Základní škola a Mateřská škola, Hevlín, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTECH ZÁKLADNÍ ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2011/2012

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Základní škola a Mateřská škola, Hevlín, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTECH ZÁKLADNÍ ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2011/2012"

Transkript

1 Základní škla a Mateřská škla, Hevlín, příspěvkvá rganizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTECH ZÁKLADNÍ ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2011/2012 Část I. Základní charakteristika škly a. Základní škla a Mateřská škla, Hevlín, příspěvkvá rganizace Zřizvatel škly: Obec Hevlín Ředitel škly: Mgr.Sňa Kaňvá Další sučásti příspěvkvé rganizace: mateřská škla, šklní družina, šklní jídelna, výdejna v mateřské škle Telefn ZŠ: Telefn MŠ: b. Úplná škla údaje pčtech k (II.třída-spjený 2.+3.rčník), zřizvatelem udělena výjimka z nejnižšíh pčtu žáků stanveném prváděcím předpisem - spjen s dtací na platy. Šklní rk 2011/2012 Pčet tříd Pčet rčníků Pčet žáků Průměrný pčet žáků na třídu 1.stupeň ,25 2.stupeň ,5 Celkem ,375 Pzn: Dva žáci z 1.rčníku a jedna žákyně ve 4.rčníku plnili dcházku v zahraniční škle. c. Celkvý pčet žáků v 1. rčníku k 29.červnu 2012: zahraniční dcházka Přepčtená výše úvazků učitelů celkem pr 1. i 2.stupeň = 10,81 (4,27 + 6,54) Průměrný pčet žáků na učitele celkem za celu šklu (učitelé v přepčtených úvazcích): 11,38. d. Rada škly (šklská rada) zřízená dle pdle dřívějších předpisů neb dle 167 zákna č.561/2004 Sb. dne 1.ledna 2006 (6 členů), s účinnstí d 1.ledna svji činnst prvádí nvě zvlená šklská rada e. Zvlený vzdělávací prgram Název zvlenéh vzdělávacíh prgramu ŠVP ZV Od hraní k vědění ŠVP ZV Od hraní k vědění - IVP Čísl jednací RVP ve znění úpravy č.j / a dalších úprav Jiné specializace, rzšířená výuka, zaměření: není V rčníku a žáků 8 žáků f. Zařízení šklníh stravvání - pdle zapsaných strávníků k 31.říjnu 2012 Typ jídelny- dle výkazu Z Pčet Pčet strávníků děti a žáci pracvníci škly statní* 921 ŠJ - úplná ŠJ výdejna * Ostatní cizí strávníci, pr které se vaří běd v rámci hspdářské činnsti škly g. Pčet pracvníků šklníh stravvání k dle výkazu Z Fyzické sby 5 Přepčtení na plně zaměstnané 3,6 h. Šklní družina, která je sučástí základní škly k ŠD pčet ddělení ŠD pčet dětí v ŠD pčet vychvatelů ŠD celkem 1 25 fyz.1 / přepč. 0,7

2 Z činnsti šklní družiny : Ve šklní družině jsme se s dětmi snažili zdravé klima, aby děti byly v družině spkjené, vzájemně hleduplné, kamarádské, bez známek agrese či jiných negativních znaků. Učily se splupracvat ve skupinách tak, abychm náš splečný vlný čas trávili smysluplně. Prbíhaly zde zajímavé prjekty, sutěže, hry ve třídě i venku. Děti také hdně tvřily. Vlný čas je také relaxaci a dpčinku p vyučvání. Děti měly prstr k tmu, aby vlný čas trávily spntánně, pdle vlastní iniciativy. Byly pdprvány k vlastní kreativitě a iniciativě. Výsledky činnstí byly prezentvány na webvých stránkách škly a pravidelně vystavvány v prstrách škly. Výběr nejzdařilejších akcí: Ovcný den prjekt Sutěžní dpledne (sprtvání, víčkvaná-hry s dpadvým materiálem, pantmima, kuličkiáda apd.) Dýňvé dpledne Třídíme dpad-prjekt Ptáci v zimě-prjekt Maspustní týden Zdraví a my-prjekt Hledá se talent Dětský den v družině Výzdba tělcvičny k besídce pr maminky Zvířata klem nás-prjekt Exkurze na farmu Ke zhdncení šklníh rku byl zpracván autevaluační dtazník, kteréh se zúčastnil 21 dětí. Z průzkumu vyplývá, že děti chdí d šklní družiny rády, k blíbeným činnstem patří zejména sutěže a rganizvané hry. Rádi sprtují na šklním hřišti a v tělcvičně. Hra neb sutěž musí být ale dbře připravená, děti vhdným způsbem mtivvané. Trchu s hrším výsledkem dpadly činnsti výtvarné. Z dpvědí je zřejmé, že část děti tvří velmi rády část dětí tat aktivita mc nebaví. Nejméně děti hdntily četbu a pslech čtenéh slva. Děti nemají ve šklní družině čtenářské chvilky v blibě, mluvené slv dluh psluchat nevydrží. Průzkum byl v rámci mžnstí bjektivním s důrazem na individuální dpvědi dětí bez vlivňvání paní vychvatelky. Část II Údaje pracvnících škly 1. Odbrná kvalifikace, dle zákna č. 563/2004 Sb. pčítán k červnu 2012 Celkvý pčet pedaggických pracvníků : fyzický pčet 11 přepčtené úvazky celkem 10,81 Učitelé úvazek vzdělání Třídní učitelka 1.rčníku 1,0 VŠ-ped.fakulta 1.stupeň - Třídní učitelka 1,0 VŠ-ped.fakulta 1.stupeň 2.+3.rčníku Třídní učitelka 0,86 VŠ-ped.fakulta 1.stupeň 4.rčníku Třídní učitel 5.rčníku 1,0 VŠ-ped.fakulta 1.stupeň Třídní učitel 6.rčníku 1,0 VŠ Jihčeská univerzita-učitelství pr SŠ, br: učitelství NJ a chemie Třídní učitelka 7.rčníku 1,0 VŠ-ped.fakulta ČJ-OV metdik prevence Třídní učitelka 1,0 VŠ + dpl.pedagg.studium 8.rčníku Třídní učitel 9.rčníku 1,0 VŠ-ped.fakulta M-Z Učitel 0,95 VŠ - pedag.fakulta D-RJ, výchvný pradce Zástupce ředitelky 1,0 VŠ ped.fakulta-1.stupeň Ředitelka 1,0 VŠ ped.fakulta RJ-OV celkem 10,81

3 2. Pčet abslventů s dbrnu kvalifikací, kteří ve šklním rce 2011/2012 nastupili na šklu: 0 3. Pčet učitelů s dbrnu kvalifikací, kteří ve šklním rce 2011/2012 nastupili na šklu: 1 4. Pčet učitelů s dbrnu kvalifikací, kteří ve šklním rce 2011/2012 dešli ze škly: 0 5. Nepedaggičtí pracvníci ZŠ - pčet : 3/2,2 přepčten na úvazek 6. Věkvé slžení učitelů Věk Učitelé Muži d 35 let let 1 2 nad 50 let 3 3 Pracující důchdci nepbírající důchd 0 0 Pracující důchdci pbírající důchd 0 2 Celkem 4 7 Rdičvská dvlená Údaje dalším vzdělávání pedaggických pracvníků včetně řídících pracvníků škly Typ kurzu Pčet zúčastněných Aktuální změny právních předpisů ve šklské praxi 1 Kaňvá Zpracvání sad digitálních učebních materiálů pr ZŠ 7 Aktuální stav šklské legislagivy - Kaňvá 1 Příprava prjektů na ZŠ a využívání ICT ve výuce ZŠ 1 - Szajk Aktivní učení v matematice-násbilka xkrát jinak 1 Celkem 11 Výchvný pradce a metdik prevence se pravidelně zúčastňují kresních aktivů, prad. Ženy Část III. Výsledky výchvy a vzdělávání Celkvé hdncení a klasifikace žáků v 1.plletí Rčník Pčet Prspěl s Prspěl Neprspěl Opakují Žáci se zahraniční žáků vyznamenáním z jiných rčníků dcházku Celkem za I. stupeň Celkem za II. stupeň Celkem za šklu V letšním šklním rce nebyl udělen žádný ddatečný dklad šklní dcházky.

4 Celkvé hdncení a klasifikace žáků ve 2.plletí Rčník Pčet žáků Prspěl s Prspěl Neprspěl Opakují z jiných rčníků vyznamenání 1. 19* ** Celkem za I. stupeň *** Celkem za II. stupeň Celkem za šklu *Plus dva žáci s dcházku v zahraniční škle **Plus jedna žákyně s dcházku v zahraniční škle ***Jeden žák ze 7.rčníku neprspěl ze dvu předmětů M + Z (srpen-pravné zkušky) Pzn: Opravná zkuška z matematiky a ze zeměpisu žáka 7.rčníku žák hdncen z bu předmětů známku dstatečnu a pstupuje d 8.rčníku. Prspěchvý průměr tříd: 1.rčník 2.rčník 3.rčník 4.rčník 5.rčník 6.rčník 7.rčník 8.rčník 9.rčník Průměr. 1.pllletí 1,,1 1,49 1,66 1,74 1,99 2,23 2,43 2,34 2,22 1,91 2.pllletí 1,15 1,46 1,84 1,82 2,00 2,22 2,37 2,3 2,28 1,94 Udělení výchvných patření ve šklním rce 2011/2012: 1.plletí 2.plletí Pchvala ředitele škly 0 1 žák Pchvaly třídníh učitele: 1 žák 10 žáků Napmenutí třídníh učitele: 46 žáků 28 žáků Důtky třídníh učitele: 29 žáků 21 žáků Důtky ředitele škly 11 žáků 13 žáků 1.plletí Stupeň chvání Pčet % z pčtu všech žáků škly , plletí Stupeň chvání Pčet % z pčtu všech žáků škly 2 4 3, ,6 Celkvý pčet nemluvených hdin na škle za šklní rk 2011/20112: 43 hdiny Vzdělávání žáků mimřádně nadaných (ve znění vyhlášky č.73/2005 Sb., 12-14) - individuální přístup, zadávání nárčnějších úklů, individuální příprava na šklní a kresní kla sutěží a lympiád (český jazyk, matematika, dějepis,). Celstátní srvnávací testy Přírdvědný klkan v 8. a 9. rčníku, Matematický klkan v 2.-9.rčníku, testvání Stnžka KEA v 9.rčníku (OSP+ČJ+M) , celrepublikvé piltní věřvání výsledků na úrvni 5.+9.rčníků (ČJ+M+AJ/NJ). Údaje přijímacím řízení na střední šklu Šklní rk 2010/2011 Gymnázia SOŠ SOU Knzervatř 4 leté studium 6 leté studium 8 leté studium Pčty přijatých žáků

