Lekce 2 Jednoduchý lineární regresní model

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Lekce 2 Jednoduchý lineární regresní model"

Transkript

1 Lekce 2 Jedoduchý lieárí regresí model

2 Co si řekeme v této lekci Trochu opáčko miulé lekce Sezámíme se s jedoduchým regresím modelem Vysvětlíme si co je to regrese Naučíme se jej iterpretovat Metoda ejmeších čtverců Jak úspěšé bylo proložeí dat

3 Jedoduchý lieárí regresí model Máme pouze jedu ezávisle proměou Vztah mezi závisle proměou (y) a ezávisle proměou (x) je lieárí Získáme ějaká data (y) a (x) (empirické/výběrové hodoty) to co se aměřilo Cílem je popsat vztah mezi (y) a (x) Výos pole a možství hojiva My víme, že zde existuje lieárí vztah čím více hojiva tím větší výos (teorie) Ale evíme, jak přesě má daý vztah vypadat když budu hojit 10kg hojiva a 1 hektar, jaký bude výos? Teoretická (hypotetická) regresí fukce epozorovatelá Teoretický vztah většiou ezáme y = β 0 + β 1. x 1 + ε výos = β 0 + β 1 hojivo + ε výos Empirická regresí fukce je Odhad teoretické regresí fukce ε-mimo jié ostatí proměé ovlivňující výos pole počasí, kvalita půdy atd.. hojivo

4 x Teoretická a empirická regresí fukce Pro každé pozorováí (i),2 y i = β 0 + β 1. x i + ε i Při eexisteci chyby (ε) Model determiistický (pevá závislost) y=3+2.x y i - i-tá empirická hodota vysvětlovaé proměé (výos pole i) Mzda Míry, Kirilla, Leky ε i - áhodá chyba e i -reziduum rozdíl mezi empirickou regresí fukcí a empirickou hodotou Náhodá chyba ε i - áhodá složka (chyba) rozdíl mezi teoretickou regresí fukcí a empirickou hodotou Na (y) působí další áhodé proměé ež pouze (x) Na pozorováí působí áhodé chyby (epřesé váhy) y y i Empirická regresí fukce ε i e i Reziduum je odhadem áhodé chyby (dopustili jsme se dalších chyb) ε i Teoretická regresí fukce e i

5 y = β 0 + β 1. x + ε Jedá se o vektorový zápis y i = β 0 + β 1. x i,1 + ε i wage = β 0 + β 1 edu + ε y pepa = β 0 + β 1. x pepa,1 + ε pepa y růža = β 0 + β 1. x růža,1 + ε růža y 1 y 2 y = x x 21. 1x 1 β 0 β 1 + ε 1 ε 2 ε Pro každé pozorováí (i),2 y i = β 0 + β 1. x i + ε i y i - i-tá empirická hodota vysvětlovaé proměé (výos pole i) Mzda Míry, Kirilla, Leky ε i - áhodá chyba

6 Nezáme skutečý vztah PRF Musíme udělat odhady β 0,1 - b 0,1 Proč? Pro odhad parametrů využíváme růzé techiky OLS (MNČ), GLS(MZNČ), MLM(MMV) Požadavky a odhad Nezkresleý (estraý, evychýleý) Kozistetí Vydatý výos = β 0 + β 1 hojivo + ε Chceme zát ceteris paribus efekt Vlastosti odhadů y = β 0 + β 1 x + ε y = b 0 + b 1 x + e Pokud budou splěy určité předpoklady Metoda ejmeších čtverců ám poskyte požadovaé vlastosti odhadu Pamatovat: β 0,1 jsou parametry (kostaty) ezáme b 0,1 jsou áhodé veličiy mají svoje rozděleí

7 Požadavky a odhad Nezkresleý (estraý, evychýleý) Kozistetí Vydatý Proč? výos = β 0 + β 1 hojivo + ε y = β 0 + β 1 x + ε y = b 0 + b 1 x + e Pokud budou splěy určité předpoklady Metoda ejmeších čtverců ám poskyte požadovaé vlastosti odhadu Pamatovat: β 0,1 jsou parametry (kostaty) ezáme b 0,1 jsou áhodé veličiy mají svoje rozděleí Provádíme pouze 1 áhodý výběr proto spíše mluvíme o postupu při získáí odhadu pokud budou splěy předpoklady a provedli bychom -áhodých výběrů Odhad parametrů by byl ezkresleý, kozistetí, vydatý - s kozistetím odhadem se pojí že výběr roste do ekoeča více ve vlastostech odhadů Pro 1 áhodý výběr musíme doufat, že získaý vzorek, se blíží základímu souboru Jelikož základí soubor ezáme, emůžeme si být zcela jisti o podobosti se ZS Důležité uvědomit si pro případé využité ekoometrických modelů Pokud budou splěy daé předpoklady Daá metoda vede k ezkresleému, kozistetímu případě i vydatému odhadu

8 Závislá a ezávislá proměá 1) y = β 0 + β 1. x + ε Skutečý epozorovaý vztah Zajímá ás jak se měí y se změou x Na y kromě x působí další proměé - ε Jiak by body byly a přímce Předpoklad správosti modelu!!! My se pouze domíváme že 1) představuje skutečý vztah y = β 1 x y/ x = β 1 y zavislá vysvětlovaá x ezávislá Vysvětlující y wage y = b 0 + b 1 x y = β 0 + β 1. x respose CONTROL regresad Regresor y = β 1 predicted predictor β 0 x = 1 β 1 sklo β 0 úrovňová kostata x edu

9 y = β 1 x wage = 0,5 + 0,3edu + ε NEZNÁME wage = 0,3 x Nás PRÁVĚ zajímá jak stupě vzděláí ovliví velikost mzdy Změa (růst) vzděláí o 1 rok avíc Zameá růst mzdy o 0,3 Jedá se o ceteris paribus (když ostatí se eměí) Zůstává fixí wage y = β 0 + β 1. x Proto musíme zavést restrikci pro chováí áhodé složky Chceme aby se změou (x) se měil POUZE y A e ostatí faktory i ty v ε y = β 1 ε = 0 pak y = β 1 x β 0 x = 1 β 1 sklo β 0 úrovňová kostata itercept edu

10 y = β 0 + β 1. x + ε wage = β 0 + β 1 edu + ε ε = 0 pak y = β 1 x Zovu: a) Zajímá ás jak se měí y se změou x b) Na y kromě x působí další proměé - ε Proto restrikce a vztah x a ε E εȁx = E ε Bez této restrikce bychom ezjistili ceteris paribus efekt β k Je uté, aby (x) a (ε) byly ezávislé Setkáte se s ekorelovaé (slabší předpoklad) Pro ás E εȁx = E ε = 0 ε Pod áhodou složkou si zle představit: Další miorití vlivy Chyby v měřeí Stochastický charakter lidského chováí Možost chybého modelu špatý model Pro (ε) je áhodá proměá předpokládáme, že: Spojeí s úrovovou kostatou E ε = 0 áhodé vlivy se v průměru vyruší Faktory obsažey v áhodé složce jsou v průměru ulové Proč? Korelace řeší lieárí vztah (jak se změí ε když se změí x) Může astat korelace (ε) a (x) je ula, ale korelace (ε) a (x 2 ) apř. 0,6 E εȁx = 0 postihuje i tyto elieárí případy Nedodržeí obecě povede ke zkresleému odhadu x

11 Pod áhodou složkou si zle představit: Další miorití vlivy Chyby v měřeí Stochastický charakter lidského chováí epředvídatelé faktory Možost chybého modelu 1) vyechaá proměá 2) elieárí vztahy y = β 0 + v y = β 0 + β 1 x 1 + ε v = β 1 x 1 + ε Všechy uvedeé faktory se projeví v áhodé složce A tak i po odhadu v residuích Více residuálí aalýza a porušeí Gauss-Markov přepokladů wage wage = β 0 + β 1 age + β 2 age 2 + ε wage = β 0 + β 1 age + v e x age

12 Regresí fukce y = β 0 + β 1. x + ε E ȁ y x = β 0 + β 1. x E( wageȁedu) Podmíěá středí hodota jak ovlivňuje hodota (x) středí hodotu (y) jak se měí (y), když se měí (x) v průměru zbavit se dalších vlivů Cílem je popsat co ejlépe vztah Aby v průměru bylo (y) vysvětleo pomocí (x) Aby v průměru další vlivy (ezkreslovali) model V průměru zameá osoba A má vzděláí 10 a mzdu 4 E ȁ ε x = 0 wage = 0,5 + 0,3 10 = 3,5 wage = 0,5 + 0,3edu + ε Regresí aalýza ám eřeke, že osoba Veroika, Míra má přesě daou mzdu Zjistíme však jak vzděláí ovlivňuje její velikost!!! To platí jak pro PRF i SRF!!! ȁ E(ε x) = 0 Jak růzá x ovliví očekávaé (průměré) ε Proměá x je exogeí při eplatosti edogeí Zero-coditioal mea assumptio

