Lineární algebra. Matice, operace s maticemi

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Lineární algebra. Matice, operace s maticemi"

Transkript

1 Lineární algebra Matice, operace s maticemi Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního programu Fakulty ekonomiky a managementu Registrační číslo projektu: CZ.1.07/2.2.00/

2 Obsah 1 Základní definice a označení 2 Operace s maticemi Rovnost matic Součet matic a násobení matice číslem Součin matic Transpnování matic 3 Hodnost matice 4 Determinanty Sarrusovo pravidlo Rozvoj determinantu Vlastnosti Kondenzační metoda 5 Inverzní matice 6 Maticové rovnice 7 Příklady 8 Příklady pro samostatné studium Lucie Doudová (UO Brno) Lineární algebra 2 / 93

3 Obsah 1 Základní definice a označení 2 Operace s maticemi Rovnost matic Součet matic a násobení matice číslem Součin matic Transpnování matic 3 Hodnost matice 4 Determinanty Sarrusovo pravidlo Rozvoj determinantu Vlastnosti Kondenzační metoda 5 Inverzní matice 6 Maticové rovnice 7 Příklady 8 Příklady pro samostatné studium Lucie Doudová (UO Brno) Lineární algebra 2 / 93

4 Obsah 1 Základní definice a označení 2 Operace s maticemi Rovnost matic Součet matic a násobení matice číslem Součin matic Transpnování matic 3 Hodnost matice 4 Determinanty Sarrusovo pravidlo Rozvoj determinantu Vlastnosti Kondenzační metoda 5 Inverzní matice 6 Maticové rovnice 7 Příklady 8 Příklady pro samostatné studium Lucie Doudová (UO Brno) Lineární algebra 2 / 93

5 Obsah 1 Základní definice a označení 2 Operace s maticemi Rovnost matic Součet matic a násobení matice číslem Součin matic Transpnování matic 3 Hodnost matice 4 Determinanty Sarrusovo pravidlo Rozvoj determinantu Vlastnosti Kondenzační metoda 5 Inverzní matice 6 Maticové rovnice 7 Příklady 8 Příklady pro samostatné studium Lucie Doudová (UO Brno) Lineární algebra 2 / 93

6 Obsah 1 Základní definice a označení 2 Operace s maticemi Rovnost matic Součet matic a násobení matice číslem Součin matic Transpnování matic 3 Hodnost matice 4 Determinanty Sarrusovo pravidlo Rozvoj determinantu Vlastnosti Kondenzační metoda 5 Inverzní matice 6 Maticové rovnice 7 Příklady 8 Příklady pro samostatné studium Lucie Doudová (UO Brno) Lineární algebra 2 / 93

7 Obsah 1 Základní definice a označení 2 Operace s maticemi Rovnost matic Součet matic a násobení matice číslem Součin matic Transpnování matic 3 Hodnost matice 4 Determinanty Sarrusovo pravidlo Rozvoj determinantu Vlastnosti Kondenzační metoda 5 Inverzní matice 6 Maticové rovnice 7 Příklady 8 Příklady pro samostatné studium Lucie Doudová (UO Brno) Lineární algebra 2 / 93

8 Obsah 1 Základní definice a označení 2 Operace s maticemi Rovnost matic Součet matic a násobení matice číslem Součin matic Transpnování matic 3 Hodnost matice 4 Determinanty Sarrusovo pravidlo Rozvoj determinantu Vlastnosti Kondenzační metoda 5 Inverzní matice 6 Maticové rovnice 7 Příklady 8 Příklady pro samostatné studium Lucie Doudová (UO Brno) Lineární algebra 2 / 93

9 Obsah 1 Základní definice a označení 2 Operace s maticemi Rovnost matic Součet matic a násobení matice číslem Součin matic Transpnování matic 3 Hodnost matice 4 Determinanty Sarrusovo pravidlo Rozvoj determinantu Vlastnosti Kondenzační metoda 5 Inverzní matice 6 Maticové rovnice 7 Příklady 8 Příklady pro samostatné studium Lucie Doudová (UO Brno) Lineární algebra 2 / 93

10 Obsah přednášky Základní definice a označení 1 Základní definice a označení 2 Operace s maticemi Rovnost matic Součet matic a násobení matice číslem Součin matic Transpnování matic 3 Hodnost matice 4 Determinanty Sarrusovo pravidlo Rozvoj determinantu Vlastnosti Kondenzační metoda 5 Inverzní matice 6 Maticové rovnice 7 Příklady 8 Příklady pro samostatné studium Lucie Doudová (UO Brno) Lineární algebra 3 / 93

11 Základní definice a označení Základní definice a označení Definice Maticí typu m n (popř. (m, n))rozumíme uspořádanou soustavu m.n čísel zapsaných ve tvaru tabulky do m řádků a n sloupců. Matici typu m n zapisujeme a 11 a a 1n a 21 a a 2n..... a m1 a m2... a mn Čísla a 11, a 12,..., a mn nazýváme prvky matice, prvek ležící v i-tém řádku a j-tém sloupci značíme a ij. První index se nazývá řádkový, druhý sloupcový. Lucie Doudová (UO Brno) Lineární algebra 4 / 93

12 Základní definice a označení Základní definice a označení Definice Nechť A je matice typu (m, n). Je-li m n, nazýváme A obdélníkovou maticí, pro m = n čtvercovou maticí. Číslo n pak nazýváme řádem čtvercové matice. Prvky a 11, a 22,..., a nn tvoří hlavní diagonálu, prvky a 1 n, a 2 n 1,..., a n1 vedlejší diagonálou. Matici typu (1, n) nazýváme řádkovou maticí (též řádkovým vektorem), matici typu (n, 1) sloupcovou maticí (sloupcovým vektorem). Definice Čtvercovou matici řádu n nazýváme diagonální, jsou-li všechny její prvky mimo hlavní diagonálu nulové, tj. a ij = 0 pro i j (i, j = 1, 2,..., n). V případě, že navíc platí a ii = 1 nazývá se diagonální matice jednotková a značí se E (nebo I ). Lucie Doudová (UO Brno) Lineární algebra 5 / 93

13 Základní definice a označení Základní definice a označení Definice Čtvercovou matici nazýváme dolní, resp. horní trojúhelníkovou maticí, jestliže všechny její prvky nad, resp. pod hlavní diagonálou jsou nulové, tj. jestliže a ij = 0 pro j > i, resp. i > j. Definice Čtvercovou matici A = (a ij ) nazýváme symetrickou, je-li a ij = a ji pro i, j = 1, 2,..., n. Čtvercovou matici A = (a ij ) nazýváme antisymetrickou, je-li a ij = a ji pro i, j = 1, 2,..., n. Matici typu (m, n) nazýváme nulovou, je-li a ij = 0 pro i {1,..., m}, j {1,..., n}. (Značíme ji O.) Lucie Doudová (UO Brno) Lineární algebra 6 / 93

14 Základní definice a označení Základní definice a označení Příklady matic , , , ( ),, ,,, Lucie Doudová (UO Brno) Lineární algebra 7 / 93

15 Obsah přednášky Operace s maticemi 1 Základní definice a označení 2 Operace s maticemi Rovnost matic Součet matic a násobení matice číslem Součin matic Transpnování matic 3 Hodnost matice 4 Determinanty Sarrusovo pravidlo Rozvoj determinantu Vlastnosti Kondenzační metoda 5 Inverzní matice 6 Maticové rovnice 7 Příklady 8 Příklady pro samostatné studium Lucie Doudová (UO Brno) Lineární algebra 8 / 93

16 Rovnost matic Operace s maticemi Rovnost matic Definice (Rovnost matic) Dvě matice A = (a ij ), B = (b ij ) téhož typu (m, n) jsou si rovny (píšeme A = B), právě když a ij = b ij (i = 1,..., m; j = 1,..., n). Věta Rovnost matic má tyto vlastnosti: 1 A = A (reflexivnost) 2 A = B B = A (symetrie) 3 A = B, B = C A = C (tranzitivnost) Lucie Doudová (UO Brno) Lineární algebra 9 / 93

17 Rovnost matic Operace s maticemi Rovnost matic Poznámka 1 Relace, která je reflexivní, symetrická a tranzitivní, se nazývá ekvivalence. 2 Každá rovnost mezi maticemi je stručným zápisem právě jedné soustavy rovností mezi čísly. Příklad x t x 2 = x 3 t 3 4t x 1 = 1 + t x 2 = t x 3 = 3 4t Lucie Doudová (UO Brno) Lineární algebra 10 / 93

18 Operace s maticemi Součet matic a násobení matice číslem Součet matic a násobení matice číslem Definice Nechť A = (a ij ), B = (b ij ) jsou matice téhož typu (m, n). Součtem matic A, B rozumíme matici C = (c ij ) (píšeme C = A + B) typu (m, n), jejíž prvky jsou c ij = a ij + b ij (i = 1, 2,..., m; j = 1, 2,..., n). Definice (Násobení matice číslem) Součinem matice A = (a ij ) s číslem k rozumíme matici C (píšeme C = ka) téhož typu jako A, pro jejíž prvky c ij platí c ij = ka ij Poznámka 1 Matici ( 1)A nazýváme maticí opačnou k matici A a označujeme ji A. 2 Jsou-li A, B téhož typu, nazýváme A + ( B) rozdílem matic A, B a píšeme A + ( B) = A B. Lucie Doudová (UO Brno) Lineární algebra 11 / 93

19 Operace s maticemi Součet matic a násobení matice číslem Součet matic a násobení matice číslem Příklad Pro zadané matice A a B spočtěte matice C = A + B, D = 2A a E = 3A B. ( ) ( ) A = ; B = ( ) ( ) 1 + ( 1) 2 + ( 2) C = = ( 3) ( ) ( ) D = = ( 5) ( ) ( 3 1 ( 1) 3 2 ( 2) E = = ( 5) ( 3) ) Lucie Doudová (UO Brno) Lineární algebra 12 / 93

20 Operace s maticemi Součet matic a násobení matice číslem Součet matic a násobení matice číslem Věta Jsou-li A, B, C libovolné matice téhož typu, k, k 1, k 2 libovolná čísla, pak platí: 1 A + B = B + A (komutativní zákon) 2 A + (B + C) = (A + B) + C (asociativní zákon) 3 A + O = O + A = A (O je nulová matice téhož řádu jako A) 4 Ke každé maitci A existuje matice opačná ( A) tak, že A + ( A) = ( A) + A = O 5 1.A = A 6 k 1(k 2A) = (k 1k 2)A (asociativní zákon pro násobení číslem) 7 (k 1 + k 2)A = k 1A + k 2A 8 k(a + B) = ka + kb Lucie Doudová (UO Brno) Lineární algebra 13 / 93

