Domov pro seniory Plaveč, příspěvková organizace, Plaveč 1, PSČ

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Domov pro seniory Plaveč, příspěvková organizace, Plaveč 1, PSČ 671 32"

Transkript

1 Dmv pr seniry Plaveč, příspěvkvá rganizace, Plaveč 1, PSČ VÝROČNÍ ZPRÁVA za rk 2010

2 Název rganizace: Dmv pr seniry Plaveč, příspěvkvá rganizace Sídl: Plaveč 1, PSČ IČ rganizace: Čísl účtu: /0100 Telefn/fax: www: dmvprseniry.becplavec.cz Zřizvatel: Jihmravský kraj Adresa zřizvatele: Brn, Žertínv náměstí 3/5, PSČ IČ zřizvatele: Dmv pr seniry Plaveč, příspěvkvá rganizace

3 Statutární zástupce ředitel: Ing. Vybíral František Úsek eknmick prvzní: Eknm - účetní (zástupce ředitele): Mzdvá účetní, persnalistka: Skladvá účetní zásbvač: Tmáškvá Pavlína Vystrčilvá Helena Bartesvá Erika Úsek sciální péče: Sciální pracvníci: Bc. Král David Bc. Lenka Petrželkvá Úsek zdravtní a šetřvatelské péče: Vrchní sestra: Staniční sestra: Nepejchalvá Jarmila Tmáškvá Radslava Jandvá Jiřina Úsek stravvací: Veducí kuchařka: Semtamvá Bžena 3 Dmv pr seniry Plaveč, příspěvkvá rganizace

4 POPIS ZAŘÍZENÍ Dmv pr seniry Plaveč se nachází v údlí řeky Jevišvky, uprstřed bce Plaveč, která leží 11 km severně d Znjma. Zařízení se skládá z Hlavní budvy a třech vedlejších budv, a t Šklky, Pdzámčí a Zátiší. Všechny tyt bjekty jsu zasazeny d rzlehléh parku, kde se nachází také významná histrická památka - rtunda ze 13. stletí. Hlavní budva se skládá z přízemí a dvu pater, které jsu prpjeny výtahem. V přízemí se nachází kuchyň a prádelna. Je zde umístěna také kulturní místnst s knihvnu, TV a PC s přístupem na internet. V prstrách bu pater jsu umístěny pkje pr klienty, splečné hygienické zázemí a příjemné psezení, které využívají klienti nejen k dpčinku, ale i k setkávání se svými rdinami a přáteli. V celé Hlavní budvě je pskytvaná sciální služba dmv se zvláštním režimem. Kapacita je pr 62 uživatelů. Ve vedlejší budvě nazývané Šklka je pskytvaná sciální služba dmv pr seniry s kapacitu 9 lůžek. Je zde 7 jednlůžkvých pkjů, 1 dvulůžkvý pkj, jídelna a kuchyňka. Dalším bjektem je Pdzámčí, kde prběhla v rce 2008 celkvá reknstrukce a výsledkem je kapacita 12 lůžek (2 pkje 1 lůžkvé a 5 pkjů 2 lůžkvých). Obydlí se skládá z přízemí a jednh patra. Prt zde byl zbudván výtah, čímž se stavba stala bezbariérvu a vznikl prstr i pr imbilní uživatele. Tat budva plně dpvídá standardům kvality pskytvaných služeb. V administrativní budvě zvané Zátiší sídlí ředitel, eknm, sciální pracvnici, mzdvá účetní, skladvá účetní a také údržba. 4 Dmv pr seniry Plaveč, příspěvkvá rganizace

5 POSLÁNÍ Dmv pr seniry Plaveč, příspěvkvá rganizace je zařízením sciální péče, rzdělující svji činnst mezi dvě sciální služby - Dmv pr seniry a Dmv se zvláštním režimem. Psláním našeh zařízení služby Dmva pr seniry je pskytvat především kvalitní, individuálně zaměřené, pbytvé sciální a zdravtní služby sbám, které vzhledem ke svému věku a zdravtnímu stavu, nemhu žít ve svém přirzeném dmácím prstředí. Dmv se zvláštním režimem pskytuje své služby převážně sbám, které v důsledku svéh zdravtníh stavu, chrnickéh nemcnění neb nemcnění stařecku, Alzheimervu demencí, se citli v nepříznivé sciální situaci a ptřebují pravidelnu nepřetržitu pmc jiné fyzické sby při zajišťvání svých ptřeb. Snahu našeh zařízení je pskytvat celrční ubytvání, stravvání a sciální pradenství. Pmáhat nejen při zvládání běžných úknů sbu uživatele, ale také při sbní hygieně a šetřvatelské péči. Zajišťvat lékařsku péči. Organizvat a nabízet kulturní vyžití, zájmvé a aktivizační činnsti. Pmáhat při uplatňvání práv, při bstarávání sbních záležitstí uživatelů a být nápmcni při zajišťvání dalších sciálních služeb jinými rganizacemi. Chceme umžnit lidem zůstat rvncennými členy splečnsti a službu rientvat na sbní cíle klienta. Vše je zárveň zaktven v písemné pdbě v jedntlivých standardech a vnitřních předpisech dmva směrnicích. Snažíme se individuální přístup ke každému uživateli sciální služby pskytvané v našem zařízení - Dmvě pr seniry Plaveč. Svým prfesinálním přístupem pmci každému uživateli zachvávat jeh individualitu a t i prstřednictvím plánvání a plnění přání, které budu v mžnstech našeh zařízení. Chceme c nejvíce zpříjemnit pbyt uživatelům, když už nemhu být v přirzeném dmácím prstředí. Mderní vybavení splečně s pskytvanými službami tak umžňuje klientům dmva plnhdntný a aktivní živt. Vycházíme z přesvědčení, že důstjný lidský živt v jakékliv pdbě je vzácným darem, kteréh je nutné si ctít, vážit si h a chránit h. 5 Dmv pr seniry Plaveč, příspěvkvá rganizace

6 CÍLOVÁ SKUPINA (kruh sb, kterým je služba určena) Seniři nad 65 let, kteří pbírají starbní neb invalidní důchd a vyžadují: pravidelnu šetřvatelsku a zdravtní péči vzhledem ke snížené sběstačnsti zejména z důvdu věku, chrnickému nemcnění, stařecké a jiné demenci pravidelnu pmc druhé sby částečnu neb úplnu pdpru při zvládání péče vlastní sbu frmu ubytvání, stravvání, hygieny ubytvání v jedn, dvu, tří a více lůžkvých pkjích celdenní stravu zabezpečvání kntaktu se splečenským prstředím uspkjvání bipsychsciálních, splečenských a nábženských ptřeb pdpru při aktivizačních činnstech pmc při uplatňvání svých práv, zájmů bstarávání sbních záležitstí dle zájmu zabezpečení kadeřnické služby a drbné nákupy SLUŽBA NENÍ URČENA PRO UŽIVATELE Dmv pr seniry Plaveč nepskytuje služby lidem, kteří by mhli jakýmkliv způsbem hrzit chd zařízení a tím narušit živt našich uživatelů. D tét skupiny se řadí lidé: jejichž zdravtní stav vyžaduje pskytnutí ústavní péče ve zdravtnickém zařízení a trvalý dhled lékaře trpící infekčními chrbami a tuberkulózu, aby nedcházel k přensu na další uživatele závislí na alkhlu a jiným druhem txikmanie (pkud abstinence trvá méně než 1 rk, přijetí rzhdne šetřující lékař), nebť náš ústav není na tyt uživatele zařízen trpící psychózu, mentální retardací, nebť náš ústav není na tyt uživatele zařízen narušující splečné sužití, ať už agresivním či jiným chváním vyžadující jednlůžkvý pkj s hygienickým zázemím, nebť h zatím ústav nevlastní vyžadující úplnu bezbariérvst celéh zařízení, nebť zatím tyt pdmínky nesplňujeme nerespektují pravidla daná dmácím řádem, nebť by svým jednáním narušvali chd zařízení a mezvali další uživatele Dmv pr seniry Plaveč, příspěvkvá rganizace nepskytuje asistenční služby. Celkvá kapacita zařízení v rce 2010 činila 83 míst, přičemž 21 míst přísluší sciální službě Dmv pr seniry a 62 míst přísluší sciální službě Dmv se zvláštním režimem. 6 Dmv pr seniry Plaveč, příspěvkvá rganizace

7 UBYTOVÁNÍ Sciální služba - Dmv pr seniry Pčet uživatelů činil k celkem 21 sb. Oblžnst k byla 100 %. Průměrná celkvá blžnst za rk 2010 se phybvala klem 92,4 % (V důsledku reknstrukce budvy Šklka, která prběhla v rce 2010). Evidenční pčet neuspkjených žadatelů k bsahval celkem 2 žadatele (1 žena a 1 muž). V rce 2010 byl umístěn pět žadatelů, dva uživatelé zemřeli, u dvu uživatelů dšl ke změně typu pskytvané sciální služby z Dmva pr seniry na Dmv se zvláštním režimem a jeden uživatel uknčil pbyt z důvdů vlastní žádsti. Průměrný věk uživatelů ve sledvaném bdbí dsahval 82,8 let. Rzpis úhrad za ubytvání d Ubytvání byl pskytnut v: 9 pkjích jednlůžkvých 6 pkjích dvulůžkvých Úhrada za ubytvání v budvě Šklka Pkj Úhrada denní Měsíční úhrada (průměrný pčet dní v měsíci 30,42) 1 lůžkvý 160, ,- 2 lůžkvý 150, ,- Úhrada za ubytvání v budvě Pdzámčí Pkj Úhrada denní Měsíční úhrada (průměrný pčet dní v měsíci 30,42) 1 lůžkvý 170, ,- 2 lůžkvý 160, ,- U bu služeb jsu pkje vybaveny standardně. Každý uživatel má na pkji k dispzici plhvací lůžk, nční stlek, křesl, skříň a televizní přijímač. Dále jsu využívány zástěny, které služí k větší intimitě uživatelů. Každý pkj má signalizační zařízení. 7 Dmv pr seniry Plaveč, příspěvkvá rganizace

