CSH spol s r.o. NÁVOD K INSTALACI

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "CSH spol s r.o. NÁVOD K INSTALACI"

Transkript

1 CSH spl s r.. Wuchterlva 5, Praha 6 tel.: Nedbalva 14, Ostrava tel.: WWW: Vážení uživatelé, 11. ledna 2010 dstáváte nvu verzi všech prgramů pr rk Je t stav k , bhužel nebyly známy všechny frmuláře (zejména d mezd), prt je nutné mít pčítač připjený k internetu a p bdržení zprávy si stáhnut a nainstalvat nvu verzi. Pr elektrnické desílání přiznání DPH a suhrnnéh hlášení VIES přes Prtál veřejné správy neb d Datvé schránky FÚ je nutné nainstalvat nvu verzi prgramu Tabulka (3.53) a mít buď PVS kmunikátr neb DS kmunikátr. PŘED INSTALACÍ SI DŮKADNĚ PŘEČTĚTE TENTO NÁVOD A ŘIĎTE SE VŠEMI POKYNY NÁVOD K INSTALACI 1. Nejprve si uvědmte, jaku verzi prgramu vlastníte. Verze 4.xx je verze Paradx, verze 5.xx je verze klient/server. Verze se vám zbrazuje na titulním řádku hlavníh kna prgramu. Nyní dstáváte verzi 4.28 Sysel, Syslík a Syslíček Paradx, 5.24 Sysel/Syslík klient/server a 2.18 Dmvník. 2. Zaarchivujte firemní data (v případě multiverze archivujte všechny firmy). 3. Zaarchivujte tiskvé sestavy a splečná nastavení. 4. Uknčete prgram (pkud běží). Server (u Sysla/Syslíka CS a Dmvníka) uknčvat nemusíte. 5. Z instalačníh CD spusťte instalaci té verze, kteru máte kupenu. Registrační klíče pr jedntlivé prgramy máte nalepeny na CD neb si je vyhledejte v systému ipartner (pzr jsu jiné než lni). INSTALACE NOVÉ VERZE PŘÍMO Z INTERNETU Pkud máte pčítač připjený k internetu, nainstalujte si nvu verzi přím bez pmci CD. 1. Zaarchivujte firemní data (v případě multiverze archivujte všechny firmy). 2. Zaarchivujte tiskvé sestavy a splečná nastavení. 3. Ve svém prgramu zvlte Servis Stahvání z internetu Stažení nvé verze prgramu. 4. Stiskněte tlačítk Stažení a instalace. Nyní prběhne stažení nvé verze prgramu, prgram se sám uknčí a spustí se instalační prgram jak kdybyste jej spustili z CD. Pvedl se? Tak se ještě zaregistrujte d ipartnera (http://ipartner.csh.cz/ a tam klikněte na dkaz Zaregistrujte se jak náš klient) a d příštíh rku nemusíte platit za zasílání CD. Prč je výhdné se zaregistrvat v systému ipartner Již asi 650 našich uživatelů se registrval v systému ipartner (http://ipartner.csh.cz). C můžete mít navíc prti těm, kteří se ještě neregistrvali? Okamžitý přehled prgramech, které užíváte, včetně registračních a licenčních klíčů. Pkud některý z klíčů zapmenete, snadn si jej zde (třeba půlnci) najdete. Najdete zde rvněž i čísl pradenství a klik minut pradenství jste již vyčerpali. Přehled fakturách, které jsme vám vystavili a jejich úhradách. Ptřebujete-li kpii faktury, jednduše si ji sami vytisknete. Budete pravidelně infrmváni všech nvých verzích prgramů a akcích, které přádáme. Můžete nám hlásit změny adresy vyplněním jednduchéh frmuláře. Můžete vznášet připmínky a návrhy na vylepšení prgramů vyplněním jednduchéh frmuláře. Můžete nakupvat v našem eshpu se slevu. Registrace vás nic nestjí, stačí na kliknut na Zaregistrujte se jak náš klient, vyplnit frmulář a deslat jej. Pak dstanete přístupvé jmén a hesl, kterým se d systému budete přihlašvat. Přejděte na Sysla / Syslíka CS Od ledna 2010 se mění licenční pdmínky při nákupu nvých prgramů. Nyní jsu výhdnější pr nesíťvý prvz. Následující ceny jsu pr přechd z PX verze na CS verzi pr jednu firmu a jednu stanici. Přiďte si prgram na splehlivější databázi. Sysel PX -> Sysel CS ,- Syslík 25 PX -> Syslík 25 CS 3 493,- Syslík 100 PX -> Syslík 100 CS 9 093,- Syslík nem PX -> Syslík nem CS ,-

2 POPIS ZMĚN VŠECHNY PROGRAMY Prvz prgramů na Windws 7 Všechny prgramy fungují na Windws 7. Bhužel česká Windws 7 (puze Hme a Business, Ultimate jsu v přádku) znamují prgramům, že jsu anglická, ač z phledu uživatele je vše nastaven správně. Prjevem je, že frmát data není český měsíc den rk, názvy měsíců se zbrazují anglicky atd. Je t evidentně chyba Windws 7 a prjevuje se u prgramů psaných v Delphi. Prblém se dá vyřešit následvně: 1) Uknčit prgramy CSH (pkud některý běží). 2) Otevřít Ovládací panely. 3) Otevřít sekci Hdiny, jazyk a blast, pak Oblast a jazyk. Otevře se kn Oblast a jazyk. 4) V plíčku Frmát nastavit Angličtina (Spjené státy). 5) Ulžit nastavení, nejlépe zavřít. 6) Pak znvu tevřít Oblast a jazyk a nastavit zpět Čeština. 7) Ulžit nastavení. Tímt trikem se ve Windws 7 nastaví správně české prstředí i pr prgramy napsané v Delphi. Tisk d frmátu PDF Pužili jsme nvu kmpnentu pr ukládání tisku d frmátu PDF. Ta funguje lépe než ta půvdní, čímž by měly být dstraněny všechny prblémy, které byly zaznamenány. ÚČETNICTVÍ A DAŇOVÁ EVIDENCE Sysel klient/server i paradx a Syslíček paradx všechna účetnictví a daňvá evidence PX/CS Změna sazeb DPH Od se mění základní sazba DPH na 20% a snížená na 10%. Prgram by měl při instalaci tyt sazby změnit, pr jisttu si je však zkntrlujte v Servis Nastavení Obecné. Odesílání přiznání DPH a suhrnnéh hlášení pmcí DS kmunikátru Finanční úřady přijímají daňvá přiznání v XML tvaru d svých datvých schránek. Sysel a Syslíček umí vytvřit příslušné XML pr přiznání DPH a suhrnné hlášení. Nyní najdete v Tabulce, kteru se vytváří přiznání DPH v menu Dplňky i mžnst příméh deslání přiznání d datvé schránky FÚ. Suhrnné hlášení se desílá funkcí Tisky DPH Suhrnné hlášení Odeslání hlášení d DS. Aby prgram věděl kam má frmulář pslat, je třeba v Nastavení Firma Texty zadat identifikátr schránky finančníh úřadu, kam frmulář psíláte. Dále v Servis Nastavení Uživatelé prgramu zadejte přihlašvací jmén uživatele k jeh prfilu v DS kmunikátru (pzr není t přihlašvací jmén k jeh datvé schránce!), můžete zadat i hesl k jeh prfilu, ale tt nedpručujeme, prtže pak každý, kd se dkáže přihlásit d Sysla/Syslíčka může bez jakýchkliv dalších zábran desílat dkumenty. Naknec zadejte název datvé schránky tak, jak jste si ji pjmenvali v DS kmunikátru. Pkud nezadáte hesl k prfilu, prgram se na něj zeptá vždy před desláním každéh frmuláře. Nyní již stačí zvlit příslušnu funkci na přímé deslání, Sysel/Syslíček si sám zavlá DS kmunikátr, předá mu elektrnický dkument a kmunikátr se pstará deslání. Přiznání DPH a suhrnné hlášení pr rk 2010 Prgramy bsahují nvé frmuláře pr přiznání DPH a suhrnné hlášení pr rk Když budete tisknut frmuláře za rk 2009, prgram pužije staré frmuláře, pr rk 2010 nvé. Nvinku jsu údaje zástupci. Pkud zpracvává přiznání zástupce, zadejte údaje něm v Servis Nastavení Firma na zálžce Zástupce. Zárveň byl upraven elektrnické genervání těcht dkumentů. Suhrnné hlášení je mžné psílat již jen elektrnicky, prt budete ptřebvat ještě PVS kmunikátr + kntrlní knihvnu DPH09 neb DS kmunikátr. Vlastní přiznání DPH je mžné rvněž pslat elektrnicky buď přes PVS neb d datvé schránky finančníh úřadu. Odesílání efaktury d datvé schránky dběratele Od je mžné psílat faktury d datvých schránek. Sysel/Syslíček umí deslat elektrnicku fakturu. Jak vytvřit elektrnicku fakturu jste se dzvěděli v ppisu změn v srpnu Nyní je mžné ji krmě běžným mailem pslat i d datvé schránky. Tím máte zajištěn zaručené dručení včetně elektrnické dručenky, že si ji adresát vyzvedl. Mail se dá přirvnat byčejnému dpisu nikde není zaručen, že adresátvi djde, dručení d datvé schránky lze přirvnat dpručenému dpisu s dručenku.

