Vykazování dat prostřednictvím SDNS Web Services

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Vykazování dat prostřednictvím SDNS Web Services"

Transkript

1 Sekce infrmatiky Odbr prjektvánín a správy IS Vykazvání dat prstřednictvím SDNS Web Services Příručka uživatele (prgramátra) verze 1.3 Autr: Zdeněk Teska (NESS Czech s.r..) Jiří Smlík (ČNB) 6. října 2008

2 Vykazvání dat prstřednictvím SDNS Web Services Verze dkumentu: Verze Datum Autr Část, ppis změny Z. Teska (NESS Czech s.r..) Verze J.Smlík (ČNB, dbr 722) Drbné věcné a frmální dplňky a úpravy J.Smlík (ČNB, dbr 722) Úpravy v dst a , změněn příklad v přílze J.Smlík (ČNB, dbr 722) Drbné frmální úpravy a pravy Přílhy: 1. WSDL definice webvé služby Zaslání dat 2. WSDL definice webvé služby Výsledky zpracvání 3. DTD definice vydani.dtd 4. XML schéma ews-par.xsd 5. XML schéma ews-result.xsd 6. DTD definice dpvědi WS Zaslání dat 7. Příklad předávací XML struktury 8. Uživatelská dkumentace SDNS 2

3 Vykazvání dat prstřednictvím SDNS Web Services OBSAH 1. ÚVOD - ÚČEL A OBSAH DOKUMENTACE 5 2. KONCEPCE AUTOMATIZOVANÉHO SBĚRU DAT SCHÉMA KOMPONENT AUTOMATIZOVANÉHO SBĚRU DAT 6 3. ROZHRANÍ SDNS-WS SDNS-WS CHARAKTERISTIKA BEZPEČNOST SLUŽBA ZASLÁNÍ DAT Ppis Pžadavek Parametry Odpvěď Frmát XML struktura dpvědi Pdrbnější rzbr k DTD definici vydani.dtd SLUŽBA VÝSLEDKY ZPRACOVÁNÍ Ppis Metda getparams Ppis Parametry Odpvěď - frmát XML struktura dpvědi Metda perfrmquery Ppis Parametry Odpvěď - frmát XML struktura dpvědi 16 3

4 Vykazvání dat prstřednictvím SDNS Web Services 4. DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE URL STAVOVÉ KÓDY ODPOVĚDI WS ZASLÁNÍ DAT PŘÍLOHY 19 4

5 Vykazvání dat prstřednictvím SDNS Web Services 1. Úvd - účel a bsah dkumentace Pr účel sběru dat d nebankvních subjektů (dále pužívána zkratka SDNS) je realizvána internetvá aplikace SDNS, umžňující vykazujícím subjektům zbrazvat si metdické infrmace a zasílat pžadvaná data d ČNB prstřednictvím webvéh rzhraní. Nad aplikací SDNS existuje dále rzhraní realizvané technlgií Web Services (dále pužívána zkratka SDNS-WS), které umžňuje vykazujícím subjektům získávat metdické infrmace autmatizvaně v pdbě XML subrů. Přestže aplikace SDNS pskytuje vykazujícím subjektům veškeru ptřebnu funkcinalitu pr vykázání dat (prezentace metdických infrmací, manuální vyplnění výkazů, imprt dat připravených jinu aplikací, deslání dat, infrmvání výsledcích zpracvání), je určena především pr menší bjemy dat a interaktivní bsluhu. Především pr účely sběru dat bchdech na kapitálvém trhu byla aplikace SDNS rzšířena rzhraní SDNS-WS s webvu službu umžňující vykazujícím subjektům zasílání dat. V tét dkumentaci je ppsána základní kncepce autmatizvanéh sběru dat a způsb využití SDNS-WS pr vykazvání dat d ČNB a získávání infrmací výsledcích zpracvání vykázaných dat. 5

6 Vykazvání dat prstřednictvím SDNS Web Services 2. Kncepce autmatizvanéh sběru dat 2.1 Schéma kmpnent autmatizvanéh sběru dat Na následujícím brázku je uveden jednduché schéma kmpnent systému sběru dat d nebankvních subjektů d ČNB. V dalších kapitlách je detailně ppsána kmpnenta SDNS-WS. Základem výkaznictví ČNB je infrmační systém ČNB (IS ČNB), který zabezpečuje veškeru funkcinalitu spjenu s výkaznictvím na straně ČNB. Jádrem systému vlastníh sběru dat je kmpnenta Aplikace SDNS, rzšířená rzhraní SDNS-WS. Na straně vykazujícíh subjektu jsu d sběru dat zapjeny kmpnenty IS vykazujícíh subjektu jak zdrj dat a Autmatizace sběru dat jak kmunikační kmpnenta na straně vykazujícíh subjektu. Některé činnsti nelze autmatizvat (registrace subjektu, uživatele, správa uživatelskéh účtu) - na straně vykazujícíh subjektu je nutná sučinnst dpvědné sby. Vykazující subjekt Odpvědná sba IS vykazujícíh subjektu Autmatizace sběru dat Rzhraní Aplikace SDNS SDNS-WS ČNB IS ČNB Kmpnenty řešení je mžn rzdělit d tří vrstev ČNB Rzhraní Vykazující subjekt. Vrstva značená Vykazující subjekt je v kmpetenci každéh vykazujícíh subjektu, statní dvě vrstvy jsu v kmpetenci ČNB. Ppis kmpnent IS ČNB zabezpečuje funkcinalitu suvisející s výkaznictvím na straně ČNB (především tvrbu metdiky a zpracvání dat). 6

7 Vykazvání dat prstřednictvím SDNS Web Services Rzhraní mezi ČNB a vykazujícím subjektem je tvřen dvěma kmpnentami: Aplikace SDNS internetvá aplikace pskytuje vykazujícím subjektům následující hlavní funkce: prezentace metdických infrmací (veřejná část) autentifikace a autrizace k přístupu d registrvané části prezentace přehledu pžadavků (registrvaná část) ruční vyplnění výkazu (registrvaná část) imprt dat (v XML) připravených aplikací vykazujícíh subjektu (registrvaná část) mžnst dpčtu sučtvých buněk (registrvaná část) předběžné prvedení jednvýkazvých kntrl před desláním výkazu (registrvaná část) sestavení zprávy v XML a deslání, včetně elektrnickéh pdpisu (registrvaná část) přehled výsledků zpracvání (registrvaná část) registrace a administrace uživatelských účtů tat část aplikace je využívána i v případě autmatizvanéh zasílání dat prstřednictvím Web Services. SDNS-WS. Rzhraní je realizván technlgií Web Services - vykazující subjekt má dispzici ppis služby v jazyce WSDL a musí si vytvřit klientsku aplikaci pr kmunikaci s tut službu. Rzhraní pskytuje následující služby: zaslání vykazvaných dat d ČNB získání infrmací výsledcích zpracvání. Vykazující subjekt IS vykazujícíh subjektu infrmační systém, který je zdrjem dat pr výkaznictví ČNB. Autmatizace sběru dat kmpnenta, která v nějaké pdbě pskytuje alespň následující funkce: imprt/transfrmace zdrjvých dat klient pr kmunikaci s rzhraním SDNS-WS sestavení zprávy v XML frmátu a deslání pmcí Web Service klienta sestavení a deslání dtazu na výsledky zpracvání (pět pmcí Web Service klienta) reakce na výsledek dtazu zpracvání. Odpvědná sba jeden něklik pracvníků vykazujícíh subjektu, kteří musí zajišťvat: registrace subjektu v ČNB registrace uživatele pužívajících a) registrvaný přístup d SDNS, b) SDNS-WS správa uživatelskéh účtu prstřednictvím SDNS sbní kmunikace s ČNB při řešení prblémů spjených s vykazváním dat. 7

8 Vykazvání dat prstřednictvím SDNS Web Services 3. Rzhraní SDNS-WS 3.1 SDNS-WS charakteristika Rzhraní SDNS-WS je realizván technlgií Web Services. Pžadavek na službu lze deslat SOAP prtklem (SOAP verze 1.1). Kmunikačním prtklem je prtkl HTTPS. Webvé služby jsu ppsány jazykem WSDL (verze 1.1, wsdl definice viz WSDL definice webvé služby Zaslání dat, WSDL definice webvé služby Výsledky zpracvání ). Rzhraní SDNS-WS bsahuje 2 služby: EwiQueryWS, ZaslaniDat. Služba ZaslaniDat umžňuje zaslat data MKT d ČNB, služba EwiQueryWS umžňuje získat infrmace výsledku zpracvání zaslaných dat. Zmíněné definice jsu uvedeny v přílhách. 3.2 Bezpečnst Zabezpečení systému na straně vykazujícíh subjektu je v kmpetenci tht subjektu. Kmunikace s aplikací SDNS i rzhraním SDNS-WS je vedena prtklem HTTPS, server se prkazuje servervým certifikátem ČNB. Samtná vykazvaná data mhu být zasílána jak digitálně pdepsaná. Vlba vlitelnsti/pvinnsti desílat data digitálně pdepsaná je mim rzsah tht dkumentu (závisí na příslušné legislativě), rzhraní SDNS-WS umžňuje nastavit vynucení puze digitálně pdepsaných dat. Přístup d registrvané části aplikace SDNS i deslání pžadavků prstřednictvím SDNS-WS je zajištěn uživatelským jménem a heslem. Uživatel musí být registrván v ČNB. V případě, že uživatel desílá data digitálně pdepsaná, musí být v ČNB registrván i certifikát, kterým jsu data pdepsána. 3.3 Služba Zaslání dat Ppis Služba pskytuje jednu metdu typu RPC, která umžňuje zaslat vykazvaná data d ČNB. Zdrjem dat je XML subr vyhvující definici ppsané v DTD subru vydani.dtd (viz DTD definice vydani.dtd v přílze č. 3). Subr může být pdepsán s následně kmprimván. Výsledný binární tvar musí být kódván algritmem Base64. Takt kódvaný tvar zdrjvých dat je jedním z parametrů vlání služby. Dalšími parametry jsu: jmén subru, autrizační údaje (username, passwrd), kódvé značení frmy digitálníh pdpisu, kódvé značení pužitéh kmprimačníh algritmu detailní ppis parametrů viz níže. Odesláním SOAP pžadavku na URL služby jsu data zaslána d ČNB. Služba je typu RPC, server vygeneruje SOAP dpvěď, která má pdbu řetězce ve frmátu XML. Odpvěď vyhvuje DTD definici ppsané v subru ZaslaniDatOdpved.dtd (viz DTD definice dpvědi WS Zaslání dat v přílze č. 6). Odpvěď bsahuje jmén subru (zkpírván z pžadavku), datum a čas přijetí pžadavku, datum a čas deslání dpvědi, stavvé infrmace zpracvání pžadavku (status + něklik hlášení) detailní ppis bsahu dpvědi viz níže Pžadavek Parametry becně - všechny řetězcvé parametry mají mezenu maximální délku na 500 znaků při překrčení maximální délky je pžadavek dmítnut status categry = Invalid parameters (viz Odpvěď). 8

9 Vykazvání dat prstřednictvím SDNS Web Services filename pvinný case-sensitive řetězec význam - jmén subru včetně přípny, jak přípna je chápán pdřetězec za psledním výskytem znaku ".". Tt zaslané jmén subru reprezentuje zaslaná data v IS ČNB má význam lgickéh pjmenvání zaslaných dat. Jmén subru nemusí suhlasit s fyzickým jménem XML subru bsahujícím data, ani žádným jiným fyzickým jménem subru vystupujícím v dalším prcesu přípravy dat před desláním (tj. digitální pdpis, kmprimace, Base64 kódvání) zipmethd další pžadavky na syntaxi hdnty parametru: pvinný signaturemethd username přípna musí mít hdntu "xml" vlastní jmén subru (část bez přípny) musí vyhvvat masce "ws(nnn)[0-9]{7} ", kde nnn je třímístný numerický přidělený ČNB vykazujícímu subjektu, sedmimístná numerická hdnta následující za tímt kódem musí být unikátní v rámci všech zpráv (=subrů) zasílaných subjektem; dpručujeme pužít hdntu elementu <CISLO-ZPRÁVY> z hlavičkvé části zasílaných dat (viz dst Pdrbnější rzbr k DTD definici vydani.dtd ). case-sensitive řetězec musí nabývat jedné ze tří hdnt ZIP / GZIP / DEFLATE / NONE význam hdnt určuje algritmus, kterým jsu kmprimvána data; pr implementaci na straně ČNB je pužita J2SE 1.4 (1.4.2_06) - bližší specifikace k uvedeným algritmům ZIP/GZIP/DEFLATE je uvedena na adrese hdnta NONE = nekmprimván. pvinný case-sensitive řetězec musí nabývat jedné ze dvu hdnt: PKCS7, NONE význam hdnt určuje specifikaci, pdle které jsu data digitálně pdepsána: PKCS7 pdpis dpvídá RFC3852(Cryptgraphic Message Syntax (CMS)); hdnta NONE = data nejsu pdepsána. passwrd pvinný case-insensitive řetězec význam - viz uživatelská dkumentace k aplikaci SDNS, část "Veřejný a registrvaný přístup", kapitla Registrvaný přístup s certifikátem vydaným veřejnu certifikační autritu ( pvinný case-sensitive řetězec 9

