Změny genomu a jeho exprese u chronické lymfocytární leukémie

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Změny genomu a jeho exprese u chronické lymfocytární leukémie"

Transkript

1 Změny genomu a jeho exprese u chronické lymfocytární leukémie Šárka Pospíšilová Centrum molekulární biologie a genové terapie Interní hematoonkologická klinika LF MU a FN Brno Konference DNA Analýza V, Praha 4. června 2008

2 Molekulárn rní Diagnostika CLL CLL - lymfoproliferativní onemocnění způsobené monoklonální expanzí zralých B-lymfocytů exprimujících CD5+; nejčastější typ leukémie u dospělých v západním světě CGH Arrays Expresní Microarrays MicroRNA Arrays Proteinové Arrays Detekce genů a jejich exprese na úrovni DNA, RNA, mirna i proteinů

3 Prognostické markery u B-CLL Mutační status genu pro těžký řetězec imunoglobulinu Mutace v IgV H znamenají lepší prognózu (přežití 8 vs. 25 let) Mutační status genu pro p53 (do 2 let od diagnózy zemře 6x více pacientů s p53 mutací) Chromosomální aberace: Trizomie 12 Delece 11q22 (ATM) Delece 13q14 (mirna) Delece 17p13 (Tp53) Exprese CD38, ZAP-70 na povrchu B-CLL lymfocytů

4

5 Analýza genové exprese u B-CLL buněk RNA Vzorek A RNA Vzorek B Oligomery Hybridizace Scan A Scan B Microarray Obraz A Obraz B Kombinace a vyhodnocení obrazů pomocí softwaru

6 Třídění podle mutačního statusu IgVH: Mutovaní versus nemutovaní (průnik T-testu T a SAM) Significance Analysis of Microarrays (SAM) Skupiny genů, které rozdělují pacienty s mutovaným a nemutovaným IgVH Geny nejlépe rozlišuj ující pacienty s mutovaným a nemutovaným IgVH.

7 Analýza dat: PTM analýza (podle Pavlidis Template Matching) LPL (lipoprotein lipase) nejvýznamnější gen, identifikovaný pomocí SAM, byl použit jako templát pro Template Matching Analysis a byly nalezeny geny s expresním profilem podobným jako má LPL.

8 Expresní čipová analýza B-CLL buněk: VÝSLEDKY bylo nalezeno asi 50 genů s rozdílnou mírou exprese u mutovaných a nemutovaných IgVH Potenciální prognostické markery (nalezené ve shodě s literaturou): LPL (lipoproteinová lipáza), ADAM29 (A Disintegrin And Metalloproteinase domain 29), ZAP7O (Zeta-chain-Associated Proteinová Kináza) Nový prognostický marker významně korelující se statutem IgVH: LAG3 (lymphocyte-activation gene 3, CD223) má úlohu při regulaci homeostázy T-lymfocytů

9 Analýza genové exprese u B-CLL buněk: Gene Number of samples tested p-value Gene expression level in samples with unmutated IgVH LAG3 Lymphocyte activation gene 3 94 (103 +poly) < 0,001 up-regulated LPL Lipoprotein lipase 94 (103) < 0,001 up-regulated ZAP70 ζ-chain associated protein kinase 70 kda 94 (103) < 0,001 up-regulated AICDA Activation-induced cytidine deaminase 69 (72) 0,006 up-regulated BCL2 B-cell-leukemia/lymphoma 2 73 (82) 0,031 down- regulated CLLU1 Chronic lymphocytic leukemia upregulated 1 70 (78) 0,032 up-regulated TCF7 Transcription factor 7 23 (25) 0,047 down- regulated SEPT10 Septin (25) 0,056 up-regulated ADAM29 A disintegrin and metalloproteinase domain (82) 0,267 down- regulated

