3. POJIŠTĚNÍ OSOB (ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ)

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "3. POJIŠTĚNÍ OSOB (ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ)"

Transkript

1 3. POJIŠTĚÍ OSOB (ŽIVOTÍ POJIŠTĚÍ) 3.. EMOELOVÝ PŘÍSTUP 3... ekremeí řád vymíráí populace Úmrosí abulky a) Smr je áhodým jevem, kerý se pojišťuje pro účely ŽP sačí pracova s průměrými hodoami záko velkých čísel převzeí výsledků demografických meod pozorováí rozsáhlých populačích souborů l - poče osob ve věku, keré zůsaly a živu ze souboru l 0 současě arozeých jediců l ω - symbol ω pro posledí uvažovaou kaegorii l l l l ω 0 0 prví čle 0 l zv. koře ÚT Tvar a kosrukce ÚT : běžé ÚT vycházejí z dekremeích zkušeosí daé populace během období epřesahujícího 0 le úplé ÚT iervaly o délce roku (osoby se dělí a skupiy o sáří 0- rok, -2 roky ad.) b) popis sloupců ÚT dožié věky 0,,, ω l poče lidí z l 0 dožívajících se věku (dekremeí řád vymíráí populace) d l l + poče zemřelých ve věku ( d ω l ) q d / l pravděpodobos úmrí ve věku (pravděpodobos, že jediec, kerý je a živu ve věku zemře před dosažeím věku +) p q l + / l pravděpodobos dožií ve věku (pravděpodobos, že jediec, kerý je aživu ve věku, se dožije věku +) L l + + d /2 (l + l + )/2 (poče le prožiých osobami ve věku poče člověkoroků, keré prožije l osob) T L + L L ω... (poče zbylých le živoa osob ve věku poče ω člověkoroků keré do koce živoa prožije l osob) e T / l (průměrý poče le, kerých se ješě dožije jediec ve věku )

2 3..2. Úmrosí abulky v ŽP a) pojišťovací sazby odděleě pro muže a žey b) vyrováváí ÚT grafické s využiím počíačů aalyické meodou ejmeších čverců (de Moivre l 86 pro l 0 00 a 2 86) (Gomperz l e k g ) e (Makeham l k s g ) mechaické vyrováváí pro daý věk zprůměrováím hodo z okolí (Wisei, Specer,ad.) preaálí období q má vyšší hodoy při vsupu do pubery abs. miimum začáek 3. desíky lokáí maimum (úrazy při moorismu, maimálí kumulace sebevražd) c) věkové posuvy jako bezpečosí přirážka pojišťovy - ŽP a dožií uzavírají relaivě zdraví jedici celosáí q příliš vysoké - ŽP a úmrí zde by se aopak mělo počía s vyššími hodoami q - civilizačí choroby (AIS) použié q přesae bý po určié době akuálí způsoby věkových posuvů - ejsou-li použiy vlasí ÚT (pro vlasí pojisý kme) lze použí celosáí ÚT s věkovým posuvem (apř. q40 q4 - ÚT zesárou o rok) - lze aké použí selekčích ÚT (zohledňují i jié fakory ež věk kuřák/ekuřák, doba od počáku pojišěí ) - lze aké použí skupiové ÚT (vzažeé a skupiy osob, apř. maželé, rodiče a děi, obchodí společíci, apod.) 2

3 3.2. MOELOVÝ PŘÍSTUP (Pojisě maemaický model reprezeová sousavou komuačích čísel) a) Kombiace údajů z ÚT s úrokovým počem vede k zavedeí komuačích čísel KČ. Pojišťova abeluje svá KČ a základě používaých ÚT a pojisě echických úrokových měr b) Sousava KČ [, C ], [M, ], [R, S ] l q q + r diskoovaý poče dožívajících se věku ( + ) C d q q + r diskoovaý poče zemřelých ve věku pozámka k [, C ] - C q + r je příslušá p.. ú. míra + ω + j j 0 M ω C + j j 0 S ω + j j 0 R ω M + j j 0 pozámka k celému poj. ma. modelu - poj. ma. model ři dvojice komuačích čísel - KČ z daé dvojice vzikají jako odpovídající souče KČ z předchozí dvojice - z libovolého KČ lze vyjádři zbylých 5 ypů - pro výpoče KČ jsou výhodé programové produky (abulkové procesory) 3

