Spoluúčast uživatelů 2016

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Spoluúčast uživatelů 2016"

Transkript

1 Přílha č 1 zprávy č 1 usnesení č 1 Př Žadatel Název dle pskytvatelů sc služeb Název prjektu/účel Ppis prjektu Spluúčast Pčet /z Celkvé plánvané prjektu Pžadvané ých v výše % náklach v ABATAB, splek pr péči rdinu 65 Sciálně pr rdiny s dětmi Sasanky, sciálně pr rdiny s dětmi Cílem prjektu je práce s rdinami, které se citly v tísni, řeší krizi neb prblémy různéh charakteru, např hmtná nuze rdin, bytvé prblémy, nezvládání péče, řešení rzvdvých sprů, výchvné prblémy dětí, týrání, zanedbávání a další situace vlivňující péči děti 125/ ,6 ne ,10 1, CEDR, ps 66 Sciálně pr seniry a sby se zdravtním Centrum pr vlný čas Cílem prjektu je pskytnut lim s duševním nemcněním vlnčasvé, zájmvé, vzdělávací aktivity a sciálně terapeutické za účelem aktivizace klientů 35/ ,0 ne ,79 13, Centrum Dn Bsc Salesiánský klub mláže Na cestě d živta - a dprvázení mladých lidí z dětských dmvů, pěstunské péče a hržených rdin Prjekt je zaměřen na přípravu dětí a mladých lidí vyrůstajících v ústavní výchvě, pěstunské péči či hržených rdinách takvým způsbem, abychm jim pmhli uspět v samstatném živtě, nalézt zaměstnání, zajistit si vlastní zázemí, zalžit fungující rdinu a vychvat své děti 3500/7 víkendů pátekneděle 105/ ,0 ne ,16 4, Centrum pr dětský sluch Tamtam, ps 65 Sciálně pr děti se zdravtním Aktivační centrum Kmplexní pr rdiny se sluchvě pstiženými dětmi a dspělé sby se sluchvým (eliminace h vylučení jedince či rdiny) 40/ ,20 ne ,14 6, Centrum pr zdravtně pstižené kéh kraje a seniry, ps 39 Osbní asistence Osbní asistence () Terénní pskytv místě bydliště uživatele, psílení sběstačnsti, rzvinpsycha fyzschpnsti, zapjení d běžnéh živta /hd 55/ ,56 an ,40 9, Centrum pr zdravtně pstižené kéh kraje a seniry, ps Sciální Sciální - PC učebna Vytváření příležitsti k zapjvání d splečenskživta lim, kteří jsu z důvdu zdravtznevýhdnění hrženi scvylučením Pdpra jejich schpnstí, dvednstí, rzvinutí jejich sběstačnsti, nezávislsti a sebevědmí 105/ ,36 ne ,02 29,52

2 Př Žadatel Název dle pskytvatelů sc služeb Název prjektu/účel Ppis prjektu Spluúčast Pčet /z Celkvé plánvané prjektu Pžadvané ých v výše % náklach v Centrum pr zdravtně pstižené kéh kraje a seniry, ps Prvzní místnst - Setkávání bez bariér Prpůjčvání prvzních prstr neziskvým rganizacím věnujícím se sbám se zdravt tisk, kpír dle plceníku 17/15rg ,15 ne ,55 20, Centrum pr zdravtně pstižené kéh kraje a seniry, ps Půjčvna rehabilitačních a kmpenzačních pmůcek Půjčvna kmpenzačních a rehabilitačních pmůcek sbám se zdravtním dle typu pmůcky// s/ n 235/ ,75 an ,00 16, Česká abilympijská asciace, s 39 Osbní asistence Osbní asistence Pmáhá lim se zdravt a senirům prstřsbníh asistenta kmpenzvat schandicap a umžňuje zachvat si vlastní živtstyl-terénní,individuální 65,,75 /hd 30/ ,03 an ,41 16, Česká abilympijská asciace, s Sciální Sciální Umžňuje lim se ZP, duševním nemcněním a sc znevýhdněním začlenit se d splečnsti a na trh práce 140/ ,84 ne ,19 25, Česká abilympijská asciace, s Bezbariérvá dprava Zajištění dpravy pr sby se zdravtním handicapem velkprstrvým autmbilem vybaveným zvedací plšinu pr vzíčkáře S využitím tht vzu je zajišťvána dprava pr bčany města a jejich klí 30 0/ ,13 an ,57 17, Česká abilympijská asciace, s S kamarády na zkušenu Příprava klientů na bdbí, kdy se budu muset bejít bez péče sby, na kteru jsu dluhdbě zvyklí, jednnní a víkendvá - tématicky zaměřené sprtvní, kulturní událsti 100,- /s/n 420/ ,37 an ,00 31,37

3 Př Žadatel Název dle pskytvatelů sc služeb Název prjektu/účel Ppis prjektu Spluúčast Pčet /z Celkvé plánvané prjektu Pžadvané ých v výše % náklach v Česká abilympijská asciace, s Klub Lvíček Klub napmáhá účastníkům s mentálním, tělesným a kmbinvaným udržvat kntakt s lidmi s pdbnými prblémy, překnávat bariéry, stych, upevnění sc návyků, větší samstatnst 30/ ,71 ne ,96 24, DaR - Centrum pr dítě a rdinu, ps, zkratka splečnsti: DaR, ps 65 Sciálně pr děti se zdravtním Pdpra rdiny Terénní neb ambulantní pskytvaná rdině s dítětem, u kteréh je hržen vývj v důsledku dpadů kriz,scsituace, kteru rdiče nedkáží překnat 25/ ,9 ne ,46 6, Hewer, zs 39 Osbní asistence Osbní asistence pr bčany města Služby sbní asistence 24 hdin nně 100/hd 65/ ,8 an ,77 8, Kamilka sr 40 Pečvatelská Pečvatelská Kamilka Pečvatelská pskytvaná v dmácím prstředí pr dspělé sby a seniry 130/hd, 30/běd 68/ ,6 an ,00 12, Kalice nevlák ka, s Dbrvlnické centrum Kalice nevlák ka Je zaměřena na činnst spčívající ve vysílání vlastních akreditvaných dbrvlníků d neziskrg, v nichž budu vyknávat dbrvlčinnst ve prspěch jejich klientů 60/ ,1 ne ,00 76, KŘIŽOVATKA handicap centrum ps 45 Centrum nních služeb Centrum nních služeb Prjekt umžňuje lim se sníženu sběstačnstí pržít n v přirzeném rytmu, udržuje a psiluje návyky zvyšující sběstačnsti, kteru ptřebuje člvěk pr samstatný živt, začleňuje uživatele d běžnéh živta 20/30/45/h d - minim,vyšší, úplná dpmc 15/ ,3 ne ,19 15,94

4 Př Žadatel Název dle pskytvatelů sc služeb Název prjektu/účel Ppis prjektu Spluúčast Pčet /z Celkvé plánvané prjektu Pžadvané ých v výše % náklach v KŘIŽOVATKA handicap centrum ps Sciální Sciální pr sby s tělesným Minimalizvání důsledků zdravtpstižení, pmáhá sbám se ZP k mu začlenění se zaměřením na psílení sbních kmpetencí, schpnstí a dvednstí člvěka 46/ ,3 ne ,56 16, Laxus s 37 Odbrné praství Ambulantní centrum Pskytují a adiktlgické m drg, alkhlu a gamblerům 450/ ,8 ne ,65 19, Laxus s 59 Kntaktní centrum K-centrum Nízkprahvé zařízení pskytují a adiktlgické m drg a jejich blízkým 220/ ,8 ne ,42 19, Laxus s 64 Služby následné péče Služby následné péče Služby jsu určeny lim hrženým důsledky užívání nelegálních drg, alkhlu, patlgickéh hráčství a jejich blízkým Pracujeme s klienty, kteří abslvvali pbytvu léčbu, ambulantní léčbu neb samstatně abstinují Cílem je jejich zařazení d běžnéh živta 80/ ,7 ne ,40 3, Laxus s 69 Terénní prgramy Centrum terénních prgramů PK - měst Prjekt pskytuje a adiktlgické m drg v jejich přirzeném prstředí na území Pardkraje za účelem minimalizace rizik spjených s užíváním drg a chranu veřejnéh zdraví 220/ ,9 ne ,62 9, MIREA nní stacinář, ps 46 Denní stacinář Stacinář MIREA Denní stacinář pr dspělé sby s mentálním - ambulantní 120 indivzajišť 21 skupinzajišť 62 běd, 5-10 nápje 25/ ,8 an ,77 5,