10 IgVH UNMUT (n = 40) IgVH MUT (n = 54) gen exprese POZITI VNÍ NEGATI VNÍ POZITI VNÍ NEGATI VNÍ Procento správně určeného mutačního statusu LPL ZAP70 LAG3 3 geny 39 (97,5%) 39 (97,5%) 40 (100,0%) 38 (95,0%) 1 (2,5%) 1 (2,5%) 0 (0%) 2 (5,0%) 9 (16,7%) 22 (40,7%) 36 (66,7%) 3 (5,6%) 45 (83,3%) 32 (59,3%) 18 (33,3%) 51 (94,4%) 89% 80% 62% 95%

11 Příklad praktického využití nových expresních markerů mutačního statutu IgVH Fragmenta tační analýza před p terapií: IgVH klon VH 3 30 byl identifikován jako mutovaný. Fragmenta tační analýza pop terapii: primárn rní IgVH klon byl potlačen a byl detekován n nový dominantní klon VH identifikovaný jako nemutovaný..

12 MicroRNA aberantní exprese u B-CLL 13q14 locus is frequently deleted in CLL and mir-15a-mir-16-1 are down-regulated in more than 60% of CLL cases (Calin et al., PNAS 2002) mir-15 and mir-16 regulate Bcl2 (Cimmino et al., PNAS 2005; Calin et al., PNAS 2008) MicroRNAS could distinguish CLL samples that express unmutated IgVh gene from those that express mutated IgVh gene (Calin et al., NEJM 2005) mirnas could differentiate patients with a short interval from diagnosis to therapy (Calin et al., NEJM 2005)

13 mir15a mir16 mir17-5p mir17-3p mir18a mir19b mir19a mir20a mir20b mir21 mir23a mir23b mir24-2 mir29a mir29c mir29b mir34a mir34b mir34c mir92 mir142-3p mir142-5p mir146a mir146b mir155 mir181a mir181b mir181c mir181d mir195 mir221 mir222 mir223 mir372 mir373 Předběžné výsledky z QRT-PCR (analýza 35 microrna RNA) MICRORNA rozdílně exprimované u subtypů B-CLL (p=0.05): MUTATED IgVH VS. UNMUTATED IgVH: 1 GEN mir-18a MUTATED IgVH VS. ABNORMAL P53: 3 GENY mir-let 7, mir-92, mir-34 UNMUTATED IGVH VS. ABNORMAL P53: 3 GENY mir-let 7, mir-92, mir-34

14 Exprese mir-34a u B-CLL B pacientů mir-34a expression in patients ( vs. del/mut p53) Normalised mirna 34a expression del/mut p53 del/mut p53 del/mut p53 del/mut p53 del/mut p53 del/mut p53 del/mut p53 del/mut p53 del/mut p53 del/mut p53 del/mut p53 del/mut p53 individual patients p= 0,00002 p= 0, p= 0,27 p= 0, Normalised mirna 34a expression Normalised mirna 34a expression Mean ±SE ±SD -2 Mean ±SE ±SD -2 unmut IGVH mut IGVH del/mut p53 del/mut p53 CLL subgroups CLL subgroups

15 DNA: Array-CGH u B-CLL pacientů CGH Labeling & Amplification Kits 44K Human CGH Microarray CGH Application Development Data Visualization & Analysis Tool

16 Rozlišení a pokrytí různých cytogenetických technik a technik založených na microarrays: Rozlišení Pokrytí Karyotypování > 10 Mb kompletní Cytogenetika acgh SKY > 2 Mb kompletní tradiční CGH > 2 Mb (cytoband) kompletní FISH (interfázní) 20 kb Sondově Specifické FISH (metafázní) 100 kb Sondově Specifické BAC 100 kb (Spektrální Genomika 2 Mb) kompletní cdna 2 kb pouze geny Oligo (60-mer) 0.06 kb kompletní

17 Využití Array-CGH pro detekci nebalancovaných chromozomových aberací Agilent Human Genome CGH Microarray; 4x44k CGH Microarrays 43, mer oligonukleotidových sond pokrytí celého genomu průměrná vzdálenost sond kb 84% sond navrženo do intragenových oblastí (50% do intronů, 50% do exonů) + 16% sond do intergenových oblastí dobře charakterizovaný gen 1 sonda geny související s nádory 2 a více sond

