Matematická analýza 1, příklady na procvičení (Josef Tkadlec, )

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Matematická analýza 1, příklady na procvičení (Josef Tkadlec, )"

Transkript

1 Matematická analýza, příklady na procvičení (Josef Tkadlec, 6.. 7) Reálná čísla. Určete maximum, minimum, supremum a infimum následujících množin: Z; b) M = (, ), 5 ; c) M =, Q; d) M = { + n : n N}; e) M =, { n : n N}; f) M = { ( ) n n n + : n N}.

2 Výsledky. max Z ani min Z neexistují, sup Z = +, inf Z = ; b) max M = 5 = sup M, min M neexistuje, inf M = ; c) max M neexistuje, sup M =, min M = = inf M ; d) max M = = sup M, min M neexistuje, inf M = ; e) max M = 4 = sup M, min M neexistuje, inf M = ; f) max M ani min M neexistují, sup M =, inf M =.

3 Matematická analýza, příklady na procvičení (Josef Tkadlec, 6.. 7) Funkce. Určete definiční obor funkce: x x + ; b) x + x x 6 ; c) + x x ; d) x x ; e) x x + ; f) x + x ; g) j) x x + + x + x ; h) x ; i) log log log 4 x ; ln(x + ) x x + ; k) ln sin x ; l) arcsin ; m) ( arctg(x ) ) /(x ) ; n) log ( log(x 4x + ) ).. Vyšetřete omezenost funkce: x ; b) x + 6x 4 ; c) x + x + 5 ; d). Určete, zda je funkce sudá nebo lichá: x +. 5x x ; b) x 4 + x ; c) x + x ; d) x x ; e) ln x + x ; f) ex e x + ; g) log( x + + x) ; h) sin x x ; i) x ; j) sin x cos x ; k) ( x) + ( + x). 4. Vyšetřete, zda je funkce periodická, a pokud ano, určete její periodu: sin x ; b) 5 cos x ; c) 4 sin πx ; d) cos(4x + 5) ; e) tg x ; f) tg x ; g) sin x + sin x ; h) sin(5πx + π 4 ) cos( π 6 πx). 5. Dokažte: sinh(x + y) = sinh x cosh y + cosh x sinh y ; b) cosh(x + y) = cosh x cosh y + sinh x sinh y.

4 Výsledky. (, ) (, + ); b) (, ) (, ) (, + ); c), ; d) (,, ; e) (, ) (, + ); f) (, {}; g) ; h), ; i) (4, + ); j) (, ) (, + ); k) ( ) k Z kπ, (k + )π ; l), ; m) (, ) (, + ); n) (, ).. není omezená ani zdola, ani shora; b) omezená zdola; c) omezená shora; d) omezená.. lichá; b) sudá; c) ani sudá ani lichá; d) lichá; e) lichá; f) lichá; g) lichá; h) sudá; i) sudá; j) ani sudá ani lichá; k) sudá. 4. π; b) π; c) ; d) π; e) π; f) není periodická; g) π; h).

5 Matematická analýza, příklady na procvičení (Josef Tkadlec, 6.. 7) Limity funkcí. Spočtěte: x + x lim x + x + d) lim x g) lim x. Spočtěte: x x + 5 x + x + x 5 + x + x x + x lim x x + x ; x ; b) lim x x 4 + ; e) lim x + ; h) lim x x 4 d) lim x x ; e) lim 4x + x. Spočtěte: x + x x + x 5 + x. x x + b) lim x x + x + x + x + ; 4x x + ; c) lim x + x + x ; ; f) lim x x + x + x + x + ; x x ; c) lim x x x + ; ( f) lim x x x x + x x + lim ; b) lim ; c) lim x + x + x + x 4 x 4x + ; x x + x + x + d) lim ; e) lim ; f) lim ; x 6 x 6 x x + x + x ( ( ( g) lim x + x x) ; h) lim x + + x) ; i) lim x + x). x + x x 4. Spočtěte: x + sin x cos x lim ; b) lim ; c) lim x + x + cos x x +π/ sin x ; x x arctg x x + x sin x d) lim ; e) lim (ln x + cos x) ; f) lim ; x x x + x x + g) lim x (4 ex sin x) ; h) lim x + ex cos x ; i) lim x + e x cos(x + ). ). 5. Spočtěte: lim x + x 5 ; x x + b) lim x x ; c) lim sin x x ; d) lim x + cos x ; e) lim x π ln ( + cos x) ; f) lim x x + e/x ; e x g) lim x + e x ; h) lim + arcsin x ; i) lim x + + x x 6. Spočtěte limity funkce v hraničních bodech definičního oboru: x x. cos x + x x ; b) arctg x ; c) (tgh x)/(x ).

6 Výsledky. ; b) ; c) ; d) ; e) + ; f) ; g) + ; h) +.. ; b) ; c) ; d) neexistuje, v ±; e) + ; f).. + ; b) ; c) ; d) 4 ; e) ; f) ; g) ; h) ; i) + ; 4. ; b) ; c) nelze počítat, + v ; d) ; e) + ; f) ; g) neexistuje; h) neexistuje; i) ; b) nelze počítat, + v +; c) neexistuje; d) ; e) + ; f) + ; g) ; h) π; i) neexistuje, v, + v neexistuje v, ± v ±, v + ; b) 4 π v ±, π v ±; c) + v + a v, v +, v +.

7 Matematická analýza, příklady na procvičení (Josef Tkadlec, 6.. 7) Derivace funkce. Spočtěte derivaci funkce: x 5x + ; b) x x ; c) 5 x + x ; d) x x + ; e) (x + ) 4 ; f) x +.. Spočtěte derivaci funkce: 4 x cos x ; b) e x sin x ; c) x e x cos x ; d) x sin x arctg x ; e). Spočtěte derivaci funkce e x ; f) cotg x. sin x sin(x + 5) ; b) e x+ ; c) x ; d) ln x ; e) ln tg x ; f) arccos x ; g) ln x + ; h) ln cosh x ; i) ln ln sin x. 4. Spočtěte derivaci funkce: x x ; b) x sin x ; c) x x ; ( ) x x d) ; x + e) (x + ) cos πx. 5. Spočtěte derivaci druhého řádu: x e x ; b) (x + ) arctg x ; c) ln(x + x + ). 6. Vyjádřete derivaci řádu n; e ax ; b) x e x ; c) x ln x.

