Význam labrokapsulárního valu při refixaci Bankartovy léze pomocí Mitek implantátu

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Význam labrokapsulárního valu při refixaci Bankartovy léze pomocí Mitek implantátu"

Transkript

1 273/, p Význm lrokpsulárního vlu při refixci Bnkrtovy léze pomocí Mitek implntátu The Role of Cpsulolrl Complex in Bnkrt Lesion Repir Using Mitek Anchors R. HOLIBKA, M. PACH, R. KALINA Ortopedická klinik FN Olomouc ABSTRACT PURPOSE OF THE STUDY The reconstructions of Bnkrt lesions, crried out ccording to the procedure recommended y the Mitek compny, showed high rte of recurrent disloction. Therefore, sed on opertive experience, ntomicl studies nd reconstructive surgery on cdver shoulders, we developed new surgicl technique tht provided good shoulder stility nd etter opertive outcomes. The results re reported here. MATERIAL Between 1997 nd 2005, rthroscopic Bnkrt repir with use of Mitek nchors ws performed on 368 shoulders t the Deprtment of Orthopedics, Fculty of Medicine, Plcky University in Olomouc. The verge ge of the ptients ws 22 yers (rnge, 16 to 56 yers). The ptients were llocted to two groups ccording to the surgicl technique used. Group 1, which comprised 100 shoulders, ws treted y the Bnkrt repir procedure recommended y the Mitek Compny. Group 2, which included 268 shoulders, underwent Bnkrt reconstruction y the technique developed t our deprtment. METHODS In group 1, nchors were inserted in the nterior glenoid rim, s recommended y the Mitek compny. In group 2, implnts were inserted into the superior region, with surfce reduced to spongious one, of the nterior glenoid rim. This llowed for cretion of more roust cpsulolrl complex preventing the humerl hed from disloction. The results were ssessed y the UCLA (University of Cliforni t Los Angeles) shoulder score system nd sttisticl evlution ws performed t the Deprtment of Medicl Biophysics, Fculty of Medicine, Plcky University in Olomouc. RESULTS In group 1 (Mitek procedure), the UCLA shoulder score evlution ws s follows: 22 (22 %) excellent, 28 (28 %) good, 22 (22 %) stisfctory, nd 28 (28 %) poor outcomes. In group 2 (our technique), the results included 199 (74 %) excellent, 66 (24.6 %) good, two (0.8 %) stisfctory nd one (0.6 %) poor outcomes. The difference etween the groups ws sttisticlly significnt (Chi-squre, p<0.0001). DISCUSSION The method of Bnkrt lesion repir hs een much discussed issue for long time. At our deprtment Mitek implnts hve een used. Although the opertive procedures were fultlessly done, the results of the first 100 opertions were not stisfctory. In some ptients, the lrum reinserted y Mitek nchors filed to hel; it either remined loose or ws ttched to the scpulr neck distlly nd thus did not provide sufficient stility tht would prevent recurrent disloction of the shoulder. In view of this, we conducted reconstructive opertions on cdver lims, fter thorough topogrphic nd ntomic study of the glenohumerl joint, nd developed modified method; fter the lrum nd cpsule were freed, implnts were inserted into the superior prt of the nterior glenoid rim. This creted sufficient cpsulolrl complex tht prevented recurrent disloction. CONCLUSION Arthroscopic Bnkrt lesion repir, with the insertion of nchors y our method, mrkedly improved surgicl outcomes nd provided good shoulder stility. We elieve tht, in the future, this method will e more widely used in rthroscopic tretment of Bnkrt lesions. Key words: surgery, Bnkrt lesion, rthroscopy, stiliztion, cpsulolrl complex.

2 274/ ÚVOD Luxce rmenního klouu ptří k poměrně čstému pornění olsti rmene v dolescentním i dospělém věku. První rtroskopické stilizce rmenního klouu jsou popisovány již n zčátku 80. let. Jde o nlogii otevřených opercí Putti Pltt = ASK Wolfov kpsulorphi Bnkrtov operce, tj. ASK refixce lr pomocí speciálních implntátů (5, 27, 28). Zvedení G1 kotvičky do rmenního klouu ke stilizci Bnkrtovy léze jko první použil v roce 1989 švédský ortoped z Lingkopingu dr. Gillchrist. G2 kotvičku poprvé provedl ke stilizci rmenního klouu v srpnu 1990 ortoped dr. Joseph Zuckermn v nemocnici v New Yorku. N nší Ortopedické klinice v Olomouci provádíme ošetření Bnkrtovy léze pomocí implntátu od firmy Mitek již od řezn Přesto, že pulikce v posledních letech referují o jednoduchosti zvedení různých implntátů do přední hrny klouní jmky možností rutinního provedení tohoto výkonu n všech ortopedicko-trumtologických zřízeních, setkli jsme se s určitými nedosttky v operčním postupu podle návodu Mitek. N zákldě četných opercí sledovných n nší klinice od roku 1997 ž do roku 2005 jsme se hned po získání prvních zkušeností všk přesvědčili, že i při technicky správně provedené operci dochází v některých přípdech k reluxci. S ohledem n tyto operční zkušenosti, n zákldě ntomického studi rekonstrukčních opercích n kdverózních končetinách, které jsme provedli v Ústvu normální ntomie v Olomouci, jsme se rozhodli vyprcovt novou, jednoduchou operční techniku zvádění implntátu, která y zezpečovl dosttečnou stilitu podsttně lepší operční výsledky. Následně jsme tuto techniku použili při rtroskopických opercích stilizcích Bnkrtovy léze u všech osttních pcientů. SOUBOR PACIENTŮ A METODA Do souoru pcientů jsme zhrnuli všechny pcienty operovné n Ortopedické klinice v Olomouci od roku 1997 do roku 2005, které jsme ošetřili pro instilitu rmenního klouu, způsoenou Bnkrtovým defektem. Použili jsme výhrdně implntáty instrumentárium firmy Mitek. Artroskopicky jsme stilizovli 368 rmenních klouů u 366 pcientů, u 2 pcientů jsme operovli o rmenní klouy. Tři čtvrtiny operovných yli muži jedn čtvrtin ženy. Průměrný věk pcientů yl 22 roků (16 56 let). Operovní pcienti yli týden ž půl roku po poslední luxci. Počet luxcí neyl indikční překážkou k ASK operčnímu výkonu. V nšem souoru yli jk pcienti s instilitou rmenního klouu n podkldě Bnkrtov defektu, kde neyl zznmenán jediná luxce, pouze kontuzní pornění rmenního klouu, tk i pcienti, kteří prodělli 50 i více luxcí. Operci provádíme v poloze pcient n oku s končetinou dukovnou ve 45 thu 5 ž 7 kg z operovnou končetinu. Operce trvl 22 ž 55 minut. U prvních 100 pcientů jsme použili cílič, umožňující předvrtání kostního lůžk pro implntát do přední hrny klouní plochy jmky podle návodu, které k instrumentáriu dodává firm Mitek. Již po získání prvních zkušeností jsme zjistili, že i u správně provedených opercí, podle návodu Mitek, došlo v některých přípdech k reluxci pcienti se nám vrceli k reoperci. I když většin pcientů yl po první luxci či kontuzi konzervtivně léčen různě dlouhou imoilizcí, nenlezli jsme ni v jednom přípdě ěhem operčního výkonu přihojené lrum n své původní místo. Pokud lrum nezůstlo volné ( seprovné od kostní části klouní jmky), ylo přihojeno distálně ke krčku loptky. K posunu došlo prvděpodoně tlkem krevního výronu v klouu. Došli jsme proto k závěru, že nezytným předpokldem úspěšné operce je moilizce tohoto distálně přihojeného lr s celou ventrální kpsulou jeho přiložení fixci k spongilizovnému hornímu přednímu okrji plochy glenoidu. N zákldě tohoto předpokldu jsme po podroném topogrfickontomickém studiu glenohumerálního klouu zkušeních rekonstrukčních opercích n pěti kdverózních končetinách, přistoupili k novému operčnímu řešení, které i ve srovnání s původním operčním postupem přehledně prezentujeme n schémtech. (or. 1, 5, ) Pooperčnímu tlku krve n refixovnou kpsulu s lrem zrníme zvedením Redonov drénu do rmenního klouu po dou 24 hodin. Význmnou součástí operce je pooperční imoilizce, její délk způso fixce. U svědomitého pcient y fixce v ortéze stčil pouze v průěhu noci po dou 3 4 týdnů. Přes den stčí nosit operovnou končetinu v kpse od klhot, y se zránilo dukci zevní rotci operovné končetiny. Tím se zrání vniku částečné ztuhlosti v loketním klouu větší hypotrofii svlstv rmenního pletence i svlů horní končetiny. Šptně provedený operční výkon nelze vyřešit prodlouženou délkou fixce. Operční výsledky se očividně zlepšily, stejně jko pooperční stv pcientů, při použití nší operční techniky. Výsledky jsme hodnotili, stejně jko u nšich dříve pulikovných prcí, pomocí USLA skóre. Sttistické vyhodnocení oou souorů ylo provedeno n iometrickém prcovišti, Ústvu lékřské iofyziky LFUP v Olomouci. Chí-kvdrát test p < 0,0001 prokázl vysoce signifikntně lepší výsledky u nší operce. SROVNÁNÍ VÝSLEDKŮ OBOU OPERAČNÍCH TECHNIK PODLE USLA SKÓRE Zásdy refixce lr podle návodu Mitek 1. Po verifikci typu rozshu Bnkrtovy léze provádíme pomocí originální ršple okrvvení moilizovného lr kpsuly následně i přední hrny části krčku cvits glenoidlis. 2. Následuje předvrtání lůžek pro implntáty tk, že speciálním cíličem, zkončeným zásekem ve tvru V

