Domov pro seniory Plaveč, příspěvková organizace, Plaveč 1, PSČ

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Domov pro seniory Plaveč, příspěvková organizace, Plaveč 1, PSČ 671 32"

Transkript

1 Dmv pr seniry Plaveč, příspěvkvá rganizace, Plaveč 1, PSČ VÝROČNÍ ZPRÁVA za rk 2010

2 Název rganizace: Dmv pr seniry Plaveč, příspěvkvá rganizace Sídl: Plaveč 1, PSČ IČ rganizace: Čísl účtu: /0100 Telefn/fax: www: dmvprseniry.becplavec.cz Zřizvatel: Jihmravský kraj Adresa zřizvatele: Brn, Žertínv náměstí 3/5, PSČ IČ zřizvatele: Dmv pr seniry Plaveč, příspěvkvá rganizace

3 Statutární zástupce ředitel: Ing. Vybíral František Úsek eknmick prvzní: Eknm - účetní (zástupce ředitele): Mzdvá účetní, persnalistka: Skladvá účetní zásbvač: Tmáškvá Pavlína Vystrčilvá Helena Bartesvá Erika Úsek sciální péče: Sciální pracvníci: Bc. Král David Bc. Lenka Petrželkvá Úsek zdravtní a šetřvatelské péče: Vrchní sestra: Staniční sestra: Nepejchalvá Jarmila Tmáškvá Radslava Jandvá Jiřina Úsek stravvací: Veducí kuchařka: Semtamvá Bžena 3 Dmv pr seniry Plaveč, příspěvkvá rganizace

4 POPIS ZAŘÍZENÍ Dmv pr seniry Plaveč se nachází v údlí řeky Jevišvky, uprstřed bce Plaveč, která leží 11 km severně d Znjma. Zařízení se skládá z Hlavní budvy a třech vedlejších budv, a t Šklky, Pdzámčí a Zátiší. Všechny tyt bjekty jsu zasazeny d rzlehléh parku, kde se nachází také významná histrická památka - rtunda ze 13. stletí. Hlavní budva se skládá z přízemí a dvu pater, které jsu prpjeny výtahem. V přízemí se nachází kuchyň a prádelna. Je zde umístěna také kulturní místnst s knihvnu, TV a PC s přístupem na internet. V prstrách bu pater jsu umístěny pkje pr klienty, splečné hygienické zázemí a příjemné psezení, které využívají klienti nejen k dpčinku, ale i k setkávání se svými rdinami a přáteli. V celé Hlavní budvě je pskytvaná sciální služba dmv se zvláštním režimem. Kapacita je pr 62 uživatelů. Ve vedlejší budvě nazývané Šklka je pskytvaná sciální služba dmv pr seniry s kapacitu 9 lůžek. Je zde 7 jednlůžkvých pkjů, 1 dvulůžkvý pkj, jídelna a kuchyňka. Dalším bjektem je Pdzámčí, kde prběhla v rce 2008 celkvá reknstrukce a výsledkem je kapacita 12 lůžek (2 pkje 1 lůžkvé a 5 pkjů 2 lůžkvých). Obydlí se skládá z přízemí a jednh patra. Prt zde byl zbudván výtah, čímž se stavba stala bezbariérvu a vznikl prstr i pr imbilní uživatele. Tat budva plně dpvídá standardům kvality pskytvaných služeb. V administrativní budvě zvané Zátiší sídlí ředitel, eknm, sciální pracvnici, mzdvá účetní, skladvá účetní a také údržba. 4 Dmv pr seniry Plaveč, příspěvkvá rganizace

5 POSLÁNÍ Dmv pr seniry Plaveč, příspěvkvá rganizace je zařízením sciální péče, rzdělující svji činnst mezi dvě sciální služby - Dmv pr seniry a Dmv se zvláštním režimem. Psláním našeh zařízení služby Dmva pr seniry je pskytvat především kvalitní, individuálně zaměřené, pbytvé sciální a zdravtní služby sbám, které vzhledem ke svému věku a zdravtnímu stavu, nemhu žít ve svém přirzeném dmácím prstředí. Dmv se zvláštním režimem pskytuje své služby převážně sbám, které v důsledku svéh zdravtníh stavu, chrnickéh nemcnění neb nemcnění stařecku, Alzheimervu demencí, se citli v nepříznivé sciální situaci a ptřebují pravidelnu nepřetržitu pmc jiné fyzické sby při zajišťvání svých ptřeb. Snahu našeh zařízení je pskytvat celrční ubytvání, stravvání a sciální pradenství. Pmáhat nejen při zvládání běžných úknů sbu uživatele, ale také při sbní hygieně a šetřvatelské péči. Zajišťvat lékařsku péči. Organizvat a nabízet kulturní vyžití, zájmvé a aktivizační činnsti. Pmáhat při uplatňvání práv, při bstarávání sbních záležitstí uživatelů a být nápmcni při zajišťvání dalších sciálních služeb jinými rganizacemi. Chceme umžnit lidem zůstat rvncennými členy splečnsti a službu rientvat na sbní cíle klienta. Vše je zárveň zaktven v písemné pdbě v jedntlivých standardech a vnitřních předpisech dmva směrnicích. Snažíme se individuální přístup ke každému uživateli sciální služby pskytvané v našem zařízení - Dmvě pr seniry Plaveč. Svým prfesinálním přístupem pmci každému uživateli zachvávat jeh individualitu a t i prstřednictvím plánvání a plnění přání, které budu v mžnstech našeh zařízení. Chceme c nejvíce zpříjemnit pbyt uživatelům, když už nemhu být v přirzeném dmácím prstředí. Mderní vybavení splečně s pskytvanými službami tak umžňuje klientům dmva plnhdntný a aktivní živt. Vycházíme z přesvědčení, že důstjný lidský živt v jakékliv pdbě je vzácným darem, kteréh je nutné si ctít, vážit si h a chránit h. 5 Dmv pr seniry Plaveč, příspěvkvá rganizace

