Výroční zpráva o činnostech Základní školy Vladimíra Menšíka Ivančice, okres Brno-venkov ve školním roce 2010/2011

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výroční zpráva o činnostech Základní školy Vladimíra Menšíka Ivančice, okres Brno-venkov ve školním roce 2010/2011"

Transkript

1 Výrční zpráva činnstech Základní škly Vladimíra Menšíka Ivančice, kres -venkv ve šklním rce 2010/2011

2 Část I. Základní charakteristika škly Název: Základní škla Vladimíra Menšíka Ivančice, kres -venkv Zřizvatel škly: Měst Ivančice Ředitelka škly: Mgr. Lenka Vkurkvá Organizace sdružuje základní šklu a šklní družinu. Telefn, fax: , www stránky: Šklní rk 2009/ stupeň 2.stupeň Celkem Pzn. Stav žáků k Pčet tříd Pčet rčníků Pčet žáků Průměrný pčet žáků na třídu , , Celkvý pčet žáků v 1. rčníku: 20 Průměrný pčet žáků na učitele celkem za celu šklu (učitelé v přepčtených úvazcích): 13,60 Rada škly (šklská rada) zřízená dle pdle dřívějších předpisů: ANO Zvlený vzdělávací prgram a jeh č.j. Název zvlenéh vzdělávacíh Čísl jednací V rčníku prgramu Základní škla / Otevřená škla 145/ ,6.-9. Šklní družina, která je sučástí základní škly ŠD pčet ddělení ŠD pčet dětí v ŠD pčet vychvatelů ŠD celkem 1 30 fyz. 1 / přepč. 1,0 Ve šklním rce 2010/2011 navštěvval šklní družinu 30 dětí. Skladba jedntlivých činnstí v družině byla zaměřena nejen na rzvj dvednstí a vědmstí dětí (zájmvá činnst), ale nabízela dpčinek, relaxaci a kmpenzaci většinu sedavéh zaměstnání během vyučvání (rekreační činnst). Děti se seznámily s různými výtvarnými technikami (kresba, malba, vyškrabávání, vytrhávání, kašírvání, kláž, vyklápění aj.), vyráběly však také práce za pmci vlastní fantazie a vkusu. Výtvarné práce pslužily k výzdbě družiny a šklních chdeb, drbné dárky k různým příležitstem (Vánční jarmark, zápis d 1.třídy). Pravidelně jsme navštěvvali tělcvičnu, pbývali na šklním dvře (phybvé a míčvé hry, sutěže v družstvech, stlní tenis, sftball, ftbal, flrbal aj.), přádali přírdvědné vycházky. Navštěvvali jsme Městsku knihvnu, výstavy, účastnili jsme se akcí KIC (Slavnsti chřestu, Svatváclavské trhy), puštěli draky. Uspřádali jsme maspustní karneval se sutěžemi nejriginálnější masku, nejlepšíh tanečníka a tanečnici, vánční besídku, pálili jsme čardějnice. V tématickém týdnu P stpách sfingy jsme bjevvali starvěku egyptsku civilizaci a v prjektu Za pkladem Templářů jsme zkumali záhady středvěkéh rytířskéh řádu Zdatnst a sprtvníh ducha jsme si věřili při Zimní lympiádě a Paralympiádě. Zúčastnili jsme se Olympiády ŠD v Oslavanech a před kncem šklníh rku jsme zrealizvali tradiční Barevný týden. I lets jsme využili nabídky splečnsti Henkel a přihlásili se d celstátní výtvarné sutěže Přiď si Prittele. Úklem byl vyrbit papírvé zvíře veliksti 1,5 m. Vyrbili jsme pandu, která se stala zdbu šklní chdby. Také jsme se zapjili d mezinárdní výtvarné sutěže Egypt mýma čima a d eklgické sutěže Krásná a zranitelná planeta Země, ve které jsme bdrželi v naší kategrii 1.míst. Krmě těcht aktivit měly děti mžnst zapjit se d nejrůznějších sprtvních a vědmstních sutěží s názvem O hráče měsíce. Míst si našla i příprava na vyučvání a prhlubvání vědmstí a dvednstí frmu didaktických a smyslvých her. Pr tut činnst jsme využili pčítačvu techniku, umístěnu v prstrách šklní družiny a v pčítačvé učebně. Pzrnst jsme zaměřili také k dětem se specifickými pruchami. 2

3 Sutěže přádané šklní družinu: Sprtvní : v driblingu ve skku z místa sutěže v družstvech v kuželkách v šipkách ve stlním ftbalu rientace v prstru nejvýše létajícíh draka v dámě Vědmstní : Kd t ví, dpví Přírdvědná Z phádky d phádky Výtvarné: sutěž nejhezčíh draka / drakiáda / nejhezčí čardějnici či čarděje nejblíbenější phádkvá pstava Netradiční sutěže: nejlepšíh tanečníka a tanečnici karnevalu nejriginálnější masku karnevalu Člvěče, nezlb se! Barevný týden P stpách sfingy Zimní lympiáda Paralympiáda Za pkladem Templářů Část II. Rámcvý ppis persnálníh zabezpečení činnsti škly 1. Odbrná kvalifikace, dle zákna č. 563/2004 Sb. Celkvý pčet pedaggických pracvníků % Z th dbrně kvalifikvaných dle z.č.563/2004 Sb % 2. Pčet abslventů s dbrnu kvalifikací, kteří ve šklním rce 2010/11 nastupili na šklu: 0 3. Pčet učitelů s dbrnu a kvalifikací, kteří ve šklním rce 2010/11 nastupili na šklu: 1 4. Pčet učitelů s dbrnu kvalifikací, kteří ve šklním rce 2010/11 dešli ze škly: 2 5. Nepedaggičtí pracvníci - pčet : 5 6. Věkvé slžení pedaggů: Věk Učitelé Muži Ženy d 35 let let 0 11 nad 50 let 0 3 Pracující důchdci nepbírající důchd 0 0 Pracující důchdci pbírající důchd 0 1 Celkem 2 16 Rdičvská dvlená 0 3 3

4 7. Údaje dalším vzdělávání pedaggických pracvníků včetně řídících pracvníků škly Název šklení ( MŠMT) Datum Míst knání jmén Dtační prgram pr blast prevence Úřad JMK, Cejl 73, K. Vančurvá na bdbí Setkání ICT krdinátrů Hybešva 15 P. Prcházka Aktuální stav šklské legislativy / Sál Břetislava Bakaly, 4 K. Vančurvá L. Vkurkvá I. Kmárkvá P. Prcházka 38. pracvní seminář SAS Sál Břetislava Bakaly, Zdravtník ztavvacích akcí Štefánikva 1,, P. Švehlík 3963/ Úvd d elektrnických spisvých MěÚ Ivančice I. Kmárkvá služeb Dunaj v kufru Lipka, Lipva 20, P. Prcházka 2964/ Reginální dějiny SSŠ, Hybešva R. Blažkvá 16659/ a Pvinnsti vyplývající z chemické SPŠCH, Vranvská P. Švehlík legislativy ve šklství 65, / knference MK ICT - OS Linux pr prstředí škly / Efektivní kmunikace s rdiči, s dětmi a knkrétní splupráce pedagga s rdiči / Zdravé zuby pr pracvníky I. stupně základních škl 9004/ Třídnická hdina jak nástrj 25688/ SSŠ Hybešva 15, SSŠ Hybešva 15, P. Prcházka M. Sjkvá Třebíč L. Dvřákvá SSŠ Hybešva 15, English Teachers English Centre Starbrněnská 16/18 Využití ICT ve výuce na 1. stupni a SSŠ Hybešva 15, v předšklní výchvě / Mtivační náměty ve výuce zeměpisu 9373/ Příprava prjektů na základní škle a využití ICT ve výuce pr základní škly 3385/ Učím (se) rád 1. a 2. třída / Zápis přezkušení, č. spisu E/ , kvalifikace ve zvláštních případech - 11 Zápis pučení č Stupeň dbrnsti Pracvník pučený SSŠ Hybešva 15, Centrum vzdělansti Libereckéh kraje, Masarykva 18 Liberec Descartes, v..s. Kamenmlýnská J. K. marketing s.r J. K. marketing s.r.. R. Blažkvá M. Machvá I. Šimkvá J. Štrkvá L. Pstvá J. Štrkvá L. Pstvá P. Prcházka M. Machvá P. Prcházka P. Prcházka

