Výsledky, kvalita a pravděpodobná budoucnost onkologické péče v ČR v datech

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výsledky, kvalita a pravděpodobná budoucnost onkologické péče v ČR v datech"

Transkript

1 INSTITUT BIOSTATISTIKY A ANALÝZ Přírodovědecká a Lékařská fakulta, Masarykova univerzita, Brno, Česká republika Výsledky, kvalita a pravděpodobná budoucnost onkologické péče v ČR v datech

2 Zásadní položené otázky Jaké jsou výhledy onkologické péče v ČR do budoucna? -> CHMURNÉ -> bude narůstat počet pacientů -> doufejme je, že nikoli v klinickém stadiu IV Jaké jsou šance na zlepšení kvality/výsledků péče? -> VELKÉ -> již nyní je stabilizovaná mortalita a prodlužuje se přežití -> velkou šanci nabízejí programy screeningu ZN -> dochází ke konsolidaci v organizaci léčebné péče -> existuje spolupráce a racionální komunikace s PZP

3 Zásadní položené otázky největší pozitivum? -> komunikace stále většího množství subjektů zapojených do péče, viditelná a narůstající snaha pomoci největší negativum? z pohledu analytika dat -> bojujeme stále s nedostatkem reálných klinických dat

4 Problém (hlavně onkologie): data nejsou jednoduchá Léčba Struktura nákladů Populace: Referenční standardy Procesy Vývoj nemoci Nemocnice: Sledování procesů Benchmarking Vstup Diagnostika Prognóza Rizika Pacienti: Monitoring, sběr dat

5 l e n _ c h l e b n _ s t a n d a r d y l e b n _ p a c i e n t _ l e b n _ l e b n _ d a t a r e g i o n _ l n a s o v _ t r e n d y d o s a _ i t e l n _ / d o s a _ e n _ k l o v _ f i n a n _ n _ p o _ a d a v k y t o x i c i t a l b y v _ j i m e _ n _ Problém (plošný): klíčová data často nejsou vůbecv agregovaná data /? _asové trendy riziková stratifikace? Cost -benefit hodnocení? v_sledek agregované agregovaná diagnostick_ch dosa_iteln_ situace skupin dosa_en_ pacient_ spektrum krátkodobé celkové lé_ebné standardy procedury technologie v_sledky v_sledky v_jime_né p a c i e n t _ finan_ní lé_ebná data po_adavky diagnosticko - provedené pacient: specifické strategie v_kony a komplikace laboratorní subjektivní markery lé_ebné farmakoterapie klí_ové rizikové události data lé_en_ch hodnocení, QL pacient_ MINIMÁLNÍ IDENTIFIKACE lé_ebné prevalence incidence regionáln_ mortalita toxicita lé_by V_SLEDKY

6 Česká onkologie je dobře e vybavena populačními daty Demografická data - agregované údaje o počtu osob dle věku, pohlaví a místa bydliště (kraj, okres, obec s rozšířenou působností...) - zdroj: ČSÚ Databáze zemřelých - věk, datum a příčina úmrtí osob - zdroj: ČSÚ Data o epidemiologii nádorů /9 00: >, mil. záznamů/ - incidence, mortalita a prevalence všech nádorových onemocnění - podrobná diagnostika a záznamy o léčbě - Výsledky léčby - zdroj: Národní onkologický registr, ÚZIS Data specializovaných databází a projektů - databáze screeningových programů - populační registry - data o kvalitě životního prostředí - zdroj: MZ ČR, MŽP ČR,..

7 Portálové řešení: : on-line informační ní systém NOVĚ: již data za r. 00 About project News Epidemiological analyses Publications, reports Software SVOD Analytic tools tutorial Incidence and mortality Time trends Regional overview Age analyses Clinical stages Epidemiological analyses International data Comparative standards Comprehensive overview

8 Výhled do budoucnosti předpokládá znalost minulosti Epidemiologická realita ZN v ČR

9 ZN prsu u žen (C0) Zdroj: Národní onkologický registr, ÚZIS ČR Vývoj incidence a mortality Vývoj záchytu stadií onemocnění 0 00% TNM. TNM. TNM. TNM. TNM. 00 Počet na žen % 0% 0% incidence mortalita Rok 0% 0% Stadium onemocnění: neuvedeno objektivně Rok neuvedeno bez vysvětlení

10 ZN tlustého střeva a konečníku níku (C-C0) Zdroj: Národní onkologický registr, ÚZIS ČR Vývoj incidence a mortality Vývoj záchytu stadií onemocnění % TNM. TNM. TNM. TNM. TNM. Počet na osob % 0% 0% dělení do stadií není definováno incidence Rok mortalita % 0% Rok Stadium onemocnění: neuvedeno objektivně neuvedeno bez vysvětlení

11 ZN průdu dušky - bronchu a plíce (C) Zdroj: Národní onkologický registr, ÚZIS ČR Vývoj incidence a mortality Vývoj záchytu stadií u C celkem 0 00% TNM. TNM. TNM. TNM. TNM. 0 Počet na osob % 0% 0% incidence C celkem incidence NSCLC Rok mortalita C celkem mortalita NSCLC 0% 0% Rok Stadium onemocnění: neuvedeno objektivně neuvedeno bez vysvětlení

12 ZN ledviny mimo pánvičku (C) Zdroj: Národní onkologický registr, ÚZIS ČR Vývoj incidence a mortality Vývoj záchytu stadií u C celkem 0 00% TNM. TNM. TNM. TNM. TNM. Počet na osob 0 0 0% 0% 0% dělení do stadií není definováno incidence C celkem incidence karcinomu z renálních buněk Rok mortalita C celkem mortalita karcinomu z renálních buněk 0% 0% Rok Stadium onemocnění: neuvedeno objektivně neuvedeno bez vysvětlení

13 ZN prostaty (C) Zdroj: Národní onkologický registr, ÚZIS ČR Vývoj incidence a mortality Vývoj záchytu stadií onemocnění 0 00% TNM. TNM. TNM. TNM. TNM. 00 Počet na mužů % 0% 0% dělení do stadií není definováno incidence 99 Rok mortalita % 0% Rok Stadium onemocnění: neuvedeno objektivně neuvedeno bez vysvětlení

14 Zásadní otázka podmiňující kvalitu péče: KOLIK pacientů, V JAKÉM stavu a KDE budeme léčit? Prediktivní hodnocení počtu léčených pacientů v ČR

15 Metodický koncept Populační prediktivní modely Vkládáno expertní skupinou Korigovaný odhad incidence po stadiích Primárně léčení pacienti Scénář (%) Scénář (%) Odhad prevalence léčených pacientů po stadiích Scénář (%) Scénář (%) VÝPOČET NÁKLADŮ Přežívající z předchozích let a zároveň relabující/progredující Relapsy / progrese Scénář (%) Analýza nejistot

16 ,9% Audit populačních dat jde o léčené pacienty Všichni pacienti*,%,%,9%,%,%,0% n = (,%) n = 9 (,%) n = 9 9 (,0%) Validní záznamy s úplnou diagnostikou,% n = 9 9 (00 %) Diagnóza na základě pitvy/ DCO Časná úmrtí, bez zahájení léčby Nevyplněné stadium a TNM PACIENTI S PACIENTI BEZ PROTINÁDOROVOU TERAPIÍ PROTINÁDOROVÉ TERAPIE n = 09 (,%) n = (9,%),% n = 0 (0,%),% Stadium I. Stadium II. Stadium III. Stadium IV. Období Pacienti s diagnózou, u níž není hodnocení přežití z dat NOR exaktně možné (v datech NOR není dostupná dostatečná diagnostická nebo riziková stratifikace) Zhoubné novotvary mízní, krvetvorné a příbuzné tkáně (lymfomy, myelomy, leukémie - C-C9), nádory CNS (C0-C), raritní nádory a nádory nespecifických částí orgánů a nepřesně určených lokalizací (C, C, C0, C, C-C9, C, C, C9, C, C, C, C, C-C0, * Navržený referenční soubor zahrnuje pouze pacienty s primárním nádorem, pacienti s nádorem sekundárním nebo dalším následným nádorem nejsou zahrnuti. C9) Pouze záznam TNM

17 Prediktivní odhady incidence a mortality Ukázka: nutnost respektovat klinická stadia Stadium I. Stadium II. Stadium III. Stadium IV. Bodový odhad Mez 90% predikčního intervalu Data si vynucují různé scénáře predikcí? Počet případů Predikce musí být věkově standardizovaná Rok

