REFORMY / STRUKTURÁLNÍ ZMNY VE ZDRAVOTNICTVÍ V ESKÉ REPUBLICE Ing. Tereza Koaíková Brno

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "REFORMY / STRUKTURÁLNÍ ZMNY VE ZDRAVOTNICTVÍ V ESKÉ REPUBLICE Ing. Tereza Koaíková konarikova.tereza@cmkos.cz Brno 26.11.2008"

Transkript

1 REFORMY / STRUKTURÁLNÍ ZMNY VE ZDRAVOTNICTVÍ V ESKÉ REPUBLICE Ing. Tereza Koaíková Brno OBSAH I. Vývoj zdravotnictví a právních forem nemocnic v eské republice II. Neziskové nemocnice III. Reformy ve zdravotnictví ÁST I. Vývoj zdravotnictví a právních forem nemocnic v eské republice VÝVOJ ZDRAVOTNICTVÍ PO ROCE 1989 konec centráln ízeného zdravotnictví fáze zmny zdravotnictví: transformace privatizace restrukturalizace lžkové pée reforma veejné správy transformace / privatizace 1.1 Poátek transformace ( ) 1990 základní principy pro výstavbu nového zdravotnictví 1990 zrušeny Krajské ústavy národního zdraví 1991 zrušeny Okresní ústavy národního zdraví 1991 založena Všeobecná zdravotní pojišovna (zákon. 551/1991 Sb.) 1.2 Privatizace ( ) 1992 zákon 160/1992 Sb., o nestátních zdravotnických zaízeních => zahájena privatizace cíl: odstranní státního monopolu v poskytování zdravotnických služeb k samostatných právních subjekt ( SPS ) pouze ve státní sfée k SPS ve státním sektoru SPS v nestátním sektoru zákon. 280/1992 Sb., o resortních, oborových, podnikových a dalších zdravotních pojišovnách 1.2 Privatizace ( ) pokraující rychlý proces privatizace - rozvolování velkých zdravotnických zaízení ( ZZ ) - pevážnou ást nestátních ZZ tvoí samostatné ordinace praktických a odborných léka 1996 rozpad velkých ZZ je tém zastaven 1.2 Privatizace ( ) Samostatné právní subjekty státní nestátní

2 Nemocnice státní nestátní celkem ( lžek) 3 (289 lžek) 183 ( lžek) ( lžek) 97 ( lžek) 208 ( lžek) ( lžek) 167 ( lžek) 192 ( lžek) 1.3 Restrukturalizace ( ) privatizace byla zastavena pozornost obrácena na nabídkovou stranu poskytování pée proces státem iniciované restrukturalizace snížení potu akutních lžek a posílení lžek pro dlouhodobou péi 1.3 Restrukturalizace ( ) 1.3 Restrukturalizace ( ) nemocnice ministerstvo zdravotnictví okresní úady obce/msta FO, PO, církve celkem resort zdravotnictví ostatní ministerstva 9 9 nemocnice celkem Reforma veejné správy ( ) 2000 reformu zahájila reforma územní správy vznik 14 kraj => decentralizace výkonu státní správy 2002 zrušeny okresní úady 2003 v souladu se zákonem. 290/2002 Sb., bylo do správy kraj pevedeno všech 82 bývalých okresních nemocnic ve státních zdravotnických zaízeních zstává pouze 30 % veškeré nemocniní lžkové kapacity 1.4 Reforma veejné správy ( ) nemocnice ministerstvo zdravotnictví okresní úady 82 0 kraje 4 81 obce/msta FO, PO, církve celkem resort zdravotnictví ostatní ministerstva 7 6 nemocnice celkem Transformace / privatizace (2003 do souasnosti)