21 Součin matic Operace s maticemi Součin matic Definice (Součin matic) Nechť A = (a ij ) je matice typu (m, n), B = (b jk ) je matice typu (n, p). Součinem matice A s maticí B (v daném pořadí) rozumíme matici C = (c ik ) typu (m, p), pro jejíž prvky platí Píšeme C = AB. c ik = n a ij b jk, i = 1,..., m, k = 1,..., p. j=1 Lucie Doudová (UO Brno) Lineární algebra 14 / 93

22 Součin matic Operace s maticemi Součin matic Součin matic Pro zadané matice A a B spočtěte matice AB a BA A = ( ), B = Lucie Doudová (UO Brno) Lineární algebra 15 / 93

23 Součin matic Operace s maticemi Součin matic Součin matic ( ) = ( = ( 3) ) ( ) 11 = Lucie Doudová (UO Brno) Lineární algebra 16 / 93

24 Součin matic Operace s maticemi Součin matic Součin matic ( ) = ( = ( 3) ( 1) ) ( ) 11 1 = Lucie Doudová (UO Brno) Lineární algebra 17 / 93

25 Součin matic Operace s maticemi Součin matic Součin matic ( ) = ( = ( 3) ( 1) ( 1) ( 3) ( 2) 3 ) ( 11 1 = 1 ) Lucie Doudová (UO Brno) Lineární algebra 18 / 93

26 Součin matic Operace s maticemi Součin matic Součin matic ( ( = = ) = ( 3) ( 1) ( 1) ( 3) ( 2) 3 ( 1) ( 2) ( 1) ( ) ) Lucie Doudová (UO Brno) Lineární algebra 19 / 93

27 Součin matic Operace s maticemi Součin matic Součin matic = = ( ) = ( 1) ( 2) ( 3) ( 1) ( 3) ( 3) ( 3) ( 2) ( 1) ( 2) ( 1) ( 1) ( 1) ( 1) ( 1) ( 2) Lucie Doudová (UO Brno) Lineární algebra 20 / 93

28 Součin matic Operace s maticemi Součin matic Věta (Základní vlastnosti součinu matic) Nechť A, B, C jsou matice, k-číslo. Pro násobení matic platí: 1 (AB)C = A(BC) (asociativní zákon) 2 k(ab) = (ka)b = A(kB) (asociativní zákon pro násobení součinu matic číslem) 3 (A + B)C = AC + BC 4 A(B + C) = AB + AC Lucie Doudová (UO Brno) Lineární algebra 21 / 93

29 Transpnování matic Operace s maticemi Transpnování matic Definice Nechť matice A = (a ij ) je typu (m, n). Potom matici a 11 a a m1 A T a 12 a a m2 =... a 1n a 2n... a mn typu (n, m) nazýváme transponovanou maticí k matici A. Věta (Základní vlastnosti transponování matic) 1 (A T ) T = A 2 (A + B) T = A T + B T 3 (AB) T = B T A T 4 (ka) T = ka T Lucie Doudová (UO Brno) Lineární algebra 22 / 93

30 Transpnování matic Operace s maticemi Transpnování matic Příklad Nalezněte matici X vyhovující rovnici 3X 5A + B T = X + 3B T + 3A ( ) A =, B = Řešení: 2X = 8A + 2B T X = 4A + B T ( X = ( X = ( ) X = ) + ) ( T ) Lucie Doudová (UO Brno) Lineární algebra 23 / 93

31 Obsah přednášky Hodnost matice 1 Základní definice a označení 2 Operace s maticemi Rovnost matic Součet matic a násobení matice číslem Součin matic Transpnování matic 3 Hodnost matice 4 Determinanty Sarrusovo pravidlo Rozvoj determinantu Vlastnosti Kondenzační metoda 5 Inverzní matice 6 Maticové rovnice 7 Příklady 8 Příklady pro samostatné studium Lucie Doudová (UO Brno) Lineární algebra 24 / 93

32 Hodnost matice Hodnost matice Definice Čtvercovou matici typu (p, p), která vznikne z matice A typu (m, n) vypuštěním m p řádků a n p sloupců, nazveme submaticí řádu p matice A. Determinant této submatice nazveme subdeterminantem (též minorem) řádu p matice A. Věta Jsou-li v matici A všechny subdeterminanty řádu p rovny nule, jsou rovny nule i všechny subdeterminanty řádu vyššího než p. Definice (Hodnost matice) Řekneme, že matice A má hodnost h, jestliže existuje alespoň jeden její subdeterminant řádu h různý od nuly a všechny její subdeterminanty řádu h + 1 (pokud existují) jsou rovny nule. Nulové matici přiřazujeme hodnost rovnu nule. Lucie Doudová (UO Brno) Lineární algebra 25 / 93

33 Hodnost matice Hodnost matice Věta (Elementární operace) Hodnost matice se nemění: 1 vyměníme-li v matici řádky za sloupce (transponování) 2 výměnou dvou řádků nebo sloupců 3 násobením některého řádku nebo sloupce číslem k 0 4 přičtením k-násobku řádku (sloupce) k jinému řádku (sloupci) 5 přičteme-li k nějakému řádku (sloupci) lineární kombinaci ostatních řádků (sloupců) 6 připojením nového řádku (sloupce), který je lineární kombinací ostatních řádků (sloupců) 7 vynecháním řádku (sloupce), který je lineární kombinací ostatních řádků (sloupců) Lucie Doudová (UO Brno) Lineární algebra 26 / 93

34 Hodnost matice Hodnost matice Věta Každou nenulovou matici lze převést úpravami z předchozí věty na lichoběžníkový (resp. stupňový) tvar. Věta Nechť A je nenulová matice typu (m, n), která má hodnost h. Pak existuje právě h řádků matice A tak, že ostatní řádky matice A jsou jejich lineární kombinací. Poznámka Na základě předchozích vět můžeme tedy stanovit hodnost matice i tak, že ji nejprve převedeme na lichoběžníkový (stupňový) tvar a její hodnost je pak rovna počtu nenulových řádků. Lucie Doudová (UO Brno) Lineární algebra 27 / 93

35 Hodnost matice Hodnost matice Příklad Stanovte hodnost matice A. Řešení: r 2 = 2r 1 + r 2 r 3 = 2r 1 + r 3 r 4 = r 1 + r 4 A = Prohodíme r 2 a r 3. V matici jsou 2 stejné řádky. Jeden z nich tedy můžeme vynechat. Matici A jsme převedli na lichoběžníkový tvar, ve kterém jsou tři nenulové řádky. Hodnost matice je tedy 3 (h(a) = 3). Lucie Doudová (UO Brno) Lineární algebra 28 / 93

36 Hodnost matice Hodnost matice Příklad Stanovte hodnost matice A. Řešení: A = r 2 = 2r 1 + r 2 r 3 = 3r 1 + r 3 r 4 = r 1 + r r3 = 2r 2 + r 3 r 4 = 3r 2 + r 4 Matici A jsme převedli na stupňovitý tvar. Máme 2 nenulové řádky. Proto h(a) = 2. Lucie Doudová (UO Brno) Lineární algebra 29 / 93

37 Obsah přednášky Determinanty 1 Základní definice a označení 2 Operace s maticemi Rovnost matic Součet matic a násobení matice číslem Součin matic Transpnování matic 3 Hodnost matice 4 Determinanty Sarrusovo pravidlo Rozvoj determinantu Vlastnosti Kondenzační metoda 5 Inverzní matice 6 Maticové rovnice 7 Příklady 8 Příklady pro samostatné studium Lucie Doudová (UO Brno) Lineární algebra 30 / 93

38 Determinanaty Determinanty Definice Determinantem n-tého řádu rozumíme číslo (které značíme A, popř. A, det(a), a ij ) přiřazené schématu a 11 a a 1n a 21 a a 2n..,.. a n1 a n2... a nn kde a ij jsou reálná nebo komplexní čísla a nazýváme je prvky determinantu, čísla a 11, a 22,..., a nn tvoří tzv. hlavní diagonálu, čísla a 1n, a 2,n 1,..., a n1 tzv. vedlejší diagonálu. Lucie Doudová (UO Brno) Lineární algebra 31 / 93

39 Determinanaty Determinanty Sarrusovo pravidlo Poznámka Přechod od schématu k číslu nazýváme vyčíslením (výpočtem) determinantu. Samotné číslo nazýváme hodnotou determinantu. Sarrusovo pravidlo pro výpočet determinantů řádu 2 a 3 Determinanty řádu 2 a11 a12 a 21 a 22 = a11a22 a12a21. Determinanty řádu 3 a 11 a 12 a 13 a 21 a 22 a 23 = a11a22a33 + a12a23a31 + a21a32a13 a 31 a 32 a 33 a 13a 22a 31 a 12a 21a 33 a 23a 32a 11. Lucie Doudová (UO Brno) Lineární algebra 32 / 93

40 Determinanty Sarrusovo pravidlo Sarrusovo pravidlo pro výpočet determinantů řádu 3 Příklad 1 Vypočtěte determinant = 2 ( 2) 3 1 = Vypočtěte determinant = ( 3) ( 5) Lucie Doudová (UO Brno) Lineární algebra 33 / 93

41 Determinanty Sarrusovo pravidlo Sarrusovo pravidlo pro výpočet determinantů řádu 3 Příklad 1 Vypočtěte determinant = 2 ( 2) 3 1 = Vypočtěte determinant = ( 3) ( 5) ( ( 3) ( 5) ) = = ( ) = 15 Lucie Doudová (UO Brno) Lineární algebra 34 / 93

42 Determinanaty Determinanty Rozvoj determinantu Definice Nechť A = a ij je determinant. 1 Subdeterminantem M ij přidruženým k prvku a ij rozumíme determinant, který vznikne z determinantu A vynecháním i-tého řádku a j-tého sloupce, tj. řádku a sloupce, ve kterém leží prvek a ij. (Hovoříme též o minoru M ij.) 2 Algebraickým doplňkem A ij prvku a ij rozumíme subdeterminant přidružený k prvku a ij vynásobený číslem ( 1) i+j. Platí tedy A ij = ( 1) i+j M ij. Lucie Doudová (UO Brno) Lineární algebra 35 / 93

43 Determinanaty Determinanty Rozvoj determinantu Příklad Určete subdeterminant a algebraický doplněk k prvku a 32 v determinantu A = , M 32 = = 5, A 32 = ( 1) = 5 Lucie Doudová (UO Brno) Lineární algebra 36 / 93

44 Determinanaty Determinanty Rozvoj determinantu Věta Determinant je roven součtu prvků libovolného (ale pevně zvoleného) řádku (sloupce) násobených příslušnými algebraickými doplňky, tj. A = j a ij A ij = i a ij A ij. Tento vztah nazýváme rozvojem determinantu A podle i tého řádku (j-tého sloupce). Lucie Doudová (UO Brno) Lineární algebra 37 / 93

