Odhad tržní hodnoty nemovitosti (obvyklé ceny) č / 2013

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Odhad tržní hodnoty nemovitosti (obvyklé ceny) č. 2179-01 / 2013"

Transkript

1 Odhad tržní hodnoty nemovitosti (obvyklé ceny) č / 2013 Typ nemovitosti Účel ocenění Rodinný dům bez nebytových prostor bez garáže v současném stavu sjednání ceny při prodeji Předmět ocenění Budova RD č.p. 30, LV č. 66 na pozemku parc.č. 15 pozemek parc.č. 15, LV č. 66 pozemek parc.č. 16, LV č. 66 Adresa Kraj Zlínský kraj Statutární ZLÍN Počet obyvatel město Kat. území Salaš u Zlína Ulice bez označení č.p. 30 Část obce dle LV Salaš Objednatel Dražbyprost s.r.o. Jan Prošek Mírové náměstí č.p. 2 č.o Ústí nad Labem ČESKÁ REPUBLIKA Vlastnictví Budova RD č.p. 30 Vyoral František - Zlín, Salaš 30, pozemek parc.č. 15 Vyoral František - Zlín, Salaš 30, pozemek parc.č. 16 Vyoral František - Zlín, Salaš 30, Zpracováno pro odhad ceny obvyklé (tržní, obecné) - nedobrovolná držba Tel. IČ DIČ CZ Vypracoval Ing. Mlčoch Jaroslav Dne Licence číslo Kvítková 4323 Ke dni Zlín tel: Prohlídka dne Počet stran textu 1 Počet stran příloh 8 Obvyklá cena - současný stav Započitatelná podl. plocha m Kč/m Kč Obvyklá cena - současný stav Kladné a záporné vlivy na ceny nemovitosti Kč Čtyřista tisíc Kč - 1 -

2 Kladné stránky : umístění v centrální části městské zlínské části Salaš v místě je plná zainvestovanost IS blízkost stanice ČSAD větší výměra vlastních pozemků Záporné stránky : rozsáhlé omezení vlastnického práva technický stav nemovitostí je na hranici jejich životnosti v těsné blízkosti probíhá hlavní komunikace (hluk, prach a exhalace) stagnace na trhu s nemovitostmi Podmínky platnosti ceny V našem případě se jedná o cenu obvyklou v její minimální cenové hranici. Nákladová cena (stavba bez opotřebení) - současný stav Kč Jeden milion šestsetdevadesátpět tisíc Kč Vyhodnocení rizik ANO nemovitost je zapsána na LV, byl předložen aktuální originál LV (údaje na něm uvedené souhlasí se skutečným stavem) ANO stavba je umístěna na vlastním pozemku ANO k nemovitosti je zajištěn po právní stránce bezproblémový přístup ANO nemovitost je prosta věcných břemen a jiných omezení, zásadním způsobem podmiňujících vhodnost zástavy, např. - břemeno doživotního užívání, nájemní smlouvy na dobu určitou a předkupní práva ANO nemovitost je prosta věcných břemen a jiných omezení, částečně podmiňujících vhodnost zástavy, např. břemeno vedení IS, ochranná pásma NE nemovitost je prosta jakýchkoliv dalších omezení, např. - zástavní právo, exekuce, apod. Na LV č. 66, váznou rozsáhlá omezení vlastnickéího práva. Tato omezení nejsou zohledněna v odhadu ceny obvyklé a ani blíže nekomentována. NE stavba nevykazuje zjevné technické závady, ovlivňující její životnost Celkový technický stav nemovitosti je zhoršený, objekt z pravé strany je staticky narušený a i celkové opotřebení se blíží %. ANO nemovitost je užívána v souladu s právním stavem ANO stavba je určena výhradně k bydlení nebo rekreačním účelům ANO stavba je zkolaudována a bylo ji přiděleno č.p. event. evidenční ANO nemovitost se nenachází v území, které bylo v minulosti zaplaveno, nenalézá se v záplavovém území dle platného povodňového plánu ANO stavba je dokončena ANO zpracovatel ocenění je odhadcem odhad ceny obvyklé (tržní, obecné) - nedobrovolná držba Vyhodnocení aktuálního nabývacího titulu Oceňované nemovitosti jsou předmětem nedobrovolné dražby. REET: ANO Vyhodnocení předchozího nabývacího titulu Nemovitosti byly nabyty na základě smlouvy o převodu nemovitosti RI 1002/1978, postupní, ze dne