8 Výsledky. 6x 5; b) x / +x ; c) 5 x 8/5 6x 4, x ; d) x (x +) ; e) 8x(x +) ; f) x x +, x.. 4 x /4 cos x 4 x sin x; b) e x sin x+e x cos x; c) x e x cos x+x e x cos x x e x sin x; d) sin x arctg x + x cos x arctg x + x sin x x + ; e) e x (sin x cos x) ; f) sin x sin x.. cos(x + 5); b) e x+ ; c) x ln ; d) x ln x; e) f) +x x ; g) ln x x ln x+ sin x cos x ; ; h) tgh x; i) funkce není definována pro žádné x. 4. x x (ln x+); b) x sin x (cos x ln x+ sin x x ); c) xx + ( ln x+); d) ( ) x x ( x+ x+ +ln x e) (x + ) cos πx( sin πx π ln(x + ) + cos πx x + x). 5. e x (x x + x); b) x + + arctg x; c) x. (x +) 6. a n e ax ; b) e x (x + n); c) ln x + pro n =, ( ) n (n )! x n pro n. x+) ;

9 Matematická analýza, příklady na procvičení (Josef Tkadlec, 6.. 7) Aplikace derivací. Spočtěte lim x sin x sin 4x ; e) lim x sin πx b) lim x ln x sinh x ln x ; f) lim (x ) x e x i) lim x + e x + ;. Spočtěte: j) lim x x arcsin x x e x e x ; c) lim x sin x ; g) lim x + ; d) lim x ln x x ; ln x ; h) lim x + x + ; k) lim x x arctg x x ; l) lim x + e x 5x + ; ln x. x cos x x x cosh x cos x lim x x ; b) lim x + e x ; c) lim x x ; ln(x 8) d) lim x x ; e) lim x x +. Spočtěte: lim x x e x ; ln(x 8) x x ln sin x ; f) lim x ln sin x. b) lim x cotg x ; c) lim x(π arctg x) ; x x + d) lim( x) tg πx ; e) lim x x + xa ln x (a > ) ; f) lim x xn e x (n N). 4. Spočtěte: lim x + xx ; d) lim x + xx ; e) lim x + b) lim x x ; c) lim (sin x x π/ x)tg x ; ( ) x cos x 5. Určete rovnice tečny a normály grafu funkce f v bodě A: ; f) lim x + (cotg x)sin x. f(x) = ln x, A = [,?] ; b) f(x) = x, A = [,?]. 6. Určete Taylorův polynom řádu n funkce f v bodě a: f(x) =, a =, n = ; b) f(x) = arctg x, a =, n = ; x c) f(x) = ln( + x), a =, n = 4 ; d) f(x) = k + x (k N), a =, n = ; e) f(x) = sin x, a = π 4, n = ; f) f(x) = x e x+, a =, n =.

10 Výsledky. 4 ; b) π; c) ; d) ; e) neexistuje, ± v ±; f) ; g) ; h) + ; i) ; j) ; k) ; l).. ; b) ; c) ; d) ; e) ; f) nelze počítat, v +.. ; b) ; c) ; d) π ; e) ; f) pro n sudé, pro n liché. 4. ; b) e ; c) ; d) + ; e) e / ; f). 5. tečna: y = x, normála: y = x + ; b) tečna: y = x, normála: y = x x + x + x ; b) x x ; c) x x + x 4 x4 ; d) + k x; e) + (x π 4 ) 4 (x π 4 ) (x π 4 ) ; f) (x + ) (x + ) + 6 (x + ).

11 Matematická analýza, příklady na procvičení (Josef Tkadlec, 6.. 7) Průběh funkce. Určete maximální intervaly monotonie a lokální extrémy funkce: f(x) = x + x + 5 ; b) f(x) = x + x ; c) f(x) = x x + ; d) f(x) = x e x ; e) f(x) = ln x + ; x f) f(x) = x ln x ; g) f(x) = ln + x x ; h) f(x) = x sin x ; i) f(x) = e x ; j) f(x) = x e x ; k) f(x) = x ; l) f(x) = (x ) x +.. Určete maximum a minimum funkce: f(x) = x x + 4, x, ; b) f(x) = x + x +, x, ; c) f(x) = x 4 8x +, x, ; d) f(x) = x x +, x, ; e) f(x) = arccos x, x, + ; f) f(x) = x ln x, x (, ; g) f(x) = x + e x, x (, + ) ; h) f(x) = x e x, x (, + ) ; i) f(x) = x x x, x (, ) ; j) f(x) = x, x (, + ). +. Určete rozměry obdélníku s největším obsahem vepsaného do půlkruhu o poloměru r. b) Určete rozměry kvádru se čtvercovou podstavou, který má při objemu V nejmenší povrch. c) Určete rozměry válce s největším objemem vepsaného do koule o poloměru r. d) Určete rozměry válce s největším obsahem pláště vepsaného do koule o poloměru r. 4. Určete intervaly konvexity a konkavity a body inflexe funkce: x 4 x + x + ; b) x 5 x + x + ; c) x 4 + x + e x ; d) x e x ; e) (x + ) e x ; f) x + sin x ; g) x x x ; h) + x ; i) x Určete asymptoty grafu funkce: x + x ; b) x + x + x + ; e) x + e x ; f) x ln x ; g) arctg x + x ; i) e x cos x ; j) ln( e x ). c) x x x + ; d) x + x ; x h) ln + x ;

12 Výsledky. na (, 5) a ( 5, + ) rostoucí, lokální extrémy nemá; b) na (, a, + ) rostoucí, na, ) a (, klesající, f( ) = ostré lokální maximum, f() = ostré lokální minimum; c) na (, a, + ) klesající, na, rostoucí, f( ) = ostré lokální minimum, f() = ostré lokální maximum; d) na (, a, + ) rostoucí, na, klesající, f( ) = 4e ostré lokální maximum, f() = ostré lokální minimum; e) na (, klesající, na, + ) rostoucí, f() = ostré lokální minimum; f) na (, e klesající, na e, + ) rostoucí, f(e ) = e ostré lokální minimum; g) na (, ) rostoucí, lokální extrémy nemá; h) na R rostoucí, lokální extrémy nemá; i) na (, rostoucí, na, + ) klesající, f() = ostré lokální maximum; j) na (, a, + ) klesající, na, rostoucí, f( ) = 7 e ostré lokální minimum, f() = 7 e ostré lokální maximum; k) na (, rostoucí, na, + ) klesající, f() = ostré lokální maximum; l) na (, a, + ) rostoucí, na, ) klesající, f( ) = ostré lokální maximum, f( ) = 4 ostré lokální minimum.. max f = f( ) =, min f = f() = ; b) max f = f() = 6, min f = f( ) = = ; c) max f = f() =, min f = f() = ; d) max f = f() = f() =, min f = f( ) = 8; e) max f neexistuje, min f = f() = ; f) max f = = f(e ) = 4e, min f = f() = ; g) max f neexistuje, min f = f() = ; h) max f = f() = e, min f neexistuje; i) max f neexistuje, min f neexistuje; j) max f = f() =, min f = f( ) =.. strany r a r, obsah r ; b) krychle s hranami V, obsah povrchu 6 V ; c) poloměr podstavy / r, výška r, objem 4π r ; d) poloměr podstavy výška r, obsah pláště πr ; r, 4. na (, a, + ) konvexní, na, konkávní, inflexe v a ; b) na (, konkávní, na, + ) konvexní, inflexe v ; c) na R konvexní, body inflexe nemá; d) na (, konkávní, na, + ) konvexní, inflexe v ; e) na (, a, + ) konvexní, na, konkávní, inflexe v a ; f) na + kπ, π + kπ (k Z) konkávní, na π + kπ, π + kπ (k Z) konvexní, inflexe v kπ (k Z); g) na (, a, konkávní, na, a, + ) konvexní, inflexe v ± a ; h) na (, ), (, a, + ) konvexní, na, konkávní, inflexe v ; i) na (, konvexní, na, + ) konkávní, inflexe v. 5. x =, y = v ± ; b) x =, y = v ± ; c) x =, y = x v ± ; d) x = ; e) y = x v + ; f) nemá; g) y = π 4 v ± ; h) x = ±; i) y = v ; j) x = ln, y = x + ln v +.

