CSH spol s r.o. NÁVOD K INSTALACI

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "CSH spol s r.o. NÁVOD K INSTALACI"

Transkript

1 H spl s r.. Wuchterlva 5, Praha 6 tel.: Nedbalva 14, Ostrava tel.: WWW: Vážení uživatelé, dstáváte nvu verzi všech prgramů pr druhu plvinu rku Je t stav k PŘED INSTALACÍ SI DŮKLADNĚ PŘEČTĚTE TENTO NÁVOD A ŘIĎTE SE VŠEMI POKYNY NÁVOD K INSTALACI 28. července Nejprve si uvědmte, jaku verzi prgramu vlastníte. Verze 4.xx je verze Paradx, verze 5.xx je verze klient/server. Verze se vám zbrazuje na titulním řádku hlavníh kna prgramu. Nyní dstáváte verzi 4.37 Sysel, Syslík a Syslíček Paradx, 5.33 Sysel/Syslík klient/server a 2.27 Dmvník. 2. Zaarchivujte firemní data (v případě multiverze archivujte všechny firmy). 3. Zaarchivujte tiskvé sestavy a splečná nastavení. 4. Uknčete prgram (pkud běží). Server (u Sysla/Syslíka a Dmvníka) uknčvat nemusíte. 5. Z instalačníh CD spusťte instalaci té verze, kteru máte kupenu. Registrační klíče pr jedntlivé prgramy byly nalepeny na lednvém CD neb si je vyhledejte v systému ipartner (registrační klíče jsu jiné než lni). Uživatelé Sysla si musí ještě nainstalvat nvu verzi Tabulky 3.83 a všem dpručujeme nainstalvat nvu verzi Archivace INSTALACE NOVÉ VERZE PŘÍMO Z INTERNETU Pkud máte pčítač připjený k internetu, nainstalujte si nvu verzi přím bez pmci CD. 1. Zaarchivujte firemní data (v případě multiverze archivujte všechny firmy). 2. Zaarchivujte tiskvé sestavy a splečná nastavení. 3. Ve svém prgramu zvlte Servis Stahvání z internetu Stažení nvé verze prgramu. Ve Windws Vista a Windsw 7 a 8 je nutné, aby byl prgram spuštěn jak správce, jinak se p stažení instalace nespustí. 6. Stiskněte tlačítk Stažení a instalace. Uživatelé Sysla si musí ještě nainstalvat nvu verzi Tabulky 3.83 a všem dpručujeme nainstalvat nvu verzi Archivace Nyní prběhne stažení nvé verze prgramu, prgram se sám uknčí a spustí se instalační prgram jak kdybyste jej spustili z CD. Pvedl se? Tak se ještě zaregistrujte d ipartnera (viz níže) a d příštíh rku nemusíte platit za zasílání CD. Prč je výhdné se zaregistrvat v systému ipartner Většina našich uživatelů se již registrvala v systému ipartner. C můžete mít navíc prti těm, kteří se ještě neregistrvali? Okamžitý přehled prgramech, které užíváte, včetně registračních a licenčních klíčů. Pkud některý z klíčů zapmenete, snadn si jej zde (třeba půlnci) najdete. Najdete zde rvněž i čísl pradenství a klik minut pradenství jste již vyčerpali a jaký máte kredit pr inslvenční rejstřík. Přehled fakturách, které jsme vám vystavili a jejich úhradách. Ptřebujete-li kpii faktury, jednduše si ji sami vytisknete. Budete pravidelně infrmváni všech nvých verzích prgramů a akcích, které přádáme. Můžete nám hlásit změny adresy vyplněním jednduchéh frmuláře. Můžete vznášet připmínky a návrhy na vylepšení prgramů vyplněním jednduchéh frmuláře. Můžete nakupvat v našem eshpu se slevu. Registrace vás nic nestjí, stačí na kliknut na Zaregistrujte se jak náš klient, vyplnit frmulář a deslat jej. Pak dstanete přístupvé jmén a hesl, kterým se d systému budete přihlašvat. Přejděte na Sysla / Syslíka V lňském rce jsme rzšířili pčet variant prgramu SYSEL verze, které nemají všechny mduly. Následující ceny jsu pr přechd z PX verze na verzi pr jednu firmu a jednu stanici. Přiďte si prgram na splehlivější databázi a jak je vidět z dalšíh ppisu, nvé funkce vznikají hlavně ve verzích. Navíc začínáme uvažvat uknčení pdpry PX verzí. Ppis, c která verze bsahuje, najdete na Sysel PX -> Sysel FAKTURY ,- Syslík PX -> Syslík ,- Sysel PX -> Sysel MINI 3 493,- Syslík PX -> Syslík ,- Sysel PX -> Sysel STANDARD 6 293,- Syslík PX -> Syslík ,- Sysel PX -> Sysel BUSINESS ,- Syslík PX -> Syslík ,- Sysel PX -> Sysel PLUS ,- Syslík PX -> Syslík nem ,-

2 Testvání IČ a RČ zda nemají záznam v inslvenčním rejstříku V prgramech Sysel, Syslík, Syslíček a Dmvník je mžnst zjišťvat, zda dané rdné čísl neb identifikační čísl nemá záznam v inslvenčním rejstříku. V Syslvi a Syslíčkvi se testují záznamy v adresáři, vydaných a přijatých fakturách pdle IČ, v Syslíkvi zaměstnanci pdle RČ a v Dmvníkvi uživatelé bytů pdle RČ neb IČ a záznamy v adresáři pdle IČ. Prtže není mžné pužívat přímé napjení na inslvenční rejstřík, musíme pužívat služeb třetích stran, které jsu bhužel zpplatněné. Cena je 1,- Kč (+DPH). Systém funguje na principu kreditu. Předplatíte si určitý pčet testvání a pak můžete tent kredit čerpat. Prtže musíme službu platit, i když v měsíci nikh netestujete, je nutné zvlit minimální částku, která se vám v měsíci dečte i v případě, že nikh netestujete. V rámci kalendářníh měsíce můžete jedn IČ neb RČ testvat pakvaně za cenu jednh kreditu. Na knci měsíce systém sečte klik jste testvali jedinečných IČ a RČ (ve všech prgramech) a dečte je d vašeh kreditu. Je však nutné bjednávat zvlášť testvání RČ a zvlášť IČ. Výši kreditu si můžete kntrlvat v systému ipartner v sekci přehledu prgramů. Službu bjednávejte tak, že na našich stránkách zvlíte Přihlášky na akce a ptm Objednávka kreditu pr inslvenční rejstřík. Vzhledem k četným nejasnstem a Vašim dtazům k tét prblematice uvádíme ještě dvětek. Vaše připmínky se čast týkaly th, že sud je pvinen infrmvat zaměstnavatele zahájení inslvenčníh řízení, případně schválení sbníh bankrtu. Tt je bezespru pravda, ale je třeba si uvědmit, že sud vás tét věci (jak zaměstnavatele) skutečně infrmuje puze tím, že vyvěsí infrmaci inslvenci ve veřejně přístupném inslvenčním rejstříku. Tedy nemůžete čekávat, že vám d sudu přijde nějaký dpis v papírvé pdbě neb d datvé schránky. Elektrnické přiznání DPH a DS kmunikátr Od vzniká pr právnické sby a pr fyzické sby, které překrčí brat za nejvýše 12 bezprstředně předcházejících p sbě jducích kalendářních měsíců. Je sice více mžnstí, jak přiznání deslat elektrnicky, ale je výhdné mít vše, c dešlete, přehledně archivván a kdykliv dstupné. Nejjedndušší metda je psílat veškeré dkumenty d datvé schránky finančníh úřadu DS kmunikátrem. Můžete pužít i verzi GRATIS (je zdarma), kde sice budete muset ručně přiznání načíst a deslat, ale vše budete mít přehledně archivván. Kd chce mít kmfrt, pužije verzi STANDARD, která umžní deslání přím z prgramů SYSEL a SYSLÍČEK. A kd má hdně datvých schránek, d kterých přistupuje hdně uživatelů pužije verzi PROFI. POPIS ZMĚN VŠECHNY PROGRAMY Nvá verze kmprimačníh prgramu Archivace 4.02 Dpručujeme nainstalvat nvu verzi kmprimačníh prgramu Archivace. Nvá verze umí správně zacházet se jmény subrů, ve kterých je pužita diakritika, i když je nastaven jiné než české prstředí. V subrech, které pcházejí ze standardní instalace sice diakritika pužita není, ale pkud si vytvříte svje vlastní subry a v jejich názvech pžijete české znaky, je vhdné pužívat nvu verzi kmprimačníh prgramu. Nvá verze prgramu Archivace umí bnvit i archivy vytvřené ve starších verzích. Napak archiv vytvřený nvu verzí Archivace není mžné bnvit starší verzí Archivace. POUZE PROGRAMY Upgrade MS SQL na nvější verzi Pkud prvádíte upgrade MS SQL serveru z verze MSDE (standardně instalván na Windws XP) na nvější verzi MS SQL 2012 (neb MS SQL 2014), které jsu pr perační systémy Windws Vista, Windws 7, Windws 8, Windws 8.1, Windws Server 2008 či Windws Server 2012, tak je nezbytné prvést nejprve upgrade na verzi MS SQL Teprve až pté bude mžné prvést bnvu d MS SQL 2012 (neb MS SQL 2014). V případě ptřeby se s námi spjte (tel.: ) a upgrade na verzi MS SQL 2008 můžeme prvést u nás. ÚČETNICTVÍ A DAŇOVÁ EVIDENCE Sysel i PX účetnictví, Syslíček PX i PX Dčasné vypínání kntrly nesplehlivéh plátce Prtál daňvé správy, na kterém se zjišťuje i nesplehlivý plátce, mívá čas d času dstávku. Prgramy nline kntrlují při zadávání přijaté faktury, zda daná firma není mezi nesplehlivými plátci DPH a zda se platí na zveřejněný účet. Při dstávce serveru daňvé správy se však zbrazila chyba a faktura nešla ulžit a musela se kntrla vypnut v prgramu ručně. Nyní, pkud prgram zjistí, že není mžná kmunikace s daňvým prtálem, známí tut skutečnst uživateli a na dbu d příštíh spuštění prgramu sám deaktivuje kntrlu nesplehlivéh plátce.

