Ú P R A V Y R O Z P O Č T U D O P O R U Č E N É FV KE S C H V Á L E N Í

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Ú P R A V Y R O Z P O Č T U D O P O R U Č E N É FV KE S C H V Á L E N Í"

Transkript

1 M Ě S T O L I T O M Ě Ř I C E Ú P R A V Y R O Z P O Č T U D O P O R U Č E N É FV KE S C H V Á L E N Í projednání ve FV, dne: projednání v ZM, dne: (zápis) (UZ) ÚZ/ORG kap. 1 - odbor ekonomický 1. Tabulka P ř í j m y Rozpočet (v tis. Kč) N á z e v původní změna nový /1000 daň z příjmů FO ze závislé činnosti /1000 daň z příjmů FO ze sam. výdělečné činnosti /1000 daň z příjmů PO /1000 daň z přidané hodnoty /1000 daň z příjmů PO za obce /1000 poplatek ze psů /1000 ČSOB Asset Management, a.s. - portfolio /1000 zapojený HV r. 2011(sníženo o portfolio) kap. 2 - odbor správní 202 příděl - 2 % z hrubých mezd příděl - penzijní připojištění /2500 úspora splátky půjček úroky /2000 příspěvky, náhrady, vratky, pronájmy, sankč.popl. a ost. příjmy kap. 3 - odbor školství, kultury, sportu a PP /3406 KÚÚK - účel. dot. - MKZ - IX. ročník Litom. loutkového festivalu /3321 KÚÚK - účel. dot. - PO ZŠ ul. Na Valech - PAŽIT /3400 MK - účel. dot. - na program regenerace MPR kap. 4 - odbor správy majetku města, OLH a ÚSBH 4802/4000 prodej bytů kap. 5 - odbor životního prostředí /5000 MZ - účel. dot. - úhrada zvýšených nákladů (lesního zák.) /5000 MZ - účel. dot. - náklady na činnost odborného lesního hospodáře kap. 6 - odbor sociálních věcí a zdravotnictví -107 Vzdělávání sociálních pracovníků MěÚ Litoměřice a poskytovatelů služeb 13233/6300 MPSV - ESF - účel. dot /6300 MPSV - SR - účel. dot /6300 SZIF - SR - účel. dot. - realizace místní rozvojové strategie - inv /6300 SZIF - EZFRV - účel. dot. - realizace místní rozvoj. strategie - inv /6300 ÚV ČR - účel. dot. - "Podpora terénní sociální práce" kap. 8 - odbor územního rozvoje 8207/8200 Zimní stadion - multifunkční hala - VÚB - splátka úvěru - financující položka kap.85 - odbor dopravy a silničního hospodářství /8500 ostatní nedaňové příjmy /8500 parkovací karty kap oddělení projektů a strategií 9102/9100 NSZM ČR - příspěvek na zpracování auditů udržitelného rozvoje celková změna

2 ÚZ/ORG kap. 1 - odbor ekonomický 2. Tabulka N á z e v V ý d a j e Rozpočet (v tis. Kč) původní změna nový /1000 daň z příjmu PO placená obcí /1000 rozpočtová rezerva - nepředvídané výdaje /1000 FÚ - odvod DPH /1000 cestovné /1000 bankovní poplatky kap. 2 - odbor správní /2000 budova v ul. Topolčianské - rekonstrukce budovy /2000 právní zastoupení, konzultace /2000 oprava budovy MěÚ č fasáda, okna (MPR) příspěvek na stravování příspěvek na penzijní připojištění /2500 příspěvek na výročí příspěvek na kulturní akce rezerva bankovní poplatky kap. 3 - odbor školství, kultury, sportu a PP /3406 KÚÚK - účel. dot. - MKZ - IX. ročník Litom. loutkového festivalu /3200 HC Stadion Litoměřice - půjčka /3321 KÚÚK - účel. dot. - PO ZŠ ul. Na Valech - PAŽIT /3400 Městská památková rezervace /3610 DDM, PO - neinvestiční přísp. na provoz /3400 MK - účel. dot. - na program regenerace MPR kap. 4 - odbor správy majetku města, OLH a ÚSBH /4000 prohlášení vlastníka, advokátní služby /4000 daň z převodu nemovitostí /4000 Na Kocandě - parkoviště - nájemné kap. 5 - odbor životního prostředí /5000 příspěvek na monitorování ovzduší /5000 MŠ v ul. Revoluční - rek. Zahrady /5000 příspěvek na solární ohřev TUV /5200 Domov důchodců - park /5200 Hvězdárna - park /5000 MZ - účel. dot. - úhrada zvýšených nákladů (lesního zák.) /5000 MZ - účel. dot. - nákl. na činn. odbor. les. hospodáře kap. 6 - odbor sociálních věcí a zdravotnictví /6300 ÚV ČR - účel. dot. - "Podpora terénní sociální práce" /6100 MěN, PO - RTG přístroj /6300 "Podpora terénní práce" - podíl města Vzdělávání sociálních pracovníků MěÚ Litoměřice a poskytovatelů služeb 13233/6300 MPSV - ESF - účel. dot. - přímé náklady /6301 MPSV - SR - účel. dot. - nepřímé náklady Inovace procesů komunitního plánování sociálních služeb 13233/6300 MPSV - ESF - účel. dot. - přímé náklady /6300 MPSV - SR - účel. dot. - nepřímé náklady kap. 8 - odbor územního rozvoje /8200 Na Kocandě (Kovošrot Group a.s. Děčín) - parkoviště kap oddělení projektů a strategií /9100 Zdravé město celková změna