6 CÍLOVÁ SKUPINA (kruh sb, kterým je služba určena) Seniři nad 65 let, kteří pbírají starbní neb invalidní důchd a vyžadují: pravidelnu šetřvatelsku a zdravtní péči vzhledem ke snížené sběstačnsti zejména z důvdu věku, chrnickému nemcnění, stařecké a jiné demenci pravidelnu pmc druhé sby částečnu neb úplnu pdpru při zvládání péče vlastní sbu frmu ubytvání, stravvání, hygieny ubytvání v jedn, dvu, tří a více lůžkvých pkjích celdenní stravu zabezpečvání kntaktu se splečenským prstředím uspkjvání bipsychsciálních, splečenských a nábženských ptřeb pdpru při aktivizačních činnstech pmc při uplatňvání svých práv, zájmů bstarávání sbních záležitstí dle zájmu zabezpečení kadeřnické služby a drbné nákupy SLUŽBA NENÍ URČENA PRO UŽIVATELE Dmv pr seniry Plaveč nepskytuje služby lidem, kteří by mhli jakýmkliv způsbem hrzit chd zařízení a tím narušit živt našich uživatelů. D tét skupiny se řadí lidé: jejichž zdravtní stav vyžaduje pskytnutí ústavní péče ve zdravtnickém zařízení a trvalý dhled lékaře trpící infekčními chrbami a tuberkulózu, aby nedcházel k přensu na další uživatele závislí na alkhlu a jiným druhem txikmanie (pkud abstinence trvá méně než 1 rk, přijetí rzhdne šetřující lékař), nebť náš ústav není na tyt uživatele zařízen trpící psychózu, mentální retardací, nebť náš ústav není na tyt uživatele zařízen narušující splečné sužití, ať už agresivním či jiným chváním vyžadující jednlůžkvý pkj s hygienickým zázemím, nebť h zatím ústav nevlastní vyžadující úplnu bezbariérvst celéh zařízení, nebť zatím tyt pdmínky nesplňujeme nerespektují pravidla daná dmácím řádem, nebť by svým jednáním narušvali chd zařízení a mezvali další uživatele Dmv pr seniry Plaveč, příspěvkvá rganizace nepskytuje asistenční služby. Celkvá kapacita zařízení v rce 2010 činila 83 míst, přičemž 21 míst přísluší sciální službě Dmv pr seniry a 62 míst přísluší sciální službě Dmv se zvláštním režimem. 6 Dmv pr seniry Plaveč, příspěvkvá rganizace

7 UBYTOVÁNÍ Sciální služba - Dmv pr seniry Pčet uživatelů činil k celkem 21 sb. Oblžnst k byla 100 %. Průměrná celkvá blžnst za rk 2010 se phybvala klem 92,4 % (V důsledku reknstrukce budvy Šklka, která prběhla v rce 2010). Evidenční pčet neuspkjených žadatelů k bsahval celkem 2 žadatele (1 žena a 1 muž). V rce 2010 byl umístěn pět žadatelů, dva uživatelé zemřeli, u dvu uživatelů dšl ke změně typu pskytvané sciální služby z Dmva pr seniry na Dmv se zvláštním režimem a jeden uživatel uknčil pbyt z důvdů vlastní žádsti. Průměrný věk uživatelů ve sledvaném bdbí dsahval 82,8 let. Rzpis úhrad za ubytvání d Ubytvání byl pskytnut v: 9 pkjích jednlůžkvých 6 pkjích dvulůžkvých Úhrada za ubytvání v budvě Šklka Pkj Úhrada denní Měsíční úhrada (průměrný pčet dní v měsíci 30,42) 1 lůžkvý 160, ,- 2 lůžkvý 150, ,- Úhrada za ubytvání v budvě Pdzámčí Pkj Úhrada denní Měsíční úhrada (průměrný pčet dní v měsíci 30,42) 1 lůžkvý 170, ,- 2 lůžkvý 160, ,- U bu služeb jsu pkje vybaveny standardně. Každý uživatel má na pkji k dispzici plhvací lůžk, nční stlek, křesl, skříň a televizní přijímač. Dále jsu využívány zástěny, které služí k větší intimitě uživatelů. Každý pkj má signalizační zařízení. 7 Dmv pr seniry Plaveč, příspěvkvá rganizace

