VOX PEDIATRIAE. časopis praktických lékařů pro děti a dorost. leden 2010 číslo 1 ročník 10. Diagnostika recentního diabetes mellitus u malých dětí

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VOX PEDIATRIAE. časopis praktických lékařů pro děti a dorost. leden 2010 číslo 1 ročník 10. Diagnostika recentního diabetes mellitus u malých dětí"

Transkript

1 VOX PEDIATRIAE časopis praktických lékařů pro děti a dorost lede 2010 číslo 1 ročík 10 Diagostika recetího diabetes mellitus u malých dětí Prevece pozdí diagostiky diabetes mellitus Výukový program pro malé děti s diabetes mellitus Kardiometabolický sydrom dětí Téma čísla: metabolický sydrom

2 Wyeth - Prevear

3 t i r á ž VOX PEDIATRIAE Časopis praktických lékařů pro děti a dorost Adresa redakce: U Hraic 16, Praha 10 Sekretariát: tel.: , fax: Redakce VOX: tel.: , Vydavatel: Sdružeí praktických lékařů pro děti a dorost ČR, o. s. Odborá garace: Odborá společost praktických dětských lékařů ČLS JEP Grafika, výroba, distribuce: Vydavatelství MEDIX, s. r. o. GSM: ) Redakčí rada: MUDr. Jiřia Dvořáková MUDr. Jiří Liška, CSc. MUDr. Pavel Neugebauer MUDr. Olga Roškotová Odpovědý redaktor: Mgr. Zdeěk Brtický Jazykové korektury: Mgr. Michaela Šmejkalová Časopis je urče převážě praktickým dětským lékařům. Distribuce čleům SPLDD ČR a OSPDL ČLS JEP zdarma. Vychází 10 ročě, v ákladu 2200 výtisků. Povoleo miisterstvem kultury pod číslem MK ČR E 10971, ISSN Redakce ezodpovídá za obsah čláků. Reprodukce obsahu je povolea pouze s písemým souhlasem redakce. Nevyžádaé podklady pro tisk se evracejí. Redakčí rada VOX PEDIATRIAE ezodpovídá za obsah izercí a vložeých tiskovi. Izerce: VOX PEDIATRIAE Ig. Veroika Drahovzalová U Hraic 16, Praha 10 GSM: je pro izerety o b s a h Přehled čiosti SPLDD ČR za prosiec Useseí XXIII. sjezdu delegátů ČLK koaého ve dech listopadu 2009 v Brě 5 Práví porada 8 Padělky léčiv iformace SÚKL 9 Zpráva ze zahraičí cesty 10 Očkováí proti peumokokovým ákazám - abídka rodičům ebo past pro lékaře? 10 Iformace OSPDL ČLS JEP 16 MUDr. David Neuma Diagostika recetího diabetes mellitus v prvím kotaktu u malých dětí 18 MUDr. David Neuma Prevece pozdí diagostiky diabetes mellitus u dětí 20 MUDr. David Neuma, Broislav Vavřika, Bohda Jaák Výukový program pro malé děti s diabetes mellitus 21 prof. MUDr. Fratišek Stožický, DrSc. Kardiometabolický sydrom dětí 23 prof. MUDr. Václav Špičák, CSc. Alergie a dětské astma v roce I. část 27 Ze světa odboré literatury 30 Aktuality 31 Řádková izerce 37 Autodidaktický test 38 Středová příloha: Vyhláška o staoveí hodot bodu, výše úhrad zdravotí péče hrazeé z veřejého zdravotího pojištěí a regulačích omezeí objemu poskytuté zdravotí péče hrazeé z veřejého zdravotího pojištěí pro rok 2010 Nakladatelství UMÚN, s. r. o., Nad Školou 1289, Liberec tel.: , Obrázek a titulí straě amalovala ústy Adriaa Přibylová. VOX PEDIATRIAE lede/2010 č. 1 ročík 10 3

4 e d i t o r i a l p ř i p r a v u j e m e Gyekologie VOX PEDIATRIAE časopis praktických lékařů pro děti a dorost úor 2010 číslo 2 ročík 10 Milé kolegyě, milí kolegové, stojíme a začátku dalšího roku třetího tisíciletí roku 2010 a ráda bych vás v ěm pozdravila a poděkovala vám za vaši eoceitelou a áročou péči o zdraví občaů aší země a zodpovědý přístup k očkováí proti pademické chřipce v roce předchozím. Letoší rok přiáší do systému očkováí jedu zásadí oviku. Česká republika se totiž zařadila mezi vyspělé země, které abízí očkováí dětí proti peumokokovým ifekcím hrazeé z veřejého zdravotího pojištěí, tedy pro rodiče zdarma. Stalo se tak a základě přáí praktických lékařů pro děti a dorost a České vakcioologické společosti. Jejich všeobecá vůle ke zpřístupěí tohoto očkováí malým pacietům byla velmi aléhavá. Vše bylo projedáo rověž se zdravotími pojišťovami. I přes tyto, zákoem daé, dohody se eustále objevují zcela účelové a eoprávěé argumety ěkterých praktických lékařů, kteří tvrdí, že je teto úko admiistrativě zatěžuje, přiáší jim práci avíc a způsob úhrad je evhodě astaveý. Ve skutečosti tomu ale tak eí a celý systém je pro ě velmi fiačě výhodý. Svědčí o tom i skutečost, že valá většia dětských lékařů emá s tímto očkováím sebemeší problémy a velmi jej vítá. Ráda bych zdůrazila, jak je práce pediatrů pro celé české zdravotictví velice důležitá a akolik si jí vážím. Uvědomuji si a vím, že je třeba adále pokračovat v budováí moderí kocepce pediatrie. Zároveň bych vás ráda ujistila, že i adále budu tím, a koho se můžete s důvěrou obrátit a spolehout. Mgr. Daa Jurásková, Ph.D., MBA miistryě zdravotictví ČR v t o m t o č í s l e i z e r u j í úředí hodiy SPLDD ČR Podělí Úterý Středa Čtvrtek Pátek ahou GSK hero msd akladatelství šalvar pfizer spirála wyeth hodi hodi hodi hodi hodi Sdružeí praktických lékařů pro děti a dorost ČR, o. s. U Hraic 16, Praha 10 sekretariát: tel.: fax: redakce VOX: tel.: Téma čísla: gyekologie 4 VOX PEDIATRIAE lede/2010 č. 1 ročík 10

5 Přehled čiosti SPLDD za prosiec 2009 MUDr. Pavel Neugebauer předseda SPLDD ČR Prosiec byl ve zameí jedáí se zdravotími pojišťovami o možostech úhradových mechaismů v roce 2010, ale také ve zameí jedáí o astaveí mechaismů praktické realizace a úhrady ově zaváděého očkováí peumokokovou vakcíou. Zatímco v prvím případě šlo o každoročí cyklus jedáí, a kterých z aší stray argumetujeme, proč je třeba platby avýšit, a straě druhé pojišťovy zdůvodňují, proč to ejde, ve druhém případě se ukázalo, že zdaleka vše eí jasé a dojedaé, při jedáích se aráželo a ové a ové aspekty, řešeí se stále odkládala. S výsledkem, který by měl staovit jediý možý způsob získáí vakcíy přímým ákupem, se však echceme a ehodláme smířit se zdravotí pojišťovou Metal- Aliace jsme projedávali možosti úhradového dodatku pro rok 2010, ke koečé dohodě jsme edospěli, eboť k tomuto datu ebyl zám text tzv. úhradové vyhlášky obdobě probíhalo i jedáí s ředitelem ejvětší zdravotí pojišťovy dr. Pavlem Horákem, VZP bude podle jeho slov i adále klást důraz a prosazováí projektu Akord u smluvích PLDD o možostech a ávrzích úhradového dodatku jsme byli rámcově iformovái i ze stray zástupců zdravotí pojišťovy Media, při tomto jedáí i zazěla iformace, že tato pojišťova již skočila se svým agresivím marketigem, resp. áborem klietů cyklus jedáí s jedotlivými zdravotími pojišťovami pokračoval tetokráte a ZP MV, tato zdravotí pojišťova přišla asi s pro ás ejzajímavějším možým avýšeím úhrad, icméě i v tomto případě vše ještě podléhá schváleí Správí radou a textu tzv. úhradové vyhlášky a svém pravidelém jedáí se sešlo Předsedictvo Sdružeí, osým tématem bylo ově zaváděé očkováí proti peumokokovi, a tomto jedáí bylo přijato useseí, které doporučilo do vyřešeí problematických otázek spojeých s očkováím postupovat předpisem vakcíy a recept také s vedeím zdravotí pojišťovy ŠKODA jsme řešili problematiku možostí úhrad v roce a Svazu zdravotích pojišťove proběhlo jedáí o souborech výkoů pro ordiace PL a PLDD, ašim záměrem bylo projedat možosti rozšiřováí spektra asmlouvaých výkoů, icméě se ukázalo, že v tomto emáme zcela shodé ázory, v jedáích bude icméě adále pokračováo s ředitelem odboru zdravotí péče MUDr. Petrem Pokorým jsme řešili možý postup v úhradách spojeých s očkováím proti peumokokovi, icméě v otázkách s tímto spojeých je zatím příliš ejasostí a čeká se i a metodický poky MZ ČR problematika úhradového dodatku, resp. jeho obsahu bylo i téma jedáí s vedeím Oborové zdravotí pojišťovy a MZ jsme byli sezámei s ávrhem textu Metodického pokyu k očkováí s tím, že ám bylo ozámeo, že jiá variata ež přímé objedáí od distributora skutečě ebude možá, i a tomto jedáí jsme předesli spolu s dr. Cabrochovou důvody, proč by měla mít úhrada vakcí alterativu, icméě ta byla striktě zamítuta. Useseí XXIII. sjezdu delegátů ČLK koaého ve dech listopadu 2009 v Brě 1. Sjezd zvolil: pracoví předsedictvo ve složeí: MUDr. Kubek, MUDr. Mrozek, MUDr. Herma, MUDr. Stehlíková, MUDr. Vedralová, MUDr. Říhová, MUDr. Němeček, MUDr. Řezík, MUDr. Staková, MUDr. Babiec, MUDr. Somberg, MUDr. Stupavský, MUDr. Holická madátovou komisi ve složeí: MUDr. Tocháček, MUDr. Rybová, MUDr. Krbušek Předsedkyí byla zvolea: MUDr. Rybová ávrhovou komisi ve složeí: MUDr. Jiří Mach, MUDr. Sedláček, MUDr. Spousta, MUDr. Klaica Předsedou byl zvole: MUDr. Jiří Mach 2. Sjezd schválil program jedáí 3. Sjezd schválil zprávu prezideta ČLK o čiosti 4. Sjezd schválil zprávu revizí komise ČLK 5. Sjezd schválil zprávu česté rady ČLK 6. Sjezd vyslechl zprávu MUDr. Hermaa: Kritická aalýza postaveí ČLK a pohled do budouca" 7. Sjezd vyslechl reakci MUDr. Kubka a zprávu MUDr. Hermaa 8. Sjezd vyslechl vystoupeí Mgr. Day Juráskové, Ph. D., MBA 9. Sjezd epřijal ávrh ovely SP ČLK č. 2 - Volebího řádu ČLK (příloha č. 1) 10. Sjezd přijal ávrh ovely SP ČLK č. 7 - Příspěvky a čiost ČLK (příloha č. 2) 11. Sjezd přijal změu SP ČLK č. 5 - Zásady VOX PEDIATRIAE lede/2010 č. 1 ročík 10 5

6 evidece čleství ČLK (příloha č. 3) 12. Sjezd přijal změu SP ČLK č Licečího řádu ČLK (příloha č. 4 a 6) 13. Sjezd přijal změu SP ČLK č o postupu při vydáváí potvrzeí o profesí bezúhoosti čleů ČLK (příloha č. 5) 14. Sjezd bere a vědomí zprávu auditora 15. Sjezd schválil účetí uzávěrku hospodařeí za rok Sjezd vyslechl a schválil zprávu o plěí rozpočtu a hospodařeí cetra ČLK za 1. pololetí roku Sjezd schvaluje rozpočtové opatřeí cetra ČLK pro 2. pololetí roku Sjezd schválil výši čleských příspěvků pro rok 2010, variatu A s avýšeím 0 % - výše příspěvků je součástí přílohy tohoto zápisu a odpovídá ovelizaci SP č. 7 schváleé tímto sjezdem - viz bod tohoto useseí č. 10 Skupia 1. soukromí + vedoucí lékaři 2. zaměstaci + ostatí lékaři 3a) absolveti eplatící 3b) absolveti platící 4. epracující důchodci Výše čleských příspěvků a rok , ,- 0,- 830,- 410,- 5. edohledatelí 0,- 6. mateřská 0,- dovoleá 7. pozdí vstup ,- 19. Sjezd schválil rozpočet pro rok 2010 odpovídající variatě příspěvků s 0% avýšeím, variata A 20. Sjezd vyslechl zprávu prim. MUDr. Aleše Hermaa, Ph. D. - Specializačí vzděláváí lékařů - projekt ČLK, LF a ČLS JEP 21. Sjezd vyslechl zprávu MUDr. Milaa Kubka - Kocepce zdravotictví v ČR 22. Sjezd vyslechl zprávu MUDr. Zdeňka Mrozka - Nemocice 21. století 23. Sjezd vyslechl zprávu MUDr. Milaa Kubka - Stabilizačí balíček a jeho dopady a zdravotictví, úhrady zdravotí péče v roce Sjezd vyslechl zprávu MUDr. Milaa Kubka - IUVENTUS MEDICA 25. Sjezd vyslechl zprávu MUDr. Tomáše Kocourka - Mladí lékaři 26. Sjezd vyslechl zprávu PhDr. et PhDr. Radka Ptáčka, Ph. D., MBA - E-learig ČLK 27. Sjezd vyslechl zprávu Ig. Jidřicha Gráfa - Léková politika v ČR 28. Sjezd ČLK požaduje přijetí zásadí ovely zákoa č. 48/1997 Sb., o veřejém zdravotím pojištěí, která uzákoí: Trvalý smluví vztah, tedy smlouvy mezi zdravotickými zařízeími a zdravotími pojišťovami a dobu eurčitou, které lze ukočit pouze ze zákoem staoveých důvodů, pro všechy soukromé lékaře, kteří mají o takový smluví vztah zájem Možost prodeje a děděí soukromých praxí včetě smluv se zdravotími pojišťovami bez výběrových řízeí, a to i pro zdravotická zařízeí provozovaá fyzickými osobami Závazost výsledků výběrových řízeí pro zdravotí pojišťovy a přesější defiici čleů výběrových komisí Umožěí účasti ve výběrových řízeích o uzavřeí smlouvy se zdravotími pojišťovami i těm lékařům, kteří zatím eprovozují žádé estátí zdravotické zařízeí, pokud splňují požadovaou kvalifikaci a v případě uzavřeí smlouvy se zdravotími pojišťovami budou estátí zdravotické zařízeí provozovat Právo ČLK účastit se všech dohodovacích řízeí ve zdravotictví Oboveí dohodovacího řízeí o Sezamu zdravotích výkoů s bodovými hodotami Defiováí ce odvozeých ze Sezamu zdravotích výkoů s bodovými hodotami jako epodkročitelých miimálích úhrad, kdy žádá pojišťova esmí žádému zdravotickému zařízeí platit méě Pravidlo, že zdravotí pojišťovy esmí vůči zdravotickým zařízeím uplatňovat žádá regulačí omezeí, pokud eí prokázáa ehospodárost ebo adbytečost poskytuté zdravotí péče, předpisováí léčivých přípravků, ebo vyžádaých výkoů a skutečost, že zdravotí péči bylo možo poskytovat hospodárěji při postupu lege artis Dohodovací řízeí o miimálích stadardech péče hrazeé z veřejého zdravotího pojištěí a to za účasti ČLK Zrušeí tzv. paragrafu poslakyě Fišerové ( 11 odst. 1 písm. d) současého zákoa) 29. Sjezd ČLK odmítá pricip, kdy zdravotí pojišťovy a stát omezují spotřebu zdravotí péče ikoliv a straě jejích kozumetů - pacietů, ale a straě zdravotických zařízeí prostředictvím regulačích opatřeí, která ekoomicky poškozují zdravotická zařízeí poskytující lékařskou péči lege artis. 30. Sjezd ČLK upozorňuje, že současě se zavedeím tzv. regulačích poplatků byla sížea jedotková cea práce lékařů, sjezd ČLK proto esouhlasí se zrušeím tzv. regulačích poplatků bez áhrady, protože by mělo egativí dopad a příjmy zdravotických zařízeí, které ebudou v roce 2010 dostatečě avýšey prostředictvím tzv. úhradové vyhlášky. Dojde-li ke zrušeí ebo omezeí regulačích poplatků, je ezbyté poskytout provozovatelům zdravotických zařízeí adekvátí áhradu. ČLK adále požaduje kompezace ze zdravotího pojištěí pro zdravotická zařízeí poskytující lékařskou péči za pokles příjmů způsobeý změami zákoa upravujícího vybíráí tzv. regulačích poplatků 31. Sjezd odsuzuje stabilizačí smlouvy, které jsou ucei podepisovat lékaři absolveti. Sjezd považuje zaměstáváí lékařů absolvetů a formálě zkráceé pracoví úvazky (přičemž tito lékaři ve skutečosti pracují v rozsahu plého pracovího úvazku) za jedáí odporující miimálě dobrým mravům. 32. Sjezd ČLK podporuje vzik zvláštího zákoa o odměňováí lékařů - zaměstaců, kteří již adále esmí být ekoomicky závislí a příjmech z přesčasové práce. 33. Sjezd ČLK esouhlasí s prací, kdy admiistrativí áklady spojeé s vedeím dočasých pracovích eschopostí (DPN) ejsou zdravotickým zařízeím hrazeé ai z prostředků emoceského, ai z prostředků zdravotího pojištěí. ČLK požaduje úhradu těchto admiistrativích ákladů zdravotickým zařízeím, přičemž preferuje, aby se tak dělo z prostředků emoceského pojištěí. Pokud se tak estae, budou ZZ ucea vybírat peíze za admiistrativí úkoy spojováy s DPN přímo od pacietů. 34. Sjezd ČLK děkuje Nadaci Charty 77 a parterům projektu IUVENTUS MEDICA Sjezd vyzývá firmy podikající ve zdravotictví, i ostatí subjekty, kterým eí lhostejá budoucost české medicíy, aby prostředictvím projektu IUVENTUS MEDICA, trasparetím způsobem podpořily mladé lékařky a lékaře, pro které se potřebé vzděláváí stává především z ekoomických důvodů stále hůř dostupým. 35. Sjezd ČLK podporuje iiciativu Mladí lékaři". 36. Sjezd podporuje jedotu ČLK a její orgaizaci a územím pricipu, jejímž základem budou adále okresí sdružeí lékařů ČLK, a odmítá jakékoliv aktivity vedoucí 6 VOX PEDIATRIAE lede/2010 č. 1 ročík 10

