Akutní mozkové příhody v neonatologii

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Akutní mozkové příhody v neonatologii"

Transkript

1 Akutní mozkové příhody v neonatologii

2 Neonatal stroke- fokální akutní poškození mozku na vaskulárním podkladě arteriální ischemický infarkt 80% venozní trombóza 10% primární intracerebrální krvácení 10% v perinatálním období incidence 1: 4000 perinatal stroke- od 28.týdne gestace- 7. dní po porodu ( až 28. dní) x po 1 měsíci 1:

3 Rizikové faktory Raju, T.N.K. Et al. Pediatrics 2007; 120:

4 Cévní zásobení mozku I. arterie carotis externa (tvář, skalp ) interna - přední 3/5 mozku s vyjímkou části temporálních a occipitálních laloků uzávěr zhoršení fce frontálních lalokůhypotonie, paralýza části těla na kontralaterální straně uzávěru vertebrobasilární arterie- zadní 2/5 mozku část mozečku a mozkový kmen uzávěr- hypotonie, slepota nejvíce postižena- a.cerebralis media většinou pouze 1 oblast ischemie, pouze ve 20% případů mnohočetné postižení a. carotis l. sin - rovnější průběh než pravá- více AIS v levé polovině

5 Cévní zásobení mozku II. a.cerebri anterior a.cerebri media 83% a. cerebri posterior

6 Fokální ischemie uzávěr r přívodnp vodné arterie - kompresí,, obturací nebo spasmem ISCHEMICKÁ NEKRÓZA - INFARKT anatomický systém krevního zásobení: - 2 i více arteriemi z různých zdrojů rychlost uzávěru: - 1arterie + možnost tvorby kolaterál - arterie konečné bez tvorby kolaterál - pomalý ( vaskulární atrofie ) x - rychlý v konečné tepně (ischemická nekroza ) - přechodný uzávěr konečné tepny -- vždy k ischemii- zona ischemie redukce krevního toku pod 25% nekroza neuronů, astrocytů a poté i gliových bb. zona penumbra oblast mírné až střední ischemie, zásobena kolaterálami, buňky viabilní ještě několik hod, při reperfuzi zachráněna

7 Patofyziologie ischemie

8 Ischemický edém mozku cytotoxický - vývoj během minut, reversibilní, otok všech buněčných elementů - selhání transportu iontů + vody, závislém na ATP - Na a voda do buněk + zvýšené intracelulární Ca - uvolnění arachidonové kyseliny + volných radikálů infarkt do 24 hodin je morfologicko-funkční dezintegrace mozkové tkáně zcela dokončena a z periferie do centra začíná úklidová fáze vývoje ischémie vasogenní - vývoj následuje během hodin až dnů - porucha hematoencefalické bariéry ry - zvýšený objem extracelulární tekutiny - zvýšená permeabilita kapilár pro sérové proteiny- albumin následek herniace mozku nitrolební hypertenze

9 Trombóza intravitální srážení proudící krve - postupným narůstáním parietálního trombu může sekundárně dojít k obturaci cévy Příčiny: 1. Poškození cévní stěny: anti-koagulační účinek endotelu je při poškození zrušen- trauma, osmotické a chemické vlivy, zánět, nádor, anoxická nekroza základ trombu destičky (agregace destiček v síti fibrinu) + část, kde se v síti fibrinu vychytávají červené krvinky, centrální část trombu je křehkápředmětem embolie 2. Zpomalení krevního proudu : polycytemie. zejména u žilní trombozy 3) Zvýšená krevní srážlivost trauma, operace - uvolnění tkáňového tromboplastinu, reaktivní trombocytóza deficity koagulačních faktorů

10 Vznik trombu vlivem septikemie snížený objem tekutiny- hemokoncentrace, snížení průtoku CNS vysoký obsah fibrinogenu zvýšená viskozita plazmy poruchy mikrocirkulace - leukocytoza a aktivace leuko- zvýšení elastázy poruchy kolagulace vlivem zánětu- inhibice protein C -a S -systému, antitrombinu III IL 1 a TNF aktivace endotelu mozkových arterií- zvýšení prokoagulačních vlastností a inhibice fibrinolytických systémů