3 kraje se ocitly v nelehké situaci (zajištní zdravotní pée v pvodním rozsahu X vysoké dluhy nemocnic) tendence ke zmn právní formy nemocnic z píspvkové organizace na obchodní spolenost se 100 % vlastnictvím kraje formální privatizace = zmna právní formy z píspvkové organizace na soukromoprávní subjekt (a.s., s.r.o.), 100 % vlastnictví veejného subjektu materiální privatizace = zmna právní formy na soukromoprávní subjekt (a.s., s.r.o.) vetn pevodu vlastnictví na soukromý subjekt 1.5 Transformace / privatizace (2003 do souasnosti) listopad 2003 Oblastní nemocnice Píbram a.s krajských nemocnic => a.s., s.r.o krajských nemocnic => a.s., s.r.o - zcela bez krajských nemocnic kraj: Plzeský, Karlovarský, Královehradecký, Stedoeský krajských nemocnic => a.s. fúze krajských nemocnic krajských nemocnic => a.s. leden 2008 Bílovecká nemocnice a.s. 2. VÝVOJ PRÁVNÍCH FOREM NEMOCNIC ( ) Dvody transformace z pohledu kraj a nemocnic: odpoutání se od mzdového diktátu nezávislost na krocích vlády odpovdnost managementu transparentní úetnictví a operativnjší ízení legislativa omezující zmnu právní formy nemocnic (viz. ást II.) krajské nemocnice píspvkové organizace zstaly zachovány v kraji Jihomoravském, Moravskoslezském a Vysoin 2.1 Prbh zmn právních forem 2.1 Prbh zmn právních forem 2.1 Prbh zmn právních forem 2.1 Prbh zmn právních forem 2.2 Vývoj potu nemocnic dle zizovatele v letech Státní sektor Ministerstvo zdravotnictví okresní úady ostatní ministerstva Veejný (nestátní) sektor kraje obce/msta

4 Soukromý sektor z toho: 100 % vlastnictví kraje/obce CELKEM Vývoj potu nemocnic dle zizovatele v letech Krajské nemocnice ve Stedoeském kraji Koncepce zdravotnictví ve SK (2004): kvalitní pée srovnateln dostupná všem obanm racionální sí zdravotních zaízení se zapojením všech složek poskytovatel zdravotní pée ekonomická stabilita zdravotnických zaízení ( ZZ ) zizovaných krajem sobstanost SK v oblasti základní a specializované pée o své obany zmna právní formy ZZ pi zachování majoritního podílu, pronájmy i prodeje základních nemocnic 2.3 Krajské nemocnice ve Stedoeském kraji Oblastní nemocnice Píbram a.s. (založení a.s. -> slouení 2 p.o. do a.s.) : Oblastní nemocnice Kladno a.s., nemocnice SK Oblastní nemocnice Kolín a.s., nemocnice SK Oblastní nemocnice Mladá Boleslav a.s., nemocnice SK Nemocnice Rudolfa a Stefanie Benešov a.s., nemocnice SK (založení a.s. -> vložení p.o. do a.s. -> zrušení prázdné p.o.) 2.3 Krajské nemocnice ve Stedoeském kraji 2005 vyhlášení veejných soutží na prodej / pronájem ZZ ALE: legislativní pekážka (novela zákona) 9/ náhradní ešení: vklad 11 ZZ do 4 oblastních nemocnic a.s vklad ZZ do oblastních nemocnic vyhlášení nových veejných soutží na prodej/pronájem provozoven oblastních nemocnic = transformace pokraovala jen se zpoždním 7/2007 nemocnice prodány/pronajaty soukromým spolenostem 2.3 Krajské nemocnice ve Stedoeském kraji Základní Oblastní Právní Pvodní název Souasný název kapitál v Vlastník nemocnice forma tis. K Píbram - vloženy 9/ prodány 6/2007 Nemocnice Hoovice NH Hospital a.s Institut Ústav onkologie onkologie a a pneumologie rehabilitace Na na Pleši Pleši s.r.o Mediscan a.s. (Sotirios Zavalianis) Sudop Group a.s. + Asklepion Lasercentrum

5 Praha s.r.o. Kolín - vloženy 2/2006- prodány 6 a 7/2007 NsP Rakovník PRIVAMED Healthia s.r.o. 200 Privamed a.s. Nemocnice Nemocnice Tebotov Tebotov a.s akcie LDN Price Gerimed a.s akcie LDN Na Vojkov zstává souástí nemocnice NsP Brandýs nad Labem PP Hospitals s.r.o. 200 Medigroup a.s. Nemocnice a sdružená ZZ PP Hospitals s.r.o. 200 Medigroup a.s. Nymburk 2.3 Krajské nemocnice ve Stedoeském kraji Oblastní Pvodní nemocnice název Kladno - vloženy 10/ prodány 6/2007 Mladá Boleslav - vloženy 9/ prodány 1/2008 Nemocnice Beroun Geriatrické a rehabilitaní centrum Kladno Nemocnice s poliklinikou Mlník Souasný název Právní forma JESSENIA a.s GARC Kladno Mlnická zdravotní s.r.o. 200 Základní kapitál v Vlastník tis. K a.s akcie Eurodiagnosis a.s. (Sotirios Zavalianis) 2 soukromé osoby 2.4 Podnikatelská seskupení v oblasti zdravotnictví MEDITERRA s.r.o. byla založena za úelem realizace projekt zdravotní pée založené na soukromé, i nestátní basi základní filosofie: poskytovat zdravotnické služby ve špikové kvalit Rehabilitaní klinika Malvazinky Praha 5 Mstská nemocnice Neratovice (ALMEDA a.s.) Nemocnice Tanvald (34 % msto) Mstská nemocnice Mariánské Lázn a ÚSP Nemocnice Sedlany 2.4 Podnikatelská seskupení v oblasti zdravotnictví PP Hospitals s.r.o. sdružení zdravotnických

