Změny ve využívání území, jejich důsledky pro plánování. Územní plánování 1 / 5

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Změny ve využívání území, jejich důsledky pro plánování. Územní plánování 1 / 5"

Transkript

1 Změny ve využívání území, jejich důsledky pr plánvání Územní plánvání 1 / 5

2 bytné zóny Bydlení 50-60% urbanizvaných plch ve městech sučástí bydlení je mnh dalších činnstí vazba na základní bčanské vybavení (pěší dstupnst) ptřeba dpravníh napjení vyské nárky na kvalitu živtníh prstředí vývj bydlení mnžství plchy bydlení pčty bytů dmácnsti byvatelé čas 2

3 Bydlení Index růstu pčtu byvatel, průměrné veliksti bytvé dmácnsti a hspdařící dmácnsti (1961=1) 1,5 1,4 1,3 1,2 byvatelstv bytvé dmácnsti hspdařící dmácnsti 1,

4 milióny cenzvních dmácnstí Bydlení Typy dmácnstí dmácnsti bydlící mim byty a v zařízeních dmácnsti jedntlivců vícečlené nerdinné dmácnsti neúplné rdiny úplné rdiny

5 Typy (segmenty) bydlení pdle typlgickéh druhu rdinné dmky vlně stjící, dvjdmky 5-20 byv/ha skupinvé (řadvé) byv/ha bytvé dmy viladmy byv/ha nízkpdlažní d 4 nadzemních pdlaží d 200 byv/ha schdišťvé, pavlačvé, meznetvé pdlažnst d 8 nadzemních pdlaží byv/ha vyskpdlažní (deskvé, věžvé) bydlení specifických skupin dmy s pečvatelsku službu dmy pr pstižené dmy pr sciálně nepřizpůsbivé přechdné ubytvání pdle frmy vlastnictví vlastnické (cca 56% 2011) družstevní (cca 22% 2011) nájemní (cca 9,3% 2011) becní / státní sukrmé pdle tržníh vztahu ziskvé neziskvé sciální pdle typu dmácnsti nerdinné rdinné speciální seniři startvní dmácnsti 5

6 Změny rzmístění bydlení ve městě centra prestižní bydlení luxusní byty v bytvých dmech kraje center, stará předměstí středstavvské nájemní bydlení dělnické čtvrti bydlení migrantů; slumy a ghetta gentrifikace bydlení YUPPIES, lfty předměstské vilvé čtvrti sídliště sciální diferenciace (bývalé) vesnice v zázemí města suburbanizace 6

7 Změny v ppulaci měst RICH RICH MIDDLE CLASS elderly migrants MIDDLE CLASS elderly POOR POOR

8 Prstrvé dpady sciálních a demgrafických změn 8

9 Gated cmmunities v Praze Central Park Praha-Žižkv 9 Surce: Tmáš Brabec Gated cmmnities Rezidence Panrama Praha-Radlice

10 Sciálně vylučené lkality 178 bcí, v nich asi 300 lkalit cca byvatel, většinu Rmů surce: Ministry fr Scial Affairs 10

11 Suburbanizace bydlení v klí Prahy Neratvice Kladn Brandýs n.l.-st.bleslav Čelákvice PRAHA Berun Říčany -3,5% -0,65% 0% +1,5% +4% +7,5% +8,5% +20% +25% km 11

12 sprawl 12

13 Suburbanizace bydlení ve Středčeském kraji 13

14 Intenzita bytvé výstavby ve Středčeském kraji 14

15 Hustta zalidnění v bcích Středčeskéh kraje 15

16 Pdíl byvatel d 14 let ve Středčeském kraji 16

17 Vzdělanstní úrveň byvatel ve Středčeském kraji 17

18 Pracviště vývj pracvních příležitstí v eknmických sektrech pdíl prac. příl. tercier sekunder primer využívání přírdníh bhatství (úrdnst, nerstné surviny) prdukty (ptraviny, materiály) pracviště dán přírdními pdmínkami sekunder přeměna materiálů na výrbky vazba na surviny a zdrje energie tercier služby nemateriální prdukt vazba na klienty a lidské zdrje kvarter? práce s infrmacemi primer čas 18

