 182 00 Praha 8 DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA vyhotovená dle 43 zák.. 26/2000 Sb.. j: 194/2009-N Bod 1. Touto Dražební vyhláškou se vyhlašuje konání dražby nedobrovolné. Den konání dražby se stanovuje

Více

FZ06/2004 eské úetní standardy

FZ06/2004 eské úetní standardy FZ06/2004 eské úetní standardy pro úetní jednotky, které útují podle vyhlášky. 504/2002 Sb., ve zn&ní pozd&jších p(edpis* (dále jen " eské úetní standardy pro úetní jednotky, u kterých hlavním p(edm&tem

Více

Reklamační řád 1. Všeobecná ustanovení a vymezení pojmů

Reklamační řád 1. Všeobecná ustanovení a vymezení pojmů Reklamační řád 1. Všeobecná ustanovení a vymezení pojmů a. Tento reklamační řád byl zpracován dle ustanovení zákona č. 40/1964 Sb., Občanský zákoník, č. 513/1991 Sb. a z.č. 634/1992 Sb., Zákon o ochraně

Více

BEZPEČNOSTNĚ PRÁVNÍ AKADEMIE BRNO, s.r.o., střední škola. Bankovní domy komerční banky, spořitelny + test

BEZPEČNOSTNĚ PRÁVNÍ AKADEMIE BRNO, s.r.o., střední škola. Bankovní domy komerční banky, spořitelny + test Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu Inovace a individualizace výuky Číslo materiálu VY_62_INOVACE_ZEL13 Název školy BEZPEČNOSTNĚ PRÁVNÍ AKADEMIE BRNO, s.r.o., střední škola Autor Ing.

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo: CZ.1.07/1. 5.00/34.0084 Šablona: III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Sada:

Více

4.1. Veejná obchodní spolenost

4.1. Veejná obchodní spolenost 4. 4.1. Veejná obchodní spolenost A) Veejná obchodní spolenost je upravena v 76 až 92 ObchZ. Jde o typickou osobní spolenost, protože innost spolenosti musí být vykonávána jejími spoleníky vždy osobn.

Více

ODM OVÁNÍ PRACOVNÍK ŠKOLY A CESTOVNÍCH NÁHRADÁCH OBSAH

ODM OVÁNÍ PRACOVNÍK ŠKOLY A CESTOVNÍCH NÁHRADÁCH OBSAH SMRNICE. 01/2014 ODMOVÁNÍ PRACOVNÍK ŠKOLY A CESTOVNÍCH NÁHRADÁCH OBSAH ást I....2 1 Pracovnprávní podmínky pracovník...2 2 Zvyšování kvalifikace...2 3 Dovolená na zotavenou...2 4 Platové nároky a ostatní

Více

O em si budeme povídat

O em si budeme povídat O em si budeme povídat jak to u nás všechno zaalo pro se zdravotní systémy reformují a jakým smrem co nabízí soukromé (dobrovolné) zdravotní pojištní v em se liší veejné a soukromé zdravotní pojištní co

Více

Ceník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník)

Ceník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník) Ceník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník) Část Obsah: 1. Bezhotovostní operace, trvalé příkazy 2. Hotovostní operace pro účty vedené v české měně 3. Hotovostní operace pro účty

Více

Zápis a usnesení13. zasedání ZO, které se konalo 30.10.2007 od 17.30 hod. ovovatelé zápisu: p. Novotný a p.aizner pítomni viz prezenní listina,

Zápis a usnesení13. zasedání ZO, které se konalo 30.10.2007 od 17.30 hod. ovovatelé zápisu: p. Novotný a p.aizner pítomni viz prezenní listina, Zápis a usnesení13. zasedání ZO, které se konalo 30.10.2007 od 17.30 hod. ovovatelé zápisu: p. Novotný a p.aizner pítomni viz prezenní listina, omluven p.panak V úvodu požádala starostka zastupitele o

Více