Domov pro seniory Severní Terasa příspěvková organizace V Klidu 3133/12, Ústí nad Labem telefon: , fax: IČ:

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Domov pro seniory Severní Terasa příspěvková organizace V Klidu 3133/12, 400 11 Ústí nad Labem telefon: 472 775 577, fax: 472 776 089 IČ:44555326"

Transkript

1 Dmv pr seniry Severní Terasa příspěvkvá rganizace V Klidu 3133/12, Ústí nad Labem telefn: , fax: IČ: DIČ: CZ

2 OBSAH STRANA Úvdní slv 3 Sídl rganizace 4 Histrie Dmva, Cíle rganizace 5 Pslání a cílvá skupina, zásady pskytvaných sciálních služeb 5 - druh pskytvané služby DpS, DOZP, DsZR 6 - zásady a nástrje pskytvání sc. služby Základní činnsti pskytvané služby 7 Přehled pčtech klientů v rce Věkvé slžení klientů dle pskytvané služby - Statistika pbytu klientů 10 - Struktura klientů Zprstředkvání zdravtnické péče v Dmvě 10 Stravvací prvz 11 Péče zaměstnance, vzdělávání persnálu 11 Organizační struktura, slžení zaměstnanců dle prfesí 12 Aktivizace klientů vlnčasvá a zájmvá činnst 13 - pravidelná nabídka denních aktivit - Přehled přádaných akcí za rk Ftgalerie z akcí 15 Prjektvá činnst 18 Prezentace DpS 18 Praxe studentů 19 Dbrvlnictví 19 Základní údaje hspdaření rganizace za rk

3 Vážené dámy, vážení pánvé, čtenáři tét výrční zprávy. Dstává se Vám d ruku Výrční zpráva Dmva pr seniry Severní Terasa, p.. za rk I v tmt rce jsme se, i přes neustálé snižvání dtací ze státníh rzpčtu, snažili pskytvání kvalitních služeb pr naše klienty. Ostatně t můžete nepřím psudit při srvnání jedntlivých hdnt, které v naší Výrční zprávě najdete. Pstupně, byť pmalu, se nám daří navyšvat pčet pracvníků v přímé péči naše klienty. Je t umžněn tím, že k nám přichází klienti s vyšším příspěvkem na péči a klienti, kteří ptřebují stále více zdravtní (šetřvatelské) péče. Jak celkvé výnsy z příspěvku na péči tak výnsy d zdravtních pjišťven vykazují stálý růst. V rámci získaných 4 hvězdiček v certifikaci Značka kvality se snažíme udržet také kulturní vyžití našich klientů a přádáme min. 1 kulturní akci pr naše klienty za 14 dní. V rce 2013 se nám pdařil prnajmut prdejnu bufetu, cž umžnil prvést rganizační změnu stravvacíh úseku. Pdařil se nám také např. pět bnvit část vnitřníh vybavení a za finanční pdpry Magistrátu města Ústí na Labem vymalvat značnu část splečných prstr. Zahájili jsme práce na vlném internetvém připjení v celém bjektu Dmva, tzv. wi-fi síť. Závěrem mi dvlte, abych tut cestu pděkval všem našim zaměstnancům za jejich pracvitst, bětavst, empatii a elán, se kterými přistupvali (a přistupují) k našim klientům a zárveň za pchpení a tlerantnst, se kterými přijímají změny, ke kterým v naší rganizaci průběžně dchází. Bližší infrmace činnsti naší rganizace naleznete na následujících stránkách. Ing. Petr Bťanský - ředitel 3

4 Sídl rganizace Název: Dmv pr seniry Severní Terasa, příspěvkvá rganizace Sídl: V Klidu 3133/12, Ústí nad Labem, PSČ IČ : DIČ: CZ Právní frma: příspěvkvá rganizace zřizvaná bcí Bankvní spjení: KB ÚL /0100 Internet: Zřizvatel: Statutární měst Ústí nad Labem Sídl zřizvatele: Velká Hradební 8, Ústí nad Labem, PSČ

