Stanovení disociační konstanty acidobazického indikátoru. = a

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Stanovení disociační konstanty acidobazického indikátoru. = a"

Transkript

1 Stnovení disociční konstnty cidobzického indikátoru Teorie: Slbé kyseliny nebo báze disociují ve vodných roztocích jen omezeně; kvntittivní mírou je hodnot disociční konstnty. Disociční rekci příslušející disociční konstntu můžeme vyjádřit rovnicemi: H (1) K = H + (2) ph = pk + log (3) Hodnotu disociční konstnty lze tedy vypočítt změřením ktivit solvtovného protonu, niontu kyseliny nedisociovné formy kyseliny. bsorbuje li solvtovná form niontu, či nedisociovné kyseliny elektromgnetické záření ve vhodné oblsti vlnových délek, je možno k měření použít spektrofotometrickou metodu. Se změnou ph se bude rovnováh popsná rovnicí (1) posunovt dolev nebo - doprv. V silně kyselém prostředí tedy bude množství velmi mlé, ztímco v zásditém prostředí bude znedbtelné množství. Vlnovou délku odpovídjící jednoduché rovnováze - / oznčujeme jko isosbestický bod v tomto bodě se budou protínt všechny křivky závislosti bsorbnce n vlnové délce λ (Obr. č. 1).

2 Obr. č. 1: bsorpční spektr roztoků methylové ornže při různých hodnotách ph roztoku Intenzit zbrvení při vlnové délce odpovídjící bsorpci - se bude zvětšovt se zvyšujícím se ph, ztímco pro se bude snižovt se zvyšujícím se ph bsorbnce ph Obr. č. 2: Závislost bsorbnce disociovné formy ( - ) nedisociovné formy () n hodnotě ph roztoku (měřeno při vlnových délkách mxim disociovné formy ( - ) nedisociovné formy ()) Závislost bsorbnce kterékoliv formy ( -, ) n ph bude sigmoidní křivk

3 - symetrická podle bodu inflexe (Obr. č. 2), ve kterém je pk = ph, neboť log ( / ) = 0, viz rovnice (3). Z uvedeného vyplývá, že je několik možných metod zjištění pk. Pro nlytickou koncentrci indikátoru pltí: c = [] + [ - ] měřená hodnot bsorbnce při určité vlnové délce je: = ε [] + ε - [ - ] Výrz pro disociční konstntu můžeme přepst do tvru: K = c Úkol: H + ε λ ε c Zjistěte hodnotu disociční konstnty vzorku cidobzického indikátoru. Použijte spektrofotometrickou metodu. c λ Chemikálie přístroje: Stndrdní Britton Robinson pufr dných hodnot ph, který připrvíme smícháním složky B ve vhodném poměru. Roztok obshuje 0,2 mol l -1 NOH roztok B: 0,04 mol l -1 H 3 PO 4, 0,04 mol l -1 CH 3 COOH 0,04 mol l -1 H 3 BO 3. Pro poždovné ph smísíme 50 ml roztoku B s x ml roztoku, podle následující tbulky: ph x ml ph x ml ph x ml ph x ml 1,81 0 4, , , , , , , , , , , , , , , ,21 5 5, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

