NÁVRH KONCEPCE ROZVOJE A ŘÍZENÍ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "NÁVRH KONCEPCE ROZVOJE A ŘÍZENÍ"

Transkript

1 NÁVRH KONCEPCE ROZVOJE A ŘÍZENÍ MUZEA A POJIZERSKÉ GALERIE SEMILY Muzeum dnešní dby by měl být širce přístupným kulturním centrem s přirzenu autritu ve své kmunitě a mikrreginu. Při zachvání veškerých dbrných standardů v péči své sbírkvé fndy by měl být vstřícné vůči zájmům a ptřebám různých skupin uživatelů. Těmi je pak muzeum vnímán jak zdrj kvalitníh trávení vlnéh času, zábavy, pučení a vzdělávání, ale i jak prstředek budvání identity kraje a psilvání místníh splečenství tedy jak demkratická instituce služící rzvji splečnsti. 1. Cíle Budvání vztahu muzea a místníh splečenství - srzumitelně prezentvat histrii reginu v interaktivní pdbě přijatelné laicku i dbrnu veřejnstí. - vytvřit partnerský vztah s místní správu a dalšími kulturnímu institucemi, splupracvat při splečných prjektech. Splupráce již byla navázána a zdařile funguje sučinnst s kinem a knihvnu. Galerie mmentálně připravuje výstavu kmiksu na říjen, kdy bude v kině uvedena premiéra filmu Alis Nebel. Na květen příštíh rku chystáme mngraficku výstavu Věře Plívvé-Šimkvé, která bude spjena s festivalem jejích filmů v kině Jitřenka. V prcesu je festival animvanéh filmu PAF (rganizátr Alexander Jančík), který by měl být uváděn částečně v kině a částečně v galerii,msnad i v knihvně. Prhlubení splupráce se šklami - vytvřit výukvé prgramy pr šklní mládež pravidelně zařaditelné d snv škly - vytvřit pracvní listy k výukvým prgramům s prvky interaktivity Zlepšení kmunikace s veřejnstí a zlepšení služeb pr návštěvnicku veřejnst - dstranit psychlgické i fyzické bariéry mezi muzeem a návštěvníky (dstranit zvnek u dveří- HOTOVO, zrušit plední pauzu - HOTOVO, přizpůsbit tevírací dbu mžnstem návštěvníků V PROCESU, vytvřit bezbariérvý vstup pr hendikepvané návštěvníky NUTNO ŘEŠIT) - vytvřit prhlídkvé výukvé prgramy pr návštěvníky pdpřené vlně dstupnými pracvnímu listy 1

2 - pskytvat i služby mim muzeum (prcházky městem a výlety p klí s dbrným výkladem viz kapitla 5) Zkvalitnění čitelnsti a interativity expzice - zásadně dplnit expzici ppisky (HOTOVO v etngrafické expzici v pdkrvním prstru), využít i prstru stěn (plánván především d nvé stálé expzice) - vybudvat částečně interaktivní expzici s mžnstí pracvat s replikami expnátů Zlepšení marketingu a využití muzea v rámci cestvníh ruchu - zpracvat marketingvu strategii jak sučást strategickéh plánu muzea a vytvřit jedntný vizuální styl muzea (V PROCESU) - zlepšit úrveň marketingvých materiálů a jejich distribuce - zlepšit infrmační dstupnst muzeu na internetu (úrveň www stránek, prfil na prtálu Facebk, dkazy na muzeum z jiných infrmačních stránek ČÁSTEČNĚ HOTOVO, ČÁSTEČNĚ V PROCESU) - navázat partnerské vztahy se subjekty turistickéh průmyslu (cestvní kanceláře, tur-perátři, htely) a inicivat zařazení návštěvy muzea d prduktvéh balíku pr dmácí i zahraniční turisty V PROCESU Rzvíjení dalších finančních zdrjů muzea - psilvat eknmicku sběstačnst muzea - hledat spnzry/partnery pr jedntlivé prjekty, zahájit intenzivní splupráci s perspektivními dárci a spnzry v reginu. Zde je mžná splupráce s místními pdniky při výstavách (prpagace za spnzring), nicméně vše musí být držen ve vkusných mezích - rzvíjet příjmy z vlastní činnsti (zintenzivnit prdej suvenýrů a merkantilií, analyzvat mžnst prdeje bčerstvení). Opatření k psílení prdeje upmínkvých předmětů, knih a bčerstvení jsu uvedena v kapitle 4. - pskytvat prnájmy muzejních prstr pr sukrmé akce a vytvřit případné další služby sukrmému sektru. Ceník prnájmu je připraven pr schválení Radu města a bude vyvěšen na naše internetvé stránky. Zárveň je avizvána mžnst knání svatby v galerii. Tat mžnst je prezentvána případným zájemcům z naší strany i ze strany veducí Oddělení správních činnstí paní Ludmily Schvánkvé na MÚ - zapjit se d grantvých prjektů ministerstva kultury ČR a dtačních prjektů Evrpské unie. Intenzivně se zabývám zkumáním pdmínek jedntlivých grantů. D bude deslána žádst grant na výstavní činnst na Ministerstv kultury. Žádst grant bude pdána i při případné reknstrukci muzejníh dvrku zřejmě v rce Grantem rzhdně zkusíme splufinancvat i tvrbu nvé stálé expzice (výhledvě 2013, 2014). 2

3 2. Rzpčet Je vysce žáducí, aby se muzeum, i přes své světvé pslání, chval jak tržní subjekt. Dsažení alespň částečné eknmické sběstačnsti je při dbré marketingvé strategii vcelku reálné, dle názru dbrníků z blasti muzejnictví lze dsáhnut získání 12% bjemu rzpčtu z vlastní činnsti. Opatření k psílení rzpčtu muzea jsu následující: je nutné především zvýšení tržeb ze vstupnéh, z prdeje suvenýrů a z prnájmu muzejních prstr pr sukrmé akce. Rzpčet muzea pr rk 2011 činí Kč. Przatím je mým plánem nežádat na příští rky navýšení rzpčtu. Rzpčet je mžn restrukturalizvat předně lze na určitých plžkách ušetřit. Zárveň dufám ve zvýšení tržeb především z plánvaných akcí v muzeu. Větší investice (plánvaný přesun muzejní pkladny, reknstrukce dvrku a umístění venkvníh psezení u náhnu, pzdější nvá expzice v 1. patře) lze částečně financvat z Rezervníh fndu (tj. z tržeb), částečně z grantů. Nicméně u grantů a dtací je nutná spluúčast a zde je třeba mít pdpru pliticku i eventuelně finanční ze strany města. Pevně dufám, že kvalitní prjekt, u nějž by byla ptřeba dfinancvání ze strany města, bude v zájmu Rady pdpřit. 3. Persnální zajištění Persnální zajištění muzea je v sučasné dbě zajišťván třemi pracvníky, muzeum dispnuje 3,5 pracvními úvazky. P zhdncení situace je mým záměrem vytvřit pracvní tým v tmt slžení. ředitelka histrička umění, jejíž pracvní náplní je krdinace akcí v muzeu a galerii, instalace výstav a vytvření kncepce stálé expzice v 1. patře muzea, správa internetvých stránek, kperace s dalšími městskými kulturními institucemi, tvrba výstavníh plánu vždy na nadcházející kalendářní rk, zajištění dbrnéh garantu pr histrické výstavy dbrný muzejní pedagg/padagžka kurátr/ka sbírek, jehž pracvní náplní je tvrba animačních prgramů k jedntlivým histrickým výstavám pr ptřeby škl, tvrba pracvních listů pr běžné i šklní návštěvníky, kurátrství histrických výstav a splupráce při instalaci výstav s důrazem na interaktivitu, vedení výtvarných dílen a wrkshpů zejména u výstav sučasnéh umění, prpagace muzea vytvření jedntnéh vizuálníh stylu muzea, splupráce s cestvními kancelářemi dbrná pracvnice správkyně depzitáře, jejíž pracvní náplní je spravvání sbírek (především tvrba systematické evidence sbírek I. a II. stupně, cž je mmentálně pněkud zanedbán), vedení tzv. malé pkladny (tj. účetních pdkladů pr další zúčtvání) a splupráce při instalaci výstav 3

