Ú P R A V Y R O Z P O Č T U D O P O R U Č E N É FV KE S C H V Á L E N Í

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Ú P R A V Y R O Z P O Č T U D O P O R U Č E N É FV KE S C H V Á L E N Í"

Transkript

1 M Ě S T O L I T O M Ě Ř I C E Ú P R A V Y R O Z P O Č T U D O P O R U Č E N É FV KE S C H V Á L E N Í projednání ve FV, dne: projednání v ZM, dne: (zápis) (UZ) ÚZ/ORG kap. 1 - odbor ekonomický 1. Tabulka P ř í j m y Rozpočet (v tis. Kč) N á z e v původní změna nový /1000 daň z příjmů FO ze závislé činnosti /1000 daň z příjmů FO ze sam. výdělečné činnosti /1000 daň z příjmů PO /1000 daň z přidané hodnoty /1000 daň z příjmů PO za obce /1000 poplatek ze psů /1000 ČSOB Asset Management, a.s. - portfolio /1000 zapojený HV r. 2011(sníženo o portfolio) kap. 2 - odbor správní 202 příděl - 2 % z hrubých mezd příděl - penzijní připojištění /2500 úspora splátky půjček úroky /2000 příspěvky, náhrady, vratky, pronájmy, sankč.popl. a ost. příjmy kap. 3 - odbor školství, kultury, sportu a PP /3406 KÚÚK - účel. dot. - MKZ - IX. ročník Litom. loutkového festivalu /3321 KÚÚK - účel. dot. - PO ZŠ ul. Na Valech - PAŽIT /3400 MK - účel. dot. - na program regenerace MPR kap. 4 - odbor správy majetku města, OLH a ÚSBH 4802/4000 prodej bytů kap. 5 - odbor životního prostředí /5000 MZ - účel. dot. - úhrada zvýšených nákladů (lesního zák.) /5000 MZ - účel. dot. - náklady na činnost odborného lesního hospodáře kap. 6 - odbor sociálních věcí a zdravotnictví -107 Vzdělávání sociálních pracovníků MěÚ Litoměřice a poskytovatelů služeb 13233/6300 MPSV - ESF - účel. dot /6300 MPSV - SR - účel. dot /6300 SZIF - SR - účel. dot. - realizace místní rozvojové strategie - inv /6300 SZIF - EZFRV - účel. dot. - realizace místní rozvoj. strategie - inv /6300 ÚV ČR - účel. dot. - "Podpora terénní sociální práce" kap. 8 - odbor územního rozvoje 8207/8200 Zimní stadion - multifunkční hala - VÚB - splátka úvěru - financující položka kap.85 - odbor dopravy a silničního hospodářství /8500 ostatní nedaňové příjmy /8500 parkovací karty kap oddělení projektů a strategií 9102/9100 NSZM ČR - příspěvek na zpracování auditů udržitelného rozvoje celková změna

2 ÚZ/ORG kap. 1 - odbor ekonomický 2. Tabulka N á z e v V ý d a j e Rozpočet (v tis. Kč) původní změna nový /1000 daň z příjmu PO placená obcí /1000 rozpočtová rezerva - nepředvídané výdaje /1000 FÚ - odvod DPH /1000 cestovné /1000 bankovní poplatky kap. 2 - odbor správní /2000 budova v ul. Topolčianské - rekonstrukce budovy /2000 právní zastoupení, konzultace /2000 oprava budovy MěÚ č fasáda, okna (MPR) příspěvek na stravování příspěvek na penzijní připojištění /2500 příspěvek na výročí příspěvek na kulturní akce rezerva bankovní poplatky kap. 3 - odbor školství, kultury, sportu a PP /3406 KÚÚK - účel. dot. - MKZ - IX. ročník Litom. loutkového festivalu /3200 HC Stadion Litoměřice - půjčka /3321 KÚÚK - účel. dot. - PO ZŠ ul. Na Valech - PAŽIT /3400 Městská památková rezervace /3610 DDM, PO - neinvestiční přísp. na provoz /3400 MK - účel. dot. - na program regenerace MPR kap. 4 - odbor správy majetku města, OLH a ÚSBH /4000 prohlášení vlastníka, advokátní služby /4000 daň z převodu nemovitostí /4000 Na Kocandě - parkoviště - nájemné kap. 5 - odbor životního prostředí /5000 příspěvek na monitorování ovzduší /5000 MŠ v ul. Revoluční - rek. Zahrady /5000 příspěvek na solární ohřev TUV /5200 Domov důchodců - park /5200 Hvězdárna - park /5000 MZ - účel. dot. - úhrada zvýšených nákladů (lesního zák.) /5000 MZ - účel. dot. - nákl. na činn. odbor. les. hospodáře kap. 6 - odbor sociálních věcí a zdravotnictví /6300 ÚV ČR - účel. dot. - "Podpora terénní sociální práce" /6100 MěN, PO - RTG přístroj /6300 "Podpora terénní práce" - podíl města Vzdělávání sociálních pracovníků MěÚ Litoměřice a poskytovatelů služeb 13233/6300 MPSV - ESF - účel. dot. - přímé náklady /6301 MPSV - SR - účel. dot. - nepřímé náklady Inovace procesů komunitního plánování sociálních služeb 13233/6300 MPSV - ESF - účel. dot. - přímé náklady /6300 MPSV - SR - účel. dot. - nepřímé náklady kap. 8 - odbor územního rozvoje /8200 Na Kocandě (Kovošrot Group a.s. Děčín) - parkoviště kap oddělení projektů a strategií /9100 Zdravé město celková změna

3 6. RO - UZM ( ) 1 Kapitola 01 odbor ekonomický , , ,00 02 odbor správní , , ,00 03 odbor škol., kult., sportu a pam. péče ,00 0,00 04 odbor správy majetku města OLH a ÚSBH , ,00 05 odbor životního prostředí ,00 0,00 06 odbor sociálních věcí a zdravotnictví , ,00 434,00 07 odbor - stavební úřad 500,00 4 0,00 08 odbor územního rozvoje 3 813, , ,00 09 městská policie ,00-58,00 23 útvar obrany a krizového řízení 0, ,00 0,00 24 odbor - obecní živnostenský úřad 700,00 0,00 0,00 85 odbor dopravy a silničního hospodářství , ,00 0,00 91 oddělení projektů a strategií ,00 Celkem , , ,00

4 2 01 KAP odbor ekonomický daň z příjmu práv. osob placená obcí 0, ,00 0, rozp.rezerva-nepředvídané výdaje 0, ,00 0, vratka neinvest. příspěvku na provoz r TSM, PO - neinv. přísp. na provoz , TSM, PO - mandátní odměna 0, ,00 0, Okresní soud Ltm. - soudní popl. - Kosař KODAP - daňové poradenství FÚ - daň z nemovitostí 53, FÚ - odvod DPH bankovní popl. za vedení účtu 1 247, PORUŠENÍ ROZPOČTOVÉ KÁZNĚ: účel. dot. zvyšování kvality řízení v úřadech ÚVS 76, účel. dot. Svatostánek českého vinařství 1 913, úklid města Výstavy - přeplatek nájmu za r , cestovné - zaměstnanci + starosta, místostar FÚ,přezkum,daň.poraden.,bank.popl. 0, ,00 0, daň z příjmů právn. osob za obce , daň z příjmů fyz. osob ze sam. výdělečné činn , daň z příjmů fyz. osob ze závislé činnosti , daň z příjmů právn. osob , daň z přidané hodnoty , daň z nemovitostí daň z příjmů fyz. osob z kapitál. výnosů daňové příjmy ,00 0,00 0, FÚ - odvod (80 %) VHP a JTHZ poplatek ze psů 480, poplatek z ubytovací kapacity místní poplatky z provozování výher. hr. přístrojů 1 000, SFÚ - odvod (30 %) z loterií 700, odvod výtěžku z provozování loterií správní poplatek (VHP) 600,00-600, místní a správní poplatky 9 780,00 0,00 0, úroky z bankovních účtů 699,60 0,00 0, nahodilé příjmy-vratky, platby min. let 0,00 0, volné finanční prostředky - zhodnocení- nákup st ,00 dluhopisů ČSOB Asset Management, a.s. - portfolio zapojený HV r (sníženo o portfolio) , , zůstatek na ZBÚ k volné zdroje 0,00 0, , poplatek za likvidaci komunálního odpadu ,00 0,00 0, peněžní plnění nájmu 4 308, popl. ze vstupného poplatek za logo a ochrannou známku 351, Výstavy s.r.o.-popl.ze vstupného,nájemné 5 959,00 0,00 0, FRB - financování splátky z poskytnutých půjček 358,00-358, účel.dot.-techn. obn. byt. fondu v obci 358,00 0,00-358, odbor ekonomický , , ,00 01 Celkem KAP , , ,00 02 KAP odbor správní provozování lodní dopravy na Labi Labská paroplavební společnost Sdružení historických sídel Čech Svaz měst a obcí ČR Národní síť Zdravých měst ČR Český institut interních auditorů MAS (České Středohoří), Euroregion Labe, Hosp. a sociální rada Litoměřicka 4 24,00 24,00 48,00 39,00 6,00 127, Sdružení tajemníků 2, SESO 46, Destinační agentura České středohoří příspěvky a poplatky sdružením 0, ,00 0, hmotný investiční majetek 0, , náhrady škod 0,00 0, Radniční zpravodaj 0, , programy s pořizovací cenou nad 60 tis. Kč hardware do 40 tis. Kč 129, řešitelský servis, registrace domén, mapy 1 021, technologické centrum - provoz hardware nad 40 tis. Kč 42,00

5 programy s pořizovací cenou do 60 tis. Kč ND k PC + spotřební materiál (tonery,myši) nájem renovace tonerů, opravy 400,00 72,00 108, informační technologie 0, ,00 0, budova v ul. Topolčianské - rekonstrukce budovy 5 180, ul. Topolčianská - spisovna 0, ,00 0, zaměstnanci úřadu - stravné 0,00 8 0, propagační materiály pro město 0,00 70,00 0, ochranné oděvy a pomůcky, lékárničky ubrusy, utěrky, ručníky, uniformy noviny, zákony, odborná literatura, CD DDHM(židle, nábytek, lednice, kopírky malé) opr.budov,vymalování kancel.,vysoušení kurátoři 500, oprava služebních aut, kopírek, výtahu kancel. potřeby, údržbář. mat., klíče ND + mat. na opravu služ. vozidel 800, spotřeb.mat., DHDM + opravy 0, ,00 0, řešitelský servis programy do 60 tis. Kč 343, GIS 0,00 403,00 0, nové karty CCS 2, myčka, servisní poplatek a jistiny CCS plyn 1 000, elektrická energie 1 412, pohonné hmoty, olej, mazadla pro vozidla MěÚ 400, teplo (ul. Topolčianská) 370, vodné, stočné, srážková voda 280, dálniční známky 17, pohonné hmoty, energie a voda 0, ,00 0, poštovné telefony, internet úklid, čištění čalounění, okna, skartace, stěhování balné, cestovné firem, ubyt. lektorů, dočas. zam STK, opr. has. přístrojů, FRAMA služby v Topol., PO a BOZ, strav. karty, přihr odborné posudky zajištění elektronické aukce 48, lékařská preventivní péče konzultace, práv. zastoup., revize el. + plyn 400, emise, popl. za TV a rádia, inzerce,monitoring semináře, školení, kurzy konference vedení účtu cenných pap., kurz. rozdíly strava, ubytování, parkovné pohřebné + náklady exekuce kolky - právní zastoupení výbory, komise - odměny (občerstvení) nájem - střecha ul. Vrchlického + hrob. místo kolky 500,00 1,00 80, ,00 1, placené práce a služby 0, ,00 0, pojištění majetku města pojištění cestovní (auta) pojištění majetku města 0, , neplnění povin. zaměst. zdravot. postižené 122, povinné pojištění úrazové pracovníci státní správy a samosprávy + VPČ (popl.) starosta, místostarostové radní a členové zastupitelstva , , prostředky na platy a zákonné pojistné 0, ,00 0, nákup květin ošatné, výkon hudební doprovod zámek Ploskovice - nájemné svatební obřady 0,00 2 0, příspěvky,náhrady,vratky,pronájmy,sankč.popl. a ost. 4 příjmy správní poplatky, legalizace, vidimace Ploskovice - svatební obřady dotace od obcí - přestupky 80, správní poplatky a ostatní příjmy 2 8 0,00 0, státní správa , státní správa s rozšířenou působ , příspěvek na výkon státní správy ,40 0,00 0, oprava budovy MěÚ č fasáda, okna 164, pronájmy, opr. a rek. kultur. památek 0,00 164,00 0, účel. dot. - zajištění kompat. agend CRV 48,00 48,00 0, finanční vypořádání účel. dotace z r ,00