5 Histrie Dmva Dmv pr seniry Severní Terasa je příspěvkvu rganizací zřízenu Magistrátem města Ústí nad Labem. Byl tevřen v březnu rku 1987 jak mderní, bezbariérvé zařízení pskytující celrční, kmplexní péči. Od rku 1995 je příspěvkvu rganizací s právní subjektivitu. V rce 2000/2001, 2009 pršel Dmv částečnu reknstrukcí a mdernizací tak, aby dpvídal ptřebám a pžadavkům klientů. Od únra 2011 začal Dmv pskytvat třetí sciální službu - Dmv se zvláštním režimem pr 46 klientů. Cíle rganizace v rce 2013 KRÁTKODOBÉ CÍLE Přes stále se snižující dtaci MPSV min. udržet stávající pčet zaměstnanců Udržet kvalitu služeb dle certifikace ZNAČKA KVALITY V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH Vybudvat další prvky dětskéh hřiště na zahradě Uskutečnit min. 2 kulturní neb sprtvní akce pr klienty za měsíc Uskutečňvat každý pracvní den min. 1 zájmvu činnst pr klienty Obnva nábytku - min. 5 plhvacích pstelí a bměna nábytku (stly, židle) min. v 1 jídelně Vydání min. 2 čísel časpisu pr klienty Pršklení min. 5 zaměstnanců z bazální stimulace Fttapeta PARK na chdbu 1. patra Vybudvat WIFI připjení k internetu na pkjích klientů a zkulturnit meditační místnst Vybudvání pracvníh místa pr pracvníky v sciálních službách na min. jedné jídelně. STŘEDNĚDOBÉ A DLOUHODOBÉ CÍLE ORGANIZACE Udržet kvalitu pskytvaných služeb pdle hvězdiček ZNAČKY KVALITY Reknstrukce služebníh bytu dle prjektvé dkumentace Reknstrukce kuchyně dle prjektvé dkumentace Pslání a cílvá skupina, zásady pskytvání sciálních služeb Pslání dmva: Dmv pskytuje sciální služby pr sby, které mají sníženu sběstačnst z důvdu věku a/neb jejich pstižení a jejichž situace vyžaduje pravidelnu pmc jiné fyzické sby, ve frmě ubytvání v pbytvých zařízeních sciálních služeb s druhem pskytvaných sciálních služeb Dmv pr seniry, Dmv pr sby se zdravtním pstižením a Dmv se zvláštním režimem tak, aby se snažili překnat nepříznivu sciální situaci, byli pdprváni v samstatnsti, mhli využívat veškeré dstupné místní instituce a přirzené vztahvé sítě, zůstat sučástí přirzenéh místníh splečenství, seberealizvat se a žít způsbem, který se c nejvíce blíží běžnému způsbu živta. 5

6 Druh služby: Cílvá skupina: seniři Věkvá struktura cílvé skupiny: seniři / d 65 let / Dmv pr seniry / 114 lůžek / Dmv pskytuje pr sby, které mají sníženu sběstačnst zejména z důvdu věku a jejichž situace vyžaduje pravidelnu pmc jiné fyzické sby, sciální služby ve frmě ubytvání v pbytvém zařízení sciálních služeb s pskytváním sciální služby dmva pr seniry na základě individuálně určených ptřeb tak, aby se snažili překnat nepříznivu sciální situaci, byli pdprváni v samstatnsti, mhli využívat veškeré dstupné místní instituce a přirzené vztahvé sítě, zůstat sučástí přirzenéh místníh splečenství, seberealizvat se a žít způsbem, který se c nejvíce blíží běžnému způsbu živta. Cílvu skupinu sciální služby dmv pr seniry jsu sby starší 65 let, které jsu pr trvalé změny zdravtníh stavu závislé na pmci jiné fyzické sby. D dmva nemhu být přijaty sby, jejichž zdravtní stav vyžaduje pskytnutí ústavní péče ve zdravtnickém zařízení a/neb sby, které nejsu schpny pbytu v zařízení sciálních služeb z důvdu akutní infekční nemci a/neb sby, jejichž chvání by z důvdu duševní pruchy závažným způsbem narušval klektivní sužití. Druh služby: Dmv pr sby se zdravtním pstižením / 17 lůžek / Cílvá skupina: sby s tělesným neb zdravtním pstižením Věkvá struktura cílvé skupiny: dspělí / let / Dmv pskytuje pr sby, které mají sníženu sběstačnst z důvdu zdravtníh pstižení, jejichž situace vyžaduje pravidelnu pmc jiné fyzické sby, sciální služby ve frmě ubytvání v pbytvém zařízení sciálních služeb s pskytváním sciální služby dmva pr sby se zdravtním pstižením na základě individuálně určených ptřeb tak, aby se snažili překnat nepříznivu sciální situaci, byli pdprváni v samstatnsti, mhli využívat veškeré dstupné místní instituce a přirzené vztahvé sítě, zůstat sučástí přirzenéh místníh splečenství, seberealizvat se a žít způsbem, který se c nejvíce blíží běžnému způsbu živta. Cílvu skupinu sciální služby dmv pr sby se zdravtním pstižením jsu sby ve věku let, které mají sníženu sběstačnst z důvdu zdravtníh a/neb tělesnéh pstižení, a jejichž situace vyžaduje pravidelnu pmc jiné fyzické sby. D dmva nemhu být přijaty sby, jejichž zdravtní stav vyžaduje pskytnutí ústavní péče ve zdravtnickém zařízení a/neb sby, které nejsu schpny pbytu v zařízení sciálních služeb z důvdu akutní infekční nemci a/neb sby, jejichž chvání by z důvdu duševní pruchy závažným způsbem narušval klektivní sužití. Druh služby: Dmv se zvláštním režimem / 46 lůžek / Cílvá skupina: sby Věkvá struktura cílvé skupiny: dspělí / d 45 let / Dmv pskytuje pr sby se stařecku, Alzheimervu demencí a statními typy demencí, které mají sníženu sběstačnst z důvdu těcht nemcnění a jejichž situace vyžaduje pravidelnu pmc 6

