MICHAEL - občasník farnosti Staré Město - č.30/vánoce

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "MICHAEL - občasník farnosti Staré Město - č.30/vánoce"

Transkript

1 MICHAEL - bčasník farnsti Staré Měst - č.30/vánce 2004 Bží Narzení: Bůh vybral právě tu nc před dvěma tisíci lety, aby se uskutečnil Jeh Betlémské mystérium. Pr nás a pr naši spásu. Lucian Pavartti, známý italský perní zpěvák, vzpmíná, jak pržil jedny Vánce: Měl jsem 40 let. Byl jsem bhatý, slavný, na vrchlu ppularity Přemíra práce a velké nasazení mě duchvně zruinvaly. Dsažení různých cílů, jaké si jenm člvěk může představit, ve mně vyvlával pcity nudy a nezájmu. Už ani v rdině, se svu ženu a dcerami, jsem se necítil dbře. Byl t 22. prsince Phružen d svých myšlenek, jsem se vracel letadlem z Ameriky. Nad letištěm Malpesa pilt známil, že je mlha. Něklikrát zakružil nad letištěm a pak se snažil přistát. Prtže byla malá viditelnst, minul přistávací dráhu. Najednu se kl dtkl nervnéh terénu, letadl se naklnil a jedn křídl dpadl. Šílená cesta p zemi pkračvala, až se druhé křídl zabřil d země, dlmil a trup letadla se tčil vzhůru nhama. Uvnitř panval chas. Lidé křičeli, plakali, vlali pmc Tu nc, když jsem se pět citl dma, u své ženy a dětí,jsem si uvědmil, jak krásný a vzácný je živt. Najednu mi všechn připadal důležité: každý strm v naší zahradě, psi, kteří pskakvali klem mě, staré šaty, každý kut našeh dmu. Nemhl jsem zamhuřit ka. Stále jsem chdil p pkjích, díval se na spící dcerky. Nuda, apatie, které mne celé měsíce vládaly, byly pryč. Těch něklik zbývajících dní dvlené, jsem pržil v dětské eufrii. Pmáhal jsem se stavěním Betléma. Při zpívání kled mi vždycky vyhrkly slzy. Od té chvíle jsem se znvu nardil. Budeme pržívat další (klikáté už?) svátky Bžíh Narzení. Přivítáme nvým způsbem Ježíše Krista d našeh každdenníh živta? Byl by t úžasné, trufám si tvrdit zázrak, kdyby u Betlémských Jeslí začal náš nvý živt s Bhem a pr Bha. VÝZVA I ČEKÁNÍ: TRPĚLIVOU NETRPĚLIVOSTÍ! Bůh nám dal různá znamení, aby se pr nás stal srzumitelným, aniž by se vnucval. V Ježíši a s Ježíšem nám Bůh dává nahlédnut d svéh srdce. Můžeš být přesvědčen, že Bůh vlžil d tht znamení dst světla na t, aby mhl být nalezen těmi, kteří jej hledají, a pnechal v tmt znamení dst temnty, aby se nevnucval těm, kteří jej nechtějí hledat. Bůh je diskrétní, prtže miluje. Nejen k váncům, ale také ke všem dnům rku 2005 vám, milí přátelé, přeji tt: Z příběhu, který začíná ve chlévě a který vede přes kříž, můžeme čerpat svu naději, jedinu naději, která nás dkáže navzdry všemu udržet nad hladinu a každý den pbízet ke knání dbra..mirslav Suchmel