4 3.3. VÝPOČET POJISTÉHO, POJISTÉ REZERVY Výpoče pojisého v ŽP Jedorázové eopojisé Pojisiel poskye klieovi buď jedorázovou poj. čásku (kapiálové pojišěí) ebo důchod (časově omezeý ebo doživoí) (důchodové pojišěí) P (eopojisé) kryje poj. plěí pojišťovy, BP (bruopojisé) P + KS + KZ Jedorázové P výpoče založe a PV(prese value) é čásky FV kerou bude muse pojišťova vyplai vzhledem k ÚT a jedu pojisou smlouvu (diskoováí se provádí podle přijaé PT úrokové míry) PV deermiisicky hodoová rovice (euplaňuje se v ŽP) sochasicky áhodý prvek q, p (uplaňuje se v ŽP) a) Pojišěí pro případ dožií (osoba se dožije věku a současě i koce sjedaé pojisé doby, jiak pojišěí zaiká) FV l l q PV FV FV FV O q l l q ( + ) O jedoková počáečí hodoa l+ pozámka: p, možos saisického přísupu l V: q - p p, 2 0 p 2 -p, q, 2 ( ) ( ) ( 0 ),, O p + p22 p, q 2 2 C p p q p q + q p q 2 j j,,,, p q q + q p q q p q σ C ,,,, 2 + 4

5 b) Pojišěí pro případ smri b) rvalé eí sjedáa doba pojišěí b2) dočasé je sjedáa doba pojišěí (dožije-li se pojišěý koce pojisé doby, pojišěí bez ároku zaiká) b) + b2) pojišťova vyplaí pozůsalým sjedaou pojisou čásku a koci oho roku, v ěmž osoba pojišěá ve věku zemře) případ b) O souče dílčích jedokových počáečích hodo pro osobu zemřelou během. roku, během 2. roku, ad. ( + ) FV d d q C Cω PV FV FV,..., PV FV ω ω q l l q C + C+ + + Cω M O případ b2) ýká se apř. i úvěrového pojišěí (úvěr a le dočasé pojišěí pro případ smri v průběhu le) C + C + + C M M O případ b) odložeé pojišěí (povios plěí se v případě smri odkládá o k le (karečí doba ižší pojisé)) C + C + + C M O + k + k+ ω + k c) Smíšeé pojišěí pojišěí pro případ smri ebo dožií (odpadá ebezpečí záiku pojišěí bez áhrady) ejprodávaější pojišěí pojišťova vyplaí pojisku pozůsalým a koci oho roku, v ěmž osoba pojišěá ve věku zemře, přičemž ejpozději k výplaě éo čásky pojišěému dojde, dožije-li se koce sjedaé pojisé doby. C + C + + C + M M + O

6 d) Pojišěí důchodu výplaa důchodu vázáa a živo pojišěého a v případě jeho smri kočí rozdíl od jisých důchodů ve fiacích d) doživoí důchod placeý předlhůě ˆ ω O ω + placeý polhůě O ˆ O O d2) dočasý důchod (rváí pojišěí je omezeo a dobu ) placeý předlhůě ˆ O placeý polhůě O ˆ O O d3) pojišěí odložeého doživoího důchodu O ˆ + k d4) pojišěí odložeého dočasého důchodu O d5) področí důchody (vyplácey m krá ročě) ˆ + k + k+ m m O m O O m O + 2m 2m ˆ ( ) ˆ m + O m O 2m aproimace pro doživoí důchody ˆ ( ) ˆ ( ) aproimace pro dočasé důchody e) alší možé ypy pojišěí ( ) O m m O + 2m + Trvalé pojišěí pro případ smri s rosoucí pojisou čáskou ypu,2, : O R R M očasé poj. pro případ smri s rosoucí p.č. O ad. (další příklady viz. Cipra) R

