Základní škola a Mateřská škola, Červený Kostelec, Olešnice 190. Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Základní škola a Mateřská škola, Červený Kostelec, Olešnice 190. Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání"

Transkript

1 Základní škla a Mateřská škla, Červený Kstelec, Olešnice 190 Šklní vzdělávací prgram pr předšklní vzdělávání

2 Výchva dětí je zaměstnání, kde musíme umět ztrácet čas, abychm h v buducnu ušetřili (J.J.Russeau)

3 Šklní vzdělávací prgram ŽIVOT NA VESNICI PO CELÝ ROK

4 OBSAH Pdklady k sestavení plánu: Rámcvý vzdělávací prgram pr předšklní vzdělávání Manuál k přípravě šklníh vzdělávacíh prgramu Plán prjednán: S ředitelku základní škly S rdiči Se zřizvatelem Obsah: I. Infrmace mateřské škle II. Charakteristika škly III. Charakteristika šklníh vzdělávacíh prgramu IV. Pdmínky vzdělávání V. Organizace vzdělávání VI. Vzdělávací bsah VII. Evaluační systém Přílhy: Přílha č. 1 Tradiční akce MŠ Olešnice Přílha č. 2 Tradiční akce za spluúčasti rdičů Přílha č. 3 Charakteristika třídy

5 Název vzdělávacíh prgramu: Živt na vesnici p celý rk Název škly: Základní škla a Mateřská škla Olešnice Červený Kstelec Jmén ředitelky škly: Mgr. Jitka Švidrňvá IČO: REDIZO: I. Infrmace mateřské škle IZO: Základní škla a Mateřská škla kapacita Mateřská škla Základní škla Šklní družina Jídelna 65 Telefn: Základní škla a družina Mateřská škla a jídelna Autři ŠVP: klektiv pedaggů MŠ, Červený Kstelec, Olešnice

6 Zřizvatel: Název: Měst Červený Kstelec náměstí T. G. Masaryka Červený Kstelec Telefn: Platnst dkumentu: Datum: Pdpis ředitele: Mgr. Jitka Švidrňvá Č. j. : 283/07 Razítk škly: Aktualizace ŠVP PV byla prvedena k

7 II. Charakteristika škly Budva mateřské škly byla pstavena nvě. Je přízemní a půvdně měla služit k jiným účelům. Byla tevřena Naše MŠ je jedntřídní a navštěvují ji děti ve věku d tří d šesti let. Nachází se ve středu bce, pblíž ZŠ. Rán zde funguje družina d Vybavení je dstatečné. Na dplední dpčinek se v herně denně rzkládají lehátka. Prstry jsu velmi mezené. Sciální a hygienické zařízení je mdernizvané v r Tt zařízení se financval převážně ze spnzrských darů místních drbných pdnikatelů. Práci prvedli rdiče dětí převážně zdarma. K příjemnému prstředí přispívá výzdba prstrů dětskými výtvarnými pracemi. U škly je zahrada, která je dbře vybavena. Je zde pískviště, prlézačky, skluzavka a malý zahradní dmeček. Pracují zde dvě kvalifikvané učitelky. Paní kuchařka nám vaří dbře. O pestrst jídelníčku se stará veducí šklní jídelny. O vytápění budvy se v tpném bdbí stará tpič a úklid a čisttu zase paní dmvnice. Máme zde malý klektiv dětí a prt se děti snáze zadaptují a snáze si zvyknu na nvé prstředí a kamarády. Splupráce s rdiči je na velmi dbré úrvni. Pr rdiče a děti jsu přádány různé akce, rdiče aktivně pmáhají. Splupracujeme také s městským kulturním střediskem v Červeném Kstelci. MLK nás pravidelně infrmuje akcích pr děti, a my se dle mžnstí akcí zúčastňujeme. Využíváme místních pdnikatelských subjektů k exkurzím. III. Charakteristika šklníh vzdělávacíh prgramu Živt na vesnici p celý rk Šklní vzdělávací prgram s názvem Živt na vesnici p celý rk je vlastní prgram mateřské škly zhledňující pdmínky mateřské škly v Olešnici. Jeh cílem je dsahvání rámcvých cílů prstřednictvím vlastních cílů.

8 Rámcvé cíle v suladu RVP PV jsu: 1. rzvíjení dítěte, jeh učení a pznání 2. svjení základů hdnt, na nichž je zalžena naše splečnst 3. získání sbní samstatnsti a schpnsti prjevvat se jak samstatná sbnst půsbící na své klí Zárveň směřujeme k vytváření základů klíčvých kmpetencí: kmpetence k učení kmpetence k řešení prblémů kmpetence kmunikativní kmpetence sciální a persnální kmpetence činnstní a bčanské Způsby a prstředky naplňvání cílů: Umžňujeme dítěti v předšklním věku rzvíjet svu sbnst na základě svých mžnstí, schpnstí, zájmů a pržitků a t jak p stránce tělesné, tak i psychické, sciální i duchvní. Cílem šklníh vzdělávacíh prgramu je umžnit dítěti vnímat svět v jeh přirzených suvislstech a získat tak reálnější phled na svět a aktivní pstj k němu. Učiv vychází z přirzenéh živta klem nás. Přírda nám nabízí nepřeberné mnžství aktivit. Ddržujeme lidvé tradice a zvyky. Připravujeme pr děti a jejich rdiče různé akce, slavnsti a událsti, při kterých mhu děti splečně s rdiči pržít mnh zajímavých zážitků. Účastníme se vybraných kulturních akcí v městě Červený Kstelec a Česká Skalice a dalších akcí u nás na vesnici jak je např.tradiční psvícení, Mikulášská nadílka, Vánce, Veliknční dílny, Stavění máje, Pálení čardějnic, Den dětí, Sprtvní den aj. Hlavní zásady, principy, metdy a frmy práce: rvný přístup všech dětí ke všem činnstem i k jejich sbnstem

9 respektvání individuality dítěte svbdná vlba činnstí, nenásilné vedení dítěte radstná, laskavá a vstřícná atmsféra tevřenst k rdičům i veřejnsti umžňujeme dětem zkumání a bjevvání klníh světa nacházíme vždy dpvědi na tázky dětí rzvíjíme hru i řízenu činnstí kmunikativní schpnsti dětí vedeme ke vzájemnému respektvání, sucítění, pmci dbáme na bezpečí dětí nejen p reálné stránce ale i pcitvé dbáme na ddržvání pravidel Vzdělávací záměr ŠVP Záměrem tht vzdělávacíh prgramu je rzvj sbnsti dítěte, jeh individuality, jeh vzdělávacíh ptenciálu s citvým pstjem vůči statním lidem, světu klem nás, člvěku a jeh práci, rdině, přírdě, vlastnímu zdraví, histrii a tradicím. Rzvíjíme a pdprujeme vztah k sbě i druhým v suladu s lidskými hdntami. Rzvíjíme samstatnst dítěte, jeh zdravé sebevědmí. Vedeme děti k zdravému živtnímu stylu a uvědmění si dpvědnsti za své chvání a jednání za aktivní splupráce s jejich rdiči. IV. Pdmínky vzdělávání Materiální a hygienické pdmínky škly Mateřská škla je přízemní budva. Její technický stav je dbrý.

10 V budvě se nachází šklní kuchyně s jídelnu (kde se stravují žáci ZŠ), šatna zaměstnanců, šatna dětí, WC zaměstnanců, umývárna a WC dětí, ředitelna a herna (která zárveň služí jak lžnice). V ktelně je ktel na tuhá paliva (černé uhlí, kks). Na jižní straně MŠ se rzkládá větší zahrada s pískvištěm, průlezkami, skluzavku a dvěma zahradními dmky (z nichž jeden služí jak sklad zahradních hraček). Zahrada je v dlní části zastíněná jehličnatými a listnatými strmy. V hrní části u budvy je záhn se zahradními květinami. D kuchyně jsu každým rkem dkupvány kuchyňské ptřeby. MŠ má přiměřeně velké prstry, dětský nábytek, tělcvičné nářadí a zdravtně hygienická zařízení jsu uzpůsbena ptřebám a pčtu dětí, jsu zdravtně nezávadná, bezpečná. Vybavení hračkami, pmůckami a materiály je průměrné dle finančních mžnstí města. Hračky jsu umístěny tak, aby je děti dbře viděly a aby si je mhly samy brát a samy je i ukládat. Děti se samy svými výtvry pdílejí na úpravě a výzdbě prstředí, dětské práce jsu přístupné rdičům a veřejnsti. Prstry šklní zahrady jsu vybavené tak, aby umžňvaly dětem rzmanité phybvé a další aktivity. Všechny vnitřní i venkvní prstry MŠ splňují bezpečnstní a hygienické nrmy dle platných předpisů. Živtspráva Denní řád je dstatečně pružný s hledem na individuální ptřeby dětí, střídáme dbu činnsti a dpčinku. Dbáme na ddržvání pitnéh režimu v průběhu celéh dne. Dětem je pskytvána plnhdntná a vyvážená strava, sledujeme skladbu jídelníčku, pestrst a vhdnst pkrmů. Děti se stravují pravidelně.

