CSH spol s r.o. NÁVOD K INSTALACI

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "CSH spol s r.o. NÁVOD K INSTALACI"

Transkript

1 CSH spl s r.. Wuchterlva 5, Praha 6 tel.: Nedbalva 14, Ostrava tel.: WWW: Vážení uživatelé, 11. ledna 2010 dstáváte nvu verzi všech prgramů pr rk Je t stav k , bhužel nebyly známy všechny frmuláře (zejména d mezd), prt je nutné mít pčítač připjený k internetu a p bdržení zprávy si stáhnut a nainstalvat nvu verzi. Pr elektrnické desílání přiznání DPH a suhrnnéh hlášení VIES přes Prtál veřejné správy neb d Datvé schránky FÚ je nutné nainstalvat nvu verzi prgramu Tabulka (3.53) a mít buď PVS kmunikátr neb DS kmunikátr. PŘED INSTALACÍ SI DŮKADNĚ PŘEČTĚTE TENTO NÁVOD A ŘIĎTE SE VŠEMI POKYNY NÁVOD K INSTALACI 1. Nejprve si uvědmte, jaku verzi prgramu vlastníte. Verze 4.xx je verze Paradx, verze 5.xx je verze klient/server. Verze se vám zbrazuje na titulním řádku hlavníh kna prgramu. Nyní dstáváte verzi 4.28 Sysel, Syslík a Syslíček Paradx, 5.24 Sysel/Syslík klient/server a 2.18 Dmvník. 2. Zaarchivujte firemní data (v případě multiverze archivujte všechny firmy). 3. Zaarchivujte tiskvé sestavy a splečná nastavení. 4. Uknčete prgram (pkud běží). Server (u Sysla/Syslíka CS a Dmvníka) uknčvat nemusíte. 5. Z instalačníh CD spusťte instalaci té verze, kteru máte kupenu. Registrační klíče pr jedntlivé prgramy máte nalepeny na CD neb si je vyhledejte v systému ipartner (pzr jsu jiné než lni). INSTALACE NOVÉ VERZE PŘÍMO Z INTERNETU Pkud máte pčítač připjený k internetu, nainstalujte si nvu verzi přím bez pmci CD. 1. Zaarchivujte firemní data (v případě multiverze archivujte všechny firmy). 2. Zaarchivujte tiskvé sestavy a splečná nastavení. 3. Ve svém prgramu zvlte Servis Stahvání z internetu Stažení nvé verze prgramu. 4. Stiskněte tlačítk Stažení a instalace. Nyní prběhne stažení nvé verze prgramu, prgram se sám uknčí a spustí se instalační prgram jak kdybyste jej spustili z CD. Pvedl se? Tak se ještě zaregistrujte d ipartnera (http://ipartner.csh.cz/ a tam klikněte na dkaz Zaregistrujte se jak náš klient) a d příštíh rku nemusíte platit za zasílání CD. Prč je výhdné se zaregistrvat v systému ipartner Již asi 650 našich uživatelů se registrval v systému ipartner (http://ipartner.csh.cz). C můžete mít navíc prti těm, kteří se ještě neregistrvali? Okamžitý přehled prgramech, které užíváte, včetně registračních a licenčních klíčů. Pkud některý z klíčů zapmenete, snadn si jej zde (třeba půlnci) najdete. Najdete zde rvněž i čísl pradenství a klik minut pradenství jste již vyčerpali. Přehled fakturách, které jsme vám vystavili a jejich úhradách. Ptřebujete-li kpii faktury, jednduše si ji sami vytisknete. Budete pravidelně infrmváni všech nvých verzích prgramů a akcích, které přádáme. Můžete nám hlásit změny adresy vyplněním jednduchéh frmuláře. Můžete vznášet připmínky a návrhy na vylepšení prgramů vyplněním jednduchéh frmuláře. Můžete nakupvat v našem eshpu se slevu. Registrace vás nic nestjí, stačí na kliknut na Zaregistrujte se jak náš klient, vyplnit frmulář a deslat jej. Pak dstanete přístupvé jmén a hesl, kterým se d systému budete přihlašvat. Přejděte na Sysla / Syslíka CS Od ledna 2010 se mění licenční pdmínky při nákupu nvých prgramů. Nyní jsu výhdnější pr nesíťvý prvz. Následující ceny jsu pr přechd z PX verze na CS verzi pr jednu firmu a jednu stanici. Přiďte si prgram na splehlivější databázi. Sysel PX -> Sysel CS ,- Syslík 25 PX -> Syslík 25 CS 3 493,- Syslík 100 PX -> Syslík 100 CS 9 093,- Syslík nem PX -> Syslík nem CS ,-

2 POPIS ZMĚN VŠECHNY PROGRAMY Prvz prgramů na Windws 7 Všechny prgramy fungují na Windws 7. Bhužel česká Windws 7 (puze Hme a Business, Ultimate jsu v přádku) znamují prgramům, že jsu anglická, ač z phledu uživatele je vše nastaven správně. Prjevem je, že frmát data není český měsíc den rk, názvy měsíců se zbrazují anglicky atd. Je t evidentně chyba Windws 7 a prjevuje se u prgramů psaných v Delphi. Prblém se dá vyřešit následvně: 1) Uknčit prgramy CSH (pkud některý běží). 2) Otevřít Ovládací panely. 3) Otevřít sekci Hdiny, jazyk a blast, pak Oblast a jazyk. Otevře se kn Oblast a jazyk. 4) V plíčku Frmát nastavit Angličtina (Spjené státy). 5) Ulžit nastavení, nejlépe zavřít. 6) Pak znvu tevřít Oblast a jazyk a nastavit zpět Čeština. 7) Ulžit nastavení. Tímt trikem se ve Windws 7 nastaví správně české prstředí i pr prgramy napsané v Delphi. Tisk d frmátu PDF Pužili jsme nvu kmpnentu pr ukládání tisku d frmátu PDF. Ta funguje lépe než ta půvdní, čímž by měly být dstraněny všechny prblémy, které byly zaznamenány. ÚČETNICTVÍ A DAŇOVÁ EVIDENCE Sysel klient/server i paradx a Syslíček paradx všechna účetnictví a daňvá evidence PX/CS Změna sazeb DPH Od se mění základní sazba DPH na 20% a snížená na 10%. Prgram by měl při instalaci tyt sazby změnit, pr jisttu si je však zkntrlujte v Servis Nastavení Obecné. Odesílání přiznání DPH a suhrnnéh hlášení pmcí DS kmunikátru Finanční úřady přijímají daňvá přiznání v XML tvaru d svých datvých schránek. Sysel a Syslíček umí vytvřit příslušné XML pr přiznání DPH a suhrnné hlášení. Nyní najdete v Tabulce, kteru se vytváří přiznání DPH v menu Dplňky i mžnst příméh deslání přiznání d datvé schránky FÚ. Suhrnné hlášení se desílá funkcí Tisky DPH Suhrnné hlášení Odeslání hlášení d DS. Aby prgram věděl kam má frmulář pslat, je třeba v Nastavení Firma Texty zadat identifikátr schránky finančníh úřadu, kam frmulář psíláte. Dále v Servis Nastavení Uživatelé prgramu zadejte přihlašvací jmén uživatele k jeh prfilu v DS kmunikátru (pzr není t přihlašvací jmén k jeh datvé schránce!), můžete zadat i hesl k jeh prfilu, ale tt nedpručujeme, prtže pak každý, kd se dkáže přihlásit d Sysla/Syslíčka může bez jakýchkliv dalších zábran desílat dkumenty. Naknec zadejte název datvé schránky tak, jak jste si ji pjmenvali v DS kmunikátru. Pkud nezadáte hesl k prfilu, prgram se na něj zeptá vždy před desláním každéh frmuláře. Nyní již stačí zvlit příslušnu funkci na přímé deslání, Sysel/Syslíček si sám zavlá DS kmunikátr, předá mu elektrnický dkument a kmunikátr se pstará deslání. Přiznání DPH a suhrnné hlášení pr rk 2010 Prgramy bsahují nvé frmuláře pr přiznání DPH a suhrnné hlášení pr rk Když budete tisknut frmuláře za rk 2009, prgram pužije staré frmuláře, pr rk 2010 nvé. Nvinku jsu údaje zástupci. Pkud zpracvává přiznání zástupce, zadejte údaje něm v Servis Nastavení Firma na zálžce Zástupce. Zárveň byl upraven elektrnické genervání těcht dkumentů. Suhrnné hlášení je mžné psílat již jen elektrnicky, prt budete ptřebvat ještě PVS kmunikátr + kntrlní knihvnu DPH09 neb DS kmunikátr. Vlastní přiznání DPH je mžné rvněž pslat elektrnicky buď přes PVS neb d datvé schránky finančníh úřadu. Odesílání efaktury d datvé schránky dběratele Od je mžné psílat faktury d datvých schránek. Sysel/Syslíček umí deslat elektrnicku fakturu. Jak vytvřit elektrnicku fakturu jste se dzvěděli v ppisu změn v srpnu Nyní je mžné ji krmě běžným mailem pslat i d datvé schránky. Tím máte zajištěn zaručené dručení včetně elektrnické dručenky, že si ji adresát vyzvedl. Mail se dá přirvnat byčejnému dpisu nikde není zaručen, že adresátvi djde, dručení d datvé schránky lze přirvnat dpručenému dpisu s dručenku.

