Význam labrokapsulárního valu při refixaci Bankartovy léze pomocí Mitek implantátu

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Význam labrokapsulárního valu při refixaci Bankartovy léze pomocí Mitek implantátu"

Transkript

1 273/, p Význm lrokpsulárního vlu při refixci Bnkrtovy léze pomocí Mitek implntátu The Role of Cpsulolrl Complex in Bnkrt Lesion Repir Using Mitek Anchors R. HOLIBKA, M. PACH, R. KALINA Ortopedická klinik FN Olomouc ABSTRACT PURPOSE OF THE STUDY The reconstructions of Bnkrt lesions, crried out ccording to the procedure recommended y the Mitek compny, showed high rte of recurrent disloction. Therefore, sed on opertive experience, ntomicl studies nd reconstructive surgery on cdver shoulders, we developed new surgicl technique tht provided good shoulder stility nd etter opertive outcomes. The results re reported here. MATERIAL Between 1997 nd 2005, rthroscopic Bnkrt repir with use of Mitek nchors ws performed on 368 shoulders t the Deprtment of Orthopedics, Fculty of Medicine, Plcky University in Olomouc. The verge ge of the ptients ws 22 yers (rnge, 16 to 56 yers). The ptients were llocted to two groups ccording to the surgicl technique used. Group 1, which comprised 100 shoulders, ws treted y the Bnkrt repir procedure recommended y the Mitek Compny. Group 2, which included 268 shoulders, underwent Bnkrt reconstruction y the technique developed t our deprtment. METHODS In group 1, nchors were inserted in the nterior glenoid rim, s recommended y the Mitek compny. In group 2, implnts were inserted into the superior region, with surfce reduced to spongious one, of the nterior glenoid rim. This llowed for cretion of more roust cpsulolrl complex preventing the humerl hed from disloction. The results were ssessed y the UCLA (University of Cliforni t Los Angeles) shoulder score system nd sttisticl evlution ws performed t the Deprtment of Medicl Biophysics, Fculty of Medicine, Plcky University in Olomouc. RESULTS In group 1 (Mitek procedure), the UCLA shoulder score evlution ws s follows: 22 (22 %) excellent, 28 (28 %) good, 22 (22 %) stisfctory, nd 28 (28 %) poor outcomes. In group 2 (our technique), the results included 199 (74 %) excellent, 66 (24.6 %) good, two (0.8 %) stisfctory nd one (0.6 %) poor outcomes. The difference etween the groups ws sttisticlly significnt (Chi-squre, p<0.0001). DISCUSSION The method of Bnkrt lesion repir hs een much discussed issue for long time. At our deprtment Mitek implnts hve een used. Although the opertive procedures were fultlessly done, the results of the first 100 opertions were not stisfctory. In some ptients, the lrum reinserted y Mitek nchors filed to hel; it either remined loose or ws ttched to the scpulr neck distlly nd thus did not provide sufficient stility tht would prevent recurrent disloction of the shoulder. In view of this, we conducted reconstructive opertions on cdver lims, fter thorough topogrphic nd ntomic study of the glenohumerl joint, nd developed modified method; fter the lrum nd cpsule were freed, implnts were inserted into the superior prt of the nterior glenoid rim. This creted sufficient cpsulolrl complex tht prevented recurrent disloction. CONCLUSION Arthroscopic Bnkrt lesion repir, with the insertion of nchors y our method, mrkedly improved surgicl outcomes nd provided good shoulder stility. We elieve tht, in the future, this method will e more widely used in rthroscopic tretment of Bnkrt lesions. Key words: surgery, Bnkrt lesion, rthroscopy, stiliztion, cpsulolrl complex.

2 274/ ÚVOD Luxce rmenního klouu ptří k poměrně čstému pornění olsti rmene v dolescentním i dospělém věku. První rtroskopické stilizce rmenního klouu jsou popisovány již n zčátku 80. let. Jde o nlogii otevřených opercí Putti Pltt = ASK Wolfov kpsulorphi Bnkrtov operce, tj. ASK refixce lr pomocí speciálních implntátů (5, 27, 28). Zvedení G1 kotvičky do rmenního klouu ke stilizci Bnkrtovy léze jko první použil v roce 1989 švédský ortoped z Lingkopingu dr. Gillchrist. G2 kotvičku poprvé provedl ke stilizci rmenního klouu v srpnu 1990 ortoped dr. Joseph Zuckermn v nemocnici v New Yorku. N nší Ortopedické klinice v Olomouci provádíme ošetření Bnkrtovy léze pomocí implntátu od firmy Mitek již od řezn Přesto, že pulikce v posledních letech referují o jednoduchosti zvedení různých implntátů do přední hrny klouní jmky možností rutinního provedení tohoto výkonu n všech ortopedicko-trumtologických zřízeních, setkli jsme se s určitými nedosttky v operčním postupu podle návodu Mitek. N zákldě četných opercí sledovných n nší klinice od roku 1997 ž do roku 2005 jsme se hned po získání prvních zkušeností všk přesvědčili, že i při technicky správně provedené operci dochází v některých přípdech k reluxci. S ohledem n tyto operční zkušenosti, n zákldě ntomického studi rekonstrukčních opercích n kdverózních končetinách, které jsme provedli v Ústvu normální ntomie v Olomouci, jsme se rozhodli vyprcovt novou, jednoduchou operční techniku zvádění implntátu, která y zezpečovl dosttečnou stilitu podsttně lepší operční výsledky. Následně jsme tuto techniku použili při rtroskopických opercích stilizcích Bnkrtovy léze u všech osttních pcientů. SOUBOR PACIENTŮ A METODA Do souoru pcientů jsme zhrnuli všechny pcienty operovné n Ortopedické klinice v Olomouci od roku 1997 do roku 2005, které jsme ošetřili pro instilitu rmenního klouu, způsoenou Bnkrtovým defektem. Použili jsme výhrdně implntáty instrumentárium firmy Mitek. Artroskopicky jsme stilizovli 368 rmenních klouů u 366 pcientů, u 2 pcientů jsme operovli o rmenní klouy. Tři čtvrtiny operovných yli muži jedn čtvrtin ženy. Průměrný věk pcientů yl 22 roků (16 56 let). Operovní pcienti yli týden ž půl roku po poslední luxci. Počet luxcí neyl indikční překážkou k ASK operčnímu výkonu. V nšem souoru yli jk pcienti s instilitou rmenního klouu n podkldě Bnkrtov defektu, kde neyl zznmenán jediná luxce, pouze kontuzní pornění rmenního klouu, tk i pcienti, kteří prodělli 50 i více luxcí. Operci provádíme v poloze pcient n oku s končetinou dukovnou ve 45 thu 5 ž 7 kg z operovnou končetinu. Operce trvl 22 ž 55 minut. U prvních 100 pcientů jsme použili cílič, umožňující předvrtání kostního lůžk pro implntát do přední hrny klouní plochy jmky podle návodu, které k instrumentáriu dodává firm Mitek. Již po získání prvních zkušeností jsme zjistili, že i u správně provedených opercí, podle návodu Mitek, došlo v některých přípdech k reluxci pcienti se nám vrceli k reoperci. I když většin pcientů yl po první luxci či kontuzi konzervtivně léčen různě dlouhou imoilizcí, nenlezli jsme ni v jednom přípdě ěhem operčního výkonu přihojené lrum n své původní místo. Pokud lrum nezůstlo volné ( seprovné od kostní části klouní jmky), ylo přihojeno distálně ke krčku loptky. K posunu došlo prvděpodoně tlkem krevního výronu v klouu. Došli jsme proto k závěru, že nezytným předpokldem úspěšné operce je moilizce tohoto distálně přihojeného lr s celou ventrální kpsulou jeho přiložení fixci k spongilizovnému hornímu přednímu okrji plochy glenoidu. N zákldě tohoto předpokldu jsme po podroném topogrfickontomickém studiu glenohumerálního klouu zkušeních rekonstrukčních opercích n pěti kdverózních končetinách, přistoupili k novému operčnímu řešení, které i ve srovnání s původním operčním postupem přehledně prezentujeme n schémtech. (or. 1, 5, ) Pooperčnímu tlku krve n refixovnou kpsulu s lrem zrníme zvedením Redonov drénu do rmenního klouu po dou 24 hodin. Význmnou součástí operce je pooperční imoilizce, její délk způso fixce. U svědomitého pcient y fixce v ortéze stčil pouze v průěhu noci po dou 3 4 týdnů. Přes den stčí nosit operovnou končetinu v kpse od klhot, y se zránilo dukci zevní rotci operovné končetiny. Tím se zrání vniku částečné ztuhlosti v loketním klouu větší hypotrofii svlstv rmenního pletence i svlů horní končetiny. Šptně provedený operční výkon nelze vyřešit prodlouženou délkou fixce. Operční výsledky se očividně zlepšily, stejně jko pooperční stv pcientů, při použití nší operční techniky. Výsledky jsme hodnotili, stejně jko u nšich dříve pulikovných prcí, pomocí USLA skóre. Sttistické vyhodnocení oou souorů ylo provedeno n iometrickém prcovišti, Ústvu lékřské iofyziky LFUP v Olomouci. Chí-kvdrát test p < 0,0001 prokázl vysoce signifikntně lepší výsledky u nší operce. SROVNÁNÍ VÝSLEDKŮ OBOU OPERAČNÍCH TECHNIK PODLE USLA SKÓRE Zásdy refixce lr podle návodu Mitek 1. Po verifikci typu rozshu Bnkrtovy léze provádíme pomocí originální ršple okrvvení moilizovného lr kpsuly následně i přední hrny části krčku cvits glenoidlis. 2. Následuje předvrtání lůžek pro implntáty tk, že speciálním cíličem, zkončeným zásekem ve tvru V

