CSH spol s r.o. NÁVOD K INSTALACI

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "CSH spol s r.o. NÁVOD K INSTALACI"

Transkript

1 H spl s r.. Wuchterlva 5, Praha 6 tel.: Nedbalva 14, Ostrava tel.: WWW: Vážení uživatelé, dstáváte nvu verzi všech prgramů pr druhu plvinu rku Je t stav k PŘED INSTALACÍ SI DŮKLADNĚ PŘEČTĚTE TENTO NÁVOD A ŘIĎTE SE VŠEMI POKYNY NÁVOD K INSTALACI 28. července Nejprve si uvědmte, jaku verzi prgramu vlastníte. Verze 4.xx je verze Paradx, verze 5.xx je verze klient/server. Verze se vám zbrazuje na titulním řádku hlavníh kna prgramu. Nyní dstáváte verzi 4.37 Sysel, Syslík a Syslíček Paradx, 5.33 Sysel/Syslík klient/server a 2.27 Dmvník. 2. Zaarchivujte firemní data (v případě multiverze archivujte všechny firmy). 3. Zaarchivujte tiskvé sestavy a splečná nastavení. 4. Uknčete prgram (pkud běží). Server (u Sysla/Syslíka a Dmvníka) uknčvat nemusíte. 5. Z instalačníh CD spusťte instalaci té verze, kteru máte kupenu. Registrační klíče pr jedntlivé prgramy byly nalepeny na lednvém CD neb si je vyhledejte v systému ipartner (registrační klíče jsu jiné než lni). Uživatelé Sysla si musí ještě nainstalvat nvu verzi Tabulky 3.83 a všem dpručujeme nainstalvat nvu verzi Archivace INSTALACE NOVÉ VERZE PŘÍMO Z INTERNETU Pkud máte pčítač připjený k internetu, nainstalujte si nvu verzi přím bez pmci CD. 1. Zaarchivujte firemní data (v případě multiverze archivujte všechny firmy). 2. Zaarchivujte tiskvé sestavy a splečná nastavení. 3. Ve svém prgramu zvlte Servis Stahvání z internetu Stažení nvé verze prgramu. Ve Windws Vista a Windsw 7 a 8 je nutné, aby byl prgram spuštěn jak správce, jinak se p stažení instalace nespustí. 6. Stiskněte tlačítk Stažení a instalace. Uživatelé Sysla si musí ještě nainstalvat nvu verzi Tabulky 3.83 a všem dpručujeme nainstalvat nvu verzi Archivace Nyní prběhne stažení nvé verze prgramu, prgram se sám uknčí a spustí se instalační prgram jak kdybyste jej spustili z CD. Pvedl se? Tak se ještě zaregistrujte d ipartnera (viz níže) a d příštíh rku nemusíte platit za zasílání CD. Prč je výhdné se zaregistrvat v systému ipartner Většina našich uživatelů se již registrvala v systému ipartner. C můžete mít navíc prti těm, kteří se ještě neregistrvali? Okamžitý přehled prgramech, které užíváte, včetně registračních a licenčních klíčů. Pkud některý z klíčů zapmenete, snadn si jej zde (třeba půlnci) najdete. Najdete zde rvněž i čísl pradenství a klik minut pradenství jste již vyčerpali a jaký máte kredit pr inslvenční rejstřík. Přehled fakturách, které jsme vám vystavili a jejich úhradách. Ptřebujete-li kpii faktury, jednduše si ji sami vytisknete. Budete pravidelně infrmváni všech nvých verzích prgramů a akcích, které přádáme. Můžete nám hlásit změny adresy vyplněním jednduchéh frmuláře. Můžete vznášet připmínky a návrhy na vylepšení prgramů vyplněním jednduchéh frmuláře. Můžete nakupvat v našem eshpu se slevu. Registrace vás nic nestjí, stačí na kliknut na Zaregistrujte se jak náš klient, vyplnit frmulář a deslat jej. Pak dstanete přístupvé jmén a hesl, kterým se d systému budete přihlašvat. Přejděte na Sysla / Syslíka V lňském rce jsme rzšířili pčet variant prgramu SYSEL verze, které nemají všechny mduly. Následující ceny jsu pr přechd z PX verze na verzi pr jednu firmu a jednu stanici. Přiďte si prgram na splehlivější databázi a jak je vidět z dalšíh ppisu, nvé funkce vznikají hlavně ve verzích. Navíc začínáme uvažvat uknčení pdpry PX verzí. Ppis, c která verze bsahuje, najdete na Sysel PX -> Sysel FAKTURY ,- Syslík PX -> Syslík ,- Sysel PX -> Sysel MINI 3 493,- Syslík PX -> Syslík ,- Sysel PX -> Sysel STANDARD 6 293,- Syslík PX -> Syslík ,- Sysel PX -> Sysel BUSINESS ,- Syslík PX -> Syslík ,- Sysel PX -> Sysel PLUS ,- Syslík PX -> Syslík nem ,-

2 Testvání IČ a RČ zda nemají záznam v inslvenčním rejstříku V prgramech Sysel, Syslík, Syslíček a Dmvník je mžnst zjišťvat, zda dané rdné čísl neb identifikační čísl nemá záznam v inslvenčním rejstříku. V Syslvi a Syslíčkvi se testují záznamy v adresáři, vydaných a přijatých fakturách pdle IČ, v Syslíkvi zaměstnanci pdle RČ a v Dmvníkvi uživatelé bytů pdle RČ neb IČ a záznamy v adresáři pdle IČ. Prtže není mžné pužívat přímé napjení na inslvenční rejstřík, musíme pužívat služeb třetích stran, které jsu bhužel zpplatněné. Cena je 1,- Kč (+DPH). Systém funguje na principu kreditu. Předplatíte si určitý pčet testvání a pak můžete tent kredit čerpat. Prtže musíme službu platit, i když v měsíci nikh netestujete, je nutné zvlit minimální částku, která se vám v měsíci dečte i v případě, že nikh netestujete. V rámci kalendářníh měsíce můžete jedn IČ neb RČ testvat pakvaně za cenu jednh kreditu. Na knci měsíce systém sečte klik jste testvali jedinečných IČ a RČ (ve všech prgramech) a dečte je d vašeh kreditu. Je však nutné bjednávat zvlášť testvání RČ a zvlášť IČ. Výši kreditu si můžete kntrlvat v systému ipartner v sekci přehledu prgramů. Službu bjednávejte tak, že na našich stránkách zvlíte Přihlášky na akce a ptm Objednávka kreditu pr inslvenční rejstřík. Vzhledem k četným nejasnstem a Vašim dtazům k tét prblematice uvádíme ještě dvětek. Vaše připmínky se čast týkaly th, že sud je pvinen infrmvat zaměstnavatele zahájení inslvenčníh řízení, případně schválení sbníh bankrtu. Tt je bezespru pravda, ale je třeba si uvědmit, že sud vás tét věci (jak zaměstnavatele) skutečně infrmuje puze tím, že vyvěsí infrmaci inslvenci ve veřejně přístupném inslvenčním rejstříku. Tedy nemůžete čekávat, že vám d sudu přijde nějaký dpis v papírvé pdbě neb d datvé schránky. Elektrnické přiznání DPH a DS kmunikátr Od vzniká pr právnické sby a pr fyzické sby, které překrčí brat za nejvýše 12 bezprstředně předcházejících p sbě jducích kalendářních měsíců. Je sice více mžnstí, jak přiznání deslat elektrnicky, ale je výhdné mít vše, c dešlete, přehledně archivván a kdykliv dstupné. Nejjedndušší metda je psílat veškeré dkumenty d datvé schránky finančníh úřadu DS kmunikátrem. Můžete pužít i verzi GRATIS (je zdarma), kde sice budete muset ručně přiznání načíst a deslat, ale vše budete mít přehledně archivván. Kd chce mít kmfrt, pužije verzi STANDARD, která umžní deslání přím z prgramů SYSEL a SYSLÍČEK. A kd má hdně datvých schránek, d kterých přistupuje hdně uživatelů pužije verzi PROFI. POPIS ZMĚN VŠECHNY PROGRAMY Nvá verze kmprimačníh prgramu Archivace 4.02 Dpručujeme nainstalvat nvu verzi kmprimačníh prgramu Archivace. Nvá verze umí správně zacházet se jmény subrů, ve kterých je pužita diakritika, i když je nastaven jiné než české prstředí. V subrech, které pcházejí ze standardní instalace sice diakritika pužita není, ale pkud si vytvříte svje vlastní subry a v jejich názvech pžijete české znaky, je vhdné pužívat nvu verzi kmprimačníh prgramu. Nvá verze prgramu Archivace umí bnvit i archivy vytvřené ve starších verzích. Napak archiv vytvřený nvu verzí Archivace není mžné bnvit starší verzí Archivace. POUZE PROGRAMY Upgrade MS SQL na nvější verzi Pkud prvádíte upgrade MS SQL serveru z verze MSDE (standardně instalván na Windws XP) na nvější verzi MS SQL 2012 (neb MS SQL 2014), které jsu pr perační systémy Windws Vista, Windws 7, Windws 8, Windws 8.1, Windws Server 2008 či Windws Server 2012, tak je nezbytné prvést nejprve upgrade na verzi MS SQL Teprve až pté bude mžné prvést bnvu d MS SQL 2012 (neb MS SQL 2014). V případě ptřeby se s námi spjte (tel.: ) a upgrade na verzi MS SQL 2008 můžeme prvést u nás. ÚČETNICTVÍ A DAŇOVÁ EVIDENCE Sysel i PX účetnictví, Syslíček PX i PX Dčasné vypínání kntrly nesplehlivéh plátce Prtál daňvé správy, na kterém se zjišťuje i nesplehlivý plátce, mívá čas d času dstávku. Prgramy nline kntrlují při zadávání přijaté faktury, zda daná firma není mezi nesplehlivými plátci DPH a zda se platí na zveřejněný účet. Při dstávce serveru daňvé správy se však zbrazila chyba a faktura nešla ulžit a musela se kntrla vypnut v prgramu ručně. Nyní, pkud prgram zjistí, že není mžná kmunikace s daňvým prtálem, známí tut skutečnst uživateli a na dbu d příštíh spuštění prgramu sám deaktivuje kntrlu nesplehlivéh plátce.

