ZÁKLADNÍ ÚDAJE. NÁZEV A ADRESA ZAŘÍZENÍ: Dům sv. Antonína Komenského Moravské Budějovice

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ZÁKLADNÍ ÚDAJE. NÁZEV A ADRESA ZAŘÍZENÍ: Dům sv. Antonína Komenského 907 676 02 Moravské Budějovice"

Transkript

1 ZÁKLADNÍ ÚDAJE NÁZEV A ADRESA ZAŘÍZENÍ: Dům sv. Antnína Kmenskéh Mravské Budějvice Zřizvatel: SPRÁVNÍ RADA: DOZORČÍ RADA: Kngregace Milsrdných sester sv. Karla Brmejskéh Šprkva Praha 1 Ing. Radek Dležal - předseda Bc. Jarslava Fruhwirtvá Ing. Hana Málkvá S.M. Alena Bártvá S.M. Elekta Svbdvá S.M. Alžběta Sudkvá Jsef Fujdl Ing. Jiří Fanc Ing. Vlastimil Šipl Marie Škvařilvá ŘEDITEL, STATUT. ZÁSTUPCE: Ing. Ladislav Chlupek IDENTIFIKAČNÍ ČÍSLO: REGISTRACE: PODROBNÉ INFORMACE: DOMOV PRO SENIORY DOMOV PRO OSOBY SE ZDRAV.POSTIŽENÍM ODLEHČOVACÍ SLUŽBY DENNÍ STACIONÁŘ 1

2 OBSAH Základní údaje... 1 Obsah... 2 Pslání a cíle služby... 3 Pslání:... 3 Cíle k naplnění pslání:... 3 Úvdní slv... 4 Stravvací prvz... 6 Úsek přímé bslužné péče... 7 Persnalistika... 9 Průměrný pčet zaměstnanců v rce 2008 činil:... 9 Nemcnst v rce Průměrný plat v rce Vzdělávání a zvyšvání kvalifikace Persnální práce Eknmika Hspdaření Dmu sv. Antnína Investiční činnst Infrmační systém Správa majetku Sciální úsek Půvdní bydliště nvě příchzích: Délka pbytu v dmvě pr seniry: Věkvé slžení byvatel v dmvě pr seniry: Odlehčvací služby Dmv pr sby se zdravtním pstižením Denní stacinář

3 POSLÁNÍ A CÍLE SLUŽBY POSLÁNÍ: Dům sv. Antnína v Mravských Budějvicích je dmv pr seniry a zdravtně pstižené splubčany, kteří ptřebují pmc druhé sby, při svých základních živtních ptřebách. Jeh psláním je umžnit byvatelům důstjné a kvalitní pržití živta s důrazem na tradiční křesťanské hdnty. CÍLE K NAPLNĚNÍ POSLÁNÍ: 1) C nejdelší fyzická a psychická samstatnst byvatel pdpra a pmc vést běžný způsb živta 2) Rzvj péče duchvní ptřeby byvatel 3) Vytvření materiálních pdmínek pr důstjné pržití živta i stáří 3

4 ÚVODNÍ SLOVO Vážení splubčané, rk se s rkem sešel a znvu se hlížíme zpět. Hdntíme, c se nám pdařil udělat a c jsme museli přehdntit, případně vypustit. Rk 2008 byl v živtě Dmu sv. Antnína rkem, dal by se říci klidným. Rkem plným příprav jak v blasti přímé bslužné péče, tak v blasti další investiční výstavby. V nepslední řadě, byly dknčeny plánvané úpravy v blasti ubytvání byvatel. Jednal se jak úpravy stavebníh charakteru, tak v blasti mdernizace vybavení pkjů. Za velmi pzitivní pvažuji skutečnst, že se nám pdařil sestavit Strategický plán Dmu sv. Antnína, který je základním dkumentem rzvje Dmu na další bdbí. Hlavně v psledním čtvrtletí rku jsme zvýšili naše úsilí v přípravě na inspekci kvality, která byla předběžně hlášená na rk Především precizace standardů kvality, jejich zavádění d každdenní praxe při službě našim byvatelům se stal naší priritu. Mám velku radst z th, že se nám pstupně pdařil najít v prcesu zavádění standardů kvality d praxe i mnhé pzitivní věci, které jsme mnhdy z důvdů prvzní slepty ani dříve neviděli. Je třeba pděkvat celému týmu zaměstnanců, že se pčáteční negativní hdncení standardů kvality pstupně změnil. Především pracvnice přímé bslužné péče nalezly ve standardech pzitivní prvky, které pmhu ke zlepšení péče klienta. Je samzřejmé, že standardy kvality sami sbě nemhu nahradit kvalitní, prfesinální a lidský přístup jedntlivých pracvníků v přímé bslužné péči, ale mhu ji pdpřit a napmci. V první plvině rku jsme zahájili prces přípravy na další etapu investiční výstavby Dmu. Pracvní název zní: Přístavba Dmu sv. Antnína II.etapa - ubytvací kapacita. Na základě něklika knzultací vedení Dmu, správní a dzrčí rady, byla dsuhlasena studie nvé přístavby. Okamžitě byly zahájeny práce na zpracvání dalších stupňů prjektvé dkumentace. Cílem byl mít veškeré pdklady pr 4

5 vypracvání žádsti investiční dtaci d na MPSV ČR. Jedná se třípdlažní bjekt, rientvaný všemi pkji přes balkny d zahrady, napjený na stávající budvu v každém pdlaží d suterénu až p třetí nadzemní pdlaží. Přičemž ve třetím pdlaží budu mít mžnst klienti plánvanéh ddělení se zvláštním režimem (Alsheimerva chrba) vstupu na pchůznu část střechy. Tat varianta byla i eknmicky vyhdncena jak nejefektivnější řešení nutné, celkvé mdernizace ubytvání klientů. V rce 2008 jsme však bez hledu na připravvanu přístavbu dknčili přebudvání dvu velkých místnstí Dmu na šest dvjlůžkvých pkjů s vlastním sciálním zázemím. Tím nedšl ke zvýšení kapacity dmu, ale ke snížení pčtu klientů na stávajících pkjích. Zásluhu nadace Dbré díl a její finanční pdpře, se nám pdařil dknčit reknstrukci výtahu a plcení Dmu. I v rce 2008 jsme pkračvali v mdernizaci vybavení pkjů nvými pstelemi, nčními stlky a skříněmi. Byl též dplněn pčet zástěn na jedntlivých dděleních. V blasti persnální práce se pstupně začíná rzvíjet dbrvlnická práce, přičemž dbrvlníci se rekrutují však tlik s řad studentek škl, které mají tut činnst předepsanu. Ostatní dbrvlnická činnst z řad statních bčanů je nízká. Dům sv. Antnína navázal splupráci s místní sciálně-právní šklu a umžňuje žákům prvádět u nás pravidelnu dbrnu praxi pd vedením pedagga škly. Zájem náš dmv pr seniry i dlehčvací služby je i nadále velký. Na knci rku 2008 jsme registrvali cca 120 žádstí umístění. Další registrvanu službu dmv pr zdravtmě pstižené máme trvale bsazen. Jedná se tři klienty, kteří histricky v našem dmě bydleli v dbě zahájení registrace a nechtěli jsme jim z mrálníh hlediska hledat jiné zařízení a raději jsme službu zaregistrvali. Další zaregistrvaná služba a t denní stacinář se rzbíhá pmalu. Přitm nabízíme i dvz klientů z místa trvaléh bydliště. Nebude-li tut službu i nadále zájem budeme muset uvažvat p dhdě s městem jejím zrušení. Dům sv. Antnína jak církevní zařízení v žádném případě nezapmínal v rce 2008 na duchvní blast živta. Krmě th, že i nadále pskytujeme našim klientům veškerý duchvní servis (jak je denně mše 5

6 svatá, nepřetržitě je přítmen kněz, apd), přádáme i další prgramy. Duchvní cvičení, zájezdy na putě, přednášky s duchvní tématiku, aj. Pr dbrnu veřejnst jsme přádali knferenci Křesťan zdravtník v sciálních službách určenu nejen pr střední zdravtnický persnál, který získál za účast kreditní bdy. Na závěr mi nezbývá, než pděkvat zřizvateli Kngregaci Milsrdných sester sv. Karla Brmejskéh za péči, kteru našemu Dmu věnuje, dále všem zaměstnancům, včetně řádvých sester, kterým se daří vytvářet jak pr byvatele, tak i sami pr sebe velmi pěknu rdinnu a příjemnu atmsféru. Jsem velmi rád, že je tat skutečnst pěkně hdncena i lidmi mim Dům, kteří nás navštíví. I nadále je psláním Dmu sv. Antnína umžnit byvatelům důstjné a kvalitní pržití živta. Při tét službě ptřebným klademe velký důraz na tradiční křesťanské hdnty. Ing.Ladislav Chlupek - ředitel STRAVOVACÍ PROVOZ V listpadu 2007 byla zahájena činnst v nvé kuchyni. Kapacita varny byla plánvaná na 220 hlavních jídel denně. Vařili jsme pr naše byvatele, zaměstnance i pr zájemce z řad senirů města, cca 180 bědů. Jídelní lístky jsu připravvány na 14 dnů dpředu, schvalvány stravvací kmisí a dsuhlaseny lékařem. Zajišťvaná byla i diabetická a dietní strava. 6