3 275/ Or. 1,. Fyziologický nález n předním lru (), Bnkrtov léze n předním lu (); KLJ klouní jmk; LG lrum glenoidle; BD Bnkrtův defekt Or. 4,. Kostní lůžk nvrtná do přední hrny loptky (), kostní lůžk nvrtná do předního horního okrje klouní plochy loptky () cput humeri cput humeri Or. 2,. Normální chrupvk (); odstrněné 3 mm chrupvky n klouní ploše loptky n předním okrji KLJ () cvits glenoidelis cvits glenoidelis Or. 5,. Přitžení lrokpsulárního komplexu v úrovni klouní plochy jmky při zvedení implntátu do hrny klouní plochy jmky (), vytvoření poždovného vlu po přitžení lrokpsulárního komplexu po zvedení implntátu do předního horního okrje klouní plochy jmky () chrupvk chrupvk Or. 3,. Zvedení cíliče do přední hrny klouní jmky (), zvedení cíliče do připrveného spongilizovného okrje klouní jmky () (svírjící úhel 90 ) se opřeme o hrnu klouní jmky loptky vrtákem se předvrtá přímo v hrně kostní lůžko pro implntát (or. 3). 3. Následuje prošití kpsuly lr knylovnou jehlou s následným protžením PDS stehu. 4. Nvlečení implntátu n PDS steh, zvedení implntátu do připrvovného lůžk dotžení předního lr kpsulky ke kostěné části přední hrny klouní jmky loptky. Při tkto připrveném lůžku je přitžen lrokpsulární komplex v úrovni s povrchem plochy klouní jmky nedochází k vytvoření ptřičné překážky (vlu) ránící reluxci hlvice ventrálně (or. 5). 5. Zvádíme do rmenního klouu Redonův drén ke snížení tlku krve n refixovné lrum klouní pouzdro. Drén ponecháváme 24 hodin. Vyhodnocení celkového počtu prvních 100 opercí znázorňuje tulk 1. T opercí výorně 22 % 28 opercí doře 28 % 22 opercí dosttečně 22 % 28 opercí šptně 28 % Zásdy refixce lr podle nšich zkušeností 1. Po verifikci typu rozshu Bnkrtovy léze provádíme pomocí AO I. kostní lžíce snesení si 3 mm chrupvky z předního okrje klouní plochy glenoidu (or. 2). Dále provádíme pomocí kostní frézy důkldnou povrchovou spongilizci, to jk připrvené čsti přední plochy okrje klouní jmky, tk i horní části krčku loptky. Měkkou frézou okrvvujeme moilizovné přední lrum redundntní kpsulu.

4 276/ 2. Následuje předvrtání kostních lůžek pro implntáty, to tk, že speciální cílič, zkončený zásekem ve tvru V, neopíráme o přední hrnu jk návod doporučuje, le zesekáváme do připrvené spongilizovné horní plochy předního okrje klouní jmky (or. 3).V těchto místech vrtáme kostní lůžk pro implntáty (or. 4). 3. Následuje prošití kpsuly lr knylovnou jehlou s protžením PDS stehu. 4. Nvlečení implntátu n PDS steh zvedení implntátu do lůžk dotžení předního lr kpsuly nd přední hrnu klouní jmky, což vede k vytvoření žádného kpsulolrálního vlu zrňujícímu luxci hlvice ( or. 5). Vyhodnocení celkového počtu opercí znázorňuje tulk 2. T opercí výorně 74 % 668 opercí doře 24,6 % 2 operce dosttečně 0,8 % 1 operce šptně 0,6 % Z šptný výsledek u jednoho pcient jsme povžovli stv, kdy došlo k pooperční kpsulitidě s výrznou olestí význmně omezeným pohyem. Byl nutná ASK reoperce kpsulární relese pomocí Vperu. K recidivě v důsledku odtržení lr došlo jen ve dvou přípdech následkem výrzného trumtu. Selhné operce, které vyždovly restilizci, z prvního operčního souoru (podle návodu Mitek), jsme úspěšně reoperovli podle nší techniky. Dále jsme je všk nezřzovli. Ke stilizci jsme využívli různé implntáty od G2 kotviček přes Pnloc implntáty, Bioknottles implntáty. Použití jednotlivých typů implntátů jsme neshledli jko příčinu selhání operce. Nopk, vývoj nových tvrů implntátů, přináší nové možnosti pro stilizci Bnkrtov defektu. Operci prováděli dv erudovní ortopedi v ASK rmenního klouu. Sttistické zhodnocení pomocí chí-kvdrát testu, (signifnce p < 0, 0001) prokázlo význmně lepší výsledky u refixce lr dle nšeho postupu. DISKUSE V nám dostupné litertuře se nepodřilo nlézt práci srovnávjící výsledky oou operčních technik: uložení implntátů do přední hrny glenoidu nrozdíl od zvedení implntátu do spongilizovné části horního předního okrje klouní plochy glenoidu. Výsledky oou rozdílných operčních postupů jsme proto vyhodnotili podle USLA skóre, stejně jko u nšich dříve pulikovných prcí podoně jko mnozí součsní utoři, i když je nám známo že, Amecn Shoulder nd Elow Society doporučuje hodnocení rmenního klouu podle Constnt (6, 12, 15, 16, 20). Konzervtivní léč Bnkrtov defektu má úspěch čstěji u mlých ruptur předního lr, to n čísle 1 ž 3. Ty vznikjí většinou jko důsledek kontuze rmenního klouu. Tková kontuze čsto není dekvátně léčen mnohdy vede rovněž k rozvoji instility v důsledku zvětšení Bnkrtov defektu. Konzervtivně léčené luxce rmenního klouu s velkou Bnkrtovou lézí vedou vždy k rozvoji instility je jen otázkou náhody momentální situce zd dojde neo nedojde k recidivě luxce. Pokud nedojde k reluxci, projeví se v udoucnu nestilit rmenního klouu olestmi v rámci rozvoje kompenzčních rtrotických změn. Záleží jen n zkušenostech ortoped, y tuto nestilitu rmenního klouu, projevující se mnohdy jen očsnými olestmi rmene s orzem impingement syndromu včs dignostikovl následně operčně ošetřil. Nše zkušenosti ukzují, že i u pcientů, ktěří nikdy neprodělli luxci rmenního klouu, jsou při ASK operci mnohdy nlezeny překvpivé změny ve smyslu rozsáhlé Bnkrtovy léze. Zákldním principem léčy je ezchyné provedení operčního výkonu. Prcí k prolemtice stilizce Bnkrtovy léze je v nší i zhrniční litertuře dosttek. Některé jsou změřeny n vlstní dosžené výsledky ASK stilizce Bnkrtovy léze, jiné řeší otázku kutního ASK ošetření rmenního klouu po první luxci humeru. Většin prcí je změřen n srovnání výsledků otevřené rtroskopické refixce Bnkrtov defektu výhody, nevýhody jednotlivých postupů metod (3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 19, 21, 22, 23, 24, 25, 26). Povžujeme tyto práce z velmi přínosné, neoť indikce k operčnímu výkonu nejsou dodnes zcel vyřešeny záleží především n rozhodnutí operčního týmu k jkému řešení se v dné situci rozhodne. N Ortopedické klinice v Olomouci jsme v odoí od řezn ošetřili 368 rmen s Bnkrtovou lézí. Ke stilizci jsme použili výhrdně implntáty instrumentárium firmy Mitek (2). Již po získání prvních zkušeností, i u správně vedených opercí, jsme neyli s pooperčními výsledky dosttečně spokojeni. Lrum ylo u některých pcientů seprovné od kosti, neo ylo přihojeno distálně ke krčku. Konsttovli jsme, že nezytným předpokldem úspěšné operce je moilizce lr s celou ventrální kpsulou k spongilizovnému hornímu přednímu okrji glenoidu. N zákldě podroného ntomického studi jsme se rozhodli vyprcovt nový operční postup (1, 6,12, 17, 18). Operční techniku jsme si ověřili n kdverózních končetinách. Teprve poté jsme tuto operci s úspěchem použili u nšich pcientů. Pooperční výsledky se očividně zlepšily. Provedli jsme srovnání oou operčních technik podle hodnocení USLA skóre i sttistického vyhodnocení (chí kvdrát, p < 0,0001). Srovnné souory jsou dosttečně početné. Zkontrolovli jsme všechny pcienty podle dokumentce, operční protokoly, kde jsme nlezli techniku provedeného operčního výkonu, v mulntní krtě jsme kontrolovli pooperční průěh, event. komplikce, neo selhání výkonu následnou techniku provedené ASK reoperce. Při konečném hodnocení oou technik refixce Bnkrtov defektu jsme dospěli k závěru, že zvedení