10 Vykazvání dat prstřednictvím SDNS Web Services inputdata význam - viz uživatelská dkumentace k aplikaci SDNS, část "Veřejný a registrvaný přístup", kapitla Registrvaný přístup s certifikátem vydaným veřejnu certifikační autritu ( pvinný binární data kódvaná algritmem Base64 význam vlastní vykazvaná data; vstupem je XML subr dpvídající definici "vydani.dtd" (viz DTD definice vydani.dtd v přílze č. 3; ppis elementů viz dst Pdrbnější rzbr k DTD definici vydani.dtd ), subr může být digitálně pdepsán, pdepsaná neb nepdepsaná data mhu být následně kmprimvána. Pkud jsu data pdepsána, musí mít parametr signaturemethd hdntu PKCS7 a výsledná data musí vyhvvat uvedenému standardu. Pkud jsu následně data kmprimvána (ať pdepsaná, či nepdepsaná), musí parametr zipmethd nabývat jedné z hdnt (ZIP/ GZIP/ DEFLATE) a výsledná data musí vyhvvat uvedeným standardům. Výsledná data musí být vždy kódvána algritmem Base64. language, cuntry pvinné case-sensitive řetězce, splňující specifikaci ISO-639 (ISO language cdes), resp. ISO-3166(ISO cuntry cdes) význam určení lkalizace dpvědi; dvjice parametrů má vliv puze na lkalizvanu pdbu hlášení v dpvědi, stavvé kódy bsažené v dpvědi lkalizvané nejsu; pkud dvjice parametrů neurčuje některu z pdprvaných lkalizací (aktuálně jsu pdprvány lkalizace jsu cs_cz, en_us), není pžadavek dmítnut jak chybvý, ale míst pžadvané lkalizace je pužita default lkalizace (default lkalizace je dána aktuálním nastavením na straně ČNB) Odpvěď Frmát Odpvěď je řetězec v XML frmátu vyhvující definici ppsané v DTD subru ZaslaniDatOdpved.dtd (viz DTD definice dpvědi WS Zaslání dat ). Řetězec je kódvaný algritmem Base XML struktura dpvědi <LadDataRespnse> rt element <filename> pvinný case-sensitive řetězec kpírvaný z pžadavku. <requestreceived> pvinný význam datum a čas přijetí pžadavku (čas aplikačníh serveru ČNB) s přesnstí na tisíciny, frmát dd.mm.yyyy HH:mm:ss,SSS pdle specifikace J2SE. 10

11 Vykazvání dat prstřednictvím SDNS Web Services <respnsesent> <status> pvinný význam datum a čas vygenervání dpvědi (čas aplikačníh serveru ČNB) s přesnstí na tisíciny, frmát dd.mm.yyyy HH:mm:ss,SSS pdle specifikace J2SE. pvinný case-sensitive řetězec význam status zpracvání pžadavku; má dva atributy: categry (kategrie stavu), cde (knkrétní stavvý kód v rámci dané kategrie). Hdnty atributů specifikují status, jsu v angličtině, nejsu lkalizvány, seznam kategrií a stavvých kódů viz dst. 4.2 Stavvé kódy dpvědi WS Zaslání dat. <messages> nepvinný nemá vlastní hdntu. <message> nepvinný, 0 neb něklik význam hlášení ze zpracvání pžadavku; má dva atributy: type (typ hlášení, může nabývat jedné z hdnt: errr / warn / inf ), value (bsah hlášení). Hdnta atributu type není lkalizvána, hdnta atributu value je lkalizvána pdle pžadvané lkalizace zaslané v pžadavku (viz parametry pžadavku: language, cuntry) Pdrbnější rzbr k DTD definici vydani.dtd <VYDANI> - rt element <IDENTIFIKACE-ZPRÁVY> - element ppisující zasílaná data v kntextu zprávy desílané d ČNB <ZASLAL> - identifikace zasílajícíh subjektu numerický kód (většinu se pužívá IČO) přidělený vykazujícímu subjektu při registraci v ČNB <CISLO-ZPRAVY> - sekvenční unikátní čísl zprávy v rámci zasílajícíh subjektu; zdpvědnst za udržvání unikátníh číslvání desílaných zpráv má vykazující subjekt, zprávy s duplicitním číslem budu při dmítnuty při zpracvání (při kntrle hlavičky) <NAZEV-DOKUMENTU> - prázdný element; atribut KOD musí mít hdntu Vydání-výskytu-výkazu <METODIKA> - pjem výkaznictví ČNB; kód metdiky, pdle které je sestaven výkaz. Např. MKT Kód metdiky začíná značením blasti vykazvání, následuje datum začátku platnsti metdiky, za tečku následuje čísl verze (zpravidla 01). K nalezení je např. v aplikaci SDNS (https//wsn.cnb.cz/ewi ), plžka menu Metdické infrmace, zvlí se Oblast. Obdbí platnsti metdiky 11

12 Vykazvání dat prstřednictvím SDNS Web Services musí dpvídat datu, ke kterému se data výkazu zasílají, viz níže atribut <STAV-KE-DNI> <FUNKCE-ZPRAVY> - prázdný element; atribut KOD musí nabývat jedné z hdnt Ostrá / Testvací pdle th, zda jsu zasílána strá neb testvací data <DATUM> - datum vytvření dat pdle masky yyyymmdd ; nemusí suhlasit s datem desílání dat d ČNB ani s hdntu atributu STAV-KE-DNI (viz níže). <ADRESA> - element ppisující subjekty, které se účastní prcesu vykazvání dat: - atribut STRANA musí mít hdntu Odesílatel <KOD-SUBJEKTU> - zpravidla IČO vykazujícíh subjektu <NAZEV-SUBJEKTU> - <MESTO> - <PSC> - <ULICE> - <KONTAKT> - definuje kntaktní sbu zdpvědnu za výkaz; nemusí t být tatáž sba, která výkaz desílá (tj. ta jejíž autentifikační údaje jsu pužity při zasílání dat). Element nemusí být vyplněn, pkud je vyplněn, má při zpracvání ten význam, že v případě řešení nejasnstí spjených se zpracváním dat umžní pracvníkvi ČNB kntaktvat tut dpvědnu sbu - atribut KOD-FUNKCE musí mít hdntu Osba-dpvědná-za-bsah <KOD-ODDELENI> - kód rganizační jedntky sby zdpvědné za bsah <JMENO-OSOBY> - jmén a příjmení sby zdpvědné na bsah <SPOJENI> - vlastní kntaktní infrmace, jejíž hdnta by měla dpvídat vybranému typu (atribut TYP) - atribut TYP by měl nabývat jedné z hdnt: Telefn / , ve výjimečných případech i Fax / EDI / Telex. <IDENTIFIKACE-VYKAZU> - element ppisující zasílaná data v kntextu výkaznictví ČNB <DATOVY-SOUBOR> - pjem výkaznictví ČNB; kód výkazu, např. MOKAS Kód datvéh subru je k nalezení např. v aplikaci SDNS ( ), plžka menu Metdické infrmace, zvlí se Oblast. V přehledu datvých subrů se kliknutím na žlutu šipku na začátku řádky vybere knkrétní datvý subr, kliknutím na plžku Detail se zbrazí pdrbnější infrmace včetně čísel verze a varianty datvéh subru. <VYSKYT> - pjem z výkaznictví ČNB; určuje unikátní instanci výkazu <SUBJEKT> - kód vykazujícíh subjektu, za který se data výkazu zasílají (zpravidla IČO) <ROZSAH-SUBJEKTU> kód rzsahu vykazujícíh subjektu, za který se data výkazu zasílají, např. S_BCRPZB. Kód je k nalezení je např. v aplikaci SDNS ( ), plžka menu Metdické infrmace, zvlí se Oblast. V přehledu datvých subrů se kliknutím na žlutu šipku na začátku řádky vybere knkrétní datvý subr, kliknutím na plžku Vykazvací pvinnsti se zbrazí pdrbnější infrmace, řádek s parametrem P0046 bsahuje rzsah vykazujícíh subjektu. <STAV-KE-DNI> - datum, ke kterému se data výkazu zasílají (vztahují), maska yyyymmdd 12

13 Vykazvání dat prstřednictvím SDNS Web Services <STATUS> - atribut KOD určuje jaká data se zasílají; musí nabývat jedné z hdnt: Nvá-data / Oprava / Strn /, Ptvrzení. Pkud bude vyplněna hdnta Nvá-data, nesmí být vyplněn element <REFERENCNI-ZPRAVA>. V případě, že zpracvání půvdních nvých dat sknčil a) dmítnutím dat při vlání Web Service, b) data byla prstřednictvím Web Service přijata, ale zpracvání sknčil chybu hlavičky dšlé zprávy (tt lze zjistit prstřednictvím SDNS neb vláním SDNS-WS služby Výsledky zpracvání ), je nutn data pslat znvu jak Nvá-data, nebť IS ČNB je dmítl jak celek, není c pravvat. Hdnta Oprava se může pužít v případech, kdy zpráva s nvými daty nebyla dmítnuta, ale byly zjištěny: a) frmátvé chyby v těle zprávy, b) lgické chyby v těle zprávy (jednvýkazvé kntrly typu Opravit ), c) lgické chyby v těle zprávy (jednvýkazvé kntrly typu Ptvrdit ) neb pdezřelé hdnty zjištěné při kntrlách časvých řad, které dle zjištění vykazujícíh subjektu je třeba pravdu pravit, c) z rzhdnutí vykazujícíh subjektu, když zjistí, že dříve zaslaná a ČNB přijatá data nebyla správná. Ve většině případů se psílají všechna data danéh datvéh subru znvu. Ve výjimečných případech např. datvé subry MOKAS50 a MOKAS40 s hlášeními bchdech na kapitálvém trhu, se v případech chyb zjištěných kntrlami typu lkálně pravit rámci pravy zasílají jen data chybných řádků/transakcí a případně i dplňky již zaslaných dat. Pkud bude vyplněna hdnta Oprava, musí být vyplněn element <REFERENCNI-ZPRAVA>. Hdnta Ptvrzení se pužívá v případě, že vykazující subjekt trvá na tm, že zjištěné nesrvnalsti v časvých řadách neb v lgických kntrlách typu K ptvrzení jsu v přádku. Těl zprávy (element DATA, viz níže) se v tmt případě vynechává. Pkud bude vyplněna hdnta Ptvrzení, musí být vyplněn element <REFERENCNI-ZPRAVA>. Hdnta Strn se může pužít pr lgické strnvání dříve přijatých dat. Pužívá se zcela výjimečně v situacích, kdy jsu přijatá data z phledu vykazujícíh subjektu nesprávná a není mžné ihned prvést jejich pravu. Těl zprávy (element DATA, viz níže) se v tmt případě vynechává. Pkud bude vyplněna hdnta Strn, musí být vyplněn element <REFERENCNI-ZPRAVA>. <DUVOD> - atribut KOD určuje důvd zasílání dat; musí nabývat jedné z hdnt Na-základě-metdiky / Na-základě-pžadavku-centrální-banky / Úmyslvykazujícíh-subjektu. Hdnta Na-základě-metdiky se pužije pr zaslání nvých dat (STATUS.KOD = Nva-data ). Hdnta Na-základě-pžadavku-centrální-banky se pužije při zaslání pravy (STATUS.KOD = Oprava, Ptvrzení, příp. i Strn ) z důvdu pžadavku ČNB (autmatizvaně zjištěné chyby, případně i pravy pžadvané pracvníky ČNB). Hdnta Úmysl-vykazujícíh-subjektu (STATUS.KOD = Oprava neb Strn ) se pužije v případě, že rzhdnutí pravě neb strnu dat vychází z úmyslu vykazujícíh subjektu. <REFERENCNI-ZPRAVA> - pužije se při zasílání pravy dat, ptvrzení neb strna; dkazuje na hdntu elementu <CISLO-ZPRÁVY> předchzích zasílaných dat. <AUDIT> - mžné hdnty jsu Data-před-auditem a Data-p-auditu. Ve většině případů (závisí t na legislativě) není tt rzlišvání pžadván; pkud není vyžadván nevyplňvat. 13

14 Vykazvání dat prstřednictvím SDNS Web Services <DATA> - element bsahuje vlastní data výkazu; skládá se z datvých blastí (element <DATOVA-OBLAST>) neb blků (element <BLOK>) <DATOVA-OBLAST> - pjem výkaznictví ČNB, dpvídá pjmu tabulka výkazu ); element bsahuje data jedné datvé blasti výkazu; skládá se z řádků (element <RADEK>) - atribut KOD bsahuje kód datvé blasti. Kód je k nalezení je např. v aplikaci SDNS ( ), plžka menu Metdické infrmace, zvlí se Oblast. V přehledu datvých subrů se kliknutím na žlutu šipku na začátku řádky vybere knkrétní datvý subr, kliknutím na plžku Části se zbrazí pdrbnější infrmace, včetně kódů datvých blastí. <RADEK> - element bsahuje data jednh řádku výkazu; skládá se ze slupců (element SLOUPEC) - atribut PORADI určuje přadí tht řádku <SLOUPEC> - element bsahuje hdntu jedné buňky výkazu - atribut PORADI určuje přadí buňky v řádku <POZNAMKA> - bvykle nemá element žádný význam, nevyplňvat V SDNS se uplatňuje princip c není zadané, je prázdné, není tedy třeba explicitně zadávat infrmace nevyplnění jedntlivých údajů. Knkrétně: a) Je mžn vynechat celé datvé blasti, pkud jsu prázdné. Například, je-li datvá blast JIS40_11 prázdná, je mžn níže uvedený úsek vynechat: <DATOVA-OBLAST KOD="JIS40_11"> </DATOVA-OBLAST> b) Je mžn vynechat celý řádek datvé blasti, pkud je prázdný. Například, je-li celý řádek 5 prázdný, není třeba příslušný úsek vůbec uvádět (v příkladu vyznačen přeškrtnutím): <RADEK PORADI="4"> <SLOUPEC PORADI="1">06</SLOUPEC> </RADEK> <RADEK PORADI="5"> </RADEK> <RADEK PORADI="6"> <SLOUPEC PORADI="1">14</SLOUPEC> </RADEK> c) Jsu-li v řádku některé údaje prázdné, musí být úsek s příslušným slupcem vynechán. V níže uvedeném příkladu jsu v řádku 6 údaje ve slupcích 9 a 11 až 14 prázdné, příslušné části musí být vynechány (vyznačen přeškrtnutím), nebť daná syntaxe není implementvána.ř <RADEK PORADI="6"> <SLOUPEC PORADI="1">83</SLOUPEC> <SLOUPEC PORADI="2"> </SLOUPEC> <SLOUPEC PORADI="3"> </SLOUPEC> <SLOUPEC <SLOUPEC PORADI="5"> </SLOUPEC> <SLOUPEC PORADI="6">Mgr.</SLOUPEC> <SLOUPEC PORADI="7">0</SLOUPEC> 14