3 6. RO - UZM ( ) 1 Kapitola 01 odbor ekonomický , , ,00 02 odbor správní , , ,00 03 odbor škol., kult., sportu a pam. péče ,00 0,00 04 odbor správy majetku města OLH a ÚSBH , ,00 05 odbor životního prostředí ,00 0,00 06 odbor sociálních věcí a zdravotnictví , ,00 434,00 07 odbor - stavební úřad 500,00 4 0,00 08 odbor územního rozvoje 3 813, , ,00 09 městská policie ,00-58,00 23 útvar obrany a krizového řízení 0, ,00 0,00 24 odbor - obecní živnostenský úřad 700,00 0,00 0,00 85 odbor dopravy a silničního hospodářství , ,00 0,00 91 oddělení projektů a strategií ,00 Celkem , , ,00

4 2 01 KAP odbor ekonomický daň z příjmu práv. osob placená obcí 0, ,00 0, rozp.rezerva-nepředvídané výdaje 0, ,00 0, vratka neinvest. příspěvku na provoz r TSM, PO - neinv. přísp. na provoz , TSM, PO - mandátní odměna 0, ,00 0, Okresní soud Ltm. - soudní popl. - Kosař KODAP - daňové poradenství FÚ - daň z nemovitostí 53, FÚ - odvod DPH bankovní popl. za vedení účtu 1 247, PORUŠENÍ ROZPOČTOVÉ KÁZNĚ: účel. dot. zvyšování kvality řízení v úřadech ÚVS 76, účel. dot. Svatostánek českého vinařství 1 913, úklid města Výstavy - přeplatek nájmu za r , cestovné - zaměstnanci + starosta, místostar FÚ,přezkum,daň.poraden.,bank.popl. 0, ,00 0, daň z příjmů právn. osob za obce , daň z příjmů fyz. osob ze sam. výdělečné činn , daň z příjmů fyz. osob ze závislé činnosti , daň z příjmů právn. osob , daň z přidané hodnoty , daň z nemovitostí daň z příjmů fyz. osob z kapitál. výnosů daňové příjmy ,00 0,00 0, FÚ - odvod (80 %) VHP a JTHZ poplatek ze psů 480, poplatek z ubytovací kapacity místní poplatky z provozování výher. hr. přístrojů 1 000, SFÚ - odvod (30 %) z loterií 700, odvod výtěžku z provozování loterií správní poplatek (VHP) 600,00-600, místní a správní poplatky 9 780,00 0,00 0, úroky z bankovních účtů 699,60 0,00 0, nahodilé příjmy-vratky, platby min. let 0,00 0, volné finanční prostředky - zhodnocení- nákup st ,00 dluhopisů ČSOB Asset Management, a.s. - portfolio zapojený HV r (sníženo o portfolio) , , zůstatek na ZBÚ k volné zdroje 0,00 0, , poplatek za likvidaci komunálního odpadu ,00 0,00 0, peněžní plnění nájmu 4 308, popl. ze vstupného poplatek za logo a ochrannou známku 351, Výstavy s.r.o.-popl.ze vstupného,nájemné 5 959,00 0,00 0, FRB - financování splátky z poskytnutých půjček 358,00-358, účel.dot.-techn. obn. byt. fondu v obci 358,00 0,00-358, odbor ekonomický , , ,00 01 Celkem KAP , , ,00 02 KAP odbor správní provozování lodní dopravy na Labi Labská paroplavební společnost Sdružení historických sídel Čech Svaz měst a obcí ČR Národní síť Zdravých měst ČR Český institut interních auditorů MAS (České Středohoří), Euroregion Labe, Hosp. a sociální rada Litoměřicka 4 24,00 24,00 48,00 39,00 6,00 127, Sdružení tajemníků 2, SESO 46, Destinační agentura České středohoří příspěvky a poplatky sdružením 0, ,00 0, hmotný investiční majetek 0, , náhrady škod 0,00 0, Radniční zpravodaj 0, , programy s pořizovací cenou nad 60 tis. Kč hardware do 40 tis. Kč 129, řešitelský servis, registrace domén, mapy 1 021, technologické centrum - provoz hardware nad 40 tis. Kč 42,00

5 programy s pořizovací cenou do 60 tis. Kč ND k PC + spotřební materiál (tonery,myši) nájem renovace tonerů, opravy 400,00 72,00 108, informační technologie 0, ,00 0, budova v ul. Topolčianské - rekonstrukce budovy 5 180, ul. Topolčianská - spisovna 0, ,00 0, zaměstnanci úřadu - stravné 0,00 8 0, propagační materiály pro město 0,00 70,00 0, ochranné oděvy a pomůcky, lékárničky ubrusy, utěrky, ručníky, uniformy noviny, zákony, odborná literatura, CD DDHM(židle, nábytek, lednice, kopírky malé) opr.budov,vymalování kancel.,vysoušení kurátoři 500, oprava služebních aut, kopírek, výtahu kancel. potřeby, údržbář. mat., klíče ND + mat. na opravu služ. vozidel 800, spotřeb.mat., DHDM + opravy 0, ,00 0, řešitelský servis programy do 60 tis. Kč 343, GIS 0,00 403,00 0, nové karty CCS 2, myčka, servisní poplatek a jistiny CCS plyn 1 000, elektrická energie 1 412, pohonné hmoty, olej, mazadla pro vozidla MěÚ 400, teplo (ul. Topolčianská) 370, vodné, stočné, srážková voda 280, dálniční známky 17, pohonné hmoty, energie a voda 0, ,00 0, poštovné telefony, internet úklid, čištění čalounění, okna, skartace, stěhování balné, cestovné firem, ubyt. lektorů, dočas. zam STK, opr. has. přístrojů, FRAMA služby v Topol., PO a BOZ, strav. karty, přihr odborné posudky zajištění elektronické aukce 48, lékařská preventivní péče konzultace, práv. zastoup., revize el. + plyn 400, emise, popl. za TV a rádia, inzerce,monitoring semináře, školení, kurzy konference vedení účtu cenných pap., kurz. rozdíly strava, ubytování, parkovné pohřebné + náklady exekuce kolky - právní zastoupení výbory, komise - odměny (občerstvení) nájem - střecha ul. Vrchlického + hrob. místo kolky 500,00 1,00 80, ,00 1, placené práce a služby 0, ,00 0, pojištění majetku města pojištění cestovní (auta) pojištění majetku města 0, , neplnění povin. zaměst. zdravot. postižené 122, povinné pojištění úrazové pracovníci státní správy a samosprávy + VPČ (popl.) starosta, místostarostové radní a členové zastupitelstva , , prostředky na platy a zákonné pojistné 0, ,00 0, nákup květin ošatné, výkon hudební doprovod zámek Ploskovice - nájemné svatební obřady 0,00 2 0, příspěvky,náhrady,vratky,pronájmy,sankč.popl. a ost. 4 příjmy správní poplatky, legalizace, vidimace Ploskovice - svatební obřady dotace od obcí - přestupky 80, správní poplatky a ostatní příjmy 2 8 0,00 0, státní správa , státní správa s rozšířenou působ , příspěvek na výkon státní správy ,40 0,00 0, oprava budovy MěÚ č fasáda, okna 164, pronájmy, opr. a rek. kultur. památek 0,00 164,00 0, účel. dot. - zajištění kompat. agend CRV 48,00 48,00 0, finanční vypořádání účel. dotace z r ,00