13 Matematická analýza, příklady na procvičení (Josef Tkadlec, 6.. 7) Neurčitý integrál. Spočtěte (využijte linearitu a tabulkové integrály): x (x x x + 4 ) ; b) x ; c) d) 4 5 x ; e) x ; f) g) ( e x + 4 sin x) ; h) cos x ; i) x 5 x 5 ; ; x x + 5 x +.. Spočtěte (využijte lineární substituce): (x 4) 6 ; b) x ; c) (x + ) 5 ; d) 4 ( x ; e) cos x ; f) sin x cos x ) ; g) (5 e x + e x ) ; h) ( x + x ).. Spočtěte (využijte vyjádření pomocí dvojnásobného argumentu): sin x ; b) cos x. 4. Spočtěte (využijte metodu per partes): (x ) sin x ; b) (x + ) cos x ; c) d) (x + ln x x ) ln x ; e) x ; f) g) (x + x + ) e x ; h) ln x ; i) (x ) e x ; (x x) sin x ; x ln x. 5. Spočtěte (využijte metodu per partes a řešte rovnici): e x cos x ; b) e x sin x ; c) ln x x. 6. Spočtěte pomocí vhodné substituce: d) g) j) x + x + x + 4 ; x (x ) 4 ; e) 6x + x ; h) sin 7 x cos x ; k) b) x x ; x e x + ; f) x x + 8 ; sin x cos 4 x ; l) c) i) cotg x ; x x ; 4x + 4 x + x + ; ln x. x

14 Výsledky. 4 x4 x x + c, x R; b) x ln x 4 x + c, x (, ), x (, + ); 4 5 c) + 5 +c, x (, ), x (, + ); d) 4 x 4x 4 5 x 5 +c, x (, + ); e) 5 8 x 8 +c, x R; f) x + c, x (, ), x (, + ); g) e x 4 cos x + c, x R; h) sin x + c, x R; i) x + arctg x + c, x R.. (x 4)7 + c, x R; b) ln x + c, x (, ), x (, + ); c) + c, x (, 8(x+) 4 ), x (, + ); d) ( x) 5 + c, x (, ); e) sin x + c, x R; f) 9 cos x sin x + c, x R; g) 5 ex e x + c, x R; h) ln x ln x + c, x R.. (x sin x) + c, x R; b) (x + sin x) + c, x R. 4. (x ) cos x + 4 sin x + c, x R; b) (x + ) sin x + 9 cos x + c, x R; c) (x ) ex + c, x R; d) ( x + x ) ln x 4 x 9 4 x + c, x (, + ); e) x (ln x + ) + c, x (, + ); f) (x x 8) cos x + 4(x ) sin x + c, x R; g) (x + x + 4) e x + c, x R; h) x (ln x ln x + ) + c, x (, + ); i) x ( ln x 4 ln x + 4 ln x 8 ) + c, x (, + ) (sin x + 6 cos x ) ex + c, x R; b) 5 (sin x + cos x) e x + c, x R; c) ln x + c, x (, + ). 6. ln(x + x + 4) + c, x R; b) ln x + c, x (, ), x (, + ); c) ln sin x + c, x ( + k π, π + k π ), k Z; d) 5 (x ) 5 + c, x R; e) ex + + c, x R; f) ( x ) + c, x (, ); g) 4 (x + ) + c, x (, + ); h) x c, x (, + ); i) (x + x + ) + c, x R; j) 8 sin8 x + c, x R; k) 5 cos5 x + c, x R; l) 4 ln4 x + c, x (, + ).

15 Matematická analýza, příklady na procvičení (Josef Tkadlec, 6.. 7) Integrace racionálních funkcí a dalších typů funkcí. Spočtěte: x x + 5 x x ; b) x + (x )(x + x + ) ; x + 7x + c) (x )(x + x ) ; d) (x + )(x + 4x + 4) ; x x 4 e) x 4 x ; f) + x + x 7x (x + ) (x 4x + 4) ; 5 g) (x + 4) 4 ; h) (x ).. Spočtěte: x + x + x + ; x d) x 6x + ; b) e) 5x x x + 5 ; 4x x + ; c) f) x + 4 x + 4x + ; x (x + ).. Spočtěte: d) e x e 4x + e x ; e x + e x ; b) e) e x + ; c) ln x x (ln ; f) x 4) e x e 4x e x + ; x ln x. 4. Spočtěte: sin 6 x cos x ; b) cos x c) cos x sin x + ; d) e) tg 4 x ; f) g) cotg x ; h) sin x cos 5 x ; cos x ( + cos x) sin x ; sin x + cos x ; cos x. 5. Spočtěte: x x ; b) d) x 4 x x + ; e) x x x + ; c) ; f) + x + ; x + x. 6. Spočtěte: x + 6x 8 ; b) x + 4x ; c) x x +.