2 CHRÁM SVATÉHO MICHAELA JE O LETOŠNÍCH SVÁTCÍCH OTEVŘEN TAKTO: Narzení Ježíše Krista Pátek 24. prsince Půlnční mše svatá ve hdin bětvána za živé a + bčany a farníky ze Staréh Města (bude prvedena Dětská vánční mše d Jarslava Vdrážky) Hd Bží vánční Sbta 25. prsince Mše svaté v 8.00 hdin, hdin Setkání u Jesliček v hdin (Vyhdncení adventní sutěže dětí!) Neděle Svaté Rdiny Ježíše, Marie a Jsefa Mše svaté v 7.00 hdin, 9.00 hdin Manželé jsu zváni k bnvě manželskéh slibu! Neděle 26. Prsince Svátek svatéh Jana, apštla a evangelisty Pndělí 27. prsince Silvestr Pátek 31.prsince 2004 Slavnst Matky Bží, Panny Marie Sbta 1. ledna 2005 Mše svatá v hdin P mši svaté žehnání vína v kstele a setkání veducích tříkrálvých skupinek na faře. Pděkujeme za další rk třetíh tisíciletí mší svatu ve hdin a adrací a s prsbu Bží pžehnání vstupíme d rku Mše svaté v 8.00 hd. a hd. P každé mši svaté rekapitulace, statistika rku TE DEUM 2. neděle p Narzení Páně 2.ledna 2005 Mše svaté v 7.00, 9.00 hd. v hdin se v kstele uskuteční BENEFIČNÍ VÁNOČNÍ KONCERT Chrámvéh sbru v Uh.Hradišti pd vedením Karla Dýnky. Svým vstupným pdpříte stavbu nvéh kstela. Díky! Slavnst Zjevení Páně (Tří králů) Středa 5.ledna Mše svatá v hdin Při mši svaté žehnání zlata, kadidla, křídy a vdy Kstel Sv. Ducha v prsinci 2004 Pr letšek htv!, můžeme spkjeně prhlásit. C jsme na letšní rk plánvali, t jsme zásluhu firmy Pzemní stavitelství Zlín také splnili čtverečních metrů tvarvě slžitéh bednění, tun kvalitníh betnu, 55 tun armvací celi t jsu lets sptřebvané materiály. Stavba nám prstla 28 metrů d šířky, 37 metrů d délky a 5 metrů d výšky. Má hdně zvláštní

3 vzhled. Mál rvných panelákvých tvarů, většina zakřivených, blých a členitých plch. Pětadvacet slupů nesucích velmi slžitý strp. Zde bude plyfunkční sál, za ním bude síň archelgických nálezů. A nad tím vším budeme stavět kruhvu hlavní lď kstela a půlkruhvu zimní kapli. Od nástupu zlínskéh Pzemníh stavitelství ruch na staveništi neutichal. Na slžitých knstrukcích se střídali tesaři, železáři a betnáři. A mezitím kntrly stavebních dzrů, kntrly prjektantů, statiků a prady nad výkresy, jak práci zvládnut bezchybně. Pracvníci na stavbě přiznávali: Tak nárčné díl jsme už dluh nedělali, bez neustáléh přemýšlení by se nedal zvládnut,... ale bude t pěkná stavba! O tm, že je naše stavba se zájmem sledvána nejen dmácími, svědčí prhlídka stavby naším tcem biskupem Janem, návštěva limburgskéh světícíh biskupa s dprvdem z partnerské diecéze v Německu, něklik nvinvých reprtáží a řada neficiálních nahlédnutí na staveniště. Architekt Grpevšek, který přijel v listpadu stavbu zkntrlvat, byl s pstupem a kvalitu práce velmi spkjen. Teď se již můžeme chystat na další budvání v příštím rce, aby nám stavba kstela pět prstla Děkujme Nejvyššímu, že se nám lets pdařil vybudvat díl pdle našeh záměru a prsme, abychm měli mžnst v něm i nadále pkračvat. František Křivák Milst nvých začátků Ráda bych se s Vámi pdělila zkušensti z Adventní duchvní bnvy s P. Františkem Petríkem, která se uskutečnila v Rajnchvicích za hjné účasti 48 mladých lidí. Hlavní téma nebyl přím prezentván, ale byl mžn vysledvat nit prcházející všemi sděleními: milst nvých začátků, kteru nabízí každé rán, každý nvý den. Na základě analýzy vztahu k sbě, Bhu a druhým jsme byli vtahváni d tajemství Bha. Byl pukázán i na t, že u křesťanů je velmi čast zřejmý nedstatek dvahy, mnhdy pramenící z falešné pkry. Pkra rzhdně není pníženst, pdlézání či rektální turistika. Je t síla (Mariin Fiat). Velmi mě slvila také mdlitba růžence s písněmi k jedntlivým desátkům d Petra Hudce a půlnční mše svatá, kteru jsme zahájili liturgicku dbu čekávání. P ní jsme se mhli zúčastnit kncertu již zmíněnéh interpreta. Duchvní bnva byla pr mě nvu příležitstí k nasměrvání se na Krista, krkem k vykrčení ze steretypu. Dal by se říci, že v živtě jde vždy spíše způsb nazírání. Ovšem, lásce se mluví také přád, ale člvěk nikdy nebude završený, dknalý, tatáž slva nás zasáhnu v jiné živtní situaci jinak, neb nás slví, ačkliv bychm jindy zůstali chladní. I když jsem některé myšlenky slyšela v živtě stkrát, nyní jsem vše mhla vnímat v jiných suvislstech i pdmínkách, d někh jinéh, s autenticitu mu vlastní. Setkání s člvěkem je vždy bhacující. Obzvláště jedná-li se člvěka, na kterém je vidět, že t, čem mluví, pravdu pržívá. Snad právě prt, že člvěk vnímal tu ryzí realitu, nepřitaženu za vlasy, byl slvitelný. Jednal se vlastně znvubjevení či znvubjevvání, t, jít d hlubky srdce. Člvěk, zvyklý akcentvat racinalitu, má btíže se pnřit d svéh srdce a vnímat živt srdcem. I u četby Písma

