Domov pro seniory Plaveč, příspěvková organizace, Plaveč 1, PSČ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Domov pro seniory Plaveč, příspěvková organizace, Plaveč 1, PSČ 671 32"

Transkript

1 Dmv pr seniry Plaveč, příspěvkvá rganizace, Plaveč 1, PSČ VÝROČNÍ ZPRÁVA za rk 2010

2 Název rganizace: Dmv pr seniry Plaveč, příspěvkvá rganizace Sídl: Plaveč 1, PSČ IČ rganizace: Čísl účtu: /0100 Telefn/fax: www: dmvprseniry.becplavec.cz Zřizvatel: Jihmravský kraj Adresa zřizvatele: Brn, Žertínv náměstí 3/5, PSČ IČ zřizvatele: Dmv pr seniry Plaveč, příspěvkvá rganizace

3 Statutární zástupce ředitel: Ing. Vybíral František Úsek eknmick prvzní: Eknm - účetní (zástupce ředitele): Mzdvá účetní, persnalistka: Skladvá účetní zásbvač: Tmáškvá Pavlína Vystrčilvá Helena Bartesvá Erika Úsek sciální péče: Sciální pracvníci: Bc. Král David Bc. Lenka Petrželkvá Úsek zdravtní a šetřvatelské péče: Vrchní sestra: Staniční sestra: Nepejchalvá Jarmila Tmáškvá Radslava Jandvá Jiřina Úsek stravvací: Veducí kuchařka: Semtamvá Bžena 3 Dmv pr seniry Plaveč, příspěvkvá rganizace

4 POPIS ZAŘÍZENÍ Dmv pr seniry Plaveč se nachází v údlí řeky Jevišvky, uprstřed bce Plaveč, která leží 11 km severně d Znjma. Zařízení se skládá z Hlavní budvy a třech vedlejších budv, a t Šklky, Pdzámčí a Zátiší. Všechny tyt bjekty jsu zasazeny d rzlehléh parku, kde se nachází také významná histrická památka - rtunda ze 13. stletí. Hlavní budva se skládá z přízemí a dvu pater, které jsu prpjeny výtahem. V přízemí se nachází kuchyň a prádelna. Je zde umístěna také kulturní místnst s knihvnu, TV a PC s přístupem na internet. V prstrách bu pater jsu umístěny pkje pr klienty, splečné hygienické zázemí a příjemné psezení, které využívají klienti nejen k dpčinku, ale i k setkávání se svými rdinami a přáteli. V celé Hlavní budvě je pskytvaná sciální služba dmv se zvláštním režimem. Kapacita je pr 62 uživatelů. Ve vedlejší budvě nazývané Šklka je pskytvaná sciální služba dmv pr seniry s kapacitu 9 lůžek. Je zde 7 jednlůžkvých pkjů, 1 dvulůžkvý pkj, jídelna a kuchyňka. Dalším bjektem je Pdzámčí, kde prběhla v rce 2008 celkvá reknstrukce a výsledkem je kapacita 12 lůžek (2 pkje 1 lůžkvé a 5 pkjů 2 lůžkvých). Obydlí se skládá z přízemí a jednh patra. Prt zde byl zbudván výtah, čímž se stavba stala bezbariérvu a vznikl prstr i pr imbilní uživatele. Tat budva plně dpvídá standardům kvality pskytvaných služeb. V administrativní budvě zvané Zátiší sídlí ředitel, eknm, sciální pracvnici, mzdvá účetní, skladvá účetní a také údržba. 4 Dmv pr seniry Plaveč, příspěvkvá rganizace

5 POSLÁNÍ Dmv pr seniry Plaveč, příspěvkvá rganizace je zařízením sciální péče, rzdělující svji činnst mezi dvě sciální služby - Dmv pr seniry a Dmv se zvláštním režimem. Psláním našeh zařízení služby Dmva pr seniry je pskytvat především kvalitní, individuálně zaměřené, pbytvé sciální a zdravtní služby sbám, které vzhledem ke svému věku a zdravtnímu stavu, nemhu žít ve svém přirzeném dmácím prstředí. Dmv se zvláštním režimem pskytuje své služby převážně sbám, které v důsledku svéh zdravtníh stavu, chrnickéh nemcnění neb nemcnění stařecku, Alzheimervu demencí, se citli v nepříznivé sciální situaci a ptřebují pravidelnu nepřetržitu pmc jiné fyzické sby při zajišťvání svých ptřeb. Snahu našeh zařízení je pskytvat celrční ubytvání, stravvání a sciální pradenství. Pmáhat nejen při zvládání běžných úknů sbu uživatele, ale také při sbní hygieně a šetřvatelské péči. Zajišťvat lékařsku péči. Organizvat a nabízet kulturní vyžití, zájmvé a aktivizační činnsti. Pmáhat při uplatňvání práv, při bstarávání sbních záležitstí uživatelů a být nápmcni při zajišťvání dalších sciálních služeb jinými rganizacemi. Chceme umžnit lidem zůstat rvncennými členy splečnsti a službu rientvat na sbní cíle klienta. Vše je zárveň zaktven v písemné pdbě v jedntlivých standardech a vnitřních předpisech dmva směrnicích. Snažíme se individuální přístup ke každému uživateli sciální služby pskytvané v našem zařízení - Dmvě pr seniry Plaveč. Svým prfesinálním přístupem pmci každému uživateli zachvávat jeh individualitu a t i prstřednictvím plánvání a plnění přání, které budu v mžnstech našeh zařízení. Chceme c nejvíce zpříjemnit pbyt uživatelům, když už nemhu být v přirzeném dmácím prstředí. Mderní vybavení splečně s pskytvanými službami tak umžňuje klientům dmva plnhdntný a aktivní živt. Vycházíme z přesvědčení, že důstjný lidský živt v jakékliv pdbě je vzácným darem, kteréh je nutné si ctít, vážit si h a chránit h. 5 Dmv pr seniry Plaveč, příspěvkvá rganizace

6 CÍLOVÁ SKUPINA (kruh sb, kterým je služba určena) Seniři nad 65 let, kteří pbírají starbní neb invalidní důchd a vyžadují: pravidelnu šetřvatelsku a zdravtní péči vzhledem ke snížené sběstačnsti zejména z důvdu věku, chrnickému nemcnění, stařecké a jiné demenci pravidelnu pmc druhé sby částečnu neb úplnu pdpru při zvládání péče vlastní sbu frmu ubytvání, stravvání, hygieny ubytvání v jedn, dvu, tří a více lůžkvých pkjích celdenní stravu zabezpečvání kntaktu se splečenským prstředím uspkjvání bipsychsciálních, splečenských a nábženských ptřeb pdpru při aktivizačních činnstech pmc při uplatňvání svých práv, zájmů bstarávání sbních záležitstí dle zájmu zabezpečení kadeřnické služby a drbné nákupy SLUŽBA NENÍ URČENA PRO UŽIVATELE Dmv pr seniry Plaveč nepskytuje služby lidem, kteří by mhli jakýmkliv způsbem hrzit chd zařízení a tím narušit živt našich uživatelů. D tét skupiny se řadí lidé: jejichž zdravtní stav vyžaduje pskytnutí ústavní péče ve zdravtnickém zařízení a trvalý dhled lékaře trpící infekčními chrbami a tuberkulózu, aby nedcházel k přensu na další uživatele závislí na alkhlu a jiným druhem txikmanie (pkud abstinence trvá méně než 1 rk, přijetí rzhdne šetřující lékař), nebť náš ústav není na tyt uživatele zařízen trpící psychózu, mentální retardací, nebť náš ústav není na tyt uživatele zařízen narušující splečné sužití, ať už agresivním či jiným chváním vyžadující jednlůžkvý pkj s hygienickým zázemím, nebť h zatím ústav nevlastní vyžadující úplnu bezbariérvst celéh zařízení, nebť zatím tyt pdmínky nesplňujeme nerespektují pravidla daná dmácím řádem, nebť by svým jednáním narušvali chd zařízení a mezvali další uživatele Dmv pr seniry Plaveč, příspěvkvá rganizace nepskytuje asistenční služby. Celkvá kapacita zařízení v rce 2010 činila 83 míst, přičemž 21 míst přísluší sciální službě Dmv pr seniry a 62 míst přísluší sciální službě Dmv se zvláštním režimem. 6 Dmv pr seniry Plaveč, příspěvkvá rganizace

7 UBYTOVÁNÍ Sciální služba - Dmv pr seniry Pčet uživatelů činil k celkem 21 sb. Oblžnst k byla 100 %. Průměrná celkvá blžnst za rk 2010 se phybvala klem 92,4 % (V důsledku reknstrukce budvy Šklka, která prběhla v rce 2010). Evidenční pčet neuspkjených žadatelů k bsahval celkem 2 žadatele (1 žena a 1 muž). V rce 2010 byl umístěn pět žadatelů, dva uživatelé zemřeli, u dvu uživatelů dšl ke změně typu pskytvané sciální služby z Dmva pr seniry na Dmv se zvláštním režimem a jeden uživatel uknčil pbyt z důvdů vlastní žádsti. Průměrný věk uživatelů ve sledvaném bdbí dsahval 82,8 let. Rzpis úhrad za ubytvání d Ubytvání byl pskytnut v: 9 pkjích jednlůžkvých 6 pkjích dvulůžkvých Úhrada za ubytvání v budvě Šklka Pkj Úhrada denní Měsíční úhrada (průměrný pčet dní v měsíci 30,42) 1 lůžkvý 160, ,- 2 lůžkvý 150, ,- Úhrada za ubytvání v budvě Pdzámčí Pkj Úhrada denní Měsíční úhrada (průměrný pčet dní v měsíci 30,42) 1 lůžkvý 170, ,- 2 lůžkvý 160, ,- U bu služeb jsu pkje vybaveny standardně. Každý uživatel má na pkji k dispzici plhvací lůžk, nční stlek, křesl, skříň a televizní přijímač. Dále jsu využívány zástěny, které služí k větší intimitě uživatelů. Každý pkj má signalizační zařízení. 7 Dmv pr seniry Plaveč, příspěvkvá rganizace