5 Pčet abslventů ZŠ Rčník Pčet žáků 9.rčník 19 nižší rčník 0 Celkem 19 (SOŠ maturitní bry: stavebnictví 2x, elektrtechnik 2x, eklgie 1x, bezpečnstně správní činnst 1x, htelnictví, turismus 1x, cestvní ruch 1x, řemeslné zpracvání dřeva 1x,. SOU: kuchař číšník 3x, elektr-silnprud 1x, autmechanik 1x, instalatér 1x, cukrář 1x, mechanik-pravář 1x, mechanik plynvých zařízení 1x, ) Část IV. Údaje výsledcích inspekce prvedené Česku šklní inspekcí Ve šklním rce 2009/2010 byla Česku šklní inspekcí prvedena ve dnech 4.-6.května 2010 inspekční činnst, jejíž předmětem byl zhdntit pdmínky, průběh a výsledek vzdělávání pskytvanéh základní a mateřsku šklu, zjišťvání a hdncení pdmínek, průběhu a výsledků vzdělávání pdle příslušných ŠVP, zjišťvání a hdncení naplnění ŠVP. Celkvé hdncení ZŠ: Škla pskytuje vzdělávání v suladu se zásadami a cíli stanvenými šklským záknem a s rzhdnutím zařazení d rejstříku škl a šklských zařízení. Finanční prstředky, se kterými ve sledvaném bdbí dispnvala, dstačvaly k pkrytí ptřeb spjených s realizací ŠVP a pdle předlžených dkladů byly využity v suladu s účelem jejich pskytnutí. Všem žákům ZŠ zajišťuje bezpečné prstředí a rvné pdmínky přístupu ke vzdělávání při realizaci ŠVP. Pravidla pr hdncení žáků jsu stanvena ve šklním řádu a vycházejí ze ŠVP. Účelně vlené metdy a frmy práce, individuální přístup a respektvání vzdělávacích ptřeb jedntlivce napmáhají frmvání klíčvých kmpetencí. Menší rezervy jsu ve způsbu výuky žáků se SVP. Ve šklním rce 2010/2011 neprbíhala na škle inspekční činnst. Část V. Rzhdnutí ředitele Uvádí se přehledný výčet rzhdnutí ředitele dle 165 dst.2 zákna č. 561/2004 Sb. a pčet dvlání prti tmut rzhdnutí Rzhdnutí ředitele Pčet Pčet dvlání O přestupu žáka 49 dst O ddatečném dlžení pvinné šklní dcházky 37 dst O dkladu pvinné šklní dcházky O přijetí k základnímu vzdělávání 46 16* 0 *V tm jeden žák s dcházku v zahraniční škle Vlkschule Laa an der Thaya. Pčet žáků přijatých d 1.rčníku pr rk 2011/ žáků. Pčet žáků přijímaných d 1.rčníku pr rk 2012/ žáků (1 žák s dcházku v zahraniční škle, 2 žáci p dkladu ŠD), z th během letních prázdnin dhlášen 1 žák z důvdu přestěhvání. Zajištění individuální a skupinvé reedukace Dyslektický kružek celrčně, dcházel 8 žáků Individuální reedukace k 30.červnu žáků Část VI. Další údaje škle Žáci 9.rčníku byli připravváni k přijímacím phvrům z českéh jazyka a matematiky také individuálně pdle zájmu, žákům integrvaným i se SPUCH/U byla věnvána zvláštní péče pdle individuálních plánů. V průběhu celéh šklníh rku byly naplňvány plány třídních učitelů, dpravní výchvy, envirnmentální výchvy, prjekt Zdravé zuby, Ajax (prjekt splečný s Plicií ČR) i kmplexní prgram primární prevence. Žáci měli mžnst zapjit se celrčně d dtvanéh prjektu Mlék d škl a Ovce d škl. Již tradičně jsme se věnvali tématu chrany člvěka za mimřádných událstí napříč předměty s využitím praktických cvičení. Výchva k vlbě pvlání byla plněna v rámci předmětu Praktické činnsti-svět práce v 8.a 9.rčníku.

6 SOUTĚŽE, VÝCHOVNÉ PROGRAMY, AKCE-MALÉ PROJEKTY SOUTĚŽE PŘÍRODOVĚDNÝ KLOKAN- žáci 8.+9.rčníku MATEMATICKÝ KLOKAN 2.-9.rčník Šklní kl matematické PYTHAGORIÁDY, kresníh kla se zúčastnili dva žáci (6.+8.rčník). Šklní a kresní kl dějepisné lympiády. DIVADELNÍ PŘEDSTAVENÍ Divadl Radst v Brně: Beatles-Žlutá pnrka (2.stupeň), Zvědavé slůně (1.stupeň) Představení Husité v pdání divadelní splečnsti Pernštejni. EXKURZE Jaderná elektrárna v Dukvanech (9.rčník) Eklgické středisk v Mikulvě vzdělávací a výchvné prgramy v přírdě (2.-5.rčník) Místní knihvna ba stupně KONCERT A přád se něc hraje... (1.-9.rčník) výchvný kncert ve škle. Vánční výchvný kncert hudební škly Klára 1.+2.stupeň. VÝLETY Zámek Krměříž s phádku O jezerní králvně (1.-3.rčník) ZOO Lešná (4.-6.rčník) Brn s exkurzí d planetária (2.stupeň) SPORTOVNÍ AKTIVITY Týdenní lyžařský výcvikvý kurz v Janušvě (6.-9.rčník), šklní turnaj ve flrbalu, šachvý turnaj, sutěž ve skku vyském-hevlínská laťka, jízda pr zdraví na klečkvých bruslích, ftbalvé turnaje- Cca-Cla ŠP, Mc Dnaldś Cup krskvé kl, plavecký kurz 1.-5.rčník, kresní finále AŠSK přesplní běh starších žáků (7.+9.míst), rybářský kružek se žáky 6.rčníku. PROJEKTOVÉ DNY Dýňvé tvření s tematicku výstavu pr veřejnst v centru bce. Všechny cesty vedu d škly (vlastivěda-regin) 4.rčník. Vítáme sv.martina 1.rčník, Martin na bílém kni (tradice, zvyky, přírda-pčasí, jedntky tepla, pzrvání 2.+3.rčník) Vánční akce příprava na vánční besídky tříd Vánční Prstřen 2.stupeň. Naše bádání na pčítači (způsby získávání infrmací na internetu, jejich zpracvání, frmulace, zápis, prezentace Vl+ČJ ve 4.rčníku). Tematické malé prjekty v cizích jazycích: Im Supermakrt (NJ v 6.rčníku), Meine Hbbys (NJ v 7.rčníku), Mein Haustier (NJ v 7.rčníku). Využití mezipředmětvých vztahů v rámci malých prjektů Přírda-kalendář-rční bdbí-měsíce (2.+3.rčník), Mje planeta, můj mimzemšťan-planety sluneční sustavy (2.+3.rčník), Člvěk-lidské těl-zdraví-můj splužák (2.+3.rčník) Hrajeme si na šklu předškláci trávili dpledne v 1.rčníku ZŠ hravu frmu se seznamují se šklním prstředím, s atmsféru a chdem škly, s buducími splužáky, pravidly a pmůckami. ČTENÁŘSKÉ AKTIVITY Čteme phádky K.J.Erbena 1.+2.stupeň Pznáváme naši histrii z pvěstí (ČJ, Vl 4.rčník) Odyssevy cesty (vypravvání v umělecké literatuře (malý prjekt ČJ v 7.rčníku). Slavnsti Slabikáře pasvání na Maléh čtenáře v 1.rčníku (akce rganizvaná splečně s rdiči. VÝCHOVNÉ BESEDY Dušičky a Halween (8.+9.rčník) Vánční tematika: Betlém-betlém (1.stupeň), Dárek a c je v živtě nejcennější (2.stupeň) Zážitky ze Sýrie (7.rčník) Pracvní příležitsti Znjemska zástupce ÚP Znjm (8.rčník) ŽÁKOVSKÉ VYSTOUPENÍ - PROGRAMY Vystupení žáků škly na slavnstní rzsvícení vánčníh strmku bce. Besídka ke Dni matek (jedntlivá vystupení tříd pd vedením třídních učitelů). Vystupení žáků škly (1.-3.rčník) na mezinárdní setkání Hevlínů

7 AKTIVITY K EVVO Celrční sběry: PET lahví, papíru, hliníkvých balů (krmě pravidelných týdenních sběrů byly rganizvány i dva sběrné týdny). Živtní prstředí zdravé bydlení (malý prjekt VkZ v 8.rčníku) Živtní prstředí-glbální prblémy lidstva (malý prjekt v OV 7.rčník) Výrba ptačích budek s cílem rzvíjet mtrické dvednsti žáků a učit je chránit ptactv, přírdu (PČ v 7.rčníku). Seznní práce na šklním pzemku v rámci PČ bu stupňů (bezpečnst při práci, manuální zručnst, rzvíjení vědmstí i dvednstí, péče přírdu, estetika, využití výpěstků). DOPRAVNÍ VÝCHOVA Akce: Bezpečně d škly (1.-3.rčník) chůze p pzemních kmunikacích, přecházení vzvky, bezpečná jízda na klách apd. (s plněním připravených úklů), Bezpečně na kle (4.-5.rčník) prhlubvání znalstí dpravních značkách, řešení přednstí v jízdě, nutnst pužívání přileb apd., Pznáváme dpravní značky v rámci Lentilkvéh týdne v 6.rčníku. Prvizrní cvičné hřiště u škly pr žáky 4.-5.rčníku. AKTIVITY SPOLUORGANIZOVANÉ SE ŽÁKOVSKÝM PARLAMENTEM LENTILKOVÝ TÝDEN Dkážeme pskytnut první pmc? Žijeme zdravě? Chváme se k sbě hleduplně a slušně? Jsme finančně gramtní? Chráníme přírdu? Víme si rady v mimřádných situacích? Na tyt a ještě mnh dalších tázek si dpvídali žáci naší základní škly v rámci Lentilkvéh týdne, který patří mezi nejblíbenější šklní aktivity. A k tmu všemu zažít legraci, zasutěžit si a využít dané barvičky v blečení! Zábavné dpledne ke dni dětí (sutěže pr mladší splužáky, pékání špekáčků, ftbalvé turnaje, ftbalvé utkání žáci-učitelé). Humanitární sbírka - KVĚTINOVÝ DEN Český den prti rakvině. V průběhu celéh šklníh rku se žákvský parlament pravidelně scházel, navrhval rganizaci různých akcí, na mnhých z nich se také pdílel. REALIZACE PROJEKTU EU PENÍZE DO ŠKOL Učitelé zpracvávali a věřvali digitální učební materiály, byly využívány tabule s interaktivitu a nvě vybavená pčítačvá učebna. Část VII. Zhdncení činnsti 1. OBLAST EKONOMICKÁ A MATERIÁLNĚ-TECHNICKÁ Stálá bnva fndu učebnic pdle ptřeby, i v letšním šklním rce byly zakupeny knihy d žákvské knihvny i d učitelské knihvny. Pstupně jsu nakupvány pmůcky včetně sftwaru. Využívání nvě vybavené pčítačvé učebny, brazvek s interaktivitu PC prgram Dyslex pr žáky s dyslexií. Zbudvání psezení na šklním pzemku. Reknstrukce histrické fasády budvy ZŠ ŠJ. Oprava kapů a římsy ZŠ. Přemístění jedntek klimatizace. 2. OBLAST PERSONÁLNÍ V průběhu celéh šklníh rku byl pedaggický sbr stabilizvaný. Další vzdělávání pedaggů prbíhal pdle plánu i pdle aktuálních nabídek, ptřeb škly a zájmů vyučujících Pedaggvé si dále rzšiřvali svje znalsti v práci s pčítači a s další audivizuální techniku. Seznamvali se průběžně se způsbem vytváření šabln k prjektu EU. 3. OBLAST VZDĚLÁVACÍ V 1.-9.rčníku i ve ŠD byl ŠVP plněn kvalitně. Vytvářeli jsme vhdné pdmínky k tmu, aby byli žáci k výuce mtivvání, abychm vycházeli z jejich schpnstí a rzvíjeli jejich klíčvé kmpetence. Začleňvali jsme žáky se SVP d výuky, kladli vyšší nárky na žáky talentvané. Využívali jsme evaluačních nástrjů, aby si žáci uvědmvali své silné i slabé stránky. S pmcí žákvskéh parlamentu jsme plánvali aktivity, které získané vědmsti umžní využívat i v praktické části živta. Zvyšvání úrvně čtenářské a finanční gramtnsti je dluhdbým záměrem škly, prt prbíhala celá řada aktivit, prjektvé vyučvání s cílem zlepšit kvalitu čtení, číst s przuměním, vybírat z textu hlavní myšlenky a dále s textem pracvat, zvýšit zájem knihy, v matematice i v dalších výchvách (lets jsme využili dne lentilkvéh týdne) klást důraz na prakticku část matematiky, vysvětlvat žákům, že důležité v živtě není puze znalst základních matematických perací, ale také vědět si rady s financemi, umět je správně využívat, nezadlužvat se. V průběhu celéh šklníh rku jsme nabízeli další různrdé výchvně vzdělávací aktivity.

