Základní škola a Mateřská škola, Hevlín, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTECH ZÁKLADNÍ ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2011/2012

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Základní škola a Mateřská škola, Hevlín, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTECH ZÁKLADNÍ ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2011/2012"

Transkript

1 Základní škla a Mateřská škla, Hevlín, příspěvkvá rganizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTECH ZÁKLADNÍ ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2011/2012 Část I. Základní charakteristika škly a. Základní škla a Mateřská škla, Hevlín, příspěvkvá rganizace Zřizvatel škly: Obec Hevlín Ředitel škly: Mgr.Sňa Kaňvá Další sučásti příspěvkvé rganizace: mateřská škla, šklní družina, šklní jídelna, výdejna v mateřské škle Telefn ZŠ: Telefn MŠ: b. Úplná škla údaje pčtech k (II.třída-spjený 2.+3.rčník), zřizvatelem udělena výjimka z nejnižšíh pčtu žáků stanveném prváděcím předpisem - spjen s dtací na platy. Šklní rk 2011/2012 Pčet tříd Pčet rčníků Pčet žáků Průměrný pčet žáků na třídu 1.stupeň ,25 2.stupeň ,5 Celkem ,375 Pzn: Dva žáci z 1.rčníku a jedna žákyně ve 4.rčníku plnili dcházku v zahraniční škle. c. Celkvý pčet žáků v 1. rčníku k 29.červnu 2012: zahraniční dcházka Přepčtená výše úvazků učitelů celkem pr 1. i 2.stupeň = 10,81 (4,27 + 6,54) Průměrný pčet žáků na učitele celkem za celu šklu (učitelé v přepčtených úvazcích): 11,38. d. Rada škly (šklská rada) zřízená dle pdle dřívějších předpisů neb dle 167 zákna č.561/2004 Sb. dne 1.ledna 2006 (6 členů), s účinnstí d 1.ledna svji činnst prvádí nvě zvlená šklská rada e. Zvlený vzdělávací prgram Název zvlenéh vzdělávacíh prgramu ŠVP ZV Od hraní k vědění ŠVP ZV Od hraní k vědění - IVP Čísl jednací RVP ve znění úpravy č.j / a dalších úprav Jiné specializace, rzšířená výuka, zaměření: není V rčníku a žáků 8 žáků f. Zařízení šklníh stravvání - pdle zapsaných strávníků k 31.říjnu 2012 Typ jídelny- dle výkazu Z Pčet Pčet strávníků děti a žáci pracvníci škly statní* 921 ŠJ - úplná ŠJ výdejna * Ostatní cizí strávníci, pr které se vaří běd v rámci hspdářské činnsti škly g. Pčet pracvníků šklníh stravvání k dle výkazu Z Fyzické sby 5 Přepčtení na plně zaměstnané 3,6 h. Šklní družina, která je sučástí základní škly k ŠD pčet ddělení ŠD pčet dětí v ŠD pčet vychvatelů ŠD celkem 1 25 fyz.1 / přepč. 0,7

2 Z činnsti šklní družiny : Ve šklní družině jsme se s dětmi snažili zdravé klima, aby děti byly v družině spkjené, vzájemně hleduplné, kamarádské, bez známek agrese či jiných negativních znaků. Učily se splupracvat ve skupinách tak, abychm náš splečný vlný čas trávili smysluplně. Prbíhaly zde zajímavé prjekty, sutěže, hry ve třídě i venku. Děti také hdně tvřily. Vlný čas je také relaxaci a dpčinku p vyučvání. Děti měly prstr k tmu, aby vlný čas trávily spntánně, pdle vlastní iniciativy. Byly pdprvány k vlastní kreativitě a iniciativě. Výsledky činnstí byly prezentvány na webvých stránkách škly a pravidelně vystavvány v prstrách škly. Výběr nejzdařilejších akcí: Ovcný den prjekt Sutěžní dpledne (sprtvání, víčkvaná-hry s dpadvým materiálem, pantmima, kuličkiáda apd.) Dýňvé dpledne Třídíme dpad-prjekt Ptáci v zimě-prjekt Maspustní týden Zdraví a my-prjekt Hledá se talent Dětský den v družině Výzdba tělcvičny k besídce pr maminky Zvířata klem nás-prjekt Exkurze na farmu Ke zhdncení šklníh rku byl zpracván autevaluační dtazník, kteréh se zúčastnil 21 dětí. Z průzkumu vyplývá, že děti chdí d šklní družiny rády, k blíbeným činnstem patří zejména sutěže a rganizvané hry. Rádi sprtují na šklním hřišti a v tělcvičně. Hra neb sutěž musí být ale dbře připravená, děti vhdným způsbem mtivvané. Trchu s hrším výsledkem dpadly činnsti výtvarné. Z dpvědí je zřejmé, že část děti tvří velmi rády část dětí tat aktivita mc nebaví. Nejméně děti hdntily četbu a pslech čtenéh slva. Děti nemají ve šklní družině čtenářské chvilky v blibě, mluvené slv dluh psluchat nevydrží. Průzkum byl v rámci mžnstí bjektivním s důrazem na individuální dpvědi dětí bez vlivňvání paní vychvatelky. Část II Údaje pracvnících škly 1. Odbrná kvalifikace, dle zákna č. 563/2004 Sb. pčítán k červnu 2012 Celkvý pčet pedaggických pracvníků : fyzický pčet 11 přepčtené úvazky celkem 10,81 Učitelé úvazek vzdělání Třídní učitelka 1.rčníku 1,0 VŠ-ped.fakulta 1.stupeň - Třídní učitelka 1,0 VŠ-ped.fakulta 1.stupeň 2.+3.rčníku Třídní učitelka 0,86 VŠ-ped.fakulta 1.stupeň 4.rčníku Třídní učitel 5.rčníku 1,0 VŠ-ped.fakulta 1.stupeň Třídní učitel 6.rčníku 1,0 VŠ Jihčeská univerzita-učitelství pr SŠ, br: učitelství NJ a chemie Třídní učitelka 7.rčníku 1,0 VŠ-ped.fakulta ČJ-OV metdik prevence Třídní učitelka 1,0 VŠ + dpl.pedagg.studium 8.rčníku Třídní učitel 9.rčníku 1,0 VŠ-ped.fakulta M-Z Učitel 0,95 VŠ - pedag.fakulta D-RJ, výchvný pradce Zástupce ředitelky 1,0 VŠ ped.fakulta-1.stupeň Ředitelka 1,0 VŠ ped.fakulta RJ-OV celkem 10,81

