KONSTRUKTIVNÍ GEOMETRIE

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "KONSTRUKTIVNÍ GEOMETRIE"

Transkript

1 KONSTRUKTIVNÍ GEOMETRIE Přednáška Podpořeno projektem Průřezová inovace studijních programů Lesnické a dřevařské fakulty MENDELU v Brně (LDF) s ohledem na discipliny společného základu (reg. č. CZ.1.07/2.2.00/ ) za přispění finančních prostředků EU a státního rozpočtu České republiky.

2 Kótované promítání I Mgr. Petr Liška

3 Kótované promítání Kótované promítání je pravoúhlé promítání na jednu průmětnu, při kterém každému bodu přiřazujeme kótu. Kóta je orientovaná vzdálenost bodu od průmětny.

4 Souřadnice bodu [Ax. Ay, Az] - kartézské souřadnice bodu A

5 Zobrazení přímky P průsečík přímky a průmětny stopník

6 Zobrazení přímky Hledání dalších bodů o celočíselných kótách stupňování přímky

7 Zobrazení přímky P průsečík přímky a průmětny stopník Interval vzdálenost dvou sousedních průmětů bodů o celočíselných kótách

8 Sklápění přímky Sklopíme přímku a kolem jejího průmětu do průmětny.

9 Sklápění přímky α odchylka přímky od průmětny (A)(B) - skutečná velikost úsečky AB

10 Vzájemná poloha dvou přímek Rovnoběžky

11 Vzájemná poloha dvou přímek Různoběžky

12 Vzájemná poloha dvou přímek Mimoběžky

13 Hlavní roviny Vrstevní roviny roviny rovnoběžné s průmětnou Ekvidistance stejná vzdálenost (dle okolností, 1cm, 1m, 10m) Hlavní roviny vrstevní roviny ve výšce (o kótách), které jsou násobky ekvidistance

14 Spád přímky Spád přímky s s tg e i Jestliže je ekvidistance rovna jedné, platí: 1 s i

15 Zobrazení roviny p.. stopa roviny průsečnice roviny a průmětny h.. hlavní přímka roviny průsečnice roviny s hlavními rovinami s.. spádová přímka přímka roviny kolmá na hlavní přímky, spád roviny je roven spádu spádové přímky

16 O 1 L 1(2) K 1(6) M 1( 1)

17 O 1 P 1 L 1(2) (L) K 1(6) M 1( 1) (K)

18 O 1 P 1 L 1(2) (L) K 1(6) (K) (M) P 1 M 1( 1) (K)

19 O 1 P 1 L 1(2) (L) K 1(6) (K) (M) P 1 M 1( 1) (K) p σ 1

20 O 1 P 1 L 1(2) (L) K 1(6) h σ 1(6) (K) (M) P 1 M 1( 1) (K) p σ 1

21 O 1 P 1 L 1(2) (L) K 1(6) h σ 1(6) (K) (M) P 1 M 1( 1) (K) h σ 1(2) p σ 1

22 O 1 P 1 L 1(2) (L) K 1(6) h σ 1(6) (K) (M) P 1 M 1( 1) (K) h σ 1(2) h σ 1( 1) p σ 1

23 O 1 P 1 L 1(2) (L) K 1(6) h σ 1(6) (K) (M) P 1 M 1( 1) (K) h σ 1(2) h σ 1( 1) p σ 1

24 Průsečík přímky a roviny

25 Metoda krycí přímky α promítací rovina přímky a r krycí přímka

26 Poslední polohová úloha Zobrazte průsečnici dvou rovin α a β, rovina α je určena stopou a bodem A(5) a rovina β je určena svou stopou a bodem B(2).

27 O 1=A 1(5)=B 1(2) p β 1 p α 1

28 O 1=A 1(5)=B 1(2) P 1(0) p β 1 p α 1

29 O 1=A 1(5)=B 1(2) h β 1 (2) P 1(0) p β 1 p α 1

30 O 1=A 1(5)=B 1(2) 2 1 h β 1 (2) P 1(0) Y 1(0) p β 1 p α 1

31 O 1=A 1(5)=B 1(2) H 1(2) 2 1 h β 1 (2) P 1(0) Y 1(0) p β 1 p α 1 h α 1 (2)

32 O 1=A 1(5)=B 1(2) H 1(2) 2 1 h β 1 (2) P 1(0) Y 1(0) p β 1 r 1 p α 1 h α 1 (2)

33 O 1=A 1(5)=B 1(2) H 1(2) 2 1 h β 1 (2) P 1(0) Y 1(0) p β 1 r 1 p α 1 h α 1 (2)

34 Polohové finále Zobrazte průnik trojúhelníků ABC a MNP.

35 N 1(5) O 1 B 1(2) A 1(1) C 1(5) M 1(4) P 1(0)

36 N 1(5) P c 1(0) O 1 B 1(2) A 1(1) c 1 C 1(5) M 1(4) P 1(0)

37 P a 1 (0) N 1(5) P c 1(0) O 1 B 1(2) A 1(1) c 1 (B) C 1(5) M 1(4) P 1(0) a 1 (C) (a)

38 p α 1 P a 1 (0) N 1(5) P c 1(0) O 1 B 1(2) A 1(1) c 1 (B) C 1(5) M 1(4) P 1(0) a 1 (C) (a)

39 p α 1 P a 1 (0) N 1(5) P c 1(0) O 1 B 1(2) A 1(1) c 1 (B) C 1(5) M 1(4) h α 1 (5) P 1(0) a 1 (C) (a)

40 p α 1 P a 1 (0) N 1(5) P c 1(0) O 1 B 1(2) A 1(1) n 1 c 1 (B) C 1(5) M 1(4) h α 1 (5) P 1(0) a 1 (M) (n) (C) (a)

41 p α 1 P a 1 (0) N 1(5) P c 1(0) O 1 B 1(2) A 1(1) n 1 c 1 (B) C 1(5) M 1(4) h α 1 (5) P 1(0) a 1 (M) (n) (Q) (C) (a)

42 p α 1 P a 1 (0) N 1(5) P c 1(0) O 1 B 1(2) A 1(1) n 1 Q 1(5) c 1 (B) C 1(5) M 1(4) h α 1 (5) P 1(0) a 1 (M) (n) (Q) (C) (a)

43 p α 1 P a 1 (0) N 1(5) P c 1(0) O 1 B 1(2) A 1(1) n 1 Q 1(5) c 1 (B) C 1(5) M 1(4) h α 1 (5) h β 1 (5) P 1(0) a 1 (M) (n) (Q) (C) (a)

44 p α 1 P a 1 (0) N 1(5) P c 1(0) O 1 B 1(2) A 1(1) n 1 Q 1(5) c 1 (B) C 1(5) M 1(4) h α 1 (5) h β 1 (5) P 1(0) a 1 (M) (n) (Q) p β 1 (C) (a)

45 P r 1 (0) p α 1 P a 1 (0) N 1(5) P c 1(0) O 1 B 1(2) A 1(1) n 1 Q 1(5) c 1 (B) C 1(5) M 1(4) h α 1 (5) h β 1 (5) P 1(0) a 1 (M) (n) (Q) p β 1 (C) (a)

46 P r 1 (0) p α 1 P a 1 (0) N 1(5) P c 1(0) O 1 B 1(2) A 1(1) n 1 Q 1(5) c 1 (B) C 1(5) M 1(4) H 1(5) h α 1 (5) h β 1 (5) P 1(0) a 1 (M) (n) (Q) p β 1 (C) (a)

47 P r 1 (0) p α 1 P a 1 (0) N 1(5) P c 1(0) O 1 B 1(2) A 1(1) n 1 Q 1(5) c 1 (B) C 1(5) M 1(4) H 1(5) r 1 h α 1 (5) h β 1 (5) P 1(0) a 1 (M) (n) (Q) p β 1 (C) (a)

48 P r 1 (0) p α 1 P a 1 (0) N 1(5) P c 1(0) O 1 B 1(2) A 1(1) n 1 X 1 Y 1 Q 1(5) c 1 (B) C 1(5) M 1(4) H 1(5) r 1 h α 1 (5) h β 1 (5) P 1(0) a 1 (M) (n) (Q) p β 1 (C) (a)

49 P r 1 (0) p α 1 P a 1 (0) N 1(5) P c 1(0) O 1 B 1(2) U 1=V 1 A 1(1) n 1 X 1 Y 1 Q 1(5) c 1 (B) C 1(5) M 1(4) H 1(5) r 1 h α 1 (5) h β 1 (5) P 1(0) a 1 (M) (n) (Q) p β 1 (C) (a)

50 P r 1 (0) p α 1 P a 1 (0) N 1(5) P c 1(0) O 1 B 1(2) U 1=V 1 A 1(1) n 1 X 1 Y 1 Q 1(5) c 1 (B) C 1(5) M 1(4) H 1(5) r 1 h α 1 (5) h β 1 (5) P 1(0) a 1 (M) (n) (Q) p β 1 (C) (a)

51 P r 1 (0) p α 1 P a 1 (0) N 1(5) P c 1(0) O 1 B 1(2) U 1=V 1 A 1(1) n 1 X 1 Y 1 Q 1(5) c 1 (B) C 1(5) M 1(4) H 1(5) r 1 h α 1 (5) h β 1 (5) P 1(0) a 1 (M) (n) (Q) p β 1 (C) (a)

52 KONSTRUKTIVNÍ GEOMETRIE Přednáška Podpořeno projektem Průřezová inovace studijních programů Lesnické a dřevařské fakulty MENDELU v Brně (LDF) s ohledem na discipliny společného základu (reg. č. CZ.1.07/2.2.00/ ) za přispění finančních prostředků EU a státního rozpočtu České republiky.