18 Výsledky array-cgh u patienta č.1k: trisomie chromozomu 12, del 17p12-pter, del 18q12-q21, del 18q22-qter and monosomie chromozomu X; červeně = amplifikace, zeleně = delece chromozom X p p 13.2 p 12.3 p 12.1 p p 13.2 p 12 p p p p 22.2 p p 21.3 p 21.1 q 12 q q 13.2 q 14.1 q 14.3 q 21.1 q q q 23.1 q 23.3 q q q q q 12 q 21.2 q q 22 q 23.2 q 24.1 q 24.3 q 25.2 q 12.1 q 12.3 q 21.2 q q 22.1 q 22.3 p 11.3 p q 12 q 13.2 q 21.1 q q q 22.2 q 23 q 25 q 26.2 q 27.1 q 27.3

19 Výsledky Array-CGH B-CLL B PacientaP cienta: del 13q14.2-q14.3 q14.3 chromozom 13

20 Kazuistika pacient Z: růžová 2005, hnědá 2006, béžová 2008 del 13q14.2-q14.3 (3,7 Mb) včetně RB1

21 Kazuistika pacient Z: růžová 2005, hnědá 2006, béžová 2008 del 17 včetně TP53

22 Kazuistika pacient Z: růžová 2005, hnědá 2006, béžová 2008 del 2p24.2-p24.3, bialel. amp 2p24.3 ( ) (MYCN)

23 Kazuistika pacient Z: růžová 2005, hnědá 2006, béžová 2008 (del 5q14.3-q33.2(95 Mb), del 6q14.3-q22.1(40 Mb))

24 Kazuistika pacient Z: růžová 2005, hnědá 2006, béžová 2008 (del 18q21.2 (1Mb), bialel. amp 18q21.2 (3.5Mb), amp 18q21.31-q22.1 (8Mb))

25 Využití Array-CGH u B-CLL pacientů Komplexní analýza genomu Informace o amplifikacích a delecích jednotlivých genů včetně genů pro microrna Možnost průběžného sledování změn genomu v průběhu onemocnění (vliv léčby, změny při relapsu ) Výborné doplnění stávajících cytogenetických metod

26 Tp53 status u B-CLL pacientů Funkční analýza Tp53 pomocí FASAY 12% pacientů má Tp53 aberace 100% missense mutations 70% missense mutations

27 Distribuce Tp53 mutací srovnání s IARC mutační databází Identifikovali jsme 11 nových mutací dosud nepublikovaných v IARC databázi u B- CLL pacientů: Lys132Asn/Lys132Arg Val143Met Val157Gly/Val157Phe Val173Met Val216Met Tyr220Cys Tyr236Cys Tyr256Pro Cys275Tyr

28 Metodiky používané pro studium vlastností p53 mutantů: FASAY + Sekvenování (p53-mutované kolonie) I - FISH a array-cgh pro detekci 17p13 delece Western blotting pro analýzu hladiny proteinu Detekce funkčnosti proteinu p53: Real-Time PCR pro detekci exprese p53 - regulovaných genů Funkční proteinové čipy pro analýzu vazby protein-dna EMSA (electromobility shift assay) pro p53-dna interakce Reporter gene assays pro detekci aktivity mutantů v buňkách utlumení exprese wt-p53 a mut-p53 pomocí sirna/shrna, DNA expresí čipy a Real-time PCR

29 Funkční Proteinové Čipy pro analýzu aktivity p53 mutantů Cy3-labelled BAX promoter binding region

30 350,0 300,0 250,0 200,0 150,0 100,0 50,0 0,0 Příklad: vazba p53 mutantů na promotory genů GADD45 a mdm2 WT W 23A W23G R72P P82L M133T Q136X C141Y P151S P152L G154V R 175H E180K R 181C R 181H H 193R R196X R209X R213X P219S Y220C S227T H 233N H 233D N 235D N235S S241F G245C G245S G245D R 248W R 248Q I251M L252P T256I L257Q E258K L265P V272L R 273C R 273H P278L R280K E286A R306X R306P G325V R 337C L344P S392A NC1 GADD45 MDM2