3 Pr desílání efaktury stačí v adresáři dplnit identifikátr datvé schránky adresáta, nastavit jména a hesla k prfilu jak byl ppsán v předchzím dstavci a pak už jen při genervání efaktury zvlit, že ji chcete deslat d datvé schránky. Vše statní zařídí prgram pdbně jak u přiznání DPH. Zbrazení kreditních infrmací V adresáři je funkce Akce Kreditní infrmace firmě. Funkcí můžete prlustrvat svéh bchdníh partnera, zjišťvat majetkvé vazby a mnh dalších údajů. Tat funkce je placená, ale nyní si můžete vyzkušet dem. Pr funkci si však musíte nainstalvat certifikát pr přístup na web, kde jsu tyt infrmace umístěny. Certifikát si stáhněte z a nainstalujte d úlžiště Důvěryhdné křenvé certifikační úřady. Pkud si budete chtít vyzkušet prlustrvat firmu pdle vašeh výběru, spjte se s námi a my vám zařídíme přístup pr zbrazení infrmací tét firmě. A pkud se vám bude funkce líbit, zprstředkujeme pr vás plnu placenu službu. Elektrnická faktura Tat funkce byla již v minulé verzi, ale prtže nyní nabývá na významu, prtže je mžné desílat elektrnické faktury d datvých schránek pmcí DS kmunikátru, zpakujme si ppis ještě jednu. Faktury nemusíte už tisknut, můžete je vygenervat ve frmátu efaktura a pslat příjemci mailem neb d jeh datvé schránky. Nejprve musíte nastavit pdpisvý certifikát pr uživatele prgramu. Pd administrátrským účtem (má jmén SYSTÉM) vyberte v definicích uživatelů prgramu (Servis Nastavení Uživatelé prgramu) pr každý uživatelský účet jeh pdpisvý certifikát. Stiskem tlačítka Načíst pdpis se tevře manažer certifikátů, tam si vyberte sbní úlžiště a z něh platný elektrnický pdpis. Ve vydaných fakturách běžným způsbem vytvřte fakturu. Míst tisku spusťte Genervání efaktury. Vytvří se subr s elektrnicku fakturu, pdepíše se pdpisem právě přihlášenéh uživatele a spustí se deslání mailu, kde jak přílha bude elektrnická faktura. Subr s elektrnicku fakturu se ulží d slžky, kteru máte nastavenu v Nastavení Firma Adresáře Adresář pr exprt DBF/XML. Faktury je mžné desílat i hrmadně značte si faktury jak při hrmadném tisku a spusťte Genervání efaktury. Pkud elektrnicku fakturu dstanete, ulžte si ji d slžky, kteru máte nastavenu v Nastavení Firma Adresáře Adresář pr exprt DBF/XML. Pak v přijatých fakturách zalžte nvu přijatu fakturu a spusťte funkci Načtení efaktury. Vyberte subr s efakturu a ta se zapíše d evidence. Pak ještě v jedntlivých řádcích dplňte údaje, které nemhu být sučástí efaktury (účet MD, Středisk, Zakázka, případně pravte Typ DPH). Tím je elektrnická faktura načtena. Z přehledu přijatých faktur si můžete elektrnicku fakturu zbrazit. Předem však musíte nainstalvat prhlížeč efaktur ISDOC reader. Ten můžete nainstalvat přím z prgramu pmcí funkce Servis Stahvání z internetu Stažení nvé verze, kde zaškrtnete ISDOC reader neb h najdete na instalačním CD. V hlavní liště přijatých faktur je tlačítk Zbrazení efaktury. Byla-li faktura načtena ze subru a máte-li na pčítači ISDOC reader, faktura se zbrazí v prhlížeči. Pkud bsahuje přílhy (např. náhled), je mžné tyt přílhy rvněž zbrazit. Pkud subr s elektrnicku fakturu bsahuje i infrmace zbží buď čárvý kód EAN neb čísl skladvé plžky (zda subr tyt infrmace bsahuje si musíte věřit u svéh ddavatele, který vám efakturu pslal), můžete přím vygenervat příjemku zbží. Zalžte nvu příjemku a spusťte funkci Načtení plžek z efaktury. V efaktuře se začnu prcházet jedntlivé plžky a pkud bsahují čárvý kód, hledá se příslušná skladvá karta. Pkud se najde, vytvří se na ní příjem zbží. Jestliže plžka efaktury nebsahuje čárvý kód, ale bsahuje identifikaci zbží, hledá se karta zbží s tímt číslem. Najde-li se prvede se příjem zbží. Máte-li větší phyb zbží dhdněte si se svými ddavateli, aby vám psílali efaktury i s údaji zbží (tyt údaje jsu nepvinné, prt je efaktura nemusí bsahvat). Ve verzi PX se načtené elektrnické faktury ukládají d slžky s daty, takže se archivují běžnu archivací. Ve verzi CS se ukládají na serveru d slžky SHARED a v ní d pdslžky příslušné firmy. V CS verzi je nutné zajistit archivaci slžky SHARED, prtže pak nemusíte elektrnické faktury tisknut a archivvat v papírvé pdbě. Dpručuji přízení Manažera plánvaných činnstí, ve kterém si můžete nastavit autmaticku archivaci ve vámi zvlený čas. Puze Sysel klient/server i paradx účetnictví PX/CS Vyúčtvání dkladů přijaté platbě Pkud na zálhvu fakturu vystavujete nejdřív dklad přijaté platbě a teprve následně knečné vyúčtvání, řídí se sazba DPH pdle dne, kdy přišla platba. Pkud tedy vytvříte dklad přijaté platbě v rce 2009 se sazbu 19%, bude i knečné vyúčtvání v tét sazbě i když jej budete dělat až v rce Pkud by však přišla platba až v rce 2010, bude jak dklad přijaté platbě, tak závěrečné vyúčtvání v sazbě 20%. Pkud však přijde část peněz v rce 2009 a část v rce 2010, vystavíte jeden dklad přijaté platbě v sazbě 19% (v rve 2009) a druhý v sazbě 20% (v rce 2010). Jak vyúčtvací dklady budu prgramem vygenervány dva dklady jeden v sazbě 19% a druhý v sazbě 20%. Prtže v těcht případech je DUZP rku 2010, ale DPH se pčítá pdle sazeb rku 2009, přibyl ve vydaných a přijatých fakturách nvé ple Datum sazby. Tt ple je editvatelné jen u vyúčtvání dkladů přijaté platbě, ve všech statních případech se d něj kpíruje DUZP a vy h nemůžete změnit. U dkladů přijaté platbě se pdle tht plíčka vybírá sazba DPH. Převd účtvé snvy pr rganizace účtující pdle vyhlášky č. 505/2002 Sb. V rce 2010 se mění těmt rganizacím účtvá snva. Pkud se vás t týká, musíte si před tím, než začnete účtvat v nvém rce, převést snvu.

