Výroční zpráva o činnostech Základní školy Vladimíra Menšíka Ivančice, okres Brno-venkov ve školním roce 2010/2011

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výroční zpráva o činnostech Základní školy Vladimíra Menšíka Ivančice, okres Brno-venkov ve školním roce 2010/2011"

Transkript

1 Výrční zpráva činnstech Základní škly Vladimíra Menšíka Ivančice, kres -venkv ve šklním rce 2010/2011

2 Část I. Základní charakteristika škly Název: Základní škla Vladimíra Menšíka Ivančice, kres -venkv Zřizvatel škly: Měst Ivančice Ředitelka škly: Mgr. Lenka Vkurkvá Organizace sdružuje základní šklu a šklní družinu. Telefn, fax: , www stránky: Šklní rk 2009/ stupeň 2.stupeň Celkem Pzn. Stav žáků k Pčet tříd Pčet rčníků Pčet žáků Průměrný pčet žáků na třídu , , Celkvý pčet žáků v 1. rčníku: 20 Průměrný pčet žáků na učitele celkem za celu šklu (učitelé v přepčtených úvazcích): 13,60 Rada škly (šklská rada) zřízená dle pdle dřívějších předpisů: ANO Zvlený vzdělávací prgram a jeh č.j. Název zvlenéh vzdělávacíh Čísl jednací V rčníku prgramu Základní škla / Otevřená škla 145/ ,6.-9. Šklní družina, která je sučástí základní škly ŠD pčet ddělení ŠD pčet dětí v ŠD pčet vychvatelů ŠD celkem 1 30 fyz. 1 / přepč. 1,0 Ve šklním rce 2010/2011 navštěvval šklní družinu 30 dětí. Skladba jedntlivých činnstí v družině byla zaměřena nejen na rzvj dvednstí a vědmstí dětí (zájmvá činnst), ale nabízela dpčinek, relaxaci a kmpenzaci většinu sedavéh zaměstnání během vyučvání (rekreační činnst). Děti se seznámily s různými výtvarnými technikami (kresba, malba, vyškrabávání, vytrhávání, kašírvání, kláž, vyklápění aj.), vyráběly však také práce za pmci vlastní fantazie a vkusu. Výtvarné práce pslužily k výzdbě družiny a šklních chdeb, drbné dárky k různým příležitstem (Vánční jarmark, zápis d 1.třídy). Pravidelně jsme navštěvvali tělcvičnu, pbývali na šklním dvře (phybvé a míčvé hry, sutěže v družstvech, stlní tenis, sftball, ftbal, flrbal aj.), přádali přírdvědné vycházky. Navštěvvali jsme Městsku knihvnu, výstavy, účastnili jsme se akcí KIC (Slavnsti chřestu, Svatváclavské trhy), puštěli draky. Uspřádali jsme maspustní karneval se sutěžemi nejriginálnější masku, nejlepšíh tanečníka a tanečnici, vánční besídku, pálili jsme čardějnice. V tématickém týdnu P stpách sfingy jsme bjevvali starvěku egyptsku civilizaci a v prjektu Za pkladem Templářů jsme zkumali záhady středvěkéh rytířskéh řádu Zdatnst a sprtvníh ducha jsme si věřili při Zimní lympiádě a Paralympiádě. Zúčastnili jsme se Olympiády ŠD v Oslavanech a před kncem šklníh rku jsme zrealizvali tradiční Barevný týden. I lets jsme využili nabídky splečnsti Henkel a přihlásili se d celstátní výtvarné sutěže Přiď si Prittele. Úklem byl vyrbit papírvé zvíře veliksti 1,5 m. Vyrbili jsme pandu, která se stala zdbu šklní chdby. Také jsme se zapjili d mezinárdní výtvarné sutěže Egypt mýma čima a d eklgické sutěže Krásná a zranitelná planeta Země, ve které jsme bdrželi v naší kategrii 1.míst. Krmě těcht aktivit měly děti mžnst zapjit se d nejrůznějších sprtvních a vědmstních sutěží s názvem O hráče měsíce. Míst si našla i příprava na vyučvání a prhlubvání vědmstí a dvednstí frmu didaktických a smyslvých her. Pr tut činnst jsme využili pčítačvu techniku, umístěnu v prstrách šklní družiny a v pčítačvé učebně. Pzrnst jsme zaměřili také k dětem se specifickými pruchami. 2

3 Sutěže přádané šklní družinu: Sprtvní : v driblingu ve skku z místa sutěže v družstvech v kuželkách v šipkách ve stlním ftbalu rientace v prstru nejvýše létajícíh draka v dámě Vědmstní : Kd t ví, dpví Přírdvědná Z phádky d phádky Výtvarné: sutěž nejhezčíh draka / drakiáda / nejhezčí čardějnici či čarděje nejblíbenější phádkvá pstava Netradiční sutěže: nejlepšíh tanečníka a tanečnici karnevalu nejriginálnější masku karnevalu Člvěče, nezlb se! Barevný týden P stpách sfingy Zimní lympiáda Paralympiáda Za pkladem Templářů Část II. Rámcvý ppis persnálníh zabezpečení činnsti škly 1. Odbrná kvalifikace, dle zákna č. 563/2004 Sb. Celkvý pčet pedaggických pracvníků % Z th dbrně kvalifikvaných dle z.č.563/2004 Sb % 2. Pčet abslventů s dbrnu kvalifikací, kteří ve šklním rce 2010/11 nastupili na šklu: 0 3. Pčet učitelů s dbrnu a kvalifikací, kteří ve šklním rce 2010/11 nastupili na šklu: 1 4. Pčet učitelů s dbrnu kvalifikací, kteří ve šklním rce 2010/11 dešli ze škly: 2 5. Nepedaggičtí pracvníci - pčet : 5 6. Věkvé slžení pedaggů: Věk Učitelé Muži Ženy d 35 let let 0 11 nad 50 let 0 3 Pracující důchdci nepbírající důchd 0 0 Pracující důchdci pbírající důchd 0 1 Celkem 2 16 Rdičvská dvlená 0 3 3

4 7. Údaje dalším vzdělávání pedaggických pracvníků včetně řídících pracvníků škly Název šklení ( MŠMT) Datum Míst knání jmén Dtační prgram pr blast prevence Úřad JMK, Cejl 73, K. Vančurvá na bdbí Setkání ICT krdinátrů Hybešva 15 P. Prcházka Aktuální stav šklské legislativy / Sál Břetislava Bakaly, 4 K. Vančurvá L. Vkurkvá I. Kmárkvá P. Prcházka 38. pracvní seminář SAS Sál Břetislava Bakaly, Zdravtník ztavvacích akcí Štefánikva 1,, P. Švehlík 3963/ Úvd d elektrnických spisvých MěÚ Ivančice I. Kmárkvá služeb Dunaj v kufru Lipka, Lipva 20, P. Prcházka 2964/ Reginální dějiny SSŠ, Hybešva R. Blažkvá 16659/ a Pvinnsti vyplývající z chemické SPŠCH, Vranvská P. Švehlík legislativy ve šklství 65, / knference MK ICT - OS Linux pr prstředí škly / Efektivní kmunikace s rdiči, s dětmi a knkrétní splupráce pedagga s rdiči / Zdravé zuby pr pracvníky I. stupně základních škl 9004/ Třídnická hdina jak nástrj 25688/ SSŠ Hybešva 15, SSŠ Hybešva 15, P. Prcházka M. Sjkvá Třebíč L. Dvřákvá SSŠ Hybešva 15, English Teachers English Centre Starbrněnská 16/18 Využití ICT ve výuce na 1. stupni a SSŠ Hybešva 15, v předšklní výchvě / Mtivační náměty ve výuce zeměpisu 9373/ Příprava prjektů na základní škle a využití ICT ve výuce pr základní škly 3385/ Učím (se) rád 1. a 2. třída / Zápis přezkušení, č. spisu E/ , kvalifikace ve zvláštních případech - 11 Zápis pučení č Stupeň dbrnsti Pracvník pučený SSŠ Hybešva 15, Centrum vzdělansti Libereckéh kraje, Masarykva 18 Liberec Descartes, v..s. Kamenmlýnská J. K. marketing s.r J. K. marketing s.r.. R. Blažkvá M. Machvá I. Šimkvá J. Štrkvá L. Pstvá J. Štrkvá L. Pstvá P. Prcházka M. Machvá P. Prcházka P. Prcházka

5 Hurá z lavic d přírdy 28455/ Aktuální stav šklské legislativy 14058/ Techniky k rzvji infrmační a čtenářské gramtnsti 1. část 3109/ pracvní seminář Systém agend pr škly SAS Hspitační činnst v systému pedaggickéh řízení škly 14058/ Nvé metdy ve výuce cizích jazyků Anglická gramatika hru pr 1. stupeň ZŠ, JO /10 Burza nápadů využití interaktivní tabule ve výuce 9373/ Nvé metdy ve výuce cizích jazyků - Sugestpedie Nvé metdy ve výuce cizích jazyků Silent Way Nvé metdy ve výuce cizích jazyků - Ttal Physical Respnse Osbnstně sciální rzvj klíčvých kmpetencí pedag. prac. frmu zážitkvé pedaggiky Šikana není fér prevence ařešení šikany v třídních klimatech Hry pr rzvj zdravé sbnsti a hry pr zvládání agresivity a neklidu ZŠ a MŠ Dlní Dubňany Fakta s.r.., vzdělávací zařízení Kmenskéh nám. 25 Žďár nad Sázavu Descartes, v..s. Kamenmlýnská Sál Břetislava Bakaly, Fakta s.r.., vzdělávací zařízení Kmenskéh nám. 25 Žďár nad Sázavu Jazykvá škla a vzdělávací centrum Slunečnice s.r.. Tumaňanva30/56, NIDV, krajské pracviště, Křížvá SSŠ Hybešva Jazykvá škla a vzděl. centrum Slunečnice s. r.., Jazykvá škla a vzděl. centrum Slunečnice s. r.., Jazykvá škla a vzděl. centrum Slunečnice s. r.., Centrum utdrvých prgramů Třebíč SSŠ Hybešva SVČ Ivančice, Kmenskéh náměstí 12 L. Dvřákvá K. Vackvá L. Vkurkvá I. Kmárkvá Z. Schmidvá L. Vkurkvá P. Prcházka L. Vkurkvá J. Štrkvá J. Kračmarvá M. Šiplvá J. Kračmarvá P. Prcházka J. Kračmarvá M. Šiplvá J. Kračmarvá M. Šiplvá J. Kračmarvá M. Šiplvá všichni učitelé všichni učitelé všichni učitelé 8. Rmský asistent: NE Jiný asistent: NE 5

6 1. Celkvé hdncení a klasifikace žáků Část III. Výsledky výchvy a vzdělávání Rčník Pčet žáků Prspěl s Prspěl Neprspěl Opakují vyznamenáním Celkem za I. stupeň Celkem za II. stupeň Celkem za šklu Pzn. Stav žáků k Snížený stupeň z chvání: Stupeň chvání Pčet % z pčtu všech žáků škly 2 7 2,74% 3 6 2,35% 3. Celkvý pčet nemluvených hdin na škle za šklní rk 2010/ průměr na jednh žáka: 0,17 4. Vzdělávání žáků mimřádně nadaných (ve znění vyhlášky č.73/2005 Sb., 12-14): 0 5. Údaje přijímacím řízení na střední šklu Šklní rk 20010/11 Gymnázia SOŠ SOU Knzervatř 4 leté studium 6 leté studium 8 leté studium Pčty přijatých žáků Pčet abslventů ZŠ Rčník Pčet žáků 9.rčník 45 nižší rčník 1 Celkem Rzhdnutí ředitelky Rzhdnutí ředitelky Pčet Pčet dvlání O přijetí k základnímu vzdělávání 26 0 O dkladu pvinné šklní dcházky 3 0 O ddatečném dlžení pvinné šklní dcházky O přestupu žáka základní škly 58 0 Pčet žáků přihlášených d 1.rčníku pr rk 2011/12: 23 6