7 ÚSEK PŘÍMÉ OBSLUŽNÉ PÉČE Tent rk byl pr nás sestry klidnější; nvá přístavba( kult. místnst, jídelna, kuchyň ) jsu v plném prvzu a tím se upravil nejen vzhled Dmva, ale i celkvá spkjenst byvatel. Ustálil se i klektiv pracvníků přímé bslužné péči, všechny sestry se zapracvaly a rientují v pčítačvé síti. Jsme si vědmy, že dbře vyknaná zdravtní, šetřvatelská a sciální péče má základ ve vzájemné splupráci, že nejde jen kvalifikvaný a prfesinální přístup, ale t, brát svji práci jak službu, kde hraje hlavní rli lidskst, laskavst a vstřícnst. Tým sester se snaží, aby se spkjenst, phda, čistta a duch pkje daly hmatatelně vnímat v celém našem Dmvě. Za t jim patří velké pděkvání. Pdařil se nám zlepšit ubytvací prstry pr byvatele tím, že se stará jídelna přebudvala na tři menší třílůžkvé pkje s příslušenstvím a jeden velký pkj pdbně. Pkje byly vybaveny nvými plhvacími pstelemi, nvými skříněmi, židlemi, stly, pličkami Vše je velmi pěkné a máme z th radst nejen my, ale hlavně byvatelé. Ke spkjensti byvatel patří i přiměřené zdraví úměrně stáří. Dchází k nám pravidelně 2krát týdně lékař. V statní dny jsme s ním v telefnickém spjení. Pravidelně přichází psychiatrička, 2krát rčně dchází zubní lékařka na preventivní prhlídky, dle ptřeby kžní lékařka. Navázali jsme splupráci s SOŠ v Mr. Budějvicích a studentky i se svjí p. učitelku k nám pravidelně dcházejí 1krát za 14 dní na praxi pdle šklníh rzvrhu. Na knci května 2009 u nás prběhnu pprvé praktické maturitní zkušky. Z centra STŘED k nám bčas také dchází dbrvlníci, kteří se snaží zpříjemnit našim byvatelům vlné chvíle rzhvrem, čtením knih, dprvázením p zahradě neb i dprvdem d města. 7

8 Svjí kvalitní prací všichni chceme naplňvat pslání našeh zařízení umžnit byvatelům důstjné a kvalitní pržití živta s důrazem na tradiční křesťanské hdnty. SM.Salesie vrchní sestra 8

9 PERSONALISTIKA PRŮMĚRNÝ POČET ZAMĚSTNANCŮ V ROCE 2008 ČINIL: fyzické sby 48,56 přepčtený stav 45, byl přijat Knečný pčet zaměstnanců k byl 52 sb ( z th 48 žen a 4 muži), ve srvnání se stavem k se pčet zaměstnanců k tmut datu zvýšil 4 sby. Stejně jak v minulém rce byla i v rce 2008 byla uzavřena s Úřadem práce v Třebíči Dhda pskytnutí příspěvku na vytvření pracvních příležitstí v rámci veřejně prspěšných prací v celkvém pčtu 14 pracvních míst. 6 pracvníků na míst pečvatel a pmcný šetřvatel 3 pracvníci na míst pmcník úklidvé práce 1 pracvník na míst pmcný kuchař byl přijat 1 pracvník na míst metař, zametač byl přijat 1 pracvník na míst pmcné práce v prádelně byli přijati 2 pracvníci na míst pečvatel a pmcný šetřvatel 9

10 NEMOCNOST V ROCE 2008 pčet nvě hlášených případů pracvní neschpnsti 21 z th pr nemc 20 pracvní a statní úrazy 1 z důvdu nemci zameškán dnů z důvdu pracvníh úrazu zameškán 668 kalendářních dnů 16 kalendářních dnů PRŮMĚRNÝ PLAT V ROCE 2008 Průměrný hrubý plat v rce 2008 činil ,- Kč. V prvnání s rkem 2007 dšl k zvýšení průměrnéh hrubéh měsíčníh platu 1 268,- Kč, t.j. 9,02 prcentníh bdu. 10

11 VZDĚLÁVÁNÍ A ZVYŠOVÁNÍ KVALIFIKACE Dům sv. Antnína v Mravských Budějvicích sustavně dbá zvyšvání prfesníh vzdělávání svých zaměstnanců a vytváří pr tut blast pdmínky. V suladu se standardy kvality sciálních služeb je s hledem na ptřeby a finanční a časvé mžnsti každrčně zpracván plán prfesníh rzvje zaměstnanců. V uplynulém rce se naši zaměstnanci zúčastnili níže uvedených šklení, kurzů a seminářů : Sciální šetření v rdinách Jednání se zájemcem sciální službu Standardy kvality sciálních služeb Příprava pskytvatele na inspekci Průběh kntrl, zjišťvání kvality péče Techniky práce s imbilním klientem Rehabilitace Individuální plánvání průběhu sciální služby Psychiatrická knference Kurz bazální stimulace Trénvání paměti Vykazvání zdravtní péče v pbytvých zařízeních Křesťan - zdravtník Nvý zákn nemcenském pjištění Zdaňvání příjmů Rční zúčtvání daně z příjmů ze závislé činnsti Změny v dani a v účetnictví daňvá refrma d

12 V průběhu rku 2008 si 6 pracvnic úseku přímé bslužné péče ve splupráci s Úradem práce v Třebíči dplnil v suladu se záknem č. 108/2006 Sb. sciálních službách kvalifikaci abslvváním akreditvanéh kurzu a získal svědčení Pracvník v sciálních službách se zaměřením na přímu bslužnu péči. Dům sv. Antnína má pr své veducí zaměstnance smluvně zajištěnu externí supervizi, kteru prvádí dbrná firma Centrum dhdy. Dvakrát rčně ( v dubnu a listpadu 2008) se knal výjezdní zasedání veducích pracvníků Dmu zaměřené na tzv. team building, prevenci syndrmu vyhření, strategické plánvání a zpracvání SWOT analýzy. V rce 2008 se Dům sv. Antnína v Mr. Budějvicích stal přadatelem knference Křesťan zdravtník v sciálních službách zaměřené na téma Útěcha a naděje, která se knala pd záštitu Biskupství brněnskéh a ČAS (Česká asciace sester) přiznala kreditní bdy pr zdravtní pracvníky. PERSONÁLNÍ PRÁCE Sučástí persnální práce je též pravidelné hdncení zaměstnanců, které prbíhá jedenkrát za rk, případně p uplynutí zkušební dby nvéh zaměstnance, frmu rzhvru nadřízenéh s pdřízeným. Cílem tht rzhvru je sebepznání zaměstnance a knfrntace s názrem nadřízenéh. O výsledku hdncení je přízen písemný záznam a jsu stanveny úkly a pririty na další bdbí, zvláštní důraz je kladen na rzvíjení týmvé práce. V psledním bdbí se vedení Dmu sv. Antnína v Mr. Budějvicích stále více zabývá tázku stabilizace zaměstnanců a zvyšvání jejich 12

13 pcitu sunáležitsti k Dmu. Z tht důvdu nabývá na důležitsti krmě finančníh cenění též cenění mrální, a t pchvalu, pvzbuzením či mžnstí účastnit se tematickéh zájezdu. V rce 2008 tak navštívili zaměstnanci Dmu sv. Antnína hspic sv. Jana N.Neumanna v Prachaticích. 13

14 EKONOMIKA Dtace d MPSV na rk 2008 byla pr Dmv pr seniry 5975 tis. Kč, Dmv pr sby se zdravtním pstižením 139 tis. Kč, Odlehčvací služby 109 tis. Kč, Denní stacinář 145 ti. Kč. tj. celkem 32 % skutečných nákladů. Dtace Kraje Vysčina činila 3,9 %, příspěvek úřadu práce na VPP 3,9%, hrazené výkny d zdravtní pjišťvny 7,5 %, dary 1,7%. HOSPODAŘENÍ DOMU SV. ANTONÍNA v tis. Kč. v% Tržby z prdeje služeb (šetřvné, příspěvek na ,91 péči) Prvzní dtace ,63 Tržby za výkny zdravtní pjišťvny ,52 Zúčtvání fndů 825 3,56 Ostatní výnsy 87 0,38 Výnsy celkem v tis. Kč. v % Sptřeba materiálu ,09 Sptřeba energie ,73 Opravy a udržvání ,32 Služby ,85 Mzdvé náklady ,23 Záknné sciální pjištění ,1 Odpisy ,43 Ostatní 286 1,25 Náklady celkem