5 Hurá z lavic d přírdy 28455/ Aktuální stav šklské legislativy 14058/ Techniky k rzvji infrmační a čtenářské gramtnsti 1. část 3109/ pracvní seminář Systém agend pr škly SAS Hspitační činnst v systému pedaggickéh řízení škly 14058/ Nvé metdy ve výuce cizích jazyků Anglická gramatika hru pr 1. stupeň ZŠ, JO /10 Burza nápadů využití interaktivní tabule ve výuce 9373/ Nvé metdy ve výuce cizích jazyků - Sugestpedie Nvé metdy ve výuce cizích jazyků Silent Way Nvé metdy ve výuce cizích jazyků - Ttal Physical Respnse Osbnstně sciální rzvj klíčvých kmpetencí pedag. prac. frmu zážitkvé pedaggiky Šikana není fér prevence ařešení šikany v třídních klimatech Hry pr rzvj zdravé sbnsti a hry pr zvládání agresivity a neklidu ZŠ a MŠ Dlní Dubňany Fakta s.r.., vzdělávací zařízení Kmenskéh nám. 25 Žďár nad Sázavu Descartes, v..s. Kamenmlýnská Sál Břetislava Bakaly, Fakta s.r.., vzdělávací zařízení Kmenskéh nám. 25 Žďár nad Sázavu Jazykvá škla a vzdělávací centrum Slunečnice s.r.. Tumaňanva30/56, NIDV, krajské pracviště, Křížvá SSŠ Hybešva Jazykvá škla a vzděl. centrum Slunečnice s. r.., Jazykvá škla a vzděl. centrum Slunečnice s. r.., Jazykvá škla a vzděl. centrum Slunečnice s. r.., Centrum utdrvých prgramů Třebíč SSŠ Hybešva SVČ Ivančice, Kmenskéh náměstí 12 L. Dvřákvá K. Vackvá L. Vkurkvá I. Kmárkvá Z. Schmidvá L. Vkurkvá P. Prcházka L. Vkurkvá J. Štrkvá J. Kračmarvá M. Šiplvá J. Kračmarvá P. Prcházka J. Kračmarvá M. Šiplvá J. Kračmarvá M. Šiplvá J. Kračmarvá M. Šiplvá všichni učitelé všichni učitelé všichni učitelé 8. Rmský asistent: NE Jiný asistent: NE 5

6 1. Celkvé hdncení a klasifikace žáků Část III. Výsledky výchvy a vzdělávání Rčník Pčet žáků Prspěl s Prspěl Neprspěl Opakují vyznamenáním Celkem za I. stupeň Celkem za II. stupeň Celkem za šklu Pzn. Stav žáků k Snížený stupeň z chvání: Stupeň chvání Pčet % z pčtu všech žáků škly 2 7 2,74% 3 6 2,35% 3. Celkvý pčet nemluvených hdin na škle za šklní rk 2010/ průměr na jednh žáka: 0,17 4. Vzdělávání žáků mimřádně nadaných (ve znění vyhlášky č.73/2005 Sb., 12-14): 0 5. Údaje přijímacím řízení na střední šklu Šklní rk 20010/11 Gymnázia SOŠ SOU Knzervatř 4 leté studium 6 leté studium 8 leté studium Pčty přijatých žáků Pčet abslventů ZŠ Rčník Pčet žáků 9.rčník 45 nižší rčník 1 Celkem Rzhdnutí ředitelky Rzhdnutí ředitelky Pčet Pčet dvlání O přijetí k základnímu vzdělávání 26 0 O dkladu pvinné šklní dcházky 3 0 O ddatečném dlžení pvinné šklní dcházky O přestupu žáka základní škly 58 0 Pčet žáků přihlášených d 1.rčníku pr rk 2011/12: 23 6

7 Část IV. Údaje výsledcích inspekce prvedené Česku šklní inspekcí Ve šklním rce 2010/11prvedla ČSI ve dnech ledna 2011 inspekční činnst. Předmět inspekční činnsti: Hdncení pdmínek, průběhu a výsledků vzdělávání pskytvanéh základní šklu pdle 174 dst. 2 písm. b) zákna č. 561/2004 Sb. předšklním, základním, středním a jiném vzdělávání (šklský zákn) ve znění pzdějších předpisů. Zjišťvání a hdncení naplnění šklních vzdělávacích prgramů a jejich suladu s právními předpisy a rámcvým vzdělávacím prgramem pdle 174 dst. 2 písm. c) šklskéh zákna. Závěry, celkvé hdncení škly: Škla má pr činnst, kteru realizuje v suladu s údaji v rejstříku škl a šklských zařízení, vytvřeny ptřebné předpklady. Cíleně se zabývá zajištěním rvných příležitstí ke vzdělávání všem žákům. Nadstandardně se věnuje přechdu dětí z mateřské škly d škly základní. Kvalitně je zajišťvána blast prevence sciálně patlgických jevů. Rvněž je velmi dbře veden šklní pradenství. Integrvaní žáci jsu vzděláváni dle IVP, jehž naplňvání je šklu sledván. Realizace velkéh mnžství prjektů příznivě vlivňuje kvalitu výuky. Vzdělávání směřuje k naplňvání klíčvých kmpetencí. I když nárky na žáky dle jejich individuálních ptřeb nebyly vždy přiměřené, výuka vykazvala dbru úrveň. Při hdncení celkvých výsledků vzdělávání žáků pstupuje škla nadstandardním způsbem. Mim vlastních testů využívá i kmerčníh nárdníh testvání. Jasně stanvené priritní cíle škly a na ně navazující systém plánvání, dbrá rganizace práce škly a funkční kntrlní systém se pzitivně prmítají ve výsledcích vzdělávání. Škla má vedle velmi dbrých persnálních pdmínek vynikající materiální vybavení v blasti didaktické a výpčetní techniky, které byl ve výuce efektivně využit. Pstupné vybavvání učeben nvým nábytkem a cílené zaměření na zvyšvání estetičnsti se pzitivně pdílí na tvrbě příznivéh prstředí škly. Zkvalitňvání práce ZŠ napmáhá i četná splupráce s různými partnery. Určitu nevýhdu pr šklu je, že nemá vlastní tělcvičnu. Výše finančních prstředků, se kterými ZŠ ve sledvaném bdbí hspdařila, byla dstačující k pkrytí nákladů na realizaci ŠVP ZV. Část V. Další údaje škle Mimšklní aktivity Prjektvý týden Barevný pdzim, I. stupeň Pmáháme lesní zvěři, I. stupeň Phádkvý zámek, Dukvany, 1.,2., 4. a 5. třída Sutěž Menšík hledá talent, I. stupeň Sutěž ve stlním tenise, 4. a 5. třída Drakiáda, šklní družina Sutěž Vtipnější vyhrává, I. stupeň Dpravní výchva na dpravním hřišti v Oslavanech, 4.třída Předvánční a vánční dílny pr děti a rdiče, I. a II. stupeň příprava na Vánční jarrmark Prjektvý den Dmluvím se na cestách, třída. a II. stupeň Den tevřených dveří, I. a II. stupeň Burza středních škl AMOS Pravidelné návštěvy buducích prvňáčků ve škle Za pkladem sfingy, šklní družina Plavecký výcvik Nvá Ves, 3. a 4.rčník Burza zimních sprtvních ptřeb, I. stupeň 7