8 Sciální služba - Dmv se zvl. režimem Pčet uživatelů činil k celkem 62 sb. Oblžnst k byla 98,91 %. Průměrná celkvá blžnst za rk 2010 se phybvala klem 100,48 %. Evidenční pčet neuspkjených žadatelů k bsahval celkem 31 žadatelů (24 žen a 7 mužů). V rce 2010 byl umístěn 15 žadatelů (z th u dvu uživatelů dšl ke změně typu pskytvané sciální služby z Dmva pr seniry na Dmv se zvláštním režimem a 14 uživatelů byl nvě přijat), zemřel 20 uživatelů, žádný z uživatelů neuknčil pbyt. Průměrný věk k dsahval 81,1 let. Přadník žádstí je pravidelně aktualizván, jednu měsíčně a t vždy p rzhdnutí kmise a indikace psudkvéh lékaře. Kmise se skládá z ředitele Dmva pr seniry Plaveč, vrchní sestry, 2 sc. pracvníků, staniční sestry. Sdělení přijetí žádsti umístění d Dmva pr seniry Plaveč je p jednání kmise známen žadateli písemnu frmu. Rzpis úhrad za ubytvání d Ubytvání byl pskytnut v: 5 pkjích dvulůžkvých 15 pkjích více lůžkvých Úhrada za ubytvání v Hlavní budvě Pkj Úhrada denní Měsíční úhrada (průměrný pčet dní v měsíci 30, 42) 1 lůžkvý 155, ,- 2 lůžkvý 145, ,- 3-4 lůžkvý 130, ,- Pslední změna úhrady stravy a bydlení byla prvedena k U bydlení i u stravy se cena navýšila 5,- Kč při denní úhradě. 8 Dmv pr seniry Plaveč, příspěvkvá rganizace

9 STRAVOVÁNÍ Stravvání uživatelů i závdní stravvání je zajišťván vlastní kuchyní. Denně se pr klienty připravuje snídaně, přesnídávka, běd, svačina a večeře, u diabetické stravy ještě druhá večeře. Klientům jsu nabízeny 3 druhy diet: strava č. 3 racinální strava, strava č. 2 šetřící dieta, strava č. 9 diabetická dieta Dle individuálních pžadavků si klienti mhu vybrat ze 3 frem stravy: celá, mletá neb mixvaná. Odhlašvání stravy se řídí pdle Směrnice pbytu mim zařízení. Strava je klientům pdávána v jídelnách dmva, dle vlastní vlby a zdravtníh stavu také na pkji. Pitný režim je pr klienty zabezpečen p celý den, k dispzici čaje, vcné šťávy i přístrj s pitnu vdu. Velku blibu je i mincvní autmat, který je umístěn u schdiště a služí nejen uživatelům, ale i zaměstnancům a návštěvám dmva. Jídelní lístek sestavuje hlavní kuchařka ve splupráci s statními zaměstnanci v kuchyni a schvaluje h stravvací kmise, která se schází 1x za 14 dní. Dbají na pestrst stravy a přání klientů. Členvé stravvací kmise vznáší připmínky, náměty k sestavenému jídelnímu lístku, řeší připmínky ke stravě. Stravvací kmise se mhu zúčastnit i zástupci z uživatelů. Hlavním cílem zaměstnanců v kuchyni spkjeni. je vařit stravu tak, aby byli klienti c nejvíce Rzpis úhrad za stravu d Čísl diety Úhrada denní 2, 3 111, ,- Vysvětlivky: 2 = dieta šetřící 3 = dieta racinální 9 = dieta diabetická 9 Dmv pr seniry Plaveč, příspěvkvá rganizace

10 Kalkulace stravy na 1 den dieta č. 2,3 ptrav. náklady režijní náklady celkem snídaně 8,- 9,- 17,- svačinka dplední 5,- 2,- 7,- běd 26, 20,- 46,- svačinka dplední 7,- 2,- 9,- večeře 19, 13,- 32,- C e l k e m 65,- 46,- 111,- dieta č. 9 ptrav. náklady režijní náklady celkem snídaně 8,- 9,- 17,- svačinka dplední 5,- 2,- 7,- běd 26,- 20,- 46,- svačinka dplední 7,- 2,- 9,- večeře 19,- 13,- 32,- II. večeře 5,- 2,- 7,- C e l k e m 70,- 48,- 118,- ZDRAVOTNÍ PÉČE A REHABILITACE Lékařská péče je v Dmvě pr seniry zajišťvána: všebecným lékařem MUDr. Urbanvským frmu návštěvní služby a t pravidelně každé úterý dpledne, neb kterýkli jiný pracvní den d 15,00 hd. na telefnicku výzvu, neb předem dmluvenu návštěvu psychiatrem MUDr. Schneidervu rvněž frmu návštěvní služby pravidelně každý druhý pátek v dpledních hdinách, neb p telefnické knzultaci i v jiné dny pdle ptřeb klientů. diabetlgem MUDr. Havelkvu Janu, která prvádí pravidelné kntrly u klientů, kteří mají Dg. diabetes mellitus. Zpravidla jedenkrát za tři měsíce. Na dbrná vyšetření jsu naši klienti dpravváni na příslušné ambulance za dprvdu persnálu. Jsu t dbrné ambulance, které většinu navštěvvali před příchdem d DpS Plaveč, neb na které byli bjednáni p hspitalizaci. 10 Dmv pr seniry Plaveč, příspěvkvá rganizace