13 mzda = β 0 + β 1. vzděláí + ε Cíl zjistit jak vzděláí ovlivňuje velikost mzdy E ȁ ε x = 0 E ȁ mzda vzděláí = β 0 + β 1. vzděláí Na výši mzdy působí i další vlivy Předpoklad ε=schoposti E Předpokládáme E ȁ schoposti vzděláí = 0 schopostiȁ5 = 0 E schopostiȁ15 = 0 Zjistíme jak růst/pokles vzděláí ovliví velikost mzdy -β 1 Kdy míra schopostí se eměí E ȁ schoposti vzděláí 0 Vzděláí ovliví schoposti i mzdu Odhad β 1 bude zkresleý a ekozistetí

14 E mzda = β 0 + β 1. vzděláí + ε Cíl zjistit jak vzděláí ovlivňuje velikost mzdy ȁ mzda vzděláí = β 0 + β 1. vzděláí mzda = b 0 + b 1. vzděláí + e b 0 = 146,852 b 1 = 60,2143 mzda = 146, ,2143. vzděláí + e mzda = 146, ,2143. vzděláí

15 mzda = 146, ,2143. vzděláí + e mzda = 146, ,2143. vzděláí

16 E ȁ y x = β 0 + β 1. x E(ε) = 0 E ȁ ε x = 0 mzda = β 0 + β 1. vzdláí + ε E ȁ schoposti vzděláí = 0 Vliv x i a vývoj středí hodoty y i měří změu středí hodoty (y) - tedy E yȁx v závislosti a změě x Pro daý stupeň vzděláí, budeme měit pozorováí Získáme rozdílé hodoty (y) mzdy Vlivem áhodé složky y E E yȁx = β 0 + β 1. x ȁ mzda vzděláí = β 0 + β 1. vzděláí Míra má plat a studoval 5 let Jeho plat by měl být Jakto? Náhodá složky Míra má MFF ε~iid(0, σ 2 ) Myšleka v průměru Markéta má plat a studoval 5 let Jeho plat by měl být Jakto? Rozděleí (hustota) áhodé složky Náhodá složky NF Nepozorovatelá Zatím žádý předpoklad o kokrétím rozděleí áhodé složky x

17 Hledáí kokrétího tvaru regresí fukce Červeé body začí empirické (apozorovaé) hodoty Musíme ajít vhodou přímku, která ejlépe proloží apozorovaá data Nebo-li určit odhady parametrů b 0,1 tak, aby hodota reziduí byla co ejmeší y i = β 0 + β 1. x i + ε i y i = b 0 + b 1. x i Každou empirickou hodotu y i ahradíme určitou vyrovaou hodotou y i Která bude ležet a zvoleé empirické (výběrové) regresí přímce y Problém je, že takových přímek může existovat ekoečě moho Musíme ajít kritérium ejlépe vystihe daý vztah y 5 y 6 y y 5 y 1 y 2 y 3 y 3 y 4 y 4 = y 4 y 5 y 6 y 1 y 3 y 4 y 6 y 7 y 1 y 2 x y 2 x

18 Metoda ejmeších čtverců (MNČ,OLS) Jeda z metod jak odhadout parametry β 0 a β 1 další metoda mometů(mom) a maximálí věrohodost (ML) y = β 0 + β 1 x + ε y = b 0 + b 1 x y = b 0 + b 1 x + e Pro OLS si uvedeme 3 způsoby odhadu (každý at si vybere) Pomocí sum (přehledé, epraktické) Maticově (pro sudety eřehledé, praktické) Pomocí tzv. Moetů Problém je, že takových přímek může existovat ekoečě moho Musíme ajít kritérium ejlépe vystihe daý vztah y y 5 y 3 y 4 y 7 y 1 y 6 y 2 x

19 Zeleé šipky představují odchylku skutečé hodoty od vyrovaé hodoty e i = y i y Otázka: Když už musí existovat odchylky ideálí by bylo jejich vzájemé vykompezováí? e i = y i y i = 0 y y 5 y 6 y 7 Kladé a záporé odchylky se požerou y 3 y 4 y 5 y 7 e i = y i b 0 b 1 x 1 = 0 y 1 y 3 y 4 = y 4 y 6 y 1 y 2 e i -reziduum Rozdíl mezi empirickou regresí fukcí a empirickou (aměřeou) hodotou x

20 Součet čtverců odchylek empirických hodot y i od hodot teoretických η i byl miimálí Metoda ejmeších čtverců (MNČ, OLS) y = β 0 + β 1 x + ε y = b 0 + b 1 x + e y i = b 0 + b 1. x i e 2 i = (y i y i ) 2 mi y y 7 e 2 i = (y i b 0 b 1 x 1 ) 2 mi y 5 y 6 y 3 y 4 y 5 y 6 y 7 e i = 0 y 1 y 2 y 3 y 4 = y 4 Rozlišovat y 1 y 2 e 2 i mi x

21 y 1 = x y 2 = x 40 yi yh1 yh2 x 4, , , , , , , , , , e1 e2 1, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,80639 e1^2 e2^2 2, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

22 Přímková regrese y = β 0 + β 1. x + ε y = b 0 + b 1. x e 2 i = (y i y i ) 2 mi Q mi hledáme extrém miimum b 0 je odhad β 0 b 1 je odhad β 1 Q = (y i b 0 b 1. x i ) 2 Tedy takové b 0,1, které budou miimalizovat fukci Q 2 Q = (y i b 0 b 1. x i ) 2 = (y 1 b 0 b 1. x 1 ) 2 +(y 2 b 0 b 1. x 2 ) 2 Idex i představuje i-té pozorováí Mzdu, vzděláí Natáliye Q = 2 b 0 y i b 0 b 1. x i. 1 = 0 Q b 0 = 2. y 1 b 0 b 1. x y 2 b 0 b 1. x 2. 1 = 0 Q = 2 b 1 y i b 0 b 1. x i. x i = 0 Q b 1 = 2. y 1 b 0 b 1. x 1. x y 2 b 0 b 1. x 2. x 2 = 0

23 Q = 2 b 0 y i b 0 b 1. x i. 1 = 0 Q = 2 b 1 y i b 0 b 1. x i. x i = 0 y i b 0 b 1. x i = 0 y i =. b 0 +b 1 തy =. b 0 +b 1 xҧ തy = b 0 + b 1 xҧ b 0 = തy b 1 xҧ x i y i b 0 b 1. x i. x i = 0 y i. x i = b 0 x i + b 1 y i. x i = b 0 x ҧ + b 1 x i 2 x i 2 y i. x i = (തy b 1 x) ҧ x ҧ + b 1 y i. x i = തy xҧ b 1 xҧ 2 + b 1 x i 2 x i 2 pozor suma ҧ x = x i

24 ҧ y i. x i = തy xҧ b 1 xҧ 2 + b 1 y i. x i തy x ҧ = b 1 x 2 i xҧ 2 x i 2 Pozor a idexy!!! xҧ 2 = x i 2 = 1 x i x i y i. x i തy xҧ x 2 i xҧ 2 = b 1 x i =. xҧ x i x ҧ. y i തy = y i x i x ҧ = x i (y i തy) (y i. x i y i x) ҧ (x 2 i x i x) ҧ = b 1 x i x ҧ. y i തy b x i xҧ 2 = b 1 = 1 Cov(x, y) Var(x) (x 2 i x i x) = x i xҧ 2 b 0 = തy b 1 xҧ

25 ҧ ҧ x ҧ = x i x i =. xҧ x i x ҧ. y i തy = y i x i x ҧ = x i (y i തy) x i x ҧ. y i തy = (x i y i x i തy xy ҧ i + xҧ തy) = x i y i തy (x 2 i x i x) = x i xҧ x i xҧ 2 = x i xҧ 2 y i + xҧ തy = x 2 i 2xҧ x i + xҧ 2 = x i y i തy xҧ xҧ തy + xҧ തy = x i y i തy x ҧ = = x i y i തy x i = x i (y i തy) x 2 i 2x ҧ x ҧ + xҧ 2 = = x 2 i xҧ 2 = (x 2 i x i x) തy x ҧ = തy x i = xҧ y i

26 y 1 = x y 2 = x 40 yi yh1 yh2 x 4, , , , , , , , , , Nekoečě moho přímek e1 e2 1, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,80639 e1^2 e2^2 2, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

