Rorma v mzdách - suprhrubá mzda. Princip suprhrubé mzdy. Příklad

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Rorma v mzdách - suprhrubá mzda. Princip suprhrubé mzdy. Příklad"

Transkript

1 Rorma v mzdách - suprhrubá mzda Od véh rku se míst prgresiví sazby daě ( 3 %) vě zavádí rovná daň z příjmů yzických osob, a t ve výši 5 % pr rk 00& a ve výši,5 % d rku 00'. S tímt také suvisí rozšířní základu daně u fyzických sb (zahrnuj i sociální a zdravotní pojištění placné zaměstnancm) a zavedeí tzv. superhrubé mzdy. Na psledí dvě změy se pdíváme yí pdrběji. Princip suprhrubé mzdy C vlastě superhrubá mzda zameá? D kce tht rku se daň pčítala z hrubé mzdy. Od rku 00& t všem už bude ze sučtu hrubé mzdy zaměstace plus pjistéh a sciálí a zdravtí pjištěí, které je pvie hradit za zaměstace zaměstavatel. Tedy laicky řeče daň s bud odvádět z hrubé mzdy zvýšné o 35 %. I přes rvu daň 5 %, tak reálá sazba DPFO dsáhe 0,5 % (5 x 0,35). Pricip superhrubé mzdy zaktvuje 6 dst. 3 Záka daích z příjmů (ZDP). Příklad Pdívejme se kkrétě a výpčet čisté mzdy. Náš mdelvý zaměstaec A pobírá mzdu v výši Kč, Zaměstaec B mzdu v výši Kč. Výpočet čisté mzdy u zaměstnance superhrubá mzda je 35 % půvdíh platu (6 % sciálí pjištěí, ' % zdravtí pjištěí), tedy 0.00 Ač. Z tét částky je mu dvede pjištěí dhrmady ve výši 75 Ač (47,5 % z hrubé mzdy) a daň z příjmu, vě pr všechy 5 % ze superhrubé mzdy (3030). P uplatěí slevy a pplatíka 070 Ač, dstáváme částku '60 Ač. Čistá mzda činí Kč ( '60). V případě dětí (a každé sleva &'0 Ač) by daň z příjmu čiila 0 Ač a avíc by byl vyplace daňvý bus &0 Ač ( krát &'0 = bus &0). Čistá mzda by poté dosáhla Kč U zaměstnance B provedeme obdobný superhrubá mzda bude Ač. Pjištěí dvede z hrubé mzdy ve výši '.000 Ač (6 + & % sc. pj. a ' + 4,5 % zdrav. pj.). Daň z příjmu apak ze superhrubé mzdy, a t &00 Ač. P dečteí slevy a pplatíka dstáváme částku 6030 Ač, kteru když dvedeme sučasě s pjištěím, čistá mzda bud Kč. Pkud by zaměstaec B vyživval děti (krát &'0 Ač) jeh daň by se sížila a 450 Ač a čistá mzda by vzrostla na Kč.

2 Výši dalších případých slev uvádíme v ásledující tabulce. Tabulka: Slevy a dai Slva na - pplatíka (starbíh důchdce) Přd změnami Ač 0 Ač Po změnách Ač 3&0 Ač 070 Ač 3&0 Ač - druhéh z maželů bez příjmů pživatele částečéh ivalidíh důchdu 5 Ač 0 Ač 0 Ač - pživatele pléh ivalidíh důchdu 50 Ač 40 Ač 40 Ač - držitele průkazu ZTP/P &00 Ač 345 Ač 345 Ač - studujícíh 00 Ač 335 Ač 335 Ač Měsíční daňové zvýhodnění na dítě (dítě ZTP/P) 500 Ač 000 Ač &'0 Ač 7&0 Ač &50 Ač 700 Ač Maximální limit pro měsíční daň. bonus 500 Ač 4350 Ač 4350 Ač Suprhrubá mzda nzahrnuj všchno Pricip super hrubé mzdy se euplatňuje u pojistného (vyjma tzv. Triády daň ze závislé či.; sc. a zdr. pj.). Například dstupé bude tedy i v rce 00& vyluče z vyměřvacíh základu. Rvěž ebude uplatě u odměn, ze kterých již zaměstavatel z důvdu dsažeí maximálíh vyměřvacíh základu edvádí pjisté. Osby čié a základě dohody o provdní prác epvažují předpisy pjistém za zaměstace, tudíž ai pr ě superhrubá mzda ebude platit. Kdo bud mít z suprhrubé mzdy prospěch? Ze superhrubé mzdy budu těžit převážě zaměstnanci s dětmi. Ti by měli bzvláště při ízkých a apak vyských platech ušetřit a dai z příjmu ěklik stvek kru. Adybychm ebrali v ptaz daňvé úlevy a děti, tedy prvávali bezděté zaměstace před refrmu a p refrmě - ze superhrubé mzdy by prfitvali až pplatíci, kteří zdaňují své příjmy alespň v 5% pásmu zdaěí.

3 Daň z příjmů yzických osob Asi ejvětších změ dzal zák dai z příjmů. A tyt změy se také dtku téměř každéh z ás ať již pracuje jak zaměstaec eb pdiká jak sba samstatě výdělečě čiá. A prtže změ je skutečě hdě, zkusme se pdívat alespň a ty ejdůležitější. Změna sazby daně Od véh rku se míst prgresiví sazby daě ( 3 %) vě zavádí rovná daň z příjmů yzických osob, a to v výši 15 % pro rok 2002 a v výši 12,5 % od roku S tímt také suvisí rzšířeí základu daě u fyzických sb (zahruje i sciálí a zdravtí pjištěí placeé zaměstacem) a zavedeí tzv. superhrubé mzdy. Nvému způsbu zdaěí zaměstaců a výpčtu čisté mzdy se budeme věvat v ěkterém z ásledujících čláků. Díky zavedeí rvé daě již ztrácí smysl institut spolčného zdanění manžlů. Využít splečéh zdaěí maželů mhu rdiy s dětmi, kdy jede z rdičů měl výrazě vyšší příjmy ež druhý (apř. žea a rdičvské dvleé) apsledy za zdaňvací bdbí rku 007. Zvýšní slv na dani a daňového zvýhodnění na dítě Také slevy a dai dzají d véh rku změy. U všech djde k jejich zvýšeí a t dle ásledující tabulky: Tabulka: Slevy a dai Slva na - pplatíka (důchdce) - druhéh z maželů bez příjmů držitel ZTP/P Přd změnami Ač 0 Ač 4 00 Ač & 400 Ač Po změnách &40 Ač Ač 4 &40 Ač Ač 4 &40 Ač 4' 6&0 Ač Ač 33 0 Ač - pživatele částečéh ivalidíh důchdu 500 Ač 50 Ač 50 Ač - pživatele pléh ivalidíh důchdu Ač Ač Ač - držitele průkazu ZTP/P ' 600 Ač 6 40 Ač 6 40 Ač - studujícíh 400 Ač 4 00 Ač 4 00 Ač Daňové zvýhodnění na dítě (dítě ZTP/P) Ač 000 Ač 0 6&0 Ač 360 Ač 0 00 Ač Ač Daňový sučasý zák umžňuje fyzickým sbám uplatňujícím daňvé zvýhděí získat při splěí daých pdmíek daňvý árk a daňvé zvýhděí vyšší ež daňvá pvist pplatíka, je vziklý rzdíl daňvým busem. Nvě dchází ke zvýšní maximálního limitu pro vyplácní daňového bonusu z současných Kč na Kč od roku 2002.

4 Další změny uvdm již jn v výčtu: Akceptace pojistných smluv o soukromém životním pojištění uzavřených i s pojišťovnami na území EU nebo EHS pr účely úlev při placeí pjistéh - daňvé zvýhděí u pplatíka, případě u zaměstavatele. Zrušení daňového osvobození úrokových výnosů z hypotečních zástavních listů (HZL) a t u HZL emitvaých p U HZL již emitvaých, případě emitvaých d kce letšíh rku zůstává svbzeí zachvá. Změna v osvobození příjmů od daně z příjmů fyzických osob pokud jde o příjmy z prodeje cenných papírů. Od rku 00& dchází k prdlužeí časvéh limitu pr svbzeí z příjmů z prdeje ceých papírů 6 měsíců a 5 let. Zachváí 6-ti měsíčíh časvéh testu se bude i adále vztahvat puze a ivestičí ceé papíry a ceé papíry klektivíh ivestváí, tedy bchdvatelé a regulvaém trhu ceých papírů. Vyloučení zaplaceného pojistného na sociální a zdravotní pojištění z daňových výdajů u OSVČ při stanovení základu daně od roku (Tat změa krespduje se zavedeím superhrubé mzdy jak základu daě u zaměstaců.) Zrušení minimálního základu daně pro podnikající fyzické osoby od roku 2008 (pr rk 007 je stave miimálí základ daě a 0.&00 Ač). Zrušení zvláštního režimu pro výpočet daně z příjmů dosažených za více zdaňovacích období a t v suvislsti se zavedeím rvé daě, kdy již tet režim ztrácí smysl. Zvýšení limitu pro uplatnění daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně ze 3000 na 7000 Kč u příjmů za příspěvky do novin, časopisů, rozhlasu, a sučasě zvýšeí zvláští sazby daě z těcht příjmů z 0 a 5 % pr rk 00& a a,5 % d rku z výše uvedeéh vyplývá změ je mh a t výčet ještě eí úplý. Od véh rku tak djde k řadě změ a ám ezbývá ic jiéh, ež se s imi smířit a pkud mž je využít ve svůj prspěch.

