Základní škola a Mateřská škola, Hevlín, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTECH ZÁKLADNÍ ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2011/2012

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Základní škola a Mateřská škola, Hevlín, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTECH ZÁKLADNÍ ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2011/2012"

Transkript

1 Základní škla a Mateřská škla, Hevlín, příspěvkvá rganizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTECH ZÁKLADNÍ ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2011/2012 Část I. Základní charakteristika škly a. Základní škla a Mateřská škla, Hevlín, příspěvkvá rganizace Zřizvatel škly: Obec Hevlín Ředitel škly: Mgr.Sňa Kaňvá Další sučásti příspěvkvé rganizace: mateřská škla, šklní družina, šklní jídelna, výdejna v mateřské škle Telefn ZŠ: Telefn MŠ: b. Úplná škla údaje pčtech k (II.třída-spjený 2.+3.rčník), zřizvatelem udělena výjimka z nejnižšíh pčtu žáků stanveném prváděcím předpisem - spjen s dtací na platy. Šklní rk 2011/2012 Pčet tříd Pčet rčníků Pčet žáků Průměrný pčet žáků na třídu 1.stupeň ,25 2.stupeň ,5 Celkem ,375 Pzn: Dva žáci z 1.rčníku a jedna žákyně ve 4.rčníku plnili dcházku v zahraniční škle. c. Celkvý pčet žáků v 1. rčníku k 29.červnu 2012: zahraniční dcházka Přepčtená výše úvazků učitelů celkem pr 1. i 2.stupeň = 10,81 (4,27 + 6,54) Průměrný pčet žáků na učitele celkem za celu šklu (učitelé v přepčtených úvazcích): 11,38. d. Rada škly (šklská rada) zřízená dle pdle dřívějších předpisů neb dle 167 zákna č.561/2004 Sb. dne 1.ledna 2006 (6 členů), s účinnstí d 1.ledna svji činnst prvádí nvě zvlená šklská rada e. Zvlený vzdělávací prgram Název zvlenéh vzdělávacíh prgramu ŠVP ZV Od hraní k vědění ŠVP ZV Od hraní k vědění - IVP Čísl jednací RVP ve znění úpravy č.j / a dalších úprav Jiné specializace, rzšířená výuka, zaměření: není V rčníku a žáků 8 žáků f. Zařízení šklníh stravvání - pdle zapsaných strávníků k 31.říjnu 2012 Typ jídelny- dle výkazu Z Pčet Pčet strávníků děti a žáci pracvníci škly statní* 921 ŠJ - úplná ŠJ výdejna * Ostatní cizí strávníci, pr které se vaří běd v rámci hspdářské činnsti škly g. Pčet pracvníků šklníh stravvání k dle výkazu Z Fyzické sby 5 Přepčtení na plně zaměstnané 3,6 h. Šklní družina, která je sučástí základní škly k ŠD pčet ddělení ŠD pčet dětí v ŠD pčet vychvatelů ŠD celkem 1 25 fyz.1 / přepč. 0,7

2 Z činnsti šklní družiny : Ve šklní družině jsme se s dětmi snažili zdravé klima, aby děti byly v družině spkjené, vzájemně hleduplné, kamarádské, bez známek agrese či jiných negativních znaků. Učily se splupracvat ve skupinách tak, abychm náš splečný vlný čas trávili smysluplně. Prbíhaly zde zajímavé prjekty, sutěže, hry ve třídě i venku. Děti také hdně tvřily. Vlný čas je také relaxaci a dpčinku p vyučvání. Děti měly prstr k tmu, aby vlný čas trávily spntánně, pdle vlastní iniciativy. Byly pdprvány k vlastní kreativitě a iniciativě. Výsledky činnstí byly prezentvány na webvých stránkách škly a pravidelně vystavvány v prstrách škly. Výběr nejzdařilejších akcí: Ovcný den prjekt Sutěžní dpledne (sprtvání, víčkvaná-hry s dpadvým materiálem, pantmima, kuličkiáda apd.) Dýňvé dpledne Třídíme dpad-prjekt Ptáci v zimě-prjekt Maspustní týden Zdraví a my-prjekt Hledá se talent Dětský den v družině Výzdba tělcvičny k besídce pr maminky Zvířata klem nás-prjekt Exkurze na farmu Ke zhdncení šklníh rku byl zpracván autevaluační dtazník, kteréh se zúčastnil 21 dětí. Z průzkumu vyplývá, že děti chdí d šklní družiny rády, k blíbeným činnstem patří zejména sutěže a rganizvané hry. Rádi sprtují na šklním hřišti a v tělcvičně. Hra neb sutěž musí být ale dbře připravená, děti vhdným způsbem mtivvané. Trchu s hrším výsledkem dpadly činnsti výtvarné. Z dpvědí je zřejmé, že část děti tvří velmi rády část dětí tat aktivita mc nebaví. Nejméně děti hdntily četbu a pslech čtenéh slva. Děti nemají ve šklní družině čtenářské chvilky v blibě, mluvené slv dluh psluchat nevydrží. Průzkum byl v rámci mžnstí bjektivním s důrazem na individuální dpvědi dětí bez vlivňvání paní vychvatelky. Část II Údaje pracvnících škly 1. Odbrná kvalifikace, dle zákna č. 563/2004 Sb. pčítán k červnu 2012 Celkvý pčet pedaggických pracvníků : fyzický pčet 11 přepčtené úvazky celkem 10,81 Učitelé úvazek vzdělání Třídní učitelka 1.rčníku 1,0 VŠ-ped.fakulta 1.stupeň - Třídní učitelka 1,0 VŠ-ped.fakulta 1.stupeň 2.+3.rčníku Třídní učitelka 0,86 VŠ-ped.fakulta 1.stupeň 4.rčníku Třídní učitel 5.rčníku 1,0 VŠ-ped.fakulta 1.stupeň Třídní učitel 6.rčníku 1,0 VŠ Jihčeská univerzita-učitelství pr SŠ, br: učitelství NJ a chemie Třídní učitelka 7.rčníku 1,0 VŠ-ped.fakulta ČJ-OV metdik prevence Třídní učitelka 1,0 VŠ + dpl.pedagg.studium 8.rčníku Třídní učitel 9.rčníku 1,0 VŠ-ped.fakulta M-Z Učitel 0,95 VŠ - pedag.fakulta D-RJ, výchvný pradce Zástupce ředitelky 1,0 VŠ ped.fakulta-1.stupeň Ředitelka 1,0 VŠ ped.fakulta RJ-OV celkem 10,81

3 2. Pčet abslventů s dbrnu kvalifikací, kteří ve šklním rce 2011/2012 nastupili na šklu: 0 3. Pčet učitelů s dbrnu kvalifikací, kteří ve šklním rce 2011/2012 nastupili na šklu: 1 4. Pčet učitelů s dbrnu kvalifikací, kteří ve šklním rce 2011/2012 dešli ze škly: 0 5. Nepedaggičtí pracvníci ZŠ - pčet : 3/2,2 přepčten na úvazek 6. Věkvé slžení učitelů Věk Učitelé Muži d 35 let let 1 2 nad 50 let 3 3 Pracující důchdci nepbírající důchd 0 0 Pracující důchdci pbírající důchd 0 2 Celkem 4 7 Rdičvská dvlená Údaje dalším vzdělávání pedaggických pracvníků včetně řídících pracvníků škly Typ kurzu Pčet zúčastněných Aktuální změny právních předpisů ve šklské praxi 1 Kaňvá Zpracvání sad digitálních učebních materiálů pr ZŠ 7 Aktuální stav šklské legislagivy - Kaňvá 1 Příprava prjektů na ZŠ a využívání ICT ve výuce ZŠ 1 - Szajk Aktivní učení v matematice-násbilka xkrát jinak 1 Celkem 11 Výchvný pradce a metdik prevence se pravidelně zúčastňují kresních aktivů, prad. Ženy Část III. Výsledky výchvy a vzdělávání Celkvé hdncení a klasifikace žáků v 1.plletí Rčník Pčet Prspěl s Prspěl Neprspěl Opakují Žáci se zahraniční žáků vyznamenáním z jiných rčníků dcházku Celkem za I. stupeň Celkem za II. stupeň Celkem za šklu V letšním šklním rce nebyl udělen žádný ddatečný dklad šklní dcházky.

4 Celkvé hdncení a klasifikace žáků ve 2.plletí Rčník Pčet žáků Prspěl s Prspěl Neprspěl Opakují z jiných rčníků vyznamenání 1. 19* ** Celkem za I. stupeň *** Celkem za II. stupeň Celkem za šklu *Plus dva žáci s dcházku v zahraniční škle **Plus jedna žákyně s dcházku v zahraniční škle ***Jeden žák ze 7.rčníku neprspěl ze dvu předmětů M + Z (srpen-pravné zkušky) Pzn: Opravná zkuška z matematiky a ze zeměpisu žáka 7.rčníku žák hdncen z bu předmětů známku dstatečnu a pstupuje d 8.rčníku. Prspěchvý průměr tříd: 1.rčník 2.rčník 3.rčník 4.rčník 5.rčník 6.rčník 7.rčník 8.rčník 9.rčník Průměr. 1.pllletí 1,,1 1,49 1,66 1,74 1,99 2,23 2,43 2,34 2,22 1,91 2.pllletí 1,15 1,46 1,84 1,82 2,00 2,22 2,37 2,3 2,28 1,94 Udělení výchvných patření ve šklním rce 2011/2012: 1.plletí 2.plletí Pchvala ředitele škly 0 1 žák Pchvaly třídníh učitele: 1 žák 10 žáků Napmenutí třídníh učitele: 46 žáků 28 žáků Důtky třídníh učitele: 29 žáků 21 žáků Důtky ředitele škly 11 žáků 13 žáků 1.plletí Stupeň chvání Pčet % z pčtu všech žáků škly , plletí Stupeň chvání Pčet % z pčtu všech žáků škly 2 4 3, ,6 Celkvý pčet nemluvených hdin na škle za šklní rk 2011/20112: 43 hdiny Vzdělávání žáků mimřádně nadaných (ve znění vyhlášky č.73/2005 Sb., 12-14) - individuální přístup, zadávání nárčnějších úklů, individuální příprava na šklní a kresní kla sutěží a lympiád (český jazyk, matematika, dějepis,). Celstátní srvnávací testy Přírdvědný klkan v 8. a 9. rčníku, Matematický klkan v 2.-9.rčníku, testvání Stnžka KEA v 9.rčníku (OSP+ČJ+M) , celrepublikvé piltní věřvání výsledků na úrvni 5.+9.rčníků (ČJ+M+AJ/NJ). Údaje přijímacím řízení na střední šklu Šklní rk 2010/2011 Gymnázia SOŠ SOU Knzervatř 4 leté studium 6 leté studium 8 leté studium Pčty přijatých žáků

