Výroční zpráva o činnosti školy 2007/2008

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výroční zpráva o činnosti školy 2007/2008"

Transkript

1 Výrční zpráva činnsti škly 2007/ Základní údaje škle 1.1. škla Název: Základní škla Bernarda Blzana becně prspěšná splečnst Adresa: Šklní náměstí 199, Tábr Právní frma: Obecně prspěšná splečnst IČO: IZO: Statutární zástupce: Ing. Jan Švarc předseda správní rady Mgr. Zdeněk Trska ředitel škly Správní rada: Vladislava Benešvá, Ing. Jitka Freundvá, Martin Krejčí, Dagmar Sychrvá, Ing. Pavel Šatný MBA, Ing. Jsef Šindelka, Václav Vančura, Alena Wirthvá, Jan Kčvara Datum zařazení d sítě: Datum psledníh zařazení d sítě: zřizvatel Název: Nadační fnd Základní škla Bernarda Blzana Právní frma: Nadační fnd IČO: Statutární zástupce: Ing. Pavel Šatný MBA předseda správní rady Kamarýtva 718, Tábr Správní rada: Ing. Arch. Martin Kraus, Ing. Jan Švarc, Václav Vančura, Marek Všta, Ing. Milena Vtavvá

2 1.3. sučásti škly Id. práv. sby IČO Název Id. zařízení zařízení Ulice Č.p. Míst PSČ Základní Šklní škla náměstí 199 Tábr Šklní družina Šklní náměstí 199 Tábr Šklní klub Šklní náměstí 199 Tábr Šklní jídelna výdejna Šklní náměstí 199 Tábr kapacita jedntlivých sučástí škly základní škla 225 žáků šklní družina 110 žáků šklní klub 70 žáků šklní jídelna výdejna 225 žáků 1.5. lkalizace a materiálně-technické pdmínky škly ZŠ Bernarda Blzana.p.s. se nachází v centru města Tábr, v budvě č.p. 199 na Šklním náměstí. Je pvažvána za šklu rdinnéh typu, prfiluje se výuku cizích jazyků a aplikací ICT. Budva je v dsahu městské hrmadné dpravy a zárveň v těsné blízksti klidvých zón histrickéh jádra. Je tak velmi atraktivní a dstupná pr rdičvsku veřejnst nejen z Tábra, ale i klí. Žáci škly jsu převážně z mikrreginu Tábrsk a klí. Územní kntext prjektu však nabývá širšíh rzměru v případě realizace dalších mezinárdních prjektů, kdy je škla jak multifunkční vzdělávací zařízení ideální základnu pr zahraniční partnery.

3 Na základě "Dhdy partnerské splupráci" mezi ZŠ Bernarda Blzana. p. s. a městem Tábr prběhl druhý rk mnitrvací fáze prjektu Multifunkční vzdělávací zařízení ZŠ Bernarda Blzana. p. s. Dhda byla schválena zastupitelstvem města Tábra dne V rámci tht prjektu, který byl následně pdpřen strukturálními fndy Evrpské unie, Ministerstvem pr místní rzvj a Jihčeským krajem je vytvřen technické zázemí pr celé zařízení. V rámci tht prjektu je škla vybavena mvitým majetkem (internet klub, ubytvací kapacita). Škla je prvzvatelem multifunkčníh zařízení, které dplňuje nabídku vzdělávacích a vlnčasvých aktivit dětí i dspělých a zárveň pskytuje zázemí pr výměnné pbyty žáků a studentů. Největší část dispzice budvy škly je věnvána 1. a 2. stupni základníh šklství. Její sučástí jsu dvě velmi dbře vybavené pčítačvé učebny, plyfunkční přednáškvý sál, který lze využít jak kinsál, žákvská knihvna, jídelna a tělcvična. V prstrách šklní budvy je integrvána cenvě přijatelná ubytvací kapacita pr mládež. 14. září rku 2007 byl slavnstně tevřen Dětské hřiště ZŠ Bernarda Blzana v rámci dtace ze státníh rzpčtu. Primární cílvu skupinu prjektu tvří žáci ZŠ Bernarda Blzana.p.s. a děti rganizvané ve vlnčasvých aktivitách šklníh klubu. Cílem prjektu je zvýšení fyzických dvednstí dětí a zárveň vytvření relaxačníh prstru. Škla pdala v rámci 2. Výzvy Reginálníh peračníh prgramu NUTZ II. Jihzápad prjekt Blzanva barevná škla, který byl Reginální radu dpručen k pdpře. Cílem tht prjektu je nejen mdernizace budvy škly a vybudvání nvých prstr určených pr realizaci ŠVP ZV Barevná škla, ale i zlepšení vybavení celé škly pr zkvalitnění prcesu vzdělávání. Knec šklníh rku 2007/2008 a prázdninvé měsíce byly ve znamení realizace 1. etapy tht prjektu. Nvá kmenvá třída byla vybudvána z prstr bývaléh bytu šklníka, které dpsud nebyly prvzně využívány. Na chdbě 1. NP byly instalvány akustické pdhledy, kterými vedu sítě. Akustickými pdhledy včetně ptimalizace světlení byly sazeny rvněž 3 kmenvé třídy a jazykvá učebna. Učebny byly vybaveny nvými typy svítidel, v rámci výměny byla v každé třídě prvedena nvá elektrinstalace. V suladu s hygienickými nrmami byl světlení každé třídy řešen ve čtyřech kruzích. Pr žáky 2. stupně byl vybudván peer t peer centrum. Jedná se prstry využívané dsud jak malá, prstrvě nevyhvující kmenvá učebna. Byly tak vytvřeny prstry pr plnhdntné trávení vlnéh času mládeže, které byly sazeny dpvídajícím vybavením. Sučástí prjektu je i 15 subrů mvitéh majetku, z nichž 12 byl frmu ddávky realizván. Tyt subry lze rzdělit na interiérvé vybavení a infrmační technlgie. Všechny plžky interiérvéh vybavení splňují funkční, estetické i bezpečnstní pžadavky šklníh prvzu. Mderní design, kvalita prvedení a správná ergnmie byly standardním hlediskem při výběru jedntlivých plžek. Jedná se zejména skříně, lavice, židle, lavičky, tabule, stly, nábytek a další šklní interiérvé vybavení. IC technlgie dpvídají aktuálním pžadavkům ŠVP zejména blastem jazykvéh vzdělávání a IT. Vybavení ICT Učebny, třídy, kabinety, Přípjná místa Pracvní stanice Pčítačvé učebny Kmenvé třídy 9 0 Odbrné učebny 3 2 Vlnčasvé prstry 3 2 Sekretariát 2 2 Sbrvny Vedení škly 4 4

4 Způsb zajištění přípjných míst v budvách škly: LAN 100 Mbit Způsb zajištění připjení k internetu: micrwawe 2 Mb/s Způsb zajištění servervých služeb: MS Windws XP prfessinal klient, MS Windws 2003 prfessinal server, MasterEye, Symantec Klient Security Periferní zařízení: Tiskárny 4 Multifunkční tiskárny 6 Dataprjektr 5 Smartbard Údaje šklské radě Šklská rada je ve škle zřízena v suladu se záknem 561/2004 Sb. d května 2005 v následujícím slžení: Předseda šklské rady: Ing. Mgr. Oldřich Pecha Členvé šklské rady: Ing. Jitka Freundvá, Ing. Iva Krausvá, Mgr. Bc. Šárka Marunkvá, Radka Nvákvá, Mgr. Markéta Maškvá, Mgr. Jana Nvákvá, Ing. Alena Suškvá, Marek Všta 2. Přehled brů základníh vzdělávání a vzdělávací prgramy 2.1. Přehled brů základníh vzdělávání C/001 Základní škla studium denní 2.2. Vzdělávací prgramy Škla se prfilvala rzšířenu výuku jazyků a maximálním zapjváním IC technlgií d výuky a ppř. d vlnčasvých aktivit. Snahu zkušených učitelů byl, aby výuka byla zajímavá a rzvíjela kmpetence žáků k vyjádření vlastníh názru, prezentaci výsledků své práce a k vlastní zdpvědnsti. Pedaggický tým vytvřil nvý šklní vzdělávací prgram, jehž základem je učební plán schválený šklsku radu. Sučástí nvéh šklníh vzdělávacíh prgramu pr základní vzdělávání Barevná škla (dále jen ŠVP ZV Barevná škla) je výuka anglickéh jazyka d 1. rčníku. Výuka pdle ŠVP ZV Barevná škla byla zahájena v 1. a 6. rčníku d šklníh rku 2007/08. Jedním z pdpůrných prgramů byl zapjení škly d prjektu bčanskéh sdružení Step by step, jehž cílem je pdpra pedaggickéh týmu při zavádění ŠVP. V statních rčnících pkračval vzdělávací prgram s rzšířenu výuku živých jazyků, který byl schválen MŠMT a v rce 2006 p pětvném schválení MŠMT upraven pr plynulý přechd na nvý šklní vzdělávací prgram. Základní škla Bernarda Blzana.p.s. dále prhlubvala zaměření škly na rzšířenu výuku jazyků. Živé jazyky (němčina a angličtina) byly vyučvány ve skupinách maximálním pčtu třinácti žáků, který umžňuje individuální přístup. Členem pedaggickéh týmu byla i klegyně ze zahraničí. Škla je zapjena d prjektu bčanskéh sdružení Step by step, jehž cílem je pdpra pedaggickéh týmu při tvrbě ŠVP. Žáci byli cíleně připravváni ke zvládnutí jazykvých zkušek systémů Fit in Deutsch a CYLET, na které v rámci celživtníh vzdělávání navazují zkušky Gethe institutu a The British cuncil. Završením výuky jazyků byly reciprční pbyty žáků. Již něklik let existují pevná partnerství se šklami v Rakusku (Freistadt) a Německu (Cham, Megesheim). Nvinku šklníh rku 2007/2008 byl navázání partnerské splupráce se šklami ve Švédsku a Dánsku. Švédská škla Hissing Karra v Götebrgu přijala žáky 7. rčníku na týdenním pbytu, kterému předcházela návštěva švédských klegů v Tábře. Kmunikačním prstředkem v tmt partnerství je anglický jazyk. Žáci 3. rčníku přijali ve čtyřdenním prgramu kamarády z partnerské škly z Megesheimu, žáci 7., 8. a 9. třídy abslvvali reciprční pbyt ve splupráci se šklu ve Freistadtu spjené s výuku a prgramem.