5 Př Žadatel Název dle pskytvatelů sc služeb Název prjektu/účel Ppis prjektu Spluúčast Pčet /z Celkvé plánvané prjektu Pžadvané ých v výše % náklach v Mst pr ps 37 Odbrné praství Infrmační a integrační středisk pr cizince Pskytvání dbrnéh scpranství s cílem zvýšení sca právníh pvědmí cizinců v systému ČR - prevence scvylučení 330/ ,98 ne ,62 2, Mst pr ps Integrační kurzy pr cizince Integrace cizince v pdmínkách ČR - kurz českéh jazyka 10,- /hd - kurz 50 hd cizinci ,71 an ,59 36, Mst pr ps Multiklub pd Mstem Pmc dětem cizinců integrvat se d české škly, vlnčasvé aktivity zaměřené na integraci 50/ ,33 ne ,57 9, Nárdní rada sb se zdravtním České republiky 37 Odbrné praství Odbrné sciálněprávní pranství pradny NRZP ČR v ích Sciální pranství pr sby, které jsu znevýhdněny v důsledku zdravpstižení - právní pranství 1450/ ,52 ne ,62 30, Nárdní rada sb se zdravtním České republiky Duhvé nviny pr sby se zdravtním Jedná se webvé stránky, které pskytují infrmace pr sby z, PK a králvehrkraje se ZP, seniry, rdinné příslušníky a pečující sby 15000/ ,59 ne ,50 16, Osbní asistence Charitní sbní asistence na ku Osbní asistence pskytvaná sbám s kmbinvaným, tělesným a zdravtním, rdinám s dětmi a senirům 90, 100, 130/hddl e úknu 17/km 15/ ,1 an ,76 6,22

6 Př Žadatel Název dle pskytvatelů sc služeb Název prjektu/účel Ppis prjektu Spluúčast Pčet /z Celkvé plánvané prjektu Pžadvané ých v výše % náklach v Pečvatelská Charitní pečvatelská Pečvatelská pskytvaná v dmácím prstředí uživatele služeb - převším sby v důchdvěku, s chrnickým, zdravtním, tělesným neb kmbinvaným 130/hd asis, 100/běd 17/km 217/ ,2 an ,81 20, Odlehčvací Charitní dlehčvací Červánky Odlehčvací pskytvaná v ambulantním zařízení Červánky v Třebsicíh 130/hd asis, 210 ubyt, 160 celdstrava 58/běd 117/ ,9 an ,58 8, Sciálně pr děti se zdravtním Sciálně pr rdiny s dětmi Služba pskytuje pmc a pdpru rdinám s dětmi v tíživé živtsituaci,pmáhá překnat její negativdůsledky a vytvřit příznivé pdmínky pr děti Směřujeme k naplnění základních práv dítěte na živt ve vlastní rdině Rdičům pmáháme vytvřit bezpečné a zdravé prstředí pr výchvu a péči děti 63/ ,4 ne ,15 6, Dmácí hspicvá péče Předmětem prjektu je pskytvání kmplexní týmvé dmácí hspicvé péče Cílvu skupinu jsu sby v terminální fázi nemci Účelem tét je umžnit nemcnému zemřít ve vlastním m prstředí mezi svými blízkými a zajistit mu bilgické, psychlgické, a spirituální ptřeby 130/hd 100/ ,2 an ,00 17, Sciální šatník Pskytvání šatstva sciálně slabým lim pmcí Dbrvlnickéh centra 400/ ,0 ne ,50 22, Dprava a dprvd sb se sníženu sběstačnstí Pskytnutí dpravy speciálně upravenými autmbily pr přepravu sb se sníženu sběstačnstí a dprvd dbrně vyšklenu psádku na míst, kam se sba ptřebuje dstat 130/hd, 17/km 300/ ,1 an ,00 24,15

7 Př Žadatel Název dle pskytvatelů sc služeb Název prjektu/účel Ppis prjektu Spluúčast Pčet /z Celkvé plánvané prjektu Pžadvané ých v výše % náklach v Ochpa sr Charitní půjčvna zdravtních pmůcek Půjčvání zdrava kmpenzačních pmůcek pr sby se ZP, sby s chrnickým nemcněním, sby p úrazu, seniry a jejich rdiny 5,8,10, 25/s/n 400/ ,4 an ,50 7, Péče duševní zdraví, zs 64 Služby následné péče Služby následné péče - středisk Příprava duševně nemcných sb na příchd z hspitalizace d dmácíh prstředí - stabilizace zdravstavu 40/ ,2 ne ,00 10, POMOCNÍK v akci ps 40 Pečvatelská Patrnátní pečvatelská POMOCNÍK Pskytvání pečvatelské sbám se zdravtním a senirům - terénní ,130/ hd 45/ ,79 an ,79 14, Rdinné Integrační Centrum s 65 Sciálně pr děti se zdravtním Sciálně pr rdiny s dětmi s pruchami autistickéh centra Péče děti s pruchami autistickéh spektra a kmbinvanými vadami pmcí sciálně ch služeb 40/ ,2 ne ,01 19, Rdinné Integrační Centrum s Dprvázení a péče dítě Pskytvání služeb krátkdbéh hlídání rdičům dětí se zdravtním a dětí ze sciálně slabých, či jinak znevýhdněných rdin 60/1 dítě/hd, 80/2 děti/hd, 100/3děti/ hd, 50/ ,71 ne ,00 69, Rytmus Výchdní Čechy, ps 43 Pdpra samstatnéh bydlení Pdpra samstatnéh bydlení Služba pskytvaná lim s mentálním žít běžným živtem v dmácím prstředí, nácvyky dvednstí suvisející s bydlením 100,- /hd 8 / ,8 an ,19 8,98

8 Př Žadatel Název dle pskytvatelů sc služeb Název prjektu/účel Ppis prjektu Spluúčast Pčet /z Celkvé plánvané prjektu Pžadvané ých v výše % náklach v Rytmus Výchdní Čechy, ps Sciální Sciální Cílem je získání a rzvíjení sca pracdvednstí, získání a udržení si zaměstnání, maximální samstatnění, psilvání uplatňvání práv, aktivní zapjení d splečnsti, hledání bydlení 83/ ,0 ne ,25 7, Sdružení bčanů pr pmc zdravtně pstiženým "APOLENKA"- hip 66 Sciálně pr seniry a sby se zdravtním Sciálně APOLENKA - hip Sciálně s animterapií pr seniry a sby se zdravtním bez mezení věku 150/ ,35 ne ,62 9, Sdružení bčanů pr pmc zdravtně pstiženým "APOLENKA"- hip Sciální Sciální - APOLENKA Pdpra a pmc při zlepšvání dvednstí a návyků zejména v blasti práce a zaměstnání sbám se zdravt a duševním nemcněním 20/ ,83 ne ,75 13, SKP-CENTRUM, ps 44 Odlehčvací Dmv Simen - dlehčvací Odlehčvací (dlehčení rdině při péči své blízké pskytvaná v pbytvém zařízení v Hrním Jelení 120/hd/úk n, 160 strava, 200 ubyt 100/ ,04 an ,27 3, SKP-CENTRUM, ps 61 Nízkprahvé nní centrum Nízkprahvé nní centrum Pdpra a pmc sbám bez přístřeší a sbám hrženým zrátu bydlení, zajištění základních živtních pdmínek (ptravinservis, sprcha, šacení) 4/běd 280/ ,51 ne ,02 31, SKP-CENTRUM, ps 62 Nízkprahvé zařízení pr děti a mláž Nízkprahvé zařízení pr děti a mláž - Free klub Nízkprahvé zařízení pskytující bezpečný prstr pr trávení vlnéh času v pdnětném prstředí 160/ ,29 ne ,41 28,