15 Vykazvání dat prstřednictvím SDNS Web Services <SLOUPEC PORADI="8">Petr</SLOUPEC> <SLOUPEC PORADI="9"></SLOUPEC> <SLOUPEC PORADI="10">Nvák</SLOUPEC> <SLOUPEC PORADI="11"></SLOUPEC> <SLOUPEC PORADI="12"></SLOUPEC> <SLOUPEC PORADI="13"></SLOUPEC> <SLOUPEC PORADI="14"></SLOUPEC> </RADEK> 3.4 Služba Výsledky zpracvání Ppis Služba pskytuje dvě metdy typu RPC (v jazyce WSDL messages): getparams, perfrmquery, které umžňují získat infrmace výsledcích zpracvání. Jeden dtaz na infrmace výsledku zpracvání (v lgickém smyslu) se skládá ze třech (resp. dvu) krků: vlání getparams (vlitelný krk) pkud již parametrická sada na straně vykazujícíh subjektu existuje, není nutné krk prvádět, zadání hdnt parametrů (pvinný krk), vlání perfrmquery (pvinný krk) Metda getparams Ppis Účelem metdy je získat parametricku sadu k danému typu dtazu. Parametrická sada v pdbě XML subru je dpvědí vlání tét metdy. Ppisuje parametry pr vlání metdy perfrmquery. U každéh parametru je definván jmén, datvý typ, maska, rzlišení zda je parametr pvinný či nepvinný, seznam přípustných hdnt (pkud existuje) a hdnta zatím nevyplněná. XML subr vyhvuje schématu ews-par.xsd (viz XML schéma ews-par.xsd ). Uživatel dplní hdnty parametrů a takt upravený XML subr zašle jak vstupní parametr vlání metdy perfrmquery Parametry querytype pvinný case-insensitive řetězec význam - kód dtazu: VYDANI_SEZNAM_JH. Pznámka: V případě vykazvání více výkazů by se výjimečně mhl uplatnit i VYSKYTY_SEZNAM_JH, jež by umžnit získat infrmace výskytech Odpvěď - frmát řetězec bsahující subr v XML frmátu vyhvující schématu ews-par.xsd (viz XML schéma ews-par.xsd ). Řetězec je kódván algritmem Base XML struktura dpvědi <DefiniceDtazu> - rt element 15

16 Vykazvání dat prstřednictvím SDNS Web Services <TypDtazu> - hdnta parametru querytype, zkpírvaná z pžadavku <Ppis> - ppis typu dtazu, vysvětluje účel dtazu a c je bsahem dpvědi <Parametr> - něklik výskytů, jeden výskyt elementu ppisuje jeden parametr danéh typu dtazu - atributy Datatyp, Maska ppisují syntaxi hdnty parametru - atributy Nazev název parametru - atribut Pvinny určuje pvinnst/vlitelnst zadání hdnty parametru při vlání metdy perfrmquery <Ppis> - stručný ppis významu parametru <SeznamHdnt> - seznam mžných hdnt parametru, bsahuje jeden neb něklik výskytů subelementu <Hdnta> <Hdnta> - mžná hdnta parametru <HdntaPar/> Metda perfrmquery Ppis Úklem vykazujícíh subjektu je d dkumentu získanéh pmcí vlání metdy getparams dplnit hdnty parametrů (tj. dplnit hdntu elementů <HdntaPar>) a takt vyplněný subr deslat jak parametr vlání metdy perfrmquery. Výsledkem vlání metdy perfrmquery je pět XML dkument. Tent dkument bsahuje výsledek dtazu. Dkument vyhvuje schématu ews-result.xsd (viz XML schéma ews-result.xsd ) Parametry querytype xmlparam pvinný case-insensitive řetězec význam - kód dtazu: VYDANI_SEZNAM_JH. Pznámka: V případě vykazvání více výkazů by se výjimečně mhl uplatnit i VYSKYTY_SEZNAM_JH, jež by umžnil získat infrmace výskytech pvinný řetězec bsahující subr v XML frmátu vyhvující schématu ews-par.xsd (viz XML schéma ews-par.xsd ). Řetězec je kódván algritmem Base Odpvěď - frmát řetězec bsahující subr v XML frmátu vyhvující schématu ews-par.xsd (viz XML schéma ews-par.xsd ). Řetězec je kódván algritmem Base XML struktura dpvědi (uváděn jen pr VYDANI_SEZNAM_JH) Struktura dpvědi je pdrbně ppsána ve schématu ews-result.xsd (viz XML schéma ewsresult.xsd ), zde je ppsána puze stručně. Lgický význam některých elementů (datvý subr, 16

17 Vykazvání dat prstřednictvím SDNS Web Services výskyt, rzsah, vydání, apd.) je mim rzsah tht dkumentu tyt pjmy výkaznictví ČNB jsu ppsány v Uživatelské dkumentaci SDNS (viz Uživatelská dkumentace SDNS) <EwiWSResult> - rt element <Dtaz> - v dpvědi jsu pd tímt elementem zkpírvány parametry z XML parametrické sady pžadavku s hdntami (krmě hdnty hesla) <VydaniSeznam> - výsledek dtazu <DatvySubr> - identifikace výkazu (kód, verze, varianta) <Kd> <Verze> <Varianta> <Vyskyt> - identifikace výskytu výkazu, jeh stavvé infrmace <Subjekt> - kód vykazujícíh subjektu <Obdbi> - datum, ke kterému byla data vykázána <Rzsah> - rzsah vykázaných dat <StavKd> - numerický kód stavu výskytu: -1 Termín uplynul, k dispzici jsu jen data replikvána 10 Nejsu žádná data, termín dsud neuplynul 15 Nejsu žádná data, je urgván jejich ddání 18 Nejsu žádná data, všechny stupně upmínek vyčerpány 20 Právě je zpracváván vydání k výskytu 30 Je pžadván zaslání ptvrzení dat vykazujícím subjektem 40 Je pžadván zaslání pravy dat vykazujícím subjektem 50 K výskytu jsu platná data 55 Výskyt je uzavřen, jsu platná data, nelze je již změnit 65 Výskyt je prmlčen, nejsu platná data <Vydani> <Stav> - krátký textvý ppis stavu výskytu <PlanD> - pžadvaný termín ddání dat k výskytu <Termin> - aktuální pžadvaný termín ddání dat k výskytu (např. v případě ptřeby pravy) <Testvaci> - kódvé značení Testvací/Ostrý výskyt <SubrExt> - jmén subru (včetně přípny) zprávy, ve které byla data zaslána; je shdné s hdntu parametru filename th vlání služby Zaslání dat, kterým byla data zaslána <CislVydani> - numerické čísl vydání, unikátní v rámci vykazujícíh subjektu <DatumPrijmu> - datum a čas přijetí dat d zpracvání (maska dd.mm.yyyy HH:mi ); není t tentýž kamžik jak příjem zprávy prstřednictvím webvé služby Zaslání dat (ten je uveden v dpvědi vlání tét služby); mezi přijetím zprávy prstřednictvím webvé služby a časem přijetí d zpracvání je určitá technlgická prdleva za nrmálních klnstí něklik minut, může být všem větší 17

18 Vykazvání dat prstřednictvím SDNS Web Services <StavKd> - numerický kód stavu vydání -1 Replikvané vydání vzniklé z psledních platných hdnt danéh datvéh subru 0 Fiktivní vydání pr dšlé zprávy typu strn, ptvrzení aj. 5 Data vydání připravena uživatelem SDNS, data nejsu v db 10 Vydání zalžen 15 Fatální chyba v JVK (např. dělení nulu) 16 Zjištěny chyby v JVK, pžadavek na pravu dat 17 Zjištěny chyby v JVK, pžadavek na ptvrzení 18 t.č. nepužíván 19 V rámci JVK nebyla zjištěna chyba 31 Data jsu ulžena v db a je pžadván jejich ptvrzení z důvdu chyby v JVK 32 Data jsu ulžena v db a je pžadván jejich ptvrzení z důvdu chyby v KČŘ 51 Data jsu ulžena v db a jsu platná 52 Data jsu ulžena v db a jsu platná (byla ptvrzena) 59 Data byla strnvána 61 Chybné vydání, jehž data nebyla ulžena d db 62 Strnvané vydání před ptvrzením dat 99 Interní chyba, vydání není mžné zpracvat <Stav> - krátký textvý ppis stavu výskytu <StavOd> - datum a čas, d kdy je vydání v uvedeném stavu (maska dd.mm.yyyy HH:mi ) <Druh> - kódvé značení Odeslané/Připravené vydání <ChybaZpracvani> - chybvé hlášení ze zpracvání vydání (kód, text chyby); element <Vydani> může bsahvat 0..n těcht subelementů <ChybnyKrkKntrly> - element bsahuje ppis s chybnéh krku kntrly včetně jednh neb více detailních hlášení k dané chybě; element <Vydani> může bsahvat 0..n těcht subelementů <ErrrLg> - stavvé infrmace vztahující se ke zpracvání pžadavku (chybné parametry, neúspěšné přihlášení, nespecifikvaná interní chyba, úspěšné zpracvání) 18

19 Vykazvání dat prstřednictvím SDNS Web Services 4. Dplňující infrmace 4.1 URL URL webvé služby Zaslání Dat : URL webvé služby Výsledky zpracvání : URL testvacích webvých služeb se liší v cntext-rt kmpnentě (ewitest-ws míst ewi-ws). Pznámka: určen pr testvání samtných webvých služeb v ČNB, nikliv pr vývj aplikací je využívajících. 4.2 Stavvé kódy dpvědi WS Zaslání dat Přehled kategrií stavvých kódů a vlastních kódů: Internal errr Fatal - pkud nelze ani sestavit výstup Severe - nastala nešetřená výjimka během zpracvání pžadavku Invalid parameters Invalid input parameter - všechny syntaktické chyby parametrů parametry Access denied Lgin denied - nepdařil se přihlásit Data send denied pdařil se přihlásit, ale uživatel nemá právnění k zaslání dat Invalid data Decmpressin failed - nepdařil se dekmprimvat Signature check failed - nepdařil se věřit pdpis Invalid XML data - nepršla validace XML Duplicate data - zpráva se stejným filename již existuje Success OK - zcela bez prblémů Warning - nastaly puze prblémy typu warning 4.3 Přílhy 1. WSDL definice webvé služby Zaslání dat 2. WSDL definice webvé služby Výsledky zpracvání 3. DTD definice vydani.dtd 4. XML schéma ews-par.xsd 5. XML schéma ews-result.xsd 6. DTD definice dpvědi WS Zaslání dat 7. Příklad předávací XML struktury 8. Uživatelská dkumentace SDNS 19

20 Vykazvání dat prstřednictvím SDNS Web Services Přílha 1 ZaslaniDat.wsdl <?xml versin = '1.0' encding = 'UTF-8'?> <!-- $Revisin: 1.0 $ --> <!--Generated by the Oracle JDevelper 10g Web Services WSDL Generatr--> <!--Date Created: Wed Sep 05 16:33:15 CEST > <definitins name="zaslanidat" targetnamespace=" xmlns=" xmlns:xsd=" xmlns:sap=" xmlns:tns=" xmlns:ns1=" <types> <schema targetnamespace=" xmlns=" xmlns:soap-enc=" </types> <message name="laddata0request"> <part name="filename" type="xsd:string"/> <part name="username" type="xsd:string"/> <part name="passwrd" type="xsd:string"/> <part name="zipmethd" type="xsd:string"/> <part name="signaturemethd" type="xsd:string"/> <part name="inputdata" type="xsd:base64binary"/> <part name="language" type="xsd:string"/> <part name="cuntry" type="xsd:string"/> </message> <message name="laddata0respnse"> <part name="return" type="xsd:string"/> </message> <prttype name="dataladerprttype"> <peratin name="laddata"> <input name="laddata0request" message="tns:laddata0request"/> <utput name="laddata0respnse" message="tns:laddata0respnse"/> </peratin> </prttype> <binding name="dataladerbinding" type="tns:dataladerprttype"> <sap:binding style="rpc" transprt=" <peratin name="laddata"> <sap:peratin sapactin="" style="rpc"/> <input name="laddata0request"> <sap:bdy use="encded" namespace="zaslanidat" encdingstyle=" </input> <utput name="laddata0respnse"> <sap:bdy use="encded" namespace="zaslanidat" encdingstyle=" </utput> </peratin> </binding> <service name="zaslanidat"> <prt name="dataladerprt" binding="tns:dataladerbinding"> <sap:address lcatin=" </prt> </service> </definitins> 1