5 Daň z příjmů právnických osob Změ, které refrma přiáší je pravdu hdě. Všechy je vyjmevat a vysvětlit je v rámci jedh čláku prakticky ereálé a eí t ai aším záměrem. Tím je vymezit a především také vysvětlit změy ejdůležitější, které budu mít a pdikatele fyzické sby a firmy, tedy sby právické. Sazba daně z příjmu Právnických osob s bud snižovat Změu, která je a prví phled ejvíce viditelá je pstupé sižváí sazby daě z příjmu právických sb. Ta během ásledujících tří let klese ze sučasých 4 % a ' %, které budu firmy platit v rce 00. S tím, že daň se bude měit každý rk vyvstává tázka kteru sazbu daě z příjmu PO pr kkrétí bdbí vlastě pužít. Pkud firma účtuje dle kaledáříh rku, pak je vše jasé. Od rku 00 je mžé, aby účetí jedtka účtvala v hspdářském rce. Vymezeí hspdářskéh rku plye ze záka účetictví jak dvaáct měsíců epřetržitě p sbě jducích. Hspdářský rk začíá prvým dem ěkteréh kaledáříh měsíce s výjimku leda. Ateru sazbu tedy pužít, když během hspdářskéh rku budu v ásledujících třech letech platit sazby dvě? Platí zde jedduchá pučka použij s daňová platba platná k prvnímu dni daného období. T je změa prti sučasému stavu, kdy platí sazba platá k psledímu dí daéh bdbí. Zákonm zatím nní přsně dinováno přchodné období roku (tedy bdbí v ěmž budu platit starý i vý zák), pdle předběžých vyjádřeí miisterstva fiací se pužije sazba ižší, tedy platá v rce 00&. Postupné snižování sazby daně z příjmu PO bud probíhat takto: Sučasá sazba 4 % Od. leda 00& % Od. leda 00' 0 % Od. leda 00 ' % Daň z příjmů PO - pokračování Osvobozní kapitálových výnosů a dividnd od dcřiných spolčností Díky refrmě je velká šace, že Čská rpublika s stan rájm holdingových spolčností, které si zde budu zakládat svá sídla či v případě splečstí z Evrpské uie alespň své stále prvzvy. Ptáte se prč? Refrma rzšiřuje daňvé svbzeí (uplatňvaéh dle směrice splečém systému zdaěí mateřských a dceřiých splečstí (Paret-Subsidiary Directive)) také a dividedy přijaté d splečstí se sídlem mim EU. Navíc vě zavádí svbzeí d daě z příjmu právických sb u kapitálvých výsů z prdeje akcií a pdílů dceřiých splečstí. Platí zd však určité omzující podmínky: Dceřiá splečst musí v zemi, kde má sídl, pdléhat dai z příjmů ve výši alespň % S příslušu zemí musí být uzavřea dhda zamezeí dvjímu zdaěí Musí být v dceříé splečsti drže alespň 0 % pdíl p dbu alespň měsíců Příjemcem divided či příjmů z prdeje akcií a pdílů dceřiých splečstí je splečst se sídlem v ČR či stálá prvzva splečsti se sídlem v jiém čleském státě EU Práví frma splečsti musí být splečst s rušeím mezeým či akcivá splečst (či jejich zahraičí ekvivalety)

6 Navýšní zdanitlného zisku o částku nuhrazného závazku Firmy i pdikatelé (FO) si dle véh zákua budu muset avýšit svůj zdaitelý zisk částku svých euhrazeých závazků. Bud s to týkat závazků, ktré jsou víc nž 36 měsíců po splatnosti či jsou již promlčné. Ustaveí se pchpitelě vztahuje puze a závazky, týkající se daňvě uzatelých ákladů. V případě násldného uhrazní závazku můž být základ daně o nj opětovně snížn. V plat st e t t udta veí d leda 008 a vztahue se též a závazky, které vzkly před datem úč st ref rmy. Finanční lasing mění pravidla Výzamými změami prjde i sektr leasigu, a ut říci, že ai pdikatelé ai leasigvé splečsti změami příliš adšeí ejsu. O změách, které fák v blasti fiačíh leasigu přiáší se můžete dčíst v ašem čláku z miuléh týde s ázvem Vládí refrma leasigu příliš epřeje. Osobní automobily dlší doba odpisování Refrma ruší limit pr přizvací cey sbích autmbilů (M). V sučassti je platý limit,5 mil. Ač. Ustaveí se týká puze sbích autmbilů přízeých pté c refrma vejde v platst, tedy d. leda 00&. Druhu změu týkající se sbích autmbilů je prdlužeí dby depisváí a pět let. Byla totiž zrušna stávající odpisová skupina 1a a osobní auta jsou nově zahrnuta do druhé odpisové skupiny. Ustaveí se týká všech sbích aut, která ejsu plě depsáa k datu abytí účisti refrmy, tedy k ledu 00& (s výjimku aut přízeých v rámci fiačíh leasigu). Skupinová rgistrac k DPH Refrma přiáší právickým sbám vu mžst skupivé registrace k dai z přidaé hdty. Skupia kapitálvě eb jiak spjeých sb se sídlem v ČR může pžádat svéh správce daě skupivu registraci k DPH. Tat skupia je pak pvažváa za jedh plátce DPH (všechy splečsti ve skupiě mají jed idetifikačí čísl) a plěí mezi jedtlivými čley skupiy tak DPH epdléhá. Změny v dani z příjmu u yzických osob podnikatlů Pdikatelů se týkají změy daě z příjmu fyzických sb, především pak změy v 7, který se týká příjmů z t především tyt změy: Nvě ebude mžé si dečíst příspěvky a sciálí a zdravtí pjištěí Refrma ruší miimálí základ daě Ruší se také rzděleí příjmů d více zdaňvacích bdbí Měsíčí limit pr daěí srážkvu daí (5 %) pr příjmy dle autrskéh záka se zvyšuje ze a Změy v režimu daňvě uzatelých ákladů splečých i pr právické sby (viz íže) Mžst závazéh psuzeí d fiačíh úřadu za pplatek Ač (viz íže) u techickéh zhdceí vs. prava a u výdajů a příjmů u majetku, který je využívá pr pdikatelské i sukrmé účely Závazné posouzní vydané inančním úřadm Ve sprých či ejasých případech (viz íže) mhu pdle refrmy firmy a pdikatelé pžádat fiačí úřad závazé psuzeí. Tt psuzeí však ebude zdarma, fiačí úřad si za ěj vezme Ač.

7 Finanční úřad lze požádat o závazné posouzení v těchto otázkách: Závazé psuzeí způsbu rzděleí ákladů, které elze puze přiřadit ke zdaitelým příjmům Závazé psuzeí výpčtu části ákladů spjeých s prvzem emvitsti, které je zčásti pužíváa k pdikáí Závazé psuzeí skutečsti, zda je zásah d majetku (depisvatelým) techickým zhdceím eb zda-li se jedá přímý áklad Závazé psuzeí výdajů a výzkum a vývj Rzšířeí stávající mžsti pžádat závazé psuzeí týkající se uplatěí daňvých ztrát u změy vlastictví i a pdikvé kmbiace Majetkvé daě Rorma rozšiřuj osvobozní od daně dědické. A svbzeí d tét daě dchází vě eje mezi sbami zařazeými do I., al také do II. skupiny. Sem patří surzeci, syvci, eteře, strýcvé a tety, zeťvé a sachy, děti mažela, rdiče mažela, maželé rdičů a také sby, které žily ejméě p du jedh rku před převdem eb smrtí zůstavitele ve splečé dmácsti. Od dochází k významnému rozšířní osvobozní také u daně darovací. Od daně darovací j nově zcla osvobozno bzúplatné nabytí majtku, pokud k němu dochází mzi osobami zařaznými v I. a II. se majetek mvitý i emvitý. V sučasé práví úpravě byl svbzeí d daě darvací limitvá určitými částkami a t pr všechy tři skupiy sb a avíc platil je pr věci mvité. V suvislsti se zavedeím výše uvedeých svbzeí se bezúplaté zřízeí věcéh břemee (eb bdbéh práva) ve prspěch dárce při darváí emvitsti vyjímá z předmětu daě z převdu emvitstí a přesuvá se d předmětu daě darvací. Nově s zavádí také možnost požádat inanční řditlství o prominutí daně z přvodu nmovitostí v spciických případch. Prmiutí lze uplatit u smluvy zajišťvacím převdu vlastickéh práva, djde-li k zpětému převdu emvitsti a půvdíh vlastíka, při zrušeí smluvy převdu emvitsti a pdbě. O prmiutí je uté pžádat ve tříleté lhůtě. Rorma přináší zásadní změny i v dani z nmovitostí Zák dai z emvitstí vě umžňuje svbdit d tét daě pzemky půdy, chmelic, viic, vcých sadů a trvalých travích prstů, pkud se k tmu bec rzhde a tt svbzeí staví becě závazu vyhlášku. Zák dai z emvitstí umžňuje u ěkterých pzemků a staveb ásbit základí sazbu daě ještě keficietem přiřazeým jedtlivým bcím pdle pčtu byvatel, jedá se stavebí pzemky, byté dmy a byty. Sučasá práví úprava stavvala keficiet již pr bce d 300 byvatel ve výši 0,3 a pr bce d 600 byvatel ve výši 0,6. Nvě je však miimálí výše keficietu stavea ve výši,0 pr všechy bce d 000 byvatel. Nejvíce se tak zvýšeí daě dtke bcí d 300 byvatel. V dai z emvitstí se rvěž vě zavádí místí keficiet, který bec může becě závazu vyhlášku vyhlásit pr všechy emvitsti a území celé bce ve výši, 3, 4 eb 5. Tímt keficietem se vyásbí daňvá pvist pplatíka za jedtlivé druhy pzemků, staveb, samstatých ebytvých prstrů a za byty, ppřípadě jejich tedy plě a rzhdutí bce, zda tut mžst využije a zvýší daň z emvitstí acházejících se v jejím katastrálím území či ikliv. Tímt způsbem by měl být kmpezvá výpadek daňvých příjmů bcí v důsledku zavedeí svbzeí ěmž jsme psali výše.

