Město Lipník nad Bečvou

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Město Lipník nad Bečvou"

Transkript

1 Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 13. schůzi následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a s ohledem na stanovisko Úřadu na ochranu osobních údajů č. 2/2004. Neupravené verze těchto dokumentů jsou uloženy k nahlédnutí oprávněným osobám podle ust. 16 odst. 2 písm. e) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, na Městském úřadě Lipník nad Bečvou, kancelář starosty, nám. T.G. Masaryka 89, Lipník nad Bečvou. 409/2015 RM 13 Program schůze RM RM po projednání schválila program schůze RM. 410/2015 RM 13 Ověřovatelé zápisu schůze RM RM schválila ověřovatele zápisu schůze RM : Ing. Helena Hlavičková, Mgr. Martin Drietomský. 411/2015 RM 13 Kontrola plnění usnesení ze schůzí RM RM po projednání: 1. bere na vědomí zprávu o kontrole plnění usnesení rady města dle důvodové zprávy 2. vypouští ze sledování tato svá usnesení: 1509/2013-RM 55, 184/2015-RM 7, 277/2015-RM 9, 281/2015-RM 9, 304/2015-RM 10, 306/2015-RM 10, 312/2015-RM 10, 329/2015-RM 11, 344/2015-RM 11, 352/2015-RM 11, 354/2015-RM 11, 357/2015-RM 12, 358/2015-RM 12, 359/2015-RM 12, 360/2015-RM 12, 361/2015-RM 12, 362/2015-RM 12, 363/2015-RM 12, 364/2015-RM 12, 365/2015-RM 12, 366/2015-RM 12, 367/2015-RM 12, 368/2015-RM 12, 369/2015-RM 12, 370/2015-RM 12, 371/2015-RM 12, 372/2015-RM 12, 373/2015-RM 12, 374/2015-RM 12, 375/2015-RM 12, 376/2015-RM 12, 377/2015-RM 12, 1

2 378/2015-RM 12, 379/2015-RM 12, 380/2015-RM 12, 381/2015-RM 12, 382/2015-RM 12, 383/2015-RM 12, 384/2015-RM 12, 385/2015-RM 12, 386/2015-RM 12, 387/2015-RM 12, 388/2015-RM 12, 389/2015-RM 12, 390/2015-RM 12, 392/2015-RM 12, 393/2015-RM 12, 394/2015-RM 12, 395/2015-RM 12, 396/2015-RM 12, 397/2015-RM 12, 398/2015-RM 12, 399/2015-RM 12, 400/2015-RM 12, 403/2015-RM 12, 404/2015-RM 12, 405/2015-RM 12, 406/2015-RM 12, 407/2015-RM 12, 408/2015-RM /2015 RM 13 Použití znaku města Lipník nad Bečvou 1. RM po projednání, na základě ust. 34a) a ust. 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, uděluje souhlas s užitím znaku města Lipník nad Bečvou za podmínek dodržení schváleného grafického vzhledu znaku města Hasičskému záchrannému sboru Olomouckého kraje se sídlem Schweitzerova 91, Olomouc, IČO na informační tabuli, která bude umístěna na Požární stanici Lipník nad Bečvou, Mánesova 1347, Lipník nad Bečvou. 2. RM ukládá vedoucí Kanceláře tajemníka informovat žadatele a poskytnout mu vyobrazení znaku města v požadovaném formátu. 413/2015 RM 13 Nájemní smlouva k bytu v Domě s pečovatelskou službou v Lipníku nad Bečvou 1. RM po projednání rozhodla uzavřít nájemní smlouvu k bytu č. 12B v Domě s pečovatelskou službou, ul. Souhradní č. 1393, Lipník nad Bečvou, s p. Jarmilou Pacáčkovou, a to od RM pověřuje zástupkyni ředitelky Sociálních služeb Lipník nad Bečvou, příspěvková organizace, podpisem nájemní smlouvy. T: RM ukládá vedoucí Odboru sociálních věcí a zdravotnictví informovat žadatele o výsledku jednání. 2

3 414/2015 RM 13 Nájemní smlouva k bytu v Domě s pečovatelskou službou v Lipníku nad Bečvou 1. RM po projednání rozhodla uzavřít nájemní smlouvu k bytu č. 20A v Domě s pečovatelskou službou, ul. Souhradní č. 1393, Lipník nad Bečvou, s p. Věrou Gavendovou, a to od RM pověřuje zástupkyni ředitelky Sociálních služeb Lipník nad Bečvou, příspěvková organizace, podpisem nájemní smlouvy. T: RM ukládá vedoucí Odboru sociálních věcí a zdravotnictví informovat žadatele o výsledku jednání. 415/2015 RM 13 Nájemní smlouva k bytu v Domě s pečovatelskou službou v Lipníku nad Bečvou 1. RM po projednání rozhodla uzavřít nájemní smlouvu k bytu č. 21 v Domě s pečovatelskou službou, ul. Zahradní č. 1335, Lipník nad Bečvou, s p. Karlem Machačíkem, a to od RM pověřuje zástupkyni ředitelky Sociálních služeb Lipník nad Bečvou, příspěvková organizace, podpisem nájemní smlouvy. T: RM ukládá vedoucí Odboru sociálních věcí a zdravotnictví informovat žadatele o výsledku jednání. 416/2015 RM 13 Nájemní smlouva k bytu v Domě s pečovatelskou službou v Lipníku nad Bečvou 1. RM po projednání rozhodla uzavřít nájemní smlouvu k bytu č. 32 v Domě s pečovatelskou službou, ul. Zahradní č. 1335, Lipník nad Bečvou, s p. Miladou Vikovou, a to od RM pověřuje zástupkyni ředitelky Sociálních služeb Lipník nad Bečvou, příspěvková organizace, podpisem nájemní smlouvy. T:

4 3. RM ukládá vedoucí Odboru sociálních věcí a zdravotnictví informovat žadatele o výsledku jednání. 417/2015 RM 13 Nájemní smlouva k bytu v Domě s pečovatelskou službou v Lipníku nad Bečvou 1. RM po projednání rozhodla uzavřít nájemní smlouvu k bytu č. 48 v Domě s pečovatelskou službou, ul. Zahradní č. 1335, Lipník nad Bečvou, s p. Mariou Brázdovou, a to od RM pověřuje zástupkyni ředitelky Sociálních služeb Lipník nad Bečvou, příspěvková organizace, podpisem nájemní smlouvy. T: RM ukládá vedoucí Odboru sociálních věcí a zdravotnictví informovat žadatele o výsledku jednání. 418/2015 RM 13 Ubytovna Venedik - prodloužení ubytování 1. RM po projednání schvaluje prodloužení ubytování p. Mariky Sivákové na ubytovně Venedik č. 1426, Lipník nad Bečvou od do RM ukládá vedoucí Odboru sociálních věcí a zdravotnictví informovat žadatelku o výsledku jednání. T: RM ukládá zástupkyni ředitelky Sociálních služeb Lipník nad Bečvou, příspěvková organizace, zajistit prodloužení smlouvy o dočasném ubytování. 419/2015 RM 13 Ubytovna Venedik - prodloužení ubytování 1. RM po projednání schvaluje prodloužení ubytování p. Lucie Glonerové na ubytovně Venedik č. 1426, Lipník nad Bečvou od do

5 2. RM ukládá vedoucí Odboru sociálních věcí a zdravotnictví informovat žadatelku o výsledku jednání. T: RM ukládá zástupkyni ředitelky Sociálních služeb Lipník nad Bečvou, příspěvková organizace, zajistit prodloužení smlouvy o dočasném ubytování. 420/2015 RM 13 Návrh na ubytování 1. RM po projednání neschvaluje ubytování p. Petry Smolejové na ubytovně Venedik č. 1426, Lipník nad Bečvou. 2. RM ukládá vedoucí Odboru sociálních věcí a zdravotnictví informovat žadatelku o výsledku jednání. 421/2015 RM 13 Návrh na ubytování 1. RM po projednání neschvaluje ubytování p. Zdeňka Hady na ubytovně Venedik č. 1426, Lipník nad Bečvou. 2. RM ukládá vedoucí Odboru sociálních věcí a zdravotnictví informovat žadatele o výsledku jednání. 422/2015 RM 13 Veřejná zakázka malého rozsahu Oprava čtyř bytů v Domě s pečovatelskou službou, Souhradní 1393, Lipník nad Bečvou 1. RM po projednání schvaluje, že veřejná zakázka Oprava čtyř bytů v Domě s pečovatelskou službou, Souhradní 1393, Lipník nad Bečvou bude realizována subjektem Sociální služby Lipník nad Bečvou, příspěvková organizace, IČO RM ukládá vedoucí Odboru sociálních věcí a zdravotnictví informovat zástupkyni ředitelky příspěvkové organizace. 5