3 Pdpra více stejných čísel účtů u různých bank Prgram dsud rzlišval bankvní účet puze pdle jeh čísla. Pkud jste měli účty u dvu neb více bank se stejným číslem, prgram je nedkázal rzlišit. Nyní je rzlišuje ještě pdle kódu banky. Sysel i PX účetnictví i PX Knverze rzvahy a výsledvky pr pdnikatele V rzvaze pr pdnikatele dšl k úpravě frmuláře - byly přidány některé řádky. Je mžné stávající definici překnvertvat na nvu. V první řadě musíte mít nainstalvanu nvu verzi Tabulky Pr překnvertvání zvlte v tevřené rzvaze funkci Subr - Převd dkumentu na aktuální verzi. P dsuhlasení akce prběhne vlastní převd a pak se Tabulka restartuje s nvu definicí. Stará defince se ulží pd názvem zaverka(12)backup.tbk (pr případ, že by se převd z nějakých důvdů nepvedl - pak stačí tent subr přejmenvat na zaverka.tbk). Daňvé přiznání PO pr rk 2013 Pkud by u vás vznikla pvinnst pdat daňvé přiznání za část rku 2013 (například při psunutém fiskálním rce), je na internetu ke stažení nvá definice daňvéh přiznání (PRIZNPO14.TBK). Stažení prvedete pmcí Servis - Stahvání z internetu - Stažení daňvéh přiznání PO. POZOR - p stažení nvé definice se vám na pčítači přepíše definice, pmcí níž jste pdávali přiznání za rk Puze Sysel účetnictví Zamykání záznamů V deníku, pkladně, vydaných a přijatých fakturách a ve výdejkách a příjemkách je mžné zamykat záznamy, aby nemhly být mdifikvány. Tut peraci je mžné prvádět puze pd administrátrským účtem (SYSTEM). Nejdřív je třeba zamykání aktivvat: Servis - Nastavení - Firma - tlačítkem Změnit nastavit, aby byl Zamykání záznamů AKTIVNÍ. Ptm je mžné v daných evidencích značit záznamy, které chcete zamknut (držíte Ctrl a značujete myší neb si nastavíte filtr a pužijete Úpravy - Vybrat vše) a pak zvlíte Záznamy - Uzamknut vybrané záznamy. Záznamy je mžné zpětně demknut tak, že si je pět značíte a zvlíte Záznamy - Odemknut vybrané záznamy. Zamčené záznamy jsu barevně zvýrazněny. Další mžnst je záznamy uzamknut či demknut hrmadně. Zvlte Servis - Hrmadné zamykání/demykání. Vyberte si měsíce, které chcete zamknut či demknut, vyberte peraci (Zamknut / Odemknut) a na zálžce Výběr evidencí vyberte pr kteru evidenci chcete akci prvést. Hrmadné zamykání/demykání je výrazně rychlejší než přes značené záznamy, takže pkud chcete rychle zamknut či demknut celý měsíc neb třeba i rk, pužívejte tut funkci. Pkud ptřebujete něc pravit v zamčených záznamech, je asi nejlepší metda deaktivvat zamykání Servis - Nastavení - Firma - tlačítkem Změnit nastavit, aby byl Zamykání záznamů NEAKTIVNÍ. Pak záznam pravit a pět zamykání aktivvat. Pkud je zamykání neaktivní, jeví se i zamčené záznamy prgramu jak nezamčené. Prdejní cena ve výdejkách V hlavičce výdejek je nvé ple Prdejní cena. Když vytváříte výdejku, můžete si nastavit, za jaku prdejní cenu ze skladu vydáváte (1 až 10). Za tut cenu pak bude vytvřena faktura (při vytváření faktury z výdejky). Majetek Při tevření kna majetku se vyfiltruje puze nevyřazený majetek. Na dlním kraji kna je zaškrtávací ple, kde je mžné tent filtr zrušit a zbrazit i vyřazený majetek. Úpravy filtrů V číselných řadách filtr na Aktivní, ve vydaných fakturách filtr na Neptvrzený dbrpis, ve výdejkách/příjemkách fitr na Text, v majetku je filtr na čísl místnsti, v evidencích, kde je mžné zamykání dkladů, je filtr na zamčené či demčené záznamy, v plžkách deníku je mžné fitrvat rzsah účtů d-d. Rzvaha a výsledvka pdle účtů V Tisky - Závěrka je přidána Rzvaha pdle účtů. Tent tisk vytiskne účty rzdělené na aktivní, pasivní, nákladvé a výnsvé a u nich puze jejich knečný zůstatek. Přehled DPH pr přenesenu daňvu pvinnst V Tisky - DPH - Pvinnst přiznat daň a Nárk na dpčet daně je přidán tisk Přenesení daňvé pvinnsti. Tisk vytiskne přehled dkladů, kde se pužila přenesená daňvá pvinnst. Přetah ze skladu v přijatých bjednávkách Na plžce přijaté bjednávky je mžné vybírat zbží se skladu pdbně jak ve vydaných fakturách - vyplňte čísl skladvé karty a stiskněte Enter. Pkud existuje takvé čísl skladvé karty, prvede se přetah tét karty d plžky přijaté bjednávky. Vzry dkladů ve výdejkách/příjemkách a u přijatých bjednávek Ve výdejkách a příjemkách a v přijatých bjednávkách je mžné vytvářet a pužívat vzrvé dklady. Výběr bdbí pr kntrlu zaúčtvání dkladů Ve funkci pr kntrlu zaúčtvání dkladů a návaznsti výdejek je mžné zadat bdbí, pr které má kntrla prběhnut. Máte-li hdně dkladů a staré máte zkntrlvané a zamčené, můžete si nastavit kratší bdbí a kntrla pběží kratší dbu. Elektrnická faktura ve frmátu ISDOC Aktualizace elektrnické faktury na verzi ISDOC