7 Část IV. Údaje výsledcích inspekce prvedené Česku šklní inspekcí Ve šklním rce 2010/11prvedla ČSI ve dnech ledna 2011 inspekční činnst. Předmět inspekční činnsti: Hdncení pdmínek, průběhu a výsledků vzdělávání pskytvanéh základní šklu pdle 174 dst. 2 písm. b) zákna č. 561/2004 Sb. předšklním, základním, středním a jiném vzdělávání (šklský zákn) ve znění pzdějších předpisů. Zjišťvání a hdncení naplnění šklních vzdělávacích prgramů a jejich suladu s právními předpisy a rámcvým vzdělávacím prgramem pdle 174 dst. 2 písm. c) šklskéh zákna. Závěry, celkvé hdncení škly: Škla má pr činnst, kteru realizuje v suladu s údaji v rejstříku škl a šklských zařízení, vytvřeny ptřebné předpklady. Cíleně se zabývá zajištěním rvných příležitstí ke vzdělávání všem žákům. Nadstandardně se věnuje přechdu dětí z mateřské škly d škly základní. Kvalitně je zajišťvána blast prevence sciálně patlgických jevů. Rvněž je velmi dbře veden šklní pradenství. Integrvaní žáci jsu vzděláváni dle IVP, jehž naplňvání je šklu sledván. Realizace velkéh mnžství prjektů příznivě vlivňuje kvalitu výuky. Vzdělávání směřuje k naplňvání klíčvých kmpetencí. I když nárky na žáky dle jejich individuálních ptřeb nebyly vždy přiměřené, výuka vykazvala dbru úrveň. Při hdncení celkvých výsledků vzdělávání žáků pstupuje škla nadstandardním způsbem. Mim vlastních testů využívá i kmerčníh nárdníh testvání. Jasně stanvené priritní cíle škly a na ně navazující systém plánvání, dbrá rganizace práce škly a funkční kntrlní systém se pzitivně prmítají ve výsledcích vzdělávání. Škla má vedle velmi dbrých persnálních pdmínek vynikající materiální vybavení v blasti didaktické a výpčetní techniky, které byl ve výuce efektivně využit. Pstupné vybavvání učeben nvým nábytkem a cílené zaměření na zvyšvání estetičnsti se pzitivně pdílí na tvrbě příznivéh prstředí škly. Zkvalitňvání práce ZŠ napmáhá i četná splupráce s různými partnery. Určitu nevýhdu pr šklu je, že nemá vlastní tělcvičnu. Výše finančních prstředků, se kterými ZŠ ve sledvaném bdbí hspdařila, byla dstačující k pkrytí nákladů na realizaci ŠVP ZV. Část V. Další údaje škle Mimšklní aktivity Prjektvý týden Barevný pdzim, I. stupeň Pmáháme lesní zvěři, I. stupeň Phádkvý zámek, Dukvany, 1.,2., 4. a 5. třída Sutěž Menšík hledá talent, I. stupeň Sutěž ve stlním tenise, 4. a 5. třída Drakiáda, šklní družina Sutěž Vtipnější vyhrává, I. stupeň Dpravní výchva na dpravním hřišti v Oslavanech, 4.třída Předvánční a vánční dílny pr děti a rdiče, I. a II. stupeň příprava na Vánční jarrmark Prjektvý den Dmluvím se na cestách, třída. a II. stupeň Den tevřených dveří, I. a II. stupeň Burza středních škl AMOS Pravidelné návštěvy buducích prvňáčků ve škle Za pkladem sfingy, šklní družina Plavecký výcvik Nvá Ves, 3. a 4.rčník Burza zimních sprtvních ptřeb, I. stupeň 7

8 Rekrdiáda, šklní družina Bbřík infrmatiky, rčník Orin flrbal cup, II. stupeň Sutěž Jak známe anglicky mluvící země, II. stupeň Sutěž Ggláček, 4. a 5. třída, II. stupeň Miniplayback shw, šklní družina Astrnmická lympiáda, II. stupeň Mikulášská nadílka I. a II. stupeň Vánční jarmark I. a II. stupeň Pythagriáda, 5. třída S písničku za phádku, prjektvý týden I. stupně Bilgická lympiáda, II. stupeň Matematická lympiáda, rčník Z phádky d phádky, šklní družina Recitační sutěž, I. a II. stupeň Bruslení u Olympie třída Zábavná dpledne pr buducí prvňáčky a jejich rdiče Ze šklky d škly Lyžařský výcvikvý kurs Lipvá lázně II. stupeň Zeměpisná lympiáda, II. stupeň Finanční gramtnst,sutěž pr II. stupeň Sutěž Nvveští plavčíci I. stupeň Rubikn, vědmstní sutěž pr třídu Maspustní karneval šklní družina Návštěva žáků 5. třídy v ZŠ Němčice prjektvý den Bruslení Olympia třída Šuparáda šklní družina Vesmírná cesta ve šklní družině Kšík plný rzumu, sutěž pr I. stupeň Pěvecká sutěž, I. stupeň Prbuzíme jar, prjektvý týden na I. stupni Mc Dnalds Cup, ftbalvý turnaj pr chlapce 4. a 5. třídy Ukázka dravých ptáků a sv, I. a II. stupeň Sutěž Člvěče, nezlb se, pr I. stupeň Pálení čardějnic ve šklní družině Dpravní sutěž - Oslavany, I. a II. stupeň Nábr žáků kpané, 1. a 2. třída Preventan cup, sutěž ve vybíjené pr 4. a 5. třídu Atletické závdy pr žáky I. stupně Phár rzhlasu, atletické závdy pr žáky II. stupně Žákvská akademie ke Dni matek I. stupeň Olympiáda šklních družin Oslavany Sutěž Mladý zahrádkář, II. stupeň Přírdpisná vycházka, 6. třída Veselé čtení pr prvňáčky, prjekt žáků 9. tříd Čteme si pr radst, prjektvý týden na I. stupni Pasvání na čtenáře, knihvna Ivančice 1. třída Barevný týden prjektvý týden, šklní družina Putvání prti prudu řeky Rkytné, 5. třída Neslvický kláč, sutěž ve vybíjené pr žáky 4. a 5. třídy Branný den - I. a II. stupeň Den dětí na Réně zábavné dpledne pr žáky Děti dětem aneb Ivančice dříve a nyní, prjektvý den pr třídy Slavnstní rzlučení s žáky 9.tříd Adpce na dálku Žáci 1. stupně se zapjili d prjektu Šklní mlék, Zdravé zuby, Ovce d škl Exkurze Exkurze d Prahy 9. rčník Exkurze d Antrpsu,, 6. rčník Městská knihvna Ivančice všechny rčníky, ŠD Veletrh SOU a SOŠ, BVV - 9. rčník Exkurze SOŠ a SOU Mr. Krumlv 9. rčník 8

9 Den tevřených dveří SOŠ a SOU dpravní a mechanizační Ivančice 8., 9. rčník Den tevřených dveří na GJB Ivančice 9.třída Exkurze d Památníku Bible kralické, 7. třídy Exkurze d Památníku písemnictví v Rajhradě, 9. třídy Exkurze JE Dukvany 9. rčník Planeta Země 3000, 8., 9. rčník Návštěva pekárny 1. třída Splupráce škly s dalšími subjekty Splupráce s KIC Ivančice: Phádka O rytíři Bjanvi, třída Film Alvin a Chipmunkvé, třída Film Harry Ptter a relikvie smrti, třídy Phádka O Kačence a Raráškvi, třída Histrické představení Řím - legináři, gladiátři a Césarvé, 5. třída a II. stupeň Film Na vlásku, třída Film Letpisy Narnie, třídy Splupráce se ZUŠ Ivančice: Kncert pr žáky v kině Réna I. stupeň Výstavy v Památníku A. Muchy: Výstava Krásná a zranitelná planeta Země šklní družina Výstava histrických měřidel, 7. a 8. třída Výstava v Besedním dmě: Výstava chryzantém I. stupeň Návštěva divadelních představení v Brně: Mahenv divadl Lakmec, rčník Divadelní představení Král Richard III., 8. třída Německé divadl pr žáky tříd Anglické divadl pr žáky rčníku Anglické divadl pr žáky 9. třídy Splupráce se SVČ Ivančice: Den se Světlušku Adaptační pbyty Histrie hru, 2. a 5. třída Putvání vesmírem, 2. třída Civilizace, 4. a 5. třída Hudební dílna, 5. třída Jů a Hele na cestách, 1. třída Terrismus, 7. A Etiketa, 7. B Multikultura, 8. třída Originální trička - 3. třída Cestvání, 7. B Znáte naši zemi?, 5. třída Glbální prblémy, 8. třída Svět nábženství, 8. třídy Slavní bjevitelé, 7. A Savvání triček, 7. A Králkvání, 7. B Ivančičtí rdáci, 5. třída Očima, ušima a rukama v přírdě, 2. a 3. třída Staré civilizace, 7. A Beseda živtě ve Španělsku, 8. třídy Indiánsku cestu, 2. třída Evrpa, 5. třída Recitační sutěž I. a II. stupeň 9

10 Nc s phádku 1., 2.třída Nc pr dvážné 3. a 4.třída Bambiriáda, vystupení v parku na Réně, I. stupeň Nábr házené pr třídy Turnaj v házené, třídy Splupráce s PPP venkv: Umíme pracvat jak tým, 5. třída Klima třídy rčník Splupráce s AŠSK, sprtvní akce: Ftbal ZŠ, II.stupeň Orin Flrbal Cup, II. stupeň Halvý ftbal ZŠ 8. a 9. Rčník Házená ZŠ II. stupeň Basketbal ZŠ II. stupeň McDnald s Cup 4. a 5. třída Minikpaná II. stupeň Atletické závdy Phár rzhlasu II. stupeň Ostatní akce: Preventivní prgram Hasík 2., 6. rčník Beseda s advkátem, 9. třídy Beseda Keni, třídy Charitativní akce prjektu Šance, 9. třída Charitativní akce Květinvý den, 8. a 9. třídy Lyžařský výcvikvý kurz Ve dnech se uskutečnil lyžařský výcvikvý kurz pr žáky 7., 8., a 9. tříd naší škly ve splupráci se Střediskem vlnéh času Ivančice. V letšním rce si pět žáci mhli vybrat mezi sjezdvým lyžváním a snwbardingem. Jak míst pbytu a výcviku jsme vybrali lyžařské středisk Mirslav v Jeseníkách s ubytváním v Lázni Lipvé penzin Pd Sněhulákem. Všichni účastníci zvládli dle svých individuálních schpnstí jízdu na lyžích či snwbardu, případně se zdknalili v blucích, v carvinkvém stylu jízdy. Plavecký výcvikvý kurz Plavecký výcvikvý kurz byl realizván pr žáky 3. a 4. rčníku v suladu se zvleným výukvým prgramem. Žáci kurz abslvvali v Plavecké škle Blučina, areál bazénu v Nvé Vsi. Škla v přírdě Nebyla v letšním rce uskutečněna kvůli nízkému zájmu 6. rčníku. Náhradní aktivitu byla přírdpisná vycházka d Oslavan, která se uskutečnila dne Žáci zde plnili úkly z pracvníh sešitu škly v přírdě. V rámci vycházky žáci zpracvali pracvní listy les, ple, luka, vda, vyzkušeli si práci s buzlu určvání přírdnin. Žáci hdntili tut vycházku kladně. Ekpravidla škly V předmětu Člvěk a živtní prstředí byl sestaven Eklgický kdex pravidel ve vztahu k živtnímu prstředí. V průběhu rku se celrčně sbíraly baterie a drbné elektrsptřebiče a papír. Burza SŠ Ams Dne 26. října 2010 se knala burza středních škl AMOS. Zástupci středních škl představvali žákům devátých rčníků své bry. Nabídka škl byla pestrá. Zastupeny byly všechny bry gymnázia, zdravtnictví, infrmatika a výpčetní technika, služby, bchd, stavebnictví, elektrtechnika, strjírenství, zahradnictví i chemie. Každá škla měla předem určenu třídu i s technickými pžadavky pr svu prezentaci. Burzu AMOS přádáme již 3. rkem. Letšníh rčníku se zúčastnil 140 buducích studentů. Burzu SŠ Ams budeme připravvat i v následujícím rce. Nc s phádku V květnu 2011 ve splupráci se SVČ Ivančice se 1., 2., 3. a 4. třída rzhdla strávit nc ve škle. Celá akce byla zalžena na myšlence pdpřit pzitivní klima ve třídách. P stráveném dpledni v přírdě, večerní hře v areálu před šklu a pslechu phádek před spaním, uléhali žáci ke spánku na léhátkách a ve spacích pytlích ve svých třídách splečně s paní učitelku. Následující dpledne všichni pržili ve stejném duchu. Nejen, že tat 10