4 Dosženou hodnotu ph pufru vždy kontrolujeme ph metrem! Spektrofotometr Pye-Unicm PU 8800 (Philips-Unicm, Cmbridge, nglie) připojený k řídícímu počítči ovládný vytvořeným softwre. Skleněné kyvety s tloušťkou bsorpční vrstvy 10,00 mm. Lbortorní ph metr phm 82 (Rdiometer, Copenhgen, Dánsko) s kombinovnou skleněnou elektrodou, nklibrovný stndrdními klibrčními roztoky o ph 7,00 4,00 (oboje téže firmy). 50 ml odměrné bňky, utomtická byret, kádinky, utomtické pipety. Prcovní postup: 1. Provedeme orientční měření, při kterém nejdříve zjistíme zbrvení disociovné nedisociovné formy indikátoru: v kádinkách v mlém množství kyselé složky B Britton- Robinsonov pufru i lklické složky rozpustíme trochu vzorku indikátoru zpíšeme si zbrvení jk disociovné (lklické) tk nedisociovné (kyselé) formy indikátoru. Dále pk zjistíme lespoň přibližnou hodnotu ph pro brevný přechod indikátoru. Přitom vycházíme z rovnice (3). Přibližné určení hodnoty pk provedeme tkto: do menší kádinky, která se vejde pod hlvici ph metru, odměříme odměrným válcem 50 ml kyselé složky B Britton- Robinsonov pufru přidáme 1 ml vzorku indikátoru. K tkto připrvenému roztoku budeme z utomtické byrety přidávt lklickou složkou pufru budeme sledovt změny zbrvení vzorku indikátoru; změní-li indikátor zbrvení tk, že tto brv bude odpovídt přibližnému zstoupení disociovné nedisociovné formy v poměru 1 : 1, odečteme hodnotu ph. Tto hodnot odpovídá přibližně hodnotě pk. 2. Známe-li přibližnou hodnotu ph brevného přechodu, připrvíme do 50 ml odměrných bněk zásobní roztoky proměřovného vzorku; výsledná koncentrce je vždy uveden n lhvičce se vzorkem indikátoru. Odměrky s indikátorem doplníme po rysku připrveným indikátorem o určité hodnotě ph. ph pufrů volíme tk, bychom obsáhli brevný přechod indikátoru (± 1,5 jednotky ph od orientčně určené hodnoty pk) dále ph disociovné - nedisociovné formy. 3. Pečlivě proměříme spektr ve viditelné oblsti všech dvnácti roztoků z nich odečteme polohu mxim bsorbnce pro disociovnou nedisociovnou formu polohu isosbestického bodu. Ovládání spektrometru řídícího softwre je popsáno níže.

5 4. Při vlnových délkách bsorpčních mxim pro hodnoty ph, při kterých předpokládáme jen disociovnou jen nedisociovnou formu indikátoru, proměříme koncentrční závislosti. V lklické oblsti volíme koncentrční rozsh tk, by nejvyšší bod klibrce odpovídl vyznčené koncentrci n lhvičce se vzorem indikátoru. V kyselé oblsti pk volíme koncentrční rozsh tk, by nejvyšší bod klibrce odpovídl dvojnásobku uvedené koncentrce (nižší hodnot molárního bsorpčního koeficientu pro vlnovou délku nedisociovné formy). Ovládání spektrofotometru řídícího softwre: Registrční spektrofotometr PU 8800, n kterém proměřujeme spektr klibrční závislosti, může prcovt smosttně bez nutnosti připojení řídícího počítče; v tomto přípdě všk není možné provést elektronické vyhodnocení změřených spekter ni klibrčních závislostí. Pro komunikci s počítčem je spektrometr vybven sériovým rozhrním RS- 232C, přes které je možné počítč řídit, nstvovt podmínky měření, spouštět měření tké sbírt nměřená dt. Pro oboustrnnou komunikci se spektrometrem je možné použít řídící progrm vytvořený v grfickém progrmovcím prostředí LbView prowindows firmy Ntionl Instruments. Postup je následující: nejdříve zpneme spektrometr hlvním vypínčem počkáme n proběhnutí testovcího progrmu; zpneme řídící počítč přihlásíme se do profilu Prktik. Provedeme inicilizci spojení spektrometru - n pnelu spektrometru postupně zmáčkneme následující tlčítk: *, MODIFY, ENTER, ENTER otočíme klíčkem do polohy LOCK/REMOTE. Tímto je spektrometr přepnut do modu řízení počítčem. Do kyvetového prostoru vložíme obě kyvety nplněné destilovnou vodou. N počítči spustíme progrm LbView po jeho inicilizci otevřeme vytvořený progrm Měření spekter.vi uložený v dresáři Prktik. N čelním pnelu tohoto progrmu můžeme přímo nvolit prmetry měření: Počáteční vlnová délk: 700 nm, Konečná vlnová délk: 400 nm, Rychlost snímání spektr: 5 nm/s, Šířk spektrálního intervlu: 1 nm, Krok digitlizce spektr: 1 nm odeslt je do spektrometru tlčítkem Prmetry měření nebo můžeme z nbídky vybrt přednstvený soubor prmetrů Prktik 1 přímo je odeslt do spektrometru. Tlčítkem Bse line vynulujeme zákldní linii v měřeném rozshu vlnových délek. Vložíme kyvetu s prvním měřeným roztokem tlčítkem Měření odstrtujeme měření spektr.