4 Exprt rmng listu a skipas listu d Excelu Rming list a skipas list je mžné exprtvat d Excelu. SYSEL CESTOVATEL (VERZE PRO CK) MZDY A PERSONALISTIKA Syslík klient/server i paradx mzdy a persnalistika PX/ Údaje v hranatých závrkách [ ] platí puze pr verzi. Údaje ve slžených závrkách { } platí puze pr verzi PX. Ptvrzení zdanitelných příjmech na základě DPP pdle 6 dst. 4 zákna č. 586/1992 Sb. a dani vybírané srážku Ve mzdvé části v Tisky Daně Ptvrzení zdanitelných příjmech ( 6 dst. 4) je k dispzici nvý tiskpis MFin 5460/A vzr č.1. Před samtným tiskem se tevře frmulář, kde můžete případně některé infrmace upravit. Prgram autmaticky sečte všechny pracvněprávní vztahy vybranéh zaměstnance (stejné sbní čísl). Ve verzi by prgram měl sám případně dečíst příjmy, které nejsu na základě DPP, ale jedná se srážkvu daň (např. Pdíly na zisku vyplacené jednatelům). Ve verzi PX je třeba tut úpravu prvést ručně. Hlášení pr zdravtní pjišťvny pr zaměstnavatele bez IČ Pkud jste zaměstnavatel, který nemá přiřazené IČ (např. velvyslanectví), tak si můžete v Servis Definice [Seznamy] Účty pr dvdy u zdravtních pjišťven v sekci Údaje puze pr zdravtní pjišťvny nastavit v plžce Čísl plátce pjištění pr zaměstnavatele bez IČ přidělené čísl zdravtní pjišťvnu. Výkaz ISP Od letníh sběru letšníh rku je nvá verze výkazu ISP. Některé údaje se už neexprtují a napak jiné jsu v exprtu nvě. Pr správný vygenervaný výkaz je ptřeba: 1. Nastavit v Servis Nastavení Firma na zálžce {Parametry} neb [Kalendář, výkazy] plžku Klektivní smluva. 2. V kmenvé databázi na zálžce Rzp./přísp. v sekci Výkaz ISP je ptřeba pr každéh zaměstnance nastavit nvé plžky Smluvní plat, Stupeň řízení a Skupina prací. 3. V kmenvé databázi nastavit správně atributy pr příplatky, které využíváte. Pr tut akci je ptřeba být přihlášen d prgramu jak uživatel SYSTEM. Nastavení je splečné pr všechny zaměstnance a prvádí se následně: Nejprve klikněte ve kmenvé databázi d plíčka s pužívaným příplatkem a pté klikněte na iknku s červenu fajfku neb zvlte v menu Akce Atributy u persnálníh údaje. Zde zatrhněte, pdle kteréh paragrafu Zákníku práce je tent příplatek přiznán. Tt pakujte pr všechny pužívané příplatky. Některé jsu již d nás přednastaveny, ale některé si musíte nastavit ručně. Ve frmuláři Editace vlastnstí kmenvéh údaje si můžete kliknut na tlačítk Nápvěda, kde je ptřebné nastavení vysvětlen. Puze Syslík mzdy a persnalistika Hrmadná bnva firemních dat Pkud ptřebujete přenést aplikační server (včetně MS SQL serveru) na nvý pčítač, můžete pužít funkci Přenesení firemních dat z jinéh PC, kteru naleznete na Sysel/Syslík serveru v Nastavení Správa firem na zálžce Speciální funkce. Pzr na verzi SQL serveru, jak je ppsán na straně 2 tht dpisu v sekci Upgrade MS SQL na nvější verzi. Exekuce V případě dlužnéh výživnéh, je ptřeba vyplnit nvu plžku Běžné výživné. V případě suběhu více dlužných výživných a při rzdělvané částce nižší než celkvá výše všech dlužných výživných se nárk uspkjuje v pměru běžnéh výživnéh, nikliv v pměru dsud nesplacené dlužné částky. Dluhdbá nepřítmnst na pracvišti Ve kmenvé části na zálžce Zaměstnání, dvlená Dvlená kalendář je mžné zadat výchzí dluhdbu událst pr inicializaci kalendáře. Stačí vyplnit typ událsti a datum začátku a knce událsti. Takt lze zadat nemc, úraz, dvlenu, placené vln. Tt má smysl využít, pkud událst bude trvat více měsíců. Lékař a zdravtní prhlídky Ve kmenvé části na zálžce Zaměstnání, dvlená Lékař, pracvní agentura je mžné pr každéh zaměstnance zadat plžky Určený lékař, Zdravtní rizika, Datum příští prhlídky a Ppis příští prhlídky. Na prhlídku lze nastavit připmínku stiskem tlačítka se symblem budíku. Předchzí hdnty Evidence předchzích hdnt byl rzšířena plžky Zkušební dba d a PP na dbu urč. d.

5 SPRÁVA NEMOVITOSTÍ DOMOVNÍK Dmvník byty Smluvní úrk Při pužití smluvní úrku lze zadat minimální úrk na měsíc. Smluvní úrk se nastavuje v evidenci sby na zálžce Smluvní úrk. Úpravy krespndence U sestav krespndence lze zbrazit i splubydlící sby, které mají zaškrtnuté plíčk Splunájemce/Spl. člen/spluvlastník. V dialgu před tiskem krespndence se zaškrtne plíčk Zahrnut splubydlící sby s příznakem spluvlastník / splunájemce. Genervání slžky Slžku lze genervat i před pčátek platnsti nejstarší slžky danéh typu. Například, máte-li slžku platnu d , můžete nyní vygenervat i slžku, která bude platná například d Tat nvá slžka bude autmaticky uknčena v tmt případě Sestava nákladů na vlné bjekty V evidenci vyúčtvání je mžné vytisknut sestavu, která zbrazí p jedntlivých bjektech náklady na vlné bjekty. Jedná se plžky vyúčtvání, které nemají vyplněný slupec Uživatel bjektu a které by měly představvat právě náklady na vlné bjekty. Sestava je v menu Tisky Náklady na vlné bjekty. Saldznak pr zaúčtvání nedplatků vyúčtvání pr vlné bjekty Lze nastavit saldznak pr zaúčtvání nedplatků vyúčtvání vlných bjektů. Tent saldznak se nastaví v nastavení subjektu na zálžce Knstanty, plíčk Saldznak pr zaúčtvání vyúčtvání vlných prstr. Úpravy evidenčníh listu Před tiskem evidenčníh listu lze v dialgu, ve kterém se zadává datum platnsti evidenčníh listu, zadat i text, který se zbrazí na knci evidenčníh listu. Dále lze k přihlášenému uživateli prgramu přiřadit naskenvaný pdpis (Servis Nastavení Uživatele prgramu). Tent pdpis se pté zbrazí na evidenčním listě. Zbrazí se i infrmace, kd evidenční list vytiskl (rvněž dle přihlášenéh uživatele). Kntrla vyúčtvání tepla z hlediska vyhlášky Při kntrle vyúčtvání tepla z hlediska vyhlášky (zda se náklady na m 2 vytápěné plchy bytu neliší více než 40% nákladů na m 2 celéh dmu) lze nyní uvažvat i klimaticku nárčnst jedntlivých měsíců. Zda se má klimatická nárčnst uvažvat, se vlí v dialgu, který se zbrazí p spuštění funkce (zaškrtávací plíčk Uvažvat klimaticku nárčnst). Převd příspěvku na správu dmu (fndu prav) mezi vlastníky při převdu bjektu Nvá funkce převádí knečný stav příspěvku na správu dmu d pčátečníh stavu nvéh vlastníka při převdu bjektu. Dsud se tat perace musela prvádět ručně. Aby byly převdy pčátečních stavů správně, funkce kntrluje a pravuje pčáteční stavy vlastníků i v dřívějších letech, ne puze v rámci psledníh vyúčtvání. P sknčení funkce je zbrazen prtkl, u kterých bjektů byl pčáteční stav upraven. Funkce se spuští v evidenci vyúčtvání v menu Akce Převd příspěvku na správu dmu (fndu prav) mezi sbami při převdu bjektů. Pslední rk pr vyhdncení změn je rk nastavený v účetním bdbí. Předávací prtkl bytu V evidenci bjektů je mžné vytisknut předávací prtkl bytu. Sestava se nachází v menu Tisky Předávací prtkl. Cena revize V evidenci revize (celku a bjektu) lze zadat předpkládanu a skutečnu cenu za prvedení revize. Tyt nvé infrmace se zbrazují i v tiskvých sestavách plánvaných a prvedených revizí. Dmvník byty + nebyty Nvá plíčka v evidenci měřidel V měřidle jde nvě zadat čísl klienta a dběrnéh místa. Plíčka jsu přístupná z definice měřidel na zálžce Další údaje. DS kmunikátr Pravidla pr zprávy (jen verze prfi) Nvě je mžné pr příchzí a deslané zprávy nastavit sadu pravidel určujících, c se má se zprávu p jejím přijetí/deslání udělat. Odeslané a přijaté zprávy je mžné nechat autmaticky přesunut d některé ze zalžených uživatelských pdslžek. Přijaté zprávy je navíc mžné ještě přidělit určenému prfilu. Pravidl se týká buď určitéh příjemce/desílatele, neb se týká všech přijatých neb všech deslaných zpráv. Pravidl je mžné dčasně zneaktivnit. Pravidla se nastavují na panelu příslušnéh uživatele datvé schránky kliknutím na hypertextvý dkaz nastavit pravidla pr zprávy. Průvdce nahrazením uživatele datvé schránky V sekci Průvdci přibyl nvý průvdce nahrazením uživatele datvé schránky. Tut funkci využijete např. v případě, když se vymění pvěřená sba s přístupem ke schránce. Nejprve určíte, c se má stát s půvdní schránku. P zadání nvéh uživatelskéh jména se prgram připjí k tét datvé schránce a staru buď dstraní neb zneaktivní pdle th, c byl zvlen v prvním krku.

