ZÁKLADNÍ ÚDAJE. NÁZEV A ADRESA ZAŘÍZENÍ: Dům sv. Antonína Komenského Moravské Budějovice

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ZÁKLADNÍ ÚDAJE. NÁZEV A ADRESA ZAŘÍZENÍ: Dům sv. Antonína Komenského 907 676 02 Moravské Budějovice"

Transkript

1 ZÁKLADNÍ ÚDAJE NÁZEV A ADRESA ZAŘÍZENÍ: Dům sv. Antnína Kmenskéh Mravské Budějvice Zřizvatel: SPRÁVNÍ RADA: DOZORČÍ RADA: Kngregace Milsrdných sester sv. Karla Brmejskéh Šprkva Praha 1 Ing. Radek Dležal - předseda Bc. Jarslava Fruhwirtvá Ing. Hana Málkvá S.M. Alena Bártvá S.M. Elekta Svbdvá S.M. Alžběta Sudkvá Jsef Fujdl Ing. Jiří Fanc Ing. Vlastimil Šipl Marie Škvařilvá ŘEDITEL, STATUT. ZÁSTUPCE: Ing. Ladislav Chlupek IDENTIFIKAČNÍ ČÍSLO: REGISTRACE: PODROBNÉ INFORMACE: DOMOV PRO SENIORY DOMOV PRO OSOBY SE ZDRAV.POSTIŽENÍM ODLEHČOVACÍ SLUŽBY DENNÍ STACIONÁŘ 1

2 OBSAH Základní údaje... 1 Obsah... 2 Pslání a cíle služby... 3 Pslání:... 3 Cíle k naplnění pslání:... 3 Úvdní slv... 4 Stravvací prvz... 6 Úsek přímé bslužné péče... 7 Persnalistika... 9 Průměrný pčet zaměstnanců v rce 2008 činil:... 9 Nemcnst v rce Průměrný plat v rce Vzdělávání a zvyšvání kvalifikace Persnální práce Eknmika Hspdaření Dmu sv. Antnína Investiční činnst Infrmační systém Správa majetku Sciální úsek Půvdní bydliště nvě příchzích: Délka pbytu v dmvě pr seniry: Věkvé slžení byvatel v dmvě pr seniry: Odlehčvací služby Dmv pr sby se zdravtním pstižením Denní stacinář

3 POSLÁNÍ A CÍLE SLUŽBY POSLÁNÍ: Dům sv. Antnína v Mravských Budějvicích je dmv pr seniry a zdravtně pstižené splubčany, kteří ptřebují pmc druhé sby, při svých základních živtních ptřebách. Jeh psláním je umžnit byvatelům důstjné a kvalitní pržití živta s důrazem na tradiční křesťanské hdnty. CÍLE K NAPLNĚNÍ POSLÁNÍ: 1) C nejdelší fyzická a psychická samstatnst byvatel pdpra a pmc vést běžný způsb živta 2) Rzvj péče duchvní ptřeby byvatel 3) Vytvření materiálních pdmínek pr důstjné pržití živta i stáří 3

4 ÚVODNÍ SLOVO Vážení splubčané, rk se s rkem sešel a znvu se hlížíme zpět. Hdntíme, c se nám pdařil udělat a c jsme museli přehdntit, případně vypustit. Rk 2008 byl v živtě Dmu sv. Antnína rkem, dal by se říci klidným. Rkem plným příprav jak v blasti přímé bslužné péče, tak v blasti další investiční výstavby. V nepslední řadě, byly dknčeny plánvané úpravy v blasti ubytvání byvatel. Jednal se jak úpravy stavebníh charakteru, tak v blasti mdernizace vybavení pkjů. Za velmi pzitivní pvažuji skutečnst, že se nám pdařil sestavit Strategický plán Dmu sv. Antnína, který je základním dkumentem rzvje Dmu na další bdbí. Hlavně v psledním čtvrtletí rku jsme zvýšili naše úsilí v přípravě na inspekci kvality, která byla předběžně hlášená na rk Především precizace standardů kvality, jejich zavádění d každdenní praxe při službě našim byvatelům se stal naší priritu. Mám velku radst z th, že se nám pstupně pdařil najít v prcesu zavádění standardů kvality d praxe i mnhé pzitivní věci, které jsme mnhdy z důvdů prvzní slepty ani dříve neviděli. Je třeba pděkvat celému týmu zaměstnanců, že se pčáteční negativní hdncení standardů kvality pstupně změnil. Především pracvnice přímé bslužné péče nalezly ve standardech pzitivní prvky, které pmhu ke zlepšení péče klienta. Je samzřejmé, že standardy kvality sami sbě nemhu nahradit kvalitní, prfesinální a lidský přístup jedntlivých pracvníků v přímé bslužné péči, ale mhu ji pdpřit a napmci. V první plvině rku jsme zahájili prces přípravy na další etapu investiční výstavby Dmu. Pracvní název zní: Přístavba Dmu sv. Antnína II.etapa - ubytvací kapacita. Na základě něklika knzultací vedení Dmu, správní a dzrčí rady, byla dsuhlasena studie nvé přístavby. Okamžitě byly zahájeny práce na zpracvání dalších stupňů prjektvé dkumentace. Cílem byl mít veškeré pdklady pr 4