6 V dilogovém okně musíme vyplnit název ukládného souboru. Po skončení měření se výsledné spektrum objeví n obrzovce počítče zároveň je uloženo n hrddisk počítče. Postupně proměříme všechny roztoky. Vyhodnocení výsledků: Z digitlizovných spekter odečteme příslušné hodnoty bsorbncí při vlnových délkách obou bsorpčních mxim vyneseme je proti ph. Podobně vyhodnotíme spektr z klibrčních závislostí. Všechny změřené závislosti zprcujeme grficky. Ze všech změřených závislostí vyhodnotíme: λ mx pro - isosbestický bod molární bsorpční koeficient (ε λ ) pro - při obou mximech bsorpce hodnotu pk grficky i výpočtem z hodnot ε λ. Pro výpočet disociční konstnty použijeme hodnoty změřené jen při ph roztoků pufrů v okolí inflexního bodu dné závislosti λ n ph.

(1) přičemž všechny veličiny uvažujeme absolutně. Její úpravou získáme vztah + =, (2) Přímé zvětšení Z je dáno vztahem Z = =, a a

(1) přičemž všechny veličiny uvažujeme absolutně. Její úpravou získáme vztah + =, (2) Přímé zvětšení Z je dáno vztahem Z = =, a a Úloh č. 3 Měření ohniskové vzdálenosti tenkých čoček 1) Pomůcky: optická lvice, předmět s průhledným milimetrovým měřítkem, milimetrové měřítko, stínítko, tenká spojk, tenká rozptylk, zdroj světl. ) Teorie:

Více

ODSTRAŇOVÁNÍ HERBICIDU ATRAZINU Z POVRCHOVÉ VODY. HANA KRÝSOVÁ a, JOSEF KRÝSA b, JANA HUBÁČKOVÁ c, JAN TŘÍSKA d a JAROMÍR JIRKOVSKÝ a

ODSTRAŇOVÁNÍ HERBICIDU ATRAZINU Z POVRCHOVÉ VODY. HANA KRÝSOVÁ a, JOSEF KRÝSA b, JANA HUBÁČKOVÁ c, JAN TŘÍSKA d a JAROMÍR JIRKOVSKÝ a ODSTRAŇOVÁÍ HERBICIDU ATRAZIU Z POVRCHOVÉ VODY HAA KRÝSOVÁ, JOSEF KRÝSA b, JAA HUBÁČKOVÁ c, JA TŘÍSKA d JAROMÍR JIRKOVSKÝ Ústv fyzikální chemie J. Heyrovského AV ČR, Dolejškov 3, 182 23 Prh 8, b Vysoká

Více

Posluchači provedou odpovídající selekci a syntézu informací a uceleně je uvedou do teoretického základu vlastního měření.

