Přednáška II. Lukáš Frýd

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Přednáška II. Lukáš Frýd"

Transkript

1 Předáška II Lukáš Frýd

2 ҧ ҧ Statistické vlastosti odhadu pomocí metody ejmeších čtverců b 1 iid(μ, σ ) ε~iid(0, σ ) b 1 = β 1 + σ i=1 x i x. ε x i xҧ σ i=1 Var b 1 = Var β 1 + σ i=1 x i x. ε i x i xҧ σ i=1 E(b 1 ) = β 1 = ҧ 1 x i σ i=1 x. i=1 x i xҧ. Var(ε i ) = σ i=1 σ ε x i ҧ x Abychom dostali daé výsledky, musí být splěy ějaké podmíky

3 Proč je důležitý rozptyl? Var b 1 = σ ε x i ҧ σ i=1 x y σ ε - rozptyl áhodé složky ε σ i=1 x i xҧ - variace v x Rozptyl odhadu bude tím meší, čím: Meší bude rozptyl áhodé složky ε VĚTŠÍ bude variace v x Náhodá složka další faktory Čím větší mají variabilitu Tím těžší je určit b 1 Variabilita v (x) zvětšit výběrový vzorek (suma) Nulová variabilita elze provést odhad OLS x

4 Rozptyl áhodé složky a áhodá složka vs. residuum Var b 1 = σ i=1 σ ε x i ҧ x Problém je, že ε epozorovatelé Nezáme tak ai rozptyl σ ε Nuté odhadout Zkresleý odhad σ ε = 1 i=1 e i? σ ε = E ε E ε σ ε = E ε σ ε = 1 i=1 ε i E( σ ε ) = σ ε Nezkresleý odhad y = β 0 + β 1 x + ε σ ε = 1 e i i=1 Var b 1 = σ ε σ i=1 x i xҧ Stadard error of regressio Směrodatá chyba sd b 1 = σ ε σ i=1 x i xҧ σ ε = 1 i=1 e i

5 ҧ Předpoklady klasického lieárího modelu a Gauss-Markovovům teorém Metoda odhadu OLS vede k ezkresleému odhadu za určitých předpokladů E(b 1 ) = β 1 b 1 = β 1 + σ i=1 x i x. ε x i xҧ σ i=1 b 1 = β 1? NE! Rovice pro jedoduchou (přímkovou) regresi Rozptyl odhadu parametrů můžeme spočítat za určitých předpokladů Var b 1 = σ i=1 σ ε x i ҧ x Požadavky a odhad Nezkresleý (estraý, evychýleý) Kozistetí Vydatý Pokud budou splěy určité předpoklady Metoda ejmeších čtverců ám poskyte požadovaé vlastosti odhadu

6 ҧ Předpoklady 1) Liearita v parametrech (koeficietech) ) Náhodá chyba má středí hodotu rovou ule eí restriktiví pokud zahreme úrovňovou kostatu b 1 = σ i=1 x i x. (y i തy) x i xҧ σ i=1 3) Všechy vysvětlující proměé (x) jsou ekorelovaé s áhodou chybou 4) Žádá vysvětlující proměá eí lieárí kombiací jiých VP 1) Předpoklad áhodého výběru 5) Náhodá chyba má kostatí rozptyl homoskedasticita 6) Náhodé chyby jsou ekorelovaá mezi sebou- eí autokorelace 7) Náhodá chyba má ormálí rozděleí KLM Již eí v rámci GM! Po splěí získáme pomocí metody OLS odhady s těmito vlastostmi: Nezkresleé (estraý, evychýleý) Kozistetí Vydaté + budeme moci dělat testy hypotéz b OLS BLUE

7 1) Náhodá chyba má středí hodotu rovou ule eí restriktiví pokud zahreme úrovňovou kostatu ) Všechy vysvětlující proměé (x) jsou ekorelovaé s áhodou chybou Záleží jestli uvažujeme, že X je áhodá, ebo eáhodá matice (vektor) E ε X = E(ε) E X [E ε X ] = E(ε)

8 Přepoklady KLM a Gauss Markov teorém KLM Klasický lieárí model Blue odhad - GM Nezkresleý odhad 1) Lieárí v parametrech ) E ε = 0 3) E( ȁ ε X)= 0 4) Neí dokoalá multikoliearita 5) Var( ȁ ε X) = σ I 6) ε~n(0, σ I)

9 1) Lieárí v parametrech Cobb-Douglas produkčí fukce Neí lieárí v parametrech f(..) elieárí fukce y = f(β 0 ) + f(β 1 )x + ε y = Y = A. K β 1. L β A = e β 0+ε 1 β 0 + β 1 x + ε V parametrech je lieárí ly = β 0 +β 1 lk + β ll + ε y = β 0 + β 1 f(x) + ε y = β 0 +β 1 x 1 + β x + ε ly = y lk = x 1 ll = x Liearita v parametrech ám dovoluje přepsat model do maticové podoby Liearita v proměých eí utá Neplést!!! Více v kapitole elieárí formy

10 ) Nulová středí hodota áhodé složky Podmíka představuje, že E ε = 0 Náhodá chyba má ějaké rozděleí Nejedá se o mix idetické rozděleí Pro ás je výhodé, aby její výkyvy byly v průměru rovy ule Graficky v průměru se acházíme a přímce y = β 0 + β 1 x + ε y = b 0 + b 1 x + e Zajímá ás jak se měí (y), když se měí (x) Jelikož existují další, třeba i epozorovaé proměé Zjišťujeme jak se v průměru x působí a y ε E ȁ y x = β 0 + β 1 x Středí hodota áhodé chyby je ula Nedochází k adhodocováí ai podhodocováí Nejsme ale schopi zjistit y pro kokrétí pozorováí Pokud je v modelu zahruta úrovňová kostata Podmíka je pak splěa více zobecěý KLM x

11 3) Podmíěá středí hodota áhodé chyby E( εȁx)= 0 E( εȁx 1, x,, x k )= 0 Všechy ezávislé proměé a jejich fukce jsou ekorelovaé s áhodou složkou Zalost ezávislých proměých ám epomůže určit (predikovat) áhodou složku Někdy se píše kovariace/korelace slabší předpoklad pro kozistetí odhad wage = β 0 + β 1. edu + β exper + ε Náhodá chyba obsahuje faktory, které ovlivňují y (charisma,iq) Některé mohou být korelováy s vysvětlujícími proměými v modelu ε mimo jié i IQ E( IQȁeduc, exper)= 0 Proč to vadí? Pokud eplatí ) eplatí ai 3) 1) y = β 0 + β 1. x + β x + ε ) E εȁx = 0 3) E yȁx = β 0 + β 1. x + β x Nesplěí předpokladů Obecě vede ke zkresleému a ekozistetímu odhadu

12 Exogeita E ȁ ε x = 0 x y ε Edogeita E εȁx 0 x y ε

13 εȁx E ȁ ε x = 0 E ȁ ε x 0 yȁx E yȁx = β 0 + β 1. x x 5 10 x

14 4) Lieárí ezávislost ezávislých proměých Žádou vysvětlující (ezávislou) proměou emůžeme apsat jako lieárí kombiaci jiých proměých Mluvíme o perfektí koliearitě spotřeba = β 0 + β 1. mzda + β. kap. vyos + β 3. příjem + ε příjem = mzda + kap. vyos y = β 0 + β 1. x 1 + β. x + β 3. x 3 + ε x 3 = x 1 + x = X3 získáme jako lieárí kombiaci X1 a X b = X X 1 X y = elze, sigulari matice ematematické vysvětleí Co měří parametry regresí fukce? Jak se změí závisle proměá, když se 1 ezávisle proměá změí o 1 A OSTATNÍ PROMĚNNÉ ZŮSTOVANOU FIXNÍ Může zůstat příjem fixí, když chci zjistit pouze vliv mzdy a spotřebu?

