Přednáška I. Lukáš Frýd

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Přednáška I. Lukáš Frýd"

Transkript

1 Předáška I Lukáš Frýd

2 Sylabus 1. Lieárí regresí model - opakováí 2. Lieárí regresí model II- odhady a Gauss-Markovovy předpoklady 3. Zobecěý lieárí regresí model 4. Úvod do časových řad 5. ARMA 6. ARIMA 7. Modely volatility I 8. Modely volatility II 9. Zobecěá metoda ejmeších čtverců 10. Vektorová autoregrese 11.Koitegrace 12.VECM

3 Hodoceí Průběžý test 0 až 40 bodů Hlavě praktická aplikace, ASI ope book. Semiárí práce ve dvojicích 60 bodů. Aktivita a hodiách! Máte ějaké vlastí ávrhy? Upravit BP? Co máte jako DP?

4 Zdroje Kihy: Itroductory Ecoometrics: A Moder Approach Wooldridge Itroductory Ecoometrics for Fiace Chris Brooks, user friedly i s Matlab kody Aalysis of Fiacial Time Series - Ruey S. Tsay Time Series Aalysis - James Douglas Hamilto, pěká kížka, ale špatě se sháí

5 Kozultačí hodiy? místost 429 NB Podělí 14:30-15:30 Pravděpodobě po domluvě Kotakt

6 Postup při modelováí ekoomických procesů 1) Sestavit ekoomický model 2) Sestavit ekoometrický model a základě ekoomického modelu 3) Získat data (pozor) 4) Odhadout ekoometický model a datovém vzorku 5) Otestovat model a odhaduté parametry možá chyba v bodě 1,2,3,4 6) Iterpretovat výsledky

7 Základí soubor (populace) vs. Výběr (sample) log(wage) = β 0 + β 1 educ + ε Nemůžeme zkoumat každého jedice v populaci Nákladé Často emožé log(wage) = 0, ,0359educ + ε Výběrový soubor provedeme výběr, se kterým pak pracujeme Kdybychom mohli opakovat výběr Odhad vztahu z výběrového souboru log(wage) = 0, ,0279educ + e 0,0359educ 0,0279educ Proč? Odhad je áhodá veličia má své rozděleí!!! β 1

8 Musíme rozlišovat log wage = β 0 + β. educ + ε Populačí regresí fukce log wage = b 0 + b 1. educ + e výběrová regresí fukce (sample) b 0 je odhadem β 0 Naším úkolem v ekoometrii bude PRÁVĚ ODHADNOUT hodoty parametrů b 1 je odhadem β 1 β 0, β 1 jsou parametry NEMĚNÍ SE b 0, b 1 jsou estimátory odhad áhodé veličiy měí se, se změou výběrového souboru!!!

9 NEZNÁME Hodoty populačí regresí fukce Ai zda-li má skutečý vztah tvar: log(wage) = β 0 + β 1 educ + ε Proto je uté ejprve vytvořit ekoomický model!!! Ekoomická teorie ám pomáhá k jeho vytvořeí Velikost mzdy může záviset a: Vzděláí Délce praxe Dobu u yějšího zaměstavatele Pohlaví... log(wage) = 0, ,0359educ + ε Výběrový soubor Odhad základího souboru log(wage) = 0, ,0279educ + e

10 Pracujeme s výběrovým souborem!!! Vytváříme odhad Q = β 0 + β 1. C + ε q = b 0 + b 1. C + e Skutečý vztah (ezáme) """""Q = 72 1,8. C + ε"""""" Reziduum Musíme odhadout parametry (β) modelu metoda ejmeších čtverců maximum likelihood maximálí věrohodost GLZ GMM Q 60 Závislost výstupu a průměrých ákladech q = 71,74 1,77. C + e Všechy body eleží a přímce C

11 Q = β 0 + β 1. C + ε q = b 0 + b 1. C + e q = 71,74 0,177. C Q = 72 0,18. C + ε Skutečý vztah Nepozorovatelý Odhadutý vztah Naměřeé hodoty NELEŽÍ a teoretické (populačí) regresí přímce Naměřeé hodoty NELEŽÍ ai a empirické (odhaduté) regresí přímce Náhodá složka (chyba)

12 Vyrovaé hodoty a rezidua Každé apozorovaé y i ahradíme (afitujeme) vyrovaou hodotou y i Ideálí by bylo kdyby y i = y i Všechy body by ležely a přímce determiistický model bohužel existují další proměé (áhodé) Úkol Určit odhady parametrů b 0,1 tak, aby hodota reziduí byla co ejmeší Rozlišovat!!! y = β 0 + β 1. x + ε y = b 0 + b 1. x + e y = b 0 + b 1. x y y 5 y = β 0 + β 1. x + ε y = b 0 + b 1. x y 2 y 5 y 2 x

13 y = β 0 + β 1. x + ε Skutečý vztah Provedeme áhodý výběr Vyrováme (afitujeme) hodoty Napozorovaé hodoty ahradíme vyrovaými hodotami Otázkou je: podle jakého pravidla ahrazovat apozorovaé hodoty jak zjistit, zda-li bylo ahrazeí OK y = b 0 + b 1. x Vytvoříme odhad Skutečého vztahu y y 5 y = b 0 + b 1. x e 5 y 5 y i = y i + e i y 5 = y 5 + e 5 y 2 x 5 x

14 Existece áhodé chyby 1) Zahruje v sobě další miorití vlivy praxe, schoposti wage = β 0 + β 1 educ + ε 2) Chyba v měřeí, sběru dat 3) Možost špaté specifikace modelu praxe, schoposti 4) Stochastický (áhodý) charakter lidského chováí (epředvídatelý) C C = β 0 + β 1 Y + ε C = β 0 + β 1 Y Aalýza residuí Y

15 x Teoretická a empirická regresí fukce Pro každé pozorováí (i),2 y i = β 0 + β 1. x i + ε i Při eexisteci chyby (ε) Model determiistický (pevá závislost) y=3+2.x y i - i-tá empirická hodota vysvětlovaé proměé (výos pole i) Mzda Míry, Kirilla, Leky ε i - áhodá chyba e i -reziduum rozdíl mezi empirickou regresí fukcí a empirickou hodotou Náhodá chyba ε i - áhodá složka (chyba) rozdíl mezi teoretickou regresí fukcí a empirickou hodotou Na (y) působí další áhodé proměé ež pouze (x) Na pozorováí působí áhodé chyby (epřesé váhy) y y i Empirická regresí fukce ε i e i Reziduum je odhadem áhodé chyby (dopustili jsme se dalších chyb) ε i Teoretická regresí fukce e i

16 Nezáme skutečý vztah PRF Musíme udělat odhady β 0,1 - b 0,1 Proč? Pro odhad parametrů využíváme růzé techiky OLS (MNČ), GLS(MZNČ), MLM(MMV) Požadavky a odhad Nezkresleý (estraý, evychýleý) Kozistetí Vydatý výos = β 0 + β 1 hojivo + ε Chceme zát ceteris paribus efekt Vlastosti odhadů y = β 0 + β 1 x + ε y = b 0 + b 1 x + e Pokud budou splěy určité předpoklady Metoda ejmeších čtverců ám poskyte požadovaé vlastosti odhadu Pamatovat: β 0,1 jsou parametry (kostaty) ezáme b 0,1 jsou áhodé veličiy mají svoje rozděleí

17 Požadavky a odhad Nezkresleý (estraý, evychýleý) Kozistetí Vydatý Proč? výos = β 0 + β 1 hojivo + ε y = β 0 + β 1 x + ε y = b 0 + b 1 x + e Pokud budou splěy určité předpoklady Metoda ejmeších čtverců ám poskyte požadovaé vlastosti odhadu Pamatovat: β 0,1 jsou parametry (kostaty) ezáme b 0,1 jsou áhodé veličiy mají svoje rozděleí Provádíme pouze 1 áhodý výběr proto spíše mluvíme o postupu při získáí odhadu pokud budou splěy předpoklady a provedli bychom -áhodých výběrů Odhad parametrů by byl ezkresleý, kozistetí, vydatý Pro 1 áhodý výběr musíme doufat, že získaý vzorek, se blíží základímu souboru Jelikož základí soubor ezáme, emůžeme si být zcela jisti o podobosti se ZS Důležité uvědomit si pro případé využité ekoometrických modelů Pokud budou splěy daé předpoklady Daá metoda vede k ezkresleému, kozistetímu případě i vydatému odhadu

18 Závislá a ezávislá proměá 1) y = β 0 + β 1. x + ε Skutečý epozorovaý vztah Zajímá ás jak se měí y se změou x Na y kromě x působí další proměé - ε Jiak by body byly a přímce Předpoklad správosti modelu!!! My se pouze domíváme že 1) představuje skutečý vztah y = β 1 x y/ x = β 1 y zavislá vysvětlovaá x ezávislá Vysvětlující y wage y = b 0 + b 1 x y = β 0 + β 1. x respose CONTROL regresad Regresor y = β 1 predicted predictor β 0 x = 1 β 1 sklo β 0 úrovňová kostata x edu

19 y = β 1 x wage = 0,5 + 0,3edu + ε NEZNÁME wage = 0,3 x Nás PRÁVĚ zajímá jak stupě vzděláí ovliví velikost mzdy Změa (růst) vzděláí o 1 rok avíc Zameá růst mzdy o 0,3 Jedá se o ceteris paribus (když ostatí se eměí) Zůstává fixí wage y = β 0 + β 1. x Proto musíme zavést restrikci pro chováí áhodé složky Chceme aby se změou (x) se měil POUZE y A e ostatí faktory i ty v ε y = β 1 ε = 0 pak y = β 1 x β 0 x = 1 β 1 sklo β 0 úrovňová kostata itercept edu