3 Pdpra více stejných čísel účtů u různých bank Prgram dsud rzlišval bankvní účet puze pdle jeh čísla. Pkud jste měli účty u dvu neb více bank se stejným číslem, prgram je nedkázal rzlišit. Nyní je rzlišuje ještě pdle kódu banky. Sysel i PX účetnictví i PX Knverze rzvahy a výsledvky pr pdnikatele V rzvaze pr pdnikatele dšl k úpravě frmuláře - byly přidány některé řádky. Je mžné stávající definici překnvertvat na nvu. V první řadě musíte mít nainstalvanu nvu verzi Tabulky Pr překnvertvání zvlte v tevřené rzvaze funkci Subr - Převd dkumentu na aktuální verzi. P dsuhlasení akce prběhne vlastní převd a pak se Tabulka restartuje s nvu definicí. Stará defince se ulží pd názvem zaverka(12)backup.tbk (pr případ, že by se převd z nějakých důvdů nepvedl - pak stačí tent subr přejmenvat na zaverka.tbk). Daňvé přiznání PO pr rk 2013 Pkud by u vás vznikla pvinnst pdat daňvé přiznání za část rku 2013 (například při psunutém fiskálním rce), je na internetu ke stažení nvá definice daňvéh přiznání (PRIZNPO14.TBK). Stažení prvedete pmcí Servis - Stahvání z internetu - Stažení daňvéh přiznání PO. POZOR - p stažení nvé definice se vám na pčítači přepíše definice, pmcí níž jste pdávali přiznání za rk Puze Sysel účetnictví Zamykání záznamů V deníku, pkladně, vydaných a přijatých fakturách a ve výdejkách a příjemkách je mžné zamykat záznamy, aby nemhly být mdifikvány. Tut peraci je mžné prvádět puze pd administrátrským účtem (SYSTEM). Nejdřív je třeba zamykání aktivvat: Servis - Nastavení - Firma - tlačítkem Změnit nastavit, aby byl Zamykání záznamů AKTIVNÍ. Ptm je mžné v daných evidencích značit záznamy, které chcete zamknut (držíte Ctrl a značujete myší neb si nastavíte filtr a pužijete Úpravy - Vybrat vše) a pak zvlíte Záznamy - Uzamknut vybrané záznamy. Záznamy je mžné zpětně demknut tak, že si je pět značíte a zvlíte Záznamy - Odemknut vybrané záznamy. Zamčené záznamy jsu barevně zvýrazněny. Další mžnst je záznamy uzamknut či demknut hrmadně. Zvlte Servis - Hrmadné zamykání/demykání. Vyberte si měsíce, které chcete zamknut či demknut, vyberte peraci (Zamknut / Odemknut) a na zálžce Výběr evidencí vyberte pr kteru evidenci chcete akci prvést. Hrmadné zamykání/demykání je výrazně rychlejší než přes značené záznamy, takže pkud chcete rychle zamknut či demknut celý měsíc neb třeba i rk, pužívejte tut funkci. Pkud ptřebujete něc pravit v zamčených záznamech, je asi nejlepší metda deaktivvat zamykání Servis - Nastavení - Firma - tlačítkem Změnit nastavit, aby byl Zamykání záznamů NEAKTIVNÍ. Pak záznam pravit a pět zamykání aktivvat. Pkud je zamykání neaktivní, jeví se i zamčené záznamy prgramu jak nezamčené. Prdejní cena ve výdejkách V hlavičce výdejek je nvé ple Prdejní cena. Když vytváříte výdejku, můžete si nastavit, za jaku prdejní cenu ze skladu vydáváte (1 až 10). Za tut cenu pak bude vytvřena faktura (při vytváření faktury z výdejky). Majetek Při tevření kna majetku se vyfiltruje puze nevyřazený majetek. Na dlním kraji kna je zaškrtávací ple, kde je mžné tent filtr zrušit a zbrazit i vyřazený majetek. Úpravy filtrů V číselných řadách filtr na Aktivní, ve vydaných fakturách filtr na Neptvrzený dbrpis, ve výdejkách/příjemkách fitr na Text, v majetku je filtr na čísl místnsti, v evidencích, kde je mžné zamykání dkladů, je filtr na zamčené či demčené záznamy, v plžkách deníku je mžné fitrvat rzsah účtů d-d. Rzvaha a výsledvka pdle účtů V Tisky - Závěrka je přidána Rzvaha pdle účtů. Tent tisk vytiskne účty rzdělené na aktivní, pasivní, nákladvé a výnsvé a u nich puze jejich knečný zůstatek. Přehled DPH pr přenesenu daňvu pvinnst V Tisky - DPH - Pvinnst přiznat daň a Nárk na dpčet daně je přidán tisk Přenesení daňvé pvinnsti. Tisk vytiskne přehled dkladů, kde se pužila přenesená daňvá pvinnst. Přetah ze skladu v přijatých bjednávkách Na plžce přijaté bjednávky je mžné vybírat zbží se skladu pdbně jak ve vydaných fakturách - vyplňte čísl skladvé karty a stiskněte Enter. Pkud existuje takvé čísl skladvé karty, prvede se přetah tét karty d plžky přijaté bjednávky. Vzry dkladů ve výdejkách/příjemkách a u přijatých bjednávek Ve výdejkách a příjemkách a v přijatých bjednávkách je mžné vytvářet a pužívat vzrvé dklady. Výběr bdbí pr kntrlu zaúčtvání dkladů Ve funkci pr kntrlu zaúčtvání dkladů a návaznsti výdejek je mžné zadat bdbí, pr které má kntrla prběhnut. Máte-li hdně dkladů a staré máte zkntrlvané a zamčené, můžete si nastavit kratší bdbí a kntrla pběží kratší dbu. Elektrnická faktura ve frmátu ISDOC Aktualizace elektrnické faktury na verzi ISDOC