9 Př Žadatel Název dle pskytvatelů sc služeb Název prjektu/účel Ppis prjektu Spluúčast Pčet /z Celkvé plánvané prjektu Pžadvané ých v výše % náklach v SKP-CENTRUM, ps 69 Terénní prgramy Terénní prgram při NZDM - Free klub Terénní práce pr děti a mláž hrženu likvencí (Lkality - Dubina, Plabiny, Tyršvy a Bubeníkvy sady) 110/ ,64 ne ,42 45, SKP-CENTRUM, ps 69 Terénní prgramy Nízkprahvé nní centrum - terénní prgram Vyhledávání a kntaktvání sby bez přístřeší neb hržené ztrátu bydlení, při řešení nepříznivé živt situace, pranství 105/ ,94 ne ,01 35, TyflCentrum, ps 37 Odbrné pranství TyflCentrum, ps - pranství Sciální pranství sbám se zrakvým a jejich rdinným příslušníkům, pranství kmpenzačních pmůckách a jejich zapůjčvání 1/ ,08 ne ,01 6, TyflCentrum, ps 42 Průvdcvské a předčitatelské TyflCentrum, ps - průvdcvské a předčitatelské Cílem prjektu je umžnit sbám s těžkým zrak c nejvyšší míru nezávislsti při naplňvání svých ptřeb - předčítání, přepisvání,zabezpečení dprvdu) 2/min, dle ceníku 25/ ,85 an ,96 18, TyflCentrum, ps 66 Sciálně pr seniry a sby se zdravtním TyflCentrum, ps - sciálně Sciálně pr seniry a sby se zdravtním, jedná se aktivity kulturníh, splečenskéh a sprtvníh charakteru (setkávání, turistika, kuželky, jízda na dvjkle) / ,67 ne ,39 8, TyflCentrum, ps Sciální TyflCentrum, ps - Získání a upevnění kmpenazčních mechanismů kmpenzující zrakvé pstižení (sebebsluha, prstrrientace, péče vlastní sbu), zprstředknácviku speciálních pmůcek 75/ , ne ,19 29,49

10 Př Žadatel Název dle pskytvatelů sc služeb Název prjektu/účel Ppis prjektu Spluúčast Pčet /z Celkvé plánvané prjektu Pžadvané ých v výše % náklach v TyflCentrum, ps Dbrvlnický prgram TyflCentra Úlhu dbrvlníků v rámci rganizace je pmci při rzšiřvání služeb zaměřených na specifické ptřeby sb se zrakpstiž neb kmbinpstiž žijícím na území PK (nakupvání, realizace sprta kultaktivit, prcházky) 25/ ,19 ne ,44 15, Tyflservis, ps Sciální Tyflservis, ps - Krajské ambulantní středisk Základní nácvik dvednstí pr zvládání péče vlastní sbu, sběstačnsti a dalších činnstí (nácvik rientace a pbybu s bílu hlí a vdícím psem, nácvik psaní vlastnručpdpisu) 90/ ,51 ne ,63 25, Základní škla a Praktická škla SVÍTÁNÍ, ps 39 Osbní asistence Osbní asistence SVÍTÁNÍ Osbní asistence je pskytvána pr sby d 6-ti - 26-ti let v prstrách ZŠ a PŠ Svítání ve dnech šklníh vyučvání, ve svzvé dpravě při cestě d škly a ze škly, při pbytu žáka ve škle i při prázdninaktivitách 45,, 120, 150/s/n dle úknu 130/ ,43 ne ,19 5,

Příloha č. 1 návrhu usnesení č. 1 ŽADATELÉ: Název sociální služby dle registrace poskytovatelů soc. služeb

Příloha č. 1 návrhu usnesení č. 1 ŽADATELÉ: Název sociální služby dle registrace poskytovatelů soc. služeb Příloha č. 1 návrhu usnesení č. 1 ŽADATELÉ: Poř. dle /účel Popis Počet /z náklach v % 1 4253965 ABATAB, spolek pro péči o rodinu 65 2 69859914 APOLENKA z.s. 66 pro rodiny s dětmi Sasanky, sociálně pro

Více

Celkové plánované náklady projektu v Kč. Požadované prostředky 2. kolo 2015 v Kč. Veřejná podpora de minimis. Schválená dotace v 1.

Celkové plánované náklady projektu v Kč. Požadované prostředky 2. kolo 2015 v Kč. Veřejná podpora de minimis. Schválená dotace v 1. Příloha č. 1 usnesení č. 1 Program podpory v sociální oblasti - 2. kolo 2. kolo kole 2. kole v z kola kolo 1 26647214 Amalthea o.s. Sociální služby pro rodiny s dětmi v programech Podpora pro rodinu a

Více

I / Cíle a způsoby poskytování sociálních služeb

I / Cíle a způsoby poskytování sociálních služeb DZR Světl STANDARDY KVALITY SOCIÁLNÍCH SLUŽEB 2016 DOMOV PRO SENIORY SVĚTLO, Dmv se zvláštním režimem DRHOVLE 44, 397 01 PÍSEK IČO: 70 86 98 12 ZŘIZOVATEL JIHOČESKÝ KRAJ U ZIMNÍHO STADIONU 1952/2 370 76

Více

Osobní asistence (Pardubice) ano Sociální rehabilitace - PC učebna ne Provozní místnost - Setkávání bez bariér ne 53100

Osobní asistence (Pardubice) ano Sociální rehabilitace - PC učebna ne Provozní místnost - Setkávání bez bariér ne 53100 Výsledky dotačnícho řízení z Programu podpory v sociální oblasti na rok Poř. číslo IČ Žadatel dotace Název projektu/účel 1 4253965 ABATAB, spolek pro péči o rodinu Sasanky, sociálně aktivizační služby

Více

Jinak řečeno se věnujeme

Jinak řečeno se věnujeme Kd nás ještě nezná pmáháme plánvat pdprujeme splupráci pdprujeme kmunikaci upzrňujeme na prblémy snažíme se je splečně s Vámi řešit pmáháme prsazvat splečné plány Jinak řečen se věnujeme vzdělávání reginálnímu

Více

I / Cíle a způsoby poskytování sociálních služeb

I / Cíle a způsoby poskytování sociálních služeb STANDARDY KVALITY SOCIÁLNÍCH SLUŽEB 2014 DOMOV PRO SENIORY SVĚTLO, POBOČKA PÍSEK KARLA ČAPKA 2549, 397 01 PÍSEK IČO: 708 698 12 ZŘIZOVATEL: JIHOČESKÝ KRAJ U ZIMNÍHO STADIONU 1952/2 370 76 ČESKÉ BUDĚJOVICE

Více

Dům tří přání www.dumtriprani.cz

Dům tří přání www.dumtriprani.cz Dům tří přání Pmáháme dětem a jejich rdinám, které se citly v krizvé situaci. Naší snahu je umžnit těmt dětem bezpečný vývj v půvdní rdině. Pracviště dmu tří přání Ambulantně terénní centrum Terrnská 7,

Více

SOCIÁLNÍ REHABILITACE ELIM

SOCIÁLNÍ REHABILITACE ELIM SOCIÁLNÍ REHABILITACE ELIM Sciální rehabilitace Elim je financvána z prjektu Pdpra a rzvj vybraných sciálních služeb ve Zlínském kraji financvanéh z Evrpskéh sciálníh fndu.. Sciální rehabilitace Elim je

Více

Sasanky, sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi. Sociální služby pro rodiny s dětmi (program Podpora pro rodinu a dítě)

Sasanky, sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi. Sociální služby pro rodiny s dětmi (program Podpora pro rodinu a dítě) Program podpory v sociální oblasti 2017 ŽADATELÉ: Poř. číslo IČ Žadatel dotace Název projektu/účel 1 4253965 ABATAB, spolek pro péči o rodinu Sasanky, sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi ne

Více

Nabídka služby DOZP 1. poskytnutí ubytování 2. poskytnutí stravy 3. pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu

Nabídka služby DOZP 1. poskytnutí ubytování 2. poskytnutí stravy 3. pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu Nabídka služby DOZP 1. pskytnutí ubytvání - ubytvání - úklid, praní a drbné pravy lžníh a sbníh prádla a šacení, žehlení Služba je pskytvána ve dvu střediscích. Středisk Rumburk 2 dmácnsti p 5 klientech,

Více

I / Cíle a způsoby poskytování sociálních služeb

I / Cíle a způsoby poskytování sociálních služeb DS Světl STANDARDY KVALITY SOCIÁLNÍCH SLUŽEB 2016 DOMOV PRO SENIORY SVĚTLO DRHOVLE 44, 397 01 PÍSEK IČO: 70 86 98 12 ZŘIZOVATEL JIHOČESKÝ KRAJ U ZIMNÍHO STADIONU 1952/2 370 76 ČESKÉ BUDĚJOVICE I / Cíle

Více

Název programu: Program podpory v sociální a zdravotní oblasti - rok Dotační titul: Sociální a zdravotní oblast - registrované sociální služby

Název programu: Program podpory v sociální a zdravotní oblasti - rok Dotační titul: Sociální a zdravotní oblast - registrované sociální služby Název programu: Program podpory v sociální a zdravotní oblasti - rok 2018 Dotační titul: Sociální a zdravotní oblast - registrované sociální služby Přehled žadatelů: Poř. 1 4253965 ABATAB, spolek pro péči