6 v souasnosti zajišuje péi ve 4 nemocnicích na 650 lžkách s tém zamstnanci písmeny PP v názvu spolenosti (PUBLIC a PRIVATE) - spojení výhod veejného a soukromého sektoru pi poskytování služeb Nemocnice Daice Nemocnice s poliklinikou Brandýs nad Labem Nemocnice s poliklinikou eský Brod Nemocnice Nymburk 2.4 Podnikatelská seskupení v oblasti zdravotnictví AGEL a.s. nejvtší etzec soukromých nemocnic a zdravotnických zaízení ve stední a východní Evrop (30 spoleností podnikající v oblasti zdravotní pée) nemocnice, polikliniky, lékárny, laboratoe, zdravotní pojišovna + majoritní podíl ve Zdravotní pojišovn Apollo Vize: vybudovat zdravotní systém pro region bývalého severomoravského kraje pro cca 1 mil. obyvatel, v níž by figurovala i ZP jako souást komplexní pée o klienta zdravotní pojišovna Agel: do konce roku musí získat pojištnc (dle deníku Právo ze dne má již pojištnc) 2.4 Podnikatelská seskupení v oblasti zdravotnictví AGEL a.s. Nemocnice Podlesí a.s. Šumperská nemocnice a.s. Nemocnice eský Tšín a.s. Nemocnice Valašské Meziíí a.s. Podhorská nemocnice a.s. Vítkovická nemocnice a.s. Onkologické centrum J.G.Mendela Hornická Poliklinika s.r.o. 1. Oní s.r.o. Stedomoravská nemocniní a.s Dopravní zdravotnictví a.s. 2.4 Podnikatelská seskupení v oblasti zdravotnictví ÁST II. Neziskové nemocnice 1. Legislativa omezující pevod krajských nemocnic 9/2004 Zákon o hodnocení hluku v životním prostedí pílepek: 14 zmna zákona o rozpotových pravidlech územních rozpot Píspvkovou organizaci, jejíž pedmtem innosti je poskytování zdravotní pée, nelze pemnit na obchodní spolenost prezident vetoval, snmovna nepehlasovala => zákon nebyl schválen 1. Legislativa omezující pevod krajských nemocnic 5/2005 Novela zákona o ochran veejného zdraví

7 99a: Zizovatel zdravotnického zaízení ( ZZ ), pokud jím je kraj i obec, nesmí do pijetí zákona o veejných neziskových zdravotnických zaízeních pevést ZZ do formy obchodní spolenosti novela vstoupila v platnost ALE: dle kraj byl tento zákaz protiústavní, proto i nadále pokraovaly v transformaci svých ZZ 2. Zákon o veejných neziskových ústavních ZZ zákon. 245/2006 Sb. pedložen 10/2004 platný od 4/2006 od poátku ada sporných ustanovení: 12 zizovatel ruí za závazky ZZ, které zizuje 31 zamstnanci jsou odmováni platem 34 (odst.2) - kraj zajišuje, aby v každém okrese bylo umístno nejmén 1 veejné ZZ 34 (odst.3) sí veejných zdravotnických zaízení tvoí ZZ dle pílohy a ZZ dle tohoto zákona 40 - právnické osoby uvedené v píloze se stávají uplynutím lhty 180 dn ode dne nabytí úinnosti tohoto zákona veejnými ZZ 2. Zákon o veejných neziskových ústavních ZZ Píloha: fakultní nemocnice krajské nemocnice - píspvkové organizace oblastní nemocnice Stedoeského kraje a.s. krajské nemocnice Plzeského kraje a.s. krajské nemocnice Karlovarského kraje s.r.o. krajské nemocnice Královehradeckého kraje a.s. v první fázi mlo vzniknout 140 VNÚZZ ostatní nemocnice na seznamu neuvedené do 2 let rozhodnout zda se stanou VNÚZZ pokud NE dostávaly by peníze jen za akutní péi 2. Zákon o veejných neziskových ústavních ZZ kraje považovaly zákon za neoprávnný zásah do vlastnických práv a podaly žalobu vetn nkterých poslanc na Ústavní soud nález ústavního soudu pod. 483/2006 Sb. ze dne byl zrušen mimo jiné 34 odst. 2, 3, 40 a píloha zákon je úinný, ale doposud nevzniklo žádné veejné neziskové ústavní ZZ 3. Vcný zámr zákona o dani z píjmu do pipomínkového ízení byl vložen pedpokládaná úinnost: nová úprava zdaování neziskového sektoru a daové podpory altruismu v návaznosti na úpravu nového obanského zákoníku cíl: zdaování píjm v neziskovém sektoru využitelné nejen pro neziskové organizace, ale i pro jiné právnické osoby se statusem veejné prospšnosti 3.1 Status veejné prospšnosti podmínky pro získání statusu veejné prospšnosti:

8 využití 2/3 zisku na úely veejné prospšnosti využití zbývající 1/3 zisku na financování: aktivit právnických osob se statusem veejné prospšnosti, jiných aktivit neziskových organizací. Tzn., že ani zbývající 1/3 zisku nebude plynout vlastníkm ani do jiných komerních oblastí veejný rejstík spoleností se statusem VP 3.2 Daové zvýhodnní 1. Nezisková organizace, jejíž innost není veejn prospšná (nap. zájmová organizace) Podmínky: likvidaní zstatek peveden podobné neziskové organizaci nebo do rozpotu obce i kraje Daové zvýhodnní: snížení základu dan (max %, max K), avšak takto získané zdroje budou využity výhradn na dofinancování zájmové i jiné neziskové innosti Osvobození od dan: lenské píspvky + dary 3.2 Daové zvýhodnní 2. Právnická osoba se statusem veejné prospšnosti (nezisková organizace + PO splující podmínky VP) Podmínky: status veejné prospšnosti + zápis v rejstíku Daové zvýhodnní: uznání výdaj vynaložených na financování aktivit osob se statusem VP nebo jiných neziskových aktivit za daov úinné vetn tvorby zákonem stanoveného fondu, jež je uren na ešení nesouladu píjm a výdaj Osvobození od dan: ne osvobození píjm, ale plná daová uznatelnost ÁST III. Reformy ve zdravotnictví ZÁKON O STABILIZACI VE EJNÝCH ROZPOT zákon. 261/2007 Sb. v oblasti zdravotnictví mní Zákon o stabilizaci veejných rozpot tyi dležité zákony, a to zákon:. 48/1997 Sb., o veejném zdravotním pojištní. 592/1992 Sb., o pojistném na všeobecné zdravotní pojištní. 551/1991 Sb., o Všeobecné zdravotní pojišovn. 280/1992 Sb., o resortních, oborových, podnikových a dalších zdravotních pojišovnách. 1.1 Regulaní poplatky Dvody zavedení regulaních poplatk dle MZ: omezení plýtvání s léky (ron se vyhodí léky za 10 miliard K, prmrný eský pacient senior užívá 9 lék) omezení zneužívání pée (R s 13 návštvami ron u lékae je na špici) ochrana vážn nemocných limit zvýšení solidarity zdravých s nemocnými více penz do systému píjem zdravotnického zaízení posílení pozice pacienta, více asu na pacienta 1.1 Regulaní poplatky výše regulaních poplatk: 30 K, 60 K, 90 K poplatky jsou píjmem zdravotnického zaízení i lékárny (musí je vybírat pod pokutou K)

9 limit K / rok (zapoítávají se pouze poplatky ve výši 30 K + doplatky na léky) pi pekroení limitu hradí zdravotní pojišovna pehled zaplacených poplatk vede ZP pojištnec má právo na vydání dokladu o zaplacení pojištnec má povinnost hradit regulaní poplatky 1.1 Regulaní poplatky 30 K za návštvu u lékae, pi které bylo provedeno klinické vyšetení: u praktického lékae, pediatra, gynekologa, zubae u ambulantního specialisty návštva lékae doma u pacienta u klinického psychologa, logopeda vydání léku na recept 1.1 Regulaní poplatky 60 K za každý den, kdy je poskytována: ústavní pée komplexní lázeská pée ústavní pée v dtských léebnách a ozdravovnách den pijetí a den ukonení poskytování zdravotní pée nevztahuje se limit léky bhem hospitalizace zdarma = 1 den 1.1 Regulaní poplatky 90 K za pohotovostní službu lékaská služba první pomoci zubní pohotovost ústavní pohotovostní služba (So, Ne, svátky + pracovní dny od 17 7 hodin) nevztahuje se limit pokud je pacient hospitalizován, neplatí poplatek za pohotovostní službu 1.1 Regulaní poplatky kdy se nehradí preventivní prohlídka okování závodní preventivní pée dispenzární pée dtem do 1 roku dispenzární pée thotným hemodialýza laboratorní nebo diagnostické vyšetení vyšetení pi odbru krve jednodenní pée na lžku pobyt pacienta ve stacionái výdej zdravotnických prostedk na poukaz 1.1 Regulaní poplatky kdo neplatí dti v dtských domovech pojištnci v ochranném léení naízeném soudem pojištnci pi léení infekních onemocnních pojištnci v naízené karantén i izolaci pojištnci, kteí mají potvrzení o hmotné nouzi