7 jiné fyzické sby, sciální služby ve frmě ubytvání v pbytvém zařízení sciálních služeb s pskytváním sciální služby dmva se zvláštním režimem na základě individuálně určených ptřeb tak, aby se snažili překnat nepříznivu sciální situaci, byli pdprváni v samstatnsti, mhli využívat veškeré dstupné místní instituce a přirzené vztahvé sítě, zůstat sučástí přirzenéh místníh splečenství, seberealizvat se a žít způsbem, který se c nejvíce blíží běžnému způsbu živta. Cílvu skupinu sciální služby dmv se zvláštním režimem jsu sby starší 45 let, se stařecku, Alzheimervu demencí a statními typy demencí, které mají sníženu sběstačnst z důvdu těcht nemcnění, jejichž situace vyžaduje pravidelnu pmc jiné fyzické sby. D dmva nemhu být přijaty sby, jejichž zdravtní stav vyžaduje pskytnutí ústavní péče ve zdravtnickém zařízení a/neb sby, které nejsu schpny pbytu v zařízení sciálních služeb z důvdu akutní infekční nemci a/neb sby závislé neb léčící se ze závislsti na návykvých látkách a/neb sby trpící psychózami a/neb psychtici. Zásady pskytvání sciální služby ddržvání práv klientů a jejich lidské důstjnsti respektvání vlby klientů individuální péče klienty splupráce s dalšími rganizacemi v zájmu klientů flexibilita vůči ptřebám klientů pdpra samstatnsti pmc a mtivace při překnávání nepříznivéh zdravtníh stavu, a/neb sciální situace snaha naplnění sbních cílů klientů kmunikace s přirzeným splečenským prstředím chrana právněných zájmů klienta Základní činnsti pskytvané služby: ubytvání celdenní strava pmc při zvládání běžných úknů péče vlastní sbu zprstředkvání zdravtní péče zajištění šetřvatelské péče pmc při sbní hygieně neb pskytnutí pdmínek pr sbní hygienu aktivizační a vzdělávací činnsti sciálně terapeutické činnsti zprstředkvání kntaktu se splečenským prstředím pmc při uplatňvání práv, právněných zájmů a při bstarávání sbních záležitstí zajištění základníh sciálníh pradenství zprstředkvání dplňkvých služeb Dmv nabízí ubytvání v 1 a 2 lůžkvých pkjích s balknem, kapacita je 177 lůžek. Pkj Úhrada den / klient Pčet pkjů Kapacita pkjů 1 lůžkvý 340,- Kč sb 2 lůžkvý 320,- Kč sb 7

8 Pkje jsu vybaveny: Nábytkem, vestavnými skříněmi, samstatným WC, přípjku TV, lůžkvinami klienti si mhu dvybavit pkj svým nábytkem, drbnstmi atd. tak, aby c nejvíce připmínaly dmácí prstředí 8

9 Věkvé slžení klientů dle pskytvané služby za rk 2013 Pskytvaná služba Věkvé slžení Pčet klientů d 65 let let 8 Dmv se zvláštním režimem let 21 / kapacita 46 lůžek / let 14 Ve věku nad 96 let 2 průměrný věk 82,9 muži 5 ženy 41 Stupně závislsti / PnP / I. 5 II. 19 III. 14 IV let let 39 Dmv pr seniry let 57 / kapacita 113 lůžek / Ve věku nad 96 let 1 průměrný věk 85,1 muži 23 ženy 90 Stupně závislsti / PnP / I. 33 II. 27 III. 13 IV let let let 0 Dmv pr sby se ZP průměrný věk 63,4 / kapacita 17 lůžek / muži 6 ženy 11 Stupně závislsti / PnP / I. 5 II. 4 III. 2 IV. 0 9

10 Statistika pbytu klientů : Pbyt - žádsti Pčet klientů Důvd Uknčení pbytu úmrtí 3 dchd d sukrmí Změna pskytvané služby 3 Pčet nvých žádstí 138 / dle pskytvané služby / 4 Pčet vyřízených žádstí / nvé nástupy / Pčet vyřazených žádstí / dle důvdu / DpS DOZP DsZR DsZR 5 DOZP 66 DpS úmrtí 25 umístění v jiném DpS 1 na vlastní žádst 51 statní Struktura klientů k : Stupeň závislsti I. II. III. IV. bez PnP Pčet klientů Trvale uputaní na lůžku 14 Částečně imbilní 103 Ti, c ptřebují nákladnější stravvání ze zdr. důvdů 57 Psychiatrická diagnóza 140 Diabetici - z th aplikace inzulínu Zprstředkvání zdravtnické péče pr klienty v Dmvě: Lékaři Ordinační dny Evidvaní klienti Praktický MUDr. Hndl 1 den v týdnu 95 Praktický MUDr. Schayna 1 den v týdnu 79 Psychiatr MUDr. Zahradník 1x za 5 týdnů 140 Kardilg MUDr. Říha dle bjednání 46 10