5 Pčet abslventů ZŠ Rčník Pčet žáků 9.rčník 19 nižší rčník 0 Celkem 19 (SOŠ maturitní bry: stavebnictví 2x, elektrtechnik 2x, eklgie 1x, bezpečnstně správní činnst 1x, htelnictví, turismus 1x, cestvní ruch 1x, řemeslné zpracvání dřeva 1x,. SOU: kuchař číšník 3x, elektr-silnprud 1x, autmechanik 1x, instalatér 1x, cukrář 1x, mechanik-pravář 1x, mechanik plynvých zařízení 1x, ) Část IV. Údaje výsledcích inspekce prvedené Česku šklní inspekcí Ve šklním rce 2009/2010 byla Česku šklní inspekcí prvedena ve dnech 4.-6.května 2010 inspekční činnst, jejíž předmětem byl zhdntit pdmínky, průběh a výsledek vzdělávání pskytvanéh základní a mateřsku šklu, zjišťvání a hdncení pdmínek, průběhu a výsledků vzdělávání pdle příslušných ŠVP, zjišťvání a hdncení naplnění ŠVP. Celkvé hdncení ZŠ: Škla pskytuje vzdělávání v suladu se zásadami a cíli stanvenými šklským záknem a s rzhdnutím zařazení d rejstříku škl a šklských zařízení. Finanční prstředky, se kterými ve sledvaném bdbí dispnvala, dstačvaly k pkrytí ptřeb spjených s realizací ŠVP a pdle předlžených dkladů byly využity v suladu s účelem jejich pskytnutí. Všem žákům ZŠ zajišťuje bezpečné prstředí a rvné pdmínky přístupu ke vzdělávání při realizaci ŠVP. Pravidla pr hdncení žáků jsu stanvena ve šklním řádu a vycházejí ze ŠVP. Účelně vlené metdy a frmy práce, individuální přístup a respektvání vzdělávacích ptřeb jedntlivce napmáhají frmvání klíčvých kmpetencí. Menší rezervy jsu ve způsbu výuky žáků se SVP. Ve šklním rce 2010/2011 neprbíhala na škle inspekční činnst. Část V. Rzhdnutí ředitele Uvádí se přehledný výčet rzhdnutí ředitele dle 165 dst.2 zákna č. 561/2004 Sb. a pčet dvlání prti tmut rzhdnutí Rzhdnutí ředitele Pčet Pčet dvlání O přestupu žáka 49 dst O ddatečném dlžení pvinné šklní dcházky 37 dst O dkladu pvinné šklní dcházky O přijetí k základnímu vzdělávání 46 16* 0 *V tm jeden žák s dcházku v zahraniční škle Vlkschule Laa an der Thaya. Pčet žáků přijatých d 1.rčníku pr rk 2011/ žáků. Pčet žáků přijímaných d 1.rčníku pr rk 2012/ žáků (1 žák s dcházku v zahraniční škle, 2 žáci p dkladu ŠD), z th během letních prázdnin dhlášen 1 žák z důvdu přestěhvání. Zajištění individuální a skupinvé reedukace Dyslektický kružek celrčně, dcházel 8 žáků Individuální reedukace k 30.červnu žáků Část VI. Další údaje škle Žáci 9.rčníku byli připravváni k přijímacím phvrům z českéh jazyka a matematiky také individuálně pdle zájmu, žákům integrvaným i se SPUCH/U byla věnvána zvláštní péče pdle individuálních plánů. V průběhu celéh šklníh rku byly naplňvány plány třídních učitelů, dpravní výchvy, envirnmentální výchvy, prjekt Zdravé zuby, Ajax (prjekt splečný s Plicií ČR) i kmplexní prgram primární prevence. Žáci měli mžnst zapjit se celrčně d dtvanéh prjektu Mlék d škl a Ovce d škl. Již tradičně jsme se věnvali tématu chrany člvěka za mimřádných událstí napříč předměty s využitím praktických cvičení. Výchva k vlbě pvlání byla plněna v rámci předmětu Praktické činnsti-svět práce v 8.a 9.rčníku.

6 SOUTĚŽE, VÝCHOVNÉ PROGRAMY, AKCE-MALÉ PROJEKTY SOUTĚŽE PŘÍRODOVĚDNÝ KLOKAN- žáci 8.+9.rčníku MATEMATICKÝ KLOKAN 2.-9.rčník Šklní kl matematické PYTHAGORIÁDY, kresníh kla se zúčastnili dva žáci (6.+8.rčník). Šklní a kresní kl dějepisné lympiády. DIVADELNÍ PŘEDSTAVENÍ Divadl Radst v Brně: Beatles-Žlutá pnrka (2.stupeň), Zvědavé slůně (1.stupeň) Představení Husité v pdání divadelní splečnsti Pernštejni. EXKURZE Jaderná elektrárna v Dukvanech (9.rčník) Eklgické středisk v Mikulvě vzdělávací a výchvné prgramy v přírdě (2.-5.rčník) Místní knihvna ba stupně KONCERT A přád se něc hraje... (1.-9.rčník) výchvný kncert ve škle. Vánční výchvný kncert hudební škly Klára 1.+2.stupeň. VÝLETY Zámek Krměříž s phádku O jezerní králvně (1.-3.rčník) ZOO Lešná (4.-6.rčník) Brn s exkurzí d planetária (2.stupeň) SPORTOVNÍ AKTIVITY Týdenní lyžařský výcvikvý kurz v Janušvě (6.-9.rčník), šklní turnaj ve flrbalu, šachvý turnaj, sutěž ve skku vyském-hevlínská laťka, jízda pr zdraví na klečkvých bruslích, ftbalvé turnaje- Cca-Cla ŠP, Mc Dnaldś Cup krskvé kl, plavecký kurz 1.-5.rčník, kresní finále AŠSK přesplní běh starších žáků (7.+9.míst), rybářský kružek se žáky 6.rčníku. PROJEKTOVÉ DNY Dýňvé tvření s tematicku výstavu pr veřejnst v centru bce. Všechny cesty vedu d škly (vlastivěda-regin) 4.rčník. Vítáme sv.martina 1.rčník, Martin na bílém kni (tradice, zvyky, přírda-pčasí, jedntky tepla, pzrvání 2.+3.rčník) Vánční akce příprava na vánční besídky tříd Vánční Prstřen 2.stupeň. Naše bádání na pčítači (způsby získávání infrmací na internetu, jejich zpracvání, frmulace, zápis, prezentace Vl+ČJ ve 4.rčníku). Tematické malé prjekty v cizích jazycích: Im Supermakrt (NJ v 6.rčníku), Meine Hbbys (NJ v 7.rčníku), Mein Haustier (NJ v 7.rčníku). Využití mezipředmětvých vztahů v rámci malých prjektů Přírda-kalendář-rční bdbí-měsíce (2.+3.rčník), Mje planeta, můj mimzemšťan-planety sluneční sustavy (2.+3.rčník), Člvěk-lidské těl-zdraví-můj splužák (2.+3.rčník) Hrajeme si na šklu předškláci trávili dpledne v 1.rčníku ZŠ hravu frmu se seznamují se šklním prstředím, s atmsféru a chdem škly, s buducími splužáky, pravidly a pmůckami. ČTENÁŘSKÉ AKTIVITY Čteme phádky K.J.Erbena 1.+2.stupeň Pznáváme naši histrii z pvěstí (ČJ, Vl 4.rčník) Odyssevy cesty (vypravvání v umělecké literatuře (malý prjekt ČJ v 7.rčníku). Slavnsti Slabikáře pasvání na Maléh čtenáře v 1.rčníku (akce rganizvaná splečně s rdiči. VÝCHOVNÉ BESEDY Dušičky a Halween (8.+9.rčník) Vánční tematika: Betlém-betlém (1.stupeň), Dárek a c je v živtě nejcennější (2.stupeň) Zážitky ze Sýrie (7.rčník) Pracvní příležitsti Znjemska zástupce ÚP Znjm (8.rčník) ŽÁKOVSKÉ VYSTOUPENÍ - PROGRAMY Vystupení žáků škly na slavnstní rzsvícení vánčníh strmku bce. Besídka ke Dni matek (jedntlivá vystupení tříd pd vedením třídních učitelů). Vystupení žáků škly (1.-3.rčník) na mezinárdní setkání Hevlínů

7 AKTIVITY K EVVO Celrční sběry: PET lahví, papíru, hliníkvých balů (krmě pravidelných týdenních sběrů byly rganizvány i dva sběrné týdny). Živtní prstředí zdravé bydlení (malý prjekt VkZ v 8.rčníku) Živtní prstředí-glbální prblémy lidstva (malý prjekt v OV 7.rčník) Výrba ptačích budek s cílem rzvíjet mtrické dvednsti žáků a učit je chránit ptactv, přírdu (PČ v 7.rčníku). Seznní práce na šklním pzemku v rámci PČ bu stupňů (bezpečnst při práci, manuální zručnst, rzvíjení vědmstí i dvednstí, péče přírdu, estetika, využití výpěstků). DOPRAVNÍ VÝCHOVA Akce: Bezpečně d škly (1.-3.rčník) chůze p pzemních kmunikacích, přecházení vzvky, bezpečná jízda na klách apd. (s plněním připravených úklů), Bezpečně na kle (4.-5.rčník) prhlubvání znalstí dpravních značkách, řešení přednstí v jízdě, nutnst pužívání přileb apd., Pznáváme dpravní značky v rámci Lentilkvéh týdne v 6.rčníku. Prvizrní cvičné hřiště u škly pr žáky 4.-5.rčníku. AKTIVITY SPOLUORGANIZOVANÉ SE ŽÁKOVSKÝM PARLAMENTEM LENTILKOVÝ TÝDEN Dkážeme pskytnut první pmc? Žijeme zdravě? Chváme se k sbě hleduplně a slušně? Jsme finančně gramtní? Chráníme přírdu? Víme si rady v mimřádných situacích? Na tyt a ještě mnh dalších tázek si dpvídali žáci naší základní škly v rámci Lentilkvéh týdne, který patří mezi nejblíbenější šklní aktivity. A k tmu všemu zažít legraci, zasutěžit si a využít dané barvičky v blečení! Zábavné dpledne ke dni dětí (sutěže pr mladší splužáky, pékání špekáčků, ftbalvé turnaje, ftbalvé utkání žáci-učitelé). Humanitární sbírka - KVĚTINOVÝ DEN Český den prti rakvině. V průběhu celéh šklníh rku se žákvský parlament pravidelně scházel, navrhval rganizaci různých akcí, na mnhých z nich se také pdílel. REALIZACE PROJEKTU EU PENÍZE DO ŠKOL Učitelé zpracvávali a věřvali digitální učební materiály, byly využívány tabule s interaktivitu a nvě vybavená pčítačvá učebna. Část VII. Zhdncení činnsti 1. OBLAST EKONOMICKÁ A MATERIÁLNĚ-TECHNICKÁ Stálá bnva fndu učebnic pdle ptřeby, i v letšním šklním rce byly zakupeny knihy d žákvské knihvny i d učitelské knihvny. Pstupně jsu nakupvány pmůcky včetně sftwaru. Využívání nvě vybavené pčítačvé učebny, brazvek s interaktivitu PC prgram Dyslex pr žáky s dyslexií. Zbudvání psezení na šklním pzemku. Reknstrukce histrické fasády budvy ZŠ ŠJ. Oprava kapů a římsy ZŠ. Přemístění jedntek klimatizace. 2. OBLAST PERSONÁLNÍ V průběhu celéh šklníh rku byl pedaggický sbr stabilizvaný. Další vzdělávání pedaggů prbíhal pdle plánu i pdle aktuálních nabídek, ptřeb škly a zájmů vyučujících Pedaggvé si dále rzšiřvali svje znalsti v práci s pčítači a s další audivizuální techniku. Seznamvali se průběžně se způsbem vytváření šabln k prjektu EU. 3. OBLAST VZDĚLÁVACÍ V 1.-9.rčníku i ve ŠD byl ŠVP plněn kvalitně. Vytvářeli jsme vhdné pdmínky k tmu, aby byli žáci k výuce mtivvání, abychm vycházeli z jejich schpnstí a rzvíjeli jejich klíčvé kmpetence. Začleňvali jsme žáky se SVP d výuky, kladli vyšší nárky na žáky talentvané. Využívali jsme evaluačních nástrjů, aby si žáci uvědmvali své silné i slabé stránky. S pmcí žákvskéh parlamentu jsme plánvali aktivity, které získané vědmsti umžní využívat i v praktické části živta. Zvyšvání úrvně čtenářské a finanční gramtnsti je dluhdbým záměrem škly, prt prbíhala celá řada aktivit, prjektvé vyučvání s cílem zlepšit kvalitu čtení, číst s przuměním, vybírat z textu hlavní myšlenky a dále s textem pracvat, zvýšit zájem knihy, v matematice i v dalších výchvách (lets jsme využili dne lentilkvéh týdne) klást důraz na prakticku část matematiky, vysvětlvat žákům, že důležité v živtě není puze znalst základních matematických perací, ale také vědět si rady s financemi, umět je správně využívat, nezadlužvat se. V průběhu celéh šklníh rku jsme nabízeli další různrdé výchvně vzdělávací aktivity.