5 277/ implntátu do horního předního okrje klouní plochy glenoidu vede, po správné moilizci lr kpsulky, k vytvoření msivnějšího lrokpsulárního vlu, který rání reluxci hlvice humeru. Pooperční výsledky jsou výrzně sttisticky lepší, nežli při zvedení implntátu do hrny předního okrje klouní jmky glenoidu. Podle nšich zkušeností nejčstější příčinou pooperční suluxce či reluxce při této operční technice ylo podle ReASK nálezu nedosttečné vytvoření lrokpsulárního vlu i při technicky správném zvedení implntátu do přední hrny klouní jmky podle návodu MITEK. Pokud ylo lrum pevně přihojené, tk pouze v úrovni či neptrně pod úrovní klouní plochy jmky glenoidu, což pk umožňuje sndnou reluxci. Recidivu v důsledku odtržení lr ( Bnkrtovy léze) jsme nšli u pcientů operovných podle nší operční techniky jen ve dvou přípdech, kdy k reluxci došlo následkem výrzného trumtu. V oou přípdech s orzem Bnkrtovy léze (typ IV). ZÁVĚR Instilit rmenního klouu, vzniklá n podkldě Bnkrtovy léze, ptří mezi poměrně čstá poškození v olsti rmenního klouu. Dochází k ní jednk luxcí hlvice humeru ventrálně, le mnohdy jen dorzální kontuzí rmenního klouu, kdy dojde k odtržení lr rozvoj nestility rmenního klouu pk vzniká ž po delší doě. Dignostik většinou nečiní potíže. V této práci jsou předloženy operční výsledky Bnkrtovy operce z ortopedické kliniky v Olomouci, provedené v odoí let K opercím ylo použito výhrdně Mitek instrumentárium. Bylo operováno celkem 368 rmen pcientů oou pohlví. Vzhledem k tomu, že klsický operční postup vykzovl u některých pcientů reluxce čstější operční komplikce, zdokonlil jsem operční postup presentovný firmou Mitek. O souory s rozdílnými operčními postupy yly srovnány pomocí vričně sttistických metod. Ukázlo se, že náš operční postup refixce lr má velmi povzudivé výsledky. Předpokládáme, že i do udoucn ude námi používná operční technik přínosem v ASK léčě Bnkrtových lézí. Litertur 1. ABBOUD, J., SOSLOWSKY, L. J.: Interply nd Dynmic Restrins in Glenohumerl Instility. Clin. Orthop., 400: 48 57, ADAM, M., PETRTÝL, M., BALÍK, K., BASTL, Y.: Nové mteriály vhodné pro implntáty příprv implntátů. Act Chir. orthop. Trum. čech., 70: , ANDREAS, C., BURKHART, S., DEBSKI, R.: Antomy nd function of the Glenohumerl ligments in Anterior Shoulder Instility. Clin. Ortop., 400: 32 39, BACILLA, P., FIELD, L., D., SAVOITE, F., H., III: Arthroscopic Bnkrt Repir in High Demnd Ptient Popultion. Arthroscopy, 13: 51 60, BANKART, A. S. B.: Recurrent hitul disloction of the shoulder joint. Brit. Med. J. 2: 1133, BARTONÍČEK, J., HEŘT, J.: Zákldy klinické ntomie pohyového prátu. Prh, Mxdorf COLE, J., ROMEO, A. A.: Arthroscopic Shoulder Stiliztion with Suture Anchors: Technique Technology, nd Pitffls. Clin. Orthop., 390: 17 30, CONSTANT, R. C., MURLEY, A. H. G.: A Clinicl Method for Functionl Assessment of the Shoulder. Clin. Orthop., 214: , DELEJ, B.: Vlstná rtroskopická operčná technik recidivujůcich luxcií rmenného klu. Act Chir. orthop. Trum. čech., 62: DUNGL, P., A KOL.: Ortopedie. Grd, Prh DVOŘÁK, V.: Pornění SLAP superior lrum nterior posterior. SLAP injuries Superior Lrum Anterior Posterior. Act Chir. orthop. Trum. čech., 64: , EBERLY, V., C., MCMAHON, P., J., LEE, T., Q.: Vrition in the Glenoid Origin of the Anterioinferior Glenohumerl Cpsulolrum. Clin. Orthop., 400: 26 31, GERBER, C., HYFFELER, R.W.: Clssifiction of Glenohumerl Joint Instility. Clin. Orthop., 400: 65 76, HOFFMANN, F.: Arthroscopic Bnkrt Opertion Using Asorle Suture Anchors. Oper. Orthop. Trumt., 18: , HOLIBKA, R., DITMAR, R., HOLIBKOVÁ, A.,LAICHMAN,S., RŮŽIČKOVÁ, K.: Isolted ruptures of the suprspintus muscle. Biomed. Ppers, 147: , HOLIBKA, R., HOLIBKOVÁ, A., LAICHMAN. S., RŮŽIČKO- VÁ, K.: Some peculirities of the rottor cuff muscles. Biomed. Ppers, 147, , HOLIBKOVÁ, A., LAICHMAN, S., HOLIBKA, R., ZACPALO- VÁ, Z.: The vsculr nstomoses in the humeroscpulr region. Plzeň. lék. sorn., 78: , HOLIBKOVÁ, A., HOLIBKA, R., LAICHMAN, S.: Topogrfie rmene- ntomický klinický význm. Videoprogrm. Olomouc, AVC CHROUSTAVSKÝ, J., MALOUŠEK, P., JIRČÍK, M., KONEČ- NÝ, R.: Řešení přední trumtické glenohumerální instility: Nše zkušenosti s rtroskopickou stilizční technikou, její indikce výsledky. Act Chir. orthop. Trum. čech., 70: , MATSEN, F. A. III., SMITH, K. L.: Effectiveness Evlution nd the Shoulder ( Constnt Scoring System, USLA ). In Rockwood, CH. A. Jr., Mtsen, F. A. III.(eds.): The Shoulder. Second edition. Volume 2. London, W.B.Sunder s Compny , MYERS, J., B., LEPHART S., M.: PhD.: Deficits Contriuting to Glenohumerl Instility. Clin. Orthop., 400: , PAŠA, L., POKORNÝ, V., NESTROJIL, P., HART, R., KALAN- DRA, S.: ASKP stilizce první trumtické luxce GH klouu. Act. Chir. orthop. Trum. čech. 71: , REICHEL, M., KOUDELA, K.: Přední poúrzová nestilit rmen rtroskopická stilizční technik metodou kostních stehových kotev. Act Chir. orthop. Trum. čech., 71: 37 44, SPATSCHIL, A., LANSRED, F., ANDREL, W., IMHOFF, A., SEILER, H., VASSILEV, I., BOSZOTTA, H., HOFFMANN,F., RUPP, S.: Postrumtic nterior inferior instility of the Shoulder. Arthroscopic finding nd clinicl correltion. Arch. Orthop. Trum Surg., 126: , STROBEL, M. J: Shoulder Disloction Mnul of Arthoscopic Surgery. Berlin, Springer Verlg 1998, SUHAIB SAIT, M., NEUMANN, L., WALLACE, W. A.: Open Bnkrt repir for recurrent nterior disloction of the shoulder. J.R. Coll Surg. Edin., 44: , WOLF, E.: Purely rthroscopic rottor cuff repir. In: Current techniques in rthroscopy. Ed. 3. New York, Thieme WOLF, E., PENNINGTON, W., T., AGRAWAL, V.: Arthroscopic rottor cuff repir. Arthroscopy, 20: 2 12, Práce yl přijt MUDr. Rdomír Holik Ph.D., Ortopedická klinik FN Olomouc, I. P. Pvlov 6, Olomouc

Komplikace operačního léčení zlomenin pánevního kruhu

Komplikace operačního léčení zlomenin pánevního kruhu 208/, p. 208 215 Komplikce operčního léčení zlomenin pánevního kruhu Complictions Associted with Surgicl Tretment of Pelvic Ring Frctures T. Pvelk, M. Slášek, D. Weisová Klinik ortopedie trumtologie pohyového

Více

Vztah tvaru akromia a ruptury rotátorové manžety

Vztah tvaru akromia a ruptury rotátorové manžety 238/, p. 238 242 Vzth tvru kromi ruptury rotátorové mnžety Reltionship of Acromil Morphology nd Rottor Cuff Ters D. MUSIL 1, P. SADOVSKÝ 1,M. ROST 2, J. STEHLÍK 1, L. FILIP 1 1 Ortopedické oddělení Nemocnice

Více

SPEKTRÁLNÍ CHARAKTERISTIKY DOPADAJÍCÍ SLUNEČNÍ RADIACE NA LOKALITĚ BÍLÝ KŘÍŽ

SPEKTRÁLNÍ CHARAKTERISTIKY DOPADAJÍCÍ SLUNEČNÍ RADIACE NA LOKALITĚ BÍLÝ KŘÍŽ Rožnovský, J., Litschmnn, T. (ed): Seminář Mikroklim porostů, rno, 26. řezn 2003, SPEKTRÁLNÍ CHRKTERISTIKY DOPDJÍCÍ SLUNEČNÍ RDICE N LOKLITĚ ÍLÝ KŘÍŽ Mrtin Nvrátil 1, Vldimír Špund 2 1 Ktedr fyziky, Ostrvská

Více

Artroskopická stabilizace ramene při multidirekcionální nestabilitě

Artroskopická stabilizace ramene při multidirekcionální nestabilitě 253/, p. 253 257 Artroskopická stabilizace ramene při multidirekcionální nestabilitě Arthroscopic Stabilization Procedure for Multidirectional Shoulder Instability P. PŘIKRYL, M. RAFI, J. SELUCKÝ, K. ROČÁK,