8 Ve výuce využívali učitelé ICT, věřvali vytvřené digitální učební materiály, zapjvali žáky d výuky, rzvíjeli jejich samstatnst, tvřivst, práci s textem. Žáci celkem dbře dkážu prstřednictvím internetu nacházet pžadvané infrmace, slžitější je pr ně se v nich zrientvat, najít pdstatu prblému, nejprblematičtější je stále prezentace výsledné práce. Celý pedaggický sbr se snažil c nejvíce rzvíjet zájmy, schpnsti a dvednsti žáků a tím vlivňvat jejich další prfilaci. Prběhla celá řada sutěží, exkurzí, besed, kncertů, zážitkvě pznávacích aktivit. Již tradičně se žáci škly zapjili d matematických sutěží a lympiád, zkušensti nabírali také v sutěží dějepisné. Žáci 9.rčníku byli ve dnech testvání (M+ČJ+OSP) - Stnžka a KEA. Pdle výsledků v českém jazyce byla škla zařazena mezi lepší průměrné škly, jedná se lepší výsledky než 60% zúčastněných škl. Z hdncení matematické části testů vyplynul, že průměrné výsledky měli naši žáci ve všech blastech-gramatiky, větnéh rzbru, jazyka, slhu a literatury. Byl zjištěn, že na naší škle je studijní ptenciál žáků v ČJ využíván ptimálně, výsledky žáků v testech dpvídají úrvni jejich studijních předpkladů. V matematice dsáhli naši žáci výsledků pdprůměrných, naše škla patřila v tmt případě mezi škly se slabšími výsledky. Ptenciál žáků je v matematice využíván zatím slabě. Naše škla se taktéž zapjila d prjektu NIQES nárdní šetření výsledků žáků základníh vzdělávání. Hdncení škly:5.rčník matematika: 52,68% (nejlepší žák v těžší verzi-70%), český jazyk: 47,92% (nejlepší žák v těžší verzi -71%), anglický jazyk: 44,02% (nejlepší žák těžší verzi-43%), 9.rčník matematika: 45,96% (nejlepší žák v těžší verzi-60%), český jazyk: 77,21% (nejlepší žák v těžší verzi-100%), německý jazyk: 59,66% (nejlepší žák v těžší verzi-77%) Všichni žáci 9.rčníku byli pdle svéh zájmu přijati na SŠ a SOU. Žáci druhéh stupně pržili týden na lyžařském kurzu, děti 1.-5.rčníku abslvvaly kurz plavání. Pkračujeme v akci Hrajeme si na šklu tentkrát tat akce neprbíhala splečně se žáky 1.rčníku, prtže předškláků je 15. Škla se i nadále ptýká (přes velmi dbru mtivaci a názrnu výuku) se slabým zájmem žáků sebevzdělávání - chybí huževnatst, snaha znát, umět, být dbrý, lepší, nejlepší. Dmácí příprava je velmi slabá, žákům stačí nějak prjít středních dbrných škl s maturitu je ttiž dst, netlačí je ani nutnst připravit se na přijímací phvry. 4. OBLAST VÝCHOVNÁ Kladli jsme důraz na mrálně vlní vlastnsti zejména slušnst, vzájemnu hleduplnst a schpnst pmáhat si. Slabší stránku se stále více jeví udržvání pzitivníh prstředí ve škle, žáci ttiž pmcí kmunikace na sciálních sítích přicházejí d škly s narušenými vztahy mezi sebu, cž se ptm dráží i na vztazích ve škle. Prt většina hdin s třídním učitelem byla věnvána diskusím, debatám, řízeným rzhvrům vedeným cíleně k utužvání třídních i celšklských klektivů Také v tmt šklním rce jsme si mhli žáci debírat dtvané mlék a využívat i bezplatné nabídky vce pr žáky 1.stupně. Ke zdravému způsbu živta byli žáci vedeni napříč předměty i prstřednictvím různých malých prjektů. V rámci dpravní výchvy byla ve škle rganizvána řada aktivit na prvním stupni jsu žáci trvale seznamvání s dpravními značkami, s bezpečným chváním na silnici, chváním cyklistů i chdců. V červnu si žáci mhli svje teretické vědmsti vyzkušet i prakticky (dpravní hřiště na klách). Stále ptřebnější rzvj fyzické kndice dětí pdprujeme prstřednictvím sprtvních sutěží dětí bu stupňů ftbalvé a flrbalvé sutěže, atletické závdy. Sem jistě patří i rzvj pracvní kndice prt jsme se žáky pracvali na šklním pzemku, tam dstali prstr k tmu, aby na základě vlastní práce mhli pržívat radst z výsledků. Účastí žáků na závdech a sutěžích byl pdprván kulturní vystupvání s pdpru fair play a také příslušnst k určité splečnsti - snaha reprezentvat šklu. Velmi mtivující je kvalitní výzdba interiérů škly, kteru instalují učitelky VV a PČ i družinářka. Činnst žákvskéh parlamentu se v tmt šklním rce zlepšila žáci se navržených aktivit zúčastnili, na mnhých z nich se pdíleli i rganizačně. Oblast výchvná i vzdělávací byla psilvána vystupeními divadelních splečnstí, kncerty, exkurzemi a v nepslední řadě výlety. Obrvský úspěch sklidili žáci i učitelé za přípravu vystupení ke Dni matek. Sučástí prgramu, který si žáci uváděli, byla divadelní vystupení, scénky, tanečky, písničky, básničky. Velku radst maminkám a babičkám jistě udělaly dětmi připravené dárečky a ftky svých ratlestí. Škla byla krásně vyzdbená, žáci i učitelé mhli zažívat hrdst na naši venkvsku šklu. Ve šklní družině se děti zapjvaly d velkéh mnžství sutěží, vycházek i exkurzí. Pdílely se na vytváření pdnětnéh prstředí škly frmu výstav velmi zajímavých rukdělných prací.

9 Prblematika výchvnéh pradenství byla průběžně zařazvána d prgramu pedaggických rad i předmětvé kmise. Způsb desílání přihlášek byl rdičům vysvětlen na speciální schůzce pr rdiče žáků 9.rčníku, rdiče využívali knzultace s výchvným pradcem většinu mim stanvené hdiny. Prblémy výchvné, zdravtní i prspěchvé byly průběžně sledvány. 5. OBLAST ORGANIZAČNÍ Plán kntrlní činnsti byl plněn průběžně, zjištěné nedstatky byly neprdleně dstraňvány. Webvé stránky škly byly využívány především pr prezentaci všech akcí škly. Škla se zapjvala d akcí, které přádala Obec Hevlín (vítání bčánků, rzsvícení vánčníh strmku, mezinárdní setkání Hevlínů. Šklská rada se scházela pravidelně, vždy s účastí ředitelky škly. S mateřsku šklu byly rganizvány splečné akce (vynášení Mrany, divadelní představení v MŠ, splečné vánční vystupení, Hrajeme si na šklu) Škla splupracvala s PPP Znjm, s OSPOD MÚ Znjm a s Plicií ČR - většinu frmu knzultací. Své významné míst měly také prady metdickéh sdružení a předmětvé kmise, které plnily svje rční plány, ale také pdle aktuální situace řešily dané prblémy. 6. Autevaluace v rámci testvání Stnžka v 9.rčníku (rdičům a žákům byly předány rzbry výsledků testvání s dpručením týkajícíh se studijních předpkladů), dále byl zpracván annymní dtazníkvé šetření u žáků druhéh stupně na téma prtidrgvé výchvy. 7. OBLAST HOSPITAČNÍ Ve šklním rce byl prveden 5 hspitací na bu stupních ZŠ. Vyučující byli k výuce připraveni, snažili se využívat metd veducích ke zvyšvání mtivace a pdprujících aktivnější přístup žáků v hdinách. Ve většině případů byly žákům zadávány praktické úkly- tím si mhu věřit získané vědmsti, ptěšující byla individuální práce se žáky se SVP (mírnější temp, delší čas, individuální přístup, pvzbuzvání), žákům nadanějším byly zadávány úkly slžitější (lze ještě ve větší míře uplatňvat zvýšenu nárčnst zejména v dmácí přípravě. Byla zjištěna stupající tendence dbývání psaní, sešity žáků jsu čast velmi nepřehledné. Stále je třeba intenzivně a důsledně prcvičvat čtení s przuměním v kntextu s pchpením přečtenéh a následnu stručnu reprdukcí bsahu a rychlé pčítání zpaměti sčítání, dčítání, násbení a dělení. 8. SPOLUPRÁCE S RODIČI Osvědčily se individuální phvry s rdiči žáků s prblémy vzdělávacími neb výchvnými. Rdiče se na vyzvání dstavují, p splečné schůzce s třídním učitelem i výchvným pradcem nastává zlepšení, bhužel čast puze krátkdbé. Třídní schůzky i knzultace byly přádány pravidelně, zájem rdičů byl nadprůměrný. V tmt šklním rce nebyla rganizvaná žádná aktivita ve splupráci s rdiči. VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTECH MATEŘSKÉ ŠKOLY V Hevlíně VE ŠKOLNÍM ROCE 2011/2012 Základní charakteristika mateřské škly a/ Název škly: Základní škla a Mateřská škla, Hevlín, příspěvkvá rganizace b/ IZO: c/ Kapacita: 45 d/ Na základě usnesení zastupitelstva Obce Hevlín ze dne byla Základní škla, Hevlín, kres Znjm, slučena s Mateřsku šklu, Hevlín, kres Znjm a se Šklní jídelnu, Hevlín, Hrabětická 226, kres Znjm. e/ d 1.září 2005 je v prvzu puze 1 třída MŠ, udělena výjimka zřizvatelem přijat 28 dětí.od v prvzu 2 třídy dle 28 dětí,nahře 17dětí,celkem 45 dětí v MŠ. f// Zřizvatel škly: Obec Hevlín g/ Ředitel škly: Mgr.Sňa Kaňvá, veducí učitelka MŠ: Drahmíra Prčinvá h/ vá adresa ředitelství škly: ch/ Prvz škly: 6:15hdin-16:15 hdin i/ Pčet pedaggických rad:10