20 y = β 0 + β 1. x + ε wage = β 0 + β 1 edu + ε ε = 0 pak y = β 1 x Zovu: a) Zajímá ás jak se měí y se změou x b) Na y kromě x působí další proměé - ε Proto restrikce a vztah x a ε E εȁx = E ε Bez této restrikce bychom ezjistili ceteris paribus efekt β k Je uté, aby (x) a (ε) byly ezávislé Setkáte se s ekorelovaé (slabší předpoklad) Pro ás E εȁx = E ε = 0 ε Pod áhodou složkou si zle představit: Další miorití vlivy Chyby v měřeí Stochastický charakter lidského chováí Možost chybého modelu špatý model Pro (ε) je áhodá proměá předpokládáme, že: Spojeí s úrovovou kostatou E ε = 0 áhodé vlivy se v průměru vyruší Faktory obsažey v áhodé složce jsou v průměru ulové Proč? Korelace řeší lieárí vztah (jak se změí ε když se změí x) Může astat korelace (ε) a (x) je ula, ale korelace (ε) a (x 2 ) apř. 0,6 E εȁx = 0 postihuje i tyto elieárí případy Nedodržeí obecě povede ke zkresleému odhadu x

21 Regresí fukce y = β 0 + β 1. x + ε E ȁ y x = β 0 + β 1. x E( wageȁedu) Podmíěá středí hodota jak ovlivňuje hodota (x) středí hodotu (y) jak se měí (y), když se měí (x) v průměru zbavit se dalších vlivů Cílem je popsat co ejlépe vztah Aby v průměru bylo (y) vysvětleo pomocí (x) Aby v průměru další vlivy (ezkreslovali) model V průměru zameá osoba A má vzděláí 10 a mzdu 4 E ȁ ε x = 0 wage = 0,5 + 0,3 10 = 3,5 wage = 0,5 + 0,3edu + ε Regresí aalýza ám eřeke, že osoba Veroika, Míra má přesě daou mzdu Zjistíme však jak vzděláí ovlivňuje její velikost!!! To platí jak pro PRF i SRF!!! ȁ E(ε x) = 0 Jak růzá x ovliví očekávaé (průměré) ε Proměá x je exogeí při eplatosti edogeí Zero-coditioal mea assumptio

22 mzda = β 0 + β 1. vzděláí + ε Cíl zjistit jak vzděláí ovlivňuje velikost mzdy E ȁ ε x = 0 E ȁ mzda vzděláí = β 0 + β 1. vzděláí Na výši mzdy působí i další vlivy Předpoklad ε=schoposti E Předpokládáme E ȁ schoposti vzděláí = 0 schopostiȁ5 = 0 E schopostiȁ15 = 0 Zjistíme jak růst/pokles vzděláí ovliví velikost mzdy -β 1 Kdy míra schopostí se eměí E ȁ schoposti vzděláí 0 Vzděláí ovliví schoposti i mzdu Odhad β 1 bude zkresleý a ekozistetí

23 E mzda = β 0 + β 1. vzděláí + ε Cíl zjistit jak vzděláí ovlivňuje velikost mzdy ȁ mzda vzděláí = β 0 + β 1. vzděláí mzda = b 0 + b 1. vzděláí + e b 0 = 146,852 b 1 = 60,2143 mzda = 146, ,2143. vzděláí + e mzda = 146, ,2143. vzděláí

24 mzda = 146, ,2143. vzděláí + e mzda = 146, ,2143. vzděláí

25 E ȁ y x = β 0 + β 1. x E(ε) = 0 E ȁ ε x = 0 mzda = β 0 + β 1. vzdláí + ε E ȁ schoposti vzděláí = 0 Vliv x i a vývoj středí hodoty y i měří změu středí hodoty (y) - tedy E yȁx v závislosti a změě x Pro daý stupeň vzděláí, budeme měit pozorováí Získáme rozdílé hodoty (y) mzdy Vlivem áhodé složky y E E yȁx = β 0 + β 1. x ȁ mzda vzděláí = β 0 + β 1. vzděláí Míra má plat a studoval 5 let Jeho plat by měl být Jakto? Náhodá složky Míra má MFF ε~iid(0, σ 2 ) Myšleka v průměru Markéta má plat a studoval 5 let Jeho plat by měl být Jakto? Rozděleí (hustota) áhodé složky Náhodá složky NF Nepozorovatelá Zatím žádý předpoklad o kokrétím rozděleí áhodé složky x

26 Hledáí kokrétího tvaru regresí fukce Červeé body začí empirické (apozorovaé) hodoty Musíme ajít vhodou přímku, která ejlépe proloží apozorovaá data Nebo-li určit odhady parametrů b 0,1 tak, aby hodota reziduí byla co ejmeší y i = β 0 + β 1. x i + ε i y i = b 0 + b 1. x i Každou empirickou hodotu y i ahradíme určitou vyrovaou hodotou y i Která bude ležet a zvoleé empirické (výběrové) regresí přímce y Problém je, že takových přímek může existovat ekoečě moho Musíme ajít kritérium ejlépe vystihe daý vztah y 5 y 6 y y 5 y 1 y 2 y 3 y 3 y 4 y 4 = y 4 y 5 y 6 y 1 y 3 y 4 y 6 y 7 y 1 y 2 x y 2 x

27 Metoda ejmeších čtverců (MNČ,OLS) Jeda z metod jak odhadout parametry β 0 a β 1 další metoda mometů(mom) a maximálí věrohodost (ML) y = β 0 + β 1 x + ε y = b 0 + b 1 x y = b 0 + b 1 x + e Pro OLS si uvedeme 3 způsoby odhadu (každý at si vybere) Pomocí sum (přehledé, epraktické) Maticově (pro sudety eřehledé, praktické) Pomocí tzv. Moetů Problém je, že takových přímek může existovat ekoečě moho Musíme ajít kritérium ejlépe vystihe daý vztah y y 5 y 3 y 4 y 7 y 1 y 6 y 2 x

28 Zeleé šipky představují odchylku skutečé hodoty od vyrovaé hodoty e i = y i y Otázka: Když už musí existovat odchylky ideálí by bylo jejich vzájemé vykompezováí? e i = y i y i = 0 y y 5 y 6 y 7 Kladé a záporé odchylky se požerou y 3 y 4 y 5 y 7 e i = y i b 0 b 1 x 1 = 0 y 1 y 3 y 4 = y 4 y 6 y 1 y 2 e i -reziduum Rozdíl mezi empirickou regresí fukcí a empirickou hodotou x

29 Součet čtverců odchylek empirických hodot y i od hodot teoretických η i byl miimálí Metoda ejmeších čtverců (MNČ, OLS) y = β 0 + β 1 x + ε y = b 0 + b 1 x + e y i = b 0 + b 1. x i e 2 i = (y i y i ) 2 mi y y 7 e 2 i = (y i b 0 b 1 x 1 ) 2 mi y 5 y 6 y 3 y 4 y 5 y 6 y 7 e i = 0 y 1 y 2 y 3 y 4 = y 4 Rozlišovat y 1 y 2 e 2 i mi x

30 Přímková regrese y = β 0 + β 1. x + ε y = b 0 + b 1. x e 2 i = (y i y i ) 2 mi Q mi hledáme extrém miimum b 0 je odhad β 0 b 1 je odhad β 1 Q = (y i b 0 b 1. x i ) 2 Tedy takové b 0,1, které budou miimalizovat fukci Q 2 Q = (y i b 0 b 1. x i ) 2 = (y 1 b 0 b 1. x 1 ) 2 +(y 2 b 0 b 1. x 2 ) 2 Idex i představuje i-té pozorováí Mzdu, vzděláí Natáliye Q = 2 b 0 y i b 0 b 1. x i. 1 = 0 Q b 0 = 2. y 1 b 0 b 1. x y 2 b 0 b 1. x 2. 1 = 0 Q = 2 b 1 y i b 0 b 1. x i. x i = 0 Q b 1 = 2. y 1 b 0 b 1. x 1. x y 2 b 0 b 1. x 2. x 2 = 0

31 Q = 2 b 0 y i b 0 b 1. x i. 1 = 0 Q = 2 b 1 y i b 0 b 1. x i. x i = 0 y i b 0 b 1. x i = 0 y i =. b 0 +b 1 തy =. b 0 +b 1 xҧ തy = b 0 + b 1 xҧ b 0 = തy b 1 xҧ x i y i b 0 b 1. x i. x i = 0 y i. x i = b 0 x i + b 1 y i. x i = b 0 x ҧ + b 1 x i 2 x i 2 y i. x i = (തy b 1 x) ҧ x ҧ + b 1 y i. x i = തy xҧ b 1 xҧ 2 + b 1 x i 2 x i 2 pozor suma ҧ x = x i

32 ҧ y i. x i = തy xҧ b 1 xҧ 2 + b 1 y i. x i തy x ҧ = b 1 x 2 i xҧ 2 x i 2 Pozor a idexy!!! xҧ 2 = x i 2 = 1 x i x i y i. x i തy xҧ x 2 i xҧ 2 = b 1 x i =. xҧ x i x ҧ. y i തy = y i x i x ҧ = x i (y i തy) (y i. x i y i x) ҧ (x 2 i x i x) ҧ = b 1 x i x ҧ. y i തy b x i xҧ 2 = b 1 = 1 Cov(x, y) Var(x) (x 2 i x i x) = x i xҧ 2 b 0 = തy b 1 xҧ

33 ҧ ҧ x ҧ = x i x i =. xҧ x i x ҧ. y i തy = y i x i x ҧ = x i (y i തy) x i x ҧ. y i തy = (x i y i x i തy xy ҧ i + xҧ തy) = x i y i തy (x 2 i x i x) = x i xҧ x i xҧ 2 = x i xҧ 2 y i + xҧ തy = x 2 i 2xҧ x i + xҧ 2 = x i y i തy xҧ xҧ തy + xҧ തy = x i y i തy x ҧ = = x i y i തy x i = x i (y i തy) x 2 i 2x ҧ x ҧ + xҧ 2 = = x 2 i xҧ 2 = (x 2 i x i x) തy x ҧ = തy x i = xҧ y i

34 Regresí koeficiet (výběrový regresí koeficiet) Směrice (sklo) regresí přímky Může abýt libovolých hodot!!! Přímková regrese je lieárí regresí fukce (lieárí v parametrech) Obráceě emusí platit!!! b 1 = y i = b 0 + b 1. x b xy = s xy s x 2 x i x ҧ. (y i തy) x i xҧ 2 PŘÍMKOVÁ REGRESE!!! JEDNODUCHÝ RM!!! Zaméko kovariace udává zaméko odhadu parametru!! Proč? b 1 = Cov(x, y) var(x) cov(x, y) > 0 cov(x, y) < 0 cov x, y = 0 Lieárí ezávislost

