Základy matematické analýzy (BI-ZMA)

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Základy matematické analýzy (BI-ZMA)"

Transkript

1 Příklady ke cvičení z předmětu Základy matematické analýzy (BI-ZMA) Matěj Tušek Katedra matematiky České vysoké učení technické v Praze BI-ZMA ZS 009/00 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti

2 Úvod Tento dokument slouží k přípravě studentů na cvičení z přemětu Základy matematické analýzy (BI-ZMA) na FIT Každá sekce, která odpovídá jedné hodině cvičení, je uvedena stručnou anotací následovanou seznamem úloh Úlohy označené jako Příklad budou řešeny na cvičeních, studenti mají možnost si je dopředu prostudovat a připravit jejich řešení na nadcházející cvičení, za což mohou získat tzv bonusové body Úlohy značené jako Domácí cvičení slouží výhradně k samostudiu Zejména v úvodu semestru může nastat situace, že cvičení tématicky předchází přednášku V takovém případě jsou potřebné pojmy uvedeny před samotnými úlohami v odstavcích značených symbolem V první sekci jsou dokonce některé příklady výjimečně doplněny i řešením Cvičení č Sumační zápis, manipulace se sumami a produkty, důkaz matematickou indukcí, aritmetická a geometrická posloupnost, Pascalův trojúhelník, kombinační čísla Značení N přirozená čísla Z celá čísla R reálná čísla x horní celá část reálného čísla x, tj x Z : x < x x x dolní celá část reálného čísla x, tj x Z : x x < x + Mějme n, n N, čísel, označme je a, a, a 3,, a n Součet (neboli sumu) a + a + a a n zkráceně zapisujeme jako a + a + a a n =: a i, kde i je tzv sčítací index, který není pevný, ale narůstá po jedničce od dolní meze (v našem případě ) až po horní mez (v našem případě n) Podobně lze zkráceně zapsat součin n a a a 3 a n =: a i Meze lze posouvat o konstantu, odpovídajícím způsobem se potom musí posunout i sčítací index, např n+ a i = a i i=3

3 Příklad Zapište zkráceně součet a) b) c) d) e) Řešení a) 3 i, b) i= 8 4 3i = 3 4 i= i= i, c) 8 i, d) 8 ( ) i+ i, e) 4 i = i= 6 i Příklad Zapište součet c) příkladu ve tvaru? i=5? Příklad 3 Pomocí sumy tvaru? zapište součet Příklad 4 Sečtěte sumu k ( ) k k= Pravidla pro sumy se stejnými mezemi: (a i + b i ) = a i + b i α a i = α a + α a + + α a n = α(a + a + + a n ) = α a = a } + a + {{ + a } = n a n-krát a i Posloupnost čísel a, a, a 3,, a n, kde druhý a každý další člen se získá přičtením konstanty (označme ji d) ke členu předchozímu, se nazývá aritmetická posloupnost Platí tedy a i+ = a i + d, i =,, n Máme-li např a = 3, d =, potom a = 3, a =, a 3 =, a 4 = 3, a 5 = 5 a a n = 3 + (n ) Obecně platí a n = a + (n )d 3

4 Příklad 5 Sečtěte prvních n členů aritmetické posloupnosti,, 3, (tj a =, d = ) Řešení Stejně tak zjevně platí S n := n = i S n = n + (n ) + (n ) + + = (n + i) a tedy z čehož plyne S n = i + (n + i) = S n = (n + ) = n(n + ), n(n + ) () Příklad 6 S pomocí výsledku předchozího příkladu sečtěte prvních n členů aritmetické posloupnosti s koeficienty a a d Řešení s n := a + (a + d) + (a + d) + + (a + (n )d) = = a + d (i ) = n a + d n(n ) (a + (i )d) = = n a + (a + (n )d) = n a + a n Součet aritmetické posloupnosti je tedy dán násobkem počtu členů s průměrnou hodnotou prvního a posledního členu Vzoreček najde uplatnění v karbanu, chceme-li rychle sečíst hodnotu postupky! Domácí cvičení Sečtěte n i Nápověda: rozlište n liché a sudé Posloupnost čísel a, a, a 3,, a n, kde druhý a každý další člen se získá násobením předchozího členu konstantou (tzv kvocientem, označme jej q), se nazývá geometrická posloupnost Platí tedy a i+ = a i q, i =,, n Máme-li např a =, q =, potom a =, a =, a 3 =, a 4 = 4, a 5 = 8 a a n = ( ) n Obecně platí an = a q n Příklad 7 Sečtěte prvních n členů geometrické posloupnosti 4

5 Řešení V rámci řešení procvičíme i manipulaci se sumami a tedy S n := a + a q + a q + + a q n = a q i = a = a + a q + a q + + a q n + a q n a q n = n q i = a q i = = a + q(a + a q + a q + + a q n ) a q n = a + q S n a q n čili pro q a q n a = q S n S n S n = a q n q Pro příklad z úvodu, tj a =, q =, máme ) n S n = ( i=0 Příklad 8 Sečtěte n i=0 3i+ Příklad 9 Tenisového turnaje hraného obvyklým způsobem se zúčastnilo n, n N, hráčů Kolik utkání se odehrálo? Důkaz matematickou indukcí Chceme ukázat platnost výroku A(n) pro všechna n N To lze provést ve dvou krocích V prvním dokážeme platnost A() a v druhém ukážeme, že pravdivost A(n) implikuje pravdivost A(n + ) Příklad 0 Dokažte () matematickou indukcí Řešení Chceme dokázat, že k = k= n(n + ) krok Pro n = zjevně platí k = k= krok Předpokládejme platnost formule pro n Potom ( n+ ) n(n + ) k = k + n + = + n + = k= k= (n + )(n + ) 5

6 Připomeňte si vzorce : a b = (a b)(a + b) a 3 b 3 = (a b)(a + ab + b ) a 4 b 4 = (a b )(a + b ) = (a b)(a 3 + a b + ab + b 3 ) Příklad Dokažte n a n b n = (a b) a i b n i i=0 Následující schéma se nazývá Pascalův trojúhelník n = 0: n = : n = : n = 3: 3 3 n = 4: Každý nehraniční prvek je součtem dvou nad ním stojících prvků, hraniční prvky jsou jedničky Označme k-tý prvek (počítáno od 0) v n-tém řádku (počítáno rovněž od 0) symbolem ( n k), k {0,,,, n} Z definice Pascalova trojúhelníku potom platí pro k {,,, n } ( n k ) = ( n k atd ) ( ) n + k Příklad Dokažte, že ( ) n = k n! k!(n k)!, tj prvky Pascalova trojúhelníku jsou kombinační čísla 6

7 Cvičení č Pojem zobrazení, definiční obor, obor hodnot, vzor a obraz množiny, prosté zobrazení, složené zobrazení, inverzní zobrazení, elementární funkce Značení f zobrazení inverzní k f f(a) obraz množiny A při zobrazení f f (A) vzor množiny A při zobrazení f f g složené zobrazení, (f g)(x) := f(g(x)) definiční obor funkce f D f H f obor hodnot funkce f f M zúžení funkce f na množinu M, tj funkce h : M D f =: D h H f taková, že h(x) = f(x), x D h Příklad Necht zobrazení f : N N je definováno předpisem n + f(n) := Je zobrazení f prosté? Je f zobrazení na celé N? Je to bijekce? Co je vzorem množiny M := {, 3, 4}? Jaký je obraz množiny M? Příklad Mějme zobrazení f : R R dané předpisem f(x) := x + x Je f prosté? Je na? Nalezněte vzor množiny, ) a obraz množiny (, ) Načrtněte graf funkce f Nalezněte inverzní funkci f Příklad 3 Mějme zobrazení f : R R dané předpisem f(x) := x + x Je f prosté? Jaký je obor hodnot H f? Co je vzorem množiny 0,? Příklad 4 Necht zobrazení f : R R je dano předpisem f(x) := 3x Určete definiční obor D f a obor hodnot H f Ověřte prostost Příklad 5 Řešte úlohu 4 pro funkci f(x) = 3 3x 7

8 Příklad 6 Necht zobrazení f : R R je dano předpisem f(x) = x + 4x + 5 Určete f ({0, }) a f({0, }) Rozhodněte zda jde o zobrazení prosté Příklad 7 Určete definiční obor funkce f(x) := ln (x + 4x + 5) Příklad 8 Nalezněte nějaké dvě funkce f a g, f g, tak, aby i f g = g f ii f g g f 8