5 vypracvání žádsti investiční dtaci d na MPSV ČR. Jedná se třípdlažní bjekt, rientvaný všemi pkji přes balkny d zahrady, napjený na stávající budvu v každém pdlaží d suterénu až p třetí nadzemní pdlaží. Přičemž ve třetím pdlaží budu mít mžnst klienti plánvanéh ddělení se zvláštním režimem (Alsheimerva chrba) vstupu na pchůznu část střechy. Tat varianta byla i eknmicky vyhdncena jak nejefektivnější řešení nutné, celkvé mdernizace ubytvání klientů. V rce 2008 jsme však bez hledu na připravvanu přístavbu dknčili přebudvání dvu velkých místnstí Dmu na šest dvjlůžkvých pkjů s vlastním sciálním zázemím. Tím nedšl ke zvýšení kapacity dmu, ale ke snížení pčtu klientů na stávajících pkjích. Zásluhu nadace Dbré díl a její finanční pdpře, se nám pdařil dknčit reknstrukci výtahu a plcení Dmu. I v rce 2008 jsme pkračvali v mdernizaci vybavení pkjů nvými pstelemi, nčními stlky a skříněmi. Byl též dplněn pčet zástěn na jedntlivých dděleních. V blasti persnální práce se pstupně začíná rzvíjet dbrvlnická práce, přičemž dbrvlníci se rekrutují však tlik s řad studentek škl, které mají tut činnst předepsanu. Ostatní dbrvlnická činnst z řad statních bčanů je nízká. Dům sv. Antnína navázal splupráci s místní sciálně-právní šklu a umžňuje žákům prvádět u nás pravidelnu dbrnu praxi pd vedením pedagga škly. Zájem náš dmv pr seniry i dlehčvací služby je i nadále velký. Na knci rku 2008 jsme registrvali cca 120 žádstí umístění. Další registrvanu službu dmv pr zdravtmě pstižené máme trvale bsazen. Jedná se tři klienty, kteří histricky v našem dmě bydleli v dbě zahájení registrace a nechtěli jsme jim z mrálníh hlediska hledat jiné zařízení a raději jsme službu zaregistrvali. Další zaregistrvaná služba a t denní stacinář se rzbíhá pmalu. Přitm nabízíme i dvz klientů z místa trvaléh bydliště. Nebude-li tut službu i nadále zájem budeme muset uvažvat p dhdě s městem jejím zrušení. Dům sv. Antnína jak církevní zařízení v žádném případě nezapmínal v rce 2008 na duchvní blast živta. Krmě th, že i nadále pskytujeme našim klientům veškerý duchvní servis (jak je denně mše 5

6 svatá, nepřetržitě je přítmen kněz, apd), přádáme i další prgramy. Duchvní cvičení, zájezdy na putě, přednášky s duchvní tématiku, aj. Pr dbrnu veřejnst jsme přádali knferenci Křesťan zdravtník v sciálních službách určenu nejen pr střední zdravtnický persnál, který získál za účast kreditní bdy. Na závěr mi nezbývá, než pděkvat zřizvateli Kngregaci Milsrdných sester sv. Karla Brmejskéh za péči, kteru našemu Dmu věnuje, dále všem zaměstnancům, včetně řádvých sester, kterým se daří vytvářet jak pr byvatele, tak i sami pr sebe velmi pěknu rdinnu a příjemnu atmsféru. Jsem velmi rád, že je tat skutečnst pěkně hdncena i lidmi mim Dům, kteří nás navštíví. I nadále je psláním Dmu sv. Antnína umžnit byvatelům důstjné a kvalitní pržití živta. Při tét službě ptřebným klademe velký důraz na tradiční křesťanské hdnty. Ing.Ladislav Chlupek - ředitel STRAVOVACÍ PROVOZ V listpadu 2007 byla zahájena činnst v nvé kuchyni. Kapacita varny byla plánvaná na 220 hlavních jídel denně. Vařili jsme pr naše byvatele, zaměstnance i pr zájemce z řad senirů města, cca 180 bědů. Jídelní lístky jsu připravvány na 14 dnů dpředu, schvalvány stravvací kmisí a dsuhlaseny lékařem. Zajišťvaná byla i diabetická a dietní strava. 6