3 275/ Or. 1,. Fyziologický nález n předním lru (), Bnkrtov léze n předním lu (); KLJ klouní jmk; LG lrum glenoidle; BD Bnkrtův defekt Or. 4,. Kostní lůžk nvrtná do přední hrny loptky (), kostní lůžk nvrtná do předního horního okrje klouní plochy loptky () cput humeri cput humeri Or. 2,. Normální chrupvk (); odstrněné 3 mm chrupvky n klouní ploše loptky n předním okrji KLJ () cvits glenoidelis cvits glenoidelis Or. 5,. Přitžení lrokpsulárního komplexu v úrovni klouní plochy jmky při zvedení implntátu do hrny klouní plochy jmky (), vytvoření poždovného vlu po přitžení lrokpsulárního komplexu po zvedení implntátu do předního horního okrje klouní plochy jmky () chrupvk chrupvk Or. 3,. Zvedení cíliče do přední hrny klouní jmky (), zvedení cíliče do připrveného spongilizovného okrje klouní jmky () (svírjící úhel 90 ) se opřeme o hrnu klouní jmky loptky vrtákem se předvrtá přímo v hrně kostní lůžko pro implntát (or. 3). 3. Následuje prošití kpsuly lr knylovnou jehlou s následným protžením PDS stehu. 4. Nvlečení implntátu n PDS steh, zvedení implntátu do připrvovného lůžk dotžení předního lr kpsulky ke kostěné části přední hrny klouní jmky loptky. Při tkto připrveném lůžku je přitžen lrokpsulární komplex v úrovni s povrchem plochy klouní jmky nedochází k vytvoření ptřičné překážky (vlu) ránící reluxci hlvice ventrálně (or. 5). 5. Zvádíme do rmenního klouu Redonův drén ke snížení tlku krve n refixovné lrum klouní pouzdro. Drén ponecháváme 24 hodin. Vyhodnocení celkového počtu prvních 100 opercí znázorňuje tulk 1. T opercí výorně 22 % 28 opercí doře 28 % 22 opercí dosttečně 22 % 28 opercí šptně 28 % Zásdy refixce lr podle nšich zkušeností 1. Po verifikci typu rozshu Bnkrtovy léze provádíme pomocí AO I. kostní lžíce snesení si 3 mm chrupvky z předního okrje klouní plochy glenoidu (or. 2). Dále provádíme pomocí kostní frézy důkldnou povrchovou spongilizci, to jk připrvené čsti přední plochy okrje klouní jmky, tk i horní části krčku loptky. Měkkou frézou okrvvujeme moilizovné přední lrum redundntní kpsulu.

4 276/ 2. Následuje předvrtání kostních lůžek pro implntáty, to tk, že speciální cílič, zkončený zásekem ve tvru V, neopíráme o přední hrnu jk návod doporučuje, le zesekáváme do připrvené spongilizovné horní plochy předního okrje klouní jmky (or. 3).V těchto místech vrtáme kostní lůžk pro implntáty (or. 4). 3. Následuje prošití kpsuly lr knylovnou jehlou s protžením PDS stehu. 4. Nvlečení implntátu n PDS steh zvedení implntátu do lůžk dotžení předního lr kpsuly nd přední hrnu klouní jmky, což vede k vytvoření žádného kpsulolrálního vlu zrňujícímu luxci hlvice ( or. 5). Vyhodnocení celkového počtu opercí znázorňuje tulk 2. T opercí výorně 74 % 668 opercí doře 24,6 % 2 operce dosttečně 0,8 % 1 operce šptně 0,6 % Z šptný výsledek u jednoho pcient jsme povžovli stv, kdy došlo k pooperční kpsulitidě s výrznou olestí význmně omezeným pohyem. Byl nutná ASK reoperce kpsulární relese pomocí Vperu. K recidivě v důsledku odtržení lr došlo jen ve dvou přípdech následkem výrzného trumtu. Selhné operce, které vyždovly restilizci, z prvního operčního souoru (podle návodu Mitek), jsme úspěšně reoperovli podle nší techniky. Dále jsme je všk nezřzovli. Ke stilizci jsme využívli různé implntáty od G2 kotviček přes Pnloc implntáty, Bioknottles implntáty. Použití jednotlivých typů implntátů jsme neshledli jko příčinu selhání operce. Nopk, vývoj nových tvrů implntátů, přináší nové možnosti pro stilizci Bnkrtov defektu. Operci prováděli dv erudovní ortopedi v ASK rmenního klouu. Sttistické zhodnocení pomocí chí-kvdrát testu, (signifnce p < 0, 0001) prokázlo význmně lepší výsledky u refixce lr dle nšeho postupu. DISKUSE V nám dostupné litertuře se nepodřilo nlézt práci srovnávjící výsledky oou operčních technik: uložení implntátů do přední hrny glenoidu nrozdíl od zvedení implntátu do spongilizovné části horního předního okrje klouní plochy glenoidu. Výsledky oou rozdílných operčních postupů jsme proto vyhodnotili podle USLA skóre, stejně jko u nšich dříve pulikovných prcí podoně jko mnozí součsní utoři, i když je nám známo že, Amecn Shoulder nd Elow Society doporučuje hodnocení rmenního klouu podle Constnt (6, 12, 15, 16, 20). Konzervtivní léč Bnkrtov defektu má úspěch čstěji u mlých ruptur předního lr, to n čísle 1 ž 3. Ty vznikjí většinou jko důsledek kontuze rmenního klouu. Tková kontuze čsto není dekvátně léčen mnohdy vede rovněž k rozvoji instility v důsledku zvětšení Bnkrtov defektu. Konzervtivně léčené luxce rmenního klouu s velkou Bnkrtovou lézí vedou vždy k rozvoji instility je jen otázkou náhody momentální situce zd dojde neo nedojde k recidivě luxce. Pokud nedojde k reluxci, projeví se v udoucnu nestilit rmenního klouu olestmi v rámci rozvoje kompenzčních rtrotických změn. Záleží jen n zkušenostech ortoped, y tuto nestilitu rmenního klouu, projevující se mnohdy jen očsnými olestmi rmene s orzem impingement syndromu včs dignostikovl následně operčně ošetřil. Nše zkušenosti ukzují, že i u pcientů, ktěří nikdy neprodělli luxci rmenního klouu, jsou při ASK operci mnohdy nlezeny překvpivé změny ve smyslu rozsáhlé Bnkrtovy léze. Zákldním principem léčy je ezchyné provedení operčního výkonu. Prcí k prolemtice stilizce Bnkrtovy léze je v nší i zhrniční litertuře dosttek. Některé jsou změřeny n vlstní dosžené výsledky ASK stilizce Bnkrtovy léze, jiné řeší otázku kutního ASK ošetření rmenního klouu po první luxci humeru. Většin prcí je změřen n srovnání výsledků otevřené rtroskopické refixce Bnkrtov defektu výhody, nevýhody jednotlivých postupů metod (3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 19, 21, 22, 23, 24, 25, 26). Povžujeme tyto práce z velmi přínosné, neoť indikce k operčnímu výkonu nejsou dodnes zcel vyřešeny záleží především n rozhodnutí operčního týmu k jkému řešení se v dné situci rozhodne. N Ortopedické klinice v Olomouci jsme v odoí od řezn ošetřili 368 rmen s Bnkrtovou lézí. Ke stilizci jsme použili výhrdně implntáty instrumentárium firmy Mitek (2). Již po získání prvních zkušeností, i u správně vedených opercí, jsme neyli s pooperčními výsledky dosttečně spokojeni. Lrum ylo u některých pcientů seprovné od kosti, neo ylo přihojeno distálně ke krčku. Konsttovli jsme, že nezytným předpokldem úspěšné operce je moilizce lr s celou ventrální kpsulou k spongilizovnému hornímu přednímu okrji glenoidu. N zákldě podroného ntomického studi jsme se rozhodli vyprcovt nový operční postup (1, 6,12, 17, 18). Operční techniku jsme si ověřili n kdverózních končetinách. Teprve poté jsme tuto operci s úspěchem použili u nšich pcientů. Pooperční výsledky se očividně zlepšily. Provedli jsme srovnání oou operčních technik podle hodnocení USLA skóre i sttistického vyhodnocení (chí kvdrát, p < 0,0001). Srovnné souory jsou dosttečně početné. Zkontrolovli jsme všechny pcienty podle dokumentce, operční protokoly, kde jsme nlezli techniku provedeného operčního výkonu, v mulntní krtě jsme kontrolovli pooperční průěh, event. komplikce, neo selhání výkonu následnou techniku provedené ASK reoperce. Při konečném hodnocení oou technik refixce Bnkrtov defektu jsme dospěli k závěru, že zvedení