16 Výsledky. x + x + ln x (x+) + c, x (, ), x (, ), x (, + ); b) ln x (x+) + c, x (, ), x (, ), x (, ), x (, + ); c) (x ) (x ) + ln x+ + c, x (, ), x (, ), x (, + ); d) + c, x (, ), x (, + ); (x+) e) + x x + ln x x + c, x (, ), x (, ), x (, + ); f) + (x+) (x+) x + ln x + c, x (, ), x (, ), x (, + ); g) 5 (x+4) + c, x (, 4), x ( 4, + ); h) 4(x ) + c, x (, ), x (, + ).. ln(x +x+)+ x+ arctg +c, x R; b) 5 ln(x x+5)+ x arctg +c, x R; c) ln(x + 4x + ) x+ arctg + c, x R; d) ln(x 6x + ) + x arctg + c, x R; e) x 4 arctg + c, x R; f) + c, x (, ), x (, + ).. ln e x e x + + c, x (, ), x (, + ); b) x ln(ex + ) + c, x R; c) arctg(ex ) + c, x R; d) arctg e x + c, x R; ln x x + e) ln ln x 4 + c, x (, e ), x (e, e ), x (e, + ); f) ln ln x + c, x (, ), x (, + ) sin7 x 9 sin9 x + c, x R; b) 8 cos8 x 6 cos6 x + c, x R; c) +sin x ln sin x + c, x ( π + kπ, π + kπ), k Z; d) +cos x + c, x ( + kπ, π + kπ), k Z; e) tg x tg x + x + c, x ( π + kπ, π + kπ), k Z; f) tg x ln( + tg x ) + c, x ( π + kπ, π + kπ), k Z; g) cotg x x + c, x ( + kπ, π + kπ), k Z; h) cotg x + c, x ( + kπ, π + kπ), k Z (x ) (x ) 4 + c, x R; b) 6 (x + ) (x + ) + c, x (, + ); c) x + 4 ln ( + x + ) + c, x (, + ); d) ln x+ x++ + c, x (, ), x (, + ); e) x 4 4 arctg x 4 + c, x (4, + ); f) x x x 6 ln ( 6 x + ) + c, x (, + ). 6. arcsin(x ) + (x ) x + 6x 8 + c, x (, 4); b) ln x + 4x + x + + c, x (, 4), x (, + ); c) ln ( x x + + x ) + c, x R.

17 Matematická analýza, příklady na procvičení (Josef Tkadlec, 6.. 7) Určitý integrál. Spočtěte: d) g) 6 π (x x) ; b) x ; e) 4 sin 6x ; h) π/ e x ; c) x ; f) π/ 7 x ; cos x ; i) x. x ;. Spočtěte: x ; b) x ; c) 4 e x 6.. Spočtěte: d) π π π (x + ) sin x ; b) (4x ) cos x ; c) x cos x ; e) x e x ; f) (x + ) e x ; x arctg x. 4. Spočtěte: c) e) 5 x + x (x ) ; b) x + x (x + )(x + ) ; 4 x x x 4 x ; d) x x x 6x + ; f) x x 4 x 4x + 4x ; 4x + 4x Spočtěte: x x ; b) x + ; x π c) tg x. 6. Spočtěte: c) e) ln π π/ 4 e x π/ e x + ; b) sin x cos x ; sin x x cos x cos x + ; d) + x ; + x +.

18 Výsledky. 4; b) ; c) ; d) ln ; e) 4 ; f) 9; g) ; h) ; i) ln.. ; b) 8 ; c) e.. ; b) ; c) ( + e )/; d) π; e) e 6; f) π ln 4 ; b) π 4 ; c) 7 ln 6; d) ln ; e) ln + π 8 ; f) 4 arctg 4 arctg. 5. ; b) 4 ; c) ln. 6. ln 9 8 ; b) ; c) 4 π; d) ln ; e) ln.

19 Matematická analýza, příklady na procvičení (Josef Tkadlec, 6.. 7) Nevlastní integrál. Spočtěte: d) g) x ; b) (x ) 4 ; c) + 4 ; e) sin x ; f) x x + x 4x x ; e x ;. Spočtěte: d) + / + x e x ; b) ln x x ; e) + + ln x + x ; c) x 4 e x ; e x cos x ; f) + e x sin x.. Spočtěte: c) + + x x + ; b) x + 5 x + x + 5 ; x x ; d) + x + 4 (x + )(x + x + ). 4. Spočtěte: c) e) + e + + e x + 4 e x + ; b) e x + e x ; + x (ln x + ln x + ) ; x (ln x + ln x + 5) ; d) + (x + ) x ; f) 6 (x ) x +.

20 Výsledky. 8 ; b) ; c) 6; d) + ; e) neexistuje; f) ; g) neexistuje.. e ; b) ; c) 4; d) ; e) ; f). π; b) + ; c) 4 ln 5; d) ln ln ; b) 4 π; c) 8 π; d) ln ; e) π; f) ln 5..

21 Matematická analýza, příklady na procvičení (Josef Tkadlec, 6.. 7) Aplikace určitého integrálu. Spočtěte střední hodnotu funkce f na daném intervalu: f(x) = x, x, ; b) f(x) = x, x, ; c) f(x) = e x, x, ; d) f(x) = sin x, x, π.. Spočtěte obsahy následujících množin: {[x, y] : x, π, y sin x} (plocha pod obloukem sinusoidy); b) {[x, y] : x, e, y /x}; c) {[x, y] : x a, b, y x }; d) {[x, y] : x R, y e x }; e) {[x, y] : x R, y /(x + )}.. Spočtěte obsah omezené plochy ohraničené grafy funkcí f, g: f(x) =, g(x) = x x; b) f(x) = x, g(x) = x 4 ; c) f(x) = x, g(x) = x. 4. Spočtěte obsah elipsy s poloosami a, b. (Nápověda: rovnice elipsy je (x/ + (y/b) =.) 5. Spočtěte délku grafu funkce f na daném intervalu: f(x) = a cosh x a (a > ), x, b (b > ); b) f(x) = ln(x ), x, 5 ; c) f(x) = ln sin x, x π, π ; d) f(x) = arcsin x + x, x,. 6. Spočtěte objem rotačního elipsoidu, vzniklého rotací elipsy s poloosami a, b kolem její osy délky a. (Nápověda: použijte rovnici elipsy (x/ + (y/b) =.) 7. Spočtěte objem rotačního paraboloidu, který má výšku v a poloměr podstavy r. 8. Spočtěte povrch pláště kulového pásu s výškou v v kouli o poloměru r. 9. Spočtěte povrch anuloidu, který vznikne rotací kružnice o poloměru r se středem [, R] (R > r) kolem osy x.. Určete těžiště půlkružnice.. Určete těžiště plochy pod jedním obloukem sinusoidy.

22 Výsledky. ; b) ; c) (e ); d) π.. ; b) ; c) (b a )/; d) ; e) π.. 4 (interval, ); b) (interval, ); c) (interval, ). 4. πab (čtyřikrát obsah pod grafem funkce b (x/, použije se například substituce x = a sin t). 5. a sinh b a ; b) + ln ; c) ln ; d) πab. 7. πr v (funkce f(x) = r x/v na intervalu, v ). 8. πrv (nezávisí na jeho poloze v kouli). 9. 4π Rr (sečtením integrálů funkcí R ± r x na r, r dostaneme 4πr r r / r x = 4πrR [ arcsin x r ] r r ).. [, π r] pro r x na intervalu r, r.. [ π, 8 π] pro sin x na intervalu, π.

23 Matematická analýza, příklady na procvičení (Josef Tkadlec, 6.. 7) Číselné řady. Určete součet geometrické řady: ; b) ; c) ; d) Vyšetřete konvergenci a absolutní konvergenci řady: d) g) j) m) k= k= k= k= k= ( ) k k ; b) k= k + ; e) k= 4 k k! ; h) ( k k ) k ; k) ( ) k k ; n) k + k= k= k= ( ) k k + ; c) k= k k ; f) k= k k 8 k ; i) k= ( ) k k 4k 5 ; l) ( ) k+ (k )! ; o) k= k= k ; ( k) 7 k ; k! k k ; cos kπ k 7 ; ( k) k (k + )!.