53 Kótované promítání II Mgr. Petr Liška

54 Polohové finále Zobrazte průnik trojúhelníků ABC a MNP.

55 N 1(5) O 1 B 1(2) A 1(1) C 1(5) M 1(4) P 1(0)

56 N 1(5) P c 1(0) O 1 B 1(2) A 1(1) c 1 C 1(5) M 1(4) P 1(0)

57 P a 1 (0) N 1(5) P c 1(0) O 1 B 1(2) A 1(1) c 1 (B) C 1(5) M 1(4) P 1(0) a 1 (C) (a)

58 p α 1 P a 1 (0) N 1(5) P c 1(0) O 1 B 1(2) A 1(1) c 1 (B) C 1(5) M 1(4) P 1(0) a 1 (C) (a)

59 p α 1 P a 1 (0) N 1(5) P c 1(0) O 1 B 1(2) A 1(1) c 1 (B) C 1(5) M 1(4) h α 1 (5) P 1(0) a 1 (C) (a)

60 p α 1 P a 1 (0) N 1(5) P c 1(0) O 1 B 1(2) A 1(1) n 1 c 1 (B) C 1(5) M 1(4) h α 1 (5) P 1(0) a 1 (M) (n) (C) (a)

61 p α 1 P a 1 (0) N 1(5) P c 1(0) O 1 B 1(2) A 1(1) n 1 c 1 (B) C 1(5) M 1(4) h α 1 (5) P 1(0) a 1 (M) (n) (Q) (C) (a)

62 p α 1 P a 1 (0) N 1(5) P c 1(0) O 1 B 1(2) A 1(1) n 1 Q 1(5) c 1 (B) C 1(5) M 1(4) h α 1 (5) P 1(0) a 1 (M) (n) (Q) (C) (a)

63 p α 1 P a 1 (0) N 1(5) P c 1(0) O 1 B 1(2) A 1(1) n 1 Q 1(5) c 1 (B) C 1(5) M 1(4) h α 1 (5) h β 1 (5) P 1(0) a 1 (M) (n) (Q) (C) (a)

64 p α 1 P a 1 (0) N 1(5) P c 1(0) O 1 B 1(2) A 1(1) n 1 Q 1(5) c 1 (B) C 1(5) M 1(4) h α 1 (5) h β 1 (5) P 1(0) a 1 (M) (n) (Q) p β 1 (C) (a)

65 P r 1 (0) p α 1 P a 1 (0) N 1(5) P c 1(0) O 1 B 1(2) A 1(1) n 1 Q 1(5) c 1 (B) C 1(5) M 1(4) h α 1 (5) h β 1 (5) P 1(0) a 1 (M) (n) (Q) p β 1 (C) (a)

66 P r 1 (0) p α 1 P a 1 (0) N 1(5) P c 1(0) O 1 B 1(2) A 1(1) n 1 Q 1(5) c 1 (B) C 1(5) M 1(4) H 1(5) h α 1 (5) h β 1 (5) P 1(0) a 1 (M) (n) (Q) p β 1 (C) (a)

67 P r 1 (0) p α 1 P a 1 (0) N 1(5) P c 1(0) O 1 B 1(2) A 1(1) n 1 Q 1(5) c 1 (B) C 1(5) M 1(4) H 1(5) r 1 h α 1 (5) h β 1 (5) P 1(0) a 1 (M) (n) (Q) p β 1 (C) (a)

68 P r 1 (0) p α 1 P a 1 (0) N 1(5) P c 1(0) O 1 B 1(2) A 1(1) n 1 X 1 Y 1 Q 1(5) c 1 (B) C 1(5) M 1(4) H 1(5) r 1 h α 1 (5) h β 1 (5) P 1(0) a 1 (M) (n) (Q) p β 1 (C) (a)

69 P r 1 (0) p α 1 P a 1 (0) N 1(5) P c 1(0) O 1 B 1(2) U 1=V 1 A 1(1) n 1 X 1 Y 1 Q 1(5) c 1 (B) C 1(5) M 1(4) H 1(5) r 1 h α 1 (5) h β 1 (5) P 1(0) a 1 (M) (n) (Q) p β 1 (C) (a)

70 P r 1 (0) p α 1 P a 1 (0) N 1(5) P c 1(0) O 1 B 1(2) U 1=V 1 A 1(1) n 1 X 1 Y 1 Q 1(5) c 1 (B) C 1(5) M 1(4) H 1(5) r 1 h α 1 (5) h β 1 (5) P 1(0) a 1 (M) (n) (Q) p β 1 (C) (a)

71 P r 1 (0) p α 1 P a 1 (0) N 1(5) P c 1(0) O 1 B 1(2) U 1=V 1 A 1(1) n 1 X 1 Y 1 Q 1(5) c 1 (B) C 1(5) M 1(4) H 1(5) r 1 h α 1 (5) h β 1 (5) P 1(0) a 1 (M) (n) (Q) p β 1 (C) (a)

72 Připomeňme: Kolmost přímek a rovin

73 Kolmost přímek a rovin Připomeňme: Dvě vzájemné kolmé přímky, z nichž žádná není promítací, se promítají jako kolmé právě tehdy, když alespoň jedna z nich je rovnoběžná s průmětnou.

74 Kolmost přímek a rovin Připomeňme: Dvě vzájemné kolmé přímky, z nichž žádná není promítací, se promítají jako kolmé právě tehdy, když alespoň jedna z nich je rovnoběžná s průmětnou. Přímka je kolmá k rovině, jestliže je kolmá ke všem přímkám roviny. Tedy:

75 Kolmost přímek a rovin Připomeňme: Dvě vzájemné kolmé přímky, z nichž žádná není promítací, se promítají jako kolmé právě tehdy, když alespoň jedna z nich je rovnoběžná s průmětnou. Přímka je kolmá k rovině, jestliže je kolmá ke všem přímkám roviny. Tedy: Kolmice k rovině je kolmá k hlavním přímkám a jelikož hlavní přímky jsou rovnoběžné s průmětnou dostáváme, že průmět kolmice je kolmý k průmětům hlavních přímek (a tedy splývá s průmětem spádové přímky).

76 Kolmost přímek a rovin Dvě základní úlohy:

77 Kolmost přímek a rovin Dvě základní úlohy: Je dána rovina, zobrazte kolmici k rovině procházející jejím bodem.

78 Kolmost přímek a rovin Dvě základní úlohy: Je dána rovina, zobrazte kolmici k rovině procházející jejím bodem. Zobrazte stopu roviny, která prochází bodem a je kolmá k přímce.

79 P 1(0) p 1 R 1(2)=O 1 Q 1(0)

80 P 1(0) p 1 R 1(2)=O 1 k 1 Q 1(0)

81 P 1(0) p 1 R 1(2)=O 1 s 1=k 1 Q 1(0)

82 P 1(0) p 1 (P s )=P s 1 (0) R 1(2)=O 1 (R) (s) s 1=k 1 Q 1(0)

83 P 1(0) p 1 R 1(2)=O 1 P k 1 (0)=(P k ) (R) (s) (P s )=P s 1 (0) s 1=k 1 Q 1(0) (k)

84 P 1(0) p 1 R 1(2)=O 1 P k 1 (0)=(P k ) (R) (s) (P s )=P s 1 (0) s 1=k 1 Q 1(0) (k)

85 Kolmost přímek a rovin Aplikace: Určení vzdálenosti bodu od roviny. Sestrojení podstav těles atd.

86 Kolmost přímek a rovin Aplikace: Určení vzdálenosti bodu od roviny. Sestrojení podstav těles atd. Základní úloha: Určete vzdálenost bodu A od roviny ρ.