31 Využit ití genomických přístupů u leukémi mií: výzkum i klinická praxe Jedinečné nástroje pro analýzu genomu a genové exprese objasnění funkce genů Význam pro molekulárn rní diagnostiku a personalizovanou medicínu

32 Poděkov kování : FN BRNO, Interní hematoonkologická klinika, Centrum Molekulární Biologieie a Genové Terapie Martin Trbušek Jana Kotaškov ková Jitka Malčíkov ková Boris Tichý Kateřina Staňo-Kozub Kozubík Šárka Pavlová Yvona Brychtová Michael Doubek Jiří Mayer Ústav patologie Jana Šmardová

33 Děkuji za pozornost

12. celostátní konference DNA diagnostiky

12. celostátní konference DNA diagnostiky 2008 Obsah SBORNÍK 2 12. celostátní konference DNA diagnostiky v Brně je pořádána Společností lékařské genetiky ČLS JEP a Oddělením lékařské genetiky FN Brno pod záštitou rektora Masarykovy univerzity

Více

Pavlína Tinavská Laboratoř imunologie, Nemocnice České Budějovice

Pavlína Tinavská Laboratoř imunologie, Nemocnice České Budějovice Pavlína Tinavská Laboratoř imunologie, Nemocnice České Budějovice nízce agresivní lymfoproliferativní onemocnění základem je proliferace a akumulace klonálních maligně transformovaných vyzrálých B lymfocytů

Více

Neinvazivní prenatální diagnostika na bázi přítomnosti fetálních extracelulárních nukleových kyselin v mateřské cirkulaci a její současné možnosti

Neinvazivní prenatální diagnostika na bázi přítomnosti fetálních extracelulárních nukleových kyselin v mateřské cirkulaci a její současné možnosti Neinvazivní prenatální diagnostika na bázi přítomnosti fetálních extracelulárních nukleových kyselin v mateřské cirkulaci a její současné možnosti Hromadníková I. 1, Žejšková L. 1, Stehnová J. 1, Doucha

Více

IV. DNY DIAGNOSTICKÉ, PREDIKTIVNÍ A EXPERIMENTÁLNÍ ONKOLOGIE

IV. DNY DIAGNOSTICKÉ, PREDIKTIVNÍ A EXPERIMENTÁLNÍ ONKOLOGIE / PROGRAM Vážené kolegyně, kolegové, milí přátelé! Dovolte, abych Vás jménem organizátorů konference, jménem Sekce diagnostické a prediktivní onkologie České onkologické společnosti ČLS JEP i jménem svým

Více

Vnitøní lékaøství. XXII. Olomoucké hematologické dny s mezinárodní účastí

Vnitøní lékaøství. XXII. Olomoucké hematologické dny s mezinárodní účastí ISSN 0042-773X ISSN pro on-line přístup 1801-7592 Vnitř Lék 2008; 54(5, Příloha) on-line na www.vnitrnilekarstvi.cz Vnitøní lékaøství časopis České internistické společnosti a Slovenskej internistickej

Více

1. Slovo úvodem 2. 5. 2011

1. Slovo úvodem 2. 5. 2011 1. Slovo úvodem Česká leukemická skupina pro život (The CzEch Leukemia Study Group for Life), CELL, je nezávislá dobrovolná iniciativa různých pracovníků zabývajících se problematikou leukemií. Problematika

Více

Role mikrorna v molekulární patologii karcinomu jícnu a jejich potenciální využití v klinické onkologii

Role mikrorna v molekulární patologii karcinomu jícnu a jejich potenciální využití v klinické onkologii Přehled Role mikrorna v molekulární patologii karcinomu jícnu a jejich potenciální využití v klinické onkologii The Role of MicroRNAs in Molecular Pathology of Esophageal Cancer and Their Potential Usage

Více

Molekulárně biologická diagnostika mutací genu KRAS a BRAF u pacientů s kolorektálním karcinomem zkušenosti laboratorního pracoviště