18 Standardizace referenčních ních odhadů přežití Ukázka: x-leté absolutní a relativní přežití X-years survival estimates using Life table method S 9+ (i) i=,, S 9+ (i) i=,, S 99+ (i) i=,, Years of diagnosis S() S() S() S() S() S() S() S() S(9) S(0) S() S() S() S() S() S() S() S() S(9) S(0) S() S() S() S() S() S() S() S() " t " Y SE M S 99+ (i) i=,, S 999+ (i) i=,,! w + S 000+ (i) i=,, Time where t is the initial year of diagnosis defining the cohort of patients. SY ( M i) is = the median year of ( maximum S ( i), Sfollow ( ) ( -up i), Sin the registry. t + t + + ( t + ) + ( i), S( t+ ) + ( i), S( t + ) + ( i) ) w is the number of calendar years defining the cohort, i.e. moving window width ( years). ti = Yis the M! wsurvival! i + estimate of i years from diagnosis. ( S( i) ) = SE( median ( S ( i), S ( i), S ( i), S ( i), S ( i) ) t + ( t+ ) + ( t + ) + ( t+ ) + ( t+ ) + Rok diagnózy Stadium I. Stadium II. Stadium III. Stadium IV Počet žijících pacientů v roce 00X (odhad)

19 Příklad výstupů: : INCIDENCE v roce 009 Karcinom prsu (C0) Predikované hodnoty pro rok 00 9 Incidence (90 % interval spolehlivosti) Stadium I ( ; ) Stadium II 9 ( ; 9) Stadium III 9 (0; 0) Stadium IV 00 (9; ) Klinické stadium neznámo z objektivních d_vod_ * (9; 0) CELKEM 09 ( 0; ) Karcinom tlustého st_eva a kone_níku Predikované hodnoty pro rok 00 9 (C C0) Incidence (90 % interval spolehlivosti) Stadium I 9 ( 0; ) Stadium II 9 ( ; 9) Stadium III 0 ( ; ) Stadium IV ( ; ) Klinické stadium neznámo z objektivních d_vod_ * (9; ) CELKEM 0 ( 9; ) Nemalobun n_ karcinom plic NSCLC Predikované hodnoty pro rok 00 9 (0 % z C) Incidence (90 % interval spolehlivosti) Stadium I (99; ) Stadium II (; 9) Stadium III 0 (0; 9) Stadium IV ( ; 9) Klinické stadium neznámo z objektivních d_vod_ * (; 90) CELKEM 9 ( ; )

20 Příklad výstupů: : PREVALENCE v roce 009 Karcinom prsu (C 0) Predikované hodnoty pro rok 009 Prevalence (90 % interval spolehlivosti) Stadium I 0 (9 ; 0) Stadium II ( 99; ) Stadium III ( 0; 0) Stadium IV ( ; 00) Klinické stadium neznámo z objektivních d_vod_ * 90 ( 9; ) CELKEM 0 ( ; 0) Karcinom tlustého st_eva a kone_níku Predikované hodnoty pro rok 009 (C C0) Prevalence (90 % interval spolehlivosti) Stadium I ( 0 ; ) Stadium II 00 ( ; ) Stadium III 9 ( ; ) Stadium IV ( 0; ) Klinické stadium neznámo z objektivních d_vod_ * 9 ( 0; ) CELKEM 0 (0 ; ) Nemalobun n_ karcinom plic NSCLC Predikované hodnoty pro rok 00 9 (0 % z C) Prevalence (90 % interval spolehlivosti) Stadium I 0 ( 90; ) Stadium II 0 (9; ) Stadium III 9 ( ; ) Stadium IV ( ; 9) Klinické stadium neznámo z objektivních d _vod_ * ( ; 0) CELKEM 9 ( 0; 9 0)

21 Odhady POČTU LÉČENÝCH pacientů jakákoli terapie Karcinom prsu C0 CELKEM Nov_ diagnostikovaní pacienti v roce 00 9 (Klinické stadium I III) Po_ty pacient_ potenciáln_ lé_en_ch v roce 009 v klinickém stadiu IV Nov_ diagnostikovaní pacienti ve stadiu IV Relapsy a progrese u pacient_ diagnostikovan_ch v minul_ch letech Stadium I (; ) Stadium II 9 (; 9) (9; ) ( ; ) Stadium III 9 (0; 0) 0 ( ; ) 90 ( ; 0) 99 ( ; 0) Nemalobun. karcinom plic NSCLC (0 % z C) CELKEM Nov_ d iagnostikovaní pacienti v roce 009 (Klinické stadium I III) Po_ty pacient_ potenciáln_ lé_en_ch v roce 009 v klinickém stadiu IV Nov_ diagnostikovaní pacienti ve stadiu IV Relapsy a progrese u pacient_ diagnostikovan_ch v minul_ch letech Stadium I (99; ) Stadium II (; 9) ( ; 9) ( 0; 9) Stadium III 0 (0; 9) ( 0; 0) ( 09; ) 9 ( 9; 0)

22 Odhady POČTU LÉČENÝCH pacientů jakákoli terapie Karcinom tlustého st_eva C C9 CELKEM Nov_ diagnostikovaní pacienti v roce 009 (Klinické stadium I III) Po_ty pacient_ potenciáln_ lé_en_ch v roce 009 v klinickém stadiu IV Nov_ diagnost ikovaní pacienti ve stadiu IV Relapsy a progrese u pacient_ diagnostikovan_ch v minul_ch letech Stadium I (9; ) Stadium II ( 0; ) ( ; 0) ( ; 0) Stadium III 0 ( 00; 00) ( 9; 9) 9 ( 9; 0) 0 ( 0; ) Karcinom kone_níku C0 CELKEM Nov_ diagnostikovaní pacienti v roce 009 (Klinické stadium I III) Po_ty pacient_ potenciáln_ lé_en_ch v roce 009 v klinickém stadiu IV Nov_ diagnostikovaní pacienti ve stadiu IV Relapsy a progrese u pacient_ diagnostikovan_ch v minul_ch letech Stadium I (; ) 9 9 Stadium II (0; 09) (; 0) (0; 0) Stadium III 0 (; ) ( ; 0) 0 (9; ) 9 ( 0; 9)

23 Analýza přežití onkologických pacientů v ČR Referenční hodnoty přežití onkologických pacientů v ČR

24 Modelování přežití p ukázky výstupů Rok diagnózy C0 0 0 Stadium I. Stadium II. Stadium III. Stadium IV Rok diagnózy C Stadium I. Stadium II. Stadium III. Stadium IV Počet žijících pacientů v roce 00 (odhad)

25 Modelování přežití p ukázky výstupů Five-year relative survival rates in treated Czech cancer patients, period analysis 00% 90% Five-year relative survival 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% Thyroid gland Testis Corpus uteri Breast Melanoma of skin Bladder Prostate Cervix uteri Kidney and other organs of urinary tract Vulva and vagina Larynx Colon and rectum Ovary and other uterine organs Oral cavity Pharynx Stomach Bronchus and lung Gallbladder and biliary tract Oesophagus Liver and intrahepatic bile ducts Pancreas Five-year relative survival Comparison of five-year relative survival rates in treated Czech cancer patients, according to clinical stage (00-00 period analysis) 00% 90% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% All stages I II III IV Thyroid gland Testis Corpus uteri Breast Melanoma of skin Bladder Prostate Cervix uteri Kidney and other organs of urinary tract Vulva and vagina Larynx Colon and rectum Ovary and other uterine organs Oral cavity Pharynx Stomach Bronchus and lung Gallbladder and biliary tract Oesophagus Liver and intrahepatic bile ducts Pancreas

26 Modelování přežitíp ukázky výstupů Comparison of five-year relative survival rates in treated cancer patients - selected diagnoses according to clinical stage - TIME TRENDS Five-year relative survival 00% 90% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 00% Five-year relative survival 90% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 00% Breast carcinoma (C0) All stages I. II. III. IV. MN of bronchus and lung (C) All stages I. II. III. IV. Prostate carcinoma (C) Five-year relative survival Five-year relative survival 00% 90% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 00% 90% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 00% Colorectal carcinoma (C -C) All stages I. II. III. IV. MN of kidney and other organs of urinary tract (C -C,C) All stages I+II. III. IV. Testicular carcinoma (C) Five-year relative survival 90% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% Five-year relative survival 90% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% All stages I+II. III. IV. 0% All stages I. II. III. Legend: Period analysis Period analysis Cohort analysis Cohort analysis