11 AKTIVIZAČNÍ ČINNOST Důležitu sučástí živta klientů je i blast vlnčasvých aktivit, kterých se mhu jedntliví uživatelé zúčastnit. V převážné většině tut činnst zajišťují pracvnice sciální péče pr výchvnu nepedaggicku činnst. Uživatelům bu pskytvaných sciálních služeb jsu nabízeny tyt aktivizační činnsti: Z phybvých aktivit upřednstňujeme již svědčené cvičení TAI-CHI. Zvyšuje dlnst rganismu vůči stresu, nemcem a zárveň napmáhá dpčinku a relaxaci celéh těla. Snažíme se zachvání phybu u c nejvíce klientů za pmcí asistence při vycházkách v areálu DpS, chůzi na ddělení, zvýšit phyblivst při aktivitě na lůžku, chůzi pmcí pmůcek a různá dechvá cvičení. Máme zde pravidelný kružek ručních prací (výtvarné techniky, textilní techniky, práce s přírdním materiálem), kružek vaření, splečenské hry - stlní hry. Zárveň pdprujeme trénink paměti. Pužíváme různé techniky k prcvičení, psílení a chraně paměťvých schpnstí. U aktivních senirů se prcvičují jazykvé znalsti, brázkvé cvičení, hudební paměť U senirů s většími kmunikačními prblémy, kteří mají v důsledku nemci, chrnickéh pstižení neb úrazu zachvány již menší jazykvé znalsti, se dělají jednduché hry s písmeny, s brázky Za pmcí asistence se snažíme zachvání individuální četby na pkjích, prcvičvání a psilvání schpnsti řeči, smyslvých schpnstí. Je zde mžnst audi a vide kružku. Dále si klienti najdu chvilku při zpěvu lidvých písní, splečně zalžili pěvecký Klub Jarabáček. Pravidelně se knají duchvní služby, mše svaté a t jedenkrát měsíčně. Dále se přádají narzeninvé slavy s kulturním prgramem pr všechny jubilanty v daném měsíci. V dmvě se nachází také kulturní místnst, kde mají uživatelé k dispzici rzsáhlu knihvnu a pčítač s připjením na internet. Zaměstnanci dmva přádají splečné akce a kulturní prgramy, které se knají nejen v areálu dmva ale i mim něj. Jedná se různá splečenská vystupení, kulturní a hudební prgramy. K blíbeným akcím patří i pznávací zájezdy d blízkéh klí. Ředitel dmva pravidelně jednu týdně navštěvuje uživatele, kde mu mhu sdělit svá přání, stížnsti a splečně se pkuší nalézt další cestu k řešení. Každé ddělení je patřen schránku přání a stížnstí, kam mhu klienti i jejich rdinní příslušníci vhazvat své přání a připmínky, a t annymně. Sciální pracvníci ve splupráci s statním persnálem prvázejí uživatele před nástupem i během jeh pbytu v dmvě. Má-li klient sbní prblémy, může se na ně brátit, ppřípadě na svéh klíčvéh pracvníka, kteréh má v dmvě každý uživatel. Je pdprvána splupráce a individuální přístup k uživatelům. Ve splupráci s klientem je vytvářen individuální plán pskytvaných služeb, který je nastaven dle přání klienta, jeh ptřeb a mžnstí a dle mžnstí pskytvatele. 11 Dmv pr seniry Plaveč, příspěvkvá rganizace

12 Kulturní činnst Přehled kulturních akcí knaných v rce 2010: Nvrční mše Maspustní rej Beseda: Seniři chrana před kriminalitu Malvání vajíček, pletení pmlázky Lutkvé divadl CILILINK Pálení čardějnic, grilvání Den matek - vystupení dětí z MŠ Plaveč Výlet autbusem d Znjma (prjížďka vláčkem, památky města ZN, běd, návrat) Návštěva hejtmana jihmravskéh kraje Mgr. Michala Haška Oslava 60. výrčí vzniku dmva Dbšické nárdní divadl Sprtvní den Návštěva místníh phstinství v bci Plaveč Pekla Beseda se starstu bce Plaveč Vítání pdzimu Přednáška zdravé výživě aneb Víte, c jíte? Kncertní dpledne Beseda histrii bce Plaveč a památkách v klí Mikulášská nadílka Vánční vystupení dětí ze ZŠ Mikulvice Vánční vystupení dětí z MŠ Plaveč Vánční mše Taneční kurz V měsíci květnu 2010 byly veřejnsti zpřístupněny nvé webvé stránky Dmva pr seniry Plaveč. Na základě důkladné přípravy dšl k celkvé bměně půvdních webvých stránek tak, aby měla širká veřejnst kmplexní a aktuální infrmace pskytvaných sciálních službách v DpS Plaveč. Webvé stránky Dmva pr seniry Plaveč jsu pravidelně aktualizvány. V červnu 2010 byl vydán nvý Infrmační leták Dmva pr seniry Plaveč. Tent leták umžňuje pdat srzumitelným způsbem a názrně všechny důležité infrmace pskytvaných sciálních službách v Dmvě pr seniry Plaveč. Infrmační letáky jsu 12 Dmv pr seniry Plaveč, příspěvkvá rganizace