6 účel. dot. na sčítání lidu, domů a bytů 0,00 114,00 0, účel.dot.-na pomocný analyt. přehled 70,00 70,00 0, odbor správní , ,00 0, fond starosty (občerstvení, dárky) 0,00 2 0, bankovní poplatky příděl - penzijní připojištění 4, příděl - 2 % z hrubých mezd 1 121, rezerva stravné 671, příspěvek na kulturní akce rekreace penzijní připojištění výročí 284, úroky na bank. účtu splátky půjček 1,00 147, sociální fond - tvorba, příspěvky 148, , , mezinárodní vztahy čestní občané města expozice Rizal - Blumentritt - Dominikánská bašta "Vinařské Litoměřice" kulturní akce 0,00 0, kancelář starosty a tajemníka MěÚ 148, , ,00 02 Celkem KAP , , ,00 03 KAP odbor škol., kult., sportu a pam. péče neinv. přísp. PO na provoz 0, ,00 0, neinv. přísp. PO na mzdy 0, ,00 0, nedočerpaný přísp. na provoz z r ,00 672,00 0,00 0, CCR Litoměřice, Mírové nám. 17/15, PO 672, , vyhodnocení nejlepších sportovců příspěvek sportovcům granty a příspěvky na sportovní akce 12,00 180, různé výdaje na sport 0,00 197,00 0, HC Stadion Litoměřice - půjčka dotace sport - členská základna 6 000, Závod míru juniorů dotace sportovním oddílům na činnost MS, šampionáty, postižení, Euroregion 24, Semifinále MČR v hokejbale žáků TJ Slavoj Národní endurance závod Třebušín 3, dot. na činn. a investice sport. odd. 0, ,00 0, dot.na činn.sport.odd. -odvod z loterií 0, ,00 0, odbor ŠKSaPP, oddělení sportu 0, ,00 0,00 0, ,00 0,00 0, ,00 0, MSZ Litoměřice, Zahradnická 28, PO 0, ,00 0, účelové granty pro školství náklady na regionální školství granty a přísp. na akce volný čas dětí 70, dotace dětským spol. organizacím NF - Gaudeamus - přísp. na dějepisnou soutěž Lingua Universal Ltm. - prezentace - zápisné 1, výdaje na plaveckou školu společné provozní výdaje a příspěvky 1, , příspěvky od obcí na žáky ZŠ a děti MŠ 1 400,00 0,00 0, odbor ŠKSaPP, oddělení školství 1 401, , , ,00 0, inv. přísp. PO 0,00 2 0,00 0, ,00 0, MŠ Masarykova 30, PO 1 224, ,00 0,00

7 ,00 0,00 0,00 4 0, nedočerpaný přísp. na provoz z r (lyžař. 3,00 výcvik) nedočerpaný přísp. na provoz z r ,00 0,00 0, účel. dot. - "PAŽIT" 18,00 18,00 0, ZŠ Litoměřice, Na Valech 53, PO 431, ,00 654, ,00 0,00 0,00 599,00 0, nedočerpaný přísp. na provoz z r (lyžař. 18,00 výcvik) 18,00 0,00 0, ZŠ Litoměřice, Boženy Němcové 2, PO 672, ,00 0, ,00 0,00 0,00 688,00 0, nedočerpaný přísp. na provoz z r (lyžař. 19,00 výcvik) 19,00 0,00 0, Masarykova ZŠ, Svojsíkova 5, PO 639, ,00 0,00 548, ,00 0,00 0,00 678,00 0, nedočerpaný přísp. na provoz z r (lyžař. 14,00 výcvik) 14,00 0,00 0, ZŠ Litoměřice, U Stadionu 4, PO 562, ,00 0, účel.dot. - "Prevence rizik.chování" 0,00 416, ,00 0,00 546,00 0, nedočerpaný přísp. na provoz z r , nedočerpaný přísp. na provoz z r (lyžař. 2,00 výcvik) poručení rozpočtové kázně 80,00 0,00 0, ZŠ Litoměřice, Havlíčkova 32, PO 516, ,00 0, účel.dot. - "Prevence rizik.chování" 0,00 556, ,00 0,00 0,00 822,00 0, nedočerpaný přísp. na provoz z r (lyžař. výcvik) 0,00 0, MŠMT - SR - "Vzdělávání pro konkurenceschopnost" MŠMT - ESF - "Vzdělávání pro konkurenceschopnost" 106,00 601, účel. dot. - EU peníze školám 707,00 707,00 0, ZŠ Litoměřice, Ladova 5, PO 1 288, ,00 0,00 0, , ZUŠ Litoměřice, Masarykova 46, PO 0, , neinv. přísp. na provoz, PO CŠJ 0,00 4 0, neinv. přísp. věcná režie - soukr. školy 0,00 0,00 0, přísp.na moder.,rekonstr.,opr.objektu PO 264,00 0,00 0, CŠJ Litoměřice, Svojsíkova 7, PO 264,00 4 0, Obec Toužetín - projekt - památník letcům 2. světové války