8 Rekrdiáda, šklní družina Bbřík infrmatiky, rčník Orin flrbal cup, II. stupeň Sutěž Jak známe anglicky mluvící země, II. stupeň Sutěž Ggláček, 4. a 5. třída, II. stupeň Miniplayback shw, šklní družina Astrnmická lympiáda, II. stupeň Mikulášská nadílka I. a II. stupeň Vánční jarmark I. a II. stupeň Pythagriáda, 5. třída S písničku za phádku, prjektvý týden I. stupně Bilgická lympiáda, II. stupeň Matematická lympiáda, rčník Z phádky d phádky, šklní družina Recitační sutěž, I. a II. stupeň Bruslení u Olympie třída Zábavná dpledne pr buducí prvňáčky a jejich rdiče Ze šklky d škly Lyžařský výcvikvý kurs Lipvá lázně II. stupeň Zeměpisná lympiáda, II. stupeň Finanční gramtnst,sutěž pr II. stupeň Sutěž Nvveští plavčíci I. stupeň Rubikn, vědmstní sutěž pr třídu Maspustní karneval šklní družina Návštěva žáků 5. třídy v ZŠ Němčice prjektvý den Bruslení Olympia třída Šuparáda šklní družina Vesmírná cesta ve šklní družině Kšík plný rzumu, sutěž pr I. stupeň Pěvecká sutěž, I. stupeň Prbuzíme jar, prjektvý týden na I. stupni Mc Dnalds Cup, ftbalvý turnaj pr chlapce 4. a 5. třídy Ukázka dravých ptáků a sv, I. a II. stupeň Sutěž Člvěče, nezlb se, pr I. stupeň Pálení čardějnic ve šklní družině Dpravní sutěž - Oslavany, I. a II. stupeň Nábr žáků kpané, 1. a 2. třída Preventan cup, sutěž ve vybíjené pr 4. a 5. třídu Atletické závdy pr žáky I. stupně Phár rzhlasu, atletické závdy pr žáky II. stupně Žákvská akademie ke Dni matek I. stupeň Olympiáda šklních družin Oslavany Sutěž Mladý zahrádkář, II. stupeň Přírdpisná vycházka, 6. třída Veselé čtení pr prvňáčky, prjekt žáků 9. tříd Čteme si pr radst, prjektvý týden na I. stupni Pasvání na čtenáře, knihvna Ivančice 1. třída Barevný týden prjektvý týden, šklní družina Putvání prti prudu řeky Rkytné, 5. třída Neslvický kláč, sutěž ve vybíjené pr žáky 4. a 5. třídy Branný den - I. a II. stupeň Den dětí na Réně zábavné dpledne pr žáky Děti dětem aneb Ivančice dříve a nyní, prjektvý den pr třídy Slavnstní rzlučení s žáky 9.tříd Adpce na dálku Žáci 1. stupně se zapjili d prjektu Šklní mlék, Zdravé zuby, Ovce d škl Exkurze Exkurze d Prahy 9. rčník Exkurze d Antrpsu,, 6. rčník Městská knihvna Ivančice všechny rčníky, ŠD Veletrh SOU a SOŠ, BVV - 9. rčník Exkurze SOŠ a SOU Mr. Krumlv 9. rčník 8

9 Den tevřených dveří SOŠ a SOU dpravní a mechanizační Ivančice 8., 9. rčník Den tevřených dveří na GJB Ivančice 9.třída Exkurze d Památníku Bible kralické, 7. třídy Exkurze d Památníku písemnictví v Rajhradě, 9. třídy Exkurze JE Dukvany 9. rčník Planeta Země 3000, 8., 9. rčník Návštěva pekárny 1. třída Splupráce škly s dalšími subjekty Splupráce s KIC Ivančice: Phádka O rytíři Bjanvi, třída Film Alvin a Chipmunkvé, třída Film Harry Ptter a relikvie smrti, třídy Phádka O Kačence a Raráškvi, třída Histrické představení Řím - legináři, gladiátři a Césarvé, 5. třída a II. stupeň Film Na vlásku, třída Film Letpisy Narnie, třídy Splupráce se ZUŠ Ivančice: Kncert pr žáky v kině Réna I. stupeň Výstavy v Památníku A. Muchy: Výstava Krásná a zranitelná planeta Země šklní družina Výstava histrických měřidel, 7. a 8. třída Výstava v Besedním dmě: Výstava chryzantém I. stupeň Návštěva divadelních představení v Brně: Mahenv divadl Lakmec, rčník Divadelní představení Král Richard III., 8. třída Německé divadl pr žáky tříd Anglické divadl pr žáky rčníku Anglické divadl pr žáky 9. třídy Splupráce se SVČ Ivančice: Den se Světlušku Adaptační pbyty Histrie hru, 2. a 5. třída Putvání vesmírem, 2. třída Civilizace, 4. a 5. třída Hudební dílna, 5. třída Jů a Hele na cestách, 1. třída Terrismus, 7. A Etiketa, 7. B Multikultura, 8. třída Originální trička - 3. třída Cestvání, 7. B Znáte naši zemi?, 5. třída Glbální prblémy, 8. třída Svět nábženství, 8. třídy Slavní bjevitelé, 7. A Savvání triček, 7. A Králkvání, 7. B Ivančičtí rdáci, 5. třída Očima, ušima a rukama v přírdě, 2. a 3. třída Staré civilizace, 7. A Beseda živtě ve Španělsku, 8. třídy Indiánsku cestu, 2. třída Evrpa, 5. třída Recitační sutěž I. a II. stupeň 9

10 Nc s phádku 1., 2.třída Nc pr dvážné 3. a 4.třída Bambiriáda, vystupení v parku na Réně, I. stupeň Nábr házené pr třídy Turnaj v házené, třídy Splupráce s PPP venkv: Umíme pracvat jak tým, 5. třída Klima třídy rčník Splupráce s AŠSK, sprtvní akce: Ftbal ZŠ, II.stupeň Orin Flrbal Cup, II. stupeň Halvý ftbal ZŠ 8. a 9. Rčník Házená ZŠ II. stupeň Basketbal ZŠ II. stupeň McDnald s Cup 4. a 5. třída Minikpaná II. stupeň Atletické závdy Phár rzhlasu II. stupeň Ostatní akce: Preventivní prgram Hasík 2., 6. rčník Beseda s advkátem, 9. třídy Beseda Keni, třídy Charitativní akce prjektu Šance, 9. třída Charitativní akce Květinvý den, 8. a 9. třídy Lyžařský výcvikvý kurz Ve dnech se uskutečnil lyžařský výcvikvý kurz pr žáky 7., 8., a 9. tříd naší škly ve splupráci se Střediskem vlnéh času Ivančice. V letšním rce si pět žáci mhli vybrat mezi sjezdvým lyžváním a snwbardingem. Jak míst pbytu a výcviku jsme vybrali lyžařské středisk Mirslav v Jeseníkách s ubytváním v Lázni Lipvé penzin Pd Sněhulákem. Všichni účastníci zvládli dle svých individuálních schpnstí jízdu na lyžích či snwbardu, případně se zdknalili v blucích, v carvinkvém stylu jízdy. Plavecký výcvikvý kurz Plavecký výcvikvý kurz byl realizván pr žáky 3. a 4. rčníku v suladu se zvleným výukvým prgramem. Žáci kurz abslvvali v Plavecké škle Blučina, areál bazénu v Nvé Vsi. Škla v přírdě Nebyla v letšním rce uskutečněna kvůli nízkému zájmu 6. rčníku. Náhradní aktivitu byla přírdpisná vycházka d Oslavan, která se uskutečnila dne Žáci zde plnili úkly z pracvníh sešitu škly v přírdě. V rámci vycházky žáci zpracvali pracvní listy les, ple, luka, vda, vyzkušeli si práci s buzlu určvání přírdnin. Žáci hdntili tut vycházku kladně. Ekpravidla škly V předmětu Člvěk a živtní prstředí byl sestaven Eklgický kdex pravidel ve vztahu k živtnímu prstředí. V průběhu rku se celrčně sbíraly baterie a drbné elektrsptřebiče a papír. Burza SŠ Ams Dne 26. října 2010 se knala burza středních škl AMOS. Zástupci středních škl představvali žákům devátých rčníků své bry. Nabídka škl byla pestrá. Zastupeny byly všechny bry gymnázia, zdravtnictví, infrmatika a výpčetní technika, služby, bchd, stavebnictví, elektrtechnika, strjírenství, zahradnictví i chemie. Každá škla měla předem určenu třídu i s technickými pžadavky pr svu prezentaci. Burzu AMOS přádáme již 3. rkem. Letšníh rčníku se zúčastnil 140 buducích studentů. Burzu SŠ Ams budeme připravvat i v následujícím rce. Nc s phádku V květnu 2011 ve splupráci se SVČ Ivančice se 1., 2., 3. a 4. třída rzhdla strávit nc ve škle. Celá akce byla zalžena na myšlence pdpřit pzitivní klima ve třídách. P stráveném dpledni v přírdě, večerní hře v areálu před šklu a pslechu phádek před spaním, uléhali žáci ke spánku na léhátkách a ve spacích pytlích ve svých třídách splečně s paní učitelku. Následující dpledne všichni pržili ve stejném duchu. Nejen, že tat 10