3 Podklady Výpis z katastru nemovitostí LV č. 66, vyhotovil Katastrální úřad pro Zlínský kraj, Katastrální pracoviště Zlín Snímek kat. mapy pro k.ú. Salaš u Zlína, vyhotovil Katastrální úřad pro Zlínský kraj, Katastrální pracoviště Zlín Mapový list Zlínského kraje, vyhotovil Informace o přístupových pozemcích, vyhotovil Datum předání kompletních podkladů Přílohy Výpis z katastru nemovitostí LV č. 66, vyhotovil Katastrální úřad pro Zlínský kraj, Katastrální pracoviště Zlín Snímek kat. mapy pro k.ú. Salaš u Zlína, vyhotovil Katastrální úřad pro Zlínský kraj, Katastrální pracoviště Zlín Mapový list Zlínského kraje, vyhotovil Informace o přístupových pozemcích, vyhotovil

4 Místopis Poloha a význam obce v rámci ČR a regionu Město Zlín je krajským městem a má obyvatel. Předmět ocenění se nachází v katastrálním území Salaš u Zlína, městské zlínské části Salaš, což je stavebně oddělená část města Zlína, ve vzdálenosti cca 9,50 km, v centrální části městské zlínské čtvrti. Nejbližší správní centrum je město Zlín, městská část Salaš, od kterého je nemovitost vzdálena cca 9,50 km. Město Zlín leží při silnici č. 49, která spojuje město Vsetín s městem Otrokovice. V rámci Zlínského kraje a celé ČR, se jedná o významné město z hlediska průmyslu a bydlení. Umístění v obci, dopravní dostupnost, občanská vybavenost,... Umístění v obci okrajová část obce Okolní zástavba zástavba RD V místě není městská hromadná doprava, nejbližší stanice ČSAD je cca 130 m. Nejbližší železniční stanice je ve vzdálenosti cca 4,50 km, v městské zlínské části Malenovice. Budova je umístěna v zóně převážně rodinných zděných domů, v centru městské zlínské čtvrti Salaš. Okolní zástavbu tvoří rodinné izolované a řadové domy. Z pohledu oceňované nemovitosti se jedná o polohu dobrou, protože RD se nachází v městské zlínské části Salaš, vzdálené od centra krajského města Zlína cca 9,50 km, je zde velmi dobrá komunikační dostupnost, blízkost stanice ČSAD, v místě je plná zainvestovanost inženýrskými sítěmi, velmi dobrá občanská vybavenost krajského města Zlína, dobrá komunikační dostupnost do centra města Zlína a městské části Malenovice. Pro město byl schválen územní plán v 12/2011. Podle schváleného územního plánu se pozemky nachází v současně zastavěném území obce, které je tvořeno jedním nebo více oddělenými zastavěnými územím. Občanská vybavenost městské zlínské části Salaš je průměrná. Informace o nemovitosti Předmětem ocenění je izolovaný, zděný rodinný dům č.p. 30 na pozemku p.č. 15 (zast.plocha), a dále pozemky p.č. 15 (zast.plocha) a p.č. 16 (zahrada), tvořící ucelený funkční celek s RD č.p. 30. Stavba na pozemku je napojena na inženýrké sítě: vodovod z řadu, kanalizace do řádu, elektrorozvod, s možností napojení na plynovod (v hranici pozemku před RD). Přístupová komunikace je zpevněná - p.č. 161/10 a přes p.č. 161/19, které jsou ve vlastnictví Statutárního města Zlína. Tvar pozemků je obdelníkový a jedná se o pozemky p.č. 15 (zast.plocha) a p.č. 16 (zahrada). Pozemky jsou téměř rovinné s orientací převážně na východ. Po roce 2006 k převodu budovy nedošlo. Budova je užívána v souladu s právním stavem. Odhadce prohlašuje, že budovu oceňuje v souladu s právním stavem. Budova ke dni ocenění je běžně využívána. Oceňovaná budova je volně stojící. Pojistka byla uzavřena. Ke stavbě náležejí další stavby, které mají vliv na cenu obvyklou. Jedná se o přistavěnou vedlejší stavbu z pravé strany. Věcná břemena se k oceňovanému majetku nevážou. Objekt slouží výlučně k bydlení, nebytové prostory se zde nevyskytují. Podle zákona č. 183/2006 Sb., ve znění vyhlášky č. 501/2006 Sb. - 2 se jedná o rodinný dům o bytové jednotce 2+1 s podstandartním soc. zařízením. Přístup a příjezd k nemovitostem přímo z veřejné komunikace parc.č. 161/10 a 161/19 ve vlastnictví obce. Přístupová komunikace Přístup a příjezd k nemovitostem je po zpevněné komunikaci. Povrch: asfaltový. Příjezdová komunikace nevykazuje závady. Popis nemovitosti Počet PP 0 Počet NP 1 Počet podkroví 0 Zastavěná plocha 1.NP m 2 Počet koupelen 0 Počet kuchyní 1 Vybavení koupelny Vybavení kuchyně kuchyňská linka, sporák elektrický Vybavení kuchyně součástí obvyklé ceny Ne Při ocenění nemovitostí pro účely zřízení zástavního práva, není vybavení kuchyně součástí obvyklé ceny Počet bytových jednotek 1 RD je rozdělen dle zákona 72/1994 SB. Ne Rodinný dům je v současném stavu běžně uživatelný a obyvatelný Ano Příslušenství Stavba Popis Výměra [m 2 ] Stáří [roků] hospodářská budova k RD je z pravé strany přistavěna zděná, jednopodlažní stavba, zastřešená sedlovou střechou s taškovou krytinou(jedná se o bývalý objekt RD), který je velmi špatném technickém stavustaticky narušená Technický stav Budova RD Stav průměrný - zhoršený Stáří roků 73 Opotřebení odhadem 73 % Závažné technické nedostatky, nebo poruchy statiky, které mají zásadní vliv na životnost stavby nevykazuje - 4 -