87 R 1(4)=O 1 A 1(5) p 1

88 R 1(4)=O 1 h 1 (4) A 1(5) p 1

89 R 1(4)=O 1 h 1 (4) A 1(5) p 1 k 1

90 R 1(4)=O 1 h 1 (4) A 1(5) p 1 k 1=λ 1=s 1

91 R 1(4)=O 1 H 1(4) (s) (H) P s 1 (0)=(P s ) h 1 (4) A 1(5) p 1 k 1=λ 1=s 1

92 R 1(4)=O 1 H 1(4) (s) (H) P s 1 (0)=(P s ) h 1 (4) A 1(5) p 1 k 1=λ 1=s 1 (A) (k)

93 R 1(4)=O 1 H 1(4) A 1 (s) (H) (A ) P s 1 (0)=(P s ) h 1 (4) A 1(5) p 1 k 1=λ 1=s 1 (A) (k)

94 R 1(4)=O 1 H 1(4) A 1 (s) (H) (A ) P s 1 (0)=(P s ) h 1 (4) AA = A A 1(5) p 1 k 1=λ 1=s 1 (A) (k)

95 R 1(4)=O 1 H 1(4) A 1 (s) (H) (A ) P s 1 (0)=(P s ) h 1 (4) AA = A A 1(5) p 1 k 1=λ 1=s 1 (A) (k)

96 Speciální úlohy kótovaného promítání Přímka daného spádu procházející daným bodem

97 Speciální úlohy kótovaného promítání Přímka daného spádu procházející daným bodem» Nekonečně mnoho přímek povrchové přímky kuželové plochy, tzv. spádová kuželová plocha» Průnik spádové kuželové plochy a průmětny kružnice množina stopníků všech požadovaných přímek, tzv. stopa spádového kužele.» Poloměr této kružnice se dá sestrojit nebo spočítat

98 Speciální úlohy kótovaného promítání Přímka daného spádu procházející daným bodem Sestrojte poloměr stopy spádového kužele pro α=60 a pro tg α = 1,2.

99 Speciální úlohy kótovaného promítání Přímka daného spádu procházející daným bodem tg z r A r za tg Je-li e=1, pak r z A. i a

100 Speciální úlohy kótovaného promítání Přímka daného spádu procházející daným bodem a ležící v dané rovině

101 Speciální úlohy kótovaného promítání Přímka daného spádu procházející daným bodem a ležící v dané rovině» Stopník hledané přímky leží na stopě roviny

102 Speciální úlohy kótovaného promítání Přímka daného spádu procházející daným bodem a ležící v dané rovině» Stopník hledané přímky leží na stopě roviny» Stopník hledané přímky leží na stopě spádového kužele

103 Speciální úlohy kótovaného promítání Přímka daného spádu procházející daným bodem a ležící v dané rovině» Stopník hledané přímky leží na stopě roviny» Stopník hledané přímky leží na stopě spádového kužele Počet řešení?

104 Speciální úlohy kótovaného promítání Přímka daného spádu procházející daným bodem a ležící v dané rovině» Stopník hledané přímky leží na stopě roviny» Stopník hledané přímky leží na stopě spádového kužele Počet řešení? 0, 1 nebo 2 (podle počtu průsečíku stopy roviny a stopy spádového kužele)

105 Speciální úlohy kótovaného promítání Rovina daného spádu procházející daným bodem» Nekonečně mnoho rovin» Spádové přímky jsou povrchové přímky spádového kužele» Roviny jsou tečné roviny spádového kužele» Stopy roviny jsou tečny stopy spádového kužele

106 Speciální úlohy kótovaného promítání Rovina daného spádu procházející daným bodem» Pro poloměr stopy spádového kužele platí: z A r tg» Pro poloměr kružnic, ve kterých protínají spádový kužel vrstevní roviny, platí za h r tg

107 Speciální úlohy kótovaného promítání Rovina daného spádu proložená přímkou, která není rovnoběžná s průmětnou» Každý bod dané přímky vrchol spádového kužele, jehož tečné roviny vyhovují předchozí úloze» Hledaná rovina tečná rovina všech spádových kuželů, její stopa je společná tečna všech spádových kuželů» Jelikož je přímka určena dvěma různými body, stopa hledané roviny je tečnou stop dvou odpovídajících spádových kuželů

108 Speciální úlohy kótovaného promítání Rovina daného spádu proložená přímkou, která není rovnoběžná s průmětnou Příklad: Přímkou AB proložte rovinu, jejíž spád je tgω=5/4.

109 Speciální úlohy kótovaného promítání Rovina daného spádu proložená přímkou, která není rovnoběžná s průmětnou Příklad: Přímkou AB proložte rovinu, jejíž spád je tgω=5/4. Má-li být spád tgω=5/4, pak interval je převrácená hodnota (e=1), tedy i=4/5.

110 Speciální úlohy kótovaného promítání Rovina daného spádu proložená přímkou, která není rovnoběžná s průmětnou Příklad: Přímkou AB proložte rovinu, jejíž spád je tgω=5/4. Má-li být spád tgω=5/4, pak interval je převrácená hodnota (e=1), tedy i=4/5. Vrstevní rovina vedená bodem A (tzn. na kótě 3) protne spádový kužel v kružnici, pro jejíž poloměr r platí: r ( z z ) i 2 0,8 1,6 B A

111 Speciální úlohy kótovaného promítání Rovina daného spádu proložená přímkou, která není rovnoběžná s průmětnou Příklad: Přímkou AB proložte rovinu, jejíž spád je tgω=5/4.

112 Speciální úlohy kótovaného promítání Rovina daného spádu proložená přímkou, která není rovnoběžná s průmětnou Příklad: Přímkou AB proložte rovinu, jejíž spád je tgω=5/4.

113 Speciální úlohy kótovaného promítání Rovina daného spádu proložená přímkou, která není rovnoběžná s průmětnou Příklad: Přímkou AB proložte rovinu, jejíž spád je tgω=5/4.

Konstruktivní geometrie - LI. Konstruktivní geometrie - LI () Kótované promítání 1 / 44

Konstruktivní geometrie - LI. Konstruktivní geometrie - LI () Kótované promítání 1 / 44 Kótované promítání Konstruktivní geometrie - LI Konstruktivní geometrie - LI () Kótované promítání 1 / 44 Obsah 1 Polohové úlohy 2 Spád přímky a roviny Konstruktivní geometrie - LI () Kótované promítání

Více

Kótované promítání. Úvod. Zobrazení bodu

Kótované promítání. Úvod. Zobrazení bodu Úvod Kótované promítání Každá promítací metoda má z pohledu praxe určité výhody i nevýhody podle toho, co při jejím užití vyžadujeme. Protože u kótovaného promítání jde o zobrazení prostoru na jednu rovinu,

Více

MONGEOVO PROMÍTÁNÍ. ZOBRAZENÍ BODU - sdružení průměten. ZOBRAZENÍ BODU - kartézské souřadnice A[3; 5; 4], B[-4; -6; 2]

MONGEOVO PROMÍTÁNÍ. ZOBRAZENÍ BODU - sdružení průměten. ZOBRAZENÍ BODU - kartézské souřadnice A[3; 5; 4], B[-4; -6; 2] ZOBRAZENÍ BODU - sdružení průměten MONGEOVO PROMÍTÁNÍ π 1... půdorysna π 2... nárysna x... osa x (průsečnice průměten) sdružení průměten A 1... první průmět bodu A A 2... druhý průmět bodu A ZOBRAZENÍ

Více

Pracovní listy MONGEOVO PROMÍTÁNÍ

Pracovní listy MONGEOVO PROMÍTÁNÍ Technická univerzita v Liberci Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická Katedra matematiky a didaktiky matematiky MONGEOVO PROMÍTÁNÍ Petra Pirklová Liberec, únor 07 . Zobrazte tyto body a určete jejich

Více

MONGEOVO PROMÍTÁNÍ. bylo objeveno a rozvinuto francouzem Gaspardem Mongem (1746 1818) po dlouhou dobu bylo vojenským tajemstvím

MONGEOVO PROMÍTÁNÍ. bylo objeveno a rozvinuto francouzem Gaspardem Mongem (1746 1818) po dlouhou dobu bylo vojenským tajemstvím část 1. MONGEOVO PROMÍTÁNÍ kolmé promítání na dvě průmětny (půdorysna, nárysna), někdy se používá i třetí pomocná průmětna bokorysna bylo objeveno a rozvinuto francouzem Gaspardem Mongem (1746 1818) po

Více

Konstruktivní geometrie PODKLADY PRO PŘEDNÁŠKU

Konstruktivní geometrie PODKLADY PRO PŘEDNÁŠKU Konstruktivní geometrie & technické kreslení PODKLADY PRO PŘEDNÁŠKU Podpořeno projektem Průřezová inovace studijních programů Lesnické a dřevařské fakulty MENDELU v Brně (LDF) s ohledem na discipĺıny společného