27 Hodnocení kvality péče vyžaduje přímé sledování vstupů a výstupů a to dnes znamená ruční sběr dat Zajištění projektů zaměřených na sběr a hodnocení klinických dat

28 _ esk_ Bud_jovice Tzv. klinické registry jsou řešením ením pro sběr r podrobných dat REGISTRY Evidence protinádorové terapie ČOS Nemocnice Chomutov FN Plze_ Masarykova nemocnice _ st_nad Labem Nemocnice Liberec FN KV Praha FN Hradec Kr_lov_ FN Motol Praha KOC Praha Síť a ZZ Nemocnice Pardubice Nemocnice KOC St_edo_esk_ kraj Nemocnice Jihlava MO_ Brno FN Brno FN u sv. Anny Brno FN Olomouc Nemocnice Zl_n FN Ostrava Nemocnice Cíl: ) Kontrola populačních odhadů ) Zpětná vazba pro odborné společnosti ) Zajištění přehledu o léčbě a o správnosti jejího využívání ) Analýzy nákladů a získaných benefitů ) + Posun do polohy výzkumných projektů Nov_ Ji n

29 Tzv. klinické registry jsou řešením ením pro sběr r podrobných dat Herceptin - mbc Herceptin - adjuvance Avastin N = N = 90 N = 9 Délka sledování Délka sledování Délka sledování 0% kvantil Medián 90% kvantil Týdny Týdny Týdny Tarceva Renis register Camelia (CML) N = N = 0 N = N = Délka sledování Délka sledování Délka sledování Délka sledování Týdny Týdny Týdny Týdny

30 ČOS zapojuje registry do analýzy nákladové efektivity Pilotní ukázka benchmarkingu přežití dosahovaného v lékovém registru proti populačním datům /příklad: Herceptin a léčba primárně metastatického karcinomu prsu/ V_k v dob_ diagnózy Pacientky s primárn_ metastazujícím onemocn_ním v registru Herceptin (N=09*) Párované soubory dat Pacientky s primárn_ metastazujícím onemocn_ním v NOR (N=0) < let,9%,9% let,%,% let,%,% let 0,% 0,% a více let,%,9% Celkové p_e_ití dle metody Life -tables Pacientky s primárn_ metastazujícím onemocn_ním v registru Herceptin (N=09*) Pacientky s primárn_ metastazujícím onemocn_ním v NOR (N=0) let é p_e_ití v % (IS) 9,9 (9, ; 9, ) 0, (,;,0) leté p_e_ití v % (IS), (,;, ), (,;,) leté p_e_ití v % (IS) 9, (,; 0, 9) 0, (,;.) Podíl žijících pacientů Herceptin (stadium IV) NOR (stadium IV) Čas (měsíce)

31 Jak dále pokračovat? A jak nezlikvidovat sledováním kvality péče samotnou péči? Kudy dále?

32 Posilujeme programy screeningu ZN Karcinom prsu (C0) Doporučení Rady EU (00) Budovat screenigové programy u tří preventabilních skupin ZN Karcinom tlustého střeva a konečníku (C C) Karcinom hrdla děložního (C)

33 Webové portály projektů

34 Nová šance na data: Fúze dat NOR a PZP NOR PZP? Identifikace a verifikace ZN TNM klasifikace Klinické stadium Diagnostika a léčba Procesy a migrace pacienta Náklady Spojení dat obohatí oba zdroje

35 Nová šance na data: Fúze dat NOR a PZP Nová sekce ČOS pro Epidemiologii nádorů a zdravotnickou informatiku Projekt schválen 0 /00 -> pilotní fáze -> studie proveditelnosti -> právní analýza 00 - pilotní projekty Další ZZ

36 Spolupráce s plátci zdravotní péče Podpora programům screeningu ZN Podpora sledování efektivnosti a kvality péče Podpora sledování ekvity péče

37 Spolupráce s plátci zdravotní péče Screeningová vs. diagnostická mamografie Celkem záznamů (NRC) Počet žen s provedeným výkonem v jednotlivých letech Diagnostick_ mamografie (99) Screeningov_ mamografie (90+9) Rok

38 Spolupráce s plátci zdravotní péče TOKS, kolonoskopie, endoskop. polypektomie Celkem 0 9 záznamů (NRC) Počet osob s provedeným výkonem v jednotlivých letech TOKS (0+) Kolonoskopie (0 + 0) Endoskopick_ polypektomie (90) Rok

39 Poděkování MZ ČR KSRZIS ÚZIS ČR VZP ČR SZP ČR ČOS ČLS JEP ČHS ČLS JEP ČUS ČLS JEP Spoluautorům - garantům: prof. J. Abrahámová doc. M. Babjuk prof. M. Duda Dr. D. Feltl doc. J. Fínek doc. M. Hajdúch prof. K. Indrák prof. J. Petera Dr. K. Petráková prof. L. Petruželka prof. J. Skřičková Dr. M. Šafanda doc. V. Študent prof. J. Vorlíček prof. R. Vyzula prof. J. Žaloudík

40 DĚKUJI ZA POZORNOST

Nové predikce počtu pacientů

Nové predikce počtu pacientů INSTITUT BIOSTATISTIKY A ANALÝZ Přírodovědecká a Lékařská fakulta, Masarykova univerzita, Brno, Česká republika Nové predikce počtu pacientů a informační novinky 11.9. 9 CO ISRegistration Information System

Více

Současné trendy v epidemiologii nádorů se zaměřením na Liberecký kraj

Současné trendy v epidemiologii nádorů se zaměřením na Liberecký kraj Institut biostatistiky a analýz, Lékařská a přírodovědecká fakulta, Masarykova univerzita, Brno Současné trendy v epidemiologii nádorů se zaměřením na Mužík J. Epidemiologie nádorů v ČR Epidemiologická

Více

Epidemiologická onkologická data v ČR a jejich využití

Epidemiologická onkologická data v ČR a jejich využití Institut biostatistiky a analýz Lékařská a Přírodovědecká fakulta Masarykova univerzita, Brno Současné trendy v epidemiologii nádorů se zaměřením na Mužík J. Epidemiologická onkologická data v ČR a jejich

Více

Síť MEFANET a podpora výuky onkologie v klinické praxi

Síť MEFANET a podpora výuky onkologie v klinické praxi INSTITUT BIOSTATISTIKY A ANALÝZ Přírodovědecká a Lékařská fakulta, Masarykova univerzita, Brno, Česká republika Síť MEFANET a podpora výuky onkologie v klinické praxi L. Dušek, D. Schwarz Formy elektronické

Více

Význam prevence a včasného záchytu onemocnění pro zdravotní systém

Význam prevence a včasného záchytu onemocnění pro zdravotní systém INSTITUT BIOSTATISTIKY A ANALÝZ Lékařská fakulta & Přírodovědecká fakulta Masarykova univerzita, Brno www.iba.muni.cz Význam prevence a včasného záchytu onemocnění pro zdravotní systém Národní screeningové

Více

Současné trendy v epidemiologii nádorů se zaměřením na Plzeňský kraj

Současné trendy v epidemiologii nádorů se zaměřením na Plzeňský kraj Institut biostatistiky a analýz, Lékařská a přírodovědecká fakulta, Masarykova univerzita, Brno Současné trendy v epidemiologii nádorů se zaměřením na Mužík J. Epidemiologie nádorů v ČR Epidemiologická

Více

Rozbor léčebné zátěže Thomayerovy nemocnice onkologickými pacienty a pilotní prezentace výsledků péče

Rozbor léčebné zátěže Thomayerovy nemocnice onkologickými pacienty a pilotní prezentace výsledků péče Rozbor léčebné zátěže Thomayerovy nemocnice onkologickými pacienty a pilotní prezentace výsledků péče Výstupy analýzy dat zdravotnického zařízení a Národního onkologického registru ČR Prof. MUDr. Jitka

Více

Praxe hodnocení cílené biologické léčby zhoubných nádorů v ČR a její edukační obsah

Praxe hodnocení cílené biologické léčby zhoubných nádorů v ČR a její edukační obsah Praxe hodnocení cílené biologické léčby zhoubných nádorů v ČR a její edukační obsah R. Vyzula, P. Brabec, L. Dušek, J. Fínek Stav k datu 30. 10. 2010 Informační a edukační obsah sledování cílené léčby

Více

INSTITUT BIOSTATISTIKY A ANALÝZ P írodov decká a Léka ská fakulta, Masarykova univerzita, Brno, eská republika.