6 423/2015 RM 13 Souhlas zřizovatele 1. RM po projednání uděluje souhlas s bezúplatným převodem knih do evidence knihovního fondu Městské knihovny Lipník nad Bečvou, p. o. dle důvodové zprávy. 2. RM ukládá: a) vedoucí Odboru školství a kultury informovat ředitelku příspěvkové organizace, T: b) ředitelce Městské knihovny Lipník nad Bečvou, p.o. zařazení knih do evidence knihovního fondu Městské knihovny Lipník nad Bečvou, p. o. T: /2015 RM 13 Vydání publikace o americkém letci Martinu Zeberskym 1. RM po projednání schvaluje vydání publikace o Martinu Zeberskym dle důvodové zprávy. 2. RM ukládá vedoucí Odboru školství a kultury zajistit vydání publikace. T: /2015 RM 13 Přijetí peněžitého účelově určeného daru - Bečvou, příspěvková organizace Středisko volného času Lipník nad 1. RM po projednání uděluje souhlas subjektu Středisko volného času Lipník nad Bečvou, příspěvková organizace, IČO , s přijetím peněžitého účelově určeného daru ve výši Kč dle důvodové zprávy. 2. RM ukládá: a) vedoucí Odboru školství a kultury informovat ředitelku příspěvkové organizace, T: b) ředitelce Střediska volného času Lipník nad Bečvou, příspěvková organizace, zajistit zařazení daru do rezervního fondu organizace. T:

7 426/2015 RM 13 Schválení cen 1. RM po projednání schvaluje Středisku volného času Lipník nad Bečvou, příspěvková organizace, IČ předložené ceny zájmové činnosti dětí a mládeže dle důvodové zprávy. 2. RM ukládá: vedoucí Odboru školství a kultury informovat ředitelku příspěvkové organizace. T: /2015 RM 13 Souhlas zřizovatele 1. RM po projednání uděluje souhlas subjektu Středisko volného času Lipník nad Bečvou, příspěvková organizace, Komenského sady 1334, IČ , k použití finančních prostředků z investičního fondu ve výši Kč dle důvodové zprávy. 2. RM ukládá: a) vedoucí Odboru školství a kultury informovat ředitelku příspěvkové organizace, T: b) ředitelce Střediska volného času Lipník nad Bečvou, příspěvková organizace, IČ , zajistit nákup kovaných plastik pro KD Echo. T: /2015 RM 13 Uložení opatření k nápravě Základní škola Lipník nad Bečvou, ulice Osecká 315, okres Přerov, příspěvková organizace RM po projednání ukládá: 1. řediteli subjektu Základní škola Lipník nad Bečvou, ulice Osecká 315, okres Přerov, příspěvková organizace, IČO přijmout opatření k nápravě dle důvodové zprávy, T: vedoucí Odboru školství a kultury informovat ředitele Základní školy Lipník nad Bečvou, ulice Osecká 315, okres Přerov, příspěvková organizace o uložení opatření k nápravě, 7

8 3. řediteli Základní školy Lipník nad Bečvou, ulice Osecká 315, okres Přerov, příspěvková organizace doložit přijetí opatření k nápravě na Odbor školství a kultury, T: vedoucí Odboru školství a kultury prověřit splnění opatření k nápravě a seznámit RM s výsledkem. T: /2015 RM 13 Souhlas zřizovatele 1. RM po projednání uděluje souhlas subjektu Základní škola a mateřská škola Lipník nad Bečvou, ulice Hranická 511, příspěvková organizace, IČ , k použití finančních prostředků z fondu investic dle důvodové zprávy. 2. RM ukládá vedoucí Odboru školství a kultury informovat ředitele příspěvkové organizace. 430/2015 RM 13 Vnitřní směrnice Rozbory a vyúčtování hospodaření příspěvkových organizací dodatek č. 5 RM po projednání schvaluje dodatek č. 5 k Vnitřní směrnici Rozbory a vyúčtování hospodaření příspěvkových organizací. 431/2015 RM 13 Darovací smlouva 1. RM po projednání schvaluje darovací smlouvu. 2. RM zmocňuje starostu k podpisu darovací smlouvy. T:

9 432/2015 RM 13 Rozpočtové opatření č RM po projednání schvaluje rozpočtové opatření zvyšující rozpočet města na straně příjmů vč. financování i na straně výdajů shodně o částku ,26 Kč v členění dle důvodové zprávy. 2. RM ukládá vedoucí Odboru finančního začlenit rozpočtové opatření do rozpočtu města. 433/2015 RM 13 Vyhlášení záměru výpůjčky nebytových prostor - galerie v západním křídle zámku, ul. Bratrská, Lipník nad Bečvou 1. RM po projednání schvaluje vyhlášení záměru výpůjčky níže uvedených nebytových prostor v západním křídle zámku - objektu bez č.p. a č.e., situovaných na pozemku parc. č. st. 483/5 zastavěná plocha a nádvoří v k.ú. Lipník nad Bečvou: - galerie v I. NP o výměře 158,50 m 2, - šatna v I. NP o výměře 2,70 m 2, - zázemí v I. NP o výměře 3,60 m 2, - schodiště o výměře 21,40 m 2, - kancelář ve II. NP o výměře 31,20 m 2, - sklad ve II. NP o výměře 89,00 m 2, - soc. zařízení ve II. NP o výměře 5,00 m 2, za podmínek: - využití k provozování galerie, - smlouva o výpůjčce bude uzavřena na dobu určitou, a to od podpisu smlouvy o výpůjčce na dobu do , - výpůjčitel není oprávněn přenechat předmět výpůjčky nebo jeho část do užívání jiné osobě bez souhlasu půjčitele a nesmí mít z užívání předmětu finanční prospěch, - zájemce se zaváže, že po skončení výpůjčky vrátí předmět výpůjčky v původním stavu, v jakém jej převzal s přihlédnutím k běžnému opotřebení, - v případě, že zaviněním zájemce nedojde k podpisu smlouvy o výpůjčce do 30 dnů ode dne rozhodnutí Odboru správy majetku o výpůjčce předmětné nemovitosti, pozbude rozhodnutí schvalující výpůjčku platnosti, - Odbor správy majetku rozhodne o výpůjčce předmětné nemovitosti do 30 dnů ode dne sejmutí záměru z úřední desky. Poznámka: výše uvedené nebytové prostory jsou do ve výpůjčce. 2. RM ukládá vedoucí Odboru správy majetku zajistit vyhlášení záměru výpůjčky. 3. RM pověřuje starostu podpisem smlouvy o výpůjčce. T:

10 434/2015 RM 13 Vyhlášení záměru výpůjčky nebytových prostor v objektu č.p. 1330, ul. Zahradní, Lipník nad Bečvou 1. RM po projednání schvaluje vyhlášení záměru výpůjčky níže uvedených nebytových prostor v objektu č.p. 1330, ul. Zahradní, Lipník nad Bečvou, situovaných na pozemku parc. č. st zastavěná plocha a nádvoří v k.ú. Lipník nad Bečvou: 1. učebna (lezecká stěna) v I. NP o výměře 35,25 m 2, 2. ostatní, WC v I. NP o výměře 3,75 m 2, za podmínek: - využití k provozování zájmových kroužků dětí, - smlouva o výpůjčce bude uzavřena na dobu určitou, a to od podpisu smlouvy o výpůjčce na dobu do , - výpůjčitel není oprávněn přenechat předmět výpůjčky nebo jeho část do užívání jiné osobě bez souhlasu půjčitele a nesmí mít z užívání předmětu finanční prospěch, - zájemce se zaváže, že po skončení výpůjčky vrátí předmět výpůjčky v původním stavu, v jakém jej převzal s přihlédnutím k běžnému opotřebení, - v případě, že zaviněním zájemce nedojde k podpisu smlouvy o výpůjčce do 30 dnů ode dne rozhodnutí Odboru správy majetku o výpůjčce předmětné nemovitosti, pozbude rozhodnutí schvalující výpůjčku platnosti, - Odbor správy majetku rozhodne o výpůjčce předmětné nemovitosti do 30 dnů ode dne sejmutí záměru z úřední desky. Poznámka: výše uvedené nebytové prostory jsou do ve výpůjčce. 2. RM ukládá vedoucí Odboru správy majetku zajistit vyhlášení záměru výpůjčky. 3. RM pověřuje starostu podpisem smlouvy o výpůjčce. T: /2015 RM 13 Vyhlášení záměru pronájmu prostor sloužících podnikání v budově č.p. 68, ul. Křížkovského, Lipník nad Bečvou 1. RM po projednání schvaluje vyhlášení záměru pronájmu prostor sloužících podnikání I. NP chodba o výměře 18,62 m 2, kancelář o výměře 52,29 m 2, sklad o výměře 51,24 m 2, WC o výměře 13,95 m 2, kotelnao výměře 5,66 m 2, schodiště o výměře 9,80 m 2, II. NP chodba o výměře 8,70 m 2, kancelář 1 o výměře 55,61 m 2, kancelář 2 o výměře 55,82 m 2, šatna o výměře 8,88 m 2, WC o výměře 11,75 m 2, schodiště o výměře 12,12 m 2, 10