Více

IČ Žadatel dotace Název projektu/účel ABATAB, spolek pro péči o rodinu Sasanky, sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi

IČ Žadatel dotace Název projektu/účel ABATAB, spolek pro péči o rodinu Sasanky, sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi Přehled příjemců dotací z Programu podpory v soc. a zdrav. oblasti 2019 - registrované sociální služby ŽADATELÉ: 1 4253965 ABATAB, spolek pro péči o rodinu Sasanky, sociálně aktivizační služby pro rodiny

Více

Ceník poskytovaných služeb. Pobytová odlehčovací služba. Dle zákona č.108/1996 Sb., 44 a z vyhlášky č.505/2006 Sb. 10, ve znění pozdějších

Ceník poskytovaných služeb. Pobytová odlehčovací služba. Dle zákona č.108/1996 Sb., 44 a z vyhlášky č.505/2006 Sb. 10, ve znění pozdějších ODLEHČOVACÍ SLUŽBA Arnltice 100, 407 14 Arnltice u Děčína prvzvna: Škrupva 302/17, 405 02 Děčín II Tel.: 474 524 025 Mb.: 733 553 043 E-mail: valerie@valerie-hmecare.cz www.valerie-hmecare.cz Ceník pskytvaných

Více

Obsah Seznam organizací poskytujících sociální a související služby na území města Kravaře... 3 AGENTURA ZVONEČEK... 4 BYDLENÍ PRO OBČANY BEZ

Obsah Seznam organizací poskytujících sociální a související služby na území města Kravaře... 3 AGENTURA ZVONEČEK... 4 BYDLENÍ PRO OBČANY BEZ KATALOG SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB NA ÚZEMÍ MĚSTA KRAVAŘE Obsah Seznam rganizací pskytujících sciální a suvisející služby na území města Kravaře... 3 AGENTURA ZVONEČEK... 4 BYDLENÍ PRO OBČANY BEZ

Více

PORADA ŘEDITELŮ MŠ/ZŠ

PORADA ŘEDITELŮ MŠ/ZŠ PORADA ŘEDITELŮ MŠ/ZŠ Irena Tlapákvá duben 2015 NOVELA ŠKOLSKÉHO ZÁKONA vzdělávání sb se speciálními vzdělávacími ptřebami zavedení registru pedaggických pracvníků přijímání d přípravných tříd základní

Více

Zápis ze dne 5. února 2013

Zápis ze dne 5. února 2013 Zápis ze dne 5. únra 2013 Setkání pracvní skupiny sby zdravtně pstižené Prblematika dětí a mladých lidí se zdravtním pstižením a sb ně pečujících Kmunitní plán rzvje sciálních služeb města Pděbrady a klí

Více

Poř. číslo IČ Příjemce dotace/ žadatel Název projektu/účel

Poř. číslo IČ Příjemce dotace/ žadatel Název projektu/účel Program podpory v sociální oblasti na Výše finančních prostředků na : Kč 5 758 800,00 Poř. číslo IČ Příjemce dotace/ žadatel Název projektu/účel 1 26647214 Amalthea o.s. Podpora pro rodinu a dítě NE 0

Více

Komunikační nástroje v sociální práci jako klíč k vytvoření profesionálního vztahu mezi uživatelem a poskytovatelem sociální služby

Komunikační nástroje v sociální práci jako klíč k vytvoření profesionálního vztahu mezi uživatelem a poskytovatelem sociální služby Kmunikační nástrje v sciální práci jak klíč k vytvření prfesinálníh vztahu mezi uživatelem a pskytvatelem sciální služby Akreditace: MPSV 2014/1412-PC/SP Lektr: PhDr. Milan Pešák Rzsah kurzu: 16 výukvých

Více

DOMOV PRO OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM

DOMOV PRO OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM Dmv Barbra Kutná Hra, pskytvatel sciálních služeb Základní dkument ZD 09 DOZP/14 - Základní prhlášení - vydání devatenácté, prsinec 2014 ZÁKLADNÍ PROHLÁŠENÍ Název zařízení: Dmv Barbra Kutná Hra, pskytvatel

Více

SC 4.2 Zvýšení kvality vzdělávání prostřednictvím posílení inkluze v multikulturní společnosti

SC 4.2 Zvýšení kvality vzdělávání prostřednictvím posílení inkluze v multikulturní společnosti SC 4.2 Zvýšení kvality vzdělávání prstřednictvím psílení inkluze v multikulturní splečnsti Datum vyhlášení výzvy: 14. 10. 2015 Datum a čas uknčení příjmu žádstí: 16. 12. 2015 16:00 Předpkládané vyhlášení

Více

Domov Barbora Kutná Hora, poskytovatel sociálních služeb Základní dokument ZD 09 DS/14 - Základní prohlášení vydání patnácté, březen 2014

Domov Barbora Kutná Hora, poskytovatel sociálních služeb Základní dokument ZD 09 DS/14 - Základní prohlášení vydání patnácté, březen 2014 Dmv Barbra Kutná Hra, pskytvatel sciálních služeb Základní dkument ZD 09 DS/14 - Základní prhlášení vydání patnácté, březen 2014 ZÁKLADNÍ PROHLÁŠENÍ Název zařízení: Dmv Barbra Kutná Hra, pskytvatel sciálních

Více

Zlepšování mobility a dostupnosti bez bariér v Ústí nad Labem

Zlepšování mobility a dostupnosti bez bariér v Ústí nad Labem AKCNÍ ˆ PLÁN 6 Zlepšvání mbility a dstupnsti bez bariér v Ústí nad Labem Pdpra mbility, zlepšení dstupnsti míst a zvýšení atraktivity města Ústí nad Labem Listpad 2012 Akcní plán č. 6 - Zlepšvání mbility

Více

Domov Barbora Kutná Hora, poskytovatel sociálních služeb Základní dokument ZD 09 CHB/17 - Základní prohlášení - vydání druhé, leden 2017

Domov Barbora Kutná Hora, poskytovatel sociálních služeb Základní dokument ZD 09 CHB/17 - Základní prohlášení - vydání druhé, leden 2017 Dmv Barbra Kutná Hra, pskytvatel sciálních služeb Základní dkument ZD 09 CHB/17 - Základní prhlášení - vydání druhé, leden 2017 ZÁKLADNÍ PROHLÁŠENÍ CHRÁNĚNÉ BYDLENÍ Název zařízení: Dmv Barbra Kutná Hra,

Více

VEŘEJNÝ ZÁVAZEK POSLÁNÍ PEČOVATELKÉ SLUŽBY

VEŘEJNÝ ZÁVAZEK POSLÁNÍ PEČOVATELKÉ SLUŽBY VEŘEJNÝ ZÁVAZEK POSLÁNÍ PEČOVATELKÉ SLUŽBY Charita Prstějv nabízí prstřednictvím pečvatelské služby pmc pr setrvání v dmácím prstředí senirům, sbám s tělesným pstižením a sbám s chrnickým nemcněním starším

Více

Výzkum v oblasti sociálních služeb. Dotazníky

Výzkum v oblasti sociálních služeb. Dotazníky Výzkum v blasti sciálních služeb bude pdkladem pr zpracvání nvéh Kmunitníh plánu sciálních služeb. Ten by měl vycházet vstříc ptřebám uživatelů služeb s hledem na místní mžnsti a pdmínky. T, jaké jsu ptřeby

Více

"Jdeme správně?", č. CZ /0.0/0.0/15_023/

Jdeme správně?, č. CZ /0.0/0.0/15_023/ "Jdeme správně?", č. CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_023/0001076. Dtazník pr rdiče a rdinné příslušníky uživatelů našich služeb, Cílem dtazníků je zjistit vaši spkjenst s pskytvanými službami, pjmenvat ptřeby a

Více

a) DOZP Hliňany: b) DOZP Všebořice: c) DOZP Trmice:

a) DOZP Hliňany: b) DOZP Všebořice: c) DOZP Trmice: Čajkvskéh 1908/82, 400 01 Ústí nad Labem-centrum, IČ:75149541, tel.: 475 666 610, fax: 475 666 620, email:dzp@dzp-ul.cz Organizační struktura rganizace Dmvy pr sby se zdravtním pstižením Ústí nad Labem,

Více

Zásady dotačního programu pro podporu činností, které navazují, kooperují nebo rozšiřují sociální služby v Královéhradeckém kraji pro rok 2012.