6 účel. dot. na sčítání lidu, domů a bytů 0,00 114,00 0, účel.dot.-na pomocný analyt. přehled 70,00 70,00 0, odbor správní , ,00 0, fond starosty (občerstvení, dárky) 0,00 2 0, bankovní poplatky příděl - penzijní připojištění 4, příděl - 2 % z hrubých mezd 1 121, rezerva stravné 671, příspěvek na kulturní akce rekreace penzijní připojištění výročí 284, úroky na bank. účtu splátky půjček 1,00 147, sociální fond - tvorba, příspěvky 148, , , mezinárodní vztahy čestní občané města expozice Rizal - Blumentritt - Dominikánská bašta "Vinařské Litoměřice" kulturní akce 0,00 0, kancelář starosty a tajemníka MěÚ 148, , ,00 02 Celkem KAP , , ,00 03 KAP odbor škol., kult., sportu a pam. péče neinv. přísp. PO na provoz 0, ,00 0, neinv. přísp. PO na mzdy 0, ,00 0, nedočerpaný přísp. na provoz z r ,00 672,00 0,00 0, CCR Litoměřice, Mírové nám. 17/15, PO 672, , vyhodnocení nejlepších sportovců příspěvek sportovcům granty a příspěvky na sportovní akce 12,00 180, různé výdaje na sport 0,00 197,00 0, HC Stadion Litoměřice - půjčka dotace sport - členská základna 6 000, Závod míru juniorů dotace sportovním oddílům na činnost MS, šampionáty, postižení, Euroregion 24, Semifinále MČR v hokejbale žáků TJ Slavoj Národní endurance závod Třebušín 3, dot. na činn. a investice sport. odd. 0, ,00 0, dot.na činn.sport.odd. -odvod z loterií 0, ,00 0, odbor ŠKSaPP, oddělení sportu 0, ,00 0,00 0, ,00 0,00 0, ,00 0, MSZ Litoměřice, Zahradnická 28, PO 0, ,00 0, účelové granty pro školství náklady na regionální školství granty a přísp. na akce volný čas dětí 70, dotace dětským spol. organizacím NF - Gaudeamus - přísp. na dějepisnou soutěž Lingua Universal Ltm. - prezentace - zápisné 1, výdaje na plaveckou školu společné provozní výdaje a příspěvky 1, , příspěvky od obcí na žáky ZŠ a děti MŠ 1 400,00 0,00 0, odbor ŠKSaPP, oddělení školství 1 401, , , ,00 0, inv. přísp. PO 0,00 2 0,00 0, ,00 0, MŠ Masarykova 30, PO 1 224, ,00 0,00

7 ,00 0,00 0,00 4 0, nedočerpaný přísp. na provoz z r (lyžař. 3,00 výcvik) nedočerpaný přísp. na provoz z r ,00 0,00 0, účel. dot. - "PAŽIT" 18,00 18,00 0, ZŠ Litoměřice, Na Valech 53, PO 431, ,00 654, ,00 0,00 0,00 599,00 0, nedočerpaný přísp. na provoz z r (lyžař. 18,00 výcvik) 18,00 0,00 0, ZŠ Litoměřice, Boženy Němcové 2, PO 672, ,00 0, ,00 0,00 0,00 688,00 0, nedočerpaný přísp. na provoz z r (lyžař. 19,00 výcvik) 19,00 0,00 0, Masarykova ZŠ, Svojsíkova 5, PO 639, ,00 0,00 548, ,00 0,00 0,00 678,00 0, nedočerpaný přísp. na provoz z r (lyžař. 14,00 výcvik) 14,00 0,00 0, ZŠ Litoměřice, U Stadionu 4, PO 562, ,00 0, účel.dot. - "Prevence rizik.chování" 0,00 416, ,00 0,00 546,00 0, nedočerpaný přísp. na provoz z r , nedočerpaný přísp. na provoz z r (lyžař. 2,00 výcvik) poručení rozpočtové kázně 80,00 0,00 0, ZŠ Litoměřice, Havlíčkova 32, PO 516, ,00 0, účel.dot. - "Prevence rizik.chování" 0,00 556, ,00 0,00 0,00 822,00 0, nedočerpaný přísp. na provoz z r (lyžař. výcvik) 0,00 0, MŠMT - SR - "Vzdělávání pro konkurenceschopnost" MŠMT - ESF - "Vzdělávání pro konkurenceschopnost" 106,00 601, účel. dot. - EU peníze školám 707,00 707,00 0, ZŠ Litoměřice, Ladova 5, PO 1 288, ,00 0,00 0, , ZUŠ Litoměřice, Masarykova 46, PO 0, , neinv. přísp. na provoz, PO CŠJ 0,00 4 0, neinv. přísp. věcná režie - soukr. školy 0,00 0,00 0, přísp.na moder.,rekonstr.,opr.objektu PO 264,00 0,00 0, CŠJ Litoměřice, Svojsíkova 7, PO 264,00 4 0, Obec Toužetín - projekt - památník letcům 2. světové války

8 granty na podporu kultury dotace na činnost dětské sbory a soubory Sborové dny - pěvecké soubory přísp. Puellae cantates sborová olympiáda USA hlavní kolo Kinoklub ostrov - filmový festival kabel. tv - vysílání pořadů o Lovosicích a Litom Severočeská státní filharmonie Teplice SGVU Litoměřice - příspěvek - výstava S. V. U. Mánes SGVU Litoměřice - příspěvek - výstava V. Syrová/ M. Krůtová , dot. kultur. org. vč. staveb. akce 0,00 838,00 0, vítání občánků, zlaté svatby Den evropského dědictví smlouva s kronikářem kulturní akce 0,00 170,00 0, pronájem divadel. prostor (smlouva) věž, kašny, kostel, bašta - údržba, revize, energie 47,00 173, restaurátorské práce P. Marie, Pekařská ul. dokonč. 102, ČEZ - bašta, věž - vyúčtování energie r , fotodokumentace a archivace kulturních památek busta Václava Havla - spoluúčast - veřejná sbírka Městská památková rezervace pronájmy, opr. a rek. kultur. památek 22,00 852,00 0, VPČ - DED, kašny, hodiny, kulturní obřad 0,00 21,00 0, dot. na podporu kultury -odvod z loterií 0,00 1 0, správní popl., pokuty, poj. náhr. 0,00 0, účel. dot. na program regenerace MPR 7 7 0, odbor ŠKSaPP, oddělení kultury 862, ,00 0,00 0, ,00 0,00 0, , účel. dot. na zajišt. reg. fun. knihoven 1 570, ,00 0, nedočerpaný přísp. na mzdy z r ,00 57,00 0,00 0, neúčel. dot. - Knihovna K. H. Máchy 6 997,00 0,00 0, projekt - "Když tvoří senioři" 12, účel. dot. na kulturní akce (aktivity) 12,00 12,00 0, Knih. K. H. Máchy Ltm., Mír. nám. 26, PO 8 636, , účel. dot. - IX.roč.Litom. lout. fest. 0, Dům kultury 3 003, Divadlo K. H. Máchy 1 452, Kino Máj 1 580,00 0, , Dům kultury 2 673, Divadlo K. H. Máchy 671, Kino Máj 779,00 0, ,00 0, neinv. přísp.na rozsvícení vánoč. stromu 0,00 0, neinv. přísp. na kulturní akce, PO 0,00 0, Dům kultury 1 734, Divadlo K. H. Máchy Kino Máj 148,00 118, nebytové prostory - nájemné 2 000, ,00 0, MKZ- Vinobraní 0, ,00 0, MKZ Litoměřice, Na Valech 2028, PO ,00 0, Kaplička Pokratice - oprava zdiva a fasády 70, historické památky 0,00 70,00 0, ZŠ, MŠ - oprava střech 500, ZŠ, MŠ - havárie a vandalismus 228, pojistná událost - socha "Ptačí žena" 78, ZŠ ul. Havlíčkova - zateplení - žádost o dotaci MŠ ul. Ladova zateplení - žádost o dotaci ZŠ a MŠ 78, ,00 0, výměna oken MŠ Litoměřice, Alšova 33 0, , výměna dlažby, obklady, rozvody kuchyně (KHS) 6