5 Pr žáky 9. rčníku byla realizvána e-learningvá příprava k přijímacím zkuškám na střední škly Učební plán - 2., 3., 4., 5., 7., 8., 9. rčník Rčník Rčník Předmět Celkem Celkem Český jazyk 6,5 7,5 7 6,5 6, ,5 4,5 17 Matematika 4 4 4,5 4, ,5 4,5 17 Prvuka 2 2 3, , Přírdvěda,vlastivěda ,5 7, Hudební výchva ,5 9, Výtvarná výchva ,5 9, Tělesná výchva Německý jazyk 1,5 2, cizí jazyk (anglický) Dějepis Zeměpis Přírdpis Chemie Fyzika Občanská výchva Rdinná výchva Celkem hdin týdně

6 2.4. ŠVP ZV Barevná škla 1. a 6. rčník Vzdělávací blasti Vzdělávací bry Časvá dtace v jedntlivých rčnících 1. stupeň 2. stupeň Český jazyk a literatura Cizí jazyk - angličtina Jazyk a jazykvá kmunikace Matematika a její aplikace Infrmační a kmunikační technlgie Člvěk a jeh svět Člvěk a splečnst Člvěk a přírda Dějepis Výchva k bčanství Fyzika Chemie Přírdpis Zeměpis Člvěk a kultura Hudební výchva Výtvarná výchva Člvěk a zdraví Výchva ke zdraví Tělesná výchva Člvěk a svět práce Dispnibilní časvá dtace Cizí jazyk - němčina Mezisučet hdin Pvinně vlitelný předmět rčník si vybírá vždy jeden, 9. rčník tři M Čj Ajk Njk ICT Pčet hdin v rčníku Pvinný pčet hdin na jedntlivých stupních Maximální mžný pčet hdin v rčníku

7 2.5. Činnst šklní družiny a šklníh klubu Výchva dětí naší škly neknčí pvinnu výuku. Všem žákům byla věnvána péče také p vyučvání. Děti měly mžnst trávit čas ve šklním klubu, jenž jim byl k dispzici d 7:00 d 16:30 hdin. Náš prgram nabízel každému žáku na výběr mnh aktivit Nabídka kružků flétna cuntry tance clgging hry v němčině výtvarná dílna relax výtvarná dílna tvrba ftgrafický kružek vaření tanečně dramatický kružek římskkatlické nábženství starkatlické nábženství zdravtnický kružek dvedné ruce kytara míčvé hry bilgický kružek flrbal basketbal a dbíjená zdravtní tělesná výchva šachy tvůrčí psaní pčítačvé kružky základy prgramvání Dance aerbic šklní časpis ruština keramika Akce a aktivity Cestujeme p světě Sutěž nej ft z prázdnin VV sutěž Kuzelné městečk Zeměpisná sutěž Gullivervy cesty P. Zita Naše měst Pmáháme přírdě Sběr kaštanů Btanická zahrada-exkurze Exkurze d sběrnéh dvra Beseda třídění dpadu Turnaj v pexesu Drakiáda Sběratelská burza Bilgická sutěž Z phádky d phádky Turnaj ve hře Z phádky d phádky Výrba nej phádkvé pstavy výstava Literární sutěž- phádkvý příběh Hrajeme si divadl Exkurze d divadla Čas adventu a Vánc Mikulášské pečení perníčků Velká adventní hra Vánční dpledne pr veřejnst Klubvá vánční dílna Beseda Adventu Návštěva ván. výstavy Sprtem ku zdraví Sněhvé schy - sutěž Beseda 1. pmci Exkurze Měšice - Záchranná služba, hasiči Beseda Zdravý živt bez drg Měsíc chytrých hlav a šikvných ruku Sutěž v dámě Turnaj ve vybíjené Karneval Týden dvedných ruku AZ kvíz Hádankářská sutěž Pyžamvý den C všechn umím Dremi Taneční sutěž Mje vlastní básnička Sutěž ve hře na hud. nástrj Módní přehlídka Bleší trh Vítání jara Kuličkiáda Čardějná nc na Blzanu Hvězdárna

8 Veliknční dpledne Veliknční dílna Naše rdina Lučení se šklu Přejeme maminkám Vystupení pr babičky v G-centru Sutěží celá rdina Sbírka hraček Výlet d neznáma VV sutěž - Mje rdina Dětský den Velká vdní sutěž Klubvý tábrák Disktéka Velká šipkvaná Bbřík mlčení

9 3. Základní údaje pracvnících škly 3.1. Základní údaje pedaggických pracvnících škly Pedaggický sbr se skládá z ředitele, dvu zástupců pr první a druhý stupeň, 13 učitelů a 3 vychvatelek. Zástupce pr 1. stupeň zdpvídá krmě výchvně-vzdělávacíh prcesu za vlnčasvé aktivity škly (kružky, šklní družinu,šklní klub, mimšklní akce). Zástupce pr 2.stupeň zdpvídá krmě výchvně-vzdělávacíh prcesu za rganizaci celživtníh vzdělávání. Pedaggičtí pracvníci Zdeněk Trska Mgr. Markéta Maškvá, Mgr. Jana Nvákvá, Mgr. učitelství 1. stupně Aprbace pracvní zařazení Další funkce matematika - základy techniky učitelství 1. stupně ředitel zástupkyně ředitele pr 2. stupeň a celživtní vzdělávání Krdinátr ICT zástupkyně ředitele pr 1. stupeň a vlnčasvé aktivity preventista PO a BOZP Pavlína Dvřákvá, Mgr. český jazyk - výtvarná výchva učitelka kariérní výchvný pradce, krdinátr ŠVP Jitka Macháčkvá, Mgr. Šárka Kučervá, Mgr., Bc. učitelství 1. stupně učitelka speciální pedagg a metdik prevence matematika - chemie učitelka krdinátr EVVO Marie Berkvá, Mgr. Zuzana Váchvá, Mgr. Michaela Rysvá, Mgr. Zuzana Buriánkvá Anna Dembvscaia Zra Uhlířvá, Mgr. Lenka Kratchvílvá, Mgr. Pavla Šedivá, Mgr. Jana Kubelvá, Mgr. Kamila Cieślarvá, Mgr. Blanka Bartáčkvá Ivana Bbkvá Radka Nvákvá učitelství 1. stupně - tělesná výchva matematika - bilgie český jazyk německý jazyk anglický jazyk anglický jazyk - výtvarná výchva - ruský jazyk německý jazyk - dějepis učitelství 1. stupně učitelství 1. stupně český jazyk bčanská výchva vychvatelství vychvatelství vychvatelství učitelka učitelka učitelka, vychvatelka učitelka učitelka učitelka učitelka učitelka učitelka učitelka, vychvatelka vychvatelka vychvatelka, učitelka vychvatelka

10 3.2. Údaje nepedaggických pracvnících jmén a příjmení Vernika Hýblvá Alena Suškvá, Ing. Michálkvá Věra Jan Bárta, Ing. Kvářvá Jana Guckvá Marie Jiří Hertík Nepedaggičtí pracvníci pracvní zařazení sekretářka, prvzní manažerka prvzní manažerka, eknm sekretářka správce sítě veducí kuchařka kuchařka šklník

11 3.3. Údaje dalším vzdělávání pedaggických pracvníků (DVPP) a statních pracvníků škly Druh DVP Šklící instituce Pčet zam. Nejběžnější aplikace MS Office 2007 Micrsft 1 Cviky k udržení a bnvení psychické a fyzické harmnie ZVaS JČ 3 Výukvé prgramy a interaktivní učebnice nakladatelství Tbiáš ZVaS JČ 2 Technika hlasu v mluveném prjevu Descartes v..s. 1 Příběhy míst klem nás Ochrana fauny ČR 2 Rzbr úlh MO kategrie Z6, 7, 8, 9 ZVaS JČ 2 Vzdělávací instituce Phybvé hry s hudbu TANDEM 1 Making yur IWB mre activ Oxfrd University Press 1 Interaktivní tabule jak pmůcka k vytváření výukvých materiálů NIDV 1 Bhemian Ventures, Výuka jazykvých dvednstí Challenges s.r.. 1 Nakladatelství Fraus, Matematika 6 autrský seminář s.r.. 2 Nakladatelství Fraus, Třífázvý mdel učení s.r.. 1 Využití reklamy a autentických materiálů v hdině Čj a literatury Descartes v..s. 1 Yung Lerners: Intrductin British Cuncil 2 Využití prjektvéh vyučvání ve šklní praxi Ochrana fauny ČR 1 Základy mediální výchvy Univerzita Karlva 1 Babylnia aneb využití metdy webquest ve Gethe Centrum výuce Nj Pardubice 1 Nakladatelství Fraus, Seminář: a t je ta krásná země s.r.. 3 Vzdělávací centrum pr veřejnu správu ČR, 3 Aktuální stav šklské legislativy.p.s. Vzdělávací centrum pr veřejnu správu ČR, 3 Pravidla dměňvání.p.s. Šklení hdntitelů individuálních a Ministerstv šklství, grantvých prjektů mládeže a tělvýchvy 2 Instruktrský kurz vdní turistiky BP 1 Využití her pr rzvj pčetních dvednstí na 1. stupni ZŠ Descartes v..s. 2 Nemcenské pjištění 2008 Mextra 1 Zákník práce 2008 Mextra 1 ECDL Certicn, a.s. 1 NAREX CONSULT, DPH pr neziskvé rganizace akcivá splečnst 1 Nakladatelství Fraus, Interaktivitu k efektivitě s.r.. 1 RVP a výuka šklníh dějepisu ZVaS JČ 1