11 akce byla dle hlasů dětí a rdičů velmi úspěšná, ale sekundárně se určitě naplnila i myšlenka stmelit dětské klektivy a přiblížit dětem prstředí škly v jiné časvé dbě. Adpce na dálku D tht prjektu je naše škla zapjená d prsince Prjekt je realizván pd pd záštitu Arcidiecézní charity Praha. Naše pmc směřuje d Ugandy, k adptvanému chlapci Waigumbu Abelvi. Finanční prstředky na tut pdpru získáváme každrčně z prdejních a kulturních akcí škly (např. Vánční jarmark, Žákvská akademie) neb různých dbrvlných příspěvků d rdičů neb zaměstnanců škly. P dbu adpce Abel píše žákům dpisy, ve kterých nezapmene vždy pděkvat za pmc a velmi stručně ppsat aktivity, kterým se věnuje. Žáci mu v hdinách anglickéh jazyka depisují a seznamují h s živtem ve škle. Jednu rčně ugandská škla zasílá zprávu tm, jakých Abel dsahuje studijních výsledků. Všechna krespndence (ať už d Abela žákům neb napak) je žáky pět překládána a vyvěšena na nástěnkách v budvě škly a na webvých stránkách. Webvé stránky škly Nasazení dynamicky genervaných stránek d září 2008 se svědčil. Všichni vyučující mají přístup d administrace stránek a mhu tak pravidelně aktualizvat infrmace pr rdiče. Na stránkách tříd uveřejňují třídní učitelé aktuální ftgrafie z akcí třídy, d sekce dmácí úkly zadávají vyučující úkly d výuky. Základem webu zůstal svědčený systém WrdPress. Jak pskytvatele hstingu užíváme serveru Ve šklním rce nabízely stránky následující služby Výpis ze všech akcí škly v daném rce Pravidelně aktualizvané infrmace chdu škly, kntaktní údaje na zaměstnance škly, šklní dkumentaci Prpagační materiály škly Infrmace třídních učitelů Infrmace dmácích úklech Infrmace průběžné klasifikaci Mžnst elektrnickéh mluvení žáka Mžnst diskutvat se zaměstnanci škly pmcí veřejnéh diskusníh fóra Výukvé materiály učitelů Dmácí úkly Za šklní rk byla návštěvnst uživatelů. Oprti minulému rku je t zlepšení uživatelů. Věříme, že web plní svu funkci na st prcent a pdtrhuje tak strategii škly BÝT OTEVŘENÍ. Prjekt EU peníze šklám V lednu 2011 jsme se zapjili d výzvy MŠMT EU peníze šklám prjektem pd názvem Mderní škla. Trvání prjektu je plánván na 30 měsíců, uknčení je tedy v červenci Cíl prjektu Cílem prjektu je prstřednictvím nvých metd a nástrjů dcílit zlepšení stavu pčátečníh vzdělávání. Zkvalitnění a zefektivnění výuky bude dsažen metdickým vzděláváním, tvrbu a následným pužíváním nvých metdických pmůcek a učebních materiálů ve výuce. Vzhledem ke klesající úrvni čtenářské a matematické úrvně žáků jsme prjekt priritně zaměřili na rzvj čtenářských, matematických a jazykvých dvednstí. Invace a zkvalitnění výuky je směrvána však i d blasti výuky přírdvědy a infrmačních a kmunikačních technlgií. Výsledkem prjektu bude vytvření dbréh zázemí pr zkvalitnění výuky a vytvření pdmínek pr dsažení většíh studijníh pkrku ze strany žáků. Výsledkem bude vytvření řady vzdělávacích materiálů, které budu dstupné všem učitelům ve škle. Ti je tak budu mci pužít nejen přím pr výuku, ale zejména jak inspiraci pr tvrbu vlastních materiálů v buducnu. Při vzniku materiálů chceme klást důraz na jejich kvalitu a na t, aby byly využitelné pakvaně a také využitelné statními učiteli. Krmě vzdělávacíh aspektu klade naše škla důraz na příznivé klima. Prt jsme d prjektu zapjili i inkluzívní vzdělávání a t frmu prevence rizikvéh chvání. Cílem je snížit výskyt rizikvéh chvání u 11

12 žáků ZŠ prstřednictvím prgramu specifické primární prevence, který je zaměřen na zlepšení sciálníh klimatu na škle. Pdpřená témata: I) Invace výuky - v jedntlivých blastech: I. Čtenářská a infrmační gramtnst II. Cizí jazyky III. Využívání ICT IV. Matematika V. Přírdní vědy II) DVPP Z důvdu výběru blastí pr invaci výuky je výběr blastí pr DVPP stejný. III) Inkluzívní vzdělávání Na základě pdkladů d třídních učitelů vedení škly ve splupráci s metdikem prevence nafrmuluje zakázku specifickéh primárně preventivníh prgramu pr čtyři třídy v minimálním rzsahu 8 hdin na třídu. Sustavně se bude pracvat s 6. a 7. rčníkem ve šklním rce 2010/2011 a pté dále až d šklníh rku 2012/2013. Ddavatelem prgramu bude bčanské sdružení Pdané ruce. 2. Pčet žáků, kteří budu mít užitek z th, že se účastní klíčvých aktivit Prjekt je zaměřen na všechny žáky naší škly, cž je v dbě předkládání prjektu Pčet učitelů, kteří budu mít užitek z th, že se zapjí d klíčvých aktivit Na prjektu budu pracvat a d klíčvých aktivit budu zapjeni všichni učitelé, cž je v dbě předkládání prjektu Knečný výsledek prjektu (dsažená změna) Očekávaným výsledkem prjektu bude: zkvalitnění výuky frmu invace, zlepšení materiálníh vybavení, vytvření nvých mderních výukvých materiálů v tištěné i digitální pdbě, eliminace rizikvéh chvání žáků, další vzdělávání pedaggických pracvníků. 5. Způsb rzpznání dsažení změny a hdncení tét změny věřváním dsažených znalstí a dvednstí žáků, hspitační činnstí zaměřenu na zavádění nvých pznatků z DVPP d vyučvacíh prcesu, srvnáním klimatu škly před a p realizaci prjektu (dtazníkvá šetření), evaluační činnstí předmětvých kmisí, výsledky vlastníh hdncení škly. Prjekt Osbnstní a sciální výchva základ primární prevence Prjekt Osbnstní a sciální výchva základ primární prevence je naplánván jak dvuletý pr rk Je zaměřen na efektivní využívání hdin Osbnstní a sciální výchvy, které jsme ve šklním rce 2009/2010 zařadili d ŠVP Otevřená škla jak samstatný předmět. Tat hdina je vyučvána třídním učitelem jednu týdně, a t vždy v pndělí, první vyučvací hdinu. Cílem prjektu je vytvření metdiky předmětu Osbnstní a sciální výchva pr jedntlivé rčníky. Na její tvrbě se bude pdílet šklní metdik prevence ve splupráci s třídními učiteli, výchvným pradcem a vyučujícími výchvných předmětů a bude dstupná všem pedaggům škly. 12

13 Samtná metdika by byla nepužitelná, pkud by dalším důležitým výstupem prjektu nebyl zasvěcený třídní učitel, který bude chápat ptřebnst práce se třídu; bude schpen mapvat vztahy ve třídě a na základě vyhdncení stanvvat efektivní patření ; má pvědmí mžnstech realizace efektivní primární prevence rizikvéh chvání v blasti rzvje funkčních sciálních vazeb a pdpry pzitivníh sciálníh klimatu; bude vyrvnaný sám se sebu; bude sučástí klektivu klegů, žáků; bude rzvíjet pzitivní a příznivé klima škly; Prjekt je pr naši šklu důležitý zejména prt, že i přes snahu vedení škly, výchvnéh pradce a šklníh metdika prevence není mezi pedaggy sjedncen názr na ptřebnst využívat hdin Osbnstní a sciální výchvy pr práci se třídu; pr mapvání vztahů; pr zlepšení celkvéh klimatu a pr prevenci rizikvéh chvání. Ve šklním rce 2010/2011 byl tent předmět zařazen téměř d všech rčníků ( krmě 5. rčníku, kde vzděláváme dle snv Základní škly). Abychm jak klektiv byli jedntní, je nutné pržít splečné zážitky, naučit se splu kmunikvat, případné knflikty umět knstruktivně řešit. Jedntlivé semináře byly vybrány tak, aby bsahvaly ze všeh kusek. Bhužel, výše rzpčtu škly nám neumžní dvlit si něklikadenní šklení pr všechny pedaggy zárveň. Finanční prstředky na vzdělávání pedaggů jsu mezené a pkud si pedaggičtí pracvníci naší škly mhu vybrat, raději se vzdělávají v blasti metd práce ve svém aprbvaném předmětu. Také velmi těžk nacházíme prstředky na splečné vzdělávání a týmvá splupráce bez týmu zrealizvat nelze. Negativní klima, které je v pedaggickém sbru zejména mezi klegyněmi, se přenáší d klimatu tříd a tím i d klimatu celé škly. Prjekt je plánván jak dvuletý. Pr rk 2011 je zajišťván z 88% z prstředků dtace MŠMT, zbylých 12% je hrazen spluúčastí. Tu je pužití příspěvků FKSP na ubytvání a stravvání pedaggů na pbytvé akci. Materiální prstředky na jedntlivé slžky prjektu pr rk 2011: 1. Kurz "Osbnstně sciální rzvj a rzvj klíčvých kmpetencí pedaggických pracvníků základních a středních škl frmu zážitkvé pedaggiky", Bc. Petr Hrdlička 2. Semináře SVČ Ivančice Hry pr zvládání agresivity 3. Seminář Šikana není fér! - Mgr. Helena Adamusvá 4. Nákup dbrné literatury + kancelářské ptřeby pr vytvření metdiky V rámci prjektu vznikne metdika vedení hdin Osbnstní a sciální výchvy. Pr každý rčník bude vytvřen pět mdelvých hdin zaměřených na jedntlivá témata zařazená d ŠVP Otevřená škla. Šklní metdik prevence bude splupracvat s třídními učiteli, kteří metdiku pr svůj rčník věří v praxi. Kružky při ZŠ Název kružku Pčet skupin Pčítačvý I. st. začátečníci 1 Pčítačvý I. st. pkrčilí 1 Kružek Lega 1 Kružek Angličtina hru 1 Šikvné ruce 1 Splečenské hry 1 Kružek Předškláček 2 Cvičení z českéh jazyka 1 Pčítačvý II. st. 1 Tvřeníčk 1 Celkem 11 13