21 Vykazvání dat prstřednictvím SDNS Web Services Přílha 2 EwiQuery.wsdl <?xml versin = '1.0' encding = 'UTF-8'?> <!--Generated by the Oracle9i JDevelper Web Services WSDL Generatr--> <!--Date Created: Fri Nv 28 12:00:57 CET > <definitins name="ewiqueryws" targetnamespace=" xmlns=" xmlns:xsd=" xmlns:sap=" xmlns:mime=" xmlns:tns=" xmlns:ns1=" <types> <schema targetnamespace=" xmlns=" xmlns:soap-enc=" </types> <message name="getparams0request"> <part name="querytype" type="xsd:string"/> </message> <message name="getparams0respnse"> <part name="return" type="xsd:base64binary"/> </message> <message name="perfrmquery1request"> <part name="querytype" type="xsd:string"/> <part name="xmlparam" type="xsd:base64binary"/> </message> <message name="perfrmquery1respnse"> <part name="return" type="xsd:base64binary"/> </message> <prttype name="wsmainprttype"> <peratin name="getparams"> <input name="getparams0request" message="tns:getparams0request"/> <utput name="getparams0respnse" message="tns:getparams0respnse"/> </peratin> <peratin name="perfrmquery"> <input name="perfrmquery1request" message="tns:perfrmquery1request"/> <utput name="perfrmquery1respnse" message="tns:perfrmquery1respnse"/> </peratin> </prttype> <binding name="wsmainbinding" type="tns:wsmainprttype"> <sap:binding style="rpc" transprt=" <peratin name="getparams"> <sap:peratin sapactin="" style="rpc"/> <input name="getparams0request"> <sap:bdy use="encded" namespace="ewiqueryws" encdingstyle=" </input> <utput name="getparams0respnse"> <mime:multipartrelated namespace="ewiqueryws"> <mime:part namespace="ewiqueryws"> <sap:bdy use="encded" namespace="ewiqueryws" encdingstyle=" </mime:part> <mime:part> <mime:cntent part="return" 1

22 Vykazvání dat prstřednictvím SDNS Web Services type="applicatin/ctet-stream" namespace="ewiqueryws"/> </mime:part> </mime:multipartrelated> </utput> </peratin> <peratin name="perfrmquery"> <sap:peratin sapactin="" style="rpc"/> <input name="perfrmquery1request"> <mime:multipartrelated namespace="ewiqueryws"> <mime:part namespace="ewiqueryws"> <sap:bdy use="encded" namespace="ewiqueryws" encdingstyle=" </mime:part> <mime:part> <mime:cntent part="xmlparam" type="applicatin/ctet-stream" namespace="ewiqueryws"/> </mime:part> </mime:multipartrelated> </input> <utput name="perfrmquery1respnse"> <mime:multipartrelated namespace="ewiqueryws"> <mime:part namespace="ewiqueryws"> <sap:bdy use="encded" namespace="ewiqueryws" encdingstyle=" </mime:part> <mime:part> <mime:cntent part="return" type="applicatin/ctet-stream" namespace="ewiqueryws"/> </mime:part> </mime:multipartrelated> </utput> </peratin> </binding> <service name="ewiqueryws"> <prt name="wsmainprttype" binding="tns:wsmainbinding"> <sap:address lcatin=" </prt> </service> </definitins> 2

23 Vykazvání dat prstřednictvím SDNS Web Services Přílha 3 vydaní.dtd <?xml versin="1.0" encding="windws-1250"?> <!-- $Revisin: 1.1 $ --> <!ELEMENT VYDANI (IDENTIFIKACE-ZPRAVY, ADRESA*, IDENTIFIKACE-VYKAZU, DATA?, POZNAMKA?)> <!ELEMENT IDENTIFIKACE-ZPRAVY (ZASLAL, CISLO-ZPRAVY, NAZEV-DOKUMENTU, METODIKA, FUNKCE-ZPRAVY, DATUM)> <!ELEMENT ZASLAL (#PCDATA)> <!ELEMENT CISLO-ZPRAVY (#PCDATA)> <!ELEMENT NAZEV-DOKUMENTU EMPTY> <!ATTLIST NAZEV-DOKUMENTU KOD (Vydání-výskytu-výkazu) #REQUIRED > <!ELEMENT METODIKA (#PCDATA)> <!ELEMENT FUNKCE-ZPRAVY EMPTY> <!ATTLIST FUNKCE-ZPRAVY KOD (Ostrá Testvací) #REQUIRED > <!ELEMENT DATUM (#PCDATA)> <!ELEMENT ADRESA (KOD-SUBJEKTU?, NAZEV-SUBJEKTU?, MESTO?, PSC?, ULICE?, KONTAKT*)> <!ATTLIST ADRESA STRANA (Příjemce Odesílatel Centrální-banka Zástupce-příjemce Zástupce-desílatele) #REQUIRED > <!ELEMENT KOD-SUBJEKTU (#PCDATA)> <!ELEMENT NAZEV-SUBJEKTU (#PCDATA)> <!ELEMENT MESTO (#PCDATA)> <!ELEMENT PSC (#PCDATA)> <!ELEMENT ULICE (#PCDATA)> <!ELEMENT KONTAKT (KOD-ODDELENI?, JMENO-OSOBY?, SPOJENI*)> <!ATTLIST KONTAKT KOD-FUNKCE (Infrmační-kntakt Veducí-prvzu Pracvník-prvzu Celkvádpvědnst Osba-dpvědná-za-bsah) "Infrmační-kntakt" > <!ELEMENT KOD-ODDELENI (#PCDATA)> <!ELEMENT JMENO-OSOBY (#PCDATA)> <!ELEMENT SPOJENI (#PCDATA)> <!ATTLIST SPOJENI TYP (Telefn Fax EDI Telex) #REQUIRED > <!ELEMENT IDENTIFIKACE-VYKAZU (DATOVY-SOUBOR, VYSKYT, STATUS, DUVOD, REFERENCNI-ZPRAVA?, AUDIT?)> <!ELEMENT DATOVY-SOUBOR (#PCDATA)> <!ELEMENT VYSKYT (SUBJEKT, ROZSAH-SUBJEKTU, STAV-KE-DNI)> <!ELEMENT SUBJEKT (#PCDATA)> <!ELEMENT ROZSAH-SUBJEKTU (#PCDATA)> <!ELEMENT STAV-KE-DNI (#PCDATA)> <!ELEMENT STATUS EMPTY> <!ATTLIST STATUS KOD (Nvá-data Oprava Strn Ptvrzení Dtaz) #REQUIRED > <!ELEMENT DUVOD EMPTY> <!ATTLIST DUVOD KOD (Na-základě-metdiky Na-základě-pžadavku-centrální-banky Úmysl-vykazujícíhsubjektu) #REQUIRED > <!ELEMENT REFERENCNI-ZPRAVA (#PCDATA)> 1

24 Vykazvání dat prstřednictvím SDNS Web Services <!ELEMENT AUDIT EMPTY> <!ATTLIST AUDIT KOD (Data-před-auditem Data-p-auditu) #REQUIRED > <!ELEMENT DATA (DATOVA-OBLAST+ BLOK+ )> <!ATTLIST DATOVA-OBLAST KOD CDATA #REQUIRED > <!ELEMENT DATOVA-OBLAST (RADEK*)> <!ELEMENT RADEK (SLOUPEC*)> <!ATTLIST RADEK PORADI CDATA #REQUIRED > <!ELEMENT SLOUPEC (#PCDATA)> <!ATTLIST SLOUPEC PORADI CDATA #REQUIRED > <!ELEMENT BLOK (#PCDATA)> <!ELEMENT POZNAMKA (#PCDATA)> 2

25 Vykazvání dat prstřednictvím SDNS Web Services Přílha 4 ews-par.xsd <?xml versin="1.0" encding="utf-8"?> <!-- $Revisin: 1.1 $ --> <xsd:schema xmlns:xsd=" elementfrmdefault="qualified"> <xsd:simpletype name="typdtazutype"> <xsd:dcumentatin>datvý typ: Typ dtazu - řetězec max. 30 znaků s masku</xsd:dcumentatin> <xsd:restrictin base="xsd:string"> <xsd:maxlength value="30"/> <xsd:pattern value="[a-z]([0-9a-z] _){1,29}"/> </xsd:restrictin> <xsd:simpletype name="idtype"> <xsd:dcumentatin>datvý typ: ID bjektu - řetězec max.16 znaků</xsd:dcumentatin> <xsd:restrictin base="xsd:string"> <xsd:maxlength value="16"/> </xsd:restrictin> <xsd:simpletype name="annetype"> <xsd:dcumentatin>datvý typ: Indikátr typu An/Ne - hdnty (A/N)</xsd:dcumentatin> <xsd:restrictin base="xsd:string"> <xsd:enumeratin value="a"/> <xsd:enumeratin value="n"/> </xsd:restrictin> <xsd:simpletype name="nazevtype"> <xsd:dcumentatin>datvý typ: Název bjektu - řetězec max. 60 znaků</xsd:dcumentatin> <xsd:restrictin base="xsd:string"> <xsd:maxlength value="60"/> </xsd:restrictin> <xsd:simpletype name="ppistype"> <xsd:dcumentatin>datvý typ: Ppis bjektu - vlný text</xsd:dcumentatin> <xsd:restrictin base="xsd:string"/> <xsd:simpletype name="datatyptype"> <xsd:dcumentatin>datvý typ: Základní datvý typ parametru - řetězec max. 20 znaků</xsd:dcumentatin> <xsd:restrictin base="xsd:string"> <xsd:maxlength value="20"/> <xsd:enumeratin value="number"/> <xsd:enumeratin value="date"/> <xsd:enumeratin value="string"/> </xsd:restrictin> 1

26 Vykazvání dat prstřednictvím SDNS Web Services <xsd:simpletype name="maskatype"> <xsd:dcumentatin>datvý typ: Maska parametru - řetězec max. 35 znaků</xsd:dcumentatin> <xsd:restrictin base="xsd:string"> <xsd:maxlength value="35"/> </xsd:restrictin> <xsd:cmplextype name="jmenhdntatype"> <xsd:dcumentatin>dvjice (jmén, hdnta) - ba prvky typu řetezec</xsd:dcumentatin> <xsd:attribute name="default" type="annetype" use="required"/> <xsd:attribute name="jmen" type="xsd:string" use="required"/> <xsd:attribute name="hdnta" type="xsd:string" use="ptinal"/> </xsd:cmplextype> <xsd:cmplextype name="seznamhdnttype"> <xsd:dcumentatin>seznam pvlených hdnt parametru</xsd:dcumentatin> <xsd:sequence> <xsd:element name="hdnta" type="jmenhdntatype" maxoccurs="unbunded"/> </xsd:cmplextype> <xsd:cmplextype name="parametrtype"> <xsd:dcumentatin>parametr dtazu</xsd:dcumentatin> <xsd:sequence> <xsd:element name="ppis" type="ppistype"> <xsd:dcumentatin>ppis parametru</xsd:dcumentatin> <xsd:element name="seznamhdnt" type="seznamhdnttype" minoccurs="0"> <xsd:dcumentatin>seznam pvlených hdnt parametru</xsd:dcumentatin> <xsd:element name="hdntapar" type="xsd:string" nillable="true"/> <xsd:attribute name="nazev" type="nazevtype" use="required"/> <xsd:attribute name="datatyp" type="datatyptype" use="required"/> <xsd:attribute name="pvinny" type="annetype" use="required"/> <xsd:attribute name="maska" type="maskatype" use="ptinal"/> </xsd:cmplextype> <xsd:element name="definicedtazu"> <xsd:dcumentatin>definice dtazu</xsd:dcumentatin> <xsd:cmplextype> <xsd:sequence> <xsd:element name="typdtazu" type="typdtazutype"/> <xsd:element name="ppis" type="ppistype"> <xsd:dcumentatin>ppis dtazu</xsd:dcumentatin> 2

27 Vykazvání dat prstřednictvím SDNS Web Services <xsd:element name="parametr" type="parametrtype" minoccurs="0" maxoccurs="unbunded"> <xsd:dcumentatin>sada parametrů dtazu</xsd:dcumentatin> </xsd:cmplextype> </xsd:schema> 3

28 Vykazvání dat prstřednictvím SDNS Web Services Přílha 5 ews-result.xsd <?xml versin="1.0" encding="utf-8"?> <!-- $Revisin: 1.7 $ --> <xsd:schema xmlns:xsd=" xmlns=" targetnamespace=" elementfrmdefault="qualified" attributefrmdefault="unqualified"> <xsd:simpletype name="idtype"> <xsd:dcumentatin>datvý typ: ID bjektu - řetězec max.16 znaků</xsd:dcumentatin> <xsd:restrictin base="xsd:string"> <xsd:maxlength value="16" fixed="false"/> </xsd:restrictin> <xsd:simpletype name="iidtype"> <xsd:dcumentatin>datvý typ: IID bjektu - interní numerický indetifikátr max. 20 číslic</xsd:dcumentatin> <xsd:restrictin base="xsd:unsignedlng"> <xsd:ttaldigits value="20"/> <xsd:fractindigits value="0"/> </xsd:restrictin> <xsd:simpletype name="idmvtype"> <xsd:dcumentatin>datvý typ: Kód metdiky - zřetězení atributů ID a PORADI</xsd:dcumentatin> <xsd:restrictin base="xsd:string"> <xsd:maxlength value="19"/> <xsd:pattern value=".{1,16}\.\d{2}"/> </xsd:restrictin> <xsd:simpletype name="nazevtype"> <xsd:dcumentatin>datvý typ: Název bjektu - řetězec max. 60 znaků</xsd:dcumentatin> <xsd:restrictin base="xsd:string"> <xsd:maxlength value="60"/> </xsd:restrictin> <xsd:simpletype name="ppistype"> <xsd:dcumentatin>datvý typ: Ppis bjektu - vlný text</xsd:dcumentatin> <xsd:restrictin base="xsd:string"/> <xsd:simpletype name="vervartype"> <xsd:dcumentatin>datvý typ: verze neb varianta - čísl 0-99</xsd:dcumentatin> <xsd:restrictin base="xsd:unsignedbyte"> <xsd:ttaldigits value="2"/> 4