Více

APLIKACE METODY RIPRAN V SOFTWAROVÉM INŽENÝRSTVÍ

APLIKACE METODY RIPRAN V SOFTWAROVÉM INŽENÝRSTVÍ APLIKACE METODY RIPRAN V SOFTWAROVÉM INŽENÝRSTVÍ Brnislv Lcko VUT v Brně, Fkult strojního inženýrství, Ústv utomtizce informtiky, Technická 2, 616 69 Brno, lcko@ui.fme.vutbr.cz Abstrkt Příspěvek podává

Více

Datamining a AA (Above Average) kvantifikátor

Datamining a AA (Above Average) kvantifikátor Dtmining AA (Above Averge) kvntifikátor Jn Burin Lbortory of Intelligent Systems, Fculty of Informtics nd Sttistics, University of Economics, W. Churchill Sq. 4, 13067 Prgue, Czech Republic, burinj@vse.cz

Více

ABSTRACT ÚVOD MATERIÁL A METODY

ABSTRACT ÚVOD MATERIÁL A METODY Leugner, Jurásek, Mrtincová: Porovnání růstu mtečných stromů horských populcí smrku ztepilého (Pice ies (L) KARST) jejich vegettivních potomstev vyszených v různých podmínkách POROVNÁNÍ RŮSTU MATEČNÝCH

Více

Artroskopická stabilizace ramenního kloubu

Artroskopická stabilizace ramenního kloubu 023_027_Sadovsky 21.2.2006 22:50 Stránka 23 23/, p. 23 27 Artroskopická stabilizace ramenního kloubu Arthroscopic Stabilization of the Shoulder P. SADOVSKÝ, D. MUSIL, J. STEHLÍK Ortopedické oddělení Nemocnice

Více

4.2.1 Goniometrické funkce ostrého úhlu

4.2.1 Goniometrické funkce ostrého úhlu .. Goniometriké funke ostrého úhlu Předpokldy: 7 Dnešní látku opkujeme už potřetí (poprvé n zčátku mtemtiky, podruhé ve fyzie) je to oprvdu důležité. C C C C C C Všehny prvoúhlé trojúhelníky s úhlem α

Více

Projekt MŠMT ČR: EU peníze školám

Projekt MŠMT ČR: EU peníze školám Projekt MŠMT ČR: EU peníze školám Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.1094 Název projektu Učíme se trochu jink moderně zábvněji Číslo název šblony II/2 Inovce zkvlitnění výuky cizích jzyků n středních školách

Více

ORTODONTICKÝ PRŮVODCE PRAKTICKÉHO ZUBNÍHO LÉKAŘE

ORTODONTICKÝ PRŮVODCE PRAKTICKÉHO ZUBNÍHO LÉKAŘE MUDr. Mgdlen Koťová, Ph.D. ORTODONTICKÝ PRŮVODCE PRAKTICKÉHO ZUBNÍHO LÉKAŘE Recenzent: Prof. MUDr. Jiří Mzánek, DrSc. Grd Pulishing,.s., 2006 Fotogrfie z rchivu utorky. Perokresy podle návrhů utorky nkreslil

Více

Zhoubný novotvar ledviny mimo pánvičku v ČR

Zhoubný novotvar ledviny mimo pánvičku v ČR Aktuální informce Ústvu zdrvotnických informcí sttistiky České repuliky Prh 8.1.2004 1 Zhouný novotvr ledviny mimo pánvičku v ČR Počet hlášených onemocnění zhouným novotvrem ledviny mimo pánvičku (dg.

Více

VLIV POŠKOZENÍ ROTÁTOROVÉ MANŽETY NA ZDRAVOTNÍ KLASIFIKACI VOJÁKŮ Z POVOLÁNÍ

VLIV POŠKOZENÍ ROTÁTOROVÉ MANŽETY NA ZDRAVOTNÍ KLASIFIKACI VOJÁKŮ Z POVOLÁNÍ ROČNÍK LXXVII, 2008, č. 4 VOJENSKÉ ZDRAVOTNICKÉ LISTY 135 VLIV POŠKOZENÍ ROTÁTOROVÉ MANŽETY NA ZDRAVOTNÍ KLASIFIKACI VOJÁKŮ Z POVOLÁNÍ Libor URBÁNEK, Zdeněk JÍCHA Oddělení ortopedie, traumatologie a rekonstrukční

Více

Artroskopická stabilizace chronické akromioklavikulární instability AC GraftRope technika

Artroskopická stabilizace chronické akromioklavikulární instability AC GraftRope technika Artroskopická stabilizace chronické akromioklavikulární instability AC GraftRope technika Arthroscopic Stabilisation of Chronic Acromioclavicular Joint Instability Using the AC GraftRope Technique MUDr.

Více

Krtička M,, Petráš M, Ira D, Nekuda V, 1 Klinika úrazové chirurgie TC FN Brno, LF MU

Krtička M,, Petráš M, Ira D, Nekuda V, 1 Klinika úrazové chirurgie TC FN Brno, LF MU Krtička M,, Petráš M, Ira D, Nekuda V, 1 Klinika úrazové chirurgie TC FN Brno, LF MU Porovnání 2 metod léčby úrazového měkotkáňového defektu v rámci otevřené zlomeniny u skupiny pacientů primárně léčených

Více

potravinárstvo Martina Ošťádalová 1, Vladimír Pažout 1, Ivan Straka 2

potravinárstvo Martina Ošťádalová 1, Vladimír Pažout 1, Ivan Straka 2 potrvinárstvo ZMĚNY OBSAHU CHLOROFYLŮ V PRŮBĚHU TECHNOLOGICKÉ PŘÍPRAVY KOMERČNÍCH ČAJŮ CHANGES IN CHLOROPHYLLS CONTENT DURING THE TECHNOLOGICAL PREPARATION OF COMMERCIAL TEAS Mrtin Ošťádlová 1, Vldimír

Více

Proč selhávají artroskopické stabilizační operace na ramenním kloubu

Proč selhávají artroskopické stabilizační operace na ramenním kloubu 51/, p. 51 56 Proč selhávají artroskopické stabilizační operace na ramenním kloubu Arthroscopic Stabilisation of the Shoulder. Risk Factors for its Failure P. Neoral 1, R. Holibka 1, R. Kalina 1, D. Mlčůchová

Více

Projekt MŠMT ČR: EU peníze školám

Projekt MŠMT ČR: EU peníze školám Projekt MŠMT ČR: EU peníze školám Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.1094 Název projektu Učíme se trochu jink moderně zábvněji Číslo název šblony II/2 Inovce zkvlitnění výuky cizích jzyků n středních školách

Více

Podobnosti trojúhelníků, goniometrické funkce

Podobnosti trojúhelníků, goniometrické funkce 1116 Podonosti trojúhelníků, goniometriké funke Předpokldy: 010104, úhel Pedgogiká poznámk: Zčátek zryhlit α γ β K α' l M γ' m k β' L Trojúhelníky KLM n nšem orázku mjí stejný tvr (vypdjí stejně), le liší

Více

JAN VÁLEK, PETR SLÁDEK Katedra fyziky, chemie a odborného vzdělávání, Pedagogická fakulta, Masarykova univerzita, Poříčí 7, Brno

JAN VÁLEK, PETR SLÁDEK Katedra fyziky, chemie a odborného vzdělávání, Pedagogická fakulta, Masarykova univerzita, Poříčí 7, Brno Veletrh nápdů učitelů fyziky 18 Fyzik cyklist JAN VÁLEK, PETR SLÁDEK Ktedr fyziky, chemie odorného vzdělávání, Pedgogická fkult, Msrykov univerzit, Poříčí 7, 603 00 Brno Astrkt Jízdní kolo spojuje mnoho

Více

SYNTÉZA INTERMEDIÁLNÍCH FÁZÍ SYSTÉMU Ti-Al-Si METODOU REAKTIVNÍ SINTRACE

SYNTÉZA INTERMEDIÁLNÍCH FÁZÍ SYSTÉMU Ti-Al-Si METODOU REAKTIVNÍ SINTRACE SYNTÉZA INTERMEDIÁLNÍCH FÁZÍ SYSTÉMU Ti-Al-Si METODOU REAKTIVNÍ SINTRACE PAVEL NOVÁK, DALIBOR VOJTĚCH, JAN ŠERÁK, JIŘÍ KUBÁSEK, FILIP PRŮŠA, VÍTĚZSLAV KNOTEK, ALENA MICHALCOVÁ MICHAL NOVÁK Ústv kovových

Více

dlahy plates MEDIN, a.s. NÁSTROJE A IMPLANTÁTY PRO TRAUMATOLOGII INSTRUMENTS AND IMPLANTS FOR TRAUMATOLOGY

dlahy plates MEDIN, a.s. NÁSTROJE A IMPLANTÁTY PRO TRAUMATOLOGII INSTRUMENTS AND IMPLANTS FOR TRAUMATOLOGY dlhy pltes MEDIN, a.s. NÁSTROJE IMPLNTÁTY PRO TRUMTOLOGII INSTRUMENTS ND IMPLNTS FOR TRUMTOLOGY 53 DLHY PLTES DLHY FIXČNÍ FIXTION PLTES 55 DLHY SE ZMENŠENOU PLOCHOU DOTEKU LIMITED CONTCT PLTES 56 DLHY