24 Výsledky. (kvocient ); b) 4 (kvocient ); c) + (kvocient 4 (kvocient ). ). d) osciluje. konverguje (Leibnizovo kr.), ne absolutně (integrální kr.); b) konverguje (Leibnizovo kr.), ne absolutně (integrální kr.); c) nekonverguje (integrální kr.); d) absolutně (integrální kr.); e) absolutně (podílové/odmocninové kr.); f) absolutně (podílové/odmocninové kr.); g) absolutně (podílové/odmocninové kr.); h) nekonverguje (nutná podmínka konvergence nebo odmocninové/podílové kr.); ( (podílové kr.: lim k ) k k k+ = limx + exp ln x x+ l H = e < ); i) absolutně /x j) absolutně (odmocninové kr.: lim k k k x ln x l k = lim x + exp H /x = e < ); k) absolutně (integrální kr. od k = ); l) konverguje (Leibnizovo kr. od k = ), ne absolutně (integrální kr. od k = ); m) nekonverguje (neplatí nutná podmínka konvergence: lim k k k k+ = lim x + exp ln x x+ l H /x = e ). n) absolutně (podílové ( k) kr.) o) nekonverguje (neplatí nutná podmínka konvergence: lim k k (k+)! = ( = lim k k k k k ) ( k k+ k limk ) k k+ = k limk +/k = + ).

25 Matematická analýza, příklady na procvičení (Josef Tkadlec, 6.. 7) Separovatelné diferenciální rovnice. Řešte diferenciální rovnici s počáteční podmínkou x = e x t, x() =.. Řešte diferenciální rovnici x = x s počáteční podmínkou: x() = ; b) x( ) = ; c) x( ) =.. Řešte diferenciální rovnici x = t/x s počáteční podmínkou: x() = ; b) x(4) =. 4. Řešte diferenciální rovnici x = x s počáteční podmínkou: x( ) = ; b) x() = ; c) x( ) =. 5. Řešte diferenciální rovnici x = (x x)/t s počáteční podmínkou: x() = ; b) x( ) = ; c) x() = 4 ; d) x() = ; e) x() =. 6. Řešte diferenciální rovnici x = ( x )/(tx) s počáteční podmínkou: x() = ; b) x( ) = ; c) x() = ; d) x() = ; e) x( ) =. 7. Řešte diferenciální rovnici x = x s počáteční podmínkou: x() = ; b) x() =.

26 Výsledky. x(t) = ln( + ln t), t ( e, + ) ; obecné řešení je x(t) = ln ln ct pro c na intervalu (, c ) pro c <, ( c, + ) pro c >.. Obecné řešení x(t) = (t c) na intervalech (, c) a (c, + ); x(t) = t, t (, + ) ; b) x(t) = t + 7, t ( 7, + ) ; c) x(t) = t, t (, ).. Obecné řešení x(t) = c t, x(t) = c t, t ( c, c) pro c > ; x(t) = = t, t (, ) ; b) x(t) = 5 t, t ( 5, 5). 4. Stacionární řešení x(t) = na intervalu R, nestacionární řešení x(t) = t c na intervalech (, c) a (c, + ); x(t) =, t R; b) x(t) = t, t (, + ) ; c) x(t) = t+, t (, ). 5. Stacionární řešení x(t) =, x(t) = na intervalech (, ), (, + ); nestacionární řešení x(t) = ct pro c na maximálních intervalech neobsahujících, c ; x(t) = = t, t (, ); b) x(t) =, t (, ); c) x(t) = +t, t (, + ); d) x(t) =, t (, + ); e) x(t) = t, t (, + ). 6. Stacionární řešení x(t) =, x(t) = na intervalech (, ), (, + ); nestacionární řešení x(t) = c/t a x(t) = c/t na maximálních intervalech disjunktních s intervalem obsahujícím, c; x(t) = /(4t), t ( 4, + ) ; b) x(t) =, t (, ); c) x(t) = + 6/t, t (, + ); d) x(t) = + 9/t, t (, + ); e) x(t) = + 5/(t), t (, 5 ). 7. Stacionární řešení x(t) = na intervalu R, nestacionární řešení x(t) = (t c) na intervalech (c, + ), dají se prodloužit stacionárním řešením na R; {, t (,, x(t) = (t + ), t, + ) ; {, t (, c, b) x(t) =, t R, nebo x(t) = (t c), t c, + ), (c ).

Separovatelné diferenciální rovnice

Separovatelné diferenciální rovnice Matematika 2, příklady na procvičení (Josef Tkadlec, 8. 6. 2009) Separovatelné diferenciální rovnice. Řešte diferenciální rovnici s počáteční podmínkou x = e x t, x() = 0. 2. Řešte diferenciální rovnici

Více

MATEMATIKA. Příklady pro 1. ročník bakalářského studia. II. část Diferenciální počet. II.1. Posloupnosti reálných čísel

MATEMATIKA. Příklady pro 1. ročník bakalářského studia. II. část Diferenciální počet. II.1. Posloupnosti reálných čísel MATEMATIKA Příklady pro 1. ročník bakalářského studia II. část II.1. Posloupnosti reálných čísel Rozhodněte, zda posloupnost a n (n = 1, 2, 3,...) je omezená (omezená shora, omezená zdola) resp. monotónní

Více

f(x) = ln arcsin 1 + x 1 x. f(x) = (cos x) cosh x + 3x a nalezněte rovnici tečen ke grafu této funkce v bodech f(x) = (sin x) x2 + 3 cos x

f(x) = ln arcsin 1 + x 1 x. f(x) = (cos x) cosh x + 3x a nalezněte rovnici tečen ke grafu této funkce v bodech f(x) = (sin x) x2 + 3 cos x Příkad Nalezněte definiční obor funkce f(x) = ln arcsin + x x Určete definiční obor funkce f(x) = (cos x) cosh x + 3x a nalezněte rovnici tečen ke grafu této funkce v bodech [;?] a Určete definiční obor

Více

. (x + 1) 2 rostoucí v intervalech (, 1) a. ) a ( 2, + ) ; rostoucí v intervalu ( 7, 2) ; rostoucí v intervalu,

. (x + 1) 2 rostoucí v intervalech (, 1) a. ) a ( 2, + ) ; rostoucí v intervalu ( 7, 2) ; rostoucí v intervalu, Příklad Najděte intervaly monotonie a lokální etrémy funkce f() = +. ( + ) ( rostoucí v intervalech (, ) a 7, + ) klesající v intervalu ( ), 7 5 5 v bodě = 7 5 je lokální minimum 4. Najděte intervaly monotonie