27 Regresí koeficiet (výběrový regresí koeficiet) Směrice (sklo) regresí přímky Může abýt libovolých hodot!!! Přímková regrese je lieárí regresí fukce (lieárí v parametrech) Obráceě emusí platit!!! b 1 = y i = b 0 + b 1. x b xy = s xy s x 2 x i x ҧ. (y i തy) x i xҧ 2 PŘÍMKOVÁ REGRESE!!! JEDNODUCHÝ RM!!! Zaméko kovariace udává zaméko odhadu parametru!! Proč? b 1 = Cov(x, y) var(x) cov(x, y) > 0 cov(x, y) < 0 cov x, y = 0 Lieárí ezávislost

28 Excel Neaplikovat a víceásobou regresi!!! Cov x, y = 1 1 x i x ҧ. (y i തy) log wage = β 0 + β 1 educ + ε Var x = 1 1 x i xҧ 2 b 1 = Cov(x, y) var(x) b 0 = തy b 1 xҧ e i = 0 Rozlišovat e 2 i mi

29 Metoda mometů Cov x, ε = 0 E xε = 0 E ε = 0 E ȁ ε x = E ε = 0 y = β 0 + β 1 x + ε E X, E Y = 0 Cov X, Y = E X E X. Y E Y E XY XE Y E X. Y + E X. E Y E(XY) Dvě podmíky x i xҧ x i = x i xҧ 2 A x i y i തy = x i x ҧ. (y i തy) E ε = 0 E y β 0 β 1 x = 0 E xε = 0 E x. y β 0 β 1 x = Pro výběrový soubor o pozorováí platí y i b 1 b 2 x i = 0 x i y i b 1 b 2 x i = 0 തy b 1 b 2 xҧ 1. b 1 = തy b 2 xҧ x i y i (തy b 2 x) ҧ b 2 x i = 0 x i (y i തy) = b 2 x i ( xҧ x i ) b 2 = x i (y i ഥy) x i (ഥx x i ) b 2 = b 2 = Cov(x, y) var(x) x i xҧ 2 > 0 x i x ҧ. (y i തy) x i xҧ 2

30 1. y i b 1 b 2 x i = 0 1. x i y i b 1 b 2 x i = 0 To je odhad mometů!!! μ 1 = E y i prví momet μ 2 = E y 2 i druhy momet jejich odhady μ 1 = 1 y i μ 2 = 1 y i 2 θ = E x i y i መθ = 1 x iy i

31 Vlastosti OLS OLS je techika, díky které získáme odhad ezamých parametrů Zároveň získáme odhad áhodé chyby residua Vlastosti residuí budou spojey s daým OLS odhadem Důležité si uvědomit pro hodoceí modelů y = β 0 + β 1. x + ε y = b 0 + b 1. x + e e 2 i = (y i y i ) 2 mi Odhad pomocí OLS má ěkteré zajímavé matematické vlastosti: e i = 0 x i. e i = 0 Tedy i výběrový průměr = 0 výběrová kovariace = 0 Excel Rová se suma NE jedotlivé součiy V průměru se kladé a záporé hodoty vyruší Zároveň xҧ തy vždy leží a OLS regresí přímce തy = b 0 + b 1 xҧ y i = y i + e i തy = ത y I the populatio: E[ X' ] = 0 I the sample: 1 N N i 1 xe 0 i i

32 y Zároveň xҧ തy vždy leží a OLS regresí přímce തy = b 0 + b 1 xҧ തy y i = y i + e i തy = ത y xҧ x Průměré hodoty vždy leží a fit přímce

33 y i = y i + e i Zajímá ás, jak moc se měí (kolísá) y i Jak moc je y i rozprostřeo ve výběrovém souboru 1 1 y i തy 2 Výběrový rozptyl SST = y i തy 2 Lze rozdělit jako: Rozptyl v y i (celkový součet čtverců) SSE = y i തy 2 Rozptyl v y i (vysvětleý součet čtverců) SSR = e i 2 Rozptyl v e i (residuálí součet čtverců) E e = 0 SST = SSE + SSR Total sum of squares =explai sum of squares + residual sum of squares Pozor používá se více ázvů

34 Když uděláme odhad parametrů pomocí OLS Lze rozdělit apozorovaé hodoty y i a dvě části Vyrovaé hodoty a rezidua y i = y i + e i y i = b 0 + b 1 x i SST = y i തy 2 SSE = y i തy 2 SSR = Total sum of squares Explaied sum of squares Residual sum of squares SST = SSE + SSR e 2 y y 5 e 5 čím více jsou fialové a červeé čtverce podobé tím lépe y 5 തy x

35 čím více jsou fialové a červeé čtverce podobé tím lépe Jak OLS regresí přímka afituje data Neí to tak jasé, ale jsou to čtverce y y 5 y y 5 e 5 e 5 y 5 y 5 തy തy x x

36 Užitečé mít hodotu, jedo číslo, které shre jak regrese pomocí OLS fituje hodoty Vytvořeí SRF zároveň získáme jedotlivá rezidua Čím větší bude hodota reziduí tím méě bude SRF fitovat aměřé hodoty y i SST = SSE + SSR /SST Jak hodotit kvalitu OLS metody SST = y i തy 2 SSE = y i തy 2 SSR = e i 2 R 2 = 1 = SSE SST + SSR SST SSE SST = R2 = 1 SSR SST vysvětleý rozptyl (díky x) celkový rozptyl (y) Část(zlomek, proceto ) Rozptylu v (y), který se podařil vysvětlit působeím (x) (100. R2) v % Koeficiet determiace R 2 =< 0,1 > R 2 = 1 perfektí proložeí SSE = SST, tedy SSR = 0 R 2 = 0 Vyjadřuje stupeň vysvětleí celkové změy závislé edogeí proměé y regresí při působeí všech ezávislých exogeích proměých x zahrutých v regresím modelu Využití pro ověřeí shody odhadutého modelu s apozorovaými daty

37 Předpoklad úrovňové kostaty Jiak emusí být 0 R 2 1 SSE SST = R2 = 1 SSR SST Na koeficiet determiace můžeme pohlížet také jako a kvadrát korelace mezi aměřeými hodotami y i A afitovaými hodotami y i R 2 = Cov y, y 2 Var y. Var( y) R 2 = y i തy 2 y i തy 2 ത y = തy R 2 = y i തy 2. y i ത y 2 2 y i തy 2. y i ത y 2

38 Pokud model vykazuje ízké R2, utě to ezameá, že je modeleužitečý, špatý atd. Model může dobře vystihovat vztah závislé a ezávislé proměé když ostatí proměé jsou zafixováy (Ceteris paribus ) Příklad výstup z gretlu

39 Regrese z počátku y = b 0 + b 1 x b 1 = x i x ҧ. (y i തy) x i xҧ 2 Parametr β 0 často eiterpretujeme Nezahrutí úrovňové kostaty Nelze použít R 2 Pokud β 0 0 pak odhad b 1 zkresleý Pokud β 0 = 0 a my jej zahreme do modelu b 1 NEzkresleý zvýsí se však jeho rozptyl (více v dalších kapitolách) Q = (y i b 0 b 1. x i ) 2 Q = 2 b 0 Q = 2 b 1 y i b 0 b 1. x i. 1 = 0 y i b 0 b 1. x i. x i = 0 y y = β 0 + β 1. x + ε y = β 1. x + ε y = b 1. x 1 b 1 = x i y i 2 x i b 1 = b 1 pouze když x ҧ = 0 x x i x ҧ. y i തy = y i x i x ҧ = x i (y i തy)

40

41 Co bychom si měli z této lekce odést Co je to přímková regrese Iterpretace parametrů Metoda ejmeších čtverců matematicky Hodoceí modelu pomocí R^2 Úskalí spojea s regresí z počátku

Přednáška I. Lukáš Frýd

Přednáška I. Lukáš Frýd Předáška I Lukáš Frýd Sylabus 1. Lieárí regresí model - opakováí 2. Lieárí regresí model II- odhady a Gauss-Markovovy předpoklady 3. Zobecěý lieárí regresí model 4. Úvod do časových řad 5. ARMA 6. ARIMA

Více

Přednáška II. Lukáš Frýd

Přednáška II. Lukáš Frýd Předáška II Lukáš Frýd ҧ ҧ Statistické vlastosti odhadu pomocí metody ejmeších čtverců b 1 iid(μ, σ ) ε~iid(0, σ ) b 1 = β 1 + σ i=1 x i x. ε x i xҧ σ i=1 Var b 1 = Var β 1 + σ i=1 x i x. ε i x i xҧ σ

Více

K čemu slouží regrese?

