CSH spol s r.o. NÁVOD K INSTALACI

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "CSH spol s r.o. NÁVOD K INSTALACI"

Transkript

1 H spl s r.. Wuchterlva 5, Praha 6 tel.: Nedbalva 14, Ostrava tel.: WWW: Vážení uživatelé, dstáváte nvu verzi všech prgramů pr druhu plvinu rku Je t stav k PŘED INSTALACÍ SI DŮKLADNĚ PŘEČTĚTE TENTO NÁVOD A ŘIĎTE SE VŠEMI POKYNY NÁVOD K INSTALACI 28. července Nejprve si uvědmte, jaku verzi prgramu vlastníte. Verze 4.xx je verze Paradx, verze 5.xx je verze klient/server. Verze se vám zbrazuje na titulním řádku hlavníh kna prgramu. Nyní dstáváte verzi 4.37 Sysel, Syslík a Syslíček Paradx, 5.33 Sysel/Syslík klient/server a 2.27 Dmvník. 2. Zaarchivujte firemní data (v případě multiverze archivujte všechny firmy). 3. Zaarchivujte tiskvé sestavy a splečná nastavení. 4. Uknčete prgram (pkud běží). Server (u Sysla/Syslíka a Dmvníka) uknčvat nemusíte. 5. Z instalačníh CD spusťte instalaci té verze, kteru máte kupenu. Registrační klíče pr jedntlivé prgramy byly nalepeny na lednvém CD neb si je vyhledejte v systému ipartner (registrační klíče jsu jiné než lni). Uživatelé Sysla si musí ještě nainstalvat nvu verzi Tabulky 3.83 a všem dpručujeme nainstalvat nvu verzi Archivace INSTALACE NOVÉ VERZE PŘÍMO Z INTERNETU Pkud máte pčítač připjený k internetu, nainstalujte si nvu verzi přím bez pmci CD. 1. Zaarchivujte firemní data (v případě multiverze archivujte všechny firmy). 2. Zaarchivujte tiskvé sestavy a splečná nastavení. 3. Ve svém prgramu zvlte Servis Stahvání z internetu Stažení nvé verze prgramu. Ve Windws Vista a Windsw 7 a 8 je nutné, aby byl prgram spuštěn jak správce, jinak se p stažení instalace nespustí. 6. Stiskněte tlačítk Stažení a instalace. Uživatelé Sysla si musí ještě nainstalvat nvu verzi Tabulky 3.83 a všem dpručujeme nainstalvat nvu verzi Archivace Nyní prběhne stažení nvé verze prgramu, prgram se sám uknčí a spustí se instalační prgram jak kdybyste jej spustili z CD. Pvedl se? Tak se ještě zaregistrujte d ipartnera (viz níže) a d příštíh rku nemusíte platit za zasílání CD. Prč je výhdné se zaregistrvat v systému ipartner Většina našich uživatelů se již registrvala v systému ipartner. C můžete mít navíc prti těm, kteří se ještě neregistrvali? Okamžitý přehled prgramech, které užíváte, včetně registračních a licenčních klíčů. Pkud některý z klíčů zapmenete, snadn si jej zde (třeba půlnci) najdete. Najdete zde rvněž i čísl pradenství a klik minut pradenství jste již vyčerpali a jaký máte kredit pr inslvenční rejstřík. Přehled fakturách, které jsme vám vystavili a jejich úhradách. Ptřebujete-li kpii faktury, jednduše si ji sami vytisknete. Budete pravidelně infrmváni všech nvých verzích prgramů a akcích, které přádáme. Můžete nám hlásit změny adresy vyplněním jednduchéh frmuláře. Můžete vznášet připmínky a návrhy na vylepšení prgramů vyplněním jednduchéh frmuláře. Můžete nakupvat v našem eshpu se slevu. Registrace vás nic nestjí, stačí na kliknut na Zaregistrujte se jak náš klient, vyplnit frmulář a deslat jej. Pak dstanete přístupvé jmén a hesl, kterým se d systému budete přihlašvat. Přejděte na Sysla / Syslíka V lňském rce jsme rzšířili pčet variant prgramu SYSEL verze, které nemají všechny mduly. Následující ceny jsu pr přechd z PX verze na verzi pr jednu firmu a jednu stanici. Přiďte si prgram na splehlivější databázi a jak je vidět z dalšíh ppisu, nvé funkce vznikají hlavně ve verzích. Navíc začínáme uvažvat uknčení pdpry PX verzí. Ppis, c která verze bsahuje, najdete na Sysel PX -> Sysel FAKTURY ,- Syslík PX -> Syslík ,- Sysel PX -> Sysel MINI 3 493,- Syslík PX -> Syslík ,- Sysel PX -> Sysel STANDARD 6 293,- Syslík PX -> Syslík ,- Sysel PX -> Sysel BUSINESS ,- Syslík PX -> Syslík ,- Sysel PX -> Sysel PLUS ,- Syslík PX -> Syslík nem ,-