8 Npřímé daně - DPH a spotřbní daň Desítky velizací, které přiesla schváleá refrma, se prjeví ve všech blastech. Zejméa daňová oblast dozná řadu důlžitých změn, které by ikd eměl echat bez pvšimutí. Některé pcítí všichi bez rzdílu, jié mhu mít dpad je a kkrétí skupiu jediců. Kuřákům rorma npřj Vládí úředíci ezapměli a sptřebí daň, jejíž zvýšeí se dtke především kuřáků, resp. aktivích kzumetů tabákvých výrbků. Vzhledem ke zvýšeí prcetí i pevé části daě, stejě jak miimálí daě u cigaret, můžm očkávat poměrně výrazné zdražní. Výpčet sptřebí daě u tabákvých výrbků eí ijak slžitý, určité kmplikace astávají u cigaret. U ich se celkvá sptřebí daň vypčítá jak sučet prcetí a pevé části daě, avíc je stavea miimálí sazba. Ta se týká především levějších začek. A klik se tedy zvýší cea za krabičku cigaret? Minimální sazba sptřebí daě u stadardí krabičky je v sučassti 3,&0 kru (,64 x 0 cigaret), díky refrmě se miimum zvede a 32,40 korun na jdnu díky sptřebí dai tedy vzrste cea 5,60 kru, jaku částku pesu a svých bedrech sptřebitelé závisí především a prdejcích a distributrech kuřiva. Produkt Sazba daně z tabákových výrobků od ldna nyní platná8 Procntní část Pvná část Minimálně Cigarety 22 % (7 %) 1,03 (0,&&) Ač/kus 1,32 (,64) Ač/kus Dutíky 1,15 Ač/kus Tabák 1220 ('05) Ač/kg Dražší bydlní díky vyšší DPH V České republice sad eexistuje člvěka, který by ezazameal zprávy zvyšování snížné sazby daně z přidané hodnoty z 5 na 3 %. Výčet zbží a služeb, kteréh se zvýšeí daě dtke, je uvede v přílze č. a záka dai z přidaé především ptraviy, tiskviy, v případě služeb pak apříklad vdé, stčé, hrmadu dpravu, kulturí a sprtví akce, aj. Sptřeba jedtlivých dmácstí je idividuálí, tz. zvýšní DPH každý pocítí jinak, přest lze leccs vyčíst z údajů Českéh statistickéh úřadu. Pdle statistiky rdiých účtů, která eviduje jedtlivé skupiy sptřebích vydáí, průměrý jediec zaplatí za zbží a služby se sížeu daí zhruba 5000 kru měsíčě. Díky zvýšeé dai z 5 a ' % bude muset každý vyalžit 00 kru více ež dpsud. Až měsíc lede ukáže, jak se zvýšeí DPH prmíte d rzpčtů jedtlivých dmácstí. Vyplatí s bydlt sociálně a podnikat skupinově Vyšší DPH bude mít také výrazný dopad na bytovou výstavbu. Nvela záka vě defiuje, a c lze sížeu sazbu daě uplatit. Přizujete-li bydleí, pak pčítejte s vyšší daí ež dpsud. Bude ve výši ' eb ' %? Záleží a tm, zda půjde sciálí bydleí, tj. zda splíte kritéria týkající se maximálí pdlahvé plchy. Bližší ifrmace tét prblematice si můžete přečíst v čláku s ázvem S cálí bydleí se síže u sazb u DPH.

9 T však eí ze stray DPH všech. Refrma zavádí vý pjem, a t skupinová rgistrac, která umžňuje, aby skupia spjeých sb vystupovala pro účly DPH jako jdn subjkt pd jedím registračím číslem. Skupia pdává puze jed daňvé přizáí prstředictvím svéh zastupujícíh člea. V praxi tet způsb mhu využít velké zejméa fiačí skupiy Ekologické daně Vstupem České republiky d EU zapčal přibližování aši země růzým vropským systémům včtně toho z pžadavků a Miisterstv fiací (MF) byla i tzv. Ekologická daňová rorma. Fakt, že dpsud jsme její ásledky epcítili a vlastí kůží, spčívá ve vyjedaém dkladu jejíh prvíh krku d kce rku 007. Pčíaje vým rkem zače MF realizvat tzv. prví etapu, která spčívá ve zdaěí zemíh plyu (a ěkterých dalších plyů), pevých paliv a elektřiy. Už yí lze kstatvat, že MF eddržel slib kmpezace vých daí sížeím sazeb důchdvéh pjištěí pr rk 00& se sazby eměí a jejich plávaý pkles v rce 00' už suvisí s vým systémem emceskéh pjištěí. Druhá a třtí tapa V rce 00 až 03 by měl v rámci druhé etapy djít ke změnám sazb a daňových zvýhodnění u pevých paliv elektřiy a zemíh plyu. V psledí fázi, plávaé mezi rky pak MF předpkládá prohloubní a rozšířní daňové základny v závislsti a výsledcích z předcházejících let. První tapa pod přesá pdba dvu výše ppsaých etap eí zatím záma, prví etapa již byla schválna Parlametem ČR. Správa daně z zmního plynu, pvných paliv a lktřiny bude spadat pd celí rgáy, stejě jak sptřebí daě. Zdaňvacím bdbím bude kaledáří měsíc s tím, že plátci budu pvii předlžit daňvé přizáí (a zaplatit daň) d 5. de p skčeí zdaňvacíh bdbí, ve kterém tat pvist vzikla. Pdívejme se yí pdrběji a každu ze tří vých daí. Daň z zmního plynu a něktrých dalších plynů Platit daň budu pvii dodavatlé plynu i provozovatlé distribučích, přepravích sustav a pdzemích zásbíků plyu. Navíc daň dpade a subjekty, které pužily ply zdaěý ižší sazbu daě k účelu, kterému dpvídá vyšší sazba daě. Výše uvedeým právickým a fyzickým sbám vzike pvist přizat a zaplatit daň dem, kdy ddaly ply kečému sptřebiteli, eb h sptřebvaly. Od daě je apak osvobozn apříklad ply určeý: pr výrbu tepla v dmácstech k výrbě elektřiy jak phá hmta pr plavby a vdách v metalurgických prcesech či mieralgických pstupech

10 Daň z pvných paliv Plátce daě z pevých paliv je defivá bdbě jak u plyu. Armě ddavatelů se všem jedá i subjekty, které sptřebvaly nzdaněná paliva nbo využily pvná paliva osvobozná d daě k jiým účelům, ež a které se svbzeí vztahuje. Rvěž pvist přizat a zaplatit daň je z časvéh hlediska stejá. Za základ daě bude pvažvá mžství pevých paliv vyjádřeé v Přesě vyjádře: sazba daě čií &,5 spaléh tepla v hřlaviě. Přdmětm daě jsu především: čeré a hědé uhlí; kks a plkks z uhlí; statí uhlvdíky (pkud jsu určey k pužití, abízey k prdeji eb pužíváy pr výrbu tepla) Od daně jsou osvobozna paliva určeá k výrbě elektřiy; kksu; jak phá hmta pr plavby a vdách, eb třeba k techlgickým účelům v pdiku, ve kterém byla pevá paliva vyrbea. Daň z lktřiny Základm daně z lktřiny je mžství elektřiy v MWh. Samtá sazba daě pak čií &,30 Ač/MWh. Od daě lze apříklad svbdit elektřiu, která je: eklgicky šetrá; vyrbeá v dpravích prstředcích (pkud je tam i sptřebváa); vyrbeá ze zdaěých výrbků, pkud jsu předmětem daě ze zemíh plyu, daě z pevých paliv eb sptřebí daě Sociální dávky po rormě Sciálí dávky tvří jedu z ejvětších částí výdajů státu. A právě prt refrma, která se saží mim jié také sižvat výdaje státu, dtkla také sciálích hlaví změy ás d leda čekají? D sciálí blasti můžeme zahrut změy týkající se dávek státí sciálí pdpry, dávek pmci v hmté uzi či sciálích služeb. I když se změy dtku v růzé míře řady záků, my se pdíváme pdrběji a dávky státí sciálí pdpry. Přídavk na dítě Zatímc yí byla tat dávka pskytváa v závislsti a výši příjmu rdiy za kaledáří rk ve třech výších zvýšeé, základí a sížeé yí bude vypláce puze v jedé pevé výši Přídavek a dítě bude d rku 00& vypláce v pevé výši, která je diferecvaá pdle věku dítěte. Nárk a přídavek a ezapatřeé dítě d 6 let mají rdiy s příjmm do 2,4 násobku životního minima rodiny (yí t byl d 4ásbku). Nvé částky jsu dvzey d sučasé miálí výše přídavku a dítě v základí výměře. Věk nzaopatřného dítět Výš přídavku na dítě měsíčně v Kč od 1. ldna 2002 d 6 let 500 d 6 d 5 let 60 d 5 d & let 700

11 Sociální příplatk Sciálí příplatek je pskytvá rdiči pečujícímu ezapatřeé dítě, jestliže příjem rdiy v předcházejícím kaledářím čtvrtletí epřevyšval, ásbek částky živtíh miima rdiy, vě dchází ke snížní koicintu na 2. Sížeím hraice příjmů rdiy, mezující árk a dávku, tak djde k zúžeí kruhu rdi, které a dávku mají árk, a ke sížeí výše dávky. Rodičovský příspěvk Asi ejvětších změ dzá d rku 00& rodičovský příspěvk a všech, kteří h již pbírají se dtke t, že si ěj bude muset vě pžádat. Rdičvský příspěvek bude vě vypláce ve třech výších pdle dby jeh pbíráí. V jakých výších a jaké pdmíky je třeba split jste si mhli přečíst v čláku O rdičvský příspěvek si musíte zvu pžádat! Dávky pěstounské péč Nárk a tut jdnorázovou dávku má pěstoun, ktrý přvzal dítě do pěstounské péč. Výše dávky je stavea 4,45 ásbkem částky živtíh miima převzatéh dítěte. Od véh rku bude tet příspěvek stave v pevé výši a již se ebude d buduca autmaticky valrizvá. Věk dítět Výš příspěvku při přvztí dítět měsíčně v Kč od 1. ldna 2002 d 6 let & 000 d 6 d 5 let ' 000 d 5 d & let Porodné Prdé byl v sučasé dbě pskytvá jak jedrázvá dávka, která byla pskytváa bez hledu a příjem rdiy, a t ve výši vycházející z částky ásbku živtíh miima dítěte. Prdé při arzeí jedh dítěte yí čií kru (53 0 Ač dvjčata, 7' 6&0 Ač trjčata atd.). Nvě bude dávka stavea v výši korun na jdno dítě a dávka již ebude avázáa c d výše a živtí miimu, tudíž již ebude autmaticky valrizváa. Pohřbné Phřebé je v sučasé dbě pskytvá sbě, která vypravila phřeb sbě s trvalým pbytem v ČR eb byl-li vyprave phřeb v ČR. Výše phřebéh je stanovna pvnou částkou 5 000,- Kč. I když se d véh rku výše částky ezměí, zěí se kruh sb kterým bude tat dávka pskytváa. Od rku 00& bude phřebé áležet jedrázvě sbě, která vypravila pohřb nzaopatřnému dítěti, nbo osobě, ktrá byla rodičm nzaopatřného dítět, a t za pdmíky, že zemřelá sba měla ke di úmrtí trvalý pbyt a území tedy případy, kdy áklady a tut ečekávau událst výzamě jedrázvě zatíží rzpčty rdi pečujících ezapatřeé děti. Refrma také dvě dávky úplě ruší, jedá se příspěvk na školní pomůcky, a také vě ebude pskytvá příspěvk na zvýšné životní náklady. Většia výše zmíěých dávek se týká především rdi s dětmi a je ut říci, že změy rdiám epřejí. Většia dávek se sižuje eb a ě bude mít vě árk užší kruh sb. Pdrbé ifrmace alezete eje v zákě, ale také a strákách MPSV.

