Ú P R A V Y R O Z P O Č T U D O P O R U Č E N É FV KE S C H V Á L E N Í

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Ú P R A V Y R O Z P O Č T U D O P O R U Č E N É FV KE S C H V Á L E N Í"

Transkript

1 M Ě S T O L I T O M Ě Ř I C E Ú P R A V Y R O Z P O Č T U D O P O R U Č E N É FV KE S C H V Á L E N Í projednání ve FV, dne: projednání v ZM, dne: (zápis) (UZ) ÚZ/ORG kap. 1 - odbor ekonomický 1. Tabulka P ř í j m y Rozpočet (v tis. Kč) N á z e v původní změna nový /1000 daň z příjmů FO ze závislé činnosti /1000 daň z příjmů FO ze sam. výdělečné činnosti /1000 daň z příjmů PO /1000 daň z přidané hodnoty /1000 daň z příjmů PO za obce /1000 poplatek ze psů /1000 ČSOB Asset Management, a.s. - portfolio /1000 zapojený HV r. 2011(sníženo o portfolio) kap. 2 - odbor správní 202 příděl - 2 % z hrubých mezd příděl - penzijní připojištění /2500 úspora splátky půjček úroky /2000 příspěvky, náhrady, vratky, pronájmy, sankč.popl. a ost. příjmy kap. 3 - odbor školství, kultury, sportu a PP /3406 KÚÚK - účel. dot. - MKZ - IX. ročník Litom. loutkového festivalu /3321 KÚÚK - účel. dot. - PO ZŠ ul. Na Valech - PAŽIT /3400 MK - účel. dot. - na program regenerace MPR kap. 4 - odbor správy majetku města, OLH a ÚSBH 4802/4000 prodej bytů kap. 5 - odbor životního prostředí /5000 MZ - účel. dot. - úhrada zvýšených nákladů (lesního zák.) /5000 MZ - účel. dot. - náklady na činnost odborného lesního hospodáře kap. 6 - odbor sociálních věcí a zdravotnictví -107 Vzdělávání sociálních pracovníků MěÚ Litoměřice a poskytovatelů služeb 13233/6300 MPSV - ESF - účel. dot /6300 MPSV - SR - účel. dot /6300 SZIF - SR - účel. dot. - realizace místní rozvojové strategie - inv /6300 SZIF - EZFRV - účel. dot. - realizace místní rozvoj. strategie - inv /6300 ÚV ČR - účel. dot. - "Podpora terénní sociální práce" kap. 8 - odbor územního rozvoje 8207/8200 Zimní stadion - multifunkční hala - VÚB - splátka úvěru - financující položka kap.85 - odbor dopravy a silničního hospodářství /8500 ostatní nedaňové příjmy /8500 parkovací karty kap oddělení projektů a strategií 9102/9100 NSZM ČR - příspěvek na zpracování auditů udržitelného rozvoje celková změna

2 ÚZ/ORG kap. 1 - odbor ekonomický 2. Tabulka N á z e v V ý d a j e Rozpočet (v tis. Kč) původní změna nový /1000 daň z příjmu PO placená obcí /1000 rozpočtová rezerva - nepředvídané výdaje /1000 FÚ - odvod DPH /1000 cestovné /1000 bankovní poplatky kap. 2 - odbor správní /2000 budova v ul. Topolčianské - rekonstrukce budovy /2000 právní zastoupení, konzultace /2000 oprava budovy MěÚ č fasáda, okna (MPR) příspěvek na stravování příspěvek na penzijní připojištění /2500 příspěvek na výročí příspěvek na kulturní akce rezerva bankovní poplatky kap. 3 - odbor školství, kultury, sportu a PP /3406 KÚÚK - účel. dot. - MKZ - IX. ročník Litom. loutkového festivalu /3200 HC Stadion Litoměřice - půjčka /3321 KÚÚK - účel. dot. - PO ZŠ ul. Na Valech - PAŽIT /3400 Městská památková rezervace /3610 DDM, PO - neinvestiční přísp. na provoz /3400 MK - účel. dot. - na program regenerace MPR kap. 4 - odbor správy majetku města, OLH a ÚSBH /4000 prohlášení vlastníka, advokátní služby /4000 daň z převodu nemovitostí /4000 Na Kocandě - parkoviště - nájemné kap. 5 - odbor životního prostředí /5000 příspěvek na monitorování ovzduší /5000 MŠ v ul. Revoluční - rek. Zahrady /5000 příspěvek na solární ohřev TUV /5200 Domov důchodců - park /5200 Hvězdárna - park /5000 MZ - účel. dot. - úhrada zvýšených nákladů (lesního zák.) /5000 MZ - účel. dot. - nákl. na činn. odbor. les. hospodáře kap. 6 - odbor sociálních věcí a zdravotnictví /6300 ÚV ČR - účel. dot. - "Podpora terénní sociální práce" /6100 MěN, PO - RTG přístroj /6300 "Podpora terénní práce" - podíl města Vzdělávání sociálních pracovníků MěÚ Litoměřice a poskytovatelů služeb 13233/6300 MPSV - ESF - účel. dot. - přímé náklady /6301 MPSV - SR - účel. dot. - nepřímé náklady Inovace procesů komunitního plánování sociálních služeb 13233/6300 MPSV - ESF - účel. dot. - přímé náklady /6300 MPSV - SR - účel. dot. - nepřímé náklady kap. 8 - odbor územního rozvoje /8200 Na Kocandě (Kovošrot Group a.s. Děčín) - parkoviště kap oddělení projektů a strategií /9100 Zdravé město celková změna

3 6. RO - UZM ( ) 1 Kapitola 01 odbor ekonomický , , ,00 02 odbor správní , , ,00 03 odbor škol., kult., sportu a pam. péče ,00 0,00 04 odbor správy majetku města OLH a ÚSBH , ,00 05 odbor životního prostředí ,00 0,00 06 odbor sociálních věcí a zdravotnictví , ,00 434,00 07 odbor - stavební úřad 500,00 4 0,00 08 odbor územního rozvoje 3 813, , ,00 09 městská policie ,00-58,00 23 útvar obrany a krizového řízení 0, ,00 0,00 24 odbor - obecní živnostenský úřad 700,00 0,00 0,00 85 odbor dopravy a silničního hospodářství , ,00 0,00 91 oddělení projektů a strategií ,00 Celkem , , ,00

4 2 01 KAP odbor ekonomický daň z příjmu práv. osob placená obcí 0, ,00 0, rozp.rezerva-nepředvídané výdaje 0, ,00 0, vratka neinvest. příspěvku na provoz r TSM, PO - neinv. přísp. na provoz , TSM, PO - mandátní odměna 0, ,00 0, Okresní soud Ltm. - soudní popl. - Kosař KODAP - daňové poradenství FÚ - daň z nemovitostí 53, FÚ - odvod DPH bankovní popl. za vedení účtu 1 247, PORUŠENÍ ROZPOČTOVÉ KÁZNĚ: účel. dot. zvyšování kvality řízení v úřadech ÚVS 76, účel. dot. Svatostánek českého vinařství 1 913, úklid města Výstavy - přeplatek nájmu za r , cestovné - zaměstnanci + starosta, místostar FÚ,přezkum,daň.poraden.,bank.popl. 0, ,00 0, daň z příjmů právn. osob za obce , daň z příjmů fyz. osob ze sam. výdělečné činn , daň z příjmů fyz. osob ze závislé činnosti , daň z příjmů právn. osob , daň z přidané hodnoty , daň z nemovitostí daň z příjmů fyz. osob z kapitál. výnosů daňové příjmy ,00 0,00 0, FÚ - odvod (80 %) VHP a JTHZ poplatek ze psů 480, poplatek z ubytovací kapacity místní poplatky z provozování výher. hr. přístrojů 1 000, SFÚ - odvod (30 %) z loterií 700, odvod výtěžku z provozování loterií správní poplatek (VHP) 600,00-600, místní a správní poplatky 9 780,00 0,00 0, úroky z bankovních účtů 699,60 0,00 0, nahodilé příjmy-vratky, platby min. let 0,00 0, volné finanční prostředky - zhodnocení- nákup st ,00 dluhopisů ČSOB Asset Management, a.s. - portfolio zapojený HV r (sníženo o portfolio) , , zůstatek na ZBÚ k volné zdroje 0,00 0, , poplatek za likvidaci komunálního odpadu ,00 0,00 0, peněžní plnění nájmu 4 308, popl. ze vstupného poplatek za logo a ochrannou známku 351, Výstavy s.r.o.-popl.ze vstupného,nájemné 5 959,00 0,00 0, FRB - financování splátky z poskytnutých půjček 358,00-358, účel.dot.-techn. obn. byt. fondu v obci 358,00 0,00-358, odbor ekonomický , , ,00 01 Celkem KAP , , ,00 02 KAP odbor správní provozování lodní dopravy na Labi Labská paroplavební společnost Sdružení historických sídel Čech Svaz měst a obcí ČR Národní síť Zdravých měst ČR Český institut interních auditorů MAS (České Středohoří), Euroregion Labe, Hosp. a sociální rada Litoměřicka 4 24,00 24,00 48,00 39,00 6,00 127, Sdružení tajemníků 2, SESO 46, Destinační agentura České středohoří příspěvky a poplatky sdružením 0, ,00 0, hmotný investiční majetek 0, , náhrady škod 0,00 0, Radniční zpravodaj 0, , programy s pořizovací cenou nad 60 tis. Kč hardware do 40 tis. Kč 129, řešitelský servis, registrace domén, mapy 1 021, technologické centrum - provoz hardware nad 40 tis. Kč 42,00