3 2. Pčet abslventů s dbrnu kvalifikací, kteří ve šklním rce 2011/2012 nastupili na šklu: 0 3. Pčet učitelů s dbrnu kvalifikací, kteří ve šklním rce 2011/2012 nastupili na šklu: 1 4. Pčet učitelů s dbrnu kvalifikací, kteří ve šklním rce 2011/2012 dešli ze škly: 0 5. Nepedaggičtí pracvníci ZŠ - pčet : 3/2,2 přepčten na úvazek 6. Věkvé slžení učitelů Věk Učitelé Muži d 35 let let 1 2 nad 50 let 3 3 Pracující důchdci nepbírající důchd 0 0 Pracující důchdci pbírající důchd 0 2 Celkem 4 7 Rdičvská dvlená Údaje dalším vzdělávání pedaggických pracvníků včetně řídících pracvníků škly Typ kurzu Pčet zúčastněných Aktuální změny právních předpisů ve šklské praxi 1 Kaňvá Zpracvání sad digitálních učebních materiálů pr ZŠ 7 Aktuální stav šklské legislagivy - Kaňvá 1 Příprava prjektů na ZŠ a využívání ICT ve výuce ZŠ 1 - Szajk Aktivní učení v matematice-násbilka xkrát jinak 1 Celkem 11 Výchvný pradce a metdik prevence se pravidelně zúčastňují kresních aktivů, prad. Ženy Část III. Výsledky výchvy a vzdělávání Celkvé hdncení a klasifikace žáků v 1.plletí Rčník Pčet Prspěl s Prspěl Neprspěl Opakují Žáci se zahraniční žáků vyznamenáním z jiných rčníků dcházku Celkem za I. stupeň Celkem za II. stupeň Celkem za šklu V letšním šklním rce nebyl udělen žádný ddatečný dklad šklní dcházky.

4 Celkvé hdncení a klasifikace žáků ve 2.plletí Rčník Pčet žáků Prspěl s Prspěl Neprspěl Opakují z jiných rčníků vyznamenání 1. 19* ** Celkem za I. stupeň *** Celkem za II. stupeň Celkem za šklu *Plus dva žáci s dcházku v zahraniční škle **Plus jedna žákyně s dcházku v zahraniční škle ***Jeden žák ze 7.rčníku neprspěl ze dvu předmětů M + Z (srpen-pravné zkušky) Pzn: Opravná zkuška z matematiky a ze zeměpisu žáka 7.rčníku žák hdncen z bu předmětů známku dstatečnu a pstupuje d 8.rčníku. Prspěchvý průměr tříd: 1.rčník 2.rčník 3.rčník 4.rčník 5.rčník 6.rčník 7.rčník 8.rčník 9.rčník Průměr. 1.pllletí 1,,1 1,49 1,66 1,74 1,99 2,23 2,43 2,34 2,22 1,91 2.pllletí 1,15 1,46 1,84 1,82 2,00 2,22 2,37 2,3 2,28 1,94 Udělení výchvných patření ve šklním rce 2011/2012: 1.plletí 2.plletí Pchvala ředitele škly 0 1 žák Pchvaly třídníh učitele: 1 žák 10 žáků Napmenutí třídníh učitele: 46 žáků 28 žáků Důtky třídníh učitele: 29 žáků 21 žáků Důtky ředitele škly 11 žáků 13 žáků 1.plletí Stupeň chvání Pčet % z pčtu všech žáků škly , plletí Stupeň chvání Pčet % z pčtu všech žáků škly 2 4 3, ,6 Celkvý pčet nemluvených hdin na škle za šklní rk 2011/20112: 43 hdiny Vzdělávání žáků mimřádně nadaných (ve znění vyhlášky č.73/2005 Sb., 12-14) - individuální přístup, zadávání nárčnějších úklů, individuální příprava na šklní a kresní kla sutěží a lympiád (český jazyk, matematika, dějepis,). Celstátní srvnávací testy Přírdvědný klkan v 8. a 9. rčníku, Matematický klkan v 2.-9.rčníku, testvání Stnžka KEA v 9.rčníku (OSP+ČJ+M) , celrepublikvé piltní věřvání výsledků na úrvni 5.+9.rčníků (ČJ+M+AJ/NJ). Údaje přijímacím řízení na střední šklu Šklní rk 2010/2011 Gymnázia SOŠ SOU Knzervatř 4 leté studium 6 leté studium 8 leté studium Pčty přijatých žáků

5 Pčet abslventů ZŠ Rčník Pčet žáků 9.rčník 19 nižší rčník 0 Celkem 19 (SOŠ maturitní bry: stavebnictví 2x, elektrtechnik 2x, eklgie 1x, bezpečnstně správní činnst 1x, htelnictví, turismus 1x, cestvní ruch 1x, řemeslné zpracvání dřeva 1x,. SOU: kuchař číšník 3x, elektr-silnprud 1x, autmechanik 1x, instalatér 1x, cukrář 1x, mechanik-pravář 1x, mechanik plynvých zařízení 1x, ) Část IV. Údaje výsledcích inspekce prvedené Česku šklní inspekcí Ve šklním rce 2009/2010 byla Česku šklní inspekcí prvedena ve dnech 4.-6.května 2010 inspekční činnst, jejíž předmětem byl zhdntit pdmínky, průběh a výsledek vzdělávání pskytvanéh základní a mateřsku šklu, zjišťvání a hdncení pdmínek, průběhu a výsledků vzdělávání pdle příslušných ŠVP, zjišťvání a hdncení naplnění ŠVP. Celkvé hdncení ZŠ: Škla pskytuje vzdělávání v suladu se zásadami a cíli stanvenými šklským záknem a s rzhdnutím zařazení d rejstříku škl a šklských zařízení. Finanční prstředky, se kterými ve sledvaném bdbí dispnvala, dstačvaly k pkrytí ptřeb spjených s realizací ŠVP a pdle předlžených dkladů byly využity v suladu s účelem jejich pskytnutí. Všem žákům ZŠ zajišťuje bezpečné prstředí a rvné pdmínky přístupu ke vzdělávání při realizaci ŠVP. Pravidla pr hdncení žáků jsu stanvena ve šklním řádu a vycházejí ze ŠVP. Účelně vlené metdy a frmy práce, individuální přístup a respektvání vzdělávacích ptřeb jedntlivce napmáhají frmvání klíčvých kmpetencí. Menší rezervy jsu ve způsbu výuky žáků se SVP. Ve šklním rce 2010/2011 neprbíhala na škle inspekční činnst. Část V. Rzhdnutí ředitele Uvádí se přehledný výčet rzhdnutí ředitele dle 165 dst.2 zákna č. 561/2004 Sb. a pčet dvlání prti tmut rzhdnutí Rzhdnutí ředitele Pčet Pčet dvlání O přestupu žáka 49 dst O ddatečném dlžení pvinné šklní dcházky 37 dst O dkladu pvinné šklní dcházky O přijetí k základnímu vzdělávání 46 16* 0 *V tm jeden žák s dcházku v zahraniční škle Vlkschule Laa an der Thaya. Pčet žáků přijatých d 1.rčníku pr rk 2011/ žáků. Pčet žáků přijímaných d 1.rčníku pr rk 2012/ žáků (1 žák s dcházku v zahraniční škle, 2 žáci p dkladu ŠD), z th během letních prázdnin dhlášen 1 žák z důvdu přestěhvání. Zajištění individuální a skupinvé reedukace Dyslektický kružek celrčně, dcházel 8 žáků Individuální reedukace k 30.červnu žáků Část VI. Další údaje škle Žáci 9.rčníku byli připravváni k přijímacím phvrům z českéh jazyka a matematiky také individuálně pdle zájmu, žákům integrvaným i se SPUCH/U byla věnvána zvláštní péče pdle individuálních plánů. V průběhu celéh šklníh rku byly naplňvány plány třídních učitelů, dpravní výchvy, envirnmentální výchvy, prjekt Zdravé zuby, Ajax (prjekt splečný s Plicií ČR) i kmplexní prgram primární prevence. Žáci měli mžnst zapjit se celrčně d dtvanéh prjektu Mlék d škl a Ovce d škl. Již tradičně jsme se věnvali tématu chrany člvěka za mimřádných událstí napříč předměty s využitím praktických cvičení. Výchva k vlbě pvlání byla plněna v rámci předmětu Praktické činnsti-svět práce v 8.a 9.rčníku.