4 Účtvání na přelmu let 2009 a 2010 Sysel PX V rce 2010 nesmíte účtvat dkud kmpletně neuzavřete rk 2009 a nepřevedete snvu a účty v dalších evidencích. Jsu mžné dva pstupy práce, ale žádný není ideální, prtže verze PX není vhdná pr změnu účtvé snvy. Pstup č Dknčete kmpletně rk 2009 včetně uzávěrky. V rce 2010 sice můžete vystavvat faktury, pkladní dklady atd., ale NESMÍTE je zaúčtvat d deníku. Vytiskněte všechny závěrkvé tisky. Pzději již nebude mžné závěrkvé tisky tisknut! 2. P uzávěrce rku 2009 vygenerujte pčáteční stav rku Pak převeďte snvu a účty v dalších evidencích pdle dstavce Převedení snvy a účtů v dalších evidencích. 3. Nyní můžete zaúčtvat dklady vzniklé v rce Od tét chvíle již není mžné tisknut závěrkvé tisky rku 2009 a nižších čísla účtů by se sice vytiskla správně, ale špatně by se vytiskly názvy účtů. Pstup č Dknčete kmpletně rk 2009 včetně uzávěrky. V rce 2010 sice můžete vystavvat faktury, pkladní dklady atd., ale NESMÍTE je zaúčtvat d deníku. Vytiskněte všechny závěrkvé tisky. V tmt pstupu však bude mžné tyt tisky tisknut i pzději. 2. P uzávěrce rku 2009 vygenerujte pčáteční stav rku Zalžte si nvu firmu (Nastavení Výběr firmy). Pkud prgram bude hlásit překrčení maximálníh pčtu firem, spjte se s námi a dstanete nvý licenční kód, který umžní zalžení další firmy. 4. Uknčete prgram a překpírujte data z půvdní firmy d nvě zalžené. 5. V nvé firmě převeďte snvu a účty v dalších evidencích pdle dstavce Převedení snvy a účtů v dalších evidencích. 6. Nyní můžete zaúčtvat dklady vzniklé v rce Pkud budete chtít tisknut závěrkvé tisky rku 2009, budete se muset vždy přepnut d půvdní firmy. V nvé firmě pak pkračujte v rce Sysel CS V rce 2010 ihned převeďte snvu a účty v dalších evidencích pdle dstavce Převedení snvy a účtů v dalších evidencích. Pak běžným způsbem dknčete rk 2009, v rce 2010 můžete ihned účtvat. Sysel CS může mít na rzdíl d PX verze pr každý rk jinu snvu. Převedení snvy a účtů v dalších evidencích Převdní funkce se nachází v Servis Definice Účetnictví Osnva a spuští se pmcí Akce Převést snvu d rku Pkud jste měli zalženy nějaké analytické účty, které byly nvě rzděleny d něklika nvých neb slučeny s něklika jinými, budete vyzváni k jejich ruční editaci. Pté se přepněte zpět d účetníh rku 2009 a u těcht ručně editvaných účtů, ppř. u účtů, které byly zrušeny (jsu t ty, kde bude p převdu záprné čísl), vyplňte nvé editační ple Čísl účtu v nvé snvě. Tím zajistíte, že se účty ve všech dalších evidencích budu převádět tam, kam ptřebujete. Nyní můžete převést účty v evidencích (pčáteční stavy v deníku, vydané a přijaté faktury, sklad zbží, ceník služeb, drbný majetek, leasingvé karty, bankvní účty a suvztažnsti), které pužíváte, na nvu snvu pmcí Akce Převést účty d rku Tt však smíte učinit puze jednu. Další změny již bude nutné prvést pět ručně, jinak si přepíšete již jednu prvedené změny. Puze Sysel klient/server účetnictví CS Načtení licenčníh klíče Od rku 2010 se mění licenční pdmínky pr prgram Sysel CS. Nvě kupené prgramy již nebudu pr nemezený pčet připjených klientů a nemezený pčet firem. Uživatelé, kteří zakupili prgram před rkem 2010 jej však i nadále mají pr nemezený pčet klientů a firem a prgram si sám při instalaci vytvří licenční klíč pr nemezené pužití (přesvědčit, že se tak stal, se můžete, když spustíte server v interaktivním režimu a pak zvlíte Nápvěda O prgramu). Pdmínku pr autmatické vytvření licenčníh klíče je t, že jste měli na pčítači regulérně nainstalvanu některu z verzí rku 2009 neb Při instalaci na nvý pčítač však budete muset licenční klíč zadat ručně. Ti, c mají papírvu kmunikaci dstali licenční klíč splu s CD (pečlivě si jej uschvejte!), statní si jej mhu najít v ipartneru. Při rzšiřvání verze prgramu se dá licenční klíč zadat na serveru funkcí Nastavení Správa firem Načtení licenčníh klíče. Přehled předkntací u VF a PF Na přehledu vydaných a přijatých faktur je mžné pmcí funkce Akce Předkntace (Ctrl + K) zbrazit přehled předkntací jedntlivých řádků. Nemusíte tak pr kntrlu předkntací před zaúčtváním tevírat fakturu a hledat předkntace na plžkách, ale stačí na příslušném řádku stisknut Ctrl + K. Další třídicí kritéria ve střediscích Pkud pužíváte střediskvé účetnictví, můžete v rámci jednh střediska zadat až další 4 třídicí kritéria. Například tak můžete zadat, že výns půjde na středisk S1 a v rámci něj například na prjekt P1 a blast O1. Ve všech závěrvých tiscích pak můžete vybrat libvlnu kmbinaci těcht třídicích kritérií např. můžete zbrazit všechny výnsy na prjekt P1 neb na prjekt P1 v blasti O1 a t vše v rámci všech statních středisek. Pkud pužíváte jednúrvňvá střediska, vládání prgramu se nemění. Pkud však chcete zadávat další kritéria, stiskněte tlačítk vedle výběrvéh ple pr vlbu střediska. Objeví se kn, kde můžete zadat až 4 další třídicí hlediska.