9 MŠ Litoměřice, Ladova 1/428 0,00 6 0, oprava nátěru a těsnění oken 728, ZŠ Litoměřice, Boženy Němcové 2, PO 0,00 728,00 0, sportovní hala - výměna osvětlení 322, ZŠ Litoměřice, U Stadionu 4, PO 0,00 322,00 0, účel. dot.-progr.podpora obn.kult.pam , odbor ŠKSaPP, stavební akce 238, ,00 0,00 0, ,00 0,00 0, ,00 0, DDM Litoměřice, Plešivecká 15, PO 0, ,00 03 Celkem KAP ,00 0,00 04 KAP odbor správy majetku města OLH a ÚSBH výstaviště Zahrada Čech - nová obchodní společnost výdaje na drobné opravy majetku (oplocení, zdi) neinvestiční příspěvky - podloubí kolky (vč. dálk. přístupu do KN) agenda pozemky odhady a geometrické plány prohlášení vlastníka, advokátní služby 829, odhady nemovitostí, právníci, výpisy 0, ,00 0, TJ Slavoj - směna pozemků - doplatek 700, nákup pozemků pod komun. od fyz. osob a org , nákup pozemků pod čerpací stanicí (geoterm. vrt) MO - nákup pozemků pod panelovou komunikací (kasárna) ul. Plešivecká - nákup garáže (Rozmarýn) 180, nákup pozemků a nemovitostí 0, ,00 0, daň z převodů nemovitostí 0, , pronájem mola Kovošrot Group CZ a.s. Děčín - parkoviště - nájemné 72, nájemné z nemovitostí + ostatní 868,00 187,00 0, prodej pozemků dle předložených žádostí prodej pozemku (Hamr + Kulda) - schválený záměr prodej pozemku (Čepro) 1 000, prodej pozemku ul. Masarykova (D-Real) prodej pozemku horní tržnice (Stránka + Charvát) 3 500, prodej pozemku - N + N Novák prodej hrobových příslušenství prodej části bývalého objektu POHODY prodej bytů , Kasárna Dukelských hrdinů - ostraha 0,00 490,00 0, pozemky pod garážemi 29, věcná břemena 290, zahrádky + ČSZ 139, ostatní pronájmy + nájem z odběrného místa vidimace a legalizace, soudní výlohy, výpisy z KN nájem PF nájem cyklostezka + přemostění Labe (ČD) věcná břemena (povodí, ČD, Lesy ČR) prodej pozemků a nemovitostí ,00 0,00 0, výsledek hospodaření ÚSBH 0,00 0, odbor správy majetku města a ÚSBH , ,00 0, energie poplatky za telefony + za rozhlas. přijímače členské příspěvky + škody zvěří knihy, tisk, předplatné časopisů služ. bank. ústavů, pojištění vozidel nájemné honitby Varhošť energetická revize kácení, přibliž. dřeva, sázení, ožínání nájemné za pozemky DHDM školení způsobilosti, literatura oprava a údržba (revize, údržba hájovny) pohonné hmoty, maziva a zák. poj ochranné pomůcky + VP výstroj ved. OLH všeobecný materiál (kancel. potřeby, ND k vozidlu, sazenice, nářadí) 17,00 6,00 2,00 891,00 13,00 18,00 4,00 1 7, provozní a ostatní neinv. náklady 0, ,00 0, platy, odměny a zák. pojistné 0, ,00 0, myslivost prodej dřevní hmoty prodej dřeva, myslivost, nájemné 1 470,00 0,00 0,00

10 odd. lesního hospodářství (OLH) 1 470, ,00 0,00 04 Celkem KAP , ,00 05 KAP odbor životního prostředí platby za odvoz nebezpečných odpadů platby za odvoz separovaného odpadu platby za odvoz TDO za město uložení komunálního odpadu (SONO ÚPOHLAVY) provoz SDO a likvidace odpadů svoz bioodpadu kontejnerová stání - opravy nákup kontejnerů na separovaný odpad likvidace černých skládek , , , nakládání s odpady 0, , příspěvek na monitorovací zařízení ovzduší členský příspěvek na SONO 244, monitoring povodňového stavu 96, příspěvky a ekologická výchova 0,00 5 0, platby za psy v psím útulku celoplošná deratizace + odchyt holubů úklid uhynulých zvířat Falco - provoz stanice pro handicap. zvířata ekologické služby (psi, deratizace) 0, , lesní hospodářství myslivost ochrana přírody - ÚSES, VKP vodní hospodářství ovzduší sanace nepovolených skládek ZPF odpady státní správa 0,00 190,00 0, poplatky za vynětí ZPF - skladový dvůr 0,00 197,00 0, projekty, kolky, poplatky 0,00 0, ovládací zařízení na zjišťování povodňového stavu SEVER - projekt " Řeka Labe" - vratka neinv. půjčky 2 000, SD Třeboutice - oprava odvodňovacího příkopu inv. a neinv. výdaje 2 000, , sběrový dvůr ul. Nerudova - realizace 0, , poplatky za znečištění ovzduší správní poplatky ovzduší, zeleň, odpady místní a spr.popl.,odvody, ost.příjm. 3 0,00 0, příspěvek na třídění sběru odpadu 1 800,00 0,00 0, neinvestiční transfer 3 000, příspěvek na solární ohřev TUV 80, příspěvek na ekologickou výchovu žáků MŠ v ul. Revoluční + Srdíčko - rekonstrukce zahrady Správa úložišť radioakt. odpadu -Richard 3 000, , prodej dřeva, myslivost, nájemné 0,00 0, účel.dot.-úhr.zvýš.nákl. (lesního zák.) 9,00 9,00 0, účel.dot.-nákl.na činn.odbor. les. hosp , sběrný dvůr 790, účel.dot.-oper. program ŽP - IV 790,00 790,00 0, sběrný dvůr , Fond soudržnosti sektor životní prostřed , ,00 0, odbor životního prostředí ,00 0, Jiráskovy sady 4 000, městská zeleň - investice 0, ,00 0, prořezy stromů - výškové práce výsadba dřevin a květin pasport zeleně - doplnění, aktualizace projekty vánoční strom závlahy - kruhový objezd, Kapucínské nám Jiráskovy sady - práce s veřejností Hvězdárna - park 800, Domov důchodců v Ltm. - park městská zeleň - údržba 0, , Miřejovická stráň - park - realizace 0,00 0, odbor životního prostředí, městská zeleň 0, ,00

11 9 05 Celkem KAP ,00 0,00 06 KAP odbor sociálních věcí a zdravotnictví účel. dot. - lék. služba první pomoci 308,00 308,00 0, město - lék. služby první pomoci 0, , MěN - inv. příspěvek - přístrojové vybavení 1 000, MěN - inv. příspěvek - vybudování studny 2 000, MěN - inv. příspěvek - RTG přístroj 2 500, dozorčí rada + Dny zdraví (2x) MěN, PO - příspěvky 0, , Hospic - příspěvek 0,00 0, účel.dot.-na pomocný analyt. přehled 6 6 0, odbor SVaZ, zdravotnictví 373, ,00 0, neinv. přísp. PO na mzdy 0, , neinv. přísp. PO na provoz 0,00 727,00 0, Centrum Srdíčko ul. Revoluč. 32/1846, PO 0, ,00 0, zůstatek na ZBÚ k volné zdroje 0,00 0,00 0, prostředky na platy a zákonné pojistné 0,00 0,00 0, dotace na r finanční vypořádání účel. dotace z r , účel.dot.-podpora terénní soc.práce 2 251,00 0, gratulace, přednášky, besídky, vánoční svátky - pohoštění důchodci + zdravotně postižení 0,00 0, přísp. na mzdu terén. pracovníka K centra 190, Český červený kříž 0,00 190,00 0, příspěvek a charitativní činnost - grant 0,00 0, vzdělávání seniorů mzda pracovníka Nízkoprahového centra 180, Klika-mzda prac. Nízkoprah.centra 0,00 280,00 0, elektromat.,barvy,nářadí,čist.prostř.,dhdm, ND, ochr. 5 pom.,popl., poj.vozidla provoz služebního auta (nafta) + soc. auta (benzín) 102, opravy a udržování služebního auta + soc. auta provoz služebního vozidla odboru SVaZ 0,00 217,00 0, ul. Velká Krajská - rekonstr. objektu 33, DMD - výměna oken investiční výdaje a větší opravy 0,00 233,00 0, Bethel-Domov na půl cesty-terén.prac. 0,00 0,00 0, náhradní rodinná péče a pěstounská péče 0,00 0, SKP-Klubíčko-mzda koordinátora 0,00 0, prevence kriminality 0,00 500,00 0, podpora terénní soc. práce - podíl města 0,00 166,00 0, komunitní plán 0,00 400,00 0, poradenství pro osoby v zadluženosti 0,00 0, Diecézní charita - šatník 0,00 27,00 0, Dům zvláštního určení-pečov. Litoměřice 0,00 867,00 0, pokuty umístění v DPS 13, příjmy z činnosti sociálního odboru 213,00 0,00 0, účel.dot. - doplatky soc.dávek za r ,00 324,00 0, MPSV-SR-"Vzděl.soc.prac.MěÚ Ltm.a poskyt.soc.služeb" 36, MPSV-SR-"Inovace procesů komunitního plán. služeb" MPSV-ESF-"Inovace procesů komunitního plán.služeb" 18,00 98, MPSV- ESF-"Vzděl.soc.prac.MěÚ Ltm." "Vzděl.soc.prac.MěÚ Ltm.a poskyt.soc.služeb" 204,00 139, "Inovace procesů komunitního plán.služeb" MPSV-SR-"Inovace procesů komunitního plán. služeb" 52,00 244, "Inovace procesů komunitního plán.služeb" - finan. 169,00

12 10 městem MPSV-ESF-"Inovace procesů komunitního plán.služeb" MPSV-ESF-"Vzděl.soc.prac.MěÚ Ltm.a poskyt.soc.služeb" MPSV-SR-"Vzděl.soc.prac.MěÚ Ltm.a poskyt.soc.služeb" 290,00 287, účel.dot.-lidské zdr. a zaměst.( ) 356,00 848,00 383, finanční vypořádání účel. dotace z r , neinv. transfer - dávky soc. péče 0,00 758,00 0, finanční vypořádání účel. dotace z r , neinv. transfer - dávky hmotné nouze 0,00 16,00 0, finanční vypořádání účel. dotace z r dotace na r , účel. dot. - prevence kriminality 129,00 139,00 0, účel.dot."podpora výstavby podpor.bytů" 4 800, ,00 0, neinv. transfer - sociál.práv.ochr.dětí 5 463, ,00 0, odbor SVaZ, sociální věci ,00 383, "Vzděl.soc.prac.MěÚ Ltm.a poskyt.soc.služeb" "Inovace procesů komunitního plán.služeb" "Inovace procesů komunitního plán.služeb" - finan. městem "Vzděl.soc.prac.MěÚ Ltm.a poskyt.soc.služeb" "Inovace procesů komunitního plán.služeb" účel.dot.-lidské zdr. a zaměst.( ) 0,00 142,00 51, odbor SVaZ, sociální věci-nepřímé nákl. 0,00 142,00 51, přísp. na mzdy přísp. na provoz neinv. výdaje (režijní, mzdy, energie) 0,00 6 0, Farní charita - přísp. PS, AD, DD 0,00 6 0, přísp. na mzdy přísp. na provoz neinv. výdaje (režijní, mzdy, energie) 0, , příspěvek na sociálně aktivizační službu 0,00 480,00 0, centrum Oáza centrum Oáza 0,00 1 0, Naděje - ubytovna Želetice 0, ,00 0, přísp. na provoz příspěvek na mzdy 56, , ,00 14,00 37, neinv. výdaje (režijní, mzdy, energie) 0, , Diakonie - přísp. DMD, ul. Liškova 0, , dohody včetně zák. poj. (správce + úklid) provozní náklady (energie) neinv. nákl. - čist. prostř., prádlo, malování neinv. výdaje (režijní, mzdy, energie) 0,00 96,00 0, Klub důchodců + zdravotně postižení 0,00 96,00 0,00 06 Celkem KAP , ,00 434,00 07 KAP odbor - stavební úřad honoráře expertní součinnosti odborné statické a znalecké posudky PD zabezpečovacích prací a průzkumy PD, stat. znalecké posudky, kopírování 0,00 4 0, správní poplatky a ostatní příjmy 500,00 0,00 0, odbor - stavební úřad 500,00 4 0,00 07 Celkem KAP 500,00 4 0,00 08 KAP odbor územního rozvoje Fotbalový klub - výběr parkovného provozní výdaje a inženýrská činnost 0,00 0, Výstavy s.r.o. - pronájem Eurotelu SVČP-plynovod DSO Libochovany - plynofik.(sml.)-vypořádání r , místní a spr. popl., ost. nedaň. příjmy 880,00 0,00 0, odbor územního rozvoje 890,00 0,00 0,00 16,00