5 Popis prvků dlouhodobé životnosti kamenobetonové základy - bez izolace, CO tl. 45 cm, dřevěné trámové stropy Popis prvků chránících nemovitost před povětrnostními vlivy sedlová střecha, cementová taška Minulé rekonstrukce Konstrukce Rozsah Rok provedení Okna dřevěná dvojitá 1980 Dveře dřevěné hladké 1980 Podlahy kobercové 1980 Instalace TZB - částečně 1980 Kuchyně kuchyňská linka 1980 Nákladová cena (stavba bez opotřebení) Obestavěný prostor 446 m 3 Cena Kč/m 3 Cena celkem Kč Pozemky Pozemky tvořící funkční celek se stavbou Výměra 982 m 2 Cena pozemků 350 Kč/m 2 Cena celkem Kč Inženýrské sítě Elektro napojeno Voda z řadu napojeno Voda ze studny není Kanalizace do řadu napojeno Kanalizace do žumpy není Kanalizace do septiku není Kanalizace do vlastní není Plyn není ČOV Dálkové vytápění není RD je napojený na vodovod z řádu, kanalizaci do řádu, elektrorozvod. Plynovod se nachází před RD v hranici pozemku. Popis provedení budovy Konstrukce Provedení % dokonč Konstrukce Provedení základy z prostého betonu 100 izolace proti zemní vlhkosti svislé nosné zděné 100 stropy dřevěné trámové s konstrukce podhledem % dokonč bez izolace 100 krov sedlový 100 střešní krytina betonové tašky 100 obvodové stěny z cihelného zdiva v tl. do vnější úpr. povrchů omítka vápenná hladká s 100 cm nástřikem vnitřní úpr. stěn vápenná omítka 100 schodiště nevyskytuje se 100 okna dvojitá dřevěná špaletová 100 dveře hladké lakované 100 podlahy obytných kobercové 100 podlahy nebytových keramická dlažba 100 místn. místn. vytápění lokální - kamna na tuhá 100 elektro světelný a motorový rozvod 100 paliva rozvod vody studené 100 rozvod plynu nevyskytuje se 100 zdroj teplé vody nevyskytuje se NP - výčet místností plocha koeficient KZp započit. plocha pokoj m m 2 chodba 5.12 m m 2 kuchyně m m 2 obývací pokoj m m 2 sklad 9.06 m m 2 Součet ploch za podlaží m m