7 k oslabováí vlivu komory, omezující kompetece komory ebo směřující k jejímu rozštěpeí či rozdělováí a sekce či dílčí komory. Sjezd ukládá prezidetovi a představestvu, aby hájili jedotu ČLK a prosazovali rozšiřováí kompetecí ČLK. Sjezd ukládá prezidetovi a představestvu, aby prosazovali přijetí ovely zákoa č. 220/1991 Sb. a to v podobě schváleé XXII. Sjezdem delegátů ČLK v listopadu Tato ovela zákoa o lékařské komoře, kterou připravila ČLK, zefektiví a zlepší čiost ČLK a zároveň vrátí lékařské komoře kompetece, kterými stadardě dispoují profesí lékařské samosprávy v zemích EU, aby ČLK mohla lépe plit roli garata kvality lékařské péče a strážce etiky výkou lékařského povoláí a zároveň mohla hájit profesí práva lékařů. 37. Sjezd ČLK vyzývá MZ ČR, aby lépe spolupracovalo s ČLK a respektovalo ji jako zákoem zřízeou profesí lékařskou samosprávu. 38. Sjezd ČLK varuje občay, že eí zaručeé dostatečé zajištěí provozu ěkterých emocic patřičě kvalifikovaým zdravotickým persoálem, zejméa lékaři s dostatečou kvalifikací, což zhoršuje kvalitu zdravotí péče a ohrožuje bezpečost pacietů. Sjezd ČLK vyzývá ředitele emocic i jejich zřizovatele, aby si echali od ČLK bezplatě provést persoálí audity podle pravidel pro uděleí certifikátu kvality Nemocice 21. století", pouze v emocicích, které jsou držiteli tohoto certifikátu, může ČLK garatovat občaům, že budou v souladu s požadavky moderí medicíy léčei dostatečým možstvím patřičě kvalifikovaých lékařů. 39. Sjezd ČLK kriticky hodotí současý stav specializačího vzděláváí lékařů v ČR. Sjezd ČLK esouhlasí s ařízeím vlády o zpoplatěí atestačích a dalších zkoušek mladým lékařům, které je v rozporu s programovým prohlášeím vlády premiéra Fischera o podpoře vědy a vzděláváí i v době hospodářské krize a žádá jeho revizi. Sjezd ČLK ukládá prezidetovi a představestvu, aby pokračovali v jedáích o převodu kompetece orgaizovat specializačí vzděláváí a atestačí zkoušky ze státu a ČLK. Sjezd ČLK vyzývá odboré lékařské společosti, lékařské fakulty i Miisterstvo zdravotictví ČR, aby v otázce specializačího vzděláváí spolupracovaly s ČLK. 40. Sjezd ČLK protestuje proti záměru Miisterstva zdravotictví ČR vydat vyhlášku, kterou se staoví požadavky a věcé a techické vybaveí zdravotických zařízeí, bez zohleděí připomíek ČLK. ČLK doporučuje staovit touto vyhláškou pouze obecé stavebí, techické a hygieické požadavky a zvláští požadavky pro jedotlivé obory estaovovat s tím, že techické a věcé vybaveí zdravotického zařízeí musí vždy odpovídat rozsahu zdravotí péče a spektru výkoů, které jsou v daém zdravotickém zařízeí prováděy. 41. Sjezd ČLK upozorňuje a skutečost, že české zdravotictví je chroicky podfiacovaé. Bez podstatého zvýšeí výdajů a zdravotictví elze dále již udržet evropskou kvalitu a dostupost zdravotí péče. 42. Návrh useseí k postgraduálímu specializačímu vzděláí lékařů: Sjezd ukládá vědecké radě a představestvu ČLK: a) Aby vedli jedáí s cílem vypracovat společé staovisko LF, ČLK, ČLS JEP a MZ k ávrhu věcého záměru zákoa o specializačím vzděláváí lékařů. b) Obsahem tohoto staoviska bude vymezeí role uvedeých subjektů tak, aby specializačí vzděláváí orgaizačě zajišťovala ČLK, áplň vzděláváí určovaly ČLS JEP ve spolupráci s lékařskými fakultami. c) MZ zůstae gestorem vzděláváí a zabezpečí jeho fiacováí a kotrolu. 43. Sjezd ČLK požaduje přijetí ovely zákoa č. 36/1967 Sb., o zalcích a tlumočících, která uzákoí tyto pricipy: K výkou fukce soudího zalce v oboru zdravotictví v lékařských zaleckých odvětvích estačí pouhá specializovaá způsobilost Podmíky pro výko fukce soudího zalce v oboru zdravotictví v lékařských zaleckých odvětvích staoví příslušá profesí komora, která lékaře oprávěé k výkou fukce soudího zalce eviduje Práci lékaře může hodotit pouze zalec stejé odborosti Vyšší odměa za práci lékařů - soudích zalců, ale zároveň jejich odpovědost za škodu způsobeou chybým zaleckým posudkem Možost odvoláí zalce pro opakovaě chybé posudky 44. Sjezd ukládá prezidetovi a představestvu jedat s MZ ČR a ZP o kompezaci výpadků příjmů pro všechy odboré ambulace starajícím se o děti a dorost, ke kterým došlo v důsledku zrušeí regulačích poplatků. 45. Sjezd ČLK požaduje podstaté zvýšeí plateb pojistého za tzv. státí pojištěce, zrušeí stropu pro maximálí vyměřovací základ a pojisté, zvýšeí miimálího pojistého pro OSVČ, zavedeí tzv. zdravotí daě a tabákové výrobky a a alkohol, zvýšeí plateb a zdravotictví ze státího rozpočtu a z regioálích rozpočtů. 46. Sjezd ČLK požaduje zvýšeí spoluúčasti pacietů a úhradě zdravotí péče cestou jejich komerčího připojištěí pro poskytováí adstadardí zdravotí péče ad rámec veřejého zdravotího pojištěí, za současého přesého staoveí, co je stadardí péče hrazeá z veřejého zdravotího pojištěí. 47. Sjezd CLK doporučuje prosadit alespoň částečé proplaceí zdravotí péče, zdravotími pojišťovami pacietům, kterým tato péče byla poskytuta v esmluvím zdravotickém zařízeí. 48. Sjezd ČLK zcela jedozačě požaduje po MZ, aby léky s pseudoephedriem byly vydáváy pouze a lékařský předpis 49. Sjezd ČLK ukládá představestvu: Vyzvat MZ ČR, aby v textu Vyhlášky o staoveí hodot bodu, výše úhrad zdravotí péče hrazeé z veřejého zdravotího pojištěí a regulačích omezeí objemu poskytuté zdravotí péče hrazeé z veřejého zdravotího pojištěí pro rok 2010 ebyla použita formulace Regulace ákladů a předepsaé léky a zdravotické prostředky", a regulace ákladů a Vyžádaou péči". a) Je ezbyté, aby se REGULACE týkala pouze postupu o lege artis. Lékař má právo áklady obhájit, a pokud se ejedá o postup o lege artis ebude regulace aplikovaá. " b) Doporučeí ČLK k problematice plošé regulace ZZ: regulace musí zahrout i regulaci kokrétího pojištěce, ikoliv pouze ošetřujícího lékaře. Současá platá formulace regulací - je kotraproduktiví, protože plošá regulace přímo ohrožuje občay. c) Sjezd doporučuje, aby rozbor právího odděleí cetra ČLK byl uveřejě v časopisu Tempus a a strákách ČLK. d) Představestvo zveřejí výzvu k doporučeému jedotému postupu lékařů v roce 2010 v materiálech ČLK v prosicovém čísle Tempus. e) Sjezd vyzývá MZ ČR, aby ve vyhlášce o sezamu zdravotích výkoů vypustilo omezeí ěkterých výkoů kódem Q, protože tyto výkoy jsou prováděy s reálými áklady, ezávisle a vykazováí kliických kódů vyšetřeí MUDr. Jiří Mach MUDr. Sedláček MUDr. Spousta MUDr. Klaica VOX PEDIATRIAE lede/2010 č. 1 ročík 10 7

8 Dotaz č. 1: s.r.o. Lze v případě změy práví formy z OSVČ a s.r.o. vykoávat pod touto právickou osobou i jié čiosti ež zdravotické? Odpověď: Jistě lze a řešíme docela často. S.r.o. může mít, ostatě stejě jako fyzická osoba, růzé druhy oprávěí k provozováí určité čiosti. Pro poskytováí zdravotí péče je třeba registrace NZZ dle zákoa č. 160/1992 Sb., pro řadu jiých čiostí pak živosteský list, evet. kocesí listia dle živosteského zákoa. Pokud má osoba (ať již právická či fyzická) příslušá oprávěí, pak může dělat veškeré příslušé čiosti (tj. podikat ve více oborech). V praxi je ovšem uto dodržet určitá pravidla - je uto si uvědomit, že řadu čiostí může vykoávat je a pouze zdravotický pracovík (kvalifikačí předpoklady a skupiy zdravotických pracovíků staovuje záko č. 96/2004 Sb., a kvalifikaci sestry - v případě PLDD všeobecé či dětské sestry - rozhodě elze získat ějakým kurzem. Miimálím předpokladem je absolvováí středí zdravotické školy v oboru zdravotí sestra ebo dětská sestra ebo všeobecá sestra. V zásadě ale záleží a době získáí vzděláí - přesěji upravuje ust. 5 předmětého zákoa, ale pro áš dotaz eí podstaté). Pracovík ezdravotík tedy samozřejmě emůže vykoávat žádé zdravotí výkoy, ale i čiosti další - apř. samostatě čiit zápisy do zdravotí dokumetace apod. Je tedy vždy třeba přesě vymezit dle kokrétí situace áplň práce s ohledem a výše uvedeá pravidla. V zásadě lze uvést, že takovýto pracovík může vykoávat zejméa admiistrativí čiosti. *** Dotaz č. 2: Zaměstáváí zdravotí sestry v ordiaci PLDD Práví porada Mgr. Jakub Uher Smluví právík SPLDD ČR Moje zdravotí sestra se stěhuje a dala mi výpověď. Existují legislativí omezeí pro čiost mé ordiace do doby, ež se mi podaří sehat a zaměstat ovou zdravotí sestru? Odpověď: V prví řadě je uto uvést, že zdravotické zařízeí v odborosti praktický dětský lékař (ale platí obdobě i pro jié) může fugovat bez zdravotí sestry. Žádý práví předpis eukládá v rámci persoálího zabezpečeí mít zaměstáu zdravotí sestru. Neí tedy vyloučeo, byť je to spíše výjimečé, aby zdravotické zařízeí žádou zdravotí sestru zaměstáu emělo. K tomuto se v miulosti vyjadřovala i Česká lékařská komora, která zkostatovala práví stav - tedy, že sestra být emusí, ale doporučila, aby sestra zaměstáa byla. Tedy závěr prví - emusíte mít zaměstáu zdravotí sestru. V řadě druhé pak lze kostatovat, že je poměrě častou praxí (zejméa u větších zdravotických zařízeí), že tato zaměstávají jié pracovíky ež zdravotické - růzé admiistrativí pracovice, recepčí apod. V tomto bodě tedy taktéž eí problém. Tedy závěr druhý - můžete zaměstat i ezdravotíka. *** Dotaz č. 3: Posudky/potvrzeí Od začátku leda přichází rodiče dětí s formulářem, kde mám potvrdit, že dítě může absolvovat plavecký výcvik - se školou. Co mám dělat, přijde mi to trochu moc. Pokud vím, je plavecký výcvik v rámci školích osov. Že bych za čas potvrzovala, že dítě může absolvovat hodiy matematiky?!? Odpověď: Podle mého ázoru je uto rozlišit posudky, které je zdravotické zařízeí povio dle právích předpisů vystavovat. Jedá se apříklad o posuzováí způsobilosti k práci, ošetřováí člea rodiy apod. O teto typ posudku se v daé situaci ejedá. Paciet (zákoý zástupce) má ovšem možost požádat o vystaveí prakticky libovolého posudku či potvrzeí, a je a zdravotickém zařízeí, zda teto vystaví. V daém případě, podle me, ejde o ic ového a problematického. Škola podle me podmiňuje účast a předmětém kurzu potvrzeím o zdravotím stavu (obdobě se setkáváme s potvrzeími a letí tábory, apod.). Ačkoli lékař eí povie toto potvrzeí vystavit, celkem evidím důvod, proč by tak měl čiit (samozřejmě uvažoval bych ad tím, pokud by chtěli apříklad potvrzeí k účasti a hodiách matematiky, jak je v dotazu uvedeo). Je celkem epochybé, že posouzeí, zda je dítě schopé se účastit kurzu plaváí, je praktický lékař pro děti a dorost odborě schope učiit. Případé odpovědosti za možý úraz při plaváí apod., bych se ebál. Potvrzeí je dáváo k určitému di a lékař při ěm vychází z toho, co je mu v teto de (de vystaveí posudku, potvrzeí) zámo. Problém bych si teoreticky uměl představit v situaci, kdyby lékař vystavil kladé potvrzeí, ačkoli by mu bylo zámo (vyplývalo by to z podkladů v jeho dokumetaci), že dítě jedozačě schopo této aktivity eí. Dalším e zcela epodstatým faktem je to, že v případě, kdy se lékař rozhode teto posudek (potvrzeí) a žádost pacieta (zákoého zástupce) vystavit, vziká mu právo a úhradu, eboť v tomto případě se jedá o výko ehrazeý ze zdravotího pojištěí, ale o výko pro účely a a žádost pacieta. Cea za teto výko (prosím ejde je o ceu za razítko ) emusí být zcela bezvýzamá. 8 VOX PEDIATRIAE lede/2010 č. 1 ročík 10

9 Padělky léčiv iformace SÚKL Padělaé a elegálí přípravky představují závažou hrozbu pro lidské zdraví. Jde o léčiva, u ichž, oproti řádě registrovaým lékům, elze garatovat jejich účiost, kvalitu a bezpečost. Toto ebezpečí je třeba mít a paměti. Co je padělek? Pokud je iformace o pravosti, účiosti ebo původu léčivého přípravku úmyslě a podvodě či esprávě ozačea, jedá se o padělek. Padělek je charakteristický tím, že buďto eobsahuje žádé účié látky, ebo jejich možství eí dostatečé, ebo aopak obsahuje větší možství účiých látek, ež je pro daý léčivý přípravek určeo. Padělek také může mít aprosto odlišé složeí, ež které je udáo a jeho obalu. Obal padělků je většiou eúplý, esprávý a zpravidla apodobuje jié léčivo. Co je elegálí přípravek? Nelegálím přípravkem se může stát výrobek, který eí registrová a urče k prodeji a českém trhu, ačkoliv odpovídá svým složeím, totožostí i ázvem registrovaým výrobkům v jié zemi mimo Evropskou uii. Dále za elegálí přípravek lze ozačit přípravek, který je sice prezetová jako lék, avšak esplňuje staoveé požadavky a tudíž jeho léčivé účiky ejsou deklarovaé. Nelegálí přípravek také lze charakterizovat jako výrobek, který emá jasě defiovaý statut. Jaký je rozsah problému? Ve většiě zemí Evropské uie, v Kaadě, ve Spojeých státech amerických a v Austrálii se objem padělků léčiv, a celkové hodotě trhu s léčivými přípravky, odhaduje a méě ež jedo proceto. V rozvojových zemích s edostatečou regulací výroby a distribuce a trhu s léčivy (růzé oblasti Afriky, Asie a latiské Ameriky) může podíl padělaých a elegálích léčiv představovat až 30 procet celkového objemu trhu s léčivými přípravky. Světová zdravotická orgaizace dále odhaduje, že při abízeí a prodeji léčiv přes iteret se o padělky jedá až v padesáti procetech případů, kdy eí a strákách jasě ozače prodejce. Skutečý rozsah problému je však závažější a je velmi těžké jej obsáhout a postihout. Které léky jsou ejčastěji paděláy? Nejčastěji jsou paděláa léčiva běžé spotřeby, jako jsou léky a léčbu psychických oemocěí, vysokého tlaku, atibiotika a cytostatika. Další výzamou skupiou padělaých léčiv jsou tzv. life-stylové léčivé přípravky, zejméa k léčbě erektilí dysfukce, obezity ebo aabolické steroidy. Posledí skupiou, jejíž paděláí v současé době zazameává velký rozmach, jsou biotechologické přípravky, a to hlavě kvůli jejich vysoké ceě. Kdo se věuje ochraě před padělaými a elegálími léčivy v České republice? Systém kotroly subjektů, které s léčivy zacházejí, je v ČR provádě Státím ústavem pro kotrolu léčiv (dále SÚKL). Státí ústav pro kotrolu léčiv: kotroluje u provozovatelů a u dalších osob zacházejících s léčivy dodržováí zákoa o léčivech provádí amátkovou laboratorí kotrolu léčiv projedává v prvím stupi v oblasti humáích léčiv správí delikty a provádí opatřeí při porušeí poviostí staoveých zákoem o léčivech v rámci své ispekčí čiosti je oprávě odebírat vzorky léčivých přípravků a podrobit tyto vzorky laboratorím zkouškám. Od roku 2004 se a problematiku padělků a elegálích přípravků specializuje v rámci SÚKL odděleí eforcemetu (vymáháí práva) a regulace reklamy. Toto odděleí aktivě zjišťuje a šetří elegálí zacházeí s léčivy, moitoruje výskyt padělků v legálím distribučím řetězci i a čerém trhu. Z iiciativy SÚKL byla v České republice založea mezirezortí pracoví skupia, která se zabývá elegálím zacházeím s léčivy. Na chodu pracoví skupiy se spolupodílí Celí správa, Policie ČR, Česká obchodí ispekce, Státí zemědělská a potraviářská ispekce a živosteské úřady. SÚKL v rámci meziárodí spolupráce kooperuje v boji proti padělkům také se zahraičími istitucemi. Jaká je situace v České republice? Situace v České republice v oblasti paděláí léčiv je v porováí s jiými státy EU relativě méě závažá. Zatímco v miulých letech apříklad ve Velké Britáii došlo ke stažeí devíti růzých padělaých léčiv z trhu, a to včetě léků proti rakoviě prostaty či proti kreví srážlivosti, které již byly vydáy pacietům, v České republice se padělky zatím objevily výhradě v elegálí distribučí síti, zejméa a iteretu. Od roku 2004 Státí ústav pro kotrolu léčiv zjistil a předal k dalšímu šetřeí Policii ČR celkem 20 padělaých léčivých přípravků a 13 elegálích přípravků. Ve všech těchto případech šlo vesměs o přípravky určeé k léčbě erektilí dysfukce, pouze v jedom případě se jedalo o padělek aabolického steroidu. V legálím distribučím řetězci v České republice zatím k záchytu padělků či elegálích přípravků edošlo. Toto ebezpečí však elze do budouca podceňovat. Co dělat, pokud máte pochybosti o legálosti abídky léčiva? Jak již bylo řečeo, v České republice se (zatím) vyskytují padělky či elegálí léčiva mimo legálí distribuci. S elegálími abídkami léčiv se můžete ejčastěji setkat a iteretu, který umožňuje prodávajícímu zůstat v aoymitě. Pokud se zde setkáte s abídkou léčiv, u které emáte jistotu, zda je legálí či e, můžete si jedoduše zkotrolovat dvě základí věci: 1) Zásilkový výdej (prostředictvím iteretu), a to i do zahraičí, může v ČR zajišťovat pouze kameá lékára. Lékáry, jejichž provoz je řádě schvále Státím ústavem pro kotrolu léčiv, ajdete v databázi lékáre a webových strákách SÚKL ( 2) Zásilkovým způsobem je možé vydávat pouze léčivé přípravky, které jsou v České republice registrovaé, a jejich výdej eí vázaý a lékařský předpis. Obojí si můžete ověřit v databázi registrovaých léčiv a V případě, že se setkáte s abídkou ke koupi přípravků vázaých a lékařský předpis ebo eregistrovaých léčiv, jedá se pravděpodobě o elegálí abídku a teto ález prosím ozamte SÚKL. K ozámeí můžete použít buď iteretový formulář a Iformačím portálu pro veřejost ( em a adresu aebo a telefoím čísle VOX PEDIATRIAE lede/2010 č. 1 ročík 10 9