2 Testvání IČ a RČ zda nemají záznam v inslvenčním rejstříku V prgramech Sysel, Syslík, Syslíček a Dmvník je mžnst zjišťvat, zda dané rdné čísl neb identifikační čísl nemá záznam v inslvenčním rejstříku. V Syslvi a Syslíčkvi se testují záznamy v adresáři, vydaných a přijatých fakturách pdle IČ, v Syslíkvi zaměstnanci pdle RČ a v Dmvníkvi uživatelé bytů pdle RČ neb IČ a záznamy v adresáři pdle IČ. Prtže není mžné pužívat přímé napjení na inslvenční rejstřík, musíme pužívat služeb třetích stran, které jsu bhužel zpplatněné. Cena je 1,- Kč (+DPH). Systém funguje na principu kreditu. Předplatíte si určitý pčet testvání a pak můžete tent kredit čerpat. Prtže musíme službu platit, i když v měsíci nikh netestujete, je nutné zvlit minimální částku, která se vám v měsíci dečte i v případě, že nikh netestujete. V rámci kalendářníh měsíce můžete jedn IČ neb RČ testvat pakvaně za cenu jednh kreditu. Na knci měsíce systém sečte klik jste testvali jedinečných IČ a RČ (ve všech prgramech) a dečte je d vašeh kreditu. Je však nutné bjednávat zvlášť testvání RČ a zvlášť IČ. Výši kreditu si můžete kntrlvat v systému ipartner v sekci přehledu prgramů. Službu bjednávejte tak, že na našich stránkách zvlíte Přihlášky na akce a ptm Objednávka kreditu pr inslvenční rejstřík. Vzhledem k četným nejasnstem a Vašim dtazům k tét prblematice uvádíme ještě dvětek. Vaše připmínky se čast týkaly th, že sud je pvinen infrmvat zaměstnavatele zahájení inslvenčníh řízení, případně schválení sbníh bankrtu. Tt je bezespru pravda, ale je třeba si uvědmit, že sud vás tét věci (jak zaměstnavatele) skutečně infrmuje puze tím, že vyvěsí infrmaci inslvenci ve veřejně přístupném inslvenčním rejstříku. Tedy nemůžete čekávat, že vám d sudu přijde nějaký dpis v papírvé pdbě neb d datvé schránky. Elektrnické přiznání DPH a DS kmunikátr Od vzniká pr právnické sby a pr fyzické sby, které překrčí brat za nejvýše 12 bezprstředně předcházejících p sbě jducích kalendářních měsíců. Je sice více mžnstí, jak přiznání deslat elektrnicky, ale je výhdné mít vše, c dešlete, přehledně archivván a kdykliv dstupné. Nejjedndušší metda je psílat veškeré dkumenty d datvé schránky finančníh úřadu DS kmunikátrem. Můžete pužít i verzi GRATIS (je zdarma), kde sice budete muset ručně přiznání načíst a deslat, ale vše budete mít přehledně archivván. Kd chce mít kmfrt, pužije verzi STANDARD, která umžní deslání přím z prgramů SYSEL a SYSLÍČEK. A kd má hdně datvých schránek, d kterých přistupuje hdně uživatelů pužije verzi PROFI. POPIS ZMĚN VŠECHNY PROGRAMY Nvá verze kmprimačníh prgramu Archivace 4.02 Dpručujeme nainstalvat nvu verzi kmprimačníh prgramu Archivace. Nvá verze umí správně zacházet se jmény subrů, ve kterých je pužita diakritika, i když je nastaven jiné než české prstředí. V subrech, které pcházejí ze standardní instalace sice diakritika pužita není, ale pkud si vytvříte svje vlastní subry a v jejich názvech pžijete české znaky, je vhdné pužívat nvu verzi kmprimačníh prgramu. Nvá verze prgramu Archivace umí bnvit i archivy vytvřené ve starších verzích. Napak archiv vytvřený nvu verzí Archivace není mžné bnvit starší verzí Archivace. POUZE PROGRAMY Upgrade MS SQL na nvější verzi Pkud prvádíte upgrade MS SQL serveru z verze MSDE (standardně instalván na Windws XP) na nvější verzi MS SQL 2012 (neb MS SQL 2014), které jsu pr perační systémy Windws Vista, Windws 7, Windws 8, Windws 8.1, Windws Server 2008 či Windws Server 2012, tak je nezbytné prvést nejprve upgrade na verzi MS SQL Teprve až pté bude mžné prvést bnvu d MS SQL 2012 (neb MS SQL 2014). V případě ptřeby se s námi spjte (tel.: ) a upgrade na verzi MS SQL 2008 můžeme prvést u nás. ÚČETNICTVÍ A DAŇOVÁ EVIDENCE Sysel i PX účetnictví, Syslíček PX i PX Dčasné vypínání kntrly nesplehlivéh plátce Prtál daňvé správy, na kterém se zjišťuje i nesplehlivý plátce, mívá čas d času dstávku. Prgramy nline kntrlují při zadávání přijaté faktury, zda daná firma není mezi nesplehlivými plátci DPH a zda se platí na zveřejněný účet. Při dstávce serveru daňvé správy se však zbrazila chyba a faktura nešla ulžit a musela se kntrla vypnut v prgramu ručně. Nyní, pkud prgram zjistí, že není mžná kmunikace s daňvým prtálem, známí tut skutečnst uživateli a na dbu d příštíh spuštění prgramu sám deaktivuje kntrlu nesplehlivéh plátce.