11 Odplední spánek je upraven dle individuálních ptřeb dětí, všechny děti dpčívají 60 minut, pté jsu dětem s nižší ptřebu spánku nabízeny klidné činnsti ve třídě. D spaní děti nikd nenutí. Umžňujeme dětem dstatečně dluhý pbyt venku na šklní zahradě, ale v rámci mžnstí i v MŠ. Jsu respektvány individuální ptřeby dítěte. Psychsciální pdmínky Navzujeme vzájemný pcit důvěry a splupráce s dítětem. Usnadňujeme dítěti bdbí adaptace na pbyt v mateřské škle. Učíme děti hleduplnsti, zdvřilsti, vzájemné splupráci. Každé dítě má stejná práva, mžnsti i pvinnsti. Nabízíme dítěti činnsti dle jeh zájmu a vyspělsti. Pdprujeme důvěru v sebe sama. Je respektvána sbní svbda a vlnst dětí, která je v suladu s respektváním pravidel sužití v MŠ. Vytváříme prstředí jistty a spkjensti dětí. Persnální pdmínky Pedaggické pracvnice V MŠ pracují dvě učitelky na plný úvazek. Účastní se dbrných seminářů k zvýšení kvality výchvně vzdělávacíh prcesu. Prvzní zaměstnanci Dmvnice Tpič Kuchařka Účetní

12 Řízení škly Organizační řád a směrnice ředitelky škly vymezují jasná pravidla a kmpetence zaměstnanců škly, důraz je kladen na týmvu práci, vzájemnu splupráci a vytváření prstředí důvěry a tevřensti. Ve škle je funkční infrmační systém, pedaggické prady se knají dle plánu, prvzní dle ptřeb škly. Pedaggické pracvnice vypracvávají ŠVP z pvěření ředitelky ZŠ a MŠ Olešnice. Kntrlní a evaluační činnsti zahrnují všechny stránky chdu MŠ. MŠ splupracuje se zřizvatelem a dalšími rgány státní správy a samsprávy, Základní šklu v Olešnici. Spluúčast rdičů. Splupráce na základě partnerství / tevřenst, důvěra, pdpra a przumění/ pmc při uskutečňvání prjektů, plánvaných šklu. Dstatek infrmací živtě dětí v MŠ a mžnst vyjádřit názr. Osbní kntakt- schůzky učitelek s rdiči. Splečné výlety a akce s dětmi i jejich rdiči. Splupráce s institucemi Splupráce s lgpedku a SPC v Náchdě. MŠ splupracuje s Měú Červený Kstelec. Aktivně splupracujeme se Základní šklu v Olešnici. Splupráce s kulturními zařízeními v klí a využívání nabídek MKS Červený Kstelec a Česká Skalice Splupráce plaveckým bazénem Náchd. Splupráce s Hasičským záchranným sbrem Stlín. Splupráce s Plicií ČR.

13 V. Organizace vzdělávání D mateřské škly jsu přijímány děti d 3 d 6 let, dále děti s dkladem šklní dcházky. Přednstně jsu přijímány děti věkvě patřící d skupiny dětí, které navštěvují mateřsku šklu pslední rk před vstupem d základní škly a děti s místem trvaléh pbytu v Olešnici. Mateřská škla je jedntřídní a prstry třídy jsu využívány též k dplednímu dpčinku. Každý rk v květnu se kná zápis d MŠ, infrmace zápise jsu vyvěšeny v budvě MŠ a termín zápisu je prezentván frmu plakátů. Děti si v den zápisu mhu prhlédnut se svými rdiči prstry škly, phrát si a seznámit se s učitelkami. Při nástupu d MŠ klademe velký důraz na adaptaci dítěte v nvém prstředí a vytváříme pdmínky k citlivému začlenění se d dětskéh klektivu. Adaptační dba je individuální pdle ptřeb dítěte i uvážení rdičů. Při výuce se škla řídí plány, při jejichž tvrbě učitelky vycházejí z cílů Šklníh vzdělávacíh prgramu. U menších dětí paní učitelky převážně vytvářejí základní hygienické, splečenské a pracvní návyky, adaptují děti na pbyt v mateřské škle a na její rganizaci. Jednduchými hrami, písničkami, říkankami rzvíjejí základní kmunikační dvednsti, zvýšenu pzrnst věnují správné výslvnsti dětí. U starších dětí již pracují paní učitelky cílevědmě a připravují děti na vstup d škly, činnsti jsu pravidelné, všestranné. Paní učitelky dbají na harmnický rzvj dítěte, rzvíjejí jeh sbnst, dbají na kmunikační a sciální dvednsti. Individuálně pracují s dětmi, které navštěvují mateřsku šklu psledním rkem a připravují je na vstup d základní škly. Učitelky při své práci děti diagnstikují za účelem zjištění speciálních vzdělávacích ptřeb dětí, přičemž úzce splupracuje s rdiči dětí, případně se šklskými pradenskými institucemi.

14 Režim dne v MŠ: příchd dětí, individuální péče, spntánní hry hygiena, svačina vzdělávací a výchvné činnsti pbyt venku hygiena, běd, čištění zubů spánek, klid na lůžku, dpčinek dplední zájmvé činnsti dětí, individuální péče hygiena, dplední svačina dplední zájmvé činnsti dětí, individuální péče v letních měsících pbyt na zahradě Uvedené časy jsu puze rientační. Veškeré činnsti a aktivity jsu vleny a prváděny s hledem na zájmy a ptřeby tak, aby byly respektvány psychhygienické pdmínky vzdělávání.

15 VI. Vzdělávací bsah Vzdělávací blasti ŠVP Oblasti vzdělávání jsu prpjeny, vzájemně se vlivňují a vytvářejí splečně funkční celek. Jedntlivé vzdělávací blasti jsu dle RVP PV: Dítě a jeh těl Dítě a jeh psychika Dítě a ten druhý Dítě a splečnst Dítě a svět Celrční vzdělávací blk má název Živt na vesnici p celý rk a je stavěn tak, aby: přispíval k rzvji dítěte a jeh učení v různých blastech umžňval naplnit živt dítěte mnhstranně pestru nabídku činnstí intelektvých i praktických dítě měl mžnst získávat ptřebné dvednsti, pznatky, pznávat hdnty a zaujímat pstje Jedntlivá témata jsu zpracvána frmálně na šklní měsíce, ale v praxi nejsu pevně hraničena. Jejich časvu délku určuje zájem dětí a aktuální dění v MŠ. Jsu dstatečně širká, vycházejí z přirzenéh živta klem nás. Pdtémata bsahují návrhy kruhů námětů pr týdenní nabídku vzdělávacích činnstí pr děti, tyt návrhy si učitelky dále rzpracvávají a knkretizují d třídníh prgramu. Ve své práci uplatňujeme tyt frmy a metdy práce: učení hru, které je zalžen na přímých zážitcích dítěte upřednstňujeme smyslvé vnímání jak základ veškeréh přirzenéh pznávání aktivně pdprujeme rzvj kmunikativních dvednstí využíváme spntánních nápadů dětí, pdprujeme dětsku zvídavst a ptřebu bjevvat

16 uplatňujeme situační učení, spntánní sciální učení, didakticky cílenu činnst Hlavní zásady pr naši práci s dětmi: priritu je pr nás vždy zájem dítěte hlavní činnstí dítěte je hra neb činnst, při které získává pznatky a dvednsti respektujeme specifiku předšklníh vzdělávání uplatňujeme individuální přístup k dítěti aktivity spntánní a řízené jsu vzájemně prvázané a vyvážené různrdst činnstí splupracujeme s rdiči dětí

17 Obsah celrčníh vzdělávacíh blku Živt na vesnici p celý rk PODZIM 1. Kamarádi v mateřské škle Tématický blk pr adaptační bdbí. Budeme se vzájemně pznávat, znát jména kamarádů. Naučíme se pznávat svu značku. Seznámíme se s pravidly splečenskéh sužití v MŠ, pznáme prstředí škly a její klí, paní učitelky. Dále se dzvíme, jaké vce se češe, jakým způsbem, jak vní a jak h pznáme. Nesmíme také zapmenut na sledvání pdzimních zahradních květin, které nám kvetu na našich zahradách. 1/Naše mateřská škla, adaptace, značky 2/ Já a můj kamarád Dílčí vzdělávací cíle: svjení si přiměřených praktických dvednstí rzvj kmunikativních dvednstí, získání citvé samstatnsti seznamvání se s pravidly chvání k druhému rzvj dvednstí pr navazvání vztahů k druhým lidem pznávání pravidel splečenskéh sužití a jejich spluvytváření 2. Padá listí žluté, rudé V tmt bdbí si dále budeme všímat změn v přírdě, pdzimní zabarvení a krásy pdzimu. Těšit se budeme z tradičníh Olešenskéh psvícení, kteréh se s dětmi aktivně zúčastníme. Při hlavních činnstech si něc pvíme listnatých a jehličnatých strmech a keřích. Zahrajeme si na dpravní prstředky a plicisty, a pvíme si jak se správně chvat na silnicích. Seznámíme se s časvými pjmy a vyzkušíme si některé jednduché pracvní činnsti knané během dne. Sledujeme přípravy přírdy na zimní spánek a c vše se děje s přírdu během pdzimu. Splečně se naučíme znát dmácí a hspdářská zvířata, čím se živí a kde bydlí. 1/ Dpravní výchva, dpravní prstředky 2/Psvícení 3/Listnaté a jehličnaté strmy, keře, pldy 4/ Zahradní květiny

18 5/ Ovce, sklizeň vce 6/ Pzrvání změn v přírdě 7/Charakteristické znaky pdzimu 8/C dělám celý den 9/Dmácí a hspdářská zvířata Dílčí vzdělávací cíle: rzvj a využívání všech smyslů rzvj řečvých schpnstí a jazykvých dvednstí, rzvj tvřivsti a estetickéh vnímání svjení si základních pznatků místě, ve kterém dítě žije získání pznatků pracvních činnstech rzvj kmunikativních dvednstí rzvj schpnsti přizpůsbvat se pdmínkám vnějšíh prstředí i jeh změnám rzvj řečvých schpnstí a jazykvých dvednstí, receptivních i prduktivních (vnímání, nasluchání, výslvnst) rzvj paměti a pzrnsti rzvj phybvých schpnstí a zdknalvání phybvých dvednstí rzvj kperativních dvednstí V úrvni kmpetencí se pr tt bdbí zaměříme na : kmpetence k učení využívat elementárních pznatků světě lidí, přírdy i techniky, které je bklpují, rientvat v řádu a dění v prstředí, ve kterém dítě žije kmpetence k řešení prblémů vnímat prblémvé situace jak samzřejmu sučást živta kmpetence kmunikativní kmunikvat bez zábran a stychu v běžných situacích s dětmi i dspělými užívat přirzených prstředků kmunikace k vyjádření myšlenek, pcitů a názrů kmpetence sciální a persnální