7 Běžé eopojisé (placeí pojisého v pravidelých splákách) Běžé pojisé P lze považova za důchod, kerý plaí pojisík pojisieli (věšiou pojišěý pojišťově) Ozačeí: P doživoí pojišěí pro případ smri P dočasé pojišěí pro případ smri, poj. dožií, smíšeé poj. kp apř. pojišěí odložeého doživoího důchodu P (m) placeí pojisého m krá ročě a) Běžé pojisé pro případ dožií z věku do věku +, keré se plaí každý rok a začáku dalšího roku pojišěí (edéle však do doby, kdy pojišěý zemře, ebo se dožije věku +) + P P P ( m) + m + m 2m + b) Běžé pojisé pro případ smri doživoí M P c) Běžé pojisé pro případ smri dočasé M M + P + d) Běžé pojisé ve smíšeém pojišěí M M P + e) Běžé pojisé pro případ odložeého doživoího důchodu + k k P + k 7

8 Bruopojisé BP P + KS + KZ a) Jedorázové BP a jedokovou poj. čásku pojišěí pro případ dožií z věku do věku + B P α β příslušé O + počáečí jedorázové áklady α + běžé správí áklady během celého rváí pojisého β O (O pro pojišěí dočasého důchodu a dobu ) b) Běžé BP a jedokovou poj. čásku pojišěí pro případ dožií z věku do věku + B P + α + β + β + γ B ( ) β + β 2 běžé S během celého rváí pojišěí běžé S během placeí pojisého B + γ ikasí áklady spojeé s ikasem pojisého aalogické vzorce lze získa pro další druhy pojišěí (časo obsahují ješě fakor δ spojeý s áklady při výplaě důchodu) 8

9 Pojisá rezerva v pojišěí osob Riziková pojišěí evyváří se rezerva (apř. úrazové pojišěí) Rezervovorá pojišěí vyváří se rezerva (při malých rezervách jsou považováa za riziková) eorezerva ezapočíávají se S eorezerva a) důvod vyvářeí pojisých rezerv pojisé vyžadovaé ve věku 30 le je éměř 20 ižší, ež ve věku 60 le ale v prai se volí spláky běžého pojisého v kosaí výši přebyky z prvích le pojišěí emohou bý rozděley jako zisk vyváří se z ich eorezerva (resp. bruorezerva) b) způsob výpoču eorezervy V (R do koce -ého roku pojišěí) rerospekiví V rozdíl mezi zúročeým pojisým vybraým do koce -ého roku a zúročeým pojisým plěím do koce -ého roku prospekiví V rozdíl mezi diskoovaým pojisým plěím očekávaým od počáku (+)-ho roku diskoovaým pojisým očekávaým od počáku (+)-ho roku rero pro pro všecha plaí rovos: V V pozámka: V R a jedokovou pojisou čásku c) -pojišěí dožií z věku do + jedorázové pojisé + V běžé pojisé V + + -pojišěí pro případ smri + běžé pojisé V + -dočasé poj. pro případ smri běžé pojisé M M M M V -smíšeé pojišěí + + běžé pojisé V + + -poj. odložeého doživoího důchodu + k + V + + k < k + k V k

10 Bruorezerva a) BR je k R ve sejém posaveí jako bruopojisé k eopojisému (opě práce s koeficiey α, β, β2, γ, δ ) b) Zillmerovaá rezerva Spláceí ákladů α je při běžém pojisém rozložeo do spláek pojisého pojišťova se sává věřielem svých pojisíků řešeí Zillmer(863) síži o eumořeou čás ákladů α právě pojisou rezervu, kerá je aopak koem pojisíka u pojišťovy ao operace se azývá zillmerováí rezervy, vziklá zillmerovaá rezerva je mezičlákem při kosrukci fiálí bruorezervy Odbyé a ěkeré další paramery a) Odbyé v případě zrušeí pojišěí k jeho saoveí slouží poj. rezerva b) Poj. rezerva pojisík může získa pojisou půjčku c) Změy v pojisých hodoách a základě ové lékařské prohlídky d) Podíl a zisku sáem předepsaý zisk 30-50% přijaého pojisého ávra k pojisíkům (PTM 4%, výosové proceo 0%) ve všeobecých podmíkách se přizává pojišěému podíl a zisku e) Bilačí rezerva: iveura pojisá bilace Pojisá rezerva k dau pojisé bilace se azývá bilačí rezerva 0