12 V zdravotnictví s zavádí nové poplatky Neí žádu viku, že zdravtictví zasáhe celá řada změ. Schváleí refrmích krků se tak dtke z ás, ať už pacieta či lékaře. Tuzemská média veřejst pměrě slušě zásbují ifrmacemi, ejede bča z th má zamtau hlavu. A jelikž pakváí je matka mudrsti, pdívejme se v kstce, c ás skutečě d véh rku čeká. Zavdní rgulačních poplatků a doplatků Bezespru ejdůležitější změu je zavedeí regulačích pplatků a dplatků. U lékařů, ve zdravtických zařízeích a lékárách tak budeme ucei sáhut pr ějaku tu kruu d peěžeky. Poplatky a doplatky s sčítají a započítávají s do ročního limitu, který je stave a maximálě 5000 korun na osobu a rok. Pjišťva každé čtvrtletí ktrluje tet limit a případý přeplatek pjištěci vrací. Ovšem n všchno lz do limitu zahrnout, prt abízíme přehled všech zapčitatelých a ezapčitatelých pplatků a dplatků, stejě jak úků d pplatků svbzeých. Do limitu se započítávají následující poplatky: 30 Kč za každou návštěvu lékař, při které byl prvede kliické vyšetřeí - kkrétě jde ávštěvu praktickéh, zubíh či žeskéh lékaře, ppř. psychlga či lgpeda eb ávštěvu u lékaře pskytujícíh specializvau ambulatí zdravtí péči, a t včetě ambulací lůžkvých zdravtických zařízeí 30 Kč za každou návštěvu doma pskytutu praktickým lékařem 30 Kč za každý léčivý přípravk hrazeý plě eb částečě z veřejéh zdravtíh pjištěí (a každém receptu mhu být předepsáy maximálě druhy léčivých přípravků, přičemž maximálí mžství jedh druhu vydaéh a jede recept je 3 baleí Nově se hradí, ale do limitu se nezapočítávají tyto poplatky: 60 Kč za každý oštřovací dn při pbytu v emcici, dbrém léčebém ústavu, léčebě dluhdbě emcých či lázeňském zařízeí 30 Kč za poskytnutí pohotovostní služby v zařízeích lékařské služby prví pmci či ústaví péče

13 Co j zdarma a kdo j od placní poplatků osvobozn? Poplatky s nplatí, pkud se jedá prevetiví prhlídku prvedeu praktickými lékaři, vyšetřeí a prhlídky prváděé v rámci patřeí prti ifekčím emcěím či závdí prevetiví péči. Stejě tak nní zpoplatněn ai výdej léčivých přípravků, který eí vázá a lékařský předpis eb eí hraze z veřejéh zdravtíh pjištěí Placní poplatků jsou zproštěni pjištěci umístěí v dětském dmvě či acházející se v chraém léčeí ařízeém sudem a pjištěci, kteří jsu příjemci pmci v hmté uzi. Od placní j osvobozn pojištěnc, který je pvie pdrbit se léčbě při léčeí ifekčíh emcěí, ařízeé izlaci či karatéě. Nbojt s účtnk! Pkud zaplatíte pplatek za ávštěvu rdiace, lékařskéh zařízeí či lékáry, mát nárok na vydání účtnky. Nebjte se tedy i lékaře eb lékáríka pžádat, ddatečě eb lékáríka pžádat, ddatečé sháěí účteky může být dsti kmplikvaé. Budt-li chtít rklamovat výši zaplacných poplatků a doplatků, musít mít originály účtnk!

Téma č. 6 Mzdy, zákonné odvody a daně. Mzdy a zákonné odvody

Téma č. 6 Mzdy, zákonné odvody a daně. Mzdy a zákonné odvody Mzdy a záknné dvdy MZDA pracvně-právní vztah = vztah mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem pracvně-právní vztah se řídí zákníkem práce, kde je uveden, že zaměstnanci za vyknanu práci náleží MZDA je t částka,

Více

Řízení otáček změnou počtu pólů

Řízení otáček změnou počtu pólů Řízeí táček změu pčtu pólů Tet způsb řízeí táček mtrů umžňuje změu táček puze p stupích. čet stupňů však ebývá veliký, běžě se pužívá puze dvu stupňů. r zvláští účel lze pužít i větší pčet stupňů. T však

Více

Posuzování zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel jako součásti výkonu práce

Posuzování zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel jako součásti výkonu práce Psuzvání zdravtní způsbilsti k řízení mtrvých vzidel jak sučásti výknu práce Zdravtní způsbilst řidiče mtrvých vzidel je jednu ze základních pdmínek bezpečnsti prvzu na pzemních kmunikacích. Prt je zdravtní

Více

Smlouva o závazku veřejné služby zabezpečení lékařské pohotovostní služby OŠKSS: SML /LPS/2015

Smlouva o závazku veřejné služby zabezpečení lékařské pohotovostní služby OŠKSS: SML /LPS/2015 Smluva závazku veřejné služby zabezpečení lékařské phtvstní služby OŠKSS: SML /LPS/2015 uzavřená pdle ust. 1746 dst. 2 zákna č. 89/2012 Sb., bčanský zákník, ve znění pzdějších předpisů S m l u v n í s

Více

Seznam souvisejících právních předpisů...18

Seznam souvisejících právních předpisů...18 Obsah Seznam souvisejících právních předpisů...18 1 Daně...24 1.1 Daň z příjmů fyzických osob obecně...24 1.1.1 Dílčí základy...24 1.1.2 Výdaje (náklady) u jednotlivých dílčích základů...28 1.1.3 Procentní

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD. Účinnost: 25.11.2013. zákonným zástupcům dětí, pracovníkům školy MŠ Holice. Mgr. Mojmír Chytil, ředitel školy

ŠKOLNÍ ŘÁD. Účinnost: 25.11.2013. zákonným zástupcům dětí, pracovníkům školy MŠ Holice. Mgr. Mojmír Chytil, ředitel školy ZŠ a MŠ Olmuc Hlice, Náves Svbdy 41 ŠKOLNÍ ŘÁD pracviště Mateřská škla, Náves Svbdy 38 Zpracvala: Jana Skřivánkvá Účinnst: 25.11.2013 Infrmace pdána: Vydal: záknným zástupcům dětí, pracvníkům škly MŠ Hlice

Více

FORMULÁŘ ŢÁDOSTI O PŘÍSPĚVEK. Vyplní odbor kultury a cestovního ruchu města Písku: Číselný kód žádosti: Počet získaných bodů:

FORMULÁŘ ŢÁDOSTI O PŘÍSPĚVEK. Vyplní odbor kultury a cestovního ruchu města Písku: Číselný kód žádosti: Počet získaných bodů: FORMULÁŘ ŢÁDOSTI O PŘÍSPĚVEK Vyplní dbr kultury a cestvníh ruchu města Písku: Číselný kód žádsti: Pčet získaných bdů: 511. /1/.. Pznámka: Jedntlivé ple frmuláře jsu uzamčeny pr grafické úpravy. Pkud vám

Více

SMĚRNICE č. 5 ŠKOLENÍ ZAMĚSTNANCŮ, ŽÁKŮ A DALŠÍCH OSOB O BEZPEČNOSTI A OCHRANĚ ZDRAVÍ PŘI PRÁCI (BOZP)

SMĚRNICE č. 5 ŠKOLENÍ ZAMĚSTNANCŮ, ŽÁKŮ A DALŠÍCH OSOB O BEZPEČNOSTI A OCHRANĚ ZDRAVÍ PŘI PRÁCI (BOZP) Název Čísl Vlastník SMĚRNICE č. 5 ŠKOLENÍ ZAMĚSTNANCŮ, ŽÁKŮ A DALŠÍCH OSOB O BEZPEČNOSTI A OCHRANĚ ZDRAVÍ PŘI PRÁCI (BOZP) Tat směrnice nahrazuje: Datum platnsti d: 01.10.2015 Základní právní předpisy:

Více

METODIKA ZPŮSOBILÝCH VÝDAJŮ OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST

METODIKA ZPŮSOBILÝCH VÝDAJŮ OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST METODIKA ZPŮSOBILÝCH VÝDAJŮ OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST PODPORUJEME VAŠI BUDOUCNOST www.esfcr.cz Identifikační čísl: MAD 95 Přílha OM OP LZZ: D5 Čísl revize: 11 Čísl vydání: 2.0 Stránka:

Více

METODIKA ZPŮSOBILÝCH VÝDAJŮ OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST

METODIKA ZPŮSOBILÝCH VÝDAJŮ OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST METODIKA ZPŮSOBILÝCH VÝDAJŮ OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST PODPORUJEME VAŠI BUDOUCNOST www.esfcr.cz Identifikační čísl: MAD 95 Přílha OM OP LZZ: D5 Čísl revize: 12 Čísl vydání: 2.1 Stránka:

Více

PŘEDSTAVENÍ PRODUKTU AUTOPOJIŠTĚNÍ PRO SPOLEČNOST VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA

PŘEDSTAVENÍ PRODUKTU AUTOPOJIŠTĚNÍ PRO SPOLEČNOST VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA PŘEDSTAVENÍ PRODUKTU AUTOPOJIŠTĚNÍ PRO SPOLEČNOST VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA Autpjištění Allianz pjišťvna nabízí zaměstnancům Vyské škly báňské Technické univerzity Ostrava cenvě

Více

02-05.4 10.05.CZ. Regulační ventil najížděcí G92... -1-

02-05.4 10.05.CZ. Regulační ventil najížděcí G92... -1- 0-05.4 0.05.CZ Regulačí vetil ajížděcí G9... -- Výpčet sučiitele Kv Praktický výpčet se prvádí s přihlédutím ke stavu regulačíh kruhu a pracvích pdmíek látky pdle vzrců íže uvedeých. Regulačí vetil musí

Více

Změny ve mzdách systému EKONOM od 1.1.2014

Změny ve mzdách systému EKONOM od 1.1.2014 Změny ve mzdách systému EKONOM d 1.1.2014 1. Změna parametrů pr mzdy: V parametrech se mění hdnty s hledem na pčet parametrů jsu rzděleny d dvu brazvek mezi kterými se přepíná pmcí kláves PgUp/PgDn: Parametry,

Více

HiPath 1200. Analogové telefony s impulsní volbou IWV s tónovou volbou MFV. Návod k použití

HiPath 1200. Analogové telefony s impulsní volbou IWV s tónovou volbou MFV. Návod k použití HiPath 1200 Aalgvé telefy s impulsí vlbu IWV s tóvu vlbu MFV Návd k pužití K ávdu k pužití K ávdu k pužití Tet ávd k pužití ppisuje fukce, které můžete prvádět běžými aalgvými telefy s impulsí eb tóvu

Více

Tento projekt je spolufinancován. a státním rozpočtem

Tento projekt je spolufinancován. a státním rozpočtem Tent prjekt je splufinancván Evrpským sciálním fndem a státním rzpčtem Z a d á v a c í d k u m e n t a c e Odbrná publikace Management kulturníh cestvníh ruchu a návazné šklení pr prjekt OP RLZ - MMR Odbrná