5 Puze Syslíček paradx daňvá evidence PX Přehled OSVČ za rk 2009 Tent přehled byl upraven pdle nvéh frmuláře. SYSEL CESTOVATEL verze pr cestvní kanceláře Více sad časvých slev Pkud máte něklik sad časvých slev (například jiná prcenta jsu pr htely, jiná pr apartmany), můžete nyní v definici slev zadat Skupinu slev. Například pr htely bude skupina slev 1 a pr apartmany bude skupina 2. Na kartě zájezdu zadejte pdle které skupiny slev se bude sleva pčítat (Typ slevy musí být nastaven na Autmatický). Přesun účastníka zájezdu d jinéh pkje Pkud stisknete v tabulce bsazensti zájezdu pravé tlačítk na myši, můžete nyní zvlit nvu funkci Obsazení zájezdu. Zbrazí se účastníci danéh zájezdu. Pkud na vybraném účastníkvi dvjkliknete myší, bjeví se kn, kde h můžete přesunut d jinéh pkje. Obsazení pkje Další nvá funkce v tabulce bsazensti je přehled Obsazení pkje. Funkce zbrazí jména účastníků, kteří jsu umístěni v tmt pkji. MZDY A PERSONALISTIKA Syslík klient/server i paradx mzdy a persnalistika PX/CS V rce 2010 nedchází k tak zásadním změnám v blasti mezd a persnalistiky, jak jsme byli zvyklí v minulých letech, přest si vás dvlíme upzrnit na něklik drbných změn a nejasnstí, které jsme zaznamenali. V blasti sciálníh a důchdvéh zabezpečení se hlavně jedná zrušení slevy na dvdu pjistnéh, která byla platná d srpna Prgram sám na tut změnu reaguje a sleva se vám již d ledna pčítat nebude. Maximální vyměřvací základ sciálníh a zdravtníh pjištění byl stanven na částku ,- Kč. P překrčení tét hranice již nebude dváděn další zdravtní a sciální pjištění. V tét suvislsti upzrňujeme, že v případě, kdy má zaměstnanec, kteréh se týká dsažení tht strpu u vás více pracvních pměrů, je třeba částky sčítat a následně uvést v kmenvé databázi na zálžce Úvazek, průměry d plíčka Pčáteční stavy v tabulce Kumulativních hdnt. V tét suvislsti se také zvyšuje částka účasti na důchdvém pjištění ze stávajících 5 900,- Kč na 6 000,- Kč. Překntrlujte si prsím tut změnu p upgradu v Servis Natavení Obecné. Změna pjmslví s platnstí d se ruší pjmy částečná a plná invalidita a jsu nahrazeny pjmy invalidita 1. a 2.stupně (bývalá částečná) a invalidita 3. stupně (bývalá plná invalidita). Dávky nemcenskéh pjištění Pr rk 2010 byly stanveny nvé redukční hranice průměrnéh hdinvéh výdělku pr výpčet náhrady za nemc : 1. RH: 791,- Kč = 138,43 Kč p redukci: 124,59 Kč 2. RH: 1186,- Kč = 207,55 Kč p redukci nad 1.RH d 2.RH 41,48 Kč 3. RH: 2371,-Kč = 414,93 Kč p redukci nad 2.RH d 3.RH 62,22 Kč Další upzrnění je puze infrmativní dchází ke změně ve výplatě dávek šetřvnéh stejně jak u nemci budu první 3 dny neplacené, ale prtže tut dávku vyplácí vždy ČSSZ (OSSZ), na zadávání d kalendáře nebude mít tat změna vliv. V suvislsti s výplatu nemcenských dávek vás ještě upzrňujeme na prblém vzniklý změnu zákna nemcenském pjištění v říjnu Pkud se vám stane, že zaměstnáváte zaměstnance na delší pracvní úvazek než 8 hd. denně, platí pr vás max. limit bez náhrady za prvních 24 hd. Pkud se však stane, že vám zaměstnanec nemcní na knci měsíce a sledvaných prvních 24hd. bude částečně v jednm a částečně v druhém měsíci, budete muset úpravu sledvaných hdin prvést ručně. Pkud vám takvý případ nastane kntaktujte prsím pradce. Pslední připmínka k nemcenským dávkám je upzrnění na vyplňvání Přílhy k žádsti DNP tabulka vyměřvacích základů je editační (můžete d ní vpisvat) a je třeba zkntrlvat, zda se u případných vylučených db jedná dbu vylučenu i pr nemcenské pjištění. Čast se ttiž stává, že např. neplacené vln je vylučenu dbu pr důchdvé pjištění, ale pr nemc nikli a pak je vaší pvinnstí tyt vylučené dby upravit (dmazat). Daně Pkud jde změny v blasti daní, přináší nvela zákna daních z příjmů zvýšení daňvéh bnusu na dítě z dsavadních Kč rčně na Kč rčně. Pdle schválenéh přechdnéh ustanvení se tat změna pužije pprvé až pr zdaňvací bdbí rku Plyne z th i zvýšení daňvéh dpčtu na dítě 967,-/měsíčně = ,- rčně. Servis Nastavení Obecné Výše nrmativních nákladů na bydlení pr rk 2010 (nutná pr výpčet exekuce) je 4 597,- Kč.