11 akce byla dle hlasů dětí a rdičů velmi úspěšná, ale sekundárně se určitě naplnila i myšlenka stmelit dětské klektivy a přiblížit dětem prstředí škly v jiné časvé dbě. Adpce na dálku D tht prjektu je naše škla zapjená d prsince Prjekt je realizván pd pd záštitu Arcidiecézní charity Praha. Naše pmc směřuje d Ugandy, k adptvanému chlapci Waigumbu Abelvi. Finanční prstředky na tut pdpru získáváme každrčně z prdejních a kulturních akcí škly (např. Vánční jarmark, Žákvská akademie) neb různých dbrvlných příspěvků d rdičů neb zaměstnanců škly. P dbu adpce Abel píše žákům dpisy, ve kterých nezapmene vždy pděkvat za pmc a velmi stručně ppsat aktivity, kterým se věnuje. Žáci mu v hdinách anglickéh jazyka depisují a seznamují h s živtem ve škle. Jednu rčně ugandská škla zasílá zprávu tm, jakých Abel dsahuje studijních výsledků. Všechna krespndence (ať už d Abela žákům neb napak) je žáky pět překládána a vyvěšena na nástěnkách v budvě škly a na webvých stránkách. Webvé stránky škly Nasazení dynamicky genervaných stránek d září 2008 se svědčil. Všichni vyučující mají přístup d administrace stránek a mhu tak pravidelně aktualizvat infrmace pr rdiče. Na stránkách tříd uveřejňují třídní učitelé aktuální ftgrafie z akcí třídy, d sekce dmácí úkly zadávají vyučující úkly d výuky. Základem webu zůstal svědčený systém WrdPress. Jak pskytvatele hstingu užíváme serveru Ve šklním rce nabízely stránky následující služby Výpis ze všech akcí škly v daném rce Pravidelně aktualizvané infrmace chdu škly, kntaktní údaje na zaměstnance škly, šklní dkumentaci Prpagační materiály škly Infrmace třídních učitelů Infrmace dmácích úklech Infrmace průběžné klasifikaci Mžnst elektrnickéh mluvení žáka Mžnst diskutvat se zaměstnanci škly pmcí veřejnéh diskusníh fóra Výukvé materiály učitelů Dmácí úkly Za šklní rk byla návštěvnst uživatelů. Oprti minulému rku je t zlepšení uživatelů. Věříme, že web plní svu funkci na st prcent a pdtrhuje tak strategii škly BÝT OTEVŘENÍ. Prjekt EU peníze šklám V lednu 2011 jsme se zapjili d výzvy MŠMT EU peníze šklám prjektem pd názvem Mderní škla. Trvání prjektu je plánván na 30 měsíců, uknčení je tedy v červenci Cíl prjektu Cílem prjektu je prstřednictvím nvých metd a nástrjů dcílit zlepšení stavu pčátečníh vzdělávání. Zkvalitnění a zefektivnění výuky bude dsažen metdickým vzděláváním, tvrbu a následným pužíváním nvých metdických pmůcek a učebních materiálů ve výuce. Vzhledem ke klesající úrvni čtenářské a matematické úrvně žáků jsme prjekt priritně zaměřili na rzvj čtenářských, matematických a jazykvých dvednstí. Invace a zkvalitnění výuky je směrvána však i d blasti výuky přírdvědy a infrmačních a kmunikačních technlgií. Výsledkem prjektu bude vytvření dbréh zázemí pr zkvalitnění výuky a vytvření pdmínek pr dsažení většíh studijníh pkrku ze strany žáků. Výsledkem bude vytvření řady vzdělávacích materiálů, které budu dstupné všem učitelům ve škle. Ti je tak budu mci pužít nejen přím pr výuku, ale zejména jak inspiraci pr tvrbu vlastních materiálů v buducnu. Při vzniku materiálů chceme klást důraz na jejich kvalitu a na t, aby byly využitelné pakvaně a také využitelné statními učiteli. Krmě vzdělávacíh aspektu klade naše škla důraz na příznivé klima. Prt jsme d prjektu zapjili i inkluzívní vzdělávání a t frmu prevence rizikvéh chvání. Cílem je snížit výskyt rizikvéh chvání u 11

12 žáků ZŠ prstřednictvím prgramu specifické primární prevence, který je zaměřen na zlepšení sciálníh klimatu na škle. Pdpřená témata: I) Invace výuky - v jedntlivých blastech: I. Čtenářská a infrmační gramtnst II. Cizí jazyky III. Využívání ICT IV. Matematika V. Přírdní vědy II) DVPP Z důvdu výběru blastí pr invaci výuky je výběr blastí pr DVPP stejný. III) Inkluzívní vzdělávání Na základě pdkladů d třídních učitelů vedení škly ve splupráci s metdikem prevence nafrmuluje zakázku specifickéh primárně preventivníh prgramu pr čtyři třídy v minimálním rzsahu 8 hdin na třídu. Sustavně se bude pracvat s 6. a 7. rčníkem ve šklním rce 2010/2011 a pté dále až d šklníh rku 2012/2013. Ddavatelem prgramu bude bčanské sdružení Pdané ruce. 2. Pčet žáků, kteří budu mít užitek z th, že se účastní klíčvých aktivit Prjekt je zaměřen na všechny žáky naší škly, cž je v dbě předkládání prjektu Pčet učitelů, kteří budu mít užitek z th, že se zapjí d klíčvých aktivit Na prjektu budu pracvat a d klíčvých aktivit budu zapjeni všichni učitelé, cž je v dbě předkládání prjektu Knečný výsledek prjektu (dsažená změna) Očekávaným výsledkem prjektu bude: zkvalitnění výuky frmu invace, zlepšení materiálníh vybavení, vytvření nvých mderních výukvých materiálů v tištěné i digitální pdbě, eliminace rizikvéh chvání žáků, další vzdělávání pedaggických pracvníků. 5. Způsb rzpznání dsažení změny a hdncení tét změny věřváním dsažených znalstí a dvednstí žáků, hspitační činnstí zaměřenu na zavádění nvých pznatků z DVPP d vyučvacíh prcesu, srvnáním klimatu škly před a p realizaci prjektu (dtazníkvá šetření), evaluační činnstí předmětvých kmisí, výsledky vlastníh hdncení škly. Prjekt Osbnstní a sciální výchva základ primární prevence Prjekt Osbnstní a sciální výchva základ primární prevence je naplánván jak dvuletý pr rk Je zaměřen na efektivní využívání hdin Osbnstní a sciální výchvy, které jsme ve šklním rce 2009/2010 zařadili d ŠVP Otevřená škla jak samstatný předmět. Tat hdina je vyučvána třídním učitelem jednu týdně, a t vždy v pndělí, první vyučvací hdinu. Cílem prjektu je vytvření metdiky předmětu Osbnstní a sciální výchva pr jedntlivé rčníky. Na její tvrbě se bude pdílet šklní metdik prevence ve splupráci s třídními učiteli, výchvným pradcem a vyučujícími výchvných předmětů a bude dstupná všem pedaggům škly. 12

13 Samtná metdika by byla nepužitelná, pkud by dalším důležitým výstupem prjektu nebyl zasvěcený třídní učitel, který bude chápat ptřebnst práce se třídu; bude schpen mapvat vztahy ve třídě a na základě vyhdncení stanvvat efektivní patření ; má pvědmí mžnstech realizace efektivní primární prevence rizikvéh chvání v blasti rzvje funkčních sciálních vazeb a pdpry pzitivníh sciálníh klimatu; bude vyrvnaný sám se sebu; bude sučástí klektivu klegů, žáků; bude rzvíjet pzitivní a příznivé klima škly; Prjekt je pr naši šklu důležitý zejména prt, že i přes snahu vedení škly, výchvnéh pradce a šklníh metdika prevence není mezi pedaggy sjedncen názr na ptřebnst využívat hdin Osbnstní a sciální výchvy pr práci se třídu; pr mapvání vztahů; pr zlepšení celkvéh klimatu a pr prevenci rizikvéh chvání. Ve šklním rce 2010/2011 byl tent předmět zařazen téměř d všech rčníků ( krmě 5. rčníku, kde vzděláváme dle snv Základní škly). Abychm jak klektiv byli jedntní, je nutné pržít splečné zážitky, naučit se splu kmunikvat, případné knflikty umět knstruktivně řešit. Jedntlivé semináře byly vybrány tak, aby bsahvaly ze všeh kusek. Bhužel, výše rzpčtu škly nám neumžní dvlit si něklikadenní šklení pr všechny pedaggy zárveň. Finanční prstředky na vzdělávání pedaggů jsu mezené a pkud si pedaggičtí pracvníci naší škly mhu vybrat, raději se vzdělávají v blasti metd práce ve svém aprbvaném předmětu. Také velmi těžk nacházíme prstředky na splečné vzdělávání a týmvá splupráce bez týmu zrealizvat nelze. Negativní klima, které je v pedaggickém sbru zejména mezi klegyněmi, se přenáší d klimatu tříd a tím i d klimatu celé škly. Prjekt je plánván jak dvuletý. Pr rk 2011 je zajišťván z 88% z prstředků dtace MŠMT, zbylých 12% je hrazen spluúčastí. Tu je pužití příspěvků FKSP na ubytvání a stravvání pedaggů na pbytvé akci. Materiální prstředky na jedntlivé slžky prjektu pr rk 2011: 1. Kurz "Osbnstně sciální rzvj a rzvj klíčvých kmpetencí pedaggických pracvníků základních a středních škl frmu zážitkvé pedaggiky", Bc. Petr Hrdlička 2. Semináře SVČ Ivančice Hry pr zvládání agresivity 3. Seminář Šikana není fér! - Mgr. Helena Adamusvá 4. Nákup dbrné literatury + kancelářské ptřeby pr vytvření metdiky V rámci prjektu vznikne metdika vedení hdin Osbnstní a sciální výchvy. Pr každý rčník bude vytvřen pět mdelvých hdin zaměřených na jedntlivá témata zařazená d ŠVP Otevřená škla. Šklní metdik prevence bude splupracvat s třídními učiteli, kteří metdiku pr svůj rčník věří v praxi. Kružky při ZŠ Název kružku Pčet skupin Pčítačvý I. st. začátečníci 1 Pčítačvý I. st. pkrčilí 1 Kružek Lega 1 Kružek Angličtina hru 1 Šikvné ruce 1 Splečenské hry 1 Kružek Předškláček 2 Cvičení z českéh jazyka 1 Pčítačvý II. st. 1 Tvřeníčk 1 Celkem 11 13

14 Účast škly v sutěžích, lympiádách SOUTĚŽE Stlní tenis Sutěžili žáci 4. a 5. tř. chlapci dívky 1. Dminik Štrk 1. Klára Eiblvá 2. Jan Eckstein 2. Bára Oulehlvá 3. Tmáš Dbrvdský 3. Eva Šínvá Menšík hledá talent 1. Žáci 5. tř. se scénku Restaurace 2. Žáci 4. tř. s pěveckým vystupením 3. Dminik Štrk s kuchařským vystupením Vtipnější vyhrává 1.kategrie (2. a 3.tř.) 2.kategrie (4. a 5.tř.) 1. Vjta Třísk 1. Kamila Rttervá 2. Sam Schwarz 2. Dan Kntek 3. Adéla Klapalvá 3. Sabina Eiblvá Mc Dnald's Cup žáci tříd umístění: 5. Míst Nvveští plavčíci DRUŽSTVO A 7. míst 1.tř. Vendula Mrkvicvá 2.tř. Nikla Rsa de Pauli 3.tř. Marek Muzikář 4.tř. Sabina Eiblvá 5.tř. Jan Eckstein DRUŽSTVO B 3. Míst Eva Třískvá Adam Hlžek Natálie Svbdvá Aneta Ondvčákvá Tmáš Dbrvdský Recitační sutěž 1.kategrie (1. a 2. tř.) 2. kategrie (3. 5. tř.) 1. Natálie Hvrkvá 1. Lenka Zelenkvá 2. Adam Hlžek 2. Simna Jnášvá 3. Aleš Chalupka 3. Jsef Vildmec Okresní kl : Aleš Chalupka 3. míst v kategrii 0 14

15 Klkan 2. a 3. třída kategrie CVRČEK 1. Jsef Vildmec 48 bdů 3 tř. 2. Erik Haičman 45 bdů 3 tř. 3. Tereza Bučkvá 44 bdů 3 tř. Klkan 4. a 5. třída kategrie KLOKÁNEK 1. Filipvá Tereza 104 bdů 4.tř. 1. Filipvá Kristýna 104 bdů 5.tř. 2. Eckstein Jan 90 bdů 5.tř. 3. Malíkvá Lucie 89 bdů 5.tř. PĚVECKÁ SOUTĚŽ 1. kategrie 1. Klapalvá Adéla 2.tř. 2. Šipl Jiří 1.tř. 3. Peterkvá Lucie 1.tř. 2. kategrie 1. Šínvá Eva 4.tř. 2. Pspíšil Jiří 5.tř. 3. Eiblvá Klára 4.tř. Člvěče, nezlb se Hrál 32 žáků. 1. Marek Šedrla 5.tř. 2. Aneta Ondvčákvá 4.tř. 3. Jiří Šipl 1.tř. Kšík plný rzumu Výsledky šklníh kla sutěže: 2. třída 3. třída 4. třída 1. míst Marek Hniš 2. míst Jirka Schlsser 3. míst Daniel Dedek 1. míst Rbin Žaludek 2. míst Vjta Vrel 3. míst Verča Frncvá 1. míst Katka Nešpůrkvá 2. míst Zdeněk Tman 15