8 Sciální služba - Dmv se zvl. režimem Pčet uživatelů činil k celkem 62 sb. Oblžnst k byla 98,91 %. Průměrná celkvá blžnst za rk 2010 se phybvala klem 100,48 %. Evidenční pčet neuspkjených žadatelů k bsahval celkem 31 žadatelů (24 žen a 7 mužů). V rce 2010 byl umístěn 15 žadatelů (z th u dvu uživatelů dšl ke změně typu pskytvané sciální služby z Dmva pr seniry na Dmv se zvláštním režimem a 14 uživatelů byl nvě přijat), zemřel 20 uživatelů, žádný z uživatelů neuknčil pbyt. Průměrný věk k dsahval 81,1 let. Přadník žádstí je pravidelně aktualizván, jednu měsíčně a t vždy p rzhdnutí kmise a indikace psudkvéh lékaře. Kmise se skládá z ředitele Dmva pr seniry Plaveč, vrchní sestry, 2 sc. pracvníků, staniční sestry. Sdělení přijetí žádsti umístění d Dmva pr seniry Plaveč je p jednání kmise známen žadateli písemnu frmu. Rzpis úhrad za ubytvání d Ubytvání byl pskytnut v: 5 pkjích dvulůžkvých 15 pkjích více lůžkvých Úhrada za ubytvání v Hlavní budvě Pkj Úhrada denní Měsíční úhrada (průměrný pčet dní v měsíci 30, 42) 1 lůžkvý 155, ,- 2 lůžkvý 145, ,- 3-4 lůžkvý 130, ,- Pslední změna úhrady stravy a bydlení byla prvedena k U bydlení i u stravy se cena navýšila 5,- Kč při denní úhradě. 8 Dmv pr seniry Plaveč, příspěvkvá rganizace

9 STRAVOVÁNÍ Stravvání uživatelů i závdní stravvání je zajišťván vlastní kuchyní. Denně se pr klienty připravuje snídaně, přesnídávka, běd, svačina a večeře, u diabetické stravy ještě druhá večeře. Klientům jsu nabízeny 3 druhy diet: strava č. 3 racinální strava, strava č. 2 šetřící dieta, strava č. 9 diabetická dieta Dle individuálních pžadavků si klienti mhu vybrat ze 3 frem stravy: celá, mletá neb mixvaná. Odhlašvání stravy se řídí pdle Směrnice pbytu mim zařízení. Strava je klientům pdávána v jídelnách dmva, dle vlastní vlby a zdravtníh stavu také na pkji. Pitný režim je pr klienty zabezpečen p celý den, k dispzici čaje, vcné šťávy i přístrj s pitnu vdu. Velku blibu je i mincvní autmat, který je umístěn u schdiště a služí nejen uživatelům, ale i zaměstnancům a návštěvám dmva. Jídelní lístek sestavuje hlavní kuchařka ve splupráci s statními zaměstnanci v kuchyni a schvaluje h stravvací kmise, která se schází 1x za 14 dní. Dbají na pestrst stravy a přání klientů. Členvé stravvací kmise vznáší připmínky, náměty k sestavenému jídelnímu lístku, řeší připmínky ke stravě. Stravvací kmise se mhu zúčastnit i zástupci z uživatelů. Hlavním cílem zaměstnanců v kuchyni spkjeni. je vařit stravu tak, aby byli klienti c nejvíce Rzpis úhrad za stravu d Čísl diety Úhrada denní 2, 3 111, ,- Vysvětlivky: 2 = dieta šetřící 3 = dieta racinální 9 = dieta diabetická 9 Dmv pr seniry Plaveč, příspěvkvá rganizace

10 Kalkulace stravy na 1 den dieta č. 2,3 ptrav. náklady režijní náklady celkem snídaně 8,- 9,- 17,- svačinka dplední 5,- 2,- 7,- běd 26, 20,- 46,- svačinka dplední 7,- 2,- 9,- večeře 19, 13,- 32,- C e l k e m 65,- 46,- 111,- dieta č. 9 ptrav. náklady režijní náklady celkem snídaně 8,- 9,- 17,- svačinka dplední 5,- 2,- 7,- běd 26,- 20,- 46,- svačinka dplední 7,- 2,- 9,- večeře 19,- 13,- 32,- II. večeře 5,- 2,- 7,- C e l k e m 70,- 48,- 118,- ZDRAVOTNÍ PÉČE A REHABILITACE Lékařská péče je v Dmvě pr seniry zajišťvána: všebecným lékařem MUDr. Urbanvským frmu návštěvní služby a t pravidelně každé úterý dpledne, neb kterýkli jiný pracvní den d 15,00 hd. na telefnicku výzvu, neb předem dmluvenu návštěvu psychiatrem MUDr. Schneidervu rvněž frmu návštěvní služby pravidelně každý druhý pátek v dpledních hdinách, neb p telefnické knzultaci i v jiné dny pdle ptřeb klientů. diabetlgem MUDr. Havelkvu Janu, která prvádí pravidelné kntrly u klientů, kteří mají Dg. diabetes mellitus. Zpravidla jedenkrát za tři měsíce. Na dbrná vyšetření jsu naši klienti dpravváni na příslušné ambulance za dprvdu persnálu. Jsu t dbrné ambulance, které většinu navštěvvali před příchdem d DpS Plaveč, neb na které byli bjednáni p hspitalizaci. 10 Dmv pr seniry Plaveč, příspěvkvá rganizace

11 AKTIVIZAČNÍ ČINNOST Důležitu sučástí živta klientů je i blast vlnčasvých aktivit, kterých se mhu jedntliví uživatelé zúčastnit. V převážné většině tut činnst zajišťují pracvnice sciální péče pr výchvnu nepedaggicku činnst. Uživatelům bu pskytvaných sciálních služeb jsu nabízeny tyt aktivizační činnsti: Z phybvých aktivit upřednstňujeme již svědčené cvičení TAI-CHI. Zvyšuje dlnst rganismu vůči stresu, nemcem a zárveň napmáhá dpčinku a relaxaci celéh těla. Snažíme se zachvání phybu u c nejvíce klientů za pmcí asistence při vycházkách v areálu DpS, chůzi na ddělení, zvýšit phyblivst při aktivitě na lůžku, chůzi pmcí pmůcek a různá dechvá cvičení. Máme zde pravidelný kružek ručních prací (výtvarné techniky, textilní techniky, práce s přírdním materiálem), kružek vaření, splečenské hry - stlní hry. Zárveň pdprujeme trénink paměti. Pužíváme různé techniky k prcvičení, psílení a chraně paměťvých schpnstí. U aktivních senirů se prcvičují jazykvé znalsti, brázkvé cvičení, hudební paměť U senirů s většími kmunikačními prblémy, kteří mají v důsledku nemci, chrnickéh pstižení neb úrazu zachvány již menší jazykvé znalsti, se dělají jednduché hry s písmeny, s brázky Za pmcí asistence se snažíme zachvání individuální četby na pkjích, prcvičvání a psilvání schpnsti řeči, smyslvých schpnstí. Je zde mžnst audi a vide kružku. Dále si klienti najdu chvilku při zpěvu lidvých písní, splečně zalžili pěvecký Klub Jarabáček. Pravidelně se knají duchvní služby, mše svaté a t jedenkrát měsíčně. Dále se přádají narzeninvé slavy s kulturním prgramem pr všechny jubilanty v daném měsíci. V dmvě se nachází také kulturní místnst, kde mají uživatelé k dispzici rzsáhlu knihvnu a pčítač s připjením na internet. Zaměstnanci dmva přádají splečné akce a kulturní prgramy, které se knají nejen v areálu dmva ale i mim něj. Jedná se různá splečenská vystupení, kulturní a hudební prgramy. K blíbeným akcím patří i pznávací zájezdy d blízkéh klí. Ředitel dmva pravidelně jednu týdně navštěvuje uživatele, kde mu mhu sdělit svá přání, stížnsti a splečně se pkuší nalézt další cestu k řešení. Každé ddělení je patřen schránku přání a stížnstí, kam mhu klienti i jejich rdinní příslušníci vhazvat své přání a připmínky, a t annymně. Sciální pracvníci ve splupráci s statním persnálem prvázejí uživatele před nástupem i během jeh pbytu v dmvě. Má-li klient sbní prblémy, může se na ně brátit, ppřípadě na svéh klíčvéh pracvníka, kteréh má v dmvě každý uživatel. Je pdprvána splupráce a individuální přístup k uživatelům. Ve splupráci s klientem je vytvářen individuální plán pskytvaných služeb, který je nastaven dle přání klienta, jeh ptřeb a mžnstí a dle mžnstí pskytvatele. 11 Dmv pr seniry Plaveč, příspěvkvá rganizace

