Výsledky šetření v obcích ORP Český Krumlov

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výsledky šetření v obcích ORP Český Krumlov"

Transkript

1 Výsledky šetření v bcích ORP Český Krumlv Verze k

2 Úvdní infrmace Během přípravy nvéh aktualizvanéh Plánu sciálních služeb na území ORP Č. Krumlv na bdbí byla prvedena analýza sciální situace a suvisejících blastí ve všech bcích nacházejících se ve správním území ORP Č. Krumlv. Za tímt účelem byl sestaven jedntný dtazník, který byl následně vyplňván zástupci realizačníh týmu splečně se zástupcem každé bce (zpravidla starstka / starsta bce neb zástupce sciálníh dbru becníh / městskéh úřadu). Za každu bec ve správním území ORP Č. Krumlv jsu v tét přílze sumarizvány údaje v následujících blastech / tematických celcích: ; - Prblematika zadlužensti; - Sběr staréh šacení, bt, hraček, rganizace sbírek atd.; ; ; ; - Nezaměstnanst, trh práce; ; ; ; ; - Další suvisející infrmace v sciální blasti. Data za všechny bce v území ORP jsu zpracvána k

3 Obsah ÚVODNÍ INFORMACE... 2 OBSAH... 3 BOHDALOVICE... 4 BOLETICE... 4 BRLOH... 5 ČERNÁ V POŠUMAVÍ... 6 ČESKÝ KRUMLOV... 7 DOLNÍ TŘEBONÍN... 8 FRYMBURK... 9 HOLUBOV HORNÍ PLANÁ HOŘICE NA ŠUMAVĚ CHLUMEC CHVALŠINY KÁJOV KŘEMŽE LIPNO NAD VLTAVOU LOUČOVICE MALŠÍN MIRKOVICE MOJNÉ NOVÁ VES PŘEDNÍ VÝTOŇ PŘÍDOLÍ PŘÍSEČNÁ ROŽMBERK NAD VLTAVOU SRNÍN SVĚTLÍK VĚTŘNÍ VĚŽOVATÉ PLÁNĚ VYŠŠÍ BROD ZLATÁ KORUNA ZUBČICE... 32

4 Bhdalvice Seniři zajištěn v rámci rdin Zdravtně pstižení nejsu Bezdmvci nejsu Prblémy s drgami nejsu - Prblematika zadlužensti Zadluženst mezi lidmi se v bci vyskytuje - Sběr staréh šacení, bt, hraček, rganizace sbírek atd. Obec plánuje v rce 2014 zřízení kntejneru na sběr šacení Za lékařem musí byvatelé djíždět d Větřní Lékárna v bci není, svz léků pr bčany zajišťuje bec, nvě je v bci bchd, v nvě reknstruvaném becním bjektu na návsi bude zřízena rdinace lékaře (v plánu djížďka 1-2x týdně) Dětské hřiště, sprtviště v bci jsu také Nabídka rganizvané činnsti a kružků v bci není V bci žije něklik Rmů, nejsu ale žádné prblémy - Nezaměstnanst, trh práce Nezaměstnanst v bci pměrně vyská, zejména v zimě (suvislst s útlumem činnsti stavebních firem v zimním bdbí) 1 becní byt, není prblém s placením Pkud přijdu infrmace neb letáky, tak se infrmace umísťují na becní vývěsku 3 tis. příspěvek pr CZP Č. Krumlv 3 tis. Kč bec přispěla na terénní prgramy Nejsu plánvány žádné aktivity a prjekty v tét blasti V minulsti byla plánvána výstavba DPS, aktuálně se v řešeném bjektu budu zřizvat 3 becní malmetrážní byty (startvací / sciální byty) Splupráce v sciální blasti neprbíhá - Další suvisející infrmace: V bci není bchd, mál dpravních spjů (bec zajišťuje svz bčanů na nákupy d Větřní a Č. Krumlva). Bletice Seniři zapatřen rdinami, puze 1 senir Zdravtně pstižení nejsu Bezdmvci nejsu Prblém s drgami puze 1 jedntlivec - Prblematika zadlužensti Zadluženst mezi lidmi je, případy exekucí jsu rvněž, sbní bankrty

5 - Sběr staréh šacení, bt, hraček, rganizace sbírek atd. V bci není realizván Dětský lékař dstupný ve městě H. Planá Další spádvst lékařských služeb na Chvalšiny a Č. Krumlv ZŠ, MŠ není dprava d klních bcí autbusem neb zajišťují rdiny Organizvaná činnst v bci přím není (dstupné ve Chvalšinách) Přím v Bleticích je dětské hřiště Před něklika lety se plánval zřízení centra pr děti (iniciativa Kcera), ale nepdařil se realizvat Rmská menšina d dby, kdy se na újezdním úřadu nevyplácí sciální dávky, není úplný přehled jejich případných prblémech Obývají asi 5 bytvých dmů (převážně bydlí v Květušíně) Nejsu viditelné prblémy, nezaměstnanst v tét kmunitě mírně pklesla v psledních letech - Nezaměstnanst, trh práce Nezaměstnanst na vyské úrvni, jedná se dluhdbý prblém Obecní byty nejsu, v nabídce jsu byty vjenských lesů dluhdbě je dstatečná nabídka mžnstí bydlení v bci Prblémy s neplacením nájmů jsu Úřední deska, vývěska, infrmační tabule i v místních částech Nejsu vynakládány prstředky d tét blasti Nejsu plánvány žádné knkrétní prjekty (suvisí rvněž s plánvanými změnami v uspřádání území) Chvalšiny, Č. Krumlv spádvst za službami - Další suvisející infrmace: V bci nepůsbí žádný pskytvatel sciálních služeb, není registrvána pptávka. Od rku 2015 se plánuje v rámci ptimalizace vjenskéh újezdu vyčlenění některých místních částí k klním bcím (Kájv, Chvalšiny) a vznikne také nvá bec Plná (splečně s Květušínem) Brlh Seniři zabezpečen PS a rdinami Něklik zdravtně pstižených v bci - zabezpečena dnáška bědů, něklik lidí umístěn v DPS Drgy nejsu viditelné prblémy Bezdmvci nejsu - Prblematika zadlužensti Zadluženst mezi lidmi je, jsu i případy exekuce Obec nabízí pradenství pr bčany, kteří přijdu na OÚ s prblémem, že se dstávají d dluhů apd.