5 277/ implntátu do horního předního okrje klouní plochy glenoidu vede, po správné moilizci lr kpsulky, k vytvoření msivnějšího lrokpsulárního vlu, který rání reluxci hlvice humeru. Pooperční výsledky jsou výrzně sttisticky lepší, nežli při zvedení implntátu do hrny předního okrje klouní jmky glenoidu. Podle nšich zkušeností nejčstější příčinou pooperční suluxce či reluxce při této operční technice ylo podle ReASK nálezu nedosttečné vytvoření lrokpsulárního vlu i při technicky správném zvedení implntátu do přední hrny klouní jmky podle návodu MITEK. Pokud ylo lrum pevně přihojené, tk pouze v úrovni či neptrně pod úrovní klouní plochy jmky glenoidu, což pk umožňuje sndnou reluxci. Recidivu v důsledku odtržení lr ( Bnkrtovy léze) jsme nšli u pcientů operovných podle nší operční techniky jen ve dvou přípdech, kdy k reluxci došlo následkem výrzného trumtu. V oou přípdech s orzem Bnkrtovy léze (typ IV). ZÁVĚR Instilit rmenního klouu, vzniklá n podkldě Bnkrtovy léze, ptří mezi poměrně čstá poškození v olsti rmenního klouu. Dochází k ní jednk luxcí hlvice humeru ventrálně, le mnohdy jen dorzální kontuzí rmenního klouu, kdy dojde k odtržení lr rozvoj nestility rmenního klouu pk vzniká ž po delší doě. Dignostik většinou nečiní potíže. V této práci jsou předloženy operční výsledky Bnkrtovy operce z ortopedické kliniky v Olomouci, provedené v odoí let K opercím ylo použito výhrdně Mitek instrumentárium. Bylo operováno celkem 368 rmen pcientů oou pohlví. Vzhledem k tomu, že klsický operční postup vykzovl u některých pcientů reluxce čstější operční komplikce, zdokonlil jsem operční postup presentovný firmou Mitek. O souory s rozdílnými operčními postupy yly srovnány pomocí vričně sttistických metod. Ukázlo se, že náš operční postup refixce lr má velmi povzudivé výsledky. Předpokládáme, že i do udoucn ude námi používná operční technik přínosem v ASK léčě Bnkrtových lézí. Litertur 1. ABBOUD, J., SOSLOWSKY, L. J.: Interply nd Dynmic Restrins in Glenohumerl Instility. Clin. Orthop., 400: 48 57, ADAM, M., PETRTÝL, M., BALÍK, K., BASTL, Y.: Nové mteriály vhodné pro implntáty příprv implntátů. Act Chir. orthop. Trum. čech., 70: , ANDREAS, C., BURKHART, S., DEBSKI, R.: Antomy nd function of the Glenohumerl ligments in Anterior Shoulder Instility. Clin. Ortop., 400: 32 39, BACILLA, P., FIELD, L., D., SAVOITE, F., H., III: Arthroscopic Bnkrt Repir in High Demnd Ptient Popultion. Arthroscopy, 13: 51 60, BANKART, A. S. B.: Recurrent hitul disloction of the shoulder joint. Brit. Med. J. 2: 1133, BARTONÍČEK, J., HEŘT, J.: Zákldy klinické ntomie pohyového prátu. Prh, Mxdorf COLE, J., ROMEO, A. A.: Arthroscopic Shoulder Stiliztion with Suture Anchors: Technique Technology, nd Pitffls. Clin. Orthop., 390: 17 30, CONSTANT, R. C., MURLEY, A. H. G.: A Clinicl Method for Functionl Assessment of the Shoulder. Clin. Orthop., 214: , DELEJ, B.: Vlstná rtroskopická operčná technik recidivujůcich luxcií rmenného klu. Act Chir. orthop. Trum. čech., 62: DUNGL, P., A KOL.: Ortopedie. Grd, Prh DVOŘÁK, V.: Pornění SLAP superior lrum nterior posterior. SLAP injuries Superior Lrum Anterior Posterior. Act Chir. orthop. Trum. čech., 64: , EBERLY, V., C., MCMAHON, P., J., LEE, T., Q.: Vrition in the Glenoid Origin of the Anterioinferior Glenohumerl Cpsulolrum. Clin. Orthop., 400: 26 31, GERBER, C., HYFFELER, R.W.: Clssifiction of Glenohumerl Joint Instility. Clin. Orthop., 400: 65 76, HOFFMANN, F.: Arthroscopic Bnkrt Opertion Using Asorle Suture Anchors. Oper. Orthop. Trumt., 18: , HOLIBKA, R., DITMAR, R., HOLIBKOVÁ, A.,LAICHMAN,S., RŮŽIČKOVÁ, K.: Isolted ruptures of the suprspintus muscle. Biomed. Ppers, 147: , HOLIBKA, R., HOLIBKOVÁ, A., LAICHMAN. S., RŮŽIČKO- VÁ, K.: Some peculirities of the rottor cuff muscles. Biomed. Ppers, 147, , HOLIBKOVÁ, A., LAICHMAN, S., HOLIBKA, R., ZACPALO- VÁ, Z.: The vsculr nstomoses in the humeroscpulr region. Plzeň. lék. sorn., 78: , HOLIBKOVÁ, A., HOLIBKA, R., LAICHMAN, S.: Topogrfie rmene- ntomický klinický význm. Videoprogrm. Olomouc, AVC CHROUSTAVSKÝ, J., MALOUŠEK, P., JIRČÍK, M., KONEČ- NÝ, R.: Řešení přední trumtické glenohumerální instility: Nše zkušenosti s rtroskopickou stilizční technikou, její indikce výsledky. Act Chir. orthop. Trum. čech., 70: , MATSEN, F. A. III., SMITH, K. L.: Effectiveness Evlution nd the Shoulder ( Constnt Scoring System, USLA ). In Rockwood, CH. A. Jr., Mtsen, F. A. III.(eds.): The Shoulder. Second edition. Volume 2. London, W.B.Sunder s Compny , MYERS, J., B., LEPHART S., M.: PhD.: Deficits Contriuting to Glenohumerl Instility. Clin. Orthop., 400: , PAŠA, L., POKORNÝ, V., NESTROJIL, P., HART, R., KALAN- DRA, S.: ASKP stilizce první trumtické luxce GH klouu. Act. Chir. orthop. Trum. čech. 71: , REICHEL, M., KOUDELA, K.: Přední poúrzová nestilit rmen rtroskopická stilizční technik metodou kostních stehových kotev. Act Chir. orthop. Trum. čech., 71: 37 44, SPATSCHIL, A., LANSRED, F., ANDREL, W., IMHOFF, A., SEILER, H., VASSILEV, I., BOSZOTTA, H., HOFFMANN,F., RUPP, S.: Postrumtic nterior inferior instility of the Shoulder. Arthroscopic finding nd clinicl correltion. Arch. Orthop. Trum Surg., 126: , STROBEL, M. J: Shoulder Disloction Mnul of Arthoscopic Surgery. Berlin, Springer Verlg 1998, SUHAIB SAIT, M., NEUMANN, L., WALLACE, W. A.: Open Bnkrt repir for recurrent nterior disloction of the shoulder. J.R. Coll Surg. Edin., 44: , WOLF, E.: Purely rthroscopic rottor cuff repir. In: Current techniques in rthroscopy. Ed. 3. New York, Thieme WOLF, E., PENNINGTON, W., T., AGRAWAL, V.: Arthroscopic rottor cuff repir. Arthroscopy, 20: 2 12, Práce yl přijt MUDr. Rdomír Holik Ph.D., Ortopedická klinik FN Olomouc, I. P. Pvlov 6, Olomouc

APLIKACE METODY RIPRAN V SOFTWAROVÉM INŽENÝRSTVÍ

APLIKACE METODY RIPRAN V SOFTWAROVÉM INŽENÝRSTVÍ APLIKACE METODY RIPRAN V SOFTWAROVÉM INŽENÝRSTVÍ Brnislv Lcko VUT v Brně, Fkult strojního inženýrství, Ústv utomtizce informtiky, Technická 2, 616 69 Brno, lcko@ui.fme.vutbr.cz Abstrkt Příspěvek podává

Více

ORTODONTICKÝ PRŮVODCE PRAKTICKÉHO ZUBNÍHO LÉKAŘE

ORTODONTICKÝ PRŮVODCE PRAKTICKÉHO ZUBNÍHO LÉKAŘE MUDr. Mgdlen Koťová, Ph.D. ORTODONTICKÝ PRŮVODCE PRAKTICKÉHO ZUBNÍHO LÉKAŘE Recenzent: Prof. MUDr. Jiří Mzánek, DrSc. Grd Pulishing,.s., 2006 Fotogrfie z rchivu utorky. Perokresy podle návrhů utorky nkreslil