Více

F- FDG PET/ CT v diagnostice mnohočetného myelomu a monoklonální gamapatie nejistého významu: srovnání s 99m Tc- MIBI scintigrafií

F- FDG PET/ CT v diagnostice mnohočetného myelomu a monoklonální gamapatie nejistého významu: srovnání s 99m Tc- MIBI scintigrafií PŮVODNÍ PRÁCE F- FDG PET/ CT v dignostice mnohočetného myelomu monoklonální gmptie nejistého význmu: srovnání s Tc- MIBI scintigrfií F- FDG PET/ CT nd Tc- MIBI Scintigrphy in Evlution of Ptients with Multiple

Více

Větvené mazací systémy a jejich proudové poměry tribologicko-hydraulické aspekty

Větvené mazací systémy a jejich proudové poměry tribologicko-hydraulické aspekty OBHAJOBA DISETAČNÍ PÁCE Větvené mzcí systémy jejich proudové poměry triologicko-hydrulické spekty PhD student: Ing. Antonín Dvořák Školitel: Doc. NDr. Ing. Josef Nevrlý, CSc. Ústv konstruování VUT- BNO

Více

DIFERENCIÁLNÍ DIAGNOSTIKA CYSTICKÝCH LÉZÍ LEDVIN

DIFERENCIÁLNÍ DIAGNOSTIKA CYSTICKÝCH LÉZÍ LEDVIN DIFERENCIÁLNÍ DIAGNOSTIKA CYSTICKÝCH LÉZÍ LEDVIN V. Válek, M. Mechl SOUHRN Cysty ledvin ptří mezi jedny z nejčstějších nálezů při ultrzvukovém vyšetření (USG) či vyšetření ledvin řich výpočetní tomogrfií

Více

Montazni navod. Mythos 6'x8' - TwinWall Glazing 248x185x209cm / 96¾"x72¾"x82¼" Pomoc zákazníkûm a linka podpory Mobile: 00420-739-661-428

Montazni navod. Mythos 6'x8' - TwinWall Glazing 248x185x209cm / 96¾x72¾x82¼ Pomoc zákazníkûm a linka podpory Mobile: 00420-739-661-428 Montzni nvod Mythos 6'x8' - TwinWll Glzing 2488509cm / 96¾"x72¾"x82¼" Czech_71190 Pomoc zákzníkûm link podpory Moile: 00420-739-661-428 www.plrmpplictions.com CZ DŮLEŽITÉ Předtím, než zčnete sestvovt tento

Více

Hřeb humerální. Hřeb humerální. 1. Operační technika 2.1 Hřeby humerální 2.2 Instrumentárium 2.3 Doporučená sestava

Hřeb humerální. Hřeb humerální. 1. Operační technika 2.1 Hřeby humerální 2.2 Instrumentárium 2.3 Doporučená sestava Hřeb humerální 1. Operační technika 2.1 Hřeby humerální 2.2 Instrumentárium 2.3 Doporučená sestava Implantátový systém Hřeb humerální se skládá z některé z velikostí hřebu humerálního o průměru 7; 8 nebo

Více

Masivní ruptura rotátorové manžety srovnání mini-open a artroskopické rekonstrukce

Masivní ruptura rotátorové manžety srovnání mini-open a artroskopické rekonstrukce 387_393_Musil 5.12.2006 9:05 Stránka 387 387/, p. 387 393 Masivní ruptura rotátorové manžety srovnání mini-open a artroskopické rekonstrukce Část 1. Mini-open technika Massive Tears of Rotator Cuff Comparison

Více

Stabilizace ramenního kloubu

Stabilizace ramenního kloubu Stabilizace ramenního kloubu komplikace - náš pohled Vojtaník Pavol, Uher Tomáš Klinika úrazové chirurgie LF MU a TC FN Brno Stabilizace ramenního kloubu komplikace Komplikace - průběhu STABILIZACE Komplikace

Více

Projekt MŠMT ČR: EU peníze školám

Projekt MŠMT ČR: EU peníze školám Projekt MŠMT ČR: EU peníze školám Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.1094 Název projektu Učíme se trochu jink moderně zábvněji Číslo název šblony II/2 Inovce zkvlitnění výuky cizích jzyků n středních školách

Více

Výzkumná zpráva pro Lesy České republiky

Výzkumná zpráva pro Lesy České republiky Alrechtová kol: Výzkumná zpráv pro LČR, 2. etp 1 Výzkumná zpráv pro Lesy České repuliky Hodnocení vývoje zdrvotního stvu vyrných stnovišť v Krušnohoří od roku 1998 Etp II: 1) Anlýz mkroskopických mrkerů

Více

Souhrn Doporučených postupů Evropské kardiologické společnosti pro diagnostiku a léčbu onemocnění aorty z roku 2014.

Souhrn Doporučených postupů Evropské kardiologické společnosti pro diagnostiku a léčbu onemocnění aorty z roku 2014. or et Vs Aville online t www.sciencedirect.com journl homepge: www.elsevier.com/locte/crvs Doporučení pro Guidelines Souhrn Doporučených postupů Evropské krdiologické společnosti pro dignostiku léču onemocnění

Více

Ulice Agentura sociální práce, o. s. Účetní závěrka za rok 2012

Ulice Agentura sociální práce, o. s. Účetní závěrka za rok 2012 Ulice Agentur sociální práce, o. s. Účetní závěrk z rok 2012 Osh: I. OBECNÉ INFORMACE... 2 1. POPIS ÚČETNÍ JEDNOTKY... 2 2. ZAMĚSTNANCI A OSOBNÍ NÁKLADY... 2 3. POSKYTNUTÉ PŮJČKY, ZÁRUKY ČI JINÁ PLNĚNÍ...

Více

Dílčí kvalifikace Strážný Soubor otázek pro písemnou část zkoušky

Dílčí kvalifikace Strážný Soubor otázek pro písemnou část zkoušky Dílčí kvlifike Strážný Souor otázek pro písemnou část zkoušky J.2.1.99 Právní zákldy ezpečnostní činnosti Ústvní právo zákon č. 1/1993 S., Ústv České repuliky, č. 2/1999 S., Listin zákldníh práv svood

Více

Úvod do Teoretické Informatiky (456-511 UTI)

Úvod do Teoretické Informatiky (456-511 UTI) Úvod do Teoretické Informtiky (456-511 UTI) Doc. RNDr. Petr Hliněný, Ph.D. petr.hlineny@vs.cz 25. ledn 2006 Verze 1.02. Copyright c 2004 2006 Petr Hliněný. (S využitím části mteriálů c Petr Jnčr.) Osh

Více

Účinnost aplikace granulí xenogenního materiálu při otevřeném sinus-liftu klinické a histologické zhodnocení

Účinnost aplikace granulí xenogenního materiálu při otevřeném sinus-liftu klinické a histologické zhodnocení Účinnost plikce grnulí xenogenního mteriálu při otevřeném sinus-liftu klinické histologické zhodnocení Myron Nevins, DDS 1, Mrcelo Cmelo, DDS 2, Nicol De Angelis, DDS 3, Jmes J. Hnrtty, DDS 4, Whn G. Khng,

Více

UC485 UC 485 15 kv ESD IEC-1000-4-2 Protected 2 42 485/ S

UC485 UC 485 15 kv ESD IEC-1000-4-2 Protected 2 42 485/ S PPouch elektronik UC 85 PŘEVODNÍK LINKY n neo RS22 S GALVANICKÝM ODDĚLENÍM 15 kv ESD Protected IEC-1000--2 Převodník CANNON 9 CANNON 9 zásuvk vidlice K1 PPouch elektronik - 8-12V + /22 Z přepínče RS22

Více

Nálezy fosilních savců III. Fauna hnědouhelné pánve

Nálezy fosilních savců III. Fauna hnědouhelné pánve Holého (9 8), v té doě změstnnce Geologického průzkumu v Teplicích. Shodou okolností yl pověřen jejich sledováním. V celé řdě vrtných jder ncházel těsně pod hlvní slojí opkovně vrstvu silně vápnitých šedvých

Více

visual identity guidelines Česká verze

visual identity guidelines Česká verze visul identity guidelines Česká verze Osh 01 Filosofie stylu 02 Logo 03 Firemní rvy 04 Firemní písmo 05 Vrice log 06 Komince rev Filosofie stylu Filozofie společnosti Sun Mrketing vychází ze síly Slunce,

Více

Měření objektů pozorovaných v průběhu endoskopického vyšetření systémem FOTOM 2008

Měření objektů pozorovaných v průběhu endoskopického vyšetření systémem FOTOM 2008 Technické novinky 79 Měření ojektů pozorovných v průěhu endoskopického vyšetření systémem FOTOM 2008 doc. Ing. Lčezr Ličev, CSc. 1 2, 3, 4, MUDr. Ondřej Urn, Ph.D. 1 Ktedr informtiky FEI, VŠB TU Ostrv

Více

Ke schválení technické způsobilosti vozidla je nutné doložit: Musí být doložen PROTOKOL O TECHNICKÉ KONTROLE? ANO NE 10)

Ke schválení technické způsobilosti vozidla je nutné doložit: Musí být doložen PROTOKOL O TECHNICKÉ KONTROLE? ANO NE 10) ÚTAV INIČNÍ A MĚTKÉ DPRAVY.s., Prh 4,Chodovec, Türkov 1001,PČ 149 00 člen skupiny DEKRA www.usmd.cz,/ Přehled zákldních vrint pltných pro dovoz jednotlivých vozidel dle zákon č.56/2001b. ve znění zákon

Více

QuickSeal Bandage - Klinická studie

QuickSeal Bandage - Klinická studie QuikSel Bndge - Kliniká studie Kliniká studie účinku výroku kryího ovzu QuikSel Bndge u pientů s vytypovnými skupinmi dermtóz Trofiké vředy předkolení (postphleitikého neo jiného původu), sekundárně impetiginizovné

Více

II. Faktory ovlivňující rozhodnutí o ukončení pracovní aktivity

II. Faktory ovlivňující rozhodnutí o ukončení pracovní aktivity II. Fktory ovlivňující rozhodnutí o ukončení prcovní ktivity Hrnice pro odchod do strobního důchodu v ČR má rozhodující vliv n ukončení veškerých prcovních ktivit výrzně se projevuje i v pozdějším ukončení

Více

Půjdu do kina Bude pršet Zajímavý film. Jedině poslední řádek tabulky vyhovuje splnění podmínky úvodního tvrzení.