45 Determinanaty Determinanty Rozvoj determinantu Příklad Vypočtěte determinant rozvojem podle prvního řádku = = 1 Lucie Doudová (UO Brno) Lineární algebra 38 / 93

46 Determinanaty Determinanty Rozvoj determinantu Příklad Vypočtěte determinant rozvojem podle čtvrtého sloupce A = = ( 1) 1+4 ( 1) ( 1)2+4 (2) ( 1) 3+4 (0) ( 1)4+4 (1) Lucie Doudová (UO Brno) Lineární algebra 39 / 93

47 Determinanaty Determinanty Rozvoj determinantu Příklad Vypočtěte determinant rozvojem podle čtvrtého sloupce ( 1) 1+4 ( 1) +( 1) 3+4 (0) A = = ( 1)2+4 (2) ( 1)4+4 (1) Lucie Doudová (UO Brno) Lineární algebra 40 / 93

48 Determinanaty Determinanty Rozvoj determinantu Příklad Vypočtěte determinant rozvojem podle čtvrtého sloupce A = = ( 1) 1+4 ( 1) ( 1)2+4 (2) ( 1) 3+4 (0) ( 1)4+4 (1) Lucie Doudová (UO Brno) Lineární algebra 41 / 93

49 Determinanaty Determinanty Rozvoj determinantu Příklad Vypočtěte determinant rozvojem podle čtvrtého sloupce A = = ( 1) 1+4 ( 1) ( 1)2+4 (2) ( 1) 3+4 (0) ( 1)4+4 (1) Lucie Doudová (UO Brno) Lineární algebra 42 / 93

50 Determinanaty Determinanty Rozvoj determinantu Příklad Vypočtěte determinant rozvojem podle čtvrtého sloupce = ( 1) 1+4 ( 1) + ( 1) 3+4 (0) A = ( 1)2+4 (2) + ( 1)4+4 (1) = = + = ( 1) 6 ( 11) + ( 1) 6 2 ( 22) + ( 1) 7 0 ( 24) + ( 1) 8 33 = = = 22 Lucie Doudová (UO Brno) Lineární algebra 43 / 93

51 Determinanaty Determinanty Vlastnosti Vlastnosti determinantů 1 Hodnota determinantu se nezmění, vyměníme-li sloupce se řádky (transponováním). 2 Vyměníme-li v determinantu mezi sebou dva různé řádky (sloupce), změní se znaménko determinantu. 3 Obsahuje-li některý řádek (sloupec) determinantu samé nuly, je hodnota determinantu rovna nule. 4 Determinant, který má dva stejné řádky (sloupce), je roven nule. 5 Vynásobíme-li některý řádek (sloupec) determinantu číslem k, je hodnota nově vzniklého determinantu rovna k-násobku hodnoty původního determinantu. 6 Je-li některý řádek (sloupec) determinantu roven k-násobku jiného řádku (sloupce), je determinant roven nule. Lucie Doudová (UO Brno) Lineární algebra 44 / 93

52 Determinanaty Determinanty Vlastnosti Vlastnosti determinantů 7 Jsou-li A, B, C determinanty lišící se pouze v k-tém řádku (sloupci), přičemž k-tý řádek (sloupec) determinantu C je součtem k-tých řádků (sloupců) determinantů A a B, je C = A + B. 8 Hodnota determinantu se nemění, přičteme-li k jednomu řádku (sloupci) k-násobek jiného řádku (sloupce). 9 Hodnota determinantu se nemění, přičteme-li k danému řádku (sloupci) lineární kombinai zbylých řádků (sloupců). 10 Jsou-li v determinantu všechny prvky nad (pod) hlavní diagonálou rovny nule, je hodnota determinantu rovna součinu prvků v hlavní diagonále. 11 Determinant je roven 0, právě když je některý jeho řádek (sloupec) lineární kombinací ostatních řádků (sloupců). Lucie Doudová (UO Brno) Lineární algebra 45 / 93

53 Determinanaty Determinanty Vlastnosti Příklad Vypočtěte determinant úpravou na schodovitý tvar A = Lucie Doudová (UO Brno) Lineární algebra 46 / 93

54 Determinanaty Determinanty Vlastnosti Příklad A = = = = r 2 = 2r 1 + r 2 r 3 = 3r 1 + r 3 r 4 = 2r 1 + r = r2 = r 4 r 4 = r = r 3 = r 2 + r 3 r 4 = 3r 2 + r 4 r 3 = 1 2 r3 Lucie Doudová (UO Brno) Lineární algebra 47 / 93

55 Determinanaty Determinanty Vlastnosti Příklad r 4 = 3r 3 + r 4 = = = ( 2) = 22 Lucie Doudová (UO Brno) Lineární algebra 48 / 93

56 Determinanty Kondenzační metoda Kondenzační metoda výpočtu determinantů Věta Nechť je v determinantu A řádu n 3 prvek a Pak pro hodnotu determinantu platí vztah det A = a 2 n 11 det A, kde det A je determinant řádu n 1, jejíž prvky a ij, i, j = 1,..., n 1, jsou tvaru a ij = a11 a 1,j+1. a i+1,1 a i+1,j+1 Lucie Doudová (UO Brno) Lineární algebra 49 / 93

57 Determinanty Kondenzační metoda Kondenzační metoda výpočtu determinantů Poznámky 1 Prvek a 11 se nazývá vůdčí prvek nebo pivot. 2 Je-li v determinantu prvek a 11 = 0, pak výměnou řádků, případně sloupců docílíme toho, aby na místě pivota bylo nenulové číslo, přičemž je třeba dbát na to, že při každé výměně řádků (sloupců) se mění znaménko determinantu. Lucie Doudová (UO Brno) Lineární algebra 50 / 93

58 Determinanty Kondenzační metoda Determinanaty Příklad Vypočtěte determinant kondenzační metodou A = = = = Lucie Doudová (UO Brno) Lineární algebra 51 / 93

59 Determinanty Kondenzační metoda Determinanaty Příklad A = = = = Lucie Doudová (UO Brno) Lineární algebra 52 / 93

60 Determinanty Kondenzační metoda Determinanaty Příklad A = = = = Lucie Doudová (UO Brno) Lineární algebra 53 / 93

61 Determinanty Kondenzační metoda Determinanaty Příklad A = = = = Lucie Doudová (UO Brno) Lineární algebra 54 / 93

62 Determinanty Kondenzační metoda Determinanaty Příklad A = = = = Lucie Doudová (UO Brno) Lineární algebra 55 / 93

63 Determinanty Kondenzační metoda Determinanaty Příklad A = = = = Lucie Doudová (UO Brno) Lineární algebra 56 / 93

64 Determinanty Kondenzační metoda Determinanaty Příklad A = = = = Lucie Doudová (UO Brno) Lineární algebra 57 / 93

65 Determinanty Kondenzační metoda Determinanaty Příklad A = = = = Lucie Doudová (UO Brno) Lineární algebra 58 / 93

66 Determinanty Kondenzační metoda Determinanaty Příklad A = = = = Lucie Doudová (UO Brno) Lineární algebra 59 / 93

67 Determinanty Kondenzační metoda Determinanaty Pokračování příkladu = = = = ( ) = 22 Lucie Doudová (UO Brno) Lineární algebra 60 / 93

68 Obsah přednášky Inverzní matice 1 Základní definice a označení 2 Operace s maticemi Rovnost matic Součet matic a násobení matice číslem Součin matic Transpnování matic 3 Hodnost matice 4 Determinanty Sarrusovo pravidlo Rozvoj determinantu Vlastnosti Kondenzační metoda 5 Inverzní matice 6 Maticové rovnice 7 Příklady 8 Příklady pro samostatné studium Lucie Doudová (UO Brno) Lineární algebra 61 / 93

69 Inverzní matice Inverzní matice Definice Nechť A je daná matice. Existuje-li matice Z tak, že platí AZ = ZA = E, nazýváme ji inverzní maticí k dané maici A a značíme Z = A 1. Lucie Doudová (UO Brno) Lineární algebra 62 / 93

70 Inverzní matice Inverzní matice Označení Nechť A = (a ij ) je čtvercová matice. Matici A 11 A A n1 A 12 A A n2...., A 1n A 2n... A nn kde A ij je algebraický doplněk prvku a ij, budeme nazývat adjungovanou maticí k matici A a značit adja (resp. A ). Věta Nechť A je čtvercová matice, jejíž determinant je různý od nuly. Pak matice je inverzní maticí k matici A. A 1 = 1 det A adja Lucie Doudová (UO Brno) Lineární algebra 63 / 93

71 Inverzní matice Inverzní matice Definice Čtvercová matice se nazývá regulární, je-li její determinant různý od nuly. Je-li det A = 0, hovoříme o singulární matici. Věta Inverzní matice ke čtvercové matici A existuje právě tehdy, je-li A regulární matice. Poznámka Inverzní matici k matici A lze také nalézt pomocí řádkových úprav matice. Sestavíme novou matici tak, že nejdříve napíšeme matici A a za ni matici E. Pro přehlednost je oddělíme čarou. Pomocí řádkových úprav převedeme matici před čarou na jednotkovou matici a matice za čarou se převede (pomocí stejných úprav) na matici inverzní k matici A. ( A E ) ( E A 1 ) Lucie Doudová (UO Brno) Lineární algebra 64 / 93

72 Inverzní matice Inverzní matice Příklad Určete matici inverzní k matici A = A 11 = ( 1) = 2 A23 = 2 1 ( 1) = 3 A 12 = ( 1) = 4 A31 = 1 3 ( 1) = 1 A 13 = ( 1) = 3 A32 = 2 3 ( 1) = 7 A 21 = ( 1) = 4 A33 = 2 1 ( 1) = 3 A 22 = ( 1) = 1 A = a 11A 11 + a 12A 12 + a 13A 13 = 2 ( 2) ( 3) 3 = 9. Lucie Doudová (UO Brno) Lineární algebra 65 / 93

73 Inverzní matice Inverzní matice Pokračování příkladu Určete matici inverzní k matici A = A 1 = = = Lucie Doudová (UO Brno) Lineární algebra 66 / 93

74 Inverzní matice Inverzní matice Příklad - jiný postup Určete matici inverzní k matici A = A { }} { E { }} { Zaměníme 1. a 2. řádek r 1 + r 2 r 1 + r r 2 + r 3 r 3/3 Lucie Doudová (UO Brno) Lineární algebra 67 / 93

75 Inverzní matice Inverzní matice Pokračování příkladu r 2 + 7r 3 r r 1 2r 2/ r 1 + r 3 } {{ } E A 1 = = } {{ } A Lucie Doudová (UO Brno) Lineární algebra 68 / 93