9 Cvičení č 3 Podmnožiny reálných čísel-omezenost, horní a dolní závora, minimum a maximum, infimum a supremum Limita reálné číselné posloupnosti-definice a výpočet Značení A množina všech dolních závor množiny A A množina všech horních závor množiny A H a (v souvislosti s číselnými posloupnostmi) okolí bodu a čili interval tvaru (a ɛ, a + ɛ), kde ɛ > 0 Příklad 3 Rozhodněte o omezenosti zdola a shora následujících množin Najděte jejich infimum a supremum (v rozšířené množině reálných čísel vždy jednoznačně existují) Určete jejich minimum a maximum, existují-li Určete množinu horních a dolních závor i A = 0, ) ii A = (, 3) {4, 7} iii A = {( x) + 5 x (0, } Příklad 3 Necht A = { n, n N} Určete inf A a sup A Své tvrzení dokažte z definice Příklad 33 Rozhodněte o omezenosti množiny A = { n + n n N } Příklad 34 Necht A, B R jsou omezené Jaké vztahy (rovnost, nerovnosti) platí mezi čísly sup(a B), sup(a B), sup A, a sup B? Svá tvrzení dokažte Příklad 35 Rozhodněte o platnosti implikace sup A = sup B inf A = inf B A = B Příklad 36 Bud Určete sup A a inf A A = { x R sin(5x) 6 sin 5 x } Příklad 37 Vypočtěte následující ity: i ii n (5n3 7n + ) 5n 3 7n + n n 3 9

10 iii iv 5n 3 7n + n n 3 3 5n 3 7n + n n 4 3 Příklad 38 Vypočtěte následující itu: n Příklad 39 Spočtěte následující itu: n Příklad 30 Určete čemu se rovná: n n n+4 n+ n+ ( n + n + 3 n + n n ) ( n n + 3 n n ( )n n Příklad 3 Pomocí kvantifikátorů zapište, že n a n a Příklad 3 Které z následujících výroků jsou ekvivalentní s tím, že n a n a? i Existuje takové okolí H a bodu a, že nekonečně mnoho členů posloupnosti (a n ) v něm neleží ) ii Existuje takové okolí H a posloupnosti (a n ) bodu a, že v něm leží nejvýše konečně mnoho členů iii V žádném okolí H a bodu a neleží nekonečně mnoho členů posloupnosti (a n ) 0

11 Cvičení č 4 Limita reálné číselné posloupnosti-definice a výpočet, vybraná posloupnost Příklad 4 Určete čemu se rovná: n(n+) n ( ) n n + Příklad 4 Vypočtěte následující itu: n + n n Příklad 43 Vypočtěte následující itu: ( ) n n + n n Příklad 44 Čemu se rovná: Příklad 45 Spočtěte následující itu: n n n n n + n? ( ) n ( n 3) ( ) n + ( n 3) + Příklad 46 Bud a > 0 Vypočtěte následující ity: i n n+ a ii n n+ a Příklad 47 Spočtěte následující itu: n 4n n Nápověda: Odhadněte každý člen posloupnosti shora i zdola a použijte na přednášce odvozený vztah: n n n = Příklad 48 Spočtěte následující itu: Příklad 49 Vypočtěte následující itu: n n n n ( + n) 3n+

12 Příklad 40 Vypočtěte následující itu: n ( + 3 n) n Příklad 4 Čemu se rovná ln (n + 4n + ) n ln (3n 4 + 5) Příklad 4 Vypočtěte následující itu: ln (3 n + 5) n ln (4 n ) Příklad 43 Nalezněte pár posloupností (a n ) a (b n ) tak, aby a přitom i n (a n b n ) = 3 ii n (a n b n ) = iii n (a n b n ) = a n = b n = n n Příklad 44 Nalezněte pár posloupností (a n ) a (b n ) tak, aby? a přitom a n = 0, n b n = n i n a n b n = ii n a n b n = iii n a n b n = 0 iv n a n b n =

13 Cvičení č 5 Limita reálné funkce Značení R rozšířená množina reálných čísel Příklad 5 Vypočtěte následující itu: x 0 Příklad 5 Vypočtěte následující itu: Příklad 53 Vypočtěte následující itu: ( + x)( + x)( + 3x) x x 3 x x x 5 x x 0 Příklad 54 Vypočtěte následující itu: Příklad 55 Vypočtěte následující itu: Příklad 56 Vypočtěte následující itu: Příklad 57 Vypočtěte následující ity: Příklad 58 Vypočtěte následující ity: sin (5x) x sin (x) x 0 sin (3x) sin x x x cos x x 0 x x ± Příklad 59 Vypočtěte následující itu: x ± ex ln ( + e x ) x ln ( + e x ) x e x 3

14 Příklad 50 Vypočtěte následující itu: x 0 Příklad 5 Vypočtěte následující itu: x 0 e 3x x e 3x e 4x x Příklad 5 Vypočtěte následující jednostranné ity: Příklad 53 Vypočtěte následující itu: arctg x ± x arcsin x x + x 4

15 Cvičení č 6 Spojitost a derivace reálné funkce, tečna ke grafu funkce pro x > 0 Značení sgn funkce signum, sgn x = 0 pro x = 0 pro x < 0 Příklad 6 Načrtněte graf funkce f(x) = x Rozhodněte, kde je f spojitá, případně spojitá zleva nebo zprava Příklad 6 Načrtněte graf funkce f(x) = sgn (sin x) Rozhodněte, kde je f spojitá, případně spojitá zleva nebo zprava Příklad 63 Zderivujte následující funkce a určete jejich definiční obory, stejně tak určete definiční obory zderivovaných funkcí a) f(x) = x + x + 3 x, b) f(x) = x + x, c) (5 + x)0 (3 4x) 0 Příklad 64 Zderivujte následující funkce a) f(x) = e x, b) f(x) = x x, c) f(x) = x + x Domácí cvičení Zderivujte následující funkce a) f(x) = e ex, b) f(x) = 3 x Příklad 65 Zderivujte následující funkce a určete jejich definiční obory, stejně tak určete definiční obory zderivovaných funkcí a) f(x) = ln (sin x), b) f(x) = ln (ln (sin x)), c) arctg x 3, d) arcsin x Domácí cvičení Zderivujte funkci f(x) = sin (ln x) Příklad 66 Dokažte, že platí: x = { sgn x pro x 0 neexistuje pro x = 0 Příklad 67 Nalezněte body, ve kterých je tečna funkce rovnoběžná s osou x nebo y f(x) = x x + 3 x 5

16 Příklad 68 Určete plochu trojúhelníku, který je ohraničen tečnou ke grafu funkce f(x) = x v bodě a, a > 0, osou x a osou y Pro jakou hodnotu parametru a je tato plocha největší? Příklad 69 Spočtěte,, a 3 derivaci funkce f(x) a určete f (n) (x) pro a) f(x) = e x, b) x 3, c) x α, α N 0, d) x α, α / N 0, f) f(x) = sin x, g) f(x) = cos x 6

17 Cvičení č 7 Extrémy reálných funkcí, vyšetřování průběhů reálných funkcí Příklad 7 Určete extrémy následujících funkcí na zadaných intervalech i f(x) = x x na 0, 4 ii f(x) = x x+ na 0, 4 iii f(x) = xe x na 0, ) Příklad 7 Určete největší člen posloupnosti ( n n) n= Příklad 73 Určete, kolik kořenů má rovnice x x ln x = 0 a následně je separujte Potom diskutujte, kolik kořenů má rovnice v závislosti na parametru a x x ln x a = 0 Příklad 74 Vyšetřete průběh (tj nalezněte extrémy, určete ity v krajních bodech definičního oboru a bodech nespojitosti, vyšetřete konvexnost) funkce a načrtněte její graf f(x) = 3x x 3 Příklad 75 Vyšetřete průběh funkce (včetně asymptot) a načrtněte její graf f(x) = x + x 7