3 Pdpra více stejných čísel účtů u různých bank Prgram dsud rzlišval bankvní účet puze pdle jeh čísla. Pkud jste měli účty u dvu neb více bank se stejným číslem, prgram je nedkázal rzlišit. Nyní je rzlišuje ještě pdle kódu banky. Sysel i PX účetnictví i PX Knverze rzvahy a výsledvky pr pdnikatele V rzvaze pr pdnikatele dšl k úpravě frmuláře - byly přidány některé řádky. Je mžné stávající definici překnvertvat na nvu. V první řadě musíte mít nainstalvanu nvu verzi Tabulky Pr překnvertvání zvlte v tevřené rzvaze funkci Subr - Převd dkumentu na aktuální verzi. P dsuhlasení akce prběhne vlastní převd a pak se Tabulka restartuje s nvu definicí. Stará defince se ulží pd názvem zaverka(12)backup.tbk (pr případ, že by se převd z nějakých důvdů nepvedl - pak stačí tent subr přejmenvat na zaverka.tbk). Daňvé přiznání PO pr rk 2013 Pkud by u vás vznikla pvinnst pdat daňvé přiznání za část rku 2013 (například při psunutém fiskálním rce), je na internetu ke stažení nvá definice daňvéh přiznání (PRIZNPO14.TBK). Stažení prvedete pmcí Servis - Stahvání z internetu - Stažení daňvéh přiznání PO. POZOR - p stažení nvé definice se vám na pčítači přepíše definice, pmcí níž jste pdávali přiznání za rk Puze Sysel účetnictví Zamykání záznamů V deníku, pkladně, vydaných a přijatých fakturách a ve výdejkách a příjemkách je mžné zamykat záznamy, aby nemhly být mdifikvány. Tut peraci je mžné prvádět puze pd administrátrským účtem (SYSTEM). Nejdřív je třeba zamykání aktivvat: Servis - Nastavení - Firma - tlačítkem Změnit nastavit, aby byl Zamykání záznamů AKTIVNÍ. Ptm je mžné v daných evidencích značit záznamy, které chcete zamknut (držíte Ctrl a značujete myší neb si nastavíte filtr a pužijete Úpravy - Vybrat vše) a pak zvlíte Záznamy - Uzamknut vybrané záznamy. Záznamy je mžné zpětně demknut tak, že si je pět značíte a zvlíte Záznamy - Odemknut vybrané záznamy. Zamčené záznamy jsu barevně zvýrazněny. Další mžnst je záznamy uzamknut či demknut hrmadně. Zvlte Servis - Hrmadné zamykání/demykání. Vyberte si měsíce, které chcete zamknut či demknut, vyberte peraci (Zamknut / Odemknut) a na zálžce Výběr evidencí vyberte pr kteru evidenci chcete akci prvést. Hrmadné zamykání/demykání je výrazně rychlejší než přes značené záznamy, takže pkud chcete rychle zamknut či demknut celý měsíc neb třeba i rk, pužívejte tut funkci. Pkud ptřebujete něc pravit v zamčených záznamech, je asi nejlepší metda deaktivvat zamykání Servis - Nastavení - Firma - tlačítkem Změnit nastavit, aby byl Zamykání záznamů NEAKTIVNÍ. Pak záznam pravit a pět zamykání aktivvat. Pkud je zamykání neaktivní, jeví se i zamčené záznamy prgramu jak nezamčené. Prdejní cena ve výdejkách V hlavičce výdejek je nvé ple Prdejní cena. Když vytváříte výdejku, můžete si nastavit, za jaku prdejní cenu ze skladu vydáváte (1 až 10). Za tut cenu pak bude vytvřena faktura (při vytváření faktury z výdejky). Majetek Při tevření kna majetku se vyfiltruje puze nevyřazený majetek. Na dlním kraji kna je zaškrtávací ple, kde je mžné tent filtr zrušit a zbrazit i vyřazený majetek. Úpravy filtrů V číselných řadách filtr na Aktivní, ve vydaných fakturách filtr na Neptvrzený dbrpis, ve výdejkách/příjemkách fitr na Text, v majetku je filtr na čísl místnsti, v evidencích, kde je mžné zamykání dkladů, je filtr na zamčené či demčené záznamy, v plžkách deníku je mžné fitrvat rzsah účtů d-d. Rzvaha a výsledvka pdle účtů V Tisky - Závěrka je přidána Rzvaha pdle účtů. Tent tisk vytiskne účty rzdělené na aktivní, pasivní, nákladvé a výnsvé a u nich puze jejich knečný zůstatek. Přehled DPH pr přenesenu daňvu pvinnst V Tisky - DPH - Pvinnst přiznat daň a Nárk na dpčet daně je přidán tisk Přenesení daňvé pvinnsti. Tisk vytiskne přehled dkladů, kde se pužila přenesená daňvá pvinnst. Přetah ze skladu v přijatých bjednávkách Na plžce přijaté bjednávky je mžné vybírat zbží se skladu pdbně jak ve vydaných fakturách - vyplňte čísl skladvé karty a stiskněte Enter. Pkud existuje takvé čísl skladvé karty, prvede se přetah tét karty d plžky přijaté bjednávky. Vzry dkladů ve výdejkách/příjemkách a u přijatých bjednávek Ve výdejkách a příjemkách a v přijatých bjednávkách je mžné vytvářet a pužívat vzrvé dklady. Výběr bdbí pr kntrlu zaúčtvání dkladů Ve funkci pr kntrlu zaúčtvání dkladů a návaznsti výdejek je mžné zadat bdbí, pr které má kntrla prběhnut. Máte-li hdně dkladů a staré máte zkntrlvané a zamčené, můžete si nastavit kratší bdbí a kntrla pběží kratší dbu. Elektrnická faktura ve frmátu ISDOC Aktualizace elektrnické faktury na verzi ISDOC