13 využívány při prezentacích DpS Plaveč. Byly také zaslány na Městský úřad Znjm - dbr sciálních věcí a zdravtnictví, dále na jedntlivé becní úřady přilehlých bcí a také d Nemcnice Znjm. Dne slavil Dmv pr seniry Plaveč 60. výrčí svéh zalžení. Tat slava se knala v areálu DpS Plaveč a byla využita k prezentaci pskytvaných sciálních služeb širké veřejnsti, pr kteru byl připraven celdenní bhatý prgram. Tut slavnst také navštívil člen Rady Jihmravskéh kraje, PhDr. Jiří Altman pvěřen zabezpečváním úklů v blasti sciálních věcí a rdiny. Oslavy se zúčastnila veřejnst v hjném pčtu a dslva zaplnila plánvanu kapacitu návštěvníků. V průběhu celéh dne se klienti dmva setkávali se svými rdinnými příslušníky, bývalými a sučasnými zaměstnanci a našl si k nám cestu i mnh bčanů z blízkéh klí, kteří tu byli mžná i pprvé. 13 Dmv pr seniry Plaveč, příspěvkvá rganizace

14 ORGANIZAČNÍ SCHÉMA PERSONÁLNÍ ZAJIŠTĚNÍ 1) Statutární zástupce: ředitel 1 2) Úsek zdravtní a šetřvatelské péče: vrchní sestra 1 staniční sestra 2 všebecná sestra 7 pracvnice sciální péče přímá bsluha 21 3) Úsek sciální péče: sciální pracvníci 2 pracvnice sciální péče vých. činnst 2 4) Úsek eknmick-prvzní: eknm-účetní 1 mzdvá účetní, persnální 1 skladvá účetní 1 údržbář 2 uklízečka 4 pradlena 3 5) Úsek stravvací: veducí kuchařka 1 kuchařka 5 Pčet pracvníků k Dmv pr seniry Plaveč, příspěvkvá rganizace

15 ZÁKLADNÍ EKONOMICKÉ ÚDAJE (v tis. Kč) účet Výnsy Upravený rzpčet Hlavní činnst Skutečnst % plnění upravenéh rzpčtu Upravený rzpčet Dplňkvá činnst Skutečnst % plnění upravenéh rzpčtu 602 Výnsy z prdeje služ , , Zúčtvání fndů , Jiné statní výnsy Dtace na prvz ,00 Celkem , ,61 Náklady 501 Sptřeba materiálu , , Sptřeba energie , , Vdné , Opravy a udržvání , Cestvné , Nákl. na reprezentaci , Ostatní služby , , Mzdvé náklady , , Sc. a zdrav. pjištění , , Příděl d FKSP , Ost. sciální náklady , Daně a pplatky , Nedbytné phledávky Ostatní náklady , Odpisy ,25 Celkem , ,61 Výsledek hspdaření k Dmv pr seniry Plaveč, příspěvkvá rganizace

16 ÚDAJE Z ROZVAHY K (v tis. Kč) AKTIVA CELKEM ,00 z th: stálá aktiva ,00 zásby 366,00 phledávky 497,00 finanční majetek 7.559,00 PASIVA CELKEM ,00 z th: majetkvé fndy ,00 finanční a peněžní fndy 5.602,00 výsledek hspdaření 163,00 krátkdbé závazky 2.264,00 INVESTIČNÍ AKCE V rce 2010 byly schváleny Radu Jihmravskéh kraje 2 investiční záměry: Stavební úpravy hygienických prstr bjekt Šklka v celkvé výši ,-Kč. Jednal se přebudvání sciálníh zázemí pr imbilní uživatele a bezbariérvý vstup. Na uvedenu akci byl prveden řádné výběrvé řízení, kde jediným kriteriem byla celkvá cena. Řízení se zúčastnil celkem 5 firem, přičemž nejlepší nabídku předlžila firma Mnstav Plus, s.r.., se sídlem Litbratřice 111 a t Kč včetně DPH. Stavební úpravy byly dknčeny dne a hrazeny z vlastníh investičníh fndu. Celkvá reknstrukce Hlavní budvy v celkvé výši Kč. Reknstrukcí je především řešena bezbariérvst, výměna všech rzvdů ( vda, dpady, tpení, elektřina), výměna ken, částečná úprava venkvních plch, vybavení nvým nábytkem pr uživatele. Výběrvéh řízení, kde jediným kriteriem byla cena, se zúčastnil celkem 5 firem. Vítěznu firmu se stala splečnst S-A-S spl. s r.. /STAVO- AUTO-SERVIS/, Gagarinva 2770/54 Znjm s knečnu cenu Kč, včetně DPH. 16 Dmv pr seniry Plaveč, příspěvkvá rganizace

