cena 5 Kč 2/2010 VRÁTÍ SE MISTR ZVONAŘ PO OSMI LETECH ZPÁTKY NA ZBRASLAV? Zdravotnická zařízení na Zbraslavi vyčerpávající seznam!

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "cena 5 Kč 2/2010 VRÁTÍ SE MISTR ZVONAŘ PO OSMI LETECH ZPÁTKY NA ZBRASLAV? Zdravotnická zařízení na Zbraslavi vyčerpávající seznam!"

Transkript

1 cea 5 Kč 2/2010 VRÁTÍ SE MISTR ZVONAŘ PO OSMI LETECH ZPÁTKY NA ZBRASLAV? Zdravotická zařízeí a Zbraslavi vyčerpávající sezam!

2 ZBRASLAVSKÉ NOVINY 2/2010 Editorial Vážeí čteáři! Miulý úvodík byl prý vytiště titěrým písmem, tak se omlouvám, pokusím se, abych byl v tomto čísle Zbraslavských ovi trochu čitelější. I když možá eí ai o co stát... Mohli jste si des vychutat všelijaké čláečky se závažým politickým podtextem, ale redakčí rada posléze rozhodla, že ic takového, že a předvolebí kampaň je ještě dost času. I paí Tereza Kůstková, aše šéfredaktorka, se echala slyšet, že je třeba pro veškeré politikařeí vystavět určitý matiel, aby se ám z ovi estala hlásá trouba té či oé politické stray. (Je vidět, že už je z mateřské dovoleé jedou ohou zpátky v redakci.) Pochopitelě souvisejí tyto sahy se situací a aší radici, avíc kolují všelijaké fámy... Věcou stráku problematiky uvádí a pravou míru iformace ve vedlejším sloupečku, (ahradila pro dešek jidy obvyklé Slovo starostky ). Alespoň pokud se týče všeobecých faktů jste teď, milí čteáři, určitě trochu poučeější. Já osobě se do toho motat ebudu a raději se soustředím a to, co mi přísluší. V deších oviách je hed ěkolik stráek věováo zbraslavskému zdravotictví, což je jistě téma pro mohé z ás vítaé a velice potřebé. Překvapilo mě, kolik doktorů má v aší městské části ordiace a divím se, proč pak s každým hemoroidem jezdíme do Motola. Také si můžete přečíst zajímavou stať o zbraslavském ekumeickém setkáí věřících, které proběhlo kocem leda, případě vás možá zaujme zpráva o možém ávratu mistra zvoařského, paa Maouška, zpátky do malebé chaloupky a břehu Krňova. Myslím, že obsah úorových Zbraslavských ovi je poměrě pestrý, stejě jako abídka růzých kulturích a společeských akcí, z ichž třeba o další populárí Forbíě paa Karla Tejkala ebo o uiverzitě třetího věku ašich seiorů píšeme v samostatých člácích. A pokud áhodou evíte, co je to MA 21, pak máte možost poučit se, eboť věřte evěřte, ejde o žádou záhadou šifru, ýbrž o projekt, který už léta běží v jiých městských částech a který mometálě dostal zeleou i a Zbraslavi. A pochopitelě se píše i o té ejčerstvější aktualitě, totiž o sěhové kalamitě. Postihla ás, jak se tvrdí, aprosto ečekaě a kdekdo a i adává... Se sěhem je spousta práce, mráz devastuje aše horí cesty dýchací a občasé áledí ám tu a tam připomee, že zemská gravitace stále ještě fuguje. Sad alespoň děti mají ze sěhové adílky radost, eboť mohou sáňkovat ebo bobovat. Ale prý klesla ávštěvost a pohádkách ve zbraslavském loutkovém divadle, ovšem je docela maloučko, je docela epatrě... Obsah Fratišek Podělíček O sěhu a kalamitě... 3 O zvoařství Maoušek aeb Promarěé šace se eopakují...4 Iterview o projektu MA Zdravotická zařízeí a Zbraslavi...8 a 9 Forbía: legedy o legedách...13 Nové kurzy v Pexesu ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA Městské části Praha Zbraslav se uskutečí ve středu 10. úora od 17 hodi v Městském domě, U Malé řeky 3. Zbraslavské oviy Iformačí zpravodaj Městské části Praha Zbraslav. Vycházejí 12x ročě, prví pátek v měsíci. Vydavatel: Úřad městské části Praha Zbraslav, Zbraslavské áměstí 464, Praha 5 l Redakčí rada: Tereza Kůstková šéfredaktorka, Blaka Velemíská tajemice redakce, Pavel Gasárek, Svatoslav Mahelka, Dagmar Meiserová, Fratišek Podělíček, Filip Stráský l Adresa redakce: Městský dům, U Malé řeky 3, Praha Zbraslav, , tel.: , IČO: l Plošá izerce: Přijímá se a adrese redakce, paí Blaka Velemíská, l Řádková izerce: přijímá se a adrese redakce, 1 Kč/slovo, od 30 slov 5 Kč/slovo, miimálí cea izerátu je 20 Kč l Sazba: Filip Stráský, l Tisk: Artep-tisk, Pražská 24, Míšek pod Brdy. Další publikováí jakékoli části Zbraslavských ovi je povoleo pouze a základě písemého souhlasu vydavatele. Autory epodepsaých čláků a fotografií jsou čleové redakčí rady Zbraslavských ovi. Nevyžádaé rukopisy se evracejí a redakce se k im evyjadřuje. Mohou být redakčě krácey a redigováy a jejich publikováí ve Zbraslavských oviách podléhá schváleí redakčí radou. Uzávěrka evyžádaých příspěvků je vždy 15. de v měsíci. l Reg. číslo: MK ČR E l Městská část Praha Zbraslav. Příští číslo vyjde v pátek 5. březa 2010 Vedeí městské části Pravomoci a způsob ustaveí orgáů městské části jsou určey zákoem č. 131/2000 Sb., o hlavím městě Praze. Rada je výkoým orgáem městské části v samostaté působosti, voleým zastupiteli ze svých čleů. Rada městské části musí být ejméě pětičleá a ejvýše devítičleá. Starosta a místostarosta jsou čley rady přímo z titulu svých fukcí, a proto ejsou zvlášť volei jako radí. Čley rady města přestávají být v případě, že a své fukce rezigovali či z ich byli odvolái. Rada MČ Praha Zbraslav byla staovea jako pětičleá. Po odvoláí paa Mgr. Karla Nedomy de z fukce radího a odvoláí paí Mgr. Reaty Hůrkové z fukce starostky má současá rada městské části tři čley, a to paí PaedDr. Dagmar Kobylkovou, ve fukci místostarostky, paí Ig. Zuzau Vejvodovou, ve fukci radí a paa PhDr. Jiřího Rybu, rověž ve fukci radího. Záko o hlavím městě Praze určuje, že rada v takto sížeém počtu čleů fuguje i adále. Teprve v případě, kdyby poklesl v průběhu fukčího období počet čleů rady městské části pod poloviu staoveého počtu (tj. zůstali by pouze dva čleové rady ebo je jede) a a ejbližším zasedáí zastupitelstva městské části ebude doplě alespoň a poloviu staoveého počtu (tj. alespoň a tři čley), vykoává zastupitelstvo všechy fukce rady. Záko také staoví pravidla pro rozhodováí rady městské části pro přijetí platého useseí rady se požaduje souhlas adpolovičí většiy hlasů všech jejích čleů, rada je schopa se usášet, je-li přítoma adpolovičí většia všech jejích čleů. Při sížeém počtu čleů rady z pěti a tři čley z toho plye, že se každého jedáí rady musí účastit všichi tři stávající čleové rady a pro každé useseí musí ve shodě hlasovat všichi tři čleové. Pokud jsou pouze dva čleové rady pro ávrh a jede čle rady proti ávrhu, useseí eí přijato. A jak to je s jedáím městské části vůči třetím osobám? Za městskou část jedá starosta, který je mookratickým orgáem městské části, předsedajícím kolegiálím orgáům, zabezpečujícím ěkteré úkoly v samostaté působosti a stojícím v čele úřadu městské části. Starosta je adá ěkolika oprávěími zejméa tím, že zastupuje městskou část aveek, stává se statutárím orgáem městské části a představuje svými úkoy projev vůle zastupitelstva ebo rady. Protože eí fukce starosty obsazea, vykoává tuto fukci v plém rozsahu paí místostarostka PaedDr. Dagmar Kobylková. Z výše uvedeého je patré, že Rada MČ Praha Zbraslav pracuje běžým způsobem i adále. Také fukce statutárího orgáu městské části je řádě zabezpečea. Mgr. Tomáš Tesarčík 2

3 2/2010 ZBRASLAVSKÉ NOVINY Zpráva o čiosti rady MČ a ÚMČ od do Zvýšeí rozpočtu eivestičí dary kultura (Dagmar Kobylková) Rada projedala a souhlasila s avýšeím rozpočtu o eivestičí dary ve výši Kč, účelově vázaé a akci Zbraslavské Váoce Zvýšeí rozpočtu rozhlas (Dagmar Kobylková) Rada projedala a souhlasila s avýšeím rozpočtu o účelovou ivestičí dotaci ve výši Kč a akci Rozhlas MČ Praha Zbraslav. 3. Strategický rozvojový plá (Dagmar Kobylková, Mila Vogl)) Rada vzala a vědomí prví verzi koceptu Strategického rozvojového pláu MČ Praha Zbraslav a sezámila se s dosavadím postupem prací a tomto pláu. 4. Proájem pozemků Českému zahrádkářskému svazu (Dagmar Kobylková) Rada projedala a schválila záměr proájmu pozemků parc. č. 2868/2, 2873, 3274 v k.ú. Zbraslav (zahrádkářská koloie Kamíka) a dobu eurčitou, s výpovědí lhůtou 12 měsíců, a to zájemci ČZS Zbraslav Kamíka. O sěhu 5. Proájem pozemku (Dagmar Kobylková, Mila Vogl)) Rada souhlasila s uzavřeím ájemí smlouvy a pozemek parc. č. 396 v k. ú. Lahovice jediému přihlášeému zájemci pau Ladislavu Krejčů za ceu 22 Kč/m2/rok. Zájemce je vlastíkem chaty, stojící a předmětém pozemku. 6. Vodovod a kaalizace Závist (Zuzaa Vejvodová) Rada projedala žádost ivestora OMI MHMP a souhlasila s projektem Stavba č TV Zbraslav etapa 0003 kaalizace Zbraslav prodloužeí splaškové kaalizace a vodovodu. 7. Propojeí vodovodu Závist Komořay (Zuzaa Vejvodová) Rada projedala žádost společosti ZAVOS s.r.o. a souhlasila s projektem Stavba č TV Zbraslav etapa 0012 Vodovod Závist propojeí vodovodu Komořay AT staice. Opakovaá víkedová sěžeí přiesla zasypaé chodíky, stěží průjezdé vedlejší ulice, parkující auta uvězěá a ulici odhrutou sěhovou hradbou. Ale příval sěhu zameal také radost eje Havlí ožil sáňkujícími dětmi, běžkaři či malými lyžaři. A my máme za sebou prví zkušeost s tím, jak chodíkový záko pomohl ebo epomohl k lepšímu zvládaí sěhových adílek do městských ulic. Právíci, kteří záko kometují tvrdí, že ezakládá poviost obci chodíky uklízet, ale čií ji pouze odpovědou za škody způsobeé euklizeým sěhem. Naše staovisko k zákou i k reakci pražského magistrátu bylo zveřejěo v prosicových ZN. Z ěj zopakuji je to podstaté. Městská část Praha Zbraslav (MČ) akceptuje práví odpovědost za riziko úrazů, bere a vědomí vyhlášku magistrátu o vyřazeí vyjmeovaých ulic z poviosti údržby a hlásí se k odpovědosti za úklid ulic z úklidu evyřazeých. A to i za situace, kdy posledí závazek obce eí zřejmě právě vymahatelý. Ze zveřejěého pláu zimí údržby vyplývá, že za úklid ulic a chodíků v péči MČ odpovídá Odbor komuálích služeb a tři exterí orgaizace, mezi které byly všechy tyto silice a chodíky rozděley. Jak se tyto orgaizace se svými poviostmi při sěhové kalamitě vyrovaly, jsme předběžě vyhodotili takto: Hlaví komuikace byly upravováy průběžě po celou dobu itezivího sěžeí a pokud ebyly ěkde dodržey smluveé termíy, ebylo to zapříčiěo likavostí, ale extrémí povětrostí situací. Totéž platí i o údržbě chodíků. Situace se však zkomplikovala možstvím sěhu a otázkou kam s ím. Protože odbor komuálích služeb ai emá a odvoz sěhu techiku, bylo v úterý rozhoduto a ásledě sjedáo, že odvoz áosů sěhu a volou plochu a Sluečím městě bude řeše dodavatelsky firmou Viamo Praha spol. s.r.o. Odvoz sěhu probíhal a vytipovaých místech, kde byla situace ejkritičtější v ulici Nad Parkem, K přístavišti, a Zbraslavském áměstí a v okolí škol. Na moha místech zůstává jako bariéra mezi vozovkou a chodíkem a sjízdost i průchodost je zaručea s omezeím. Doufám, že ám to občaé budou tolerovat. Závěrem chci poděkovat všem, kteří bez ohledu a to, zda mají ebo emají úklid poviý, svoje chodíky uklidili. Vrátila bych se v této souvislosti k volé iterpretaci závěru iformace o zimí údržbě v prosicových ZN. V případě, že předpisy selhávají, pomůže selský rozum a dohoda mezi MČ a občay. Obě stray udělají maximum pro to, aby ám síh ekazil áladu a bydleí a Zbraslavi. Prví zkušeost se sěhovou adílkou sice odhalila ještě řadu edostatků, ale myslím, že jsme v rámci ašich možostí kalamitu zvládli. A za to všem, kteří se a tom podíleli, ještě jedou děkuji. D. Kobylková, zástupce starosty 8. Veřejé zakázky malého rozsahu (Dagmar Kobylková, Zuzaa Vejvodová) Rada schválila vyhlášeí veřejé zakázky malého rozsahu a zpracováí projektové dokumetace a zajištěí stavebího povoleí a akci Revitalizace ulice U Malé řeky projektová dokumetace a veřejé zakázky malého rozsahu a dodavatele Probírka dřevi lesoparku Belveder. 9. Připojeí objektů ZŠ a poplachový systém (Dagmar Kobylková) Rada souhlasila s připojeím objektů Základí školy Vladislava Vačury, budov Hauptova 591 a U Lékáry 593, a poplachový a moitorovací systém hl. m. Prahy, který provozuje Správa služeb Městské policie hl. m. Prahy. 10. Děleí pozemků v lokalitě Paská zahrada (Zuzaa Vejvodová) Rada esouhlasila s žádostí společosti SEFIKO s. r. o. k děleí pozemků parc. č. 86/1, 86/11, 86/12, 86/13, vše v k. ú. Zbraslav, obec Praha lokalita Paská zahrada a požaduje po žadateli doplěí žádosti o vyřešeí celého území z hlediska urbaistického dle kokrétích požadavků Stavebí komise. 11. Rozpočet MČ a rok 2010 (Jiří Ryba) Rada souhlasila s avržeým zěím rozpočtu MČ Praha Zbraslav a rok 2010 s celkovými příjmy Kč, celkovými výdaji Kč a schodkem Kč, krytým přebytkem rozpočtu roku 2009, a s avržeým sezamem ivestic pláovaých pro rok 2010 a zahrutých v ávrhu tohoto rozpočtu. Ledové setkáí V úterý 12. leda proběhlo v Městském domě avizovaé veřejé projedáváí, a to hed dvou projektů úprav Belvederu a ulice U Malé řeky a přilehlého okolí. Zbraslav se připojuje k moderím městům, která dbají o zlepšováí vzhledu svých veřejých prostraství a zve k práci a ich kvalití architekty. Návrhy úprav se týkají míst, jež jsou pro obyvatele městské části velmi důležitá, přestože se ejedá řekěme o áměstí. Potvrdila to i aketa zorgaizovaá jako podklad pro zadáí druhého z výše uvedeých projektů. Belveder i ábřeží s dávo zaiklou promeádou v ulici U Malé řeky jsou právě těmi místy, která dotvářejí áš vztah ke Zbraslavi, tomu krásému místu a vidlici řek, řečeo s Vačurou, které si kdysi dávo oblíbili posledí Přemyslovci. Projekty dávají tušit, že díky ovým úpravám se místa des eutěšeá a eupraveá mohou opět stát místy příjemými a tak trochu i romatickými. Předpokládaá vysoká účast veřejosti se bohužel eaplila. Oč méě se zástupců veřejosti dostavilo, o to více se debatovalo. Debata byla velmi zajímavá a podětá i pro samoté architekty řešily se jak detaily, tak celková kocepce ávrhů. Veřejé setkáí je možé právem ozačit za dobrý start obou projektů. Jiří Ryba OZNÁMENÍ S ohledem a přáí občaů proběhe de v 18 hodi v Městském domě, U Malé řeky 3, Praha Zbraslav, opakovaá prezetace architektoické studie Revitalizace ulice U Malé řeky a souvisejícího okolí. Zuzaa Vejvodová 3