6 - Sběr staréh šacení, bt, hraček, rganizace sbírek atd. Obec rganizuje sbírky (splupráce s Diaknií Brumv) Někteří lidé vzí i sbně na ČČK Č. Krumlv Praktický lékař a dětský lékař (ba 2x v týdnu), zubař (3x týdně) Specializvaný lékař v bci není Prblém s časvým djezdem Zdravtní záchranné služby Nabídka pr tut blast je v bci dstatečná (zejm. kružky při ZŠ) 2 dětská hřiště, sprtvní areál, kurty, ftbalvé hřiště, kupaliště ad. Obec přádá zájezdy pr seniry a zdravtně pstižené V bci nejsu zastupeny - Nezaměstnanst, trh práce Nezaměstnanst na standardní úrvni v rámci reginu Obec má cca 15 becních bytů (plus 17 bytů v DPS), prblémy s neplacením nejsu zajištěn smluvně V bci je bytvý dům (sukrmý vlastník) nabízí zde levné ubytvání pr sciálně slabší spíše přechdné bydlení migrace, dluhy, prblémy s placením nájmů a energií, přestupky apd. (může být výhledvě prblém) Webvé stránky, leták PS k dispzici na bci, místní zpravdaj, vývěska, pskytvání infrmací na becním úřadě Cca 400 tis. rčně prvz PS (cca 200 tis. rčně dtace MPSV) Dále má bec fnd 20 tis., který rzděluje sciální kmise rady města (např. kmpenzační pmůcka, knkrétní pmc bčanům různé účely apd.) Aktuálně nejsu plánvány žádné knkrétní prjekty neb aktivity, výhledvě bec zvažuje rzšíření PS DPS Křemže splupráce mezi DPS (knzultace prvzu, řešení knkrétních situací apd.) - Další suvisející infrmace: Obec pskytuje PS pr své byvatele (kapacita 25 lidí je plně využita, spíše převis pptávky). Splupráce s DPS Křemže (vzájemné knzultace, pradenství). Dům s pečvatelsku službu má 18 bytů Černá v Pšumaví Seniři zatím zajištěn v rámci rdin Zdravtně pstižení nejsu Vyskytuje se zde 1 bezdmvec (trvalé bydliště má v Kájvě) Drgy jen lehké, viditelné prblémy nejsu - Prblematika zadlužensti Zadluženst mezi lidmi je, něklik případů exekuce - Sběr staréh šacení, bt, hraček, rganizace sbírek atd. V bci je umístěn 1 kntejner pr sběr staréh šacení

7 Obec rganizuje 1-2x rčně sbírku šacení (splupráce Diaknie Brumv) Praktický lékař (2x týdně), chybí zubař ZŠ, MŠ v bci je Organizvaná činnst je realizvána při šklách, v družinách, rganizují se akce pr rdiče s dětmi (besídky, sutěže apd.) Jsu zde 3 dětská hřiště a ftbalvé hřiště Zástupci etnických menšin zde nejsu zastupeni - Nezaměstnanst, trh práce Nezaměstnanst na standardní úrvni v rámci reginu, sezónní klísání Obec má 98 becních bytů, zásadní prblémy s neplacením nejsu Obec má 1 bezbariérvý byt bsazen místní senirku Infrmvanst na becním webu, becní zpravdaj, vývěsky dle aktuální ptřeby Cca 5. tis. rčně na bčany umístěné v DD H. Planá Jiné příspěvky z becníh rzpčtu nejsu V rce 2014 bude bec stavět 2 bezbariérvé malmetrážní dmky pr seniry neb handicapvané bčany se zvýhdněným nájmem (pdbně jak v Lipně nad Vltavu), výhledvě je rezerva i pr další takvé dmy Obec zvažuje zavedení pečvatelské služby (mžnst splupráce s PS města Hrní Planá) Viz výše Český Krumlv Seniři zabezpečen pečvatelsku službu neb rdinami, Zdravtně pstižení někteří klienti jsu umístěni v DPS Drgvě závislí jak měkké, tak tvrdé drgy Něklik bezdmvců se městě vyskytuje Etnické menšiny (cca 800 Rmů) - Prblematika zadlužensti Vyskytuje se mezi bčany města hjně (prblém se týká nejen Rmské menšiny, ale také saměle žijících, nezaměstnaných lidí), řešen terénním pracvníkem - Sběr staréh šacení, bt, hraček, rganizace sbírek atd. Ve městě jsu umístěny kntejnery šacení Všechny uvedené služby jsu ve městě zajištěny (zubaři, praktičtí lékaři, gyneklg, MŠ, ZŠ, rdinná a mateřská centra) Hlídání dětí, dětské kutky, mateřská a rdinná centra Dům dětí a mládeže s širku paletu vlnčasvých aktivit Kluby (Buda)

8 Dětská hřiště, sprtvní hřiště, sprtvní kluby Obecně je dstatek vlnčasvých aktivit pr seniry (Senir klub na Vyšehradě 182, Infrmační centrum pr seniry ICOS) Na městském úřadě pracuje terénní pracvník pr rmsku menšinu Fungují zde terénní prgramy či služby rganizací: KCeR, CPDM KCeR, CPDM (nízkprahvá centra, taneční skupiny, příprava d škly, vlnčasvé aktivity). - Nezaměstnanst, trh práce Dluhdbě se vyskytuje vyšší míra nezaměstnansti Měst má 126 becních bytů prblémy s neplacením nájemnéh jsu časté (netýká se jen rmské menšiny, řešen např. smluvami na dbu určitu, splátkvými kalendáři) Web, vývěsky, zpravdaj, letáky, k dispzici katalgy sciálních a suvisejících služeb (měst zajišťuje jejich tisk a distribuci rvněž na statní bce) Dtace na prvz DPS , CPDM , ICOS sbní asistence , ICOS rdinná pradna , Měst dále dfinancvává Dům na půl cesty a Dmv pr matky Měst dále přispívá na zlevněné stravvání důchdců , věcné dary pr děti z dětskéh dmva a pr seniry v dmvech pr seniry Měst vypisuje rční dtační Prgram sciálních služeb ( Kč) V plánu je zřízení pbčky NZDM (lkalita sídliště Mír) D buducna nclehárna s denní centrum, plus další aktivity viz dkument PSS Splupráce s bcemi v rámci výknu agendy bce III. stupně (zejména agenda dbru sciálních věcí MěÚ) - Další suvisející infrmace: Obec prvzuje PS (189 klientů, využívá se převážně dnášku bědů) registrvaná kapacita je 200 Ve městě dstupné následující sciální služby: dbrné sciální pradenství (CZP JčK, ICOS), sbní asistence (ICOS), pečvatelská služba, tísňvá péče, dlehčvací služby (všechn DPS), dmvy pr seniry (Wágnerka, Dmv pr seniry Kaplice detašvané pracviště ČK), azylvé dmy, dmy na půl cesty (bě Měst ČK), nízkprahvá zařízení pr děti a mládež (CPDM, KCeR), terénní prgramy (CPDM, KCeR), sciální rehabilitace (FOKUS), sciální služby pskytvané ve zdrav. zařízeních ústavní péče (Nemcnice Č. Krumlv). Tyt služby využívají zejména byvatelé v rámci celéh ORP ČK. V ČK chybí azylvý dům pr muže a s ním spjená nclehárna a denní centrum. Stále existuje mžnst využití prstr bývalých kasáren (Vyšný) pr ptřeby rzvje sciálních služeb Ve městě existují sukrmé ubytvny, které jsu bsazeny sciálně slabými bčany. Dlní Třebnín Služby PS zajišťuje v bci a sadách Ledax.p.s. 1 klient 2 zdravtně pstižení, ale ptřeby řeší rdiny sami (vzíčkář)