4 svatéh se prjevuje tent defekt, daný civilizačním tempem a pžadavky dby. Vnímat živt srdcem je každdenní snaha a musíme se t učit celý živt. Důležitá je milst nvých začátků. Vybrala jsem něklik myšlenek, které by Vás mhly bhatit, neb byste je mhli znvubjevit. Živt nelze budvat jen na vztahu k Bhu-hrizntálně, ani jen na vztazích k lidem-vertikálně (analgie Kristva kříže). Musí existvat vyváženst. Vždy je třeba začít d Bha. Člvěk se nikdy nezmění kvůli člvěku, vždy puze kvůli Bhu! V rce 1600, když byly pprvé vyhlášeny plnmcné dpustky, putval za tehdejších pdmínek (!) d Říma přibližně půl miliónu lidí. Jedna světice, která byla ve vztahu k Ježíši skrze vidění, se ptala, klik lidí pravdu dsáhl dpustků. Odpvěď: jedna babička. Nutná pdmínka je ttiž nelpět na zlu, a d th se prstit je velmi těžké. Jedna světice na tázku, kteréh kněze je nejvhdnější si zvlit za th, který dprvází na duchvní cestě, dpvěděla: Pkud si člvěk má vybrat mezi knězem zbžným a vzdělaným, ať si vybere rzhdně vzdělanéh, zbžný může člvěka ještě více zničit a zavést na cestu, která není pr něh. Má tendenci vázat na sebe, tedy již není prstem ukazujícím na Krista. Hezká slva jsu k ničemu - důležité jsu činy (viz slva Krista). Muslimů přibývá, prtže nečiní kmprmisy jak křesťané! Prč nemáme dvahu pukázat na zl? Dbr lze knat i bez lásky! Avšak nemá t smysl! Nebť nade vším je láska. Pkra je síla. V církvi se kariéra phybuje směřem dlů (!), k službě. Duchvní bnva v Rajnchvicích Petra P. Velmi bhacující byla pr mě adventní duchvní bnva v Rajnchvicích s P. Františkem Petríkem. Zazněl tam th mnh, prt uvedu t, c mě zaujal nejvíc. P. František Petrík mluvil vztazích - VZTAH K BOHU, VZTAH K DRUHÝM LIDEM, VZTAH K SOBĚ SAMÉMU. Ale také mdlitbě a těžkstí s ní, manželství apd. U všech těch vztahů je nejdůležitější: smířit se s tím, že Bůh je takvý, jaký je, tedy ne takvý, jaký je v našich představách. Že t, c nám dává On, c nám přichystá, je vždy DOBRÉ. Přijmut H a také t, že i naše prsby nemusí vyslyšet tak, jak je t v našich přáních. Ne vždy si t člvěk uvědmuje, prt bych ráda vyzvedla mdlitbu: mdlitba není pcit a nebudeme a nemusíme u ní zažívat nějaké extáze, důležitá je vytrvalst a uvědmění, že Bůh v mdlitbě sestupuje dlů k nám (d srdce), nikliv naše srdce vystupuje k Němu nahru (jak si t mžná čast myslíme). T mi připmíná další slva P. Františka církvi: Kariéra církve spčívá v službě. Sestupuje dlů. Když mluvíme dalších vztazích, tak i tam platí, i u sebe saméh - že se musíme i my sami se sebu smířit, jací jsme a my sami pr sebe jsme nejlepší cestu d nebe, taky naše rdiče, které nám Bůh dal. Za takvu snad nejdůležitější a nejpdnětnější myšlenku P. Františka pvažuji, že KAŽDÝ DEN JE MILOST. A vždy můžeme začínat znvu. Dst mi t utkvěl v srdci a i z psledníh bdbí jsem se přesvědčila, že každý den je nejenm MILOST, ale stačí, když skutečně řekneme ve svém nitru Bhu ANO (který na t čeká trpělivě, prtže nám dal svbdu), uděláme k němu jeden krk, ale On k nám udělá třeba deset a pak čím dál víc. A pak, při tm setkání najednu zjišťuji, že v tut chvíli CHCI i