18 Cvičení č 8 L Hospitalovo pravidlo, Taylorova věta a její využití k přibližným výpočtům Příklad 8 Pomocí l Hospitalova pravidla spočítejte následující ity e x e x x a), b) sin (x ) tg πx x 0 x sin x x Příklad 8 Pro funkci f(x) = x+ x+, c) x ( ln x x nalezněte 5-tý Taylorův polynom v bodě 0 Příklad 83 Pro funkci f(x) = tg x nalezněte 3-tí Taylorův polynom v bodě 0 Domácí cvičení Pro funkci f(x) = arcsin x nalezněte 3-tí Taylorův polynom v bodě 0 Domácí cvičení Pro funkci f(x) = x nalezněte 5-tý Taylorův polynom v bodě 0 ) Příklad 84 Odhadněte chybu ve výpočtu sin x = x x3 6 pro x Nápověda: Ukažte, že x x3 6 jsou první dva nenulové členy Taylorova polynomu pro funkci sin x, a rozdíl odhadněte pomocí Lagrangeova tvaru zbytku Příklad 85 Pro jaká x je absolutní hodnota chyby přibližného vyjádření cos x x menší než 0 4? Nápověda: Viz nápověda pro úlohu 84 8

19 Cvičení č 9 Primitivní funkce, věta o substituci Nápověda: V úlohách 94 až 90 použijte vhodnou substituci Příklad 9 Nalezněte primitivní funkci (tj zintegrujte) ( + x 3 ) dx Příklad 9 Nalezněte primitivní funkci ( x ) x x dx Příklad 93 Nalezněte primitivní funkci x + x dx Příklad 94 Nalezněte primitivní funkci x + 3 dx Příklad 95 Nalezněte primitivní funkci (x 3) 0 dx Příklad 96 Nalezněte primitivní funkci 5 + 4x dx Příklad 97 Nalezněte primitivní funkci cotg x dx Příklad 98 Nalezněte primitivní funkci e x dx + e x Příklad 99 Nalezněte primitivní funkci x x 4 + dx Příklad 90 Nalezněte primitivní funkci x ln x dx 9

20 Cvičení č 0 Metoda per partes, primitivní funkce k racionálním lomeným funkcím Příklad 0 Zintegrujte Nápověda: Integrujte per partes Příklad 0 Zintegrujte Nápověda: Integrujte per partes arctg x dx cos x dx Domácí cvičení Zintegrujte ln x dx Domácí cvičení Zintegrujte ln x x dx Domácí cvičení Zintegrujte e x cos x dx Příklad 03 Zintegrujte x 4 x + x dx Příklad 04 Nalezněte primitivní funkci x 5 x 4 + dx Příklad 05 Nalezněte primitivní funkci x 4 dx Příklad 06 Zintegrujte 3x + dx 0

21 Příklad 07 Zintegrujte x + x + dx Příklad 08 Nalezněte primitivní funkci x x + x + dx Příklad 09 Zintegrujte + x dx Nápověda: Vhodnou substitucí převed te na integrál z racionální lomené funkce Příklad 00 Zintegrujte + tg x dx Nápověda: Vhodnou substitucí převed te na integrál z racionální lomené funkce Domácí cvičení Zintegrujte x x + dx Domácí cvičení Nalezněte primitivní funkci 5x + 3 dx Domácí cvičení Nalezněte primitivní funkci x + x + dx Domácí cvičení Nalezněte primitivní funkci x x x dx Domácí cvičení Nalezněte primitivní funkci x 3 x x x dx

22 Cvičení č Určitý integrál, výpočet ploch Příklad Vypočtěte integrál π 0 sin x dx Příklad Vypočtěte integrál 0 arccos x dx Příklad 3 Vypočtěte integrál ln 5 0 e x dx Příklad 4 Vypočtěte itu n n k= sin πk n Nápověda: Na výraz nahlížejte jako na itu integrálního součtu Příklad 5 Vypočtěte itu p + p + 3 p + + n p n n p+, p > Nápověda: Na výraz nahlížejte jako na itu integrálního součtu Příklad 6 Vypočtěte obsah plochy ohraničené křivkami y = x, y = x Příklad 7 Určete plochu kruhové výseče příslušnou středovému úhlu α

23 Cvičení č Výpočet ploch Výpočet povrchů a objemů rotačních těles Příklad V jakém poměru dělí parabola y = x plochu kruhu x + y 8? Domácí cvičení Vypočtěte obsah plochy ohraničené křivkami y = x + 3, y = Domácí cvičení Vypočtěte obsah plochy ohraničené křivkami y = ln x, y = ln x, x = 5 Příklad Spotěte objem tělesa, které vznikne rotací plochy ohraničené křivkami kolem osy x y = x, y = x x 3 Příklad 3 Spočtěte objem tělesa, které vznikne rotací kruhu x + (y 3) kolem osy x Pozn: Jedná se o objem pneumatiky Příklad 4 Spočtěte povrch tělesa z úlohy 3 Domácí cvičení Odvod te vzorec pro výpočet povrchu a objemu rotačního kužele o poloměru R a výšce h 3

24 Cvičení č 3 Výpočet délky grafu funkce Zobecněný Riemannův integrál Příklad 3 Spočtěte délku části grafu funkce y = x x pro 0 x 4 Příklad 3 Vypočtěte integrál 0 ln x dx Příklad 33 Vypočtěte integrál 0 x + 3 dx Příklad 34 Vypočtěte integrál dx, α R xα Diskutujte výsledek v závislosti na volbě parametru α Příklad 35 Vypočtěte integrál dx, α R xα Diskutujte výsledek v závislosti na volbě parametru α 0 4

Zimní semestr akademického roku 2014/ prosince 2014

Zimní semestr akademického roku 2014/ prosince 2014 Cvičení k předmětu BI-ZMA Tomáš Kalvoda Katedra aplikované matematiky FIT ČVUT Matěj Tušek Katedra matematiky FJFI ČVUT Obsah Cvičení Zimní semestr akademického roku 014/015. prosince 014 Předmluva iii

Více

Zimní semestr akademického roku 2014/ prosince 2014

Zimní semestr akademického roku 2014/ prosince 2014 Cvičení k předmětu BI-ZMA Tomáš Kalvoda Katedra aplikované matematiky FIT ČVUT Matěj Tušek Katedra matematiky FJFI ČVUT Obsah Cvičení Zimní semestr akademického roku 2014/2015 7. prosince 2014 Předmluva

Více

Zimní semestr akademického roku 2014/ prosince 2014

Zimní semestr akademického roku 2014/ prosince 2014 Cvičení k předmětu BI-ZMA Tomáš Kalvoda Katedra aplikované matematiky FIT ČVUT Matěj Tušek Katedra matematiky FJFI ČVUT Obsah Cvičení Zimní semestr akademického roku 24/25 2. prosince 24 Předmluva iii

Více

Zimní semestr akademického roku 2014/ prosince 2014

Zimní semestr akademického roku 2014/ prosince 2014 Cvičení k předmětu BI-ZMA Tomáš Kalvoda Katedra aplikované matematiky FIT ČVUT Matěj Tušek Katedra matematiky FJFI ČVUT Obsah Cvičení Zimní semestr akademického roku 2014/2015 2. prosince 2014 Předmluva

Více

Zimní semestr akademického roku 2015/ ledna 2016

Zimní semestr akademického roku 2015/ ledna 2016 Cvičení k předmětu BI-ZMA Tomáš Kalvoda Katedra aplikované matematiky FIT ČVUT Matěj Tušek Katedra matematiky FJFI ČVUT Zimní semestr akademického roku 015/016 5. ledna 016 Obsah Cvičení Předmluva iii

Více

Matematická analýza 1, příklady na procvičení (Josef Tkadlec, )

Matematická analýza 1, příklady na procvičení (Josef Tkadlec, ) Matematická analýza, příklady na procvičení (Josef Tkadlec, 6.. 7) Reálná čísla. Určete maximum, minimum, supremum a infimum následujících množin: Z; b) M = (, ), 5 ; c) M =, Q; d) M = { + n : n N}; e)

Více

Matematika I A ukázkový test 1 pro 2011/2012. x + y + 3z = 1 (2a 1)x + (a + 1)y + z = 1 a

Matematika I A ukázkový test 1 pro 2011/2012. x + y + 3z = 1 (2a 1)x + (a + 1)y + z = 1 a Matematika I A ukázkový test 1 pro 2011/2012 1. Je dána soustava rovnic s parametrem a R x y + z = 1 a) Napište Frobeniovu větu. x + y + 3z = 1 (2a 1)x + (a + 1)y + z = 1 a b) Vyšetřete počet řešení soustavy