15 v tis. Kč. Výnsy Náklady Hspdářský výsledek zisk 397 INVESTIČNÍ ČINNOST Přízený investiční majetek Reknstrukce I. pschdí, prádelny Reknstrukce výtahu 940 tis. Kč 803 tis. Kč Pr finanční krytí investic byly pužity dary fyzických a právnických sb, Nadace Dbré díl sv. K. Brmejskéh, Kngregace Mil. Sester sv. Karla Brmejskéh, Nadace Dům sv. Antnína INFORMAČNÍ SYSTÉM S příchdem nvéh sciálníh zákna se zvýšily administrativní nárky na většinu činnstí v dmvě. Ke zpřehlednění a zjedndušení práce jsme začali zavádět kmplexní pčítačvý infrmační systém. Letšní rk jsme realizvali první etapu, ve které byl zaveden sftware pr stravvací úsek. V návaznsti na tent mdul budeme implementvat infrmační systém pr dkumentaci sciálních služeb a elektrnické bjednávání stravy. V letšním rce byl zaveden infrmační systém na bjednávání a nrmvání stravy. 15

16 SPRÁVA MAJETKU Oddělení správy majetku zabezpečuje celkvý chd rzsáhléh Dmu sv. Antnína, jak p stránce technické, tak prvzní. V rce 2OO8 zajišťvali tyt práce dva pracvníci na plný úvazek (správce a údržbář) a d jara zde byl zaměstnán pracvník na veřejné prspěšné práce. Vedle technické údržby dmu se tit pracvníci starají rzsáhlu zahradu, činnst prádelny, úklid a zabezpečení MTZ. SOCIÁLNÍ ÚSEK Sciální pracvnice se věnuje byvatelům převážně individuálně. Pmáhá jim při jednání s úřady a různými institucemi, uzavírá s byvateli smluvy a dhdy, jedná s příbuznými, zabezpečuje úschvu cenných předmětů a finančních depzit, zajišťuje vyúčtvání úhrad, vratek, nákupů a dplatků za léky. Mnitruje, vyhdncuje, plánuje a realizuje nezbytné změny týkající se kvality pskytvaných sciálních služeb a spkjensti byvatel. Splu s vedením dmva a výbrem byvatel řeší připmínky a stížnsti. Pmáhá při přípravě a rganizaci splečensk-kulturních akcí. Eviduje stále velký pčet žádstí umístění d našeh dmva. Z minuléh bdbí t je 83 žádstí /65 žen, 18 mužů/, nvých žádstí v rce 2008 byl přijat 47 /32 žen, 15 mužů/. Puze asi jedna čtvrtina z celkvéh pčtu žádstí je urgentních, další žadatelé chtějí čekat, žádst 16

17 si dávají puze jak zajištění d buducnsti, kdyby se jim zhršil zdravtní stav neb se změnila jejich sciální situace. V letšním rce zemřel 17 byvatel /14 žen, 3 muži/, jedna byvatelka dešla dmů. Nvých byvatel nastupil stejný pčet. PŮVODNÍ BYDLIŠTĚ NOVĚ PŘÍCHOZÍCH: Mr. Budějvice a blízké klí 11 Praha 1 Jihlava 1 Znjemsk 1 Brn 1 Jemnice 1 Austrálie 1 DÉLKA POBYTU V DOMOVĚ PRO SENIORY: D 1 rku: nad 25 3 Nejdelší délka pbytu klienta v našem dmvě je 37 let. Průměrný věk je 83 let. D 1 rku: nad 25 Nejstarší byvatelka slavila v letšním rce 105. narzeniny. 17

18 VĚKOVÉ SLOŽENÍ OBYVATEL V DOMOVĚ PRO SENIORY: nad Příspěvky na péči jsu účelvu sciální dávku, tvří významnu část příjmů našeh dmva. pčet byvatel Bez příspěvku 13 I. stupeň ,- Kč 25 II. stupeň ,- Kč 9 III. stupeň ,- Kč 17 IV. stupeň ,- Kč 15 18

19 ODLEHČOVACÍ SLUŽBY Odlehčvací služby využil během rku 11 zájemců 5 mužů, 6 žen. Průměrná dba pbytu byla 38 dnů. Největší zájem tut službu je samzřejmě v letních měsících, kdy si rdinní příslušníci pečující své blízké ptřebují dpčinut a načerpat nvé síly pr další péči. DOMOV PRO OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM Tut službu sciální péče pskytujeme třem klientům mužům. Jejich průměrný věk je 53 let. Dva pbírají příspěvek na péči II. a IV. stupně. DENNÍ STACIONÁŘ Tut službu využila puze jedna klientka /82 let/ v bdbí d května d října. Dufáme, že tut službu bude větší zájem, zvláště pkud budeme zajišťvat i dpravu klientů d stacináře. 19

20 20

a) DOZP Hliňany: b) DOZP Všebořice: c) DOZP Trmice:

a) DOZP Hliňany: b) DOZP Všebořice: c) DOZP Trmice: Čajkvskéh 1908/82, 400 01 Ústí nad Labem-centrum, IČ:75149541, tel.: 475 666 610, fax: 475 666 620, email:dzp@dzp-ul.cz Organizační struktura rganizace Dmvy pr sby se zdravtním pstižením Ústí nad Labem,

Více

I / Cíle a způsoby poskytování sociálních služeb

I / Cíle a způsoby poskytování sociálních služeb STANDARDY KVALITY SOCIÁLNÍCH SLUŽEB 2014 DOMOV PRO SENIORY SVĚTLO, POBOČKA PÍSEK KARLA ČAPKA 2549, 397 01 PÍSEK IČO: 708 698 12 ZŘIZOVATEL: JIHOČESKÝ KRAJ U ZIMNÍHO STADIONU 1952/2 370 76 ČESKÉ BUDĚJOVICE

Více

Nabídka služby DOZP 1. poskytnutí ubytování 2. poskytnutí stravy 3. pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu

Nabídka služby DOZP 1. poskytnutí ubytování 2. poskytnutí stravy 3. pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu Nabídka služby DOZP 1. pskytnutí ubytvání - ubytvání - úklid, praní a drbné pravy lžníh a sbníh prádla a šacení, žehlení Služba je pskytvána ve dvu střediscích. Středisk Rumburk 2 dmácnsti p 5 klientech,

Více

PODPORA VYBUDOVÁNÍ A PROVOZU ZAŘÍZENÍ PÉČE O DĚTI PŘEDŠKOLNÍHO VĚKU PRO PODNIKY I VEŘEJNOST MIMO HL. M. PRAHU / V HL. M. PRAZE. 27. 11.

PODPORA VYBUDOVÁNÍ A PROVOZU ZAŘÍZENÍ PÉČE O DĚTI PŘEDŠKOLNÍHO VĚKU PRO PODNIKY I VEŘEJNOST MIMO HL. M. PRAHU / V HL. M. PRAZE. 27. 11. PODPORA VYBUDOVÁNÍ A PROVOZU ZAŘÍZENÍ PÉČE O DĚTI PŘEDŠKOLNÍHO VĚKU PRO PODNIKY I VEŘEJNOST MIMO HL. M. PRAHU / V HL. M. PRAZE 27. 11. 2015, Praha PŘEDSTAVENÍ VÝZEV PŘEDSTAVENÍ VÝZEV Pdpra vybudvání a

Více

Domov Bílá Opava, příspěvková organizace Rybářská 27, OPAVA 746 01 IČ: 00016772

Domov Bílá Opava, příspěvková organizace Rybářská 27, OPAVA 746 01 IČ: 00016772 ~1~ Dmv Bílá Opava, příspěvkvá rganizace Rybářská 27, OPAVA 746 01 IČ: 00016772 Ředitel: Ing. Jarmír Zahel, CSc. Tel.: 553 712 183; 553 616 587 e-mail: pracviště Rybářská db.rybarska@ddpava pracviště Rseveltva

Více

Doporučení Středočeskému kraji k transformaci ústavní péče v péči komunitní

Doporučení Středočeskému kraji k transformaci ústavní péče v péči komunitní , 3P Cnsulting, s. r.., Římská 12, 120 00 Praha 2 telefn: (+420) 739 548 469 e-mail: inf@trass.cz web: www.trass.cz Dpručení Středčeskému kraji k transfrmaci ústavní péče v péči kmunitní Klient Zakázka

Více

I / Cíle a způsoby poskytování sociálních služeb

I / Cíle a způsoby poskytování sociálních služeb DS Světl STANDARDY KVALITY SOCIÁLNÍCH SLUŽEB 2016 DOMOV PRO SENIORY SVĚTLO DRHOVLE 44, 397 01 PÍSEK IČO: 70 86 98 12 ZŘIZOVATEL JIHOČESKÝ KRAJ U ZIMNÍHO STADIONU 1952/2 370 76 ČESKÉ BUDĚJOVICE I / Cíle

Více

I / Cíle a způsoby poskytování sociálních služeb

I / Cíle a způsoby poskytování sociálních služeb DZR Světl STANDARDY KVALITY SOCIÁLNÍCH SLUŽEB 2016 DOMOV PRO SENIORY SVĚTLO, Dmv se zvláštním režimem DRHOVLE 44, 397 01 PÍSEK IČO: 70 86 98 12 ZŘIZOVATEL JIHOČESKÝ KRAJ U ZIMNÍHO STADIONU 1952/2 370 76

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ROKU 2012 Nadání a dovednosti o.p.s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA ROKU 2012 Nadání a dovednosti o.p.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA ROKU 2012 Nadání a dvednsti.p.s. Výrční zpráva Nadání a dvednsti.p.s. za rk 2012 je zpracvána v suladu s ustanvením 21 zákna čísl 248/1995 Sb., becně prspěšných splečnstech. V Praze dne

Více

Domov seniorů Stříbrné Terasy o.p.s., Havlíčkova 1395/30,586 01 Jihlava, -rocní zpráva. Zpráva o činnosti a hospodaření organizace v roce 2011 ...