9 Drgy marihuana pměrně rzšířená, viditelné prblémy ale nejsu Bezdmvci nejsu - Prblematika zadlužensti Puze jedinělé případy exekucí (d cca 10 případů), spíše méně prblémů v tét blasti - Sběr staréh šacení, bt, hraček, rganizace sbírek atd. V bci jsu umístěny 2 kntejnery na sběr staréh šacení (1x za 14 dní výběr, prvzuje firma ASA) Praktický lékař 1x za 14 dní D místní ubytvny jezdí 1x týdně lékař také MŠ je (kapacita 40 dětí) nvě reknstruvaná a rzšířená v rce 2014 (trvalé vyřešení prblému s předšklním vzděláváním) ZŠ v bci první stupeň V bci se nachází ftbalvé hřiště, v rce 2014 tevřena bikrsvá trať, dětské hřiště Půsbí zde TJ se sedmi ddíly (bec přispívá na činnst) Obec přádá řadu aktivit pr rdiny, dále besedy se seniry atd. bec připravuje i prjekt výstavby nvéh sprtvně-kulturníh bjektu Nejsu v bci zsastupeny - Nezaměstnanst, trh práce Nezaměstnanst na standardní úrvni v rámci reginu Obecní bytvý fnd čítá 286 becních bytů, bčasné prblémy s neplacením (1 akutní prblémvý případ) Obec infrmuje na vývěsce, webu, úřední desce Klienta PS bec přispívá 4 tis. Kč rčně Žádné další příspěvky se nevydávají Nejsu žádné knkrétní záměry v tét blasti Plánuje se výhledvě reknstrukce bytvéh dmu v Záluží (z bce D. Třebním jsu tam puze 2 byvatelé, další z Č. Krumlva, Neprbíhá - Další suvisející infrmace: V Záluží je becní bytný dům s 12 byty, kam 1x týdně djíždí lékař + je zde jedna paní na výpmc (není t sciální pracvnice) pr bec je finanční zátěží dům prvzvat. Seniři nejsu přes pměrně vyský pčet byvatel příliš zastupeni díky výstavbě v psledních letech jsu zde spíše mladé rdiny. V dřívějších klech výstavby byl vystavěn 60 sciálních bytů (zvýhdnění lidí s nižšími příjmy) Frymburk Seniři jsu zajištění v rámci rdin

10 Městys má jeden dům, který je vhdný pr bydlení starších, zdravtně pstižených neb bčanů v přechdné nuzi Bezdmvci v bci nejsu (dříve jich zde pár byl) Drgy spíše v běžné míře marihuana, viditelné prblémy nejsu Zdravtně pstižení řešen rdinami - Prblematika zadlužensti Zadluženst mezi lidmi je, v pslední dbě se situace zlepšila (díky světě) Gamblerství v přiměřené míře - Sběr staréh šacení, bt, hraček, rganizace sbírek atd. Organizuje se burza staréh šacení (Český svaz žen 2 x rčně) p přebrání dvz Zavedení kntejnerů na sběr šacení se neplánuje Lékařská péče zajištěna (1 praktický lékař), spádvá blast pr P. Výtň, Lipn nad Vltavu, Světlík ZŠ, MŠ - dtt Nabídka v tét blasti je dstatečná v městysi jsu klubvny, zájmvé splky, tělvýchvné rganizace, kulturní splek, městysem je rganizván celrční kulturní, sprtvní a splečenský prgram Nejsu v městysi zastupeny - Nezaměstnanst, trh práce Nezaměstnanst na standardní úrvni v rámci reginu, klísavá dle turistické sezóny Městys má 130 vlastních bytů prblémy s neplacením nájmů jsu, ale zatím v rámci bce vše řešitelné (splátkvé kalendáře, smluvy na dbu určitu) Vývěska, web, prstřednictvím praktickéh lékaře Přímé platby z rzpčtu nejsu, ale v rzpčtu jsu rezervní prstředky pr sciální blast (jednrázvé případy) Nejsu plánvány v dhledné dbě knkrétní prjekty, ale výhledvě jsu v becním fndu nemvitstí rezervvány bjekty pr případné vybudvání zařízení sciálních služeb Viz výše - Další suvisející infrmace: V městysi byla vybudvána stanice Centrálníh záchrannéh Integrvanéh systému pr celé Lipensk. Hlubv Seniři zabezpečen rdinami Byla zde i nabídka dvážek k lékaři, ale nebyl t zájem rdina s pstiženým dítětem- není ptřeba služab prblémy s drgami nejsu bezdmvci nejsu 1 rdina ve zhršené sciální situaci

11 - Prblematika zadlužensti Prblém se zadluženstí v bci jsu, bčasné případy exekuce - Sběr staréh šacení, bt, hraček, rganizace sbírek atd. V bci je nvě kntejner na sběr staréh šacení 2x rčně bec rganizuje sběr ve splupráci s Diaknií Brumv Lékař dstupný v Křemži, v bci není Dříve zde byla dětská pradna, (sknčila 12/2013) MŠ a první stupeň ZŠ v bci je V bci je ftbalvé hřiště a dětské hřiště Funguje zde Mateřské centrum Hlubek (1x za týden přádají setkání a aktivity), jinak fungují v bci hasiči, skauti apd. Nejsu v bci zastupeny - Nezaměstnanst, trh práce Nezaměstnanst na standardní úrvni v rámci reginu Obec má 5 becních bytů (spíše služební pr zaměstnance ZŠ, hasičů apd.), prblémy s placením nejsu Katalgy sciálních služeb k dispzici na becním úřadě, dle ptřeby na webu neb vývěsce Nejsu vynakládány příspěvky d tét blasti Nejsu plánvány aktivity neb prjekty v tét blasti Hrní Planá Splupráce s městysem Křemže umísťvání d DPS, pkud by byl zájem ze strany bčanů Hlubva Měst prvzuje Dům s pečvatelsku službu (13 bytů puze 2/3 využívá PS). Kapacita pečvatelské služby (je prvzvána puze pr území města H. Planá) byla navýšena na 25, převažuje pptávka p dnášce bědů. Ve městě je Dmv důchdců Hrní Planá (dmv pr seniry) s kapacitu 110 lůžek. Ve městě je Dětský dmv pr 72 dětí ve věku d 3 let d uknčení studia (zřizvatel JčK), klienti z celé republiky Seniři (pptávka p pečvatelské službě existuje i z klních bcí Bletice, Černá v Pšumaví a Frymburk, seniři ve městě jsu zajištěny pečvatelsku službu a péčí rdin) Zdravtně pstižení 2 vzíčkáři (mžnst pracvníh uplatnění ve městě nemají) Bezdmvci cca 3 nejsu s nimi prblémy (aktuálně ve výknu trestu) Bývalá kasárna v Benešvě nad Černu zde řeší umístění těch prblémvých lidí z města (je zde pr ně nabídka levnéh ubytvání ideálně s příspěvkem na péči klienta pr ně je mžnst zajisti např. i dnášku bědů apd.) Drgy spíše marihuana mezi mladými, viditelné prblémy nejsu Byly snahy fungvání klubvny pr maminky při ŽS, ale aktuálně není funkční