15 Multikoliearita Někdy je koliearita Nezávislé proměé jsou těsě lieárě spojeé Vysoký stupeň korelace Koliearita pro proměé Multikoliearita pro více jak proměé Pro jedoduchost budeme říkat multikoliearita příjem = mzda + kap. vyos x 3 = x 1 + x y = β 0 + β 1. x 1 + β. x + ε Corr(x 1, x ) "vysoká" Třeba rozlišovat perfektí multikoliearitu (koliearitu) a multikoliearitu (koliearitu) Perfektí multikoliearita je porušeí GM, multikoliearita NENÍ! Nelze jasě defiovat kdy astává multikoliearita Příčiy: Časové řady a společý tred Zpožděé proměé Umělé dummy proměé špatá úprava vede k perfektí koliearitě x 1 x

16 y y y x 1 x x1 x x 1 x eí multikoliearita slabá multikoliearita silá multikoliearita y Cílem je popsat jak jedotlivé NP ovlivňují závisle proměou když ostatí NP jsou fixí x 1 x Pokud existuje silá závislost mezi NP emůžeme izolovat jedotlivé efekty Vidíme pouze společé působeí velmi silá multikoliearita

17 Pozor R j eí R z výstupu programu!! Čím větší bude R j - tím větší bude rozptyl odhadu Multikoliearita problém Ale ezapomíat a malý výběrový vzorek!! Taky problém σ Var b j = σ x j ഥx j (1 Rj ) R j R z regrese x j a všechy ostatí X + itercept y = β 0 + β 1. x 1 + β. x + ε x 1 = γ 0 + γ. x + v R 1 Iterpretace R - kolik variability v x 1 Se ám podařilo vysvětlit pomocí x Čím více tím větší je vzájemý vztah Var b j R j 1 Var b j x 1 Problém u testováí hypotéz x R j 1

18 σ Var b j = σ x j ഥx j (1 Rj ) větší σ představuje ztížeí odhadu parciálího efektu Nezávisle proměých (X) Proto vyšší rozptyl odhadu parametrů S rostoucím počtem pozorováí Se blíží rozptyl odhadu k ule Proč? Rozptyl se stává méě důležitým Rozptyl závisí a velikosti výběrového vzorku R j R z regrese x j a všechy ostatí X + itercept pokud existuje vztah mezi ezávislými proměými Projeví se to v rozptylu parametrů egativě Více v části multikoliearita y = β 0 + β 1. x 1 + β. x + ε x 1 = γ 0 + γ. x + v R 1 Var b j R j 1 Var b j Malý vzorek způsobí stejý problém jako multikoliearita! R j = 1 perfektí multikoliearita R j 1

19 spotřeba = β 0 + β 1. mzda + β. kap. vyos + β 3. urok. mira + ε Co máme udělat? Vypustit ěkterou proměou? Pokud je populačí model správě Vypuštěí relevatí proměé povede ke zkresleým odhadům E ε X 0 R kap.vyos = 0,94 R mzda = 0,3 Co když ás zajímá hlavě β 1 Rozptyl b,3 bude vysoký, ale Var(b 1 ) emusí Často ás ezajímá ceteris paribus všech ezávislých proměých Ale pouze ěkterých Ostatí proměé musejí být zahruty v modelu z důvodu omitted variable biased specifikačí chyby

20 ҧ Teorém ezkresleosti pro OLS odhady Pokud model splňuje ásledující předpoklady 1) Liearita v parametrech (koeficietech) ) Náhodá chyba má podmíěou středí hodotu rovou ule b 1 = β 1 + σ i=1 x i x. ε x i xҧ E(b 1 ) = β 1 σ i=1 3) Žádá vysvětlující proměá eí lieárí kombiací jiých VP Potom získáme pomocí metody OLS Nezkresleé odhady β 0,1 - což je b 0,1 Kdybychom udělali k-áhodých výběrů a zároveň by byly splěy podmíky 1-4 Potom by se měla středí hodota rovat parametru skutečého vztahu Pokud bude porušea alespoň 1 z podmíek Nemusí být odhad ezkresleý Nezkresleost je vlastost metody odhadu (OLS) E(b 1 ) = β 1

21 E b 1 ȁx i = β 1 + σ i=1 x i xҧ x i xҧ E ε i ȁx i E(b 1 ) = β 1 + σ i=1 σ i=1 x i xҧ x i xҧ. E(ε i ) σ i=1 1) Lieárí v parametrech ) E ε = 0 3) E( ȁ ε X)= 0 4) Neí multikoliearita E(b 1 ) = β 1 Kdybychom udělali k-áhodých výběrů Středí hodota se ebude rovat parametru skutečého vztahu 3) E( ȁ ε X) 0 E(b 1 ) β 1 E(b 1 ) β 1

22 Středí hodota E b = β Chceme aby středí hodota odhadu byla rova skutečé hodotě parametru Nebo-li, aby byl odhad NEZKRESLENÝ E b 0 b 1 b k = β 0 β 1 β k b~rozdel(μ, σ I) b~iid(μ, σ I) Idepedet ad idetically distributed Zda-li bude odhad ezkresleý, bude záviset a splěí předpokladů pro OLS odhad Pokud budou splěy daé předpoklady víme, že metoda OLS vede k ezkresleému odhadu ezámých parametrů β b = X X 1 X y = X X 1 X Xβ + ε = β + X X 1 X ε E b = β + E[ X X 1 X ε] E[ X X 1 X ε] E b = β E b = β E b

23 E b X = E β + X X 1 X ε X E b X = β + E X X 1 X ε X E b X = β + X X 1 X E ε X E b X = β law of iterated expectatios E X E b X = E b = β E b = β

24 5) Kostatí rozptyl áhodé chyby Již víme: Za jakých podmíek získáme ezkresleý odhad parametrů β Dále, že E ε = 0 Var b 1 = σ ε x i ҧ σ i=1 x Ale co rozptyl jak odhadu parametrů, tak áhodé složky? Další GM předpoklad pro model: Rozptyl áhodé složky je kostatí - eměí se se změou (x) E b 1 shodé rozdílé Var(b 1 ) Var(b OLS ) Var( εȁx) = σ Var( εȁvzděláí) = σ mzda = β 0 + β 1. vzděláí + ε Var(b NON OLS ) Var εȁx = E ε ȁx E εȁx = E ε ȁx = E ε = σ Podmíěý rozptyl áhodé složky = rozptylu áhodé složky

25 Lidé s vyšším vzděláím mohou pracovat jako VŠ učitelé Úředíci Maažeři mzda = β 0 + β 1. vzděláí + ε e S vyšším vzděláím je spojeo více možostí A větší rozptyl mezd Var( εȁvzděláí) σ vzděláí w vzděláí

26 Var( εȁx) = σ Var( εȁvzděláí) = σ Var b 1 = σ i=1 σ ε x i ҧ x Každé pozorováí je spojeo s ějakou áhodou chybou Pokud se rozptyl áhodé chyby eměí Mluvíme pak o homoskedasticitě Pokud se měí rozptyl áhodé složky, se změou (x) Mluvíme o heteroskedasticitě Var( ε i ȁx i ) = σ i Neplatí při heteroskedasticitě! Heteroskedasticita a dopad a OLS odhad Odhad OLS je stále ezkresleý! Odhad rozptylu je zavádějící Odhad eí vydatý Dopad a t,f, LM test Var b 1 = σ i=1 σ ε x i ҧ x Var b 0 = σ ε σ i=1 σ i=1 x i ҧ x i x

27 Rozptyl se může i sižovat!!!

28 Co způsobuje rozptyl proměé (y)? Je to áhodá složka ε Zatím budeme předpokládat, že podmíěý rozptyl je kostatí Var εȁx = σ Var( εȁedu) = σ Teto předpoklad se ozačuje jako homoskedasticita Rozptyl ε, se eměí se změami x Rozptyl y, se eměí se změami x wage wage Platí Var εȁx = Var yȁx = σ E( εȁx)= 0 eplést!!! E Var ȁ y x ȁ y x regresí fukce = skedastická edu edu

29 Jak se měí rozptyl y, když se měí (roste) x? f( yȁx) y E( yȁx) = β 0 + β 1. x x 1 x x

30 Jak se měí rozptyl y, když se měí (roste) x? f( yȁx) y E( yȁx) = β 0 + β 1. x x 1 x x 3 x

31 Var ȁ ε X = σ I Var εȁx = σ Var b X = X X 1 X Var ϵ X X X X 1 Var εȁx 1, x,, x = σ Var b = X X 1 X σ I X X X 1 wage = β 0 + β 1. educ + β. exper + β 3. teure + ε Var εȁeduc, exper, teure = σ Var εȁx = E εε ȁx = E ε 1 ε. ε 1 ε ε 3 X = E ε 3 ε 1 ε 1 ε 1 ε ε 1 ε 3 ε ε 1 ε ε ε ε 3 ȁx = ε 3 ε 1 ε 3 ε ε 3 ε 3 = E(ε 1 ε 1 ȁx) E(ε 1 ε ȁx) E(ε 1 ε 3 ȁx) E(ε ε 1 ȁx) E(ε ε ȁx) E(ε ε 3 ȁx) E(ε 3 ε 1 ȁx) E(ε 3 ε ȁx) E(ε 3 ε 3 ȁx) = σ σ 0 = σ 0 0 σ = σ I