5 plnit jeh vůli, spčinut v Něm. (Ale tt setkávání se děje celý živt, prtže člvěk se taky tak velmi čast Bhu i vzdaluje.) Jak pdprvat kněze ve farnsti Katarína Ď. Apštl Pavel ve svých dpisech pakvaně pvzbuzuje křesťanské kmunity té dby, aby "dbře činili všem, nejvíce těm, kteří patří d rdiny víry" (Galatským 6,10) a aby "byli k sbě laskaví, milsrdní, navzájem si dpuštěli, jak i Bůh v Kristu dpustil jim" (Efezským 4,32). Svatý Pavel neudělil žádné výjimky z těcht pkynů. Jeh pnaučení se týkají každéh člvěka v křesťanském splečenství d farníka, který se bjeví jen na půlnční mši, až p kněze farnsti. Většina z nás nemůže vlivnit pstj širké veřejnsti vůči knězi, ale můžeme něc zlepšit na způsbu chvání vůči knězi ve vlastní farnsti. Svatý Pavel říká, že "trpí-li jeden úd, trpí splu s ním všechny. A dchází-li slávy jeden úd, všechny se radují splu s ním.". Následující návrhy mhu pmci růstu radsti ve vaší farnsti: Pravidelně se mdlete za svéh kněze, zahrňte h d svých každdenních mdliteb. Pvzbuzujte k tmu i druhé. Řekněte knězi tm, c z jeh činnsti se vám líbil či když pr vás byl nějaké kázání užitečné. Uvědmte si, že některé věci nemůže kněz vlivnit. Něc spadá pd pravmc diecéze. Některá rzhdnutí kněz dělá na základě důvěrných infrmací, které nemůže przradit. Vnímejte a s statními farníky a knězem se dmluvte (či na farní radě prjednejte), v čem mu můžete pmci - např. vedení účetnictví, pmc s pravami, starst kstel... Pak bude kněz mci míst vyplňvání tiskpisů třeba navštěvvat nemcné. Jestliže jste ve farnsti zapjeni d nějaké činnsti či služby, dělejte t pctivě, pdle svých nejlepších schpnstí. Pkud se vám zdá, že vaše práce zůstává nepvšimnutá, znamená t, že ji děláte tak dbře, že kněz na tut blast nemusí myslet a ví, že se na vás může splehnut. Buďte laskaví k laikům, kteří pmáhají knězi s každdenním prvzem farnsti. Umžňují vašemu knězi být více pastýřem než správcem budv a majetku. Pamatujte na t, že každý člvěk ptřebuje čas d času změnu prstředí a vypadnut z každdenní rutiny. Buďme shvívaví, když si kněz bere vln, ať již ptřebuje chvíli samty, sprtvání či kulturní vyžití. Ochtně mu tent čas dejme. Sledujte, c říkáte a jak knězi mluvíte před svými dětmi. Budu vaše chvání napdbvat. Pkud váš kněz řekne něc, s čím nesuhlasíte, neb nevyhví vaší žádsti, předtím než začnete psát stížnst neb rzhřčeně telefnvat jiným farníkům, prste za Bží vedení a vlastní správné

