Výroční zpráva o činnostech Základní školy Vladimíra Menšíka Ivančice, okres Brno-venkov ve školním roce 2010/2011

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výroční zpráva o činnostech Základní školy Vladimíra Menšíka Ivančice, okres Brno-venkov ve školním roce 2010/2011"

Transkript

1 Výrční zpráva činnstech Základní škly Vladimíra Menšíka Ivančice, kres -venkv ve šklním rce 2010/2011

2 Část I. Základní charakteristika škly Název: Základní škla Vladimíra Menšíka Ivančice, kres -venkv Zřizvatel škly: Měst Ivančice Ředitelka škly: Mgr. Lenka Vkurkvá Organizace sdružuje základní šklu a šklní družinu. Telefn, fax: , www stránky: Šklní rk 2009/ stupeň 2.stupeň Celkem Pzn. Stav žáků k Pčet tříd Pčet rčníků Pčet žáků Průměrný pčet žáků na třídu , , Celkvý pčet žáků v 1. rčníku: 20 Průměrný pčet žáků na učitele celkem za celu šklu (učitelé v přepčtených úvazcích): 13,60 Rada škly (šklská rada) zřízená dle pdle dřívějších předpisů: ANO Zvlený vzdělávací prgram a jeh č.j. Název zvlenéh vzdělávacíh Čísl jednací V rčníku prgramu Základní škla / Otevřená škla 145/ ,6.-9. Šklní družina, která je sučástí základní škly ŠD pčet ddělení ŠD pčet dětí v ŠD pčet vychvatelů ŠD celkem 1 30 fyz. 1 / přepč. 1,0 Ve šklním rce 2010/2011 navštěvval šklní družinu 30 dětí. Skladba jedntlivých činnstí v družině byla zaměřena nejen na rzvj dvednstí a vědmstí dětí (zájmvá činnst), ale nabízela dpčinek, relaxaci a kmpenzaci většinu sedavéh zaměstnání během vyučvání (rekreační činnst). Děti se seznámily s různými výtvarnými technikami (kresba, malba, vyškrabávání, vytrhávání, kašírvání, kláž, vyklápění aj.), vyráběly však také práce za pmci vlastní fantazie a vkusu. Výtvarné práce pslužily k výzdbě družiny a šklních chdeb, drbné dárky k různým příležitstem (Vánční jarmark, zápis d 1.třídy). Pravidelně jsme navštěvvali tělcvičnu, pbývali na šklním dvře (phybvé a míčvé hry, sutěže v družstvech, stlní tenis, sftball, ftbal, flrbal aj.), přádali přírdvědné vycházky. Navštěvvali jsme Městsku knihvnu, výstavy, účastnili jsme se akcí KIC (Slavnsti chřestu, Svatváclavské trhy), puštěli draky. Uspřádali jsme maspustní karneval se sutěžemi nejriginálnější masku, nejlepšíh tanečníka a tanečnici, vánční besídku, pálili jsme čardějnice. V tématickém týdnu P stpách sfingy jsme bjevvali starvěku egyptsku civilizaci a v prjektu Za pkladem Templářů jsme zkumali záhady středvěkéh rytířskéh řádu Zdatnst a sprtvníh ducha jsme si věřili při Zimní lympiádě a Paralympiádě. Zúčastnili jsme se Olympiády ŠD v Oslavanech a před kncem šklníh rku jsme zrealizvali tradiční Barevný týden. I lets jsme využili nabídky splečnsti Henkel a přihlásili se d celstátní výtvarné sutěže Přiď si Prittele. Úklem byl vyrbit papírvé zvíře veliksti 1,5 m. Vyrbili jsme pandu, která se stala zdbu šklní chdby. Také jsme se zapjili d mezinárdní výtvarné sutěže Egypt mýma čima a d eklgické sutěže Krásná a zranitelná planeta Země, ve které jsme bdrželi v naší kategrii 1.míst. Krmě těcht aktivit měly děti mžnst zapjit se d nejrůznějších sprtvních a vědmstních sutěží s názvem O hráče měsíce. Míst si našla i příprava na vyučvání a prhlubvání vědmstí a dvednstí frmu didaktických a smyslvých her. Pr tut činnst jsme využili pčítačvu techniku, umístěnu v prstrách šklní družiny a v pčítačvé učebně. Pzrnst jsme zaměřili také k dětem se specifickými pruchami. 2

3 Sutěže přádané šklní družinu: Sprtvní : v driblingu ve skku z místa sutěže v družstvech v kuželkách v šipkách ve stlním ftbalu rientace v prstru nejvýše létajícíh draka v dámě Vědmstní : Kd t ví, dpví Přírdvědná Z phádky d phádky Výtvarné: sutěž nejhezčíh draka / drakiáda / nejhezčí čardějnici či čarděje nejblíbenější phádkvá pstava Netradiční sutěže: nejlepšíh tanečníka a tanečnici karnevalu nejriginálnější masku karnevalu Člvěče, nezlb se! Barevný týden P stpách sfingy Zimní lympiáda Paralympiáda Za pkladem Templářů Část II. Rámcvý ppis persnálníh zabezpečení činnsti škly 1. Odbrná kvalifikace, dle zákna č. 563/2004 Sb. Celkvý pčet pedaggických pracvníků % Z th dbrně kvalifikvaných dle z.č.563/2004 Sb % 2. Pčet abslventů s dbrnu kvalifikací, kteří ve šklním rce 2010/11 nastupili na šklu: 0 3. Pčet učitelů s dbrnu a kvalifikací, kteří ve šklním rce 2010/11 nastupili na šklu: 1 4. Pčet učitelů s dbrnu kvalifikací, kteří ve šklním rce 2010/11 dešli ze škly: 2 5. Nepedaggičtí pracvníci - pčet : 5 6. Věkvé slžení pedaggů: Věk Učitelé Muži Ženy d 35 let let 0 11 nad 50 let 0 3 Pracující důchdci nepbírající důchd 0 0 Pracující důchdci pbírající důchd 0 1 Celkem 2 16 Rdičvská dvlená 0 3 3

4 7. Údaje dalším vzdělávání pedaggických pracvníků včetně řídících pracvníků škly Název šklení ( MŠMT) Datum Míst knání jmén Dtační prgram pr blast prevence Úřad JMK, Cejl 73, K. Vančurvá na bdbí Setkání ICT krdinátrů Hybešva 15 P. Prcházka Aktuální stav šklské legislativy / Sál Břetislava Bakaly, 4 K. Vančurvá L. Vkurkvá I. Kmárkvá P. Prcházka 38. pracvní seminář SAS Sál Břetislava Bakaly, Zdravtník ztavvacích akcí Štefánikva 1,, P. Švehlík 3963/ Úvd d elektrnických spisvých MěÚ Ivančice I. Kmárkvá služeb Dunaj v kufru Lipka, Lipva 20, P. Prcházka 2964/ Reginální dějiny SSŠ, Hybešva R. Blažkvá 16659/ a Pvinnsti vyplývající z chemické SPŠCH, Vranvská P. Švehlík legislativy ve šklství 65, / knference MK ICT - OS Linux pr prstředí škly / Efektivní kmunikace s rdiči, s dětmi a knkrétní splupráce pedagga s rdiči / Zdravé zuby pr pracvníky I. stupně základních škl 9004/ Třídnická hdina jak nástrj 25688/ SSŠ Hybešva 15, SSŠ Hybešva 15, P. Prcházka M. Sjkvá Třebíč L. Dvřákvá SSŠ Hybešva 15, English Teachers English Centre Starbrněnská 16/18 Využití ICT ve výuce na 1. stupni a SSŠ Hybešva 15, v předšklní výchvě / Mtivační náměty ve výuce zeměpisu 9373/ Příprava prjektů na základní škle a využití ICT ve výuce pr základní škly 3385/ Učím (se) rád 1. a 2. třída / Zápis přezkušení, č. spisu E/ , kvalifikace ve zvláštních případech - 11 Zápis pučení č Stupeň dbrnsti Pracvník pučený SSŠ Hybešva 15, Centrum vzdělansti Libereckéh kraje, Masarykva 18 Liberec Descartes, v..s. Kamenmlýnská J. K. marketing s.r J. K. marketing s.r.. R. Blažkvá M. Machvá I. Šimkvá J. Štrkvá L. Pstvá J. Štrkvá L. Pstvá P. Prcházka M. Machvá P. Prcházka P. Prcházka

5 Hurá z lavic d přírdy 28455/ Aktuální stav šklské legislativy 14058/ Techniky k rzvji infrmační a čtenářské gramtnsti 1. část 3109/ pracvní seminář Systém agend pr škly SAS Hspitační činnst v systému pedaggickéh řízení škly 14058/ Nvé metdy ve výuce cizích jazyků Anglická gramatika hru pr 1. stupeň ZŠ, JO /10 Burza nápadů využití interaktivní tabule ve výuce 9373/ Nvé metdy ve výuce cizích jazyků - Sugestpedie Nvé metdy ve výuce cizích jazyků Silent Way Nvé metdy ve výuce cizích jazyků - Ttal Physical Respnse Osbnstně sciální rzvj klíčvých kmpetencí pedag. prac. frmu zážitkvé pedaggiky Šikana není fér prevence ařešení šikany v třídních klimatech Hry pr rzvj zdravé sbnsti a hry pr zvládání agresivity a neklidu ZŠ a MŠ Dlní Dubňany Fakta s.r.., vzdělávací zařízení Kmenskéh nám. 25 Žďár nad Sázavu Descartes, v..s. Kamenmlýnská Sál Břetislava Bakaly, Fakta s.r.., vzdělávací zařízení Kmenskéh nám. 25 Žďár nad Sázavu Jazykvá škla a vzdělávací centrum Slunečnice s.r.. Tumaňanva30/56, NIDV, krajské pracviště, Křížvá SSŠ Hybešva Jazykvá škla a vzděl. centrum Slunečnice s. r.., Jazykvá škla a vzděl. centrum Slunečnice s. r.., Jazykvá škla a vzděl. centrum Slunečnice s. r.., Centrum utdrvých prgramů Třebíč SSŠ Hybešva SVČ Ivančice, Kmenskéh náměstí 12 L. Dvřákvá K. Vackvá L. Vkurkvá I. Kmárkvá Z. Schmidvá L. Vkurkvá P. Prcházka L. Vkurkvá J. Štrkvá J. Kračmarvá M. Šiplvá J. Kračmarvá P. Prcházka J. Kračmarvá M. Šiplvá J. Kračmarvá M. Šiplvá J. Kračmarvá M. Šiplvá všichni učitelé všichni učitelé všichni učitelé 8. Rmský asistent: NE Jiný asistent: NE 5

6 1. Celkvé hdncení a klasifikace žáků Část III. Výsledky výchvy a vzdělávání Rčník Pčet žáků Prspěl s Prspěl Neprspěl Opakují vyznamenáním Celkem za I. stupeň Celkem za II. stupeň Celkem za šklu Pzn. Stav žáků k Snížený stupeň z chvání: Stupeň chvání Pčet % z pčtu všech žáků škly 2 7 2,74% 3 6 2,35% 3. Celkvý pčet nemluvených hdin na škle za šklní rk 2010/ průměr na jednh žáka: 0,17 4. Vzdělávání žáků mimřádně nadaných (ve znění vyhlášky č.73/2005 Sb., 12-14): 0 5. Údaje přijímacím řízení na střední šklu Šklní rk 20010/11 Gymnázia SOŠ SOU Knzervatř 4 leté studium 6 leté studium 8 leté studium Pčty přijatých žáků Pčet abslventů ZŠ Rčník Pčet žáků 9.rčník 45 nižší rčník 1 Celkem Rzhdnutí ředitelky Rzhdnutí ředitelky Pčet Pčet dvlání O přijetí k základnímu vzdělávání 26 0 O dkladu pvinné šklní dcházky 3 0 O ddatečném dlžení pvinné šklní dcházky O přestupu žáka základní škly 58 0 Pčet žáků přihlášených d 1.rčníku pr rk 2011/12: 23 6