INSTITUT BIOSTATISTIKY A ANALÝZ P írodov decká a Léka ská fakulta, Masarykova univerzita, Brno, eská republika. INSTITUT BIOSTATISTIKY A ANALÝZ P írodov decká a Léka ská fakulta, Masarykova univerzita, Brno, eská republika Prediktivní odhady nákladn klad onkologické pé e e v R: probíhaj hající a budoucí ešení www.iba.muni.cz

Více

Zpřístupnění populačních epidemiologických registrů pro výuku: Národní onkologický registr ČR on-line

Zpřístupnění populačních epidemiologických registrů pro výuku: Národní onkologický registr ČR on-line Institut biostatistiky a analýz, Masarykova univerzita, Brno Zpřístupnění populačních epidemiologických registrů pro výuku: Národní onkologický registr ČR on-line Mužík J., Dušek L., Kubásek M., Koptíková

Více

3. Epidemiologie preventabilních zhoubných nádorů v České republice

3. Epidemiologie preventabilních zhoubných nádorů v České republice 3. Epidemiologie preventabilních zhoubných nádorů v České republice Cílem této kapitoly je shrnout epidemiologické charakteristiky tří diagnóz zhoubných nádorů (ZN), jejichž včasný záchyt je na základě

Více

Predikce počtu onkologických pacientů v roce 2012 a predikce jejich cílené léčby

Predikce počtu onkologických pacientů v roce 2012 a predikce jejich cílené léčby INSTITUT BIOSTATISTIKY A ANALÝZ Lékařská fakulta & Přírodovědecká fakulta Masarykova univerzita, Brno www.iba.muni.cz Predikce počtu onkologických pacientů v roce 212 a predikce jejich cílené léčby Lékařská

Více

Karcinom prostaty v ČR: zátěž, počty pacientů, výsledky léčby

Karcinom prostaty v ČR: zátěž, počty pacientů, výsledky léčby INSTITUT BIOSTATISTIKY A ANALÝZ Lékařská fakulta & Přírodovědecká fakulta, Masarykova univerzita, Brno Karcinom prostaty v ČR: zátěž, počty pacientů, výsledky léčby http://www.uroweb.cz Nová data: celková

Více

Spolupráce ČOS a PZP:

Spolupráce ČOS a PZP: INSTITUT BIOSTATISTIKY A ANALÝZ Přírodovědecká a Lékařská fakulta, Masarykova univerzita, Brno, Česká republika Spolupráce ČOS a PZP: datové novinky Dušek L., Kožený P., Vyzula R. Rozšíření spolupráce

Více

Epidemiologie zhoubných nádorů. regionu v rámci r. Mužík J. Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti

Epidemiologie zhoubných nádorů. regionu v rámci r. Mužík J. Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Institut biostatistiky a analýz Lékařská a Přírodovědecká fakulta Masarykova univerzita, Brno Evropský sociální fond & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Epidemiologie nádorů rekta (dg. C0) - pozice Pražsk

Více

Populační epidemiologie nádorových onemocnění

Populační epidemiologie nádorových onemocnění Institut biostatistiky a analýz, Lékařská a Přírodovědecká fakulta, Masarykova univerzita, Brno Populační epidemiologie nádorových onemocnění Jan Mužík INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ Epidemiologická onkologická

Více

Hodnocení a modelování populačních dat na příkladu epidemiologie vážných chorob: I. Analýza dat, princip predikcí.

Hodnocení a modelování populačních dat na příkladu epidemiologie vážných chorob: I. Analýza dat, princip predikcí. Hodnocení a modelování populačních dat na příkladu epidemiologie vážných chorob: I. Analýza dat, princip predikcí. Úvod do matematické biologie Tomáš Pavlík & O. Májek, L. Dušek, J. Mužík, E. Gelnarová,

Více

Organizace a výsledky zdravotních screeningových programů v ČR

Organizace a výsledky zdravotních screeningových programů v ČR Centrum pro rozvoj technologické platformy registrů Národního zdravotnického informačního systému, modernizace vytěžování jejich obsahu a rozšíření jejich informační kapacity. CZ.03.4.74/0.0/0.0/15_019/0002748

Více

VÝUKOVÉ VYUŽITÍ INFORMAČNÍCH SYSTÉMŮ PRO PROGRAMY SCREENINGU ZHOUBNÝCH NÁDORŮ PRSU, TLUSTÉHO STŘEVA A KONEČNÍKU A HRDLA DĚLOŽNÍHO

VÝUKOVÉ VYUŽITÍ INFORMAČNÍCH SYSTÉMŮ PRO PROGRAMY SCREENINGU ZHOUBNÝCH NÁDORŮ PRSU, TLUSTÉHO STŘEVA A KONEČNÍKU A HRDLA DĚLOŽNÍHO VÝUKOVÉ VYUŽITÍ INFORMAČNÍCH SYSTÉMŮ PRO PROGRAMY SCREENINGU ZHOUBNÝCH NÁDORŮ PRSU, TLUSTÉHO STŘEVA A KONEČNÍKU A HRDLA DĚLOŽNÍHO O. Májek, J. Daneš, M. Zavoral, V. Dvořák, D. Klimeš, D. Schwarz, J. Gregor,

Více

Aktuální data o zhoubných nádorech v ČR a o výsledcích péče

Aktuální data o zhoubných nádorech v ČR a o výsledcích péče INSTITUT BIOSTATISTIKY A ANALÝZ Lékařská fakulta & Přírodovědecká fakulta, Masarykova univerzita, Brno Aktuální data o zhoubných nádorech v ČR a o výsledcích péče Epidemiologie zhoubných nádorů v ČR I.

Více

Analýzy pro Kraj Vysočina

Analýzy pro Kraj Vysočina Příloha č. 10 zprávy ČOS: Podklady pro plánování nákladů léčebné péče v onkologii - analýzy dostupných populačních dat v ČR Analýzy pro Kraj Vysočina Koncept zprávy, metodika výpočtů a celkové populační

Více

Analýzy pro Hlavní město Praha

Analýzy pro Hlavní město Praha Příloha č. 01 zprávy ČOS: Podklady pro plánování nákladů léčebné péče v onkologii - analýzy dostupných populačních dat v ČR Analýzy pro Hlavní město Praha Koncept zprávy, metodika výpočtů a celkové populační

Více

Analýzy pro Zlínský kraj

Analýzy pro Zlínský kraj Příloha č. 13 zprávy ČOS: Podklady pro plánování nákladů léčebné péče v onkologii - analýzy dostupných populačních dat v ČR Analýzy pro Zlínský kraj Koncept zprávy, metodika výpočtů a celkové populační

Více

Epidemiologické a klinické registry

Epidemiologické a klinické registry INSTITUT BIOSTATISTIKY A ANALÝZ Přírodovědecká a Lékařská fakulta, Masarykova univerzita, Brno, Česká republika Epidemiologické a klinické registry ve výuce: příklad p projektů řešených ených v rámci NOP

Více

Epidemiologie zhoubných novotvarů v krajích České republiky

Epidemiologie zhoubných novotvarů v krajích České republiky Centrum pro rozvoj technologické platformy registrů Národního zdravotnického informačního systému, modernizace vytěžování jejich obsahu a rozšíření jejich informační kapacity. CZ.03.4.74/0.0/0.0/15_019/0002748

Více

Analýzy pro Plzeňský kraj

Analýzy pro Plzeňský kraj Příloha č. 04 zprávy ČOS: Podklady pro plánování nákladů léčebné péče v onkologii - analýzy dostupných populačních dat v ČR Analýzy pro Plzeňský kraj Koncept zprávy, metodika výpočtů a celkové populační

Více

Analýzy pro Liberecký kraj

Analýzy pro Liberecký kraj Příloha č. 07 zprávy ČOS: Podklady pro plánování nákladů léčebné péče v onkologii - analýzy dostupných populačních dat v ČR Analýzy pro Liberecký kraj Koncept zprávy, metodika výpočtů a celkové populační