8 granty na podporu kultury dotace na činnost dětské sbory a soubory Sborové dny - pěvecké soubory přísp. Puellae cantates sborová olympiáda USA hlavní kolo Kinoklub ostrov - filmový festival kabel. tv - vysílání pořadů o Lovosicích a Litom Severočeská státní filharmonie Teplice SGVU Litoměřice - příspěvek - výstava S. V. U. Mánes SGVU Litoměřice - příspěvek - výstava V. Syrová/ M. Krůtová , dot. kultur. org. vč. staveb. akce 0,00 838,00 0, vítání občánků, zlaté svatby Den evropského dědictví smlouva s kronikářem kulturní akce 0,00 170,00 0, pronájem divadel. prostor (smlouva) věž, kašny, kostel, bašta - údržba, revize, energie 47,00 173, restaurátorské práce P. Marie, Pekařská ul. dokonč. 102, ČEZ - bašta, věž - vyúčtování energie r , fotodokumentace a archivace kulturních památek busta Václava Havla - spoluúčast - veřejná sbírka Městská památková rezervace pronájmy, opr. a rek. kultur. památek 22,00 852,00 0, VPČ - DED, kašny, hodiny, kulturní obřad 0,00 21,00 0, dot. na podporu kultury -odvod z loterií 0,00 1 0, správní popl., pokuty, poj. náhr. 0,00 0, účel. dot. na program regenerace MPR 7 7 0, odbor ŠKSaPP, oddělení kultury 862, ,00 0,00 0, ,00 0,00 0, , účel. dot. na zajišt. reg. fun. knihoven 1 570, ,00 0, nedočerpaný přísp. na mzdy z r ,00 57,00 0,00 0, neúčel. dot. - Knihovna K. H. Máchy 6 997,00 0,00 0, projekt - "Když tvoří senioři" 12, účel. dot. na kulturní akce (aktivity) 12,00 12,00 0, Knih. K. H. Máchy Ltm., Mír. nám. 26, PO 8 636, , účel. dot. - IX.roč.Litom. lout. fest. 0, Dům kultury 3 003, Divadlo K. H. Máchy 1 452, Kino Máj 1 580,00 0, , Dům kultury 2 673, Divadlo K. H. Máchy 671, Kino Máj 779,00 0, ,00 0, neinv. přísp.na rozsvícení vánoč. stromu 0,00 0, neinv. přísp. na kulturní akce, PO 0,00 0, Dům kultury 1 734, Divadlo K. H. Máchy Kino Máj 148,00 118, nebytové prostory - nájemné 2 000, ,00 0, MKZ- Vinobraní 0, ,00 0, MKZ Litoměřice, Na Valech 2028, PO ,00 0, Kaplička Pokratice - oprava zdiva a fasády 70, historické památky 0,00 70,00 0, ZŠ, MŠ - oprava střech 500, ZŠ, MŠ - havárie a vandalismus 228, pojistná událost - socha "Ptačí žena" 78, ZŠ ul. Havlíčkova - zateplení - žádost o dotaci MŠ ul. Ladova zateplení - žádost o dotaci ZŠ a MŠ 78, ,00 0, výměna oken MŠ Litoměřice, Alšova 33 0, , výměna dlažby, obklady, rozvody kuchyně (KHS) 6

9 MŠ Litoměřice, Ladova 1/428 0,00 6 0, oprava nátěru a těsnění oken 728, ZŠ Litoměřice, Boženy Němcové 2, PO 0,00 728,00 0, sportovní hala - výměna osvětlení 322, ZŠ Litoměřice, U Stadionu 4, PO 0,00 322,00 0, účel. dot.-progr.podpora obn.kult.pam , odbor ŠKSaPP, stavební akce 238, ,00 0,00 0, ,00 0,00 0, ,00 0, DDM Litoměřice, Plešivecká 15, PO 0, ,00 03 Celkem KAP ,00 0,00 04 KAP odbor správy majetku města OLH a ÚSBH výstaviště Zahrada Čech - nová obchodní společnost výdaje na drobné opravy majetku (oplocení, zdi) neinvestiční příspěvky - podloubí kolky (vč. dálk. přístupu do KN) agenda pozemky odhady a geometrické plány prohlášení vlastníka, advokátní služby 829, odhady nemovitostí, právníci, výpisy 0, ,00 0, TJ Slavoj - směna pozemků - doplatek 700, nákup pozemků pod komun. od fyz. osob a org , nákup pozemků pod čerpací stanicí (geoterm. vrt) MO - nákup pozemků pod panelovou komunikací (kasárna) ul. Plešivecká - nákup garáže (Rozmarýn) 180, nákup pozemků a nemovitostí 0, ,00 0, daň z převodů nemovitostí 0, , pronájem mola Kovošrot Group CZ a.s. Děčín - parkoviště - nájemné 72, nájemné z nemovitostí + ostatní 868,00 187,00 0, prodej pozemků dle předložených žádostí prodej pozemku (Hamr + Kulda) - schválený záměr prodej pozemku (Čepro) 1 000, prodej pozemku ul. Masarykova (D-Real) prodej pozemku horní tržnice (Stránka + Charvát) 3 500, prodej pozemku - N + N Novák prodej hrobových příslušenství prodej části bývalého objektu POHODY prodej bytů , Kasárna Dukelských hrdinů - ostraha 0,00 490,00 0, pozemky pod garážemi 29, věcná břemena 290, zahrádky + ČSZ 139, ostatní pronájmy + nájem z odběrného místa vidimace a legalizace, soudní výlohy, výpisy z KN nájem PF nájem cyklostezka + přemostění Labe (ČD) věcná břemena (povodí, ČD, Lesy ČR) prodej pozemků a nemovitostí ,00 0,00 0, výsledek hospodaření ÚSBH 0,00 0, odbor správy majetku města a ÚSBH , ,00 0, energie poplatky za telefony + za rozhlas. přijímače členské příspěvky + škody zvěří knihy, tisk, předplatné časopisů služ. bank. ústavů, pojištění vozidel nájemné honitby Varhošť energetická revize kácení, přibliž. dřeva, sázení, ožínání nájemné za pozemky DHDM školení způsobilosti, literatura oprava a údržba (revize, údržba hájovny) pohonné hmoty, maziva a zák. poj ochranné pomůcky + VP výstroj ved. OLH všeobecný materiál (kancel. potřeby, ND k vozidlu, sazenice, nářadí) 17,00 6,00 2,00 891,00 13,00 18,00 4,00 1 7, provozní a ostatní neinv. náklady 0, ,00 0, platy, odměny a zák. pojistné 0, ,00 0, myslivost prodej dřevní hmoty prodej dřeva, myslivost, nájemné 1 470,00 0,00 0,00