7 Část IV. Údaje výsledcích inspekce prvedené Česku šklní inspekcí Ve šklním rce 2010/11prvedla ČSI ve dnech ledna 2011 inspekční činnst. Předmět inspekční činnsti: Hdncení pdmínek, průběhu a výsledků vzdělávání pskytvanéh základní šklu pdle 174 dst. 2 písm. b) zákna č. 561/2004 Sb. předšklním, základním, středním a jiném vzdělávání (šklský zákn) ve znění pzdějších předpisů. Zjišťvání a hdncení naplnění šklních vzdělávacích prgramů a jejich suladu s právními předpisy a rámcvým vzdělávacím prgramem pdle 174 dst. 2 písm. c) šklskéh zákna. Závěry, celkvé hdncení škly: Škla má pr činnst, kteru realizuje v suladu s údaji v rejstříku škl a šklských zařízení, vytvřeny ptřebné předpklady. Cíleně se zabývá zajištěním rvných příležitstí ke vzdělávání všem žákům. Nadstandardně se věnuje přechdu dětí z mateřské škly d škly základní. Kvalitně je zajišťvána blast prevence sciálně patlgických jevů. Rvněž je velmi dbře veden šklní pradenství. Integrvaní žáci jsu vzděláváni dle IVP, jehž naplňvání je šklu sledván. Realizace velkéh mnžství prjektů příznivě vlivňuje kvalitu výuky. Vzdělávání směřuje k naplňvání klíčvých kmpetencí. I když nárky na žáky dle jejich individuálních ptřeb nebyly vždy přiměřené, výuka vykazvala dbru úrveň. Při hdncení celkvých výsledků vzdělávání žáků pstupuje škla nadstandardním způsbem. Mim vlastních testů využívá i kmerčníh nárdníh testvání. Jasně stanvené priritní cíle škly a na ně navazující systém plánvání, dbrá rganizace práce škly a funkční kntrlní systém se pzitivně prmítají ve výsledcích vzdělávání. Škla má vedle velmi dbrých persnálních pdmínek vynikající materiální vybavení v blasti didaktické a výpčetní techniky, které byl ve výuce efektivně využit. Pstupné vybavvání učeben nvým nábytkem a cílené zaměření na zvyšvání estetičnsti se pzitivně pdílí na tvrbě příznivéh prstředí škly. Zkvalitňvání práce ZŠ napmáhá i četná splupráce s různými partnery. Určitu nevýhdu pr šklu je, že nemá vlastní tělcvičnu. Výše finančních prstředků, se kterými ZŠ ve sledvaném bdbí hspdařila, byla dstačující k pkrytí nákladů na realizaci ŠVP ZV. Část V. Další údaje škle Mimšklní aktivity Prjektvý týden Barevný pdzim, I. stupeň Pmáháme lesní zvěři, I. stupeň Phádkvý zámek, Dukvany, 1.,2., 4. a 5. třída Sutěž Menšík hledá talent, I. stupeň Sutěž ve stlním tenise, 4. a 5. třída Drakiáda, šklní družina Sutěž Vtipnější vyhrává, I. stupeň Dpravní výchva na dpravním hřišti v Oslavanech, 4.třída Předvánční a vánční dílny pr děti a rdiče, I. a II. stupeň příprava na Vánční jarrmark Prjektvý den Dmluvím se na cestách, třída. a II. stupeň Den tevřených dveří, I. a II. stupeň Burza středních škl AMOS Pravidelné návštěvy buducích prvňáčků ve škle Za pkladem sfingy, šklní družina Plavecký výcvik Nvá Ves, 3. a 4.rčník Burza zimních sprtvních ptřeb, I. stupeň 7

8 Rekrdiáda, šklní družina Bbřík infrmatiky, rčník Orin flrbal cup, II. stupeň Sutěž Jak známe anglicky mluvící země, II. stupeň Sutěž Ggláček, 4. a 5. třída, II. stupeň Miniplayback shw, šklní družina Astrnmická lympiáda, II. stupeň Mikulášská nadílka I. a II. stupeň Vánční jarmark I. a II. stupeň Pythagriáda, 5. třída S písničku za phádku, prjektvý týden I. stupně Bilgická lympiáda, II. stupeň Matematická lympiáda, rčník Z phádky d phádky, šklní družina Recitační sutěž, I. a II. stupeň Bruslení u Olympie třída Zábavná dpledne pr buducí prvňáčky a jejich rdiče Ze šklky d škly Lyžařský výcvikvý kurs Lipvá lázně II. stupeň Zeměpisná lympiáda, II. stupeň Finanční gramtnst,sutěž pr II. stupeň Sutěž Nvveští plavčíci I. stupeň Rubikn, vědmstní sutěž pr třídu Maspustní karneval šklní družina Návštěva žáků 5. třídy v ZŠ Němčice prjektvý den Bruslení Olympia třída Šuparáda šklní družina Vesmírná cesta ve šklní družině Kšík plný rzumu, sutěž pr I. stupeň Pěvecká sutěž, I. stupeň Prbuzíme jar, prjektvý týden na I. stupni Mc Dnalds Cup, ftbalvý turnaj pr chlapce 4. a 5. třídy Ukázka dravých ptáků a sv, I. a II. stupeň Sutěž Člvěče, nezlb se, pr I. stupeň Pálení čardějnic ve šklní družině Dpravní sutěž - Oslavany, I. a II. stupeň Nábr žáků kpané, 1. a 2. třída Preventan cup, sutěž ve vybíjené pr 4. a 5. třídu Atletické závdy pr žáky I. stupně Phár rzhlasu, atletické závdy pr žáky II. stupně Žákvská akademie ke Dni matek I. stupeň Olympiáda šklních družin Oslavany Sutěž Mladý zahrádkář, II. stupeň Přírdpisná vycházka, 6. třída Veselé čtení pr prvňáčky, prjekt žáků 9. tříd Čteme si pr radst, prjektvý týden na I. stupni Pasvání na čtenáře, knihvna Ivančice 1. třída Barevný týden prjektvý týden, šklní družina Putvání prti prudu řeky Rkytné, 5. třída Neslvický kláč, sutěž ve vybíjené pr žáky 4. a 5. třídy Branný den - I. a II. stupeň Den dětí na Réně zábavné dpledne pr žáky Děti dětem aneb Ivančice dříve a nyní, prjektvý den pr třídy Slavnstní rzlučení s žáky 9.tříd Adpce na dálku Žáci 1. stupně se zapjili d prjektu Šklní mlék, Zdravé zuby, Ovce d škl Exkurze Exkurze d Prahy 9. rčník Exkurze d Antrpsu,, 6. rčník Městská knihvna Ivančice všechny rčníky, ŠD Veletrh SOU a SOŠ, BVV - 9. rčník Exkurze SOŠ a SOU Mr. Krumlv 9. rčník 8

9 Den tevřených dveří SOŠ a SOU dpravní a mechanizační Ivančice 8., 9. rčník Den tevřených dveří na GJB Ivančice 9.třída Exkurze d Památníku Bible kralické, 7. třídy Exkurze d Památníku písemnictví v Rajhradě, 9. třídy Exkurze JE Dukvany 9. rčník Planeta Země 3000, 8., 9. rčník Návštěva pekárny 1. třída Splupráce škly s dalšími subjekty Splupráce s KIC Ivančice: Phádka O rytíři Bjanvi, třída Film Alvin a Chipmunkvé, třída Film Harry Ptter a relikvie smrti, třídy Phádka O Kačence a Raráškvi, třída Histrické představení Řím - legináři, gladiátři a Césarvé, 5. třída a II. stupeň Film Na vlásku, třída Film Letpisy Narnie, třídy Splupráce se ZUŠ Ivančice: Kncert pr žáky v kině Réna I. stupeň Výstavy v Památníku A. Muchy: Výstava Krásná a zranitelná planeta Země šklní družina Výstava histrických měřidel, 7. a 8. třída Výstava v Besedním dmě: Výstava chryzantém I. stupeň Návštěva divadelních představení v Brně: Mahenv divadl Lakmec, rčník Divadelní představení Král Richard III., 8. třída Německé divadl pr žáky tříd Anglické divadl pr žáky rčníku Anglické divadl pr žáky 9. třídy Splupráce se SVČ Ivančice: Den se Světlušku Adaptační pbyty Histrie hru, 2. a 5. třída Putvání vesmírem, 2. třída Civilizace, 4. a 5. třída Hudební dílna, 5. třída Jů a Hele na cestách, 1. třída Terrismus, 7. A Etiketa, 7. B Multikultura, 8. třída Originální trička - 3. třída Cestvání, 7. B Znáte naši zemi?, 5. třída Glbální prblémy, 8. třída Svět nábženství, 8. třídy Slavní bjevitelé, 7. A Savvání triček, 7. A Králkvání, 7. B Ivančičtí rdáci, 5. třída Očima, ušima a rukama v přírdě, 2. a 3. třída Staré civilizace, 7. A Beseda živtě ve Španělsku, 8. třídy Indiánsku cestu, 2. třída Evrpa, 5. třída Recitační sutěž I. a II. stupeň 9

10 Nc s phádku 1., 2.třída Nc pr dvážné 3. a 4.třída Bambiriáda, vystupení v parku na Réně, I. stupeň Nábr házené pr třídy Turnaj v házené, třídy Splupráce s PPP venkv: Umíme pracvat jak tým, 5. třída Klima třídy rčník Splupráce s AŠSK, sprtvní akce: Ftbal ZŠ, II.stupeň Orin Flrbal Cup, II. stupeň Halvý ftbal ZŠ 8. a 9. Rčník Házená ZŠ II. stupeň Basketbal ZŠ II. stupeň McDnald s Cup 4. a 5. třída Minikpaná II. stupeň Atletické závdy Phár rzhlasu II. stupeň Ostatní akce: Preventivní prgram Hasík 2., 6. rčník Beseda s advkátem, 9. třídy Beseda Keni, třídy Charitativní akce prjektu Šance, 9. třída Charitativní akce Květinvý den, 8. a 9. třídy Lyžařský výcvikvý kurz Ve dnech se uskutečnil lyžařský výcvikvý kurz pr žáky 7., 8., a 9. tříd naší škly ve splupráci se Střediskem vlnéh času Ivančice. V letšním rce si pět žáci mhli vybrat mezi sjezdvým lyžváním a snwbardingem. Jak míst pbytu a výcviku jsme vybrali lyžařské středisk Mirslav v Jeseníkách s ubytváním v Lázni Lipvé penzin Pd Sněhulákem. Všichni účastníci zvládli dle svých individuálních schpnstí jízdu na lyžích či snwbardu, případně se zdknalili v blucích, v carvinkvém stylu jízdy. Plavecký výcvikvý kurz Plavecký výcvikvý kurz byl realizván pr žáky 3. a 4. rčníku v suladu se zvleným výukvým prgramem. Žáci kurz abslvvali v Plavecké škle Blučina, areál bazénu v Nvé Vsi. Škla v přírdě Nebyla v letšním rce uskutečněna kvůli nízkému zájmu 6. rčníku. Náhradní aktivitu byla přírdpisná vycházka d Oslavan, která se uskutečnila dne Žáci zde plnili úkly z pracvníh sešitu škly v přírdě. V rámci vycházky žáci zpracvali pracvní listy les, ple, luka, vda, vyzkušeli si práci s buzlu určvání přírdnin. Žáci hdntili tut vycházku kladně. Ekpravidla škly V předmětu Člvěk a živtní prstředí byl sestaven Eklgický kdex pravidel ve vztahu k živtnímu prstředí. V průběhu rku se celrčně sbíraly baterie a drbné elektrsptřebiče a papír. Burza SŠ Ams Dne 26. října 2010 se knala burza středních škl AMOS. Zástupci středních škl představvali žákům devátých rčníků své bry. Nabídka škl byla pestrá. Zastupeny byly všechny bry gymnázia, zdravtnictví, infrmatika a výpčetní technika, služby, bchd, stavebnictví, elektrtechnika, strjírenství, zahradnictví i chemie. Každá škla měla předem určenu třídu i s technickými pžadavky pr svu prezentaci. Burzu AMOS přádáme již 3. rkem. Letšníh rčníku se zúčastnil 140 buducích studentů. Burzu SŠ Ams budeme připravvat i v následujícím rce. Nc s phádku V květnu 2011 ve splupráci se SVČ Ivančice se 1., 2., 3. a 4. třída rzhdla strávit nc ve škle. Celá akce byla zalžena na myšlence pdpřit pzitivní klima ve třídách. P stráveném dpledni v přírdě, večerní hře v areálu před šklu a pslechu phádek před spaním, uléhali žáci ke spánku na léhátkách a ve spacích pytlích ve svých třídách splečně s paní učitelku. Následující dpledne všichni pržili ve stejném duchu. Nejen, že tat 10