13 autorský dozor činnost městského architekta vícetisky, kopírovací práce 180, inženýrská činnost odborná literatura 578, provozní výdaje a inženýrská činnost 0,00 833,00 0, PD - Pohoda - přebudování na byty 380, veřejné osvětlení komunikace, IS 400, zjednodušené projekty územně analytické podklady územně plánovací dokumentace 358, projektové dokumentace 0, ,00 0, odbor ÚR, příprava staveb 0, ,00 0, pronájmy, opr. a rek. kultur. památek 0,00 0,00 0, úrok z úvěru splátka úvěru na dofinancování podílu města 163, , Zimní stadion - multifunkční hala 0,00 163, , TJ Sokol-splátka půjčky(hrádek-fasáda) 243,00 0,00 0, Miřejovická stráň - komunikace, dešťová kanalizace ul. Krajská - vozovka, chodníky a VO (bez Tyrš) 600, Miřejovická stráň - vybudování komunikace VO - havarijní výměna sloupů a svítidel Miřejovická stráň - dary na vybudování komunikace parkování na sídlištích - vegetační tvárnice domov důchodců - změna světlíku ostatní větší opravy a investiční akce ,00 0, Výstavy s. r. o. - opravy a rekonstrukce 0, ,00 0, recyklovaný materiál 0,00 1 0, ul. Ladova - parkoviště 1 600, Na Kocandě (Kovošrot Group CZ a.s. Děčín) - 2 parkoviště dětská hřiště - vybavení dětská hřiště - dopadové plochy bezbariérové přístupy sídl. - opr. chodníku - litý asfalt ul. Škroupova - oprava chodníků Porta Bohemica - vybudování zpevnění nástupní a park. plochy Domov důchodců v Ltm. - periodická údržba 892, ostatní menší opravy a investiční akce 0, ,00 0, lávky - opravy a revize oprava parkánového zdiva 800, nákup městského mobiliáře havarijní fond 800, informační systém zprovoznění nefunkčních vpustí dětská hřiště - revize EU opravy ochranných nátěrů ostatní rekonstrukce a modernizace 0, , odbor ÚR, realizace staveb 593, , , Výstavy - vybrané parkovné nájemné - nemovitosti IVECO - nájem hřbitov - nájem tržby za provoz veřejných WC 700, , , ,00 32, TSM - ostat. nedaň. příjmy 1 696,00 0,00 0, odbor ÚR, TSM Litoměřice, PO 1 696,00 0,00 0, oprava povrchu chodníku po pokládce sítí 0,00 600,00 0, vyúčtování za r (přeplatek) 14, el. energie veřej. osvětlení města 14, ,00 0, odtahy a likvidace vraků ostatní služby (mimo TSM) 0,00 0, nájem z odběrného místa poplatek za užívání veřejného prostranství 600, místní a spr. popl., ost. nedaň. příjmy 6 0,00 0, odbor ÚR, místní komunikace 634, ,00 0,00 08 Celkem KAP 3 813, , ,00 09 KAP městská policie kolky 1

14 výstroj (uniformy) cestovné programové vybavení za služby peněžním ústavům a pošt knihy dálniční známky, kmitočty všeobecný mat. (střelivo, úklid, prostř., PC mat.,žárovky, mat. pro údržbu domu) opr. a údržba (MKS, auta, PCO, budova, zázn. zař.) STK, emise, komíny, PCO, MKS, očkování školení a vzdělávání (řidiči) pronájem střelnice DHDM - (obnova PC, monitory, vybavení) pohonné hmoty elektrická energie plyn voda telefony, popl. za užívání rad. 190,00 4,00 18,00 12, , , provozní a ostatní neinvestiční náklady 0, , úvěrové smlouvy - splátky pojistného 19, úvěrové smlouvy - splátky jistin -58, úvěrové smlouvy - splátky úroků 4, investice 0,00 23,00-58, prostředky na platy a zákonné pojistné 0, ,00 0, ostat. nedaňové příjmy pult centrální ochrany 1 500,00 600, prodej služebního vozidla PCO a ost. nedaň. příjmy 2 1 0,00 0, městská policie ,00-58,00 09 Celkem KAP ,00-58,00 23 KAP útvar obrany a krizového řízení elektrická energie teplo vodné, stočné ND - CAS, Avia, PPS spotřební materiál, hadice, savice teplá voda pohonné hmoty, oleje příprava na krizové situace pojištění požárního vozidla MAN 4x4 s výbavou revize plyn. kotle, el. nářadí, doména, WWstránky 36, emise, tech. kontroly opravy a údržba vozidel, nářadí hasičská zbrojnice - oprava budovy DDHM výstroj a výzbroj pro mládež výstroj protipožární ochrana - provozní výdaje 0,00 926,00 0, VPČ včetně zák. poj. - údržba hasící techniky VPČ včetně zák. poj. - úklid hasičské zbrojnice refundace mezd (požární zásahy) 12, odměny za údržbu hasící techniky 0,00 87,00 0, útvar obrany a krizového řízení 0, ,00 0,00 23 Celkem KAP 0, ,00 0,00 24 KAP odbor - obecní živnostenský úřad správní poplatky a ostatní příjmy 700,00 0,00 0, odbor - obecní živnostenský úřad 700,00 0,00 0,00 24 Celkem KAP 700,00 0,00 0,00 85 KAP odbor dopravy a silničního hospodářství znalecké posudky - dopr. nehody, toxikologie, odb. literatura BESIP dopravní značení - střed města údržba vodorovného dopravního značení údržba svislého dopravního značení parkovací automaty - servis studie a PD dopravního značení 70, dopravní značení - změny a údržba 0,00 890,00 0, městská hromadná doprava 0,00 3 0, správní poplatky ZOZ - řidičské oprávnění ostatní nedaň. příjmy 5 000,00 400, ,00 90, , místní a spr. popl., ost. nedaň. příjmy 8 800,00 0,00 0, parkovací automaty 8 800,00 0,00 0,00

15 parkovací karty 1 370,00 0,00 0, BUS nádr. - provozování linkové dopravy 1 0,00 0, odbor dopravy a silničního hospodářství , ,00 0,00 85 Celkem KAP , ,00 0,00 91 KAP oddělení projektů a strategií GTE - příprava projektu SEWACO GTE - ostatní služby (inv. a neinv.) ČEZ Distribuce a.s inv. a neinv. výdaje 0, ,00 0, interní grantový systém 0,00 1 0, Nadační fond Kalich - 10 let Zdravé město - darovací sml NSZM ČR - přísp. na zpracování auditů udržitelného rozvoje - MA Zdravé město - výroční Zdravé město Zdravé město a MA21 28,00 278,00 0, ostatní služby příprava a realizace projektů 0,00 0, podíl města-zvyš.kval.říz.v úřadech ÚVS 0,00 508,00 0, podíl města-vzdělávání v egoncentru Ltm. 0,00 131,00 0, podíl města - projekt k MA21 - Maruel 0,00 169,00 0, podíl města-projekt 06 0,00 428,00 0, podíl města - projekt Fair&Aware 0,00 738,00 0, zajištění administrace projektu 06 0,00 0, projekt k MA21 - MARUEL 1 080, ,00 0, Hannover - projekt Fair&Aware 7 762,00 0, účel. dot. - zavádění ICT v ÚVS - neinv. 317,00 309,00 0, účel. dot. - vzdělávání v egoncentru Lt ,00 0, účel.dot. - zvyš. kval. říz. v úřad. ÚVS 0, , , účel. dot. - zavádění ICT v ÚVS - inv , ,00 0, oddělení projektů a strategií 6 488, , , vratka mzdových prostředků z r podíl města-zvyš.kval.říz.v úřadech ÚVS 47,00 81,00 0, účel.dot. - zvyš. kval. říz. v úřad. ÚVS 0,00 4 0, odd. proj. a strategií - nepřímé nákl. 47,00 541,00 0,00 91 Celkem KAP ,00 Celkem , , ,00 18,00 47, ,00 486,00 228, ,00

MĚSTO LITOMĚŘICE - přehled upraveného rozpočtu

MĚSTO LITOMĚŘICE - přehled upraveného rozpočtu 1 Kapitola 01 odbor ekonomický 328 859,40 72 662,00 33 7 02 odbor správní 36 136,60 88 59 2 083,00 03 odbor škol., kult., sportu a pam. péče 1 839,00 117 994,00 0,00 04 odbor správy nemovitého majetku

Více

SCHVÁLENÝ ROZPOČET NA ROK 2009

SCHVÁLENÝ ROZPOČET NA ROK 2009 1 / 12 01 odbor ekonomický 349 172,00 40 15 25 041,00 02 odbor správní 41 162,00 107 874,00 1 870,00 03 odbor škol., kult., sportu a pam. péče 14 3 111 541,00 0,00 04 odbor správy majetku města a byt.

Více

M Ě S T O L I T O M Ě Ř I C E

M Ě S T O L I T O M Ě Ř I C E M Ě S T O L I T O M Ě Ř I C E Ú P R A V Y R O Z P O Č T U D O P O R U Č E N É FV KE S C H V Á L E N Í projednání ve FV, dne: projednání v ZM, dne: 17.1.2012 (zápis) 26.1.2012 (usnesení zastupitelstva)

Více

M Ě S T O L I T O M Ě Ř I C E P L N Ě N Í R O Z P O Č T U

M Ě S T O L I T O M Ě Ř I C E P L N Ě N Í R O Z P O Č T U M Ě S T O L I T O M Ě Ř I C E P L N Ě N Í R O Z P O Č T U Z A O B D O B Í 1-9/2014 PŘÍJMY - rekapitulace plnění rozpočtu za období 1-9/2014 Strana 1 01 odbor ekonomický 02 odbor správní 03 odbor škol.,

Více

MĚSTO LITOMĚŘICE PLNĚNÍ ROZPOČTU ZA OBDOBÍ 1-6/2015

MĚSTO LITOMĚŘICE PLNĚNÍ ROZPOČTU ZA OBDOBÍ 1-6/2015 MĚSTO LITOMĚŘICE PLNĚNÍ ROZPOČTU ZA OBDOBÍ 1-6/2015 PŘÍJMY - rekapitulace plnění rozpočtu za období 1-6/2015 Strana 1 01 odbor ekonomický 02 odbor správní 03 odbor škol., kult., sportu a pam. péče 04 odbor

Více

Ú P R A V Y R O Z P O Č T U D O P O R U Č E N É FV KE S C H V Á L E N Í

Ú P R A V Y R O Z P O Č T U D O P O R U Č E N É FV KE S C H V Á L E N Í M Ě S T O L I T O M Ě Ř I C E Ú P R A V Y R O Z P O Č T U D O P O R U Č E N É FV KE S C H V Á L E N Í projednání ve FV, dne: projednání v ZM, dne: 7.11.2012 (zápis) 15.11.2012 (UZ) ÚZ/ORG kap. 1 - odbor

