V Ý R O Č N Í Z P R Á V A

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "V Ý R O Č N Í Z P R Á V A 2 0 0 9"

Transkript

1 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A DOMOV U RYBNÍKA VÍCEMĚŘICE PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE

2 Obsah: str. 3 str. 4 str. 5 str. 9 str. 12 str. 15 str. 17 Základní údaje Pskytvání sciálních služeb Dmva u rybníka Cíle a způsby pskytvání sciálních služeb Aktivizační činnst Infrmace v alternativní pdbě Přehled sprtvních a kulturních akcí Organizační struktura str. 19 Událsti rku 2009 str. 21 str. 24 Hspdaření rganizace Kntakty 2

3 Základní údaje Název: Sídl: Dmv u rybníka Víceměřice Víceměřice čp. 32, Nezamyslice IČO: Právní frma: Zřizvatel: příspěvkvá rganizace Obec Víceměřice, Víceměřice 26, Nezamyslice Datum vzniku: Zápis v OR: ddíl Pr, vlžka 1449 Obchdní rejstřík, vedený Krajským sudem v Brně Bankvní spjení: /0300 u ČSOB Prstějv Předmět činnsti: hlavním účelem zřízení rganizace je pskytvání sciálních služeb v suladu se záknem č. 108/2006 Sb., sciálních službách Registrvané služby: 1) Dmv pr sby se zdravtním pstižením identifikátr: ) Dmv pr seniry identifikátr: Příspěvkvá rganizace vystupuje v právních vztazích svým jménem a má dpvědnst vyplývající z těcht vztahů. Jménem příspěvkvé rganizace jedná ředitel jak statutární rgán neb jím pvěřený zástupce. Zastupitelstv bce Víceměřice jmenuje a dvlává statutární rgán příspěvkvé rganizace. Ředitel rganizace dpvídá Zastupitelstvu bce Víceměřice za celkvu činnst a hspdaření rganizace, plní pvinnsti vyplývající ze statutu ředitele a zajišťuje ddržvání becně závazných právních předpisů. 3

4 Pskytvané sciální služby Dmva u rybníka Víceměřice Základním účelem a předmětem činnsti rganizace je pskytvání kmplexních níže uvedených služeb sciální péče včetně léčebně preventivní péče, sbám se zdravtním pstižením a senirům. V zařízení s celrčním prvzem a péčí p dbu 24 hdin lze pskytvat uživatelům služby jednak p dbu neurčitu, jednak p dbu přechdnu dle přání uživatele, eventuelně jeh záknnéh zástupce. Kapacita rganizace 192 míst pr sby se zdravtním pstižením (3 Dmvy), 14 míst pr seniry Jaké služby pskytujeme stravvání (4-5x denně) ubytvání v jedn, dvu a více lůžkvých pkjích úklid péči šacení včetně praní a prav prádla zdravtní péči včetně dbrných lékařů sciálně právní a finanční servis zájmvá a pdpůrná činnst dle individuálních schpnstí duchvní péči Bhatá je nabídka vln-časvých aktivit a aktivizačních činnstí textilní (tkalcvská) dílna kšíkářská dílna aktivizační činnst na zahradě a v hspdářství aktivizační činnsti na úsecích dmva (prádelna) kružky - hudební, divadelní, sprtvní, turistický zájezdy rekreační pbyty účast na kulturních a splečenských akcích dmva i mim dmv Cena služby pr rk 2009 Uživatel hradí rganizaci pevnu měsíční částku za shra uvedené služby dle kvality ubytvání. 4

5 jednlůžkvý pkj, dvu a tří lůžkvý pkj - půdní vestavba: 4 410,- Kč dvulůžkvý pkj - starší část: 4 350,- Kč tří a více lůžkvý pkj - starší část 4 290,- Kč mim tut částku přísluší zařízení finanční částka ve výši příspěvku na péči Platba za stravu: - strava nrmální: 3 930,- Kč - strava dietní: 4 140,- Kč - strava diabetická: 4 200,- Kč Cíle a způsby pskytvání sciálních služeb Dmv pr sby se zdravtním pstižením Pslání Psláním Dmva u rybníka Víceměřice, příspěvkvá rganizace, je pskytnut sciální službu sbám se zdravtním pstižením. Cíle Cílem je pskytnut službu sbám se zdravtním pstižením, kmbinvaným mentálním a tělesným pstižením, které nejsu schpny vzhledem ke svému zdravtnímu stavu či pstižení zajistit své základní ptřeby. Rdina nemá mžnst pstarat se sbu sama, terénní služby jsu nedstačující. Cílvá skupina Jedná se sby se zdravtním pstižením, muže. Starší 18 let, s prkázaným stupněm mentální retardace všech stupňů, s kmbinvaným tělesným a mentálním pstižením,. V nepříznivé sciální situaci, se sníženu sběstačnstí v základních živtních dvednstech. Principy pskytvaných služeb zachvání důstjnsti; mžnst vlby; ( uživatel si sám určí prgram dne, zvlí, zda chce navštěvvat aktivizační činnsti, c si blékne na sebe apd.) uplatňvání lidských práv 5

6 nezávislst uživatele na službě, při respektvání jeh mžnstí (viz níže veřejný závazek); respektvání individuality uživatele; maximální mžná splupráce s rdinu uživatele a s uživatelem samým; minimalizace negativních dpadů nvých změn na živt uživatelů. ( citlivým způsbem je uživateli pskytvána pdpra během prvních měsíců pbytu v zařízení, je mu věnvána zvýšená pzrnst, sleduje psychický stav uživatele ) mžnst pržít smysluplný a hdntný živt práv na přiměřené rizik pdpra kvality denníh živta a běžných aktivit uživatelů udržení a rzvj samstatnsti a sběstačnsti nabídnut sprtvní a kulturní vyžití dle zájmu uživatelů Nabízené služby a) Celrční ubytvání na jedn, dvu, tří a vícelůžkvých pkjích. Základní vybavení pkje pr každéh uživatele služby zahrnuje lůžk včetně lůžkvin, nční stlek, šatní a prádelní skříň. P dhdě s pskytvatelem si uživatel může vybavit pkj televizrem a drbnými předměty. Ubytvání zahrnuje tpení, teplu a studenu vdu, elektrický prud, úklid, praní, drbné pravy prádla a šacení, žehlení. Uživatel je právněn užívat splečné prstry jak např. WC, kupelnu, jídelnu, denní pbyt, pracvní dílny, zahradu,aj. b) Celdenní strava v rzsahu čtyř jídel. Strava je vydávána 4x denně /snídaně + běd + dplední svačina, večeře + u diabetiků II.večeře /, jídelní lístek je předem zveřejněn. c) Dpmc při zvládání běžných úknů péče. d) Dpmc při sbní hygieně. e) Zprstředkvání kntaktu zajištění pžadvané služby, která není pskytvána pskytvatelem (hlič, canisterapie, pedikúra). Dpmc při navázání kntaktu s rdinu. 6

7 f) Nácvik a upevňvání mtrických, psychických a sciálních schpnstí a dvednstí, rzvj sběstačnsti frmu aktivníh nácviku, účasti při pracvní činnsti a účasti na splečenských aktivitách přádaných zařízením i mim něj. g) Dpmc při rganizaci zájmvých aktivit, umžnění účasti na aktivizačních činnstech - např. různé dílny, zájmvé kružky, hry, výlety, cvičení v rámci prevence aj. Nabídka vlnčasvých aktivit kreslení, vycházky apd. h) Dpmc při bstarávání nedkladných sbních záležitstí a uplatňvání práv a právněných zájmů, zprstředkvání kntaktu s veřejnými institucemi, jinými rganizacemi či bčany. i) Pskytvání šetřvatelské péče dle indikace lékaře. j) Zajištění lékařské péče. Dle ptřeby zajistíme péči kžníh lékaře, stmatlga a psychiatra. Pkud léčení vyžaduje léčení v jiné specializvané ambulanci, zdravtní úsek zajistí bjednání a dpravu.( sanitka, aut ze zařízení ). Všechny služby jsu pskytvány při respektvání práv a lidské důstjnsti každéh uživatele. Dmv pr seniry Pslání Psláním Dmva pr seniry Víceměřice je pskytnut kmplex pbytvých sciálních služeb lidem v důchdvém věku, kteří vzhledem ke svému zdravtnímu stavu nemhu zajistit své základní ptřeby. Ocitli se v nepříznivé sciální situaci, nemají pdpru rdiny. Terénní služby jsu pr ně nedstačující. Službu pskytujeme s hledem na individuální ptřeby uživatelů, snahu je zachvat a udržet c největší míru sběstačnsti a samstatnsti. Pdprujeme udržvání kntaktu se splečenským prstředím a splupráci s rdinnými příslušníky. 7

8 Nejdůležitější principy pskytvané služby: chrana práv uživatelů respektvání svbdné vlby snaha partnerský přístup každý uživatel má práv na přiměřené rizik pdpra kvality denníh živta a běžných aktivit uživatelů minimalizace negativních dpadů nvých změn na živt uživatelů. Služby pskytujeme celrčně, dle individuálních ptřeb, na základě Smluvy pskytvání sciální služby, za úhradu. D zařízení jsu zájemci přijímáni na základě své žádsti a mají práv svůj pbyt uknčit výpvědí smluvy. Cíle služby: nabídnut senirům mžnst pržít smysluplný a hdntný živt udržení a rzvj sběstačnsti a samstatnsti nabídnut sprtvní a kulturní vyžití dle zájmu uživatelů zabránit sciální izlaci uživatelů Cíle realizujeme prstřednictvím zaměstnanců zařízení, za pdpry vedení a zřizvatele. Nabízené služby: a) Celrční ubytvání na tří a vícelůžkvých pkjích. Základní vybavení pkje pr každéh uživatele služby zahrnuje lůžk včetně lůžkvin, nční stlek, šatní a prádelní skříň. P dhdě s pskytvatelem si uživatel může vybavit pkj televizrem a drbnými předměty. Ubytvání zahrnuje tpení, teplu a studenu vdu, elektrický prud, úklid, praní, drbné pravy prádla a šacení, žehlení. Uživatel je právněn užívat splečné prstry jak např. WC, kupelnu, jídelnu, denní pbyt, pracvní dílny, zahradu aj. b) Celdenní strava v rzsahu čtyř jídel.strava je vydávána 4x denně /snídaně + běd + dplední svačina, večeře + u diabetiků II.večeře /, jídelní lístek je předem zveřejněn. c) Dpmc při zvládání běžných úknů. d) Dpmc při sbní hygieně. 8