4 4. Investiční činnst Investice d akvizic sbírkvéh charakteru jsu jednu ze základních funkcí muzea, avšak neméně důležitu funkcí muzea je jeh výstavní charakter. Prt nákup sbírkvých předmětů plní svu funkci především tehdy, je-li mžnst vystavení těcht sbírkvých předmětů. Kvalita expnátů tak navazuje na kvalitu expzice, která v sučasnsti má určité nedstatky.prt bych investiční činnst dpručila vést směrem ke zkvalitnění expzice a zkvalitnění splupráce s místním splečenstvím tak, aby se zvedla návštěvnst muzea a tím i zlepšila eknmická sběstačnst muzea. Sbírktvrnu činnst bych dpručila zachvat pr příští rky jen v nejnutnější míře zde je především úklem zajistit vhdné prstry pr uchvávání sbírek. 4.1 Vybudvání nvé stálé expzice Zkvalitnění expzice je třeba vést především směrem k vybudvání nvé stálé expzice v 1. patře, míst nynější zastaralé expzice Osbnsti Semilska. Návrh nvé expzice bude předlžen výhledvě v rce Kncepci nvé expzice budu vytvářet ve splupráci s dbrníky z jiných brů architekt, histrik. Předpkládám i připmínkvání ze strany města (dbr kultury a památkvé péče). Pdrbnější analýza sučasnéh stavu a buducíh návrhu bude samstatným materiálem předlženým Radě města v rce Muzejní bchd a pkladna Vzhledem ke své prfesi jsem nadšeným návštěvníkem muzeí a galerií nejen v České Republice, ale i v celé Evrpě. Významná evrpská muzea a galerie jsem prcestvala v pdstatě všechna, chybějící plžku je jen španělské Prad. Je již dluhdbu praxí muzeí, že návštěvník muzea je při výchdu z budvy nucen prjít muzejním bchdem zde je mu předlžena širká nabídka suvenýrů a dalších více či méně praktických upmínkvých předmětů, které se vztahují bvykle k emblematickým výtvarným dílům, ppřípadě k cenným histrickým expnátům (sbírka umění 19. stletí v Museé d Orsay širká nabídka blčků a zápisníků s reprdukcí impresinistických brazů na přebalu, např.). Návštěvník si tak dnáší kus histrie s sebu a muzeum získává d svéh rzpčtu nezanedbatelnu plžku, kteru lze využít ke zkvalitnění expzice i výstavníh plánu. Prdej suvenýrů a upmínkvých předmětů všeh druhu je tak výhdný pr bě strany. D dalších let tak plánuji vytvření muzejníh bchdu a přemístění pkladny. Pdrbněji je tent plán zpracván v Rčním plánu. 4.3 Reknstrukce dvrku a živení prstru u náhnu Muzeum je druhu nejstarší budvu ve městě a dispnuje úžasnu lkací u náhnu. Rvněž dispnuje pněkud zasunutým dvrečkem. Je nutn si uvědmit, že tat místa, která v sučasnsti nemají téměř žádnu návštěvnst, jsu na semilské pměry vylženě exkluzivní. Oklí náhnu je veskrze rmantické, dal by se říci až malstransky malebné. Prstr u náhnu příjemně stíní větve javru, vda v náhnu je již čistá, i když někdy s mírným zápachem. Míst, která jsu histricky malebná a kuzlující, je v Semilech dsti mál. Prt je třeba je patřičně využít. Celý prblém jsem diskutvala s městským architektem Martinem Hilpertem, který navrhuje investičně spíše rzsáhlejší řešení. O těch je mžn dále 4

5 diskutvat, nicméně v nejbližší dbě by byl mžn přistupit k méně nákladným řešením. Navrhuji naplánvat reknstrukci dvrku muzea k splufinancvání akce budu pdávat žádst grant, zřejmě v červnu rku 2012 (dle vyhlášení uzávěrky). HRY - Na dvrku muzea bych si předběžně představvala v dlažbě vysázenu gemetricku síť, jejímž středem by byla šachvnice. Síť a šachvnice by služila k hraní stlních her v nadměrné veliksti šachvnice pr dámu s hracími kameny průměru plévkvéh talíře, síť pr hru scrabble s kameny veliksti knihy A5 a vypálenými písmeny. U náhnu bych navrhvala umístit psezení, alespň lavičky. Celkvé řešení reknstrukce by byl třeba diskutvat s architektem. Pravděpdbné je dstranění pltu z předzahrádky muzea, který zbytečně dděluje prstr. Dále padl zajímavý nápad na vytvření pdkrknšské bylinkvé zahrádky jak ukázky lidvých zahrádek minulsti. Rvněž byla nadnesena idea pstavit kpii maléh mlýna na náhnu. T je tázka investic a další dhdy. 5. Vlastní invence 1. Budvání vztahu muzea a místníh splečenství Pkud se muzeum má stát živucím prvkem v rganismu města, je především ptřeba dsáhnut th, aby jej lidé navštěvvali. Muzeum má velku zdpvědnst za t, jak je na veřejnsti prezentván místní kulturní a histrické dědictví, jak je tt dědictví veřejnstí přijímán a jak se vztah k místní histrii dráží v rzhdnutích veřejné správy. Jsu-li dnes Semily definitivně v prcesu revitalizace, která se prjevuje zdařilými reknstrukcemi veřejných budv i prstranství a znvuživením místní kultury díky reknstrukci kina Jitřenka, je více než žáducí, aby se d tht prcesu zapjil i muzeum. Mžnsti budvání vztahu s místním splečenstvím jsu následující: Přádání slavnstí tent způsb splupráce s veřejnstí je v sučasné dbě plně rzvinut. Splupráce se šklami - tent bd je zdaleka nejdůležitější sučastí plánu pr rzvj splupráce muzea a veřejnsti. Právě žáci základních a středních škl jsu nejperspektivnější cílvu skupinu návštěvníků muzea, nebť je vyský předpklad, že pkud se v dětském a dspívajícím věku naučí muzeum pravidelně navštěvvat a pkud si budu vážit jeh prgramu (cž všem předpkládá zvýšení atraktivity muzea), budu v návštěvách muzea pkračvat i v dspělém věku a ttéž naučí svje vlastní ptmky. Právě tímt způsbem je mžné dcílit v dluhdbém plánu rzvje nejen vyské návštěvnsti muzea, ale především efektivníh zapjení tét instituce d širkéh místníh splečenství. Pr rzvj splupráce muzea a škl je ptřebné zavést různé druhy vzdělávacích služeb, které však nejsu rzpčtvě nákladné a které spčívají spíše v přístupu muzejních pracvníků k návštěvníkům: expzicím Lektrská služba pskytnutí dbrnéh výkladu k výstavám a Vytvření cyklu vzdělávacích prgramů v expzicích a výstavách tent cyklus by mhl být vytvřen přím pr ptřeby škl s hledem na jejich 5

6 snvy tak, aby se mhl stát sučástí šklníh výukvéh plánu. Takt by mhl být vypracván např. vzdělávací prgram sbnstech Semilska, kdy by za dbu dvu výukvých hdin byly pdrbněji zpracvány dvě neb tři sbnsti z blasti histrie neb literatury z jednh bdbí tat netradiční frma hdiny literatury neb histrie by mhla být velice vděčně přijímána pedaggy a pstupně by mhla být zapracvána přím d výukvéh plánu škly. Jinu mžnstí je vytvření výukvéh cyklu z histrie Semilska, kdy by byla vytvřena bdbná netradiční výukvá hdina v muzeu, která by se věnvala knkrétnímu bdbí (pravěk, středvěk, 19. stletí) v reginálním kntextu a t přím s hmtnými ukázkami v expzici. Vytvření pdkladů a především pracvních listů, které by se staly interaktivní sučástí výkladu a které by si žáci a studenti dnášeli namíst zápisu v sešitě Kurzy a sutěže pr žáky a studenty jak dplňkvá vzdělávací aktivita. Zde předpkládám vytvření každrčních prjektů pr žáky škl. Služby mim muzeum - prcházky městem, výlety p klí s dbrným výkladem. Pr turisty je již připravena prcházkvá trasa v Infcentru. Muzejní prcházky bych mířila spíše na byvatele Semil. - cyklus prcházek ZA KLENOTY SEMILSKÉ ARCHITEKTURY výklad by vedla dbrná pracvnice muzea a ještě lépe splupracující histrik (pan Jarslav Barták) neb pan Navrátil, ppř. architekt Martin Hilpert. Semily mají architektnicky hdntné stavby, ale bčané nich mnh nevědí. Jmenujme budvu České spřitelny (raná mderna), budvu Kperativy, zámek (bark), Obecní dům (secese) a mnh dalších - navazující cyklus výletů d klí KLENOTY ARCHITEKTURY V OKOLÍ SEMIL na jarní a pdzimní bdbí (návštěva spálvské elektrárny ve stylu art-dec, tradiční rubenky, zvnička na Cimbále, aj.) - mžnst akcí na půdě škly Dílny a prázdninvé aktivity s aktivní účastí umělců i studentů, zde by se mhly stát netradiční výukvu hdinu umělecké výchvy Cíle splupráce se šklami: -pr muzeum: zvýšit návštěvnst a pzměnit image muzea ze suchpárné instituce na živucí sučást místníh splečenství -pr šklu: zvýšit efektivitu učení, zintenzivnit citvý pržitek prbírané látky frmu knkrétních místních příkladů, zvýšit pvědmí studentů místní histrii i sučasnsti -pr zúčastněné: změna názru na muzeum, zvýšení pvědmí místní histrii, zvýšení hrdsti na regin 2. Zlepšení služeb pr návštěvnicku veřejnst Splupráce s veřejnstí je mmentálně na velice dbré úrvni, avšak pr zkvalitnění služeb muzea by byl vhdné zavést pdbné vzdělávací prgramy jak u splupráce se šklami, tj.: Vytvření vzdělávacíh prgramu pr dspělé návštěvníky, zejména pr rganizvané skupiny, ve frmě dbrnéh lektrskéh výkladu 6