8 Ve výuce využívali učitelé ICT, věřvali vytvřené digitální učební materiály, zapjvali žáky d výuky, rzvíjeli jejich samstatnst, tvřivst, práci s textem. Žáci celkem dbře dkážu prstřednictvím internetu nacházet pžadvané infrmace, slžitější je pr ně se v nich zrientvat, najít pdstatu prblému, nejprblematičtější je stále prezentace výsledné práce. Celý pedaggický sbr se snažil c nejvíce rzvíjet zájmy, schpnsti a dvednsti žáků a tím vlivňvat jejich další prfilaci. Prběhla celá řada sutěží, exkurzí, besed, kncertů, zážitkvě pznávacích aktivit. Již tradičně se žáci škly zapjili d matematických sutěží a lympiád, zkušensti nabírali také v sutěží dějepisné. Žáci 9.rčníku byli ve dnech testvání (M+ČJ+OSP) - Stnžka a KEA. Pdle výsledků v českém jazyce byla škla zařazena mezi lepší průměrné škly, jedná se lepší výsledky než 60% zúčastněných škl. Z hdncení matematické části testů vyplynul, že průměrné výsledky měli naši žáci ve všech blastech-gramatiky, větnéh rzbru, jazyka, slhu a literatury. Byl zjištěn, že na naší škle je studijní ptenciál žáků v ČJ využíván ptimálně, výsledky žáků v testech dpvídají úrvni jejich studijních předpkladů. V matematice dsáhli naši žáci výsledků pdprůměrných, naše škla patřila v tmt případě mezi škly se slabšími výsledky. Ptenciál žáků je v matematice využíván zatím slabě. Naše škla se taktéž zapjila d prjektu NIQES nárdní šetření výsledků žáků základníh vzdělávání. Hdncení škly:5.rčník matematika: 52,68% (nejlepší žák v těžší verzi-70%), český jazyk: 47,92% (nejlepší žák v těžší verzi -71%), anglický jazyk: 44,02% (nejlepší žák těžší verzi-43%), 9.rčník matematika: 45,96% (nejlepší žák v těžší verzi-60%), český jazyk: 77,21% (nejlepší žák v těžší verzi-100%), německý jazyk: 59,66% (nejlepší žák v těžší verzi-77%) Všichni žáci 9.rčníku byli pdle svéh zájmu přijati na SŠ a SOU. Žáci druhéh stupně pržili týden na lyžařském kurzu, děti 1.-5.rčníku abslvvaly kurz plavání. Pkračujeme v akci Hrajeme si na šklu tentkrát tat akce neprbíhala splečně se žáky 1.rčníku, prtže předškláků je 15. Škla se i nadále ptýká (přes velmi dbru mtivaci a názrnu výuku) se slabým zájmem žáků sebevzdělávání - chybí huževnatst, snaha znát, umět, být dbrý, lepší, nejlepší. Dmácí příprava je velmi slabá, žákům stačí nějak prjít středních dbrných škl s maturitu je ttiž dst, netlačí je ani nutnst připravit se na přijímací phvry. 4. OBLAST VÝCHOVNÁ Kladli jsme důraz na mrálně vlní vlastnsti zejména slušnst, vzájemnu hleduplnst a schpnst pmáhat si. Slabší stránku se stále více jeví udržvání pzitivníh prstředí ve škle, žáci ttiž pmcí kmunikace na sciálních sítích přicházejí d škly s narušenými vztahy mezi sebu, cž se ptm dráží i na vztazích ve škle. Prt většina hdin s třídním učitelem byla věnvána diskusím, debatám, řízeným rzhvrům vedeným cíleně k utužvání třídních i celšklských klektivů Také v tmt šklním rce jsme si mhli žáci debírat dtvané mlék a využívat i bezplatné nabídky vce pr žáky 1.stupně. Ke zdravému způsbu živta byli žáci vedeni napříč předměty i prstřednictvím různých malých prjektů. V rámci dpravní výchvy byla ve škle rganizvána řada aktivit na prvním stupni jsu žáci trvale seznamvání s dpravními značkami, s bezpečným chváním na silnici, chváním cyklistů i chdců. V červnu si žáci mhli svje teretické vědmsti vyzkušet i prakticky (dpravní hřiště na klách). Stále ptřebnější rzvj fyzické kndice dětí pdprujeme prstřednictvím sprtvních sutěží dětí bu stupňů ftbalvé a flrbalvé sutěže, atletické závdy. Sem jistě patří i rzvj pracvní kndice prt jsme se žáky pracvali na šklním pzemku, tam dstali prstr k tmu, aby na základě vlastní práce mhli pržívat radst z výsledků. Účastí žáků na závdech a sutěžích byl pdprván kulturní vystupvání s pdpru fair play a také příslušnst k určité splečnsti - snaha reprezentvat šklu. Velmi mtivující je kvalitní výzdba interiérů škly, kteru instalují učitelky VV a PČ i družinářka. Činnst žákvskéh parlamentu se v tmt šklním rce zlepšila žáci se navržených aktivit zúčastnili, na mnhých z nich se pdíleli i rganizačně. Oblast výchvná i vzdělávací byla psilvána vystupeními divadelních splečnstí, kncerty, exkurzemi a v nepslední řadě výlety. Obrvský úspěch sklidili žáci i učitelé za přípravu vystupení ke Dni matek. Sučástí prgramu, který si žáci uváděli, byla divadelní vystupení, scénky, tanečky, písničky, básničky. Velku radst maminkám a babičkám jistě udělaly dětmi připravené dárečky a ftky svých ratlestí. Škla byla krásně vyzdbená, žáci i učitelé mhli zažívat hrdst na naši venkvsku šklu. Ve šklní družině se děti zapjvaly d velkéh mnžství sutěží, vycházek i exkurzí. Pdílely se na vytváření pdnětnéh prstředí škly frmu výstav velmi zajímavých rukdělných prací.

9 Prblematika výchvnéh pradenství byla průběžně zařazvána d prgramu pedaggických rad i předmětvé kmise. Způsb desílání přihlášek byl rdičům vysvětlen na speciální schůzce pr rdiče žáků 9.rčníku, rdiče využívali knzultace s výchvným pradcem většinu mim stanvené hdiny. Prblémy výchvné, zdravtní i prspěchvé byly průběžně sledvány. 5. OBLAST ORGANIZAČNÍ Plán kntrlní činnsti byl plněn průběžně, zjištěné nedstatky byly neprdleně dstraňvány. Webvé stránky škly byly využívány především pr prezentaci všech akcí škly. Škla se zapjvala d akcí, které přádala Obec Hevlín (vítání bčánků, rzsvícení vánčníh strmku, mezinárdní setkání Hevlínů. Šklská rada se scházela pravidelně, vždy s účastí ředitelky škly. S mateřsku šklu byly rganizvány splečné akce (vynášení Mrany, divadelní představení v MŠ, splečné vánční vystupení, Hrajeme si na šklu) Škla splupracvala s PPP Znjm, s OSPOD MÚ Znjm a s Plicií ČR - většinu frmu knzultací. Své významné míst měly také prady metdickéh sdružení a předmětvé kmise, které plnily svje rční plány, ale také pdle aktuální situace řešily dané prblémy. 6. Autevaluace v rámci testvání Stnžka v 9.rčníku (rdičům a žákům byly předány rzbry výsledků testvání s dpručením týkajícíh se studijních předpkladů), dále byl zpracván annymní dtazníkvé šetření u žáků druhéh stupně na téma prtidrgvé výchvy. 7. OBLAST HOSPITAČNÍ Ve šklním rce byl prveden 5 hspitací na bu stupních ZŠ. Vyučující byli k výuce připraveni, snažili se využívat metd veducích ke zvyšvání mtivace a pdprujících aktivnější přístup žáků v hdinách. Ve většině případů byly žákům zadávány praktické úkly- tím si mhu věřit získané vědmsti, ptěšující byla individuální práce se žáky se SVP (mírnější temp, delší čas, individuální přístup, pvzbuzvání), žákům nadanějším byly zadávány úkly slžitější (lze ještě ve větší míře uplatňvat zvýšenu nárčnst zejména v dmácí přípravě. Byla zjištěna stupající tendence dbývání psaní, sešity žáků jsu čast velmi nepřehledné. Stále je třeba intenzivně a důsledně prcvičvat čtení s przuměním v kntextu s pchpením přečtenéh a následnu stručnu reprdukcí bsahu a rychlé pčítání zpaměti sčítání, dčítání, násbení a dělení. 8. SPOLUPRÁCE S RODIČI Osvědčily se individuální phvry s rdiči žáků s prblémy vzdělávacími neb výchvnými. Rdiče se na vyzvání dstavují, p splečné schůzce s třídním učitelem i výchvným pradcem nastává zlepšení, bhužel čast puze krátkdbé. Třídní schůzky i knzultace byly přádány pravidelně, zájem rdičů byl nadprůměrný. V tmt šklním rce nebyla rganizvaná žádná aktivita ve splupráci s rdiči. VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTECH MATEŘSKÉ ŠKOLY V Hevlíně VE ŠKOLNÍM ROCE 2011/2012 Základní charakteristika mateřské škly a/ Název škly: Základní škla a Mateřská škla, Hevlín, příspěvkvá rganizace b/ IZO: c/ Kapacita: 45 d/ Na základě usnesení zastupitelstva Obce Hevlín ze dne byla Základní škla, Hevlín, kres Znjm, slučena s Mateřsku šklu, Hevlín, kres Znjm a se Šklní jídelnu, Hevlín, Hrabětická 226, kres Znjm. e/ d 1.září 2005 je v prvzu puze 1 třída MŠ, udělena výjimka zřizvatelem přijat 28 dětí.od v prvzu 2 třídy dle 28 dětí,nahře 17dětí,celkem 45 dětí v MŠ. f// Zřizvatel škly: Obec Hevlín g/ Ředitel škly: Mgr.Sňa Kaňvá, veducí učitelka MŠ: Drahmíra Prčinvá h/ vá adresa ředitelství škly: ch/ Prvz škly: 6:15hdin-16:15 hdin i/ Pčet pedaggických rad:10