Více

MATEMATIKA. Příklady pro 1. ročník bakalářského studia. II. část Diferenciální počet. II.1. Posloupnosti reálných čísel

MATEMATIKA. Příklady pro 1. ročník bakalářského studia. II. část Diferenciální počet. II.1. Posloupnosti reálných čísel MATEMATIKA Příklady pro 1. ročník bakalářského studia II. část II.1. Posloupnosti reálných čísel Rozhodněte, zda posloupnost a n (n = 1, 2, 3,...) je omezená (omezená shora, omezená zdola) resp. monotónní

Více

Zimní semestr akademického roku 2013/2014. 3. září 2014

Zimní semestr akademického roku 2013/2014. 3. září 2014 Cvičení k předmětu BI-ZMA Tomáš Kalvoda Katedra aplikované matematiky FIT ČVUT Matěj Tušek Katedra matematiky FJFI ČVUT Obsah Cvičení Zimní semestr akademického roku 03/04 3. září 04 Předmluva ii Rozjezd

Více

Matematika I A ukázkový test 1 pro 2014/2015

Matematika I A ukázkový test 1 pro 2014/2015 Matematika I A ukázkový test 1 pro 2014/2015 1. Je dána soustava rovnic s parametrem a R x y + z = 1 x + y + 3z = 1 (2a 1)x + (a + 1)y + z = 1 a a) Napište Frobeniovu větu (existence i počet řešení). b)

Více

Posloupnosti a řady. 28. listopadu 2015

Posloupnosti a řady. 28. listopadu 2015 Posloupnosti a řady Přednáška 5 28. listopadu 205 Obsah Posloupnosti 2 Věty o limitách 3 Řady 4 Kritéria konvergence 5 Absolutní a relativní konvergence 6 Operace s řadami 7 Mocninné a Taylorovy řady Zdroj

Více

PŘEDNÁŠKA 2 POSLOUPNOSTI

PŘEDNÁŠKA 2 POSLOUPNOSTI PŘEDNÁŠKA 2 POSLOUPNOSTI 2.1 Zobrazení 2 Definice 1. Uvažujme libovolné neprázdné množiny A, B. Zobrazení množiny A do množiny B je definováno jako množina F uspořádaných dvojic (x, y A B, kde ke každému

Více

Matematika vzorce. Ing. Petr Šídlo. verze

Matematika vzorce. Ing. Petr Šídlo. verze Matematika vzorce Ing. Petr Šídlo verze 0050409 Obsah Jazyk matematiky 3. Výrokový počet.......................... 3.. Logické spojky...................... 3.. Tautologie výrokového počtu...............

Více

Je založen na pojmu derivace funkce a její užití. Z předchozího studia je třeba si zopakovat a orientovat se v pojmech: funkce, D(f), g 2 : y =

Je založen na pojmu derivace funkce a její užití. Z předchozího studia je třeba si zopakovat a orientovat se v pojmech: funkce, D(f), g 2 : y = 0.1 Diferenciální počet Je částí infinitezimálního počtu, což je souhrnný název pro diferenciální a integrální počet. Je založen na pojmu derivace funkce a její užití. Z předchozího studia je třeba si

Více

Derivace funkce. prof. RNDr. Čestmír Burdík DrCs. prof. Ing. Edita Pelantová CSc. Katedra matematiky BI-ZMA ZS 2009/2010

Derivace funkce. prof. RNDr. Čestmír Burdík DrCs. prof. Ing. Edita Pelantová CSc. Katedra matematiky BI-ZMA ZS 2009/2010 Derivace funkce prof. RNDr. Čestmír Burdík DrCs. prof. Ing. Edita Pelantová CSc. Katedra matematiky České vysoké učení technické v Praze c Čestmír Burdík, Edita Pelantová 2009 Základy matematické analýzy

Více

Maturitní témata z matematiky

Maturitní témata z matematiky Maturitní témata z matematiky G y m n á z i u m J i h l a v a Výroky, množiny jednoduché výroky, pravdivostní hodnoty výroků, negace operace s výroky, složené výroky, tabulky pravdivostních hodnot důkazy

Více

Limita a spojitost funkce a zobrazení jedné reálné proměnné

Limita a spojitost funkce a zobrazení jedné reálné proměnné Přednáška 4 Limita a spojitost funkce a zobrazení jedné reálné proměnné V několika následujících přednáškách budeme studovat zobrazení jedné reálné proměnné f : X Y, kde X R a Y R k. Protože pro každé

Více

Bakalářská matematika I

Bakalářská matematika I 1. Funkce Diferenciální počet Mgr. Jaroslav Drobek, Ph. D. Katedra matematiky a deskriptivní geometrie Bakalářská matematika I Některé užitečné pojmy Kartézský součin podrobnosti Definice 1.1 Nechť A,

Více

Limita a spojitost funkce

Limita a spojitost funkce Přednáška 5 Limita a spojitost funkce V této přednášce se konečně dostaneme k diferenciálnímu počtu funkce jedné reálné proměnné. Diferenciální počet se v podstatě zabývá lokálním chováním funkce v daném

Více

IV. Základní pojmy matematické analýzy IV.1. Rozšíření množiny reálných čísel

IV. Základní pojmy matematické analýzy IV.1. Rozšíření množiny reálných čísel Matematická analýza IV. Základní pojmy matematické analýzy IV.1. Rozšíření množiny reálných čísel na množině R je definováno: velikost (absolutní hodnota), uspořádání, aritmetické operace; znázornění:

Více

Kapitola 1. Úvod. 1.1 Značení. 1.2 Výroky - opakování. N... přirozená čísla (1, 2, 3,...). Q... racionální čísla ( p, kde p Z a q N) R...

Kapitola 1. Úvod. 1.1 Značení. 1.2 Výroky - opakování. N... přirozená čísla (1, 2, 3,...). Q... racionální čísla ( p, kde p Z a q N) R... Kapitola 1 Úvod 1.1 Značení N... přirozená čísla (1, 2, 3,...). Z... celá čísla ( 3, 2, 1, 0, 1, 2,...). Q... racionální čísla ( p, kde p Z a q N) q R... reálná čísla C... komplexní čísla 1.2 Výroky -

Více

Gymnázium Česká a Olympijských nadějí, České Budějovice, Česká 64, 37021

Gymnázium Česká a Olympijských nadějí, České Budějovice, Česká 64, 37021 Maturitní témata MATEMATIKA 1. Funkce a jejich základní vlastnosti. Definice funkce, def. obor a obor hodnot funkce, funkce sudá, lichá, monotónnost funkce, funkce omezená, lokální a globální extrémy funkce,

Více

ÚSTAV MATEMATIKY A DESKRIPTIVNÍ GEOMETRIE. Matematika 0A1. Cvičení, zimní semestr. Samostatné výstupy. Jan Šafařík

ÚSTAV MATEMATIKY A DESKRIPTIVNÍ GEOMETRIE. Matematika 0A1. Cvičení, zimní semestr. Samostatné výstupy. Jan Šafařík Vysoké učení technické v Brně Stavební fakulta ÚSTAV MATEMATIKY A DESKRIPTIVNÍ GEOMETRIE Matematika 0A1 Cvičení, zimní semestr Samostatné výstupy Jan Šafařík Brno c 2003 Obsah 1. Výstup č.1 2 2. Výstup

Více

Diferenciální počet 1 1. f(x) = ln arcsin 1 + x 1 x. 1 x 1 a x 1 0. f(x) = (cos x) cosh x + 3x. x 0 je derivace funkce f(x) v bodě x0.

Diferenciální počet 1 1. f(x) = ln arcsin 1 + x 1 x. 1 x 1 a x 1 0. f(x) = (cos x) cosh x + 3x. x 0 je derivace funkce f(x) v bodě x0. Nalezněte definiční obor funkce Diferenciální počet f = ln arcsin + Definiční obor funkce f je určen vztahy Z těchto nerovností plyne < + ln arcsin + je tedy D f =, Určete definiční obor funkce arcsin

Více

Limita funkce. FIT ČVUT v Praze. (FIT) Limita funkce 3.týden 1 / 39

Limita funkce. FIT ČVUT v Praze. (FIT) Limita funkce 3.týden 1 / 39 Limita funkce FIT ČVUT v Praze 3.týden (FIT) Limita funkce 3.týden 1 / 39 Definice funkce. Zobrazení (f, D f ), jehož definiční obor D f i obor hodnot H f je podmnožinou množiny reálných čísel, se nazývá

Více

1 Množiny, výroky a číselné obory

1 Množiny, výroky a číselné obory 1 Množiny, výroky a číselné obory 1.1 Množiny a množinové operace Množinou rozumíme každé shrnutí určitých a navzájem různých objektů (které nazýváme prvky) do jediného celku. Definice. Dvě množiny jsou

Více

Úvod, základní pojmy, funkce

Úvod, základní pojmy, funkce Úvod, základní pojmy, funkce Michal Fusek Ústav matematiky FEKT VUT, fusekmi@feec.vutbr.cz 1. přednáška z ESMAT Michal Fusek (fusekmi@feec.vutbr.cz) 1 / 69 Obsah 1 Matematická logika 2 Množiny 3 Funkce,

Více

Katedra aplikované matematiky, VŠB TU Ostrava.