Více

uzavřená podle 1746 odst. 2 občanského zákoníku níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi následujícími smluvními stranami

uzavřená podle 1746 odst. 2 občanského zákoníku níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi následujícími smluvními stranami Smluva revitalizaci, svícení, bnvě, údržbě a prvzvání distribuční sustavy elektrické energie sítě veřejnéh světlení na základě metdy Energy Perfrmance and Quality Cntracting uzavřená pdle 1746 dst. 2 bčanskéh

Více

k elektronickému výběrovému řízení na úplatné postoupení pohledávek z titulu předčasně ukončených leasingových smluv

k elektronickému výběrovému řízení na úplatné postoupení pohledávek z titulu předčasně ukončených leasingových smluv INFORMAČNÍ MEMORANDUM č. 4/3/2009/11 k elektrnickému výběrvému řízení na úplatné pstupení phledávek z titulu předčasně uknčených leasingvých smluv Praha, 30.11.2010 Infrmační memrandum č. 4/3/2009/11 1/9

Více

Stanovisko k dokumentu Řešení dalšího postupu územně ekologických limitů těžby hnědého uhlí v severních Čechách ze srpna 2015

Stanovisko k dokumentu Řešení dalšího postupu územně ekologických limitů těžby hnědého uhlí v severních Čechách ze srpna 2015 Svaz průmyslu a dpravy České republiky Cnfederatin f Industry f the Czech Republic Stanvisk k dkumentu Řešení dalšíh pstupu územně eklgických limitů těžby hnědéh uhlí v severních Čechách ze srpna 2015

Více

Zpracoval: Zrevidoval: Schválil: Jméno Podpis Jméno Podpis Jméno Podpis

Zpracoval: Zrevidoval: Schválil: Jméno Podpis Jméno Podpis Jméno Podpis Tabulka 1 - Evidence prcesu přípravy, schválení a revizí (kapitly) Metdickéh pkynu pr přípravu pdkladů pr psuzení finančníh zdraví žadatele Vydání č. Platné d 1 3. 1. 2008 Zpracval: Zrevidval: Schválil:

Více

Změny ve zdaňování fyzických osob

Změny ve zdaňování fyzických osob Změny ve zdaňování fyzických osob Změny ve zdaňování fyzických osob I. Snížení sazby daně z příjmů fyzických osob na 15 % v roce 2008 a 12,5 % Zrušení progresivní sazby, zavedení lineární sazby Změna kalkulace

Více

Návrh zákona o evidenci tržeb připomínkové řízení

Návrh zákona o evidenci tržeb připomínkové řízení Návrh zákna evidenci tržeb připmínkvé řízení Infrmace k 31.3.2015 (a k 9.4.2015) Zpracval: Bhuslav Čížek, SHP SP ČR Znění předlžené p úpravách vychází z připmínkvéh řízení a jednání s MF. Veškeré naše

Více

PODPORA VYBUDOVÁNÍ A PROVOZU ZAŘÍZENÍ PÉČE O DĚTI PŘEDŠKOLNÍHO VĚKU PRO PODNIKY I VEŘEJNOST MIMO HL. M. PRAHU / V HL. M. PRAZE. 27. 11.

PODPORA VYBUDOVÁNÍ A PROVOZU ZAŘÍZENÍ PÉČE O DĚTI PŘEDŠKOLNÍHO VĚKU PRO PODNIKY I VEŘEJNOST MIMO HL. M. PRAHU / V HL. M. PRAZE. 27. 11. PODPORA VYBUDOVÁNÍ A PROVOZU ZAŘÍZENÍ PÉČE O DĚTI PŘEDŠKOLNÍHO VĚKU PRO PODNIKY I VEŘEJNOST MIMO HL. M. PRAHU / V HL. M. PRAZE 27. 11. 2015, Praha PŘEDSTAVENÍ VÝZEV PŘEDSTAVENÍ VÝZEV Pdpra vybudvání a

Více

. j vamm. Strachoněm náměstkem hejtmana kraje

. j vamm. Strachoněm náměstkem hejtmana kraje KUMSP08SF9EV SMLUVA pdnájmu prstr a pskytvání služeb uzavřena mezi lmravak0s.i-e.zsky KRAJ - KRAJSKY ÚŘAD; ČÍSI/) SMLUVY a)datku) 0- ttu př. čísl //r rk l& zkr. db. nájemcem: a pdnájemníkem: stravské výstavy,

Více

Metodická příručka Omezování tranzitní nákladní dopravy

Metodická příručka Omezování tranzitní nákladní dopravy Metdická příručka Omezvání tranzitní nákladní dpravy K právnímu stavu ke dni 1. ledna 2016 Obsah 1 Na úvd... 2 2 Základní pjmy... 3 3 Obecně k mezvání tranzitní nákladní dpravy... 4 4 Prvedení příslušnéh

Více

Daňová soustava. Osnova: 1. Zařazení

Daňová soustava. Osnova: 1. Zařazení Daňová soustava Didaktické zpracování učiva pro střední školy Osnova: 1) zařazení 2) struktura daňové soustavy 3) cíle učiva 4) metodické zpracování učiva 5) daň z příjmů FO 6) daň z příjmů PO 7) DPH 1.

Více

Vnitřní předpis města Náchoda pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu (mimo režim zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách)

Vnitřní předpis města Náchoda pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu (mimo režim zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách) platná d 1.1.2016 Vnitřní předpis města Náchda pr zadávání veřejných zakázek maléh rzsahu (mim režim zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách) Zadavatel je pvinen ddržvat zásady transparentnsti, rvnéh

Více

Stanovisko Rekonstrukce státu ke komplexnímu pozměňovacímu návrhu novely služebního zákona

Stanovisko Rekonstrukce státu ke komplexnímu pozměňovacímu návrhu novely služebního zákona Stanvisk Reknstrukce státu ke kmplexnímu pzměňvacímu návrhu nvely služebníh zákna Pslední předlžená verze zákna (verze k 27. 8. 2014) splňuje puze 13 z 38 bdů Reknstrukce státu, z th 7 jen částečně. Z

Více

O B S A H 1. ÚVOD 3 2. OBECNÁ ČÁST 5 3. POJIŠTĚNCI 10 4. ZÁKLADNÍ FOND ZDRAVOTNÍHO POJIŠTĚNÍ 13 5. OSTATNÍ FONDY 39

O B S A H 1. ÚVOD 3 2. OBECNÁ ČÁST 5 3. POJIŠTĚNCI 10 4. ZÁKLADNÍ FOND ZDRAVOTNÍHO POJIŠTĚNÍ 13 5. OSTATNÍ FONDY 39 O B S A H 1. ÚVOD 3 2. OBECNÁ ČÁST 5 3. POJIŠTĚNCI 10 4. ZÁKLADNÍ FOND ZDRAVOTNÍHO POJIŠTĚNÍ 13 4.1 ZÁMĚRY VÝVOJE HOSPODAŘENÍ ZFZP V ROCE 2014 13 4.2 TVORBA, PŘÍJMY ZFZP 19 4.3 ČERPÁNÍ, VÝDAJE ZFZP 21

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ. Č. j.: ÚOHS-S398/2010/VZ-16684/2010/520/NGl V Brně dne: 14. února 2011

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ. Č. j.: ÚOHS-S398/2010/VZ-16684/2010/520/NGl V Brně dne: 14. února 2011 *uhsx0039d6p* UOHSX0039D6P ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ Č. j.: ÚOHS-S398/2010/VZ-16684/2010/520/NGl V Brně dne: 14. únra 2011 Úřad pr chranu hspdářské sutěže příslušný pdle 112 zákna

Více

Stanovy SKODAMOTOR Veterán Klubu

Stanovy SKODAMOTOR Veterán Klubu Článek 1 Stanvy SKODAMOTOR Veterán Klubu Název, půsbnst, sídl a symbly 1. SKODAMOTOR Veterán Klub (SVK) je samstatným suverénním a dbrvlným bčanským sdružením zájemců v blasti histrie mtrismu, zalžené

Více

DŮLEŢITÉ INFORMACE A POJMY:

DŮLEŢITÉ INFORMACE A POJMY: Výzva k účasti v elektrnickém výběrvém řízení pr kmditu Prdej vyřazených sluţebních sbních vzidel SMO (dále též jen Výzva ) 1. Datum knání: DŮLEŢITÉ INFORMACE A POJMY: Sutěţní kl: 14. 6. 2011 d 10:00 hdin.

Více

Maturitní otázka č. 14. 14/ Zúčtování daní a dotací. DAŇ: zákonem určená platba do veřejného rozpočtu Nepřímé daně Přímé daně: POJMY: Správce daně:

Maturitní otázka č. 14. 14/ Zúčtování daní a dotací. DAŇ: zákonem určená platba do veřejného rozpočtu Nepřímé daně Přímé daně: POJMY: Správce daně: Ing. Eliška Galambicvá Maturitní tázka č. 14. 14/ Zúčtvání daní a dtací. Základní pjmy v blasti daní (daň, správce daně, plátce, pplatník, zdaňvací bdbí, splatnst daně). Členění daní (daně přímé a nepřímé).

Více

STANOVY SDRUŽENÍ DOCTOR WHO FANCLUB ČR

STANOVY SDRUŽENÍ DOCTOR WHO FANCLUB ČR STANOVY SDRUŽENÍ DOCTOR WHO FANCLUB ČR Článek 1 Název a sídl 1. Dctr Wh FanClub ČR je bčanským sdružením fyzických sb vytvřeným v suladu se záknem č.83/1990 Sb. sdružvání bčanů. Je samstatným právním subjektem

Více

USNESENÍ. Č. j.: ÚOHS-S339/2012/VZ-21769/2012/523/Krk Brno 20. prosince 2012

USNESENÍ. Č. j.: ÚOHS-S339/2012/VZ-21769/2012/523/Krk Brno 20. prosince 2012 *UOHSX004HI9Y* UOHSX004HI9Y USNESENÍ Č. j.: ÚOHS-S339/2012/VZ-21769/2012/523/Krk Brn 20. prsince 2012 Úřad pr chranu hspdářské sutěže příslušný pdle 112 zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, ve znění

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k pdání nabídek Čísl zakázky (bude dplněn MPSV při uveřejnění): Název zakázky: Předmět zakázky (služba, ddávka neb stavební práce): x Chceme se učit, abychm zůstali knkurencí Nákup služeb Datum vyhlášení

Více

KAPITOLA II ZÁKON NA OCHRANU OVZDUŠÍ ZÁKLADNÍ POVINNOSTI...13 KAPITOLA III PROVÁDĚCÍ PŘEDPISY K ZÁKONU O OVZDUŠÍ ZÁKLADNÍ POPIS...