7 ÚSEK PŘÍMÉ OBSLUŽNÉ PÉČE Tent rk byl pr nás sestry klidnější; nvá přístavba( kult. místnst, jídelna, kuchyň ) jsu v plném prvzu a tím se upravil nejen vzhled Dmva, ale i celkvá spkjenst byvatel. Ustálil se i klektiv pracvníků přímé bslužné péči, všechny sestry se zapracvaly a rientují v pčítačvé síti. Jsme si vědmy, že dbře vyknaná zdravtní, šetřvatelská a sciální péče má základ ve vzájemné splupráci, že nejde jen kvalifikvaný a prfesinální přístup, ale t, brát svji práci jak službu, kde hraje hlavní rli lidskst, laskavst a vstřícnst. Tým sester se snaží, aby se spkjenst, phda, čistta a duch pkje daly hmatatelně vnímat v celém našem Dmvě. Za t jim patří velké pděkvání. Pdařil se nám zlepšit ubytvací prstry pr byvatele tím, že se stará jídelna přebudvala na tři menší třílůžkvé pkje s příslušenstvím a jeden velký pkj pdbně. Pkje byly vybaveny nvými plhvacími pstelemi, nvými skříněmi, židlemi, stly, pličkami Vše je velmi pěkné a máme z th radst nejen my, ale hlavně byvatelé. Ke spkjensti byvatel patří i přiměřené zdraví úměrně stáří. Dchází k nám pravidelně 2krát týdně lékař. V statní dny jsme s ním v telefnickém spjení. Pravidelně přichází psychiatrička, 2krát rčně dchází zubní lékařka na preventivní prhlídky, dle ptřeby kžní lékařka. Navázali jsme splupráci s SOŠ v Mr. Budějvicích a studentky i se svjí p. učitelku k nám pravidelně dcházejí 1krát za 14 dní na praxi pdle šklníh rzvrhu. Na knci května 2009 u nás prběhnu pprvé praktické maturitní zkušky. Z centra STŘED k nám bčas také dchází dbrvlníci, kteří se snaží zpříjemnit našim byvatelům vlné chvíle rzhvrem, čtením knih, dprvázením p zahradě neb i dprvdem d města. 7

8 Svjí kvalitní prací všichni chceme naplňvat pslání našeh zařízení umžnit byvatelům důstjné a kvalitní pržití živta s důrazem na tradiční křesťanské hdnty. SM.Salesie vrchní sestra 8

9 PERSONALISTIKA PRŮMĚRNÝ POČET ZAMĚSTNANCŮ V ROCE 2008 ČINIL: fyzické sby 48,56 přepčtený stav 45, byl přijat Knečný pčet zaměstnanců k byl 52 sb ( z th 48 žen a 4 muži), ve srvnání se stavem k se pčet zaměstnanců k tmut datu zvýšil 4 sby. Stejně jak v minulém rce byla i v rce 2008 byla uzavřena s Úřadem práce v Třebíči Dhda pskytnutí příspěvku na vytvření pracvních příležitstí v rámci veřejně prspěšných prací v celkvém pčtu 14 pracvních míst. 6 pracvníků na míst pečvatel a pmcný šetřvatel 3 pracvníci na míst pmcník úklidvé práce 1 pracvník na míst pmcný kuchař byl přijat 1 pracvník na míst metař, zametač byl přijat 1 pracvník na míst pmcné práce v prádelně byli přijati 2 pracvníci na míst pečvatel a pmcný šetřvatel 9

10 NEMOCNOST V ROCE 2008 pčet nvě hlášených případů pracvní neschpnsti 21 z th pr nemc 20 pracvní a statní úrazy 1 z důvdu nemci zameškán dnů z důvdu pracvníh úrazu zameškán 668 kalendářních dnů 16 kalendářních dnů PRŮMĚRNÝ PLAT V ROCE 2008 Průměrný hrubý plat v rce 2008 činil ,- Kč. V prvnání s rkem 2007 dšl k zvýšení průměrnéh hrubéh měsíčníh platu 1 268,- Kč, t.j. 9,02 prcentníh bdu. 10

11 VZDĚLÁVÁNÍ A ZVYŠOVÁNÍ KVALIFIKACE Dům sv. Antnína v Mravských Budějvicích sustavně dbá zvyšvání prfesníh vzdělávání svých zaměstnanců a vytváří pr tut blast pdmínky. V suladu se standardy kvality sciálních služeb je s hledem na ptřeby a finanční a časvé mžnsti každrčně zpracván plán prfesníh rzvje zaměstnanců. V uplynulém rce se naši zaměstnanci zúčastnili níže uvedených šklení, kurzů a seminářů : Sciální šetření v rdinách Jednání se zájemcem sciální službu Standardy kvality sciálních služeb Příprava pskytvatele na inspekci Průběh kntrl, zjišťvání kvality péče Techniky práce s imbilním klientem Rehabilitace Individuální plánvání průběhu sciální služby Psychiatrická knference Kurz bazální stimulace Trénvání paměti Vykazvání zdravtní péče v pbytvých zařízeních Křesťan - zdravtník Nvý zákn nemcenském pjištění Zdaňvání příjmů Rční zúčtvání daně z příjmů ze závislé činnsti Změny v dani a v účetnictví daňvá refrma d