6 Servis Nastavení Osbní ddělení (verze PX) / Uživatelé prgramu (verze CS) Dplňte si nvá plíčka v sekci Údaje zástupci pr finanční úřad, která se využijí na psledních stránkách frmulářů pr finanční úřady. Tiskvé sestavy Nvý frmulář pr daně (ptvrzení příjmů za rk 2010) zatím není k dispzici, ale ihned p jeh uveřejnění h vám také dplníme a infrmváni budete ve zprávách. Ostatní daňvé frmuláře jsu aktualizvány na nejnvější verzi. Odesílání přehledu pjistnéh a hrmadnéh hlášení na ZP d datvé schránky ZP Syslík umí deslat tat hlášení přím d datvé schránky (ve frmátu PDF), tt lze využít u všech zdravtních pjišťven, ale u těch ZP, které nejsu zapjeny d Prtálu ZP je t jediný způsb elektrnické kmunikace. Tím máte zajištěn zaručené dručení včetně elektrnické dručenky, že si ji adresát vyzvedl. Pr desílání hlášení stačí v Účtech pr dvdy dplnit identifikátr datvé schránky zdravtní pjišťvny, nastavit jména a hesla k prfilu v parametrech uživatele, jak byl ppsán v dstavci Účetnictví a daňvá evidence a pak už jen zavlat funkci na genervání a deslání d datvé schránky: - Přihlašvání a dhlašvání na ZP Kmenvá databáze Tisky Oznámení pr zdr. pjišťvny Odeslat přes DS kmunikátr - Přehled pjistnéh Mzdvá databáze Akce Exprty d XML pr PVS a DS Hlášení zdravtníh pjištění Exprt a deslání DS kmunikátrem SPRÁVA NEMOVITOSTÍ DOMOVNÍK Dmvník byty CS Filtr v evidenci příjmů V evidenci příjmů je mžné záznamy filtrvat i pdle umístnění bjektů, tedy dle celků, blků celků, bjektů a blků bjektů. Imprty nákladů tepla a vdy d externích ddavatelů V definici měřidel je nyní mžnst d dečtů měřidel imprtvat náklady d externích ddavatelů, není již nutné využívat samstatné prgramy pr tyt imprty. Jsu pdprvány tyt frmáty: ISTA, ULIMEX, TECHEM, FPS. Dále byl stanven frmát CSH, cž je CSV subr se strukturu, která je specifikvána v dkumentaci k prgramu (nápvěda v definici měřidel). Měřidla, d kterých se mají náklady imprtvat, se dají hrmadně zalžit v definici bjektů v menu Akce Hrmadné změny a funkce Hrmadné zalžení měřidel. Zahrnutí přeplatku předpisu plateb d vyúčtvání D prgramu byl implementván nvý pstup, jakým je mžné zahrnut přeplatky na předpisu plateb d vyúčtvání. D teď t byl mžné například tak, že se upravila sestava s vyúčtváním a k výsledku vyúčtvání se připčítal aktuální stav knta. Nyní je mžné t dělat jiným, jedndušším a přehlednějším způsbem. Služí k tmu funkce Zapčítat přeplatek na předpisech d vyúčtvání, která se spuští v evidenci Vyúčtvání v menu Akce. Standardně prgram pracuje tak, že pkud má někd přeplacený předpis, umisťují se tyt přeplacené peníze buď d dalšíh měsíce, případně na knt sby. Pkud všem chcete tyt přeplacené peníze zahrnut d vyúčtvání služeb a upravit tak výsledek vyúčtvání, je mžné pužít tut funkci. P spuštění funkce prgram vyhdntí, klik která sba v nastaveném účetním rce přeplatila a nabídne tabulku, která pr jedntlivé sby zbrazí navržený přeplatek předpisu plateb, který je mžné zahrnut d vyúčtvání. Pkud pr některu navrženu sbu nechcete přeplatek d vyúčtvání zahrnut, jednduše ji z tabulky vymažete tlačítkem -. Až budu v seznamu jen sby, kterým chcete přeplatek předpisu d vyúčtvání zahrnut, je ještě třeba vybrat slžku, d které se tent přeplatek předpisu zapíše d tabulky vyúčtvání. Musí se jednat slžku typu Jiná. Slžky tht typu se nabízejí ve výběrvém plíčku. Dpručujeme pužít slžku s názvem například Přeplatek předpisu, aby z tabulky vyúčtvání byl zřejmé, c se jedná. (Pkud slžku ještě nemáte zalženu, zalžte ji nejprve v menu Servis Druhy slžek. Důležitý je puze název slžky a slžka musí mít typ Jiná. Na bsahu statních plíček v nastavení druhu slžky nezáleží.) P stisku tlačítka Zapsat přeplatek d vyúčtvání se d tabulky vyúčtvání zapíší řádky, které budu napjeny na nastavený typ slžky, přičemž ve slupci Zaplacen bude suma celkvéh přeplatku předpisu. Zárveň z prplacení předpisu a knta budu tyt peníze dstraněny (ne nevratně). V sestavách vyúčtvání pak bude tat slžka zahrnuta mezi statními slžkami, takže bude vlivňvat výsledek vyúčtvání. Pkud se ddatečně rzhdnete, že některému uživateli bytu nechcete přeplatek předpisu d vyúčtvání zahrnut, ale je již ve vyúčtvání zapsán, stačí jednduše záznam se slžku Přeplatek předpisu z tabulky vyúčtvání vymazat a peníze se autmaticky vrátí zpět na knt sby a budu pužity na úhradu předpisu standardním způsbem. Důležitý je také fakt, že tut funkci je mžné spustit ještě před výpčtem vyúčtvání, tedy hned na začátku následujícíh rku. Při výpčtu vyúčtvání není slžka s přeplatkem předpisu z vyúčtvání vymazána. DŮLEŽITÉ: Pkud jste si náhdu upravili sestavy s vyúčtváním tak, že je d výsledku vyúčtvání zahrnuté i knt sby, a chcete využívat tut funkci, je bezpdmínečně nutné ze sestavy dstranit zapčítávání knta d výsledku vyúčtvání, případně je třeba se vrátit ke standardní sestavě vyúčtvání, ve které knt d vyúčtvání zahrnuté není. Jinak v případě, že knt bude nenulvé, bude sestava zbrazvat nesprávné výsledky. Pkud chcete upravit přeplatky předpisu zahrnuté d vyúčtvání, je třeba t prvést až p zapsání přeplatků předpisu d vyúčtvání uvedenu funkcí. Chcete-li tedy někmu vrátit méně než byl vyhdncen funkcí Zapčítat přeplatek předpisu d vyúčtvání, nechte nejprve zapsat celý přeplatek předpisu a pak spusťte tut funkci. T uděláte tak, že v tabulce Vyúčtvání značíte řádek se zapsaným přeplatkem (má hnědý pdklad) a spustíte funkci Editvat přeplatek předpisu zahrnutý d vyúčtvání v menu Akce. Zbrazí se tabulka, ve které budu zbrazeny platby, které byly zapčítány d vyúčtvání. Editace vám umžní puze mazání řádků prplacení, které nechcete d vyúčtvání zahrnut. Pkud vymažete nějaký řádek, jsu peníze tht řádku připsány na knt sby. Přidávat neb upravvat bsah plžek není mžné.

7 Napjení na adresář a aktualizace kntaktních údajů Nyní lze také splubydlící sbu přetáhnut z adresáře. Přetažení pracuje stejně jak přetažení hlavní sby. V adresáři je také nvá funkce, která umí aktualizvat kntaktní údaje, které jsu zapsány přím v evidenci sb, které jsu napjeny na adresář. Tat funkce se využije zejména v případě, kdy více sb dkazuje na stejný záznam v adresáři a je třeba aktualizvat infrmace ve všech sbách napjených na ten samý záznam v adresáři. Funkce se spuští z adresáře. P spuštění funkce si vybíráte, které kntaktní údaje chcete aktualizvat (jmén, tituly, telefny, , atd.). Funkci je mžné spustit buďt pr jeden záznam v adresáři neb pr všechny vyfiltrvané záznamy, je tedy mžná i hrmadná aktualizace kntaktních infrmací. Nvé tiskvé sestavy Frmulář pr změnu splubydlících sb a Frmulář pr změnu předpisu bě sestavy se tisknu v definici bjektů v menu Tisky Frmuláře a služí k nahlášení změn splubydlících sb a výše jedntlivých slžek předpisů plateb. Přeplatky předpisů zahrnuté d vyúčtvání sestava se tiskne ve vyúčtvání v menu Tisky Přeplatky předpisů zahrnuté d vyúčtvání a pdrbně zbrazuje, které platby z prplacení předpisů byly vyhdnceny jak přeplatky předpisu a budu zahrnuté d vyúčtvání služeb. Sestavu je mžné tisknut p pužití funkce Zapčítat přeplatek na předpisech d vyúčtvání, která byla ppsána výše. Pčet sb v měsících sestava se tiskne v definici bjektů v menu Tisky Seznamy Pčet sb v měsících. Pčty sb v jedntlivých měsících jsu zbrazeny ve slupcích. Před tiskem se zadává rk vyúčtvání, pr který chcete pčty sb zbrazit. Je vždy zbrazen pčet sb k 1. dni v měsíci. Upravené tiskvé sestavy Evidenční listy grafické úpravy, aby se d hlavičky vešly i názvy subjektů, které mají delší název. Dále se v hlavičce d data tisku tiskne skutečné datum tisku, dříve se tiskl datum vygenervané z nastavenéh účetníh bdbí (1. den účetníh bdbí). Také se u plch zbrazuje význam jedntlivých plch z phledu vyhlášky 372/2001 Sb. Vyúčtvání p bjektech u plch se zbrazuje význam jedntlivých plch z phledu vyhlášky 372/2001 Sb. Pkud není subjekt plátce DPH, zbrazuje se navíc celkvý předpis, aby se dal na sestavě jednduše zjistit případný rzdíl mezi předpisem a úhradami. V suvislsti s funkcí pr zahrnutí přeplatku předpisu plateb d vyúčtvání (viz výše) se již na sestavě nezbrazuje stav knta, ten již není třeba, prtže při pužití již uvedené funkce pr zahrnutí přeplatku předpisu d vyúčtvání se již přeplacené peníze zbrazují mezi jedntlivými slžkami na samstatném řádku a není nutné připčítávat knt. Pkud je subjekt plátce DPH a vystavují se daňvé dklady přijaté platbě, funguje sestava jak dříve, prtže v tmt režimu není na tét sestavě mžné z rzdílu předpis zaplacen určit případný dluh na předpisech, prtže zaplacen je pnížen již dvedené DPH a nelze jej prvnat s předpisem. Na sestavě je rvněž uveden, zda se jedná zálhvu neb nezálhvu slžku, aby byl zřejmé, které slžky jsu vyúčtvané. Seznamy plch - u plch se zbrazuje význam jedntlivých plch z phledu vyhlášky 372/2001 Sb., aby se předešl případným nejasnstem. Dmvník nebyty CS Psílání efaktur pmcí DS kmunikátru Nyní je mžné zasílat elektrnické faktury přím prgramem DS kmunikátr. Elektrnická faktura se generuje tak, že dáte standardní tisk faktury v menu Tisky (v předpisech plateb neb ve vyúčtvání) a pkud chcete vygenervat efakturu, zvlíte při tisku, že chcete genervat efakturu. Pak ještě máte mžnst zvlit, jakým způsbem se má efaktura zaslat - je mžné ji puze vygenervat d adresáře pr XML exprty neb je ji mžné zaslat em a nvě je mžné ji zaslat pmcí DS kmunikátru. Pkud chcete fakturu zaslat DS kmunikátrem, je třeba v nastavení uživatelů prgramu pr přihlášenéh uživatele krmě elektrnickéh pdpisu ještě nastavit údaje pr přístup k datvé schránce, a t Název databxu a Název prfilu (údaje z DS kmunikátru). Hesl k prfilu v DS kmunikátru se zadává až při zasílání efaktur přes DS kmunikátr. Je ještě třeba nastavit ID datvé schránky příjemce, který se nastavuje v adresáři firem, plíčk ID DS. Dmvník byty + nebyty CS Výběr subjektu Při výběru subjektu se nabízejí jen ty subjekty, d kterých má přihlášený uživatel přístup. Imprt elektrnické faktury d plateb ddavatelům D plateb ddavatelům lze imprtvat elektrnicku fakturu ze subru ISDOC neb ISDOCX. Pkud není subjekt plátce DPH, imprtují se částky včetně DPH. Je-li subjekt plátce DPH a je-li u zálhvých slžek nastavena sazba DPH (základní, snížená), tedy předpkládá se, že se při vyúčtvání nákladů rzúčtvávají náklady puze jak základy DPH, imprtují se základy DPH. Při imprtu se imprtují všechny plžky elektrnické faktury. P imprtu elektrnické faktury je třeba ještě dplnit chybějící údaje u jedntlivých plžek, tedy cíl platby (celek, blk celků, bjekt, blk bjektů), slžku a bdbí platby, je t stejné jak při imprtu faktur ze Sysla CS. Nekmpletně vyplněné platby ddavatelům Nekmpletně vyplněné platby ddavatelům se zbrazují červenu barvu, aby byl patrné, že je třeba platbu upravit. Červeně se zbrazují ty platby, které nemají vyplněn cíl platby (celek, blk celků, bjekt, blk bjektů) a slžku. Změna sazeb DPH a vyúčtvání služeb (puze plátci DPH) Záknem č. 362/2009 Sb., byly přijaty změny některých záknů v suvislsti s návrhem zákna státním rzpčtu ČR na rk Část pátá bsahuje změnu zákna č. 235/2004 Sb., dani z přidané hdnty, a t knkrétně změnu výše snížené a základní sazby DPH a přechdná ustanvení. V přechdných ustanveních je specifikván, kteru sazbu DPH pužít v případě, kdy vyúčtvání služeb prvádíte v rce 2010 za bdbí rku 2009 a všechny přijaté zálhy byly zaplaceny v rce V tmt případě se k nedplatku neb přeplatku připčítá DPH se sazbami platnými v rce 2009, tedy 19% a 9%. Z th vyplývá, že je třeba zajistit,