11 Stravvací prvz Stravvání klientů a zaměstnanců zajišťuje stravvací úsek s kuchyní a cukrárnu v bjektu budvy. Částečně zásbuje vlastními výrbky bufet Dmva, který je klientům, persnálu a veřejnsti k dispzici v pracvní dny. Odběr bědů využívá Pečvatelská služba a seniři z klí DpS. Stravvací úsek zajišťuje také bčerstvení na akcích pr klienty a prnájem kavárny, kinsálu s bsluhu pr veřejnst. Péče zaměstnance a struktura dle úseků v rce 2013 Péče zaměstnance Organizace pskytuje zaměstnancům mžnst čerpání z fndu FKSP: na kulturu, sprt, rekreační pbyty, stravvání a věcné dary / živtní jubilea, atd../. Vzdělávání Vzdělávání persnálu / šklení, kurzy, semináře atd../ prbíhá v suladu se záknem č. 108/2006 Sb., sciálních službách. Průběžné vzdělávání sciálních pracvníků 24h/rk, pracvníků v sciálních službách 24h/rk. Témata byla vybírána s hledem na vyknávanu práci jedntlivých zaměstnanců. Účast 43 pracvníků v sciálních službách a sc. pracvníků Téma: Příspěvek na péči - aktuálně Kmunikace s uživateli trpícími Alzheimervu chrbu Úvd d prblematiky Zákna sciálních službách a suvisející právní předpisy Kmunikace klíčvéh pracvníka s uživateli sciálních služeb s vybranými diagnózami Prevence vyhření pečvatelek a sb blízkých při péči sby trpící Alzheimervu chrbu Psychhygiena Dprvázení umírajících Praktivní zvládání stresu Individuální plánvání s btížně splupracujícím klientem Taneční terapie Alzheimerva demence Prevence syndrmu vyhření Stáže v DpS Bystřany 11

12 Organizační struktura Dmva k ŘEDITEL statutární zástupce VEDOUCÍ EKONOMICKÉHO ÚSEKU - ZÁSTUPCE ŘEDITELE 1x SOCIÁLNÍ PRACOVNICE 2x ÚČETNÍ - POKLADNÍ 1x ZÁSOBOVAČ VEDOUCÍ PROVOZNĚ TECHNICKÉHO ÚSEKU 1x 3x MZDOVÁ A FIN. ÚČETNÍ ÚDRŽBA RECEPCE KUCHYNĚ 1x 2x - řidič 5x 11+3 VEDOUCÍ 1.PATRA VEDOUCÍ 2.PATRA VEDOUCÍ 3. P. a PŘ. VEDOUCÍ ZDRAV.. 1x 1x 1x ÚSEKU 1x AKTIVIZACE AKTIVIZACE AKTIVIZACE ZDR. SESTRA 1x 1x 1x 15x PŘÍMÁ PÉČE PŘÍMÁ PÉČE PŘÍMÁ PÉČE ERGOTERAPEUT x x x 2x ÚKLID 9+2 pradleny Slžení zaměstnanců dle prfesí: Pracvní zařazení Evidenční pčet zaměstnanců Sciální služby přímá bslužná péče 36 aktivizace 3 sciální pracvník 2 Ošetřvatelské služby všebecná sestra 15 ergterapeut 2 Ostatní THP 8 stravvání 11+5 úklid 9 pradlena 2 recepce 5 údržba 2 12

13 Aktivizace klientů vlnčasvá a zájmvá činnst Nedílnu sučástí živta v Dmvě je naplnění vlnéh času našich klientů. Velku nabídku aktivit mhu využívat i klienti se zdravtními prblémy. Aktivity jsu přiměřené věku i zdravtnímu stavu klientů, mhu si vybrat pdle zájmu: splečenské hry / trénvání paměti / tvřivá činnst v dílnách DpS / arteterapie, keramika - ergterapie, petterapie / kulturní akce, kncerty, návštěvy divadla, kina, výlety, návštěvy jiných DpS vzdělávání, dbrné přednášky sprtvní aktivity canisterapie splečenské akce zaměřené na rční bdbí a tradice např. maspust, pálení čardějnic, májvé neb vánční kncerty, grilvání na zahradě, mezigenerační hry a vinbraní. Vybraných akcí se mhu zúčastnit i rdiny klientů. O nabídce aktivit jsu klienti pravidelně infrmváni místním rzhlasem, na nástěnkách a nechybí ani splupráce s Výbrem klientů. Pravidelná nabídka denních aktivit pr klienty PO PÁ dpledne a dpledne v letních měsících se činnsti přesuvají d venkvních prstrů dmva zahrada, altány - ranní cvičení mužů a žen - kružek ručních prací pletení, vyšívání, malvání atd. - kružek keramiky - kružek taneční terapie - kružek zahradnický - dílny pracvní terapie na jedntlivých patrech / činnsti dle individuálních ptřeb klienta a zájmu / - sprtvní zábavné hry kuželky, šipky atd.. - smyslvé hry Bing, Kltč atd.. - prcházky s dprvdem - pr čtenáře knihvna - duchvní služby pr věřící 2x za měsíc - internetvá kavárna Klienti Dmva se zvláštním režimem nejsu ze žádných aktivit vylučeni, zapjují se dle zdravtníh stavu a schpnstí, všechny aktivity jsu dbrvlné. 13