5 programy s pořizovací cenou do 60 tis. Kč ND k PC + spotřební materiál (tonery,myši) nájem renovace tonerů, opravy 400,00 72,00 108, informační technologie 0, ,00 0, budova v ul. Topolčianské - rekonstrukce budovy 5 180, ul. Topolčianská - spisovna 0, ,00 0, zaměstnanci úřadu - stravné 0,00 8 0, propagační materiály pro město 0,00 70,00 0, ochranné oděvy a pomůcky, lékárničky ubrusy, utěrky, ručníky, uniformy noviny, zákony, odborná literatura, CD DDHM(židle, nábytek, lednice, kopírky malé) opr.budov,vymalování kancel.,vysoušení kurátoři 500, oprava služebních aut, kopírek, výtahu kancel. potřeby, údržbář. mat., klíče ND + mat. na opravu služ. vozidel 800, spotřeb.mat., DHDM + opravy 0, ,00 0, řešitelský servis programy do 60 tis. Kč 343, GIS 0,00 403,00 0, nové karty CCS 2, myčka, servisní poplatek a jistiny CCS plyn 1 000, elektrická energie 1 412, pohonné hmoty, olej, mazadla pro vozidla MěÚ 400, teplo (ul. Topolčianská) 370, vodné, stočné, srážková voda 280, dálniční známky 17, pohonné hmoty, energie a voda 0, ,00 0, poštovné telefony, internet úklid, čištění čalounění, okna, skartace, stěhování balné, cestovné firem, ubyt. lektorů, dočas. zam STK, opr. has. přístrojů, FRAMA služby v Topol., PO a BOZ, strav. karty, přihr odborné posudky zajištění elektronické aukce 48, lékařská preventivní péče konzultace, práv. zastoup., revize el. + plyn 400, emise, popl. za TV a rádia, inzerce,monitoring semináře, školení, kurzy konference vedení účtu cenných pap., kurz. rozdíly strava, ubytování, parkovné pohřebné + náklady exekuce kolky - právní zastoupení výbory, komise - odměny (občerstvení) nájem - střecha ul. Vrchlického + hrob. místo kolky 500,00 1,00 80, ,00 1, placené práce a služby 0, ,00 0, pojištění majetku města pojištění cestovní (auta) pojištění majetku města 0, , neplnění povin. zaměst. zdravot. postižené 122, povinné pojištění úrazové pracovníci státní správy a samosprávy + VPČ (popl.) starosta, místostarostové radní a členové zastupitelstva , , prostředky na platy a zákonné pojistné 0, ,00 0, nákup květin ošatné, výkon hudební doprovod zámek Ploskovice - nájemné svatební obřady 0,00 2 0, příspěvky,náhrady,vratky,pronájmy,sankč.popl. a ost. 4 příjmy správní poplatky, legalizace, vidimace Ploskovice - svatební obřady dotace od obcí - přestupky 80, správní poplatky a ostatní příjmy 2 8 0,00 0, státní správa , státní správa s rozšířenou působ , příspěvek na výkon státní správy ,40 0,00 0, oprava budovy MěÚ č fasáda, okna 164, pronájmy, opr. a rek. kultur. památek 0,00 164,00 0, účel. dot. - zajištění kompat. agend CRV 48,00 48,00 0, finanční vypořádání účel. dotace z r ,00

6 účel. dot. na sčítání lidu, domů a bytů 0,00 114,00 0, účel.dot.-na pomocný analyt. přehled 70,00 70,00 0, odbor správní , ,00 0, fond starosty (občerstvení, dárky) 0,00 2 0, bankovní poplatky příděl - penzijní připojištění 4, příděl - 2 % z hrubých mezd 1 121, rezerva stravné 671, příspěvek na kulturní akce rekreace penzijní připojištění výročí 284, úroky na bank. účtu splátky půjček 1,00 147, sociální fond - tvorba, příspěvky 148, , , mezinárodní vztahy čestní občané města expozice Rizal - Blumentritt - Dominikánská bašta "Vinařské Litoměřice" kulturní akce 0,00 0, kancelář starosty a tajemníka MěÚ 148, , ,00 02 Celkem KAP , , ,00 03 KAP odbor škol., kult., sportu a pam. péče neinv. přísp. PO na provoz 0, ,00 0, neinv. přísp. PO na mzdy 0, ,00 0, nedočerpaný přísp. na provoz z r ,00 672,00 0,00 0, CCR Litoměřice, Mírové nám. 17/15, PO 672, , vyhodnocení nejlepších sportovců příspěvek sportovcům granty a příspěvky na sportovní akce 12,00 180, různé výdaje na sport 0,00 197,00 0, HC Stadion Litoměřice - půjčka dotace sport - členská základna 6 000, Závod míru juniorů dotace sportovním oddílům na činnost MS, šampionáty, postižení, Euroregion 24, Semifinále MČR v hokejbale žáků TJ Slavoj Národní endurance závod Třebušín 3, dot. na činn. a investice sport. odd. 0, ,00 0, dot.na činn.sport.odd. -odvod z loterií 0, ,00 0, odbor ŠKSaPP, oddělení sportu 0, ,00 0,00 0, ,00 0,00 0, ,00 0, MSZ Litoměřice, Zahradnická 28, PO 0, ,00 0, účelové granty pro školství náklady na regionální školství granty a přísp. na akce volný čas dětí 70, dotace dětským spol. organizacím NF - Gaudeamus - přísp. na dějepisnou soutěž Lingua Universal Ltm. - prezentace - zápisné 1, výdaje na plaveckou školu společné provozní výdaje a příspěvky 1, , příspěvky od obcí na žáky ZŠ a děti MŠ 1 400,00 0,00 0, odbor ŠKSaPP, oddělení školství 1 401, , , ,00 0, inv. přísp. PO 0,00 2 0,00 0, ,00 0, MŠ Masarykova 30, PO 1 224, ,00 0,00

7 ,00 0,00 0,00 4 0, nedočerpaný přísp. na provoz z r (lyžař. 3,00 výcvik) nedočerpaný přísp. na provoz z r ,00 0,00 0, účel. dot. - "PAŽIT" 18,00 18,00 0, ZŠ Litoměřice, Na Valech 53, PO 431, ,00 654, ,00 0,00 0,00 599,00 0, nedočerpaný přísp. na provoz z r (lyžař. 18,00 výcvik) 18,00 0,00 0, ZŠ Litoměřice, Boženy Němcové 2, PO 672, ,00 0, ,00 0,00 0,00 688,00 0, nedočerpaný přísp. na provoz z r (lyžař. 19,00 výcvik) 19,00 0,00 0, Masarykova ZŠ, Svojsíkova 5, PO 639, ,00 0,00 548, ,00 0,00 0,00 678,00 0, nedočerpaný přísp. na provoz z r (lyžař. 14,00 výcvik) 14,00 0,00 0, ZŠ Litoměřice, U Stadionu 4, PO 562, ,00 0, účel.dot. - "Prevence rizik.chování" 0,00 416, ,00 0,00 546,00 0, nedočerpaný přísp. na provoz z r , nedočerpaný přísp. na provoz z r (lyžař. 2,00 výcvik) poručení rozpočtové kázně 80,00 0,00 0, ZŠ Litoměřice, Havlíčkova 32, PO 516, ,00 0, účel.dot. - "Prevence rizik.chování" 0,00 556, ,00 0,00 0,00 822,00 0, nedočerpaný přísp. na provoz z r (lyžař. výcvik) 0,00 0, MŠMT - SR - "Vzdělávání pro konkurenceschopnost" MŠMT - ESF - "Vzdělávání pro konkurenceschopnost" 106,00 601, účel. dot. - EU peníze školám 707,00 707,00 0, ZŠ Litoměřice, Ladova 5, PO 1 288, ,00 0,00 0, , ZUŠ Litoměřice, Masarykova 46, PO 0, , neinv. přísp. na provoz, PO CŠJ 0,00 4 0, neinv. přísp. věcná režie - soukr. školy 0,00 0,00 0, přísp.na moder.,rekonstr.,opr.objektu PO 264,00 0,00 0, CŠJ Litoměřice, Svojsíkova 7, PO 264,00 4 0, Obec Toužetín - projekt - památník letcům 2. světové války

8 granty na podporu kultury dotace na činnost dětské sbory a soubory Sborové dny - pěvecké soubory přísp. Puellae cantates sborová olympiáda USA hlavní kolo Kinoklub ostrov - filmový festival kabel. tv - vysílání pořadů o Lovosicích a Litom Severočeská státní filharmonie Teplice SGVU Litoměřice - příspěvek - výstava S. V. U. Mánes SGVU Litoměřice - příspěvek - výstava V. Syrová/ M. Krůtová , dot. kultur. org. vč. staveb. akce 0,00 838,00 0, vítání občánků, zlaté svatby Den evropského dědictví smlouva s kronikářem kulturní akce 0,00 170,00 0, pronájem divadel. prostor (smlouva) věž, kašny, kostel, bašta - údržba, revize, energie 47,00 173, restaurátorské práce P. Marie, Pekařská ul. dokonč. 102, ČEZ - bašta, věž - vyúčtování energie r , fotodokumentace a archivace kulturních památek busta Václava Havla - spoluúčast - veřejná sbírka Městská památková rezervace pronájmy, opr. a rek. kultur. památek 22,00 852,00 0, VPČ - DED, kašny, hodiny, kulturní obřad 0,00 21,00 0, dot. na podporu kultury -odvod z loterií 0,00 1 0, správní popl., pokuty, poj. náhr. 0,00 0, účel. dot. na program regenerace MPR 7 7 0, odbor ŠKSaPP, oddělení kultury 862, ,00 0,00 0, ,00 0,00 0, , účel. dot. na zajišt. reg. fun. knihoven 1 570, ,00 0, nedočerpaný přísp. na mzdy z r ,00 57,00 0,00 0, neúčel. dot. - Knihovna K. H. Máchy 6 997,00 0,00 0, projekt - "Když tvoří senioři" 12, účel. dot. na kulturní akce (aktivity) 12,00 12,00 0, Knih. K. H. Máchy Ltm., Mír. nám. 26, PO 8 636, , účel. dot. - IX.roč.Litom. lout. fest. 0, Dům kultury 3 003, Divadlo K. H. Máchy 1 452, Kino Máj 1 580,00 0, , Dům kultury 2 673, Divadlo K. H. Máchy 671, Kino Máj 779,00 0, ,00 0, neinv. přísp.na rozsvícení vánoč. stromu 0,00 0, neinv. přísp. na kulturní akce, PO 0,00 0, Dům kultury 1 734, Divadlo K. H. Máchy Kino Máj 148,00 118, nebytové prostory - nájemné 2 000, ,00 0, MKZ- Vinobraní 0, ,00 0, MKZ Litoměřice, Na Valech 2028, PO ,00 0, Kaplička Pokratice - oprava zdiva a fasády 70, historické památky 0,00 70,00 0, ZŠ, MŠ - oprava střech 500, ZŠ, MŠ - havárie a vandalismus 228, pojistná událost - socha "Ptačí žena" 78, ZŠ ul. Havlíčkova - zateplení - žádost o dotaci MŠ ul. Ladova zateplení - žádost o dotaci ZŠ a MŠ 78, ,00 0, výměna oken MŠ Litoměřice, Alšova 33 0, , výměna dlažby, obklady, rozvody kuchyně (KHS) 6