7 Vytvření pracvních listů v dvu frmách pr malé a pr velké návštěvníky muzea. Tyt listy by byl vhdn kncipvat jak sutěžní kvíz, který by p vyplnění byl dměněn malu pzrnstí muzea (např. phledem či brázkem). Pracvní listy by byly nabízeny muzejním pracvníkem u pkladny a zintenzivňvaly by pržitek expzice a hlubku jejíh sdělení. Služby mim muzeum viz výše Dílny a prázdninvé aktivity viz výše Odstranění veškerých bariér při vstupu d muzea 3. Zkvalitnění čitelnsti a interativity expzice Čitelnst expzice zcela zásadním způsbem vlivňuje hlubku pržitku návštěvníka. Nedstatek ppisků, zahlcenst výstavními předměty bez knkrétníh udání důvdu vystavení a nemžnst návštěvníka zrientvat se ve výstavním plánu, t vše ztěžuje a rzmělňuje zážitek návštěvníka muzea. Zde by byl namístě: - zásadně dplnit expzici ppisky k vystaveným předmětům (zejména v půdním prstru) - využít prstru stěn k vytvření ppisu expzice s vedením návštěvníka v knkrétnější prhlídkvé trase (zejména v expzici sbnstech Semilska) Interaktivita expzice je pak dalším krkem ke zkvalitnění služeb muzea. Zvyšuje pržitek expzice ze strany návštěvníka a mění muzeum muzea v činrdu instituci. Ani zvýšení interativity nemusí být přím nákladné, uvedu něklik knkrétních příkladů: V expzici věnvané sbnstem Semilska by byl mžn věnvat malu část např. Vladimíru Kmárkvi, všem důkladně. Tj. návštěvník by měl mžnst nejen shlédnut jeh braz, ale i filmvu smyčku s výjevy z jeh ateliéru, na stěnách by mhl nahlédnut d jeh dpisů neb d sbních výpvědí něm (příznivci, syn aj.), jeh sbnst by dále dkumentvaly ftgrafie a pr zvýšení interaktivity by měl mžnst prlistvat katalg jeh díla. Takt ucelený braz jedné sbnsti místní umělecké tvrby by s minimálními náklady prhlubil návštěvnický zážitek. Pravděpdbně by si tak návštěvník zapamatval jednu neb dvě sbnsti místní kultury, všem hlubce. Zatímc ze sučasné expzice si návštěvník dnáší spíše pvrchní prlistvání břích knih, jejichž zážitek je velice mělký. V pdkrvní nárdpisné expzici by byl vhdné vytvřit interaktivní kutek s mžnstí hapticky a zkušenstně pržít živt 19. stletí - vytvření interaktivníh prgramu (především pr šklní a rdinné skupiny) Vesnická světnice Zde bych navrhvala umístění něklika histricky méně cenných kusů nábytku, kterých by se návštěvníci mhli dtýkat a pracvat s nimi. Především skříň s dbvým blečením, které by měli za úkl na sebe bléci. Další úkly by byly rzdělené mezi jedntlivé účastníky. Např. prstřít stůl (tluststěnnými prcelánvými talíři), přebrat hrách a ččku na šatce, zjistit jídelníček lidí tehdejší dby p prhlídce kredence (luštěniny, křížaly, krupice v šatkách), uspat nemluvně v klébce apd. P vyknání úklů by byl celý prgram shrnut lektrem a tím by byl p předchzí zkušensti nenásilně přednesen výklad živtě v 19. stletí. Ani zde se nejedná nákladnu investici, puze změnu v kncepci expzice: NEJEN VIDĚT, ALE I PROŽÍT. Je třeba pdtknut, že právě tvrba takvýcht animačních vzdělávacích prgramů je pdprvána grantvými fndy EU, cž by zvyšval mžnsti muzea získat nvé finanční prstředky. 7

8 6. Opatření k racinalizaci prvzu P krátkém seznámení s chdem muzea hdlám zavést jistá patření k racinalizaci prvzu. Především se jedná šetření nákladů na zbytných výdajích. Ve spjení se zvýšenými tržbami bychm mhli dsáhnut jisté eknmické sběstačnsti při vnitřních úpravách v muzeu, bez nutnsti investic města. T se týká především menších zásahů. 8

Dotazník pro neziskové organizace

Dotazník pro neziskové organizace Dtazník pr neziskvé rganizace Vážení zástupci neziskvých rganizací z Nvéh Hrádku, dvlujeme Vás tímt pžádat vyplnění dtazníku, který služí pr zjištění názrů a ptřeb neziskvých rganizací v Nvém Hrádku. V

Více

Zlepšování mobility a dostupnosti bez bariér v Ústí nad Labem

Zlepšování mobility a dostupnosti bez bariér v Ústí nad Labem AKCNÍ ˆ PLÁN 6 Zlepšvání mbility a dstupnsti bez bariér v Ústí nad Labem Pdpra mbility, zlepšení dstupnsti míst a zvýšení atraktivity města Ústí nad Labem Listpad 2012 Akcní plán č. 6 - Zlepšvání mbility

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ROKU 2012 Nadání a dovednosti o.p.s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA ROKU 2012 Nadání a dovednosti o.p.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA ROKU 2012 Nadání a dvednsti.p.s. Výrční zpráva Nadání a dvednsti.p.s. za rk 2012 je zpracvána v suladu s ustanvením 21 zákna čísl 248/1995 Sb., becně prspěšných splečnstech. V Praze dne

Více

Vítejte na 1. Výukovém setkání

Vítejte na 1. Výukovém setkání Vítejte na 1. Výukvém setkání Prgram 1. Část 1. Prjekt: Samstatný abslvent (Edita Janstvá, DiS.) 2. Klíčvá aktivita KA04 Průběh piltníh věřvání vzdělávacíh prgramu (Tmáš Varga) Vzdělávací Mduly v praxi

Více

! STANOVY SPOLKU I. Název MĚSÍČNÍ HOUPAČKA, spolek (dále jen MH) Sídlo: Hřbitovní 29, Ivančice, 664 91

! STANOVY SPOLKU I. Název MĚSÍČNÍ HOUPAČKA, spolek (dále jen MH) Sídlo: Hřbitovní 29, Ivančice, 664 91 STANOVY SPOLKU I. Název MĚSÍČNÍ HOUPAČKA, splek (dále jen MH) Sídl: Hřbitvní 29, Ivančice, 664 91 II. Charakteristika MH a) Sdružení je dbrvlným nevládním neziskvým sdružením vzniklým pdle zákna č. 83/1990

Více

Regenerace brownfieldů v ČR

Regenerace brownfieldů v ČR Regenerace brwnfieldů v ČR Pštrná, prsinec 2009 Reginální rzvjvá agentura jižní Mravy www.rrajm.cz 1 vymezení pjmu brwnfield CABERNET (Cncerted Actin n Brwnfield and Ecnmic Regeneratin Netwrk) www.cabernet.rg.uk

Více

1. Státní fond rozvoje bydlení (dále jen Fond ) je právnickou osobou.

1. Státní fond rozvoje bydlení (dále jen Fond ) je právnickou osobou. STATUT STÁTNÍHO FONDU ROZVOJE BYDLENÍ NOVÉ ZNĚNÍ Článek 1 - Úvdní ustanvení 1. Státní fnd rzvje bydlení (dále jen Fnd ) je právnicku sbu. 2. Fnd byl zřízen záknem č. 211/2000 Sb., Státním fndu rzvje bydlení

Více

VOLEBNÍ PROGRAM KDU-ČSL POLNÁ PRO OBDOBÍ 2014 2018

VOLEBNÍ PROGRAM KDU-ČSL POLNÁ PRO OBDOBÍ 2014 2018 VLEBNÍ PRGRAM KDU-ČSL PLNÁ PR BDBÍ 2014 2018 Vážení splubčané, představujeme Vám vlební prgram KDU-ČSL pr vlby d Zastupitelstva města Plná. Při jeh tvrbě jsme se snažili pstihnut všechny důležité blasti