16 3. míst Daniel Kntek 5. třída 1. míst Hanka Šulcvá 2. míst Dušan Badin 3. míst Tmáš Dbrvdský Krajské kl Účastníci Marek Hniš 2.tř., Rbin Žaludek 3.tř., Katka Nešpůrkvá 4.tř., Dušan Badin 5.tř. Preventan cup Sutěžili žáci 4. a 5. třídy. kategrie: dívky umístění. 5.míst kategrie: tevřená (chlapci + dívky) umístění..6. míst Dpravní sutěž Účastníci: 4. třída: Martina Kabelkvá, David Řiháček 5. třída: Kamila Rttervá, Jan Eckstein Umístění 6. míst Atletické závdy Rzdělení kategrií: I. kategrie dívky rčníku I. kategrie chlapci rčníku II. kategrie dívky 4. a 5. rčníku II. kategrie chlapci 4. a 5. rčníku Skk d dálky dívky 1. kategrie 1. Bučkvá Tereza Skk d dálky dívky 2. kategrie 2. Khutkvá Vernika Běh 60 metrů dívky 1.kategrie 1. Bučkvá Tereza Běh 60 metrů chlapci 1.kategrie 2. Hlžek Adam Hd kriketvým míčkem dívky 1. kategrie 1. Svbdvá Natálka 3. Matuškvá Mnika Běh 60 metrů dívky 2.kategrie 3. Khutkvá Vernika Hd kriketvým míčkem chlapci 1. kategrie 3. Haičman Erik 16

17 2. stupeň Český jazyk a umění Výsledky lympiády v českém jazyce: Olympiáda v českém jazyce prběhla 4. prsince v 8. a 9. rčníku. Zúčastnil se jí 25 žáků a žákyň. V sedmi úklech jazykvé části mhli účastníci získat nanejvýš 18 bdů, ve slhvé úklu maximálně 10 bdů. Celkem tedy 28 bdů. Výsledky jsu následující: 1. míst Jnáš Rybníček 13 bdů 2. míst Lenka Jahdvá, Adéla Ťpkvá, Dminik Klusák 12 bbů 3. míst Anička Vybíralvá, Michaela Fdrvá, Milan Hájek 11 bdů 4. míst Iveta Nváčkvá a Petra Kališvá 10 bdů Recitační sutěž: V březnu se uskutečnil šklní kl recitační sutěže. Zúčastnil se 13 žákyň a žáků rčníku. Účastníci byli rzděleni d dvu kategrií. Výsledky: Kategrie mladších rčník: 1. Barbra Šicvá 7. B 2. Sabina Hájkvá 6. tř. 3. Kristýna Vlčkvá 7. A Kategrie starších rčník: 1. Míša Pavlvská 8. B 2. Tereza Čupíkvá 9. A 3. Lucie Řezáčvá 9. A Cenu diváků získala Míša Pavlvská. D kresníh kla pstupily první a druhá z každé kategrie. Jediným úspěchem byla Cena prty pr Terezu Čupíkvu. Člvěk a přírda Sprtvní sutěže Ftbal základních škl (3. míst) Sutěž ve šplhu, 2. st., ZŠ Na Brněnce Orin flrbal Cup ZŠ, rč., sprt. hala (4. míst) Orin flrbal Cup, 8. a 9. rč., sprt. hala (4. míst) Okrskvé kl halvéh ftbalu, 8. a 9. rč., sprt. hala (5. míst) Okresní finále halvéh ftbalu, 8. a 9. rč., sprt. hala (4. míst) Okresní kl házené, 2. st., sprt. hala (1. míst, pstup d kresníh finále) Bj celrepublikvé finále, Bhunice (2. míst) Basketbal ZŠ, sprt. hala (4. míst) Krajské finále halvéh ftbalu, sprt. hala, 2. st. (4. míst) Minikpaná, ZŠ Na Brněnce, 2. st. (2. míst) Dpravní sutěž, kr. kl, Oslavany (3. míst) Phár rzhlasu, ZŠ TGM, (9., 4. a 8. míst) Přírdpis, fyzika, chemie, zeměpis Přírdvědná sutěž Mladý zahrádkář V letšním šklním rce se knal 2. rčník přírdvědné sutěže Mladý zahrádkář. Letšníh rčníku, se krmě naší škly, zúčastnila i ZŠ Ochz u Brna a ZŠ T. G. Masaryka Ivančice. Sutěžil se ve 2 kategriích: mladší (žáci 1. stupně) a starší (žáci 2. stupně). V mladší kategrii se na 1. místě umístila Jlana Prudíkvá (ZŠ Ochz), 2. míst bsadil Dalibr Kříska (ZŠ Ochz) a na 3. místě sknčil Tmáš Kříska (ZŠ Ochz). Ve starší 17

18 kategrii zvítězila Míša Pavlvská (ZŠ Vladimíra Menšíka), stříbrnu pzici bsadil Tmáš Psta (ZŠ Vladimíra Menšíka) a na 3.místě sknčil Jirka Drápal (ZŠ Vladimíra Menšíka). Přírdvědný klkan Dne si žáci 8. a 9. rčníků zasutěžili v celstátní sutěži Přírdvědný klkan. Sutěž prbíhala frmu didaktickéh testu. Nejlepšíh výsledku dsáhla 1. Prcházkvá Lenka (8.A) (93b), 2. Bink Lukáš (8.B) (89b), Sva Jan (9.B) (88b) Astrnmická lympiáda Dne prběhl na naší škle pprvé šklní kl Astrnmické lympiády. V rámci šklníh kla žáci řešili test s 19 tázkami. Nejlepšíh umístění dsáhli 1. Jiří Drápal (8.B) (25 bdů), 2. Hnza Studnička (8.B) (25 bdů), 3. Pavel Brudík (9.A) (22 bdů). Bilgická lympiáda Dne 25. ledna 2011 se knal šklní kl bilgické lympiády. Sutěž byla realizvána frmu testvých tázek, pznávačky přírdnin a praktickéh pzrvání. Nejlepších výsledků dsáhli 1. míst Jan Sva (9.B) 2. míst Vjta Nvák (9.B) 3. míst Míchaela Fdrvá (9.B) Zeměpisná lympiáda V psledním únrvém týdnu prběhl šklní kl zeměpisné lympiády. V kategrii B (7. rčníky) bsadili 1. míst Daniel Krystýnek ze 7. B 2. míst Bára Šicvá ze 7. B 3. míst Bára Čepervá ze 7. B V kategrii C (8. a 9. rčník) 1. míst Tmáš Psta z 8. B 2. míst Marek Bureš z 8. B míst shdně Míša Pavlvská z 8. B a Anička Vybíralvá z 9. B Člvěk a splečnst Na pdzim rku 2010 se uskutečnil tradiční prjekt v hdinách dějepisu, zapjili jsme se d celrepublikvé akce Příběhy bezpráví filmvá prjekce se knala v 9. třídách. V lňském rce sledvali žáci bezpráví způsbené lidem v jejich klí za II. světvé války, lets se sustředili na zlčiny kmunismu. V 9. třídách frmu ankety vybrali film Olgy Smmervé Ztracená duše nárda; ze čtyřdílnéh cyklu Ztráta důstjnsti, Ztráta slušnsti, Ztráta víry a Ztráta tradice zvlili film Ztráta slušnsti - vyprávění žen, které byly pstiženy kmunistickým režimem. Besedu se žáky zajistila vyučující D R. Blažkvá, na prjekci navázal prjekt Příběhy bezprávných sudech perzekuvaných bčanů v 50. letech. Dějepisná lympiáda se knala v prsinci rčník 2010/2011 měl tematické zaměření Ve zdraví i v nemci (Od šamana p penicilin). Šklníh kla se zúčastnil 21 žáků 8. a 9. tříd., úspěšní řešitelé pstupili d kresníh kla - Michal Řiháček z 9. B získal 75 bdů a Janek Sva 69 bdů. Okresní kl se knal v Tišnvě 1. únra Jan Sva se stal velmi úspěšným řešitelem, sknčil na krásném 4. místě a pstupil d krajskéh kla. Krajské kl se knal 4. dubna, zde byl J. Sva úspěšným řešitelem, ale neumístil se. Je t pěkný úspěch žáka naší škly, který výbrně bstál v knkurenci škl v krese venkv a svými znalstmi a pečlivu přípravu prkázal velmi pěkný vztah k histrii. Sutěž Rubikn šklní kl se knal na jaře 2011, zúčastnila se družstva 7. až 9. tříd. Výherci z 9. A pstupili d blastníh kla. Naše družstv se umístnil na 5. nepstupvém místě. Známe své měst? Sutěž histrii a sučasnsti pr žáky 4. až 8. rčníku připravila kmise Č a S, byla realizvána výstava ftgrafií žáků, zapůjčena výstava z KICu Ivančice. Akci spnzrsky pdpřil ČEZ. Prjekt připravvali žáci 8. B v hdinách D a JČ ve slhu, připravili 8 zastavení úkly teretické i praktické hry suvisející s histrií, událstmi a sbnstmi Ivančic. Sutěže se účastnil celkem 18 třídních družstev, na 1. místě tým 4. třídy, na 2. místě 7. A a na 3. místě tým 7. B, který také vyhrál sutěž nejlépe splupracující sutěžící. 18

19 Matematika a infrmatika Matematický klkan Sutěž prběhla hned p jarních prázdninách a sutěžili všichni žáci d 3. d 9. třídy. Výsledky mezinárdní sutěže byly deslány rganizátrvi a zařazeny d statistických mezinárdních výsledků. Klkan 2. a 3. třída kategrie CVRČEK 1. Jsef Vildmec 48 bdů 3. tř. 2. Erik Haičman 45 bdů 3. tř. 3. Tereza Bučkvá 44 bdů 3. tř. 3. Kristýna Kadlecvá 44 bdů 3. tř. Klkan 4. a 5. třída kategrie KLOKÁNEK 1. Filipvá Tereza 104 bdů 4. tř. 1. Filipvá Kristýna 104 bdů 5. tř. 2. Eckstein Jan 90 bdů 5. tř. 3. Malíkvá Lucie 89 bdů 5. tř. Klkan 6. a 7. rčník kategrie BENJAMÍN 1. Pelikánvá Hana 64 bdů 7. A 2. Světlík Vladimír 53 bdů 6. tř. 2. Kratchvíl Filip 53 bdů 7. A 3. Vbrná Marcela 50 bdů 7. B Klkan 8. a 9. rčník Kategrie KADET 1. Duran Jiří 55 bdů 8. B 2.Ťpkvá Adéla 54 bdů 9. A 3. Přízkvá Karlína 53 bdů 9. A 3. Krausvá Lucie 53 bdů 9. B 3. Řiháček Martin 53 bdů 9. B Pythagr i áda -šk l ní k l Lets se pprvé mhli mim 6. a 7. rčníků zúčastnit i smáci. Žáci řešili 15 matematických úklů, na jejichž vyřešení měli k dispzici celu hdinu času. Úspěšným řešitelem se stal pdle pravidel každý, kd získal aspň 9 bdů a s tím získal i šanci pstupit d kresníh kla. Výsledky 7. A, B třídy Výsledky 8. A, B třídy 1. míst Filip Kratchvíl (10 bdů) 1. míst Lukáš Bink (9 bdů) 2. míst Aneta prcházkvá (7 bdů) 2. míst Michaela Pavlvská (7 bdů) 3.míst Hanka Pelikánvá (6 bdů) 3. míst Jan Studnička (5 bdů) Jiří Drápal (5 bdů) Výsledky 6. třídy míst Jakub Bárdy (2 bdy) míst Jan Haičman (2 bdy) míst Dminik Mařík (2 bdy) míst Nklas Eibl (2 bdy) D kresníh kla pstupil jak úspěšný řešitel Filip Kratchvíl. Pythagriády- kresní kl se knal na ZŠ ve Šlapanicích kresní kl Pythagriády. V kategrii 7. tříd nás reprezentval Filip Kratchvíl. 19