11 Sinovenózní trombóza (SVT) zejména sagitální a laterální sinus (porodní trauma) externí tlak na v.jugularis externa a superior sagital sinus ( po porodu) edém s hemorhagickým infarktem- periventrikulární lokalizace, někdy spojena s IVH křeče, e, dráždivost, divost, porucha vědomv domí,obrny hlavových nervů,, hemiparézy nejlépe diagnostikuje -MRI s venografií studie v Canadian Pediatric Ischemic Stroke Registry : 50% novorozenců s SVT hemorhagický infarkt, 33% IVH nejčastěji : hypoxie, dehydratace, sepse, poloha hlavy, VCC, protrombotické odchylky- 20% novorozenců 93% přežilo, 60% neurologický deficit, křeče 20%

12 Zobrazení MR TSE T1 TSE T2 FLASH T2* Trombóza v. magna etc. TSE T1 TSE T2 FLAIR T2 Tromboza sinus sagitalis sup.

13 Intracerebrální krvácení primární - arteriovenózní malformace : vena Galleni, oblast hemisfér, thalamu a III.komory aneurysma : ACA, MCA, vertebrobazilární cévy hemorhagická konverze ischemického infarktu periventrikulární hemorhagie u prematurit % IVH, obstrukce medulárních a terminálních vén- venózní kongesce ischemievenozní infarkt- asymetrický Studie 5774 dětí pod 2500 g Incidence 0,1 % 1500g-2500g, 2,2 % g, 10 % pod 750g Mortalita : 40 % VP shunt 37 %

14 Klinické projevy apnoe, hypotonie,letargie hypertonie aža křeče( e( fokáln lní klonické ) ( ve 12-18% 18% u novorozenců s křečemi k emi - prokázán n cerebráln lní infakt) porucha vědomv domí hemipareza retrospektivní dg. u dětíd s PM retardací

15 Vyšetřovací metody KO + diff, mineralogram, CA, glykemie, urea, krea trombofilní stavy: : f.v. - Leidensk ská mutace deficit proteinp roteinu S,, C, AT III mutace genu protrombinu G20210A, MTHFRC677T hladina lipoproteinl ipoproteinu (a),homocysteinu,f,homocysteinu,factor VIII, antifosfolipidové protilátky tky hemokoagulační vyš. EEG, ECHO, LP- virologie, mikrobiologie metabolické vady histologie placenty

16 Vyšetřovací metody

17 Perfuzní MR hypoperfuzní ložiska occipitáln lně ve 13. dnech cystické léze v 10 týdnech Tanner, S F et al. Arch. Dis. Child. Fetal Neonatal Ed. 2003;88:F525-F530

18 MR spektroskopie stanovuje koncentraci různých látek ve tkáních pomocí MR ( H, C, P) výskyt stejných atomů se však lehce liší též podle molekuly, ve které je atom vázán tzv. chemický posun (chemical shift),měří např. hladinu ATP, laktátu a ph-rozliší neviabilní části a penumbru ( ischemie- alkaloza CNS) MR traktografie DTI diffusion tenzor imaging neinvazivní zobrazení hlavních traktů nervových svazků měřením směru difuze molekul vody metodou magnetické rezonance dg. kognitivních poruch

19 Korelace USG a DW - MRI nálezů ischemie CNS I. USG 7,5 MHz T1 MRI DW MRI oblast pravé hlavní větve + malý infarkt levé MCA,BG, thalamus hemisféry Cowan, F et al. Arch. Dis. Child. Fetal Neonatal Ed. 2005;90:F252-f256

20 Korelace USG a DW - MRI nálezů ischemie CNS II. USG 5 MHz DW MRI ložisko hyperechogenity v centrum semiovale? infarkt hlavní větve MCA Cowan, F et al. Arch. Dis. Child. Fetal Neonatal Ed. 2005;90:F252-f256

21 Korelace USG a DW - MRI nálezů ischemie CNS III. minimální hyperechogenita infarkt větvev MCA Cowan, F et al. Arch. Dis. Child. Fetal Neonatal Ed. 2005;90:F252-f256