Více

HREA EXCELLENCE AWARD 2013

HREA EXCELLENCE AWARD 2013 HREA EXCELLENCE AWARD 2013 I. Základní infrmace prjektu Název prjektu Firma: Kategrie: Autr prjektu Zapjme se všechny, není t nárčné! Česká pšta, s.p. 2. kategrie (kmerční subjekty nad 500 zaměstnanců)

Více

Možnosti transformace vyšších odborných škol do terciárního vzdělávání

Možnosti transformace vyšších odborných škol do terciárního vzdělávání Mžnsti transfrmace vyšších dbrných škl d terciárníh vzdělávání Michal Karpíšek MŠMT, 30. listpadu 2010 IPn Refrma terciárníh vzdělávání CZ.1.07/4.2.00/06.0003 Tat prezentace je splufinancvána Evrpským

Více

Mezinárodní prostředí a rozdílné přístupy v rozličných státech

Mezinárodní prostředí a rozdílné přístupy v rozličných státech Minimum pr pracvníky ICM Káraný, 4. - 7. 4. 2008 Infrmační služby pr mládež: Mezinárdní prstředí a rzdílné přístupy v rzličných státech Tent dkument pdává nástin prstředí, ve kterém půsbí infrmační služby

Více

CELOŽIVOTNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH III. 3 OSNOVA VZDĚLÁVACÍHO PLÁNU ORGANIZACE B. 1 SOUČASNÝ STAV A STRUKTURA PRACOVNÍKŮ

CELOŽIVOTNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH III. 3 OSNOVA VZDĚLÁVACÍHO PLÁNU ORGANIZACE B. 1 SOUČASNÝ STAV A STRUKTURA PRACOVNÍKŮ CELOŽIVOTNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH III. 3 OSNOVA VZDĚLÁVACÍHO PLÁNU ORGANIZACE OBSAH OSNOVA VZDĚLÁVACÍHO PLÁNU ORGANIZACE A. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ORGANIZACI B. PROFESNÍ STRUKTURA ORGANIZACE PRACOVNÍCI

Více

Záměr první fáze redesignu webu Fakulty aplikovaných věd

Záměr první fáze redesignu webu Fakulty aplikovaných věd Záměr první fáze redesignu webu Fakulty aplikvaných věd Autři: M.Hrák, Ľ.Kváč, M.Václavíkvá (FAV-KIV-INI) Gesce: Ing. P.Brada, Ph.D. (KIV) květen 2005 P pdrbné analýze bsahu, funkčnsti a stavu sučasnéh

Více

Jihočeská společnost pro ochranu přírody a myslivost o.p.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA

Jihočeská společnost pro ochranu přírody a myslivost o.p.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA Jihčeská splečnst pr chranu přírdy a myslivst.p.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 ÚVOD Jihčeská splečnst pr chranu přírdy a myslivst.p.s. (zkráceně JISOPM.s.p.) je česká nevládní neziskvá splečnst, zalžená v rce

Více

Počet knihoven: 146 knihoven (20 profi, 126 neprofi). V roce 2011 3 z nich nevykazovaly vůbec žádnou činnost.

Počet knihoven: 146 knihoven (20 profi, 126 neprofi). V roce 2011 3 z nich nevykazovaly vůbec žádnou činnost. Zápis z prady knihvníků a zástupců bcí, knané 21. května 2012 v Městské knihvně v Tišnvě a 24. května 2012 v Městské knihvně v Rsicích Účastníci: Tišnv: 17 účastníků - zástupci bcí a knihvníci z bcí Brač,

Více

DOTAZNÍK ZKUŠENOSTI ČESKÝCH PŘÍJEMCŮ S METODAMI PRO URČOVÁNÍ A VYKAZOVÁNÍ NEPŘÍMÝCH NÁKLADŮ V PROJEKTECH

DOTAZNÍK ZKUŠENOSTI ČESKÝCH PŘÍJEMCŮ S METODAMI PRO URČOVÁNÍ A VYKAZOVÁNÍ NEPŘÍMÝCH NÁKLADŮ V PROJEKTECH ZKUŠENOSTI ČESKÝCH PŘÍJEMCŮ S METODAMI PRO URČOVÁNÍ A VYKAZOVÁNÍ NEPŘÍMÝCH NÁKLADŮ V PROJEKTECH ÚČEL A CÍLE DOTAZNÍKU Cílem tht dtazníkvéh šetření realizvanéh dbrnu skupinu MŠMT (více k cílům a aktivitám

Více

VIS ČAK - Uživatelský manuál - OnLine semináře

VIS ČAK - Uživatelský manuál - OnLine semináře UŽIVATELSKÝ MANUÁL - ONLINE SEMINÁŘE Autr: Aquasft, spl. s r.., Vavrečka Lukáš Prjekt: VIS ČAK Pslední aktualizace: 11.12.2009 Jmén subru: UživatelskýManuál_OnLine_Semináře_0v2.dcx Pčet stran: 12 OBSAH

Více

Prezentace projektů Dalekohled a Společně do školky!

Prezentace projektů Dalekohled a Společně do školky! Prezentace prjektů Dalekhled a Splečně d šklky! O prjektu Název: Dalekhled Reg. č. prjektu: CZ.1.07/1.2.31/02.0022 Příjemce: Člvěk v tísni,.p.s., reginální pbčka Plzeň Termín realizace: 03/2013-02/2015

Více

Pracovní seminář Koncesní řízení na provozování Vak dobrá praxe

Pracovní seminář Koncesní řízení na provozování Vak dobrá praxe Pracvní seminář Kncesní řízení na prvzvání Vak dbrá praxe 12. března 2015 2014 Grant Thrntn Advisry s.r.. All rights reserved. Prgram prezentace 1. Právní rámec pr realizaci vdhspdářských prjektů 2. In

Více

SDRUŽENÍ NERATOV, o.s.

SDRUŽENÍ NERATOV, o.s. SDRUŽENÍ NERATOV,.s. partner prjektu Ergtep pr žáky i pedaggy, reg. čísl CZ.1.07/1.1.00/54.0051 www.neratv.cz Kd jsme? Sdružení Neratv,.s. bčanské sdružení zalžené rku 1992 naše pslání bnva vysídlené vsi

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2010 2 Škla bnvy venkva,.p.s. se sídlem v Liběšicích VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2010 Základní údaje Název Pužívaná zkratka : Škla bnvy venkva,.p.s. : ŠOV Právní frma : Obecně prspěšná splečnst Sídl : Liběšice, č.p.

Více

Cycle Transport Improvements

Cycle Transport Improvements Cycle Transprt Imprvements 4. dubna 2011 MANUÁL K CYKLOWEBU Del. N.: D.1.1 Versin: 1 Date: Prepared: Checked: Apprved: R.T. JMS MSH 2 / 16 Cycle Transprt Imprvements Obsah 1 Úvd... 4 2 Ppis webvé aplikace

Více

KANDIDÁTI do výboru ČKAIT oblast Zlín volební období 2015-2018 volby 28. 1. 2015 Návrh kandidátů do výboru (počet volených orgánů 7)

KANDIDÁTI do výboru ČKAIT oblast Zlín volební období 2015-2018 volby 28. 1. 2015 Návrh kandidátů do výboru (počet volených orgánů 7) KANDIDÁTI d výbru ČKAIT blast Zlín vlební bdbí 2015-2018 vlby 28. 1. 2015 Návrh kandidátů d výbru (pčet vlených rgánů 7) 1. Ing. Ladislav Alster 2. Ing. Igr Balák 3. Ing. Marta Bantvá 4. Ing. Petr Chytil

Více

Konzultační materiál č. 1/2015 Přiměřený zisk PŘIMĚŘENÝ ZISK OHROŽUJE POSKYTOVATELE HRANICE PRO PŘIMĚŘENÝ ZISK?

Konzultační materiál č. 1/2015 Přiměřený zisk PŘIMĚŘENÝ ZISK OHROŽUJE POSKYTOVATELE HRANICE PRO PŘIMĚŘENÝ ZISK? Knzultační materiál č. 1/2015 Přiměřený zisk PŘIMĚŘENÝ ZISK OHROŽUJE POSKYTOVATELE HRANICE PRO PŘIMĚŘENÝ ZISK? I. Pjem aneb c se jedná (článek IX. Metdiky) Zisk = skutečné výnsy mínus skutečné náklady

Více

Silniční infrastruktura a legislativa

Silniční infrastruktura a legislativa Silniční infrastruktura a legislativa Mtt: Hdnta spjení dvu měst je čast vyšší, než sučet hdnt těcht měst Hannibal (247-183 př. n. l.) V rce 2013 jsem měl tu čest vést pracvní skupinu dbrníků pr silniční

Více

JE LIBERALIZACE VŠEMOCNÝM LÉKEM NEBO JEN NÁSTROJEM PRO PŘESKUPENÍ SIL?