CSH spol s r.o. NÁVOD K INSTALACI. Proč je výhodné se zaregistrovat v systému ipartner

CSH spol s r.o. NÁVOD K INSTALACI. Proč je výhodné se zaregistrovat v systému ipartner H spl s r.. Wuchterlva 5, 160 00 Praha 6 tel.: 226 218 080-4 Nedbalva 14, 701 00 Ostrava tel.: 597 578 698 e-mail: csh@csh.cz WWW: http://www.csh.cz 11. srpna 2009 Vážení uživatelé, dstáváte nvé verze

Více

POPIS ZMĚN ÚČETNICTVÍ, DAŇOVÁ EVIDENCE, MZDY A PERSONALISTIKA ÚČETNICTVÍ A DAŇOVÁ EVIDENCE. Přejděte na Sysla / Syslíka CS

POPIS ZMĚN ÚČETNICTVÍ, DAŇOVÁ EVIDENCE, MZDY A PERSONALISTIKA ÚČETNICTVÍ A DAŇOVÁ EVIDENCE. Přejděte na Sysla / Syslíka CS H spl s r.. Wuchterlva 5, 160 00 Praha 6 tel.: 226 218 080-5 Nedbalva 14, 701 00 Ostrava tel.: 597 578 698 e-mail: csh@csh.cz WWW: http://www.csh.cz Vážení uživatelé, dstáváte nvu verzi všech prgramů pr

Více

Sledování provedených změn v programu SAS

Sledování provedených změn v programu SAS Sledvání prvedených změn v prgramu SAS Při práci se systémem SAS se v něklika funkcích sleduje, jaké změny byly prvedeny a kd je prvedl. Patří mezi ně evidence změn v mdulu Evidence žáků neb práce s průběžnu

Více

CSH spol s r.o. NÁVOD K INSTALACI

CSH spol s r.o. NÁVOD K INSTALACI H spl s r.. Wuchterlva 5, 160 00 Praha 6 tel.: 226 218 080-5 Nedbalva 14, 701 00 Ostrava tel.: 597 578 698 e-mail: csh@csh.cz WWW: http://www.csh.cz Vážení uživatelé, dstáváte nvu verzi všech prgramů na

Více

CSH spol s r.o. NÁVOD K INSTALACI

CSH spol s r.o. NÁVOD K INSTALACI H spl s r.. Wuchterlva 5, 160 00 Praha 6 tel.: 226 218 080-5 Nedbalva 14, 701 00 Ostrava tel.: 597 578 698 e-mail: csh@csh.cz WWW: http://www.csh.cz Vážení uživatelé, 5. září 2012 dstáváte nvu verzi všech

Více

Plánování směn verze 2.1, revize 03

Plánování směn verze 2.1, revize 03 Plánvání směn verze 2.1, revize 03 Ing. Antnín Vecheta Email: t254@seznam.cz Pžadavky na pčítač: 1) Operační systém: MS Windws Vista neb nvější (nutné) 2) Prcesr: Intel i5 (dpručení) 3) Paměť: 4GB (dpručení)

Více

Vkládání dat do databázové aplikace

Vkládání dat do databázové aplikace Vkládání dat d databázvé aplikace prjektu Vytváření místníh partnerství benchmarking sciálních služeb Králvéhradeckéh kraje 1 Obsah I. Úvd... 3 II. Jak se přihlásit d aplikace... 3 III. Ppis funkcí Hlavníh

Více

CSH spol s r.o. NÁVOD K INSTALACI

CSH spol s r.o. NÁVOD K INSTALACI H spl s r.. Wuchterlva 5, 160 00 Praha 6 tel.: 226 218 080-5 Nedbalva 14, 701 00 Ostrava tel.: 597 578 698 e-mail: csh@csh.cz WWW: http://www.csh.cz Vážení uživatelé, 14. srpna 2013 dstáváte nvu verzi

Více

Portál veřejné správy

Portál veřejné správy Prtál veřejné správy Z Zvveeřřeejjn něěn níí p p vviin nn něě zzvveeřřeejjň ň vvaan néé iin nff rrm maaccee S Sm maazzáán níí p p vviin nn něě zzvveeřřeejjň ň vvaan néé iin nff rrm maaccee E Ed diittaaccee

Více

ONLINESKLAD.CZ. Vysvětlení pojmů: V tomto manuálu i v celém systému figurují 3 základní osoby: Popis administračního rozhraní

ONLINESKLAD.CZ. Vysvětlení pojmů: V tomto manuálu i v celém systému figurují 3 základní osoby: Popis administračního rozhraní ONLINESKLAD.CZ Ppis administračníh rzhraní Vysvětlení pjmů: V tmt manuálu i v celém systému figurují 3 základní sby: 1) PARTNER je t majitel partnerskéh eshpu. Prdává zbží a bjednávky psílá d nlineskladu

Více

CSH spol s r.o. NÁVOD K INSTALACI

CSH spol s r.o. NÁVOD K INSTALACI CSH spl s r.. Wuchterlva 5, 160 00 Praha 6 tel.: 226 218 080-4 Nedbalva 14, 701 00 Ostrava tel.: 597 578 698 e-mail: csh@csh.cz WWW: http://www.csh.cz Vážení uživatelé, 11. ledna 2010 dstáváte nvu verzi

Více

Případy užití RSSystems

Případy užití RSSystems Případy užití RSSystems Účelem tht dkumentu je definvat rzsah funkcí infrmačníh systému,, Infrmační systém evidence bjednávek (značvaný dále jen RSSystem), určený k pužívání restauračními zařízeními (značvanými

Více

CSH spol s r.o. NÁVOD K INSTALACI

CSH spol s r.o. NÁVOD K INSTALACI H spl s r.. Wuchterlva 5, 160 00 Praha 6 tel.: 226 218 080-5 Nedbalva 14, 701 00 Ostrava tel.: 597 578 698 e-mail: csh@csh.cz WWW: http://www.csh.cz Vážení uživatelé, 9. ledna 2012 dstáváte nvu verzi všech

Více

VIS ČAK - Uživatelský manuál - OnLine semináře

VIS ČAK - Uživatelský manuál - OnLine semináře UŽIVATELSKÝ MANUÁL - ONLINE SEMINÁŘE Autr: Aquasft, spl. s r.., Vavrečka Lukáš Prjekt: VIS ČAK Pslední aktualizace: 11.12.2009 Jmén subru: UživatelskýManuál_OnLine_Semináře_0v2.dcx Pčet stran: 12 OBSAH

Více

CSH spol s r.o. NÁVOD K INSTALACI

CSH spol s r.o. NÁVOD K INSTALACI H spl s r.. Wuchterlva 5, 160 00 Praha 6 tel.: 226 218 080-5 Nedbalva 14, 701 00 Ostrava tel.: 597 578 698 e-mail: csh@csh.cz WWW: http://www.csh.cz Vážení uživatelé, 18. ledna 2013 dstáváte nvu verzi

Více

Změny ve mzdách systému EKONOM od 1.1.2014

Změny ve mzdách systému EKONOM od 1.1.2014 Změny ve mzdách systému EKONOM d 1.1.2014 1. Změna parametrů pr mzdy: V parametrech se mění hdnty s hledem na pčet parametrů jsu rzděleny d dvu brazvek mezi kterými se přepíná pmcí kláves PgUp/PgDn: Parametry,

Více

Portál veřejné správy

Portál veřejné správy Prtál veřejné správy Z Zvveeřřeejjn něěn níí vvěěssttn nííkku u S Sm maazzáán níí vvěěssttn nííkku u P Přřiid dáán níí p přřííll h h kkee zzvveeřřeejjn něěn néém mu u vvěěssttn nííkku u Vytvřen dne: 16.3.2012

Více

Uživatelská příručka aplikace Partner24 modul Zaměstnavatelský portál Česká spořitelna penzijní společnost, a.s.

Uživatelská příručka aplikace Partner24 modul Zaměstnavatelský portál Česká spořitelna penzijní společnost, a.s. Uživatelská příručka aplikace Partner24 mdul Zaměstnavatelský prtál Česká spřitelna penzijní splečnst, a.s. Verze: 1.20 (30.3.2011) Autr: Jan Zámstný, Lukáš Hns Schválil: Šárka Rlčíkvá Vlastník: ČS penzijní

Více

Portál veřejné správy

Portál veřejné správy Prtál veřejné správy N Náávvrrh hn naa zzvveeřřeejjn něěn níí žžiivv ttn níí ssiittu uaaccee N Náávvrrh hn naa ssm maazzáán níí zzvveeřřeejjn něěn néé žžiivv ttn níí ssiittu uaaccee N Náávvrrh hn naa eed

Více

Stahujte si nové verze sami z internetu

Stahujte si nové verze sami z internetu CSH spl s r.. Wuchterlva 5, 160 00 Praha 6 tel.: 226 218 080-4 Nedbalva 14, 701 00 Ostrava tel.: 597 578 698 e-mail: csh@csh.cz WWW: http://www.csh.cz 10. ledna 2008 Vážení uživatelé, dstáváte nvu verzi

Více

Podklady k práci s Intranetem - administrátor

Podklady k práci s Intranetem - administrátor SPACE COM spl. s r.. Datum 29.8.2012 Na Závdí 1668 396 01 Humplec +420565535010;731612614 Pdklady k práci s Intranetem - administrátr 1) Přihlášení d systému - ve webvém prhlížeči na adrese http://intranet.sssluzeb.cz