12 Kulturní činnst Přehled kulturních akcí knaných v rce 2010: Nvrční mše Maspustní rej Beseda: Seniři chrana před kriminalitu Malvání vajíček, pletení pmlázky Lutkvé divadl CILILINK Pálení čardějnic, grilvání Den matek - vystupení dětí z MŠ Plaveč Výlet autbusem d Znjma (prjížďka vláčkem, památky města ZN, běd, návrat) Návštěva hejtmana jihmravskéh kraje Mgr. Michala Haška Oslava 60. výrčí vzniku dmva Dbšické nárdní divadl Sprtvní den Návštěva místníh phstinství v bci Plaveč Pekla Beseda se starstu bce Plaveč Vítání pdzimu Přednáška zdravé výživě aneb Víte, c jíte? Kncertní dpledne Beseda histrii bce Plaveč a památkách v klí Mikulášská nadílka Vánční vystupení dětí ze ZŠ Mikulvice Vánční vystupení dětí z MŠ Plaveč Vánční mše Taneční kurz V měsíci květnu 2010 byly veřejnsti zpřístupněny nvé webvé stránky Dmva pr seniry Plaveč. Na základě důkladné přípravy dšl k celkvé bměně půvdních webvých stránek tak, aby měla širká veřejnst kmplexní a aktuální infrmace pskytvaných sciálních službách v DpS Plaveč. Webvé stránky Dmva pr seniry Plaveč jsu pravidelně aktualizvány. V červnu 2010 byl vydán nvý Infrmační leták Dmva pr seniry Plaveč. Tent leták umžňuje pdat srzumitelným způsbem a názrně všechny důležité infrmace pskytvaných sciálních službách v Dmvě pr seniry Plaveč. Infrmační letáky jsu 12 Dmv pr seniry Plaveč, příspěvkvá rganizace

13 využívány při prezentacích DpS Plaveč. Byly také zaslány na Městský úřad Znjm - dbr sciálních věcí a zdravtnictví, dále na jedntlivé becní úřady přilehlých bcí a také d Nemcnice Znjm. Dne slavil Dmv pr seniry Plaveč 60. výrčí svéh zalžení. Tat slava se knala v areálu DpS Plaveč a byla využita k prezentaci pskytvaných sciálních služeb širké veřejnsti, pr kteru byl připraven celdenní bhatý prgram. Tut slavnst také navštívil člen Rady Jihmravskéh kraje, PhDr. Jiří Altman pvěřen zabezpečváním úklů v blasti sciálních věcí a rdiny. Oslavy se zúčastnila veřejnst v hjném pčtu a dslva zaplnila plánvanu kapacitu návštěvníků. V průběhu celéh dne se klienti dmva setkávali se svými rdinnými příslušníky, bývalými a sučasnými zaměstnanci a našl si k nám cestu i mnh bčanů z blízkéh klí, kteří tu byli mžná i pprvé. 13 Dmv pr seniry Plaveč, příspěvkvá rganizace

14 ORGANIZAČNÍ SCHÉMA PERSONÁLNÍ ZAJIŠTĚNÍ 1) Statutární zástupce: ředitel 1 2) Úsek zdravtní a šetřvatelské péče: vrchní sestra 1 staniční sestra 2 všebecná sestra 7 pracvnice sciální péče přímá bsluha 21 3) Úsek sciální péče: sciální pracvníci 2 pracvnice sciální péče vých. činnst 2 4) Úsek eknmick-prvzní: eknm-účetní 1 mzdvá účetní, persnální 1 skladvá účetní 1 údržbář 2 uklízečka 4 pradlena 3 5) Úsek stravvací: veducí kuchařka 1 kuchařka 5 Pčet pracvníků k Dmv pr seniry Plaveč, příspěvkvá rganizace

15 ZÁKLADNÍ EKONOMICKÉ ÚDAJE (v tis. Kč) účet Výnsy Upravený rzpčet Hlavní činnst Skutečnst % plnění upravenéh rzpčtu Upravený rzpčet Dplňkvá činnst Skutečnst % plnění upravenéh rzpčtu 602 Výnsy z prdeje služ , , Zúčtvání fndů , Jiné statní výnsy Dtace na prvz ,00 Celkem , ,61 Náklady 501 Sptřeba materiálu , , Sptřeba energie , , Vdné , Opravy a udržvání , Cestvné , Nákl. na reprezentaci , Ostatní služby , , Mzdvé náklady , , Sc. a zdrav. pjištění , , Příděl d FKSP , Ost. sciální náklady , Daně a pplatky , Nedbytné phledávky Ostatní náklady , Odpisy ,25 Celkem , ,61 Výsledek hspdaření k Dmv pr seniry Plaveč, příspěvkvá rganizace

16 ÚDAJE Z ROZVAHY K (v tis. Kč) AKTIVA CELKEM ,00 z th: stálá aktiva ,00 zásby 366,00 phledávky 497,00 finanční majetek 7.559,00 PASIVA CELKEM ,00 z th: majetkvé fndy ,00 finanční a peněžní fndy 5.602,00 výsledek hspdaření 163,00 krátkdbé závazky 2.264,00 INVESTIČNÍ AKCE V rce 2010 byly schváleny Radu Jihmravskéh kraje 2 investiční záměry: Stavební úpravy hygienických prstr bjekt Šklka v celkvé výši ,-Kč. Jednal se přebudvání sciálníh zázemí pr imbilní uživatele a bezbariérvý vstup. Na uvedenu akci byl prveden řádné výběrvé řízení, kde jediným kriteriem byla celkvá cena. Řízení se zúčastnil celkem 5 firem, přičemž nejlepší nabídku předlžila firma Mnstav Plus, s.r.., se sídlem Litbratřice 111 a t Kč včetně DPH. Stavební úpravy byly dknčeny dne a hrazeny z vlastníh investičníh fndu. Celkvá reknstrukce Hlavní budvy v celkvé výši Kč. Reknstrukcí je především řešena bezbariérvst, výměna všech rzvdů ( vda, dpady, tpení, elektřina), výměna ken, částečná úprava venkvních plch, vybavení nvým nábytkem pr uživatele. Výběrvéh řízení, kde jediným kriteriem byla cena, se zúčastnil celkem 5 firem. Vítěznu firmu se stala splečnst S-A-S spl. s r.. /STAVO- AUTO-SERVIS/, Gagarinva 2770/54 Znjm s knečnu cenu Kč, včetně DPH. 16 Dmv pr seniry Plaveč, příspěvkvá rganizace

17 Vzhledem k nárčnsti výběrvéh řízení byla smluva s vítěznu firmu pdepsána až a z půvdně schválených finančních prstředků ,-Kč (dtace d zřizvatele) byl v rce 2010 prinvestván ,-Kč. Nevyčerpaná částka byla pnechána na investičním fndu rganizace s tím, že p schválení zřizvatelem bude pužita v následujícím rce. Celá investiční akce bude dknčena v listpadu Výběrvá řízení u bu investičních akcích byl prváděn v suladu se záknem 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, ve znění pzdějších předpisů, Zřizvací listinu a Zásadami vztahů rgánů Jihmravskéh kraje k řízení příspěvkvých rganizací. V Plavči dne Vyhtvila: Tmáškvá Pavlína Ing. Vybíral František ředitel DpS Plaveč 17 Dmv pr seniry Plaveč, příspěvkvá rganizace

I / Cíle a způsoby poskytování sociálních služeb

I / Cíle a způsoby poskytování sociálních služeb STANDARDY KVALITY SOCIÁLNÍCH SLUŽEB 2014 DOMOV PRO SENIORY SVĚTLO, POBOČKA PÍSEK KARLA ČAPKA 2549, 397 01 PÍSEK IČO: 708 698 12 ZŘIZOVATEL: JIHOČESKÝ KRAJ U ZIMNÍHO STADIONU 1952/2 370 76 ČESKÉ BUDĚJOVICE

Více

Nabídka služby DOZP 1. poskytnutí ubytování 2. poskytnutí stravy 3. pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu

Nabídka služby DOZP 1. poskytnutí ubytování 2. poskytnutí stravy 3. pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu Nabídka služby DOZP 1. pskytnutí ubytvání - ubytvání - úklid, praní a drbné pravy lžníh a sbníh prádla a šacení, žehlení Služba je pskytvána ve dvu střediscích. Středisk Rumburk 2 dmácnsti p 5 klientech,

Více

I / Cíle a způsoby poskytování sociálních služeb

I / Cíle a způsoby poskytování sociálních služeb DZR Světl STANDARDY KVALITY SOCIÁLNÍCH SLUŽEB 2016 DOMOV PRO SENIORY SVĚTLO, Dmv se zvláštním režimem DRHOVLE 44, 397 01 PÍSEK IČO: 70 86 98 12 ZŘIZOVATEL JIHOČESKÝ KRAJ U ZIMNÍHO STADIONU 1952/2 370 76

Více

I / Cíle a způsoby poskytování sociálních služeb

I / Cíle a způsoby poskytování sociálních služeb DS Světl STANDARDY KVALITY SOCIÁLNÍCH SLUŽEB 2016 DOMOV PRO SENIORY SVĚTLO DRHOVLE 44, 397 01 PÍSEK IČO: 70 86 98 12 ZŘIZOVATEL JIHOČESKÝ KRAJ U ZIMNÍHO STADIONU 1952/2 370 76 ČESKÉ BUDĚJOVICE I / Cíle

Více

a) DOZP Hliňany: b) DOZP Všebořice: c) DOZP Trmice:

a) DOZP Hliňany: b) DOZP Všebořice: c) DOZP Trmice: Čajkvskéh 1908/82, 400 01 Ústí nad Labem-centrum, IČ:75149541, tel.: 475 666 610, fax: 475 666 620, email:dzp@dzp-ul.cz Organizační struktura rganizace Dmvy pr sby se zdravtním pstižením Ústí nad Labem,

Více

DOMOV PRO OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM

DOMOV PRO OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM Dmv Barbra Kutná Hra, pskytvatel sciálních služeb Základní dkument ZD 09 DOZP/14 - Základní prhlášení - vydání devatenácté, prsinec 2014 ZÁKLADNÍ PROHLÁŠENÍ Název zařízení: Dmv Barbra Kutná Hra, pskytvatel