Zásady dotačního programu pro podporu činností, které navazují, kooperují nebo rozšiřují sociální služby v Královéhradeckém kraji pro rok 2012. Zásady dtačníh prgramu pr pdpru činnstí, které navazují, kperují neb rzšiřují sciální služby v Králvéhradeckém kraji pr rk 2012. I. Úvdní ustanvení Nestátní neziskvé subjekty, právnické a fyzické sby vyvíjející

Více

POPIS REALIZACE POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY

POPIS REALIZACE POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY Dmvy sciálních služeb Háj a Nvá Ves, příspěvkvá rganizace Kubátva 269 417 22 Háj u Duchcva POPIS REALIZACE POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY Název služby: DOMOV PRO OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM NOVÁ VES V

Více

Prezentace projektů Dalekohled a Společně do školky!

Prezentace projektů Dalekohled a Společně do školky! Prezentace prjektů Dalekhled a Splečně d šklky! O prjektu Název: Dalekhled Reg. č. prjektu: CZ.1.07/1.2.31/02.0022 Příjemce: Člvěk v tísni,.p.s., reginální pbčka Plzeň Termín realizace: 03/2013-02/2015

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ROKU 2012 Nadání a dovednosti o.p.s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA ROKU 2012 Nadání a dovednosti o.p.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA ROKU 2012 Nadání a dvednsti.p.s. Výrční zpráva Nadání a dvednsti.p.s. za rk 2012 je zpracvána v suladu s ustanvením 21 zákna čísl 248/1995 Sb., becně prspěšných splečnstech. V Praze dne

Více

9 METODICKÉ POKYNY AD HOC MODUL 2011: Zaměstnávání zdravotně postižených osob

9 METODICKÉ POKYNY AD HOC MODUL 2011: Zaměstnávání zdravotně postižených osob LFS ad hc mdule 2011 n empyment f disabled peple 9 METODICKÉ POKYNY AD HOC MODUL 2011: Zaměstnávání zdravtně pstižených sb Ad hc mdul 2011 bude šetřen na 1. vlně (resp. pdle čtvrtletí zařazení sčítacíh

Více

Zápis ze 4. diskusního fóra pracovní skupiny č. 8 (Sociální rehabilitace)

Zápis ze 4. diskusního fóra pracovní skupiny č. 8 (Sociální rehabilitace) Zápis ze 4. diskusníh fóra pracvní skupiny č. 8 (Sciální rehabilitace) Termín knání: 11. 5. 2017 Míst knání: Mariánské náměstí 480/5, 709 00 Ostrava - Mariánské Hry (v budvě splečnsti DTO CZ, s.r.) Facilitátři:

Více

V OBLASTI ZAJIŠTĚNÍ A ROZVOJE PODPORY SENIORŮ A OSOB SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM

V OBLASTI ZAJIŠTĚNÍ A ROZVOJE PODPORY SENIORŮ A OSOB SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM DLOUHODOBÉ SMĚŘOVÁNÍ KARLOVARSKÉHO KRAJE V OBLASTI ZAJIŠTĚNÍ A ROZVOJE PODPORY SENIORŮ A OSOB SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM ČÁST C: ANALÝZA SITUACE A POTENCIONÁLNÍ POTŘEBNOSTI SOCIÁLNÍCH SLUŽEB POSKYTOVANÝCH

Více

Počet uživatelů/z Pardubic 2017

Počet uživatelů/z Pardubic 2017 Přloha č. 1 Program podpory v oblasti 2017 ŽADATELÉ: Poř. čslo Název dle Název /účel Popis výše 1 4253965 ABATAB, spolek pro péči o rodinu 65 aktivizačn pro rodiny s dětmi Sasanky, ě aktivizačn pro rodiny

Více

Vnitřní pravidla pro odlehčovací službu - pobytovou Platná od 1.5.2015

Vnitřní pravidla pro odlehčovací službu - pobytovou Platná od 1.5.2015 Remedia Plus,.p.s., Dmvinka; U Nemcnice 3066/1, Břeclav 69002 email: sp.dmvinka@remediacentrum.cz www. remediaplus.cz tel. 519 315 137, 530 331 329, 739 697 689 Vnitřní pravidla pr dlehčvací službu - pbytvu

Více

Smlouva č. /2014 o poskytování služby sociální péče domova se zvláštním režimem. Oáza pokoje pro psychicky nemocné

Smlouva č. /2014 o poskytování služby sociální péče domova se zvláštním režimem. Oáza pokoje pro psychicky nemocné Smluva č. /2014 pskytvání služby sciální péče dmva se zvláštním režimem Oáza pkje pr psychicky nemcné dle 91 zákna č. 108/2006 Sb., sciálních službách, v platném znění. (dále jen Smluva) paní / panem (dále

Více

Příloha č. 1 Výroční zpráva o činnosti Komise pro sociální a zdravotní věci při Radě města Pardubic za rok 2016

Příloha č. 1 Výroční zpráva o činnosti Komise pro sociální a zdravotní věci při Radě města Pardubic za rok 2016 Příloha č. 1 Výroční zpráva o činnosti Komise pro sociální a zdravotní věci při Radě města Pardubic za rok Název komise: Komise pro sociální a zdravotní věci při Radě města Pardubic Působnost komise: Poradní

Více

Kurz DVPP. Žádost o akreditaci DVPP Vzdělávací program,,bezpečná a zdravá školka

Kurz DVPP. Žádost o akreditaci DVPP Vzdělávací program,,bezpečná a zdravá školka Kurz DVPP Žádst akreditaci DVPP Vzdělávací prgram,,bezpečná a zdravá šklka Vzdělávací prgram,,bezpečná a zdravá šklka Přadvé čísl: 13 1. Název vzdělávacíh prgramu: Bezpečná a zdravá šklka 2. Obsah - pdrbný

Více

Sociání služby Libina, p. o., Libina 540, Žádost o poskytnutí sociální služby v Sociálních službách Libina, p. o.

Sociání služby Libina, p. o., Libina 540, Žádost o poskytnutí sociální služby v Sociálních službách Libina, p. o. Sciání služby Libina, p.., Libina 540, 788 05 Tel: 583 233 203, 583 233 204 IČO: 75 00 39 88 e-mail: scialni2@ddlibina.cz www.ddlibina.cz Datum přijetí žádsti: Razítk rganizace: Žádst pskytnutí sciální

Více

Dohoda o výkonu pěstounské péče

Dohoda o výkonu pěstounské péče Dhda výknu pěstunské péče Název rganizace: Centrum pr dítě a rdinu LATUS Právní frma: bčanské sdružení se sídlem Nýřanská 34, 323 26 Plzeň IČ: 22767452 reg. MVČR 4.11.2011.pd č.j. VS/1-1/86 311/11-R zast.

Více

PODPORA VYBUDOVÁNÍ A PROVOZU ZAŘÍZENÍ PÉČE O DĚTI PŘEDŠKOLNÍHO VĚKU PRO PODNIKY I VEŘEJNOST MIMO HL. M. PRAHU / V HL. M. PRAZE. 27. 11.

PODPORA VYBUDOVÁNÍ A PROVOZU ZAŘÍZENÍ PÉČE O DĚTI PŘEDŠKOLNÍHO VĚKU PRO PODNIKY I VEŘEJNOST MIMO HL. M. PRAHU / V HL. M. PRAZE. 27. 11. PODPORA VYBUDOVÁNÍ A PROVOZU ZAŘÍZENÍ PÉČE O DĚTI PŘEDŠKOLNÍHO VĚKU PRO PODNIKY I VEŘEJNOST MIMO HL. M. PRAHU / V HL. M. PRAZE 27. 11. 2015, Praha PŘEDSTAVENÍ VÝZEV PŘEDSTAVENÍ VÝZEV Pdpra vybudvání a

Více

MATEŘSKÉ CENTRUM RÁKOSNÍČEK,o.s. r p

MATEŘSKÉ CENTRUM RÁKOSNÍČEK,o.s. r p MATEŘSÉ CENTRUM RÁOSNÍČE,.s. r r p t s í M u n i d PŘEDSTAVENÍ Jsem neziskvá rganizace bčanské sdružení Držitelé cenění Splečnst přátelská rdině Prvz mateřskéh centra jsme zahájili 2.1.2008 Výknný tým

Více

Charita Zlín. Burešov 4886, Zlín IČO: telefon:

Charita Zlín. Burešov 4886, Zlín IČO: telefon: Charita Zlín Přílha č.13b Burešv 4886, 760 01 Zlín IČO: 44117434 telefn: 577 224 050 www.zlin.charita.cz, e-mail: inf@zlin.charita.cz Psláním Charity Zlín je praktická a knkrétní pmc lidem v tělesné, duševní

Více

DOMOV PRO SENIORY A DŮM S PEČOVATELSKOU SLUŽBOU MARIÁNSKÉ LÁZNĚ příspěvková organizace

DOMOV PRO SENIORY A DŮM S PEČOVATELSKOU SLUŽBOU MARIÁNSKÉ LÁZNĚ příspěvková organizace DOMOV PRO SENIORY A DŮM S PEČOVATELSKOU SLUŽBOU MARIÁNSKÉ LÁZNĚ příspěvkvá rganizace POPIS REALIZACE SOCIÁLNÍ SLUŽBY DOMOV SE ZVLÁŠTNÍM REŽIMEM (účinnst d 19.3.2019) 1. Název a míst zařízení, míst pskytvání

Více

Plán e-bezpečnosti na škole

Plán e-bezpečnosti na škole Tent materiál je výstupem prjektu i-bezpečná škla reg. čísl: CZ.1.07/1.3.50/01.0014. Plán e-bezpečnsti na škle Šklní plán prevence a řešení elektrnickéh násilí Střední škla technická Žďár nad Sázavu 2014

Více

VNITŘNÍ PRAVIDLA ODLEHČOVACÍ SLUŽBY

VNITŘNÍ PRAVIDLA ODLEHČOVACÍ SLUŽBY VNITŘNÍ PRAVIDLA ODLEHČOVACÍ SLUŽBY KDO JSME A KOMU SLOUŽÍME platná d 1. 4. 2015 Charakteristika dlehčvací služby Odlehčvací služba je terénní služba pskytvaná sbám, které mají sníženu sběstačnst z důvdu

Více

Domov pro seniory Plaveč, příspěvková organizace, Plaveč 1, PSČ 671 32

Domov pro seniory Plaveč, příspěvková organizace, Plaveč 1, PSČ 671 32 Dmv pr seniry Plaveč, příspěvkvá rganizace, Plaveč 1, PSČ 671 32 VÝROČNÍ ZPRÁVA za rk 2010 Název rganizace: Dmv pr seniry Plaveč, příspěvkvá rganizace Sídl: Plaveč 1, PSČ 671 32 IČ rganizace: 45671702

Více

KURZ: Inkluze v MŠ se zaměřením na problematiku PAS a syndrom ADHD

KURZ: Inkluze v MŠ se zaměřením na problematiku PAS a syndrom ADHD KURZ: Inkluze v MŠ se zaměřením na prblematiku PAS a syndrm ADHD Akreditace MŠMT -č. j. 31094/2016-1- 921 I/2.3 Vzdělávání pedaggických pracvníků MŠ (v rámci OP VVV) Kurz je zaměřen na prhlubení kmpetencí

Více

PODPORA SENIORŮ V PŘIROZENÉM PROSTŘEDÍ

PODPORA SENIORŮ V PŘIROZENÉM PROSTŘEDÍ Rzvj dstupnsti a kvality sciálních služeb v Králvéhradeckém kraji www.scialniprjekty.cz Příprava Plánu rzvje sciálních služeb v Králvéhradeckém kraji pr bdbí 2011-15 Pracvní skupina: PODPORA SENIORŮ V

Více

Pomoc v nouzi, o.p.s.

Pomoc v nouzi, o.p.s. Pmc v nuzi,.p.s. Ppis realizace pskytvání sciální služby Pečvatelská služba Pmc v nuzi,.p.s. s účinnstí d ledna 2019 Kntaktní údaje: Zámečnická 501/7, 357 51 Kynšperk nad Ohří Tel.: 734 389 745, e-mail:

Více

Do praxe bez bariér. 11. května 2018, Veletrh sociálního podnikání Hradec Králové. Mgr. Jana Hanušová

Do praxe bez bariér. 11. května 2018, Veletrh sociálního podnikání Hradec Králové. Mgr. Jana Hanušová D praxe bez bariér 11. května 2018, Veletrh sciálníh pdnikání Hradec Králvé Mgr. Jana Hanušvá 15. května 2018 strana 1 Představení prjektu Předkladatel: Partneři: Králvéhradecký kraj Úřad práce České republiky

Více

Pravidla pro poskytování fakultativních služeb klientům

Pravidla pro poskytování fakultativních služeb klientům Centrum sciálních služeb Jindřichův Hradec Dmv Pístina Pístina 59, 378 02 Stráž nad Nežárku Vnitřní předpis směrnice č. 109/2014 Pravidla pr pskytvání fakultativních služeb klientům I. Obecná ustanvení

Více

Vítejte v Klubu R-Mosty!

Vítejte v Klubu R-Mosty! VEŘEJNÝ ZÁVAZEK NZDM Klub R-Msty R-Msty, z. s., Cimburkva 600/18, Praha 3 - Žižkv Nízkprahvý klub je zařízení, ve kterém mhu děti a mládež ve věku 10 21 let trávit vlný čas, bavit se, využívat pčítače,

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Šklní vzdělávací prgram pr šklní družinu 1. 9. 2009 Lada Keňvá ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU Základní škla Jívvá, kres Olmuc, příspěvkvá rganizace Ředitelka škly: Mgr. Pavla Krátká Vychvatelka:

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Základní škla a Mateřská škla Buchlvice šklní rk 2015/2016 Obsah Obsah... 1 Základní údaje škle... 2 Persnální zajištění prevence... 2 Charakteristika škly... 3 C je Preventivní

Více

Charita Zlín. Burešov 4886, 760 01 Zlín IČO: 44117434. telefon: 577 224 050 www.zlin.charita.cz, e-mail: info@zlin.charita.cz

Charita Zlín. Burešov 4886, 760 01 Zlín IČO: 44117434. telefon: 577 224 050 www.zlin.charita.cz, e-mail: info@zlin.charita.cz Charita Zlín Přílha č.13b Burešv 4886, 760 01 Zlín IČO: 44117434 telefn: 577 224 050 www.zlin.charita.cz, e-mail: inf@zlin.charita.cz Psláním Charity Zlín je praktická a knkrétní pmc lidem v tělesné, duševní

Více

Domov Kytín, poskytovatel sociálních služeb Výroční zpráva Domov Kytín, poskytovatel sociálních služeb IČO

Domov Kytín, poskytovatel sociálních služeb Výroční zpráva Domov Kytín, poskytovatel sociálních služeb IČO Výrční zpráva Dmv Kytín, pskytvatel sciálních služeb IČO 69344035 zastupený ředitelem Ing. Petrem Krdulem za rk 2017 1 Obsah 1. Základní infrmace příspěvkvé rganizaci... 3 2. Pskytvané sciální služby...

Více

Koncepce poradenských služeb poskytovaných ve škole

Koncepce poradenských služeb poskytovaných ve škole Kncepce pradenských služeb pskytvaných ve škle Šklní prgram (strategie) pedaggick-psychlgickéh pradenství Č.j.: 27317/2004-24 Nvelizvána vyhláška č.72/2005 Sb., pskytvání pradenských služeb ve šklách a

Více

Zpracovatel: IVRO, v.o.s.

Zpracovatel: IVRO, v.o.s. POZNESS Pznáním k lepším sciálním službám Zpracvatel: IVRO, v..s. Přílha č. 1 Srvnání sciálních služeb pr seniry na území Jihčeskéh kraje a Dlníh Rakuska Strana 2 1 PŘÍLOHA Č. 1 SROVNÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB

Více

Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Klub MOLO. Popis realizace služby

Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Klub MOLO. Popis realizace služby Nízkprahvé zařízení pr děti a mládež Klub MOLO Ppis realizace služby SLUŽBA Registrvaná sciální služba dle 62 zákna č. 108/2006 sciálních službách Adresa, kde je služba pskytvána: NZDM MOLO Březenecká

Více

Žádost o poskytnutí státní dotace na realizaci projektu prevence HIV/AIDS pro rok 2010 A. obecná část Žádosti

Žádost o poskytnutí státní dotace na realizaci projektu prevence HIV/AIDS pro rok 2010 A. obecná část Žádosti Pdací razítk MZ ČR/ Č.j.: Identif. Čísl prjektu: Žádst pskytnutí státní dtace na realizaci prjektu prevence HIV/AIDS pr rk 2010 A. becná část Žádsti Základní infrmace prjektu a dtačním titulu Název pskytvatele

Více

Příloha č. 1. Datum jednání komise v roce Jméno a příjmení

Příloha č. 1. Datum jednání komise v roce Jméno a příjmení Příloha č. 1 Jméno a příjmení Datum jednání komise v roce 2013 19.02. 14.03. 11.04. 16.05. 17.06. 03.09. 24.10. 19.11. 21.11. 26.11. 12.12. Rychtecký Jakub x x x x x x x x x x x Linhart Zdeněk x x x x

Více

Řídící výbor Paktu zaměstnanosti KHK. 27. března 2018 Hradec Králové

Řídící výbor Paktu zaměstnanosti KHK. 27. března 2018 Hradec Králové Řídící výbr Paktu zaměstnansti KHK 27. března 2018 Hradec Králvé Výknná rada Paktu zaměstnansti KHK Aktivity v rce 2017 5x jednání Výknné rady mapvání aktivit jedntlivých aktérů v blasti zaměstnansti diskuze

Více

Domov seniorů Stříbrné Terasy o.p.s., Havlíčkova 1395/30,586 01 Jihlava, -rocní zpráva. Zpráva o činnosti a hospodaření organizace v roce 2011 ...