Více

KÓTOVANÉ PROMÍTÁNÍ KÓTOVANÉ PROMÍTÁNÍ

KÓTOVANÉ PROMÍTÁNÍ KÓTOVANÉ PROMÍTÁNÍ KÓTOVANÉ PROMÍTÁNÍ 2.KÓTOVANÉ PROMÍTÁNÍ Označíme: s...směr promítání, s p k c...kóta bodu C C 1 (k c )...kótovaný průmět bodu C. pokud k c 0 (k c 0), potom bod C leží nad (pod) průmětnou p. jednotka j=1cm

Více

Cyklografie. Cyklický průmět bodu

Cyklografie. Cyklický průmět bodu Cyklografie Cyklografie je nelineární zobrazovací metoda - bodům v prostoru odpovídají kružnice v rovině a naopak. Úlohy v rovině pak převádíme na řešení prostorových úloh, např. pomocí cyklografie řešíme

Více

Perspektiva. Doplňkový text k úvodnímu cvičení z perspektivy. Obsahuje: zobrazení kružnice v základní rovině metodou osmi tečen

Perspektiva. Doplňkový text k úvodnímu cvičení z perspektivy. Obsahuje: zobrazení kružnice v základní rovině metodou osmi tečen Perspektiva Doplňkový text k úvodnímu cvičení z perspektivy Obsahuje: úvodní pojmy určení skutečné velikosti úsečky zadané v různých polohách zobrazení kružnice v základní rovině metodou osmi tečen 1 Příklad

Více

3) Vypočtěte souřadnice průsečíku dané přímky p : x = t, y = 9 + 3t, z = 1 + t, t R s rovinou ρ : 3x + 5y z 2 = 0.

3) Vypočtěte souřadnice průsečíku dané přímky p : x = t, y = 9 + 3t, z = 1 + t, t R s rovinou ρ : 3x + 5y z 2 = 0. M1 Prog4 D1 1) Určete vektor c kolmý na vektory a = 2 i 3 j + k, b = i + 2 j 4 k. 2) Napište obecnou a parametrické rovnice roviny, která prochází bodem A[ 1; 1; 2] a je kolmá ke dvěma rovinám ρ : x 2y

Více

Deskriptivní geometrie 2

Deskriptivní geometrie 2 Západočeská univerzita v Plzni Fakulta aplikovaných věd Katedra matematiky Deskriptivní geometrie 2 Pomocný učební text - díl II Světlana Tomiczková Plzeň 4. května 2011 verze 1.0 Obsah 1 Středové promítání

Více

Mongeova projekce - úlohy polohy

Mongeova projekce - úlohy polohy Mongeova projekce - úlohy polohy Mgr. František Červenka VŠB-Technická univerzita Ostrava 16. 2. 2010 Mgr. František Červenka (VŠB-TUO) Mongeova projekce - úlohy polohy 16. 2. 2010 1 / 14 osnova 1 Mongeova

Více

Základní úlohy v Mongeově promítání. n 2 A 1 A 1 A 1. p 1 N 2 A 2. x 1,2 N 1 x 1,2. x 1,2 N 1

Základní úlohy v Mongeově promítání. n 2 A 1 A 1 A 1. p 1 N 2 A 2. x 1,2 N 1 x 1,2. x 1,2 N 1 Základní úlohy v Mongeově promítání Předpokladem ke zvládnutí zobrazení v Mongeově promítání je znalost základních úloh. Ale k porozumění následujícího textu je třeba umět zobrazit bod, přímku a rovinu

Více

3.MONGEOVO PROMÍTÁNÍ. Rovnoběžný průmět 3D těles na rovinu není vzájemně jednoznačné zobrazení, k obrazu neumíme jednoznačně určit objekt v prostoru

3.MONGEOVO PROMÍTÁNÍ. Rovnoběžný průmět 3D těles na rovinu není vzájemně jednoznačné zobrazení, k obrazu neumíme jednoznačně určit objekt v prostoru 3.MONGEOVO PROMÍTÁNÍ A B E 3 E 2 Rovnoběžný průmět 3D těles na rovinu není vzájemně jednoznačné zobrazení, k obrazu neumíme jednoznačně určit objekt v prostoru 3.1.Kartézský souřadnicový systém O počátek

Více

Axonometrie KG - L ZS MZLU v Brně. KG - L (MZLU v Brně) Axonometrie ZS / 60

Axonometrie KG - L ZS MZLU v Brně. KG - L (MZLU v Brně) Axonometrie ZS / 60 Axonometrie KG - L MZLU v Brně ZS 2008 KG - L (MZLU v Brně) Axonometrie ZS 2008 1 / 60 Obsah 1 Úvod 2 Typy axonometrií 3 Pravoúhlá axonometrie Zobrazení přímky Zobrazení roviny Polohové úlohy KG - L (MZLU

Více

MONGEOVO PROMÍTÁNÍ - 2. část

MONGEOVO PROMÍTÁNÍ - 2. část MONGEOVO PROMÍTÁNÍ - 2. část ZOBRAZENÍ KRUŽNICE Příklad: V rovině ρ zobrazte kružnici o středu S a poloměru r. kružnice ležící v obecné rovině se v obou průmětech zobrazuje jako elipsa poloměr kružnice

Více

1. MONGEOVO PROMÍTÁNÍ

1. MONGEOVO PROMÍTÁNÍ Mongeovo promítání 1 1. MONGEOVO PROMÍTÁNÍ 1.1 Základní pojmy V Mongeově promítání promítáme na dvě navzájem kolmé průmětny. Vodorovná průmětna se nazývá půdorysna a značí se, svislá průmětna se nazývá

Více

Zadání domácích úkolů a zápočtových písemek

Zadání domácích úkolů a zápočtových písemek Konstruktivní geometrie (KG-L) Zadání domácích úkolů a zápočtových písemek Sestrojte elipsu, je-li dáno a = 5cm a b = 3cm. V libovolném bodě sestrojte její tečnu. Tento úkol je na krásu, tj. udělejte oskulační

Více

AXONOMETRIE - 2. část

AXONOMETRIE - 2. část AXONOMETRIE - 2. část Průmět přímky K určení přímky stačí její dva libovolné průměty, zpravidla používáme axonometrický průmět a půdorys. Bod ležící na přímce se zobrazí do bodu na přímce v každém průmětu.

Více

2. ANALYTICKÁ GEOMETRIE V PROSTORU Vektory Úlohy k samostatnému řešení... 21

2. ANALYTICKÁ GEOMETRIE V PROSTORU Vektory Úlohy k samostatnému řešení... 21 2 ANALYTICKÁ GEOMETRIE V PROSTORU 21 21 Vektory 21 Úlohy k samostatnému řešení 21 22 Přímka a rovina v prostoru 22 Úlohy k samostatnému řešení 22 23 Vzájemná poloha přímek a rovin 25 Úlohy k samostatnému

Více

0 x 12. x 12. strana Mongeovo promítání - polohové úlohy.

0 x 12. x 12. strana Mongeovo promítání - polohové úlohy. strana 9 3.1a Sestrojte sdružené průměty stopníků přímek a = AB, b = CD, c = EF. A [-2, 5, 1], B [3/2, 2, 5], C [3, 7, 4], D [5, 2, 4], E [-5, 3, 3], F [-5, 3, 6]. 3.1b Určete parametrické vyjádření přímek

Více

Konstruktivní geometrie Bod Axonometrie. Úloha: V pravoúhlé axonometrii (XY = 10; XZ = 12; YZ = 11) zobrazte bod A[2; 3; 5] a bod V[9; 7.5; 11].

Konstruktivní geometrie Bod Axonometrie. Úloha: V pravoúhlé axonometrii (XY = 10; XZ = 12; YZ = 11) zobrazte bod A[2; 3; 5] a bod V[9; 7.5; 11]. Konstruktivní geometrie Bod Axonometrie Úloha: V pravoúhlé axonometrii (XY = 10; XZ = 12; YZ = 11) zobrazte bod A[2; 3; 5] a bod V[9; 7.5; 11]. VŠB-TU Ostrava 1 Jana Bělohlávková Konstruktivní geometrie

Více

Užití stejnolehlosti v konstrukčních úlohách

Užití stejnolehlosti v konstrukčních úlohách Užití stejnolehlosti v konstrukčních úlohách Příklad 1: Je dána kružnice k(o,r) a bod M ležící uvnitř kružnice k. Bodem M veďte tětivu AB, jejíž délka je bodem M rozdělena v poměru 2 : 1. Sestrojte obraz

Více

ŘEŠENÉ PŘÍKLADY DESKRIPTIVNÍ GEOMETRIE. ONDŘEJ MACHŮ a kol.