10 Průměrná dcházka za celý šklní rk 2011/2012 Pčet tříd Pčet dětí Z th dívky Omezená dcházka na 4 hdiny Výsledky výchvy a vzdělání Filzfií mateřské škly je ROZVÍJET SAMOSTATNÉ A ZDRAVĚ SEBEVĚDOMÉ DĚTI CESTOU PŘIROZENÉ VÝCHOVY. Vycházíme z individualit dětí. Veškeré snažení všech zaměstnanců směřuje k tmu, aby děti byly spkjené. Živt mateřské škly prezentujeme při splečenských akcích v naší bci a také v becním Zpravdaji. Šklní vzdělávací prgram je zpracván pd názvem Krůček p krůčku,krk za krkem,prjdem se děti celým rkem Obsahuje deset témat vztahujících se k rčním bdbím, tat témata jsu rzpracvána d příslušných pdtémat, která jsu různě bměňvána a dplňvána (na každý týden připadá jedn pdtéma). Věkvé slžení dětí údaj k 1.únru 2012 Pčet dětí d 3 let 0 3letí 7 4letí 14 5letí 15 starší 9 Odklad pvinné šklní dcházky Pčet dětí Odklad pvinné šklní dcházky 1 Ddatečné dlžení pvinné šklní dcházky 0 Celkem 1 Péče integrvané děti - žádné dítě nebyl integrván INFORMACE O POČTECH DĚTÍ Pr šklní rk 2012/2013zapsán 45dětí K pvinné šklní dcházce nastupuje dětí /z th p dkladu 1 dítě/ Šklní dcházka na škl.rk 2012/2013 byla dlžena 3 dětem. Pr šklní rk 2013/2014 nastupí k pvinné šklní dcházce asi 18 dětí,z th předpkládáme asi 1-2 dklady ŠD. AKCE PRO DĚTI -2011/2012 ŘÍJEN Zavírání zahrady (psezení s rdiči u hýnku) LISTOPAD LISTOPAD LISTOPAD PROSINEC PROSINEC PROSINEC LEDEN LEDEN ÚNOR Divadl v MŠ Ftgraf v MŠ Advent ZPÍVÁNÍ POD VÁNOČNÍM STROMEM Setkání s Mikulášem (besídka pr rdiče Vánční besídka pr děti (vánční nadělvání) Vánční setkání MŠ Laa v naší MŠ /akce s dětmi a rdiči/ Tříkrálvý průvd vesnicí (v maskách) Zápis dětí d 1.tř.ZŠ Maspustní průvd vesnicí (v maskách)

11 BŘEZEN DUBEN DUBEN KVĚTEN KVĚTEN Vynášení Mreny (splupráce s 1.stupněm ZŠ Zápis dětí d MŠ Otvírání zahrady akce s rdiči Pálení čardějnic Akce MŠ na místním hřišti májvé slavy (zábavné sutěžní dpledne) Besídka ke Dni matek Den dětí KARNEVAL dpledne plné her a sutěží. Výlet autbusem d Brna na divadelní představení Pěší výlet s batůžky Návštěva MŠ v Laa splečné zábavné dpledne s dětmi a rdiči Cyklistický výlet s předškláky Setkání Hevlínů Slavnstní rzlučení s předškláky /v infrm.středisku/ s OU Relaxační plavání: listpad červen 1x za 14 dní Další aktivity MŠ- vystupení dětí na VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ /v průběhu rku / Články a ftgrafie akcích na internet K nejvýznamnějším událstem tht rku v rámci prjektu IB KE /Interkulturní vzdělávání dětí a dspělých /,patřila přátelská setkání naší a rakuské MŠ. V bdbí vánc strávily děti z MŠ Laa /i s rdiči/ krásné dpledne v naší šklce,kdy p ficiálním uvítání panem starstu a ředitelku ZŠ se šklka prměnila ve vánční dílny a začl se válet těst,děti vykrajvaly perníčky a celá šklka krásně vněla upečenými perníčky a děti se vzájemně bdarvávaly a naše mamky s p.učitelkami připravily pr vzácné hsty úžasné dbrty a celu atmsféru pdtrhla krásná vánční výzdba celé šklky, a když d th všeh dění zazněly vánční kledy, zazpívané našimi dětmi a pak rakuskými dětmi,nemhli jsme si přát lepší atmsféru.jak důkaz trvání vzájemné splupráce,byla naše šklka pzvána na letní přátelské dpledne d MŠ Laa,kde prběhl také slavnstní uvítací ceremniál s panem starstu,d kteréh dstaly paní učitelky dárky/pera/.pak následval zajímavé dpledne plné, her a jiných zážitků,skvělé phštění a největším zážitkem pr všechny byl vypuštění balnků naplněných heliem před MŠ. PROJEKT IB KE nejen že dává mžnsti dětem v MŠ seznamvat se s německým jazykem u nás a českým jazykem v Rakusku,ale pdpruje splupráci a mžnsti setkávání a sbližvání a pznávání kultur susedních dvu nárdů.. AREÁL ŠKOLY VYUŽITÍ POZEMKU Budva MŠ je využívána zcela. V přízemí se nachází třída-herna, jídelna, výdejna jídla, šatny s hygienickým zařízením, dále kancelář, úklidvá místnst a ktelna. V patře jsu 2 lžnice, třída s hernu, kabinet, WC -umývárna Klem budvy se nachází rzlehlá zahrada, přední část je krasná, další část služí dětem k. Využívá se k pbytu venku, k phybvým aktivitám, hrám na pískvištích, relaxaci, k akcím s rdiči. Zahrada je pstupně vybavvána nvým zařízením, nářadím i náčiním dřevěným. V minulém šklním rce jsme zakupili stly a židličky pr starší a vyšší děti). Byla dkupena lehátka, kberec d nvě zřízené herny, nvý nábytek a nvě zreknstruván WC s umyvárnu( ). Během hlavních prázdnin v lňském rce byla v MŠ vyměněna kna a dveře,d dlní třídy byl zakupen nvý kberec,d tříd stleček s židličkami- d hracích kutů.ve šklním rce 2011/2012 jsme zakupili velku žíněnku pr sprtvání, dětské prcelánvé nádbí. Byl zreknstruván pískviště a natřeny průlezky a dmeček na šklní zahradě. V letšním rce

12 byl pprvé p dluhé dbě zaveden prázdninvý prvz prvních 14 dní v červenci a psledních 14 dní v srpnu, platy učitelek byly hrazeny zřizvatelem. Výkn státní správy Uvádí se přehledný výčet rzhdnutí ředitele pdle zákna č.561/2004 Sb předšklním, základním, středním, vyšším dbrném a jiném vzdělávání (šklský zákn) Rzhdnutí ředitele Pčet Přijetí dítěte k předšklnímu vzdělávání pdle 34 zákna 30 Odvlání 0 Údaje pracvnících škly Vzdělání - nejvyšší dsažené Pčet učitelů 3 Střední pedaggická škla 3 Kvalifikvanst Pčet fyzických sb Kvalifikvaní pracvníci 3 2,8 Přepčtený pčet na plně zam. v % Věkvé slžení všech přepčtených pedaggických pracvníků d 35let let nad 50 let Důchdci Celkem Pčet Abslventi středních pedaggických škl-jejich pčet,kteří nastupili na šklu: 0 Pedaggičtí pracvníci na mateřské dvlené: 0 ÚDAJE O DALŠÍM VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ Typ kurzu Pčet zúčastněných pracvníků Efektivní metdy výuky v předšklním vzdělávání 1 Seminář v Rakusku v rámci IB - KE NEPEDAGOGIČTÍ ZAMĚSTNANCI MŠ: Prvzní uklízečka 1 fyzická sba, přepčtený úvazek 1,0 Prvzní výdej stravy - 1 fyzická sba, přepčtený úvazek 0,25 Část VII. Údaje výsledcích inspekce prvedené Česku šklní inspekcí V rce 2011/2012 ČŠI na škle nebyla 1 Zpracvala: Drahmíra Prčinvá, veducí učitelka MŠ Přílha: Výrční zpráva hspdaření škly za rk a Hdncení MPP dle metdika prevence Prjednán Pedaggicku radu dne: 3. září 2012 Schválen Radu škly dne: 10.října 2012 Mgr. Sňa Kaňvá, ředitelka škly

13 PŘÍLOHA VÝROČNÍ ZPRÁVY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2011 Základní škla a Mateřská škla, Hevlín, příspěvkvá rganizace HLAVNÍ ČINNOST PŘÍJMY DOTACE JmK Brn Kč VÝDAJE DOTACE JmK Brn Kč PŘÍJMY DOTACE Z OPVK ÚZ ,60 Kč VÝDAJE DOTACE Z OPVK ÚZ ,60 Kč PŘÍJMY PŘÍSPĚVEK OD ZŘIZOVATELE A OSTATNÍ: ,89 Kč VÝDAJE PŘÍSPĚVKU OD ZŘIZOVATELE A OSTATNÍ: ,05 Kč Hspdářský výsledek: ,84 Kč HOSPODÁŘSKÁ ČINNOST PŘÍJMY: ,- Kč VÝDAJE: ,32 Kč PŘEVÁDĚNÝ ZISK d rezervníh fndu: ,68 Kč

Základní škola a Mateřská škola, Hevlín, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTECH ZÁKLADNÍ ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010

Základní škola a Mateřská škola, Hevlín, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTECH ZÁKLADNÍ ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010 Základní škla a Mateřská škla, Hevlín, příspěvkvá rganizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTECH ZÁKLADNÍ ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010 Část I. Základní charakteristika škly a. Základní škla a Mateřská škla,

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škla a Mateřská škla Břitv, kres Blansk, příspěvkvá rganizace Šklní 125, 679 21 Břitv Výrční zpráva činnsti škly Šklní rk: 2012/2013 vypracval: Mgr. Jiří Sedláček ředitel škly Břitv, 6. 9. 2013

Více

Základní škola a Mateřská škola, Hevlín, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTECH ZÁKLADNÍ ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2008/2009

Základní škola a Mateřská škola, Hevlín, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTECH ZÁKLADNÍ ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2008/2009 Základní škla a Mateřská škla, Hevlín, příspěvkvá rganizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTECH ZÁKLADNÍ ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2008/2009 Část I. Základní charakteristika škly a. Základní škla a Mateřská škla,

Více

P R A C O V N Í P L Á N

P R A C O V N Í P L Á N P R A C O V N Í P L Á N (přílha 1 k ŠVP pr šklní rk 2014/2015) šklní rk 2014 / 2015 Prjednán na pedaggické radě dne 29.8.2014.. I. Infrmace škle 1. Prvz mateřské škly: d 6.30 hd. d 16.00 hd. 2. Zřizvatel:

Více

P R A C O V N Í P L Á N

P R A C O V N Í P L Á N P R A C O V N Í P L Á N (přílha 1 k ŠVP pr šklní rk 2013/2014) šklní rk 2013 / 2014 Prjednán na pedaggické radě dne 27.8.2013.. I. Infrmace škle 1. Prvz mateřské škly: d 6.30 hd. d 16.00 hd. 2. Zřizvatel:

Více

Š K O L N Í R O K 2 0 1 5 / 2 0 1 6 ZÁKLADNÍ ŠKOLA PROSTĚJOV, E. VALENTY 52. Mgr. Radomír Palát koordinátor ICT, metodik ICT. Plán práce 2015/2016

Š K O L N Í R O K 2 0 1 5 / 2 0 1 6 ZÁKLADNÍ ŠKOLA PROSTĚJOV, E. VALENTY 52. Mgr. Radomír Palát koordinátor ICT, metodik ICT. Plán práce 2015/2016 Š K O L N Í R O K 2 0 1 5 / 2 0 1 6 ZÁKLADNÍ ŠKOLA PROSTĚJOV, E. VALENTY 52 Mgr. Radmír Palát krdinátr ICT, metdik ICT Plán práce 2015/2016 Náplň činnsti Náplň práce ICT krdinátra vychází z vyhlášky 317/2005

Více

PORADA ŘEDITELŮ MŠ/ZŠ

PORADA ŘEDITELŮ MŠ/ZŠ PORADA ŘEDITELŮ MŠ/ZŠ Irena Tlapákvá duben 2015 NOVELA ŠKOLSKÉHO ZÁKONA vzdělávání sb se speciálními vzdělávacími ptřebami zavedení registru pedaggických pracvníků přijímání d přípravných tříd základní

Více

ZÁKLADNÍ INFORMACE O SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY

ZÁKLADNÍ INFORMACE O SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY ZÁKLADNÍ INFORMACE O SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY Kmplexní zkuška Zkušky ze všech zkušebních předmětů mají frmu didaktickéh testu. Výjimku jsu puze zkušky z jazyků z českéh jazyka a literatury a cizíh

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ROKU 2012 Nadání a dovednosti o.p.s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA ROKU 2012 Nadání a dovednosti o.p.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA ROKU 2012 Nadání a dvednsti.p.s. Výrční zpráva Nadání a dvednsti.p.s. za rk 2012 je zpracvána v suladu s ustanvením 21 zákna čísl 248/1995 Sb., becně prspěšných splečnstech. V Praze dne

Více

Šťastné dětství začíná výběrem správné školky!

Šťastné dětství začíná výběrem správné školky! Mateřská škla MiniSvět Tel: 602 348 255; e-mail:inf@minisvetsklka.cz www.minisvetsklka.cz ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MŠ MINISVĚT 2015/2016 Šťastné dětství začíná výběrem správné šklky! Mateřská škla MiniSvět

Více

p. uč. Alena Horklová p. uč. Jarmila Petrošová p. uč. Taťána Řehová p. uč. Ivana Tanušková p. řed. Libuše Klimundová p. uč.

p. uč. Alena Horklová p. uč. Jarmila Petrošová p. uč. Taťána Řehová p. uč. Ivana Tanušková p. řed. Libuše Klimundová p. uč. Vaše děti vzdělává 1. ddělení CIPÍSEK p. uč. Alena Hrklvá p. uč. Jarmila Petršvá 2. ddělení RÁKOSNÍČEK p. uč. Taťána Řehvá p. uč. Ivana Tanuškvá 3. ddělení KRTEČEK EK 4. ddělení KŘEMÍLEK p. uč. Jarmila

Více

Zlepšování mobility a dostupnosti bez bariér v Ústí nad Labem

Zlepšování mobility a dostupnosti bez bariér v Ústí nad Labem AKCNÍ ˆ PLÁN 6 Zlepšvání mbility a dstupnsti bez bariér v Ústí nad Labem Pdpra mbility, zlepšení dstupnsti míst a zvýšení atraktivity města Ústí nad Labem Listpad 2012 Akcní plán č. 6 - Zlepšvání mbility

Více

Možnosti transformace vyšších odborných škol do terciárního vzdělávání

Možnosti transformace vyšších odborných škol do terciárního vzdělávání Mžnsti transfrmace vyšších dbrných škl d terciárníh vzdělávání Michal Karpíšek MŠMT, 30. listpadu 2010 IPn Refrma terciárníh vzdělávání CZ.1.07/4.2.00/06.0003 Tat prezentace je splufinancvána Evrpským

Více

Z á k l a d n í š k o l a V s e t í n, T r á v n í k y 1 2 1 7

Z á k l a d n í š k o l a V s e t í n, T r á v n í k y 1 2 1 7 Z á k l a d n í š k l a V s e t í n, T r á v n í k y 1 2 1 7 Zpracvala: Mgr. Lenka Michálkvá, krdinátra EVVO Vsetín 2012 1. Sučasný stav EVVO ve škle 1.1 Rzbr šklníh vzdělávacíh prgramu z phledu EVVO 1.1.1

Více

K R O K Z A K R O K E M

K R O K Z A K R O K E M ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁJMOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ VE ŠKOLNÍM KLUBU PŘI ZÁKLADNÍ ŠKOLE U ŘÍČANSKÉHO LESA, ŠKOLNÍ 2400/4, ŘÍČANY, OKRES PRAHA VÝCHOD, KTEROU ZŘIZUJE MĚSTO ŘÍČANY SE SÍDLEM MASARYKOVO NÁM.

Více

Charakteristika vzdělávacího programu

Charakteristika vzdělávacího programu Charakteristika vzdělávacíh prgramu Základní filsfie mateřské škly:,,důležitější pr dítě předšklníh věku je, jak se v mateřské škle cítí, než t c umí a zná. Vzdělávací cíle vyplývající z filsfie škly:

Více

! STANOVY SPOLKU I. Název MĚSÍČNÍ HOUPAČKA, spolek (dále jen MH) Sídlo: Hřbitovní 29, Ivančice, 664 91

! STANOVY SPOLKU I. Název MĚSÍČNÍ HOUPAČKA, spolek (dále jen MH) Sídlo: Hřbitovní 29, Ivančice, 664 91 STANOVY SPOLKU I. Název MĚSÍČNÍ HOUPAČKA, splek (dále jen MH) Sídl: Hřbitvní 29, Ivančice, 664 91 II. Charakteristika MH a) Sdružení je dbrvlným nevládním neziskvým sdružením vzniklým pdle zákna č. 83/1990

Více

4.-13.5. Český jazyk a literatura. Povinná zkouška. Písemná práce (10 témat zadaných Centrem, výběr)

4.-13.5. Český jazyk a literatura. Povinná zkouška. Písemná práce (10 témat zadaných Centrem, výběr) 4.37. Maturitní zkuška na Cyrilmetdějském gymnáziu ve šklním rce 2014/ Průběh a rzsah maturitní zkušky na gymnáziu stanví 77 a další zákna č.561/2004 a vyhláška MŠMT č.177/2009 Sb. v aktuálním znění. Pr

Více

Výroční zpráva za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Základní škla, Česká Lípa, 28. října 2733, příspěvkvá rganizace 28. října 2733, Česká Lípa, PSČ 470 06 Výrční zpráva za šklní rk 2013/2014 Prjednala a schválila Šklská rada dne 14. 10. 2014 Předkládá:

Více

K R O K Z A K R O K E M

K R O K Z A K R O K E M ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁJMOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ VE ŠKOLNÍ DRUŽINĚ PŘI ZÁKLADNÍ ŠKOLE U ŘÍČANSKÉHO LESA, ŠKOLNÍ 2400/4, ŘÍČANY, OKRES PRAHA VÝCHOD, KTEROU ZŘIZUJE MĚSTO ŘÍČANY SE SÍDLEM MASARYKOVO NÁM.

Více

IČO: 48004529 Zahájení činnosti: 1. 9. 1965 Identifikátor práv.osoby: 600 135 942

IČO: 48004529 Zahájení činnosti: 1. 9. 1965 Identifikátor práv.osoby: 600 135 942 Výrční zpráva škly 2012/2013 Základní škla U Lesa 713, 734 01 Karviná Ráj Základní data Sídl škly: U Lesa 713, 734 01 Karviná-Ráj Zřizvatel: Statutární měst Karviná Ředitel: Mgr.Tmas Vlachpuls Statutární

Více

PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ

PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ S u k r m é g y m n a s i u m J s e f a Š k v r e c k é h, S. R. O. P L Z E Ň S K Á 1 1 7 / 3 9, 150 00 P R A H A 5, I Č : 2 5 1 4 0 1 0 8 TEL.: 224 262 286 EMAIL: INFO@SGJS.CZ WWW.SGJS.CZ ČLÁNEK VI. ŠKOLNÍHO

Více

Prezentace projektů Dalekohled a Společně do školky!

Prezentace projektů Dalekohled a Společně do školky! Prezentace prjektů Dalekhled a Splečně d šklky! O prjektu Název: Dalekhled Reg. č. prjektu: CZ.1.07/1.2.31/02.0022 Příjemce: Člvěk v tísni,.p.s., reginální pbčka Plzeň Termín realizace: 03/2013-02/2015

Více

Základní škola Benátky nad Jizerou Husovo náměstí 55, 29471

Základní škola Benátky nad Jizerou Husovo náměstí 55, 29471 Základní škla Benátky nad Jizeru Husv náměstí 55, 29471 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Zřizvatel: Vedení škly: ředitel: zástupkyně: hspdářka: Měst Benátky nad Jizeru Mgr. Radek Dstál Mgr. Alena

Více

6. Hodnocení žáků a autoevaluace školy

6. Hodnocení žáků a autoevaluace školy Šklní vzdělávací prgram Škla, základ živta Základní škla a mateřská škla Měčín p.. platný d 1.9.2007 6. Hdncení žáků a autevaluace škly 6.1. Pravidla pr hdncení žáků Hdncení žáků je běžná činnst, kteru

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Odbrné učiliště, Praktická škla, Základní škla a Mateřská škla Příbram IV, p.. Šklní vzdělávací prgram ŠKOLNÍ DRUŽINA Šklní vzdělávací prgram je platný d 1. 9. 2014 1 OBSAH 1. Identifikační údaje... 3

Více

Základní škola a Mateřská škola, Červený Kostelec, Olešnice 190. Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání

Základní škola a Mateřská škola, Červený Kostelec, Olešnice 190. Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Základní škla a Mateřská škla, Červený Kstelec, Olešnice 190 Šklní vzdělávací prgram pr předšklní vzdělávání Výchva dětí je zaměstnání, kde musíme umět ztrácet čas, abychm h v buducnu ušetřili (J.J.Russeau)

Více

1. Státní fond rozvoje bydlení (dále jen Fond ) je právnickou osobou.

1. Státní fond rozvoje bydlení (dále jen Fond ) je právnickou osobou. STATUT STÁTNÍHO FONDU ROZVOJE BYDLENÍ NOVÉ ZNĚNÍ Článek 1 - Úvdní ustanvení 1. Státní fnd rzvje bydlení (dále jen Fnd ) je právnicku sbu. 2. Fnd byl zřízen záknem č. 211/2000 Sb., Státním fndu rzvje bydlení