12 V průběhu rku 2008 si 6 pracvnic úseku přímé bslužné péče ve splupráci s Úradem práce v Třebíči dplnil v suladu se záknem č. 108/2006 Sb. sciálních službách kvalifikaci abslvváním akreditvanéh kurzu a získal svědčení Pracvník v sciálních službách se zaměřením na přímu bslužnu péči. Dům sv. Antnína má pr své veducí zaměstnance smluvně zajištěnu externí supervizi, kteru prvádí dbrná firma Centrum dhdy. Dvakrát rčně ( v dubnu a listpadu 2008) se knal výjezdní zasedání veducích pracvníků Dmu zaměřené na tzv. team building, prevenci syndrmu vyhření, strategické plánvání a zpracvání SWOT analýzy. V rce 2008 se Dům sv. Antnína v Mr. Budějvicích stal přadatelem knference Křesťan zdravtník v sciálních službách zaměřené na téma Útěcha a naděje, která se knala pd záštitu Biskupství brněnskéh a ČAS (Česká asciace sester) přiznala kreditní bdy pr zdravtní pracvníky. PERSONÁLNÍ PRÁCE Sučástí persnální práce je též pravidelné hdncení zaměstnanců, které prbíhá jedenkrát za rk, případně p uplynutí zkušební dby nvéh zaměstnance, frmu rzhvru nadřízenéh s pdřízeným. Cílem tht rzhvru je sebepznání zaměstnance a knfrntace s názrem nadřízenéh. O výsledku hdncení je přízen písemný záznam a jsu stanveny úkly a pririty na další bdbí, zvláštní důraz je kladen na rzvíjení týmvé práce. V psledním bdbí se vedení Dmu sv. Antnína v Mr. Budějvicích stále více zabývá tázku stabilizace zaměstnanců a zvyšvání jejich 12

13 pcitu sunáležitsti k Dmu. Z tht důvdu nabývá na důležitsti krmě finančníh cenění též cenění mrální, a t pchvalu, pvzbuzením či mžnstí účastnit se tematickéh zájezdu. V rce 2008 tak navštívili zaměstnanci Dmu sv. Antnína hspic sv. Jana N.Neumanna v Prachaticích. 13

14 EKONOMIKA Dtace d MPSV na rk 2008 byla pr Dmv pr seniry 5975 tis. Kč, Dmv pr sby se zdravtním pstižením 139 tis. Kč, Odlehčvací služby 109 tis. Kč, Denní stacinář 145 ti. Kč. tj. celkem 32 % skutečných nákladů. Dtace Kraje Vysčina činila 3,9 %, příspěvek úřadu práce na VPP 3,9%, hrazené výkny d zdravtní pjišťvny 7,5 %, dary 1,7%. HOSPODAŘENÍ DOMU SV. ANTONÍNA v tis. Kč. v% Tržby z prdeje služeb (šetřvné, příspěvek na ,91 péči) Prvzní dtace ,63 Tržby za výkny zdravtní pjišťvny ,52 Zúčtvání fndů 825 3,56 Ostatní výnsy 87 0,38 Výnsy celkem v tis. Kč. v % Sptřeba materiálu ,09 Sptřeba energie ,73 Opravy a udržvání ,32 Služby ,85 Mzdvé náklady ,23 Záknné sciální pjištění ,1 Odpisy ,43 Ostatní 286 1,25 Náklady celkem

15 v tis. Kč. Výnsy Náklady Hspdářský výsledek zisk 397 INVESTIČNÍ ČINNOST Přízený investiční majetek Reknstrukce I. pschdí, prádelny Reknstrukce výtahu 940 tis. Kč 803 tis. Kč Pr finanční krytí investic byly pužity dary fyzických a právnických sb, Nadace Dbré díl sv. K. Brmejskéh, Kngregace Mil. Sester sv. Karla Brmejskéh, Nadace Dům sv. Antnína INFORMAČNÍ SYSTÉM S příchdem nvéh sciálníh zákna se zvýšily administrativní nárky na většinu činnstí v dmvě. Ke zpřehlednění a zjedndušení práce jsme začali zavádět kmplexní pčítačvý infrmační systém. Letšní rk jsme realizvali první etapu, ve které byl zaveden sftware pr stravvací úsek. V návaznsti na tent mdul budeme implementvat infrmační systém pr dkumentaci sciálních služeb a elektrnické bjednávání stravy. V letšním rce byl zaveden infrmační systém na bjednávání a nrmvání stravy. 15