6 Srovnávací metoda 1. srovnatelná nemovitost Zdroj informace realitní inzerce nabídky: dumrealit.cz Development, Zlín, datum vložení inzerátu 01/2013 Konstrukční provedení Stavba zděná Počet PP 0 Počet NP 1 Počet podkroví 0 Zastavěná plocha 1.NP 96.0 m 2 Podlahová plocha 78.0 m 2 Celková výměra všech pozemků m 2 Cena za nemovitost Kč Kč/m 2 Redukce ceny 15 % Redukovaná cena Kč Kč/m 2 Porovnání s nemovitostí oceňovanou Obec Doubravy, okres Zlín Izolovaný, zděný, jednopodlažní, nepodsklepený RD, zastřešený sedlovou střechou, dispozice 2+1, stáří 75 let, rekonstrukce v roce 2004, malá výměra pozemků. 2. srovnatelná nemovitost Zdroj informace realitní inzerce nabídky: AK profireality, s.r.o., zlín, datum vložení inzerátu 01/2013 Konstrukční provedení Stavba zděná Počet PP 0 Počet NP 1 Počet podkroví 0 Zastavěná plocha 1.NP m 2 Podlahová plocha 96.0 m 2 Celková výměra všech pozemků m 2 Cena za nemovitost Kč Kč/m 2 Redukce ceny 10 % Redukovaná cena Kč Kč/m 2 Porovnání s nemovitostí oceňovanou Obec Zlámanec, okres Uherské Hradiště Izolovaný, zděný, jednopodlažní, nepodsklepený RD, zastřešený sedlovou střechou, dispozice 3+1, stáří 68 let, rekonstrukce v roce 1988, průměrná výměra pozemků. 3. srovnatelná nemovitost Zdroj informace realitní inzerce nabídky: M&M reality holding, a.s., Praha, datum vložení inzerátu 01/2013 Konstrukční provedení Stavba zděná - 6 -

7 Počet PP 0 Počet NP 1 Počet podkroví 0 Zastavěná plocha 1.NP m 2 Podlahová plocha 90.0 m 2 Celková výměra všech pozemků m 2 Cena za nemovitost Kč Kč/m 2 Redukce ceny 10 % Redukovaná cena Kč Kč/m 2 Porovnání s nemovitostí oceňovanou Obec Lhota, okres Zlín Izolovaný, zděný, jednopodlažní, nepodsklepený RD, zastřešený sedlovou střechou, dispozice 3+1, stáří 78 let, rekonstrukce v roce 1985, malá výměra pozemků. Vyhodnocení srovnávací metody Rozpětí redukovaných cen Kč/m Kč Stanovená cena za 1m 2 v oceňované nemovitosti Kč/m 2 Podobné starší RD - ve stáří let, po částečné rekonstrukci, nebo s pravidelnou údržbou, s výměrou pozemků cca m2, se v místě pohybují až kolem částky 800 mil. Kč, v závislosti na umístění, technickém stavu objektu, příslušenství, výměře přilehlých pozemků. V našem případě se jedná o RD s podstandartním vybavením (soc. zařízení je provizorní), ve zhoršeném tech. stavu, nacházející se ve stavebně oddělené zlínské městské části Salaš. Příslušenství tvoří bývalý RD přistavěný z pravé strany (využívaný jako sklad a hospodářská budova) a to z důvodů velmi špatného technického stavu. Jedinou výhodou je pozemek, který je větší výměry. Cena obvyklá u těchto starších RD se v místě může pohybovat v cenovém rozmezí ,- Kč/m2/podlahová plocha. Nemovitosti jsou předmětem nedobrovolné dražby. Za současnou možnou cenu obvyklou v místě považuji částku 6 800,- Kč/m2/podlahová plocha u vlastního RD, celkem tedy ,- Kč a to se započtením ceny pozemků. Zejm. však cena pozemků, na nichž je možné postavit nový RD, potvrzuje současnou cenu obvyklou. Jsem názoru, že objekty je lépe asanovat, než nákladně rekonstruovat. Vypracoval Licence číslo 0180 Ing. Mlčoch Jaroslav Kvítková Zlín podpis - 7 -