32 log wage = β 0 + β 1. educ + β. exper + β 3. teure + ε Var ε i ȁ educ i, exper i, teure i = σ i Pokud bude rozptyl áhodé složky reagovat a alespoň jedu ezávislou proměou Mluvíme o heteroskedasticitě Výskyt heteroskedasticity emá vliv a zkresleost/ezkresleost odhadu b 0,,k Ovliví však rozptyl odhadu přes odhad rozptylu áhodé složky Dopad a testováí hypotéz Var b X = X X 1 X Var ϵ X X X X 1 Var b = X X 1 X σ I X X X 1 Var b = σ X X 1 Var εȁx = E εε ȁx = E ε 1 ε 1 ε 1 ε ε 1 ε 3 ε ε 1 ε ε ε ε 3 ȁx = ε 3 ε 1 ε 3 ε ε 3 ε 3 = E(ε 1 ε 1 ȁx) E(ε 1 ε ȁx) E(ε 1 ε 3 ȁx) E(ε ε 1 ȁx) E(ε ε ȁx) E(ε ε 3 ȁx) E(ε 3 ε 1 ȁx) E(ε 3 ε ȁx) E(ε 3 ε 3 ȁx) = σ σ 0 = σ I 0 0 σ t = b j s(b j ) Tzv. t-poměr

33 Var εȁx = E εε ȁx = E ε 1 ε. ε 1 ε ε 3 X = E ε 3 ε 1 ε 1 ε 1 ε ε 1 ε 3 ε ε 1 ε ε ε ε 3 ȁx = ε 3 ε 1 ε 3 ε ε 3 ε 3 = E(ε 1 ε 1 ȁx) E(ε 1 ε ȁx) E(ε 1 ε 3 ȁx) E(ε ε 1 ȁx) E(ε ε ȁx) E(ε ε 3 ȁx) E(ε 3 ε 1 ȁx) E(ε 3 ε ȁx) E(ε 3 ε 3 ȁx) = = Var(ε 1 ) Cov(ε 1, ε ) Cov(ε 1, ε 3 ) Cov(ε, ε 1 ) Var(ε ) Cov(ε, ε 3 ) Cov(ε 3, ε 1 ) Cov(ε 3, ε ) Var(ε 3 ) σ σ 0 = σ I 0 0 σ = σ Cov(ε 1, ε ) Cov(ε 1, ε 3 ) Cov(ε, ε 1 ) σ Cov(ε, ε 3 ) Cov(ε 3, ε 1 ) Cov(ε 3, ε ) σ Co jsou prvky mimo diagoálu? Cov x, y = x E x. (y E(y)) Cov ε, ε 1 = ε E(ε ). (ε 1 E(ε 1 )) Cov ε, ε 1 = ε. ε 1 = 0

34 6) Náhodé chyby jsou ekorelovaá mezi sebou Rovou přejdeme a případ esplěí podmíky autokorelace Problém v časových řadách Náhodá chyba v čase (t), ovliví áhodou chybu v čase (t+1) Cea akcie des ejspíše ovliví ceu akcie zítra, HDP v 000 má vliv a HDP v 001 Chováí souseda ovliví další sousedy Dopad a OLS odhad: Obdobé jako heteroskedasticita Odhad parametrů stále ezkresleý Odhady ejsou vydaté Problém s testováím hypotéz E ε i, ε j = 0 y Neplatí při autokorelaci Var b 1 = Var b 0 = σ i=1 y = β 0 + β 1 t + ε σ ε x i ҧ x σ ε σ i=1 σ i=1 x i ҧ x i x t

35 Doposud jsme prošli 5 předpokladů Gauss-Markovovův teorém 1) Lieárí v parametrech ) E ε = 0 3) E( ȁ ε X)= 0 4) Neí multikoliearita Var b j = σ σ x j ഥx j (1 Rj ) 5) Var( ȁ ε X) = σ I Při splěí těchto 5 předpokladů Získáme pomocí metody OLS tzv. BLUE odhad Best Liear Ubiased Estimator σ = 1 k 1 σe ezkresleý odhad Pokud platí GM teorém 1-5 E( σ ) = σ NIC NEŘÍKÁME O TYPU ROZDĚLENÍ NÁHODNÉ SLOŽKY!!!!

36 Gauss Markov teorém Blue odhad Nezkresleý odhad 1) Lieárí v parametrech ) E ε = 0 3) E( ȁ ε X)= 0 4) Neí dokoalá multikoliearita 5) Var( ȁ ε X) = σ I Existuje více odhadů, které splňují 1,,3,4 Hledáme te ejlepší s ejmeším rozptylem Best liear ubiesed estimators -BLUE Proč GM? Po splěí předpokladů GM emusíme hledat/použít jiých metod pro odhad Neajdeme lepší maximálě stejě dobré

37 7) Normálí rozděleí áhodé složky Náhodá složka může mít libovolé rozděleí Často se přímo pracuje s ormálím, ale emusí Když záme (předpokládáme) rozděleí áhodé složky Můžeme určit rozděleí parametrů ε~n(0, σ ) ȁ b 1 x = N β 1, σ x i xҧ yȁx = N β 0 + β 1 x, σ Díky tomu můžeme : Zjistit itervaly spolehlivosti Provádět testy hypotéz b~n(β, σ X X 1 ) Požadavek ormality pro rozsáhlé soubory eí podmíkou CLV Co testováí hypotéz? yȁx = N Xβ, σ X X 1

38 Úvod a o čem to bude Víme za jakým podmíek bude odhad parametrů Nezkresleý Kozistetí Vydatý Víme, že ezáme populačí regresí fukci Musíme ajít ástroje, jak určit relevatost proměých Které ezávislé proměé (X) působí (sigifikatě) a závisle proměou (y) 1) Lieárí v parametrech ) E ε = 0 3) E( ȁ ε X)= 0 4) Neí dokoalá multikoliearita 5) Var( ȁ ε X) = σ I 6) ε~n(0, σ I) Gauss Markov teorém Splěí předpokladů 1-5 BLUE odhad Splěí předpokladů 1-6 MVUE (miimum variace ubiased estimator) BLUE řeší pouze lieárí MVUE i elieárí

39 ҧ Náhodý výběr vzorku Téma spíše avíc Výběrová regresí fukce Co se stae pokud budete odhadovat a vzorku ze sídliště Cháov? Např. Volebí průzkumy průřez průřezová data (cross???) y = b 0 + b 1 x + e wage i = b 0 + b 1 edu i + e i Určitý rozptyl ve vysvětlující proměé (x) Z odhadu parametru již záme : b 1 = σ i=1 x i x. (y i തy) x i xҧ σ i=1

Lekce 2 Jednoduchý lineární regresní model

Lekce 2 Jednoduchý lineární regresní model Lekce 2 Jedoduchý lieárí regresí model Co si řekeme v této lekci Trochu opáčko miulé lekce Sezámíme se s jedoduchým regresím modelem Vysvětlíme si co je to regrese Naučíme se jej iterpretovat Metoda ejmeších

Více

EKONOMETRIE 9. přednáška Zobecněný lineární regresní model

EKONOMETRIE 9. přednáška Zobecněný lineární regresní model EKONOMETRIE 9. předáška Zobecěý lieárí regresí model Porušeí základích podmíek klasického modelu Metoda zobecěých emeších čtverců Jestliže sou porušey ěkteré podmíky klasického modelu. E(u),. E (uu`) σ

Více

Přednáška I. Lukáš Frýd

Přednáška I. Lukáš Frýd Předáška I Lukáš Frýd Sylabus 1. Lieárí regresí model - opakováí 2. Lieárí regresí model II- odhady a Gauss-Markovovy předpoklady 3. Zobecěý lieárí regresí model 4. Úvod do časových řad 5. ARMA 6. ARIMA

Více

Přepoklady KLM a Gauss Markov teorém. Blue odhad - GM. KLM Klasický lineární model. 1) Lineární v parametrech. 2) E ε = 0

Přepoklady KLM a Gauss Markov teorém. Blue odhad - GM. KLM Klasický lineární model. 1) Lineární v parametrech. 2) E ε = 0 Heteroskedasticita Přepoklady KLM a Gauss Markov teorém KLM Klasický lineární model 1) Lineární v parametrech ) E ε = 0 Blue odhad - GM Nezkreslený odhad 1) Lineární v parametrech ) E ε = 0 3) E( ȁ ε X)=