10 1.1 Regulaní poplatky zmny jsou-li pojištnci v dob hospitalizace poskytovány i ambulantní služby, neplatí regulaní poplatky ve výši 30 K a 90 K poplatek 30 K neplatí dti do dovršení 6. roku vku vetn tohoto dne u dtí mladších 15 let je stanoven limit regulaních poplatku na 3000 K za kalendání rok 1.2 Nový zpsob stanovování úhrady léiv Dvody nového zpsobu stanovení úhrady léiv dle MZ: vyhovní požadavkm transparenní smrnice a Ústavního soudu vtší prhlednost stanovování výše úhrad Komise EU - systém cenotvorby v R je netransparentní a neexistují kritéria pro stanovení úhrady léiv pravomoci v oblasti stanovování úhrad léiv pešly z MZ na Státní ústav pro kontrolu léiv, který rozhoduje o: výši a podmínkách úhrad léivých pípravk, nepiznání úhrady léivým pípravkm, výši maximálních cen, o zaazení léivého pípravku do referenní skupiny. 1.3 Maximální vymovací základ pro zdravotní pojištní a pro pojistné na sociální zabezpeení stanoven ve výši 48 násobku prmrné mzdy posuzuje se za kalendání rok v roce 2008: K x 48 = K po pekroení maxima: zamstnanec ani zamstnavatel neodvádí zdravotní pojištní zamstnanec neplatí sociální pojištní ve výši 8 % 2. P IPRAVOVANÉ ZÁKONY o veejném zdravotním pojištní (vcný zámr 11/2007) o Úadu pro dohled nad zdravotními pojišovnami (vcný zámr 11/2007) o zdravotních pojišovnách (vcný zámr 11/2007) o universitních nemocnicích (vcný zámr 11/2007) o zdravotních službách (vcný zámr 11/2007; znní 6/2008; schváleno vládou 11/2008) o specifických zdravotních službách (vcný zámr 11/2007; znní 6/2008; schváleno vládou 11/2008) o zdravotnické záchranné služb (vcný zámr 11/2007; znní 6/2008; schváleno vládou 11/2008) Dkuji za pozornost

Návrh realizace propojení systém úrazového pojištní zamstnanc v návaznosti na veejné zdravotní pojištní

Návrh realizace propojení systém úrazového pojištní zamstnanc v návaznosti na veejné zdravotní pojištní Návrh realizace propojení systém úrazového pojištní zamstnanc v návaznosti na veejné zdravotní pojištní Píloha. 3: Analýza projektového zámru Centra ucelené rehabilitace v úrazovém pojištní záí 2007. JUDr.

Více

Aktuální problémy v oblasti pée o seniory. PhDr. Hana Janeková PhD. ŠVZ IPVZ 7.4.2008

Aktuální problémy v oblasti pée o seniory. PhDr. Hana Janeková PhD. ŠVZ IPVZ 7.4.2008 Aktuální problémy v oblasti pée o seniory PhDr. Hana Janeková PhD. ŠVZ IPVZ 7.4.2008 Demografická panika vs. Stárnutí jako píležitost Kulatý stl k financování zdravotnictví v R Problém stárnutí populace

Více

Programové prohlášení koaliní vlády ODS, KDU-SL a Strany zelených

Programové prohlášení koaliní vlády ODS, KDU-SL a Strany zelených Programové prohlášení koaliní vlády ODS, KDU-SL a Strany zelených I. PREAMBULE Na základ mandátu od oban eské republiky, vyjádeného pi volbách do Poslanecké snmovny Parlamentu eské republiky ve dnech 2.