Více

Pravidla pro hodnocení žáků

Pravidla pro hodnocení žáků Čj. ZŠ/ 178/09 Pravidla pr hdncení žáků Základní pkyny pr hdncení výsledků vzdělávání žáků hdncení průběhu a výsledků vzdělávání a chvání žáka musí být jednznačné, srvnatelné s předem stanvenými kritérii,

Více

o činnosti Základní školy pro žáky se specifickými poruchami učení, Praha 6 Řepy, U Boroviček 1

o činnosti Základní školy pro žáky se specifickými poruchami učení, Praha 6 Řepy, U Boroviček 1 Základní škla pr žáky se specifickými pruchami učení Praha 6 Řepy, U Brviček 1 VÝROČNÍ ZPRÁVA činnsti Základní škly pr žáky se specifickými pruchami učení, Praha 6 Řepy, U Brviček 1 šklní rk 2013 / 2014

Více

Výživa a sport, základy fitness

Výživa a sport, základy fitness Průvdní list kurzu Vzdělávání ICT metdiků Výživa a sprt, základy fitness Autr kurzu: Vyučvací předmět: Rčník: Téma: Účel kurzu: Tělesná výchva, Bilgie (Chemie) Studenti středních škl d 16 let Výživa a

Více

Školní vzdělávací program Mateřské školy Štětí

Školní vzdělávací program Mateřské školy Štětí Šklní vzdělávací prgram pr předšklní vzdělávání na bdbí d 1.9. 2009 d 31.8. 2012 Mateřská škla Štětí, příspěvkvá rganizace Stračenská 561 Šklní vzdělávací prgram Mateřské škly Štětí č.j. 174/ 2009 Prjednán

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY Základní škla a Mateřská škla Sudměřice, kres Hdnín, příspěvkvá rganizace ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY Č. j. 18 89 / 2007-2 V Sudměřicích 1. září 2007 NÁZEV ŠKOLY: Základní škla a Mateřská

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program GYMNÁZIUM KROMĚŘÍŽ Masarykv náměstí 496 767 01 Krměříž Minimální preventivní prgram pr šklní rk 2012 / 2013 Dkument zpracval: Šklní metdik prevence: Mgr. Michal Kříž Dkument schválila: Ředitelka škly:

Více

Dotazník pro neziskové organizace

Dotazník pro neziskové organizace Dtazník pr neziskvé rganizace Vážení zástupci neziskvých rganizací z Nvéh Hrádku, dvlujeme Vás tímt pžádat vyplnění dtazníku, který služí pr zjištění názrů a ptřeb neziskvých rganizací v Nvém Hrádku. V

Více

Jihočeská společnost pro ochranu přírody a myslivost o.p.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA

Jihočeská společnost pro ochranu přírody a myslivost o.p.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA Jihčeská splečnst pr chranu přírdy a myslivst.p.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 ÚVOD Jihčeská splečnst pr chranu přírdy a myslivst.p.s. (zkráceně JISOPM.s.p.) je česká nevládní neziskvá splečnst, zalžená v rce

Více

Mateřská škola V zahradě Liberec Žitavská 122/68, příspěvková organizace. Směrnice č. 7 / 2015. Školní řád

Mateřská škola V zahradě Liberec Žitavská 122/68, příspěvková organizace. Směrnice č. 7 / 2015. Školní řád Mateřská škla V zahradě Liberec Žitavská 122/68, příspěvkvá rganizace Směrnice č. 7 / 2015 Šklní řád Vydal : Ředitelka Mateřské škly V zahradě Liberec, Žitavská 122/68 Bc. Vlasta Tesařvá Účinnst : d 01.

Více

Velká volitelnost v celé řadě předmětů (humanitních i přírodovědných), včetně mezioborových volitelných předmětů.

Velká volitelnost v celé řadě předmětů (humanitních i přírodovědných), včetně mezioborových volitelných předmětů. 2. ŠVP GA staví na takvé výchvně vzdělávací kncepci, která bude vycházet vstříc pžadavkům kladeným na žáky v neustále se prměňující a vyvíjející splečnsti. Základem tét kncepce je péče všestranný sbnstní

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2010 2 Škla bnvy venkva,.p.s. se sídlem v Liběšicích VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2010 Základní údaje Název Pužívaná zkratka : Škla bnvy venkva,.p.s. : ŠOV Právní frma : Obecně prspěšná splečnst Sídl : Liběšice, č.p.

Více

Výroční zpráva obce Vysoká u Příbramě. za rok 2011

Výroční zpráva obce Vysoká u Příbramě. za rok 2011 Obec Vyská u Příbramě Výrční zpráva bce Vyská u Příbramě za rk 2011 dle zákna č. 106/1999 Sb., svbdném přístupu k infrmacím Zpráva pskytvání infrmací za rk 2011 - Pskytvání infrmací pdle 18 zákna č. 106/1999

Více

Chaloupka. Školní vzdělávací program školského zařízení pro zájmové vzdělávání - ŠD. (školní rok 2014/2015) Školní rok 2014-2015

Chaloupka. Školní vzdělávací program školského zařízení pro zájmové vzdělávání - ŠD. (školní rok 2014/2015) Školní rok 2014-2015 Šklní rk 2014-2015 Aby se dítě mhl zdravě rzvíjet, musí se cítit v bezpečí a spkjené Chalupka Šklní vzdělávací prgram šklskéh zařízení pr zájmvé vzdělávání - ŠD (šklní rk 2014/2015) 1 Obsah 1. Identifikační

Více

ZŠ Dr. Edvarda Beneše nám. J. Berana 500, Praha 9 Čakovice. Školní vzdělávací program ŠD

ZŠ Dr. Edvarda Beneše nám. J. Berana 500, Praha 9 Čakovice. Školní vzdělávací program ŠD ZŠ Dr. Edvarda Beneše nám. J. Berana 500, Praha 9 Čakvice Šklní vzdělávací prgram ŠD Obsah 1. Identifikační údaje... 3 2. Knkrétní cíle vzdělávání... 3 3. Délka a časvý plán vzdělávání... 3 4. Frmy vzdělávání...

Více

Počet knihoven: 146 knihoven (20 profi, 126 neprofi). V roce 2011 3 z nich nevykazovaly vůbec žádnou činnost.

Počet knihoven: 146 knihoven (20 profi, 126 neprofi). V roce 2011 3 z nich nevykazovaly vůbec žádnou činnost. Zápis z prady knihvníků a zástupců bcí, knané 21. května 2012 v Městské knihvně v Tišnvě a 24. května 2012 v Městské knihvně v Rsicích Účastníci: Tišnv: 17 účastníků - zástupci bcí a knihvníci z bcí Brač,

Více

Školní vzdělávací program školní družiny

Školní vzdělávací program školní družiny Základní škla Třemšná, kres Plzeň-sever, příspěvkvá rganizace Americká 146, 330 11 Třemšná Šklní vzdělávací prgram šklní družiny 1. Identifikační údaje Šklní družina tvří se základní šklu jednu právnicku

Více

Z á k l a d n í š k o l a a M a t e ř s k á š k o l a K o p i d l n o

Z á k l a d n í š k o l a a M a t e ř s k á š k o l a K o p i d l n o Z á k l a d n í š k l a a M a t e ř s k á š k l a K p i d l n Obsah: 1. Úvdní ustanvení. 2. Zásady klasifikace výsledků vzdělávání a chvání žáků. 2.1 Získávání pdkladů pr klasifikaci. 2.2 Hdncení výsledků

Více

Základní škola Valašské Meziříčí, Vyhlídka 380, okres Vsetín, příspěvková organizace

Základní škola Valašské Meziříčí, Vyhlídka 380, okres Vsetín, příspěvková organizace Základní škla Valašské Meziříčí, Vyhlídka 380, kres Vsetín, příspěvkvá rganizace Zpráva z testvání 7.rčníků ZŠ v rámci prjektu Rzvj a pdpra kvality ve vzdělávání Termín testvání : 18.2.-20.2.2015 Pčet

Více

Výroční zpráva o činnosti kmene LLM Jezerní lidé za rok 2011

Výroční zpráva o činnosti kmene LLM Jezerní lidé za rok 2011 Výrční zpráva činnsti kmene LLM Jezerní lidé za rk 2011 Kmen Jezerní lidé byl zalžen 19. 4. 2004 registrací na Ústředí LLM v Praze Organizační struktura: Členvé kmene na pdzimním 14. sněmu dne 30.12.2010

Více

Domov seniorů Stříbrné Terasy o.p.s., Havlíčkova 1395/30,586 01 Jihlava, -rocní zpráva. Zpráva o činnosti a hospodaření organizace v roce 2011 ...

Domov seniorů Stříbrné Terasy o.p.s., Havlíčkova 1395/30,586 01 Jihlava, -rocní zpráva. Zpráva o činnosti a hospodaření organizace v roce 2011 ... Dmv senirů Stříbrné Terasy.p.s., Havlíčkva 1395/30,586 01 Jihlava, rcní zpráva Zpráva činnsti a hspdaření rganizace v rce 2011 '........ >:. \... 1 Dmv senirů Stříbrné Terasy.p.s., Havlíčkva 1395/30, 58601

Více

19. 2. 2015, koncertní sál ZUŠ Jaroslava Kvapila, Brno, tř. Kpt. Jaroše 24

19. 2. 2015, koncertní sál ZUŠ Jaroslava Kvapila, Brno, tř. Kpt. Jaroše 24 PROGRAM ZÁVĚREČNÉ KONFERENCE PROJEKTU Vzdělávání hudebně nadaných žáků a žáků se specielními ptřebami vzdělávání v ZUŠ Registrační čísl prjektu: CZ.1.07/1.2.17/01.0012 splufinancvanéh z ESF a SR ČR 19.