11 akce byla dle hlasů dětí a rdičů velmi úspěšná, ale sekundárně se určitě naplnila i myšlenka stmelit dětské klektivy a přiblížit dětem prstředí škly v jiné časvé dbě. Adpce na dálku D tht prjektu je naše škla zapjená d prsince Prjekt je realizván pd pd záštitu Arcidiecézní charity Praha. Naše pmc směřuje d Ugandy, k adptvanému chlapci Waigumbu Abelvi. Finanční prstředky na tut pdpru získáváme každrčně z prdejních a kulturních akcí škly (např. Vánční jarmark, Žákvská akademie) neb různých dbrvlných příspěvků d rdičů neb zaměstnanců škly. P dbu adpce Abel píše žákům dpisy, ve kterých nezapmene vždy pděkvat za pmc a velmi stručně ppsat aktivity, kterým se věnuje. Žáci mu v hdinách anglickéh jazyka depisují a seznamují h s živtem ve škle. Jednu rčně ugandská škla zasílá zprávu tm, jakých Abel dsahuje studijních výsledků. Všechna krespndence (ať už d Abela žákům neb napak) je žáky pět překládána a vyvěšena na nástěnkách v budvě škly a na webvých stránkách. Webvé stránky škly Nasazení dynamicky genervaných stránek d září 2008 se svědčil. Všichni vyučující mají přístup d administrace stránek a mhu tak pravidelně aktualizvat infrmace pr rdiče. Na stránkách tříd uveřejňují třídní učitelé aktuální ftgrafie z akcí třídy, d sekce dmácí úkly zadávají vyučující úkly d výuky. Základem webu zůstal svědčený systém WrdPress. Jak pskytvatele hstingu užíváme serveru Ve šklním rce nabízely stránky následující služby Výpis ze všech akcí škly v daném rce Pravidelně aktualizvané infrmace chdu škly, kntaktní údaje na zaměstnance škly, šklní dkumentaci Prpagační materiály škly Infrmace třídních učitelů Infrmace dmácích úklech Infrmace průběžné klasifikaci Mžnst elektrnickéh mluvení žáka Mžnst diskutvat se zaměstnanci škly pmcí veřejnéh diskusníh fóra Výukvé materiály učitelů Dmácí úkly Za šklní rk byla návštěvnst uživatelů. Oprti minulému rku je t zlepšení uživatelů. Věříme, že web plní svu funkci na st prcent a pdtrhuje tak strategii škly BÝT OTEVŘENÍ. Prjekt EU peníze šklám V lednu 2011 jsme se zapjili d výzvy MŠMT EU peníze šklám prjektem pd názvem Mderní škla. Trvání prjektu je plánván na 30 měsíců, uknčení je tedy v červenci Cíl prjektu Cílem prjektu je prstřednictvím nvých metd a nástrjů dcílit zlepšení stavu pčátečníh vzdělávání. Zkvalitnění a zefektivnění výuky bude dsažen metdickým vzděláváním, tvrbu a následným pužíváním nvých metdických pmůcek a učebních materiálů ve výuce. Vzhledem ke klesající úrvni čtenářské a matematické úrvně žáků jsme prjekt priritně zaměřili na rzvj čtenářských, matematických a jazykvých dvednstí. Invace a zkvalitnění výuky je směrvána však i d blasti výuky přírdvědy a infrmačních a kmunikačních technlgií. Výsledkem prjektu bude vytvření dbréh zázemí pr zkvalitnění výuky a vytvření pdmínek pr dsažení většíh studijníh pkrku ze strany žáků. Výsledkem bude vytvření řady vzdělávacích materiálů, které budu dstupné všem učitelům ve škle. Ti je tak budu mci pužít nejen přím pr výuku, ale zejména jak inspiraci pr tvrbu vlastních materiálů v buducnu. Při vzniku materiálů chceme klást důraz na jejich kvalitu a na t, aby byly využitelné pakvaně a také využitelné statními učiteli. Krmě vzdělávacíh aspektu klade naše škla důraz na příznivé klima. Prt jsme d prjektu zapjili i inkluzívní vzdělávání a t frmu prevence rizikvéh chvání. Cílem je snížit výskyt rizikvéh chvání u 11

12 žáků ZŠ prstřednictvím prgramu specifické primární prevence, který je zaměřen na zlepšení sciálníh klimatu na škle. Pdpřená témata: I) Invace výuky - v jedntlivých blastech: I. Čtenářská a infrmační gramtnst II. Cizí jazyky III. Využívání ICT IV. Matematika V. Přírdní vědy II) DVPP Z důvdu výběru blastí pr invaci výuky je výběr blastí pr DVPP stejný. III) Inkluzívní vzdělávání Na základě pdkladů d třídních učitelů vedení škly ve splupráci s metdikem prevence nafrmuluje zakázku specifickéh primárně preventivníh prgramu pr čtyři třídy v minimálním rzsahu 8 hdin na třídu. Sustavně se bude pracvat s 6. a 7. rčníkem ve šklním rce 2010/2011 a pté dále až d šklníh rku 2012/2013. Ddavatelem prgramu bude bčanské sdružení Pdané ruce. 2. Pčet žáků, kteří budu mít užitek z th, že se účastní klíčvých aktivit Prjekt je zaměřen na všechny žáky naší škly, cž je v dbě předkládání prjektu Pčet učitelů, kteří budu mít užitek z th, že se zapjí d klíčvých aktivit Na prjektu budu pracvat a d klíčvých aktivit budu zapjeni všichni učitelé, cž je v dbě předkládání prjektu Knečný výsledek prjektu (dsažená změna) Očekávaným výsledkem prjektu bude: zkvalitnění výuky frmu invace, zlepšení materiálníh vybavení, vytvření nvých mderních výukvých materiálů v tištěné i digitální pdbě, eliminace rizikvéh chvání žáků, další vzdělávání pedaggických pracvníků. 5. Způsb rzpznání dsažení změny a hdncení tét změny věřváním dsažených znalstí a dvednstí žáků, hspitační činnstí zaměřenu na zavádění nvých pznatků z DVPP d vyučvacíh prcesu, srvnáním klimatu škly před a p realizaci prjektu (dtazníkvá šetření), evaluační činnstí předmětvých kmisí, výsledky vlastníh hdncení škly. Prjekt Osbnstní a sciální výchva základ primární prevence Prjekt Osbnstní a sciální výchva základ primární prevence je naplánván jak dvuletý pr rk Je zaměřen na efektivní využívání hdin Osbnstní a sciální výchvy, které jsme ve šklním rce 2009/2010 zařadili d ŠVP Otevřená škla jak samstatný předmět. Tat hdina je vyučvána třídním učitelem jednu týdně, a t vždy v pndělí, první vyučvací hdinu. Cílem prjektu je vytvření metdiky předmětu Osbnstní a sciální výchva pr jedntlivé rčníky. Na její tvrbě se bude pdílet šklní metdik prevence ve splupráci s třídními učiteli, výchvným pradcem a vyučujícími výchvných předmětů a bude dstupná všem pedaggům škly. 12

13 Samtná metdika by byla nepužitelná, pkud by dalším důležitým výstupem prjektu nebyl zasvěcený třídní učitel, který bude chápat ptřebnst práce se třídu; bude schpen mapvat vztahy ve třídě a na základě vyhdncení stanvvat efektivní patření ; má pvědmí mžnstech realizace efektivní primární prevence rizikvéh chvání v blasti rzvje funkčních sciálních vazeb a pdpry pzitivníh sciálníh klimatu; bude vyrvnaný sám se sebu; bude sučástí klektivu klegů, žáků; bude rzvíjet pzitivní a příznivé klima škly; Prjekt je pr naši šklu důležitý zejména prt, že i přes snahu vedení škly, výchvnéh pradce a šklníh metdika prevence není mezi pedaggy sjedncen názr na ptřebnst využívat hdin Osbnstní a sciální výchvy pr práci se třídu; pr mapvání vztahů; pr zlepšení celkvéh klimatu a pr prevenci rizikvéh chvání. Ve šklním rce 2010/2011 byl tent předmět zařazen téměř d všech rčníků ( krmě 5. rčníku, kde vzděláváme dle snv Základní škly). Abychm jak klektiv byli jedntní, je nutné pržít splečné zážitky, naučit se splu kmunikvat, případné knflikty umět knstruktivně řešit. Jedntlivé semináře byly vybrány tak, aby bsahvaly ze všeh kusek. Bhužel, výše rzpčtu škly nám neumžní dvlit si něklikadenní šklení pr všechny pedaggy zárveň. Finanční prstředky na vzdělávání pedaggů jsu mezené a pkud si pedaggičtí pracvníci naší škly mhu vybrat, raději se vzdělávají v blasti metd práce ve svém aprbvaném předmětu. Také velmi těžk nacházíme prstředky na splečné vzdělávání a týmvá splupráce bez týmu zrealizvat nelze. Negativní klima, které je v pedaggickém sbru zejména mezi klegyněmi, se přenáší d klimatu tříd a tím i d klimatu celé škly. Prjekt je plánván jak dvuletý. Pr rk 2011 je zajišťván z 88% z prstředků dtace MŠMT, zbylých 12% je hrazen spluúčastí. Tu je pužití příspěvků FKSP na ubytvání a stravvání pedaggů na pbytvé akci. Materiální prstředky na jedntlivé slžky prjektu pr rk 2011: 1. Kurz "Osbnstně sciální rzvj a rzvj klíčvých kmpetencí pedaggických pracvníků základních a středních škl frmu zážitkvé pedaggiky", Bc. Petr Hrdlička 2. Semináře SVČ Ivančice Hry pr zvládání agresivity 3. Seminář Šikana není fér! - Mgr. Helena Adamusvá 4. Nákup dbrné literatury + kancelářské ptřeby pr vytvření metdiky V rámci prjektu vznikne metdika vedení hdin Osbnstní a sciální výchvy. Pr každý rčník bude vytvřen pět mdelvých hdin zaměřených na jedntlivá témata zařazená d ŠVP Otevřená škla. Šklní metdik prevence bude splupracvat s třídními učiteli, kteří metdiku pr svůj rčník věří v praxi. Kružky při ZŠ Název kružku Pčet skupin Pčítačvý I. st. začátečníci 1 Pčítačvý I. st. pkrčilí 1 Kružek Lega 1 Kružek Angličtina hru 1 Šikvné ruce 1 Splečenské hry 1 Kružek Předškláček 2 Cvičení z českéh jazyka 1 Pčítačvý II. st. 1 Tvřeníčk 1 Celkem 11 13

14 Účast škly v sutěžích, lympiádách SOUTĚŽE Stlní tenis Sutěžili žáci 4. a 5. tř. chlapci dívky 1. Dminik Štrk 1. Klára Eiblvá 2. Jan Eckstein 2. Bára Oulehlvá 3. Tmáš Dbrvdský 3. Eva Šínvá Menšík hledá talent 1. Žáci 5. tř. se scénku Restaurace 2. Žáci 4. tř. s pěveckým vystupením 3. Dminik Štrk s kuchařským vystupením Vtipnější vyhrává 1.kategrie (2. a 3.tř.) 2.kategrie (4. a 5.tř.) 1. Vjta Třísk 1. Kamila Rttervá 2. Sam Schwarz 2. Dan Kntek 3. Adéla Klapalvá 3. Sabina Eiblvá Mc Dnald's Cup žáci tříd umístění: 5. Míst Nvveští plavčíci DRUŽSTVO A 7. míst 1.tř. Vendula Mrkvicvá 2.tř. Nikla Rsa de Pauli 3.tř. Marek Muzikář 4.tř. Sabina Eiblvá 5.tř. Jan Eckstein DRUŽSTVO B 3. Míst Eva Třískvá Adam Hlžek Natálie Svbdvá Aneta Ondvčákvá Tmáš Dbrvdský Recitační sutěž 1.kategrie (1. a 2. tř.) 2. kategrie (3. 5. tř.) 1. Natálie Hvrkvá 1. Lenka Zelenkvá 2. Adam Hlžek 2. Simna Jnášvá 3. Aleš Chalupka 3. Jsef Vildmec Okresní kl : Aleš Chalupka 3. míst v kategrii 0 14

15 Klkan 2. a 3. třída kategrie CVRČEK 1. Jsef Vildmec 48 bdů 3 tř. 2. Erik Haičman 45 bdů 3 tř. 3. Tereza Bučkvá 44 bdů 3 tř. Klkan 4. a 5. třída kategrie KLOKÁNEK 1. Filipvá Tereza 104 bdů 4.tř. 1. Filipvá Kristýna 104 bdů 5.tř. 2. Eckstein Jan 90 bdů 5.tř. 3. Malíkvá Lucie 89 bdů 5.tř. PĚVECKÁ SOUTĚŽ 1. kategrie 1. Klapalvá Adéla 2.tř. 2. Šipl Jiří 1.tř. 3. Peterkvá Lucie 1.tř. 2. kategrie 1. Šínvá Eva 4.tř. 2. Pspíšil Jiří 5.tř. 3. Eiblvá Klára 4.tř. Člvěče, nezlb se Hrál 32 žáků. 1. Marek Šedrla 5.tř. 2. Aneta Ondvčákvá 4.tř. 3. Jiří Šipl 1.tř. Kšík plný rzumu Výsledky šklníh kla sutěže: 2. třída 3. třída 4. třída 1. míst Marek Hniš 2. míst Jirka Schlsser 3. míst Daniel Dedek 1. míst Rbin Žaludek 2. míst Vjta Vrel 3. míst Verča Frncvá 1. míst Katka Nešpůrkvá 2. míst Zdeněk Tman 15