4 Exprt rmng listu a skipas listu d Excelu Rming list a skipas list je mžné exprtvat d Excelu. SYSEL CESTOVATEL (VERZE PRO CK) MZDY A PERSONALISTIKA Syslík klient/server i paradx mzdy a persnalistika PX/ Údaje v hranatých závrkách [ ] platí puze pr verzi. Údaje ve slžených závrkách { } platí puze pr verzi PX. Ptvrzení zdanitelných příjmech na základě DPP pdle 6 dst. 4 zákna č. 586/1992 Sb. a dani vybírané srážku Ve mzdvé části v Tisky Daně Ptvrzení zdanitelných příjmech ( 6 dst. 4) je k dispzici nvý tiskpis MFin 5460/A vzr č.1. Před samtným tiskem se tevře frmulář, kde můžete případně některé infrmace upravit. Prgram autmaticky sečte všechny pracvněprávní vztahy vybranéh zaměstnance (stejné sbní čísl). Ve verzi by prgram měl sám případně dečíst příjmy, které nejsu na základě DPP, ale jedná se srážkvu daň (např. Pdíly na zisku vyplacené jednatelům). Ve verzi PX je třeba tut úpravu prvést ručně. Hlášení pr zdravtní pjišťvny pr zaměstnavatele bez IČ Pkud jste zaměstnavatel, který nemá přiřazené IČ (např. velvyslanectví), tak si můžete v Servis Definice [Seznamy] Účty pr dvdy u zdravtních pjišťven v sekci Údaje puze pr zdravtní pjišťvny nastavit v plžce Čísl plátce pjištění pr zaměstnavatele bez IČ přidělené čísl zdravtní pjišťvnu. Výkaz ISP Od letníh sběru letšníh rku je nvá verze výkazu ISP. Některé údaje se už neexprtují a napak jiné jsu v exprtu nvě. Pr správný vygenervaný výkaz je ptřeba: 1. Nastavit v Servis Nastavení Firma na zálžce {Parametry} neb [Kalendář, výkazy] plžku Klektivní smluva. 2. V kmenvé databázi na zálžce Rzp./přísp. v sekci Výkaz ISP je ptřeba pr každéh zaměstnance nastavit nvé plžky Smluvní plat, Stupeň řízení a Skupina prací. 3. V kmenvé databázi nastavit správně atributy pr příplatky, které využíváte. Pr tut akci je ptřeba být přihlášen d prgramu jak uživatel SYSTEM. Nastavení je splečné pr všechny zaměstnance a prvádí se následně: Nejprve klikněte ve kmenvé databázi d plíčka s pužívaným příplatkem a pté klikněte na iknku s červenu fajfku neb zvlte v menu Akce Atributy u persnálníh údaje. Zde zatrhněte, pdle kteréh paragrafu Zákníku práce je tent příplatek přiznán. Tt pakujte pr všechny pužívané příplatky. Některé jsu již d nás přednastaveny, ale některé si musíte nastavit ručně. Ve frmuláři Editace vlastnstí kmenvéh údaje si můžete kliknut na tlačítk Nápvěda, kde je ptřebné nastavení vysvětlen. Puze Syslík mzdy a persnalistika Hrmadná bnva firemních dat Pkud ptřebujete přenést aplikační server (včetně MS SQL serveru) na nvý pčítač, můžete pužít funkci Přenesení firemních dat z jinéh PC, kteru naleznete na Sysel/Syslík serveru v Nastavení Správa firem na zálžce Speciální funkce. Pzr na verzi SQL serveru, jak je ppsán na straně 2 tht dpisu v sekci Upgrade MS SQL na nvější verzi. Exekuce V případě dlužnéh výživnéh, je ptřeba vyplnit nvu plžku Běžné výživné. V případě suběhu více dlužných výživných a při rzdělvané částce nižší než celkvá výše všech dlužných výživných se nárk uspkjuje v pměru běžnéh výživnéh, nikliv v pměru dsud nesplacené dlužné částky. Dluhdbá nepřítmnst na pracvišti Ve kmenvé části na zálžce Zaměstnání, dvlená Dvlená kalendář je mžné zadat výchzí dluhdbu událst pr inicializaci kalendáře. Stačí vyplnit typ událsti a datum začátku a knce událsti. Takt lze zadat nemc, úraz, dvlenu, placené vln. Tt má smysl využít, pkud událst bude trvat více měsíců. Lékař a zdravtní prhlídky Ve kmenvé části na zálžce Zaměstnání, dvlená Lékař, pracvní agentura je mžné pr každéh zaměstnance zadat plžky Určený lékař, Zdravtní rizika, Datum příští prhlídky a Ppis příští prhlídky. Na prhlídku lze nastavit připmínku stiskem tlačítka se symblem budíku. Předchzí hdnty Evidence předchzích hdnt byl rzšířena plžky Zkušební dba d a PP na dbu urč. d.

5 SPRÁVA NEMOVITOSTÍ DOMOVNÍK Dmvník byty Smluvní úrk Při pužití smluvní úrku lze zadat minimální úrk na měsíc. Smluvní úrk se nastavuje v evidenci sby na zálžce Smluvní úrk. Úpravy krespndence U sestav krespndence lze zbrazit i splubydlící sby, které mají zaškrtnuté plíčk Splunájemce/Spl. člen/spluvlastník. V dialgu před tiskem krespndence se zaškrtne plíčk Zahrnut splubydlící sby s příznakem spluvlastník / splunájemce. Genervání slžky Slžku lze genervat i před pčátek platnsti nejstarší slžky danéh typu. Například, máte-li slžku platnu d , můžete nyní vygenervat i slžku, která bude platná například d Tat nvá slžka bude autmaticky uknčena v tmt případě Sestava nákladů na vlné bjekty V evidenci vyúčtvání je mžné vytisknut sestavu, která zbrazí p jedntlivých bjektech náklady na vlné bjekty. Jedná se plžky vyúčtvání, které nemají vyplněný slupec Uživatel bjektu a které by měly představvat právě náklady na vlné bjekty. Sestava je v menu Tisky Náklady na vlné bjekty. Saldznak pr zaúčtvání nedplatků vyúčtvání pr vlné bjekty Lze nastavit saldznak pr zaúčtvání nedplatků vyúčtvání vlných bjektů. Tent saldznak se nastaví v nastavení subjektu na zálžce Knstanty, plíčk Saldznak pr zaúčtvání vyúčtvání vlných prstr. Úpravy evidenčníh listu Před tiskem evidenčníh listu lze v dialgu, ve kterém se zadává datum platnsti evidenčníh listu, zadat i text, který se zbrazí na knci evidenčníh listu. Dále lze k přihlášenému uživateli prgramu přiřadit naskenvaný pdpis (Servis Nastavení Uživatele prgramu). Tent pdpis se pté zbrazí na evidenčním listě. Zbrazí se i infrmace, kd evidenční list vytiskl (rvněž dle přihlášenéh uživatele). Kntrla vyúčtvání tepla z hlediska vyhlášky Při kntrle vyúčtvání tepla z hlediska vyhlášky (zda se náklady na m 2 vytápěné plchy bytu neliší více než 40% nákladů na m 2 celéh dmu) lze nyní uvažvat i klimaticku nárčnst jedntlivých měsíců. Zda se má klimatická nárčnst uvažvat, se vlí v dialgu, který se zbrazí p spuštění funkce (zaškrtávací plíčk Uvažvat klimaticku nárčnst). Převd příspěvku na správu dmu (fndu prav) mezi vlastníky při převdu bjektu Nvá funkce převádí knečný stav příspěvku na správu dmu d pčátečníh stavu nvéh vlastníka při převdu bjektu. Dsud se tat perace musela prvádět ručně. Aby byly převdy pčátečních stavů správně, funkce kntrluje a pravuje pčáteční stavy vlastníků i v dřívějších letech, ne puze v rámci psledníh vyúčtvání. P sknčení funkce je zbrazen prtkl, u kterých bjektů byl pčáteční stav upraven. Funkce se spuští v evidenci vyúčtvání v menu Akce Převd příspěvku na správu dmu (fndu prav) mezi sbami při převdu bjektů. Pslední rk pr vyhdncení změn je rk nastavený v účetním bdbí. Předávací prtkl bytu V evidenci bjektů je mžné vytisknut předávací prtkl bytu. Sestava se nachází v menu Tisky Předávací prtkl. Cena revize V evidenci revize (celku a bjektu) lze zadat předpkládanu a skutečnu cenu za prvedení revize. Tyt nvé infrmace se zbrazují i v tiskvých sestavách plánvaných a prvedených revizí. Dmvník byty + nebyty Nvá plíčka v evidenci měřidel V měřidle jde nvě zadat čísl klienta a dběrnéh místa. Plíčka jsu přístupná z definice měřidel na zálžce Další údaje. DS kmunikátr Pravidla pr zprávy (jen verze prfi) Nvě je mžné pr příchzí a deslané zprávy nastavit sadu pravidel určujících, c se má se zprávu p jejím přijetí/deslání udělat. Odeslané a přijaté zprávy je mžné nechat autmaticky přesunut d některé ze zalžených uživatelských pdslžek. Přijaté zprávy je navíc mžné ještě přidělit určenému prfilu. Pravidl se týká buď určitéh příjemce/desílatele, neb se týká všech přijatých neb všech deslaných zpráv. Pravidl je mžné dčasně zneaktivnit. Pravidla se nastavují na panelu příslušnéh uživatele datvé schránky kliknutím na hypertextvý dkaz nastavit pravidla pr zprávy. Průvdce nahrazením uživatele datvé schránky V sekci Průvdci přibyl nvý průvdce nahrazením uživatele datvé schránky. Tut funkci využijete např. v případě, když se vymění pvěřená sba s přístupem ke schránce. Nejprve určíte, c se má stát s půvdní schránku. P zadání nvéh uživatelskéh jména se prgram připjí k tét datvé schránce a staru buď dstraní neb zneaktivní pdle th, c byl zvlen v prvním krku.