19 umět se adaptvat na prstředí a jeh běžné prměny samstatně rzhdvat svých činnstech a k uvědmění si,že za sebe a své jednání nese zdpvědnst kmpetence činnstní a bčanské učit se plánvat své činnsti, řídit je, svbdně se rzhdvat ZIMA 3. Těšíme se na vánce Seznámíme se se zvyky a byčeji, které patří k předvánční a vánční dbě. Vnímáme atmsféru v bci, všímáme si výzdby, chvání lidí. Upečeme si cukrví, přivítáme Mikuláše písničku a básničku, pznáme a naučíme se vánční kledy a písně, které zazpíváme i na besídce v MŠ. Dzvíme se, prč vlastně slavíme vánce a dkud tat tradice přichází. Splečně si ppvídáme rdině, jejich členech a c pr nás rdina znamená. Jednu z příjemných činnstí pr nás bude chutnávka ptravin a pečení hustiček či vánček. 1/Rdina 2/Vánce, zvyky 3/Strmek, dárky, besídka 4/ Ptraviny Dílčí vzdělávací cíle: rzvíjet svůj kultivvaný prjev, využívat tvřivsti vytvářet si prsciální pstje pznávat jiné byčeje vytvářet si pvědmí mezilidských hdntách rzvíjet si estetické cítění 4. Sněží, sněží Dzvíme se zimních sprtech a radvánkách,c vše se dá ze sněhu vytvářet a c sám vytváří v přírdě mráz. Jak se žije vlně žijícím zvířatům a jak jim mhu lidé pmci. Čím nám začíná den, c během dne vyknáváme a jaké předměty pužíváme.

20 Dzvíme se jakým činnstem se věnují lidé, hra na pvlání a exkurse ve šklní kuchyni. Naučíme se pznávat naše těl a zárveň se dzvíme jak h chránit. Vyrbíme pěkné výrbky z různých materiálů, které se naučíme rzeznávat a sami si vyrbíme krásnu masku na karneval v MŠ. 1/Zima 2/Vlně žijící zvířata 3/Předměty denní ptřeby 4/C děláme celý den 5/ Lidské těl 6/ Vlastnsti materiálů 7/ Práce dspělých 8/ Karneval Dílčí vzdělávací cíle: rzvíjet si fyzicku a psychicku zdatnst upevňvat si vztah k přírdě a úctu k živtu ve všech jeh frmách utvářet si základní kulturně splečenské pstje vytvářet si pzitivní pstje k intelektuálním činnstem a vzdělávání rzvj různých frem sdělení, verbálních i neverbálních získávat zkušensti a dvednsti pracvními činnstmi rzvíjet interaktivní a kmunikativní dvednsti vytvářet si pvědmí prspěšnsti splupráce /rdiče MŠ/ rzvíjet estetické cítění, všímat si rzdílnsti umět svůj pcit a náladu vyjádřit slvně i phybem získávat pcit sunáležitsti umět se rientvat v bci V úrvni kmpetencí se pr tt bdbí zaměříme na : kmpetence k učení rzvíjet dvednsti ptřebné k efektivnímu učení umět hdntit výsledky své práce i práce statních cenit výkn druhých kmpetence k řešení prblémů

21 snažit se řešit samstatně známé a pakující se situace, nárčnější s pmcí dspěléh využívat svých zkušenstí pr prvnávání chvání a jednání lidí v klí kmpetence kmunikativní vyjadřvat se k pržitým situacím a sdělvat své pržitky pužívat širku slvní zásbu kmpetence sciální a persnální splupdílet se na splečných akcích přijímat jasné a zdůvdněné úkly ddržvat dhdnutá a pchpená pravidla kmpetence činnstní a bčanské zajímat se činnsti statních lidí vnímat dění klem sebe a účastnit se jej vážit si práce své i druhých uvědmvat si práva svá i druhých JARO A LÉTO 5. Přišl jar d vsi Všímáme si změn v přírdě, která se připravuje na příchd jara. Učíme se tvarech klem nás, pznáváme barvy. Hrajeme si a pvídáme zvířátkách ze ZOO, kd už viděl jaké zvířátk, prhlížení brázků a zážitky ze ZOO. Seznámíme se s veliknčními tradicemi a zvyky, naučíme se veliknční říkadla, malujeme vajíčka, zajíčky a slepičky. Všímáme si pčasí, uskutečňujeme výlety d přírdy a pzrujeme její prměny, jarní rstliny, zvířata a jejich mláďata. Pvíme si něc našem světě, prč se tčí naše planeta, jak vznikla neb tm, kdy žili dinsauři. 1/Jar charakteristické znaky 2/ Gemetrické tvary 3/ Barvy 4/ Zvířata ze ZOO 5/Veliknce 6/ Dmácí zvířata a jejich mláďata 7/ Jarní květiny 8/ Letíme ke hvězdám

22 Dílčí vzdělávací cíle: rzvíjet si pvědmí přirzených změnách v přírdě svým jednáním v rámci svých mžnstí přispívat k chraně živtníh prstředí pznávání pravidel splečnéh sužití vytvářet si správné pstje ke zdravému živtnímu stylu zdknalvat se v pracvních činnstech svjit si základní pznatky kultuře, umění a tradicích všímat si zajímavstí živta v přírdě, všímat si rzdílnstí živta zvířat dmácích a vlně žijících 6. Jen si děti všimněte c je krásy na světě Trávíme hdně času venku na šklní zahradě, uskutečňujeme vycházky d vsi, kde si všímáme rzkvetlých zahrad a učíme se jedntlivé květiny pznávat. Pvídáme si a prhlížíme brázky hmyzu, čím jsu užitečné např. včeličky. Prč máme chránit naší přírdu neb prč recyklujeme dpady. Připravujeme se a učíme se nvé písničky a básničky pr naše maminky. Sami vyrbíme dárek pr maminky k svátku. Oslavíme splečně svátek dětí, řekneme si mnh zajímavéh naší vlasti, budeme pznávat jiná města, jiné kraje a také se tam pjedeme pdívat. Pvídáme si létu, letní přírdě, vdě. Čeká nás rzlučení s buducími škláky. Budeme se těšit na prázdniny a vyprávět si, kam pjedeme. 1/ Zahradní květiny 2/ Hmyz 3/ Eklgie chráníme naši přírdu 4/ Mje maminka 5/MDD 6/ Vda živt klem vdy 7/ Lét charakteristické znaky Dílčí vzdělávací cíle: svjit si věku přiměřených praktických dvednstí vytvářet si prsciální pstje a chvání k statním lidem umět prjevit své city, mravní chvání, mrální hdnty

23 rzvíjet si matematické představy, umět prvnávat rzvíjet si fantazii, představivst mít pvědmí tm, v kterém státě žiji pznávat jiná místa v našem státě seznamvat se s jinými státy, jejich kulturami, zvyky a lidmi V úrvni kmpetencí pr tt bdbí se zaměříme na: kmpetence k učení učit se spntánně, ale i vědmě, sustředit se na činnst zapamatvat si záměrně kmpetence k řešení prblémů řešit pdbnu situaci na základě vlastní zkušensti rzlišvat, která řešení vedu k cíli a která ne chápat, že vyhýbat se prblémům nevede k cíli kmpetence kmunikativní umět správně frmulvat své pžadavky umět samstatně vyjadřvat své myšlenky, sdělení rzumět slyšenému a správně reagvat na pdnět kmpetence sciální a persnální umět se prsadit ve skupině respektvat druhé a uzavírat kmprmisy chvat se bezřetně při setkání s cizími lidmi,umět dmítnut nevhdné chvání i kmunikaci kmpetence činnstní a bčanské przumět smyslu pravidel splečenskéh chvání a jednání, ddržvat je uvědmvat si, že svým chváním vlivňujeme prstředí, ve kterém žijeme

24 VII. Evaluační systém Jde průběžné vyhdncvání vzdělávacích činnstí, situací a pdmínek v mateřské škle, které nám pskytuje zpětnu vazbu kvalitě vlastní práce.jde systematický prces, jehž výsledky využíváme ke zlepšvání vzdělávacíh prcesu a pdmínek, za kterých se tent prces uskutečňuje. Sledujeme : naplňvání cílů šklníh prgramu způsb zpracvání a realizace bsahu vzdělávání průběh vzdělávání kvalitu pdmínek vzdělávání kvalitu práce pedaggů výsledky vzdělávání Kriteria autevaluace jsu bsažena v jedntlivých kapitlách RVP PV. Pravidla evaluace: Předmět evaluace : práce a činnsti, které s dětmi prvádíme, reakce a chvání dětí i celé skupiny, individuální rzvj, relativní psun dítěte i celé skupiny, vývj kvality pedaggické práce učitelek, věcné pdmínky, živtspráva, psychsciální pdmínky, rganizaci řízení MŠ, persnální a pedaggické zajištění, spluúčast rdičů. Sledujeme sulad třídních prgramů se šklním prgramem a RVP PV.