ŘEŠENÉ PŘÍKLADY DESKRIPTIVNÍ GEOMETRIE. ONDŘEJ MACHŮ a kol. ŘEŠENÉ PŘÍKLADY Z DESKRIPTIVNÍ GEOMETRIE ONDŘEJ MACHŮ a kol. Předmluva Otevíráte sbírku, která vznikla z příkladů zadaných studentům pátého ročníku PřF UP v Olomouci, učitelů matematiky a deskriptivní

Více

Je-li dána hranolová nebo jehlanová plocha s podstavou v rovině σ a rovina řezu ρ:

Je-li dána hranolová nebo jehlanová plocha s podstavou v rovině σ a rovina řezu ρ: Kapitola 1 Elementární plochy 1.1 Základní pojmy Elementární plochou budeme rozumět hranolovou, jehlanovou, válcovou, kuželovou a kulovou plochu. Pokud tyto plochy omezíme, popř. přidáme podstavy, můžeme

Více

mapa Moravy podle J.A.Komenske ho, roku 1627

mapa Moravy podle J.A.Komenske ho, roku 1627 mapa Moravy podle J.A.Komenske ho, roku 1627 TOPOGRAFICKÉ PLOCHY zemský povrch je členitý, proto se v technické praxi nahrazuje tzv. topografickou plochou, která má přibližně stejný průběh (přesné znázornění

Více

Deskriptivní geometrie pro střední školy

Deskriptivní geometrie pro střední školy Deskriptivní geometrie pro střední školy Mongeovo promítání 1. díl Ivona Spurná Nakladatelství a vydavatelství R www.computermedia.cz Obsah TEMATICKÉ ROZDĚLENÍ DÍLŮ KNIHY DESKRIPTIVNÍ GEOMETRIE 1. díl

Více

11. VEKTOROVÁ ALGEBRA A ANALYTICKÁ GEOMETRIE LINEÁRNÍCH ÚTVARŮ

11. VEKTOROVÁ ALGEBRA A ANALYTICKÁ GEOMETRIE LINEÁRNÍCH ÚTVARŮ 11. VEKTOROVÁ ALGEBRA A ANALYTICKÁ GEOMETRIE LINEÁRNÍCH ÚTVARŮ Dovednosti: 1. Chápat pojmy orientovaná úsečka a vektor a geometrický význam součtu, rozdílu a reálného násobku orientovaných úseček a vektorů..

Více

Rozvinutelné plochy. tvoří jednoparametrickou soustavu rovin a tedy obaluje rozvinutelnou plochu Φ. Necht jsou

Rozvinutelné plochy. tvoří jednoparametrickou soustavu rovin a tedy obaluje rozvinutelnou plochu Φ. Necht jsou Rozvinutelné plochy Rozvinutelná plocha je každá přímková plocha, pro kterou existuje izometrické zobrazení do rov iny, tj. lze ji rozvinout do roviny. Dá se ukázat, že každá rozvinutelná plocha patří

Více

Mongeova projekce KG - L ZS MZLU v Brně. KG - L (MZLU v Brně) Mongeova projekce ZS / 102

Mongeova projekce KG - L ZS MZLU v Brně. KG - L (MZLU v Brně) Mongeova projekce ZS / 102 Mongeova projekce KG - L MZLU v Brně ZS 2008 KG - L (MZLU v Brně) Mongeova projekce ZS 2008 1 / 102 Obsah 1 Úvod 2 Zobrazení bodu 3 Zobrazení přímky 4 Určení roviny 5 Polohové úlohy Vzájemná poloha dvou

Více

Konstruktivní geometrie

Konstruktivní geometrie Konstruktivní geometrie Elipsa Úloha 1: Najděte bod M takový, aby součet jeho vzdáleností od bodů F 1 a F 2 byl 12cm; tj. F 1 M+F 2 M=12. Najděte více takových bodů. Konstruktivní geometrie Elipsa Oskulační

Více

BA008 Konstruktivní geometrie. Kolmá axonometrie. pro kombinované studium. učebna Z240 letní semestr

BA008 Konstruktivní geometrie. Kolmá axonometrie. pro kombinované studium. učebna Z240 letní semestr BA008 Konstruktivní geometrie pro kombinované studium Kolmá axonometrie Jan Šafařík Jana Slaběňáková přednášková skupina P-BK1VS1 učebna Z240 letní semestr 2016-2017 31. března 2017 Základní literatura

Více

11. VEKTOROVÁ ALGEBRA A ANALYTICKÁ GEOMETRIE LINEÁRNÍCH ÚTVARŮ. u. v = u v + u v. Umět ho aplikovat při

11. VEKTOROVÁ ALGEBRA A ANALYTICKÁ GEOMETRIE LINEÁRNÍCH ÚTVARŮ. u. v = u v + u v. Umět ho aplikovat při . VEKTOROVÁ ALGEBRA A ANALYTICKÁ GEOMETRIE LINEÁRNÍCH ÚTVARŮ Dovednosti:. Chápat pojmy orientovaná úsečka a vektor a geometrický význam součtu, rozdílu a reálného násobku orientovaných úseček a vektorů..

Více

= prostorová geometrie, geometrie v prostoru část M zkoumající vlastnosti prostor. útvarů vychází z tzv. axiómů, využívá věty

= prostorová geometrie, geometrie v prostoru část M zkoumající vlastnosti prostor. útvarů vychází z tzv. axiómů, využívá věty STROMTRI STROMTRI = prostorová geometrie, geometrie v prostoru část M zkoumající vlastnosti prostor. útvarů vychází z tzv. axiómů, využívá věty xióm je jednoduché názorné tvrzení, které se nedokazuje.

Více

půdorysu; pro každý bod X v prostoru je tedy sestrojen pouze jeho nárys X 2 a pro jeho

půdorysu; pro každý bod X v prostoru je tedy sestrojen pouze jeho nárys X 2 a pro jeho Řešené úlohy Rotační paraboloid v kolmém promítání na nárysnu Příklad: V kolmém promítání na nárysnu sestrojte tečnou rovinu τ v bodě A rotačního paraboloidu, který má ohnisko F a svislou osu o, F o, rotace;

Více

S T E R E O M E T R I E ( P R O S T O R O V Á G E O M E T R I E ) Z Á K L A D N Í G E O M E T R I C K É Ú T VA R Y A J E J I C H O Z N A

S T E R E O M E T R I E ( P R O S T O R O V Á G E O M E T R I E ) Z Á K L A D N Í G E O M E T R I C K É Ú T VA R Y A J E J I C H O Z N A S T E R E O M E T R I E ( P R O S T O R O V Á G E O M E T R I E ) Z Á K L A D N Í G E O M E T R I C K É Ú T VA R Y A J E J I C H O Z N AČENÍ bod (A, B, C, ), přímka (a, b, p, q, AB, ), rovina (α, β, ρ,

Více

SBÍRKA ÚLOH STEREOMETRIE. Polohové vlastnosti útvarů v prostoru

SBÍRKA ÚLOH STEREOMETRIE. Polohové vlastnosti útvarů v prostoru SÍR ÚO STROTRI Polohové vlastnosti útvarů v prostoru Sbírka úloh STROTRI Polohové vlastnosti útvarů v prostoru gr. arie hodorová, Ph.. rafická úprava a sazba: arcel Vrbas OS SZN POUŽÍVNÝ SYOŮ 5. ZÁY STROTRI

Více

Deskriptivní geometrie pro střední školy

Deskriptivní geometrie pro střední školy Deskriptivní geometrie pro střední školy. díl Ivona Spurná Nakladatelství a vydavatelství R www.computermedia.cz Deskriptivní geometrie Díl Deskriptivní geometrie,. díl Mgr. Ivona Spurná Jazyková úprava:

Více

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI PŘÍRODOVĚDĚCKÁ FAKULTA KATEDRA ALGEBRY A GEOMETRIE KOSOÚHLÉ PROMÍTÁNÍ DO PŮDORYSNY BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Vedoucí práce: Mgr. Marie Chodorová, Ph.D. Rok odevzdání: 2012 Vypracovala:

Více

STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA STROJÍRENSKÁ a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Kolín IV, Heverova 191. Obor 23-41-M/01 STROJÍRENSTVÍ

STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA STROJÍRENSKÁ a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Kolín IV, Heverova 191. Obor 23-41-M/01 STROJÍRENSTVÍ STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA STROJÍRENSKÁ a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Kolín IV, Heverova 191 Obor 23-41-M/01 STROJÍRENSTVÍ 1. ročník TECHNICKÉ KRESLENÍ ÚVOD A DESKRIPTIVNÍ GEOMETRIE

Více

II. TOPOGRAFICKÉ PLOCHY

II. TOPOGRAFICKÉ PLOCHY II. TOPOGRAFICKÉ PLOCHY 1. Základní úlohy 1.1 Základní pojmy Topografická plocha je omezující plocha části zjednodušeného zemského povrchu. Při jejím zobrazování se obvykle používá kótované promítání.