17 Vzhledem k nárčnsti výběrvéh řízení byla smluva s vítěznu firmu pdepsána až a z půvdně schválených finančních prstředků ,-Kč (dtace d zřizvatele) byl v rce 2010 prinvestván ,-Kč. Nevyčerpaná částka byla pnechána na investičním fndu rganizace s tím, že p schválení zřizvatelem bude pužita v následujícím rce. Celá investiční akce bude dknčena v listpadu Výběrvá řízení u bu investičních akcích byl prváděn v suladu se záknem 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, ve znění pzdějších předpisů, Zřizvací listinu a Zásadami vztahů rgánů Jihmravskéh kraje k řízení příspěvkvých rganizací. V Plavči dne Vyhtvila: Tmáškvá Pavlína Ing. Vybíral František ředitel DpS Plaveč 17 Dmv pr seniry Plaveč, příspěvkvá rganizace

Dětský domov a Školní jídelna, Nové Strašecí V N I T Ř N Í Ř Á D Čj.: 01/2014- KR

Dětský domov a Školní jídelna, Nové Strašecí  V N I T Ř N Í Ř Á D Čj.: 01/2014- KR Dětský dmv a Šklní jídelna, Nvé Strašecí Okružní 647, 271 01 Nvé Strašecí Tel.: 313 572 136, fax: 313 574 181 e-mail: dd.nvstra@cmail.cz, reditel@strasidylk.cz IČ: 47 019 735 IZO: 102 502 614 V N I T Ř

Více

Oblastní charita Vyškov: Výroční zpráva 2012

Oblastní charita Vyškov: Výroční zpráva 2012 1 Vážení přátelé, je za námi rk 2012 a mjí pvinnstí je, abych se splečně s Vámi hlédla, a zhdntila práci Oblastní charity Vyškv. Organizace vstupvala d rku 2012 ne zcela s uspkjivým hspdářským výsledkem.

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 1 Základní škla Havířv-Pdlesí Mládežnická 11/1564 kres Karviná, příspěvkvá rganizace Výrční zpráva činnsti škly za šklní rk 2012/2013 Mtt škly Bez znalsti cizích jazyků, infrmatiky, matematiky a eknmick-právních

Více

Zpráva o realizaci programu ROP Jihovýchod

Zpráva o realizaci programu ROP Jihovýchod Zpráva realizaci prgramu ROP Jihvýchd Obsah 1. Pkrk v realizaci ROP Jihvýchd na úrvni prgramu... 2 1.1 Hlavní aktivity realizvané ve sledvaném bdbí na úrvni prgramu... 2 1.2 Naplňvání indikátrů ROP JV...

Více

Strategický plán Leader na období 2007 2013. MAS LUŽNICE, o.s.

Strategický plán Leader na období 2007 2013. MAS LUŽNICE, o.s. na bdbí 2007 2013 MAS LUŽNICE,.s. Splek pr rzvj reginu MAS Lužnice,.s. Jiráskva 84 Sudměřice u Bechyně 105 375 01 Týn nad Vltavu 391 72 Sudměřice u Bechyně splek@vltavtynsk.cz bec@sudmerice.cz 1 MAS LUŽNICE,.s.

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY Vlný čas dětí je velmi cenná deviza nárda, věnujme mu tedy patřičnu pzrnst a pečujme pdmínky pr jeh naplnění. Mtt: Naučit děti smysluplně využívat a plánvat svůj

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škla Mravské Budějvice, Havlíčkva ul. 933, kres Třebíč Výrční zpráva činnsti škly Šklní rk 2009 2010 Hspdářský rk 2009 Mravské Budějvice 30.09.2010... František Dstál, ředitel ZŠ Obsah výrční

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro předškolní vzdělávání 2014/2015

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro předškolní vzdělávání 2014/2015 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pr předšklní vzdělávání 2014/2015 ŠKOLNÍ vzdělávací prgram pr předšklní vzdělávání 2014/2015 SOUKROMÁ MATEŘSKÁ ŠKOLA JAHODA - Identifikační údaje MŠ Jahda: - Název: Sukrmá mateřská

Více

Střední škola KNIH, o.p.s. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO DENNÍ FORMU VZDĚLÁVÁNÍ. Brno. POZNÁVAT, OBDIVOVAT A ŠÍŘIT KNIHU, verze 2

Střední škola KNIH, o.p.s. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO DENNÍ FORMU VZDĚLÁVÁNÍ. Brno. POZNÁVAT, OBDIVOVAT A ŠÍŘIT KNIHU, verze 2 POZNÁVAT, OBDIVOVAT A ŠÍŘIT KNIHU, verze 2 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO DENNÍ FORMU VZDĚLÁVÁNÍ Střední škla KNIH,.p.s. Brn Datum účinnsti šklníh vzdělávacíh prgramu: 1. 9. 2013 OBSAH IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE...