12 4. Zápis k pvinné šklní dcházce a další zařazvání žáků 4.1. Zápis k pvinné šklní dcházce Na základě vstupních phvrů byl zapsán 25 žáků d 1. třídy ve šklním rce 2008/ Odklad šklní dcházky Ředitel škly rzhdl dlžit šklní dcházku 13 dětem na základě dpručení Pedaggickpsychlgické pradny v Tábře a dbrnéh lékaře Údaje zařazvání žáků - 1 žákyně 5. rčníku úspěšně slžila zkušky a byla přijaté na gymnázium v Praze - 3 žáci 7. rčníku úspěšně slžili zkušky a byli přijati na šestileté francuzské gymnázium Pierra de Cubertina - 1 žák splnil předpklady k přijetí d 5. rčníku ZŠ Bernarda Blzana - 1 žákyně přistupila d 7. rčníku ze ZŠ Mikuláše z Husi - 15 žáků 9. rčníku byl přijat na zvlené střední škly Střední škla Pčet abslventů Gymnázium Sběslav 2 Gymnázium Pierra de Cubertina 2 Tábrské sukrmé gymnázium 2 SPŠ strjní a elektrtechnická - Č. Budějvice 1 SPŠ keramická Bechyně 1 Gymnázium Christiana Dpplera Praha 1 Střední zdravtnická škla 1 SOŠ řemesel a služeb 4 SOŠ - COP 1 5. Údaje výsledcích vzdělávání žáků 5.1. Přehled výsledcích vzdělávání žáků Suhrnná statistika tříd šklníh rku 2007/2008 třída pčet žáků z th snížená hdncení průměrný absence na žáka známka prspěch V P 5 N Ch mluv. nemluv. třídní učitel 1.A ,000 45,00 0 Mgr. Berkvá Marie 2.A ,033 37,15 0 Mgr. Macháčkvá Jitka 3.A ,034 36,53 0 Mgr. Nvákvá Jana 4.A ,205 42,47 0 Mgr. Šedivá Pavla 5.A ,336 65,15 0 Mgr. Maškvá Markéta 6.A ,309 52,75 0 Mgr. Kratchvílvá Lenka 7.A ,496 53,84 0 Mgr. Uhlířvá Zra 8.A ,578 71,31 0 Mgr,Bc.Kučervá Šárka 9.A ,710 57,06 0 Mgr. Dvřákvá Pavlína Legenda: V prspěl s vyznamenáním P prspěl 5 neprspěl N - nehdncen

13 5.2. Mezinárdní zkušky Žáci Základní škly Bernarda Blzana. p. s. skládali zkušky Fit in Deutsch ve splupráci s Gethe institutem. Škla se zapjila d systému testvání CYLET (The British Cuncil), kteréh se žáci účastnili ve třech jazykvých úrvních: Starters - 10 žáků Mvers - 9 žáků Flyers - 2 žáci 5.3. Testvání žáků v rámci splupráce se SCIO Ve šklním rce 2007/2008 prběhl testvání 7., 8. (testvání klíčvých kmpetencí) a 9. třídy (Čj, M, OSP. Nj, Aj) v rámci prjektu KEA (pravidelné sledvání výsledků žáků d 6. rčníku, všechny pdrbné výsledky jsu dstupné na ) Přehled výsledků: 7. a 8. třída - klíčvé kmpetence Výsledky bu tříd jsu v jednm grafu s prvnáním výsledků 7. A 8. tříd gymnázií a ZŠ

14 Pdrbnější analýza p třídách:

15 Výsledky ve všech částech prvnávání KK žáků sedmé třídy jsu nadprůměrné, nejvyšší hdntu dsáhli v uspřádávání infrmací, nejnižší ve čtení grafů a nákresů. Pr zajímavst jsu přilženy výsledky dtazníkvéh šetření žáků pět v prvnání s statními ZŠ.

16

17 Výsledky ve všech částech prvnávání KK žáků sedmé třídy jsu nadprůměrné, nejvyšší hdntu dsáhli žáci v empatii a neverbální kmunikaci, nejnižší ve čtení grafů a nákresů. Ve výsledcích dtazníkvéh šetření žáků v prvnání s statními ZŠ je zajímavý kntrast výsledku KK1 empatie a neverbální kmunikace s částí dtazníku - sciální dvednsti.

18 9. třída

19

20

21 Pzice Základní škly Bernarda Blzana.p.s. v celkvém prvnání škl

22 P shrnutí všech dlžených výsledků lze říci, že znalsti a dvednsti žáků 7., 8. a 9. třídy naší škly převyšují průměrné ZŠ ve všech sledvaných blastech. Kmplexní zpráva sci zahrnuje některé další pdrbné výsledky, např. průměrná klasifikace, využití studijníh ptenciálu. Také tyt výsledky jsu pr šklu pzitivní.

23 5.4. Příprava na přijímací zkušky frmu internetvých kurzů Již něklik let nabízíme našim žákům devátých tříd výuku frmu e-learningu. Celý systém je věřený, funkční a prkazuje dbré výsledky. Internetvé kurzy jsu kncipvány tak, že s nimi mhu žáci pracvat jak s učitelem splečně ve třídě, tak samstatně bez příméh dhledu učitele, dknce i dma. Veškeré infrmace tm, c žák v kurzu udělá, se ukládají na internetvém serveru, prt může žák kdekliv pkračvat v tm, c zapčal ve škle. Stejně jak ve škle mu k tmu stačí internet a přístupvé hesl. Naše škla hradí žákům přístup (licenci) na kurzy M, Čj a OSP v čase d 8:00 d 14:00 ve všední dny. Učitelé tak mhu v nvé rli partnera a pmcníka umžnit dětem využívat internetvé kurzy také v rámci výuky a naučit je zvládnut nvu frmu získávání znalstí. Většina žáků má zájem pracvat také v dmácím prstředí a prt je škla prstředníkem pr zakupení rzšíření výukvé licence se slevu Plán testvání na šklní rk 2008/2009 V letšním šklním rce pět bnvíme testvání žáků již d šesté, případně páté třídy. Získaná zpětná vazba prvnáním výsledků s výsledky statních základních škl je velmi důležitá pr věření kvality práce nás učitelů, pr argumentaci s rdiči a pr prezentaci na veřejnst. Každrčním pakváním testvání dětí d pčátku 2. stupně tak budeme sledvat jejich pkrky a získáme základ pr systematicku autevaluaci škly - výstupy služí pr vlastní hdncení škly pdle vyhlášky č. 15/2005 Sb. 6. třída - český jazyk, matematika, becné studijní předpklady testvání prbíhá ve dvu dnech, a t d d 6. d 17. října a 8. třída - dílčí dvednsti klíčvých kmpetencí Trjice testů umžní prvěřit předpklady ke všem typům klíčvých kmpetencí pdle Rámcvéh vzdělávacíh prgramu (RVP) - kmpetence pracvní, kmpetence k učení, kmpetence k řešení prblému, kmpetence kmunikativní, kmpetence sciální a persnální, kmpetence bčanská. Každý test sleduje 2 různé klíčvé kmpetence. testvání prbíhá ve dvu dnech, a t d 14. d 24.dubna třída - český jazyk, matematika, anglický a německý jazyk, becné studijní předpklady testvání bude prbíhat ve čtyřech dnech, a t d 18. d 28. listpadu Údaje integrvaných žácích: Prspěchvě slabším žákům a žákům s vyským pčtem zameškaných hdin byla věnvána individuální speciální pedaggická péče ve vyučvání i mim něj. Pěti integrvaným žákům se věnval dvakrát týdně speciální pedagg mim rámec základníh učebníh plánu v rámci reedukace. Sučástí standardní nabídky škly se stal pradenské centrum - speciální pedagg a výchvný pradce, kteří byli k dispzici žákům, rdičům i pedaggickému týmu.

24 6. Aktivity a prezentace škly na veřejnsti 6.1. Údaje významných mimšklních aktivitách Ve šklním rce 2007/2008 se škla zabývala celživtním vzděláváním ve třech základních blastech: jazykvá, ICT a sciální integrace. Škla zefektivnila přístup tábrské veřejnsti k širkpásmvému internetu a dále zkvalitnila nabídku nízkrzpčtvéh ubytvání pr děti a mládež. V tét blasti dšl k výraznému psunu přijetím škly d mezinárdní rganizace Yuthhstel internatinal. Cílem vzdělávání v jazykvé blasti je příprava na zkušky v systému The British cuncil a Gethe institutu. Byl tevřen celkem pět celrčních kurzů v následujících úrvních: začátečníci, KET, PET, FCE a CAE. Kurzů se zúčastnil celkem 56 sb. V blasti infrmačních technlgií se škla zaměřila na specializvané kurzy, například tvrbu webvých stránek, grafiku a multimédia. Aktivity pdprující sciální integraci škla nabídla tábrské veřejnsti ve splupráci s becně prspěšnu splečnstí Cheirn-T. Vrchlem těcht aktivit byly dva filmvé festivaly přádané ve splupráci s nadací Člvěk v tísni při České televizi a Cheirnem-T.p.s. Festival s názvem Jeden svět mapval prstřednictvím dkumentárních filmů blast lidských práv ve světě. Pr velký zájem byl prdlužen z pěti na sm prmítacích dnů. Druhý filmvý festival s názvem Karneval rzmanitsti byl určen výhradně žákům tábrských škl. Nedílnu sučástí sciální integrace je práce s dětmi a mládeží v rámci vlnčasvých aktivit, které škla nabízí prstřednictvím šklníh klubu. Průřezvým tématem výše zmíněných blastí se stala intenzivní splupráce s většinu tábrských neziskvých rganizací a subjektů pracujících s mládeží (např. Auritus Tříkrálvá sbírka), ale i seniry (např. G-centrum jazykvé kurzy). Klienty internet-klubu lze rzdělit d čtyř zájmvých skupin. Žáci ZŠ Bernarda Blzana, studenti tábrských středních škl, tábrská veřejnst a hsté ubytvaní v Multifunkčním vzdělávacím zařízení ZŠ Bernarda Blzana.p.s. Širkpásmvý internet byl dstupný denně d 16:30 d 18:30, v prázdninvých měsících d 17:00 d 20:00 hdin. Vytíženst ubytvací části škly se zvyšvala v sezónních měsících, cž dpvídá předpkladům. Celkem byl v uplynulém šklním rce ubytván 714 hstů na 1591 ncí. Druhý rk činnsti Multifunkčníh vzdělávacíh zařízení prběhl dle prgnózy zpracvané ve studii prveditelnsti Vzdělávací a další prjekty ve šklním rce 2007/08 Prjekt Step by Step ve splupráci se stejnjmenným bčanským sdružením škla úspěšně nastartvala vzdělávání pdle nvéh šklníh vzdělávacíh prgramu. Prjekt Veliknční dpledne v rámci dtace z Kulturníh fndu města Tábra. Jeh cílem byl připmenutí veliknčních tradic a byčejů, pdpra tvůrčí kreativity u dětí a mládeže. Prjekt Dětský den na Čápáku v rámci dtace z Kulturníh fndu města Tábra