4 Exprt rmng listu a skipas listu d Excelu Rming list a skipas list je mžné exprtvat d Excelu. SYSEL CESTOVATEL (VERZE PRO CK) MZDY A PERSONALISTIKA Syslík klient/server i paradx mzdy a persnalistika PX/ Údaje v hranatých závrkách [ ] platí puze pr verzi. Údaje ve slžených závrkách { } platí puze pr verzi PX. Ptvrzení zdanitelných příjmech na základě DPP pdle 6 dst. 4 zákna č. 586/1992 Sb. a dani vybírané srážku Ve mzdvé části v Tisky Daně Ptvrzení zdanitelných příjmech ( 6 dst. 4) je k dispzici nvý tiskpis MFin 5460/A vzr č.1. Před samtným tiskem se tevře frmulář, kde můžete případně některé infrmace upravit. Prgram autmaticky sečte všechny pracvněprávní vztahy vybranéh zaměstnance (stejné sbní čísl). Ve verzi by prgram měl sám případně dečíst příjmy, které nejsu na základě DPP, ale jedná se srážkvu daň (např. Pdíly na zisku vyplacené jednatelům). Ve verzi PX je třeba tut úpravu prvést ručně. Hlášení pr zdravtní pjišťvny pr zaměstnavatele bez IČ Pkud jste zaměstnavatel, který nemá přiřazené IČ (např. velvyslanectví), tak si můžete v Servis Definice [Seznamy] Účty pr dvdy u zdravtních pjišťven v sekci Údaje puze pr zdravtní pjišťvny nastavit v plžce Čísl plátce pjištění pr zaměstnavatele bez IČ přidělené čísl zdravtní pjišťvnu. Výkaz ISP Od letníh sběru letšníh rku je nvá verze výkazu ISP. Některé údaje se už neexprtují a napak jiné jsu v exprtu nvě. Pr správný vygenervaný výkaz je ptřeba: 1. Nastavit v Servis Nastavení Firma na zálžce {Parametry} neb [Kalendář, výkazy] plžku Klektivní smluva. 2. V kmenvé databázi na zálžce Rzp./přísp. v sekci Výkaz ISP je ptřeba pr každéh zaměstnance nastavit nvé plžky Smluvní plat, Stupeň řízení a Skupina prací. 3. V kmenvé databázi nastavit správně atributy pr příplatky, které využíváte. Pr tut akci je ptřeba být přihlášen d prgramu jak uživatel SYSTEM. Nastavení je splečné pr všechny zaměstnance a prvádí se následně: Nejprve klikněte ve kmenvé databázi d plíčka s pužívaným příplatkem a pté klikněte na iknku s červenu fajfku neb zvlte v menu Akce Atributy u persnálníh údaje. Zde zatrhněte, pdle kteréh paragrafu Zákníku práce je tent příplatek přiznán. Tt pakujte pr všechny pužívané příplatky. Některé jsu již d nás přednastaveny, ale některé si musíte nastavit ručně. Ve frmuláři Editace vlastnstí kmenvéh údaje si můžete kliknut na tlačítk Nápvěda, kde je ptřebné nastavení vysvětlen. Puze Syslík mzdy a persnalistika Hrmadná bnva firemních dat Pkud ptřebujete přenést aplikační server (včetně MS SQL serveru) na nvý pčítač, můžete pužít funkci Přenesení firemních dat z jinéh PC, kteru naleznete na Sysel/Syslík serveru v Nastavení Správa firem na zálžce Speciální funkce. Pzr na verzi SQL serveru, jak je ppsán na straně 2 tht dpisu v sekci Upgrade MS SQL na nvější verzi. Exekuce V případě dlužnéh výživnéh, je ptřeba vyplnit nvu plžku Běžné výživné. V případě suběhu více dlužných výživných a při rzdělvané částce nižší než celkvá výše všech dlužných výživných se nárk uspkjuje v pměru běžnéh výživnéh, nikliv v pměru dsud nesplacené dlužné částky. Dluhdbá nepřítmnst na pracvišti Ve kmenvé části na zálžce Zaměstnání, dvlená Dvlená kalendář je mžné zadat výchzí dluhdbu událst pr inicializaci kalendáře. Stačí vyplnit typ událsti a datum začátku a knce událsti. Takt lze zadat nemc, úraz, dvlenu, placené vln. Tt má smysl využít, pkud událst bude trvat více měsíců. Lékař a zdravtní prhlídky Ve kmenvé části na zálžce Zaměstnání, dvlená Lékař, pracvní agentura je mžné pr každéh zaměstnance zadat plžky Určený lékař, Zdravtní rizika, Datum příští prhlídky a Ppis příští prhlídky. Na prhlídku lze nastavit připmínku stiskem tlačítka se symblem budíku. Předchzí hdnty Evidence předchzích hdnt byl rzšířena plžky Zkušební dba d a PP na dbu urč. d.