9 e) Zprstředkvání kntaktu zajištění pžadvané služby, která není pskytvána pskytvatelem. Dpmc při navázání kntaktu s rdinu, dpmc při zajištění sciálních služeb jinými pskytvateli apd. f) Nácvik a upevňvání návyků a dvednstí, rzvj sběstačnsti frmu aktivníh nácviku, účasti na splečenských aktivitách přádaných zařízením i mim něj. g) Dpmc při rganizaci vlnčasvých a zájmvých aktivit, umžnění účasti na aktivizačních činnstech - např. různé dílny, zájmvé kružky, výlety, cvičení v rámci prevence aj. h) Dpmc při bstarávání nedkladných sbních záležitstí a uplatňvání práv a právněných zájmů, zprstředkvání kntaktu s veřejnými institucemi, jinými rganizacemi či bčany. i) Pskytvání šetřvatelské péče dle indikace lékaře. k) Zajištění lékařské péče. Všechny služby jsu pskytvány při respektvání práv lidské důstjnsti každéh uživatele. Aktivizační činnst Sučástí rganizace je kšíkářská dílna, ve které se vyrábí dekrační, drbné předměty a užitkvé zbží (např.: pmlázky, kše, kšíky, pdnsy, pletený nábytek, ptačí klícky, pletené demižny, misky ) Organizace každrčně sklidí asi 200 q kvalitníh prutí. D sklizně se pd dhledem zkušených instruktrů zapjují uživatelé zařízení, pr které je práce terapií. Od řezání až p vysekávání plevele prvádějí všechny práce jen ručně. D kšíkárny putují týpky pečlivě svázaných prutů, které čeká slžité zpracvání. Vaření a hlavně lupání je tázku něklika dalších měsíců. 9

10 Velmi žádaným není jen kšíkářské zbží, ale také tkané kberečky. Tkaní kberců a předlžek patří k terapiím, které u uživatelů přispívají k rzvji jemné mtriky. Dnes je v dílně 5 stavů, na nichž pracuje 6 tkalců. Dříve se kberce tkaly ze starých textilií, dnešní výrbky jsu však prslulé i kvalitním materiálem. Tkají se ze zbytků mhérvých šál, které dstáváme spnzrským darem přím d výrbce. Zruční tkalci za den dkáží vyrbit i něklik metrů kberců s atraktivními vzry. Někteří uživatelé se rádi zapjují d zahradnických prací. Něklik dalších uživatelů se věnuje chvatelství zvířat. Jak zkušení hspdáři se starají kačeny, slepice, andulky, hluby, prasata, kzy a další zvířata. Na jaře se těší z narzených mláďat. Navazují tak na staru tradici, rzsáhlé hspdářství prvzvaly již sestry dminikánky, které zařízení zalžily. 10

11 Širku nabídku pdpůrně aktivizačních aktivit mhu využít i seniři. 11

12 Infrmace v alternativní pdbě 12

13 13

14 14

15 Přehled sprtvních a kulturních akcí Přešel knec rku a nastal bdbí, kdy je třeba se hlédnut jaký byl a c se nám v uplynulém rce pdařil zvládnut jak z hlediska přádaných akcí pr uživatele, tak i naplňvání standardů kvality služeb a zabezpečení prvzu celéh zařízení. Tak jak každý rk byl uspřádán spustu akcí jak hrmadných tak i jedntlivých Dmvů a ddělení. Výčet připravvaných akcí je dluhý seznam uvádíme jen ty tradiční a významnější byl připraven již tradiční Valentýnský ples, na který se uživatelé mc těší, prtže k nám na pzvání přijíždí děvčata z Klentnice. Přípravy na ples bývají zahájeny s předstihem, prtže je ptřeba připravit přáníčka k Valentýnvi se přádal turnaj v kuželkách ve Šternberku, kde není tak důležité vyhrát, ale zúčastnit se. Pr lepší přípravu jsme si přídili kuželky své vlastní, budeme pilně trénvat a výsledky se jistě dstaví jsme dstali pzvání z Klentnice na disktéku, která byla uspřádána na zámku v Mikulvě. Pr naše uživatele je vždy připraven bhaté phštění a pestrý prgram prběhl pálení čardějnic byla t první akce, kterás přádala p dluhé zimě v Bludníku djela vybraná skupina sprtvců na reginální lympiádu, která se přádala v Olmuci se každý rk účastníme sprtvních her v Zubří. Při tét příležitsti uživatelé ukázali svá sprtvní nadání a dvezli si spusty cen a dárků naše zařízení navštívil pan Jiří Parubek, který se zájmem pršel celý Dmv u rybníka, ftil se se všemi uživateli, kteří t pžádali a chtně dával svůj autgram přádal Dmv u rybníka ve splupráci s becním úřadem Víceměřice Letní besídku v Bludníku, kde vystupili uživatelé pd vedením svéh lektra s muzikterapií rekreace v Raptíně pbyt trval 7 dní, uživatelé i dprvd si dvezli spusty zážitků, ftgrafií a upmínkvých předmětů prběhly ve splupráci s becním úřadem Víceměřice a bčanským sdružením Šikvné ruce slavy Hudba nás spjuje, při tét příležitsti přijali pzvání a zazpívali nám paní Petra Černcká a Bb Frýdl Víkend na Rychtě tht víkendu se zúčastnili uživatelé, kteří pravidelně navštěvují canisterapii Sprtvních her v Hdníně pr těžce mentálně pstižené se zúčastnil 30 uživatelů. Z her si dvezli medaile a drbné dárky byl pr náš Dmv u rybníka významný den, kdy prběhly slavy u příležitsti 85.výrčí zalžení ústavu sciální péče ve Víceměřicích. Při tét příležitsti byl uskutečněn 15

16 den tevřených dveří a také se dstal pděkvání těm zaměstnancům, kteří v našem zařízení pracují nejdéle. Na tut slavu byli pzváni i bývalí zaměstnanci, dnes již v důchdvém věku Kateřinsku zábavu jsem tentkrát připravili pr velku účast v sklvně v Němčicích nad Hanu přijal Dmv u rybníka pzvání d Klentnice na Mikulášsku zábavu. 16

17 Ředitel/ka rganizace úvazek 0,9 Veducí eknm. úseku zástupce ředitele úvazek-0,9 Veducí sciálníh úseku úvazek-0,9 Veducí prvzníh úseku úvazek-0,9 Veducí zdravtníh úseku úvazek-0,9 Dmv I. Veducí Dmva I. úvazek-1 Dmv II. Veducí Dmva II. úvazek-1 Dmv III. Veducí Dmva III. úvazek-1 Lgped úvazek-1 Speciální pedagg úvazek 0,2 Účetní fakturace úvazek-0,9 Sciální pracvník úvazek - 1 Aktivizační činnsti Nepedagg výchvná činnst úvazek 8,375 Údržba úvazek-6,3 Prádelna úvazek-2,7 Všebecná sestra úvazek-5,4 Pracvník přímé bslužné péče úvazek-13 Pracvník přímé bslužné péče úvazek-13 Pracvník přímé bslužné péče úvazek-15 Účetní pkladna úvazek-0,9 Pracvník pd dhledem sc.prac. úvazek-2 Stravvací prvz úvazek-6,3 Nepedag. výchvná činnst úvazek-4 Nepedag. výchvná činnst úvazek-2,5 Nepedag. výchvná činnst úvazek - 4 Účetní sklady úvazek-0,9 Účetní depzit úvazek-0,9 Uklízeč/ka úvazek-2 Persnální pracvník a mzdy úvazek 0,9 17

18 Ředitelka rganizace úvazek 0,1 Veducí eknm. úseku Zástupce ředitele úvazek-0,1 Veducí sciálníh úseku úvazek-0,1 Veducí prvzníh úseku úvazek-0,1 Veducí zdravtníh úseku úvazek-0,1 Veducí DPS úvazek-1 Účetní fakturace úvazek-0,1 Účetní depzit úvazek-0,1 Pd dhledem sc. pracvníka úvazek 0,5 Údržba úvazek-0,7 Prádelna úvazek-0,3 Všebecná sestra úvazek-0,6 Pracvník přímé bslužné péče úvazek-11 Nepadag. výchvná činnst úvazek-1 Účetní pkladna úvazek-0,1 Stravvací prvz úvazek-0,7 Účetní sklady úvazek-0,1 Uklízeč/ka úvazek-2 Persnální pracvník a mzdy Úvazek 0,1 Péči sby se zdravtním pstižením a seniry zajišťují pracvníci v sciálních službách, sciální pracvníci a zdravtničtí pracvníci. Zázemí pr ně zajišťují prvzní a eknmický úsek. 18