12 - Prblematika zadlužensti Zadluženst mezi byvateli pměrně vyská, případy exekucí, inslvenčních řízení - Sběr staréh šacení, bt, hraček, rganizace sbírek atd. Ve městě je nvě umístěn kntejner na sběr staréh šacení Není prblém s dstupnstí lékařských služeb Nutné řešit prblematiku návaznéh bydlení pr klienty puštějící Dětský dmv v některých případech se t řeší umístěním d těch malmetrážních bytů Nabízí se i mžnst pr činnst NZDM (vazba na činnst dětskéh dmva) MŠ, ZŠ ve městě jsu Je zde pbčka ZUŠ, něklik sprtvních klubů Chybí vlnčasvá klubvna či zařízení pr trávení vlnéh času dětí a mládeže Cca 3 rdiny v bytvém dmě v Hdňvě, ale nejsu viditelné prblémy - Nezaměstnanst, trh práce Nezaměstnanst na standardní úrvni v rámci reginu, klísání ve vazbě na turistiku Měst má 3 panelvé dmy a jeden bytvý dům s malmetrážními byty (celkem 93 bytů, z th 13 bytů v DPS) Jsu prblémy s placením nájmu (když např. neplatí za byt v panelvém dmě, tak se přemístí d malmetrážníh bytu, pkud ani t není řešení, tak jsu nastaveny splátkvé kalendáře, jsu uzavírány nájemní smluvy na dbu určitu dsud nebyl případ, že by byl nájemce vystěhván) Vývěsky, distribuce katalgu sciálních služeb, základní infrmace na webvých stránkách města, městský zpravdaj Rční výdaje na prvz DPS a zajištění pečvatelské služby (2 pečvatelky) rčně cca d 300 tis. Kč Pravidelně se přispívá na DS Hrní Plané Dříve se dával příspěvek Středisku rané péče z Týna nad Vltavu, ale už sem nedjíždí Aktuálně nejsu plánvány žádné knkrétní prjekty Výhledvě se zvažuje rzšíření pečvatelské služby (zejména Černá v Pšumaví) Splupráce s Charitu České Budějvice ddávka základních ptravin, když se bjeví individuální případ Hřice na Šumavě Od května 2014 začal fungvat dětský kutek pr maminky na mateřské (1x týdně) Seniři zajištěn rdinami Zdravtně pstižení nejsu Uživatelé drg nejsu prblémy, jen kuření marihuany Bezdmvci nejsu - Prblematika zadlužensti Mezi byvateli jsu případy zadlužensti, v některých případech také exekuce

13 Praktický lékař v bci (1x týdně), MŠ a ZŠ (1. stupeň) je - Sběr staréh šacení, bt, hraček, rganizace sbírek atd. Nvě jsu v bci 2 kntejnery na šacení (prvz splečnst Ectextil) část vybranéh textilu si bec nechá pr ČČK (pr pbčku ČČK v bci ten dělá burzu šacení a z th pdpruje např. akce pr děti), zbylu část si firma dváží k dalšímu pžití Dětské hřiště, rganizvané aktivity (kružky při šklách, rganizace Junáka apd.) Od května 2014 začal fungvat dětský kutek pr maminky na mateřské dvlené (1x týdně) Chybí vyžití pr mládež (teenagery) Skupina rmských byvatel (cca 20) bez viditelných prblémů z hlediska sužití s statními byvateli - Nezaměstnanst, trh práce Nezaměstnanst na standardní úrvni v rámci reginu Obec má 46 becních bytů, bčasné prblémy s neplacením nájmů bec zatím vždy zatím vyřešila Vývěsky, místní zpravdaj Obec nepřispívá z rzpčtu žádnými prstředky Výhledvě bec zvažuje výstavbu neb zřízení DPS (chybí finanční prstředky) Chlumec Neprbíhá krdinvaná splupráce Bezdmvci NE, seniři nezapatření NE, ZP (NE), uživatelé drg, prblémvé rdiny (NE) - Prblematika zadlužensti Zadluženst se nejeví jak prblém (neví se žádném knkrétním případu) Vše spádvé d klních větších bcí, nabídka přím v bci není - Sběr staréh šacení, bt, hraček, rganizace sbírek atd. Není v bci realizván V bci je dětské hřiště, centrum sprtu a zábavy (hřiště na malu kpanu, vlejbal, tenis, streetball) Kružky, rganizvaná činnst v bci není (velmi malá bec) V bci nejsu zastupeny etnické menšiny - Nezaměstnanst, trh práce Pměrně vyská míra nezaměstnansti (ale jedná se menší bec, čili v abslutním pčtu t není vyské čísl)

14 Obec má něklik bčanů v ubytvně v Záluží, která patří bci Dlní Třebnín Obec Chlumec nemá becní byty Obec v tét blasti neinfrmuje Žádné prstředky V tét blasti nejsu plánvány žádné aktivity neb prjekty Chvalšiny Splupráce s D. Třebnínem (ubytvna v Záluží, kde jsu starší lidé, jsu zde i bčané z Chlumce) Seniři zajištěn rdinami Zdravtně pstižení něklik jich je v bci ((rdiče vzí sami děti d Arpidy v ČB) Bezdmvci nejsu Marihuana, větší prblémy nejsu - Prblematika zadlužensti Zadluženst mezi byvateli je, případy exekuce jsu rvněž Praktický, dětský lékař, zubař (3x týdně), gyneklg (1x týdně) vše v bci je ZŠ, MŠ v bci jsu - Sběr staréh šacení, bt, hraček, rganizace sbírek atd. V bci umístěny 2 kntejnery na sběr staréh šacení Dětské hřiště, ftbalvé hřiště, hřiště na paintball atd. ZŠ, MŠ přádají aktivity, rganizují kružky pr děti Dům dětí a mládeže ČK zde také půsbí Něklik Rmů v bci je (cca 20), ale sužití je bez viditelných prblémů - Nezaměstnanst, trh práce Nezaměstnanst na standardní úrvni v rámci reginu Cca 35 becních bytů Prblémy s neplacením jsu, ale v psledních letech se situace zlepšila (splátkvé kalendáře, smluvy na dbu určitu atd.) Infrmace jsu pskytvány byvatelům v rámci fungvání becníh úřadu, ppř. na vývěsce Z rzpčtu jde rčně 5 tis. Kč na sciální pmc (dle knkrétníh případu a ptřeby) např. příspěvek pr CZP Č. Krumlv, Arpida Nejsu aktuálně plány a prjekty v tét blasti Dříve zde byla DPS dnes je z th běžný bytvý dům (přednstně je bydlení přidělván důchdcům, mžnst nižšíh nájmu, zajištěna dnáška bědů)