10 Zpráva ze zahraičí cesty Ve dech jsem se zúčastila 20. Výročího kogresu Evropské kofederace pediatrů primárí péče (ECPCP), který probíhal současě s 3. Kogresem ambulatí pediatrie v Berlíě. Nejdůležitějším úkolem byla moje účast a Prezidetském meetigu Účastíky byli předsedové společostí primárí péče, ebo jejich zástupci ze států EU a hosté z Izraele. Po úvodí řeči Dr. Wolframa Hartmaa (Německo) byla prezetace Dr. Bovet a Dr. Dajou a téma Od SEPY k ECPCP, ve které uvedli důvody, proč orgaizace SEPA změila svoji kocepci a proč je uté mít v Evropě silou, samostatou orgaizaci pro dětské lékaře pracující v primárí péči. Následě Dr. Torso z Itálie uvedl prezetaci a téma Vývoj primárí pediatrické péče v Evropě. V této prezetaci byly zpracovaé údaje z rozsáhlé dotazíkové akce v roce Závěry ejsou pro primárí pediatrii přízivé. Je jeom málo států v Evropě, kde je čistá primárí pediatrická péče, jejich počet klesá a aopak stoupá počet států, kde je péče smíšeá, ebo v rukou rodiých lékařů. Dr. Barak z Izraele předesl zěí dokumetu The ECPCP Maifesto ad Goals of Primary Care Paediatrics - Prohlášeí a cíle primárí pediatrie. V tomto prohlášeí je zdůrazěá důležitost primárího pediatra v péči o dítě v rámci prvího kotaktu. Rověž je poukázáo a komplexost primárí péče, potřebu vysoké odborosti v tomto oboru, otázka maagemetu a vzděláváí. Překlad tohoto dokumetu uveřejíme ve Voxu. Na závěr meetigu byla krátká prezetace o ovém webovém pediatrickém foru Odpolede byl blok předášek věovaých očkováí. V předášce Očkováí a chřipku u dětí byly uvedey závěry ze studie, ve které byl porovávaý účiek vakciace vakcíou Fluad a Vaxigrip. Fluad byl velice dobře tolerovaý u dětí a byla zjištěa vyšší seropozitivita. V odpoledích hodiách bylo Geerálí shromážděí ECPCP/SEPA. Na tomto shromážděí hlasováím delegátů defiitivě zaikla orgaizace SEPA a vzikla orgaizace ECPCP. Po její registraci u fracouzského soudu (sídlo je v Lyou) budou moci proběhout volby a základě ových staov. Za tímto účelem se bude koat meetig v Budapešti v březu Tohoto meetigu se již zúčastí delegáti s volebím hlasem za jedotlivé árodí společosti primárí péče. Počet je staoveý podle dodatku ke Staovám. Na tomto meetigu proběhou i volby do Výkoého výboru, včetě volby prezideta. Do této doby je ustaoveý dočasý Výkoý výbor. V sobotu probíhaly odboré předášky - dopolede věovaé problematice péče o děti emigratů, porozuměí kulturám a zvyklostem emigratů, cestováí s dětmi do tropických kraji a rizika, globálí oteplováí a rozvoj ifekčích oemocěí, vývoj rezistece a atibiotika v Evropě. Odpolede byl blok krátkých sděleí. V tomto bloku měli prezetace i aši kolegové. MUDr. B. Procházka Icidece rizikových faktorů pro včasý vývoj aterosklerózy u českých dětí a MUDr. Pavel Kabíček Mauál drogové prevece. Obě předášky vyvolaly zájem posluchačů a ásledou diskuzi. MUDr. Gabriela Kubátová Zahraičí komise Očkováí proti peumokokovým ákazám abídka rodičům ebo past pro lékaře Když se před ěkolika roky otevřela diskuse ad možým plošým zavedeím očkováí proti peumokokovým ákazám u kojeců, je málokdo pochyboval o jeho důležitosti a výzamu. Když se před ěkolika lety otevřela cesta přímého ákupu vakcí pro epoviá očkováí přímo ordiacemi praktických dětských lékařů, mozí zajásali. Když se v tzv. Jaotově úsporém balíčku objevilo i dobrovolé očkováí proti peumokokovým ákazám s úhradou z veřejého zdravotího pojištěí, u mohých to vyvolalo údiv. Když resortí miisterstvo vydalo Metodický poky k očkováí s jediou možostí praktické realizace očkováí cestou přímého ákupu vakcí praktickými dětskými lékaři, v řadách těchto lékařů zavládly emoce často výrazější ež za doby tzv. Rathových vyhlášek. O mezících vývoje jedáí ad touto problematikou pojedává íže uvedeý přehled. I. Osloveí miistryě zdravotictví předsedou SPLDD ČR, Vážeá paí miistryě, dovoluji si obrátit se a Vás s žádostí o pomoc. Z ové korespodece vyplývá, že i Vy jste zásobea řadou mailů rozhořčeých praktických dětských lékařů. Pokud shru důvody rozhořčeí, pak asi ejdůležitější jsou: Lékaři jsou legislativě ucei přistoupit a přímý ákup vakcí, přičemž se obávají egativích ekoomických dopadů. Už vlastí ákup je ekoomickou zátěží v řádech až desítek tisíc koru zkušeosti velí, že i když jsou yí astavey delší doby splatosti faktur, kdo bude garatovat takovou splatost i do budouca? Jde o soukromé subjekty a těžko asi ěkdo zaručí jejich solvetost v budoucosti (pak se asi splatosti mohou velmi rychle zkrátit). 10 VOX PEDIATRIAE lede/2010 č. 1 ročík 10

11 Vzhledem k ekoomické situaci eí ereálé prodlužováí splatosti faktur ze stray zdravotích pojišťove, byť dle progóz toto hrozí tak v poloviě roku. Revizí systémy ZP hrozí eproplaceím celých dávek, tedy vč. ZULPů, a to často při e zcela jasých důvodech, často lze tušit i účelovost Nejsou záruky proplaceí faktur při edodržeí zákoých podmíek z objektivích důvodů ekázeň rodičů, emoc dítěte, reaktivace jizvy po očkováí tbc apod. Logistika objedáváí a používáí vakcí je sama osobě ekoomickou zátěží pojištěí ledic, skladový režim, evidece, účetictví, ztráty prošlé vakcíy pod. Ekoomika přímého ákupu egativě ovliví lékaře daící formou uplatňováí výdajů procetem z příjmu. Veškeré příjmy, tedy i příjmy za fakturovaé očkovací látky pak podléhají jak dai z příjmu, tak i sociálímu a zdravotímu pojištěí. Řada dětských lékařů vímá egativě pokračující tred egativích dopadů do jejich odborosti euspokojivé až ulové řešeí kompezace zrušeých regulačích poplatků, euspokojivé řešeí problematiky ekoomiky slibovaé stabilizace středího zdravotického persoálu v jejich ordiací v roce 2009, ulové řešeí téhož v roce letoším, přeeseí ekoomické odpovědosti za očkováí garatovaé státem (peumokok), kráceí dotačích peěz pro rezidetí místa Jsem si vědom, že jste jistě začě zaeprázděa, icméě si dovoluji Vás požádat o věováí pozorosti problematice dětských lékařů. Obávám se totiž zbytečých epokojů. Domívám se, že by výrazě prospělo, pokud by se alezla cesta, jak zajistit možost emuset se ekoomicky a očkováí peumokokem podílet. Asi ejjedodušší cestou pro espokojeé lékaře by bylo poechat i alterativí možost úhrady přes recept. V úctě MUDr. Pavel Neugebauer Předseda SPLDD ČR II. Osloveí zdravotích pojišťove k řešeí formy úhrady ze de (citová dopis směřující a VZP) Vážeý pae řediteli, vzhledem k ové úpravě očkováí proti peumokokovým ifekcím od bychom rádi v co ejbližší době vyjasili podmíky úhrady tohoto očkováí, včetě ZULP, a ásledě toto rověž vhodým způsobem zakotvili ve smluvím ujedáí mezi PLDD a VZP ČR. Po přechodou ezbytě utou - dobu lze podle ašeho ázoru akceptovat úhradu a základě jedostraého prohlášeí příslibu VZP ČR, který již byl dle ašich iformací od čleů rozeslá ze stray VZP vůči PLDD. Kromě iformací obsažeých v rozeslaém příslibu část I. Nepovié očkováí podle ové práví úpravy, bychom rádi v dodatku zakotvili ěkterá upřesěí. Dodatek by měl podle ašeho ázoru obsahovat zhruba toto: 1. Nasmlouváí kódu a jeho úhrada ve výši 1,10 2. Úhrada ZULP ve výši 1163 Kč, podmíkou je použití očkovací látky zařazeé do číselíku LEKY VZP (vějšího) 3. Podmíky pro úhradu očkováí (zde považujeme za uté poěkud doplit a upřesit) očkováí se může týkat pouze dětí arozeých po očkováí bylo zahájeo po VZP ebude trvat a podmíce ukočeí základího očkováí třemi aplikacemi do 7. měsíce věku pojištěce, pokud byl termí překroče ze zdravotích důvodů Rověž považujeme za uté řešit úhradu těchto situací: prví aplikace později ež měsíc ebudou realizováy všechy tři aplikace (může jít o zdravotí kotraidikace, espolupráce ze stray pacieta apod.) zde máme za to, že by měly být uhrazey realizovaé aplikace, ačkoli očkovací schéma ebylo dodržeo (bez zaviěí lékaře) Ve věci edodržeí termíů by mělo být v ejbližší době k dispozici odboré staovisko (Národí vakciačí komise, případě Odborá společost JEP) a toto staovisko bychom pokládali za vhodé odkázat. závazek VZP, aby z pravidelého vyúčtováí byla jasě idetifikovatelá úhrada za ZULP, aby mohlo ZZ jedoduše zkotrolovat uhrazeé a euhrazeé ZULP úhrada za provedeé očkováí ai účtováí ZULP ejsou zahruty do výpočtu žádých regulačích mechaismů V úctě MUDr. Pavel Neugebauer Předseda SPLDD ČR III. Osloveí SÚKLu ze de Dovolujeme si Vás požádat o vysvětleí týkající se přípravku SYNFLORIX. Dle iformací a Vašich webových stákách má teto přípravek přízak idikačího omezeí A, což zameá dle vyhlášky. 92/2008 Sb., ust. 27, že jde o přípravek, který lékař vzhledem k jeho charakteru podává při výkou ambulatí péče, takový přípravek se účtuje zdravotí pojišťově v souvislosti s příslušým výkoem jako zvlášť účtovaý přípravek. Na Vašich strákách je dostupé rozhodutí o staoveí maximálí cey SUKLS203584/2009, ovšem to staoveí žádého idikačího omezeí eobsahuje. Dle ust. 39b, zák.č.48/1997 Sb., o výši a podmíkách úhrady léčivých přípravků a potravi pro zvláští lékařské účely rozhoduje Ústav. Jde-li o léčivý přípravek ebo potraviu pro zvláští lékařské účely podléhající ceové regulaci maximálí ceou Ústav vydá rozhodutí, pokud tato cea již byla staovea ebo řízeí o staoveí maximálí cey probíhá současě s řízeím o staoveí výše a podmíek úhrady. Při staoveí podmíek úhrady podle 39b odst. 5 zákoa č.48/1997 Sb., Ústav v rozhodutí použije omezeí a symboly staoveé v 24 až 29. Protože a vašich strákách eí dostupé rozhodutí staovující podmíku úhrady u přípravku SYNFLORIX, dovolujeme si Vás požádat o iformaci, jakým způsobem a kdy bylo o výše uvedeé podmíce - přízaku idikačího omezeí A rozhoduto. Rověž žádáme o zasláí kopie příslušého rozhodutí, kterým Ústav o tomto rozhodl. Domíváme se, že a tuto iformaci máme právo a jsme připravei uhradit případé áklady spojeé s jejím poskytutím z vaší stray. Za SPLDD ČR MUDr. Pavel Neugebauer Předseda SPLDD ČR IV. Reakce jedoho z distributorů vakcí Společost Aveier, a.s., reaguje a změu zákoa č. 48/1997 Sb., o veřejém zdravotím pojištěí, která umožňuje očkovat od 1. leda 2010 všechy děti, které od leda splí podmíku, že očkováí bylo zahájeo mezi měsícem a do 7. měsíce byly aplikováy 3 dávky, očkovací látkou proti peumokokovým ákazám zdarma. Očkovací VOX PEDIATRIAE lede/2010 č. 1 ročík 10 11

12 látky a jejich aplikace budou hrazey z prostředků veřejého zdravotího pojištěí. Náš zájem o očkováí pacietů ekočí úspěšým dodáím očkovacích látek do ordiace lékaře, ale trvá až do okamžiku jejich aplikace Vašim malým pacietům. Společost Aveier, a.s., si je vědoma rizik vyplývajících pro lékaře z tohoto ového systému očkováí, jmeovitě ebezpečí eúmyslého zehodoceí vakcí při skladováí v ordiaci a utosti vyčleěí emalých fiačích prostředků pro ákup těchto očkovacích látek. Nabízíme proto startovací balíček pro lékaře, v rámci kterého společost Aveier, a.s., přebírá zodpovědost za případé škody a OL vziklé eúmyslě při skladováí v ordiaci lékaře a současě i fiačí zátěž spojeou s jejich pořízeím. Zodpovědost tak přechází a lékaře teprve okamžikem aplikace ebo dem splatosti. Splatost bude prodloužea a 180 dí ode de dodáí do ordiace lékaře. Tato abídka se vztahuje a prví dvě objedávky očkovacích látek proti peumokokovým ákazám a ordiaci lékaře. Maximálí možství jedé objedávky je staoveo a 15 kusů OL. Věříme, že Vám aše abídka usadí přechod a ový systém očkováí ke spokojeosti Vaší i Vašich pacietů. S pozdravem Ig. Petr Foukal Geerálí ředitel V. Česká lékárická komora podává stížost a postup SÚKLu Věc: Žádost o urychleé řešeí problémů spojeých s očkováím dětí proti peumokoku Očkováí proti peumokokům elze hradit ze zdravotího pojištěí. Očkováí pro ovorozece, které mělo být od začátku roku zdarma, si budou muset rodiče i adále platit. Státí ústav pro kotrolu léčiv totiž zovu postupoval v rozporu s platými zákoy a pojišťovy tak emohou tyto vakcíy proplácet. Měla to být velká pomoc a ušetřeé peíze pro rodiče malých dětí v podobě hrazeých očkovacích látek proti peumokokovým ifekcím (Syflorix a Prevear). SÚKL zařadil obě tyto vakcíy do sezamu hrazeých přípravků, bez ohledu a to, že do sezamu může zařadit je ty přípravky, kterým byla staovea úhrada ve správím řízeí. Řízeí o úhradách těchto přípravků ebylo ale ikdy vedeo. Paradoxí je, že řízeí o úhradě má vést právě Ústav. Těžko vysvětlit, jak se mohl dopustit takové chyby. Po loňském eoprávěém akládáí s osobími údaji občaů jde o další porušeí zákoa ze stray tohoto úřadu, řekl prezidet České lékárické komory Staislav Havlíček. Ifekce způsobeé peumokoky, proti kterým tyto vakcíy chráí, mohou být příčiou vážých oemocěí, především záětu mozkových bla a záětu středího ucha, které mohou mít trvalé ásledky. Ne všichi rodiče si mohou dovolit očkováí, které stojí ěkolik tisíc koru. Proto veřejost přivítala podzimí rozhodutí zákoodárců zařadit tyto vakcíy do přípravků hrazeých z veřejého zdravotího pojištěí. Ústav od koce loňského roku přesvědčuje odborou i laickou veřejost o tom, že očkovací látky proti peumokokovým ifekcím jsou pro děti od 1. leda 2010 zdarma. Opak je pravdou. Nepřehledá situace ve způsobu úhrady ás vedla k hledáí odpovědí a ejčastější otázky zdravotíků i rodičů malých pacietů. Skutečost je taková, že kvůli chybě SÚKL eje že ejsou vakcíy proti peumokokovým ifekcím vůbec hrazey a lékařský předpis, ale emohou být uhrazey ai lékařům, kteří vakcíy aplikují a počítají s jejich úhradou od pojišťove, dodává Havlíček. Česká lékárická komora očekává, že SÚKL zjedá v ejbližší době ápravu tak, aby mohl být aplě původí dobrý záměr a děti byly proti ebezpečým peumokokovým ifekcím chráěy co ejdříve. Mgr. Staislav Havlíček prezidet ČLK VI. Dopis prezideta ČLK MUDr. Milaa Kubka miistryi zdravotictví Vážeá paí miistryě, obracím se a Vás ve věci distribuce a úhrady vakcíy proti peumokoku, která působí problémy čleům ČLK praktickým lékařům pro děti a dorost. Jak asi víte, Česká lékárická komora svojí tiskovou zprávou ze de 11. leda 2010 upozorila a skutečost, že výši úhrady pro vakcíy proti peumokokovým ákazám staovil SÚKL v rozporu se zákoem bez správího řízeí. Jak jistě chápete, takto závažá iformace zeklidila lékaře, kteří tuto vakcíu pro své paciety akupují a provádí její aplikaci. Pokud se totiž prokáže, že staoveí úhrady proběhlo v rozporu se zákoem, hrozí ebezpečí, že zdravotí pojišťovy odmítou lékaři akoupeé a aplikovaé vakcíy uhradit. ČLK, která se saží svým čleům poskytovat co ejkvalitější servis, začala sama prověřovat práví aspekty této problematiky. Dovoluji si Vás upozorit, že práví odděleí ČLK došlo k závěru, že tvrzeí ČLK je správé. Vakcía byla sice ovelou zákoa k datu 1. lede 2010 zařazea mezi přípravky hrazeé ze zdravotího pojištěí ( 30 zák. č. 48/1997 Sb.), avšak ebyla zařazea, a to podle ašeho ázoru oprávěě, do 15, tedy mezi přípravky hrazeé plě. Je proto ezbyté výši její úhrady staovit běžým postupem, tj. správím řízeím. Správí řízeí podle ašich iformací eproběhlo. Legitimita úhrady je proto sado zpochybitelá. Vážeá paí miistryě, jistě chápete, že lékaři požadují stoprocetí jistotu, že za akoupeou a aplikovaou vakcíu obdrží od zdravotích pojišťove platbu a chtějí zát její kokrétí výši. Dovoluji si Vás tedy tímto požádat, aby Miisterstvo zdravotictví ČR zajistilo, že všechy zdravotí pojišťovy zašlou písemě České lékařské komoře svůj závazý slib, že vakcíu uhradí a to i avzdory skutečosti, že výše její úhrady z veřejého zdravotího pojištěí ebyla staovea v souladu se zákoem. Vážeá paí miistryě, současě si Vás dovoluji upozorit, že výše úhrady z veřejého zdravotího pojištěí, kterou SÚKL zveřejil ve svém ledovém sezamu je v rozporu se zákoem ejeom po stráce formálí, ale i po stráce věcé. Zveřejěá výše úhrady vychází totiž z maximálí cey, která je průměrem ce zemí tzv. referečího koše. Výše úhrady však podle zákoa má vycházet z ejižší zjištěé cey, tedy z cey, která je vždy ižší ež cea maximálí. Úhrada, kterou zveřejil SÚKL, tedy může zameat ehospodáré akládáí s prostředky veřejého zdravotího pojištěí. Vážeá paí miistryě, závěrem mi dovolte, abych Vás upozoril, že ČLK obdrže- 12 VOX PEDIATRIAE lede/2010 č. 1 ročík 10