Posluchači provedou odpovídající selekci a syntézu informací a uceleně je uvedou do teoretického základu vlastního měření. Úloh č. 9 je sestven n zákldě odkzu n dv prmeny. Kždý z nich přistupuje k stejnému úkolu částečně odlišnými způsoby. Níže jsou uvedeny ob zdroje v plném znění. V kždém z nich jsou pro posluchče cenné inormce

Více

FLUORIMETRICKÉ STANOVENÍ FLUORESCEINU

FLUORIMETRICKÉ STANOVENÍ FLUORESCEINU FLUORIMETRICKÉ STANOVENÍ FLUORESCEINU návod vznikl jako součást bakalářské práce Martiny Vidrmanové Fluorimetrie s využitím spektrofotometru SpectroVis Plus firmy Vernier (http://is.muni.cz/th/268973/prif_b/bakalarska_prace.pdf)

Více

Příprava žáků k přijímacím zkouškám z matematiky na střední školu. Preparing students for entrance exams in mathematics at high school

Příprava žáků k přijímacím zkouškám z matematiky na střední školu. Preparing students for entrance exams in mathematics at high school Technická univerzit v Liberci FAKULTA PŘÍRODOVĚDNĚHUMANITNÍ A PEDAGOGICKÁ Ktedr: Studijní progrm: Studijní obor: Ktedr mtemtiky didktiky mtemtiky N750 Učitelství pro zákldní školy Učitelství fyziky pro.

Více

Základy vyšší matematiky(nejen) pro arboristy. Robert Mařík

Základy vyšší matematiky(nejen) pro arboristy. Robert Mařík Zákldy vyšší mtemtiky(nejen) pro rboristy Robert Mřík 2.září2014 Ústv mtemtiky lesnická dřevřská fkult Mendelov univerzit v Brně E-mil ddress: mrik@mendelu.cz URL: user.mendelu.cz/mrik Podpořeno projektem

Více

1.1 Numerické integrování

1.1 Numerické integrování 1.1 Numerické integrování 1.1.1 Úvodní úvhy Nším cílem bude přibližný numerický výpočet určitého integrálu I = f(x)dx. (1.1) Je-li znám k integrovné funkci f primitivní funkce F (F (x) = f(x)), můžeme

Více

Souhrn základních výpočetních postupů v Excelu probíraných v AVT 04-05 listopad 2004. r r. . b = A

Souhrn základních výpočetních postupů v Excelu probíraných v AVT 04-05 listopad 2004. r r. . b = A Souhrn zákldních výpočetních postupů v Ecelu probírných v AVT 04-05 listopd 2004. Řešení soustv lineárních rovnic Soustv lineárních rovnic ve tvru r r A. = b tj. npř. pro 3 rovnice o 3 neznámých 2 3 Hodnoty

Více

Stabilita atomového jádra. Radioaktivita

Stabilita atomového jádra. Radioaktivita Stbilit tomového jádr Rdioktivit Proton Kldný náboj.67 0-7 kg Stbilní Atomové jádro Protony & Neutrony Neutron Bez náboje.67 0-7 kg Dlouhodobě stbilní jen v jádře Struktur jádr A Z N A nukleonové číslo

Více

Cvičení z analytické chemie 2 Analytická chemie kvantitativní

Cvičení z analytické chemie 2 Analytická chemie kvantitativní VETERINÁRNÍ A FARMACEUTICKÁ UNIVERZITA BRNO FARMACEUTICKÁ FAKULTA Ústav chemických léčiv Cvičení z analytické chemie 2 Analytická chemie kvantitativní Jiří Pazourek Iva Kapustíková Klára Odehnalová Tato

Více

10. Nebezpečné dotykové napětí a zásady volby ochran proti němu, ochrana živých částí.

10. Nebezpečné dotykové napětí a zásady volby ochran proti němu, ochrana živých částí. 10. Nebezpečné dotykové npětí zásdy volby ochrn proti němu, ochrn živých částí. Z hledisk ochrny před nebezpečným npětím rozeznáváme živé neživé části elektrického zřízení. Živá část je pod npětím i v

Více

II. termodynamický zákon a entropie

II. termodynamický zákon a entropie Přednášk 5 II. termodynmický zákon entropie he lw tht entropy lwys increses holds, I think, the supreme position mong the lws of Nture. If someone points out to you tht your pet theory of the universe