19 Událsti rku 2009 V rce 2009 se uskutečnil něklik významných událstí. Nejhlavnější prběhla v září, kdy se uskutečnily slavy u příležitsti 85.výrčí zalžení ústavu sciální péče ve Víceměřicích. Při tét příležitsti byl uskutečněn Den tevřených dveří a také se dstal pděkvání těm zaměstnancům, kteří v naší rganizaci pracují nejdéle. Během rku prběhla řada různých prav, jak v klí Dmva, tak i ve vnitřních prstrách. Zde uvádíme jen ty nejdůležitější na pdzim dšl k celkvé reknstrukci 7.ddělení, kde se prvedla prava pbytvé místnsti, chdby, a t včetně nvých elektrických rzvdů. Na 6. a 9. ddělení a částečně na 8. a 10. ddělení byla vyměněna kna, čímž dšl k zabránění úniku tepla a zárveň k jeh úspře. Jedntlivá ddělení byla pstupně vybavena nvými pdlahami lina na pkjích uživatelů a dlažba na splečných chdbách. Na všechny čtyři Dmvy byly ddány nvé čistící strje a na některé i zvedáky d van. Jelikž ppulace v naší rganizaci neustále více stárne, jsme nuceni řešit prpjení jedntlivých Dmvů a pschdí výtahem. Z tht důvdu jsme se rzhdli pr úpravu výtahvé šachty. V dalších letech je nutnst vybudvat výtah a prpjení Dmvů suchu cestu. Ke knci rku dšl k předělání televizníh příjmu z analgvéh na digitální, čímž dpadl nákup jedntlivých set-tp bxů d každéh pkje. V červnu se uskutečnila kntrla bezpečnsti a chrany zdraví při práci, stavu pracvníh prstředí a pracvních pdmínek vyknané Odbrvým svazem zdravtnictví a sciální péče České republiky na základě ustanvení 322 zákna č. 262/2006 Sb. (zákník práce), ve znění předpisů pzdějších. V červenci byla prvedena v naší rganizaci následná inspekce pskytvání kvality sciálních služeb. Inspekci prváděli pracvníci Krajskéh úřadu Olmuc. Během dubna a listpadu jsme pršli kntrlu Krajské hygienické stanice Olmuckéh kraje, územní pracviště Prstějv. Kntrla byla zaměřena na ddržvání HACCP. V závěru rku prběhla v rganizaci veřejnsprávní kntrla ve smyslu 13 dst.1 zákna č. 320/2001 Sb., finanční kntrle ve veřejné správě a změně některých záknů s dkazem na 15 zákna č. 552/1991 Sb., státní kntrle. Kntrlu prvedla nezávislá Auditrská a účetní kancelář. Tat kntrla upzrnila na nutnst vypracvání nvých vnitřních směrnic v suvislsti s nvými pstupy účtvání v rce

20 Během statních kntrl nebyly zjištěny žádné závažné nedstatky, které by nepříznivě vlivnily činnst naší rganizace. Vzdělávání zaměstnanců je zabezpečván frmu šklení přím v zařízení (BOZP, PO, šklení řidičů referentských vzidel, atd.). Dále se zaměstnanci účastní různých seminářů, šklení a knferencí přádaných KÚ Olmuc, VIA HUMANA Brn, TSM Vyškv, PREUS Praha, AÚSP ČR Olmuc, Vzdělávacím centrem pr veřejnu správu ČR apd.. Semináře jsu zaměřeny především na Standardy kvality sciálních služeb, účetní a mzdvu prblematiku, kntrlní činnst, hygienické pžadavky a další blasti. Zdravtnický persnál abslvval vzdělávání v rámci akreditace pvlání. Vzdělávání pdle zákna č. 108/2006 Sb., zákna sciálních službách ve znění pzdějších předpisů nám zajištuje firma Hartmann a.s.brn. 20

21 Hspdaření rganizace k Organizace hspdařila dle vykázanéh výsledku hspdaření v Rzvaze a Výsledvce se ziskem 1.124,52 tis. Kč. Organizaci nebyly ulženy žádné sankce ani pkuty. Inventarizací majetku nebyl zjištěn žádné mank. Rzvaha k (zakruhlen v tis.kč na dvě desetinná místa) AKTIVA CELKEM ,07 Stálá aktiva 18 Drbný dluhdbý nehmtný majetek 95,86 78 Oprávky k drbnému dluhdbému nehmtnému majetku - 95,86 31 Pzemky 98,88 21 Stavby ,68 22 Samstatné mvité věci a subry mvitých věcí 7 760,91 28 Drbný dluhdbý hmtný majetek 9 103,62 81 Oprávky ke stavbám - 781,09 82 Oprávky k samst.mv.věcem a subr mvitých věcí ,03 88 Oprávky k drbnému dluhdbému hmtnému majetku ,62 Oběžná aktiva 112 Materiál na skladě 707, Zvířata 6, Odběratelé 3, Pskytnuté prvzní zálhy 81, Ostatní phledávky 241, Daň z příjmu 10, Phledávky za zaměstnanci 3, Jiné phledávky 0, Pkladna 58, Ceniny 1, Běžný účet 5 583, Běžný účet FKSP 135, Náklady příštích bdbí 119, Příjmy příštích bdbí 98,79 21

22 PASIVA CELKEM ,07 Vlastní zdrje krytí stálých a běžných aktiv 901 Fnd dluhdbéh majetku , Fnd běžných aktiv 463, Fnd dměn 818, FKSP 263, Fnd rezervní 764, Fnd reprdukce majetku Výsledek hspdaření 1 124,52 Cizí zdrje 321 Ddavatelé 272, Přijaté zálhy 21, Ostatní závazky vůči zaměstnancům , Závazky ze sciál.zabezpečení a zdrav. pjištění 1 054, Ostatní přímé daně 228, Ostatní daně a pplatky 10, Výnsy příštích bdbí 12, Dhadné účty pasivní 110,76 22

23 Rzbr nákladů a výnsů (zakruhlen v tis. Kč na dvě desetinná místa) Hlavní činnst Dplňkvá činnst NÁKLADY ,97 102, Sptřeba materiálu 9 692,45 52, Sptřeba energie 3 649,48 27, Opravy a udržvání 9 994, Cestvné 19, Náklady na repre 17, Ostatní služby 1 387, Mzdvé náklady ,50 19, Záknné sciální pjištění 6 609,11 2, Záknné sciální náklady 454, Silniční daň 10, Jiné statní náklady 260, Odpisy majetku 840,99 - VÝNOSY ,73 119, Tržby za vlastní výrbky 342, Tržby z prdeje služeb ,99 119, Změna stavu zvířat - 2, Aktivace materiálu a zbží 12, Úrky 103, Zúčtvání fndů 105, Jiné statní výnsy 61, Příspěvky a dtace na prvz ,77 - Výsledek hspdaření před zdaněním 1 557,76 16,37 Daň z příjmu rku 2008, ,61 Výsledek hspdaření p zdanění 1 108,15 16,37 Výsledek hspdaření celkem 1 124,52 23

24 Kntakty na veducí pracvníky rganizace: Ředitel rganizace Bc.Burvá Marcela Zástupce ředitele, veducí eknmickéh úseku Ing.Václavíčkvá Pavla Veducí prvzníh úseku Kubíček Jan Persnální a mzdvá pracvnice Lasvská Marie Sciální pracvnice Beranvá Jiřina, DiS Veducí zdravtníh úseku Matulvá Sňa Pznámka: Všechny ftgrafie ve výrční zprávě byly pužity se suhlasem sb na nich zbrazených. 24

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A 2 0 0 8

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A 2 0 0 8 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A 2 0 0 8 DOMOV U RYBNÍKA VÍCEMĚŘICE PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Obsah: str. 3 str. 4 str. 5 str. 9 str. 12 str. 15 str. 18 Základní údaje Pskytvání sciálních služeb Dmva u rybníka Cíle

Více

Nabídka služby DOZP 1. poskytnutí ubytování 2. poskytnutí stravy 3. pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu

Nabídka služby DOZP 1. poskytnutí ubytování 2. poskytnutí stravy 3. pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu Nabídka služby DOZP 1. pskytnutí ubytvání - ubytvání - úklid, praní a drbné pravy lžníh a sbníh prádla a šacení, žehlení Služba je pskytvána ve dvu střediscích. Středisk Rumburk 2 dmácnsti p 5 klientech,

Více

I / Cíle a způsoby poskytování sociálních služeb

I / Cíle a způsoby poskytování sociálních služeb STANDARDY KVALITY SOCIÁLNÍCH SLUŽEB 2014 DOMOV PRO SENIORY SVĚTLO, POBOČKA PÍSEK KARLA ČAPKA 2549, 397 01 PÍSEK IČO: 708 698 12 ZŘIZOVATEL: JIHOČESKÝ KRAJ U ZIMNÍHO STADIONU 1952/2 370 76 ČESKÉ BUDĚJOVICE

Více

Poskytování sociálních služeb Domova u rybníka

Poskytování sociálních služeb Domova u rybníka Obsah: str. 3 str. 4 str. 6 str. 12 str. 14 str. 17 str. 18 str. 22 str. 27 str. 30 str. 31 str. 35 Základní údaje Pskytvání sciálních služeb Dmva u rybníka Cíle a způsby pskytvání sciálních služeb Aktivizační

Více

Ceník poskytovaných služeb. Pobytová odlehčovací služba. Dle zákona č.108/1996 Sb., 44 a z vyhlášky č.505/2006 Sb. 10, ve znění pozdějších

Ceník poskytovaných služeb. Pobytová odlehčovací služba. Dle zákona č.108/1996 Sb., 44 a z vyhlášky č.505/2006 Sb. 10, ve znění pozdějších ODLEHČOVACÍ SLUŽBA Arnltice 100, 407 14 Arnltice u Děčína prvzvna: Škrupva 302/17, 405 02 Děčín II Tel.: 474 524 025 Mb.: 733 553 043 E-mail: valerie@valerie-hmecare.cz www.valerie-hmecare.cz Ceník pskytvaných