6 SOUTĚŽE, VÝCHOVNÉ PROGRAMY, AKCE-MALÉ PROJEKTY SOUTĚŽE PŘÍRODOVĚDNÝ KLOKAN- žáci 8.+9.rčníku MATEMATICKÝ KLOKAN 2.-9.rčník Šklní kl matematické PYTHAGORIÁDY, kresníh kla se zúčastnili dva žáci (6.+8.rčník). Šklní a kresní kl dějepisné lympiády. DIVADELNÍ PŘEDSTAVENÍ Divadl Radst v Brně: Beatles-Žlutá pnrka (2.stupeň), Zvědavé slůně (1.stupeň) Představení Husité v pdání divadelní splečnsti Pernštejni. EXKURZE Jaderná elektrárna v Dukvanech (9.rčník) Eklgické středisk v Mikulvě vzdělávací a výchvné prgramy v přírdě (2.-5.rčník) Místní knihvna ba stupně KONCERT A přád se něc hraje... (1.-9.rčník) výchvný kncert ve škle. Vánční výchvný kncert hudební škly Klára 1.+2.stupeň. VÝLETY Zámek Krměříž s phádku O jezerní králvně (1.-3.rčník) ZOO Lešná (4.-6.rčník) Brn s exkurzí d planetária (2.stupeň) SPORTOVNÍ AKTIVITY Týdenní lyžařský výcvikvý kurz v Janušvě (6.-9.rčník), šklní turnaj ve flrbalu, šachvý turnaj, sutěž ve skku vyském-hevlínská laťka, jízda pr zdraví na klečkvých bruslích, ftbalvé turnaje- Cca-Cla ŠP, Mc Dnaldś Cup krskvé kl, plavecký kurz 1.-5.rčník, kresní finále AŠSK přesplní běh starších žáků (7.+9.míst), rybářský kružek se žáky 6.rčníku. PROJEKTOVÉ DNY Dýňvé tvření s tematicku výstavu pr veřejnst v centru bce. Všechny cesty vedu d škly (vlastivěda-regin) 4.rčník. Vítáme sv.martina 1.rčník, Martin na bílém kni (tradice, zvyky, přírda-pčasí, jedntky tepla, pzrvání 2.+3.rčník) Vánční akce příprava na vánční besídky tříd Vánční Prstřen 2.stupeň. Naše bádání na pčítači (způsby získávání infrmací na internetu, jejich zpracvání, frmulace, zápis, prezentace Vl+ČJ ve 4.rčníku). Tematické malé prjekty v cizích jazycích: Im Supermakrt (NJ v 6.rčníku), Meine Hbbys (NJ v 7.rčníku), Mein Haustier (NJ v 7.rčníku). Využití mezipředmětvých vztahů v rámci malých prjektů Přírda-kalendář-rční bdbí-měsíce (2.+3.rčník), Mje planeta, můj mimzemšťan-planety sluneční sustavy (2.+3.rčník), Člvěk-lidské těl-zdraví-můj splužák (2.+3.rčník) Hrajeme si na šklu předškláci trávili dpledne v 1.rčníku ZŠ hravu frmu se seznamují se šklním prstředím, s atmsféru a chdem škly, s buducími splužáky, pravidly a pmůckami. ČTENÁŘSKÉ AKTIVITY Čteme phádky K.J.Erbena 1.+2.stupeň Pznáváme naši histrii z pvěstí (ČJ, Vl 4.rčník) Odyssevy cesty (vypravvání v umělecké literatuře (malý prjekt ČJ v 7.rčníku). Slavnsti Slabikáře pasvání na Maléh čtenáře v 1.rčníku (akce rganizvaná splečně s rdiči. VÝCHOVNÉ BESEDY Dušičky a Halween (8.+9.rčník) Vánční tematika: Betlém-betlém (1.stupeň), Dárek a c je v živtě nejcennější (2.stupeň) Zážitky ze Sýrie (7.rčník) Pracvní příležitsti Znjemska zástupce ÚP Znjm (8.rčník) ŽÁKOVSKÉ VYSTOUPENÍ - PROGRAMY Vystupení žáků škly na slavnstní rzsvícení vánčníh strmku bce. Besídka ke Dni matek (jedntlivá vystupení tříd pd vedením třídních učitelů). Vystupení žáků škly (1.-3.rčník) na mezinárdní setkání Hevlínů