K čemu slouží regrese? REGRESE K čemu slouží regrese? C = Ca + c. Y C = 00 + 0,6. Y + e Budeme zjišťovat jak jeda proměá (ezávislá) Ovlivňuje jiou proměou (závislou) C Y 950 1000 910 150 1130 1500 1150 1750 1475 000 1550 50

Více

EKONOMETRIE 9. přednáška Zobecněný lineární regresní model

EKONOMETRIE 9. přednáška Zobecněný lineární regresní model EKONOMETRIE 9. předáška Zobecěý lieárí regresí model Porušeí základích podmíek klasického modelu Metoda zobecěých emeších čtverců Jestliže sou porušey ěkteré podmíky klasického modelu. E(u),. E (uu`) σ

Více

} kvantitativní znaky. korelace, regrese. Prof. RNDr. Jana Zvárov. Obecné principy

} kvantitativní znaky. korelace, regrese. Prof. RNDr. Jana Zvárov. Obecné principy Měřeí statistické závislosti, korelace, regrese Prof. RNDr. Jaa Zvárov rová,, DrSc. MĚŘENÍZÁVISLOSTI Cílem statistické aalýzy vepidemiologii bývá eje staovit, zda oemocěí závisí a výskytu rizikového faktoru,

Více

6 Intervalové odhady. spočteme aritmetický průměr, pak tyto průměry se budou chovat jako by pocházely z normálního. nekonečna.

6 Intervalové odhady. spočteme aritmetický průměr, pak tyto průměry se budou chovat jako by pocházely z normálního. nekonečna. 6 Itervalové odhady parametrů základího souboru V předchozích kapitolách jsme se zabývali ejprve základím zpracováím experimetálích dat: grafické zobrazeí dat, výpočty výběrových charakteristik kapitola

Více

Odhady parametrů 1. Odhady parametrů

Odhady parametrů 1. Odhady parametrů Odhady parametrů 1 Odhady parametrů Na statistický soubor (x 1,..., x, který dostaeme statistickým šetřeím, se můžeme dívat jako a výběrový soubor získaý realizací áhodého výběru z áhodé veličiy X. Obdobě:

Více

Pravděpodobnost a aplikovaná statistika

Pravděpodobnost a aplikovaná statistika Pravděpodobost a aplikovaá statistika MGR. JANA SEKNIČKOVÁ, PH.D. 4. KAPITOLA STATISTICKÉ CHARAKTERISTIKY 16.10.2017 23.10.2017 Přehled témat 1. Pravděpodobost (defiice, využití, výpočet pravděpodobostí

Více

Matematické modelování Náhled do ekonometrie. Lukáš Frýd

Matematické modelování Náhled do ekonometrie. Lukáš Frýd Matematické modelování Náhled do ekonometrie Lukáš Frýd Výnos akcie vs. Výnos celého trhu - CAPM model r it = r ft + β 1. (r mt r ft ) r it r ft = α 0 + β 1. (r mt r ft ) + ε it Ekonomický (finanční model)

Více

8. Analýza rozptylu.

8. Analýza rozptylu. 8. Aalýza rozptylu. Lieárí model je popis závislosti, který je využívá v řadě disciplí matematické statistiky. Uvedeme jeho popis a tvrzeí, která budeme využívat. Setkáme se s ím jedak v aalýze rozptylu,

Více

PRAVDĚPODOBNOST A STATISTIKA

PRAVDĚPODOBNOST A STATISTIKA PRAVDĚPODOBNOST A STATISTIKA Bodové a itervalové odhady Nechť X je áhodá proměá, která má distribučí fukci F(x, ϑ). Předpokládejme, že záme tvar distribučí fukce (víme jaké má rozděleí) a ezáme parametr

Více

14. B o d o v é o d h a d y p a r a m e t r ů

14. B o d o v é o d h a d y p a r a m e t r ů 4. B o d o v é o d h a d y p a r a m e t r ů Na základě hodot áhodého výběru z rozděleí určitého typu odhadujeme parametry tohoto rozděleí, tak aby co ejlépe odpovídaly hodotám výběru. Formulujme tudíž

Více

Náhodný výběr 1. Náhodný výběr

Náhodný výběr 1. Náhodný výběr Náhodý výběr 1 Náhodý výběr Matematická statistika poskytuje metody pro popis veliči áhodého charakteru pomocí jejich pozorovaých hodot, přesěji řečeo jde o určeí důležitých vlastostí rozděleí pravděpodobosti

Více

Petr Šedivý Šedivá matematika

Petr Šedivý  Šedivá matematika LIMITA POSLOUPNOSTI Úvod: Kapitola, kde poprvé arazíme a ekoečo. Argumety posloupostí rostou ade všechy meze a zkoumáme, jak vypadají hodoty poslouposti. V kapitole se sezámíte se základími typy it a početími

Více

4. B o d o v é o d h a d y p a r a m e t r ů

4. B o d o v é o d h a d y p a r a m e t r ů 4. B o d o v é o d h a d y p a r a m e t r ů Na základě hodot áhodého výběru z rozděleí určitého typu odhadujeme parametry tohoto rozděleí, tak aby co ejlépe odpovídaly hodotám výběru. Formulujme tudíž

Více

Mezní stavy konstrukcí a jejich porušov. Hru IV. Milan RůžR. zbynek.hruby.

Mezní stavy konstrukcí a jejich porušov. Hru IV. Milan RůžR. zbynek.hruby. ováí - Hru IV /6 ováí Hru IV Mila RůžR ůžička, Josef Jureka,, Zbyěk k Hrubý zbyek.hruby hruby@fs.cvut.cz ováí - Hru IV /6 ravděpodobostí úavové diagramy s uvažováím předpětí R - plocha ve čtyřrozměrém

Více

12. N á h o d n ý v ý b ě r

12. N á h o d n ý v ý b ě r 12. N á h o d ý v ý b ě r Při sledováí a studiu vlastostí áhodých výsledků pozáme charakter rozděleí z toho, že opakovaý áhodý pokus ám dává za stejých podmíek růzé výsledky. Ty odpovídají hodotám jedotlivých

Více

REGRESNÍ DIAGNOSTIKA. Regresní diagnostika

REGRESNÍ DIAGNOSTIKA. Regresní diagnostika 4.11.011 REGRESNÍ DIAGNOSTIKA Chemometrie I, David MILDE Regresí diagostika Obsahuje postupy k posouzeí: kvality dat pro regresí model (přítomost vlivých bodů), kvality modelu pro daá data, splěí předpokladů

Více

Pravděpodobnostní model doby setrvání ministra školství ve funkci

Pravděpodobnostní model doby setrvání ministra školství ve funkci Pravděpodobostí model doby setrváí miistra školství ve fukci Základí statistická iferece Data Zdro: http://www.msmt.cz/miisterstvo/miistri-skolstvi-od-roku-848. Ke statistickému zpracováí byla vzata pozorováí

Více

Závislost slovních znaků

Závislost slovních znaků Závislost slovích zaků Závislost slovích (kvalitativích) zaků Obměy slovího zaku Alterativí zaky Možé zaky Tříděí věcé sloví řady: seřazeí obmě je subjektiví záležitostí (podle abecedy), možé i objektiví

Více

Deskriptivní statistika 1

Deskriptivní statistika 1 Deskriptiví statistika 1 1 Tyto materiály byly vytvořey za pomoci gratu FRVŠ číslo 1145/2004. Základí charakteristiky souboru Pro lepší představu používáme k popisu vlastostí zkoumaého jevu určité charakteristiky

Více

Úloha II.S... odhadnutelná

Úloha II.S... odhadnutelná Úloha II.S... odhadutelá 10 bodů; průměr 7,17; řešilo 35 studetů a) Zkuste vlastími slovy popsat, k čemu slouží itervalový odhad středí hodoty v ormálím rozděleí a uveďte jeho fyzikálí iterpretaci (postačí

Více

Metody zkoumání závislosti numerických proměnných

Metody zkoumání závislosti numerických proměnných Metody zkoumáí závslost umerckých proměých závslost pevá (fukčí) změě jedoho zaku jedozačě odpovídá změa druhého zaku (podle ějakého fukčího vztahu) (matematka, fyzka... statstcká (volá) změám jedé velčy

Více

9. Měření závislostí ve statistice Pevná a volná závislost

9. Měření závislostí ve statistice Pevná a volná závislost Dráha [m] 9. Měřeí závislostí ve statistice Měřeí závislostí ve statistice se zabývá především zkoumáím vzájemé závislosti statistických zaků vícerozměrých souborů. Závislosti přitom mohou být apříklad

Více

KONEČNĚ ROZDĚLENÁ ZPOŽDĚNÍ. POLYNOMICKY ROZDĚLENÉ ZPOŽDĚNÍ.