Více

Ceník poskytovaných služeb. Pobytová odlehčovací služba. Dle zákona č.108/1996 Sb., 44 a z vyhlášky č.505/2006 Sb. 10, ve znění pozdějších

Ceník poskytovaných služeb. Pobytová odlehčovací služba. Dle zákona č.108/1996 Sb., 44 a z vyhlášky č.505/2006 Sb. 10, ve znění pozdějších ODLEHČOVACÍ SLUŽBA Arnltice 100, 407 14 Arnltice u Děčína prvzvna: Škrupva 302/17, 405 02 Děčín II Tel.: 474 524 025 Mb.: 733 553 043 E-mail: valerie@valerie-hmecare.cz www.valerie-hmecare.cz Ceník pskytvaných

Více

Domov pro seniory Severní Terasa příspěvková organizace V Klidu 3133/12, 400 11 Ústí nad Labem telefon: 472 775 577, fax: 472 776 089 IČ:44555326

Domov pro seniory Severní Terasa příspěvková organizace V Klidu 3133/12, 400 11 Ústí nad Labem telefon: 472 775 577, fax: 472 776 089 IČ:44555326 Dmv pr seniry Severní Terasa příspěvkvá rganizace V Klidu 3133/12, 400 11 Ústí nad Labem telefn: 472 775 577, fax: 472 776 089 IČ:44555326 DIČ: CZ44555326 e-mail: ddst@ddst.cz www.ddst.cz 1 OBSAH STRANA

Více

Domov seniorů Stříbrné Terasy o.p.s., Havlíčkova 1395/30,586 01 Jihlava, -rocní zpráva. Zpráva o činnosti a hospodaření organizace v roce 2011 ...

Domov seniorů Stříbrné Terasy o.p.s., Havlíčkova 1395/30,586 01 Jihlava, -rocní zpráva. Zpráva o činnosti a hospodaření organizace v roce 2011 ... Dmv senirů Stříbrné Terasy.p.s., Havlíčkva 1395/30,586 01 Jihlava, rcní zpráva Zpráva činnsti a hspdaření rganizace v rce 2011 '........ >:. \... 1 Dmv senirů Stříbrné Terasy.p.s., Havlíčkva 1395/30, 58601

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A 2 0 0 9

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A 2 0 0 9 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A 2 0 0 9 DOMOV U RYBNÍKA VÍCEMĚŘICE PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Obsah: str. 3 str. 4 str. 5 str. 9 str. 12 str. 15 str. 17 Základní údaje Pskytvání sciálních služeb Dmva u rybníka Cíle

Více

Domov Barbora Kutná Hora, poskytovatel sociálních služeb Základní dokument ZD 09 DS/14 - Základní prohlášení vydání patnácté, březen 2014

Domov Barbora Kutná Hora, poskytovatel sociálních služeb Základní dokument ZD 09 DS/14 - Základní prohlášení vydání patnácté, březen 2014 Dmv Barbra Kutná Hra, pskytvatel sciálních služeb Základní dkument ZD 09 DS/14 - Základní prhlášení vydání patnácté, březen 2014 ZÁKLADNÍ PROHLÁŠENÍ Název zařízení: Dmv Barbra Kutná Hra, pskytvatel sciálních

Více

DOTAZNÍK PRO ŽADATELE O POSKYTOVÁNÍ SLUŽBY SOCIÁLNÍ PÉČE V DOMOVĚ PRO SENIORY SVĚTLO

DOTAZNÍK PRO ŽADATELE O POSKYTOVÁNÍ SLUŽBY SOCIÁLNÍ PÉČE V DOMOVĚ PRO SENIORY SVĚTLO Dmv pr seniry Světl Dmv pr seniry Světl, Drhvle 44, Písek 397 01 tel: 382 789 611, IČO: 708 69 812 DOTAZNÍK PRO ŽADATELE O POSKYTOVÁNÍ SLUŽBY SOCIÁLNÍ PÉČE V DOMOVĚ PRO SENIORY SVĚTLO Jmén a příjmení:

Více

Domov pro seniory Severní Terasa příspěvková organizace V Klidu 3133/12, 400 11 Ústí nad Labem telefon: 472 775 577, fax: 472 776 089 IČ:44555326

Domov pro seniory Severní Terasa příspěvková organizace V Klidu 3133/12, 400 11 Ústí nad Labem telefon: 472 775 577, fax: 472 776 089 IČ:44555326 Dmv pr seniry Severní Terasa příspěvkvá rganizace V Klidu 3133/12, 400 11 Ústí nad Labem telefn: 472 775 577, fax: 472 776 089 IČ:44555326 DIČ: CZ44555326 e-mail: ddst@ddst.cz www.ddst.cz 1 OBSAH STRANA

Více

SOCIÁLNÍ REHABILITACE ELIM

SOCIÁLNÍ REHABILITACE ELIM SOCIÁLNÍ REHABILITACE ELIM Sciální rehabilitace Elim je financvána z prjektu Pdpra a rzvj vybraných sciálních služeb ve Zlínském kraji financvanéh z Evrpskéh sciálníh fndu.. Sciální rehabilitace Elim je

Více

PORADA ŘEDITELŮ MŠ/ZŠ

PORADA ŘEDITELŮ MŠ/ZŠ PORADA ŘEDITELŮ MŠ/ZŠ Irena Tlapákvá duben 2015 NOVELA ŠKOLSKÉHO ZÁKONA vzdělávání sb se speciálními vzdělávacími ptřebami zavedení registru pedaggických pracvníků přijímání d přípravných tříd základní

Více

Poskytování sociálních služeb Domova u rybníka

Poskytování sociálních služeb Domova u rybníka Obsah: str. 3 str. 4 str. 6 str. 12 str. 14 str. 17 str. 18 str. 22 str. 27 str. 30 str. 31 str. 35 Základní údaje Pskytvání sciálních služeb Dmva u rybníka Cíle a způsby pskytvání sciálních služeb Aktivizační

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A 2 0 0 8

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A 2 0 0 8 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A 2 0 0 8 DOMOV U RYBNÍKA VÍCEMĚŘICE PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Obsah: str. 3 str. 4 str. 5 str. 9 str. 12 str. 15 str. 18 Základní údaje Pskytvání sciálních služeb Dmva u rybníka Cíle

Více

Smlouva č. /2014 o poskytování služby sociální péče domova se zvláštním režimem. Oáza pokoje pro psychicky nemocné

Smlouva č. /2014 o poskytování služby sociální péče domova se zvláštním režimem. Oáza pokoje pro psychicky nemocné Smluva č. /2014 pskytvání služby sciální péče dmva se zvláštním režimem Oáza pkje pr psychicky nemcné dle 91 zákna č. 108/2006 Sb., sciálních službách, v platném znění. (dále jen Smluva) paní / panem (dále

Více

! STANOVY SPOLKU I. Název MĚSÍČNÍ HOUPAČKA, spolek (dále jen MH) Sídlo: Hřbitovní 29, Ivančice, 664 91

! STANOVY SPOLKU I. Název MĚSÍČNÍ HOUPAČKA, spolek (dále jen MH) Sídlo: Hřbitovní 29, Ivančice, 664 91 STANOVY SPOLKU I. Název MĚSÍČNÍ HOUPAČKA, splek (dále jen MH) Sídl: Hřbitvní 29, Ivančice, 664 91 II. Charakteristika MH a) Sdružení je dbrvlným nevládním neziskvým sdružením vzniklým pdle zákna č. 83/1990

Více

SAZEBNÍK ÚHRAD POSKYTOVANÝCH SOCIÁLNÍCH SLUŽEB

SAZEBNÍK ÚHRAD POSKYTOVANÝCH SOCIÁLNÍCH SLUŽEB Přílha č. 2 Pdkrušnhrské dmvy sciálních služeb Dubí Teplice, příspěvkvá rganizace Na Výšině 494, 417 01 Dubí Tel. 417 571 102 IČO 63787849 pdss@pdss.cz Rčník: 2013 V Dubí 1. ledna 2014 SAZEBNÍK ÚHRAD POSKYTOVANÝCH

Více

Doporučení Středočeskému kraji k transformaci ústavní péče v péči komunitní

Doporučení Středočeskému kraji k transformaci ústavní péče v péči komunitní , 3P Cnsulting, s. r.., Římská 12, 120 00 Praha 2 telefn: (+420) 739 548 469 e-mail: inf@trass.cz web: www.trass.cz Dpručení Středčeskému kraji k transfrmaci ústavní péče v péči kmunitní Klient Zakázka

Více

Dům tří přání www.dumtriprani.cz

Dům tří přání www.dumtriprani.cz Dům tří přání Pmáháme dětem a jejich rdinám, které se citly v krizvé situaci. Naší snahu je umžnit těmt dětem bezpečný vývj v půvdní rdině. Pracviště dmu tří přání Ambulantně terénní centrum Terrnská 7,

Více

Domov Bílá Opava, příspěvková organizace Rybářská 27, OPAVA 746 01 IČ: 00016772

Domov Bílá Opava, příspěvková organizace Rybářská 27, OPAVA 746 01 IČ: 00016772 ~1~ Dmv Bílá Opava, příspěvkvá rganizace Rybářská 27, OPAVA 746 01 IČ: 00016772 Ředitel: Ing. Jarmír Zahel, CSc. Tel.: 553 712 183; 553 616 587 e-mail: pracviště Rybářská db.rybarska@ddpava pracviště Rseveltva