10 Průměrná dcházka za celý šklní rk 2011/2012 Pčet tříd Pčet dětí Z th dívky Omezená dcházka na 4 hdiny Výsledky výchvy a vzdělání Filzfií mateřské škly je ROZVÍJET SAMOSTATNÉ A ZDRAVĚ SEBEVĚDOMÉ DĚTI CESTOU PŘIROZENÉ VÝCHOVY. Vycházíme z individualit dětí. Veškeré snažení všech zaměstnanců směřuje k tmu, aby děti byly spkjené. Živt mateřské škly prezentujeme při splečenských akcích v naší bci a také v becním Zpravdaji. Šklní vzdělávací prgram je zpracván pd názvem Krůček p krůčku,krk za krkem,prjdem se děti celým rkem Obsahuje deset témat vztahujících se k rčním bdbím, tat témata jsu rzpracvána d příslušných pdtémat, která jsu různě bměňvána a dplňvána (na každý týden připadá jedn pdtéma). Věkvé slžení dětí údaj k 1.únru 2012 Pčet dětí d 3 let 0 3letí 7 4letí 14 5letí 15 starší 9 Odklad pvinné šklní dcházky Pčet dětí Odklad pvinné šklní dcházky 1 Ddatečné dlžení pvinné šklní dcházky 0 Celkem 1 Péče integrvané děti - žádné dítě nebyl integrván INFORMACE O POČTECH DĚTÍ Pr šklní rk 2012/2013zapsán 45dětí K pvinné šklní dcházce nastupuje dětí /z th p dkladu 1 dítě/ Šklní dcházka na škl.rk 2012/2013 byla dlžena 3 dětem. Pr šklní rk 2013/2014 nastupí k pvinné šklní dcházce asi 18 dětí,z th předpkládáme asi 1-2 dklady ŠD. AKCE PRO DĚTI -2011/2012 ŘÍJEN Zavírání zahrady (psezení s rdiči u hýnku) LISTOPAD LISTOPAD LISTOPAD PROSINEC PROSINEC PROSINEC LEDEN LEDEN ÚNOR Divadl v MŠ Ftgraf v MŠ Advent ZPÍVÁNÍ POD VÁNOČNÍM STROMEM Setkání s Mikulášem (besídka pr rdiče Vánční besídka pr děti (vánční nadělvání) Vánční setkání MŠ Laa v naší MŠ /akce s dětmi a rdiči/ Tříkrálvý průvd vesnicí (v maskách) Zápis dětí d 1.tř.ZŠ Maspustní průvd vesnicí (v maskách)

11 BŘEZEN DUBEN DUBEN KVĚTEN KVĚTEN Vynášení Mreny (splupráce s 1.stupněm ZŠ Zápis dětí d MŠ Otvírání zahrady akce s rdiči Pálení čardějnic Akce MŠ na místním hřišti májvé slavy (zábavné sutěžní dpledne) Besídka ke Dni matek Den dětí KARNEVAL dpledne plné her a sutěží. Výlet autbusem d Brna na divadelní představení Pěší výlet s batůžky Návštěva MŠ v Laa splečné zábavné dpledne s dětmi a rdiči Cyklistický výlet s předškláky Setkání Hevlínů Slavnstní rzlučení s předškláky /v infrm.středisku/ s OU Relaxační plavání: listpad červen 1x za 14 dní Další aktivity MŠ- vystupení dětí na VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ /v průběhu rku / Články a ftgrafie akcích na internet K nejvýznamnějším událstem tht rku v rámci prjektu IB KE /Interkulturní vzdělávání dětí a dspělých /,patřila přátelská setkání naší a rakuské MŠ. V bdbí vánc strávily děti z MŠ Laa /i s rdiči/ krásné dpledne v naší šklce,kdy p ficiálním uvítání panem starstu a ředitelku ZŠ se šklka prměnila ve vánční dílny a začl se válet těst,děti vykrajvaly perníčky a celá šklka krásně vněla upečenými perníčky a děti se vzájemně bdarvávaly a naše mamky s p.učitelkami připravily pr vzácné hsty úžasné dbrty a celu atmsféru pdtrhla krásná vánční výzdba celé šklky, a když d th všeh dění zazněly vánční kledy, zazpívané našimi dětmi a pak rakuskými dětmi,nemhli jsme si přát lepší atmsféru.jak důkaz trvání vzájemné splupráce,byla naše šklka pzvána na letní přátelské dpledne d MŠ Laa,kde prběhl také slavnstní uvítací ceremniál s panem starstu,d kteréh dstaly paní učitelky dárky/pera/.pak následval zajímavé dpledne plné, her a jiných zážitků,skvělé phštění a největším zážitkem pr všechny byl vypuštění balnků naplněných heliem před MŠ. PROJEKT IB KE nejen že dává mžnsti dětem v MŠ seznamvat se s německým jazykem u nás a českým jazykem v Rakusku,ale pdpruje splupráci a mžnsti setkávání a sbližvání a pznávání kultur susedních dvu nárdů.. AREÁL ŠKOLY VYUŽITÍ POZEMKU Budva MŠ je využívána zcela. V přízemí se nachází třída-herna, jídelna, výdejna jídla, šatny s hygienickým zařízením, dále kancelář, úklidvá místnst a ktelna. V patře jsu 2 lžnice, třída s hernu, kabinet, WC -umývárna Klem budvy se nachází rzlehlá zahrada, přední část je krasná, další část služí dětem k. Využívá se k pbytu venku, k phybvým aktivitám, hrám na pískvištích, relaxaci, k akcím s rdiči. Zahrada je pstupně vybavvána nvým zařízením, nářadím i náčiním dřevěným. V minulém šklním rce jsme zakupili stly a židličky pr starší a vyšší děti). Byla dkupena lehátka, kberec d nvě zřízené herny, nvý nábytek a nvě zreknstruván WC s umyvárnu( ). Během hlavních prázdnin v lňském rce byla v MŠ vyměněna kna a dveře,d dlní třídy byl zakupen nvý kberec,d tříd stleček s židličkami- d hracích kutů.ve šklním rce 2011/2012 jsme zakupili velku žíněnku pr sprtvání, dětské prcelánvé nádbí. Byl zreknstruván pískviště a natřeny průlezky a dmeček na šklní zahradě. V letšním rce

12 byl pprvé p dluhé dbě zaveden prázdninvý prvz prvních 14 dní v červenci a psledních 14 dní v srpnu, platy učitelek byly hrazeny zřizvatelem. Výkn státní správy Uvádí se přehledný výčet rzhdnutí ředitele pdle zákna č.561/2004 Sb předšklním, základním, středním, vyšším dbrném a jiném vzdělávání (šklský zákn) Rzhdnutí ředitele Pčet Přijetí dítěte k předšklnímu vzdělávání pdle 34 zákna 30 Odvlání 0 Údaje pracvnících škly Vzdělání - nejvyšší dsažené Pčet učitelů 3 Střední pedaggická škla 3 Kvalifikvanst Pčet fyzických sb Kvalifikvaní pracvníci 3 2,8 Přepčtený pčet na plně zam. v % Věkvé slžení všech přepčtených pedaggických pracvníků d 35let let nad 50 let Důchdci Celkem Pčet Abslventi středních pedaggických škl-jejich pčet,kteří nastupili na šklu: 0 Pedaggičtí pracvníci na mateřské dvlené: 0 ÚDAJE O DALŠÍM VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ Typ kurzu Pčet zúčastněných pracvníků Efektivní metdy výuky v předšklním vzdělávání 1 Seminář v Rakusku v rámci IB - KE NEPEDAGOGIČTÍ ZAMĚSTNANCI MŠ: Prvzní uklízečka 1 fyzická sba, přepčtený úvazek 1,0 Prvzní výdej stravy - 1 fyzická sba, přepčtený úvazek 0,25 Část VII. Údaje výsledcích inspekce prvedené Česku šklní inspekcí V rce 2011/2012 ČŠI na škle nebyla 1 Zpracvala: Drahmíra Prčinvá, veducí učitelka MŠ Přílha: Výrční zpráva hspdaření škly za rk a Hdncení MPP dle metdika prevence Prjednán Pedaggicku radu dne: 3. září 2012 Schválen Radu škly dne: 10.října 2012 Mgr. Sňa Kaňvá, ředitelka škly

13 PŘÍLOHA VÝROČNÍ ZPRÁVY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2011 Základní škla a Mateřská škla, Hevlín, příspěvkvá rganizace HLAVNÍ ČINNOST PŘÍJMY DOTACE JmK Brn Kč VÝDAJE DOTACE JmK Brn Kč PŘÍJMY DOTACE Z OPVK ÚZ ,60 Kč VÝDAJE DOTACE Z OPVK ÚZ ,60 Kč PŘÍJMY PŘÍSPĚVEK OD ZŘIZOVATELE A OSTATNÍ: ,89 Kč VÝDAJE PŘÍSPĚVKU OD ZŘIZOVATELE A OSTATNÍ: ,05 Kč Hspdářský výsledek: ,84 Kč HOSPODÁŘSKÁ ČINNOST PŘÍJMY: ,- Kč VÝDAJE: ,32 Kč PŘEVÁDĚNÝ ZISK d rezervníh fndu: ,68 Kč

Základní škola a Mateřská škola, Hevlín, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTECH ZÁKLADNÍ ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010

Základní škola a Mateřská škola, Hevlín, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTECH ZÁKLADNÍ ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010 Základní škla a Mateřská škla, Hevlín, příspěvkvá rganizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTECH ZÁKLADNÍ ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010 Část I. Základní charakteristika škly a. Základní škla a Mateřská škla,

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škla a Mateřská škla Břitv, kres Blansk, příspěvkvá rganizace Šklní 125, 679 21 Břitv Výrční zpráva činnsti škly Šklní rk: 2012/2013 vypracval: Mgr. Jiří Sedláček ředitel škly Břitv, 6. 9. 2013

Více

Základní škola a Mateřská škola, Hevlín, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTECH ZÁKLADNÍ ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2008/2009

Základní škola a Mateřská škola, Hevlín, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTECH ZÁKLADNÍ ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2008/2009 Základní škla a Mateřská škla, Hevlín, příspěvkvá rganizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTECH ZÁKLADNÍ ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2008/2009 Část I. Základní charakteristika škly a. Základní škla a Mateřská škla,

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Šklní vzdělávací prgram pr šklní družinu 1. 9. 2009 Lada Keňvá ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU Základní škla Jívvá, kres Olmuc, příspěvkvá rganizace Ředitelka škly: Mgr. Pavla Krátká Vychvatelka:

Více

Základní škola, Benátky nad Jizerou, Husovo náměstí 55, okres Mladá Boleslav, 29471