11 celková výměra pronajímaných prostor 304,44 m 2, v budově č.p. 68, ul. Křížkovského, Lipník nad Bečvou, která je součástí pozemku parc. č. st. 86 v k.ú. Lipník nad Bečvou, a to za účelem zřízení sídla a zázemí sociálních a zdravotních služeb na dobu neurčitou, za podmínek: - roční nájemné bude stanoveno dohodou ve výši Kč (měsíční nájemné 4.980,- Kč), zálohové platby na služby spojené s užíváním prostor sloužících podnikání budou stanoveny dle dohody s nájemcem, úhrady za plnění poskytované s užíváním prostoru sloužícího podnikání placené zálohově budou v ročních lhůtách příslušných právních předpisů vyúčtovány, nájemní smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou od , nájemce není oprávněn přenechat předmět nájmu nebo jeho část do podnájmu ani do bezplatného užívání jiné osobě bez souhlasu pronajímatele, nájemce není oprávněn provádět jakékoliv stavební úpravy v pronajatých nebytových prostorách bez souhlasu pronajímatele, nájemce se zaváže, že po ukončení nájemního vztahu vrátí předmět nájmu v původním stavu, v jakém jej převzal s přihlédnutím k běžnému opotřebení, pokud nebylo s pronajímatelem dohodnuto jinak, pronajímatel je oprávněn jednostranně odstoupit od nájemní smlouvy, ocitne-li se nájemce po dobu delší než tři měsíce v prodlení s placením nájemného, v případě, že zaviněním zájemce nedojde k podpisu nájemní smlouvy do 60 dnů ode dne rozhodnutí Odboru správy majetku o nájmu předmětné nemovitosti, pozbude rozhodnutí schvalující výpůjčku platnosti, Odbor správy majetku rozhodne o pronájmu předmětných prostor sloužících podnikání do 30 dnů ode dne sejmutí záměru pronájmu z úřední desky. Upozornění: objekt je nemovitá kulturní památka, nachází se v památkové rezervaci. 2. RM pověřuje starostu podpisem smlouvy o nájmu prostor sloužících podnikání. T: /2015 RM 13 Částečná revokace usnesení č. 306/2015 RM 10 ze dne Revokace usnesení č. 128/2015 ZM 6 ze dne (objekt osadního výboru v Loučce) 1. RM po projednání schvaluje částečnou revokaci usnesení č. 306/2015 RM 10 ze dne bod RM po projednání doporučuje ZM schválit revokaci usnesení č. 128/2015 ZM 6 ze dne RM ukládá starostovi předložit materiál k projednání ZM. T:

12 437/2015 RM 13 Smlouva o budoucí směnné smlouvě nemovitostí v k. ú. Lipník nad Bečvou (lokalita Na Hliníku nově čtvrť Sv. Jakuba) 1. RM po projednání doporučuje ZM schválit: a) uzavření smlouvy o budoucí směnné smlouvě, jejímž předmětem je budoucí směna parcel p. č orná půda o výměře cca 8300 m 2 a p. č. 3530/2 orná půda o výměře cca 1600 m 2 vše v k. ú. Lipník nad Bečvou (viz situační plán části parcel bez části zastavěné komunikacemi) z vlastnictví města Lipník nad Bečvou, IČO , do vlastnictví společnosti VASTAINVEST s. r. o., IČO , se sídlem v Praze 1, Thunovská 179/12, za část parcel p. č. 3536/1 orná půda, p. č orná půda, p. č orná půda, p. č. 3526/1 orná půda, p. č. 3526/2 zahrada, p. č. st zastavěná plocha zbořeniště a p. č. st zastavěná plocha zbořeniště, p. č. 3525/1 orná půda, o celkové výměře cca 6000 m 2 (viz situační plán pod nově vybudovanými komunikacemi), nově vybudované komunikace (III. a IV. třídy) a veřejné osvětlení z vlastnictví společnosti VASTAINVEST s. r. o., IČO , se sídlem v Praze 1, Thunovská 179/12, do vlastnictví města Lipník nad Bečvou, IČO , za podmínek: - Mezi městem Lipník nad Bečvou a společností VASTAINVEST s. r. o. bude uzavřena smlouva o budoucí směnné smlouvě, přičemž do doby uzavření směnné smlouvy zajistí společnost VASTAINVEST s. r. o. údržbu parcel p. č. 3530/2 a p. č v k. ú. Lipník nad Bečvou na svůj náklad. - V případě, že zaviněním zájemce nedojde k podpisu smlouvy o budoucí směnné smlouvě do dvou měsíců ode dne schválení uzavření smlouvy o budoucí směnné smlouvě zastupitelstvem města, pozbude usnesení týkající se uzavření smlouvy o budoucí směnné smlouvě platnosti. - Náklady spojené se sepsáním smlouvy o budoucí směnné smlouvě uhradí společnost VASTAINVEST s. r. o. při jejím podpisu. - Město Lipník nad Bečvou podpisem smlouvy o budoucí směnné smlouvě uděluje společnosti VASTAINVEST s. r. o. souhlas s odnětím parcel p. č a p. č. 3530/2 v k. ú. Lipník nad Bečvou ze zemědělského půdního fondu. Náklady spojené s vynětím parcel ze ZPF hradí společnost VASTAINVEST s. r. o. Podmínky uzavření směnné smlouvy: - Směnná smlouva bude mezi účastníky uzavřena nejpozději do 6 měsíců od splnění poslední z těchto podmínek: a) Společnost VASTAINVEST s. r. o. získá do svého výlučného vlastnictví část parcely p. č. 3536/1 v k. ú. Lipník nad Bečvou pod plánovanými komunikacemi, které budou předmětem směny, a to nejpozději do 5 let od podpisu smlouvy o budoucí směnné smlouvě. b) Společnost VASTAINVEST s. r. o. vybuduje na vlastní náklady na směňovaných parcelách infrastrukturu, komunikace a veřejné osvětlení dle přiložené zastavovací studie, a to nejpozději do 5 let od podpisu smlouvy o budoucí směnné smlouvě. Dokladem o dokončení těchto stavebních prací bude kolaudační rozhodnutí příslušného stavebního úřadu citovaných staveb s vyznačením nabytí právní moci. c) Společnost VASTAINVEST s. r. o. vybuduje komunikační propojení z nově vzniklé lokality (z parcely p. č. 3525/1 v k. ú. Lipník nad Bečvou) na hranici parcely p. č. 3524/1 v k. ú. Lipník nad Bečvou. d) Společnost VASTAINVEST s. r. o. předá vybudované sítě jejich správcům, uložení sítí ošetří společnost VASTAINVEST s. r. o. zřízením věcných břemen k dotčeným parcelám, a to nejpozději do 6 měsíců od jejich kolaudace. 12

13 - Společnost VASTAINVEST s. r. o. na svůj náklad zajistí vyhotovení geometrického plánu pro rozdělení předmětných parcel, kterým budou odděleny nově vybudované komunikace, tento doloží městu do jednoho měsíce od jeho potvrzení příslušným katastrálním úřadem. - Společnost VASTAINVEST s. r. o. doloží městu Lipník nad Bečvou pravomocné kolaudační rozhodnutí na vybudovanou infrastrukturu, komunikace a veřejné osvětlení do jednoho měsíce ode dne nabytí právní moci rozhodnutí. - Společnost VASTAINVEST s. r. o. se ve smyslu ust zákona č. 89/2012 Sb., v platném znění vzdává práva na náhradu škody vzniklé v souvislosti s rozhodnutím příslušného stavebního úřadu, pokud v jeho důsledku nebude možná realizace plánovaného záměru. - Společnost VASTAINVEST s. r. o. uhradí doplatek ve výši 325 Kč/m 2 (včetně DPH) rozdílu ve výměře směňovaných parcel, přesný rozdíl bude stanoven na základě geometrického zaměření vybudovaných komunikací, a to nejpozději do 30 dnů ode dne podpisu směnné smlouvy posledním z účastníků. - Společnost VASTAINVEST s. r. o. uhradí náklady spojené se sepsáním a vkladem směnné smlouvy do katastru nemovitostí. - V případě, že bude podepsána směnná smlouva, avšak společnost VASTAINVEST s. r. o. neuhradí rozdíl v ceně směňovaných nemovitostí do stanoveného termínu, je město Lipník nad Bečvou oprávněno odstoupit od směnné smlouvy. - Společnost VASTAINVEST s. r. o. uhradí náklady spojené se sepsáním a vkladem směnné smlouvy do katastru nemovitostí, a to při jejím podpisu. - Návrh na vklad vlastnického práva k předmětným nemovitostem bude podán na katastrální úřad až po zaplacení rozdílu v ceně směňovaných nemovitostí a uhrazení nákladů spojených s převodem. - Poplatníkem daně z nabytí nemovitých věcí je společnost VASTAINVEST s. r. o. Ukončení smlouvy o budoucí směnné smlouvě a smluvní pokuty: - V případě, že nebude dodržena byť jen jedna z výše uvedených podmínek (a d), je společnost VASTAINVEST s. r. o. povinna zaplatit městu Lipník nad Bečvou smluvní pokutu ve výši Kč, a to za každé jednotlivé porušení. Smluvní pokuta je splatná do tří měsíců ode dne, kdy společnost VASTAINVEST s. r. o. obdrží od města Lipník nad Bečvou písemnou výzvu k úhradě smluvní pokuty. Maximální výše smluvní pokuty dle tohoto ustanovení činí Kč. Nárok na náhradu škody tím není dotčen. Město má rovněž v tomto případě právo odstoupit od smlouvy o budoucí směnné smlouvě. - V případě, že zaviněním společnosti VASTAINVEST s. r. o. dojde k podstatným změnám oproti zastavovací studii, která je nedílnou součástí smlouvy o budoucí směnné smlouvě, uhradí společnost VASTAINVEST s. r. o. smluvní pokutu ve výši Kč, která bude splatná do devadesáti dnů ode dne obdržení výzvy k úhradě pokuty. Nárok na náhradu škody tím není dotčen. Město má rovněž v tomto případě právo odstoupit od smlouvy o budoucí směnné smlouvě. - V případě, že zaviněním společnosti VASTAINVEST s. r. o. nedojde k podpisu směnné smlouvy do tří měsíců ode dne schválení směny Zastupitelstvem města Lipník nad Bečvou, pozbude usnesení týkající se schválení směny platnosti a závazky ze smlouvy o budoucí směnné smlouvě zanikají. Společnost VASTAINVEST s. r. o. v tomto případě uhradí městu Lipník nad Bečvou smluvní pokutu ve výši Kč, která bude splatná do devadesáti dnů ode dne obdržení výzvy k úhradě pokuty. Nárok na náhradu škody tím není dotčen. b) předloženou smlouvu o budoucí směnné smlouvě mezi městem Lipník nad Bečvou, IČO , a společností VASTAINVEST s. r. o., IČO RM ukládá starostovi předložit materiál k projednání ZM. T:

14 438/2015 RM 13 Vyhlášení záměru pronájmu parcely p. č. st. 184 v k. ú. Podhoří na Moravě ( V Pekle ) 1. RM po projednání schvaluje vyhlášení záměru pronájmu parcely p. č. st. 184 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 36 m 2 v k. ú. Podhoří na Moravě za podmínek: - Jedná se o parcelu pod stavbou pro rodinnou rekreaci č. ev Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní dobou. - Cena za pronájem je stanovena ve výši 5 Kč/m 2 /rok. - Nájemné bude hrazeno vždy k běžného roku. Nájemné v prvním roce nájmu bude splatné do 30 dnů ode dne uzavření nájemní smlouvy. - Nájemce není oprávněn přenechat předmět nájmu nebo jeho část do podnájmu ani bezplatného užívání jiné osobě. - Ukončení smlouvy: dohodou obou smluvních stran, výpovědí kteréhokoliv z účastníků s tříměsíční výpovědní dobou, která počíná běžet prvním dnem následujícího měsíce po obdržení výpovědi. odstoupením pronajímatele v případě prodlení uhrazení nájemného po dobu delší než dva měsíce. - Odbor správy majetku rozhodne o pronájmu předmětné nemovitosti do 30 dnů ode dne sejmutí záměru z úřední desky, - V případě, že zaviněním zájemce nedojde k podpisu nájemní smlouvy do 30 dnů ode dne rozhodnutí Odboru správy majetku o pronájmu předmětné nemovitosti, pozbude rozhodnutí schvalující pronájem platnosti. Upozornění: Na předmětné parcele se nachází objekt v soukromém vlastnictví. Předmětná parcela je do v pronájmu. 2. RM ukládá vedoucí Odboru správy majetku zajistit vyhlášení záměru pronájmu. T: RM pověřuje starostu podpisem nájemní smlouvy. T: /2015 RM 13 Dodatek č. 2 k nájemní smlouvě (parcely v k. ú. Loučka) 1. RM po projednání schvaluje předložený dodatek č. 2 k nájemní smlouvě ze dne mezi městem Lipník nad Bečvou, IČO , a společností Vodovody a kanalizace Přerov, a. s., IČO , týkající se změny sídla nájemce, čl. I. předmět a účel nájmu a čl. III. nájemné smlouvy. 2. RM pověřuje starostu podpisem dodatku č. 2. T:

15 440/2015 RM 13 Bezúplatný převod parcel p. č. 1217/28 a p. č. 1202/2 v k. ú. Lipník nad Bečvou (ul. Tyršova) 1. RM po projednání doporučuje ZM schválit bezúplatný převod parcel p. č. 1217/28 ostatní plocha manipulační plocha o výměře 962 m 2 a p. č. 1202/2 zahrada o výměře 35 m 2 v k. ú. Lipník nad Bečvou včetně příjezdové komunikace situované na citovaných parcelách z vlastnictví společnosti Dřevo Trust prodej, a. s., IČO , se sídlem Praha 2, Jaromírova 51, do vlastnictví města Lipník nad Bečvou, IČO Nabyvatel uhradí náklady spojené se sepsáním a vkladem kupní smlouvy do katastru nemovitostí. V případě, že darovací smlouva nebude podepsána do 3 měsíců ode dne schválení bezúplatného převodu zastupitelstvem města, pozbude usnesení schvalující převod platnosti. 2. RM ukládá starostovi předložit materiál k projednání ZM. T: /2015 RM 13 Částečná revokace usnesení č. 325/2012 ZM 12 ze dne Bezúplatný převod parcel p. č. 2597/1 a p. č v k. ú. Lipník nad Bečvou Zřízení věcného práva (zahrádkářská osada Ořechy) 1. RM po projednání doporučuje ZM schválit: a) částečnou revokaci usnesení č. 325/2012 ZM 12 ze dne , bod 1 b) týkající se schválení bezúplatného převodu parcel p. č. 2597/1 ostatní plocha ostatní komunikace a p. č ostatní plocha ostatní komunikace v k. ú. Lipník nad Bečvou z vlastnictví ČR Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, IČO , se sídlem Praha 2, Rašínovo nábřeží 390/42, do vlastnictví města Lipník nad Bečvou, IČO , b) bezúplatný převod parcel p. č. 2597/1 ostatní plocha ostatní komunikace a p. č ostatní plocha ostatní komunikace v k. ú. Lipník nad Bečvou z vlastnictví ČR Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, IČO , se sídlem Praha 2, Rašínovo nábřeží 390/42, do vlastnictví města Lipník nad Bečvou, IČO za těchto podmínek: 1. Nabyvatel se zavazuje o nemovité věci, které jsou předmětem převodu, řádně pečovat a užívat je pouze jako veřejné účelové komunikace sloužící neomezenému počtu subjektů jako přístupové cesty v zahrádkářské kolonii. V případě převodu nemovitých věcí z důvodu veřejného zájmu nelze nemovité věci využívat ke komerčním či jiným výdělečným účelům, nelze je pronajímat. Toto omezení se sjednává na dobu 10 let od právních účinků vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí. 2. V případě, že nabyvatel nebude předmětné nemovité věci využívat ve veřejném zájmu, bude je využívat ke komerčním či jiným výdělečným účelům nebo je pronajímat, zaplatí převodci smluvní pokutu ve výši 10% ceny, kterou 15

16 nemovité věci měly ke dni právních účinků vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí dle tehdy platného cenového předpisu. Smluvní pokutu lze uložit i opakovaně, a to za každé porušení smluvní povinnosti. V případě opakovaně uložené smluvní pokuty musí převodce nabyvateli vždy písemně oznámit, že bylo zjištěno porušení smluvní povinnosti a termín, do kdy má být toto porušení smluvní povinnosti odstraněno. V případě, že nebude v tomto termínu porušení smluvní povinnosti nabyvatelem odstraněno, bude smluvní pokuta uložena opakovaně. 3. Úhradu provede nabyvatel ve lhůtě 15 dnů poté, kdy bude k zaplacení smluvní pokuty převodcem písemně vyzván (tj. ode dne, kdy mu výzva k úhradě bude doručena). 4. Bude-li zjištění smluvní pokuty spojeno s náklady na vypracování znaleckého posudku, případně s jinými účelně vynaloženými náklady, zavazuje se nabyvatel uhradit i tyto náklady, a to ve lhůtě 15 dnů poté, kdy bude k jejich zaplacení převodcem písemně vyzván. 5. Převodce je oprávněn kdykoliv během lhůty dle odst. 1 kontrolovat, zda jsou všechny omezující podmínky ze strany nabyvatele dodržovány, a nabyvatel je povinen k tomu převodci poskytnout odpovídající součinnost. 6. Nabyvatel je povinen vždy do následujícího roku předat převodci písemnou zprávu o plnění podmínek souvisejících s převodem z důvodu veřejného zájmu za rok předcházející, tj. zprávu o zachování a rozvoji aktivit, které jsou ve veřejném zájmu a k jehož zachování se nabyvatel v této smlouvě zavázal, apod. Za porušení tohoto závazku uhradí nabyvatel převodci smluvní pokutu ve výši Kč, a to ve lhůtě 15 dnů poté, kdy bude k jejímu zaplacení převodcem písemně vyzván. c) zřízení věcného práva spočívajícího v závazku nabyvatele nezcizit převáděné nemovité věci - parcely p. č. 2597/1 ostatní plocha ostatní komunikace a p. č ostatní plocha ostatní komunikace v k. ú. Lipník nad Bečvou a nezatížit je zástavním právem, a to po dobu 10 let ode dne jejich nabytí z vlastnictví ČR Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, IČO , se sídlem Praha 2, Rašínovo nábřeží 390/42, do vlastnictví města Lipník nad Bečvou, IČO RM ukládá starostovi předložit materiál k projednání ZM. T: /2015 RM 13 Částečná revokace usnesení č. 291/2012 ZM 11 ze dne Bezúplatný převod parcely p. č. 2643/3 v k. ú. Lipník nad Bečvou Zřízení věcného práva (ul. Neffova) 1. RM po projednání doporučuje ZM schválit: a) částečnou revokaci usnesení č. 291/2012 ZM 11 ze dne , bod 1 d) týkající se schválení bezúplatného převodu parcely p. č. 2643/3 v k. ú. Lipník nad Bečvou z vlastnictví ČR Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, IČO , se sídlem Praha 2, Rašínovo nábřeží 390/42, do vlastnictví města Lipník nad Bečvou, IČO , 16