Více

INTRANET V JVK ČESKÉ BUDĚJOVICE

INTRANET V JVK ČESKÉ BUDĚJOVICE INTRANET V JVK ČESKÉ BUDĚJOVICE Vladimír Pávek, Jihčeská vědecká knihvna v Českých Budějvicích Úvd Jihčeská vědecká knihvna (JVK) v Českých Budějvicích prvzuje své webvé stránky d začátku rku 1996 (tehdy

Více

VNITŘNÍ PRAVIDLA ODLEHČOVACÍ SLUŽBY

VNITŘNÍ PRAVIDLA ODLEHČOVACÍ SLUŽBY VNITŘNÍ PRAVIDLA ODLEHČOVACÍ SLUŽBY KDO JSME A KOMU SLOUŽÍME platná d 1. 4. 2015 Charakteristika dlehčvací služby Odlehčvací služba je terénní služba pskytvaná sbám, které mají sníženu sběstačnst z důvdu

Více

Vnitřní pravidla pro odlehčovací službu - pobytovou Platná od 1.5.2015

Vnitřní pravidla pro odlehčovací službu - pobytovou Platná od 1.5.2015 Remedia Plus,.p.s., Dmvinka; U Nemcnice 3066/1, Břeclav 69002 email: sp.dmvinka@remediacentrum.cz www. remediaplus.cz tel. 519 315 137, 530 331 329, 739 697 689 Vnitřní pravidla pr dlehčvací službu - pbytvu

Více

Pravidla pro poskytování fakultativních služeb klientům

Pravidla pro poskytování fakultativních služeb klientům Centrum sciálních služeb Jindřichův Hradec Dmv Pístina Pístina 59, 378 02 Stráž nad Nežárku Vnitřní předpis směrnice č. 109/2014 Pravidla pr pskytvání fakultativních služeb klientům I. Obecná ustanvení

Více

Obsah Seznam organizací poskytujících sociální a související služby na území města Kravaře... 3 AGENTURA ZVONEČEK... 4 BYDLENÍ PRO OBČANY BEZ

Obsah Seznam organizací poskytujících sociální a související služby na území města Kravaře... 3 AGENTURA ZVONEČEK... 4 BYDLENÍ PRO OBČANY BEZ KATALOG SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB NA ÚZEMÍ MĚSTA KRAVAŘE Obsah Seznam rganizací pskytujících sciální a suvisející služby na území města Kravaře... 3 AGENTURA ZVONEČEK... 4 BYDLENÍ PRO OBČANY BEZ

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD. Účinnost: 25.11.2013. zákonným zástupcům dětí, pracovníkům školy MŠ Holice. Mgr. Mojmír Chytil, ředitel školy

ŠKOLNÍ ŘÁD. Účinnost: 25.11.2013. zákonným zástupcům dětí, pracovníkům školy MŠ Holice. Mgr. Mojmír Chytil, ředitel školy ZŠ a MŠ Olmuc Hlice, Náves Svbdy 41 ŠKOLNÍ ŘÁD pracviště Mateřská škla, Náves Svbdy 38 Zpracvala: Jana Skřivánkvá Účinnst: 25.11.2013 Infrmace pdána: Vydal: záknným zástupcům dětí, pracvníkům škly MŠ Hlice

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Šklní vzdělávací prgram pr šklní družinu 1. 9. 2009 Lada Keňvá ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU Základní škla Jívvá, kres Olmuc, příspěvkvá rganizace Ředitelka škly: Mgr. Pavla Krátká Vychvatelka:

Více

Charita Zlín. Burešov 4886, 760 01 Zlín IČO: 44117434. telefon: 577 224 050 www.zlin.charita.cz, e-mail: info@zlin.charita.cz

Charita Zlín. Burešov 4886, 760 01 Zlín IČO: 44117434. telefon: 577 224 050 www.zlin.charita.cz, e-mail: info@zlin.charita.cz Charita Zlín Přílha č.13b Burešv 4886, 760 01 Zlín IČO: 44117434 telefn: 577 224 050 www.zlin.charita.cz, e-mail: inf@zlin.charita.cz Psláním Charity Zlín je praktická a knkrétní pmc lidem v tělesné, duševní

Více

Dohoda o výkonu pěstounské péče

Dohoda o výkonu pěstounské péče Dhda výknu pěstunské péče Název rganizace: Centrum pr dítě a rdinu LATUS Právní frma: bčanské sdružení se sídlem Nýřanská 34, 323 26 Plzeň IČ: 22767452 reg. MVČR 4.11.2011.pd č.j. VS/1-1/86 311/11-R zast.

Více

1. Státní fond rozvoje bydlení (dále jen Fond ) je právnickou osobou.

1. Státní fond rozvoje bydlení (dále jen Fond ) je právnickou osobou. STATUT STÁTNÍHO FONDU ROZVOJE BYDLENÍ NOVÉ ZNĚNÍ Článek 1 - Úvdní ustanvení 1. Státní fnd rzvje bydlení (dále jen Fnd ) je právnicku sbu. 2. Fnd byl zřízen záknem č. 211/2000 Sb., Státním fndu rzvje bydlení

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č.j.: 64/2012 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č. 55 ze dne 25.1.2012 k prtklu z prvedené kntrly v příspěvkvé rganizaci Mateřská škla, Jeseniva 4,6, Praha 3 Rada městské části I.

Více

Přestěhování Domova důchodců Černožice zahrnuje přestěhování 74 104 klientů :

Přestěhování Domova důchodců Černožice zahrnuje přestěhování 74 104 klientů : Přílha č. 1 - Technické pžadavky na přestěhvání DD Černžice 1. Rzsah přestěhvání Přestěhvání Dmva důchdců Černžice zahrnuje přestěhvání 74 104 klientů : až 40 klientů dmva pr seniry, až 64 klientů dmva

Více

Výzva. Prioritní osa 5 Národní podpora územního rozvoje Oblast intervence 5.1 Národní podpora využití potenciálu kulturního dědictví

Výzva. Prioritní osa 5 Národní podpora územního rozvoje Oblast intervence 5.1 Národní podpora využití potenciálu kulturního dědictví Výzva k pdávání žádstí pskytnutí pdpry v rámci Integrvanéh peračníh prgramu pr bdbí let 2007-2013 Priritní sa 5 Nárdní pdpra územníh rzvje Oblast intervence 5.1 Nárdní pdpra využití ptenciálu kulturníh

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ROKU 2012 Nadání a dovednosti o.p.s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA ROKU 2012 Nadání a dovednosti o.p.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA ROKU 2012 Nadání a dvednsti.p.s. Výrční zpráva Nadání a dvednsti.p.s. za rk 2012 je zpracvána v suladu s ustanvením 21 zákna čísl 248/1995 Sb., becně prspěšných splečnstech. V Praze dne

Více

Městská knihovna Děčín

Městská knihovna Děčín Městská knihvna Děčín Nvá knihvna jak multifunkční kulturní centrum Mgr. Ladislav Zubek, ředitel MěK Jak t celé začal Od pčátku 90-tých let žádsti nvu knihvnu První skutečné záměry v r. 2007 1. prjekt

Více

Základní škola Úvaly, příspěvková organizace. Základní škola Úvaly, okres Praha východ nám. Arnošta z Pardubic 8, 250 82

Základní škola Úvaly, příspěvková organizace. Základní škola Úvaly, okres Praha východ nám. Arnošta z Pardubic 8, 250 82 Základní škla Úvaly, kres Praha výchd nám. Arnšta z Pardubic 8, 250 82 ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 15. VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Č.j.: ZS 832/2015 Vypracval: Schválil: Pedaggická rada prjednala dne 31.

Více

Zápis ze 4. diskusního fóra pracovní skupiny č. 8 (Sociální rehabilitace)

Zápis ze 4. diskusního fóra pracovní skupiny č. 8 (Sociální rehabilitace) Zápis ze 4. diskusníh fóra pracvní skupiny č. 8 (Sciální rehabilitace) Termín knání: 11. 5. 2017 Míst knání: Mariánské náměstí 480/5, 709 00 Ostrava - Mariánské Hry (v budvě splečnsti DTO CZ, s.r.) Facilitátři:

Více

POPIS REALIZACE POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY

POPIS REALIZACE POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY Dmvy sciálních služeb Háj a Nvá Ves, příspěvkvá rganizace Kubátva 269 417 22 Háj u Duchcva POPIS REALIZACE POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY Název služby: DOMOV PRO OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM NOVÁ VES V

Více

OBNOVA NERATOVA. Projekt Sdružení Neratov, o.s. www.neratov.cz

OBNOVA NERATOVA. Projekt Sdružení Neratov, o.s. www.neratov.cz OBNOVA NERATOVA Prjekt Sdružení Neratv,.s. www.neratv.cz Kd jsme? Sdružení Neratv,.s. bčanské sdružení zalžené rku 1992 naše pslání bnva vysídlené vsi a putníh místa pmc lidem s pstižením a puštěným dětem

Více

Zásady dotačního programu pro podporu činností, které navazují, kooperují nebo rozšiřují sociální služby v Královéhradeckém kraji pro rok 2012.