Základní škola, Benátky nad Jizerou, Husovo náměstí 55, okres Mladá Boleslav, 29471 Základní škla, Benátky nad Jizeru, Husv náměstí 55, kres Mladá Bleslav, 29471 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A za šklní rk 2006/2007 www.1-zsbenatky.cz tel: 326 316 319 4.6.2012 zsbenatky@vlny.cz Zřizvatel: Měst

Více

P R A C O V N Í P L Á N

P R A C O V N Í P L Á N P R A C O V N Í P L Á N (přílha 1 k ŠVP pr šklní rk 2014/2015) šklní rk 2014 / 2015 Prjednán na pedaggické radě dne 29.8.2014.. I. Infrmace škle 1. Prvz mateřské škly: d 6.30 hd. d 16.00 hd. 2. Zřizvatel:

Více

P R A C O V N Í P L Á N

P R A C O V N Í P L Á N P R A C O V N Í P L Á N (přílha 1 k ŠVP pr šklní rk 2013/2014) šklní rk 2013 / 2014 Prjednán na pedaggické radě dne 27.8.2013.. I. Infrmace škle 1. Prvz mateřské škly: d 6.30 hd. d 16.00 hd. 2. Zřizvatel:

Více

Š K O L N Í R O K 2 0 1 5 / 2 0 1 6 ZÁKLADNÍ ŠKOLA PROSTĚJOV, E. VALENTY 52. Mgr. Radomír Palát koordinátor ICT, metodik ICT. Plán práce 2015/2016

Š K O L N Í R O K 2 0 1 5 / 2 0 1 6 ZÁKLADNÍ ŠKOLA PROSTĚJOV, E. VALENTY 52. Mgr. Radomír Palát koordinátor ICT, metodik ICT. Plán práce 2015/2016 Š K O L N Í R O K 2 0 1 5 / 2 0 1 6 ZÁKLADNÍ ŠKOLA PROSTĚJOV, E. VALENTY 52 Mgr. Radmír Palát krdinátr ICT, metdik ICT Plán práce 2015/2016 Náplň činnsti Náplň práce ICT krdinátra vychází z vyhlášky 317/2005

Více

Výroční zpráva. Základní škola Rakovského v Praze 12. Rakovského 3136/1, 143 00 Praha 4 - Modřany

Výroční zpráva. Základní škola Rakovského v Praze 12. Rakovského 3136/1, 143 00 Praha 4 - Modřany Výrční zpráva Základní škla Rakvskéh v Praze 12 Rakvskéh 3136/1, 143 00 Praha 4 - Mdřany za šklní rk 2014/2015 Část A Základní údaje škle 1. Název škly: Základní škla Rakvskéh v Praze 12 2. Sídl: Rakvskéh

Více

MOZAIKOVNÍK školní rok 2008 / 2009 MOZAIKOVNÍK. školní rok 2008 / 2009 - 12 -

MOZAIKOVNÍK školní rok 2008 / 2009 MOZAIKOVNÍK. školní rok 2008 / 2009 - 12 - ČÍSLO ÚČTU A INTERNETOVÉ STRÁNKY FIRMY ADEVA, DODÁVAJÍCÍ OBĚDY NA DRUHÝ STUPEŇ, KAM JE TŘEBA ZASLAT MINIMÁLNĚ 200,- Kč, ABY SI DĚTI MOHLI NA PONDĚLÍ OBJEDNAT OBĚD: www.adeva.cz č. ú.:1243116379/0800 SVAČINY

Více

Výroční zpráva školy

Výroční zpráva školy Základní škla a Mateřská škla Sudice, příspěvkvá rganizace Okres: Opava, PSČ: 747 25, IČ: 70975507, tel.: 553 762 032, 608 783 483 E-mail: skla@sklasudice.cz www.sklasudice.cz Výrční zpráva škly Zpráva

Více

PORADA ŘEDITELŮ MŠ/ZŠ

PORADA ŘEDITELŮ MŠ/ZŠ PORADA ŘEDITELŮ MŠ/ZŠ Irena Tlapákvá duben 2015 NOVELA ŠKOLSKÉHO ZÁKONA vzdělávání sb se speciálními vzdělávacími ptřebami zavedení registru pedaggických pracvníků přijímání d přípravných tříd základní

Více

NÁVODNÁ STRUKTURA MÍSTNÍHO AKČNÍHO PLÁNU VZDĚLÁVÁNÍ

NÁVODNÁ STRUKTURA MÍSTNÍHO AKČNÍHO PLÁNU VZDĚLÁVÁNÍ Místní akční plán Místní akční plán je suhrnný dkument zahrnující něklik částí. Obsahuje analyticku část (zejména metaanalýza stávajících dkumentů, analýza vyvlaná plánváním specifických témat, zjišťvání

Více

DOBRÁ ŠKOLA Ústeckého kraje 2013/2014

DOBRÁ ŠKOLA Ústeckého kraje 2013/2014 Krajský úřad Ústeckéh kraje Sutěž - DOBRÁ ŠKOLA Ústeckéh kraje 2013/2014 Pdmínky sutěže Odbr SMT 20.11.2013 Pdmínky celkrajské mtivační sutěže na šklní rk 2013/2014 DOBRÁ ŠKOLA Ústeckéh kraje 2013/2014

Více

Koordinátorem EVVO pro školní rok 2015/16 byla stanovena Mgr. Bc. Lenka Martinková.

Koordinátorem EVVO pro školní rok 2015/16 byla stanovena Mgr. Bc. Lenka Martinková. Akční plán pr šklní rk 2015/16 Charakteristika akčníh plánu Akční plán vychází ze Šklníh plánu EVVO a je sestavván vždy na 1 šklní rk. Nedílnu sučástí je vyhdncení akčníh plánu. Krdinátr EVVO Krdinátrem

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání ŠKOLNÍ DRUŽINA

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání ŠKOLNÍ DRUŽINA ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pr základní vzdělávání ŠKOLNÍ DRUŽINA Základní škla a mateřská škla, Blížkvice, kr. Znjm příspěvkvá rganizace OBSAH 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE.. 2 2. CHARAKTERISTIKA ŠD. 3 3. CHARAKTERISTIKA

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD. Účinnost: 25.11.2013. zákonným zástupcům dětí, pracovníkům školy MŠ Holice. Mgr. Mojmír Chytil, ředitel školy

ŠKOLNÍ ŘÁD. Účinnost: 25.11.2013. zákonným zástupcům dětí, pracovníkům školy MŠ Holice. Mgr. Mojmír Chytil, ředitel školy ZŠ a MŠ Olmuc Hlice, Náves Svbdy 41 ŠKOLNÍ ŘÁD pracviště Mateřská škla, Náves Svbdy 38 Zpracvala: Jana Skřivánkvá Účinnst: 25.11.2013 Infrmace pdána: Vydal: záknným zástupcům dětí, pracvníkům škly MŠ Hlice

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Základní škla a Mateřská škla Buchlvice šklní rk 2015/2016 Obsah Obsah... 1 Základní údaje škle... 2 Persnální zajištění prevence... 2 Charakteristika škly... 3 C je Preventivní

Více

Základní škola Polná. Plán práce školy

Základní škola Polná. Plán práce školy Základní škla Plná Plán práce škly Šklní rk 2015 / 2016 Základní škla Plná Plán práce škly 2015/2016 Stálé cíle škly dle ŠVP ŠKOLA PRO VŠECHNY Pskytvat základní vzdělání s respektváním schpnstí a mžnstí

Více

ZÁKLADNÍ INFORMACE O SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY

ZÁKLADNÍ INFORMACE O SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY ZÁKLADNÍ INFORMACE O SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY Kmplexní zkuška Zkušky ze všech zkušebních předmětů mají frmu didaktickéh testu. Výjimku jsu puze zkušky z jazyků z českéh jazyka a literatury a cizíh

Více

Základní škola Úvaly, příspěvková organizace. Základní škola Úvaly, okres Praha východ nám. Arnošta z Pardubic 8, 250 82

Základní škola Úvaly, příspěvková organizace. Základní škola Úvaly, okres Praha východ nám. Arnošta z Pardubic 8, 250 82 Základní škla Úvaly, kres Praha výchd nám. Arnšta z Pardubic 8, 250 82 ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 15. VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Č.j.: ZS 832/2015 Vypracval: Schválil: Pedaggická rada prjednala dne 31.

Více

4.-13.5. Český jazyk a literatura. Povinná zkouška. Písemná práce (10 témat zadaných Centrem, výběr)

4.-13.5. Český jazyk a literatura. Povinná zkouška. Písemná práce (10 témat zadaných Centrem, výběr) 4.37. Maturitní zkuška na Cyrilmetdějském gymnáziu ve šklním rce 2014/ Průběh a rzsah maturitní zkušky na gymnáziu stanví 77 a další zákna č.561/2004 a vyhláška MŠMT č.177/2009 Sb. v aktuálním znění. Pr

Více

Možnosti transformace vyšších odborných škol do terciárního vzdělávání

Možnosti transformace vyšších odborných škol do terciárního vzdělávání Mžnsti transfrmace vyšších dbrných škl d terciárníh vzdělávání Michal Karpíšek MŠMT, 30. listpadu 2010 IPn Refrma terciárníh vzdělávání CZ.1.07/4.2.00/06.0003 Tat prezentace je splufinancvána Evrpským

Více

ZÁPIS Z VALNÉ HROMADY Č. 2

ZÁPIS Z VALNÉ HROMADY Č. 2 ZÁPIS Z VALNÉ HROMADY Č. 2 Občanské sdružení Míst jednání Waldrfské sdružení Ostrava (WSO) ZŠ Waldrfská Ostrava (ZŠWO) Datum jednání 20.10. 2011, 16.00 18:00 Předmět jednání Valná hrmada 1. AGENDA VALNÉ

Více

PODPORA VYBUDOVÁNÍ A PROVOZU ZAŘÍZENÍ PÉČE O DĚTI PŘEDŠKOLNÍHO VĚKU PRO PODNIKY I VEŘEJNOST MIMO HL. M. PRAHU / V HL. M. PRAZE. 27. 11.