3 Pr desílání efaktury stačí v adresáři dplnit identifikátr datvé schránky adresáta, nastavit jména a hesla k prfilu jak byl ppsán v předchzím dstavci a pak už jen při genervání efaktury zvlit, že ji chcete deslat d datvé schránky. Vše statní zařídí prgram pdbně jak u přiznání DPH. Zbrazení kreditních infrmací V adresáři je funkce Akce Kreditní infrmace firmě. Funkcí můžete prlustrvat svéh bchdníh partnera, zjišťvat majetkvé vazby a mnh dalších údajů. Tat funkce je placená, ale nyní si můžete vyzkušet dem. Pr funkci si však musíte nainstalvat certifikát pr přístup na web, kde jsu tyt infrmace umístěny. Certifikát si stáhněte z a nainstalujte d úlžiště Důvěryhdné křenvé certifikační úřady. Pkud si budete chtít vyzkušet prlustrvat firmu pdle vašeh výběru, spjte se s námi a my vám zařídíme přístup pr zbrazení infrmací tét firmě. A pkud se vám bude funkce líbit, zprstředkujeme pr vás plnu placenu službu. Elektrnická faktura Tat funkce byla již v minulé verzi, ale prtže nyní nabývá na významu, prtže je mžné desílat elektrnické faktury d datvých schránek pmcí DS kmunikátru, zpakujme si ppis ještě jednu. Faktury nemusíte už tisknut, můžete je vygenervat ve frmátu efaktura a pslat příjemci mailem neb d jeh datvé schránky. Nejprve musíte nastavit pdpisvý certifikát pr uživatele prgramu. Pd administrátrským účtem (má jmén SYSTÉM) vyberte v definicích uživatelů prgramu (Servis Nastavení Uživatelé prgramu) pr každý uživatelský účet jeh pdpisvý certifikát. Stiskem tlačítka Načíst pdpis se tevře manažer certifikátů, tam si vyberte sbní úlžiště a z něh platný elektrnický pdpis. Ve vydaných fakturách běžným způsbem vytvřte fakturu. Míst tisku spusťte Genervání efaktury. Vytvří se subr s elektrnicku fakturu, pdepíše se pdpisem právě přihlášenéh uživatele a spustí se deslání mailu, kde jak přílha bude elektrnická faktura. Subr s elektrnicku fakturu se ulží d slžky, kteru máte nastavenu v Nastavení Firma Adresáře Adresář pr exprt DBF/XML. Faktury je mžné desílat i hrmadně značte si faktury jak při hrmadném tisku a spusťte Genervání efaktury. Pkud elektrnicku fakturu dstanete, ulžte si ji d slžky, kteru máte nastavenu v Nastavení Firma Adresáře Adresář pr exprt DBF/XML. Pak v přijatých fakturách zalžte nvu přijatu fakturu a spusťte funkci Načtení efaktury. Vyberte subr s efakturu a ta se zapíše d evidence. Pak ještě v jedntlivých řádcích dplňte údaje, které nemhu být sučástí efaktury (účet MD, Středisk, Zakázka, případně pravte Typ DPH). Tím je elektrnická faktura načtena. Z přehledu přijatých faktur si můžete elektrnicku fakturu zbrazit. Předem však musíte nainstalvat prhlížeč efaktur ISDOC reader. Ten můžete nainstalvat přím z prgramu pmcí funkce Servis Stahvání z internetu Stažení nvé verze, kde zaškrtnete ISDOC reader neb h najdete na instalačním CD. V hlavní liště přijatých faktur je tlačítk Zbrazení efaktury. Byla-li faktura načtena ze subru a máte-li na pčítači ISDOC reader, faktura se zbrazí v prhlížeči. Pkud bsahuje přílhy (např. náhled), je mžné tyt přílhy rvněž zbrazit. Pkud subr s elektrnicku fakturu bsahuje i infrmace zbží buď čárvý kód EAN neb čísl skladvé plžky (zda subr tyt infrmace bsahuje si musíte věřit u svéh ddavatele, který vám efakturu pslal), můžete přím vygenervat příjemku zbží. Zalžte nvu příjemku a spusťte funkci Načtení plžek z efaktury. V efaktuře se začnu prcházet jedntlivé plžky a pkud bsahují čárvý kód, hledá se příslušná skladvá karta. Pkud se najde, vytvří se na ní příjem zbží. Jestliže plžka efaktury nebsahuje čárvý kód, ale bsahuje identifikaci zbží, hledá se karta zbží s tímt číslem. Najde-li se prvede se příjem zbží. Máte-li větší phyb zbží dhdněte si se svými ddavateli, aby vám psílali efaktury i s údaji zbží (tyt údaje jsu nepvinné, prt je efaktura nemusí bsahvat). Ve verzi PX se načtené elektrnické faktury ukládají d slžky s daty, takže se archivují běžnu archivací. Ve verzi CS se ukládají na serveru d slžky SHARED a v ní d pdslžky příslušné firmy. V CS verzi je nutné zajistit archivaci slžky SHARED, prtže pak nemusíte elektrnické faktury tisknut a archivvat v papírvé pdbě. Dpručuji přízení Manažera plánvaných činnstí, ve kterém si můžete nastavit autmaticku archivaci ve vámi zvlený čas. Puze Sysel klient/server i paradx účetnictví PX/CS Vyúčtvání dkladů přijaté platbě Pkud na zálhvu fakturu vystavujete nejdřív dklad přijaté platbě a teprve následně knečné vyúčtvání, řídí se sazba DPH pdle dne, kdy přišla platba. Pkud tedy vytvříte dklad přijaté platbě v rce 2009 se sazbu 19%, bude i knečné vyúčtvání v tét sazbě i když jej budete dělat až v rce Pkud by však přišla platba až v rce 2010, bude jak dklad přijaté platbě, tak závěrečné vyúčtvání v sazbě 20%. Pkud však přijde část peněz v rce 2009 a část v rce 2010, vystavíte jeden dklad přijaté platbě v sazbě 19% (v rve 2009) a druhý v sazbě 20% (v rce 2010). Jak vyúčtvací dklady budu prgramem vygenervány dva dklady jeden v sazbě 19% a druhý v sazbě 20%. Prtže v těcht případech je DUZP rku 2010, ale DPH se pčítá pdle sazeb rku 2009, přibyl ve vydaných a přijatých fakturách nvé ple Datum sazby. Tt ple je editvatelné jen u vyúčtvání dkladů přijaté platbě, ve všech statních případech se d něj kpíruje DUZP a vy h nemůžete změnit. U dkladů přijaté platbě se pdle tht plíčka vybírá sazba DPH. Převd účtvé snvy pr rganizace účtující pdle vyhlášky č. 505/2002 Sb. V rce 2010 se mění těmt rganizacím účtvá snva. Pkud se vás t týká, musíte si před tím, než začnete účtvat v nvém rce, převést snvu.

4 Účtvání na přelmu let 2009 a 2010 Sysel PX V rce 2010 nesmíte účtvat dkud kmpletně neuzavřete rk 2009 a nepřevedete snvu a účty v dalších evidencích. Jsu mžné dva pstupy práce, ale žádný není ideální, prtže verze PX není vhdná pr změnu účtvé snvy. Pstup č Dknčete kmpletně rk 2009 včetně uzávěrky. V rce 2010 sice můžete vystavvat faktury, pkladní dklady atd., ale NESMÍTE je zaúčtvat d deníku. Vytiskněte všechny závěrkvé tisky. Pzději již nebude mžné závěrkvé tisky tisknut! 2. P uzávěrce rku 2009 vygenerujte pčáteční stav rku Pak převeďte snvu a účty v dalších evidencích pdle dstavce Převedení snvy a účtů v dalších evidencích. 3. Nyní můžete zaúčtvat dklady vzniklé v rce Od tét chvíle již není mžné tisknut závěrkvé tisky rku 2009 a nižších čísla účtů by se sice vytiskla správně, ale špatně by se vytiskly názvy účtů. Pstup č Dknčete kmpletně rk 2009 včetně uzávěrky. V rce 2010 sice můžete vystavvat faktury, pkladní dklady atd., ale NESMÍTE je zaúčtvat d deníku. Vytiskněte všechny závěrkvé tisky. V tmt pstupu však bude mžné tyt tisky tisknut i pzději. 2. P uzávěrce rku 2009 vygenerujte pčáteční stav rku Zalžte si nvu firmu (Nastavení Výběr firmy). Pkud prgram bude hlásit překrčení maximálníh pčtu firem, spjte se s námi a dstanete nvý licenční kód, který umžní zalžení další firmy. 4. Uknčete prgram a překpírujte data z půvdní firmy d nvě zalžené. 5. V nvé firmě převeďte snvu a účty v dalších evidencích pdle dstavce Převedení snvy a účtů v dalších evidencích. 6. Nyní můžete zaúčtvat dklady vzniklé v rce Pkud budete chtít tisknut závěrkvé tisky rku 2009, budete se muset vždy přepnut d půvdní firmy. V nvé firmě pak pkračujte v rce Sysel CS V rce 2010 ihned převeďte snvu a účty v dalších evidencích pdle dstavce Převedení snvy a účtů v dalších evidencích. Pak běžným způsbem dknčete rk 2009, v rce 2010 můžete ihned účtvat. Sysel CS může mít na rzdíl d PX verze pr každý rk jinu snvu. Převedení snvy a účtů v dalších evidencích Převdní funkce se nachází v Servis Definice Účetnictví Osnva a spuští se pmcí Akce Převést snvu d rku Pkud jste měli zalženy nějaké analytické účty, které byly nvě rzděleny d něklika nvých neb slučeny s něklika jinými, budete vyzváni k jejich ruční editaci. Pté se přepněte zpět d účetníh rku 2009 a u těcht ručně editvaných účtů, ppř. u účtů, které byly zrušeny (jsu t ty, kde bude p převdu záprné čísl), vyplňte nvé editační ple Čísl účtu v nvé snvě. Tím zajistíte, že se účty ve všech dalších evidencích budu převádět tam, kam ptřebujete. Nyní můžete převést účty v evidencích (pčáteční stavy v deníku, vydané a přijaté faktury, sklad zbží, ceník služeb, drbný majetek, leasingvé karty, bankvní účty a suvztažnsti), které pužíváte, na nvu snvu pmcí Akce Převést účty d rku Tt však smíte učinit puze jednu. Další změny již bude nutné prvést pět ručně, jinak si přepíšete již jednu prvedené změny. Puze Sysel klient/server účetnictví CS Načtení licenčníh klíče Od rku 2010 se mění licenční pdmínky pr prgram Sysel CS. Nvě kupené prgramy již nebudu pr nemezený pčet připjených klientů a nemezený pčet firem. Uživatelé, kteří zakupili prgram před rkem 2010 jej však i nadále mají pr nemezený pčet klientů a firem a prgram si sám při instalaci vytvří licenční klíč pr nemezené pužití (přesvědčit, že se tak stal, se můžete, když spustíte server v interaktivním režimu a pak zvlíte Nápvěda O prgramu). Pdmínku pr autmatické vytvření licenčníh klíče je t, že jste měli na pčítači regulérně nainstalvanu některu z verzí rku 2009 neb Při instalaci na nvý pčítač však budete muset licenční klíč zadat ručně. Ti, c mají papírvu kmunikaci dstali licenční klíč splu s CD (pečlivě si jej uschvejte!), statní si jej mhu najít v ipartneru. Při rzšiřvání verze prgramu se dá licenční klíč zadat na serveru funkcí Nastavení Správa firem Načtení licenčníh klíče. Přehled předkntací u VF a PF Na přehledu vydaných a přijatých faktur je mžné pmcí funkce Akce Předkntace (Ctrl + K) zbrazit přehled předkntací jedntlivých řádků. Nemusíte tak pr kntrlu předkntací před zaúčtváním tevírat fakturu a hledat předkntace na plžkách, ale stačí na příslušném řádku stisknut Ctrl + K. Další třídicí kritéria ve střediscích Pkud pužíváte střediskvé účetnictví, můžete v rámci jednh střediska zadat až další 4 třídicí kritéria. Například tak můžete zadat, že výns půjde na středisk S1 a v rámci něj například na prjekt P1 a blast O1. Ve všech závěrvých tiscích pak můžete vybrat libvlnu kmbinaci těcht třídicích kritérií např. můžete zbrazit všechny výnsy na prjekt P1 neb na prjekt P1 v blasti O1 a t vše v rámci všech statních středisek. Pkud pužíváte jednúrvňvá střediska, vládání prgramu se nemění. Pkud však chcete zadávat další kritéria, stiskněte tlačítk vedle výběrvéh ple pr vlbu střediska. Objeví se kn, kde můžete zadat až 4 další třídicí hlediska.