4 O zvoařství Maoušek aeb Promarěé šace se eopakují! Zbraslav bohužel epatří k atraktivím místům, a která se běžě upozorňuje v turistických průvodcích. Tím spíš bychom si měli těch ěkolika pozoruhodostí, které tu přece je máme, vážit a pro jejich popularizaci udělat všecho, co udělat lze. Velkou chybou Zbraslavi je, že mezi ladem ležící šace patří i zvoára paa Petra Rudolfa Maouška, vlastě des už je vzpomíka a i. Nebude proto a škodu, když si připomeeme ěco z její historie i ěco o tom, jak se zvoařský rod Maoušků dostal a Zbraslav, a také ěco o zvoařském řemesle vůbec. Jak se stát zvoařem Zvoařství vždy bylo, a zůstává i des, uikátím řemeslem. Ručí práce je při ěm eahraditelá a profese zvoaře zahruje euvěřitelé možství růzých řemesel. Když v roce 2008 byla admiistrativě zrušea živost zvoařství, musí zvoař získat cca 32 jiých živosteských listů, aby mohl zvoařství provozovat. Slévač, modelář, kovář, svářeč, tesař, mechaik, výtvarík to je jeom ukázka ěkterých z ich. Nikde a světě eexistuje škola zvoařství a tak adepti a toto řemeslo se musí u ěkoho vyučit, okoukat a odposlouchat všecha jeho tajemství. Učňovská léta se při tom edají spočítat a prstech jedé ruky. A tím to ještě ekočí. Ai zvládutí všech ezbytých profesí eí postačující pro zrod mistra zvoaře. Na to ejdůležitější totiž certifikát eexistuje. Mistrovství kvalitích zvoů je skryto v kostrukci profilu tzv. zvoového žebra. Žádá z teorií propočtu žebra eí uiverzálě použitelá a tak každý zvoař si vytváří a základě svých zkušeostí a tajemství svých předchůdců, předávaých z pokoleí a pokoleí, svůj profil, kterým dosahuje správý souzvuk všech zějících tóů zvou. Zvoové žebro je ejvětším bohatstvím a duševím majetkem zvoaře, které si pečlivě střeží. Zvo je kovový hudebí ástroj a techické i umělecké dílo současě. Každý kus je eopakovatelý origiál. Začátky v Brě Pa Maoušek eí je obyčejým zvoařem, ale mistrem, který svoji profesioalitu založil a rodové tradici. Již ve třetí geeraci zúročuje rodové zkušeosti a svůj talet. Z jeho díly vycházejí zvoy, které dobývají svět, a i v tom avazuje a úspěchy svých předchůdců Jeho dědeček a zakladatel tradice, Rudolf Maoušek starší, odešel po vyučeí ve slévárě v Adamovských strojírách a zkušeou do Rakouska, Německa, Fracie a Holadska. Brzo po ávratu už jako hotový zvoař zakládá v roce 1908 v Brě Husovicích vlastí továru. V kokureci ěmeckých firem se prosadil vlastí kostrukcí zvoového žebra a zařadil se mezi tři ejvyhledávaější zvoaře. Vyrábí samostaté zvoy i zvoohry, dodává i do zahraičí. Patetuje svůj origiálí systém elektrického zvoěí. V roce 1935, po studiích a brěské Vysoké škole techické a praxi v Hamburku, s ím začal pracovat sy a pokračovatel zvoařské tradice Rudolf Maoušek mladší. Již za dva roky zakládá svojí firmu v České u Bra. Za okupace R. Maoušek starší svoji firmu prodal a začal pracovat ve firmě sya. Věovali se převážě opravám a restaurováí památých zvoů, a ové byly je áhradí slitiy. Slibý rozvoj výroby zvoů po II. světové válce, vyplývající z ahrazováí zvoů zrekvírovaých pro válečý průmysl, byl zároděím zvoáry přeruše. Výroba pod hlavičkou.p. Zukov upadala, pa Maoušek byl postupě přeřazová a stále bezvýzamější pozice, až v roce 1952 byl přelože a ústředí firmy do Prahy. Veškerá dokumetace, výpočty i evidece byla zeužita ebo se ztratila. Výrobí zařízeí bylo zičeo. To byl defiitiví koec působeí rodu Maoušků a Moravě, aštěstí však e v Čechách. Pokračováí a Zbraslavi Režimem ezlomeý R. Maoušek mladší se v roce 1967 opět pouští do výroby zvoů. Dílu si zařídil a Zbraslavi v barokím domku pod áměstím, který tam chátral jako sklad rakví. Společicí v podikáí se mu stala maželka, ak. soch. Květoslava Maoušková, autorka výtvaré výzdoby zvoů. Podikáí to sice ebylo úplě svobodé, protože podléhalo Svazu výtvarých umělců, te ale do vlastí čiosti příliš ezasahoval, takže výroba mohla probíhat podle představ majitelů zvoáry. Zbraslav tím vstoupila do historie českého zvoařství. Každý zvo totiž ese a sobě kromě bohaté výzdoby a autorských začek i ápis: Te v prvích letech zěl Ulili Maouškovi Zbraslav ad Vltavou, později po připojeí Zbraslavi k Praze : Ulili Maouškovi Praha Zbraslav. To je vzkaz pro příští geerace o tom, kde zvo vzikl. Kolik měst se může pochlubit tím, že se bude jeho existece připomíat i v daleké budoucosti? 4

5 2/2010 ZBRASLAVSKÉ NOVINY V roce 1976 astupuje do firmy už třetí zvoařská geerace, Petr Rudolf Maoušek. Firma se zdárě rozvíjí, domácích i zahraičích zakázek přibývá. Úspěšě avázala a prestiž zakladatele rodié tradice a v jeho stopách šíří slávu českého zvoařství po celém světě. V roce 1989 se koečě po 41 létech může zaregistrovat opět jako samostatá firma Zvoařství Maoušek. Výčet dalších úspěchů firmy tvoří ěkolikastrákový sezam dodávek ových zvoů a restaurováí historických. Úspěšý rozvoj firmy epřerušil ai odchod R. Maouška. ml. (1994) a jeho maželky (2002). Jejich ástupce již měl v té době chod firmy zcela ve svých rukou. a jeho koec. Bude defiitiví? Své však vykoala povodeň v roce Veškerý majetek firmy včetě výrobí techologie byl ziče. Pětimetrové výšce povodňové hladiy odolala je dokoale zrekostruovaá stavba. Byl to koec výroby zvoů a Zbraslavi. Pa Maoušek si však s touto ráou osudu poradil. Pomocé ruce přátel a přízivců pomohly firmě přežít a epadout. Méě potěšující a tom je, že pomocé ruce se abídly hlavě ze zahraičí, domácích byl edostatek. Zdá se, že osud prověřuje schoposti každé geerace Maoušků eje v uměí odlévat mistrovské A jak Rok se s rokem sešel a kdekdo opět hodotí uplyulý rok. Někomu se zdařil a přeje si, aby te letoší byl miimálě dobrý jako te miulý, e-li ještě lepší. A ěkdo zase doufá, že už žádý takový další ebude. I kihovy se musí každoročě poořit do možství čísel a vyplňovat statistické výkazy, a základě kterých je hodocea jejich čiost. A jak se dařilo v loňském roce zbraslavské kihově? V současé době je pro čteáře k dispozici kih. Iformace o všech titulech lze získat a webových strákách kihovy, v sekci o-lie katalog. Pomocí tohoto katalogu si lze kihy také rezervovat ebo přes své čteářské koto prodlužovat. V průběhu roku přibylo ových kih. I když se jedalo převážě zvoy, ale i v řešeí mezích situací. Zakladatel z ičeho vybudoval prestiží firmu, prvího pokračovatele ezičil režim, který zlikvidoval tisíce prosperujících firem, a třetího v pořadí zase otestovala příroda. Ai oa euspěla. I když tetokrát se ásledky ještě epodařilo zcela odstrait. Firma sice vyrábí, dodává, restauruje, kocertuje, reprezetuje ČR a meziárodím fóru, ale zkuste ji avštívit. Chytrá horákyě vyřešila problém, jak být oblečeá-eoblečeá, pa Maoušek zase řeší problém, co s firmou, která existuje i eexistuje. Našel útočiště v prestiží zvoárě v holadském Asteu a je tam vítaým hostem. Tradičí techologie lití do země, edobrušováí hotových zvoů i výzdoba jsou postupy, se kterými se jide v Evropě už ěkolik desetiletí epotkáte. A co v kihově? ás ejvíc může mrzet je to, že a výzdobě těchto uikátů bohužel Zbraslav ahrazuje Aste. Mistrovským kusem z Asteu je i zámá mobilí zvoohra. Neje dokoalý zvuk, laděí a souzvuk 57 zvoů, ale i elektroika ovládáí z í učiila des ejdokoalejší hudebí ástroj mezi zvoohrami. Možství kocertů po celé Evropě a zájem předích umělců ve hře a zvoohru o kocertováí a í, to je potvrzují. Přes všechy úspěchy v Asteu, zůstává cílem paa P.R.Maouška vrátit výrobu zvoů zpět do republiky. Jedáí o obově výroby ve vytopeém objektu ebyla bohužel úspěšá a tak ai za 7 let od povodě se řešeí a Zbraslavi eašlo. V loňském roce se však okolosti přece je změily a bylo možé zahájit ová jedáí o oboveí zvoáry, a to dokoce ve velkorysejší formě i s muzeem zvoařství. Pro Zbraslav se tak zcela ečekaě objevila šace zovu se vrátit do zvoařské historie a získat turistické lákadlo evropského rozměru. Nechvalme však de před večerem. Zatím se situace vyvíjí pro Zbraslav přízivě. Pa Maoušek v tom vidí splěí svého su, ale bude dost vůle i a zbraslavské straě? Kočím opakováím podtitulku: Promarěé šace se eopakují! Rudolf Hofmeister o beletrii pro dospělé čteáře, a děti se ezapomíalo. Půjčovat si čteáři mohli eje kihy, ale i časopisy. Na výběr měli z 22 titulů. V letoším roce bychom rádi rozšířili fod kihovy i o ěkolik titulů zvukových kih. Během roku byla především pro dětské čteáře připravea řada akcí v podobě soutěží, zalostích kvízů, výtvarých díle či veřejých čteí. Díky dobré spolupráci, která byla avázáa jak se základí školou, tak i mateřskými školami, probíhaly iformatické výchovy, kde se děti sezámily eje s kihovou a kížkami, ale i s výzamými osobostmi, pro které Zbraslav zameala kus jejich života. Služeb kihovy využívá každým rokem čím dál více uživatelů. I když se převážě jedá o klasické půjčováí kih, je využívá i přístup k iteretu ebo olie služeb. Vzhledem k tomu, že jak děti, tak i dospělí čteáři se do kihovy vracejí čím dál častěji a půjčují si čím dál více kih, bude se i letos sažit kihova své čteáře ezklamat. Zatelý je i árůst ových čteářů. Cestu do kihovy si loi ašlo dalších 113 čteářů. I pro letoší rok se připravují jak již tradičí akce v rámci Březa měsíce čteářů či Týde kihove, tak i ěkolik zajímavých oviek. Iformace o všech akcích se v průběhu roku dočtete a -MK- ZBRASLAVSKÝ SALON 2009 Je málo skupiových výstav mělo to štěstí, že by si už druhý ročík pokračováí zařadila další galerie do svého vlastího výstavího programu. Zbraslavští výtvaríci, kteří vystavovali a zatím posledím salou v roce 2009 to štěstí měli, a tak jejich obrazy viděli i ávštěvící vysočaské Galerie 9. Po ukočeí výstavy v listopadu miulého roku, ve zbraslavském Městském domě, byl salo převeze a Prahu 9, kde byl v přízemí historické radice opět vystave. Slavostí zahájeí se uskutečilo 1. prosice Úvodem byla krátce představea historie Zbraslavského salou kurátorkou Evou Kořáovou. Hlaví slovo pak dostal historik uměí prof. PhDr. Ivo Kořá, CSc., DSc, PhDr. Ivo Kořá kometuje vystaveé dílo. který ejprve pozval ávštěvíky verisáže ke sklece vía. Poté obešel se všemi celou expozici a po svém glosoval vystaveé expoáty. Výstava byla ve Vysočaech ukočea až 7. leda 2010 a podle vyjádřeí kurátorky měl Zbraslavský salo úspěch a byl dost avštěvová. Za zmíku také určitě stojí, že existece ašeho Zbraslavského salou přímo ispirovala Vysočay. A již v letoším roce připravuje Galerie 9 svůj vlastí prví Vysočaský salo. Držíme palce, protože pokud se výstava uskutečí, budeme jí mít díky avázaé spolupráci možost vidět také a Zbraslavi. Fratišek Tomík 5