PODPORA VYBUDOVÁNÍ A PROVOZU ZAŘÍZENÍ PÉČE O DĚTI PŘEDŠKOLNÍHO VĚKU PRO PODNIKY I VEŘEJNOST MIMO HL. M. PRAHU / V HL. M. PRAZE. 27. 11. PODPORA VYBUDOVÁNÍ A PROVOZU ZAŘÍZENÍ PÉČE O DĚTI PŘEDŠKOLNÍHO VĚKU PRO PODNIKY I VEŘEJNOST MIMO HL. M. PRAHU / V HL. M. PRAZE 27. 11. 2015, Praha PŘEDSTAVENÍ VÝZEV PŘEDSTAVENÍ VÝZEV Pdpra vybudvání a

Více

Charakteristika vzdělávacího programu

Charakteristika vzdělávacího programu Charakteristika vzdělávacíh prgramu Základní filsfie mateřské škly:,,důležitější pr dítě předšklníh věku je, jak se v mateřské škle cítí, než t c umí a zná. Vzdělávací cíle vyplývající z filsfie škly:

Více

ČERVENEC Prázdninové čtení na pokračování Veselé letní zpívání Malé sportovní hry

ČERVENEC Prázdninové čtení na pokračování Veselé letní zpívání  Malé sportovní hry ČERVENEC Prázdninvé čtení na pkračvání Tradicí se stal prázdninvé čtení na pkračvání, které získal blibu u všech psluchačů Sluníčkvéh rádia. V letšním rce padla vlba na Zdeňka Jirtku a jeh humrný rmán

Více

Pomáháme učitelům učit finanční témata

Pomáháme učitelům učit finanční témata Pmáháme učitelům učit finanční témata Daniel Kzák ředitel splečnsti TERRA-KLUB,.p.s. 10. 5. 2012 Situace v českém šklství Finanční a eknmická tematika je v psledních letech nvě zařazvána d systému výuky

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2014/2015 ZŠ Želechovice nad Dřevnicí, příspěvková organizace

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2014/2015 ZŠ Želechovice nad Dřevnicí, příspěvková organizace Výrční zpráva činnsti škly za šklní rk 2014/2015 ZŠ Želechvice nad Dřevnicí, příspěvkvá rganizace 24. 8. 2015 1.1. Základní daje škle Název škly Základní škla Želechvice nad Dřevnicí, příspěvkvá rganizace

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ROKU 2012 Nadání a dovednosti o.p.s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA ROKU 2012 Nadání a dovednosti o.p.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA ROKU 2012 Nadání a dvednsti.p.s. Výrční zpráva Nadání a dvednsti.p.s. za rk 2012 je zpracvána v suladu s ustanvením 21 zákna čísl 248/1995 Sb., becně prspěšných splečnstech. V Praze dne

Více

p. uč. Alena Horklová p. uč. Jarmila Petrošová p. uč. Taťána Řehová p. uč. Ivana Tanušková p. řed. Libuše Klimundová p. uč.

p. uč. Alena Horklová p. uč. Jarmila Petrošová p. uč. Taťána Řehová p. uč. Ivana Tanušková p. řed. Libuše Klimundová p. uč. Vaše děti vzdělává 1. ddělení CIPÍSEK p. uč. Alena Hrklvá p. uč. Jarmila Petršvá 2. ddělení RÁKOSNÍČEK p. uč. Taťána Řehvá p. uč. Ivana Tanuškvá 3. ddělení KRTEČEK EK 4. ddělení KŘEMÍLEK p. uč. Jarmila

Více

Charakteristika vyučovacího předmětu RUSKÝ JAZYK

Charakteristika vyučovacího předmětu RUSKÝ JAZYK Gymnázium, Milevsk, Masarykva 183 Šklní vzdělávací prgram (ŠVP) pr nižší stupeň smiletéh všebecnéh studia 5.1.4. Jazyk a jazykvá kmunikace Charakteristika vyučvacíh předmětu RUSKÝ JAZYK Obsahvé, časvé

Více

Prezentace projektů Dalekohled a Společně do školky!

Prezentace projektů Dalekohled a Společně do školky! Prezentace prjektů Dalekhled a Splečně d šklky! O prjektu Název: Dalekhled Reg. č. prjektu: CZ.1.07/1.2.31/02.0022 Příjemce: Člvěk v tísni,.p.s., reginální pbčka Plzeň Termín realizace: 03/2013-02/2015

Více

K R O K Z A K R O K E M

K R O K Z A K R O K E M ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁJMOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ VE ŠKOLNÍM KLUBU PŘI ZÁKLADNÍ ŠKOLE U ŘÍČANSKÉHO LESA, ŠKOLNÍ 2400/4, ŘÍČANY, OKRES PRAHA VÝCHOD, KTEROU ZŘIZUJE MĚSTO ŘÍČANY SE SÍDLEM MASARYKOVO NÁM.

Více

a) DOZP Hliňany: b) DOZP Všebořice: c) DOZP Trmice:

a) DOZP Hliňany: b) DOZP Všebořice: c) DOZP Trmice: Čajkvskéh 1908/82, 400 01 Ústí nad Labem-centrum, IČ:75149541, tel.: 475 666 610, fax: 475 666 620, email:dzp@dzp-ul.cz Organizační struktura rganizace Dmvy pr sby se zdravtním pstižením Ústí nad Labem,

Více

I / Cíle a způsoby poskytování sociálních služeb

I / Cíle a způsoby poskytování sociálních služeb STANDARDY KVALITY SOCIÁLNÍCH SLUŽEB 2014 DOMOV PRO SENIORY SVĚTLO, POBOČKA PÍSEK KARLA ČAPKA 2549, 397 01 PÍSEK IČO: 708 698 12 ZŘIZOVATEL: JIHOČESKÝ KRAJ U ZIMNÍHO STADIONU 1952/2 370 76 ČESKÉ BUDĚJOVICE

Více

K R O K Z A K R O K E M

K R O K Z A K R O K E M ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁJMOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ VE ŠKOLNÍM KLUBU PŘI ZÁKLADNÍ ŠKOLE U ŘÍČANSKÉHO LESA, ŠKOLNÍ 2400/4, ŘÍČANY, OKRES PRAHA VÝCHOD, KTEROU ZŘIZUJE MĚSTO ŘÍČANY SE SÍDLEM MASARYKOVO NÁM.

Více

Z á k l a d n í š k o l a V s e t í n, T r á v n í k y 1 2 1 7

Z á k l a d n í š k o l a V s e t í n, T r á v n í k y 1 2 1 7 Z á k l a d n í š k l a V s e t í n, T r á v n í k y 1 2 1 7 Zpracvala: Mgr. Lenka Michálkvá, krdinátra EVVO Vsetín 2012 1. Sučasný stav EVVO ve škle 1.1 Rzbr šklníh vzdělávacíh prgramu z phledu EVVO 1.1.1

Více

Šťastné dětství začíná výběrem správné školky!

Šťastné dětství začíná výběrem správné školky! Mateřská škla MiniSvět Tel: 602 348 255; e-mail:inf@minisvetsklka.cz www.minisvetsklka.cz ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MŠ MINISVĚT 2015/2016 Šťastné dětství začíná výběrem správné šklky! Mateřská škla MiniSvět

Více

Základní škola a M ateřská škola Rakvice, Horní 566, okres Břeclav. Výroční zpráva. za školní rok 2014/2015

Základní škola a M ateřská škola Rakvice, Horní 566, okres Břeclav. Výroční zpráva. za školní rok 2014/2015 Základní škla a M ateřská škla Rakvice, Hrní 566, kres Břeclav Výrční zpráva za šklní rk 2014/2015 zpracvaná dle 10 zákna č. 561/2004 Sb., šklský zákn a 7 vyhlášky č. 15/2005 Sb., kteru se stanví náležitsti

Více

Výroční zpráva za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Základní škla, Česká Lípa, 28. října 2733, příspěvkvá rganizace 28. října 2733, Česká Lípa, PSČ 470 06 Výrční zpráva za šklní rk 2013/2014 Prjednala a schválila Šklská rada dne 14. 10. 2014 Předkládá:

Více

Zlepšování mobility a dostupnosti bez bariér v Ústí nad Labem

Zlepšování mobility a dostupnosti bez bariér v Ústí nad Labem AKCNÍ ˆ PLÁN 6 Zlepšvání mbility a dstupnsti bez bariér v Ústí nad Labem Pdpra mbility, zlepšení dstupnsti míst a zvýšení atraktivity města Ústí nad Labem Listpad 2012 Akcní plán č. 6 - Zlepšvání mbility

Více

Doporučení Středočeskému kraji k transformaci ústavní péče v péči komunitní

Doporučení Středočeskému kraji k transformaci ústavní péče v péči komunitní , 3P Cnsulting, s. r.., Římská 12, 120 00 Praha 2 telefn: (+420) 739 548 469 e-mail: inf@trass.cz web: www.trass.cz Dpručení Středčeskému kraji k transfrmaci ústavní péče v péči kmunitní Klient Zakázka

Více

IČO: 48004529 Zahájení činnosti: 1. 9. 1965 Identifikátor práv.osoby: 600 135 942

IČO: 48004529 Zahájení činnosti: 1. 9. 1965 Identifikátor práv.osoby: 600 135 942 Výrční zpráva škly 2012/2013 Základní škla U Lesa 713, 734 01 Karviná Ráj Základní data Sídl škly: U Lesa 713, 734 01 Karviná-Ráj Zřizvatel: Statutární měst Karviná Ředitel: Mgr.Tmas Vlachpuls Statutární

Více

K R O K Z A K R O K E M

K R O K Z A K R O K E M ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁJMOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ VE ŠKOLNÍ DRUŽINĚ PŘI ZÁKLADNÍ ŠKOLE U ŘÍČANSKÉHO LESA, ŠKOLNÍ 2400/4, ŘÍČANY, OKRES PRAHA VÝCHOD, KTEROU ZŘIZUJE MĚSTO ŘÍČANY SE SÍDLEM MASARYKOVO NÁM.

Více

! STANOVY SPOLKU I. Název MĚSÍČNÍ HOUPAČKA, spolek (dále jen MH) Sídlo: Hřbitovní 29, Ivančice, 664 91

! STANOVY SPOLKU I. Název MĚSÍČNÍ HOUPAČKA, spolek (dále jen MH) Sídlo: Hřbitovní 29, Ivančice, 664 91 STANOVY SPOLKU I. Název MĚSÍČNÍ HOUPAČKA, splek (dále jen MH) Sídl: Hřbitvní 29, Ivančice, 664 91 II. Charakteristika MH a) Sdružení je dbrvlným nevládním neziskvým sdružením vzniklým pdle zákna č. 83/1990

Více

realizaceprojektuna2.stupnizšamšlišov spolupráci s MÚ Lišov škola zahájila již v únoru 2010 (záměr vytvořit jeden bod naučné stezky a propojit jej se

realizaceprojektuna2.stupnizšamšlišov spolupráci s MÚ Lišov škola zahájila již v únoru 2010 (záměr vytvořit jeden bod naučné stezky a propojit jej se realizaceprjektuna2.stupnizšamšlišv splupráci s MÚ Lišv škla zahájila již v únru 2010 (záměr vytvřit jeden bd naučné stezky a prpjit jej se sítí turistických tras) d tvrby naučné stezky si slibujeme: prbuzení

Více

Slezská univerzita v Opavě Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné

Slezská univerzita v Opavě Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné Obchdně pdnikatelská fakulta v Karviné, Univerzitní náměstí 1934/3, 733 40 Karviná, Česká republika Slezská univerzita v Opavě Obchdně pdnikatelská fakulta v Karviné Přílha Dluhdbéh záměru vzdělávací a

Více

Základní škola Benátky nad Jizerou Husovo náměstí 55, 29471

Základní škola Benátky nad Jizerou Husovo náměstí 55, 29471 Základní škla Benátky nad Jizeru Husv náměstí 55, 29471 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Zřizvatel: Vedení škly: ředitel: zástupkyně: hspdářka: Měst Benátky nad Jizeru Mgr. Radek Dstál Mgr. Alena

Více

SMĚRNICE č. 5 ŠKOLENÍ ZAMĚSTNANCŮ, ŽÁKŮ A DALŠÍCH OSOB O BEZPEČNOSTI A OCHRANĚ ZDRAVÍ PŘI PRÁCI (BOZP)