13 la ze stray praktických lékařů pro děti a dorost řadu protestů proti pravidlům distribuce a propláceí vakcíy, které staovilo Miisterstvo zdravotictví ČR společě se SÚKL. Rád bych Vás ujistil, že lékaři echtějí odmítat prováděí očkováí. Požadují však takovou změu pravidel, která zajistí, aby zdravotická zařízeí emusela předmětou vakcíu akupovat z vlastích fiačích prostředků, tj. aby apříklad bylo umožěo ji hradit a základě receptu, jak je tomu u chřipkové vakcíy. Je třeba připomeout, že žádý obecě závazý práví předpis ai rámcová smlouva estaoví poviost zdravotického zařízeí akupovat hrazeou zdravotí péči z vlastích prostředků. Argumety, že při předepisováí vakcíy proti peumokoku a recept by ebylo zajištěo splěí podmíek řádého přechováváí této vakcíy, emůžeme z odborého hlediska považovat za relevatí již z toho důvodu, že ámi avržeý postup je možý a používaý u vakcíy proti tzv. sezóí chřipce, pro jejíž uchováváí přitom platí obdobá pravidla. Vážeá paí miistryě, vzhledem k závažosti problematiky, která trápí praktické lékaře pro děti a dorost a zprostředkovaě i rodiče malých dětí, Vás jméem České lékařské komory vyzývám k urychleému zjedáí ápravy a očekávám Vaše staovisko. Závěrem si dovoluji upozorit, že s obsahem tohoto dopisu sezámím lékaře čley České lékařské komory. S uctivým pozdravem MUDr. Mila Kubek prezidet České lékařské komory VII. Otevřeý dopis miistryi zdravotictví Daě Juráskové a veřejosti, především rodičům: (dopis vzikl spotáě a byl vytvoře praktickými dětskými lékaři z Olomoucka) Vážeá paí miistryě, vážeí rodiče! Obracíme se a Vás touto cestou s žádostí o pomoc. Několik let se pediatři a praktičí lékaři pro děti a dorost sažili o prosazeí plošého, státem hrazeého očkováí proti ivazivímu peumokokovému oemocěí. Byli jsme velmi potěšei, že se akoec podařilo teto záměr prosadit a těšili se, že budeme moci od začít s očkováím ašich pacietů. Bohužel, po sezámeí se s ovelou ustaoveí 30 odst. 2 písm. b) zákoa č. 48/1997 Sb., o veřejém zdravotím pojištěí, jakož i se zěím Metodického pokyu k očkováí, který byl v souvislosti s uvedeou ovelou miisterstvem vydá, jsme však byli hluboce zklamái. V ásledujícím textu se pokusíme o vysvětleí. Máme dvě zásadí výhrady: 1. Hrazeé očkováí eí dostupé pro všechy děti od 0-2 let za stejých podmíek Pojišťovami hrazeé očkováí proti ivazivímu peumokokovému oemocěí eí určeo pro všechy děti do dovršeého 2. roku života, jak je tomu v ostatích vyspělých státech. Bude hrazeo je dětem, které splí tyto podmíky: Očkováí bude započato mezi 3. a 5. měsícem a dokočeo do 7. měsíce věku, je u těchto dětí bude pak ZP uhrazeo i přeočkováí ve 2 letech. Ostatím dětem mezi 6. a 12.měsícem věku budou muset očkováí adále hradit rodiče. Proč? Protože se edokázali včas rozhodout a echat aočkovat dítě dříve? Jedá-li se o dobrovolé očkováí, emají sad rodiče právo zvolit i čas (v rámci itervalu 0-2 roky), kdy chtějí echat své dítě aočkovat? A jak bude postupováo u dětí, u kterých muselo být ze zdravotích důvodů očkováí odložeo, aebo muselo být zvoleo idividuálí očkovací schéma? Víme sice, že u této skupiy dětí byl přislíbe ze stray zdravotích pojišťove idividuálí přístup při posuzováí důvodu k odložeí očkováí, ale jde je o příslib, ikoli pravidlo, jasě defiovaé a tedy uplatitelé i při případých sporech. Postup při očkováí proti Peumokoku tak, jak je yí defiová po výše zmíěé ovele v zákoě o veřejém zdravotím pojištěí, vímáme jako diskrimiující pro skupiu dětí od 6. do 12. měsíce věku. Takový postup musíme jako lékaři odmítout, eboť edává stejé šace a ochrau zdraví z veřejého zdravotího pojištěí pro všechy děti a je z fiačího hlediska espravedlivý. 2. Metodický poky omezuje lékaře a utí je vlastími fiačími prostředky garatovat státí program Jako jediý způsob, kterým může lékař získat očkovací látku pro očkováí proti peumokoku dle 30 odst. 2 písm. b) zákoa o veřejém zdravotím pojištěí, je její ákup za vlastí fiačí prostředky od distribučí společosti a po aplikaci pacietovi pak vykázáí k proplaceí ZP. Vážíme si všech vstřícých kroků, které vůči ám pro zdáré zahájeí očkováí učiily jak distribučí společosti (odklad doby splatosti pro prvích 30 vakcí a 180 dí), tak zdravotí pojišťovy (příslib včasého proplaceí vakcíy), abychom emuseli ivestovat vlastí fiačí prostředky ihed. Po uplyutí 180 dů už však budeme muset pravidelě akupovat vakcíy každý měsíc a stále sledovat, zda se ivestovaé prostředky v platbách pojišťove vracejí, abychom opět ivestovali atd. A ejedá se o malé peíze dle počtu pacietů v jedé praxi jde o ěkolik desítek až sto tisíc koru měsíčě. Dojde ke zvýšeí daňové zátěže praxí, k árůstu admiistrativy, k dalšímu zatížeí lékaře mimo jeho profesi. Nelze ai vyloučit riziko, že se začou platby od pojišťove apř. vlivem ztížeé fiačí situace ZP opožďovat (jak už se v miulosti stalo). Požadovaým postupem by pak jedotliví praktičtí lékaři svými vlastími fiačími prostředky uceě zaštiťovali státem garatovaý program očkováí. A distribučí společosti jako subjekty čistě obchodí ejsou poviy a toto situaci reagovat stabilizací ce či dlouhodobým odkladem splatost faktur. Lékařské praxe aopak ejsou obchodí společosti, lékaři mají jié povoláí a posláí i tak dost áročé duševě, fyzicky i časově. Žádý obecě závazý práví předpis ai rámcová smlouva estaoví poviost zdravotického zařízeí akupovat hrazeou zdravotí péči z vlastích prostředků. (Tuto skutečost potvrdilo i práví odděleí ČLK). Lékař se esmí stát prostředíkem mezi zájmy ZP (dbající o racioálí využití fiací určeých k léčbě a preveci) a obchodích společostí (s cílem o vytvořeí co ejvětšího zisku). Z výše uvedeých důvodů, vědomi si odpovědosti za zachováí chodu ašich praxí i v budoucu i za ev. ztížeých podmíek, požadujeme vedle schváleého způsobu abýváí očkovacích látek ještě alterativu, při které by možost získáí očkovací látky ebyla přímo závislá a fiačí situaci lékařské praxe. Jako ejlepší a velmi trasparetí způsob se ám jeví stejá pravidla, jaká jsou t.č. defiováa ve výše jmeovaém metodického pokyu pro zvláští očkováí proti chřipce, tj. možost apsáí vakcíy a recept s ozačeím plé úhrady ZP. Distribuci očkovacích látek z lékáry dle po- VOX PEDIATRIAE lede/2010 č. 1 ročík 10 13

14 Pohled do živých buěk Vědce překvapilo, jak jsou ěkteré bílkoviy v lidském těle ohebé Buňka používá molekuly bílkovi jako ástroje pro moho životě důležitých čiostí. Pro správou fukci těchto buěčých ástrojů je klíčový jejich tvar. Vědci měli až doedáva možost studovat tvar bílkoviých molekul je mimo buňky. Nemohli pozorovat bílkovié ástroje při práci. Díky dvěma japoským týmům je tato epříjemá komplikace miulostí. Yutaka Ito z uiverzity v Tokiu a Masahiro Shirakawa z uiverzity v Kjótu použili velmi citlivé metody jaderé magetické rezoace. Zkoumaá molekula je vystavea účikům silého magetického pole a vědci pak měří, jak a sebe v molekule působí jedotlivé atomy. Z výsledků měřeí lze určit polohu jedotlivých atomů - a tím i tvar molekuly. Itův tým echal běžou střeví bakterii Escherichia coli (a símku) vyrábět velká možství vybraé bílkoviy z amiokyseli, které měly obvyklé atomy uhlíku a dusíku ahrazey vzácějšími izotopy těchto prvků. Vědci sledovali prostředictvím jaderé magetické rezoace tyto izotopy uvitř bakterie. Díky tomu určili tvar bílkovié molekuly, do íž byly izotopy v amiokyseliách zabudováy. Tým Masahira Shirakawy se jako prví podíval a bílkoviy uvitř lidských buěk. Vědci připojili ke studovaým bílkoviým molekulám zvláští přívěsky, které dokážou bílkoviu protáhout přes stěu buňky do jejího itra. Přívěsek poslouží jako jehla, jejíž pomocí lze protáhout it přes tkaiu. Jakmile byla bílkovia uvitř buňky, přivěšeá jehla se od í oddělila. Shirakawa pak mohl sledovat, co bílkoviy v buňce dělají a jak se měí jejich tvar. Výsledky experimetů obou japoských týmů otiskl vědecký týdeík Nature. Vědci předpokládali, že si bílkovié molekuly udrží uvitř buňky mohem pevější tvar ež v laboratorích podmíkách. Ukázalo se, že přiejmeším pro ěkteré bílkoviy to eplatí a v itru buňky jsou podstatě ohebější. Příkladem takové tváré molekuly je bílkovia ubikviti. Buňky ji používají jako začku, která předurčuje jié bílkovié molekuly k likvidaci. Ubikviti hraje výzamou roli při odstraňováí epotřebých ebo poškozeých molekul. Neobvyklá pružost této bílkoviy vysvětluje, proč může buňka tuto likvidačí začku připojit a ejrůzější molekuly. Vysoce ohebý ubikviti se přizpůsobí prakticky všemu. Ho a běžé bílkoviy Zatím lze sledovat v buňkách tvary je těch bílkoviých molekul, jejichž produkci vědci umělým zásahem dramaticky zvýší. Bílkoviy, které se vyskytují v buňce přirozeě, edosahují potřebých kocetrací. Pokud se ám podaří zvýšit citlivost jaderé magetické rezoace desetkrát, pak dokážeme sledovat uvitř lidských buěk i běžé bílkoviy, předvídá Yutaka Ito v rozhovoru pro vědecký týdeík Nature. Odboríci jsou přesvědčei, že potřebý vzestup citlivosti jaderé magetické rezoace je dosažitelý v dohledé době. Pokud se to podaří, otevřou se ové možosti eje pro teoretický výzkum procesů uvitř buěk. Výsledky tohoto bádáí ajdou i praktické uplatěí. Například farmaceutické firmy by mohly sledovat v buňce osudy testovaého léku a zjistit, s kterými bílkoviými molekulami reaguje a jak se to odráží a tvaru bílkovi. Změy tvaru ěkterých bílkovi stojí v pozadí vziku závažých oemocěí. Například při Alzheimerově chorobě se tvoří v buňkách mozku bílkoviá vláka, tzv. fibrily. Vědci yí budou moci sledovat proces vziku fibril v buňkách v přímém přeosu. Zdroj: LN kyů SÚKLu jsme schopi zajistit (léta jsme ji takto zajišťovali z OHES). Lékař si pak svobodě dle svých možostí vybere tu variatu, kterou považuje pro svou praxi a své paciety za vhodější. Při jakékoli změě podmíek je pak schope bez problémů reagovat a tak zajistit eje očkováí, ale celý bezproblémový chod své praxe. Vážeá paí miistryě, vážeí rodiče! Nejde ám o prosazováí vlastího prospěchu, echceme komplikovat situaci kolem hrazeého očkováí proti peumokoku, o které jsme tolik let bojovali a kdysi (byť za úhradu) úspěšě uvedli do praxe. Chceme rové šace pro všechy děti a chceme zachováí svobody lékaře při rozhodováí jak o očkováí samotém, tak o chodu praxe, za kterou máme zodpovědost. Věříme, že ás pochopíte a podpoříte. S úctou íže podepsaí lékaři VIII. Jedáí Zdravotího výboru Poslaecké sěmovy Parlametu ČR de Zdravotí výbor Poslaecké sěmovy Parlametu ČR zařadil do programu svého jedáí i problematiku připomíek k zákoem schváleému dobrovolému očkováí proti peumokokovým ákazám hrazeému ze zdravotího pojištěí. Jedáí se mimo jié osobě účastila i miistryě zdravotictví Daa Jurásková, hlaví hygieik Michael Vít, ředitel SUKLu Marti Beeš, presidet České lékárické komory Staislav Havlíček. Po obsáhlejší diskusi, ve které jsme měli možost vzést a objasit základí body espokojeosti se stavem věcí, Výbor schválil Useseí, kterým zavázal Miisterstvo zdravotictví vypracovat aalýzu možostí úhrad očkováí proti peumokokovým ákazám a přezkoumat zákoost postupu SUKLu. Termí ke splěí závazku byl dá do koce leda IX. Porováí stavu a způsobu očkováí v ěkterých státech Evropy Viz tabulka. Pro Vox připravil MUDr. Pavel Neugebauer 14 VOX PEDIATRIAE lede/2010 č. 1 ročík 10

15 Tabulka: Očkováí proti peumokoku v ěkterých Evropských státech Stát: povié doporučovaé Německo ao Prevear Syflorix Itálie ao Prevear Syflorix věk očkovaých typ vakcíy počet dávek hrazeé úhrada forma získáí vakcíy 4 a podle věku podle věku od 2.m do 2 let rizikové do 5 let od NV věku do 3 let-děti v kolekt zařízeí ze zdravot. pojištěí veřejé i privátí v lékarě zdravotí pojištěí rozdíly v regioech Litva ao Prevear 4 od 2.m? zdravotí pojišťovy dohled Miisterstva zdravotictví Fracie ao Prevear 3 rizikové 4 od 2.m Maďarsko ao Prevear 3 od 2.m do 2 let rizikové do 5 let Slovisko pro rizikové děti Prevear Syflorix 4 a podle věku jeom rizikové od 2.m do 5 let částečá veřejé poj. 65% privátí může doplatit miisterstvo zdravotictví veřejé zdrav. pojištěí Slovesko ao Prevear od 2.m veřejé zdrav. pojištěí Švýcarsko ao Prevear 3 částečá úhrada pacietovi z privátího pojištěí (eí veřejé zdravot. pojištěí) Luxemburg ao Prevear 4 a podle věku Belgie ao Prevear 3 podle věku Rakousko od 2.m do 5 let o idikaci rozhoduje pediatr od 2.m do 2 let miisterstvo zdrav. lékař hromadě e recept proplácí lékarě ve vakciačím cetru v lékarě a recept dodávkou do ordiací a objedávku a recept v lékarě očkující primáí pediatr vakciačí cetra primárí pediatři primárí pediatr rodiý lékař primárí pediatr Cetra prevece pro matku a dítě? primárí pediatr prakický lékař (kde eí pediatr) dodávkou z Národího Istitutu veřej. zdraví lékař hromadě a recept a rodé číslo v lékarě přímý ákup lékařem rodiče a recept dodávkou Miisterstva zdrav. do ordiací primárí pediatr primárí pediatr primárí pediatr primárí pediatr?? primárí pediatr jeom pro rizikové děti, mají jedou ročě kampaň se sížeou ceou vakcíy, iiciativa Miistrstva zdravot.nepláují celoplošé hrazeé očkováí. VOX PEDIATRIAE lede/2010 č. 1 ročík 10 15