10 odd. lesního hospodářství (OLH) 1 470, ,00 0,00 04 Celkem KAP , ,00 05 KAP odbor životního prostředí platby za odvoz nebezpečných odpadů platby za odvoz separovaného odpadu platby za odvoz TDO za město uložení komunálního odpadu (SONO ÚPOHLAVY) provoz SDO a likvidace odpadů svoz bioodpadu kontejnerová stání - opravy nákup kontejnerů na separovaný odpad likvidace černých skládek , , , nakládání s odpady 0, , příspěvek na monitorovací zařízení ovzduší členský příspěvek na SONO 244, monitoring povodňového stavu 96, příspěvky a ekologická výchova 0,00 5 0, platby za psy v psím útulku celoplošná deratizace + odchyt holubů úklid uhynulých zvířat Falco - provoz stanice pro handicap. zvířata ekologické služby (psi, deratizace) 0, , lesní hospodářství myslivost ochrana přírody - ÚSES, VKP vodní hospodářství ovzduší sanace nepovolených skládek ZPF odpady státní správa 0,00 190,00 0, poplatky za vynětí ZPF - skladový dvůr 0,00 197,00 0, projekty, kolky, poplatky 0,00 0, ovládací zařízení na zjišťování povodňového stavu SEVER - projekt " Řeka Labe" - vratka neinv. půjčky 2 000, SD Třeboutice - oprava odvodňovacího příkopu inv. a neinv. výdaje 2 000, , sběrový dvůr ul. Nerudova - realizace 0, , poplatky za znečištění ovzduší správní poplatky ovzduší, zeleň, odpady místní a spr.popl.,odvody, ost.příjm. 3 0,00 0, příspěvek na třídění sběru odpadu 1 800,00 0,00 0, neinvestiční transfer 3 000, příspěvek na solární ohřev TUV 80, příspěvek na ekologickou výchovu žáků MŠ v ul. Revoluční + Srdíčko - rekonstrukce zahrady Správa úložišť radioakt. odpadu -Richard 3 000, , prodej dřeva, myslivost, nájemné 0,00 0, účel.dot.-úhr.zvýš.nákl. (lesního zák.) 9,00 9,00 0, účel.dot.-nákl.na činn.odbor. les. hosp , sběrný dvůr 790, účel.dot.-oper. program ŽP - IV 790,00 790,00 0, sběrný dvůr , Fond soudržnosti sektor životní prostřed , ,00 0, odbor životního prostředí ,00 0, Jiráskovy sady 4 000, městská zeleň - investice 0, ,00 0, prořezy stromů - výškové práce výsadba dřevin a květin pasport zeleně - doplnění, aktualizace projekty vánoční strom závlahy - kruhový objezd, Kapucínské nám Jiráskovy sady - práce s veřejností Hvězdárna - park 800, Domov důchodců v Ltm. - park městská zeleň - údržba 0, , Miřejovická stráň - park - realizace 0,00 0, odbor životního prostředí, městská zeleň 0, ,00