25 Frmy a metdy (způsb prvedení ): rzhvr, diskuze, pzrvání, hspitace, rzbr dkumentace škly, analýza dětských prací, kntrlní činnst ředitelky škly a jí pvěřené veducí učitelky pedaggické prady Zdrje infrmací : děti a jejich spntánní reakce, pstje, gesta, verbální i neverbální prjevy, pstje rdičů, pedaggický sbr a další dbrníci, ZŠ, veřejnst, hdntící zprávy ČŠI Časvý plán hdncení knkrétních činnstí,výsledků hry jedince či průběžně skupiny prvádí učitelka splečně s dětmi pdmínky a kvalita výsledků práce v rámci třídy hdntí průběžně učitelky hdncení chvání dětí i celé skupiny, individuální leden, červen rzvj a relativní psun dítěte prvádí učitelky ( záznamy dětech ) hdncení učitelek prvádí ředitelka na základě hspitací a pedaggických prad průběžně sebehdncení prvádí učitelka rzbrem své práce průběžně evaluace integrvanéh blku, jeh průběhu a výsledků prvádí učitelky průběžně, měsíčně kntrlu třídní dkumentace prvádí veducí MŠ týdně kvalitu a efektivnst vzdělávacíh prcesu prvádí veducí MŠ a učitelky na pedaggických pradách věcné a psychsciální pdmínky hdntí veducí MŠ a učitelky spluúčast rdičů, hlasy na práci škly zjišťují učitelky rzhvrem s rdiči vyhdncení vzdělávacíh bsahu ŠVP prvádí učitelky evaluaci šklníh prgramu a vyhdncení vzdělávacíh bsahu prvádí učitelky a veducí MŠ měsíčně průběžně průběžně závěr rku závěr rku

26 Přílha č. 1 Tradiční akce MŠ Olešnice Tradiční Olešenské psvícení cesta s medvědem, návštěva kstela v Červeném Kstelci Plavecký kurz abslvvání 10 lekcí v bazéně Náchd Pečení hustiček (vánček) v prstrách jídelny MŠ Různé exkurse návštěva brambrárny, kravína, truhlárny, autdílny, kuchyně MŠ, ZŠ Malvání na dvře malvání křídami na dvře ZŠ Kulturní akce nabízené MKS v Červeném Kstelci a další akce knané přím v prstrách MŠ Zimní hry na sněhu stavění sněhuláků, sáňkvání, sutěže na sněhu Mikulášská nadílka návštěva Mikuláše v MŠ, rzdávání sladkstí Vánční strmek v MŠ zdbení strmečku a rzdávání dárků Karneval v MŠ den plný sutěží, her, vyhdncení nejkrásnější masky Pálení čardějnic stavění máje akce spjená se ZŠ Olešnice v prstrách zahrady MŠ Den dětí den sutěží a her v prstrách MŠ ppřípadě na hřišti v lese Sprtvní den připravují žáci ZŠ prstry tělcvičny v ZŠ neb na lesním hřišti v Olešnici Šklní výlet spjen ze ZŠ

27 Přílha č. 2 Tradiční akce za spluúčasti rdičů Splečná schůzka rdičů žáků ZŠ a MŠ Vánční besídka a psezení s bčerstvením Veliknční dílny výrba veliknční dekrace v prstrách MŠ Pálení čardějnic na zahradě MŠ Zadání pr rdiče a děti (sutěž výrbu např. nejhezčí čardějnice) Jarní besídka pr rdiče a přátelé MŠ v prstrách MŠ Rzlučení s předškláky a pékání párků na zahradě MŠ

28 Přílha č. 3 Charakteristika třídy Naše mateřská škla je šklu jedntřídní s kapacitu 25 dětí. Ve třídě se setkávají děti různéh věku d nejmladších tříletých až p děti téměř sedmilété se šklním dkladem. Tmu je přizpůsben i prgram, kdy prbíhají suběžně činnsti, jak je: 1. u nejmladších dětí - adaptace na nvé prstředí u nvě zapsaných dětí - zvládnutí dlučení d rdičů - získávání nvých kntaktů, hledání kamarádů 2. u starších dětí - učení se samstatnsti - prhlubvání kamarádských vztahů 3. u nejstarších dětí - být zcela samstatný - příprava na vstup d základní škly Ve třídě se jediněle vyskytují i děti s pstižením, které vyžadují bzvlášť individuální přístup. Ostatní děti se učí k nim přistupvat jak ke každému jinému bez rzdílu již d pčátku dcházky d mateřské škly.

p. uč. Alena Horklová p. uč. Jarmila Petrošová p. uč. Taťána Řehová p. uč. Ivana Tanušková p. řed. Libuše Klimundová p. uč.

p. uč. Alena Horklová p. uč. Jarmila Petrošová p. uč. Taťána Řehová p. uč. Ivana Tanušková p. řed. Libuše Klimundová p. uč. Vaše děti vzdělává 1. ddělení CIPÍSEK p. uč. Alena Hrklvá p. uč. Jarmila Petršvá 2. ddělení RÁKOSNÍČEK p. uč. Taťána Řehvá p. uč. Ivana Tanuškvá 3. ddělení KRTEČEK EK 4. ddělení KŘEMÍLEK p. uč. Jarmila

Více

Charakteristika vzdělávacího programu

Charakteristika vzdělávacího programu Charakteristika vzdělávacíh prgramu Základní filsfie mateřské škly:,,důležitější pr dítě předšklníh věku je, jak se v mateřské škle cítí, než t c umí a zná. Vzdělávací cíle vyplývající z filsfie škly:

Více

P R A C O V N Í P L Á N

P R A C O V N Í P L Á N P R A C O V N Í P L Á N (přílha 1 k ŠVP pr šklní rk 2014/2015) šklní rk 2014 / 2015 Prjednán na pedaggické radě dne 29.8.2014.. I. Infrmace škle 1. Prvz mateřské škly: d 6.30 hd. d 16.00 hd. 2. Zřizvatel:

Více

P R A C O V N Í P L Á N

P R A C O V N Í P L Á N P R A C O V N Í P L Á N (přílha 1 k ŠVP pr šklní rk 2013/2014) šklní rk 2013 / 2014 Prjednán na pedaggické radě dne 27.8.2013.. I. Infrmace škle 1. Prvz mateřské škly: d 6.30 hd. d 16.00 hd. 2. Zřizvatel:

Více

Šťastné dětství začíná výběrem správné školky!

Šťastné dětství začíná výběrem správné školky! Mateřská škla MiniSvět Tel: 602 348 255; e-mail:inf@minisvetsklka.cz www.minisvetsklka.cz ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MŠ MINISVĚT 2015/2016 Šťastné dětství začíná výběrem správné šklky! Mateřská škla MiniSvět

Více

Školní vzdělávací program školní družiny

Školní vzdělávací program školní družiny Základní škla Třemšná, kres Plzeň-sever, příspěvkvá rganizace Americká 146, 330 11 Třemšná Šklní vzdělávací prgram šklní družiny 1. Identifikační údaje Šklní družina tvří se základní šklu jednu právnicku

Více

Produktivní činnost vokální činnosti jednohlasý i vícehlasý zpěv, intonace, práce s rytmem, intonace v notovém zápise

Produktivní činnost vokální činnosti jednohlasý i vícehlasý zpěv, intonace, práce s rytmem, intonace v notovém zápise Hudební výchva Charakteristika vyučvacíh předmětu Předmět Hudební výchva vychází ze vzdělávacíh bsahu bru Hudební výchva a integrujícíh tématu Umělecká tvrba a kmunikace vzdělávací blasti Umění a kultura

Více

Základní škola Vodičkova v Praze 1

Základní škola Vodičkova v Praze 1 Základní škla Vdičkva v Praze 1 Fakultní škla Pedaggické fakulty Univerzity Karlvy Přípravná třída základní škly Výchvně vzdělávací prgram jak přílha šklníh vzdělávacíh prgramu ÚČELEM VZDĚLÁNÍ NENÍ MYSL

Více

Základní škola Vodičkova v Praze 1

Základní škola Vodičkova v Praze 1 Základní škla Vdičkva v Praze 1 Fakultní škla Pedaggické fakulty Univerzity Karlvy Přípravná třída základní škly Výchvně vzdělávací prgram jak přílha šklníh vzdělávacíh prgramu ÚČELEM VZDĚLÁNÍ NENÍ MYSL

Více

ZŠ Dr. Edvarda Beneše nám. J. Berana 500, Praha 9 Čakovice. Školní vzdělávací program ŠD

ZŠ Dr. Edvarda Beneše nám. J. Berana 500, Praha 9 Čakovice. Školní vzdělávací program ŠD ZŠ Dr. Edvarda Beneše nám. J. Berana 500, Praha 9 Čakvice Šklní vzdělávací prgram ŠD Obsah 1. Identifikační údaje... 3 2. Knkrétní cíle vzdělávání... 3 3. Délka a časvý plán vzdělávání... 3 4. Frmy vzdělávání...

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY Základní škla a Mateřská škla Sudměřice, kres Hdnín, příspěvkvá rganizace ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY Č. j. 18 89 / 2007-2 V Sudměřicích 1. září 2007 NÁZEV ŠKOLY: Základní škla a Mateřská

Více

Školní vzdělávací program Mateřské školy Štětí

Školní vzdělávací program Mateřské školy Štětí Šklní vzdělávací prgram pr předšklní vzdělávání na bdbí d 1.9. 2009 d 31.8. 2012 Mateřská škla Štětí, příspěvkvá rganizace Stračenská 561 Šklní vzdělávací prgram Mateřské škly Štětí č.j. 174/ 2009 Prjednán

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Odbrné učiliště, Praktická škla, Základní škla a Mateřská škla Příbram IV, p.. Šklní vzdělávací prgram ŠKOLNÍ DRUŽINA Šklní vzdělávací prgram je platný d 1. 9. 2014 1 OBSAH 1. Identifikační údaje... 3

Více

K R O K Z A K R O K E M

K R O K Z A K R O K E M ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁJMOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ VE ŠKOLNÍM KLUBU PŘI ZÁKLADNÍ ŠKOLE U ŘÍČANSKÉHO LESA, ŠKOLNÍ 2400/4, ŘÍČANY, OKRES PRAHA VÝCHOD, KTEROU ZŘIZUJE MĚSTO ŘÍČANY SE SÍDLEM MASARYKOVO NÁM.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ROKU 2012 Nadání a dovednosti o.p.s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA ROKU 2012 Nadání a dovednosti o.p.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA ROKU 2012 Nadání a dvednsti.p.s. Výrční zpráva Nadání a dvednsti.p.s. za rk 2012 je zpracvána v suladu s ustanvením 21 zákna čísl 248/1995 Sb., becně prspěšných splečnstech. V Praze dne

Více

P 1.1 - BAREVNÝ PODZIM

P 1.1 - BAREVNÝ PODZIM NÁZEV PROJEKTU: P 1.1 Barevný pdzim P 1.1 - BAREVNÝ PODZIM ROČNÍK, PRO KTERÝ JE PROJEKT URČEN: 1. 5. PŘEDMĚTY, V NICHŽ SE PROJEKT REALIZUJE: Čj, Pk (Přv), Vv, Pč, Tv PŘEDPOKLÁDANÁ ČASOVÁ DOTACE: 1 měsíc