Více

MĚSTO LITOMĚŘICE PLNĚNÍ ROZPOČTU ZA OBDOBÍ 1-3/2015

MĚSTO LITOMĚŘICE PLNĚNÍ ROZPOČTU ZA OBDOBÍ 1-3/2015 MĚSTO LITOMĚŘICE PLNĚNÍ ROZPOČTU ZA OBDOBÍ 1-3/2015 PŘÍJMY - rekapitulace plnění rozpočtu za období 1-3/2015 Strana 1 01 odbor ekonomický 02 odbor správní 03 odbor škol., kult., sportu a pam. péče 04 odbor

Více

M Ě S T O L I T O M Ě Ř I C E Z Á V Ě R E Č N Ý Ú Č E T Z A R O K 2012

M Ě S T O L I T O M Ě Ř I C E Z Á V Ě R E Č N Ý Ú Č E T Z A R O K 2012 M Ě S T O L I T O M Ě Ř I C E Z Á V Ě R E Č N Ý Ú Č E T Z A R O K 2012 Zpracoval: ekonomický odbor Datum vyvěšení: 20.5.2013 Datum sejmutí: 7.6.2013 Strana 1 Komentář k závěrečnému účtu Města Litoměřice

Více

Rozpočet města Holešova na rok 2013

Rozpočet města Holešova na rok 2013 Rozpočet města Holešova na rok 2013 Příjmy ODDPA 11 - Odbor finanční Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 23 200 Daň z příjmů ze samostatné výdělečné činnosti 1 100 Daň z

Více

MĚSTO LITOMĚŘICE - přehled upraveného rozpočtu

MĚSTO LITOMĚŘICE - přehled upraveného rozpočtu 3. RO - (UZM 24.4. 2014) 1 Kapitola 01 odbor ekonomický 288 719,80 58 438,00 56 43 02 odbor správní 35 643,20 80 998,00 2 119,00 03 odbor škol., kult., sportu a pam. péče 32 059,00 169 66 0,00 04 odbor

Více

Obec Jaroměřice 569 44 Jaroměřice 1

Obec Jaroměřice 569 44 Jaroměřice 1 Obec Jaroměřice 569 44 Jaroměřice 1 IČ: 00276758 R O Z P O Č E T NA ROK 2015 Třída 1 - daňové příjmy PŘÍJMY Kapit.Položka v tis.kč ----------------------------------------------------------------- daň

Více

R O Z P O Č E T M Ě S T A L I T O M Ě Ř I C E

R O Z P O Č E T M Ě S T A L I T O M Ě Ř I C E R O Z P O Č E T M Ě S T A L I T O M Ě Ř I C E N A R O K 2013 (návrh údaje uváděné v tis. Kč) listopad 2012 Zpracoval: ekonomický odbor Vyvěšeno dne: 27. listopadu 2012 Sejmuto: 14.12.2012 1 Kapitola 01

Více

ROZPOČET OBCE KOCHÁNKY NA ROK 2014

ROZPOČET OBCE KOCHÁNKY NA ROK 2014 ROZPOČET OBCE KOCHÁNKY NA ROK 2014 Zveřejněn na elektronické úřední desce a úřední desce obce: Vyvěšen: 14. 1. 2014 Sejmut: 4. 2. 2014 Projednáno v zastupitelstvu dne 7. 1. 2014 Schváleno v zastupitelstvu

Více

ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2013

ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2013 ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2013 P Ř Í J M Y 1) DAŇOVÉ v tis. Kč Daň z příjmu FO - závislá činnost 1111 3000 Daň z příjmu FO - podnikatelé 1112 400 Daň z příjmu FO - z kapitálových výnosů 1113 300 Daň

Více

MĚSTO LITOMĚŘICE - přehled upraveného rozpočtu

MĚSTO LITOMĚŘICE - přehled upraveného rozpočtu 1. RO - (UZM 29.1.2015) 1 Kapitola 01 odbor ekonomický 295 914,50 53 602,00 35 062,00 02 odbor správní 35 487,50 82 614,00 1 978,00 03 odbor škol., kult., sportu a pam. péče 2 424,00 143 887,00 0,00 04

Více

MĚSTO LITOMĚŘICE - přehled upraveného rozpočtu

MĚSTO LITOMĚŘICE - přehled upraveného rozpočtu 2. RO - (UZM 26.2.2015) 1 Kapitola 01 odbor ekonomický 295 914,50 53 602,00 35 062,00 02 odbor správní 35 523,50 82 48 1 978,00 03 odbor škol., kult., sportu a pam. péče 2 624,00 144 252,00 0,00 04 odbor

Více

Obecní úřad Jaroměřice IČ 00276758 R O Z P O Č E T

Obecní úřad Jaroměřice IČ 00276758 R O Z P O Č E T - 1 Obecní úřad Jaroměřice IČ 00276758 Příjmy R O Z P O Č E T na rok 2007 ======================= Třída 1 - daňové příjmy Kapit.Položka v tis.kč --------------------------------------------------------------

Více

NÁVRH ROZPOČTU OBCE KOCLÍŘOV NA ROK 2008

NÁVRH ROZPOČTU OBCE KOCLÍŘOV NA ROK 2008 ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY Daňové příjmy Daň z příjmů FO ze závislé činnosti 938 xxxx 1111 Daň z příjmů FO - OSVČ 80 xxxx 1112 Daň z příjmů FO z kapitálových výnosů 44 xxxx 1113 Daň z příjmů právnických osob 1390

Více

Plnění rozpočtu v tis. Kč za období 1-6/2015 A - daňové příjmy Paragraf, položka, text rozpočet skutečnost %

Plnění rozpočtu v tis. Kč za období 1-6/2015 A - daňové příjmy Paragraf, položka, text rozpočet skutečnost % Plnění rozpočtu v tis. Kč za období 1-6/2015 A - daňové příjmy 1111 daň ze závislé činnosti 2 200 1 264 1112 daň z příjmu fyz. osob (OSVČ) 100 16 1113 daň srážková 255 144 1121 daň z příjmu práv. osob

Více

Rozpočet hlavní činnosti MČ Praha-Řeporyje na rok 2011

Rozpočet hlavní činnosti MČ Praha-Řeporyje na rok 2011 Rozpočet hlavní činnosti MČ Praha-Řeporyje na rok 2011 P ř í j m y Třída 1 - Daňové příjmy Závazný ukazatel Kč Položka Poplatky za znečišťování ovzduší 1332 17,0 Poplatek ze psů 1341 100,0 Poplatek za

Více

Rozpočet města Holešova na rok 2009

Rozpočet města Holešova na rok 2009 Rozpočet města Holešova na rok 2009 Příjmy Popis Schválený rozpočet 2009 v tis. Kč Odbor finanční Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 22 000 Daň z příjmů ze samostatné výdělečné

Více

ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2009 P Ř Í J M Y

ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2009 P Ř Í J M Y ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2009 P Ř Í J M Y 1) DAŇOVÉ v tis. Kč Daň z příjmu FO - závislá činnost 1111 2200 Daň z příjmu FO - podnikatelé 1112 600 Daň z příjmu FO - z kapitálových výnosů 1113 150 Daň

Více

S C H V Á L E N Ý R O Z P O Č E T M Ě S T A L I T O M Ě Ř I C E N A R O K 2014

S C H V Á L E N Ý R O Z P O Č E T M Ě S T A L I T O M Ě Ř I C E N A R O K 2014 S C H V Á L E N Ý R O Z P O Č E T M Ě S T A L I T O M Ě Ř I C E N A R O K 2014 (údaje uváděné v tis. Kč) prosinec 2013 Zpracoval: ekonomický odbor SCHVÁLENÝ ROZPOČET NA ROK 2014 1 Kapitola 01 odbor ekonomický

Více

R O Z P O Č E T M Ě S T A L I T O M Ě Ř I C E

R O Z P O Č E T M Ě S T A L I T O M Ě Ř I C E R O Z P O Č E T M Ě S T A L I T O M Ě Ř I C E N A R O K 2014 (návrh údaje uváděné v tis. Kč) listopad 2013 Zpracoval: ekonomický odbor Vyvěšeno dne: 27. listopadu 2013 Sejmuto: 13.12.2013 NÁVRH ROZPOČTU

Více

M Ě S T O L I T O M Ě Ř I C E

M Ě S T O L I T O M Ě Ř I C E M Ě S T O L I T O M Ě Ř I C E Ú P R A V Y R O Z P O Č T U D O P O R U Č E N É FV KE S C H V Á L E N Í projednání ve FV, dne: projednání v ZM, dne: 6.9.2011 (zápis) 15.9.2011 (usnesení zastupitelstva) ÚZ/ORG

Více

Plnění rozpočtu v tis. Kč za období 1-3/2015 A - daňové příjmy Paragraf, položka, text rozpočet skutečnost %

Plnění rozpočtu v tis. Kč za období 1-3/2015 A - daňové příjmy Paragraf, položka, text rozpočet skutečnost % Plnění rozpočtu v tis. Kč za období 1-3/2015 A - daňové příjmy 1111 daň ze závislé činnosti 2 200 679 1112 daň z příjmu fyz. osob (OSVČ) 100 16 1113 daň srážková 255 81 1121 daň z příjmu práv. osob 2 400

Více

Obec Poteč. Rozpočet na rok 2015 /tis.kč/ NÁVRH

Obec Poteč. Rozpočet na rok 2015 /tis.kč/ NÁVRH Rozpočet na rok 2015 /tis.kč/ NÁVRH OdPa Položka Příjmy Čerpání Čerpání Čerpání Čerpání Čerpání Čerpání Rozpočet 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 1111 Daň z příjmů FO ze ZČ 1084 970 1120 1155 1260 1453

Více

Příjmy obce Velký Ořechov pro rok 2012

Příjmy obce Velký Ořechov pro rok 2012 Příjmy obce Velký Ořechov pro rok 2012 2012 0000 1111 Daň z příjmu fyz.osob ze záv.činností 900 000 0000 1112 Daň z příjmu fyz.osob ze sam.činností 80 000 0000 1113 Daň z příjmu fyz. osob z kapit. výnosů

Více

ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2014

ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2014 ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2014 P Ř Í J M Y 1) DAŇOVÉ v tis. Kč Daň z příjmu FO - závislá činnost 1111 3000 Daň z příjmu FO - podnikatelé 1112 350 Daň z příjmu FO - z kapitálových výnosů 1113 300 Daň

Více

SCHVÁLENÝ ROZPOČET MĚSTA LITOMĚŘICE NA ROK 2016

SCHVÁLENÝ ROZPOČET MĚSTA LITOMĚŘICE NA ROK 2016 SCHVÁLENÝ ROZPOČET MĚSTA LITOMĚŘICE NA ROK 2016 (údaje uváděné v tis. Kč) prosinec 2015 Zpracoval: ekonomický odbor Vyvěšeno dne: 11.12.2015 1 Kapitola 01 odbor ekonomický 328 860,00 61 702,00 14 562,00

Více

MĚSTO LITOMĚŘICE - přehled upraveného rozpočtu

MĚSTO LITOMĚŘICE - přehled upraveného rozpočtu 5. RO - (UZM 17.9.2015) 1 Kapitola 01 odbor ekonomický 310 832,50 62 656,00 40 888,00 02 odbor správní 35 943,50 86 072,00 2 073,00 03 odbor škol., kult., sportu a pam. péče 37 402,00 177 267,00 0,00 04

Více

Alternativní rozpočet města Veltrusy 2007 15 193,93 15 091,72 15 215,00 15 133,36

Alternativní rozpočet města Veltrusy 2007 15 193,93 15 091,72 15 215,00 15 133,36 Příjmy celkem Příjmy celkem Úprava Úprava PARAG. PARAG. POLOŽ. Org. Název Název NÁVRH SKUT.06 Plán 07 plánu 07 Konečný oddíl paragraf položka Org. r.2006 návrh návrh xx xx xxxx PŘÍJMY 1111 Daňové příjmy

Více

Rozpočet na rok 2013 - příjmy

Rozpočet na rok 2013 - příjmy Rozpočet na rok 2013 - příjmy paragraf položka text v tis. Kč Daňové příjmy 48 672,50 1111 Daň z přijmů FO ze závislé činnosi a funkčních požitků 10 900,00 1112 Daň z přijmů FO ze SVČ 1 500,00 1113 Daň

Více

ROZPOČET MĚSTA LITOMĚŘICE NA ROK 2016

ROZPOČET MĚSTA LITOMĚŘICE NA ROK 2016 ROZPOČET MĚSTA LITOMĚŘICE NA ROK 2016 (návrh údaje uváděné v tis. Kč) listopad 2015 Lhůta pro podání písemných připomínek občanů města k Návrhu rozpočtu na rok 2016 Města Litoměřice je stanovena do 2.