Více

Derivace a průběh funkce příklady z písemných prací

Derivace a průběh funkce příklady z písemných prací Derivace a průběh funkce příklady z písemných prací Vyšetřete průběh následuících funkcí. Příklad. = x +arctg( x ). D(f) =R.. Funkce e spoitá na R. 3. Funkce není lichá, sudá, ani periodická.. lim x ±

Více

Matematika I A ukázkový test 1 pro 2014/2015

Matematika I A ukázkový test 1 pro 2014/2015 Matematika I A ukázkový test 1 pro 2014/2015 1. Je dána soustava rovnic s parametrem a R x y + z = 1 x + y + 3z = 1 (2a 1)x + (a + 1)y + z = 1 a a) Napište Frobeniovu větu (existence i počet řešení). b)

Více

Příklady na konvexnost a inflexní body. Funkce f (x) = x 3 9x. Derivace jsou f (x) = 3x 2 9 a f (x) = 6x. Funkce f je konvexní na intervalu (0, )

Příklady na konvexnost a inflexní body. Funkce f (x) = x 3 9x. Derivace jsou f (x) = 3x 2 9 a f (x) = 6x. Funkce f je konvexní na intervalu (0, ) Příklady na konvexnost a inflexní body. Funkce = x 3 9x. Derivace jsou f (x) = 3x 9 a f (x) = 6x. Funkce f je konvexní na intervalu (, ) a konkávní na intervalu (, ). Inflexní bod c =. 3 1 1 y = x 3 9x

Více

Matematika I A ukázkový test 1 pro 2011/2012. x + y + 3z = 1 (2a 1)x + (a + 1)y + z = 1 a

Matematika I A ukázkový test 1 pro 2011/2012. x + y + 3z = 1 (2a 1)x + (a + 1)y + z = 1 a Matematika I A ukázkový test 1 pro 2011/2012 1. Je dána soustava rovnic s parametrem a R x y + z = 1 a) Napište Frobeniovu větu. x + y + 3z = 1 (2a 1)x + (a + 1)y + z = 1 a b) Vyšetřete počet řešení soustavy

Více

VIDEOSBÍRKA DERIVACE

VIDEOSBÍRKA DERIVACE VIDEOSBÍRKA DERIVACE. Zderivuj funkci y = ln 2 (sin x + tg x 2 ) 2. Zderivuj funkci y = 2 e x2 cos x. Zderivuj funkci y = e sin2 (x 2 ). Zderivuj funkci y = x +2x 2 +sin x x 5. Zderivuj funkci y = cos2

Více

WikiSkriptum Ing. Radek Fučík, Ph.D. verze: 4. ledna 2017

WikiSkriptum Ing. Radek Fučík, Ph.D. verze: 4. ledna 2017 Matematika I - Sbírka příkladů WikiSkriptum Ing. Radek Fučík, Ph.D. verze: 4. ledna 7 Obsah Limity a spojitost. l Hôpitalovo pravidlo zakázáno............................ 4. l Hôpitalovo pravidlo povoleno............................

Více

Diferenciální počet funkcí více proměnných

Diferenciální počet funkcí více proměnných Vysoké učení technické v Brně Fakulta strojního inženýrství Diferenciální počet funkcí více proměnných Doc RNDr Miroslav Doupovec, CSc Neřešené příklady Matematika II OBSAH Obsah I Diferenciální počet

Více

VIDEOSBÍRKA DERIVACE

VIDEOSBÍRKA DERIVACE VIDEOSBÍRKA DERIVACE. Zderivuj funkci y = ln 2 (sin x + tg x 2 ) 2. Zderivuj funkci y = 2 e x2 cos 3x 3. Zderivuj funkci y = 3 e sin2 (x 2 ). Zderivuj funkci y = x3 +2x 2 +sin x x 5. Zderivuj funkci y

Více

Matematika vzorce. Ing. Petr Šídlo. verze

Matematika vzorce. Ing. Petr Šídlo. verze Matematika vzorce Ing. Petr Šídlo verze 0050409 Obsah Jazyk matematiky 3. Výrokový počet.......................... 3.. Logické spojky...................... 3.. Tautologie výrokového počtu...............

Více

Zimní semestr akademického roku 2014/ prosince 2014

Zimní semestr akademického roku 2014/ prosince 2014 Cvičení k předmětu BI-ZMA Tomáš Kalvoda Katedra aplikované matematiky FIT ČVUT Matěj Tušek Katedra matematiky FJFI ČVUT Obsah Cvičení Zimní semestr akademického roku 2014/2015 7. prosince 2014 Předmluva

Více

1. Písemka skupina A...

1. Písemka skupina A... . Písemka skupina A.... jméno a příjmení Načrtněte grafy funkcí (v grafu označte všechny průsečíky funkce s osami a asymptoty). y y sin 4 y y arccos ) Určete, jestli je funkce y ln prostá? ) Je funkce

Více

ÚSTAV MATEMATIKY A DESKRIPTIVNÍ GEOMETRIE. Matematika I/1 BA06. Cvičení, zimní semestr

ÚSTAV MATEMATIKY A DESKRIPTIVNÍ GEOMETRIE. Matematika I/1 BA06. Cvičení, zimní semestr Vysoké učení technické v Brně Stavební fakulta ÚSTAV MATEMATIKY A DESKRIPTIVNÍ GEOMETRIE Matematika I/1 BA06 Cvičení, zimní semestr DOMÁCÍ ÚLOHY Jan Šafařík Brno c 2014 1 (1) Určete rovnici kručnice o

Více

Katedra aplikované matematiky, VŠB TU Ostrava.

Katedra aplikované matematiky, VŠB TU Ostrava. SBÍRKA PŘÍKLADŮ Z MATEMATICKÉ ANALÝZY JIŘÍ BOUCHALA Katedra aplikované matematiky, VŠB TU Ostrava jiri.bouchala@vsb.cz www.am.vsb.cz/bouchala 3 Předmluva Cílem této sbírky je poskytnout studentům vhodné

Více

1. Definiční obor funkce dvou proměnných

1. Definiční obor funkce dvou proměnných Definiční obor funkce dvou proměnných Řešené příklady 1. Definiční obor funkce dvou proměnných Vyšetřete a v kartézském souřadném systému (O, x, y) zakreslete definiční obory následujících funkcí dvou

Více

Diferenciální počet - II. část (Taylorův polynom, L Hospitalovo pravidlo, extrémy

Diferenciální počet - II. část (Taylorův polynom, L Hospitalovo pravidlo, extrémy Diferenciální počet - II. část (Taylorův polynom, L Hospitalovo pravidlo, extrémy funkcí, průběh funkce) Michal Fusek Ústav matematiky FEKT VUT, fusekmi@feec.vutbr.cz 5. přednáška z AMA1 Michal Fusek (fusekmi@feec.vutbr.cz)

Více

Základy matematické analýzy (BI-ZMA)

Základy matematické analýzy (BI-ZMA) Příklady ke cvičení z předmětu Základy matematické analýzy (BI-ZMA) Matěj Tušek Katedra matematiky České vysoké učení technické v Praze BI-ZMA ZS 009/00 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do

Více

Text může být postupně upravován a doplňován. Datum poslední úpravy najdete u odkazu na stažení souboru. Veronika Sobotíková

Text může být postupně upravován a doplňován. Datum poslední úpravy najdete u odkazu na stažení souboru. Veronika Sobotíková Tento text není samostatným studijním materiálem. Jde jen o prezentaci promítanou na přednáškách, kde k ní přidávám slovní komentář. Některé důležité části látky píšu pouze na tabuli a nejsou zde obsaženy.