CSH spol s r.o. NÁVOD K INSTALACI

CSH spol s r.o. NÁVOD K INSTALACI H spl s r.. Wuchterlva 5, 160 00 Praha 6 tel.: 226 218 080-5 Nedbalva 14, 701 00 Ostrava tel.: 597 578 698 e-mail: csh@csh.cz WWW: http://www.csh.cz Vážení uživatelé, dstáváte nvu verzi všech prgramů na

Více

Sledování provedených změn v programu SAS

Sledování provedených změn v programu SAS Sledvání prvedených změn v prgramu SAS Při práci se systémem SAS se v něklika funkcích sleduje, jaké změny byly prvedeny a kd je prvedl. Patří mezi ně evidence změn v mdulu Evidence žáků neb práce s průběžnu

Více

CSH spol s r.o. NÁVOD K INSTALACI

CSH spol s r.o. NÁVOD K INSTALACI H spl s r.. Wuchterlva 5, 160 00 Praha 6 tel.: 226 218 080-5 Nedbalva 14, 701 00 Ostrava tel.: 597 578 698 e-mail: csh@csh.cz WWW: http://www.csh.cz Vážení uživatelé, 14. srpna 2013 dstáváte nvu verzi

Více

Vkládání dat do databázové aplikace

Vkládání dat do databázové aplikace Vkládání dat d databázvé aplikace prjektu Vytváření místníh partnerství benchmarking sciálních služeb Králvéhradeckéh kraje 1 Obsah I. Úvd... 3 II. Jak se přihlásit d aplikace... 3 III. Ppis funkcí Hlavníh

Více

CSH spol s r.o. NÁVOD K INSTALACI

CSH spol s r.o. NÁVOD K INSTALACI H spl s r.. Wuchterlva 5, 160 00 Praha 6 tel.: 226 218 080-5 Nedbalva 14, 701 00 Ostrava tel.: 597 578 698 e-mail: csh@csh.cz WWW: http://www.csh.cz Vážení uživatelé, 9. ledna 2012 dstáváte nvu verzi všech

Více

VIS ČAK - Uživatelský manuál - OnLine semináře

VIS ČAK - Uživatelský manuál - OnLine semináře UŽIVATELSKÝ MANUÁL - ONLINE SEMINÁŘE Autr: Aquasft, spl. s r.., Vavrečka Lukáš Prjekt: VIS ČAK Pslední aktualizace: 11.12.2009 Jmén subru: UživatelskýManuál_OnLine_Semináře_0v2.dcx Pčet stran: 12 OBSAH

Více

CSH spol s r.o. NÁVOD K INSTALACI

CSH spol s r.o. NÁVOD K INSTALACI CSH spl s r.. Wuchterlva 5, 160 00 Praha 6 tel.: 226 218 080-4 Nedbalva 14, 701 00 Ostrava tel.: 597 578 698 e-mail: csh@csh.cz WWW: http://www.csh.cz Vážení uživatelé, 11. ledna 2010 dstáváte nvu verzi

Více

Případy užití RSSystems

Případy užití RSSystems Případy užití RSSystems Účelem tht dkumentu je definvat rzsah funkcí infrmačníh systému,, Infrmační systém evidence bjednávek (značvaný dále jen RSSystem), určený k pužívání restauračními zařízeními (značvanými

Více

CSH spol s r.o. NÁVOD K INSTALACI

CSH spol s r.o. NÁVOD K INSTALACI H spl s r.. Wuchterlva 5, 160 00 Praha 6 tel.: 226 218 080-5 Nedbalva 14, 701 00 Ostrava tel.: 597 578 698 e-mail: csh@csh.cz WWW: http://www.csh.cz Vážení uživatelé, 18. ledna 2013 dstáváte nvu verzi

Více

Stahujte si nové verze sami z internetu

Stahujte si nové verze sami z internetu CSH spl s r.. Wuchterlva 5, 160 00 Praha 6 tel.: 226 218 080-4 Nedbalva 14, 701 00 Ostrava tel.: 597 578 698 e-mail: csh@csh.cz WWW: http://www.csh.cz 10. ledna 2008 Vážení uživatelé, dstáváte nvu verzi

Více

Změny ve mzdách systému EKONOM od 1.1.2014

Změny ve mzdách systému EKONOM od 1.1.2014 Změny ve mzdách systému EKONOM d 1.1.2014 1. Změna parametrů pr mzdy: V parametrech se mění hdnty s hledem na pčet parametrů jsu rzděleny d dvu brazvek mezi kterými se přepíná pmcí kláves PgUp/PgDn: Parametry,

Více

ONLINESKLAD.CZ. Vysvětlení pojmů: V tomto manuálu i v celém systému figurují 3 základní osoby: Popis administračního rozhraní

ONLINESKLAD.CZ. Vysvětlení pojmů: V tomto manuálu i v celém systému figurují 3 základní osoby: Popis administračního rozhraní ONLINESKLAD.CZ Ppis administračníh rzhraní Vysvětlení pjmů: V tmt manuálu i v celém systému figurují 3 základní sby: 1) PARTNER je t majitel partnerskéh eshpu. Prdává zbží a bjednávky psílá d nlineskladu

Více

Uživatelská příručka aplikace Partner24 modul Zaměstnavatelský portál Česká spořitelna penzijní společnost, a.s.

Uživatelská příručka aplikace Partner24 modul Zaměstnavatelský portál Česká spořitelna penzijní společnost, a.s. Uživatelská příručka aplikace Partner24 mdul Zaměstnavatelský prtál Česká spřitelna penzijní splečnst, a.s. Verze: 1.20 (30.3.2011) Autr: Jan Zámstný, Lukáš Hns Schválil: Šárka Rlčíkvá Vlastník: ČS penzijní

Více

Podklady k práci s Intranetem - administrátor

Podklady k práci s Intranetem - administrátor SPACE COM spl. s r.. Datum 29.8.2012 Na Závdí 1668 396 01 Humplec +420565535010;731612614 Pdklady k práci s Intranetem - administrátr 1) Přihlášení d systému - ve webvém prhlížeči na adrese http://intranet.sssluzeb.cz

Více

Jak se zúčastnit dražby bytů a nebytových prostor z majetku MČ Praha 14

Jak se zúčastnit dražby bytů a nebytových prostor z majetku MČ Praha 14 Jak se zúčastnit dražby bytů a nebytvých prstr z majetku MČ Praha 14 Pstup je jednduchý a velmi intuitivní. Zúčastněte se prhlídek bytů a nebytvých prstr, které chcete kupit, zaregistrujte se na prtál

Více

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332 Obsluha PC snadn a rychle - Multimediální učebnice MS Windws XP Pachner Panel nástrjů vprav nahře (shra dlů) O stránku zpět Úvdní stránka dkumentu návrat na titulní stranu prgramu Histrie přehled navštívených

Více

Změny ve mzdách systému EKONOM od 1.1.2008

Změny ve mzdách systému EKONOM od 1.1.2008 Změny ve mzdách systému EKONOM d 1.1.2008 1. Změna parametrů pr mzdy: V parametrech se mění hdnty a přibyly další parametry s hledem na jejich mnžství jsu rzděleny d dvu brazvek mezi kterými se přepíná

Více

Modul pro vyhodnocení ročních výsledků finančních kontrol

Modul pro vyhodnocení ročních výsledků finančních kontrol Ministerstv financí Odbr 47 Centrální harmnizační jedntka Infrmační systém finanční kntrly ve veřejné správě Mdul pr vyhdncení rčních výsledků finančních kntrl Leden 2015 Manuál MF - infrmační systém finanční

Více

Jak se zúčastnit dražby

Jak se zúčastnit dražby Jak se zúčastnit dražby Pstup je jednduchý a velmi intuitivní. Zúčastněte se prhlídek nemvitstí, které chcete kupit, zaregistrujte se na prtál www.elektrnickedrazby.cz, přihlaste se d knkrétní(ch) dražby(eb),

Více

Smlouva o obchodním zastoupení

Smlouva o obchodním zastoupení Smluva bchdním zastupení Zastupený CZ.NIC, z. s. p.. sídl Americká 23, 12000 Praha 2 IČ 67985726 DIČ CZ67985726 zastupený Mgr. Ondřejem Filipem, výknným ředitelem sdružení a Obchdní zástupce Se sídlem

Více

Tile systém v Marushka Designu

Tile systém v Marushka Designu 0 Tile systém v Marushka Designu OBSAH 1 CÍL PŘÍKLADU...2 2 PRÁCE S PŘÍKLADEM...2 3 UKÁZKA DIALOGOVÉHO OKNA...3 4 STRUČNÝ POPIS PŘÍKLADU V MARUSHKADESIGNU...4-1 - 1 Cíl příkladu V tmt příkladu si ukážeme

Více

HELIOS Fenix. Evidence daně z přidané hodnoty. Asseco Solutions, a.s. verze 7.00

HELIOS Fenix. Evidence daně z přidané hodnoty. Asseco Solutions, a.s. verze 7.00 HELIOS Fenix Evidence daně z přidané hdnty verze 7.00 Assec Slutins, a.s. 2012 HELIOS Fenix, subsystém eknmických infrmací Evidence DPH 2/34 Obsah: 1 Účetnictví... 4 1.1 Majitel... 4 1.2 Číselník DPH...