8 Fotodokumentace Město Zlín, část Salaš RD č.p čelní pohled RD č.p zadní pohled Interier RD - pokoj Interier RD - pokoj Interier RD - kuchyně - 8 -

9 Fotodokumentace Interier RD - koupelna Interier RD - chodba Interier RD - pokoj - vedlejší RD Interier RD - kuchyně - vedlejší RD Interier RD - sklad - vedlejší RD Přístřešek za RD - 9 -

10 Fotodokumentace - mapy RD č.p. 30, město Zlín, část Salaš Letecký snímek

Znalecký posudek o odhadu tržní hodnoty nemovitosti (obvyklé ceny) č. 2091-38 / 2014

Znalecký posudek o odhadu tržní hodnoty nemovitosti (obvyklé ceny) č. 2091-38 / 2014 Znalecký posudek o odhadu tržní hodnoty nemovitosti (obvyklé ceny) č. 2091-38 / 2014 Typ nemovitosti Účel ocenění Rodinný dům bez nebytových prostor s garáží mimo dům v současném stavu odhad ceny obvyklé

Více

Odhad tržní hodnoty nemovitosti (obvyklé ceny) č. 992 / 88 / 2013

Odhad tržní hodnoty nemovitosti (obvyklé ceny) č. 992 / 88 / 2013 Odhad tržní hodnoty nemovitosti (obvyklé ceny) č. 992 / 88 / 2013 Typ nemovitosti Účel ocenění Rodinný dům bez nebytových prostor s garáží v domě v současném a budoucím stavu - stavba v rekonstrukci úvěrové

Více

Znalecký posudek o odhadu tržní hodnoty nemovitosti (obvyklé ceny) č. 1933 / 119 / 2013

Znalecký posudek o odhadu tržní hodnoty nemovitosti (obvyklé ceny) č. 1933 / 119 / 2013 Znalecký posudek o odhadu tržní hodnoty nemovitosti (obvyklé ceny) č. 1933 / 119 / 2013 Typ nemovitosti Účel ocenění Rodinný dům bez nebytových prostor v současném stavu Stanovení obvyklé ceny nemovitosti

Více

Znalecký posudek o odhadu tržní hodnoty nemovitosti (obvyklé ceny) č. 2696/2013

Znalecký posudek o odhadu tržní hodnoty nemovitosti (obvyklé ceny) č. 2696/2013 EURODRAŽBY.CZ a.s. U Pískovny č.p. 890 č.o. 1 18200 Praha 8 Znalecký posudek o odhadu tržní hodnoty nemovitosti (obvyklé ceny) č. 2696/2013 Typ nemovitosti Účel ocenění Byt ve vlastnictví bez garáže a