Domov seniorů Stříbrné Terasy o.p.s., Havlíčkova 1395/30,586 01 Jihlava, -rocní zpráva. Zpráva o činnosti a hospodaření organizace v roce 2011 ... Dmv senirů Stříbrné Terasy.p.s., Havlíčkva 1395/30,586 01 Jihlava, rcní zpráva Zpráva činnsti a hspdaření rganizace v rce 2011 '........ >:. \... 1 Dmv senirů Stříbrné Terasy.p.s., Havlíčkva 1395/30, 58601

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD. Účinnost: 25.11.2013. zákonným zástupcům dětí, pracovníkům školy MŠ Holice. Mgr. Mojmír Chytil, ředitel školy

ŠKOLNÍ ŘÁD. Účinnost: 25.11.2013. zákonným zástupcům dětí, pracovníkům školy MŠ Holice. Mgr. Mojmír Chytil, ředitel školy ZŠ a MŠ Olmuc Hlice, Náves Svbdy 41 ŠKOLNÍ ŘÁD pracviště Mateřská škla, Náves Svbdy 38 Zpracvala: Jana Skřivánkvá Účinnst: 25.11.2013 Infrmace pdána: Vydal: záknným zástupcům dětí, pracvníkům škly MŠ Hlice

Více

! STANOVY SPOLKU I. Název MĚSÍČNÍ HOUPAČKA, spolek (dále jen MH) Sídlo: Hřbitovní 29, Ivančice, 664 91

! STANOVY SPOLKU I. Název MĚSÍČNÍ HOUPAČKA, spolek (dále jen MH) Sídlo: Hřbitovní 29, Ivančice, 664 91 STANOVY SPOLKU I. Název MĚSÍČNÍ HOUPAČKA, splek (dále jen MH) Sídl: Hřbitvní 29, Ivančice, 664 91 II. Charakteristika MH a) Sdružení je dbrvlným nevládním neziskvým sdružením vzniklým pdle zákna č. 83/1990

Více

Dotazník pro neziskové organizace

Dotazník pro neziskové organizace Dtazník pr neziskvé rganizace Vážení zástupci neziskvých rganizací z Nvéh Hrádku, dvlujeme Vás tímt pžádat vyplnění dtazníku, který služí pr zjištění názrů a ptřeb neziskvých rganizací v Nvém Hrádku. V

Více

SDRUŽENÍ NERATOV, o.s.

SDRUŽENÍ NERATOV, o.s. SDRUŽENÍ NERATOV,.s. partner prjektu Ergtep pr žáky i pedaggy, reg. čísl CZ.1.07/1.1.00/54.0051 www.neratv.cz Kd jsme? Sdružení Neratv,.s. bčanské sdružení zalžené rku 1992 naše pslání bnva vysídlené vsi

Více

OBNOVA NERATOVA. Projekt Sdružení Neratov, o.s. www.neratov.cz

OBNOVA NERATOVA. Projekt Sdružení Neratov, o.s. www.neratov.cz OBNOVA NERATOVA Prjekt Sdružení Neratv,.s. www.neratv.cz Kd jsme? Sdružení Neratv,.s. bčanské sdružení zalžené rku 1992 naše pslání bnva vysídlené vsi a putníh místa pmc lidem s pstižením a puštěným dětem

Více

VIDA sociální služby, s.r.o. VNITŘNÍ PRAVIDLA OSOBNÍ ASISTENCE

VIDA sociální služby, s.r.o. VNITŘNÍ PRAVIDLA OSOBNÍ ASISTENCE VIDA sciální služby, s.r.. VNITŘNÍ PRAVIDLA OSOBNÍ ASISTENCE platná d 01.08.2015 KDO JSME A KOMU SLOUŽÍME Charakteristika sbní asistence Osbní asistence je terénní služba pskytvaná sbám, které mají sníženu

Více

Závěrečná prezentace projektu: Strategie efektivního propojení ZSF JU s neziskovým sektorem

Závěrečná prezentace projektu: Strategie efektivního propojení ZSF JU s neziskovým sektorem Závěrečná prezentace prjektu: Strategie efektivníh prpjení ZSF JU s neziskvým sektrem Prgram:č. 4c Prgram na pdpru tevřensti vyských škl Pdprgram: Pdpra splupráce vyských škl s neziskvými rganizacemi Řešitel:

Více

Výzva č. 03_16_134: Podpora sociálního začleňování v Praze

Výzva č. 03_16_134: Podpora sociálního začleňování v Praze Kliknutím na iknu přidáte brázek. Výzva č. 03_16_134: Pdpra sciálníh začleňvání v Praze Kliknutím na iknu přidáte brázek. Šárka Müllervá, Linda Maršíkvá, Kateřina Jechvá Kliknutím na iknu přidáte brázek.

Více

Zápis z diskusního fóra pracovní skupiny č. 16

Zápis z diskusního fóra pracovní skupiny č. 16 Zápis z diskusníh fóra pracvní skupiny č. 16 (Průřezvá skupina) Termín knání: 25. 5. 2017 Míst knání: Ostrava Mariánské Hry, budva DTO Facilitátři: Mgr. Jarslava Krömervá, PhDr. Jarslava Sýkrvá Téma: Kvalita

Více

Občanské sdružení CESTOU NECESTOU, Náplavní 2013/1, Praha 2

Občanské sdružení CESTOU NECESTOU, Náplavní 2013/1, Praha 2 Občanské sdružení CESTOU NECESTOU, Náplavní 2013/1, Praha 2 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2011 C děláš pr sebe, děláš pr druhé. C děláš pr druhé, děláš pr sebe. ( N.D. Walsch) Údaje rganizaci Název bčanskéh sdružení

Více

Charakteristika vzdělávacího programu

Charakteristika vzdělávacího programu Charakteristika vzdělávacíh prgramu Základní filsfie mateřské škly:,,důležitější pr dítě předšklníh věku je, jak se v mateřské škle cítí, než t c umí a zná. Vzdělávací cíle vyplývající z filsfie škly:

Více

Marketing sociálních služeb

Marketing sociálních služeb Marketing sciálních služeb Jan Mlek VÚPSV, v.v.i. Praha 2009 Publikace byla schválena ediční radu ve slžení: dc. Ing. Ladislav Průša, CSc. (VÚPSV, v.v.i. Praha) Ing. Martin Hlub, Ph.D. (VÚPSV, v.v.i. Praha)

Více

cestovního ruchu

cestovního ruchu Nárdní prgram pdpry cestvníh ruchu 2010-2013 Pdprgram Cestvní ruch pr všechny Vyhlášen 16. únra 2010 Cíle pdprgramu: zpřístupnění aktivit spjených s cestváním i určitým způsbem znevýhdněným skupinám byvatel;

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program GYMNÁZIUM KROMĚŘÍŽ Masarykv náměstí 496 767 01 Krměříž Minimální preventivní prgram pr šklní rk 2012 / 2013 Dkument zpracval: Šklní metdik prevence: Mgr. Michal Kříž Dkument schválila: Ředitelka škly:

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A 2 0 0 8

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A 2 0 0 8 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A 2 0 0 8 DOMOV U RYBNÍKA VÍCEMĚŘICE PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Obsah: str. 3 str. 4 str. 5 str. 9 str. 12 str. 15 str. 18 Základní údaje Pskytvání sciálních služeb Dmva u rybníka Cíle

Více

Oblastní charita Vyškov: Výroční zpráva 2012

Oblastní charita Vyškov: Výroční zpráva 2012 1 Vážení přátelé, je za námi rk 2012 a mjí pvinnstí je, abych se splečně s Vámi hlédla, a zhdntila práci Oblastní charity Vyškv. Organizace vstupvala d rku 2012 ne zcela s uspkjivým hspdářským výsledkem.