Více

VÝCHOVNĚ - VZDĚLÁVACÍ OBSAH

VÝCHOVNĚ - VZDĚLÁVACÍ OBSAH VÝCHOVNĚ - VZDĚLÁVACÍ OBSAH 1. Míst kde žijeme Žák si utváří představy živtě v rdině, vytváří si pzitivní vztah ke škle a šklní družině na základě zkušenstí z každdenníh živta, pznává nejbližší klí, vytváří

Více

! STANOVY SPOLKU I. Název MĚSÍČNÍ HOUPAČKA, spolek (dále jen MH) Sídlo: Hřbitovní 29, Ivančice, 664 91

! STANOVY SPOLKU I. Název MĚSÍČNÍ HOUPAČKA, spolek (dále jen MH) Sídlo: Hřbitovní 29, Ivančice, 664 91 STANOVY SPOLKU I. Název MĚSÍČNÍ HOUPAČKA, splek (dále jen MH) Sídl: Hřbitvní 29, Ivančice, 664 91 II. Charakteristika MH a) Sdružení je dbrvlným nevládním neziskvým sdružením vzniklým pdle zákna č. 83/1990

Více

Využití grafů, myšlenkových map, strukturování textu Rozvíjí schopnost číst s porozuměním

Využití grafů, myšlenkových map, strukturování textu Rozvíjí schopnost číst s porozuměním Člvěk a svět práce Charakteristika vyučvacíh předmětu Vzdělávací blast Člvěk a svět práce klade velký důraz na praktické pužití získaných znalstí a dvednstí, které žák získá řešením mdelvých situací a

Více

V NAŠÍ ŠKOLCE MILÉ NENÍ NIKDY DLOUHÁ CHVÍLE

V NAŠÍ ŠKOLCE MILÉ NENÍ NIKDY DLOUHÁ CHVÍLE ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V NAŠÍ ŠKOLCE MILÉ NENÍ NIKDY DLOUHÁ CHVÍLE ŠVP byl prjednán a schválen pd č. j. 186/2013-1 1-3 dne 23. 8. 2013 s účinnstí d 1. 9. 2013 Základní škla

Více

K R O K Z A K R O K E M

K R O K Z A K R O K E M ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁJMOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ VE ŠKOLNÍ DRUŽINĚ PŘI ZÁKLADNÍ ŠKOLE U ŘÍČANSKÉHO LESA, ŠKOLNÍ 2400/4, ŘÍČANY, OKRES PRAHA VÝCHOD, KTEROU ZŘIZUJE MĚSTO ŘÍČANY SE SÍDLEM MASARYKOVO NÁM.

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro předškolní vzdělávání 2014/2015

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro předškolní vzdělávání 2014/2015 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pr předšklní vzdělávání 2014/2015 ŠKOLNÍ vzdělávací prgram pr předšklní vzdělávání 2014/2015 SOUKROMÁ MATEŘSKÁ ŠKOLA JAHODA - Identifikační údaje MŠ Jahda: - Název: Sukrmá mateřská

Více

Chaloupka. Školní vzdělávací program školského zařízení pro zájmové vzdělávání - ŠD. (školní rok 2014/2015) Školní rok 2014-2015

Chaloupka. Školní vzdělávací program školského zařízení pro zájmové vzdělávání - ŠD. (školní rok 2014/2015) Školní rok 2014-2015 Šklní rk 2014-2015 Aby se dítě mhl zdravě rzvíjet, musí se cítit v bezpečí a spkjené Chalupka Šklní vzdělávací prgram šklskéh zařízení pr zájmvé vzdělávání - ŠD (šklní rk 2014/2015) 1 Obsah 1. Identifikační

Více

PORADA ŘEDITELŮ MŠ/ZŠ

PORADA ŘEDITELŮ MŠ/ZŠ PORADA ŘEDITELŮ MŠ/ZŠ Irena Tlapákvá duben 2015 NOVELA ŠKOLSKÉHO ZÁKONA vzdělávání sb se speciálními vzdělávacími ptřebami zavedení registru pedaggických pracvníků přijímání d přípravných tříd základní

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY Vlný čas dětí je velmi cenná deviza nárda, věnujme mu tedy patřičnu pzrnst a pečujme pdmínky pr jeh naplnění. Mtt: Naučit děti smysluplně využívat a plánvat svůj

Více

Nabídka služby DOZP 1. poskytnutí ubytování 2. poskytnutí stravy 3. pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu

Nabídka služby DOZP 1. poskytnutí ubytování 2. poskytnutí stravy 3. pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu Nabídka služby DOZP 1. pskytnutí ubytvání - ubytvání - úklid, praní a drbné pravy lžníh a sbníh prádla a šacení, žehlení Služba je pskytvána ve dvu střediscích. Středisk Rumburk 2 dmácnsti p 5 klientech,

Více

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Fakultní základní škla Dr.Milady Hrákvé a Mateřská škla Olmuc, Rţňavská 21 příspěvkvá rganizace Mateřská škla Radva 5, Olmuc dlučené pracviště Šklní vzdělávací prgram pr předšklní vzdělávání dlučenéh pracviště

Více

Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu

Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu Výtvarná výchva Charakteristika vyučvacíh předmětu Předmět Výtvarná výchva vychází ze vzdělávacíh bsahu Výtvarný br RVP G. Hlavní význam je kladen na frmvání estetickéh a citvéh vnímání, utváření sbních

Více

Školní vzdělávací program. pro. předškolní vzdělávání 2012-2013

Školní vzdělávací program. pro. předškolní vzdělávání 2012-2013 Šklní vzdělávací prgram pr předšklní vzdělávání 2012-2013 Svět jak v phádce 1 Šklní vzdělávací prgram předšklníh vzdělávání (dále jen ŠVP PV) Název škly: Základní a mateřská škla Bhuslavice, kr. Náchd

Více

Návaznost vzdělávacích programů DOX na Rámcové vzdělávací programy

Návaznost vzdělávacích programů DOX na Rámcové vzdělávací programy Návaznst vzdělávacích prgramů DOX na Rámcvé vzdělávací prgramy Obsah Myšlenkvá základna [ 2 ] Klíčvé kmpetence [ 3 ] Návaznst vzdělávacích prgramů na RVP VV ZŠ a RVP VV G [ 3 ] Výtvarná výchva základní

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škla a Mateřská škla Břitv, kres Blansk, příspěvkvá rganizace Šklní 125, 679 21 Břitv Výrční zpráva činnsti škly Šklní rk: 2012/2013 vypracval: Mgr. Jiří Sedláček ředitel škly Břitv, 6. 9. 2013

Více

Kde jsem se tu vzal? 1. třída Zajíčci Projekt:

Kde jsem se tu vzal? 1. třída Zajíčci Projekt: 1. třída Zajíčci Prjekt: Kde jsem se tu vzal? Šklní vzdělávací prgram: Rk v přírdě Integrvaný blk: Kd jsem a kde žiji Téma: Kde jsem se tu vzal. Pedaggický záměr: Seznámit děti se vznikem a vývjem člvěka,

Více

HREA EXCELLENCE AWARD 2013

HREA EXCELLENCE AWARD 2013 HREA EXCELLENCE AWARD 2013 I. Základní infrmace prjektu Název prjektu Firma: Kategrie: Autr prjektu Zapjme se všechny, není t nárčné! Česká pšta, s.p. 2. kategrie (kmerční subjekty nad 500 zaměstnanců)

Více

Základní škola Valašské Meziříčí, Vyhlídka 380, okres Vsetín, příspěvková organizace

Základní škola Valašské Meziříčí, Vyhlídka 380, okres Vsetín, příspěvková organizace Základní škla Valašské Meziříčí, Vyhlídka 380, kres Vsetín, příspěvkvá rganizace Zpráva z testvání 7.rčníků ZŠ v rámci prjektu Rzvj a pdpra kvality ve vzdělávání Termín testvání : 18.2.-20.2.2015 Pčet

Více

DOMOV PRO OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM

DOMOV PRO OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM Dmv Barbra Kutná Hra, pskytvatel sciálních služeb Základní dkument ZD 09 DOZP/14 - Základní prhlášení - vydání devatenácté, prsinec 2014 ZÁKLADNÍ PROHLÁŠENÍ Název zařízení: Dmv Barbra Kutná Hra, pskytvatel

Více

Možnosti transformace vyšších odborných škol do terciárního vzdělávání

Možnosti transformace vyšších odborných škol do terciárního vzdělávání Mžnsti transfrmace vyšších dbrných škl d terciárníh vzdělávání Michal Karpíšek MŠMT, 30. listpadu 2010 IPn Refrma terciárníh vzdělávání CZ.1.07/4.2.00/06.0003 Tat prezentace je splufinancvána Evrpským

Více

ZÁKLADNÍ INFORMACE O SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY

ZÁKLADNÍ INFORMACE O SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY ZÁKLADNÍ INFORMACE O SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY Kmplexní zkuška Zkušky ze všech zkušebních předmětů mají frmu didaktickéh testu. Výjimku jsu puze zkušky z jazyků z českéh jazyka a literatury a cizíh

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Šklní vzdělávací prgram pr základní vzdělávání Základní škla Eden Praha 10, Vladivstcká 6/1035 Mtt : Se sprtem za vzděláním 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE...3 1.1. Název šklníh vzdělávacíh prgramu...3 1.2. Údaje

Více

Vzorové osnovy doplňujícího vzdělávacího oboru EtV (projekt Etická výchova a učebnice reg. č. projektu: CZ.1.07/1.1.00/26.0114)

Vzorové osnovy doplňujícího vzdělávacího oboru EtV (projekt Etická výchova a učebnice reg. č. projektu: CZ.1.07/1.1.00/26.0114) Vzrvé snvy dplňujícíh vzdělávacíh bru EtV (prjekt Etická a učebnice reg. č. prjektu: CZ.1.07/1.1.00/26.0114) 1. rčník Etická Téma Základy mezilidských vztahů Žák: Výstup si svjí slvvání křestními jmény,

Více

SDRUŽENÍ NERATOV, o.s.