11 9 05 Celkem KAP ,00 0,00 06 KAP odbor sociálních věcí a zdravotnictví účel. dot. - lék. služba první pomoci 308,00 308,00 0, město - lék. služby první pomoci 0, , MěN - inv. příspěvek - přístrojové vybavení 1 000, MěN - inv. příspěvek - vybudování studny 2 000, MěN - inv. příspěvek - RTG přístroj 2 500, dozorčí rada + Dny zdraví (2x) MěN, PO - příspěvky 0, , Hospic - příspěvek 0,00 0, účel.dot.-na pomocný analyt. přehled 6 6 0, odbor SVaZ, zdravotnictví 373, ,00 0, neinv. přísp. PO na mzdy 0, , neinv. přísp. PO na provoz 0,00 727,00 0, Centrum Srdíčko ul. Revoluč. 32/1846, PO 0, ,00 0, zůstatek na ZBÚ k volné zdroje 0,00 0,00 0, prostředky na platy a zákonné pojistné 0,00 0,00 0, dotace na r finanční vypořádání účel. dotace z r , účel.dot.-podpora terénní soc.práce 2 251,00 0, gratulace, přednášky, besídky, vánoční svátky - pohoštění důchodci + zdravotně postižení 0,00 0, přísp. na mzdu terén. pracovníka K centra 190, Český červený kříž 0,00 190,00 0, příspěvek a charitativní činnost - grant 0,00 0, vzdělávání seniorů mzda pracovníka Nízkoprahového centra 180, Klika-mzda prac. Nízkoprah.centra 0,00 280,00 0, elektromat.,barvy,nářadí,čist.prostř.,dhdm, ND, ochr. 5 pom.,popl., poj.vozidla provoz služebního auta (nafta) + soc. auta (benzín) 102, opravy a udržování služebního auta + soc. auta provoz služebního vozidla odboru SVaZ 0,00 217,00 0, ul. Velká Krajská - rekonstr. objektu 33, DMD - výměna oken investiční výdaje a větší opravy 0,00 233,00 0, Bethel-Domov na půl cesty-terén.prac. 0,00 0,00 0, náhradní rodinná péče a pěstounská péče 0,00 0, SKP-Klubíčko-mzda koordinátora 0,00 0, prevence kriminality 0,00 500,00 0, podpora terénní soc. práce - podíl města 0,00 166,00 0, komunitní plán 0,00 400,00 0, poradenství pro osoby v zadluženosti 0,00 0, Diecézní charita - šatník 0,00 27,00 0, Dům zvláštního určení-pečov. Litoměřice 0,00 867,00 0, pokuty umístění v DPS 13, příjmy z činnosti sociálního odboru 213,00 0,00 0, účel.dot. - doplatky soc.dávek za r ,00 324,00 0, MPSV-SR-"Vzděl.soc.prac.MěÚ Ltm.a poskyt.soc.služeb" 36, MPSV-SR-"Inovace procesů komunitního plán. služeb" MPSV-ESF-"Inovace procesů komunitního plán.služeb" 18,00 98, MPSV- ESF-"Vzděl.soc.prac.MěÚ Ltm." "Vzděl.soc.prac.MěÚ Ltm.a poskyt.soc.služeb" 204,00 139, "Inovace procesů komunitního plán.služeb" MPSV-SR-"Inovace procesů komunitního plán. služeb" 52,00 244, "Inovace procesů komunitního plán.služeb" - finan. 169,00

R O Z P O Č E T M Ě S T A L I T O M Ě Ř I C E

R O Z P O Č E T M Ě S T A L I T O M Ě Ř I C E R O Z P O Č E T M Ě S T A L I T O M Ě Ř I C E N A R O K 2013 (návrh údaje uváděné v tis. Kč) listopad 2012 Zpracoval: ekonomický odbor Vyvěšeno dne: 27. listopadu 2012 Sejmuto: 14.12.2012 1 Kapitola 01

Více

MĚSTO LITOMĚŘICE - přehled upraveného rozpočtu

MĚSTO LITOMĚŘICE - přehled upraveného rozpočtu 2. RO - (UZM 26.2.2015) 1 Kapitola 01 odbor ekonomický 295 914,50 53 602,00 35 062,00 02 odbor správní 35 523,50 82 48 1 978,00 03 odbor škol., kult., sportu a pam. péče 2 624,00 144 252,00 0,00 04 odbor

Více

R O Z P O Č E T M Ě S T A L I T O M Ě Ř I C E

R O Z P O Č E T M Ě S T A L I T O M Ě Ř I C E R O Z P O Č E T M Ě S T A L I T O M Ě Ř I C E N A R O K 2014 (návrh údaje uváděné v tis. Kč) listopad 2013 Zpracoval: ekonomický odbor Vyvěšeno dne: 27. listopadu 2013 Sejmuto: 13.12.2013 NÁVRH ROZPOČTU

Více

MĚSTO LITOMĚŘICE - přehled upraveného rozpočtu

MĚSTO LITOMĚŘICE - přehled upraveného rozpočtu 1. RO - (UZM 29.1.2015) 1 Kapitola 01 odbor ekonomický 295 914,50 53 602,00 35 062,00 02 odbor správní 35 487,50 82 614,00 1 978,00 03 odbor škol., kult., sportu a pam. péče 2 424,00 143 887,00 0,00 04

Více

M Ě S T O L I T O M Ě Ř I C E Z Á V Ě R E Č N Ý Ú Č E T Z A R O K 2009

M Ě S T O L I T O M Ě Ř I C E Z Á V Ě R E Č N Ý Ú Č E T Z A R O K 2009 M Ě S T O L I T O M Ě Ř I C E Z Á V Ě R E Č N Ý Ú Č E T Z A R O K 2009 Zpracoval: ekonomický odbor Dne: 9. 5. 2010 Strana 1 Komentář k plnění rozpočtu Města Litoměřice za rok 2009 Rozpočet obce Města Litoměřice

Více

Přehled schváleného rozpočtu r. 2008

Přehled schváleného rozpočtu r. 2008 2 / 12 01 KAP Odbor ekonomický 1000 Odbor ekonomický 01001 daň z příjmu práv. osob placená obcí 0,00 18 000,00 0,00 01002 rozp.rezerva-nepředvídané výdaje 0,00 14 579,00 0,00 01003 TSM, PO - neinv. přísp.

Více

POZVÁNKA. Majetkové záležitosti:

POZVÁNKA. Majetkové záležitosti: POZVÁNKA na 10. veřejné zasedání Zastupitelstva města Litoměřic konané dne 13.12.2012 od 16:00 hod. v kongresovém sále Gotického hradu v Litoměřicích, se sídlem Tyršovo nám. 68 Program: I. Zahájení, jmenování

Více

POZVÁNKA. Majetkové záležitosti:

POZVÁNKA. Majetkové záležitosti: POZVÁNKA na 9. veřejné zasedání Zastupitelstva města Litoměřic konaného dne 12.12.2013 od 16 hod. v kongresovém sále Gotického hradu se sídlem Tyršovo nám. 68 v Litoměřicích Program: I. Zahájení, jmenování

Více

Přehled schváleného rozpočtu

Přehled schváleného rozpočtu NÁVRH ROZPOČTU NA ROK Strana 1 / 13 01 KAP odbor ekonomický 1000 odbor ekonomický 01.01. rezerva na nepředvídané výdaje 15 308,00 01002 rozpočtová rezerva 0,00 15 308,00 0,00 01.01. bankovní poplatky 01.01.