SMĚRNICE č. 5 ŠKOLENÍ ZAMĚSTNANCŮ, ŽÁKŮ A DALŠÍCH OSOB O BEZPEČNOSTI A OCHRANĚ ZDRAVÍ PŘI PRÁCI (BOZP) Název Čísl Vlastník SMĚRNICE č. 5 ŠKOLENÍ ZAMĚSTNANCŮ, ŽÁKŮ A DALŠÍCH OSOB O BEZPEČNOSTI A OCHRANĚ ZDRAVÍ PŘI PRÁCI (BOZP) Tat směrnice nahrazuje: Datum platnsti d: 01.10.2015 Základní právní předpisy:

Více

PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ

PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ S u k r m é g y m n a s i u m J s e f a Š k v r e c k é h, S. R. O. P L Z E Ň S K Á 1 1 7 / 3 9, 150 00 P R A H A 5, I Č : 2 5 1 4 0 1 0 8 TEL.: 224 262 286 EMAIL: INFO@SGJS.CZ WWW.SGJS.CZ ČLÁNEK VI. ŠKOLNÍHO

Více

Zpravodaj projektu PREGNET

Zpravodaj projektu PREGNET Zpravdaj prjektu PREGNET Úvdní slv Přibližně každý desátý bčan České republiky (ČR) se ptýká se zdravtním pstižením, které mu v různé míře kmplikuje vstup neb dluhdbé udržení se na pracvním trhu. Od rku

Více

Střední škola a Základní škola Lipník nad Bečvou, Osecká 301

Střední škola a Základní škola Lipník nad Bečvou, Osecká 301 Střední škla a Základní škla Lipník nad Bečvu, Osecká 301 Střední škla a Základní škla Lipník nad Bečvu, Osecká 301 Kncepce rzvje škly na bdbí 2015-2018 Zpracvala: Mgr. Miluše Juráňvá, ředitelka škly Šklská

Více

Výroční zpráva o činnosti Základní školy a Mateřské školy Halenkovice

Výroční zpráva o činnosti Základní školy a Mateřské školy Halenkovice Výrční zpráva činnsti Základní škly a Mateřské škly Halenkvice Charakteristika šklskéh zařízení 1. Název škly, sídl, dlučená pracviště. Základní škla a Mateřská škla Halenkvice, kres Zlín, příspěvkvá rganizace.

Více

Výsledky sledování indikátoru ECI/TIMUR A.3: Mobilita a místní přeprava cestujících V Praze - Libuši

Výsledky sledování indikátoru ECI/TIMUR A.3: Mobilita a místní přeprava cestujících V Praze - Libuši Výsledky sledvání indikátru ECI/TIMUR A.3: Mbilita a místní přeprava cestujících V Praze - Libuši Vydala: Týmvá iniciativa pr místní udržitelný rzvj Zpracval: Jsef Nvák http://www.timur.cz 2008 Úvd Indikátr

Více

Tento projekt je spolufinancován. a státním rozpočtem

Tento projekt je spolufinancován. a státním rozpočtem Tent prjekt je splufinancván Evrpským sciálním fndem a státním rzpčtem Z a d á v a c í d k u m e n t a c e Odbrná publikace Management kulturníh cestvníh ruchu a návazné šklení pr prjekt OP RLZ - MMR Odbrná

Více

6. Hodnocení žáků a autoevaluace školy

6. Hodnocení žáků a autoevaluace školy Šklní vzdělávací prgram Škla, základ živta Základní škla a mateřská škla Měčín p.. platný d 1.9.2007 6. Hdncení žáků a autevaluace škly 6.1. Pravidla pr hdncení žáků Hdncení žáků je běžná činnst, kteru

Více

Školní vzdělávací program Mateřské školy Štětí

Školní vzdělávací program Mateřské školy Štětí Šklní vzdělávací prgram pr předšklní vzdělávání na bdbí d 1.9. 2009 d 31.8. 2012 Mateřská škla Štětí, příspěvkvá rganizace Stračenská 561 Šklní vzdělávací prgram Mateřské škly Štětí č.j. 174/ 2009 Prjednán

Více

Dům tří přání www.dumtriprani.cz

Dům tří přání www.dumtriprani.cz Dům tří přání Pmáháme dětem a jejich rdinám, které se citly v krizvé situaci. Naší snahu je umžnit těmt dětem bezpečný vývj v půvdní rdině. Pracviště dmu tří přání Ambulantně terénní centrum Terrnská 7,

Více

Školní vzdělávací program mateřské školy Paskov pro školní rok 2010-2011

Školní vzdělávací program mateřské školy Paskov pro školní rok 2010-2011 Mateřská škla Paskv, příspěvkvá rganizace, Místecká 758, 739 21 Paskv Mezinárdní prgram předšklníh vzdělávání prjekt Z a č í t s p l u Šklní vzdělávací prgram mateřské škly Paskv pr šklní rk 2010-2011

Více

Základní škola a Mateřská škola, Červený Kostelec, Olešnice 190. Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání

Základní škola a Mateřská škola, Červený Kostelec, Olešnice 190. Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Základní škla a Mateřská škla, Červený Kstelec, Olešnice 190 Šklní vzdělávací prgram pr předšklní vzdělávání Výchva dětí je zaměstnání, kde musíme umět ztrácet čas, abychm h v buducnu ušetřili (J.J.Russeau)

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Odbrné učiliště, Praktická škla, Základní škla a Mateřská škla Příbram IV, p.. Šklní vzdělávací prgram ŠKOLNÍ DRUŽINA Šklní vzdělávací prgram je platný d 1. 9. 2014 1 OBSAH 1. Identifikační údaje... 3

Více

Univerzita Karlova v Praze Pedagogická fakulta NABÍDKA TÉMAT BAKALÁŘSKÝCH PRACÍ PRO STUDENTY BAKALÁŘSKÉHO STUDIA VYCHOVATELSTVÍ

Univerzita Karlova v Praze Pedagogická fakulta NABÍDKA TÉMAT BAKALÁŘSKÝCH PRACÍ PRO STUDENTY BAKALÁŘSKÉHO STUDIA VYCHOVATELSTVÍ Univerzita Karlva v Praze Pedaggická fakulta NABÍDKA TÉMAT BAKALÁŘSKÝCH PRACÍ PRO STUDENTY BAKALÁŘSKÉHO STUDIA VYCHOVATELSTVÍ Student si může vybrat z nabídky vypsaných témat a dtazem u příslušnéh vyučujícíh

Více

Plán e-bezpečnosti na škole

Plán e-bezpečnosti na škole Tent materiál je výstupem prjektu i-bezpečná škla reg. čísl: CZ.1.07/1.3.50/01.0014. Plán e-bezpečnsti na škle Šklní plán prevence a řešení elektrnickéh násilí Střední škla technická Žďár nad Sázavu 2014

Více

1. Státní fond rozvoje bydlení (dále jen Fond ) je právnickou osobou.

1. Státní fond rozvoje bydlení (dále jen Fond ) je právnickou osobou. STATUT STÁTNÍHO FONDU ROZVOJE BYDLENÍ NOVÉ ZNĚNÍ Článek 1 - Úvdní ustanvení 1. Státní fnd rzvje bydlení (dále jen Fnd ) je právnicku sbu. 2. Fnd byl zřízen záknem č. 211/2000 Sb., Státním fndu rzvje bydlení

Více

Vítejte na 1. Výukovém setkání

Vítejte na 1. Výukovém setkání Vítejte na 1. Výukvém setkání Prgram 1. Část 1. Prjekt: Samstatný abslvent (Edita Janstvá, DiS.) 2. Klíčvá aktivita KA04 Průběh piltníh věřvání vzdělávacíh prgramu (Tmáš Varga) Vzdělávací Mduly v praxi

Více

Chaloupka. Školní vzdělávací program školského zařízení pro zájmové vzdělávání - ŠD. (školní rok 2014/2015) Školní rok 2014-2015

Chaloupka. Školní vzdělávací program školského zařízení pro zájmové vzdělávání - ŠD. (školní rok 2014/2015) Školní rok 2014-2015 Šklní rk 2014-2015 Aby se dítě mhl zdravě rzvíjet, musí se cítit v bezpečí a spkjené Chalupka Šklní vzdělávací prgram šklskéh zařízení pr zájmvé vzdělávání - ŠD (šklní rk 2014/2015) 1 Obsah 1. Identifikační

Více

Pravidla pro hodnocení žáků

Pravidla pro hodnocení žáků Čj. ZŠ/ 178/09 Pravidla pr hdncení žáků Základní pkyny pr hdncení výsledků vzdělávání žáků hdncení průběhu a výsledků vzdělávání a chvání žáka musí být jednznačné, srvnatelné s předem stanvenými kritérii,

Více

Základní škola a Mateřská škola, Hevlín, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTECH ZÁKLADNÍ ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2010/2011

Základní škola a Mateřská škola, Hevlín, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTECH ZÁKLADNÍ ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2010/2011 Základní škola a Mateřská škola, Hevlín, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTECH ZÁKLADNÍ ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 200/20 Část I. Základní charakteristika školy a. Základní škola a Mateřská škola,

Více

SDRUŽENÍ NERATOV, o.s.

SDRUŽENÍ NERATOV, o.s. SDRUŽENÍ NERATOV,.s. partner prjektu Ergtep pr žáky i pedaggy, reg. čísl CZ.1.07/1.1.00/54.0051 www.neratv.cz Kd jsme? Sdružení Neratv,.s. bčanské sdružení zalžené rku 1992 naše pslání bnva vysídlené vsi

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY Základní škla a Mateřská škla Sudměřice, kres Hdnín, příspěvkvá rganizace ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY Č. j. 18 89 / 2007-2 V Sudměřicích 1. září 2007 NÁZEV ŠKOLY: Základní škla a Mateřská

Více

Základní škola Valašské Meziříčí, Vyhlídka 380, okres Vsetín, příspěvková organizace

Základní škola Valašské Meziříčí, Vyhlídka 380, okres Vsetín, příspěvková organizace Základní škla Valašské Meziříčí, Vyhlídka 380, kres Vsetín, příspěvkvá rganizace Zpráva z testvání 7.rčníků ZŠ v rámci prjektu Rzvj a pdpra kvality ve vzdělávání Termín testvání : 18.2.-20.2.2015 Pčet

Více

Výživa a sport, základy fitness

Výživa a sport, základy fitness Průvdní list kurzu Vzdělávání ICT metdiků Výživa a sprt, základy fitness Autr kurzu: Vyučvací předmět: Rčník: Téma: Účel kurzu: Tělesná výchva, Bilgie (Chemie) Studenti středních škl d 16 let Výživa a

Více

Žádost o poskytnutí státní dotace na realizaci projektu prevence HIV/AIDS pro rok 2010 A. obecná část Žádosti

Žádost o poskytnutí státní dotace na realizaci projektu prevence HIV/AIDS pro rok 2010 A. obecná část Žádosti Pdací razítk MZ ČR/ Č.j.: Identif. Čísl prjektu: Žádst pskytnutí státní dtace na realizaci prjektu prevence HIV/AIDS pr rk 2010 A. becná část Žádsti Základní infrmace prjektu a dtačním titulu Název pskytvatele

Více

Dohoda o výkonu pěstounské péče

Dohoda o výkonu pěstounské péče Dhda výknu pěstunské péče Název rganizace: Centrum pr dítě a rdinu LATUS Právní frma: bčanské sdružení se sídlem Nýřanská 34, 323 26 Plzeň IČ: 22767452 reg. MVČR 4.11.2011.pd č.j. VS/1-1/86 311/11-R zast.