Více

Analýzy pro Jihočeský kraj

Analýzy pro Jihočeský kraj Příloha č. 0 zprávy ČOS: Podklady pro plánování nákladů léčebné péče v onkologii - analýzy dostupných populačních dat v ČR Analýzy pro Jihočeský kraj Koncept zprávy, metodika výpočtů a celkové populační

Více

Analýzy pro Středočeský kraj

Analýzy pro Středočeský kraj Příloha č. 02 zprávy ČOS: Podklady pro plánování nákladů léčebné péče v onkologii - analýzy dostupných populačních dat v ČR Analýzy pro Středočeský kraj Koncept zprávy, metodika výpočtů a celkové populační

Více

Analýzy pro Olomoucký kraj

Analýzy pro Olomoucký kraj Příloha č. 12 zprávy ČOS: Podklady pro plánování nákladů léčebné péče v onkologii - analýzy dostupných populačních dat v ČR Analýzy pro Olomoucký kraj Koncept zprávy, metodika výpočtů a celkové populační

Více

Analýzy pro Moravskoslezský kraj

Analýzy pro Moravskoslezský kraj Příloha č. 14 zprávy ČOS: Podklady pro plánování nákladů léčebné péče v onkologii - analýzy dostupných populačních dat v ČR Analýzy pro Moravskoslezský kraj Koncept zprávy, metodika výpočtů a celkové populační

Více

Epidemiologie zhoubného novotvaru prostaty (C61) v České republice

Epidemiologie zhoubného novotvaru prostaty (C61) v České republice Epidemiologie zhoubného novotvaru prostaty (C61) v České republice Mužík J. 1,2, Krejčí D. 1,2, Svobodová I. 1,2, Májek O. 1,2, Jana Prausová 3, Marek Babjuk 1,4, Dušek L. 1,2 1 Institut biostatistiky

Více

Analýzy pro Karlovarský kraj

Analýzy pro Karlovarský kraj Příloha č. 05 zprávy ČOS: Podklady pro plánování nákladů léčebné péče v onkologii - analýzy dostupných populačních dat v ČR Analýzy pro Karlovarský kraj Koncept zprávy, metodika výpočtů a celkové populační

Více

MODERNÍ VÝUKA ONKOLOGIE JAKO SOUČÁST NÁRODNÍHO ONKOLOGICKÉHO PROGRAMU. J. Vorlíček Česká onkologická společnost ČLS JEP

MODERNÍ VÝUKA ONKOLOGIE JAKO SOUČÁST NÁRODNÍHO ONKOLOGICKÉHO PROGRAMU. J. Vorlíček Česká onkologická společnost ČLS JEP MODERNÍ VÝUKA ONKOLOGIE JAKO SOUČÁST NÁRODNÍHO ONKOLOGICKÉHO PROGRAMU J. Vorlíček Česká onkologická společnost ČLS JEP I. Proč je v současné onkologii tak potřebná výuka S čím dnes musí počítat řízení

Více

Hodnocení segmentu centrové léčby z dat plátců zdravotní péče. Společné pracoviště ÚZIS ČR a IBA MU

Hodnocení segmentu centrové léčby z dat plátců zdravotní péče. Společné pracoviště ÚZIS ČR a IBA MU Hodnocení segmentu centrové léčby z dat plátců zdravotní péče Společné pracoviště ÚZIS ČR a IBA MU Realita současné české medicíny: úspěšné výsledky léčby = podstatné prodlužování doby života pacienta

Více

Biologická léčba karcinomu prsu. Prof. MUDr. Jitka Abrahámová, DrSc. Onkologická klinika 1.LF UK a TN KOC (NNB+VFN+TN)

Biologická léčba karcinomu prsu. Prof. MUDr. Jitka Abrahámová, DrSc. Onkologická klinika 1.LF UK a TN KOC (NNB+VFN+TN) Biologická léčba karcinomu prsu Prof. MUDr. Jitka Abrahámová, DrSc. Onkologická klinika 1.LF UK a TN KOC (NNB+VFN+TN) Cílená léčba Ca prsu Trastuzumab (HercepNn) AnN HER2 neu pronlátka LapaNnib (Tyverb)

Více

Informační podpora screeningového programu

Informační podpora screeningového programu Informační podpora screeningového programu Ondřej Májek, Ladislav Dušek, Jan Mužík, Tomáš Pavlík, Daniel Klimeš Odborná garance programu: Jan Daneš, Helena Bartoňková, Miroslava Skovajsová Účinnost organizovaného

Více

Informační podpora screeningového programu

Informační podpora screeningového programu Informační podpora screeningového programu Ondřej Májek, Daniel Klimeš, Ladislav Dušek Odborná garance programu: Jan Daneš, Helena Bartoňková, Miroslava Skovajsová Informační podpora screeningu Obecný

Více

objektivní analýza dostupných dat

objektivní analýza dostupných dat INSTITUT BIOSTATISTIKY A ANALÝZ Lékařská fakulta & Přírodovědecká fakulta Masarykova univerzita, Brno www.iba.muni.cz Onkologická péče e v Libereckém m kraji objektivní analýza dostupných dat Populační

Více

41. ČÍSELNÉ PODKLADY PRO PLÁNOVÁNÍ NÁKLADŮ LÉČEBNÉ PÉČE V ONKOLOGII ANALÝZY DOSTUPNÝCH POPULAČNÍCH DAT A PREDIKCE PRO ROK 2018

41. ČÍSELNÉ PODKLADY PRO PLÁNOVÁNÍ NÁKLADŮ LÉČEBNÉ PÉČE V ONKOLOGII ANALÝZY DOSTUPNÝCH POPULAČNÍCH DAT A PREDIKCE PRO ROK 2018 41. ČÍSELNÉ PODKLADY PRO PLÁNOVÁNÍ NÁKLADŮ LÉČEBNÉ PÉČE V ONKOLOGII ANALÝZY DOSTUPNÝCH POPULAČNÍCH DAT A PREDIKCE PRO ROK 2018 Souhrn Článek shrnuje analýzy dostupných populačních dat ČR provedené s cílem

Více

Epidemiologie zhoubného melanomu v ČR a v Královéhradeckém kraji

Epidemiologie zhoubného melanomu v ČR a v Královéhradeckém kraji Epidemiologie zhoubného melanomu v ČR a v Královéhradeckém kraji - reálný obraz péče v datech Dušek L., Mužík J., Petera J. Lékařská fakulta Masarykova Univerzita, Brno Přírodovědecká fakulta Masarykova

Více

Počty pacientů v lékových registrech ČOS

Počty pacientů v lékových registrech ČOS Počty pacientů v lékových registrech ČOS Průběžná zpráva - stav k říjnu 2010 Registry: Herceptin, Avastin, Tarceva, Erbitux, Renis, Alimta, Lapatinib R.Vyzula, L.Dušek Celkový přehled stavu registrů validní

Více

Národní onkologický registr > Ústav zdravotnických informací a statistiky České republiky

Národní onkologický registr > Ústav zdravotnických informací a statistiky České republiky Národní onkologický registr. 2018. 2019 ->? Ústav zdravotnických informací a statistiky České republiky Nutná změna pravidel?.. bohužel ano Nová legislativa ochrana osobních údajů Zákon 372/2011 Sb. ve

Více

Je možná budoucnost českého zdravotnictví bez dat?