SDRUŽENÍ NERATOV, o.s. SDRUŽENÍ NERATOV,.s. partner prjektu Ergtep pr žáky i pedaggy, reg. čísl CZ.1.07/1.1.00/54.0051 www.neratv.cz Kd jsme? Sdružení Neratv,.s. bčanské sdružení zalžené rku 1992 naše pslání bnva vysídlené vsi

Více

OBNOVA NERATOVA. Projekt Sdružení Neratov, o.s. www.neratov.cz

OBNOVA NERATOVA. Projekt Sdružení Neratov, o.s. www.neratov.cz OBNOVA NERATOVA Prjekt Sdružení Neratv,.s. www.neratv.cz Kd jsme? Sdružení Neratv,.s. bčanské sdružení zalžené rku 1992 naše pslání bnva vysídlené vsi a putníh místa pmc lidem s pstižením a puštěným dětem

Více

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE chrany sb a majetku s. r.. Lenvva 1795 IČO: 25 38 32 05 Liptaňské nám. 890 733 01 Karviná-Hranice IZO: 061 988 278 763 11 708 00 Ostrava-Pruba IZO RED: 600 016 706 ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE PREVENCE

Více

Zlepšování mobility a dostupnosti bez bariér v Ústí nad Labem

Zlepšování mobility a dostupnosti bez bariér v Ústí nad Labem AKCNÍ ˆ PLÁN 6 Zlepšvání mbility a dstupnsti bez bariér v Ústí nad Labem Pdpra mbility, zlepšení dstupnsti míst a zvýšení atraktivity města Ústí nad Labem Listpad 2012 Akcní plán č. 6 - Zlepšvání mbility

Více

Š K O L N Í R O K 2 0 1 5 / 2 0 1 6 ZÁKLADNÍ ŠKOLA PROSTĚJOV, E. VALENTY 52. Mgr. Radomír Palát koordinátor ICT, metodik ICT. Plán práce 2015/2016

Š K O L N Í R O K 2 0 1 5 / 2 0 1 6 ZÁKLADNÍ ŠKOLA PROSTĚJOV, E. VALENTY 52. Mgr. Radomír Palát koordinátor ICT, metodik ICT. Plán práce 2015/2016 Š K O L N Í R O K 2 0 1 5 / 2 0 1 6 ZÁKLADNÍ ŠKOLA PROSTĚJOV, E. VALENTY 52 Mgr. Radmír Palát krdinátr ICT, metdik ICT Plán práce 2015/2016 Náplň činnsti Náplň práce ICT krdinátra vychází z vyhlášky 317/2005

Více

Dotazník pro neziskové organizace

Dotazník pro neziskové organizace Dtazník pr neziskvé rganizace Vážení zástupci neziskvých rganizací z Nvéh Hrádku, dvlujeme Vás tímt pžádat vyplnění dtazníku, který služí pr zjištění názrů a ptřeb neziskvých rganizací v Nvém Hrádku. V

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program GYMNÁZIUM KROMĚŘÍŽ Masarykv náměstí 496 767 01 Krměříž Minimální preventivní prgram pr šklní rk 2012 / 2013 Dkument zpracval: Šklní metdik prevence: Mgr. Michal Kříž Dkument schválila: Ředitelka škly:

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÁ ŠKOLA, ČESKÉ MEZIŘÍČÍ I. PRÁVA A POVINNOSTI ÚČASTNÍKŮ PŘEDŠKOLNÍ VÝCHOVY A VZDĚLÁVÁNÍ

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÁ ŠKOLA, ČESKÉ MEZIŘÍČÍ I. PRÁVA A POVINNOSTI ÚČASTNÍKŮ PŘEDŠKOLNÍ VÝCHOVY A VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÁ ŠKOLA, ČESKÉ MEZIŘÍČÍ I. PRÁVA A POVINNOSTI ÚČASTNÍKŮ PŘEDŠKOLNÍ VÝCHOVY A VZDĚLÁVÁNÍ 1. Základní cíle mateřské škly při zabezpečvání předšklní vzdělávání a šklní vzdělávací prgram

Více

6. Hodnocení žáků a autoevaluace školy

6. Hodnocení žáků a autoevaluace školy Šklní vzdělávací prgram Škla, základ živta Základní škla a mateřská škla Měčín p.. platný d 1.9.2007 6. Hdncení žáků a autevaluace škly 6.1. Pravidla pr hdncení žáků Hdncení žáků je běžná činnst, kteru

Více

1. Státní fond rozvoje bydlení (dále jen Fond ) je právnickou osobou.

1. Státní fond rozvoje bydlení (dále jen Fond ) je právnickou osobou. STATUT STÁTNÍHO FONDU ROZVOJE BYDLENÍ NOVÉ ZNĚNÍ Článek 1 - Úvdní ustanvení 1. Státní fnd rzvje bydlení (dále jen Fnd ) je právnicku sbu. 2. Fnd byl zřízen záknem č. 211/2000 Sb., Státním fndu rzvje bydlení

Více

C.A.P. PRŮVODCE ŠKOLOU V PŘÍRODĚ

C.A.P. PRŮVODCE ŠKOLOU V PŘÍRODĚ C.A.P. PRŮVODCE ŠKOLOU V PŘÍRODĚ OBSAH: Dprava Ubytvání Stravvání Zdravtnický dhled Výchvný persnál Celdenní prgram Servis pedaggickým pracvníkům a infrmace pr rdiče a šklu Pjištění Kntakty DOPRAVA Splupracujeme

Více

PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ

PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ S u k r m é g y m n a s i u m J s e f a Š k v r e c k é h, S. R. O. P L Z E Ň S K Á 1 1 7 / 3 9, 150 00 P R A H A 5, I Č : 2 5 1 4 0 1 0 8 TEL.: 224 262 286 EMAIL: INFO@SGJS.CZ WWW.SGJS.CZ ČLÁNEK VI. ŠKOLNÍHO

Více

Prezentace projektů Dalekohled a Společně do školky!

Prezentace projektů Dalekohled a Společně do školky! Prezentace prjektů Dalekhled a Splečně d šklky! O prjektu Název: Dalekhled Reg. č. prjektu: CZ.1.07/1.2.31/02.0022 Příjemce: Člvěk v tísni,.p.s., reginální pbčka Plzeň Termín realizace: 03/2013-02/2015

Více

Mateřská škola V zahradě Liberec Žitavská 122/68, příspěvková organizace. Směrnice č. 7 / 2015. Školní řád

Mateřská škola V zahradě Liberec Žitavská 122/68, příspěvková organizace. Směrnice č. 7 / 2015. Školní řád Mateřská škla V zahradě Liberec Žitavská 122/68, příspěvkvá rganizace Směrnice č. 7 / 2015 Šklní řád Vydal : Ředitelka Mateřské škly V zahradě Liberec, Žitavská 122/68 Bc. Vlasta Tesařvá Účinnst : d 01.

Více

Velká volitelnost v celé řadě předmětů (humanitních i přírodovědných), včetně mezioborových volitelných předmětů.

Velká volitelnost v celé řadě předmětů (humanitních i přírodovědných), včetně mezioborových volitelných předmětů. 2. ŠVP GA staví na takvé výchvně vzdělávací kncepci, která bude vycházet vstříc pžadavkům kladeným na žáky v neustále se prměňující a vyvíjející splečnsti. Základem tét kncepce je péče všestranný sbnstní

Více

Vzdělávání odborných pracovníků MŠ speciální, ZŠ speciální a Praktické školy Brno, Ibsenova 1

Vzdělávání odborných pracovníků MŠ speciální, ZŠ speciální a Praktické školy Brno, Ibsenova 1 Vzdělávání dbrných pracvníků MŠ speciální, ZŠ speciální a Praktické škly Brn, Ibsenva 1 přádané IPPP ČR, Nvbrská 372, Praha 9 v rámci prjektu ESF Invace a věřvání ŠVP piltní škly Cíl: zvýšení dbrných kmpetencí

Více

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE. Zdravým životním stylem ke kvalitnímu výkonu budoucích profesí. Střední odborná škola ochrany osob a majetku, s. r. o.

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE. Zdravým životním stylem ke kvalitnímu výkonu budoucích profesí. Střední odborná škola ochrany osob a majetku, s. r. o. ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE Zdravým živtním stylem ke kvalitnímu výknu buducích prfesí. Zpracval: Dr. Mgr. Zbyněk Dmin, výchvný pradce a metdik prevence Mgr. Jana Kpkvá, výchvný pradce a metdik prevence

Více

CELOŽIVOTNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH III. 3 OSNOVA VZDĚLÁVACÍHO PLÁNU ORGANIZACE B. 1 SOUČASNÝ STAV A STRUKTURA PRACOVNÍKŮ

CELOŽIVOTNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH III. 3 OSNOVA VZDĚLÁVACÍHO PLÁNU ORGANIZACE B. 1 SOUČASNÝ STAV A STRUKTURA PRACOVNÍKŮ CELOŽIVOTNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH III. 3 OSNOVA VZDĚLÁVACÍHO PLÁNU ORGANIZACE OBSAH OSNOVA VZDĚLÁVACÍHO PLÁNU ORGANIZACE A. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ORGANIZACI B. PROFESNÍ STRUKTURA ORGANIZACE PRACOVNÍCI

Více

UNIVERZITA PARDUBICE. Směrnice č. 29/2005. Vnitřní kontrolní systém na Univerzitě Pardubice

UNIVERZITA PARDUBICE. Směrnice č. 29/2005. Vnitřní kontrolní systém na Univerzitě Pardubice UNIVERZITA PARDUBICE Směrnice č. 29/2005 Věc: Půsbnst pr: Vnitřní kntrlní systém na Univerzitě Pardubice všechny útvary Univerzity Pardubice Účinnst d: 1. 1. 2006 Vypracval a předkládá: Schválil: Ing.