9 MŠ Litoměřice, Ladova 1/428 0,00 6 0, oprava nátěru a těsnění oken 728, ZŠ Litoměřice, Boženy Němcové 2, PO 0,00 728,00 0, sportovní hala - výměna osvětlení 322, ZŠ Litoměřice, U Stadionu 4, PO 0,00 322,00 0, účel. dot.-progr.podpora obn.kult.pam , odbor ŠKSaPP, stavební akce 238, ,00 0,00 0, ,00 0,00 0, ,00 0, DDM Litoměřice, Plešivecká 15, PO 0, ,00 03 Celkem KAP ,00 0,00 04 KAP odbor správy majetku města OLH a ÚSBH výstaviště Zahrada Čech - nová obchodní společnost výdaje na drobné opravy majetku (oplocení, zdi) neinvestiční příspěvky - podloubí kolky (vč. dálk. přístupu do KN) agenda pozemky odhady a geometrické plány prohlášení vlastníka, advokátní služby 829, odhady nemovitostí, právníci, výpisy 0, ,00 0, TJ Slavoj - směna pozemků - doplatek 700, nákup pozemků pod komun. od fyz. osob a org , nákup pozemků pod čerpací stanicí (geoterm. vrt) MO - nákup pozemků pod panelovou komunikací (kasárna) ul. Plešivecká - nákup garáže (Rozmarýn) 180, nákup pozemků a nemovitostí 0, ,00 0, daň z převodů nemovitostí 0, , pronájem mola Kovošrot Group CZ a.s. Děčín - parkoviště - nájemné 72, nájemné z nemovitostí + ostatní 868,00 187,00 0, prodej pozemků dle předložených žádostí prodej pozemku (Hamr + Kulda) - schválený záměr prodej pozemku (Čepro) 1 000, prodej pozemku ul. Masarykova (D-Real) prodej pozemku horní tržnice (Stránka + Charvát) 3 500, prodej pozemku - N + N Novák prodej hrobových příslušenství prodej části bývalého objektu POHODY prodej bytů , Kasárna Dukelských hrdinů - ostraha 0,00 490,00 0, pozemky pod garážemi 29, věcná břemena 290, zahrádky + ČSZ 139, ostatní pronájmy + nájem z odběrného místa vidimace a legalizace, soudní výlohy, výpisy z KN nájem PF nájem cyklostezka + přemostění Labe (ČD) věcná břemena (povodí, ČD, Lesy ČR) prodej pozemků a nemovitostí ,00 0,00 0, výsledek hospodaření ÚSBH 0,00 0, odbor správy majetku města a ÚSBH , ,00 0, energie poplatky za telefony + za rozhlas. přijímače členské příspěvky + škody zvěří knihy, tisk, předplatné časopisů služ. bank. ústavů, pojištění vozidel nájemné honitby Varhošť energetická revize kácení, přibliž. dřeva, sázení, ožínání nájemné za pozemky DHDM školení způsobilosti, literatura oprava a údržba (revize, údržba hájovny) pohonné hmoty, maziva a zák. poj ochranné pomůcky + VP výstroj ved. OLH všeobecný materiál (kancel. potřeby, ND k vozidlu, sazenice, nářadí) 17,00 6,00 2,00 891,00 13,00 18,00 4,00 1 7, provozní a ostatní neinv. náklady 0, ,00 0, platy, odměny a zák. pojistné 0, ,00 0, myslivost prodej dřevní hmoty prodej dřeva, myslivost, nájemné 1 470,00 0,00 0,00

10 odd. lesního hospodářství (OLH) 1 470, ,00 0,00 04 Celkem KAP , ,00 05 KAP odbor životního prostředí platby za odvoz nebezpečných odpadů platby za odvoz separovaného odpadu platby za odvoz TDO za město uložení komunálního odpadu (SONO ÚPOHLAVY) provoz SDO a likvidace odpadů svoz bioodpadu kontejnerová stání - opravy nákup kontejnerů na separovaný odpad likvidace černých skládek , , , nakládání s odpady 0, , příspěvek na monitorovací zařízení ovzduší členský příspěvek na SONO 244, monitoring povodňového stavu 96, příspěvky a ekologická výchova 0,00 5 0, platby za psy v psím útulku celoplošná deratizace + odchyt holubů úklid uhynulých zvířat Falco - provoz stanice pro handicap. zvířata ekologické služby (psi, deratizace) 0, , lesní hospodářství myslivost ochrana přírody - ÚSES, VKP vodní hospodářství ovzduší sanace nepovolených skládek ZPF odpady státní správa 0,00 190,00 0, poplatky za vynětí ZPF - skladový dvůr 0,00 197,00 0, projekty, kolky, poplatky 0,00 0, ovládací zařízení na zjišťování povodňového stavu SEVER - projekt " Řeka Labe" - vratka neinv. půjčky 2 000, SD Třeboutice - oprava odvodňovacího příkopu inv. a neinv. výdaje 2 000, , sběrový dvůr ul. Nerudova - realizace 0, , poplatky za znečištění ovzduší správní poplatky ovzduší, zeleň, odpady místní a spr.popl.,odvody, ost.příjm. 3 0,00 0, příspěvek na třídění sběru odpadu 1 800,00 0,00 0, neinvestiční transfer 3 000, příspěvek na solární ohřev TUV 80, příspěvek na ekologickou výchovu žáků MŠ v ul. Revoluční + Srdíčko - rekonstrukce zahrady Správa úložišť radioakt. odpadu -Richard 3 000, , prodej dřeva, myslivost, nájemné 0,00 0, účel.dot.-úhr.zvýš.nákl. (lesního zák.) 9,00 9,00 0, účel.dot.-nákl.na činn.odbor. les. hosp , sběrný dvůr 790, účel.dot.-oper. program ŽP - IV 790,00 790,00 0, sběrný dvůr , Fond soudržnosti sektor životní prostřed , ,00 0, odbor životního prostředí ,00 0, Jiráskovy sady 4 000, městská zeleň - investice 0, ,00 0, prořezy stromů - výškové práce výsadba dřevin a květin pasport zeleně - doplnění, aktualizace projekty vánoční strom závlahy - kruhový objezd, Kapucínské nám Jiráskovy sady - práce s veřejností Hvězdárna - park 800, Domov důchodců v Ltm. - park městská zeleň - údržba 0, , Miřejovická stráň - park - realizace 0,00 0, odbor životního prostředí, městská zeleň 0, ,00

11 9 05 Celkem KAP ,00 0,00 06 KAP odbor sociálních věcí a zdravotnictví účel. dot. - lék. služba první pomoci 308,00 308,00 0, město - lék. služby první pomoci 0, , MěN - inv. příspěvek - přístrojové vybavení 1 000, MěN - inv. příspěvek - vybudování studny 2 000, MěN - inv. příspěvek - RTG přístroj 2 500, dozorčí rada + Dny zdraví (2x) MěN, PO - příspěvky 0, , Hospic - příspěvek 0,00 0, účel.dot.-na pomocný analyt. přehled 6 6 0, odbor SVaZ, zdravotnictví 373, ,00 0, neinv. přísp. PO na mzdy 0, , neinv. přísp. PO na provoz 0,00 727,00 0, Centrum Srdíčko ul. Revoluč. 32/1846, PO 0, ,00 0, zůstatek na ZBÚ k volné zdroje 0,00 0,00 0, prostředky na platy a zákonné pojistné 0,00 0,00 0, dotace na r finanční vypořádání účel. dotace z r , účel.dot.-podpora terénní soc.práce 2 251,00 0, gratulace, přednášky, besídky, vánoční svátky - pohoštění důchodci + zdravotně postižení 0,00 0, přísp. na mzdu terén. pracovníka K centra 190, Český červený kříž 0,00 190,00 0, příspěvek a charitativní činnost - grant 0,00 0, vzdělávání seniorů mzda pracovníka Nízkoprahového centra 180, Klika-mzda prac. Nízkoprah.centra 0,00 280,00 0, elektromat.,barvy,nářadí,čist.prostř.,dhdm, ND, ochr. 5 pom.,popl., poj.vozidla provoz služebního auta (nafta) + soc. auta (benzín) 102, opravy a udržování služebního auta + soc. auta provoz služebního vozidla odboru SVaZ 0,00 217,00 0, ul. Velká Krajská - rekonstr. objektu 33, DMD - výměna oken investiční výdaje a větší opravy 0,00 233,00 0, Bethel-Domov na půl cesty-terén.prac. 0,00 0,00 0, náhradní rodinná péče a pěstounská péče 0,00 0, SKP-Klubíčko-mzda koordinátora 0,00 0, prevence kriminality 0,00 500,00 0, podpora terénní soc. práce - podíl města 0,00 166,00 0, komunitní plán 0,00 400,00 0, poradenství pro osoby v zadluženosti 0,00 0, Diecézní charita - šatník 0,00 27,00 0, Dům zvláštního určení-pečov. Litoměřice 0,00 867,00 0, pokuty umístění v DPS 13, příjmy z činnosti sociálního odboru 213,00 0,00 0, účel.dot. - doplatky soc.dávek za r ,00 324,00 0, MPSV-SR-"Vzděl.soc.prac.MěÚ Ltm.a poskyt.soc.služeb" 36, MPSV-SR-"Inovace procesů komunitního plán. služeb" MPSV-ESF-"Inovace procesů komunitního plán.služeb" 18,00 98, MPSV- ESF-"Vzděl.soc.prac.MěÚ Ltm." "Vzděl.soc.prac.MěÚ Ltm.a poskyt.soc.služeb" 204,00 139, "Inovace procesů komunitního plán.služeb" MPSV-SR-"Inovace procesů komunitního plán. služeb" 52,00 244, "Inovace procesů komunitního plán.služeb" - finan. 169,00

12 10 městem MPSV-ESF-"Inovace procesů komunitního plán.služeb" MPSV-ESF-"Vzděl.soc.prac.MěÚ Ltm.a poskyt.soc.služeb" MPSV-SR-"Vzděl.soc.prac.MěÚ Ltm.a poskyt.soc.služeb" 290,00 287, účel.dot.-lidské zdr. a zaměst.( ) 356,00 848,00 383, finanční vypořádání účel. dotace z r , neinv. transfer - dávky soc. péče 0,00 758,00 0, finanční vypořádání účel. dotace z r , neinv. transfer - dávky hmotné nouze 0,00 16,00 0, finanční vypořádání účel. dotace z r dotace na r , účel. dot. - prevence kriminality 129,00 139,00 0, účel.dot."podpora výstavby podpor.bytů" 4 800, ,00 0, neinv. transfer - sociál.práv.ochr.dětí 5 463, ,00 0, odbor SVaZ, sociální věci ,00 383, "Vzděl.soc.prac.MěÚ Ltm.a poskyt.soc.služeb" "Inovace procesů komunitního plán.služeb" "Inovace procesů komunitního plán.služeb" - finan. městem "Vzděl.soc.prac.MěÚ Ltm.a poskyt.soc.služeb" "Inovace procesů komunitního plán.služeb" účel.dot.-lidské zdr. a zaměst.( ) 0,00 142,00 51, odbor SVaZ, sociální věci-nepřímé nákl. 0,00 142,00 51, přísp. na mzdy přísp. na provoz neinv. výdaje (režijní, mzdy, energie) 0,00 6 0, Farní charita - přísp. PS, AD, DD 0,00 6 0, přísp. na mzdy přísp. na provoz neinv. výdaje (režijní, mzdy, energie) 0, , příspěvek na sociálně aktivizační službu 0,00 480,00 0, centrum Oáza centrum Oáza 0,00 1 0, Naděje - ubytovna Želetice 0, ,00 0, přísp. na provoz příspěvek na mzdy 56, , ,00 14,00 37, neinv. výdaje (režijní, mzdy, energie) 0, , Diakonie - přísp. DMD, ul. Liškova 0, , dohody včetně zák. poj. (správce + úklid) provozní náklady (energie) neinv. nákl. - čist. prostř., prádlo, malování neinv. výdaje (režijní, mzdy, energie) 0,00 96,00 0, Klub důchodců + zdravotně postižení 0,00 96,00 0,00 06 Celkem KAP , ,00 434,00 07 KAP odbor - stavební úřad honoráře expertní součinnosti odborné statické a znalecké posudky PD zabezpečovacích prací a průzkumy PD, stat. znalecké posudky, kopírování 0,00 4 0, správní poplatky a ostatní příjmy 500,00 0,00 0, odbor - stavební úřad 500,00 4 0,00 07 Celkem KAP 500,00 4 0,00 08 KAP odbor územního rozvoje Fotbalový klub - výběr parkovného provozní výdaje a inženýrská činnost 0,00 0, Výstavy s.r.o. - pronájem Eurotelu SVČP-plynovod DSO Libochovany - plynofik.(sml.)-vypořádání r , místní a spr. popl., ost. nedaň. příjmy 880,00 0,00 0, odbor územního rozvoje 890,00 0,00 0,00 16,00