Více

00GR_AV500P_EEuro.book Page 1 Thursday, December 13, 2007 6:06 PM. AV50* Series

00GR_AV500P_EEuro.book Page 1 Thursday, December 13, 2007 6:06 PM. AV50* Series GR_AV5P_EEuro.ook Pge 1 Thursdy, Decemer 13, 27 6:6 PM AV5* Series GR_AV5P_EEuro.ook Pge 3 Thursdy, Decemer 13, 27 6:6 PM sh NASTAVENÍ Bezpečnostní zásdy...4 Instlce důležité informce ohledně instlce...5

Více

2. PROTOLYTICKÉ REAKCE

2. PROTOLYTICKÉ REAKCE 2. PROTOLYTICKÉ REAKCE Protolytické reakce představují všechny reakce spojené s výměnou protonů a jsou označovány jako reakce acidobazické. Teorie Arrheniova (1884): kyseliny disociují ve vodě na vodíkový

Více

SENZORY VERNIER V CHEMICKÝCH EXPERIMENTECH NA ZÁKLADNÍ ŠKOLE. Mgr. Radoslav Jirásek

SENZORY VERNIER V CHEMICKÝCH EXPERIMENTECH NA ZÁKLADNÍ ŠKOLE. Mgr. Radoslav Jirásek SENZORY VERNIER V CHEMICKÝCH EXPERIMENTECH NA ZÁKLADNÍ ŠKOLE Mgr. Radoslav Jirásek Projekt Badatelem za poznáním vědy, techniky a přírody CZ.1.07/1.1.16/02.0012 Velké Bílovice 2014 S tím, jak se rozšiřuje

Více

Kapitola 1. Formální jazyky. 1.1 Formální abeceda a jazyk. Cíle kapitoly: Cíle této části: Klíčová slova: abeceda, slovo, jazyk, operace na jazycích

Kapitola 1. Formální jazyky. 1.1 Formální abeceda a jazyk. Cíle kapitoly: Cíle této části: Klíčová slova: abeceda, slovo, jazyk, operace na jazycích Kpitol 1 Formální jzyky Cíle kpitoly: Po prostudování kpitoly máte plně rozumět pojmům jko(formální) beced, slovo, jzyk, operce n slovech jzycích; máte zvládt práci s těmito pojmy n prktických příkldech.

Více

Stanovení pufrační a neutralizační kapacity ve vodách, výluzích a suspenzích

Stanovení pufrační a neutralizační kapacity ve vodách, výluzích a suspenzích Ústav inženýrství ochrany životního prostředí, FT, UTB Zlín -1- Stanovení pufrační a neutralizační kapacity ve vodách, výluzích a suspenzích 1. Teoretická část Hodnota ph a oxidačně-redukčního potenciálu

Více

Etela Kouklíková. Vyšší odborná a Střední zemědělská škola Benešov Mendelova 131, 256 01 Benešov 1/27

Etela Kouklíková. Vyšší odborná a Střední zemědělská škola Benešov Mendelova 131, 256 01 Benešov 1/27 Středoškolská technika 2011 Setkání a prezentace prací středoškolských studentů na ČVUT VOLTAMERICKÁ STANOVENÍ FLUORODIFENU Etela Kouklíková Vyšší odborná a Střední zemědělská škola Benešov Mendelova 131,

Více

Regulace f v propojených soustavách

Regulace f v propojených soustavách Regulce f v propojených soustvách Zopkování principu primární sekundární regulce f v izolovné soustvě si ukážeme obr.,kde je znázorněn S Slovenské Republiky. Modře jsou vyznčeny bloky, které jsou zřzeny

Více

Pracovní listy OKTÁVA pro základní školy a víceletá gymnázia

Pracovní listy OKTÁVA pro základní školy a víceletá gymnázia Václav Pazdera Jan Diviš Jan Nohýl Měření fyzikálních veličin se systémem Vernier Pracovní listy OKTÁVA pro základní školy a víceletá gymnázia Fyzika na scéně - exploratorium pro žáky základních a středních