16 SPRÁVA MAJETKU Oddělení správy majetku zabezpečuje celkvý chd rzsáhléh Dmu sv. Antnína, jak p stránce technické, tak prvzní. V rce 2OO8 zajišťvali tyt práce dva pracvníci na plný úvazek (správce a údržbář) a d jara zde byl zaměstnán pracvník na veřejné prspěšné práce. Vedle technické údržby dmu se tit pracvníci starají rzsáhlu zahradu, činnst prádelny, úklid a zabezpečení MTZ. SOCIÁLNÍ ÚSEK Sciální pracvnice se věnuje byvatelům převážně individuálně. Pmáhá jim při jednání s úřady a různými institucemi, uzavírá s byvateli smluvy a dhdy, jedná s příbuznými, zabezpečuje úschvu cenných předmětů a finančních depzit, zajišťuje vyúčtvání úhrad, vratek, nákupů a dplatků za léky. Mnitruje, vyhdncuje, plánuje a realizuje nezbytné změny týkající se kvality pskytvaných sciálních služeb a spkjensti byvatel. Splu s vedením dmva a výbrem byvatel řeší připmínky a stížnsti. Pmáhá při přípravě a rganizaci splečensk-kulturních akcí. Eviduje stále velký pčet žádstí umístění d našeh dmva. Z minuléh bdbí t je 83 žádstí /65 žen, 18 mužů/, nvých žádstí v rce 2008 byl přijat 47 /32 žen, 15 mužů/. Puze asi jedna čtvrtina z celkvéh pčtu žádstí je urgentních, další žadatelé chtějí čekat, žádst 16

17 si dávají puze jak zajištění d buducnsti, kdyby se jim zhršil zdravtní stav neb se změnila jejich sciální situace. V letšním rce zemřel 17 byvatel /14 žen, 3 muži/, jedna byvatelka dešla dmů. Nvých byvatel nastupil stejný pčet. PŮVODNÍ BYDLIŠTĚ NOVĚ PŘÍCHOZÍCH: Mr. Budějvice a blízké klí 11 Praha 1 Jihlava 1 Znjemsk 1 Brn 1 Jemnice 1 Austrálie 1 DÉLKA POBYTU V DOMOVĚ PRO SENIORY: D 1 rku: nad 25 3 Nejdelší délka pbytu klienta v našem dmvě je 37 let. Průměrný věk je 83 let. D 1 rku: nad 25 Nejstarší byvatelka slavila v letšním rce 105. narzeniny. 17

18 VĚKOVÉ SLOŽENÍ OBYVATEL V DOMOVĚ PRO SENIORY: nad Příspěvky na péči jsu účelvu sciální dávku, tvří významnu část příjmů našeh dmva. pčet byvatel Bez příspěvku 13 I. stupeň ,- Kč 25 II. stupeň ,- Kč 9 III. stupeň ,- Kč 17 IV. stupeň ,- Kč 15 18

19 ODLEHČOVACÍ SLUŽBY Odlehčvací služby využil během rku 11 zájemců 5 mužů, 6 žen. Průměrná dba pbytu byla 38 dnů. Největší zájem tut službu je samzřejmě v letních měsících, kdy si rdinní příslušníci pečující své blízké ptřebují dpčinut a načerpat nvé síly pr další péči. DOMOV PRO OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM Tut službu sciální péče pskytujeme třem klientům mužům. Jejich průměrný věk je 53 let. Dva pbírají příspěvek na péči II. a IV. stupně. DENNÍ STACIONÁŘ Tut službu využila puze jedna klientka /82 let/ v bdbí d května d října. Dufáme, že tut službu bude větší zájem, zvláště pkud budeme zajišťvat i dpravu klientů d stacináře. 19

20 20

Domov pro seniory Plaveč, příspěvková organizace, Plaveč 1, PSČ 671 32

Domov pro seniory Plaveč, příspěvková organizace, Plaveč 1, PSČ 671 32 Dmv pr seniry Plaveč, příspěvkvá rganizace, Plaveč 1, PSČ 671 32 VÝROČNÍ ZPRÁVA za rk 2010 Název rganizace: Dmv pr seniry Plaveč, příspěvkvá rganizace Sídl: Plaveč 1, PSČ 671 32 IČ rganizace: 45671702

Více

Domov pro seniory Severní Terasa příspěvková organizace V Klidu 3133/12, 400 11 Ústí nad Labem telefon: 472 775 577, fax: 472 776 089 IČ:44555326