19 Výrbní pracviště ve městech primer zemědělství 4-6% pracvních příležitstí prdukce ptravin péče krajinu lesnictví prdukce dřeva mimprdukční funkce lesa těžba sekunder průmysl becně přesun za lacinější pracvní silu, levnějšími pzemky, lepší dpravní dstupnstí (z center na kraje měst, d menších sídel, pdél dálnic) speciální výrby územní specializace tradiční průmyslvá dvětví útlum ve vyspělých reginech menší znečištění větší dpravní nárky puštěná zdevastvaná území brwnfields nvá průmyslvá dvětví průmyslvé parky průmysl + kanceláře + bchd» průmyslvě bchdní areály 19

20 Nevýrbní pracviště (tercier) kanceláře standardní administrativa kancelářské a bchdní parky telecmmuting? tp management prestižní lkality v centrech city malbchd každdenní nákupy shpping centra fun shpping bchd + vlný čas + turistický průmysl kmerční služby pr vlný čas + turistický ruch histrická jádra měst rekreačně atraktivní území hry letviska u vdy shpping centra Disneylands sklady + lgistická centra až 25% urbanizvané plchy 20

21 Uspřádání pracvišť ve městech centrum vnitřní měst vnější měst předměstská zóna výrba specializvaná, malsérivá, na míru KLASICKÝ PRŮMYSL nezávadný průmysl administrativa + peněžnictví bchd veřejná správa (vládní úřady) tp management ředitelství (každdenní nákupy) specializvané cílené nákupy luxusní zbží vlný čas kulturní instituce multikina kmerční sprtvně-rekreační centra průmysl 21

22 Uspřádání pracvišť ve městech centrum vnitřní měst vnější měst předměstská zóna výrba specializvaná, malsérivá, na míru KLASICKÝ PRŮMYSL nezávadný průmysl lgistická centra průmyslvé a bchdní parky administrativa + peněžnictví veřejná správa (vládní úřady) tp management ředitelství kancelářské a bchdní parky bchd specializvané cílené nákupy luxusní zbží (každdenní nákupy) shpping centra týdenní nákupy + bčasné cílené nákupy + fun shpping vlný čas kulturní instituce fun shpping multikina kmerční sprtvně-rekreační centra turistický průmysl 22

23 každdenní rekreace Rekreace a vlný čas v místě bydliště, nejlépe pěší dstupnst neb d 30 min. krátkdbá (weekendvá) km? chaty + chalupy - reakce na špatnu kvalitu městskéh prstředí druhé bydlení (i brácený režim) přeměna druhéh bydlení na trvalé (suburbanizace, dezurbanizace) dluhdbá rekreace (dvlená) nemá limit dstupnsti glbální turismus kmercializace vlnéh času histrická jádra a centra měst adrenalinvé sprty měkké frmy rekreace a cestvníh ruchu?? 23

24 Hustta bjektů individuální rekreace ve Středčeském kraji 24

25 Pčet bjektů individuální rekreace na 100 trvale bydlených bytů v bcích Středčeskéh kraje 25

26 Občanské vybavení dělení pdle dstupnsti základní pěší dstupnst ( m) sučástí bytných zón vyšší dstupnst časvě vymezená (pdle druhu vybavení většinu d 30 min.)? v centrech? velké areály mim centra (nemcnice, campusy vyských škl) specifická vázaná na zvláštní pdmínky (lázně) dělení pdle brů šklství zdravtnictví sciální péče kultura? sprt a tělvýchva malbchd nevýrbní služby výrbní služby ubytvání + stravvání správa + administrativa kmerční vybavení pdle pptávky veřejné vybavení pdle ptřeby (nrmativní) 26

27 Dprava musí bsluhvat všechny funkční zóny bariérvý efekt stupeň mtrizace (až 1 aut / 2,2 byvatel) prstrvé nárky dpravních plch (byt 70m2; parking jednh auta 30m2) d průmyslvé revluce největší vliv na uspřádání sídlení a sídel vývjvé trendy růst individuální dpravy růst dálkvé dpravy nákladů růst průměrné přepravní vzdálensti vliv na uspřádání území decentralizace dezurbanizace urban sprawl 27