7 AKTIVITY K EVVO Celrční sběry: PET lahví, papíru, hliníkvých balů (krmě pravidelných týdenních sběrů byly rganizvány i dva sběrné týdny). Živtní prstředí zdravé bydlení (malý prjekt VkZ v 8.rčníku) Živtní prstředí-glbální prblémy lidstva (malý prjekt v OV 7.rčník) Výrba ptačích budek s cílem rzvíjet mtrické dvednsti žáků a učit je chránit ptactv, přírdu (PČ v 7.rčníku). Seznní práce na šklním pzemku v rámci PČ bu stupňů (bezpečnst při práci, manuální zručnst, rzvíjení vědmstí i dvednstí, péče přírdu, estetika, využití výpěstků). DOPRAVNÍ VÝCHOVA Akce: Bezpečně d škly (1.-3.rčník) chůze p pzemních kmunikacích, přecházení vzvky, bezpečná jízda na klách apd. (s plněním připravených úklů), Bezpečně na kle (4.-5.rčník) prhlubvání znalstí dpravních značkách, řešení přednstí v jízdě, nutnst pužívání přileb apd., Pznáváme dpravní značky v rámci Lentilkvéh týdne v 6.rčníku. Prvizrní cvičné hřiště u škly pr žáky 4.-5.rčníku. AKTIVITY SPOLUORGANIZOVANÉ SE ŽÁKOVSKÝM PARLAMENTEM LENTILKOVÝ TÝDEN Dkážeme pskytnut první pmc? Žijeme zdravě? Chváme se k sbě hleduplně a slušně? Jsme finančně gramtní? Chráníme přírdu? Víme si rady v mimřádných situacích? Na tyt a ještě mnh dalších tázek si dpvídali žáci naší základní škly v rámci Lentilkvéh týdne, který patří mezi nejblíbenější šklní aktivity. A k tmu všemu zažít legraci, zasutěžit si a využít dané barvičky v blečení! Zábavné dpledne ke dni dětí (sutěže pr mladší splužáky, pékání špekáčků, ftbalvé turnaje, ftbalvé utkání žáci-učitelé). Humanitární sbírka - KVĚTINOVÝ DEN Český den prti rakvině. V průběhu celéh šklníh rku se žákvský parlament pravidelně scházel, navrhval rganizaci různých akcí, na mnhých z nich se také pdílel. REALIZACE PROJEKTU EU PENÍZE DO ŠKOL Učitelé zpracvávali a věřvali digitální učební materiály, byly využívány tabule s interaktivitu a nvě vybavená pčítačvá učebna. Část VII. Zhdncení činnsti 1. OBLAST EKONOMICKÁ A MATERIÁLNĚ-TECHNICKÁ Stálá bnva fndu učebnic pdle ptřeby, i v letšním šklním rce byly zakupeny knihy d žákvské knihvny i d učitelské knihvny. Pstupně jsu nakupvány pmůcky včetně sftwaru. Využívání nvě vybavené pčítačvé učebny, brazvek s interaktivitu PC prgram Dyslex pr žáky s dyslexií. Zbudvání psezení na šklním pzemku. Reknstrukce histrické fasády budvy ZŠ ŠJ. Oprava kapů a římsy ZŠ. Přemístění jedntek klimatizace. 2. OBLAST PERSONÁLNÍ V průběhu celéh šklníh rku byl pedaggický sbr stabilizvaný. Další vzdělávání pedaggů prbíhal pdle plánu i pdle aktuálních nabídek, ptřeb škly a zájmů vyučujících Pedaggvé si dále rzšiřvali svje znalsti v práci s pčítači a s další audivizuální techniku. Seznamvali se průběžně se způsbem vytváření šabln k prjektu EU. 3. OBLAST VZDĚLÁVACÍ V 1.-9.rčníku i ve ŠD byl ŠVP plněn kvalitně. Vytvářeli jsme vhdné pdmínky k tmu, aby byli žáci k výuce mtivvání, abychm vycházeli z jejich schpnstí a rzvíjeli jejich klíčvé kmpetence. Začleňvali jsme žáky se SVP d výuky, kladli vyšší nárky na žáky talentvané. Využívali jsme evaluačních nástrjů, aby si žáci uvědmvali své silné i slabé stránky. S pmcí žákvskéh parlamentu jsme plánvali aktivity, které získané vědmsti umžní využívat i v praktické části živta. Zvyšvání úrvně čtenářské a finanční gramtnsti je dluhdbým záměrem škly, prt prbíhala celá řada aktivit, prjektvé vyučvání s cílem zlepšit kvalitu čtení, číst s przuměním, vybírat z textu hlavní myšlenky a dále s textem pracvat, zvýšit zájem knihy, v matematice i v dalších výchvách (lets jsme využili dne lentilkvéh týdne) klást důraz na prakticku část matematiky, vysvětlvat žákům, že důležité v živtě není puze znalst základních matematických perací, ale také vědět si rady s financemi, umět je správně využívat, nezadlužvat se. V průběhu celéh šklníh rku jsme nabízeli další různrdé výchvně vzdělávací aktivity.

8 Ve výuce využívali učitelé ICT, věřvali vytvřené digitální učební materiály, zapjvali žáky d výuky, rzvíjeli jejich samstatnst, tvřivst, práci s textem. Žáci celkem dbře dkážu prstřednictvím internetu nacházet pžadvané infrmace, slžitější je pr ně se v nich zrientvat, najít pdstatu prblému, nejprblematičtější je stále prezentace výsledné práce. Celý pedaggický sbr se snažil c nejvíce rzvíjet zájmy, schpnsti a dvednsti žáků a tím vlivňvat jejich další prfilaci. Prběhla celá řada sutěží, exkurzí, besed, kncertů, zážitkvě pznávacích aktivit. Již tradičně se žáci škly zapjili d matematických sutěží a lympiád, zkušensti nabírali také v sutěží dějepisné. Žáci 9.rčníku byli ve dnech testvání (M+ČJ+OSP) - Stnžka a KEA. Pdle výsledků v českém jazyce byla škla zařazena mezi lepší průměrné škly, jedná se lepší výsledky než 60% zúčastněných škl. Z hdncení matematické části testů vyplynul, že průměrné výsledky měli naši žáci ve všech blastech-gramatiky, větnéh rzbru, jazyka, slhu a literatury. Byl zjištěn, že na naší škle je studijní ptenciál žáků v ČJ využíván ptimálně, výsledky žáků v testech dpvídají úrvni jejich studijních předpkladů. V matematice dsáhli naši žáci výsledků pdprůměrných, naše škla patřila v tmt případě mezi škly se slabšími výsledky. Ptenciál žáků je v matematice využíván zatím slabě. Naše škla se taktéž zapjila d prjektu NIQES nárdní šetření výsledků žáků základníh vzdělávání. Hdncení škly:5.rčník matematika: 52,68% (nejlepší žák v těžší verzi-70%), český jazyk: 47,92% (nejlepší žák v těžší verzi -71%), anglický jazyk: 44,02% (nejlepší žák těžší verzi-43%), 9.rčník matematika: 45,96% (nejlepší žák v těžší verzi-60%), český jazyk: 77,21% (nejlepší žák v těžší verzi-100%), německý jazyk: 59,66% (nejlepší žák v těžší verzi-77%) Všichni žáci 9.rčníku byli pdle svéh zájmu přijati na SŠ a SOU. Žáci druhéh stupně pržili týden na lyžařském kurzu, děti 1.-5.rčníku abslvvaly kurz plavání. Pkračujeme v akci Hrajeme si na šklu tentkrát tat akce neprbíhala splečně se žáky 1.rčníku, prtže předškláků je 15. Škla se i nadále ptýká (přes velmi dbru mtivaci a názrnu výuku) se slabým zájmem žáků sebevzdělávání - chybí huževnatst, snaha znát, umět, být dbrý, lepší, nejlepší. Dmácí příprava je velmi slabá, žákům stačí nějak prjít středních dbrných škl s maturitu je ttiž dst, netlačí je ani nutnst připravit se na přijímací phvry. 4. OBLAST VÝCHOVNÁ Kladli jsme důraz na mrálně vlní vlastnsti zejména slušnst, vzájemnu hleduplnst a schpnst pmáhat si. Slabší stránku se stále více jeví udržvání pzitivníh prstředí ve škle, žáci ttiž pmcí kmunikace na sciálních sítích přicházejí d škly s narušenými vztahy mezi sebu, cž se ptm dráží i na vztazích ve škle. Prt většina hdin s třídním učitelem byla věnvána diskusím, debatám, řízeným rzhvrům vedeným cíleně k utužvání třídních i celšklských klektivů Také v tmt šklním rce jsme si mhli žáci debírat dtvané mlék a využívat i bezplatné nabídky vce pr žáky 1.stupně. Ke zdravému způsbu živta byli žáci vedeni napříč předměty i prstřednictvím různých malých prjektů. V rámci dpravní výchvy byla ve škle rganizvána řada aktivit na prvním stupni jsu žáci trvale seznamvání s dpravními značkami, s bezpečným chváním na silnici, chváním cyklistů i chdců. V červnu si žáci mhli svje teretické vědmsti vyzkušet i prakticky (dpravní hřiště na klách). Stále ptřebnější rzvj fyzické kndice dětí pdprujeme prstřednictvím sprtvních sutěží dětí bu stupňů ftbalvé a flrbalvé sutěže, atletické závdy. Sem jistě patří i rzvj pracvní kndice prt jsme se žáky pracvali na šklním pzemku, tam dstali prstr k tmu, aby na základě vlastní práce mhli pržívat radst z výsledků. Účastí žáků na závdech a sutěžích byl pdprván kulturní vystupvání s pdpru fair play a také příslušnst k určité splečnsti - snaha reprezentvat šklu. Velmi mtivující je kvalitní výzdba interiérů škly, kteru instalují učitelky VV a PČ i družinářka. Činnst žákvskéh parlamentu se v tmt šklním rce zlepšila žáci se navržených aktivit zúčastnili, na mnhých z nich se pdíleli i rganizačně. Oblast výchvná i vzdělávací byla psilvána vystupeními divadelních splečnstí, kncerty, exkurzemi a v nepslední řadě výlety. Obrvský úspěch sklidili žáci i učitelé za přípravu vystupení ke Dni matek. Sučástí prgramu, který si žáci uváděli, byla divadelní vystupení, scénky, tanečky, písničky, básničky. Velku radst maminkám a babičkám jistě udělaly dětmi připravené dárečky a ftky svých ratlestí. Škla byla krásně vyzdbená, žáci i učitelé mhli zažívat hrdst na naši venkvsku šklu. Ve šklní družině se děti zapjvaly d velkéh mnžství sutěží, vycházek i exkurzí. Pdílely se na vytváření pdnětnéh prstředí škly frmu výstav velmi zajímavých rukdělných prací.