Více

I / Cíle a způsoby poskytování sociálních služeb

I / Cíle a způsoby poskytování sociálních služeb DZR Světl STANDARDY KVALITY SOCIÁLNÍCH SLUŽEB 2016 DOMOV PRO SENIORY SVĚTLO, Dmv se zvláštním režimem DRHOVLE 44, 397 01 PÍSEK IČO: 70 86 98 12 ZŘIZOVATEL JIHOČESKÝ KRAJ U ZIMNÍHO STADIONU 1952/2 370 76

Více

I / Cíle a způsoby poskytování sociálních služeb

I / Cíle a způsoby poskytování sociálních služeb DS Světl STANDARDY KVALITY SOCIÁLNÍCH SLUŽEB 2016 DOMOV PRO SENIORY SVĚTLO DRHOVLE 44, 397 01 PÍSEK IČO: 70 86 98 12 ZŘIZOVATEL JIHOČESKÝ KRAJ U ZIMNÍHO STADIONU 1952/2 370 76 ČESKÉ BUDĚJOVICE I / Cíle

Více

a) DOZP Hliňany: b) DOZP Všebořice: c) DOZP Trmice:

a) DOZP Hliňany: b) DOZP Všebořice: c) DOZP Trmice: Čajkvskéh 1908/82, 400 01 Ústí nad Labem-centrum, IČ:75149541, tel.: 475 666 610, fax: 475 666 620, email:dzp@dzp-ul.cz Organizační struktura rganizace Dmvy pr sby se zdravtním pstižením Ústí nad Labem,

Více

Smlouva č. /2014 o poskytování služby sociální péče domova se zvláštním režimem. Oáza pokoje pro psychicky nemocné

Smlouva č. /2014 o poskytování služby sociální péče domova se zvláštním režimem. Oáza pokoje pro psychicky nemocné Smluva č. /2014 pskytvání služby sciální péče dmva se zvláštním režimem Oáza pkje pr psychicky nemcné dle 91 zákna č. 108/2006 Sb., sciálních službách, v platném znění. (dále jen Smluva) paní / panem (dále

Více

Domov seniorů Stříbrné Terasy o.p.s., Havlíčkova 1395/30,586 01 Jihlava, -rocní zpráva. Zpráva o činnosti a hospodaření organizace v roce 2011 ...

Domov seniorů Stříbrné Terasy o.p.s., Havlíčkova 1395/30,586 01 Jihlava, -rocní zpráva. Zpráva o činnosti a hospodaření organizace v roce 2011 ... Dmv senirů Stříbrné Terasy.p.s., Havlíčkva 1395/30,586 01 Jihlava, rcní zpráva Zpráva činnsti a hspdaření rganizace v rce 2011 '........ >:. \... 1 Dmv senirů Stříbrné Terasy.p.s., Havlíčkva 1395/30, 58601

Více

DOTAZNÍK PRO ŽADATELE O POSKYTOVÁNÍ SLUŽBY SOCIÁLNÍ PÉČE V DOMOVĚ PRO SENIORY SVĚTLO

DOTAZNÍK PRO ŽADATELE O POSKYTOVÁNÍ SLUŽBY SOCIÁLNÍ PÉČE V DOMOVĚ PRO SENIORY SVĚTLO Dmv pr seniry Světl Dmv pr seniry Světl, Drhvle 44, Písek 397 01 tel: 382 789 611, IČO: 708 69 812 DOTAZNÍK PRO ŽADATELE O POSKYTOVÁNÍ SLUŽBY SOCIÁLNÍ PÉČE V DOMOVĚ PRO SENIORY SVĚTLO Jmén a příjmení:

Více

PORADA ŘEDITELŮ MŠ/ZŠ

PORADA ŘEDITELŮ MŠ/ZŠ PORADA ŘEDITELŮ MŠ/ZŠ Irena Tlapákvá duben 2015 NOVELA ŠKOLSKÉHO ZÁKONA vzdělávání sb se speciálními vzdělávacími ptřebami zavedení registru pedaggických pracvníků přijímání d přípravných tříd základní

Více

1. Seminář k obsahu zákoníku práce, dalším souvisejícím právním úpravám a k sociálnímu dialogu (seminář je určen pro vedoucí zaměstnance)

1. Seminář k obsahu zákoníku práce, dalším souvisejícím právním úpravám a k sociálnímu dialogu (seminář je určen pro vedoucí zaměstnance) Základní zaměření dvu typů seminářů a jejich bsahvá náplň má za cíl pskytnut veducím zaměstnancům v becné rvině infrmace zákníku práce a dalších suvisejících právních úpravách, včetně infrmací prblematice

Více

Pravidla pro poskytování fakultativních služeb klientům

Pravidla pro poskytování fakultativních služeb klientům Centrum sciálních služeb Jindřichův Hradec Dmv Pístina Pístina 59, 378 02 Stráž nad Nežárku Vnitřní předpis směrnice č. 109/2014 Pravidla pr pskytvání fakultativních služeb klientům I. Obecná ustanvení

Více

SOCIÁLNÍ REHABILITACE ELIM

SOCIÁLNÍ REHABILITACE ELIM SOCIÁLNÍ REHABILITACE ELIM Sciální rehabilitace Elim je financvána z prjektu Pdpra a rzvj vybraných sciálních služeb ve Zlínském kraji financvanéh z Evrpskéh sciálníh fndu.. Sciální rehabilitace Elim je

Více

DOMOV PRO OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM

DOMOV PRO OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM Dmv Barbra Kutná Hra, pskytvatel sciálních služeb Základní dkument ZD 09 DOZP/14 - Základní prhlášení - vydání devatenácté, prsinec 2014 ZÁKLADNÍ PROHLÁŠENÍ Název zařízení: Dmv Barbra Kutná Hra, pskytvatel

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ROKU 2012 Nadání a dovednosti o.p.s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA ROKU 2012 Nadání a dovednosti o.p.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA ROKU 2012 Nadání a dvednsti.p.s. Výrční zpráva Nadání a dvednsti.p.s. za rk 2012 je zpracvána v suladu s ustanvením 21 zákna čísl 248/1995 Sb., becně prspěšných splečnstech. V Praze dne

Více

1. Státní fond rozvoje bydlení (dále jen Fond ) je právnickou osobou.

1. Státní fond rozvoje bydlení (dále jen Fond ) je právnickou osobou. STATUT STÁTNÍHO FONDU ROZVOJE BYDLENÍ NOVÉ ZNĚNÍ Článek 1 - Úvdní ustanvení 1. Státní fnd rzvje bydlení (dále jen Fnd ) je právnicku sbu. 2. Fnd byl zřízen záknem č. 211/2000 Sb., Státním fndu rzvje bydlení

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD. Účinnost: 25.11.2013. zákonným zástupcům dětí, pracovníkům školy MŠ Holice. Mgr. Mojmír Chytil, ředitel školy

ŠKOLNÍ ŘÁD. Účinnost: 25.11.2013. zákonným zástupcům dětí, pracovníkům školy MŠ Holice. Mgr. Mojmír Chytil, ředitel školy ZŠ a MŠ Olmuc Hlice, Náves Svbdy 41 ŠKOLNÍ ŘÁD pracviště Mateřská škla, Náves Svbdy 38 Zpracvala: Jana Skřivánkvá Účinnst: 25.11.2013 Infrmace pdána: Vydal: záknným zástupcům dětí, pracvníkům škly MŠ Hlice

Více

SAZEBNÍK ÚHRAD POSKYTOVANÝCH SOCIÁLNÍCH SLUŽEB

SAZEBNÍK ÚHRAD POSKYTOVANÝCH SOCIÁLNÍCH SLUŽEB Přílha č. 2 Pdkrušnhrské dmvy sciálních služeb Dubí Teplice, příspěvkvá rganizace Na Výšině 494, 417 01 Dubí Tel. 417 571 102 IČO 63787849 pdss@pdss.cz Rčník: 2013 V Dubí 1. ledna 2014 SAZEBNÍK ÚHRAD POSKYTOVANÝCH

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č.j.: 64/2012 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č. 55 ze dne 25.1.2012 k prtklu z prvedené kntrly v příspěvkvé rganizaci Mateřská škla, Jeseniva 4,6, Praha 3 Rada městské části I.

Více

Domov Barbora Kutná Hora, poskytovatel sociálních služeb Základní dokument ZD 09 DS/14 - Základní prohlášení vydání patnácté, březen 2014

Domov Barbora Kutná Hora, poskytovatel sociálních služeb Základní dokument ZD 09 DS/14 - Základní prohlášení vydání patnácté, březen 2014 Dmv Barbra Kutná Hra, pskytvatel sciálních služeb Základní dkument ZD 09 DS/14 - Základní prhlášení vydání patnácté, březen 2014 ZÁKLADNÍ PROHLÁŠENÍ Název zařízení: Dmv Barbra Kutná Hra, pskytvatel sciálních

Více

Domov pro seniory Severní Terasa příspěvková organizace V Klidu 3133/12, 400 11 Ústí nad Labem telefon: 472 775 577, fax: 472 776 089 IČ:44555326

Domov pro seniory Severní Terasa příspěvková organizace V Klidu 3133/12, 400 11 Ústí nad Labem telefon: 472 775 577, fax: 472 776 089 IČ:44555326 Dmv pr seniry Severní Terasa příspěvkvá rganizace V Klidu 3133/12, 400 11 Ústí nad Labem telefn: 472 775 577, fax: 472 776 089 IČ:44555326 DIČ: CZ44555326 e-mail: ddst@ddst.cz www.ddst.cz 1 OBSAH STRANA

Více

OBNOVA NERATOVA. Projekt Sdružení Neratov, o.s. www.neratov.cz

OBNOVA NERATOVA. Projekt Sdružení Neratov, o.s. www.neratov.cz OBNOVA NERATOVA Prjekt Sdružení Neratv,.s. www.neratv.cz Kd jsme? Sdružení Neratv,.s. bčanské sdružení zalžené rku 1992 naše pslání bnva vysídlené vsi a putníh místa pmc lidem s pstižením a puštěným dětem