Více

Základní škola Úvaly, příspěvková organizace

Základní škola Úvaly, příspěvková organizace Základní škla Úvaly, kres Praha - výchd nám. Arnšta z Pardubic 8, 250 82 Úvaly ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 2. ŠKOLNÍ ŘÁD Č.j.: 631/2012 Vypracval: Schválil: Pedaggická rada prjednala dne: 31.8.2012 Šklská

Více

Řízení organizací sociálních služeb

Řízení organizací sociálních služeb Řízení rganizací sciálních služeb vybrané prblémy Jan Mlek VÚPSV, v.v.i. Praha 2011 Publikace byla schválena ediční vědecku radu ve slžení: dc. Ing. Ladislav Průša, CSc. (VÚPSV, v.v.i. Praha) Ing. Martin

Více

1. Úvod 3. 2. Obecná část 6. 3. Pojištěnci 12

1. Úvod 3. 2. Obecná část 6. 3. Pojištěnci 12 Revírní bratrská pkladna, Zdravtně pjistný plán zdravtní pjišťvna na rk 2012 O B S A H 1. Úvd 3 2. Obecná část 6 3. Pjištěnci 12 4. Základní fnd zdravtníh pjištění 14 4.1 Záměry vývje hspdaření ZFZP v

Více

INTEGROVANÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA KARVINÁ. pro Regionální operační program. změnová verze

INTEGROVANÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA KARVINÁ. pro Regionální operační program. změnová verze INTEGROVANÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA KARVINÁ pr Reginální perační prgram změnvá verze listpad 28 OBSAH. 1. 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 2. 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 3. 3.1 3.2 3.3. 3.4 4. 4.1 4.2 4.3 5. 6. 6.1 6.2 7. 8.

Více

Základní škola a Mateřská škola, Hevlín, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTECH ZÁKLADNÍ ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2008/2009

Základní škola a Mateřská škola, Hevlín, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTECH ZÁKLADNÍ ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2008/2009 Základní škla a Mateřská škla, Hevlín, příspěvkvá rganizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTECH ZÁKLADNÍ ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2008/2009 Část I. Základní charakteristika škly a. Základní škla a Mateřská škla,

Více

Občanské sdružení CESTOU NECESTOU, Náplavní 2013/1, Praha 2

Občanské sdružení CESTOU NECESTOU, Náplavní 2013/1, Praha 2 Občanské sdružení CESTOU NECESTOU, Náplavní 2013/1, Praha 2 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2011 C děláš pr sebe, děláš pr druhé. C děláš pr druhé, děláš pr sebe. ( N.D. Walsch) Údaje rganizaci Název bčanskéh sdružení

Více

číslo 2 23. ledna 2013 informační čtrnáctideník zdarma www.blansko.cz

číslo 2 23. ledna 2013 informační čtrnáctideník zdarma www.blansko.cz Placení pplatku za kmunální dpad důležité změny str 1 S Martini d nvéh rku str 6 Prdej městských bytů str 24 Blanenský uličník Křížkvskéh str 5 Tříkrálvá sbírka str 6 Zpravdaj města Blanska čísl 2 2 ledna

Více

ČAE, 2007. Výbor ČAE schválil Koncepci oboru ergoterapie jako jeden ze strategických dokumentů České asociace ergoterapeutů dne 22. 2. 2008.

ČAE, 2007. Výbor ČAE schválil Koncepci oboru ergoterapie jako jeden ze strategických dokumentů České asociace ergoterapeutů dne 22. 2. 2008. Kncepce bru ergterapie Autři: Mgr. Jana Jelínkvá Mária Krivšíkvá, MSc. ČAE, 2007 Výbr ČAE schválil Kncepci bru ergterapie jak jeden ze strategických dkumentů České asciace ergterapeutů dne 22. 2. 2008.

Více

III. Ministerstvo pro místní rozvoj Státní fond rozvoje bydlení. Koncepce bydlení ČR do roku 2020

III. Ministerstvo pro místní rozvoj Státní fond rozvoje bydlení. Koncepce bydlení ČR do roku 2020 III. Ministerstv pr místní rzvj Státní fnd rzvje bydlení Kncepce bydlení ČR d rku 2020 KPMG Česká republika, s.r.. 28. června 2011 Obsah 1. Úvd... 4 2. Analytická část... 6 2.1. Metdická výchdiska... 6

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/13 Vyšší odborná škola sociálně právní