25 6.3. Účast žáků škly v sutěžích Okresní lympiády Olympiáda Umístění Německý jazyk 6. třída 1. Německý jazyk 7. třída 4. Německý jazyk 8. třída 4. Anglický jazyk 7. třída 3. Pythagriáda 7. třída Sprtvní sutěže Disciplína Umístění III. Olympiáda ČR KO sprint (7. tř.) 1. III. Olympiáda ČR silniční závd (7. tř.) 2. Závd mládeže Vdní záchranné služby (5. tř.) 3. Přebr Jihčeskéh kraje 600m (5. tř.) 3. Sprtvní gymnastika kres AŠSK (2. tř.) 1. Sprtvní gymnastika kres AŠSK ( tř.) 1. Flrbal AŠSK (5. tř.) kres 3. Flrbal chlapci Jagaxygencup kres (5. tř.) 1. Flrbal dívky Jagaxygencup kres (5. tř.) 2. McDnald s cup (4. a 5. tř.) 3. Šachy kvalifikační turnaj krajskéh přebru (5.tř.) 1. Přebr Jihčeskéh kraje 50 m překážky (5. tř.) Téma sutěže Výtvarné sutěže Sutěž MV Svět čima dětí 3. Výtvarná sutěž ke Dni Země 2. Umístění 7. Údaje výsledcích inspekční činnsti prvedené Česku šklní inspekcí Závěr inspekční zprávy ČŠI ze dne Systém vedení a řízení pracvníků se pírá kvalitní plánvání, jasné vymezení pravmcí a pvinnstí pedaggických pracvníků, systematicku kntrlní činnst, tevřený vnitřní infrmační systém a výraznu pdpru dalšíh vzdělávání učitelů. Persnální a materiální pdmínky škly vytvářejí nadstandardní rámec pr výuku pdle zvlenéh vzdělávacíh prgramu. Celkvě byla úrveň průběhu a výsledků vzdělávání ve sledvaných předmětech hdncena jak velmi dbrá. Škla vytvřila mimřádně příznivé pdmínky pr rzšířenu výuku německéh jazyka d 1. rčníku, zajistila nadstandardní materiální i persnální pdmínky, zejména v sbě velmi zkušené německé učitelky. Pr žáky rganizuje pravidelné reciprční pbyty v německých a rakuských rdinách, šklách a městech. Tím jsu dány mimřádné mžnsti pr dsahvání výrazně vyšších výsledků jazykvéh vzdělávání v tét škle.

26 8. Základní údaje hspdaření škly v rce Přehled činnstí vyknávaných v rce 2007 s hledem na účel zalžení splečnsti Hlavní činnst: - základní škla, - šklní družina a šklní klubu, - šklní jídelna. Dplňkvá činnst: - ubytvací zařízení, - internet klub, - prnájem, - drbný malbchd, - přádání festivalů, - další vzdělávání Hlavní údaje z rční účetní závěrky za rk 2007: Celkvé výnsy ,82 Kč z th prvzní dtace ,-- Kč tržby za šklné hrazené rdiči, příspěvky OÚ ,-- Kč účelvé dtace ,-- Kč tržby z dplňkvé činnsti ,50 Kč úrky 683,26 Kč tržba za bědy žáků ,50 Kč dary ,-- Kč účetní dpisy majetku ,50 Kč statní výnsy ,06 Kč (příspěvky dětí na pbyty, tržba za šklní mlék, příspěvky dětí na zkušky, ) Celkvé náklady ,44 Kč z th investiční náklady (na dluhdbý DHM d ,- Kč) ,-- Kč prvzní náklady ,44 Kč v tm: mzdy pracvníků škly ,-- Kč záknné dvdy, sciální náklady ,-- Kč výdaje za učebnice a uč. pmůcky ,30 Kč účetní dpisy majetku ,50 Kč statní prvzní výdaje ,64 Kč (tj. pštvné, telefny, prnájmy, nájemné, cestvné, pravy a revize, úklid, DVPP, pbyty dětí, internet, energie, kancel. ptřeby, ) Náklady na pr dplňkvu činnst ,-- Kč 8.3. Hspdářský výsledek ,62 Kč Hspdaření v rámci dplňkvé činnsti sknčil za rk 2007 ziskem ve výši 107 tis. Kč. Tržby z dplňkvé činnsti se prti rku 2006 zvýšily 56 %, a t zejména díky příjmům z ubytvání. Hlavní činnst prvzvaná na neziskvém principu vykázala na knci účetníh bdbí ztrátu ve výši 605 tis. Kč. Ověření účetní závěrky a hspdaření za rk 2007 prvedla Ing. Blanka Jindrvá, svědčení č Náklady na vlastní činnst (správu) splečnsti nejsu vyčísleny. Správní rada zasedá zpravidla jedenkrát měsíčně, přičemž vznikají puze drbné režijní náklady (energie, kancelářské ptřeby) suvisející s rganizací zasedání. Rezervní fnd byl v průběhu rku navýšen 18 tis. Kč (zisk z rku 2006) a k činil 245 tis. Kč.

27 P rzvahvém dni nenastaly skutečnsti významné pr naplnění účelu výrční zprávy. Splečnst nemá rganizační slžku v zahraničí. Ověření účetní závěrky a hspdaření za rk 2007 prvedla Ing. Blanka Jindrvá, svědčení č Závěr Hlavní úkly plánu práce pr šklní rk 2007/2008 byly splněny. Pedaggický tým zahájil výuku pdle nvéh šklníh vzdělávacíh prgramu Barevná škla. Ve výchvně vzdělávací práci i v mimšklní činnsti byl dsažen velmi dbrých výsledků. V tét suvislsti je třeba vyzdvihnut týmvu práci celéh pedaggickéh týmu, kteru cenili nejen rdiče, ale i klegvé z partnerských škl v Německu, Rakusku, Dánsku a Švédsku. V Tábře, 30. září 2008 Mgr. Zdeněk Trska ředitel škly

Výroční zpráva o činnosti školy 2008/2009

Výroční zpráva o činnosti školy 2008/2009 Výrční zpráva činnsti škly 2008/2009 1. Základní údaje škle 1.1. škla Název: Základní škla Bernarda Blzana becně prspěšná splečnst Adresa: Šklní náměstí 199, 390 01 Tábr Právní frma: Obecně prspěšná splečnst

Více

Š K O L N Í R O K 2 0 1 5 / 2 0 1 6 ZÁKLADNÍ ŠKOLA PROSTĚJOV, E. VALENTY 52. Mgr. Radomír Palát koordinátor ICT, metodik ICT. Plán práce 2015/2016

Š K O L N Í R O K 2 0 1 5 / 2 0 1 6 ZÁKLADNÍ ŠKOLA PROSTĚJOV, E. VALENTY 52. Mgr. Radomír Palát koordinátor ICT, metodik ICT. Plán práce 2015/2016 Š K O L N Í R O K 2 0 1 5 / 2 0 1 6 ZÁKLADNÍ ŠKOLA PROSTĚJOV, E. VALENTY 52 Mgr. Radmír Palát krdinátr ICT, metdik ICT Plán práce 2015/2016 Náplň činnsti Náplň práce ICT krdinátra vychází z vyhlášky 317/2005

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škla a Mateřská škla Břitv, kres Blansk, příspěvkvá rganizace Šklní 125, 679 21 Břitv Výrční zpráva činnsti škly Šklní rk: 2012/2013 vypracval: Mgr. Jiří Sedláček ředitel škly Břitv, 6. 9. 2013

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ROKU 2012 Nadání a dovednosti o.p.s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA ROKU 2012 Nadání a dovednosti o.p.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA ROKU 2012 Nadání a dvednsti.p.s. Výrční zpráva Nadání a dvednsti.p.s. za rk 2012 je zpracvána v suladu s ustanvením 21 zákna čísl 248/1995 Sb., becně prspěšných splečnstech. V Praze dne

Více

Možnosti transformace vyšších odborných škol do terciárního vzdělávání

Možnosti transformace vyšších odborných škol do terciárního vzdělávání Mžnsti transfrmace vyšších dbrných škl d terciárníh vzdělávání Michal Karpíšek MŠMT, 30. listpadu 2010 IPn Refrma terciárníh vzdělávání CZ.1.07/4.2.00/06.0003 Tat prezentace je splufinancvána Evrpským

Více

Prezentace projektů Dalekohled a Společně do školky!

Prezentace projektů Dalekohled a Společně do školky! Prezentace prjektů Dalekhled a Splečně d šklky! O prjektu Název: Dalekhled Reg. č. prjektu: CZ.1.07/1.2.31/02.0022 Příjemce: Člvěk v tísni,.p.s., reginální pbčka Plzeň Termín realizace: 03/2013-02/2015

Více

PORADA ŘEDITELŮ MŠ/ZŠ

PORADA ŘEDITELŮ MŠ/ZŠ PORADA ŘEDITELŮ MŠ/ZŠ Irena Tlapákvá duben 2015 NOVELA ŠKOLSKÉHO ZÁKONA vzdělávání sb se speciálními vzdělávacími ptřebami zavedení registru pedaggických pracvníků přijímání d přípravných tříd základní

Více

DOBRÁ ŠKOLA Ústeckého kraje 2013/2014

DOBRÁ ŠKOLA Ústeckého kraje 2013/2014 Krajský úřad Ústeckéh kraje Sutěž - DOBRÁ ŠKOLA Ústeckéh kraje 2013/2014 Pdmínky sutěže Odbr SMT 20.11.2013 Pdmínky celkrajské mtivační sutěže na šklní rk 2013/2014 DOBRÁ ŠKOLA Ústeckéh kraje 2013/2014

Více

PODPORA VYBUDOVÁNÍ A PROVOZU ZAŘÍZENÍ PÉČE O DĚTI PŘEDŠKOLNÍHO VĚKU PRO PODNIKY I VEŘEJNOST MIMO HL. M. PRAHU / V HL. M. PRAZE. 27. 11.