6 ZBRASLAVSKÉ NOVINY 2/2010 Iterview MA 21 Městská část Praha Libuš je ejúspěšější ze všech pražských obvodů a městských částí, které jsou zapojey do projektu MA 21. Proto jsme požádali o zkušeosti s tímto projektem vedoucí Humaitího odboru paí Ivu Hájkovou, která je v MČ Praha Libuš jeho koordiátorem. (O tom co je MA21 jsme iformovali v zářijových Zbraslavských oviách. Pro připomeutí jeom krátce: Jedá se o projekt OSN určeý k zavedeí řádé správy věcí veřejých a všech stupích veřejé správy. Byl přijat Miisterstvem vitra jako oficiálí metoda zvyšováí kvality ve veřejé správě a Miisterstvo životího prostředí se podílí a jeho fiacováí.) ZN: Nejdřív ěkolik základích údajů. Jak je velká MČ Praha Libuš, jaké je její orgaizačí začleěí do struktury pražského magistrátu a jak dlouho jste již v projektu MA21 zapojei? MČ Praha Libuš se skládá ze dvou katastrálích území, Libuš a Písice, o celkové rozloze 526 ha. Městská část má obyvatel, z ich je cca 2500 obyvatel cizí (vietamské) státí příslušosti.. Čiosti týkající se apř. oblasti povolováí staveb, vydáváí živosteských oprávěí ebo vypláceí sociálích dávek vyřizuje pro aše občay MČ Praha 12. S místí Agedou 21 jsme začali v listopadu ZN: Jak jste se o MA21 dověděli a co vás vedlo k tomu, že jste se k projektu připojili? V roce 2004, kdy jsme se rozhodli začít s občay vytvářet strategii rozvoje MČ, jsme etušili ic o místí Agedě 21. Pak jsme se účastili jedoho semiáře, kde jsme pozali asociaci Národí síť Zdravých měst ČR (NSZM). Požádali jsme o čleství a tak jsme v listopadu 2005 začali realizovat projekt Zdravé město v kvalitě místí Agedy 21. ZN: Co má za hlaví cíl projekt Zdravé město? Systémově zkvalitňovat místo pro život a zdraví obyvatel s pricipy udržitelého rozvoje. Tak, aby byly rozvíjey všechy tří pilíře sociálí, ekoomický i evirometálí (životí prostředí). Proces by emohl být realizová bez účasti občaů, dětí a mládeže, eziskových a podikatelských orgaizací.. Víme, že je to dlouhodobý, e vždy zcela jedoduchý proces. ZN: Přišli jste po ěkolikaleté zkušeosti s MA21 i a jié důvody, proč se vám účast a projektu vyplatila? Zmíím dva příosy. Jede z ich je te, že občaé dostali možost sami vytvářet strategii rozvoje MČ. Pod vedeím NSZM vytvořili komuití Plá zdraví a kvality života ( rozvoj MČ). Občaé zjistili, že mohou vyjadřovat své áměty a diskutovat ad imi. Učí se komuikovat s úřadem, ale i úřad se učí brát áměty obyvatel vážě a dále s imi pracovat. Druhý je te, že jsme začali strategicky rozvíjet území. Do doby, kdy jsme vstoupili do NSZM, totiž žádý strategický dokumet rozvoje v MČ eexistoval. ZN: Někdy se setkáváme s tím, že města, obce, kraje, emají zájem komuikovat s občay. Jaký příos podle vás je dát občaům možost zapojit se do procesu místí Agedy 21? Jedozačě je příos v tom, že při tvorbě a pak aplňováí strategie rozvoje území společě s občay je možo předem se vyhout problémům, které by mohly později při schvalováí astat. ZN: Jak se vám daří MA21 realizovat? Musíme si uvědomit, že MA21 je proces. V jeho rámci jsme s veřejostí vytvořili komuití jedoletý plá a strategický dlouhodobý plá rozvoje MČ, staovili jsme místí ukazatele, kterými sledujeme kvalití i kvalitativí posu v růzých oblastech. Do procesu MA21 se aktivě zapojili eziskové a soukromé společosti. V tomto roce jsme a De Země apř. vyhlásili soutěž Rozkvetlá Libuš a Písice. ZN: Zmíila jste De Země, orgaizujete ještě jié kampaě? Do procesu MA21 patří i osvětové akce. Proto se s ámi do kampaí ( De Země, Dy zdraví, De udržitelé eergetiky, Dy bez úrazů) zapojují všechy základí a mateřské školy, eziskové orgaizace, soukromé společosti a státí orgaizace. Vždy chceme upozorit a ějaký problém, potřebu, zaměřujeme se i a děti a seiory. ZN: Jak spolupracujete s mládeží? V roce 2007 zřídili dva aktiví žáci osmé třídy aší základí školy Žákovské zastupitelstvo Libuš. V současé době mají 20 čleů ve věku let. Je to poradí orgá ašeho zastupitelstva. Orgaizují akety, dotazíková šetřeí, kampaě, osvětu v teréu atd.. Učí se komuikovat s růzými orgaizacemi, prezetují své výstupy a veřejých semiářích a avazují spolupráci s podobými orgaizacemi (apř. Praha 7, Litoměřice). ZN: Pomohl vám ěkdo s uplatňováím zásad projektu v kokrétích podmíkách vaší MČ? Spolupracujete s ostatími účastíky projektu? Proces MA21 aplňujeme v úzké a pomalu každodeí spoluprací s NSZM. V začátku ás učili růzé metody zapojováí veřejosti, ásledoval způsob vytvářeí strategie. Jedozačě mohu říct, že bez metodické a koordiačí pomoci NSZM bychom v aplňováí procesu MA21 eměli jaso. Další orgaizací je občaské sdružeí TIMUR (Týmová iiciativa pro místí udržitelý rozvoj). Pomáhají ám sledovat ěkteré idikátory UR, apř. Spokojeost obyvatel s místím společestvím, Mobilita a místí přeprava, Ekologická stopa. Úzce spolupracujeme i s dalšími městy a městskými částmi zapojeými do NSZM. Předáváme si zkušeosti, příklady dobré praxe, radíme se a motivujeme. ZN: Měla účast a projektu vliv a vztahy občaů k děí v obci.? Určitě, občaé se zapojují do práce Komise pro Zdravou Libuš a Písici, účastí se růzých veřejých projedáí. Zároveň ale je v MČ dost občaů, kteří emají o děí v MČ zájem ebo jsou pracově vytížei tak, že emají čas účastit se veřejých jedáí a ovlivit tak další rozvoj MČ. Občaa, který přijde a veřejé fórum, kde se řeší komplexí problémy v rozvoji MČ, si velmi vážím. Dává ajevo, že má zájem o rozvoj MČ. Něco jiého je totiž to, když se projedává kokrétí problém kokrétí oblasti dotýkající se kokrétích občaů. Tam občaé většiou přijdou, protože se jich to přímo dotýká. ZN: Jaké byly ejvětší překážky, a které jste arazili? Po určité době jsme zjistili, že je uté, aby se do procesu MA21 zapojili všichi pracovíci úřadu. Musí se zapojit do orgaizace kampaí, účastit se veřejých projedáí, sledovat místí ukazatele staoveé občay a zjišťovat podkladová data. Samozřejmě, že v začátcích se zaměstaci dobrovolě ehlásili o další práci. Pořádáme ale pro ě každoročě semiář o projektu Zdravé město a MA21 a zdůrazňujeme, že zapojeím veřejosti předejdeme stížostem a zbytečým dohadům s občay. Další utostí je vytvořit pracoví místo pro koordiátora MA21 ZN: Nastal ěkdy okamžik, kdy hrozilo, že od projektu odstoupíte? Neastal. Během celého procesu jsou samozřejmě kladé, ale i záporé okamžiky. To, když a veřejé projedáí přijde málo občaů, když se ám edaří vysvětlit prospěšost projektu zastupitelům MČ, když úředíci emají zájem zapojit se do projektu. Ale že bychom s projektem skočili, o tom jsme opravdu ikdy euvažovali. Vždyť vše co děláme, děláme s občay a pro občaa. A mohu říct, že je radost, když ás obča pochválí. ZN: Co jiého byste chtěla vzkázat dosud váhající Zbraslavi? Musíte si uvědomit, že MA21 je dlouhodobý proces, který ikdy eskočí. Výsledky emusí být vidět hed. Pokud ale zahájíte proces ve spolupráci s občay a růzými orgaizacemi, zjistíte, že se mezi imi ajdou aktiví občaé a ti vás svým přístupem obohatí a budou vás motivovat v celém procesu. ZN: Děkujeme za vaši ochotu i čas a přejeme další úspěšé aplňováí projektu MA21. Pozámka ZN: a zasedáí zastupitelstva byl záměr připojeí MČ Praha Zbraslav k projektu MA21 schvále. Redakce ZN 6

7 2/2010 ZBRASLAVSKÉ Seioři Příchod svobodého podáváí iformací občaům v elektroické podobě po iteretu, rozvoj elektroické komuikace se státí správou i samosprávou, obstaráváí zboží a služeb po iteretu, iformace k využíváí služeb Czechpoitu a aší zbraslavské poště to vše vyžaduje i od seiorů dostatečou míru počítačové gramotosti. Seioři svoje životí situace mohou řešit elektroicky prostředictvím egovermetu, přes portál státí správy, získávat potřebé iformace od samosprávy přímo z domova. Pa Fratišek Podělíček v ledovém čísle Zbraslavských ovi iformoval o ávštěvě České televize v ašem Klubu aktivího stáří ASČR Zbraslav a zmíil se i o těch, kteří přišli a chuť počítačům, případě i tak zvaému VU3V. (VU3V je zkratkou pro vzdáleou výuku Uiverzity třetího věku s programem celoživotího vzděláváí seiorů.) I tak a eásilou formou získávají seioři počítačovou gramotost. Výuka je prováděa formou e-learigu, existuje zpětá vazba prostředictvím iteretu a lektory, elektroicky se zpracovávají i předepsaé testy. Cílem studia je eje vzdělávat seiory, ale i posílit jejich sebevědomí, umožit jim ovládáí ových techik a využíváí ových techologií. KLAS ASČR Zbraslav v roce 2008 zřídil kozultačí středisko studia VU3V garatovaé Provozě ekoomickou fakultou České zemědělské uiverzity v Praze. Byli jsme mezi prvími, zúčastili se pilotího projektu zkušebího semestru kurzem Astroomie a pokračovali ultým semestrem kurzu Lesictví. Podpůrě současě KLAS pořádal miikurz Iteret pro seiory sado a rychle. Ve 2. pololetí loňského roku jsme se zapojili do programu tříletého vzděláváí Svět okolo ás. V 1. semestru jsme se dozvěděli mohé o vývoji iformačích techologií i o tom, jak v současosti rychle teto vývoj pokračuje, včetě dopadu a život seiorů. Teto typ studia v zimím semestru eavštěvovali pouze čleové klubu, tuto službu poskytlo aše středisko i seiorům ečleům. V ledu jsme zakočili zimí semestr studia posledí předáškou a zpracovali testy. Někteří své úspěchy brali velice citově, vždyť to byla často jejich jediá radost v těžkých životích situacích. Teto typ studia přes iteret v České republice se yí velice rozvíjí, kozultačích středisek každým semestrem přibývá. Přestože jsme byli mezi prvími, tak úroveň ašeho techického vybaveí je tristí, krčí se a počítače až a samém koci celého pole středisek. Pro aši potřebu je současý počítačový park fyzicky i morálě zastaralý, jeho částečá obměa je víceméě utá. Nevyhovující je i velkoplošý televizor, sloužící k projekci předášek. Jeho sledováí z větší ež třímetrové vzdáleosti je problematické. Účastíci kurzu sedící dále jsou o většiu detailů ošizei. Rozhodě videoprojektor s projekčím plátem by současým 24 studujícím seiorům vyhovoval daleko lépe. Převážá část ašich účastíků se zúčastňuje opakovaých předášek i vícesměého samostudia v klubu, kde také zpracovává a čtyřech počítačích své testy. Nicméě všichi studujeme s chutí a vytvořil se ám v prostředí ašeho kozultačího střediska výborý kolektiv. Zřídili jsme si i vlastí webovou stráku cz. která poskytuje iformace pro ás i pro širší veřejost. Zájem o teto typ celoživotího vzděláváí mezi seiory, čley i ečley klubu, eustále roste. A roste i zájem o kurzy k získáváí počítačové gramotosti, bohužel jsme v KLASu i v jeho kozultačím středisku VU3V omezei současými možostmi techického i programového vybaveí. Jaroslav Petrášek. Problémy v roce 2010 Na posledím veřejém zasedáí zastupitelstva jsem podával podrobou zprávu o devíti stěžejích problémech Lahoviček a Lahovic. Sezam vzikl a jaře roku 2009 a základě výsledků akety s cílem věovat se jedotlivým problémům a postupě je odstraňovat. Bohužel žádý problém ze sezamu ebylo možé a koci roku vyřadit. Aktuálě ejpalčivější je zprovozěí dokočeé a již zkolaudovaé kaalizace. Nebyla dosud ukočea ai prví etapa procesu tzv. vyvedeí majetku. Jedá se o ásledující tři kroky: 1. Odbor městského ivestora MHMP jako ivestor celé stavby musí dokočeou stavbu předat Odboru správy majetku MHMP (OSM). 2. OSM stavbu dále předá zástupci vlastíka kaalizace, Pražské vodohospodářské společosti a.s. (PVS). 3. PVS předá hotové dílo provozovateli kaalizace Pražským vodovodům a kaalizacím (PVK). Posledí urgetí dopis ohledě vyvedeí majetku odešel z radice 18. prosice Do uzávěrky ZN se epodařilo získat všechy aktuálí a vyžádaé ové iformace eje ohledě kaalizace, ale i dalších problémů. Aktualizovaou zprávu, která se stae podkladem pro práci v roce 2010, připravím tedy až do příštích Zbraslavských ovi. Věřím, že spojeým úsilím rady a zastupitelů za Lahovičky a Lahovice se letos podaří ěkolik položek ze sezamu vyřadit. Místo ich přibudou ové do sezamu a rok 2010 měl být zařaze problém plyofikce. Jak se zdá, bude asi ležet a bedrech občaů samotých, eboť jedáí s distributorem by měli vést jedotliví vlastíci objektů samostatě. Lahovice a Lahovičky se tak mimoděk stávají pilotím projektem agedy 21, která přiáší více participativí demokracie a reaguje přímo a problémy občaů. Jiří Ryba, radí GENERALI POJIŠŤOVNA pobočka ul. Žitavského 496 Praha 5- Zbraslav (aproti polikliice, budova Patium) PO ÚT, ČT, PÁ ST SO po předem tel.domluvě INZERCE Nyí při uzavřeí jakéhokoliv úrazového ebo životího pojištěí dáreček a prví platba zdarma. Povié ručeí o 12 % ižší, sleva 20 % a havarijí pojištěí, 20 % sleva a pojištěí domácosti, RD a bytových jedotek, pojištěí odpovědosti, podikáí, pezijí připojištěí D.Šimůková (vedoucí pobočky)