14 Účast škly v sutěžích, lympiádách SOUTĚŽE Stlní tenis Sutěžili žáci 4. a 5. tř. chlapci dívky 1. Dminik Štrk 1. Klára Eiblvá 2. Jan Eckstein 2. Bára Oulehlvá 3. Tmáš Dbrvdský 3. Eva Šínvá Menšík hledá talent 1. Žáci 5. tř. se scénku Restaurace 2. Žáci 4. tř. s pěveckým vystupením 3. Dminik Štrk s kuchařským vystupením Vtipnější vyhrává 1.kategrie (2. a 3.tř.) 2.kategrie (4. a 5.tř.) 1. Vjta Třísk 1. Kamila Rttervá 2. Sam Schwarz 2. Dan Kntek 3. Adéla Klapalvá 3. Sabina Eiblvá Mc Dnald's Cup žáci tříd umístění: 5. Míst Nvveští plavčíci DRUŽSTVO A 7. míst 1.tř. Vendula Mrkvicvá 2.tř. Nikla Rsa de Pauli 3.tř. Marek Muzikář 4.tř. Sabina Eiblvá 5.tř. Jan Eckstein DRUŽSTVO B 3. Míst Eva Třískvá Adam Hlžek Natálie Svbdvá Aneta Ondvčákvá Tmáš Dbrvdský Recitační sutěž 1.kategrie (1. a 2. tř.) 2. kategrie (3. 5. tř.) 1. Natálie Hvrkvá 1. Lenka Zelenkvá 2. Adam Hlžek 2. Simna Jnášvá 3. Aleš Chalupka 3. Jsef Vildmec Okresní kl : Aleš Chalupka 3. míst v kategrii 0 14

15 Klkan 2. a 3. třída kategrie CVRČEK 1. Jsef Vildmec 48 bdů 3 tř. 2. Erik Haičman 45 bdů 3 tř. 3. Tereza Bučkvá 44 bdů 3 tř. Klkan 4. a 5. třída kategrie KLOKÁNEK 1. Filipvá Tereza 104 bdů 4.tř. 1. Filipvá Kristýna 104 bdů 5.tř. 2. Eckstein Jan 90 bdů 5.tř. 3. Malíkvá Lucie 89 bdů 5.tř. PĚVECKÁ SOUTĚŽ 1. kategrie 1. Klapalvá Adéla 2.tř. 2. Šipl Jiří 1.tř. 3. Peterkvá Lucie 1.tř. 2. kategrie 1. Šínvá Eva 4.tř. 2. Pspíšil Jiří 5.tř. 3. Eiblvá Klára 4.tř. Člvěče, nezlb se Hrál 32 žáků. 1. Marek Šedrla 5.tř. 2. Aneta Ondvčákvá 4.tř. 3. Jiří Šipl 1.tř. Kšík plný rzumu Výsledky šklníh kla sutěže: 2. třída 3. třída 4. třída 1. míst Marek Hniš 2. míst Jirka Schlsser 3. míst Daniel Dedek 1. míst Rbin Žaludek 2. míst Vjta Vrel 3. míst Verča Frncvá 1. míst Katka Nešpůrkvá 2. míst Zdeněk Tman 15

16 3. míst Daniel Kntek 5. třída 1. míst Hanka Šulcvá 2. míst Dušan Badin 3. míst Tmáš Dbrvdský Krajské kl Účastníci Marek Hniš 2.tř., Rbin Žaludek 3.tř., Katka Nešpůrkvá 4.tř., Dušan Badin 5.tř. Preventan cup Sutěžili žáci 4. a 5. třídy. kategrie: dívky umístění. 5.míst kategrie: tevřená (chlapci + dívky) umístění..6. míst Dpravní sutěž Účastníci: 4. třída: Martina Kabelkvá, David Řiháček 5. třída: Kamila Rttervá, Jan Eckstein Umístění 6. míst Atletické závdy Rzdělení kategrií: I. kategrie dívky rčníku I. kategrie chlapci rčníku II. kategrie dívky 4. a 5. rčníku II. kategrie chlapci 4. a 5. rčníku Skk d dálky dívky 1. kategrie 1. Bučkvá Tereza Skk d dálky dívky 2. kategrie 2. Khutkvá Vernika Běh 60 metrů dívky 1.kategrie 1. Bučkvá Tereza Běh 60 metrů chlapci 1.kategrie 2. Hlžek Adam Hd kriketvým míčkem dívky 1. kategrie 1. Svbdvá Natálka 3. Matuškvá Mnika Běh 60 metrů dívky 2.kategrie 3. Khutkvá Vernika Hd kriketvým míčkem chlapci 1. kategrie 3. Haičman Erik 16

17 2. stupeň Český jazyk a umění Výsledky lympiády v českém jazyce: Olympiáda v českém jazyce prběhla 4. prsince v 8. a 9. rčníku. Zúčastnil se jí 25 žáků a žákyň. V sedmi úklech jazykvé části mhli účastníci získat nanejvýš 18 bdů, ve slhvé úklu maximálně 10 bdů. Celkem tedy 28 bdů. Výsledky jsu následující: 1. míst Jnáš Rybníček 13 bdů 2. míst Lenka Jahdvá, Adéla Ťpkvá, Dminik Klusák 12 bbů 3. míst Anička Vybíralvá, Michaela Fdrvá, Milan Hájek 11 bdů 4. míst Iveta Nváčkvá a Petra Kališvá 10 bdů Recitační sutěž: V březnu se uskutečnil šklní kl recitační sutěže. Zúčastnil se 13 žákyň a žáků rčníku. Účastníci byli rzděleni d dvu kategrií. Výsledky: Kategrie mladších rčník: 1. Barbra Šicvá 7. B 2. Sabina Hájkvá 6. tř. 3. Kristýna Vlčkvá 7. A Kategrie starších rčník: 1. Míša Pavlvská 8. B 2. Tereza Čupíkvá 9. A 3. Lucie Řezáčvá 9. A Cenu diváků získala Míša Pavlvská. D kresníh kla pstupily první a druhá z každé kategrie. Jediným úspěchem byla Cena prty pr Terezu Čupíkvu. Člvěk a přírda Sprtvní sutěže Ftbal základních škl (3. míst) Sutěž ve šplhu, 2. st., ZŠ Na Brněnce Orin flrbal Cup ZŠ, rč., sprt. hala (4. míst) Orin flrbal Cup, 8. a 9. rč., sprt. hala (4. míst) Okrskvé kl halvéh ftbalu, 8. a 9. rč., sprt. hala (5. míst) Okresní finále halvéh ftbalu, 8. a 9. rč., sprt. hala (4. míst) Okresní kl házené, 2. st., sprt. hala (1. míst, pstup d kresníh finále) Bj celrepublikvé finále, Bhunice (2. míst) Basketbal ZŠ, sprt. hala (4. míst) Krajské finále halvéh ftbalu, sprt. hala, 2. st. (4. míst) Minikpaná, ZŠ Na Brněnce, 2. st. (2. míst) Dpravní sutěž, kr. kl, Oslavany (3. míst) Phár rzhlasu, ZŠ TGM, (9., 4. a 8. míst) Přírdpis, fyzika, chemie, zeměpis Přírdvědná sutěž Mladý zahrádkář V letšním šklním rce se knal 2. rčník přírdvědné sutěže Mladý zahrádkář. Letšníh rčníku, se krmě naší škly, zúčastnila i ZŠ Ochz u Brna a ZŠ T. G. Masaryka Ivančice. Sutěžil se ve 2 kategriích: mladší (žáci 1. stupně) a starší (žáci 2. stupně). V mladší kategrii se na 1. místě umístila Jlana Prudíkvá (ZŠ Ochz), 2. míst bsadil Dalibr Kříska (ZŠ Ochz) a na 3. místě sknčil Tmáš Kříska (ZŠ Ochz). Ve starší 17