16 Iformace OSPDL ČLS JEP MUDr. Haa Cabrochová Předsedkyě OSPDL ČLS JEP Očkováí dětí proti A(H1N1) De bylo schváleo Bez pečostí radou státu rozšířeí vakciačí strategie pro očkováí zdravotě stigmatisovaých osob. V případě dětí se toto rozšířeí týká pacietů s diabetem léčeých izuliem včetě dětí od 10 let. Mechaismus pro doporučeí a odesláí těchto dětí do vakciačích ceter zůstává stejý jako v případě již schváleých idikací pro děti, teto mechaismus byl podrobě popsá v předchozím čísle ašeho časopisu a lze ho ajít i a strákách Očkováí proti peumokokvým ákazám Výbor odboré společosti přijal a svém zasedáí de ásledující staovisko: Staovisko odboré společosti k očkováí proti peumokokovým ákazám Výbor odboré společosti považuje za priorití zajištěí dostuposti očkovacích látek přímo v ordiaci praktických lékařů pro děti a dorost. Využití ákupu od distributorů je v současosti jediou cestou jak tuto dostupost zajistit a to díky výpadku paragrafu zákoa č. 48/1997 Sb., který měl umožit, aby ákup realizovaly přímo zdravotí pojišťovy. Alterativou se tedy musel stát systém ákupu ordiacemi s ásledým propláceím od zdravotích pojišťove. Na podporu fugováí tohoto systému byly astavey ekoomické motivace pro lékaře, tedy podíl a distribučí marži tak, jako v případě privátího trhu s očkovacími látkami. Chápeme požadavky ěkterých kolegů a zachováí alterativí cesty dostuposti vakcí cestou výdeje a recept v lékárě a jsme pro zachováí i této možosti s cílem zajistit co ejvyšší dostupost vakcí a ásledou proočkovaost dětské populace. V reakci a požadavek ěkterých kolegů a rozšířeí věkového pásma pro úhradu vakcíy ze systému veřejého zdravotího pojištěí kostatujeme, že vakciačí strategie počítá s plě hrazeým schématem 3+1 dávka pro ejižší věkovou kategorii dětí, které musí být chráěé již v období prvího roku života, eboť právě toto období je z hlediska výskytu ivazivích peumokokových oemocěí ejrizikovější. Právě schéma 3+1 dávka zajišťuje ejvyšší stupeň ochray a musí být omezeo věkem tak, aby bylo možé ho v souladu s SPC očkovacích látek aplikovat v prvím půlroce života. Úvaha o ásledé catch up dávce pro vyšší věkové kategorie může být předmětem ásledé diskuse s ohledem a árodí data a dosažeou proočkovaost ejižší věkové kategorie dětí do 6 měsíců Témata páteřích vzdělávacích akcí OSPDL ČLS JEP a rok 2010: - Péče o kojece - Dětská chirurgie Doporučeí k aplikaci očkovací látky proti rotavirovým ifekcím Výbor společosti: Prof. MUDr. Roma Prymula, CSc., PhD. (předseda) MUDr. Haa Cabrochová (místopředsedkyě) Doc. MUDr. Roma Chlíbek, PhD. (vědecký sekretář) Prof. MUDr. Jiří Havlík, DrSc. MUDr. Pavla Křížová, CSc. MUDr. Ja Kyčl, PhD. Doc. MUDr. Vilma Marešová, CSc. MUDr. Jitka Škovráková Prof. MUDr. Miroslav Špliňo, DrSc. V Hradci Králové de Na základě doporučeí vydaého Českou vakciologickou společostí ze de , o vhodosti zahajovat aplikaci očkovací látky proti rotavirovým ifekcím v podmíkách ČR v 9. týdu života, vydává výbor společosti ásledující upřesěí: 1) ebylo-li dítě kalmetizováo, je možé zahájit aplikaci od 6. týde věku, 2) iterval mezi jedotlivými aplikacemi by měl být miimálě 4 týdy, je tedy vhodé využít alespoň v případě jedé dávky simultáí aplikace s podáím hexavacíy, respektive vakcíy proti peumokokovým ákazám. Maximálí itervaly mezi dávkami ejsou omezey, ale schéma by mělo být aplikováo celé, vakcíy od jedotlivých výrobců by se eměly zaměňovat, 3) dojde-li k aplikaci mimo současé simultáí podáí s uvedeými vakcíami, je vhodé do další aplikace jakékoliv očkovací látky dodržet iterval 14 dů, 4) přetrvává-li v době aplikace ezhojeá kalmetizačí jizva, tedy idikuje-li očkující lékař oddáleí aplikace hexavakcíy, ale současě ejsou přítomé závažé komplikace po BCG vakciaci podléhající hlášeí ežádoucích účiků po vakciaci, je možé aplikaci rotavirové vakcíy zahájit. Důvodem je odlišý pricip avozeí imuití odpovědi. 5) v případě očkováí edoošeých dětí je vhodé očkováí zahájit bez ohledu a gestačí stáří, tedy podle chroologického věku, platí tedy i omezeí uvedeá v SPC u jedotlivých očkovacích látek do jaké ejpozdější doby chroologického stáří je uté provést aplikaci v plém schématu. Toto doporučeí se týká dětí v kliicky stabilizovaém stavu, jsou-li propuštěy z emocičí péče. Otázka bezpečé dolí hraice zůstává stále otevřeá vzhledem k velmi omezeému počtu hodoceých pacietů pod 32. gestačí týde. Vakcíu elze použít u dětí s vrozeou vývojovou vadou trávicího traktu, případě u dětí po prodělaých operacích trávicího traktu v ovorozeeckém věku, resp. u dětí s chroickým oemocěím GIT. Za výbor společosti: Prof. MUDr. Roma Prymula, CSc., PhD., předseda ČVS Doc. MUDr. Roma Chlíbek, PhD., vědecký sekretář ČVS 16 VOX PEDIATRIAE lede/2010 č. 1 ročík 10

17 RotaTeq Cíleá ochraa v epředvídatelém světě rotavirů 1, 2 RotaTeq je petavaletí vakcía poskytující cíleou ochrau proti 5 ejčastějším rotavirovým sérotypům (G1, G2, G3, G4 a G9), které způsobují více ež 96 % rotavirových ifekcí v Evropě.* 1, 2 Perorálí petavaletí vakcía 1 1,3 ** Vysoká a kozistetí účiost Prokázaá bezpečost 1,3 Lze podávat současě s řadou kojeeckých vakcí (včetě hexavaletích) 1 *** Pohodlá perorálí aplikace 1 * Data jsou založea a kotietálích rozdílech v distribuci G typů humáího rotaviru skupiy A, zjištěých aalýzou kmeů sebraých v letech 1973 až Podle přehledu 124 studií z 52 zemí. ** 98% účiost proti závažému oemocěí v průběhu celé sezóy po vakciaci. *** Lze podávat současě s jakoukoliv z ásledujících moovaletích ebo kombiovaých vakcí [včetě hexavaletích vakcí (DTaP-HBV-IPV/Hib)]: vakcía proti diftérii-tetau-acelulárí pertusi (DTaP), vakcía proti Haemophilus ifluezae typu b (Hib), iaktivovaá ebo perorálí vakcía proti poliomyelitidě (IPV ebo OPV), vakcía proti hepatitidě B (HBV), kojugovaá peumokoková vakcía (PCV) a kojugovaá očkovací látka proti meigokoku skupiy C (MeCC). Referece: 1. Souhr údajů o přípravku RotaTeq 2. Satos N, Hoshio Y. Global distributio of rotavirus serotypes/ getotypes ad its implicatio for the developmet ad implemetatio of a effective rotavirus vaccie. Rev. Med Virol. 2005;15: Vesikari T et al. Safety ad Efficacy of a Petavalet Huma Bovie (WC3) Reassortat Rotavirus Vaccie. N Egl J Med 2006; 354(1): Zkráceé iformace o přípravku RotaTeq, perorálí roztok. Vakcía proti rotavirům (živá, perorálí). (Rotavirus sérotypus G1, G2, G3, G4, P1[8]) Idikace: aktiví imuizace kojeců ve věku od 6 týdů za účelem prevece gastroeteritidy způsobeé rotavirovou ifekcí (prokázaá účiost proti gastroeteritidě způsobeé rotaviry sérotypů G1P1[8], G2P[4], G3P1[8], G4P1[8] a G9P1[8]). Kotraidikace: hypersezitivita a léčivou látku ebo a kteroukoli pomocou látku, předchozí aaméza itususcepce, jedici s vrozeými malformacemi gastroitestiálího traktu, které by mohly predispoovat k itususcepci, kojeci se zámým deficitem imuity ebo s podezřeím a ěj. Dávkováí: je uto podat tři dávky. Prví dávku lze podat od věku šesti týdů a e později ež ve věku 12 týdů. Mezi dávkami musí být itervaly ejméě 4 týdy. Všechy tři dávky by měly být podáy do věku 26 týdů. Upozorěí: ejsou žádé údaje ohledě bezpečosti ai účiosti podáváí vakcíy RotaTeq kojecům se sížeou imuitou. Podávat s opatrostí jedicům, kteří jsou v úzkém kotaktu s osobami se sížeou imuitou. Případy gastroeteritidy v souvislosti s virem vakcíy byly hlášey po uvedeí přípravku a trh u kojeců s těžkou kombiovaou imuodeficiecí.*) Lze podávat předčasě arozeým dětem. Podobě jako u jiých vakcí emusí vakciace vakcíou RotaTeq zajistit úplou ochrau všem příjemcům, echráí proti gastroeteritidám způsobeým jiými patogey ež rotaviry. Vakcíu je třeba podávat perorálě bez míseí s jiými vakcíami ebo roztoky. Neředit. Iterakce: lze podávat společě s moovaletími ebo kombiovaými dětskými vakcíami obsahujícími jede ebo více z ásledujících atigeů: DTaP, Hib, IPV ebo OPV, HBV, PCV a MeCC. Těhoteství a kojeí: urče pouze pro použití u dětí. Nežádoucí účiky: velmi často pyrexie, průjem a zvraceí, často ifekce horích cest dýchacích. V žádém období po žádé z dávek edocházelo k hromaděí případů itususcepce v placebem kotrolovaé studii. Léková forma: perorálí roztok. Uchováváí: v chladičce (2 C 8 C), ve vější krabičce, chráit před světlem. Držitel rozhodutí o registraci: Saofi Pasteur MSD, SNC, 8, rue Joas Salk, F LYON, Fracie Registračí čísla: EU/1/06/348/001, EU/1/06/348/002 Posledí revize textu SPC: 23/10/2009 *) Všiměte si změ v souhru údajů o přípravku. Podobě jako u jiých vakcí emusí vakciace RotaTeqem zajistit úplou ochrau všem příjemcům. Přípravek je vázá a lékařský předpis a eí hraze z prostředků veřejého zdravotího pojištěí. Dříve ež přípravek předepíšete, sezamte se, prosím, s úplým souhrem údajů o přípravku. Registrovaá ochraá zámka Merck Sharp & Dohme Corp., a subsidiary of Merck & Co., Ic., Whitehouse Statio, N.J., U.S.A. Copyright Merck Sharp & Dohme Corp., a subsidiary of Merck & Co., Ic., Whitehouse Statio, N.J., U.S.A., Všecha práva vyhrazea. Merck Sharp & Dohme IDEA, Ic., org. sl.*, Křeova 5, Praha 6, tel.: , * Affiliate of Merck & Co., Ic., Whitehouse Statio, N.J., U.S.A RTV-2008-CZ-1464-J INZ RTQ 190x130 [01-10].idd :08:54 Dětské klimatické pobyty o.p.s. ve spolupráci s Výborem dobré vůle Nadací Olgy Havlové, Magistrátem města Plzě a ÚMO Plzeň 3 a KÚ PK pořádají 12. ročík Léčebých klimatických pobytů pro rodiče s dětmi trpícími recidivami oemocěí dýchacích cest, astmatem a ekzémy Chorvatsko Istrie od 2.7. do ve Sloveské republice pobyty od do v Nízkých Tatrách s využitím termálích koupališť, jeskyí, výukou rehabilitace a fakultativími výlety. Předpokládaý adačí příspěvek a osobu stejý jako v loňském roce kolem Kč. Přihlášky do koce měsíce duba Kotaktí adresy: MUDr. Jiří Liška, CSc.; Mulačova emocice s.r.o., Dvořákova 17, , Plzeň, tel.: MUDr. Radaa Pečeková Priv. dětská ordiace, Plzeň Slovay, Městská polikliika, tel.: VOX PEDIATRIAE lede/2010 č. 1 ročík 10 17

18 Diagostika recetího diabetes mellitus v prvím kotaktu u malých dětí MUDr. David Neuma Dětská kliika FN Hradec Králové Diabetes mellitus 1. typu (T1DM) je oemocěí způsobeé autoimuitím poškozeím tvorby izulíu v beta buňkách Lagerhasových ostrůvků. Vziká a základě geetické dispozice po zevím impulzu, ejčastěji při trasitorím oemocěí. Někdy elze vyloučit časovou koicideci s očkováím, jidy s prodělaou varicellou. Iterval mezi spouštěčem a kliickými projevy je obvykle ěkolikatýdeí až ěkolikaměsíčí. V tomto období se rozbíhá a ásledě probíhá autoimuití buňkami zprostředkovaá destrukce beta buěk. Sérologicky lze zjistit specifické protilátky. Malé děti Za malé děti považujeme z praktického hlediska děti po 1. roce života do předškolího věku. Diabetes dětí mladších ež 6 měsíců je ejčastěji geeticky podmíěý a patří do skupiy eoatálího diabetu. Výskyt cukrovky v období 6 měsíců 1 roku je vzácý. Naproti tomu je alarmující, že zatímco icidece diabetu se od roku 2003 v České republice ezvyšuje, zastoupeí věkových skupi se vyrovává a převaha dětí školích a dětí v pubertě stírá. Dětští lékaři prvího kotaktu se mohou s malými dětmi s recetím diabetem setkat ve více ež 1/3 případů. Délka kliicky ěmého období Při úvahách o délce trváí prediabetického období u malých dětí apř. ve srováí s dětmi ve školím věku je a jedé straě velmi vysoká citlivost k izulíu, takže musí dojít ke zičeí výzamě více ež 80 % beta buěk, aby došlo ke kliickým projevům, a straě druhé pak stav, kdy geetická dispozice malých dětí je silá a autoimuití isulitida agresiví. Vzhledem k těmto dvěma protichůdým etiopatogeetickým mechaismům je délka prediabetického období rozdílá a elze přesě staovit, bývá však krátká. U malých dětí je však již při prvích prodromech a kliických přízacích ziče větší podíl beta buěk, ež u starších dětí. Z toho plye obvykle krátké období postiiciálí remise, období, kdy je ízká dávka izulíu < 0,5 j/ kg/de. Přitom dávkováí izulíu v době běžé léčby je 0,6 0,8 j izulíu/kg/de. Prediabetické období Prediabetické období je kliicky ěmé. Dochází v ěm k postupému sižováí tvorby izulíu. Nejprve je poškozea tzv. prví fáze izulíové sekrece. Izulí estačí a postpradiálí výkyvy a glykémie po jídlech stoupají ad ormálí hodoty. Překročí-li glykémie přibližě hodotu 10 mmol/l, cukr se objevuje v moči. V tomto období má pozitiví vyšetřeí moči daleko větší váhu, ež egativí vyšetřeí z krve alačo. Na lačou glykémii je totiž tvorba a sekrece izulíu ještě dostatečá. Obecě je teto pozatek uté brát v úvahu: vyšetřeí krve zameá vyhodoceí aktuálího stavu, zatímco glykosurie zazameává stav od miulého močeí. Pokud glykémie překročí kdykoli po posledím vyprázděí močového měchýře ledviý práh, vyšetřeí redukujících látek ( cukru ) v moči je pozitiví bez ohledu a to, po jak dlouhou dobu se do moči dostávaly. Nesprávé posouzeí esouladu mezi álezem v moči a séru je jedou z chyb v časé diagostice T1DM. S touto problematikou se dětský lékař prvího kotaktu setkává zejméa ve dvou situacích: při pravidelých prevetivích prohlídkách a v zátěžových situacích, jako je ifekce během prediabetického stádia. Ifekce zvyšuje izulíovou rezisteci a kliické symptomy se potecují. Současě probíhající ifekt je s ově zachyceou cukrovkou u malých dětí spoje asi v 70 %. Vzorek raí moči ebo áhodý vzorek Do souvislosti s výše uvedeým patří úvaha o áhodě vyšetřeém ebo raím vzorku moči. Raí vzorek iformuje jistě o ejdelším časovém období ve di, pokud se dítě pohybuje stále v prediabetické fázi a ikoli ve fázi časých přízaků osmotické diurézy s častějším močeím a ykturií. Děti také obvykle ještě ve večerích hodiách jedí ebo pijí často sladký ápoj a výkyv glykémie ad ledviý práh se projeví právě v raí moči. Náhodý vzorek moči v průběhu de vyšetřeý u lékaře aproti tomu může zachytit je krátký časový úsek ebo období bez jídla, a tak je egativí. Na druhou strau, výsledek vyšetřeí moči ze vzorku zachyceého doma může zkreslit zbytek předchozího obsahu v lahvičce. Nález je proto vhodé potvrdit ebo vyloučit aktuálím vyšetřeím glykémie a glykosurie. Období časých přízaků Období časých přízaků bývá u malých dětí krátké a během hodi (ikoli dí) se může rozviout závažý život ohrožující stav. Takový perakutí průběh elze predikovat, odhadem se týká do 3-5 % malých dětí a je velkým rizikem pro dítě, ale i pro zdravotické profesioály. Častější je progrese od prodromů do výrazě vyjádřeých kliických symptomů během ěkolika dí až 2-3 týdů. Nespecifickými přízaky jsou úavost, echuteství a hubutí. Specifické přízaky jsou časté močeí velkého možství moče, ykturie ebo očí pomočeí po suchém itervalu. Uvedeé specifické přízaky je potřebé považovat za závažé aamestické údaje. Pomocí může být dotaz a rozlišeí mezi polyurií a polakisurií. Z forezího hlediska je období časých přízaků zásadí pro diagostiku T1DM u dětí. Při kliickém podezřeí eí možé, a to ai pokud rodiče uvádějí trváí ěkolika dí týdů, čekat a výsledky laboratorích vyšetřeí do ásledujícího de. Glykémie by měla být staovea eprodleě, a to buď v ordiaci dětského lékaře (praktickým lékařům zdravotí pojišťovy hradí 1 vyšetřeí glykémie/1 de v rámci diagostiky diabetes mellitus při pozitiví glykosurii; e v rámci prevece), ebo tetýž de v laboratoři s okamžitým sděleím výsledku. Dalším přízakem je hubutí. V obdobích epidemií respiračích oemocěí odlišuje rizikové děti od dětí běžě emocých. Prospěšá může být zalost vývoje hmotosti v porováí s výškou a rodiou predikcí výšky a kostitucí. Obvyklé je zhubutí o 2 4 kg. Malé dě- 18 VOX PEDIATRIAE lede/2010 č. 1 ročík 10