11 4. POJIŠTĚÍ MAJETKU A OPOVĚOSTI ZA ŠKOY (EŽIVOTÍ POJIŠTĚÍ) 4.. TEORIE RIZIKA V EŽIVOTÍM POJIŠTĚÍ C2 a) výše škody V, výpoče O, C 2,, σ O sředí výše škody ávrh pojisky σ oceěí chyby při přechodu ke sředí (očekávaé) hodoě Poz.: výše škod by mohla mí ormálí rozděleí λ ( λ) b) Poče pojisých ároků do času : Poissoovo rozděleí P( ) e! λ frekvece pojisých ároků celkové pojisé ároky S ( i dílčí pojisé ároky do času ) i logarimicko ormálí rozděleí i c) všeobecé pojisé podmíky - pojišěí majeku (úmyslé ebo eúmyslé případy poškozeí, zičeí ebo odcizeí věci) - pojišěí odpovědosi za škody (pojisá ochraa, v íž pojisiel hradí škodu vziklou jiému) d) arifí skupiy homogeí skupiy pojisých smluv, pro ěž je pojišěé riziko přibližě sejé ŽP arifí skupia osoby éhož pohlaví a věku ŽP apř. při pojišěí proi vichřici geografické hledisko (více či méě vichřic 2 TS), druh budovy (průmyslové ad. 5 TS)

12 e) ZÁKLAÍ UKAZATELE (počíají se pro jedolivé roky a arifí skupiy) Průměrá pojisá čáska (mea sum isured) PPČ A B celková pojisá čáska v daém roce poče pojišěí v daém roce Průměré pojisé plěí (mea fillig isured) PPP C B celkové pojisé plěí v daém roce poče pojišěí v daém roce Průměrá škoda (mea claims amou) PŠ C celkové pojisé plěí v daém roce poče pojisých událosí v daém roce Škodí frekvece (mai claims frequecy) ŠF B poče pojisých událosí v daém roce poče pojišěí v daém roce Pojisá sazba (average premium rae) PS E A celkové pojisé v daém roce celková pojisá čáska v daém roce Škodí sazba (average claims rae) ŠS C A celkové pojisé plěí v daém roce celková pojisá čáska v daém roce Škodí kvóa (average claims raio) ŠK C E celkové pojisé plěí v daém roce celkové pojisé v daém roce Škodí supeň (average claims degree) ŠS PŠ C/ CB PPČ A/B A 2

13 4.2. ETTOPOJISTÉ a) Východiska výpoču - základí ukazaelé - vzažeí pojisého k vhodě zvoleé pojisé jedoce (UOE Uie of Eposure) př. UOE: jedo auo, 0 5 Kč hodoy zařízeého byu klasická UOE: jedoková pojisá čáska O ŠS (apř. O a 0 3 Kč pojisé čásky) aleraiví UOE: jeda pojisá smlouva O PPP poz.: ŠS ŠK PS ŠS ŠF, PPP ŠF PŠ ŠS PPČ poz.: časo se kombiuje ŠS, PPP poj. jedokou je jedoková poj. čáska v rámci jedé pojisé smlouvy b) škodí abulky (ŠT, jisá paralela ÚT) používají se při kombiaci ŠS a PPP ŠT pro určiou arifí skupiu v pojišěí majeku ŠT umožňují saovi pojisé a 0 3 Kč pojisé čásky jedé pojisé smlouvy (pořebý je odhad ŠF) c) Korekce pro případ, že saoveí budoucí úrově pojisého má bý založeo a miulých daech Korekce ideováím pomocí ideu ce (apř. v roce ide ce 20, v roce 5 ide ce 54 PPP PPP 54/20 ) 5 Korekce daá správým odhadem celkového pojisého plěí, keré může bý záležiosí řady le po poj. událosi úplá ŠS, úplé PPP. Korekce daé regresí aalýzou (apř. lieárí růs úplé ŠS) 3