Více

Odhad tržní hodnoty nemovitosti (obvyklé ceny) č. 1813 / 73 / 2014

Odhad tržní hodnoty nemovitosti (obvyklé ceny) č. 1813 / 73 / 2014 Odhad tržní hodnoty nemovitosti (obvyklé ceny) č. 1813 / 73 / 2014 Typ nemovitosti Účel ocenění Rekreační chata bez garáže v současném stavu exekuční řízení Předmět ocenění Budova č.e. 96, LV č. 215 na

Více

Znalecký posudek o odhadu tržní hodnoty nemovitosti (obvyklé ceny) č. 1371 / 12 / 2012

Znalecký posudek o odhadu tržní hodnoty nemovitosti (obvyklé ceny) č. 1371 / 12 / 2012 Znalecký posudek o odhadu tržní hodnoty nemovitosti (obvyklé ceny) č. 1371 / 12 / 2012 Typ nemovitosti Účel ocenění Byt ve vlastnictví bez garáže a bez garážového stání v současném stavu exekuční řízení

Více

Odhad tržní hodnoty nemovitosti (obvyklé ceny) č. 7281 / 2014

Odhad tržní hodnoty nemovitosti (obvyklé ceny) č. 7281 / 2014 Odhad tržní hodnoty nemovitosti (obvyklé ceny) č. 7281 / 2014 Typ nemovitosti Účel ocenění Rodinný dům bez nebytových prostor bez garáže v současném stavu Exekuční řízení Předmět ocenění Budova RD - č.p.

Více

Znalecký posudek - odhad obvyklé ceny nemovité věci č. 3503 / 164 / 2014

Znalecký posudek - odhad obvyklé ceny nemovité věci č. 3503 / 164 / 2014 Znalecký posudek - odhad obvyklé ceny nemovité věci č. 3503 / 164 / 2014 Typ nemovitosti Účel ocenění Rodinný dům bez nebytových prostor bez garáže, s průjezdem v současném stavu usnesení exekutora Předmět

Více

Odhad tržní hodnoty nemovitosti (obvyklé ceny) č. 845 / 174 / 2014

Odhad tržní hodnoty nemovitosti (obvyklé ceny) č. 845 / 174 / 2014 Odhad tržní hodnoty nemovitosti (obvyklé ceny) č. 845 / 174 / 2014 Typ nemovitosti Účel ocenění Rodinný dům s nebytovými prostory bez garáže v současném a budoucím stavu - stavba v rekonstrukci, nástavba,

Více

Znalecký posudek o odhadu tržní hodnoty nemovitosti (obvyklé ceny) č. 494 / 14 / 2014

Znalecký posudek o odhadu tržní hodnoty nemovitosti (obvyklé ceny) č. 494 / 14 / 2014 Znalecký posudek o odhadu tržní hodnoty nemovitosti (obvyklé ceny) č. 494 / 14 / 2014 Typ nemovitosti Byt ve vlastnictví bez garáže a bez garážového stání v současném stavu Účel ocenění exekuční řízení

Více

Znalecký posudek o odhadu tržní hodnoty nemovitosti (obvyklé ceny) č.1233/196/2015

Znalecký posudek o odhadu tržní hodnoty nemovitosti (obvyklé ceny) č.1233/196/2015 Znalecký posudek o odhadu tržní hodnoty nemovitosti (obvyklé ceny) č.1233/196/2015 Typ nemovitosti Účel ocenění Rodinný dům bez nebytových prostor s garáţí v domě v současném stavu exekuční řízení Předmět

Více

Ocenění hodnoty zvláštní obliby

Ocenění hodnoty zvláštní obliby BANKOVNÍ INSTITUT VYSOKÁ ŠKOLA PRAHA Katedra : Bankovnictví a pojišťovnictví Ocenění hodnoty zvláštní obliby Bakalářská práce Autor : Vít Kotas Oceňování majetku Vedoucí práce: Ing.Pavel Sýkora Praha duben

Více

Odhad obvyklé ceny nemovitosti

Odhad obvyklé ceny nemovitosti Ing. Petr Křivánek - REKOD Komenského 716, Jemnice, 675 31 ICQ: 341 591 832, GSM: 724 217 609 E-mail: krivanek@rekod.cz Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 155-86/2011 NEMOVITOST: Rodinný dům, č.p.175