16 3. míst Daniel Kntek 5. třída 1. míst Hanka Šulcvá 2. míst Dušan Badin 3. míst Tmáš Dbrvdský Krajské kl Účastníci Marek Hniš 2.tř., Rbin Žaludek 3.tř., Katka Nešpůrkvá 4.tř., Dušan Badin 5.tř. Preventan cup Sutěžili žáci 4. a 5. třídy. kategrie: dívky umístění. 5.míst kategrie: tevřená (chlapci + dívky) umístění..6. míst Dpravní sutěž Účastníci: 4. třída: Martina Kabelkvá, David Řiháček 5. třída: Kamila Rttervá, Jan Eckstein Umístění 6. míst Atletické závdy Rzdělení kategrií: I. kategrie dívky rčníku I. kategrie chlapci rčníku II. kategrie dívky 4. a 5. rčníku II. kategrie chlapci 4. a 5. rčníku Skk d dálky dívky 1. kategrie 1. Bučkvá Tereza Skk d dálky dívky 2. kategrie 2. Khutkvá Vernika Běh 60 metrů dívky 1.kategrie 1. Bučkvá Tereza Běh 60 metrů chlapci 1.kategrie 2. Hlžek Adam Hd kriketvým míčkem dívky 1. kategrie 1. Svbdvá Natálka 3. Matuškvá Mnika Běh 60 metrů dívky 2.kategrie 3. Khutkvá Vernika Hd kriketvým míčkem chlapci 1. kategrie 3. Haičman Erik 16

17 2. stupeň Český jazyk a umění Výsledky lympiády v českém jazyce: Olympiáda v českém jazyce prběhla 4. prsince v 8. a 9. rčníku. Zúčastnil se jí 25 žáků a žákyň. V sedmi úklech jazykvé části mhli účastníci získat nanejvýš 18 bdů, ve slhvé úklu maximálně 10 bdů. Celkem tedy 28 bdů. Výsledky jsu následující: 1. míst Jnáš Rybníček 13 bdů 2. míst Lenka Jahdvá, Adéla Ťpkvá, Dminik Klusák 12 bbů 3. míst Anička Vybíralvá, Michaela Fdrvá, Milan Hájek 11 bdů 4. míst Iveta Nváčkvá a Petra Kališvá 10 bdů Recitační sutěž: V březnu se uskutečnil šklní kl recitační sutěže. Zúčastnil se 13 žákyň a žáků rčníku. Účastníci byli rzděleni d dvu kategrií. Výsledky: Kategrie mladších rčník: 1. Barbra Šicvá 7. B 2. Sabina Hájkvá 6. tř. 3. Kristýna Vlčkvá 7. A Kategrie starších rčník: 1. Míša Pavlvská 8. B 2. Tereza Čupíkvá 9. A 3. Lucie Řezáčvá 9. A Cenu diváků získala Míša Pavlvská. D kresníh kla pstupily první a druhá z každé kategrie. Jediným úspěchem byla Cena prty pr Terezu Čupíkvu. Člvěk a přírda Sprtvní sutěže Ftbal základních škl (3. míst) Sutěž ve šplhu, 2. st., ZŠ Na Brněnce Orin flrbal Cup ZŠ, rč., sprt. hala (4. míst) Orin flrbal Cup, 8. a 9. rč., sprt. hala (4. míst) Okrskvé kl halvéh ftbalu, 8. a 9. rč., sprt. hala (5. míst) Okresní finále halvéh ftbalu, 8. a 9. rč., sprt. hala (4. míst) Okresní kl házené, 2. st., sprt. hala (1. míst, pstup d kresníh finále) Bj celrepublikvé finále, Bhunice (2. míst) Basketbal ZŠ, sprt. hala (4. míst) Krajské finále halvéh ftbalu, sprt. hala, 2. st. (4. míst) Minikpaná, ZŠ Na Brněnce, 2. st. (2. míst) Dpravní sutěž, kr. kl, Oslavany (3. míst) Phár rzhlasu, ZŠ TGM, (9., 4. a 8. míst) Přírdpis, fyzika, chemie, zeměpis Přírdvědná sutěž Mladý zahrádkář V letšním šklním rce se knal 2. rčník přírdvědné sutěže Mladý zahrádkář. Letšníh rčníku, se krmě naší škly, zúčastnila i ZŠ Ochz u Brna a ZŠ T. G. Masaryka Ivančice. Sutěžil se ve 2 kategriích: mladší (žáci 1. stupně) a starší (žáci 2. stupně). V mladší kategrii se na 1. místě umístila Jlana Prudíkvá (ZŠ Ochz), 2. míst bsadil Dalibr Kříska (ZŠ Ochz) a na 3. místě sknčil Tmáš Kříska (ZŠ Ochz). Ve starší 17

18 kategrii zvítězila Míša Pavlvská (ZŠ Vladimíra Menšíka), stříbrnu pzici bsadil Tmáš Psta (ZŠ Vladimíra Menšíka) a na 3.místě sknčil Jirka Drápal (ZŠ Vladimíra Menšíka). Přírdvědný klkan Dne si žáci 8. a 9. rčníků zasutěžili v celstátní sutěži Přírdvědný klkan. Sutěž prbíhala frmu didaktickéh testu. Nejlepšíh výsledku dsáhla 1. Prcházkvá Lenka (8.A) (93b), 2. Bink Lukáš (8.B) (89b), Sva Jan (9.B) (88b) Astrnmická lympiáda Dne prběhl na naší škle pprvé šklní kl Astrnmické lympiády. V rámci šklníh kla žáci řešili test s 19 tázkami. Nejlepšíh umístění dsáhli 1. Jiří Drápal (8.B) (25 bdů), 2. Hnza Studnička (8.B) (25 bdů), 3. Pavel Brudík (9.A) (22 bdů). Bilgická lympiáda Dne 25. ledna 2011 se knal šklní kl bilgické lympiády. Sutěž byla realizvána frmu testvých tázek, pznávačky přírdnin a praktickéh pzrvání. Nejlepších výsledků dsáhli 1. míst Jan Sva (9.B) 2. míst Vjta Nvák (9.B) 3. míst Míchaela Fdrvá (9.B) Zeměpisná lympiáda V psledním únrvém týdnu prběhl šklní kl zeměpisné lympiády. V kategrii B (7. rčníky) bsadili 1. míst Daniel Krystýnek ze 7. B 2. míst Bára Šicvá ze 7. B 3. míst Bára Čepervá ze 7. B V kategrii C (8. a 9. rčník) 1. míst Tmáš Psta z 8. B 2. míst Marek Bureš z 8. B míst shdně Míša Pavlvská z 8. B a Anička Vybíralvá z 9. B Člvěk a splečnst Na pdzim rku 2010 se uskutečnil tradiční prjekt v hdinách dějepisu, zapjili jsme se d celrepublikvé akce Příběhy bezpráví filmvá prjekce se knala v 9. třídách. V lňském rce sledvali žáci bezpráví způsbené lidem v jejich klí za II. světvé války, lets se sustředili na zlčiny kmunismu. V 9. třídách frmu ankety vybrali film Olgy Smmervé Ztracená duše nárda; ze čtyřdílnéh cyklu Ztráta důstjnsti, Ztráta slušnsti, Ztráta víry a Ztráta tradice zvlili film Ztráta slušnsti - vyprávění žen, které byly pstiženy kmunistickým režimem. Besedu se žáky zajistila vyučující D R. Blažkvá, na prjekci navázal prjekt Příběhy bezprávných sudech perzekuvaných bčanů v 50. letech. Dějepisná lympiáda se knala v prsinci rčník 2010/2011 měl tematické zaměření Ve zdraví i v nemci (Od šamana p penicilin). Šklníh kla se zúčastnil 21 žáků 8. a 9. tříd., úspěšní řešitelé pstupili d kresníh kla - Michal Řiháček z 9. B získal 75 bdů a Janek Sva 69 bdů. Okresní kl se knal v Tišnvě 1. únra Jan Sva se stal velmi úspěšným řešitelem, sknčil na krásném 4. místě a pstupil d krajskéh kla. Krajské kl se knal 4. dubna, zde byl J. Sva úspěšným řešitelem, ale neumístil se. Je t pěkný úspěch žáka naší škly, který výbrně bstál v knkurenci škl v krese venkv a svými znalstmi a pečlivu přípravu prkázal velmi pěkný vztah k histrii. Sutěž Rubikn šklní kl se knal na jaře 2011, zúčastnila se družstva 7. až 9. tříd. Výherci z 9. A pstupili d blastníh kla. Naše družstv se umístnil na 5. nepstupvém místě. Známe své měst? Sutěž histrii a sučasnsti pr žáky 4. až 8. rčníku připravila kmise Č a S, byla realizvána výstava ftgrafií žáků, zapůjčena výstava z KICu Ivančice. Akci spnzrsky pdpřil ČEZ. Prjekt připravvali žáci 8. B v hdinách D a JČ ve slhu, připravili 8 zastavení úkly teretické i praktické hry suvisející s histrií, událstmi a sbnstmi Ivančic. Sutěže se účastnil celkem 18 třídních družstev, na 1. místě tým 4. třídy, na 2. místě 7. A a na 3. místě tým 7. B, který také vyhrál sutěž nejlépe splupracující sutěžící. 18

19 Matematika a infrmatika Matematický klkan Sutěž prběhla hned p jarních prázdninách a sutěžili všichni žáci d 3. d 9. třídy. Výsledky mezinárdní sutěže byly deslány rganizátrvi a zařazeny d statistických mezinárdních výsledků. Klkan 2. a 3. třída kategrie CVRČEK 1. Jsef Vildmec 48 bdů 3. tř. 2. Erik Haičman 45 bdů 3. tř. 3. Tereza Bučkvá 44 bdů 3. tř. 3. Kristýna Kadlecvá 44 bdů 3. tř. Klkan 4. a 5. třída kategrie KLOKÁNEK 1. Filipvá Tereza 104 bdů 4. tř. 1. Filipvá Kristýna 104 bdů 5. tř. 2. Eckstein Jan 90 bdů 5. tř. 3. Malíkvá Lucie 89 bdů 5. tř. Klkan 6. a 7. rčník kategrie BENJAMÍN 1. Pelikánvá Hana 64 bdů 7. A 2. Světlík Vladimír 53 bdů 6. tř. 2. Kratchvíl Filip 53 bdů 7. A 3. Vbrná Marcela 50 bdů 7. B Klkan 8. a 9. rčník Kategrie KADET 1. Duran Jiří 55 bdů 8. B 2.Ťpkvá Adéla 54 bdů 9. A 3. Přízkvá Karlína 53 bdů 9. A 3. Krausvá Lucie 53 bdů 9. B 3. Řiháček Martin 53 bdů 9. B Pythagr i áda -šk l ní k l Lets se pprvé mhli mim 6. a 7. rčníků zúčastnit i smáci. Žáci řešili 15 matematických úklů, na jejichž vyřešení měli k dispzici celu hdinu času. Úspěšným řešitelem se stal pdle pravidel každý, kd získal aspň 9 bdů a s tím získal i šanci pstupit d kresníh kla. Výsledky 7. A, B třídy Výsledky 8. A, B třídy 1. míst Filip Kratchvíl (10 bdů) 1. míst Lukáš Bink (9 bdů) 2. míst Aneta prcházkvá (7 bdů) 2. míst Michaela Pavlvská (7 bdů) 3.míst Hanka Pelikánvá (6 bdů) 3. míst Jan Studnička (5 bdů) Jiří Drápal (5 bdů) Výsledky 6. třídy míst Jakub Bárdy (2 bdy) míst Jan Haičman (2 bdy) míst Dminik Mařík (2 bdy) míst Nklas Eibl (2 bdy) D kresníh kla pstupil jak úspěšný řešitel Filip Kratchvíl. Pythagriády- kresní kl se knal na ZŠ ve Šlapanicích kresní kl Pythagriády. V kategrii 7. tříd nás reprezentval Filip Kratchvíl. 19