Více

SMĚRNICE č. 5 ŠKOLENÍ ZAMĚSTNANCŮ, ŽÁKŮ A DALŠÍCH OSOB O BEZPEČNOSTI A OCHRANĚ ZDRAVÍ PŘI PRÁCI (BOZP)

SMĚRNICE č. 5 ŠKOLENÍ ZAMĚSTNANCŮ, ŽÁKŮ A DALŠÍCH OSOB O BEZPEČNOSTI A OCHRANĚ ZDRAVÍ PŘI PRÁCI (BOZP) Název Čísl Vlastník SMĚRNICE č. 5 ŠKOLENÍ ZAMĚSTNANCŮ, ŽÁKŮ A DALŠÍCH OSOB O BEZPEČNOSTI A OCHRANĚ ZDRAVÍ PŘI PRÁCI (BOZP) Tat směrnice nahrazuje: Datum platnsti d: 01.10.2015 Základní právní předpisy:

Více

VÝROČNÍ ZRPÁVA 2014 Salesiánské hnutí mládeže Klub Praha Uhříněves - Kolovraty

VÝROČNÍ ZRPÁVA 2014 Salesiánské hnutí mládeže Klub Praha Uhříněves - Kolovraty VÝROČNÍ ZRPÁVA 2014 Salesiánské hnutí mládeže Klub Praha Uhříněves - Klvraty SHM Klub Praha Uhříněves - Klvraty - Výrční zpráva 2014 1 SÍDLO: SHM Klub Praha Uhříněves - Klvraty Přátelství 266, 104 00 Praha

Více

Domov pro seniory Severní Terasa příspěvková organizace V Klidu 3133/12, 400 11 Ústí nad Labem telefon: 472 775 577, fax: 472 776 089 IČ:44555326

Domov pro seniory Severní Terasa příspěvková organizace V Klidu 3133/12, 400 11 Ústí nad Labem telefon: 472 775 577, fax: 472 776 089 IČ:44555326 Dmv pr seniry Severní Terasa příspěvkvá rganizace V Klidu 3133/12, 400 11 Ústí nad Labem telefn: 472 775 577, fax: 472 776 089 IČ:44555326 DIČ: CZ44555326 e-mail: ddst@ddst.cz www.ddst.cz 1 OBSAH STRANA

Více

Domov pro seniory Plaveč, příspěvková organizace, Plaveč 1, PSČ 671 32

Domov pro seniory Plaveč, příspěvková organizace, Plaveč 1, PSČ 671 32 Dmv pr seniry Plaveč, příspěvkvá rganizace, Plaveč 1, PSČ 671 32 VÝROČNÍ ZPRÁVA za rk 2010 Název rganizace: Dmv pr seniry Plaveč, příspěvkvá rganizace Sídl: Plaveč 1, PSČ 671 32 IČ rganizace: 45671702

Více

Dohoda o výkonu pěstounské péče

Dohoda o výkonu pěstounské péče Dhda výknu pěstunské péče Název rganizace: Centrum pr dítě a rdinu LATUS Právní frma: bčanské sdružení se sídlem Nýřanská 34, 323 26 Plzeň IČ: 22767452 reg. MVČR 4.11.2011.pd č.j. VS/1-1/86 311/11-R zast.

Více

Dům tří přání www.dumtriprani.cz

Dům tří přání www.dumtriprani.cz Dům tří přání Pmáháme dětem a jejich rdinám, které se citly v krizvé situaci. Naší snahu je umžnit těmt dětem bezpečný vývj v půvdní rdině. Pracviště dmu tří přání Ambulantně terénní centrum Terrnská 7,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2010 2 Škla bnvy venkva,.p.s. se sídlem v Liběšicích VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2010 Základní údaje Název Pužívaná zkratka : Škla bnvy venkva,.p.s. : ŠOV Právní frma : Obecně prspěšná splečnst Sídl : Liběšice, č.p.

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č.j.: 557/2011 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č. 410 ze dne 20.7.2011 k prtklu z prvedené kntrly v příspěvkvé rganizaci Mateřská škla, Sudměřská 54, Praha 3 Rada městské části

Více

Zpracoval: Zrevidoval: Schválil: Jméno Podpis Jméno Podpis Jméno Podpis

Zpracoval: Zrevidoval: Schválil: Jméno Podpis Jméno Podpis Jméno Podpis Tabulka 1 - Evidence prcesu přípravy, schválení a revizí (kapitly) Metdickéh pkynu pr přípravu pdkladů pr psuzení finančníh zdraví žadatele Vydání č. Platné d 1 3. 1. 2008 Zpracval: Zrevidval: Schválil:

Více

Mateřská škola speciální, Praha 8, Štíbrova 1691

Mateřská škola speciální, Praha 8, Štíbrova 1691 Mateřská škla speciální, Praha 8, Štíbrva 1691 INFORMACE O POVINNÉM SUBJEKTU pdle vyhlášky č. 442/2006 Sb. Označení a uvzvací Obsah plžky text 1. Název Mateřská škla speciální, Praha 8, Štíbrva 1691 2.

Více

Ing. Petra Brejšová, vedoucí kanceláře starosty a tajemníka

Ing. Petra Brejšová, vedoucí kanceláře starosty a tajemníka Pdklady pr jednání zastupitelstva města Lanškrun dne: 18.12.2018 Čísl jednání: 6 Čísl jednací: MULA 39292/2018 Pčet l. dk.: Pčet přílh: Pčet l. přílh: Spis. znak: 101.2.1 Datum: 11.12.2018 Název materiálu:

Více

SDRUŽENÍ NERATOV, o.s.

SDRUŽENÍ NERATOV, o.s. SDRUŽENÍ NERATOV,.s. partner prjektu Ergtep pr žáky i pedaggy, reg. čísl CZ.1.07/1.1.00/54.0051 www.neratv.cz Kd jsme? Sdružení Neratv,.s. bčanské sdružení zalžené rku 1992 naše pslání bnva vysídlené vsi

Více

Domov Bílá Opava, příspěvková organizace Rybářská 27, OPAVA 746 01 IČ: 00016772

Domov Bílá Opava, příspěvková organizace Rybářská 27, OPAVA 746 01 IČ: 00016772 ~1~ Dmv Bílá Opava, příspěvkvá rganizace Rybářská 27, OPAVA 746 01 IČ: 00016772 Ředitel: Ing. Jarmír Zahel, CSc. Tel.: 553 712 183; 553 616 587 e-mail: pracviště Rybářská db.rybarska@ddpava pracviště Rseveltva

Více

Obecné informace podle 26 zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád), o uskutečněných kontrolách za rok 2018

Obecné informace podle 26 zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád), o uskutečněných kontrolách za rok 2018 Měst Vrchlabí Městský úřad Vrchlabí, kancelář starsty Zámek 1, 543 01 Vrchlabí Obecné infrmace pdle 26 zákna č. 255/2012 Sb., kntrle (kntrlní řád), uskutečněných kntrlách za rk 2018 Obsah: 1. Kntrly prvedené

Více

NABÍDKA NA VEDENÍ ÚČETNICTVÍ ČI DAŇOVÉ EVIDENCE JE URČENA:

NABÍDKA NA VEDENÍ ÚČETNICTVÍ ČI DAŇOVÉ EVIDENCE JE URČENA: NABÍDKA NA VEDENÍ ÚČETNICTVÍ ČI DAŇOVÉ EVIDENCE JE URČENA: 1.Právnickým sbám - Splečnstem s ručením mezeným či a.s. - Splečenstvím vlastníků bytů - Bytvým družstvům - Družstvům jiným než bytvým - Jiným

Více

C.A.P. PRŮVODCE ŠKOLOU V PŘÍRODĚ

C.A.P. PRŮVODCE ŠKOLOU V PŘÍRODĚ C.A.P. PRŮVODCE ŠKOLOU V PŘÍRODĚ OBSAH: Dprava Ubytvání Stravvání Zdravtnický dhled Výchvný persnál Celdenní prgram Servis pedaggickým pracvníkům a infrmace pr rdiče a šklu Pjištění Kntakty DOPRAVA Splupracujeme

Více

POPIS REALIZACE POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY

POPIS REALIZACE POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY Dmvy sciálních služeb Háj a Nvá Ves, příspěvkvá rganizace Kubátva 269 417 22 Háj u Duchcva POPIS REALIZACE POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY Název služby: DOMOV PRO OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM NOVÁ VES V

Více

PŘílOHA. A.1. Informace podle 7 odst. 3 zákona O. A.2. Informace podle 7 odst. 4 zákona O. A.3. Informace podle 7 odst. 5 zákona

PŘílOHA. A.1. Informace podle 7 odst. 3 zákona O. A.2. Informace podle 7 odst. 4 zákona O. A.3. Informace podle 7 odst. 5 zákona Licence: D27F XCRGUPXA / PXC (19092011/19042011) PŘílHA územní samsprávné celky, svazky bcí, reginální rady (v Kč - minulé bdbi zakruhlen na tisíce) bdbí: 12/2011 IČ: 00576891 Název: bec Řeka A.1. Infrmace

Více

PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE PODPORY. v Operačním programu Životní prostředí pro období 2014 2020

PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE PODPORY. v Operačním programu Životní prostředí pro období 2014 2020 PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE PODPORY v Operačním prgramu Živtní prstředí pr bdbí 2014 2020 Verze 5.0 Znění účinné d: 14. 10. 2015 Identifikace dkumentu Evidenční čísl: Zpracván dne: 9. 10. 2015 Verze