Půjdu do kina Bude pršet Zajímavý film. Jedině poslední řádek tabulky vyhovuje splnění podmínky úvodního tvrzení. 4. Booleov lger Booleov lger yl nvržen v polovině 9. století mtemtikem Georgem Boolem, tehdy nikoliv k návrhu digitálníh ovodů, nýrž jko mtemtikou disiplínu k formuli logikého myšlení. Jko příkld použijeme

Více

TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI

TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI FAKULTA PEDAGOGICKÁ Ktedr sociálních studií speciální pedgogiky Studijní progrm: Studijní oor: Kód ooru: Sociální práce Sociální prcovník 7502R022 Název klářské práce: NÁHRADNÍ

Více

Projekt MŠMT ČR: EU peníze školám

Projekt MŠMT ČR: EU peníze školám Projekt MŠMT ČR: EU peníze školám Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.1094 Název projektu Učíme se trochu jink moderně zábvněji Číslo název šblony II/2 Inovce zkvlitnění výuky cizích jzyků n středních školách

Více

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O.

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O. VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O. Návrh konceptu konkurenceschopného hotelu v době ekonomické krize Diplomová práce 2013 Návrh konceptu konkurenceschopného hotelu v době ekonomické krize Diplomová

Více

UC485. PŘEVODNÍK LINKY RS232 na RS485 nebo RS422 S GALVANICKÝM ODDĚLENÍM. Rozlož ení důležitých prvků modulu UC485.

UC485. PŘEVODNÍK LINKY RS232 na RS485 nebo RS422 S GALVANICKÝM ODDĚLENÍM. Rozlož ení důležitých prvků modulu UC485. PPouch elektronik PŘEVODNÍK LINKY RS232 n neo RS422 S GALVANICKÝM ODDĚLENÍM 15 kv ESD Protected IEC-1000-4-2 Rozlož ení důležitých prvků modulu pojistk 220V S1-6 S7,8 GND TXD RXD DSR LED průmyslové provedení

Více

ŠROUBY KOSTNÍ BONE SCREWS

ŠROUBY KOSTNÍ BONE SCREWS ŠROUY KOSTNÍ ONE SCREWS NÁSTROJE IMPLNTÁTY PRO TRUMTOLOGII / INSTRUMENTS ND IMPLNTS FOR TRUMTOLOGY.0.1 MEDIN, a.s. Vlachovická 619 Nové Město na Moravě CZ 592 31 Czech Republic IČO 43378030 DIČ CZ43378030

Více

LINEÁRNÍ DIFERENCIÁLNÍ ROVNICE 2.ŘÁDU

LINEÁRNÍ DIFERENCIÁLNÍ ROVNICE 2.ŘÁDU LINEÁRNÍ DIFERENCIÁLNÍ ROVNICE 2.ŘÁDU ZDENĚK ŠIBRAVA 1. Obecné řešení lin. dif. rovnice 2.řádu s konstntními koeficienty 1.1. Vrice konstnt. Příkld 1.1. Njděme obecné řešení diferenciální rovnice (1) y

Více

Projekt MŠMT ČR: EU peníze školám

Projekt MŠMT ČR: EU peníze školám Projekt MŠMT ČR: EU peníze školám Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.1094 Název projektu Učíme se trochu jink moderně zábvněji Číslo název šblony II/2 Inovce zkvlitnění výuky cizích jzyků n středních školách

Více

Artroskopická paliativní resekce rotátorové manžety u nerekonstruovatelných lézí

Artroskopická paliativní resekce rotátorové manžety u nerekonstruovatelných lézí 268/ Artroskopická paliativní resekce rotátorové manžety u nerekonstruovatelných lézí Arthroscopic Palliative Resection of the Rotator Cuff in Patients with Unreconstructible Lesions L. URBÁNEK, V. VANĚČEK,

Více

Pájený výměník tepla, XB

Pájený výměník tepla, XB Popis / plikce Deskové výměníky tepl pájené mědí řdy XB jsou určené pro použití v soustvách centrálního zásoování teplem (tzn. v klimtizčních soustvách, v soustvách určených pro vytápění neo ohřev teplé

Více

Souhrn Doporučených postupů ESC pro diagnostiku a léčbu pacientů s chlopenními vadami (verze 2012). Připraven Českou kardiologickou společností

Souhrn Doporučených postupů ESC pro diagnostiku a léčbu pacientů s chlopenními vadami (verze 2012). Připraven Českou kardiologickou společností or et Vs Avilble online t www.sciencedirect.com journl homepge: www.elsevier.com/locte/crvs Doporučení pro Guidelines Souhrn Doporučených postupů ES pro dignostiku léčbu pcientů s chlopenními vdmi (verze

Více

Projekt MŠMT ČR: EU peníze školám

Projekt MŠMT ČR: EU peníze školám Projekt MŠMT ČR: EU peníze školám Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.1094 Název projektu Učíme se trochu jink moderně zábvněji Číslo název šblony II/2 Inovce zkvlitnění výuky cizích jzyků n středních školách

Více

Projekt MŠMT ČR: EU peníze školám

Projekt MŠMT ČR: EU peníze školám Projekt MŠMT ČR: EU peníze školám Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.1094 Název projektu Učíme se trochu jink moderně zábvněji Číslo název šblony II/2 Inovce zkvlitnění výuky cizích jzyků n středních školách

Více

NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) č. /.. ze dne 30.4.2013,

NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) č. /.. ze dne 30.4.2013, EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 30.4.2013 C(2013) 2420 finl NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) č. /.. ze dne 30.4.2013, kterým se mění nřízení (ES) č. 809/2004, pokud jde o poždvky n zveřejňování

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Rd měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 1 k č. j.: 57545/2012/KnD ČÍSLA USNESENÍ: 1883-1895 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková Usnesení z 63. schůze Rdy měst Kopřivnice ze dne 27.11.2012

Více

Projekt MŠMT ČR: EU peníze školám

Projekt MŠMT ČR: EU peníze školám Projekt MŠMT ČR: EU peníze školám Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.1094 Název projektu Učíme se trochu jink moderně zábvněji Číslo název šblony II/2 Inovce zkvlitnění výuky cizích jzyků n středních školách

Více

H - Řízení technologického procesu logickými obvody

H - Řízení technologického procesu logickými obvody H - Řízní tchnologického procsu logickými ovody (Logické řízní) Tortický úvod Součástí řízní tchnologických procsů j i zjištění správné posloupnosti úkonů tchnologických oprcí rozhodování o dlším postupu

Více

Rámové bednění Framax Xlife

Rámové bednění Framax Xlife 999764015-06/2014 cs Odborníci n bednění. Rámové bednění Frmx Xlife Informce pro uživtele Návod k montáži použití 9764-449-01 Úvod Informce pro uživtele Rámové bednění Frmx Xlife Úvod by Dok Industrie

Více

5.1.5 Základní vztahy mezi body přímkami a rovinami

5.1.5 Základní vztahy mezi body přímkami a rovinami 5.1.5 Zákldní vzthy mezi body přímkmi rovinmi Předpokldy: 510 Prostor má tři rozměry, skládá se z bodů. Přímk - jednorozměrná podmnožin prostoru (množin bodů) Rovin - dvojrozměrná podmnožin prostoru (množin

Více

Systémy suché výstavby 08/2011. Bezpečné bydlení Akustický komfort

Systémy suché výstavby 08/2011. Bezpečné bydlení Akustický komfort Systémy suché výstvy 08/2011 Bezpečné ydlení Akustický komfort BEZPEČNÉ BYDLENÍ AKUSTIKA ptří mezi nový koncept firmy Knuf. V rámci produktů systémů Knuf existují řešení splňující zákldní předepsné normové

Více

Vondřich I.: Potlačení ekzému kortikoidní terapií (KAZUISTIKA 4/2010)

Vondřich I.: Potlačení ekzému kortikoidní terapií (KAZUISTIKA 4/2010) Vondřich I.: Potlačení ekzému kortikoidní terapií (KAZUISTIKA 4/2010) VONDŘICH I.: POTLAČENÍ EKZÉMU KORTIKOIDNÍ TERAPIÍ KASUISTIKA Z POHLEDU LÉKAŘE, PSYCHOSOM, 2010;8(4), s. 249-252 Souhrn: Rád bych se

Více

5.1.5 Základní vztahy mezi body, přímkami a rovinami

5.1.5 Základní vztahy mezi body, přímkami a rovinami 5.1.5 Zákldní vzthy mezi body, přímkmi rovinmi Předpokldy: 510 Prostor má tři rozměry, skládá se z bodů přímk - jednorozměrná podmnožin prostoru (množin bodů), rovin - dvojrozměrná podmnožin prostoru (množin

Více

( ) 1.5.2 Mechanická práce II. Předpoklady: 1501

( ) 1.5.2 Mechanická práce II. Předpoklady: 1501 1.5. Mechnická práce II Předpokldy: 1501 Př. 1: Těleso o hmotnosti 10 kg bylo vytženo pomocí provzu do výšky m ; poprvé rovnoměrným přímočrým pohybem, podruhé pohybem rovnoměrně zrychleným se zrychlením

Více

Obrázek 61. Schéma obrážení čelního ozubení Obrázek 62. Schéma obrážení čelního. (Fellows).