9 Prblematika výchvnéh pradenství byla průběžně zařazvána d prgramu pedaggických rad i předmětvé kmise. Způsb desílání přihlášek byl rdičům vysvětlen na speciální schůzce pr rdiče žáků 9.rčníku, rdiče využívali knzultace s výchvným pradcem většinu mim stanvené hdiny. Prblémy výchvné, zdravtní i prspěchvé byly průběžně sledvány. 5. OBLAST ORGANIZAČNÍ Plán kntrlní činnsti byl plněn průběžně, zjištěné nedstatky byly neprdleně dstraňvány. Webvé stránky škly byly využívány především pr prezentaci všech akcí škly. Škla se zapjvala d akcí, které přádala Obec Hevlín (vítání bčánků, rzsvícení vánčníh strmku, mezinárdní setkání Hevlínů. Šklská rada se scházela pravidelně, vždy s účastí ředitelky škly. S mateřsku šklu byly rganizvány splečné akce (vynášení Mrany, divadelní představení v MŠ, splečné vánční vystupení, Hrajeme si na šklu) Škla splupracvala s PPP Znjm, s OSPOD MÚ Znjm a s Plicií ČR - většinu frmu knzultací. Své významné míst měly také prady metdickéh sdružení a předmětvé kmise, které plnily svje rční plány, ale také pdle aktuální situace řešily dané prblémy. 6. Autevaluace v rámci testvání Stnžka v 9.rčníku (rdičům a žákům byly předány rzbry výsledků testvání s dpručením týkajícíh se studijních předpkladů), dále byl zpracván annymní dtazníkvé šetření u žáků druhéh stupně na téma prtidrgvé výchvy. 7. OBLAST HOSPITAČNÍ Ve šklním rce byl prveden 5 hspitací na bu stupních ZŠ. Vyučující byli k výuce připraveni, snažili se využívat metd veducích ke zvyšvání mtivace a pdprujících aktivnější přístup žáků v hdinách. Ve většině případů byly žákům zadávány praktické úkly- tím si mhu věřit získané vědmsti, ptěšující byla individuální práce se žáky se SVP (mírnější temp, delší čas, individuální přístup, pvzbuzvání), žákům nadanějším byly zadávány úkly slžitější (lze ještě ve větší míře uplatňvat zvýšenu nárčnst zejména v dmácí přípravě. Byla zjištěna stupající tendence dbývání psaní, sešity žáků jsu čast velmi nepřehledné. Stále je třeba intenzivně a důsledně prcvičvat čtení s przuměním v kntextu s pchpením přečtenéh a následnu stručnu reprdukcí bsahu a rychlé pčítání zpaměti sčítání, dčítání, násbení a dělení. 8. SPOLUPRÁCE S RODIČI Osvědčily se individuální phvry s rdiči žáků s prblémy vzdělávacími neb výchvnými. Rdiče se na vyzvání dstavují, p splečné schůzce s třídním učitelem i výchvným pradcem nastává zlepšení, bhužel čast puze krátkdbé. Třídní schůzky i knzultace byly přádány pravidelně, zájem rdičů byl nadprůměrný. V tmt šklním rce nebyla rganizvaná žádná aktivita ve splupráci s rdiči. VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTECH MATEŘSKÉ ŠKOLY V Hevlíně VE ŠKOLNÍM ROCE 2011/2012 Základní charakteristika mateřské škly a/ Název škly: Základní škla a Mateřská škla, Hevlín, příspěvkvá rganizace b/ IZO: c/ Kapacita: 45 d/ Na základě usnesení zastupitelstva Obce Hevlín ze dne byla Základní škla, Hevlín, kres Znjm, slučena s Mateřsku šklu, Hevlín, kres Znjm a se Šklní jídelnu, Hevlín, Hrabětická 226, kres Znjm. e/ d 1.září 2005 je v prvzu puze 1 třída MŠ, udělena výjimka zřizvatelem přijat 28 dětí.od v prvzu 2 třídy dle 28 dětí,nahře 17dětí,celkem 45 dětí v MŠ. f// Zřizvatel škly: Obec Hevlín g/ Ředitel škly: Mgr.Sňa Kaňvá, veducí učitelka MŠ: Drahmíra Prčinvá h/ vá adresa ředitelství škly: ch/ Prvz škly: 6:15hdin-16:15 hdin i/ Pčet pedaggických rad:10