20 Matematická lympiáda - šklní kl Šklníh kla se zúčastnili a úspěšně pstupili d kresníh kla z 5. třídy Dušan Badin, Lucie Malíkvá, Jan Eckstein. Ze 7.A třídy Filip Kratchvíl a z 9. B třídy Jan Sva Matematická lympiáda - kresní kl D kresníh kla matematické lympiády se z 5. třídy prbjval Dušan Badin, ze 7.A třídy Filip Kratchvíl a jak zástupce 9. rčníků Jan Sva. Filip Kratchvíl bsadil v kresním kle matematické lympiády krásné čtvrté míst. Jan Sva páté míst a prbjval se i d krajskéh kla. Matematická lympiáda - krajské kl Ve šklním rce velmi úspěšně reprezentval naši šklu v matematické lympiádě Jan Sva- 9. B. V Brně se mu pdařil získat 15bdů z 24 a bsadil tak v kraji krásné smé míst. Cizí jazyky Sutěž v anglickém jazyce 15. listpadu 2010 prběhla sutěž s názvem Jak znáte anglicky mluvící země zaměřená na znalst reálií těcht zemí. Zadání celé sutěže byl v angličtině, žáci pracvali bez slvníku, byli tedy závislí na svjené slvní zásbě. Sutěž prbíhala v učebně PC, cž dětem umžnil phybvat se libvlnu individuální rychlstí v sutěžním materiálu. Ten bsahval celkem 50 tázek dplněných brázkem či ftgrafií, které služily jak nápvěda. Zájem žáků byl velmi dbrý, zúčastnili se však žáci puze 8. a 9. rčníku. Vyhdncení: 1.míst Karlína Přízkvá z 9.A 70 bdů 2.míst Lenka Prcházkvá z 8.A 69,5 bdu 3.míst Lenka Jahdvá z 9.A 64 bdů Péče talentvané žáky a žáky s SPU Naše škla dsahuje velmi dbrých výsledků v práci se žáky se specifickými pruchami učení a dětmi individuálně integrvanými. Těmt žákům je během měsíce září vypracván individuální vzdělávací plán, se kterým jsu seznámeni všichni vyučující, rdiče žáka i žák samtný. Knzultace prbíhá s pracvnicí PPP, se kteru jsme v neustálém kntaktu. Splupráce se nemezuje jen na dbrné vyšetření žáků dpručených šklu, psychlgvé pracují i přím ve škle, pskytují knzultace všem zúčastněným stranám. Každé první pndělí v měsíci dchází k hdncení IVP pedaggy, žákem a rdiči a vlí se frmy a metdy práce, které umžní žákvi c nejpřirzeněji naplnit práv na vzdělání. Písemné zhdncení efektivity IVP ve výuce se prvádí dvakrát rčně, vždy ke knci plletí. Učitelé v hdinách přistupují k těmt žákům diferencvaně, nechybí individuální přístup při práci, integrvaným žákům jsu při písemných činnstech zadávány kratší písemné celky, je upřednstněn mluvený prjev. Žáci s SPU nejčastěji ve vyučvání využívají různé didaktické pmůcky, přehledy gramatiky, čast jen dplňují d textu, úkly nemívají časvě limitvány a učitel hdntí jen t, c žák zvládne. Pskytujeme více času na vypracvání a kntrlu úklů, umžňujeme psaní na pčítači neb vlepvání fcených textů. Vyučující kladu na tyt žáky menší nárky než na statní, míst diktátů jsu těmt žákům zadávána dplňvací cvičení a pisy textu, a v jejich zadávání je vytvřen systém diferenciace pdle schpnstí a typu pruch jedntlivých žáků. Oceňujeme snahu každéh žáka, pzitivně mtivujeme pchvalu a také uplatňujeme individuální přístup ve výuce a klasifikaci. V případě ptřeby zadáváme diferencvané úkly neb pmáháme p vyučvání. Pzitivní mtivace a vlastní pržitek z úspěchu je pr tyt žáky nesmírně důležitý. Na 1. stupni dchází k nápravám SPU také v dyslektickém kružku pd vedením speciálníh pedagga, kde pmcí speciálních cvičení, které jsu zaměřeny na rzvj slvní zásby, paměti, záměny písmen, rzvj hrubé i jemné mtriky, prav-levé rientace, správné výslvnsti, čtení apd., dsahují žáci velmi dbrých výsledků. Nesmírně důležitá je samzřejmě i splupráce rdičů, bez které by se celý tent prces míjel účinkem. Žáci talentvaní mívají ve vyučvání samstatnější úkly, jsu také pzitivně mtivváni a rzvíjí se u nich lgické myšlení, samstatnst, rychlst, sustředěnst a pzrnst. Mhu navštěvvat kružky na škle, ve kterých se v různých blastech mhu ještě více zdknalvat. Jedná se kružky cizích jazyků, pčítačvé a sprtvní. 20

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škla a Mateřská škla Břitv, kres Blansk, příspěvkvá rganizace Šklní 125, 679 21 Břitv Výrční zpráva činnsti škly Šklní rk: 2012/2013 vypracval: Mgr. Jiří Sedláček ředitel škly Břitv, 6. 9. 2013

Více

PORADA ŘEDITELŮ MŠ/ZŠ

PORADA ŘEDITELŮ MŠ/ZŠ PORADA ŘEDITELŮ MŠ/ZŠ Irena Tlapákvá duben 2015 NOVELA ŠKOLSKÉHO ZÁKONA vzdělávání sb se speciálními vzdělávacími ptřebami zavedení registru pedaggických pracvníků přijímání d přípravných tříd základní

Více

Š K O L N Í R O K 2 0 1 5 / 2 0 1 6 ZÁKLADNÍ ŠKOLA PROSTĚJOV, E. VALENTY 52. Mgr. Radomír Palát koordinátor ICT, metodik ICT. Plán práce 2015/2016

Š K O L N Í R O K 2 0 1 5 / 2 0 1 6 ZÁKLADNÍ ŠKOLA PROSTĚJOV, E. VALENTY 52. Mgr. Radomír Palát koordinátor ICT, metodik ICT. Plán práce 2015/2016 Š K O L N Í R O K 2 0 1 5 / 2 0 1 6 ZÁKLADNÍ ŠKOLA PROSTĚJOV, E. VALENTY 52 Mgr. Radmír Palát krdinátr ICT, metdik ICT Plán práce 2015/2016 Náplň činnsti Náplň práce ICT krdinátra vychází z vyhlášky 317/2005

Více

Prezentace projektů Dalekohled a Společně do školky!

Prezentace projektů Dalekohled a Společně do školky! Prezentace prjektů Dalekhled a Splečně d šklky! O prjektu Název: Dalekhled Reg. č. prjektu: CZ.1.07/1.2.31/02.0022 Příjemce: Člvěk v tísni,.p.s., reginální pbčka Plzeň Termín realizace: 03/2013-02/2015

Více

Možnosti transformace vyšších odborných škol do terciárního vzdělávání

Možnosti transformace vyšších odborných škol do terciárního vzdělávání Mžnsti transfrmace vyšších dbrných škl d terciárníh vzdělávání Michal Karpíšek MŠMT, 30. listpadu 2010 IPn Refrma terciárníh vzdělávání CZ.1.07/4.2.00/06.0003 Tat prezentace je splufinancvána Evrpským

Více

ZÁKLADNÍ INFORMACE O SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY

ZÁKLADNÍ INFORMACE O SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY ZÁKLADNÍ INFORMACE O SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY Kmplexní zkuška Zkušky ze všech zkušebních předmětů mají frmu didaktickéh testu. Výjimku jsu puze zkušky z jazyků z českéh jazyka a literatury a cizíh

Více

Charakteristika vzdělávacího programu

Charakteristika vzdělávacího programu Charakteristika vzdělávacíh prgramu Základní filsfie mateřské škly:,,důležitější pr dítě předšklníh věku je, jak se v mateřské škle cítí, než t c umí a zná. Vzdělávací cíle vyplývající z filsfie škly:

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program GYMNÁZIUM KROMĚŘÍŽ Masarykv náměstí 496 767 01 Krměříž Minimální preventivní prgram pr šklní rk 2012 / 2013 Dkument zpracval: Šklní metdik prevence: Mgr. Michal Kříž Dkument schválila: Ředitelka škly:

Více

Základní škola a Mateřská škola, Hevlín, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTECH ZÁKLADNÍ ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2008/2009

Základní škola a Mateřská škola, Hevlín, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTECH ZÁKLADNÍ ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2008/2009 Základní škla a Mateřská škla, Hevlín, příspěvkvá rganizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTECH ZÁKLADNÍ ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2008/2009 Část I. Základní charakteristika škly a. Základní škla a Mateřská škla,

Více

Minimální preventivní program pro školní rok 2014/2015. Základní škola a Mateřská škola, Bernartice 166, okres Trutnov

Minimální preventivní program pro školní rok 2014/2015. Základní škola a Mateřská škola, Bernartice 166, okres Trutnov Minimální preventivní prgram pr šklní rk 2014/2015 Základní škla a Mateřská škla, Bernartice 166, kres Trutnv 1. Základní charakteristika škly a její činnsti Základní škla a Mateřská škla Bernartice je

Více

Výroční zpráva za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Základní škla, Česká Lípa, 28. října 2733, příspěvkvá rganizace 28. října 2733, Česká Lípa, PSČ 470 06 Výrční zpráva za šklní rk 2013/2014 Prjednala a schválila Šklská rada dne 14. 10. 2014 Předkládá:

Více

4.-13.5. Český jazyk a literatura. Povinná zkouška. Písemná práce (10 témat zadaných Centrem, výběr)

4.-13.5. Český jazyk a literatura. Povinná zkouška. Písemná práce (10 témat zadaných Centrem, výběr) 4.37. Maturitní zkuška na Cyrilmetdějském gymnáziu ve šklním rce 2014/ Průběh a rzsah maturitní zkušky na gymnáziu stanví 77 a další zákna č.561/2004 a vyhláška MŠMT č.177/2009 Sb. v aktuálním znění. Pr

Více

P R A C O V N Í P L Á N

P R A C O V N Í P L Á N P R A C O V N Í P L Á N (přílha 1 k ŠVP pr šklní rk 2013/2014) šklní rk 2013 / 2014 Prjednán na pedaggické radě dne 27.8.2013.. I. Infrmace škle 1. Prvz mateřské škly: d 6.30 hd. d 16.00 hd. 2. Zřizvatel:

Více

Základní škola a Mateřská škola, Hevlín, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTECH ZÁKLADNÍ ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010

Základní škola a Mateřská škola, Hevlín, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTECH ZÁKLADNÍ ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010 Základní škla a Mateřská škla, Hevlín, příspěvkvá rganizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTECH ZÁKLADNÍ ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010 Část I. Základní charakteristika škly a. Základní škla a Mateřská škla,

Více

HREA EXCELLENCE AWARD 2013

HREA EXCELLENCE AWARD 2013 HREA EXCELLENCE AWARD 2013 I. Základní infrmace prjektu Název prjektu Firma: Kategrie: Autr prjektu Zapjme se všechny, není t nárčné! Česká pšta, s.p. 2. kategrie (kmerční subjekty nad 500 zaměstnanců)

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ROKU 2012 Nadání a dovednosti o.p.s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA ROKU 2012 Nadání a dovednosti o.p.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA ROKU 2012 Nadání a dvednsti.p.s. Výrční zpráva Nadání a dvednsti.p.s. za rk 2012 je zpracvána v suladu s ustanvením 21 zákna čísl 248/1995 Sb., becně prspěšných splečnstech. V Praze dne

Více

IČO: 48004529 Zahájení činnosti: 1. 9. 1965 Identifikátor práv.osoby: 600 135 942

IČO: 48004529 Zahájení činnosti: 1. 9. 1965 Identifikátor práv.osoby: 600 135 942 Výrční zpráva škly 2012/2013 Základní škla U Lesa 713, 734 01 Karviná Ráj Základní data Sídl škly: U Lesa 713, 734 01 Karviná-Ráj Zřizvatel: Statutární měst Karviná Ředitel: Mgr.Tmas Vlachpuls Statutární

Více

ZŠ Dr. Edvarda Beneše nám. J. Berana 500, Praha 9 Čakovice. Školní vzdělávací program ŠD

ZŠ Dr. Edvarda Beneše nám. J. Berana 500, Praha 9 Čakovice. Školní vzdělávací program ŠD ZŠ Dr. Edvarda Beneše nám. J. Berana 500, Praha 9 Čakvice Šklní vzdělávací prgram ŠD Obsah 1. Identifikační údaje... 3 2. Knkrétní cíle vzdělávání... 3 3. Délka a časvý plán vzdělávání... 3 4. Frmy vzdělávání...