Obrázek 61. Schéma obrážení čelního ozubení Obrázek 62. Schéma obrážení čelního. (Fellows). Obrázek 61. Schém obrážení čelního ozubení Obrázek 62. Schém obrážení čelního přímého šikmého obrážecím hřebenem (Mg). i vnitřního ozubení kotoučovým nožem (Fellows). b) kotoučové, používjí se pro výrobu

Více

ROZVAHA. ke dni... BAB mont s.r.o. Klíčovská 805/11 Praha 9 190 00 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0

ROZVAHA. ke dni... BAB mont s.r.o. Klíčovská 805/11 Praha 9 190 00 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 Minimální závzný výčet informcí podle vyhlášky č. 500/2002 S. Písemnost yl podán elektronicky dne: 20.6.2012 Podcí : 2172526 Heslo zjištění stvu: c3d895fe Stv podání: vyřízeno ROZVAHA ke dni... 3 1. 1

Více

Odpověď. konkurenci domácnosti firmy stát a. makroekonomie mikroekonomie mezinárodní ekonomie. Co? Jak? Pro koho? Proč? d

Odpověď. konkurenci domácnosti firmy stát a. makroekonomie mikroekonomie mezinárodní ekonomie. Co? Jak? Pro koho? Proč? d Přijímcí řízení kdemický rok 2012/2013 Kompletní znění testových otázek ekonomický přehled 1 Koš Znění otázky Odpověď Odpověď Odpověď Odpověď Správná ) ) c) d) odpověď 1. 1 Mezi ekonomické sujekty trhu

Více

LABORATORNÍ PŘÍSTROJE A POSTUPY

LABORATORNÍ PŘÍSTROJE A POSTUPY LABORATORNÍ PŘÍSTROJE A POSTUPY USNADNĚNÉ HYDRODYNAMICKÉ DÁVKOVÁNÍ VZORKU DO SEPARAČNÍ KAPILÁRY V LABORATORNÍCH ELEKTROFORETICKÝCH APARATURÁCH TEREZA KADLECOVÁ, FRANTIŠEK OPEKAR PETR TŮMA b Univerzit Krlov

Více

ROZVAHA. ke dni... Roset s.r.o. 31. 12. 2011. Raisova 1004 Strakonice 386 01

ROZVAHA. ke dni... Roset s.r.o. 31. 12. 2011. Raisova 1004 Strakonice 386 01 Minimální závzný výčet informcí podle vyhlášky č. 500/2002 S. ROZVAHA ke dni... 31. 12. 2011 jednotky: 1000 Kč Rok Měsíc IČ 2011 1 2 28065280 Ochodní firm neo jiný název účetní jednotky Roset s.r.o. Sídlo

Více

2.9.11 Logaritmus. Předpoklady: 2909

2.9.11 Logaritmus. Předpoklady: 2909 .9. Logritmus Předpokld: 909 Pedgogická poznámk: Následující příkld vždují tk jeden půl vučovcí hodin. V přípdě potřeb všk stčí dojít k příkldu 6 zbtek jen ukázt, což se dá z jednu hodinu stihnout (nedoporučuji).

Více

2. Je vozidlo NOVÉ 1)

2. Je vozidlo NOVÉ 1) již PRVZVANÉ (lze využít i prohlídce před schválením způsobilosti nebo prohlídce před registrcí vozidl viz. MP 1/2006 MD ČR) DEKRA Automobil.s., Prh 4, Chodovec, Türkov 1001,PČ 149 00 člen skupiny DEKRA

Více

Šrouby kostní bone screws

Šrouby kostní bone screws Šrouby kostní bone screws MEDIN, a.s. NÁSTROJE IMPLNTÁTY PRO TRUMTOLOGII INSTRUMENTS ND IMPLNTS FOR TRUMTOLOGY 9 Šrouby kostní one Screws ŠROUY KOSTNÍ ONE SCREWS 11 ŠROUY KOSTNÍ KORTIKÁLNÍ CORTICL ONE

Více

Teorie jazyků a automatů I

Teorie jazyků a automatů I Šárk Vvrečková Teorie jzyků utomtů I Sírk úloh pro cvičení Ústv informtiky Filozoficko-přírodovědecká fkult v Opvě Slezská univerzit v Opvě Opv, poslední ktulizce 5. květn 205 Anotce: Tto skript jsou určen

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: III/2 Anglický jazyk

Více

RYCHLÉ ELEKTROFORETICKÉ STANOVENÍ MOČOVÉ KYSELINY V ALANTOICKÉ TEKUTINĚ S DÁVKOVÁNÍM Z KRÁTKÉHO KONCE KAPILÁRY. PETR TŮMA a EVA SAMCOVÁ.

RYCHLÉ ELEKTROFORETICKÉ STANOVENÍ MOČOVÉ KYSELINY V ALANTOICKÉ TEKUTINĚ S DÁVKOVÁNÍM Z KRÁTKÉHO KONCE KAPILÁRY. PETR TŮMA a EVA SAMCOVÁ. RYCHLÉ ELEKTROFORETICKÉ STANOVENÍ MOČOVÉ KYSELINY V ALANTOICKÉ TEKUTINĚ S DÁVKOVÁNÍM Z KRÁTKÉHO KONCE KAPILÁRY PETR TŮMA EVA SAMCOVÁ Ústv biochemie, molekulární buněčné biologie, 3. lékřská fkult, Univerzit

Více

Aplikace NTC chondrograftu TM První volba při léčbě chondrálních defektů

Aplikace NTC chondrograftu TM První volba při léčbě chondrálních defektů Aplikace NTC chondrograftu TM První volba při léčbě chondrálních defektů Národní Tkáňové Centrum nabízí v rámci specifického léčebného programu možnost léčby poškození kloubní chrupavky především u poúrazových

Více

OPERAČNÍ LÉČBA SUPRAKONDYLICKÝCH ZLOMENIN HUMERU U DĚTÍ. Traumatologické centrum FNsP Ostrava, *Chirurgická klinika FNsP Ostrava

OPERAČNÍ LÉČBA SUPRAKONDYLICKÝCH ZLOMENIN HUMERU U DĚTÍ. Traumatologické centrum FNsP Ostrava, *Chirurgická klinika FNsP Ostrava OPERAČNÍ LÉČBA SUPRAKONDYLICKÝCH ZLOMENIN HUMERU U DĚTÍ Pleva Leopold, *Richter Vladimír, Prusenovský Petr Traumatologické centrum FNsP Ostrava, *Chirurgická klinika FNsP Ostrava SOUHRN Autoři se ve svém

Více

55/2011 Sb. VYHLÁŠKA. ze dne 1. března 2011. o činnostech zdravotnických pracovníků a jiných odborných pracovníků

55/2011 Sb. VYHLÁŠKA. ze dne 1. března 2011. o činnostech zdravotnických pracovníků a jiných odborných pracovníků 55/2011 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 1. březn 2011 o činnostech zdrvotnických prcovníků jiných odborných prcovníků Ministerstvo zdrvotnictví stnoví podle 90 odst. 2 písm. e) zákon č. 96/2004 Sb., o podmínkách získávání

Více

{ } ( ) ( ) 2.5.8 Vztahy mezi kořeny a koeficienty kvadratické rovnice. Předpoklady: 2301, 2508, 2507

{ } ( ) ( ) 2.5.8 Vztahy mezi kořeny a koeficienty kvadratické rovnice. Předpoklady: 2301, 2508, 2507 58 Vzth mezi kořen koefiient kvdrtiké rovnie Předpokld:, 58, 57 Pedgogiká poznámk: Náplň zřejmě přeshuje možnost jedné vučoví hodin, příkld 8 9 zůstvjí n vičení neo polovinu hodin při píseme + + - zákldní

Více

MASARYKOVA UNIVERZITA. Fakulta sportovních studií BAKALÁŘSKÁ PRÁCE

MASARYKOVA UNIVERZITA. Fakulta sportovních studií BAKALÁŘSKÁ PRÁCE MASARYKOVA UNIVERZITA Fkult sportovních studií BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Brno 2013 Roin Hvelk MASARYKOVA UNIVERZITA Fkult sportovních studií Ktedr kineziologie Znlost těhotných žen o výživě pohyu v těhotenství