14 AKCE PRO KLIENTY V DOMOVĚ I MIMO ZA ROK 2013 LEDEN Tříkrálvý kncert 110 Plesvý večer 98 ÚNOR Maspust 110 Oslava narzenin klientů 100 Plavecké přebry DpS Libchvice 4 BŘEZEN Veliknční zábava 110 Beseda klientů s ředitelem 60 Veliknční výstava 74 Milešvský den žen 3 Cvrnkaná DD Libchvice 3 Výstava kraslic Libtenice 7 DUBEN Kulturní vystupení pr klienty, zaměstnance a jejich nejmenší 80 Čardějnice 110 Turnaj senirů v šipkách 3 KVĚTEN Den matek 110 Hrátky V Klidu 140 Sutěžní klání v DpS Pdbřany 3 ČERVEN Mezigenerační hry v Dubí 3 Mezigenerační hry cesta klem světa 120 Beseda klientů s ředitelem 60 Prmenádní kncert u OC Fórum 6 ČERVENEC Oslava narzenin klientů 100 SRPEN Přednáška české armádě a aktivních zálhách Neknala se Olympijské hry Krásná Lípa 4 Hipdrm Mst 3 ZÁŘÍ Vinbraní 110 Veletrh sciálních služeb u OC Fórum 12 Beseda klientů s ředitelem 60 Svatváclavská zábava 110 Dbětické Halali 3 Výstup na Milešvku DD Milešv 3 Sprtvní hry v DpS Dbětice 3 ŘÍJEN Lampiónvá zábava 110 Nashledanu v lepších časech Vskvec a Werich 110 Dubský kláč 5 Výstava kstýmů z phádek Teplice 6 LISTOPAD Oslava narzenin klientů 100 Pdzimní radvánky 110 Výstava ručních prací 50 Divadl hvězdný tandem Petra Janů a Eva Pilarvá 14 Inspirace Vánc 6 Narzeninvý večírek pr třináctiletu KIWANIS panenku 6 PROSINEC Beseda ředitele s klienty 60 Mikulášská zábava 110 Adventní kncert 90 Adventní čtení Dům kultury 10 Výstava betlémů kstel 6 14

15 Ftgalerie z akcí: Mezigenerační hry 2013 aneb Cesta klem světa 15

16 Hrátky V Klidu

17 Canisterapie Svatváclavská zábava 17

18 Prjektvá činnst Na rk 2013 byl pdán a schválen prjekt : AKTIVIZACE SENIORŮ 2013 Získaná dtace ve výši ,- Kč OMOS - Magistrátu města Ústí nad Labem Částka byla vyčerpána na : Hrátky V Klidu / pr klienty z Dmvů Ústeckéh kraje / Účast klientů sc. služeb 140 / včetně dbrvlníků, účinkujících /. Mezigenerační hry na téma Cesta klem světa / pr klienty včetně rdinných příslušníků, persnál a děti zaměstnanců, dětský dmv a Dmv pr zdravtně pstižené UL. celkem 120 účastníků / včetně dbrvlníků, rdinných příslušníků, účinkujících / Prezentace Dmva pr veřejnst realizace Dnů tevřených dveří v rámci Týdnů duševníh zdraví a Veletrhu sciálních služeb Ústí nad Labem zpracvání infrmačních prpagačních materiálů, webvé stránky, infrmační systém RISK klubvé a kulturně splečenské prgramy pr veřejnst výstavy ručních prací klientů v DpS pr veřejnst Veletrh sciálních služeb 18

19 Praxe studentů v rce 2013 Na základě smluvy mezi DpS a UJEP Ústí nad Labem abslvují studenti dbrnu praxi v našem zařízení. Praxe studentů Pčet studentů UJEP Zdravtnické studium ergterapie, sc. práce + Střední dbrná škla 16 Ostatní 6 Dbrvlnictví Splečnice senirů 3 registrvané dbrvlnice z DC a ÚL Dbrvlníci v keramice stálá dbrvlnice pravidelně 1x za 14 dní pracuje s klienty v dílně keramiky Canisterapie v Dmvě pr seniry se zvláštním režimem 1x týdně canisterapie pr seniry s Alzheimervu chrbu a smíšenu demencí / 2 psy s výcvikem a svědčením / Malí dbrvlníci - taneční, hudební vystupení 2x rčně, Veliknce, Čardějnice, Den matek a Vánce. děti z mateřské škly Vjanva Ústí n. L. žáci ze ZŠ S. Terasa a Neštěmice Dbrvlníci studenti Střední škly bchdu a služeb Krásné Březn pmc s bsluhu senirů a hstů při stlvání na velkých splečenských akcích Dbrvlník - ftgraf zpracvává ft, vide, prezentační prgramy z akcí klientů pr DpS pmáhá klientům s webvými stránkami atd.. Dbrvlníci klienti - Kiwanis mezinárdní sdružení dbrvlníků pr děti v nemcnicích naši klienti plní v terapeutických dílnách v DpS Kiwanis panenky pr dd. dětské nemcnice v ÚL 1x rčně jsu zváni na splečné psezení s phštěním a kulturním prgramem d Masarykvy nemcnice, jak pděkvání za dbrvlnicku činnst. 19