20 Matematická lympiáda - šklní kl Šklníh kla se zúčastnili a úspěšně pstupili d kresníh kla z 5. třídy Dušan Badin, Lucie Malíkvá, Jan Eckstein. Ze 7.A třídy Filip Kratchvíl a z 9. B třídy Jan Sva Matematická lympiáda - kresní kl D kresníh kla matematické lympiády se z 5. třídy prbjval Dušan Badin, ze 7.A třídy Filip Kratchvíl a jak zástupce 9. rčníků Jan Sva. Filip Kratchvíl bsadil v kresním kle matematické lympiády krásné čtvrté míst. Jan Sva páté míst a prbjval se i d krajskéh kla. Matematická lympiáda - krajské kl Ve šklním rce velmi úspěšně reprezentval naši šklu v matematické lympiádě Jan Sva- 9. B. V Brně se mu pdařil získat 15bdů z 24 a bsadil tak v kraji krásné smé míst. Cizí jazyky Sutěž v anglickém jazyce 15. listpadu 2010 prběhla sutěž s názvem Jak znáte anglicky mluvící země zaměřená na znalst reálií těcht zemí. Zadání celé sutěže byl v angličtině, žáci pracvali bez slvníku, byli tedy závislí na svjené slvní zásbě. Sutěž prbíhala v učebně PC, cž dětem umžnil phybvat se libvlnu individuální rychlstí v sutěžním materiálu. Ten bsahval celkem 50 tázek dplněných brázkem či ftgrafií, které služily jak nápvěda. Zájem žáků byl velmi dbrý, zúčastnili se však žáci puze 8. a 9. rčníku. Vyhdncení: 1.míst Karlína Přízkvá z 9.A 70 bdů 2.míst Lenka Prcházkvá z 8.A 69,5 bdu 3.míst Lenka Jahdvá z 9.A 64 bdů Péče talentvané žáky a žáky s SPU Naše škla dsahuje velmi dbrých výsledků v práci se žáky se specifickými pruchami učení a dětmi individuálně integrvanými. Těmt žákům je během měsíce září vypracván individuální vzdělávací plán, se kterým jsu seznámeni všichni vyučující, rdiče žáka i žák samtný. Knzultace prbíhá s pracvnicí PPP, se kteru jsme v neustálém kntaktu. Splupráce se nemezuje jen na dbrné vyšetření žáků dpručených šklu, psychlgvé pracují i přím ve škle, pskytují knzultace všem zúčastněným stranám. Každé první pndělí v měsíci dchází k hdncení IVP pedaggy, žákem a rdiči a vlí se frmy a metdy práce, které umžní žákvi c nejpřirzeněji naplnit práv na vzdělání. Písemné zhdncení efektivity IVP ve výuce se prvádí dvakrát rčně, vždy ke knci plletí. Učitelé v hdinách přistupují k těmt žákům diferencvaně, nechybí individuální přístup při práci, integrvaným žákům jsu při písemných činnstech zadávány kratší písemné celky, je upřednstněn mluvený prjev. Žáci s SPU nejčastěji ve vyučvání využívají různé didaktické pmůcky, přehledy gramatiky, čast jen dplňují d textu, úkly nemívají časvě limitvány a učitel hdntí jen t, c žák zvládne. Pskytujeme více času na vypracvání a kntrlu úklů, umžňujeme psaní na pčítači neb vlepvání fcených textů. Vyučující kladu na tyt žáky menší nárky než na statní, míst diktátů jsu těmt žákům zadávána dplňvací cvičení a pisy textu, a v jejich zadávání je vytvřen systém diferenciace pdle schpnstí a typu pruch jedntlivých žáků. Oceňujeme snahu každéh žáka, pzitivně mtivujeme pchvalu a také uplatňujeme individuální přístup ve výuce a klasifikaci. V případě ptřeby zadáváme diferencvané úkly neb pmáháme p vyučvání. Pzitivní mtivace a vlastní pržitek z úspěchu je pr tyt žáky nesmírně důležitý. Na 1. stupni dchází k nápravám SPU také v dyslektickém kružku pd vedením speciálníh pedagga, kde pmcí speciálních cvičení, které jsu zaměřeny na rzvj slvní zásby, paměti, záměny písmen, rzvj hrubé i jemné mtriky, prav-levé rientace, správné výslvnsti, čtení apd., dsahují žáci velmi dbrých výsledků. Nesmírně důležitá je samzřejmě i splupráce rdičů, bez které by se celý tent prces míjel účinkem. Žáci talentvaní mívají ve vyučvání samstatnější úkly, jsu také pzitivně mtivváni a rzvíjí se u nich lgické myšlení, samstatnst, rychlst, sustředěnst a pzrnst. Mhu navštěvvat kružky na škle, ve kterých se v různých blastech mhu ještě více zdknalvat. Jedná se kružky cizích jazyků, pčítačvé a sprtvní. 20

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škla a Mateřská škla Břitv, kres Blansk, příspěvkvá rganizace Šklní 125, 679 21 Břitv Výrční zpráva činnsti škly Šklní rk: 2012/2013 vypracval: Mgr. Jiří Sedláček ředitel škly Břitv, 6. 9. 2013

Více

PORADA ŘEDITELŮ MŠ/ZŠ

PORADA ŘEDITELŮ MŠ/ZŠ PORADA ŘEDITELŮ MŠ/ZŠ Irena Tlapákvá duben 2015 NOVELA ŠKOLSKÉHO ZÁKONA vzdělávání sb se speciálními vzdělávacími ptřebami zavedení registru pedaggických pracvníků přijímání d přípravných tříd základní

Více

DOBRÁ ŠKOLA Ústeckého kraje 2013/2014

DOBRÁ ŠKOLA Ústeckého kraje 2013/2014 Krajský úřad Ústeckéh kraje Sutěž - DOBRÁ ŠKOLA Ústeckéh kraje 2013/2014 Pdmínky sutěže Odbr SMT 20.11.2013 Pdmínky celkrajské mtivační sutěže na šklní rk 2013/2014 DOBRÁ ŠKOLA Ústeckéh kraje 2013/2014

Více

Š K O L N Í R O K 2 0 1 5 / 2 0 1 6 ZÁKLADNÍ ŠKOLA PROSTĚJOV, E. VALENTY 52. Mgr. Radomír Palát koordinátor ICT, metodik ICT. Plán práce 2015/2016

Š K O L N Í R O K 2 0 1 5 / 2 0 1 6 ZÁKLADNÍ ŠKOLA PROSTĚJOV, E. VALENTY 52. Mgr. Radomír Palát koordinátor ICT, metodik ICT. Plán práce 2015/2016 Š K O L N Í R O K 2 0 1 5 / 2 0 1 6 ZÁKLADNÍ ŠKOLA PROSTĚJOV, E. VALENTY 52 Mgr. Radmír Palát krdinátr ICT, metdik ICT Plán práce 2015/2016 Náplň činnsti Náplň práce ICT krdinátra vychází z vyhlášky 317/2005

Více

Koordinátorem EVVO pro školní rok 2015/16 byla stanovena Mgr. Bc. Lenka Martinková.

Koordinátorem EVVO pro školní rok 2015/16 byla stanovena Mgr. Bc. Lenka Martinková. Akční plán pr šklní rk 2015/16 Charakteristika akčníh plánu Akční plán vychází ze Šklníh plánu EVVO a je sestavván vždy na 1 šklní rk. Nedílnu sučástí je vyhdncení akčníh plánu. Krdinátr EVVO Krdinátrem

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Základní škla a Mateřská škla Buchlvice šklní rk 2015/2016 Obsah Obsah... 1 Základní údaje škle... 2 Persnální zajištění prevence... 2 Charakteristika škly... 3 C je Preventivní

Více

Výroční zpráva školy

Výroční zpráva školy Základní škla a Mateřská škla Sudice, příspěvkvá rganizace Okres: Opava, PSČ: 747 25, IČ: 70975507, tel.: 553 762 032, 608 783 483 E-mail: skla@sklasudice.cz www.sklasudice.cz Výrční zpráva škly Zpráva

Více

Nabídka DVPP pro období září - prosinec 2011

Nabídka DVPP pro období září - prosinec 2011 Prjekty: DVPP v Chebu Reg. č.: CZ.1.07/1.3.11/02.0008 DVPP v Sklvě Reg. č.: CZ.1.07/1.3.11/02.0006 DVPP v Karlvých Varech Reg. č.: CZ.1.07/1.3.11/02.0004 Nabídka DVPP pr bdbí září - prsinec 2011 Vážené

Více

PODPORA VYBUDOVÁNÍ A PROVOZU ZAŘÍZENÍ PÉČE O DĚTI PŘEDŠKOLNÍHO VĚKU PRO PODNIKY I VEŘEJNOST MIMO HL. M. PRAHU / V HL. M. PRAZE. 27. 11.

PODPORA VYBUDOVÁNÍ A PROVOZU ZAŘÍZENÍ PÉČE O DĚTI PŘEDŠKOLNÍHO VĚKU PRO PODNIKY I VEŘEJNOST MIMO HL. M. PRAHU / V HL. M. PRAZE. 27. 11. PODPORA VYBUDOVÁNÍ A PROVOZU ZAŘÍZENÍ PÉČE O DĚTI PŘEDŠKOLNÍHO VĚKU PRO PODNIKY I VEŘEJNOST MIMO HL. M. PRAHU / V HL. M. PRAZE 27. 11. 2015, Praha PŘEDSTAVENÍ VÝZEV PŘEDSTAVENÍ VÝZEV Pdpra vybudvání a

Více

Š K O L N Í R O K / ZÁKLADNÍ ŠKOLA PROSTĚJOV, E. VALENTY 52. Mgr. Radomír Palát koordinátor ICT. Plán práce 2012/2013

Š K O L N Í R O K / ZÁKLADNÍ ŠKOLA PROSTĚJOV, E. VALENTY 52. Mgr. Radomír Palát koordinátor ICT. Plán práce 2012/2013 Š K O L N Í R O K 2 0 1 2 / 2 0 1 3 ZÁKLADNÍ ŠKOLA PROSTĚJOV, E. VALENTY 52 Mgr. Radmír Palát krdinátr ICT Plán práce 2012/2013 Náplň činnsti Náplň práce ICT metdika vychází z vyhlášky 317/2005 upravené

Více

Kritéria přijímacího řízení pro školní rok 2017/2018 čtyřleté studium - obor K/41 Gymnázium

Kritéria přijímacího řízení pro školní rok 2017/2018 čtyřleté studium - obor K/41 Gymnázium Kritéria přijímacíh řízení pr šklní rk 2017/2018 čtyřleté studium - br 79-41-K/41 Gymnázium 1) Vyhlášení prvníh kla přijímacíh řízení d prvníh rčníku vzdělávání ve střední škle d bru vzdělání 79 41 K/41

Více

SWOT analýza k MAP vzdělávání v MČ Praha 20

SWOT analýza k MAP vzdělávání v MČ Praha 20 SWOT analýza k MAP vzdělávání v MČ Praha 20 Zpracval: PhDr. Tmáš Sukup, Ph.D. Datum: 6. 1. 2017 Metdlgie a zdrj dat Tat SWOT analýza shrnuje hlavní zjištění z následujících pdkladů: Demgrafická studie

Více

Možnosti transformace vyšších odborných škol do terciárního vzdělávání

Možnosti transformace vyšších odborných škol do terciárního vzdělávání Mžnsti transfrmace vyšších dbrných škl d terciárníh vzdělávání Michal Karpíšek MŠMT, 30. listpadu 2010 IPn Refrma terciárníh vzdělávání CZ.1.07/4.2.00/06.0003 Tat prezentace je splufinancvána Evrpským

Více

Základní škola Tlučná, okres Plzeň sever, Školní 838, Tlučná Minimální preventivní program základní školy školní rok 2013/2014

Základní škola Tlučná, okres Plzeň sever, Školní 838, Tlučná Minimální preventivní program základní školy školní rok 2013/2014 Základní škla Tlučná, kres Plzeň sever, Šklní 838, Tlučná 330 26 Minimální preventivní prgram základní škly šklní rk 2013/2014 Tlučná 10. 9. 2013 Úvdní charakteristika Základní škla v Tlučné je menší venkvská

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD. Účinnost: 25.11.2013. zákonným zástupcům dětí, pracovníkům školy MŠ Holice. Mgr. Mojmír Chytil, ředitel školy

ŠKOLNÍ ŘÁD. Účinnost: 25.11.2013. zákonným zástupcům dětí, pracovníkům školy MŠ Holice. Mgr. Mojmír Chytil, ředitel školy ZŠ a MŠ Olmuc Hlice, Náves Svbdy 41 ŠKOLNÍ ŘÁD pracviště Mateřská škla, Náves Svbdy 38 Zpracvala: Jana Skřivánkvá Účinnst: 25.11.2013 Infrmace pdána: Vydal: záknným zástupcům dětí, pracvníkům škly MŠ Hlice

Více

Základní škola, Benátky nad Jizerou, Husovo náměstí 55, okres Mladá Boleslav, 29471

Základní škola, Benátky nad Jizerou, Husovo náměstí 55, okres Mladá Boleslav, 29471 Základní škla, Benátky nad Jizeru, Husv náměstí 55, kres Mladá Bleslav, 29471 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A za šklní rk 2006/2007 www.1-zsbenatky.cz tel: 326 316 319 4.6.2012 zsbenatky@vlny.cz Zřizvatel: Měst

Více

MÍSTNÍ AKČNÍ PLÁN VZDĚLÁVÁNÍ V ORP DOMAŽLICE REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU: CZ /0.0/0.0/15_005/