Více

M Ě S T O L I T O M Ě Ř I C E Z Á V Ě R E Č N Ý Ú Č E T Z A R O K 2011

M Ě S T O L I T O M Ě Ř I C E Z Á V Ě R E Č N Ý Ú Č E T Z A R O K 2011 M Ě S T O L I T O M Ě Ř I C E Z Á V Ě R E Č N Ý Ú Č E T Z A R O K 2011 Zpracoval: ekonomický odbor Datum: 11. 6. 2012 Komentář k závěrečnému účtu Města Litoměřice za rok 2011 Strana 1 Rozpočet obce Města

Více

Rozpočet obce Bernartice nad Odrou na rok 2015

Rozpočet obce Bernartice nad Odrou na rok 2015 Rozpočet obce Bernartice nad Odrou na rok 2015 PŘÍJMY Kč Rozpočtová skladba oddíl položka Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti 1 900 000 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze samostatně výdělečné

Více

NÁVRH ROZPOČTU OBCE BĚLOTÍN NA ROK 2015

NÁVRH ROZPOČTU OBCE BĚLOTÍN NA ROK 2015 NÁVRH ROZPOČTU OBCE BĚLOTÍN NA ROK 2015 Část A - PŘÍJMY v tis. Kč PAR POL TEXT tisíc Kč 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti 3 809 1112 Daň z příjmu fyzických osob ze SVČ 160 1113 Daň z

Více

Od Pa Pol Popis Schválený rozp. Změny rozp. - Změny rozp. + Výsledek od poč.roku

Od Pa Pol Popis Schválený rozp. Změny rozp. - Změny rozp. + Výsledek od poč.roku Rozpočet 2014 I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY -návrh XXXX XXXXXX 0 1111 Daň z příjmů FO ze záv. Čin. 2 700 000 2 700 000 1112 Daň z příjmů FO ze SVČ 920 000 920 000 1113 Daň z příjmů FO z kapit. výnos 270 000 270

Více

S C H V Á L E N Ý R O Z P O Č E T M Ě S T A L I T O M Ě Ř I C E N A R O K 2011. (údaje uváděné v tis. Kč) leden 2011. Zpracoval: ekonomický odbor

S C H V Á L E N Ý R O Z P O Č E T M Ě S T A L I T O M Ě Ř I C E N A R O K 2011. (údaje uváděné v tis. Kč) leden 2011. Zpracoval: ekonomický odbor S C H V Á L E N Ý R O Z P O Č E T M Ě S T A L I T O M Ě Ř I C E N A R O K 2011 (údaje uváděné v tis. Kč) leden 2011 Zpracoval: ekonomický odbor Kapitola MĚSTO LITOMĚŘICE SCHVÁLENÝ ROZPOČET NA ROK 2011

Více

PŘÍJMY CELKEM 61773912

PŘÍJMY CELKEM 61773912 ROZPOČET OBCE PSÁRY na rok 2015 v POLOŽKÁCH Rozpočtové příjmy NÁVRH k vyvěšeni daňové 1111 DPFOzezáv.č. 7000000 1112 DPFO-OSVČ 1700000 1113 DPFOzkap. výnosů 700000 1121 DPPO 6800000 1122 DPPO za obec 900000

Více

Rozpočet MČ Brno - Starý Lískovec na rok 2015 (v tis. Kč) P Ř Í J M Y

Rozpočet MČ Brno - Starý Lískovec na rok 2015 (v tis. Kč) P Ř Í J M Y Rozpočet MČ Brno - Starý Lískovec na rok 2015 (v tis. Kč) P Ř Í J M Y A. Příjmy daňové a poplatky z vybraných činností 1122 6 000 daň z příjmů právnických osob 1341 350 poplatek ze psů 1342 5 poplatek

Více

Čerpání rozpočtu výdajů

Čerpání rozpočtu výdajů Čerpání rozpočtu výdajů upravený rozpočet skutečnost I. hledisko třídění výdajů 1. kapitálové výdaje 4 741 000,00 Kč 4 966 979,66 Kč 104,77 % 2. běžné (provozní) výdaje 83 241 404,55 Kč 82 989 249,83 Kč

Více

Návrh rozpočtu obce pro rok 2012

Návrh rozpočtu obce pro rok 2012 Návrh rozpočtu obce pro rok 2012 OBEC BECHLÍN ROZPOČET 2012 PŘÍJMY 02 02/28 000001 231 0000 1111 1 700 000,00 DAŇ Z PŘÍJMU FO ze závislé činnosti 02 02/28 000001 231 0000 1112 150 000,00 DAŇ Z PŘÍJMU FO

Více

Město Litoměřice SCHVÁLENÝ ROZPOČET ROK 2007 Příjmy Výdaje Financování

Město Litoměřice SCHVÁLENÝ ROZPOČET ROK 2007 Příjmy Výdaje Financování 01 KAP. Odbor ekonomický 1000 Odbor ekonomický 01002 rozp.rezerva-nepředvídané výdaje 0,00 22 7 0,00 01003 TSM, PO - neinv. přísp. na provoz 0,00 15 704,00 0,00 01004 TSM, PO - neinv. přísp. na mzdy 0,00

Více

120,5 120,5. 0 300 300 Obecné příjmy z fin. 10

120,5 120,5. 0 300 300 Obecné příjmy z fin. 10 Příjmy z poskytování služeb a výrobků Příjmy z prodeje zboží njiž zakoupeného - knihy Odvody příspěvkových organizací Příjmy z pronájmu pozemků Příjmy z pronájmů ostatních nemovitostí a jejich částí Příjmy

Více

ROZPOČET 2011 SCHVÁLENÝ 1. ÚPRAVA 2. ÚPRAVA 1. r.opatření 3. ÚPRAVA 2. a 3. r. opatření PŘÍJMY 1111 Daň z příjmů FO ze záv.čin.

ROZPOČET 2011 SCHVÁLENÝ 1. ÚPRAVA 2. ÚPRAVA 1. r.opatření 3. ÚPRAVA 2. a 3. r. opatření PŘÍJMY 1111 Daň z příjmů FO ze záv.čin. ROZPOČET 2011 SCHVÁLENÝ 1. ÚPRAVA 2. ÚPRAVA 1. r.opatření 3. ÚPRAVA 2. a 3. r. opatření PŘÍJMY 1111 Daň z příjmů FO ze záv.čin. 1 350 000 128 000 1112 Daň z příjmů FO ze SVČ 150 000-20 000 1113 Daň k příjmů

Více

OBEC MNICHOV. Schválený rozpočet na rok 2015( v tis. Kč)

OBEC MNICHOV. Schválený rozpočet na rok 2015( v tis. Kč) OBEC MNICHOV Schválený rozpočet na rok 2015( v tis. Kč) Položka název položky schválený rozpočet v tis.kč PŘÍJMY 0000 1111 Daň z příjmů FO ZČ a funkčních požitků 1 136,35 0000 1112 Daň z příjmů FO ze samostatné

Více

Od Pa Pol Popis Schválený rozp. Změny rozp. - Změny rozp. + Výsledek od poč.roku

Od Pa Pol Popis Schválený rozp. Změny rozp. - Změny rozp. + Výsledek od poč.roku Rozpočet 2015 I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY -návrh Od Pa Pol Popis Schválený rozp. Změny rozp. - Změny rozp. + Výsledek od poč.roku XXXX XXXXXX 0 1111 Daň z příjmů FO ze záv. čin. 3 200 000 3 200 000 1112 Daň z

Více

O B E C H A M R Y 340 22 Nýrsko okres Klatovy tel. fax : 376390180 e-mail : obechamry@nextra.cz

O B E C H A M R Y 340 22 Nýrsko okres Klatovy tel. fax : 376390180 e-mail : obechamry@nextra.cz O B E C H A M R Y 340 22 Nýrsko okres Klatovy tel. fax : 376390180 e-mail : obechamry@nextra.cz V Hamrech 18. 5. 2015 Vyřizuje : Coufalová Věc : Návrh závěrečného účtu vyúčtování hospodaření obce Hamry

Více

Přehled rozpočtů obce ZÁKOLANY - 2010, 2011, 2012

Přehled rozpočtů obce ZÁKOLANY - 2010, 2011, 2012 Přehled rozpočtů obce ZÁKOLANY - 2010, 2011, 2012 PŘÍJMY Paragraf Položka Text Skutečnost Skutečnost r. 2010 r. 2011 r. 2012 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti 759786 805603 1112 Daň

Více

MĚSTO PEC POD SNĚŽKOU, IČ: 00278181, ROZPOČET 2016

MĚSTO PEC POD SNĚŽKOU, IČ: 00278181, ROZPOČET 2016 MĚSTO PEC POD SNĚŽKOU, IČ: 00278181, ROZPOČET 2016 Příjmy schválený rozpočet 1111 Daň z příjmů FO ze záv.čin. 1 700 000 Kč 1112 Daň z příjmů FO ze SVČ 80 000 Kč 1113 Daň k příjmů z kap.výnosů 190 000 Kč

Více

Financování : Konto korentní úvěr 500,00 Počáteční stav 2 099,00 Celkem : 41 228,20

Financování : Konto korentní úvěr 500,00 Počáteční stav 2 099,00 Celkem : 41 228,20 Schválený rozpočet na rok 2004 (v tis. Kč) Příjmy: Daňové příjmy 16 050,00 Nedaňové příjmy 1 547,00 Dotace 18 574,20 Příjmy z dobývaného prostoru 100,00 Pitná voda 17,00 Mateřská škola 65,00 Základní škola

Více

Čerpání rozpočtu výdajů

Čerpání rozpočtu výdajů Čerpání rozpočtu výdajů upravený rozpočet skutečnost I. hledisko třídění výdajů 1. kapitálové výdaje 3 169 000,00 Kč 3 256 551,05 Kč 102,76 % 2. běžné (provozní) výdaje 90 484 120,00 Kč 85 427 565,46 Kč

Více

MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2007. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY: v tis. Kč Třída Druh příjmu SR Skut.

MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2007. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY: v tis. Kč Třída Druh příjmu SR Skut. MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2007 Rozpočet projednán dne: 24.1.2007 dne: 17.1.2007 dne: 1.2.2007 ve finančním výboru v radě města v zastupitelstvu města ROZPOČTOVÉ

Více

Schválený rozpočet Města Suchdol nad Lužnicí na rok 2011

Schválený rozpočet Města Suchdol nad Lužnicí na rok 2011 Schválený rozpočet Města Suchdol nad Lužnicí na rok 2011 Vyvěšeno na úřední desce dne 07.12.2010, sejmuto 22.12.2010. Mgr. Pavel Mráček, starosta města Sumář rozpočtu na rok 2011 Schválený rozpočet na

Více

ROZPIS ROZPOČTU OBCE JEZEŘANY-MARŠOVICE PRO ROK 2012

ROZPIS ROZPOČTU OBCE JEZEŘANY-MARŠOVICE PRO ROK 2012 ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY: ROZPIS ROZPOČTU OBCE JEZEŘANY-MARŠOVICE PRO ROK 2012 par. pol. Název částka 0000 1111 Daň z příjmů FO ze závislé činnosti a funkčních požitků 1.050.000,- 1112 Daň z příjmů FO ze závislé

Více

Schválený rozpočet 2015

Schválený rozpočet 2015 Schválený rozpočet 215 OBEC ZELENEČ REKAPITULACE Příjmy rozpočtu 42 855 Výdaje rozpočtu 23 95 Financování -18 95 Rozdíl I. Rozpočtové příjmy Paragraf Položka Text Rozpočet schválený a b 1 - - 1111 Daň

Více

Návrh rozpočtu obce Študlov na rok 2015 závazným ukazatelem je paragraf

Návrh rozpočtu obce Študlov na rok 2015 závazným ukazatelem je paragraf paragraf položka Příjmy v tis. Návrh rozpočtu obce Študlov na rok 2015 závazným ukazatelem je paragraf 1111 Daň z příjmu fyz. osob ze závislé činn. 914 1112 Daň z příjmu fyz. osob ze samost. výděl. činn.

Více

M Ě S T O L I T O M Ě Ř I C E Z Á V Ě R E Č N Ý Ú Č E T Z A R O K 2013

M Ě S T O L I T O M Ě Ř I C E Z Á V Ě R E Č N Ý Ú Č E T Z A R O K 2013 M Ě S T O L I T O M Ě Ř I C E Z Á V Ě R E Č N Ý Ú Č E T Z A R O K 2013 Zpracoval: ekonomický odbor Datum vyvěšení: 20.5.2014 Datum sejmutí: 6.6.2014 Strana 1 Komentář k závěrečnému účtu Města Litoměřice

Více

Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2015/4 schválené v rámci programu 7. zasedání zastupitelstva obce dne 9. června 2015 SOUHRN PŘÍJMY

Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2015/4 schválené v rámci programu 7. zasedání zastupitelstva obce dne 9. června 2015 SOUHRN PŘÍJMY Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2015/4 schválené v rámci programu 7. zasedání zastupitelstva obce dne 9. června 2015 SOUHRN Rozpočet obce na rok 2015 RO 2015/1 RO 2015/2 RO 2015/3 RO 2015/4 Změna

Více

ROZPQČETOBCEPSÁRY. 1511 daň z nemovitosti 4800000

ROZPQČETOBCEPSÁRY. 1511 daň z nemovitosti 4800000 V POL0ŽK~ CH Rozpočtové příjmy ROZPQČETOBCEPSÁRY na rok 2014 NÁVRH k vyvěšení daňové 1111 DPFOzezáv.č. 6000000 11120PF0-OSVČ 1300000 1113 DPFOzkap. výnosů 600000 1121 DPPO 6000000 1122 DPPO za obec 400000

Více

Rozpočet Obce Studenec na rok 2006

Rozpočet Obce Studenec na rok 2006 Číslo řádku Obce Studenec na rok 2006 Položky rozpočtu Příjmy rozpočtu Skutečnost na rok 2006 1 Daň z příjmu FO - závislá činnost 2 450 2 506 2 580 2 Daň z příjmů FO - podnikání 1 920 1 799 1 850 3 Daň

Více

Návrh rozpočtu 2009 P Ř Í J M Y P Ř Í J M Y C E L K E M : 30 556 050,00

Návrh rozpočtu 2009 P Ř Í J M Y P Ř Í J M Y C E L K E M : 30 556 050,00 Obec Dolní Dobrouč, 561 02 Dolní Dobrouč 380, IČO 00278742, DIČ CZ00278742 Návrh rozpočtu 2009 P Ř Í J M Y DPFO - závislá činnost 4191900,00 DPFO - SVČ -(sdílená i teritoriální) 810900,00 DPFO - kapitálové

Více

Příjmy města 2009 v tis. Kč

Příjmy města 2009 v tis. Kč P Ř Í J M Y CELKEM 106 865,7 DAŇOVÉ PŘÍJMY 66 583,0 Daňové výnosy 52 053,0 1111 Daň z příjmu ze závislé činnosti 10 582,3 1112 Daň z příjmu fyzických osob 2 228,0 1121 Daň z příjmu právnických osob 15

Více

Obec Grygov Schválený rozpočet obce pro rok 2015

Obec Grygov Schválený rozpočet obce pro rok 2015 Rozpočet obce pro rok 2015 schválen zastupitelstvem obce na veřejném zasedání zastupitelstva obce dne 25.3.2015. Příjmová část (třída 1+2+3+4) 1111 Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních

Více

ROZPOČET MĚSTA BĚLÁ NAD RADBUZOU NA ROK 2007

ROZPOČET MĚSTA BĚLÁ NAD RADBUZOU NA ROK 2007 ROZPOČET MĚSTA BĚLÁ NAD RADBUZOU NA ROK 2007 PŘÍJMY Daňové příjmy 15.089.000 Daň z příjmu FO ze závislé činnosti 2.670.000 Daň z příjmu FO ze samostatné výdělečné činnosti 1.650.000 Daň z příjmu FO z kapitálových

Více

ROZPOČET MĚSTSKÉHO OBVODU MARTINOV

ROZPOČET MĚSTSKÉHO OBVODU MARTINOV Statutární město Ostrava Městský obvod Martinov ROZPOČET MĚSTSKÉHO OBVODU MARTINOV na rok 2014 Schválen usnesením Zastupitelstva městského obvodu Martinov č. 184/23 dne 13. prosince 2013 PŘÍJEM Třída Třída

Více

Návrh rozpočtu Obce Březůvky na rok 2015

Návrh rozpočtu Obce Březůvky na rok 2015 Rozpočtové příjmy Návrh rozpočtu Obce Březůvky na rok 2015 Paragraf Položka Název Plán RO1 Po úpravě 0000 8115 Změna stavu krátkodobých prostředků na běžném účtu 0,00 0,00 0,00 0000 8124 Splátky úvěru

Více

Rozpočet MČ Brno-Židenice schválený zastupitelstvem

Rozpočet MČ Brno-Židenice schválený zastupitelstvem 1 Rozpočet MČ Brno-Židenice schválený zastupitelstvem MČ Brno-Židenice dne 12. 12. 2007 Výdaje Podrobný rozpis v tis. Kč 1 2212 5169 OSM čištění a údržba komunikací 4 950 2 2212 6121 OSM silnice - přechody,

Více

NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2015

NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2015 PŘÍJMY Paragraf Položka UZ Org. Orgnum Název účtu návrh Pokladní správa 2015 Pěstební činnost (1031) 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti 2 400 000 1112 Daň z příjmu fyzických osob ze samostatné

Více

8115 zapojení volných prostředků 2009 2 000 000

8115 zapojení volných prostředků 2009 2 000 000 Rozpočet 2010 pracovní podklad položkově Příjmy OdPa Rozpočet pol 1111 Daň z příjmu fyz. osob ze záv čin. 4 300 000 1112 Daň z příjmu fyz. osob ze SVČ 500 000 1113 Daň z příjmu fyz. osob z kapit výnosů

Více

M Ě S T O L I T O M Ě Ř I C E Z Á V Ě R E Č N Ý Ú Č E T Z A R O K 2009

M Ě S T O L I T O M Ě Ř I C E Z Á V Ě R E Č N Ý Ú Č E T Z A R O K 2009 M Ě S T O L I T O M Ě Ř I C E Z Á V Ě R E Č N Ý Ú Č E T Z A R O K 2009 Zpracoval: ekonomický odbor Dne: 9. 5. 2010 Strana 1 Komentář k plnění rozpočtu Města Litoměřice za rok 2009 Rozpočet obce Města Litoměřice

Více

Návrh rozpočtu pro rok 2011. Výpis dle paragrafů, položek a UZ

Návrh rozpočtu pro rok 2011. Výpis dle paragrafů, položek a UZ Návrh rozpočtu pro rok 2011 P Ř Í J M Y Par. Pol. Popis rozpočet návrh ke schválení 0 1111 daň z příjmu FO ZČ 3 500 000 1112 daň z příjmu OSVČ 850 000 1113 daň z příjmů FO z kapitál. 300 000 1121 daň z

Více

Rozpočet ROK 2007. Rozpočet 2007

Rozpočet ROK 2007. Rozpočet 2007 OBEC: BUKOVNO Rozpočet ROK 2007 Projednáno na zasedání zastupitelstva obce dne 6.12.2006 Rozpočet zpracoval: Vinšová Starostka obce: Štechová Blanka Razítko obce: vyvěšeno dne: 21.2.2007 sejmuto dne: 7.3.2007

Více

OBEC PROSEČ NÁVRH ROZPOČTU OBCE NA ROK 2011 (v tis. Kč)

OBEC PROSEČ NÁVRH ROZPOČTU OBCE NA ROK 2011 (v tis. Kč) OBEC PROSEČ NÁVRH ROZPOČTU OBCE NA ROK 2011 (v tis. Kč) PŘÍJMY VÝDAJE 1. DANĚ A POPLATKY 2. daň z příjmu ze záv. čin. 3 3. daň z příjmu FO sam. výd. čin. 100,00 4. daň z příjmu FO - z kapital. výnosů 5.

Více

Přehled schváleného rozpočtu r. 2008

Přehled schváleného rozpočtu r. 2008 2 / 12 01 KAP Odbor ekonomický 1000 Odbor ekonomický 01001 daň z příjmu práv. osob placená obcí 0,00 18 000,00 0,00 01002 rozp.rezerva-nepředvídané výdaje 0,00 14 579,00 0,00 01003 TSM, PO - neinv. přísp.