Více

pro správu uživatelských přístupů do registru řidičů pro obecní úřady obcí s rozšířenou působností

pro správu uživatelských přístupů do registru řidičů pro obecní úřady obcí s rozšířenou působností Uživatelská příručka pr správu uživatelských přístupů d registru řidičů pr becní úřady bcí s rzšířenu půsbnstí 1 Licenční ujednání Veškerá práva vyhrazena Ministerstv dpravy nábřeží L. Svbdy 1222/12 110

Více

Konsolidovaný nástroj získatele Vytvoření dodatku ke smlouvě NAMÍRU Návod k obsluze

Konsolidovaný nástroj získatele Vytvoření dodatku ke smlouvě NAMÍRU Návod k obsluze Knslidvaný nástrj získatele Vytvření ddatku ke smluvě NAMÍRU Návd k bsluze Obsah 1 ÚVOD... 1 2 MENU VYTVOŘENÍ DODATKU... 1 3 VYTVOŘENÍ DODATKU... 1 3.1 Načtení pjistné smluvy... 1 3.2 Pdmínky pr vytvření

Více

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332 Interaktivní výuka MS Office 2000 Pachner Panel nástrjů vlev nahře (zleva) O stránku zpět Úvdní stránka dkumentu návrat na titulní stranu prgramu Histrie přehled navštívených stránek Rejstřík Zálžky Pznámky

Více

NABÍDKA NA VEDENÍ ÚČETNICTVÍ ČI DAŇOVÉ EVIDENCE JE URČENA:

NABÍDKA NA VEDENÍ ÚČETNICTVÍ ČI DAŇOVÉ EVIDENCE JE URČENA: NABÍDKA NA VEDENÍ ÚČETNICTVÍ ČI DAŇOVÉ EVIDENCE JE URČENA: 1.Právnickým sbám - Splečnstem s ručením mezeným či a.s. - Splečenstvím vlastníků bytů - Bytvým družstvům - Družstvům jiným než bytvým - Jiným

Více

Uživatelský manuál služby. pro klienty s ERP pístupem

Uživatelský manuál služby. pro klienty s ERP pístupem Uživatelský manuál služby pr klienty s ERP pístupem Vážená paní, vážený pane, služba @FAKTURA 24 je mderní frma fakturace, která Vám umžní vystavvat, desílat a pijímat faktury v elektrnické pdb. Služba

Více

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332 PwerPint a Access v příkladech Pachner - p výběru tématickéh celku se bjeví kn se zadáním úlhy: ppis jedntlivých dílčích krků p animvaných tázkách jedntlivých dílčích krků uživatel abslvuje test na prvěření

Více

Nastavení firewallu pro AVG 7.5

Nastavení firewallu pro AVG 7.5 Nastavení firewallu pr AVG 7.5 Revize dkumentu 75.2 (8.2.2007) Cpyright GRISOFT, s.r.. Všechna práva vyhrazena. Tent prdukt pužívá RSA Data Security, Inc. MD5 Message-Digest Algrithm, Cpyright (C) 1991-2,

Více

Automatizovaný docházkový systém verze 3.xx DOCHÁZKA. Automatizovaný docházkový a přístupový systém. Verze 3.xx. Uživatelská příručka

Automatizovaný docházkový systém verze 3.xx DOCHÁZKA. Automatizovaný docházkový a přístupový systém. Verze 3.xx. Uživatelská příručka DOCHÁZKA Autmatizvaný dcházkvý a přístupvý systém Verze 3.xx Uživatelská příručka RON Sftware spl. s r.. Nám. Budvatelů 1405 735 06 Karviná - Nvé Měst tel.: +420 596 312 827, +420 596 317 877, fax : +420

Více

Daňový. Zpravodaj vznikl ve spolupráci se členem AMSP ČR společností Akont mezinárodní daňové poradenství, (WWW.AKONT.CZ) Kontakt pro Vaše dotazy:

Daňový. Zpravodaj vznikl ve spolupráci se členem AMSP ČR společností Akont mezinárodní daňové poradenství, (WWW.AKONT.CZ) Kontakt pro Vaše dotazy: Čísl: 1/2015 Datum vydání: 9.2.2015 Daňvý gg zpravdaj Obsah I. NOVINKY V ZÁKONĚ Č. 586/1992 SB., O DANÍCH Z PŘÍJMŮ...2 II. NOVINKY V ZÁKONĚ Č. 235/2004 SB., O DANI Z PŘIDANÉ HODNOTY...3 III. NOVINKY V

Více

REZERVACE24 S.R.O. PROVOZOVATEL SYSTÉMU RISORSA PRO VĚRNOSTNÍ PROGRAMY. Případová studie. Implementace věrnostního programu s.

REZERVACE24 S.R.O. PROVOZOVATEL SYSTÉMU RISORSA PRO VĚRNOSTNÍ PROGRAMY. Případová studie. Implementace věrnostního programu s. REZERVACE24 S.R.O. PROVOZOVATEL SYSTÉMU RISORSA PRO VĚRNOSTNÍ PROGRAMY Případvá studie Implementace věrnstníh prgramu s.oliver www.risrsa.cz inf@risrsa.cz 11.11.2014 Úvd Splečnst s.oliver CZ s.r.. a s.oliver

Více

VŠEM přístup k SW firmy Microsoft

VŠEM přístup k SW firmy Microsoft VŠEM přístup k SW firmy Micrsft Základní infrmace Micrsft DreamSpark Premium (dříve MSDNAA nebli MSDN Academic Alliance) je licenční prgram, v rámci kteréh mhu studenti VŠEM bezplatně pužívat vybraný sftware

Více

STAVEBNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO PORUBA

STAVEBNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO PORUBA STAVEBNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO PORUBA zapsané ve veřejném rejstříku, vedeném Krajským bchdním sudem v Ostravě, ddíl Dr. XXII, vlžka 392. IČ: 00 40 84 41 schválený shrmážděním delegátů SBD Pruba 28. 5. 2015 Ing.

Více

NEC CLOUD STORAGE. Uživatelská příručka. Verze: R03.1

NEC CLOUD STORAGE. Uživatelská příručka. Verze: R03.1 NEC CLOUD STORAGE Uživatelská příručka Verze: R03.1 2013 1 ÚVOD... 5 1.1 ÚČEL TOHOTO DOKUMENTU... 5 1.2 POJMY, AKRONYMY A ZKRATKY... 5 2 ÚVOD K NEC CLOUD STORAGE... 6 2.1 CO JE PRO POUŽÍVÁNÍ CLOUD STORAGE

Více

Školení obsluhy PC stručný manuál obsluhy pro používání PC. MS Power Point

Školení obsluhy PC stručný manuál obsluhy pro používání PC. MS Power Point Šklení bsluhy PC stručný manuál bsluhy pr pužívání PC MS Pwer Pint 1 Úvd - PwerPint K čemu se prgram PwerPint pužívá? Při prezentaci, kdy přednášející pr psílení účinku svých slv prmítá snímky, které si

Více

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely smluvní strany:

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely smluvní strany: Smluva uzavření buducí kupní smluvy Níže uvedenéh dne, měsíce a rku uzavřely smluvní strany: 1. Jmén buducíh prdávajícíh, r.č..., bytem., jak buducí prdávající na straně jedné (dále jen buducí prdávající

Více

Změny ve mzdách systému EKONOM od 1.1.2011

Změny ve mzdách systému EKONOM od 1.1.2011 Změny ve mzdách systému EKONOM d 1.1.2011 1. Změna parametrů pr mzdy: V parametrech se mění hdnty a přibyly další parametry s hledem na jejich mnžství jsu rzděleny d dvu brazvek mezi kterými se přepíná

Více

4 Datový typ, proměnné, literály, konstanty, výrazy, operátory, příkazy

4 Datový typ, proměnné, literály, konstanty, výrazy, operátory, příkazy 4 Datvý typ, prměnné, literály, knstanty, výrazy, perátry, příkazy Studijní cíl Tent studijní blk má za cíl pkračvat v základních prvcích jazyka Java. Knkrétně bude uvedena definice datvéh typu, uvedeny

Více

Želešice - vodovodní řád pro zónu k podnikání

Želešice - vodovodní řád pro zónu k podnikání VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ V suladu s ustanvením 38 zákna č.137/2006 Sb., veřejných zakázkách, v platném znění, Vás tímt vyzýváme k pdání nabídky pr zjedndušené pdlimitní

Více

Simulátor krizových procesů na úrovni krizového štábu. Systémová dokumentace

Simulátor krizových procesů na úrovni krizového štábu. Systémová dokumentace UNIVERZITA OBRANY Simulátr krizvých prcesů na úrvni krizvéh štábu Systémvá dkumentace LUDÍK, Tmáš; NAVRÁTIL, Jsef; KISZA, Karel; ADAMEC, Vladimír 24.1.2012 Ppis systému Simulátr krizvých prcesů na úrvni