Domov pro seniory Severní Terasa příspěvková organizace V Klidu 3133/12, 400 11 Ústí nad Labem telefon: 472 775 577, fax: 472 776 089 IČ:44555326 Dmv pr seniry Severní Terasa příspěvkvá rganizace V Klidu 3133/12, 400 11 Ústí nad Labem telefn: 472 775 577, fax: 472 776 089 IČ:44555326 DIČ: CZ44555326 e-mail: ddst@ddst.cz www.ddst.cz 1 OBSAH STRANA

Více

Domov pro seniory Severní Terasa příspěvková organizace V Klidu 3133/12, 400 11 Ústí nad Labem telefon: 472 775 577, fax: 472 776 089 IČ:44555326

Domov pro seniory Severní Terasa příspěvková organizace V Klidu 3133/12, 400 11 Ústí nad Labem telefon: 472 775 577, fax: 472 776 089 IČ:44555326 Dmv pr seniry Severní Terasa příspěvkvá rganizace V Klidu 3133/12, 400 11 Ústí nad Labem telefn: 472 775 577, fax: 472 776 089 IČ:44555326 DIČ: CZ44555326 e-mail: ddst@ddst.cz www.ddst.cz 1 OBSAH STRANA

Více

Oblastní charita Vyškov: Výroční zpráva 2012

Oblastní charita Vyškov: Výroční zpráva 2012 1 Vážení přátelé, je za námi rk 2012 a mjí pvinnstí je, abych se splečně s Vámi hlédla, a zhdntila práci Oblastní charity Vyškv. Organizace vstupvala d rku 2012 ne zcela s uspkjivým hspdářským výsledkem.

Více

1. Úvod 3. 2. Obecná část 6. 3. Pojištěnci 12

1. Úvod 3. 2. Obecná část 6. 3. Pojištěnci 12 Revírní bratrská pkladna, Zdravtně pjistný plán zdravtní pjišťvna na rk 2012 O B S A H 1. Úvd 3 2. Obecná část 6 3. Pjištěnci 12 4. Základní fnd zdravtníh pjištění 14 4.1 Záměry vývje hspdaření ZFZP v

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/13 Vyšší odborná škola sociálně právní

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/13 Vyšší odborná škola sociálně právní Výrční zpráva činnsti škly za šklní rk 2012/13 Vyšší dbrná škla sciálně právní Jasmínvá 3166/37a, 106 00 Praha 10 IČ 61385395 inf@vssp.cz, www.vssp.cz I. Základní údaje škle 1. Přesný název právnické sby:

Více

Výroční zpráva o činnostech Základní školy Vladimíra Menšíka Ivančice, okres Brno-venkov ve školním roce 2010/2011

Výroční zpráva o činnostech Základní školy Vladimíra Menšíka Ivančice, okres Brno-venkov ve školním roce 2010/2011 Výrční zpráva činnstech Základní škly Vladimíra Menšíka Ivančice, kres -venkv ve šklním rce 2010/2011 Část I. Základní charakteristika škly Název: Základní škla Vladimíra Menšíka Ivančice, kres -venkv

Více

Dětský domov a Školní jídelna, Nové Strašecí V N I T Ř N Í Ř Á D Čj.: 01/2014- KR

Dětský domov a Školní jídelna, Nové Strašecí  V N I T Ř N Í Ř Á D Čj.: 01/2014- KR Dětský dmv a Šklní jídelna, Nvé Strašecí Okružní 647, 271 01 Nvé Strašecí Tel.: 313 572 136, fax: 313 574 181 e-mail: dd.nvstra@cmail.cz, reditel@strasidylk.cz IČ: 47 019 735 IZO: 102 502 614 V N I T Ř

Více

Obsah: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

Obsah: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 1 Obsah: 1. Úvd 2. Základní infrmace splečnsti 3. Slžení splečnsti 4. Struktura Nemcnice Žatec,.p.s. 5. Zpráva činnsti DS Levandule za rk 2014 6. Zhdncení základních eknmických a finančních ukazatelů za

Více

Zpráva o realizaci programu ROP Jihovýchod

Zpráva o realizaci programu ROP Jihovýchod Zpráva realizaci prgramu ROP Jihvýchd Obsah 1. Pkrk v realizaci ROP Jihvýchd na úrvni prgramu... 2 1.1 Hlavní aktivity realizvané ve sledvaném bdbí na úrvni prgramu... 2 1.2 Naplňvání indikátrů ROP JV...

Více

Zpracovatel: IVRO, v.o.s.