Více

ZŠ Dr. Edvarda Beneše nám. J. Berana 500, Praha 9 Čakovice. Školní vzdělávací program ŠD

ZŠ Dr. Edvarda Beneše nám. J. Berana 500, Praha 9 Čakovice. Školní vzdělávací program ŠD ZŠ Dr. Edvarda Beneše nám. J. Berana 500, Praha 9 Čakvice Šklní vzdělávací prgram ŠD Obsah 1. Identifikační údaje... 3 2. Knkrétní cíle vzdělávání... 3 3. Délka a časvý plán vzdělávání... 3 4. Frmy vzdělávání...

Více

Základní škola Úvaly, příspěvková organizace. Základní škola Úvaly, okres Praha - východ nám. Arnošta z Pardubic 8, 250 82 Úvaly ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

Základní škola Úvaly, příspěvková organizace. Základní škola Úvaly, okres Praha - východ nám. Arnošta z Pardubic 8, 250 82 Úvaly ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škla Úvaly, kres Praha - výchd nám. Arnšta z Pardubic 8, 250 82 Úvaly ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 2. ŠKOLNÍ ŘÁD Č.j.: 816/2015 Vypracval: Schválil: Pedaggická rada prjednala dne: 31. 8. 2015 Šklská

Více

Studentská Agora. - Proběhne 6 krajských kol debatní soutěže pod dozorem poroty.

Studentská Agora. - Proběhne 6 krajských kol debatní soutěže pod dozorem poroty. Studentská Agra Studentská Agra je škla kultivvané diskuze pr středšklské studenty. Jeh sučástí jsu šklení debatních dvednstí a studentská debatní sutěž. Prjekt se snaží zlepšit debatní prstředí v ČR a

Více

Zpráva o průběhu projektu Švýcarsko-české spolupráce

Zpráva o průběhu projektu Švýcarsko-české spolupráce Zpráva průběhu prjektu Švýcarsk-české splupráce NÁVŠTĚVA ŠVÝCARSKÝCH EXPERTŮ V ČR 22. - 25. ledna 2014 Měst Hřvice SVČ -Dmeček Hřvice N á všt ěv a š výc a r s kýc h exp ertů v Č R 22.-25. le d n a 2 0

Více

Dotazník pro neziskové organizace

Dotazník pro neziskové organizace Dtazník pr neziskvé rganizace Vážení zástupci neziskvých rganizací z Nvéh Hrádku, dvlujeme Vás tímt pžádat vyplnění dtazníku, který služí pr zjištění názrů a ptřeb neziskvých rganizací v Nvém Hrádku. V

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č.j.: 557/2011 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č. 410 ze dne 20.7.2011 k prtklu z prvedené kntrly v příspěvkvé rganizaci Mateřská škla, Sudměřská 54, Praha 3 Rada městské části

Více

Jihočeská společnost pro ochranu přírody a myslivost o.p.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA

Jihočeská společnost pro ochranu přírody a myslivost o.p.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA Jihčeská splečnst pr chranu přírdy a myslivst.p.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 ÚVOD Jihčeská splečnst pr chranu přírdy a myslivst.p.s. (zkráceně JISOPM.s.p.) je česká nevládní neziskvá splečnst, zalžená v rce

Více

Velká volitelnost v celé řadě předmětů (humanitních i přírodovědných), včetně mezioborových volitelných předmětů.

Velká volitelnost v celé řadě předmětů (humanitních i přírodovědných), včetně mezioborových volitelných předmětů. 2. ŠVP GA staví na takvé výchvně vzdělávací kncepci, která bude vycházet vstříc pžadavkům kladeným na žáky v neustále se prměňující a vyvíjející splečnsti. Základem tét kncepce je péče všestranný sbnstní

Více

o činnosti Základní školy pro žáky se specifickými poruchami učení, Praha 6 Řepy, U Boroviček 1

o činnosti Základní školy pro žáky se specifickými poruchami učení, Praha 6 Řepy, U Boroviček 1 Základní škla pr žáky se specifickými pruchami učení Praha 6 Řepy, U Brviček 1 VÝROČNÍ ZPRÁVA činnsti Základní škly pr žáky se specifickými pruchami učení, Praha 6 Řepy, U Brviček 1 šklní rk 2013 / 2014

Více

Školní vzdělávací program školní družiny

Školní vzdělávací program školní družiny Základní škla Třemšná, kres Plzeň-sever, příspěvkvá rganizace Americká 146, 330 11 Třemšná Šklní vzdělávací prgram šklní družiny 1. Identifikační údaje Šklní družina tvří se základní šklu jednu právnicku

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č.j.: 64/2012 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č. 55 ze dne 25.1.2012 k prtklu z prvedené kntrly v příspěvkvé rganizaci Mateřská škla, Jeseniva 4,6, Praha 3 Rada městské části I.

Více

Počet knihoven: 146 knihoven (20 profi, 126 neprofi). V roce 2011 3 z nich nevykazovaly vůbec žádnou činnost.

Počet knihoven: 146 knihoven (20 profi, 126 neprofi). V roce 2011 3 z nich nevykazovaly vůbec žádnou činnost. Zápis z prady knihvníků a zástupců bcí, knané 21. května 2012 v Městské knihvně v Tišnvě a 24. května 2012 v Městské knihvně v Rsicích Účastníci: Tišnv: 17 účastníků - zástupci bcí a knihvníci z bcí Brač,

Více

Témata modulu a úkoly jsou využitelné ve výuce tematické oblasti RVP Člověk a svět práce ve středních školách.

Témata modulu a úkoly jsou využitelné ve výuce tematické oblasti RVP Člověk a svět práce ve středních školách. Vstup na trh práce Antace Mdul ppisuje přístupy, způsby a dvednsti ptřebné pr úspěšné hledání práce. Jeh sučástí jsu úkly k jedntlivým tématům a výběr adres pracvních serverů s nabídkami práce. Tip pr

Více

Tvorba elektronického herbáře

Tvorba elektronického herbáře Průvdní list kurzu Vzdělávání ICT metdiků - Gymnázium Cheb Tvrba elektrnickéh herbáře Autr kurzu: Mgr. Mirslava Vaicvá Vyučvací předmět: Bilgie a infrmatika Rčník: Kvarta smiletéh studia gymnázia, ppř.

Více

Výroční zpráva o činnosti kmene LLM Jezerní lidé za rok 2011

Výroční zpráva o činnosti kmene LLM Jezerní lidé za rok 2011 Výrční zpráva činnsti kmene LLM Jezerní lidé za rk 2011 Kmen Jezerní lidé byl zalžen 19. 4. 2004 registrací na Ústředí LLM v Praze Organizační struktura: Členvé kmene na pdzimním 14. sněmu dne 30.12.2010

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Výrční zpráva činnsti škly Základní škla, Hlučín, Gen. Svbdy 8, příspěvkvá rganizace 2014/2015 Hlučín 2015 O B S A H A. 1) ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE 3 2) ORGANIZAČNÍ SCHÉMA ŠKOLY 3) CHARAKTERISTIKA ŠKOLY

Více

Domov Bílá Opava, příspěvková organizace Rybářská 27, OPAVA 746 01 IČ: 00016772

Domov Bílá Opava, příspěvková organizace Rybářská 27, OPAVA 746 01 IČ: 00016772 ~1~ Dmv Bílá Opava, příspěvkvá rganizace Rybářská 27, OPAVA 746 01 IČ: 00016772 Ředitel: Ing. Jarmír Zahel, CSc. Tel.: 553 712 183; 553 616 587 e-mail: pracviště Rybářská db.rybarska@ddpava pracviště Rseveltva

Více

MATEŘSKÉ CENTRUM RÁKOSNÍČEK,o.s. r p

MATEŘSKÉ CENTRUM RÁKOSNÍČEK,o.s. r p MATEŘSÉ CENTRUM RÁOSNÍČE,.s. r r p t s í M u n i d PŘEDSTAVENÍ Jsem neziskvá rganizace bčanské sdružení Držitelé cenění Splečnst přátelská rdině Prvz mateřskéh centra jsme zahájili 2.1.2008 Výknný tým

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2010 2 Škla bnvy venkva,.p.s. se sídlem v Liběšicích VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2010 Základní údaje Název Pužívaná zkratka : Škla bnvy venkva,.p.s. : ŠOV Právní frma : Obecně prspěšná splečnst Sídl : Liběšice, č.p.

Více

Výroční zpráva o činnosti školy 2008/2009

Výroční zpráva o činnosti školy 2008/2009 Výrční zpráva činnsti škly 2008/2009 1. Základní údaje škle 1.1. škla Název: Základní škla Bernarda Blzana becně prspěšná splečnst Adresa: Šklní náměstí 199, 390 01 Tábr Právní frma: Obecně prspěšná splečnst

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. O činnosti školy za školní rok 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA. O činnosti školy za školní rok 2009/2010 OBCHODNÍ AKADEMIE A JAZYKOVÁ ŠKOLA S PRÁVEM STÁTNÍ JAZYKOVÉ ZKOUŠKY LIBEREC, ŠAMÁNKOVA 500/8, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE IČO - 467 479 66 TEL. : +420 485 106 143 IZO - 000 082 252 TEL./FAX : +420 485 105 120

Více

PPP ZA ŠKOLNÍ ROK 2011 2012

PPP ZA ŠKOLNÍ ROK 2011 2012 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI PPP ZA ŠKOLNÍ ROK 2011 2012 Zprávu předkládá: Semily 30. 10. 2012 Mgr. Věra Prvazníkvá ředitelka PPP Semily Stránka 1 z 13 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI PEDAGOGICKO PSYCHOLOGICKÉ

Více

PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE PODPORY. v Operačním programu Životní prostředí pro období 2014 2020

PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE PODPORY. v Operačním programu Životní prostředí pro období 2014 2020 PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE PODPORY v Operačním prgramu Živtní prstředí pr bdbí 2014 2020 Verze 5.0 Znění účinné d: 14. 10. 2015 Identifikace dkumentu Evidenční čísl: Zpracván dne: 9. 10. 2015 Verze

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program GYMNÁZIUM KROMĚŘÍŽ Masarykv náměstí 496 767 01 Krměříž Minimální preventivní prgram pr šklní rk 2012 / 2013 Dkument zpracval: Šklní metdik prevence: Mgr. Michal Kříž Dkument schválila: Ředitelka škly:

Více

9:45 10:20 Úvodní slovo Mgr. Miloslav Kvapil, ředitel společnosti DYNATECH s.r.o.

9:45 10:20 Úvodní slovo Mgr. Miloslav Kvapil, ředitel společnosti DYNATECH s.r.o. Dplední prgram 9:30 9:45 Zahájení knference 9:45 10:20 Úvdní slv Mgr. Milslav Kvapil, ředitel splečnsti DYNATECH s.r.. Odbrný blk 1.: Vztahy mezi zřizvatelem a příspěvkvými rganizacemi (principy, pravidla,

Více