29 Vykazvání dat prstřednictvím SDNS Web Services <xsd:fractindigits value="0"/> </xsd:restrictin> <xsd:simpletype name="datumtype"> <xsd:dcumentatin>datvý typ: Datum - ve frmátu DD.MM.YYYY</xsd:dcumentatin> <xsd:restrictin base="xsd:string"> <xsd:maxlength value="10"/> <xsd:pattern value="(\d{2}\.\d{2}\.\d{4})?"/> </xsd:restrictin> <xsd:simpletype name="datumhhmitype"> <xsd:dcumentatin>datvý typ: Datum - ve frmátu DD.MM.YYYY HH24:MI</xsd:dcumentatin> <xsd:restrictin base="xsd:string"> <xsd:maxlength value="16"/> <xsd:pattern value="(\d{2}\.\d{2}\.\d{4}\s\d{2}:\d{2})?"/> </xsd:restrictin> <xsd:simpletype name="annetype"> <xsd:dcumentatin>datvý typ: Indikátr typu An/Ne - hdnty (A/N)</xsd:dcumentatin> <xsd:restrictin base="xsd:string"> <xsd:enumeratin value="a"/> <xsd:enumeratin value="n"/> </xsd:restrictin> <xsd:simpletype name="zmenatype"> <xsd:dcumentatin>datvý typ: Indikátr změny - hdnty (N-nvý, Z- změna, null-beze změny)</xsd:dcumentatin> <xsd:restrictin base="xsd:string"> <xsd:maxlength value="1"/> <xsd:enumeratin value="z"/> <xsd:enumeratin value="n"/> <xsd:enumeratin value=""/> </xsd:restrictin> <xsd:simpletype name="zmenaudaje"> <xsd:dcumentatin>datvý typ: Indikátr změny údaje - zatím nedřešen - hdnty (nvý, bsahvá změna, frmální změna)</xsd:dcumentatin> <xsd:restrictin base="xsd:string"/> <xsd:simpletype name="radekslupectype"> <xsd:dcumentatin>datvý typ: Suřadnice údaje ve struktuře - čísl </xsd:dcumentatin> <xsd:restrictin base="xsd:unsignedint"> <xsd:fractindigits value="0"/> 5

30 Vykazvání dat prstřednictvím SDNS Web Services <xsd:ttaldigits value="5"/> </xsd:restrictin> <xsd:simpletype name="datatyptype"> <xsd:dcumentatin>datvý typ: Datatyp údaje - řetězec max. 20 znaků</xsd:dcumentatin> <xsd:restrictin base="xsd:string"> <xsd:maxlength value="20"/> </xsd:restrictin> <xsd:simpletype name="delkatype"> <xsd:dcumentatin>datvý typ: Délka hdnty - čísl </xsd:dcumentatin> <xsd:restrictin base="xsd:unsignedint"> <xsd:ttaldigits value="5"/> <xsd:fractindigits value="0"/> </xsd:restrictin> <xsd:simpletype name="desetinytype"> <xsd:dcumentatin>datvý typ: Pčet desetinných míst - čísl </xsd:dcumentatin> <xsd:restrictin base="xsd:unsignedint"> <xsd:ttaldigits value="6"/> <xsd:fractindigits value="0"/> </xsd:restrictin> <xsd:simpletype name="nasbektype"> <xsd:dcumentatin>datvý typ: Násbek údaje - celčíselný násbitel řádu 10^n (n >= 0)</xsd:dcumentatin> <xsd:restrictin base="xsd:unsignedint"> <xsd:ttaldigits value="10"/> <xsd:fractindigits value="0"/> </xsd:restrictin> <xsd:simpletype name="maskatype"> <xsd:dcumentatin>datvý typ: Maska údaje - řetězec max. 35 znaků</xsd:dcumentatin> <xsd:restrictin base="xsd:string"> <xsd:maxlength value="35"/> </xsd:restrictin> <xsd:simpletype name="mezintervalutype"> <xsd:dcumentatin>datvý typ: Hrní/Dlní mez intervalu - řetězec max. 60 znaků</xsd:dcumentatin> <xsd:restrictin base="xsd:string"> <xsd:maxlength value="60"/> </xsd:restrictin> 6

31 Vykazvání dat prstřednictvím SDNS Web Services <xsd:simpletype name="dimenzetyptype"> <xsd:dcumentatin>datvý typ: Typ dimenze - hdnty (K, S, D)</xsd:dcumentatin> <xsd:restrictin base="xsd:string"> <xsd:length value="1"/> <xsd:enumeratin value="k"/> <xsd:enumeratin value="s"/> <xsd:enumeratin value="d"/> </xsd:restrictin> <xsd:simpletype name="uctypvazbytype"> <xsd:dcumentatin>datvý typ: Typ účetní vazby - hdnty (DZ, VKZ, KO, VDO, KDO, VKO, DO, VO, VDZ, KZ, VZ)</xsd:dcumentatin> <xsd:restrictin base="xsd:string"> <xsd:minlength value="2"/> <xsd:maxlength value="3"/> <xsd:enumeratin value="dz"/> <xsd:enumeratin value="vkz"/> <xsd:enumeratin value="ko"/> <xsd:enumeratin value="vdo"/> <xsd:enumeratin value="kdo"/> <xsd:enumeratin value="vko"/> <xsd:enumeratin value="do"/> <xsd:enumeratin value="vo"/> <xsd:enumeratin value="vdz"/> <xsd:enumeratin value="kz"/> <xsd:enumeratin value="vz"/> </xsd:restrictin> <xsd:simpletype name="ucoperatrtype"> <xsd:dcumentatin>datvý typ: Operátr účetní vazby - hdnty (M, NULL)</xsd:dcumentatin> <xsd:restrictin base="xsd:string"> <xsd:maxlength value="1"/> </xsd:restrictin> <xsd:simpletype name="uccasttype"> <xsd:dcumentatin>datvý typ: Část účtu - hdnty (C, A)</xsd:dcumentatin> <xsd:restrictin base="xsd:string"> <xsd:length value="1"/> <xsd:enumeratin value="c"/> <xsd:enumeratin value="a"/> </xsd:restrictin> <xsd:simpletype name="ucvybervetype"> <xsd:dcumentatin>datvý typ: Výběrvě účet - hdnty (V, NULL)</xsd:dcumentatin> 7

32 Vykazvání dat prstřednictvím SDNS Web Services <xsd:restrictin base="xsd:string"> <xsd:maxlength value="1"/> </xsd:restrictin> <xsd:simpletype name="vyskytstavtype"> <xsd:dcumentatin>datvý typ: Stav výskytu - hdnty (-1, 10, 15, 18, 20, 30, 40, 50, 55, 65)</xsd:dcumentatin> <xsd:restrictin base="xsd:byte"> <xsd:enumeratin value="-1"/> <xsd:enumeratin value="10"/> <xsd:enumeratin value="15"/> <xsd:enumeratin value="18"/> <xsd:enumeratin value="20"/> <xsd:enumeratin value="30"/> <xsd:enumeratin value="40"/> <xsd:enumeratin value="50"/> <xsd:enumeratin value="55"/> <xsd:enumeratin value="65"/> </xsd:restrictin> <xsd:simpletype name="cislvydani"> <xsd:dcumentatin>datvý typ: Čísl vydání - celé čísl max. 14 číslic</xsd:dcumentatin> <xsd:restrictin base="xsd:unsignedlng"> <xsd:ttaldigits value="14"/> <xsd:fractindigits value="0"/> </xsd:restrictin> <xsd:simpletype name="vydanistavtype"> <xsd:dcumentatin>datvý typ: Stav vydání - hdnty (-1, 0, 5, 10, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 31, 32, 51, 52, 59, 61, 62, 99)</xsd:dcumentatin> <xsd:restrictin base="xsd:byte"> <xsd:enumeratin value="-1"/> <xsd:enumeratin value="0"/> <xsd:enumeratin value="5"/> <xsd:enumeratin value="10"/> <xsd:enumeratin value="15"/> <xsd:enumeratin value="16"/> <xsd:enumeratin value="17"/> <xsd:enumeratin value="18"/> <xsd:enumeratin value="19"/> <xsd:enumeratin value="20"/> <xsd:enumeratin value="31"/> <xsd:enumeratin value="32"/> <xsd:enumeratin value="51"/> <xsd:enumeratin value="52"/> <xsd:enumeratin value="59"/> <xsd:enumeratin value="61"/> <xsd:enumeratin value="62"/> <xsd:enumeratin value="99"/> </xsd:restrictin> <xsd:simpletype name="dmenaattrtype"> 8

33 Vykazvání dat prstřednictvím SDNS Web Services <xsd:dcumentatin>atribut dmény referenčních kódů (řetězec max 240 znaků)</xsd:dcumentatin> <xsd:restrictin base="xsd:string"> <xsd:length value="240"/> </xsd:restrictin> <xsd:cmplextype name="metdikatype" final="extensin"> <xsd:dcumentatin>metdika vykazvání</xsd:dcumentatin> <xsd:sequence> <xsd:element name="kd" type="idmvtype"> <xsd:dcumentatin>kód metdiky</xsd:dcumentatin> <xsd:element name="kdfo" type="idtype"> <xsd:dcumentatin>kód funkční blasti</xsd:dcumentatin> <xsd:element name="planod" type="datumtype"> <xsd:dcumentatin>datum pčátku platnsti</xsd:dcumentatin> <xsd:element name="pland" type="datumtype"> <xsd:dcumentatin>datum knce platnsti</xsd:dcumentatin> </xsd:cmplextype> <xsd:cmplextype name="metdikakdtype"> <xsd:dcumentatin>metdika vykazvání - puze kód</xsd:dcumentatin> <xsd:sequence> <xsd:element name="kd" type="idmvtype"> <xsd:dcumentatin>kód metdiky</xsd:dcumentatin> </xsd:cmplextype> <xsd:cmplextype name="datsubrtype" final="extensin"> <xsd:dcumentatin>datvý subr</xsd:dcumentatin> <xsd:sequence> <xsd:element name="kd" type="idtype"> <xsd:dcumentatin>kód datvéh subru</xsd:dcumentatin> 9

Vykazování dat prostřednictvím SDNS Web Services

Vykazování dat prostřednictvím SDNS Web Services Sekce infrmatiky Odbr infrmačních systémů Vykazvání dat prstřednictvím SDNS Web Services Příručka uživatele (prgramátra) verze 1.8 Autr: Zdeněk Teska (NESS Czech s.r..) Jiří Smlík (ČNB) prsinec 2012 Vykazvání

Více

Aplikace SDNS. XML struktura pro nahrání dat ze souboru. Příručka uživatele (programátora) Sekce informatiky Odbor informačních systémů. verze 1.

Aplikace SDNS. XML struktura pro nahrání dat ze souboru. Příručka uživatele (programátora) Sekce informatiky Odbor informačních systémů. verze 1. Sekce informatiky Odbor informačních systémů Aplikace SDNS XML struktura pro nahrání dat ze souboru Příručka uživatele (programátora) verze 1.2 Autor: Jiří Smolík 5. června 2015 Verze dokumentu: Verze

Více

VIS ČAK - Uživatelský manuál - OnLine semináře

VIS ČAK - Uživatelský manuál - OnLine semináře UŽIVATELSKÝ MANUÁL - ONLINE SEMINÁŘE Autr: Aquasft, spl. s r.., Vavrečka Lukáš Prjekt: VIS ČAK Pslední aktualizace: 11.12.2009 Jmén subru: UživatelskýManuál_OnLine_Semináře_0v2.dcx Pčet stran: 12 OBSAH

Více

Portál veřejné správy

Portál veřejné správy Prtál veřejné správy Z Zvveeřřeejjn něěn níí vvěěssttn nííkku u S Sm maazzáán níí vvěěssttn nííkku u P Přřiid dáán níí p přřííll h h kkee zzvveeřřeejjn něěn néém mu u vvěěssttn nííkku u Vytvřen dne: 16.3.2012

Více

Portál veřejné správy

Portál veřejné správy Prtál veřejné správy N Náávvrrh hn naa zzvveeřřeejjn něěn níí žžiivv ttn níí ssiittu uaaccee N Náávvrrh hn naa ssm maazzáán níí zzvveeřřeejjn něěn néé žžiivv ttn níí ssiittu uaaccee N Náávvrrh hn naa eed

Více

ONLINESKLAD.CZ. Vysvětlení pojmů: V tomto manuálu i v celém systému figurují 3 základní osoby: Popis administračního rozhraní

ONLINESKLAD.CZ. Vysvětlení pojmů: V tomto manuálu i v celém systému figurují 3 základní osoby: Popis administračního rozhraní ONLINESKLAD.CZ Ppis administračníh rzhraní Vysvětlení pjmů: V tmt manuálu i v celém systému figurují 3 základní sby: 1) PARTNER je t majitel partnerskéh eshpu. Prdává zbží a bjednávky psílá d nlineskladu

Více

Portál veřejné správy

Portál veřejné správy Prtál veřejné správy Z Zvveeřřeejjn něěn níí p p vviin nn něě zzvveeřřeejjň ň vvaan néé iin nff rrm maaccee S Sm maazzáán níí p p vviin nn něě zzvveeřřeejjň ň vvaan néé iin nff rrm maaccee E Ed diittaaccee

Více

GLOBÁLNÍ ARCHITEKTURA ROB

GLOBÁLNÍ ARCHITEKTURA ROB Přílha č. 1b zadávací dkumentace GLOBÁLNÍ ARCHITEKTURA ROB verze 1.0 Obsah 1 Vymezení cílů prjektu 3 2 Prcesní architektura 4 2.1 Základní výchdiska návrhu prcesní architektury 4 2.2 Pstup tvrby a pužité

Více

Informační systém o státní službě (ISoSS) Pracovní postup pro práci v Servisdesku ISoSS

Informační systém o státní službě (ISoSS) Pracovní postup pro práci v Servisdesku ISoSS Infrmační systém státní službě (ISSS) Pracvní pstup pr práci v Servisdesku ISSS Infrmační systém státní službě (ISSS) Pracvní pstup pr práci v Servisdesku ISSS Název dkumentu: Pracvní pstup pr práci v

Více

Případy užití RSSystems

Případy užití RSSystems Případy užití RSSystems Účelem tht dkumentu je definvat rzsah funkcí infrmačníh systému,, Infrmační systém evidence bjednávek (značvaný dále jen RSSystem), určený k pužívání restauračními zařízeními (značvanými

Více

EXTRAKT z mezinárodní normy

EXTRAKT z mezinárodní normy EXTRAKT z mezinárdní nrmy Extrakt nenahrazuje samtnu technicku nrmu, je puze infrmativním materiálem nrmě. Elektrnický výběr pplatků (EFC) Zabezpečené mnitrvání pr autnmní systémy výběru mýtnéh Zkušení

Více

Vnitřní předpis města Náchoda pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu (mimo režim zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách)

Vnitřní předpis města Náchoda pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu (mimo režim zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách) platná d 1.1.2016 Vnitřní předpis města Náchda pr zadávání veřejných zakázek maléh rzsahu (mim režim zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách) Zadavatel je pvinen ddržvat zásady transparentnsti, rvnéh

Více

Uživatelská příručka aplikace Partner24 modul Zaměstnavatelský portál Česká spořitelna penzijní společnost, a.s.