18 kategrii zvítězila Míša Pavlvská (ZŠ Vladimíra Menšíka), stříbrnu pzici bsadil Tmáš Psta (ZŠ Vladimíra Menšíka) a na 3.místě sknčil Jirka Drápal (ZŠ Vladimíra Menšíka). Přírdvědný klkan Dne si žáci 8. a 9. rčníků zasutěžili v celstátní sutěži Přírdvědný klkan. Sutěž prbíhala frmu didaktickéh testu. Nejlepšíh výsledku dsáhla 1. Prcházkvá Lenka (8.A) (93b), 2. Bink Lukáš (8.B) (89b), Sva Jan (9.B) (88b) Astrnmická lympiáda Dne prběhl na naší škle pprvé šklní kl Astrnmické lympiády. V rámci šklníh kla žáci řešili test s 19 tázkami. Nejlepšíh umístění dsáhli 1. Jiří Drápal (8.B) (25 bdů), 2. Hnza Studnička (8.B) (25 bdů), 3. Pavel Brudík (9.A) (22 bdů). Bilgická lympiáda Dne 25. ledna 2011 se knal šklní kl bilgické lympiády. Sutěž byla realizvána frmu testvých tázek, pznávačky přírdnin a praktickéh pzrvání. Nejlepších výsledků dsáhli 1. míst Jan Sva (9.B) 2. míst Vjta Nvák (9.B) 3. míst Míchaela Fdrvá (9.B) Zeměpisná lympiáda V psledním únrvém týdnu prběhl šklní kl zeměpisné lympiády. V kategrii B (7. rčníky) bsadili 1. míst Daniel Krystýnek ze 7. B 2. míst Bára Šicvá ze 7. B 3. míst Bára Čepervá ze 7. B V kategrii C (8. a 9. rčník) 1. míst Tmáš Psta z 8. B 2. míst Marek Bureš z 8. B míst shdně Míša Pavlvská z 8. B a Anička Vybíralvá z 9. B Člvěk a splečnst Na pdzim rku 2010 se uskutečnil tradiční prjekt v hdinách dějepisu, zapjili jsme se d celrepublikvé akce Příběhy bezpráví filmvá prjekce se knala v 9. třídách. V lňském rce sledvali žáci bezpráví způsbené lidem v jejich klí za II. světvé války, lets se sustředili na zlčiny kmunismu. V 9. třídách frmu ankety vybrali film Olgy Smmervé Ztracená duše nárda; ze čtyřdílnéh cyklu Ztráta důstjnsti, Ztráta slušnsti, Ztráta víry a Ztráta tradice zvlili film Ztráta slušnsti - vyprávění žen, které byly pstiženy kmunistickým režimem. Besedu se žáky zajistila vyučující D R. Blažkvá, na prjekci navázal prjekt Příběhy bezprávných sudech perzekuvaných bčanů v 50. letech. Dějepisná lympiáda se knala v prsinci rčník 2010/2011 měl tematické zaměření Ve zdraví i v nemci (Od šamana p penicilin). Šklníh kla se zúčastnil 21 žáků 8. a 9. tříd., úspěšní řešitelé pstupili d kresníh kla - Michal Řiháček z 9. B získal 75 bdů a Janek Sva 69 bdů. Okresní kl se knal v Tišnvě 1. únra Jan Sva se stal velmi úspěšným řešitelem, sknčil na krásném 4. místě a pstupil d krajskéh kla. Krajské kl se knal 4. dubna, zde byl J. Sva úspěšným řešitelem, ale neumístil se. Je t pěkný úspěch žáka naší škly, který výbrně bstál v knkurenci škl v krese venkv a svými znalstmi a pečlivu přípravu prkázal velmi pěkný vztah k histrii. Sutěž Rubikn šklní kl se knal na jaře 2011, zúčastnila se družstva 7. až 9. tříd. Výherci z 9. A pstupili d blastníh kla. Naše družstv se umístnil na 5. nepstupvém místě. Známe své měst? Sutěž histrii a sučasnsti pr žáky 4. až 8. rčníku připravila kmise Č a S, byla realizvána výstava ftgrafií žáků, zapůjčena výstava z KICu Ivančice. Akci spnzrsky pdpřil ČEZ. Prjekt připravvali žáci 8. B v hdinách D a JČ ve slhu, připravili 8 zastavení úkly teretické i praktické hry suvisející s histrií, událstmi a sbnstmi Ivančic. Sutěže se účastnil celkem 18 třídních družstev, na 1. místě tým 4. třídy, na 2. místě 7. A a na 3. místě tým 7. B, který také vyhrál sutěž nejlépe splupracující sutěžící. 18

19 Matematika a infrmatika Matematický klkan Sutěž prběhla hned p jarních prázdninách a sutěžili všichni žáci d 3. d 9. třídy. Výsledky mezinárdní sutěže byly deslány rganizátrvi a zařazeny d statistických mezinárdních výsledků. Klkan 2. a 3. třída kategrie CVRČEK 1. Jsef Vildmec 48 bdů 3. tř. 2. Erik Haičman 45 bdů 3. tř. 3. Tereza Bučkvá 44 bdů 3. tř. 3. Kristýna Kadlecvá 44 bdů 3. tř. Klkan 4. a 5. třída kategrie KLOKÁNEK 1. Filipvá Tereza 104 bdů 4. tř. 1. Filipvá Kristýna 104 bdů 5. tř. 2. Eckstein Jan 90 bdů 5. tř. 3. Malíkvá Lucie 89 bdů 5. tř. Klkan 6. a 7. rčník kategrie BENJAMÍN 1. Pelikánvá Hana 64 bdů 7. A 2. Světlík Vladimír 53 bdů 6. tř. 2. Kratchvíl Filip 53 bdů 7. A 3. Vbrná Marcela 50 bdů 7. B Klkan 8. a 9. rčník Kategrie KADET 1. Duran Jiří 55 bdů 8. B 2.Ťpkvá Adéla 54 bdů 9. A 3. Přízkvá Karlína 53 bdů 9. A 3. Krausvá Lucie 53 bdů 9. B 3. Řiháček Martin 53 bdů 9. B Pythagr i áda -šk l ní k l Lets se pprvé mhli mim 6. a 7. rčníků zúčastnit i smáci. Žáci řešili 15 matematických úklů, na jejichž vyřešení měli k dispzici celu hdinu času. Úspěšným řešitelem se stal pdle pravidel každý, kd získal aspň 9 bdů a s tím získal i šanci pstupit d kresníh kla. Výsledky 7. A, B třídy Výsledky 8. A, B třídy 1. míst Filip Kratchvíl (10 bdů) 1. míst Lukáš Bink (9 bdů) 2. míst Aneta prcházkvá (7 bdů) 2. míst Michaela Pavlvská (7 bdů) 3.míst Hanka Pelikánvá (6 bdů) 3. míst Jan Studnička (5 bdů) Jiří Drápal (5 bdů) Výsledky 6. třídy míst Jakub Bárdy (2 bdy) míst Jan Haičman (2 bdy) míst Dminik Mařík (2 bdy) míst Nklas Eibl (2 bdy) D kresníh kla pstupil jak úspěšný řešitel Filip Kratchvíl. Pythagriády- kresní kl se knal na ZŠ ve Šlapanicích kresní kl Pythagriády. V kategrii 7. tříd nás reprezentval Filip Kratchvíl. 19