35 Víceásobá regrese V praxi jedoduchý regresí model málo užitečý Dobrý pro pochopeí a ilustraci Poptávka po peězích MD=f(Y,i), poptávka po statku (x) Q X =f(p X,P y,i) atd. Pro lepší popis reality musíme (většiou) pracovat s více ezávislými proměými Více podstatých faktorů přispívá k vyšší míře vysvětleí variability y Vyšší flexibilita vztahů z hlediska fukčí formy wage = β 0 + β 1 edu + ε V áhodé složce (ε) obsažey další faktory: wage = β 0 + β 1. educ + β 2. exper + ε Délka praxe Schoposti (ějaká aproximace) Doba u stávajícího zaměstavatele Faktory, které ejsou vyjádřey v modelu i chybá fukčí forma více jié fukčí formy Pokud bude ějaká proměá v (ε) korelovaá s (edu) zkresleý a ekozistetí odhad E( εȁx) 0 E yȁx β 0 + β 1. x vytáhli jsme délku praxe (exper) z áhodé složky Nyí můžeme měřit apř. vliv změy v praxi v případě, kdy se vzděláí eměí Ceteris paribus efekt Δwage Δexper = β 2

36 y = β 0 + β 1. x 1 + β 2. x β k. x k + ε β 0 úrovňová kostata velikost x 1,,k = 0 β 1 "sklo" jak se změí y když se změí x 1 a x 2,,k se eměí β 2 "sklo" jak se změí y když se změí x 2 a x 1,,3,k se eměí β 1,2 k sklo vždy jak se změíβ 1,2 k když ostatí faktory růstaou fixí Vliv x i a vývoj středí hodoty y za předpokladu, že ostatí vysvětlující proměé se ezměí E ȁ y X = wage = β 0 + β 1. educ + β 2. exper + ε β 0 úrovňová kostata velikost mzdy pokud educ = 0 a exper = 0 β 1 "sklo" jak se změí wage, když se změí edu a exper se eměí β 2 "sklo" jak se změí wage když se změí exper a exper se eměí parciálí regresí koeficiety "partiall efect

37 y = β 0 + β 1. x 1 + β 2. x 2 + β 3. x 3 + ε β 0 úrovňová kostata velikost x 1,2,3 = 0 β 1 "sklo" jak se změí y když se změí x 1 a x 2,3 se eměí β 2 "sklo" jak se změí y když se změí x 2 a x 1,3 se eměí β 3 "sklo" jak se změí y když se změí x 3 a x 1,2 se eměí Δ y = b 1. Δx 1 ceteris paribus efekt Δ y = b 1. Δx 1 + b 2 Δx 2 Δ y = b 1. Δx 1 + b 2 Δx 2 + b 3 Δx 3 celková změa Dopad a změu afitovaé hodoty Ne pozorovaé! Řešíme podmíěou STŘEDNÍ hodotu

38 y = β 0 + β 1. x 1 + β 2. x 2 + ε log(wage) = β 0 + β 1. educ + β 2. exper + ε Odhad log(wage) = b 0 + b 1. educ + b 2. exper + e log(wage) = 5, , educ + 0, exper + e educ vzděláí v letech exper praxe v letech

39 y = β 0 + β 1. x 1 + β 2. x β. x + ε wage = β 0 + β 1. educ + β 2. exper + β 3. teure + ε educ-vzděláí v letech exper-počet let a trhu práce teure- doba zaměstáí u současého zaměstavatele wage = 0, ,092. educ + 0,0041. exper + 0,022teure + e Jak ovliví velikost mzdy apříklad: Vzroste doba vzděláí o další 1 rok Vzroste doba praxe o 2 roky Dodělám si ástavbu (1 rok) a budu o rok déle u zaměstavatele Velikost mzdy vzroste o 0,092 jedotek Velikost mzdy vzroste o 0,0041*2=0,008 jedotek y = b 1. x 1 + b 2. x 2 = 0, ,022.1 = 0,114 Ceteris paribus Chceme vědět jak se změí mzda, pokud vzroste (změí) vzděláí o 1 rok a ostatí proměé se ezměí zůstaou fixí Simultáí změa ezávislých proměých y = b 1. x 1 + b 2. x b. x

40 Pro jedoduchý regresí model E ȁ y x = β 0 + β 1. x E ȁ ε x = 0 Pro víceásobý (pro jedoduchost budeme pracovat se 2 ezávislými proměými-aalogie) y = β 0 + β 1. x 1 + β 2. x 2 + ε wage = β 0 + β 1. educ + β 2. exper + ε Opět požadujeme předpoklad E ȁ ε x 1, x 2 = E ε = 0 E ȁ ε educ, exper = 0 Žádá ezávislá proměá v průměru eovliví áhodou složku Všechy vysvětlující proměé jsou exogeí E E ȁ y x 1, x 2 = β 0 + β 1. x 1 + β 2. x 2 ȁ y X = β 0 + β 1. x 1 + β 2. x 2 β i měří změu středí hodoty (y), tedy E yȁx 1, x 2 v závislosti a jedotkovém zvýšeí x i za předpokladu že ostatí vysvětlující proměé jsou fixí tj. ceteris paribus. Vliv x i a vývoj středí hodoty y za předpokladu, že ostatí vysvětlující proměé se ezměí

41 y = β 0 + β 1. x 1 + β 2. x 2 + ε E ȁ ε x 1, x 2 = 0 E ȁ y x 1, x 2 = β 0 + β 1. x 1 + β 2. x 2 Důležité upozorěí ikdy eobsáhu všechy proměé, které působí a (y) Častý ešvar aflákat co ejvíce vysvětlujících proměých do modelu Řiďte se logikou, teorií, to co už ěkdo (kvalití) vymyslel Zahrutí více proměých má své plus i míus (vyechaá proměá, Omitted variable )

42 E ȁ y x = β 0 + β 1. x E(ε) = 0 E ȁ ε x = 0 mzda = β 0 + β 1. vzdláí + ε E ȁ mzda vzděláí = β 0 + β 1. vzděláí Vliv x i a vývoj středí hodoty y i měří změu středí hodoty y - tedy E v závislosti a jedotkovém zvýšeí x ȁ y x Myšleka v průměru E ȁ schoposti vzděláí = 0 y E yȁx = β 0 + β 1. x Populačí distribučí fukce Nepozorovatelá Zatím žádý předpoklad o kokrétím rozděleí áhodé složky x

43 Odhad získáme jako výsledek ějaké fukce (estimator) - OLS Odhad je výstup z estimátoru b 0,,k Výběrový soubor prožeeme ějakou fukcí (estimator) získáme odhad (bodový, itervalový) Výška studetů VŠE Estimátor തX = 1 X i Odhademe populačí průměr výšky dospělých lidí Var(X) = 1 1 X i തX 2 Odhademe populačí rozptyl výšky dospělých lidí b = X X 1 X y Odhademe populačí parametry vlivu β populačí proces

44 y = β 0 + β 1 x 1 + β 2 x β k x k + ε y 1 = β 0 + β 1 x 11 + β 2 x β k x 1k + ε 1 y 2 = β 0 + β 1 x 21 + β 2 x β k x 2k + ε 2 Data pro korétí subjekt jedotlivec, firma atd. y 1 y 2 y = β 0 + x 11 x 21 x 1 β 1 + x 12 x 22 x 2 β x 1k x 2k x k β k + ε 1 ε 2 ε y 1 y 2 y = 1 x 11 x 12 x 1k 1 x 21 x 22 x 2k 1 x 1 x 2. x k β 0 β 1 β 2 β k + ε 1 ε 2 ε 3 ε PRF: y = Xβ + ε

45 y = b 0 + b 1 x 1 + b 2 x b k x k + e y 1 y 2 y = 1 x 11 x 12 x 1k 1 x 21 x 22 x 2k 1 x 1 x 2. x k b 0 b 1 b 2 b k + e 1 e 2 e SRF: y = Xb + e

46 εε = ε 1 ε 2. ε 1 ε 2 ε 3 = ε 3 ε 1 ε 1 ε 1 ε 2 ε 1 ε 3 ε 2 ε 1 ε 2 ε 2 ε 2 ε 3 ε 3 ε 1 ε 3 ε 2 ε 3 ε 3 = σ σ 2 0 = σ σ = σ 2 I kovariačí matice Σ Co jsou prvky mimo diagoálu? Cov x, y = x E x. (y E(y)) ε~(0, σ 2 I) E ε = 0 Cov ε 2, ε 1 = ε 2 E(ε 2 ). (ε 1 E(ε 1 )) Cov ε 2, ε 1 = ε 2. ε 1 = 0 Var ε = σ 2 I Var ε = E ε 2 = σ 2 I ε 1 ε 1 ε 1 ε 2 ε 1 ε 3 ε 2 ε 1 ε 2 ε 2 ε 2 ε 3 = ε 3 ε 1 ε 3 ε 2 ε 3 ε 3 Var(ε 1 ) Cov(ε 1, ε 2 ) Cov(ε 1, ε 3 ) Cov(ε 2, ε 1 ) Var(ε 2 ) Cov(ε 2, ε 3 ) Cov(ε 3, ε 1 ) Cov(ε 3, ε 2 ) Var(ε 3 )

47 Maticově e e = mi b y Xb. (y Xb) e e = mi(y b X ). (y Xb) b mi e 2 i = y i y 2 mi y i b 0 b 1. x i1 + b 2. x i2 2 mi(y y y Xb b X y + b X Xb) b y Xb = y Xb = b X y traspoovaý skalár je skalár mi(y y 2b X y + b X Xb) b b = 2X y + 2X Xb = 0 2X y + 2X Xb = 0 X y = X Xb b = X X 1 X y Ax = A AB = B A x x x A = A x x Ax = A + A x A ei symetricka matice x Ax = 2Ax A je symetricka matice x x x A Ax = 2A Ax

48 b = X X 1 X y b = X X 1 X (Xβ + ϵ) b = X X 1 X Xβ + X X 1 X ϵ b = β + X X 1 X ϵ