Více

PEXESO UŽIVATELSKÝ MANUÁL

PEXESO UŽIVATELSKÝ MANUÁL PEXESO UŽIVATELSKÝ MANUÁL Obsah 1. ÚVOD DO HRY 3 1.1. Histrie hry 3 1.2. Pravidla hry 3 1.3. Pčítačvá verze hry 3 2. INSTALACE HRY 4 2.1. Instalace z disku CD-ROM 4 2.2. Instalace hry stažené z internetu

Více

Jak se zúčastnit dražby bytů a nebytových prostor z majetku MČ Praha 14

Jak se zúčastnit dražby bytů a nebytových prostor z majetku MČ Praha 14 Jak se zúčastnit dražby bytů a nebytvých prstr z majetku MČ Praha 14 Pstup je jednduchý a velmi intuitivní. Zúčastněte se prhlídek bytů a nebytvých prstr, které chcete kupit, zaregistrujte se na prtál

Více

Změny ve mzdách systému EKONOM od 1.1.2008

Změny ve mzdách systému EKONOM od 1.1.2008 Změny ve mzdách systému EKONOM d 1.1.2008 1. Změna parametrů pr mzdy: V parametrech se mění hdnty a přibyly další parametry s hledem na jejich mnžství jsu rzděleny d dvu brazvek mezi kterými se přepíná

Více

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332 Obsluha PC snadn a rychle - Multimediální učebnice MS Windws XP Pachner Panel nástrjů vprav nahře (shra dlů) O stránku zpět Úvdní stránka dkumentu návrat na titulní stranu prgramu Histrie přehled navštívených

Více

Operační systém Windows 8.1

Operační systém Windows 8.1 Operační systém Windws 8.1 1. Práce v uživatelském prstředí Windws Systém Přihlásit se ke svému uživatelskému účtu. Odhlásit se (Start úvdní brazvka /pravý hrní rh (ikna přihlášenéh uživatele účtu / Odhlásit).

Více

Jak se zúčastnit dražby

Jak se zúčastnit dražby Jak se zúčastnit dražby Pstup je jednduchý a velmi intuitivní. Zúčastněte se prhlídek nemvitstí, které chcete kupit, zaregistrujte se na prtál www.elektrnickedrazby.cz, přihlaste se d knkrétní(ch) dražby(eb),

Více

Helios Orange Plugin Zadávání vlastností

Helios Orange Plugin Zadávání vlastností Helis Orange Plugin Zadávání vlastnstí 2015 BürKmplet, s.r.. Obsah Zadávání vlastnstí... 3 Definice... 3 Skupiny... 3 Definice vlastnstí... 4 Knfigurace... 6 Zadávání a zbrazvání vlastnstí... 6 Editační

Více

Čipový terminál verze 3.3

Čipový terminál verze 3.3 Obsah Obsah...1 Čipvý terminál verze 3.3...2 Instalace terminálu...2 Ovládání terminálu pmcí Master čipu...3 Technické infrmace...3 Kmunikace s TM...4 Test spjení...4 Karty...5 Datum a čas...5 Časvá spínání...6

Více

Modul pro vyhodnocení ročních výsledků finančních kontrol

Modul pro vyhodnocení ročních výsledků finančních kontrol Ministerstv financí Odbr 47 Centrální harmnizační jedntka Infrmační systém finanční kntrly ve veřejné správě Mdul pr vyhdncení rčních výsledků finančních kntrl Leden 2015 Manuál MF - infrmační systém finanční

Více

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332 Interaktivní výuka MS Office 2000 Pachner Panel nástrjů vlev nahře (zleva) O stránku zpět Úvdní stránka dkumentu návrat na titulní stranu prgramu Histrie přehled navštívených stránek Rejstřík Zálžky Pznámky

Více

Specifikace pro SW aplikaci Start-up business.

Specifikace pro SW aplikaci Start-up business. Zakázka na vytvření výukvé aplikace Start-up businees a Interaktivní webvé rzhraní Přílha č. 2 Technická specifikace Pžadavky: Specifikace pr SW aplikaci Start-up business. Obecné pžadavky Cílem je vytvřit

Více

Uživatelský manuál. RBroker. Asset Management Suite. RBroker. Uživatelský manuál. Datum: 21. ledna 2014. Strana 1 / 24

Uživatelský manuál. RBroker. Asset Management Suite. RBroker. Uživatelský manuál. Datum: 21. ledna 2014. Strana 1 / 24 Uživatelský manuál RBrker Asset Management Suite RBrker Uživatelský manuál Datum: 21. ledna 2014 Strana 1 / 24 Uživatelský manuál RBrker Obsah ÚVOD... 3 1 TECHNICKÉ POŽADAVKY... 3 2 PŘIHLÁŠENÍ... 3 3 ÚVOD

Více

Tile systém v Marushka Designu

Tile systém v Marushka Designu 0 Tile systém v Marushka Designu OBSAH 1 CÍL PŘÍKLADU...2 2 PRÁCE S PŘÍKLADEM...2 3 UKÁZKA DIALOGOVÉHO OKNA...3 4 STRUČNÝ POPIS PŘÍKLADU V MARUSHKADESIGNU...4-1 - 1 Cíl příkladu V tmt příkladu si ukážeme

Více

Vnitřní předpis města Náchoda pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu (mimo režim zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách)

Vnitřní předpis města Náchoda pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu (mimo režim zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách) platná d 1.1.2016 Vnitřní předpis města Náchda pr zadávání veřejných zakázek maléh rzsahu (mim režim zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách) Zadavatel je pvinen ddržvat zásady transparentnsti, rvnéh

Více

Informační ikony v MarushkaDesignu

Informační ikony v MarushkaDesignu 0 Infrmační ikny v MarushkaDesignu OBSAH 1 CÍL PŘÍKLADU...2 2 PRÁCE S PŘÍKLADEM...2 3 UKÁZKA DIALOGOVÉHO OKNA...3 4 STRUČNÝ POPIS PŘÍKLADU V MARUSHKADESIGNU...4-1 - 1 Cíl příkladu V tmt příkladu si ukážeme

Více

Témata v MarushkaDesignu

Témata v MarushkaDesignu 0 Témata v MarushkaDesignu OBSAH 1 CÍL PŘÍKLADU...2 2 PRÁCE S PŘÍKLADEM...2 3 UKÁZKA DIALOGOVÉHO OKNA...3 4 STRUČNÝ POPIS PŘÍKLADU V MARUSHKADESIGNU...5-1 - 1 Cíl příkladu V tmt příkladu si ukážeme práci

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k pdání nabídek Čísl zakázky (bude dplněn MPSV při uveřejnění): Název zakázky: Předmět zakázky (služba, ddávka neb stavební práce): x Chceme se učit, abychm zůstali knkurencí Nákup služeb Datum vyhlášení

Více

Smlouva o obchodním zastoupení

Smlouva o obchodním zastoupení Smluva bchdním zastupení Zastupený CZ.NIC, z. s. p.. sídl Americká 23, 12000 Praha 2 IČ 67985726 DIČ CZ67985726 zastupený Mgr. Ondřejem Filipem, výknným ředitelem sdružení a Obchdní zástupce Se sídlem

Více

Změny detekované monitorem služeb na OPM 1. Konec SZ Vybere ta OPM, která v intervalu :

Změny detekované monitorem služeb na OPM 1. Konec SZ Vybere ta OPM, která v intervalu <aktuální den, D>: Redesign mnitru služeb 16. 9. 2014 V CS OTE služí pr mnitrvání a detekvání významných změn ve službách na OPM tzv. mnitrvací nástrj služeb na OPM. Na jaře 2014 připravujeme v prduktivním CS OTE prvést

Více

k elektronickému výběrovému řízení na úplatné postoupení pohledávek z titulu předčasně ukončených leasingových smluv

k elektronickému výběrovému řízení na úplatné postoupení pohledávek z titulu předčasně ukončených leasingových smluv INFORMAČNÍ MEMORANDUM č. 4/3/2009/11 k elektrnickému výběrvému řízení na úplatné pstupení phledávek z titulu předčasně uknčených leasingvých smluv Praha, 30.11.2010 Infrmační memrandum č. 4/3/2009/11 1/9

Více

HELIOS Fenix. Evidence daně z přidané hodnoty. Asseco Solutions, a.s. verze 7.00

HELIOS Fenix. Evidence daně z přidané hodnoty. Asseco Solutions, a.s. verze 7.00 HELIOS Fenix Evidence daně z přidané hdnty verze 7.00 Assec Slutins, a.s. 2012 HELIOS Fenix, subsystém eknmických infrmací Evidence DPH 2/34 Obsah: 1 Účetnictví... 4 1.1 Majitel... 4 1.2 Číselník DPH...