Katedra aplikované matematiky, VŠB TU Ostrava. SBÍRKA PŘÍKLADŮ Z MATEMATICKÉ ANALÝZY JIŘÍ BOUCHALA Katedra aplikované matematiky, VŠB TU Ostrava jiri.bouchala@vsb.cz www.am.vsb.cz/bouchala 3 Předmluva Cílem této sbírky je poskytnout studentům vhodné

Více

MATEMATIKA I Požadavky ke zkoušce pro 1. ročník, skupina A 2017/18

MATEMATIKA I Požadavky ke zkoušce pro 1. ročník, skupina A 2017/18 MATEMATIKA I Požadavky ke zkoušce pro 1. ročník, skupina A 2017/18 I. Základy, lineární algebra a analytická geometrie 1. Základní pojmy (a) Základy teorie množin: množina a její prvky, podmnožina, průnik,

Více

Význam a výpočet derivace funkce a její užití

Význam a výpočet derivace funkce a její užití OPAKOVÁNÍ ZÁKLADŮ MATEMATIKY Metodický list č. 1 Význam a výpočet derivace funkce a její užití 1. dílčí téma: Výpočet derivace přímo z definice a pomocí základních vzorců. K tomuto tématu je třeba zopakovat

Více

Pro jakou hodnotu parametru α jsou zadané vektory kolmé? (Návod: Vektory jsou kolmé, je-li jejich skalární součin roven nule.)

Pro jakou hodnotu parametru α jsou zadané vektory kolmé? (Návod: Vektory jsou kolmé, je-li jejich skalární součin roven nule.) Vybrané příklady ze skript J. Neustupa, S. Kračmar: Sbírka příkladů z Matematiky I I. LINEÁRNÍ ALGEBRA I.. Vektory, vektorové prostory Jsou zadány vektory u, v, w a reálná čísla α, β, γ. Vypočítejte vektor

Více

Soubor příkladů z Matematické analýzy 1 (M1100) 1

Soubor příkladů z Matematické analýzy 1 (M1100) 1 Soubor příkladů z Matematické analýzy (M00). Opakování. Upravte následující výrazy: 3 3 +3 3 3 6+ (+) 3 [ a+b a b ] ( b ) (a a b a+b b a b a b ) (a b) 3 [(a b) 4 (a+b) 5 ] 6 3 a 4 a 3 a 3 aa 3 (f) 3 +

Více

Nejčastějšími funkcemi, s kterými se setkáváme v matematice i v jejích aplikacích, jsou

Nejčastějšími funkcemi, s kterými se setkáváme v matematice i v jejích aplikacích, jsou 4 Cíle Nejčastějšími funkcemi, s kterými se setkáváme v matematice i v jejích aplikacích, jsou funkce, jejichž ita v bodě 0 je rovna funkční hodnotě v tomto bodě Seznámíme se s vlastnostmi takových funkcí

Více

MATURITNÍ TÉMATA Z MATEMATIKY

MATURITNÍ TÉMATA Z MATEMATIKY MATURITNÍ TÉMATA Z MATEMATIKY 1. Základní poznatky z logiky a teorie množin Pojem konstanty a proměnné. Obor proměnné. Pojem výroku a jeho pravdivostní hodnota. Operace s výroky, složené výroky, logické

Více

MATEMATIKA I. Požadavky ke zkoušce pro skupinu C 1. ročník 2014/15. I. Základy, lineární algebra a analytická geometrie

MATEMATIKA I. Požadavky ke zkoušce pro skupinu C 1. ročník 2014/15. I. Základy, lineární algebra a analytická geometrie MATEMATIKA I Požadavky ke zkoušce pro skupinu C 1. ročník 2014/15 I. Základy, lineární algebra a analytická geometrie 1. Základní pojmy (a) Základy teorie množin: množina a její prvky, podmnožina, průnik,

Více

Spojitost a limita funkce

Spojitost a limita funkce Spojitost a ita funkce Okolí bodu Značení: a R ε > 0 označujeme O ε (a) = (a ε, a + ε) ε-ové okolí bodu a O + ε (a) = a, a + ε) pravé okolí, O ε (a) = (a ε, a levé okolí P ε (a) = O ε (a) \ {a} x a ε-ové

Více

Základy matematické analýzy

Základy matematické analýzy Základy matematické analýzy Spojitost funkce Ing. Tomáš Kalvoda, Ph.D. 1, Ing. Daniel Vašata 2 1 tomas.kalvoda@fit.cvut.cz 2 daniel.vasata@fit.cvut.cz Katedra aplikované matematiky Fakulta informačních

Více

Matematika 1 Jiˇr ı Fiˇser 19. z aˇr ı 2016 Jiˇr ı Fiˇser (KMA, PˇrF UP Olomouc) KMA MAT1 19. z aˇr ı / 19

Matematika 1 Jiˇr ı Fiˇser 19. z aˇr ı 2016 Jiˇr ı Fiˇser (KMA, PˇrF UP Olomouc) KMA MAT1 19. z aˇr ı / 19 Matematika 1 Jiří Fišer 19. září 2016 Jiří Fišer (KMA, PřF UP Olomouc) KMA MAT1 19. září 2016 1 / 19 Zimní semestr KMA MAT1 1 Úprava algebraických výrazů. Číselné obory. 2 Kombinatorika, základy teorie

Více

Derivace funkce. Přednáška MATEMATIKA č Jiří Neubauer

Derivace funkce. Přednáška MATEMATIKA č Jiří Neubauer Přednáška MATEMATIKA č. 9-11 Katedra ekonometrie FEM UO Brno kancelář 69a, tel. 973 442029 email:jiri.neubauer@unob.cz Šotová, J., Doudová, L. Diferenciální počet funkcí jedné proměnné Motivační příklady

Více

Maturitní témata profilová část

Maturitní témata profilová část Seznam témat Výroková logika, úsudky a operace s množinami Základní pojmy výrokové logiky, logické spojky a kvantifikátory, složené výroky (konjunkce, disjunkce, implikace, ekvivalence), pravdivostní tabulky,

Více

6. Bez použití funkcí min a max zapište formulí predikátového počtu tvrzení, že každá množina

6. Bez použití funkcí min a max zapište formulí predikátového počtu tvrzení, že každá množina Instrukce: Příklady řešte výhradně elementárně, bez použití nástrojů z diferenciálního a integrálního počtu. Je-li součástí řešení úlohy podmnožina reálných čísel, vyjádřete ji jako disjunktní sjednocení

Více

Diferenciální počet - II. část (Taylorův polynom, L Hospitalovo pravidlo, extrémy

Diferenciální počet - II. část (Taylorův polynom, L Hospitalovo pravidlo, extrémy Diferenciální počet - II. část (Taylorův polynom, L Hospitalovo pravidlo, extrémy funkcí, průběh funkce) Michal Fusek Ústav matematiky FEKT VUT, fusekmi@feec.vutbr.cz 5. přednáška z AMA1 Michal Fusek (fusekmi@feec.vutbr.cz)

Více

MATEMATIKA I - vybrané úlohy ze zkoušek v letech

MATEMATIKA I - vybrané úlohy ze zkoušek v letech MATEMATIKA I - vybrané úlohy ze zkoušek v letech 008 0 doplněné o další úlohy. část DIFERENCIÁLNÍ POČET funkcí jedné proměnné Další část ( integrální počet) bude vydána na konci listopadu 9. 9. 0 Případné