Více

Akční plán. o Aktivity jednotlivých škol vybavení školních kabinetů vybavení učebními pomůckami vybavení tříd vybavení odborných učeben vybavení šaten

Akční plán. o Aktivity jednotlivých škol vybavení školních kabinetů vybavení učebními pomůckami vybavení tříd vybavení odborných učeben vybavení šaten Akční plán Jedntlivé pririty a patření akčníh plánu vycházejí z ptřeb zjištěných v řešeném území na základě prvedených analýz (dtazníkvé šetření MŠMT, rzhvry na šklách), strategických a kncepčních dkumentů

Více

Národní centrum podpory transformace sociálních služeb web: www.trass.cz

Národní centrum podpory transformace sociálních služeb web: www.trass.cz web: www.trass.cz Individuální a splečenské dpady využívání ústavních a kmunitních služeb Srvnání sciálních a eknmických dpadů rzhdnutí kruhu využíváných služeb ve vybraných mdelvých situacích Klient Ministerstv

Více

Příloha č. 2 Popis podporovaných aktivit

Příloha č. 2 Popis podporovaných aktivit Přílha č. 2 Ppis pdprvaných aktivit Pdprvané aktivity pdpry typu A - Systémvá pdpra sciální práce v bcích (maximální dba realizace 24 měsíců): 1) Výkn sciální práce dle 63 zákna č. 111/2006 Sb., pmci v

Více

Dotazník spokojenosti rodičů dětí navštěvujících ZŠ Stolany

Dotazník spokojenosti rodičů dětí navštěvujících ZŠ Stolany Dbrý den, vážení rdiče! Předkládáme vyhdncení Dtazníku spkjensti. Máme z výsledku dbrý pcit. Odpvědi, které nesplňvaly naše představy, jsme splečně knzultvali na lednvém setkání rdičů. A když byla vyská

Více

Domov pro seniory Severní Terasa příspěvková organizace V Klidu 3133/12, 400 11 Ústí nad Labem telefon: 472 775 577, fax: 472 776 089 IČ:44555326

Domov pro seniory Severní Terasa příspěvková organizace V Klidu 3133/12, 400 11 Ústí nad Labem telefon: 472 775 577, fax: 472 776 089 IČ:44555326 Dmv pr seniry Severní Terasa příspěvkvá rganizace V Klidu 3133/12, 400 11 Ústí nad Labem telefn: 472 775 577, fax: 472 776 089 IČ:44555326 DIČ: CZ44555326 e-mail: ddst@ddst.cz www.ddst.cz 1 OBSAH STRANA

Více

Upřesnění k Zásadám podprogramu a k elektronické žádosti Podpora obnovy a rozvoje venkova 2015

Upřesnění k Zásadám podprogramu a k elektronické žádosti Podpora obnovy a rozvoje venkova 2015 Upřesnění k Zásadám pdprgramu a k elektrnické žádsti Pdpra bnvy a rzvje venkva 2015 Vysvětlení vybraných pdmínek pdprgramu Oprávnění příjemci pdpry (viz. bd 2 Zásad pdprgramu) Obec d 3000 byvatel (včetně),

Více

OBECNÍ ÚŘAD STRANNÝ. Standardy kvality SPO

OBECNÍ ÚŘAD STRANNÝ. Standardy kvality SPO OBECNÍ ÚŘAD STRANNÝ Standardy kvality SPO Standardy kvality sciálně právní chrany O JEDNOTLIVÝCH STANDARDECH 2. Prstředí a pdmínky 7. Prevence 9. Jednání, vyhdncvání a individuální plán chrany dítěte 11.

Více

U S N E S E N Í. MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části. č.j.: 150/2012

U S N E S E N Í. MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části. č.j.: 150/2012 č.j.: 150/2012 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č. 133 ze dne 29.2.2012 k pdnětům kmise sciální a zdravtní Rady městské části Rada městské části I. b e r e n a v ě d m í II. 1. zápis

Více

Výzva č. 3/2017 Dotační program na podporu projektů prevence kriminality v roce 2017

Výzva č. 3/2017 Dotační program na podporu projektů prevence kriminality v roce 2017 Výzva č. 3/2017 Dtační prgram na pdpru prjektů prevence kriminality v rce 2017 Měst Orlvá na základě usnesení Rady města Orlvé vyhlašuje dtační prgram na pdpru prjektů prevence kriminality pr rk 2017 Prgram

Více

Výkonná rada Paktu zaměstnanosti. 14. září 2017 Hradec Králové

Výkonná rada Paktu zaměstnanosti. 14. září 2017 Hradec Králové Výknná rada Paktu zaměstnansti 14. září 2017 Hradec Králvé Prgram I. Úvdní slv II. Základní výstupy z prjektu Zaměstnaný abslvent v rce 2017 zhdncení pradenských aktivit, zhdncení praxí, infrmace ze setkání

Více

Mateřská škola speciální, Praha 8, Štíbrova 1691

Mateřská škola speciální, Praha 8, Štíbrova 1691 Mateřská škla speciální, Praha 8, Štíbrva 1691 INFORMACE O POVINNÉM SUBJEKTU pdle vyhlášky č. 442/2006 Sb. Označení a uvzvací Obsah plžky text 1. Název Mateřská škla speciální, Praha 8, Štíbrva 1691 2.

Více

Mlllllllllllllll MMB

Mlllllllllllllll MMB Mlllllllllllllll MMB2018000000375 J/ Rada města Brna ZM7/ ^59 Z7/38. zasedání Zastupitelstva města Brna knané dne 10. dubna 2018 Název: Návrh na rzdělení dtací na rk 2018 NNO. které vhdným způsbem navazují

Více

Minimální preventivní program sociálně patologických jevů. Školní rok SŠ Trhové Sviny, Školní 709,

Minimální preventivní program sociálně patologických jevů. Školní rok SŠ Trhové Sviny, Školní 709, Minimální preventivní prgram sciálně patlgických jevů Šklní rk 2018 2019 SŠ Trhvé Sviny, Šklní 709, 374 19 1. Práce pedaggickéh sbru a vedení škly Sučasné slžení pedaggickéh klektivu funguje bez větších

Více

DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM Č. IX ZE DNE

DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM Č. IX ZE DNE DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM Č. IX ZE DNE 24. 07. 2013 ZADAVATEL: Česká republika Ministerstv práce a sciálních věcí Sídlem: Na Příčním právu 1/376, 128 01 Praha 2 Jednající: Ing. Janem Havránkem,

Více

Výsledky dotazníkového šetření zaměřeného na skupinu neformálních pečujících osob

Výsledky dotazníkového šetření zaměřeného na skupinu neformálních pečujících osob Výsledky dtazníkvéh šetření zaměřenéh na skupinu nefrmálních pečujících sb Obdbí realizace: říjen 2015 únr 2016 Míst realizace: Nvpacký regin a přilehlé reginy Realizátr: Živt bez bariér, z.ú. Zpracval:

Více

Doporučení Středočeskému kraji k transformaci ústavní péče v péči komunitní

Doporučení Středočeskému kraji k transformaci ústavní péče v péči komunitní , 3P Cnsulting, s. r.., Římská 12, 120 00 Praha 2 telefn: (+420) 739 548 469 e-mail: inf@trass.cz web: www.trass.cz Dpručení Středčeskému kraji k transfrmaci ústavní péče v péči kmunitní Klient Zakázka

Více

Evropská charta práv pacientů seniorů

Evropská charta práv pacientů seniorů Evrpská charta práv pacientů senirů Úvd Se stářím se zvyšuje pravděpdbnst nemcnění. Může se stát, že djde k situaci, kdy člvěk nebude mci vést plnhdntný živt. Tím důležitější se stane kvalitní a dstupná

Více

Setkání starostů MAS ORLICKO. Operační programy a strategie MAS

Setkání starostů MAS ORLICKO. Operační programy a strategie MAS Setkání starstů MAS ORLICKO Operační prgramy a strategie MAS České Libchavy, 22. 9. 2015 Ing. Ivana Vanická Ing. Alice Bržkvá Ing. Lukáš Bednář Ing. Tmáš Vacenvský Obsah prezentace: - Integrvaný reginální

Více