8 ZBRASLAVSKÉ 2/2010 Přehled zdravotických zařízeí 8

9 2/2010 ZBRASLAVSKÉ Další zdravotická zařízeí 9

10 ZBRASLAVSKÉ 2/2010 INZERCE Jak volat Vážeí spoluobčaé, bohužel jsem se setkal, a to eje v ašem městě, s lidmi, kteří i des ve 21.století evědí, jak postupovat v případě ohrožeí zdraví a života, zkrátka v případě, kdy eí ěco v pořádku se zdravím člověka, či respektive a koho se obrátit pro pomoc. Jak to tedy je? Výjezdová skupia zdravotické záchraé služby, tvořeá kvalifikovaým zdravotickým záchraářem (sestrou) a řidičem, to je tzv. posádka RZP (rychlé zdravotické pomoci). A když ji tvoří kvalifikovaý lékař a řidič, je to tzv. posádka RLP (rychlé lékařské pomoci). V případech, kdy eí vyžadováa přítomost lékaře, zasahuje pouze posádka RZP, lékař je k dispozici pro akutí případy a posádka si ho může kdykoliv přivolat. Dojezdový čas k místu zásahu je legislativou staove a dobu patácti miut. Součástí systému poskytováí zdravotí péče je i dopraví zdravotí služba, která je ve většiě případů zálohou pro systém předemocičí eodkladé péče a zajišťuje eakutí, pláovaou přepravu pacietů z domova a vyšetřeí a ošetřeí, převozy pacietů k hospitalizaci do emocice, po propuštěí z emocice domů a přepravu pacietů mezi jedotlivými zdravotickými zařízeími a základě požadavků praktických a odborých lékařů. V aší městské části působí v epřetržitém provozu dispečik Záchraé služby ASČR, který lze kotaktovat a telefoích číslech ebo Zde slouží zkušeá zdravotí sestra a s í se paciet může poradit jak postupovat při áhle vziklých potížích. V eakutích stavech (jako jsou rýma, kašel, běžá horečka, průjem, virózy apod.) lze kotaktovat pohotovostí službu LSPP ( lékařská služba prví pomoci). V ašem případě fuguje ejbližší LSPP ve Fakultí emocici Motol, a to ve všedí dy od 19,00 do 7,00 hodi a o víkedech NONSTOP. Telefoí číslo je ebo Zdůrazňuji, že paciet musí pohotovost osobě avštívit. Lékař za ím epřijede. Kdy volat rychlou záchraou službu? Záchraou službu volejte vždy, pokud jste svědky áhlého a eočekávaého zhoršeí zdravotího stavu pacieta, závažého úrazu ebo děje, který zřejmě bude mít za ásledek úraz ebo jié poškozeí zdraví. Dispečer záchraé služby, kvalifikovaý zdravotík se zkušeostmi v akutí medicíě, vám pomůže situaci posoudit a ajít optimálí řešeí. Upozorňuji, že eposkytutí prví pomoci je trestým čiem!!! Dle 9 odst. d) zákoa č. 20/66Sb. je každý obča povie poskytout ebo zprostředkovat ezbytou pomoc osobě, která je v ebezpečí smrti ebo jeví zámky závažé poruchy zdraví. Dle 207 Trestího zákoa kdo osobě, která je v ebezpečí smrti ebo jeví zámky závažé poruchy zdraví, eposkyte potřebou pomoc, ač tak může učiit bez ebezpečí pro sebe ebo jiého, bude potrestá odětím svobody až a jede rok. A dle 208 Trestího zákoa řidič dopravího prostředku, který po dopraví. ehodě, a íž měl účast, eposkyte osobě, která při ehodě utrpěla újmu a zdraví, potřebou pomoc, ač tak může učiit bez ebezpečí pro sebe ebo jiého, bude potrestá odětím svobody až a 3 léta, ebo zákazem čiosti (řízeí motorového vozidla). Jaká volat tísňová čísla? Nově postaveé řadové domy se společým parkováím v suteréu k astěhovaí a jaře Užitá plocha m 2. Zajímavě řešeé bydleí v moderím domě se zahrádkou, terasou a pethausem v lokalitě Zbraslav Baě. Klidé místo v přírodě s výhledem a údolí Prahy. Nuto vidět! tel.: službu Záchraá služba má v celé ČR jedoté číslo 155, které se vytáčí z jakéhokoliv telefoího přístroje veřejé telefoí sítě (včetě mobilích sítí) bez předvolby a voláí je bezplaté. V žádém případě evolejte zaručeá telefoí čísla, která vám ěkdo vhodí do schráek apod. Tyto kotakty jsou většiou a soukromé dopraví zdravotické služby v regiou, které se zabývají dopravou emocých, tedy převozovou službou. Vážější případy jsou stejě povii předávat operačímu středisku záchraé služby hlavího města Prahy. Teprve a jeho poky je vysláa a místo kvalifikovaá posádka. PROTO VOLEJTE VŽDY POUZE ČÍSLO 155. Tísňové číslo 112, které je des často mediálě preferováo, vede pouze do cetra tísňového voláí itegrovaého záchraého systému, jehož pracovík, zpravidla hasič, po zjištěí základích iformací předává hovor a dispečik záchraé služby. Při tomto procesu dochází k většímu či mešímu zdržeí a za určitých okolostí může dojít i ke zkresleí iformací. Jak hovořit s operačím střediskem? Zdravotí sestra v operačím středisku ZS zpravidla ověří číslo, z ěhož voláte, i adresu (popis místa), kam je třeba poslat pomoc. Hovor je od začátku do koce ahrává zázamovým zařízeím. Buďte trpěliví, dispečer se od vás bude sažit zjistit co ejvíce iformací, které slouží jako podklad pro rozhodováí jakou pomoc, v jakém rozsahu a s jakou aléhavostí a místo poslat, případě jaké odděleí emocice iformovat o pravděpodobém přijetí pacieta. Aby se předešlo edorozuměí, zejméa při voláí z mobilího telefou, vždy uveďte město či obec, respektive místo, kde se acházíte. Reagujte věcě a klidě a dotazy dispečera. Te musí zjistit co ejvíce údajů o tom, kde se paciet achází, zda v bytě, a pracovišti, a ulici, v teréu ebo jiém prostoru. Sdělte mu adresu a číslo domu, patro i jméo majitele bytu, příp. stručý popis okolí, jestli je tam ějaká typická budova, park, křižovatka, odbočka, kilometrovík a dálici, apod. Zdravotí sestra v operačím středisku ZS bude zjišťovat určité podrobosti o tom, co se a místě děje. Vždy postupujte dle pokyů dispečiku, který vám poskyte iformaci, jakým způsobem poskytout postižeému (postižeým) prví pomoc, a to zejméa ve stavech bezprostředího ohrožeí života (zástava oběhu, dušeí, tepeé krváceí), ale třeba i v případě áhlého porodu. V případě zástavy dechu a oběhu vám do příjezdu záchraé služby dispečik poskytuje podrobý ávod, jak zahájit a provádět eodkladou resuscitaci.. Zdravotí sestra v operačím středisku ZS vám poskyte iformace, jak postupovat i v případě, když ejde o bezprostředí ohrožeí života. A poskyte vám i přesý ávod, jak postupovat do příjezdu záchraých složek. To zameá, jak zajistit přístup k postižeému (apř. odemkout dveře od domu), sepsat sezam léků, které emocý pravidelě užívá, připravit doklady, zabezpečit domácí zvířata apod. Pokud by se po ukočeí hovoru stav postižeého výrazě změil (zhoršil, ale i zlepšil), eprodleě zovu zavolejte liku 155 a iformujte dispečik o změě stavu. V každém případě echte zaputý svůj mobilí telefo ebo volou telefoí liku, z které jste volali. Může se stát, že posádka vozu ZS bude mít problémy ajít místo určeí, arazí a zamčeé domoví dveře ebo dojde k jié komplikaci a dispečik záchraé služby bude potřebovat s vámi ještě hovořit. Závěrem bych chtěl dodat, že je uté zachovat chladou hlavu, epaikařit a úzce spolupracovat se záchraými složkami. Nebojte se zeptat. Jediě tak lze poskytout efektiví pomoc lidem, kteří ji potřebují, a to eje v případě přímého ohrožeí života. Tomáš Moucha provozí ředitel Záchraá služba ASČR PZ 10

11 2/2010 ZBRASLAVSKÉ NOVINY NOVÉ ORL NA ZBRASLAVI INZERCE NOVĚ OTEVŘENÁ AMBULANCE UŠNÍ NOSNÍ KRČNÍ KOMPLEXNÍ PÉČE V OBORU, VČETNĚ VYŠETŘENÍ SLUCHU A PŘIDĚLOVÁNÍ SLUCHADEL SPECIALIZOVANÁ DĚTSKÁ PÉČE ZAŘÍZENÍ PŘÍPADNÉ OPERATIVY V NEMOCNICÍCH V PRAZE A PŘÍBRAMI APLIKACE NÁUŠNIC KLASICKOU TECHNIKOU I NASTŘELOVÁNÍM NÁVAZNOST NA AMBULANTNÍ ORL CENTRUM V PRAZE 1, PALACKÉHO 5 POLIKLINIKA ZBRASLAV ŽITAVSKÉHO 497, 2. PATRO!!! TEL , ORDINAČNÍ HODINY PO 8 14 ÚT ST 8 14 ČT BEZ OBJEDNÁNÍ, BEZ ČEKÁNÍ, BEZ DOPORUČENÍ MUDr. Jaoušek Petr, PhD., prim. MUDr. Veselý David, PhD., Poušová Milea 11

12 ZBRASLAVSKÉ NOVINY 2/2010 Ozvěy modliteb Jako každý rok třetí týde v měsíci ledu od 18. do byl vyhraze modlitbám za jedotu křesťaů. Pod souhrým ázvem Týde modliteb za jedotu křesťaů byl i letos pořádá Ekumeickou radou církví ve spolupráci s církvemi a Zbraslavi, a to s Církví bratrskou, Církví českosloveskou husitskou, Římskokatolickou církví a Pražským společestvím Kristovým. Společé modlitby křesťaů otevírají a uzdravují lidská srdce k přijetí Boží milosti, k pochopeí každého člověka bez předsudků i diskrimiace rasové či jié. Pozaá Boží milost pak působí větší citlivost k sobě samým, jedoho k druhému a i k Bohu. Vzbuzuje touhu po jedotě a smířeí, touhu po harmoii ve světě, který je spíš v posledí době disharmoický. To, že se křesťaé společě modlí, setkávají a zapojují se do dalších třeba kulturích akcí, jim pomáhá, aby se vzájemě blíž pozali a stali se přáteli. I to je důležité pro cestu k jedotě, o kterou se mohu lépe sažit spolu s tím, koho dobře zám a kdo je dokoce můj přítel. Touha po přátelství a sdíleí platí akoec i pro ty, kteří víru v Boha zatím ezají, ale touží žít ve světě míru, pokoje a tolerace. Letoší vůdčí myšlekou Týde modliteb byla věta z Ježíšovy řeči a rozloučeou před jeho odchodem k Otci Vy jste toho svědky. (LK 24,48.) Citát je z bible z evagelia podle Lukáše. Tato slova eplatila je apoštolům, ale Ježíšovým učedíkům všech dob. Des jsou tato slova určea eje křesťaům, těm kteří už věří ve zmrtvýchvstalého Páa a Jeho záchrau, ale i těm, kteří víru v Zmrtvýchvstalého teprve hledají, i těm, kteří touží po aději. Po aději, kterou může dát je O Ježíš všem těm, kteří toou v pocitu bezaděje a pomíjivosti života i světa. I vy se můžete stát toho svědky! I vy se můžete stát Jeho svědky! V Týdu modliteb za jedotu křesťaů se zúčastěé církve opakovaě zamýšlejí ad posledí promluvou, kterou Ježíš k učedíkům vedl před svou smrtí. V tomto odkazu se zdůrazňuje důležitost jedoty Kristových ásledovíků těmito slovy: Aby všichi byli jedo, aby tak svět ZÁMEČNICTVÍ KOVÁŘSTVÍ VORLÍČEK Vyrábí: ploty atahováí plotů sloupky vrata vrátka pojezdové bráy bezpečostí a okrasé mříže. Schodiště rové a točeé. Krbové doplňky rošty a krbové ářadí. Děleí materiálu plechy do 2,5 m tl. 5mm řezáí profilů do 220 mm. Obráběí materiálu soustružeí a frézováí. Speciálí výroba: Viotéky a uložeí veškerých lahví, uzamykatelé, sestavovací. Regály a cokoli. Lipece, Spotřebitelská 365, tel./fax: , uvěřil. (J 17,21.) Citát je z bible z evagelia podle Jaa. Aby zbraslavské církve proměňovaly a aplňovaly tato slova skutky a čiy sešly se letos v rámci Týde modliteb za jedotu ke dvěma společým akcím. Prví proběhla v podělí od 20 hodi v příjemém prostředí kaple kláštera sester karmelitáek Dítěte Ježíše pod ázvem Noc otevřeých kostelů. Byla to Noc, která se akoec stala ocí otevřeého kláštera. Večerí setkáí bylo rozděleo do dvou částí. Prví část modlitebí s písěmi z Tajze byla vzpomíkou a setkáí s bratry z fracouzské komuity Tajze, kteří před dvaceti lety po pádu železé opoy poprvé oficiálě přijeli do Prahy modlit se a oslavit s účastíky setkáí další rok svobody. Bylo to a přelomu let a do Prahy tekrát přijelo 80 tisíc poutíků z celé Evropy, a i ze světa. Jistě moho pamětíků vzpomíá a velké možství pomocíků, a to eje z řad křesťaů, kteří se zapojili a Zbraslavi do ubytováváí účastíků setkáí do škol, školek, pracovišť, úřadů i do soukromých bytů a domů. Zbraslav, stejě jako další místa v Praze, vlastě Praha celá, se tekrát stala labyritem árodů, evokujícím a ispirujícím místem jedoty, místem smířeí. Atmosféra, kterou byla tekrát Praha aplěá, je ezapomeutelá. Leteská pláň i mohá áměstí byla zaplěa mladými lidmi, kteří ve staech postaveých k tomuto účelu, ale eje v ich, ruku v ruce meditativím zpěvem a modlitbami vzdávali chválu Bohu, který ás všechy spojuje a je ám sám ejvětším příkladem jedoty. Byla to důstojá oslava tolik vytoužeé svobody. Ale vraťme se k tématu. Modlitebí část v klášteře sester karmelitáek duchově prohloubila promluva Lukáše Talpy a závěrečá modlitba Viktora Gliera. O společé víře křesťaů svědčí, když pečují eje o život svůj, ale i o životy všech. Život je Božím darem a křesťaé a eje oi jej mají oslavovat, chráit a svědčit o ěm svými dary, které z lásky od Boha dostali eje pro sebe, ale Mobilí sběr hlavě pro druhé. Proto druhá část Noci otevřeých kostelů byla kulturí. V klášteře vystoupila řada kvalitích umělců rozmaitého věku, zajímavých též růzostí darů. Přítomé posluchače mile překvapila hra a varhay sedmiletého chlapce Ramira Boldriiho, který ezapřel jihoamerické kořey. Upoutala i patomima misioářky Jay Ugerové, která má dar vyjádřit vztah člověka a Boha etradičím způsobem, meziárodím jazykem beze slov.vyvrcholeím večera se stala vlastí zpívaá poezie amerického básíka Luciea Zella, který se doprovázel a idické varhay šrutybox. Studoval filosofii a herectví a poté se vydal a pouť po Evropě, kde avštívil třicet zemí. Od roku 1999 žije trvale v Praze, kde vydal dosud tři básické sbírky. Celý večer byl aplě přátelskou atmosférou, kterou umocilo vřelé přijetí sester karmelitáek, které se prezetovaly zpívaými žalmy. Netradičí setkáí zakočila příležitostá kapela CČSH ve složeí: Housle J. Mašek, kytara J. Oharek, zpěv M. Dufková, V. Hadová a J. Nováková. Stejě jako o váocích hudbou a zpěvem kapela obohatila zajímavé setkáí. Vděčost patří i sestrám I. Kovářové a V. Zítkové, které připravily chuté pohoštěí, a též sestře Ivě Čížkové, která pomohla s orgaizací. Vydařeý kocipovaý večer zůstae dlouho v srdcích všech účikujících i posluchačů zdrojem duchoví síly, zdrojem radosti i ispirace. Týde modliteb za jedotu křesťaů završila ve čtvrtek od společá bohoslužba koaá opět v klášteře sester karmelitáek. Téma této společé modlitby a vydaých svědectví vzdávat díky za obdržeou víru provázelo účastíky eje po celý večer, ale věřím, že je bude provázet i po celý rok. Jaa Marie Nováková, čleka meziárodího ekumeického hutí, orgaizátorka a moderátorka kulturí části. se uskutečí v termíech 3. březa, 2. červa a 1. září 2010 a těchto staovištích: 1. Lahovičky křižovatka ulic Na Staré a K Řece Zbraslav křižovatka ulic U Včely a Jaromíra Vejvody Zbraslav v ulici Nad Parkem proti ulici Lomařské (u trafostaice) Zbraslav a rohu ulice Václava Rady Baě ulice Na Drahách (vedle kotejerů a separovaý sběr) Zbraslav ulice U Malé řeky (vedle kotejerů a separovaý sběr) Zbraslav (před železičím ádražím) Strady ulice K Přehradám (u staice BUS)