8 Sciální služba - Dmv se zvl. režimem Pčet uživatelů činil k celkem 62 sb. Oblžnst k byla 98,91 %. Průměrná celkvá blžnst za rk 2010 se phybvala klem 100,48 %. Evidenční pčet neuspkjených žadatelů k bsahval celkem 31 žadatelů (24 žen a 7 mužů). V rce 2010 byl umístěn 15 žadatelů (z th u dvu uživatelů dšl ke změně typu pskytvané sciální služby z Dmva pr seniry na Dmv se zvláštním režimem a 14 uživatelů byl nvě přijat), zemřel 20 uživatelů, žádný z uživatelů neuknčil pbyt. Průměrný věk k dsahval 81,1 let. Přadník žádstí je pravidelně aktualizván, jednu měsíčně a t vždy p rzhdnutí kmise a indikace psudkvéh lékaře. Kmise se skládá z ředitele Dmva pr seniry Plaveč, vrchní sestry, 2 sc. pracvníků, staniční sestry. Sdělení přijetí žádsti umístění d Dmva pr seniry Plaveč je p jednání kmise známen žadateli písemnu frmu. Rzpis úhrad za ubytvání d Ubytvání byl pskytnut v: 5 pkjích dvulůžkvých 15 pkjích více lůžkvých Úhrada za ubytvání v Hlavní budvě Pkj Úhrada denní Měsíční úhrada (průměrný pčet dní v měsíci 30, 42) 1 lůžkvý 155, ,- 2 lůžkvý 145, ,- 3-4 lůžkvý 130, ,- Pslední změna úhrady stravy a bydlení byla prvedena k U bydlení i u stravy se cena navýšila 5,- Kč při denní úhradě. 8 Dmv pr seniry Plaveč, příspěvkvá rganizace

9 STRAVOVÁNÍ Stravvání uživatelů i závdní stravvání je zajišťván vlastní kuchyní. Denně se pr klienty připravuje snídaně, přesnídávka, běd, svačina a večeře, u diabetické stravy ještě druhá večeře. Klientům jsu nabízeny 3 druhy diet: strava č. 3 racinální strava, strava č. 2 šetřící dieta, strava č. 9 diabetická dieta Dle individuálních pžadavků si klienti mhu vybrat ze 3 frem stravy: celá, mletá neb mixvaná. Odhlašvání stravy se řídí pdle Směrnice pbytu mim zařízení. Strava je klientům pdávána v jídelnách dmva, dle vlastní vlby a zdravtníh stavu také na pkji. Pitný režim je pr klienty zabezpečen p celý den, k dispzici čaje, vcné šťávy i přístrj s pitnu vdu. Velku blibu je i mincvní autmat, který je umístěn u schdiště a služí nejen uživatelům, ale i zaměstnancům a návštěvám dmva. Jídelní lístek sestavuje hlavní kuchařka ve splupráci s statními zaměstnanci v kuchyni a schvaluje h stravvací kmise, která se schází 1x za 14 dní. Dbají na pestrst stravy a přání klientů. Členvé stravvací kmise vznáší připmínky, náměty k sestavenému jídelnímu lístku, řeší připmínky ke stravě. Stravvací kmise se mhu zúčastnit i zástupci z uživatelů. Hlavním cílem zaměstnanců v kuchyni spkjeni. je vařit stravu tak, aby byli klienti c nejvíce Rzpis úhrad za stravu d Čísl diety Úhrada denní 2, 3 111, ,- Vysvětlivky: 2 = dieta šetřící 3 = dieta racinální 9 = dieta diabetická 9 Dmv pr seniry Plaveč, příspěvkvá rganizace

10 Kalkulace stravy na 1 den dieta č. 2,3 ptrav. náklady režijní náklady celkem snídaně 8,- 9,- 17,- svačinka dplední 5,- 2,- 7,- běd 26, 20,- 46,- svačinka dplední 7,- 2,- 9,- večeře 19, 13,- 32,- C e l k e m 65,- 46,- 111,- dieta č. 9 ptrav. náklady režijní náklady celkem snídaně 8,- 9,- 17,- svačinka dplední 5,- 2,- 7,- běd 26,- 20,- 46,- svačinka dplední 7,- 2,- 9,- večeře 19,- 13,- 32,- II. večeře 5,- 2,- 7,- C e l k e m 70,- 48,- 118,- ZDRAVOTNÍ PÉČE A REHABILITACE Lékařská péče je v Dmvě pr seniry zajišťvána: všebecným lékařem MUDr. Urbanvským frmu návštěvní služby a t pravidelně každé úterý dpledne, neb kterýkli jiný pracvní den d 15,00 hd. na telefnicku výzvu, neb předem dmluvenu návštěvu psychiatrem MUDr. Schneidervu rvněž frmu návštěvní služby pravidelně každý druhý pátek v dpledních hdinách, neb p telefnické knzultaci i v jiné dny pdle ptřeb klientů. diabetlgem MUDr. Havelkvu Janu, která prvádí pravidelné kntrly u klientů, kteří mají Dg. diabetes mellitus. Zpravidla jedenkrát za tři měsíce. Na dbrná vyšetření jsu naši klienti dpravváni na příslušné ambulance za dprvdu persnálu. Jsu t dbrné ambulance, které většinu navštěvvali před příchdem d DpS Plaveč, neb na které byli bjednáni p hspitalizaci. 10 Dmv pr seniry Plaveč, příspěvkvá rganizace

11 AKTIVIZAČNÍ ČINNOST Důležitu sučástí živta klientů je i blast vlnčasvých aktivit, kterých se mhu jedntliví uživatelé zúčastnit. V převážné většině tut činnst zajišťují pracvnice sciální péče pr výchvnu nepedaggicku činnst. Uživatelům bu pskytvaných sciálních služeb jsu nabízeny tyt aktivizační činnsti: Z phybvých aktivit upřednstňujeme již svědčené cvičení TAI-CHI. Zvyšuje dlnst rganismu vůči stresu, nemcem a zárveň napmáhá dpčinku a relaxaci celéh těla. Snažíme se zachvání phybu u c nejvíce klientů za pmcí asistence při vycházkách v areálu DpS, chůzi na ddělení, zvýšit phyblivst při aktivitě na lůžku, chůzi pmcí pmůcek a různá dechvá cvičení. Máme zde pravidelný kružek ručních prací (výtvarné techniky, textilní techniky, práce s přírdním materiálem), kružek vaření, splečenské hry - stlní hry. Zárveň pdprujeme trénink paměti. Pužíváme různé techniky k prcvičení, psílení a chraně paměťvých schpnstí. U aktivních senirů se prcvičují jazykvé znalsti, brázkvé cvičení, hudební paměť U senirů s většími kmunikačními prblémy, kteří mají v důsledku nemci, chrnickéh pstižení neb úrazu zachvány již menší jazykvé znalsti, se dělají jednduché hry s písmeny, s brázky Za pmcí asistence se snažíme zachvání individuální četby na pkjích, prcvičvání a psilvání schpnsti řeči, smyslvých schpnstí. Je zde mžnst audi a vide kružku. Dále si klienti najdu chvilku při zpěvu lidvých písní, splečně zalžili pěvecký Klub Jarabáček. Pravidelně se knají duchvní služby, mše svaté a t jedenkrát měsíčně. Dále se přádají narzeninvé slavy s kulturním prgramem pr všechny jubilanty v daném měsíci. V dmvě se nachází také kulturní místnst, kde mají uživatelé k dispzici rzsáhlu knihvnu a pčítač s připjením na internet. Zaměstnanci dmva přádají splečné akce a kulturní prgramy, které se knají nejen v areálu dmva ale i mim něj. Jedná se různá splečenská vystupení, kulturní a hudební prgramy. K blíbeným akcím patří i pznávací zájezdy d blízkéh klí. Ředitel dmva pravidelně jednu týdně navštěvuje uživatele, kde mu mhu sdělit svá přání, stížnsti a splečně se pkuší nalézt další cestu k řešení. Každé ddělení je patřen schránku přání a stížnstí, kam mhu klienti i jejich rdinní příslušníci vhazvat své přání a připmínky, a t annymně. Sciální pracvníci ve splupráci s statním persnálem prvázejí uživatele před nástupem i během jeh pbytu v dmvě. Má-li klient sbní prblémy, může se na ně brátit, ppřípadě na svéh klíčvéh pracvníka, kteréh má v dmvě každý uživatel. Je pdprvána splupráce a individuální přístup k uživatelům. Ve splupráci s klientem je vytvářen individuální plán pskytvaných služeb, který je nastaven dle přání klienta, jeh ptřeb a mžnstí a dle mžnstí pskytvatele. 11 Dmv pr seniry Plaveč, příspěvkvá rganizace