Více

Základní škola a Mateřská škola, Hevlín, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTECH ZÁKLADNÍ ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2008/2009

Základní škola a Mateřská škola, Hevlín, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTECH ZÁKLADNÍ ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2008/2009 Základní škla a Mateřská škla, Hevlín, příspěvkvá rganizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTECH ZÁKLADNÍ ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2008/2009 Část I. Základní charakteristika škly a. Základní škla a Mateřská škla,

Více

Domov seniorů Stříbrné Terasy o.p.s., Havlíčkova 1395/30,586 01 Jihlava, -rocní zpráva. Zpráva o činnosti a hospodaření organizace v roce 2011 ...

Domov seniorů Stříbrné Terasy o.p.s., Havlíčkova 1395/30,586 01 Jihlava, -rocní zpráva. Zpráva o činnosti a hospodaření organizace v roce 2011 ... Dmv senirů Stříbrné Terasy.p.s., Havlíčkva 1395/30,586 01 Jihlava, rcní zpráva Zpráva činnsti a hspdaření rganizace v rce 2011 '........ >:. \... 1 Dmv senirů Stříbrné Terasy.p.s., Havlíčkva 1395/30, 58601

Více

Pravidla pro hodnocení žáků

Pravidla pro hodnocení žáků Přílha č. 1 - Pravidla pr hdncení výsledků vzdělávání žáků Klasifikační řád Pravidla pr hdncení žáků Pravidla hdncení a klasifikace žáka Gymnázia Valašské Klbuky se řídí záknem č. 561/2004 Sb., šklským

Více

Základní škola a Mateřská škola, Hevlín, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTECH ZÁKLADNÍ ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010

Základní škola a Mateřská škola, Hevlín, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTECH ZÁKLADNÍ ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010 Základní škla a Mateřská škla, Hevlín, příspěvkvá rganizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTECH ZÁKLADNÍ ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010 Část I. Základní charakteristika škly a. Základní škla a Mateřská škla,

Více

P-centrum, středisko primární prevence CPPT, o. p. s. v Plzni

P-centrum, středisko primární prevence CPPT, o. p. s. v Plzni P-centrum, středisk primární prevence CPPT,. p. s. v Plzni NABÍDKA VZDĚLÁVACÍCH SLUŽEB NA ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 OBSAH P-centrum, CPPT,. p. s. Vzdělávací služby P-centra Specializační kurz prevence rizikvéh

Více

Z á k l a d n í š k o l a a M a t e ř s k á š k o l a K o p i d l n o

Z á k l a d n í š k o l a a M a t e ř s k á š k o l a K o p i d l n o Z á k l a d n í š k l a a M a t e ř s k á š k l a K p i d l n Obsah: 1. Úvdní ustanvení. 2. Zásady klasifikace výsledků vzdělávání a chvání žáků. 2.1 Získávání pdkladů pr klasifikaci. 2.2 Hdncení výsledků

Více

DOTAZNÍK ZKUŠENOSTI ČESKÝCH PŘÍJEMCŮ S METODAMI PRO URČOVÁNÍ A VYKAZOVÁNÍ NEPŘÍMÝCH NÁKLADŮ V PROJEKTECH

DOTAZNÍK ZKUŠENOSTI ČESKÝCH PŘÍJEMCŮ S METODAMI PRO URČOVÁNÍ A VYKAZOVÁNÍ NEPŘÍMÝCH NÁKLADŮ V PROJEKTECH ZKUŠENOSTI ČESKÝCH PŘÍJEMCŮ S METODAMI PRO URČOVÁNÍ A VYKAZOVÁNÍ NEPŘÍMÝCH NÁKLADŮ V PROJEKTECH ÚČEL A CÍLE DOTAZNÍKU Cílem tht dtazníkvéh šetření realizvanéh dbrnu skupinu MŠMT (více k cílům a aktivitám

Více

Ceník poskytovaných služeb. Pobytová odlehčovací služba. Dle zákona č.108/1996 Sb., 44 a z vyhlášky č.505/2006 Sb. 10, ve znění pozdějších

Ceník poskytovaných služeb. Pobytová odlehčovací služba. Dle zákona č.108/1996 Sb., 44 a z vyhlášky č.505/2006 Sb. 10, ve znění pozdějších ODLEHČOVACÍ SLUŽBA Arnltice 100, 407 14 Arnltice u Děčína prvzvna: Škrupva 302/17, 405 02 Děčín II Tel.: 474 524 025 Mb.: 733 553 043 E-mail: valerie@valerie-hmecare.cz www.valerie-hmecare.cz Ceník pskytvaných

Více

Jihočeská společnost pro ochranu přírody a myslivost o.p.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA

Jihočeská společnost pro ochranu přírody a myslivost o.p.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA Jihčeská splečnst pr chranu přírdy a myslivst.p.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 ÚVOD Jihčeská splečnst pr chranu přírdy a myslivst.p.s. (zkráceně JISOPM.s.p.) je česká nevládní neziskvá splečnst, zalžená v rce

Více

1. Seminář k obsahu zákoníku práce, dalším souvisejícím právním úpravám a k sociálnímu dialogu (seminář je určen pro vedoucí zaměstnance)

1. Seminář k obsahu zákoníku práce, dalším souvisejícím právním úpravám a k sociálnímu dialogu (seminář je určen pro vedoucí zaměstnance) Základní zaměření dvu typů seminářů a jejich bsahvá náplň má za cíl pskytnut veducím zaměstnancům v becné rvině infrmace zákníku práce a dalších suvisejících právních úpravách, včetně infrmací prblematice

Více

Záměr první fáze redesignu webu Fakulty aplikovaných věd

Záměr první fáze redesignu webu Fakulty aplikovaných věd Záměr první fáze redesignu webu Fakulty aplikvaných věd Autři: M.Hrák, Ľ.Kváč, M.Václavíkvá (FAV-KIV-INI) Gesce: Ing. P.Brada, Ph.D. (KIV) květen 2005 P pdrbné analýze bsahu, funkčnsti a stavu sučasnéh

Více

Vzdělání a kvalifikace

Vzdělání a kvalifikace www.pedaggika.sklni.eu Vzdělání a kvalifikace Vzdělání Vzdělání je suhrn znalstí, dvednstí a návyků, které jedinec získá specificku činnstí - učením. Vzdělání je základní pdmínku k začlenění jedince d

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro předškolní vzdělávání

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro předškolní vzdělávání ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pr předšklní vzdělávání Mateřská škla TASOV Název: PÍSNIČKOVÝ SVĚT platnst: 2010 2013 1 P Í S N I Č K O V Ý S V Ě T = MY S PÍSNIČKOU JDEM KROK ZA KROKEM MĚSÍC PO MĚSÍCI CELÝM

Více

Pravidla pro hodnocení žáků

Pravidla pro hodnocení žáků Čj. ZŠ/ 178/09 Pravidla pr hdncení žáků Základní pkyny pr hdncení výsledků vzdělávání žáků hdncení průběhu a výsledků vzdělávání a chvání žáka musí být jednznačné, srvnatelné s předem stanvenými kritérii,

Více

Pravidla programu SmartUp

Pravidla programu SmartUp Pravidla prgramu SmartUp Pr kh je prgram SmartUp? Pr všechny ve věku 15 26 let včetně. Rzhdující je datum uknčení přijímání přihlášek dané výzvy. K tmut datu musí být všem členům týmu minimálně 15 a maximálně

Více

základní rozsah seminářů: 3-8 vyučovacích hodin (1 vyučovací den) cena seminářů: 7.000 Kč za 1 vyučovací den (8 hodin), 13.000 Kč za 2 vyučovací dny

základní rozsah seminářů: 3-8 vyučovacích hodin (1 vyučovací den) cena seminářů: 7.000 Kč za 1 vyučovací den (8 hodin), 13.000 Kč za 2 vyučovací dny Měkké dvednsti (semináře, výcviky, wrkshpy, knzultace, kučvání, mentring ) MĚKKÉ DOVEDNOSTI SOFT SKILLS ING. MGR. MARIE NOVÁKOVÁ základní rzsah seminářů: 3-8 vyučvacích hdin (1 vyučvací den) cena seminářů:

Více

Dětský domov a Školní jídelna, Nové Strašecí V N I T Ř N Í Ř Á D Čj.: 01/2014- KR

Dětský domov a Školní jídelna, Nové Strašecí  V N I T Ř N Í Ř Á D Čj.: 01/2014- KR Dětský dmv a Šklní jídelna, Nvé Strašecí Okružní 647, 271 01 Nvé Strašecí Tel.: 313 572 136, fax: 313 574 181 e-mail: dd.nvstra@cmail.cz, reditel@strasidylk.cz IČ: 47 019 735 IZO: 102 502 614 V N I T Ř

Více

Organizace školní knihovny. PhDr. Marie Šedá MSVK Ostrava seda@svkos.cz

Organizace školní knihovny. PhDr. Marie Šedá MSVK Ostrava seda@svkos.cz Organizace šklní knihvny PhDr. Marie Šedá MSVK Ostrava seda@svks.cz Osnva rganizační začlenění knihvny v rámci škly kncepce, plánvání a hdncení knihvny knihvní řád prstr, technika, estetika autmatizvané

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD. Soukromá mateřská škola Jahoda, Vybíralova 969, Praha 14

ŠKOLNÍ ŘÁD. Soukromá mateřská škola Jahoda, Vybíralova 969, Praha 14 ŠKOLNÍ ŘÁD Sukrmá mateřská škla Jahda, Vybíralva 969, Praha 14 1. Úvdní ustanvení Šklní řád upravuje pdrbnsti výknu práv a pvinnstí záknných zástupců dětí v Sukrmé mateřské škle Jahda, Vybíralva 969, Praha

Více

Podklady k výuce témat ochrany člověka za běžných rizik a mimořádných událostí v základních školách

Podklady k výuce témat ochrany člověka za běžných rizik a mimořádných událostí v základních školách Pdklady k výuce témat chrany člvěka za běžných rizik a mimřádných událstí v základních šklách Obsah 1. Vymezení prblematiky chrany člvěka za běžných rizik a mimřádných událstí charakteristika, cíle 2.