Více

Princip a vlastnosti promítání. Konstruktivní geometrie a technické kresleni - L

Princip a vlastnosti promítání. Konstruktivní geometrie a technické kresleni - L Vlastnosti promítání Úkolem konstruktivní geometrie je zobrazení trojrozměrných předmětů ve dvojrozměrné rovině. Vlastnosti promítání Úkolem konstruktivní geometrie je zobrazení trojrozměrných předmětů

Více

Elementární plochy-základní pojmy

Elementární plochy-základní pojmy -základní pojmy Kulová plocha je množina bodů v prostoru, které mají od pevného bodu S stejnou vzdálenost r. Hranolová plocha je určena lomenou čarou k (k σ) a směrem s, který nenáleží dané rovině (s σ),

Více

Rovnice přímky. s = AB = B A. X A = t s tj. X = A + t s, kde t R. t je parametr. x = a 1 + ts 1 y = a 2 + ts 2 z = a 3 + ts 3. t R

Rovnice přímky. s = AB = B A. X A = t s tj. X = A + t s, kde t R. t je parametr. x = a 1 + ts 1 y = a 2 + ts 2 z = a 3 + ts 3. t R Rovnice přímky Přímka p je určená dvěma různými body (A, B)(axiom) směrový vektor nenulový rovnoběžný (kolineární) s vektorem s = AB = B A pro libovolný bod X na přímce platí: X A = t s tj. Vektorová rovnice

Více

Metrické vlastnosti v prostoru

Metrické vlastnosti v prostoru Metrické vlastnosti v prostoru Ž2 Metrické vlastnosti v prostoru Odchylka přímek p, q v prostoru V planimetrii jsme si definovali pojem odchylky dvou přímek p, q pro různoběžky a pro rovnoběžky. Ve stereometrii

Více

Západočeská univerzita v Plzni. Fakulta aplikovaných věd Katedra matematiky. Geometrie. Pomocný učební text. František Ježek, Světlana Tomiczková

Západočeská univerzita v Plzni. Fakulta aplikovaných věd Katedra matematiky. Geometrie. Pomocný učební text. František Ježek, Světlana Tomiczková Západočeská univerzita v Plzni Fakulta aplikovaných věd Katedra matematiky Geometrie Pomocný učební text František Ježek, Světlana Tomiczková Plzeň 20. září 2004 verze 2.0 Předmluva Tento pomocný text

Více

Deskriptivní geometrie 1

Deskriptivní geometrie 1 Západočeská univerzita v Plzni Fakulta aplikovaných věd Katedra matematiky Deskriptivní geometrie 1 Pomocný učební text 1. část Světlana Tomiczková Plzeň 2. října 2006 verze 2.0 Předmluva Tento pomocný

Více

A[a 1 ; a 2 ; a 3 ] souřadnice bodu A v kartézské soustavě souřadnic O xyz

A[a 1 ; a 2 ; a 3 ] souřadnice bodu A v kartézské soustavě souřadnic O xyz 1/15 ANALYTICKÁ GEOMETRIE Základní pojmy: Soustava souřadnic v rovině a prostoru Vzdálenost bodů, střed úsečky Vektory, operace s vektory, velikost vektoru, skalární součin Rovnice přímky Geometrie v rovině

Více

Zobrazení a řezy těles v Mongeově promítání

Zobrazení a řezy těles v Mongeově promítání UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Pedagogická fakulta Katedra matematiky Michaela Sukupová 3. ročník prezenční studium Obor: Matematika se zaměřením na vzdělávání a český jazyk se zaměřením na vzdělávání

Více

Využití Rhinoceros ve výuce předmětu Počítačová geometrie a grafika. Bítov Blok 1: Kinematika

Využití Rhinoceros ve výuce předmětu Počítačová geometrie a grafika. Bítov Blok 1: Kinematika Využití Rhinoceros ve výuce předmětu Počítačová geometrie a grafika Bítov 13.-17.8.2012 Blok 1: Kinematika Pro lepší orientaci v obrázku je vhodné umísťovat. Nabízí se dvě rychlé varianty. Buď pomocí příkazu

Více

tečen a osu o π, V o; plochu omezte hranou vratu a půdorysnou a proved te rozvinutí

tečen a osu o π, V o; plochu omezte hranou vratu a půdorysnou a proved te rozvinutí Řešené úlohy Rozvinutelná šroubová plocha v Mongeově promítání Příklad: V Mongeově promítání zobrazte půl závitu rozvinutelné šroubové plochy, jejíž hranou vratu je pravotočivá šroubovice, která prochází

Více

Mongeovo zobrazení. Osová afinita

Mongeovo zobrazení. Osová afinita Mongeovo zobrazení Osová afinita nechť je v prostoru dána průmětna π, obecná rovina ρ a v této rovině libovolný trojúhelník ABC, promítneme-li trojúhelník kolmo do průmětny π, dostaneme trojúhelník A

Více

Polohové úlohy v axonometrii

Polohové úlohy v axonometrii Sestrojte a označte průmět, půdorys, nárys a bokorys přímky p: y=3 a z=2. Sestrojte a popište stopy roviny : x=3 a určete její průsečík R s přímkou p. Sestrojte a označte průmět, půdorys, nárys a bokorys

Více

Polohové úlohy v axonometrii

Polohové úlohy v axonometrii Přímka p leží v rovině α. Doplňte p a p 2. Bod A leží v rovině α. Doplňte A a A 2. Přímka p leží v rovině α. Doplňte p a p 3. Sestrojte průmět a půdorys bodu A, který leží v rovině ρ. Přímka a leží v rovině.

Více

P R O M Í T Á N Í. rovina π - průmětna vektor s r - směr promítání. a // s r, b// s r,

P R O M Í T Á N Í. rovina π - průmětna vektor s r - směr promítání. a // s r, b// s r, P R O M Í T Á N Í Promítání je zobrazení prostorového útvaru do roviny. Je určeno průmětnou a směrem (rovnoběžné) nebo středem (středové) promítání. Princip rovnoběžného promítání rovina π - průmětna vektor

Více

Topografické plochy KG - L MENDELU. KG - L (MENDELU) Topografické plochy 1 / 56

Topografické plochy KG - L MENDELU. KG - L (MENDELU) Topografické plochy 1 / 56 Topografické plochy KG - L MENDELU KG - L (MENDELU) Topografické plochy 1 / 56 Obsah 1 Úvod 2 Křivky a body na topografické ploše 3 Řez topografické plochy rovinou 4 Příčný a podélný profil KG - L (MENDELU)

Více

Kulová plocha, koule, množiny bodů

Kulová plocha, koule, množiny bodů Kulová plocha, koule, množiny bodů 1.Metodou souřadnic vyšetřete množinu všech bodů X roviny, které mají stejnou vzdálenost od dvou rovnoběžek p, q ležících v rovině. Zvolím p...osa x y =, q... y = 4,

Více

KRUHOVÁ ŠROUBOVICE A JEJÍ VLASTNOSTI

KRUHOVÁ ŠROUBOVICE A JEJÍ VLASTNOSTI KRUHOVÁ ŠROUBOVICE A JEJÍ VLASTNOSTI Šroubový pohyb vzniká složením otáčení kolem osy o a posunutí ve směru osy o, přičemž oba pohyby jsou spojité a rovnoměrné. Jestliže při pohybu po ose "dolů" je otáčení

Více

9.5. Kolmost přímek a rovin

9.5. Kolmost přímek a rovin 9.5. Kolmost přímek a rovin Pro kolmost přímek a rovin platí následující věty, které budeme demonstrovat na krychli ABCDEFGH se středy podstav S, Q. Přímka kolmá k rovině je kolmá ke všem přímkám této

Více

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI PŘÍRODOVĚDĚCKÁ FAKULTA KATEDRA ALGEBRY A GEOMETRIE PLOCHY A OBLÁ TĚLESA V KOSOÚHLÉM PROMÍTÁNÍ DO PŮDORYSNY DIPLOMOVÁ PRÁCE Vedoucí práce: Mgr. Marie Chodorová, Ph.D. Rok

Více

STEREOMETRIE. Tělesa. Značení: body A, B, C,... přímky p, q, r,... roviny ρ, σ, τ,...

STEREOMETRIE. Tělesa. Značení: body A, B, C,... přímky p, q, r,... roviny ρ, σ, τ,... STEREOMETRIE Stereometrie je část geometrie, která se zabývá studiem prostorových útvarů. Základními prostorovými útvary, se kterými budeme pracovat, jsou bod, přímka a rovina. Značení: body A, B, C,...