5 Puze Syslíček paradx daňvá evidence PX Přehled OSVČ za rk 2009 Tent přehled byl upraven pdle nvéh frmuláře. SYSEL CESTOVATEL verze pr cestvní kanceláře Více sad časvých slev Pkud máte něklik sad časvých slev (například jiná prcenta jsu pr htely, jiná pr apartmany), můžete nyní v definici slev zadat Skupinu slev. Například pr htely bude skupina slev 1 a pr apartmany bude skupina 2. Na kartě zájezdu zadejte pdle které skupiny slev se bude sleva pčítat (Typ slevy musí být nastaven na Autmatický). Přesun účastníka zájezdu d jinéh pkje Pkud stisknete v tabulce bsazensti zájezdu pravé tlačítk na myši, můžete nyní zvlit nvu funkci Obsazení zájezdu. Zbrazí se účastníci danéh zájezdu. Pkud na vybraném účastníkvi dvjkliknete myší, bjeví se kn, kde h můžete přesunut d jinéh pkje. Obsazení pkje Další nvá funkce v tabulce bsazensti je přehled Obsazení pkje. Funkce zbrazí jména účastníků, kteří jsu umístěni v tmt pkji. MZDY A PERSONALISTIKA Syslík klient/server i paradx mzdy a persnalistika PX/CS V rce 2010 nedchází k tak zásadním změnám v blasti mezd a persnalistiky, jak jsme byli zvyklí v minulých letech, přest si vás dvlíme upzrnit na něklik drbných změn a nejasnstí, které jsme zaznamenali. V blasti sciálníh a důchdvéh zabezpečení se hlavně jedná zrušení slevy na dvdu pjistnéh, která byla platná d srpna Prgram sám na tut změnu reaguje a sleva se vám již d ledna pčítat nebude. Maximální vyměřvací základ sciálníh a zdravtníh pjištění byl stanven na částku ,- Kč. P překrčení tét hranice již nebude dváděn další zdravtní a sciální pjištění. V tét suvislsti upzrňujeme, že v případě, kdy má zaměstnanec, kteréh se týká dsažení tht strpu u vás více pracvních pměrů, je třeba částky sčítat a následně uvést v kmenvé databázi na zálžce Úvazek, průměry d plíčka Pčáteční stavy v tabulce Kumulativních hdnt. V tét suvislsti se také zvyšuje částka účasti na důchdvém pjištění ze stávajících 5 900,- Kč na 6 000,- Kč. Překntrlujte si prsím tut změnu p upgradu v Servis Natavení Obecné. Změna pjmslví s platnstí d se ruší pjmy částečná a plná invalidita a jsu nahrazeny pjmy invalidita 1. a 2.stupně (bývalá částečná) a invalidita 3. stupně (bývalá plná invalidita). Dávky nemcenskéh pjištění Pr rk 2010 byly stanveny nvé redukční hranice průměrnéh hdinvéh výdělku pr výpčet náhrady za nemc : 1. RH: 791,- Kč = 138,43 Kč p redukci: 124,59 Kč 2. RH: 1186,- Kč = 207,55 Kč p redukci nad 1.RH d 2.RH 41,48 Kč 3. RH: 2371,-Kč = 414,93 Kč p redukci nad 2.RH d 3.RH 62,22 Kč Další upzrnění je puze infrmativní dchází ke změně ve výplatě dávek šetřvnéh stejně jak u nemci budu první 3 dny neplacené, ale prtže tut dávku vyplácí vždy ČSSZ (OSSZ), na zadávání d kalendáře nebude mít tat změna vliv. V suvislsti s výplatu nemcenských dávek vás ještě upzrňujeme na prblém vzniklý změnu zákna nemcenském pjištění v říjnu Pkud se vám stane, že zaměstnáváte zaměstnance na delší pracvní úvazek než 8 hd. denně, platí pr vás max. limit bez náhrady za prvních 24 hd. Pkud se však stane, že vám zaměstnanec nemcní na knci měsíce a sledvaných prvních 24hd. bude částečně v jednm a částečně v druhém měsíci, budete muset úpravu sledvaných hdin prvést ručně. Pkud vám takvý případ nastane kntaktujte prsím pradce. Pslední připmínka k nemcenským dávkám je upzrnění na vyplňvání Přílhy k žádsti DNP tabulka vyměřvacích základů je editační (můžete d ní vpisvat) a je třeba zkntrlvat, zda se u případných vylučených db jedná dbu vylučenu i pr nemcenské pjištění. Čast se ttiž stává, že např. neplacené vln je vylučenu dbu pr důchdvé pjištění, ale pr nemc nikli a pak je vaší pvinnstí tyt vylučené dby upravit (dmazat). Daně Pkud jde změny v blasti daní, přináší nvela zákna daních z příjmů zvýšení daňvéh bnusu na dítě z dsavadních Kč rčně na Kč rčně. Pdle schválenéh přechdnéh ustanvení se tat změna pužije pprvé až pr zdaňvací bdbí rku Plyne z th i zvýšení daňvéh dpčtu na dítě 967,-/měsíčně = ,- rčně. Servis Nastavení Obecné Výše nrmativních nákladů na bydlení pr rk 2010 (nutná pr výpčet exekuce) je 4 597,- Kč.

6 Servis Nastavení Osbní ddělení (verze PX) / Uživatelé prgramu (verze CS) Dplňte si nvá plíčka v sekci Údaje zástupci pr finanční úřad, která se využijí na psledních stránkách frmulářů pr finanční úřady. Tiskvé sestavy Nvý frmulář pr daně (ptvrzení příjmů za rk 2010) zatím není k dispzici, ale ihned p jeh uveřejnění h vám také dplníme a infrmváni budete ve zprávách. Ostatní daňvé frmuláře jsu aktualizvány na nejnvější verzi. Odesílání přehledu pjistnéh a hrmadnéh hlášení na ZP d datvé schránky ZP Syslík umí deslat tat hlášení přím d datvé schránky (ve frmátu PDF), tt lze využít u všech zdravtních pjišťven, ale u těch ZP, které nejsu zapjeny d Prtálu ZP je t jediný způsb elektrnické kmunikace. Tím máte zajištěn zaručené dručení včetně elektrnické dručenky, že si ji adresát vyzvedl. Pr desílání hlášení stačí v Účtech pr dvdy dplnit identifikátr datvé schránky zdravtní pjišťvny, nastavit jména a hesla k prfilu v parametrech uživatele, jak byl ppsán v dstavci Účetnictví a daňvá evidence a pak už jen zavlat funkci na genervání a deslání d datvé schránky: - Přihlašvání a dhlašvání na ZP Kmenvá databáze Tisky Oznámení pr zdr. pjišťvny Odeslat přes DS kmunikátr - Přehled pjistnéh Mzdvá databáze Akce Exprty d XML pr PVS a DS Hlášení zdravtníh pjištění Exprt a deslání DS kmunikátrem SPRÁVA NEMOVITOSTÍ DOMOVNÍK Dmvník byty CS Filtr v evidenci příjmů V evidenci příjmů je mžné záznamy filtrvat i pdle umístnění bjektů, tedy dle celků, blků celků, bjektů a blků bjektů. Imprty nákladů tepla a vdy d externích ddavatelů V definici měřidel je nyní mžnst d dečtů měřidel imprtvat náklady d externích ddavatelů, není již nutné využívat samstatné prgramy pr tyt imprty. Jsu pdprvány tyt frmáty: ISTA, ULIMEX, TECHEM, FPS. Dále byl stanven frmát CSH, cž je CSV subr se strukturu, která je specifikvána v dkumentaci k prgramu (nápvěda v definici měřidel). Měřidla, d kterých se mají náklady imprtvat, se dají hrmadně zalžit v definici bjektů v menu Akce Hrmadné změny a funkce Hrmadné zalžení měřidel. Zahrnutí přeplatku předpisu plateb d vyúčtvání D prgramu byl implementván nvý pstup, jakým je mžné zahrnut přeplatky na předpisu plateb d vyúčtvání. D teď t byl mžné například tak, že se upravila sestava s vyúčtváním a k výsledku vyúčtvání se připčítal aktuální stav knta. Nyní je mžné t dělat jiným, jedndušším a přehlednějším způsbem. Služí k tmu funkce Zapčítat přeplatek na předpisech d vyúčtvání, která se spuští v evidenci Vyúčtvání v menu Akce. Standardně prgram pracuje tak, že pkud má někd přeplacený předpis, umisťují se tyt přeplacené peníze buď d dalšíh měsíce, případně na knt sby. Pkud všem chcete tyt přeplacené peníze zahrnut d vyúčtvání služeb a upravit tak výsledek vyúčtvání, je mžné pužít tut funkci. P spuštění funkce prgram vyhdntí, klik která sba v nastaveném účetním rce přeplatila a nabídne tabulku, která pr jedntlivé sby zbrazí navržený přeplatek předpisu plateb, který je mžné zahrnut d vyúčtvání. Pkud pr některu navrženu sbu nechcete přeplatek d vyúčtvání zahrnut, jednduše ji z tabulky vymažete tlačítkem -. Až budu v seznamu jen sby, kterým chcete přeplatek předpisu d vyúčtvání zahrnut, je ještě třeba vybrat slžku, d které se tent přeplatek předpisu zapíše d tabulky vyúčtvání. Musí se jednat slžku typu Jiná. Slžky tht typu se nabízejí ve výběrvém plíčku. Dpručujeme pužít slžku s názvem například Přeplatek předpisu, aby z tabulky vyúčtvání byl zřejmé, c se jedná. (Pkud slžku ještě nemáte zalženu, zalžte ji nejprve v menu Servis Druhy slžek. Důležitý je puze název slžky a slžka musí mít typ Jiná. Na bsahu statních plíček v nastavení druhu slžky nezáleží.) P stisku tlačítka Zapsat přeplatek d vyúčtvání se d tabulky vyúčtvání zapíší řádky, které budu napjeny na nastavený typ slžky, přičemž ve slupci Zaplacen bude suma celkvéh přeplatku předpisu. Zárveň z prplacení předpisu a knta budu tyt peníze dstraněny (ne nevratně). V sestavách vyúčtvání pak bude tat slžka zahrnuta mezi statními slžkami, takže bude vlivňvat výsledek vyúčtvání. Pkud se ddatečně rzhdnete, že některému uživateli bytu nechcete přeplatek předpisu d vyúčtvání zahrnut, ale je již ve vyúčtvání zapsán, stačí jednduše záznam se slžku Přeplatek předpisu z tabulky vyúčtvání vymazat a peníze se autmaticky vrátí zpět na knt sby a budu pužity na úhradu předpisu standardním způsbem. Důležitý je také fakt, že tut funkci je mžné spustit ještě před výpčtem vyúčtvání, tedy hned na začátku následujícíh rku. Při výpčtu vyúčtvání není slžka s přeplatkem předpisu z vyúčtvání vymazána. DŮLEŽITÉ: Pkud jste si náhdu upravili sestavy s vyúčtváním tak, že je d výsledku vyúčtvání zahrnuté i knt sby, a chcete využívat tut funkci, je bezpdmínečně nutné ze sestavy dstranit zapčítávání knta d výsledku vyúčtvání, případně je třeba se vrátit ke standardní sestavě vyúčtvání, ve které knt d vyúčtvání zahrnuté není. Jinak v případě, že knt bude nenulvé, bude sestava zbrazvat nesprávné výsledky. Pkud chcete upravit přeplatky předpisu zahrnuté d vyúčtvání, je třeba t prvést až p zapsání přeplatků předpisu d vyúčtvání uvedenu funkcí. Chcete-li tedy někmu vrátit méně než byl vyhdncen funkcí Zapčítat přeplatek předpisu d vyúčtvání, nechte nejprve zapsat celý přeplatek předpisu a pak spusťte tut funkci. T uděláte tak, že v tabulce Vyúčtvání značíte řádek se zapsaným přeplatkem (má hnědý pdklad) a spustíte funkci Editvat přeplatek předpisu zahrnutý d vyúčtvání v menu Akce. Zbrazí se tabulka, ve které budu zbrazeny platby, které byly zapčítány d vyúčtvání. Editace vám umžní puze mazání řádků prplacení, které nechcete d vyúčtvání zahrnut. Pkud vymažete nějaký řádek, jsu peníze tht řádku připsány na knt sby. Přidávat neb upravvat bsah plžek není mžné.