49 b = X X 1 X y Pozorováí wage educ exper X y X X = X y = X X 1 3,6932 0,3890 0,2024 0,3890 0,0531 0,0114 0,2024 0,0114 0,0262 X y = b 5,7925 3,4383 1,2606 wage = 5, ,4383. educ + 1,2606exper

50 X = x 1 z 1 x 2 z 2 x 3 z 3 X = x 1 x 2 x 3 z 1 z 2 z 3 b = X X 1 X y y = y 1 y 2 y 3 b = b 0 b 1 b 2 1 x i z i X X = x 1 x 2 x 3 z 1 z 2 z x 1 z 1 x 2 z 2 x 3 z 3 = x i x i 2 x i z i z i z i x i z i 2 y i X y = x 11 x 21 x 31 x 12 x 22 x 32. y 1 y 2 y 3 = x i y i z i y i

51 y = β 0 + β 1 x + β 2 z + ε b = X X 1 X y b 0 b 1 b 2 = 1 x i x i 2 x i z i x i z i 1 y i x i y i Pro ás důležité, že apř. odhad b 1 představující dopad změy x a y je spoje i s daty z!!! z i z i x i z i 2 z i y i Podroběji v části A Partiallig Out Iterpretatio Frische.. 1 y i + x i x i y i + z i z i y i b 0 b 1 b 2 = x i z i 2 y i + x i x i y i + x i z i 1 2 y i + z i x i x i y i + z i z i y i z i y i PRODUKT Z INVERZNÍ MATICE

52 Nafitovaé hodoty OLS a residua y = β 0 + β 1. x 1 + β 2. x 2 + ε Residua jsou pozorovatelá Náhodé chyby e!!! Residua jsou odhadem áhodých chyb Residua ejsou to samé jako áhodé chyby e i = y i y i y = b 0 + b 1. x 1 + b 2. x 2 y = b 0 + b 1. x 1 + b 2. x 2 + e V residuálí aalýze budeme zkoumat vlastosti residuí Chceme, aby měla určité vlastosti proč? Gauss-Markovy předpoklady Využíváme testy pro hodoceí modelu založea a vlastostech residuí OLS je pouze jeda z metod odhadu Jié metody jié afitovaé hodoty-jié hodoty residuí Průměr ebo suma? Pro OLS platí: výběrový průměr residuí = 0 E e = 0 a tak തy = y - víme z odvozeí OLS výběrová kovariace mezi X a e = 0 E X, e = 0 Výběrová kovariace y a e = 0 E y, e = 0 തy = b 0 + b 1. x 1 + b 2. x b x തy, x 1, x 2,, x vždy leží a OLS regresí "přímce"

53 Když uděláme odhad parametrů pomocí OLS Lze rozdělit apozorovaé hodoty y i a dvě části Vyrovaé hodoty a rezidua y i = y i + e i y i = b 0 + b 1 x i SST = y i തy 2 SSE = y i തy 2 SSR = Total sum of squares Explaied sum of squares Residual sum of squares SST = SSE + SSR e 2 y y 5 e 5 čím více jsou fialové a červeé čtverce podobé tím lépe y 5 തy x

54 čím více jsou fialové a červeé čtverce podobé tím lépe Jak OLS regresí přímka afituje data Neí to tak jasé, ale jsou to čtverce y y 5 y y 5 e 5 e 5 y 5 y 5 തy തy x x

55 Užitečé mít hodotu, jedo číslo, které shre jak regrese pomocí OLS fituje hodoty Vytvořeí SRF zároveň získáme jedotlivá rezidua Čím větší bude hodota reziduí tím méě bude SRF fitovat aměřé hodoty y i SST = SSE + SSR /SST Jak hodotit kvalitu OLS metody SST = y i തy 2 SSE = y i തy 2 SSR = e i 2 R 2 = 1 = SSE SST + SSR SST SSE SST = R2 = 1 SSR SST vysvětleý rozptyl (díky x) celkový rozptyl (y) Část(zlomek, proceto ) Rozptylu v (y), který se podařil vysvětlit působeím (x) (100. R2) v % Koeficiet determiace R 2 =< 0,1 > R 2 = 1 perfektí proložeí SSE = SST, tedy SSR = 0 R 2 = 0 Vyjadřuje stupeň vysvětleí celkové změy závislé edogeí proměé y regresí při působeí všech ezávislých exogeích proměých x zahrutých v regresím modelu Využití pro ověřeí shody odhadutého modelu s apozorovaými daty

56 R 2 = vysvětleý rozptyl (díky x) celkový rozptyl (y) R 2 =< 0,1 > Problémem je, že R 2 ikdy eklese přidáím další proměé Buď se ezměí, spíše vzroste R 2 eí dobrý způsob pro porováí modelů s rozdílým možství vysvětlujícíh proměých (X)

57 Problém hodoceí modelu s růzým počtem vysvětlujících proměých (X) vyřešíme pomocí Korigovaého (upraveého, adjusted) koeficietu determiace Zároveň vhodé pro použití modelů pro rozdílá možství pozorováí () Pealizuje rostoucí (k) adjr 2, ഥR 2 R 2 = 1 SSR SST തR 2 = 1 Var(e) Var(y) = 1 1 k 1 (1 R2 ) 1 "trestá" další k k 1 തR 2 = 1 SSR k 1 SST 1 = 1 1 k 1 (1 R2 ) Nezkresleý výběrový rozptyl!!! y = β 0 + β 1. x 1 + β 2. x 2 + ε vs. l(y) = β 0 + β 1. x 1 + β 2. x 2 + ε Pozor a k v ěkteré literatuře v sobě obsahuje itercept!!! Pozor തR 2 elze použít pro rozdílé fukčí tvary závisle proměé

58 y തy x

Lekce 2 Jednoduchý lineární regresní model

Lekce 2 Jednoduchý lineární regresní model Lekce 2 Jedoduchý lieárí regresí model Co si řekeme v této lekci Trochu opáčko miulé lekce Sezámíme se s jedoduchým regresím modelem Vysvětlíme si co je to regrese Naučíme se jej iterpretovat Metoda ejmeších

Více

Přednáška II. Lukáš Frýd

Přednáška II. Lukáš Frýd Předáška II Lukáš Frýd ҧ ҧ Statistické vlastosti odhadu pomocí metody ejmeších čtverců b 1 iid(μ, σ ) ε~iid(0, σ ) b 1 = β 1 + σ i=1 x i x. ε x i xҧ σ i=1 Var b 1 = Var β 1 + σ i=1 x i x. ε i x i xҧ σ

Více

EKONOMETRIE 9. přednáška Zobecněný lineární regresní model

EKONOMETRIE 9. přednáška Zobecněný lineární regresní model EKONOMETRIE 9. předáška Zobecěý lieárí regresí model Porušeí základích podmíek klasického modelu Metoda zobecěých emeších čtverců Jestliže sou porušey ěkteré podmíky klasického modelu. E(u),. E (uu`) σ

Více

K čemu slouží regrese?

K čemu slouží regrese? REGRESE K čemu slouží regrese? C = Ca + c. Y C = 00 + 0,6. Y + e Budeme zjišťovat jak jeda proměá (ezávislá) Ovlivňuje jiou proměou (závislou) C Y 950 1000 910 150 1130 1500 1150 1750 1475 000 1550 50

Více

Matematické modelování Náhled do ekonometrie. Lukáš Frýd

Matematické modelování Náhled do ekonometrie. Lukáš Frýd Matematické modelování Náhled do ekonometrie Lukáš Frýd Výnos akcie vs. Výnos celého trhu - CAPM model r it = r ft + β 1. (r mt r ft ) r it r ft = α 0 + β 1. (r mt r ft ) + ε it Ekonomický (finanční model)

Více

} kvantitativní znaky. korelace, regrese. Prof. RNDr. Jana Zvárov. Obecné principy

} kvantitativní znaky. korelace, regrese. Prof. RNDr. Jana Zvárov. Obecné principy Měřeí statistické závislosti, korelace, regrese Prof. RNDr. Jaa Zvárov rová,, DrSc. MĚŘENÍZÁVISLOSTI Cílem statistické aalýzy vepidemiologii bývá eje staovit, zda oemocěí závisí a výskytu rizikového faktoru,

Více

Odhady parametrů 1. Odhady parametrů

Odhady parametrů 1. Odhady parametrů Odhady parametrů 1 Odhady parametrů Na statistický soubor (x 1,..., x, který dostaeme statistickým šetřeím, se můžeme dívat jako a výběrový soubor získaý realizací áhodého výběru z áhodé veličiy X. Obdobě:

Více

6 Intervalové odhady. spočteme aritmetický průměr, pak tyto průměry se budou chovat jako by pocházely z normálního. nekonečna.