Více

ZÁKLADNÍ ZOBRAZOVACÍ METODY

ZÁKLADNÍ ZOBRAZOVACÍ METODY ZÁKLADNÍ ZOBRAZOVACÍ METODY Prostorové útvary zobrazujeme do roviny pomocí promítání, což je jisté zobrazení trojrozměrného prostoru (uvažujme rozšířený Eukleidovský prostor) do roviny, které je zadáno

Více

1. Parametrické vyjádření přímky Přímku v prostoru můžeme vyjádřit jen parametricky, protože obecná rovnice přímky v prostoru neexistuje.

1. Parametrické vyjádření přímky Přímku v prostoru můžeme vyjádřit jen parametricky, protože obecná rovnice přímky v prostoru neexistuje. 1/7 ANALYTICKÁ GEOMETRIE V PROSTORU Základní pojmy: Parametrické vyjádření přímky, roviny Obecná rovnice roviny Vzájemná poloha přímek a rovin Odchylka přímek a rovin Vzdálenosti www.karlin.mff.cuni.cz/katedry/kdm/diplomky/jan_koncel/

Více

Rovnice přímky v prostoru

Rovnice přímky v prostoru Rovnice přímky v prostoru Každá přímka v prostoru je jednoznačně zadána dvěma body. K vyjádření všech bodů přímky lze použít parametrické rovnice. Parametrická rovnice přímky p Pokud A, B jsou dva různé

Více

5.2.4 Kolmost přímek a rovin II

5.2.4 Kolmost přímek a rovin II 5.2.4 Kolmost přímek a rovin II Předpoklady: 5203 Př. 1: Zformuluj stereometrické věty analogické k planimetrické větě: aným bodem lze v rovině k dané přímce vést jedinou kolmici. Věta: aným bodem lze

Více

Kapitola 5. Seznámíme se ze základními vlastnostmi elipsy, hyperboly a paraboly, které

Kapitola 5. Seznámíme se ze základními vlastnostmi elipsy, hyperboly a paraboly, které Kapitola 5 Kuželosečky Seznámíme se ze základními vlastnostmi elipsy, hyperboly a paraboly, které společně s kružnicí jsou známy pod společným názvem kuželosečky. Říká se jim tak proto, že každou z nich

Více

Konstruktivní geometrie

Konstruktivní geometrie Mgr. Miroslava Tihlaříková, Ph.D. Konstruktivní geometrie & technické kreslení Podpořeno projektem Průřezová inovace studijních programů Lesnické a dřevařské fakulty MENDELU v Brně (LDF) s ohledem na disciplíny

Více

BAKALÁŘSKÁ PRÁCE. Řešené úlohy v axonometrii. UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Přírodovědecká fakulta Katedra algebry a geometrie

BAKALÁŘSKÁ PRÁCE. Řešené úlohy v axonometrii. UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Přírodovědecká fakulta Katedra algebry a geometrie UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Přírodovědecká fakulta Katedra algebry a geometrie BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Řešené úlohy v axonometrii Vypracovala: Barbora Bartošová M-DG, III. ročník Vedoucí práce: RNDr. Miloslava

Více

Mongeovo zobrazení. Bod a přímka v rovině

Mongeovo zobrazení. Bod a přímka v rovině Mongeovo zobrazení Bod a přímka v rovině Přímka v rovině Přímka v rovině připomeňme si nejprve větu, která říká, kdy přímka leží v rovině; Přímka v rovině připomeňme si nejprve větu, která říká, kdy přímka

Více

Základní pojmy: Objemy a povrchy těles Vzájemná poloha bodů, přímek a rovin Opakování: Obsahy a obvody rovinných útvarů

Základní pojmy: Objemy a povrchy těles Vzájemná poloha bodů, přímek a rovin Opakování: Obsahy a obvody rovinných útvarů 1/13 Základní pojmy: Objemy a povrchy těles Vzájemná poloha bodů, přímek a rovin Opakování: Obsahy a obvody rovinných útvarů STEREOMETRIE Stereometrie - geometrie v prostoru - zabývá se vzájemnou polohou

Více

Gymnázium Christiana Dopplera, Zborovská 45, Praha 5. Kartografické projekce

Gymnázium Christiana Dopplera, Zborovská 45, Praha 5. Kartografické projekce Gymnázium Christiana Dopplera, Zborovská 45, Praha 5 ROČNÍKOVÁ PRÁCE Kartografické projekce Vypracoval: Jiří Novotný Třída: 4.C Školní rok: 2013/2014 Seminář: Deskriptivní geometrie Prohlašuji, že jsem

Více

Šroubovice... 5 Šroubové plochy Stanovte paprsek tak, aby procházel bodem A a po odrazu na rovině ρ procházel bodem

Šroubovice... 5 Šroubové plochy Stanovte paprsek tak, aby procházel bodem A a po odrazu na rovině ρ procházel bodem Geometrie Mongeovo promítání................................ 1 Řezy těles a jejich průniky s přímkou v pravoúhlé axonometrii......... 3 Kuželosečky..................................... 4 Šroubovice......................................

Více

1.1 Napište středovou rovnici kružnice, která má střed v počátku soustavy souřadnic a prochází bodem

1.1 Napište středovou rovnici kružnice, která má střed v počátku soustavy souřadnic a prochází bodem Analytická geometrie - kružnice Napište středovou rovnici kružnice, která má střed v počátku soustavy souřadnic a prochází bodem A = ; 5 [ ] Napište středový i obecný tvar rovnice kružnice, která má střed

Více

DESKRIPTIVNÍ GEOMETRIE - elektronická skripta. ŘEZY HRANOLŮ A JEHLANŮ V MONGEOVĚ PROMÍTÁNÍ (sada řešených příkladů) ---

DESKRIPTIVNÍ GEOMETRIE - elektronická skripta. ŘEZY HRANOLŮ A JEHLANŮ V MONGEOVĚ PROMÍTÁNÍ (sada řešených příkladů) --- DESKRIPTIVNÍ GEOMETRIE - elektronická skripta ŘEZY HRANOLŮ A JEHLANŮ V MONGEOVĚ PROMÍTÁNÍ (sada řešených příkladů) --- PŘÍKLA: A4 na výšku, O [10,5; 9,5] Pravidelný šestiboký hranol má podstavu v půdorysně

Více

Západočeská univerzita v Plzni. Fakulta aplikovaných věd Katedra matematiky. Geometrie pro FST 1. Pomocný učební text

Západočeská univerzita v Plzni. Fakulta aplikovaných věd Katedra matematiky. Geometrie pro FST 1. Pomocný učební text Západočeská univerzita v Plzni Fakulta aplikovaných věd Katedra matematiky Geometrie pro FST 1 Pomocný učební text František Ježek, Marta Míková, Světlana Tomiczková Plzeň 11. září 2006 verze 4.0 Předmluva

Více

Pravoúhlá axonometrie

Pravoúhlá axonometrie Pravoúhlá axonometrie bod, přímka, rovina, bod v rovině, trojúhelník v rovině, průsečnice rovin, průsečík přímky s rovinou, čtverec v půdorysně, kružnice v půdorysně V Rhinu vypneme osy mřížky (tj. červenou

Více

AXONOMETRIE. Rozměry ve směru os (souřadnice bodů) jsou násobkem příslušné jednotky.

AXONOMETRIE. Rozměry ve směru os (souřadnice bodů) jsou násobkem příslušné jednotky. AXONOMETRIE 1) Princip, základní pojmy Axonometrie je rovnoběžné promítání do průmětny různoběžné se souřadnicovými rovinami. Kvádr v axonometrii : {O,x,y,z} souřadnicový systém XYZ - axonometrická průmětna

Více

Kreslení, rýsování. Zobrazení A B. Promítání E 3 E 2

Kreslení, rýsování. Zobrazení A B. Promítání E 3 E 2 Kreslení, rýsování Zobrazení A B Promítání E 3 E 2 1 Promítání lineární 1. Obrazem bodu je bod 2. Obrazem přímky je přímka (nebo bod) 3. Obrazem roviny je rovina (nebo přímka) Nelineární perspektivy: válcová...

Více

Příklady k analytické geometrii kružnice a vzájemná poloha kružnice a přímky

Příklady k analytické geometrii kružnice a vzájemná poloha kružnice a přímky Příklady k analytické geometrii kružnice a vzájemná poloha kružnice a přímky Př. 1: Určete rovnice všech kružnic, které procházejí bodem A = * 6; 9+, mají střed na přímce p: x + 3y 18 = 0 a jejich poloměr

Více

A[ 20, 70, 50] a výška v = 70, volte z V > z S ; R[ 40, 20, 80], Q[60, 70, 10]. α(90, 60, 70).