JE LIBERALIZACE VŠEMOCNÝM LÉKEM NEBO JEN NÁSTROJEM PRO PŘESKUPENÍ SIL? JE LIBERALIZACE VŠEMOCNÝM LÉKEM NEBO JEN NÁSTROJEM PRO PŘESKUPENÍ SIL? ENKO 2004 Bratislava 19.10.2004 Tmáš Hüner Ředitel sekce zahraniční majetkvé účasti 1 Paralela energetiky a plitiky Je lepší demkracie

Více

Manažerské shrnutí 1/8

Manažerské shrnutí 1/8 Manažerské shrnutí Zakázka d realizace prgramů financvaných ze strukturálních fndů v České republice, jejímž zadavatelem je Ministerstv pr místní rzvj ČR (MMR), byla realizvána splečnstí HOPE-E.S., v..s.,

Více

Nabídka služby DOZP 1. poskytnutí ubytování 2. poskytnutí stravy 3. pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu

Nabídka služby DOZP 1. poskytnutí ubytování 2. poskytnutí stravy 3. pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu Nabídka služby DOZP 1. pskytnutí ubytvání - ubytvání - úklid, praní a drbné pravy lžníh a sbníh prádla a šacení, žehlení Služba je pskytvána ve dvu střediscích. Středisk Rumburk 2 dmácnsti p 5 klientech,

Více

Metodický pokyn pro hodnocení projektů v rámci 12. výzvy

Metodický pokyn pro hodnocení projektů v rámci 12. výzvy Strategický plán LEADER I Sudety míst k setkávání Metdický pkyn pr hdncení prjektů v rámci 12. výzvy Základní infrmace Tent metdický pkyn vychází z diskuse Prgramvéh výbru MAS Český Západ Místní partnerství

Více

Š K O L N Í R O K 2 0 1 5 / 2 0 1 6 ZÁKLADNÍ ŠKOLA PROSTĚJOV, E. VALENTY 52. Mgr. Radomír Palát koordinátor ICT, metodik ICT. Plán práce 2015/2016

Š K O L N Í R O K 2 0 1 5 / 2 0 1 6 ZÁKLADNÍ ŠKOLA PROSTĚJOV, E. VALENTY 52. Mgr. Radomír Palát koordinátor ICT, metodik ICT. Plán práce 2015/2016 Š K O L N Í R O K 2 0 1 5 / 2 0 1 6 ZÁKLADNÍ ŠKOLA PROSTĚJOV, E. VALENTY 52 Mgr. Radmír Palát krdinátr ICT, metdik ICT Plán práce 2015/2016 Náplň činnsti Náplň práce ICT krdinátra vychází z vyhlášky 317/2005

Více

9 METODICKÉ POKYNY AD HOC MODUL 2011: Zaměstnávání zdravotně postižených osob

9 METODICKÉ POKYNY AD HOC MODUL 2011: Zaměstnávání zdravotně postižených osob LFS ad hc mdule 2011 n empyment f disabled peple 9 METODICKÉ POKYNY AD HOC MODUL 2011: Zaměstnávání zdravtně pstižených sb Ad hc mdul 2011 bude šetřen na 1. vlně (resp. pdle čtvrtletí zařazení sčítacíh

Více

Charakteristika vzdělávacího programu

Charakteristika vzdělávacího programu Charakteristika vzdělávacíh prgramu Základní filsfie mateřské škly:,,důležitější pr dítě předšklníh věku je, jak se v mateřské škle cítí, než t c umí a zná. Vzdělávací cíle vyplývající z filsfie škly:

Více

Návaznost vzdělávacích programů DOX na Rámcové vzdělávací programy

Návaznost vzdělávacích programů DOX na Rámcové vzdělávací programy Návaznst vzdělávacích prgramů DOX na Rámcvé vzdělávací prgramy Obsah Myšlenkvá základna [ 2 ] Klíčvé kmpetence [ 3 ] Návaznst vzdělávacích prgramů na RVP VV ZŠ a RVP VV G [ 3 ] Výtvarná výchva základní

Více

Pravidla programu SmartUp

Pravidla programu SmartUp Pravidla prgramu SmartUp Pr kh je prgram SmartUp? Pr všechny ve věku 15 26 let včetně. Rzhdující je datum uknčení přijímání přihlášek dané výzvy. K tmut datu musí být všem členům týmu minimálně 15 a maximálně

Více

KARIÉROVÉ A PROFESNÍ PORADENSTVÍ

KARIÉROVÉ A PROFESNÍ PORADENSTVÍ KARIÉROVÉ A PROFESNÍ PORADENSTVÍ V RYCHLE SE MĚNÍCÍM SVĚTĚ C G Infrmace pr vystavvatele Mezinárdní kngres k 90. výrčí prfesníh pradenství v českých zemích 3. 5. listpadu, 2010 Praha www.careerguidance2010.rg

Více

Organizace školní knihovny. PhDr. Marie Šedá MSVK Ostrava seda@svkos.cz

Organizace školní knihovny. PhDr. Marie Šedá MSVK Ostrava seda@svkos.cz Organizace šklní knihvny PhDr. Marie Šedá MSVK Ostrava seda@svks.cz Osnva rganizační začlenění knihvny v rámci škly kncepce, plánvání a hdncení knihvny knihvní řád prstr, technika, estetika autmatizvané

Více

E-učebnice Ekonomika snadno a rychle BURZY A BURZOVNÍ OBCHODY

E-učebnice Ekonomika snadno a rychle BURZY A BURZOVNÍ OBCHODY E-učebnice Eknmika snadn a rychle BURZY A BURZOVNÍ OBCHODY Histrie burz 1. bdbí první burzy se bjevily už ve středvěku v Benátkách, Miláně a Flrencii pzději ve městě Bruggy, zalžená Van der Bursem a dtud

Více

Pozn.: Pokud nejsou dále uváděny výsledky hlasování, VR rozhodla jednomyslně. Jednání bylo zahájeno v 16:00.

Pozn.: Pokud nejsou dále uváděny výsledky hlasování, VR rozhodla jednomyslně. Jednání bylo zahájeno v 16:00. z 1. schůze Výknné rady ČSTS dne 4. 1. 2008 v Praze Přítmni: Barnat (PB), Bartůňkvá (EB), Nvtný (LN), Odstrčil (PO), Siegel (LS) Prgram jednání: 0. Kntrla úklů 0.1. Úkly prezidia 0.2. Úkly VR 0.3. Centrální

Více

NABÍDKA NA VEDENÍ ÚČETNICTVÍ ČI DAŇOVÉ EVIDENCE JE URČENA:

NABÍDKA NA VEDENÍ ÚČETNICTVÍ ČI DAŇOVÉ EVIDENCE JE URČENA: NABÍDKA NA VEDENÍ ÚČETNICTVÍ ČI DAŇOVÉ EVIDENCE JE URČENA: 1.Právnickým sbám - Splečnstem s ručením mezeným či a.s. - Splečenstvím vlastníků bytů - Bytvým družstvům - Družstvům jiným než bytvým - Jiným

Více

Sídlo: Praha 4, Hvězdova 1716/2b, PSČ 140 78. Sídlo: Praha 1, Jindřišská 873/27, PSČ 110 00 IČO: 256 09 688

Sídlo: Praha 4, Hvězdova 1716/2b, PSČ 140 78. Sídlo: Praha 1, Jindřišská 873/27, PSČ 110 00 IČO: 256 09 688 Pravidla marketingvé akce s názvem SOUTĚŽ S VODAFONE KREDITNÍ KARTOU Účelem tht dkumentu je úplná a jasná úprava pravidel marketingvé akce Sutěž s Vdafne Kreditní kartu (dále jen "marketingvá akce"). Tat

Více

Želešice - vodovodní řád pro zónu k podnikání

Želešice - vodovodní řád pro zónu k podnikání VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ V suladu s ustanvením 38 zákna č.137/2006 Sb., veřejných zakázkách, v platném znění, Vás tímt vyzýváme k pdání nabídky pr zjedndušené pdlimitní

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škla a Mateřská škla Břitv, kres Blansk, příspěvkvá rganizace Šklní 125, 679 21 Břitv Výrční zpráva činnsti škly Šklní rk: 2012/2013 vypracval: Mgr. Jiří Sedláček ředitel škly Břitv, 6. 9. 2013

Více

Upřesnění k Zásadám podprogramu a k elektronické žádosti Podpora obnovy a rozvoje venkova 2015

Upřesnění k Zásadám podprogramu a k elektronické žádosti Podpora obnovy a rozvoje venkova 2015 Upřesnění k Zásadám pdprgramu a k elektrnické žádsti Pdpra bnvy a rzvje venkva 2015 Vysvětlení vybraných pdmínek pdprgramu Oprávnění příjemci pdpry (viz. bd 2 Zásad pdprgramu) Obec d 3000 byvatel (včetně),

Více

Pozn.: Pokud nejsou dále uváděny výsledky hlasování, VR rozhodla jednomyslně.