Více

Znalecký posudek č. 2012/041

Znalecký posudek č. 2012/041 Znalecký posudek č. 2012/041 O ceně nemovitosti: Rodinný dům č.p. 4125 na parcele č. st.6464 s příslušenstvím a pozemky, parcely č. st.6464, 604/79, v katastrálním území Kroměříž, obec Kroměříž, okres

Více

Znalecký posudek o ceně obvyklé číslo 2829//2014

Znalecký posudek o ceně obvyklé číslo 2829//2014 Znalecký posudek o ceně obvyklé číslo 2829//2014 6 NEMOVITOST: Objekt pro individuální rekreaci - rekreační domek, rekreační domek č.e. 119, k.ú. i obec Jáchymov Kraj: Karlovarský Okres: Karlovy Vary Obec:

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 187/11

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 187/11 ZNALECKÝ POSUDEK č. 187/11 o obvyklé ceně nemovitostí - rodinného domu č.p. 211 s příslušenstvím a pozemku, zapsaných na LV číslo 596 katastrální území : Podivín obec : Podivín_ okres : Břeclav a ocenění

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 249/13

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 249/13 ZNALECKÝ POSUDEK č. 249/13 o obvyklé ceně podílu id. 1/3 na nemovitostech - rodinném domě č.p. 15 na pozemku p. č. st. 33, zemědělské stavby bez č.p./č.e. na pozemku p.č. st. 34 a pozemků p. č. st. 33,

Více

650 000 Kč. ZNALECKÝ POSUDEK č.6537/187 odhad obvyklé ceny nemovitosti pro účel dražby dle metodiky v Hypoteční bance, a.s.

650 000 Kč. ZNALECKÝ POSUDEK č.6537/187 odhad obvyklé ceny nemovitosti pro účel dražby dle metodiky v Hypoteční bance, a.s. ZNALECKÝ POSUDEK č.6537/187 odhad obvyklé ceny nemovitosti pro účel dražby dle metodiky v Hypoteční bance, a.s. Předmět ocenění: 1.1 Rodinný dům - bez nebytových prostor Stávající Číslo popisné: 1 Na pozemku

Více

Znalecký posudek o ceně nemovitosti číslo 4051-111/2014 6

Znalecký posudek o ceně nemovitosti číslo 4051-111/2014 6 NEMOVITOST: Znalecký posudek o ceně nemovitosti číslo 4051-111/2014 6 Výrobní areál: MORAVAN - masná výroba Adresa nemovitosti: Petřvald 1-Petřvald 20, 74260 Katastrální údaje: Kraj Moravskoslezský, okres

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2287 132/13

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2287 132/13 Ing. Michal Sirový, Jírovcova 1621/19, 370 01 České Budějovice tel. : + 420 603 77 603 1 mail.: info@posudkyodhady.cz www.posudkyodhady.cz ZNALECKÝ POSUDEK č. 2287 132/13 - o stanovení obvyklé ceny nemovitostí

Více

500 000 Kč. ZNALECKÝ POSUDEK č.6403/53 odhad obvyklé ceny nemovitosti pro účel dražby dle metodiky v Hypoteční bance, a.s.

500 000 Kč. ZNALECKÝ POSUDEK č.6403/53 odhad obvyklé ceny nemovitosti pro účel dražby dle metodiky v Hypoteční bance, a.s. ZNALECKÝ POSUDEK č.6403/53 odhad obvyklé ceny nemovitosti pro účel dražby dle metodiky v Hypoteční bance, a.s. Předmět ocenění: 1.1 Rodinný dům - bez nebytových prostor Stávající Číslo popisné: 32 Na pozemku