Více

Metodika a harmonogram optimalizace škol a školských zařízení zřizovaných Jihomoravským krajem

Metodika a harmonogram optimalizace škol a školských zařízení zřizovaných Jihomoravským krajem Metdika a harmngram ptimalizace škl a šklských zařízení zřizvaných Jihmravským krajem Přehled dsud realizvaných změn V průběhu rku 2001 převzal Jihmravský kraj zřizvatelské kmpetence k 278 šklským příspěvkvým

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 1 Základní škla Havířv-Pdlesí Mládežnická 11/1564 kres Karviná, příspěvkvá rganizace Výrční zpráva činnsti škly za šklní rk 2012/2013 Mtt škly Bez znalsti cizích jazyků, infrmatiky, matematiky a eknmick-právních

Více

Produktivní činnost vokální činnosti jednohlasý i vícehlasý zpěv, intonace, práce s rytmem, intonace v notovém zápise

Produktivní činnost vokální činnosti jednohlasý i vícehlasý zpěv, intonace, práce s rytmem, intonace v notovém zápise Hudební výchva Charakteristika vyučvacíh předmětu Předmět Hudební výchva vychází ze vzdělávacíh bsahu bru Hudební výchva a integrujícíh tématu Umělecká tvrba a kmunikace vzdělávací blasti Umění a kultura

Více

Využití grafů, myšlenkových map, strukturování textu Rozvíjí schopnost číst s porozuměním

Využití grafů, myšlenkových map, strukturování textu Rozvíjí schopnost číst s porozuměním Člvěk a svět práce Charakteristika vyučvacíh předmětu Vzdělávací blast Člvěk a svět práce klade velký důraz na praktické pužití získaných znalstí a dvednstí, které žák získá řešením mdelvých situací a

Více

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE chrany sb a majetku s. r.. Lenvva 1795 IČO: 25 38 32 05 Liptaňské nám. 890 733 01 Karviná-Hranice IZO: 061 988 278 763 11 708 00 Ostrava-Pruba IZO RED: 600 016 706 ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE PREVENCE

Více

Upřesnění k Zásadám podprogramu a k elektronické žádosti Podpora obnovy a rozvoje venkova 2015

Upřesnění k Zásadám podprogramu a k elektronické žádosti Podpora obnovy a rozvoje venkova 2015 Upřesnění k Zásadám pdprgramu a k elektrnické žádsti Pdpra bnvy a rzvje venkva 2015 Vysvětlení vybraných pdmínek pdprgramu Oprávnění příjemci pdpry (viz. bd 2 Zásad pdprgramu) Obec d 3000 byvatel (včetně),

Více

Vítejte na 1. Výukovém setkání

Vítejte na 1. Výukovém setkání Vítejte na 1. Výukvém setkání Prgram 1. Část 1. Prjekt: Samstatný abslvent (Edita Janstvá, DiS.) 2. Klíčvá aktivita KA04 Průběh piltníh věřvání vzdělávacíh prgramu (Tmáš Varga) Vzdělávací Mduly v praxi

Více

Minimální preventivní program pro školní rok 2014/2015. Základní škola a Mateřská škola, Bernartice 166, okres Trutnov

Minimální preventivní program pro školní rok 2014/2015. Základní škola a Mateřská škola, Bernartice 166, okres Trutnov Minimální preventivní prgram pr šklní rk 2014/2015 Základní škla a Mateřská škla, Bernartice 166, kres Trutnv 1. Základní charakteristika škly a její činnsti Základní škla a Mateřská škla Bernartice je

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY Vlný čas dětí je velmi cenná deviza nárda, věnujme mu tedy patřičnu pzrnst a pečujme pdmínky pr jeh naplnění. Mtt: Naučit děti smysluplně využívat a plánvat svůj

Více

C.A.P. PRŮVODCE ŠKOLOU V PŘÍRODĚ

C.A.P. PRŮVODCE ŠKOLOU V PŘÍRODĚ C.A.P. PRŮVODCE ŠKOLOU V PŘÍRODĚ OBSAH: Dprava Ubytvání Stravvání Zdravtnický dhled Výchvný persnál Celdenní prgram Servis pedaggickým pracvníkům a infrmace pr rdiče a šklu Pjištění Kntakty DOPRAVA Splupracujeme

Více

9 METODICKÉ POKYNY AD HOC MODUL 2011: Zaměstnávání zdravotně postižených osob

9 METODICKÉ POKYNY AD HOC MODUL 2011: Zaměstnávání zdravotně postižených osob LFS ad hc mdule 2011 n empyment f disabled peple 9 METODICKÉ POKYNY AD HOC MODUL 2011: Zaměstnávání zdravtně pstižených sb Ad hc mdul 2011 bude šetřen na 1. vlně (resp. pdle čtvrtletí zařazení sčítacíh

Více

Domov pro seniory Severní Terasa příspěvková organizace V Klidu 3133/12, 400 11 Ústí nad Labem telefon: 472 775 577, fax: 472 776 089 IČ:44555326

Domov pro seniory Severní Terasa příspěvková organizace V Klidu 3133/12, 400 11 Ústí nad Labem telefon: 472 775 577, fax: 472 776 089 IČ:44555326 Dmv pr seniry Severní Terasa příspěvkvá rganizace V Klidu 3133/12, 400 11 Ústí nad Labem telefn: 472 775 577, fax: 472 776 089 IČ:44555326 DIČ: CZ44555326 e-mail: ddst@ddst.cz www.ddst.cz 1 OBSAH STRANA

Více

SDRUŽENÍ NERATOV, o.s.

SDRUŽENÍ NERATOV, o.s. SDRUŽENÍ NERATOV,.s. partner prjektu Ergtep pr žáky i pedaggy, reg. čísl CZ.1.07/1.1.00/54.0051 www.neratv.cz Kd jsme? Sdružení Neratv,.s. bčanské sdružení zalžené rku 1992 naše pslání bnva vysídlené vsi

Více

IČO: 48004529 Zahájení činnosti: 1. 9. 1965 Identifikátor práv.osoby: 600 135 942

IČO: 48004529 Zahájení činnosti: 1. 9. 1965 Identifikátor práv.osoby: 600 135 942 Výrční zpráva škly 2013/2014 Základní škla U Lesa 713, 734 01 Karviná Ráj 1 Základní data Sídl škly: U Lesa 713, 734 01 Karviná-Ráj Zřizvatel: Statutární měst Karviná Ředitel: Mgr.Tmas Vlachpuls Statutární

Více

Základní škola Vodičkova v Praze 1

Základní škola Vodičkova v Praze 1 Základní škla Vdičkva v Praze 1 Fakultní škla Pedaggické fakulty Univerzity Karlvy Přípravná třída základní škly Výchvně vzdělávací prgram jak přílha šklníh vzdělávacíh prgramu ÚČELEM VZDĚLÁNÍ NENÍ MYSL

Více

Organizace školní knihovny. PhDr. Marie Šedá MSVK Ostrava seda@svkos.cz

Organizace školní knihovny. PhDr. Marie Šedá MSVK Ostrava seda@svkos.cz Organizace šklní knihvny PhDr. Marie Šedá MSVK Ostrava seda@svks.cz Osnva rganizační začlenění knihvny v rámci škly kncepce, plánvání a hdncení knihvny knihvní řád prstr, technika, estetika autmatizvané

Více

Zápis z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Postřekov

Zápis z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Postřekov Zápis z veřejnéh zasedání Zastupitelstva bce Pstřekv Míst: zasedací místnst Obecníh úřadu Datum: 26.11.2014 Zúčastnění členvé ZO: Omluveni: -- Jan Kreuz, Jarmír Steinberger, Petr Plák, Dana Vgeltanzvá,

Více

HREA EXCELLENCE AWARD 2013

HREA EXCELLENCE AWARD 2013 HREA EXCELLENCE AWARD 2013 I. Základní infrmace prjektu Název prjektu Firma: Kategrie: Autr prjektu Zapjme se všechny, není t nárčné! Česká pšta, s.p. 2. kategrie (kmerční subjekty nad 500 zaměstnanců)

Více

Základní škola Vodičkova v Praze 1

Základní škola Vodičkova v Praze 1 Základní škla Vdičkva v Praze 1 Fakultní škla Pedaggické fakulty Univerzity Karlvy Přípravná třída základní škly Výchvně vzdělávací prgram jak přílha šklníh vzdělávacíh prgramu ÚČELEM VZDĚLÁNÍ NENÍ MYSL

Více

OBNOVA NERATOVA. Projekt Sdružení Neratov, o.s. www.neratov.cz

OBNOVA NERATOVA. Projekt Sdružení Neratov, o.s. www.neratov.cz OBNOVA NERATOVA Prjekt Sdružení Neratv,.s. www.neratv.cz Kd jsme? Sdružení Neratv,.s. bčanské sdružení zalžené rku 1992 naše pslání bnva vysídlené vsi a putníh místa pmc lidem s pstižením a puštěným dětem

Více

Záměr první fáze redesignu webu Fakulty aplikovaných věd

Záměr první fáze redesignu webu Fakulty aplikovaných věd Záměr první fáze redesignu webu Fakulty aplikvaných věd Autři: M.Hrák, Ľ.Kváč, M.Václavíkvá (FAV-KIV-INI) Gesce: Ing. P.Brada, Ph.D. (KIV) květen 2005 P pdrbné analýze bsahu, funkčnsti a stavu sučasnéh

Více

DOMOV PRO OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM

DOMOV PRO OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM Dmv Barbra Kutná Hra, pskytvatel sciálních služeb Základní dkument ZD 09 DOZP/14 - Základní prhlášení - vydání devatenácté, prsinec 2014 ZÁKLADNÍ PROHLÁŠENÍ Název zařízení: Dmv Barbra Kutná Hra, pskytvatel

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA MĚSTSKÉ KNIHOVNY KUTNÁ HORA 2006. Pár základních parametrů, čísel a fotografií

VÝROČNÍ ZPRÁVA MĚSTSKÉ KNIHOVNY KUTNÁ HORA 2006. Pár základních parametrů, čísel a fotografií VÝROČNÍ ZPRÁVA MĚSTSKÉ KNIHOVNY KUTNÁ HORA 2006 Pár základních parametrů, čísel a ftgrafií Městská knihvna Kutná Hra 1. 3. 2007 VÝROČNÍ ZPRÁVA MĚSTSKÉ KNIHOVNY KUTNÁ HORA 2006 Rzpis akcí rku 2006 leden

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ. Bakalářská práce. Vybrané problémy venkovské ZŠ. Chosen Problems of a Provincial Elementary School

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ. Bakalářská práce. Vybrané problémy venkovské ZŠ. Chosen Problems of a Provincial Elementary School ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ Bakalářská práce Vybrané prblémy venkvské ZŠ Chsen Prblems f a Prvincial Elementary Schl Jarslava LAVIČKOVÁ Cheb 2012 Prhlašuji, že jsem bakalářsku práci

Více

DOPOLEDNÍ DOSTAVENÍČKO

DOPOLEDNÍ DOSTAVENÍČKO DUBEN DOPOLEDNÍ DOSTAVENÍČKO aneb představuje se Nárdní divadl Mravskslezské Operetní subr ptěšil svu návštěvu především ty z klientů, kteří nemhu navštěvvat divadelní představení.tentkrát jsme si prstřednictvím

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Šklní vzdělávací prgram pr základní vzdělávání Základní škla Eden Praha 10, Vladivstcká 6/1035 Mtt : Se sprtem za vzděláním 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE...3 1.1. Název šklníh vzdělávacíh prgramu...3 1.2. Údaje

Více

STAVEBNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO PORUBA

STAVEBNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO PORUBA STAVEBNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO PORUBA zapsané ve veřejném rejstříku, vedeném Krajským bchdním sudem v Ostravě, ddíl Dr. XXII, vlžka 392. IČ: 00 40 84 41 schválený shrmážděním delegátů SBD Pruba 28. 5. 2015 Ing.