13 2/2010 ZBRASLAVSKÉ NOVINY Forbía: legedy o legedách Jako hosty 11. Forbíy v divadle Jaa Kašky jsem pozval vzácé kolegy Evu Křížovou-Škutiovou a Karla Weilicha. Eva Křížová je historicky prví rozhlasovou sportoví redaktorkou. Spolupracovala s legedárím Josefem Lauferem i spisovateli Otou Pavlem a Aroštem Lustigem, s imiž jí pojilo upřímé přátelství. V rozhlasové sportoví redakci zajišťovala přeosy z olympijských her 1952 v Helsikách, měla očí službu, když Jaroslav Drobý, tehdy už Egypťa, vyhrál Wimbledo a ěkterým rozhlasovým kolegům se věru elíbilo, že Eva ve zprávě o tomto úspěchu i přes příkazy a ařízeí eopoměla uvést jeho český původ. Měl jsem to štěstí, že prví rozhlasovou očí ze stovek dalších jsem sloužil jako elév právě s Evou, tehdy Škutiovou, jedou z ejlepších ašich basketbalistek a mohoásobou reprezetatkou (a símku z utkáí ČSR SSSR). Karel Weilich byl právem zařaze do prestiží kihy 99 výzamých osobostí rozhlasu. Říká se mu, a ejeom v této kize, pohádkář český. Ostatě i sám se tak hrdě ozačuje. Několik posluchačských geerací pamatuje pohádky, které režíroval a které dodes patří do zlatého rozhlasového fodu, apř. Malá mořská víla, Pasáček vepřů, Sěhová králova, Císařovy ové šaty a bezpočet dalších. Uměl ejeom autorský text rozhlasově zpracovat a dopřát posluchačově fatazii pravé hody, dokázal i avázat přátelský kotakt s herci včetě dětských. Na setkáí s moha z ich, apříklad Eduardem Kohoutem, bude při ašem setkáí vzpomíat. A jejich hlasy, a také Lauferův, Pavlův i Lustigův, zazí při Forbíě z uikátích ahrávek. Určitě se zeptám i a pokus Karla Kycla přimět Maxe Švabiského k vyprávěí o tom, jak portrétoval Julia Fučíka. Mozí to již umíme zpaměti, ale smějeme se od prvího slova. A sad se Karel Weilich dopočítá i možství svých řádě uzavřeých sňatků dovršil jich deset, ale posledí maželka to číslo prý zpochybňuje, možá jich bylo více. Zvu vás proto rád a 11. Forbíu ve středu 24. úora 2010 od 19 hodi v divadle Jaa Kašky. Karel Tejkal st. Tour de Zbraslav a lyžích Omlouvám se, ale vrcholí mi olympijská příprava, jiak bych a Tour de Zbraslav určitě přijel, vzkázal z Božího Daru medailista z mistrovství světa a český reprezetat v běhu a lyžích Mila Šperl. I tak si ale desítka adšeců užila uprostřed leda v Borovičkách a okolí efalšovaou zmešeiu Tour de Ski. Jel se prolog, bruslil sprit, jela se kombiace klasiky a brusleí a vše skočilo modelovým brusleím z Plácku do Boroviček, což si v ičem azadalo s pověstým stoupáím sjezdovkou Alpe de Cermis. Je pro zajímavost, kolečko v Borovičkách se a lyžích bruslí za miutu a 32 vteři. Celou sérii zvládl ejrychleji Jiří Pražák, mezi žeami triumfovala Jaa Zoubková. Karel Tejkal O adílce sěhu Tak v ledu padá síh a mrze. Ještě před ěkolika lety by šlo o zcela baálí iformaci, jejíž zalost se předpokládá u žáků mateřské školy, pokud se do i a Zbraslavi dostali. Avšak v uplyulých týdech to v českých médiích, a českých silicích i v českých hospodách vypadalo tak, že jsme všichi zapomeuli, co je to sěžeí a mráz. O ičem jiém se tolik emluvilo! Pravda, po ledovém očím ávratu z Bedřichova mě zaskočilo, že ve Vilímkově ulici je víc sěhu, ež bylo a trase Jizerské padesátky, ale zas taková kalamita ás ezasypala. O uhelých prázdiách se dokoce ai emluvilo a autobusy vyjely hravě kopec z áměstí až a Baě. Přitom bývaly roky, kdy se jich cestou vzhůru u Husa zaseklo hed ěkolik a s imi i zbytek Zbraslavi. Hlaví silice byly díky soleí stále sjízdé, postraí silice byly díky souvislé vrstvě uježděého sěhu - jak vozovce vydaé apospas autům říkají siličáři - stále sjízdé. Navíc sůl erozežírala psům tlapky a v ulicích pod Havlíem to vypadalo romaticky, skoro jako ve Špidlerově mlýě. Je ty chodíky... Podle ového zákoa je emusejí uklízet majitelé, ale o je to šalamouský záko. Majitelé sice emusejí, ale pokud chtějí své obydlí opustit a ebrodit se závějemi, je a ich, aby si cestu k civilizaci proházeli, ikdo jiý to za ě totiž eudělal. A že se a Zbraslavi a áměstí z autobusu vyskakovalo do sěhové závěje? No, vždyť bychom si té zimy ai eužili, když jsme za těch pár hubeých let dočista zapomeuli, jak to vypadá, když v Praze zasěží. Brrr, už aby bylo jaro! Karel Tejkal, 13

14 ZBRASLAVSKÉ NOVINY 2/2010 Kaledář zbraslavských akcí sobota 6. úora DĚTSKÝ KARNEVAL Sál sokolovy od hodi. sobota 6. úora MASOPUSTNÍ BÁL Sál sokolovy Zbraslav od hodi. Předprodej vstupeek od sobota 13. úora PERNÍKOVÁ CHALOUPKA Marioetová pohádka pro ejmeší. Divadlo J. Kašky od hodi. sobota 13. úora NANOWO Kocert bigbeatové kapely. Bar D.I.Y. Na Hřišti od 20:00 hodi. středa 17. úora TROJČLENKA Tři aktovky A. Christie v podáí souboru ZKS. Divadlo J. Kašky od hodi. pátek 19. úora NEJVĚTŠÍ PŘÁNÍ - klubový film (1990), Jaké je vaše životí přáí? ptal se Ja Špáta zástupců mladé geerace v roce 1964 a pak opakovaě v roce Vstup volý. Loc: 49 58' N, 14 22'54.36 E Kdo eajdeš, kde je skautská čajova, volej Skautská čajova v areálu pod Havlíem od 19:30 hodi pátek 19. úora PUNK-ROCKOVÝ KONCERT Hrají Frieds for Frieds, Evelly, Sadboys, Thylidomire. Bar D.I.Y. Na Hřišti od 20:00 hodi. sobota 20. úora KAŠPÁRKOVA STRAŠIDLA Veselá marioetová pohádka. Divadlo J. Kašky od hodi. KLAS program a úor úora Promítáí paa Zdeňka Beráka Amerika 2. část. V klubu KLASu od 15hodi. PRAVIDELNÉ AKCE Úterý: Čtvrtek: VÝTVARNÉ ODPOLEDNE a KONDIČNÍ CVIČENÍ PRO SENIORY HUDEBNÍ ODPOLEDNE (zpíváí, hraí) UNIVERZITA 3.VĚKU - od 18.úora Iformace o kurzech každé úterý od 14:00 do 15:00 h. v klubu KLASu E. Přemyslovy 399 a a telefoím čísle Podpořeo graty Magistrátu hlavího města Prahy a Městské části Praha Zbraslav. Nové kurzy v Pexesu Během prvích úorových týdů si můžete vyzkoušet z aší abídky kurzů 1. lekci zdarma, a poté se zapsat do kroužků pro děti a mládež od 3 měsíců do 18 let ebo kurzů pro dospělé. NOVĚ: Podělí a středa od 16:00 - aimačí workshopy pro děti 7-9 let, podělí od 8.30 a další lekce pilates pro dospělé, podělí od 19:00 - PC kurzy pro dospělé i mládež, úterý od 9:00 - zumba cvičeí pro dospělé s doprov. programem pro děti, středa od 20:00 - klasická jóga, čtvrtek od 19:00 - divadelí studio pro dospělé, čtvrtek od 16:00 - letečtí a železičí modeláři pro děti 5-8 let, pátek od 15:00 - mladý spisovatel a žuralista pro děti 8-10 let. Ifo o všech stávajících i ových kurzech a v Rodiém cetru Pexeso, ul. Žabovřeská 1227, Zbraslav, po-čt , , v pá hod, ebo a tel. recepce sobota 20. úora VÍKEND Hru Ivaa Krause hraje Divadelí společost Křoví. Divadlo J. Kašky od 19:30 hodi. sobota 20. úora KOČIČÍ PLES Ples skautského střediska Uraga v sále sokolovy Zbraslav od 20:00 hodi. Předprodej: ebo sobota 20. úora STŘÍKAČKA Kocert zbraslavské coutry kapely. Bar D.I.Y. Na Hřišti od 20:00 hodi. středa 24. úora ZBRASLAVSKÉ FORBÍNY Hosty Karla Tejkala st. tetokrát budou režisér Karel Weilich a redaktorka Eva Křížová Škutiová. Divadlo J. Kašky od hodi. Předprodej od 8.2. čtvrtek 25. úora KONCERT ŽÁKŮ ZUŠ Obřadí síň Městského domu Zbraslav od hodi. sobota 27. úora OSTROV SPLNĚNÝCH PŘÁNÍ Kašpárkovo mořské dobrodružství v marioetové pohádce. Divadlo J. Kašky od 15:00 hodi. sobota 6. březa BUDULÍNEK ČERVENÁ KARKULKA. Dvě maňáskové pohádky pro ejmeší. Divadlo J. Kašky od hodi. ZMĚNA PROGRAMU VYHRAZENA! Iformace, rezervace, příp. vstupeky: kulturí odd. ÚMČ Praha-Zbraslav, U Malé řeky 3, tel , 14

15 2/2010 ZBRASLAVSKÉ NOVINY Řádková izerce Cea: 1 slovo = 1,- Kč, od třiceti slov výš 1 slovo = 5,- Kč. Za jedo slovo se považují i obecě zámé zkratky, telefoí číslo, lika, vícemísté číslovky, zkráceá slova, epočítají se předložky. Izerci přijímá kulturí odd. ÚMČ Zbraslav (U Malé řeky 3, budova kihovy), Platí se v hotovosti, případě fakturou. Při vyúčtováí poštou se připočítává 10,- Kč. Nejižší cea řádkového izerátu je 20,- Kč. Služby l Haa Kušková PSYCHOTERAPIE, KINEZIOLOGIE, REIKI léčeí i zasvěcováí, potíže ve vztazích, deprese, fyzická oemocěí, celkové léčeí těla i duše. Praha 5, Radlická 99, mob , l GRAFIKA HERUWATH od ávrhu vizitek přes letáky až po komplexí webové stráky. Vše včetě předtiskové přípravy. Origialita a lidský přístup. Referece: tel.: , l PLYNSERVIS mp. MONTÁŽE DOMOVNÍCH PLYNOVODŮ a spotřebičů a plyá paliva. Motáže a opravy rozvodů topeí a vodovodího potrubí. Zedické a obkladačské práce. Tel , večer p. Studeý. l PRODEJ ZÁJEZDŮ NA ZBRASLAVI CESTOVNÍ AGENTU- RA MIA VIA abízí pobytové a pozávací zájezdy. Adresa: U Národí galerie 478, Zbraslav. Otevírací doba Po-Čt 10:00-17:00. Tel , l Nabízím kompletí úklid domácostí včetě žehleí, spolehlivě, praxi mám. V případě zájmu volejte mob.: l LEVNĚ ostříhám vašeho pudlíka i u vás doma. Dále abízím rozčesáváí všech dlouhosrstých pleme, úpravu drápků, koupáí. Tel , www. poodleworld.eu. l CLEANSERVICE. Provádíme kvalití čištěí koberců, sedacích souprav a ostatího čalouěého ábytku. Čistíme mokrou cestou se zaměřeím a biologické ečistoty. Pracoví dobu přizpůsobíme vašim požadavkům. Ozámeí Se zármutkem v srdci ozamujeme všem přátelům, kolegům a zámým, že ás de avždy opustila aše drahá a milovaá mamika a babička, paí Olga Mašková. Prosíme, kdo jste ji zali a měli rádi, vzpomeňte s ámi a uctěte její památku. Děkujeme. Dcery Olga a Leoa s rodiami tel l KADEŘNICKÝ SALON M (dámské, páské, dětské). Po So, kotakt: , , 775, Žitavského 527, P5. l VÝŠKOVÉ PRÁCE POMOCÍ HOROLEZECKÉ TECHNIKY. Motáže a demotáže vzduchotechiky a reklam, demolice komíů, opravy, čištěí a átěry fasád budov, střech a světlíků, mytí proskleých ploch, káceí stromů postupým odřezáváím, zábray proti holubům, spárováí paelových objektů, VŠE BEZ POUŽITÍ LEŠENÍ. PETR VLASÁK, tel: , l PC-SERVIS-NOVOTNÝ. Vyřeším rychle, levě a kvalitě problémy s vaším počítačem i u vás. Sestavím PC, provedu opravy, istalace, odvirováí, připojeí a iteret. Dlouhodobá praxe. Vše se zárukou a dokladem. Praha - Zbraslav i okolí l Kompletí vedeí účetictví, DPH, mzdy a ročí uzávěrky. Zastupováí a Fiačích úřadech, PSSZ a ZP a poradeství při jedáí s imi. Slušost, seriózost. Ig. Studeá, tel Práce l Občaské sdružeí Most k domovu přijme do pracovího poměru pro pracoviště Domácí zdravotí péče VŠEOBECNOU ZDRAVOTNÍ SESTRU s registrací a ŘP B. Nabízíme dobré pracoví podmíky, výborý kolektiv, automobil i pro soukromé využití, klouzavou deí pracoví Vzpomíka De 20. leda uplyulo 39 let od úmrtí mažela, tatíka a dědečka, paa Aloise Procházky z Baí. Kdo jste ho zali, vzpomeňte s ámi. Maželka a dcera s rodiou Vzpomíka De 12. úora uplyou 3 roky od úmrtí sya a bratra, paa Milaa Procházky. Kdo jste ho zali, vzpomeňte sámi. Mamika a sestra s rodiou AUTOŠKOLA Alea Kotrbová Výcvik: sk. B, školeí řidičů, kodičí jízdy Úředí hodiy: Po a St. 14:00 16:30 hod. Út 13:00 18:00 hod. Smluví cey. Možo i a splátky! Provozova ZBRASLAV ZŠ Hauptova 591, Praha 5 Tel.: ebo po 20,00 hod dobu. V případě zájmu volejte , ebo pište a Občaské sdružeí Most k domovu, Žabovřeská 1227, Praha - Zbraslav l Občaské sdružeí Most k domovu přijme do pracovího poměru pro pracoviště pečovatelské služby v Jeseici PEČOVATELKU s ŘP B. Nabízíme dobré pracoví podmíky, výborý kolektiv, automobil i pro soukromé využití, klouzavou pracoví dobu. V případě zájmu volejte , ebo pište a Občaské sdružeí Most k domovu, Žabovřeská 1227, Praha - Zbraslav PODĚKOVÁNÍ Za pomoc při sháěí ordiace i za psychickou podporu v elehké situaci velice děkuji všem, kteří se v této záležitosti agažovali, abízeli prostory ebo mi vyjadřovali podporu. Děkuji zejméa paí Moice Šterbákové a Mileě Poušové, žákům 7. B a pau učiteli Petru Vojtovi ze zbraslavské základí školy, paí Čihákové a páům Vlasákovi a pau Vlčkovi, správci polikliiky, ale i moha dalším, kterým astalá situace ebyla lhostejá. MUDr. Ludmila Vlčková INZERCE SPONZOŘI A PARTNEŘI ZBRASLAVSKÝCH NOVIN KÁMEN Zbraslav, s. r. o. KÁMEN Z B R A S L A V UJP PRAHA a. s. přijme techologa strojíreské výroby. Požadavky: SŠ techického směru, zalost aglického jazyka a praxe v oboru vítáy Kotakt: tel.: , Lom Zbraslav Žitavského 1178, Praha Zbraslav tel.: HYUNDAI i10, i20, i30 MYSLÍME NA VÁS ZA KAŽDÉHO POČASÍ. KLIMATIZACE A ZIMNÍ PNEU ZDARMA. 5 LET ZÁRUKA / TO NĚJAK VÝRAZNĚ TŘEBA ŠIKMO/ I10 OD ,- I20 OD ,- I30 OD ,- VÝHODNÉ FINANCOVÁNÍ A POJIŠTĚNÍ AUTOSALON HYUNDAI NUBO CAR, S. R. O., ŽABOVŘESKÁ 1191, PRAHA 5 ZBRASLAV, TEL.: , , , , OTEVÍRACÍ DOBA: PO PÁ OD 8 DO 18 HOD., (PO DOHODĚ KDYKOLIV) 15