Více

. 1 x. Najděte rovnice tečen k hyperbole 7x 2 2y 2 = 14, které jsou kolmé k přímce 2x+4y 3 = 0. 2x y 1 = 0 nebo 2x y + 1 = 0.

. 1 x. Najděte rovnice tečen k hyperbole 7x 2 2y 2 = 14, které jsou kolmé k přímce 2x+4y 3 = 0. 2x y 1 = 0 nebo 2x y + 1 = 0. Diferenciální počet příklad s výsledky ( Najděte definiční obor funkce f() = ln arcsin + ) D f = (, 0 Najděte rovnici tečny ke grafu funkce f() = 3 +, která je rovnoběžná s přímkou y = 4 4 y 4 = 0 nebo

Více

Pro jakou hodnotu parametru α jsou zadané vektory kolmé? (Návod: Vektory jsou kolmé, je-li jejich skalární součin roven nule.)

Pro jakou hodnotu parametru α jsou zadané vektory kolmé? (Návod: Vektory jsou kolmé, je-li jejich skalární součin roven nule.) Vybrané příklady ze skript J. Neustupa, S. Kračmar: Sbírka příkladů z Matematiky I I. LINEÁRNÍ ALGEBRA I.. Vektory, vektorové prostory Jsou zadány vektory u, v, w a reálná čísla α, β, γ. Vypočítejte vektor

Více

soubor FUNKCÍ příručka pro studenty

soubor FUNKCÍ příručka pro studenty soubor FUNKCÍ příručka pro studenty 1 Obsah Poznámky 6 lineární funkce mocninné funkce s přirozeným exponentem o sudým o lichým s celým záporným exponentem o sudým o lichým s racionálním exponentem o druhá

Více

Derivace a monotónnost funkce

Derivace a monotónnost funkce Derivace a monotónnost funkce Věta : Uvažujme funkci f (x), která má na intervalu I derivaci f (x). Pak platí: je-li f (x) > 0 x I, funkce f je na intervalu I rostoucí. je-li f (x) < 0 x I, funkce f je

Více

6. Bez použití funkcí min a max zapište formulí predikátového počtu tvrzení, že každá množina

6. Bez použití funkcí min a max zapište formulí predikátového počtu tvrzení, že každá množina Instrukce: Příklady řešte výhradně elementárně, bez použití nástrojů z diferenciálního a integrálního počtu. Je-li součástí řešení úlohy podmnožina reálných čísel, vyjádřete ji jako disjunktní sjednocení

Více

FAKULTA STAVEBNÍ VUT V BRNĚ PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ PRO AKADEMICKÝ ROK

FAKULTA STAVEBNÍ VUT V BRNĚ PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ PRO AKADEMICKÝ ROK FAKULTA STAVEBNÍ VUT V BRNĚ PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ PRO AKADEMICKÝ ROK 00 007 TEST Z MATEMATIKY PRO PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY ČÍSLO FAST-M-00-0. tg x + cot gx a) sinx cos x b) sin x + cos x c) d) sin x e) +. sin x cos

Více

Bakalářská matematika I

Bakalářská matematika I 1. Funkce Diferenciální počet Mgr. Jaroslav Drobek, Ph. D. Katedra matematiky a deskriptivní geometrie Bakalářská matematika I Některé užitečné pojmy Kartézský součin podrobnosti Definice 1.1 Nechť A,

Více

1. sin(x + y) = sin(x) cos(y) + cos(x) sin(y) pro x, y R, cos(x + y) = cos(x) cos(y) sin(x) sin(y) pro x, y R;

1. sin(x + y) = sin(x) cos(y) + cos(x) sin(y) pro x, y R, cos(x + y) = cos(x) cos(y) sin(x) sin(y) pro x, y R; 3. Elementární funkce. Věta C. Existují funkce sin(x) a cos(x) z R do R a číslo π (0, ) tak, že platí: 1. sin(x + y) = sin(x) cos(y) + cos(x) sin(y) pro x, y R, cos(x + y) = cos(x) cos(y) sin(x) sin(y)

Více

Diferenciální počet funkcí jedné proměnné

Diferenciální počet funkcí jedné proměnné Diferenciální počet funkcí jedné proměnné 1 4. Derivace funkce 4.3. Průběh funkce 2 Pro přesné určení průběhu grafu funkce je třeba určit bližší vlastnosti funkce. Monotónnost funkce Funkce monotónní =

Více

Otázky k ústní zkoušce, přehled témat A. Číselné řady

Otázky k ústní zkoušce, přehled témat A. Číselné řady Otázky k ústní zkoušce, přehled témat 2003-2004 A Číselné řady Vysvětlete pojmy částečný součet řady, součet řady, řadonverguje, řada je konvergentní Formulujte nutnou podmínku konvergence řady a odvoďte

Více

ÚSTAV MATEMATIKY A DESKRIPTIVNÍ GEOMETRIE. Matematika AA01. Cvičení, zimní semestr DOMÁCÍ ÚLOHY. Jan Šafařík

ÚSTAV MATEMATIKY A DESKRIPTIVNÍ GEOMETRIE. Matematika AA01. Cvičení, zimní semestr DOMÁCÍ ÚLOHY. Jan Šafařík Vysoké učení technické v Brně Stavební fakulta ÚSTAV MATEMATIKY A DESKRIPTIVNÍ GEOMETRIE Matematika AA0 Cvičení, zimní semestr DOMÁCÍ ÚLOHY Jan Šafařík Brno c 2005 () Jsou dány matice A = AB BA. [ AB BA

Více

MATEMATIKA II - vybrané úlohy ze zkoušek (2015)

MATEMATIKA II - vybrané úlohy ze zkoušek (2015) MATEMATIKA II - vybrané úlohy ze zkoušek (2015) doplněné o další úlohy 24. 2. 2015 Nalezené nesrovnalosti ve výsledcích nebo připomínky k tomuto souboru sdělte laskavě F. Mrázovi (e-mail: Frantisek.Mraz@fs.cvut.cz

Více

Nalezněte hladiny následujících funkcí. Pro které hodnoty C R jsou hladiny neprázdné