MÍSTNÍ AKČNÍ PLÁN VZDĚLÁVÁNÍ V ORP DOMAŽLICE REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU: CZ /0.0/0.0/15_005/ MÍSTNÍ AKČNÍ PLÁN VZDĚLÁVÁNÍ V ORP DOMAŽLICE REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU: CZ.02.3.68/0.0/0.0/15_005/0000067 Pracvní skupina Předšklní vzdělávání a péče: dstupnst inkluze kvalita 26. 5. 2016 Dmažlice OBSAH

Více

Kurz DVPP. Žádost o akreditaci DVPP Vzdělávací program,,bezpečná a zdravá školka

Kurz DVPP. Žádost o akreditaci DVPP Vzdělávací program,,bezpečná a zdravá školka Kurz DVPP Žádst akreditaci DVPP Vzdělávací prgram,,bezpečná a zdravá šklka Vzdělávací prgram,,bezpečná a zdravá šklka Přadvé čísl: 13 1. Název vzdělávacíh prgramu: Bezpečná a zdravá šklka 2. Obsah - pdrbný

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání ŠKOLNÍ DRUŽINA

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání ŠKOLNÍ DRUŽINA ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pr základní vzdělávání ŠKOLNÍ DRUŽINA Základní škla a mateřská škla, Blížkvice, kr. Znjm příspěvkvá rganizace OBSAH 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE.. 2 2. CHARAKTERISTIKA ŠD. 3 3. CHARAKTERISTIKA

Více

Dotační program Dobrá střední škola v Ústeckém kraji 2017/2018 nezřizovaná Ústeckým krajem

Dotační program Dobrá střední škola v Ústeckém kraji 2017/2018 nezřizovaná Ústeckým krajem Krajský úřad Ústeckéh kraje Dtační prgram Dbrá střední škla v Ústeckém kraji 2017/2018 nezřizvaná Ústeckým krajem Pdmínky sutěže Dtační prgram Dbrá střední škla v Ústeckém kraji 2017/2018 nezřizvaná Ústeckým

Více

Charakteristika vyučovacího předmětu RUSKÝ JAZYK

Charakteristika vyučovacího předmětu RUSKÝ JAZYK Gymnázium, Milevsk, Masarykva 183 Šklní vzdělávací prgram (ŠVP) pr nižší stupeň smiletéh všebecnéh studia 5.1.4. Jazyk a jazykvá kmunikace Charakteristika vyučvacíh předmětu RUSKÝ JAZYK Obsahvé, časvé

Více

Charakteristika vzdělávacího programu

Charakteristika vzdělávacího programu Charakteristika vzdělávacíh prgramu Základní filsfie mateřské škly:,,důležitější pr dítě předšklníh věku je, jak se v mateřské škle cítí, než t c umí a zná. Vzdělávací cíle vyplývající z filsfie škly:

Více

Univerzita Karlova v Praze Pedagogická fakulta NABÍDKA TÉMAT BAKALÁŘSKÝCH PRACÍ PRO STUDENTY BAKALÁŘSKÉHO STUDIA VYCHOVATELSTVÍ

Univerzita Karlova v Praze Pedagogická fakulta NABÍDKA TÉMAT BAKALÁŘSKÝCH PRACÍ PRO STUDENTY BAKALÁŘSKÉHO STUDIA VYCHOVATELSTVÍ Univerzita Karlva v Praze Pedaggická fakulta NABÍDKA TÉMAT BAKALÁŘSKÝCH PRACÍ PRO STUDENTY BAKALÁŘSKÉHO STUDIA VYCHOVATELSTVÍ Student si může vybrat z nabídky vypsaných témat a dtazem u příslušnéh vyučujícíh

Více

Prezentace projektů Dalekohled a Společně do školky!

Prezentace projektů Dalekohled a Společně do školky! Prezentace prjektů Dalekhled a Splečně d šklky! O prjektu Název: Dalekhled Reg. č. prjektu: CZ.1.07/1.2.31/02.0022 Příjemce: Člvěk v tísni,.p.s., reginální pbčka Plzeň Termín realizace: 03/2013-02/2015

Více

MOZAIKOVNÍK školní rok 2008 / 2009 MOZAIKOVNÍK. školní rok 2008 / 2009 - 12 -

MOZAIKOVNÍK školní rok 2008 / 2009 MOZAIKOVNÍK. školní rok 2008 / 2009 - 12 - ČÍSLO ÚČTU A INTERNETOVÉ STRÁNKY FIRMY ADEVA, DODÁVAJÍCÍ OBĚDY NA DRUHÝ STUPEŇ, KAM JE TŘEBA ZASLAT MINIMÁLNĚ 200,- Kč, ABY SI DĚTI MOHLI NA PONDĚLÍ OBJEDNAT OBĚD: www.adeva.cz č. ú.:1243116379/0800 SVAČINY

Více

Tvorba elektronického herbáře

Tvorba elektronického herbáře Průvdní list kurzu Vzdělávání ICT metdiků - Gymnázium Cheb Tvrba elektrnickéh herbáře Autr kurzu: Mgr. Mirslava Vaicvá Vyučvací předmět: Bilgie a infrmatika Rčník: Kvarta smiletéh studia gymnázia, ppř.

Více

SC 4.2 Zvýšení kvality vzdělávání prostřednictvím posílení inkluze v multikulturní společnosti

SC 4.2 Zvýšení kvality vzdělávání prostřednictvím posílení inkluze v multikulturní společnosti SC 4.2 Zvýšení kvality vzdělávání prstřednictvím psílení inkluze v multikulturní splečnsti Datum vyhlášení výzvy: 14. 10. 2015 Datum a čas uknčení příjmu žádstí: 16. 12. 2015 16:00 Předpkládané vyhlášení

Více

4.-13.5. Český jazyk a literatura. Povinná zkouška. Písemná práce (10 témat zadaných Centrem, výběr)

4.-13.5. Český jazyk a literatura. Povinná zkouška. Písemná práce (10 témat zadaných Centrem, výběr) 4.37. Maturitní zkuška na Cyrilmetdějském gymnáziu ve šklním rce 2014/ Průběh a rzsah maturitní zkušky na gymnáziu stanví 77 a další zákna č.561/2004 a vyhláška MŠMT č.177/2009 Sb. v aktuálním znění. Pr

Více

ZÁKLADNÍ INFORMACE O SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY

ZÁKLADNÍ INFORMACE O SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY ZÁKLADNÍ INFORMACE O SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY Kmplexní zkuška Zkušky ze všech zkušebních předmětů mají frmu didaktickéh testu. Výjimku jsu puze zkušky z jazyků z českéh jazyka a literatury a cizíh

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Šklní vzdělávací prgram pr šklní družinu 1. 9. 2009 Lada Keňvá ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU Základní škla Jívvá, kres Olmuc, příspěvkvá rganizace Ředitelka škly: Mgr. Pavla Krátká Vychvatelka:

Více

9:45 10:20 Úvodní slovo Mgr. Miloslav Kvapil, ředitel společnosti DYNATECH s.r.o.

9:45 10:20 Úvodní slovo Mgr. Miloslav Kvapil, ředitel společnosti DYNATECH s.r.o. Dplední prgram 9:30 9:45 Zahájení knference 9:45 10:20 Úvdní slv Mgr. Milslav Kvapil, ředitel splečnsti DYNATECH s.r.. Odbrný blk 1.: Vztahy mezi zřizvatelem a příspěvkvými rganizacemi (principy, pravidla,

Více

Zápis z jednání ŠKOLSKÉ RADY při ZŠ K. H. Máchy Doksy

Zápis z jednání ŠKOLSKÉ RADY při ZŠ K. H. Máchy Doksy Zápis ze schůze šklské rady 28. 04. 2016 Zápis z jednání ŠKOLSKÉ RADY při ZŠ K. H. Máchy Dksy Datum: 28. 04. 2016; 15:30 hd. Míst: ředitelna ZŠ Přítmni: Bc. Jana Strnkvá Pavlína Karešvá Mgr. Jindřiška

Více

realizaceprojektuna2.stupnizšamšlišov spolupráci s MÚ Lišov škola zahájila již v únoru 2010 (záměr vytvořit jeden bod naučné stezky a propojit jej se

realizaceprojektuna2.stupnizšamšlišov spolupráci s MÚ Lišov škola zahájila již v únoru 2010 (záměr vytvořit jeden bod naučné stezky a propojit jej se realizaceprjektuna2.stupnizšamšlišv splupráci s MÚ Lišv škla zahájila již v únru 2010 (záměr vytvřit jeden bd naučné stezky a prpjit jej se sítí turistických tras) d tvrby naučné stezky si slibujeme: prbuzení

Více

Vítejte na 1. Výukovém setkání

Vítejte na 1. Výukovém setkání Vítejte na 1. Výukvém setkání Prgram 1. Část 1. Prjekt: Samstatný abslvent (Edita Janstvá, DiS.) 2. Klíčvá aktivita KA04 Průběh piltníh věřvání vzdělávacíh prgramu (Tmáš Varga) Vzdělávací Mduly v praxi

Více

ROKYCANYR telefon, fax IČO : www: gasos-ro.cz

ROKYCANYR telefon, fax IČO : www: gasos-ro.cz GYMNÁZIUM A SOŠ, ROKYCANYR MLÁDEŽNÍKŮ 1115, OKYCANY 337 01 ROKYCANYR telefn, fax 371 725 363 IČO : 48 38 02 96 www: gass-r.cz d_rancva@gass-r.cz Výrční zpráva za šklní rk 2015/2016 CHARAKTERISTIKA ORGANIZACE:

Více

Doporučení Středočeskému kraji k transformaci ústavní péče v péči komunitní

Doporučení Středočeskému kraji k transformaci ústavní péče v péči komunitní , 3P Cnsulting, s. r.., Římská 12, 120 00 Praha 2 telefn: (+420) 739 548 469 e-mail: inf@trass.cz web: www.trass.cz Dpručení Středčeskému kraji k transfrmaci ústavní péče v péči kmunitní Klient Zakázka

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program GYMNÁZIUM KROMĚŘÍŽ Masarykv náměstí 496 767 01 Krměříž Minimální preventivní prgram pr šklní rk 2012 / 2013 Dkument zpracval: Šklní metdik prevence: Mgr. Michal Kříž Dkument schválila: Ředitelka škly:

Více

Základní škola Polná. Plán práce školy

Základní škola Polná. Plán práce školy Základní škla Plná Plán práce škly Šklní rk 2015 / 2016 Základní škla Plná Plán práce škly 2015/2016 Stálé cíle škly dle ŠVP ŠKOLA PRO VŠECHNY Pskytvat základní vzdělání s respektváním schpnstí a mžnstí

Více

SMĚRNICE č. 5 ŠKOLENÍ ZAMĚSTNANCŮ, ŽÁKŮ A DALŠÍCH OSOB O BEZPEČNOSTI A OCHRANĚ ZDRAVÍ PŘI PRÁCI (BOZP)

SMĚRNICE č. 5 ŠKOLENÍ ZAMĚSTNANCŮ, ŽÁKŮ A DALŠÍCH OSOB O BEZPEČNOSTI A OCHRANĚ ZDRAVÍ PŘI PRÁCI (BOZP) Název Čísl Vlastník SMĚRNICE č. 5 ŠKOLENÍ ZAMĚSTNANCŮ, ŽÁKŮ A DALŠÍCH OSOB O BEZPEČNOSTI A OCHRANĚ ZDRAVÍ PŘI PRÁCI (BOZP) Tat směrnice nahrazuje: Datum platnsti d: 01.10.2015 Základní právní předpisy:

Více

Základní škola a Mateřská škola, Hevlín, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTECH ZÁKLADNÍ ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2008/2009

Základní škola a Mateřská škola, Hevlín, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTECH ZÁKLADNÍ ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2008/2009 Základní škla a Mateřská škla, Hevlín, příspěvkvá rganizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTECH ZÁKLADNÍ ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2008/2009 Část I. Základní charakteristika škly a. Základní škla a Mateřská škla,

Více

NÁVODNÁ STRUKTURA MÍSTNÍHO AKČNÍHO PLÁNU VZDĚLÁVÁNÍ

NÁVODNÁ STRUKTURA MÍSTNÍHO AKČNÍHO PLÁNU VZDĚLÁVÁNÍ Místní akční plán Místní akční plán je suhrnný dkument zahrnující něklik částí. Obsahuje analyticku část (zejména metaanalýza stávajících dkumentů, analýza vyvlaná plánváním specifických témat, zjišťvání

Více

Výroční zpráva. Základní škola Rakovského v Praze 12. Rakovského 3136/1, 143 00 Praha 4 - Modřany

Výroční zpráva. Základní škola Rakovského v Praze 12. Rakovského 3136/1, 143 00 Praha 4 - Modřany Výrční zpráva Základní škla Rakvskéh v Praze 12 Rakvskéh 3136/1, 143 00 Praha 4 - Mdřany za šklní rk 2014/2015 Část A Základní údaje škle 1. Název škly: Základní škla Rakvskéh v Praze 12 2. Sídl: Rakvskéh

Více

Základní škola Úvaly, příspěvková organizace. Základní škola Úvaly, okres Praha východ nám. Arnošta z Pardubic 8, 250 82

Základní škola Úvaly, příspěvková organizace. Základní škola Úvaly, okres Praha východ nám. Arnošta z Pardubic 8, 250 82 Základní škla Úvaly, kres Praha výchd nám. Arnšta z Pardubic 8, 250 82 ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 15. VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Č.j.: ZS 832/2015 Vypracval: Schválil: Pedaggická rada prjednala dne 31.