14 4.3. BRUTTOPOJISTÉ a) BP P + bezpečosí přirážka + KS + KZ Bezpečosí přirážka eopojisé se zvýší o poče % související se supěm miulých škodích výkyvů Teo přísup souvisí s kosrukcí iervalů spolehlivosi ve saisice, určiý ásobek σ odhadué z miulých ukazaelů. b) příklad O () z miulých 5 le jako ŠS v budoucí eopojisé ŠS pojisé čásky σ C ( ) 2 opě v z pojisé čásky bezpečosí přirážka apř. dvojásobek eopojisé (ŠS+2 σ) z pojisé čásky pořeba robusí aalýzy (apř. zaedbáí poj. plěí > 0% celkového poj. plěí v daé TS) c) celkový vzorec pro BP BP P + bezp. Přirážka + KS a poj. jedoku + KZ a poj. jedoku S z bruopojisého 4.4. SPOLUÚČAST (FRAŠÍZA) Pojišěý sdílí čás pojišěého rizika (vyloučeí ákladů spojeých s likvidací drobých škod + moivace pojišěého k zábraě škod) Typy spoluúčasi Podílová: R( ) Iegrálí: q Ecedeí R( ) 0 pro a R( ) pro > a R( ) 0 pro a R( ) a pro > a Ručeí pojisiele za prví riziko: R( ) pro a R( ) a pro > a Kosaa a: apř. u ecedeí spoluúčasi hradí pojisiel u čás škody, kerá přesáhla a, čás do výše a jde a vrub pojišěého 4

15 4.5. POJISTÉ REZERVY a) důvod zjišěí koečé výše škod může rva ěkolik le ypy rezerv v ŽP: Rezerva pro dosud eahlášeé poj. událosi (Icurred Bu o Repored - IBR) Rezerva pro hlášeé, ale dosud evyřízeé p. u. (Repored Bu o Seled - RBS) Rezerva pro vyřízeé ale dosud eproplaceé p. u. (Seled Bu o Paid - SBP) Rezervy mohou dosahova ěkolikaásobku ročího příjmu z ikasovaého pojisého! b) odhad rezerv meoda CHAI-LAER (supňová meoda) Rok poj. Celkové pojisé plěí v leech uplyulých od roku pojisé událosi událosi a 80 a 8 a 80 a 80 a 80 a 80 a 86 a a 70 a 7 a 72 a 73 a 74 a 75 a a 60 a 6 a 62 a 63 a 64 a a 50 a 5 a 52 a 53 a a 40 a 4 a 42 a a 30 a 3 a a 20 a a Součem v řádcích vzikají kumulaiví celková pojisá plěí oplí se pravá dolí polovia abulky (0) odhaduými hodoami pomocí koeficieů vývoje pojisého plěí, yo koeficiey se vhodě zprůměrují a umoží odhadou pořebé hodoy po odečeí diagoálích prvků se získá hledaý odhad rezerv 5

Úvod do analýzy časových řad

Úvod do analýzy časových řad Úvod do aalýzy časových řad Obsah Úvod... Teoreické základy pro aalýzu časových řad.... Základí pojmy..... Druhy časových řad..... Grafická aalýza.....3 Popisé charakerisiky... 4. Základí úpravy časových

Více

Úvod do analýzy časových řad

Úvod do analýzy časových řad Úvod do aalýz časových řad Doc.Ig. Jaa Hačlová, CSc. Kaedra maemaických meod v ekoomice Ig. Lubor Tvrdý Kaedra regioálí ekoomik Ekoomická fakula, VŠB-TU Osrava Osrava, 003 - - Úvod do aalýz časových řad

Více

T T. Think Together 2012. Martin Flégl, Andrea Hornická THINK TOGETHER

T T. Think Together 2012. Martin Flégl, Andrea Hornická THINK TOGETHER Česká zemědělská uiverzia v Praze Provozě ekoomická fakula Dokorská vědecká koferece 6. úora T T THINK TOGETHER Thik Togeher Vývo cerifikace ISO 9 a ISO 4 a eí vliv a pravděpodobosi savů okolosí rozhodovacího

Více

Úvod do financí I. Základní pojmy II. Cenné papíry III. Finanční deriváty (financial derivatives) IV. Základy finanční matematiky

Úvod do financí I. Základní pojmy II. Cenné papíry III. Finanční deriváty (financial derivatives) IV. Základy finanční matematiky Úvod do fiací I. Základí ojmy.... Peíze a kaiál.... Iflace... 3 3. Kvaiaiví eorie eěz... 4 4. Ivesice... 4 5. Fiačí sysém... 5 II. Ceé aíry... 6. Charakerisiky CP... 6. CP s evým výosem (fixed icome/yield

Více

Evakuace osob v objektech zdravotnických zařízení

Evakuace osob v objektech zdravotnických zařízení Evakuace osob v objekech zdravoických zařízeí Ig. Libor Folwarczy, Ph.D., Ig. Jiří Pokorý, Ph.D. Hasičský záchraý sbor Moravskoslezského kraje, Výškovická 40, 700 0 Osrava-Zábřeh E-mail: libor.folwarczy@hzsmsk.cz,