Molekulárně biologická diagnostika mutací genu KRAS a BRAF u pacientů s kolorektálním karcinomem zkušenosti laboratorního pracoviště Původní práce Molekulárně biologická diagnostika mutací genu KRAS a BRAF u pacientů s kolorektálním karcinomem zkušenosti laboratorního pracoviště Molecular Biological Diagnostics of KRAS and BRAF Mutations

Více

Role mikrorna v molekulární patologii karcinomu jícnu a jejich potenciální využití v klinické onkologii

Role mikrorna v molekulární patologii karcinomu jícnu a jejich potenciální využití v klinické onkologii PŘEHLED Role mikrorna v molekulární patologii karcinomu jícnu a jejich potenciální využití v klinické onkologii The Role of MicroRNAs in Molecular Pathology of Esophageal Cancer and Their Potential Usage

Více

RACIONÁLNÍ INDIVIDUALIZACE PROTINÁDOROVÉ LÉČBY - MOLEKULÁRNÍ, BUNĚČNÉ A KLINICKÉ ASPEKTY.

RACIONÁLNÍ INDIVIDUALIZACE PROTINÁDOROVÉ LÉČBY - MOLEKULÁRNÍ, BUNĚČNÉ A KLINICKÉ ASPEKTY. RACIONÁLNÍ INDIVIDUALIZACE PROTINÁDOROVÉ LÉČBY - MOLEKULÁRNÍ, BUNĚČNÉ A KLINICKÉ ASPEKTY. 1 Hajdúch M., 1 Trojanec R., 1 Nosková V, 1 Džubák P, 2 Kolář Z., 1 Špačková K., 2 Škarda J., 3 Dušek L, 2 Bouchal

Více

Cytogenetické vyšetřovací metody v onkohematologii Zuzana Zemanová

Cytogenetické vyšetřovací metody v onkohematologii Zuzana Zemanová Cytogenetické vyšetřovací metody v onkohematologii Zuzana Zemanová Centrum nádorové cytogenetiky Ústav klinické biochemie a laboratorní diagnostiky VFN a 1. LF UK v Praze Klinický význam cytogenetických

Více

VI. DNY DIAGNOSTICKÉ, PREDIKTIVNÍ A EXPERIMENTÁLNÍ ONKOLOGIE

VI. DNY DIAGNOSTICKÉ, PREDIKTIVNÍ A EXPERIMENTÁLNÍ ONKOLOGIE Onkologie Suppl. A 00 www.solen.cz ISSN 80-59 Ročník 4. VI. DNY DIAGNOSTICKÉ, PREDIKTIVNÍ A EXPERIMENTÁLNÍ ONKOLOGIE.. prosince 00 Regionální centrum Olomouc Sekce diagnostické a prediktivní onkologie

Více

MASARYKOVA UNIVERZITA LÉKAŘSKÁ FAKULTA

MASARYKOVA UNIVERZITA LÉKAŘSKÁ FAKULTA MASARYKOVA UNIVERZITA LÉKAŘSKÁ FAKULTA Klinika dětské onkologie LF MU a FN Brno Detekce vybraných genových a chromozomových změn u meduloblastomu a jejich prognostický význam Disertační práce MUDr. Karel

Více

Celostátní sjezd Společnosti lékařské genetiky ČLS JEP a 44. výroční cytogenetická konference. Sborník. Třeboň, 7. - 9. září 2011 Lázně Aurora

Celostátní sjezd Společnosti lékařské genetiky ČLS JEP a 44. výroční cytogenetická konference. Sborník. Třeboň, 7. - 9. září 2011 Lázně Aurora Celostátní sjezd Společnosti lékařské genetiky ČLS JEP a 44. výroční cytogenetická konference Sborník Třeboň, 7. - 9. září 2011 Lázně Aurora ISBN 978-80-260-0415-8 Organizační výbor: Mgr. Ondřej Scheinost

Více

Univerzita Palackého v Olomouci. Bakalářská práce

Univerzita Palackého v Olomouci. Bakalářská práce Univerzita Palackého v Olomouci Bakalářská práce Olomouc 2012 Zuzana Staníčková Univerzita Palackého v Olomouci Přírodovědecká fakulta Katedra buněčné biologie a genetiky Cytogenetika a molekulární cytogenetika