16 ZBRASLAVSKÉ NOVINY 2/2010 Výstava sportovích fotografií v Městském domě v březu Od 11. do 25. březa proběhe v Městském domě a Zbraslavi výstava zámého sportovího fotografa Pavla Lebedy, který yí žije a Zbraslavi. Pavel během své profesioálí kariéry fotil ejvýzamější sportoví události světa a ejvětší sportoví hvězdy. Bez zajímavosti eí, že ěkteré z ich žijí spolu s ámi a Zbraslavi. Vybraé expoáty z připravovaé výstavy budou ásledě darováy zbraslavské ZŠ Vladislava Vačury. Karel Tejkal S průvodcem po Praze zdarma! Čleové Asociace průvodců ČR pořádají u příležitosti meziárodího de průvodců v sobotu 20. úora 2010 bezplaté prohlídky Prahy. Prohlídky začou ve 14:00 hodi od Lvího dvora, U Prašého mostu 6, Praha 1 Hrad (zastávka tramvaje Pražský hrad ). Připraveo je ěkolik prohlídkových tras včetě programu pro rodiy s dětmi. Dárcovský barometr říje listopad prosiec Celkem odebraí dárci plá krev (běžý odběr) 2 Celkem odebraí dárci přístrojovým způsobem (plazma+trombocyty) 3 Odebraí dárci ze Zbraslavi plá krev (běžý odběr) 4 Odebraí dárci ze Zbraslavi přístrojovým způsobem (plazma+trombocyty) Fakultí trasfúzí odděleí VFN, pracoviště Zbraslav K Iterě 640; POZOR NOVÉ TELEFONY: , ,

PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 OSNOVA 1. Práví předpisy 2. Přijímací řízeí 3. Termíy 4. Hodoceí uchazečů 5. Rozhodutí 6. Další kola přijímacího řízeí 7. Zápisový lístek 8. Jedoté přijímací zkoušky

Více

dálniced3 a rychlostní silnice Praha x Tábor x České Budějovice x Rakousko

dálniced3 a rychlostní silnice Praha x Tábor x České Budějovice x Rakousko dáliced3 a rychlostí silice R3 Praha Tábor České Budějovice Rakousko w w obsah základí iformace 3 dálice D3 a rychlostí silice R3 PrahaTáborČeské BudějoviceRakousko 3 > základí iformace 4 > čleěí dálice

Více

523/2006 Sb. VYHLÁŠKA

523/2006 Sb. VYHLÁŠKA 523/2006 Sb. VYHLÁŠKA ze de 21. listopadu 2006, kterou se staoví mezí hodoty hlukových ukazatelů, jejich výpočet, základí požadavky a obsah strategických hlukových map a akčích pláů a podmíky účasti veřejosti

Více

Stanovisko SVJ Vazovova 3228 k dopisu paní Šedivé ze dne

Stanovisko SVJ Vazovova 3228 k dopisu paní Šedivé ze dne V Praze de 27.3 2009 Staovisko SVJ Vazovova 3228 k dopisu paí Šedivé ze de 17.3 2009. V průběhu měsíce úora bylo a ástěce SVJ vyvěšeo ozámeí o pláovaém shromážděí spolu s ávrhem programu a výzvou k vlastíkům

Více

Vlastní hodnocení školy

Vlastní hodnocení školy Vlastí hodoceí školy dle vyhlášky 15/2005 Sb., v platém zěí, kterou se staoví áležitosti dlouhodobých záměrů, výročích zpráv a vlastí hodoceí školy. Škola: Základí umělecká škola Plzeň, Sokolovská 30,

Více

Návrh nové koncepce výuky trestního práva

Návrh nové koncepce výuky trestního práva Katedra trestího práva Akademický rok 2018/2019 Návrh ové kocepce výuky trestího práva I. Nová kocepce výuky trestího práva Nová kocepce výuky trestího práva, předkládaá katedrou trestího práva, je v souladu

Více

je konvergentní, právě když existuje číslo a R tak, že pro všechna přirozená <. Číslu a říkáme limita posloupnosti ( ) n n 1 n n n

je konvergentní, právě když existuje číslo a R tak, že pro všechna přirozená <. Číslu a říkáme limita posloupnosti ( ) n n 1 n n n 8.3. Limity ěkterých posloupostí Předpoklady: 83 Pedagogická pozámka: Tuto a tři ásledující hodiy je možé probrat za dvě vyučovací hodiy. V této hodiě je možé vyechat dokazováí limit v příkladu 3. Opakováí

Více

je konvergentní, právě když existuje číslo a R tak, že pro všechna přirozená <. Číslu a říkáme limita posloupnosti ( ) n n 1 n n n

je konvergentní, právě když existuje číslo a R tak, že pro všechna přirozená <. Číslu a říkáme limita posloupnosti ( ) n n 1 n n n 8.3. Limity ěkterých posloupostí Předpoklady: 83 Opakováí z miulé hodiy: 8 Hodoty poslouposti + se pro blížící se k ekoeču blíží k a to tak že mezi = posloupostí a číslem eexistuje žádá mezera říkáme že

Více

b c a P(A B) = c = 4% = 0,04 d

b c a P(A B) = c = 4% = 0,04 d Příklad 6: Z Prahy do Athé je 50 km V Praze byl osaze válec auta ovou svíčkou, jejíž životost má ormálí rozděleí s průměrem 0000 km a směrodatou odchylkou 3000 km Jaká je pravděpodobost, že automobil překoá

Více

Systém pro zpracování, analýzu a vyhodnocení statistických dat ERÚ. Ing. Petr Kusý Energetický regulační úřad odbor statistický a bezpečnosti dodávek

Systém pro zpracování, analýzu a vyhodnocení statistických dat ERÚ. Ing. Petr Kusý Energetický regulační úřad odbor statistický a bezpečnosti dodávek Systém pro zpracováí, aalýzu a vyhodoceí statistických dat ERÚ Ig. Petr Kusý Eergetický regulačí úřad odbor statistický a bezpečosti dodávek TA ČR, 9. duba 2019 Eergetický regulačí úřad - stručě Nezávislý

Více

Současnost a budoucnost provozní podpory podle zákona POZE

Současnost a budoucnost provozní podpory podle zákona POZE Současost a budoucost provozí podpory podle zákoa POZE ENERGETICKÝ REGULAČNÍ ÚŘAD Odbor podporovaých zdrojů poze@eru.cz Ig. Kristiá Titka 20. 11. 2018 Frymburk Rada ERÚ od 1. 8. 2018 JUDr. PhDr. Vratislav

Více

8.2.1 Aritmetická posloupnost I

8.2.1 Aritmetická posloupnost I 8.2. Aritmetická posloupost I Předpoklady: 80, 802, 803, 807 Pedagogická pozámka: V hodiě rozdělím třídu a dvě skupiy a každá z ich dělá jede z prvích dvou příkladů. Čley posloupostí pak při kotrole vypíšu

Více

Vzorový příklad na rozhodování BPH_ZMAN

Vzorový příklad na rozhodování BPH_ZMAN Vzorový příklad a rozhodováí BPH_ZMAN Základí charakteristiky a začeí symbol verbálí vyjádřeí iterval C g g-tý cíl g = 1,.. s V i i-tá variata i = 1,.. m K j j-té kriterium j = 1,.. v j x ij u ij váha

Více

8.1.3 Rekurentní zadání posloupnosti I

8.1.3 Rekurentní zadání posloupnosti I 8.. Rekuretí zadáí poslouposti I Předpoklady: 80, 80 Pedagogická pozámka: Podle mých zkušeostí je pro studety pochopitelější zavádět rekuretí posloupost takto (sado kotrolovatelou ukázkou), ež dosazováím

Více

MATICOVÉ HRY MATICOVÝCH HER

MATICOVÉ HRY MATICOVÝCH HER MATICOVÉ HRY FORMULACE, KONCEPCE ŘEŠENÍ, SMÍŠENÉ ROZŠÍŘENÍ MATICOVÝCH HER, ZÁKLADNÍ VĚTA MATICOVÝCH HER CO JE TO TEORIE HER A ČÍM SE ZABÝVÁ? Teorie her je ekoomická vědí disciplía, která se zabývá studiem

Více

10.3 GEOMERTICKÝ PRŮMĚR

10.3 GEOMERTICKÝ PRŮMĚR Středí hodoty, geometrický průměr Aleš Drobík straa 1 10.3 GEOMERTICKÝ PRŮMĚR V matematice se geometrický průměr prostý staoví obdobě jako aritmetický průměr prostý, pouze operace jsou o řád vyšší: místo

Více

VYSOCE PŘESNÉ METODY OBRÁBĚNÍ

VYSOCE PŘESNÉ METODY OBRÁBĚNÍ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ Fakulta strojího ižeýrství Ústav strojíreské techologie ISBN 978-80-214-4352-5 VYSOCE PŘESNÉ METODY OBRÁBĚNÍ doc. Ig. Jaroslav PROKOP, CSc. 1 1 Fakulta strojího ižeýrství,

Více

Spojitost a limita funkcí jedné reálné proměnné

Spojitost a limita funkcí jedné reálné proměnné Spojitost a limita fukcí jedé reálé proměé Pozámka Vyšetřeí spojitosti fukce je možo podle defiice převést a výpočet limity V dalším se proto soustředíme je problém výpočtu limit Pozámka Limitu fukce v

Více

I. Výpočet čisté současné hodnoty upravené

I. Výpočet čisté současné hodnoty upravené I. Výpočet čisté současé hodoty upraveé Příklad 1 Projekt a výrobu laserových lamp pro dermatologii vyžaduje ivestici 4,2 mil. Kč. Předpokládají se rovoměré peěží příjmy po zdaěí ve výši 1,2 mil. Kč ročě

Více

4EK311 Operační výzkum. 4. Distribuční úlohy LP část 2

4EK311 Operační výzkum. 4. Distribuční úlohy LP část 2 4EK311 Operačí výzkum 4. Distribučí úlohy LP část 2 4.1 Dopraví problém obecý model miimalizovat za podmíek: m z = c ij x ij i=1 j=1 j=1 m i=1 x ij = a i, i = 1, 2,, m x ij = b j, j = 1, 2,, x ij 0, i

Více

Pojem času ve finančním rozhodování podniku

Pojem času ve finančním rozhodování podniku Pojem času ve fiačím rozhodováí podiku 1.1. Výzam faktoru času a základí metody jeho vyjádřeí Fiačí rozhodováí podiku je ovlivěo časem. Peěží prostředky získaé des mají větší hodotu ež tytéž peíze získaé

Více

4 DOPADY ZPŮSOBŮ FINANCOVÁNÍ NA INVESTIČNÍ ROZHODOVÁNÍ

4 DOPADY ZPŮSOBŮ FINANCOVÁNÍ NA INVESTIČNÍ ROZHODOVÁNÍ 4 DOPADY ZPŮSOBŮ FACOVÁÍ A VESTČÍ ROZHODOVÁÍ 77 4. ČSTÁ SOUČASÁ HODOTA VČETĚ VLVU FLACE, CEOVÝCH ÁRŮSTŮ, DAÍ OPTMALZACE KAPTÁLOVÉ STRUKTURY Čistá současá hodota (et preset value) Jedá se o dyamickou metodu

Více

8.2.1 Aritmetická posloupnost

8.2.1 Aritmetická posloupnost 8.. Aritmetická posloupost Předpoklady: 80, 80, 803, 807 Pedagogická pozámka: V hodiě rozdělím třídu a dvě skupiy a každá z ich dělá jede z prvích dvou příkladů. Př. : V továrě dokočí každou hodiu motáž

Více

Příloha č. 7 Dodatku ke Smlouvě o službách Systém měření kvality Služeb

Příloha č. 7 Dodatku ke Smlouvě o službách Systém měření kvality Služeb Příloha č. 7 Dodatku ke Smlouvě o službách Systém měřeí kvality Služeb Dodavatel a Objedatel se dohodli a ahrazeí Přílohy C - Systém měřeí kvality Služeb Obchodích podmíek Smlouvy o službách touto Přílohou

Více

Code of Conduct Kodex chováni pro společnosti skupiny Ringier. China Czech Republic Germany Hungary Romania Serbia Slovakia Switzerland Vietnam

Code of Conduct Kodex chováni pro společnosti skupiny Ringier. China Czech Republic Germany Hungary Romania Serbia Slovakia Switzerland Vietnam Code of Coduct Kodex chovái pro společosti skupiy Rigier Chia Czech Republic Germay Hugary Romaia Serbia Slovakia Switzerlad Vietam Milí zaměstaci. Etické chováí ašich zaměstaců jiými slovy, vás dává aší

Více

6 Intervalové odhady. spočteme aritmetický průměr, pak tyto průměry se budou chovat jako by pocházely z normálního. nekonečna.

6 Intervalové odhady. spočteme aritmetický průměr, pak tyto průměry se budou chovat jako by pocházely z normálního. nekonečna. 6 Itervalové odhady parametrů základího souboru V předchozích kapitolách jsme se zabývali ejprve základím zpracováím experimetálích dat: grafické zobrazeí dat, výpočty výběrových charakteristik kapitola

Více

1.3. POLYNOMY. V této kapitole se dozvíte:

1.3. POLYNOMY. V této kapitole se dozvíte: 1.3. POLYNOMY V této kapitole se dozvíte: co rozumíme pod pojmem polyom ebo-li mohočle -tého stupě jak provádět základí početí úkoy s polyomy, kokrétě součet a rozdíl polyomů, ásobeí, umocňováí a děleí

Více

Základní údaje. Ing. Zdeněk Jindrák JUDr. Dana Musalová. n Vznik společnosti 29.9.1997. n Obchodní název HYDRA a.s.

Základní údaje. Ing. Zdeněk Jindrák JUDr. Dana Musalová. n Vznik společnosti 29.9.1997. n Obchodní název HYDRA a.s. Základí údaje Vzik společosti 29.9.1997 Obchodí ázev HYDRA a.s. Sídlo: Na Zámecké 1518, 140 00 Praha 4 IČO/DIČ 25610562 / CZ25610562 Předmět podikáí Výroba kodezátorů Provozovy: Průmyslová 1110, Jičí Hradecká

Více

OKRUŽNÍ A ROZVOZNÍ ÚLOHY: OBCHODNÍ CESTUJÍCÍ. FORMULACE PŘI RESPEKTOVÁNÍ ČASOVÝCH OKEN

OKRUŽNÍ A ROZVOZNÍ ÚLOHY: OBCHODNÍ CESTUJÍCÍ. FORMULACE PŘI RESPEKTOVÁNÍ ČASOVÝCH OKEN Úloha obchodího cestujícího OKRUŽNÍ A ROZVOZNÍ ÚLOHY: OBCHODNÍ CESTUJÍCÍ. FORMULACE PŘI RESPEKTOVÁNÍ ČASOVÝCH OKEN Nejprve k pojmům používaým v okružích a rozvozích úlohách: HAMILTONŮV CYKLUS je typ cesty,

Více

Asociace inovačního podnikání ČR

Asociace inovačního podnikání ČR Asociace iovačího podikáí ČR ve spolupráci s Miisterstvem školství, mládeže a tělovýchovy, Miisterstvem průmyslu a obchodu, Výborem pro hospodářství, zemědělství a dopravu Seátu Parlametu ČR, tuzemskými

Více

v aktuálních katalozích Porsche Tequipment nebo v našem online tel.: fax:

v aktuálních katalozích Porsche Tequipment nebo v našem online tel.: fax: V zimě se ze silice ěkdy stává sjezdovka. Ale jako sportovce Vás to přece eodradí. Sada kompletích 18palcových zimích kol Carrera IV z Porsche Tequipmet.* Váš vůz Porsche představuje Co apříklad ová sada

Více

veličiny má stejný řád jako je řád poslední číslice nejistoty. Nejistotu píšeme obvykle jenom jednou

veličiny má stejný řád jako je řád poslední číslice nejistoty. Nejistotu píšeme obvykle jenom jednou 1 Zápis číselých hodot a ejistoty měřeí Zápis číselých hodot Naměřeé hodoty zapisujeme jako číselý údaj s určitým koečým počtem číslic. Očekáváme, že všechy zapsaé číslice jsou správé a vyjadřují tak i

Více

České vysoké učení technické v Praze. Fakulta dopravní. Semestrální práce. Statistika

České vysoké učení technické v Praze. Fakulta dopravní. Semestrální práce. Statistika České vysoké učeí techické v Praze Fakulta dopraví Semestrálí práce Statistika Čekáí vlaku ve staicích a trase Klado Ostrovec Praha Masarykovo ádraží Zouzalová Barbora 2 35 Michálek Tomáš 2 35 sk. 2 35

Více

MATEMATICKÁ INDUKCE. 1. Princip matematické indukce

MATEMATICKÁ INDUKCE. 1. Princip matematické indukce MATEMATICKÁ INDUKCE ALEŠ NEKVINDA. Pricip matematické idukce Nechť V ) je ějaká vlastost přirozeých čísel, apř. + je dělitelé dvěma či < atd. Máme dokázat tvrzeí typu Pro každé N platí V ). Jeda možost

Více

Pro statistické šetření si zvolte si statistický soubor např. všichni žáci třídy (několika tříd, školy apod.).