19 ti však mohou mít rozviutý diabetes, aiž by zhubly. U jiak zdravých dětí ebo dětí s iterkuretími ifekcemi eexistuje jiý stav, který by způsobil glykémii převyšující 11 mmol/l. Taková hodota eí ikdy výsledkem pití sladkých ápojů ebo aprosté převahy sladkých jídel. Období typických přízaků Kombiace hubutí a polyurie s polydypsií je pro diabetes sad ejtypičtějším kliickým obrazem. U malých dětí bývá difereciálě diagosticky zvažováa psychogeí polydypsie, ale děti s psychogeí polydypsií ikdy ehubou, jsou dobře živeé, čilé a mají specifické chováí a vztah k pečovateli. Na hubutí je uté se cíleě zeptat a ai při egativí odpovědi diabetes jako příčiu zcela evyloučit. Opakovaé očí pomočeí (euréza) po suchém itervalu je také závažým symptomem. U dětí, které spí s pleami, ěkdy rodiče uvádějí údaj o velkém možství moči v pleách. Bolest břicha vziká při hyperglykémiích. Její patofyziologická podstata eí dořešea, ale stále je možé setkat se záměami diabetes mellitus s áhlou příhodou břiší a s provedeými apedektomiemi. Malé děti mají také přízaky, se kterými eí možé se později setkat. Jedá se apř. o ově vziklé periaogeitálí itertrigo u dětí ve věku, kdy již eí běžé. Pokud eí vyřešea hyperglykémie (a glykosurie), je itertrigo rezistetí k léčbě a zhoršuje se při podáí topických steroidů. Itertrigo je možé považovat za ekvivalet vagiálího výtoku u starších dívek s diabetem. Rozviuté pozdí přízaky Rozviuté pozdí přízaky vzikají při hyperosmolaritě séra daé zvláště hyperglykémií a při ketóze a ásledě ketoacidóze. V epřítomosti izulíu dochází k hromaděí glukózy v séru. Současě jsou jako eergetický substrát využíváy tuky, jejichž metabolismus evyžaduje izulí. Rematy metabolického zpracováí tuků jsou ketolátky. Ketóza vede kliicky k echuteství, pocitu úavy a evole, ketoacidóza ke kussmaulovskému dýcháí a zvraceí. Obojí je svým patobiomechaismem elimiací ahromaděých kyselých substací a oxidu uhličitého. Nechuteství a zvraceí dále prohlubuje ketoacidózu. V difereciálí diagostice v tomto období je možé se setkat se záměami s obstruktiví brochitidou ebo zhoršeím preexistujícího astmatu, zvláště pokud děti dlouhodobě užívají ihalačí kortikosteroidy ebo betamimetika. Záměa ebo erozpozáí Kussmaulova dýcháí doprovázeého asládlým acetoemickým zápachem z úst dítěte může zameat ohrožeí dítěte při ásledé progresi do letargie a kómatu. Zvláští, progosticky velmi epřízivou situací je u malých dětí hyperglykemický hyperosmolárí stav (HHS). Malým dětem obvykle stačí velmi malé možství izulíu k tomu, aby evzikla ketoacidóza, zatímco hyperglykémie může mít až trojciferou hodotu (diagostickým kritériem je glykémie > 33 mmol/l), hyperosmolarita překračuje 320 mosmol/kg a ph > 7,3. Léčba je svízelá a řídí se pricipy léčby hyperosmolárí dehydratace více, ež Pozváka a mezioborové sympózium a téma ADHD de (pátek) od 9:00 do 17:00 pricipy léčby diabetického ketoacidotického kómatu. Je také zámé kóma kombiovaé. Závěr Spektrum přízaků recetího diabetes u malých dětí je pestré, ale má svou sekveci a lze patobiomechaicky dobře vysvětlit. Mezi zásady diagostiky patří rozpozáí časých kliických přízaků, přiměřeá iterpretace vyšetřeí séra a moči a rychlé potvrzeí ebo vyloučeí stavu. Práce byla podpořea Výzkumým záměrem MZO Literatura u autora v Eurocetru Jabloec ad Nisou Program: ADHD /geetika, etiologie, diagostika, terapie, mezioborová koordiace/ (doc. Dr. Paclt, CSc.) ADHD a epilepsie (prim. Dr. Hadač, PhD.) ADHD a poruchy spáku (Dr. Příhodová) ADHD a dyskiese (Dr. Koumarová) ADHD a speciálí komorbidity (as. Dr. Zumrová, CSc.) ADHD a dysfázie (Dr. Škodová) Dyslexie eje pedagogický problém (doc. Dr. Zeliková, CSc.) Rehabilitačí možosti v komplexí péči o paciety s ADHD kol. Sympózium určeo převážě pediatrům a odboríkům v tomto tématu zaiteresovaým Orgaizátor: Spirála s.r.o. Adresa: Na Šumavě 48, Jabloec /N ONLINE PŘIHLÁŠKA: VOX PEDIATRIAE lede/2010 č. 1 ročík 10 19

20 Prevece pozdí diagostiky diabetes mellitus u dětí MUDr. David Neuma Dětská kliika FN Hradec Králové Diabetická ketoacidóza pozdí záchyt diabetes mellitus Nezávislým faktorem v progóze diabetes mellitus 1. typu (T1DM) je stav orgaismu při staoveí diagózy oemocěí. Pokud dítě prodělá diabetickou ketoacidózu (DKA), dlouhodobá kompezace je výzamě horší ež u dětí, které DKA eprodělaly. Dlouhodobá kompezace pak má vliv a vzik a progresi chroických komplikací. Opak DKA, včasý záchyt diabetes, je spojeý s delší fází parciálí remise, ve které je ízké dávkováí izulíu a dobré výsledky léčby. Podle celosvětových statistik se DKA vyskytuje u ově zjištěých případů T1DM v %. V Německu, které je geografickou polohou a populací ČR blízké, v %. Prevece diabetes mellitus Prevece diabetes jako oemocěí v současé době eí možá. Studie zaměřeé a podáváí látek jako apř. ikotiamid ebo izulí u prvostupňových příbuzých diabetiků s geetickou predispozicí bylo eúčié. Výjimkou by mohlo být podáváí hydrolyzovaých formulí ekojeým dětem matek diabetiček s T1DM. V kliickém zkoušeí existují také látky, které mají modulací imuitího systému zbrzdit autoimuití izulitidu. Prevece pozdí diagostiky diabetes mellitus Nelze-li předcházet cukrovce jako takové, je ezbyté se zaměřit a prvky, které ovlivit lze. Reálě je to včasá diagostika diabetes a hraici prediabetické fáze a fáze časých symptomů. Základem je erudice lékařů prvího kotaktu. Současě je ale potřebé povědomí o možosti vziku diabetes mellitus a o vedoucích přízacích u dětí v celé populaci, a zvlášť mezi rodiči dětí. Prví použil ovlivěí veřejého míěí v 90. letech miulého století profesor Vaelli v parmském regiou Itálie. Na plakátech umístěých u praktických lékařů, v lékárách a ve školách krátce popsal přízaky cukrovky u dětí. Frekvece DKA, jako opaku včasého záchytu T1DM, klesla ze 78 % a ulu a stav přetrvával 8 let. V okolích regioech, kde plakátovací kampaň eproběhla, se icidece DKA ezměila. Po 8 letech bylo uté kampaň zopakovat. V České republice oemocí ročě diabetem asi dětí do 15 let. Při diagóze diabetu má DKA % emocých dětí, z toho asi závažou. Úmrtí jsou ojediělá, vždy spojeá s pozdím vyšetřeím lékařem, ěkdy epřiměřeým vyhodoceím situace ebo léčbou. Vedoucí příčiou je edém CNS. Obdoba Vaelliho plakátovací kampaě v České republice může tedy zlepšit progózu přibližě 80 dětem ročě. Protipólem pozdích jsou časé záchyty diabetu. Časé záchyty mohou v budoucu měit schéma úvodí léčby. Současým stadardím postupem je hospitalizace dětí s recetí cukrovkou, stabilizace a edukace v emocičím prostředí. Obvyklá délka pobytu v emocici je 5 10 dí. Ze zahraičí je zámá možost zkráceé 1 2deí hospitalizace a dokočeí edukace ambulatě ebo úplé ambulatí zahájeí léčby. Výsledky bývají lepší, protože pacieti a jejich rodiče musí ve vziklé situaci aktivě vystupovat a espoléhat a emocičí zajištěí a persoál. Podrobější vysvětleí postupu zkráceé hospitalizace překračuje rámec tohoto čláku. Pozámka: ambulatí péče o dětské diabetiky a praktický dětský lékař Poteciálí zkráceí úvodí hospitalizace po počátku léčby diabetu epřiáší praktickým dětským lékařům žádou změu. V dlouhodobé léčbě je velmi časté, že rodiče dětí s T1DM se s většiou obtíží obracejí a diabetologa. Tomuto ežádoucímu stavu ejlépe předchází dobrá komuikace mezi diabetologem a praktickým dětským lékařem. Dětský lékař by měl očekávat pravidelé zprávy o stavu diabetika v jeho péči ejméě 1 ročě. Měl by mít přehled o provedeých vyšetřeích biochemických a komplemetárích, mezi které patří vyšetřeí očí a eurologické. Aktuálí léčbu a její výsledky je možé zjistit z deíku diabetika. Te si paciet ebo ev. jeho rodiče vedou sami a spolu s glukometrem by ho měly děti mít vždy s sebou. Praktický lékař při vyšetřeí diabetického dítěte z jiých důvodů může zkotrolovat deík a glukometr a měl by předepisovat léky bez obsahu cukru. Je možé sledovat také optimálí vývoj atropometrických parametrů, kdy v růstu a progresi dospíváí by dítě s diabetem emělo zaostávat za rodiou predikcí výšky a vzorcem dospíváí. Hmotost by měla být stabilí, spíše pod 50. percetilem. Závěr Přibližě 80 dětí s recetě zjištěým diabetem může profitovat v budoucím průběhu emoci z jejího z časého záchytu. Klíčovou roli má při tom iformovaost veřejosti, že i malé děti mohou mít diabetes, a také rozpozáí počátečích přízaků lékařem prvího kotaktu. Časé záchyty a léčba zlepšuje adaptaci dětí a chroické oemocěí, zabraňuje déletrvajícímu vyřazeí z běžého života a ezaedbatelě sižuje přímé áklady a léčbu i áklady pro rodiu dítěte. Práce byla podpořea Výzkumým záměrem MZO Literatura u autora 20 VOX PEDIATRIAE lede/2010 č. 1 ročík 10

VOX PEDIATRIAE. časopis praktických lékařů pro děti a dorost. únor 2010 číslo 2 ročník 10. Problematika pohlavně přenosných infekcí

VOX PEDIATRIAE. časopis praktických lékařů pro děti a dorost. únor 2010 číslo 2 ročník 10. Problematika pohlavně přenosných infekcí VOX PEDIATRIAE časopis praktických lékařů pro děti a dorost úor 2010 číslo 2 ročík 10 Problematika pohlavě přeosých ifekcí Vulvovagiitis v dětském a dorostovém věku Nepravidelosti mestruačího cyklu Charakteristika

Více

VOX PEDIATRIAE. časopis praktických lékařů pro děti a dorost. březen 2011 číslo 3 ročník 11. Vrozené vývojové vady uropoetického traktu

VOX PEDIATRIAE. časopis praktických lékařů pro děti a dorost. březen 2011 číslo 3 ročník 11. Vrozené vývojové vady uropoetického traktu VOX PEDIATRIAE časopis praktických lékařů pro děti a dorost březe 2011 číslo 3 ročík 11 Vrozeé vývojové vady uropoetického traktu Základí vyšetřeí fukcí uropoetického traktu Nejčastější kýly v dětském

Více

dálniced3 a rychlostní silnice Praha x Tábor x České Budějovice x Rakousko

dálniced3 a rychlostní silnice Praha x Tábor x České Budějovice x Rakousko dáliced3 a rychlostí silice R3 Praha Tábor České Budějovice Rakousko w w obsah základí iformace 3 dálice D3 a rychlostí silice R3 PrahaTáborČeské BudějoviceRakousko 3 > základí iformace 4 > čleěí dálice

Více

Patří slovo BUSINESS do zdravotnictví?. 23. 6. 2005

Patří slovo BUSINESS do zdravotnictví?. 23. 6. 2005 Patří slovo BUSINESS do zdravotictví?. 23. 6. 2005 Společost Deloitte Společost Deloitte v České republice má více ež 550 zaměstaců a kaceláře v Praze a Olomouci. Naše česká pobočka je součástí aší regioálí

Více

VOX PEDIATRIAE. časopis praktických lékařů pro děti a dorost. říjen 2008. číslo 8. ročník 8. Přehled terapie revmatických onemocnění u dětí

VOX PEDIATRIAE. časopis praktických lékařů pro děti a dorost. říjen 2008. číslo 8. ročník 8. Přehled terapie revmatických onemocnění u dětí VOX PEDIATRIAE časopis praktických lékařů pro děti a dorost říje 2008 číslo 8 ročík 8 Přehled terapie revmatických oemocěí u dětí Primárí systémové vaskulitidy u dětí Nadměrá kloubí volost u dětí A Té

Více

VOX PEDIATRIAE. časopis praktických lékařů pro děti a dorost. březen 2009. číslo 3. ročník 9. Nejčastější parazitární a mykotické infekce kůže

VOX PEDIATRIAE. časopis praktických lékařů pro děti a dorost. březen 2009. číslo 3. ročník 9. Nejčastější parazitární a mykotické infekce kůže VOX PEDIATRIAE časopis praktických lékařů pro děti a dorost březe 2009 číslo 3 ročík 9 Nejčastější parazitárí a mykotické ifekce kůže Nekomplikovaé ifekce kůže a měkkých tkáí Astma brochiale v kojeeckém

Více

VOX PEDIATRIAE. časopis praktických lékařů pro děti a dorost. civilizační choroby. listopad 2011 číslo 9 ročník 11

VOX PEDIATRIAE. časopis praktických lékařů pro děti a dorost. civilizační choroby. listopad 2011 číslo 9 ročník 11 VOX PEDIATRIAE časopis praktických lékařů pro děti a dorost listopad 2011 číslo 9 ročík 11 Kritické momety aktivace dětské obezity Postaveí dietologie v dětské obezitologii Pohybová aktivita v preveci

Více

Výroční zpráva fondů společnosti Pioneer investiční společnost, a.s. - neauditovaná

Výroční zpráva fondů společnosti Pioneer investiční společnost, a.s. - neauditovaná Výročí zpráva fodů společosti Pioeer ivestičí společost, a.s. - eauditovaá Obsah 1. Účetí závěrka: Pioeer Sporokoto, Pioeer obligačí fod, Pioeer růstový fod, Pioeer dyamický fod, Pioeer akciový fod, BALANCOVANÝ

Více

Deskriptivní statistika 1

Deskriptivní statistika 1 Deskriptiví statistika 1 1 Tyto materiály byly vytvořey za pomoci gratu FRVŠ číslo 1145/2004. Základí charakteristiky souboru Pro lepší představu používáme k popisu vlastostí zkoumaého jevu určité charakteristiky

Více

VOX PEDIATRIAE. časopis praktických lékařů pro děti a dorost. očkování. leden 2011 číslo 1 ročník 11. Očkování kojenců. Očkování proti pneumokokům

VOX PEDIATRIAE. časopis praktických lékařů pro děti a dorost. očkování. leden 2011 číslo 1 ročník 11. Očkování kojenců. Očkování proti pneumokokům VOX PEDIATRIAE časopis praktických lékařů pro děti a dorost lede 2011 číslo 1 ročík 11 Očkováí kojeců Očkováí proti peumokokům Nová doporučeí v oblasti očkováí Kotraidikace očkováí Téma čísla: očkováí

Více

VOX PEDIATRIAE. kožní. časopis praktických lékařů pro děti a dorost. květen 2011 číslo 5 ročník 11. 5. Kongres primární péče - Kulatý stůl k ATB

VOX PEDIATRIAE. kožní. časopis praktických lékařů pro děti a dorost. květen 2011 číslo 5 ročník 11. 5. Kongres primární péče - Kulatý stůl k ATB VOX PEDIATRIAE časopis praktických lékařů pro děti a dorost květe 2011 číslo 5 ročík 11 5. Kogres primárí péče - Kulatý stůl k ATB Mikroskopické houby v pediatrii Névy Alopecie v dětském věku Téma čísla:

Více

VOX PEDIATRIAE. časopis praktických lékařů pro děti a dorost. září 2007 číslo 7 ročník 7

VOX PEDIATRIAE. časopis praktických lékařů pro děti a dorost. září 2007 číslo 7 ročník 7 VOX PEDIATRIAE časopis praktických lékařů pro děti a dorost září 2007 číslo 7 ročík 7 Diagostika a léčba ádorů v zadí jámě lebí Nádory III. komory a supraselárí oblasti Diagostika ádorů CNS v dětském věku

Více

TECHNICKÝ AUDIT VODÁRENSKÝCH DISTRIBUČNÍCH

TECHNICKÝ AUDIT VODÁRENSKÝCH DISTRIBUČNÍCH ECHNICKÝ AUDI VODÁRENSKÝCH DISRIBUČNÍCH SYSÉMŮ Ig. Ladislav uhovčák, CSc. 1), Ig. omáš Kučera 1), Ig. Miroslav Svoboda 1), Ig. Miroslav Šebesta 2) 1) 2) Vysoké učeí techické v Brě, Fakulta stavebí, Ústav

Více

Vlastní hodnocení školy

Vlastní hodnocení školy Vlastí hodoceí školy dle vyhlášky 15/2005 Sb., v platém zěí, kterou se staoví áležitosti dlouhodobých záměrů, výročích zpráv a vlastí hodoceí školy. Škola: Základí umělecká škola Plzeň, Sokolovská 30,

Více

AMC/IEM J - HMOTNOST A VYVÁŽENÍ

AMC/IEM J - HMOTNOST A VYVÁŽENÍ ČÁST JAR-OPS 3 AMC/IEM J - HMOTNOST A VYVÁŽENÍ ACJ OPS 3.605 Hodoty hmotostí Viz JAR-OPS 3.605 V souladu s ICAO Ae 5 a s meziárodí soustavou jedotek SI, skutečé a omezující hmotosti vrtulíků, užitečé zatížeí

Více

4 DOPADY ZPŮSOBŮ FINANCOVÁNÍ NA INVESTIČNÍ ROZHODOVÁNÍ

4 DOPADY ZPŮSOBŮ FINANCOVÁNÍ NA INVESTIČNÍ ROZHODOVÁNÍ 4 DOPADY ZPŮSOBŮ FACOVÁÍ A VESTČÍ ROZHODOVÁÍ 77 4. ČSTÁ SOUČASÁ HODOTA VČETĚ VLVU FLACE, CEOVÝCH ÁRŮSTŮ, DAÍ OPTMALZACE KAPTÁLOVÉ STRUKTURY Čistá současá hodota (et preset value) Jedá se o dyamickou metodu

Více

(varianta s odděleným hodnocením investičních nákladů vynaložených na jednotlivé privatizované objekty)

(varianta s odděleným hodnocením investičních nákladů vynaložených na jednotlivé privatizované objekty) (variata s odděleým hodoceím ivestičích ákladů vyaložeých a jedotlivé privatizovaé objekty) Vypracoval: YBN CONSULT - Zalecký ústav s.r.o. Ig. Bedřich Malý Ig. Yvetta Fialová, CSc. Václavské áměstí 1 110

Více

PODNIKOVÁ EKONOMIKA A MANAGEMENT (2-letý) (písemný test, varianta C)

PODNIKOVÁ EKONOMIKA A MANAGEMENT (2-letý) (písemný test, varianta C) Přijímací řízeí pro akademický rok 24/ a magisterský studijí program: PODNIKOVÁ EKONOMIKA A MANAGEMENT (2-letý) (písemý test, variata C) Zde alepte své uiverzití číslo U každé otázky či podotázky v ásledujícím

Více

Vzorový příklad na rozhodování BPH_ZMAN

Vzorový příklad na rozhodování BPH_ZMAN Vzorový příklad a rozhodováí BPH_ZMAN Základí charakteristiky a začeí symbol verbálí vyjádřeí iterval C g g-tý cíl g = 1,.. s V i i-tá variata i = 1,.. m K j j-té kriterium j = 1,.. v j x ij u ij váha

Více

PODNIKOVÁ EKONOMIKA A MANAGEMENT (2-letý) (písemný test)