7 Napjení na adresář a aktualizace kntaktních údajů Nyní lze také splubydlící sbu přetáhnut z adresáře. Přetažení pracuje stejně jak přetažení hlavní sby. V adresáři je také nvá funkce, která umí aktualizvat kntaktní údaje, které jsu zapsány přím v evidenci sb, které jsu napjeny na adresář. Tat funkce se využije zejména v případě, kdy více sb dkazuje na stejný záznam v adresáři a je třeba aktualizvat infrmace ve všech sbách napjených na ten samý záznam v adresáři. Funkce se spuští z adresáře. P spuštění funkce si vybíráte, které kntaktní údaje chcete aktualizvat (jmén, tituly, telefny, , atd.). Funkci je mžné spustit buďt pr jeden záznam v adresáři neb pr všechny vyfiltrvané záznamy, je tedy mžná i hrmadná aktualizace kntaktních infrmací. Nvé tiskvé sestavy Frmulář pr změnu splubydlících sb a Frmulář pr změnu předpisu bě sestavy se tisknu v definici bjektů v menu Tisky Frmuláře a služí k nahlášení změn splubydlících sb a výše jedntlivých slžek předpisů plateb. Přeplatky předpisů zahrnuté d vyúčtvání sestava se tiskne ve vyúčtvání v menu Tisky Přeplatky předpisů zahrnuté d vyúčtvání a pdrbně zbrazuje, které platby z prplacení předpisů byly vyhdnceny jak přeplatky předpisu a budu zahrnuté d vyúčtvání služeb. Sestavu je mžné tisknut p pužití funkce Zapčítat přeplatek na předpisech d vyúčtvání, která byla ppsána výše. Pčet sb v měsících sestava se tiskne v definici bjektů v menu Tisky Seznamy Pčet sb v měsících. Pčty sb v jedntlivých měsících jsu zbrazeny ve slupcích. Před tiskem se zadává rk vyúčtvání, pr který chcete pčty sb zbrazit. Je vždy zbrazen pčet sb k 1. dni v měsíci. Upravené tiskvé sestavy Evidenční listy grafické úpravy, aby se d hlavičky vešly i názvy subjektů, které mají delší název. Dále se v hlavičce d data tisku tiskne skutečné datum tisku, dříve se tiskl datum vygenervané z nastavenéh účetníh bdbí (1. den účetníh bdbí). Také se u plch zbrazuje význam jedntlivých plch z phledu vyhlášky 372/2001 Sb. Vyúčtvání p bjektech u plch se zbrazuje význam jedntlivých plch z phledu vyhlášky 372/2001 Sb. Pkud není subjekt plátce DPH, zbrazuje se navíc celkvý předpis, aby se dal na sestavě jednduše zjistit případný rzdíl mezi předpisem a úhradami. V suvislsti s funkcí pr zahrnutí přeplatku předpisu plateb d vyúčtvání (viz výše) se již na sestavě nezbrazuje stav knta, ten již není třeba, prtže při pužití již uvedené funkce pr zahrnutí přeplatku předpisu d vyúčtvání se již přeplacené peníze zbrazují mezi jedntlivými slžkami na samstatném řádku a není nutné připčítávat knt. Pkud je subjekt plátce DPH a vystavují se daňvé dklady přijaté platbě, funguje sestava jak dříve, prtže v tmt režimu není na tét sestavě mžné z rzdílu předpis zaplacen určit případný dluh na předpisech, prtže zaplacen je pnížen již dvedené DPH a nelze jej prvnat s předpisem. Na sestavě je rvněž uveden, zda se jedná zálhvu neb nezálhvu slžku, aby byl zřejmé, které slžky jsu vyúčtvané. Seznamy plch - u plch se zbrazuje význam jedntlivých plch z phledu vyhlášky 372/2001 Sb., aby se předešl případným nejasnstem. Dmvník nebyty CS Psílání efaktur pmcí DS kmunikátru Nyní je mžné zasílat elektrnické faktury přím prgramem DS kmunikátr. Elektrnická faktura se generuje tak, že dáte standardní tisk faktury v menu Tisky (v předpisech plateb neb ve vyúčtvání) a pkud chcete vygenervat efakturu, zvlíte při tisku, že chcete genervat efakturu. Pak ještě máte mžnst zvlit, jakým způsbem se má efaktura zaslat - je mžné ji puze vygenervat d adresáře pr XML exprty neb je ji mžné zaslat em a nvě je mžné ji zaslat pmcí DS kmunikátru. Pkud chcete fakturu zaslat DS kmunikátrem, je třeba v nastavení uživatelů prgramu pr přihlášenéh uživatele krmě elektrnickéh pdpisu ještě nastavit údaje pr přístup k datvé schránce, a t Název databxu a Název prfilu (údaje z DS kmunikátru). Hesl k prfilu v DS kmunikátru se zadává až při zasílání efaktur přes DS kmunikátr. Je ještě třeba nastavit ID datvé schránky příjemce, který se nastavuje v adresáři firem, plíčk ID DS. Dmvník byty + nebyty CS Výběr subjektu Při výběru subjektu se nabízejí jen ty subjekty, d kterých má přihlášený uživatel přístup. Imprt elektrnické faktury d plateb ddavatelům D plateb ddavatelům lze imprtvat elektrnicku fakturu ze subru ISDOC neb ISDOCX. Pkud není subjekt plátce DPH, imprtují se částky včetně DPH. Je-li subjekt plátce DPH a je-li u zálhvých slžek nastavena sazba DPH (základní, snížená), tedy předpkládá se, že se při vyúčtvání nákladů rzúčtvávají náklady puze jak základy DPH, imprtují se základy DPH. Při imprtu se imprtují všechny plžky elektrnické faktury. P imprtu elektrnické faktury je třeba ještě dplnit chybějící údaje u jedntlivých plžek, tedy cíl platby (celek, blk celků, bjekt, blk bjektů), slžku a bdbí platby, je t stejné jak při imprtu faktur ze Sysla CS. Nekmpletně vyplněné platby ddavatelům Nekmpletně vyplněné platby ddavatelům se zbrazují červenu barvu, aby byl patrné, že je třeba platbu upravit. Červeně se zbrazují ty platby, které nemají vyplněn cíl platby (celek, blk celků, bjekt, blk bjektů) a slžku. Změna sazeb DPH a vyúčtvání služeb (puze plátci DPH) Záknem č. 362/2009 Sb., byly přijaty změny některých záknů v suvislsti s návrhem zákna státním rzpčtu ČR na rk Část pátá bsahuje změnu zákna č. 235/2004 Sb., dani z přidané hdnty, a t knkrétně změnu výše snížené a základní sazby DPH a přechdná ustanvení. V přechdných ustanveních je specifikván, kteru sazbu DPH pužít v případě, kdy vyúčtvání služeb prvádíte v rce 2010 za bdbí rku 2009 a všechny přijaté zálhy byly zaplaceny v rce V tmt případě se k nedplatku neb přeplatku připčítá DPH se sazbami platnými v rce 2009, tedy 19% a 9%. Z th vyplývá, že je třeba zajistit,

8 aby nebyly prmíchány platby rku 2009 a rku 2010, prtže jinak nebude mžná správně vypčítat DPH z vyúčtvání služeb (týká se zejména bytvé verze, prtže nebytvá verze vyhdncuje úhrady dle data platby). PVS KOMUNIKÁTOR Byla uvlněna nvá verze 4.0, která, krmě nvéh mderníh vzhledu, je připravena na pdepisvání certifikáty SHA2, které se budu vydávat d rku Je k dispzici i nvá knihvna Dane10, která bsahuje Daň silniční + nemvitstí + nezdaň.částky + becnu písemnst ve verzi pr rk Knihvna DPH09 byla upravena i pr rk 2010, stačí tedy nainstalvat nvu verzi kmunikátru a tím se nainstaluje i nvá verze tét knihvny. Připmeňme si, jaké kntrlní knihvny je mžné zakupit (mnzí z vás je ještě nemají): ELDP09 - evidenční listy důchdvéh zabezpečení d rku 2009 ONZ09 - známení nástupu d zaměstnání d rku 2009 PVPOJ - přehled pjistném a vyplacených dávkách USRCERT - registrace nvéh pdpisvéh certifikátu na ČSSZ DPH09 - přiznání DPH d rku suhrnné hlášení Dane10 - daň silniční + nemvitstí + nezdaň.částky + becnu písemnst ve verzi pr rk 2010 INTRASTAT - hlášení intrastat Kntrlní knihvny vám zkntrlují dkument ještě před desláním a umžní jeh prhlížení na brazvce (před i p deslání). Krmě knihvny Intrastat, která je za 400,- Kč jsu statní knihvny p 200,- Kč (+DPH) DS KOMUNIKÁTOR DS kmunikátr je prgram, který služí k phdlné a kmfrtní práci s datvými schránkami. Plně nahrazuje webvé rzhraní a má další rzšiřující funkce. Práce je pdbné jak v Outlk Expressu. Můžete si zalžit uživatelské prfily, které jsu přístupné pd jménem a heslem a v každém prfilu nemezený pčet uživatelů datvých schránek. Kmunikátrem pak můžete vytvřit a deslat nvu datvu zprávu, stáhnut přijaté datvé zprávy, vyhledávat schránku a využívat mnh dalších funkcí C ptřebujete mít před zahájením práce s DS kmunikátrem? Před vlastním pužitím kmunikátru stačí mít zalženu datvu schránku a přihlašvací údaje k ní. Základní funkce Vytvření datvé zprávy. Odeslání datvé zprávy. Stažení dšlých datvých zpráv. Práce s písemnstmi - tevření, ulžení na disk, tisk. Hledání identifikátru datvé schránky pdle mnha kritérií. Ulžení zprávy ve frmátu ZFO (mžnst pracvat se zprávu, která bsahuje veškeré pdpisy a časvá razítka). Zbrazení a tisk zprávy včetně bálky pmcí prgramu 602XML Filler. Rzšiřující funkce prti webvému rzhraní V systému datvých schránek vydrží zpráva puze 90 dnů. Kmunikátr ji stáhne na váš disk, kde zůstane včetně všech elektrnických pdpisů a časvých razítek (v plné právní platnsti) nemezeně dluhu dbu. Ve webvém rzhraní můžete pracvat v jednm čase puze s jednu schránku, v DS kmunikátru pracujete najednu se všemi schránkami bez nutnsti dhlašvání a přihlašvání. Mžnst zalžit si uživatelské účty, kde má každý uživatel práv přístupu jen d svých schránek. Práva přístupu pr různé uživatelské prfily. Interní adresář datvých schránek v něm máte identifikátry schránek se kterými kmunikujete. Archivace dat Napjení na jiný prgram (eknmický SW, spisvá služba, ) Data jsu sdílená na síti. Od je mžné psílat tzv. Pštvní datvé zprávy kmunikace firma firma. Zatím můžete psílat faktury, d budete mci psílat ckliv. Tat mžnst nahrazuje dpručený dpis s dručenku a pkud psíláte více než 5 faktur měsíčně, vyjde levněji než dručení klasicku pštu. Nehledě na úspru papíru, tneru a bálky. Přiďte si DS kmunikátr a začněte budvat kancelář bez papíru. Verze 1.10 DS kmunikátru pdpruje Pštvní datvu zprávu a nyní pracujeme na funkcích, které umžní, aby Sysel a Syslíček mhl přím načíst elektrnické faktury přijaté DS kmunikátrem. Chtěli bychm navázat na lňské úspěšné semináře Elektrnické kmunikace, kde bychm si pvěděli nvinkách, které za pslední bdbí vznikly. Pkud byste měli zájem účast, dejte nám vědět na