Zásady dotačního programu pro podporu činností, které navazují, kooperují nebo rozšiřují sociální služby v Královéhradeckém kraji pro rok 2012. Zásady dtačníh prgramu pr pdpru činnstí, které navazují, kperují neb rzšiřují sciální služby v Králvéhradeckém kraji pr rk 2012. I. Úvdní ustanvení Nestátní neziskvé subjekty, právnické a fyzické sby vyvíjející

Více

Jinak řečeno se věnujeme

Jinak řečeno se věnujeme Kd nás ještě nezná pmáháme plánvat pdprujeme splupráci pdprujeme kmunikaci upzrňujeme na prblémy snažíme se je splečně s Vámi řešit pmáháme prsazvat splečné plány Jinak řečen se věnujeme vzdělávání reginálnímu

Více

Ing. Petra Brejšová, vedoucí kanceláře starosty a tajemníka

Ing. Petra Brejšová, vedoucí kanceláře starosty a tajemníka Pdklady pr jednání zastupitelstva města Lanškrun dne: 18.12.2018 Čísl jednání: 6 Čísl jednací: MULA 39292/2018 Pčet l. dk.: Pčet přílh: Pčet l. přílh: Spis. znak: 101.2.1 Datum: 11.12.2018 Název materiálu:

Více

Mateřská škola speciální, Praha 8, Štíbrova 1691

Mateřská škola speciální, Praha 8, Štíbrova 1691 Mateřská škla speciální, Praha 8, Štíbrva 1691 INFORMACE O POVINNÉM SUBJEKTU pdle vyhlášky č. 442/2006 Sb. Označení a uvzvací Obsah plžky text 1. Název Mateřská škla speciální, Praha 8, Štíbrva 1691 2.

Více

Domov pro seniory Plaveč, příspěvková organizace, Plaveč 1, PSČ 671 32

Domov pro seniory Plaveč, příspěvková organizace, Plaveč 1, PSČ 671 32 , Plaveč 1, PSČ 671 32 VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2008 Název organizace: Domov pro seniory Plaveč, příspěvková organizace Sídlo: Plaveč 1, PSČ 671 32 IČ organizace: 45671702 Číslo účtu: 29537-741/0100 Telefon/fax:

Více

C.A.P. PRŮVODCE ŠKOLOU V PŘÍRODĚ

C.A.P. PRŮVODCE ŠKOLOU V PŘÍRODĚ C.A.P. PRŮVODCE ŠKOLOU V PŘÍRODĚ OBSAH: Dprava Ubytvání Stravvání Zdravtnický dhled Výchvný persnál Celdenní prgram Servis pedaggickým pracvníkům a infrmace pr rdiče a šklu Pjištění Kntakty DOPRAVA Splupracujeme

Více

Domov důchodců Prostějov. p ř í s p ě v k o v á o r g a n i z a c e Nerudova 1666/70; 796 01 Prostějov

Domov důchodců Prostějov. p ř í s p ě v k o v á o r g a n i z a c e Nerudova 1666/70; 796 01 Prostějov Dmv důchdců Prstějv p ř í s p ě v k v á r g a n i z a c e Nerudva 1666/70; 796 01 Prstějv Výrční zpráva za rk 2010 1 Dmv důchdců Prstějv, příspěvkvá rganizace, Nerudva 1666/70; 796 01 Prstějv Název rganizace:

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č.j.: 557/2011 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č. 410 ze dne 20.7.2011 k prtklu z prvedené kntrly v příspěvkvé rganizaci Mateřská škla, Sudměřská 54, Praha 3 Rada městské části

Více

p. uč. Alena Horklová p. uč. Jarmila Petrošová p. uč. Taťána Řehová p. uč. Ivana Tanušková p. řed. Libuše Klimundová p. uč.

p. uč. Alena Horklová p. uč. Jarmila Petrošová p. uč. Taťána Řehová p. uč. Ivana Tanušková p. řed. Libuše Klimundová p. uč. Vaše děti vzdělává 1. ddělení CIPÍSEK p. uč. Alena Hrklvá p. uč. Jarmila Petršvá 2. ddělení RÁKOSNÍČEK p. uč. Taťána Řehvá p. uč. Ivana Tanuškvá 3. ddělení KRTEČEK EK 4. ddělení KŘEMÍLEK p. uč. Jarmila

Více

"Jdeme správně?", č. CZ /0.0/0.0/15_023/

Jdeme správně?, č. CZ /0.0/0.0/15_023/ "Jdeme správně?", č. CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_023/0001076. Dtazník pr rdiče a rdinné příslušníky uživatelů našich služeb, Cílem dtazníků je zjistit vaši spkjenst s pskytvanými službami, pjmenvat ptřeby a

Více

Domov pro seniory Plaveč, příspěvková organizace, Plaveč 1, PSČ 671 32

Domov pro seniory Plaveč, příspěvková organizace, Plaveč 1, PSČ 671 32 , Plaveč 1, PSČ 671 32 VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2009 Název organizace: Domov pro seniory Plaveč, příspěvková organizace Sídlo: Plaveč 1, PSČ 671 32 IČ organizace: 45671702 Číslo účtu: 29537-741/0100 Telefon/fax:

Více

SDRUŽENÍ NERATOV, o.s.

SDRUŽENÍ NERATOV, o.s. SDRUŽENÍ NERATOV,.s. partner prjektu Ergtep pr žáky i pedaggy, reg. čísl CZ.1.07/1.1.00/54.0051 www.neratv.cz Kd jsme? Sdružení Neratv,.s. bčanské sdružení zalžené rku 1992 naše pslání bnva vysídlené vsi

Více

Smlouva o závazku veřejné služby zabezpečení lékařské pohotovostní služby OŠKSS: SML /LPS/2015

Smlouva o závazku veřejné služby zabezpečení lékařské pohotovostní služby OŠKSS: SML /LPS/2015 Smluva závazku veřejné služby zabezpečení lékařské phtvstní služby OŠKSS: SML /LPS/2015 uzavřená pdle ust. 1746 dst. 2 zákna č. 89/2012 Sb., bčanský zákník, ve znění pzdějších předpisů S m l u v n í s

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škla a Mateřská škla Břitv, kres Blansk, příspěvkvá rganizace Šklní 125, 679 21 Břitv Výrční zpráva činnsti škly Šklní rk: 2012/2013 vypracval: Mgr. Jiří Sedláček ředitel škly Břitv, 6. 9. 2013

Více

Konzultační materiál č. 1/2015 Přiměřený zisk PŘIMĚŘENÝ ZISK OHROŽUJE POSKYTOVATELE HRANICE PRO PŘIMĚŘENÝ ZISK?

Konzultační materiál č. 1/2015 Přiměřený zisk PŘIMĚŘENÝ ZISK OHROŽUJE POSKYTOVATELE HRANICE PRO PŘIMĚŘENÝ ZISK? Knzultační materiál č. 1/2015 Přiměřený zisk PŘIMĚŘENÝ ZISK OHROŽUJE POSKYTOVATELE HRANICE PRO PŘIMĚŘENÝ ZISK? I. Pjem aneb c se jedná (článek IX. Metdiky) Zisk = skutečné výnsy mínus skutečné náklady

Více

Obecné informace podle 26 zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád), o uskutečněných kontrolách za rok 2018

Obecné informace podle 26 zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád), o uskutečněných kontrolách za rok 2018 Měst Vrchlabí Městský úřad Vrchlabí, kancelář starsty Zámek 1, 543 01 Vrchlabí Obecné infrmace pdle 26 zákna č. 255/2012 Sb., kntrle (kntrlní řád), uskutečněných kntrlách za rk 2018 Obsah: 1. Kntrly prvedené

Více

SMĚRNICE č. 5 ŠKOLENÍ ZAMĚSTNANCŮ, ŽÁKŮ A DALŠÍCH OSOB O BEZPEČNOSTI A OCHRANĚ ZDRAVÍ PŘI PRÁCI (BOZP)

SMĚRNICE č. 5 ŠKOLENÍ ZAMĚSTNANCŮ, ŽÁKŮ A DALŠÍCH OSOB O BEZPEČNOSTI A OCHRANĚ ZDRAVÍ PŘI PRÁCI (BOZP) Název Čísl Vlastník SMĚRNICE č. 5 ŠKOLENÍ ZAMĚSTNANCŮ, ŽÁKŮ A DALŠÍCH OSOB O BEZPEČNOSTI A OCHRANĚ ZDRAVÍ PŘI PRÁCI (BOZP) Tat směrnice nahrazuje: Datum platnsti d: 01.10.2015 Základní právní předpisy:

Více

Želešice - vodovodní řád pro zónu k podnikání

Želešice - vodovodní řád pro zónu k podnikání VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ V suladu s ustanvením 38 zákna č.137/2006 Sb., veřejných zakázkách, v platném znění, Vás tímt vyzýváme k pdání nabídky pr zjedndušené pdlimitní

Více

Tento projekt je spolufinancován. a státním rozpočtem

Tento projekt je spolufinancován. a státním rozpočtem Tent prjekt je splufinancván Evrpským sciálním fndem a státním rzpčtem Z a d á v a c í d k u m e n t a c e Odbrná publikace Management kulturníh cestvníh ruchu a návazné šklení pr prjekt OP RLZ - MMR Odbrná

Více

Povinně zveřejňované informace

Povinně zveřejňované informace Pvinně zveřejňvané infrmace 1. 1) Oficiální název Obec Tčník 2) Důvd a způsb zalžení Obec Tčník vznikla jak územní samsprávná jedntka v suladu s 1 a 2 zákna č. 367/1990 Sb. bcích a dle 4 tht zákna vystupuje

Více

Dotazník spokojenosti rodičů dětí navštěvujících ZŠ Stolany

Dotazník spokojenosti rodičů dětí navštěvujících ZŠ Stolany Dbrý den, vážení rdiče! Předkládáme vyhdncení Dtazníku spkjensti. Máme z výsledku dbrý pcit. Odpvědi, které nesplňvaly naše představy, jsme splečně knzultvali na lednvém setkání rdičů. A když byla vyská

Více

Výroční zpráva obce Vysoká u Příbramě. za rok 2011

Výroční zpráva obce Vysoká u Příbramě. za rok 2011 Obec Vyská u Příbramě Výrční zpráva bce Vyská u Příbramě za rk 2011 dle zákna č. 106/1999 Sb., svbdném přístupu k infrmacím Zpráva pskytvání infrmací za rk 2011 - Pskytvání infrmací pdle 18 zákna č. 106/1999

Více

VNITŘNÍ ŘÁD. Firemní školka J&T. IBC centrum, Pobřežní 3, Praha 8, 180 00. Firemní školka J&T. skolka@jt-firemniskolka.cz. www.jt-firemniskolka.