KONEČNĚ ROZDĚLENÁ ZPOŽDĚNÍ. POLYNOMICKY ROZDĚLENÉ ZPOŽDĚNÍ. KONEČNĚ ROZDĚLENÁ ZPOŽDĚNÍ. POLYNOMICKY ROZDĚLENÉ ZPOŽDĚNÍ. Teto text je zaměře a modely koečě zpožděí, podroběji je pak rozebráo polyomicky rozděleé zpožděí. Občas bývá rozumé zahrout do modelu eje současé,

Více

Intervalové odhady parametrů některých rozdělení.

Intervalové odhady parametrů některých rozdělení. 4. Itervalové odhady parametrů rozděleí. Jedou ze základích úloh mtematické statistiky je staoveí hodot parametrů rozděleí, ze kterého máme k dispozici áhodý výběr. Nejčastěji hledáme odhady dvou druhů:

Více

V. Normální rozdělení

V. Normální rozdělení V. Normálí rozděleí 1. Náhodá veličia X má ormovaé ormálí rozděleí N(0; 1). Určete: a) P (X < 1, 5); P (X > 0, 3); P ( 1, 135 < x ); P (X < 3X + ). c) číslo ε takové, že P ( X < ε) = 0,

Více

3. Lineární diferenciální rovnice úvod do teorie

3. Lineární diferenciální rovnice úvod do teorie 3 338 8: Josef Hekrdla lieárí difereciálí rovice úvod do teorie 3 Lieárí difereciálí rovice úvod do teorie Defiice 3 (lieárí difereciálí rovice) Lieárí difereciálí rovice -tého řádu je rovice, která se

Více

Základy statistiky. Zpracování pokusných dat Praktické příklady. Kristina Somerlíková

Základy statistiky. Zpracování pokusných dat Praktické příklady. Kristina Somerlíková Základy statistiky Zpracováí pokusých dat Praktické příklady Kristia Somerlíková Data v biologii Zak ebo skupia zaků popisuje přírodí jevy, úlohou výzkumíka je vybrat takovou skupiu zaků, které charakterizují

Více

Odhady parametrů polohy a rozptýlení pro často se vyskytující rozdělení dat v laboratoři se vyčíslují podle následujících vztahů:

Odhady parametrů polohy a rozptýlení pro často se vyskytující rozdělení dat v laboratoři se vyčíslují podle následujících vztahů: Odhady parametrů polohy a rozptýleí pro často se vyskytující rozděleí dat v laboratoři se vyčíslují podle ásledujících vztahů: a : Laplaceovo (oboustraé expoeciálí rozděleí se vyskytuje v případech, kdy

Více

ZÁKLADNÍ STATISTICKÉ VÝPOČTY (S VYUŽITÍM EXCELU)

ZÁKLADNÍ STATISTICKÉ VÝPOČTY (S VYUŽITÍM EXCELU) ZÁKLADNÍ STATISTICKÉ VÝPOČTY (S VYUŽITÍM EXCELU) Základy teorie pravděpodobosti měřeí chyba měřeí Provádíme kvalifikovaý odhad áhodá systematická výsledek ejistota výsledku Základy teorie pravděpodobosti

Více

Odhady parametrů základního souboru. Ing. Michal Dorda, Ph.D.

Odhady parametrů základního souboru. Ing. Michal Dorda, Ph.D. Odhady parametrů základího souboru Ig. Mchal Dorda, Ph.D. Úvodí pozámky Základí soubor můžeme popsat jeho parametry, apř. středí hodota μ, rozptyl σ atd. Př praktckých úlohách ovšem zpravdla elze vyšetřt

Více

Při sledování a studiu vlastností náhodných výsledků poznáme charakter. podmínek různé výsledky. Ty odpovídají hodnotám jednotlivých realizací

Při sledování a studiu vlastností náhodných výsledků poznáme charakter. podmínek různé výsledky. Ty odpovídají hodnotám jednotlivých realizací 3. Náhodý výběr Při sledováí a studiu vlastostí áhodých výsledků pozáme charakter rozděleí z toho, že opakovaý áhodý pokus ám dává za stejých podmíek růzé výsledky. Ty odpovídají hodotám jedotlivých realizací

Více

Intervalové odhady parametrů

Intervalové odhady parametrů Itervalové odhady parametrů Petr Pošík Části dokumetu jsou převzaty (i doslově) z Mirko Navara: Pravděpodobost a matematická statistika, https://cw.felk.cvut.cz/lib/ee/fetch.php/courses/a6m33ssl/pms_prit.pdf

Více

PRAVDĚPODOBNOST A STATISTIKA

PRAVDĚPODOBNOST A STATISTIKA PRAVDĚPODOBNOT A TATITIKA Přpomeutí pojmů,, P m θ, R θ R - pravděpodobostí prostor - parametrcký prostor - parametrcká fukce,, T - áhodý vektor defovaý a pravděpodobostím prostoru,, P θ s hustotou f x,

Více

Úloha III.S... limitní

Úloha III.S... limitní Úloha III.S... limití 10 bodů; průměr 7,81; řešilo 6 studetů a) Zkuste vlastími slovy popsat postup kostrukce itervalových odhadů středí hodoty v případě obecého rozděleí měřeých dat (postačí vlastími

Více

MATICOVÉ HRY MATICOVÝCH HER

MATICOVÉ HRY MATICOVÝCH HER MATICOVÉ HRY FORMULACE, KONCEPCE ŘEŠENÍ, SMÍŠENÉ ROZŠÍŘENÍ MATICOVÝCH HER, ZÁKLADNÍ VĚTA MATICOVÝCH HER CO JE TO TEORIE HER A ČÍM SE ZABÝVÁ? Teorie her je ekoomická vědí disciplía, která se zabývá studiem

Více

procesy II Zuzana 1 Katedra pravděpodobnosti a matematické statistiky Univerzita Karlova v Praze

procesy II Zuzana 1 Katedra pravděpodobnosti a matematické statistiky Univerzita Karlova v Praze limití Náhodé limití Katedra pravděpodobosti a matematické statistiky Uiverzita Karlova v Praze email: praskova@karli.mff.cui.cz 9.4.-22.4. 200 limití Outlie limití limití efiice: Řekeme, že stacioárí

Více

STATISTIKA. Statistika se těší pochybnému vyznamenání tím, že je nejvíce nepochopeným vědním oborem. H. Levinson

STATISTIKA. Statistika se těší pochybnému vyznamenání tím, že je nejvíce nepochopeným vědním oborem. H. Levinson STATISTIKA Statistika se těší pochybému vyzameáí tím, že je ejvíce epochopeým vědím oborem. H. Leviso Charakterizace statistického souboru Statistický soubor Prvek souboru Zak prvku kvatitativí teplota,

Více

Číselné charakteristiky náhodných veličin

Číselné charakteristiky náhodných veličin Číselé charakteristiky áhodých veliči Motivace Doposud jsme pozali fukcioálí charakteristiky áhodých veliči (apř. distribučí fukce, pravděpodobostí fukce, hustota pravděpodobosti), které plě popisují pravděpodobostí

Více

Cvičení 6.: Výpočet střední hodnoty a rozptylu, bodové a intervalové odhady střední hodnoty a rozptylu

Cvičení 6.: Výpočet střední hodnoty a rozptylu, bodové a intervalové odhady střední hodnoty a rozptylu Cvičeí 6: Výpočet středí hodoty a rozptylu, bodové a itervalové odhady středí hodoty a rozptylu Příklad 1: Postupě se zkouší spolehlivost čtyř přístrojů Další se zkouší je tehdy, když předchozí je spolehlivý

Více

f x a x DSM2 Cv 9 Vytvořující funkce Vytvořující funkcí nekonečné posloupnosti a0, a1,, a n , reálných čísel míníme formální nekonečnou řadu ( )

f x a x DSM2 Cv 9 Vytvořující funkce Vytvořující funkcí nekonečné posloupnosti a0, a1,, a n , reálných čísel míníme formální nekonečnou řadu ( ) DSM Cv 9 Vytvořující fukce Vytvořující fukcí ekoečé poslouposti a0, a,, a, reálých čísel mííme formálí ekoečou řadu =. f a i= 0 i i Příklady: f = + = + + + + + ) Platí: (biomická věta). To zameá, že fukce

Více

IAJCE Přednáška č. 12

IAJCE Přednáška č. 12 Složitost je úvod do problematiky Úvod praktická realizace algoritmu = omezeí zejméa: o časem o velikostí paměti složitost = vztah daého algoritmu k daým prostředkům: časová složitost každé možiě vstupích

Více

OVMT Přesnost měření a teorie chyb

OVMT Přesnost měření a teorie chyb Přesost měřeí a teorie chyb Základí pojmy Naměřeé údaje ejsou ikdy absolutě přesé, protože skutečé podmíky pro měřeí se odlišují od ideálích. Při každém měřeí vzikají odchylky od správých hodot chyby.