13 autorský dozor činnost městského architekta vícetisky, kopírovací práce 180, inženýrská činnost odborná literatura 578, provozní výdaje a inženýrská činnost 0,00 833,00 0, PD - Pohoda - přebudování na byty 380, veřejné osvětlení komunikace, IS 400, zjednodušené projekty územně analytické podklady územně plánovací dokumentace 358, projektové dokumentace 0, ,00 0, odbor ÚR, příprava staveb 0, ,00 0, pronájmy, opr. a rek. kultur. památek 0,00 0,00 0, úrok z úvěru splátka úvěru na dofinancování podílu města 163, , Zimní stadion - multifunkční hala 0,00 163, , TJ Sokol-splátka půjčky(hrádek-fasáda) 243,00 0,00 0, Miřejovická stráň - komunikace, dešťová kanalizace ul. Krajská - vozovka, chodníky a VO (bez Tyrš) 600, Miřejovická stráň - vybudování komunikace VO - havarijní výměna sloupů a svítidel Miřejovická stráň - dary na vybudování komunikace parkování na sídlištích - vegetační tvárnice domov důchodců - změna světlíku ostatní větší opravy a investiční akce ,00 0, Výstavy s. r. o. - opravy a rekonstrukce 0, ,00 0, recyklovaný materiál 0,00 1 0, ul. Ladova - parkoviště 1 600, Na Kocandě (Kovošrot Group CZ a.s. Děčín) - 2 parkoviště dětská hřiště - vybavení dětská hřiště - dopadové plochy bezbariérové přístupy sídl. - opr. chodníku - litý asfalt ul. Škroupova - oprava chodníků Porta Bohemica - vybudování zpevnění nástupní a park. plochy Domov důchodců v Ltm. - periodická údržba 892, ostatní menší opravy a investiční akce 0, ,00 0, lávky - opravy a revize oprava parkánového zdiva 800, nákup městského mobiliáře havarijní fond 800, informační systém zprovoznění nefunkčních vpustí dětská hřiště - revize EU opravy ochranných nátěrů ostatní rekonstrukce a modernizace 0, , odbor ÚR, realizace staveb 593, , , Výstavy - vybrané parkovné nájemné - nemovitosti IVECO - nájem hřbitov - nájem tržby za provoz veřejných WC 700, , , ,00 32, TSM - ostat. nedaň. příjmy 1 696,00 0,00 0, odbor ÚR, TSM Litoměřice, PO 1 696,00 0,00 0, oprava povrchu chodníku po pokládce sítí 0,00 600,00 0, vyúčtování za r (přeplatek) 14, el. energie veřej. osvětlení města 14, ,00 0, odtahy a likvidace vraků ostatní služby (mimo TSM) 0,00 0, nájem z odběrného místa poplatek za užívání veřejného prostranství 600, místní a spr. popl., ost. nedaň. příjmy 6 0,00 0, odbor ÚR, místní komunikace 634, ,00 0,00 08 Celkem KAP 3 813, , ,00 09 KAP městská policie kolky 1

14 výstroj (uniformy) cestovné programové vybavení za služby peněžním ústavům a pošt knihy dálniční známky, kmitočty všeobecný mat. (střelivo, úklid, prostř., PC mat.,žárovky, mat. pro údržbu domu) opr. a údržba (MKS, auta, PCO, budova, zázn. zař.) STK, emise, komíny, PCO, MKS, očkování školení a vzdělávání (řidiči) pronájem střelnice DHDM - (obnova PC, monitory, vybavení) pohonné hmoty elektrická energie plyn voda telefony, popl. za užívání rad. 190,00 4,00 18,00 12, , , provozní a ostatní neinvestiční náklady 0, , úvěrové smlouvy - splátky pojistného 19, úvěrové smlouvy - splátky jistin -58, úvěrové smlouvy - splátky úroků 4, investice 0,00 23,00-58, prostředky na platy a zákonné pojistné 0, ,00 0, ostat. nedaňové příjmy pult centrální ochrany 1 500,00 600, prodej služebního vozidla PCO a ost. nedaň. příjmy 2 1 0,00 0, městská policie ,00-58,00 09 Celkem KAP ,00-58,00 23 KAP útvar obrany a krizového řízení elektrická energie teplo vodné, stočné ND - CAS, Avia, PPS spotřební materiál, hadice, savice teplá voda pohonné hmoty, oleje příprava na krizové situace pojištění požárního vozidla MAN 4x4 s výbavou revize plyn. kotle, el. nářadí, doména, WWstránky 36, emise, tech. kontroly opravy a údržba vozidel, nářadí hasičská zbrojnice - oprava budovy DDHM výstroj a výzbroj pro mládež výstroj protipožární ochrana - provozní výdaje 0,00 926,00 0, VPČ včetně zák. poj. - údržba hasící techniky VPČ včetně zák. poj. - úklid hasičské zbrojnice refundace mezd (požární zásahy) 12, odměny za údržbu hasící techniky 0,00 87,00 0, útvar obrany a krizového řízení 0, ,00 0,00 23 Celkem KAP 0, ,00 0,00 24 KAP odbor - obecní živnostenský úřad správní poplatky a ostatní příjmy 700,00 0,00 0, odbor - obecní živnostenský úřad 700,00 0,00 0,00 24 Celkem KAP 700,00 0,00 0,00 85 KAP odbor dopravy a silničního hospodářství znalecké posudky - dopr. nehody, toxikologie, odb. literatura BESIP dopravní značení - střed města údržba vodorovného dopravního značení údržba svislého dopravního značení parkovací automaty - servis studie a PD dopravního značení 70, dopravní značení - změny a údržba 0,00 890,00 0, městská hromadná doprava 0,00 3 0, správní poplatky ZOZ - řidičské oprávnění ostatní nedaň. příjmy 5 000,00 400, ,00 90, , místní a spr. popl., ost. nedaň. příjmy 8 800,00 0,00 0, parkovací automaty 8 800,00 0,00 0,00

15 parkovací karty 1 370,00 0,00 0, BUS nádr. - provozování linkové dopravy 1 0,00 0, odbor dopravy a silničního hospodářství , ,00 0,00 85 Celkem KAP , ,00 0,00 91 KAP oddělení projektů a strategií GTE - příprava projektu SEWACO GTE - ostatní služby (inv. a neinv.) ČEZ Distribuce a.s inv. a neinv. výdaje 0, ,00 0, interní grantový systém 0,00 1 0, Nadační fond Kalich - 10 let Zdravé město - darovací sml NSZM ČR - přísp. na zpracování auditů udržitelného rozvoje - MA Zdravé město - výroční Zdravé město Zdravé město a MA21 28,00 278,00 0, ostatní služby příprava a realizace projektů 0,00 0, podíl města-zvyš.kval.říz.v úřadech ÚVS 0,00 508,00 0, podíl města-vzdělávání v egoncentru Ltm. 0,00 131,00 0, podíl města - projekt k MA21 - Maruel 0,00 169,00 0, podíl města-projekt 06 0,00 428,00 0, podíl města - projekt Fair&Aware 0,00 738,00 0, zajištění administrace projektu 06 0,00 0, projekt k MA21 - MARUEL 1 080, ,00 0, Hannover - projekt Fair&Aware 7 762,00 0, účel. dot. - zavádění ICT v ÚVS - neinv. 317,00 309,00 0, účel. dot. - vzdělávání v egoncentru Lt ,00 0, účel.dot. - zvyš. kval. říz. v úřad. ÚVS 0, , , účel. dot. - zavádění ICT v ÚVS - inv , ,00 0, oddělení projektů a strategií 6 488, , , vratka mzdových prostředků z r podíl města-zvyš.kval.říz.v úřadech ÚVS 47,00 81,00 0, účel.dot. - zvyš. kval. říz. v úřad. ÚVS 0,00 4 0, odd. proj. a strategií - nepřímé nákl. 47,00 541,00 0,00 91 Celkem KAP ,00 Celkem , , ,00 18,00 47, ,00 486,00 228, ,00

MĚSTO LITOMĚŘICE - přehled upraveného rozpočtu

MĚSTO LITOMĚŘICE - přehled upraveného rozpočtu 1 Kapitola 01 odbor ekonomický 328 859,40 72 662,00 33 7 02 odbor správní 36 136,60 88 59 2 083,00 03 odbor škol., kult., sportu a pam. péče 1 839,00 117 994,00 0,00 04 odbor správy nemovitého majetku

Více

SCHVÁLENÝ ROZPOČET NA ROK 2009

SCHVÁLENÝ ROZPOČET NA ROK 2009 1 / 12 01 odbor ekonomický 349 172,00 40 15 25 041,00 02 odbor správní 41 162,00 107 874,00 1 870,00 03 odbor škol., kult., sportu a pam. péče 14 3 111 541,00 0,00 04 odbor správy majetku města a byt.

Více

M Ě S T O L I T O M Ě Ř I C E

M Ě S T O L I T O M Ě Ř I C E M Ě S T O L I T O M Ě Ř I C E Ú P R A V Y R O Z P O Č T U D O P O R U Č E N É FV KE S C H V Á L E N Í projednání ve FV, dne: projednání v ZM, dne: 17.1.2012 (zápis) 26.1.2012 (usnesení zastupitelstva)

Více

M Ě S T O L I T O M Ě Ř I C E P L N Ě N Í R O Z P O Č T U

M Ě S T O L I T O M Ě Ř I C E P L N Ě N Í R O Z P O Č T U M Ě S T O L I T O M Ě Ř I C E P L N Ě N Í R O Z P O Č T U Z A O B D O B Í 1-9/2014 PŘÍJMY - rekapitulace plnění rozpočtu za období 1-9/2014 Strana 1 01 odbor ekonomický 02 odbor správní 03 odbor škol.,

Více

MĚSTO LITOMĚŘICE PLNĚNÍ ROZPOČTU ZA OBDOBÍ 1-6/2015

MĚSTO LITOMĚŘICE PLNĚNÍ ROZPOČTU ZA OBDOBÍ 1-6/2015 MĚSTO LITOMĚŘICE PLNĚNÍ ROZPOČTU ZA OBDOBÍ 1-6/2015 PŘÍJMY - rekapitulace plnění rozpočtu za období 1-6/2015 Strana 1 01 odbor ekonomický 02 odbor správní 03 odbor škol., kult., sportu a pam. péče 04 odbor