15 Kájv Neprbíhá žádná splupráce Seniři zajištěn v rámci fungvání rdin (1 byvatelka z Hjd u Nvsedel je v DPS jen pře zimu, jinak je ve svém dmě, bec pmáhá s úklidem, zájem celrční využití služby není) 1 zdravtně pstižená (Kladenské Rudné) využívá službu svzu d Arpidy (bec přispívala na pbyt a stravu na zdravný pbyt) Bezdmvci nejsu, sciálně slabší bčané ubytvání v sukrmé místní ubytvně Drgy kuření marihuany, další viditelné prblémy nejsu Jeden prblémvý byvatel v becním bytě (prblémy s hygienu) V rámci sukrmé ubytvny v bci je zde prblém s kriminalitu, násilím apd. - Prblematika zadlužensti Zadluženst mezi lidmi je, bčasné případy exekucí Lékařská péče zajištěn puze dětský lékař (3x v týdnu), pr dspělé lékař není spádvst d Č. Krumlva MŠ, ZŠ první stupeň (funguje mezi nimi i zajištění bědů) - Sběr staréh šacení, bt, hraček, rganizace sbírek atd. 2 bci umístěny 2 kntejnery na sběr šacení, bt, hračky (prvzuje firma ASA) V bci je dále sběrný dvůr (tevřený 6 dnů v týdnu) Kružky při ZŠ (např. keramický kružek, hudební kružek), při ZŠ je funkční také.p.s., která rganizuje aktivity pr děti, dále jsu zde hasiči (rganizace vlnčasvých aktivit) Je zde ftbalvé hřiště, kurty bec plánuje přebudvat areál na multifunkční hřiště) V bci funguje dětský kutek hlídání dětí (placená služba) Nejsu v bci zastupeny - Nezaměstnanst, trh práce Nezaměstnanst na standardní úrvni v rámci reginu, je spíše sezónníh charakteru (stavební firmy) Je zde průmyslvá zóna, která nabízí pměrně dst pracvních příležitstí pr místní byvatele, jinak nabídka práce v Č. Krumlvě Obec má 19 becních bytů (2 bytvé dmy) Občasné prblémy s neplatiči jsu (ale spíše v řádech desetitisíců) řešen splátkvými kalendáři, ppř. exekucí Letáky pskytvatelů na becním úřadě, ppř. web Obec přispívá cca 24 tis. Kč na klienty tísňvé péče a PS Dále cca 12 tis. Kč rčně na zdravtně pstiženu dívku Dále hradí bec pjízdnu prdejnu (cca 24 tis. Kč) Linka bezpečí každrčně příspěvek Kč Dále příspěvek na CZP kmpenzační pmůcky (cca 3 tis. Kč rčně) Cca 6 tis. Kč rčně na DD H. Planá (příspěvek na bčany bce)

16 Existval dříve prjekt vybudvání dmva pr seniry (ale jde cca 20 let staru záležitst) Křemže Není realizvána splupráce v tét blasti 23 klientů terénní PS, dále DPS Seniři zabezpečen PS a rdinami Něklik zdravtně pstižených Něklik prblémvých bčanů (prblémy s bydlením, zaměstnáním) Bezdmvci nejsu Drgy nejsu viditelné žádné prblémy, spíše alkhlismus V bci je menší kamervý systém - pdařil se mírně eliminvat kriminalitu či pití alkhlu mezi mladistvými - Prblematika zadlužensti Zadluženst mezi byvateli je, něklik případů exekuce 2 praktičtí lékaři, zubař, dětský lékař, lékárna 1x týdně gyneklg ZŠ, MŠ v bci je - Sběr staréh šacení, bt, hraček, rganizace sbírek atd. V bci jsu umístěny kntejnery na sběr šacení, bt, hraček (prvzuje firma Ectextil) Dříve prbíhaly sbírky šacení (Diaknie Brumv a charita) Mžnsti pr trávení vlnéh času v bci jsu (dětské hřiště, sprtvní areál - beach vlejbal, tenisvé kurty) Městys dává k dispzici 4 zkušebny pr místní hudební kapely Při ZŠ jsu kružky, je tam i dětské dpravní hřiště V bci funguje MC Křemílek (1x týdně) Nejsu v městysi zastupeny - Nezaměstnanst, trh práce Nezaměstnanst na standardní úrvni v rámci reginu, dbrá djezdvá vzdálenst d Č. Krumlva a Č. Budějvic Obec má 5 becních bytů, prblémy s neplacením nejsu, 2 byty pr krizvé situace jsu k dispzici v rámci bjektu becníh úřadu Obec má dále ubytvnu s jedním vlným bytem pr krizvé situace Místní zpravdaj, web, vývěska PS rční náklady cca 530 tis. Kč (cca 120 tis. dtace MPSV, dříve 250 tis. Kč rčně) Dále příspěvky z rzpčtu na činnst místních splků (např. MC Křemílek) Obec dále platí např. nájmy a energie u prstr na činnst splků Dále bec přispívá DS v H. Plané, hspici v Prachaticích

17 Aktuálně nejsu plánvány žádné knkrétní prjekty neb aktivity v tét blasti Splupráce v rámci Svazku bcí Pdkletí nabídka služeb PS pr bčany členských bcí Lipn nad Vltavu Seniři zajištěn rdinami Zdravtně pstižení asi 1-2 Drgy puze lehké, viditelné prblémy nejsu Bezdmvci nejsu - Prblematika zadlužensti Zadluženst mezi byvateli je, jsu i jedinělé případy exekuce Je zde bvdní lékař (2x týdně), v zimní sezóně chirurgie Dětský lékař dstupný ve Frymburku a Lučvicích V bci je lékárna MŠ je, ZŠ první stupeň - Sběr staréh šacení, bt, hraček, rganizace sbírek atd. V bci je umístěn 1 kntejner (prvzuje firma Revenge) V bci jsu dstatečné mžnsti sprtvníh vyžití, funkční kružky při ZŠ (rybáři, hasiči, jachetní klub ad.) Nabídka různých sprtvišť v bci je vyská Nejsu v bci zastupeny - Nezaměstnanst, trh práce Míra nezaměstnansti vyšší, zejména seznní nezaměstnanst Cca 100 becních bytů, něklik mál případů nesplácení (řešení splátkvým kalendářem) Není realizván Obec přispívá 200 tis. rčně na PS Lučvice Obec zaplatila plvinu vzu pr PS Lučvice Příspěvek pr DS Hrní Planá na bčany v DS Obec přispívá na asistenta pedagga pr zdravtně pstiženu bčanku bce Dále jednrázvé příspěvky na zdravtně pstižené Aktuálně nejsu plánvány knkrétní prjekty neb aktivity v tét blasti Splupráce s Lučvicemi (PS), Frymburk (lékař) - Další suvisející infrmace: Obec vybudvala a pskytla bčanům 12 dmků se zahrádku v rce 2009 (jedná se byty zvláštníh určení) dnáška bědů, úklid, dnáška nákupů, dvz k lékaři apd. - zajištěn PS Lučvice, krmě 1 sby (zajištěn ZŠ Lipn nad Vltavu)