Je možná budoucnost českého zdravotnictví bez dat? Je možná budoucnost českého zdravotnictví bez dat? NE? -> Tak pro to něco udělejme! Ladislav Dušek Elektronizace zdravotnictví je velké téma Proč vůbec elektronizovat zdravotnictví? Jediný rozumný důvod

Více

KOLOREKTÁLNÍ KARCINOM: VÝZVA PRO ZDRAVÝ ŽIVOTNÍ STYL, SCREENING A ORGANIZACI LÉČEBNÉ PÉČE

KOLOREKTÁLNÍ KARCINOM: VÝZVA PRO ZDRAVÝ ŽIVOTNÍ STYL, SCREENING A ORGANIZACI LÉČEBNÉ PÉČE KOLOREKTÁLNÍ KARCINOM: VÝZVA PRO ZDRAVÝ ŽIVOTNÍ STYL, SCREENING A ORGANIZACI LÉČEBNÉ PÉČE Brno, 29. května 2015: Moravská metropole se již počtvrté stává hostitelem mezinárodní konference Evropské dny

Více

15. Forum Onkologů Klinická zpráva z lékových registrů

15. Forum Onkologů Klinická zpráva z lékových registrů 15. Forum Onkologů 22.5.2009 Klinická zpráva z lékových registrů Stav k datu 31. 3. 2009 R.Vyzula, L.Dušek, P.Brabec Česká onkologická společnost Institut biostatistiky a analýz Analytická zpráva projektu

Více

Počty pacientů v lékových registrech Herceptin, Avastin, Tarceva, Lapatinib (Tyverb), Erbitux a Renis

Počty pacientů v lékových registrech Herceptin, Avastin, Tarceva, Lapatinib (Tyverb), Erbitux a Renis Počty pacientů v lékových registrech Herceptin, Avastin, Tarceva, Lapatinib (Tyverb), Erbitux a Renis Průběžná zpráva - stav k datu 1. 10. 2009 R. Vyzula, M. Šticha, P. Brabec, L. Dušek Celkový přehled

Více

Hodnocení adresného zvaní občanů do onkologických screeningových programů ČR

Hodnocení adresného zvaní občanů do onkologických screeningových programů ČR Hodnocení adresného zvaní občanů do onkologických screeningových programů ČR Vypracoval Institut biostatistiky a analýz, Lékařská a Přírodovědecká fakulta, Masarykova univerzita, Brno. Ve spolupráci s

Více

40. ČÍSELNÉ PODKLADY PRO PLÁNOVÁNÍ NÁKLADŮ LÉČEBNÉ PÉČE V ONKOLOGII ANALÝZY DOSTUPNÝCH POPULAČNÍCH DAT A PREDIKCE PRO ROK 2017

40. ČÍSELNÉ PODKLADY PRO PLÁNOVÁNÍ NÁKLADŮ LÉČEBNÉ PÉČE V ONKOLOGII ANALÝZY DOSTUPNÝCH POPULAČNÍCH DAT A PREDIKCE PRO ROK 2017 40. ČÍSELNÉ PODKLADY PRO PLÁNOVÁNÍ NÁKLADŮ LÉČEBNÉ PÉČE V ONKOLOGII ANALÝZY DOSTUPNÝCH POPULAČNÍCH DAT A PREDIKCE PRO ROK 2017 Souhrn Článek shrnuje analýzy dostupných populačních dat ČR provedené s cílem

Více

Informační podpora screeningového programu

Informační podpora screeningového programu Informační podpora screeningového programu Ondřej Májek, Ladislav Dušek, Daniel Klimeš Odborná garance programu: Jan Daneš, Helena Bartoňková, Miroslava Skovajsová Základní indikátory v monitoringu mamografického

Více

Hodnocení populačního přežití pacientů diagnostikovaných s C20 v ČR Projekt Diagnóza C20 - vzdělávání, výzkum a lékařská praxe

Hodnocení populačního přežití pacientů diagnostikovaných s C20 v ČR Projekt Diagnóza C20 - vzdělávání, výzkum a lékařská praxe Hodnocení populačního přežití pacientů diagnostikovaných s C20 v ČR Projekt Diagnóza C20 - vzdělávání, výzkum a lékařská praxe CZ.2.17/1.1.00/32257 Motivace a cíle přednášky 1. Srovnání 5letého přežití

Více

Onkologická péče v Kraji Vysočina a její výsledky dle nových národních a mezinárodních dat

Onkologická péče v Kraji Vysočina a její výsledky dle nových národních a mezinárodních dat Regionální a mezinárodní zpravodajství NZIS Onkologická péče v Kraji a její výsledky dle nových národních a mezinárodních dat Ústav zdravotnických informací a statistiky České republiky Evropská Institute

Více

Národní onkologick! registr (NOR)

Národní onkologick! registr (NOR) Národní onkologick! registr (NOR) rodinné st!íbro "eské onkologie Prof. MUDr Jitka Abrahámová, DrSc Onkologická klinika 1. LF UK a TN p!edsedkyn# Celostátní rady NORu vedoucí KOC (NNB, VFN, TN) Publikace

Více

Epidemiologie zhoubného novotvaru průdušnice, průdušky a plíce (C33, C34)

Epidemiologie zhoubného novotvaru průdušnice, průdušky a plíce (C33, C34) Epidemiologie zhoubného novotvaru průdušnice, průdušky a plíce (C33, C34) Ústav zdravotnických informací a statistiky České republiky Institute of Health Information and Statistics of the Czech Republic

Více

Přílohy. Obchodní strategie firmy STAPRO společnost s ručením omezeným

Přílohy. Obchodní strategie firmy STAPRO společnost s ručením omezeným Přílohy Obchodní strategie firmy STAPRO společnost s ručením omezeným Seznam příloh 1. Prezentace Analýza kvality onkologické péče prováděné z dostupných dat (STAPRO a CBA české onkologie) 2. Základní

Více

Stav screeningu kolorektálního karcinomu v ČR a význam adresného zvaní

Stav screeningu kolorektálního karcinomu v ČR a význam adresného zvaní Ústřední vojenská nemocnice - Vojenská fakultní nemocnice Praha 1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy Interní klinika Stav screeningu kolorektálního karcinomu v ČR a význam adresného zvaní M. Zavoral

Více

v eské republice Du$ek L., Mu%ík J. Institut biostatistiky a anal!z, Masarykova univerzita, Brno

v eské republice Du$ek L., Mu%ík J. Institut biostatistiky a anal!z, Masarykova univerzita, Brno Institut biostatistiky a anal!z Léka"ská a P"írodov#decká fakulta Masarykova univerzita Epidemiologie gynekologick!ch nádor v eské republice Du$ek L., Mu%ík J. Institut biostatistiky a anal!z, Masarykova

Více

Přehled epidemiologie zhoubných novotvarů kromě nemelanomových kožních (C00 C97 bez C44)

Přehled epidemiologie zhoubných novotvarů kromě nemelanomových kožních (C00 C97 bez C44) Přehled epidemiologie zhoubných novotvarů kromě nemelanomových kožních (C00 C97 bez C44) Ústav zdravotnických informací a statistiky České republiky Institute of Health Information and Statistics of the

Více

Karcinom děložního hrdla v ČR - novinky - Vytvořil Institut biostatistiky a analýz, Masarykova univerzita

Karcinom děložního hrdla v ČR - novinky - Vytvořil Institut biostatistiky a analýz, Masarykova univerzita Karcinom děložního hrdla v ČR - novinky - Vytvořil Institut biostatistiky a analýz, Masarykova univerzita IT infrastruktura pro monitoring ZN cervixu 14 regional coordination offices Health care facilities

Více

Využití dat EHIS k hodnocení screeningových programů nádorových onemocnění v ČR

Využití dat EHIS k hodnocení screeningových programů nádorových onemocnění v ČR Využití dat EHIS k hodnocení screeningových programů nádorových onemocnění v ČR Ondřej Ngo, Ondřej Májek, Šárka Daňková 26. 10. 2016, Praha Vytvořilo společné pracoviště Institut biostatistiky a analýz

Více

Oficiální výsledky Národního programu mamografického screeningu v roce 2016

Oficiální výsledky Národního programu mamografického screeningu v roce 2016 Oficiální výsledky Národního programu mamografického screeningu v roce 2016 Jan Daneš, Miroslava Skovajsová, Helena Bartoňková Analýza dat: Ondřej Májek, Ondřej Ngo, Markéta Kněžínková, Daniel Klimeš,

Více

Výuka standardů péče v radiační onkologii s užitím populačních, klinických a obrazových dat. David Feltl

Výuka standardů péče v radiační onkologii s užitím populačních, klinických a obrazových dat. David Feltl Výuka standardů péče v radiační onkologii s užitím populačních, klinických a obrazových dat. David Feltl Radiační onkologie Péče o pacienta s maligními nádory s akcentem na léčbu ionizujícím zářením Jaká

Více

Oficiální výsledky Národního programu mamografického screeningu v roce 2008

Oficiální výsledky Národního programu mamografického screeningu v roce 2008 Oficiální výsledky Národního programu mamografického screeningu v roce 2008 Jan Daneš, Helena Bartoňková, Miroslava Skovajsová Analýza dat: Ondřej Májek, Ladislav Dušek, Daniel Klimeš, Pavel Andres Úvod