Uživatelská příručka aplikace Partner24 modul Zaměstnavatelský portál Česká spořitelna penzijní společnost, a.s. Uživatelská příručka aplikace Partner24 mdul Zaměstnavatelský prtál Česká spřitelna penzijní splečnst, a.s. Verze: 1.20 (30.3.2011) Autr: Jan Zámstný, Lukáš Hns Schválil: Šárka Rlčíkvá Vlastník: ČS penzijní

Více

Podklady k práci s Intranetem - administrátor

Podklady k práci s Intranetem - administrátor SPACE COM spl. s r.. Datum 29.8.2012 Na Závdí 1668 396 01 Humplec +420565535010;731612614 Pdklady k práci s Intranetem - administrátr 1) Přihlášení d systému - ve webvém prhlížeči na adrese http://intranet.sssluzeb.cz

Více

Zpráva pro uživatele

Zpráva pro uživatele Zpráva pr uživatele verze 1.0 Zpráva pr uživatele Histrie dkumentu: Verze Datum Schválil 1.0 26.7.2005 Manažer QCA e-mail: manager.pstsignum@cpst.cz Tent dkument pskytuje základní přehled hierarchii certifikačních

Více

SMĚRNICE č. 5 ŠKOLENÍ ZAMĚSTNANCŮ, ŽÁKŮ A DALŠÍCH OSOB O BEZPEČNOSTI A OCHRANĚ ZDRAVÍ PŘI PRÁCI (BOZP)

SMĚRNICE č. 5 ŠKOLENÍ ZAMĚSTNANCŮ, ŽÁKŮ A DALŠÍCH OSOB O BEZPEČNOSTI A OCHRANĚ ZDRAVÍ PŘI PRÁCI (BOZP) Název Čísl Vlastník SMĚRNICE č. 5 ŠKOLENÍ ZAMĚSTNANCŮ, ŽÁKŮ A DALŠÍCH OSOB O BEZPEČNOSTI A OCHRANĚ ZDRAVÍ PŘI PRÁCI (BOZP) Tat směrnice nahrazuje: Datum platnsti d: 01.10.2015 Základní právní předpisy:

Více

4 Datový typ, proměnné, literály, konstanty, výrazy, operátory, příkazy

4 Datový typ, proměnné, literály, konstanty, výrazy, operátory, příkazy 4 Datvý typ, prměnné, literály, knstanty, výrazy, perátry, příkazy Studijní cíl Tent studijní blk má za cíl pkračvat v základních prvcích jazyka Java. Knkrétně bude uvedena definice datvéh typu, uvedeny

Více

Etržiště České pošty Centrum veřejných zakázek. www.centrumvz.cz

Etržiště České pošty Centrum veřejných zakázek. www.centrumvz.cz Etržiště České pšty Centrum veřejných zakázek www.centrumvz.cz Česká pšta a egvernment? Infrmační systém datvých schránek Czechpint Certifikační autrita (elektrnický pdpis a časvá razítka) Centrum veřejných

Více

INFORMACE SPOLEČNOSTI V SOUVISLOSTI S POSKYTOVÁNÍM INVESTIČNÍCH SLUŽEB

INFORMACE SPOLEČNOSTI V SOUVISLOSTI S POSKYTOVÁNÍM INVESTIČNÍCH SLUŽEB INFORMACE SPOLEČNOSTI V SOUVISLOSTI S POSKYTOVÁNÍM INVESTIČNÍCH SLUŽEB Generali Investments CEE, investiční splečnst, a.s. Generali Investments CEE, investiční splečnst, a.s. Obsah: 1 ÚVODNÍ USTANOVENÍ...

Více

65 51 H/01 Kuchař číšník. Téma "2012_SOP_ kuchař, číšník" samostatná odborná práce

65 51 H/01 Kuchař číšník. Téma 2012_SOP_ kuchař, číšník samostatná odborná práce 65 51 H/01 Kuchař číšník Téma "2012_SOP_ kuchař, číšník" samstatná dbrná práce 1. Zadání samstatné dbrné práce (SOP) Předlžené zadání je sučástí jedntnéh zadání závěrečných zkušek a jeh realizace je pvinná.

Více

Technická specifikace předmětu plnění. VR Organizace dotazníkového šetření mobility obyvatel města Bratislavy

Technická specifikace předmětu plnění. VR Organizace dotazníkového šetření mobility obyvatel města Bratislavy Technická specifikace předmětu plnění VR Organizace dtazníkvéh šetření mbility byvatel města Bratislavy Zadavatel: Centrum dpravníh výzkumu, v. v. i. dále jen zadavatel 1 PŘEDMĚT VEŘEJNÉ ZAKÁZKY Předmětem

Více

Témata v MarushkaDesignu

Témata v MarushkaDesignu 0 Témata v MarushkaDesignu OBSAH 1 CÍL PŘÍKLADU...2 2 PRÁCE S PŘÍKLADEM...2 3 UKÁZKA DIALOGOVÉHO OKNA...3 4 STRUČNÝ POPIS PŘÍKLADU V MARUSHKADESIGNU...5-1 - 1 Cíl příkladu V tmt příkladu si ukážeme práci

Více

Organizační řád Občanského sdružení NHfree.net

Organizační řád Občanského sdružení NHfree.net Organizační řád Občanskéh sdružení NHfree.net revize 1.3 ze dne 22.2.2009 Občanské sdružení NHfree.net, Stříbrné Hry 121, 341 01 Nalžvské Hry, IČO 27038114, nhnet@seznam.cz, www.nhfree.net Zaregistrván

Více

Želešice - vodovodní řád pro zónu k podnikání

Želešice - vodovodní řád pro zónu k podnikání VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ V suladu s ustanvením 38 zákna č.137/2006 Sb., veřejných zakázkách, v platném znění, Vás tímt vyzýváme k pdání nabídky pr zjedndušené pdlimitní

Více

Lokalizace souřadnic v MarushkaDesignu

Lokalizace souřadnic v MarushkaDesignu ; Lkalizace suřadnic v MarushkaDesignu 0 OBSAH 1 CÍL PŘÍKLADU...2 2 PRÁCE S PŘÍKLADEM...2 3 UKÁZKA DIALOGOVÉHO OKNA...3 4 STRUČNÝ POPIS PŘÍKLADU V MARUSHKADESIGNU...4-1 - 1 Cíl příkladu V tmt příkladu

Více

k elektronickému výběrovému řízení na úplatné postoupení pohledávek z titulu předčasně ukončených leasingových smluv

k elektronickému výběrovému řízení na úplatné postoupení pohledávek z titulu předčasně ukončených leasingových smluv INFORMAČNÍ MEMORANDUM č. 4/3/2009/11 k elektrnickému výběrvému řízení na úplatné pstupení phledávek z titulu předčasně uknčených leasingvých smluv Praha, 30.11.2010 Infrmační memrandum č. 4/3/2009/11 1/9

Více

NÁVODNÁ STRUKTURA MÍSTNÍHO AKČNÍHO PLÁNU VZDĚLÁVÁNÍ

NÁVODNÁ STRUKTURA MÍSTNÍHO AKČNÍHO PLÁNU VZDĚLÁVÁNÍ Místní akční plán Místní akční plán je suhrnný dkument zahrnující něklik částí. Obsahuje analyticku část (zejména metaanalýza stávajících dkumentů, analýza vyvlaná plánváním specifických témat, zjišťvání

Více

Vyberte režim. Chcete-li:

Vyberte režim. Chcete-li: OmniTuch 8400 Instant Cmmunicatins Suite Služby jednh čísla, webvý přístup Stručná uživatelská příručka R6.0 C jsu Služby jednh čísla? Služby jednh čísla nabízejí uživatelům směrvání sbních vlání a umžňují

Více

Sledování provedených změn v programu SAS

Sledování provedených změn v programu SAS Sledvání prvedených změn v prgramu SAS Při práci se systémem SAS se v něklika funkcích sleduje, jaké změny byly prvedeny a kd je prvedl. Patří mezi ně evidence změn v mdulu Evidence žáků neb práce s průběžnu

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE S V A Z E K O B C Í M I K R O R E G I O N O B C Í P A M Á T K O V É Z Ó N Y 1 8 6 6 VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE pr veřejnu zakázku maléh rzsahu Veřejná zakázka Vydávání Zpravdaje

Více

pro správu uživatelských přístupů do registru řidičů pro obecní úřady obcí s rozšířenou působností

pro správu uživatelských přístupů do registru řidičů pro obecní úřady obcí s rozšířenou působností Uživatelská příručka pr správu uživatelských přístupů d registru řidičů pr becní úřady bcí s rzšířenu půsbnstí 1 Licenční ujednání Veškerá práva vyhrazena Ministerstv dpravy nábřeží L. Svbdy 1222/12 110

Více

mtransfer Technická dokumentace Varianta Standard

mtransfer Technická dokumentace Varianta Standard mtransfer Technická dkumentace Varianta Standard mbank S.A., se sídlem ul. Senatrska 18, 00-950 Warszawa, Plsk, zapsaná v Celstátním sudním rejstříku (KRS) Rejstříku pdnikatelů vedeném u Obvdníh sudu hl.

Více

1. Předmět díla a technické požadavky

1. Předmět díla a technické požadavky Přílha č. 1 Smluvy Specifikace předmětu plnění 1. Předmět díla a technické pžadavky Zhtvitel prvede analýzu stávajícíh stavu a návrh řešení v tmt rzsahu: detailní analýza sučasnéh stavu archivu, klasifikace

Více

Smlouva o obchodním zastoupení

Smlouva o obchodním zastoupení Smluva bchdním zastupení Zastupený CZ.NIC, z. s. p.. sídl Americká 23, 12000 Praha 2 IČ 67985726 DIČ CZ67985726 zastupený Mgr. Ondřejem Filipem, výknným ředitelem sdružení a Obchdní zástupce Se sídlem

Více

Pravidla on-line výběrových řízení ENTERaukce.net

Pravidla on-line výběrových řízení ENTERaukce.net Pravidla n-line výběrvých řízení ENTERaukce.net (dále jen pravidla) I. Účel pravidel: Účelem těcht pravidel je pdrbně stanvit průběh realizace n-line výběrvých řízení ENTERaukce.net v elektrnické aukční

Více

Autorizace mapového serveru

Autorizace mapového serveru 0 Autrizace mapvéh serveru OBSAH 1 CÍL PŘÍKLADU...2 2 PRÁCE S PŘÍKLADEM...2 3 UKÁZKA DIALOGOVÉHO OKNA...3 4 STRUČNÝ POPIS PŘÍKLADU V MARUSHKADESIGNU...4-1 - 1 Cíl příkladu V tmt příkladu si ukážeme mžnsti

Více

Tento projekt je spolufinancován. a státním rozpočtem

Tento projekt je spolufinancován. a státním rozpočtem Tent prjekt je splufinancván Evrpským sciálním fndem a státním rzpčtem Z a d á v a c í d k u m e n t a c e Odbrná publikace Management kulturníh cestvníh ruchu a návazné šklení pr prjekt OP RLZ - MMR Odbrná

Více

F O R M Á L N Í P O Ž AD AV K Y N A B AK AL ÁŘSKÉ PRÁCE

F O R M Á L N Í P O Ž AD AV K Y N A B AK AL ÁŘSKÉ PRÁCE Katedra gegrafie PřF UJEP e-mail: gegraphy@sci.ujep.cz www: http://gegraphy.ujep.cz F O R M Á L N Í P O Ž AD AV K Y N A B AK AL ÁŘSKÉ PRÁCE Katedra gegrafie PřF UJEP e-mail: gegraphy@sci.ujep.cz www: http://gegraphy.ujep.cz

Více

Program prevence nehod a bezpečnosti letů

Program prevence nehod a bezpečnosti letů SEKCE LETOVÁ A PROVOZNÍ Odbr bchdní letecké dpravy Směrnice OLD Dplňující výkladvý/vysvětlující materiál k ACJ OPS 1.037 a IEM OPS 3.037 Prgram prevence nehd a bezpečnsti letů CAA-OLD-01/2010 Verze: 1.