Více

Dodatek č.1 ke ZP 5439-45 /2012

Dodatek č.1 ke ZP 5439-45 /2012 Dodatek č.1 ke ZP 5439-45 /2012 Předmět ocenění: Nebytový (provozní) objekt dokončený pozemek vlastníka parcela č. 360, 361, 362/1, 362/2, 362/3, 362/4, 362/5, 362/6, 362/7, 362/9, 362/10, 362/11, 362/12,

Více

Znalecký posudek č. 122/17/12

Znalecký posudek č. 122/17/12 Znalecký posudek č. 122/17/12 o obvyklé a administrativní ceně nemovitosti rodinného domu č.p. 41 s příslušenstvím a pozemky parc. č. st. 50, 90/4 a 90/5 v k.ú. a obci Uhlířská Lhota, okres Kolín Objednatel

Více

Odhad obvyklé ceny nemovitosti

Odhad obvyklé ceny nemovitosti Ing. Petr Křivánek - REKOD Komenského 716, Jemnice, 675 31 ICQ: 341 591 832, GSM: 724 217 609 E-mail: krivanek@rekod.cz Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 157-088/2011 NEMOVITOST: Rodinný dům, č.p.247

Více

PROKONZULTA; č. obj.:, Křenová 299 / 26, 602 00 Brno IČ: 25332953 telefon: e-mail: DIČ: CZ25332953

PROKONZULTA; č. obj.:, Křenová 299 / 26, 602 00 Brno IČ: 25332953 telefon: e-mail: DIČ: CZ25332953 Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 929//2014 6 NEMOVITOST: Bytová jednotka, Bytová jednotka č. 1236/321 v bytovém domě č.p. 1236, 1237 a 1238 Adresa nemovitosti: Příkopy 1236 / 1236, Kostelec nad Orlicí

Více

Znalecký posudek. číslo S 232/51/2014

Znalecký posudek. číslo S 232/51/2014 NEMOVITOST: 6 Znalecký posudek číslo S 232/51/2014 Objekt restaurace č. p. 49 v kú Lešná Adresa nemovitosti: Lešná 49, 756 41 Katastrální údaje: Kraj Zlínský, okres Vsetín, obec Lešná, k.ú. Lešná, kód

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 1736 31/11

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 1736 31/11 Ing. Michal Sirový, Kájovská 65, 381 01 Český Krumlov tel. : + 420 603 77 603 1 mail.: info@posudkyodhady.cz www.posudkyodhady.cz ZNALECKÝ POSUDEK č. 1736 31/11 o stanovení obvyklé ceny rodinného domu

Více

Znalecký posudek č. 16-4041/15 o odhadu tržní hodnoty nemovitých věcí (obvyklé ceny) pro účel exekučního řízení

Znalecký posudek č. 16-4041/15 o odhadu tržní hodnoty nemovitých věcí (obvyklé ceny) pro účel exekučního řízení Předmět ocenění: Znalecký posudek č. 16-4041/15 o odhadu tržní hodnoty nemovitých věcí (obvyklé ceny) pro účel exekučního řízení pro exekutora Mgr. Pavlu Fučíkovou Pozemek parc.č. St. 402, jehož součástí

Více

Znalecký posudek č. 168-3213/11 o odhadu tržní hodnoty nemovitosti (obvyklé ceny) pro účel exekučního řízení

Znalecký posudek č. 168-3213/11 o odhadu tržní hodnoty nemovitosti (obvyklé ceny) pro účel exekučního řízení Znalecký posudek č. 168-3213/11 o odhadu tržní hodnoty nemovitosti (obvyklé ceny) pro účel exekučního řízení pro exekutora Mgr. Pavlu Fučíkovou Předmět ocenění: Rodinný dům č.p. 75 na pozemku parc.č. St.

Více

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ Ě OBVYKLÉ

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ Ě OBVYKLÉ ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ Ě OBVYKLÉ číslo 4734/2014 NEMOVITÁ VĚC: 1/3 rodinného domu č.p. 195 na pozemku p.č.. St. 205 a 1/3 pozemku tvořeného parcelami č. St. 77, St. 205, 191/1, 191/2 a 1507/6 Katastrální

Více