5 SPRÁVA NEMOVITOSTÍ DOMOVNÍK Dmvník byty Smluvní úrk Při pužití smluvní úrku lze zadat minimální úrk na měsíc. Smluvní úrk se nastavuje v evidenci sby na zálžce Smluvní úrk. Úpravy krespndence U sestav krespndence lze zbrazit i splubydlící sby, které mají zaškrtnuté plíčk Splunájemce/Spl. člen/spluvlastník. V dialgu před tiskem krespndence se zaškrtne plíčk Zahrnut splubydlící sby s příznakem spluvlastník / splunájemce. Genervání slžky Slžku lze genervat i před pčátek platnsti nejstarší slžky danéh typu. Například, máte-li slžku platnu d , můžete nyní vygenervat i slžku, která bude platná například d Tat nvá slžka bude autmaticky uknčena v tmt případě Sestava nákladů na vlné bjekty V evidenci vyúčtvání je mžné vytisknut sestavu, která zbrazí p jedntlivých bjektech náklady na vlné bjekty. Jedná se plžky vyúčtvání, které nemají vyplněný slupec Uživatel bjektu a které by měly představvat právě náklady na vlné bjekty. Sestava je v menu Tisky Náklady na vlné bjekty. Saldznak pr zaúčtvání nedplatků vyúčtvání pr vlné bjekty Lze nastavit saldznak pr zaúčtvání nedplatků vyúčtvání vlných bjektů. Tent saldznak se nastaví v nastavení subjektu na zálžce Knstanty, plíčk Saldznak pr zaúčtvání vyúčtvání vlných prstr. Úpravy evidenčníh listu Před tiskem evidenčníh listu lze v dialgu, ve kterém se zadává datum platnsti evidenčníh listu, zadat i text, který se zbrazí na knci evidenčníh listu. Dále lze k přihlášenému uživateli prgramu přiřadit naskenvaný pdpis (Servis Nastavení Uživatele prgramu). Tent pdpis se pté zbrazí na evidenčním listě. Zbrazí se i infrmace, kd evidenční list vytiskl (rvněž dle přihlášenéh uživatele). Kntrla vyúčtvání tepla z hlediska vyhlášky Při kntrle vyúčtvání tepla z hlediska vyhlášky (zda se náklady na m 2 vytápěné plchy bytu neliší více než 40% nákladů na m 2 celéh dmu) lze nyní uvažvat i klimaticku nárčnst jedntlivých měsíců. Zda se má klimatická nárčnst uvažvat, se vlí v dialgu, který se zbrazí p spuštění funkce (zaškrtávací plíčk Uvažvat klimaticku nárčnst). Převd příspěvku na správu dmu (fndu prav) mezi vlastníky při převdu bjektu Nvá funkce převádí knečný stav příspěvku na správu dmu d pčátečníh stavu nvéh vlastníka při převdu bjektu. Dsud se tat perace musela prvádět ručně. Aby byly převdy pčátečních stavů správně, funkce kntrluje a pravuje pčáteční stavy vlastníků i v dřívějších letech, ne puze v rámci psledníh vyúčtvání. P sknčení funkce je zbrazen prtkl, u kterých bjektů byl pčáteční stav upraven. Funkce se spuští v evidenci vyúčtvání v menu Akce Převd příspěvku na správu dmu (fndu prav) mezi sbami při převdu bjektů. Pslední rk pr vyhdncení změn je rk nastavený v účetním bdbí. Předávací prtkl bytu V evidenci bjektů je mžné vytisknut předávací prtkl bytu. Sestava se nachází v menu Tisky Předávací prtkl. Cena revize V evidenci revize (celku a bjektu) lze zadat předpkládanu a skutečnu cenu za prvedení revize. Tyt nvé infrmace se zbrazují i v tiskvých sestavách plánvaných a prvedených revizí. Dmvník byty + nebyty Nvá plíčka v evidenci měřidel V měřidle jde nvě zadat čísl klienta a dběrnéh místa. Plíčka jsu přístupná z definice měřidel na zálžce Další údaje. DS kmunikátr Pravidla pr zprávy (jen verze prfi) Nvě je mžné pr příchzí a deslané zprávy nastavit sadu pravidel určujících, c se má se zprávu p jejím přijetí/deslání udělat. Odeslané a přijaté zprávy je mžné nechat autmaticky přesunut d některé ze zalžených uživatelských pdslžek. Přijaté zprávy je navíc mžné ještě přidělit určenému prfilu. Pravidl se týká buď určitéh příjemce/desílatele, neb se týká všech přijatých neb všech deslaných zpráv. Pravidl je mžné dčasně zneaktivnit. Pravidla se nastavují na panelu příslušnéh uživatele datvé schránky kliknutím na hypertextvý dkaz nastavit pravidla pr zprávy. Průvdce nahrazením uživatele datvé schránky V sekci Průvdci přibyl nvý průvdce nahrazením uživatele datvé schránky. Tut funkci využijete např. v případě, když se vymění pvěřená sba s přístupem ke schránce. Nejprve určíte, c se má stát s půvdní schránku. P zadání nvéh uživatelskéh jména se prgram připjí k tét datvé schránce a staru buď dstraní neb zneaktivní pdle th, c byl zvlen v prvním krku.