Pozn.: Pokud nejsou dále uváděny výsledky hlasování, VR rozhodla jednomyslně. Zápis ze 7. schůze Výknné rady ČSTS knané dne 2.1.2009 v Praze Přítmni: Barnat (PB), Bartuňkvá (EB), Odstrčil (PO), Siegel (LS), Nvtný (LN) Prgram jednání: 0. Kntrla úklů 0.1. Úkly prezidia 0.2. Úkly VR

Více

REZERVACE24 S.R.O. PROVOZOVATEL SYSTÉMU RISORSA PRO VĚRNOSTNÍ PROGRAMY. Případová studie. Implementace věrnostního programu s.

REZERVACE24 S.R.O. PROVOZOVATEL SYSTÉMU RISORSA PRO VĚRNOSTNÍ PROGRAMY. Případová studie. Implementace věrnostního programu s. REZERVACE24 S.R.O. PROVOZOVATEL SYSTÉMU RISORSA PRO VĚRNOSTNÍ PROGRAMY Případvá studie Implementace věrnstníh prgramu s.oliver www.risrsa.cz inf@risrsa.cz 11.11.2014 Úvd Splečnst s.oliver CZ s.r.. a s.oliver

Více

EUROPEAN ENTREPRENEURS CAMPUS

EUROPEAN ENTREPRENEURS CAMPUS Eurpean Entrepreneurs Campus - Přens, knfigurace a rzvj multidisciplinárníh mdelu pr pdpru pdnikání v blasti dbrnéh vzdělávání a vyskšklskéh vzdělávání EUROPEAN ENTREPRENEURS CAMPUS Výsledek 7: Implementace

Více

Analyticko - koncepční studie. - Koncepční část - Podpora nabídky dalšího vzdělávání

Analyticko - koncepční studie. - Koncepční část - Podpora nabídky dalšího vzdělávání Analytick - kncepční studie - Kncepční část - Pdpra nabídky dalšíh vzdělávání Jmén hlavníh metdika: Marek Velas Jména splupracujících autrů: Tereza Viceníkvá, Ondřej Palán, Zuzana Vdňanská, Michaela Hrubá,

Více

Sokolovská 5, 289 22 Lysá nad Labem, 777 220 625; www.zngrants.cz

Sokolovská 5, 289 22 Lysá nad Labem, 777 220 625; www.zngrants.cz Sklvská 5, 289 22 Lysá nad Labem, 777 220 625; www.zngrants.cz OBSAH krektrské služby. 2 pskytvané slevy. 3 expresní příplatky. 3 ddací lhůty pr krektrské služby. 4 prjektvý management. 5 granty jedntlivé

Více

Zpráva o činnosti HV Svazu účetních

Zpráva o činnosti HV Svazu účetních Zpráva činnsti HV Svazu účetních 1. HV SÚ Snaha řešit situaci vůči KCÚ direktivně se ukázala jak špatná a kntraprduktivní. Byl nutné situaci uklidnit a zárveň narvnat některé krky ze strany bývalé paní

Více

Provozní řád služby zálohování CIT

Provozní řád služby zálohování CIT Prvzní řád služby zálhvání CIT V Ostravě 5. května 2011 1 Ppis služby Služba zálhvání pskytuje mžnst pravidelnéh autmatizvanéh vytváření kpií (zálh) dat na zálhvací média a mžnst bnvy dat z těcht zálh.

Více

KARIÉROVÉ A PROFESNÍ PORADENSTVÍ

KARIÉROVÉ A PROFESNÍ PORADENSTVÍ KARIÉROVÉ A PROFESNÍ PORADENSTVÍ V RYCHLE SE MĚNÍCÍM SVĚTĚ C G Infrmace pr partnery Mezinárdní kngres k 90. výrčí prfesníh pradenství v českých zemích 3. 5. listpadu, 2010 Praha www.careerguidance2010.rg

Více

bezpečnostní politiku na interní LAN síti, NAC) a řešení komplexní bezpečnostní politiky.

bezpečnostní politiku na interní LAN síti, NAC) a řešení komplexní bezpečnostní politiky. Výzva k předkládání prjektů č. 1 vyhlášená v suladu se Zásadami zastupitelstva kraje Vysčina č. 13/10 Pdprvané blasti (tituly): A. BEZPEČNOST ICT A ZÁLOHOVÁNÍ DAT B. VIRTUALIZACE Tématické členění na pdtituly:

Více

Adaptace areálu ELI2 a výstavba haly pro předmontáž a uskladnění technologie ELI.

Adaptace areálu ELI2 a výstavba haly pro předmontáž a uskladnění technologie ELI. Fyzikální ústav AV ČR, v. v. i. Na Slvance 2 182 21 Praha 8 eli-cz@fzu.cz www.eli-beams.eu Ppis Stavby: akce: Adaptace areálu ELI2 a výstavba haly pr předmntáž a uskladnění technlgie ELI. Na vyznačeném

Více

Sběr níže uvedených dat, je určen k empirickému šetřemí, výzkumu doktorandské práce s názvem Ekonomizace personálního managementu ve stavebnictví.

Sběr níže uvedených dat, je určen k empirickému šetřemí, výzkumu doktorandské práce s názvem Ekonomizace personálního managementu ve stavebnictví. Vážený pane řediteli, Odvláváme se k našemu předešlému rzhvru, kdy jsme splu rzebírali mžnsti vaší splečnsti CEEC Research a partnerské splečnsti KPMG specializujících se na stavební sektr pr slvení jedntlivých

Více

PORADA ŘEDITELŮ MŠ/ZŠ

PORADA ŘEDITELŮ MŠ/ZŠ PORADA ŘEDITELŮ MŠ/ZŠ Irena Tlapákvá duben 2015 NOVELA ŠKOLSKÉHO ZÁKONA vzdělávání sb se speciálními vzdělávacími ptřebami zavedení registru pedaggických pracvníků přijímání d přípravných tříd základní

Více

Analýza možností česko - norské spolupráce vypracovaná v rámci projektu FM EHP/Norska Spolupráce při rozvoji učňovského školství

Analýza možností česko - norské spolupráce vypracovaná v rámci projektu FM EHP/Norska Spolupráce při rozvoji učňovského školství Analýza mžnstí česk - nrské splupráce vypracvaná v rámci prjektu FM EHP/Nrska Splupráce při rzvji učňvskéh šklství Zpracvala: Mgr. Lenka Bílkvá 24. 6. 2010, Praha Pdpřen grantem z Islandu, Lichtenštějnska

Více

STAVEBNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO PORUBA

STAVEBNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO PORUBA STAVEBNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO PORUBA zapsané ve veřejném rejstříku, vedeném Krajským bchdním sudem v Ostravě, ddíl Dr. XXII, vlžka 392. IČ: 00 40 84 41 schválený shrmážděním delegátů SBD Pruba 28. 5. 2015 Ing.

Více

OBNOVA NERATOVA. Projekt Sdružení Neratov, o.s. www.neratov.cz

OBNOVA NERATOVA. Projekt Sdružení Neratov, o.s. www.neratov.cz OBNOVA NERATOVA Prjekt Sdružení Neratv,.s. www.neratv.cz Kd jsme? Sdružení Neratv,.s. bčanské sdružení zalžené rku 1992 naše pslání bnva vysídlené vsi a putníh místa pmc lidem s pstižením a puštěným dětem

Více

Výsledky byly představeny na konferenci Směrem k Evropskému prostoru dovedností a kvalifikací 17. června 2014 v Bruselu.

Výsledky byly představeny na konferenci Směrem k Evropskému prostoru dovedností a kvalifikací 17. června 2014 v Bruselu. Evrpský prstr dvednstí a kvalifikací Pracvní text zpracvaný pr ptřeby řešitelů suvisejících úklů v NÚV a MŠMT, který vlně reflektuje pstřehy účastníka mezinárdní knference Twards a Eurpean Area f Skills

Více

Domov seniorů Stříbrné Terasy o.p.s., Havlíčkova 1395/30,586 01 Jihlava, -rocní zpráva. Zpráva o činnosti a hospodaření organizace v roce 2011 ...