10 Průměrná dcházka za celý šklní rk 2011/2012 Pčet tříd Pčet dětí Z th dívky Omezená dcházka na 4 hdiny Výsledky výchvy a vzdělání Filzfií mateřské škly je ROZVÍJET SAMOSTATNÉ A ZDRAVĚ SEBEVĚDOMÉ DĚTI CESTOU PŘIROZENÉ VÝCHOVY. Vycházíme z individualit dětí. Veškeré snažení všech zaměstnanců směřuje k tmu, aby děti byly spkjené. Živt mateřské škly prezentujeme při splečenských akcích v naší bci a také v becním Zpravdaji. Šklní vzdělávací prgram je zpracván pd názvem Krůček p krůčku,krk za krkem,prjdem se děti celým rkem Obsahuje deset témat vztahujících se k rčním bdbím, tat témata jsu rzpracvána d příslušných pdtémat, která jsu různě bměňvána a dplňvána (na každý týden připadá jedn pdtéma). Věkvé slžení dětí údaj k 1.únru 2012 Pčet dětí d 3 let 0 3letí 7 4letí 14 5letí 15 starší 9 Odklad pvinné šklní dcházky Pčet dětí Odklad pvinné šklní dcházky 1 Ddatečné dlžení pvinné šklní dcházky 0 Celkem 1 Péče integrvané děti - žádné dítě nebyl integrván INFORMACE O POČTECH DĚTÍ Pr šklní rk 2012/2013zapsán 45dětí K pvinné šklní dcházce nastupuje dětí /z th p dkladu 1 dítě/ Šklní dcházka na škl.rk 2012/2013 byla dlžena 3 dětem. Pr šklní rk 2013/2014 nastupí k pvinné šklní dcházce asi 18 dětí,z th předpkládáme asi 1-2 dklady ŠD. AKCE PRO DĚTI -2011/2012 ŘÍJEN Zavírání zahrady (psezení s rdiči u hýnku) LISTOPAD LISTOPAD LISTOPAD PROSINEC PROSINEC PROSINEC LEDEN LEDEN ÚNOR Divadl v MŠ Ftgraf v MŠ Advent ZPÍVÁNÍ POD VÁNOČNÍM STROMEM Setkání s Mikulášem (besídka pr rdiče Vánční besídka pr děti (vánční nadělvání) Vánční setkání MŠ Laa v naší MŠ /akce s dětmi a rdiči/ Tříkrálvý průvd vesnicí (v maskách) Zápis dětí d 1.tř.ZŠ Maspustní průvd vesnicí (v maskách)

11 BŘEZEN DUBEN DUBEN KVĚTEN KVĚTEN Vynášení Mreny (splupráce s 1.stupněm ZŠ Zápis dětí d MŠ Otvírání zahrady akce s rdiči Pálení čardějnic Akce MŠ na místním hřišti májvé slavy (zábavné sutěžní dpledne) Besídka ke Dni matek Den dětí KARNEVAL dpledne plné her a sutěží. Výlet autbusem d Brna na divadelní představení Pěší výlet s batůžky Návštěva MŠ v Laa splečné zábavné dpledne s dětmi a rdiči Cyklistický výlet s předškláky Setkání Hevlínů Slavnstní rzlučení s předškláky /v infrm.středisku/ s OU Relaxační plavání: listpad červen 1x za 14 dní Další aktivity MŠ- vystupení dětí na VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ /v průběhu rku / Články a ftgrafie akcích na internet K nejvýznamnějším událstem tht rku v rámci prjektu IB KE /Interkulturní vzdělávání dětí a dspělých /,patřila přátelská setkání naší a rakuské MŠ. V bdbí vánc strávily děti z MŠ Laa /i s rdiči/ krásné dpledne v naší šklce,kdy p ficiálním uvítání panem starstu a ředitelku ZŠ se šklka prměnila ve vánční dílny a začl se válet těst,děti vykrajvaly perníčky a celá šklka krásně vněla upečenými perníčky a děti se vzájemně bdarvávaly a naše mamky s p.učitelkami připravily pr vzácné hsty úžasné dbrty a celu atmsféru pdtrhla krásná vánční výzdba celé šklky, a když d th všeh dění zazněly vánční kledy, zazpívané našimi dětmi a pak rakuskými dětmi,nemhli jsme si přát lepší atmsféru.jak důkaz trvání vzájemné splupráce,byla naše šklka pzvána na letní přátelské dpledne d MŠ Laa,kde prběhl také slavnstní uvítací ceremniál s panem starstu,d kteréh dstaly paní učitelky dárky/pera/.pak následval zajímavé dpledne plné, her a jiných zážitků,skvělé phštění a největším zážitkem pr všechny byl vypuštění balnků naplněných heliem před MŠ. PROJEKT IB KE nejen že dává mžnsti dětem v MŠ seznamvat se s německým jazykem u nás a českým jazykem v Rakusku,ale pdpruje splupráci a mžnsti setkávání a sbližvání a pznávání kultur susedních dvu nárdů.. AREÁL ŠKOLY VYUŽITÍ POZEMKU Budva MŠ je využívána zcela. V přízemí se nachází třída-herna, jídelna, výdejna jídla, šatny s hygienickým zařízením, dále kancelář, úklidvá místnst a ktelna. V patře jsu 2 lžnice, třída s hernu, kabinet, WC -umývárna Klem budvy se nachází rzlehlá zahrada, přední část je krasná, další část služí dětem k. Využívá se k pbytu venku, k phybvým aktivitám, hrám na pískvištích, relaxaci, k akcím s rdiči. Zahrada je pstupně vybavvána nvým zařízením, nářadím i náčiním dřevěným. V minulém šklním rce jsme zakupili stly a židličky pr starší a vyšší děti). Byla dkupena lehátka, kberec d nvě zřízené herny, nvý nábytek a nvě zreknstruván WC s umyvárnu( ). Během hlavních prázdnin v lňském rce byla v MŠ vyměněna kna a dveře,d dlní třídy byl zakupen nvý kberec,d tříd stleček s židličkami- d hracích kutů.ve šklním rce 2011/2012 jsme zakupili velku žíněnku pr sprtvání, dětské prcelánvé nádbí. Byl zreknstruván pískviště a natřeny průlezky a dmeček na šklní zahradě. V letšním rce

12 byl pprvé p dluhé dbě zaveden prázdninvý prvz prvních 14 dní v červenci a psledních 14 dní v srpnu, platy učitelek byly hrazeny zřizvatelem. Výkn státní správy Uvádí se přehledný výčet rzhdnutí ředitele pdle zákna č.561/2004 Sb předšklním, základním, středním, vyšším dbrném a jiném vzdělávání (šklský zákn) Rzhdnutí ředitele Pčet Přijetí dítěte k předšklnímu vzdělávání pdle 34 zákna 30 Odvlání 0 Údaje pracvnících škly Vzdělání - nejvyšší dsažené Pčet učitelů 3 Střední pedaggická škla 3 Kvalifikvanst Pčet fyzických sb Kvalifikvaní pracvníci 3 2,8 Přepčtený pčet na plně zam. v % Věkvé slžení všech přepčtených pedaggických pracvníků d 35let let nad 50 let Důchdci Celkem Pčet Abslventi středních pedaggických škl-jejich pčet,kteří nastupili na šklu: 0 Pedaggičtí pracvníci na mateřské dvlené: 0 ÚDAJE O DALŠÍM VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ Typ kurzu Pčet zúčastněných pracvníků Efektivní metdy výuky v předšklním vzdělávání 1 Seminář v Rakusku v rámci IB - KE NEPEDAGOGIČTÍ ZAMĚSTNANCI MŠ: Prvzní uklízečka 1 fyzická sba, přepčtený úvazek 1,0 Prvzní výdej stravy - 1 fyzická sba, přepčtený úvazek 0,25 Část VII. Údaje výsledcích inspekce prvedené Česku šklní inspekcí V rce 2011/2012 ČŠI na škle nebyla 1 Zpracvala: Drahmíra Prčinvá, veducí učitelka MŠ Přílha: Výrční zpráva hspdaření škly za rk a Hdncení MPP dle metdika prevence Prjednán Pedaggicku radu dne: 3. září 2012 Schválen Radu škly dne: 10.října 2012 Mgr. Sňa Kaňvá, ředitelka škly