6 pchpení th, c byl řečen. Pak něklik dní pčkejte. Pkud i pté cítíte ptřebu tét tázce s ním prmluvit, buďte slušní. Laici mají práv a pvinnst vyjádřit se k čemukliv, c může být k dbru církve, ale na druhé straně mají pvinnst dávat najev respekt vůči svým pastýřům. Nezapmeňte na t, že váš kněz je člvěk. Dělá chyby a říká věci, které by neměl, tak jak my všichni. Ve 2. listě Krinťanům svatý Pavel píše, že člvěku, který způsbil zármutek, bychm měli "dpustit a ptěšit h, aby se takvý člvěk pd přívalem zármutku nezhrutil. Naléhavě vás prsím, abyste mu dkázali svu lásku." (2 Kr 2,7-8) Oznámení Jhn Jeraway, Bratr M. Štěpán Jiří Vjtek, OCist. slží dne v 10 hd. v kapitulní síni a v klášterním kstele Cisterciáckéh patství Panny Marie ve Vyšším Brdě slavné mnišské sliby pdle Řehle Svatéh Benedikta. Přejeme a vypršujeme našemu rdákvi pkj a radst v pvlání a službě, které mu Pán určil a svěřil. Pděkvání Děkujeme všem, kteří se jakýmkliv způsbem zapjili d veřejné sbírky na nvý kstel Svatéh Ducha ve dnech , při níž byla vybrána částka ,50 Kč. Pr srvnání: sbírka květen ,00 Kč sbírka říjen ,70 Kč sbírka květen ,20 Kč Tříkrálvá sbírka klepe na dveře S nastupujícím nvým rkem, ve dnech u dveří našich dmů a bytů zazvní již šestým rkem tříkrálví kledníci, prsící dary pr ptřeby Charity. Děkujeme za vaše citlivé přijetí malých kledníků, kteří tut službu knají ve svém vlném čase, většinu za nepříznivých pdmínek pčasí. Setkání veducích tříkrálvých skupinek se kná p mši svaté na faře. Pzvání prběhne týdenní zimní pbyt pr rdiče a děti v Tatrách. v neděli se kná v našem kstele Benefiční vánční kncert Chrámvéh sbru a rchestru v Uh. Hradišti pd vedením Karla Dýnky. Prgram: Pastýřská mše d Františka Klaříka a Offertrium slenne d Šimna Brixi. Dbrvlným vstupným pdpříte stavbu nvéh kstela Svatéh Ducha.

7 v sbtu v se kná v sálech sklvny Děkanátní ples. Předprdej vstupenek v prdejně BL u Lidvéh dmu ve Starém Městě d 9 15 hd zve Občanské sdružení Sarkander a Křesťanské splečenství mládeže na tříkrálvý turnaj v malé kpané a puť d Lurd a La Salette. Farní krnika D splečenství církve byli křtem přijati: Ondřej Špaček, SM, Za Mlýnem Barbra Fltýnkvá, SM, Finská Kristýna Pavlicvá, SM, Tyršva Jakub Adam Tmánek, Praha 8, Dminik Hejda, Jalubí V našem farním splečenství jsme se rzlučili: Ludvík Tmeček František Otrusiník Antnín Špaček Oldřich Wagner Marie Cilečkvá Jsef Sabák Jsef Stalčík Jiří Hasmanda Františka Figurvá Ludmila Richtervá Jsef Rachůnek

Seminář: Česká rozvojová spolupráce na křižovatce Odpovídá česká rozvojová spolupráce na současné globální výzvy

Seminář: Česká rozvojová spolupráce na křižovatce Odpovídá česká rozvojová spolupráce na současné globální výzvy Seminář: Česká rzvjvá splupráce na křižvatce Odpvídá česká rzvjvá splupráce na sučasné glbální výzvy Tent prjekt je splufinancván Evrpským sciálním fndem a státním rzpčtem České republiky. Obsah 1 Česká

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro předškolní vzdělávání 2014/2015

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro předškolní vzdělávání 2014/2015 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pr předšklní vzdělávání 2014/2015 ŠKOLNÍ vzdělávací prgram pr předšklní vzdělávání 2014/2015 SOUKROMÁ MATEŘSKÁ ŠKOLA JAHODA - Identifikační údaje MŠ Jahda: - Název: Sukrmá mateřská

Více

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Přírodovědecká fakulta katedra geografie. Jan HERCIK

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Přírodovědecká fakulta katedra geografie. Jan HERCIK UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Přírdvědecká fakulta katedra gegrafie Jan HERCIK DOPRAVNÍ SYSTÉMY ČESKÉ REPUBLIKY A SLOVINSKA SE ZAMĚŘENÍM NA VEŘEJNOU DOPRAVU Transprtatin systems in the Czech republic

Více

NNO a daňová problematika

NNO a daňová problematika NNO a daňvá prblematika p 1. 1. 2014 Přednášející: Ing. Zdeněk Kříž Auditr, daňvý pradce dynamická skupina firem váš splehlivý partner Naše firmy pskytují pradenství a služby v blastech auditu, daňvéh

Více

Závěrečná práce. Manažerské minimum Název práce: Autor: Vedoucí práce: posluchače Kurzu