Více

Povinně zveřejňované informace

Povinně zveřejňované informace Pvinně zveřejňvané infrmace 1. 1) Oficiální název Obec Tčník 2) Důvd a způsb zalžení Obec Tčník vznikla jak územní samsprávná jedntka v suladu s 1 a 2 zákna č. 367/1990 Sb. bcích a dle 4 tht zákna vystupuje

Více

Obsah Seznam organizací poskytujících sociální a související služby na území města Kravaře... 3 AGENTURA ZVONEČEK... 4 BYDLENÍ PRO OBČANY BEZ

Obsah Seznam organizací poskytujících sociální a související služby na území města Kravaře... 3 AGENTURA ZVONEČEK... 4 BYDLENÍ PRO OBČANY BEZ KATALOG SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB NA ÚZEMÍ MĚSTA KRAVAŘE Obsah Seznam rganizací pskytujících sciální a suvisející služby na území města Kravaře... 3 AGENTURA ZVONEČEK... 4 BYDLENÍ PRO OBČANY BEZ

Více

Zpráva pro uživatele

Zpráva pro uživatele Zpráva pr uživatele verze 1.0 Zpráva pr uživatele Histrie dkumentu: Verze Datum Schválil 1.0 26.7.2005 Manažer QCA e-mail: manager.pstsignum@cpst.cz Tent dkument pskytuje základní přehled hierarchii certifikačních

Více

OBSAH VZDĚLÁVACÍCH SEMINÁŘŮ (Hodinová dotace: 4 vyuč. hodiny na každý seminář)

OBSAH VZDĚLÁVACÍCH SEMINÁŘŮ (Hodinová dotace: 4 vyuč. hodiny na každý seminář) OBSAH VZDĚLÁVACÍCH SEMINÁŘŮ (Hdinvá dtace: 4 vyuč. hdiny na každý seminář) PŘEHLED SEMINÁŘŮ: Oblast: Právní vzdělávání Pracvní práv v kntextu nvely bčanskéh zákníku. Přehled důležitých změn vyplývajících

Více

VNITŘNÍ PRAVIDLA ODLEHČOVACÍ SLUŽBY

VNITŘNÍ PRAVIDLA ODLEHČOVACÍ SLUŽBY VNITŘNÍ PRAVIDLA ODLEHČOVACÍ SLUŽBY KDO JSME A KOMU SLOUŽÍME platná d 1. 4. 2015 Charakteristika dlehčvací služby Odlehčvací služba je terénní služba pskytvaná sbám, které mají sníženu sběstačnst z důvdu

Více

INFORMOVÁNÍ O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ V SOUVISLOSTI S OBSAZOVÁNÍM PRACOVNÍCH POZIC A ZAMĚSTNÁVÁNÍM OSOB

INFORMOVÁNÍ O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ V SOUVISLOSTI S OBSAZOVÁNÍM PRACOVNÍCH POZIC A ZAMĚSTNÁVÁNÍM OSOB INFORMOVÁNÍ O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ V SOUVISLOSTI S OBSAZOVÁNÍM PRACOVNÍCH POZIC A ZAMĚSTNÁVÁNÍM OSOB dle Nařízení Evrpskéh parlamentu a Rady EU 2016/679 chraně fyzických sb v suvislsti se zpracváním

Více

INTRANET V JVK ČESKÉ BUDĚJOVICE

INTRANET V JVK ČESKÉ BUDĚJOVICE INTRANET V JVK ČESKÉ BUDĚJOVICE Vladimír Pávek, Jihčeská vědecká knihvna v Českých Budějvicích Úvd Jihčeská vědecká knihvna (JVK) v Českých Budějvicích prvzuje své webvé stránky d začátku rku 1996 (tehdy

Více

Document imaging, Digitalizace - Sure we can

Document imaging, Digitalizace - Sure we can Dcument imaging, Digitalizace - Sure we can Splečnsti TNT Expres Česká republika a HANDICAP vdi se spjily s cílem pskytvat maximální a plně prfesinální služby v blasti lgistiky, dpravy, expresních zásilek,

Více

Krajský úřad Karlovarského kraje

Krajský úřad Karlovarského kraje Krajský úřad Karlvarskéh kraje PRAKTICKÝ POSTUP ZAVEDENÍ GDPR ve šklách a šklských zařízení Jaký přístup zvlil Karlvarský kraj Jaká je pdpra zřizvatele šklám Jak prbíhá vstupní analýza? NAVRHOVANÝ POSTUP

Více

Konzultační materiál č. 1/2015 Přiměřený zisk PŘIMĚŘENÝ ZISK OHROŽUJE POSKYTOVATELE HRANICE PRO PŘIMĚŘENÝ ZISK?

Konzultační materiál č. 1/2015 Přiměřený zisk PŘIMĚŘENÝ ZISK OHROŽUJE POSKYTOVATELE HRANICE PRO PŘIMĚŘENÝ ZISK? Knzultační materiál č. 1/2015 Přiměřený zisk PŘIMĚŘENÝ ZISK OHROŽUJE POSKYTOVATELE HRANICE PRO PŘIMĚŘENÝ ZISK? I. Pjem aneb c se jedná (článek IX. Metdiky) Zisk = skutečné výnsy mínus skutečné náklady

Více

ROZVAHA. v plném rozsahu. ke dni

ROZVAHA. v plném rozsahu. ke dni R z v a v y h l á Ú č e t n ú č e t n s d r u z a d a ň z p ř íj m ů 1 x pří slu šn ém u fin an ční mu úřa du ROZVAHA v plném rzsahu ke dni 31.12.2009 ( v celých tisících Kč ) Rk Měsíc IČ 2009 25927698

Více

politické strany NE!

politické strany NE! úaad PRO OOHLEO NAD POLITICKÝCH STRAN A POLITICKÝCH HNUTI Dtlc> 2 2-05- 2018..... Pfilchy... _,,.., v, v,, VYROCNI FINANCNI ZPRAV A Sestavená ve smyslu ustanvení 19h zákna 421/1991 Sb., sdružvání v plitických

Více

Charita Zlín. Burešov 4886, 760 01 Zlín IČO: 44117434. telefon: 577 224 050 www.zlin.charita.cz, e-mail: info@zlin.charita.cz

Charita Zlín. Burešov 4886, 760 01 Zlín IČO: 44117434. telefon: 577 224 050 www.zlin.charita.cz, e-mail: info@zlin.charita.cz Charita Zlín Přílha č.13b Burešv 4886, 760 01 Zlín IČO: 44117434 telefn: 577 224 050 www.zlin.charita.cz, e-mail: inf@zlin.charita.cz Psláním Charity Zlín je praktická a knkrétní pmc lidem v tělesné, duševní

Více

Vnitřní pravidla pro odlehčovací službu - pobytovou Platná od 1.5.2015

Vnitřní pravidla pro odlehčovací službu - pobytovou Platná od 1.5.2015 Remedia Plus,.p.s., Dmvinka; U Nemcnice 3066/1, Břeclav 69002 email: sp.dmvinka@remediacentrum.cz www. remediaplus.cz tel. 519 315 137, 530 331 329, 739 697 689 Vnitřní pravidla pr dlehčvací službu - pbytvu

Více

S t ř e d o č e s k ý k r a j

S t ř e d o č e s k ý k r a j S t ř e d č e s k ý k r a j Jak vyšší územně samsprávný celek byl vytvřen v rce 2000. Nemá své sídl umístěn na vlastním území, ale na území jinéh kraje, Hlavníh města Prahy. Rzlhu patří mezi čtyři kraje,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 Salesiánské hnutí mládeže Klub Uhříněves - Kolovraty

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 Salesiánské hnutí mládeže Klub Uhříněves - Kolovraty VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 Salesiánské hnutí mládeže Klub Uhříněves - Klvraty SHM Klub Uhříněves - Klvraty - Výrční zpráva 2011 1 SÍDLO: SHM Klub Uhříněves - Klvraty Přátelství 266, 104 00 Praha 10 KANCELÁŘ:

Více

Základní umělecká škola, Krnov, Hlavní náměstí 9, příspěvková organizace, PSČ , IČO

Základní umělecká škola, Krnov, Hlavní náměstí 9, příspěvková organizace, PSČ , IČO Základní umělecká škla, Krnv, Hlavní náměstí 9, příspěvkvá rganizace, PSČ 794 01, IČO 60780541 Tel. +420 554 611 030, e-mail: inf@zuskrnv.cz, www.zuskrnv.cz Ochrana sbních údajů infrmace zpracvání sbních

Více

Smlouva o nájmu nebytového prostoru

Smlouva o nájmu nebytového prostoru Smluva nájmu nebytvéh prstru 0. SMLUVNÍ STRANY Jmén (dplňte) datum narzení: (dplňte) trvale bytem v(dplňte) Upzrnění: Tat smluva bude brzy aktualizvána na základě nvely Občanskéh zákníku. Děkujeme za pchpení.

Více

Posuzování zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel jako součásti výkonu práce

Posuzování zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel jako součásti výkonu práce Psuzvání zdravtní způsbilsti k řízení mtrvých vzidel jak sučásti výknu práce Zdravtní způsbilst řidiče mtrvých vzidel je jednu ze základních pdmínek bezpečnsti prvzu na pzemních kmunikacích. Prt je zdravtní

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škla a Mateřská škla Břitv, kres Blansk, příspěvkvá rganizace Šklní 125, 679 21 Břitv Výrční zpráva činnsti škly Šklní rk: 2012/2013 vypracval: Mgr. Jiří Sedláček ředitel škly Břitv, 6. 9. 2013

Více

Zásady dotačního programu pro podporu činností, které navazují, kooperují nebo rozšiřují sociální služby v Královéhradeckém kraji pro rok 2012.