6 Intervalové odhady. spočteme aritmetický průměr, pak tyto průměry se budou chovat jako by pocházely z normálního. nekonečna. 6 Itervalové odhady parametrů základího souboru V předchozích kapitolách jsme se zabývali ejprve základím zpracováím experimetálích dat: grafické zobrazeí dat, výpočty výběrových charakteristik kapitola

Více

Pravděpodobnost a aplikovaná statistika

Pravděpodobnost a aplikovaná statistika Pravděpodobost a aplikovaá statistika MGR. JANA SEKNIČKOVÁ, PH.D. 4. KAPITOLA STATISTICKÉ CHARAKTERISTIKY 16.10.2017 23.10.2017 Přehled témat 1. Pravděpodobost (defiice, využití, výpočet pravděpodobostí

Více

8. Analýza rozptylu.

8. Analýza rozptylu. 8. Aalýza rozptylu. Lieárí model je popis závislosti, který je využívá v řadě disciplí matematické statistiky. Uvedeme jeho popis a tvrzeí, která budeme využívat. Setkáme se s ím jedak v aalýze rozptylu,

Více

Lekce 1 úvod do ekonometrie

Lekce 1 úvod do ekonometrie Lekce 1 úvod do ekonometrie Některé věci se zde budou opakovat několikrát důležité pro rozležení v hlavě a jiný úhel pohledu Dokázat aplikovat ekonometrie nestačí se pouze naučit na zkoušku Základní kurz

Více

PRAVDĚPODOBNOST A STATISTIKA

PRAVDĚPODOBNOST A STATISTIKA PRAVDĚPODOBNOST A STATISTIKA Bodové a itervalové odhady Nechť X je áhodá proměá, která má distribučí fukci F(x, ϑ). Předpokládejme, že záme tvar distribučí fukce (víme jaké má rozděleí) a ezáme parametr

Více

Intervalové odhady parametrů

Intervalové odhady parametrů Itervalové odhady parametrů Petr Pošík Části dokumetu jsou převzaty (i doslově) z Mirko Navara: Pravděpodobost a matematická statistika, https://cw.felk.cvut.cz/lib/ee/fetch.php/courses/a6m33ssl/pms_prit.pdf

Více

Náhodný výběr 1. Náhodný výběr

Náhodný výběr 1. Náhodný výběr Náhodý výběr 1 Náhodý výběr Matematická statistika poskytuje metody pro popis veliči áhodého charakteru pomocí jejich pozorovaých hodot, přesěji řečeo jde o určeí důležitých vlastostí rozděleí pravděpodobosti

Více

Petr Šedivý Šedivá matematika

Petr Šedivý  Šedivá matematika LIMITA POSLOUPNOSTI Úvod: Kapitola, kde poprvé arazíme a ekoečo. Argumety posloupostí rostou ade všechy meze a zkoumáme, jak vypadají hodoty poslouposti. V kapitole se sezámíte se základími typy it a početími

Více

KONEČNĚ ROZDĚLENÁ ZPOŽDĚNÍ. POLYNOMICKY ROZDĚLENÉ ZPOŽDĚNÍ.

KONEČNĚ ROZDĚLENÁ ZPOŽDĚNÍ. POLYNOMICKY ROZDĚLENÉ ZPOŽDĚNÍ. KONEČNĚ ROZDĚLENÁ ZPOŽDĚNÍ. POLYNOMICKY ROZDĚLENÉ ZPOŽDĚNÍ. Teto text je zaměře a modely koečě zpožděí, podroběji je pak rozebráo polyomicky rozděleé zpožděí. Občas bývá rozumé zahrout do modelu eje současé,

Více

Metody zkoumání závislosti numerických proměnných

Metody zkoumání závislosti numerických proměnných Metody zkoumáí závslost umerckých proměých závslost pevá (fukčí) změě jedoho zaku jedozačě odpovídá změa druhého zaku (podle ějakého fukčího vztahu) (matematka, fyzka... statstcká (volá) změám jedé velčy

Více

Závislost slovních znaků

Závislost slovních znaků Závislost slovích zaků Závislost slovích (kvalitativích) zaků Obměy slovího zaku Alterativí zaky Možé zaky Tříděí věcé sloví řady: seřazeí obmě je subjektiví záležitostí (podle abecedy), možé i objektiví

Více

Deskriptivní statistika 1

Deskriptivní statistika 1 Deskriptiví statistika 1 1 Tyto materiály byly vytvořey za pomoci gratu FRVŠ číslo 1145/2004. Základí charakteristiky souboru Pro lepší představu používáme k popisu vlastostí zkoumaého jevu určité charakteristiky

Více

14. B o d o v é o d h a d y p a r a m e t r ů

14. B o d o v é o d h a d y p a r a m e t r ů 4. B o d o v é o d h a d y p a r a m e t r ů Na základě hodot áhodého výběru z rozděleí určitého typu odhadujeme parametry tohoto rozděleí, tak aby co ejlépe odpovídaly hodotám výběru. Formulujme tudíž

Více

3. Lineární diferenciální rovnice úvod do teorie

3. Lineární diferenciální rovnice úvod do teorie 3 338 8: Josef Hekrdla lieárí difereciálí rovice úvod do teorie 3 Lieárí difereciálí rovice úvod do teorie Defiice 3 (lieárí difereciálí rovice) Lieárí difereciálí rovice -tého řádu je rovice, která se

Více

Intervalové odhady parametrů některých rozdělení.

Intervalové odhady parametrů některých rozdělení. 4. Itervalové odhady parametrů rozděleí. Jedou ze základích úloh mtematické statistiky je staoveí hodot parametrů rozděleí, ze kterého máme k dispozici áhodý výběr. Nejčastěji hledáme odhady dvou druhů:

Více

REGRESNÍ DIAGNOSTIKA. Regresní diagnostika

REGRESNÍ DIAGNOSTIKA. Regresní diagnostika 4.11.011 REGRESNÍ DIAGNOSTIKA Chemometrie I, David MILDE Regresí diagostika Obsahuje postupy k posouzeí: kvality dat pro regresí model (přítomost vlivých bodů), kvality modelu pro daá data, splěí předpokladů

Více

Základy statistiky. Zpracování pokusných dat Praktické příklady. Kristina Somerlíková

Základy statistiky. Zpracování pokusných dat Praktické příklady. Kristina Somerlíková Základy statistiky Zpracováí pokusých dat Praktické příklady Kristia Somerlíková Data v biologii Zak ebo skupia zaků popisuje přírodí jevy, úlohou výzkumíka je vybrat takovou skupiu zaků, které charakterizují

Více

9. Měření závislostí ve statistice Pevná a volná závislost

9. Měření závislostí ve statistice Pevná a volná závislost Dráha [m] 9. Měřeí závislostí ve statistice Měřeí závislostí ve statistice se zabývá především zkoumáím vzájemé závislosti statistických zaků vícerozměrých souborů. Závislosti přitom mohou být apříklad

Více

Pravděpodobnostní model doby setrvání ministra školství ve funkci

Pravděpodobnostní model doby setrvání ministra školství ve funkci Pravděpodobostí model doby setrváí miistra školství ve fukci Základí statistická iferece Data Zdro: http://www.msmt.cz/miisterstvo/miistri-skolstvi-od-roku-848. Ke statistickému zpracováí byla vzata pozorováí

Více

STATISTIKA. Statistika se těší pochybnému vyznamenání tím, že je nejvíce nepochopeným vědním oborem. H. Levinson

STATISTIKA. Statistika se těší pochybnému vyznamenání tím, že je nejvíce nepochopeným vědním oborem. H. Levinson STATISTIKA Statistika se těší pochybému vyzameáí tím, že je ejvíce epochopeým vědím oborem. H. Leviso Charakterizace statistického souboru Statistický soubor Prvek souboru Zak prvku kvatitativí teplota,

Více

4. B o d o v é o d h a d y p a r a m e t r ů

4. B o d o v é o d h a d y p a r a m e t r ů 4. B o d o v é o d h a d y p a r a m e t r ů Na základě hodot áhodého výběru z rozděleí určitého typu odhadujeme parametry tohoto rozděleí, tak aby co ejlépe odpovídaly hodotám výběru. Formulujme tudíž

Více

OVMT Přesnost měření a teorie chyb

OVMT Přesnost měření a teorie chyb Přesost měřeí a teorie chyb Základí pojmy Naměřeé údaje ejsou ikdy absolutě přesé, protože skutečé podmíky pro měřeí se odlišují od ideálích. Při každém měřeí vzikají odchylky od správých hodot chyby.

Více

Cvičení 6.: Výpočet střední hodnoty a rozptylu, bodové a intervalové odhady střední hodnoty a rozptylu

Cvičení 6.: Výpočet střední hodnoty a rozptylu, bodové a intervalové odhady střední hodnoty a rozptylu Cvičeí 6: Výpočet středí hodoty a rozptylu, bodové a itervalové odhady středí hodoty a rozptylu Příklad 1: Postupě se zkouší spolehlivost čtyř přístrojů Další se zkouší je tehdy, když předchozí je spolehlivý

Více

je konvergentní, právě když existuje číslo a R tak, že pro všechna přirozená <. Číslu a říkáme limita posloupnosti ( ) n n 1 n n n

je konvergentní, právě když existuje číslo a R tak, že pro všechna přirozená <. Číslu a říkáme limita posloupnosti ( ) n n 1 n n n 8.3. Limity ěkterých posloupostí Předpoklady: 83 Opakováí z miulé hodiy: 8 Hodoty poslouposti + se pro blížící se k ekoeču blíží k a to tak že mezi = posloupostí a číslem eexistuje žádá mezera říkáme že

Více

je konvergentní, právě když existuje číslo a R tak, že pro všechna přirozená <. Číslu a říkáme limita posloupnosti ( ) n n 1 n n n

je konvergentní, právě když existuje číslo a R tak, že pro všechna přirozená <. Číslu a říkáme limita posloupnosti ( ) n n 1 n n n 8.3. Limity ěkterých posloupostí Předpoklady: 83 Pedagogická pozámka: Tuto a tři ásledující hodiy je možé probrat za dvě vyučovací hodiy. V této hodiě je možé vyechat dokazováí limit v příkladu 3. Opakováí

Více

Přepoklady KLM a Gauss Markov teorém. Blue odhad - GM. KLM Klasický lineární model. 1) Lineární v parametrech. 2) E ε = 0

Přepoklady KLM a Gauss Markov teorém. Blue odhad - GM. KLM Klasický lineární model. 1) Lineární v parametrech. 2) E ε = 0 Heteroskedasticita Přepoklady KLM a Gauss Markov teorém KLM Klasický lineární model 1) Lineární v parametrech ) E ε = 0 Blue odhad - GM Nezkreslený odhad 1) Lineární v parametrech ) E ε = 0 3) E( ȁ ε X)=

Více

Přednáška VI. Intervalové odhady. Motivace Směrodatná odchylka a směrodatná chyba Centrální limitní věta Intervaly spolehlivosti

Přednáška VI. Intervalové odhady. Motivace Směrodatná odchylka a směrodatná chyba Centrální limitní věta Intervaly spolehlivosti Předáška VI. Itervalové odhady Motivace Směrodatá odchylka a směrodatá chyba Cetrálí limití věta Itervaly spolehlivosti Opakováí estraé a MLE Jaký je pricip estraých odhadů? Jaký je pricip odhadů metodou

Více

PRAVDĚPODOBNOST A STATISTIKA

PRAVDĚPODOBNOST A STATISTIKA Matematka IV PRAVDĚPODOBNOT A TATITIKA Lbor Žák Matematka IV Lbor Žák Regresí aalýza Regresí aalýza zkoumá závslost mez ezávslým proměým X ( X,, X k a závsle proměou Y. Tato závslost se vjadřuje ve tvaru