Více

Etržiště České pošty Centrum veřejných zakázek. www.centrumvz.cz

Etržiště České pošty Centrum veřejných zakázek. www.centrumvz.cz Etržiště České pšty Centrum veřejných zakázek www.centrumvz.cz Česká pšta a egvernment? Infrmační systém datvých schránek Czechpint Certifikační autrita (elektrnický pdpis a časvá razítka) Centrum veřejných

Více

Záměr první fáze redesignu webu Fakulty aplikovaných věd

Záměr první fáze redesignu webu Fakulty aplikovaných věd Záměr první fáze redesignu webu Fakulty aplikvaných věd Autři: M.Hrák, Ľ.Kváč, M.Václavíkvá (FAV-KIV-INI) Gesce: Ing. P.Brada, Ph.D. (KIV) květen 2005 P pdrbné analýze bsahu, funkčnsti a stavu sučasnéh

Více

Instalační manuál systému Desktop Management System OptimAccess

Instalační manuál systému Desktop Management System OptimAccess SODATSW spl. s r.. Hrní 32, 639 00 BRNO http://www.sdatsw.cz tel./ fax: 543 236 177 e-mail: inf@sdatsw.cz Instalační manuál systému Desktp Management System Instalační manuál Desktp Management System Vážený

Více

ZÁKLADNÍ INFORMACE O SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY

ZÁKLADNÍ INFORMACE O SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY ZÁKLADNÍ INFORMACE O SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY Kmplexní zkuška Zkušky ze všech zkušebních předmětů mají frmu didaktickéh testu. Výjimku jsu puze zkušky z jazyků z českéh jazyka a literatury a cizíh

Více

Obchodní podmínky. 2. Objednávka a uzavření smlouvy

Obchodní podmínky. 2. Objednávka a uzavření smlouvy Obchdní pdmínky 1. Prvzvatel Karel Pavelek E-mail: airwheel@freewheel.cz Telefn: 776628664 IČ: 65484185 DIČ: CZ7504024737 Adresa: Dlní Věstnice 172, 692 29 Č.Ú.: 35-6974480257/0100 2. Objednávka a uzavření

Více

Provozní řád upravuje pravidla pro využívání informačních technologií Sdružení Tišnet členem.

Provozní řád upravuje pravidla pro využívání informačních technologií Sdružení Tišnet členem. Prvzní řád Prvzní řád upravuje pravidla pr využívání infrmačních technlgií Sdružení Tišnet členem. Prvzní řád Prvzní řád určuje základní práva a pvinnsti každéh uživatele infrmačních technlgií pčítačvé

Více

UT2004 UTV {CZ}KillerB 8.1.2013

UT2004 UTV {CZ}KillerB 8.1.2013 UT2004 UTV {CZ}KillerB 8.1.2013 1. CO TO JE UTV UTV znamená Unreal TV a služí k tmu, aby se k běžícímu zápasu na UT2004 serveru mhl připjit UTV server a k němu primární klient (kameraman). Ostatní, kteří

Více

Pravidla programu SmartUp

Pravidla programu SmartUp Pravidla prgramu SmartUp Pr kh je prgram SmartUp? Pr všechny ve věku 15 26 let včetně. Rzhdující je datum uknčení přijímání přihlášek dané výzvy. K tmut datu musí být všem členům týmu minimálně 15 a maximálně

Více

Obsah. Stránka 2 z 12

Obsah. Stránka 2 z 12 Verze 1.0 - pslední změna 2.10.2012 Obsah Úvd... 3 Kmerční certifikát... 3 Kvalifikvaný certifikát... 3 Hlavní vlastnsti elektrnickéh pdpisu... 4 Certifikační autrity... 4 Alternativní úlžiště certifikátů...

Více

Možnosti připojení WMS služby do Klienta v Marushka Designu

Možnosti připojení WMS služby do Klienta v Marushka Designu 0 Mžnsti připjení WMS služby d Klienta v Marushka Designu OBSAH 1 CÍL PŘÍKLADU...2 2 PRÁCE S PŘÍKLADEM...2 3 UKÁZKA DIALOGOVÉHO OKNA...3 4 STRUČNÝ POPIS PŘÍKLADU V MARUSHKADESIGNU...4-1 - 1 Cíl příkladu

Více

Změny ve mzdách systému EKONOM od 1.1.2012

Změny ve mzdách systému EKONOM od 1.1.2012 Změny ve mzdách systému EKONOM d 1.1.2012 1. Změna parametrů pr mzdy: V parametrech se mění hdnty a přibyly další parametry s hledem na jejich mnžství jsu rzděleny d dvu brazvek, mezi kterými se přepíná

Více

Provozní řád služby zálohování CIT

Provozní řád služby zálohování CIT Prvzní řád služby zálhvání CIT V Ostravě 5. května 2011 1 Ppis služby Služba zálhvání pskytuje mžnst pravidelnéh autmatizvanéh vytváření kpií (zálh) dat na zálhvací média a mžnst bnvy dat z těcht zálh.

Více

Zpracoval: Zrevidoval: Schválil: Jméno Podpis Jméno Podpis Jméno Podpis

Zpracoval: Zrevidoval: Schválil: Jméno Podpis Jméno Podpis Jméno Podpis Tabulka 1 - Evidence prcesu přípravy, schválení a revizí (kapitly) Metdickéh pkynu pr přípravu pdkladů pr psuzení finančníh zdraví žadatele Vydání č. Platné d 1 3. 1. 2008 Zpracval: Zrevidval: Schválil:

Více

Bezpečnostní programovatelný modul TRISAFE od Phoenix Contact.

Bezpečnostní programovatelný modul TRISAFE od Phoenix Contact. Bezpečnstní prgramvatelný mdul TRISAFE d Phenix Cntact. Prgramvatelných bezpečnstních mdulů je na trhu hdně, každý větší výrbce je už má ve své nabídce. Mdul TRISAFE d splečnsti Phenix Cntact nabízí ale

Více

ÚPLNÁ PRAVIDLA soutěže "Pojištění je dobrá rada"

ÚPLNÁ PRAVIDLA soutěže Pojištění je dobrá rada ÚPLNÁ PRAVIDLA sutěže "Pjištění je dbrá rada" Tat pravidla sutěže (dále jen "Pravidla") upravují sptřebitelsku sutěž "Pjištění je dbrá rada" (dále jen "Sutěž") jak jediný závazný a úplný dkument. 1. Přadatel

Více

Obsah cvic ení procvic ovane dovednosti

Obsah cvic ení procvic ovane dovednosti Výpčetní technika a algritmizace I Obsah cvic ení prcvic vane dvednsti Studijní cíle cvičení Ve cvičeních předmětu VA1: student si svjí základní práci s peračním systémem Windws, cž zahrnuje zejména: základní

Více

XTB-Trader DMA. Zastavení ztrát (Stop Loss) a Realizovat zisk (Take Profit)

XTB-Trader DMA. Zastavení ztrát (Stop Loss) a Realizovat zisk (Take Profit) XTB-Trader DMA Příkazy k nákupu či prdeji akcií zadáváte jednduše přím v platfrmě XTB-Trader. V kénku pr nastavení nvéh pkynu vepište pčet kusů akcií, které chcete zbchdvat. Zastavení ztrát (Stp Lss) a

Více

TEORIE ZPRACOVÁNÍ DAT Cvičení 8

TEORIE ZPRACOVÁNÍ DAT Cvičení 8 TEORIE ZPRACOVÁNÍ DAT Cvičení 8 Cvičení je zaměřené na práci v SQL, zejména dtazvání. Zadání je rzdělen d typvých úlh. Jedna úlha bsahuje základní dtaz a něklik alternativních dtazů ke stejné prblematice.

Více

Obsah cvičení procvičované dovednosti

Obsah cvičení procvičované dovednosti Výpčetní technika a algritmizace I Obsah cvičení prcvičvané dvednsti Pznámka: Na učebnách je Windws XP, prtže nvější verze Windws nesplupracují s dalšími technlgiemi na MENDELU. Studijní cíle cvičení Ve

Více

Verze 6.1, 8/2008. Uživatelský manuál. WebActive s.r.o.,hviezdoslavova 16, 400 03 Ústí nad Labem. www.webactive.cz - info@webactive.

Verze 6.1, 8/2008. Uživatelský manuál. WebActive s.r.o.,hviezdoslavova 16, 400 03 Ústí nad Labem. www.webactive.cz - info@webactive. Verze 6.1, 8/2008 Uživatelský manuál WebActive s.r..,hviezdslavva 16, 400 03 Ústí nad Labem www.webactive.cz - inf@webactive.cz Úvd Cntent Management Server WebJet (dále jen CMS WebJet) je systém pr ucelenu

Více

mtransfer Technická dokumentace Varianta Standard

mtransfer Technická dokumentace Varianta Standard mtransfer Technická dkumentace Varianta Standard mbank S.A., se sídlem ul. Senatrska 18, 00-950 Warszawa, Plsk, zapsaná v Celstátním sudním rejstříku (KRS) Rejstříku pdnikatelů vedeném u Obvdníh sudu hl.