12 Kulturní činnst Přehled kulturních akcí knaných v rce 2010: Nvrční mše Maspustní rej Beseda: Seniři chrana před kriminalitu Malvání vajíček, pletení pmlázky Lutkvé divadl CILILINK Pálení čardějnic, grilvání Den matek - vystupení dětí z MŠ Plaveč Výlet autbusem d Znjma (prjížďka vláčkem, památky města ZN, běd, návrat) Návštěva hejtmana jihmravskéh kraje Mgr. Michala Haška Oslava 60. výrčí vzniku dmva Dbšické nárdní divadl Sprtvní den Návštěva místníh phstinství v bci Plaveč Pekla Beseda se starstu bce Plaveč Vítání pdzimu Přednáška zdravé výživě aneb Víte, c jíte? Kncertní dpledne Beseda histrii bce Plaveč a památkách v klí Mikulášská nadílka Vánční vystupení dětí ze ZŠ Mikulvice Vánční vystupení dětí z MŠ Plaveč Vánční mše Taneční kurz V měsíci květnu 2010 byly veřejnsti zpřístupněny nvé webvé stránky Dmva pr seniry Plaveč. Na základě důkladné přípravy dšl k celkvé bměně půvdních webvých stránek tak, aby měla širká veřejnst kmplexní a aktuální infrmace pskytvaných sciálních službách v DpS Plaveč. Webvé stránky Dmva pr seniry Plaveč jsu pravidelně aktualizvány. V červnu 2010 byl vydán nvý Infrmační leták Dmva pr seniry Plaveč. Tent leták umžňuje pdat srzumitelným způsbem a názrně všechny důležité infrmace pskytvaných sciálních službách v Dmvě pr seniry Plaveč. Infrmační letáky jsu 12 Dmv pr seniry Plaveč, příspěvkvá rganizace

13 využívány při prezentacích DpS Plaveč. Byly také zaslány na Městský úřad Znjm - dbr sciálních věcí a zdravtnictví, dále na jedntlivé becní úřady přilehlých bcí a také d Nemcnice Znjm. Dne slavil Dmv pr seniry Plaveč 60. výrčí svéh zalžení. Tat slava se knala v areálu DpS Plaveč a byla využita k prezentaci pskytvaných sciálních služeb širké veřejnsti, pr kteru byl připraven celdenní bhatý prgram. Tut slavnst také navštívil člen Rady Jihmravskéh kraje, PhDr. Jiří Altman pvěřen zabezpečváním úklů v blasti sciálních věcí a rdiny. Oslavy se zúčastnila veřejnst v hjném pčtu a dslva zaplnila plánvanu kapacitu návštěvníků. V průběhu celéh dne se klienti dmva setkávali se svými rdinnými příslušníky, bývalými a sučasnými zaměstnanci a našl si k nám cestu i mnh bčanů z blízkéh klí, kteří tu byli mžná i pprvé. 13 Dmv pr seniry Plaveč, příspěvkvá rganizace

14 ORGANIZAČNÍ SCHÉMA PERSONÁLNÍ ZAJIŠTĚNÍ 1) Statutární zástupce: ředitel 1 2) Úsek zdravtní a šetřvatelské péče: vrchní sestra 1 staniční sestra 2 všebecná sestra 7 pracvnice sciální péče přímá bsluha 21 3) Úsek sciální péče: sciální pracvníci 2 pracvnice sciální péče vých. činnst 2 4) Úsek eknmick-prvzní: eknm-účetní 1 mzdvá účetní, persnální 1 skladvá účetní 1 údržbář 2 uklízečka 4 pradlena 3 5) Úsek stravvací: veducí kuchařka 1 kuchařka 5 Pčet pracvníků k Dmv pr seniry Plaveč, příspěvkvá rganizace

15 ZÁKLADNÍ EKONOMICKÉ ÚDAJE (v tis. Kč) účet Výnsy Upravený rzpčet Hlavní činnst Skutečnst % plnění upravenéh rzpčtu Upravený rzpčet Dplňkvá činnst Skutečnst % plnění upravenéh rzpčtu 602 Výnsy z prdeje služ , , Zúčtvání fndů , Jiné statní výnsy Dtace na prvz ,00 Celkem , ,61 Náklady 501 Sptřeba materiálu , , Sptřeba energie , , Vdné , Opravy a udržvání , Cestvné , Nákl. na reprezentaci , Ostatní služby , , Mzdvé náklady , , Sc. a zdrav. pjištění , , Příděl d FKSP , Ost. sciální náklady , Daně a pplatky , Nedbytné phledávky Ostatní náklady , Odpisy ,25 Celkem , ,61 Výsledek hspdaření k Dmv pr seniry Plaveč, příspěvkvá rganizace

16 ÚDAJE Z ROZVAHY K (v tis. Kč) AKTIVA CELKEM ,00 z th: stálá aktiva ,00 zásby 366,00 phledávky 497,00 finanční majetek 7.559,00 PASIVA CELKEM ,00 z th: majetkvé fndy ,00 finanční a peněžní fndy 5.602,00 výsledek hspdaření 163,00 krátkdbé závazky 2.264,00 INVESTIČNÍ AKCE V rce 2010 byly schváleny Radu Jihmravskéh kraje 2 investiční záměry: Stavební úpravy hygienických prstr bjekt Šklka v celkvé výši ,-Kč. Jednal se přebudvání sciálníh zázemí pr imbilní uživatele a bezbariérvý vstup. Na uvedenu akci byl prveden řádné výběrvé řízení, kde jediným kriteriem byla celkvá cena. Řízení se zúčastnil celkem 5 firem, přičemž nejlepší nabídku předlžila firma Mnstav Plus, s.r.., se sídlem Litbratřice 111 a t Kč včetně DPH. Stavební úpravy byly dknčeny dne a hrazeny z vlastníh investičníh fndu. Celkvá reknstrukce Hlavní budvy v celkvé výši Kč. Reknstrukcí je především řešena bezbariérvst, výměna všech rzvdů ( vda, dpady, tpení, elektřina), výměna ken, částečná úprava venkvních plch, vybavení nvým nábytkem pr uživatele. Výběrvéh řízení, kde jediným kriteriem byla cena, se zúčastnil celkem 5 firem. Vítěznu firmu se stala splečnst S-A-S spl. s r.. /STAVO- AUTO-SERVIS/, Gagarinva 2770/54 Znjm s knečnu cenu Kč, včetně DPH. 16 Dmv pr seniry Plaveč, příspěvkvá rganizace

17 Vzhledem k nárčnsti výběrvéh řízení byla smluva s vítěznu firmu pdepsána až a z půvdně schválených finančních prstředků ,-Kč (dtace d zřizvatele) byl v rce 2010 prinvestván ,-Kč. Nevyčerpaná částka byla pnechána na investičním fndu rganizace s tím, že p schválení zřizvatelem bude pužita v následujícím rce. Celá investiční akce bude dknčena v listpadu Výběrvá řízení u bu investičních akcích byl prváděn v suladu se záknem 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, ve znění pzdějších předpisů, Zřizvací listinu a Zásadami vztahů rgánů Jihmravskéh kraje k řízení příspěvkvých rganizací. V Plavči dne Vyhtvila: Tmáškvá Pavlína Ing. Vybíral František ředitel DpS Plaveč 17 Dmv pr seniry Plaveč, příspěvkvá rganizace

Nabídka služby DOZP 1. poskytnutí ubytování 2. poskytnutí stravy 3. pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu

Nabídka služby DOZP 1. poskytnutí ubytování 2. poskytnutí stravy 3. pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu Nabídka služby DOZP 1. pskytnutí ubytvání - ubytvání - úklid, praní a drbné pravy lžníh a sbníh prádla a šacení, žehlení Služba je pskytvána ve dvu střediscích. Středisk Rumburk 2 dmácnsti p 5 klientech,

Více

DOMOV PRO OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM

DOMOV PRO OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM Dmv Barbra Kutná Hra, pskytvatel sciálních služeb Základní dkument ZD 09 DOZP/14 - Základní prhlášení - vydání devatenácté, prsinec 2014 ZÁKLADNÍ PROHLÁŠENÍ Název zařízení: Dmv Barbra Kutná Hra, pskytvatel

Více

Domov pro seniory Severní Terasa příspěvková organizace V Klidu 3133/12, 400 11 Ústí nad Labem telefon: 472 775 577, fax: 472 776 089 IČ:44555326

Domov pro seniory Severní Terasa příspěvková organizace V Klidu 3133/12, 400 11 Ústí nad Labem telefon: 472 775 577, fax: 472 776 089 IČ:44555326 Dmv pr seniry Severní Terasa příspěvkvá rganizace V Klidu 3133/12, 400 11 Ústí nad Labem telefn: 472 775 577, fax: 472 776 089 IČ:44555326 DIČ: CZ44555326 e-mail: ddst@ddst.cz www.ddst.cz 1 OBSAH STRANA

Více

Domov seniorů Stříbrné Terasy o.p.s., Havlíčkova 1395/30,586 01 Jihlava, -rocní zpráva. Zpráva o činnosti a hospodaření organizace v roce 2011 ...