Více

Základy teorie chyb a zpracování fyzikálních měření Jiří Novák

Základy teorie chyb a zpracování fyzikálních měření Jiří Novák Zálad eore chb a zpracováí zálích měřeí Jří ová Teo e je zamýšle jao pomůca pro vpracováí laboraorích úloh z z Je urče pouze pro sudjí účel a jeho účelem je objas meod zpracováí měřeí Chb měřeí Druh chb

Více

(varianta s odděleným hodnocením investičních nákladů vynaložených na jednotlivé privatizované objekty)

(varianta s odděleným hodnocením investičních nákladů vynaložených na jednotlivé privatizované objekty) (variata s odděleým hodoceím ivestičích ákladů vyaložeých a jedotlivé privatizovaé objekty) Vypracoval: YBN CONSULT - Zalecký ústav s.r.o. Ig. Bedřich Malý Ig. Yvetta Fialová, CSc. Václavské áměstí 1 110

Více

SH = BH*( 1 + i) n nebo

SH = BH*( 1 + i) n nebo PEKS 2 Literatura Syek PEK 4. vydáí Faktor času v peěžím vyjádřeí Peěží jedotka Kč přijata ebo vyplacea v růzých časových okamžicích má rozdílou hodotu. Deší korua je ceější, ež korua získaá později apř.

Více

PODNIKOVÁ EKONOMIKA A MANAGEMENT (2-letý) (písemný test)

PODNIKOVÁ EKONOMIKA A MANAGEMENT (2-letý) (písemný test) Přijímací řízeí pro akademický rok 2007/08 a magisterský studijí program: Zde alepte své uiverzití číslo PODNIKOVÁ EKONOMIKA A MANAGEMENT (2-letý) (písemý test) U každé otázky či podotázky v ásledujícím

Více

Veterinární a farmaceutická univerzita Brno. Základy statistiky. pro studující veterinární medicíny a farmacie

Veterinární a farmaceutická univerzita Brno. Základy statistiky. pro studující veterinární medicíny a farmacie Veteriárí a farmaceutická uiverzita Bro Základy statistiky pro studující veteriárí medicíy a farmacie Doc. RNDr. Iveta Bedáňová, Ph.D. Prof. MVDr. Vladimír Večerek, CSc. Bro, 007 Obsah Úvod.... 5 1 Základí

Více

Parametr populace (populační charakteristika) je číselná charakteristika sledované vlastnosti

Parametr populace (populační charakteristika) je číselná charakteristika sledované vlastnosti 1 Základí statistické zpracováí dat 1.1 Základí pojmy Populace (základí soubor) je soubor objektů (statistických jedotek), který je vymeze jejich výčtem ebo charakterizací jejich vlastostí, může být proto

Více

KVALIMETRIE. 16. Statistické metody v metrologii a analytické chemii. Miloslav Suchánek. Řešené příklady na CD-ROM v Excelu.

KVALIMETRIE. 16. Statistické metody v metrologii a analytické chemii. Miloslav Suchánek. Řešené příklady na CD-ROM v Excelu. KVALIMETRIE Miloslav Sucháek 16. Statistické metody v metrologii a aalytické chemii Řešeé příklady a CD-ROM v Excelu Eurachem ZAOSTŘENO NA ANALYTICKOU CHEMII V EVROPĚ Kvalimetrie 16 je zatím posledí z

Více

Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava Fakulta elektrotechniky a informatiky ELEKTRICKÉ POHONY. pro kombinované a distanční studium

Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava Fakulta elektrotechniky a informatiky ELEKTRICKÉ POHONY. pro kombinované a distanční studium Vysoká škola báňská - Techická uiverzita Ostrava Fakulta elektrotechiky a iformatiky ELEKTRICKÉ POHONY pro kombiovaé a distačí studium Ivo Neborák Václav Sládeček Ostrava 004 1 Doc. Ig. Ivo Neborák, CSc.,

Více

VOX PEDIATRIAE. časopis praktických lékařů pro děti a dorost. listopad 2007 číslo 9 ročník 7