CSH spol s r.o. NÁVOD K INSTALACI. Proč je výhodné se zaregistrovat v systému ipartner

CSH spol s r.o. NÁVOD K INSTALACI. Proč je výhodné se zaregistrovat v systému ipartner H spl s r.. Wuchterlva 5, 160 00 Praha 6 tel.: 226 218 080-4 Nedbalva 14, 701 00 Ostrava tel.: 597 578 698 e-mail: csh@csh.cz WWW: http://www.csh.cz 11. srpna 2009 Vážení uživatelé, dstáváte nvé verze

Více

Vkládání dat do databázové aplikace

Vkládání dat do databázové aplikace Vkládání dat d databázvé aplikace prjektu Vytváření místníh partnerství benchmarking sciálních služeb Králvéhradeckéh kraje 1 Obsah I. Úvd... 3 II. Jak se přihlásit d aplikace... 3 III. Ppis funkcí Hlavníh

Více

CSH spol s r.o. NÁVOD K INSTALACI

CSH spol s r.o. NÁVOD K INSTALACI H spl s r.. Wuchterlva 5, 160 00 Praha 6 tel.: 226 218 080-5 Nedbalva 14, 701 00 Ostrava tel.: 597 578 698 e-mail: csh@csh.cz WWW: http://www.csh.cz Vážení uživatelé, 5. září 2012 dstáváte nvu verzi všech

Více

Sledování provedených změn v programu SAS

Sledování provedených změn v programu SAS Sledvání prvedených změn v prgramu SAS Při práci se systémem SAS se v něklika funkcích sleduje, jaké změny byly prvedeny a kd je prvedl. Patří mezi ně evidence změn v mdulu Evidence žáků neb práce s průběžnu

Více

POPIS ZMĚN ÚČETNICTVÍ, DAŇOVÁ EVIDENCE, MZDY A PERSONALISTIKA ÚČETNICTVÍ A DAŇOVÁ EVIDENCE. Přejděte na Sysla / Syslíka CS

POPIS ZMĚN ÚČETNICTVÍ, DAŇOVÁ EVIDENCE, MZDY A PERSONALISTIKA ÚČETNICTVÍ A DAŇOVÁ EVIDENCE. Přejděte na Sysla / Syslíka CS H spl s r.. Wuchterlva 5, 160 00 Praha 6 tel.: 226 218 080-5 Nedbalva 14, 701 00 Ostrava tel.: 597 578 698 e-mail: csh@csh.cz WWW: http://www.csh.cz Vážení uživatelé, dstáváte nvu verzi všech prgramů pr

Více

CSH spol s r.o. NÁVOD K INSTALACI

CSH spol s r.o. NÁVOD K INSTALACI H spl s r.. Wuchterlva 5, 160 00 Praha 6 tel.: 226 218 080-5 Nedbalva 14, 701 00 Ostrava tel.: 597 578 698 e-mail: csh@csh.cz WWW: http://www.csh.cz Vážení uživatelé, 9. ledna 2012 dstáváte nvu verzi všech

Více

CSH spol s r.o. NÁVOD K INSTALACI

CSH spol s r.o. NÁVOD K INSTALACI H spl s r.. Wuchterlva 5, 160 00 Praha 6 tel.: 226 218 080-5 Nedbalva 14, 701 00 Ostrava tel.: 597 578 698 e-mail: csh@csh.cz WWW: http://www.csh.cz Vážení uživatelé, dstáváte nvu verzi všech prgramů na

Více

Plánování směn verze 2.1, revize 03

Plánování směn verze 2.1, revize 03 Plánvání směn verze 2.1, revize 03 Ing. Antnín Vecheta Email: t254@seznam.cz Pžadavky na pčítač: 1) Operační systém: MS Windws Vista neb nvější (nutné) 2) Prcesr: Intel i5 (dpručení) 3) Paměť: 4GB (dpručení)

Více

Portál veřejné správy

Portál veřejné správy Prtál veřejné správy Z Zvveeřřeejjn něěn níí p p vviin nn něě zzvveeřřeejjň ň vvaan néé iin nff rrm maaccee S Sm maazzáán níí p p vviin nn něě zzvveeřřeejjň ň vvaan néé iin nff rrm maaccee E Ed diittaaccee

Více

Podklady k práci s Intranetem - administrátor

Podklady k práci s Intranetem - administrátor SPACE COM spl. s r.. Datum 29.8.2012 Na Závdí 1668 396 01 Humplec +420565535010;731612614 Pdklady k práci s Intranetem - administrátr 1) Přihlášení d systému - ve webvém prhlížeči na adrese http://intranet.sssluzeb.cz

Více

Jak se zúčastnit dražby bytů a nebytových prostor z majetku MČ Praha 14

Jak se zúčastnit dražby bytů a nebytových prostor z majetku MČ Praha 14 Jak se zúčastnit dražby bytů a nebytvých prstr z majetku MČ Praha 14 Pstup je jednduchý a velmi intuitivní. Zúčastněte se prhlídek bytů a nebytvých prstr, které chcete kupit, zaregistrujte se na prtál

Více

VIS ČAK - Uživatelský manuál - OnLine semináře

VIS ČAK - Uživatelský manuál - OnLine semináře UŽIVATELSKÝ MANUÁL - ONLINE SEMINÁŘE Autr: Aquasft, spl. s r.., Vavrečka Lukáš Prjekt: VIS ČAK Pslední aktualizace: 11.12.2009 Jmén subru: UživatelskýManuál_OnLine_Semináře_0v2.dcx Pčet stran: 12 OBSAH

Více

Spisová služba/elisa - Dodatek k manuálu - subverze 1.28

Spisová služba/elisa - Dodatek k manuálu - subverze 1.28 Spisvá služba/elisa - Ddatek k manuálu - subverze 1.28 01.06.2016 Ddatek k manuálu subverze 1.28 1. Obsah 2. Filtrvací ple... 3 3. Zbrazení značky slžky... 4 4. Načítání seznamů (datagridů)... 4 5. Název

Více

ONLINESKLAD.CZ. Vysvětlení pojmů: V tomto manuálu i v celém systému figurují 3 základní osoby: Popis administračního rozhraní

ONLINESKLAD.CZ. Vysvětlení pojmů: V tomto manuálu i v celém systému figurují 3 základní osoby: Popis administračního rozhraní ONLINESKLAD.CZ Ppis administračníh rzhraní Vysvětlení pjmů: V tmt manuálu i v celém systému figurují 3 základní sby: 1) PARTNER je t majitel partnerskéh eshpu. Prdává zbží a bjednávky psílá d nlineskladu

Více

CSH spol s r.o. NÁVOD K INSTALACI

CSH spol s r.o. NÁVOD K INSTALACI H spl s r.. Wuchterlva 5, 160 00 Praha 6 tel.: 226 218 080-5 Nedbalva 14, 701 00 Ostrava tel.: 597 578 698 e-mail: csh@csh.cz WWW: http://www.csh.cz Vážení uživatelé, dstáváte nvu verzi všech prgramů pr

Více

CSH spol s r.o. NÁVOD K INSTALACI

CSH spol s r.o. NÁVOD K INSTALACI H spl s r.. Wuchterlva 5, 160 00 Praha 6 tel.: 226 218 080-5 Nedbalva 14, 701 00 Ostrava tel.: 597 578 698 e-mail: csh@csh.cz WWW: http://www.csh.cz Vážení uživatelé, 18. ledna 2013 dstáváte nvu verzi

Více

Změny ve mzdách systému EKONOM od 1.1.2014

Změny ve mzdách systému EKONOM od 1.1.2014 Změny ve mzdách systému EKONOM d 1.1.2014 1. Změna parametrů pr mzdy: V parametrech se mění hdnty s hledem na pčet parametrů jsu rzděleny d dvu brazvek mezi kterými se přepíná pmcí kláves PgUp/PgDn: Parametry,

Více

CSH spol s r.o. NÁVOD K INSTALACI

CSH spol s r.o. NÁVOD K INSTALACI H spl s r.. Wuchterlva 5, 160 00 Praha 6 tel.: 226 218 080-5 Nedbalva 14, 701 00 Ostrava tel.: 597 578 698 e-mail: csh@csh.cz WWW: http://www.csh.cz Vážení uživatelé, 14. srpna 2013 dstáváte nvu verzi

Více

Jak se zúčastnit dražby

Jak se zúčastnit dražby Jak se zúčastnit dražby Pstup je jednduchý a velmi intuitivní. Zúčastněte se prhlídek nemvitstí, které chcete kupit, zaregistrujte se na prtál www.elektrnickedrazby.cz, přihlaste se d knkrétní(ch) dražby(eb),

Více

Stahujte si nové verze sami z internetu

Stahujte si nové verze sami z internetu CSH spl s r.. Wuchterlva 5, 160 00 Praha 6 tel.: 226 218 080-4 Nedbalva 14, 701 00 Ostrava tel.: 597 578 698 e-mail: csh@csh.cz WWW: http://www.csh.cz 10. ledna 2008 Vážení uživatelé, dstáváte nvu verzi

Více

Případy užití RSSystems

Případy užití RSSystems Případy užití RSSystems Účelem tht dkumentu je definvat rzsah funkcí infrmačníh systému,, Infrmační systém evidence bjednávek (značvaný dále jen RSSystem), určený k pužívání restauračními zařízeními (značvanými

Více

Novinky a změny POEM. verze Copyright 2012 VIAVIS a.s.

Novinky a změny POEM. verze Copyright 2012 VIAVIS a.s. Nvinky a změny POEM verze 5.3 16. 7. 2012 Cpyright 2012 VIAVIS a.s. Obsah 1. Obecné změny v POEM verze 5.3... 3 2. Nvinky a změny v jedntlivých mdulech... 5 2.1. Prjekty... 5 2.2. Partneři... 5 2.3. Kalendář...