Zásady dotačního programu pro podporu činností, které navazují, kooperují nebo rozšiřují sociální služby v Královéhradeckém kraji pro rok 2012. Zásady dtačníh prgramu pr pdpru činnstí, které navazují, kperují neb rzšiřují sciální služby v Králvéhradeckém kraji pr rk 2012. I. Úvdní ustanvení Nestátní neziskvé subjekty, právnické a fyzické sby vyvíjející

Více

DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM Č. IX ZE DNE

DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM Č. IX ZE DNE DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM Č. IX ZE DNE 24. 07. 2013 ZADAVATEL: Česká republika Ministerstv práce a sciálních věcí Sídlem: Na Příčním právu 1/376, 128 01 Praha 2 Jednající: Ing. Janem Havránkem,

Více

Smlouva o závazku veřejné služby zabezpečení lékařské pohotovostní služby OŠKSS: SML /LPS/2015

Smlouva o závazku veřejné služby zabezpečení lékařské pohotovostní služby OŠKSS: SML /LPS/2015 Smluva závazku veřejné služby zabezpečení lékařské phtvstní služby OŠKSS: SML /LPS/2015 uzavřená pdle ust. 1746 dst. 2 zákna č. 89/2012 Sb., bčanský zákník, ve znění pzdějších předpisů S m l u v n í s

Více

Zápis z jednání ŠKOLSKÉ RADY při ZŠ K. H. Máchy Doksy

Zápis z jednání ŠKOLSKÉ RADY při ZŠ K. H. Máchy Doksy Zápis ze schůze šklské rady 28. 04. 2016 Zápis z jednání ŠKOLSKÉ RADY při ZŠ K. H. Máchy Dksy Datum: 28. 04. 2016; 15:30 hd. Míst: ředitelna ZŠ Přítmni: Bc. Jana Strnkvá Pavlína Karešvá Mgr. Jindřiška

Více

Výzva. Prioritní osa 5 Národní podpora územního rozvoje Oblast intervence 5.1 Národní podpora využití potenciálu kulturního dědictví

Výzva. Prioritní osa 5 Národní podpora územního rozvoje Oblast intervence 5.1 Národní podpora využití potenciálu kulturního dědictví Výzva k pdávání žádstí pskytnutí pdpry v rámci Integrvanéh peračníh prgramu pr bdbí let 2007-2013 Priritní sa 5 Nárdní pdpra územníh rzvje Oblast intervence 5.1 Nárdní pdpra využití ptenciálu kulturníh

Více

! STANOVY SPOLKU I. Název MĚSÍČNÍ HOUPAČKA, spolek (dále jen MH) Sídlo: Hřbitovní 29, Ivančice, 664 91

! STANOVY SPOLKU I. Název MĚSÍČNÍ HOUPAČKA, spolek (dále jen MH) Sídlo: Hřbitovní 29, Ivančice, 664 91 STANOVY SPOLKU I. Název MĚSÍČNÍ HOUPAČKA, splek (dále jen MH) Sídl: Hřbitvní 29, Ivančice, 664 91 II. Charakteristika MH a) Sdružení je dbrvlným nevládním neziskvým sdružením vzniklým pdle zákna č. 83/1990

Více

Stanovy SKODAMOTOR Veterán Klubu

Stanovy SKODAMOTOR Veterán Klubu Článek 1 Stanvy SKODAMOTOR Veterán Klubu Název, půsbnst, sídl a symbly 1. SKODAMOTOR Veterán Klub (SVK) je samstatným suverénním a dbrvlným bčanským sdružením zájemců v blasti histrie mtrismu, zalžené

Více

S M L O U V A. uzavřena podle 269 odst a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku ve znění pozdějších předpisů.

S M L O U V A. uzavřena podle 269 odst a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku ve znění pozdějších předpisů. Přílha č. 3 Návrh smluvy S M L O U V A zajištění realizace vzdělávacíh kurzu v rámci prjektu Pdpra a rzvj pskytvatelů sciálních služeb v Hdníně frmu vzdělávání jejich zaměstnanců uzavřena pdle 269 dst.

Více

Smlouva o poskytnutí péče o dítě předškolního věku

Smlouva o poskytnutí péče o dítě předškolního věku Smluva pskytnutí péče dítě předšklníh věku (uzavřené pdle zákna č. 40/1964 Sb., ve znění pzdějších předpisů) Šklka Ježeček, s.r.., se sídlem Na Králvě 668/5, Praha Slivenec 154 00 IČ 24659215, DIČ CZ24659215

Více

Š K O L N Í R O K 2 0 1 5 / 2 0 1 6 ZÁKLADNÍ ŠKOLA PROSTĚJOV, E. VALENTY 52. Mgr. Radomír Palát koordinátor ICT, metodik ICT. Plán práce 2015/2016

Š K O L N Í R O K 2 0 1 5 / 2 0 1 6 ZÁKLADNÍ ŠKOLA PROSTĚJOV, E. VALENTY 52. Mgr. Radomír Palát koordinátor ICT, metodik ICT. Plán práce 2015/2016 Š K O L N Í R O K 2 0 1 5 / 2 0 1 6 ZÁKLADNÍ ŠKOLA PROSTĚJOV, E. VALENTY 52 Mgr. Radmír Palát krdinátr ICT, metdik ICT Plán práce 2015/2016 Náplň činnsti Náplň práce ICT krdinátra vychází z vyhlášky 317/2005

Více

Doporučení Středočeskému kraji k transformaci ústavní péče v péči komunitní

Doporučení Středočeskému kraji k transformaci ústavní péče v péči komunitní , 3P Cnsulting, s. r.., Římská 12, 120 00 Praha 2 telefn: (+420) 739 548 469 e-mail: inf@trass.cz web: www.trass.cz Dpručení Středčeskému kraji k transfrmaci ústavní péče v péči kmunitní Klient Zakázka

Více

P R A C O V N Í P L Á N

P R A C O V N Í P L Á N P R A C O V N Í P L Á N (přílha 1 k ŠVP pr šklní rk 2014/2015) šklní rk 2014 / 2015 Prjednán na pedaggické radě dne 29.8.2014.. I. Infrmace škle 1. Prvz mateřské škly: d 6.30 hd. d 16.00 hd. 2. Zřizvatel:

Více

Jinak řečeno se věnujeme

Jinak řečeno se věnujeme Kd nás ještě nezná pmáháme plánvat pdprujeme splupráci pdprujeme kmunikaci upzrňujeme na prblémy snažíme se je splečně s Vámi řešit pmáháme prsazvat splečné plány Jinak řečen se věnujeme vzdělávání reginálnímu

Více

HVĚZDÁRNA A PLANETÁRIUM BRNO, příspěvková organizace

HVĚZDÁRNA A PLANETÁRIUM BRNO, příspěvková organizace HVĚZDÁRNA A PLANETÁRIUM BRNO, příspěvkvá rganizace K r a v í h r a 2, 6 1 6 0 0 B r n, +(4 2 0 ) 5 4 1 3 2 1 2 8 7, w w w. h v e z d a r n a. c z, e - m a i l @ h v e z d a r n a. c z Výzva k pdání nabídky

Více

Možnosti transformace vyšších odborných škol do terciárního vzdělávání

Možnosti transformace vyšších odborných škol do terciárního vzdělávání Mžnsti transfrmace vyšších dbrných škl d terciárníh vzdělávání Michal Karpíšek MŠMT, 30. listpadu 2010 IPn Refrma terciárníh vzdělávání CZ.1.07/4.2.00/06.0003 Tat prezentace je splufinancvána Evrpským

Více

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O O S T R A V A M Ě S T S K Ý O B V O D L H O T K A U S N E S E N Í

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O O S T R A V A M Ě S T S K Ý O B V O D L H O T K A U S N E S E N Í S T A T U T Á R N Í M Ě S T O O S T R A V A M Ě S T S K Ý O B V O D L H O T K A U S N E S E N Í ze 5. zasedání Zastupitelstva městskéh bvdu Lhtka, knanéh dne 25.06.2007 čís. 36/5 44/5 Jsef Šrámek Ing.

Více

PRILOHA K UCETNI ZA VERCE ZAROK2014

PRILOHA K UCETNI ZA VERCE ZAROK2014 ...,,,...,,,..., PRILOHA K UCETNI ZA VERCE ZAROK2014 I. Obecné údaje Název: Sídl: Právní frma: IČ: Předmět pdnikání: Datum vzniku splečnsti: Rzvahvý den: Datum sestavení účetní závěrky: Technické služby

Více

9:45 10:20 Úvodní slovo Mgr. Miloslav Kvapil, ředitel společnosti DYNATECH s.r.o.

9:45 10:20 Úvodní slovo Mgr. Miloslav Kvapil, ředitel společnosti DYNATECH s.r.o. Dplední prgram 9:30 9:45 Zahájení knference 9:45 10:20 Úvdní slv Mgr. Milslav Kvapil, ředitel splečnsti DYNATECH s.r.. Odbrný blk 1.: Vztahy mezi zřizvatelem a příspěvkvými rganizacemi (principy, pravidla,

Více

Žádost o obchodní nabídku

Žádost o obchodní nabídku Žádst bchdní nabídku Splečenství vlastníků jedntek Bytvé dmy Pd Krcínku Klíčvská 913/43, 190 00 Praha 9, IČ: 27418812, Splečnst byla zapsána dne 13.8.1999 v bchdním rejstříku vedeném u Městskéh sudu v

Více

PODPORA VYBUDOVÁNÍ A PROVOZU ZAŘÍZENÍ PÉČE O DĚTI PŘEDŠKOLNÍHO VĚKU PRO PODNIKY I VEŘEJNOST MIMO HL. M. PRAHU / V HL. M. PRAZE. 27. 11.