Pro statistické šetření si zvolte si statistický soubor např. všichni žáci třídy (několika tříd, školy apod.). Pedagogická praxe - jarí semestr 206 Statistické šetřeí V rámci pedagogické praxe proveďte a vyhodoťte statistické šetřeí:. Zvolte si statistický soubor. 2. Zvolte si určitý zak (zaky), které budete vyhodocovat.

Více

Patří slovo BUSINESS do zdravotnictví?. 23. 6. 2005

Patří slovo BUSINESS do zdravotnictví?. 23. 6. 2005 Patří slovo BUSINESS do zdravotictví?. 23. 6. 2005 Společost Deloitte Společost Deloitte v České republice má více ež 550 zaměstaců a kaceláře v Praze a Olomouci. Naše česká pobočka je součástí aší regioálí

Více

OBSAH. Rozklad... 16 Žaloba... 17

OBSAH. Rozklad... 16 Žaloba... 17 OBSAH Persoálí bezpečost Jak požádat o ozámeí a Vyhrazeé... 4 Jak požádat o osvědčeí fyzické osoby (D, T, PT)... 5 Jak a kdy požádat o vydáí osvědčeí fyzické osoby pro cizí moc NATO, WEU... 7 Osvědčeí

Více

České účetní standardy 006 Kurzové rozdíly

České účetní standardy 006 Kurzové rozdíly České účetí stadardy METODICKÝ ig. u Vykazováí v Vymezeí w Oceňováí Odpisováí, postup účtováí y Ivetarizace z Aalytická evidece { Podrozvahová evidece Zveřejňováí České účetí stadardy 2017 2 22 1 v Vymezeí

Více

AMC/IEM J - HMOTNOST A VYVÁŽENÍ

AMC/IEM J - HMOTNOST A VYVÁŽENÍ ČÁST JAR-OPS 3 AMC/IEM J - HMOTNOST A VYVÁŽENÍ ACJ OPS 3.605 Hodoty hmotostí Viz JAR-OPS 3.605 V souladu s ICAO Ae 5 a s meziárodí soustavou jedotek SI, skutečé a omezující hmotosti vrtulíků, užitečé zatížeí

Více

UHK Fórum. Univerzita Hradec Králové Fakulta informatiky a managementu Informační management Databázové systémy II

UHK Fórum. Univerzita Hradec Králové Fakulta informatiky a managementu Informační management Databázové systémy II Popis fukcioality UHK Fóra pro předmět Databázové systémy II. Uiverzita Hradec Králové Fakulta iformatiky a maagemetu Iformačí maagemet Databázové systémy II uhkforum.mikmik.cz voborik@mikmik.cz Obsah

Více

8. Základy statistiky. 8.1 Statistický soubor

8. Základy statistiky. 8.1 Statistický soubor 8. Základy statistiky 7. ročík - 8. Základy statistiky Statistika je vědí obor, který se zabývá zpracováím hromadých jevů. Tvoří základ pro řadu procesů řízeí, rozhodováí a orgaizováí, protoţe a základě

Více

Pro statistické šetření si zvolte si statistický soubor např. všichni žáci třídy (několika tříd, školy apod.).

Pro statistické šetření si zvolte si statistický soubor např. všichni žáci třídy (několika tříd, školy apod.). STATISTIKA Statistické šetřeí Proveďte a vyhodoťte statistické šetřeí:. Zvolte si statistický soubor. 2. Zvolte si určitý zak (zaky), které budete vyhodocovat. 3. Určete absolutí a relativí četosti zaků,

Více

VOX PEDIATRIAE. časopis praktických lékařů pro děti a dorost. březen 2011 číslo 3 ročník 11. Vrozené vývojové vady uropoetického traktu

VOX PEDIATRIAE. časopis praktických lékařů pro děti a dorost. březen 2011 číslo 3 ročník 11. Vrozené vývojové vady uropoetického traktu VOX PEDIATRIAE časopis praktických lékařů pro děti a dorost březe 2011 číslo 3 ročík 11 Vrozeé vývojové vady uropoetického traktu Základí vyšetřeí fukcí uropoetického traktu Nejčastější kýly v dětském

Více

(varianta s odděleným hodnocením investičních nákladů vynaložených na jednotlivé privatizované objekty)

(varianta s odděleným hodnocením investičních nákladů vynaložených na jednotlivé privatizované objekty) (variata s odděleým hodoceím ivestičích ákladů vyaložeých a jedotlivé privatizovaé objekty) Vypracoval: YBN CONSULT - Zalecký ústav s.r.o. Ig. Bedřich Malý Ig. Yvetta Fialová, CSc. Václavské áměstí 1 110

Více

PODNIKOVÁ EKONOMIKA A MANAGEMENT (2-letý) (písemný test, varianta B)

PODNIKOVÁ EKONOMIKA A MANAGEMENT (2-letý) (písemný test, varianta B) Přijímací řízeí pro akademický rok 24/5 a magisterský studijí program: PODNIKOVÁ EKONOMIKA A MANAGEMENT (2-letý) (písemý test, variata B) Zde alepte své uiverzití číslo U každé otázky či podotázky v ásledujícím

Více

Konec srandy!!! Mocniny s přirozeným mocnitelem I. Předpoklady: základní početní operace

Konec srandy!!! Mocniny s přirozeným mocnitelem I. Předpoklady: základní početní operace Koec srady!!!.6. Mociy s přirozeým mocitelem I Předpoklady: základí početí operace Pedagogická pozámka: Zápis a začátku kapitoly je víc ež je srada. Tato hodia je prví v druhé části studia. Až dosud ehrálo

Více

Deskriptivní statistika 1

Deskriptivní statistika 1 Deskriptiví statistika 1 1 Tyto materiály byly vytvořey za pomoci gratu FRVŠ číslo 1145/2004. Základí charakteristiky souboru Pro lepší představu používáme k popisu vlastostí zkoumaého jevu určité charakteristiky

Více

Sekvenční logické obvody(lso)

Sekvenční logické obvody(lso) Sekvečí logické obvody(lso) 1. Logické sekvečí obvody, tzv. paměťové čley, jsou obvody u kterých výstupí stavy ezávisí je a okamžitých hodotách vstupích sigálů, ale jsou závislé i a předcházejících hodotách

Více

Petr Šedivý Šedivá matematika

Petr Šedivý  Šedivá matematika LIMITA POSLOUPNOSTI Úvod: Kapitola, kde poprvé arazíme a ekoečo. Argumety posloupostí rostou ade všechy meze a zkoumáme, jak vypadají hodoty poslouposti. V kapitole se sezámíte se základími typy it a početími

Více

TECHNICKÝ AUDIT VODÁRENSKÝCH DISTRIBUČNÍCH

TECHNICKÝ AUDIT VODÁRENSKÝCH DISTRIBUČNÍCH ECHNICKÝ AUDI VODÁRENSKÝCH DISRIBUČNÍCH SYSÉMŮ Ig. Ladislav uhovčák, CSc. 1), Ig. omáš Kučera 1), Ig. Miroslav Svoboda 1), Ig. Miroslav Šebesta 2) 1) 2) Vysoké učeí techické v Brě, Fakulta stavebí, Ústav

Více

PODNIKOVÁ EKONOMIKA A MANAGEMENT (2-letý) (písemný test, varianta C)

PODNIKOVÁ EKONOMIKA A MANAGEMENT (2-letý) (písemný test, varianta C) Přijímací řízeí pro akademický rok 24/ a magisterský studijí program: PODNIKOVÁ EKONOMIKA A MANAGEMENT (2-letý) (písemý test, variata C) Zde alepte své uiverzití číslo U každé otázky či podotázky v ásledujícím

Více

Vyšší mocniny. Předpoklady: Doplň místo obdélníčků správné číslo. a) ( 2) 3. = c) ( ) = 1600 = e) ( 25) 2 0,8 0, 64.

Vyšší mocniny. Předpoklady: Doplň místo obdélníčků správné číslo. a) ( 2) 3. = c) ( ) = 1600 = e) ( 25) 2 0,8 0, 64. 81 Vyšší mociy Předpoklady: 0081 Př 1: Doplň místo obdélíčků správé číslo a) ( ) = b) = 0, 0000 e) ( ) = 0, ( 0) = 100 = f) ( ) = 8 a) ( ) = 8 b) 0, 0 0, 0000 = ( ) 0,8 0, 0 = 100 = e) ( ) = f) ( ) = 8

Více

ZPRAVODAJ 11-12. Obce Všemyslice INFORMACE Z OBECNÍHO ZASTUPITELSTVA

ZPRAVODAJ 11-12. Obce Všemyslice INFORMACE Z OBECNÍHO ZASTUPITELSTVA ZPRAVODAJ Obce Všemyslice registrová u MK ČR pod č. 19860 11-12 2013 i INFORMACE Z OBECNÍHO ZASTUPITELSTVA 11. listopadu se koalo v KD v Nezašově další zasedáí zastupitelstva obce Všemyslice za přítomosti

Více

VOX PEDIATRIAE. časopis praktických lékařů pro děti a dorost. únor 2009. číslo 2. ročník 9. Léčba v Dětské lázeňské léčebně Lázně Kynžvart

VOX PEDIATRIAE. časopis praktických lékařů pro děti a dorost. únor 2009. číslo 2. ročník 9. Léčba v Dětské lázeňské léčebně Lázně Kynžvart VOX PEDIATRIAE časopis praktických lékařů pro děti a dorost úor 2009 číslo 2 ročík 9 Léčba v Dětské lázeňské léčebě Lázě Kyžvart Nemocost dětí v Ostravě v důsledku zečištěého ovzduší Zátěží idukovaé astma

Více

Za nás mluví práce. s podporou Nezávislých

Za nás mluví práce. s podporou Nezávislých Za ás mluví práce Jiří Oberfalzer, Michal Prokůpek, Jaa Chlupová, Radek Novák, Petr Vychodil a dvaáct dalších kadidátů Vás zvou ke komuálím volbám ODS s podporou Nezávislých Program pro Králův Dvůr Trasparetí

Více

základním prvkem teorie křivek v počítačové grafice křivky polynomiální n

základním prvkem teorie křivek v počítačové grafice křivky polynomiální n Petra Suryková Modelováí křivek základím prvkem teorie křivek v počítačové grafice křivky polyomiálí Q( t) a a t... a t polyomiálí křivky můžeme sado vyčíslit sado diferecovatelé lze z ich skládat křivky

Více

9.1.12 Permutace s opakováním

9.1.12 Permutace s opakováním 9.. Permutace s opakováím Předpoklady: 905, 9 Pedagogická pozámka: Pokud echáte studety počítat samostatě příklad 9 vyjde tato hodia a skoro 80 miut. Uvažuji o tom, že hodiu doplím a rozdělím a dvě. Př.

Více

3689/101/13-1 - Ing. Vítězslav Suchý, U stadionu 1355/16, 434 01 Most tel.: 476 709 704 mobil: 605 947 813 E-mail: vit.suchy@volny.

3689/101/13-1 - Ing. Vítězslav Suchý, U stadionu 1355/16, 434 01 Most tel.: 476 709 704 mobil: 605 947 813 E-mail: vit.suchy@volny. 3689/101/13-1 - o ceě : Bytu č. 2654/16 v č. p. 2654 v bloku č. 10 složeém z domů č.p. 2651, 2652, 2653, 2654 a 2655 a pozemcích p. č. 2450, 2449, 2448, 2447 a 2446. včetě příslušeství v katastrálím území

Více

Úloha II.S... odhadnutelná

Úloha II.S... odhadnutelná Úloha II.S... odhadutelá 10 bodů; průměr 7,17; řešilo 35 studetů a) Zkuste vlastími slovy popsat, k čemu slouží itervalový odhad středí hodoty v ormálím rozděleí a uveďte jeho fyzikálí iterpretaci (postačí

Více

Matematika I, část II

Matematika I, část II 1. FUNKCE Průvodce studiem V deím životě, v přírodě, v techice a hlavě v matematice se eustále setkáváme s fukčími závislostmi jedé veličiy (apř. y) a druhé (apř. x). Tak apř. cea jízdeky druhé třídy osobího

Více

1. ZÁKLADY VEKTOROVÉ ALGEBRY 1.1. VEKTOROVÝ PROSTOR A JEHO BÁZE

1. ZÁKLADY VEKTOROVÉ ALGEBRY 1.1. VEKTOROVÝ PROSTOR A JEHO BÁZE 1. ZÁKLADY VEKTOROVÉ ALGEBRY 1.1. VEKTOROVÝ PROSTOR A JEHO BÁZE V této kapitole se dozvíte: jak je axiomaticky defiová vektor a vektorový prostor včetě defiice sčítáí vektorů a ásobeí vektorů skalárem;

Více

II. METODICKÉ PŘÍKLADY SESTAVENÍ VÝKAZU PAP

II. METODICKÉ PŘÍKLADY SESTAVENÍ VÝKAZU PAP Istituce i zazameaé operace jsou fiktiví. Ukázkové případy - sezam Případ Vykazující účetí Vykázaé Části I až XIII Straa jedotka (zkráceě až 3) A Půjčka od baky Město, v roce +1, T2 v roce +1, T7, T8,

Více

Model péče o duševně nemocné

Model péče o duševně nemocné Model péče o duševě emocé v regiou hlavího města Prahy Zázam jedáí závěrečé koferece projektu Vzděláváí odboríků, státí správy a samosprávy v oblasti trasformace istitucioálí péče o duševě emocé Praha,

Více

Odhad parametru p binomického rozdělení a test hypotézy o tomto parametru. Test hypotézy o parametru p binomického rozdělení

Odhad parametru p binomického rozdělení a test hypotézy o tomto parametru. Test hypotézy o parametru p binomického rozdělení Odhad parametru p biomického rozděleí a test hypotézy o tomto parametru Test hypotézy o parametru p biomického rozděleí Motivačí úloha Předpokládejme, že v důsledku realizace jistého áhodého pokusu P dochází

Více

Základní požadavky a pravidla měření

Základní požadavky a pravidla měření Základí požadavky a pravidla měřeí Základí požadavky pro správé měřeí jsou: bezpečost práce teoretické a praktické zalosti získaé přípravou a měřeí přesost a spolehlivost měřeí optimálí orgaizace průběhu

Více

červen 2009 Povinná mlčenlivost zdravotnických pracovníků ve vztahu k orgánům činným v trestním řízení

červen 2009 Povinná mlčenlivost zdravotnických pracovníků ve vztahu k orgánům činným v trestním řízení VOX PEDIATRIAE časopis praktických lékařů pro děti a dorost červe 2009 číslo 6 ročík 9 Poviosti lékaře v souvislosti s očkováím Poviá mlčelivost zdravotických pracovíků ve vztahu k orgáům čiým v trestím

Více

ZPRAVODAJ. obcevšemyslice 4/2015 INFORMACE Z OBECNÍHO ZASTUPITELSTVA. ROZPOČTOVÁ OPATŘENÍ n ZOV vzalo na vědomí rozpočtová opatření č.