VOX PEDIATRIAE. časopis praktických lékařů pro děti a dorost. listopad 2007 číslo 9 ročník 7 VOX PEDIATRIAE časopis praktických lékařů pro děti a dorost listopad 2007 číslo 9 ročík 7 Bolesti břicha Chroické průjmy Mauál drogové prevece Pakreatitida v dětském věku ejčteější časopis dětských lékařů

Více

SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO. Statistika I. distanční studijní opora. Milan Křápek

SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO. Statistika I. distanční studijní opora. Milan Křápek SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO Statstka I dstačí studjí opora Mla Křápek Soukromá vysoká škola ekoomcká Zojmo Dube 3 Statstka I Vydala Soukromá vysoká škola ekoomcká Zojmo. vydáí Zojmo, 3 ISBN

Více

Pavel Kolář přednosta kliniky rehabilitace ve fakultní nemocnici Motol, proděkan II. lékařské fakulty UK

Pavel Kolář přednosta kliniky rehabilitace ve fakultní nemocnici Motol, proděkan II. lékařské fakulty UK lede 2011 Emigrace lékařů je zbytečá Pavel Kolář: Emigrace lékařů je zbytečá Petr Piťha: Aežka Přemyslova 800 let od arozeí Marti Slaý: Státí rozpočet a rok 2011 Václav Klaus: Sto let od arozeí George

Více

VOX PEDIATRIAE. časopis praktických lékařů pro děti a dorost. listopad 2010 číslo 9 ročník 10. Úrazy zadní uretry u dětí

VOX PEDIATRIAE. časopis praktických lékařů pro děti a dorost. listopad 2010 číslo 9 ročník 10. Úrazy zadní uretry u dětí VOX PEDIATRIAE časopis praktických lékařů pro děti a dorost listopad 2010 číslo 9 ročík 10 Úrazy zadí uretry u dětí Možosti chirurgické léčby komplikovaých peumoií Poruchy vyprazdňováí mekoia Ivagiace

Více

Petr Otipka Vladislav Šmajstrla

Petr Otipka Vladislav Šmajstrla VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA PRAVDĚPODOBNOST A STATISTIKA Petr Otipka Vladislav Šmajstrla Vytv ořeo v rámci projektu Operačího programu Rozv oje lidských zdrojů CZ.04..03/3..5./006

Více

VOX PEDIATRIAE. časopis praktických lékařů pro děti a dorost. červen 2007 číslo 6 ročník 7

VOX PEDIATRIAE. časopis praktických lékařů pro děti a dorost. červen 2007 číslo 6 ročník 7 VOX PEDIATRIAE časopis praktických lékařů pro děti a dorost červe 2007 číslo 6 ročík 7 Hypospadie uretry a současé léčebé tredy Akutí skrotálí sydrom Varikokéla Fimóza ejčteější časopis dětských lékařů

Více

Prognózování vzdělanostních potřeb na období 2006 až 2010

Prognózování vzdělanostních potřeb na období 2006 až 2010 Prognózování vzdělanosních pořeb na období 2006 až 2010 Zpráva o savu a rozvoji modelu pro předvídání vzdělanosních pořeb ROA - CERGE v roce 2005 Vypracováno pro čás granového projeku Společnos vědění

Více

ZÁKLADY PRAVDĚPODOBNOSTI A STATISTIKY

ZÁKLADY PRAVDĚPODOBNOSTI A STATISTIKY UČEBNÍ TEXTY OSTRAVSKÉ UNIVERZITY Přírodovědecká fakulta ZÁKLADY PRAVDĚPODOBNOSTI A STATISTIKY Josef Tvrdík OSTRAVSKÁ UNIVERZITA 00 OBSAH: ÚVOD... 4. CO JE STATISTIKA?... 4. STATISTICKÁ DATA... 5.3 MĚŘENÍ

Více

ZÁKLADNÍ ICHTYOLOGICKÉ METODY

ZÁKLADNÍ ICHTYOLOGICKÉ METODY ZÁKLADNÍ ICHTYOLOGICKÉ METODY Určováí věku a staoveí růstu ryb Ryby jsou poikilotermí obratlovci, u ichž jsou všechy biologické fukce zásadím způsobem ovlivňováy teplotou vody. To platí v plém rozsahu

Více

VOX PEDIATRIAE. časopis praktických lékařů pro děti a dorost. psychiatrie. květen 2010 číslo 5 ročník 10. Traumatická zkušenost u dětí a dospívajících