Více

pro správu uživatelských přístupů do registru řidičů pro obecní úřady obcí s rozšířenou působností

pro správu uživatelských přístupů do registru řidičů pro obecní úřady obcí s rozšířenou působností Uživatelská příručka pr správu uživatelských přístupů d registru řidičů pr becní úřady bcí s rzšířenu půsbnstí 1 Licenční ujednání Veškerá práva vyhrazena Ministerstv dpravy nábřeží L. Svbdy 1222/12 110

Více

DŮLEŢITÉ INFORMACE A POJMY:

DŮLEŢITÉ INFORMACE A POJMY: Výzva k účasti v elektrnickém výběrvém řízení pr kmditu Prdej vyřazených sluţebních sbních vzidel SMO (dále též jen Výzva ) 1. Datum knání: DŮLEŢITÉ INFORMACE A POJMY: Sutěţní kl: 14. 6. 2011 d 10:00 hdin.

Více

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332 PwerPint a Access v příkladech Pachner - p výběru tématickéh celku se bjeví kn se zadáním úlhy: ppis jedntlivých dílčích krků p animvaných tázkách jedntlivých dílčích krků uživatel abslvuje test na prvěření

Více

Konsolidovaný nástroj získatele Vytvoření dodatku ke smlouvě NAMÍRU Návod k obsluze

Konsolidovaný nástroj získatele Vytvoření dodatku ke smlouvě NAMÍRU Návod k obsluze Knslidvaný nástrj získatele Vytvření ddatku ke smluvě NAMÍRU Návd k bsluze Obsah 1 ÚVOD... 1 2 MENU VYTVOŘENÍ DODATKU... 1 3 VYTVOŘENÍ DODATKU... 1 3.1 Načtení pjistné smluvy... 1 3.2 Pdmínky pr vytvření

Více

GLOBÁLNÍ ARCHITEKTURA ROB

GLOBÁLNÍ ARCHITEKTURA ROB Přílha č. 1b zadávací dkumentace GLOBÁLNÍ ARCHITEKTURA ROB verze 1.0 Obsah 1 Vymezení cílů prjektu 3 2 Prcesní architektura 4 2.1 Základní výchdiska návrhu prcesní architektury 4 2.2 Pstup tvrby a pužité

Více

Obsah cvic ení procvic ovane dovednosti

Obsah cvic ení procvic ovane dovednosti Výpčetní technika a algritmizace I Obsah cvic ení prcvic vane dvednsti Studijní cíle cvičení Ve cvičeních předmětu VA1: student si svjí základní práci s peračním systémem Windws, cž zahrnuje zejména: základní

Více

NABÍDKA NA VEDENÍ ÚČETNICTVÍ ČI DAŇOVÉ EVIDENCE JE URČENA:

NABÍDKA NA VEDENÍ ÚČETNICTVÍ ČI DAŇOVÉ EVIDENCE JE URČENA: NABÍDKA NA VEDENÍ ÚČETNICTVÍ ČI DAŇOVÉ EVIDENCE JE URČENA: 1.Právnickým sbám - Splečnstem s ručením mezeným či a.s. - Splečenstvím vlastníků bytů - Bytvým družstvům - Družstvům jiným než bytvým - Jiným

Více

Vyberte režim. Chcete-li:

Vyberte režim. Chcete-li: OmniTuch 8400 Instant Cmmunicatins Suite Služby jednh čísla, webvý přístup Stručná uživatelská příručka R6.0 C jsu Služby jednh čísla? Služby jednh čísla nabízejí uživatelům směrvání sbních vlání a umžňují

Více

Technická specifikace předmětu plnění. VR Organizace dotazníkového šetření mobility obyvatel města Bratislavy

Technická specifikace předmětu plnění. VR Organizace dotazníkového šetření mobility obyvatel města Bratislavy Technická specifikace předmětu plnění VR Organizace dtazníkvéh šetření mbility byvatel města Bratislavy Zadavatel: Centrum dpravníh výzkumu, v. v. i. dále jen zadavatel 1 PŘEDMĚT VEŘEJNÉ ZAKÁZKY Předmětem

Více

Instalační manuál Desktop Security System AreaGuard

Instalační manuál Desktop Security System AreaGuard SODATSW spl. s r.. Hrní 32, 639 00 BRNO http://www.sdatsw.cz tel./ fax: 543 236 177 e-mail: inf@sdatsw.cz Instalační manuál Desktp Security System Instalační manuál Desktp Security System Vážený uživateli,

Více

Automatizovaný docházkový systém verze 3.xx DOCHÁZKA. Automatizovaný docházkový a přístupový systém. Verze 3.xx. Uživatelská příručka

Automatizovaný docházkový systém verze 3.xx DOCHÁZKA. Automatizovaný docházkový a přístupový systém. Verze 3.xx. Uživatelská příručka DOCHÁZKA Autmatizvaný dcházkvý a přístupvý systém Verze 3.xx Uživatelská příručka RON Sftware spl. s r.. Nám. Budvatelů 1405 735 06 Karviná - Nvé Měst tel.: +420 596 312 827, +420 596 317 877, fax : +420

Více

VŠEM přístup k SW firmy Microsoft

VŠEM přístup k SW firmy Microsoft VŠEM přístup k SW firmy Micrsft Základní infrmace Micrsft DreamSpark Premium (dříve MSDNAA nebli MSDN Academic Alliance) je licenční prgram, v rámci kteréh mhu studenti VŠEM bezplatně pužívat vybraný sftware

Více

2.1. Operační systém. 2.1.1. První kroky. 2.1.1.1. Zapnutí počítače a přihlášení do systému. 2.1.1.2. Restartování počítače

2.1. Operační systém. 2.1.1. První kroky. 2.1.1.1. Zapnutí počítače a přihlášení do systému. 2.1.1.2. Restartování počítače Pužívání pčítače a správa subrů (Windws 7) 2.1. Operační systém Operační systém Micrsft Windws 7 je mderní perační systém, který se vládá pmcí tlačítek, panelů, ken a dalších prvků. Název peračníh systému

Více

Uživatelský manuál služby. pro klienty s ERP pístupem

Uživatelský manuál služby. pro klienty s ERP pístupem Uživatelský manuál služby pr klienty s ERP pístupem Vážená paní, vážený pane, služba @FAKTURA 24 je mderní frma fakturace, která Vám umžní vystavvat, desílat a pijímat faktury v elektrnické pdb. Služba

Více

Shop System - Smlouva o poskytování software

Shop System - Smlouva o poskytování software Shp System - Smluva pskytvání sftware Pskytvatel: NetSystems Slutin s.r.., zapsaná v bchdním rejstříku Městskéh sudu v Praze, ddíl C, vlžka 151732 Zenklva 37, Praha 8, Libeň 180 00 IČ: 28896416, DIČ: CZ28896416

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Výzkum a vývj zařízení pr detekci pvrchvých vad zakázka na služby zadávaná dle Pravidel pr výběr ddavatelů v rámci Operačníh prgramu Pdnikání a invace pr knkurenceschpnst Zadavatel

Více

Autorizace mapového serveru

Autorizace mapového serveru 0 Autrizace mapvéh serveru OBSAH 1 CÍL PŘÍKLADU...2 2 PRÁCE S PŘÍKLADEM...2 3 UKÁZKA DIALOGOVÉHO OKNA...3 4 STRUČNÝ POPIS PŘÍKLADU V MARUSHKADESIGNU...4-1 - 1 Cíl příkladu V tmt příkladu si ukážeme mžnsti

Více

Pravidla on-line výběrových řízení ENTERaukce.net

Pravidla on-line výběrových řízení ENTERaukce.net Pravidla n-line výběrvých řízení ENTERaukce.net (dále jen pravidla) I. Účel pravidel: Účelem těcht pravidel je pdrbně stanvit průběh realizace n-line výběrvých řízení ENTERaukce.net v elektrnické aukční

Více

Úplná pravidla soutěže v rámci komunikační kampaně Ria MÁNIE

Úplná pravidla soutěže v rámci komunikační kampaně Ria MÁNIE Úplná pravidla sutěže v rámci kmunikační kampaně Ria MÁNIE Účelem tht dkumentu je úplná a jasná úprava pravidel sutěže v rámci sutěže Ria MÁNIE (dále jen "sutěž"). Tat pravidla jsu jediným dkumentem, který

Více

SMĚRNICE č. 5 ŠKOLENÍ ZAMĚSTNANCŮ, ŽÁKŮ A DALŠÍCH OSOB O BEZPEČNOSTI A OCHRANĚ ZDRAVÍ PŘI PRÁCI (BOZP)

SMĚRNICE č. 5 ŠKOLENÍ ZAMĚSTNANCŮ, ŽÁKŮ A DALŠÍCH OSOB O BEZPEČNOSTI A OCHRANĚ ZDRAVÍ PŘI PRÁCI (BOZP) Název Čísl Vlastník SMĚRNICE č. 5 ŠKOLENÍ ZAMĚSTNANCŮ, ŽÁKŮ A DALŠÍCH OSOB O BEZPEČNOSTI A OCHRANĚ ZDRAVÍ PŘI PRÁCI (BOZP) Tat směrnice nahrazuje: Datum platnsti d: 01.10.2015 Základní právní předpisy:

Více

HELIOS Fenix. Kontrolní hlášení DPH. Asseco Solutions, a.s. verze 7.70 verze 7.60

HELIOS Fenix. Kontrolní hlášení DPH. Asseco Solutions, a.s. verze 7.70 verze 7.60 HELIOS Fenix Kntrlní hlášení DPH verze 7.70 verze 7.60 Assec Slutins, a.s. 2016 HELIOS Fenix, Kntrlní hlášení DPH 2/11 Obsah: 1 Pdání kntrlníh hlášení ze zákna... 3 2 Kntrlní hlášení... 4 2.1 Evidenční

Více

SEGMENT SPOTŘEBITEL. (úvěry pro FOO)

SEGMENT SPOTŘEBITEL. (úvěry pro FOO) SEGMENT SPOTŘEBITEL (úvěry pr FOO) I. Základní parametry AKCENTA sptřebitelských úvěrů (definvané záknem č. 145/2010 Sb., sptřebitelském úvěru a změně některých záknů) Výše úvěru : 300.000 Kč až 1.880.000

Více

Daňový. Zpravodaj vznikl ve spolupráci se členem AMSP ČR společností Akont mezinárodní daňové poradenství, (WWW.AKONT.CZ) Kontakt pro Vaše dotazy:

Daňový. Zpravodaj vznikl ve spolupráci se členem AMSP ČR společností Akont mezinárodní daňové poradenství, (WWW.AKONT.CZ) Kontakt pro Vaše dotazy: Čísl: 1/2015 Datum vydání: 9.2.2015 Daňvý gg zpravdaj Obsah I. NOVINKY V ZÁKONĚ Č. 586/1992 SB., O DANÍCH Z PŘÍJMŮ...2 II. NOVINKY V ZÁKONĚ Č. 235/2004 SB., O DANI Z PŘIDANÉ HODNOTY...3 III. NOVINKY V

Více

FORMULÁŘ ŢÁDOSTI O PŘÍSPĚVEK. Vyplní odbor kultury a cestovního ruchu města Písku: Číselný kód žádosti: Počet získaných bodů:

FORMULÁŘ ŢÁDOSTI O PŘÍSPĚVEK. Vyplní odbor kultury a cestovního ruchu města Písku: Číselný kód žádosti: Počet získaných bodů: FORMULÁŘ ŢÁDOSTI O PŘÍSPĚVEK Vyplní dbr kultury a cestvníh ruchu města Písku: Číselný kód žádsti: Pčet získaných bdů: 511. /1/.. Pznámka: Jedntlivé ple frmuláře jsu uzamčeny pr grafické úpravy. Pkud vám

Více

REZERVACE24 S.R.O. PROVOZOVATEL SYSTÉMU RISORSA PRO VĚRNOSTNÍ PROGRAMY. Případová studie. Implementace věrnostního programu s.

REZERVACE24 S.R.O. PROVOZOVATEL SYSTÉMU RISORSA PRO VĚRNOSTNÍ PROGRAMY. Případová studie. Implementace věrnostního programu s. REZERVACE24 S.R.O. PROVOZOVATEL SYSTÉMU RISORSA PRO VĚRNOSTNÍ PROGRAMY Případvá studie Implementace věrnstníh prgramu s.oliver www.risrsa.cz inf@risrsa.cz 11.11.2014 Úvd Splečnst s.oliver CZ s.r.. a s.oliver

Více

STANOVY SDRUŽENÍ DOCTOR WHO FANCLUB ČR

STANOVY SDRUŽENÍ DOCTOR WHO FANCLUB ČR STANOVY SDRUŽENÍ DOCTOR WHO FANCLUB ČR Článek 1 Název a sídl 1. Dctr Wh FanClub ČR je bčanským sdružením fyzických sb vytvřeným v suladu se záknem č.83/1990 Sb. sdružvání bčanů. Je samstatným právním subjektem

Více

METODIKA ZPŮSOBILÝCH VÝDAJŮ OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST

METODIKA ZPŮSOBILÝCH VÝDAJŮ OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST METODIKA ZPŮSOBILÝCH VÝDAJŮ OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST PODPORUJEME VAŠI BUDOUCNOST www.esfcr.cz Identifikační čísl: MAD 95 Přílha OM OP LZZ: D5 Čísl revize: 12 Čísl vydání: 2.1 Stránka:

Více

METODIKA ZPŮSOBILÝCH VÝDAJŮ OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST

METODIKA ZPŮSOBILÝCH VÝDAJŮ OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST METODIKA ZPŮSOBILÝCH VÝDAJŮ OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST PODPORUJEME VAŠI BUDOUCNOST www.esfcr.cz Identifikační čísl: MAD 95 Přílha OM OP LZZ: D5 Čísl revize: 11 Čísl vydání: 2.0 Stránka:

Více

Pravidla pro poskytování fakultativních služeb klientům

Pravidla pro poskytování fakultativních služeb klientům Centrum sciálních služeb Jindřichův Hradec Dmv Pístina Pístina 59, 378 02 Stráž nad Nežárku Vnitřní předpis směrnice č. 109/2014 Pravidla pr pskytvání fakultativních služeb klientům I. Obecná ustanvení

Více

HTML šablona v MarushkaDesignu

HTML šablona v MarushkaDesignu 0 HTML šablna v MarushkaDesignu OBSAH 1 CÍL PŘÍKLADU...2 2 PRÁCE S PŘÍKLADEM...2 3 UKÁZKA DIALOGOVÉHO OKNA...3 4 STRUČNÝ POPIS PŘÍKLADU V MARUSHKADESIGN...4-1 - 1 Cíl příkladu V tmt příkladu si ukážeme

Více

Školení obsluhy PC stručný manuál obsluhy pro používání PC. MS Power Point

Školení obsluhy PC stručný manuál obsluhy pro používání PC. MS Power Point Šklení bsluhy PC stručný manuál bsluhy pr pužívání PC MS Pwer Pint 1 Úvd - PwerPint K čemu se prgram PwerPint pužívá? Při prezentaci, kdy přednášející pr psílení účinku svých slv prmítá snímky, které si

Více

INFORMACE O NOVÉ VERZI POSKI REAL

INFORMACE O NOVÉ VERZI POSKI REAL INFORMACE O NOVÉ VERZI POSKI REAL Verze 3.3, vydaná 1. 3. 2016 Vážení zástupci realitních kanceláří, Rádi bychm vám představili nvu verzi našeh blíbenéh realitníh sftwaru, která jak vždy, přináší spustu

Více

Projektový manuál: SME Instrument Brno

Projektový manuál: SME Instrument Brno Prjektvý manuál: SME Instrument Brn 1 Obsah 1. C je SME Instrument?... 3 1.1 Pslání prgramu... 3 1.2 Stručný ppis prgramu... 3 2. C je SME Instrument Brn?... 3 2.1 Prč vznikl SME Instrument Brn... 3 2.2

Více

Co dál po registraci Žádosti o dotaci z PRV???

Co dál po registraci Žádosti o dotaci z PRV??? C dál p registraci Žádsti dtaci z PRV??? Evrpský zemědělský fnd pr rzvj venkva: Evrpa investuje d venkvských blastí. 1. Písemné vyrzumění registraci Žádsti na RO SZIF v Brně: Pté lze: realizvat způsbilé

Více

Nastavení firewallu pro AVG 7.5

Nastavení firewallu pro AVG 7.5 Nastavení firewallu pr AVG 7.5 Revize dkumentu 75.2 (8.2.2007) Cpyright GRISOFT, s.r.. Všechna práva vyhrazena. Tent prdukt pužívá RSA Data Security, Inc. MD5 Message-Digest Algrithm, Cpyright (C) 1991-2,

Více

MMR SLUŽBY MOBILNÍHO OPERÁTORA. nadlimitní veřejná zakázky otevřeného řízení. Česká republika, Ministerstvo pro místní rozvoj

MMR SLUŽBY MOBILNÍHO OPERÁTORA. nadlimitní veřejná zakázky otevřeného řízení. Česká republika, Ministerstvo pro místní rozvoj Základní údaje zadávací dkumentace k veřejné zakázce zadané v zadávacím řízení dle zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, ve znění pzdějších předpisů (dále jen zákn ) Název veřejné zakázky: MMR SLUŽBY

Více

Organizační řád Občanského sdružení NHfree.net

Organizační řád Občanského sdružení NHfree.net Organizační řád Občanskéh sdružení NHfree.net revize 1.3 ze dne 22.2.2009 Občanské sdružení NHfree.net, Stříbrné Hry 121, 341 01 Nalžvské Hry, IČO 27038114, nhnet@seznam.cz, www.nhfree.net Zaregistrván

Více

Úplné znění zákona č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách.