Více

Document imaging, Digitalizace - Sure we can

Document imaging, Digitalizace - Sure we can Dcument imaging, Digitalizace - Sure we can Splečnsti TNT Expres Česká republika a HANDICAP vdi se spjily s cílem pskytvat maximální a plně prfesinální služby v blasti lgistiky, dpravy, expresních zásilek,

Více

VY_32_INOVACE_2A03 INTERNETOVÁ BEZPEČNOST

VY_32_INOVACE_2A03 INTERNETOVÁ BEZPEČNOST VY_32_INOVACE_2A03 INTERNETOVÁ BEZPEČNOST Cvičení 2: Internetvá bezpečnst Každý tým vytvří pmcí prgramu MS Wrd seznam alespň 10 rizik, která nám hrzí z internetu. Na závěr zpracujte suhrnný seznam za celu

Více

Počet knihoven: 146 knihoven (20 profi, 126 neprofi). V roce 2011 3 z nich nevykazovaly vůbec žádnou činnost.

Počet knihoven: 146 knihoven (20 profi, 126 neprofi). V roce 2011 3 z nich nevykazovaly vůbec žádnou činnost. Zápis z prady knihvníků a zástupců bcí, knané 21. května 2012 v Městské knihvně v Tišnvě a 24. května 2012 v Městské knihvně v Rsicích Účastníci: Tišnv: 17 účastníků - zástupci bcí a knihvníci z bcí Brač,

Více

Všeobecné obchodní podmínky společnosti KROB software s.r.o.

Všeobecné obchodní podmínky společnosti KROB software s.r.o. Všebecné bchdní pdmínky splečnsti KROB sftware s.r.. I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ Tyt Všebecné bchdní pdmínky (dále jen VOP ) vymezují základní bchdní pdmínky a vztahy mezi splečnstí KROB sftware s.r.., IČ: 26857162,

Více

9 METODICKÉ POKYNY AD HOC MODUL 2011: Zaměstnávání zdravotně postižených osob

9 METODICKÉ POKYNY AD HOC MODUL 2011: Zaměstnávání zdravotně postižených osob LFS ad hc mdule 2011 n empyment f disabled peple 9 METODICKÉ POKYNY AD HOC MODUL 2011: Zaměstnávání zdravtně pstižených sb Ad hc mdul 2011 bude šetřen na 1. vlně (resp. pdle čtvrtletí zařazení sčítacíh

Více

Evropa Program Prémiové automatické objednávky (ADR)

Evropa Program Prémiové automatické objednávky (ADR) Evrpa Prgram Prémivé autmatické bjednávky () Výhdy je autmatický měsíční bjednávkvý prgram pr distributry a upřednstněné zákazníky. Pdpruje měsíční autmatický nákup prduktů splečnstí Nu Skin a Pharmanex,

Více

Podmínky Tipkonta I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

Podmínky Tipkonta I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ Pdmínky Tipknta I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1. Prgram TIPKONTO 1.1. TIPKONTO je název věrnstníh prgramu, který splečnst TIPSPORT, a.s., se sídlem v Beruně 1, Plitických vězňů 156 (dále jen TIPSPORT) nabízí svým

Více

2 1) ZajiŠtěnívýknu technickéh dzru stavebníka (TDs dle příslušnélegislativy) za stavebníka (investra), kteru je Městská Část BrnČernvice (případně i příslušné svj _ Splečenstvívlastníků jedntek, jehž

Více

Pravidla programu SmartUp

Pravidla programu SmartUp Pravidla prgramu SmartUp Pr kh je prgram SmartUp? Pr všechny ve věku 15 26 let (včetně). Rzhdující je datum uknčení přijímání přihlášek dané výzvy. K tmut datu musí být všem členům týmu minimálně 15 a

Více

OBNOVU KULTURNÍCH PAMÁTEK POŠKOZENÝCH POVODNĚMI

OBNOVU KULTURNÍCH PAMÁTEK POŠKOZENÝCH POVODNĚMI Jihčeský kraj vyhlašuje na základě usnesení zastupitelstva kraje čísl 158/2003/ZK ze dne 24. června 2003 ve smyslu ustanvení 16, dst. (1), zákna čísl 20/1987 Sb., státní památkvé péči, v platném znění,

Více

KONFERENCE O ŘÍZENÍ HOSPODAŘENÍ A FINANCOVÁNÍ SAMOSPRÁV

KONFERENCE O ŘÍZENÍ HOSPODAŘENÍ A FINANCOVÁNÍ SAMOSPRÁV KONFERENCE O ŘÍZENÍ HOSPODAŘENÍ A FINANCOVÁNÍ SAMOSPRÁV Nvela zákna veřejných zakázkách Adéla Havlvá, Rmana Derkvá Praha 12. 4. 2012 Největší právnická firma v České republice Klienty nejlépe hdncená právnická

Více

Účetní systémy na PC (MPF_USPC) 2. TÝDEN (4. a 5. 3. 2010)

Účetní systémy na PC (MPF_USPC) 2. TÝDEN (4. a 5. 3. 2010) Účetní systémy na PC (MPF_USPC) 2. TÝDEN (4. a 5. 3. 2010) Tématický plán a bsahvé zaměření seminářů 1. týden - Organizační záležitsti. Účetní systém pdniku a využití výpčetní techniky. Sftware pr účetnictví.

Více

Žádost o obchodní nabídku

Žádost o obchodní nabídku Žádst bchdní nabídku Splečenství vlastníků jedntek Bytvé dmy Pd Krcínku Klíčvská 913/43, 190 00 Praha 9, IČ: 27418812, Splečnst byla zapsána dne 13.8.1999 v bchdním rejstříku vedeném u Městskéh sudu v

Více

Konzultační materiál č. 1/2015 Přiměřený zisk PŘIMĚŘENÝ ZISK OHROŽUJE POSKYTOVATELE HRANICE PRO PŘIMĚŘENÝ ZISK?

Konzultační materiál č. 1/2015 Přiměřený zisk PŘIMĚŘENÝ ZISK OHROŽUJE POSKYTOVATELE HRANICE PRO PŘIMĚŘENÝ ZISK? Knzultační materiál č. 1/2015 Přiměřený zisk PŘIMĚŘENÝ ZISK OHROŽUJE POSKYTOVATELE HRANICE PRO PŘIMĚŘENÝ ZISK? I. Pjem aneb c se jedná (článek IX. Metdiky) Zisk = skutečné výnsy mínus skutečné náklady

Více

Minimální mzda, mzdové tarify a příplatky za práci v noci a ve škodlivém prostředí

Minimální mzda, mzdové tarify a příplatky za práci v noci a ve škodlivém prostředí Zákn daních z příjmu Daň z příjmu právnických sb Sazby daně z příjmu právnických sb Od 1.1. 2004 1.1. 31.12. 2003 1.1. 31.12. 2002 Sazba 28 % 31% 31% Sazby daně z příjmu fyzických sb V rce 2004 zůstávají

Více

Smlouva o poskytnutí péče o dítě předškolního věku

Smlouva o poskytnutí péče o dítě předškolního věku Smluva pskytnutí péče dítě předšklníh věku (uzavřené pdle zákna č. 40/1964 Sb., ve znění pzdějších předpisů) Šklka Ježeček, s.r.., se sídlem Na Králvě 668/5, Praha Slivenec 154 00 IČ 24659215, DIČ CZ24659215

Více

Informace o stavu čerpání a plnění usnesení vlády ČR č. 144/2014

Informace o stavu čerpání a plnění usnesení vlády ČR č. 144/2014 II. Ministerstv pr místní rzvj Odbr Nárdní rgán pr krdinaci Infrmace stavu čerpání a plnění usnesení vlády ČR č. 144/2014 Pravidelná zpráva pr členy vlády ČR SRPEN 2014 Obsah Obsah... 2 Úvd... 3 Shrnutí...

Více

Majetek a zdroje krytí, inventarizace, pracovní list

Majetek a zdroje krytí, inventarizace, pracovní list Název škly Čísl prjektu Název prjektu Klíčvá aktivita Dstupné z: Označení materiálu: Typ materiálu: Předmět, rčník, br: Tematická blast: Téma: STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa,

Více

IT Strategie a Standardy Akademie hotelnictví a cestovního ruchu střední škola, s.r.o.