Více

Z á k l a d n í š k o l a V s e t í n, T r á v n í k y 1 2 1 7

Z á k l a d n í š k o l a V s e t í n, T r á v n í k y 1 2 1 7 Z á k l a d n í š k l a V s e t í n, T r á v n í k y 1 2 1 7 Zpracvala: Mgr. Lenka Michálkvá, krdinátra EVVO Vsetín 2012 1. Sučasný stav EVVO ve škle 1.1 Rzbr šklníh vzdělávacíh prgramu z phledu EVVO 1.1.1

Více

p. uč. Alena Horklová p. uč. Jarmila Petrošová p. uč. Taťána Řehová p. uč. Ivana Tanušková p. řed. Libuše Klimundová p. uč.

p. uč. Alena Horklová p. uč. Jarmila Petrošová p. uč. Taťána Řehová p. uč. Ivana Tanušková p. řed. Libuše Klimundová p. uč. Vaše děti vzdělává 1. ddělení CIPÍSEK p. uč. Alena Hrklvá p. uč. Jarmila Petršvá 2. ddělení RÁKOSNÍČEK p. uč. Taťána Řehvá p. uč. Ivana Tanuškvá 3. ddělení KRTEČEK EK 4. ddělení KŘEMÍLEK p. uč. Jarmila

Více

Velká volitelnost v celé řadě předmětů (humanitních i přírodovědných), včetně mezioborových volitelných předmětů.

Velká volitelnost v celé řadě předmětů (humanitních i přírodovědných), včetně mezioborových volitelných předmětů. 2. ŠVP GA staví na takvé výchvně vzdělávací kncepci, která bude vycházet vstříc pžadavkům kladeným na žáky v neustále se prměňující a vyvíjející splečnsti. Základem tét kncepce je péče všestranný sbnstní

Více

! STANOVY SPOLKU I. Název MĚSÍČNÍ HOUPAČKA, spolek (dále jen MH) Sídlo: Hřbitovní 29, Ivančice, 664 91

! STANOVY SPOLKU I. Název MĚSÍČNÍ HOUPAČKA, spolek (dále jen MH) Sídlo: Hřbitovní 29, Ivančice, 664 91 STANOVY SPOLKU I. Název MĚSÍČNÍ HOUPAČKA, splek (dále jen MH) Sídl: Hřbitvní 29, Ivančice, 664 91 II. Charakteristika MH a) Sdružení je dbrvlným nevládním neziskvým sdružením vzniklým pdle zákna č. 83/1990

Více

Školní vzdělávací program školní družiny

Školní vzdělávací program školní družiny Základní škla Třemšná, kres Plzeň-sever, příspěvkvá rganizace Americká 146, 330 11 Třemšná Šklní vzdělávací prgram šklní družiny 1. Identifikační údaje Šklní družina tvří se základní šklu jednu právnicku

Více

P R A C O V N Í P L Á N

P R A C O V N Í P L Á N P R A C O V N Í P L Á N (přílha 1 k ŠVP pr šklní rk 2014/2015) šklní rk 2014 / 2015 Prjednán na pedaggické radě dne 29.8.2014.. I. Infrmace škle 1. Prvz mateřské škly: d 6.30 hd. d 16.00 hd. 2. Zřizvatel:

Více

Vítejte na 1. Výukovém setkání

Vítejte na 1. Výukovém setkání Vítejte na 1. Výukvém setkání Prgram 1. Část 1. Prjekt: Samstatný abslvent (Edita Janstvá, DiS.) 2. Klíčvá aktivita KA04 Průběh piltníh věřvání vzdělávacíh prgramu (Tmáš Varga) Vzdělávací Mduly v praxi

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Odbrné učiliště, Praktická škla, Základní škla a Mateřská škla Příbram IV, p.. Šklní vzdělávací prgram ŠKOLNÍ DRUŽINA Šklní vzdělávací prgram je platný d 1. 9. 2014 1 OBSAH 1. Identifikační údaje... 3

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY Základní škla a Mateřská škla Sudměřice, kres Hdnín, příspěvkvá rganizace ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY Č. j. 18 89 / 2007-2 V Sudměřicích 1. září 2007 NÁZEV ŠKOLY: Základní škla a Mateřská

Více

Přehled plánovaných akcí a činnosti primární prevence na š.r. 2013-2014

Přehled plánovaných akcí a činnosti primární prevence na š.r. 2013-2014 Vyšší dbrná škla a Střední průmyslvá škla elektrtechnická F. Křižíka Praha 1, Na Příkpě 16 Přehled plánvaných akcí a činnsti primární prevence na š.r. 2013-2014 Vypracval: Jarslav Burdys V Praze dne: 1.9.2013

Více

Zlepšování mobility a dostupnosti bez bariér v Ústí nad Labem

Zlepšování mobility a dostupnosti bez bariér v Ústí nad Labem AKCNÍ ˆ PLÁN 6 Zlepšvání mbility a dstupnsti bez bariér v Ústí nad Labem Pdpra mbility, zlepšení dstupnsti míst a zvýšení atraktivity města Ústí nad Labem Listpad 2012 Akcní plán č. 6 - Zlepšvání mbility

Více

Dotazník pro neziskové organizace

Dotazník pro neziskové organizace Dtazník pr neziskvé rganizace Vážení zástupci neziskvých rganizací z Nvéh Hrádku, dvlujeme Vás tímt pžádat vyplnění dtazníku, který služí pr zjištění názrů a ptřeb neziskvých rganizací v Nvém Hrádku. V

Více

PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ

PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ S u k r m é g y m n a s i u m J s e f a Š k v r e c k é h, S. R. O. P L Z E Ň S K Á 1 1 7 / 3 9, 150 00 P R A H A 5, I Č : 2 5 1 4 0 1 0 8 TEL.: 224 262 286 EMAIL: INFO@SGJS.CZ WWW.SGJS.CZ ČLÁNEK VI. ŠKOLNÍHO

Více

Základní škola a Mateřská škola, Hevlín, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTECH ZÁKLADNÍ ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2011/2012

Základní škola a Mateřská škola, Hevlín, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTECH ZÁKLADNÍ ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2011/2012 Základní škla a Mateřská škla, Hevlín, příspěvkvá rganizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTECH ZÁKLADNÍ ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2011/2012 Část I. Základní charakteristika škly a. Základní škla a Mateřská škla,

Více

Výživa a sport, základy fitness

Výživa a sport, základy fitness Průvdní list kurzu Vzdělávání ICT metdiků Výživa a sprt, základy fitness Autr kurzu: Vyučvací předmět: Rčník: Téma: Účel kurzu: Tělesná výchva, Bilgie (Chemie) Studenti středních škl d 16 let Výživa a

Více

o činnosti Základní školy pro žáky se specifickými poruchami učení, Praha 6 Řepy, U Boroviček 1

o činnosti Základní školy pro žáky se specifickými poruchami učení, Praha 6 Řepy, U Boroviček 1 Základní škla pr žáky se specifickými pruchami učení Praha 6 Řepy, U Brviček 1 VÝROČNÍ ZPRÁVA činnsti Základní škly pr žáky se specifickými pruchami učení, Praha 6 Řepy, U Brviček 1 šklní rk 2013 / 2014

Více

Mezinárodní prostředí a rozdílné přístupy v rozličných státech

Mezinárodní prostředí a rozdílné přístupy v rozličných státech Minimum pr pracvníky ICM Káraný, 4. - 7. 4. 2008 Infrmační služby pr mládež: Mezinárdní prstředí a rzdílné přístupy v rzličných státech Tent dkument pdává nástin prstředí, ve kterém půsbí infrmační služby

Více

Projekt SIPVZ. "Použití videokonferenčního systému ve výuce vybranných předmětů" 7. prosince 2005 byla slavnostně otevřena učebna s VKS.

Projekt SIPVZ. Použití videokonferenčního systému ve výuce vybranných předmětů 7. prosince 2005 byla slavnostně otevřena učebna s VKS. Prjekt SIPVZ "Pužití videknferenčníh systému ve výuce vybranných předmětů" 7. prsince 2005 byla slavnstně tevřena učebna s VKS. Cíl prjektu: Cílem prjektu je vytvření hardwarvých a sftwarvých pdmínek pr

Více

Sběr níže uvedených dat, je určen k empirickému šetřemí, výzkumu doktorandské práce s názvem Ekonomizace personálního managementu ve stavebnictví.

Sběr níže uvedených dat, je určen k empirickému šetřemí, výzkumu doktorandské práce s názvem Ekonomizace personálního managementu ve stavebnictví. Vážený pane řediteli, Odvláváme se k našemu předešlému rzhvru, kdy jsme splu rzebírali mžnsti vaší splečnsti CEEC Research a partnerské splečnsti KPMG specializujících se na stavební sektr pr slvení jedntlivých

Více

Využití grafů, myšlenkových map, strukturování textu Rozvíjí schopnost číst s porozuměním

Využití grafů, myšlenkových map, strukturování textu Rozvíjí schopnost číst s porozuměním Člvěk a svět práce Charakteristika vyučvacíh předmětu Vzdělávací blast Člvěk a svět práce klade velký důraz na praktické pužití získaných znalstí a dvednstí, které žák získá řešením mdelvých situací a

Více

Základní škola Benátky nad Jizerou Husovo náměstí 55, 29471

Základní škola Benátky nad Jizerou Husovo náměstí 55, 29471 Základní škla Benátky nad Jizeru Husv náměstí 55, 29471 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Zřizvatel: Vedení škly: ředitel: zástupkyně: hspdářka: Měst Benátky nad Jizeru Mgr. Radek Dstál Mgr. Alena

Více

DOTAZNÍK ZKUŠENOSTI ČESKÝCH PŘÍJEMCŮ S METODAMI PRO URČOVÁNÍ A VYKAZOVÁNÍ NEPŘÍMÝCH NÁKLADŮ V PROJEKTECH

DOTAZNÍK ZKUŠENOSTI ČESKÝCH PŘÍJEMCŮ S METODAMI PRO URČOVÁNÍ A VYKAZOVÁNÍ NEPŘÍMÝCH NÁKLADŮ V PROJEKTECH ZKUŠENOSTI ČESKÝCH PŘÍJEMCŮ S METODAMI PRO URČOVÁNÍ A VYKAZOVÁNÍ NEPŘÍMÝCH NÁKLADŮ V PROJEKTECH ÚČEL A CÍLE DOTAZNÍKU Cílem tht dtazníkvéh šetření realizvanéh dbrnu skupinu MŠMT (více k cílům a aktivitám

Více

Z á k l a d n í š k o l a a M a t e ř s k á š k o l a K o p i d l n o

Z á k l a d n í š k o l a a M a t e ř s k á š k o l a K o p i d l n o Z á k l a d n í š k l a a M a t e ř s k á š k l a K p i d l n Obsah: 1. Úvdní ustanvení. 2. Zásady klasifikace výsledků vzdělávání a chvání žáků. 2.1 Získávání pdkladů pr klasifikaci. 2.2 Hdncení výsledků

Více

Základní škola Valašské Meziříčí, Vyhlídka 380, okres Vsetín, příspěvková organizace

Základní škola Valašské Meziříčí, Vyhlídka 380, okres Vsetín, příspěvková organizace Základní škla Valašské Meziříčí, Vyhlídka 380, kres Vsetín, příspěvkvá rganizace Zpráva z testvání 7.rčníků ZŠ v rámci prjektu Rzvj a pdpra kvality ve vzdělávání Termín testvání : 18.2.-20.2.2015 Pčet

Více

Pravidla programu SmartUp

Pravidla programu SmartUp Pravidla prgramu SmartUp Pr kh je prgram SmartUp? Pr všechny ve věku 15 26 let včetně. Rzhdující je datum uknčení přijímání přihlášek dané výzvy. K tmut datu musí být všem členům týmu minimálně 15 a maximálně

Více

Vzdělávání odborných pracovníků MŠ speciální, ZŠ speciální a Praktické školy Brno, Ibsenova 1

Vzdělávání odborných pracovníků MŠ speciální, ZŠ speciální a Praktické školy Brno, Ibsenova 1 Vzdělávání dbrných pracvníků MŠ speciální, ZŠ speciální a Praktické škly Brn, Ibsenva 1 přádané IPPP ČR, Nvbrská 372, Praha 9 v rámci prjektu ESF Invace a věřvání ŠVP piltní škly Cíl: zvýšení dbrných kmpetencí

Více

Pravidla pro hodnocení žáků

Pravidla pro hodnocení žáků Čj. ZŠ/ 178/09 Pravidla pr hdncení žáků Základní pkyny pr hdncení výsledků vzdělávání žáků hdncení průběhu a výsledků vzdělávání a chvání žáka musí být jednznačné, srvnatelné s předem stanvenými kritérii,

Více

1. Státní fond rozvoje bydlení (dále jen Fond ) je právnickou osobou.

1. Státní fond rozvoje bydlení (dále jen Fond ) je právnickou osobou. STATUT STÁTNÍHO FONDU ROZVOJE BYDLENÍ NOVÉ ZNĚNÍ Článek 1 - Úvdní ustanvení 1. Státní fnd rzvje bydlení (dále jen Fnd ) je právnicku sbu. 2. Fnd byl zřízen záknem č. 211/2000 Sb., Státním fndu rzvje bydlení

Více

NABÍDKA NA VEDENÍ ÚČETNICTVÍ ČI DAŇOVÉ EVIDENCE JE URČENA:

NABÍDKA NA VEDENÍ ÚČETNICTVÍ ČI DAŇOVÉ EVIDENCE JE URČENA: NABÍDKA NA VEDENÍ ÚČETNICTVÍ ČI DAŇOVÉ EVIDENCE JE URČENA: 1.Právnickým sbám - Splečnstem s ručením mezeným či a.s. - Splečenstvím vlastníků bytů - Bytvým družstvům - Družstvům jiným než bytvým - Jiným

Více

K R O K Z A K R O K E M

K R O K Z A K R O K E M ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁJMOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ VE ŠKOLNÍM KLUBU PŘI ZÁKLADNÍ ŠKOLE U ŘÍČANSKÉHO LESA, ŠKOLNÍ 2400/4, ŘÍČANY, OKRES PRAHA VÝCHOD, KTEROU ZŘIZUJE MĚSTO ŘÍČANY SE SÍDLEM MASARYKOVO NÁM.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2010 2 Škla bnvy venkva,.p.s. se sídlem v Liběšicích VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2010 Základní údaje Název Pužívaná zkratka : Škla bnvy venkva,.p.s. : ŠOV Právní frma : Obecně prspěšná splečnst Sídl : Liběšice, č.p.