PODPORA VYBUDOVÁNÍ A PROVOZU ZAŘÍZENÍ PÉČE O DĚTI PŘEDŠKOLNÍHO VĚKU PRO PODNIKY I VEŘEJNOST MIMO HL. M. PRAHU / V HL. M. PRAZE. 27. 11. PODPORA VYBUDOVÁNÍ A PROVOZU ZAŘÍZENÍ PÉČE O DĚTI PŘEDŠKOLNÍHO VĚKU PRO PODNIKY I VEŘEJNOST MIMO HL. M. PRAHU / V HL. M. PRAZE 27. 11. 2015, Praha PŘEDSTAVENÍ VÝZEV PŘEDSTAVENÍ VÝZEV Pdpra vybudvání a

Více

Charakteristika vyučovacího předmětu RUSKÝ JAZYK

Charakteristika vyučovacího předmětu RUSKÝ JAZYK Gymnázium, Milevsk, Masarykva 183 Šklní vzdělávací prgram (ŠVP) pr nižší stupeň smiletéh všebecnéh studia 5.1.4. Jazyk a jazykvá kmunikace Charakteristika vyučvacíh předmětu RUSKÝ JAZYK Obsahvé, časvé

Více

Základní škola, Benátky nad Jizerou, Husovo náměstí 55, okres Mladá Boleslav, 29471

Základní škola, Benátky nad Jizerou, Husovo náměstí 55, okres Mladá Boleslav, 29471 Základní škla, Benátky nad Jizeru, Husv náměstí 55, kres Mladá Bleslav, 29471 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A za šklní rk 2006/2007 www.1-zsbenatky.cz tel: 326 316 319 4.6.2012 zsbenatky@vlny.cz Zřizvatel: Měst

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání ŠKOLNÍ DRUŽINA

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání ŠKOLNÍ DRUŽINA ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pr základní vzdělávání ŠKOLNÍ DRUŽINA Základní škla a mateřská škla, Blížkvice, kr. Znjm příspěvkvá rganizace OBSAH 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE.. 2 2. CHARAKTERISTIKA ŠD. 3 3. CHARAKTERISTIKA

Více

MATEŘSKÉ CENTRUM RÁKOSNÍČEK,o.s. r p

MATEŘSKÉ CENTRUM RÁKOSNÍČEK,o.s. r p MATEŘSÉ CENTRUM RÁOSNÍČE,.s. r r p t s í M u n i d PŘEDSTAVENÍ Jsem neziskvá rganizace bčanské sdružení Držitelé cenění Splečnst přátelská rdině Prvz mateřskéh centra jsme zahájili 2.1.2008 Výknný tým

Více

MOZAIKOVNÍK školní rok 2008 / 2009 MOZAIKOVNÍK. školní rok 2008 / 2009 - 12 -

MOZAIKOVNÍK školní rok 2008 / 2009 MOZAIKOVNÍK. školní rok 2008 / 2009 - 12 - ČÍSLO ÚČTU A INTERNETOVÉ STRÁNKY FIRMY ADEVA, DODÁVAJÍCÍ OBĚDY NA DRUHÝ STUPEŇ, KAM JE TŘEBA ZASLAT MINIMÁLNĚ 200,- Kč, ABY SI DĚTI MOHLI NA PONDĚLÍ OBJEDNAT OBĚD: www.adeva.cz č. ú.:1243116379/0800 SVAČINY

Více

realizaceprojektuna2.stupnizšamšlišov spolupráci s MÚ Lišov škola zahájila již v únoru 2010 (záměr vytvořit jeden bod naučné stezky a propojit jej se

realizaceprojektuna2.stupnizšamšlišov spolupráci s MÚ Lišov škola zahájila již v únoru 2010 (záměr vytvořit jeden bod naučné stezky a propojit jej se realizaceprjektuna2.stupnizšamšlišv splupráci s MÚ Lišv škla zahájila již v únru 2010 (záměr vytvřit jeden bd naučné stezky a prpjit jej se sítí turistických tras) d tvrby naučné stezky si slibujeme: prbuzení

Více

4.-13.5. Český jazyk a literatura. Povinná zkouška. Písemná práce (10 témat zadaných Centrem, výběr)

4.-13.5. Český jazyk a literatura. Povinná zkouška. Písemná práce (10 témat zadaných Centrem, výběr) 4.37. Maturitní zkuška na Cyrilmetdějském gymnáziu ve šklním rce 2014/ Průběh a rzsah maturitní zkušky na gymnáziu stanví 77 a další zákna č.561/2004 a vyhláška MŠMT č.177/2009 Sb. v aktuálním znění. Pr

Více

Koordinátorem EVVO pro školní rok 2015/16 byla stanovena Mgr. Bc. Lenka Martinková.

Koordinátorem EVVO pro školní rok 2015/16 byla stanovena Mgr. Bc. Lenka Martinková. Akční plán pr šklní rk 2015/16 Charakteristika akčníh plánu Akční plán vychází ze Šklníh plánu EVVO a je sestavván vždy na 1 šklní rk. Nedílnu sučástí je vyhdncení akčníh plánu. Krdinátr EVVO Krdinátrem

Více

Výzva. Prioritní osa 5 Národní podpora územního rozvoje Oblast intervence 5.1 Národní podpora využití potenciálu kulturního dědictví

Výzva. Prioritní osa 5 Národní podpora územního rozvoje Oblast intervence 5.1 Národní podpora využití potenciálu kulturního dědictví Výzva k pdávání žádstí pskytnutí pdpry v rámci Integrvanéh peračníh prgramu pr bdbí let 2007-2013 Priritní sa 5 Nárdní pdpra územníh rzvje Oblast intervence 5.1 Nárdní pdpra využití ptenciálu kulturníh

Více

Projekt SIPVZ. "Použití videokonferenčního systému ve výuce vybranných předmětů" 7. prosince 2005 byla slavnostně otevřena učebna s VKS.

Projekt SIPVZ. Použití videokonferenčního systému ve výuce vybranných předmětů 7. prosince 2005 byla slavnostně otevřena učebna s VKS. Prjekt SIPVZ "Pužití videknferenčníh systému ve výuce vybranných předmětů" 7. prsince 2005 byla slavnstně tevřena učebna s VKS. Cíl prjektu: Cílem prjektu je vytvření hardwarvých a sftwarvých pdmínek pr

Více

P R A C O V N Í P L Á N

P R A C O V N Í P L Á N P R A C O V N Í P L Á N (přílha 1 k ŠVP pr šklní rk 2013/2014) šklní rk 2013 / 2014 Prjednán na pedaggické radě dne 27.8.2013.. I. Infrmace škle 1. Prvz mateřské škly: d 6.30 hd. d 16.00 hd. 2. Zřizvatel:

Více

INTRANET V JVK ČESKÉ BUDĚJOVICE

INTRANET V JVK ČESKÉ BUDĚJOVICE INTRANET V JVK ČESKÉ BUDĚJOVICE Vladimír Pávek, Jihčeská vědecká knihvna v Českých Budějvicích Úvd Jihčeská vědecká knihvna (JVK) v Českých Budějvicích prvzuje své webvé stránky d začátku rku 1996 (tehdy

Více

P R A C O V N Í P L Á N

P R A C O V N Í P L Á N P R A C O V N Í P L Á N (přílha 1 k ŠVP pr šklní rk 2014/2015) šklní rk 2014 / 2015 Prjednán na pedaggické radě dne 29.8.2014.. I. Infrmace škle 1. Prvz mateřské škly: d 6.30 hd. d 16.00 hd. 2. Zřizvatel:

Více

Opus Prachatice. Mgr. Michaela Veselá Farní charita Prachatice 27.6.2013

Opus Prachatice. Mgr. Michaela Veselá Farní charita Prachatice 27.6.2013 2013 Opus Prachatice Mgr. Michaela Veselá Farní charita Prachatice 27.6.2013 Prjekt Opus Prachatice Žádná práce není těžká, máme-li ní zájem. Prjekt Opus Prachatice je určen těm, kteří se práce nebjí.

Více

ZÁKLADNÍ INFORMACE O SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY

ZÁKLADNÍ INFORMACE O SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY ZÁKLADNÍ INFORMACE O SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY Kmplexní zkuška Zkušky ze všech zkušebních předmětů mají frmu didaktickéh testu. Výjimku jsu puze zkušky z jazyků z českéh jazyka a literatury a cizíh

Více

VIS ČAK - Uživatelský manuál - OnLine semináře

VIS ČAK - Uživatelský manuál - OnLine semináře UŽIVATELSKÝ MANUÁL - ONLINE SEMINÁŘE Autr: Aquasft, spl. s r.., Vavrečka Lukáš Prjekt: VIS ČAK Pslední aktualizace: 11.12.2009 Jmén subru: UživatelskýManuál_OnLine_Semináře_0v2.dcx Pčet stran: 12 OBSAH

Více

SMĚRNICE č. 5 ŠKOLENÍ ZAMĚSTNANCŮ, ŽÁKŮ A DALŠÍCH OSOB O BEZPEČNOSTI A OCHRANĚ ZDRAVÍ PŘI PRÁCI (BOZP)

SMĚRNICE č. 5 ŠKOLENÍ ZAMĚSTNANCŮ, ŽÁKŮ A DALŠÍCH OSOB O BEZPEČNOSTI A OCHRANĚ ZDRAVÍ PŘI PRÁCI (BOZP) Název Čísl Vlastník SMĚRNICE č. 5 ŠKOLENÍ ZAMĚSTNANCŮ, ŽÁKŮ A DALŠÍCH OSOB O BEZPEČNOSTI A OCHRANĚ ZDRAVÍ PŘI PRÁCI (BOZP) Tat směrnice nahrazuje: Datum platnsti d: 01.10.2015 Základní právní předpisy:

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Šklní vzdělávací prgram pr šklní družinu 1. 9. 2009 Lada Keňvá ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU Základní škla Jívvá, kres Olmuc, příspěvkvá rganizace Ředitelka škly: Mgr. Pavla Krátká Vychvatelka:

Více

Jihočeská společnost pro ochranu přírody a myslivost o.p.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA

Jihočeská společnost pro ochranu přírody a myslivost o.p.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA Jihčeská splečnst pr chranu přírdy a myslivst.p.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 ÚVOD Jihčeská splečnst pr chranu přírdy a myslivst.p.s. (zkráceně JISOPM.s.p.) je česká nevládní neziskvá splečnst, zalžená v rce

Více

Sylabus modulu: B - Strategické řízení organizace

Sylabus modulu: B - Strategické řízení organizace Sylabus mdulu: B - Strategické řízení rganizace Klíčvá aktivita 2 Kmplexní vzdělávání Jan Dležal 25. 10. 2010 Cílem dkumentu je seznámit účastníky vzdělávacíh mdulu (ppř. lektry, tutry) s cílem a bsahem

Více

Univerzita Karlova v Praze Pedagogická fakulta NABÍDKA TÉMAT BAKALÁŘSKÝCH PRACÍ PRO STUDENTY BAKALÁŘSKÉHO STUDIA VYCHOVATELSTVÍ

Univerzita Karlova v Praze Pedagogická fakulta NABÍDKA TÉMAT BAKALÁŘSKÝCH PRACÍ PRO STUDENTY BAKALÁŘSKÉHO STUDIA VYCHOVATELSTVÍ Univerzita Karlva v Praze Pedaggická fakulta NABÍDKA TÉMAT BAKALÁŘSKÝCH PRACÍ PRO STUDENTY BAKALÁŘSKÉHO STUDIA VYCHOVATELSTVÍ Student si může vybrat z nabídky vypsaných témat a dtazem u příslušnéh vyučujícíh

Více

Pomáháme učitelům učit finanční témata

Pomáháme učitelům učit finanční témata Pmáháme učitelům učit finanční témata Daniel Kzák ředitel splečnsti TERRA-KLUB,.p.s. 10. 5. 2012 Situace v českém šklství Finanční a eknmická tematika je v psledních letech nvě zařazvána d systému výuky