Více

NEPARAMETRICKÉ METODY

NEPARAMETRICKÉ METODY NEPARAMETRICKÉ METODY Jsou to metody, dy předmětem testu hypotézy eí tvrzeí o hodotě parametru ějaého orétího rozděleí, ale ulová hypotéza je formulováa obecěji, apř. jao shoda rozděleí ebo ezávislost

Více

VYSOCE PŘESNÉ METODY OBRÁBĚNÍ

VYSOCE PŘESNÉ METODY OBRÁBĚNÍ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ Fakulta strojího ižeýrství Ústav strojíreské techologie ISBN 978-80-214-4352-5 VYSOCE PŘESNÉ METODY OBRÁBĚNÍ doc. Ig. Jaroslav PROKOP, CSc. 1 1 Fakulta strojího ižeýrství,

Více

8. Odhady parametrů rozdělení pravděpodobnosti

8. Odhady parametrů rozdělení pravděpodobnosti Pozámky k předmětu Aplikovaá statistika, 8 téma 8 Odhady parametrů rozděleí pravděpodobosti Zaměříme se a odhad středí hodoty a rozptylu a to dvěma způsoby Předpokládejme, že máme áhodý výběr X 1,, X z

Více

Teorie odhadů 2 Teorie odhadů... 3 Odhad parametrů... 4

Teorie odhadů 2 Teorie odhadů... 3 Odhad parametrů... 4 Metody odhadováí parametrů. Metoda mometů. Maximálě věrohodé odhady. Petr Pošík Části dokumetu jsou převzaty (i doslově) z Mirko Navara: Pravděpodobost a matematická statistika, https://cw.felk.cvut.cz/lib/exe/fetch.php/courses/a6m33ssl/pms_prit.pdf

Více

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR InoBio CZ.1.07/2.2.00/

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR InoBio CZ.1.07/2.2.00/ Teto projekt je spolufiacová Evropským sociálím fodem a Státím rozpočtem ČR IoBio CZ..07/2.2.00/28.008 Připravil: Ig. Vlastimil Vala, CSc. Metody zkoumáí ekoomických jevů Kapitola straa 3 Metoda Z řeckého

Více

PRAVDĚPODOBNOST A STATISTIKA

PRAVDĚPODOBNOST A STATISTIKA Matematka IV PRAVDĚPODOBNOT A TATITIKA Lbor Žák Matematka IV Lbor Žák Regresí aalýza Regresí aalýza zkoumá závslost mez ezávslým proměým X ( X,, X k a závsle proměou Y. Tato závslost se vjadřuje ve tvaru

Více

odhady parametrů. Jednostranné a oboustranné odhady. Intervalový odhad střední hodnoty, rozptylu, relativní četnosti.

odhady parametrů. Jednostranné a oboustranné odhady. Intervalový odhad střední hodnoty, rozptylu, relativní četnosti. 10 Cvičeí 10 Statistický soubor. Náhodý výběr a výběrové statistiky aritmetický průměr, geometrický průměr, výběrový rozptyl,...). Bodové odhady parametrů. Itervalové odhady parametrů. Jedostraé a oboustraé

Více

Základní požadavky a pravidla měření

Základní požadavky a pravidla měření Základí požadavky a pravidla měřeí Základí požadavky pro správé měřeí jsou: bezpečost práce teoretické a praktické zalosti získaé přípravou a měřeí přesost a spolehlivost měřeí optimálí orgaizace průběhu

Více

P2: Statistické zpracování dat

P2: Statistické zpracování dat P: Statistické zpracováí dat Úvodem - Statistika: věda, zabývající se shromažďováím, tříděím a ásledým popisem velkých datových souborů. - Základem statistiky je teorie pravděpodobosti, založeá a popisu

Více

8.2.1 Aritmetická posloupnost I

8.2.1 Aritmetická posloupnost I 8.2. Aritmetická posloupost I Předpoklady: 80, 802, 803, 807 Pedagogická pozámka: V hodiě rozdělím třídu a dvě skupiy a každá z ich dělá jede z prvích dvou příkladů. Čley posloupostí pak při kotrole vypíšu

Více

i 1 n 1 výběrový rozptyl, pro libovolné, ale pevně dané x Roznačme n 1 Téma 6.: Základní pojmy matematické statistiky

i 1 n 1 výběrový rozptyl, pro libovolné, ale pevně dané x Roznačme n 1 Téma 6.: Základní pojmy matematické statistiky Téma 6.: Základí pojmy matematické statistiky Vlastosti důležitých statistik odvozeých z jedorozměrého áhodého výběru: Nechť X,..., X je áhodý výběr z rozložeí se středí hodotou μ, rozptylem σ a distribučí

Více

Pravděpodobnost vs. statistika. Data. Teorie pravděpodobnosti pracuje s jednou nebo více teoretickými náhodnými

Pravděpodobnost vs. statistika. Data. Teorie pravděpodobnosti pracuje s jednou nebo více teoretickými náhodnými Pravděpodobost vs. Teorie pravděpodobosti pracuje s jedou ebo více teoretickými áhodými veličiami, jejichž je zámo odvozovali jsme y těchto atd. Šárka Hudecová Katedra pravděpodobosti a matematické Matematicko-fyzikálí

Více

je konvergentní, právě když existuje číslo a R tak, že pro všechna přirozená <. Číslu a říkáme limita posloupnosti ( ) n n 1 n n n

je konvergentní, právě když existuje číslo a R tak, že pro všechna přirozená <. Číslu a říkáme limita posloupnosti ( ) n n 1 n n n 8.3. Limity ěkterých posloupostí Předpoklady: 83 Opakováí z miulé hodiy: 8 Hodoty poslouposti + se pro blížící se k ekoeču blíží k a to tak že mezi = posloupostí a číslem eexistuje žádá mezera říkáme že

Více

8.2.1 Aritmetická posloupnost

8.2.1 Aritmetická posloupnost 8.. Aritmetická posloupost Předpoklady: 80, 80, 803, 807 Pedagogická pozámka: V hodiě rozdělím třídu a dvě skupiy a každá z ich dělá jede z prvích dvou příkladů. Př. : V továrě dokočí každou hodiu motáž

Více

Testování statistických hypotéz

Testování statistických hypotéz Testováí statstckých hypotéz - Testováí hypotéz je postup, sloužící k ověřeí předpokladů o ZS (hypotéz a základě výběrových dat (tj. hodot z výběrového souboru. - ypotéza = určtý předpoklad o základím

Více

Pravděpodobnostní modely

Pravděpodobnostní modely Pravděpodobostí modely Meu: QCEpert Pravděpodobostí modely Modul hledá metodou maimálí věrohodosti (MLE Maimum Likelihood Estimate) statistický model (rozděleí) který ejlépe popisuje data. Je přitom k

Více

1 POPISNÁ STATISTIKA V PROGRAMU MS EXCEL

1 POPISNÁ STATISTIKA V PROGRAMU MS EXCEL Elea Mielcová, Radmila Stoklasová a Jaroslav Ramík; Statistické programy POPISNÁ STATISTIKA V PROGRAMU MS EXCEL RYCHLÝ NÁHLED KAPITOLY Žádý výzkum se v deší době evyhe statistickému zpracováí dat. Je jedo,

Více

Přednáška VI. Intervalové odhady. Motivace Směrodatná odchylka a směrodatná chyba Centrální limitní věta Intervaly spolehlivosti

Přednáška VI. Intervalové odhady. Motivace Směrodatná odchylka a směrodatná chyba Centrální limitní věta Intervaly spolehlivosti Předáška VI. Itervalové odhady Motivace Směrodatá odchylka a směrodatá chyba Cetrálí limití věta Itervaly spolehlivosti Opakováí estraé a MLE Jaký je pricip estraých odhadů? Jaký je pricip odhadů metodou

Více

Lineární a adaptivní zpracování dat. 9. Modely časových řad II.