76 Obsah přednášky Maticové rovnice 1 Základní definice a označení 2 Operace s maticemi Rovnost matic Součet matic a násobení matice číslem Součin matic Transpnování matic 3 Hodnost matice 4 Determinanty Sarrusovo pravidlo Rozvoj determinantu Vlastnosti Kondenzační metoda 5 Inverzní matice 6 Maticové rovnice 7 Příklady 8 Příklady pro samostatné studium Lucie Doudová (UO Brno) Lineární algebra 69 / 93

77 Maticové rovnice Maticové rovnice Maticové rovnice typu A X = B Uvedenou rovnici vynásobíme matící A 1 zleva (za podmínky, že inverzní matice existuje): A 1 AX = A 1 B Protože pro inverzní matici platí A 1 A = E dostáváme: EX = A 1 B A konečně protože EX = X můžeme psát výsledek X = A 1 B Lucie Doudová (UO Brno) Lineární algebra 70 / 93

78 Maticové rovnice Maticové rovnice Příklad Vyřešte maticovou rovnici tvaru AX = B ( 2 3 A = 5 8 ), B = ( Řešení bude ve tvaru X = A 1 B. Nejdřve najdeme matici inverzní k matici A. ( ) A = 5 2 Pro matici X tedy platí ( 8 3 X = 5 2 ) ( ) = ) ( ) Lucie Doudová (UO Brno) Lineární algebra 71 / 93

79 Maticové rovnice Maticové rovnice Příklad Nalezněte matici X vyhovující rovnici AX = B A = 4 3 3, B = Řešení bude ve tvaru X = A 1 B. Nejdřve najdeme matici inverzní k matici A. A = ( ) = 0 Determinanat vyšel roven 0 což znamená, že k matici A neexistuje matice inverzní a danou maticovou rovnici nelze řešit pomocí inverzních matic. Lze však použít obecného postupu, kdy maticovou rovnici přepíšeme do soustavy rovnic. 3x 1 x 4 + 2x 7 = 3 3x 2 x 5 + 2x 8 = 9 3x 3 x 6 + 2x 9 = 7 4x 1 3x 4 + 3x 7 = 1 4x 2 3x 5 + 3x 8 = 11 4x 3 3x 6 + 3x 9 = 7 x 1 + 3x 4 = 7 x 2 + 3x 5 = 5 x 3 + 3x 6 = 7 Lucie Doudová (UO Brno) Lineární algebra 72 / 93

80 Maticové rovnice Maticové rovnice Maticové rovnice typu X A = B Uvedenou rovnici vynásobíme matící A 1 zprava (za podmínky, že inverzní matice existuje): XAA 1 = BA 1 Protože pro inverzní matici platí AA 1 = E dostáváme: XE = BA 1 A konečně protože XE = X můžeme psát výsledek X = BA 1 Lucie Doudová (UO Brno) Lineární algebra 73 / 93

81 Maticové rovnice Maticové rovnice Příklad Vyřešte maticovou rovnici tvaru XA = B A = 2 1 2, B = Nejdříve určíme matici inverzní k matici A A 1 = 0 1 2/ /3 Pro matici X platí X = BA X = / / = Lucie Doudová (UO Brno) Lineární algebra 74 / 93

82 Maticové rovnice Maticové rovnice Příklad Vyřešte maticovou rovnici tvaru XA = B A = 2 2 2, B = X = BA 1 = ( ) ( = ) ( ) Lucie Doudová (UO Brno) Lineární algebra 75 / 93

83 Maticové rovnice Maticové rovnice Maticové rovnice typu A X B = C Uvedenou rovnici vynásobíme matící A 1 zleva a maticí B 1 zprava (za podmínky, že inverzní matice existují): A 1 AXBB 1 = A 1 CB 1 Protože pro inverzní matici platí A 1 A = E (a samozřejmě také BB 1 = E) dostáváme: EXE = A 1 CB 1 A konečně protože EXE = X můžeme psát výsledek X = A 1 CB 1 Lucie Doudová (UO Brno) Lineární algebra 76 / 93

84 Maticové rovnice Maticové rovnice Příklad Vyřešte maticovou rovnici tvaru AXB = C A = 2 0 5, B = Pro matici x platí X = A 1 CB 1. Nejdříve vypočteme matice inverzní k maticím A a B. A 1 = B 1 = 1 3, C =, Lucie Doudová (UO Brno) Lineární algebra 77 / 93

85 Maticové rovnice Maticové rovnice Pokračování příkladu X = ( 1 ) ( 1 ) 3 2 = = 1 3 = = Lucie Doudová (UO Brno) Lineární algebra 78 / 93

86 Obsah přednášky Příklady 1 Základní definice a označení 2 Operace s maticemi Rovnost matic Součet matic a násobení matice číslem Součin matic Transpnování matic 3 Hodnost matice 4 Determinanty Sarrusovo pravidlo Rozvoj determinantu Vlastnosti Kondenzační metoda 5 Inverzní matice 6 Maticové rovnice 7 Příklady 8 Příklady pro samostatné studium Lucie Doudová (UO Brno) Lineární algebra 79 / 93

87 Příklady Příklady k procvičení: Operace s maticemi 1 Určete x, y a z tak aby platilo A = B. ( ) ( x A =, B = 2 0 z 2 y 5 2 Pro dané matice A, B a C spočtěte 3A, A C, 2A B + 3C a určete matici X pro kterou platí A + 3X = 2B C + 2X A = , B = , C = ) Lucie Doudová (UO Brno) Lineární algebra 80 / 93

88 Příklady Příklady k procvičení: Součin matic a) Pro matice A a B, spočtěte matice AB a BA ( ) ( ) b) A =, B = c) A = 2 2 2, B = A = ( ) 1 2 2, B = Vypočtěte ( ) Vypočtěte ( ) ( ) ( ) T ( ) Lucie Doudová (UO Brno) Lineární algebra 81 / 93

89 Příklady Příklady k procvičení: Hodnost matice Určete hodnost matice Lucie Doudová (UO Brno) Lineární algebra 82 / 93

90 Příklady Příklady k procvičení: Determinanty Vypočítejte hodnoty determinantů ex e x 1 2e x Lucie Doudová (UO Brno) Lineární algebra 83 / 93

91 Příklady Příklady k procvičení: Determinanty Řešte v R x x 2 4x = 0 2 2x 3 x 1 1 x 0 x x = 0 3x x 7 < 0 Lucie Doudová (UO Brno) Lineární algebra 84 / 93

92 Příklady Příklady k procvičení: Determinanty Různými způsoby vypočítejte hodnotu determinantu Lucie Doudová (UO Brno) Lineární algebra 85 / 93

93 Příklady Příklady k procvičení: Inverzní matice K daným maticím určete inverzní matice (pokud existují). ( ) Lucie Doudová (UO Brno) Lineární algebra 86 / 93

94 Příklady Příklady k procvičení: Maticové rovnice Nalezněte matici X, která vyhovuje dané rovnici. ( ) ( ) X = X = ( ) ( ) ( ) X = ( ) ( ) ( ) X = ( ) ( ) ( ) C + XA = BA, kde A =, B =, C = Lucie Doudová (UO Brno) Lineární algebra 87 / 93

95 Obsah přednášky Příklady pro samostatné studium 1 Základní definice a označení 2 Operace s maticemi Rovnost matic Součet matic a násobení matice číslem Součin matic Transpnování matic 3 Hodnost matice 4 Determinanty Sarrusovo pravidlo Rozvoj determinantu Vlastnosti Kondenzační metoda 5 Inverzní matice 6 Maticové rovnice 7 Příklady 8 Příklady pro samostatné studium Lucie Doudová (UO Brno) Lineární algebra 88 / 93

96 Příklady pro samostatné studium Příklady pro samostatné studium Příklad 1: Najděte matici X pro kterou platí: 3(A X ) + B = A 2X + C + 2B, kde A = , B = C = Příklad 2: Vypočtěte AB, BA a A T B pro matice A = 2 1 2, B = Lucie Doudová (UO Brno) Lineární algebra 89 / 93

97 Příklady pro samostatné studium Příklady pro samostatné studium Příklad 3: Určete hodnost matice A Příklad 4: Vypočtěte determinant a) b) A = Lucie Doudová (UO Brno) Lineární algebra 90 / 93

98 Příklady pro samostatné studium Příklady pro samostatné studium Příklad 5: Kdaným maticím určete inverzní matice ( ) 3 5 a) b) c) Lucie Doudová (UO Brno) Lineární algebra 91 / 93

99 Příklady pro samostatné studium Příklady pro samostatné studium Příklad 6: Nalezněte matici X, která vyhovuje dané rovnici a) X = ( ) ( ) b) X = c) 4 2 ( ) X ( ) = d) A + BX = C + 2AX, kde ( 1 2 A = 0 2 ), B = ( ) ( ) ( 2 1, C = 1 3 ) Lucie Doudová (UO Brno) Lineární algebra 92 / 93

100 Konec Následuje téma Soustavy lineárních rovnic. Lucie Doudová (UO Brno) Lineární algebra 93 / 93

Maticí typu (m, n), kde m, n jsou přirozená čísla, se rozumí soubor mn veličin a jk zapsaných do m řádků a n sloupců tvaru:

Maticí typu (m, n), kde m, n jsou přirozená čísla, se rozumí soubor mn veličin a jk zapsaných do m řádků a n sloupců tvaru: 3 Maticový počet 3.1 Zavedení pojmu matice Maticí typu (m, n, kde m, n jsou přirozená čísla, se rozumí soubor mn veličin a jk zapsaných do m řádků a n sloupců tvaru: a 11 a 12... a 1k... a 1n a 21 a 22...

Více

Základy maticového počtu Matice, determinant, definitnost

Základy maticového počtu Matice, determinant, definitnost Základy maticového počtu Matice, determinant, definitnost Petr Liška Masarykova univerzita 18.9.2014 Matice a vektory Matice Matice typu m n je pravoúhlé (nebo obdélníkové) schéma, které má m řádků a n

Více

Determinanty. Obsah. Aplikovaná matematika I. Pierre Simon de Laplace. Definice determinantu. Laplaceův rozvoj Vlastnosti determinantu.