Více

NMAF 051, ZS Zkoušková písemná práce 4. února 2009

NMAF 051, ZS Zkoušková písemná práce 4. února 2009 Jednotlivé kroky při výpočtech stručně, ale co nejpřesněji odůvodněte. Pokud používáte nějaké tvrzení, nezapomeňte ověřit splnění předpokladů. Jméno a příjmení: Skupina: Příklad 4 Celkem bodů Bodů 4 4

Více

Limita posloupnosti, limita funkce, spojitost. May 26, 2018

Limita posloupnosti, limita funkce, spojitost. May 26, 2018 Limita posloupnosti, limita funkce, spojitost May 26, 2018 Definice (Okolí bodu) Okolím bodu a R (také ε- okolím) rozumíme množinu U(a, ε) = {x R; x a < ε} = (a ε, a + ε), bod a se nazývá střed okolí a

Více

NMAF 051, ZS Zkoušková písemná práce 16. ledna 2009

NMAF 051, ZS Zkoušková písemná práce 16. ledna 2009 Jednotlivé kroky při výpočtech stručně, ale co nejpřesněji odůvodněte. Pokud používáte nějaké tvrzení, nezapomeňte ověřit splnění předpokladů. Jméno a příjmení: Skupina: Příklad 3 5 Celkem bodů Bodů 8

Více

NMAF 051, ZS Zkoušková písemná práce 26. ledna x. x 1 + x dx. q 1. u = x = 1 u2. = 1 u. u 2 (1 + u 2 ) (1 u 2 du = 2.

NMAF 051, ZS Zkoušková písemná práce 26. ledna x. x 1 + x dx. q 1. u = x = 1 u2. = 1 u. u 2 (1 + u 2 ) (1 u 2 du = 2. Jednotlivé kroky při výpočtech stručně, ale co nejpřesněji odůvodněte Pokud používáte nějaké tvrzení, nezapomeňte ověřit splnění předpokladů Jméno a příjmení: Skupina: Příklad 4 Celkem bodů Bodů 5 6 8

Více

1 L Hospitalovo pravidlo

1 L Hospitalovo pravidlo L Hospitalovo pravidlo Věta.. Bud R R R {± }). Necht je splněna jedna z podmínek i) ii) f) g), g). Eistuje-li vlastní nebo nevlastní) f ) g ) Obdobné tvrzení platí i pro jednostranné ity., pak eistuje

Více

Matematika (KMI/PMATE)

Matematika (KMI/PMATE) Úvod do matematické analýzy Funkce a její vlastnosti Funkce a její vlastnosti Veličina Veličina - pojem, který popisuje kvantitativní (číselné) vlastnosti reálných i abstraktních objektů. Funkce a její

Více

Matematická analýza I

Matematická analýza I Matematická analýza I Cvičení 1 (4. 10. 2016) Definice absolutní hodnoty. Řešení nerovnic s absolutními hodnotami. Geometrická interpretace řešení nerovnice x + 1 < 3. Komplexní čísla a operace s nimi,

Více

MATURITNÍ OTÁZKY Z MATEMATIKY PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

MATURITNÍ OTÁZKY Z MATEMATIKY PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 MATURITNÍ OTÁZKY Z MATEMATIKY PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 1. Výroková logika a teorie množin Výrok, pravdivostní hodnota výroku, negace výroku; složené výroky(konjunkce, disjunkce, implikace, ekvivalence);

Více

Funkce jedn e re aln e promˇ enn e Derivace Pˇredn aˇska ˇr ıjna 2015

Funkce jedn e re aln e promˇ enn e Derivace Pˇredn aˇska ˇr ıjna 2015 Funkce jedné reálné proměnné Derivace Přednáška 2 15. října 2015 Obsah 1 Funkce 2 Limita a spojitost funkce 3 Derivace 4 Průběh funkce Informace Literatura v elektronické verzi (odkazy ze STAGu): 1 Lineární

Více

0.1 Funkce a její vlastnosti

0.1 Funkce a její vlastnosti 0.1 Funkce a její vlastnosti Veličina - pojem, který popisuje kvantitativní (číselné) vlastnosti reálných i abstraktních objektů. Příklady veličin: hmotnost (m) čas (t) výše úrokové sazby v bance (i) cena

Více

Požadavky ke zkoušce. Ukázková písemka

Požadavky ke zkoušce. Ukázková písemka Požadavky ke zkoušce Zkouška z předmětu MATEMATIKA 1 má dvě části Písemná část: Písemná část se ještě dále rozděluje na praktickou část písemku a teoretickou část test. Písemka trvá 90 minut a je v ní

Více

1. Posloupnosti čísel

1. Posloupnosti čísel 1. Posloupnosti čísel 1.1. Posloupnosti a operace s nimi Definice 1.1 Posloupnost reálných čísel ( = reálná posloupnost ) je zobrazení, jehož definičním oborem je množina N a oborem hodnot je nějaká podmnožina

Více

Matematická analýza III.

Matematická analýza III. 1. - limita, spojitost Miroslav Hušek, Lucie Loukotová UJEP 2010 Úvod Co bychom měli znát limity posloupností v R základní vlastnosti funkcí jedné proměnné (definiční obor, monotónnost, omezenost,... )

Více

Matematický seminář. OVO ŠVP Tématický celek Učivo ŠVP Integrace Mezipředmětové vztahy. jejich soustavy. Spojitost funkce v bodě. Limita funkce v bodě

Matematický seminář. OVO ŠVP Tématický celek Učivo ŠVP Integrace Mezipředmětové vztahy. jejich soustavy. Spojitost funkce v bodě. Limita funkce v bodě Řeší s porozumněním rovnice s parametrem Rovnice, nerovnice a jejich soustavy Řovnice, nerovnice a jejich soustavy Třetí, 24 hodin Zvolí vhodnou metodu řešení rovnice nebo nerovnice Vysvětlí zvolený způsob

Více

Matematická analýza 1

Matematická analýza 1 Matematická analýza 1 ZS 2019-20 Miroslav Zelený 1. Logika, množiny a základní číselné obory 2. Limita posloupnosti 3. Limita a spojitost funkce 4. Elementární funkce 5. Derivace 6. Taylorův polynom Návod

Více

Omezenost funkce. Definice. (shora, zdola) omezená na množině M D(f ) tuto vlastnost. nazývá se (shora, zdola) omezená tuto vlastnost má množina

Omezenost funkce. Definice. (shora, zdola) omezená na množině M D(f ) tuto vlastnost. nazývá se (shora, zdola) omezená tuto vlastnost má množina Přednáška č. 5 Vlastnosti funkcí Jiří Fišer 22. října 2007 Jiří Fišer (KMA, PřF UP Olomouc) KMA MMAN1 Přednáška č. 4 22. října 2007 1 / 1 Omezenost funkce Definice Funkce f se nazývá (shora, zdola) omezená

Více

Gymnázium Jiřího Ortena, Kutná Hora

Gymnázium Jiřího Ortena, Kutná Hora Předmět: Cvičení z matematiky Náplň: Systematizace a prohloubení učiva matematiky Třída: 4. ročník Počet hodin: 2 Pomůcky: Učebna s dataprojektorem, PC, grafický program, tabulkový procesor Číselné obory

Více

Maturitní okruhy z matematiky - školní rok 2007/2008

Maturitní okruhy z matematiky - školní rok 2007/2008 Maturitní okruhy z matematiky - školní rok 2007/2008 1. Některé základní poznatky z elementární matematiky: Číselné obory, dělitelnost přirozených čísel, prvočísla a čísla složená, největší společný dělitel,

Více

Diferenciální počet funkcí jedné proměnné

Diferenciální počet funkcí jedné proměnné Diferenciální počet funkcí jedné proměnné 1 4. Derivace funkce 4.3. Průběh funkce 2 Pro přesné určení průběhu grafu funkce je třeba určit bližší vlastnosti funkce. Monotónnost funkce Funkce monotónní =

Více

Matematika 1. 1 Derivace. 2 Vlastnosti a použití. 3. přednáška ( ) Matematika 1 1 / 16

Matematika 1. 1 Derivace. 2 Vlastnosti a použití. 3. přednáška ( ) Matematika 1 1 / 16 Matematika 1 3. přednáška 1 Derivace 2 Vlastnosti a použití 3. přednáška 6.10.2009) Matematika 1 1 / 16 1. zápočtový test již během 2 týdnů. Je nutné se něj registrovat přes webové rozhraní na https://amos.fsv.cvut.cz.