Lineární a adaptivní zpracování dat. 9. Modely časových řad II. Lieárí a adaptiví zpracováí dat 9. Modely časových řad II. Daiel Schwarz Ivestice do rozvoje vzděláváí Opakováí K čemu je dobré vytvářet modely procesů geerující časové řady? Dekompozice časový řad: jaké

Více

je konvergentní, právě když existuje číslo a R tak, že pro všechna přirozená <. Číslu a říkáme limita posloupnosti ( ) n n 1 n n n

je konvergentní, právě když existuje číslo a R tak, že pro všechna přirozená <. Číslu a říkáme limita posloupnosti ( ) n n 1 n n n 8.3. Limity ěkterých posloupostí Předpoklady: 83 Pedagogická pozámka: Tuto a tři ásledující hodiy je možé probrat za dvě vyučovací hodiy. V této hodiě je možé vyechat dokazováí limit v příkladu 3. Opakováí

Více

Lineární a adaptivní zpracování dat. 8. Modely časových řad I.

Lineární a adaptivní zpracování dat. 8. Modely časových řad I. Lieárí a adaptiví zpracováí dat 8. Modely časových řad I. Daiel Schwarz Ivestice do rozvoje vzděláváí Cíl, motivace Popis a idetifikace systémů BLACK BOX Cíl, motivace Popis a idetifikace systémů BLACK

Více

Odhady parametrů základního. Ing. Michal Dorda, Ph.D.

Odhady parametrů základního. Ing. Michal Dorda, Ph.D. Odhady parametrů základího souboru Úvodí pozámky Základí soubor můžeme popsat jeho parametry, apř. středí hodota μ, rozptyl atd. Př praktckých úlohách ovšem zpravdla elze vyšetřt celou populac, provádíme

Více

jako konstanta nula. Obsahem centrálních limitních vět je tvrzení, že distribuční funkce i=1 X i konvergují za určitých

jako konstanta nula. Obsahem centrálních limitních vět je tvrzení, že distribuční funkce i=1 X i konvergují za určitých 9 Limití věty. V aplikacích teorie pravděpodobosti (matematická statistika, metody Mote Carlo se užívají tvrzeí vět o kovergeci posloupostí áhodých veliči. Podle povahy kovergece se limití věty teorie

Více

1.7.4 Těžiště, rovnovážná poloha

1.7.4 Těžiště, rovnovážná poloha 74 ěžiště, rovovážá poloha Předpoklady: 00703 Př : Polož si sešit a jede prst tak, aby espadl Záleží a místě, pod kterým sešit podložíš? Proč? Musíme sešit podložit prstem přesě uprostřed, jiak spade Sešit

Více

UPLATNĚNÍ ZKOUŠEK PŘI PROHLÍDKÁCH MOSTŮ

UPLATNĚNÍ ZKOUŠEK PŘI PROHLÍDKÁCH MOSTŮ 3..- 4.. 2009 DIVYP Bro, s.r.o., Filipova, 635 00 Bro, http://www.divypbro.cz UPLATNĚNÍ ZKOUŠEK PŘI PROHLÍDKÁCH MOSTŮ autoři: prof. Ig. Mila Holický, PhD., DrSc., Ig. Karel Jug, Ph.D., doc. Ig. Jaa Marková,

Více

Cvičení 6.: Bodové a intervalové odhady střední hodnoty, rozptylu a koeficientu korelace, test hypotézy o střední hodnotě při známém rozptylu

Cvičení 6.: Bodové a intervalové odhady střední hodnoty, rozptylu a koeficientu korelace, test hypotézy o střední hodnotě při známém rozptylu Cvičeí 6: Bodové a itervalové odhady středí hodoty, rozptylu a koeficietu korelace, test hypotézy o středí hodotě při zámém rozptylu Příklad : Bylo zkoumáo 9 vzorků půdy s růzým obsahem fosforu (veličia

Více

Pro statistické šetření si zvolte si statistický soubor např. všichni žáci třídy (několika tříd, školy apod.).

Pro statistické šetření si zvolte si statistický soubor např. všichni žáci třídy (několika tříd, školy apod.). STATISTIKA Statistické šetřeí Proveďte a vyhodoťte statistické šetřeí:. Zvolte si statistický soubor. 2. Zvolte si určitý zak (zaky), které budete vyhodocovat. 3. Určete absolutí a relativí četosti zaků,

Více

Budeme pokračovat v nahrazování funkce f(x) v okolí bodu a polynomy, tj. hledat vhodné konstanty c n tak, aby bylo pro malá x a. = f (a), f(x) f(a)

Budeme pokračovat v nahrazování funkce f(x) v okolí bodu a polynomy, tj. hledat vhodné konstanty c n tak, aby bylo pro malá x a. = f (a), f(x) f(a) Předáša 7 Derivace a difereciály vyšších řádů Budeme poračovat v ahrazováí fuce f(x v oolí bodu a polyomy, tj hledat vhodé ostaty c ta, aby bylo pro malá x a f(x c 0 + c 1 (x a + c 2 (x a 2 + c 3 (x a

Více

Popisná statistika. Zdeněk Janák 9. prosince 2007

Popisná statistika. Zdeněk Janák 9. prosince 2007 Popisá statistika Zdeěk Jaák jaak@physics.mui.cz 9. prosice 007 Výsledkem měřeí atmosférické extikce z pozorováí komet a observatoři Skalaté Pleso jsou tyto hodoty extikčích koeficietů ve vlové délce 46

Více

PŘÍKLAD NA PRŮMĚRNÝ INDEX ŘETĚZOVÝ NEBOLI GEOMETRICKÝ PRŮMĚR

PŘÍKLAD NA PRŮMĚRNÝ INDEX ŘETĚZOVÝ NEBOLI GEOMETRICKÝ PRŮMĚR PŘÍKLAD NA PRŮMĚRNÝ INDEX ŘETĚZOVÝ NEBOLI GEOMETRICKÝ PRŮMĚR Ze serveru www.czso.cz jsme sledovali sklizeň obilovi v ČR. Sklizeň z ěkolika posledích let jsme vložili do tabulky 10.10. V kapitole 7. Idexy

Více

STUDIUM MAXWELLOVA ZÁKONA ROZDĚLENÍ RYCHLSOTÍ MOLEKUL POMOCÍ DERIVE 6

STUDIUM MAXWELLOVA ZÁKONA ROZDĚLENÍ RYCHLSOTÍ MOLEKUL POMOCÍ DERIVE 6 Středoškolská techika 00 Setkáí a prezetace prací středoškolských studetů a ČVUT STUDIUM MAXWELLOVA ZÁKONA ROZDĚLENÍ RYCHLSOTÍ MOLEKUL POMOCÍ DERIVE 6 Pavel Husa Gymázium Jiřího z Poděbrad Studetská 66/II

Více

Užití binomické věty

Užití binomické věty 9..9 Užití biomické věty Předpoklady: 98 Často ám z biomického rozvoje stačí pouze jede kokrétí čle. Př. : x Urči šestý čle biomického rozvoje xy + 4y. Získaý výraz uprav. Biomický rozvoj začíá: ( a +

Více

veličiny má stejný řád jako je řád poslední číslice nejistoty. Nejistotu píšeme obvykle jenom jednou

veličiny má stejný řád jako je řád poslední číslice nejistoty. Nejistotu píšeme obvykle jenom jednou 1 Zápis číselých hodot a ejistoty měřeí Zápis číselých hodot Naměřeé hodoty zapisujeme jako číselý údaj s určitým koečým počtem číslic. Očekáváme, že všechy zapsaé číslice jsou správé a vyjadřují tak i

Více

1.3. POLYNOMY. V této kapitole se dozvíte:

1.3. POLYNOMY. V této kapitole se dozvíte: 1.3. POLYNOMY V této kapitole se dozvíte: co rozumíme pod pojmem polyom ebo-li mohočle -tého stupě jak provádět základí početí úkoy s polyomy, kokrétě součet a rozdíl polyomů, ásobeí, umocňováí a děleí

Více

1 Tyto materiály byly vytvořeny za pomoci grantu FRVŠ číslo 1145/2004.

1 Tyto materiály byly vytvořeny za pomoci grantu FRVŠ číslo 1145/2004. Prostá regresní a korelační analýza 1 1 Tyto materiály byly vytvořeny za pomoci grantu FRVŠ číslo 1145/2004. Problematika závislosti V podstatě lze rozlišovat mezi závislostí nepodstatnou, čili náhodnou

Více

Katedra pravděpodobnosti a matematické statistiky. χ 2 test nezávislosti

Katedra pravděpodobnosti a matematické statistiky. χ 2 test nezávislosti Katedra pravděpodobosti a matematické statistiky Oborový semiář χ 2 test ezávislosti Petr Míchal 27 listopadu 2017 Situace 2 X {1,, I}, Y {1,, J} Jsou X a Y ezávislé? K dispozici máme áhodý vyběr (X 1,

Více

Kvantová a statistická fyzika 2 (Termodynamika a statistická fyzika)

Kvantová a statistická fyzika 2 (Termodynamika a statistická fyzika) Kvatová a statistická fyzika (Termodyamika a statistická fyzika) Boltzmaovo - Gibbsovo rozděleí - ilustračí příklad Pro ilustraci odvozeí rozděleí eergií v kaoickém asámblu uvažujme ásledující příklad.