VNITŘNÍ ŘÁD. Firemní školka J&T. IBC centrum, Pobřežní 3, Praha 8, 180 00. Firemní školka J&T. skolka@jt-firemniskolka.cz. www.jt-firemniskolka. VNITŘNÍ ŘÁD Firemní šklka J&T IBC centrum, Pbřežní 3, Praha 8, 180 00 1. ÚDAJE O ZAŘÍZENÍ Název: Firemní šklka J&T Adresa: Pbřežní 3, Praha 8, 180 00 Telefn: E-mail: Web: Prvzvatel: Předmět činnsti: Ředitelka:

Více

DOMOV PRO SENIORY A DŮM S PEČOVATELSKOU SLUŽBOU MARIÁNSKÉ LÁZNĚ příspěvková organizace

DOMOV PRO SENIORY A DŮM S PEČOVATELSKOU SLUŽBOU MARIÁNSKÉ LÁZNĚ příspěvková organizace DOMOV PRO SENIORY A DŮM S PEČOVATELSKOU SLUŽBOU MARIÁNSKÉ LÁZNĚ příspěvkvá rganizace POPIS REALIZACE SOCIÁLNÍ SLUŽBY DOMOV SE ZVLÁŠTNÍM REŽIMEM (účinnst d 19.3.2019) 1. Název a míst zařízení, míst pskytvání

Více

2. SCHŮZE SHROMÁŽDĚNÍ

2. SCHŮZE SHROMÁŽDĚNÍ 2. SCHŮZE SHROMÁŽDĚNÍ SVJ Ležáků 352 354 Pardubice dne 11.11.2013 v Pardubicích PROGRAM : Zahájení, prezence, vlba rgánů schůze shrmáždění Zpráva výbru činnsti d 11.9.2013 d termínu knání 2.schůze shrmáždění

Více

Výzva č. 3/2017 Dotační program na podporu projektů prevence kriminality v roce 2017

Výzva č. 3/2017 Dotační program na podporu projektů prevence kriminality v roce 2017 Výzva č. 3/2017 Dtační prgram na pdpru prjektů prevence kriminality v rce 2017 Měst Orlvá na základě usnesení Rady města Orlvé vyhlašuje dtační prgram na pdpru prjektů prevence kriminality pr rk 2017 Prgram

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2010 2 Škla bnvy venkva,.p.s. se sídlem v Liběšicích VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2010 Základní údaje Název Pužívaná zkratka : Škla bnvy venkva,.p.s. : ŠOV Právní frma : Obecně prspěšná splečnst Sídl : Liběšice, č.p.

Více

MMB Název: Projekty financované z Fondu kofinancování projektů - říjen návrh rozpočtového opatření. Obsah: Návrh usnesení:

MMB Název: Projekty financované z Fondu kofinancování projektů - říjen návrh rozpočtového opatření. Obsah: Návrh usnesení: Rada města Brna MMB201700000129 sr Z7/32. zasedání Zastupitelstva města Brna knané dne 3. října 2017 ZM7/2905 Název: Prjekty financvané z Fndu kfinancvání prjektů - říjen 2017 - návrh rzpčtvéh patření

Více

Krajský úřad Ústeckého kraje

Krajský úřad Ústeckého kraje Krajský úřad Ústeckéh kraje Způsb rganizace a zajištění lékařské phtvstní služby v Ústeckém kraji v rce 2019 1. Ústecký kraj je pdle ustanvení 110 zákna č. 372/2011 Sb., zdravtních službách a pdmínkách

Více

PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE PODPORY. v Operačním programu Životní prostředí pro období 2014 2020

PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE PODPORY. v Operačním programu Životní prostředí pro období 2014 2020 PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE PODPORY v Operačním prgramu Živtní prstředí pr bdbí 2014 2020 Verze 5.0 Znění účinné d: 14. 10. 2015 Identifikace dkumentu Evidenční čísl: Zpracván dne: 9. 10. 2015 Verze

Více

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O O S T R A V A M Ě S T S K Ý O B V O D L H O T K A U S N E S E N Í

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O O S T R A V A M Ě S T S K Ý O B V O D L H O T K A U S N E S E N Í S T A T U T Á R N Í M Ě S T O O S T R A V A M Ě S T S K Ý O B V O D L H O T K A U S N E S E N Í ze 9. zasedání Zastupitelstva městskéh bvdu Lhtka, knanéh dne 16.06.2008 čís. 82/9 90/9 Jsef Šrámek Ing.

Více

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O O S T R A V A M Ě S T S K Ý O B V O D L H O T K A U S N E S E N Í

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O O S T R A V A M Ě S T S K Ý O B V O D L H O T K A U S N E S E N Í S T A T U T Á R N Í M Ě S T O O S T R A V A M Ě S T S K Ý O B V O D L H O T K A U S N E S E N Í ze 5. zasedání Zastupitelstva městskéh bvdu Lhtka, knanéh dne 25.06.2007 čís. 36/5 44/5 Jsef Šrámek Ing.

Více

Kurz DVPP. Žádost o akreditaci DVPP Vzdělávací program,,bezpečná a zdravá školka

Kurz DVPP. Žádost o akreditaci DVPP Vzdělávací program,,bezpečná a zdravá školka Kurz DVPP Žádst akreditaci DVPP Vzdělávací prgram,,bezpečná a zdravá šklka Vzdělávací prgram,,bezpečná a zdravá šklka Přadvé čísl: 13 1. Název vzdělávacíh prgramu: Bezpečná a zdravá šklka 2. Obsah - pdrbný

Více

ZÁKLADNÍ ÚDAJE. NÁZEV A ADRESA ZAŘÍZENÍ: Dům sv. Antonína Komenského 907 676 02 Moravské Budějovice

ZÁKLADNÍ ÚDAJE. NÁZEV A ADRESA ZAŘÍZENÍ: Dům sv. Antonína Komenského 907 676 02 Moravské Budějovice ZÁKLADNÍ ÚDAJE NÁZEV A ADRESA ZAŘÍZENÍ: Dům sv. Antnína Kmenskéh 907 676 02 Mravské Budějvice Zřizvatel: SPRÁVNÍ RADA: DOZORČÍ RADA: Kngregace Milsrdných sester sv. Karla Brmejskéh Šprkva 12 180 00 Praha

Více

Žádost o poskytnutí státní dotace na realizaci projektu prevence HIV/AIDS pro rok 2010 A. obecná část Žádosti

Žádost o poskytnutí státní dotace na realizaci projektu prevence HIV/AIDS pro rok 2010 A. obecná část Žádosti Pdací razítk MZ ČR/ Č.j.: Identif. Čísl prjektu: Žádst pskytnutí státní dtace na realizaci prjektu prevence HIV/AIDS pr rk 2010 A. becná část Žádsti Základní infrmace prjektu a dtačním titulu Název pskytvatele

Více

Domov Barbora Kutná Hora, poskytovatel sociálních služeb Základní dokument ZD 09 CHB/17 - Základní prohlášení - vydání druhé, leden 2017

Domov Barbora Kutná Hora, poskytovatel sociálních služeb Základní dokument ZD 09 CHB/17 - Základní prohlášení - vydání druhé, leden 2017 Dmv Barbra Kutná Hra, pskytvatel sciálních služeb Základní dkument ZD 09 CHB/17 - Základní prhlášení - vydání druhé, leden 2017 ZÁKLADNÍ PROHLÁŠENÍ CHRÁNĚNÉ BYDLENÍ Název zařízení: Dmv Barbra Kutná Hra,

Více

1. Seminář k obsahu zákoníku práce, dalším souvisejícím právním úpravám a k sociálnímu dialogu (seminář je určen pro vedoucí zaměstnance)

1. Seminář k obsahu zákoníku práce, dalším souvisejícím právním úpravám a k sociálnímu dialogu (seminář je určen pro vedoucí zaměstnance) Základní zaměření dvu typů seminářů a jejich bsahvá náplň má za cíl pskytnut veducím zaměstnancům v becné rvině infrmace zákníku práce a dalších suvisejících právních úpravách, včetně infrmací prblematice

Více

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo vedoucího inspektora Oblastního inspektorátu práce pro hlavní město Prahu

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo vedoucího inspektora Oblastního inspektorátu práce pro hlavní město Prahu Oznámení vyhlášení výběrvéh řízení na služební míst veducíh inspektra Oblastníh inspektrátu práce pr hlavní měst Prahu Praha 18. srpna 2015 Č. j. MV-108490-4/OSK-2015 Náměstek ministra vnitra pr státní

Více

cestovního ruchu

cestovního ruchu Nárdní prgram pdpry cestvníh ruchu 2010-2013 Pdprgram Cestvní ruch pr všechny Vyhlášen 16. únra 2010 Cíle pdprgramu: zpřístupnění aktivit spjených s cestváním i určitým způsbem znevýhdněným skupinám byvatel;

Více

Zápis z jednání ŠKOLSKÉ RADY při ZŠ K. H. Máchy Doksy

Zápis z jednání ŠKOLSKÉ RADY při ZŠ K. H. Máchy Doksy Zápis ze schůze šklské rady 28. 04. 2016 Zápis z jednání ŠKOLSKÉ RADY při ZŠ K. H. Máchy Dksy Datum: 28. 04. 2016; 15:30 hd. Míst: ředitelna ZŠ Přítmni: Bc. Jana Strnkvá Pavlína Karešvá Mgr. Jindřiška