Více

Matematické modelování Náhled do ekonometrie. Lukáš Frýd

Matematické modelování Náhled do ekonometrie. Lukáš Frýd Matematické modelování Náhled do ekonometrie Lukáš Frýd Výnos akcie vs. Výnos celého trhu - CAPM model r it = r ft + β 1. (r mt r ft ) r it r ft = α 0 + β 1. (r mt r ft ) + ε it Ekonomický (finanční model)

Více

8. Analýza rozptylu.

8. Analýza rozptylu. 8. Aalýza rozptylu. Lieárí model je popis závislosti, který je využívá v řadě disciplí matematické statistiky. Uvedeme jeho popis a tvrzeí, která budeme využívat. Setkáme se s ím jedak v aalýze rozptylu,

Více

PRAVDĚPODOBNOST A STATISTIKA

PRAVDĚPODOBNOST A STATISTIKA PRAVDĚPODOBNOST A STATISTIKA Bodové a itervalové odhady Nechť X je áhodá proměá, která má distribučí fukci F(x, ϑ). Předpokládejme, že záme tvar distribučí fukce (víme jaké má rozděleí) a ezáme parametr

Více

Pravděpodobnost a aplikovaná statistika

Pravděpodobnost a aplikovaná statistika Pravděpodobost a aplikovaá statistika MGR. JANA SEKNIČKOVÁ, PH.D. 4. KAPITOLA STATISTICKÉ CHARAKTERISTIKY 16.10.2017 23.10.2017 Přehled témat 1. Pravděpodobost (defiice, využití, výpočet pravděpodobostí

Více

6 Intervalové odhady. spočteme aritmetický průměr, pak tyto průměry se budou chovat jako by pocházely z normálního. nekonečna.

6 Intervalové odhady. spočteme aritmetický průměr, pak tyto průměry se budou chovat jako by pocházely z normálního. nekonečna. 6 Itervalové odhady parametrů základího souboru V předchozích kapitolách jsme se zabývali ejprve základím zpracováím experimetálích dat: grafické zobrazeí dat, výpočty výběrových charakteristik kapitola

Více

Odhady parametrů 1. Odhady parametrů

Odhady parametrů 1. Odhady parametrů Odhady parametrů 1 Odhady parametrů Na statistický soubor (x 1,..., x, který dostaeme statistickým šetřeím, se můžeme dívat jako a výběrový soubor získaý realizací áhodého výběru z áhodé veličiy X. Obdobě:

Více

} kvantitativní znaky. korelace, regrese. Prof. RNDr. Jana Zvárov. Obecné principy

} kvantitativní znaky. korelace, regrese. Prof. RNDr. Jana Zvárov. Obecné principy Měřeí statistické závislosti, korelace, regrese Prof. RNDr. Jaa Zvárov rová,, DrSc. MĚŘENÍZÁVISLOSTI Cílem statistické aalýzy vepidemiologii bývá eje staovit, zda oemocěí závisí a výskytu rizikového faktoru,

Více

REGRESNÍ DIAGNOSTIKA. Regresní diagnostika

REGRESNÍ DIAGNOSTIKA. Regresní diagnostika 4.11.011 REGRESNÍ DIAGNOSTIKA Chemometrie I, David MILDE Regresí diagostika Obsahuje postupy k posouzeí: kvality dat pro regresí model (přítomost vlivých bodů), kvality modelu pro daá data, splěí předpokladů

Více

K čemu slouží regrese?

K čemu slouží regrese? REGRESE K čemu slouží regrese? C = Ca + c. Y C = 00 + 0,6. Y + e Budeme zjišťovat jak jeda proměá (ezávislá) Ovlivňuje jiou proměou (závislou) C Y 950 1000 910 150 1130 1500 1150 1750 1475 000 1550 50

Více

14. B o d o v é o d h a d y p a r a m e t r ů

14. B o d o v é o d h a d y p a r a m e t r ů 4. B o d o v é o d h a d y p a r a m e t r ů Na základě hodot áhodého výběru z rozděleí určitého typu odhadujeme parametry tohoto rozděleí, tak aby co ejlépe odpovídaly hodotám výběru. Formulujme tudíž

Více

Odhady parametrů základního souboru. Ing. Michal Dorda, Ph.D.

Odhady parametrů základního souboru. Ing. Michal Dorda, Ph.D. Odhady parametrů základího souboru Ig. Mchal Dorda, Ph.D. Úvodí pozámky Základí soubor můžeme popsat jeho parametry, apř. středí hodota μ, rozptyl σ atd. Př praktckých úlohách ovšem zpravdla elze vyšetřt

Více

KONEČNĚ ROZDĚLENÁ ZPOŽDĚNÍ. POLYNOMICKY ROZDĚLENÉ ZPOŽDĚNÍ.

KONEČNĚ ROZDĚLENÁ ZPOŽDĚNÍ. POLYNOMICKY ROZDĚLENÉ ZPOŽDĚNÍ. KONEČNĚ ROZDĚLENÁ ZPOŽDĚNÍ. POLYNOMICKY ROZDĚLENÉ ZPOŽDĚNÍ. Teto text je zaměře a modely koečě zpožděí, podroběji je pak rozebráo polyomicky rozděleé zpožděí. Občas bývá rozumé zahrout do modelu eje současé,

Více

Přednáška 4. Lukáš Frýd

Přednáška 4. Lukáš Frýd Přednáška 4 Lukáš Frýd Časová řada: stochastický (náhodný) proces, sekvence náhodných proměnných indexovaná časem Pozorovaná časová řada: jedna realizace stochastického procesu Analogie: Průřezový výběr,

Více

PRAVDĚPODOBNOST A STATISTIKA

PRAVDĚPODOBNOST A STATISTIKA PRAVDĚPODOBNOT A TATITIKA Přpomeutí pojmů,, P m θ, R θ R - pravděpodobostí prostor - parametrcký prostor - parametrcká fukce,, T - áhodý vektor defovaý a pravděpodobostím prostoru,, P θ s hustotou f x,

Více

MATICOVÉ HRY MATICOVÝCH HER

MATICOVÉ HRY MATICOVÝCH HER MATICOVÉ HRY FORMULACE, KONCEPCE ŘEŠENÍ, SMÍŠENÉ ROZŠÍŘENÍ MATICOVÝCH HER, ZÁKLADNÍ VĚTA MATICOVÝCH HER CO JE TO TEORIE HER A ČÍM SE ZABÝVÁ? Teorie her je ekoomická vědí disciplía, která se zabývá studiem

Více

Intervalové odhady parametrů

Intervalové odhady parametrů Itervalové odhady parametrů Petr Pošík Části dokumetu jsou převzaty (i doslově) z Mirko Navara: Pravděpodobost a matematická statistika, https://cw.felk.cvut.cz/lib/ee/fetch.php/courses/a6m33ssl/pms_prit.pdf

Více

3. Lineární diferenciální rovnice úvod do teorie

3. Lineární diferenciální rovnice úvod do teorie 3 338 8: Josef Hekrdla lieárí difereciálí rovice úvod do teorie 3 Lieárí difereciálí rovice úvod do teorie Defiice 3 (lieárí difereciálí rovice) Lieárí difereciálí rovice -tého řádu je rovice, která se

Více

VYSOCE PŘESNÉ METODY OBRÁBĚNÍ

VYSOCE PŘESNÉ METODY OBRÁBĚNÍ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ Fakulta strojího ižeýrství Ústav strojíreské techologie ISBN 978-80-214-4352-5 VYSOCE PŘESNÉ METODY OBRÁBĚNÍ doc. Ig. Jaroslav PROKOP, CSc. 1 1 Fakulta strojího ižeýrství,

Více

Přednáška VI. Intervalové odhady. Motivace Směrodatná odchylka a směrodatná chyba Centrální limitní věta Intervaly spolehlivosti

Přednáška VI. Intervalové odhady. Motivace Směrodatná odchylka a směrodatná chyba Centrální limitní věta Intervaly spolehlivosti Předáška VI. Itervalové odhady Motivace Směrodatá odchylka a směrodatá chyba Cetrálí limití věta Itervaly spolehlivosti Opakováí estraé a MLE Jaký je pricip estraých odhadů? Jaký je pricip odhadů metodou

Více

Závislost slovních znaků

Závislost slovních znaků Závislost slovích zaků Závislost slovích (kvalitativích) zaků Obměy slovího zaku Alterativí zaky Možé zaky Tříděí věcé sloví řady: seřazeí obmě je subjektiví záležitostí (podle abecedy), možé i objektiví

Více

Odhady parametrů základního. Ing. Michal Dorda, Ph.D.