Závěrečná práce. Manažerské minimum Název práce: Autor: Vedoucí práce: posluchače Kurzu Závěrečná práce psluchače Kurzu Manažerské minimum Název práce: Řízení a práce s týmem při naplňvání standardů kvality sciálních služeb. Autr: Jarslava Janíčkvá Veducí práce: Martina Richtervá Těmínvá

Více

Prezentace veřejnost využití a možnosti reklamy, cenová dostupnost jednotlivých technik PRO-BIO Svaz ekologických zemědělců

Prezentace veřejnost využití a možnosti reklamy, cenová dostupnost jednotlivých technik PRO-BIO Svaz ekologických zemědělců Prezentace veřejnst využití a mžnsti reklamy, cenvá dstupnst jedntlivých technik PRO-BIO Svaz eklgických zemědělců TOTO VZDĚLÁVÁNÍ JE FINANCOVÁNO Z PROSTŘEDKŮ ESF PROSTŘEDNICTVÍM OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ

Více

Městská část Praha 11. Finální verze. Rámcová studie proveditelnosti výstavby obecních nájemních bytů

Městská část Praha 11. Finální verze. Rámcová studie proveditelnosti výstavby obecních nájemních bytů Rámcvá studie prveditelnsti výstavby becních nájemních bytů Městská část Praha 11 Finální verze 30. července 2012 Přísně důvěrné Ačkliv mhu existvat další kpie a verze tét studie, puze studie ze dne 30.

Více

Řízení organizací sociálních služeb

Řízení organizací sociálních služeb Řízení rganizací sciálních služeb vybrané prblémy Jan Mlek VÚPSV, v.v.i. Praha 2011 Publikace byla schválena ediční vědecku radu ve slžení: dc. Ing. Ladislav Průša, CSc. (VÚPSV, v.v.i. Praha) Ing. Martin

Více

život farností 12 ob č a s n í k pr o f a r nost i Va l a š s k é Me z i ř í č í, L e š n á a Br a n k y prosinec 2006

život farností 12 ob č a s n í k pr o f a r nost i Va l a š s k é Me z i ř í č í, L e š n á a Br a n k y prosinec 2006 život farností 12 ob č a s n í k pr o f a r nost i Va l a š s k é Me z i ř í č í, L e š n á a Br a n k y prosinec 2006 Zvěstuji vám velikou radost, radost pro všechen lid To byla slova anděla, který oznámil

Více

Výroční zpráva. Obsah. Malířská 231/6, 170 00 Praha 7 Tel.: 233 381 546 Email: ekolist@ekolist.cz

Výroční zpráva. Obsah. Malířská 231/6, 170 00 Praha 7 Tel.: 233 381 546 Email: ekolist@ekolist.cz www.bezk.cz, www.eklist.cz Malířská 231/6, 170 00 Praha 7 Tel.: 233 381 546 Email: eklist@eklist.cz Výrční zpráva 2013 Obsah Kd jsme..................................................... 2 Realizvané prjekty

Více

KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE (2012 2016)

KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE (2012 2016) Krajský úřad Králvéhradeckéh kraje dbr šklství DLOUHODOBÝ ZÁMĚR VZDĚLÁVÁNÍ A ROZVOJE VZDĚLÁVACÍ SOUSTAVY KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE (2012 2016) Březen 2012 1 Obsah 1 Úvd... 4 2 Výchzí faktry vlivňující vzdělávací

Více

OZNÁMENÍ O ZJIŠTĚNÍ SKUTEČNOSTÍ, KTERÉ NASVĚDČUJÍ O PŘÍPRAVĚ TRESTNÉHO ČINU

OZNÁMENÍ O ZJIŠTĚNÍ SKUTEČNOSTÍ, KTERÉ NASVĚDČUJÍ O PŘÍPRAVĚ TRESTNÉHO ČINU Adresát: Nejvyšší státní zastupitelství České Republiky Značka: SL11 OZNÁMENÍ O ZJIŠTĚNÍ SKUTEČNOSTÍ, KTERÉ NASVĚDČUJÍ O PŘÍPRAVĚ TRESTNÉHO ČINU dle 180 (neprávněné nakládání s sbními údaji) trestníh zákníku

Více

Základní škola Úvaly, příspěvková organizace

Základní škola Úvaly, příspěvková organizace Základní škla Úvaly, kres Praha - výchd nám. Arnšta z Pardubic 8, 250 82 Úvaly ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 2. ŠKOLNÍ ŘÁD Č.j.: 631/2012 Vypracval: Schválil: Pedaggická rada prjednala dne: 31.8.2012 Šklská

Více

Práva nemocných dětí je třeba respektovat bez ohledu na to, zda je jim péče, kterou dostávají, poskytována v domácím prostředí nebo v nemocnici.