Domov seniorů Stříbrné Terasy o.p.s., Havlíčkova 1395/30,586 01 Jihlava, -rocní zpráva. Zpráva o činnosti a hospodaření organizace v roce 2011 ... Dmv senirů Stříbrné Terasy.p.s., Havlíčkva 1395/30,586 01 Jihlava, rcní zpráva Zpráva činnsti a hspdaření rganizace v rce 2011 '........ >:. \... 1 Dmv senirů Stříbrné Terasy.p.s., Havlíčkva 1395/30, 58601

Více

Možnosti transformace vyšších odborných škol do terciárního vzdělávání

Možnosti transformace vyšších odborných škol do terciárního vzdělávání Mžnsti transfrmace vyšších dbrných škl d terciárníh vzdělávání Michal Karpíšek MŠMT, 30. listpadu 2010 IPn Refrma terciárníh vzdělávání CZ.1.07/4.2.00/06.0003 Tat prezentace je splufinancvána Evrpským

Více

OBNOVA NERATOVA. Projekt Sdružení Neratov, o.s. www.neratov.cz

OBNOVA NERATOVA. Projekt Sdružení Neratov, o.s. www.neratov.cz OBNOVA NERATOVA Prjekt Sdružení Neratv,.s. www.neratv.cz Kd jsme? Sdružení Neratv,.s. bčanské sdružení zalžené rku 1992 naše pslání bnva vysídlené vsi a putníh místa pmc lidem s pstižením a puštěným dětem

Více

NABÍDKA NA VEDENÍ ÚČETNICTVÍ ČI DAŇOVÉ EVIDENCE JE URČENA:

NABÍDKA NA VEDENÍ ÚČETNICTVÍ ČI DAŇOVÉ EVIDENCE JE URČENA: NABÍDKA NA VEDENÍ ÚČETNICTVÍ ČI DAŇOVÉ EVIDENCE JE URČENA: 1.Právnickým sbám - Splečnstem s ručením mezeným či a.s. - Splečenstvím vlastníků bytů - Bytvým družstvům - Družstvům jiným než bytvým - Jiným

Více

DOBRÁ ŠKOLA Ústeckého kraje 2013/2014

DOBRÁ ŠKOLA Ústeckého kraje 2013/2014 Krajský úřad Ústeckéh kraje Sutěž - DOBRÁ ŠKOLA Ústeckéh kraje 2013/2014 Pdmínky sutěže Odbr SMT 20.11.2013 Pdmínky celkrajské mtivační sutěže na šklní rk 2013/2014 DOBRÁ ŠKOLA Ústeckéh kraje 2013/2014

Více

Domov pro seniory Severní Terasa příspěvková organizace V Klidu 3133/12, 400 11 Ústí nad Labem telefon: 472 775 577, fax: 472 776 089 IČ:44555326

Domov pro seniory Severní Terasa příspěvková organizace V Klidu 3133/12, 400 11 Ústí nad Labem telefon: 472 775 577, fax: 472 776 089 IČ:44555326 Dmv pr seniry Severní Terasa příspěvkvá rganizace V Klidu 3133/12, 400 11 Ústí nad Labem telefn: 472 775 577, fax: 472 776 089 IČ:44555326 DIČ: CZ44555326 e-mail: ddst@ddst.cz www.ddst.cz 1 OBSAH STRANA

Více

Strategické rámce správy a rozvoje klasifikace DRG v roce 2013

Strategické rámce správy a rozvoje klasifikace DRG v roce 2013 Strategické rámce správy a rzvje klasifikace DRG v rce 2013 Ministerstv zdravtnictví má až d knce rku 2013 uzavřenu s NRC prváděcí smluvu k prvádění některých činnstí týkajících se kultivace systému DRG

Více

16. výzva IROP Energetické úspory v bytových domech

16. výzva IROP Energetické úspory v bytových domech 16. výzva IROP Energetické úspry v bytvých dmech 21.1. 2016 Hradec Králvé Ing. Michaela Bržvá Centrum pr reginální rzvj České republiky Specifický cíl 2.5 Cíl: Snížit energeticku nárčnst bytvých dmů Bytvým

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD. Účinnost: 25.11.2013. zákonným zástupcům dětí, pracovníkům školy MŠ Holice. Mgr. Mojmír Chytil, ředitel školy

ŠKOLNÍ ŘÁD. Účinnost: 25.11.2013. zákonným zástupcům dětí, pracovníkům školy MŠ Holice. Mgr. Mojmír Chytil, ředitel školy ZŠ a MŠ Olmuc Hlice, Náves Svbdy 41 ŠKOLNÍ ŘÁD pracviště Mateřská škla, Náves Svbdy 38 Zpracvala: Jana Skřivánkvá Účinnst: 25.11.2013 Infrmace pdána: Vydal: záknným zástupcům dětí, pracvníkům škly MŠ Hlice

Více

Zásady dotačního programu pro podporu činností, které navazují, kooperují nebo rozšiřují sociální služby v Královéhradeckém kraji pro rok 2012.

Zásady dotačního programu pro podporu činností, které navazují, kooperují nebo rozšiřují sociální služby v Královéhradeckém kraji pro rok 2012. Zásady dtačníh prgramu pr pdpru činnstí, které navazují, kperují neb rzšiřují sciální služby v Králvéhradeckém kraji pr rk 2012. I. Úvdní ustanvení Nestátní neziskvé subjekty, právnické a fyzické sby vyvíjející

Více

Zpravodaj projektu PREGNET

Zpravodaj projektu PREGNET Zpravdaj prjektu PREGNET Úvdní slv Přibližně každý desátý bčan České republiky (ČR) se ptýká se zdravtním pstižením, které mu v různé míře kmplikuje vstup neb dluhdbé udržení se na pracvním trhu. Od rku

Více

1. Státní fond rozvoje bydlení (dále jen Fond ) je právnickou osobou.

1. Státní fond rozvoje bydlení (dále jen Fond ) je právnickou osobou. STATUT STÁTNÍHO FONDU ROZVOJE BYDLENÍ NOVÉ ZNĚNÍ Článek 1 - Úvdní ustanvení 1. Státní fnd rzvje bydlení (dále jen Fnd ) je právnicku sbu. 2. Fnd byl zřízen záknem č. 211/2000 Sb., Státním fndu rzvje bydlení

Více

Domov pro seniory Severní Terasa příspěvková organizace V Klidu 3133/12, 400 11 Ústí nad Labem telefon: 472 775 577, fax: 472 776 089 IČ:44555326

Domov pro seniory Severní Terasa příspěvková organizace V Klidu 3133/12, 400 11 Ústí nad Labem telefon: 472 775 577, fax: 472 776 089 IČ:44555326 Dmv pr seniry Severní Terasa příspěvkvá rganizace V Klidu 3133/12, 400 11 Ústí nad Labem telefn: 472 775 577, fax: 472 776 089 IČ:44555326 DIČ: CZ44555326 e-mail: ddst@ddst.cz www.ddst.cz 1 OBSAH STRANA

Více

Dohoda o výkonu pěstounské péče

Dohoda o výkonu pěstounské péče Dhda výknu pěstunské péče Název rganizace: Centrum pr dítě a rdinu LATUS Právní frma: bčanské sdružení se sídlem Nýřanská 34, 323 26 Plzeň IČ: 22767452 reg. MVČR 4.11.2011.pd č.j. VS/1-1/86 311/11-R zast.