Více

Zpracoval: Zrevidoval: Schválil: Jméno Podpis Jméno Podpis Jméno Podpis

Zpracoval: Zrevidoval: Schválil: Jméno Podpis Jméno Podpis Jméno Podpis Tabulka 1 - Evidence prcesu přípravy, schválení a revizí (kapitly) Metdickéh pkynu pr přípravu pdkladů pr psuzení finančníh zdraví žadatele Vydání č. Platné d 1 3. 1. 2008 Zpracval: Zrevidval: Schválil:

Více

! STANOVY SPOLKU I. Název MĚSÍČNÍ HOUPAČKA, spolek (dále jen MH) Sídlo: Hřbitovní 29, Ivančice, 664 91

! STANOVY SPOLKU I. Název MĚSÍČNÍ HOUPAČKA, spolek (dále jen MH) Sídlo: Hřbitovní 29, Ivančice, 664 91 STANOVY SPOLKU I. Název MĚSÍČNÍ HOUPAČKA, splek (dále jen MH) Sídl: Hřbitvní 29, Ivančice, 664 91 II. Charakteristika MH a) Sdružení je dbrvlným nevládním neziskvým sdružením vzniklým pdle zákna č. 83/1990

Více

Produktivní činnost vokální činnosti jednohlasý i vícehlasý zpěv, intonace, práce s rytmem, intonace v notovém zápise

Produktivní činnost vokální činnosti jednohlasý i vícehlasý zpěv, intonace, práce s rytmem, intonace v notovém zápise Hudební výchva Charakteristika vyučvacíh předmětu Předmět Hudební výchva vychází ze vzdělávacíh bsahu bru Hudební výchva a integrujícíh tématu Umělecká tvrba a kmunikace vzdělávací blasti Umění a kultura

Více

a) DOZP Hliňany: b) DOZP Všebořice: c) DOZP Trmice:

a) DOZP Hliňany: b) DOZP Všebořice: c) DOZP Trmice: Čajkvskéh 1908/82, 400 01 Ústí nad Labem-centrum, IČ:75149541, tel.: 475 666 610, fax: 475 666 620, email:dzp@dzp-ul.cz Organizační struktura rganizace Dmvy pr sby se zdravtním pstižením Ústí nad Labem,

Více

Slezská univerzita v Opavě Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné

Slezská univerzita v Opavě Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné Obchdně pdnikatelská fakulta v Karviné, Univerzitní náměstí 1934/3, 733 40 Karviná, Česká republika Slezská univerzita v Opavě Obchdně pdnikatelská fakulta v Karviné Přílha Dluhdbéh záměru vzdělávací a

Více

Výroční zpráva za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Základní škla, Česká Lípa, 28. října 2733, příspěvkvá rganizace 28. října 2733, Česká Lípa, PSČ 470 06 Výrční zpráva za šklní rk 2013/2014 Prjednala a schválila Šklská rada dne 14. 10. 2014 Předkládá:

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Základní škla a Mateřská škla Buchlvice šklní rk 2015/2016 Obsah Obsah... 1 Základní údaje škle... 2 Persnální zajištění prevence... 2 Charakteristika škly... 3 C je Preventivní

Více

1. Státní fond rozvoje bydlení (dále jen Fond ) je právnickou osobou.

1. Státní fond rozvoje bydlení (dále jen Fond ) je právnickou osobou. STATUT STÁTNÍHO FONDU ROZVOJE BYDLENÍ NOVÉ ZNĚNÍ Článek 1 - Úvdní ustanvení 1. Státní fnd rzvje bydlení (dále jen Fnd ) je právnicku sbu. 2. Fnd byl zřízen záknem č. 211/2000 Sb., Státním fndu rzvje bydlení

Více

Velká volitelnost v celé řadě předmětů (humanitních i přírodovědných), včetně mezioborových volitelných předmětů.

Velká volitelnost v celé řadě předmětů (humanitních i přírodovědných), včetně mezioborových volitelných předmětů. 2. ŠVP GA staví na takvé výchvně vzdělávací kncepci, která bude vycházet vstříc pžadavkům kladeným na žáky v neustále se prměňující a vyvíjející splečnsti. Základem tét kncepce je péče všestranný sbnstní

Více

Dotazník pro neziskové organizace

Dotazník pro neziskové organizace Dtazník pr neziskvé rganizace Vážení zástupci neziskvých rganizací z Nvéh Hrádku, dvlujeme Vás tímt pžádat vyplnění dtazníku, který služí pr zjištění názrů a ptřeb neziskvých rganizací v Nvém Hrádku. V

Více

Mezinárodní prostředí a rozdílné přístupy v rozličných státech

Mezinárodní prostředí a rozdílné přístupy v rozličných státech Minimum pr pracvníky ICM Káraný, 4. - 7. 4. 2008 Infrmační služby pr mládež: Mezinárdní prstředí a rzdílné přístupy v rzličných státech Tent dkument pdává nástin prstředí, ve kterém půsbí infrmační služby

Více

KARIÉROVÉ A PROFESNÍ PORADENSTVÍ

KARIÉROVÉ A PROFESNÍ PORADENSTVÍ KARIÉROVÉ A PROFESNÍ PORADENSTVÍ V RYCHLE SE MĚNÍCÍM SVĚTĚ C G Infrmace pr vystavvatele Mezinárdní kngres k 90. výrčí prfesníh pradenství v českých zemích 3. 5. listpadu, 2010 Praha www.careerguidance2010.rg

Více

Z á k l a d n í š k o l a V s e t í n, T r á v n í k y 1 2 1 7

Z á k l a d n í š k o l a V s e t í n, T r á v n í k y 1 2 1 7 Z á k l a d n í š k l a V s e t í n, T r á v n í k y 1 2 1 7 Zpracvala: Mgr. Lenka Michálkvá, krdinátra EVVO Vsetín 2012 1. Sučasný stav EVVO ve škle 1.1 Rzbr šklníh vzdělávacíh prgramu z phledu EVVO 1.1.1

Více

Domov seniorů Stříbrné Terasy o.p.s., Havlíčkova 1395/30,586 01 Jihlava, -rocní zpráva. Zpráva o činnosti a hospodaření organizace v roce 2011 ...

Domov seniorů Stříbrné Terasy o.p.s., Havlíčkova 1395/30,586 01 Jihlava, -rocní zpráva. Zpráva o činnosti a hospodaření organizace v roce 2011 ... Dmv senirů Stříbrné Terasy.p.s., Havlíčkva 1395/30,586 01 Jihlava, rcní zpráva Zpráva činnsti a hspdaření rganizace v rce 2011 '........ >:. \... 1 Dmv senirů Stříbrné Terasy.p.s., Havlíčkva 1395/30, 58601

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č.j.: 64/2012 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č. 55 ze dne 25.1.2012 k prtklu z prvedené kntrly v příspěvkvé rganizaci Mateřská škla, Jeseniva 4,6, Praha 3 Rada městské části I.

Více

Tvorba elektronického herbáře

Tvorba elektronického herbáře Průvdní list kurzu Vzdělávání ICT metdiků - Gymnázium Cheb Tvrba elektrnickéh herbáře Autr kurzu: Mgr. Mirslava Vaicvá Vyučvací předmět: Bilgie a infrmatika Rčník: Kvarta smiletéh studia gymnázia, ppř.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2010 2 Škla bnvy venkva,.p.s. se sídlem v Liběšicích VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2010 Základní údaje Název Pužívaná zkratka : Škla bnvy venkva,.p.s. : ŠOV Právní frma : Obecně prspěšná splečnst Sídl : Liběšice, č.p.

Více

Zlepšování mobility a dostupnosti bez bariér v Ústí nad Labem

Zlepšování mobility a dostupnosti bez bariér v Ústí nad Labem AKCNÍ ˆ PLÁN 6 Zlepšvání mbility a dstupnsti bez bariér v Ústí nad Labem Pdpra mbility, zlepšení dstupnsti míst a zvýšení atraktivity města Ústí nad Labem Listpad 2012 Akcní plán č. 6 - Zlepšvání mbility

Více

HREA EXCELLENCE AWARD 2013

HREA EXCELLENCE AWARD 2013 HREA EXCELLENCE AWARD 2013 I. Základní infrmace prjektu Název prjektu Firma: Kategrie: Autr prjektu Zapjme se všechny, není t nárčné! Česká pšta, s.p. 2. kategrie (kmerční subjekty nad 500 zaměstnanců)

Více

Vítejte na 1. Výukovém setkání

Vítejte na 1. Výukovém setkání Vítejte na 1. Výukvém setkání Prgram 1. Část 1. Prjekt: Samstatný abslvent (Edita Janstvá, DiS.) 2. Klíčvá aktivita KA04 Průběh piltníh věřvání vzdělávacíh prgramu (Tmáš Varga) Vzdělávací Mduly v praxi

Více

IČO: 48004529 Zahájení činnosti: 1. 9. 1965 Identifikátor práv.osoby: 600 135 942

IČO: 48004529 Zahájení činnosti: 1. 9. 1965 Identifikátor práv.osoby: 600 135 942 Výrční zpráva škly 2012/2013 Základní škla U Lesa 713, 734 01 Karviná Ráj Základní data Sídl škly: U Lesa 713, 734 01 Karviná-Ráj Zřizvatel: Statutární měst Karviná Ředitel: Mgr.Tmas Vlachpuls Statutární

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č.j.: 557/2011 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č. 410 ze dne 20.7.2011 k prtklu z prvedené kntrly v příspěvkvé rganizaci Mateřská škla, Sudměřská 54, Praha 3 Rada městské části

Více

ZŠ Dr. Edvarda Beneše nám. J. Berana 500, Praha 9 Čakovice. Školní vzdělávací program ŠD

ZŠ Dr. Edvarda Beneše nám. J. Berana 500, Praha 9 Čakovice. Školní vzdělávací program ŠD ZŠ Dr. Edvarda Beneše nám. J. Berana 500, Praha 9 Čakvice Šklní vzdělávací prgram ŠD Obsah 1. Identifikační údaje... 3 2. Knkrétní cíle vzdělávání... 3 3. Délka a časvý plán vzdělávání... 3 4. Frmy vzdělávání...