18 Lučvice bezdmvci NE, seniři nezapatření (NE), ZP (1 byvatel, ale je zapatřený pečvatelsku službu), uživatelé drg (něklik jedntlivců, prblém s kriminalitu), prblémvé rdiny - Prblematika zadlužensti Byl jeden případ v řešení (pdařil se jej umístit d ubytvny v Benešvě nad Černu) Zadluženst mezi bčany je, je i něklik exekucí V rámci mžnstí reginu je dstupnst v přádku, ZŠ, MŠ je, je zde i praktická škla - Sběr staréh šacení, bt, hraček, rganizace sbírek atd. V bci je umístěn kntejner na sběr staréh šacení Něklik sprtvišť, 3 dětská hřiště, rganizvaná činnst je v nabídce bce dstatečná pkud děti a mládež chtějí, tak se mají kde zapjit d vlnčasvých aktivit V bci pklesl pčet Rmů (dříve cca Rmů v bci, dnes jen cca 15 Rmských byvatel, 2 největší rdiny dcestvaly d Anglie) Obecně bezprblémvé sužití s místními byvateli - Nezaměstnanst, trh práce V psledních letech (p krachu místních papíren) je míra nezaměstnansti velmi vyská (klem cca 20 %) Cca 80 becních bytů, jedntlivci mají prblémy se splácením, je zde i něklik exekucí Webvé stránky (infrmace PS), dále zpravdaj, vývěska Pečvatelská služba cca 1,1 mil. Kč (kmpletní prvz PS, DPS včetně mezd) Jednrázvé příspěvky cca tis. rčně (např. I MY raná péče, příspěvky na DS, kde jsu umístěni bčané bce) Obec plánuje zřízení dalších bytů pr seniry (výhledvý záměr) Lipn nad Vltavu pečvatelská služba - Další suvisející infrmace: Obec pskytuje PS cca 55 klientů (DPS s 13 sciálními byty) PS začala pskytvat služby i v bci Lipn nad Vltavu (cca 13 klientů) Malšín Vyský pdíl senirů (ca 50 %), ale jsu zapatřeny rdinami 1 senirka (psychické prblémy) řeší se její umístění d ústavní péče pbírá příspěvek na péči (pečuje ní jedna paní) Mládež kuření marihuany, uživatelích tvrdých drg se neví - Prblematika zadlužensti 1 prblémvá rdina, dluhy - hržení exekucí

19 Lékařská péče dstupná ve Vyšším Brdě, lidé jsu na t zvyklí všem je hrší dstupnst dpravní (mál spjů d V. Brdu a zpět, cž dstupnst kmplikuje) - Sběr staréh šacení, bt, hraček, rganizace sbírek atd. Obec prvádí sběr šacení (plastvé pytle), p nahrmadění předání na ČČK Č. Krumlv Je zde dstupné dětské hřiště, hřiště pr míčvé hry Kružky, rganizvaná činnst není v bci dstupná, bec je velmi malá na rzvj takvých aktivit Puze 2 rmské rdiny bez dětí, nejsu prblémy se sužitím s dalšími byvateli - Nezaměstnanst, trh práce V bci přetrvává vyská míra nezaměstnansti (zejména mezi byvateli s nižším vzděláním) Obec nemá vlastní becní byty Infrmace, které jsu dručeny na bec, jsu vyvěšeny na vývěsku bce Z becníh rzpčtu nejsu vynakládány prstředky na sciální blast Nejsu žádné záměry, bec je malá Svazek bcí Vyšebrdsk snaha řešení prblému dstupnsti zdravtní péče (ve V. Brdě by měly vzniknut nvé prstry pr pskytvání péče) Svazek bcí Vyšebrdsk se splupdílel i na bnvě dětskéh hřiště Ve V. Brdě je jeden městský byt, který lze využít pr případné řešení krátkdbé krizvé situace (lze využít ppř. za úplatu i ze strany jiných bcí ve Svazku bcí Vyšebrdsk) Ve V. Brdě byla zřízena stanice Zdravtnické záchranné služby Jihčeskéh kraje pzitivum pr regin Mirkvice Seniři jsu zapatření rdinami 1 zdravtně pstižená djíždí d Kaplice d škly, dále 1 zdravtně pstižená Prblémy s uživateli drg nejsu Bezdmvci v bci nejsu, puze jeden prblémvý bčan - Prblematika zadlužensti Zadluženst se mezi byvateli bjevuje hjně, i něklik případů exekucí MŠ a ZŠ je využívána v bci Zubčice Lékařská péče spádvst d Č. Krumlva - Sběr staréh šacení, bt, hraček, rganizace sbírek atd. Obec přádá jednu rčně sbírku staréh šacení (splupráce s ČČK) Je zde sprtvní areál, dětské hřiště pr malé děti i v místních částech, bčas se kná turnaj ve ftbale neb malé kpané

20 Organizvaná činnst pr děti a mládež zde pravidelně není V bci je bytvý dům (9 bytů), dříve s více rmskými rdinami, dnes už jen jedna rdina (cca 7 lidí), aktuálně není žádný větší prblém v tét blasti Půvdní rmští byvatelé bytvý dům pustili, prtže byty se staly pstupně nebyvatelnými (bez zájmu vlastníka) - Nezaměstnanst, trh práce Dluhdbě je zde vyšší míra nezaměstnansti Obec má 1 sciální byt (prnájem max. na 1 rk) byt se bude reknstruvat v rce 2014 (pr bčany v bdbí krizvé situace (max. 1 rk) vhdné zejména pr dvjici důchdců neb malu rdinu Obec vyvěšuje nabídky pskytvatelů na vývěsku bce (např. nabídka kmpenzačních pmůcek) Nejsu vynakládány prstředky d tét blasti V minulsti byl vynalžen puze příspěvek na 1 sbu v nuzi, která žila nějaký čas v becním sciálním bytě Nejsu plánvány žádné aktivity a prjekty plánvány Zajištění ZŠ, MŠ, lékařských služeb - Další suvisející infrmace: Obec zajišťuje dvz bědů z bce Zubčice (vč. 2 sad) jde cca 9-13 bědů, statní ptřeby řeší rdiny individuálně Mjné Seniři zajištěn v rámci rdin, 2 lidé v DD H. Planá, 1 byvatelka v Hrní Strpnici Zdravtně pstižený 1 chlapec (djížďka d Arpidy d Č. Budějvic řeší rdina sama) Nejsu viditelné prblémy s drgami Bezdmvci nejsu - Prblematika zadlužensti Zadluženst mezi byvateli není (rep. bec nemá pvědmí) Lékař v bci není, spádvst Velešín, Č. Krumlv ZŠ, MŠ v bci není - Sběr staréh šacení, bt, hraček, rganizace sbírek atd. Nerealizuje se rganizvaně, Farní charita České Budějvice v bci 1x za rk přádá sbírku, bec přádá 1x za rk svz velkbjemvéh dpadu V bci je dětské hřiště Organizvané aktivity kružky pr malé děti u dbrvlných hasičů Obec má becní klubvnu s celrčním prvzem, bec rganizuje kulturní a sprtvní akce pr bčany Nejsu v bci zastupeny

INTEGROVANÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA KARVINÁ. pro Regionální operační program. změnová verze

INTEGROVANÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA KARVINÁ. pro Regionální operační program. změnová verze INTEGROVANÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA KARVINÁ pr Reginální perační prgram změnvá verze listpad 28 OBSAH. 1. 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 2. 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 3. 3.1 3.2 3.3. 3.4 4. 4.1 4.2 4.3 5. 6. 6.1 6.2 7. 8.

Více

Strategický plán Leader na období 2007 2013. MAS LUŽNICE, o.s.

Strategický plán Leader na období 2007 2013. MAS LUŽNICE, o.s. na bdbí 2007 2013 MAS LUŽNICE,.s. Splek pr rzvj reginu MAS Lužnice,.s. Jiráskva 84 Sudměřice u Bechyně 105 375 01 Týn nad Vltavu 391 72 Sudměřice u Bechyně splek@vltavtynsk.cz bec@sudmerice.cz 1 MAS LUŽNICE,.s.