17 b) bezúplatný převod parcely p. č. 2643/3 ostatní plocha ostatní komunikace v k. ú. Lipník nad Bečvou z vlastnictví ČR Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, IČO , se sídlem Praha 2, Rašínovo nábřeží 390/42 do vlastnictví města Lipník nad Bečvou, IČO za těchto podmínek: 1. Nabyvatel se zavazuje o nemovitou věc, která je předmětem převodu, řádně pečovat a užívat ji pouze jako místní komunikaci IV. třídy (chodník) vedenou v pasportu místních komunikací a veřejnou zeleň. V případě převodu nemovité věci z důvodu veřejného zájmu nelze nemovitou věc využívat ke komerčním či jiným výdělečným účelům, nelze je pronajímat. Toto omezení se sjednává na dobu 10 let od právních účinků vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí. 2. V případě, že nabyvatel nebude předmětnou nemovitou věc využívat ve veřejném zájmu, bude je využívat ke komerčním či jiným výdělečným účelům nebo je pronajímat, zaplatí převodci smluvní pokutu ve výši 10% ceny, kterou nemovitá věc měla ke dni právních účinků vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí dle tehdy platného cenového předpisu. Smluvní pokutu lze uložit i opakovaně, a to za každé porušení smluvní povinnosti. V případě opakovaně uložené smluvní pokuty musí převodce nabyvateli vždy písemně oznámit, že bylo zjištěno porušení smluvní povinnosti a termín, do kdy má být toto porušení smluvní povinnosti odstraněno. V případě, že nebude v tomto termínu porušení smluvní povinnosti nabyvatelem odstraněno, bude smluvní pokuta uložena opakovaně. 3. Úhradu provede nabyvatel ve lhůtě 15 dnů poté, kdy bude k zaplacení smluvní pokuty převodcem písemně vyzván (tj. ode dne, kdy mu výzva k úhradě bude doručena). 4. Bude-li zjištění smluvní pokuty spojeno s náklady na vypracování znaleckého posudku, případně s jinými účelně vynaloženými náklady, zavazuje se nabyvatel uhradit i tyto náklady, a to ve lhůtě 15 dnů poté, kdy bude k jejich zaplacení převodcem písemně vyzván. 5. Převodce je oprávněn kdykoliv během lhůty dle odst. 1 kontrolovat, zda jsou všechny omezující podmínky ze strany nabyvatele dodržovány, a nabyvatel je povinen k tomu převodci poskytnout odpovídající součinnost. 6. Nabyvatel je povinen vždy do následujícího roku předat převodci písemnou zprávu o plnění podmínek souvisejících s převodem z důvodu veřejného zájmu za rok předcházející, tj. zprávu o zachování a rozvoji aktivit, které jsou ve veřejném zájmu a k jehož zachování se nabyvatel v této smlouvě zavázal, apod. Za porušení tohoto závazku uhradí nabyvatel převodci smluvní pokutu ve výši Kč, a to ve lhůtě 15 dnů poté, kdy bude k jejímu zaplacení převodcem písemně vyzván. c) zřízení věcného práva spočívajícího v závazku nabyvatele nezcizit převáděnou nemovitou věc - parcelu p. č. 2643/3 ostatní plocha ostatní komunikace v k. ú. Lipník nad Bečvou a nezatížit je zástavním právem, a to po dobu 10 let ode dne jejího nabytí z vlastnictví ČR Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, IČO , se sídlem Praha 2, Rašínovo nábřeží 390/42, do vlastnictví města Lipník nad Bečvou, IČO RM ukládá starostovi předložit materiál k projednání ZM. T:

18 443/2015 RM 13 Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene služebnosti a o právu provést stavbu v rámci stavby Uložení optického vedení Lipník nad Bečvou 8. etapa - k.ú. Lipník nad Bečvou. 1. RM po projednání: a) souhlasí s umístěním zařízení optické sítě podzemního vedení na pozemcích parc.č. 1225/2 ostatní plocha ostatní komunikace, parc.č. 1225/58 ostatní plocha ostatní komunikace, parc.č. 1224/3 ostatní plocha ostatní komunikace, parc.č. 1225/57 ostatní plocha ostatní komunikace, parc.č. 1235/2 ostatní plocha ostatní, parc.č. 2584/1 ostatní plocha ostatní komunikace, parc.č. 2635/19 ostatní plocha ostatní komunikace, parc.č. 83/3 ostatní plocha ostatní komunikace, parc.č. 2635/11 ostatní plocha ostatní, parc.č. 2635/24 ostatní plocha ostatní komunikace, parc.č. 287/1 ostatní plocha manipulační plocha, parc.č. 287/2 ostatní plocha manipulační plocha, parc.č. 2643/9 ostatní plocha ostatní komunikace, parc.č. 2616/1 ostatní plocha silnice, parc.č. 2616/7 ostatní plocha ostatní komunikace, parc.č. 2643/6 ostatní plocha ostatní komunikace, parc.č. 282/1 ostatní plocha ostatní komunikace, parc.č. 346/4 ostatní plocha manipulační plocha, parc.č. 344/1 ostatní plocha ostatní komunikace, parc.č. 251/3 ostatní plocha ostatní komunikace, parc.č. 353/4 ostatní plocha ostatní komunikace, parc.č. 377/22 ostatní plocha ostatní komunikace, parc.č. 2616/5 ostatní plocha ostatní komunikace, parc.č ostatní plocha ostatní komunikace, parc.č. 2633/9 ostatní plocha ostatní komunikace, parc.č ostatní plocha zeleň, parc.č. 2727/14 ostatní plocha ostatní komunikace, parc.č. 3512/9 ostatní plocha ostatní silnice, parc.č. 3509/1 ostatní plocha jiná plocha, parc.č. 3509/2 ostatní plocha jiná plocha, parc.č ostatní plocha ostatní komunikace, parc.č. 4078/1 ostatní plocha jiná plocha, parc.č. 3512/1 ostatní plocha silnice, parc.č. 2718/1 ostatní plocha ostatní komunikace, vše v k.ú. Lipník nad Bečvou, společnosti MITRANET.CZ, s.r.o., se sídlem Lipník nad Bečvou, Mlýnecká 1626, PSČ , IČO , DIČ CZ , a to v rámci stavby Uložení optického vedení Lipník nad Bečvou 8. etapa dle předložené dokumentace. b) schvaluje předloženou smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene služebnosti a o právu provést stavbu uzavřenou mezi městem Lipník nad Bečvou, IČO , DIČ CZ (jako Budoucí povinnou) a společností MITRANET.CZ, s.r.o., se sídlem Lipník nad Bečvou, Mlýnecká 1626, PSČ , IČO , DIČ CZ , zastoupenou Jiřím Žáčkem, jednatelem (jako Budoucí oprávněnou), jejímž předmětem je strpění umístění, zřízení a provozování optické sítě podzemního vedení v rámci stavby Uložení optického vedení Lipník nad Bečvou 8. etapa, na pozemcích parc.č. 1225/2 ostatní plocha ostatní komunikace, parc.č. 1225/58 ostatní plocha ostatní komunikace, parc.č. 1224/3 ostatní plocha ostatní komunikace, parc.č. 1225/57 ostatní plocha ostatní komunikace, parc.č. 1235/2 ostatní plocha ostatní, parc.č. 2584/1 ostatní plocha ostatní komunikace, parc.č. 2635/19 ostatní plocha ostatní komunikace, parc.č. 83/3 ostatní plocha ostatní komunikace, parc.č. 2635/11 ostatní plocha ostatní, parc.č. 2635/24 ostatní plocha ostatní komunikace, parc.č. 287/1 ostatní plocha manipulační plocha, parc.č. 287/2 ostatní plocha manipulační plocha, parc.č. 2643/9 ostatní plocha ostatní komunikace, parc.č. 2616/1 ostatní plocha silnice, parc.č. 2616/7 ostatní plocha ostatní komunikace, parc.č. 2643/6 ostatní plocha ostatní komunikace, parc.č. 282/1 ostatní plocha ostatní komunikace, parc.č. 346/4 ostatní plocha manipulační plocha, parc.č. 344/1 ostatní plocha ostatní komunikace, parc.č. 251/3 ostatní plocha ostatní komunikace, parc.č. 353/4 ostatní plocha ostatní komunikace, parc.č. 377/22 ostatní plocha ostatní komunikace, 18