Více

DRG a hodnocení kvality péče aneb bez klinických doporučených postupů to nepůjde

DRG a hodnocení kvality péče aneb bez klinických doporučených postupů to nepůjde DRG a hodnocení kvality péče aneb bez klinických doporučených postupů to nepůjde? Ústav zdravotnických informací a statistiky České republiky Institute of Health Information and Statistics of the Czech

Více

Indikátory kvality v programech screeningu zhoubných nádorů

Indikátory kvality v programech screeningu zhoubných nádorů Indikátory kvality v programech screeningu zhoubných nádorů Ondřej Májek, Ladislav Dušek Připravil Institut biostatistiky a analýz Masarykovy univerzity ÚVOD Screeningové programy v České republice DOPORUČENÍ

Více

Léčebné predikce u karcinomu prsu pro rok 2013 chystané novinky

Léčebné predikce u karcinomu prsu pro rok 2013 chystané novinky Léčebné predikce u karcinomu prsu pro rok 2013 chystané novinky Prof. MUDr. Jitka Abrahámová, DrSc Onkologická klinika TN a 1. LF UK KOC (NNB + VFN + TN) St Gallén 2011 Rozsah onemocnění T, N, M ER, PgR

Více

Patient s hemato-onkologickým onemocněním: péče v závěru života - umírání v ČR, hospicová péče - zkušenosti jednoho pracoviště

Patient s hemato-onkologickým onemocněním: péče v závěru života - umírání v ČR, hospicová péče - zkušenosti jednoho pracoviště Patient s hemato-onkologickým onemocněním: péče v závěru života - umírání v ČR, hospicová péče - zkušenosti jednoho pracoviště Jindřich Polívka 1, Jan Švancara 2 1 Hospic Dobrého Pastýře Čerčany 2 Institut

Více

Incidence zhoubných novotvarů v ČR v roce 2010. Incidence of Malignant Neoplasms in the Czech Republic in 2010

Incidence zhoubných novotvarů v ČR v roce 2010. Incidence of Malignant Neoplasms in the Czech Republic in 2010 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 18. 3. 213 5 Incidence zhoubných novotvarů v ČR v roce 21 Incidence of Malignant Neoplasms in the Czech Republic in

Více

Screening karcinomu prsu: silné a slabé stránky dle dostupných dat

Screening karcinomu prsu: silné a slabé stránky dle dostupných dat Národní koordinační centrum programů časného záchytu onemocnění CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_039/0006904 Screening karcinomu prsu: silné a slabé stránky dle dostupných dat Ondřej Májek Ondřej Ngo, Barbora Bučková,

Více

Zhoubné nádory v roce 2004 Malignant neoplasms in 2004

Zhoubné nádory v roce 2004 Malignant neoplasms in 2004 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 8. 2. 27 3 Souhrn Zhoubné nádory v roce 24 Malignant neoplasms in 24 Aktuální informace přináší nejnovější data o nově

Více

Časná diagnostika zhoubných nádorů prostaty u rizikových skupin mužů. R. Zachoval, M. Babjuk ČUS ČLS JEP

Časná diagnostika zhoubných nádorů prostaty u rizikových skupin mužů. R. Zachoval, M. Babjuk ČUS ČLS JEP Časná diagnostika zhoubných nádorů prostaty u rizikových skupin mužů R. Zachoval, M. Babjuk ČUS ČLS JEP Základní předpoklady úspěšného screeningu Cíl screeningu: Snížení mortality Zachování QoL vyjádřené

Více

Analytický report projektu AVASTIN klinický registr

Analytický report projektu AVASTIN klinický registr Analytický report projektu AVASTIN klinický registr Karcinom prsu Stav k datu 10. 4. 2011 Registr Avastin je podporován výzkumným ý grantem firmy Roche. Česká Institut t onkologická biostatistiky společnost

Více

37. ČÍSELNÉ PODKLADY PRO PLÁNOVÁNÍ NÁKLADŮ LÉČEBNÉ PÉČE V ONKOLOGII ANALÝZY DOSTUPNÝCH POPULAČNÍCH DAT A PREDIKCE PRO ROK 2011

37. ČÍSELNÉ PODKLADY PRO PLÁNOVÁNÍ NÁKLADŮ LÉČEBNÉ PÉČE V ONKOLOGII ANALÝZY DOSTUPNÝCH POPULAČNÍCH DAT A PREDIKCE PRO ROK 2011 37. ČÍSELNÉ PODKLADY PRO PLÁNOVÁNÍ NÁKLADŮ LÉČEBNÉ PÉČE V ONKOLOG ANALÝZY DOSTUPNÝCH POPULAČNÍCH DAT A PREDKCE PRO ROK 20 Souhrn Článek shrnuje analýzy dostupných populačních dat ČR provedené s cílem předikovat

Více

Oficiální výsledky Národního programu mamografického screeningu v roce 2011

Oficiální výsledky Národního programu mamografického screeningu v roce 2011 Oficiální výsledky Národního programu mamografického screeningu v roce 2011 Jan Daneš, Helena Bartoňková, Miroslava Skovajsová Analýza dat: Ondřej Májek, Daniel Klimeš, Ladislav Dušek Úvod V České republice

Více

Dostupnost kvalitní léčby, informovanost pacienta. Jana Prausová Komplexní onkologické centrum FN v Motole Seminář Standardy léčby rakoviny prsu

Dostupnost kvalitní léčby, informovanost pacienta. Jana Prausová Komplexní onkologické centrum FN v Motole Seminář Standardy léčby rakoviny prsu Dostupnost kvalitní léčby, informovanost pacienta Jana Prausová Komplexní onkologické centrum FN v Motole Seminář Standardy léčby rakoviny prsu Epidemiologie Epidemiologie Epidemiologie Epidemiologie Epidemiologie

Více

ZDRAVOTNICTVÍ ČR: Nová data Národního onkologického registru ČR (NOR) za rok 2014 NZIS REPORT č. R/1 (09/2016)

ZDRAVOTNICTVÍ ČR: Nová data Národního onkologického registru ČR (NOR) za rok 2014 NZIS REPORT č. R/1 (09/2016) NÁRODNÍ ZDRAVOTNICKÝ INFORMAČNÍ SYSTÉM NÁRODNÍ ONKGICKÝ REGISTR ZDRAVOTNICTVÍ ČR: Nová data Národního onkologického registru ČR (NOR) za rok 214 NZIS REPORT č. R/1 (9/216) Nová data Národního onkologického

Více

Ukázka moderního fungování registru na příkladu Národního onkologického registru (NOR)

Ukázka moderního fungování registru na příkladu Národního onkologického registru (NOR) Centrum pro rozvoj technologické platformy registrů Národního zdravotnického informačního systému, modernizace vytěžování jejich obsahu a rozšíření jejich informační kapacity. CZ.03.4.74/0.0/0.0/15_019/0002748

Více

Incidence zhoubných novotvarů v ČR v roce 2011. Incidence of Malignant Neoplasms in the Czech Republic in 2011

Incidence zhoubných novotvarů v ČR v roce 2011. Incidence of Malignant Neoplasms in the Czech Republic in 2011 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 15. 10. 2014 25 Souhrn Incidence zhoubných novotvarů v ČR v roce 2011 Incidence of Malignant Neoplasms in the Czech

Více

EPIDEMIOLOGIE, PREVENCE A LÉČBA KOLOREKTÁLNÍHO KARCINOMU DLE DOSTUPNÝCH ČESKÝCH A MEZINÁRODNÍCH DAT

EPIDEMIOLOGIE, PREVENCE A LÉČBA KOLOREKTÁLNÍHO KARCINOMU DLE DOSTUPNÝCH ČESKÝCH A MEZINÁRODNÍCH DAT Nádory tlustého střeva a konečníku patří mezi nejčastější onkologické diagnózy. V České republice je každoročně nově diagnostikováno téměř 8 500 pacientů s kolorektálním karcinomem a přibližně 3 900 osob

Více

Informační podpora screeningového programu

Informační podpora screeningového programu Informační podpora screeningového programu Ondřej Májek, Daniel Klimeš, Ladislav Dušek Odborná garance programu: Jan Daneš, Helena Bartoňková, Miroslava Skovajsová Informační podpora screeningu Obecný

Více

Preventivní programy v onkologii. Prof. MUDr. Jan Žaloudík, CSc. Masarykův onkologický ústav Brno