PODNIKOVÁ EKONOMIKA A MANAGEMENT (2-letý) (písemný test) Přijímací řízeí pro akademický rok 2007/08 a magisterský studijí program: Zde alepte své uiverzití číslo PODNIKOVÁ EKONOMIKA A MANAGEMENT (2-letý) (písemý test) U každé otázky či podotázky v ásledujícím

Více

VOX PEDIATRIAE. časopis praktických lékařů pro děti a dorost. červen 2007 číslo 6 ročník 7

VOX PEDIATRIAE. časopis praktických lékařů pro děti a dorost. červen 2007 číslo 6 ročník 7 VOX PEDIATRIAE časopis praktických lékařů pro děti a dorost červe 2007 číslo 6 ročík 7 Hypospadie uretry a současé léčebé tredy Akutí skrotálí sydrom Varikokéla Fimóza ejčteější časopis dětských lékařů

Více

prosinec 2009 číslo 10 ročník 9 Onkologický pacient v ordinaci praktického pediatra Náhlé příhody způsobené nehodgkinskými lymfomy

prosinec 2009 číslo 10 ročník 9 Onkologický pacient v ordinaci praktického pediatra Náhlé příhody způsobené nehodgkinskými lymfomy VOX PEDIATRIAE časopis praktických lékařů pro děti a dorost prosiec 2009 číslo 10 ročík 9 Okologický paciet v ordiaci praktického pediatra Náhlé příhody způsobeé ehodgkiskými lymfomy Nádory CNS Problematika

Více

VOX PEDIATRIAE. časopis praktických lékařů pro děti a dorost. psychiatrie. květen 2010 číslo 5 ročník 10. Traumatická zkušenost u dětí a dospívajících

VOX PEDIATRIAE. časopis praktických lékařů pro děti a dorost. psychiatrie. květen 2010 číslo 5 ročník 10. Traumatická zkušenost u dětí a dospívajících VOX PEDIATRIAE časopis praktických lékařů pro děti a dorost květe 2010 číslo 5 ročík 10 Traumatická zkušeost u dětí a dospívajících Separačí úzkostá porucha v dětství Duševí emoc: Odkud a kam (z vězeí

Více

Model péče o duševně nemocné

Model péče o duševně nemocné Model péče o duševě emocé v regiou hlavího města Prahy Zázam jedáí závěrečé koferece projektu Vzděláváí odboríků, státí správy a samosprávy v oblasti trasformace istitucioálí péče o duševě emocé Praha,

Více

10.3 GEOMERTICKÝ PRŮMĚR

10.3 GEOMERTICKÝ PRŮMĚR Středí hodoty, geometrický průměr Aleš Drobík straa 1 10.3 GEOMERTICKÝ PRŮMĚR V matematice se geometrický průměr prostý staoví obdobě jako aritmetický průměr prostý, pouze operace jsou o řád vyšší: místo

Více

Informační systémy o platu a služebním příjmu zahrnují:

Informační systémy o platu a služebním příjmu zahrnují: Katalog datových prvků a dalších položek používaých v Iformačích systémech o platu a služebím příjmu (ISPSP) verze 2014-6 16. 4. 2014 ISPSP Iformačí systémy o platu a služebím příjmu zahrují: ISP Iformačí

Více

VOX PEDIATRIAE ALERGIE. časopis praktických lékařů pro děti a dorost. březen 2008 číslo 3 ročník 8. Potravinové alergie

VOX PEDIATRIAE ALERGIE. časopis praktických lékařů pro děti a dorost. březen 2008 číslo 3 ročník 8. Potravinové alergie VOX PEDIATRIAE časopis praktických lékařů pro děti a dorost březe 2008 číslo 3 ročík 8 Potraviové alergie Cizí tělesa v trávicím traktu u dětí 2. Kogres primárí péče Kazuistika: Gaucherova emoc Téma čísla:

Více

VOX PEDIATRIAE. časopis praktických lékařů pro děti a dorost. listopad 2010 číslo 9 ročník 10. Úrazy zadní uretry u dětí

VOX PEDIATRIAE. časopis praktických lékařů pro děti a dorost. listopad 2010 číslo 9 ročník 10. Úrazy zadní uretry u dětí VOX PEDIATRIAE časopis praktických lékařů pro děti a dorost listopad 2010 číslo 9 ročík 10 Úrazy zadí uretry u dětí Možosti chirurgické léčby komplikovaých peumoií Poruchy vyprazdňováí mekoia Ivagiace

Více

VOX PEDIATRIAE. časopis praktických lékařů pro děti a dorost. atypické infekce. duben 2011 číslo 4 ročník 11. 5. Kongres primární péče

VOX PEDIATRIAE. časopis praktických lékařů pro děti a dorost. atypické infekce. duben 2011 číslo 4 ročník 11. 5. Kongres primární péče VOX PEDIATRIAE časopis praktických lékařů pro děti a dorost dube 2011 číslo 4 ročík 11 5. Kogres primárí péče Chlamydie v dětském oku Problém sexuálě přeosých ifekcí z pohledu PLDD Scabies Téma čísla:

Více

VOX PEDIATRIAE. časopis praktických lékařů pro děti a dorost. listopad 2007 číslo 9 ročník 7

VOX PEDIATRIAE. časopis praktických lékařů pro děti a dorost. listopad 2007 číslo 9 ročník 7 VOX PEDIATRIAE časopis praktických lékařů pro děti a dorost listopad 2007 číslo 9 ročík 7 Bolesti břicha Chroické průjmy Mauál drogové prevece Pakreatitida v dětském věku ejčteější časopis dětských lékařů

Více

z z z Úvodní slovo generálního ředitele Vážení partneři České exportní banky,

z z z Úvodní slovo generálního ředitele Vážení partneři České exportní banky, Výročí zpráva 2O13 z z z Úvodí slovo geerálího ředitele Vážeí parteři České exportí baky, jistě jste již zazameali, že ai miulý rok ebyl pro baku lehký. Věřím však, že většia z vás pochopila pravou podstatu

Více

1 POPISNÁ STATISTIKA V PROGRAMU MS EXCEL

1 POPISNÁ STATISTIKA V PROGRAMU MS EXCEL Elea Mielcová, Radmila Stoklasová a Jaroslav Ramík; Statistické programy POPISNÁ STATISTIKA V PROGRAMU MS EXCEL RYCHLÝ NÁHLED KAPITOLY Žádý výzkum se v deší době evyhe statistickému zpracováí dat. Je jedo,

Více

veličiny má stejný řád jako je řád poslední číslice nejistoty. Nejistotu píšeme obvykle jenom jednou

veličiny má stejný řád jako je řád poslední číslice nejistoty. Nejistotu píšeme obvykle jenom jednou 1 Zápis číselých hodot a ejistoty měřeí Zápis číselých hodot Naměřeé hodoty zapisujeme jako číselý údaj s určitým koečým počtem číslic. Očekáváme, že všechy zapsaé číslice jsou správé a vyjadřují tak i

Více

VOX PEDIATRIAE. časopis praktických lékařů pro děti a dorost. březen 2010 číslo 3 ročník 10. Biologická léčba nespecifických střevních zánětů

VOX PEDIATRIAE. časopis praktických lékařů pro děti a dorost. březen 2010 číslo 3 ročník 10. Biologická léčba nespecifických střevních zánětů VOX PEDIATRIAE časopis praktických lékařů pro děti a dorost březe 2010 číslo 3 ročík 10 Biologická léčba especifických střevích záětů Recidivující horečky u dětí Kazuistika: Juveilí idiopatická artritis

Více

Systém intralaboratorní kontroly kvality v klinické laboratoři (SIKK)

Systém intralaboratorní kontroly kvality v klinické laboratoři (SIKK) Systém itralaboratorí kotroly kvality v kliické laboratoři (SIKK) Doporučeí výboru České společosti kliické biochemie ČLS JEP Obsah: 1. Volba systému... 2 2. Prováděí kotroly... 3 3. Dokumetace výsledků

Více

Základní údaje. Ing. Zdeněk Jindrák JUDr. Dana Musalová. n Vznik společnosti 29.9.1997. n Obchodní název HYDRA a.s.

Základní údaje. Ing. Zdeněk Jindrák JUDr. Dana Musalová. n Vznik společnosti 29.9.1997. n Obchodní název HYDRA a.s. Základí údaje Vzik společosti 29.9.1997 Obchodí ázev HYDRA a.s. Sídlo: Na Zámecké 1518, 140 00 Praha 4 IČO/DIČ 25610562 / CZ25610562 Předmět podikáí Výroba kodezátorů Provozovy: Průmyslová 1110, Jičí Hradecká

Více

Infoservis. číslo 19 ročník 2 12. září 2011 www.vzp.cz. Informační kanál pro smluvní partnery Všeobecné zdravotní pojišťovny české republiky

Infoservis. číslo 19 ročník 2 12. září 2011 www.vzp.cz. Informační kanál pro smluvní partnery Všeobecné zdravotní pojišťovny české republiky Ifoservis číslo 19 ročík 2 12. září 2011 www.vzp.cz Iformačí kaál pro smluví partery Všeobecé zdravotí pojišťovy české republiky speciál e-health Začíá ověřováí projektu Program kvality péče AKORD 2G Od

Více

VOX PEDIATRIAE. časopis praktických lékařů pro děti a dorost. prosinec 2008 číslo 10 ročník 8. Dětská oftalmologie. Kontaktní čočky u dětí

VOX PEDIATRIAE. časopis praktických lékařů pro děti a dorost. prosinec 2008 číslo 10 ročník 8. Dětská oftalmologie. Kontaktní čočky u dětí VOX PEDIATRIAE časopis praktických lékařů pro děti a dorost prosiec 2008 číslo 10 ročík 8 Dětská oftalmologie Kotaktí čočky u dětí Kdy, proč a jak vyšetřovat zrak u dětí Volé radikály a atioxidaty v dětském

Více

9.1.12 Permutace s opakováním

9.1.12 Permutace s opakováním 9.. Permutace s opakováím Předpoklady: 905, 9 Pedagogická pozámka: Pokud echáte studety počítat samostatě příklad 9 vyjde tato hodia a skoro 80 miut. Uvažuji o tom, že hodiu doplím a rozdělím a dvě. Př.

Více

9.1.13 Permutace s opakováním

9.1.13 Permutace s opakováním 93 Permutace s opakováím Předpoklady: 906, 9 Pedagogická pozámka: Obsah hodiy přesahuje 45 miut, pokud emáte k dispozici další půlhodiu, musíte žáky echat projít posledí dva příklady doma Př : Urči kolik

Více

VOX PEDIATRIAE. časopis praktických lékařů pro děti a dorost. září 2011 číslo 7 ročník 11. Trombóza a hormonální antikoncepce u mladistvých dívek

VOX PEDIATRIAE. časopis praktických lékařů pro děti a dorost. září 2011 číslo 7 ročník 11. Trombóza a hormonální antikoncepce u mladistvých dívek VOX PEDIATRIAE časopis praktických lékařů pro děti a dorost září 2011 číslo 7 ročík 11 Trombóza a hormoálí atikocepce u mladistvých dívek Kazuistika: Kogeitálí hemagiom Mikroskopické houby v pediatrii

Více

Informační systémy o platu a služebním příjmu zahrnují:

Informační systémy o platu a služebním příjmu zahrnují: Katalog datových prvků a dalších položek používaých v Iformačích systémech o platu a služebím příjmu (ISPSP) verze 2015-06 2. 3. 2015 ISPSP Iformačí systémy o platu a služebím příjmu zahrují: ISP Iformačí

Více

OPTIMALIZACE AKTIVIT SYSTÉMU PRO URČENÍ PODÍLU NA VYTÁPĚNÍ A SPOTŘEBĚ VODY.

OPTIMALIZACE AKTIVIT SYSTÉMU PRO URČENÍ PODÍLU NA VYTÁPĚNÍ A SPOTŘEBĚ VODY. OPTIMALIZACE AKTIVIT SYSTÉMU PRO URČENÍ PODÍLU NA VYTÁPĚNÍ A SPOTŘEBĚ VODY. Ig.Karel Hoder, ÚAMT-VUT Bro. 1.Úvod Optimálí rozděleí ákladů a vytápěí bytového domu mezi uživatele bytů v domě stále podléhá

Více

STUDIE METODIKY ZNALECKÉHO VÝPOČTU EKONOMICKÉHO NÁJEMNÉHO Z BYTU A NĚKTERÝCH PRINCIPŮ PŘI STANOVENÍ OBVYKLÉHO NÁJEMNÉHO Z BYTU. ČÁST 2 OBVYKLÉ NÁJEMNÉ

STUDIE METODIKY ZNALECKÉHO VÝPOČTU EKONOMICKÉHO NÁJEMNÉHO Z BYTU A NĚKTERÝCH PRINCIPŮ PŘI STANOVENÍ OBVYKLÉHO NÁJEMNÉHO Z BYTU. ČÁST 2 OBVYKLÉ NÁJEMNÉ Prof. Ig. Albert Bradáč, DrSc. STUDIE METODIKY ZNALECKÉHO VÝPOČTU EKONOMICKÉHO NÁJEMNÉHO Z BYTU A NĚKTERÝCH PRINCIPŮ PŘI STANOVENÍ OBVYKLÉHO NÁJEMNÉHO Z BYTU. ČÁST 2 OBVYKLÉ NÁJEMNÉ Příspěvek vazuje publikovaý

Více

Parametr populace (populační charakteristika) je číselná charakteristika sledované vlastnosti

Parametr populace (populační charakteristika) je číselná charakteristika sledované vlastnosti 1 Základí statistické zpracováí dat 1.1 Základí pojmy Populace (základí soubor) je soubor objektů (statistických jedotek), který je vymeze jejich výčtem ebo charakterizací jejich vlastostí, může být proto

Více

jako investor a developer spojován převážně s BB Centrem v Praze 4 Michli, které je jedním z největších a nejúspěšnějších developerských projektů v

jako investor a developer spojován převážně s BB Centrem v Praze 4 Michli, které je jedním z největších a nejúspěšnějších developerských projektů v 23 výročí zpráva Od druhé poloviy 9. let je PASSERINVEST GROUP jako ivestor a developer spojová převážě s BB Cetrem v Praze 4 Michli, které je jedím z ejvětších a ejúspěšějších developerských projektů

Více

Sekvenční logické obvody(lso)

Sekvenční logické obvody(lso) Sekvečí logické obvody(lso) 1. Logické sekvečí obvody, tzv. paměťové čley, jsou obvody u kterých výstupí stavy ezávisí je a okamžitých hodotách vstupích sigálů, ale jsou závislé i a předcházejících hodotách

Více

Penze vládní politika kontra teorie

Penze vládní politika kontra teorie březe 2011 Jaroslav Vostatek: Peze vládí politika kotra teorie Václav Klaus: Reforma důchodů je epromyšleá Václav Klaus: Nespojujme důchodovou reformu se zvýšeím DPH Václav Klaus: Proč ahradit stejé (skoro)

Více

Klonování, embryonální kmenové buňky, aj. proč ano a proč ne

Klonování, embryonální kmenové buňky, aj. proč ano a proč ne Kloováí, embryoálí kmeové buňky, aj. proč ao a proč e Doc. MUDr. Petr Hach, Csc., Em. předosta ústavu pro histologii a embryologii 1. lékařské fakulty Uiversity Karlovy v Praze Neí určeo k dalšímu šířeí

Více

Mezinárodní konferen. 19. - 21. října 2011. Hotel Kurdějov Kurdějov 86 693 01 Kurdějov Česká republika www.hotelkurdejov.

Mezinárodní konferen. 19. - 21. října 2011. Hotel Kurdějov Kurdějov 86 693 01 Kurdějov Česká republika www.hotelkurdejov. ce Meziádí kofere h suvi ýc st e jů zd í vá Využí 19. - 21. říja 2011 Hotel Kurdějov Kurdějov 86 693 01 Kurdějov Česká republika www.hotelkurdejov.cz ORGANIZÁTOŘI Horí Nová Ves 108 507 81 Lázě Bělohrad

Více

2 STEJNORODOST BETONU KONSTRUKCE

2 STEJNORODOST BETONU KONSTRUKCE STEJNORODOST BETONU KONSTRUKCE Cíl kapitoly a časová áročost studia V této kapitole se sezámíte s možostmi hodoceí stejorodosti betou železobetoové kostrukce a prakticky provedete jede z možých způsobů

Více

POJIŠŤOVNICTVÍ A POJISTNÁ MATEMATIKA

POJIŠŤOVNICTVÍ A POJISTNÁ MATEMATIKA VYSOKÁ ŠKOLA POLYTECHNICKÁ JIHLAVA Katedra ateatiky a katedra ekooických studií POJIŠŤOVNICTVÍ A POJISTNÁ MATEMATIKA STUIJNÍ MATERIÁL LENKA LÍZALOVÁ, RAEK STOLÍN 04 Recezovali: RNr. Ig. Haa Kotoučková,

Více

2 IDENTIFIKACE H-MATICE POPISUJÍCÍ VEDENÍ Z NAMĚŘENÝCH HODNOT

2 IDENTIFIKACE H-MATICE POPISUJÍCÍ VEDENÍ Z NAMĚŘENÝCH HODNOT 2 IDENIFIKACE H-MAICE POPISUJÍCÍ VEDENÍ Z NAMĚŘENÝCH HODNO omáš Novotý ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ ECHNICKÉ V PRAZE Faulta eletrotechicá Katedra eletroeergetiy. Úvod Metody založeé a loalizaci poruch pomocí H-matic

Více

8. Základy statistiky. 8.1 Statistický soubor

8. Základy statistiky. 8.1 Statistický soubor 8. Základy statistiky 7. ročík - 8. Základy statistiky Statistika je vědí obor, který se zabývá zpracováím hromadých jevů. Tvoří základ pro řadu procesů řízeí, rozhodováí a orgaizováí, protoţe a základě

Více

PODNIKOVÁ EKONOMIKA 3. Cena cenných papírů

PODNIKOVÁ EKONOMIKA 3. Cena cenných papírů Semárky, předášky, bakalářky, testy - ekoome, ace, účetctví, ačí trhy, maagemet, právo, hstore... PODNIKOVÁ EKONOMIKA 3. Cea ceých papírů Ceé papíry jsou jedím ze způsobů, jak podk může získat potřebý

Více

Metodika implementace Průřezového tématu Environmentální výchova I

Metodika implementace Průřezového tématu Environmentální výchova I Elektroická publikace Metodika implemetace Průřezového tématu Evirometálí výchova I Zpracovaly: Bc. Jaroslava Rozprýmová a Mgr. Milica Sedláčková Témata: 1. Zemědělství a životí prostředí 2. Ekologické

Více

Máme nový orientační systém

Máme nový orientační systém 9 září 2012 Máme ový orietačí systém Pláovaá kozultace V podzimím období, ve dech 29. říja až 1. listopadu, k ám a předaudit zavítají kozultati Joit Commissio Iteratioal (JCI), aby zhodotili stav připraveosti

Více

1 Trochu o kritériích dělitelnosti

1 Trochu o kritériích dělitelnosti Meu: Úloha č.1 Dělitelost a prvočísla Mirko Rokyta, KMA MFF UK Praha Jaov, 12.10.2013 Růzé dělitelosti, třeba 11 a 7 (aeb Jak zfalšovat rodé číslo). Prvočísla: které je ejlepší, které je ejvětší a jak

Více

ÚROKVÁ SAZBA A VÝPOČET BUDOUCÍ HODNOTY. Závislost úroku na době splatnosti kapitálu

ÚROKVÁ SAZBA A VÝPOČET BUDOUCÍ HODNOTY. Závislost úroku na době splatnosti kapitálu ÚROKVÁ SAZBA A VÝPOČET BUDOUÍ HODNOTY. Typy a druhy úročeí, budoucí hodota ivestice Úrok - odměa za získáí úvěru (cea za službu peěz) Ročí úroková sazba (míra)(i) úrok v % z hodoty kapitálu za časové období

Více

4 Získejte to nejlepší. Všestranně využitelný prostor se stylovým exteriérem. 6 Poznejte své druhé já. Připravte se na zážitek z dynamické jízdy.