28 Dprava, energie a živtní prstředí rční prvz sbníh auta km 3,78 t CO2 letadl Paříž New Yrk 1,6 t CO2 rk světlvání průměrnéh bytu 4 kg CO2 (energie z vdní elektrárny) 450 kg CO2 (energie z tepelné elektrárny) rk vytápění rdinnéh dmu naftu (100 m2 vytápěné plchy) 4,86 t CO2 výrba jednh pčítače s LCD mnitrem 1,3 t CO2 28

29 Dluhdbé trendy v dpravě přesun k druhům dpravy s větším stupněm znečišťvání prstředí technická patření prti znečišťvání prstředí 0 : 0 růst rychlsti a zlepšení kmfrtu dpravy růst průměrných dpravních vzdálenstí 0 : 0 hrší dpravní pdmínky technické zlepšení větší dpravní nárky zrychlení / zlepšení dpravy začarvaný kruh dpravy 29

30 Vztah hustty byvatel ve městě a sptřeby phnných hmt 30

31 Dprava vývj strategie řešení pkusy řešení I. generace = technické řešení: CO NEJRYCHLEJI vytvření nadřazených systémů pr dálkvu dpravu ddělení dálkvé dpravy d místní vylučení průběžné dpravy z bytnéh území a center II. generace = rganizace: CO NEJEFEKTIVNĚJI kperace dpravních systémů dpravní multimdální kridry park and ride integrvané dpravní systémy car pling flexibilní tratě veřejné dpravy (call bus) III. generace = mezvání: CO NEJEKOLOGIČTĚJI preference hrmadné dpravy rezignace na nvé investice zpmalvání dpravníh tku v zastavěném území (šikany) IV. generace = urbanistické řešení: CO NEJMÉNĚ plycentrické měst / městský regin kmpaktní měst měst krátkých vzdálenstí 31

32 Vývj prstrvéh uspřádání měst měst průmyslvé epchy ddělvání funkčních zón zlepšení pdmínek bydlení nutnst dpravy mezi bydlišti, pracvišti a místy rekreace hrmadná dprava nutnst kncentrace individuální dprava suburbanizace bydlení urban sprawl měst pst-průmyslvé smíšené zóny prstrvá sciální segregace suburbanizace pracvišť dezurbanizace? transfrmace center re-urbanizace? 32

PROSTOROVÉ USPOŘÁDÁNÍ VLIV TRHU A REGULACE. Ekonomika staveb a sídel /2

PROSTOROVÉ USPOŘÁDÁNÍ VLIV TRHU A REGULACE. Ekonomika staveb a sídel /2 PROSTOROVÉ USPOŘÁDÁNÍ VLIV TRHU A REGULACE Eknmika staveb a sídel /2 Rzmístění bydlení ve městě filter dwn = vyfiltrvání stárnutím bytů se zhršuje kvalita bydlení nárčnější byvatelé dcházejí staré čtvrti

Více

INTEGROVANÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA KARVINÁ. pro Regionální operační program. změnová verze

INTEGROVANÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA KARVINÁ. pro Regionální operační program. změnová verze INTEGROVANÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA KARVINÁ pr Reginální perační prgram změnvá verze listpad 28 OBSAH. 1. 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 2. 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 3. 3.1 3.2 3.3. 3.4 4. 4.1 4.2 4.3 5. 6. 6.1 6.2 7. 8.

Více

Metodika územního plánování Veřejný zájem v územním plánování. Územní plánování 1 / 6

Metodika územního plánování Veřejný zájem v územním plánování. Územní plánování 1 / 6 Metdika územníh plánvání Veřejný zájem v územním plánvání Územní plánvání 1 / 6 Úrvně prstrvéh / územníh plánvání EVROPA (EU) nárdní plánvání ČESKÁ REPUBLIKA plánvání reginů KRAJE místní plánvání OBEC

Více

Strategický plán Leader na období 2007 2013. MAS LUŽNICE, o.s.

Strategický plán Leader na období 2007 2013. MAS LUŽNICE, o.s. na bdbí 2007 2013 MAS LUŽNICE,.s. Splek pr rzvj reginu MAS Lužnice,.s. Jiráskva 84 Sudměřice u Bechyně 105 375 01 Týn nad Vltavu 391 72 Sudměřice u Bechyně splek@vltavtynsk.cz bec@sudmerice.cz 1 MAS LUŽNICE,.s.