Více

CELOŽIVOTNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH III. 3 OSNOVA VZDĚLÁVACÍHO PLÁNU ORGANIZACE B. 1 SOUČASNÝ STAV A STRUKTURA PRACOVNÍKŮ

CELOŽIVOTNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH III. 3 OSNOVA VZDĚLÁVACÍHO PLÁNU ORGANIZACE B. 1 SOUČASNÝ STAV A STRUKTURA PRACOVNÍKŮ CELOŽIVOTNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH III. 3 OSNOVA VZDĚLÁVACÍHO PLÁNU ORGANIZACE OBSAH OSNOVA VZDĚLÁVACÍHO PLÁNU ORGANIZACE A. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ORGANIZACI B. PROFESNÍ STRUKTURA ORGANIZACE PRACOVNÍCI

Více

P R A C O V N Í P L Á N

P R A C O V N Í P L Á N P R A C O V N Í P L Á N (přílha 1 k ŠVP pr šklní rk 2014/2015) šklní rk 2014 / 2015 Prjednán na pedaggické radě dne 29.8.2014.. I. Infrmace škle 1. Prvz mateřské škly: d 6.30 hd. d 16.00 hd. 2. Zřizvatel:

Více

Výsledky sledování indikátoru ECI/TIMUR A.3: Mobilita a místní přeprava cestujících V Praze - Libuši

Výsledky sledování indikátoru ECI/TIMUR A.3: Mobilita a místní přeprava cestujících V Praze - Libuši Výsledky sledvání indikátru ECI/TIMUR A.3: Mbilita a místní přeprava cestujících V Praze - Libuši Vydala: Týmvá iniciativa pr místní udržitelný rzvj Zpracval: Jsef Nvák http://www.timur.cz 2008 Úvd Indikátr

Více

Technická specifikace předmětu plnění. VR Organizace dotazníkového šetření mobility obyvatel města Bratislavy

Technická specifikace předmětu plnění. VR Organizace dotazníkového šetření mobility obyvatel města Bratislavy Technická specifikace předmětu plnění VR Organizace dtazníkvéh šetření mbility byvatel města Bratislavy Zadavatel: Centrum dpravníh výzkumu, v. v. i. dále jen zadavatel 1 PŘEDMĚT VEŘEJNÉ ZAKÁZKY Předmětem

Více

SDRUŽENÍ NERATOV, o.s.

SDRUŽENÍ NERATOV, o.s. SDRUŽENÍ NERATOV,.s. partner prjektu Ergtep pr žáky i pedaggy, reg. čísl CZ.1.07/1.1.00/54.0051 www.neratv.cz Kd jsme? Sdružení Neratv,.s. bčanské sdružení zalžené rku 1992 naše pslání bnva vysídlené vsi

Více

Akční plán města Žďár nad Sázavou

Akční plán města Žďár nad Sázavou AKČNÍ PLÁN MĚSTA ŽĎÁR NAD SÁZAVOU říjen 2007 Obecně dkumentu Akční plán města Žďár nad Sázavu je dkument, kde dchází ke knkrétnímu rzpracvání vhdných rzvjvých záměrů města v kratším časvém hrizntu. Akční

Více

Zpracoval: Zrevidoval: Schválil: Jméno Podpis Jméno Podpis Jméno Podpis

Zpracoval: Zrevidoval: Schválil: Jméno Podpis Jméno Podpis Jméno Podpis Tabulka 1 - Evidence prcesu přípravy, schválení a revizí (kapitly) Metdickéh pkynu pr přípravu pdkladů pr psuzení finančníh zdraví žadatele Vydání č. Platné d 1 3. 1. 2008 Zpracval: Zrevidval: Schválil:

Více

SAZEBNÍK ÚHRAD POSKYTOVANÝCH SOCIÁLNÍCH SLUŽEB

SAZEBNÍK ÚHRAD POSKYTOVANÝCH SOCIÁLNÍCH SLUŽEB Přílha č. 2 Pdkrušnhrské dmvy sciálních služeb Dubí Teplice, příspěvkvá rganizace Na Výšině 494, 417 01 Dubí Tel. 417 571 102 IČO 63787849 pdss@pdss.cz Rčník: 2013 V Dubí 1. ledna 2014 SAZEBNÍK ÚHRAD POSKYTOVANÝCH

Více

Změny ve mzdách systému EKONOM od 1.1.2014

Změny ve mzdách systému EKONOM od 1.1.2014 Změny ve mzdách systému EKONOM d 1.1.2014 1. Změna parametrů pr mzdy: V parametrech se mění hdnty s hledem na pčet parametrů jsu rzděleny d dvu brazvek mezi kterými se přepíná pmcí kláves PgUp/PgDn: Parametry,

Více

Základní škola Úvaly, příspěvková organizace. Základní škola Úvaly, okres Praha východ nám. Arnošta z Pardubic 8, 250 82

Základní škola Úvaly, příspěvková organizace. Základní škola Úvaly, okres Praha východ nám. Arnošta z Pardubic 8, 250 82 Základní škla Úvaly, kres Praha výchd nám. Arnšta z Pardubic 8, 250 82 ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 15. VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Č.j.: ZS 832/2015 Vypracval: Schválil: Pedaggická rada prjednala dne 31.

Více

! STANOVY SPOLKU I. Název MĚSÍČNÍ HOUPAČKA, spolek (dále jen MH) Sídlo: Hřbitovní 29, Ivančice, 664 91

! STANOVY SPOLKU I. Název MĚSÍČNÍ HOUPAČKA, spolek (dále jen MH) Sídlo: Hřbitovní 29, Ivančice, 664 91 STANOVY SPOLKU I. Název MĚSÍČNÍ HOUPAČKA, splek (dále jen MH) Sídl: Hřbitvní 29, Ivančice, 664 91 II. Charakteristika MH a) Sdružení je dbrvlným nevládním neziskvým sdružením vzniklým pdle zákna č. 83/1990

Více

Smlouva o závazku veřejné služby zabezpečení lékařské pohotovostní služby OŠKSS: SML /LPS/2015

Smlouva o závazku veřejné služby zabezpečení lékařské pohotovostní služby OŠKSS: SML /LPS/2015 Smluva závazku veřejné služby zabezpečení lékařské phtvstní služby OŠKSS: SML /LPS/2015 uzavřená pdle ust. 1746 dst. 2 zákna č. 89/2012 Sb., bčanský zákník, ve znění pzdějších předpisů S m l u v n í s

Více

P R A C O V N Í P L Á N

P R A C O V N Í P L Á N P R A C O V N Í P L Á N (přílha 1 k ŠVP pr šklní rk 2013/2014) šklní rk 2013 / 2014 Prjednán na pedaggické radě dne 27.8.2013.. I. Infrmace škle 1. Prvz mateřské škly: d 6.30 hd. d 16.00 hd. 2. Zřizvatel:

Více

Smlouva č. /2014 o poskytování služby sociální péče domova se zvláštním režimem. Oáza pokoje pro psychicky nemocné

Smlouva č. /2014 o poskytování služby sociální péče domova se zvláštním režimem. Oáza pokoje pro psychicky nemocné Smluva č. /2014 pskytvání služby sciální péče dmva se zvláštním režimem Oáza pkje pr psychicky nemcné dle 91 zákna č. 108/2006 Sb., sciálních službách, v platném znění. (dále jen Smluva) paní / panem (dále

Více

STANOVY SDRUŽENÍ DOCTOR WHO FANCLUB ČR

STANOVY SDRUŽENÍ DOCTOR WHO FANCLUB ČR STANOVY SDRUŽENÍ DOCTOR WHO FANCLUB ČR Článek 1 Název a sídl 1. Dctr Wh FanClub ČR je bčanským sdružením fyzických sb vytvřeným v suladu se záknem č.83/1990 Sb. sdružvání bčanů. Je samstatným právním subjektem

Více

Zápis z jednání ŠKOLSKÉ RADY při ZŠ K. H. Máchy Doksy

Zápis z jednání ŠKOLSKÉ RADY při ZŠ K. H. Máchy Doksy Zápis ze schůze šklské rady 28. 04. 2016 Zápis z jednání ŠKOLSKÉ RADY při ZŠ K. H. Máchy Dksy Datum: 28. 04. 2016; 15:30 hd. Míst: ředitelna ZŠ Přítmni: Bc. Jana Strnkvá Pavlína Karešvá Mgr. Jindřiška

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2010 2 Škla bnvy venkva,.p.s. se sídlem v Liběšicích VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2010 Základní údaje Název Pužívaná zkratka : Škla bnvy venkva,.p.s. : ŠOV Právní frma : Obecně prspěšná splečnst Sídl : Liběšice, č.p.

Více

Posuzování zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel jako součásti výkonu práce

Posuzování zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel jako součásti výkonu práce Psuzvání zdravtní způsbilsti k řízení mtrvých vzidel jak sučásti výknu práce Zdravtní způsbilst řidiče mtrvých vzidel je jednu ze základních pdmínek bezpečnsti prvzu na pzemních kmunikacích. Prt je zdravtní

Více

C.A.P. PRŮVODCE ŠKOLOU V PŘÍRODĚ

C.A.P. PRŮVODCE ŠKOLOU V PŘÍRODĚ C.A.P. PRŮVODCE ŠKOLOU V PŘÍRODĚ OBSAH: Dprava Ubytvání Stravvání Zdravtnický dhled Výchvný persnál Celdenní prgram Servis pedaggickým pracvníkům a infrmace pr rdiče a šklu Pjištění Kntakty DOPRAVA Splupracujeme

Více

SMĚRNICE č. 5 ŠKOLENÍ ZAMĚSTNANCŮ, ŽÁKŮ A DALŠÍCH OSOB O BEZPEČNOSTI A OCHRANĚ ZDRAVÍ PŘI PRÁCI (BOZP)

SMĚRNICE č. 5 ŠKOLENÍ ZAMĚSTNANCŮ, ŽÁKŮ A DALŠÍCH OSOB O BEZPEČNOSTI A OCHRANĚ ZDRAVÍ PŘI PRÁCI (BOZP) Název Čísl Vlastník SMĚRNICE č. 5 ŠKOLENÍ ZAMĚSTNANCŮ, ŽÁKŮ A DALŠÍCH OSOB O BEZPEČNOSTI A OCHRANĚ ZDRAVÍ PŘI PRÁCI (BOZP) Tat směrnice nahrazuje: Datum platnsti d: 01.10.2015 Základní právní předpisy:

Více

Sběr níže uvedených dat, je určen k empirickému šetřemí, výzkumu doktorandské práce s názvem Ekonomizace personálního managementu ve stavebnictví.