Odhady parametrů základního. Ing. Michal Dorda, Ph.D. Odhady parametrů základího souboru Úvodí pozámky Základí soubor můžeme popsat jeho parametry, apř. středí hodota μ, rozptyl atd. Př praktckých úlohách ovšem zpravdla elze vyšetřt celou populac, provádíme

Více

veličiny má stejný řád jako je řád poslední číslice nejistoty. Nejistotu píšeme obvykle jenom jednou

veličiny má stejný řád jako je řád poslední číslice nejistoty. Nejistotu píšeme obvykle jenom jednou 1 Zápis číselých hodot a ejistoty měřeí Zápis číselých hodot Naměřeé hodoty zapisujeme jako číselý údaj s určitým koečým počtem číslic. Očekáváme, že všechy zapsaé číslice jsou správé a vyjadřují tak i

Více

Pravděpodobnost a aplikovaná statistika

Pravděpodobnost a aplikovaná statistika Pravděpodobost a aplikovaá statistika MGR. JANA SEKNIČKOVÁ, PH.D. 6. KAPITOLA CENTRÁLNÍ LIMITNÍ VĚTA 6.11.2017 Opakováí: Čebyševova erovost příklad Pravděpodobost vyrobeí zmetku je 0,5. Odhaděte pravděpodobost,

Více

4. B o d o v é o d h a d y p a r a m e t r ů

4. B o d o v é o d h a d y p a r a m e t r ů 4. B o d o v é o d h a d y p a r a m e t r ů Na základě hodot áhodého výběru z rozděleí určitého typu odhadujeme parametry tohoto rozděleí, tak aby co ejlépe odpovídaly hodotám výběru. Formulujme tudíž

Více

Petr Šedivý Šedivá matematika

Petr Šedivý  Šedivá matematika LIMITA POSLOUPNOSTI Úvod: Kapitola, kde poprvé arazíme a ekoečo. Argumety posloupostí rostou ade všechy meze a zkoumáme, jak vypadají hodoty poslouposti. V kapitole se sezámíte se základími typy it a početími

Více

Základy statistiky. Zpracování pokusných dat Praktické příklady. Kristina Somerlíková

Základy statistiky. Zpracování pokusných dat Praktické příklady. Kristina Somerlíková Základy statistiky Zpracováí pokusých dat Praktické příklady Kristia Somerlíková Data v biologii Zak ebo skupia zaků popisuje přírodí jevy, úlohou výzkumíka je vybrat takovou skupiu zaků, které charakterizují

Více

PRAVDĚPODOBNOST A STATISTIKA

PRAVDĚPODOBNOST A STATISTIKA SP Záko velkých čísel, cetrálí lmtí věta PRAVDĚPODOBNOST A STATISTIKA Lbor Žák SP Záko velkých čísel, cetrálí lmtí věta Lbor Žák Kovergece podle pravděpodobost Posloupost áhodých proměých,,,, koverguje

Více

Metody zkoumání závislosti numerických proměnných

Metody zkoumání závislosti numerických proměnných Metody zkoumáí závslost umerckých proměých závslost pevá (fukčí) změě jedoho zaku jedozačě odpovídá změa druhého zaku (podle ějakého fukčího vztahu) (matematka, fyzka... statstcká (volá) změám jedé velčy

Více

základním prvkem teorie křivek v počítačové grafice křivky polynomiální n

základním prvkem teorie křivek v počítačové grafice křivky polynomiální n Petra Suryková Modelováí křivek základím prvkem teorie křivek v počítačové grafice křivky polyomiálí Q( t) a a t... a t polyomiálí křivky můžeme sado vyčíslit sado diferecovatelé lze z ich skládat křivky

Více

Náhodný výběr 1. Náhodný výběr

Náhodný výběr 1. Náhodný výběr Náhodý výběr 1 Náhodý výběr Matematická statistika poskytuje metody pro popis veliči áhodého charakteru pomocí jejich pozorovaých hodot, přesěji řečeo jde o určeí důležitých vlastostí rozděleí pravděpodobosti

Více

P2: Statistické zpracování dat

P2: Statistické zpracování dat P: Statistické zpracováí dat Úvodem - Statistika: věda, zabývající se shromažďováím, tříděím a ásledým popisem velkých datových souborů. - Základem statistiky je teorie pravděpodobosti, založeá a popisu

Více

jako konstanta nula. Obsahem centrálních limitních vět je tvrzení, že distribuční funkce i=1 X i konvergují za určitých

jako konstanta nula. Obsahem centrálních limitních vět je tvrzení, že distribuční funkce i=1 X i konvergují za určitých 9 Limití věty. V aplikacích teorie pravděpodobosti (matematická statistika, metody Mote Carlo se užívají tvrzeí vět o kovergeci posloupostí áhodých veliči. Podle povahy kovergece se limití věty teorie

Více

Intervalové odhady parametrů některých rozdělení.

Intervalové odhady parametrů některých rozdělení. 4. Itervalové odhady parametrů rozděleí. Jedou ze základích úloh mtematické statistiky je staoveí hodot parametrů rozděleí, ze kterého máme k dispozici áhodý výběr. Nejčastěji hledáme odhady dvou druhů:

Více

V. Normální rozdělení

V. Normální rozdělení V. Normálí rozděleí 1. Náhodá veličia X má ormovaé ormálí rozděleí N(0; 1). Určete: a) P (X < 1, 5); P (X > 0, 3); P ( 1, 135 < x ); P (X < 3X + ). c) číslo ε takové, že P ( X < ε) = 0,

Více

1 POPISNÁ STATISTIKA V PROGRAMU MS EXCEL

1 POPISNÁ STATISTIKA V PROGRAMU MS EXCEL Elea Mielcová, Radmila Stoklasová a Jaroslav Ramík; Statistické programy POPISNÁ STATISTIKA V PROGRAMU MS EXCEL RYCHLÝ NÁHLED KAPITOLY Žádý výzkum se v deší době evyhe statistickému zpracováí dat. Je jedo,

Více

NEPARAMETRICKÉ METODY

NEPARAMETRICKÉ METODY NEPARAMETRICKÉ METODY Jsou to metody, dy předmětem testu hypotézy eí tvrzeí o hodotě parametru ějaého orétího rozděleí, ale ulová hypotéza je formulováa obecěji, apř. jao shoda rozděleí ebo ezávislost

Více

8. Odhady parametrů rozdělení pravděpodobnosti

8. Odhady parametrů rozdělení pravděpodobnosti Pozámky k předmětu Aplikovaá statistika, 8 téma 8 Odhady parametrů rozděleí pravděpodobosti Zaměříme se a odhad středí hodoty a rozptylu a to dvěma způsoby Předpokládejme, že máme áhodý výběr X 1,, X z

Více

procesy II Zuzana 1 Katedra pravděpodobnosti a matematické statistiky Univerzita Karlova v Praze

procesy II Zuzana 1 Katedra pravděpodobnosti a matematické statistiky Univerzita Karlova v Praze limití Náhodé limití Katedra pravděpodobosti a matematické statistiky Uiverzita Karlova v Praze email: praskova@karli.mff.cui.cz 9.4.-22.4. 200 limití Outlie limití limití efiice: Řekeme, že stacioárí

Více

Úloha II.S... odhadnutelná

Úloha II.S... odhadnutelná Úloha II.S... odhadutelá 10 bodů; průměr 7,17; řešilo 35 studetů a) Zkuste vlastími slovy popsat, k čemu slouží itervalový odhad středí hodoty v ormálím rozděleí a uveďte jeho fyzikálí iterpretaci (postačí

Více

Generování dvojrozměrných rozdělení pomocí copulí

Generování dvojrozměrných rozdělení pomocí copulí Pravděpodobost a matematcká statstka eerováí dvojrozměrých rozděleí pomocí copulí umbelova copule PRAHA 005 Vpracoval: JAN ZÁRUBA OBSAH: CÍL PRÁCE TEORIE Metoda verzí trasformace O copulích Sklarova věta

Více

Lineární a adaptivní zpracování dat. 9. Modely časových řad II.