KAPITOLA II ZÁKON NA OCHRANU OVZDUŠÍ ZÁKLADNÍ POVINNOSTI...13 KAPITOLA III PROVÁDĚCÍ PŘEDPISY K ZÁKONU O OVZDUŠÍ ZÁKLADNÍ POPIS... Zákn č. 201/2012 Sb., chraně vzduší základní pvinnsti prvzvatelů zdrjů znečišťvání vzduší ing. Zbyněk Krayzel, Pupětva 13/1383, 170 00 Praha 7 Hlešvice 266 711 179, 602 829 112 ZBYNEK.KRAYZEL@SEZNAM.CZ

Více

Klíčové kompetence do obcí obecné i odborné vzdělávání na dosah

Klíčové kompetence do obcí obecné i odborné vzdělávání na dosah Vítáme Vás na semináři organizovaném v rámci projektu Klíčové kompetence do obcí obecné i odborné vzdělávání na dosah Reg. číslo projektu: CZ.1.07/3.1.00/50.0015 Tento projekt je spolufinancován Evropským

Více

PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE PODPORY. v Operačním programu Životní prostředí pro období 2014 2020

PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE PODPORY. v Operačním programu Životní prostředí pro období 2014 2020 PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE PODPORY v Operačním prgramu Živtní prstředí pr bdbí 2014 2020 Verze 5.0 Znění účinné d: 14. 10. 2015 Identifikace dkumentu Evidenční čísl: Zpracván dne: 9. 10. 2015 Verze

Více

SEGMENT SPOTŘEBITEL. (úvěry pro FOO)

SEGMENT SPOTŘEBITEL. (úvěry pro FOO) SEGMENT SPOTŘEBITEL (úvěry pr FOO) I. Základní parametry AKCENTA sptřebitelských úvěrů (definvané záknem č. 145/2010 Sb., sptřebitelském úvěru a změně některých záknů) Výše úvěru : 300.000 Kč až 1.880.000

Více

důchodová reforma, stabilizační balíček (solidární daň a jiné), aneb opět změna pravidel v daních z příjmů

důchodová reforma, stabilizační balíček (solidární daň a jiné), aneb opět změna pravidel v daních z příjmů Změny v daních z příjmů od roku 2013 RNDr. Ivan BRYCHTA důchodová reforma, stabilizační balíček (solidární daň a jiné), aneb opět změna pravidel v daních z příjmů 1 Obsah přehled novel ZDP + drobné změny

Více

připravili TAX PARTNERS pro své klienty

připravili TAX PARTNERS pro své klienty Změny daňových zákonů od roku 2009 připravili TAX PARTNERS pro své klienty 1 Změny zákonů: 1. Daň zpříjmů 2. Sociální, zdravotní a nemocenské pojištění 3. Zákon o rezervách 4. Daň z nemovitostí 5. Daň

Více

PERSPEKTIVA 7 BN PŘÍRUČKA

PERSPEKTIVA 7 BN PŘÍRUČKA PERSPEKTIVA 7 BN PŘÍRUČKA 2 Obsh. Úvdem....4. Pjišťv Kpertiv.... 5.2 Oceěí.... 5 2. Chrkteristik PERSPEKTIVY....6 2. Pjištěí pr jedtlivce i celu rdiu....6 2.2 Prmetry pjištěí.... 7 2.3 Busvá pjištěí....

Více

Minimální mzda, mzdové tarify a příplatky za práci v noci a ve škodlivém prostředí

Minimální mzda, mzdové tarify a příplatky za práci v noci a ve škodlivém prostředí Zákn daních z příjmu Daň z příjmu právnických sb Sazby daně z příjmu právnických sb Od 1.1. 2004 1.1. 31.12. 2003 1.1. 31.12. 2002 Sazba 28 % 31% 31% Sazby daně z příjmu fyzických sb V rce 2004 zůstávají

Více

Seznam souvisejících právních předpisů...18

Seznam souvisejících právních předpisů...18 Obsah Seznam souvisejících právních předpisů...18 1 Daně... 23 1.1 Daň z příjmů fyzických osob obecně... 23 1.1.1 Dílčí základy... 23 1.1.2 Výdaje (náklady) u jednotlivých dílčích základů... 27 1.1.3 Procentní

Více

Akční plán města Žďár nad Sázavou

Akční plán města Žďár nad Sázavou AKČNÍ PLÁN MĚSTA ŽĎÁR NAD SÁZAVOU říjen 2007 Obecně dkumentu Akční plán města Žďár nad Sázavu je dkument, kde dchází ke knkrétnímu rzpracvání vhdných rzvjvých záměrů města v kratším časvém hrizntu. Akční

Více

1 ÚVOD 3 2 OBECNÁ ČÁST 5 3 POJIŠTĚNCI 11

1 ÚVOD 3 2 OBECNÁ ČÁST 5 3 POJIŠTĚNCI 11 OBSAH 1 ÚVOD 3 2 OBECNÁ ČÁST 5 3 POJIŠTĚNCI 11 4 ZÁKLADNÍ FOND ZDRAVOTNÍHO POJIŠTĚNÍ 13 4.1 ZÁMĚRY VÝVOJE HOSPODAŘENÍ ZFZP 13 4.2 TVORBA, PŘÍJMY ZFZP 19 4.3 ČERPÁNÍ, VÝDAJE ZFZP 21 4.3.1 SMLUVNÍ POLITIKA

Více

Technická specifikace předmětu plnění. VR Organizace dotazníkového šetření mobility obyvatel města Bratislavy

Technická specifikace předmětu plnění. VR Organizace dotazníkového šetření mobility obyvatel města Bratislavy Technická specifikace předmětu plnění VR Organizace dtazníkvéh šetření mbility byvatel města Bratislavy Zadavatel: Centrum dpravníh výzkumu, v. v. i. dále jen zadavatel 1 PŘEDMĚT VEŘEJNÉ ZAKÁZKY Předmětem

Více

4 DOPADY ZPŮSOBŮ FINANCOVÁNÍ NA INVESTIČNÍ ROZHODOVÁNÍ

4 DOPADY ZPŮSOBŮ FINANCOVÁNÍ NA INVESTIČNÍ ROZHODOVÁNÍ 4 DOPADY ZPŮSOBŮ FACOVÁÍ A VESTČÍ ROZHODOVÁÍ 77 4. ČSTÁ SOUČASÁ HODOTA VČETĚ VLVU FLACE, CEOVÝCH ÁRŮSTŮ, DAÍ OPTMALZACE KAPTÁLOVÉ STRUKTURY Čistá současá hodota (et preset value) Jedá se o dyamickou metodu

Více

Přídavky na děti v mezinárodních případech (Evropská unie, Evropský hospodářský prostor a Švýcarsko) Použití nadstátního práva

Přídavky na děti v mezinárodních případech (Evropská unie, Evropský hospodářský prostor a Švýcarsko) Použití nadstátního práva Přídavky na děti v mezinárdních případech (Evrpská unie, Evrpský hspdářský prstr a Švýcarsk) Pužití nadstátníh práva Tent prspekt Vám má pskytnut přehled zvláštnstech v mezinárdních případech. Všebecné

Více

Reforma přímých daní a odvodů. III. pilíř daňové reformy. Miroslav Kalousek ministr financí 18. března 2011

Reforma přímých daní a odvodů. III. pilíř daňové reformy. Miroslav Kalousek ministr financí 18. března 2011 Reforma přímých daní a odvodů III. pilíř daňové reformy Miroslav Kalousek ministr financí 18. března 2011 Cíle daňové reformy Jednoduchý a přehledný systém Dlouhodobá stabilita bez nesystémových zásahů

Více

Daň z příjmu fyzických osob (FO)

Daň z příjmu fyzických osob (FO) Přehled základních daňových změn platných od 1. 1. 2008 Daň z příjmu fyzických osob (FO) Roční slevy na dani Typ slevy Základní na poplatníka 7 200 24 840 Základní na důchodce 0 24 840 Na invaliditu: částečnou

Více

MMR SLUŽBY MOBILNÍHO OPERÁTORA. nadlimitní veřejná zakázky otevřeného řízení. Česká republika, Ministerstvo pro místní rozvoj

MMR SLUŽBY MOBILNÍHO OPERÁTORA. nadlimitní veřejná zakázky otevřeného řízení. Česká republika, Ministerstvo pro místní rozvoj Základní údaje zadávací dkumentace k veřejné zakázce zadané v zadávacím řízení dle zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, ve znění pzdějších předpisů (dále jen zákn ) Název veřejné zakázky: MMR SLUŽBY

Více

UNIVERZITA PARDUBICE FAKULTA EKONOMICKO-SPRÁVNÍ SYSTÉM SOCIÁLNÍHO POJIŠTĚNÍ V ČR A V KOMPARACI SE ZEMĚMI EU IVANA DRDLOVÁ

UNIVERZITA PARDUBICE FAKULTA EKONOMICKO-SPRÁVNÍ SYSTÉM SOCIÁLNÍHO POJIŠTĚNÍ V ČR A V KOMPARACI SE ZEMĚMI EU IVANA DRDLOVÁ UNIVERZITA PARDUBICE FAKULTA EKONOMICKO-SPRÁVNÍ SYSTÉM SOCIÁLNÍHO POJIŠTĚNÍ V ČR A V KOMPARACI SE ZEMĚMI EU IVANA DRDLOVÁ BAKALÁŘSKÁ PRÁCE 2008 PODĚKOVÁNÍ Hlavní pděkvání patří panu dc. Ing. Jarslavu

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE *UOHSX004YPRY* UOHSX004YPRY ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ Č. j.: ÚOHS-S338/2012/VZ-13234/2013/512/JHl Brn 15. července 2013 Úřad pr chranu hspdářské sutěže příslušný pdle 112 dst. 1 zákna

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE *UOHSX003WQC1* UOHSX003WQC1 ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ Č. j.: ÚOHS-S523/2011/VZ-19003/2011/520/ABr V Brně dne: 30. března 2012 Rzhdnutí nabyl právní mci dne 28.4.2012 Úřad pr chranu

Více

Ing. Petra Traxlerová Tematická oblast Ekonomika přímé daně 2 Ročník 3. Datum tvorby 8. 7. 2012. Anotace

Ing. Petra Traxlerová Tematická oblast Ekonomika přímé daně 2 Ročník 3. Datum tvorby 8. 7. 2012. Anotace Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0581 Číslo materiálu VY_32_INOVACE_EKN_3EI_15_PRIME_DANE_2 Název školy Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Dubno Autor Ing. Petra Traxlerová Tematická oblast