13 PŘÍLOHA VÝROČNÍ ZPRÁVY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2011 Základní škla a Mateřská škla, Hevlín, příspěvkvá rganizace HLAVNÍ ČINNOST PŘÍJMY DOTACE JmK Brn Kč VÝDAJE DOTACE JmK Brn Kč PŘÍJMY DOTACE Z OPVK ÚZ ,60 Kč VÝDAJE DOTACE Z OPVK ÚZ ,60 Kč PŘÍJMY PŘÍSPĚVEK OD ZŘIZOVATELE A OSTATNÍ: ,89 Kč VÝDAJE PŘÍSPĚVKU OD ZŘIZOVATELE A OSTATNÍ: ,05 Kč Hspdářský výsledek: ,84 Kč HOSPODÁŘSKÁ ČINNOST PŘÍJMY: ,- Kč VÝDAJE: ,32 Kč PŘEVÁDĚNÝ ZISK d rezervníh fndu: ,68 Kč

Základní škola a Mateřská škola, Hevlín, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTECH ZÁKLADNÍ ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010

Základní škola a Mateřská škola, Hevlín, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTECH ZÁKLADNÍ ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010 Základní škla a Mateřská škla, Hevlín, příspěvkvá rganizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTECH ZÁKLADNÍ ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010 Část I. Základní charakteristika škly a. Základní škla a Mateřská škla,

Více

Základní škola a Mateřská škola, Hevlín, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTECH ZÁKLADNÍ ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2008/2009

Základní škola a Mateřská škola, Hevlín, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTECH ZÁKLADNÍ ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2008/2009 Základní škla a Mateřská škla, Hevlín, příspěvkvá rganizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTECH ZÁKLADNÍ ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2008/2009 Část I. Základní charakteristika škly a. Základní škla a Mateřská škla,

Více

Výroční zpráva o činnostech Základní školy Vladimíra Menšíka Ivančice, okres Brno-venkov ve školním roce 2010/2011

Výroční zpráva o činnostech Základní školy Vladimíra Menšíka Ivančice, okres Brno-venkov ve školním roce 2010/2011 Výrční zpráva činnstech Základní škly Vladimíra Menšíka Ivančice, kres -venkv ve šklním rce 2010/2011 Část I. Základní charakteristika škly Název: Základní škla Vladimíra Menšíka Ivančice, kres -venkv

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 1 Základní škla Havířv-Pdlesí Mládežnická 11/1564 kres Karviná, příspěvkvá rganizace Výrční zpráva činnsti škly za šklní rk 2012/2013 Mtt škly Bez znalsti cizích jazyků, infrmatiky, matematiky a eknmick-právních

Více

Základní škola a Mateřská škola, Hevlín, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTECH ZÁKLADNÍ ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2012/2013

Základní škola a Mateřská škola, Hevlín, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTECH ZÁKLADNÍ ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola, Hevlín, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTECH ZÁKLADNÍ ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2012/2013 Část I. Základní charakteristika školy a. Základní škola a Mateřská

Více

Výroční zpráva za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Základní škla, Česká Lípa, 28. října 2733, příspěvkvá rganizace 28. října 2733, Česká Lípa, PSČ 470 06 Výrční zpráva za šklní rk 2013/2014 Prjednala a schválila Šklská rada dne 14. 10. 2014 Předkládá:

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škla Mravské Budějvice, Havlíčkva ul. 933, kres Třebíč Výrční zpráva činnsti škly Šklní rk 2009 2010 Hspdářský rk 2009 Mravské Budějvice 30.09.2010... František Dstál, ředitel ZŠ Obsah výrční

Více

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Fakultní základní škla Dr.Milady Hrákvé a Mateřská škla Olmuc, Rţňavská 21 příspěvkvá rganizace Mateřská škla Radva 5, Olmuc dlučené pracviště Šklní vzdělávací prgram pr předšklní vzdělávání dlučenéh pracviště

Více

Z á k l a d n í š k o l a V s e t í n, T r á v n í k y 1 2 1 7

Z á k l a d n í š k o l a V s e t í n, T r á v n í k y 1 2 1 7 Z á k l a d n í š k l a V s e t í n, T r á v n í k y 1 2 1 7 Zpracvala: Mgr. Lenka Michálkvá, krdinátra EVVO Vsetín 2012 1. Sučasný stav EVVO ve škle 1.1 Rzbr šklníh vzdělávacíh prgramu z phledu EVVO 1.1.1

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZŠ KOVÁŘOV

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZŠ KOVÁŘOV Základní škla Kvářv, kres Písek 398 55 Kvářv 80 Šklní vzdělávací prgram pr základní vzdělávání ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZŠ KOVÁŘOV 1. Identifikační údaje Název škly Adresa škly Ředitel škly Základní škla

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro předškolní vzdělávání 2014/2015

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro předškolní vzdělávání 2014/2015 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pr předšklní vzdělávání 2014/2015 ŠKOLNÍ vzdělávací prgram pr předšklní vzdělávání 2014/2015 SOUKROMÁ MATEŘSKÁ ŠKOLA JAHODA - Identifikační údaje MŠ Jahda: - Název: Sukrmá mateřská

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro předškolní vzdělávání

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro předškolní vzdělávání ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pr předšklní vzdělávání Mateřská škla TASOV Název: PÍSNIČKOVÝ SVĚT platnst: 2010 2013 1 P Í S N I Č K O V Ý S V Ě T = MY S PÍSNIČKOU JDEM KROK ZA KROKEM MĚSÍC PO MĚSÍCI CELÝM

Více

6. Hodnocení žáků a autoevaluace školy

6. Hodnocení žáků a autoevaluace školy Šklní vzdělávací prgram Škla, základ živta Základní škla a mateřská škla Měčín p.. platný d 1.9.2007 6. Hdncení žáků a autevaluace škly 6.1. Pravidla pr hdncení žáků Hdncení žáků je běžná činnst, kteru

Více

Střední škola KNIH, o.p.s. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO DENNÍ FORMU VZDĚLÁVÁNÍ. Brno. POZNÁVAT, OBDIVOVAT A ŠÍŘIT KNIHU, verze 2

Střední škola KNIH, o.p.s. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO DENNÍ FORMU VZDĚLÁVÁNÍ. Brno. POZNÁVAT, OBDIVOVAT A ŠÍŘIT KNIHU, verze 2 POZNÁVAT, OBDIVOVAT A ŠÍŘIT KNIHU, verze 2 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO DENNÍ FORMU VZDĚLÁVÁNÍ Střední škla KNIH,.p.s. Brn Datum účinnsti šklníh vzdělávacíh prgramu: 1. 9. 2013 OBSAH IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE...