Více

Ú P R A V Y R O Z P O Č T U D O P O R U Č E N É FV KE S C H V Á L E N Í

Ú P R A V Y R O Z P O Č T U D O P O R U Č E N É FV KE S C H V Á L E N Í M Ě S T O L I T O M Ě Ř I C E Ú P R A V Y R O Z P O Č T U D O P O R U Č E N É FV KE S C H V Á L E N Í projednání ve FV, dne: projednání v ZM, dne: 7.11.2012 (zápis) 15.11.2012 (UZ) ÚZ/ORG kap. 1 - odbor

Více

MĚSTO LITOMĚŘICE PLNĚNÍ ROZPOČTU ZA OBDOBÍ 1-3/2015

MĚSTO LITOMĚŘICE PLNĚNÍ ROZPOČTU ZA OBDOBÍ 1-3/2015 MĚSTO LITOMĚŘICE PLNĚNÍ ROZPOČTU ZA OBDOBÍ 1-3/2015 PŘÍJMY - rekapitulace plnění rozpočtu za období 1-3/2015 Strana 1 01 odbor ekonomický 02 odbor správní 03 odbor škol., kult., sportu a pam. péče 04 odbor

Více

Rozpočet města Holešova na rok 2013

Rozpočet města Holešova na rok 2013 Rozpočet města Holešova na rok 2013 Příjmy ODDPA 11 - Odbor finanční Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 23 200 Daň z příjmů ze samostatné výdělečné činnosti 1 100 Daň z

Více

M Ě S T O L I T O M Ě Ř I C E Z Á V Ě R E Č N Ý Ú Č E T Z A R O K 2012

M Ě S T O L I T O M Ě Ř I C E Z Á V Ě R E Č N Ý Ú Č E T Z A R O K 2012 M Ě S T O L I T O M Ě Ř I C E Z Á V Ě R E Č N Ý Ú Č E T Z A R O K 2012 Zpracoval: ekonomický odbor Datum vyvěšení: 20.5.2013 Datum sejmutí: 7.6.2013 Strana 1 Komentář k závěrečnému účtu Města Litoměřice

Více

MĚSTO LITOMĚŘICE - přehled upraveného rozpočtu

MĚSTO LITOMĚŘICE - přehled upraveného rozpočtu 3. RO - (UZM 24.4. 2014) 1 Kapitola 01 odbor ekonomický 288 719,80 58 438,00 56 43 02 odbor správní 35 643,20 80 998,00 2 119,00 03 odbor škol., kult., sportu a pam. péče 32 059,00 169 66 0,00 04 odbor

Více

Příjmy Schválený rozpočet 2016 (rozpis rozpočtu)

Příjmy Schválený rozpočet 2016 (rozpis rozpočtu) Příjmy Schválený Pol. Org UZ Schválený Daňové příjmy 1111 0000 Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti 8 300,00 1112 0000 Daň z příjmů fyzických osob ze sam. výděl. činnosti 60,00 1113 0000 Daň

Více

Obec Brodek u Konice SCHVÁLENÝ ROZPOČET NA ROK 2016 PŘÍJMY

Obec Brodek u Konice SCHVÁLENÝ ROZPOČET NA ROK 2016 PŘÍJMY 1 Obec Brodek u Konice SCHVÁLENÝ ROZPOČET NA ROK 2016 Položka Text - Částka (Kč) 1111 daň z příjmů FO ze záv. činnosti - 2 100 000,00 1112 daň z příjmů FO z výdělečné činnosti - 700 000,00 1113 daň z příjmů

Více

R O Z P O Č E T M Ě S T A L I T O M Ě Ř I C E

R O Z P O Č E T M Ě S T A L I T O M Ě Ř I C E R O Z P O Č E T M Ě S T A L I T O M Ě Ř I C E N A R O K 2013 (návrh údaje uváděné v tis. Kč) listopad 2012 Zpracoval: ekonomický odbor Vyvěšeno dne: 27. listopadu 2012 Sejmuto: 14.12.2012 1 Kapitola 01

Více

Příjmy Návrh rozpočtu na rok 2016 Město Trmice

Příjmy Návrh rozpočtu na rok 2016 Město Trmice Příjmy Návrh rozpočtu na rok IČ: 00674010 Pol. Org UZ Návrh rozpočtu Daňové příjmy tis. Kč 1111 0000 Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti 8 300,00 1112 0000 Daň z příjmů fyzických osob ze sam.

Více

Obec Jaroměřice 569 44 Jaroměřice 1

Obec Jaroměřice 569 44 Jaroměřice 1 Obec Jaroměřice 569 44 Jaroměřice 1 IČ: 00276758 R O Z P O Č E T NA ROK 2015 Třída 1 - daňové příjmy PŘÍJMY Kapit.Položka v tis.kč ----------------------------------------------------------------- daň

Více

NÁVRH ROZPOČTU OBCE KOCLÍŘOV NA ROK 2008

NÁVRH ROZPOČTU OBCE KOCLÍŘOV NA ROK 2008 ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY Daňové příjmy Daň z příjmů FO ze závislé činnosti 938 xxxx 1111 Daň z příjmů FO - OSVČ 80 xxxx 1112 Daň z příjmů FO z kapitálových výnosů 44 xxxx 1113 Daň z příjmů právnických osob 1390

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE KUNŽAK NÁVRH. ROZPOČET v Kč SKUTEČNOST schválený upravený v Kč PŘÍJMY

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE KUNŽAK NÁVRH. ROZPOČET v Kč SKUTEČNOST schválený upravený v Kč PŘÍJMY ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE KUNŽAK 2005 - NÁVRH PŘÍJMY ROZPOČET v Kč SKUTEČNOST Daň z příjmu FO závislá činnost 2 131 000,00 2 180 400,00 2 180 281,00 Daň z příjmu FO ze samost. výděl. činn. 276 000,00 800 700,00

Více

MĚSTO LITOMĚŘICE - přehled upraveného rozpočtu

MĚSTO LITOMĚŘICE - přehled upraveného rozpočtu 1. RO - (UZM 29.1.2015) 1 Kapitola 01 odbor ekonomický 295 914,50 53 602,00 35 062,00 02 odbor správní 35 487,50 82 614,00 1 978,00 03 odbor škol., kult., sportu a pam. péče 2 424,00 143 887,00 0,00 04

Více

Příjmy Schválený rozpočet 2015 Město Trmice

Příjmy Schválený rozpočet 2015 Město Trmice Příjmy Schválený rozpočet IČ: 00674010 Pol. Org UZ Rozpočet Daňové příjmy 1111 0000 Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti 7 801,00 1112 0000 Daň z příjmů fyzických osob ze sam. výděl. činnosti

Více

MĚSTO LITOMĚŘICE - přehled upraveného rozpočtu

MĚSTO LITOMĚŘICE - přehled upraveného rozpočtu 2. RO - (UZM 26.2.2015) 1 Kapitola 01 odbor ekonomický 295 914,50 53 602,00 35 062,00 02 odbor správní 35 523,50 82 48 1 978,00 03 odbor škol., kult., sportu a pam. péče 2 624,00 144 252,00 0,00 04 odbor

Více

ROZPOČET OBCE KOCHÁNKY NA ROK 2014

ROZPOČET OBCE KOCHÁNKY NA ROK 2014 ROZPOČET OBCE KOCHÁNKY NA ROK 2014 Zveřejněn na elektronické úřední desce a úřední desce obce: Vyvěšen: 14. 1. 2014 Sejmut: 4. 2. 2014 Projednáno v zastupitelstvu dne 7. 1. 2014 Schváleno v zastupitelstvu

Více

ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2013

ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2013 ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2013 P Ř Í J M Y 1) DAŇOVÉ v tis. Kč Daň z příjmu FO - závislá činnost 1111 3000 Daň z příjmu FO - podnikatelé 1112 400 Daň z příjmu FO - z kapitálových výnosů 1113 300 Daň

Více

S C H V Á L E N Ý R O Z P O Č E T M Ě S T A L I T O M Ě Ř I C E N A R O K 2014

S C H V Á L E N Ý R O Z P O Č E T M Ě S T A L I T O M Ě Ř I C E N A R O K 2014 S C H V Á L E N Ý R O Z P O Č E T M Ě S T A L I T O M Ě Ř I C E N A R O K 2014 (údaje uváděné v tis. Kč) prosinec 2013 Zpracoval: ekonomický odbor SCHVÁLENÝ ROZPOČET NA ROK 2014 1 Kapitola 01 odbor ekonomický

Více

Rozpočet města Holešova na rok 2009

Rozpočet města Holešova na rok 2009 Rozpočet města Holešova na rok 2009 Příjmy Popis Schválený rozpočet 2009 v tis. Kč Odbor finanční Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 22 000 Daň z příjmů ze samostatné výdělečné

Více

R O Z P O Č E T M Ě S T A L I T O M Ě Ř I C E

R O Z P O Č E T M Ě S T A L I T O M Ě Ř I C E R O Z P O Č E T M Ě S T A L I T O M Ě Ř I C E N A R O K 2014 (návrh údaje uváděné v tis. Kč) listopad 2013 Zpracoval: ekonomický odbor Vyvěšeno dne: 27. listopadu 2013 Sejmuto: 13.12.2013 NÁVRH ROZPOČTU

Více

SCHVÁLENÝ ROZPOČET MĚSTA LITOMĚŘICE NA ROK 2016

SCHVÁLENÝ ROZPOČET MĚSTA LITOMĚŘICE NA ROK 2016 SCHVÁLENÝ ROZPOČET MĚSTA LITOMĚŘICE NA ROK 2016 (údaje uváděné v tis. Kč) prosinec 2015 Zpracoval: ekonomický odbor Vyvěšeno dne: 11.12.2015 1 Kapitola 01 odbor ekonomický 328 860,00 61 702,00 14 562,00

Více

Plnění rozpočtu v tis. Kč za období 1-6/2015 A - daňové příjmy Paragraf, položka, text rozpočet skutečnost %

Plnění rozpočtu v tis. Kč za období 1-6/2015 A - daňové příjmy Paragraf, položka, text rozpočet skutečnost % Plnění rozpočtu v tis. Kč za období 1-6/2015 A - daňové příjmy 1111 daň ze závislé činnosti 2 200 1 264 1112 daň z příjmu fyz. osob (OSVČ) 100 16 1113 daň srážková 255 144 1121 daň z příjmu práv. osob

Více

C - kapitálové příjmy příjmy z prodeje pozemků ,0

C - kapitálové příjmy příjmy z prodeje pozemků ,0 Plnění rozpočtu v tis. Kč za období 1 6/2016 A - daňové příjmy 1111 daň ze závislé činnosti 2 600 1 981 1112 daň z příjmu fyz. osob (OSVČ) 100 15 1113 daň srážková 270 140 1121 daň z příjmu práv. osob

Více

MĚSTO LITOMĚŘICE PLNĚNÍ ROZPOČTU ZA OBDOBÍ 1-12/2015

MĚSTO LITOMĚŘICE PLNĚNÍ ROZPOČTU ZA OBDOBÍ 1-12/2015 MĚSTO LITOMĚŘICE PLNĚNÍ ROZPOČTU ZA OBDOBÍ 1-12/2015 PŘÍJMY - rekapitulace plnění rozpočtu za období 1-12/2015 Strana 1 01 odbor ekonomický 02 odbor správní 03 odbor škol., kult., sportu a pam. péče 04