Práva nemocných dětí je třeba respektovat bez ohledu na to, zda je jim péče, kterou dostávají, poskytována v domácím prostředí nebo v nemocnici. Charta práv hspitalizvaných dětí /Charta EACH/ byla přijata v rce 1988 v hlandském Leidenu a je jakýmsi přehledem práv, která mají všechny děti v suvislsti s hspitalizací a t jak před svým pbytem v nemcnici,

Více

1. Vznik literatury, nejstarší světové literární památky

1. Vznik literatury, nejstarší světové literární památky 1. Vznik literatury, nejstarší světvé literární památky 1. Vznik literatury, nejstarší světvé literární památky Vznik literatury - příčiny, účely zachytit událsti, sdělit infrmace, vyjádřit myšlenky a

Více

Strategický plán rozvoje města Litoměřice

Strategický plán rozvoje města Litoměřice Strategický plán rzvje města Litměřice Metdika zpracvání Zpracvala dne 5.12.2005 Reginální rzvjvá agentura Ústeckéh kraje, a.s. Velká Hradební 2830 400 02 Ústí nad Labem 2 Metdika tvrby Strategickéh plánu

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY Vlný čas dětí je velmi cenná deviza nárda, věnujme mu tedy patřičnu pzrnst a pečujme pdmínky pr jeh naplnění. Mtt: Naučit děti smysluplně využívat a plánvat svůj

Více

Dětský domov a Školní jídelna, Nové Strašecí V N I T Ř N Í Ř Á D Čj.: 01/2014- KR

Dětský domov a Školní jídelna, Nové Strašecí  V N I T Ř N Í Ř Á D Čj.: 01/2014- KR Dětský dmv a Šklní jídelna, Nvé Strašecí Okružní 647, 271 01 Nvé Strašecí Tel.: 313 572 136, fax: 313 574 181 e-mail: dd.nvstra@cmail.cz, reditel@strasidylk.cz IČ: 47 019 735 IZO: 102 502 614 V N I T Ř

Více

Střední škola KNIH, o.p.s. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO DENNÍ FORMU VZDĚLÁVÁNÍ. Brno. POZNÁVAT, OBDIVOVAT A ŠÍŘIT KNIHU, verze 2

Střední škola KNIH, o.p.s. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO DENNÍ FORMU VZDĚLÁVÁNÍ. Brno. POZNÁVAT, OBDIVOVAT A ŠÍŘIT KNIHU, verze 2 POZNÁVAT, OBDIVOVAT A ŠÍŘIT KNIHU, verze 2 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO DENNÍ FORMU VZDĚLÁVÁNÍ Střední škla KNIH,.p.s. Brn Datum účinnsti šklníh vzdělávacíh prgramu: 1. 9. 2013 OBSAH IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE...

Více

Korporátní daně v Evropské unii

Korporátní daně v Evropské unii Speciální analýzy únr 2013 Krprátní daně v Evrpské unii EU OFFICE Česká spřitelna, a.s. Olbrachtva 1929/62 140 00 Praha 4 tel.: +420 956 718 012 fax: +420 224 641 301 EU_ffice@csas.cz http://www.csas.cz/eu

Více

Rozhovor s... Rodiče by měli víru předávat jako osobní vztah k Ježíši Kristu.

Rozhovor s... Rodiče by měli víru předávat jako osobní vztah k Ježíši Kristu. VĚŽn k Kompas třešťské farnosti Rozhovor s... Rodiče by měli víru předávat jako osobní vztah k Ježíši Kristu. Advent Jsou to čtyři neděle, během kterých bychom se měli zamyslet sami nad sebou. 4. listopadu

Více

INTEGROVANÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA KARVINÁ. pro Regionální operační program. změnová verze

INTEGROVANÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA KARVINÁ. pro Regionální operační program. změnová verze INTEGROVANÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA KARVINÁ pr Reginální perační prgram změnvá verze listpad 28 OBSAH. 1. 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 2. 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 3. 3.1 3.2 3.3. 3.4 4. 4.1 4.2 4.3 5. 6. 6.1 6.2 7. 8.