Determinanty. Obsah. Aplikovaná matematika I. Pierre Simon de Laplace. Definice determinantu. Laplaceův rozvoj Vlastnosti determinantu. Determinanty Aplikovaná matematika I Dana Říhová Mendelu Brno Obsah 1 Determinanty Definice determinantu Sarrusovo a křížové pravidlo Laplaceův rozvoj Vlastnosti determinantu Výpočet determinantů 2 Inverzní

Více

Matematika B101MA1, B101MA2

Matematika B101MA1, B101MA2 Matematika B101MA1, B101MA2 Zařazení předmětu: povinný předmět 1.ročníku bc studia 2 semestry Rozsah předmětu: prezenční studium 2 + 2 kombinované studium 16 + 0 / semestr Zakončení předmětu: ZS zápočet

Více

Lineární algebra. Soustavy lineárních rovnic

Lineární algebra. Soustavy lineárních rovnic Lineární algebra Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního programu Fakulty ekonomiky a managementu Registrační číslo projektu: CZ.1.07/2.2.00/28.0326

Více

Číselné vektory, matice, determinanty

Číselné vektory, matice, determinanty Číselné vektory, matice, determinanty Základy vyšší matematiky LDF MENDELU Podpořeno projektem Průřezová inovace studijních programů Lesnické a dřevařské fakulty MENDELU v Brně (LDF) s ohledem na discipĺıny

Více

Kapitola 11: Vektory a matice:

Kapitola 11: Vektory a matice: Kapitola 11: Vektory a matice: Prostor R n R n = {(x 1,, x n ) x i R, i = 1,, n}, n N x = (x 1,, x n ) R n se nazývá vektor x i je i-tá souřadnice vektoru x rovnost vektorů: x = y i = 1,, n : x i = y i

Více

Operace s maticemi. 19. února 2018

Operace s maticemi. 19. února 2018 Operace s maticemi Přednáška druhá 19. února 2018 Obsah 1 Operace s maticemi 2 Hodnost matice (opakování) 3 Regulární matice 4 Inverzní matice 5 Determinant matice Matice Definice (Matice). Reálná matice

Více

Kapitola 11: Vektory a matice 1/19

Kapitola 11: Vektory a matice 1/19 Kapitola 11: Vektory a matice 1/19 2/19 Prostor R n R n = {(x 1,..., x n ) x i R, i = 1,..., n}, n N x = (x 1,..., x n ) R n se nazývá vektor x i je i-tá souřadnice vektoru x rovnost vektorů: x = y i =

Více

Lineární algebra Operace s vektory a maticemi

Lineární algebra Operace s vektory a maticemi Lineární algebra Operace s vektory a maticemi Robert Mařík 26. září 2008 Obsah Operace s řádkovými vektory..................... 3 Operace se sloupcovými vektory................... 12 Matice..................................

Více

Operace s maticemi

Operace s maticemi Operace s maticemi Seminář druhý 17.10. 2018 Obsah 1 Operace s maticemi 2 Hodnost matice 3 Regulární matice 4 Inverzní matice Matice Definice (Matice). Reálná matice typu m n je obdélníkové schema A =

Více

Cílem této kapitoly je uvedení pojmu matice a jejich speciálních typů. Čtenář se seznámí se základními vlastnostmi matic a s operacemi s maticemi

Cílem této kapitoly je uvedení pojmu matice a jejich speciálních typů. Čtenář se seznámí se základními vlastnostmi matic a s operacemi s maticemi 2.2. Cíle Cílem této kapitoly je uvedení pojmu matice a jejich speciálních typů. Čtenář se seznámí se základními vlastnostmi matic a s operacemi s maticemi Předpokládané znalosti Předpokladem zvládnutí

Více

HODNOST A DETERMINANT MATICE, INVERZNÍ MATICE

HODNOST A DETERMINANT MATICE, INVERZNÍ MATICE MENDELOVA UNIVERZITA V BRNĚ LDF MT MATEMATIKA HODNOST A DETERMINANT MATICE, INVERZNÍ MATICE Podpořeno projektem Průřezová inovace studijních programů Lesnické a dřevařské fakulty MENDELU v Brně (LDF) s

Více

Lineární algebra - I. část (vektory, matice a jejich využití)

Lineární algebra - I. část (vektory, matice a jejich využití) Lineární algebra - I. část (vektory, matice a jejich využití) Michal Fusek Ústav matematiky FEKT VUT, fusekmi@feec.vutbr.cz 2. přednáška z ESMAT Michal Fusek (fusekmi@feec.vutbr.cz) 1 / 40 Obsah 1 Vektory

Více

Vektory a matice. Obsah. Aplikovaná matematika I. Carl Friedrich Gauss. Základní pojmy a operace

Vektory a matice. Obsah. Aplikovaná matematika I. Carl Friedrich Gauss. Základní pojmy a operace Vektory a matice Aplikovaná matematika I Dana Říhová Mendelu Brno Obsah 1 Vektory Základní pojmy a operace Lineární závislost a nezávislost vektorů 2 Matice Základní pojmy, druhy matic Operace s maticemi

Více

1 Vektorové prostory.

1 Vektorové prostory. 1 Vektorové prostory DefiniceMnožinu V, jejíž prvky budeme označovat a, b, c, z, budeme nazývat vektorovým prostorem právě tehdy, když budou splněny následující podmínky: 1 Je dáno zobrazení V V V, které

Více

(Cramerovo pravidlo, determinanty, inverzní matice)

(Cramerovo pravidlo, determinanty, inverzní matice) KMA/MAT1 Přednáška a cvičení, Lineární algebra 2 Řešení soustav lineárních rovnic se čtvercovou maticí soustavy (Cramerovo pravidlo, determinanty, inverzní matice) 16 a 21 října 2014 V dnešní přednášce

Více

Determinant matice řádu 5 budeme počítat opakovaným použitím rozvoje determinantu podle vybraného řádku nebo sloupce. Aby byl náš výpočet

Determinant matice řádu 5 budeme počítat opakovaným použitím rozvoje determinantu podle vybraného řádku nebo sloupce. Aby byl náš výpočet Řešené příklady z lineární algebry - část 2 Příklad 2.: Určete determinant matice A: A = 4 4. Řešení: Determinant matice řádu budeme počítat opakovaným použitím rozvoje determinantu podle vybraného řádku

Více

DEFINICE Z LINEÁRNÍ ALGEBRY

DEFINICE Z LINEÁRNÍ ALGEBRY DEFINICE Z LINEÁRNÍ ALGEBRY Skripta Matematické metody pro statistiku a operační výzkum (Nešetřilová, H., Šařecová, P., 2009). 1. definice Vektorovým prostorem rozumíme neprázdnou množinu prvků V, na které

Více

MATICE. a 11 a 12 a 1n a 21 a 22 a 2n A = = [a ij]

MATICE. a 11 a 12 a 1n a 21 a 22 a 2n A = = [a ij] MATICE Matice typu m/n nad tělesem T je soubor m n prvků z tělesa T uspořádaných do m řádků a n sloupců: a 11 a 12 a 1n a 21 a 22 a 2n A = = [a ij] a m1 a m2 a mn Prvek a i,j je prvek matice A na místě

Více

Determinanty. Determinanty. Přednáška MATEMATIKA č. 3. Jiří Neubauer

Determinanty. Determinanty. Přednáška MATEMATIKA č. 3. Jiří Neubauer Přednáška MATEMATIKA č. 3 Katedra ekonometrie FEM UO Brno kancelář 69a, tel. 973 442029 email:jiri.neubauer@unob.cz 21. 10. 2010 Uvažujme neprázdnou množinu přirozených čísel M = {1, 2,..., n}. Z kombinatoriky

Více

HODNOST A DETERMINANT MATICE, INVERZNÍ MATICE

HODNOST A DETERMINANT MATICE, INVERZNÍ MATICE MENDELOVA UNIVERZITA V BRNĚ LDF MT MATEMATIKA HODNOST A DETERMINANT MATICE, INVERZNÍ MATICE Podpořeno projektem Průřezová inovace studijních programů Lesnické a dřevařské fakulty MENDELU v Brně (LDF) s

Více

P 1 = P 1 1 = P 1, P 1 2 =

P 1 = P 1 1 = P 1, P 1 2 = 1 Výpočet inverzní matice Věta 1 Necht P U elementární matice vzniklá el úpravou U Pak je P U regulární Důkaz: Protože elementární úprava U je invertovatelná, existuje el úprava U, která vrací změny U

Více

0.1 Úvod do lineární algebry

0.1 Úvod do lineární algebry Matematika KMI/PMATE 1 01 Úvod do lineární algebry 011 Vektory Definice 011 Vektorem aritmetického prostorur n budeme rozumět uspořádanou n-tici reálných čísel x 1, x 2,, x n Definice 012 Definice sčítání

Více

Základy matematiky pro FEK

Základy matematiky pro FEK Základy matematiky pro FEK 2. přednáška Blanka Šedivá KMA zimní semestr 2016/2017 Blanka Šedivá (KMA) Základy matematiky pro FEK zimní semestr 2016/2017 1 / 20 Co nás dneska čeká... Závislé a nezávislé

Více

Úvod do lineární algebry

Úvod do lineární algebry Úvod do lineární algebry 1 Aritmetické vektory Definice 11 Mějme n N a utvořme kartézský součin R n R R R Každou uspořádanou n tici x 1 x 2 x, x n budeme nazývat n rozměrným aritmetickým vektorem Prvky

Více

VI. Maticový počet. VI.1. Základní operace s maticemi. Definice. Tabulku

VI. Maticový počet. VI.1. Základní operace s maticemi. Definice. Tabulku VI Maticový počet VI1 Základní operace s maticemi Definice Tabulku a 11 a 12 a 1n a 21 a 22 a 2n, a m1 a m2 a mn kde a ij R, i = 1,, m, j = 1,, n, nazýváme maticí typu m n Zkráceně zapisujeme (a ij i=1m

Více

Uspořádanou n-tici reálných čísel nazveme aritmetický vektor (vektor), ā = (a 1, a 2,..., a n ). Čísla a 1, a 2,..., a n se nazývají složky vektoru

Uspořádanou n-tici reálných čísel nazveme aritmetický vektor (vektor), ā = (a 1, a 2,..., a n ). Čísla a 1, a 2,..., a n se nazývají složky vektoru 1 1. Lineární algebra 1.1. Lineární závislost a nezávislost vektorů. Hodnost matice Aritmetické vektory Uspořádanou n-tici reálných čísel nazveme aritmetický vektor (vektor), ā = (a 1, a 2,..., a n ).

Více

12. Determinanty. 12. Determinanty p. 1/25

12. Determinanty. 12. Determinanty p. 1/25 12. Determinanty 12. Determinanty p. 1/25 12. Determinanty p. 2/25 Determinanty 1. Induktivní definice determinantu 2. Determinant a antisymetrické formy 3. Výpočet hodnoty determinantu 4. Determinant

Více

Matice. Modifikace matic eliminační metodou. α A = α a 2,1, α a 2,2,..., α a 2,n α a m,1, α a m,2,..., α a m,n

Matice. Modifikace matic eliminační metodou. α A = α a 2,1, α a 2,2,..., α a 2,n α a m,1, α a m,2,..., α a m,n [1] Základní pojmy [2] Matice mezi sebou sčítáme a násobíme konstantou (lineární prostor) měníme je na jiné matice eliminační metodou násobíme je mezi sebou... Matice je tabulka čísel s konečným počtem

Více

Matice. Předpokládejme, že A = (a ij ) je matice typu m n: diagonálou jsou rovny nule.