22 Korelace USG a DW - MRI nálezů ischemie CNS IV. parasagital nekoreluje s MRI infarkt lenticulostriate coronar DW-MRI T1 basální ganglia - ncl. lentiformis Cowan, F et al. Arch. Dis. Child. Fetal Neonatal Ed. 2005;90:F252-f256

23 Terapie antikonvulziva zachování dostatečné perfuze a hydratace, podpora ventilace, korekce polycytemie ATB či i antivirotika při p i infekci neurochirurgická intervence (ventrikulárn rní drenáž při i maligní nitrolební hypertenzi,řešen ení přidružených subduráln lních hematomů,, drenáž hydrocefalu aj.) nedoporučov ována : trombolytická terapie,heparin přísně indikováno no : použit ití LMWH enoxaparin, hodnota anti Xa 0,5-11 j/ml sporné profylaktické podávání LMWH u jedinců s více v rizikovými faktory ( př. p. VCC a trombofilní stav s možnost ností recidivy ischemické příhody) RHC

24

25 Následky ischemického infarktu v závislosti na typu arterie

26 Cognitive Outcome at Early School Age in Term-Born Children With Perinatally Acquired Middle Cerebral Artery Territory Infarction Daniela Ricci, MD; Eugenio Mercuri, MD; Anna Barnett, PhD; Rachel Rathbone, MSc;Francesco Cota, MD; Leena Haataja, MD; Mary Rutherford Stroke.ahajournals.org, November 23, dětí průměrný rný věk v k 5.75 let ( let) ale pouze 1 dítě perinatální asfyxie IQ normální u 21 (78%) průměr 104 ( 82 to 144) 3 děti nízké IQ, 3 děti výrazně nízké IQ + poruchy chování + atypický nález na MRI nenalezena asociace mezi kognitivním poškozením, stranou či rozsahem MCA infarktu horší prognózu děti s křečemi či hemiplegiemi či přidruženou CNS patologií

SBORNÍK PROGRAM, ODBORNÉ PŘEDNÁŠKY

SBORNÍK PROGRAM, ODBORNÉ PŘEDNÁŠKY SBORNÍK PROGRAM, ODBORNÉ PŘEDNÁŠKY POSTGRADUÁLNÍ KURZ V NEUROCHIRURGII 28.3. 30.3. 2012 HRADEC KRÁLOVÉ Česká neurochirurgická společnost ČLS JEP Neurochirurgická klinika FN Hradec Králové pod záštitou

Více

Kraniotrauma. Jiří Žurek Klinika dětské anesteziologie a resuscitace, LF MU, FN Brno. Úvod

Kraniotrauma. Jiří Žurek Klinika dětské anesteziologie a resuscitace, LF MU, FN Brno. Úvod Kraniotrauma Jiří Žurek Klinika dětské anesteziologie a resuscitace, LF MU, FN Brno Úvod Poranění hlavy je hlavní příčinou úmrtí u dětí starších nad jeden rok, na třetím místě u dětí do jednoho roku věku.

Více

Mozková žilní trombóza u uživatelek hormonální antikoncepce

Mozková žilní trombóza u uživatelek hormonální antikoncepce Mozková žilní trombóza u uživatelek hormonální antikoncepce Cerebral venous thrombosis in the users of hormonal contraceptives Souhrn Cerebrální venózní trombóza (CVT) představuje nebezpečné onemocnění

Více

TRAUMA LEBKY A MOZKU V DĚTSKÉM VĚKU

TRAUMA LEBKY A MOZKU V DĚTSKÉM VĚKU TRAUMA LEBKY A MOZKU V DĚTSKÉM VĚKU MUDr. Josef Jakubec, CSc. 1, prof. MUDr. Rudolf Malec, CSc. 1, MUDr. Tomáš Hosszú 1, MUDr. Olga Jakubcová 2 1 Neurochirurgická klinika FN, Hradec Králové 2 Neurologická