Více

Z P R A V O D A J. Březen 2012. Postní informace farnosti Bohdaneč. 13. číslo P R O S T Ř E D N Í V E S

Z P R A V O D A J. Březen 2012. Postní informace farnosti Bohdaneč. 13. číslo P R O S T Ř E D N Í V E S Z P R A V O D A J pro bohdanečskou farnost - Třebětín, Vickovice, Bělou, Tasice, Kotoučov, Novou Louku, Dvorecko, Prostřední Ves, Řeplice, Šlechtín, Dědice, Michalovice, Hostkovice a Hlohov Březen 2012

Více

2. listopadu: Vzpomínka na všechny věrné zemřelé

2. listopadu: Vzpomínka na všechny věrné zemřelé 2. listopadu: Vzpomínka na všechny věrné zemřelé VSTUPNÍ ANTIFONA 1 Sol 4,14; 1 Kor 15,22 Jako Ježíš umřel a vstal z mrtvých, tak s Ježíšem přivede Bůh i ty, kdo zesnuli ve spojení s ním. A jako pro svoje

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ÚPICE-LÁNY PALACKÉHO 793, 542 32 ÚPICE ABSOLVENTSKÁ PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2011-2012 KATEŘINA VAŠÍČKOVÁ 9. A

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ÚPICE-LÁNY PALACKÉHO 793, 542 32 ÚPICE ABSOLVENTSKÁ PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2011-2012 KATEŘINA VAŠÍČKOVÁ 9. A ZÁKLADNÍ ŠKOLA ÚPICE-LÁNY PALACKÉHO 793, 542 32 ÚPICE ABSOLVENTSKÁ PRÁCE DANA A EMIL ZÁTOPKOVI, SPORTOVNÍ LEGENDY ŠKOLNÍ ROK 2011-2012 KATEŘINA VAŠÍČKOVÁ 9. A 1 Osnva 1. Úvd 2. Dana Zátpkvá 2.1 Živt Dany

Více

IKD. INFORMACE KRÁLOVÉHRADECKÉ DIECÉZE ročník XXIV / 2014 25 Kč

IKD. INFORMACE KRÁLOVÉHRADECKÉ DIECÉZE ročník XXIV / 2014 25 Kč IKD INFORMACE KRÁLOVÉHRADECKÉ DIECÉZE ročník XXIV / 2014 25 Kč 1 Chceme do světa přinášet lásku k bližnímu Rozhovor se sestrou Adrianou Mihovou Gesta víry a zbožnosti: Kráčení jako obraz duchovního putování

Více

Osnova pro srovnání variant organizace systému úrazového pojištění zaměstnavatelů

Osnova pro srovnání variant organizace systému úrazového pojištění zaměstnavatelů Osnva pr srvnání variant rganizace systému úrazvéh pjištění zaměstnavatelů Na úvd si dvlujeme zdůraznit, že diskuze nad transfrmací systému úrazvéh pjištění zaměstnavatelů nesmí být zplštěna na puhý diskurz

Více

Zpravodaj farnosti Ostrov a Jáchymov. O církvi jako chrámu

Zpravodaj farnosti Ostrov a Jáchymov. O církvi jako chrámu Zpravodaj farnosti Ostrov a Jáchymov Červenec - Srpen 2013 Dobrý den, drazí bratři a sestry. Dnes bych chtěl krátce pojednat o dalším obrazu, který nám pomáhá chápat tajemství církve, totiž chrámu (Lumen

Více

5 / 2015 ZPRAVODAJ FARNOSTI

5 / 2015 ZPRAVODAJ FARNOSTI 5 / 2015 ZPRAVODAJ FARNOSTI fchodovinychodov PRAHA 8. května Panna Maria Prostřednice všech milostí Buď pozdravena, vonné kadidlo modliteb Buď pozdravena, odpuštění, jež očistí svět Buď pozdravena, vlídnosti

Více

10 /2011 ZPRAVODAJ FARNOSTI CHODOV PRAHA

10 /2011 ZPRAVODAJ FARNOSTI CHODOV PRAHA 10 /2011 ZPRAVODAJ FARNOSTI CHODOV PRAHA Hle, já a děti, které mi dal Hospodin, jsme v Izraeli znameními a zázraky od Hospodina zástupů, který přebývá na hoře Sijónu. Iz 8,18 Nedělní mše sv. pro děti v

Více