Více

Portál veřejné správy

Portál veřejné správy Prtál veřejné správy N Náávvrrh hn naa zzvveeřřeejjn něěn níí žžiivv ttn níí ssiittu uaaccee N Náávvrrh hn naa ssm maazzáán níí zzvveeřřeejjn něěn néé žžiivv ttn níí ssiittu uaaccee N Náávvrrh hn naa eed

Více

PEXESO UŽIVATELSKÝ MANUÁL

PEXESO UŽIVATELSKÝ MANUÁL PEXESO UŽIVATELSKÝ MANUÁL Obsah 1. ÚVOD DO HRY 3 1.1. Histrie hry 3 1.2. Pravidla hry 3 1.3. Pčítačvá verze hry 3 2. INSTALACE HRY 4 2.1. Instalace z disku CD-ROM 4 2.2. Instalace hry stažené z internetu

Více

Uživatelský manuál. RBroker. Asset Management Suite. RBroker. Uživatelský manuál. Datum: 21. ledna 2014. Strana 1 / 24

Uživatelský manuál. RBroker. Asset Management Suite. RBroker. Uživatelský manuál. Datum: 21. ledna 2014. Strana 1 / 24 Uživatelský manuál RBrker Asset Management Suite RBrker Uživatelský manuál Datum: 21. ledna 2014 Strana 1 / 24 Uživatelský manuál RBrker Obsah ÚVOD... 3 1 TECHNICKÉ POŽADAVKY... 3 2 PŘIHLÁŠENÍ... 3 3 ÚVOD

Více

Nastavení funkce pro Elektronickou evidenci tržeb EET v programu Aconto

Nastavení funkce pro Elektronickou evidenci tržeb EET v programu Aconto Nastavení funkce pr Elektrnicku evidenci tržeb EET v prgramu Acnt Pvinnst elektrnicky evidvat tržby (dále EET) lze nastavit pr evidenci Pkladna v mdulu Evidence a pr prgram Kasa. Pkud je pvinnst nastavena,

Více

Uživatelská příručka aplikace Partner24 modul Zaměstnavatelský portál Česká spořitelna penzijní společnost, a.s.

Uživatelská příručka aplikace Partner24 modul Zaměstnavatelský portál Česká spořitelna penzijní společnost, a.s. Uživatelská příručka aplikace Partner24 mdul Zaměstnavatelský prtál Česká spřitelna penzijní splečnst, a.s. Verze: 1.20 (30.3.2011) Autr: Jan Zámstný, Lukáš Hns Schválil: Šárka Rlčíkvá Vlastník: ČS penzijní

Více

Změny ve mzdách systému EKONOM od 1.1.2008

Změny ve mzdách systému EKONOM od 1.1.2008 Změny ve mzdách systému EKONOM d 1.1.2008 1. Změna parametrů pr mzdy: V parametrech se mění hdnty a přibyly další parametry s hledem na jejich mnžství jsu rzděleny d dvu brazvek mezi kterými se přepíná

Více

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332 Interaktivní výuka MS Office 2000 Pachner Panel nástrjů vlev nahře (zleva) O stránku zpět Úvdní stránka dkumentu návrat na titulní stranu prgramu Histrie přehled navštívených stránek Rejstřík Zálžky Pznámky

Více

Specifikace pro SW aplikaci Start-up business.

Specifikace pro SW aplikaci Start-up business. Zakázka na vytvření výukvé aplikace Start-up businees a Interaktivní webvé rzhraní Přílha č. 2 Technická specifikace Pžadavky: Specifikace pr SW aplikaci Start-up business. Obecné pžadavky Cílem je vytvřit

Více

Pravidla on-line výběrových řízení ENTERaukce.net

Pravidla on-line výběrových řízení ENTERaukce.net Pravidla n-line výběrvých řízení ENTERaukce.net (dále jen pravidla) I. Účel pravidel: Účelem těcht pravidel je pdrbně stanvit průběh realizace n-line výběrvých řízení ENTERaukce.net v elektrnické aukční

Více

Portál veřejné správy

Portál veřejné správy Prtál veřejné správy Z Zvveeřřeejjn něěn níí vvěěssttn nííkku u S Sm maazzáán níí vvěěssttn nííkku u P Přřiid dáán níí p přřííll h h kkee zzvveeřřeejjn něěn néém mu u vvěěssttn nííkku u Vytvřen dne: 16.3.2012

Více

Vnitřní předpis města Náchoda pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu (mimo režim zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách)

Vnitřní předpis města Náchoda pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu (mimo režim zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách) platná d 1.1.2016 Vnitřní předpis města Náchda pr zadávání veřejných zakázek maléh rzsahu (mim režim zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách) Zadavatel je pvinen ddržvat zásady transparentnsti, rvnéh

Více

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332 Obsluha PC snadn a rychle - Multimediální učebnice MS Windws XP Pachner Panel nástrjů vprav nahře (shra dlů) O stránku zpět Úvdní stránka dkumentu návrat na titulní stranu prgramu Histrie přehled navštívených

Více

Témata v MarushkaDesignu

Témata v MarushkaDesignu 0 Témata v MarushkaDesignu OBSAH 1 CÍL PŘÍKLADU...2 2 PRÁCE S PŘÍKLADEM...2 3 UKÁZKA DIALOGOVÉHO OKNA...3 4 STRUČNÝ POPIS PŘÍKLADU V MARUSHKADESIGNU...5-1 - 1 Cíl příkladu V tmt příkladu si ukážeme práci

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k pdání nabídek Čísl zakázky (bude dplněn MPSV při uveřejnění): Název zakázky: Předmět zakázky (služba, ddávka neb stavební práce): x Chceme se učit, abychm zůstali knkurencí Nákup služeb Datum vyhlášení

Více

Konsolidovaný nástroj získatele Vytvoření dodatku ke smlouvě NAMÍRU Návod k obsluze

Konsolidovaný nástroj získatele Vytvoření dodatku ke smlouvě NAMÍRU Návod k obsluze Knslidvaný nástrj získatele Vytvření ddatku ke smluvě NAMÍRU Návd k bsluze Obsah 1 ÚVOD... 1 2 MENU VYTVOŘENÍ DODATKU... 1 3 VYTVOŘENÍ DODATKU... 1 3.1 Načtení pjistné smluvy... 1 3.2 Pdmínky pr vytvření

Více

INFORMACE O NOVÉ VERZI POSKI REAL

INFORMACE O NOVÉ VERZI POSKI REAL INFORMACE O NOVÉ VERZI POSKI REAL Verze 3.3, vydaná 1. 3. 2016 Vážení zástupci realitních kanceláří, Rádi bychm vám představili nvu verzi našeh blíbenéh realitníh sftwaru, která jak vždy, přináší spustu

Více

Uživatelský manuál služby. pro klienty s ERP pístupem

Uživatelský manuál služby. pro klienty s ERP pístupem Uživatelský manuál služby pr klienty s ERP pístupem Vážená paní, vážený pane, služba @FAKTURA 24 je mderní frma fakturace, která Vám umžní vystavvat, desílat a pijímat faktury v elektrnické pdb. Služba

Více

Tile systém v Marushka Designu

Tile systém v Marushka Designu 0 Tile systém v Marushka Designu OBSAH 1 CÍL PŘÍKLADU...2 2 PRÁCE S PŘÍKLADEM...2 3 UKÁZKA DIALOGOVÉHO OKNA...3 4 STRUČNÝ POPIS PŘÍKLADU V MARUSHKADESIGNU...4-1 - 1 Cíl příkladu V tmt příkladu si ukážeme

Více

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332 PwerPint a Access v příkladech Pachner - p výběru tématickéh celku se bjeví kn se zadáním úlhy: ppis jedntlivých dílčích krků p animvaných tázkách jedntlivých dílčích krků uživatel abslvuje test na prvěření

Více

k elektronickému výběrovému řízení na úplatné postoupení pohledávek z titulu předčasně ukončených leasingových smluv

k elektronickému výběrovému řízení na úplatné postoupení pohledávek z titulu předčasně ukončených leasingových smluv INFORMAČNÍ MEMORANDUM č. 4/3/2009/11 k elektrnickému výběrvému řízení na úplatné pstupení phledávek z titulu předčasně uknčených leasingvých smluv Praha, 30.11.2010 Infrmační memrandum č. 4/3/2009/11 1/9

Více

Instalace a technické informace

Instalace a technické informace Dkumentace k mdulu MdleKREM Samstatný mdul MdleKREM umžňuje zbrazit (vyučujícím i studentů) mdel průchdu studenta vyučvaným kurzem a t jak v grafické pdbě (využívající znalstní mdel GLIKREM - GuideLine

Více

GLOBÁLNÍ ARCHITEKTURA ROB

GLOBÁLNÍ ARCHITEKTURA ROB Přílha č. 1b zadávací dkumentace GLOBÁLNÍ ARCHITEKTURA ROB verze 1.0 Obsah 1 Vymezení cílů prjektu 3 2 Prcesní architektura 4 2.1 Základní výchdiska návrhu prcesní architektury 4 2.2 Pstup tvrby a pužité

Více

Změny ve mzdách systému EKONOM od 1.1.2012

Změny ve mzdách systému EKONOM od 1.1.2012 Změny ve mzdách systému EKONOM d 1.1.2012 1. Změna parametrů pr mzdy: V parametrech se mění hdnty a přibyly další parametry s hledem na jejich mnžství jsu rzděleny d dvu brazvek, mezi kterými se přepíná

Více

Modul pro vyhodnocení ročních výsledků finančních kontrol

Modul pro vyhodnocení ročních výsledků finančních kontrol Ministerstv financí Odbr 47 Centrální harmnizační jedntka Infrmační systém finanční kntrly ve veřejné správě Mdul pr vyhdncení rčních výsledků finančních kntrl Leden 2015 Manuál MF - infrmační systém finanční

Více

Minimální mzda, mzdové tarify a příplatky za práci v noci a ve škodlivém prostředí

Minimální mzda, mzdové tarify a příplatky za práci v noci a ve škodlivém prostředí Zákn daních z příjmu Daň z příjmu právnických sb Sazby daně z příjmu právnických sb Od 1.1. 2004 1.1. 31.12. 2003 1.1. 31.12. 2002 Sazba 28 % 31% 31% Sazby daně z příjmu fyzických sb V rce 2004 zůstávají

Více

HELIOS Fenix. Evidence daně z přidané hodnoty. Asseco Solutions, a.s. verze 7.00

HELIOS Fenix. Evidence daně z přidané hodnoty. Asseco Solutions, a.s. verze 7.00 HELIOS Fenix Evidence daně z přidané hdnty verze 7.00 Assec Slutins, a.s. 2012 HELIOS Fenix, subsystém eknmických infrmací Evidence DPH 2/34 Obsah: 1 Účetnictví... 4 1.1 Majitel... 4 1.2 Číselník DPH...

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Výzkum a vývj zařízení pr detekci pvrchvých vad zakázka na služby zadávaná dle Pravidel pr výběr ddavatelů v rámci Operačníh prgramu Pdnikání a invace pr knkurenceschpnst Zadavatel

Více

Bohužel nejste jediní. Jak se v této džungli orientovat a jaké jsou možnosti při prodeji nemovitosti se dozvíte na následujících stránkách.