Více

ZÁPIS ZE SCHŮZKY SE ZÁSTUPCI ZKO OLOMOUCKÉHO kraje ze dne 10.03.2012 Štěpánov

ZÁPIS ZE SCHŮZKY SE ZÁSTUPCI ZKO OLOMOUCKÉHO kraje ze dne 10.03.2012 Štěpánov ZÁPIS ZE SCHŮZKY SE ZÁSTUPCI ZKO OLOMOUCKÉHO kraje ze dne 10.03.2012 Štěpánv Přítmni - výbr KO: Bc. Jiří Lasík, Radvan Mrávek, Bc. Anežka Lasíkvá, Jsef Václavský, Blahslav Kuřil Omluveni: René Knečný,

Více

P 1.1 - BAREVNÝ PODZIM

P 1.1 - BAREVNÝ PODZIM NÁZEV PROJEKTU: P 1.1 Barevný pdzim P 1.1 - BAREVNÝ PODZIM ROČNÍK, PRO KTERÝ JE PROJEKT URČEN: 1. 5. PŘEDMĚTY, V NICHŽ SE PROJEKT REALIZUJE: Čj, Pk (Přv), Vv, Pč, Tv PŘEDPOKLÁDANÁ ČASOVÁ DOTACE: 1 měsíc

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA Základní škola a mateřská škola Žďárec u Skutče, okres Chrudim Školní rok 2011 / 2012 Mgr. Radka Červinková, Zuzana Čáslavská

VÝROČNÍ ZPRÁVA Základní škola a mateřská škola Žďárec u Skutče, okres Chrudim Školní rok 2011 / 2012 Mgr. Radka Červinková, Zuzana Čáslavská VÝROČNÍ ZPRÁVA Základní škla a mateřská škla Žďárec u Skutče, kres Chrudim Šklní rk 2011 / 2012 Mgr. Radka Červinkvá, Zuzana Čáslavská 2 Charakteristika šklskéh zařízení Název škly: Základní škla a mateřská

Více

Vzdělání a kvalifikace

Vzdělání a kvalifikace www.pedaggika.sklni.eu Vzdělání a kvalifikace Vzdělání Vzdělání je suhrn znalstí, dvednstí a návyků, které jedinec získá specificku činnstí - učením. Vzdělání je základní pdmínku k začlenění jedince d

Více

Výroční zpráva o činnostech Základní školy Vladimíra Menšíka Ivančice, okres Brno-venkov ve školním roce 2010/2011

Výroční zpráva o činnostech Základní školy Vladimíra Menšíka Ivančice, okres Brno-venkov ve školním roce 2010/2011 Výrční zpráva činnstech Základní škly Vladimíra Menšíka Ivančice, kres -venkv ve šklním rce 2010/2011 Část I. Základní charakteristika škly Název: Základní škla Vladimíra Menšíka Ivančice, kres -venkv

Více

Nabídka služby DOZP 1. poskytnutí ubytování 2. poskytnutí stravy 3. pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu

Nabídka služby DOZP 1. poskytnutí ubytování 2. poskytnutí stravy 3. pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu Nabídka služby DOZP 1. pskytnutí ubytvání - ubytvání - úklid, praní a drbné pravy lžníh a sbníh prádla a šacení, žehlení Služba je pskytvána ve dvu střediscích. Středisk Rumburk 2 dmácnsti p 5 klientech,

Více

Zpracovatel: IVRO, v.o.s.

Zpracovatel: IVRO, v.o.s. POZNESS Pznáním k lepším sciálním službám Zpracvatel: IVRO, v..s. Přílha č. 1 Srvnání sciálních služeb pr seniry na území Jihčeskéh kraje a Dlníh Rakuska Strana 2 1 PŘÍLOHA Č. 1 SROVNÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB

Více

VOLEBNÍ PROGRAM KDU-ČSL POLNÁ PRO OBDOBÍ 2014 2018

VOLEBNÍ PROGRAM KDU-ČSL POLNÁ PRO OBDOBÍ 2014 2018 VLEBNÍ PRGRAM KDU-ČSL PLNÁ PR BDBÍ 2014 2018 Vážení splubčané, představujeme Vám vlební prgram KDU-ČSL pr vlby d Zastupitelstva města Plná. Při jeh tvrbě jsme se snažili pstihnut všechny důležité blasti

Více

Vzdělávání odborných pracovníků MŠ speciální, ZŠ speciální a Praktické školy Brno, Ibsenova 1

Vzdělávání odborných pracovníků MŠ speciální, ZŠ speciální a Praktické školy Brno, Ibsenova 1 Vzdělávání dbrných pracvníků MŠ speciální, ZŠ speciální a Praktické škly Brn, Ibsenva 1 přádané IPPP ČR, Nvbrská 372, Praha 9 v rámci prjektu ESF Invace a věřvání ŠVP piltní škly Cíl: zvýšení dbrných kmpetencí

Více

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE. Zdravým životním stylem ke kvalitnímu výkonu budoucích profesí. Střední odborná škola ochrany osob a majetku, s. r. o.

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE. Zdravým životním stylem ke kvalitnímu výkonu budoucích profesí. Střední odborná škola ochrany osob a majetku, s. r. o. ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE Zdravým živtním stylem ke kvalitnímu výknu buducích prfesí. Zpracval: Dr. Mgr. Zbyněk Dmin, výchvný pradce a metdik prevence Mgr. Jana Kpkvá, výchvný pradce a metdik prevence

Více

PROVOZNÍ ŘÁD MŠ. Mgr. Dagmar Herudková, ředitelka školy

PROVOZNÍ ŘÁD MŠ. Mgr. Dagmar Herudková, ředitelka školy Základní škla a mateřská škla KOZMICE, kres Opava, příspěvkvá rganizace PROVOZNÍ ŘÁD MŠ Č.j.: 12/2014 Vypracvala: Schválila: Prvzní prada prjednala dne: 9. ledna 2014 Směrnice nabývá platnsti de dne: 9.

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD. Soukromá mateřská škola Jahoda, Vybíralova 969, Praha 14

ŠKOLNÍ ŘÁD. Soukromá mateřská škola Jahoda, Vybíralova 969, Praha 14 ŠKOLNÍ ŘÁD Sukrmá mateřská škla Jahda, Vybíralva 969, Praha 14 1. Úvdní ustanvení Šklní řád upravuje pdrbnsti výknu práv a pvinnstí záknných zástupců dětí v Sukrmé mateřské škle Jahda, Vybíralva 969, Praha

Více

Domov pro seniory Plaveč, příspěvková organizace, Plaveč 1, PSČ 671 32

Domov pro seniory Plaveč, příspěvková organizace, Plaveč 1, PSČ 671 32 Dmv pr seniry Plaveč, příspěvkvá rganizace, Plaveč 1, PSČ 671 32 VÝROČNÍ ZPRÁVA za rk 2010 Název rganizace: Dmv pr seniry Plaveč, příspěvkvá rganizace Sídl: Plaveč 1, PSČ 671 32 IČ rganizace: 45671702

Více

Povinnosti žáků a zákonných zástupců žáků

Povinnosti žáků a zákonných zástupců žáků ŠKOLNÍ ŘÁD Vypracval: Lubš Klasna, ředitel škly Prjednán na pracvní pradě dne: 31. srpna 2006 Šklní řád nabývá platnsti de dne: 4. září 2006 Šklní řád Základní umělecké škly, Rkycany, Jiráskva 181 vydává

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Č.j.: 328 /RAF /2013 Spisvý znak Skartační znak Vypracval: Schválil: Pedaggická rada prjednala dne 29.8.2013 Směrnice nabývá platnsti de dne: 1.9.2013 A.1. A5 Mgr.Jiří Cabrnch, ředitel

Více

STUDIE SEKTORU NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ V PARDUBICKÉM KRAJI (SVAZEK II)

STUDIE SEKTORU NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ V PARDUBICKÉM KRAJI (SVAZEK II) STUDIE SEKTORU NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ V PARDUBICKÉM KRAJI (SVAZEK II) Zpracvaná v rámci prjektu SROP 3.3 Psílení kapacity místních a reginálních rgánů při plánvání a realizaci prgramů v pdmínkách

Více

Zpráva o činnosti HV Svazu účetních

Zpráva o činnosti HV Svazu účetních Zpráva činnsti HV Svazu účetních 1. HV SÚ Snaha řešit situaci vůči KCÚ direktivně se ukázala jak špatná a kntraprduktivní. Byl nutné situaci uklidnit a zárveň narvnat některé krky ze strany bývalé paní

Více

V NAŠÍ ŠKOLCE MILÉ NENÍ NIKDY DLOUHÁ CHVÍLE

V NAŠÍ ŠKOLCE MILÉ NENÍ NIKDY DLOUHÁ CHVÍLE ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V NAŠÍ ŠKOLCE MILÉ NENÍ NIKDY DLOUHÁ CHVÍLE ŠVP byl prjednán a schválen pd č. j. 186/2013-1 1-3 dne 23. 8. 2013 s účinnstí d 1. 9. 2013 Základní škla

Více

VY_32_INOVACE_2A03 INTERNETOVÁ BEZPEČNOST

VY_32_INOVACE_2A03 INTERNETOVÁ BEZPEČNOST VY_32_INOVACE_2A03 INTERNETOVÁ BEZPEČNOST Cvičení 2: Internetvá bezpečnst Každý tým vytvří pmcí prgramu MS Wrd seznam alespň 10 rizik, která nám hrzí z internetu. Na závěr zpracujte suhrnný seznam za celu

Více

Pravidla pro hodnocení žáků

Pravidla pro hodnocení žáků Přílha č. 1 - Pravidla pr hdncení výsledků vzdělávání žáků Klasifikační řád Pravidla pr hdncení žáků Pravidla hdncení a klasifikace žáka Gymnázia Valašské Klbuky se řídí záknem č. 561/2004 Sb., šklským

Více

Základní škola a mateřská škola Dolní Bojanovice, okres Hodonín, příspěvková organizace. Směrnice č. 2/2007 ŠKOLNÍ ŘÁD ZŠ

Základní škola a mateřská škola Dolní Bojanovice, okres Hodonín, příspěvková organizace. Směrnice č. 2/2007 ŠKOLNÍ ŘÁD ZŠ Základní škla a mateřská škla Dlní Bjanvice, kres Hdnín, příspěvkvá rganizace Směrnice č. 2/2007 ŠKOLNÍ ŘÁD ZŠ Září 2012 1 1. Obecná ustanvení Základní škla a mateřská škla Dlní Bjanvice, kres Hdnín, příspěvkvá

Více

CELOŽIVOTNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH III. 3 OSNOVA VZDĚLÁVACÍHO PLÁNU ORGANIZACE B. 1 SOUČASNÝ STAV A STRUKTURA PRACOVNÍKŮ

CELOŽIVOTNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH III. 3 OSNOVA VZDĚLÁVACÍHO PLÁNU ORGANIZACE B. 1 SOUČASNÝ STAV A STRUKTURA PRACOVNÍKŮ CELOŽIVOTNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH III. 3 OSNOVA VZDĚLÁVACÍHO PLÁNU ORGANIZACE OBSAH OSNOVA VZDĚLÁVACÍHO PLÁNU ORGANIZACE A. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ORGANIZACI B. PROFESNÍ STRUKTURA ORGANIZACE PRACOVNÍCI

Více

Sledování provedených změn v programu SAS

Sledování provedených změn v programu SAS Sledvání prvedených změn v prgramu SAS Při práci se systémem SAS se v něklika funkcích sleduje, jaké změny byly prvedeny a kd je prvedl. Patří mezi ně evidence změn v mdulu Evidence žáků neb práce s průběžnu

Více

Kde jsem se tu vzal? 1. třída Zajíčci Projekt:

Kde jsem se tu vzal? 1. třída Zajíčci Projekt: 1. třída Zajíčci Prjekt: Kde jsem se tu vzal? Šklní vzdělávací prgram: Rk v přírdě Integrvaný blk: Kd jsem a kde žiji Téma: Kde jsem se tu vzal. Pedaggický záměr: Seznámit děti se vznikem a vývjem člvěka,

Více