CSH spol s r.o. NÁVOD K INSTALACI

CSH spol s r.o. NÁVOD K INSTALACI H spl s r.. Wuchterlva 5, 160 00 Praha 6 tel.: 226 218 080-5 Nedbalva 14, 701 00 Ostrava tel.: 597 578 698 e-mail: csh@csh.cz WWW: http://www.csh.cz Vážení uživatelé, 18. ledna 2013 dstáváte nvu verzi

Více

CSH spol s r.o. NÁVOD K INSTALACI

CSH spol s r.o. NÁVOD K INSTALACI CSH spl s r.. Wuchterlva 5, 160 00 Praha 6 tel.: 226 218 080-4 Nedbalva 14, 701 00 Ostrava tel.: 597 578 698 e-mail: csh@csh.cz WWW: http://www.csh.cz Vážení uživatelé, 11. ledna 2010 dstáváte nvu verzi

Více

Stahujte si nové verze sami z internetu

Stahujte si nové verze sami z internetu CSH spl s r.. Wuchterlva 5, 160 00 Praha 6 tel.: 226 218 080-4 Nedbalva 14, 701 00 Ostrava tel.: 597 578 698 e-mail: csh@csh.cz WWW: http://www.csh.cz 10. ledna 2008 Vážení uživatelé, dstáváte nvu verzi

Více

Automatizovaný docházkový systém verze 3.xx DOCHÁZKA. Automatizovaný docházkový a přístupový systém. Verze 3.xx. Uživatelská příručka

Automatizovaný docházkový systém verze 3.xx DOCHÁZKA. Automatizovaný docházkový a přístupový systém. Verze 3.xx. Uživatelská příručka DOCHÁZKA Autmatizvaný dcházkvý a přístupvý systém Verze 3.xx Uživatelská příručka RON Sftware spl. s r.. Nám. Budvatelů 1405 735 06 Karviná - Nvé Měst tel.: +420 596 312 827, +420 596 317 877, fax : +420

Více

Verze 6.1, 8/2008. Uživatelský manuál. WebActive s.r.o.,hviezdoslavova 16, 400 03 Ústí nad Labem. www.webactive.cz - info@webactive.

Verze 6.1, 8/2008. Uživatelský manuál. WebActive s.r.o.,hviezdoslavova 16, 400 03 Ústí nad Labem. www.webactive.cz - info@webactive. Verze 6.1, 8/2008 Uživatelský manuál WebActive s.r..,hviezdslavva 16, 400 03 Ústí nad Labem www.webactive.cz - inf@webactive.cz Úvd Cntent Management Server WebJet (dále jen CMS WebJet) je systém pr ucelenu

Více

Logistika, sklady, fakturace a distribuce v IS. Vzdělávací modul. - 1 - Logistika, sklady, fakturace a distribuce v IS

Logistika, sklady, fakturace a distribuce v IS. Vzdělávací modul. - 1 - Logistika, sklady, fakturace a distribuce v IS - 1 - Lgistika, sklady, fakturace a distribuce v IS Vzdělávací mdul Lgistika, sklady, fakturace a distribuce v IS - 2 - Lgistika, sklady, fakturace a distribuce v IS Obsah 1. Naplnění základních číselníků...

Více

INFORMAČNÍ PŘÍRUČKA SYSTÉMU AHMOSE. Obsah informační příručky:

INFORMAČNÍ PŘÍRUČKA SYSTÉMU AHMOSE. Obsah informační příručky: Obsah infrmační příručky: 1. Prdukty 2. Klienti 3. Objednávky 4. Fakturace 5. Skladvé perace 6. Platby 7. Účetnictví 8. Smluvy 9. Výrba 10. Mzdy 11. Manažérské a statní sestavy 12. Správa systému 13. Internetvý

Více

DATABÁZOVÝ SERVER FIREBIRD

DATABÁZOVÝ SERVER FIREBIRD DATABÁZOVÝ SERVER FIREBIRD INSTALACE,KONFIGURACE, VLASTNOSTI PŘÍRUČKA A NÁVODY PRO OBECNÉ ÚČELY YAMACO SOFTWARE 2004-2008 1. ÚVODEM Databázvý server FireBird je jedním z relačních databázvých systémů,

Více

NET Genium. Příručka administrátora

NET Genium. Příručka administrátora NET Genium Příručka administrátra Verze: 1.0 Datum: 2.9.2013 Autr: Bc. Michael Kupka, +420 242 441 548, michael.kupka@netgenium.cm Splečnst: NetGenium s.r.., www.netgenium.cm 1/91 Histrie změn Autr Datum