A[ 20, 70, 50] a výška v = 70, volte z V > z S ; R[ 40, 20, 80], Q[60, 70, 10]. α(90, 60, 70). Úkoly k zápočtu z BA008 Všechny úkoly jsou povinné. Úkoly číslo 4, 7, 12, 14 budou uznány automaticky, pokud poslední den semestru, tj. 3. 5. 2019, budou všechny ostatní úkoly odevzdané a uznané. 1. Je

Více

REKONSTRUKCE ASTROLÁBU POMOCÍ STEREOGRAFICKÉ PROJEKCE

REKONSTRUKCE ASTROLÁBU POMOCÍ STEREOGRAFICKÉ PROJEKCE REKONTRUKCE ATROLÁBU POMOCÍ TEREOGRAFICKÉ PROJEKCE Václav Jára 1 1 tereografická projekce a její vlastnosti tereografická projekce kulové plochy je středové promítání z bodu této kulové plochy do tečné

Více

1 Topografické plochy

1 Topografické plochy 1 Topografické plochy 1.1 Spojení komunikace s terénem Úvodní pojmy Je dána komunikace, která má vůči okolnímu terénu znázorněnému topografickou plochou, obecnou polohu. Osa komunikace se nazývá niveleta,

Více

[obr. 1] Rozbor S 3 S 2 S 1. o 1. o 2 [obr. 2]

[obr. 1] Rozbor S 3 S 2 S 1. o 1. o 2 [obr. 2] Příklad Do dané kruhové výseče s ostrým středovým úhlem vepište kružnici (obr. ). M k l V N [obr. ] Rozbor Oblouk l a hledaná kružnice k se dotýkají v bodě T, mají proto v tomto bodě společnou tečnu t.

Více

Vzorce počítačové grafiky

Vzorce počítačové grafiky Vektorové operace součet vektorů rozdíl vektorů opačný vektor násobení vektoru skalárem úhel dvou vektorů velikost vektoru a vzdálenost dvojice bodů v rovině (v prostoru analogicky) u = B A= b a b a u

Více

1 Analytická geometrie

1 Analytická geometrie 1 Analytická geometrie 11 Přímky Necht A E 3 a v R 3 je nenulový Pak p = A + v = {X E 3 X = A + tv, t R}, je přímka procházející bodem A se směrovým vektorem v Rovnici X = A + tv, t R, říkáme bodová rovnice

Více

MASARYKOVA UNIVERZITA PŘÍRODOVĚDECKÁ FAKULTA. DIPLOMOVÁ PRÁCE Úlohy s prostorovými tělesy v Mongeově zobrazovací metodě

MASARYKOVA UNIVERZITA PŘÍRODOVĚDECKÁ FAKULTA. DIPLOMOVÁ PRÁCE Úlohy s prostorovými tělesy v Mongeově zobrazovací metodě MASARYKOVA UNIVERZITA PŘÍRODOVĚDECKÁ FAKULTA DIPLOMOVÁ PRÁCE Úlohy s prostorovými tělesy v Mongeově zobrazovací metodě BRNO 2006 BLANKA MORÁVKOVÁ Prohlášení: Prohlašuji, že jsem diplomovou práci vypracovala

Více

Patří mezi tzv. homotetie, tj. afinní zobrazení, která mají všechny směry samodružné.

Patří mezi tzv. homotetie, tj. afinní zobrazení, která mají všechny směry samodružné. 11 Stejnolehlost Patří mezi tzv. homotetie, tj. afinní zobrazení, která mají všechny směry samodružné. Definice 26. Budiž dán bod S a reálné číslo κ (různé od 0 a 1). Stejnolehlost H(S; κ) se středem S

Více

Kartografické projekce

Kartografické projekce GYMNÁZIUM CHRISTIANA DOPPLERA Zborovská 45, Praha 5 Ročníková práce z deskriptivní geometrie Kartografické projekce Vypracoval: Nguyen, Viet Bach, 4.C Školní rok: 2011/2012 Zadavatel: Mgr. Ondřej Machů

Více

Pravoúhlá axonometrie - řezy hranatých těles

Pravoúhlá axonometrie - řezy hranatých těles Pravoúhlá axonometrie - řezy hranatých těles KG - L MENDELU KG - L (MENDELU) Pravoúhlá axonometrie - řezy hranatých těles 1 / 1 Příklad (Řez šikmého hranolu) Sestrojte řez šikmého čtyřbokého hranolu ABCDA

Více

5 Pappova věta a její důsledky

5 Pappova věta a její důsledky 5 Pappova věta a její důsledky Pappos z Alexandrie (?90?350), řecký matematik a astronom. Pod označením Pappova věta je uváděno více vět. Proto je třeba uvést, o jaké z těchto vět hovoříme. Zde se budeme

Více

Shodná zobrazení v rovině

Shodná zobrazení v rovině Shodná zobrazení v rovině Zobrazení Z v rovině je předpis, který každému bodu X roviny přiřazuje právě jeden bod X roviny. Bod X se nazývá vzor, bod X jeho obraz. Zapisujeme Z: X X. Množinu obrazů všech

Více

A 1. x x. 1.1 V pravoúhlé axonometrii zobrazte průměty bodu A [4, 5, 8].

A 1. x x. 1.1 V pravoúhlé axonometrii zobrazte průměty bodu A [4, 5, 8]. strana 1 1. onometrie. 1.1 V pravoúhlé aonometrii obrate průmět bodu [4, 5, 8]. 1.2 Zobrate bývající pravoúhlé průmět bodu do souřadnicových rovin. Určete souřadnice bodu, který je obraen v pravoúhlé aonometrii.

Více

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Pedagogická fakulta Katedra matematiky. LUBOR MRVA IV. ročník prezenční studium

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Pedagogická fakulta Katedra matematiky. LUBOR MRVA IV. ročník prezenční studium UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Pedagogická fakulta Katedra matematiky LUBOR MRVA IV. ročník prezenční studium Obor: Matematika a technická a informační výchova POLOHOVÉ A METRICKÉ ÚLOHY V KÓTOVANÉM PROMÍTÁNÍ

Více

STEREOMETRIE INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky

STEREOMETRIE INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky STEREOMETRIE Gymnázium Jiřího Wolkera v Prostějově Výukové materiály z matematiky pro vyšší gymnázia utoři projektu Student na prahu 21. století - využití IT ve vyučování matematiky na gymnáziu INVESTIE

Více

P L A N I M E T R I E

P L A N I M E T R I E M T E M T I K P L N I M E T R I E rovinná geometrie Základní planimetrické pojmy od - značí se velkými tiskacími písmeny, např.,,. P, Q. Přímka - značí se malými písmeny, např. a, b, p, q nebo pomocí bodů

Více

STEREOMETRIE ZÁKLADNÍ POJMY, METRICKÉ VLASTNOSTI, ODCHYLKY, VZDÁLENOSTI. STEREOMETRIE geometrie v prostoru

STEREOMETRIE ZÁKLADNÍ POJMY, METRICKÉ VLASTNOSTI, ODCHYLKY, VZDÁLENOSTI. STEREOMETRIE geometrie v prostoru Předmět: Ročník: Vytvořil: Datum: MATEMATIKA DRUHÝ Mgr. Tomáš MAŇÁK 4. května 2014 Název zpracovaného celku: STEREOMETRIE ZÁKLADNÍ POJMY, METRICKÉ VLASTNOSTI, ODCHYLKY, VZDÁLENOSTI STEREOMETRIE geometrie

Více

Mongeovo zobrazení. Vzájemná poloha dvou přímek

Mongeovo zobrazení. Vzájemná poloha dvou přímek Mongeovo zobrazení Vzájemná poloha dvou přímek Dvě přímky a, b mohou být v prostoru: Dvě přímky a, b mohou být v prostoru: a) rovnoběžné totožné a = b Dvě přímky a, b mohou být v prostoru: a) rovnoběžné

Více

X = A + tu. Obr x = a 1 + tu 1 y = a 2 + tu 2, t R, y = kx + q, k, q R (6.1)

X = A + tu. Obr x = a 1 + tu 1 y = a 2 + tu 2, t R, y = kx + q, k, q R (6.1) .6. Analtická geometrie lineárních a kvadratických útvarů v rovině. 6.1. V této kapitole budeme studovat geometrické úloh v rovině analtick, tj. lineární a kvadratické geometrické útvar vjádříme pomocí

Více

Konstruktivní geometrie

Konstruktivní geometrie Mendelova univerzita Alice Králová, Petr Liška, Miroslava Tkadlecová Konstruktivní geometrie Brno 05 Tato publikace vznikla za přispění Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu ČR prostřednictvím

Více

14. přednáška. Přímka

14. přednáška. Přímka 14 přednáška Přímka Začneme vyjádřením přímky v prostoru Přímku v prostoru můžeme vyjádřit jen parametricky protože obecná rovnice přímky v prostoru neexistuje Přímka v prostoru je určena bodem A= [ a1

Více