Domov seniorů Stříbrné Terasy o.p.s., Havlíčkova 1395/30,586 01 Jihlava, -rocní zpráva. Zpráva o činnosti a hospodaření organizace v roce 2011 ... Dmv senirů Stříbrné Terasy.p.s., Havlíčkva 1395/30,586 01 Jihlava, rcní zpráva Zpráva činnsti a hspdaření rganizace v rce 2011 '........ >:. \... 1 Dmv senirů Stříbrné Terasy.p.s., Havlíčkva 1395/30, 58601

Více

Domov pro seniory Severní Terasa příspěvková organizace V Klidu 3133/12, 400 11 Ústí nad Labem telefon: 472 775 577, fax: 472 776 089 IČ:44555326

Domov pro seniory Severní Terasa příspěvková organizace V Klidu 3133/12, 400 11 Ústí nad Labem telefon: 472 775 577, fax: 472 776 089 IČ:44555326 Dmv pr seniry Severní Terasa příspěvkvá rganizace V Klidu 3133/12, 400 11 Ústí nad Labem telefn: 472 775 577, fax: 472 776 089 IČ:44555326 DIČ: CZ44555326 e-mail: ddst@ddst.cz www.ddst.cz 1 OBSAH STRANA

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A 2 0 0 9

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A 2 0 0 9 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A 2 0 0 9 DOMOV U RYBNÍKA VÍCEMĚŘICE PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Obsah: str. 3 str. 4 str. 5 str. 9 str. 12 str. 15 str. 17 Základní údaje Pskytvání sciálních služeb Dmva u rybníka Cíle

Více

Ceník poskytovaných služeb. Pobytová odlehčovací služba. Dle zákona č.108/1996 Sb., 44 a z vyhlášky č.505/2006 Sb. 10, ve znění pozdějších

Ceník poskytovaných služeb. Pobytová odlehčovací služba. Dle zákona č.108/1996 Sb., 44 a z vyhlášky č.505/2006 Sb. 10, ve znění pozdějších ODLEHČOVACÍ SLUŽBA Arnltice 100, 407 14 Arnltice u Děčína prvzvna: Škrupva 302/17, 405 02 Děčín II Tel.: 474 524 025 Mb.: 733 553 043 E-mail: valerie@valerie-hmecare.cz www.valerie-hmecare.cz Ceník pskytvaných

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A 2 0 0 8

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A 2 0 0 8 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A 2 0 0 8 DOMOV U RYBNÍKA VÍCEMĚŘICE PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Obsah: str. 3 str. 4 str. 5 str. 9 str. 12 str. 15 str. 18 Základní údaje Pskytvání sciálních služeb Dmva u rybníka Cíle

Více

PORADA ŘEDITELŮ MŠ/ZŠ

PORADA ŘEDITELŮ MŠ/ZŠ PORADA ŘEDITELŮ MŠ/ZŠ Irena Tlapákvá duben 2015 NOVELA ŠKOLSKÉHO ZÁKONA vzdělávání sb se speciálními vzdělávacími ptřebami zavedení registru pedaggických pracvníků přijímání d přípravných tříd základní

Více

! STANOVY SPOLKU I. Název MĚSÍČNÍ HOUPAČKA, spolek (dále jen MH) Sídlo: Hřbitovní 29, Ivančice, 664 91

! STANOVY SPOLKU I. Název MĚSÍČNÍ HOUPAČKA, spolek (dále jen MH) Sídlo: Hřbitovní 29, Ivančice, 664 91 STANOVY SPOLKU I. Název MĚSÍČNÍ HOUPAČKA, splek (dále jen MH) Sídl: Hřbitvní 29, Ivančice, 664 91 II. Charakteristika MH a) Sdružení je dbrvlným nevládním neziskvým sdružením vzniklým pdle zákna č. 83/1990

Více

DOTAZNÍK PRO ŽADATELE O POSKYTOVÁNÍ SLUŽBY SOCIÁLNÍ PÉČE V DOMOVĚ PRO SENIORY SVĚTLO

DOTAZNÍK PRO ŽADATELE O POSKYTOVÁNÍ SLUŽBY SOCIÁLNÍ PÉČE V DOMOVĚ PRO SENIORY SVĚTLO Dmv pr seniry Světl Dmv pr seniry Světl, Drhvle 44, Písek 397 01 tel: 382 789 611, IČO: 708 69 812 DOTAZNÍK PRO ŽADATELE O POSKYTOVÁNÍ SLUŽBY SOCIÁLNÍ PÉČE V DOMOVĚ PRO SENIORY SVĚTLO Jmén a příjmení:

Více

Obsah Seznam organizací poskytujících sociální a související služby na území města Kravaře... 3 AGENTURA ZVONEČEK... 4 BYDLENÍ PRO OBČANY BEZ

Obsah Seznam organizací poskytujících sociální a související služby na území města Kravaře... 3 AGENTURA ZVONEČEK... 4 BYDLENÍ PRO OBČANY BEZ KATALOG SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB NA ÚZEMÍ MĚSTA KRAVAŘE Obsah Seznam rganizací pskytujících sciální a suvisející služby na území města Kravaře... 3 AGENTURA ZVONEČEK... 4 BYDLENÍ PRO OBČANY BEZ

Více

1. Státní fond rozvoje bydlení (dále jen Fond ) je právnickou osobou.

1. Státní fond rozvoje bydlení (dále jen Fond ) je právnickou osobou. STATUT STÁTNÍHO FONDU ROZVOJE BYDLENÍ NOVÉ ZNĚNÍ Článek 1 - Úvdní ustanvení 1. Státní fnd rzvje bydlení (dále jen Fnd ) je právnicku sbu. 2. Fnd byl zřízen záknem č. 211/2000 Sb., Státním fndu rzvje bydlení

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ROKU 2012 Nadání a dovednosti o.p.s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA ROKU 2012 Nadání a dovednosti o.p.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA ROKU 2012 Nadání a dvednsti.p.s. Výrční zpráva Nadání a dvednsti.p.s. za rk 2012 je zpracvána v suladu s ustanvením 21 zákna čísl 248/1995 Sb., becně prspěšných splečnstech. V Praze dne

Více

Vnitřní pravidla pro odlehčovací službu - pobytovou Platná od 1.5.2015

Vnitřní pravidla pro odlehčovací službu - pobytovou Platná od 1.5.2015 Remedia Plus,.p.s., Dmvinka; U Nemcnice 3066/1, Břeclav 69002 email: sp.dmvinka@remediacentrum.cz www. remediaplus.cz tel. 519 315 137, 530 331 329, 739 697 689 Vnitřní pravidla pr dlehčvací službu - pbytvu

Více

OBNOVA NERATOVA. Projekt Sdružení Neratov, o.s. www.neratov.cz

OBNOVA NERATOVA. Projekt Sdružení Neratov, o.s. www.neratov.cz OBNOVA NERATOVA Prjekt Sdružení Neratv,.s. www.neratv.cz Kd jsme? Sdružení Neratv,.s. bčanské sdružení zalžené rku 1992 naše pslání bnva vysídlené vsi a putníh místa pmc lidem s pstižením a puštěným dětem

Více

C.A.P. PRŮVODCE ŠKOLOU V PŘÍRODĚ

C.A.P. PRŮVODCE ŠKOLOU V PŘÍRODĚ C.A.P. PRŮVODCE ŠKOLOU V PŘÍRODĚ OBSAH: Dprava Ubytvání Stravvání Zdravtnický dhled Výchvný persnál Celdenní prgram Servis pedaggickým pracvníkům a infrmace pr rdiče a šklu Pjištění Kntakty DOPRAVA Splupracujeme

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škla a Mateřská škla Břitv, kres Blansk, příspěvkvá rganizace Šklní 125, 679 21 Břitv Výrční zpráva činnsti škly Šklní rk: 2012/2013 vypracval: Mgr. Jiří Sedláček ředitel škly Břitv, 6. 9. 2013

Více

Domov pro seniory Plaveč, příspěvková organizace, Plaveč 1, PSČ 671 32

Domov pro seniory Plaveč, příspěvková organizace, Plaveč 1, PSČ 671 32 , Plaveč 1, PSČ 671 32 VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2008 Název organizace: Domov pro seniory Plaveč, příspěvková organizace Sídlo: Plaveč 1, PSČ 671 32 IČ organizace: 45671702 Číslo účtu: 29537-741/0100 Telefon/fax:

Více

Výroční zpráva obce Vysoká u Příbramě. za rok 2011

Výroční zpráva obce Vysoká u Příbramě. za rok 2011 Obec Vyská u Příbramě Výrční zpráva bce Vyská u Příbramě za rk 2011 dle zákna č. 106/1999 Sb., svbdném přístupu k infrmacím Zpráva pskytvání infrmací za rk 2011 - Pskytvání infrmací pdle 18 zákna č. 106/1999

Více

p. uč. Alena Horklová p. uč. Jarmila Petrošová p. uč. Taťána Řehová p. uč. Ivana Tanušková p. řed. Libuše Klimundová p. uč.

p. uč. Alena Horklová p. uč. Jarmila Petrošová p. uč. Taťána Řehová p. uč. Ivana Tanušková p. řed. Libuše Klimundová p. uč. Vaše děti vzdělává 1. ddělení CIPÍSEK p. uč. Alena Hrklvá p. uč. Jarmila Petršvá 2. ddělení RÁKOSNÍČEK p. uč. Taťána Řehvá p. uč. Ivana Tanuškvá 3. ddělení KRTEČEK EK 4. ddělení KŘEMÍLEK p. uč. Jarmila

Více

Domov pro seniory Plaveč, příspěvková organizace, Plaveč 1, PSČ 671 32

Domov pro seniory Plaveč, příspěvková organizace, Plaveč 1, PSČ 671 32 , Plaveč 1, PSČ 671 32 VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2009 Název organizace: Domov pro seniory Plaveč, příspěvková organizace Sídlo: Plaveč 1, PSČ 671 32 IČ organizace: 45671702 Číslo účtu: 29537-741/0100 Telefon/fax:

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2010 2 Škla bnvy venkva,.p.s. se sídlem v Liběšicích VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2010 Základní údaje Název Pužívaná zkratka : Škla bnvy venkva,.p.s. : ŠOV Právní frma : Obecně prspěšná splečnst Sídl : Liběšice, č.p.