Více

Vítejte na 1. Výukovém setkání

Vítejte na 1. Výukovém setkání Vítejte na 1. Výukvém setkání Prgram 1. Část 1. Prjekt: Samstatný abslvent (Edita Janstvá, DiS.) 2. Klíčvá aktivita KA04 Průběh piltníh věřvání vzdělávacíh prgramu (Tmáš Varga) Vzdělávací Mduly v praxi

Více

KARIÉROVÉ A PROFESNÍ PORADENSTVÍ

KARIÉROVÉ A PROFESNÍ PORADENSTVÍ KARIÉROVÉ A PROFESNÍ PORADENSTVÍ V RYCHLE SE MĚNÍCÍM SVĚTĚ C G Infrmace pr vystavvatele Mezinárdní kngres k 90. výrčí prfesníh pradenství v českých zemích 3. 5. listpadu, 2010 Praha www.careerguidance2010.rg

Více

VOLEBNÍ PROGRAM KDU-ČSL POLNÁ PRO OBDOBÍ 2014 2018

VOLEBNÍ PROGRAM KDU-ČSL POLNÁ PRO OBDOBÍ 2014 2018 VLEBNÍ PRGRAM KDU-ČSL PLNÁ PR BDBÍ 2014 2018 Vážení splubčané, představujeme Vám vlební prgram KDU-ČSL pr vlby d Zastupitelstva města Plná. Při jeh tvrbě jsme se snažili pstihnut všechny důležité blasti

Více

9 METODICKÉ POKYNY AD HOC MODUL 2011: Zaměstnávání zdravotně postižených osob

9 METODICKÉ POKYNY AD HOC MODUL 2011: Zaměstnávání zdravotně postižených osob LFS ad hc mdule 2011 n empyment f disabled peple 9 METODICKÉ POKYNY AD HOC MODUL 2011: Zaměstnávání zdravtně pstižených sb Ad hc mdul 2011 bude šetřen na 1. vlně (resp. pdle čtvrtletí zařazení sčítacíh

Více

Výživa a sport, základy fitness

Výživa a sport, základy fitness Průvdní list kurzu Vzdělávání ICT metdiků Výživa a sprt, základy fitness Autr kurzu: Vyučvací předmět: Rčník: Téma: Účel kurzu: Tělesná výchva, Bilgie (Chemie) Studenti středních škl d 16 let Výživa a

Více

Nároky DGS na rodiče a rodinu, psychické problémy při DGS:

Nároky DGS na rodiče a rodinu, psychické problémy při DGS: Nárky DGS na rdiče a rdinu, psychické prblémy při DGS: zkušensti p 11 letech Ing. Lenka Palatvá předsedkyně bčanskéh sdružení Di Gerge.s. Praha, 12.12. 2013 Hlavní bdy Obsah Úvd 1-3 Psychické prblémy rdičů

Více

Sběr níže uvedených dat, je určen k empirickému šetřemí, výzkumu doktorandské práce s názvem Ekonomizace personálního managementu ve stavebnictví.

Sběr níže uvedených dat, je určen k empirickému šetřemí, výzkumu doktorandské práce s názvem Ekonomizace personálního managementu ve stavebnictví. Vážený pane řediteli, Odvláváme se k našemu předešlému rzhvru, kdy jsme splu rzebírali mžnsti vaší splečnsti CEEC Research a partnerské splečnsti KPMG specializujících se na stavební sektr pr slvení jedntlivých

Více

Občanské sdružení CESTOU NECESTOU, Náplavní 2013/1, Praha 2

Občanské sdružení CESTOU NECESTOU, Náplavní 2013/1, Praha 2 Občanské sdružení CESTOU NECESTOU, Náplavní 2013/1, Praha 2 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2011 C děláš pr sebe, děláš pr druhé. C děláš pr druhé, děláš pr sebe. ( N.D. Walsch) Údaje rganizaci Název bčanskéh sdružení

Více

Etržiště České pošty Centrum veřejných zakázek. www.centrumvz.cz

Etržiště České pošty Centrum veřejných zakázek. www.centrumvz.cz Etržiště České pšty Centrum veřejných zakázek www.centrumvz.cz Česká pšta a egvernment? Infrmační systém datvých schránek Czechpint Certifikační autrita (elektrnický pdpis a časvá razítka) Centrum veřejných

Více

Mezinárodní prostředí a rozdílné přístupy v rozličných státech

Mezinárodní prostředí a rozdílné přístupy v rozličných státech Minimum pr pracvníky ICM Káraný, 4. - 7. 4. 2008 Infrmační služby pr mládež: Mezinárdní prstředí a rzdílné přístupy v rzličných státech Tent dkument pdává nástin prstředí, ve kterém půsbí infrmační služby

Více

Simulátor krizových procesů na úrovni krizového štábu. Systémová dokumentace

Simulátor krizových procesů na úrovni krizového štábu. Systémová dokumentace UNIVERZITA OBRANY Simulátr krizvých prcesů na úrvni krizvéh štábu Systémvá dkumentace LUDÍK, Tmáš; NAVRÁTIL, Jsef; KISZA, Karel; ADAMEC, Vladimír 24.1.2012 Ppis systému Simulátr krizvých prcesů na úrvni

Více

Z á k l a d n í š k o l a V s e t í n, T r á v n í k y 1 2 1 7

Z á k l a d n í š k o l a V s e t í n, T r á v n í k y 1 2 1 7 Z á k l a d n í š k l a V s e t í n, T r á v n í k y 1 2 1 7 Zpracvala: Mgr. Lenka Michálkvá, krdinátra EVVO Vsetín 2012 1. Sučasný stav EVVO ve škle 1.1 Rzbr šklníh vzdělávacíh prgramu z phledu EVVO 1.1.1

Více

2. KLASIFIKACE. 2.1 Základní pravidla hodnocení prospěchu klasifikací i na vysvědčení

2. KLASIFIKACE. 2.1 Základní pravidla hodnocení prospěchu klasifikací i na vysvědčení Zásady hdncení a klasifikace žáků vnitřní klasifikační řád ZŠ Jana Palacha v Kutné Hře Vnitřní klasifikační řád vychází ze zákna č. 561/2004 Sb. (Šklský zákn). Je sučástí řádu škly. Nedílnu sučástí výchvně

Více

Město Tábor. Pravidla projektového řízení

Město Tábor. Pravidla projektového řízení Řízení a krdinace akčních plánů v rámci Organizačníh, prcesníh a eknmickéh auditu splečnsti BYTES Tábr s.r.. KPMG Česká republika, s.r.. 30. 7. 2008 Tent reprt bsahuje 12 stran 2008 KPMG Česká republika,

Více

Upřesnění k Zásadám podprogramu a k elektronické žádosti Podpora obnovy a rozvoje venkova 2015

Upřesnění k Zásadám podprogramu a k elektronické žádosti Podpora obnovy a rozvoje venkova 2015 Upřesnění k Zásadám pdprgramu a k elektrnické žádsti Pdpra bnvy a rzvje venkva 2015 Vysvětlení vybraných pdmínek pdprgramu Oprávnění příjemci pdpry (viz. bd 2 Zásad pdprgramu) Obec d 3000 byvatel (včetně),

Více

VIS ČAK - Uživatelský manuál - OnLine semináře

VIS ČAK - Uživatelský manuál - OnLine semináře UŽIVATELSKÝ MANUÁL - ONLINE SEMINÁŘE Autr: Aquasft, spl. s r.., Vavrečka Lukáš Prjekt: VIS ČAK Pslední aktualizace: 11.12.2009 Jmén subru: UživatelskýManuál_OnLine_Semináře_0v2.dcx Pčet stran: 12 OBSAH

Více

Smlouva o obchodním zastoupení

Smlouva o obchodním zastoupení Smluva bchdním zastupení Zastupený CZ.NIC, z. s. p.. sídl Americká 23, 12000 Praha 2 IČ 67985726 DIČ CZ67985726 zastupený Mgr. Ondřejem Filipem, výknným ředitelem sdružení a Obchdní zástupce Se sídlem

Více

Požadavky na obsah evaluačních zpráv Výzva č. 51 Oblast podpory 1.3 Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení

Požadavky na obsah evaluačních zpráv Výzva č. 51 Oblast podpory 1.3 Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení Pžadavky na bsah evaluačních zpráv Výzva č. 51 Oblast pdpry 1.3 Další vzdělávání pracvníků škl a šklských zařízení 21.8.2014 Operační prgram Vzdělávání pr knkurenceschpnst MŠMT Obsah Úvd... 3 Pžadavky

Více

19. 2. 2015, koncertní sál ZUŠ Jaroslava Kvapila, Brno, tř. Kpt. Jaroše 24

19. 2. 2015, koncertní sál ZUŠ Jaroslava Kvapila, Brno, tř. Kpt. Jaroše 24 PROGRAM ZÁVĚREČNÉ KONFERENCE PROJEKTU Vzdělávání hudebně nadaných žáků a žáků se specielními ptřebami vzdělávání v ZUŠ Registrační čísl prjektu: CZ.1.07/1.2.17/01.0012 splufinancvanéh z ESF a SR ČR 19.

Více

Pravidla programu SmartUp

Pravidla programu SmartUp Pravidla prgramu SmartUp Pr kh je prgram SmartUp? Pr všechny ve věku 15 26 let (včetně). Rzhdující je datum uknčení přijímání přihlášek dané výzvy. K tmut datu musí být všem členům týmu minimálně 15 a

Více

Minimální preventivní program pro školní rok 2014/2015. Základní škola a Mateřská škola, Bernartice 166, okres Trutnov

Minimální preventivní program pro školní rok 2014/2015. Základní škola a Mateřská škola, Bernartice 166, okres Trutnov Minimální preventivní prgram pr šklní rk 2014/2015 Základní škla a Mateřská škla, Bernartice 166, kres Trutnv 1. Základní charakteristika škly a její činnsti Základní škla a Mateřská škla Bernartice je

Více