Více

Radiologické středně-dlouhé výsledky u Th12 a L1 zlomenin, kde přední sloupec byl rekonstruován alogenním diafyzárním tibiálním štěpem

Radiologické středně-dlouhé výsledky u Th12 a L1 zlomenin, kde přední sloupec byl rekonstruován alogenním diafyzárním tibiálním štěpem 34/, p. 34 42 Rdiologické středně-dlouhé výsledky u Th12 L1 zlomenin, kde přední sloupec yl rekonstruován logenním difyzárním tiiálním štěpem Mid-term Rdiogrphic Results in Th12 nd L1 Frctures fter Anterior

Více

Krtička M,, Petráš M, Ira D, Nekuda V, 1 Klinika úrazové chirurgie TC FN Brno, LF MU

Krtička M,, Petráš M, Ira D, Nekuda V, 1 Klinika úrazové chirurgie TC FN Brno, LF MU Krtička M,, Petráš M, Ira D, Nekuda V, 1 Klinika úrazové chirurgie TC FN Brno, LF MU Porovnání 2 metod léčby úrazového měkotkáňového defektu v rámci otevřené zlomeniny u skupiny pacientů primárně léčených

Více

Ulice Agentura sociální práce, o. s. Účetní závěrka za rok 2012

Ulice Agentura sociální práce, o. s. Účetní závěrka za rok 2012 Ulice Agentur sociální práce, o. s. Účetní závěrk z rok 2012 Osh: I. OBECNÉ INFORMACE... 2 1. POPIS ÚČETNÍ JEDNOTKY... 2 2. ZAMĚSTNANCI A OSOBNÍ NÁKLADY... 2 3. POSKYTNUTÉ PŮJČKY, ZÁRUKY ČI JINÁ PLNĚNÍ...

Více

Výzkumná zpráva pro Lesy České republiky

Výzkumná zpráva pro Lesy České republiky Alrechtová kol: Výzkumná zpráv pro LČR, 2. etp 1 Výzkumná zpráv pro Lesy České repuliky Hodnocení vývoje zdrvotního stvu vyrných stnovišť v Krušnohoří od roku 1998 Etp II: 1) Anlýz mkroskopických mrkerů

Více

Zhoubný novotvar ledviny mimo pánvičku v ČR

Zhoubný novotvar ledviny mimo pánvičku v ČR Aktuální informce Ústvu zdrvotnických informcí sttistiky České repuliky Prh 8.1.2004 1 Zhouný novotvr ledviny mimo pánvičku v ČR Počet hlášených onemocnění zhouným novotvrem ledviny mimo pánvičku (dg.

Více

Projekt MŠMT ČR: EU peníze školám

Projekt MŠMT ČR: EU peníze školám Projekt MŠMT ČR: EU peníze školám Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.1094 Název projektu Učíme se trochu jink moderně zábvněji Číslo název šblony II/2 Inovce zkvlitnění výuky cizích jzyků n středních školách

Více

TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI

TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI FAKULTA PEDAGOGICKÁ Ktedr sociálních studií speciální pedgogiky Studijní progrm: Studijní oor: Kód ooru: Sociální práce Sociální prcovník 7502R022 Název klářské práce: NÁHRADNÍ

Více

Odpověď. konkurenci domácnosti firmy stát a. makroekonomie mikroekonomie mezinárodní ekonomie. Co? Jak? Pro koho? Proč? d

Odpověď. konkurenci domácnosti firmy stát a. makroekonomie mikroekonomie mezinárodní ekonomie. Co? Jak? Pro koho? Proč? d Přijímcí řízení kdemický rok 2012/2013 Kompletní znění testových otázek ekonomický přehled 1 Koš Znění otázky Odpověď Odpověď Odpověď Odpověď Správná ) ) c) d) odpověď 1. 1 Mezi ekonomické sujekty trhu

Více

ROZVAHA. ke dni... BAB mont s.r.o. Klíčovská 805/11 Praha 9 190 00 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0

ROZVAHA. ke dni... BAB mont s.r.o. Klíčovská 805/11 Praha 9 190 00 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 Minimální závzný výčet informcí podle vyhlášky č. 500/2002 S. Písemnost yl podán elektronicky dne: 20.6.2012 Podcí : 2172526 Heslo zjištění stvu: c3d895fe Stv podání: vyřízeno ROZVAHA ke dni... 3 1. 1

Více

NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) č. /.. ze dne 30.4.2013,

NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) č. /.. ze dne 30.4.2013, EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 30.4.2013 C(2013) 2420 finl NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) č. /.. ze dne 30.4.2013, kterým se mění nřízení (ES) č. 809/2004, pokud jde o poždvky n zveřejňování

Více

visual identity guidelines Česká verze

visual identity guidelines Česká verze visul identity guidelines Česká verze Osh 01 Filosofie stylu 02 Logo 03 Firemní rvy 04 Firemní písmo 05 Vrice log 06 Komince rev Filosofie stylu Filozofie společnosti Sun Mrketing vychází ze síly Slunce,

Více

{ } ( ) ( ) 2.5.8 Vztahy mezi kořeny a koeficienty kvadratické rovnice. Předpoklady: 2301, 2508, 2507

{ } ( ) ( ) 2.5.8 Vztahy mezi kořeny a koeficienty kvadratické rovnice. Předpoklady: 2301, 2508, 2507 58 Vzth mezi kořen koefiient kvdrtiké rovnie Předpokld:, 58, 57 Pedgogiká poznámk: Náplň zřejmě přeshuje možnost jedné vučoví hodin, příkld 8 9 zůstvjí n vičení neo polovinu hodin při píseme + + - zákldní

Více

Ke schválení technické způsobilosti vozidla je nutné doložit: Musí být doložen PROTOKOL O TECHNICKÉ KONTROLE? ANO NE 10)

Ke schválení technické způsobilosti vozidla je nutné doložit: Musí být doložen PROTOKOL O TECHNICKÉ KONTROLE? ANO NE 10) ÚTAV INIČNÍ A MĚTKÉ DPRAVY.s., Prh 4,Chodovec, Türkov 1001,PČ 149 00 člen skupiny DEKRA www.usmd.cz,/ Přehled zákldních vrint pltných pro dovoz jednotlivých vozidel dle zákon č.56/2001b. ve znění zákon

Více

ÚČETNÍ ZÁVĚRKA V ZJEDNODUŠENÉM ROZSAHU

ÚČETNÍ ZÁVĚRKA V ZJEDNODUŠENÉM ROZSAHU ÚČETNÍ ZÁVĚRKA V ZJEDNODUŠENÉM ROZSAHU ke dni 31. prosine 2013 ( údje jsou vyčísleny v elýh tisííh Kč ) sestvená v souldu se zákonem č. 563/1991 S. o účetnitví, ve znění pozdějšíh předpisů, s vyhláškou

Více

PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE. "Poradenství a vzdělávání při zavádění moderních metod řízení pro. Město Klimkovice

PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE. Poradenství a vzdělávání při zavádění moderních metod řízení pro. Město Klimkovice PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE pro zjednodušené podlimitní řízení n služby v rámci projektu Hospodárné odpovědné město Klimkovice, reg. č. CZ.1.04/4.1.01/89.00121, který bude finncován ze zdrojů EU "Pordenství

Více

2.9.11 Logaritmus. Předpoklady: 2909

2.9.11 Logaritmus. Předpoklady: 2909 .9. Logritmus Předpokld: 909 Pedgogická poznámk: Následující příkld vždují tk jeden půl vučovcí hodin. V přípdě potřeb všk stčí dojít k příkldu 6 zbtek jen ukázt, což se dá z jednu hodinu stihnout (nedoporučuji).

Více

10. Nebezpečné dotykové napětí a zásady volby ochran proti němu, ochrana živých částí.

10. Nebezpečné dotykové napětí a zásady volby ochran proti němu, ochrana živých částí. 10. Nebezpečné dotykové npětí zásdy volby ochrn proti němu, ochrn živých částí. Z hledisk ochrny před nebezpečným npětím rozeznáváme živé neživé části elektrického zřízení. Živá část je pod npětím i v

Více

ROZVAHA. ke dni... Roset s.r.o. 31. 12. 2011. Raisova 1004 Strakonice 386 01

ROZVAHA. ke dni... Roset s.r.o. 31. 12. 2011. Raisova 1004 Strakonice 386 01 Minimální závzný výčet informcí podle vyhlášky č. 500/2002 S. ROZVAHA ke dni... 31. 12. 2011 jednotky: 1000 Kč Rok Měsíc IČ 2011 1 2 28065280 Ochodní firm neo jiný název účetní jednotky Roset s.r.o. Sídlo

Více

Projekt MŠMT ČR: EU peníze školám

Projekt MŠMT ČR: EU peníze školám Projekt MŠMT ČR: EU peníze školám Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.1094 Název projektu Učíme se trochu jink moderně zábvněji Číslo název šblony II/2 Inovce zkvlitnění výuky cizích jzyků n středních školách