Bohužel nejste jediní. Jak se v této džungli orientovat a jaké jsou možnosti při prodeji nemovitosti se dozvíte na následujících stránkách. SITUACE NA MÍSTNÍM TRHU Na českém trhu panuje nedůvěra v realitní kanceláře a makléře. Spusta makléřů na trhu se chvá nepctivě. Většina realitních makléřů jsu špatní makléři. Dále dchází k bezdůvdnému

Více

SMĚRNICE č. 5 ŠKOLENÍ ZAMĚSTNANCŮ, ŽÁKŮ A DALŠÍCH OSOB O BEZPEČNOSTI A OCHRANĚ ZDRAVÍ PŘI PRÁCI (BOZP)

SMĚRNICE č. 5 ŠKOLENÍ ZAMĚSTNANCŮ, ŽÁKŮ A DALŠÍCH OSOB O BEZPEČNOSTI A OCHRANĚ ZDRAVÍ PŘI PRÁCI (BOZP) Název Čísl Vlastník SMĚRNICE č. 5 ŠKOLENÍ ZAMĚSTNANCŮ, ŽÁKŮ A DALŠÍCH OSOB O BEZPEČNOSTI A OCHRANĚ ZDRAVÍ PŘI PRÁCI (BOZP) Tat směrnice nahrazuje: Datum platnsti d: 01.10.2015 Základní právní předpisy:

Více

NABÍDKA NA VEDENÍ ÚČETNICTVÍ ČI DAŇOVÉ EVIDENCE JE URČENA:

NABÍDKA NA VEDENÍ ÚČETNICTVÍ ČI DAŇOVÉ EVIDENCE JE URČENA: NABÍDKA NA VEDENÍ ÚČETNICTVÍ ČI DAŇOVÉ EVIDENCE JE URČENA: 1.Právnickým sbám - Splečnstem s ručením mezeným či a.s. - Splečenstvím vlastníků bytů - Bytvým družstvům - Družstvům jiným než bytvým - Jiným

Více

Výzva K PODÁNÍ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE VE ZJEDNODUŠENÉM PODLIMITNÍM ŘÍZENÍ DLE UST. 53 ZÁKONA Č. 134/2016 SB., O ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK

Výzva K PODÁNÍ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE VE ZJEDNODUŠENÉM PODLIMITNÍM ŘÍZENÍ DLE UST. 53 ZÁKONA Č. 134/2016 SB., O ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK Výzva K PODÁNÍ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE VE ZJEDNODUŠENÉM PODLIMITNÍM ŘÍZENÍ DLE UST. 53 ZÁKONA Č. 134/2016 SB., O ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK Infrmace veřejné zakázce Název veřejné zakázky: Stavba

Více

pro správu uživatelských přístupů do registru řidičů pro obecní úřady obcí s rozšířenou působností

pro správu uživatelských přístupů do registru řidičů pro obecní úřady obcí s rozšířenou působností Uživatelská příručka pr správu uživatelských přístupů d registru řidičů pr becní úřady bcí s rzšířenu půsbnstí 1 Licenční ujednání Veškerá práva vyhrazena Ministerstv dpravy nábřeží L. Svbdy 1222/12 110

Více

Změny ve mzdách systému EKONOM od 1.1.2011

Změny ve mzdách systému EKONOM od 1.1.2011 Změny ve mzdách systému EKONOM d 1.1.2011 1. Změna parametrů pr mzdy: V parametrech se mění hdnty a přibyly další parametry s hledem na jejich mnžství jsu rzděleny d dvu brazvek mezi kterými se přepíná

Více

5. Zobrazení stručné informace o právě běžícím programu. 6. Zobrazení podrobné informace o právě běžícím programu

5. Zobrazení stručné informace o právě běžícím programu. 6. Zobrazení podrobné informace o právě běžícím programu 1. Přepínání kanálů Psun na susední kanál Přímá vlba pmcí čísla kanálu Vlba výběrem z přehledu všech kanálu Kanál chráněný rdičvským zámkem 2. Vypnutí a zapnutí STB 3. NULTÝ kanál 4. Dialg "nejste právněn"

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE S V A Z E K O B C Í M I K R O R E G I O N O B C Í P A M Á T K O V É Z Ó N Y 1 8 6 6 VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE pr veřejnu zakázku maléh rzsahu Veřejná zakázka Vydávání Zpravdaje

Více

2.1. Operační systém. 2.1.1. První kroky. 2.1.1.1. Zapnutí počítače a přihlášení do systému. 2.1.1.2. Restartování počítače

2.1. Operační systém. 2.1.1. První kroky. 2.1.1.1. Zapnutí počítače a přihlášení do systému. 2.1.1.2. Restartování počítače Pužívání pčítače a správa subrů (Windws 7) 2.1. Operační systém Operační systém Micrsft Windws 7 je mderní perační systém, který se vládá pmcí tlačítek, panelů, ken a dalších prvků. Název peračníh systému

Více

Přeložit spolupráce s externím serverem Jazyk možnost nastavení jazykové kontroly a výběr jazyka

Přeložit spolupráce s externím serverem Jazyk možnost nastavení jazykové kontroly a výběr jazyka Kntrla pravpisu Pravpis a gramatika Zdrje infrmací Tezaurus Pčet slv Jazyk Přelžit splupráce s externím serverem Jazyk mžnst nastavení jazykvé kntrly a výběr jazyka Kmentář Mžnst, jak se vyjádřit k publikvanému

Více

Informační ikony v MarushkaDesignu

Informační ikony v MarushkaDesignu 0 Infrmační ikny v MarushkaDesignu OBSAH 1 CÍL PŘÍKLADU...2 2 PRÁCE S PŘÍKLADEM...2 3 UKÁZKA DIALOGOVÉHO OKNA...3 4 STRUČNÝ POPIS PŘÍKLADU V MARUSHKADESIGNU...4-1 - 1 Cíl příkladu V tmt příkladu si ukážeme

Více

Helios Orange Plugin Zadávání vlastností

Helios Orange Plugin Zadávání vlastností Helis Orange Plugin Zadávání vlastnstí 2015 BürKmplet, s.r.. Obsah Zadávání vlastnstí... 3 Definice... 3 Skupiny... 3 Definice vlastnstí... 4 Knfigurace... 6 Zadávání a zbrazvání vlastnstí... 6 Editační

Více

Smlouva o obchodním zastoupení

Smlouva o obchodním zastoupení Smluva bchdním zastupení Zastupený CZ.NIC, z. s. p.. sídl Americká 23, 12000 Praha 2 IČ 67985726 DIČ CZ67985726 zastupený Mgr. Ondřejem Filipem, výknným ředitelem sdružení a Obchdní zástupce Se sídlem

Více

Možnosti připojení WMS služby do Klienta v Marushka Designu

Možnosti připojení WMS služby do Klienta v Marushka Designu 0 Mžnsti připjení WMS služby d Klienta v Marushka Designu OBSAH 1 CÍL PŘÍKLADU...2 2 PRÁCE S PŘÍKLADEM...2 3 UKÁZKA DIALOGOVÉHO OKNA...3 4 STRUČNÝ POPIS PŘÍKLADU V MARUSHKADESIGNU...4-1 - 1 Cíl příkladu

Více

Čipový terminál verze 3.3

Čipový terminál verze 3.3 Obsah Obsah...1 Čipvý terminál verze 3.3...2 Instalace terminálu...2 Ovládání terminálu pmcí Master čipu...3 Technické infrmace...3 Kmunikace s TM...4 Test spjení...4 Karty...5 Datum a čas...5 Časvá spínání...6

Více

MMR SLUŽBY MOBILNÍHO OPERÁTORA. nadlimitní veřejná zakázky otevřeného řízení. Česká republika, Ministerstvo pro místní rozvoj

MMR SLUŽBY MOBILNÍHO OPERÁTORA. nadlimitní veřejná zakázky otevřeného řízení. Česká republika, Ministerstvo pro místní rozvoj Základní údaje zadávací dkumentace k veřejné zakázce zadané v zadávacím řízení dle zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, ve znění pzdějších předpisů (dále jen zákn ) Název veřejné zakázky: MMR SLUŽBY

Více

Operační systém Windows 8.1

Operační systém Windows 8.1 Operační systém Windws 8.1 1. Práce v uživatelském prstředí Windws Systém Přihlásit se ke svému uživatelskému účtu. Odhlásit se (Start úvdní brazvka /pravý hrní rh (ikna přihlášenéh uživatele účtu / Odhlásit).

Více

Vyberte režim. Chcete-li:

Vyberte režim. Chcete-li: OmniTuch 8400 Instant Cmmunicatins Suite Služby jednh čísla, webvý přístup Stručná uživatelská příručka R6.0 C jsu Služby jednh čísla? Služby jednh čísla nabízejí uživatelům směrvání sbních vlání a umžňují

Více

Autorizace mapového serveru

Autorizace mapového serveru 0 Autrizace mapvéh serveru OBSAH 1 CÍL PŘÍKLADU...2 2 PRÁCE S PŘÍKLADEM...2 3 UKÁZKA DIALOGOVÉHO OKNA...3 4 STRUČNÝ POPIS PŘÍKLADU V MARUSHKADESIGNU...4-1 - 1 Cíl příkladu V tmt příkladu si ukážeme mžnsti

Více

SEGMENT SPOTŘEBITEL. (úvěry pro FOO)

SEGMENT SPOTŘEBITEL. (úvěry pro FOO) SEGMENT SPOTŘEBITEL (úvěry pr FOO) I. Základní parametry AKCENTA sptřebitelských úvěrů (definvané záknem č. 145/2010 Sb., sptřebitelském úvěru a změně některých záknů) Výše úvěru : 300.000 Kč až 1.880.000

Více

NEC CLOUD STORAGE. Uživatelská příručka. Verze: R03.1

NEC CLOUD STORAGE. Uživatelská příručka. Verze: R03.1 NEC CLOUD STORAGE Uživatelská příručka Verze: R03.1 2013 1 ÚVOD... 5 1.1 ÚČEL TOHOTO DOKUMENTU... 5 1.2 POJMY, AKRONYMY A ZKRATKY... 5 2 ÚVOD K NEC CLOUD STORAGE... 6 2.1 CO JE PRO POUŽÍVÁNÍ CLOUD STORAGE

Více

METODIKA ZPŮSOBILÝCH VÝDAJŮ OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST

METODIKA ZPŮSOBILÝCH VÝDAJŮ OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST METODIKA ZPŮSOBILÝCH VÝDAJŮ OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST PODPORUJEME VAŠI BUDOUCNOST www.esfcr.cz Identifikační čísl: MAD 95 Přílha OM OP LZZ: D5 Čísl revize: 12 Čísl vydání: 2.1 Stránka:

Více

METODIKA ZPŮSOBILÝCH VÝDAJŮ OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST

METODIKA ZPŮSOBILÝCH VÝDAJŮ OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST METODIKA ZPŮSOBILÝCH VÝDAJŮ OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST PODPORUJEME VAŠI BUDOUCNOST www.esfcr.cz Identifikační čísl: MAD 95 Přílha OM OP LZZ: D5 Čísl revize: 11 Čísl vydání: 2.0 Stránka:

Více

FORMULÁŘ ŢÁDOSTI O PŘÍSPĚVEK. Vyplní odbor kultury a cestovního ruchu města Písku: Číselný kód žádosti: Počet získaných bodů:

FORMULÁŘ ŢÁDOSTI O PŘÍSPĚVEK. Vyplní odbor kultury a cestovního ruchu města Písku: Číselný kód žádosti: Počet získaných bodů: FORMULÁŘ ŢÁDOSTI O PŘÍSPĚVEK Vyplní dbr kultury a cestvníh ruchu města Písku: Číselný kód žádsti: Pčet získaných bdů: 511. /1/.. Pznámka: Jedntlivé ple frmuláře jsu uzamčeny pr grafické úpravy. Pkud vám

Více

Mobilní zpravodajská aplikace idnes. A7B39PDA - Principy tvorby mobilních aplikací