Více

ZÁKLADNÍ ÚDAJE. NÁZEV A ADRESA ZAŘÍZENÍ: Dům sv. Antonína Komenského 907 676 02 Moravské Budějovice

ZÁKLADNÍ ÚDAJE. NÁZEV A ADRESA ZAŘÍZENÍ: Dům sv. Antonína Komenského 907 676 02 Moravské Budějovice ZÁKLADNÍ ÚDAJE NÁZEV A ADRESA ZAŘÍZENÍ: Dům sv. Antnína Kmenskéh 907 676 02 Mravské Budějvice Zřizvatel: SPRÁVNÍ RADA: DOZORČÍ RADA: Kngregace Milsrdných sester sv. Karla Brmejskéh Šprkva 12 180 00 Praha

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA MĚSTSKÉ KNIHOVNY KUTNÁ HORA 2006. Pár základních parametrů, čísel a fotografií

VÝROČNÍ ZPRÁVA MĚSTSKÉ KNIHOVNY KUTNÁ HORA 2006. Pár základních parametrů, čísel a fotografií VÝROČNÍ ZPRÁVA MĚSTSKÉ KNIHOVNY KUTNÁ HORA 2006 Pár základních parametrů, čísel a ftgrafií Městská knihvna Kutná Hra 1. 3. 2007 VÝROČNÍ ZPRÁVA MĚSTSKÉ KNIHOVNY KUTNÁ HORA 2006 Rzpis akcí rku 2006 leden

Více

SDRUŽENÍ NERATOV, o.s.

SDRUŽENÍ NERATOV, o.s. SDRUŽENÍ NERATOV,.s. partner prjektu Ergtep pr žáky i pedaggy, reg. čísl CZ.1.07/1.1.00/54.0051 www.neratv.cz Kd jsme? Sdružení Neratv,.s. bčanské sdružení zalžené rku 1992 naše pslání bnva vysídlené vsi

Více

Konzultační materiál č. 1/2015 Přiměřený zisk PŘIMĚŘENÝ ZISK OHROŽUJE POSKYTOVATELE HRANICE PRO PŘIMĚŘENÝ ZISK?

Konzultační materiál č. 1/2015 Přiměřený zisk PŘIMĚŘENÝ ZISK OHROŽUJE POSKYTOVATELE HRANICE PRO PŘIMĚŘENÝ ZISK? Knzultační materiál č. 1/2015 Přiměřený zisk PŘIMĚŘENÝ ZISK OHROŽUJE POSKYTOVATELE HRANICE PRO PŘIMĚŘENÝ ZISK? I. Pjem aneb c se jedná (článek IX. Metdiky) Zisk = skutečné výnsy mínus skutečné náklady

Více

Želešice - vodovodní řád pro zónu k podnikání

Želešice - vodovodní řád pro zónu k podnikání VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ V suladu s ustanvením 38 zákna č.137/2006 Sb., veřejných zakázkách, v platném znění, Vás tímt vyzýváme k pdání nabídky pr zjedndušené pdlimitní

Více

Zlepšování mobility a dostupnosti bez bariér v Ústí nad Labem

Zlepšování mobility a dostupnosti bez bariér v Ústí nad Labem AKCNÍ ˆ PLÁN 6 Zlepšvání mbility a dstupnsti bez bariér v Ústí nad Labem Pdpra mbility, zlepšení dstupnsti míst a zvýšení atraktivity města Ústí nad Labem Listpad 2012 Akcní plán č. 6 - Zlepšvání mbility

Více

Jihočeská společnost pro ochranu přírody a myslivost o.p.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA

Jihočeská společnost pro ochranu přírody a myslivost o.p.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA Jihčeská splečnst pr chranu přírdy a myslivst.p.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 ÚVOD Jihčeská splečnst pr chranu přírdy a myslivst.p.s. (zkráceně JISOPM.s.p.) je česká nevládní neziskvá splečnst, zalžená v rce

Více

VIDA sociální služby, s.r.o. VNITŘNÍ PRAVIDLA OSOBNÍ ASISTENCE

VIDA sociální služby, s.r.o. VNITŘNÍ PRAVIDLA OSOBNÍ ASISTENCE VIDA sciální služby, s.r.. VNITŘNÍ PRAVIDLA OSOBNÍ ASISTENCE platná d 01.08.2015 KDO JSME A KOMU SLOUŽÍME Charakteristika sbní asistence Osbní asistence je terénní služba pskytvaná sbám, které mají sníženu

Více

1. Seminář k obsahu zákoníku práce, dalším souvisejícím právním úpravám a k sociálnímu dialogu (seminář je určen pro vedoucí zaměstnance)

1. Seminář k obsahu zákoníku práce, dalším souvisejícím právním úpravám a k sociálnímu dialogu (seminář je určen pro vedoucí zaměstnance) Základní zaměření dvu typů seminářů a jejich bsahvá náplň má za cíl pskytnut veducím zaměstnancům v becné rvině infrmace zákníku práce a dalších suvisejících právních úpravách, včetně infrmací prblematice

Více

P R A C O V N Í P L Á N

P R A C O V N Í P L Á N P R A C O V N Í P L Á N (přílha 1 k ŠVP pr šklní rk 2013/2014) šklní rk 2013 / 2014 Prjednán na pedaggické radě dne 27.8.2013.. I. Infrmace škle 1. Prvz mateřské škly: d 6.30 hd. d 16.00 hd. 2. Zřizvatel:

Více

9 METODICKÉ POKYNY AD HOC MODUL 2011: Zaměstnávání zdravotně postižených osob

9 METODICKÉ POKYNY AD HOC MODUL 2011: Zaměstnávání zdravotně postižených osob LFS ad hc mdule 2011 n empyment f disabled peple 9 METODICKÉ POKYNY AD HOC MODUL 2011: Zaměstnávání zdravtně pstižených sb Ad hc mdul 2011 bude šetřen na 1. vlně (resp. pdle čtvrtletí zařazení sčítacíh

Více

Dotazník pro neziskové organizace

Dotazník pro neziskové organizace Dtazník pr neziskvé rganizace Vážení zástupci neziskvých rganizací z Nvéh Hrádku, dvlujeme Vás tímt pžádat vyplnění dtazníku, který služí pr zjištění názrů a ptřeb neziskvých rganizací v Nvém Hrádku. V

Více

NABÍDKA NA VEDENÍ ÚČETNICTVÍ ČI DAŇOVÉ EVIDENCE JE URČENA:

NABÍDKA NA VEDENÍ ÚČETNICTVÍ ČI DAŇOVÉ EVIDENCE JE URČENA: NABÍDKA NA VEDENÍ ÚČETNICTVÍ ČI DAŇOVÉ EVIDENCE JE URČENA: 1.Právnickým sbám - Splečnstem s ručením mezeným či a.s. - Splečenstvím vlastníků bytů - Bytvým družstvům - Družstvům jiným než bytvým - Jiným

Více

P R A C O V N Í P L Á N

P R A C O V N Í P L Á N P R A C O V N Í P L Á N (přílha 1 k ŠVP pr šklní rk 2014/2015) šklní rk 2014 / 2015 Prjednán na pedaggické radě dne 29.8.2014.. I. Infrmace škle 1. Prvz mateřské škly: d 6.30 hd. d 16.00 hd. 2. Zřizvatel:

Více

STAVEBNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO PORUBA

STAVEBNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO PORUBA STAVEBNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO PORUBA zapsané ve veřejném rejstříku, vedeném Krajským bchdním sudem v Ostravě, ddíl Dr. XXII, vlžka 392. IČ: 00 40 84 41 schválený shrmážděním delegátů SBD Pruba 28. 5. 2015 Ing.

Více

Zpracovatel: IVRO, v.o.s.

Zpracovatel: IVRO, v.o.s. POZNESS Pznáním k lepším sciálním službám Zpracvatel: IVRO, v..s. Přílha č. 1 Srvnání sciálních služeb pr seniry na území Jihčeskéh kraje a Dlníh Rakuska Strana 2 1 PŘÍLOHA Č. 1 SROVNÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB

Více

Smlouva o poskytnutí péče o dítě předškolního věku

Smlouva o poskytnutí péče o dítě předškolního věku Smluva pskytnutí péče dítě předšklníh věku (uzavřené pdle zákna č. 40/1964 Sb., ve znění pzdějších předpisů) Šklka Ježeček, s.r.., se sídlem Na Králvě 668/5, Praha Slivenec 154 00 IČ 24659215, DIČ CZ24659215

Více

Prezentace projektů Dalekohled a Společně do školky!