Více

Daň z příjmu fyzických osob

Daň z příjmu fyzických osob Daň z příjmu fyzických osob Legislativa Daň z příjmů fyzických osob upravuje zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, v aktuálním znění Poplatníci daně - fyzické osoby Každý, kdo má na území ČR trvalé

Více

PRAVIDLA SOUTĚŽE Tesco recepty - soutěž pro zaměstnance

PRAVIDLA SOUTĚŽE Tesco recepty - soutěž pro zaměstnance PRAVIDLA SOUTĚŽE Tesc recepty - sutěž pr zaměstnance A. ÚVODNÍ USTANOVENÍ Prvzvatelem sutěže, který má na starsti technicku a rganizační stránku sutěže, je splečnst Brandz Friendz Prductin s.r.., se sídlem

Více

Změny ve mzdách systému EKONOM od 1.1.2008

Změny ve mzdách systému EKONOM od 1.1.2008 Změny ve mzdách systému EKONOM d 1.1.2008 1. Změna parametrů pr mzdy: V parametrech se mění hdnty a přibyly další parametry s hledem na jejich mnžství jsu rzděleny d dvu brazvek mezi kterými se přepíná

Více

Doporučení Středočeskému kraji k transformaci ústavní péče v péči komunitní

Doporučení Středočeskému kraji k transformaci ústavní péče v péči komunitní , 3P Cnsulting, s. r.., Římská 12, 120 00 Praha 2 telefn: (+420) 739 548 469 e-mail: inf@trass.cz web: www.trass.cz Dpručení Středčeskému kraji k transfrmaci ústavní péče v péči kmunitní Klient Zakázka

Více

VŠB Technická univerzita, Fakulta ekonomická. Katedra regionální a environmentální ekonomiky REGIONÁLNÍ ANALÝZA A PROGRAMOVÁNÍ.

VŠB Technická univerzita, Fakulta ekonomická. Katedra regionální a environmentální ekonomiky REGIONÁLNÍ ANALÝZA A PROGRAMOVÁNÍ. VŠB Technická univerzita, Fakulta eknmická Katedra reginální a envirnmentální eknmiky REGIONÁLNÍ ANALÝZA A PROGRAMOVÁNÍ (Studijní texty) Reginální analýzy Dc. Ing. Alis Kutscherauer, CSc. Ostrava 2007

Více

Daň z příjmů právnických osob v roce 2008. Petr Neškrábal 30. ledna 2008

Daň z příjmů právnických osob v roce 2008. Petr Neškrábal 30. ledna 2008 Daň z příjmů právnických osob v roce 2008 Petr Neškrábal 30. ledna 2008 Sazba daně 21% od 1. 1. 2008 20% od 1. 1. 2009 19% od 1. 1. 2010 Pro stanovení daně se použije sazba daně účinná k prvnímu dni zdaňovacího

Více

Referenční obsah kyslíku % O 2. Emisní limit v mgm 3 vztaženo na normální podmínky a suchý plyn CO org. látky jako TOC

Referenční obsah kyslíku % O 2. Emisní limit v mgm 3 vztaženo na normální podmínky a suchý plyn CO org. látky jako TOC 1) Ovzduší 1. Budu ddržvány navržené emisní limity u středníh zdrje znečišťvání vzduší dle tabulky č. 1. Tabulka č. 1 Emisní zdrje a navržené závazné emisní limity Jmenvitý tepelný výkn (MW) Emisní limit

Více

STANOVISKO. Návrh změny č. 11 územního plánu sídelního útvaru Břeclav

STANOVISKO. Návrh změny č. 11 územního plánu sídelního útvaru Břeclav VU3B- M7&/J&/& ý úřad Jihmravskéh kraje živtníh prstředí rtínv nám. 3, 61 82 Brn P!M h ( M 5O"UXOOXFOtnv\/ Váš dpis č.j.: Ze dne: tu Sp. zn.: Vyřizuje: Telefn: Datum: MUBR 883/215 25.11.215 JMK 759/216

Více

Příjem a hodnocení žádostí o podporu

Příjem a hodnocení žádostí o podporu Příjem a hdncení žádstí pdpru Seminář pr žadatele ve Specifickém cíli 2.5 Snížení energetické nárčnsti v sektru bydlení Průběžná výzva č. 16 Snížení energetické nárčnsti v sektru bydlení Ing. Barbra Pirtvá

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ *UOHSX0037IM8* UOHSX0037IM8 ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ Č.j.:ÚOHS-S308/2010/VZ-14964/2010/510/OK V Brně dne: 26.11.2010 Úřad pr chranu hspdářské sutěže příslušný pdle 112 zákna č. 137/2006

Více

Změny státní sociální podpory po 1. lednu 2007

Změny státní sociální podpory po 1. lednu 2007 Změny státní sociální podpory po 1. lednu 2007 V návaznosti na novou úpravu životního minima, kterou přináší zákon č. 110/2006 Sb., o životním a existenčním minimu, dochází od 1. ledna 2007 ke změnám dávek

Více

SMLOUVA. Mgr. Věrou Pálkovou náměstkyní hejtmana kraje

SMLOUVA. Mgr. Věrou Pálkovou náměstkyní hejtmana kraje Ilíilllll',]!! 11! lllll 11111 KUÍ1SP80RnZ6V SMLOUVA MORAVSKOSLEZS KÝ KRAJ - K ^AJBKÝ ÚŘAD ČÍSLO SMI 0$f X-yVYCDOD Mír ATKU) -4- Cfe... zk db. se sídlem: zastupen: 28. října 117, 702 18 Ostrava IC: 70890692

Více

971 Kohout kulový PN 160

971 Kohout kulový PN 160 971 971 Khut kulvý PN 160 Pužití k úplému uzavřeí eb tevřeí průtku prvzí tekutiy, která může kulvým khutem prudit běma směry jsu určey pr pužití v běžých měřících kruzích systémů průmyslvé autmatizace

Více

Daňová soustava. Osnova: 2. Struktura daňové soustavy. 1. Zařazení. 3. Cíle: Daňová soustava ostatní položky

Daňová soustava. Osnova: 2. Struktura daňové soustavy. 1. Zařazení. 3. Cíle: Daňová soustava ostatní položky Daňová soustava Didaktické zpracování učiva pro střední školy Osnova: 1) zařazení 2) struktura daňové soustavy 3) cíle učiva 4) metodické zpracování učiva 5) daň z příjmů FO 6) daň z příjmů PO 7) DPH 1.

Více

GLOBÁLNÍ ARCHITEKTURA ROB

GLOBÁLNÍ ARCHITEKTURA ROB Přílha č. 1b zadávací dkumentace GLOBÁLNÍ ARCHITEKTURA ROB verze 1.0 Obsah 1 Vymezení cílů prjektu 3 2 Prcesní architektura 4 2.1 Základní výchdiska návrhu prcesní architektury 4 2.2 Pstup tvrby a pužité

Více

Příloha č. 9. Podmínky Výběru hotovosti a Bezhotovostního převodu. 1. Podmínky Výběru hotovosti prostřednictvím Bankomatu

Příloha č. 9. Podmínky Výběru hotovosti a Bezhotovostního převodu. 1. Podmínky Výběru hotovosti prostřednictvím Bankomatu Přílha č. 9 Pdmínky Výběru htvsti a Bezhtvstníh převdu 1. Pdmínky Výběru htvsti prstřednictvím Bankmatu 1.1. Obecné pdmínky pr Výběr htvsti Htvst lze vybrat u neúčelvé Dávky až d výše dispnibilníh zůstatku

Více

OBNOVU KULTURNÍCH PAMÁTEK POŠKOZENÝCH POVODNĚMI

OBNOVU KULTURNÍCH PAMÁTEK POŠKOZENÝCH POVODNĚMI Jihčeský kraj vyhlašuje na základě usnesení zastupitelstva kraje čísl 158/2003/ZK ze dne 24. června 2003 ve smyslu ustanvení 16, dst. (1), zákna čísl 20/1987 Sb., státní památkvé péči, v platném znění,

Více

DAŇ Z PŘÍJMŮ ZE ZÁVISLÉ ČINNOSTI

DAŇ Z PŘÍJMŮ ZE ZÁVISLÉ ČINNOSTI DAŇ Z PŘÍJMŮ ZE ZÁVISLÉ ČINNOSTI Příjmy ze závislé činnosti Jsou to veškeré příjmy, které poskytuje zaměstnavatel zaměstnanci (i prémie, příplatky, odměny, podíly na zisku, 13. a 14. plat, atd.). Předmětem

Více

INFORMACE SPOLEČNOSTI V SOUVISLOSTI S POSKYTOVÁNÍM INVESTIČNÍCH SLUŽEB

INFORMACE SPOLEČNOSTI V SOUVISLOSTI S POSKYTOVÁNÍM INVESTIČNÍCH SLUŽEB INFORMACE SPOLEČNOSTI V SOUVISLOSTI S POSKYTOVÁNÍM INVESTIČNÍCH SLUŽEB Generali Investments CEE, investiční splečnst, a.s. Generali Investments CEE, investiční splečnst, a.s. Obsah: 1 ÚVODNÍ USTANOVENÍ...

Více

Pojistná matematika. Podstata pojišťovny: se vzrůstajícím počtem klientů, klesá pojistně technické riziko.

Pojistná matematika. Podstata pojišťovny: se vzrůstajícím počtem klientů, klesá pojistně technické riziko. Pjistná matematika Pdstata pjišťvny: se vzrůstajícím pčtem klientů, klesá pjistně technické rizik. Příklad: - Pravděpdbnst, ţe nastane pjistná událst, je 0,01 za jeden rk. Škda, která můţe nastat při tét

Více

Metodická pomůcka. Využívání záruk ČMZRB k zajišťování bankovních úvěrů

Metodická pomůcka. Využívání záruk ČMZRB k zajišťování bankovních úvěrů Metdická pmůcka Využívání záruk ČMZRB k zajišťvání bankvních úvěrů Cílem pmůcky je minimalizvat pdíl případů, kdy je nutn zamítnut žádst pskytnutí záruky z důvdu nesuladu s klíčvými pdmínkami prgramu pdpry.

Více

DANĚ Z PŘÍJMU V ČR. Mgr. Ing. Šárka Dytková

DANĚ Z PŘÍJMU V ČR. Mgr. Ing. Šárka Dytková DANĚ Z PŘÍJMU V ČR Mgr. Ing. Šárka Dytková Střední škola, Havířov-Šumbark, Sýkorova 1/613, příspěvková organizace Tento výukový materiál byl zpracován v rámci akce EU peníze středním školám - OP VK 1.5.