Více

Úloha II.S... odhadnutelná

Úloha II.S... odhadnutelná Úloha II.S... odhadutelá 10 bodů; průměr 7,17; řešilo 35 studetů a) Zkuste vlastími slovy popsat, k čemu slouží itervalový odhad středí hodoty v ormálím rozděleí a uveďte jeho fyzikálí iterpretaci (postačí

Více

i 1 n 1 výběrový rozptyl, pro libovolné, ale pevně dané x Roznačme n 1 Téma 6.: Základní pojmy matematické statistiky

i 1 n 1 výběrový rozptyl, pro libovolné, ale pevně dané x Roznačme n 1 Téma 6.: Základní pojmy matematické statistiky Téma 6.: Základí pojmy matematické statistiky Vlastosti důležitých statistik odvozeých z jedorozměrého áhodého výběru: Nechť X,..., X je áhodý výběr z rozložeí se středí hodotou μ, rozptylem σ a distribučí

Více

IAJCE Přednáška č. 12

IAJCE Přednáška č. 12 Složitost je úvod do problematiky Úvod praktická realizace algoritmu = omezeí zejméa: o časem o velikostí paměti složitost = vztah daého algoritmu k daým prostředkům: časová složitost každé možiě vstupích

Více

veličiny má stejný řád jako je řád poslední číslice nejistoty. Nejistotu píšeme obvykle jenom jednou

veličiny má stejný řád jako je řád poslední číslice nejistoty. Nejistotu píšeme obvykle jenom jednou 1 Zápis číselých hodot a ejistoty měřeí Zápis číselých hodot Naměřeé hodoty zapisujeme jako číselý údaj s určitým koečým počtem číslic. Očekáváme, že všechy zapsaé číslice jsou správé a vyjadřují tak i

Více

Odhady parametrů základního souboru. Ing. Michal Dorda, Ph.D.

Odhady parametrů základního souboru. Ing. Michal Dorda, Ph.D. Odhady parametrů základího souboru Ig. Mchal Dorda, Ph.D. Úvodí pozámky Základí soubor můžeme popsat jeho parametry, apř. středí hodota μ, rozptyl σ atd. Př praktckých úlohách ovšem zpravdla elze vyšetřt

Více

Při sledování a studiu vlastností náhodných výsledků poznáme charakter. podmínek různé výsledky. Ty odpovídají hodnotám jednotlivých realizací

Při sledování a studiu vlastností náhodných výsledků poznáme charakter. podmínek různé výsledky. Ty odpovídají hodnotám jednotlivých realizací 3. Náhodý výběr Při sledováí a studiu vlastostí áhodých výsledků pozáme charakter rozděleí z toho, že opakovaý áhodý pokus ám dává za stejých podmíek růzé výsledky. Ty odpovídají hodotám jedotlivých realizací

Více

OKRUŽNÍ A ROZVOZNÍ ÚLOHY: OBCHODNÍ CESTUJÍCÍ. FORMULACE PŘI RESPEKTOVÁNÍ ČASOVÝCH OKEN

OKRUŽNÍ A ROZVOZNÍ ÚLOHY: OBCHODNÍ CESTUJÍCÍ. FORMULACE PŘI RESPEKTOVÁNÍ ČASOVÝCH OKEN Úloha obchodího cestujícího OKRUŽNÍ A ROZVOZNÍ ÚLOHY: OBCHODNÍ CESTUJÍCÍ. FORMULACE PŘI RESPEKTOVÁNÍ ČASOVÝCH OKEN Nejprve k pojmům používaým v okružích a rozvozích úlohách: HAMILTONŮV CYKLUS je typ cesty,

Více

ZÁKLADNÍ STATISTICKÉ VÝPOČTY (S VYUŽITÍM EXCELU)

ZÁKLADNÍ STATISTICKÉ VÝPOČTY (S VYUŽITÍM EXCELU) ZÁKLADNÍ STATISTICKÉ VÝPOČTY (S VYUŽITÍM EXCELU) Základy teorie pravděpodobosti měřeí chyba měřeí Provádíme kvalifikovaý odhad áhodá systematická výsledek ejistota výsledku Základy teorie pravděpodobosti

Více

odhady parametrů. Jednostranné a oboustranné odhady. Intervalový odhad střední hodnoty, rozptylu, relativní četnosti.

odhady parametrů. Jednostranné a oboustranné odhady. Intervalový odhad střední hodnoty, rozptylu, relativní četnosti. 10 Cvičeí 10 Statistický soubor. Náhodý výběr a výběrové statistiky aritmetický průměr, geometrický průměr, výběrový rozptyl,...). Bodové odhady parametrů. Itervalové odhady parametrů. Jedostraé a oboustraé

Více

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR InoBio CZ.1.07/2.2.00/

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR InoBio CZ.1.07/2.2.00/ Teto projekt je spolufiacová Evropským sociálím fodem a Státím rozpočtem ČR IoBio CZ..07/2.2.00/28.008 Připravil: Ig. Vlastimil Vala, CSc. Metody zkoumáí ekoomických jevů Kapitola straa 3 Metoda Z řeckého

Více

Úloha III.S... limitní

Úloha III.S... limitní Úloha III.S... limití 10 bodů; průměr 7,81; řešilo 6 studetů a) Zkuste vlastími slovy popsat postup kostrukce itervalových odhadů středí hodoty v případě obecého rozděleí měřeých dat (postačí vlastími

Více

Sekvenční logické obvody(lso)

Sekvenční logické obvody(lso) Sekvečí logické obvody(lso) 1. Logické sekvečí obvody, tzv. paměťové čley, jsou obvody u kterých výstupí stavy ezávisí je a okamžitých hodotách vstupích sigálů, ale jsou závislé i a předcházejících hodotách

Více

VaR analýza citlivosti, korekce

VaR analýza citlivosti, korekce VŠB-TU Ostrava, Ekoomická fakulta, katedra fiací.-. září 008 VaR aalýza citlivosti, korekce Fratišek Vávra, Pavel Nový Abstrakt Práce se zabývá rozbory citlivosti ěkterých postupů, zahrutých pod zkratkou

Více

VYSOCE PŘESNÉ METODY OBRÁBĚNÍ

VYSOCE PŘESNÉ METODY OBRÁBĚNÍ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ Fakulta strojího ižeýrství Ústav strojíreské techologie ISBN 978-80-214-4352-5 VYSOCE PŘESNÉ METODY OBRÁBĚNÍ doc. Ig. Jaroslav PROKOP, CSc. 1 1 Fakulta strojího ižeýrství,

Více

8. Odhady parametrů rozdělení pravděpodobnosti

8. Odhady parametrů rozdělení pravděpodobnosti Pozámky k předmětu Aplikovaá statistika, 8 téma 8 Odhady parametrů rozděleí pravděpodobosti Zaměříme se a odhad středí hodoty a rozptylu a to dvěma způsoby Předpokládejme, že máme áhodý výběr X 1,, X z

Více

8.2.1 Aritmetická posloupnost I

8.2.1 Aritmetická posloupnost I 8.2. Aritmetická posloupost I Předpoklady: 80, 802, 803, 807 Pedagogická pozámka: V hodiě rozdělím třídu a dvě skupiy a každá z ich dělá jede z prvích dvou příkladů. Čley posloupostí pak při kotrole vypíšu

Více

Iterační metody řešení soustav lineárních rovnic

Iterační metody řešení soustav lineárních rovnic Iteračí metody řešeí soustav lieárích rovic Matice je: diagoálě domiatí právě tehdy, když pozitivě defiití (symetrická matice) právě tehdy, když pro x platí x, Ax a ij Tyto vlastosti budou důležité pro

Více

Lineární a adaptivní zpracování dat. 9. Modely časových řad II.

Lineární a adaptivní zpracování dat. 9. Modely časových řad II. Lieárí a adaptiví zpracováí dat 9. Modely časových řad II. Daiel Schwarz Ivestice do rozvoje vzděláváí Opakováí K čemu je dobré vytvářet modely procesů geerující časové řady? Dekompozice časový řad: jaké

Více

Katedra pravděpodobnosti a matematické statistiky. χ 2 test nezávislosti

Katedra pravděpodobnosti a matematické statistiky. χ 2 test nezávislosti Katedra pravděpodobosti a matematické statistiky Oborový semiář χ 2 test ezávislosti Petr Míchal 27 listopadu 2017 Situace 2 X {1,, I}, Y {1,, J} Jsou X a Y ezávislé? K dispozici máme áhodý vyběr (X 1,

Více

P2: Statistické zpracování dat

P2: Statistické zpracování dat P: Statistické zpracováí dat Úvodem - Statistika: věda, zabývající se shromažďováím, tříděím a ásledým popisem velkých datových souborů. - Základem statistiky je teorie pravděpodobosti, založeá a popisu

Více

12. N á h o d n ý v ý b ě r

12. N á h o d n ý v ý b ě r 12. N á h o d ý v ý b ě r Při sledováí a studiu vlastostí áhodých výsledků pozáme charakter rozděleí z toho, že opakovaý áhodý pokus ám dává za stejých podmíek růzé výsledky. Ty odpovídají hodotám jedotlivých

Více

Pro statistické šetření si zvolte si statistický soubor např. všichni žáci třídy (několika tříd, školy apod.).

Pro statistické šetření si zvolte si statistický soubor např. všichni žáci třídy (několika tříd, školy apod.). STATISTIKA Statistické šetřeí Proveďte a vyhodoťte statistické šetřeí:. Zvolte si statistický soubor. 2. Zvolte si určitý zak (zaky), které budete vyhodocovat. 3. Určete absolutí a relativí četosti zaků,

Více

Cvičení 6.: Bodové a intervalové odhady střední hodnoty, rozptylu a koeficientu korelace, test hypotézy o střední hodnotě při známém rozptylu

Cvičení 6.: Bodové a intervalové odhady střední hodnoty, rozptylu a koeficientu korelace, test hypotézy o střední hodnotě při známém rozptylu Cvičeí 6: Bodové a itervalové odhady středí hodoty, rozptylu a koeficietu korelace, test hypotézy o středí hodotě při zámém rozptylu Příklad : Bylo zkoumáo 9 vzorků půdy s růzým obsahem fosforu (veličia

Více

Odhady parametrů základního. Ing. Michal Dorda, Ph.D.