ZPRAVODAJ. obcevšemyslice 4/2015 INFORMACE Z OBECNÍHO ZASTUPITELSTVA. ROZPOČTOVÁ OPATŘENÍ n ZOV vzalo na vědomí rozpočtová opatření č. ZPRAVODAJ obcevšemyslice 4/2015 i INFORMACE Z OBECNÍHO ZASTUPITELSTVA Zastupitelstvo obce Všemyslice se koalo de 11. březa 2015 v KD Nezašov od 18:00 hodi. Starosta zahájil zasedáí za přítomosti 10 zastupitelů.

Více

2,3 ČTYŘI STANDARDNÍ METODY I, ČTYŘI STANDARDNÍ METODY II

2,3 ČTYŘI STANDARDNÍ METODY I, ČTYŘI STANDARDNÍ METODY II 2,3 ČTYŘI STADARDÍ METODY I, ČTYŘI STADARDÍ METODY II 1.1.1 Statické metody a) ARR - Average Rate of Retur průměrý ročí čistý zisk (po zdaěí) ARR *100 % ( 20 ) ivestic do projektu V čitateli výrazu ( 20

Více

UPLATNĚNÍ ZKOUŠEK PŘI PROHLÍDKÁCH MOSTŮ

UPLATNĚNÍ ZKOUŠEK PŘI PROHLÍDKÁCH MOSTŮ 3..- 4.. 2009 DIVYP Bro, s.r.o., Filipova, 635 00 Bro, http://www.divypbro.cz UPLATNĚNÍ ZKOUŠEK PŘI PROHLÍDKÁCH MOSTŮ autoři: prof. Ig. Mila Holický, PhD., DrSc., Ig. Karel Jug, Ph.D., doc. Ig. Jaa Marková,

Více

2 STEJNORODOST BETONU KONSTRUKCE

2 STEJNORODOST BETONU KONSTRUKCE STEJNORODOST BETONU KONSTRUKCE Cíl kapitoly a časová áročost studia V této kapitole se sezámíte s možostmi hodoceí stejorodosti betou železobetoové kostrukce a prakticky provedete jede z možých způsobů

Více

1. K o m b i n a t o r i k a

1. K o m b i n a t o r i k a . K o m b i a t o r i k a V teorii pravděpodobosti a statistice budeme studovat míru výskytu -pravděpodobostvýsledků procesů, které mají áhodý charakter, t.j. při opakováí za stejých podmíek se objevují

Více

Tento materiál vznikl díky Operačnímu programu Praha Adaptabilita CZ.2.17/3.1.00/33254

Tento materiál vznikl díky Operačnímu programu Praha Adaptabilita CZ.2.17/3.1.00/33254 Evropský sociálí fod Praha & EU: Ivestujeme do vaší budoucosti Teto materiál vzikl díky Operačímu programu Praha Adaptabilita CZ.2.17/3.1.00/33254 Maažerské kvatitativí metody II - předáška č.1 - Dyamické

Více

1 POPISNÁ STATISTIKA V PROGRAMU MS EXCEL

1 POPISNÁ STATISTIKA V PROGRAMU MS EXCEL Elea Mielcová, Radmila Stoklasová a Jaroslav Ramík; Statistické programy POPISNÁ STATISTIKA V PROGRAMU MS EXCEL RYCHLÝ NÁHLED KAPITOLY Žádý výzkum se v deší době evyhe statistickému zpracováí dat. Je jedo,

Více

Užití binomické věty

Užití binomické věty 9..9 Užití biomické věty Předpoklady: 98 Často ám z biomického rozvoje stačí pouze jede kokrétí čle. Př. : x Urči šestý čle biomického rozvoje xy + 4y. Získaý výraz uprav. Biomický rozvoj začíá: ( a +

Více

PŘÍKLAD NA PRŮMĚRNÝ INDEX ŘETĚZOVÝ NEBOLI GEOMETRICKÝ PRŮMĚR

PŘÍKLAD NA PRŮMĚRNÝ INDEX ŘETĚZOVÝ NEBOLI GEOMETRICKÝ PRŮMĚR PŘÍKLAD NA PRŮMĚRNÝ INDEX ŘETĚZOVÝ NEBOLI GEOMETRICKÝ PRŮMĚR Ze serveru www.czso.cz jsme sledovali sklizeň obilovi v ČR. Sklizeň z ěkolika posledích let jsme vložili do tabulky 10.10. V kapitole 7. Idexy

Více

jsou reálná a m, n jsou čísla přirozená.

jsou reálná a m, n jsou čísla přirozená. .7.5 Racioálí a polomické fukce Předpoklad: 704 Pedagogická pozámka: Při opisováí defiic racioálí a polomické fukce si ěkteří studeti stěžovali, že je to příliš těžké. Ve skutečosti je sstém, kterým jsou

Více

ÚLOHA ČÍNSKÉHO LISTONOŠE, MATEMATICKÉ MODELY PRO ORIENTOVANÝ A NEORIENTOVANÝ GRAF

ÚLOHA ČÍNSKÉHO LISTONOŠE, MATEMATICKÉ MODELY PRO ORIENTOVANÝ A NEORIENTOVANÝ GRAF Úloha číského listooše ÚLOHA ČÍNSKÉHO LISTONOŠE, MATEMATICKÉ MODELY PRO ORIENTOVANÝ A NEORIENTOVANÝ GRAF Uvažujme situaci, kdy exstuje ějaký výchozí uzel a další uzly spojeé hraami (může jít o cesty, ulice

Více

Zformulujme PMI nyní přesně (v duchu výrokové logiky jiný kurz tohoto webu):

Zformulujme PMI nyní přesně (v duchu výrokové logiky jiný kurz tohoto webu): Pricip matematické idukce PMI) se systematicky probírá v jié části středoškolské matematiky. a tomto místě je zařaze z důvodu opakováí matka moudrosti) a proto, abychom ji mohli bez uzarděí použít při

Více

Mod(x) = 2, Med(x) = = 2

Mod(x) = 2, Med(x) = = 2 Pracoví list č.. Při zjišťováí počtu ezletilých dětí ve třiceti vybraých rodiách byly získáy tyto výsledky:,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,. Uspořádejte získaé údaje do tabulky rozděleí četostí a vyjádřete

Více

Schopní a vlídní lidé u nás mají šanci

Schopní a vlídní lidé u nás mají šanci Schopí a vlídí lidé u ás mají šaci Vsetíská emocice je akciovou společostí, jejímž zakladatelem a současě jediým akcioářem je Zlíský kraj. Se svými více ež šesti stovkami zaměstaců patříme mezi ejvětší

Více

Návrat onkologického pacienta do pracovního procesu. Mgr. Šárka Slavíková, Bc. Michaela Čadková Svejkovská Amelie, z.s.

Návrat onkologického pacienta do pracovního procesu. Mgr. Šárka Slavíková, Bc. Michaela Čadková Svejkovská Amelie, z.s. Návrat okologického pacieta do pracovího procesu Mgr. Šárka Slavíková, Bc. Michaela Čadková Svejkovská Amelie, z.s. Nemoc a člověk Tělo, psychika a sociálí prostředí člověka Fyzické změy po léčbě Následky

Více

Modul Strategie. 2006... MTJ Service

Modul Strategie. 2006... MTJ Service Představeí obsahuje dvě základí součásti, a to maažerskou (pláováí cash-flow, rozšířeé statistiky) a pracoví (řešeí work-flow). Základem maažerské oblasti je pláováí cash-flow (pláováí fiačího toku firmou).

Více

FUNKCÍ JEDNÉ REÁLNÉ PROMĚNNÉ PRVNÍ DIFERENCIÁL

FUNKCÍ JEDNÉ REÁLNÉ PROMĚNNÉ PRVNÍ DIFERENCIÁL Difereciálí počet fukcí jedé reálé proměé - 6. - PRVNÍ DIFERENCIÁL TAYLORŮV ROZVOJ FUNKCÍ JEDNÉ REÁLNÉ PROMĚNNÉ PRVNÍ DIFERENCIÁL PŘÍKLAD Pomocí věty o prvím difereciálu ukažte že platí přibližá rovost

Více

8.1.2 Vzorec pro n-tý člen

8.1.2 Vzorec pro n-tý člen 8 Vzorec pro -tý čle Předpolady: 80 Pedagogicá pozáma: Přílady a hledáí dalších čleů posloupostí a a objevováí vzorců pro -tý čle do začé míry odpovídají typicým příladům z IQ testů, teré studeti zají

Více

VOX PEDIATRIAE. časopis praktických lékařů pro děti a dorost. duben 2009 číslo 4 ročník 9. Cílený skríning celiakální sprue

VOX PEDIATRIAE. časopis praktických lékařů pro děti a dorost. duben 2009 číslo 4 ročník 9. Cílený skríning celiakální sprue VOX PEDIATRIAE časopis praktických lékařů pro děti a dorost dube 2009 číslo 4 ročík 9 Cíleý skríig celiakálí sprue Nespecifické střeví záěty Steóza au - častá příčia tříměsíčí koliky Gastroezofageálí reflux

Více

14. Testování statistických hypotéz Úvod statistické hypotézy Definice 14.1 Statistickou hypotézou parametrickou neparametrickou. nulovou testovanou

14. Testování statistických hypotéz Úvod statistické hypotézy Definice 14.1 Statistickou hypotézou parametrickou neparametrickou. nulovou testovanou 4. Testováí statistických hypotéz Úvod Při práci s daty se mohdy spokojujeme s itervalovým či bodovým odhadem parametrů populace. V mohých případech se však uchylujeme k jiému postupu, většiou jde o případy,

Více

Tržní ceny odrážejí a zahrnují veškeré informace předpokládá se efektivní trh, pro cenu c t tedy platí c t = c t + ε t.

Tržní ceny odrážejí a zahrnují veškeré informace předpokládá se efektivní trh, pro cenu c t tedy platí c t = c t + ε t. Techická aalýza Techická aalýza z vývoje cey a obchodovaých objemů akcie odvozuje odhad budoucího vývoje cey. Dalšími metodami odhadu vývoje ce akcií jsou apř. fudametálí aalýza (zkoumá podrobě účetictví

Více

DURACE A INVESTIČNÍ HORIZONT PŘI INVESTOVÁNÍ DO DLUHOPISŮ

DURACE A INVESTIČNÍ HORIZONT PŘI INVESTOVÁNÍ DO DLUHOPISŮ DURACE A INVESTIČNÍ HORIZONT PŘI INVESTOVÁNÍ DO DLUHOPISŮ Ivestičí horizot IH: doba, po kterou má ivestor v daé ivestici vázáy své peíze. Při ivestici do dluhopisu jsme vystavei riziku změy výosů Uvažujme

Více

PODNIKOVÁ EKONOMIKA A MANAGEMENT (2-letý) (písemný test)

PODNIKOVÁ EKONOMIKA A MANAGEMENT (2-letý) (písemný test) Přijímací řízeí pro akademický rok 2007/08 a magisterský studijí program: Zde alepte své uiverzití číslo PODNIKOVÁ EKONOMIKA A MANAGEMENT (2-letý) (písemý test) U každé otázky či podotázky v ásledujícím

Více

9.1.13 Permutace s opakováním

9.1.13 Permutace s opakováním 93 Permutace s opakováím Předpoklady: 906, 9 Pedagogická pozámka: Obsah hodiy přesahuje 45 miut, pokud emáte k dispozici další půlhodiu, musíte žáky echat projít posledí dva příklady doma Př : Urči kolik

Více

Instalační manuál inels Home Control

Instalační manuál inels Home Control OBSAH 1) Úvod... 3 2) Kofigurace chytré krabičky... 3 3) Nahráí aplikace do TV... 3 4) Nastaveí IP adresy do TV... 4 5) Nastaveí chytré krabičky pomocí SmartTV aplikace... 4 5.1) Půdorys (floorpla)...

Více

STUDIUM MAXWELLOVA ZÁKONA ROZDĚLENÍ RYCHLSOTÍ MOLEKUL POMOCÍ DERIVE 6

STUDIUM MAXWELLOVA ZÁKONA ROZDĚLENÍ RYCHLSOTÍ MOLEKUL POMOCÍ DERIVE 6 Středoškolská techika 00 Setkáí a prezetace prací středoškolských studetů a ČVUT STUDIUM MAXWELLOVA ZÁKONA ROZDĚLENÍ RYCHLSOTÍ MOLEKUL POMOCÍ DERIVE 6 Pavel Husa Gymázium Jiřího z Poděbrad Studetská 66/II

Více

Aplikovaná informatika. Podklady předmětu Aplikovaná informatika pro akademický rok 2006/2007 Radim Farana. Obsah. Algoritmus

Aplikovaná informatika. Podklady předmětu Aplikovaná informatika pro akademický rok 2006/2007 Radim Farana. Obsah. Algoritmus Podklady předmětu pro akademický rok 006007 Radim Faraa Obsah Tvorba algoritmů, vlastosti algoritmu. Popis algoritmů, vývojové diagramy, strukturogramy. Hodoceí složitosti algoritmů, vypočitatelost, časová

Více

PODNIKOVÁ EKONOMIKA A MANAGEMENT (2-letý) (písemný test)

PODNIKOVÁ EKONOMIKA A MANAGEMENT (2-letý) (písemný test) Přijímací řízeí pro akademický rok 2007/08 a magisterský studijí program: Zde alepte své uiverzití číslo PODNIKOVÁ EKONOMIKA A MANAGEMENT (2-letý) (písemý test) U každé otázky či podotázky v ásledujícím

Více

Výukový modul III.2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Výukový modul III.2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Základy práce s tabulkou Výukový modul III. Iovace a zkvalitěí výuky prostředictvím ICT Téma III..3, pracoví list 3 Techická měřeí v MS Ecel Průměry a četosti, odchylky změřeých hodot. Ig. Jiří Chobot

Více

Kvantová a statistická fyzika 2 (Termodynamika a statistická fyzika)

Kvantová a statistická fyzika 2 (Termodynamika a statistická fyzika) Kvatová a statistická fyzika (Termodyamika a statistická fyzika) Boltzmaovo - Gibbsovo rozděleí - ilustračí příklad Pro ilustraci odvozeí rozděleí eergií v kaoickém asámblu uvažujme ásledující příklad.

Více

2. Finanční rozhodování firmy (řízení investic a inovací)

2. Finanční rozhodování firmy (řízení investic a inovací) 2. Fiačí rozhodováí firmy (řízeí ivestic a iovací) - fiačí rozhodováí je podmožiou fiačího řízeí (domiatí) - kompoety = složky: výběr optimálí variaty zdrojů fiacováí užití získaých prostředků uvážeí vlivu

Více

Informační systémy o platu a služebním příjmu zahrnují:

Informační systémy o platu a služebním příjmu zahrnují: Katalog datových prvků a dalších položek používaých v Iformačích systémech o platu a služebím příjmu (ISPSP) verze 2014-6 16. 4. 2014 ISPSP Iformačí systémy o platu a služebím příjmu zahrují: ISP Iformačí

Více