19 parc.č. 2616/5 ostatní plocha ostatní komunikace, parc.č ostatní plocha ostatní komunikace, parc.č. 2633/9 ostatní plocha ostatní komunikace, parc.č ostatní plocha zeleň, parc.č. 2727/14 ostatní plocha ostatní komunikace, parc.č. 3512/9 ostatní plocha ostatní silnice, parc.č. 3509/1 ostatní plocha jiná plocha, parc.č. 3509/2 ostatní plocha jiná plocha, parc.č ostatní plocha ostatní komunikace, parc.č. 4078/1 ostatní plocha jiná plocha, parc.č. 3512/1 ostatní plocha silnice, parc.č. 2718/1 ostatní plocha ostatní komunikace, vše v k.ú. Lipník nad Bečvou, dle předložené dokumentace, a právo přístupu k tomuto zařízení v souvislosti se zřízením, provozem, případnými opravami a údržbou optické sítě. 2. RM pověřuje starostu podpisem smlouvy. T: /2015 RM 13 Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene služebnosti a smlouva o právu provést stavbu v rámci stavby č. IV Lipník nad Bečvou, Marek, č.p. 234, NNk - k.ú. Lipník nad Bečvou 1. RM po projednání: a) souhlasí s umístěním zařízení distribuční soustavy nové zemní přípojky NNk na pozemku p.č ostatní plocha silnice v k.ú. Lipník nad Bečvou, společnosti ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem v Děčíně IV-Podmokly, Teplická 874/8, IČO , DIČ CZ , a to v rámci stavby Lipník nad Bečvou, Marek, č.p. 234, NNk dle předložené dokumentace. b) schvaluje předloženou smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene služebnosti a smlouvu o právu provést stavbu č. IV uzavřenou mezi městem Lipník nad Bečvou, IČO , DIČ CZ (jako Budoucí povinnou) a společností ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem v Děčíně IV-Podmokly, Teplická 874/8, PSČ , IČO , DIČ CZ , zastoupenou na základě plné moci společností ELPREMONT elektromontáže s.r.o., se sídlem ČSA 961, Velká Bystřice, PSČ , IČO , DIČ CZ (jako Budoucí oprávněnou), jejímž předmětem je strpění umístění, zřízení a provozování zařízení distribuční soustavy nové zemní přípojky NNk v rámci stavby Lipník nad Bečvou, Marek, č.p. 234, NNk na pozemku p.č ostatní plocha silnice v k.ú. Lipník nad Bečvou, dle předložené dokumentace, a právo přístupu k tomuto zařízení v souvislosti se zřízením, provozem, případnými opravami a údržbou distribuční soustavy. 2. RM pověřuje starostu podpisem smlouvy. T:

20 445/2015 RM 13 Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene a smlouva o právu provést stavbu v rámci stavby č. IP /03 Loučka u Lipníka, Bednář, p.č. 2881, NNv, NNk - k.ú. Loučka 1. RM po projednání: a) souhlasí s umístěním zařízení distribuční soustavy zemní kabelové přípojky NNk na pozemku p.č. 1502/1 ostatní plocha ostatní komunikace v k.ú. Loučka, společnosti ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem v Děčíně IV-Podmokly, Teplická 874/8, IČO , DIČ CZ , a to v rámci stavby Loučka u Lipníka, Bednář, p.č. 2881, NNv, NNk dle předložené dokumentace. b) schvaluje předloženou smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene a smlouvu o právu provést stavbu č. IP /03 uzavřenou mezi městem Lipník nad Bečvou, IČO , DIČ CZ (jako Budoucí povinnou z věcného břemene) a společností ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, PSČ , IČO , DIČ CZ , zastoupenou na základě plné moci společností NOVPRO FM, s.r.o., se sídlem Frýdek-Místek, Sadová 609, PSČ , IČO , DIČ CZ (jako Budoucí oprávněnou z věcného břemene), jejímž předmětem je strpění umístění, zřízení a provozování zařízení distribuční soustavy zemní kabelové přípojky NNk v rámci stavby Loučka u Lipníka, Bednář, p.č. 2881, NNv, NNk na pozemku p.č. 1502/1 ostatní plocha ostatní komunikace v k.ú. Loučka dle předložené dokumentace, a právo přístupu k tomuto zařízení v souvislosti se zřízením, provozem, případnými opravami a údržbou distribuční soustavy. 2. RM pověřuje starostu podpisem smlouvy. T: /2015 RM 13 Smlouva o zřízení věcného břemene služebnosti č. EP /VB/02 v rámci stavby Lipník nad Bečvou P.M. přeložka VNv, VNk, k.ú. Lipník nad Bečvou 1. RM po projednání schvaluje smlouvu o zřízení věcného břemene uzavřenou mezi městem Lipník nad Bečvou, IČO , DIČ CZ (jako stranou povinnou z věcného břemene) a společností ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, PSČ , IČO , DIČ CZ , zastoupenou na základě plné moci společností Signalbau a.s. se sídlem Přerov III-Lověšice, Moštěnská 60/4a, PSČ , IČO , zastoupenou na základě plné moci Jitkou Deutschovou, se sídlem Zábřeh, náměstí Osvobození 255/28, PSČ , IČO , DIČ CZ (jako stranou oprávněnou z věcného břemene), jejímž předmětem je zřízení a provozování zařízení distribuční soustavy podzemního a nadzemního vedení VN v rámci stavby Lipník nad Bečvou P.M. přeložka VNv, VNk, které je uloženo do pozemku p.č. 3050/10 orná půda v k.ú. Lipník nad Bečvou (viz geometrický plán č /2012. Věcné břemeno bude zřízeno na dobu neurčitou a za jednorázovou úplatu 1 495,- Kč včetně 21% DPH. 20

21 2. RM pověřuje starostu podpisem smlouvy. T: /2015 RM 13 Smlouva o zřízení věcného břemene služebnosti Vodovodní a kanalizační přípojky k RD, Radek Janásek k.ú. Podhoří na Moravě 1. RM po projednání schvaluje smlouvu o zřízení věcného břemene - služebnosti mezi městem Lipník nad Bečvou, IČO , DIČ CZ (jako povinným z věcného břemene) a Radkem Janáskem, trvale bytem., (jako oprávněným z věcného břemene), jejímž předmětem je zřízení a provozování vodovodní a kanalizační přípojky k RD, v rámci stavby Vodovodní a kanalizační přípojky k RD, Radek Janásek, které jsou uloženy v pozemku p.č. 75 ostatní plocha ostatní komunikace v k.ú. Podhoří na Moravě (viz geometrický plán č /2015). Věcné břemeno bude zřízeno na dobu neurčitou a za jednorázovou úplatu 884,00 Kč včetně 21% DPH. 2. RM pověřuje starostu podpisem smlouvy. T: /2015 RM 13 Zřízení služebnosti (zpevněné části účelové komunikace - Loučka) 1. RM po projednání doporučuje ZM schválit smlouvu o zřízení služebnosti na parcele p.č. 2627/21 v k.ú. Loučka ve vlastnictví Povodí Moravy, s.p., IČO , se sídlem Brno, Dřevařská 932/11 (povinný), ve prospěch města Lipník nad Bečvou, IČO (oprávněný), služebnost spočívá v povinnosti povinného strpět umístění a provozování zpevněné části účelové komunikace na předmětné parcele a v právu vstupu a vjezdu oprávněné nebo jí pověřených osob na předmětné parcely, a to za účelem prohlídky, kontroly, údržby a případně oprav zpevněné části účelové komunikace. Služebnost bude zřízena za úplatu v celkové výši 66,00 Kč bez DPH (cena s 21 % DPH je 79,86 Kč). Právní účinky zápisu práva služebnosti nastávají v okamžiku, kdy návrh na zápis došel příslušnému katastrálnímu úřadu. Návrh na vklad služebnosti bude příslušnému katastrálnímu předložen a hrazen oprávněným. 2. RM ukládá starostovi předložit materiál k projednání ZM. T:

22 449/2015 RM 13 Vyhlášení záměru změnit smlouvu o budoucí kupní smlouvě (průmyslová zóna) VARIANTA A 1. RM po projednání nedoporučuje ZM schválit vyhlášení záměru změnit smlouvu o budoucí kupní smlouvě ze dne mezi městem Lipník nad Bečvou (jako budoucím prodávajícím) a společností CTP Invest, spol. s r. o., IČO Změnou smlouvy by mělo dojít k prodloužení doby výstavby průmyslového parku z do a ke zvýšení jistoty z Kč na Kč. 2. RM ukládá starostovi předložit materiál k projednání ZM. T: VARIANTA B 1. RM po projednání doporučuje ZM schválit vyhlášení záměru změnit smlouvu o budoucí kupní smlouvě ze dne mezi městem Lipník nad Bečvou (jako budoucím prodávajícím) a společností CTP Invest, spol. s r. o., IČO Změnou smlouvy by mělo dojít k prodloužení doby výstavby průmyslového parku z do a ke zvýšení jistoty z Kč na Kč. Jistotu musí budoucí kupující složit na účet města v době zveřejnění záměru na úřední desce úřadu. 2. RM ukládá starostovi předložit materiál k projednání ZM. T: /2015 RM 13 Dohoda o změně smlouvy č D (dotace z prostředků Státního fondu rozvoje bydlení na výstavbu nájemních bytů v obcích) 1. RM po projednání doporučuje ZM schválit Dohodu o změně smlouvy č D (Smlouva o poskytnutí dotace z prostředků Státního fondu rozvoje bydlení na výstavbu nájemních bytů v obcích ze dne (dále jen Smlouva) výstavba bytového domu se vznikem 43 nájemních bytů v ul. Osecká v Lipníku nad Bečvou) mezi městem Lipník nad Bečvou, IČO , se sídlem Městského úřadu Lipník nad Bečvou, náměstí T. G. Masaryka 89/11, Lipník nad Bečvou, PSČ a Státním fondem rozvoje bydlení, IČO , se sídlem Praha Staré Město, Dlouhá 741/13, PSČ , změna Smlouvy spočívá v tom, že v souladu s 3 odst. 2 nařízení vlády č. 481/2000 Sb. se smluvní strany dohodly, že podmínky stanovené v článku III. odst. 3 až 5 Smlouvy, resp. v 3 odst. 1 písm. c) až e) nařízení vlády č. 481/2000 Sb. nadále již nejsou pro příjemce dotace závazné. 2. RM ukládá starostovi předložit materiál k projednání ZM. T:

23 451/2015 RM 13 Zadání veřejné zakázky - Výměna silničních obrubníků a přimknutý chodník v ul. Svat. Čecha v Lipníku nad Bečvou 1. RM po projednání schvaluje: a) Zadávací podmínky veřejné zakázky pro podání nabídky na dodavatele akce Výměna silničních obrubníků a přimknutý chodník v ul. Svat. Čecha v Lipníku nad Bečvou. b) Okruh obeslaných zájemců. 2. RM ukládá vedoucí Odboru správy majetku zabezpečit zadání veřejné zakázky. T: ihned 452/2015 RM 13 Vyhodnocení veřejné soutěže Rozšíření separace bioodpadů ve městě Lipník nad Bečvou (svoz. auto s hák. nosičem kontejnerů + kontejnery 5 m 3 a sběrové nádoby 1100 l) 1. RM po projednání bere na vědomí informaci ředitele Technických služeb Lipník nad Bečvou, příspěvkové organizace, (jako zadavatele VŘ) o výsledku výběrového řízení Rozšíření separace bioodpadů ve městě Lipník nad Bečvou (svoz. auto s hák. nosičem kontejnerů + kontejnery 5 m 3 a sběrové nádoby 1100 l), nejvýhodnější nabídka je od firmy I-tec Czech, spol. s r. o., Rudná 3, Ostrava, IČO RM pověřuje starostu zajištěním finančních prostředků na předfinancování nákupu svoz. auto s hák. nosičem kontejnerů + kontejnery 5 m 3 a sběrové nádoby 1100 l v celkové výši ,- Kč včetně DPH. T: Ing. Miloslav Přikryl v.r. Dana Navrátilová v.r. starosta místostarostka 23

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 48. schůzi 04.03.2013 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 25. schůzi 20.02.2012 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 4. schůzi 12.01.2015 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 59. schůzi 09.11.2009 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 61. schůzi 06.01.2014 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 12. schůzi 02.05.2011 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 39. schůzi 09.01.2017 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 30. schůzi 14.05.2012 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou. Zastupitelstvo města. schválilo na svém 13. zasedání následující. usnesení

Město Lipník nad Bečvou. Zastupitelstvo města. schválilo na svém 13. zasedání následující. usnesení Město Lipník nad Bečvou Zastupitelstvo města schválilo na svém 13. zasedání 06.11.2012 následující usnesení Usnesení zastupitelstva města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 35. schůzi 07.11.2016 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 10. schůzi 18.05.2015 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 56. schůzi 30.09.2013 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 71. schůzi 26.07.2010 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 20. schůzi 11.01.2016 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou. Zastupitelstvo města. schválilo na svém 3. zasedání dne 17.02.2015. následující usnesení

Město Lipník nad Bečvou. Zastupitelstvo města. schválilo na svém 3. zasedání dne 17.02.2015. následující usnesení Město Lipník nad Bečvou Zastupitelstvo města schválilo na svém 3. zasedání dne 17.02.2015 následující usnesení Usnesení zastupitelstva města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 32. schůzi 05.09.2016 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou. Zastupitelstvo města. schválilo na svém 14. zasedání dne následující usnesení

Město Lipník nad Bečvou. Zastupitelstvo města. schválilo na svém 14. zasedání dne následující usnesení Město Lipník nad Bečvou Zastupitelstvo města schválilo na svém 14. zasedání dne 20.09.2016 následující usnesení Usnesení zastupitelstva města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 69. schůzi 19.05.2014 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 62. schůzi 04.01.2010 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou. Zastupitelstvo města. schválilo na svém 16. zasedání dne následující usnesení

Město Lipník nad Bečvou. Zastupitelstvo města. schválilo na svém 16. zasedání dne následující usnesení Město Lipník nad Bečvou Zastupitelstvo města schválilo na svém 16. zasedání dne 13.12.2016 následující usnesení Usnesení zastupitelstva města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních

Více

Zastupitelstvo města. schválilo na svém 7. zasedání dne 22.09.2015. následující usnesení

Zastupitelstvo města. schválilo na svém 7. zasedání dne 22.09.2015. následující usnesení , Město Lipník nad Bečvou Zastupitelstvo města schválilo na svém 7. zasedání dne 22.09.2015 následující usnesení Usnesení zastupitelstva města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 55. schůzi 09.09.2013 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 65. schůzi 17.02.2014 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

MĚSTO HRANICE MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne Kontrola plnění usnesení. Bod programu: 2.

MĚSTO HRANICE MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne Kontrola plnění usnesení. Bod programu: 2. MĚSTO HRANICE MATERIÁL pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 12. 11. 2015 Bod programu: 2 Předkládá: Okruh zpracovatelů: Zpracoval: Jiří Kudláček Vedoucí odborů Vedoucí odborů Název bodu: Kontrola

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Dosavadní rada města schválila na své 76. schůzi 20.10.2014 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 1. schůzi 10.11.2014 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 37. schůzi 19.12.2016 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 34. schůzi dne 21. 6. 2004 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 59. schůzi 02.12.2013 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 58. schůzi 11.11.2013 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 73. schůzi 25.08.2014 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 15. schůzi 27.06.2011 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 61. schůzi dne 25. 7. 2005 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 7. schůzi dne 5. 3. 2007 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou. Zastupitelstvo města. schválilo na svém 13. zasedání dne následující usnesení

Město Lipník nad Bečvou. Zastupitelstvo města. schválilo na svém 13. zasedání dne následující usnesení Město Lipník nad Bečvou Zastupitelstvo města schválilo na svém 13. zasedání dne 21.06.2016 následující usnesení Usnesení zastupitelstva města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 31. schůzi 04.06.2012 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou. Zastupitelstvo města. schválilo na svém 6. zasedání dne 23.06.2015. následující usnesení

Město Lipník nad Bečvou. Zastupitelstvo města. schválilo na svém 6. zasedání dne 23.06.2015. následující usnesení Město Lipník nad Bečvou Zastupitelstvo města schválilo na svém 6. zasedání dne 23.06.2015 následující usnesení Usnesení zastupitelstva města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 24. schůzi dne 12. 1. 2004 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 11. schůzi dne 26. 5. 2003 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 40. schůzi 30.01.2017 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 13. schůzi 23.05.2011 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 29. schůzi 25.04.2012 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 45. schůzi 07.01.2013 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 8. schůzi 30.03.2015 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 42. schůzi 05.01.2009 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 15. schůzi 05.10.2015 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 24. schůzi 04.04.2016 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

U S N E S E N Í. Usn. č. R 352/06-15 Rada města po projednání bere na vědomí plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 22.04.2015.