Více

Policejní prezidium ČR

Policejní prezidium ČR Plicejní prezidium ČR Správa lgistickéh zabezpečení VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK (dále jen výzva) veřejná zakázka maléh rzsahu Čísl zakázky Č.j.: PPR-22504-5/ČJ-2014-990656 Název zakázky: Transprty CRZ- mnitring

Více

Uživatelský manuál. RBroker. Asset Management Suite. RBroker. Uživatelský manuál. Datum: 21. ledna 2014. Strana 1 / 24

Uživatelský manuál. RBroker. Asset Management Suite. RBroker. Uživatelský manuál. Datum: 21. ledna 2014. Strana 1 / 24 Uživatelský manuál RBrker Asset Management Suite RBrker Uživatelský manuál Datum: 21. ledna 2014 Strana 1 / 24 Uživatelský manuál RBrker Obsah ÚVOD... 3 1 TECHNICKÉ POŽADAVKY... 3 2 PŘIHLÁŠENÍ... 3 3 ÚVOD

Více

Možnosti připojení WMS služby do Klienta v Marushka Designu

Možnosti připojení WMS služby do Klienta v Marushka Designu 0 Mžnsti připjení WMS služby d Klienta v Marushka Designu OBSAH 1 CÍL PŘÍKLADU...2 2 PRÁCE S PŘÍKLADEM...2 3 UKÁZKA DIALOGOVÉHO OKNA...3 4 STRUČNÝ POPIS PŘÍKLADU V MARUSHKADESIGNU...4-1 - 1 Cíl příkladu

Více

Generování Homepage ze serveru AReality.sk

Generování Homepage ze serveru AReality.sk Genervání Hmepage ze serveru AReality.sk 9. 9. 2010 - Ing. Jiří Fřt Diadema Sftware s.r.. Verze 3.5 Diadema Sftware s. r.. Stránka 1 Obsah Obsah... 2 1. Obecně k prpjení dat... 3 2. Typy prpjení dat...

Více

uzavřená podle 1746 odst. 2 občanského zákoníku níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi následujícími smluvními stranami

uzavřená podle 1746 odst. 2 občanského zákoníku níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi následujícími smluvními stranami Smluva revitalizaci, svícení, bnvě, údržbě a prvzvání distribuční sustavy elektrické energie sítě veřejnéh světlení na základě metdy Energy Perfrmance and Quality Cntracting uzavřená pdle 1746 dst. 2 bčanskéh

Více

Posuzování zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel jako součásti výkonu práce

Posuzování zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel jako součásti výkonu práce Psuzvání zdravtní způsbilsti k řízení mtrvých vzidel jak sučásti výknu práce Zdravtní způsbilst řidiče mtrvých vzidel je jednu ze základních pdmínek bezpečnsti prvzu na pzemních kmunikacích. Prt je zdravtní

Více

Spisová služba/elisa - Dodatek k manuálu - subverze 1.28

Spisová služba/elisa - Dodatek k manuálu - subverze 1.28 Spisvá služba/elisa - Ddatek k manuálu - subverze 1.28 01.06.2016 Ddatek k manuálu subverze 1.28 1. Obsah 2. Filtrvací ple... 3 3. Zbrazení značky slžky... 4 4. Načítání seznamů (datagridů)... 4 5. Název

Více

Vykazování dat prostřednictvím SDNS Web Services

Vykazování dat prostřednictvím SDNS Web Services Sekce informatiky Odbor projektování a správy IS Vykazování dat prostřednictvím SDNS Web Services Uživatelská příručka (procesní pohled) verze 1.1 Autoři: Michal Wokoun Jiří Smolík 15. února 2008 Verze

Více

KAPITOLA II ZÁKON NA OCHRANU OVZDUŠÍ ZÁKLADNÍ POVINNOSTI...13 KAPITOLA III PROVÁDĚCÍ PŘEDPISY K ZÁKONU O OVZDUŠÍ ZÁKLADNÍ POPIS...

KAPITOLA II ZÁKON NA OCHRANU OVZDUŠÍ ZÁKLADNÍ POVINNOSTI...13 KAPITOLA III PROVÁDĚCÍ PŘEDPISY K ZÁKONU O OVZDUŠÍ ZÁKLADNÍ POPIS... Zákn č. 201/2012 Sb., chraně vzduší základní pvinnsti prvzvatelů zdrjů znečišťvání vzduší ing. Zbyněk Krayzel, Pupětva 13/1383, 170 00 Praha 7 Hlešvice 266 711 179, 602 829 112 ZBYNEK.KRAYZEL@SEZNAM.CZ

Více

PŘÍLOHA D Požadavky na Dokumentaci

PŘÍLOHA D Požadavky na Dokumentaci PŘÍLOHA D Pžadavky na Dkumentaci PŘÍLOHA D Pžadavky na Dkumentaci Stránka 1 z 5 1. Obecné pžadavky Ddavatel dkumentaci zpracuje a bude dkumentaci v celém rzsahu průběžně aktualizvat při každé změně verze

Více

DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM Č. III ZE DNE 13. 8. 2014

DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM Č. III ZE DNE 13. 8. 2014 DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM Č. III ZE DNE 13. 8. 2014 ZADAVATEL: Česká republika Ministerstv práce a sciálních věcí Sídlem: Na Příčním právu 1/376, 128 01 Praha 2 Zastupena: Rbinem Pvšíkem,

Více

Tile systém v Marushka Designu

Tile systém v Marushka Designu 0 Tile systém v Marushka Designu OBSAH 1 CÍL PŘÍKLADU...2 2 PRÁCE S PŘÍKLADEM...2 3 UKÁZKA DIALOGOVÉHO OKNA...3 4 STRUČNÝ POPIS PŘÍKLADU V MARUSHKADESIGNU...4-1 - 1 Cíl příkladu V tmt příkladu si ukážeme

Více

USNESENÍ. Č. j.: ÚOHS-S339/2012/VZ-21769/2012/523/Krk Brno 20. prosince 2012

USNESENÍ. Č. j.: ÚOHS-S339/2012/VZ-21769/2012/523/Krk Brno 20. prosince 2012 *UOHSX004HI9Y* UOHSX004HI9Y USNESENÍ Č. j.: ÚOHS-S339/2012/VZ-21769/2012/523/Krk Brn 20. prsince 2012 Úřad pr chranu hspdářské sutěže příslušný pdle 112 zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, ve znění

Více

Vkládání dat do databázové aplikace

Vkládání dat do databázové aplikace Vkládání dat d databázvé aplikace prjektu Vytváření místníh partnerství benchmarking sciálních služeb Králvéhradeckéh kraje 1 Obsah I. Úvd... 3 II. Jak se přihlásit d aplikace... 3 III. Ppis funkcí Hlavníh

Více

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky Kloknerova 26, pošt. přihr.69, 148 01 Praha 414

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky Kloknerova 26, pošt. přihr.69, 148 01 Praha 414 MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičskéh záchrannéh sbru České republiky Klknerva 26, pšt. přihr.69, 148 01 Praha 414 VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK - veřejná zakázka maléh rzsahu Čísl zakázky M V-73255-2/IO

Více

Maturitní prací student osvědčuje svou schopnost samostatně pracovat na projektech a aktivně využívat nabyté zkušenosti

Maturitní prací student osvědčuje svou schopnost samostatně pracovat na projektech a aktivně využívat nabyté zkušenosti GYMNÁZIUM DR.J. PEKAŘE Maturitní prací student svědčuje svu schpnst samstatně pracvat na prjektech a aktivně využívat nabyté zkušensti Pravidla pr psaní maturitní práce. Hdncení práce Frmální zpracvání

Více

Metodická příručka Omezování tranzitní nákladní dopravy

Metodická příručka Omezování tranzitní nákladní dopravy Metdická příručka Omezvání tranzitní nákladní dpravy K právnímu stavu ke dni 1. ledna 2016 Obsah 1 Na úvd... 2 2 Základní pjmy... 3 3 Obecně k mezvání tranzitní nákladní dpravy... 4 4 Prvedení příslušnéh

Více

Provozní řád služby zálohování CIT

Provozní řád služby zálohování CIT Prvzní řád služby zálhvání CIT V Ostravě 5. května 2011 1 Ppis služby Služba zálhvání pskytuje mžnst pravidelnéh autmatizvanéh vytváření kpií (zálh) dat na zálhvací média a mžnst bnvy dat z těcht zálh.

Více

Shop System - Smlouva o poskytování software

Shop System - Smlouva o poskytování software Shp System - Smluva pskytvání sftware Pskytvatel: NetSystems Slutin s.r.., zapsaná v bchdním rejstříku Městskéh sudu v Praze, ddíl C, vlžka 151732 Zenklva 37, Praha 8, Libeň 180 00 IČ: 28896416, DIČ: CZ28896416

Více

Simulátor krizových procesů na úrovni krizového štábu. Systémová dokumentace

Simulátor krizových procesů na úrovni krizového štábu. Systémová dokumentace UNIVERZITA OBRANY Simulátr krizvých prcesů na úrvni krizvéh štábu Systémvá dkumentace LUDÍK, Tmáš; NAVRÁTIL, Jsef; KISZA, Karel; ADAMEC, Vladimír 24.1.2012 Ppis systému Simulátr krizvých prcesů na úrvni

Více

Instalace a technické informace

Instalace a technické informace Dkumentace k mdulu MdleKREM Samstatný mdul MdleKREM umžňuje zbrazit (vyučujícím i studentů) mdel průchdu studenta vyučvaným kurzem a t jak v grafické pdbě (využívající znalstní mdel GLIKREM - GuideLine

Více

SEGMENT SPOTŘEBITEL. (úvěry pro FOO)

SEGMENT SPOTŘEBITEL. (úvěry pro FOO) SEGMENT SPOTŘEBITEL (úvěry pr FOO) I. Základní parametry AKCENTA sptřebitelských úvěrů (definvané záknem č. 145/2010 Sb., sptřebitelském úvěru a změně některých záknů) Výše úvěru : 300.000 Kč až 1.880.000

Více

Plán e-bezpečnosti na škole

Plán e-bezpečnosti na škole Tent materiál je výstupem prjektu i-bezpečná škla reg. čísl: CZ.1.07/1.3.50/01.0014. Plán e-bezpečnsti na škle Šklní plán prevence a řešení elektrnickéh násilí Střední škla technická Žďár nad Sázavu 2014

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE dle ust. 44 zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, ve znění pzdějších předpisů (dále jen zákn neb ZVZ ) k tevřenému řízení na veřejnu zakázku s názvem Rzšíření Reginální kmunikační

Více

Helios Orange Plugin Zadávání vlastností

Helios Orange Plugin Zadávání vlastností Helis Orange Plugin Zadávání vlastnstí 2015 BürKmplet, s.r.. Obsah Zadávání vlastnstí... 3 Definice... 3 Skupiny... 3 Definice vlastnstí... 4 Knfigurace... 6 Zadávání a zbrazvání vlastnstí... 6 Editační

Více

Š K O L N Í R O K 2 0 1 5 / 2 0 1 6 ZÁKLADNÍ ŠKOLA PROSTĚJOV, E. VALENTY 52. Mgr. Radomír Palát koordinátor ICT, metodik ICT. Plán práce 2015/2016

Š K O L N Í R O K 2 0 1 5 / 2 0 1 6 ZÁKLADNÍ ŠKOLA PROSTĚJOV, E. VALENTY 52. Mgr. Radomír Palát koordinátor ICT, metodik ICT. Plán práce 2015/2016 Š K O L N Í R O K 2 0 1 5 / 2 0 1 6 ZÁKLADNÍ ŠKOLA PROSTĚJOV, E. VALENTY 52 Mgr. Radmír Palát krdinátr ICT, metdik ICT Plán práce 2015/2016 Náplň činnsti Náplň práce ICT krdinátra vychází z vyhlášky 317/2005

Více

Co dál po registraci Žádosti o dotaci z PRV???

Co dál po registraci Žádosti o dotaci z PRV??? C dál p registraci Žádsti dtaci z PRV??? Evrpský zemědělský fnd pr rzvj venkva: Evrpa investuje d venkvských blastí. 1. Písemné vyrzumění registraci Žádsti na RO SZIF v Brně: Pté lze: realizvat způsbilé

Více

Záměr první fáze redesignu webu Fakulty aplikovaných věd

Záměr první fáze redesignu webu Fakulty aplikovaných věd Záměr první fáze redesignu webu Fakulty aplikvaných věd Autři: M.Hrák, Ľ.Kváč, M.Václavíkvá (FAV-KIV-INI) Gesce: Ing. P.Brada, Ph.D. (KIV) květen 2005 P pdrbné analýze bsahu, funkčnsti a stavu sučasnéh

Více

Stanovisko Rekonstrukce státu ke komplexnímu pozměňovacímu návrhu novely služebního zákona

Stanovisko Rekonstrukce státu ke komplexnímu pozměňovacímu návrhu novely služebního zákona Stanvisk Reknstrukce státu ke kmplexnímu pzměňvacímu návrhu nvely služebníh zákna Pslední předlžená verze zákna (verze k 27. 8. 2014) splňuje puze 13 z 38 bdů Reknstrukce státu, z th 7 jen částečně. Z

Více

Uživatelský manuál služby. pro klienty s ERP pístupem

Uživatelský manuál služby. pro klienty s ERP pístupem Uživatelský manuál služby pr klienty s ERP pístupem Vážená paní, vážený pane, služba @FAKTURA 24 je mderní frma fakturace, která Vám umžní vystavvat, desílat a pijímat faktury v elektrnické pdb. Služba

Více

Příloha č.6 Procesy podpory produktivního provozu IISSP

Příloha č.6 Procesy podpory produktivního provozu IISSP Prjekt: Pdpra prduktivníh prvzu Verze: 0.2 Dkument: Prcesy pdpry prduktivníh prvzu Datum: 22. 7. 2013 Přílha č.6 Prcesy pdpry prduktivníh prvzu Přílha č.6 - Prcesy pdpry prduktivníh prvzu.dc Strana 1 z

Více

DeepBurner Free 1.9. Testování uživatelského rozhraní s uživateli Deliverable B1 TUR 2011. Testování uživatelských rozhraní 2011 ČVUT FEL

DeepBurner Free 1.9. Testování uživatelského rozhraní s uživateli Deliverable B1 TUR 2011. Testování uživatelských rozhraní 2011 ČVUT FEL Testvání uživatelských rzhraní 2011 DeepBurner Free 1.9 Testvání uživatelskéh rzhraní s uživateli Deliverable B1 TUR 2011 Daniel Mikeš Tmáš Pastýřík Ondřej Pánek Jiří Šebek Testvání uživatelských rzhraní

Více

Návrh zákona o evidenci tržeb připomínkové řízení

Návrh zákona o evidenci tržeb připomínkové řízení Návrh zákna evidenci tržeb připmínkvé řízení Infrmace k 31.3.2015 (a k 9.4.2015) Zpracval: Bhuslav Čížek, SHP SP ČR Znění předlžené p úpravách vychází z připmínkvéh řízení a jednání s MF. Veškeré naše

Více

Specifikace pro SW aplikaci Start-up business.