Více

Pojem času ve finančním rozhodování podniku

Pojem času ve finančním rozhodování podniku Pojem času ve fiačím rozhodováí podiku 1.1. Výzam faktoru času a základí metody jeho vyjádřeí Fiačí rozhodováí podiku je ovlivěo časem. Peěží prostředky získaé des mají větší hodotu ež tytéž peíze získaé

Více

DAŇOVÁ SOUSTAVA. Ing. Hana Volencová. Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou

DAŇOVÁ SOUSTAVA. Ing. Hana Volencová. Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou DAŇOVÁ SOUSTAVA Ing. Hana Volencová Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou VY_32_INOVACE_07_3_09_ EK Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou Sleva na dani: poplatníkům se vypočtená daň za zdaňovací období

Více

Sociální pojištění OSVČ v roce 2013

Sociální pojištění OSVČ v roce 2013 Sociální pojištění OSVČ v roce 2013 Ing. Pavlína Novotná Placení pojistného na sociální zabezpečení upravuje zákon č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociálním zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti,

Více

projekty jsou vybírány na základě preferenčních kritérií

projekty jsou vybírány na základě preferenčních kritérií III.1.1 Diverzifikace činnstí nezemědělské pvahy Charakteristika patření patření je zaměřen na realizaci jedntlivých aktivit ve venkvských blastech v rámci diverzifikace činnstí zemědělských subjektů (malých

Více

I. Výpočet čisté současné hodnoty upravené

I. Výpočet čisté současné hodnoty upravené I. Výpočet čisté současé hodoty upraveé Příklad 1 Projekt a výrobu laserových lamp pro dermatologii vyžaduje ivestici 4,2 mil. Kč. Předpokládají se rovoměré peěží příjmy po zdaěí ve výši 1,2 mil. Kč ročě

Více

Projektový manuál: SME Instrument Brno

Projektový manuál: SME Instrument Brno Prjektvý manuál: SME Instrument Brn 1 Obsah 1. C je SME Instrument?... 3 1.1 Pslání prgramu... 3 1.2 Stručný ppis prgramu... 3 2. C je SME Instrument Brn?... 3 2.1 Prč vznikl SME Instrument Brn... 3 2.2

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 4130-80-2015

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 4130-80-2015 ZNALECKÝ POSUDEK č. 4130-80-2015 bvyklé ceně nemvitsti - pzemku parcel.č. 846 se stavbu garáže na pzem. parc.č. 846, bec Pardubice, k.ú. Svítkv, kres Pardubice, kraj Pardubický Objednavatel znaleckéh psudku:

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Výzkum a vývj zařízení pr detekci pvrchvých vad zakázka na služby zadávaná dle Pravidel pr výběr ddavatelů v rámci Operačníh prgramu Pdnikání a invace pr knkurenceschpnst Zadavatel

Více

Veřejné zakázky v oblasti obrany nebo bezpečnosti Pohled Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže (?)

Veřejné zakázky v oblasti obrany nebo bezpečnosti Pohled Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže (?) Veřejné zakázky v blasti brany neb bezpečnsti Phled Úřadu pr chranu hspdářské sutěže (?) Mjmír Flrian 1. Právní úprava zadávání veřejných zakázek v blasti brany neb bezpečnsti (evrpská / nárdní) 2. Pstavení

Více

Konzultační materiál č. 1/2015 Přiměřený zisk PŘIMĚŘENÝ ZISK OHROŽUJE POSKYTOVATELE HRANICE PRO PŘIMĚŘENÝ ZISK?

Konzultační materiál č. 1/2015 Přiměřený zisk PŘIMĚŘENÝ ZISK OHROŽUJE POSKYTOVATELE HRANICE PRO PŘIMĚŘENÝ ZISK? Knzultační materiál č. 1/2015 Přiměřený zisk PŘIMĚŘENÝ ZISK OHROŽUJE POSKYTOVATELE HRANICE PRO PŘIMĚŘENÝ ZISK? I. Pjem aneb c se jedná (článek IX. Metdiky) Zisk = skutečné výnsy mínus skutečné náklady

Více

Pražské služby, a.s. Analýza ekonomické situace s ohledem na realizaci záměru propachtování části podniku ve prospěch TSK, a.s. - Manažerské shrnutí -

Pražské služby, a.s. Analýza ekonomické situace s ohledem na realizaci záměru propachtování části podniku ve prospěch TSK, a.s. - Manažerské shrnutí - Pražské služby, a.s. Analýza eknmické situace s hledem na realizaci záměru prpachtvání části pdniku ve prspěch TSK, a.s. - Manažerské shrnutí - Říjen 2014 1 Manažerské shrnutí 1.1 Předmět a cíle prjektu

Více

16. výzva IROP Energetické úspory v bytových domech

16. výzva IROP Energetické úspory v bytových domech 16. výzva IROP Energetické úspry v bytvých dmech 21.1. 2016 Hradec Králvé Ing. Michaela Bržvá Centrum pr reginální rzvj České republiky Specifický cíl 2.5 Cíl: Snížit energeticku nárčnst bytvých dmů Bytvým

Více

Bohužel nejste jediní. Jak se v této džungli orientovat a jaké jsou možnosti při prodeji nemovitosti se dozvíte na následujících stránkách.

Bohužel nejste jediní. Jak se v této džungli orientovat a jaké jsou možnosti při prodeji nemovitosti se dozvíte na následujících stránkách. SITUACE NA MÍSTNÍM TRHU Na českém trhu panuje nedůvěra v realitní kanceláře a makléře. Spusta makléřů na trhu se chvá nepctivě. Většina realitních makléřů jsu špatní makléři. Dále dchází k bezdůvdnému

Více

Seznam autorů... 3. Zkratky a úplné názvy předpisů použitých v publikaci... 11. Úvod... 14. Část I Daňové slevy... 15

Seznam autorů... 3. Zkratky a úplné názvy předpisů použitých v publikaci... 11. Úvod... 14. Část I Daňové slevy... 15 Obsah Seznam autorů................................................ 3 Zkratky a úplné názvy předpisů použitých v publikaci.............. 11 Úvod........................................................

Více

Úplná pravidla soutěže v rámci komunikační kampaně Ria MÁNIE

Úplná pravidla soutěže v rámci komunikační kampaně Ria MÁNIE Úplná pravidla sutěže v rámci kmunikační kampaně Ria MÁNIE Účelem tht dkumentu je úplná a jasná úprava pravidel sutěže v rámci sutěže Ria MÁNIE (dále jen "sutěž"). Tat pravidla jsu jediným dkumentem, který

Více

Příklad 2: Vyúčtování roční mzdy zaměstnance v r. 2015 zaměstnanec, závislá činnost

Příklad 2: Vyúčtování roční mzdy zaměstnance v r. 2015 zaměstnanec, závislá činnost Příklad 1: Výpočet měsíční mzdy zaměstnance v r. 201 hrubá měsíční mzda: 2.000,- pojistné SP 1.62,- ( 2.000 * 0,06 ) pojistné ZP 1.12,- ( 2.000 * 0,0 ) superhrubá mzda.00,- ( 2.000 * 1,0 ) záloha na daň

Více

Kupní smlouva číslo: č. zhotovitele: 3396/2013/169. Město Bohumín Masarykova 158 735 81, Bohumín Ing. Petrem Víchou, starostou města

Kupní smlouva číslo: č. zhotovitele: 3396/2013/169. Město Bohumín Masarykova 158 735 81, Bohumín Ing. Petrem Víchou, starostou města Kupní smluv čísl: č. zhtvitele: 3396/2013/169 I. Smluvní strny 1.1. Kupující: Sídl: Zstupený: zástupce pvěřený k jednání ve věcech: IC: DIČ: Dňvý režim: Bnkvní spjení: C.účtu: Tel.č.: 1.2. Prdávjící: Sídl:

Více

Univerzita Karlova v Praze, KOLEJE A MENZY, Voršilská 1, Praha 1

Univerzita Karlova v Praze, KOLEJE A MENZY, Voršilská 1, Praha 1 Univerzita Karlva v Praze, KOLEJE A MENZY, Vršilská 1, Praha 1 č.j. 18/2013 Praha, dne 10. 1. 2013 SMĚRNICE č. 1/2013 O POSKYTOVÁNÍ OSOBNÍCH OCHRANNÝCH PRACOVNÍCH PROSTŔEDKŮ, MYCÍCH, ČISTÍCÍCH A DEZINFEKĆNÍCH

Více

1/2013 ROČNÍ ZÚČTOVÁNÍ ZÁLOH A DAŇOVÉHO ZVÝHODNĚNÍ

1/2013 ROČNÍ ZÚČTOVÁNÍ ZÁLOH A DAŇOVÉHO ZVÝHODNĚNÍ 2012 1/2013 ROČNÍ ZÚČTOVÁNÍ ZÁLOH A DAŇOVÉHO ZVÝHODNĚNÍ Roční zúčtování nelze provést Poplatníkovi, který je povinen podat daňové přiznání, tj. poplatníkovi, který: Měl mimo příjmů ze závislé činnosti

Více

ŠKOLICÍ PŘÍRUČKA POŽÁRNÍ OCHRANA

ŠKOLICÍ PŘÍRUČKA POŽÁRNÍ OCHRANA 2. lékařská fakulta Univerzity Karlvy v Praze V Úvalu 84, Mtl, Praha 5, PSČ 150 06 ŠKOLICÍ PŘÍRUČKA POŽÁRNÍ OCHRANA Šklicí příručka Pžární chrany Obsah: 1 ÚVOD... 3 2 ODPOVĚDNOSTI NA ÚSEKU POŽÁRNÍ OCHRANY...

Více

Shop System - Smlouva o poskytování software

Shop System - Smlouva o poskytování software Shp System - Smluva pskytvání sftware Pskytvatel: NetSystems Slutin s.r.., zapsaná v bchdním rejstříku Městskéh sudu v Praze, ddíl C, vlžka 151732 Zenklva 37, Praha 8, Libeň 180 00 IČ: 28896416, DIČ: CZ28896416

Více

ŠKOLÍCÍ PŘÍRUČKA POŽÁRNÍ OCHRANA

ŠKOLÍCÍ PŘÍRUČKA POŽÁRNÍ OCHRANA 2. lékařská fakulta Univerzity Karlvy v Praze V Úvalu 84, Mtl, Praha 5, PSČ 150 06 ŠKOLÍCÍ PŘÍRUČKA POŽÁRNÍ OCHRANA Obsah: Šklící příručka Pžární chrany 1 ÚVOD... 3 2 ODPOVĚDNOSTI NA ÚSEKU POŽÁRNÍ OCHRANY...

Více