Více

XIII. NEURO LOGY S URGERY K CARE I MAGING 2011

XIII. NEURO LOGY S URGERY K CARE I MAGING 2011 3 NADAČNÍ FOND PRO NEUROVĚDY Neurologická klinika Lékařská fakulty UK a Fakultní nemocnice Hradec Králové XIII. NEURO LOGY S URGERY K CARE I MAGING 2011 17. 19. březen 2011 HOTEL SVORNOST HARRACHOV ČESKÁ

Více

CÉVNÍ MOZKOVÉ PŘÍHODY, OBECNÝ ÚVOD A KLASIFIKACE

CÉVNÍ MOZKOVÉ PŘÍHODY, OBECNÝ ÚVOD A KLASIFIKACE CÉVNÍ MOZKOVÉ PŘÍHODY CÉVNÍ MOZKOVÉ PŘÍHODY, OBECNÝ ÚVOD A KLASIFIKACE MUDr. Michal Dufek Cerebrovaskulární centrum I. neurologické kliniky FN u sv. Anny, Brno Cévní mozkové příhody (CMP) představují skupinu

Více

SBORNÍK PROGRAM, ODBORNÉ PŘEDNÁŠKY

SBORNÍK PROGRAM, ODBORNÉ PŘEDNÁŠKY SBORNÍK PROGRAM, ODBORNÉ PŘEDNÁŠKY POSTGRADUÁLNÍ KURZ V NEUROTRAUMATOLOGII 1. - 3. 4. 2009 HRADEC KRÁLOVÉ Česká neurochirurgická společnost ČLS JEP Neurochirurgická klinika FN Hradec Králové pod záštitou

Více

Otázky k testu k získání funkční odbornosti v oboru neurosonologie

Otázky k testu k získání funkční odbornosti v oboru neurosonologie Otázky k testu k získání funkční odbornosti v oboru neurosonologie Fyzikální principy ultrazvukového vyšetření 1. Ultrazvuk je z fyzikálního hlediska: a. vlnění části s frekvencí 20 MHz až 10 GHz b. mechanické

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA ZDRAVOTNICKÝCH STUDIÍ

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA ZDRAVOTNICKÝCH STUDIÍ ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA ZDRAVOTNICKÝCH STUDIÍ BAKALÁŘSKÁ PRÁCE 2013 Markéta Jelínková FAKULTA ZDRAVOTNICKÝCH STUDIÍ Studijní program:specializace ve zdravotnictví B5345 Markéta Jelínková

Více

Neurologie. Abstrakta A2011. XIII. NEURO-SKI Harrachov 2011 PRO PRAXI. Neurol. pro praxi 2011; 12(Suppl. A) www.solen.cz ISBN 978-80-87327-54-8

Neurologie. Abstrakta A2011. XIII. NEURO-SKI Harrachov 2011 PRO PRAXI. Neurol. pro praxi 2011; 12(Suppl. A) www.solen.cz ISBN 978-80-87327-54-8 Neurologie PRO PRAXI A2011 Neurol. pro praxi 2011; 12(Suppl. A) www.solen.cz ISBN 978-80-87327-54-8 Abstrakta XIII. NEURO-SKI Harrachov 2011 17. 19. březen 2011 Současná podoba Neurologické kliniky v areálu

Více

CHRONICKÁ INSUFICIENCE A SELHÁNÍ LEDVIN

CHRONICKÁ INSUFICIENCE A SELHÁNÍ LEDVIN CHRONICKÁ INSUFICIENCE A SELHÁNÍ LEDVIN Doc. MUDr. Květoslava Dostálová, CSc. Ústav patologické fyziologie LF UP Název projektu: Tvorba a ověření e-learningového prostředí pro integraci výuky preklinických

Více

Současné možnos, terapie ischemické cévní mozkové příhody

Současné možnos, terapie ischemické cévní mozkové příhody Současné možnos, terapie ischemické cévní mozkové příhody MUDr. Jan Bartoník Neurologické odd. KNTB a.s. Zlín 17.12.2014 CMP CMP je definována jako onemocnění mozku projevující se rychle se rozvíjejícími

Více

The European Stroke Organisation (ESO) Executive Committee a the ESO Writing Committee