Více

KKCCS0009, Standard pro diagnostiku a léčbu pacientů se sekundárním zhoubným onemocněním jater, především u kolorektálního karcinomu

KKCCS0009, Standard pro diagnostiku a léčbu pacientů se sekundárním zhoubným onemocněním jater, především u kolorektálního karcinomu 9 KKCCS0009, Standard pro diagnostiku a léčbu pacientů se sekundárním zhoubným onemocněním jater, především u kolorektálního karcinomu NÁRODNÍ SADA KLINICKÝCH STANDARDŮ 12 KLINICKÝ STANDARD PRO DIAGNOSTIKU

Více

ÚČETNÍ ZÁVĚRKA V ZJEDNODUŠENÉM ROZSAHU

ÚČETNÍ ZÁVĚRKA V ZJEDNODUŠENÉM ROZSAHU ÚČETNÍ ZÁVĚRKA V ZJEDNODUŠENÉM ROZSAHU ke dni 31. prosine 2013 ( údje jsou vyčísleny v elýh tisííh Kč ) sestvená v souldu se zákonem č. 563/1991 S. o účetnitví, ve znění pozdějšíh předpisů, s vyhláškou

Více

Prostorové nároky... 35. Zatížení... 37 Velikost zatížení... 37 Směr zatížení... 37. Nesouosost... 40. Přesnost... 40. Otáčky... 42. Tichý chod...

Prostorové nároky... 35. Zatížení... 37 Velikost zatížení... 37 Směr zatížení... 37. Nesouosost... 40. Přesnost... 40. Otáčky... 42. Tichý chod... Vol typu ložisk Prostorové nároky... 35 Ztížení... 37 Velikost ztížení... 37 Směr ztížení... 37 Nesouosost... 40 Přesnost... 40 Otáčky... 42 Tichý chod... 42 Tuhost... 42 Axiální posuvnost... 43 Montáž

Více

ROZVAHA ve zjednodušeném rozsahu. ke dni (v celých tisících Kč)

ROZVAHA ve zjednodušeném rozsahu. ke dni (v celých tisících Kč) Minimální závzný výčet informí podle vyhlášky č. 5/ S. ve znění pozdějšíh předpisů ROZVAHA ve zjednodušeném rozshu ke dni 3..5.. (v elýh tisííh Kč) IČ 797755 Jméno příjmení, ohodní firm neo jiný název

Více

PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE. "Poradenství a vzdělávání při zavádění moderních metod řízení pro. Město Klimkovice

PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE. Poradenství a vzdělávání při zavádění moderních metod řízení pro. Město Klimkovice PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE pro zjednodušené podlimitní řízení n služby v rámci projektu Hospodárné odpovědné město Klimkovice, reg. č. CZ.1.04/4.1.01/89.00121, který bude finncován ze zdrojů EU "Pordenství

Více

REHABILITACE NA ORTOPEDICKÉM ODDĚLENÍ. Mgr. Michaela Veselá KTLR FNUSA

REHABILITACE NA ORTOPEDICKÉM ODDĚLENÍ. Mgr. Michaela Veselá KTLR FNUSA REHABILITACE NA ORTOPEDICKÉM ODDĚLENÍ Mgr. Michaela Veselá KTLR FNUSA Definice rehabilitace Dle WHO: RHB zahrnuje všechny prostředky, směřující ke zmírnění tíže omezujících a znevýhodňujících stavů a umožňuje

Více

kritérium Návaznost na další dokumenty Dokument naplňující standard

kritérium Návaznost na další dokumenty Dokument naplňující standard 1. CÍLE A ZPŮSOBY ČINNOSTI POVĚŘENÉ OSOBY Dokument obshuje zákldní prohlášení středisk Služby pro pěstouny, do kterého se řdí: poslání, cílová skupin, cíle zásdy, v souldu s kterými je služb poskytován.

Více

Souhrn základních výpočetních postupů v Excelu probíraných v AVT 04-05 listopad 2004. r r. . b = A

Souhrn základních výpočetních postupů v Excelu probíraných v AVT 04-05 listopad 2004. r r. . b = A Souhrn zákldních výpočetních postupů v Ecelu probírných v AVT 04-05 listopd 2004. Řešení soustv lineárních rovnic Soustv lineárních rovnic ve tvru r r A. = b tj. npř. pro 3 rovnice o 3 neznámých 2 3 Hodnoty

Více

Radiologické středně-dlouhé výsledky u Th12 a L1 zlomenin, kde přední sloupec byl rekonstruován alogenním diafyzárním tibiálním štěpem

Radiologické středně-dlouhé výsledky u Th12 a L1 zlomenin, kde přední sloupec byl rekonstruován alogenním diafyzárním tibiálním štěpem 34/, p. 34 42 Rdiologické středně-dlouhé výsledky u Th12 L1 zlomenin, kde přední sloupec yl rekonstruován logenním difyzárním tiiálním štěpem Mid-term Rdiogrphic Results in Th12 nd L1 Frctures fter Anterior

Více

Projekt MŠMT ČR: EU peníze školám

Projekt MŠMT ČR: EU peníze školám Projekt MŠMT ČR: EU peníze školám Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.1094 Název projektu Učíme se trochu jink moderně zábvněji Číslo název šblony II/2 Inovce zkvlitnění výuky cizích jzyků n středních školách

Více

I. Prohlášení smluvních stran

I. Prohlášení smluvních stran 8/14118 SMLOUVA O BUDOUCÍ SMLOUVĚ KUPNÍ A SOUHLAS SE ZŘÍZENÍM STAVBY uzvřená podle * 1785 násl. ~ 2055 násl., občnského zákoníku * 110 odst. 2) písm. ) zák. Č. 183/2006 Sb., stvební zákon Smluvní strny:

Více

Montazni navod. 6'x8' - TwinWall Glazing. Approx. Dim. 248x185x209cm / 97¾"x72¾"x82¼" 13.01_Czech_74085

Montazni navod. 6'x8' - TwinWall Glazing. Approx. Dim. 248x185x209cm / 97¾x72¾x82¼ 13.01_Czech_74085 Montzni nvod 6'x8' - TwinWll Glzing Approx. Dim. 2488509cm / 97¾"x72¾"x82¼" 13.01_Czech_74085 CZ DŮLEŽITÉ Předtím, než zčnete sestvovt tento skleník, si pečlivě přečtěte tyto pokyny. Uchovávejte tyto pokyny

Více

Arthrex Days 2015 New trends in Arthroscopy

Arthrex Days 2015 New trends in Arthroscopy Arthrex Days 2015 New trends in Arthroscopy LIVE SURGERIES MOBILE LAB & CADAVERIC HANDS-ON INTERNATIONAL SPEAKERS DATE 15. - 16.10.2015 VENUE HOTEL JANA, KOLIBY 2824/2, 750 02 PŘEROV ORGANISATION Aspironix

Více

SYLABUS MODULU UPLATNĚNÍ NA TRHU PRÁCE DÍLČÍ ČÁST II BAKALÁŘSKÝ SEMINÁŘ + PŘÍPRAVA NA PRAXI. František Prášek

SYLABUS MODULU UPLATNĚNÍ NA TRHU PRÁCE DÍLČÍ ČÁST II BAKALÁŘSKÝ SEMINÁŘ + PŘÍPRAVA NA PRAXI. František Prášek SYLABUS MODULU UPLATNĚNÍ NA TRHU PRÁCE DÍLČÍ ČÁST II BAKALÁŘSKÝ SEMINÁŘ + PŘÍPRAVA NA PRAXI Frntišek Prášek Ostrv 011 1 : Sylbus modulu Upltnění n trhu práce, dílčí část II Bklářská práce + příprv n prxi

Více

KOMPONENTY. Řada stykačů typu SEC

KOMPONENTY. Řada stykačů typu SEC KOMPONENTY Řd stykčů typu SE Všeoecné informce Stykč SE je výroek určený pro mimořádně náročný provoz. Je nvržen tk, y ostál i v nejnáročnějších plikcích z hledisk prcovního prostředí výkonu poždovném

Více

Projekt MŠMT ČR: EU peníze školám

Projekt MŠMT ČR: EU peníze školám Projekt MŠMT ČR: EU peníze školám Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.1094 Název projektu Učíme se trochu jink moderně zábvněji Číslo název šblony II/2 Inovce zkvlitnění výuky cizích jzyků n středních školách

Více

TELEGYNEKOLOGIE TELEGYNECOLOGY

TELEGYNEKOLOGIE TELEGYNECOLOGY TELEGYNEKOLOGIE TELEGYNECOLOGY Račanská E. 1, Huser M. 1, Schwarz D. 2, Šnábl I. 2, Ventruba P. 1 1) Gynekologicko porodnická klinika LF MU a FN Brno 2) Institut biostatistiky a analýz LF a PřF MU Abstrakt

Více

1.7.4 Výšky v trojúhelníku II

1.7.4 Výšky v trojúhelníku II 1.7.4 Výšky v trojúhelníku II Předpokldy: 010703 Opkování z minulé hodiny Výšk trojúhelníku: úsečk, která spojuje vrhol trojúhelníku s ptou kolmie n protější strnu. 0 0 v v 0 Př. 1: Nrýsuj trojúhelník

Více