8 aby nebyly prmíchány platby rku 2009 a rku 2010, prtže jinak nebude mžná správně vypčítat DPH z vyúčtvání služeb (týká se zejména bytvé verze, prtže nebytvá verze vyhdncuje úhrady dle data platby). PVS KOMUNIKÁTOR Byla uvlněna nvá verze 4.0, která, krmě nvéh mderníh vzhledu, je připravena na pdepisvání certifikáty SHA2, které se budu vydávat d rku Je k dispzici i nvá knihvna Dane10, která bsahuje Daň silniční + nemvitstí + nezdaň.částky + becnu písemnst ve verzi pr rk Knihvna DPH09 byla upravena i pr rk 2010, stačí tedy nainstalvat nvu verzi kmunikátru a tím se nainstaluje i nvá verze tét knihvny. Připmeňme si, jaké kntrlní knihvny je mžné zakupit (mnzí z vás je ještě nemají): ELDP09 - evidenční listy důchdvéh zabezpečení d rku 2009 ONZ09 - známení nástupu d zaměstnání d rku 2009 PVPOJ - přehled pjistném a vyplacených dávkách USRCERT - registrace nvéh pdpisvéh certifikátu na ČSSZ DPH09 - přiznání DPH d rku suhrnné hlášení Dane10 - daň silniční + nemvitstí + nezdaň.částky + becnu písemnst ve verzi pr rk 2010 INTRASTAT - hlášení intrastat Kntrlní knihvny vám zkntrlují dkument ještě před desláním a umžní jeh prhlížení na brazvce (před i p deslání). Krmě knihvny Intrastat, která je za 400,- Kč jsu statní knihvny p 200,- Kč (+DPH) DS KOMUNIKÁTOR DS kmunikátr je prgram, který služí k phdlné a kmfrtní práci s datvými schránkami. Plně nahrazuje webvé rzhraní a má další rzšiřující funkce. Práce je pdbné jak v Outlk Expressu. Můžete si zalžit uživatelské prfily, které jsu přístupné pd jménem a heslem a v každém prfilu nemezený pčet uživatelů datvých schránek. Kmunikátrem pak můžete vytvřit a deslat nvu datvu zprávu, stáhnut přijaté datvé zprávy, vyhledávat schránku a využívat mnh dalších funkcí C ptřebujete mít před zahájením práce s DS kmunikátrem? Před vlastním pužitím kmunikátru stačí mít zalženu datvu schránku a přihlašvací údaje k ní. Základní funkce Vytvření datvé zprávy. Odeslání datvé zprávy. Stažení dšlých datvých zpráv. Práce s písemnstmi - tevření, ulžení na disk, tisk. Hledání identifikátru datvé schránky pdle mnha kritérií. Ulžení zprávy ve frmátu ZFO (mžnst pracvat se zprávu, která bsahuje veškeré pdpisy a časvá razítka). Zbrazení a tisk zprávy včetně bálky pmcí prgramu 602XML Filler. Rzšiřující funkce prti webvému rzhraní V systému datvých schránek vydrží zpráva puze 90 dnů. Kmunikátr ji stáhne na váš disk, kde zůstane včetně všech elektrnických pdpisů a časvých razítek (v plné právní platnsti) nemezeně dluhu dbu. Ve webvém rzhraní můžete pracvat v jednm čase puze s jednu schránku, v DS kmunikátru pracujete najednu se všemi schránkami bez nutnsti dhlašvání a přihlašvání. Mžnst zalžit si uživatelské účty, kde má každý uživatel práv přístupu jen d svých schránek. Práva přístupu pr různé uživatelské prfily. Interní adresář datvých schránek v něm máte identifikátry schránek se kterými kmunikujete. Archivace dat Napjení na jiný prgram (eknmický SW, spisvá služba, ) Data jsu sdílená na síti. Od je mžné psílat tzv. Pštvní datvé zprávy kmunikace firma firma. Zatím můžete psílat faktury, d budete mci psílat ckliv. Tat mžnst nahrazuje dpručený dpis s dručenku a pkud psíláte více než 5 faktur měsíčně, vyjde levněji než dručení klasicku pštu. Nehledě na úspru papíru, tneru a bálky. Přiďte si DS kmunikátr a začněte budvat kancelář bez papíru. Verze 1.10 DS kmunikátru pdpruje Pštvní datvu zprávu a nyní pracujeme na funkcích, které umžní, aby Sysel a Syslíček mhl přím načíst elektrnické faktury přijaté DS kmunikátrem. Chtěli bychm navázat na lňské úspěšné semináře Elektrnické kmunikace, kde bychm si pvěděli nvinkách, které za pslední bdbí vznikly. Pkud byste měli zájem účast, dejte nám vědět na