Více

ZPRÁVA PROTEOMOVÁ ANALÝZA U KARCINOMU PRSU PROTEOMICS OF BREAST CANCER PROTEOMOVÁ ANALÝZA ÚVOD IDENTIFIKACE MOLEKULÁRNÍCH MARKERŮ

ZPRÁVA PROTEOMOVÁ ANALÝZA U KARCINOMU PRSU PROTEOMICS OF BREAST CANCER PROTEOMOVÁ ANALÝZA ÚVOD IDENTIFIKACE MOLEKULÁRNÍCH MARKERŮ 29 ZPRÁVA PROTEOMOVÁ ANALÝZA U KARCINOMU PRSU PROTEOMICS OF BREAST CANCER H HONDERMARCK a JL LEMOINE University of Sciences and Technologies, Villeneuve d Ascq, Francie ÚVOD Proteom, pojem poprvé oficiálně

Více

Dynamics and Organization of Chromosomes in the Cell Cycle and during Differentiation under Normal and Pathological Condition

Dynamics and Organization of Chromosomes in the Cell Cycle and during Differentiation under Normal and Pathological Condition Dynamics and Organization of Chromosomes in the Cell Cycle and during Differentiation under Normal and Pathological Condition Projekt excelence 302/12/G157 Workshop č. 1 Collaboration in the Frame of the

Více

MiRNA a její význam v nádorové diagnostice. Kristýna Hudcová

MiRNA a její význam v nádorové diagnostice. Kristýna Hudcová MASARYKOVA UNIVERZITA Přírodovědecká fakulta Ústav biochemie MiRNA a její význam v nádorové diagnostice Bakalářská práce Kristýna Hudcová Vedoucí bakalářské práce: RNDr. Michal Masařík, Ph.D. BRNO 2011

Více

Možnosti využití technologie DNA microarrays v predikci odpovědi na neoadjuvantní terapii u pacientů s karcinomem jícnu

Možnosti využití technologie DNA microarrays v predikci odpovědi na neoadjuvantní terapii u pacientů s karcinomem jícnu Možnosti využití technologie DNA microarrays v predikci odpovědi na neoadjuvantní terapii u pacientů s karcinomem jícnu Srovnal J. 1, Cincibuch J. 2, Cwierkta K. 2, Melichar B. 2, Aujeský R. 3, Vrba R.

Více

Vyšetřování molekulárních markerů v prognóze onemocnění a predikci účinku protinádorové léčby u solidních tumorů: Kde jsme a kam se ubíráme?

Vyšetřování molekulárních markerů v prognóze onemocnění a predikci účinku protinádorové léčby u solidních tumorů: Kde jsme a kam se ubíráme? Vyšetřování molekulárních markerů v prognóze onemocnění a predikci účinku protinádorové léčby u solidních tumorů: Kde jsme a kam se ubíráme? Marek Minárik Laboratoř molekulární genetiky a onkologie Genomac

Více

laboratorní technologie

laboratorní technologie Úloha molekulárněgenetické laboratoře v monitorování léčebné odpovědi a rezistence na inhibitory BCR-ABL kinázy u nemocných s chronickou myeloidní leukémií M. Divoká, L. Calábková, R. Mojzíková, V. Divoký,

Více

Západočeské pneumoonkologické dny 8. 9. 11. 2012. Abstrakty. www.pneuonkdny.cz

Západočeské pneumoonkologické dny 8. 9. 11. 2012. Abstrakty. www.pneuonkdny.cz Západočeské pneumoonkologické dny 8. 9. 11. 2012 Abstrakty www.pneuonkdny.cz Generální partner: Partneři: Ostatní vystavovatelé: ABSTRAKTY PŘEDNÁŠEK přednesených na XX. západočeských pneumoonkologických