4 Získejte to nejlepší. Všestranně využitelný prostor se stylovým exteriérem. 6 Poznejte své druhé já. Připravte se na zážitek z dynamické jízdy. Mazda2 Mazda2 4 Získejte to ejlepší Všestraě využitelý prostor se stylovým exteriérem. 6 Pozejte své druhé já Připravte se a zážitek z dyamické jízdy. 8 Prostor a všestraá využitelost Flexibilí ložý prostor

Více

Moravskokrumlovské noviny Měsíčník lvydává Město Moravský Krumlov lročník 3 ll

Moravskokrumlovské noviny Měsíčník lvydává Město Moravský Krumlov lročník 3 ll RECESE V MORAVSKÉM KRUMLOVĚ Od září miulého roku ás ekoomové zpočátku opatrě, později čím dál aléhavěji upozorňovali a skutečost, že celý svět mimo Českou republiku zasahují chapadla recese opakujícího

Více

Symptomatická léčba urgentní inkontinence a/nebo zvýšené frekvence močení a urgence u pacientů se syndromem hyperaktivního močového měchýře.

Symptomatická léčba urgentní inkontinence a/nebo zvýšené frekvence močení a urgence u pacientů se syndromem hyperaktivního močového měchýře. Sp.z.sukls118965/2013 a k sukls118966/2013 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU Solifeaci Actavis 5 mg Solifeaci Actavis 10 mg potahovaé tablety 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Solifeaci

Více

12. N á h o d n ý v ý b ě r

12. N á h o d n ý v ý b ě r 12. N á h o d ý v ý b ě r Při sledováí a studiu vlastostí áhodých výsledků pozáme charakter rozděleí z toho, že opakovaý áhodý pokus ám dává za stejých podmíek růzé výsledky. Ty odpovídají hodotám jedotlivých

Více

, jsou naměřené a vypočtené hodnoty závisle

, jsou naměřené a vypočtené hodnoty závisle Měřeí závslostí. Průběh závslost spojtá křvka s jedoduchou rovcí ( jedoduchým průběhem), s malým počtem parametrů, která v rozmezí aměřeých hodot vsthuje průběh závslost, určeí kokrétího tpu křvk (přímka,

Více

pravděpodobnostn podobnostní jazykový model

pravděpodobnostn podobnostní jazykový model Pokročilé metody rozpozáváířeči Předáška 8 Rozpozáváí s velkými slovíky, pravděpodobost podobostí jazykový model Rozpozáváí s velkým slovíkem Úlohy zaměřeé a diktováíči přepis řeči vyžadují velké slovíky

Více

Pro likvidaci uniklých látek. Příručka Pro Prevenci a HavariJní situace Při PrÁci s nebezpečnými látkami

Pro likvidaci uniklých látek. Příručka Pro Prevenci a HavariJní situace Při PrÁci s nebezpečnými látkami sorpčí ProstřeDkY a ProDuktY Pro likvidaci uiklých látek Příručka Pro Preveci a HavariJí situace Při PrÁci s ebezpečými látkami záchyté ProstřeDkY / sorbety / likvidace uiklých látek všude tam, kde jsou

Více

Smlouva o systemove podpore a servisu IS EU Extranet er - RESORT-N MF

Smlouva o systemove podpore a servisu IS EU Extranet er - RESORT-N MF Cislo smlouvy MF 332/029/2012 Toto cislo uuadejte pri faktura ci C. J. Poskytovatele: MFIN.4.62.S.o3_2012..^ Smlouva o systemove podpore a servisu IS EU Extraet er - RESORT-N MF ve smyslu ustaovei 536

Více

STATISTIKA PRO EKONOMY

STATISTIKA PRO EKONOMY EDICE UČEBNÍCH TEXTŮ STATISTIKA PRO EKONOMY EDUARD SOUČEK V Y S O K Á Š K O L A E K O N O M I E A M A N A G E M E N T U Eduard Souček Statistika pro ekoomy UČEBNÍ TEXT VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMIE A MANAGEMENTU

Více

Makroekonomie cvičení 1

Makroekonomie cvičení 1 Makroekoomie cvičeí 1 D = poptávka. S = Nabídka. Q = Možství. P = Cea. Q* = Rovovážé možství (Q E ). P* = Rovovážá caa (P E ). L = Práce. K = Kapitál. C = Spotřeba domácosti. LR = Dlouhé období. SR = Krátké

Více

zpravodaj města Kouzelný Krumlov Získejte více informací na stránkách www.ckrumlov.cz obcan Přečtěte si Přijďte na jednání zastupitelstva

zpravodaj města Kouzelný Krumlov Získejte více informací na stránkách www.ckrumlov.cz obcan Přečtěte si Přijďte na jednání zastupitelstva zpravodaj města ročík 5. dube 2008 ZDARMA Kouzelý 08 Krumlov Český Krumlov se 29. duba proměí v město, kde ic eí emožé a kde hlaví áměstí může změit své jméo a áměstí Lásky. Až do 1. květa bude Krumlov

Více

ZPRAVODAJ ČÍSLO 1 ROČNÍK XIV. BŘEZEN 2005 ZDARMA RADNICE INFORMUJE

ZPRAVODAJ ČÍSLO 1 ROČNÍK XIV. BŘEZEN 2005 ZDARMA RADNICE INFORMUJE OSTOPOVICKÝ ZPRAVODAJ ČÍSLO 1 ROČNÍK XIV. BŘEZEN 2005 ZDARMA RADNICE INFORMUJE Obecí vyhlášky Obecí zastupitelstvo a svém posledím zasedáí v loňském roce de 15. 12. 2004 schválilo tři ové obecě závazé

Více

ZPRAVODAJ 11-12. Obce Všemyslice INFORMACE Z OBECNÍHO ZASTUPITELSTVA

ZPRAVODAJ 11-12. Obce Všemyslice INFORMACE Z OBECNÍHO ZASTUPITELSTVA ZPRAVODAJ Obce Všemyslice registrová u MK ČR pod č. 19860 11-12 2013 i INFORMACE Z OBECNÍHO ZASTUPITELSTVA 11. listopadu se koalo v KD v Nezašově další zasedáí zastupitelstva obce Všemyslice za přítomosti

Více

Udr itelnost WE CarE

Udr itelnost WE CarE Udritelost WE Care Získejte více za vaše peíze: s WE CARE společosti MetPro Ekologicky zabaleo při zachováí stejé kvality Důsledě ekologické baleí šetré k přírodím zdrojům. To je cílem produktové řady

Více

Neparametrické metody

Neparametrické metody I. ÚVOD Neparametrické metody EuroMISE Cetrum v Neparametrické testy jsou založey a pořadových skórech, které reprezetují původí data v Data emusí utě splňovat určité předpoklady vyžadovaé u parametrických

Více

Miroslav Singer viceguvernér České národní banky

Miroslav Singer viceguvernér České národní banky lede 2009 Deset let eura Miroslav Siger viceguverér České árodí baky Miroslav Siger: Deset let eura Ja Eichler: Koflikt v Gaze v historické perspektivě Václav Klaus: Rok 2009 výzvy z České republiky Jiří

Více

Pavel Kolář přednosta kliniky rehabilitace ve fakultní nemocnici Motol, proděkan II. lékařské fakulty UK

Pavel Kolář přednosta kliniky rehabilitace ve fakultní nemocnici Motol, proděkan II. lékařské fakulty UK lede 2011 Emigrace lékařů je zbytečá Pavel Kolář: Emigrace lékařů je zbytečá Petr Piťha: Aežka Přemyslova 800 let od arozeí Marti Slaý: Státí rozpočet a rok 2011 Václav Klaus: Sto let od arozeí George

Více

Rekonstrukce vodovodních řadů ve vztahu ke spolehlivosti vodovodní sítě

Rekonstrukce vodovodních řadů ve vztahu ke spolehlivosti vodovodní sítě Rekostrukce vodovodích řadů ve vztahu ke spolehlvost vodovodí sítě Ig. Jaa Šekapoulová Vodáreská akcová společost, a.s. Bro. ÚVOD V oha lokaltách České republky je v současost aktuálí problée zastaralá

Více

Zobrazení čísel v počítači

Zobrazení čísel v počítači Zobraeí ísel v poítai, áklady algoritmiace Ig. Michala Kotlíková Straa 1 (celkem 10) Def.. 1 slabika = 1 byte = 8 bitů 1 bit = 0 ebo 1 (ve dvojkové soustavě) Zobraeí celých ísel Zobraeí ísel v poítai Ke

Více

NEWSLETTER. Deset let našeho členství v EU. není důvod slavit. Deset let v EU DUBNOVÝ GRAF IVK. Václav Klaus:

NEWSLETTER. Deset let našeho členství v EU. není důvod slavit. Deset let v EU DUBNOVÝ GRAF IVK. Václav Klaus: dube / 2014 NEWSLETTER NEWSLETTER dube /2014 Václav Klaus: Deset let ašeho čleství v EU eí důvod slavit Jiří Weigl: Evropská uie a její krize Ladislav Jakl: Kampaě a fráze zmrzačeá demokracie Ja Skopeček:

Více

-1- Finanční matematika. Složené úrokování

-1- Finanční matematika. Složené úrokování -- Fiačí ateatika Složeé úrokováí Při složeé úročeí se úroky přičítají k počátečíu kapitálu ( k poskytutí úvěru, k uložeéu vkladu ) a společě s í se úročí. Vzorec pro kapitál K po letech při složeé úročeí

Více

Časopis Jaderné elektrárny Temelín ze Skupiny ČEZ n ročník XVI. n 2 / 2008

Časopis Jaderné elektrárny Temelín ze Skupiny ČEZ n ročník XVI. n 2 / 2008 Časopis Jaderé elektráry Temelí ze Skupiy ČEZ ročík XVI. 2 / 2008 Fyzická ochraa Temelía u odboríků uspěla Návod a dlouhověkost eodejít do důchodu Oražový rok 2008 odstartoval Na Křtěově se potkaly dva

Více

11. Časové řady. 11.1. Pojem a klasifikace časových řad

11. Časové řady. 11.1. Pojem a klasifikace časových řad . Časové řad.. Pojem a klasfkace časových řad Specfckým statstckým dat jsou časové řad pomocí chž můžeme zkoumat damku jevů v čase. Časovou řadou (damcká řada, vývojová řada) rozumíme v čase uspořádaé

Více

8.2.10 Příklady z finanční matematiky I

8.2.10 Příklady z finanční matematiky I 8..10 Příklady z fiačí matematiky I Předoklady: 807 Fiačí matematika se zabývá ukládáím a ůjčováím eěz, ojišťováím, odhady rizik aod. Poměrě důležitá a výosá discilía. Sořeí Při sořeí vkladatel uloží do

Více

Václav Klaus. Žijeme v době drtivé převahy levicové, zeleno-socialistické ideologie.

Václav Klaus. Žijeme v době drtivé převahy levicové, zeleno-socialistické ideologie. červe - 2013 NEWSLETTER NEWSLETTER červe /2013 Prví rozmluvy a Haspaulce Vítězslav Kremlík: IPCC podvádí veřejost Otázka IVK: Jsou u ás potraviy dražší ež u sousedů? (Petr Bedl, Petr Havel, Miroslav Toma,

Více

SH = BH*( 1 + i) n nebo

SH = BH*( 1 + i) n nebo PEKS 2 Literatura Syek PEK 4. vydáí Faktor času v peěžím vyjádřeí Peěží jedotka Kč přijata ebo vyplacea v růzých časových okamžicích má rozdílou hodotu. Deší korua je ceější, ež korua získaá později apř.

Více

4.2 Elementární statistické zpracování. 4.2.1 Rozdělení četností

4.2 Elementární statistické zpracování. 4.2.1 Rozdělení četností 4.2 Elemetárí statstcké zpracováí Výsledkem statstckého zjšťováí (. etapa statstcké čost) jsou euspořádaá, epřehledá data. Proto 2. etapa statstcké čost zpracováí, začíá většou jejch utříděím, zpřehleděím.

Více

cena 5 Kč 2/2010 VRÁTÍ SE MISTR ZVONAŘ PO OSMI LETECH ZPÁTKY NA ZBRASLAV? Zdravotnická zařízení na Zbraslavi vyčerpávající seznam!

cena 5 Kč 2/2010 VRÁTÍ SE MISTR ZVONAŘ PO OSMI LETECH ZPÁTKY NA ZBRASLAV? Zdravotnická zařízení na Zbraslavi vyčerpávající seznam! cea 5 Kč 2/2010 VRÁTÍ SE MISTR ZVONAŘ PO OSMI LETECH ZPÁTKY NA ZBRASLAV? Zdravotická zařízeí a Zbraslavi vyčerpávající sezam! ZBRASLAVSKÉ NOVINY 2/2010 Editorial Vážeí čteáři! Miulý úvodík byl prý vytiště

Více

NEWSLETTER. Pár slov k setkání Fenomén Knížák * KVĚTNOVÝ GRAF IVK

NEWSLETTER. Pár slov k setkání Fenomén Knížák * KVĚTNOVÝ GRAF IVK květe / 2015 NEWSLETTER NEWSLETTER květe /2015 Václav Klaus: Pár slov k setkáí Feomé Kížák Jiří Weigl: Pět let pomoci Řecku Ladislav Jakl: Jsme o pět let chytřejší? Spíše spoutaější Pavel Ryska, Ja Průša:

Více

Nepředvídané události v rámci kvantifikace rizika

Nepředvídané události v rámci kvantifikace rizika Nepředvídaé událost v rác kvatfkace rzka Jří Marek, ČVUT, Stavebí fakulta {r.arek}@rsk-aageet.cz Abstrakt Z hledska úspěchu vestce ohou být krtcké právě ty zdroe ebezpečí, které esou detfkováy. Vzhlede

Více

Časová hodnota peněz. Metody vyhodnocení efektivnosti investic. Příklad

Časová hodnota peněz. Metody vyhodnocení efektivnosti investic. Příklad Metody vyhodoceí efektvost vestc Časová hodota peěz Metody vyhodoceí Časová hodota peěz Prostředky, které máme k dspozc v současost mají vyšší hodotu ež prostředky, které budeme mít k dspozc v budoucost.

Více

Výroční zpráva. k 31. 12. 2006. Pioneer investiční společnost, a.s.

Výroční zpráva. k 31. 12. 2006. Pioneer investiční společnost, a.s. Výročí zpráva k 31. 12. 26 Pioeer ivestičí společost, a.s. Obsah Úvodí slovo geerálího ředitele 3 Pioeer ivestičí společost, a.s. 4 Údaje o čleech představestva, dozorčí rady a portfolio maažerech 6 Údaje

Více

50 Hz. Tradiční sériový ceník CZK

50 Hz. Tradiční sériový ceník CZK 11 5 Hz 4 Tradičí sériový ceík Osvědčeí a Záruka bez udáí důvodů... Pokud je ám zámo, ZDS je jediým výrobcem, který abízí záruku Bez udáí důvodů a celý sortimet výrobků. Jedoduše to zameá, že bez ohledu

Více

9. Měření závislostí ve statistice. 9.1. Pevná a volná závislost

9. Měření závislostí ve statistice. 9.1. Pevná a volná závislost Dráha [m] 9. Měřeí závslostí ve statstce Měřeí závslostí ve statstce se zývá především zkoumáím vzájemé závslost statstckých zaků vícerozměrých souborů. Závslost přtom mohou být apříklad pevé, volé, jedostraé,

Více

ZABEZPEČENÍ KOMUNIKACE SENZORICKÉHO SYSTÉMU

ZABEZPEČENÍ KOMUNIKACE SENZORICKÉHO SYSTÉMU Roč. 71 (2015) Číslo 2 O. Čožík, J. Kadlec: Zabezpečeí komuikace sezorického systému 1 ZABEZPEČEÍ KOMUIKACE SEZORICKÉHO SYSTÉMU Ig. Odřej Čožík 1, Doc. Ig. Jaroslav Kadlec, Ph.D. 2 Ústav mikroelektroiky;

Více

Oranžový rok 2006 pokračuje

Oranžový rok 2006 pokračuje Časopis Jaderé elektráry Temelí ze Skupiy ČEZ ročík XIV. 5 / 2006 Rakušaé si prohlédli temelíský reaktor Pracovat a Temelíě? To bychom rádi, říkají studeti Jada dovedl v Temelíě školáky z Týa k vítězství

Více

Compaq ipaq Pocket PC řady H3900 Referenční příručka

Compaq ipaq Pocket PC řady H3900 Referenční příručka Compaq ipaq Pocket PC řady H3900 Referečí příručka prosiec 2002 Iformace v tomto dokumetu se mohou změit bez předchozího upozorěí. SPOLEČNOST COMPAQ COMPUTER CORPORATION NENESE ODPOVĚDNOST ZA TECHNICKÉ

Více

Expertní Systémy. Tvorba aplikace

Expertní Systémy. Tvorba aplikace Tvorba aplikace Typ systému malý velký velmi velký Počet pravidel 50-350 500-3000 10000 Počet člověkoroků 0.3-0.5 1-2 3-5 Cea projektu (v tis.$) 40-60 500-1000 2000-5000 Harmo, Kig (1985) Vytvořeí expertího

Více

1.1 Definice a základní pojmy

1.1 Definice a základní pojmy Kaptola. Teore děltelost C. F. Gauss: Matematka je královou všech věd a teore čísel je králova matematky. Základím číselým oborem se kterým budeme v této kaptole pracovat jsou celá čísla a pouze v ěkterých

Více

Mendelova univerzita v Brně Statistika projekt

Mendelova univerzita v Brně Statistika projekt Medelova uverzta v Brě Statstka projekt Vypracoval: Marek Hučík Obsah 1. Úvod... 3. Skupové tříděí... 3 o Data:... 3 o Počet hodot:... 3 o Varačí rozpětí:... 3 o Počet tříd:... 4 o Šířka tervalu:... 4

Více

N Příručka k softwaru

N Příručka k softwaru Důležité iformace Důležité iformace Upozorěí Teto produkt obsahuje software, který je majetkem společosti Soy a je licecová dalšími dodavateli. a používáí tohoto softwaru se vztahují podmíky licečích smluv

Více