20 Základní údaje hspdaření rganizace v rce 2013 Eknmický úsek Dmva pr seniry Severní Terasa, p.., sestavil vyrvnaný finanční plán a plně mu pdřídil své hspdaření. Průběžně vyhdncval plnění rzpčtu a změny, či nvé významné skutečnsti zapracvával d rzpčtu a znamval zřizvateli. Přehled nákladů ( v tis.kč ) č.ú. vybrané plžky 2013 Hlavní činnst Dplňkvá činnst 501 Materiál 5 934,30 238, Energie 4036,17 49, Prdané zbží 0 627, Opravy a udržvání 828, Cestvné 21, Služby 2762,85 15, Mzdvé náklady 19125,86 530, Záknné sciální pjištění 6255,34 173, Jiné sciální pjištění 78, Záknné sciální náklady 292,77 5, Daně a pplatky 1,50 1, Ostatní náklady 9,94 1, Odpisy 3360, Tvrba zúčtvání pravných plžek 421, Náklady z drbnéh dluhdbéh majetku 654,85 0 Náklady celkem 43784, ,34 Přehled výnsů 2013 Hlavní činnst Dplňkvá činnst Tržby celkem (ú ) z th: 32856, ,30 -tržby d klientů 26471,23 0 -tržby d zdravtních pjišťven 6124,09 0 -tržby z prdeje služeb 260,91 838,05 -tržby za prdané zbží 0 814,25 Zúčtvání fndů (ú.648) 3014,03 0 Dtace d zřizvatele 413,00 0 Dtace "Aktivizace senirů" 10,00 0 Dtace MPSV 7340,00 0 Dtace Úřadu práce 54,2 0 Dtace ÚK 13,25 0 Ostatní výnsy 85,13 4,87 Výnsy celkem 43785, ,17 Hspdářský výsledek 2013 Hlavní činnst Dplňkvá činnst Hspdářský výsledek 20 1,26 ( v tis. Kč) 12,83 ( v tis. Kč) 14,09 ( v tis.kč)

21 Organizace hspdařila s majetkem a finančními prstředky přidělenými zřizvatelem, dále s úhradu klientů za ubytvání, stravvání a péči, s dtací ze státníh rzpčtu, s dary d právnických a fyzických sb, prstředky d zdravtních pjišťven a s vlastními fndy. Finanční zdrje d zřizvatele a z Ministerstva práce a sciálních věcí byli účtvány v suladu s rzpčtvými pravidly a v plné výši čerpány. DpS nevlastní žádné nemvitsti a svu činnst prvzuje v budvě zřizvatele. Organizace je právněna nabývat a spravvat mvitý majetek v rámci vlastníh hspdaření. Účetním bdbím je kalendářní rk, byly pužity metdy vedené pdvjným účetnictvím a PC prgramem pr příspěvkvé rganizace. V rámci dplňkvé činnsti prvzval Dmv Bufet pr ptřeby klientů a zaměstnanců aj., prnajímal nebytvé prstry / kinsál, kavárna /, pskytval mžnst dběru bědů cizím strávníkům. 21

Domov pro seniory Plaveč, příspěvková organizace, Plaveč 1, PSČ 671 32

Domov pro seniory Plaveč, příspěvková organizace, Plaveč 1, PSČ 671 32 Dmv pr seniry Plaveč, příspěvkvá rganizace, Plaveč 1, PSČ 671 32 VÝROČNÍ ZPRÁVA za rk 2010 Název rganizace: Dmv pr seniry Plaveč, příspěvkvá rganizace Sídl: Plaveč 1, PSČ 671 32 IČ rganizace: 45671702

Více

DOMOV PRO OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM

DOMOV PRO OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM Dmv Barbra Kutná Hra, pskytvatel sciálních služeb Základní dkument ZD 09 DOZP/14 - Základní prhlášení - vydání devatenácté, prsinec 2014 ZÁKLADNÍ PROHLÁŠENÍ Název zařízení: Dmv Barbra Kutná Hra, pskytvatel

Více

Oblastní charita Vyškov: Výroční zpráva 2012

Oblastní charita Vyškov: Výroční zpráva 2012 1 Vážení přátelé, je za námi rk 2012 a mjí pvinnstí je, abych se splečně s Vámi hlédla, a zhdntila práci Oblastní charity Vyškv. Organizace vstupvala d rku 2012 ne zcela s uspkjivým hspdářským výsledkem.

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 1 Základní škla Havířv-Pdlesí Mládežnická 11/1564 kres Karviná, příspěvkvá rganizace Výrční zpráva činnsti škly za šklní rk 2012/2013 Mtt škly Bez znalsti cizích jazyků, infrmatiky, matematiky a eknmick-právních

Více

Dětský domov a Školní jídelna, Nové Strašecí V N I T Ř N Í Ř Á D Čj.: 01/2014- KR

Dětský domov a Školní jídelna, Nové Strašecí  V N I T Ř N Í Ř Á D Čj.: 01/2014- KR Dětský dmv a Šklní jídelna, Nvé Strašecí Okružní 647, 271 01 Nvé Strašecí Tel.: 313 572 136, fax: 313 574 181 e-mail: dd.nvstra@cmail.cz, reditel@strasidylk.cz IČ: 47 019 735 IZO: 102 502 614 V N I T Ř

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/13 Vyšší odborná škola sociálně právní

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/13 Vyšší odborná škola sociálně právní Výrční zpráva činnsti škly za šklní rk 2012/13 Vyšší dbrná škla sciálně právní Jasmínvá 3166/37a, 106 00 Praha 10 IČ 61385395 inf@vssp.cz, www.vssp.cz I. Základní údaje škle 1. Přesný název právnické sby:

Více

Výroční zpráva o činnostech Základní školy Vladimíra Menšíka Ivančice, okres Brno-venkov ve školním roce 2010/2011