Domov seniorů Stříbrné Terasy o.p.s., Havlíčkova 1395/30,586 01 Jihlava, -rocní zpráva. Zpráva o činnosti a hospodaření organizace v roce 2011 ... Dmv senirů Stříbrné Terasy.p.s., Havlíčkva 1395/30,586 01 Jihlava, rcní zpráva Zpráva činnsti a hspdaření rganizace v rce 2011 '........ >:. \... 1 Dmv senirů Stříbrné Terasy.p.s., Havlíčkva 1395/30, 58601

Více

Letní semestr 2012/2013 Zimní semestr 2013/2014

Letní semestr 2012/2013 Zimní semestr 2013/2014 2013 Letní semestr 2012/2013 Zimní semestr 2013/2014 Tat závěrečná zpráva shrnuje infrmace šklním klubu Junir Diplmat Initiative (JDI) a jeh činnsti v kalendářním rce 2013, tedy v letním semestru 2012/2013

Více

Programové prohlášení. Rady Karlovarského kraje

Programové prohlášení. Rady Karlovarského kraje Prgramvé prhlášení Rady Karlvarskéh kraje Obdbí 2015 2016 Preambule Při vědmí plitické dpvědnsti za chd a rzvj Karlvarskéh kraje vyjádřili kaliční partneři splečným prgramvým prhlášením vůli pracvat na

Více

P-centrum, středisko primární prevence CPPT, o. p. s. v Plzni

P-centrum, středisko primární prevence CPPT, o. p. s. v Plzni P-centrum, středisk primární prevence CPPT,. p. s. v Plzni NABÍDKA VZDĚLÁVACÍCH SLUŽEB NA ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 OBSAH P-centrum, CPPT,. p. s. Vzdělávací služby P-centra Specializační kurz prevence rizikvéh

Více

Zápis z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Postřekov

Zápis z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Postřekov Zápis z veřejnéh zasedání Zastupitelstva bce Pstřekv Míst: zasedací místnst Obecníh úřadu Datum: 26.11.2014 Zúčastnění členvé ZO: Omluveni: -- Jan Kreuz, Jarmír Steinberger, Petr Plák, Dana Vgeltanzvá,

Více

Pravidla programu SmartUp

Pravidla programu SmartUp Pravidla prgramu SmartUp Pr kh je prgram SmartUp? Pr všechny ve věku 15 26 let (včetně). Rzhdující je datum uknčení přijímání přihlášek dané výzvy. K tmut datu musí být všem členům týmu minimálně 15 a

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA MĚSTSKÉ KNIHOVNY KUTNÁ HORA 2006. Pár základních parametrů, čísel a fotografií

VÝROČNÍ ZPRÁVA MĚSTSKÉ KNIHOVNY KUTNÁ HORA 2006. Pár základních parametrů, čísel a fotografií VÝROČNÍ ZPRÁVA MĚSTSKÉ KNIHOVNY KUTNÁ HORA 2006 Pár základních parametrů, čísel a ftgrafií Městská knihvna Kutná Hra 1. 3. 2007 VÝROČNÍ ZPRÁVA MĚSTSKÉ KNIHOVNY KUTNÁ HORA 2006 Rzpis akcí rku 2006 leden

Více

Požadavky na obsah evaluačních zpráv Výzva č. 51 Oblast podpory 1.3 Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení

Požadavky na obsah evaluačních zpráv Výzva č. 51 Oblast podpory 1.3 Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení Pžadavky na bsah evaluačních zpráv Výzva č. 51 Oblast pdpry 1.3 Další vzdělávání pracvníků škl a šklských zařízení 21.8.2014 Operační prgram Vzdělávání pr knkurenceschpnst MŠMT Obsah Úvd... 3 Pžadavky

Více

Informační audit teorie a praxe v České republice

Informační audit teorie a praxe v České republice Infrmační audit terie a praxe v České republice Očk Petr Ústav infrmačních studií a knihvnictví FF UK v Praze petr.ck@ff.cuni.cz Michaela Dmbrvská Ústav infrmačních studií a knihvnictví FF UK v Praze michaela.dmbrvska@ff.cuni.cz

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program GYMNÁZIUM KROMĚŘÍŽ Masarykv náměstí 496 767 01 Krměříž Minimální preventivní prgram pr šklní rk 2012 / 2013 Dkument zpracval: Šklní metdik prevence: Mgr. Michal Kříž Dkument schválila: Ředitelka škly:

Více

Domov pro seniory Severní Terasa příspěvková organizace V Klidu 3133/12, 400 11 Ústí nad Labem telefon: 472 775 577, fax: 472 776 089 IČ:44555326

Domov pro seniory Severní Terasa příspěvková organizace V Klidu 3133/12, 400 11 Ústí nad Labem telefon: 472 775 577, fax: 472 776 089 IČ:44555326 Dmv pr seniry Severní Terasa příspěvkvá rganizace V Klidu 3133/12, 400 11 Ústí nad Labem telefn: 472 775 577, fax: 472 776 089 IČ:44555326 DIČ: CZ44555326 e-mail: ddst@ddst.cz www.ddst.cz 1 OBSAH STRANA

Více

Produktivní činnost vokální činnosti jednohlasý i vícehlasý zpěv, intonace, práce s rytmem, intonace v notovém zápise

Produktivní činnost vokální činnosti jednohlasý i vícehlasý zpěv, intonace, práce s rytmem, intonace v notovém zápise Hudební výchva Charakteristika vyučvacíh předmětu Předmět Hudební výchva vychází ze vzdělávacíh bsahu bru Hudební výchva a integrujícíh tématu Umělecká tvrba a kmunikace vzdělávací blasti Umění a kultura

Více

Nabídka partnerství a propagačních služeb v rámci konference Fórum českého stavebnictví 2007

Nabídka partnerství a propagačních služeb v rámci konference Fórum českého stavebnictví 2007 Nabídka partnerství a prpagačních služeb v rámci knference Fórum českéh stavebnictví 2007 Různé úrvně partnerství zahrnují různý rzsah pdpůrných akcí prstřednictvím mediálních partnerů, reklamy na knferenčních

Více

Z á k l a d n í š k o l a V s e t í n, T r á v n í k y 1 2 1 7

Z á k l a d n í š k o l a V s e t í n, T r á v n í k y 1 2 1 7 Z á k l a d n í š k l a V s e t í n, T r á v n í k y 1 2 1 7 Zpracvala: Mgr. Lenka Michálkvá, krdinátra EVVO Vsetín 2012 1. Sučasný stav EVVO ve škle 1.1 Rzbr šklníh vzdělávacíh prgramu z phledu EVVO 1.1.1

Více

Žádost o obchodní nabídku

Žádost o obchodní nabídku Žádst bchdní nabídku Splečenství vlastníků jedntek Bytvé dmy Pd Krcínku Klíčvská 913/43, 190 00 Praha 9, IČ: 27418812, Splečnst byla zapsána dne 13.8.1999 v bchdním rejstříku vedeném u Městskéh sudu v

Více

Město Tábor. Pravidla projektového řízení

Město Tábor. Pravidla projektového řízení Řízení a krdinace akčních plánů v rámci Organizačníh, prcesníh a eknmickéh auditu splečnsti BYTES Tábr s.r.. KPMG Česká republika, s.r.. 30. 7. 2008 Tent reprt bsahuje 12 stran 2008 KPMG Česká republika,

Více

S t ř e d o č e s k ý k r a j

S t ř e d o č e s k ý k r a j S t ř e d č e s k ý k r a j Jak vyšší územně samsprávný celek byl vytvřen v rce 2000. Nemá své sídl umístěn na vlastním území, ale na území jinéh kraje, Hlavníh města Prahy. Rzlhu patří mezi čtyři kraje,

Více

ZÁKLADNÍ INFORMACE O SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY

ZÁKLADNÍ INFORMACE O SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY ZÁKLADNÍ INFORMACE O SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY Kmplexní zkuška Zkušky ze všech zkušebních předmětů mají frmu didaktickéh testu. Výjimku jsu puze zkušky z jazyků z českéh jazyka a literatury a cizíh

Více

Jak funguje léková regulace v ČR a jak se může vyvíjet? Mgr. Filip Vrubel odbor farmacie 13. 1. 2011

Jak funguje léková regulace v ČR a jak se může vyvíjet? Mgr. Filip Vrubel odbor farmacie 13. 1. 2011 Jak funguje lékvá regulace v ČR a jak se může vyvíjet? Mgr. Filip Vrubel dbr farmacie 13. 1. 2011 Jak funguje... Regulace cen a úhrad léčiv d r. 2008 Zákn č. 48/1997 Sb., veřejném zdravtním pjištění Zákn

Více

Projekt SIPVZ. "Použití videokonferenčního systému ve výuce vybranných předmětů" 7. prosince 2005 byla slavnostně otevřena učebna s VKS.