Matice. Předpokládejme, že A = (a ij ) je matice typu m n: diagonálou jsou rovny nule. Matice Definice. Maticí typu m n nazýváme obdélníkové pole, tvořené z m n reálných čísel (tzv. prvků matice), zapsaných v m řádcích a n sloupcích. Značíme např. A = (a ij ), kde i = 1,..., m, j = 1,...,

Více

ČTVERCOVÉ MATICE. Čtvercová matice je taková matice, kde počet řádků je roven počtu jejích sloupců. det(a) značíme determinant čtvercové matice A

ČTVERCOVÉ MATICE. Čtvercová matice je taková matice, kde počet řádků je roven počtu jejích sloupců. det(a) značíme determinant čtvercové matice A ČTVERCOVÉ MTICE Čtvercová matice je taková matice, kde počet řádků je roven počtu jejích sloupců. det() značíme determinant čtvercové matice Regulární matice hodnost je rovna jejímu řádu determinant je

Více

0.1 Úvod do lineární algebry

0.1 Úvod do lineární algebry Matematika KMI/PMATE 1 01 Úvod do lineární algebry 011 Lineární rovnice o 2 neznámých Definice 011 Lineární rovnice o dvou neznámých x, y je rovnice, která může být vyjádřena ve tvaru ax + by = c, kde

Více

8 Matice a determinanty

8 Matice a determinanty M Rokyta, MFF UK: Aplikovaná matematika II kap 8: Matice a determinanty 1 8 Matice a determinanty 81 Matice - definice a základní vlastnosti Definice Reálnou resp komplexní maticí A typu m n nazveme obdélníkovou

Více

10. Soustavy lineárních rovnic, determinanty, Cramerovo pravidlo

10. Soustavy lineárních rovnic, determinanty, Cramerovo pravidlo 0. Soustavy lineárních rovnic, determinanty, Cramerovo pravidlo (PEF PaA) Petr Gurka aktualizováno 9. prosince 202 Obsah Základní pojmy. Motivace.................................2 Aritmetický vektorový

Více

Soustavy lineárních rovnic a determinanty

Soustavy lineárních rovnic a determinanty Soustavy lineárních rovnic a determinanty Petr Hasil Přednáška z matematiky Podpořeno projektem Průřezová inovace studijních programů Lesnické a dřevařské fakulty MENDELU v Brně (LDF) s ohledem na discipĺıny

Více

Čtvercové matice. Čtvercová matice je taková matice, jejíž počet řádků je roven počtu jejích sloupců

Čtvercové matice. Čtvercová matice je taková matice, jejíž počet řádků je roven počtu jejích sloupců Determinant matice Čtvercové matice Čtvercová matice je taková matice, jejíž počet řádků je roven počtu jejích sloupců Determinant je zobrazení, které přiřadí každé čtvercové matici A skalár (reálné číslo).

Více

MENDELOVA UNIVERZITA V BRNĚ LDF MT MATEMATIKA VEKTORY, MATICE

MENDELOVA UNIVERZITA V BRNĚ LDF MT MATEMATIKA VEKTORY, MATICE MENDELOVA UNIVERZITA V BRNĚ LDF MT MATEMATIKA VEKTORY, MATICE Podpořeno projektem Průřezová inovace studijních programů Lesnické a dřevařské fakulty MENDELU v Brně (LDF) s ohledem na discipliny společného

Více

MENDELOVA UNIVERZITA V BRNĚ LDF MT MATEMATIKA VEKTORY, MATICE

MENDELOVA UNIVERZITA V BRNĚ LDF MT MATEMATIKA VEKTORY, MATICE MENDELOVA UNIVERZITA V BRNĚ LDF MT MATEMATIKA VEKTORY, MATICE Podpořeno projektem Průřezová inovace studijních programů Lesnické a dřevařské fakulty MENDELU v Brně (LDF) s ohledem na discipliny společného

Více

Matematika (CŽV Kadaň) aneb Úvod do lineární algebry Matice a soustavy rovnic

Matematika (CŽV Kadaň) aneb Úvod do lineární algebry Matice a soustavy rovnic Přednáška třetí (a pravděpodobně i čtvrtá) aneb Úvod do lineární algebry Matice a soustavy rovnic Lineární rovnice o 2 neznámých Lineární rovnice o 2 neznámých Lineární rovnice o dvou neznámých x, y je

Více

Matematika 1 MA1. 2 Determinant. 3 Adjungovaná matice. 4 Cramerovo pravidlo. 11. přednáška ( ) Matematika 1 1 / 29

Matematika 1 MA1. 2 Determinant. 3 Adjungovaná matice. 4 Cramerovo pravidlo. 11. přednáška ( ) Matematika 1 1 / 29 Matematika 1 11. přednáška MA1 1 Opakování 2 Determinant 3 Adjungovaná matice 4 Cramerovo pravidlo 5 Vlastní čísla a vlastní vektory matic 6 Zkouška; konzultace; výběrová matematika;... 11. přednáška (15.12.2010

Více

1 Determinanty a inverzní matice

1 Determinanty a inverzní matice Determinanty a inverzní matice Definice Necht A = (a ij ) je matice typu (n, n), n 2 Subdeterminantem A ij matice A příslušným pozici (i, j) nazýváme determinant matice, která vznikne z A vypuštěním i-tého

Více

Soustava m lineárních rovnic o n neznámých je systém

Soustava m lineárních rovnic o n neznámých je systém 1 1.2. Soustavy lineárních rovnic Soustava lineárních rovnic Soustava m lineárních rovnic o n neznámých je systém a 11 x 1 + a 12 x 2 +... + a 1n x n = b 1 a 21 x 1 + a 22 x 2 +... + a 2n x n = b 2...

Více

VĚTY Z LINEÁRNÍ ALGEBRY

VĚTY Z LINEÁRNÍ ALGEBRY VĚTY Z LINEÁRNÍ ALGEBRY Skripta Matematické metody pro statistiku a operační výzkum (Nešetřilová, H., Šařecová, P., 2009). 1. věta Nechť M = {x 1, x 2,..., x k } je množina vektorů z vektorového prostoru

Více

Hisab al-džebr val-muqabala ( Věda o redukci a vzájemném rušení ) Muhammada ibn Músá al-chvárizmího (790? - 850?, Chiva, Bagdád),

Hisab al-džebr val-muqabala ( Věda o redukci a vzájemném rušení ) Muhammada ibn Músá al-chvárizmího (790? - 850?, Chiva, Bagdád), 1 LINEÁRNÍ ALGEBRA 1 Lineární algebra Slovo ALGEBRA pochází z arabského al-jabr, což znamená nahrazení. Toto slovo se objevilo v názvu knihy islámského matematika Hisab al-džebr val-muqabala ( Věda o redukci

Více

2. ZÁKLADY MATICOVÉ ALGEGRY 2.1. ZÁKLADNÍ POJMY

2. ZÁKLADY MATICOVÉ ALGEGRY 2.1. ZÁKLADNÍ POJMY 2. ZÁKLADY MAICOVÉ ALGEGRY 2.1. ZÁKLADNÍ POJMY V této kapitole se dozvíte: jak je definována reálná nebo komplexní matice a co rozumíme jejím typem; co jsou to prvky matice, co vyjadřují jejich indexy

Více

MATEMATIKA PRO PŘÍRODNÍ VĚDY LINEÁRNÍ ALGEBRA, DIFERENCIÁLNÍ POČET MPV, LADP TUL, ZS 2009/10

MATEMATIKA PRO PŘÍRODNÍ VĚDY LINEÁRNÍ ALGEBRA, DIFERENCIÁLNÍ POČET MPV, LADP TUL, ZS 2009/10 1 MATEMATIKA PRO PŘÍRODNÍ VĚDY LINEÁRNÍ ALGEBRA, DIFERENCIÁLNÍ POČET 2 koncepce/slides: Jan Picek přednášející: Jiří Veselý KAP, tel. 485352290, budova H konzul. hodiny: dle úmluvy e-mail: jvesely@karlin.mff.cuni.cz

Více

SOUČIN MATIC A m n B n p = C m p, přičemž: a i1 b 1j +a i2 b 2j + +a in b nj = c ij, i=1 m, j=1 p. Např: (-2) = -3

SOUČIN MATIC A m n B n p = C m p, přičemž: a i1 b 1j +a i2 b 2j + +a in b nj = c ij, i=1 m, j=1 p. Např: (-2) = -3 SOUČIN MATIC A m n B n p = C m p, přičemž: a i1 b 1j +a i2 b 2j + +a in b nj = c ij, i=1 m, j=1 p Např: 2 2 + (-2) 4 + 0 0 + 1 1 = -3 INVERZNÍ MATICE Pro čtvercovou matici B může (ale nemusí) existovat

Více

Lineární algebra : Násobení matic a inverzní matice

Lineární algebra : Násobení matic a inverzní matice Lineární algebra : Násobení matic a inverzní matice (8. přednáška) František Štampach, Karel Klouda LS 2013/2014 vytvořeno: 17. března 2014, 12:42 1 2 0.1 Násobení matic Definice 1. Buďte m, n, p N, A

Více

Základy matematiky pro FEK

Základy matematiky pro FEK Základy matematiky pro FEK 3. přednáška Blanka Šedivá KMA zimní semestr 2016/2017 Blanka Šedivá (KMA) Základy matematiky pro FEK zimní semestr 2016/2017 1 / 21 Co nás dneska čeká... Co je to soustava lineárních

Více

Soustavy lineárních rovnic

Soustavy lineárních rovnic 7 Matice. Determinant Soustavy lineárních rovnic 7.1 Matice Definice 1. Matice typu (m, n) jesoustavam n reálných čísel uspořádaných do m řádků a n sloupců a 11, a 12, a 13,..., a 1n a 21, a 22, a 23,...,

Více

Soustavy lineárních rovnic

Soustavy lineárních rovnic Přednáška MATEMATIKA č 4 Katedra ekonometrie FEM UO Brno kancelář 69a, tel 973 442029 email:jirineubauer@unobcz 27 10 2010 Soustava lineárních rovnic Definice Soustava rovnic a 11 x 1 + a 12 x 2 + + a

Více

Soustavy. Terminologie. Dva pohledy na soustavu lin. rovnic. Definice: Necht A = (a i,j ) R m,n je matice, b R m,1 je jednosloupcová.