Více

M Ě S T O L I T O M Ě Ř I C E

M Ě S T O L I T O M Ě Ř I C E M Ě S T O L I T O M Ě Ř I C E Ú P R A V Y R O Z P O Č T U D O P O R U Č E N É FV KE S C H V Á L E N Í projednání ve FV, dne: projednání v ZM, dne: 6.9.2011 (zápis) 15.9.2011 (usnesení zastupitelstva) ÚZ/ORG

Více

Rozpočet příjmů na rok 2012

Rozpočet příjmů na rok 2012 Rozpočet příjmů na rok 2012, pol. Text Rozpočet 2012 v tis. Kč 1111 Daň z příjmů FO (závislá činnost) 4200 1112 Daň z příjmů FO ze SVČ 100 1113 Daň z příjmů FO z kapitálových výnosů 350 1121 Daň z příjmů

Více

NÁVRH ROZPOČTU OBCE VELKÁ POLOM NA ROK

NÁVRH ROZPOČTU OBCE VELKÁ POLOM NA ROK NÁVRH ROZPOČTU OBCE VELKÁ POLOM NA ROK 2017 Paragraf Položka Název Návrh v tis. Kč PŘÍJMY třída I. Daňové 1111 Daň z příjmů FO ze záv.činn. 5 880,00 1112 Daň z příjmů FO (OSVČ) 300,00 1113 Daň z příjmu

Více

Rozpočet hlavní činnosti MČ Praha-Řeporyje na rok 2011

Rozpočet hlavní činnosti MČ Praha-Řeporyje na rok 2011 Rozpočet hlavní činnosti MČ Praha-Řeporyje na rok 2011 P ř í j m y Třída 1 - Daňové příjmy Závazný ukazatel Kč Položka Poplatky za znečišťování ovzduší 1332 17,0 Poplatek ze psů 1341 100,0 Poplatek za

Více

ROZPOČET MĚSTA LITOMĚŘICE NA ROK 2016

ROZPOČET MĚSTA LITOMĚŘICE NA ROK 2016 ROZPOČET MĚSTA LITOMĚŘICE NA ROK 2016 (návrh údaje uváděné v tis. Kč) listopad 2015 Lhůta pro podání písemných připomínek občanů města k Návrhu rozpočtu na rok 2016 Města Litoměřice je stanovena do 2.

Více

MĚSTO LITOMĚŘICE - přehled upraveného rozpočtu

MĚSTO LITOMĚŘICE - přehled upraveného rozpočtu 5. RO - (UZM 17.9.2015) 1 Kapitola 01 odbor ekonomický 310 832,50 62 656,00 40 888,00 02 odbor správní 35 943,50 86 072,00 2 073,00 03 odbor škol., kult., sportu a pam. péče 37 402,00 177 267,00 0,00 04

Více

ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2009 P Ř Í J M Y

ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2009 P Ř Í J M Y ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2009 P Ř Í J M Y 1) DAŇOVÉ v tis. Kč Daň z příjmu FO - závislá činnost 1111 2200 Daň z příjmu FO - podnikatelé 1112 600 Daň z příjmu FO - z kapitálových výnosů 1113 150 Daň

Více

Obecní úřad Jaroměřice IČ 00276758 R O Z P O Č E T

Obecní úřad Jaroměřice IČ 00276758 R O Z P O Č E T - 1 Obecní úřad Jaroměřice IČ 00276758 Příjmy R O Z P O Č E T na rok 2007 ======================= Třída 1 - daňové příjmy Kapit.Položka v tis.kč --------------------------------------------------------------

Více

ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2014

ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2014 ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2014 P Ř Í J M Y 1) DAŇOVÉ v tis. Kč Daň z příjmu FO - závislá činnost 1111 3000 Daň z příjmu FO - podnikatelé 1112 350 Daň z příjmu FO - z kapitálových výnosů 1113 300 Daň

Více

Plnění rozpočtu v tis. Kč za období 1-9/2015 A - daňové příjmy Paragraf, položka, text rozpočet skutečnost %

Plnění rozpočtu v tis. Kč za období 1-9/2015 A - daňové příjmy Paragraf, položka, text rozpočet skutečnost % Plnění rozpočtu v tis. Kč za období 1-9/2015 A - daňové příjmy 1111 daň ze závislé činnosti 2 200 1 958 1112 daň z příjmu fyz. osob (OSVČ) 100 16 1113 daň srážková 255 232 1121 daň z příjmu práv. osob

Více

Plnění rozpočtu v tis. Kč za období 1-3/2015 A - daňové příjmy Paragraf, položka, text rozpočet skutečnost %

Plnění rozpočtu v tis. Kč za období 1-3/2015 A - daňové příjmy Paragraf, položka, text rozpočet skutečnost % Plnění rozpočtu v tis. Kč za období 1-3/2015 A - daňové příjmy 1111 daň ze závislé činnosti 2 200 679 1112 daň z příjmu fyz. osob (OSVČ) 100 16 1113 daň srážková 255 81 1121 daň z příjmu práv. osob 2 400

Více

,3 % B

,3 % B Plnění rozpočtu za období 1-12/2014 A - daňové příjmy Paragraf, položka, text rozpočet v tis. Kč skut. v tis. plnění Kč v % 1111 daň ze závislé činnosti 2 300 2 353 1112 daň z příjmu fyz. osob (OSVČ) 280

Více

M Ě S T O L I T O M Ě Ř I C E Z Á V Ě R E Č N Ý Ú Č E T Z A R O K 2011

M Ě S T O L I T O M Ě Ř I C E Z Á V Ě R E Č N Ý Ú Č E T Z A R O K 2011 M Ě S T O L I T O M Ě Ř I C E Z Á V Ě R E Č N Ý Ú Č E T Z A R O K 2011 Zpracoval: ekonomický odbor Datum: 11. 6. 2012 Komentář k závěrečnému účtu Města Litoměřice za rok 2011 Strana 1 Rozpočet obce Města

Více

C - kapitálové příjmy příjmy z prodeje pozemků ,0 %

C - kapitálové příjmy příjmy z prodeje pozemků ,0 % Plnění rozpočtu za období 1-3/2014 A - daňové příjmy Paragraf, položka, text rozpočet v tis. Kč skut. v tis. plnění Kč v % 1111 daň ze závislé činnosti 2 300 665 1112 daň z příjmu fyz. osob (OSVČ) 280

Více

Obec Poteč. Rozpočet na rok 2015 /tis.kč/ NÁVRH

Obec Poteč. Rozpočet na rok 2015 /tis.kč/ NÁVRH Rozpočet na rok 2015 /tis.kč/ NÁVRH OdPa Položka Příjmy Čerpání Čerpání Čerpání Čerpání Čerpání Čerpání Rozpočet 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 1111 Daň z příjmů FO ze ZČ 1084 970 1120 1155 1260 1453

Více

Rozpočet na rok 2013 - příjmy

Rozpočet na rok 2013 - příjmy Rozpočet na rok 2013 - příjmy paragraf položka text v tis. Kč Daňové příjmy 48 672,50 1111 Daň z přijmů FO ze závislé činnosi a funkčních požitků 10 900,00 1112 Daň z přijmů FO ze SVČ 1 500,00 1113 Daň

Více

NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA BOJKOVICE NA R. 2016

NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA BOJKOVICE NA R. 2016 NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA BOJKOVICE NA R. 2016 str.1 PŘÍJMY rozp. opatření rozpočet č.5/2015 r. 2016 Daň z příjmu FO - závislá činnost 10 000 000,00 10 500 000,00 Daň z příjmu FO - sam. výděl. činnost 550 000,00

Více

Alternativní rozpočet města Veltrusy 2007 15 193,93 15 091,72 15 215,00 15 133,36

Alternativní rozpočet města Veltrusy 2007 15 193,93 15 091,72 15 215,00 15 133,36 Příjmy celkem Příjmy celkem Úprava Úprava PARAG. PARAG. POLOŽ. Org. Název Název NÁVRH SKUT.06 Plán 07 plánu 07 Konečný oddíl paragraf položka Org. r.2006 návrh návrh xx xx xxxx PŘÍJMY 1111 Daňové příjmy

Více

Rozpočet obce Bernartice nad Odrou na rok 2015

Rozpočet obce Bernartice nad Odrou na rok 2015 Rozpočet obce Bernartice nad Odrou na rok 2015 PŘÍJMY Kč Rozpočtová skladba oddíl položka Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti 1 900 000 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze samostatně výdělečné

Více

Příjmy obce Velký Ořechov pro rok 2012

Příjmy obce Velký Ořechov pro rok 2012 Příjmy obce Velký Ořechov pro rok 2012 2012 0000 1111 Daň z příjmu fyz.osob ze záv.činností 900 000 0000 1112 Daň z příjmu fyz.osob ze sam.činností 80 000 0000 1113 Daň z příjmu fyz. osob z kapit. výnosů

Více

S C H V Á L E N Ý R O Z P O Č E T M Ě S T A L I T O M Ě Ř I C E N A R O K 2011. (údaje uváděné v tis. Kč) leden 2011. Zpracoval: ekonomický odbor

S C H V Á L E N Ý R O Z P O Č E T M Ě S T A L I T O M Ě Ř I C E N A R O K 2011. (údaje uváděné v tis. Kč) leden 2011. Zpracoval: ekonomický odbor S C H V Á L E N Ý R O Z P O Č E T M Ě S T A L I T O M Ě Ř I C E N A R O K 2011 (údaje uváděné v tis. Kč) leden 2011 Zpracoval: ekonomický odbor Kapitola MĚSTO LITOMĚŘICE SCHVÁLENÝ ROZPOČET NA ROK 2011

Více

Schválený rozpočet obce Břestek na rok 2016

Schválený rozpočet obce Břestek na rok 2016 Schválený rozpočet obce Břestek na rok 2016 (Celý rozpočet obce je koncipován v tis. Kč) Příjmy Paragraf Položka Název Částka 0 1111 DPFO - závislá činnost 1600 0 1112 DPFO - sam. výdělečná činnost 250

Více

POLOŽKOVÝ ROZPOČET OBCE VELKÁ POLOM - ROZPOČTOVÁ OPATŘENÍ OBCE VELKÁ POLOM K

POLOŽKOVÝ ROZPOČET OBCE VELKÁ POLOM - ROZPOČTOVÁ OPATŘENÍ OBCE VELKÁ POLOM K POLOŽKOVÝ ROZPOČET OBCE VELKÁ POLOM - ROZPOČTOVÁ OPATŘENÍ OBCE VELKÁ POLOM K 29.02.2016 Paragraf Položka Název Schválený rozpočet v tis. Kč Rozpočtová změna Rozpočet po změnách v tis. Kč PŘÍJMY třída I.

Více

Příjmy Rozpočet 2014 Město Trmice

Příjmy Rozpočet 2014 Město Trmice Příjmy Rozpočet 2014 Město Trmice IČ: 00674010 Pol. Org UZ Rozpočet 2014 Daňové příjmy 1111 0000 Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti 6 980,00 1112 0000 Daň z příjmů fyzických osob ze sam. výděl.