Odhady parametrů základního. Ing. Michal Dorda, Ph.D. Odhady parametrů základího souboru Úvodí pozámky Základí soubor můžeme popsat jeho parametry, apř. středí hodota μ, rozptyl atd. Př praktckých úlohách ovšem zpravdla elze vyšetřt celou populac, provádíme

Více

základním prvkem teorie křivek v počítačové grafice křivky polynomiální n

základním prvkem teorie křivek v počítačové grafice křivky polynomiální n Petra Suryková Modelováí křivek základím prvkem teorie křivek v počítačové grafice křivky polyomiálí Q( t) a a t... a t polyomiálí křivky můžeme sado vyčíslit sado diferecovatelé lze z ich skládat křivky

Více

MATICOVÉ HRY MATICOVÝCH HER

MATICOVÉ HRY MATICOVÝCH HER MATICOVÉ HRY FORMULACE, KONCEPCE ŘEŠENÍ, SMÍŠENÉ ROZŠÍŘENÍ MATICOVÝCH HER, ZÁKLADNÍ VĚTA MATICOVÝCH HER CO JE TO TEORIE HER A ČÍM SE ZABÝVÁ? Teorie her je ekoomická vědí disciplía, která se zabývá studiem

Více

UPLATNĚNÍ ZKOUŠEK PŘI PROHLÍDKÁCH MOSTŮ

UPLATNĚNÍ ZKOUŠEK PŘI PROHLÍDKÁCH MOSTŮ 3..- 4.. 2009 DIVYP Bro, s.r.o., Filipova, 635 00 Bro, http://www.divypbro.cz UPLATNĚNÍ ZKOUŠEK PŘI PROHLÍDKÁCH MOSTŮ autoři: prof. Ig. Mila Holický, PhD., DrSc., Ig. Karel Jug, Ph.D., doc. Ig. Jaa Marková,

Více

1 POPISNÁ STATISTIKA V PROGRAMU MS EXCEL

1 POPISNÁ STATISTIKA V PROGRAMU MS EXCEL Elea Mielcová, Radmila Stoklasová a Jaroslav Ramík; Statistické programy POPISNÁ STATISTIKA V PROGRAMU MS EXCEL RYCHLÝ NÁHLED KAPITOLY Žádý výzkum se v deší době evyhe statistickému zpracováí dat. Je jedo,

Více

Mezní stavy konstrukcí a jejich porušov. Hru IV. Milan RůžR. zbynek.hruby.

Mezní stavy konstrukcí a jejich porušov. Hru IV. Milan RůžR. zbynek.hruby. ováí - Hru IV /6 ováí Hru IV Mila RůžR ůžička, Josef Jureka,, Zbyěk k Hrubý zbyek.hruby hruby@fs.cvut.cz ováí - Hru IV /6 ravděpodobostí úavové diagramy s uvažováím předpětí R - plocha ve čtyřrozměrém

Více

n-rozměrné normální rozdělení pravděpodobnosti

n-rozměrné normální rozdělení pravděpodobnosti -rozměré ormálí rozděleí pravděpodobosti. Ortogoálí a pozitivě defiití symetrické matice. Reálá čtvercová matice =Ha i j L řádu se azývá ortogoálí, je-li regulárí a iverzí matice - je rova traspoovaé matici

Více

8.2.1 Aritmetická posloupnost

8.2.1 Aritmetická posloupnost 8.. Aritmetická posloupost Předpoklady: 80, 80, 803, 807 Pedagogická pozámka: V hodiě rozdělím třídu a dvě skupiy a každá z ich dělá jede z prvích dvou příkladů. Př. : V továrě dokočí každou hodiu motáž

Více

Kvantová a statistická fyzika 2 (Termodynamika a statistická fyzika)

Kvantová a statistická fyzika 2 (Termodynamika a statistická fyzika) Kvatová a statistická fyzika (Termodyamika a statistická fyzika) Boltzmaovo - Gibbsovo rozděleí - ilustračí příklad Pro ilustraci odvozeí rozděleí eergií v kaoickém asámblu uvažujme ásledující příklad.

Více

Parametr populace (populační charakteristika) je číselná charakteristika sledované vlastnosti

Parametr populace (populační charakteristika) je číselná charakteristika sledované vlastnosti 1 Základí statistické zpracováí dat 1.1 Základí pojmy Populace (základí soubor) je soubor objektů (statistických jedotek), který je vymeze jejich výčtem ebo charakterizací jejich vlastostí, může být proto

Více

Budeme pokračovat v nahrazování funkce f(x) v okolí bodu a polynomy, tj. hledat vhodné konstanty c n tak, aby bylo pro malá x a. = f (a), f(x) f(a)

Budeme pokračovat v nahrazování funkce f(x) v okolí bodu a polynomy, tj. hledat vhodné konstanty c n tak, aby bylo pro malá x a. = f (a), f(x) f(a) Předáša 7 Derivace a difereciály vyšších řádů Budeme poračovat v ahrazováí fuce f(x v oolí bodu a polyomy, tj hledat vhodé ostaty c ta, aby bylo pro malá x a f(x c 0 + c 1 (x a + c 2 (x a 2 + c 3 (x a

Více

jsou reálná a m, n jsou čísla přirozená.

jsou reálná a m, n jsou čísla přirozená. .7.5 Racioálí a polomické fukce Předpoklad: 704 Pedagogická pozámka: Při opisováí defiic racioálí a polomické fukce si ěkteří studeti stěžovali, že je to příliš těžké. Ve skutečosti je sstém, kterým jsou

Více

Pravděpodobnost vs. statistika. Data. Teorie pravděpodobnosti pracuje s jednou nebo více teoretickými náhodnými

Pravděpodobnost vs. statistika. Data. Teorie pravděpodobnosti pracuje s jednou nebo více teoretickými náhodnými Pravděpodobost vs. Teorie pravděpodobosti pracuje s jedou ebo více teoretickými áhodými veličiami, jejichž je zámo odvozovali jsme y těchto atd. Šárka Hudecová Katedra pravděpodobosti a matematické Matematicko-fyzikálí

Více

4 DOPADY ZPŮSOBŮ FINANCOVÁNÍ NA INVESTIČNÍ ROZHODOVÁNÍ

4 DOPADY ZPŮSOBŮ FINANCOVÁNÍ NA INVESTIČNÍ ROZHODOVÁNÍ 4 DOPADY ZPŮSOBŮ FACOVÁÍ A VESTČÍ ROZHODOVÁÍ 77 4. ČSTÁ SOUČASÁ HODOTA VČETĚ VLVU FLACE, CEOVÝCH ÁRŮSTŮ, DAÍ OPTMALZACE KAPTÁLOVÉ STRUKTURY Čistá současá hodota (et preset value) Jedá se o dyamickou metodu

Více

Lineární a adaptivní zpracování dat. 8. Modely časových řad I.

Lineární a adaptivní zpracování dat. 8. Modely časových řad I. Lieárí a adaptiví zpracováí dat 8. Modely časových řad I. Daiel Schwarz Ivestice do rozvoje vzděláváí Cíl, motivace Popis a idetifikace systémů BLACK BOX Cíl, motivace Popis a idetifikace systémů BLACK

Více

Tržní ceny odrážejí a zahrnují veškeré informace předpokládá se efektivní trh, pro cenu c t tedy platí c t = c t + ε t.

Tržní ceny odrážejí a zahrnují veškeré informace předpokládá se efektivní trh, pro cenu c t tedy platí c t = c t + ε t. Techická aalýza Techická aalýza z vývoje cey a obchodovaých objemů akcie odvozuje odhad budoucího vývoje cey. Dalšími metodami odhadu vývoje ce akcií jsou apř. fudametálí aalýza (zkoumá podrobě účetictví

Více

Matematika 1. Katedra matematiky, Fakulta stavební ČVUT v Praze. středa 10-11:40 posluchárna D / 13. Posloupnosti

Matematika 1. Katedra matematiky, Fakulta stavební ČVUT v Praze. středa 10-11:40 posluchárna D / 13. Posloupnosti Úvod Opakováí Poslouposti Příklady Matematika 1 Katedra matematiky, Fakulta stavebí ČVUT v Praze středa 10-11:40 posluchára D-1122 2012 / 13 Úvod Opakováí Poslouposti Příklady Úvod Opakováí Poslouposti

Více

MATEMATICKÁ INDUKCE. 1. Princip matematické indukce

MATEMATICKÁ INDUKCE. 1. Princip matematické indukce MATEMATICKÁ INDUKCE ALEŠ NEKVINDA. Pricip matematické idukce Nechť V ) je ějaká vlastost přirozeých čísel, apř. + je dělitelé dvěma či < atd. Máme dokázat tvrzeí typu Pro každé N platí V ). Jeda možost

Více

PODNIKOVÁ EKONOMIKA A MANAGEMENT (2-letý) (písemný test)

PODNIKOVÁ EKONOMIKA A MANAGEMENT (2-letý) (písemný test) Přijímací řízeí pro akademický rok 2007/08 a magisterský studijí program: Zde alepte své uiverzití číslo PODNIKOVÁ EKONOMIKA A MANAGEMENT (2-letý) (písemý test) U každé otázky či podotázky v ásledujícím

Více

PODNIKOVÁ EKONOMIKA A MANAGEMENT (2-letý) (písemný test)

PODNIKOVÁ EKONOMIKA A MANAGEMENT (2-letý) (písemný test) Přijímací řízeí pro akademický rok 2007/08 a magisterský studijí program: Zde alepte své uiverzití číslo PODNIKOVÁ EKONOMIKA A MANAGEMENT (2-letý) (písemý test) U každé otázky či podotázky v ásledujícím