Více

a) DOZP Hliňany: b) DOZP Všebořice: c) DOZP Trmice:

a) DOZP Hliňany: b) DOZP Všebořice: c) DOZP Trmice: Čajkvskéh 1908/82, 400 01 Ústí nad Labem-centrum, IČ:75149541, tel.: 475 666 610, fax: 475 666 620, email:dzp@dzp-ul.cz Organizační struktura rganizace Dmvy pr sby se zdravtním pstižením Ústí nad Labem,

Více

Koncepce rozvoje školy v letech

Koncepce rozvoje školy v letech Kncepce rzvje škly v letech 2017-2019 Základní škla Václava Havla, příspěvkvá rganizace, Revluční 682, Kralupy nad Vltavu Škle chci dát především nvý impuls, více nás infrmvat veřejnst a zapjit rdiče d

Více

Projekt SIPVZ. "Použití videokonferenčního systému ve výuce vybranných předmětů" 7. prosince 2005 byla slavnostně otevřena učebna s VKS.

Projekt SIPVZ. Použití videokonferenčního systému ve výuce vybranných předmětů 7. prosince 2005 byla slavnostně otevřena učebna s VKS. Prjekt SIPVZ "Pužití videknferenčníh systému ve výuce vybranných předmětů" 7. prsince 2005 byla slavnstně tevřena učebna s VKS. Cíl prjektu: Cílem prjektu je vytvření hardwarvých a sftwarvých pdmínek pr

Více

Minimální preventivní program pro školní rok 2014/2015. Základní škola a Mateřská škola, Bernartice 166, okres Trutnov

Minimální preventivní program pro školní rok 2014/2015. Základní škola a Mateřská škola, Bernartice 166, okres Trutnov Minimální preventivní prgram pr šklní rk 2014/2015 Základní škla a Mateřská škla, Bernartice 166, kres Trutnv 1. Základní charakteristika škly a její činnsti Základní škla a Mateřská škla Bernartice je

Více

Základní škola a Mateřská škola, Hevlín, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTECH ZÁKLADNÍ ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010

Základní škola a Mateřská škola, Hevlín, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTECH ZÁKLADNÍ ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010 Základní škla a Mateřská škla, Hevlín, příspěvkvá rganizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTECH ZÁKLADNÍ ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010 Část I. Základní charakteristika škly a. Základní škla a Mateřská škla,

Více

Střední škola a Základní škola Lipník nad Bečvou, Osecká 301

Střední škola a Základní škola Lipník nad Bečvou, Osecká 301 Střední škla a Základní škla Lipník nad Bečvu, Osecká 301 Střední škla a Základní škla Lipník nad Bečvu, Osecká 301 Kncepce rzvje škly na bdbí 2015-2018 Zpracvala: Mgr. Miluše Juráňvá, ředitelka škly Šklská

Více

P R A C O V N Í P L Á N

P R A C O V N Í P L Á N P R A C O V N Í P L Á N (přílha 1 k ŠVP pr šklní rk 2013/2014) šklní rk 2013 / 2014 Prjednán na pedaggické radě dne 27.8.2013.. I. Infrmace škle 1. Prvz mateřské škly: d 6.30 hd. d 16.00 hd. 2. Zřizvatel:

Více

Studentská Agora. - Proběhne 6 krajských kol debatní soutěže pod dozorem poroty.

Studentská Agora. - Proběhne 6 krajských kol debatní soutěže pod dozorem poroty. Studentská Agra Studentská Agra je škla kultivvané diskuze pr středšklské studenty. Jeh sučástí jsu šklení debatních dvednstí a studentská debatní sutěž. Prjekt se snaží zlepšit debatní prstředí v ČR a

Více

Dům tří přání www.dumtriprani.cz

Dům tří přání www.dumtriprani.cz Dům tří přání Pmáháme dětem a jejich rdinám, které se citly v krizvé situaci. Naší snahu je umžnit těmt dětem bezpečný vývj v půvdní rdině. Pracviště dmu tří přání Ambulantně terénní centrum Terrnská 7,

Více

HREA EXCELLENCE AWARD 2013

HREA EXCELLENCE AWARD 2013 HREA EXCELLENCE AWARD 2013 I. Základní infrmace prjektu Název prjektu Firma: Kategrie: Autr prjektu Zapjme se všechny, není t nárčné! Česká pšta, s.p. 2. kategrie (kmerční subjekty nad 500 zaměstnanců)

Více

Koncepce poradenských služeb poskytovaných ve škole

Koncepce poradenských služeb poskytovaných ve škole Kncepce pradenských služeb pskytvaných ve škle Šklní prgram (strategie) pedaggick-psychlgickéh pradenství Č.j.: 27317/2004-24 Nvelizvána vyhláška č.72/2005 Sb., pskytvání pradenských služeb ve šklách a

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ROKU 2012 Nadání a dovednosti o.p.s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA ROKU 2012 Nadání a dovednosti o.p.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA ROKU 2012 Nadání a dvednsti.p.s. Výrční zpráva Nadání a dvednsti.p.s. za rk 2012 je zpracvána v suladu s ustanvením 21 zákna čísl 248/1995 Sb., becně prspěšných splečnstech. V Praze dne

Více

Výroční zpráva za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Základní škla, Česká Lípa, 28. října 2733, příspěvkvá rganizace 28. října 2733, Česká Lípa, PSČ 470 06 Výrční zpráva za šklní rk 2013/2014 Prjednala a schválila Šklská rada dne 14. 10. 2014 Předkládá:

Více

Plán e-bezpečnosti na škole

Plán e-bezpečnosti na škole Tent materiál je výstupem prjektu i-bezpečná škla reg. čísl: CZ.1.07/1.3.50/01.0014. Plán e-bezpečnsti na škle Šklní plán prevence a řešení elektrnickéh násilí Střední škla technická Žďár nad Sázavu 2014

Více

IČO: 48004529 Zahájení činnosti: 1. 9. 1965 Identifikátor práv.osoby: 600 135 942

IČO: 48004529 Zahájení činnosti: 1. 9. 1965 Identifikátor práv.osoby: 600 135 942 Výrční zpráva škly 2012/2013 Základní škla U Lesa 713, 734 01 Karviná Ráj Základní data Sídl škly: U Lesa 713, 734 01 Karviná-Ráj Zřizvatel: Statutární měst Karviná Ředitel: Mgr.Tmas Vlachpuls Statutární

Více

Školní vzdělávací program školní družiny

Školní vzdělávací program školní družiny Základní škla Třemšná, kres Plzeň-sever, příspěvkvá rganizace Americká 146, 330 11 Třemšná Šklní vzdělávací prgram šklní družiny 1. Identifikační údaje Šklní družina tvří se základní šklu jednu právnicku

Více

Zpravodaj projektu PREGNET

Zpravodaj projektu PREGNET Zpravdaj prjektu PREGNET Úvdní slv Přibližně každý desátý bčan České republiky (ČR) se ptýká se zdravtním pstižením, které mu v různé míře kmplikuje vstup neb dluhdbé udržení se na pracvním trhu. Od rku

Více

I / Cíle a způsoby poskytování sociálních služeb

I / Cíle a způsoby poskytování sociálních služeb STANDARDY KVALITY SOCIÁLNÍCH SLUŽEB 2014 DOMOV PRO SENIORY SVĚTLO, POBOČKA PÍSEK KARLA ČAPKA 2549, 397 01 PÍSEK IČO: 708 698 12 ZŘIZOVATEL: JIHOČESKÝ KRAJ U ZIMNÍHO STADIONU 1952/2 370 76 ČESKÉ BUDĚJOVICE

Více

p. uč. Alena Horklová p. uč. Jarmila Petrošová p. uč. Taťána Řehová p. uč. Ivana Tanušková p. řed. Libuše Klimundová p. uč.

p. uč. Alena Horklová p. uč. Jarmila Petrošová p. uč. Taťána Řehová p. uč. Ivana Tanušková p. řed. Libuše Klimundová p. uč. Vaše děti vzdělává 1. ddělení CIPÍSEK p. uč. Alena Hrklvá p. uč. Jarmila Petršvá 2. ddělení RÁKOSNÍČEK p. uč. Taťána Řehvá p. uč. Ivana Tanuškvá 3. ddělení KRTEČEK EK 4. ddělení KŘEMÍLEK p. uč. Jarmila

Více

! STANOVY SPOLKU I. Název MĚSÍČNÍ HOUPAČKA, spolek (dále jen MH) Sídlo: Hřbitovní 29, Ivančice, 664 91

! STANOVY SPOLKU I. Název MĚSÍČNÍ HOUPAČKA, spolek (dále jen MH) Sídlo: Hřbitovní 29, Ivančice, 664 91 STANOVY SPOLKU I. Název MĚSÍČNÍ HOUPAČKA, splek (dále jen MH) Sídl: Hřbitvní 29, Ivančice, 664 91 II. Charakteristika MH a) Sdružení je dbrvlným nevládním neziskvým sdružením vzniklým pdle zákna č. 83/1990

Více

Norské fondy Program CZ08

Norské fondy Program CZ08 Nrské fndy Prgram CZ08 Základní údaje Pskytvatel příspěvku (dnr): Nrsk Zprstředkvatel prgramu: Ministerstv financí Partner prgramu - ČR: Ministerstv živtníh prstředí pdílí se na přípravě prgramu včetně

Více

65 51 H/01 Kuchař číšník. Téma "2012_SOP_ kuchař, číšník" samostatná odborná práce

65 51 H/01 Kuchař číšník. Téma 2012_SOP_ kuchař, číšník samostatná odborná práce 65 51 H/01 Kuchař číšník Téma "2012_SOP_ kuchař, číšník" samstatná dbrná práce 1. Zadání samstatné dbrné práce (SOP) Předlžené zadání je sučástí jedntnéh zadání závěrečných zkušek a jeh realizace je pvinná.

Více

ZŠ Dr. Edvarda Beneše nám. J. Berana 500, Praha 9 Čakovice. Školní vzdělávací program ŠD

ZŠ Dr. Edvarda Beneše nám. J. Berana 500, Praha 9 Čakovice. Školní vzdělávací program ŠD ZŠ Dr. Edvarda Beneše nám. J. Berana 500, Praha 9 Čakvice Šklní vzdělávací prgram ŠD Obsah 1. Identifikační údaje... 3 2. Knkrétní cíle vzdělávání... 3 3. Délka a časvý plán vzdělávání... 3 4. Frmy vzdělávání...