Soustavy. Terminologie. Dva pohledy na soustavu lin. rovnic. Definice: Necht A = (a i,j ) R m,n je matice, b R m,1 je jednosloupcová. [1] Terminologie [2] Soustavy lineárních rovnic vlastnosti množin řešení metody hledání řešení nejednoznačnost zápisu řešení Definice: Necht A = (a i,j ) R m,n je matice, b R m,1 je jednosloupcová matice.

Více

ALGEBRA. Téma 1: Matice a determinanty

ALGEBRA. Téma 1: Matice a determinanty SLEZSKÁ UNIVERZITA V OPAVĚ Matematický ústav v Opavě Na Rybníčku 1 746 01 Opava tel (553 684 611 DENNÍ STUDIUM Téma 1: Matice a determinanty 1 Přehled základních pojmů a tvrzení Základní pojmy Číselná

Více

Lineární algebra : Násobení matic a inverzní matice

Lineární algebra : Násobení matic a inverzní matice Lineární algebra : Násobení matic a inverzní matice (8. přednáška) František Štampach, Karel Klouda frantisek.stampach@fit.cvut.cz, karel.klouda@fit.cvut.cz Katedra aplikované matematiky Fakulta informačních

Více

3. Matice a determinanty

3. Matice a determinanty . Matice a determinanty Teorie matic a determinantů představuje úvod do lineární algebry. Nejrozsáhlejší aplikace mají matice a determinanty při řešení systémů lineárních rovnic. Pojem determinantu zavedl

Více

[1] Determinant. det A = 0 pro singulární matici, det A 0 pro regulární matici

[1] Determinant. det A = 0 pro singulární matici, det A 0 pro regulární matici [1] Determinant je číslo jistým způsobem charakterizující čtvercovou matici det A = 0 pro singulární matici, det A 0 pro regulární matici používá se při řešení lineárních soustav... a v mnoha dalších aplikacích

Více

2. Lineární algebra 2A. Matice a maticové operace. 2. Lineární algebra

2. Lineární algebra 2A. Matice a maticové operace. 2. Lineární algebra 2 Lineární algebra 2A Matice a maticové operace 2 Lineární algebra Verze října 201 Teorie matic a determinantů představuje úvod do lineární algebry Nejrozsáhlejší aplikace mají matice a determinanty při

Více

Množinu všech matic typu m n nad tělesem T budeme označovat M m n (T ), množinu všech čtvercových matic stupně n nad T pak M n (T ).

Množinu všech matic typu m n nad tělesem T budeme označovat M m n (T ), množinu všech čtvercových matic stupně n nad T pak M n (T ). Matice Definice 4.1 Necht (T ; +, je číselné těleso, m, n N a dále necht a ij T pro všechny indexy i = 1, 2,..., m a j = 1, 2,..., n. Potom schéma a 11 a 12... a 1n a 21 a 22... a 2n... = (a ij m n a m1

Více

7. Lineární vektorové prostory

7. Lineární vektorové prostory 7. Lineární vektorové prostory Tomáš Salač MÚ UK, MFF UK LS 2017/18 Tomáš Salač ( MÚ UK, MFF UK ) 7. Lineární vektorové prostory LS 2017/18 1 / 62 7.1 Definice a příklady Definice 7.1 Množina G s binární

Více

a + b + c = 2 b + c = 1 a b = a 1 2a 1 + a a 3 + a 5 + 2a 2 + a 2 + a

a + b + c = 2 b + c = 1 a b = a 1 2a 1 + a a 3 + a 5 + 2a 2 + a 2 + a Zadání A. 1. Polynom P (x) má v uspořádané bázi (x 2 + x 1, 2x 2 x 1, x 2 + x + 2) souřadnice (1, 1, 1). Najděte jeho souřadnice vzhledem k uspořádané bázi (x 2 1, x 2 + x 1, x 2 + x). Nejprve si spočítáme

Více

Matice. Přednáška MATEMATIKA č. 2. Jiří Neubauer. Katedra ekonometrie FEM UO Brno kancelář 69a, tel. 973 442029 email:jiri.neubauer@unob.

Matice. Přednáška MATEMATIKA č. 2. Jiří Neubauer. Katedra ekonometrie FEM UO Brno kancelář 69a, tel. 973 442029 email:jiri.neubauer@unob. Přednáška MATEMATIKA č. 2 Katedra ekonometrie FEM UO Brno kancelář 69a, tel. 973 442029 email:jiri.neubauer@unob.cz 13. 10. 2010 Uspořádané schéma vytvořené z m n reálných čísel, kde m, n N a 11 a 12 a

Více

Soustavy lineárních rovnic

Soustavy lineárních rovnic Soustavy lineárních rovnic Základy vyšší matematiky LDF MENDELU Podpořeno projektem Průřezová inovace studijních programů Lesnické a dřevařské fakulty MENDELU v Brně (LDF) s ohledem na discipĺıny společného

Více

Skalár- veličina určená jedním číselným údajem čas, hmotnost (porovnej životní úroveň, hospodaření firmy, naše poloha podle GPS )

Skalár- veličina určená jedním číselným údajem čas, hmotnost (porovnej životní úroveň, hospodaření firmy, naše poloha podle GPS ) LINEÁRNÍ ALGEBRA Úvod vektor Skalár- veličina určená jedním číselným údajem čas, hmotnost (porovnej životní úroveň, hospodaření firmy, naše poloha podle GPS ) Kartézský souřadnicový systém -je taková soustava

Více

KATEDRA INFORMATIKY UNIVERZITA PALACKÉHO DAGMAR SKALSKÁ VÝVOJ TOHOTO UČEBNÍHO TEXTU JE SPOLUFINANCOVÁN

KATEDRA INFORMATIKY UNIVERZITA PALACKÉHO DAGMAR SKALSKÁ VÝVOJ TOHOTO UČEBNÍHO TEXTU JE SPOLUFINANCOVÁN KATEDRA INFORMATIKY PŘÍRODOVĚDECKÁ FAKULTA UNIVERZITA PALACKÉHO LINEÁRNÍ ALGEBRA DAGMAR SKALSKÁ VÝVOJ TOHOTO UČEBNÍHO TEXTU JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY

Více

Matematika 2 pro PEF PaE

Matematika 2 pro PEF PaE Determinanty / 8 Matematika 2 pro PEF PaE 3 Determinanty Přemysl Jedlička Katedra matematiky, TF ČZU Permutace Determinanty Výpočet determinantu z definice 2 / 8 Permutací množiny {,, n} rozumíme prosté

Více

10. DETERMINANTY " # $!

10. DETERMINANTY  # $! 10. DETERMINANTY $ V této kapitole zavedeme determinanty čtvercových matic libovolného rozměru nad pevným tělesem, řekneme si jejich základní vlastnosti a naučíme se je vypočítat včetně příkladů jejich

Více

Soustavy linea rnı ch rovnic

Soustavy linea rnı ch rovnic [1] Soustavy lineárních rovnic vlastnosti množin řešení metody hledání řešení nejednoznačnost zápisu řešení a) soustavy, 10, b) P. Olšák, FEL ČVUT, c) P. Olšák 2010, d) BI-LIN, e) L, f) 2009/2010, g)l.

Více

Vektory a matice. Petr Hasil. Podpořeno projektem Průřezová inovace studijních programů Lesnické a dřevařské fakulty MENDELU v Brně (LDF)

Vektory a matice. Petr Hasil. Podpořeno projektem Průřezová inovace studijních programů Lesnické a dřevařské fakulty MENDELU v Brně (LDF) Vektory a matice Petr Hasil Přednáška z matematiky Podpořeno projektem Průřezová inovace studijních programů Lesnické a dřevařské fakulty MENDELU v Brně (LDF) s ohledem na discipĺıny společného základu

Více

1. Matice a maticové operace. 1. Matice a maticové operace p. 1/35

1. Matice a maticové operace. 1. Matice a maticové operace p. 1/35 1. Matice a maticové operace 1. Matice a maticové operace p. 1/35 1. Matice a maticové operace p. 2/35 Matice a maticové operace 1. Aritmetické vektory 2. Operace s aritmetickými vektory 3. Nulový a opačný

Více

1. LINEÁRNÍ ALGEBRA Vektory Operace s vektory... 8 Úlohy k samostatnému řešení... 8

1. LINEÁRNÍ ALGEBRA Vektory Operace s vektory... 8 Úlohy k samostatnému řešení... 8 1 Lineární algebra 1 LINEÁRNÍ ALGEBRA 8 11 Vektory 8 111 Operace s vektory 8 8 112 Lineární závislost a nezávislost vektorů 8 8 113 Báze vektorového prostoru 9 9 12 Determinant 9 9 13 Matice 1 131 Operace

Více

Součin matice A a čísla α definujeme jako matici αa = (d ij ) typu m n, kde d ij = αa ij pro libovolné indexy i, j.

Součin matice A a čísla α definujeme jako matici αa = (d ij ) typu m n, kde d ij = αa ij pro libovolné indexy i, j. Kapitola 3 Počítání s maticemi Matice stejného typu můžeme sčítat a násobit reálným číslem podobně jako vektory téže dimenze. Definice 3.1 Jsou-li A (a ij ) a B (b ij ) dvě matice stejného typu m n, pak

Více

2.6. VLASTNÍ ČÍSLA A VEKTORY MATIC

2.6. VLASTNÍ ČÍSLA A VEKTORY MATIC .6. VLASTNÍ ČÍSLA A VEKTORY MATIC V této kapitole se dozvíte: jak jsou definována vlastní (charakteristická) čísla a vektory čtvercové matice; co je to charakteristická matice a charakteristický polynom

Více

Matematika I pracovní listy

Matematika I pracovní listy Matematika I pracovní listy Dagmar Dlouhá, Radka Hamříková, Zuzana Morávková, Michaela Tužilová Katedra matematiky a deskriptivní geometrie VŠB - Technická univerzita Ostrava Úvod Pracovní listy jsou určeny

Více

Necht tedy máme přirozená čísla n, k pod pojmem systém lineárních rovnic rozumíme rovnice ve tvaru

Necht tedy máme přirozená čísla n, k pod pojmem systém lineárních rovnic rozumíme rovnice ve tvaru 2. Systémy lineárních rovnic V této kapitole se budeme zabývat soustavami lineárních rovnic s koeficienty z pole reálných případně komplexních čísel. Uvádíme podmínku pro existenci řešení systému lineárních

Více

Učební texty k státní bakalářské zkoušce Matematika Vlastní čísla a vlastní hodnoty. študenti MFF 15. augusta 2008

Učební texty k státní bakalářské zkoušce Matematika Vlastní čísla a vlastní hodnoty. študenti MFF 15. augusta 2008 Učební texty k státní bakalářské zkoušce Matematika Vlastní čísla a vlastní hodnoty študenti MFF 15. augusta 2008 1 14 Vlastní čísla a vlastní hodnoty Požadavky Vlastní čísla a vlastní hodnoty lineárního

Více

Aplikovaná numerická matematika - ANM

Aplikovaná numerická matematika - ANM Aplikovaná numerická matematika - ANM 3 Řešení soustav lineárních rovnic iterační metody doc Ing Róbert Lórencz, CSc České vysoké učení technické v Praze Fakulta informačních technologií Katedra počítačových

Více

4. Trojúhelníkový rozklad p. 1/20

4. Trojúhelníkový rozklad p. 1/20 4. Trojúhelníkový rozklad 4. Trojúhelníkový rozklad p. 1/20 4. Trojúhelníkový rozklad p. 2/20 Trojúhelníkový rozklad 1. Permutační matice 2. Trojúhelníkové matice 3. Trojúhelníkový (LU) rozklad 4. Výpočet

Více

5. Maticová algebra, typy matic, inverzní matice, determinant.

5. Maticová algebra, typy matic, inverzní matice, determinant. 5. Maticová algebra, typy matic, inverzní matice, determinant. Matice Matice typu m,n je matice složená z n*m (m >= 1, n >= 1) reálných (komplexních) čísel uspořádaných do m řádků a n sloupců: R m,n (resp.