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/13 Vyšší odborná škola sociálně právní Výrční zpráva činnsti škly za šklní rk 2012/13 Vyšší dbrná škla sciálně právní Jasmínvá 3166/37a, 106 00 Praha 10 IČ 61385395 inf@vssp.cz, www.vssp.cz I. Základní údaje škle 1. Přesný název právnické sby:

Více

Obsah: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

Obsah: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 1 Obsah: 1. Úvd 2. Základní infrmace splečnsti 3. Slžení splečnsti 4. Struktura Nemcnice Žatec,.p.s. 5. Zpráva činnsti DS Levandule za rk 2014 6. Zhdncení základních eknmických a finančních ukazatelů za

Více

NNO a daňová problematika

NNO a daňová problematika NNO a daňvá prblematika p 1. 1. 2014 Přednášející: Ing. Zdeněk Kříž Auditr, daňvý pradce dynamická skupina firem váš splehlivý partner Naše firmy pskytují pradenství a služby v blastech auditu, daňvéh

Více

METODIKA ZPŮSOBILÝCH VÝDAJŮ OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST

METODIKA ZPŮSOBILÝCH VÝDAJŮ OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST METODIKA ZPŮSOBILÝCH VÝDAJŮ OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST PODPORUJEME VAŠI BUDOUCNOST www.esfcr.cz Identifikační čísl: MAD 95 Přílha OM OP LZZ: D5 Čísl revize: 10 Čísl vydání: 1.10 Stránka:

Více

Rejstřík institucí s nabídkou dalšího vzdělávání

Rejstřík institucí s nabídkou dalšího vzdělávání Úvdní slv V rámci prjektu Splečně v dalším vzdělávání jsme připravili bržuru, která má za cíl prpagvat blast dalšíh vzdělávání dspělých v Jihmravském kraji. Tat nabídka vznikla na základě slvení vzdělávacích

Více

Illlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll

Illlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll Rada města Brna Illlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll MMB2000000215 ZM7/ "? ^' Z7/ 05. zasedání Zastupitelstva města Brna knané d 14.4.2015 Název: Návrh na přistupení statutárníh města Brna

Více

Výroční zpráva. Obsah. Malířská 231/6, 170 00 Praha 7 Tel.: 233 381 546 Email: ekolist@ekolist.cz

Výroční zpráva. Obsah. Malířská 231/6, 170 00 Praha 7 Tel.: 233 381 546 Email: ekolist@ekolist.cz www.bezk.cz, www.eklist.cz Malířská 231/6, 170 00 Praha 7 Tel.: 233 381 546 Email: eklist@eklist.cz Výrční zpráva 2013 Obsah Kd jsme..................................................... 2 Realizvané prjekty

Více

PRO PODPOROVANÉ AKTIVITY: Dokument je povinnou přílohou výzvy IOP č. 22 Konsolidace IT a nové služby TC obcí. verze platná pro rok 2014 Červen 2014

PRO PODPOROVANÉ AKTIVITY: Dokument je povinnou přílohou výzvy IOP č. 22 Konsolidace IT a nové služby TC obcí. verze platná pro rok 2014 Červen 2014 KONSOLIDACE IT A NOVÉ SLUŽBY TC OBCÍ MĚSTO ČESKÝ BROD STUDIE PROVEDITELNOSTI PRO PODPOROVANÉ AKTIVITY: 1. KONSOLIDACE HW A SW ÚŘADU VČETNĚ VIRTUALIZACE APLIKACÍ, DESKTOPŮ, SERVERŮ, INFRASTRUKTURY 3. ZVÝŠENÍ

Více

TEXTOVÁ ČÁST ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

TEXTOVÁ ČÁST ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Plán udržitelné městské mbility Opava Veřejná zakázka na služby zadávaná pdle 21 dst. 1 písm. a) zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen zákn): Plán udržitelné městské mbility

Více

KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE (2012 2016)

KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE (2012 2016) Krajský úřad Králvéhradeckéh kraje dbr šklství DLOUHODOBÝ ZÁMĚR VZDĚLÁVÁNÍ A ROZVOJE VZDĚLÁVACÍ SOUSTAVY KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE (2012 2016) Březen 2012 1 Obsah 1 Úvd... 4 2 Výchzí faktry vlivňující vzdělávací

Více

Foto: Petr Podroužek. Foto: J. Hallová, NDB

Foto: Petr Podroužek. Foto: J. Hallová, NDB listpad 2010 11 Jižní Mravu za prací i zábavu www.listyjm.cz POZOR! Sutěž letšní nvinku DREAMER! Čtěte na straně 5 Hejtman cenil Pdzimní pcta Leši Janáčkvi Věda a výzkum má zelenu Jižní Mrava se stává

Více

Osnova pro srovnání variant organizace systému úrazového pojištění zaměstnavatelů

Osnova pro srovnání variant organizace systému úrazového pojištění zaměstnavatelů Osnva pr srvnání variant rganizace systému úrazvéh pjištění zaměstnavatelů Na úvd si dvlujeme zdůraznit, že diskuze nad transfrmací systému úrazvéh pjištění zaměstnavatelů nesmí být zplštěna na puhý diskurz

Více