Více

Měření fyzikálních veličin se systémem Vernier

Měření fyzikálních veličin se systémem Vernier Václav Pazdera Jan Diviš Jan Nohýl Měření fyzikálních veličin se systémem Vernier Pracovní listy SEKUNDA pro základní školy a víceletá gymnázia Fyzika na scéně - exploratorium pro žáky základních a středních

Více

Česká zemědělská univerzita v Praze Technická fakulta Katedra fyziky

Česká zemědělská univerzita v Praze Technická fakulta Katedra fyziky Česká zemědělská univerzita v Praze Technická fakulta Katedra fyziky ZÁKLADY MĚŘENÍ FYZIKÁLNÍCH PARAMETRŮ ZEMĚDĚLSKÝCH MATERIÁLŮ A PRODUKTŮ (Studijní texty určené pro 1. ročník AF ČZU v Praze) doc. Ing.

Více

3. APLIKACE URČITÉHO INTEGRÁLU

3. APLIKACE URČITÉHO INTEGRÁLU APLIKACE URČITÉHO INTEGRÁLU APLIKACE URČITÉHO INTEGRÁLU V mtemtice, le zejmén v přírodních technických vědách, eistuje nepřeerné množství prolémů, při jejichž řešení je nutno tím či oním způsoem použít

Více

IR a UV VIS spektroskopie

IR a UV VIS spektroskopie IR a UV VIS spektroskopie IČ spektroskopie IR Spectroscopy FTIR moderní technika viz dále Použití: identifikace a strukturní charakterizace organických sloučenin a také stanovení anorganických látek k

Více

teorie elektronických obvodů Jiří Petržela zpětná vazba, stabilita a oscilace

teorie elektronických obvodů Jiří Petržela zpětná vazba, stabilita a oscilace Jiří Petržel zpětná vzb, stbilit oscilce zpětná vzb, stbilit oscilce zpětnou vzbou (ZV) přivádíme záměrněčást výstupního signálu zpět n vstup ZV zásdně ovlivňuje prkticky všechny vlstnosti dného zpojení

Více

ALGEBRA, ROVNICE A NEROVNICE

ALGEBRA, ROVNICE A NEROVNICE ALGEBRA, ROVNICE A NEROVNICE Gymnázium Jiřího Wolker v Prostějově Výukové mteriály z mtemtiky pro nižší gymnázi Autoři projektu Student n prhu 1. století - využití ICT ve vyučování mtemtiky n gymnáziu

Více

STRIPPING VOLTAMETRIE

STRIPPING VOLTAMETRIE LABORATOŘ Z ANALYTICKÉ CHEMIE III - Zimní semestr - Úloha III. STRIPPING VOLTAMETRIE Vyučující: Specializace, výuka dne: Ing. Dr. Ivan ŠVANCARA... Ing. Radovan METELKA... ÚKOLY A ZÁMĚRY: seznámení s technikou

Více

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Fakulta přírodovědecká Katedra analytické chemie BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Olomouc 2010 Vladimíra Kubištová UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Fakulta přírodovědecká Katedra analytické

Více

INFRAČERVENÁ SPEKTROMETRIE

INFRAČERVENÁ SPEKTROMETRIE INFRAČERVENÁ SPEKTROMETRIE Patrik Kania 1 Úvod Infračervená spektroskopie patří do skupiny nedestruktivních analytických metod, kdy zkoumaný vzorek není analýzou nikterak poškozen, a přesto poskytuje informaci

Více

SPEKTROMETRIE V BLÍZKÉ INFRAČERVENÉ OBLASTI

SPEKTROMETRIE V BLÍZKÉ INFRAČERVENÉ OBLASTI SPEKTROMETRIE V BLÍZKÉ INFRAČERVENÉ OBLASTI Pavel Matějka Úvod Spektrometrie v blízké infračervené oblasti ( near-infrared spectrometry NIR spectrometry) je metodou molekulové spektroskopie, která využívá

Více