The European Stroke Organisation (ESO) Executive Committee a the ESO Writing Committee Management ischemické cévní mozkové příhody a tranzitorní ischemické ataky - doporučení European Stroke Organisation (ESO) 2008, aktualizace leden 2009 The European Stroke Organisation (ESO) Executive

Více

Léčba nitrolební hypertenze

Léčba nitrolební hypertenze Léčba nitrolební hypertenze Roman Gál Klinika anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny LF MU a FN Brno Léčebný práh pro hodnotu nitrolebního tlaku - Léčba nitrolební hypertenze by měla být zahájena

Více

Kurz v diagnostice CNS hybridními zobrazovacími metodami. SBORNÍK ABSTRAKTŮ

Kurz v diagnostice CNS hybridními zobrazovacími metodami. SBORNÍK ABSTRAKTŮ Kurz v diagnostice CNS hybridními zobrazovacími metodami SBORNÍK ABSTRAKTŮ Termín akce: 2. 6. 2012 9.00 16.00 Místo konání: Kongresové centrum Hotel ILF Praha Subkatedra nukleární medicíny IPVZ Klinická

Více

Kardiovaskulární ústrojí S R D C E

Kardiovaskulární ústrojí S R D C E Kardiovaskulární ústrojí S R D C E - zdroj kinetické energie - pulzové vypuzování krve do cévního systému - oběh plicní (pravá komora), oběh systémový (levá komora) DISTRIBUČNÍ SÍT arteriální řečiště aorta

Více

Česká neurochirurgická společnost ČLS JEP# Neurochirurgická klinika LF UK a FN# Hradec Králové

Česká neurochirurgická společnost ČLS JEP# Neurochirurgická klinika LF UK a FN# Hradec Králové Česká neurochirurgická společnost ČLS JEP Neurochirurgická klinika LF UK a FN Hradec Králové XXII. POSTGRADUÁLNÍ KURZ V NEUROCHIRURGII CÉVNÍ NEUROCHIRURGIE 22. - 24. 4. 2015 SBORNÍK ABSTRAKT! Abstrakta

Více

Akutní medicína vypracované otázky pro zkoušku ve FTN v Krči

Akutní medicína vypracované otázky pro zkoušku ve FTN v Krči Akutní medicína vypracované otázky pro zkoušku ve FTN v Krči 1A Intenzivní medicína Lékařský obor pojednávající o nemocných s akutními život ohrožujícími stavy (kriticky nemocnými), diagnostikou, sledování

Více

Kongres Tolerance velkých výšek (High Altitude Tolerance), Heidelberg 25. 26. 1. 2013.

Kongres Tolerance velkých výšek (High Altitude Tolerance), Heidelberg 25. 26. 1. 2013. Kongres Tolerance velkých výšek (High Altitude Tolerance), Heidelberg 25. 26. 1. 2013. Zpráva o kongresu MUDr. Ivan Rotman, Společnost horské medicíny U příležitosti svého odchodu do důchodu světově uznávaný

Více

Odborný redaktor:. Prof. MUDr. Robert Bardfeld, CSc. Doc. MUDr. M. Kučera, CSc. MUDr. B. Tesárek Ing. P. Kratochvíl, CSc. Ing. R. Kalouš, CSc.

Odborný redaktor:. Prof. MUDr. Robert Bardfeld, CSc. Doc. MUDr. M. Kučera, CSc. MUDr. B. Tesárek Ing. P. Kratochvíl, CSc. Ing. R. Kalouš, CSc. Referátový výběr z revmatologie č. 4/2001 Odborný redaktor:. Prof. MUDr. Robert Bardfeld, CSc Vydává: Národní lékařská knihovna Sokolská 54, 121 32 Praha 2 ISSN 0034-2882 Svazek 41 Literární a technická

Více

Přednáška 8: Základy excitotoxicity, epilepsie a generalizované křeče, farmakologie antiepileptik

Přednáška 8: Základy excitotoxicity, epilepsie a generalizované křeče, farmakologie antiepileptik Přednáška 8: Základy excitotoxicity, epilepsie a generalizované křeče, farmakologie antiepileptik Neurony obratlovců jsou výrazně specializovány na svou funkci. Jediný neuron může dostávat a zpracovávat