Lineární a adaptivní zpracování dat. 9. Modely časových řad II. Lieárí a adaptiví zpracováí dat 9. Modely časových řad II. Daiel Schwarz Ivestice do rozvoje vzděláváí Opakováí K čemu je dobré vytvářet modely procesů geerující časové řady? Dekompozice časový řad: jaké

Více

Při sledování a studiu vlastností náhodných výsledků poznáme charakter. podmínek různé výsledky. Ty odpovídají hodnotám jednotlivých realizací

Při sledování a studiu vlastností náhodných výsledků poznáme charakter. podmínek různé výsledky. Ty odpovídají hodnotám jednotlivých realizací 3. Náhodý výběr Při sledováí a studiu vlastostí áhodých výsledků pozáme charakter rozděleí z toho, že opakovaý áhodý pokus ám dává za stejých podmíek růzé výsledky. Ty odpovídají hodotám jedotlivých realizací

Více

Odhady parametrů polohy a rozptýlení pro často se vyskytující rozdělení dat v laboratoři se vyčíslují podle následujících vztahů:

Odhady parametrů polohy a rozptýlení pro často se vyskytující rozdělení dat v laboratoři se vyčíslují podle následujících vztahů: Odhady parametrů polohy a rozptýleí pro často se vyskytující rozděleí dat v laboratoři se vyčíslují podle ásledujících vztahů: a : Laplaceovo (oboustraé expoeciálí rozděleí se vyskytuje v případech, kdy

Více

AVDAT Klasický lineární model, metoda nejmenších

AVDAT Klasický lineární model, metoda nejmenších AVDAT Klasický lineární model, metoda nejmenších čtverců Josef Tvrdík Katedra informatiky Přírodovědecká fakulta Ostravská univerzita Lineární model y i = β 0 + β 1 x i1 + + β k x ik + ε i (1) kde y i

Více

5EN306 Aplikované kvantitativní metody I

5EN306 Aplikované kvantitativní metody I 5EN306 Aplikované kvantitativní metody I Přednáška 5 Zuzana Dlouhá Předmět a struktura kurzu 1. Úvod: struktura empirických výzkumů 2. Tvorba ekonomických modelů: teorie 3. Data: zdroje a typy dat, význam

Více

OKRUŽNÍ A ROZVOZNÍ ÚLOHY: OBCHODNÍ CESTUJÍCÍ. FORMULACE PŘI RESPEKTOVÁNÍ ČASOVÝCH OKEN

OKRUŽNÍ A ROZVOZNÍ ÚLOHY: OBCHODNÍ CESTUJÍCÍ. FORMULACE PŘI RESPEKTOVÁNÍ ČASOVÝCH OKEN Úloha obchodího cestujícího OKRUŽNÍ A ROZVOZNÍ ÚLOHY: OBCHODNÍ CESTUJÍCÍ. FORMULACE PŘI RESPEKTOVÁNÍ ČASOVÝCH OKEN Nejprve k pojmům používaým v okružích a rozvozích úlohách: HAMILTONŮV CYKLUS je typ cesty,

Více

12. N á h o d n ý v ý b ě r

12. N á h o d n ý v ý b ě r 12. N á h o d ý v ý b ě r Při sledováí a studiu vlastostí áhodých výsledků pozáme charakter rozděleí z toho, že opakovaý áhodý pokus ám dává za stejých podmíek růzé výsledky. Ty odpovídají hodotám jedotlivých

Více

Testování statistických hypotéz

Testování statistických hypotéz Testováí statstckých hypotéz - Testováí hypotéz je postup, sloužící k ověřeí předpokladů o ZS (hypotéz a základě výběrových dat (tj. hodot z výběrového souboru. - ypotéza = určtý předpoklad o základím

Více

STATISTIKA. Statistika se těší pochybnému vyznamenání tím, že je nejvíce nepochopeným vědním oborem. H. Levinson

STATISTIKA. Statistika se těší pochybnému vyznamenání tím, že je nejvíce nepochopeným vědním oborem. H. Levinson STATISTIKA Statistika se těší pochybému vyzameáí tím, že je ejvíce epochopeým vědím oborem. H. Leviso Charakterizace statistického souboru Statistický soubor Prvek souboru Zak prvku kvatitativí teplota,

Více

Pravděpodobnost a aplikovaná statistika

Pravděpodobnost a aplikovaná statistika Pravděpodobost a aplikovaá statistika MGR. JANA SEKNIČKOVÁ, PH.D. 3. ÚKOL JB TEST 3. Úkol zadáí pro statistické testy U každého z ásledujících testů uveďte ázev (včetě autora), předpoklady použití, ulovou

Více

8.2.1 Aritmetická posloupnost I

8.2.1 Aritmetická posloupnost I 8.2. Aritmetická posloupost I Předpoklady: 80, 802, 803, 807 Pedagogická pozámka: V hodiě rozdělím třídu a dvě skupiy a každá z ich dělá jede z prvích dvou příkladů. Čley posloupostí pak při kotrole vypíšu

Více

1.3. POLYNOMY. V této kapitole se dozvíte:

1.3. POLYNOMY. V této kapitole se dozvíte: 1.3. POLYNOMY V této kapitole se dozvíte: co rozumíme pod pojmem polyom ebo-li mohočle -tého stupě jak provádět základí početí úkoy s polyomy, kokrétě součet a rozdíl polyomů, ásobeí, umocňováí a děleí

Více

8.2.1 Aritmetická posloupnost

8.2.1 Aritmetická posloupnost 8.. Aritmetická posloupost Předpoklady: 80, 80, 803, 807 Pedagogická pozámka: V hodiě rozdělím třídu a dvě skupiy a každá z ich dělá jede z prvích dvou příkladů. Př. : V továrě dokočí každou hodiu motáž

Více

odhady parametrů. Jednostranné a oboustranné odhady. Intervalový odhad střední hodnoty, rozptylu, relativní četnosti.

odhady parametrů. Jednostranné a oboustranné odhady. Intervalový odhad střední hodnoty, rozptylu, relativní četnosti. 10 Cvičeí 10 Statistický soubor. Náhodý výběr a výběrové statistiky aritmetický průměr, geometrický průměr, výběrový rozptyl,...). Bodové odhady parametrů. Itervalové odhady parametrů. Jedostraé a oboustraé

Více

jsou reálná a m, n jsou čísla přirozená.

jsou reálná a m, n jsou čísla přirozená. .7.5 Racioálí a polomické fukce Předpoklad: 704 Pedagogická pozámka: Při opisováí defiic racioálí a polomické fukce si ěkteří studeti stěžovali, že je to příliš těžké. Ve skutečosti je sstém, kterým jsou

Více

1.1. Definice Reálným vektorovým prostorem nazýváme množinu V, pro jejíž prvky jsou definovány operace sčítání + :V V V a násobení skalárem : R V V

1.1. Definice Reálným vektorovým prostorem nazýváme množinu V, pro jejíž prvky jsou definovány operace sčítání + :V V V a násobení skalárem : R V V Předáška 1: Vektorové prostory Vektorový prostor Pro abstraktí defiici vektorového prostoru jsou podstaté vlastosti dvou operací, sčítáí vektorů a ásobeí vektoru (reálým číslem) Tyto dvě operace musí být

Více

ZÁKLADNÍ STATISTICKÉ VÝPOČTY (S VYUŽITÍM EXCELU)

ZÁKLADNÍ STATISTICKÉ VÝPOČTY (S VYUŽITÍM EXCELU) ZÁKLADNÍ STATISTICKÉ VÝPOČTY (S VYUŽITÍM EXCELU) Základy teorie pravděpodobosti měřeí chyba měřeí Provádíme kvalifikovaý odhad áhodá systematická výsledek ejistota výsledku Základy teorie pravděpodobosti

Více

Cvičení 6.: Výpočet střední hodnoty a rozptylu, bodové a intervalové odhady střední hodnoty a rozptylu

Cvičení 6.: Výpočet střední hodnoty a rozptylu, bodové a intervalové odhady střední hodnoty a rozptylu Cvičeí 6: Výpočet středí hodoty a rozptylu, bodové a itervalové odhady středí hodoty a rozptylu Příklad 1: Postupě se zkouší spolehlivost čtyř přístrojů Další se zkouší je tehdy, když předchozí je spolehlivý