Prezentace projektů Dalekohled a Společně do školky! Prezentace prjektů Dalekhled a Splečně d šklky! O prjektu Název: Dalekhled Reg. č. prjektu: CZ.1.07/1.2.31/02.0022 Příjemce: Člvěk v tísni,.p.s., reginální pbčka Plzeň Termín realizace: 03/2013-02/2015

Více

Možnosti transformace vyšších odborných škol do terciárního vzdělávání

Možnosti transformace vyšších odborných škol do terciárního vzdělávání Mžnsti transfrmace vyšších dbrných škl d terciárníh vzdělávání Michal Karpíšek MŠMT, 30. listpadu 2010 IPn Refrma terciárníh vzdělávání CZ.1.07/4.2.00/06.0003 Tat prezentace je splufinancvána Evrpským

Více

Žádost o obchodní nabídku

Žádost o obchodní nabídku Žádst bchdní nabídku Splečenství vlastníků jedntek Bytvé dmy Pd Krcínku Klíčvská 913/43, 190 00 Praha 9, IČ: 27418812, Splečnst byla zapsána dne 13.8.1999 v bchdním rejstříku vedeném u Městskéh sudu v

Více

Mezinárodní prostředí a rozdílné přístupy v rozličných státech

Mezinárodní prostředí a rozdílné přístupy v rozličných státech Minimum pr pracvníky ICM Káraný, 4. - 7. 4. 2008 Infrmační služby pr mládež: Mezinárdní prstředí a rzdílné přístupy v rzličných státech Tent dkument pdává nástin prstředí, ve kterém půsbí infrmační služby

Více

HREA EXCELLENCE AWARD 2013

HREA EXCELLENCE AWARD 2013 HREA EXCELLENCE AWARD 2013 I. Základní infrmace prjektu Název prjektu Firma: Kategrie: Autr prjektu Zapjme se všechny, není t nárčné! Česká pšta, s.p. 2. kategrie (kmerční subjekty nad 500 zaměstnanců)

Více

ZÁKLADNÍ INFORMACE O SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY

ZÁKLADNÍ INFORMACE O SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY ZÁKLADNÍ INFORMACE O SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY Kmplexní zkuška Zkušky ze všech zkušebních předmětů mají frmu didaktickéh testu. Výjimku jsu puze zkušky z jazyků z českéh jazyka a literatury a cizíh

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program GYMNÁZIUM KROMĚŘÍŽ Masarykv náměstí 496 767 01 Krměříž Minimální preventivní prgram pr šklní rk 2012 / 2013 Dkument zpracval: Šklní metdik prevence: Mgr. Michal Kříž Dkument schválila: Ředitelka škly:

Více

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O O S T R A V A M Ě S T S K Ý O B V O D L H O T K A U S N E S E N Í

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O O S T R A V A M Ě S T S K Ý O B V O D L H O T K A U S N E S E N Í S T A T U T Á R N Í M Ě S T O O S T R A V A M Ě S T S K Ý O B V O D L H O T K A U S N E S E N Í ze 9. zasedání Zastupitelstva městskéh bvdu Lhtka, knanéh dne 16.06.2008 čís. 82/9 90/9 Jsef Šrámek Ing.

Více

Dětský domov a Školní jídelna, Nové Strašecí V N I T Ř N Í Ř Á D Čj.: 01/2014- KR

Dětský domov a Školní jídelna, Nové Strašecí  V N I T Ř N Í Ř Á D Čj.: 01/2014- KR Dětský dmv a Šklní jídelna, Nvé Strašecí Okružní 647, 271 01 Nvé Strašecí Tel.: 313 572 136, fax: 313 574 181 e-mail: dd.nvstra@cmail.cz, reditel@strasidylk.cz IČ: 47 019 735 IZO: 102 502 614 V N I T Ř

Více

SPRÁVA NEMOVITOSTÍ SPRÁVA NEMOVITOSTÍ SPOL. S R.O.

SPRÁVA NEMOVITOSTÍ SPRÁVA NEMOVITOSTÍ SPOL. S R.O. SPRÁVA NEMOVITOSTÍ SPOL. S R.O. SPRÁVA NEMOVITOSTÍ Sídl:Lidická 7, 15000, Praha 5, tel 257 324 581 mbil: 607 120 287, e-mail: atest.reality@vlny.cz Prvzvna: Rseveltva 34/615, Praha 6, 160 00, tel. 233

Více

E-učebnice Ekonomika snadno a rychle BURZY A BURZOVNÍ OBCHODY

E-učebnice Ekonomika snadno a rychle BURZY A BURZOVNÍ OBCHODY E-učebnice Eknmika snadn a rychle BURZY A BURZOVNÍ OBCHODY Histrie burz 1. bdbí první burzy se bjevily už ve středvěku v Benátkách, Miláně a Flrencii pzději ve městě Bruggy, zalžená Van der Bursem a dtud

Více

Etržiště České pošty Centrum veřejných zakázek. www.centrumvz.cz

Etržiště České pošty Centrum veřejných zakázek. www.centrumvz.cz Etržiště České pšty Centrum veřejných zakázek www.centrumvz.cz Česká pšta a egvernment? Infrmační systém datvých schránek Czechpint Certifikační autrita (elektrnický pdpis a časvá razítka) Centrum veřejných

Více

KARIÉROVÉ A PROFESNÍ PORADENSTVÍ

KARIÉROVÉ A PROFESNÍ PORADENSTVÍ KARIÉROVÉ A PROFESNÍ PORADENSTVÍ V RYCHLE SE MĚNÍCÍM SVĚTĚ C G Infrmace pr vystavvatele Mezinárdní kngres k 90. výrčí prfesníh pradenství v českých zemích 3. 5. listpadu, 2010 Praha www.careerguidance2010.rg

Více

DOTAZNÍK ZKUŠENOSTI ČESKÝCH PŘÍJEMCŮ S METODAMI PRO URČOVÁNÍ A VYKAZOVÁNÍ NEPŘÍMÝCH NÁKLADŮ V PROJEKTECH

DOTAZNÍK ZKUŠENOSTI ČESKÝCH PŘÍJEMCŮ S METODAMI PRO URČOVÁNÍ A VYKAZOVÁNÍ NEPŘÍMÝCH NÁKLADŮ V PROJEKTECH ZKUŠENOSTI ČESKÝCH PŘÍJEMCŮ S METODAMI PRO URČOVÁNÍ A VYKAZOVÁNÍ NEPŘÍMÝCH NÁKLADŮ V PROJEKTECH ÚČEL A CÍLE DOTAZNÍKU Cílem tht dtazníkvéh šetření realizvanéh dbrnu skupinu MŠMT (více k cílům a aktivitám

Více

OBNOVU KULTURNÍCH PAMÁTEK POŠKOZENÝCH POVODNĚMI

OBNOVU KULTURNÍCH PAMÁTEK POŠKOZENÝCH POVODNĚMI Jihčeský kraj vyhlašuje na základě usnesení zastupitelstva kraje čísl 158/2003/ZK ze dne 24. června 2003 ve smyslu ustanvení 16, dst. (1), zákna čísl 20/1987 Sb., státní památkvé péči, v platném znění,

Více

Šťastné dětství začíná výběrem správné školky!

Šťastné dětství začíná výběrem správné školky! Mateřská škla MiniSvět Tel: 602 348 255; e-mail:inf@minisvetsklka.cz www.minisvetsklka.cz ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MŠ MINISVĚT 2015/2016 Šťastné dětství začíná výběrem správné šklky! Mateřská škla MiniSvět

Více

Domovní řád vysokoškolské koleje ČVUT v Praze

Domovní řád vysokoškolské koleje ČVUT v Praze ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Správa účelvých zařízení Vaníčkva 7, 160 17 Praha 6 Dmvní řád vyskšklské kleje ČVUT v Praze 1. Vyskšklská klej je účelvým zařízením ČVUT, které služí k ubytvání studentů

Více

Upřesnění k Zásadám podprogramu a k elektronické žádosti Podpora obnovy a rozvoje venkova 2015

Upřesnění k Zásadám podprogramu a k elektronické žádosti Podpora obnovy a rozvoje venkova 2015 Upřesnění k Zásadám pdprgramu a k elektrnické žádsti Pdpra bnvy a rzvje venkva 2015 Vysvětlení vybraných pdmínek pdprgramu Oprávnění příjemci pdpry (viz. bd 2 Zásad pdprgramu) Obec d 3000 byvatel (včetně),

Více

VOLEBNÍ PROGRAM KDU-ČSL POLNÁ PRO OBDOBÍ 2014 2018

VOLEBNÍ PROGRAM KDU-ČSL POLNÁ PRO OBDOBÍ 2014 2018 VLEBNÍ PRGRAM KDU-ČSL PLNÁ PR BDBÍ 2014 2018 Vážení splubčané, představujeme Vám vlební prgram KDU-ČSL pr vlby d Zastupitelstva města Plná. Při jeh tvrbě jsme se snažili pstihnut všechny důležité blasti

Více

Zákon o zdravotních pojišťovnách

Zákon o zdravotních pojišťovnách Zákn zdravtních pjišťvnách Důvdy ke změně Nestandardní právní frma zdravtních pjišťven Nedstatečné a nejasné vymezení pdmínek pr vznik a zánik zaměstnaneckých zdravtních pjišťven Nedstatečně vymezené pdmínky

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD. Soukromá mateřská škola Jahoda, Vybíralova 969, Praha 14

ŠKOLNÍ ŘÁD. Soukromá mateřská škola Jahoda, Vybíralova 969, Praha 14 ŠKOLNÍ ŘÁD Sukrmá mateřská škla Jahda, Vybíralva 969, Praha 14 1. Úvdní ustanvení Šklní řád upravuje pdrbnsti výknu práv a pvinnstí záknných zástupců dětí v Sukrmé mateřské škle Jahda, Vybíralva 969, Praha

Více

PRAVIDLA POSKYTOVANÍ PEČOVATELSKÉ SLUŽBY

PRAVIDLA POSKYTOVANÍ PEČOVATELSKÉ SLUŽBY CENTRUM SOCIÁLNÍCH SLUŽEB OSTRAVA,.p.s. Jahnva 12, 709 00 Ostrava-Mariánské Hry Telefn: 599 455 121, www.css-strava.cz PRAVIDLA POSKYTOVANÍ PEČOVATELSKÉ SLUŽBY Dkument je přílhu č. 3, každé smluvy pskytvání