Více

Kraniotrauma v přednemocniční péči

Kraniotrauma v přednemocniční péči Vyšší odborná škola, střední odborná škola a základní škola MILLS, s. r. o. Čelákovice Kraniotrauma v přednemocniční péči Diplomovaný zdravotnický záchranář Vedoucí práce: MUDr. Michal Koutek Vypracovala:

Více

SBORNÍK PROGRAM, ODBORNÉ PŘEDNÁŠKY

SBORNÍK PROGRAM, ODBORNÉ PŘEDNÁŠKY SBORNÍK PROGRAM, ODBORNÉ PŘEDNÁŠKY POSTGRADUÁLNÍ KURZ V NEUROCHIRURGII 23. 4. 25. 4. 2014 HRADEC KRÁLOVÉ Česká neurochirurgická společnost ČLS JEP Neurochirurgická klinika Hradec Králové pod záštitou Lékařské

Více

Nitrolební hypertenze

Nitrolební hypertenze Nitrolební hypertenze Definice, princip Nitrolební hypertenze je zvýšení ICP (intracranial pressure) nad normální hodnoty Norma ICP je 0-10 (15) mmhg Terapie při ICP nad 20 mmhg Primární inzult nitrolební

Více

Péče o pacienta po cévní mozkové příhodě 4.2.2011 Postgraduální medicína str. 12 Neurologie MUDr. Michal Bar, Ph. D., MUDr. Irina Chmelová, Ph. D.

Péče o pacienta po cévní mozkové příhodě 4.2.2011 Postgraduální medicína str. 12 Neurologie MUDr. Michal Bar, Ph. D., MUDr. Irina Chmelová, Ph. D. Péče o pacienta po cévní mozkové příhodě 4.2.2011 Postgraduální medicína str. 12 Neurologie MUDr. Michal Bar, Ph. D., MUDr. Irina Chmelová, Ph. D. Souhrn Cévní mozková příhoda zaujímá ze všech onemocnění

Více

Nejčastější neurologická onemocnění v dětském věku

Nejčastější neurologická onemocnění v dětském věku Nejčastější neurologická onemocnění v dětském věku MUDr. Miriam Adamovičová 1. LF UK, KDDL Epilepsie Definice: Opakovaný výskyt neprovokovaných epileptických záchvatů Prevalence: U dětí až 4% U dospělých

Více

Chronická plicní hypertenze

Chronická plicní hypertenze DOPORUČENÍ PRO Doporučené postupy vycházejí ze soudobých poznatků lékařské vědy a považují se za postupy lege artis. Jde však o doporučení, nikoli předpisy, proto je nutný individuální přístup ke každému

Více

Náhlé příhody břišní II. J.Kabát III.chirurgická klinika LF 1, FN Motol

Náhlé příhody břišní II. J.Kabát III.chirurgická klinika LF 1, FN Motol Náhlé příhody břišní II J.Kabát III.chirurgická klinika LF 1, FN Motol 1 Dělení NPB NPB neúrazové zánětlivé ohraničené na orgán s přechodem do blízkého okolí neohraničené-difúzní záněty pobřišnice (perforační

Více

SZZ Neodkladná péče u akutních a kritických stavů

SZZ Neodkladná péče u akutních a kritických stavů SZZ Neodkladná péče u akutních a kritických stavů II. díl aneb Pokud pacient během KPR více jak dvakrát zakřičí bolestí, je nezbytné okamžitě s resuscitací přestat. Luděk Gronych Obsah 1 Neinvazivní monitoring

Více

Cévní mozkové příhody MUDr. Petr Polidar

Cévní mozkové příhody MUDr. Petr Polidar Cévní mozkové příhody MUDr. Petr Polidar Cévní mozková příhoda Ztráta funkčnosti nervové tkáně z cévních příčin Ischemické CMP- 85-90% Intracerebrální hemoragie-8-12% Subarachnoidální krvácení-1-2% 4.

Více