Více

Microsoft Online Services. Office 365 Windows Intune CRM Online. Prodejní příručka Vydání srpen 2012

Microsoft Online Services. Office 365 Windows Intune CRM Online. Prodejní příručka Vydání srpen 2012 Micrsft Online Services Office 365 Windws Intune CRM Online Prdejní příručka Vydání srpen 2012 Micrsft Office 365 jsu sftwarvé prdukty pr kancelářsku prduktivitu nabízené frmu předplacených služeb pskytvaných

Více

Microsoft Offi ce 365 a Windows Intune. Prodejní příručka Vydání září 2011

Microsoft Offi ce 365 a Windows Intune. Prodejní příručka Vydání září 2011 Micrsft Offi ce 365 a Windws Intune Prdejní příručka Vydání září 2011 Office 365 jsu sftwarvé prdukty pr kancelářsku prduktivitu nabízené frmu předplacených služeb pskytvaných v tzv. cludu. Zahrnují služby

Více

Změny ve mzdách systému EKONOM od 1.1.2012

Změny ve mzdách systému EKONOM od 1.1.2012 Změny ve mzdách systému EKONOM d 1.1.2012 1. Změna parametrů pr mzdy: V parametrech se mění hdnty a přibyly další parametry s hledem na jejich mnžství jsu rzděleny d dvu brazvek, mezi kterými se přepíná

Více

Software602 Print2PDF X

Software602 Print2PDF X Instalační příručka Vytvřen dne: 7.11.2012 Aktualizván: 5.6.2013 2012 Sftware602, a.s. Obsah Ptřebný sftware... 3 Instalace Webvéh serveru IIS... 3 Instalace webvé aplikace Web service... 4 Instalace certifikátů...

Více

Příručka pro předkládání údajů

Příručka pro předkládání údajů Příručka pr předkládání údajů Část 12 - Jak připravit a předlžit známení klasifikaci a značení pmcí IUCLID Annankatu 18, P.O. Bx 400, FI-00121 Helsinky, Finsk Tel. +358 9 686180 Fax +358 9 68618210 echa.eurpa.eu

Více

Pracovní sešit výukového modulu č. 7 projektu Inovace vzdělávání na SOŠ a SOU Horky nad Jizerou pro školní rok 2013/2014.

Pracovní sešit výukového modulu č. 7 projektu Inovace vzdělávání na SOŠ a SOU Horky nad Jizerou pro školní rok 2013/2014. Pracvní sešit výukvéh mdulu č. 7 prjektu Invace vzdělávání na SOŠ a SOU Hrky nad Jizeru pr šklní rk 2013/2014 Fiktivní firma Bc. Alena Sládečkvá Antace: Cílem předmětu je rzvj klíčvých kmpetencí a pdnikatelských

Více

P r o j e k t Učitel ONLINE

P r o j e k t Učitel ONLINE P r j e k t Učitel ONLINE CZ.1.07/1.1.06/02.0092 Gymnázium Dr. J. Pekaře, Mladá Bleslav, Palackéh 211 Splečná část pr všechny metdické skupiny Gymnázium Dr. J. Pekaře Mladá Bleslav, prjekt Učitel ONLINE

Více

Důchodové zdravotní a sociální pojištění, DPH, pokladna PRO-BIO Svaz ekologických zemědělců

Důchodové zdravotní a sociální pojištění, DPH, pokladna PRO-BIO Svaz ekologických zemědělců Důchdvé zdravtní a sciální pjištění, DPH, pkladna PRO-BIO Svaz eklgických zemědělců TOTO VZDĚLÁVÁNÍ JE FINANCOVÁNO Z PROSTŘEDKŮ ESF PROSTŘEDNICTVÍM OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST A STÁTNÍM

Více

PRO PODPOROVANÉ AKTIVITY: Dokument je povinnou přílohou výzvy IOP č. 22 Konsolidace IT a nové služby TC obcí. verze platná pro rok 2014 Červen 2014

PRO PODPOROVANÉ AKTIVITY: Dokument je povinnou přílohou výzvy IOP č. 22 Konsolidace IT a nové služby TC obcí. verze platná pro rok 2014 Červen 2014 KONSOLIDACE IT A NOVÉ SLUŽBY TC OBCÍ MĚSTO ČESKÝ BROD STUDIE PROVEDITELNOSTI PRO PODPOROVANÉ AKTIVITY: 1. KONSOLIDACE HW A SW ÚŘADU VČETNĚ VIRTUALIZACE APLIKACÍ, DESKTOPŮ, SERVERŮ, INFRASTRUKTURY 3. ZVÝŠENÍ

Více

SOŠS a SOU Kadaň Školení SIPVZ Tabulkový kalkulátor MS Excel TABULKOVÉ KALKULÁTORY PROGRAM MS EXCEL

SOŠS a SOU Kadaň Školení SIPVZ Tabulkový kalkulátor MS Excel TABULKOVÉ KALKULÁTORY PROGRAM MS EXCEL SOŠS a SOU Kadaň Šklení SIPVZ Tabulkvý kalkulátr MS Excel TABULKOVÉ KALKULÁTORY PROGRAM MS EXCEL 2005 SOŠS a SOU Kadaň Šklení SIPVZ Tabulkvý kalkulátr MS EXCEL OBSAH TABULKOVÉ KALKULÁTORY...4 PROGRAM MS