Více

Molekulární genetika II. Ústav biologie a lékařské genetiky 1.LF UK a VFN, Praha

Molekulární genetika II. Ústav biologie a lékařské genetiky 1.LF UK a VFN, Praha Molekulární genetik Ústv biologie lékřské genetiky.lf UK VFN, Prh Polymorfismy lidské DN vyu ívné ve vzebné nlýze, p ímé nep ímé dignostice Mikrostelity (syn. krátké tndemové repetice) STR short tndem

Více

LINEÁRNÍ DIFERENCIÁLNÍ ROVNICE 2.ŘÁDU

LINEÁRNÍ DIFERENCIÁLNÍ ROVNICE 2.ŘÁDU LINEÁRNÍ DIFERENCIÁLNÍ ROVNICE 2.ŘÁDU ZDENĚK ŠIBRAVA 1. Obecné řešení lin. dif. rovnice 2.řádu s konstntními koeficienty 1.1. Vrice konstnt. Příkld 1.1. Njděme obecné řešení diferenciální rovnice (1) y

Více

E V R O P S K Á Ú M L U V A O K R A J I NĚ

E V R O P S K Á Ú M L U V A O K R A J I NĚ E V R O P S K Á Ú M L U V A O K R A J I NĚ Sdělení Ministerstv zhrničníh věí č. 13/2005 S.m.s. Ministerstvo zhrničníh věí sděluje, že dne 20. říjn 2000 yl ve Florenii přijt Evropská úmluv o krjině. Jménem

Více

3 Algebraické výrazy. 3.1 Mnohočleny Mnohočleny jsou zvláštním případem výrazů. Mnohočlen (polynom) proměnné je výraz tvaru

3 Algebraické výrazy. 3.1 Mnohočleny Mnohočleny jsou zvláštním případem výrazů. Mnohočlen (polynom) proměnné je výraz tvaru Algerické výrz V knize přírod může číst jen ten, kdo zná jzk, ve kterém je npsán. Jejím jzkem je mtemtik jejím písmem jsou mtemtické vzorce. (Glileo Glilei) Algerickým výrzem rozumíme zápis, ve kterém

Více

ČÁST 2 Hlavy A, B a C JAR-FCL 3 IEM FCL 3, A, B & C PŘÍRUČKA CIVILNÍHO LETECKÉHO LÉKAŘSTVÍ JAA

ČÁST 2 Hlavy A, B a C JAR-FCL 3 IEM FCL 3, A, B & C PŘÍRUČKA CIVILNÍHO LETECKÉHO LÉKAŘSTVÍ JAA ČÁST 2 Hlvy A, B C JAR-FCL 3 IEM FCL 3, A, B & C PŘÍRUČKA CIVILNÍHO LETECKÉHO LÉKAŘSTVÍ JAA KAPITOLA 1 VŠEOBECNĚ - KONCEPCE ZDRAVOTNÍ ZPŮSOBILOSTI K LÉTÁNÍ, LETECKO LÉKAŘSKÉ VYŠETŘENÍ, KONCEPCE HODNOCENÍ

Více

pro čajovou ligu družstev Č l á n e k I. - O r g a n i z a c e soutěže

pro čajovou ligu družstev Č l á n e k I. - O r g a n i z a c e soutěže H r í ř á d pro čjovou ligu družstev Č l á n e k I. - O r g n i z e soutěže I-1. Vymezení soutěže Soutěž je pořádán pro družstv složená z hráčů, kteří hrjí go pro zpestření svého volného čsu htějí změřit

Více

Souhrn základních výpočetních postupů v Excelu probíraných v AVT 04-05 listopad 2004. r r. . b = A

Souhrn základních výpočetních postupů v Excelu probíraných v AVT 04-05 listopad 2004. r r. . b = A Souhrn zákldních výpočetních postupů v Ecelu probírných v AVT 04-05 listopd 2004. Řešení soustv lineárních rovnic Soustv lineárních rovnic ve tvru r r A. = b tj. npř. pro 3 rovnice o 3 neznámých 2 3 Hodnoty

Více

5(*,21È/1Ë 9='ċ/È9$&Ë 67ě(',6.2 2%/$671Ë 6720$72/2*,&.e.2025< 9 2/2028&, 1$%Ë'.$ 9='ċ/È9$&Ë&+ $.&Ë 2015

5(*,21È/1Ë 9='ċ/È9$&Ë 67ě(',6.2 2%/$671Ë 6720$72/2*,&.e.2025< 9 2/2028&, 1$%Ë'.$ 9='ċ/È9$&Ë&+ $.&Ë 2015 2015 www.stom.cz 1. pololetí: 1. 1. - 30. 6. 2015 PZL 10: OŠETŘENÍ RIZIKOVÉHO PACIENTA, FOKÁLNÍ INFEKCE, ZÁKLADY FARMAKOLOGIE V PRAXI ZUBNÍHO LÉKAŘE MUDr. Vldimír Ščigel, Ph.D., MBA Termín: 16. 1. 2015

Více

u časných stadií karcinomů děložního hrdla

u časných stadií karcinomů děložního hrdla 39 Fertilitu zchovávjící postupy u čsných stdií krcinomů děložního hrdl Lukáš Rob 1, Helen Robová 1, Mrek Plut 1, Petr Škp 1 Gynekologicko-porodnická klinik,. LF FN v Motole, Univerzit Krlov v Prze Ústv

Více

ZATÍŽENÍ KRUHOVÝCH ŠACHET PROSTOROVÝM ZEMNÍM TLAKEM

ZATÍŽENÍ KRUHOVÝCH ŠACHET PROSTOROVÝM ZEMNÍM TLAKEM ZATÍŽENÍ KRUHOVÝCH ŠACHET PROSTOROVÝM ZEMNÍM TLAKEM Ing. Michl Sedláček, Ph.D. ko-k s.r.o., Thákurov 7, Prh 6 Sptil erth pressure on circulr shft The pper present method for estimtion sptil erth pressure

Více

Masivní ruptura rotátorové manžety srovnání mini-open a artroskopické rekonstrukce Část 2: artroskopická rekonstrukce

Masivní ruptura rotátorové manžety srovnání mini-open a artroskopické rekonstrukce Část 2: artroskopická rekonstrukce 318/, p. 318 325 Masivní ruptura rotátorové manžety srovnání mini-open a artroskopické rekonstrukce Část 2: artroskopická rekonstrukce Massive Tears of the Rotator Cuff-Comparison of Mini-Open and Arthroscopic

Více

Virtuální svět genetiky 1

Virtuální svět genetiky 1 Chromozomy obshují mnoho genů pokud nejsou rozděleny crossing-overem, pk lely přítomné n mnoh lokusech kždého homologního chromozomu segregují jko jednotk během gmetogeneze. Rekombinntní gmety jsou důsledkem

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

ROZVAHA. v plném rozsahu. (v celých tisících Kč) 60193549 186 07 Praha 8. AKTIVA b. označ. a. řád. c Brutto 1. Běžné účetní období Korekce 2

ROZVAHA. v plném rozsahu. (v celých tisících Kč) 60193549 186 07 Praha 8. AKTIVA b. označ. a. řád. c Brutto 1. Běžné účetní období Korekce 2 Minimální závzný výčet informí uvedený ve vyhláše č. 500/00 S. Účetní jednotk doručí účetní závěrku součsně s doručením dňového přiznání z dň z příjmů ROZVAHA v plném rozshu k 3..03 (v elýh tisííh Kč)

Více

ROZVAHA v plném rozsahu ke dni...

ROZVAHA v plném rozsahu ke dni... Oshuje závzný výčet informí uvedený ve vyhláše MF / S. Účetní jednotk doručí účetní závěrku součsně s doručením dňového přiznání z dň z příjmů x příslušnému finnčnímu úřdu ROZVAHA v plném rozshu ke dni...