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Šklní rk: 2014/2015 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Název a adresa škly, pr kteru platí tent MPP Jmén a příjmení ředitele Telefn na ředitele 573 380 682 Minimální preventivní prgram ZŠ praktická a ZŠ speciální

Více

K R O K Z A K R O K E M

K R O K Z A K R O K E M ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁJMOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ VE ŠKOLNÍ DRUŽINĚ PŘI ZÁKLADNÍ ŠKOLE U ŘÍČANSKÉHO LESA, ŠKOLNÍ 2400/4, ŘÍČANY, OKRES PRAHA VÝCHOD, KTEROU ZŘIZUJE MĚSTO ŘÍČANY SE SÍDLEM MASARYKOVO NÁM.

Více

Chaloupka. Školní vzdělávací program školského zařízení pro zájmové vzdělávání - ŠD. (školní rok 2014/2015) Školní rok 2014-2015

Chaloupka. Školní vzdělávací program školského zařízení pro zájmové vzdělávání - ŠD. (školní rok 2014/2015) Školní rok 2014-2015 Šklní rk 2014-2015 Aby se dítě mhl zdravě rzvíjet, musí se cítit v bezpečí a spkjené Chalupka Šklní vzdělávací prgram šklskéh zařízení pr zájmvé vzdělávání - ŠD (šklní rk 2014/2015) 1 Obsah 1. Identifikační

Více

IČO: 48004529 Zahájení činnosti: 1. 9. 1965 Identifikátor práv.osoby: 600 135 942

IČO: 48004529 Zahájení činnosti: 1. 9. 1965 Identifikátor práv.osoby: 600 135 942 Výrční zpráva škly 2012/2013 Základní škla U Lesa 713, 734 01 Karviná Ráj Základní data Sídl škly: U Lesa 713, 734 01 Karviná-Ráj Zřizvatel: Statutární měst Karviná Ředitel: Mgr.Tmas Vlachpuls Statutární

Více

Gymnázium, Karviná, příspěvková organizace. Školní vzdělávací program. pro. osmileté gymnázium

Gymnázium, Karviná, příspěvková organizace. Školní vzdělávací program. pro. osmileté gymnázium Šklní vzdělávací prgram pr smileté gymnázium 1. Identifikační údaje 1.1 Předkladatel Název škly: Gymnázium, Karviná, příspěvkvá rganizace Adresa: Mírvá 1442, Karviná - Nvé Měst, 735 06 IČ: 623 317 95 IZO:

Více

Základní škola Úvaly, příspěvková organizace

Základní škola Úvaly, příspěvková organizace Základní škla Úvaly, kres Praha - výchd nám. Arnšta z Pardubic 8, 250 82 Úvaly ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 2. ŠKOLNÍ ŘÁD Č.j.: 631/2012 Vypracval: Schválil: Pedaggická rada prjednala dne: 31.8.2012 Šklská

Více

IČO: 48004529 Zahájení činnosti: 1. 9. 1965 Identifikátor práv.osoby: 600 135 942

IČO: 48004529 Zahájení činnosti: 1. 9. 1965 Identifikátor práv.osoby: 600 135 942 Výrční zpráva škly 2013/2014 Základní škla U Lesa 713, 734 01 Karviná Ráj 1 Základní data Sídl škly: U Lesa 713, 734 01 Karviná-Ráj Zřizvatel: Statutární měst Karviná Ředitel: Mgr.Tmas Vlachpuls Statutární

Více

Školní vzdělávací program školní družiny

Školní vzdělávací program školní družiny Základní škla Třemšná, kres Plzeň-sever, příspěvkvá rganizace Americká 146, 330 11 Třemšná Šklní vzdělávací prgram šklní družiny 1. Identifikační údaje Šklní družina tvří se základní šklu jednu právnicku

Více

KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE (2012 2016)

KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE (2012 2016) Krajský úřad Králvéhradeckéh kraje dbr šklství DLOUHODOBÝ ZÁMĚR VZDĚLÁVÁNÍ A ROZVOJE VZDĚLÁVACÍ SOUSTAVY KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE (2012 2016) Březen 2012 1 Obsah 1 Úvd... 4 2 Výchzí faktry vlivňující vzdělávací

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY Vlný čas dětí je velmi cenná deviza nárda, věnujme mu tedy patřičnu pzrnst a pečujme pdmínky pr jeh naplnění. Mtt: Naučit děti smysluplně využívat a plánvat svůj

Více

PŘÍLOHA ŠVP ZV. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání žáků s lehkým mentálním postižením. ZŠ, ZUŠ a MŠ LOMNICE, TIŠNOVSKÁ 362

PŘÍLOHA ŠVP ZV. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání žáků s lehkým mentálním postižením. ZŠ, ZUŠ a MŠ LOMNICE, TIŠNOVSKÁ 362 PŘÍLOHA ŠVP ZV Šklní vzdělávací prgram pr základní vzdělávání žáků s lehkým mentálním pstižením ZŠ, ZUŠ a MŠ LOMNICE, TIŠNOVSKÁ 362 Nevyšlapanu cestu Obsah: A. Charakteristika ŠVP ZV 1. Charakteristika

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/13 Vyšší odborná škola sociálně právní

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/13 Vyšší odborná škola sociálně právní Výrční zpráva činnsti škly za šklní rk 2012/13 Vyšší dbrná škla sciálně právní Jasmínvá 3166/37a, 106 00 Praha 10 IČ 61385395 inf@vssp.cz, www.vssp.cz I. Základní údaje škle 1. Přesný název právnické sby:

Více

ZŠ Dr. Edvarda Beneše nám. J. Berana 500, Praha 9 Čakovice. Školní vzdělávací program ŠD

ZŠ Dr. Edvarda Beneše nám. J. Berana 500, Praha 9 Čakovice. Školní vzdělávací program ŠD ZŠ Dr. Edvarda Beneše nám. J. Berana 500, Praha 9 Čakvice Šklní vzdělávací prgram ŠD Obsah 1. Identifikační údaje... 3 2. Knkrétní cíle vzdělávání... 3 3. Délka a časvý plán vzdělávání... 3 4. Frmy vzdělávání...

Více

Výroční zpráva. Obsah. Malířská 231/6, 170 00 Praha 7 Tel.: 233 381 546 Email: ekolist@ekolist.cz

Výroční zpráva. Obsah. Malířská 231/6, 170 00 Praha 7 Tel.: 233 381 546 Email: ekolist@ekolist.cz www.bezk.cz, www.eklist.cz Malířská 231/6, 170 00 Praha 7 Tel.: 233 381 546 Email: eklist@eklist.cz Výrční zpráva 2013 Obsah Kd jsme..................................................... 2 Realizvané prjekty

Více

Evaluační zpráva k projektu

Evaluační zpráva k projektu Název prjektu: Pdpra přírdvědnéh a technickéh vzdělávání v Mravskslezském kraji (NatTech MSK) Registrační čísl prjektu: CZ.1.07/1.1.00/44.0008 Evaluační zpráva k prjektu Pdpra přírdvědnéh a technickéh

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Střední dbrná škla Jsefa Susedíka Vsetín MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Je lépe radit se před činy, než ptm nich přemítat. Démkrits z Abdér Tent Minimální preventivní prgram k prevenci sciálně patlgických

Více