CSH spol s r.o. NÁVOD K INSTALACI

CSH spol s r.o. NÁVOD K INSTALACI H spl s r.. Wuchterlva 5, 160 00 Praha 6 tel.: 226 218 080-5 Nedbalva 14, 701 00 Ostrava tel.: 597 578 698 e-mail: csh@csh.cz WWW: http://www.csh.cz Vážení uživatelé, 18. ledna 2013 dstáváte nvu verzi

Více

Stahujte si nové verze sami z internetu

Stahujte si nové verze sami z internetu CSH spl s r.. Wuchterlva 5, 160 00 Praha 6 tel.: 226 218 080-4 Nedbalva 14, 701 00 Ostrava tel.: 597 578 698 e-mail: csh@csh.cz WWW: http://www.csh.cz 10. ledna 2008 Vážení uživatelé, dstáváte nvu verzi

Více

Automatizovaný docházkový systém verze 3.xx DOCHÁZKA. Automatizovaný docházkový a přístupový systém. Verze 3.xx. Uživatelská příručka

Automatizovaný docházkový systém verze 3.xx DOCHÁZKA. Automatizovaný docházkový a přístupový systém. Verze 3.xx. Uživatelská příručka DOCHÁZKA Autmatizvaný dcházkvý a přístupvý systém Verze 3.xx Uživatelská příručka RON Sftware spl. s r.. Nám. Budvatelů 1405 735 06 Karviná - Nvé Měst tel.: +420 596 312 827, +420 596 317 877, fax : +420

Více

Verze 6.1, 8/2008. Uživatelský manuál. WebActive s.r.o.,hviezdoslavova 16, 400 03 Ústí nad Labem. www.webactive.cz - info@webactive.

Verze 6.1, 8/2008. Uživatelský manuál. WebActive s.r.o.,hviezdoslavova 16, 400 03 Ústí nad Labem. www.webactive.cz - info@webactive. Verze 6.1, 8/2008 Uživatelský manuál WebActive s.r..,hviezdslavva 16, 400 03 Ústí nad Labem www.webactive.cz - inf@webactive.cz Úvd Cntent Management Server WebJet (dále jen CMS WebJet) je systém pr ucelenu

Více

Logistika, sklady, fakturace a distribuce v IS. Vzdělávací modul. - 1 - Logistika, sklady, fakturace a distribuce v IS

Logistika, sklady, fakturace a distribuce v IS. Vzdělávací modul. - 1 - Logistika, sklady, fakturace a distribuce v IS - 1 - Lgistika, sklady, fakturace a distribuce v IS Vzdělávací mdul Lgistika, sklady, fakturace a distribuce v IS - 2 - Lgistika, sklady, fakturace a distribuce v IS Obsah 1. Naplnění základních číselníků...

Více

Microsoft Offi ce 365 a Windows Intune. Prodejní příručka Vydání září 2011

Microsoft Offi ce 365 a Windows Intune. Prodejní příručka Vydání září 2011 Micrsft Offi ce 365 a Windws Intune Prdejní příručka Vydání září 2011 Office 365 jsu sftwarvé prdukty pr kancelářsku prduktivitu nabízené frmu předplacených služeb pskytvaných v tzv. cludu. Zahrnují služby

Více

Microsoft Online Services. Office 365 Windows Intune CRM Online. Prodejní příručka Vydání srpen 2012

Microsoft Online Services. Office 365 Windows Intune CRM Online. Prodejní příručka Vydání srpen 2012 Micrsft Online Services Office 365 Windws Intune CRM Online Prdejní příručka Vydání srpen 2012 Micrsft Office 365 jsu sftwarvé prdukty pr kancelářsku prduktivitu nabízené frmu předplacených služeb pskytvaných

Více

NET Genium. Příručka administrátora

NET Genium. Příručka administrátora NET Genium Příručka administrátra Verze: 1.0 Datum: 2.9.2013 Autr: Bc. Michael Kupka, +420 242 441 548, michael.kupka@netgenium.cm Splečnst: NetGenium s.r.., www.netgenium.cm 1/91 Histrie změn Autr Datum

Více

Pracovní sešit výukového modulu č. 7 projektu Inovace vzdělávání na SOŠ a SOU Horky nad Jizerou pro školní rok 2013/2014.

Pracovní sešit výukového modulu č. 7 projektu Inovace vzdělávání na SOŠ a SOU Horky nad Jizerou pro školní rok 2013/2014. Pracvní sešit výukvéh mdulu č. 7 prjektu Invace vzdělávání na SOŠ a SOU Hrky nad Jizeru pr šklní rk 2013/2014 Fiktivní firma Bc. Alena Sládečkvá Antace: Cílem předmětu je rzvj klíčvých kmpetencí a pdnikatelských

Více

P r o j e k t Učitel ONLINE

P r o j e k t Učitel ONLINE P r j e k t Učitel ONLINE CZ.1.07/1.1.06/02.0092 Gymnázium Dr. J. Pekaře, Mladá Bleslav, Palackéh 211 Splečná část pr všechny metdické skupiny Gymnázium Dr. J. Pekaře Mladá Bleslav, prjekt Učitel ONLINE

Více

METODIKA ZPŮSOBILÝCH VÝDAJŮ OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST

METODIKA ZPŮSOBILÝCH VÝDAJŮ OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST METODIKA ZPŮSOBILÝCH VÝDAJŮ OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST PODPORUJEME VAŠI BUDOUCNOST www.esfcr.cz Identifikační čísl: MAD 95 Přílha OM OP LZZ: D5 Čísl revize: 10 Čísl vydání: 1.10 Stránka:

Více

DATABÁZOVÝ SERVER FIREBIRD

DATABÁZOVÝ SERVER FIREBIRD DATABÁZOVÝ SERVER FIREBIRD INSTALACE,KONFIGURACE, VLASTNOSTI PŘÍRUČKA A NÁVODY PRO OBECNÉ ÚČELY YAMACO SOFTWARE 2004-2008 1. ÚVODEM Databázvý server FireBird je jedním z relačních databázvých systémů,

Více

Metodický pokyn k používání Číselníku NIPEZ v praxi

Metodický pokyn k používání Číselníku NIPEZ v praxi Metdický pkyn k pužívání Číselníku NIPEZ v praxi Verze: 1.1 Účinnst d: 1. 12. 2012 Ministerstv pr místní rzvj ČR Starměstské nám. 6 110 15 Praha 1 Metdický pkyn k pužívání Číselníku NIPEZ v praxi Verze:

Více

NNO a daňová problematika

NNO a daňová problematika NNO a daňvá prblematika p 1. 1. 2014 Přednášející: Ing. Zdeněk Kříž Auditr, daňvý pradce dynamická skupina firem váš splehlivý partner Naše firmy pskytují pradenství a služby v blastech auditu, daňvéh

Více

Důchodové zdravotní a sociální pojištění, DPH, pokladna PRO-BIO Svaz ekologických zemědělců

Důchodové zdravotní a sociální pojištění, DPH, pokladna PRO-BIO Svaz ekologických zemědělců Důchdvé zdravtní a sciální pjištění, DPH, pkladna PRO-BIO Svaz eklgických zemědělců TOTO VZDĚLÁVÁNÍ JE FINANCOVÁNO Z PROSTŘEDKŮ ESF PROSTŘEDNICTVÍM OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST A STÁTNÍM