Zpracovatel: IVRO, v.o.s. POZNESS Pznáním k lepším sciálním službám Zpracvatel: IVRO, v..s. Přílha č. 1 Srvnání sciálních služeb pr seniry na území Jihčeskéh kraje a Dlníh Rakuska Strana 2 1 PŘÍLOHA Č. 1 SROVNÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB

Více

Marketing sociálních služeb

Marketing sociálních služeb Marketing sciálních služeb Jan Mlek VÚPSV, v.v.i. Praha 2009 Publikace byla schválena ediční radu ve slžení: dc. Ing. Ladislav Průša, CSc. (VÚPSV, v.v.i. Praha) Ing. Martin Hlub, Ph.D. (VÚPSV, v.v.i. Praha)

Více

KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE (2012 2016)

KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE (2012 2016) Krajský úřad Králvéhradeckéh kraje dbr šklství DLOUHODOBÝ ZÁMĚR VZDĚLÁVÁNÍ A ROZVOJE VZDĚLÁVACÍ SOUSTAVY KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE (2012 2016) Březen 2012 1 Obsah 1 Úvd... 4 2 Výchzí faktry vlivňující vzdělávací

Více

Střední škola KNIH, o.p.s. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO DENNÍ FORMU VZDĚLÁVÁNÍ. Brno. POZNÁVAT, OBDIVOVAT A ŠÍŘIT KNIHU, verze 2

Střední škola KNIH, o.p.s. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO DENNÍ FORMU VZDĚLÁVÁNÍ. Brno. POZNÁVAT, OBDIVOVAT A ŠÍŘIT KNIHU, verze 2 POZNÁVAT, OBDIVOVAT A ŠÍŘIT KNIHU, verze 2 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO DENNÍ FORMU VZDĚLÁVÁNÍ Střední škla KNIH,.p.s. Brn Datum účinnsti šklníh vzdělávacíh prgramu: 1. 9. 2013 OBSAH IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE...

Více

Posláním sdružení Aperio je zlepšovat postavení rodiny ve společnosti.

Posláním sdružení Aperio je zlepšovat postavení rodiny ve společnosti. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2007 Psláním sdružení Aperi je zlepšvat pstavení rdiny ve splečnsti. Aperi Splečnst pr zdravé rdičvství Šmilvskéh 5 120 00 Praha 2 telefn: 739 062 011 telefn/fax: 222 513 099 aperi@aperi.cz

Více

III. Ministerstvo pro místní rozvoj Státní fond rozvoje bydlení. Koncepce bydlení ČR do roku 2020

III. Ministerstvo pro místní rozvoj Státní fond rozvoje bydlení. Koncepce bydlení ČR do roku 2020 III. Ministerstv pr místní rzvj Státní fnd rzvje bydlení Kncepce bydlení ČR d rku 2020 KPMG Česká republika, s.r.. 28. června 2011 Obsah 1. Úvd... 4 2. Analytická část... 6 2.1. Metdická výchdiska... 6

Více

INTEGROVANÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA KARVINÁ. pro Regionální operační program. změnová verze

INTEGROVANÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA KARVINÁ. pro Regionální operační program. změnová verze INTEGROVANÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA KARVINÁ pr Reginální perační prgram změnvá verze listpad 28 OBSAH. 1. 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 2. 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 3. 3.1 3.2 3.3. 3.4 4. 4.1 4.2 4.3 5. 6. 6.1 6.2 7. 8.

Více

Strategický plán Leader na období 2007 2013. MAS LUŽNICE, o.s.

Strategický plán Leader na období 2007 2013. MAS LUŽNICE, o.s. na bdbí 2007 2013 MAS LUŽNICE,.s. Splek pr rzvj reginu MAS Lužnice,.s. Jiráskva 84 Sudměřice u Bechyně 105 375 01 Týn nad Vltavu 391 72 Sudměřice u Bechyně splek@vltavtynsk.cz bec@sudmerice.cz 1 MAS LUŽNICE,.s.

Více

Základní škola Úvaly, příspěvková organizace

Základní škola Úvaly, příspěvková organizace Základní škla Úvaly, kres Praha - výchd nám. Arnšta z Pardubic 8, 250 82 Úvaly ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 2. ŠKOLNÍ ŘÁD Č.j.: 631/2012 Vypracval: Schválil: Pedaggická rada prjednala dne: 31.8.2012 Šklská

Více

PŘÍLOHA MATERIÁLU DO VLÁDY 31.5.2010 A. STUDIE A ANALÝZY

PŘÍLOHA MATERIÁLU DO VLÁDY 31.5.2010 A. STUDIE A ANALÝZY PŘÍLOHA MATERIÁLU DO VLÁDY 31.5.2010 A. STUDIE A ANALÝZY Přílha č. 1: Regulatrní rámec systému studentských půjček v ČR Obsah 1 Výchdiska prjektu 1 1.1 Ppis a cíle prjektu 1 1.2 Sučasný stav financvání