Výroční zpráva o činnostech Základní školy Vladimíra Menšíka Ivančice, okres Brno-venkov ve školním roce 2010/2011 Výrční zpráva činnstech Základní škly Vladimíra Menšíka Ivančice, kres -venkv ve šklním rce 2010/2011 Část I. Základní charakteristika škly Název: Základní škla Vladimíra Menšíka Ivančice, kres -venkv

Více

Obsah: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

Obsah: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 1 Obsah: 1. Úvd 2. Základní infrmace splečnsti 3. Slžení splečnsti 4. Struktura Nemcnice Žatec,.p.s. 5. Zpráva činnsti DS Levandule za rk 2014 6. Zhdncení základních eknmických a finančních ukazatelů za

Více

Marketing sociálních služeb

Marketing sociálních služeb Marketing sciálních služeb Jan Mlek VÚPSV, v.v.i. Praha 2009 Publikace byla schválena ediční radu ve slžení: dc. Ing. Ladislav Průša, CSc. (VÚPSV, v.v.i. Praha) Ing. Martin Hlub, Ph.D. (VÚPSV, v.v.i. Praha)

Více

1. Úvod 3. 2. Obecná část 6. 3. Pojištěnci 12

1. Úvod 3. 2. Obecná část 6. 3. Pojištěnci 12 Revírní bratrská pkladna, Zdravtně pjistný plán zdravtní pjišťvna na rk 2012 O B S A H 1. Úvd 3 2. Obecná část 6 3. Pjištěnci 12 4. Základní fnd zdravtníh pjištění 14 4.1 Záměry vývje hspdaření ZFZP v

Více

Základní škola a Mateřská škola, Hevlín, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTECH ZÁKLADNÍ ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2008/2009

Základní škola a Mateřská škola, Hevlín, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTECH ZÁKLADNÍ ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2008/2009 Základní škla a Mateřská škla, Hevlín, příspěvkvá rganizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTECH ZÁKLADNÍ ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2008/2009 Část I. Základní charakteristika škly a. Základní škla a Mateřská škla,

Více

Občanské sdružení CESTOU NECESTOU, Náplavní 2013/1, Praha 2

Občanské sdružení CESTOU NECESTOU, Náplavní 2013/1, Praha 2 Občanské sdružení CESTOU NECESTOU, Náplavní 2013/1, Praha 2 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2011 C děláš pr sebe, děláš pr druhé. C děláš pr druhé, děláš pr sebe. ( N.D. Walsch) Údaje rganizaci Název bčanskéh sdružení

Více

Řízení organizací sociálních služeb

Řízení organizací sociálních služeb Řízení rganizací sciálních služeb vybrané prblémy Jan Mlek VÚPSV, v.v.i. Praha 2011 Publikace byla schválena ediční vědecku radu ve slžení: dc. Ing. Ladislav Průša, CSc. (VÚPSV, v.v.i. Praha) Ing. Martin

Více

Výroční zpráva za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Základní škla, Česká Lípa, 28. října 2733, příspěvkvá rganizace 28. října 2733, Česká Lípa, PSČ 470 06 Výrční zpráva za šklní rk 2013/2014 Prjednala a schválila Šklská rada dne 14. 10. 2014 Předkládá:

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škla Mravské Budějvice, Havlíčkva ul. 933, kres Třebíč Výrční zpráva činnsti škly Šklní rk 2009 2010 Hspdářský rk 2009 Mravské Budějvice 30.09.2010... František Dstál, ředitel ZŠ Obsah výrční

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro předškolní vzdělávání 2014/2015

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro předškolní vzdělávání 2014/2015 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pr předšklní vzdělávání 2014/2015 ŠKOLNÍ vzdělávací prgram pr předšklní vzdělávání 2014/2015 SOUKROMÁ MATEŘSKÁ ŠKOLA JAHODA - Identifikační údaje MŠ Jahda: - Název: Sukrmá mateřská

Více

INTEGROVANÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA KARVINÁ. pro Regionální operační program. změnová verze

INTEGROVANÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA KARVINÁ. pro Regionální operační program. změnová verze INTEGROVANÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA KARVINÁ pr Reginální perační prgram změnvá verze listpad 28 OBSAH. 1. 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 2. 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 3. 3.1 3.2 3.3. 3.4 4. 4.1 4.2 4.3 5. 6. 6.1 6.2 7. 8.

Více

Střední škola KNIH, o.p.s. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO DENNÍ FORMU VZDĚLÁVÁNÍ. Brno. POZNÁVAT, OBDIVOVAT A ŠÍŘIT KNIHU, verze 2

Střední škola KNIH, o.p.s. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO DENNÍ FORMU VZDĚLÁVÁNÍ. Brno. POZNÁVAT, OBDIVOVAT A ŠÍŘIT KNIHU, verze 2 POZNÁVAT, OBDIVOVAT A ŠÍŘIT KNIHU, verze 2 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO DENNÍ FORMU VZDĚLÁVÁNÍ Střední škla KNIH,.p.s. Brn Datum účinnsti šklníh vzdělávacíh prgramu: 1. 9. 2013 OBSAH IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE...