Více

III. Metodické vysvětlivky. A. Publikováno v ročence

III. Metodické vysvětlivky. A. Publikováno v ročence III. Metdické vysvětlivky A. Publikván v rčence 1. ÚZEMÍ Úvdní tabulka pskytuje základní přehled všech krajích a kresech České republiky. Údaje rzlze krajů a kresů k 31. 12. 2007 byly převzaty z ficiálních

Více

Informační servis o dotačních možnostech pro Ústecký kraj

Informační servis o dotačních možnostech pro Ústecký kraj Červenec 2012 INFORMAČNÍ SERVIS Infrmační servis dtačních mžnstech pr Ústecký kraj Červenec 2012 OBSAH ÚVOD... 4 FONDY EVROPSKÉ UNIE... 5 REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM SEVEROZÁPAD... 5 OPERAČNÍ PROGRAM VZDĚLÁVÁNÍ

Více

Informační servis o dotačních možnostech pro Ústecký kraj

Informační servis o dotačních možnostech pro Ústecký kraj Listpad 2012 INFORMAČNÍ SERVIS Infrmační servis dtačních mžnstech pr Ústecký kraj Listpad 2012 OBSAH ÚVOD... 4 FONDY EVROPSKÉ UNIE... 5 REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM SEVEROZÁPAD... 5 OPERAČNÍ PROGRAM VZDĚLÁVÁNÍ

Více

ÚZEMNÍ STUDIE Z5 ROZVOJ PÍSEČNÉ BLANSKO

ÚZEMNÍ STUDIE Z5 ROZVOJ PÍSEČNÉ BLANSKO ÚZEMNÍ STUDIE Z5 ROZVOJ PÍSEČNÉ BLANSKO TEXTOVÁ ČÁST ZHOTOVITEL: URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spl. s r.. URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spl. s r.. 602 00 Brn, Příkp 8 Akce: ÚZEMNÍ STUDIE Z5 - ROZVOJ PÍSEČNÉ

Více

Jílové u Prahy - LOKALITA "ZA HUMNY" ÚZEMNÍ STUDIE. HW PROJEKT s r.o. Pod Lázní 1026/2 140 00 Praha 4 PRŮVODNÍ ZPRÁVA

Jílové u Prahy - LOKALITA ZA HUMNY ÚZEMNÍ STUDIE. HW PROJEKT s r.o. Pod Lázní 1026/2 140 00 Praha 4 PRŮVODNÍ ZPRÁVA Rev. Datum Důvd vydání dkumentu, druh změny Vypracval Tech. kntrla Investr: PROFI AUTO CZ, a.s. Klvratská 1367/15 251 01 Říčany IČ 26178559 Kraj: Středčeský Okres: Praha - západ K.Ú.: Jílvé u Prahy, 660094

Více

Dotační a grantové příležitosti

Dotační a grantové příležitosti Zaměstnanci prjektu na pdpru MOS v ORP Nepmuk - verze 8/2015 Dtační a grantvé příležitsti verze 8/2015 Pzn.: 1. Dkument je aktualizván v měsíčním intervalu k 10. dni danéh měsíce. 2. Nvě vlžené dtační

Více

Programové prohlášení. Rady Karlovarského kraje

Programové prohlášení. Rady Karlovarského kraje Prgramvé prhlášení Rady Karlvarskéh kraje Obdbí 2015 2016 Preambule Při vědmí plitické dpvědnsti za chd a rzvj Karlvarskéh kraje vyjádřili kaliční partneři splečným prgramvým prhlášením vůli pracvat na

Více

Restrukturalizace regionu, rekonverze, plán pro zaměstnanost, revitalizace těžebních regionů.

Restrukturalizace regionu, rekonverze, plán pro zaměstnanost, revitalizace těžebních regionů. Evrpský sciální fnd Praha & EU: Investujeme d vaší buducnsti RESTRUKTURALIZACE TĚŽEBNÍHO REGIONU S PODPOROU STRUKTURÁLNÍCH FONDŮ EU NA PŘÍKLADU LIMBURSKA - případvá studie pr seminář dktrandů prf. RNDr.

Více

1. ÚVOD... 2 2. OBECNÉ TRENDY ROZVOJE CESTOVNÍHO RUCHU... 4 3. ÚVODNÍ ANALÝZA VÝCHOZÍHO STAVU OBLASTI CESTOVNÍHO RUCHU SVAZKU OBCÍ MÁCHŮV KRAJ...