PODPORA VYBUDOVÁNÍ A PROVOZU ZAŘÍZENÍ PÉČE O DĚTI PŘEDŠKOLNÍHO VĚKU PRO PODNIKY I VEŘEJNOST MIMO HL. M. PRAHU / V HL. M. PRAZE. 27. 11. PODPORA VYBUDOVÁNÍ A PROVOZU ZAŘÍZENÍ PÉČE O DĚTI PŘEDŠKOLNÍHO VĚKU PRO PODNIKY I VEŘEJNOST MIMO HL. M. PRAHU / V HL. M. PRAZE 27. 11. 2015, Praha PŘEDSTAVENÍ VÝZEV PŘEDSTAVENÍ VÝZEV Pdpra vybudvání a

Více

Žádost o poskytnutí státní dotace na realizaci projektu prevence HIV/AIDS pro rok 2010 A. obecná část Žádosti

Žádost o poskytnutí státní dotace na realizaci projektu prevence HIV/AIDS pro rok 2010 A. obecná část Žádosti Pdací razítk MZ ČR/ Č.j.: Identif. Čísl prjektu: Žádst pskytnutí státní dtace na realizaci prjektu prevence HIV/AIDS pr rk 2010 A. becná část Žádsti Základní infrmace prjektu a dtačním titulu Název pskytvatele

Více

VEŘEJNÝ ZÁVAZEK POSLÁNÍ PEČOVATELKÉ SLUŽBY

VEŘEJNÝ ZÁVAZEK POSLÁNÍ PEČOVATELKÉ SLUŽBY VEŘEJNÝ ZÁVAZEK POSLÁNÍ PEČOVATELKÉ SLUŽBY Charita Prstějv nabízí prstřednictvím pečvatelské služby pmc pr setrvání v dmácím prstředí senirům, sbám s tělesným pstižením a sbám s chrnickým nemcněním starším

Více

ZÁKLADNÍ ÚDAJE. NÁZEV A ADRESA ZAŘÍZENÍ: Dům sv. Antonína Komenského 907 676 02 Moravské Budějovice

ZÁKLADNÍ ÚDAJE. NÁZEV A ADRESA ZAŘÍZENÍ: Dům sv. Antonína Komenského 907 676 02 Moravské Budějovice ZÁKLADNÍ ÚDAJE NÁZEV A ADRESA ZAŘÍZENÍ: Dům sv. Antnína Kmenskéh 907 676 02 Mravské Budějvice Zřizvatel: SPRÁVNÍ RADA: DOZORČÍ RADA: Kngregace Milsrdných sester sv. Karla Brmejskéh Šprkva 12 180 00 Praha

Více

PLÁN ČERPÁNÍ TECHNICKÉ ASISTENCE REGIONÁLNÍHO OPERAČNÍHO PROGRAMU REGIONU SOUDRŽNOSTI SEVEROZÁPAD

PLÁN ČERPÁNÍ TECHNICKÉ ASISTENCE REGIONÁLNÍHO OPERAČNÍHO PROGRAMU REGIONU SOUDRŽNOSTI SEVEROZÁPAD Sídl: Berní 2261/1, 400 01 Ústí nad Labem tel.: 475 240 600 www.nuts2severzapad.cz, www.eurpa.eu Pracviště: Závdní 379/84A, 360 21 Karlvy Vary tel.: 353 222 624 e-mail: ridicirgan@nuts2severzapad.cz PLÁN

Více

Výzva č. 3/2017 Dotační program na podporu projektů prevence kriminality v roce 2017

Výzva č. 3/2017 Dotační program na podporu projektů prevence kriminality v roce 2017 Výzva č. 3/2017 Dtační prgram na pdpru prjektů prevence kriminality v rce 2017 Měst Orlvá na základě usnesení Rady města Orlvé vyhlašuje dtační prgram na pdpru prjektů prevence kriminality pr rk 2017 Prgram

Více

METODIKA ZPŮSOBILÝCH VÝDAJŮ OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST

METODIKA ZPŮSOBILÝCH VÝDAJŮ OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST METODIKA ZPŮSOBILÝCH VÝDAJŮ OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST PODPORUJEME VAŠI BUDOUCNOST www.esfcr.cz Identifikační čísl: MAD 95 Přílha OM OP LZZ: D5 Čísl revize: 12 Čísl vydání: 2.1 Stránka:

Více

Domov Barbora Kutná Hora, poskytovatel sociálních služeb Základní dokument ZD 09 CHB/17 - Základní prohlášení - vydání druhé, leden 2017

Domov Barbora Kutná Hora, poskytovatel sociálních služeb Základní dokument ZD 09 CHB/17 - Základní prohlášení - vydání druhé, leden 2017 Dmv Barbra Kutná Hra, pskytvatel sciálních služeb Základní dkument ZD 09 CHB/17 - Základní prhlášení - vydání druhé, leden 2017 ZÁKLADNÍ PROHLÁŠENÍ CHRÁNĚNÉ BYDLENÍ Název zařízení: Dmv Barbra Kutná Hra,

Více

METODIKA ZPŮSOBILÝCH VÝDAJŮ OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST

METODIKA ZPŮSOBILÝCH VÝDAJŮ OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST METODIKA ZPŮSOBILÝCH VÝDAJŮ OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST PODPORUJEME VAŠI BUDOUCNOST www.esfcr.cz Identifikační čísl: MAD 95 Přílha OM OP LZZ: D5 Čísl revize: 11 Čísl vydání: 2.0 Stránka:

Více

Kurz DVPP. Žádost o akreditaci DVPP Vzdělávací program,,bezpečná a zdravá školka

Kurz DVPP. Žádost o akreditaci DVPP Vzdělávací program,,bezpečná a zdravá školka Kurz DVPP Žádst akreditaci DVPP Vzdělávací prgram,,bezpečná a zdravá šklka Vzdělávací prgram,,bezpečná a zdravá šklka Přadvé čísl: 13 1. Název vzdělávacíh prgramu: Bezpečná a zdravá šklka 2. Obsah - pdrbný

Více

Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku: Právní služby a poradenství pro Regionální radu regionu soudržnosti Jihovýchod

Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku: Právní služby a poradenství pro Regionální radu regionu soudržnosti Jihovýchod Výzva k pdání nabídky na veřejnu zakázku: Právní služby a pradenství pr Reginální radu reginu sudržnsti Jihvýchd zadávanu pdle 6 zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, v platném znění, jak zakázku

Více

DOPOLEDNÍ DOSTAVENÍČKO

DOPOLEDNÍ DOSTAVENÍČKO DUBEN DOPOLEDNÍ DOSTAVENÍČKO aneb představuje se Nárdní divadl Mravskslezské Operetní subr ptěšil svu návštěvu především ty z klientů, kteří nemhu navštěvvat divadelní představení.tentkrát jsme si prstřednictvím

Více

CELOŽIVOTNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH III. 3 OSNOVA VZDĚLÁVACÍHO PLÁNU ORGANIZACE B. 1 SOUČASNÝ STAV A STRUKTURA PRACOVNÍKŮ

CELOŽIVOTNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH III. 3 OSNOVA VZDĚLÁVACÍHO PLÁNU ORGANIZACE B. 1 SOUČASNÝ STAV A STRUKTURA PRACOVNÍKŮ CELOŽIVOTNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH III. 3 OSNOVA VZDĚLÁVACÍHO PLÁNU ORGANIZACE OBSAH OSNOVA VZDĚLÁVACÍHO PLÁNU ORGANIZACE A. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ORGANIZACI B. PROFESNÍ STRUKTURA ORGANIZACE PRACOVNÍCI

Více

Projednáno VR FTK UP Olomouc dne

Projednáno VR FTK UP Olomouc dne Aktualizace dluhdbéh záměru vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývjvé, umělecké a další tvůrčí činnsti Fakulty tělesné kultury Univerzity Palackéh v Olmuci na bdbí 2012 Prjednán VR FTK UP Olmuc dne 12. 12.

Více

uzavřená podle 1746 odst. 2 občanského zákoníku níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi následujícími smluvními stranami

uzavřená podle 1746 odst. 2 občanského zákoníku níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi následujícími smluvními stranami Smluva revitalizaci, svícení, bnvě, údržbě a prvzvání distribuční sustavy elektrické energie sítě veřejnéh světlení na základě metdy Energy Perfrmance and Quality Cntracting uzavřená pdle 1746 dst. 2 bčanskéh

Více

VZDĚLÁVACÍ A SPORTOVNÍ CENTRUM, BÍLÁ, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE. Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace. za rok 2018

VZDĚLÁVACÍ A SPORTOVNÍ CENTRUM, BÍLÁ, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE. Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace. za rok 2018 VZDĚLÁVACÍ A SPORTOVNÍ CENTRUM, BÍLÁ, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Zpráva činnsti a plnění úklů příspěvkvé rganizace za rk 2018 Bílá, dne 15. března 2019 OBSAH A. Základní infrmace rganizaci. 2 1. Název, adresa,

Více

Výroční zpráva obce Vysoká u Příbramě. za rok 2011

Výroční zpráva obce Vysoká u Příbramě. za rok 2011 Obec Vyská u Příbramě Výrční zpráva bce Vyská u Příbramě za rk 2011 dle zákna č. 106/1999 Sb., svbdném přístupu k infrmacím Zpráva pskytvání infrmací za rk 2011 - Pskytvání infrmací pdle 18 zákna č. 106/1999

Více

Seminář pro žadatele k Výzvám MAS pro OP Zaměstnanost Náklo

Seminář pro žadatele k Výzvám MAS pro OP Zaměstnanost Náklo Seminář pr žadatele k Výzvám MAS pr OP Zaměstnanst 13.5.2019 Nákl 843/03_16_047/CLLD_15_01_004 II. výzva OP Zaměstnanst (2019) pdpra prrdinných patření MAS Mravská cesta Výzva je dstupná na webvých stránkách

Více