Více

ZÁPIS Z VALNÉ HROMADY Č. 2

ZÁPIS Z VALNÉ HROMADY Č. 2 ZÁPIS Z VALNÉ HROMADY Č. 2 Občanské sdružení Míst jednání Waldrfské sdružení Ostrava (WSO) ZŠ Waldrfská Ostrava (ZŠWO) Datum jednání 20.10. 2011, 16.00 18:00 Předmět jednání Valná hrmada 1. AGENDA VALNÉ

Více

P R A C O V N Í P L Á N

P R A C O V N Í P L Á N P R A C O V N Í P L Á N (přílha 1 k ŠVP pr šklní rk 2014/2015) šklní rk 2014 / 2015 Prjednán na pedaggické radě dne 29.8.2014.. I. Infrmace škle 1. Prvz mateřské škly: d 6.30 hd. d 16.00 hd. 2. Zřizvatel:

Více

Didaktický test. Didaktický test

Didaktický test. Didaktický test Maturitní zkuška na Cyrilmetdějském gymnáziu ve šklním rce 2013/14 Průběh a rzsah maturitní zkušky na gymnáziu stanví 77 a další zákna č.561/2004 a vyhláška MŠMT č.177/2009 Sb. v aktuálním znění. Pr šklní

Více

Pomáháme učitelům učit finanční témata

Pomáháme učitelům učit finanční témata Pmáháme učitelům učit finanční témata Daniel Kzák ředitel splečnsti TERRA-KLUB,.p.s. 10. 5. 2012 Situace v českém šklství Finanční a eknmická tematika je v psledních letech nvě zařazvána d systému výuky

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Odbrné učiliště, Praktická škla, Základní škla a Mateřská škla Příbram IV, p.. Šklní vzdělávací prgram ŠKOLNÍ DRUŽINA Šklní vzdělávací prgram je platný d 1. 9. 2014 1 OBSAH 1. Identifikační údaje... 3

Více

Z á k l a d n í š k o l a V s e t í n, T r á v n í k y 1 2 1 7

Z á k l a d n í š k o l a V s e t í n, T r á v n í k y 1 2 1 7 Z á k l a d n í š k l a V s e t í n, T r á v n í k y 1 2 1 7 Zpracvala: Mgr. Lenka Michálkvá, krdinátra EVVO Vsetín 2012 1. Sučasný stav EVVO ve škle 1.1 Rzbr šklníh vzdělávacíh prgramu z phledu EVVO 1.1.1

Více

Plán odpadového hospodářství

Plán odpadového hospodářství Plán dpadvéh hspdářství Rztk výrční vyhdncení za rk 2008 Květen 2009 Vypracval: ing. Zdeněk Smejkal Kancelář Ing. Pavla Nváka, Zámecká 384, 335 61 Spálené Příčí ing.pavel.nvak@seznam.cz ; tel. 603161021

Více

Slezská univerzita v Opavě Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné

Slezská univerzita v Opavě Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné Obchdně pdnikatelská fakulta v Karviné, Univerzitní náměstí 1934/3, 733 40 Karviná, Česká republika Slezská univerzita v Opavě Obchdně pdnikatelská fakulta v Karviné Přílha Dluhdbéh záměru vzdělávací a

Více

Vzdělávání odborných pracovníků MŠ speciální, ZŠ speciální a Praktické školy Brno, Ibsenova 1

Vzdělávání odborných pracovníků MŠ speciální, ZŠ speciální a Praktické školy Brno, Ibsenova 1 Vzdělávání dbrných pracvníků MŠ speciální, ZŠ speciální a Praktické škly Brn, Ibsenva 1 přádané IPPP ČR, Nvbrská 372, Praha 9 v rámci prjektu ESF Invace a věřvání ŠVP piltní škly Cíl: zvýšení dbrných kmpetencí

Více

Tvorba jednotného zadání závěrečné zkoušky ve školním roce 2010/2011

Tvorba jednotného zadání závěrečné zkoušky ve školním roce 2010/2011 Tvrba jedntnéh zadání závěrečné zkušky ve šklním rce 2010/2011 bry středníh vzdělání kategrie E pracvní verze 1 Obsah I. Organizace tvrby JZZZ 1. Harmngram tvrby JZZZ 4 2. Činnst autrskéh týmu 6 3. Kntakty

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k pdání nabídek Čísl zakázky (bude dplněn MPSV při uveřejnění): Název zakázky: Předmět zakázky (služba, ddávka neb stavební práce): x Chceme se učit, abychm zůstali knkurencí Nákup služeb Datum vyhlášení

Více

Sběr níže uvedených dat, je určen k empirickému šetřemí, výzkumu doktorandské práce s názvem Ekonomizace personálního managementu ve stavebnictví.

Sběr níže uvedených dat, je určen k empirickému šetřemí, výzkumu doktorandské práce s názvem Ekonomizace personálního managementu ve stavebnictví. Vážený pane řediteli, Odvláváme se k našemu předešlému rzhvru, kdy jsme splu rzebírali mžnsti vaší splečnsti CEEC Research a partnerské splečnsti KPMG specializujících se na stavební sektr pr slvení jedntlivých

Více

SDRUŽENÍ NERATOV, o.s.

SDRUŽENÍ NERATOV, o.s. SDRUŽENÍ NERATOV,.s. partner prjektu Ergtep pr žáky i pedaggy, reg. čísl CZ.1.07/1.1.00/54.0051 www.neratv.cz Kd jsme? Sdružení Neratv,.s. bčanské sdružení zalžené rku 1992 naše pslání bnva vysídlené vsi

Více

Velká volitelnost v celé řadě předmětů (humanitních i přírodovědných), včetně mezioborových volitelných předmětů.

Velká volitelnost v celé řadě předmětů (humanitních i přírodovědných), včetně mezioborových volitelných předmětů. 2. ŠVP GA staví na takvé výchvně vzdělávací kncepci, která bude vycházet vstříc pžadavkům kladeným na žáky v neustále se prměňující a vyvíjející splečnsti. Základem tét kncepce je péče všestranný sbnstní

Více

aneb Doporučení pro přípravu a realizaci vzdělávacích akcí pro pedagogické pracovníky v oblasti EVVO

aneb Doporučení pro přípravu a realizaci vzdělávacích akcí pro pedagogické pracovníky v oblasti EVVO Rukvěť ekvzdělavatele I. Rukvěť (ek)vzdělavatele I. aneb Dpručení pr přípravu a realizaci vzdělávacích akcí pr pedaggické pracvníky v blasti EVVO Vzdělávací akce pr pedaggické pracvníky charakteristika

Více

Přehled plánovaných akcí a činnosti primární prevence na š.r. 2013-2014

Přehled plánovaných akcí a činnosti primární prevence na š.r. 2013-2014 Vyšší dbrná škla a Střední průmyslvá škla elektrtechnická F. Křižíka Praha 1, Na Příkpě 16 Přehled plánvaných akcí a činnsti primární prevence na š.r. 2013-2014 Vypracval: Jarslav Burdys V Praze dne: 1.9.2013

Více

Sylabus modulu: E Finance a finanční nástroje

Sylabus modulu: E Finance a finanční nástroje Sylabus mdulu: E Finance a finanční nástrje Klíčvá aktivita 2 Kmplexní vzdělávání Jiří Krátký 26. 10. 2010 Cílem dkumentu je seznámit účastníky vzdělávacíh mdulu (ppř. lektry, tutry) s cílem a bsahem mdulu,

Více

USNESENÍ. Č. j.: ÚOHS-S339/2012/VZ-21769/2012/523/Krk Brno 20. prosince 2012

USNESENÍ. Č. j.: ÚOHS-S339/2012/VZ-21769/2012/523/Krk Brno 20. prosince 2012 *UOHSX004HI9Y* UOHSX004HI9Y USNESENÍ Č. j.: ÚOHS-S339/2012/VZ-21769/2012/523/Krk Brn 20. prsince 2012 Úřad pr chranu hspdářské sutěže příslušný pdle 112 zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, ve znění

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY Základní škla a Mateřská škla Sudměřice, kres Hdnín, příspěvkvá rganizace ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY Č. j. 18 89 / 2007-2 V Sudměřicích 1. září 2007 NÁZEV ŠKOLY: Základní škla a Mateřská

Více

Editorial. Mgr. Klára Machová ředitelka školy

Editorial. Mgr. Klára Machová ředitelka školy Editrial Vážení čtenáři, tevíráte výrční zprávu naší základní škly za uplynulý šklní rk 2014/2015. Krmě základních infrmací škle Vás seznámíme s pestru paletu našich aktivit zahrnující výsledky vzdělávání

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Výrční zpráva činnsti škly Základní škla, Hlučín, Gen. Svbdy 8, příspěvkvá rganizace 2014/2015 Hlučín 2015 O B S A H A. 1) ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE 3 2) ORGANIZAČNÍ SCHÉMA ŠKOLY 3) CHARAKTERISTIKA ŠKOLY

Více

Výsledky sledování indikátoru ECI/TIMUR A.3: Mobilita a místní přeprava cestujících V Praze - Libuši

Výsledky sledování indikátoru ECI/TIMUR A.3: Mobilita a místní přeprava cestujících V Praze - Libuši Výsledky sledvání indikátru ECI/TIMUR A.3: Mbilita a místní přeprava cestujících V Praze - Libuši Vydala: Týmvá iniciativa pr místní udržitelný rzvj Zpracval: Jsef Nvák http://www.timur.cz 2008 Úvd Indikátr

Více

Tento projekt je spolufinancován. a státním rozpočtem

Tento projekt je spolufinancován. a státním rozpočtem Tent prjekt je splufinancván Evrpským sciálním fndem a státním rzpčtem Z a d á v a c í d k u m e n t a c e Odbrná publikace Management kulturníh cestvníh ruchu a návazné šklení pr prjekt OP RLZ - MMR Odbrná

Více

Dohoda o výkonu pěstounské péče

Dohoda o výkonu pěstounské péče Dhda výknu pěstunské péče Název rganizace: Centrum pr dítě a rdinu LATUS Právní frma: bčanské sdružení se sídlem Nýřanská 34, 323 26 Plzeň IČ: 22767452 reg. MVČR 4.11.2011.pd č.j. VS/1-1/86 311/11-R zast.

Více

Mezinárodní prostředí a rozdílné přístupy v rozličných státech

Mezinárodní prostředí a rozdílné přístupy v rozličných státech Minimum pr pracvníky ICM Káraný, 4. - 7. 4. 2008 Infrmační služby pr mládež: Mezinárdní prstředí a rzdílné přístupy v rzličných státech Tent dkument pdává nástin prstředí, ve kterém půsbí infrmační služby

Více

Sylabus modulu: B - Strategické řízení organizace

Sylabus modulu: B - Strategické řízení organizace Sylabus mdulu: B - Strategické řízení rganizace Klíčvá aktivita 2 Kmplexní vzdělávání Jan Dležal 25. 10. 2010 Cílem dkumentu je seznámit účastníky vzdělávacíh mdulu (ppř. lektry, tutry) s cílem a bsahem

Více

Dotazník pro neziskové organizace

Dotazník pro neziskové organizace Dtazník pr neziskvé rganizace Vážení zástupci neziskvých rganizací z Nvéh Hrádku, dvlujeme Vás tímt pžádat vyplnění dtazníku, který služí pr zjištění názrů a ptřeb neziskvých rganizací v Nvém Hrádku. V

Více

Témata modulu a úkoly jsou využitelné ve výuce tematické oblasti RVP Člověk a svět práce ve středních školách.

Témata modulu a úkoly jsou využitelné ve výuce tematické oblasti RVP Člověk a svět práce ve středních školách. Vstup na trh práce Antace Mdul ppisuje přístupy, způsby a dvednsti ptřebné pr úspěšné hledání práce. Jeh sučástí jsu úkly k jedntlivým tématům a výběr adres pracvních serverů s nabídkami práce. Tip pr

Více

Výživa a sport, základy fitness

Výživa a sport, základy fitness Průvdní list kurzu Vzdělávání ICT metdiků Výživa a sprt, základy fitness Autr kurzu: Vyučvací předmět: Rčník: Téma: Účel kurzu: Tělesná výchva, Bilgie (Chemie) Studenti středních škl d 16 let Výživa a

Více

PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ

PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ S u k r m é g y m n a s i u m J s e f a Š k v r e c k é h, S. R. O. P L Z E Ň S K Á 1 1 7 / 3 9, 150 00 P R A H A 5, I Č : 2 5 1 4 0 1 0 8 TEL.: 224 262 286 EMAIL: INFO@SGJS.CZ WWW.SGJS.CZ ČLÁNEK VI. ŠKOLNÍHO

Více

Zlepšování mobility a dostupnosti bez bariér v Ústí nad Labem

Zlepšování mobility a dostupnosti bez bariér v Ústí nad Labem AKCNÍ ˆ PLÁN 6 Zlepšvání mbility a dstupnsti bez bariér v Ústí nad Labem Pdpra mbility, zlepšení dstupnsti míst a zvýšení atraktivity města Ústí nad Labem Listpad 2012 Akcní plán č. 6 - Zlepšvání mbility

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2014/2015 ZŠ Želechovice nad Dřevnicí, příspěvková organizace

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2014/2015 ZŠ Želechovice nad Dřevnicí, příspěvková organizace Výrční zpráva činnsti škly za šklní rk 2014/2015 ZŠ Želechvice nad Dřevnicí, příspěvkvá rganizace 24. 8. 2015 1.1. Základní daje škle Název škly Základní škla Želechvice nad Dřevnicí, příspěvkvá rganizace

Více

Posuzování zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel jako součásti výkonu práce

Posuzování zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel jako součásti výkonu práce Psuzvání zdravtní způsbilsti k řízení mtrvých vzidel jak sučásti výknu práce Zdravtní způsbilst řidiče mtrvých vzidel je jednu ze základních pdmínek bezpečnsti prvzu na pzemních kmunikacích. Prt je zdravtní

Více

o činnosti Základní školy pro žáky se specifickými poruchami učení, Praha 6 Řepy, U Boroviček 1

o činnosti Základní školy pro žáky se specifickými poruchami učení, Praha 6 Řepy, U Boroviček 1 Základní škla pr žáky se specifickými pruchami učení Praha 6 Řepy, U Brviček 1 VÝROČNÍ ZPRÁVA činnsti Základní škly pr žáky se specifickými pruchami učení, Praha 6 Řepy, U Brviček 1 šklní rk 2013 / 2014

Více