1. ÚVOD... 2 2. OBECNÉ TRENDY ROZVOJE CESTOVNÍHO RUCHU... 4 3. ÚVODNÍ ANALÝZA VÝCHOZÍHO STAVU OBLASTI CESTOVNÍHO RUCHU SVAZKU OBCÍ MÁCHŮV KRAJ... Obsah 1. ÚVOD... 2 2. OBECNÉ TRENDY ROZVOJE CESTOVNÍHO RUCHU... 4 3. ÚVODNÍ ANALÝZA VÝCHOZÍHO STAVU OBLASTI CESTOVNÍHO RUCHU SVAZKU OBCÍ MÁCHŮV KRAJ... 5 3.1 CHARAKTERISTIKA ÚZEMÍ A PŘEDPOKLADY ROZVOJE

Více

podle přílohy č. 7 zákona č. 100/2001 Sb.

podle přílohy č. 7 zákona č. 100/2001 Sb. Oznámení kncepce pdle přílhy č. 7 zákna č. 100/2001 Sb. ve znění pzdějších předpisů STRATEGIE ROZVOJE CYKLOTURISTIKY A CYKLODOPRAVY V KRAJI VYSOČINA NA OBDOBÍ 2014-2020 Duben 2014 EIA SERVIS s.r.. České

Více

Dotační možnosti pro podnikatele v období 2014 2020. z OP Zaměstnanost, OP Životní prostředí a. Integrovaného regionálního operačního programu

Dotační možnosti pro podnikatele v období 2014 2020. z OP Zaměstnanost, OP Životní prostředí a. Integrovaného regionálního operačního programu Dtační mžnsti pr pdnikatele v bdbí 2014 2020 z OP Zaměstnanst, OP Živtní prstředí a Integrvanéh reginálníh peračníh prgramu (zpracván dle aktuální verze peračních prgramů ke dni 20.2.2015) Operační prgram

Více

TEXTOVÁ ČÁST ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

TEXTOVÁ ČÁST ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Plán udržitelné městské mbility Opava Veřejná zakázka na služby zadávaná pdle 21 dst. 1 písm. a) zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen zákn): Plán udržitelné městské mbility

Více

Výsledky šetření v obcích ORP Český Krumlov

Výsledky šetření v obcích ORP Český Krumlov Výsledky šetření v bcích ORP Český Krumlv Verze k 30. 5. 2014 Úvdní infrmace Během přípravy nvéh aktualizvanéh Plánu sciálních služeb na území ORP Č. Krumlv na bdbí 2015 2017 byla prvedena analýza sciální

Více

Možnosti získání dotace pro výrobu tepla a energie z obnovitelných zdrojů (OZE)

Možnosti získání dotace pro výrobu tepla a energie z obnovitelných zdrojů (OZE) červenec 2007 Grantvý pradce Zdarma, rčník 2, čísl 4 Průvdce pr tpmanažery, prfesinální pradce a dbrníky státní správy Obsah A. Tp Téma Dtace na OZE B. Pdniky Nejzajímavější prgramy z rámce OPPI C. Analýza

Více

ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 8972-472/2014

ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 8972-472/2014 Oceňvací a znalecká kancelář s.r.. se sídlem Václavské náměstí 832/19, Praha, kancelář Sušilva 1938/26, Přerv tel.: 608 251 025, 776 284 814, 581 331 601, email: vingralek@psudek.cm zapsaná v bchdním rejstříku,

Více

Strategický plán rozvoje města Litoměřice

Strategický plán rozvoje města Litoměřice Strategický plán rzvje města Litměřice Metdika zpracvání Zpracvala dne 5.12.2005 Reginální rzvjvá agentura Ústeckéh kraje, a.s. Velká Hradební 2830 400 02 Ústí nad Labem 2 Metdika tvrby Strategickéh plánu

Více

KONCEPCE ROZVOJE CESTOVNÍHO RUCHU V REGIONU ČESKÉ ŠVÝCARSKO DO R. 2020

KONCEPCE ROZVOJE CESTOVNÍHO RUCHU V REGIONU ČESKÉ ŠVÝCARSKO DO R. 2020 KONCEPCE ROZVOJE CESTOVNÍHO RUCHU V REGIONU ČESKÉ ŠVÝCARSKO DO R. 2020 Zpracvatel: SPF Grup, v..s. Masarykva 129/106 400 01 Ústí nad Labem Datum: říjen 2011 Obsah: 1 Úvd... 3 1.1 Kntext a metdika přípravy