Sběr níže uvedených dat, je určen k empirickému šetřemí, výzkumu doktorandské práce s názvem Ekonomizace personálního managementu ve stavebnictví. Vážený pane řediteli, Odvláváme se k našemu předešlému rzhvru, kdy jsme splu rzebírali mžnsti vaší splečnsti CEEC Research a partnerské splečnsti KPMG specializujících se na stavební sektr pr slvení jedntlivých

Více

Domov pro seniory Plaveč, příspěvková organizace, Plaveč 1, PSČ 671 32

Domov pro seniory Plaveč, příspěvková organizace, Plaveč 1, PSČ 671 32 Dmv pr seniry Plaveč, příspěvkvá rganizace, Plaveč 1, PSČ 671 32 VÝROČNÍ ZPRÁVA za rk 2010 Název rganizace: Dmv pr seniry Plaveč, příspěvkvá rganizace Sídl: Plaveč 1, PSČ 671 32 IČ rganizace: 45671702

Více

Konzultační materiál č. 1/2015 Přiměřený zisk PŘIMĚŘENÝ ZISK OHROŽUJE POSKYTOVATELE HRANICE PRO PŘIMĚŘENÝ ZISK?

Konzultační materiál č. 1/2015 Přiměřený zisk PŘIMĚŘENÝ ZISK OHROŽUJE POSKYTOVATELE HRANICE PRO PŘIMĚŘENÝ ZISK? Knzultační materiál č. 1/2015 Přiměřený zisk PŘIMĚŘENÝ ZISK OHROŽUJE POSKYTOVATELE HRANICE PRO PŘIMĚŘENÝ ZISK? I. Pjem aneb c se jedná (článek IX. Metdiky) Zisk = skutečné výnsy mínus skutečné náklady

Více

Charita Zlín. Burešov 4886, 760 01 Zlín IČO: 44117434. telefon: 577 224 050 www.zlin.charita.cz, e-mail: info@zlin.charita.cz

Charita Zlín. Burešov 4886, 760 01 Zlín IČO: 44117434. telefon: 577 224 050 www.zlin.charita.cz, e-mail: info@zlin.charita.cz Charita Zlín Přílha č.13b Burešv 4886, 760 01 Zlín IČO: 44117434 telefn: 577 224 050 www.zlin.charita.cz, e-mail: inf@zlin.charita.cz Psláním Charity Zlín je praktická a knkrétní pmc lidem v tělesné, duševní

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k pdání nabídek Čísl zakázky (bude dplněn MPSV při uveřejnění): Název zakázky: Předmět zakázky (služba, ddávka neb stavební práce): x Chceme se učit, abychm zůstali knkurencí Nákup služeb Datum vyhlášení

Více

NÁVODNÁ STRUKTURA MÍSTNÍHO AKČNÍHO PLÁNU VZDĚLÁVÁNÍ

NÁVODNÁ STRUKTURA MÍSTNÍHO AKČNÍHO PLÁNU VZDĚLÁVÁNÍ Místní akční plán Místní akční plán je suhrnný dkument zahrnující něklik částí. Obsahuje analyticku část (zejména metaanalýza stávajících dkumentů, analýza vyvlaná plánváním specifických témat, zjišťvání

Více

Dotazník pro neziskové organizace

Dotazník pro neziskové organizace Dtazník pr neziskvé rganizace Vážení zástupci neziskvých rganizací z Nvéh Hrádku, dvlujeme Vás tímt pžádat vyplnění dtazníku, který služí pr zjištění názrů a ptřeb neziskvých rganizací v Nvém Hrádku. V

Více

INTRANET V JVK ČESKÉ BUDĚJOVICE

INTRANET V JVK ČESKÉ BUDĚJOVICE INTRANET V JVK ČESKÉ BUDĚJOVICE Vladimír Pávek, Jihčeská vědecká knihvna v Českých Budějvicích Úvd Jihčeská vědecká knihvna (JVK) v Českých Budějvicích prvzuje své webvé stránky d začátku rku 1996 (tehdy

Více

Plán odpadového hospodářství

Plán odpadového hospodářství Plán dpadvéh hspdářství Rztk výrční vyhdncení za rk 2008 Květen 2009 Vypracval: ing. Zdeněk Smejkal Kancelář Ing. Pavla Nváka, Zámecká 384, 335 61 Spálené Příčí ing.pavel.nvak@seznam.cz ; tel. 603161021

Více

Koordinátorem EVVO pro školní rok 2015/16 byla stanovena Mgr. Bc. Lenka Martinková.

Koordinátorem EVVO pro školní rok 2015/16 byla stanovena Mgr. Bc. Lenka Martinková. Akční plán pr šklní rk 2015/16 Charakteristika akčníh plánu Akční plán vychází ze Šklníh plánu EVVO a je sestavván vždy na 1 šklní rk. Nedílnu sučástí je vyhdncení akčníh plánu. Krdinátr EVVO Krdinátrem

Více

PORADA ŘEDITELŮ MŠ/ZŠ

PORADA ŘEDITELŮ MŠ/ZŠ PORADA ŘEDITELŮ MŠ/ZŠ Irena Tlapákvá duben 2015 NOVELA ŠKOLSKÉHO ZÁKONA vzdělávání sb se speciálními vzdělávacími ptřebami zavedení registru pedaggických pracvníků přijímání d přípravných tříd základní

Více

Poskytování sociálních služeb Domova u rybníka

Poskytování sociálních služeb Domova u rybníka Obsah: str. 3 str. 4 str. 6 str. 12 str. 14 str. 17 str. 18 str. 22 str. 27 str. 30 str. 31 str. 35 Základní údaje Pskytvání sciálních služeb Dmva u rybníka Cíle a způsby pskytvání sciálních služeb Aktivizační

Více

VNITŘNÍ PRAVIDLA ODLEHČOVACÍ SLUŽBY

VNITŘNÍ PRAVIDLA ODLEHČOVACÍ SLUŽBY VNITŘNÍ PRAVIDLA ODLEHČOVACÍ SLUŽBY KDO JSME A KOMU SLOUŽÍME platná d 1. 4. 2015 Charakteristika dlehčvací služby Odlehčvací služba je terénní služba pskytvaná sbám, které mají sníženu sběstačnst z důvdu

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A 2 0 0 9

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A 2 0 0 9 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A 2 0 0 9 DOMOV U RYBNÍKA VÍCEMĚŘICE PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Obsah: str. 3 str. 4 str. 5 str. 9 str. 12 str. 15 str. 17 Základní údaje Pskytvání sciálních služeb Dmva u rybníka Cíle

Více

MILEVSKO SEVERNÍ BRÁNA JIŽNÍCH ČECH. KONCEPCE ROZVOJE CESTOVNÍHO RUCHU REGIONU MILEVSKO verze 8.2013

MILEVSKO SEVERNÍ BRÁNA JIŽNÍCH ČECH. KONCEPCE ROZVOJE CESTOVNÍHO RUCHU REGIONU MILEVSKO verze 8.2013 MILEVSKO SEVERNÍ BRÁNA JIŽNÍCH ČECH KONCEPCE ROZVOJE CESTOVNÍHO RUCHU REGIONU MILEVSKO verze 8.2013 Milevsk 2013 1. Úvd 1.1. CHARAKTERISTIKA MĚSTA A REGIONU Měst Milevsk a jeh regin se nachází v Jihčeském

Více

Pravidla pro poskytování fakultativních služeb klientům

Pravidla pro poskytování fakultativních služeb klientům Centrum sciálních služeb Jindřichův Hradec Dmv Pístina Pístina 59, 378 02 Stráž nad Nežárku Vnitřní předpis směrnice č. 109/2014 Pravidla pr pskytvání fakultativních služeb klientům I. Obecná ustanvení

Více

DOMOV PRO OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM

DOMOV PRO OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM Dmv Barbra Kutná Hra, pskytvatel sciálních služeb Základní dkument ZD 09 DOZP/14 - Základní prhlášení - vydání devatenácté, prsinec 2014 ZÁKLADNÍ PROHLÁŠENÍ Název zařízení: Dmv Barbra Kutná Hra, pskytvatel