Více

o dani ddické, dani darovací a dani z pevodu nemovitostí

o dani ddické, dani darovací a dani z pevodu nemovitostí ZÁKON. 357/1992 Sb., o dani ddické, dani darovací a dani z pevodu nemovitostí ve znní zákona. 18/1993 Sb., zákona. 322/1993 Sb., zákona. 42/1994 Sb., zákona. 72/1994 Sb., zákona. 85/1994 Sb., zákona. 113/1994

Více

586/1992 Sb. ZÁKON eské národní rady ze dne 20. listopadu 1992 o daních z píjm

586/1992 Sb. ZÁKON eské národní rady ze dne 20. listopadu 1992 o daních z píjm Systém ASPI - stav k 15.12.2005 do ástky 169/2005 Sb. a 58/2005 Sb.m.s. Obsah a text 586/1992 Sb. - poslední stav textu nabývá úinnost až od 1. 1.2011 586/1992 Sb. ZÁKON eské národní rady ze dne 20. listopadu

Více

SMLOUVU O PRODEJI PODNIKU

SMLOUVU O PRODEJI PODNIKU Obchodní spolenost Léebné lázn Jáchymov a. s., I: 45359229, se sídlem: Jáchymov, T. G. Masaryka 415, okres Karlovy Vary, PS 362 51, zapsaná v obchodním rejstíku vedeném Krajským soudem v Plzni v oddílu

Více

Komparace úvru ze stavebního spoení a hypoteního úvru za úelem financování soukromého bydlení

Komparace úvru ze stavebního spoení a hypoteního úvru za úelem financování soukromého bydlení Bakaláský studijní program: Ekonomika a management Studijní obor: Mzdové úetnictví, dan a personalistika Komparace úvru ze stavebního spoení a hypoteního úvru za úelem financování soukromého bydlení BAKALÁSKÁ

Více

Úetní závrka sestavená podle IFRS

Úetní závrka sestavená podle IFRS Úetní závrka sestavená podle IFRS Léebné lázn Jáchymov a. s. za období od 1. 1. 2010 do 31. 12. 2010 Obsah: 1 Výkaz finanní pozice...3 2 Výkaz souhrnného výsledku...4 3 Výkaz o zmnách ve vlastním kapitálu...5

Více

KONCEPCE ZABEZPEENÍ OBYVATELSTVA PITNOU VODOU ZA KRIZOVÝCH SITUACÍ

KONCEPCE ZABEZPEENÍ OBYVATELSTVA PITNOU VODOU ZA KRIZOVÝCH SITUACÍ KONCEPCE ZABEZPEENÍ OBYVATELSTVA PITNOU VODOU ZA KRIZOVÝCH SITUACÍ Obsah : 1. Úvod 2. Základní pojmy 3. Východiska a cíle pro zpracování koncepce 4. Analýza stávajícího zpsobu zabezpeení obyvatelstva pitnou

Více

11. Organizaní složky státu a státní píspvkové organizace. Státní fondy

11. Organizaní složky státu a státní píspvkové organizace. Státní fondy 11. Organizaní složky státu a státní píspvkové organizace. Státní fondy Barbora Slintáková Cílem této pednásky je: vymezit organizaní složky státu a státní píspvkové organizace, popsat základní principy

Více

Technicko ekonomická analýza souasného stavu a navržení opatení pi nakládání s biologicky rozložitelnými komunálními odpady (BRKO)

Technicko ekonomická analýza souasného stavu a navržení opatení pi nakládání s biologicky rozložitelnými komunálními odpady (BRKO) Technicko ekonomická analýza souasného stavu a navržení opatení pi nakládání s biologicky rozložitelnými komunálními odpady (BRKO) Praha, prosinec 2003 1/1 OSNOVA 1. Souasné ekonomické nástroje pro oblast

Více

ZAKLÁDÁNÍ PODNIKU A INVESTOVÁNÍ

ZAKLÁDÁNÍ PODNIKU A INVESTOVÁNÍ Vysoká škola báská Technická univerzita Ostrava ZAKLÁDÁNÍ PODNIKU A INVESTOVÁNÍ Ureno pro projekt: uební text doc. Ing. Josef Novák, CSc. Ing. Petra Koišáková, Ph.D. Ing. Leo Novotný Název: Inovace studijních

Více

Smlouva mandátní. uzav ená ve smyslu 566 a násl. obchodního zákoníku mezi t mito smluvními stranami: M sto Kop ivnice