Více

Improvements to Public Spaces

Improvements to Public Spaces Imprvements t Public Spaces 13. 8. 2010 11.5.5 ZPRÁVA Del. N.: D.1.1 Versin: 1 Date: Prepared: Checked: Apprved: R.T. JMS MSH 2 / 80 Imprvements t Public Spaces Obsah 1 Úvd... 5 2 Obecné návrhy pr zlepšení

Více

Marketing sociálních služeb

Marketing sociálních služeb Marketing sciálních služeb Jan Mlek VÚPSV, v.v.i. Praha 2009 Publikace byla schválena ediční radu ve slžení: dc. Ing. Ladislav Průša, CSc. (VÚPSV, v.v.i. Praha) Ing. Martin Hlub, Ph.D. (VÚPSV, v.v.i. Praha)

Více

OffshoreNews.cz. Užití britských společností. pro daňové plánování. zahraniční obchod

OffshoreNews.cz. Užití britských společností. pro daňové plánování. zahraniční obchod OffshreNews.cz Užití britských splečnstí pr daňvé plánvání a zahraniční bchd Cpyright 1996-2014 OffshreNews.cz. Všechna práva vyhrazena. www.ffshrenews.cz Užití britských splečnstí pr daňvé plánvání a

Více

část I. - analytická

část I. - analytická Plán udržitelné městské mbility města Brna část I. - analytická ČÁST D Vyhdncení vlivu na živtní prstředí Objednatel: Statutární měst Brn Dminikánské náměstí 1 601 67 Brn Zastupený: Bc. Rmanem Onderku,

Více

Státní energetická inspekce jako dotčený orgán

Státní energetická inspekce jako dotčený orgán Zdeněk Kndler Zlín Státní energetická inspekce 28. 3. 2014 Státní energetická inspekce jak dtčený rgán v rámci plitiky územníh rzvje a územníh plánvání stanviska k plitice územníh rzvje a územně plánvací

Více

III. Ministerstvo pro místní rozvoj Státní fond rozvoje bydlení. Koncepce bydlení ČR do roku 2020

III. Ministerstvo pro místní rozvoj Státní fond rozvoje bydlení. Koncepce bydlení ČR do roku 2020 III. Ministerstv pr místní rzvj Státní fnd rzvje bydlení Kncepce bydlení ČR d rku 2020 KPMG Česká republika, s.r.. 28. června 2011 Obsah 1. Úvd... 4 2. Analytická část... 6 2.1. Metdická výchdiska... 6

Více

KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE (2012 2016)

KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE (2012 2016) Krajský úřad Králvéhradeckéh kraje dbr šklství DLOUHODOBÝ ZÁMĚR VZDĚLÁVÁNÍ A ROZVOJE VZDĚLÁVACÍ SOUSTAVY KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE (2012 2016) Březen 2012 1 Obsah 1 Úvd... 4 2 Výchzí faktry vlivňující vzdělávací

Více

Regenerace brownfieldů v ČR

Regenerace brownfieldů v ČR Regenerace brwnfieldů v ČR Pštrná, prsinec 2009 Reginální rzvjvá agentura jižní Mravy www.rrajm.cz 1 vymezení pjmu brwnfield CABERNET (Cncerted Actin n Brwnfield and Ecnmic Regeneratin Netwrk) www.cabernet.rg.uk

Více

POJIŠTĚNÍ V TURISMU. Masarykova univerzita Ekonomicko-správní fakulta. Insurance in tourism. Studijní obor: Finanční podnikání.

POJIŠTĚNÍ V TURISMU. Masarykova univerzita Ekonomicko-správní fakulta. Insurance in tourism. Studijní obor: Finanční podnikání. Masarykva univerzita Eknmick-správní fakulta Studijní br: Finanční pdnikání POJIŠTĚNÍ V TURISMU Insurance in turism Bakalářská práce Veducí bakalářské práce: Ing. Svatpluk NEČAS Autr: Lucie ŘEHÁČKOVÁ Brn,

Více