Více

Projekt MŠMT ČR: EU peníze školám

Projekt MŠMT ČR: EU peníze školám Projekt MŠMT ČR: EU peníze školám Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.1094 Název projektu Učíme se trochu jink moderně zábvněji Číslo název šblony II/2 Inovce zkvlitnění výuky cizích jzyků n středních školách

Více

Staveništní malty a suché maltové směsi při obnově památek

Staveništní malty a suché maltové směsi při obnově památek Společnost pro technologie ochrny pmátek Národní technické muzeum Stveništní mlty suché mltové směsi při onově pmátek odorný seminář 18. dun 2013 Národní technické muzeum Kostelní 42, Prh 7 1 Stveništní

Více

REHABILITACE NA ORTOPEDICKÉM ODDĚLENÍ. Mgr. Michaela Veselá KTLR FNUSA

REHABILITACE NA ORTOPEDICKÉM ODDĚLENÍ. Mgr. Michaela Veselá KTLR FNUSA REHABILITACE NA ORTOPEDICKÉM ODDĚLENÍ Mgr. Michaela Veselá KTLR FNUSA Definice rehabilitace Dle WHO: RHB zahrnuje všechny prostředky, směřující ke zmírnění tíže omezujících a znevýhodňujících stavů a umožňuje

Více

Cor et Vasa. Available online at www.sciencedirect.com. journal homepage: www.elsevier.com/locate/crvasa

Cor et Vasa. Available online at www.sciencedirect.com. journal homepage: www.elsevier.com/locate/crvasa or et Vs ville online t www.sciencedirect.com journl homepge: www.elsevier.com/locte/crvs Doporučení pro Guidelines Souhrn Doporučení Evropské společnosti pro hypertenzi/evropské krdiologické společnosti

Více

3. APLIKACE URČITÉHO INTEGRÁLU

3. APLIKACE URČITÉHO INTEGRÁLU APLIKACE URČITÉHO INTEGRÁLU APLIKACE URČITÉHO INTEGRÁLU V mtemtice, le zejmén v přírodních technických vědách, eistuje nepřeerné množství prolémů, při jejichž řešení je nutno tím či oním způsoem použít

Více

kód ZP 04/0011656 - plně hrazeno

kód ZP 04/0011656 - plně hrazeno PAN 4.01 - Ortéza lokte s klouby kód ZP 04/0011656 - plně hrazeno Elastická loketní ortéza rozepinatelná s jednoosými klouby, umožňující plný rozsah pohybu. Zajišťuje oporu lokte i v rotaci. poranění vazů

Více

SEMINÁŘ I Teorie absolutních a komparativních výhod

SEMINÁŘ I Teorie absolutních a komparativních výhod PODKLDY K SEMINÁŘŮM ŘEŠENÉ PŘÍKLDY SEMINÁŘ I eorie bsolutních komprtivních výhod Zákldní principy teorie komprtivních výhod eorie komprtivních výhod ve své klsické podobě odvozuje motivci k obchodu z rozdílných

Více

Z600 Series Color Jetprinter

Z600 Series Color Jetprinter Z600 Series Color Jetprinter Uživtelská příručk pro Windows Řešení prolémů s instlcí Kontrolní seznm pro řešení ěžných prolémů při instlci. Zákldní informce o tiskárně Informce o částech tiskárny softwru

Více

SINEAX C 402 Hlásič mezních hodnot

SINEAX C 402 Hlásič mezních hodnot pro stejnosměrné proudy neo stejnosměrná npětí Použití SINEAX C 402 (or. 1) se používá především k sledování mezních hodnot při měřeních s proudovými neo npěťovými signály. Signlizce se přitom provádí

Více

ACHENBACH CZ s.r.o. 31.12.2014 v celých tisících K. Fialková 23 2.049-638 1.411 2.387 814-638 176 1.224 1.224 2.203 987 987 1.573

ACHENBACH CZ s.r.o. 31.12.2014 v celých tisících K. Fialková 23 2.049-638 1.411 2.387 814-638 176 1.224 1.224 2.203 987 987 1.573 Minimální závzný vý et informí ROZVAHA Jméno p íjmení, ohodní firm neo jiný podle vyhlášky. 500/00 S. ve zjednodušeném rozshu název ú etní jednotky ve zn ní pozd jšíh p edpis ACHENBACH CZ s.r.o. ke dni

Více

Rozvaha v plném rozsahu k 31.12.2012 ( v celých tisících Kč ) Název, sídlo a právní forma

Rozvaha v plném rozsahu k 31.12.2012 ( v celých tisících Kč ) Název, sídlo a právní forma Rozvh podle Přílohy č. vyhlášky č. 504/00 S. Účetní jednotk doručí: x příslušnému fin. orgánu Rozvh v plném rozshu k 3..0 ( v celých tisících Kč ) Název, sídlo právní form účetní jednotky IČO 643695 Ndce

Více

SCIENTIFIC REFLECTION OF NEW TRENDS IN MANAGEMENT

SCIENTIFIC REFLECTION OF NEW TRENDS IN MANAGEMENT POLICEJNÍ AKADEMIE ČESKÉ REPUBLIKY V PRAZE AKADÉMIA POLICAJNÉHO ZBORU V BRATISLAVE pořádjí ČTVRTOU VIRTUÁLNÍ VĚDECKOU KONFERENCI s mezinárodní účstí SCIENTIFIC REFLECTION OF NEW TRENDS IN MANAGEMENT PRAHA

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Rd měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 1 k č. j.: 57545/2012/KnD ČÍSLA USNESENÍ: 1883-1895 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková Usnesení z 63. schůze Rdy měst Kopřivnice ze dne 27.11.2012

Více

ABSOLVENTI FILOLOGICKÝCH OBORŮ DNES A ZITRA

ABSOLVENTI FILOLOGICKÝCH OBORŮ DNES A ZITRA CZ.1.07/2.2.00/15.0291 ABSOLVENTI FILOLOGICKÝCH OBORŮ DNES A ZITRA 22. září 2011 Filozofická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci PhDr. Hana Katrňáková, Ph.D. Kurzy měkkých manažerských dovedností (soft

Více

ROZVAHA v plném rozsahu ke dni...

ROZVAHA v plném rozsahu ke dni... Oshuje závzný výčet informí uvedený ve vyhláše MF 500/2002 S. Účetní jednotk doručí účetní závěrku součsně s doručením dňového přiznání z dň z příjmů x příslušnému finnčnímu úřdu ROZVAHA v plném rozshu

Více

P2 Číselné soustavy, jejich převody a operace v čís. soustavách

P2 Číselné soustavy, jejich převody a operace v čís. soustavách P Číselné soustvy, jejich převody operce v čís. soustvách. Zobrzení čísl v libovolné číselné soustvě Lidé využívjí ve svém životě pro zápis čísel desítkovou soustvu. V této soustvě máme pro zápis čísel

Více

Seznámíte se s další aplikací určitého integrálu výpočtem objemu rotačního tělesa.

Seznámíte se s další aplikací určitého integrálu výpočtem objemu rotačního tělesa. .. Ojem rotčního těles Cíle Seznámíte se s dlší plikcí určitého integrálu výpočtem ojemu rotčního těles. Předpokládné znlosti Předpokládáme, že jste si prostudovli zvedení pojmu určitý integrál (kpitol.).

Více

Rozvh podle Přílohy č. vyhlášky č. 504/00 S. Účetní jednotk doručí: x příslušnému fin. orgánu Rozvh v plném rozshu k..0 ( v celých tisících Kč ) Název, sídlo právní form účetní jednotky IČO 8589 Společenství

Více

š ó ó Š š ú ž Ó ž ů ď ů ó ů ú ť ť Ú ú ňó ž Ě ň ů ú Š ó ú ó š Ů ď ó ň Ň Ú ú ú ž ó ň ž ú Ú ú Ú ú š ň Ú Ú Ú Ú Ú ú Ú Ú Ó Ú Ú Š Š ú Ú Š Š š ú Ý ď É Š Š ň ň Ú Š É š Ů ň Ú Ď ž ú ž ň ň É É ď Ú Ů Ú Ú Éň ú ú É ň

Více

Í ě ň ó Ř Š ě ě ě ě ě ě ě ě ě ě ó Ř ě ě ě ě ě ě ť ě ť Š ě ě ť ě ť ě ě Š ó Ř ó Ř Ý Ž É Č ň ň ě ě ť Ž ě ě ť ě ě ě ě ě ě ě ě ě ě ě ě ě Š ň ě ó Ř ó Ř ó ť ť ě ť ť ě ě ě ě ě ě ě Š ů ě ó ó Ř ó Ř ě ě ť ě ě ó Ř

Více

19/ Přítomný podmiňovací způsob

19/ Přítomný podmiňovací způsob Úroveň jazyka Pre-Intermediate 19/ Přítomný podmiňovací způsob ( 2nd Conditional) Zpracovala: Mgr.Alena Závorová úvodní 1 Podmínkové věty typu 2 ( Second Conditional ) Vedlejší věty podmínkové vyjadřují

Více

Výroční zpráva skupiny CE GROUP

Výroční zpráva skupiny CE GROUP 07 08 09 10 11 Výroční zpráv skupiny CE GROUP hlvní člen skupiny CE GROUP dlší členové skupiny CE GROUP skupin CE GROUP výroční zpráv 2009 Osh 1. Zpráv předstvenstv 9 2. PŘEDSTAVENÍ Předstvení skupiny

Více

Referenční příručka pro instalační techniky

Referenční příručka pro instalační techniky Referenční příručk pro instlční techniky Tepelné čerpdlo země/vod Dikin Altherm Referenční příručk pro instlční techniky Tepelné čerpdlo země/vod Dikin Altherm češtin Osh Osh 1 Všeoecná ezpečnostní optření

Více

Využití shlukové analýzy a metody hlavních komponent při identifikaci faktorů ovlivňující přijetí IFRS pro SME

Využití shlukové analýzy a metody hlavních komponent při identifikaci faktorů ovlivňující přijetí IFRS pro SME Trendy ekonomiky mngementu / Trends Economics nd Mngement Využití shlukové nlýzy metody hlvních komponent při identifikci fktorů ovlivňující přijetí IFRS pro SME The Use of Cluster Anlysis nd Principl

Více

Hygiena dutiny ústní u dospělých. aneb Čistěte si pouze ty zuby, které si chcete zachovat!!