Více

1. ZÁKLADY VEKTOROVÉ ALGEBRY 1.1. VEKTOROVÝ PROSTOR A JEHO BÁZE

1. ZÁKLADY VEKTOROVÉ ALGEBRY 1.1. VEKTOROVÝ PROSTOR A JEHO BÁZE 1. ZÁKLADY VEKTOROVÉ ALGEBRY 1.1. VEKTOROVÝ PROSTOR A JEHO BÁZE V této kapitole se dozvíte: jak je axiomaticky defiová vektor a vektorový prostor včetě defiice sčítáí vektorů a ásobeí vektorů skalárem;

Více

Užití binomické věty

Užití binomické věty 9..9 Užití biomické věty Předpoklady: 98 Často ám z biomického rozvoje stačí pouze jede kokrétí čle. Př. : x Urči šestý čle biomického rozvoje xy + 4y. Získaý výraz uprav. Biomický rozvoj začíá: ( a +

Více

Aplikovaná informatika. Podklady předmětu Aplikovaná informatika pro akademický rok 2006/2007 Radim Farana. Obsah. Algoritmus

Aplikovaná informatika. Podklady předmětu Aplikovaná informatika pro akademický rok 2006/2007 Radim Farana. Obsah. Algoritmus Podklady předmětu pro akademický rok 006007 Radim Faraa Obsah Tvorba algoritmů, vlastosti algoritmu. Popis algoritmů, vývojové diagramy, strukturogramy. Hodoceí složitosti algoritmů, vypočitatelost, časová

Více

Odhady parametrů polohy a rozptýlení pro často se vyskytující rozdělení dat v laboratoři se vyčíslují podle následujících vztahů:

Odhady parametrů polohy a rozptýlení pro často se vyskytující rozdělení dat v laboratoři se vyčíslují podle následujících vztahů: Odhady parametrů polohy a rozptýleí pro často se vyskytující rozděleí dat v laboratoři se vyčíslují podle ásledujících vztahů: a : Laplaceovo (oboustraé expoeciálí rozděleí se vyskytuje v případech, kdy

Více

f x a x DSM2 Cv 9 Vytvořující funkce Vytvořující funkcí nekonečné posloupnosti a0, a1,, a n , reálných čísel míníme formální nekonečnou řadu ( )

f x a x DSM2 Cv 9 Vytvořující funkce Vytvořující funkcí nekonečné posloupnosti a0, a1,, a n , reálných čísel míníme formální nekonečnou řadu ( ) DSM Cv 9 Vytvořující fukce Vytvořující fukcí ekoečé poslouposti a0, a,, a, reálých čísel mííme formálí ekoečou řadu =. f a i= 0 i i Příklady: f = + = + + + + + ) Platí: (biomická věta). To zameá, že fukce

Více

Číselné charakteristiky náhodných veličin

Číselné charakteristiky náhodných veličin Číselé charakteristiky áhodých veliči Motivace Doposud jsme pozali fukcioálí charakteristiky áhodých veliči (apř. distribučí fukce, pravděpodobostí fukce, hustota pravděpodobosti), které plě popisují pravděpodobostí

Více

Pravděpodobnostní modely

Pravděpodobnostní modely Pravděpodobostí modely Meu: QCEpert Pravděpodobostí modely Modul hledá metodou maimálí věrohodosti (MLE Maimum Likelihood Estimate) statistický model (rozděleí) který ejlépe popisuje data. Je přitom k

Více

STUDIUM MAXWELLOVA ZÁKONA ROZDĚLENÍ RYCHLSOTÍ MOLEKUL POMOCÍ DERIVE 6

STUDIUM MAXWELLOVA ZÁKONA ROZDĚLENÍ RYCHLSOTÍ MOLEKUL POMOCÍ DERIVE 6 Středoškolská techika 00 Setkáí a prezetace prací středoškolských studetů a ČVUT STUDIUM MAXWELLOVA ZÁKONA ROZDĚLENÍ RYCHLSOTÍ MOLEKUL POMOCÍ DERIVE 6 Pavel Husa Gymázium Jiřího z Poděbrad Studetská 66/II

Více

8.1.3 Rekurentní zadání posloupnosti I

8.1.3 Rekurentní zadání posloupnosti I 8.. Rekuretí zadáí poslouposti I Předpoklady: 80, 80 Pedagogická pozámka: Podle mých zkušeostí je pro studety pochopitelější zavádět rekuretí posloupost takto (sado kotrolovatelou ukázkou), ež dosazováím

Více

4EK311 Operační výzkum. 4. Distribuční úlohy LP část 2

4EK311 Operační výzkum. 4. Distribuční úlohy LP část 2 4EK311 Operačí výzkum 4. Distribučí úlohy LP část 2 4.1 Dopraví problém obecý model miimalizovat za podmíek: m z = c ij x ij i=1 j=1 j=1 m i=1 x ij = a i, i = 1, 2,, m x ij = b j, j = 1, 2,, x ij 0, i

Více

Intervalový odhad. nazveme levostranným intervalem pro odhad parametru Θ. Statistiku. , kde číslo α je blízké nule, nazveme horním

Intervalový odhad. nazveme levostranným intervalem pro odhad parametru Θ. Statistiku. , kde číslo α je blízké nule, nazveme horním Lekce Itervalový odhad Itervalový odhad je jedou ze stadardích statistických techik Cílem je sestrojit iterval (kofidečí iterval, iterval spolehlivosti, který s vysokou a avíc předem daou pravděpodobostí

Více

Generování dvojrozměrných rozdělení pomocí copulí

Generování dvojrozměrných rozdělení pomocí copulí Pravděpodobost a matematcká statstka eerováí dvojrozměrých rozděleí pomocí copulí umbelova copule PRAHA 005 Vpracoval: JAN ZÁRUBA OBSAH: CÍL PRÁCE TEORIE Metoda verzí trasformace O copulích Sklarova věta

Více

PRAVDĚPODOBNOST A STATISTIKA

PRAVDĚPODOBNOST A STATISTIKA PRAVDĚPODOBNOT A TATITIKA Přpomeutí pojmů,, P m θ, R θ R - pravděpodobostí prostor - parametrcký prostor - parametrcká fukce,, T - áhodý vektor defovaý a pravděpodobostím prostoru,, P θ s hustotou f x,

Více

Interval spolehlivosti pro podíl

Interval spolehlivosti pro podíl Iterval polehlivoti pro podíl http://www.caueweb.org/repoitory/tatjava/cofitapplet.html Náhodý výběr Zkoumaý proce chápeme jako áhodou veličiu určitým ám eámým roděleím a měřeá data jako realiace této

Více

V. Normální rozdělení

V. Normální rozdělení V. Normálí rozděleí 1. Náhodá veličia X má ormovaé ormálí rozděleí N(0; 1). Určete: a) P (X < 1, 5); P (X > 0, 3); P ( 1, 135 < x ); P (X < 3X + ). c) číslo ε takové, že P ( X < ε) = 0,

Více

1.1. Definice Reálným vektorovým prostorem nazýváme množinu V, pro jejíž prvky jsou definovány operace sčítání + :V V V a násobení skalárem : R V V

1.1. Definice Reálným vektorovým prostorem nazýváme množinu V, pro jejíž prvky jsou definovány operace sčítání + :V V V a násobení skalárem : R V V Předáška 1: Vektorové prostory Vektorový prostor Pro abstraktí defiici vektorového prostoru jsou podstaté vlastosti dvou operací, sčítáí vektorů a ásobeí vektoru (reálým číslem) Tyto dvě operace musí být

Více

3. Sekvenční obvody. b) Minimalizujte budící funkce pomocí Karnaughovy mapy

3. Sekvenční obvody. b) Minimalizujte budící funkce pomocí Karnaughovy mapy 3.1 Zadáí: 3. Sekvečí obvody 1. Navrhěte a realizujte obvod geerující zadaou sekveci. Postupujte ásledově: a) Vytvořte vývojovou tabulku pro zadaou sekveci b) Miimalizujte budící fukce pomocí Karaughovy

Více

Teorie odhadů 2 Teorie odhadů... 3 Odhad parametrů... 4

Teorie odhadů 2 Teorie odhadů... 3 Odhad parametrů... 4 Metody odhadováí parametrů. Metoda mometů. Maximálě věrohodé odhady. Petr Pošík Části dokumetu jsou převzaty (i doslově) z Mirko Navara: Pravděpodobost a matematická statistika, https://cw.felk.cvut.cz/lib/exe/fetch.php/courses/a6m33ssl/pms_prit.pdf

Více

NEPARAMETRICKÉ METODY

NEPARAMETRICKÉ METODY NEPARAMETRICKÉ METODY Jsou to metody, dy předmětem testu hypotézy eí tvrzeí o hodotě parametru ějaého orétího rozděleí, ale ulová hypotéza je formulováa obecěji, apř. jao shoda rozděleí ebo ezávislost

Více

14. Testování statistických hypotéz Úvod statistické hypotézy Definice 14.1 Statistickou hypotézou parametrickou neparametrickou. nulovou testovanou

14. Testování statistických hypotéz Úvod statistické hypotézy Definice 14.1 Statistickou hypotézou parametrickou neparametrickou. nulovou testovanou 4. Testováí statistických hypotéz Úvod Při práci s daty se mohdy spokojujeme s itervalovým či bodovým odhadem parametrů populace. V mohých případech se však uchylujeme k jiému postupu, většiou jde o případy,

Více

Matematika 1. Ivana Pultarová Katedra matematiky, Fakulta stavební ČVUT v Praze. středa 10-11:40 posluchárna D Posloupnosti

Matematika 1. Ivana Pultarová Katedra matematiky, Fakulta stavební ČVUT v Praze. středa 10-11:40 posluchárna D Posloupnosti Úvod Opakováí Poslouposti Příklady Matematika 1 Ivaa Pultarová Katedra matematiky, Fakulta stavebí ČVUT v Praze středa 10-11:40 posluchára D-1122 Úvod Opakováí Poslouposti Příklady Úvod Opakováí Poslouposti

Více

Náhodný výběr, statistiky a bodový odhad

Náhodný výběr, statistiky a bodový odhad Lekce Náhodý výběr, statistiky a bodový odhad Parametr rozděleí pravděpodobosti je ezámá kostata, jejíž přímé určeí eí možé. Nástrojem pro odhad ezámých parametrů je áhodý výběr a jeho charakteristiky

Více