Preventivní programy v onkologii. Prof. MUDr. Jan Žaloudík, CSc. Masarykův onkologický ústav Brno Preventivní programy v onkologii Prof. MUDr. Jan Žaloudík, CSc. Masarykův onkologický ústav Brno mediální obraz onkologie dnes.. skutečné pojištění.. onkologie zítra snad prevence, časný záchyt, cena /přínos

Více

uroweb.cz Projekt UROWEB.CZ projektová dokumentace k verzi 3.00 Projekt Uroweb.cz je podpořen výzkumným grantem společnosti Astellas Pharma s.r.o.

uroweb.cz Projekt UROWEB.CZ projektová dokumentace k verzi 3.00 Projekt Uroweb.cz je podpořen výzkumným grantem společnosti Astellas Pharma s.r.o. uroweb.cz Projekt UROWEB.CZ projektová dokumentace k verzi 3.00 Projekt Uroweb.cz je podpořen výzkumným grantem společnosti Astellas Pharma s.r.o. Obsah Obsah... 1 1. ČÁST... 3 UROWEB.CZ - INFORMACE O

Více

37. ČÍSELNÉ PODKLADY PRO PLÁNOVÁNÍ NÁKLADŮ LÉČEBNÉ PÉČE V ONKOLOGII ANALÝZY DOSTUPNÝCH POPULAČNÍCH DAT A PREDIKCE PRO ROK 2012

37. ČÍSELNÉ PODKLADY PRO PLÁNOVÁNÍ NÁKLADŮ LÉČEBNÉ PÉČE V ONKOLOGII ANALÝZY DOSTUPNÝCH POPULAČNÍCH DAT A PREDIKCE PRO ROK 2012 37. ČÍSELNÉ PODKLADY PRO PLÁNOVÁNÍ NÁKLADŮ LÉČEBNÉ PÉČE V ONKOLOG ANALÝZY DOSTUPNÝCH POPULAČNÍCH DAT A PREDKCE PRO ROK 202 Souhrn Článek shrnuje analýzy dostupných populačních dat ČR provedené s cílem

Více

Pravidelný report projektu BREAST - Avastin

Pravidelný report projektu BREAST - Avastin Pravidelný report projektu BREAST - Avastin Stav k datu 10. 10. 2011 Analýza dat: Mgr. Zbyněk Bortlíček Informační technologie: RNDr. Daniel Klimeš, Ph.D. Management projektu: Ing. Petr Brabec, Mgr. Karel

Více

1. Úvod. Určeno jako pilotní zpráva k publikaci na portálu UROWEB (www.uroweb.cz) Nově dostupná data NOR lze rovněž studovat na portálu www.svod.

1. Úvod. Určeno jako pilotní zpráva k publikaci na portálu UROWEB (www.uroweb.cz) Nově dostupná data NOR lze rovněž studovat na portálu www.svod. Epidemiologie urologických nádorů v České republice pilotní report shrnující nově validovaná data NOR za rok 2008 a predikce epidemiologické situace pro rok 2012 Určeno jako pilotní zpráva k publikaci

Více

Zdraví 2020 - Národní strategie ochrany a podpory zdraví a prevence nemocí. Národní akční plán 7 Screeningy

Zdraví 2020 - Národní strategie ochrany a podpory zdraví a prevence nemocí. Národní akční plán 7 Screeningy Zdraví 2020 - Národní strategie ochrany a podpory zdraví a prevence nemocí Národní akční plán 7 Screeningy Hlavní cíle akčního plánu Prevence a včasný záchyt vážných nemocí musí být základní strategií

Více

XVII. Fórum onkologů 21.5.2010

XVII. Fórum onkologů 21.5.2010 XVII. Fórum onkologů diskuse 21.5.2010 Aliance žen s rakovinou prsu V Praze dne 18. 5. 2010 Vážené fórum onkologů, V poslední době mě jako ředitelku Aliance žen s karcinomem prsu, která zastřešuje všechny

Více

TARCEVA klinický registr

TARCEVA klinický registr TARCEVA klinický registr Karcinom pankreatu Stav k datu 10. 4. 2011 Registr Tarceva je podporován výzkumným ý grantem firmy Roche. Česká onkologická společnost Institut biostatistiky a analýz Stav registru

Více

Hodnocení kvality v programech screeningu zhoubných nádorů

Hodnocení kvality v programech screeningu zhoubných nádorů Hodnocení kvality v programech screeningu zhoubných nádorů RNDr. Ondřej Májek Institut biostatistiky a analýz, Masarykova univerzita, Brno Institut biostatistiky a analýz Masarykovy univerzity Screeningové

Více

ROK 2002 byl plodný se narodil bojovný Pes Béla

ROK 2002 byl plodný se narodil bojovný Pes Béla ROK 2002 byl plodný 27.11.2002 se narodil bojovný Pes Béla Každý začátek je těžký Nastala doba hledání...někdy nevěděl, kudy na to ROK 2012...byly i nezdary...dobré věci se rodí těžce stálo to za to ROK

Více

Epidemiologie hematologických malignit v České republice

Epidemiologie hematologických malignit v České republice Epidemiologie hematologických malignit v České republice Zpráva je plněním Národního onkologického programu ČR a vychází z uzavřených a validovaných dat Národního onkologického registru za období 1976

Více

Zhoubné nádory v roce 2005 Malignant neoplasms in 2005

Zhoubné nádory v roce 2005 Malignant neoplasms in 2005 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 6. 12. 27 59 Zhoubné nádory v roce Malignant neoplasms in Souhrn Aktuální informace přináší data o nově hlášených onkologických

Více

Strategie České onkologické společnosti ČLS JEP při organizaci onkologické péče v ČR - stávající stav a výhled do budoucna

Strategie České onkologické společnosti ČLS JEP při organizaci onkologické péče v ČR - stávající stav a výhled do budoucna Strategie České onkologické společnosti ČLS JEP při organizaci onkologické péče v ČR - stávající stav a výhled do budoucna Jiří Vorlíček Česká onkologická společnost ČLS JEP Přednáška je pokusem o odpověď

Více

Epidemiologie kolorektálního karcinomu v ČR

Epidemiologie kolorektálního karcinomu v ČR INSTITUT BIOSTATISTIKY A ANALÝZ Lékařská fakulta & Přírodovědecká fakulta Masarykova univerzita, Brno www.iba.muni.cz Epidemiologie kolorektálního karcinomu v ČR L. Dušek, J. Mužík, J. Koptíková, T. Pavlík,

Více

Současnost a budoucnost informační podpory programu screeningu karcinomu prsu. Ondřej Ngo, Ondřej Májek, Ladislav Dušek

Současnost a budoucnost informační podpory programu screeningu karcinomu prsu. Ondřej Ngo, Ondřej Májek, Ladislav Dušek Současnost a budoucnost informační podpory programu screeningu karcinomu prsu Ondřej Ngo, Ondřej Májek, Ladislav Dušek Epidemiologie zhoubného nádoru prsu Incidence novotvarů v ČR v letech 2010-2014 Počet

Více

TARCEVA klinický registr

TARCEVA klinický registr TARCEVA klinický registr Karcinom pankreatu Stav k datu 10. 10. 2011 Analýza dat: Mgr. Zbyněk Bortlíček Informační technologie: RNDr. Daniel Klimeš, Ph.D. Management projektu: Ing. Petr Brabec, Mgr. Karel

Více

Screening karcinomu děložního hrdla: silné a slabé stránky dle dostupných dat

Screening karcinomu děložního hrdla: silné a slabé stránky dle dostupných dat Národní koordinační centrum programů časného záchytu onemocnění CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_039/0006904 Screening karcinomu děložního hrdla: silné a slabé stránky dle dostupných dat Ondřej Májek Ondřej Ngo,

Více

Zhoubné novotvary v ČR. ková

Zhoubné novotvary v ČR. ková Zhoubné novotvary v ČR Mgr. Lenka Juříčkov ková Lékařský dům d m 2.9.26 Obsah prezentace úmrtnost na zhoubné novotvary zdroj dat Český statistický úřad (http://www.( http://www.czso.cz/) incidence zhoubných

Více

Stručný přehled epidemiologie zhoubného novotvaru prsu v České republice

Stručný přehled epidemiologie zhoubného novotvaru prsu v České republice Stručný přehled epidemiologie zhoubného novotvaru prsu v České republice Jan Mužík 1, Ladislav Dušek 1, Jitka Abrahámová, Jana Koptíková 1 1 Institut biostatistiky a analýz, Masarykova univerzita, Brno

Více