Více

PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE PODPORY. v Operačním programu Životní prostředí pro období 2014 2020

PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE PODPORY. v Operačním programu Životní prostředí pro období 2014 2020 PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE PODPORY v Operačním prgramu Živtní prstředí pr bdbí 2014 2020 Verze 5.0 Znění účinné d: 14. 10. 2015 Identifikace dkumentu Evidenční čísl: Zpracván dne: 9. 10. 2015 Verze

Více

Document imaging, Digitalizace - Sure we can

Document imaging, Digitalizace - Sure we can Dcument imaging, Digitalizace - Sure we can Splečnsti TNT Expres Česká republika a HANDICAP vdi se spjily s cílem pskytvat maximální a plně prfesinální služby v blasti lgistiky, dpravy, expresních zásilek,

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A 2 0 0 8

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A 2 0 0 8 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A 2 0 0 8 DOMOV U RYBNÍKA VÍCEMĚŘICE PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Obsah: str. 3 str. 4 str. 5 str. 9 str. 12 str. 15 str. 18 Základní údaje Pskytvání sciálních služeb Dmva u rybníka Cíle

Více

Stanovy SKODAMOTOR Veterán Klubu

Stanovy SKODAMOTOR Veterán Klubu Článek 1 Stanvy SKODAMOTOR Veterán Klubu Název, půsbnst, sídl a symbly 1. SKODAMOTOR Veterán Klub (SVK) je samstatným suverénním a dbrvlným bčanským sdružením zájemců v blasti histrie mtrismu, zalžené

Více

Tento projekt je spolufinancován. a státním rozpočtem

Tento projekt je spolufinancován. a státním rozpočtem Tent prjekt je splufinancván Evrpským sciálním fndem a státním rzpčtem Z a d á v a c í d k u m e n t a c e Odbrná publikace Management kulturníh cestvníh ruchu a návazné šklení pr prjekt OP RLZ - MMR Odbrná

Více

Domov Barbora Kutná Hora, poskytovatel sociálních služeb Základní dokument ZD 09 DS/14 - Základní prohlášení vydání patnácté, březen 2014

Domov Barbora Kutná Hora, poskytovatel sociálních služeb Základní dokument ZD 09 DS/14 - Základní prohlášení vydání patnácté, březen 2014 Dmv Barbra Kutná Hra, pskytvatel sciálních služeb Základní dkument ZD 09 DS/14 - Základní prhlášení vydání patnácté, březen 2014 ZÁKLADNÍ PROHLÁŠENÍ Název zařízení: Dmv Barbra Kutná Hra, pskytvatel sciálních

Více

Stanovisko k dokumentu Řešení dalšího postupu územně ekologických limitů těžby hnědého uhlí v severních Čechách ze srpna 2015

Stanovisko k dokumentu Řešení dalšího postupu územně ekologických limitů těžby hnědého uhlí v severních Čechách ze srpna 2015 Svaz průmyslu a dpravy České republiky Cnfederatin f Industry f the Czech Republic Stanvisk k dkumentu Řešení dalšíh pstupu územně eklgických limitů těžby hnědéh uhlí v severních Čechách ze srpna 2015

Více

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo vedoucího inspektora Oblastního inspektorátu práce pro hlavní město Prahu

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo vedoucího inspektora Oblastního inspektorátu práce pro hlavní město Prahu Oznámení vyhlášení výběrvéh řízení na služební míst veducíh inspektra Oblastníh inspektrátu práce pr hlavní měst Prahu Praha 18. srpna 2015 Č. j. MV-108490-4/OSK-2015 Náměstek ministra vnitra pr státní

Více

Obsah: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

Obsah: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Obsah: 1. Úvd 2. Základní infrmace splečnsti 3. Slžení statutárních rgánů 4. Struktura Nemcnice Žatec,.p.s. 5. Zpráva dzrčí rady za rk 2010 6. Zhdncení základních eknmických a finančních ukazatelů za rk

Více

Jinak řečeno se věnujeme

Jinak řečeno se věnujeme Kd nás ještě nezná pmáháme plánvat pdprujeme splupráci pdprujeme kmunikaci upzrňujeme na prblémy snažíme se je splečně s Vámi řešit pmáháme prsazvat splečné plány Jinak řečen se věnujeme vzdělávání reginálnímu

Více

uzavřená podle 1746 odst. 2 občanského zákoníku níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi následujícími smluvními stranami

uzavřená podle 1746 odst. 2 občanského zákoníku níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi následujícími smluvními stranami Smluva revitalizaci, svícení, bnvě, údržbě a prvzvání distribuční sustavy elektrické energie sítě veřejnéh světlení na základě metdy Energy Perfrmance and Quality Cntracting uzavřená pdle 1746 dst. 2 bčanskéh

Více

Zlepšování mobility a dostupnosti bez bariér v Ústí nad Labem

Zlepšování mobility a dostupnosti bez bariér v Ústí nad Labem AKCNÍ ˆ PLÁN 6 Zlepšvání mbility a dstupnsti bez bariér v Ústí nad Labem Pdpra mbility, zlepšení dstupnsti míst a zvýšení atraktivity města Ústí nad Labem Listpad 2012 Akcní plán č. 6 - Zlepšvání mbility

Více

Městská knihovna Děčín

Městská knihovna Děčín Městská knihvna Děčín Nvá knihvna jak multifunkční kulturní centrum Mgr. Ladislav Zubek, ředitel MěK Jak t celé začal Od pčátku 90-tých let žádsti nvu knihvnu První skutečné záměry v r. 2007 1. prjekt

Více

Plán e-bezpečnosti na škole

Plán e-bezpečnosti na škole Tent materiál je výstupem prjektu i-bezpečná škla reg. čísl: CZ.1.07/1.3.50/01.0014. Plán e-bezpečnsti na škle Šklní plán prevence a řešení elektrnickéh násilí Střední škla technická Žďár nad Sázavu 2014

Více

2) Celkové vyhodnocení úspěšnosti zjišťování pachatelů TČ u územního odboru

2) Celkové vyhodnocení úspěšnosti zjišťování pachatelů TČ u územního odboru Č.j.: KRPM-6834-5/ČJ-2011-1409UO Hanušvice 20. ledna 2011 Výtisk č. Pčet listů: 3 Bezpečnstní zpráva nápadu trestné činnsti a stavu veřejnéh přádku ve služebním bvdě OOP Hanušvice za bdbí d 1. 1. 2010

Více

Zpráva o procesu podpory transformace v České republice za rok 2010

Zpráva o procesu podpory transformace v České republice za rok 2010 Nárdní centrum pdpry transfrmace sciálních služeb 3P Cnsulting, s. r.. Římská 12 120 00 Praha 2 Zpráva prcesu pdpry transfrmace v České republice za rk 2010 Nárdní centrum pdpry transfrmace sciálních služeb

Více

Výroční zpráva. Diakonie ČCE Středisko křesťanské. pomoci v Praze

Výroční zpráva. Diakonie ČCE Středisko křesťanské. pomoci v Praze Výrční zpráva Diaknie ČCE Středisk křesťanské pmci v Praze v rce 2010 1 2 OBSAH: Slv úvdem Kd jsme Histrie v datech Zaměstnanci a dbrvlníci Naše služby Krizvá pmc SOS centrum Služby následné péče Dbrduš

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k pdání nabídek Čísl zakázky (bude dplněn MPSV při uveřejnění): Název zakázky: Předmět zakázky (služba, ddávka neb stavební práce): x Chceme se učit, abychm zůstali knkurencí Nákup služeb Datum vyhlášení

Více

Příležitosti a rizika profesní komory pro soci{lní pracovníky v soci{lních služb{ch

Příležitosti a rizika profesní komory pro soci{lní pracovníky v soci{lních služb{ch Příležitsti a rizika prfesní kmry pr sci{lní pracvníky v sci{lních služb{ch Presentace pr seminář Výbru pr sciální plitiku PČR 3.3.2015 Daniela Luskvá Pčty sci{lních pracvníků v sci{lních služb{ch Nejsilnější

Více

Příloha č. 2 Popis podporovaných aktivit

Příloha č. 2 Popis podporovaných aktivit Přílha č. 2 Ppis pdprvaných aktivit Pdprvané aktivity pdpry typu A - Systémvá pdpra sciální práce v bcích (maximální dba realizace 24 měsíců): 1) Výkn sciální práce dle 63 zákna č. 111/2006 Sb., pmci v

Více

9 METODICKÉ POKYNY AD HOC MODUL 2011: Zaměstnávání zdravotně postižených osob

9 METODICKÉ POKYNY AD HOC MODUL 2011: Zaměstnávání zdravotně postižených osob LFS ad hc mdule 2011 n empyment f disabled peple 9 METODICKÉ POKYNY AD HOC MODUL 2011: Zaměstnávání zdravtně pstižených sb Ad hc mdul 2011 bude šetřen na 1. vlně (resp. pdle čtvrtletí zařazení sčítacíh