Více

Fond na financování sociálních potřeb ve výši 4 % odvodu z objemu hrubých mezd zaměstnanců a uvolněných členů zastupitelstva.

Fond na financování sociálních potřeb ve výši 4 % odvodu z objemu hrubých mezd zaměstnanců a uvolněných členů zastupitelstva. R O Z P O Č E T M Ě S T A H O S T I N N É N A R O K 2016 (v Kč) RO 3 2015 Rozpočet 2016 Třída třída 1 Daňové příjmy 43 776 809,0 55 316 200,0 52 765 000,0 třída 2 Nedaňové příjmy 1 463 336,0 1 734 340,0

Více

Příjmy celkem ,00. Příjmy 2013 org par pol Popis 2 Kč

Příjmy celkem ,00. Příjmy 2013 org par pol Popis 2 Kč Stránka 1 Příjmy 2013 org par pol Popis 2 Kč 1111 Daň z příjmů FO ze záv.činnosti 505 000,00 1112 Daň z příjmů FO ze sam.výděl.činnosti 10 000,00 1113 Daň z příjmů FO z kapitálových výnosů 56 000,00 1121

Více

Od Pa Pol Popis Schválený rozp. Změny rozp. - Změny rozp. + Výsledek od poč.roku

Od Pa Pol Popis Schválený rozp. Změny rozp. - Změny rozp. + Výsledek od poč.roku Rozpočet 2014 I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY -návrh XXXX XXXXXX 0 1111 Daň z příjmů FO ze záv. Čin. 2 700 000 2 700 000 1112 Daň z příjmů FO ze SVČ 920 000 920 000 1113 Daň z příjmů FO z kapit. výnos 270 000 270

Více

Rozpočet MČ Brno - Starý Lískovec na rok 2015 (v tis. Kč) P Ř Í J M Y

Rozpočet MČ Brno - Starý Lískovec na rok 2015 (v tis. Kč) P Ř Í J M Y Rozpočet MČ Brno - Starý Lískovec na rok 2015 (v tis. Kč) P Ř Í J M Y A. Příjmy daňové a poplatky z vybraných činností 1122 6 000 daň z příjmů právnických osob 1341 350 poplatek ze psů 1342 5 poplatek

Více

Usnesení Zastupitelstva města Roztoky k rozpočtu na rok Přehled plánovaných investic na rok 2012

Usnesení Zastupitelstva města Roztoky k rozpočtu na rok Přehled plánovaných investic na rok 2012 Usnesení Zastupitelstva města Roztoky k rozpočtu na rok 2012 ZM schvaluje územní rozpočet na rok 2012 jako schodkový s tím, že rozdíl mezi příjmy a výdaji je krytý finančními prostředky z minulých let

Více

ROZPOČET OBCE TŘEMEŠNÉ NA ROK 2010 PŘÍJMY ROZPOČTU v tis. Kč ROK 2010 položka

ROZPOČET OBCE TŘEMEŠNÉ NA ROK 2010 PŘÍJMY ROZPOČTU v tis. Kč ROK 2010 položka ROZPOČET OBCE TŘEMEŠNÉ NA ROK 2010 PŘÍJMY ROZPOČTU v tis. Kč ROK 2010 položka v tis. Kč text Příjem daní a poplatků - 1031 1111 1 080,00 daň z příjmů ze záv. čin. 1112 500,00 " ze sam. čin. 1113 80,00

Více

II. VÝDAJE. schvál. rozpočet. Popis položky

II. VÝDAJE. schvál. rozpočet. Popis položky II. VÝDAJE Popis položky schvál. rozpočet Para-graf Polož-ka UZ Org. tis. Kč Pěstební činnost - les 1031 Nákup výsadby 1031 5139 5,000 celkem 5,000 Rybářství 1070 Věcné dary 1070 5194 1,000 celkem 1,000

Více

Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2015/8 schválené v rámci programu 10. zasedání zastupitelstva dne 28. prosince 2015 SOUHRN PŘÍJMY

Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2015/8 schválené v rámci programu 10. zasedání zastupitelstva dne 28. prosince 2015 SOUHRN PŘÍJMY Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2015/8 schválené v rámci programu 10. zasedání zastupitelstva dne 28. prosince 2015 SOUHRN Rozpočtovým opatřením č. 2015/8 se mění rozpočet obce Lichoceves na rok

Více

PŘÍJMY CELKEM 61773912

PŘÍJMY CELKEM 61773912 ROZPOČET OBCE PSÁRY na rok 2015 v POLOŽKÁCH Rozpočtové příjmy NÁVRH k vyvěšeni daňové 1111 DPFOzezáv.č. 7000000 1112 DPFO-OSVČ 1700000 1113 DPFOzkap. výnosů 700000 1121 DPPO 6800000 1122 DPPO za obec 900000

Více

C - kapitálové příjmy příjmy z prodeje pozemků ,5

C - kapitálové příjmy příjmy z prodeje pozemků ,5 Plnění rozpočtu v tis. Kč za období 1 3/2016 A - daňové příjmy 1111 daň ze závislé činnosti 2 600 753 1112 daň z příjmu fyz. osob (OSVČ) 100 15 1113 daň srážková 270 74 1121 daň z příjmu práv. osob 2 700

Více

Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2016/7 schválené v rámci programu 15. zasedání zastupitelstva dne 19. prosince 2016 PŘÍJMY

Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2016/7 schválené v rámci programu 15. zasedání zastupitelstva dne 19. prosince 2016 PŘÍJMY Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2016/7 schválené v rámci programu 15. zasedání zastupitelstva dne 19. prosince 2016 plnění k 19.12.2016 po RO 2016/6 RO 2016/7 po RO 2016/7 1111 Daň z příjmů fyz.

Více

NÁVRH ROZPOČTU OBCE BĚLOTÍN NA ROK 2015

NÁVRH ROZPOČTU OBCE BĚLOTÍN NA ROK 2015 NÁVRH ROZPOČTU OBCE BĚLOTÍN NA ROK 2015 Část A - PŘÍJMY v tis. Kč PAR POL TEXT tisíc Kč 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti 3 809 1112 Daň z příjmu fyzických osob ze SVČ 160 1113 Daň z

Více

Návrh rozpočtu obce pro rok 2012

Návrh rozpočtu obce pro rok 2012 Návrh rozpočtu obce pro rok 2012 OBEC BECHLÍN ROZPOČET 2012 PŘÍJMY 02 02/28 000001 231 0000 1111 1 700 000,00 DAŇ Z PŘÍJMU FO ze závislé činnosti 02 02/28 000001 231 0000 1112 150 000,00 DAŇ Z PŘÍJMU FO

Více

Město Litoměřice SCHVÁLENÝ ROZPOČET ROK 2007 Příjmy Výdaje Financování

Město Litoměřice SCHVÁLENÝ ROZPOČET ROK 2007 Příjmy Výdaje Financování 01 KAP. Odbor ekonomický 1000 Odbor ekonomický 01002 rozp.rezerva-nepředvídané výdaje 0,00 22 7 0,00 01003 TSM, PO - neinv. přísp. na provoz 0,00 15 704,00 0,00 01004 TSM, PO - neinv. přísp. na mzdy 0,00

Více

Příjmy celkem bez financování , , ,68 29% Třída 1 - daňové příjmy - celkem ,000 0, ,17 31%

Příjmy celkem bez financování , , ,68 29% Třída 1 - daňové příjmy - celkem ,000 0, ,17 31% Rozbor hospodaření města Moravský Beroun za období 1-3/2013 rozpočet RO č. 1 plnění v tis. Kč v tis. Kč v Kč % k R PŘÍJMY CELKEM 56 254,860 1 622,095 23 530 339,48 42% Příjmy celkem bez financování 46

Více

Schválený rozpočet Města Suchdol nad Lužnicí na rok 2011

Schválený rozpočet Města Suchdol nad Lužnicí na rok 2011 Schválený rozpočet Města Suchdol nad Lužnicí na rok 2011 Vyvěšeno na úřední desce dne 07.12.2010, sejmuto 22.12.2010. Mgr. Pavel Mráček, starosta města Sumář rozpočtu na rok 2011 Schválený rozpočet na

Více

Návrh rozpočtu obce Študlov na rok 2015 závazným ukazatelem je paragraf

Návrh rozpočtu obce Študlov na rok 2015 závazným ukazatelem je paragraf paragraf položka Příjmy v tis. Návrh rozpočtu obce Študlov na rok 2015 závazným ukazatelem je paragraf 1111 Daň z příjmu fyz. osob ze závislé činn. 914 1112 Daň z příjmu fyz. osob ze samost. výděl. činn.

Více

ROZPOČET 2011 SCHVÁLENÝ 1. ÚPRAVA 2. ÚPRAVA 1. r.opatření 3. ÚPRAVA 2. a 3. r. opatření PŘÍJMY 1111 Daň z příjmů FO ze záv.čin.

ROZPOČET 2011 SCHVÁLENÝ 1. ÚPRAVA 2. ÚPRAVA 1. r.opatření 3. ÚPRAVA 2. a 3. r. opatření PŘÍJMY 1111 Daň z příjmů FO ze záv.čin. ROZPOČET 2011 SCHVÁLENÝ 1. ÚPRAVA 2. ÚPRAVA 1. r.opatření 3. ÚPRAVA 2. a 3. r. opatření PŘÍJMY 1111 Daň z příjmů FO ze záv.čin. 1 350 000 128 000 1112 Daň z příjmů FO ze SVČ 150 000-20 000 1113 Daň k příjmů

Více

Čerpání rozpočtu výdajů

Čerpání rozpočtu výdajů Čerpání rozpočtu výdajů upravený rozpočet skutečnost I. hledisko třídění výdajů 1. kapitálové výdaje 4 741 000,00 Kč 4 966 979,66 Kč 104,77 % 2. běžné (provozní) výdaje 83 241 404,55 Kč 82 989 249,83 Kč

Více

Návrh rozpočtu obce pro rok 2017

Návrh rozpočtu obce pro rok 2017 Rekapitulace Návrh rozpočtu obce pro rok 2017 Rekapitulace Pos. Položka A Rozpočtové příjmy 18 404 650,00 Kč B Rozpočtové výdaje 18 404 650,00 Kč Hospodaření 2016 0,00 V návrhu rozpočtu mj. zařazeno: odhad

Více

Rozpočet na rok návrh

Rozpočet na rok návrh Rozpočet na rok 2016 - návrh Příjmy daňové(1) par. pol. popis návrh 1111 Daň z příjmů fyzických osob ze závislé čin.a funk.p. 1 615 530,00 1112 Daň z příjmů fyzických osob ze SVČ 1 029 336,00 1113 Daň

Více

OBEC MNICHOV. Schválený rozpočet na rok 2015( v tis. Kč)

OBEC MNICHOV. Schválený rozpočet na rok 2015( v tis. Kč) OBEC MNICHOV Schválený rozpočet na rok 2015( v tis. Kč) Položka název položky schválený rozpočet v tis.kč PŘÍJMY 0000 1111 Daň z příjmů FO ZČ a funkčních požitků 1 136,35 0000 1112 Daň z příjmů FO ze samostatné