Více

je konvergentní, právě když existuje číslo a R tak, že pro všechna přirozená <. Číslu a říkáme limita posloupnosti ( ) n n 1 n n n

je konvergentní, právě když existuje číslo a R tak, že pro všechna přirozená <. Číslu a říkáme limita posloupnosti ( ) n n 1 n n n 8.3. Limity ěkterých posloupostí Předpoklady: 83 Opakováí z miulé hodiy: 8 Hodoty poslouposti + se pro blížící se k ekoeču blíží k a to tak že mezi = posloupostí a číslem eexistuje žádá mezera říkáme že

Více

Vzorový příklad na rozhodování BPH_ZMAN

Vzorový příklad na rozhodování BPH_ZMAN Vzorový příklad a rozhodováí BPH_ZMAN Základí charakteristiky a začeí symbol verbálí vyjádřeí iterval C g g-tý cíl g = 1,.. s V i i-tá variata i = 1,.. m K j j-té kriterium j = 1,.. v j x ij u ij váha

Více

i 1 n 1 výběrový rozptyl, pro libovolné, ale pevně dané x Roznačme n 1 Téma 6.: Základní pojmy matematické statistiky

i 1 n 1 výběrový rozptyl, pro libovolné, ale pevně dané x Roznačme n 1 Téma 6.: Základní pojmy matematické statistiky Téma 6.: Základí pojmy matematické statistiky Vlastosti důležitých statistik odvozeých z jedorozměrého áhodého výběru: Nechť X,..., X je áhodý výběr z rozložeí se středí hodotou μ, rozptylem σ a distribučí

Více

2. Náhodná veličina. je konečná nebo spočetná množina;

2. Náhodná veličina. je konečná nebo spočetná množina; . Náhodá veličia Většia áhodých pokusů koaých v přírodích ebo společeských vědách má iterpretaci pomocí reálé hodoty. Při takovýchto dějích přiřazujeme tedy reálá čísla áhodým jevům. Proto je důležité

Více

Deskriptivní statistika 1

Deskriptivní statistika 1 Deskriptiví statistika 1 1 Tyto materiály byly vytvořey za pomoci gratu FRVŠ číslo 1145/2004. Základí charakteristiky souboru Pro lepší představu používáme k popisu vlastostí zkoumaého jevu určité charakteristiky

Více

1. ZÁKLADY VEKTOROVÉ ALGEBRY 1.1. VEKTOROVÝ PROSTOR A JEHO BÁZE

1. ZÁKLADY VEKTOROVÉ ALGEBRY 1.1. VEKTOROVÝ PROSTOR A JEHO BÁZE 1. ZÁKLADY VEKTOROVÉ ALGEBRY 1.1. VEKTOROVÝ PROSTOR A JEHO BÁZE V této kapitole se dozvíte: jak je axiomaticky defiová vektor a vektorový prostor včetě defiice sčítáí vektorů a ásobeí vektorů skalárem;

Více

Pro statistické šetření si zvolte si statistický soubor např. všichni žáci třídy (několika tříd, školy apod.).

Pro statistické šetření si zvolte si statistický soubor např. všichni žáci třídy (několika tříd, školy apod.). STATISTIKA Statistické šetřeí Proveďte a vyhodoťte statistické šetřeí:. Zvolte si statistický soubor. 2. Zvolte si určitý zak (zaky), které budete vyhodocovat. 3. Určete absolutí a relativí četosti zaků,

Více

b c a P(A B) = c = 4% = 0,04 d

b c a P(A B) = c = 4% = 0,04 d Příklad 6: Z Prahy do Athé je 50 km V Praze byl osaze válec auta ovou svíčkou, jejíž životost má ormálí rozděleí s průměrem 0000 km a směrodatou odchylkou 3000 km Jaká je pravděpodobost, že automobil překoá

Více

7. Odhady populačních průměrů a ostatních parametrů populace

7. Odhady populačních průměrů a ostatních parametrů populace 7. Odhady populačích průměrů a ostatích parametrů populace Jak sme zišťovali v kapitole. e možé pro každou populaci sestroit možství parametrů, které i charakterizue. Pro účely základího pozáí e evýzaměší

Více

Mezní stavy konstrukcí a jejich porušov. Hru IV. Milan RůžR. zbynek.hruby.

Mezní stavy konstrukcí a jejich porušov. Hru IV. Milan RůžR. zbynek.hruby. ováí - Hru IV /6 ováí Hru IV Mila RůžR ůžička, Josef Jureka,, Zbyěk k Hrubý zbyek.hruby hruby@fs.cvut.cz ováí - Hru IV /6 ravděpodobostí úavové diagramy s uvažováím předpětí R - plocha ve čtyřrozměrém

Více

PRAVDĚPODOBNOST A STATISTIKA

PRAVDĚPODOBNOST A STATISTIKA Matematka IV PRAVDĚPODOBNOT A TATITIKA Lbor Žák Matematka IV Lbor Žák Regresí aalýza Regresí aalýza zkoumá závslost mez ezávslým proměým X ( X,, X k a závsle proměou Y. Tato závslost se vjadřuje ve tvaru

Více

Iterační metody řešení soustav lineárních rovnic

Iterační metody řešení soustav lineárních rovnic Iteračí metody řešeí soustav lieárích rovic Matice je: diagoálě domiatí právě tehdy, když pozitivě defiití (symetrická matice) právě tehdy, když pro x platí x, Ax a ij Tyto vlastosti budou důležité pro

Více

Analýza a zpracování signálů. 3. Číselné řady, jejich vlastnosti a základní operace, náhodné signály

Analýza a zpracování signálů. 3. Číselné řady, jejich vlastnosti a základní operace, náhodné signály Aalýza a zpracováí sigálů 3. Číselé řady, jejich vlastosti a základí operace, áhodé sigály Diskrétí sigál fukce ezávislé proměé.!!! Pozor!!!! : sigáleí defiová mezi dvěma ásledujícími vzorky ( a eí tam

Více

Náhodný výběr, statistiky a bodový odhad

Náhodný výběr, statistiky a bodový odhad Lekce Náhodý výběr, statistiky a bodový odhad Parametr rozděleí pravděpodobosti je ezámá kostata, jejíž přímé určeí eí možé. Nástrojem pro odhad ezámých parametrů je áhodý výběr a jeho charakteristiky

Více

Úloha III.S... limitní

Úloha III.S... limitní Úloha III.S... limití 10 bodů; průměr 7,81; řešilo 6 studetů a) Zkuste vlastími slovy popsat postup kostrukce itervalových odhadů středí hodoty v případě obecého rozděleí měřeých dat (postačí vlastími

Více

Interval spolehlivosti pro podíl

Interval spolehlivosti pro podíl Iterval polehlivoti pro podíl http://www.caueweb.org/repoitory/tatjava/cofitapplet.html Náhodý výběr Zkoumaý proce chápeme jako áhodou veličiu určitým ám eámým roděleím a měřeá data jako realiace této

Více

4EK211 Základy ekonometrie

4EK211 Základy ekonometrie 4EK211 Základy ekonometrie Predikce Multikolinearita Cvičení 4 Zuzana Dlouhá Aplikace EM predikce obecně ekonomické prognózování, předpověď, předvídání hlavním cílem je odhad hodnot vysvětlované proměnné

Více

Přednáška 7: Soustavy lineárních rovnic

Přednáška 7: Soustavy lineárních rovnic Předáška 7: Soustavy lieárích rovic 7.1. Příklad (geometrie v roviě) Rozhoděte o vzájemé poloze přímky p : x y 1 a přímky a) a : x y 3, b) b : 2x 2y 3, c) c :3x 3y 3. Jak víme ze středí školy, lze o vzájemé

Více

Tržní ceny odrážejí a zahrnují veškeré informace předpokládá se efektivní trh, pro cenu c t tedy platí c t = c t + ε t.