Více

Schválený rozpočet 2014. Rekapitulace příjmů. daňové 221 665,00 nedaňové 7 410,00 přijaté transfery 35 138,90 kapitálové 7 075,00 ostatní 36 680,00

Schválený rozpočet 2014. Rekapitulace příjmů. daňové 221 665,00 nedaňové 7 410,00 přijaté transfery 35 138,90 kapitálové 7 075,00 ostatní 36 680,00 Příloha č. 1 Rekapitulace příjmů v tis. Kč daňové 221 665,00 nedaňové 7 410,00 přijaté transfery 35 138,90 kapitálové 7 075,00 ostatní 36 680,00 celkem příjmy 307 968,90 Financování 90 000,00 Příjmy +

Více

Návrh rozpočtu na rok 2014

Návrh rozpočtu na rok 2014 Obec Dolní Dobrouč, 561 02 Dolní Dobrouč 380, IČ: 00278742 Návrh rozpočtu na rok 2014 P Ř Í J M Y / V Ý D A J E r.2014 DPFO - závislá činnost 5 820 500 DPFO - OSVČ - (sdílená i teritoriální) 157 500 DPFO

Více

Paragraf Položka Text Návrh rozpočtu Kč. 1111 Daň z příjmu fyz. osob ze záv. čin. 570.000,-- 1112 Daň z příjmu fyz. osob ze sam. výd. čin. 50.

Paragraf Položka Text Návrh rozpočtu Kč. 1111 Daň z příjmu fyz. osob ze záv. čin. 570.000,-- 1112 Daň z příjmu fyz. osob ze sam. výd. čin. 50. Návrh rozpočtu obce Těchlovice na rok 2015 Rozpočtové příjmy Daňové příjmy Paragraf Položka Text Návrh rozpočtu Kč 1111 Daň z příjmu fyz. osob ze záv. čin. 570.000,-- 1112 Daň z příjmu fyz. osob ze sam.

Více

O b e c V o l á r n a R o z p o č e t n a r o k 2 0 1 2

O b e c V o l á r n a R o z p o č e t n a r o k 2 0 1 2 O b e c V o l á r n a R o z p o č e t n a r o k 2 0 1 2 1. Rozpočtové příjmy paragraf položka druh, popis příjmu MD (Kč) D (Kč) 3 63 1111 Daň z příjmů fyzických osob ze záv. Činnosti 6 1112 Daň z příjmů

Více

Rozpočet roku 2011 (schválený v zastupitelstvu obce dne 23.2.2011)

Rozpočet roku 2011 (schválený v zastupitelstvu obce dne 23.2.2011) Rozpočet roku 2011 (schválený v zastupitelstvu obce dne 23.2.2011) Příjmy - 1111 Daň z př. FO ze ZČ a funkč. požitků 1 700 000-1112 Daň z př. FO ze samost.výděl.činnosti 85 000-1113 Daň z př. FO z kapitál.

Více

Obec Předměřice n/l - Rozpočet na rok 2014 Návrh rady a FV ze dne 21.11.2013

Obec Předměřice n/l - Rozpočet na rok 2014 Návrh rady a FV ze dne 21.11.2013 Obec Předměřice n/l - Rozpočet na rok 2014 Návrh rady a FV ze dne 21.11.2013 Příjmy Příjmy UZ POL ZP HODNOTA text DANĚ 1111 4 000 DPFO-ZČ 1112 500 DPFO-SVČ 1113 300 DPFO-KV 1121 3 500 DPPO 1122 0,00 DPPO

Více

Rozpočet výdajů MČ Brno-Židenice na rok 2007 schválený Zastupitelstvem městské části 21.12.2006

Rozpočet výdajů MČ Brno-Židenice na rok 2007 schválený Zastupitelstvem městské části 21.12.2006 1 Rozpočet výdajů MČ Brno-Židenice na rok 2007 schválený Zastupitelstvem městské části 21.12.2006 Podrobný rozpis v tis. Kč 1 2212 5169 OSM čištění,čistota a údržba komunikací 4300 2 2212 OSM silnice 4

Více

Daňové příjmy - třída 1 v tis. Kč

Daňové příjmy - třída 1 v tis. Kč Daňové příjmy - třída 1 v tis. Kč Paragraf Položka TEXT Schválený rozpočet r. 2013 1111 Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti 7 900 1112 Daň z příjmů fyzických osob ze samostatně výdělečné činnosti

Více

Rozpočet obce České Libchavy na rok 2013

Rozpočet obce České Libchavy na rok 2013 PŘÍJMY Rozpočet obce České Libchavy na rok 2013 Daňové příjmy : 1111 Daň z příjmů fyz.osob ze záv.činnosti 900 000,00 1112 Daň z příjmů fyz.osob ze SVČ 27 000,00 1113 Daň z příjmů fyz.osob z kapitál.výnosů

Více

Výdajová část ke komentáři k rozpočtu Městského obvodu Plesná na rok 2015

Výdajová část ke komentáři k rozpočtu Městského obvodu Plesná na rok 2015 Výdajová část ke komentáři k rozpočtu Městského obvodu Plesná na rok 2015 BĚŽNÉ VÝDAJE 5011 Platy zaměstnanců platy zaměstnanců (zimní údržba) 220 000,00 Kč 5031 Povinné poj.na soc.zabezp. odvody z platů

Více

Rozpočet na rok 2013. Obec Ruda nad Moravou

Rozpočet na rok 2013. Obec Ruda nad Moravou Rozpočet na rok 2013 Obec Ruda nad Moravou Členění Funkční Druhové Skupina Třída VÝDAJE Rozpočet OD-PA Položka 2013 1019 Pozemky 5362 Platby daní a poplatků 5 000 Kč 5169 Nákup ostatních služeb 40 000

Více

NÁVRH ROZPOČTU OBCE EVAŇ NA ROK 2015

NÁVRH ROZPOČTU OBCE EVAŇ NA ROK 2015 NÁVRH ROZPOČTU OBCE EVAŇ NA ROK 2015 podle zákona č.128/2000 Sb., 44 a zákona č.250/2000 Sb., 11 Stránka 1 z 8 částka celkem PŘÍJMOVÁ ČÁST (v tis.kč) (v tis.kč) 1111 - Daň z příjmu FO ze závislé činnosti

Více

MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2006. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY: v tis. Kč Třída Druh příjmu SR Skut.

MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2006. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY: v tis. Kč Třída Druh příjmu SR Skut. MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2006 Rozpočet projednán dne: 23.11.2005 dne: 23.11.2005 dne: 8.12.2005 ve finančním výboru v radě města v zastupitelstvu města ROZPOČTOVÉ

Více

v, PRIJMY ROZPOČET NA ROK 2015 NÁVRH

v, PRIJMY ROZPOČET NA ROK 2015 NÁVRH v, PRIJMY ROZPOČET NA ROK 2015 NÁVRH Účtování T e x t Skut.2013 UR 2014 k 31.12.2014 R 2015 I I I 1 Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti 941870,16 950 986528,17 950 1112 Daň z příjmu fyzických

Více

výše příjmů v Kč Daň z příjmů práv. osob za obce 680 000,-- Správní poplatky 220 000,-- Odvod výtěžku z provozování loterií 80 000,--

výše příjmů v Kč Daň z příjmů práv. osob za obce 680 000,-- Správní poplatky 220 000,-- Odvod výtěžku z provozování loterií 80 000,-- ROZPOČET MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-BOSONOHY NA ROK 2008 Příjmy výše příjmů v Kč Daň z příjmů práv. osob za obce 680 000,-- Správní poplatky 220 000,-- Odvod výtěžku z provozování loterií 80 000,-- MÍSTNÍ POPLATKY

Více

VÝDAJE ROZPOČTU 2014 (tis. Kč)

VÝDAJE ROZPOČTU 2014 (tis. Kč) Funkční třídění Druhové třídění VÝDAJE ROZPOČTU 2014 Druh výdajů Částka v tis. Kč 1031 Obecní les 0 5169 nákup služeb j.n. 50 5171 opravy a udržování 220 Třída 5 - běžné výdaje celkem 320 2212 Silnice

Více

SCHVÁLENÝ ROZPOČET MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2014

SCHVÁLENÝ ROZPOČET MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2014 SCHVÁLENÝ ROZPOČET MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2014 PŘÍJMY (TŘÍDA 1-4) 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 9 000 000,00 1112 Daň z příjmu fyzických osob ze samostatné

Více

Rozpočtové změny č. 3/2011 dle jednotlivých kapitol - navýšení - PŘÍJMY : 231,236

Rozpočtové změny č. 3/2011 dle jednotlivých kapitol - navýšení - PŘÍJMY : 231,236 Rozpočtové změny č. 3/2011 dle jednotlivých kapitol - navýšení - PŘÍJMY : 231,236 0000 1112 DAň z příjmu fyz. osob ze sam. výdělečné činnosti -70.000 0000 1113 Daň z příjmu fyz. osob z kapitálových výnosů

Více

ROZPOČET 2011 SCHVÁLENÝ 1. ÚPRAVA

ROZPOČET 2011 SCHVÁLENÝ 1. ÚPRAVA ROZPOČET 2011 SCHVÁLENÝ 1. ÚPRAVA PŘÍJMY 1111 Daň z příjmů FO ze záv.čin. 1 350 000 1112 Daň z příjmů FO ze SVČ 150 000 1113 Daň k příjmů z kap.výnosů 120 000 1121 Daň z příjmů práv.osob 1 500 000 1122

Více

VÝDAJE ROZPOČTU 2015 (tis. Kč)

VÝDAJE ROZPOČTU 2015 (tis. Kč) Funkční třídění Druhové třídění Druh výdajů Částka v tis. Kč 1031 Obecní les 0 5169 nákup služeb j.n. 50 5171 opravy a udržování 100 Třída 5 - běžné výdaje celkem 200 2212 Silnice 0 5169 nákup služeb j.n.-zimní

Více

ROZPOČET 2011 SCHVÁLENÝ 1. ÚPRAVA 2. ÚPRAVA

ROZPOČET 2011 SCHVÁLENÝ 1. ÚPRAVA 2. ÚPRAVA ROZPOČET 2011 SCHVÁLENÝ 1. ÚPRAVA 2. ÚPRAVA PŘÍJMY 1111 Daň z příjmů FO ze záv.čin. 1 350 000 1112 Daň z příjmů FO ze SVČ 150 000 1113 Daň k příjmů z kap.výnosů 120 000 1121 Daň z příjmů práv.osob 1 500

Více

Návrh rozpočtu na rok 2014 Obec Malá Morava. Rozpočtové příjmy. Par. Pol. Text návrh rozpočtu

Návrh rozpočtu na rok 2014 Obec Malá Morava. Rozpočtové příjmy. Par. Pol. Text návrh rozpočtu Návrh rozpočtu na rok 2014 Obec Malá Morava Rozpočtové příjmy Par. Pol. Text návrh rozpočtu 0000 1111 Daň z příjmu fyz. osob ze závislé činnosti a funk.pož. 1.500.000 0000 1112 Daň z příjmu fyz. osob ze

Více

Obec Rožnov IČO 00272981 Rozpočet na rok 2014 - návrh

Obec Rožnov IČO 00272981 Rozpočet na rok 2014 - návrh Obec Rožnov IČO 00272981 Rozpočet na rok 2014 - návrh Rozpočet -závazné ukazatele byly vypracovány v souladu se zněním 11 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů ve znění zákona

Více

Příjmy obce Velký Ořechov pro rok 2014

Příjmy obce Velký Ořechov pro rok 2014 Příjmy obce Velký Ořechov pro rok 2014 2014 0000 1111 Daň z příjmu fyz.osob ze záv.činností 1 574 000 0000 1112 Daň z příjmu fyz.osob ze sam.činností 121 000 0000 1113 Daň z příjmu fyz. osob z kapit. výnosů

Více