20 Matematická lympiáda - šklní kl Šklníh kla se zúčastnili a úspěšně pstupili d kresníh kla z 5. třídy Dušan Badin, Lucie Malíkvá, Jan Eckstein. Ze 7.A třídy Filip Kratchvíl a z 9. B třídy Jan Sva Matematická lympiáda - kresní kl D kresníh kla matematické lympiády se z 5. třídy prbjval Dušan Badin, ze 7.A třídy Filip Kratchvíl a jak zástupce 9. rčníků Jan Sva. Filip Kratchvíl bsadil v kresním kle matematické lympiády krásné čtvrté míst. Jan Sva páté míst a prbjval se i d krajskéh kla. Matematická lympiáda - krajské kl Ve šklním rce velmi úspěšně reprezentval naši šklu v matematické lympiádě Jan Sva- 9. B. V Brně se mu pdařil získat 15bdů z 24 a bsadil tak v kraji krásné smé míst. Cizí jazyky Sutěž v anglickém jazyce 15. listpadu 2010 prběhla sutěž s názvem Jak znáte anglicky mluvící země zaměřená na znalst reálií těcht zemí. Zadání celé sutěže byl v angličtině, žáci pracvali bez slvníku, byli tedy závislí na svjené slvní zásbě. Sutěž prbíhala v učebně PC, cž dětem umžnil phybvat se libvlnu individuální rychlstí v sutěžním materiálu. Ten bsahval celkem 50 tázek dplněných brázkem či ftgrafií, které služily jak nápvěda. Zájem žáků byl velmi dbrý, zúčastnili se však žáci puze 8. a 9. rčníku. Vyhdncení: 1.míst Karlína Přízkvá z 9.A 70 bdů 2.míst Lenka Prcházkvá z 8.A 69,5 bdu 3.míst Lenka Jahdvá z 9.A 64 bdů Péče talentvané žáky a žáky s SPU Naše škla dsahuje velmi dbrých výsledků v práci se žáky se specifickými pruchami učení a dětmi individuálně integrvanými. Těmt žákům je během měsíce září vypracván individuální vzdělávací plán, se kterým jsu seznámeni všichni vyučující, rdiče žáka i žák samtný. Knzultace prbíhá s pracvnicí PPP, se kteru jsme v neustálém kntaktu. Splupráce se nemezuje jen na dbrné vyšetření žáků dpručených šklu, psychlgvé pracují i přím ve škle, pskytují knzultace všem zúčastněným stranám. Každé první pndělí v měsíci dchází k hdncení IVP pedaggy, žákem a rdiči a vlí se frmy a metdy práce, které umžní žákvi c nejpřirzeněji naplnit práv na vzdělání. Písemné zhdncení efektivity IVP ve výuce se prvádí dvakrát rčně, vždy ke knci plletí. Učitelé v hdinách přistupují k těmt žákům diferencvaně, nechybí individuální přístup při práci, integrvaným žákům jsu při písemných činnstech zadávány kratší písemné celky, je upřednstněn mluvený prjev. Žáci s SPU nejčastěji ve vyučvání využívají různé didaktické pmůcky, přehledy gramatiky, čast jen dplňují d textu, úkly nemívají časvě limitvány a učitel hdntí jen t, c žák zvládne. Pskytujeme více času na vypracvání a kntrlu úklů, umžňujeme psaní na pčítači neb vlepvání fcených textů. Vyučující kladu na tyt žáky menší nárky než na statní, míst diktátů jsu těmt žákům zadávána dplňvací cvičení a pisy textu, a v jejich zadávání je vytvřen systém diferenciace pdle schpnstí a typu pruch jedntlivých žáků. Oceňujeme snahu každéh žáka, pzitivně mtivujeme pchvalu a také uplatňujeme individuální přístup ve výuce a klasifikaci. V případě ptřeby zadáváme diferencvané úkly neb pmáháme p vyučvání. Pzitivní mtivace a vlastní pržitek z úspěchu je pr tyt žáky nesmírně důležitý. Na 1. stupni dchází k nápravám SPU také v dyslektickém kružku pd vedením speciálníh pedagga, kde pmcí speciálních cvičení, které jsu zaměřeny na rzvj slvní zásby, paměti, záměny písmen, rzvj hrubé i jemné mtriky, prav-levé rientace, správné výslvnsti, čtení apd., dsahují žáci velmi dbrých výsledků. Nesmírně důležitá je samzřejmě i splupráce rdičů, bez které by se celý tent prces míjel účinkem. Žáci talentvaní mívají ve vyučvání samstatnější úkly, jsu také pzitivně mtivváni a rzvíjí se u nich lgické myšlení, samstatnst, rychlst, sustředěnst a pzrnst. Mhu navštěvvat kružky na škle, ve kterých se v různých blastech mhu ještě více zdknalvat. Jedná se kružky cizích jazyků, pčítačvé a sprtvní. 20

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 1 Základní škla Havířv-Pdlesí Mládežnická 11/1564 kres Karviná, příspěvkvá rganizace Výrční zpráva činnsti škly za šklní rk 2012/2013 Mtt škly Bez znalsti cizích jazyků, infrmatiky, matematiky a eknmick-právních

Více

Základní škola a Mateřská škola, Hevlín, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTECH ZÁKLADNÍ ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2008/2009

Základní škola a Mateřská škola, Hevlín, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTECH ZÁKLADNÍ ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2008/2009 Základní škla a Mateřská škla, Hevlín, příspěvkvá rganizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTECH ZÁKLADNÍ ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2008/2009 Část I. Základní charakteristika škly a. Základní škla a Mateřská škla,

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škla Mravské Budějvice, Havlíčkva ul. 933, kres Třebíč Výrční zpráva činnsti škly Šklní rk 2009 2010 Hspdářský rk 2009 Mravské Budějvice 30.09.2010... František Dstál, ředitel ZŠ Obsah výrční

Více

Výroční zpráva za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Základní škla, Česká Lípa, 28. října 2733, příspěvkvá rganizace 28. října 2733, Česká Lípa, PSČ 470 06 Výrční zpráva za šklní rk 2013/2014 Prjednala a schválila Šklská rada dne 14. 10. 2014 Předkládá:

Více

Střední škola KNIH, o.p.s. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO DENNÍ FORMU VZDĚLÁVÁNÍ. Brno. POZNÁVAT, OBDIVOVAT A ŠÍŘIT KNIHU, verze 2

Střední škola KNIH, o.p.s. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO DENNÍ FORMU VZDĚLÁVÁNÍ. Brno. POZNÁVAT, OBDIVOVAT A ŠÍŘIT KNIHU, verze 2 POZNÁVAT, OBDIVOVAT A ŠÍŘIT KNIHU, verze 2 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO DENNÍ FORMU VZDĚLÁVÁNÍ Střední škla KNIH,.p.s. Brn Datum účinnsti šklníh vzdělávacíh prgramu: 1. 9. 2013 OBSAH IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE...

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro předškolní vzdělávání 2014/2015

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro předškolní vzdělávání 2014/2015 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pr předšklní vzdělávání 2014/2015 ŠKOLNÍ vzdělávací prgram pr předšklní vzdělávání 2014/2015 SOUKROMÁ MATEŘSKÁ ŠKOLA JAHODA - Identifikační údaje MŠ Jahda: - Název: Sukrmá mateřská

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Střední dbrná škla Jsefa Susedíka Vsetín MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Je lépe radit se před činy, než ptm nich přemítat. Démkrits z Abdér Tent Minimální preventivní prgram k prevenci sciálně patlgických

Více

Gymnázium, Karviná, příspěvková organizace. Školní vzdělávací program. pro. osmileté gymnázium

Gymnázium, Karviná, příspěvková organizace. Školní vzdělávací program. pro. osmileté gymnázium Šklní vzdělávací prgram pr smileté gymnázium 1. Identifikační údaje 1.1 Předkladatel Název škly: Gymnázium, Karviná, příspěvkvá rganizace Adresa: Mírvá 1442, Karviná - Nvé Měst, 735 06 IČ: 623 317 95 IZO:

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/13 Vyšší odborná škola sociálně právní

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/13 Vyšší odborná škola sociálně právní Výrční zpráva činnsti škly za šklní rk 2012/13 Vyšší dbrná škla sciálně právní Jasmínvá 3166/37a, 106 00 Praha 10 IČ 61385395 inf@vssp.cz, www.vssp.cz I. Základní údaje škle 1. Přesný název právnické sby:

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZŠ KOVÁŘOV

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZŠ KOVÁŘOV Základní škla Kvářv, kres Písek 398 55 Kvářv 80 Šklní vzdělávací prgram pr základní vzdělávání ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZŠ KOVÁŘOV 1. Identifikační údaje Název škly Adresa škly Ředitel škly Základní škla

Více

KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE (2012 2016)

KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE (2012 2016) Krajský úřad Králvéhradeckéh kraje dbr šklství DLOUHODOBÝ ZÁMĚR VZDĚLÁVÁNÍ A ROZVOJE VZDĚLÁVACÍ SOUSTAVY KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE (2012 2016) Březen 2012 1 Obsah 1 Úvd... 4 2 Výchzí faktry vlivňující vzdělávací

Více

PŘÍLOHA ŠVP ZV. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání žáků s lehkým mentálním postižením. ZŠ, ZUŠ a MŠ LOMNICE, TIŠNOVSKÁ 362