Více

Rejstřík institucí s nabídkou dalšího vzdělávání

Rejstřík institucí s nabídkou dalšího vzdělávání Úvdní slv V rámci prjektu Splečně v dalším vzdělávání jsme připravili bržuru, která má za cíl prpagvat blast dalšíh vzdělávání dspělých v Jihmravském kraji. Tat nabídka vznikla na základě slvení vzdělávacích

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 1 Základní škla Havířv-Pdlesí Mládežnická 11/1564 kres Karviná, příspěvkvá rganizace Výrční zpráva činnsti škly za šklní rk 2012/2013 Mtt škly Bez znalsti cizích jazyků, infrmatiky, matematiky a eknmick-právních

Více

Ústav zdravotnických informací a statistiky České republiky. Výběrové šetření. o zdravotním stavu. české populace 1996 HIS CR 96

Ústav zdravotnických informací a statistiky České republiky. Výběrové šetření. o zdravotním stavu. české populace 1996 HIS CR 96 Ústav zdravtnických infrmací a statistiky České republiky Výběrvé šetření zdravtním stavu české ppulace 1996 HIS CR 96 Šetření zdravtním stavu HISCR96 Pužití krátkých výtahů z tét publikace v dalších pracích

Více

Možnosti získání dotace pro výrobu tepla a energie z obnovitelných zdrojů (OZE)

Možnosti získání dotace pro výrobu tepla a energie z obnovitelných zdrojů (OZE) červenec 2007 Grantvý pradce Zdarma, rčník 2, čísl 4 Průvdce pr tpmanažery, prfesinální pradce a dbrníky státní správy Obsah A. Tp Téma Dtace na OZE B. Pdniky Nejzajímavější prgramy z rámce OPPI C. Analýza

Více

Obsah: str 5 Úvodní slovo předsedy Asociace NNO 6 Poslání a předmět činnosti ANNO ČR 7 Činnost Asociace NNO v roce 2007 (projekty a kalendář akcí) 9

Obsah: str 5 Úvodní slovo předsedy Asociace NNO 6 Poslání a předmět činnosti ANNO ČR 7 Činnost Asociace NNO v roce 2007 (projekty a kalendář akcí) 9 Mtt: Každá neziskvá rganizace v ČR je plně samstatným a svébytným subjektem bčanské splečnsti. Asciace NNO ČR pdpruje vše, c nás sbližuje, dstraňuje t, c nás rzděluje a prezentuje náš splečný příns ke

Více

Měření spokojenosti zákazníků ve VZP. Eva Ticháčková

Měření spokojenosti zákazníků ve VZP. Eva Ticháčková Měření spkjensti zákazníků ve VZP Eva Ticháčkvá Bakalářská práce 2011 ABSTRAKT Mje bakalářská práce je zaměřena na měření, analýzu spkjensti zákazníků VZP ČR ve Zlínském kraji. Měření spkjensti zákazníků

Více

Řízení organizací sociálních služeb

Řízení organizací sociálních služeb Řízení rganizací sciálních služeb vybrané prblémy Jan Mlek VÚPSV, v.v.i. Praha 2011 Publikace byla schválena ediční vědecku radu ve slžení: dc. Ing. Ladislav Průša, CSc. (VÚPSV, v.v.i. Praha) Ing. Martin

Více

ČAE, 2007. Výbor ČAE schválil Koncepci oboru ergoterapie jako jeden ze strategických dokumentů České asociace ergoterapeutů dne 22. 2. 2008.

ČAE, 2007. Výbor ČAE schválil Koncepci oboru ergoterapie jako jeden ze strategických dokumentů České asociace ergoterapeutů dne 22. 2. 2008. Kncepce bru ergterapie Autři: Mgr. Jana Jelínkvá Mária Krivšíkvá, MSc. ČAE, 2007 Výbr ČAE schválil Kncepci bru ergterapie jak jeden ze strategických dkumentů České asciace ergterapeutů dne 22. 2. 2008.

Více

ZADÁNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU (ZADÁVACÍ DOKUMENTACE)

ZADÁNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU (ZADÁVACÍ DOKUMENTACE) ZADÁNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU (ZADÁVACÍ DOKUMENTACE) ZEFEKTIVNĚNÍ ŘÍZENÍ LIDSKÝCH ZDROJŮ, VZDĚLÁVÁNÍ PERSONALISTŮ A VEDOUCÍCH ZAMĚSTNANCŮ ÚSTAVU ZDRAVOTNICKÝCH INFORMACÍ A STATISTIKY ČESKÉ REPUBLIKY,

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škla Mravské Budějvice, Havlíčkva ul. 933, kres Třebíč Výrční zpráva činnsti škly Šklní rk 2009 2010 Hspdářský rk 2009 Mravské Budějvice 30.09.2010... František Dstál, ředitel ZŠ Obsah výrční

Více