VOX PEDIATRIAE. časopis praktických lékařů pro děti a dorost. psychiatrie. květen 2010 číslo 5 ročník 10. Traumatická zkušenost u dětí a dospívajících VOX PEDIATRIAE časopis praktických lékařů pro děti a dorost květe 2010 číslo 5 ročík 10 Traumatická zkušeost u dětí a dospívajících Separačí úzkostá porucha v dětství Duševí emoc: Odkud a kam (z vězeí

Více

ÚVOD DO PRAKTICKÉ FYZIKY I

ÚVOD DO PRAKTICKÉ FYZIKY I JIŘÍ ENGLICH ÚVOD DO PRAKTICKÉ FYZIKY I ZPRACOVÁNÍ VÝSLEDKŮ MĚŘENÍ Jede z epermetů, které změly vývoj fyzky v mulém století. V roce 9 prof. H. Kamerlgh Oes ve své laboratoř v Leydeu měřl teplotí závslost

Více

Disertační práce AKUMULACE TEPLA VE VÝPOČTU TEPELNÉ ZÁTĚŽE KLIMATIZOVANÝCH PROSTORŮ

Disertační práce AKUMULACE TEPLA VE VÝPOČTU TEPELNÉ ZÁTĚŽE KLIMATIZOVANÝCH PROSTORŮ České vysoké učeí techické v Praze Fakulta stroí Ústav techiky prostředí Disertačí práce AKUMULACE TEPLA VE VÝPOČTU TEPELNÉ ZÁTĚŽE KLIMATIZOVANÝCH PROSTORŮ Ig. Michal Duška Studií obor: Techika prostředí

Více

Specific Combined Approach to Valuation of Life Insurance Companies. Specifické kombinované metody oceňování komerčních životních pojišťoven 1

Specific Combined Approach to Valuation of Life Insurance Companies. Specifické kombinované metody oceňování komerčních životních pojišťoven 1 8 h Inernaional scienific conference Financial managemen of firms and financial insiuions Osrava VŠB-TU Osrava, faculy of economics,finance deparmen 6 h 7 h Sepember 2011 Specific Combined Approach o Valuaion

Více

Manuál k vyrovnávacímu nástroji pro tvorbu cen pro vodné a stočné

Manuál k vyrovnávacímu nástroji pro tvorbu cen pro vodné a stočné OPERAČNÍ PROGRAM ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ EVROPSKÁ UNIE Fond soudržnosi Evropský fond pro regionální rozvoj Pro vodu, vzduch a přírodu Manuál k vyrovnávacímu násroji pro vorbu cen pro vodné a sočné MINISTERSTVO

Více

VOX PEDIATRIAE. časopis praktických lékařů pro děti a dorost. březen 2010 číslo 3 ročník 10. Biologická léčba nespecifických střevních zánětů

VOX PEDIATRIAE. časopis praktických lékařů pro děti a dorost. březen 2010 číslo 3 ročník 10. Biologická léčba nespecifických střevních zánětů VOX PEDIATRIAE časopis praktických lékařů pro děti a dorost březe 2010 číslo 3 ročík 10 Biologická léčba especifických střevích záětů Recidivující horečky u dětí Kazuistika: Juveilí idiopatická artritis

Více

Miroslav Singer viceguvernér České národní banky

Miroslav Singer viceguvernér České národní banky lede 2009 Deset let eura Miroslav Siger viceguverér České árodí baky Miroslav Siger: Deset let eura Ja Eichler: Koflikt v Gaze v historické perspektivě Václav Klaus: Rok 2009 výzvy z České republiky Jiří

Více

VOX PEDIATRIAE. časopis praktických lékařů pro děti a dorost. očkování. leden 2011 číslo 1 ročník 11. Očkování kojenců. Očkování proti pneumokokům

VOX PEDIATRIAE. časopis praktických lékařů pro děti a dorost. očkování. leden 2011 číslo 1 ročník 11. Očkování kojenců. Očkování proti pneumokokům VOX PEDIATRIAE časopis praktických lékařů pro děti a dorost lede 2011 číslo 1 ročík 11 Očkováí kojeců Očkováí proti peumokokům Nová doporučeí v oblasti očkováí Kotraidikace očkováí Téma čísla: očkováí

Více