IT Strategie a Standardy Akademie hotelnictví a cestovního ruchu střední škola, s.r.o. IT Strategie a Standardy Akademie htelnictví a cestvníh ruchu střední škla, s.r.. Verze 2: Listpad 2014 Dkument služí k infrmvání zaměstnanců, studentů, týmu IT pdpry a dalších zúčastněných stran jejich

Více

Jak funguje léková regulace v ČR a jak se může vyvíjet? Mgr. Filip Vrubel odbor farmacie 13. 1. 2011

Jak funguje léková regulace v ČR a jak se může vyvíjet? Mgr. Filip Vrubel odbor farmacie 13. 1. 2011 Jak funguje lékvá regulace v ČR a jak se může vyvíjet? Mgr. Filip Vrubel dbr farmacie 13. 1. 2011 Jak funguje... Regulace cen a úhrad léčiv d r. 2008 Zákn č. 48/1997 Sb., veřejném zdravtním pjištění Zákn

Více

Referenční příručka hp ipaq Pocket PC řady h1900. Document Part Number: 311757-003

Referenční příručka hp ipaq Pocket PC řady h1900. Document Part Number: 311757-003 Referenční příručka hp ipaq Pcket PC řady h1900 Dcument Part Number: 311757-003 červen 2003 2003 Hewlett-Packard Cmpany 2003 Hewlett-Packard Develpment Cmpany, L.P. HP, Hewlett Packard a lg Hewlett-Packard

Více

DATABÁZOVÝ SERVER FIREBIRD

DATABÁZOVÝ SERVER FIREBIRD DATABÁZOVÝ SERVER FIREBIRD INSTALACE,KONFIGURACE, VLASTNOSTI PŘÍRUČKA A NÁVODY PRO OBECNÉ ÚČELY YAMACO SOFTWARE 2004-2008 1. ÚVODEM Databázvý server FireBird je jedním z relačních databázvých systémů,

Více

MarketsTrader 2 Stručný návod Poslední Update: říjen 2013

MarketsTrader 2 Stručný návod Poslední Update: říjen 2013 City Credit Capital (UK) Limited 12th Flr, Hern Twer 110 Bishpsgate Lndn EC2N 4AY United Kingdm T +44 (0)207 614 4600 F +44 (0)207 614 4660 W www.cccapital.c.uk MarketsTrader 2 Stručný návd Pslední Update:

Více

Část první. Obecná ustanovení ( 1-10e)

Část první. Obecná ustanovení ( 1-10e) změněn s účinnstí d pznámka vyhlášku č. 491/2012 Sb. 1.1.2013 vyhlášku č. 463/2009 Sb. 1.1.2010 418/2001 Sb. znění účinné d 1. 1. 2013 418 VYHLÁŠKA Ministerstva spravedlnsti ze dne 19. listpadu 2001 pstupech

Více

Fond mikroprojektů Euroregionu Nisa program přeshraniční spolupráce 2007-2013 CÍL 3

Fond mikroprojektů Euroregionu Nisa program přeshraniční spolupráce 2007-2013 CÍL 3 Fnd mikrprjektů Eurreginu Nisa prgram přeshraniční splupráce 2007-2013 CÍL 3 EVROPSKÁ UNIE Příručka pr příjemce dtace Verze 14 1.červen 2012 Fnd mikrprjektů reginu Nisa OBSAH: I. Knečný uživatel.....3

Více

MODULÁRNÍ SYSTÉM KOMUNIKACE (MSGSERVER)

MODULÁRNÍ SYSTÉM KOMUNIKACE (MSGSERVER) MODULÁRNÍ SYSTÉM KOMUNIKACE (MSGSERVER) Vladimír Pávek, Jihčeská vědecká knihvna v Českých Budějvicích Velmi blíbenu frmu elektrnické kmunikace se krmě e-mailu stal zasílání krátkých textvých zpráv tzv.

Více

NOVÁ ZELENÁ ÚSPORÁM 2015

NOVÁ ZELENÁ ÚSPORÁM 2015 r e g i n á l n í p r a d e n s k á NOVÁ ZELENÁ ÚSPORÁM 2015 ODBORNÝ POSUDEK PRO RODINNÉ DOMY Obecné pdmínky: - z psudku musí být patrný rzsah a způsb prvedení pdprvanéh patření - psudek je pdkladem pr

Více

Změna Sazebníku KB pro podnikatele, podniky a municipality v obsluze poboček k 1.1.2014 nové znění měněných bodů

Změna Sazebníku KB pro podnikatele, podniky a municipality v obsluze poboček k 1.1.2014 nové znění měněných bodů Změna Sazebníku KB pr pdnikatele, pdniky a municipality v bsluze pbček k 1.1.2014 nvé znění měněných bdů Vysvětlení K 1.1.2014 dchází ke změnám v Sazebníku KB pr pdnikatele, pdniky a municipality v bsluze

Více

Obchodní podmínky e-shopu Vinylfloor.cz

Obchodní podmínky e-shopu Vinylfloor.cz Obchdní pdmínky e-shpu Vinylflr.cz Tyt bchdní pdmínky upravují v suladu s ustanvením 1751 dst. 1 zákna č. 89/2012 Sb., bčanskéh zákníku (dále jen bčanský zákník ) vzájemná práva a pvinnsti smluvních stran

Více

RÁMCOVÁ SMLOUVA NA DODÁVKU A PROVOZ MONITOROVACÍHO SYSTÉMU VOZIDEL

RÁMCOVÁ SMLOUVA NA DODÁVKU A PROVOZ MONITOROVACÍHO SYSTÉMU VOZIDEL Obchdní pdmínky zadavatele Čísl smluvy kupujícíh: Čísl smluvy prdávajícíh: RÁMCOVÁ SMLOUVA NA DODÁVKU A PROVOZ MONITOROVACÍHO SYSTÉMU VOZIDEL uzavřená níže uvedenéh dne, měsíce a rku v suladu s ust. 92

Více

HiPath 3000. Assistant TC optipoint pro správu systému. Návod k použití

HiPath 3000. Assistant TC optipoint pro správu systému. Návod k použití HiPath 3000 Assistant TC ptipint pr správu systému Návd k pužití Infrmace k návdu k pužití Tent návd k pužití ppisuje, jak můžete jak správce systému přizpůsbit svůj systém HiPath 3000 svým pžadavkům.

Více

Všeobecné obchodní podmínky společnosti STORMWARE s.r.o.

Všeobecné obchodní podmínky společnosti STORMWARE s.r.o. Všebecné bchdní pdmínky splečnsti STORMWARE s.r.. I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ Tyt Všebecné bchdní pdmínky (dále jen VOP ) vymezují základní bchdní pdmínky a vztahy mezi splečnstí STORMWARE s.r.., IČ: 25313142,

Více

Obchodní a dodací podmínky

Obchodní a dodací podmínky Obchdní a ddací pdmínky ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1. Tyt bchdní a ddací pdmínky (dále jen bchdní pdmínky") bchdní splečnsti Akční Ceny s.r.., se sídlem Ve Slatinách 3242/3, Praha 10- Záběhlice, 106 00 IČO: 030

Více

4.-13.5. Český jazyk a literatura. Povinná zkouška. Písemná práce (10 témat zadaných Centrem, výběr)

4.-13.5. Český jazyk a literatura. Povinná zkouška. Písemná práce (10 témat zadaných Centrem, výběr) 4.37. Maturitní zkuška na Cyrilmetdějském gymnáziu ve šklním rce 2014/ Průběh a rzsah maturitní zkušky na gymnáziu stanví 77 a další zákna č.561/2004 a vyhláška MŠMT č.177/2009 Sb. v aktuálním znění. Pr

Více

Sídlo: Praha 4, Hvězdova 1716/2b, PSČ 140 78. Sídlo: Praha 1, Jindřišská 873/27, PSČ 110 00 IČO: 256 09 688

Sídlo: Praha 4, Hvězdova 1716/2b, PSČ 140 78. Sídlo: Praha 1, Jindřišská 873/27, PSČ 110 00 IČO: 256 09 688 Pravidla marketingvé akce s názvem SOUTĚŽ S VODAFONE KREDITNÍ KARTOU Účelem tht dkumentu je úplná a jasná úprava pravidel marketingvé akce Sutěž s Vdafne Kreditní kartu (dále jen "marketingvá akce"). Tat

Více

1. Státní fond rozvoje bydlení (dále jen Fond ) je právnickou osobou.

1. Státní fond rozvoje bydlení (dále jen Fond ) je právnickou osobou. STATUT STÁTNÍHO FONDU ROZVOJE BYDLENÍ NOVÉ ZNĚNÍ Článek 1 - Úvdní ustanvení 1. Státní fnd rzvje bydlení (dále jen Fnd ) je právnicku sbu. 2. Fnd byl zřízen záknem č. 211/2000 Sb., Státním fndu rzvje bydlení

Více

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/83/EU o právech spotřebitelů

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/83/EU o právech spotřebitelů Směrnice Evrpskéh parlamentu a Rady 2011/83/EU právech sptřebitelů Úvd Všebecně je úprava sptřebitelskéh práva rztříštěná d mnha kmunitárních předpisů, které tak způsbují prblémy zejm. v rámci přeshraničníh

Více