Smlouva mandátní. uzav ená ve smyslu 566 a násl. obchodního zákoníku mezi t mito smluvními stranami: M sto Kop ivnice Smlouva mandátní uzavená ve smyslu 566 a násl. obchodního zákoníku mezi tmito smluvními stranami: Mandantem: Msto Kopivnice povený zástupce: Ing. Ivan Viskupi, vedoucí ORM Se sídlem: Štefánikova 1163,

Více

Monitoring dotaních titul a programových píležitostí

Monitoring dotaních titul a programových píležitostí Aktualizace ke dni: 31. 3. 2008 Jihoeská hospodáská komora Husova 9, 370 01 eské Budjovice Tel.: 387 318 433 (sekretariát úadu) Fax: 387 318 431 jhk@jhk.cz http://www.jhk.cz Regioprojekt, s. r. o. Pražská

Více

Zákon. 563/1991 Sb., o úetnictví. Ve znní:

Zákon. 563/1991 Sb., o úetnictví. Ve znní: Zákon. 563/1991 Sb., o úetnictví Ve znní: zákona. 117/1994 Sb., zákona. 227/1997 Sb., zákona. 492/2000 Sb., zákona. 353/2001 Sb., zákona. 575/2002 Sb., zákona. 437/2003 Sb. - pechodná ustanovení, zákona.

Více

O em si budeme povídat

O em si budeme povídat ! O em si budeme povídat jak to u nás všechno zaalo pro se zdravotní systémy reformují a jakým smrem co nabízí soukromé (dobrovolné) zdravotní pojištní v em se liší veejné a soukromé zdravotní pojištní

Více

ZPRÁVA Z NÁVŠTV ZAÍZENÍ PRO ZAJIŠTNÍ CIZINC. I. Obecný úvod

ZPRÁVA Z NÁVŠTV ZAÍZENÍ PRO ZAJIŠTNÍ CIZINC. I. Obecný úvod a) Systematické návštvy ZPRÁVA Z NÁVŠTV ZAÍZENÍ PRO ZAJIŠTNÍ CIZINC I. Obecný úvod 1. Orgán, který by vykonával systematickou preventivní vnjší kontrolu míst, kde se nacházejí osoby omezené na svobod,

Více

2.4.7. Informaní a propaganí akce

2.4.7. Informaní a propaganí akce Chotilsko, kde bylo teba vyezat náletové deviny na hrázích místních rybník, vyistit a proezat cesty a aleje v Sejcké Lhot, Mokrsku, Prostední Lhot a v dalších ástech této rozlehlé obce. Starostové i místní

Více

KONSOLIDOVANÁ VÝRONÍ ZPRÁVA

KONSOLIDOVANÁ VÝRONÍ ZPRÁVA KONSOLIDOVANÁ VÝRONÍ ZPRÁVA 2005 Praha dne 25. dubna 2006 1. Základní údaje o konsolidaním celku: Konsolidovaná výroní zpráva je sestavena za období od 1.1.2005 31.12.2005. Konsolidaní celek je tvoen ovládající

Více

1/3 Možnosti integrace dtí v mateské škole 1/3.1 Pojem integrace. PaedDr. Hana Sedláková

1/3 Možnosti integrace dtí v mateské škole 1/3.1 Pojem integrace. PaedDr. Hana Sedláková 1/3 Možnosti integrace dtí v mateské škole 1/3.1 Pojem integrace PaedDr. Hana Sedláková Obecné pojetí Obecn lze tento termín vysvtlit jako plné zalenní a splynutí jedince se spoleností, což úzce souvisí

Více

Odpisy dlouhodobého majetku

Odpisy dlouhodobého majetku SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO s.r.o. Bakaláský studijní program: Ekonomika a management Studijní obor: Úetnictví a finanní ízení podniku Odpisy dlouhodobého majetku BAKALÁSKÁ PRÁCE Autor: Miluše

Více

Státní závrené zkoušky. Magisterské

Státní závrené zkoušky. Magisterské Státní závrené zkoušky Magisterské Zuzana Pžová 2009 Obsah 1. OKRUH...1 1.1. Živnost...1 1.2. Složky managementu...5 1.3. NB...6 1.4. Struktura financování sportovních klub...8 1.5. Marketingová komunikace...9

Více

V S T N Í K ESKÉHO ZAHRÁDKÁSKÉHO SVAZU ÍSLO 1/2007. OFFICE INTERNATIONAL du Coin de Terre et des Jardins Familiaux