Hygiena dutiny ústní u dospělých. aneb Čistěte si pouze ty zuby, které si chcete zachovat!! Hygien utiny ústní u ospělýh ne Čistěte si pouze ty zuy, které si hete zhovt!! Prevene ve stomtologii znmená přeevším přeházení vzniku lšímu rozvoji zuního kzu, hronikého zánětu ásní, tím tké vzniku proontitiy,

Více

Rekonstrukce předního zkříženého vazu (ACL)

Rekonstrukce předního zkříženého vazu (ACL) Rekonstrukce předního zkříženého vazu (ACL) Plastika s pomocí hamstring štěpu fixovaného interferenčním šroubem ARTROSKOPIE Popis implantátů Operační postup Instrumentárium Katalogová nabídka Úvod Tato

Více

Procvičování učiva periodizace politických a kulturních dějin raného středověku

Procvičování učiva periodizace politických a kulturních dějin raného středověku Procvičování učiv periodizce politických kulturních dějin rného středověku Autor: Mgr. Přemysl Dvorský, Ph.D. Dtum tvorby: červen 2012 Ročník: sedmý Vzdělávcí oblst: dějepis Anotce: Digitální učební mteriál

Více

5. Konstrukce trojúhelníků Konstrukce trojúhelníků podle vět sss, sus, usu, Ssu (ssu):

5. Konstrukce trojúhelníků Konstrukce trojúhelníků podle vět sss, sus, usu, Ssu (ssu): 5. Konstruke trojúhelníků Konstruke trojúhelníků podle vět sss, sus, usu, Ssu (ssu): 1. Nrýsuj trojúhelník ABC, je-li dáno: AB = 7,6 m, BC = 4,2 m, AC = 5,6 m Řešení: Pro strny trojúhelníku musí pltit

Více

NAŠE ZKUŠENOSTI S LÉČBOU PERIPROSTETICKÝCH ZLOMENIN STEHENNÍ KOSTI. Klíčová slova - periprostetická zlomenina, osteosyntéza, svorková dlaha.

NAŠE ZKUŠENOSTI S LÉČBOU PERIPROSTETICKÝCH ZLOMENIN STEHENNÍ KOSTI. Klíčová slova - periprostetická zlomenina, osteosyntéza, svorková dlaha. NAŠE ZKUŠENOSTI S LÉČBOU PERIPROSTETICKÝCH ZLOMENIN STEHENNÍ KOSTI L. Pleva, R. Madeja, M. Šír Traumatologické centrum FNsP Ostrava Souhrn Autoři ve svém sdělení uvádějí možnosti léčby periprostetických

Více

Podmínky externí spolupráce

Podmínky externí spolupráce Podmínky externí spolupráce mezi tlumočnicko překldtelskou genturou Grbmüller Jzykový servis předstvující sdružení dvou fyzických osob podniktelů: Mrek Grbmüller, IČO: 14901820, DIČ: CZ6512231154, místo

Více

Dobývání znalostí z databází (MI-KDD) Přednáška číslo 4 Asociační pravidla

Dobývání znalostí z databází (MI-KDD) Přednáška číslo 4 Asociační pravidla Dobývání znlostí z dtbází (MI-KDD) Přednášk číslo 4 Asociční prvidl (c) prof. RNDr. Jn Ruch, CSc. KIZI, Fkult informtiky sttistiky VŠE zimní semestr 2011/2012 Evropský sociální fond Prh & EU: Investujeme

Více

Studijní informační systém. Elektronický zápis předmětů a rozvrhu. I. Postup zápisu předmětů a rozvrhu

Studijní informační systém. Elektronický zápis předmětů a rozvrhu. I. Postup zápisu předmětů a rozvrhu Studijní informční systém Elektronický zápis předmětů rozvrhu V odoí elektronického zápisu předmětů proíhá tzv. předěžný zápis. Student má předměty zpsné ztím pouze předěžně může je po celé odoí elektronického

Více

Národní centrum výzkumu polárních oblastí

Národní centrum výzkumu polárních oblastí Národní centrum výzkumu polárních oblstí Dohod o spolupráci při výzkumu polárních oblstí Země Msrykov univerzit Žerotínovo nám. 9, 601 77 Brno, IČ 00216224, zstoupená rektorem Prof. PhDr. Petrem Filou,

Více

Minimální závzný výčet informcí podle vyhlášky č. 500/2002 S. ROZVAHA ke dni... 3 1. 1 2. 2 0 1 0 jednotky: 1000 Kč Ochodní firm neo jiný název účetní jednotky Správ městských sportovišť Kolín,.s. Sídlo

Více

Výzkumná zpráva pro Lesy České republiky

Výzkumná zpráva pro Lesy České republiky 1 Výzkumná zpráv pro Lesy České repuliky Hodnocení vývoje zdrvotního stvu vyrných stnovišť v Krušnohoří od roku 1998 Etp I: Anlýz mkroskopických mrkerů poškození v Krušných horách v roce Hlvní řešitel:

Více

Vánoční sety Christmas sets

Vánoční sety Christmas sets Energy news 7 Inovace Innovations 1 Vánoční sety Christmas sets Na jaře tohoto roku jste byli informováni o připravované akci pro předvánoční období sety Pentagramu koncentrátů a Pentagramu krémů ve speciálních

Více

Konstrukce balkonů a teras. Varianty 1-8

Konstrukce balkonů a teras. Varianty 1-8 Konstrukce blkonů ters Vrinty 1-8 Konstrukce blkonů ters Konstrukční skldb 1 Podlhová konstrukce se Schlüter -DITRA 25 Kontktní izolce seprce ve spojení vyrovnání tlku vodní páry nd nosným, vyspádovným

Více

MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Národní orgán pro koordinaci POKYN PRO TVORBU A OBSAH ZPRÁVY O REALIZACI OPERAČNÍHO PROGRAMU PRO MONITOROVACÍ VÝBOR

MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Národní orgán pro koordinaci POKYN PRO TVORBU A OBSAH ZPRÁVY O REALIZACI OPERAČNÍHO PROGRAMU PRO MONITOROVACÍ VÝBOR MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Národní orgán pro koordinci POKYN PRO TVORBU A OBSAH ZPRÁVY O REALIZACI OPERAČNÍHO PROGRAMU PRO MONITOROVACÍ VÝBOR ŘÍJEN 2014 MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Odbor řízení

Více

NAVRHOVÁNÍ BETONOVÝCH MOSTŮ PODLE EUROKÓDU 2 ČÁST 2 MOSTY Z PŘEDPJATÉHO BETONU

NAVRHOVÁNÍ BETONOVÝCH MOSTŮ PODLE EUROKÓDU 2 ČÁST 2 MOSTY Z PŘEDPJATÉHO BETONU POZVÁNKA A ZÁVAZNÁ PŘIHLÁŠKA DOPORUČENO PRO AUTORIZOVANÉ OSOBY SLEVY: AO ČKAIT 10 %, ČBS 20 %, AO+ČBS 30 % PŘI ÚČASTI NA 5. NEBO 6. BĚHU ŠKOLENÍ EC2-1 DALŠÍ SLEVA 5 % Ktedrou betonových zděných konstrukcí

Více

Luk aˇ s R uˇ ziˇ cka Podm ınkov e vˇ ety

Luk aˇ s R uˇ ziˇ cka Podm ınkov e vˇ ety aneb Dává táta ultimáta? 2013 se říká podmínkovým souvětím, které se skládají převážně ze dvou (hlavní a vedlejší) vět a jsou spojeny spojkou if. Pořadí podmínkových vět Na jejich pořadí nezáleží. Některé

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: III/2 Anglický jazyk

Více

Program konference. X. workshop mnohočetný myelom s mezinárodní účastí. Roční setkání. České myelomové skupiny. Mikulov 13. 14.4.

Program konference. X. workshop mnohočetný myelom s mezinárodní účastí. Roční setkání. České myelomové skupiny. Mikulov 13. 14.4. Program konference X. workshop mnohočetný myelom s mezinárodní účastí a Roční setkání České myelomové skupiny Mikulov CZECH CMG M Y E L O M A GROUP ČESKÁ MYELOMOVÁ SKUPINA PROGRAM Čtvrtek 12.4.2012 19.00

Více

ČSN EN 1991-1-1 (Eurokód 1): Zatížení konstrukcí Objemové tíhy, vlastní tíha a užitná zatížení pozemních staveb. Praha : ČNI, 2004.