Více

Zlepšování mobility a dostupnosti bez bariér v Ústí nad Labem

Zlepšování mobility a dostupnosti bez bariér v Ústí nad Labem AKCNÍ ˆ PLÁN 6 Zlepšvání mbility a dstupnsti bez bariér v Ústí nad Labem Pdpra mbility, zlepšení dstupnsti míst a zvýšení atraktivity města Ústí nad Labem Listpad 2012 Akcní plán č. 6 - Zlepšvání mbility

Více

PLÁN ČERPÁNÍ TECHNICKÉ ASISTENCE REGIONÁLNÍHO OPERAČNÍHO PROGRAMU REGIONU SOUDRŽNOSTI SEVEROZÁPAD

PLÁN ČERPÁNÍ TECHNICKÉ ASISTENCE REGIONÁLNÍHO OPERAČNÍHO PROGRAMU REGIONU SOUDRŽNOSTI SEVEROZÁPAD Sídl: Berní 2261/1, 400 01 Ústí nad Labem tel.: 475 240 600 www.nuts2severzapad.cz, www.eurpa.eu Pracviště: Závdní 379/84A, 360 21 Karlvy Vary tel.: 353 222 624 e-mail: ridicirgan@nuts2severzapad.cz PLÁN

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA MĚSTSKÉ KNIHOVNY KUTNÁ HORA 2006. Pár základních parametrů, čísel a fotografií

VÝROČNÍ ZPRÁVA MĚSTSKÉ KNIHOVNY KUTNÁ HORA 2006. Pár základních parametrů, čísel a fotografií VÝROČNÍ ZPRÁVA MĚSTSKÉ KNIHOVNY KUTNÁ HORA 2006 Pár základních parametrů, čísel a ftgrafií Městská knihvna Kutná Hra 1. 3. 2007 VÝROČNÍ ZPRÁVA MĚSTSKÉ KNIHOVNY KUTNÁ HORA 2006 Rzpis akcí rku 2006 leden

Více

VEŘEJNÝ ZÁVAZEK POSLÁNÍ PEČOVATELKÉ SLUŽBY

VEŘEJNÝ ZÁVAZEK POSLÁNÍ PEČOVATELKÉ SLUŽBY VEŘEJNÝ ZÁVAZEK POSLÁNÍ PEČOVATELKÉ SLUŽBY Charita Prstějv nabízí prstřednictvím pečvatelské služby pmc pr setrvání v dmácím prstředí senirům, sbám s tělesným pstižením a sbám s chrnickým nemcněním starším

Více

PŘílOHA. A.1. Informace podle 7 odst. 3 zákona O. A.2. Informace podle 7 odst. 4 zákona O. A.3. Informace podle 7 odst. 5 zákona

PŘílOHA. A.1. Informace podle 7 odst. 3 zákona O. A.2. Informace podle 7 odst. 4 zákona O. A.3. Informace podle 7 odst. 5 zákona Licence: D27F XCRGUPXA / PXC (19092011/19042011) PŘílHA územní samsprávné celky, svazky bcí, reginální rady (v Kč - minulé bdbi zakruhlen na tisíce) bdbí: 12/2011 IČ: 00576891 Název: bec Řeka A.1. Infrmace

Více

INFORMOVÁNÍ O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ V SOUVISLOSTI S OBSAZOVÁNÍM PRACOVNÍCH POZIC A ZAMĚSTNÁVÁNÍM OSOB

INFORMOVÁNÍ O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ V SOUVISLOSTI S OBSAZOVÁNÍM PRACOVNÍCH POZIC A ZAMĚSTNÁVÁNÍM OSOB INFORMOVÁNÍ O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ V SOUVISLOSTI S OBSAZOVÁNÍM PRACOVNÍCH POZIC A ZAMĚSTNÁVÁNÍM OSOB dle Nařízení Evrpskéh parlamentu a Rady EU 2016/679 chraně fyzických sb v suvislsti se zpracváním

Více

VIDA sociální služby, s.r.o. VNITŘNÍ PRAVIDLA OSOBNÍ ASISTENCE

VIDA sociální služby, s.r.o. VNITŘNÍ PRAVIDLA OSOBNÍ ASISTENCE VIDA sciální služby, s.r.. VNITŘNÍ PRAVIDLA OSOBNÍ ASISTENCE platná d 01.08.2015 KDO JSME A KOMU SLOUŽÍME Charakteristika sbní asistence Osbní asistence je terénní služba pskytvaná sbám, které mají sníženu

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání ŠKOLNÍ DRUŽINA

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání ŠKOLNÍ DRUŽINA ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pr základní vzdělávání ŠKOLNÍ DRUŽINA Základní škla a mateřská škla, Blížkvice, kr. Znjm příspěvkvá rganizace OBSAH 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE.. 2 2. CHARAKTERISTIKA ŠD. 3 3. CHARAKTERISTIKA

Více

Školní vzdělávací program mateřské školy Paskov pro školní rok 2010-2011

Školní vzdělávací program mateřské školy Paskov pro školní rok 2010-2011 Mateřská škla Paskv, příspěvkvá rganizace, Místecká 758, 739 21 Paskv Mezinárdní prgram předšklníh vzdělávání prjekt Z a č í t s p l u Šklní vzdělávací prgram mateřské škly Paskv pr šklní rk 2010-2011

Více

Akční plán města Žďár nad Sázavou

Akční plán města Žďár nad Sázavou AKČNÍ PLÁN MĚSTA ŽĎÁR NAD SÁZAVOU říjen 2007 Obecně dkumentu Akční plán města Žďár nad Sázavu je dkument, kde dchází ke knkrétnímu rzpracvání vhdných rzvjvých záměrů města v kratším časvém hrizntu. Akční

Více

Strategické rámce správy a rozvoje klasifikace DRG v roce 2013

Strategické rámce správy a rozvoje klasifikace DRG v roce 2013 Strategické rámce správy a rzvje klasifikace DRG v rce 2013 Ministerstv zdravtnictví má až d knce rku 2013 uzavřenu s NRC prváděcí smluvu k prvádění některých činnstí týkajících se kultivace systému DRG

Více

VNITŘNÍ ŘÁD. Firemní školka J&T. IBC centrum, Pobřežní 3, Praha 8, 180 00. Firemní školka J&T. skolka@jt-firemniskolka.cz. www.jt-firemniskolka.

VNITŘNÍ ŘÁD. Firemní školka J&T. IBC centrum, Pobřežní 3, Praha 8, 180 00. Firemní školka J&T. skolka@jt-firemniskolka.cz. www.jt-firemniskolka. VNITŘNÍ ŘÁD Firemní šklka J&T IBC centrum, Pbřežní 3, Praha 8, 180 00 1. ÚDAJE O ZAŘÍZENÍ Název: Firemní šklka J&T Adresa: Pbřežní 3, Praha 8, 180 00 Telefn: E-mail: Web: Prvzvatel: Předmět činnsti: Ředitelka:

Více

Dotazník pro neziskové organizace

Dotazník pro neziskové organizace Dtazník pr neziskvé rganizace Vážení zástupci neziskvých rganizací z Nvéh Hrádku, dvlujeme Vás tímt pžádat vyplnění dtazníku, který služí pr zjištění názrů a ptřeb neziskvých rganizací v Nvém Hrádku. V

Více

Zápis z valné hromady TJ Sokol Mohelno dne 23. 2. 2014

Zápis z valné hromady TJ Sokol Mohelno dne 23. 2. 2014 Zápis z valné hrmady TJ Skl Mheln dne 23. 2. 2014 SOKOL / 2014 / Valná hrmada OBSAH 1 ZÁPIS Z VALNÉ HROMADY TJ SOKOL MOHELNO 2014... 2 1.1 Zahájení, přivítání hstů... 2 1.2 Vlba předsednictva, návrhvé,

Více

III. Život mezi lidmi

III. Život mezi lidmi Pdmínky: - výsledná známka bude tvřena známku z písemek, ústníh zkušení, aktivity, prjektu či referátu, dmácích úklů, kmpetenční známky a sešitu - mu pvinnstí je si vést sešit, v případě, že chybím, si

Více

NABÍDKA NA VEDENÍ ÚČETNICTVÍ ČI DAŇOVÉ EVIDENCE JE URČENA:

NABÍDKA NA VEDENÍ ÚČETNICTVÍ ČI DAŇOVÉ EVIDENCE JE URČENA: NABÍDKA NA VEDENÍ ÚČETNICTVÍ ČI DAŇOVÉ EVIDENCE JE URČENA: 1.Právnickým sbám - Splečnstem s ručením mezeným či a.s. - Splečenstvím vlastníků bytů - Bytvým družstvům - Družstvům jiným než bytvým - Jiným

Více

ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY. Základní škola Kojetín, náměstí Míru 83 telefon , IČO web:

ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY. Základní škola Kojetín, náměstí Míru 83 telefon , IČO web: Základní škla Kjetín, náměstí Míru 83 telefn 581762036, IČO 61985571 e-mail: skla@zsnammiru.kjetin.cz web: www.zskjetin.cz ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Prjednán na pedaggické radě dne 3. 9. 2012 Platnst d 3. 9.

Více

Mateřská škola Sluníčko Mýto,okres Rokycany, příspěvková organizace. Provozní řád

Mateřská škola Sluníčko Mýto,okres Rokycany, příspěvková organizace. Provozní řád Mateřská škla Sluníčk Mýt,kres Rkycany, příspěvkvá rganizace Prvzní řád Č. j.: 95/15 Upravuje činnst škly v suladu s hygienickými předpisy a nrmami. Je zpracván dle zákna 253/2000 Sb. 561/2004 Sb., 258/2000,

Více