Více

Základní škola a Mateřská škola, Hevlín, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTECH ZÁKLADNÍ ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010

Základní škola a Mateřská škola, Hevlín, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTECH ZÁKLADNÍ ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010 Základní škla a Mateřská škla, Hevlín, příspěvkvá rganizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTECH ZÁKLADNÍ ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010 Část I. Základní charakteristika škly a. Základní škla a Mateřská škla,

Více

o činnosti Základní školy pro žáky se specifickými poruchami učení, Praha 6 Řepy, U Boroviček 1

o činnosti Základní školy pro žáky se specifickými poruchami učení, Praha 6 Řepy, U Boroviček 1 Základní škla pr žáky se specifickými pruchami učení Praha 6 Řepy, U Brviček 1 VÝROČNÍ ZPRÁVA činnsti Základní škly pr žáky se specifickými pruchami učení, Praha 6 Řepy, U Brviček 1 šklní rk 2013 / 2014

Více

Vzdělávání odborných pracovníků MŠ speciální, ZŠ speciální a Praktické školy Brno, Ibsenova 1

Vzdělávání odborných pracovníků MŠ speciální, ZŠ speciální a Praktické školy Brno, Ibsenova 1 Vzdělávání dbrných pracvníků MŠ speciální, ZŠ speciální a Praktické škly Brn, Ibsenva 1 přádané IPPP ČR, Nvbrská 372, Praha 9 v rámci prjektu ESF Invace a věřvání ŠVP piltní škly Cíl: zvýšení dbrných kmpetencí

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2014/2015 ZŠ Želechovice nad Dřevnicí, příspěvková organizace

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2014/2015 ZŠ Želechovice nad Dřevnicí, příspěvková organizace Výrční zpráva činnsti škly za šklní rk 2014/2015 ZŠ Želechvice nad Dřevnicí, příspěvkvá rganizace 24. 8. 2015 1.1. Základní daje škle Název škly Základní škla Želechvice nad Dřevnicí, příspěvkvá rganizace

Více

VÝROČNÍ ZRPÁVA 2014 Salesiánské hnutí mládeže Klub Praha Uhříněves - Kolovraty

VÝROČNÍ ZRPÁVA 2014 Salesiánské hnutí mládeže Klub Praha Uhříněves - Kolovraty VÝROČNÍ ZRPÁVA 2014 Salesiánské hnutí mládeže Klub Praha Uhříněves - Klvraty SHM Klub Praha Uhříněves - Klvraty - Výrční zpráva 2014 1 SÍDLO: SHM Klub Praha Uhříněves - Klvraty Přátelství 266, 104 00 Praha

Více

Základní škola Úvaly, příspěvková organizace. Základní škola Úvaly, okres Praha východ nám. Arnošta z Pardubic 8, 250 82

Základní škola Úvaly, příspěvková organizace. Základní škola Úvaly, okres Praha východ nám. Arnošta z Pardubic 8, 250 82 Základní škla Úvaly, kres Praha výchd nám. Arnšta z Pardubic 8, 250 82 ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 15. VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Č.j.: ZS 832/2015 Vypracval: Schválil: Pedaggická rada prjednala dne 31.

Více

SDRUŽENÍ NERATOV, o.s.

SDRUŽENÍ NERATOV, o.s. SDRUŽENÍ NERATOV,.s. partner prjektu Ergtep pr žáky i pedaggy, reg. čísl CZ.1.07/1.1.00/54.0051 www.neratv.cz Kd jsme? Sdružení Neratv,.s. bčanské sdružení zalžené rku 1992 naše pslání bnva vysídlené vsi

Více

Nabídka služby DOZP 1. poskytnutí ubytování 2. poskytnutí stravy 3. pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu

Nabídka služby DOZP 1. poskytnutí ubytování 2. poskytnutí stravy 3. pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu Nabídka služby DOZP 1. pskytnutí ubytvání - ubytvání - úklid, praní a drbné pravy lžníh a sbníh prádla a šacení, žehlení Služba je pskytvána ve dvu střediscích. Středisk Rumburk 2 dmácnsti p 5 klientech,

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program GYMNÁZIUM KROMĚŘÍŽ Masarykv náměstí 496 767 01 Krměříž Minimální preventivní prgram pr šklní rk 2012 / 2013 Dkument zpracval: Šklní metdik prevence: Mgr. Michal Kříž Dkument schválila: Ředitelka škly:

Více

Dům tří přání www.dumtriprani.cz

Dům tří přání www.dumtriprani.cz Dům tří přání Pmáháme dětem a jejich rdinám, které se citly v krizvé situaci. Naší snahu je umžnit těmt dětem bezpečný vývj v půvdní rdině. Pracviště dmu tří přání Ambulantně terénní centrum Terrnská 7,

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY Základní škla a Mateřská škla Sudměřice, kres Hdnín, příspěvkvá rganizace ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY Č. j. 18 89 / 2007-2 V Sudměřicích 1. září 2007 NÁZEV ŠKOLY: Základní škla a Mateřská

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD. Účinnost: 25.11.2013. zákonným zástupcům dětí, pracovníkům školy MŠ Holice. Mgr. Mojmír Chytil, ředitel školy

ŠKOLNÍ ŘÁD. Účinnost: 25.11.2013. zákonným zástupcům dětí, pracovníkům školy MŠ Holice. Mgr. Mojmír Chytil, ředitel školy ZŠ a MŠ Olmuc Hlice, Náves Svbdy 41 ŠKOLNÍ ŘÁD pracviště Mateřská škla, Náves Svbdy 38 Zpracvala: Jana Skřivánkvá Účinnst: 25.11.2013 Infrmace pdána: Vydal: záknným zástupcům dětí, pracvníkům škly MŠ Hlice

Více

Základní škola a Mateřská škola, Hevlín, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTECH ZÁKLADNÍ ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2008/2009

Základní škola a Mateřská škola, Hevlín, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTECH ZÁKLADNÍ ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2008/2009 Základní škla a Mateřská škla, Hevlín, příspěvkvá rganizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTECH ZÁKLADNÍ ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2008/2009 Část I. Základní charakteristika škly a. Základní škla a Mateřská škla,

Více

Školní vzdělávací program školní družiny

Školní vzdělávací program školní družiny Základní škla Třemšná, kres Plzeň-sever, příspěvkvá rganizace Americká 146, 330 11 Třemšná Šklní vzdělávací prgram šklní družiny 1. Identifikační údaje Šklní družina tvří se základní šklu jednu právnicku

Více

p. uč. Alena Horklová p. uč. Jarmila Petrošová p. uč. Taťána Řehová p. uč. Ivana Tanušková p. řed. Libuše Klimundová p. uč.

p. uč. Alena Horklová p. uč. Jarmila Petrošová p. uč. Taťána Řehová p. uč. Ivana Tanušková p. řed. Libuše Klimundová p. uč. Vaše děti vzdělává 1. ddělení CIPÍSEK p. uč. Alena Hrklvá p. uč. Jarmila Petršvá 2. ddělení RÁKOSNÍČEK p. uč. Taťána Řehvá p. uč. Ivana Tanuškvá 3. ddělení KRTEČEK EK 4. ddělení KŘEMÍLEK p. uč. Jarmila

Více

Využití grafů, myšlenkových map, strukturování textu Rozvíjí schopnost číst s porozuměním

Využití grafů, myšlenkových map, strukturování textu Rozvíjí schopnost číst s porozuměním Člvěk a svět práce Charakteristika vyučvacíh předmětu Vzdělávací blast Člvěk a svět práce klade velký důraz na praktické pužití získaných znalstí a dvednstí, které žák získá řešením mdelvých situací a

Více

Témata modulu a úkoly jsou využitelné ve výuce tematické oblasti RVP Člověk a svět práce ve středních školách.

Témata modulu a úkoly jsou využitelné ve výuce tematické oblasti RVP Člověk a svět práce ve středních školách. Vstup na trh práce Antace Mdul ppisuje přístupy, způsby a dvednsti ptřebné pr úspěšné hledání práce. Jeh sučástí jsu úkly k jedntlivým tématům a výběr adres pracvních serverů s nabídkami práce. Tip pr

Více

Metodika a harmonogram optimalizace škol a školských zařízení zřizovaných Jihomoravským krajem

Metodika a harmonogram optimalizace škol a školských zařízení zřizovaných Jihomoravským krajem Metdika a harmngram ptimalizace škl a šklských zařízení zřizvaných Jihmravským krajem Přehled dsud realizvaných změn V průběhu rku 2001 převzal Jihmravský kraj zřizvatelské kmpetence k 278 šklským příspěvkvým

Více

Zápis z valné hromady TJ Sokol Mohelno dne 23. 2. 2014

Zápis z valné hromady TJ Sokol Mohelno dne 23. 2. 2014 Zápis z valné hrmady TJ Skl Mheln dne 23. 2. 2014 SOKOL / 2014 / Valná hrmada OBSAH 1 ZÁPIS Z VALNÉ HROMADY TJ SOKOL MOHELNO 2014... 2 1.1 Zahájení, přivítání hstů... 2 1.2 Vlba předsednictva, návrhvé,

Více

Žádost o poskytnutí státní dotace na realizaci projektu prevence HIV/AIDS pro rok 2010 A. obecná část Žádosti

Žádost o poskytnutí státní dotace na realizaci projektu prevence HIV/AIDS pro rok 2010 A. obecná část Žádosti Pdací razítk MZ ČR/ Č.j.: Identif. Čísl prjektu: Žádst pskytnutí státní dtace na realizaci prjektu prevence HIV/AIDS pr rk 2010 A. becná část Žádsti Základní infrmace prjektu a dtačním titulu Název pskytvatele

Více

I / Cíle a způsoby poskytování sociálních služeb

I / Cíle a způsoby poskytování sociálních služeb STANDARDY KVALITY SOCIÁLNÍCH SLUŽEB 2014 DOMOV PRO SENIORY SVĚTLO, POBOČKA PÍSEK KARLA ČAPKA 2549, 397 01 PÍSEK IČO: 708 698 12 ZŘIZOVATEL: JIHOČESKÝ KRAJ U ZIMNÍHO STADIONU 1952/2 370 76 ČESKÉ BUDĚJOVICE

Více

Výživa a sport, základy fitness

Výživa a sport, základy fitness Průvdní list kurzu Vzdělávání ICT metdiků Výživa a sprt, základy fitness Autr kurzu: Vyučvací předmět: Rčník: Téma: Účel kurzu: Tělesná výchva, Bilgie (Chemie) Studenti středních škl d 16 let Výživa a

Více

65 51 H/01 Kuchař číšník. Téma "2012_SOP_ kuchař, číšník" samostatná odborná práce

65 51 H/01 Kuchař číšník. Téma 2012_SOP_ kuchař, číšník samostatná odborná práce 65 51 H/01 Kuchař číšník Téma "2012_SOP_ kuchař, číšník" samstatná dbrná práce 1. Zadání samstatné dbrné práce (SOP) Předlžené zadání je sučástí jedntnéh zadání závěrečných zkušek a jeh realizace je pvinná.