Mobilní zpravodajská aplikace idnes. A7B39PDA - Principy tvorby mobilních aplikací Mbilní zpravdajská aplikace idnes A7B39PDA - Principy tvrby mbilních aplikací Autr: Marek Krátký kratkma2@fel.cvut.cz Ppis D1 Zpravdajská aplikace idnes je určena pr chytré telefny neb pr tablety. Aplikace

Více

DeepBurner Free 1.9. Testování uživatelského rozhraní s uživateli Deliverable B1 TUR 2011. Testování uživatelských rozhraní 2011 ČVUT FEL

DeepBurner Free 1.9. Testování uživatelského rozhraní s uživateli Deliverable B1 TUR 2011. Testování uživatelských rozhraní 2011 ČVUT FEL Testvání uživatelských rzhraní 2011 DeepBurner Free 1.9 Testvání uživatelskéh rzhraní s uživateli Deliverable B1 TUR 2011 Daniel Mikeš Tmáš Pastýřík Ondřej Pánek Jiří Šebek Testvání uživatelských rzhraní

Více

Tento projekt je spolufinancován. a státním rozpočtem

Tento projekt je spolufinancován. a státním rozpočtem Tent prjekt je splufinancván Evrpským sciálním fndem a státním rzpčtem Z a d á v a c í d k u m e n t a c e Odbrná publikace Management kulturníh cestvníh ruchu a návazné šklení pr prjekt OP RLZ - MMR Odbrná

Více

Návod k použití vědeckého kalkulátoru HP10s

Návod k použití vědeckého kalkulátoru HP10s 2. 1. Návd k pužití vědeckéh kalkulátru HP10s Obsah 1. Pužití chrannéh krytu... 1 2. Bezpečnstní upzrnění... 1 3. Další upzrnění... 1 4. Dvuřádkvý displej... 2 5. Příprava kalkulátru... 2 - Módy... 2 -

Více

Informační systém o státní službě (ISoSS) Pracovní postup pro práci v Servisdesku ISoSS

Informační systém o státní službě (ISoSS) Pracovní postup pro práci v Servisdesku ISoSS Infrmační systém státní službě (ISSS) Pracvní pstup pr práci v Servisdesku ISSS Infrmační systém státní službě (ISSS) Pracvní pstup pr práci v Servisdesku ISSS Název dkumentu: Pracvní pstup pr práci v

Více

Pravidla pro poskytování fakultativních služeb klientům

Pravidla pro poskytování fakultativních služeb klientům Centrum sciálních služeb Jindřichův Hradec Dmv Pístina Pístina 59, 378 02 Stráž nad Nežárku Vnitřní předpis směrnice č. 109/2014 Pravidla pr pskytvání fakultativních služeb klientům I. Obecná ustanvení

Více

Zpráva pro uživatele

Zpráva pro uživatele Zpráva pr uživatele verze 1.0 Zpráva pr uživatele Histrie dkumentu: Verze Datum Schválil 1.0 26.7.2005 Manažer QCA e-mail: manager.pstsignum@cpst.cz Tent dkument pskytuje základní přehled hierarchii certifikačních

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k pdání nabídek Čísl zakázky (bude dplněn MPSV při uveřejnění): Název zakázky: Předmět zakázky (služba, ddávka neb stavební práce): x Chceme se učit, abychm zůstali knkurencí Nákup služeb Datum vyhlášení

Více

REZERVACE24 S.R.O. PROVOZOVATEL SYSTÉMU RISORSA PRO VĚRNOSTNÍ PROGRAMY. Případová studie. Implementace věrnostního programu s.

REZERVACE24 S.R.O. PROVOZOVATEL SYSTÉMU RISORSA PRO VĚRNOSTNÍ PROGRAMY. Případová studie. Implementace věrnostního programu s. REZERVACE24 S.R.O. PROVOZOVATEL SYSTÉMU RISORSA PRO VĚRNOSTNÍ PROGRAMY Případvá studie Implementace věrnstníh prgramu s.oliver www.risrsa.cz inf@risrsa.cz 11.11.2014 Úvd Splečnst s.oliver CZ s.r.. a s.oliver

Více

Želešice - vodovodní řád pro zónu k podnikání

Želešice - vodovodní řád pro zónu k podnikání VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ V suladu s ustanvením 38 zákna č.137/2006 Sb., veřejných zakázkách, v platném znění, Vás tímt vyzýváme k pdání nabídky pr zjedndušené pdlimitní

Více

DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM

DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM Název zadavatele Fyzikální ústav AV ČR, v. v. i. Sídl Na Slvance 1999/2, 182 21 Praha 8 IČ 68378271 Právní frma Zástupce zadavatele Název zakázky Druh zadávacíh

Více

Programová příručka. GoPal Navigator verze 5.5

Programová příručka. GoPal Navigator verze 5.5 Prgramvá příručka GPal Navigatr verze 5.5 GPal Navigatr verze 5.5 Obsah KAPITOLA 1: ÚVOD... 1 Uvítání...1 Obsah CD/DVD...1 Systémvé pžadavky...3 Knvence v tét příručce...3 Rady a varvná upzrnění...4 Důležité

Více

ZÁPISY Zápis volitelných předmětů probíhá prostřednictvím informačního systému Studium.

ZÁPISY Zápis volitelných předmětů probíhá prostřednictvím informačního systému Studium. ZÁPISY 2010 Obsah: K zápisu přineste:...- 1 - Web adresa...- 2 - Přihlášení...- 2 - Čas...- 3 - Jak si zapsat vlitelné předměty?...- 4 - Vlba předmětů... 5 - Náhled na detailní infrmace předmětech...-

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Č. j. 3/2011-PK Výzva k pdání nabídek Čísl zakázky 46/11/29 Název prgramu: Registrační čísl prjektu Název prjektu: Operační prgram Vzdělávání pr knkurenceschpnst CZ.1.07/4.1.00/06.0001 CZ.1.07/4.1.00/06.0002

Více

Jak používat formulář rezervace sálu na stránkách ZUŠ Rýmařov

Jak používat formulář rezervace sálu na stránkách ZUŠ Rýmařov Jak pužívat frmulář rezervace sálu na stránkách ZUŠ Rýmařv - Musíte mít jakékli zařízení, které se umí připjit k internetu pčítač, mbil, tablet - Otevřete si jakýkli prhlížeč internetu. - D adresníh řádku

Více

VŠEM přístup k SW firmy Microsoft

VŠEM přístup k SW firmy Microsoft VŠEM přístup k SW firmy Micrsft Základní infrmace Micrsft DreamSpark Premium (dříve MSDNAA nebli MSDN Academic Alliance) je licenční prgram, v rámci kteréh mhu studenti VŠEM bezplatně pužívat vybraný sftware

Více

GeoDTM. Uživatelská příručka. Výstup byl vytvořen s finanční podporou TA ČR v rámci projektu TA02011056. Verze 1.0

GeoDTM. Uživatelská příručka. Výstup byl vytvořen s finanční podporou TA ČR v rámci projektu TA02011056. Verze 1.0 GeDTM Uživatelská příručka Verze Výstup byl vytvřen s finanční pdpru TA ČR v rámci prjektu TA02011056 2 Obsah 1 Úvd... 7 1.1 Systémvé pžadavky... 7 1.2 Hardwarvý klíč... 7 1.3 Struktura a způsb ulžení

Více

Lekis pro DOS. Souhrn změn k 1.1.2012 a jejich praktické důsledky

Lekis pro DOS. Souhrn změn k 1.1.2012 a jejich praktické důsledky Lekis pr DOS Suhrn změn k 1.1.2012 a jejich praktické důsledky Suhrn změn v IS LpD: 1. Změna snížené sazby DPH Změny sazeb DPH na skladvých kartách Přepčet stávajících skladvých zásb Respektvání histrie

Více

Daňový. Zpravodaj vznikl ve spolupráci se členem AMSP ČR společností Akont mezinárodní daňové poradenství, (WWW.AKONT.CZ) Kontakt pro Vaše dotazy:

Daňový. Zpravodaj vznikl ve spolupráci se členem AMSP ČR společností Akont mezinárodní daňové poradenství, (WWW.AKONT.CZ) Kontakt pro Vaše dotazy: Čísl: 1/2015 Datum vydání: 9.2.2015 Daňvý gg zpravdaj Obsah I. NOVINKY V ZÁKONĚ Č. 586/1992 SB., O DANÍCH Z PŘÍJMŮ...2 II. NOVINKY V ZÁKONĚ Č. 235/2004 SB., O DANI Z PŘIDANÉ HODNOTY...3 III. NOVINKY V

Více

INTRANET V JVK ČESKÉ BUDĚJOVICE

INTRANET V JVK ČESKÉ BUDĚJOVICE INTRANET V JVK ČESKÉ BUDĚJOVICE Vladimír Pávek, Jihčeská vědecká knihvna v Českých Budějvicích Úvd Jihčeská vědecká knihvna (JVK) v Českých Budějvicích prvzuje své webvé stránky d začátku rku 1996 (tehdy

Více

VFN Praha Rámcová smlouva na lakýrnické práce

VFN Praha Rámcová smlouva na lakýrnické práce ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU Veřejná zakázka maléh rzsahu (dále jen veřejná zakázka ) je zadávána dle 6 a 12 dst. 3 a 18 dst. 5 zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, ve znění

Více

Příjem a hodnocení žádostí o podporu

Příjem a hodnocení žádostí o podporu Příjem a hdncení žádstí pdpru Seminář pr žadatele ve Specifickém cíli 2.5 Snížení energetické nárčnsti v sektru bydlení Průběžná výzva č. 16 Snížení energetické nárčnsti v sektru bydlení Ing. Barbra Pirtvá

Více

Téma č. 6 Mzdy, zákonné odvody a daně. Mzdy a zákonné odvody

Téma č. 6 Mzdy, zákonné odvody a daně. Mzdy a zákonné odvody Mzdy a záknné dvdy MZDA pracvně-právní vztah = vztah mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem pracvně-právní vztah se řídí zákníkem práce, kde je uveden, že zaměstnanci za vyknanu práci náleží MZDA je t částka,

Více

Pracovní seminář Koncesní řízení na provozování Vak dobrá praxe

Pracovní seminář Koncesní řízení na provozování Vak dobrá praxe Pracvní seminář Kncesní řízení na prvzvání Vak dbrá praxe 12. března 2015 2014 Grant Thrntn Advisry s.r.. All rights reserved. Prgram prezentace 1. Právní rámec pr realizaci vdhspdářských prjektů 2. In

Více

Kulturní kalendář Karlovarského kraje MANUÁL

Kulturní kalendář Karlovarského kraje MANUÁL Kulturní kalendář Karlvarskéh kraje MANUÁL 1. ROLE UŽIVATELŮ Superadmin Superadmin je v každém kalendáři vždy jen jeden. Oprti administrátrvi má navíc mžnst vytvářet a spravvat další uživatele (administrátry),

Více

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky Kloknerova 26, pošt. přihr.69, 148 01 Praha 414

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky Kloknerova 26, pošt. přihr.69, 148 01 Praha 414 MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičskéh záchrannéh sbru České republiky Klknerva 26, pšt. přihr.69, 148 01 Praha 414 VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK - veřejná zakázka maléh rzsahu Čísl zakázky M V-73255-2/IO

Více