Více

19. 2. 2015, koncertní sál ZUŠ Jaroslava Kvapila, Brno, tř. Kpt. Jaroše 24

19. 2. 2015, koncertní sál ZUŠ Jaroslava Kvapila, Brno, tř. Kpt. Jaroše 24 PROGRAM ZÁVĚREČNÉ KONFERENCE PROJEKTU Vzdělávání hudebně nadaných žáků a žáků se specielními ptřebami vzdělávání v ZUŠ Registrační čísl prjektu: CZ.1.07/1.2.17/01.0012 splufinancvanéh z ESF a SR ČR 19.

Více

Upřesnění k Zásadám podprogramu a k elektronické žádosti Podpora obnovy a rozvoje venkova 2015

Upřesnění k Zásadám podprogramu a k elektronické žádosti Podpora obnovy a rozvoje venkova 2015 Upřesnění k Zásadám pdprgramu a k elektrnické žádsti Pdpra bnvy a rzvje venkva 2015 Vysvětlení vybraných pdmínek pdprgramu Oprávnění příjemci pdpry (viz. bd 2 Zásad pdprgramu) Obec d 3000 byvatel (včetně),

Více

VOLEBNÍ PROGRAM KDU-ČSL POLNÁ PRO OBDOBÍ 2014 2018

VOLEBNÍ PROGRAM KDU-ČSL POLNÁ PRO OBDOBÍ 2014 2018 VLEBNÍ PRGRAM KDU-ČSL PLNÁ PR BDBÍ 2014 2018 Vážení splubčané, představujeme Vám vlební prgram KDU-ČSL pr vlby d Zastupitelstva města Plná. Při jeh tvrbě jsme se snažili pstihnut všechny důležité blasti

Více

P-centrum, středisko primární prevence CPPT, o. p. s. v Plzni

P-centrum, středisko primární prevence CPPT, o. p. s. v Plzni P-centrum, středisk primární prevence CPPT,. p. s. v Plzni NABÍDKA VZDĚLÁVACÍCH SLUŽEB NA ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 OBSAH P-centrum, CPPT,. p. s. Vzdělávací služby P-centra Specializační kurz prevence rizikvéh

Více

9 METODICKÉ POKYNY AD HOC MODUL 2011: Zaměstnávání zdravotně postižených osob

9 METODICKÉ POKYNY AD HOC MODUL 2011: Zaměstnávání zdravotně postižených osob LFS ad hc mdule 2011 n empyment f disabled peple 9 METODICKÉ POKYNY AD HOC MODUL 2011: Zaměstnávání zdravtně pstižených sb Ad hc mdul 2011 bude šetřen na 1. vlně (resp. pdle čtvrtletí zařazení sčítacíh

Více

SDRUŽENÍ NERATOV, o.s.

SDRUŽENÍ NERATOV, o.s. SDRUŽENÍ NERATOV,.s. partner prjektu Ergtep pr žáky i pedaggy, reg. čísl CZ.1.07/1.1.00/54.0051 www.neratv.cz Kd jsme? Sdružení Neratv,.s. bčanské sdružení zalžené rku 1992 naše pslání bnva vysídlené vsi

Více

Metodika a harmonogram optimalizace škol a školských zařízení zřizovaných Jihomoravským krajem

Metodika a harmonogram optimalizace škol a školských zařízení zřizovaných Jihomoravským krajem Metdika a harmngram ptimalizace škl a šklských zařízení zřizvaných Jihmravským krajem Přehled dsud realizvaných změn V průběhu rku 2001 převzal Jihmravský kraj zřizvatelské kmpetence k 278 šklským příspěvkvým

Více

EUROPEAN ENTREPRENEURS CAMPUS

EUROPEAN ENTREPRENEURS CAMPUS Eurpean Entrepreneurs Campus - Přens, knfigurace a rzvj multidisciplinárníh mdelu pr pdpru pdnikání v blasti dbrnéh vzdělávání a vyskšklskéh vzdělávání EUROPEAN ENTREPRENEURS CAMPUS Výsledek 7: Implementace

Více

Chaloupka. Školní vzdělávací program školského zařízení pro zájmové vzdělávání - ŠD. (školní rok 2014/2015) Školní rok 2014-2015

Chaloupka. Školní vzdělávací program školského zařízení pro zájmové vzdělávání - ŠD. (školní rok 2014/2015) Školní rok 2014-2015 Šklní rk 2014-2015 Aby se dítě mhl zdravě rzvíjet, musí se cítit v bezpečí a spkjené Chalupka Šklní vzdělávací prgram šklskéh zařízení pr zájmvé vzdělávání - ŠD (šklní rk 2014/2015) 1 Obsah 1. Identifikační

Více

Šťastné dětství začíná výběrem správné školky!

Šťastné dětství začíná výběrem správné školky! Mateřská škla MiniSvět Tel: 602 348 255; e-mail:inf@minisvetsklka.cz www.minisvetsklka.cz ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MŠ MINISVĚT 2015/2016 Šťastné dětství začíná výběrem správné šklky! Mateřská škla MiniSvět

Více

Počet knihoven: 146 knihoven (20 profi, 126 neprofi). V roce 2011 3 z nich nevykazovaly vůbec žádnou činnost.

Počet knihoven: 146 knihoven (20 profi, 126 neprofi). V roce 2011 3 z nich nevykazovaly vůbec žádnou činnost. Zápis z prady knihvníků a zástupců bcí, knané 21. května 2012 v Městské knihvně v Tišnvě a 24. května 2012 v Městské knihvně v Rsicích Účastníci: Tišnv: 17 účastníků - zástupci bcí a knihvníci z bcí Brač,

Více

Produktivní činnost vokální činnosti jednohlasý i vícehlasý zpěv, intonace, práce s rytmem, intonace v notovém zápise

Produktivní činnost vokální činnosti jednohlasý i vícehlasý zpěv, intonace, práce s rytmem, intonace v notovém zápise Hudební výchva Charakteristika vyučvacíh předmětu Předmět Hudební výchva vychází ze vzdělávacíh bsahu bru Hudební výchva a integrujícíh tématu Umělecká tvrba a kmunikace vzdělávací blasti Umění a kultura

Více

Sylabus modulu: D Útvarové a procesní řízení, plánování, IT podpora projektového řízení

Sylabus modulu: D Útvarové a procesní řízení, plánování, IT podpora projektového řízení Sylabus mdulu: D Útvarvé a prcesní řízení, plánvání, IT pdpra prjektvéh řízení Klíčvá aktivita 2 Kmplexní vzdělávání Jan Dležal 25. 10. 2010 Cílem dkumentu je seznámit účastníky vzdělávacíh mdulu (ppř.

Více

Simulátor krizových procesů na úrovni krizového štábu. Systémová dokumentace

Simulátor krizových procesů na úrovni krizového štábu. Systémová dokumentace UNIVERZITA OBRANY Simulátr krizvých prcesů na úrvni krizvéh štábu Systémvá dkumentace LUDÍK, Tmáš; NAVRÁTIL, Jsef; KISZA, Karel; ADAMEC, Vladimír 24.1.2012 Ppis systému Simulátr krizvých prcesů na úrvni

Více

Návaznost vzdělávacích programů DOX na Rámcové vzdělávací programy

Návaznost vzdělávacích programů DOX na Rámcové vzdělávací programy Návaznst vzdělávacích prgramů DOX na Rámcvé vzdělávací prgramy Obsah Myšlenkvá základna [ 2 ] Klíčvé kmpetence [ 3 ] Návaznst vzdělávacích prgramů na RVP VV ZŠ a RVP VV G [ 3 ] Výtvarná výchva základní

Více

IČO: 48004529 Zahájení činnosti: 1. 9. 1965 Identifikátor práv.osoby: 600 135 942

IČO: 48004529 Zahájení činnosti: 1. 9. 1965 Identifikátor práv.osoby: 600 135 942 Výrční zpráva škly 2013/2014 Základní škla U Lesa 713, 734 01 Karviná Ráj 1 Základní data Sídl škly: U Lesa 713, 734 01 Karviná-Ráj Zřizvatel: Statutární měst Karviná Ředitel: Mgr.Tmas Vlachpuls Statutární

Více

KANDIDÁTI do výboru ČKAIT oblast Zlín volební období 2015-2018 volby 28. 1. 2015 Návrh kandidátů do výboru (počet volených orgánů 7)

KANDIDÁTI do výboru ČKAIT oblast Zlín volební období 2015-2018 volby 28. 1. 2015 Návrh kandidátů do výboru (počet volených orgánů 7) KANDIDÁTI d výbru ČKAIT blast Zlín vlební bdbí 2015-2018 vlby 28. 1. 2015 Návrh kandidátů d výbru (pčet vlených rgánů 7) 1. Ing. Ladislav Alster 2. Ing. Igr Balák 3. Ing. Marta Bantvá 4. Ing. Petr Chytil

Více

Nabídka služby DOZP 1. poskytnutí ubytování 2. poskytnutí stravy 3. pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu

Nabídka služby DOZP 1. poskytnutí ubytování 2. poskytnutí stravy 3. pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu Nabídka služby DOZP 1. pskytnutí ubytvání - ubytvání - úklid, praní a drbné pravy lžníh a sbníh prádla a šacení, žehlení Služba je pskytvána ve dvu střediscích. Středisk Rumburk 2 dmácnsti p 5 klientech,

Více

6. Hodnocení žáků a autoevaluace školy

6. Hodnocení žáků a autoevaluace školy Šklní vzdělávací prgram Škla, základ živta Základní škla a mateřská škla Měčín p.. platný d 1.9.2007 6. Hdncení žáků a autevaluace škly 6.1. Pravidla pr hdncení žáků Hdncení žáků je běžná činnst, kteru

Více

Etržiště České pošty Centrum veřejných zakázek. www.centrumvz.cz

Etržiště České pošty Centrum veřejných zakázek. www.centrumvz.cz Etržiště České pšty Centrum veřejných zakázek www.centrumvz.cz Česká pšta a egvernment? Infrmační systém datvých schránek Czechpint Certifikační autrita (elektrnický pdpis a časvá razítka) Centrum veřejných

Více

základní rozsah seminářů: 3-8 vyučovacích hodin (1 vyučovací den) cena seminářů: 7.000 Kč za 1 vyučovací den (8 hodin), 13.000 Kč za 2 vyučovací dny

základní rozsah seminářů: 3-8 vyučovacích hodin (1 vyučovací den) cena seminářů: 7.000 Kč za 1 vyučovací den (8 hodin), 13.000 Kč za 2 vyučovací dny Měkké dvednsti (semináře, výcviky, wrkshpy, knzultace, kučvání, mentring ) MĚKKÉ DOVEDNOSTI SOFT SKILLS ING. MGR. MARIE NOVÁKOVÁ základní rzsah seminářů: 3-8 vyučvacích hdin (1 vyučvací den) cena seminářů:

Více

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE chrany sb a majetku s. r.. Lenvva 1795 IČO: 25 38 32 05 Liptaňské nám. 890 733 01 Karviná-Hranice IZO: 061 988 278 763 11 708 00 Ostrava-Pruba IZO RED: 600 016 706 ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE PREVENCE

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY Vlný čas dětí je velmi cenná deviza nárda, věnujme mu tedy patřičnu pzrnst a pečujme pdmínky pr jeh naplnění. Mtt: Naučit děti smysluplně využívat a plánvat svůj

Více

K R O K Z A K R O K E M

K R O K Z A K R O K E M ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁJMOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ VE ŠKOLNÍ DRUŽINĚ PŘI ZÁKLADNÍ ŠKOLE U ŘÍČANSKÉHO LESA, ŠKOLNÍ 2400/4, ŘÍČANY, OKRES PRAHA VÝCHOD, KTEROU ZŘIZUJE MĚSTO ŘÍČANY SE SÍDLEM MASARYKOVO NÁM.