V S T N Í K ESKÉHO ZAHRÁDKÁSKÉHO SVAZU ÍSLO 1/2007. OFFICE INTERNATIONAL du Coin de Terre et des Jardins Familiaux ÍSLO 1/2007 V S T N Í K ESKÉHO ZAHRÁDKÁSKÉHO SVAZU 1. ROK 2007 PADESÁTÉ VÝROÍ ZALOŽENÍ ZS Vstupujeme do roku, ve kterém oslavíme 50. výroí založení našeho Svazu. Je to jist! d"vod k oslavám, ale i k zamyšlení

Více

Pée o opuštné dti v eské republice

Pée o opuštné dti v eské republice Pée o opuštné dti v eské republice Ing. Eva Pilátová Téma opuštných, nechtných a týraných dtí je v souasné dob velice aktuální a populární. Obecn se má za to, že na dti každý slyší, že jejich osudy jsou

Více

Zpráva o innosti SOB za 1. pololetí roku 2006

Zpráva o innosti SOB za 1. pololetí roku 2006 Zpráva o innosti SOB za 1. pololetí roku 2006 (podle zákona. 566/2001 Z.z., o cenných papieroch, ve znní pozdjších pedpis) Obsah 1. Informace o SOB 2. Informace o cenných papírech SOB 3. Informace o innosti

Více

Zásady postupu pi prodeji bytových dom ve vlastnictví hl. m. Prahy

Zásady postupu pi prodeji bytových dom ve vlastnictví hl. m. Prahy Zásady postupu pi prodeji bytových dom ve vlastnictví hl. m. Prahy píloha. 1 usnesení Zastupitelstva hl. m. Prahy. 09/14 ze dne 24. ervna 1999 A) Obecné zásady 1. Zásady postupu pi prodeji bytových dom

Více

odbor ZÁKLADNÍ SCÉNÁŘ VÝVOJE NAKLÁDÁNÍ S VODAMI, UŽÍVÁNÍ VOD A VLIVŮ NA VODY DO ROKU 2015

odbor ZÁKLADNÍ SCÉNÁŘ VÝVOJE NAKLÁDÁNÍ S VODAMI, UŽÍVÁNÍ VOD A VLIVŮ NA VODY DO ROKU 2015 odbor ZÁKLADNÍ SCÉNÁŘ VÝVOJE NAKLÁDÁNÍ S VODAMI, UŽÍVÁNÍ VOD A VLIVŮ NA VODY DO ROKU 2015 Květen 2004 Obsah Úvod... 12 1 Souasný stav a minulý vývoj... 13 1.1 Socio-ekonomický vývoj... 13 1.1.1 Ekonomický

Více

VYSOKÉ UENÍ TECHNICKÉ V BRN FAKULTA STAVEBNÍ. Ing. Amálie Hejduková Ing. Marta Hroníková Ing. Eva Šmajstrlová ÚETNICTVÍ STUDIJNÍ OPORA

VYSOKÉ UENÍ TECHNICKÉ V BRN FAKULTA STAVEBNÍ. Ing. Amálie Hejduková Ing. Marta Hroníková Ing. Eva Šmajstrlová ÚETNICTVÍ STUDIJNÍ OPORA VYSOKÉ UENÍ TECHNICKÉ V BRN FAKULTA STAVEBNÍ Ing. Amálie Hejduková Ing. Marta Hroníková Ing. Eva Šmajstrlová ÚETNICTVÍ STUDIJNÍ OPORA STUDIJNÍ OPORY PRO STUDIJNÍ PROGRAMY S KOMBINOVANOU FORMOU STUDIA Autoi:

Více

DI: Zastoupená Bank.spojení -.útu Zapsaná v OR.. (dále jen OLO ) 1. Pedmt Smlouvy

DI: Zastoupená Bank.spojení -.útu Zapsaná v OR.. (dále jen OLO ) 1. Pedmt Smlouvy !" NejTV a.s. se sídlem Francouzská 75/4 120 00 Praha 2 I: 28128338, DI: CZ28128338, Zastoupená: Nicolasem Boissinem, pedsedou pedstavenstva zapsaná v obchodním rejstíku vedeném Mstským soudem v Praze,

Více

Pravidla dotaního programu msta eské Budjovice. na podporu kultury v roce 2008

Pravidla dotaního programu msta eské Budjovice. na podporu kultury v roce 2008 Pravidla dotaního programu msta eské Budjovice na podporu kultury v roce 20 Schváleno Radou msta eské Budjovice dne 26.9. 2007 na základ usnesení. 852/2007 1 Obsah: ÚVOD... 3 I. ZÁKLADNÍ RÁMEC DOTANÍHO

Více