Tržní ceny odrážejí a zahrnují veškeré informace předpokládá se efektivní trh, pro cenu c t tedy platí c t = c t + ε t. Techická aalýza Techická aalýza z vývoje cey a obchodovaých objemů akcie odvozuje odhad budoucího vývoje cey. Dalšími metodami odhadu vývoje ce akcií jsou apř. fudametálí aalýza (zkoumá podrobě účetictví

Více

Popisná statistika. Zdeněk Janák 9. prosince 2007

Popisná statistika. Zdeněk Janák 9. prosince 2007 Popisá statistika Zdeěk Jaák jaak@physics.mui.cz 9. prosice 007 Výsledkem měřeí atmosférické extikce z pozorováí komet a observatoři Skalaté Pleso jsou tyto hodoty extikčích koeficietů ve vlové délce 46

Více

Pravděpodobnostní model doby setrvání ministra školství ve funkci

Pravděpodobnostní model doby setrvání ministra školství ve funkci Pravděpodobostí model doby setrváí miistra školství ve fukci Základí statistická iferece Data Zdro: http://www.msmt.cz/miisterstvo/miistri-skolstvi-od-roku-848. Ke statistickému zpracováí byla vzata pozorováí

Více

UPLATNĚNÍ ZKOUŠEK PŘI PROHLÍDKÁCH MOSTŮ

UPLATNĚNÍ ZKOUŠEK PŘI PROHLÍDKÁCH MOSTŮ 3..- 4.. 2009 DIVYP Bro, s.r.o., Filipova, 635 00 Bro, http://www.divypbro.cz UPLATNĚNÍ ZKOUŠEK PŘI PROHLÍDKÁCH MOSTŮ autoři: prof. Ig. Mila Holický, PhD., DrSc., Ig. Karel Jug, Ph.D., doc. Ig. Jaa Marková,

Více

17. Statistické hypotézy parametrické testy

17. Statistické hypotézy parametrické testy 7. Statistické hypotézy parametrické testy V této části se budeme zabývat statistickými hypotézami, pomocí vyšetřujeme jedotlivé parametry populace. K takovýmto šetřeím většiou využíváme ám již dobře zámé

Více

14. Testování statistických hypotéz Úvod statistické hypotézy Definice 14.1 Statistickou hypotézou parametrickou neparametrickou. nulovou testovanou

14. Testování statistických hypotéz Úvod statistické hypotézy Definice 14.1 Statistickou hypotézou parametrickou neparametrickou. nulovou testovanou 4. Testováí statistických hypotéz Úvod Při práci s daty se mohdy spokojujeme s itervalovým či bodovým odhadem parametrů populace. V mohých případech se však uchylujeme k jiému postupu, většiou jde o případy,

Více

Teorie odhadů 2 Teorie odhadů... 3 Odhad parametrů... 4

Teorie odhadů 2 Teorie odhadů... 3 Odhad parametrů... 4 Metody odhadováí parametrů. Metoda mometů. Maximálě věrohodé odhady. Petr Pošík Části dokumetu jsou převzaty (i doslově) z Mirko Navara: Pravděpodobost a matematická statistika, https://cw.felk.cvut.cz/lib/exe/fetch.php/courses/a6m33ssl/pms_prit.pdf

Více

n-rozměrné normální rozdělení pravděpodobnosti

n-rozměrné normální rozdělení pravděpodobnosti -rozměré ormálí rozděleí pravděpodobosti. Ortogoálí a pozitivě defiití symetrické matice. Reálá čtvercová matice =Ha i j L řádu se azývá ortogoálí, je-li regulárí a iverzí matice - je rova traspoovaé matici

Více

0,063 0,937 0,063 0, P 0,048 0,078 0,95. = funkce CONFIDENCE.NORM(2α; p(1 p)

0,063 0,937 0,063 0, P 0,048 0,078 0,95. = funkce CONFIDENCE.NORM(2α; p(1 p) . Příklad Při průzkumu trhu projevilo 63 z dotázaých zákazíků zájem o iovovaý výrobek, který má být uvede a trh se zákazíky. Odvoďte a odhaděte proceto a počet zájemců v populaci s 95% spolehlivostí. Následě

Více

Sekvenční logické obvody(lso)

Sekvenční logické obvody(lso) Sekvečí logické obvody(lso) 1. Logické sekvečí obvody, tzv. paměťové čley, jsou obvody u kterých výstupí stavy ezávisí je a okamžitých hodotách vstupích sigálů, ale jsou závislé i a předcházejících hodotách

Více

je konvergentní, právě když existuje číslo a R tak, že pro všechna přirozená <. Číslu a říkáme limita posloupnosti ( ) n n 1 n n n

je konvergentní, právě když existuje číslo a R tak, že pro všechna přirozená <. Číslu a říkáme limita posloupnosti ( ) n n 1 n n n 8.3. Limity ěkterých posloupostí Předpoklady: 83 Pedagogická pozámka: Tuto a tři ásledující hodiy je možé probrat za dvě vyučovací hodiy. V této hodiě je možé vyechat dokazováí limit v příkladu 3. Opakováí

Více

Obsah. 1 Mocninné řady Definice a vlastnosti mocninných řad Rozvoj funkce do mocninné řady Aplikace mocninných řad...

Obsah. 1 Mocninné řady Definice a vlastnosti mocninných řad Rozvoj funkce do mocninné řady Aplikace mocninných řad... Obsah 1 Mocié řady 1 1.1 Defiice a vlastosti mociých řad.................... 1 1. Rozvoj fukce do mocié řady...................... 5 1.3 Aplikace mociých řad........................... 10 1 Kapitola 1

Více

9. Měření závislostí ve statistice Pevná a volná závislost

9. Měření závislostí ve statistice Pevná a volná závislost Dráha [m] 9. Měřeí závislostí ve statistice Měřeí závislostí ve statistice se zabývá především zkoumáím vzájemé závislosti statistických zaků vícerozměrých souborů. Závislosti přitom mohou být apříklad

Více

PRAVDĚPODOBNOST A STATISTIKA. Náhodný vektor

PRAVDĚPODOBNOST A STATISTIKA. Náhodný vektor SP Náhodý vektor PRAVDĚPODOBNOS A SAISIKA Náhodý vektor Lbor Žák SP Náhodý vektor Lbor Žák Náhodý vektor Náhodý vektor slouží k popsu výsledku pokusu kdy měříme více údaů o procesu. Před provedeím pokusu

Více

MOŽNOSTI STATISTICKÉHO POSOUZENÍ KVANTITATIVNÍCH VÝSLEDKŮ POŽÁRNÍCH ZKOUŠEK PRO POTŘEBY CERTIFIKACE A POSUZOVÁNÍ SHODY VÝROBKŮ

MOŽNOSTI STATISTICKÉHO POSOUZENÍ KVANTITATIVNÍCH VÝSLEDKŮ POŽÁRNÍCH ZKOUŠEK PRO POTŘEBY CERTIFIKACE A POSUZOVÁNÍ SHODY VÝROBKŮ PŘÍSPĚVKY THE SCIENCE FOR POPULATION PROTECTION 0/008 MOŽNOSTI STATISTICKÉHO POSOUZENÍ KVANTITATIVNÍCH VÝSLEDKŮ POŽÁRNÍCH ZKOUŠEK PRO POTŘEBY CERTIFIKACE A POSUZOVÁNÍ SHODY VÝROBKŮ STATISTICAL ASSESSMENT

Více

1. Základy počtu pravděpodobnosti:

1. Základy počtu pravděpodobnosti: www.cz-milka.et. Základy počtu pravděpodobosti: Přehled pojmů Jev áhodý jev, který v závislosti a áhodě může, ale emusí při uskutečňováí daého komplexu podmíek astat. Náhoda souhr drobých, ezjistitelých

Více

PRAVDĚPODOBNOST A STATISTIKA. Náhodný vektor

PRAVDĚPODOBNOST A STATISTIKA. Náhodný vektor SP Náhodý vektor PRAVDĚPODOBNOS A SAISIKA Náhodý vektor SP Náhodý vektor Náhodý vektor Náhodý vektor slouží k popsu výsledku pokusu kdy měříme více údaů o procesu. Před provedeím pokusu eho výsledek a

Více

Přednáška VIII. Testování hypotéz o kvantitativních proměnných

Přednáška VIII. Testování hypotéz o kvantitativních proměnných Předáška VIII. Testováí hypotéz o kvatitativích proměých Úvodí pozámky Testy o parametrech rozděleí Testy o parametrech rozděleí Permutačí testy Opakováí hypotézy Co jsou to hypotézy a jak je staovujeme?

Více

ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE

ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Fakulta dopraví Statistika Semestrálí práce Zdražováí pohoých hmot Jméa: Martia Jelíková, Jakub Štoudek Studijí skupia: 2 37 Rok: 2012/2013 Obsah Úvod... 2 Použité

Více

PRAVDĚPODOBNOST A STATISTIKA. Bodové a intervalové odhady

PRAVDĚPODOBNOST A STATISTIKA. Bodové a intervalové odhady SP Bodové a tervalové odhady PRAVDĚPODOBNOST A STATISTIKA Bodové a tervalové odhady Lbor Žák SP Bodové a tervalové odhady Lbor Žák Bodové a tervalové odhady Nechť je áhodá proměá, která má dstrbučí fukc

Více