Více

Strategický plán sociálního začleňování Ostrava 2015-2018

Strategický plán sociálního začleňování Ostrava 2015-2018 Strategický plán sciálníh začleňvání Ostrava 2015-2018 Vize: Ostrava je měst vstřícné ke všem byvatelům a je všestranně připraven pmci řešit situaci každéh, kd k ní sám přistupuje aktivně. Strategický

Více

Informační servis o dotačních možnostech pro Ústecký kraj

Informační servis o dotačních možnostech pro Ústecký kraj Listpad 2012 INFORMAČNÍ SERVIS Infrmační servis dtačních mžnstech pr Ústecký kraj Listpad 2012 OBSAH ÚVOD... 4 FONDY EVROPSKÉ UNIE... 5 REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM SEVEROZÁPAD... 5 OPERAČNÍ PROGRAM VZDĚLÁVÁNÍ

Více

III. Ministerstvo pro místní rozvoj Státní fond rozvoje bydlení. Koncepce bydlení ČR do roku 2020

III. Ministerstvo pro místní rozvoj Státní fond rozvoje bydlení. Koncepce bydlení ČR do roku 2020 III. Ministerstv pr místní rzvj Státní fnd rzvje bydlení Kncepce bydlení ČR d rku 2020 KPMG Česká republika, s.r.. 28. června 2011 Obsah 1. Úvd... 4 2. Analytická část... 6 2.1. Metdická výchdiska... 6

Více

Městská část Praha 11. Finální verze. Rámcová studie proveditelnosti výstavby obecních nájemních bytů

Městská část Praha 11. Finální verze. Rámcová studie proveditelnosti výstavby obecních nájemních bytů Rámcvá studie prveditelnsti výstavby becních nájemních bytů Městská část Praha 11 Finální verze 30. července 2012 Přísně důvěrné Ačkliv mhu existvat další kpie a verze tét studie, puze studie ze dne 30.

Více

Marketing sociálních služeb

Marketing sociálních služeb Marketing sciálních služeb Jan Mlek VÚPSV, v.v.i. Praha 2009 Publikace byla schválena ediční radu ve slžení: dc. Ing. Ladislav Průša, CSc. (VÚPSV, v.v.i. Praha) Ing. Martin Hlub, Ph.D. (VÚPSV, v.v.i. Praha)

Více

PŘEDMĚT ČINNOSTI A ROZSAH PŮSOBNOSTI ODBORŮ MAGISTRÁTU MĚSTA ČESKÉ BUDĚJOVICE

PŘEDMĚT ČINNOSTI A ROZSAH PŮSOBNOSTI ODBORŮ MAGISTRÁTU MĚSTA ČESKÉ BUDĚJOVICE Přílha č. 3 PŘEDMĚT ČINNOSTI A ROZSAH PŮSOBNOSTI ODBORŮ MAGISTRÁTU MĚSTA ČESKÉ BUDĚJOVICE OBSAH Odbr chrany živtníh prstředí... 2 Finanční dbr... 4 Odbr dpravy a silničníh hspdářství... 6 Odbr kultury

Více

1. ÚVOD... 2 2. OBECNÉ TRENDY ROZVOJE CESTOVNÍHO RUCHU... 4 3. ÚVODNÍ ANALÝZA VÝCHOZÍHO STAVU OBLASTI CESTOVNÍHO RUCHU SVAZKU OBCÍ MÁCHŮV KRAJ...

1. ÚVOD... 2 2. OBECNÉ TRENDY ROZVOJE CESTOVNÍHO RUCHU... 4 3. ÚVODNÍ ANALÝZA VÝCHOZÍHO STAVU OBLASTI CESTOVNÍHO RUCHU SVAZKU OBCÍ MÁCHŮV KRAJ... Obsah 1. ÚVOD... 2 2. OBECNÉ TRENDY ROZVOJE CESTOVNÍHO RUCHU... 4 3. ÚVODNÍ ANALÝZA VÝCHOZÍHO STAVU OBLASTI CESTOVNÍHO RUCHU SVAZKU OBCÍ MÁCHŮV KRAJ... 5 3.1 CHARAKTERISTIKA ÚZEMÍ A PŘEDPOKLADY ROZVOJE

Více

KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE (2012 2016)

KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE (2012 2016) Krajský úřad Králvéhradeckéh kraje dbr šklství DLOUHODOBÝ ZÁMĚR VZDĚLÁVÁNÍ A ROZVOJE VZDĚLÁVACÍ SOUSTAVY KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE (2012 2016) Březen 2012 1 Obsah 1 Úvd... 4 2 Výchzí faktry vlivňující vzdělávací

Více

Zpracovatel: IVRO, v.o.s.

Zpracovatel: IVRO, v.o.s. POZNESS Pznáním k lepším sciálním službám Zpracvatel: IVRO, v..s. Přílha č. 1 Srvnání sciálních služeb pr seniry na území Jihčeskéh kraje a Dlníh Rakuska Strana 2 1 PŘÍLOHA Č. 1 SROVNÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB

Více

Domov pro seniory Plaveč, příspěvková organizace, Plaveč 1, PSČ 671 32

Domov pro seniory Plaveč, příspěvková organizace, Plaveč 1, PSČ 671 32 Dmv pr seniry Plaveč, příspěvkvá rganizace, Plaveč 1, PSČ 671 32 VÝROČNÍ ZPRÁVA za rk 2010 Název rganizace: Dmv pr seniry Plaveč, příspěvkvá rganizace Sídl: Plaveč 1, PSČ 671 32 IČ rganizace: 45671702

Více

KONCEPCE ROZVOJE CESTOVNÍHO RUCHU V REGIONU ČESKÉ ŠVÝCARSKO DO R. 2020

KONCEPCE ROZVOJE CESTOVNÍHO RUCHU V REGIONU ČESKÉ ŠVÝCARSKO DO R. 2020 KONCEPCE ROZVOJE CESTOVNÍHO RUCHU V REGIONU ČESKÉ ŠVÝCARSKO DO R. 2020 Zpracvatel: SPF Grup, v..s. Masarykva 129/106 400 01 Ústí nad Labem Datum: říjen 2011 Obsah: 1 Úvd... 3 1.1 Kntext a metdika přípravy

Více

Řízení organizací sociálních služeb

Řízení organizací sociálních služeb Řízení rganizací sciálních služeb vybrané prblémy Jan Mlek VÚPSV, v.v.i. Praha 2011 Publikace byla schválena ediční vědecku radu ve slžení: dc. Ing. Ladislav Průša, CSc. (VÚPSV, v.v.i. Praha) Ing. Martin

Více

Obsah Seznam organizací poskytujících sociální a související služby na území města Kravaře... 3 AGENTURA ZVONEČEK... 4 BYDLENÍ PRO OBČANY BEZ

Obsah Seznam organizací poskytujících sociální a související služby na území města Kravaře... 3 AGENTURA ZVONEČEK... 4 BYDLENÍ PRO OBČANY BEZ KATALOG SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB NA ÚZEMÍ MĚSTA KRAVAŘE Obsah Seznam rganizací pskytujících sciální a suvisející služby na území města Kravaře... 3 AGENTURA ZVONEČEK... 4 BYDLENÍ PRO OBČANY BEZ

Více

Strategický plán rozvoje města Litoměřice

Strategický plán rozvoje města Litoměřice Strategický plán rzvje města Litměřice Metdika zpracvání Zpracvala dne 5.12.2005 Reginální rzvjvá agentura Ústeckéh kraje, a.s. Velká Hradební 2830 400 02 Ústí nad Labem 2 Metdika tvrby Strategickéh plánu

Více

Oblastní charita Vyškov: Výroční zpráva 2012

Oblastní charita Vyškov: Výroční zpráva 2012 1 Vážení přátelé, je za námi rk 2012 a mjí pvinnstí je, abych se splečně s Vámi hlédla, a zhdntila práci Oblastní charity Vyškv. Organizace vstupvala d rku 2012 ne zcela s uspkjivým hspdářským výsledkem.