Specifikace pro SW aplikaci Start-up business. Zakázka na vytvření výukvé aplikace Start-up businees a Interaktivní webvé rzhraní Přílha č. 2 Technická specifikace Pžadavky: Specifikace pr SW aplikaci Start-up business. Obecné pžadavky Cílem je vytvřit

Více

Tvorba jednotného zadání závěrečné zkoušky ve školním roce 2010/2011

Tvorba jednotného zadání závěrečné zkoušky ve školním roce 2010/2011 Tvrba jedntnéh zadání závěrečné zkušky ve šklním rce 2010/2011 bry středníh vzdělání kategrie E pracvní verze 1 Obsah I. Organizace tvrby JZZZ 1. Harmngram tvrby JZZZ 4 2. Činnst autrskéh týmu 6 3. Kntakty

Více

Ministerstvo vnitra České republiky vyhlašuje Výzvu k předkládání žádostí o finanční podporu v rámci Integrovaného operačního programu

Ministerstvo vnitra České republiky vyhlašuje Výzvu k předkládání žádostí o finanční podporu v rámci Integrovaného operačního programu Ministerstv vnitra České republiky vyhlašuje Výzvu k předkládání žádstí finanční pdpru v rámci Integrvanéh peračníh prgramu 1. Identifikace výzvy Čísl kla výzvy: 03 kntinuální Celkvá částka pr tut výzvu

Více

Elektrická deska udržující teplo

Elektrická deska udržující teplo Elektrická deska udržující tepl 114.360 114.361 114.362 V1/1209 CZ 1. Obecné infrmace 134 1.1 Infrmace týkající se návdu k bsluze 134 1.2 Vysvětlivky symblů 134 1.3 Zdpvědnst výrbce a záruka 135 1.4 Ochrana

Více

SPECIFICKÁ PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE

SPECIFICKÁ PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE INTEGROVANÝ REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM SPECIFICKÁ PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE SPECIFICKÝ CÍL 3.2 PRŮBĚŽNÁ VÝZVA Č. 23 PŘÍLOHA Č. 4 PRAVIDLA PRO VYDÁNÍ STANOVISKA ODBORU HLAVNÍHO ARCHITEKTA EGOVERNMENTU

Více

MMR SLUŽBY MOBILNÍHO OPERÁTORA. nadlimitní veřejná zakázky otevřeného řízení. Česká republika, Ministerstvo pro místní rozvoj

MMR SLUŽBY MOBILNÍHO OPERÁTORA. nadlimitní veřejná zakázky otevřeného řízení. Česká republika, Ministerstvo pro místní rozvoj Základní údaje zadávací dkumentace k veřejné zakázce zadané v zadávacím řízení dle zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, ve znění pzdějších předpisů (dále jen zákn ) Název veřejné zakázky: MMR SLUŽBY

Více

Mobilní zpravodajská aplikace idnes. A7B39PDA - Principy tvorby mobilních aplikací

Mobilní zpravodajská aplikace idnes. A7B39PDA - Principy tvorby mobilních aplikací Mbilní zpravdajská aplikace idnes A7B39PDA - Principy tvrby mbilních aplikací Autr: Marek Krátký kratkma2@fel.cvut.cz Ppis D1 Zpravdajská aplikace idnes je určena pr chytré telefny neb pr tablety. Aplikace

Více

VFN Praha Rámcová smlouva na lakýrnické práce

VFN Praha Rámcová smlouva na lakýrnické práce ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU Veřejná zakázka maléh rzsahu (dále jen veřejná zakázka ) je zadávána dle 6 a 12 dst. 3 a 18 dst. 5 zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, ve znění

Více

Veřejná zakázka SUSEN generální dodávka staveb v areálu Řež. Dodatečná informace č. 1 k zadávacím podmínkám

Veřejná zakázka SUSEN generální dodávka staveb v areálu Řež. Dodatečná informace č. 1 k zadávacím podmínkám SUSEN generální ddávka staveb v areálu Řež Ddatečná infrmace č. 1 k zadávacím pdmínkám Č.j.:SUSEN/216937/DI/001 Zadavatel bdržel dne 18. 7. 2012 následující pžadavek na ddatečné infrmace k zadávacím pdmínkám:

Více

DOBRÁ ŠKOLA Ústeckého kraje 2013/2014

DOBRÁ ŠKOLA Ústeckého kraje 2013/2014 Krajský úřad Ústeckéh kraje Sutěž - DOBRÁ ŠKOLA Ústeckéh kraje 2013/2014 Pdmínky sutěže Odbr SMT 20.11.2013 Pdmínky celkrajské mtivační sutěže na šklní rk 2013/2014 DOBRÁ ŠKOLA Ústeckéh kraje 2013/2014

Více

Koncepce Smart Administration města Mohelnice

Koncepce Smart Administration města Mohelnice Mtt: Smart Administratrin = měkké metdy + tvrdá data Kncepce Smart Administratin města Mhelnice Draft 1.0, 25.1.2010 1. Obsah 1. OBSAH... 2 2. VYMEZENÍ SMART ADMINISTRATION... 3 3. SMART ADMINISTRATION

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO SLUŽBU VYDÁVÁNÍ OVĚŘENÝCH VÝSTUPŮ

OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO SLUŽBU VYDÁVÁNÍ OVĚŘENÝCH VÝSTUPŮ Česká pšta, s.p. Praha 1, Plitických vězňů 909/4, PSČ 225 99 zapsán v bchdním rejstříku vedeném Městským sudem v Praze ddíl A, vlžka 7565 IČO: 47 11 49 83 DIČ: CZ47 11 49 83 OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO SLUŽBU

Více

Projektový manuál: SME Instrument Brno

Projektový manuál: SME Instrument Brno Prjektvý manuál: SME Instrument Brn 1 Obsah 1. C je SME Instrument?... 3 1.1 Pslání prgramu... 3 1.2 Stručný ppis prgramu... 3 2. C je SME Instrument Brn?... 3 2.1 Prč vznikl SME Instrument Brn... 3 2.2

Více

DŮLEŢITÉ INFORMACE A POJMY:

DŮLEŢITÉ INFORMACE A POJMY: Výzva k účasti v elektrnickém výběrvém řízení pr kmditu Prdej vyřazených sluţebních sbních vzidel SMO (dále též jen Výzva ) 1. Datum knání: DŮLEŢITÉ INFORMACE A POJMY: Sutěţní kl: 14. 6. 2011 d 10:00 hdin.

Více

Nastavení funkce pro Elektronickou evidenci tržeb EET v programu Aconto

Nastavení funkce pro Elektronickou evidenci tržeb EET v programu Aconto Nastavení funkce pr Elektrnicku evidenci tržeb EET v prgramu Acnt Pvinnst elektrnicky evidvat tržby (dále EET) lze nastavit pr evidenci Pkladna v mdulu Evidence a pr prgram Kasa. Pkud je pvinnst nastavena,

Více

Přeložit spolupráce s externím serverem Jazyk možnost nastavení jazykové kontroly a výběr jazyka

Přeložit spolupráce s externím serverem Jazyk možnost nastavení jazykové kontroly a výběr jazyka Kntrla pravpisu Pravpis a gramatika Zdrje infrmací Tezaurus Pčet slv Jazyk Přelžit splupráce s externím serverem Jazyk mžnst nastavení jazykvé kntrly a výběr jazyka Kmentář Mžnst, jak se vyjádřit k publikvanému

Více

Š K O L N Í R O K / ZÁKLADNÍ ŠKOLA PROSTĚJOV, E. VALENTY 52. Mgr. Radomír Palát koordinátor ICT. Plán práce 2012/2013

Š K O L N Í R O K / ZÁKLADNÍ ŠKOLA PROSTĚJOV, E. VALENTY 52. Mgr. Radomír Palát koordinátor ICT. Plán práce 2012/2013 Š K O L N Í R O K 2 0 1 2 / 2 0 1 3 ZÁKLADNÍ ŠKOLA PROSTĚJOV, E. VALENTY 52 Mgr. Radmír Palát krdinátr ICT Plán práce 2012/2013 Náplň činnsti Náplň práce ICT metdika vychází z vyhlášky 317/2005 upravené

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ. Č. j.: ÚOHS-S398/2010/VZ-16684/2010/520/NGl V Brně dne: 14. února 2011

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ. Č. j.: ÚOHS-S398/2010/VZ-16684/2010/520/NGl V Brně dne: 14. února 2011 *uhsx0039d6p* UOHSX0039D6P ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ Č. j.: ÚOHS-S398/2010/VZ-16684/2010/520/NGl V Brně dne: 14. únra 2011 Úřad pr chranu hspdářské sutěže příslušný pdle 112 zákna

Více

Modul pro vyhodnocení ročních výsledků finančních kontrol

Modul pro vyhodnocení ročních výsledků finančních kontrol Ministerstv financí Odbr 47 Centrální harmnizační jedntka Infrmační systém finanční kntrly ve veřejné správě Mdul pr vyhdncení rčních výsledků finančních kntrl Leden 2015 Manuál MF - infrmační systém finanční

Více

Příloha č. 2 Popis podporovaných aktivit

Příloha č. 2 Popis podporovaných aktivit Přílha č. 2 Ppis pdprvaných aktivit Pdprvané aktivity pdpry typu A - Systémvá pdpra sciální práce v bcích (maximální dba realizace 24 měsíců): 1) Výkn sciální práce dle 63 zákna č. 111/2006 Sb., pmci v

Více

HTML šablona v MarushkaDesignu

HTML šablona v MarushkaDesignu 0 HTML šablna v MarushkaDesignu OBSAH 1 CÍL PŘÍKLADU...2 2 PRÁCE S PŘÍKLADEM...2 3 UKÁZKA DIALOGOVÉHO OKNA...3 4 STRUČNÝ POPIS PŘÍKLADU V MARUSHKADESIGN...4-1 - 1 Cíl příkladu V tmt příkladu si ukážeme

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Výzkum a vývj zařízení pr detekci pvrchvých vad zakázka na služby zadávaná dle Pravidel pr výběr ddavatelů v rámci Operačníh prgramu Pdnikání a invace pr knkurenceschpnst Zadavatel

Více

Vyzýváme Vás k podání cenové nabídky k veřejné zakázce malého rozsahu nazvané

Vyzýváme Vás k podání cenové nabídky k veřejné zakázce malého rozsahu nazvané Husv náměstí 42 41156 Bhušvice nad Ohří tel.: +420 416781122 fax: +420 416781122 e-mail: mu@bhusvice.cz Bhušvice nad Ohří, dne 8.března 2011 Věc: Výzva k pdání cenvé nabídky na veřejnu zakázku maléh rzsahu

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k pdání nabídek Čísl zakázky (bude dplněn MPSV při uveřejnění): Název zakázky: Předmět zakázky (služba, ddávka neb stavební práce): x Chceme se učit, abychm zůstali knkurencí Nákup služeb Datum vyhlášení

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ *UOHSX0037IM8* UOHSX0037IM8 ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ Č.j.:ÚOHS-S308/2010/VZ-14964/2010/510/OK V Brně dne: 26.11.2010 Úřad pr chranu hspdářské sutěže příslušný pdle 112 zákna č. 137/2006

Více

Pracovní seminář Koncesní řízení na provozování Vak dobrá praxe

Pracovní seminář Koncesní řízení na provozování Vak dobrá praxe Pracvní seminář Kncesní řízení na prvzvání Vak dbrá praxe 12. března 2015 2014 Grant Thrntn Advisry s.r.. All rights reserved. Prgram prezentace 1. Právní rámec pr realizaci vdhspdářských prjektů 2. In

Více

Stanovisko k dokumentu Řešení dalšího postupu územně ekologických limitů těžby hnědého uhlí v severních Čechách ze srpna 2015

Stanovisko k dokumentu Řešení dalšího postupu územně ekologických limitů těžby hnědého uhlí v severních Čechách ze srpna 2015 Svaz průmyslu a dpravy České republiky Cnfederatin f Industry f the Czech Republic Stanvisk k dkumentu Řešení dalšíh pstupu územně eklgických limitů těžby hnědéh uhlí v severních Čechách ze srpna 2015

Více