Více

Zápis z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Postřekov

Zápis z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Postřekov Zápis z veřejnéh zasedání Zastupitelstva bce Pstřekv Míst: zasedací místnst Obecníh úřadu Datum: 26.11.2014 Zúčastnění členvé ZO: Omluveni: -- Jan Kreuz, Jarmír Steinberger, Petr Plák, Dana Vgeltanzvá,

Více

Organizace školní knihovny. PhDr. Marie Šedá MSVK Ostrava seda@svkos.cz

Organizace školní knihovny. PhDr. Marie Šedá MSVK Ostrava seda@svkos.cz Organizace šklní knihvny PhDr. Marie Šedá MSVK Ostrava seda@svks.cz Osnva rganizační začlenění knihvny v rámci škly kncepce, plánvání a hdncení knihvny knihvní řád prstr, technika, estetika autmatizvané

Více

IČO: 48004529 Zahájení činnosti: 1. 9. 1965 Identifikátor práv.osoby: 600 135 942

IČO: 48004529 Zahájení činnosti: 1. 9. 1965 Identifikátor práv.osoby: 600 135 942 Výrční zpráva škly 2012/2013 Základní škla U Lesa 713, 734 01 Karviná Ráj Základní data Sídl škly: U Lesa 713, 734 01 Karviná-Ráj Zřizvatel: Statutární měst Karviná Ředitel: Mgr.Tmas Vlachpuls Statutární

Více

Konference a akce na míru

Konference a akce na míru Glf & Ski Resrt Ostravice Knference a akce na míru Každá úspěšná firemní akce vyžaduje dbře vybavené zázemí, knferenční sál s kvalitní prezentační techniku a příjemné prstředí. Glf & Ski Resrt Ostravice

Více

Zpracoval: Zrevidoval: Schválil: Jméno Podpis Jméno Podpis Jméno Podpis

Zpracoval: Zrevidoval: Schválil: Jméno Podpis Jméno Podpis Jméno Podpis Tabulka 1 - Evidence prcesu přípravy, schválení a revizí (kapitly) Metdickéh pkynu pr přípravu pdkladů pr psuzení finančníh zdraví žadatele Vydání č. Platné d 1 3. 1. 2008 Zpracval: Zrevidval: Schválil:

Více

Charakteristika vzdělávacího programu

Charakteristika vzdělávacího programu Charakteristika vzdělávacíh prgramu Základní filsfie mateřské škly:,,důležitější pr dítě předšklníh věku je, jak se v mateřské škle cítí, než t c umí a zná. Vzdělávací cíle vyplývající z filsfie škly:

Více

UNIVERZITA PARDUBICE. Směrnice č. 29/2005. Vnitřní kontrolní systém na Univerzitě Pardubice

UNIVERZITA PARDUBICE. Směrnice č. 29/2005. Vnitřní kontrolní systém na Univerzitě Pardubice UNIVERZITA PARDUBICE Směrnice č. 29/2005 Věc: Půsbnst pr: Vnitřní kntrlní systém na Univerzitě Pardubice všechny útvary Univerzity Pardubice Účinnst d: 1. 1. 2006 Vypracval a předkládá: Schválil: Ing.

Více

CELOŽIVOTNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH III. 3 OSNOVA VZDĚLÁVACÍHO PLÁNU ORGANIZACE B. 1 SOUČASNÝ STAV A STRUKTURA PRACOVNÍKŮ

CELOŽIVOTNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH III. 3 OSNOVA VZDĚLÁVACÍHO PLÁNU ORGANIZACE B. 1 SOUČASNÝ STAV A STRUKTURA PRACOVNÍKŮ CELOŽIVOTNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH III. 3 OSNOVA VZDĚLÁVACÍHO PLÁNU ORGANIZACE OBSAH OSNOVA VZDĚLÁVACÍHO PLÁNU ORGANIZACE A. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ORGANIZACI B. PROFESNÍ STRUKTURA ORGANIZACE PRACOVNÍCI

Více

Sídlo: Praha 4, Hvězdova 1716/2b, PSČ 140 78. Sídlo: Praha 1, Jindřišská 873/27, PSČ 110 00 IČO: 256 09 688

Sídlo: Praha 4, Hvězdova 1716/2b, PSČ 140 78. Sídlo: Praha 1, Jindřišská 873/27, PSČ 110 00 IČO: 256 09 688 Pravidla marketingvé akce s názvem SOUTĚŽ S VODAFONE KREDITNÍ KARTOU Účelem tht dkumentu je úplná a jasná úprava pravidel marketingvé akce Sutěž s Vdafne Kreditní kartu (dále jen "marketingvá akce"). Tat

Více

Počet knihoven: 146 knihoven (20 profi, 126 neprofi). V roce 2011 3 z nich nevykazovaly vůbec žádnou činnost.

Počet knihoven: 146 knihoven (20 profi, 126 neprofi). V roce 2011 3 z nich nevykazovaly vůbec žádnou činnost. Zápis z prady knihvníků a zástupců bcí, knané 21. května 2012 v Městské knihvně v Tišnvě a 24. května 2012 v Městské knihvně v Rsicích Účastníci: Tišnv: 17 účastníků - zástupci bcí a knihvníci z bcí Brač,

Více

o činnosti Základní školy pro žáky se specifickými poruchami učení, Praha 6 Řepy, U Boroviček 1

o činnosti Základní školy pro žáky se specifickými poruchami učení, Praha 6 Řepy, U Boroviček 1 Základní škla pr žáky se specifickými pruchami učení Praha 6 Řepy, U Brviček 1 VÝROČNÍ ZPRÁVA činnsti Základní škly pr žáky se specifickými pruchami učení, Praha 6 Řepy, U Brviček 1 šklní rk 2013 / 2014

Více

VIS ČAK - Uživatelský manuál - OnLine semináře

VIS ČAK - Uživatelský manuál - OnLine semináře UŽIVATELSKÝ MANUÁL - ONLINE SEMINÁŘE Autr: Aquasft, spl. s r.., Vavrečka Lukáš Prjekt: VIS ČAK Pslední aktualizace: 11.12.2009 Jmén subru: UživatelskýManuál_OnLine_Semináře_0v2.dcx Pčet stran: 12 OBSAH

Více

Mateřská škola V zahradě Liberec Žitavská 122/68, příspěvková organizace. Směrnice č. 7 / 2015. Školní řád

Mateřská škola V zahradě Liberec Žitavská 122/68, příspěvková organizace. Směrnice č. 7 / 2015. Školní řád Mateřská škla V zahradě Liberec Žitavská 122/68, příspěvkvá rganizace Směrnice č. 7 / 2015 Šklní řád Vydal : Ředitelka Mateřské škly V zahradě Liberec, Žitavská 122/68 Bc. Vlasta Tesařvá Účinnst : d 01.

Více

Marketing sociálních služeb

Marketing sociálních služeb Marketing sciálních služeb Jan Mlek VÚPSV, v.v.i. Praha 2009 Publikace byla schválena ediční radu ve slžení: dc. Ing. Ladislav Průša, CSc. (VÚPSV, v.v.i. Praha) Ing. Martin Hlub, Ph.D. (VÚPSV, v.v.i. Praha)

Více

Oblastní charita Vyškov: Výroční zpráva 2012

Oblastní charita Vyškov: Výroční zpráva 2012 1 Vážení přátelé, je za námi rk 2012 a mjí pvinnstí je, abych se splečně s Vámi hlédla, a zhdntila práci Oblastní charity Vyškv. Organizace vstupvala d rku 2012 ne zcela s uspkjivým hspdářským výsledkem.

Více

Š K O L N Í R O K 2 0 1 5 / 2 0 1 6 ZÁKLADNÍ ŠKOLA PROSTĚJOV, E. VALENTY 52. Mgr. Radomír Palát koordinátor ICT, metodik ICT. Plán práce 2015/2016

Š K O L N Í R O K 2 0 1 5 / 2 0 1 6 ZÁKLADNÍ ŠKOLA PROSTĚJOV, E. VALENTY 52. Mgr. Radomír Palát koordinátor ICT, metodik ICT. Plán práce 2015/2016 Š K O L N Í R O K 2 0 1 5 / 2 0 1 6 ZÁKLADNÍ ŠKOLA PROSTĚJOV, E. VALENTY 52 Mgr. Radmír Palát krdinátr ICT, metdik ICT Plán práce 2015/2016 Náplň činnsti Náplň práce ICT krdinátra vychází z vyhlášky 317/2005

Více

Občanské sdružení CESTOU NECESTOU, Náplavní 2013/1, Praha 2

Občanské sdružení CESTOU NECESTOU, Náplavní 2013/1, Praha 2 Občanské sdružení CESTOU NECESTOU, Náplavní 2013/1, Praha 2 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2011 C děláš pr sebe, děláš pr druhé. C děláš pr druhé, děláš pr sebe. ( N.D. Walsch) Údaje rganizaci Název bčanskéh sdružení

Více

Základní škola a Mateřská škola, Červený Kostelec, Olešnice 190. Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání

Základní škola a Mateřská škola, Červený Kostelec, Olešnice 190. Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Základní škla a Mateřská škla, Červený Kstelec, Olešnice 190 Šklní vzdělávací prgram pr předšklní vzdělávání Výchva dětí je zaměstnání, kde musíme umět ztrácet čas, abychm h v buducnu ušetřili (J.J.Russeau)