Více

Tržní ceny odrážejí a zahrnují veškeré informace předpokládá se efektivní trh, pro cenu c t tedy platí c t = c t + ε t.

Tržní ceny odrážejí a zahrnují veškeré informace předpokládá se efektivní trh, pro cenu c t tedy platí c t = c t + ε t. Techická aalýza Techická aalýza z vývoje cey a obchodovaých objemů akcie odvozuje odhad budoucího vývoje cey. Dalšími metodami odhadu vývoje ce akcií jsou apř. fudametálí aalýza (zkoumá podrobě účetictví

Více

základním prvkem teorie křivek v počítačové grafice křivky polynomiální n

základním prvkem teorie křivek v počítačové grafice křivky polynomiální n Petra Suryková Modelováí křivek základím prvkem teorie křivek v počítačové grafice křivky polyomiálí Q( t) a a t... a t polyomiálí křivky můžeme sado vyčíslit sado diferecovatelé lze z ich skládat křivky

Více

Analýza a zpracování signálů. 3. Číselné řady, jejich vlastnosti a základní operace, náhodné signály

Analýza a zpracování signálů. 3. Číselné řady, jejich vlastnosti a základní operace, náhodné signály Aalýza a zpracováí sigálů 3. Číselé řady, jejich vlastosti a základí operace, áhodé sigály Diskrétí sigál fukce ezávislé proměé.!!! Pozor!!!! : sigáleí defiová mezi dvěma ásledujícími vzorky ( a eí tam

Více

Náhodný výběr, statistiky a bodový odhad

Náhodný výběr, statistiky a bodový odhad Lekce Náhodý výběr, statistiky a bodový odhad Parametr rozděleí pravděpodobosti je ezámá kostata, jejíž přímé určeí eí možé. Nástrojem pro odhad ezámých parametrů je áhodý výběr a jeho charakteristiky

Více

L A B O R A T O R N Í C V I Č E N Í Z F Y Z I K Y

L A B O R A T O R N Í C V I Č E N Í Z F Y Z I K Y ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE KATED RA F YZIKY L A B O R A T O R N Í C V I Č E N Í Z F Y Z I K Y Jméo TUREČEK Daiel Datum měřeí 8.11.2006 Stud. rok 2006/2007 Ročík 2. Datum odevzdáí 15.11.2006 Stud.

Více

Sekvenční logické obvody(lso)

Sekvenční logické obvody(lso) Sekvečí logické obvody(lso) 1. Logické sekvečí obvody, tzv. paměťové čley, jsou obvody u kterých výstupí stavy ezávisí je a okamžitých hodotách vstupích sigálů, ale jsou závislé i a předcházejících hodotách

Více

6. Posloupnosti a jejich limity, řady

6. Posloupnosti a jejich limity, řady Moderí techologie ve studiu aplikovaé fyziky CZ..07/..00/07.008 6. Poslouposti a jejich limity, řady Posloupost je speciálí, důležitý příklad fukce. Při praktickém měřeí hodot určité fyzikálí veličiy dostáváme

Více

Nejistoty měření. Aritmetický průměr. Odhad směrodatné odchylky výběrového průměru = nejistota typu A

Nejistoty měření. Aritmetický průměr. Odhad směrodatné odchylky výběrového průměru = nejistota typu A Nejstoty měřeí Pro každé přesé měřeí potřebujeme formac s jakou přesostí bylo měřeí provedeo. Nejstota měřeí vyjadřuje terval ve kterém se achází skutečá hodota měřeé velčy s určtou pravděpodobostí. Nejstota

Více

Interval spolehlivosti pro podíl

Interval spolehlivosti pro podíl Iterval polehlivoti pro podíl http://www.caueweb.org/repoitory/tatjava/cofitapplet.html Náhodý výběr Zkoumaý proce chápeme jako áhodou veličiu určitým ám eámým roděleím a měřeá data jako realiace této

Více

http://excel.fit.vutbr.cz Využití statistických metod k aalýze výsledků výkoostího testováí Martia Kůrová* Abstrakt Tato práce se zabývá aalýzou dat aměřeých během výkoostího testováí s cílem rozezat ve

Více

Pravděpodobnost a aplikovaná statistika

Pravděpodobnost a aplikovaná statistika Pravděpodobost a aplikovaá statistika MGR. JANA SEKNIČKOVÁ, PH.D. 6. KAPITOLA CENTRÁLNÍ LIMITNÍ VĚTA 6.11.2017 Opakováí: Čebyševova erovost příklad Pravděpodobost vyrobeí zmetku je 0,5. Odhaděte pravděpodobost,

Více

10.3 GEOMERTICKÝ PRŮMĚR

10.3 GEOMERTICKÝ PRŮMĚR Středí hodoty, geometrický průměr Aleš Drobík straa 1 10.3 GEOMERTICKÝ PRŮMĚR V matematice se geometrický průměr prostý staoví obdobě jako aritmetický průměr prostý, pouze operace jsou o řád vyšší: místo

Více

Parametr populace (populační charakteristika) je číselná charakteristika sledované vlastnosti

Parametr populace (populační charakteristika) je číselná charakteristika sledované vlastnosti 1 Základí statistické zpracováí dat 1.1 Základí pojmy Populace (základí soubor) je soubor objektů (statistických jedotek), který je vymeze jejich výčtem ebo charakterizací jejich vlastostí, může být proto

Více

VaR analýza citlivosti, korekce

VaR analýza citlivosti, korekce VŠB-TU Ostrava, Ekoomická fakulta, katedra fiací.-. září 008 VaR aalýza citlivosti, korekce Fratišek Vávra, Pavel Nový Abstrakt Práce se zabývá rozbory citlivosti ěkterých postupů, zahrutých pod zkratkou

Více

Intervalový odhad. nazveme levostranným intervalem pro odhad parametru Θ. Statistiku. , kde číslo α je blízké nule, nazveme horním

Intervalový odhad. nazveme levostranným intervalem pro odhad parametru Θ. Statistiku. , kde číslo α je blízké nule, nazveme horním Lekce Itervalový odhad Itervalový odhad je jedou ze stadardích statistických techik Cílem je sestrojit iterval (kofidečí iterval, iterval spolehlivosti, který s vysokou a avíc předem daou pravděpodobostí

Více

14. Testování statistických hypotéz Úvod statistické hypotézy Definice 14.1 Statistickou hypotézou parametrickou neparametrickou. nulovou testovanou

14. Testování statistických hypotéz Úvod statistické hypotézy Definice 14.1 Statistickou hypotézou parametrickou neparametrickou. nulovou testovanou 4. Testováí statistických hypotéz Úvod Při práci s daty se mohdy spokojujeme s itervalovým či bodovým odhadem parametrů populace. V mohých případech se však uchylujeme k jiému postupu, většiou jde o případy,

Více

Generování dvojrozměrných rozdělení pomocí copulí

Generování dvojrozměrných rozdělení pomocí copulí Pravděpodobost a matematcká statstka eerováí dvojrozměrých rozděleí pomocí copulí umbelova copule PRAHA 005 Vpracoval: JAN ZÁRUBA OBSAH: CÍL PRÁCE TEORIE Metoda verzí trasformace O copulích Sklarova věta

Více

Aplikovaná informatika. Podklady předmětu Aplikovaná informatika pro akademický rok 2006/2007 Radim Farana. Obsah. Algoritmus

Aplikovaná informatika. Podklady předmětu Aplikovaná informatika pro akademický rok 2006/2007 Radim Farana. Obsah. Algoritmus Podklady předmětu pro akademický rok 006007 Radim Faraa Obsah Tvorba algoritmů, vlastosti algoritmu. Popis algoritmů, vývojové diagramy, strukturogramy. Hodoceí složitosti algoritmů, vypočitatelost, časová

Více

DIFERENCIÁLNÍ POČET FUNKCE JEDNÉ PROMĚNNÉ. 1) Pojem funkce, graf funkce

DIFERENCIÁLNÍ POČET FUNKCE JEDNÉ PROMĚNNÉ. 1) Pojem funkce, graf funkce DIFERENCIÁLNÍ POČET FUNKCE JEDNÉ PROMĚNNÉ ) Pojem ukce, gra ukce De: Fukcí reálé proměé azýváme pravidlo, které každému reálému číslu D přiřazuje právě jedo reálé číslo y H Toto pravidlo začíme ejčastěji

Více