Více

Aktualizace služeb Office 365

Aktualizace služeb Office 365 Aktualizace služeb pr Office 365 pr prfesinály a menší firmy (P1) Říjen 2012 Nvé funkce Office Web Apps v SharePintu Nejnvější aktualizace služby SharePint Online přináší nvé funkce pr webvé aplikace Office

Více

ZADÁNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU (ZADÁVACÍ DOKUMENTACE)

ZADÁNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU (ZADÁVACÍ DOKUMENTACE) ZADÁNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU (ZADÁVACÍ DOKUMENTACE) ZEFEKTIVNĚNÍ ŘÍZENÍ LIDSKÝCH ZDROJŮ, VZDĚLÁVÁNÍ PERSONALISTŮ A VEDOUCÍCH ZAMĚSTNANCŮ ÚSTAVU ZDRAVOTNICKÝCH INFORMACÍ A STATISTIKY ČESKÉ REPUBLIKY,

Více

POSTUP PRO ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK DLE METODICKÉHO POKYNU PRO ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK

POSTUP PRO ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK DLE METODICKÉHO POKYNU PRO ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK POSTUP PRO ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK DLE METODICKÉHO POKYNU PRO ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK vysvětlení vybraných kapitl Metdickéh pkynu pr zadávání zakázek (D9) Operačníh prgramu Lidské zdrje a zaměstnanst (OP LZZ) PODPORUJEME

Více

Software602 Print2PDF X

Software602 Print2PDF X Instalační příručka Vytvřen dne: 7.11.2012 Aktualizván: 5.6.2013 2012 Sftware602, a.s. Obsah Ptřebný sftware... 3 Instalace Webvéh serveru IIS... 3 Instalace webvé aplikace Web service... 4 Instalace certifikátů...

Více

SOŠS a SOU Kadaň Školení SIPVZ Tabulkový kalkulátor MS Excel TABULKOVÉ KALKULÁTORY PROGRAM MS EXCEL

SOŠS a SOU Kadaň Školení SIPVZ Tabulkový kalkulátor MS Excel TABULKOVÉ KALKULÁTORY PROGRAM MS EXCEL SOŠS a SOU Kadaň Šklení SIPVZ Tabulkvý kalkulátr MS Excel TABULKOVÉ KALKULÁTORY PROGRAM MS EXCEL 2005 SOŠS a SOU Kadaň Šklení SIPVZ Tabulkvý kalkulátr MS EXCEL OBSAH TABULKOVÉ KALKULÁTORY...4 PROGRAM MS

Více

DODÁNÍ KOMPLETNĚ NOVÉHO SWPRO PLÁNOVÁNÍ OPĚRACÍ, ŘÍZENÍ ' " OPERAČNÍCH SÁLŮ A CENTRÁLNÍCH STERILIZACÍ

DODÁNÍ KOMPLETNĚ NOVÉHO SWPRO PLÁNOVÁNÍ OPĚRACÍ, ŘÍZENÍ '  OPERAČNÍCH SÁLŮ A CENTRÁLNÍCH STERILIZACÍ KUMSP00QID9N Veřejná zakázka Rzvj ehealth - Kmplexní infrmační systém pr pracviště peračních sálů a centrálních sterilizací" - Přílha č. 1 Technická specifikace, DODÁNÍ KOMPLETNĚ NOVÉHO SWPRO PLÁNOVÁNÍ

Více

Všeobecné stavební obchodní podmínky dle 273 obchodního zákoníku

Všeobecné stavební obchodní podmínky dle 273 obchodního zákoníku Všebecné stavební bchdní pdmínky dle 273 bchdníh zákníku (dále Pdmínky, neb VSOP ) Evidenční čísl: E-01/VSOP/sub//2004 vydané dne 1. 9. 2004 dd. 1 Hlavní stavbyveducí Hlavní stavbyveducí bjednatele je

Více

PRO PODPOROVANÉ AKTIVITY: Dokument je povinnou přílohou výzvy IOP č. 22 Konsolidace IT a nové služby TC obcí. verze platná pro rok 2014 Červen 2014

PRO PODPOROVANÉ AKTIVITY: Dokument je povinnou přílohou výzvy IOP č. 22 Konsolidace IT a nové služby TC obcí. verze platná pro rok 2014 Červen 2014 KONSOLIDACE IT A NOVÉ SLUŽBY TC OBCÍ MĚSTO ČESKÝ BROD STUDIE PROVEDITELNOSTI PRO PODPOROVANÉ AKTIVITY: 1. KONSOLIDACE HW A SW ÚŘADU VČETNĚ VIRTUALIZACE APLIKACÍ, DESKTOPŮ, SERVERŮ, INFRASTRUKTURY 3. ZVÝŠENÍ

Více

PISA 2012 Koncepční rámec finanční gramotnosti

PISA 2012 Koncepční rámec finanční gramotnosti PISA 2012 Kncepční rámec finanční gramtnsti Tent dkument byl vytvřen zejména na základě výsledků práce OECD Mezinárdní sítě pr finanční vzdělávání (Internatinal Netwrk n Financial Educatin, INFE), pd vedením

Více

Všeobecné obchodní podmínky společnosti KROB software s.r.o.

Všeobecné obchodní podmínky společnosti KROB software s.r.o. Všebecné bchdní pdmínky splečnsti KROB sftware s.r.. I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ Tyt Všebecné bchdní pdmínky (dále jen VOP ) vymezují základní bchdní pdmínky a vztahy mezi splečnstí KROB sftware s.r.., IČ: 26857162,

Více

SMART Notebook 11. Operační systémy Windows

SMART Notebook 11. Operační systémy Windows SMART Ntebk 11 Operační systémy Windws Uživatelská příručka Pr zbrazení nápvě dy k sftwaru SMART Ntebk na svém mbilním telefnu neb jiném mbilním zařízení naskenujte následující QR kód. Upzrnění chranných

Více

SA_416 Závěrečný CASE Implementace IS/ICT do podniku České slévárny s.r.o.

SA_416 Závěrečný CASE Implementace IS/ICT do podniku České slévárny s.r.o. Závěrečný CASE Implementace IS/ICT d pdniku návrh řešení IS/ICT pstavenéh na pen surce ERP/CRM balíku COMPIERE Tým S11: Hrník Jiří (xhrj37@vse.cz) Měska Matěj (xmesm05@vse.cz) Mihulka Martin (xmihm01@vse.cz)

Více

Konsolidovaný nástroj získatele Vytvoření dodatku ke smlouvě NAMÍRU Návod k obsluze

Konsolidovaný nástroj získatele Vytvoření dodatku ke smlouvě NAMÍRU Návod k obsluze Knslidvaný nástrj získatele Vytvření ddatku ke smluvě NAMÍRU Návd k bsluze Obsah 1 ÚVOD... 1 2 MENU VYTVOŘENÍ DODATKU... 1 3 VYTVOŘENÍ DODATKU... 1 3.1 Načtení pjistné smluvy... 1 3.2 Pdmínky pr vytvření

Více

Příloha č. 2 Specifikace předmětu veřejné zakázky

Příloha č. 2 Specifikace předmětu veřejné zakázky Přílha č. 2 Specifikace předmětu veřejné zakázky Obsah: A/ POPIS STÁVAJÍCÍHO SYSTÉMU ZADAVATELE... 2 Ad 1a): Systém pr správu a evidenci karet IREDO... 3 Ad 1b): Systém pr rzúčtvání tržeb v IREDO... 4

Více