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY Vlný čas dětí je velmi cenná deviza nárda, věnujme mu tedy patřičnu pzrnst a pečujme pdmínky pr jeh naplnění. Mtt: Naučit děti smysluplně využívat a plánvat svůj

Více

Zpráva o realizaci programu ROP Jihovýchod

Zpráva o realizaci programu ROP Jihovýchod Zpráva realizaci prgramu ROP Jihvýchd Obsah 1. Pkrk v realizaci ROP Jihvýchd na úrvni prgramu... 2 1.1 Hlavní aktivity realizvané ve sledvaném bdbí na úrvni prgramu... 2 1.2 Naplňvání indikátrů ROP JV...

Více

Strategický plán Leader na období 2007 2013. MAS LUŽNICE, o.s.

Strategický plán Leader na období 2007 2013. MAS LUŽNICE, o.s. na bdbí 2007 2013 MAS LUŽNICE,.s. Splek pr rzvj reginu MAS Lužnice,.s. Jiráskva 84 Sudměřice u Bechyně 105 375 01 Týn nad Vltavu 391 72 Sudměřice u Bechyně splek@vltavtynsk.cz bec@sudmerice.cz 1 MAS LUŽNICE,.s.

Více

číslo 2 23. ledna 2013 informační čtrnáctideník zdarma www.blansko.cz

číslo 2 23. ledna 2013 informační čtrnáctideník zdarma www.blansko.cz Placení pplatku za kmunální dpad důležité změny str 1 S Martini d nvéh rku str 6 Prdej městských bytů str 24 Blanenský uličník Křížkvskéh str 5 Tříkrálvá sbírka str 6 Zpravdaj města Blanska čísl 2 2 ledna

Více

Rejstřík institucí s nabídkou dalšího vzdělávání

Rejstřík institucí s nabídkou dalšího vzdělávání Úvdní slv V rámci prjektu Splečně v dalším vzdělávání jsme připravili bržuru, která má za cíl prpagvat blast dalšíh vzdělávání dspělých v Jihmravském kraji. Tat nabídka vznikla na základě slvení vzdělávacích

Více

METODIKA ZPŮSOBILÝCH VÝDAJŮ OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST

METODIKA ZPŮSOBILÝCH VÝDAJŮ OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST METODIKA ZPŮSOBILÝCH VÝDAJŮ OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST PODPORUJEME VAŠI BUDOUCNOST www.esfcr.cz Identifikační čísl: MAD 95 Přílha OM OP LZZ: D5 Čísl revize: 10 Čísl vydání: 1.10 Stránka:

Více

NNO a daňová problematika

NNO a daňová problematika NNO a daňvá prblematika p 1. 1. 2014 Přednášející: Ing. Zdeněk Kříž Auditr, daňvý pradce dynamická skupina firem váš splehlivý partner Naše firmy pskytují pradenství a služby v blastech auditu, daňvéh

Více

III. Ministerstvo pro místní rozvoj Státní fond rozvoje bydlení. Koncepce bydlení ČR do roku 2020

III. Ministerstvo pro místní rozvoj Státní fond rozvoje bydlení. Koncepce bydlení ČR do roku 2020 III. Ministerstv pr místní rzvj Státní fnd rzvje bydlení Kncepce bydlení ČR d rku 2020 KPMG Česká republika, s.r.. 28. června 2011 Obsah 1. Úvd... 4 2. Analytická část... 6 2.1. Metdická výchdiska... 6

Více

Výroční zpráva. Obsah. Malířská 231/6, 170 00 Praha 7 Tel.: 233 381 546 Email: ekolist@ekolist.cz

Výroční zpráva. Obsah. Malířská 231/6, 170 00 Praha 7 Tel.: 233 381 546 Email: ekolist@ekolist.cz www.bezk.cz, www.eklist.cz Malířská 231/6, 170 00 Praha 7 Tel.: 233 381 546 Email: eklist@eklist.cz Výrční zpráva 2013 Obsah Kd jsme..................................................... 2 Realizvané prjekty

Více

Základní škola Úvaly, příspěvková organizace

Základní škola Úvaly, příspěvková organizace Základní škla Úvaly, kres Praha - výchd nám. Arnšta z Pardubic 8, 250 82 Úvaly ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 2. ŠKOLNÍ ŘÁD Č.j.: 631/2012 Vypracval: Schválil: Pedaggická rada prjednala dne: 31.8.2012 Šklská

Více

ČAE, 2007. Výbor ČAE schválil Koncepci oboru ergoterapie jako jeden ze strategických dokumentů České asociace ergoterapeutů dne 22. 2. 2008.

ČAE, 2007. Výbor ČAE schválil Koncepci oboru ergoterapie jako jeden ze strategických dokumentů České asociace ergoterapeutů dne 22. 2. 2008. Kncepce bru ergterapie Autři: Mgr. Jana Jelínkvá Mária Krivšíkvá, MSc. ČAE, 2007 Výbr ČAE schválil Kncepci bru ergterapie jak jeden ze strategických dkumentů České asciace ergterapeutů dne 22. 2. 2008.

Více

KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE (2012 2016)

KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE (2012 2016) Krajský úřad Králvéhradeckéh kraje dbr šklství DLOUHODOBÝ ZÁMĚR VZDĚLÁVÁNÍ A ROZVOJE VZDĚLÁVACÍ SOUSTAVY KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE (2012 2016) Březen 2012 1 Obsah 1 Úvd... 4 2 Výchzí faktry vlivňující vzdělávací

Více