Více

MĚSTO LITOMĚŘICE PLNĚNÍ ROZPOČTU ZA OBDOBÍ 1-3/2015

MĚSTO LITOMĚŘICE PLNĚNÍ ROZPOČTU ZA OBDOBÍ 1-3/2015 MĚSTO LITOMĚŘICE PLNĚNÍ ROZPOČTU ZA OBDOBÍ 1-3/2015 PŘÍJMY - rekapitulace plnění rozpočtu za období 1-3/2015 Strana 1 01 odbor ekonomický 02 odbor správní 03 odbor škol., kult., sportu a pam. péče 04 odbor

Více

I. P Ř Í J M Y. Druh příjmů. Rozp.po změnách k 31.12.v tis. Kč. Rozpočet na rok 2006. Skutečnost k 31.12.2006 v Kč. % k RU 1 DAŇOVÉ PŘÍJMY

I. P Ř Í J M Y. Druh příjmů. Rozp.po změnách k 31.12.v tis. Kč. Rozpočet na rok 2006. Skutečnost k 31.12.2006 v Kč. % k RU 1 DAŇOVÉ PŘÍJMY I. P Ř Í J M Y Druh příjmů 31.12.v tis. Kč 1 DAŇOVÉ PŘÍJMY 2 sdílené daně - celkem 159 066,6 159 066,6 163 538 917,00 102,8 3 z toho: daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti 38 900,0 38 900,0 37

Více

ROZPOČET MĚSTA TŘEBONĚ NA ROK 2015

ROZPOČET MĚSTA TŘEBONĚ NA ROK 2015 ROZPOČET MĚSTA TŘEBONĚ NA ROK 2015 schválený zastupitelstvem města dne 15.12.2014 usnesením číslo 50/2014-3. Mgr. Terezie Jenisová, v.r. starostka Zdeněk Mráz, v.r. místostarosta Ing. Josef Pindroch, v.r.

Více

K O M E N T Á Ř. 488.433,2 tis. Kč. 506.026,9 tis. Kč. 721.257,- tis. Kč. 743.073,2 tis. Kč. 743.866,7 tis. Kč. 762.312,5 tis. Kč. 773.232,4 tis. Kč.

K O M E N T Á Ř. 488.433,2 tis. Kč. 506.026,9 tis. Kč. 721.257,- tis. Kč. 743.073,2 tis. Kč. 743.866,7 tis. Kč. 762.312,5 tis. Kč. 773.232,4 tis. Kč. É ť š ěš í Ě ÝÚŘ ó ář Í K O M E N T Á Ř K ZÁVĚREČNÉMU ÚČTU MĚSTA CHRUDIM ZA ROK 2010 Zastupitelstvo města Chrudim schválilo na svém zasedání dne 14. prosince 2009 rozpočet města na rok 2010. Celkové zdroje

Více

ROZPOČET MĚSTA BECHYNĚ

ROZPOČET MĚSTA BECHYNĚ ROZPOČET MĚSTA BECHYNĚ NA ROK 2015 Schválený Zastupitelstva města Bechyně dne 17.12.2014 strana 1 textová část Rozpočet města Bechyně pro rok 2015 : Celkové příjmy rozpočtu ve výši : Financování (pol.8115)

Více

Rozpočet Města Blansko

Rozpočet Města Blansko Rozpočet Města Blansko na 1 Zastupitelstvo města schválilo na 15. zasedání dne 17. prosince 2013 rozpočet Města Blansko na v celkové výši příjmů i výdajů (včetně financování) 372 688, 0 tis. Kč. Příjmová

Více

Tento rozpočet byl schválen Zastupitelstvem města Litomyšle dne 21. 2. 2012 usnesením č. 13/2012.

Tento rozpočet byl schválen Zastupitelstvem města Litomyšle dne 21. 2. 2012 usnesením č. 13/2012. ROZPOČET MĚSTA LITOMYŠLE 2012 Tento rozpočet byl schválen Zastupitelstvem města Litomyšle dne 21. 2. 2012 usnesením č. 13/2012. Veškeré částky jsou v tisících Kč pokud není uvedeno jinak. Obsah I. Úvodní

Více

MĚSTO TIŠNOV nám. Míru 111, 666 19 Tišnov, IČ: 00282707 ROZPOČET NA ROK 2015

MĚSTO TIŠNOV nám. Míru 111, 666 19 Tišnov, IČ: 00282707 ROZPOČET NA ROK 2015 MĚSTO TIŠNOV nám. Míru 111, 666 19 Tišnov, IČ: 00282707 NA ROK Příjmy a výdaje rozpočet Rozpočet DAŇOVÉ PŘÍJMY 110 673,9 105 660,0 114 343,2 109 410,0 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY 27 498,6 22 504,0 25 405,2 22 064,6

Více

PŘÍJMY 597 500 000,00 VÝDAJE 693 609 000,00 FINANCOVÁNÍ 96 109 000,00

PŘÍJMY 597 500 000,00 VÝDAJE 693 609 000,00 FINANCOVÁNÍ 96 109 000,00 1 ROZPOČET MĚSTA LITOVEL NA ROK 2014 PŘÍJMY 597 500 000,00 VÝDAJE 693 609 000,00 FINANCOVÁNÍ 96 109 000,00 Třída 8 - FINANCOVÁNÍ 96 109 000,00 Přijaté úvěry Krátkodobé úvěry 24 979 000,00 Dlouhodobý úvěr

Více

NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA BECHYNĚ

NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA BECHYNĚ NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA BECHYNĚ NA ROK 2013 Materiál pro jednání Zastupitelstva města Bechyně dne 19.12.2012 strana 1 textová část Návrh rozpočtu města Bechyně pro rok 2013 : Celkové příjmy rozpočtu ve výši