Více

9:45 10:20 Úvodní slovo Mgr. Miloslav Kvapil, ředitel společnosti DYNATECH s.r.o.

9:45 10:20 Úvodní slovo Mgr. Miloslav Kvapil, ředitel společnosti DYNATECH s.r.o. Dplední prgram 9:30 9:45 Zahájení knference 9:45 10:20 Úvdní slv Mgr. Milslav Kvapil, ředitel splečnsti DYNATECH s.r.. Odbrný blk 1.: Vztahy mezi zřizvatelem a příspěvkvými rganizacemi (principy, pravidla,

Více

Počet knihoven: 146 knihoven (20 profi, 126 neprofi). V roce 2011 3 z nich nevykazovaly vůbec žádnou činnost.

Počet knihoven: 146 knihoven (20 profi, 126 neprofi). V roce 2011 3 z nich nevykazovaly vůbec žádnou činnost. Zápis z prady knihvníků a zástupců bcí, knané 21. května 2012 v Městské knihvně v Tišnvě a 24. května 2012 v Městské knihvně v Rsicích Účastníci: Tišnv: 17 účastníků - zástupci bcí a knihvníci z bcí Brač,

Více

Charakteristika vzdělávacího programu

Charakteristika vzdělávacího programu Charakteristika vzdělávacíh prgramu Základní filsfie mateřské škly:,,důležitější pr dítě předšklníh věku je, jak se v mateřské škle cítí, než t c umí a zná. Vzdělávací cíle vyplývající z filsfie škly:

Více

Strategické rámce správy a rozvoje klasifikace DRG v roce 2013

Strategické rámce správy a rozvoje klasifikace DRG v roce 2013 Strategické rámce správy a rzvje klasifikace DRG v rce 2013 Ministerstv zdravtnictví má až d knce rku 2013 uzavřenu s NRC prváděcí smluvu k prvádění některých činnstí týkajících se kultivace systému DRG

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Odbrné učiliště, Praktická škla, Základní škla a Mateřská škla Příbram IV, p.. Šklní vzdělávací prgram ŠKOLNÍ DRUŽINA Šklní vzdělávací prgram je platný d 1. 9. 2014 1 OBSAH 1. Identifikační údaje... 3

Více

Konzultační materiál č. 1/2015 Přiměřený zisk PŘIMĚŘENÝ ZISK OHROŽUJE POSKYTOVATELE HRANICE PRO PŘIMĚŘENÝ ZISK?

Konzultační materiál č. 1/2015 Přiměřený zisk PŘIMĚŘENÝ ZISK OHROŽUJE POSKYTOVATELE HRANICE PRO PŘIMĚŘENÝ ZISK? Knzultační materiál č. 1/2015 Přiměřený zisk PŘIMĚŘENÝ ZISK OHROŽUJE POSKYTOVATELE HRANICE PRO PŘIMĚŘENÝ ZISK? I. Pjem aneb c se jedná (článek IX. Metdiky) Zisk = skutečné výnsy mínus skutečné náklady

Více

Dohoda o výkonu pěstounské péče

Dohoda o výkonu pěstounské péče Dhda výknu pěstunské péče Název rganizace: Centrum pr dítě a rdinu LATUS Právní frma: bčanské sdružení se sídlem Nýřanská 34, 323 26 Plzeň IČ: 22767452 reg. MVČR 4.11.2011.pd č.j. VS/1-1/86 311/11-R zast.

Více

Tento projekt je spolufinancován. a státním rozpočtem

Tento projekt je spolufinancován. a státním rozpočtem Tent prjekt je splufinancván Evrpským sciálním fndem a státním rzpčtem Z a d á v a c í d k u m e n t a c e Odbrná publikace Management kulturníh cestvníh ruchu a návazné šklení pr prjekt OP RLZ - MMR Odbrná

Více

DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM Č. III ZE DNE 13. 8. 2014

DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM Č. III ZE DNE 13. 8. 2014 DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM Č. III ZE DNE 13. 8. 2014 ZADAVATEL: Česká republika Ministerstv práce a sciálních věcí Sídlem: Na Příčním právu 1/376, 128 01 Praha 2 Zastupena: Rbinem Pvšíkem,

Více

Zpráva o vzdělávací činnosti Centra vzdělanosti Libereckého kraje, Liberec, Masarykova 18, příspěvkové organizace za školní rok 2005/2006

Zpráva o vzdělávací činnosti Centra vzdělanosti Libereckého kraje, Liberec, Masarykova 18, příspěvkové organizace za školní rok 2005/2006 Centrum vzdělansti Libereckéh kraje, Liberec, Masarykva 18, příspěvkvá rganizace 460 01 Liberec, Masarykva 18 tel.: 485101872, e-mail: sekretariat@cvlk.rg, www.cvlk.rg Zpráva vzdělávací činnsti Centra

Více

Domov Bílá Opava, příspěvková organizace Rybářská 27, OPAVA 746 01 IČ: 00016772

Domov Bílá Opava, příspěvková organizace Rybářská 27, OPAVA 746 01 IČ: 00016772 ~1~ Dmv Bílá Opava, příspěvkvá rganizace Rybářská 27, OPAVA 746 01 IČ: 00016772 Ředitel: Ing. Jarmír Zahel, CSc. Tel.: 553 712 183; 553 616 587 e-mail: pracviště Rybářská db.rybarska@ddpava pracviště Rseveltva

Více

Pražské služby, a.s. Analýza ekonomické situace s ohledem na realizaci záměru propachtování části podniku ve prospěch TSK, a.s. - Manažerské shrnutí -

Pražské služby, a.s. Analýza ekonomické situace s ohledem na realizaci záměru propachtování části podniku ve prospěch TSK, a.s. - Manažerské shrnutí - Pražské služby, a.s. Analýza eknmické situace s hledem na realizaci záměru prpachtvání části pdniku ve prspěch TSK, a.s. - Manažerské shrnutí - Říjen 2014 1 Manažerské shrnutí 1.1 Předmět a cíle prjektu

Více

Plán odpadového hospodářství

Plán odpadového hospodářství Plán dpadvéh hspdářství Rztk výrční vyhdncení za rk 2008 Květen 2009 Vypracval: ing. Zdeněk Smejkal Kancelář Ing. Pavla Nváka, Zámecká 384, 335 61 Spálené Příčí ing.pavel.nvak@seznam.cz ; tel. 603161021

Více

Výroční zpráva o činnosti kmene LLM Jezerní lidé za rok 2011

Výroční zpráva o činnosti kmene LLM Jezerní lidé za rok 2011 Výrční zpráva činnsti kmene LLM Jezerní lidé za rk 2011 Kmen Jezerní lidé byl zalžen 19. 4. 2004 registrací na Ústředí LLM v Praze Organizační struktura: Členvé kmene na pdzimním 14. sněmu dne 30.12.2010

Více

Zásady dotačního programu pro podporu činností, které navazují, kooperují nebo rozšiřují sociální služby v Královéhradeckém kraji pro rok 2012.

Zásady dotačního programu pro podporu činností, které navazují, kooperují nebo rozšiřují sociální služby v Královéhradeckém kraji pro rok 2012. Zásady dtačníh prgramu pr pdpru činnstí, které navazují, kperují neb rzšiřují sciální služby v Králvéhradeckém kraji pr rk 2012. I. Úvdní ustanvení Nestátní neziskvé subjekty, právnické a fyzické sby vyvíjející

Více

Posuzování zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel jako součásti výkonu práce

Posuzování zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel jako součásti výkonu práce Psuzvání zdravtní způsbilsti k řízení mtrvých vzidel jak sučásti výknu práce Zdravtní způsbilst řidiče mtrvých vzidel je jednu ze základních pdmínek bezpečnsti prvzu na pzemních kmunikacích. Prt je zdravtní

Více

Evaluační zpráva k projektu

Evaluační zpráva k projektu Název prjektu: Pdpra přírdvědnéh a technickéh vzdělávání v Mravskslezském kraji (NatTech MSK) Registrační čísl prjektu: CZ.1.07/1.1.00/44.0008 Evaluační zpráva k prjektu Pdpra přírdvědnéh a technickéh

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/13 Vyšší odborná škola sociálně právní

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/13 Vyšší odborná škola sociálně právní Výrční zpráva činnsti škly za šklní rk 2012/13 Vyšší dbrná škla sciálně právní Jasmínvá 3166/37a, 106 00 Praha 10 IČ 61385395 inf@vssp.cz, www.vssp.cz I. Základní údaje škle 1. Přesný název právnické sby:

Více

Výroční zpráva o činnosti a výroční zpráva o hospodaření

Výroční zpráva o činnosti a výroční zpráva o hospodaření 1 O D B O R N É U Č I L I Š T Ě pr žáky s více vadami s.r.. Chelčickéh 2, 130 00 Praha 3 V Praze dne 9.10.2014 Výrční zpráva činnsti a výrční zpráva hspdaření 2013 2014 Odbrné učiliště pr žáky s více vadami

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ. Bakalářská práce. Vybrané problémy venkovské ZŠ. Chosen Problems of a Provincial Elementary School

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ. Bakalářská práce. Vybrané problémy venkovské ZŠ. Chosen Problems of a Provincial Elementary School ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ Bakalářská práce Vybrané prblémy venkvské ZŠ Chsen Prblems f a Prvincial Elementary Schl Jarslava LAVIČKOVÁ Cheb 2012 Prhlašuji, že jsem bakalářsku práci

Více

Prováděcí předpisy pro soutěžní lezení pro rok 2014

Prováděcí předpisy pro soutěžní lezení pro rok 2014 Prváděcí předpisy pr sutěžní lezení pr rk 2014 1. Přadatel 1.1. Každý ddíl registrvaný v Českém hrlezeckém svazu (dále jen "ČHS") neb právnická či fyzická sba s příslušným právněním má práv pžádat ČHS

Více

ZÁPIS Z VALNÉ HROMADY Č. 2

ZÁPIS Z VALNÉ HROMADY Č. 2 ZÁPIS Z VALNÉ HROMADY Č. 2 Občanské sdružení Míst jednání Waldrfské sdružení Ostrava (WSO) ZŠ Waldrfská Ostrava (ZŠWO) Datum jednání 20.10. 2011, 16.00 18:00 Předmět jednání Valná hrmada 1. AGENDA VALNÉ

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Šklní vzdělávací prgram pr základní vzdělávání Základní škla Eden Praha 10, Vladivstcká 6/1035 Mtt : Se sprtem za vzděláním 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE...3 1.1. Název šklníh vzdělávacíh prgramu...3 1.2. Údaje

Více