PŘÍLOHA ŠVP ZV. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání žáků s lehkým mentálním postižením. ZŠ, ZUŠ a MŠ LOMNICE, TIŠNOVSKÁ 362 PŘÍLOHA ŠVP ZV Šklní vzdělávací prgram pr základní vzdělávání žáků s lehkým mentálním pstižením ZŠ, ZUŠ a MŠ LOMNICE, TIŠNOVSKÁ 362 Nevyšlapanu cestu Obsah: A. Charakteristika ŠVP ZV 1. Charakteristika

Více

Základní škola Úvaly, příspěvková organizace

Základní škola Úvaly, příspěvková organizace Základní škla Úvaly, kres Praha - výchd nám. Arnšta z Pardubic 8, 250 82 Úvaly ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 2. ŠKOLNÍ ŘÁD Č.j.: 631/2012 Vypracval: Schválil: Pedaggická rada prjednala dne: 31.8.2012 Šklská

Více

Rejstřík institucí s nabídkou dalšího vzdělávání

Rejstřík institucí s nabídkou dalšího vzdělávání Úvdní slv V rámci prjektu Splečně v dalším vzdělávání jsme připravili bržuru, která má za cíl prpagvat blast dalšíh vzdělávání dspělých v Jihmravském kraji. Tat nabídka vznikla na základě slvení vzdělávacích

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY Vlný čas dětí je velmi cenná deviza nárda, věnujme mu tedy patřičnu pzrnst a pečujme pdmínky pr jeh naplnění. Mtt: Naučit děti smysluplně využívat a plánvat svůj

Více

číslo 2 23. ledna 2013 informační čtrnáctideník zdarma www.blansko.cz

číslo 2 23. ledna 2013 informační čtrnáctideník zdarma www.blansko.cz Placení pplatku za kmunální dpad důležité změny str 1 S Martini d nvéh rku str 6 Prdej městských bytů str 24 Blanenský uličník Křížkvskéh str 5 Tříkrálvá sbírka str 6 Zpravdaj města Blanska čísl 2 2 ledna

Více

Výroční zpráva. Obsah. Malířská 231/6, 170 00 Praha 7 Tel.: 233 381 546 Email: ekolist@ekolist.cz

Výroční zpráva. Obsah. Malířská 231/6, 170 00 Praha 7 Tel.: 233 381 546 Email: ekolist@ekolist.cz www.bezk.cz, www.eklist.cz Malířská 231/6, 170 00 Praha 7 Tel.: 233 381 546 Email: eklist@eklist.cz Výrční zpráva 2013 Obsah Kd jsme..................................................... 2 Realizvané prjekty

Více

Strategický plán Leader na období 2007 2013. MAS LUŽNICE, o.s.

Strategický plán Leader na období 2007 2013. MAS LUŽNICE, o.s. na bdbí 2007 2013 MAS LUŽNICE,.s. Splek pr rzvj reginu MAS Lužnice,.s. Jiráskva 84 Sudměřice u Bechyně 105 375 01 Týn nad Vltavu 391 72 Sudměřice u Bechyně splek@vltavtynsk.cz bec@sudmerice.cz 1 MAS LUŽNICE,.s.

Více

Zpráva o realizaci programu ROP Jihovýchod

Zpráva o realizaci programu ROP Jihovýchod Zpráva realizaci prgramu ROP Jihvýchd Obsah 1. Pkrk v realizaci ROP Jihvýchd na úrvni prgramu... 2 1.1 Hlavní aktivity realizvané ve sledvaném bdbí na úrvni prgramu... 2 1.2 Naplňvání indikátrů ROP JV...

Více

Základní škola Vodičkova v Praze 1

Základní škola Vodičkova v Praze 1 Základní škla Vdičkva v Praze 1 Fakultní škla Pedaggické fakulty Univerzity Karlvy Přípravná třída základní škly Výchvně vzdělávací prgram jak přílha šklníh vzdělávacíh prgramu ÚČELEM VZDĚLÁNÍ NENÍ MYSL

Více

Foto: Petr Podroužek. Foto: J. Hallová, NDB

Foto: Petr Podroužek. Foto: J. Hallová, NDB listpad 2010 11 Jižní Mravu za prací i zábavu www.listyjm.cz POZOR! Sutěž letšní nvinku DREAMER! Čtěte na straně 5 Hejtman cenil Pdzimní pcta Leši Janáčkvi Věda a výzkum má zelenu Jižní Mrava se stává

Více

PISA 2012 Koncepční rámec finanční gramotnosti

PISA 2012 Koncepční rámec finanční gramotnosti PISA 2012 Kncepční rámec finanční gramtnsti Tent dkument byl vytvřen zejména na základě výsledků práce OECD Mezinárdní sítě pr finanční vzdělávání (Internatinal Netwrk n Financial Educatin, INFE), pd vedením

Více

Dětský domov a Školní jídelna, Nové Strašecí V N I T Ř N Í Ř Á D Čj.: 01/2014- KR

Dětský domov a Školní jídelna, Nové Strašecí  V N I T Ř N Í Ř Á D Čj.: 01/2014- KR Dětský dmv a Šklní jídelna, Nvé Strašecí Okružní 647, 271 01 Nvé Strašecí Tel.: 313 572 136, fax: 313 574 181 e-mail: dd.nvstra@cmail.cz, reditel@strasidylk.cz IČ: 47 019 735 IZO: 102 502 614 V N I T Ř

Více

Minimální standard vzdělávání v sociální práci ASVSP

Minimální standard vzdělávání v sociální práci ASVSP Minimální standard vzdělávání v sciální práci ASVSP B. Kmentvaný návrh bsahu studia Dále uvedená minimální kncepce bsahu studia sciální práce předpkládá, že dbrnu kvalifikaci pr samstatný výkn sciální

Více

Illlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll

Illlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll Rada města Brna Illlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll MMB2000000215 ZM7/ "? ^' Z7/ 05. zasedání Zastupitelstva města Brna knané d 14.4.2015 Název: Návrh na přistupení statutárníh města Brna

Více

INTEGROVANÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA KARVINÁ. pro Regionální operační program. změnová verze

INTEGROVANÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA KARVINÁ. pro Regionální operační program. změnová verze INTEGROVANÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA KARVINÁ pr Reginální perační prgram změnvá verze listpad 28 OBSAH. 1. 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 2. 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 3. 3.1 3.2 3.3. 3.4 4. 4.1 4.2 4.3 5. 6. 6.1 6.2 7. 8.

Více

Řízení organizací sociálních služeb

Řízení organizací sociálních služeb Řízení rganizací sciálních služeb vybrané prblémy Jan Mlek VÚPSV, v.v.i. Praha 2011 Publikace byla schválena ediční vědecku radu ve slžení: dc. Ing. Ladislav Průša, CSc. (VÚPSV, v.v.i. Praha) Ing. Martin

Více

Strategický plán rozvoje města Litoměřice

Strategický plán rozvoje města Litoměřice Strategický plán rzvje města Litměřice Metdika zpracvání Zpracvala dne 5.12.2005 Reginální rzvjvá agentura Ústeckéh kraje, a.s. Velká Hradební 2830 400 02 Ústí nad Labem 2 Metdika tvrby Strategickéh plánu

Více

1. Úvod 3. 2. Obecná část 6. 3. Pojištěnci 12

1. Úvod 3. 2. Obecná část 6. 3. Pojištěnci 12 Revírní bratrská pkladna, Zdravtně pjistný plán zdravtní pjišťvna na rk 2012 O B S A H 1. Úvd 3 2. Obecná část 6 3. Pjištěnci 12 4. Základní fnd zdravtníh pjištění 14 4.1 Záměry vývje hspdaření ZFZP v

Více

PRO PODPOROVANÉ AKTIVITY: Dokument je povinnou přílohou výzvy IOP č. 22 Konsolidace IT a nové služby TC obcí. verze platná pro rok 2014 Červen 2014

PRO PODPOROVANÉ AKTIVITY: Dokument je povinnou přílohou výzvy IOP č. 22 Konsolidace IT a nové služby TC obcí. verze platná pro rok 2014 Červen 2014 KONSOLIDACE IT A NOVÉ SLUŽBY TC OBCÍ MĚSTO ČESKÝ BROD STUDIE PROVEDITELNOSTI PRO PODPOROVANÉ AKTIVITY: 1. KONSOLIDACE HW A SW ÚŘADU VČETNĚ VIRTUALIZACE APLIKACÍ, DESKTOPŮ, SERVERŮ, INFRASTRUKTURY 3. ZVÝŠENÍ

Více