Více

Maturitní otázky z předmětu MATEMATIKA

Maturitní otázky z předmětu MATEMATIKA Wichterlovo gymnázium, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace Maturitní otázky z předmětu MATEMATIKA 1. Výrazy a jejich úpravy vzorce (a+b)2,(a+b)3,a2-b2,a3+b3, dělení mnohočlenů, mocniny, odmocniny, vlastnosti

Více

PRIMITIVNÍ FUNKCE DEFINICE A MOTIVACE

PRIMITIVNÍ FUNKCE DEFINICE A MOTIVACE PIMITIVNÍ FUNKCE V předchozích částech byly zkoumány derivace funkcí a hlavním tématem byly funkce, které derivace mají. V této kapitole se budou zkoumat funkce, které naopak jsou derivacemi jiných funkcí

Více

prof. RNDr. Čestmír Burdík DrCs. prof. Ing. Edita Pelantová CSc. BI-ZMA ZS 2009/2010

prof. RNDr. Čestmír Burdík DrCs. prof. Ing. Edita Pelantová CSc. BI-ZMA ZS 2009/2010 Věty o přírustku funkce prof. RNDr. Čestmír Burdík DrCs. prof. Ing. Edita Pelantová CSc. Katedra matematiky České vysoké učení technické v Praze c Čestmír Burdík, Edita Pelantová 2009 Základy matematické

Více

Přednáška 11, 12. prosince Část 5: derivace funkce

Přednáška 11, 12. prosince Část 5: derivace funkce Přednáška 11, 12. prosince 2014 Závěrem pasáže o spojitých funkcích zmíníme jejich podtřídu, lipschitzovské funkce, nazvané podle německého matematika Rudolfa Lipschitze (1832 1903). Fukce f : M R je lipschitzovská,

Více

Otázky k ústní zkoušce, přehled témat A. Číselné řady

Otázky k ústní zkoušce, přehled témat A. Číselné řady Otázky k ústní zkoušce, přehled témat 2003-2004 A Číselné řady Vysvětlete pojmy částečný součet řady, součet řady, řadonverguje, řada je konvergentní Formulujte nutnou podmínku konvergence řady a odvoďte

Více

i=1 Přímka a úsečka. Body, které leží na přímce procházející body a a b můžeme zapsat pomocí parametrické rovnice

i=1 Přímka a úsečka. Body, které leží na přímce procházející body a a b můžeme zapsat pomocí parametrické rovnice I. Funkce dvou a více reálných proměnných 1. Úvod Značení: V textu budeme používat označení: N pro množinu všech přirozených čísel; R pro množinu všech reálných čísel; R n pro množinu všech uspořádaných

Více

Úvod, základní pojmy, funkce

Úvod, základní pojmy, funkce Úvod, základní pojmy, funkce Michal Fusek Ústav matematiky FEKT VUT, fusekmi@feec.vutbr.cz 1. přednáška z AMA1 Michal Fusek (fusekmi@feec.vutbr.cz) 1 / 80 Obsah 1 Matematická logika 2 Množiny 3 Funkce,

Více

Matematika 2 Úvod ZS09. KMA, PřF UP Olomouc. Jiří Fišer (KMA, PřF UP Olomouc) KMA MA2AA ZS09 1 / 25

Matematika 2 Úvod ZS09. KMA, PřF UP Olomouc. Jiří Fišer (KMA, PřF UP Olomouc) KMA MA2AA ZS09 1 / 25 Matematika 2 Úvod Jiří Fišer KMA, PřF UP Olomouc ZS09 Jiří Fišer (KMA, PřF UP Olomouc) KMA MA2AA ZS09 1 / 25 Studijní materiály web předmětu: aix-slx.upol.cz/ fiser St. Trávníček: Matematická analýza kag.upol.cz/travnicek/1-matan.

Více

Mgr. Ladislav Zemánek Maturitní okruhy Matematika 2013-2014. 1. Obor reálných čísel

Mgr. Ladislav Zemánek Maturitní okruhy Matematika 2013-2014. 1. Obor reálných čísel Mgr. Ladislav Zemánek Maturitní okruhy Matematika 2013-2014 1. Obor reálných čísel - obor přirozených, celých, racionálních a reálných čísel - vlastnosti operací (sčítání, odčítání, násobení, dělení) -

Více

Systematizace a prohloubení učiva matematiky. Učebna s dataprojektorem, PC, grafický program, tabulkový procesor. Gymnázium Jiřího Ortena, Kutná Hora

Systematizace a prohloubení učiva matematiky. Učebna s dataprojektorem, PC, grafický program, tabulkový procesor. Gymnázium Jiřího Ortena, Kutná Hora Předmět: Náplň: Třída: Počet hodin: Pomůcky: Cvičení z matematiky Systematizace a prohloubení učiva matematiky 4. ročník 2 hodiny Učebna s dataprojektorem, PC, grafický program, tabulkový procesor Číselné

Více

ÚSTAV MATEMATIKY A DESKRIPTIVNÍ GEOMETRIE. Matematika I/1 BA06. Cvičení, zimní semestr

ÚSTAV MATEMATIKY A DESKRIPTIVNÍ GEOMETRIE. Matematika I/1 BA06. Cvičení, zimní semestr Vysoké učení technické v Brně Stavební fakulta ÚSTAV MATEMATIKY A DESKRIPTIVNÍ GEOMETRIE Matematika I/1 BA06 Cvičení, zimní semestr DOMÁCÍ ÚLOHY Jan Šafařík Brno c 2014 1 (1) Určete rovnici kručnice o

Více

Učební plán 4. letého studia předmětu matematiky. Učební plán 6. letého studia předmětu matematiky

Učební plán 4. letého studia předmětu matematiky. Učební plán 6. letého studia předmětu matematiky Učební plán 4. letého studia předmětu matematiky Ročník I II III IV Dotace 3 3+1 2+1 2+2 Povinnost povinný povinný povinný povinný Učební plán 6. letého studia předmětu matematiky Ročník 1 2 3 4 5 6 Dotace

Více

f(x) = ln arcsin 1 + x 1 x. f(x) = (cos x) cosh x + 3x a nalezněte rovnici tečen ke grafu této funkce v bodech f(x) = (sin x) x2 + 3 cos x

f(x) = ln arcsin 1 + x 1 x. f(x) = (cos x) cosh x + 3x a nalezněte rovnici tečen ke grafu této funkce v bodech f(x) = (sin x) x2 + 3 cos x Příkad Nalezněte definiční obor funkce f(x) = ln arcsin + x x Určete definiční obor funkce f(x) = (cos x) cosh x + 3x a nalezněte rovnici tečen ke grafu této funkce v bodech [;?] a Určete definiční obor

Více

Kapitola 1: Reálné funkce 1/13

Kapitola 1: Reálné funkce 1/13 Kapitola 1: Reálné funkce 1/13 Číselné množiny 2/13 N = {1, 2, 3, 4,... }... přirozená čísla N 0 = N {0} = {0, 1, 2, 3, 4,... } Z = {..., 2, 1, 0, 1, 2, 3, 4,... }... celá čísla Q = { p q p, q Z}... racionální

Více

13. DIFERENCIÁLNÍ A INTEGRÁLNÍ POČET

13. DIFERENCIÁLNÍ A INTEGRÁLNÍ POČET . DIFERENCIÁLNÍ A INTEGRÁLNÍ POČET Dovednosti: Chápat pojem limita funkce v bodě a ovládat výpočet jednoduchých limit.. Na základě daného grafu funkce umět odhadnout limity v nevlastních bodech a nevlastní

Více

Kapitola 7: Neurčitý integrál. 1/14

Kapitola 7: Neurčitý integrál. 1/14 Kapitola 7: Neurčitý integrál. 1/14 Neurčitý integrál 2/14 Definice: Necht f je funkce definovaná na intervalu I. Funkci F definovanou na intervalu I, pro kterou platí F (x) = f (x) x I nazýváme primitivní

Více

VIDEOSBÍRKA DERIVACE

VIDEOSBÍRKA DERIVACE VIDEOSBÍRKA DERIVACE. Zderivuj funkci y = ln 2 (sin x + tg x 2 ) 2. Zderivuj funkci y = 2 e x2 cos x. Zderivuj funkci y = e sin2 (x 2 ). Zderivuj funkci y = x +2x 2 +sin x x 5. Zderivuj funkci y = cos2