Více

Zpráva o činnosti HV Svazu účetních

Zpráva o činnosti HV Svazu účetních Zpráva činnsti HV Svazu účetních 1. HV SÚ Snaha řešit situaci vůči KCÚ direktivně se ukázala jak špatná a kntraprduktivní. Byl nutné situaci uklidnit a zárveň narvnat některé krky ze strany bývalé paní

Více

KARIÉROVÉ A PROFESNÍ PORADENSTVÍ

KARIÉROVÉ A PROFESNÍ PORADENSTVÍ KARIÉROVÉ A PROFESNÍ PORADENSTVÍ V RYCHLE SE MĚNÍCÍM SVĚTĚ C G Infrmace pr vystavvatele Mezinárdní kngres k 90. výrčí prfesníh pradenství v českých zemích 3. 5. listpadu, 2010 Praha www.careerguidance2010.rg

Více

Výroční zpráva obce Vysoká u Příbramě. za rok 2011

Výroční zpráva obce Vysoká u Příbramě. za rok 2011 Obec Vyská u Příbramě Výrční zpráva bce Vyská u Příbramě za rk 2011 dle zákna č. 106/1999 Sb., svbdném přístupu k infrmacím Zpráva pskytvání infrmací za rk 2011 - Pskytvání infrmací pdle 18 zákna č. 106/1999

Více

Základní škola a Mateřská škola, Červený Kostelec, Olešnice 190. Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání

Základní škola a Mateřská škola, Červený Kostelec, Olešnice 190. Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Základní škla a Mateřská škla, Červený Kstelec, Olešnice 190 Šklní vzdělávací prgram pr předšklní vzdělávání Výchva dětí je zaměstnání, kde musíme umět ztrácet čas, abychm h v buducnu ušetřili (J.J.Russeau)

Více

VIS ČAK - Uživatelský manuál - OnLine semináře

VIS ČAK - Uživatelský manuál - OnLine semináře UŽIVATELSKÝ MANUÁL - ONLINE SEMINÁŘE Autr: Aquasft, spl. s r.., Vavrečka Lukáš Prjekt: VIS ČAK Pslední aktualizace: 11.12.2009 Jmén subru: UživatelskýManuál_OnLine_Semináře_0v2.dcx Pčet stran: 12 OBSAH

Více

Analýza možností česko - norské spolupráce vypracovaná v rámci projektu FM EHP/Norska Spolupráce při rozvoji učňovského školství

Analýza možností česko - norské spolupráce vypracovaná v rámci projektu FM EHP/Norska Spolupráce při rozvoji učňovského školství Analýza mžnstí česk - nrské splupráce vypracvaná v rámci prjektu FM EHP/Nrska Splupráce při rzvji učňvskéh šklství Zpracvala: Mgr. Lenka Bílkvá 24. 6. 2010, Praha Pdpřen grantem z Islandu, Lichtenštějnska

Více

Záměr první fáze redesignu webu Fakulty aplikovaných věd

Záměr první fáze redesignu webu Fakulty aplikovaných věd Záměr první fáze redesignu webu Fakulty aplikvaných věd Autři: M.Hrák, Ľ.Kváč, M.Václavíkvá (FAV-KIV-INI) Gesce: Ing. P.Brada, Ph.D. (KIV) květen 2005 P pdrbné analýze bsahu, funkčnsti a stavu sučasnéh

Více

Zpráva o vzdělávací činnosti Centra vzdělanosti Libereckého kraje, Liberec, Masarykova 18, příspěvkové organizace za školní rok 2005/2006

Zpráva o vzdělávací činnosti Centra vzdělanosti Libereckého kraje, Liberec, Masarykova 18, příspěvkové organizace za školní rok 2005/2006 Centrum vzdělansti Libereckéh kraje, Liberec, Masarykva 18, příspěvkvá rganizace 460 01 Liberec, Masarykva 18 tel.: 485101872, e-mail: sekretariat@cvlk.rg, www.cvlk.rg Zpráva vzdělávací činnsti Centra

Více

Pravidla programu SmartUp

Pravidla programu SmartUp Pravidla prgramu SmartUp Pr kh je prgram SmartUp? Pr všechny ve věku 15 26 let (včetně). Rzhdující je datum uknčení přijímání přihlášek dané výzvy. K tmut datu musí být všem členům týmu minimálně 15 a

Více

Metodická zpráva č. 7

Metodická zpráva č. 7 Metdická zpráva č. 7 Témata: Odbrná metdika pr praxi šklníh psychlga neb šklníh speciálníh pedagga. Škla: ZŠ Kmenskéh 6, 591 01 Žďár nad Sázavu Specialista Jmén: Beranvá Alena, Mgr. Odbrné zaměření: šklní

Více

Organizace školní knihovny. PhDr. Marie Šedá MSVK Ostrava seda@svkos.cz

Organizace školní knihovny. PhDr. Marie Šedá MSVK Ostrava seda@svkos.cz Organizace šklní knihvny PhDr. Marie Šedá MSVK Ostrava seda@svks.cz Osnva rganizační začlenění knihvny v rámci škly kncepce, plánvání a hdncení knihvny knihvní řád prstr, technika, estetika autmatizvané

Více

ZÁPIS ZE SCHŮZKY SE ZÁSTUPCI ZKO OLOMOUCKÉHO kraje ze dne 10.03.2012 Štěpánov

ZÁPIS ZE SCHŮZKY SE ZÁSTUPCI ZKO OLOMOUCKÉHO kraje ze dne 10.03.2012 Štěpánov ZÁPIS ZE SCHŮZKY SE ZÁSTUPCI ZKO OLOMOUCKÉHO kraje ze dne 10.03.2012 Štěpánv Přítmni - výbr KO: Bc. Jiří Lasík, Radvan Mrávek, Bc. Anežka Lasíkvá, Jsef Václavský, Blahslav Kuřil Omluveni: René Knečný,

Více

CELOŽIVOTNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH III. 3 OSNOVA VZDĚLÁVACÍHO PLÁNU ORGANIZACE B. 1 SOUČASNÝ STAV A STRUKTURA PRACOVNÍKŮ

CELOŽIVOTNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH III. 3 OSNOVA VZDĚLÁVACÍHO PLÁNU ORGANIZACE B. 1 SOUČASNÝ STAV A STRUKTURA PRACOVNÍKŮ CELOŽIVOTNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH III. 3 OSNOVA VZDĚLÁVACÍHO PLÁNU ORGANIZACE OBSAH OSNOVA VZDĚLÁVACÍHO PLÁNU ORGANIZACE A. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ORGANIZACI B. PROFESNÍ STRUKTURA ORGANIZACE PRACOVNÍCI

Více

Vzdělání a kvalifikace

Vzdělání a kvalifikace www.pedaggika.sklni.eu Vzdělání a kvalifikace Vzdělání Vzdělání je suhrn znalstí, dvednstí a návyků, které jedinec získá specificku činnstí - učením. Vzdělání je základní pdmínku k začlenění jedince d

Více

s o u h l a s í s předloženou zprávou a Výroční zprávu o činnosti přijímá.

s o u h l a s í s předloženou zprávou a Výroční zprávu o činnosti přijímá. Základní škla Lipník nad Bečvu, Osecká 301 Zpráva byla prjednána ve Šklské radě dne 9. října 2008 s tímt závěrem: Šklská rada s u h l a s í s předlženu zprávu a Výrční zprávu činnsti přijímá. V Lipníku

Více

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE. Zdravým životním stylem ke kvalitnímu výkonu budoucích profesí. Střední odborná škola ochrany osob a majetku, s. r. o.

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE. Zdravým životním stylem ke kvalitnímu výkonu budoucích profesí. Střední odborná škola ochrany osob a majetku, s. r. o. ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE Zdravým živtním stylem ke kvalitnímu výknu buducích prfesí. Zpracval: Dr. Mgr. Zbyněk Dmin, výchvný pradce a metdik prevence Mgr. Jana Kpkvá, výchvný pradce a metdik prevence

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 1 Základní škla Havířv-Pdlesí Mládežnická 11/1564 kres Karviná, příspěvkvá rganizace Výrční zpráva činnsti škly za šklní rk 2012/2013 Mtt škly Bez znalsti cizích jazyků, infrmatiky, matematiky a eknmick-právních

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Šklní vzdělávací prgram pr základní vzdělávání Základní škla Eden Praha 10, Vladivstcká 6/1035 Mtt : Se sprtem za vzděláním 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE...3 1.1. Název šklníh vzdělávacíh prgramu...3 1.2. Údaje

Více

2. KLASIFIKACE. 2.1 Základní pravidla hodnocení prospěchu klasifikací i na vysvědčení

2. KLASIFIKACE. 2.1 Základní pravidla hodnocení prospěchu klasifikací i na vysvědčení Zásady hdncení a klasifikace žáků vnitřní klasifikační řád ZŠ Jana Palacha v Kutné Hře Vnitřní klasifikační řád vychází ze zákna č. 561/2004 Sb. (Šklský zákn). Je sučástí řádu škly. Nedílnu sučástí výchvně

Více

OBNOVA NERATOVA. Projekt Sdružení Neratov, o.s. www.neratov.cz

OBNOVA NERATOVA. Projekt Sdružení Neratov, o.s. www.neratov.cz OBNOVA NERATOVA Prjekt Sdružení Neratv,.s. www.neratv.cz Kd jsme? Sdružení Neratv,.s. bčanské sdružení zalžené rku 1992 naše pslání bnva vysídlené vsi a putníh místa pmc lidem s pstižením a puštěným dětem

Více

Účetní systémy na PC (MPF_USPC) 2. TÝDEN (4. a 5. 3. 2010)

Účetní systémy na PC (MPF_USPC) 2. TÝDEN (4. a 5. 3. 2010) Účetní systémy na PC (MPF_USPC) 2. TÝDEN (4. a 5. 3. 2010) Tématický plán a bsahvé zaměření seminářů 1. týden - Organizační záležitsti. Účetní systém pdniku a využití výpčetní techniky. Sftware pr účetnictví.

Více

Kde jsem se tu vzal? 1. třída Zajíčci Projekt:

Kde jsem se tu vzal? 1. třída Zajíčci Projekt: 1. třída Zajíčci Prjekt: Kde jsem se tu vzal? Šklní vzdělávací prgram: Rk v přírdě Integrvaný blk: Kd jsem a kde žiji Téma: Kde jsem se tu vzal. Pedaggický záměr: Seznámit děti se vznikem a vývjem člvěka,

Více

Ubytování DOZP: DOZP Všebořice, Pod Vodojemem 312/3C, 400 10 Ústí nad Labem.

Ubytování DOZP: DOZP Všebořice, Pod Vodojemem 312/3C, 400 10 Ústí nad Labem. Ubytvání V našem zařízení jsu k dispzici jednlůžkvé a dvulůžkvé pkje. Frmy bydlení jsu rzdělené pdle veliksti sukrmí, pžadavků na samstatnst a dvednsti klientů. DOZP asistence pracvníků je k dispzici 24

Více

P 1.1 - BAREVNÝ PODZIM

P 1.1 - BAREVNÝ PODZIM NÁZEV PROJEKTU: P 1.1 Barevný pdzim P 1.1 - BAREVNÝ PODZIM ROČNÍK, PRO KTERÝ JE PROJEKT URČEN: 1. 5. PŘEDMĚTY, V NICHŽ SE PROJEKT REALIZUJE: Čj, Pk (Přv), Vv, Pč, Tv PŘEDPOKLÁDANÁ ČASOVÁ DOTACE: 1 měsíc

Více

STAVEBNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO PORUBA

STAVEBNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO PORUBA STAVEBNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO PORUBA zapsané ve veřejném rejstříku, vedeném Krajským bchdním sudem v Ostravě, ddíl Dr. XXII, vlžka 392. IČ: 00 40 84 41 schválený shrmážděním delegátů SBD Pruba 28. 5. 2015 Ing.

Více

C.A.P. PRŮVODCE ŠKOLOU V PŘÍRODĚ

C.A.P. PRŮVODCE ŠKOLOU V PŘÍRODĚ C.A.P. PRŮVODCE ŠKOLOU V PŘÍRODĚ OBSAH: Dprava Ubytvání Stravvání Zdravtnický dhled Výchvný persnál Celdenní prgram Servis pedaggickým pracvníkům a infrmace pr rdiče a šklu Pjištění Kntakty DOPRAVA Splupracujeme

Více