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škla Mravské Budějvice, Havlíčkva ul. 933, kres Třebíč Výrční zpráva činnsti škly Šklní rk 2009 2010 Hspdářský rk 2009 Mravské Budějvice 30.09.2010... František Dstál, ředitel ZŠ Obsah výrční

Více

Foto: Petr Podroužek. Foto: J. Hallová, NDB

Foto: Petr Podroužek. Foto: J. Hallová, NDB listpad 2010 11 Jižní Mravu za prací i zábavu www.listyjm.cz POZOR! Sutěž letšní nvinku DREAMER! Čtěte na straně 5 Hejtman cenil Pdzimní pcta Leši Janáčkvi Věda a výzkum má zelenu Jižní Mrava se stává

Více

1. Úvod 3. 2. Obecná část 6. 3. Pojištěnci 12

1. Úvod 3. 2. Obecná část 6. 3. Pojištěnci 12 Revírní bratrská pkladna, Zdravtně pjistný plán zdravtní pjišťvna na rk 2012 O B S A H 1. Úvd 3 2. Obecná část 6 3. Pjištěnci 12 4. Základní fnd zdravtníh pjištění 14 4.1 Záměry vývje hspdaření ZFZP v

Více

Zpráva o realizaci programu ROP Jihovýchod

Zpráva o realizaci programu ROP Jihovýchod Zpráva realizaci prgramu ROP Jihvýchd Obsah 1. Pkrk v realizaci ROP Jihvýchd na úrvni prgramu... 2 1.1 Hlavní aktivity realizvané ve sledvaném bdbí na úrvni prgramu... 2 1.2 Naplňvání indikátrů ROP JV...

Více

PŘÍLOHA MATERIÁLU DO VLÁDY 31.5.2010 A. STUDIE A ANALÝZY

PŘÍLOHA MATERIÁLU DO VLÁDY 31.5.2010 A. STUDIE A ANALÝZY PŘÍLOHA MATERIÁLU DO VLÁDY 31.5.2010 A. STUDIE A ANALÝZY Přílha č. 1: Regulatrní rámec systému studentských půjček v ČR Obsah 1 Výchdiska prjektu 1 1.1 Ppis a cíle prjektu 1 1.2 Sučasný stav financvání

Více

FUNDRAISINGOVÝ ARGUMENTÁŘ

FUNDRAISINGOVÝ ARGUMENTÁŘ FUNDRAISINGOVÝ ARGUMENTÁŘ pr Kampaň 2014 aneb Pslání a finanční ptřeby Hspice a jak je přelžit d srzumitelné řeči Zpracvali Alena Vtavvá Petr Hruška Hspic Sv. Jiří.p.s. Cheb Fundraisingvý argumentář 2014

Více

Měření spokojenosti zákazníků ve VZP. Eva Ticháčková

Měření spokojenosti zákazníků ve VZP. Eva Ticháčková Měření spkjensti zákazníků ve VZP Eva Ticháčkvá Bakalářská práce 2011 ABSTRAKT Mje bakalářská práce je zaměřena na měření, analýzu spkjensti zákazníků VZP ČR ve Zlínském kraji. Měření spkjensti zákazníků

Více

METODIKA ZPŮSOBILÝCH VÝDAJŮ OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST

METODIKA ZPŮSOBILÝCH VÝDAJŮ OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST METODIKA ZPŮSOBILÝCH VÝDAJŮ OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST PODPORUJEME VAŠI BUDOUCNOST www.esfcr.cz Identifikační čísl: MAD 95 Přílha OM OP LZZ: D5 Čísl revize: 10 Čísl vydání: 1.10 Stránka:

Více

Domov pro seniory Severní Terasa příspěvková organizace V Klidu 3133/12, 400 11 Ústí nad Labem telefon: 472 775 577, fax: 472 776 089 IČ:44555326

Domov pro seniory Severní Terasa příspěvková organizace V Klidu 3133/12, 400 11 Ústí nad Labem telefon: 472 775 577, fax: 472 776 089 IČ:44555326 Dmv pr seniry Severní Terasa příspěvkvá rganizace V Klidu 3133/12, 400 11 Ústí nad Labem telefn: 472 775 577, fax: 472 776 089 IČ:44555326 DIČ: CZ44555326 e-mail: ddst@ddst.cz www.ddst.cz 1 OBSAH STRANA

Více

Možnosti získání dotace pro výrobu tepla a energie z obnovitelných zdrojů (OZE)

Možnosti získání dotace pro výrobu tepla a energie z obnovitelných zdrojů (OZE) červenec 2007 Grantvý pradce Zdarma, rčník 2, čísl 4 Průvdce pr tpmanažery, prfesinální pradce a dbrníky státní správy Obsah A. Tp Téma Dtace na OZE B. Pdniky Nejzajímavější prgramy z rámce OPPI C. Analýza

Více

Dětský domov a Školní jídelna, Nové Strašecí V N I T Ř N Í Ř Á D Čj.: 01/2014- KR

Dětský domov a Školní jídelna, Nové Strašecí  V N I T Ř N Í Ř Á D Čj.: 01/2014- KR Dětský dmv a Šklní jídelna, Nvé Strašecí Okružní 647, 271 01 Nvé Strašecí Tel.: 313 572 136, fax: 313 574 181 e-mail: dd.nvstra@cmail.cz, reditel@strasidylk.cz IČ: 47 019 735 IZO: 102 502 614 V N I T Ř

Více

ZÁKLADNÍ ÚDAJE. NÁZEV A ADRESA ZAŘÍZENÍ: Dům sv. Antonína Komenského 907 676 02 Moravské Budějovice

ZÁKLADNÍ ÚDAJE. NÁZEV A ADRESA ZAŘÍZENÍ: Dům sv. Antonína Komenského 907 676 02 Moravské Budějovice ZÁKLADNÍ ÚDAJE NÁZEV A ADRESA ZAŘÍZENÍ: Dům sv. Antnína Kmenskéh 907 676 02 Mravské Budějvice Zřizvatel: SPRÁVNÍ RADA: DOZORČÍ RADA: Kngregace Milsrdných sester sv. Karla Brmejskéh Šprkva 12 180 00 Praha

Více

Výroční zpráva o činnostech Základní školy Vladimíra Menšíka Ivančice, okres Brno-venkov ve školním roce 2010/2011

Výroční zpráva o činnostech Základní školy Vladimíra Menšíka Ivančice, okres Brno-venkov ve školním roce 2010/2011 Výrční zpráva činnstech Základní škly Vladimíra Menšíka Ivančice, kres -venkv ve šklním rce 2010/2011 Část I. Základní charakteristika škly Název: Základní škla Vladimíra Menšíka Ivančice, kres -venkv

Více