Více

Rozpočet příjmů na rok 2017: obec Příšov

Rozpočet příjmů na rok 2017: obec Příšov Rozpočet příjmů na rok 2017 Příšov Rozpočet příjmů na rok 2017: obec Příšov paragrafu paragrafu položky Kč Daňové příjmy 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti 4 1112 Daň z příjmu fyzických

Více

Návrh rozpočtu obce Dolní Nivy na rok 2017

Návrh rozpočtu obce Dolní Nivy na rok 2017 Návrh rozpočtu obce Dolní Nivy na rok 2017 Příjmy pol. Daňové příjmy a převody Daňové příjmy 0000 1111 daň z příjmu fyz.osob ze závislé činnosti 950 000,000 Daňové příjmy 0000 1112 daň z příjmu fyz.osob

Více

Schválený rozpočet 2013.xls. Rekapitulace příjmů

Schválený rozpočet 2013.xls. Rekapitulace příjmů Rekapitulace příjmů v tis. Kč daňové 220 845,00 nedaňové 7 023,00 přijaté transfery 27 127,90 kapitálové 10 230,00 ostatní 37 360,00 celkem příjmy 302 585,90 Financování 65 850,00 Příjmy + financování

Více

Příjmy města 2009 v tis. Kč

Příjmy města 2009 v tis. Kč P Ř Í J M Y CELKEM 106 865,7 DAŇOVÉ PŘÍJMY 66 583,0 Daňové výnosy 52 053,0 1111 Daň z příjmu ze závislé činnosti 10 582,3 1112 Daň z příjmu fyzických osob 2 228,0 1121 Daň z příjmu právnických osob 15

Více

120,5 120,5. 0 300 300 Obecné příjmy z fin. 10

120,5 120,5. 0 300 300 Obecné příjmy z fin. 10 Příjmy z poskytování služeb a výrobků Příjmy z prodeje zboží njiž zakoupeného - knihy Odvody příspěvkových organizací Příjmy z pronájmu pozemků Příjmy z pronájmů ostatních nemovitostí a jejich částí Příjmy

Více

NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2015

NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2015 PŘÍJMY Paragraf Položka UZ Org. Orgnum Název účtu návrh Pokladní správa 2015 Pěstební činnost (1031) 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti 2 400 000 1112 Daň z příjmu fyzických osob ze samostatné

Více

MĚSTO PEC POD SNĚŽKOU, IČ: 00278181, ROZPOČET 2016

MĚSTO PEC POD SNĚŽKOU, IČ: 00278181, ROZPOČET 2016 MĚSTO PEC POD SNĚŽKOU, IČ: 00278181, ROZPOČET 2016 Příjmy schválený rozpočet 1111 Daň z příjmů FO ze záv.čin. 1 700 000 Kč 1112 Daň z příjmů FO ze SVČ 80 000 Kč 1113 Daň k příjmů z kap.výnosů 190 000 Kč

Více

Návrh rozpočtu Obce Březůvky na rok 2015

Návrh rozpočtu Obce Březůvky na rok 2015 Rozpočtové příjmy Návrh rozpočtu Obce Březůvky na rok 2015 Paragraf Položka Název Plán RO1 Po úpravě 0000 8115 Změna stavu krátkodobých prostředků na běžném účtu 0,00 0,00 0,00 0000 8124 Splátky úvěru

Více

Rozpočet města Trmice na rok 2012

Rozpočet města Trmice na rok 2012 města Trmice na rok 2012 Příjmy Daňové příjmy Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti 5 800,00 Daň z příjmů fyzických osob ze samo. výděl. činnosti 350,00 Daň z příjmů fyzických osob z kapitálových

Více

ROZPOČET MĚSTSKÉHO OBVODU MARTINOV

ROZPOČET MĚSTSKÉHO OBVODU MARTINOV Statutární město Ostrava Městský obvod Martinov ROZPOČET MĚSTSKÉHO OBVODU MARTINOV na rok 2016 Schválen usnesením Zastupitelstva městského obvodu Martinov č. 73/10 dne 18. prosince 2015 PŘÍJEM Třída Třída

Více

Financování : Konto korentní úvěr 500,00 Počáteční stav 2 099,00 Celkem : 41 228,20

Financování : Konto korentní úvěr 500,00 Počáteční stav 2 099,00 Celkem : 41 228,20 Schválený rozpočet na rok 2004 (v tis. Kč) Příjmy: Daňové příjmy 16 050,00 Nedaňové příjmy 1 547,00 Dotace 18 574,20 Příjmy z dobývaného prostoru 100,00 Pitná voda 17,00 Mateřská škola 65,00 Základní škola

Více

Od Pa Pol Popis Schválený rozp. Změny rozp. - Změny rozp. + Výsledek od poč.roku

Od Pa Pol Popis Schválený rozp. Změny rozp. - Změny rozp. + Výsledek od poč.roku Rozpočet 2015 I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY -návrh Od Pa Pol Popis Schválený rozp. Změny rozp. - Změny rozp. + Výsledek od poč.roku XXXX XXXXXX 0 1111 Daň z příjmů FO ze záv. čin. 3 200 000 3 200 000 1112 Daň z

Více

Rozpočet MČ Brno-Židenice schválený zastupitelstvem

Rozpočet MČ Brno-Židenice schválený zastupitelstvem 1 Rozpočet MČ Brno-Židenice schválený zastupitelstvem MČ Brno-Židenice dne 12. 12. 2007 Výdaje Podrobný rozpis v tis. Kč 1 2212 5169 OSM čištění a údržba komunikací 4 950 2 2212 6121 OSM silnice - přechody,

Více

Rozpočtové opatření č.1/2012 k

Rozpočtové opatření č.1/2012 k Rozpočtové opatření č.1/2012 k 29.02.2012 P Ř Í J M Y příloha č.2 pol. org. ÚZ nástr. zdroj rok 2012 k 29.2.2012 skupina 0 - daně, poplatky, dotace 1111 daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti

Více

Návrh rozpočtových příjmů Obce Hněvotína na rok 2017

Návrh rozpočtových příjmů Obce Hněvotína na rok 2017 Návrh rozpočtových příjmů Obce Hněvotína na rok 2017 členění SKUPINA TŘÍDA DRUH PŘÍJMU V tis. Kč Třída 1 Daňové příjmy 20 070 Seskupení 11 Daně z příjmů, zisku a kap. výnosů 17 100-1111 Daň z příjmů fyzických

Více

C - kapitálové příjmy příjmy z prodeje pozemků ,0 %

C - kapitálové příjmy příjmy z prodeje pozemků ,0 % Plnění rozpočtu za období 1-12/2013 A - daňové příjmy Paragraf, položka, text rozpočet v tis. Kč skut. v tis. Kč v % 1111 daň ze závislé činnosti 1 900 2 403 1112 daň z příjmu fyz. osob (OSVČ) 300 332

Více

Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2015/7

Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2015/7 Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2015/7 provedené dle 102 odst. 2 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), dne 4. listopadu 2015 (schválené v rámci programu 10. zasedání zastupitelstva

Více

O B E C H A M R Y 340 22 Nýrsko okres Klatovy tel. fax : 376390180 e-mail : obechamry@nextra.cz

O B E C H A M R Y 340 22 Nýrsko okres Klatovy tel. fax : 376390180 e-mail : obechamry@nextra.cz O B E C H A M R Y 340 22 Nýrsko okres Klatovy tel. fax : 376390180 e-mail : obechamry@nextra.cz V Hamrech 18. 5. 2015 Vyřizuje : Coufalová Věc : Návrh závěrečného účtu vyúčtování hospodaření obce Hamry

Více

Město Zdice Stránka 1. Město Zdice Rozpočet na rok 2015 Položka Rozpočet 2015

Město Zdice Stránka 1. Město Zdice Rozpočet na rok 2015 Položka Rozpočet 2015 Město Zdice Stránka 1 Město Zdice Rozpočet na rok 2015 Položka Rozpočet 2015 Příjmy 77 434 369,00 Kč Neinvestiční dotace ze SR - st. Správa 2 304 100,00 Kč Dotace SK - Mateřská škola 6 000 000,00 Kč Dotace

Více

MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2007. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY: v tis. Kč Třída Druh příjmu SR Skut.

MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2007. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY: v tis. Kč Třída Druh příjmu SR Skut. MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2007 Rozpočet projednán dne: 24.1.2007 dne: 17.1.2007 dne: 1.2.2007 ve finančním výboru v radě města v zastupitelstvu města ROZPOČTOVÉ

Více

M Ě S T O L I T O M Ě Ř I C E Z Á V Ě R E Č N Ý Ú Č E T Z A R O K 2009

M Ě S T O L I T O M Ě Ř I C E Z Á V Ě R E Č N Ý Ú Č E T Z A R O K 2009 M Ě S T O L I T O M Ě Ř I C E Z Á V Ě R E Č N Ý Ú Č E T Z A R O K 2009 Zpracoval: ekonomický odbor Dne: 9. 5. 2010 Strana 1 Komentář k plnění rozpočtu Města Litoměřice za rok 2009 Rozpočet obce Města Litoměřice

Více

Schváleno: Radou města Hostinné na 48. schůzi dne usnesením č. 713/48/RM/2016.

Schváleno: Radou města Hostinné na 48. schůzi dne usnesením č. 713/48/RM/2016. R O Z P O Č T O V É O P A T Ř E N Í M Ě S T A H O S T I N N É Č. (v Kč) Třída třída 1 Daňové příjmy 54 795 257,0 52 765 000,0 52 765 000,0 třída 2 Nedaňové příjmy 1 756 566,0 1 227 400,0 1 227 400,0 třída

Více

Rozpočet obce Tchořovice na rok příjmy (v tis. Kč) - návrh

Rozpočet obce Tchořovice na rok příjmy (v tis. Kč) - návrh Rozpočet obce Tchořovice na rok 2017 - příjmy () - návrh Par POL druh příjmů příjmy 2017 Daňové a nedaňové příjmy 1111 daň z příjmů fyzických osob ze záv. čin. a fun. požitků 510 1112 daň z příjmů fyzických

Více

Přehled rozpočtů obce ZÁKOLANY - 2010, 2011, 2012

Přehled rozpočtů obce ZÁKOLANY - 2010, 2011, 2012 Přehled rozpočtů obce ZÁKOLANY - 2010, 2011, 2012 PŘÍJMY Paragraf Položka Text Skutečnost Skutečnost r. 2010 r. 2011 r. 2012 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti 759786 805603 1112 Daň

Více

výše příjmů v Kč Daň z příjmů práv. osob za obce 680 000,-- Správní poplatky 220 000,-- Odvod výtěžku z provozování loterií 80 000,--

výše příjmů v Kč Daň z příjmů práv. osob za obce 680 000,-- Správní poplatky 220 000,-- Odvod výtěžku z provozování loterií 80 000,-- ROZPOČET MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-BOSONOHY NA ROK 2008 Příjmy výše příjmů v Kč Daň z příjmů práv. osob za obce 680 000,-- Správní poplatky 220 000,-- Odvod výtěžku z provozování loterií 80 000,-- MÍSTNÍ POPLATKY

Více