Více

Metodický pokyn k používání Číselníku NIPEZ v praxi

Metodický pokyn k používání Číselníku NIPEZ v praxi Metdický pkyn k pužívání Číselníku NIPEZ v praxi Verze: 1.1 Účinnst d: 1. 12. 2012 Ministerstv pr místní rzvj ČR Starměstské nám. 6 110 15 Praha 1 Metdický pkyn k pužívání Číselníku NIPEZ v praxi Verze:

Více

NNO a daňová problematika

NNO a daňová problematika NNO a daňvá prblematika p 1. 1. 2014 Přednášející: Ing. Zdeněk Kříž Auditr, daňvý pradce dynamická skupina firem váš splehlivý partner Naše firmy pskytují pradenství a služby v blastech auditu, daňvéh

Více

METODIKA ZPŮSOBILÝCH VÝDAJŮ OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST

METODIKA ZPŮSOBILÝCH VÝDAJŮ OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST METODIKA ZPŮSOBILÝCH VÝDAJŮ OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST PODPORUJEME VAŠI BUDOUCNOST www.esfcr.cz Identifikační čísl: MAD 95 Přílha OM OP LZZ: D5 Čísl revize: 10 Čísl vydání: 1.10 Stránka:

Více

DODÁNÍ KOMPLETNĚ NOVÉHO SWPRO PLÁNOVÁNÍ OPĚRACÍ, ŘÍZENÍ ' " OPERAČNÍCH SÁLŮ A CENTRÁLNÍCH STERILIZACÍ

DODÁNÍ KOMPLETNĚ NOVÉHO SWPRO PLÁNOVÁNÍ OPĚRACÍ, ŘÍZENÍ '  OPERAČNÍCH SÁLŮ A CENTRÁLNÍCH STERILIZACÍ KUMSP00QID9N Veřejná zakázka Rzvj ehealth - Kmplexní infrmační systém pr pracviště peračních sálů a centrálních sterilizací" - Přílha č. 1 Technická specifikace, DODÁNÍ KOMPLETNĚ NOVÉHO SWPRO PLÁNOVÁNÍ

Více

Podmínky Tipkonta I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

Podmínky Tipkonta I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ Pdmínky Tipknta I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1. Prgram TIPKONTO 1.1. TIPKONTO je název věrnstníh prgramu, který splečnst TIPSPORT, a.s., se sídlem v Beruně 1, Plitických vězňů 156 (dále jen TIPSPORT) nabízí svým

Více

Aktualizace služeb Office 365

Aktualizace služeb Office 365 Aktualizace služeb pr Office 365 pr prfesinály a menší firmy (P1) Říjen 2012 Nvé funkce Office Web Apps v SharePintu Nejnvější aktualizace služby SharePint Online přináší nvé funkce pr webvé aplikace Office

Více

Všeobecné smluvní podmínky provozu služeb CZHOSTING.net

Všeobecné smluvní podmínky provozu služeb CZHOSTING.net Všebecné smluvní pdmínky prvzu služeb CZHOSTING.net Následující ujednání jsu všebecně platnými Všebecnými smluvními pdmínkami prvzu služeb CZHOSTING.net pr využívání všech služeb (dále jen Pdmínky), které

Více

Konsolidovaný nástroj získatele Vytvoření dodatku ke smlouvě NAMÍRU Návod k obsluze

Konsolidovaný nástroj získatele Vytvoření dodatku ke smlouvě NAMÍRU Návod k obsluze Knslidvaný nástrj získatele Vytvření ddatku ke smluvě NAMÍRU Návd k bsluze Obsah 1 ÚVOD... 1 2 MENU VYTVOŘENÍ DODATKU... 1 3 VYTVOŘENÍ DODATKU... 1 3.1 Načtení pjistné smluvy... 1 3.2 Pdmínky pr vytvření

Více

ZADÁNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU (ZADÁVACÍ DOKUMENTACE)

ZADÁNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU (ZADÁVACÍ DOKUMENTACE) ZADÁNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU (ZADÁVACÍ DOKUMENTACE) ZEFEKTIVNĚNÍ ŘÍZENÍ LIDSKÝCH ZDROJŮ, VZDĚLÁVÁNÍ PERSONALISTŮ A VEDOUCÍCH ZAMĚSTNANCŮ ÚSTAVU ZDRAVOTNICKÝCH INFORMACÍ A STATISTIKY ČESKÉ REPUBLIKY,

Více

SA_416 Závěrečný CASE Implementace IS/ICT do podniku České slévárny s.r.o.

SA_416 Závěrečný CASE Implementace IS/ICT do podniku České slévárny s.r.o. Závěrečný CASE Implementace IS/ICT d pdniku návrh řešení IS/ICT pstavenéh na pen surce ERP/CRM balíku COMPIERE Tým S11: Hrník Jiří (xhrj37@vse.cz) Měska Matěj (xmesm05@vse.cz) Mihulka Martin (xmihm01@vse.cz)

Více