Projekt SIPVZ. Použití videokonferenčního systému ve výuce vybranných předmětů 7. prosince 2005 byla slavnostně otevřena učebna s VKS. Prjekt SIPVZ "Pužití videknferenčníh systému ve výuce vybranných předmětů" 7. prsince 2005 byla slavnstně tevřena učebna s VKS. Cíl prjektu: Cílem prjektu je vytvření hardwarvých a sftwarvých pdmínek pr

Více

Informace o stavu čerpání a plnění usnesení vlády ČR č. 144/2014

Informace o stavu čerpání a plnění usnesení vlády ČR č. 144/2014 II. Ministerstv pr místní rzvj Odbr Nárdní rgán pr krdinaci Infrmace stavu čerpání a plnění usnesení vlády ČR č. 144/2014 Pravidelná zpráva pr členy vlády ČR SRPEN 2014 Obsah Obsah... 2 Úvd... 3 Shrnutí...

Více

Strategický plán rozvoje města Litoměřice

Strategický plán rozvoje města Litoměřice Strategický plán rzvje města Litměřice Metdika zpracvání Zpracvala dne 5.12.2005 Reginální rzvjvá agentura Ústeckéh kraje, a.s. Velká Hradební 2830 400 02 Ústí nad Labem 2 Metdika tvrby Strategickéh plánu

Více

Výroční zpráva obce Vysoká u Příbramě. za rok 2011

Výroční zpráva obce Vysoká u Příbramě. za rok 2011 Obec Vyská u Příbramě Výrční zpráva bce Vyská u Příbramě za rk 2011 dle zákna č. 106/1999 Sb., svbdném přístupu k infrmacím Zpráva pskytvání infrmací za rk 2011 - Pskytvání infrmací pdle 18 zákna č. 106/1999

Více

Účetní systémy na PC (MPF_USPC) 2. TÝDEN (4. a 5. 3. 2010)

Účetní systémy na PC (MPF_USPC) 2. TÝDEN (4. a 5. 3. 2010) Účetní systémy na PC (MPF_USPC) 2. TÝDEN (4. a 5. 3. 2010) Tématický plán a bsahvé zaměření seminářů 1. týden - Organizační záležitsti. Účetní systém pdniku a využití výpčetní techniky. Sftware pr účetnictví.

Více

Elektřina, voda, plyn a odpady. Scénáře, důsledky a možnosti předvídání budoucích potřeb znalostí a dovedností

Elektřina, voda, plyn a odpady. Scénáře, důsledky a možnosti předvídání budoucích potřeb znalostí a dovedností Elektřina, vda, plyn a dpady Scénáře, důsledky a mžnsti předvídání buducích ptřeb znalstí a dvednstí Elektřina, vda, plyn a dpady Scénáře, důsledky a mžnsti předvídání buducích ptřeb znalstí a dvednstí

Více

Etržiště České pošty Centrum veřejných zakázek. www.centrumvz.cz

Etržiště České pošty Centrum veřejných zakázek. www.centrumvz.cz Etržiště České pšty Centrum veřejných zakázek www.centrumvz.cz Česká pšta a egvernment? Infrmační systém datvých schránek Czechpint Certifikační autrita (elektrnický pdpis a časvá razítka) Centrum veřejných

Více

M E T O D I K A (VÝTAH) PROGRAM ROZVOJE OBCE

M E T O D I K A (VÝTAH) PROGRAM ROZVOJE OBCE M E T O D I K A (VÝTAH) PROGRAM ROZVOJE OBCE O PROJEKTU Předkládaný výtah Metdiky tvrby prgramu rzvje bce ( Metdika ) je výstupem prjektu CZ.1.04/4.1.00/62.00008 Elektrnická metdická pdpra tvrby rzvjvých

Více

Příloha č. 1. Internetová prezentace nejkacka.eu a navazující systém on-line marketingové podpory

Příloha č. 1. Internetová prezentace nejkacka.eu a navazující systém on-line marketingové podpory Přílha č. 1 Klientský brief Internetvá prezentace nejkacka.eu a navazující systém n-line marketingvé pdpry Obsah 1. Úvd... 3 2. Marketingvá specifikace internetvé prezentace nejkacka.eu... 3 2.1. Cílvé

Více

Vkládání dat do databázové aplikace

Vkládání dat do databázové aplikace Vkládání dat d databázvé aplikace prjektu Vytváření místníh partnerství benchmarking sciálních služeb Králvéhradeckéh kraje 1 Obsah I. Úvd... 3 II. Jak se přihlásit d aplikace... 3 III. Ppis funkcí Hlavníh

Více

Výživa a sport, základy fitness

Výživa a sport, základy fitness Průvdní list kurzu Vzdělávání ICT metdiků Výživa a sprt, základy fitness Autr kurzu: Vyučvací předmět: Rčník: Téma: Účel kurzu: Tělesná výchva, Bilgie (Chemie) Studenti středních škl d 16 let Výživa a

Více

ÚPLNÁ PRAVIDLA soutěže "Pojištění je dobrá rada"

ÚPLNÁ PRAVIDLA soutěže Pojištění je dobrá rada ÚPLNÁ PRAVIDLA sutěže "Pjištění je dbrá rada" Tat pravidla sutěže (dále jen "Pravidla") upravují sptřebitelsku sutěž "Pjištění je dbrá rada" (dále jen "Sutěž") jak jediný závazný a úplný dkument. 1. Přadatel

Více

Městská část Praha 11. Finální verze. Rámcová studie proveditelnosti výstavby obecních nájemních bytů

Městská část Praha 11. Finální verze. Rámcová studie proveditelnosti výstavby obecních nájemních bytů Rámcvá studie prveditelnsti výstavby becních nájemních bytů Městská část Praha 11 Finální verze 30. července 2012 Přísně důvěrné Ačkliv mhu existvat další kpie a verze tét studie, puze studie ze dne 30.

Více

Domov pro seniory Severní Terasa příspěvková organizace V Klidu 3133/12, 400 11 Ústí nad Labem telefon: 472 775 577, fax: 472 776 089 IČ:44555326

Domov pro seniory Severní Terasa příspěvková organizace V Klidu 3133/12, 400 11 Ústí nad Labem telefon: 472 775 577, fax: 472 776 089 IČ:44555326 Dmv pr seniry Severní Terasa příspěvkvá rganizace V Klidu 3133/12, 400 11 Ústí nad Labem telefn: 472 775 577, fax: 472 776 089 IČ:44555326 DIČ: CZ44555326 e-mail: ddst@ddst.cz www.ddst.cz 1 OBSAH STRANA

Více

BULLETIN 10/2011 Pro zákazníky a partnery společnosti MICOS spol. s r.o., divize Telcom

BULLETIN 10/2011 Pro zákazníky a partnery společnosti MICOS spol. s r.o., divize Telcom BULLETIN 10/2011 Pr zákazníky a partnery splečnsti MICOS spl. s r.., divize Telcm Vážení bchdní partneři, ve splupráci se splečnstí PROFiber jsme pr Vás připravili šklení na téma: OPTICKÉ ROZVADĚČE MONTÁŽ

Více

Zpracoval: Zrevidoval: Schválil: Jméno Podpis Jméno Podpis Jméno Podpis

Zpracoval: Zrevidoval: Schválil: Jméno Podpis Jméno Podpis Jméno Podpis Tabulka 1 - Evidence prcesu přípravy, schválení a revizí (kapitly) Metdickéh pkynu pr přípravu pdkladů pr psuzení finančníh zdraví žadatele Vydání č. Platné d 1 3. 1. 2008 Zpracval: Zrevidval: Schválil:

Více

Regionální rada regionu soudržnosti Moravskoslezsko. vyhlašuje VÝZVU K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI

Regionální rada regionu soudržnosti Moravskoslezsko. vyhlašuje VÝZVU K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI Reginální rada reginu sudržnsti Mravskslezsk Úřad Reginální rady Reginální rada reginu sudržnsti Mravskslezsk vyhlašuje VÝZVU K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI v suladu s Reginálním peračním prgramem reginu

Více

2 1) ZajiŠtěnívýknu technickéh dzru stavebníka (TDs dle příslušnélegislativy) za stavebníka (investra), kteru je Městská Část BrnČernvice (případně i příslušné svj _ Splečenstvívlastníků jedntek, jehž

Více

PRVNÍ PRŮBĚŽNÁ ZPRÁVA

PRVNÍ PRŮBĚŽNÁ ZPRÁVA PRVNÍ PRŮBĚŽNÁ ZPRÁVA Výstup č. 2 prjektu Evaluace principu mezinárdní splupráce prgramu iniciativy splečenství EQUAL Zadavatel: Ministerstv práce a sciálních věcí Na Příčním právu 1/376, 128 01 Praha

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ. Bakalářská práce. Vybrané problémy venkovské ZŠ. Chosen Problems of a Provincial Elementary School

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ. Bakalářská práce. Vybrané problémy venkovské ZŠ. Chosen Problems of a Provincial Elementary School ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ Bakalářská práce Vybrané prblémy venkvské ZŠ Chsen Prblems f a Prvincial Elementary Schl Jarslava LAVIČKOVÁ Cheb 2012 Prhlašuji, že jsem bakalářsku práci

Více