U S N E S E N Í. Usn. č. R 352/06-15 Rada města po projednání bere na vědomí plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 22.04.2015. U S N E S E N Í z 15. schůze Rady města Kojetína, konané dne 10. června 2015, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady města Kojetína

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 11. schůzi 08.06.2015 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou. Zastupitelstvo města. schválilo na svém 15. zasedání dne následující usnesení

Město Lipník nad Bečvou. Zastupitelstvo města. schválilo na svém 15. zasedání dne následující usnesení Město Lipník nad Bečvou Zastupitelstvo města schválilo na svém 15. zasedání dne 01.11.2016 následující usnesení Usnesení zastupitelstva města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních

Více

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne Odbor správy majetku

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne Odbor správy majetku MĚSTO HRANICE MATERIÁL pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 12. 11. 2015 Bod programu: 8 Předkládá: Okruh zpracovatelů: Zpracoval: Jiří Kudláček Odbor správy majetku Ing. Radomír Bradáč Martina

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 74. schůzi 08.09.2014 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

USNESENÍ. z 24. zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 27. 6. 2013

USNESENÍ. z 24. zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 27. 6. 2013 MĚSTO HRANICE USNESENÍ z 24. zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 27. 6. 2013 Usnesení 561/2013 - ZM 24 ze dne 27. 6. 2013 Kontrola plnění usnesení 1. bere na vědomí kontrolu plnění usnesení k 27.6.2013

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 18. schůzi 30.11.2015 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou. Zastupitelstvo města. schválilo na svém 5. zasedání dne 14.04.2015. následující usnesení

Město Lipník nad Bečvou. Zastupitelstvo města. schválilo na svém 5. zasedání dne 14.04.2015. následující usnesení Město Lipník nad Bečvou Zastupitelstvo města schválilo na svém 5. zasedání dne 14.04.2015 následující usnesení Usnesení zastupitelstva města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 31. schůzi 22.08.2016 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 47. schůzi 20.04.2009 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 71. schůzi 30.06.2014 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 19. schůzi dne 27. 10. 2003 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 17. schůzi 09.11.2015 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 69. schůzi 31.05.2010 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Zastupitelstvo města schválilo na svém 13. zasedání dne 23.09. 2008 následující usnesení Usnesení zastupitelstva města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 43. schůzi 03.12.2012 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 33. schůzi dne 7. 6. 2004 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 21. schůzi 28.11.2011 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou. Zastupitelstvo města. schválilo na svém 15. zasedání následující. usnesení

Město Lipník nad Bečvou. Zastupitelstvo města. schválilo na svém 15. zasedání následující. usnesení Město Lipník nad Bečvou Zastupitelstvo města schválilo na svém 15. zasedání 05.02.2013 následující usnesení Usnesení zastupitelstva města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 21. schůzi dne 24. 11. 2003 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 75. schůzi 29.09.2014 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Zastupitelstvo města schválilo na svém 22. zasedání 09.02.2010 následující usnesení Usnesení zastupitelstva města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 54. schůzi 26.08.2013 následující usnesení 1452/2013 RM 54 Program schůze RM RM po projednání schválila program schůze RM. 1453/2013 RM 54 Ověřovatelé

Více

Město Lipník nad Bečvou. Zastupitelstvo města. schválilo na svém 18. zasedání 24.09.2013 následující. usnesení

Město Lipník nad Bečvou. Zastupitelstvo města. schválilo na svém 18. zasedání 24.09.2013 následující. usnesení Město Lipník nad Bečvou Zastupitelstvo města schválilo na svém 18. zasedání 24.09.2013 následující usnesení Usnesení zastupitelstva města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 30. schůzi 27.06.2016 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

U S N E S E NÍ. Usn. č. R 1258/02-13 Rada města po projednání bere na vědomí zprávu o plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 18.09.2012.

U S N E S E NÍ. Usn. č. R 1258/02-13 Rada města po projednání bere na vědomí zprávu o plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 18.09.2012. U S N E S E NÍ z 57. schůze Rady města Kojetína, konaného dne 13. února 2013, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady města Kojetína

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 28. schůzi dne 1. 3. 2004 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Ze zasedání Zastupitelstva města Beroun dne Zastupitelstvo města Beroun schvaluje program zasedání zastupitelstva města dne

Ze zasedání Zastupitelstva města Beroun dne Zastupitelstvo města Beroun schvaluje program zasedání zastupitelstva města dne Poznámka: Zveřejněna je upravená verze usnesení rady a zastupitelstva města z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 14. schůzi 07.09.2015 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne Mgr. Pavla Tvrdoňová. Odbor správy majetku

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne Mgr. Pavla Tvrdoňová. Odbor správy majetku MĚSTO HRANICE MATERIÁL pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 10. 10. 2013 Bod programu: 4 Předkládá: Okruh zpracovatelů: Zpracoval: Mgr. Pavla Tvrdoňová Odbor správy majetku Ing. Radomír Bradáč

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 37. schůzi 27.08.2012 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Usnesení č. 8/2011 z 8. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA SLATIŇANY ze dne 14. prosince 2011

Usnesení č. 8/2011 z 8. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA SLATIŇANY ze dne 14. prosince 2011 Zastupitelstvo města Slatiňany Usnesení č. 8/2011 z 8. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA SLATIŇANY ze dne 14. prosince 2011 106/8/2011/ZMS schválilo program 8. zasedání zastupitelstva města Slatiňany ve znění

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 24. schůzi 23.01.2012 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 53. schůzi 24.06.2013 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Obec Osek nad Bečvou. Usnesení ze 7. zasedání Zastupitelstva obce, konaného dne v obřadní síni OÚ.

Obec Osek nad Bečvou. Usnesení ze 7. zasedání Zastupitelstva obce, konaného dne v obřadní síni OÚ. r. starosta obce Obec Osek nad Bečvou Usnesení ze 7. zasedání Zastupitelstva obce, konaného dne 18.8.2011 v obřadní síni OÚ. Usnesení zastupitelstva obce je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb.,o ochraně

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 46. schůzi 21.01.2013 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 63. schůzi 27.01.2014 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 21. schůzi 01.02.2016 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou. schválilo na svém 6. zasedání následující. usnesení

Město Lipník nad Bečvou. schválilo na svém 6. zasedání následující. usnesení Město Lipník nad Bečvou Zastupitelstvo města schválilo na svém 6. zasedání 20.09.2011 následující usnesení Usnesení zastupitelstva města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů

Více

Město Lipník nad Bečvou. schválilo na svém 7. zasedání následující. usnesení

Město Lipník nad Bečvou. schválilo na svém 7. zasedání následující. usnesení Město Lipník nad Bečvou Zastupitelstvo města schválilo na svém 7. zasedání 08.11.2011 následující usnesení Usnesení zastupitelstva města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů

Více

Město Lipník nad Bečvou. schválilo na svém 5. zasedání následující. usnesení

Město Lipník nad Bečvou. schválilo na svém 5. zasedání následující. usnesení Město Lipník nad Bečvou Zastupitelstvo města schválilo na svém 5. zasedání 21.06.2011 následující usnesení Usnesení zastupitelstva města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 4. schůzi dne 20. 1. 2003 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

SMLOUVA O PRÁVU PROVÉST STAVBU uzavřená podle ust odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník a

SMLOUVA O PRÁVU PROVÉST STAVBU uzavřená podle ust odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník a MMPr-SML/.../2016 SMLOUVA O PRÁVU PROVÉST STAVBU uzavřená podle ust. 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník a SMLOUVA O BUDOUCÍ KUPNÍ SMLOUVĚ uzavřená podle ust. 1785 zákona č. 89/2012 Sb.,

Více

USNESENÍ. z 31. zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne

USNESENÍ. z 31. zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne MĚSTO HRANICE USNESENÍ z 31. zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 22. 5. 2014 Usnesení 752/2014 - ZM 31 ze dne 22. 5. 2014 Kontrola plnění usnesení 1. nepřijalo ke kontrole plnění usnesení k 22.5.2014

Více

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 2. 4. 2015. Odbor správy majetku. Prodej pozemku parc.č. st. 1625/1 v k.ú.

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 2. 4. 2015. Odbor správy majetku. Prodej pozemku parc.č. st. 1625/1 v k.ú. MĚSTO HRANICE MATERIÁL pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 2. 4. 2015 Bod programu: 5 Předkládá: Okruh zpracovatelů: Zpracoval: Radka Ondriášová Odbor správy majetku Ing. Radomír Bradáč Bc. Ludmila

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 33. schůzi 26.09.2016 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 81. schůzi dne 7. 8. 2006 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 65. schůzi dne 3. 10. 2005 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 35. schůzi dne 25.08.2008 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

U S N E S E N Í. Usn. č. R 1321/03-13 Rada města po projednání schvaluje organizační zajištění zasedání Zastupitelstva města Kojetína dne 26.03.2013.

U S N E S E N Í. Usn. č. R 1321/03-13 Rada města po projednání schvaluje organizační zajištění zasedání Zastupitelstva města Kojetína dne 26.03.2013. U S N E S E N Í z 61. schůze Rady města Kojetína, konaného dne 13. března 2013, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady města

Více

UZ06/3/2015 Přehled rozpočtových opatření a změny závazných ukazatelů rozpočtu od do bere na vědomí

UZ06/3/2015 Přehled rozpočtových opatření a změny závazných ukazatelů rozpočtu od do bere na vědomí USNESENÍ z 3. řádného jednání Zastupitelstva města Uničova, které se konalo dne 17. března 2015 v 16 hodin v budově Městského kulturního zařízení Uničov na Moravském náměstí UZ01/3/2015 Schválení programu

Více

U S N E S E N Í. vlastnictví číslo 4574 a 4575, katastrální území Kojetín, Kojetín I Město, za dohodnutou

U S N E S E N Í. vlastnictví číslo 4574 a 4575, katastrální území Kojetín, Kojetín I Město, za dohodnutou U S N E S E N Í z 92. schůze Rady města Kojetína, konané dne 24. června 2014, v 15:00 hodin, v sále Vzdělávacího a informačního centra Kojetín, Masarykovo náměstí 8, Kojetín 2. Nakládání s majetkem města

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 50. schůzi 22.04.2013 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více