Více

informační magazín číslo 4-2006

informační magazín číslo 4-2006 informační magazín číslo 4-2006 CENA ARNOLDA BECKMANA - VYHLÁŠENÍ VÍTĚZŮ HEMATOLOGIE POD DROBNOHLEDEM BECKMAN COULTER NA GERLACHU O ČEM JEŠTĚ USLYŠÍTE: COMP CENA ARNOLDA BECKMANA Vyhlašovaná Immunotech

Více

GENETICKÁ SPOLEČNOST GREGORA MENDELA INFORMAČNÍ LISTY

GENETICKÁ SPOLEČNOST GREGORA MENDELA INFORMAČNÍ LISTY GENETICKÁ SPOLEČNOST GREGORA MENDELA INFORMAČNÍ LISTY Číslo 23 Květen 2001 OBSAH Zápis ze schůze výboru GSGM.... 1 Vyúčtování hospodaření GSGM za rok 2000... 2 Konference GSGM informace a pozvánka na konferenci

Více

26. 28. LISTOPADU 2008 OLOMOUC

26. 28. LISTOPADU 2008 OLOMOUC SEKCE DIAGNOSTICKÉ A PREDIKTIVNÍ ONKOLOGIE ČESKÉ ONKOLOGICKÉ SPOLEČNOSTI ČLS JEP LABORATOŘ EXPERIMENTÁLNÍ MEDICÍNY A LABORATOŘ MOLEKULÁRNÍ PATOLOGIE LF UP A FN OLOMOUC ONKOLOGICKÁ KLINIKA LF UP A FN OLOMOUC

Více

Mgr. Veronika Peňásová vpenasova@fnbrno.cz Laboratoř molekulární diagnostiky, OLG FN Brno Klinika dětské onkologie, FN Brno

Mgr. Veronika Peňásová vpenasova@fnbrno.cz Laboratoř molekulární diagnostiky, OLG FN Brno Klinika dětské onkologie, FN Brno Retinoblastom Mgr. Veronika Peňásová vpenasova@fnbrno.cz Laboratoř molekulární diagnostiky, OLG FN Brno Klinika dětské onkologie, FN Brno Retinoblastom (RBL) zhoubný nádor oka, pocházející z primitivních

Více

ČASOPIS SPOLEČNOSTI PRO TRANSFUZNÍ LÉKAŘSTVÍ A ČESKÉ HEMATOLOGICKÉ SPOLEČNOSTI. Supplementum

ČASOPIS SPOLEČNOSTI PRO TRANSFUZNÍ LÉKAŘSTVÍ A ČESKÉ HEMATOLOGICKÉ SPOLEČNOSTI. Supplementum ROČNÍK 16 ŘÍJEN / 2010 ČASOPIS SPOLEČNOSTI PRO TRANSFUZNÍ LÉKAŘSTVÍ A ČESKÉ HEMATOLOGICKÉ SPOLEČNOSTI Doporučené léčebné postupy v hematologii Vypracovala Česká hematologická společnost ČLS JEP Supplementum

Více

Vybrané novinky v diagnostice a klasifikaci invazivního karcinomu prsu

Vybrané novinky v diagnostice a klasifikaci invazivního karcinomu prsu Vybrané novinky v diagnostice a klasifikaci invazivního karcinomu prsu Prof. MUDr. Aleš Ryška, Ph.D. Fingerlandův ústav patologie LF UK a FN, Hradec Králové Úvod Karcinom prsu je v současné době nejčastější

Více

Ústav hematologie a krevní transfuze

Ústav hematologie a krevní transfuze Ústav hematologie a krevní transfuze Ústav hematologie a krevní transfuze Výroční zpráva 2011 Výroční zpráva 2011 Ústav hematologie a krevní transfuze U Nemocnice 1 128 20 Praha 2 Telefon: 221 977 111

Více

Laboratoř experimentální medicíny (LEM)

Laboratoř experimentální medicíny (LEM) Laboratoř experimentální medicíny (LEM) Mgr. Jitka Berkovcová, Ph.D. Mgr. Marta Dziechciarková, Ph.D. MUDr. Petr Džubák MUDr. Josef Srovnal RNDr. Radek Trojanec, Ph.D. MUDr. David Vydra LABORATORY OF EXPERIMENTAL

Více