Více

DOPOLEDNÍ DOSTAVENÍČKO

DOPOLEDNÍ DOSTAVENÍČKO DUBEN DOPOLEDNÍ DOSTAVENÍČKO aneb představuje se Nárdní divadl Mravskslezské Operetní subr ptěšil svu návštěvu především ty z klientů, kteří nemhu navštěvvat divadelní představení.tentkrát jsme si prstřednictvím

Více

bezpečnostní politiku na interní LAN síti, NAC) a řešení komplexní bezpečnostní politiky.

bezpečnostní politiku na interní LAN síti, NAC) a řešení komplexní bezpečnostní politiky. Výzva k předkládání prjektů č. 1 vyhlášená v suladu se Zásadami zastupitelstva kraje Vysčina č. 13/10 Pdprvané blasti (tituly): A. BEZPEČNOST ICT A ZÁLOHOVÁNÍ DAT B. VIRTUALIZACE Tématické členění na pdtituly:

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Č.j.: 328 /RAF /2013 Spisvý znak Skartační znak Vypracval: Schválil: Pedaggická rada prjednala dne 29.8.2013 Směrnice nabývá platnsti de dne: 1.9.2013 A.1. A5 Mgr.Jiří Cabrnch, ředitel

Více

Výroční zpráva o činnosti kmene LLM Jezerní lidé za rok 2011

Výroční zpráva o činnosti kmene LLM Jezerní lidé za rok 2011 Výrční zpráva činnsti kmene LLM Jezerní lidé za rk 2011 Kmen Jezerní lidé byl zalžen 19. 4. 2004 registrací na Ústředí LLM v Praze Organizační struktura: Členvé kmene na pdzimním 14. sněmu dne 30.12.2010

Více

PŘEDMĚT ČINNOSTI A ROZSAH PŮSOBNOSTI ODBORŮ MAGISTRÁTU MĚSTA ČESKÉ BUDĚJOVICE

PŘEDMĚT ČINNOSTI A ROZSAH PŮSOBNOSTI ODBORŮ MAGISTRÁTU MĚSTA ČESKÉ BUDĚJOVICE Přílha č. 3 PŘEDMĚT ČINNOSTI A ROZSAH PŮSOBNOSTI ODBORŮ MAGISTRÁTU MĚSTA ČESKÉ BUDĚJOVICE OBSAH Odbr chrany živtníh prstředí... 2 Finanční dbr... 4 Odbr dpravy a silničníh hspdářství... 6 Odbr kultury

Více

Ubytování DOZP: DOZP Všebořice, Pod Vodojemem 312/3C, 400 10 Ústí nad Labem.

Ubytování DOZP: DOZP Všebořice, Pod Vodojemem 312/3C, 400 10 Ústí nad Labem. Ubytvání V našem zařízení jsu k dispzici jednlůžkvé a dvulůžkvé pkje. Frmy bydlení jsu rzdělené pdle veliksti sukrmí, pžadavků na samstatnst a dvednsti klientů. DOZP asistence pracvníků je k dispzici 24

Více

Příručka pro žadatele o dotaci v rámci opatření Zakládání skupin výrobců (HRDP)

Příručka pro žadatele o dotaci v rámci opatření Zakládání skupin výrobců (HRDP) V Praze dne 20/12/2006 Příručka pr žadatele dtaci v rámci patření Zakládání skupin výrbců (HRDP) Státní zemědělský intervenční fnd pskytuje pdpru, která umžňuje zemědělcům zvýšit míru knkurenceschpnsti

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012 C je důležité, je čím neviditelné. Správně vidíme jen srdcem. Antine de Saint-Exupéry kntakt: Diaknie ČCE středisk v Libici nad Cidlinu Husva 2 289 07 Libice nad Cidlinu telefn:

Více

Document imaging, Digitalizace - Sure we can

Document imaging, Digitalizace - Sure we can Dcument imaging, Digitalizace - Sure we can Splečnsti TNT Expres Česká republika a HANDICAP vdi se spjily s cílem pskytvat maximální a plně prfesinální služby v blasti lgistiky, dpravy, expresních zásilek,

Více

Záměr první fáze redesignu webu Fakulty aplikovaných věd

Záměr první fáze redesignu webu Fakulty aplikovaných věd Záměr první fáze redesignu webu Fakulty aplikvaných věd Autři: M.Hrák, Ľ.Kváč, M.Václavíkvá (FAV-KIV-INI) Gesce: Ing. P.Brada, Ph.D. (KIV) květen 2005 P pdrbné analýze bsahu, funkčnsti a stavu sučasnéh

Více

Metodika a harmonogram optimalizace škol a školských zařízení zřizovaných Jihomoravským krajem

Metodika a harmonogram optimalizace škol a školských zařízení zřizovaných Jihomoravským krajem Metdika a harmngram ptimalizace škl a šklských zařízení zřizvaných Jihmravským krajem Přehled dsud realizvaných změn V průběhu rku 2001 převzal Jihmravský kraj zřizvatelské kmpetence k 278 šklským příspěvkvým

Více

NÁVŠTĚVNÍ ŘÁD. WELLNESS CENTRUM SPORTOVNÍ AREÁL BAŤOV od 01.09.2012. Vlastník: město Otrokovice, nám. 3. května 1340, Otrokovice, IČ 00284301

NÁVŠTĚVNÍ ŘÁD. WELLNESS CENTRUM SPORTOVNÍ AREÁL BAŤOV od 01.09.2012. Vlastník: město Otrokovice, nám. 3. května 1340, Otrokovice, IČ 00284301 NÁVŠTĚVNÍ ŘÁD WELLNESS CENTRUM SPORTOVNÍ AREÁL BAŤOV d 01.09.2012 Vlastník: měst Otrkvice, nám. 3. května 1340, Otrkvice, IČ 00284301 1. ÚDAJE O PROVOZOVNĚ ADRESA: PROVOZOVATEL: Správce wellnes centra:

Více

PROVOZNÍ ŘÁD dle 79 odst. 5 písm. g zákona č. 108/2006 Sb.

PROVOZNÍ ŘÁD dle 79 odst. 5 písm. g zákona č. 108/2006 Sb. Diaknie ČCE středisk v Libici nad Cidlinu, Husva 2, 289 07 Libice nad Cidlinu DRT Oplany PROVOZNÍ ŘÁD dle 79 dst. 5 písm. g zákna č. 108/2006 Sb. Základní údaje Název služby: Dmv rdinnéh typu Oplany (dále

Více

OBECNÍ ÚŘAD STRANNÝ. Standardy kvality SPO

OBECNÍ ÚŘAD STRANNÝ. Standardy kvality SPO OBECNÍ ÚŘAD STRANNÝ Standardy kvality SPO Standardy kvality sciálně právní chrany O JEDNOTLIVÝCH STANDARDECH 2. Prstředí a pdmínky 7. Prevence 9. Jednání, vyhdncvání a individuální plán chrany dítěte 11.

Více

Adaptace areálu ELI2 a výstavba haly pro předmontáž a uskladnění technologie ELI.

Adaptace areálu ELI2 a výstavba haly pro předmontáž a uskladnění technologie ELI. Fyzikální ústav AV ČR, v. v. i. Na Slvance 2 182 21 Praha 8 eli-cz@fzu.cz www.eli-beams.eu Ppis Stavby: akce: Adaptace areálu ELI2 a výstavba haly pr předmntáž a uskladnění technlgie ELI. Na vyznačeném

Více

KANDIDÁTI do výboru ČKAIT oblast Zlín volební období 2015-2018 volby 28. 1. 2015 Návrh kandidátů do výboru (počet volených orgánů 7)

KANDIDÁTI do výboru ČKAIT oblast Zlín volební období 2015-2018 volby 28. 1. 2015 Návrh kandidátů do výboru (počet volených orgánů 7) KANDIDÁTI d výbru ČKAIT blast Zlín vlební bdbí 2015-2018 vlby 28. 1. 2015 Návrh kandidátů d výbru (pčet vlených rgánů 7) 1. Ing. Ladislav Alster 2. Ing. Igr Balák 3. Ing. Marta Bantvá 4. Ing. Petr Chytil

Více

Národní centrum podpory transformace sociálních služeb web: www.trass.cz

Národní centrum podpory transformace sociálních služeb web: www.trass.cz web: www.trass.cz Individuální a splečenské dpady využívání ústavních a kmunitních služeb Srvnání sciálních a eknmických dpadů rzhdnutí kruhu využíváných služeb ve vybraných mdelvých situacích Klient Ministerstv

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ. Bakalářská práce. Vybrané problémy venkovské ZŠ. Chosen Problems of a Provincial Elementary School

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ. Bakalářská práce. Vybrané problémy venkovské ZŠ. Chosen Problems of a Provincial Elementary School ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ Bakalářská práce Vybrané prblémy venkvské ZŠ Chsen Prblems f a Prvincial Elementary Schl Jarslava LAVIČKOVÁ Cheb 2012 Prhlašuji, že jsem bakalářsku práci

Více

Smlouva o obchodním zastoupení

Smlouva o obchodním zastoupení Smluva bchdním zastupení Zastupený CZ.NIC, z. s. p.. sídl Americká 23, 12000 Praha 2 IČ 67985726 DIČ CZ67985726 zastupený Mgr. Ondřejem Filipem, výknným ředitelem sdružení a Obchdní zástupce Se sídlem

Více

Případy užití RSSystems

Případy užití RSSystems Případy užití RSSystems Účelem tht dkumentu je definvat rzsah funkcí infrmačníh systému,, Infrmační systém evidence bjednávek (značvaný dále jen RSSystem), určený k pužívání restauračními zařízeními (značvanými

Více