Více

Zkouška ze Základů vyšší matematiky ZVMTA (LDF, ) 60 minut. Součet Koeficient Body

Zkouška ze Základů vyšší matematiky ZVMTA (LDF, ) 60 minut. Součet Koeficient Body Zkouška ze Základů vyšší matematiky ZVTA (LDF, 8.2.202) 60 minut 2 3 4 5 6 7 Jméno:................................. Součet Koeficient Body. [6 bodů] a) Definujte pojem primitivní funkce. Co musí platit,

Více

Diferenciální počet funkcí více proměnných

Diferenciální počet funkcí více proměnných Vysoké učení technické v Brně Fakulta strojního inženýrství Diferenciální počet funkcí více proměnných Doc RNDr Miroslav Doupovec, CSc Neřešené příklady Matematika II OBSAH Obsah I Diferenciální počet

Více

Matematika III. Miroslava Dubcová, Daniel Turzík, Drahoslava Janovská. Ústav matematiky

Matematika III. Miroslava Dubcová, Daniel Turzík, Drahoslava Janovská. Ústav matematiky Matematika III Řady Miroslava Dubcová, Daniel Turzík, Drahoslava Janovská Ústav matematiky Přednášky ZS 202-203 Obsah Číselné řady. Součet nekonečné řady. Kritéria konvergence 2 Funkční řady. Bodová konvergence.

Více

1. POJMY 1.1. FORMULE VÝROKOVÉHO POČTU

1. POJMY 1.1. FORMULE VÝROKOVÉHO POČTU Obsah 1. Pojmy... 2 1.1. Formule výrokového počtu... 2 1.2. Množina... 3 1.2.1. Operace s množinami... 3 1.2.2. Relace... 3 2. Číselné obory... 5 2.1. Uzavřenost množiny na operaci... 5 2.2. Rozšíření

Více

Kapitola 2: Spojitost a limita funkce 1/20

Kapitola 2: Spojitost a limita funkce 1/20 Kapitola 2: Spojitost a limita funkce 1/20 Okolí bodu 2/20 Značení: a R, ε > 0 O ε (a) = (a ε, a + ε) ε-ové okolí bodu a O + ε (a) = a, a + ε) pravé okolí, O ε (a) = (a ε, a levé okolí P ε (a) = O ε (a)

Více

Pavlína Matysová. 5. listopadu 2018

Pavlína Matysová. 5. listopadu 2018 Soubor řešených úloh Vyšetřování průběhu funkce Pavlína Matysová 5. listopadu 018 1 Soubor řešených úloh Tento text obsahuje 7 úloh na téma vyšetřování průběhu funkce. Každé úloha je řešena dvěma způsoby

Více

Teorie. Hinty. kunck6am

Teorie. Hinty.   kunck6am kytaristka@gmail.com www.natur.cuni.cz/ kunck6am 5. cvičení Teorie Definice. Necht funkce f je definována na neprázdném otevřeném intervalu I. Řekneme, že funkce F je primitivní funkce k f na I, jestliže

Více

1 Topologie roviny a prostoru

1 Topologie roviny a prostoru 1 Topologie roviny a prostoru 1.1 Základní pojmy množin Intervaly a okolí Intervaly v rovině nebo prostoru jsou obdélníky nebo hranoly se stranami rovnoběžnými s osami souřadnic. Podmnožiny intervalů se

Více

PRIMITIVNÍ FUNKCE. Primitivní funkce primitivní funkce. geometrický popis integrály 1 integrály 2 spojité funkce konstrukce prim.

PRIMITIVNÍ FUNKCE. Primitivní funkce primitivní funkce. geometrický popis integrály 1 integrály 2 spojité funkce konstrukce prim. PRIMITIVNÍ FUNKCE V předchozích částech byly zkoumány derivace funkcí a hlavním tématem byly funkce, které derivace mají. V této kapitole se budou zkoumat funkce, které naopak jsou derivacemi jiných funkcí

Více

Funkce. Limita a spojitost

Funkce. Limita a spojitost Funkce. Limita a spojitost skriptum J. Neustupa text Funkce (úvod) na této web stránce III.2 Fce - základní pojmy 1. Definice, def. obor D(f), obor hodnot H(f), graf 2. Fce složená, omezená, 3. Fce sudá,

Více

Petr Hasil. Podpořeno projektem Průřezová inovace studijních programů Lesnické a dřevařské fakulty MENDELU v Brně (LDF)

Petr Hasil. Podpořeno projektem Průřezová inovace studijních programů Lesnické a dřevařské fakulty MENDELU v Brně (LDF) Neurčitý integrál Petr Hasil Přednáška z matematiky Podpořeno projektem Průřezová inovace studijních programů Lesnické a dřevařské fakulty MENDELU v Brně (LDF) s ohledem na discipĺıny společného základu

Více

Matematická analýza 1

Matematická analýza 1 VŠB TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA, FAKULTA ELEKTROTECHNIKY A INFORMATIKY Matematická analýza 1 Pracovní listy Martina Litschmannová 2015 / 2016 Definice, věty i mnohé příklady jsou převzaty z: KUBEN, Jaromír

Více

0.1 Úvod do matematické analýzy

0.1 Úvod do matematické analýzy Matematika I (KMI/PMATE) 1 0.1 Úvod do matematické analýzy 0.1.1 Pojem funkce Veličina - pojem, který popisuje kvantitativní (číselné) vlastnosti reálných i abstraktních objektů. Příklady veličin: hmotnost

Více

ÚSTAV MATEMATIKY A DESKRIPTIVNÍ GEOMETRIE. Matematika AA01. Cvičení, zimní semestr DOMÁCÍ ÚLOHY. Jan Šafařík

ÚSTAV MATEMATIKY A DESKRIPTIVNÍ GEOMETRIE. Matematika AA01. Cvičení, zimní semestr DOMÁCÍ ÚLOHY. Jan Šafařík Vysoké učení technické v Brně Stavební fakulta ÚSTAV MATEMATIKY A DESKRIPTIVNÍ GEOMETRIE Matematika AA0 Cvičení, zimní semestr DOMÁCÍ ÚLOHY Jan Šafařík Brno c 2005 () Jsou dány matice A = AB BA. [ AB BA

Více

Kapitola 1: Reálné funkce 1/20

Kapitola 1: Reálné funkce 1/20 Kapitola 1: Reálné funkce 1/20 Funkce jedné proměnné 2/20 Definice: Necht M R. Jestliže každému x M je přiřazeno jistým předpisem f právě jedno y R, říkáme, že y je funkcí x. x... nezávisle proměnná (neboli

Více

MATEMATIKA II - vybrané úlohy ze zkoušek (2015)

MATEMATIKA II - vybrané úlohy ze zkoušek (2015) MATEMATIKA II - vybrané úlohy ze zkoušek (2015) doplněné o další úlohy 24. 2. 2015 Nalezené nesrovnalosti ve výsledcích nebo připomínky k tomuto souboru sdělte laskavě F. Mrázovi (e-mail: Frantisek.Mraz@fs.cvut.cz

Více

OBECNOSTI KONVERGENCE V R N

OBECNOSTI KONVERGENCE V R N FUNKCE VÍCE PROMĚNNÝCH V reálných situacích závisejí děje obvykle na více proměnných než jen na jedné (např. na teplotě i na tlaku), závislost na jedné proměnné je spíše výjimkou. OBECNOSTI Reálná funkce

Více

MATEMATIKA A Metodický list č. 1

MATEMATIKA A Metodický list č. 1 Metodický list č. 1 Název tématického celku: Lineární algebra I Základním cílem tohoto tématického celku je objasnit některé pojmy lineární algebry a poukázat na jejich vzájemnou souvislost. Posluchači

Více

Limita posloupnosti a funkce

Limita posloupnosti a funkce Limita posloupnosti a funkce Petr Hasil Přednáška z Matematické analýzy I c Petr Hasil (MUNI) Limita posloupnosti a funkce MA I (M1101) 1 / 90 Obsah 1 Posloupnosti reálných čísel Úvod Limita posloupnosti

Více

Teorie. Hinty. kunck6am

Teorie. Hinty.   kunck6am kytaristka@gmail.com www.natur.cuni.cz/ kunck6am 5. cvičení Teorie Definice. Necht funkce f je definována na neprázdném otevřeném intervalu I. Řekneme, že funkce F je primitivní funkce k f na I, jestliže

Více