Více

MOZAIKOVNÍK školní rok 2008 / 2009 MOZAIKOVNÍK. školní rok 2008 / 2009 - 12 -

MOZAIKOVNÍK školní rok 2008 / 2009 MOZAIKOVNÍK. školní rok 2008 / 2009 - 12 - ČÍSLO ÚČTU A INTERNETOVÉ STRÁNKY FIRMY ADEVA, DODÁVAJÍCÍ OBĚDY NA DRUHÝ STUPEŇ, KAM JE TŘEBA ZASLAT MINIMÁLNĚ 200,- Kč, ABY SI DĚTI MOHLI NA PONDĚLÍ OBJEDNAT OBĚD: www.adeva.cz č. ú.:1243116379/0800 SVAČINY

Více

PODPORA SENIORŮ V PŘIROZENÉM PROSTŘEDÍ

PODPORA SENIORŮ V PŘIROZENÉM PROSTŘEDÍ Rzvj dstupnsti a kvality sciálních služeb v Králvéhradeckém kraji www.scialniprjekty.cz Příprava Plánu rzvje sciálních služeb v Králvéhradeckém kraji pr bdbí 2011-15 Pracvní skupina: PODPORA SENIORŮ V

Více

Sylabus modulu: E Finance a finanční nástroje

Sylabus modulu: E Finance a finanční nástroje Sylabus mdulu: E Finance a finanční nástrje Klíčvá aktivita 2 Kmplexní vzdělávání Jiří Krátký 26. 10. 2010 Cílem dkumentu je seznámit účastníky vzdělávacíh mdulu (ppř. lektry, tutry) s cílem a bsahem mdulu,

Více

Želešice - vodovodní řád pro zónu k podnikání

Želešice - vodovodní řád pro zónu k podnikání VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ V suladu s ustanvením 38 zákna č.137/2006 Sb., veřejných zakázkách, v platném znění, Vás tímt vyzýváme k pdání nabídky pr zjedndušené pdlimitní

Více

Prováděcí předpisy pro soutěžní lezení pro rok 2014

Prováděcí předpisy pro soutěžní lezení pro rok 2014 Prváděcí předpisy pr sutěžní lezení pr rk 2014 1. Přadatel 1.1. Každý ddíl registrvaný v Českém hrlezeckém svazu (dále jen "ČHS") neb právnická či fyzická sba s příslušným právněním má práv pžádat ČHS

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Šklní vzdělávací prgram pr šklní družinu 1. 9. 2009 Lada Keňvá ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU Základní škla Jívvá, kres Olmuc, příspěvkvá rganizace Ředitelka škly: Mgr. Pavla Krátká Vychvatelka:

Více

Výroční zpráva školy

Výroční zpráva školy Základní škla a Mateřská škla Sudice, příspěvkvá rganizace Okres: Opava, PSČ: 747 25, IČ: 70975507, tel.: 553 762 032, 608 783 483 E-mail: skla@sklasudice.cz www.sklasudice.cz Výrční zpráva škly Zpráva

Více

VŠB Technická univerzita, Fakulta ekonomická. Katedra regionální a environmentální ekonomiky REGIONÁLNÍ ANALÝZA A PROGRAMOVÁNÍ.

VŠB Technická univerzita, Fakulta ekonomická. Katedra regionální a environmentální ekonomiky REGIONÁLNÍ ANALÝZA A PROGRAMOVÁNÍ. VŠB Technická univerzita, Fakulta eknmická Katedra reginální a envirnmentální eknmiky REGIONÁLNÍ ANALÝZA A PROGRAMOVÁNÍ (Studijní texty) Reginální analýzy Dc. Ing. Alis Kutscherauer, CSc. Ostrava 2007

Více

PRILOHA K UCETNI ZA VERCE ZAROK2014

PRILOHA K UCETNI ZA VERCE ZAROK2014 ...,,,...,,,..., PRILOHA K UCETNI ZA VERCE ZAROK2014 I. Obecné údaje Název: Sídl: Právní frma: IČ: Předmět pdnikání: Datum vzniku splečnsti: Rzvahvý den: Datum sestavení účetní závěrky: Technické služby

Více

1. Seminář k obsahu zákoníku práce, dalším souvisejícím právním úpravám a k sociálnímu dialogu (seminář je určen pro vedoucí zaměstnance)

1. Seminář k obsahu zákoníku práce, dalším souvisejícím právním úpravám a k sociálnímu dialogu (seminář je určen pro vedoucí zaměstnance) Základní zaměření dvu typů seminářů a jejich bsahvá náplň má za cíl pskytnut veducím zaměstnancům v becné rvině infrmace zákníku práce a dalších suvisejících právních úpravách, včetně infrmací prblematice

Více

Úvodní slovo ředitele

Úvodní slovo ředitele Čísl 3. Prsinec 2012 Úvdní slv ředitele Vážení čtenáři, za všechny zaměstnance a klienty přeji phdvé pržití vánčních svátků a úspěšnější rk s magicku třináctku. Všem patrvníkům, spnzrům, přátelům Dmva,

Více

ROKYCANYR telefon, fax IČO : www: gasos-ro.cz

ROKYCANYR telefon, fax IČO : www: gasos-ro.cz GYMNÁZIUM A SOŠ, ROKYCANYR MLÁDEŽNÍKŮ 1115, OKYCANY 337 01 ROKYCANYR telefn, fax 371 725 363 IČO : 48 38 02 96 www: gass-r.cz d_rancva@gass-r.cz Výrční zpráva za šklní rk 2015/2016 CHARAKTERISTIKA ORGANIZACE:

Více

Slezská univerzita v Opavě Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné

Slezská univerzita v Opavě Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné Obchdně pdnikatelská fakulta v Karviné, Univerzitní náměstí 1934/3, 733 40 Karviná, Česká republika Slezská univerzita v Opavě Obchdně pdnikatelská fakulta v Karviné Přílha Dluhdbéh záměru vzdělávací a

Více

1 ÚVOD 3 2 OBECNÁ ČÁST 5 3 POJIŠTĚNCI 11

1 ÚVOD 3 2 OBECNÁ ČÁST 5 3 POJIŠTĚNCI 11 OBSAH 1 ÚVOD 3 2 OBECNÁ ČÁST 5 3 POJIŠTĚNCI 11 4 ZÁKLADNÍ FOND ZDRAVOTNÍHO POJIŠTĚNÍ 13 4.1 ZÁMĚRY VÝVOJE HOSPODAŘENÍ ZFZP 13 4.2 TVORBA, PŘÍJMY ZFZP 19 4.3 ČERPÁNÍ, VÝDAJE ZFZP 21 4.3.1 SMLUVNÍ POLITIKA

Více

Program prevence nehod a bezpečnosti letů

Program prevence nehod a bezpečnosti letů SEKCE LETOVÁ A PROVOZNÍ Odbr bchdní letecké dpravy Směrnice OLD Dplňující výkladvý/vysvětlující materiál k ACJ OPS 1.037 a IEM OPS 3.037 Prgram prevence nehd a bezpečnsti letů CAA-OLD-01/2010 Verze: 1.

Více

RÝMAŘOVSKO, o.p.s. nám. Míru 1 RÝMAŘOV 795 01

RÝMAŘOVSKO, o.p.s. nám. Míru 1 RÝMAŘOV 795 01 RÝMAŘOVSKO,.p.s. nám. Míru 1 RÝMAŘOV 795 01 Místní akční skupina reginu bcí a měst Břidličná, Dětřichv nad Bystřicí, Dlní Mravice, Hrní Měst, Jiříkv, Lmnice, Malá Mrávka, Malá Štáhle, Rýmařv, Ryžviště,

Více

Příjem a hodnocení žádostí o podporu

Příjem a hodnocení žádostí o podporu Příjem a hdncení žádstí pdpru Seminář pr žadatele ve Specifickém cíli 2.5 Snížení energetické nárčnsti v sektru bydlení Průběžná výzva č. 16 Snížení energetické nárčnsti v sektru bydlení Ing. Barbra Pirtvá

Více

Střední škola a Základní škola Lipník nad Bečvou, Osecká 301

Střední škola a Základní škola Lipník nad Bečvou, Osecká 301 Střední škla a Základní škla Lipník nad Bečvu, Osecká 301 Střední škla a Základní škla Lipník nad Bečvu, Osecká 301 Kncepce rzvje škly na bdbí 2015-2018 Zpracvala: Mgr. Miluše Juráňvá, ředitelka škly Šklská

Více

9:45 10:20 Úvodní slovo Mgr. Miloslav Kvapil, ředitel společnosti DYNATECH s.r.o.

9:45 10:20 Úvodní slovo Mgr. Miloslav Kvapil, ředitel společnosti DYNATECH s.r.o. Dplední prgram 9:30 9:45 Zahájení knference 9:45 10:20 Úvdní slv Mgr. Milslav Kvapil, ředitel splečnsti DYNATECH s.r.. Odbrný blk 1.: Vztahy mezi zřizvatelem a příspěvkvými rganizacemi (principy, pravidla,

Více