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET, ÚČETNÍ ZÁVĚRKA MĚSTA BECHYNĚ ZA ROK 2012

ZÁVĚREČNÝ ÚČET, ÚČETNÍ ZÁVĚRKA MĚSTA BECHYNĚ ZA ROK 2012 ZÁVĚREČNÝ ÚČET, ÚČETNÍ ZÁVĚRKA MĚSTA BECHYNĚ ZA ROK 2012 Zastupitelstvo města Bechyně dne 15.05.2013 1 Město Bechyně, nám. T.G. Masaryka 2, 391 65 Bechyně IČO: 00252069 Závěrečný účet města Bechyně za

Více

Rekapitulace příjmů. daňové 223 961,61 nedaňové 8 689,41 přijaté transfery 42 085,08 kapitálové 13 369,00 ostatní 39 547,58. celkem příjmy 327 652,68

Rekapitulace příjmů. daňové 223 961,61 nedaňové 8 689,41 přijaté transfery 42 085,08 kapitálové 13 369,00 ostatní 39 547,58. celkem příjmy 327 652,68 Rekapitulace příjmů v tis. Kč daňové 223 961,61 nedaňové 8 689,41 přijaté transfery 42 085,08 kapitálové 13 369,00 ostatní 39 547,58 celkem příjmy 327 652,68 Financování 81 446,00 Příjmy + financování

Více

Schválený rozpočet města Strakonice na rok 2015 (v tis. Kč)

Schválený rozpočet města Strakonice na rok 2015 (v tis. Kč) Schválený rozpočet města Strakonice na rok 2015 (v tis. Kč) Rozpočet příjmů Org. Položka Návrh Text rozpočtu r. 2015 Daňové příjmy celkem: 283 940 Sdílené daňové příjmy: 218 000 2612, 4634 1111 DPFO -

Více

Rekapitulace příjmů. daňové 217 845,00 nedaňové 8 276,50 přijaté transfery 35 993,07 kapitálové 12 269,00 ostatní 38 802,24. celkem příjmy 313 185,81

Rekapitulace příjmů. daňové 217 845,00 nedaňové 8 276,50 přijaté transfery 35 993,07 kapitálové 12 269,00 ostatní 38 802,24. celkem příjmy 313 185,81 Rekapitulace příjmů v tis. Kč daňové 217 845,00 nedaňové 8 276,50 přijaté transfery 35 993,07 kapitálové 12 269,00 ostatní 38 802,24 celkem příjmy 313 185,81 Financování 81 446,00 Příjmy + financování

Více

Závěrečný účet Města Blansko

Závěrečný účet Města Blansko Závěrečný účet Města Blansko za rok 2011 OBSAH ÚVOD 2 1 PLNĚNÍ ROZPOČTU PŘÍJMŮ 2 1.1 DAŇOVÉ PŘÍJMY 2 1.2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY 4 1.3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY 6 1.4 PŘIJATÉ DOTACE 7 2 PLNĚNÍ ROZPOČTU VÝDAJŮ 10 3 PLNĚNÍ

Více

R O Z P O Č E T MĚSTA C H R U D I M NA ROK 2015

R O Z P O Č E T MĚSTA C H R U D I M NA ROK 2015 R O Z P O Č E T MĚSTA C H R U D I M NA ROK 2015 Vyvěšeno: Sejmuto: 1 KOMENTÁŘ k rozpočtu MĚSTA CHRUDIM na rok 2015 Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky schválila 22. října 2014 základní údaje

Více

Rozpočet města Hranic na rok 2015

Rozpočet města Hranic na rok 2015 Rozpočet města Hranic na rok 2015 Příloha č.1 1. Celkové příjmy 2. Celkové výdaje 3. Financování 1 1. Příjmy KAP ODD POL TEXT SR 2014 návrh 2015 RV 2016 RV 2017 RV 2018 1 3111 Nájem MŠ Hromůvka, MŠ Prima

Více

Rozpočet 2015 Příjmy 1 583 300 000 Kč 1 583 300 000

Rozpočet 2015 Příjmy 1 583 300 000 Kč 1 583 300 000 Rozpočet 2015 Příjmy 1 583 300 00 1 583 300 000 Název akce Název odboru / Název oddělení celkem příjmy podrobně A) Daňové příjmy města a poplatky 1 315 756 00 Daňové příjmy ze státního rozpočtu Daň z příjmu

Více

Zdroje rozpočtu. Poplatky byly vybrány za rok 2003 v celkové výši Kč 43.650 tis., tj. 106,6 % upraveného

Zdroje rozpočtu. Poplatky byly vybrány za rok 2003 v celkové výši Kč 43.650 tis., tj. 106,6 % upraveného Zdroje rozpočtu Příjmy V roce 2003 byly naplněny příjmy ve výši Kč 1,378.685 tis., tj. 99,6 % upraveného rozpočtu. Podrobný číselný přehled je patrný z tabulky příjmů. Daně představují cca 46 % z celkových

Více

ROZPOČET MĚSTA RYCHVALD NA ROK 2015

ROZPOČET MĚSTA RYCHVALD NA ROK 2015 ROZPOČET MĚSTA RYCHVALD NA ROK Obsah strana číslo usnesení 1 důvodová zpráva 2,3 tabulky příjmů tabulky výdajů I.,II. III.,IV. PŘÍLOHY č.1 - č.20 činnost místní správy, zpravodaj 1,2 místní zastupitelské

Více

Závěrečný účet města Sokolova za rok 2005

Závěrečný účet města Sokolova za rok 2005 Závěrečný účet města Sokolova za rok 2005 Hospodaření města Sokolova v roce 2005 bylo zahájeno rozpočtovým provizoriem (schváleno v zastupitelstvu města dne 16.12.2004). Následně byl v zastupitelstvu města

Více