Úplné znění zákona č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách. Úplné znění zákna č. 26/2000 Sb., veřejných dražbách. Dne 13.12.2006 byl ve Sbírce záknů, Částka 177, zveřejněn pd č. 546 úplné znění zákna č. 26/2000 Sb., veřejných dražbách, jak vyplývá z pzdějších změn.

Více

STAVEBNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO PORUBA

STAVEBNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO PORUBA STAVEBNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO PORUBA zapsané ve veřejném rejstříku, vedeném Krajským bchdním sudem v Ostravě, ddíl Dr. XXII, vlžka 392. IČ: 00 40 84 41 schválený shrmážděním delegátů SBD Pruba 28. 5. 2015 Ing.

Více

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely smluvní strany:

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely smluvní strany: Smluva uzavření buducí kupní smluvy Níže uvedenéh dne, měsíce a rku uzavřely smluvní strany: 1. Jmén buducíh prdávajícíh, r.č..., bytem., jak buducí prdávající na straně jedné (dále jen buducí prdávající

Více

NEC CLOUD STORAGE. Uživatelská příručka. Verze: R03.1

NEC CLOUD STORAGE. Uživatelská příručka. Verze: R03.1 NEC CLOUD STORAGE Uživatelská příručka Verze: R03.1 2013 1 ÚVOD... 5 1.1 ÚČEL TOHOTO DOKUMENTU... 5 1.2 POJMY, AKRONYMY A ZKRATKY... 5 2 ÚVOD K NEC CLOUD STORAGE... 6 2.1 CO JE PRO POUŽÍVÁNÍ CLOUD STORAGE

Více

uzavřená podle 1746 odst. 2 občanského zákoníku níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi následujícími smluvními stranami

uzavřená podle 1746 odst. 2 občanského zákoníku níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi následujícími smluvními stranami Smluva revitalizaci, svícení, bnvě, údržbě a prvzvání distribuční sustavy elektrické energie sítě veřejnéh světlení na základě metdy Energy Perfrmance and Quality Cntracting uzavřená pdle 1746 dst. 2 bčanskéh

Více

SMLOUVA. Mgr. Věrou Pálkovou náměstkyní hejtmana kraje

SMLOUVA. Mgr. Věrou Pálkovou náměstkyní hejtmana kraje Ilíilllll',]!! 11! lllll 11111 KUÍ1SP80RnZ6V SMLOUVA MORAVSKOSLEZS KÝ KRAJ - K ^AJBKÝ ÚŘAD ČÍSLO SMI 0$f X-yVYCDOD Mír ATKU) -4- Cfe... zk db. se sídlem: zastupen: 28. října 117, 702 18 Ostrava IC: 70890692

Více

GeoDTM. Uživatelská příručka. Výstup byl vytvořen s finanční podporou TA ČR v rámci projektu TA02011056. Verze 1.0

GeoDTM. Uživatelská příručka. Výstup byl vytvořen s finanční podporou TA ČR v rámci projektu TA02011056. Verze 1.0 GeDTM Uživatelská příručka Verze Výstup byl vytvřen s finanční pdpru TA ČR v rámci prjektu TA02011056 2 Obsah 1 Úvd... 7 1.1 Systémvé pžadavky... 7 1.2 Hardwarvý klíč... 7 1.3 Struktura a způsb ulžení

Více

Přeložit spolupráce s externím serverem Jazyk možnost nastavení jazykové kontroly a výběr jazyka

Přeložit spolupráce s externím serverem Jazyk možnost nastavení jazykové kontroly a výběr jazyka Kntrla pravpisu Pravpis a gramatika Zdrje infrmací Tezaurus Pčet slv Jazyk Přelžit splupráce s externím serverem Jazyk mžnst nastavení jazykvé kntrly a výběr jazyka Kmentář Mžnst, jak se vyjádřit k publikvanému

Více

UT2004 UTV {CZ}KillerB 8.1.2013

UT2004 UTV {CZ}KillerB 8.1.2013 UT2004 UTV {CZ}KillerB 8.1.2013 1. CO TO JE UTV UTV znamená Unreal TV a služí k tmu, aby se k běžícímu zápasu na UT2004 serveru mhl připjit UTV server a k němu primární klient (kameraman). Ostatní, kteří

Více

Zpracoval: Zrevidoval: Schválil: Jméno Podpis Jméno Podpis Jméno Podpis

Zpracoval: Zrevidoval: Schválil: Jméno Podpis Jméno Podpis Jméno Podpis Tabulka 1 - Evidence prcesu přípravy, schválení a revizí (kapitly) Metdickéh pkynu pr přípravu pdkladů pr psuzení finančníh zdraví žadatele Vydání č. Platné d 1 3. 1. 2008 Zpracval: Zrevidval: Schválil:

Více

Simulátor krizových procesů na úrovni krizového štábu. Systémová dokumentace

Simulátor krizových procesů na úrovni krizového štábu. Systémová dokumentace UNIVERZITA OBRANY Simulátr krizvých prcesů na úrvni krizvéh štábu Systémvá dkumentace LUDÍK, Tmáš; NAVRÁTIL, Jsef; KISZA, Karel; ADAMEC, Vladimír 24.1.2012 Ppis systému Simulátr krizvých prcesů na úrvni

Více

Etržiště České pošty Centrum veřejných zakázek. www.centrumvz.cz

Etržiště České pošty Centrum veřejných zakázek. www.centrumvz.cz Etržiště České pšty Centrum veřejných zakázek www.centrumvz.cz Česká pšta a egvernment? Infrmační systém datvých schránek Czechpint Certifikační autrita (elektrnický pdpis a časvá razítka) Centrum veřejných

Více

Uživatelský manuál WebActive s.r.o.

Uživatelský manuál WebActive s.r.o. Verze 7.0, 5/2011 Uživatelský manuál WebActive s.r.. Hviezdslavva 614/16 400 03 Ústí nad Labem www.webactive.cz inf@webactive.cz Úvd Cntent Management Server WebJET (dále jen CMS WebJET) je systém pr ucelenu

Více

4 Datový typ, proměnné, literály, konstanty, výrazy, operátory, příkazy

4 Datový typ, proměnné, literály, konstanty, výrazy, operátory, příkazy 4 Datvý typ, prměnné, literály, knstanty, výrazy, perátry, příkazy Studijní cíl Tent studijní blk má za cíl pkračvat v základních prvcích jazyka Java. Knkrétně bude uvedena definice datvéh typu, uvedeny

Více

Želešice - vodovodní řád pro zónu k podnikání

Želešice - vodovodní řád pro zónu k podnikání VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ V suladu s ustanvením 38 zákna č.137/2006 Sb., veřejných zakázkách, v platném znění, Vás tímt vyzýváme k pdání nabídky pr zjedndušené pdlimitní

Více

Metodická příručka Omezování tranzitní nákladní dopravy

Metodická příručka Omezování tranzitní nákladní dopravy Metdická příručka Omezvání tranzitní nákladní dpravy K právnímu stavu ke dni 1. ledna 2016 Obsah 1 Na úvd... 2 2 Základní pjmy... 3 3 Obecně k mezvání tranzitní nákladní dpravy... 4 4 Prvedení příslušnéh

Více

Provozní řád upravuje pravidla pro využívání informačních technologií Sdružení Tišnet členem.

Provozní řád upravuje pravidla pro využívání informačních technologií Sdružení Tišnet členem. Prvzní řád Prvzní řád upravuje pravidla pr využívání infrmačních technlgií Sdružení Tišnet členem. Prvzní řád Prvzní řád určuje základní práva a pvinnsti každéh uživatele infrmačních technlgií pčítačvé

Více

Kulturní kalendář Karlovarského kraje MANUÁL

Kulturní kalendář Karlovarského kraje MANUÁL Kulturní kalendář Karlvarskéh kraje MANUÁL 1. ROLE UŽIVATELŮ Superadmin Superadmin je v každém kalendáři vždy jen jeden. Oprti administrátrvi má navíc mžnst vytvářet a spravvat další uživatele (administrátry),

Více

Téma č. 6 Mzdy, zákonné odvody a daně. Mzdy a zákonné odvody

Téma č. 6 Mzdy, zákonné odvody a daně. Mzdy a zákonné odvody Mzdy a záknné dvdy MZDA pracvně-právní vztah = vztah mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem pracvně-právní vztah se řídí zákníkem práce, kde je uveden, že zaměstnanci za vyknanu práci náleží MZDA je t částka,

Více

Obchodní podmínky. 2. Objednávka a uzavření smlouvy

Obchodní podmínky. 2. Objednávka a uzavření smlouvy Obchdní pdmínky 1. Prvzvatel Karel Pavelek E-mail: airwheel@freewheel.cz Telefn: 776628664 IČ: 65484185 DIČ: CZ7504024737 Adresa: Dlní Věstnice 172, 692 29 Č.Ú.: 35-6974480257/0100 2. Objednávka a uzavření

Více