ČSN EN 1991-1-1 (Eurokód 1): Zatížení konstrukcí Objemové tíhy, vlastní tíha a užitná zatížení pozemních staveb. Praha : ČNI, 2004. STÁLÁ UŽITNÁ ZTÍŽENÍ ČSN EN 1991-1-1 (Eurokód 1): Ztížení konstrukcí Objemové tíhy, vlstní tíh užitná ztížení pozemních stveb. Prh : ČNI, 004. 1. Stálá ztížení stálé (pevné) ztížení stvebních prvků zhrnuje

Více

Zhodnocení správnosti uložení centrálních žilních katétrů (CŽK) pomocí RTG hrudníku

Zhodnocení správnosti uložení centrálních žilních katétrů (CŽK) pomocí RTG hrudníku MEZINÁRODNÍ CENTRUM KLINICKÉHO VÝZKUMU TVOŘÍME BUDOUCNOST MEDICÍNY Zhodnocení správnosti uložení centrálních žilních katétrů (CŽK) pomocí RTG hrudníku Autoři: Niedobová E., Zemčáková A., Školitelé: Štětka

Více

ke dni... 30.6.2015 (v celých tisících Kč) POWER EXCHANGE CENTRAL EUROPE,.a.s. 682/14, 110 05 Praha 1 Číslo řádku c Korekce 2 Netto 3 Brutto 1 Netto

ke dni... 30.6.2015 (v celých tisících Kč) POWER EXCHANGE CENTRAL EUROPE,.a.s. 682/14, 110 05 Praha 1 Číslo řádku c Korekce 2 Netto 3 Brutto 1 Netto Ohodní firm neo jiný název účetní jednotky ROZVAHA POWER EXCHANGE v plném rozshu Minimální závzný výčet informí podle vyhlášky č. 500/00 S CENTRAL EUROPE,..s. Sídlo neo ydliště účetní jednotky místo podnikání

Více

SMLOUVU O UZAVŘENÍ BUDOUCÍ SMLOUVY KUPNÍ

SMLOUVU O UZAVŘENÍ BUDOUCÍ SMLOUVY KUPNÍ Níže uvedeného dne, měsíce roku uzvřeli: KOPPA, v.o.s., se sídlem Mozrtov 679/21, 460 01 Liberec, ustnovená prvomocným Usnesením č.j. KSUL 44 INS 5060/2014-A-13, ze dne 04. dubn 2014, insolvenčním správcem

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY Nadlimitní zakázka zadaná v otevřeném řízení dle 27 zákona 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů Předmět veřejné zakázky Projekt: MODERNIZACE

Více

Psychologická metodologie. NMgr. obor Psychologie

Psychologická metodologie. NMgr. obor Psychologie Pržská vysoká škol psychosociálních studií, s.r.o. Temtické okruhy ke státní mgisterské zkoušce Psychologická metodologie NMgr. oor Psychologie 1 Vědecká teorie vědecká metod Vědecké vysvětlení, vědecký

Více

Research infrastructure in the rhythm of BLUES. More time and money for entrepreneurs

Research infrastructure in the rhythm of BLUES. More time and money for entrepreneurs Research infrastructure in the rhythm of BLUES More time and money for entrepreneurs 1 I. What is it? II. How does it work? III. References Where to find out more? IV. What is it good for? 2 I. What is

Více

Rozvh podle Přílohy č. vyhlášky č. 504/00 S. Účetní jednotk doručí: x příslušnému fin. orgánu Rozvh v plném rozshu k 3..03 ( v hléřích ) Název, sídlo právní form účetní jednotky IČO 6674354 Ndční fond

Více

SMLOUVU O UZAVŘENÍ BUDOUCÍ SMLOUVY KUPNÍ

SMLOUVU O UZAVŘENÍ BUDOUCÍ SMLOUVY KUPNÍ Níže uvedeného dne, měsíce roku uzvřeli: se sídlem: Koterovská 633/29, 326 00 Plzeň, ustnovený prvomocným Usnesením č.j. KSPL 54 INS 378/2012-A-19 ze dne 29.3.2012, insolvenčním správcem dlužník:. prvomocným

Více

5.4.2 Objemy a povrchy mnohostěnů I

5.4.2 Objemy a povrchy mnohostěnů I 5.. Objemy orchy mnohostěnů I Předokldy: 51 Význm slo objem i orch je intuitině jsný. Mtemtická definice musí být oněkud řesnější. Okoání z lnimetrie: Obsh obrzce je kldné číslo, řiřzené obrzci tk, že

Více

Stavební firma. Díky nám si postavíte svůj svět. 1.D Klára Koldovská Šárka Baronová Lucie Pancová My Anh Bui

Stavební firma. Díky nám si postavíte svůj svět. 1.D Klára Koldovská Šárka Baronová Lucie Pancová My Anh Bui Stvební firm Díky nám si postvíte svůj svět. 1.D Klár Koldovská Šárk Bronová Lucie Pncová My Anh Bui Obsh 1) Úvod 2) Přesvědčení bnky 3) Obchodní jméno, chrkteristik zákzník, propgce 4) Seznm mjetku 5)

Více

Database systems. Normal forms

Database systems. Normal forms Database systems Normal forms An example of a bad model SSN Surnam OfficeNo City Street No ZIP Region President_of_ Region 1001 Novák 238 Liteň Hlavní 10 26727 Středočeský Rath 1001 Novák 238 Bystřice

Více

Fyzikální kabinet GymKT Gymnázium J. Vrchlického, Klatovy

Fyzikální kabinet GymKT Gymnázium J. Vrchlického, Klatovy Fzikální kbinet GmKT Gmnázium J. Vrchlického, Kltov stženo z http:kbinet.zik.net Optické přístroje Subjektivní optické přístroje - vtvářejí zánlivý (neskutečný) obrz, který pozorujeme okem (subjektivně)

Více

Michaela Slavíková. Přehled kolorektálních a proktologických operací na centrálních operačních sálech FNHK

Michaela Slavíková. Přehled kolorektálních a proktologických operací na centrálních operačních sálech FNHK Přehled kolorektálních a proktologických operací na centrálních operačních sálech FNHK Michaela Slavíková Oddělení centrálních operačních sálů a sterilizace FNHK Velké kolorektální výkony Pravostranná

Více

Úvod do politiky soudržnosti EU pro období 2014-2020

Úvod do politiky soudržnosti EU pro období 2014-2020 Úvod do politiky EU pro období 2014-2020 Politik Červen 2014 Co je politik? Politik je hlvní investiční politik EU Cílí n všechny měst v Evropské unii. Jejím cílem je podpor vytváření prcovních míst, konkurenceschopnosti

Více

S M L O U V A O S M L O U VĚ BUDOUCÍ. Níže uvedeného dne, měsíce a roku byla uzavřena mezi těmito smluvními stranami: obchodní společnost se sídlem:

S M L O U V A O S M L O U VĚ BUDOUCÍ. Níže uvedeného dne, měsíce a roku byla uzavřena mezi těmito smluvními stranami: obchodní společnost se sídlem: Níže uvedeného dne, měsíce roku byl uzvřen mezi těmito smluvními strnmi: obchodní společnost se sídlem: IČ: DIČ: zpsná zstoupen (dále jen jko budoucí strn prodávjící ) v obchodním rejstříku vedeném, oddíl,

Více

Protokol generálního shromáždění resp. Rady bezpečnosti. Rezoluce 1325 (2000) odsouhlasena na 4213. zasedání Rady bezpečnosti 31.

Protokol generálního shromáždění resp. Rady bezpečnosti. Rezoluce 1325 (2000) odsouhlasena na 4213. zasedání Rady bezpečnosti 31. Spojené národy /RES/1325 (2000) Protokol generálního shromáždění resp. Rdy bezpečnosti. Rd bezpečnosti k distribuci: všeobecně 31.říjn 2000 Rezoluce 1325 (2000) odsouhlsen n 4213. zsedání Rdy bezpečnosti

Více

Ó Á Ň Í Ž Č Í Ž ň Ž Ž ú Ž Ž Á Ž Í ú ú ú Í Í ť ť ď Í Í ú Í ď Ž Ř Í ň ď Č Í Č Č ď ď Ž Č ď Ž Ž ď Í Ž ú ď Ó ď ú Í Í ď ď ď ď ň Žď ú ú ť ď ď ď Ž Ž Á ď Ž Í Ž Ž Ž ď Ž Č Ž Ž ú Ž Í ú ň Ž ú ď ň ď Č Č ď ú Č ť Ó Í

Více

ILUSTRAČNÍ PŘÍKLADY OCENĚNÍ PRO POJISTNÉ PLNĚNÍ

ILUSTRAČNÍ PŘÍKLADY OCENĚNÍ PRO POJISTNÉ PLNĚNÍ ILUSTRAČNÍ PŘÍKLADY OCENĚNÍ PRO POJISTNÉ PLNĚNÍ PRACOVNÍ NESCHOPNOST NÁSLEDKEM ÚRAZU HLAVA Pohmoždění hlavy bez otřesu mozku Pohmoždění hlavy bez otřesu mozku s hospitalizací Zlomenina kostí nosních bez

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo: CZ.1.07/1. 5.00/34.0084 Šablona: II/2 Inovace a zkvalitnění výuky cizích jazyků na středních

Více

Analýza podpory sportu v hl. m. Praze, pozitivní efekty sportu

Analýza podpory sportu v hl. m. Praze, pozitivní efekty sportu zdroj obrázku: dream-wallpaper.com Analýza podpory sportu v hl. m. Praze, pozitivní efekty sportu Ondřej Špaček 3. 9. 2014 SPORT!!! Reprezentace, prestiž a propagace Stimul regionálního rozvoje Sport pro

Více