Více

IB112 Základy matematiky

IB112 Základy matematiky IB112 Základy matematiky Řešení soustavy lineárních rovnic, matice, vektory Jan Strejček IB112 Základy matematiky: Řešení soustavy lineárních rovnic, matice, vektory 2/53 Obsah Soustava lineárních rovnic

Více

LINEÁRNÍ ALGEBRA - KMA/LA. Roman HAŠEK

LINEÁRNÍ ALGEBRA - KMA/LA. Roman HAŠEK LINEÁRNÍ ALGEBRA - KMA/LA Roman HAŠEK 16. prosince 2016 Obsah 1 Lineární algebra 4 2 Matice 5 2.1 Cvičení - Užití matic při řešení soustav lineárních rovnic............ 12 3 Algebraické operace s maticemi

Více

KATEDRA INFORMATIKY UNIVERZITA PALACKÉHO LINEÁRNÍ ALGEBRA 1 OLGA KRUPKOVÁ VÝVOJ TOHOTO UČEBNÍHO TEXTU JE SPOLUFINANCOVÁN

KATEDRA INFORMATIKY UNIVERZITA PALACKÉHO LINEÁRNÍ ALGEBRA 1 OLGA KRUPKOVÁ VÝVOJ TOHOTO UČEBNÍHO TEXTU JE SPOLUFINANCOVÁN KATEDRA INFORMATIKY PŘÍRODOVĚDECKÁ FAKULTA UNIVERZITA PALACKÉHO LINEÁRNÍ ALGEBRA 1 OLGA KRUPKOVÁ VÝVOJ TOHOTO UČEBNÍHO TEXTU JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY

Více

AVDAT Vektory a matice

AVDAT Vektory a matice AVDAT Vektory a matice Josef Tvrdík Katedra informatiky Přírodovědecká fakulta Ostravská univerzita Vektory x = x 1 x 2. x p y = y 1 y 2. y p Řádkový vektor dostaneme transpozicí sloupcového vektoru x

Více

Univerzitní licence MATLABu. Pište mail na: se žádostí o nejnovější licenci MATLABu.

Univerzitní licence MATLABu. Pište mail na: se žádostí o nejnovější licenci MATLABu. Univerzitní licence MATLABu Pište mail na: operator@service.zcu.cz se žádostí o nejnovější licenci MATLABu. * násobení maticové K = L = 1 2 5 6 3 4 7 8 Příklad: M = K * L N = L * K (2,2) = (2,2) * (2,2)

Více

Matice. a m1 a m2... a mn

Matice. a m1 a m2... a mn Matice Nechť (R, +, ) je okruh a nechť m, n jsou přirozená čísla Matice typu m/n nad okruhem (R, +, ) vznikne, když libovolných m n prvků z R naskládáme do obdélníkového schematu o m řádcích a n sloupcích

Více

α 1 α 2 + α 3 = 0 2α 1 + α 2 + α 3 = 0

α 1 α 2 + α 3 = 0 2α 1 + α 2 + α 3 = 0 Vzhledem k tomu, že jsem to psala ve velkém spěchu, mohou se vyskytnout nějaké chybičky. Pokud nějaké najdu, opravím je hned po prázdninách. Zadání A. 1. Vektory u, v, w jsou lineárně nezávislé. Rozhodněte,

Více

1. Algebraické struktury

1. Algebraické struktury 1. Algebraické struktury Definice 1.1 : Kartézský součin množin A,B (značíme A B) je množina všech uspořádaných dvojic [a, b], kde a A, b B. N-tou kartézskou mocninou nazveme A n. Definice 1.2 : Nechť

Více

Jedná se o soustavy ve tvaru A X = B, kde A je daná matice typu m n,

Jedná se o soustavy ve tvaru A X = B, kde A je daná matice typu m n, Soutavy lineárních algebraických rovnic Jedná se o soustavy ve tvaru A X = B, kde A je daná matice typu m n, X R n je sloupcový vektor n neznámých x 1,..., x n, B R m je daný sloupcový vektor pravých stran

Více

Jazyk matematiky. 2.1. Matematická logika. 2.2. Množinové operace. 2.3. Zobrazení. 2.4. Rozšířená číslená osa

Jazyk matematiky. 2.1. Matematická logika. 2.2. Množinové operace. 2.3. Zobrazení. 2.4. Rozšířená číslená osa 2. Jazyk matematiky 2.1. Matematická logika 2.2. Množinové operace 2.3. Zobrazení 2.4. Rozšířená číslená osa 1 2.1 Matematická logika 2.1.1 Výrokový počet logická operace zapisujeme čteme česky negace

Více

Symetrické a kvadratické formy

Symetrické a kvadratické formy Symetrické a kvadratické formy Aplikace: klasifikace kvadrik(r 2 ) a kvadratických ploch(r 3 ), optimalizace(mpi) BI-LIN (Symetrické a kvadratické formy) 1 / 20 V celé přednášce uvažujeme číselné těleso

Více

Matematika 2 (Fakulta ekonomická) Cvičení z lineární algebry. TU v Liberci

Matematika 2 (Fakulta ekonomická) Cvičení z lineární algebry. TU v Liberci Matematika 2 (Fakulta ekonomická) Cvičení z lineární algebry TU v Liberci Jiří Hozman 1. dubna 2010 Cvičení 2 Příklad 1. Rozhodněte, zda lze vektor x vyjádřit jako lineární kombinaci vektorů u, v, w, v

Více

rozumíme obdélníkovou tabulku

rozumíme obdélníkovou tabulku Přednáška : Matice Matice poskytují velmi účinný způsob jak úsporně zapisovat mnoho lineárních problémů. Navíc je tento způsob velmi vhodný pro jejich zadání do počítačových programů, které dokáží tyto

Více

SOUSTAVY LINEÁRNÍCH ROVNIC

SOUSTAVY LINEÁRNÍCH ROVNIC MENDELOVA UNIVERZITA V BRNĚ LDF MT MATEMATIKA SOUSTAVY LINEÁRNÍCH ROVNIC Podpořeno projektem Průřezová inovace studijních programů Lesnické a dřevařské fakulty MENDELU v Brně (LDF) s ohledem na discipliny

Více

Připomenutí co je to soustava lineárních rovnic

Připomenutí co je to soustava lineárních rovnic Připomenutí co je to soustava lineárních rovnic Příklad 2x 3y + z = 5 3x + 5y + 2z = 4 x + 2y z = 1 Soustava lineárních rovnic obecně Maticový tvar: a 11 x 1 + a 12 x 2 + + a 1n x n = b 1 a 21 x 1 + a

Více

1 Linearní prostory nad komplexními čísly

1 Linearní prostory nad komplexními čísly 1 Linearní prostory nad komplexními čísly V této přednášce budeme hledat kořeny polynomů, které se dále budou moci vyskytovat jako složky vektorů nebo matic Vzhledem k tomu, že kořeny polynomu (i reálného)

Více

ftp://math.feld.cvut.cz/pub/olsak/linal/

ftp://math.feld.cvut.cz/pub/olsak/linal/ Petr Olšák Výcuc z textu Lineární algebra určeno pro promítání na přednášce Úvod do algebry http://www.olsak.net/linal.html ftp://math.feld.cvut.cz/pub/olsak/linal/ http://math.feld.cvut.cz/skripta/ua/

Více

z textu Lineární algebra

z textu Lineární algebra 2 Úvodní poznámky Petr Olšák Výcuc z textu Lineární algebra určeno pro promítání na přednášce Úvod do algebry http://www.olsak.net/linal.html ftp://math.feld.cvut.cz/pub/olsak/linal/ http://math.feld.cvut.cz/skripta/ua/

Více

Vektorový prostor. Př.1. R 2 ; R 3 ; R n Dvě operace v R n : u + v = (u 1 + v 1,...u n + v n ), V (E 3 )...množina vektorů v E 3,

Vektorový prostor. Př.1. R 2 ; R 3 ; R n Dvě operace v R n : u + v = (u 1 + v 1,...u n + v n ), V (E 3 )...množina vektorů v E 3, Vektorový prostor Příklady: Př.1. R 2 ; R 3 ; R n...aritmetický n-rozměrný prostor Dvě operace v R n : součet vektorů u = (u 1,...u n ) a v = (v 1,...v n ) je vektor u + v = (u 1 + v 1,...u n + v n ),

Více

Matematický ústav Slezské univerzity v Opavě Učební texty k přednášce ALGEBRA I, zimní semestr 2000/2001 Michal Marvan. 7.

Matematický ústav Slezské univerzity v Opavě Učební texty k přednášce ALGEBRA I, zimní semestr 2000/2001 Michal Marvan. 7. Matematický ústav Slezské univerzity v Opavě Učební texty k přednášce ALGEBRA I, zimní semestr 2000/200 Michal Marvan 7 Determinanty Determinant je jistá hodnota přiřazená čtvercové matici Geometricky

Více

LINEÁRNÍ ALGEBRA - KMA/LA. Roman HAŠEK

LINEÁRNÍ ALGEBRA - KMA/LA. Roman HAŠEK LINEÁRNÍ ALGEBRA - KMA/LA Roman HAŠEK 1. října 2018 Obsah 1 Lineární algebra 4 2 Vektory 5 3 Matice 9 3.1 Cvičení - Užití matic při řešení soustav lineárních rovnic............ 15 4 Algebraické operace

Více