Nalezněte hladiny následujících funkcí. Pro které hodnoty C R jsou hladiny neprázdné . Definiční obor a hladiny funkce více proměnných Nalezněte a graficky znázorněte definiční obor D funkce f = f(x, y), kde a) f(x, y) = x y, b) f(x, y) = log(xy + ), c) f(x, y) = xy, d) f(x, y) = log(x

Více

Význam a výpočet derivace funkce a její užití

Význam a výpočet derivace funkce a její užití OPAKOVÁNÍ ZÁKLADŮ MATEMATIKY Metodický list č. 1 Význam a výpočet derivace funkce a její užití 1. dílčí téma: Výpočet derivace přímo z definice a pomocí základních vzorců. K tomuto tématu je třeba zopakovat

Více

7.1 Extrémy a monotonie

7.1 Extrémy a monotonie KAPITOLA 7: Průběh funkce [ZMA13-P38] 7.1 Extrémy a monotonie Řekneme, že funkce f nabývá na množině M Df svého globálního maxima globálního minima A v bodě x 0, jestliže x 0 M, fx 0 = A a pro každé x

Více

y H = c 1 e 2x + c 2 xe 2x, Partikularni reseni hledam metodou variace konstant ve tvaru c 1(x)e 2x + c 2(x)xe 2x = 0

y H = c 1 e 2x + c 2 xe 2x, Partikularni reseni hledam metodou variace konstant ve tvaru c 1(x)e 2x + c 2(x)xe 2x = 0 1 Urcete vsechna maximalni reseni: y + 4y + 4y = e 2x x + 1 Definicni obor: x 1, tj. resim na intervalech (, 1) a ( 1, ) Charakteristicky polynom λ 2 + 4λ + 4 ma dvojnasobny koren -2, tedy tvar homogenniho

Více

FUNKCE A JEJICH VLASTNOSTI

FUNKCE A JEJICH VLASTNOSTI PŘEDNÁŠKA 3 FUNKCE A JEJICH VLASTNOSTI Pojem zobrazení a funkce Uvažujme libovolné neprázdné množiny A, B. Přiřadíme-li každému prvku x A právě jeden prvek y B, dostáváme množinu F uspořádaných dvojic

Více

Diferenciální počet 1 1. f(x) = ln arcsin 1 + x 1 x. 1 x 1 a x 1 0. f(x) = (cos x) cosh x + 3x. x 0 je derivace funkce f(x) v bodě x0.

Diferenciální počet 1 1. f(x) = ln arcsin 1 + x 1 x. 1 x 1 a x 1 0. f(x) = (cos x) cosh x + 3x. x 0 je derivace funkce f(x) v bodě x0. Nalezněte definiční obor funkce Diferenciální počet f = ln arcsin + Definiční obor funkce f je určen vztahy Z těchto nerovností plyne < + ln arcsin + je tedy D f =, Určete definiční obor funkce arcsin

Více

DERIVACE. ln 7. Urči, kdy funkce roste a klesá a dále kdy je konkávní a

DERIVACE. ln 7. Urči, kdy funkce roste a klesá a dále kdy je konkávní a DERIVACE 1. Zderivuj funkci y = ln 2 (sin x + tg x 2 ) 2. Zderivuj funkci y = 2 e x2 cos x 3. Zderivuj funkci y = 3 e sin2 (x 2 ) 4. Zderivuj funkci y = x3 +2x 2 +sin x x 5. Zderivuj funkci y = cos2 x

Více

Petr Hasil

Petr Hasil Základy Vyšší Matematiky Petr Hasil hasil@mendelu.cz Poznámka 1. Vytvořeno s podporou projektu Průřezová inovace studijních programů Lesnické a dřevařské fakulty MENDELU v Brně (LDF) s ohledem na disciplíny

Více

Zimní semestr akademického roku 2014/ prosince 2014

Zimní semestr akademického roku 2014/ prosince 2014 Cvičení k předmětu BI-ZMA Tomáš Kalvoda Katedra aplikované matematiky FIT ČVUT Matěj Tušek Katedra matematiky FJFI ČVUT Obsah Cvičení Zimní semestr akademického roku 24/25 2. prosince 24 Předmluva iii

Více

Přednáška z MA. Michal Tuláček 16. prosince 2004. 1 IV.7 Průběhy funkce 3. 2 Vyšetřování průběhu funkce- KUCHAŘKA 4

Přednáška z MA. Michal Tuláček 16. prosince 2004. 1 IV.7 Průběhy funkce 3. 2 Vyšetřování průběhu funkce- KUCHAŘKA 4 Přednáška z MA Michal Tuláček 6. prosince 004 Obsah IV.7 Průběhy funkce 3 Vyšetřování průběhu funkce- KUCHAŘKA 4 3 Vzorový příklad na průběh funkce ze cvičení 4 4 Příkladynadobumezikapremahusou 7 Definice:

Více

Přijímací zkouška na navazující magisterské studium 2018

Přijímací zkouška na navazující magisterské studium 2018 Přijímací zkouška na navazující magisterské studium 208 Studijní program: Studijní obory: Matematika MA, MMIT, MMFT, MSTR, MNVM, MPMSE Varianta A Řešení příkladů pečlivě odůvodněte. Věnujte pozornost ověření

Více

Základy matematiky pro FEK

Základy matematiky pro FEK Základy matematiky pro FEK 10. přednáška Blanka Šedivá KMA zimní semestr 016/017 Blanka Šedivá (KMA) Základy matematiky pro FEK zimní semestr 016/017 1 / 1 Použití derivace pro vyšetřování průběhu funkce

Více

Teorie. Hinty. kunck6am

Teorie. Hinty.   kunck6am kytaristka@gmail.com www.natur.cuni.cz/ kunck6am 5. cvičení Teorie Definice. Necht funkce f je definována na neprázdném otevřeném intervalu I. Řekneme, že funkce F je primitivní funkce k f na I, jestliže

Více

Posloupnosti a řady. 28. listopadu 2015

Posloupnosti a řady. 28. listopadu 2015 Posloupnosti a řady Přednáška 5 28. listopadu 205 Obsah Posloupnosti 2 Věty o limitách 3 Řady 4 Kritéria konvergence 5 Absolutní a relativní konvergence 6 Operace s řadami 7 Mocninné a Taylorovy řady Zdroj

Více

Uzavřené a otevřené množiny

Uzavřené a otevřené množiny Teorie: Uzavřené a otevřené množiny 2. cvičení DEFINICE Nechť M R n. Bod x M nazveme vnitřním bodem množiny M, pokud existuje r > 0 tak, že B(x, r) M. Množinu všech vnitřních bodů značíme Int M. Dále,

Více

1 Množiny, výroky a číselné obory

1 Množiny, výroky a číselné obory 1 Množiny, výroky a číselné obory 1.1 Množiny a množinové operace Množinou rozumíme každé shrnutí určitých a navzájem různých objektů (které nazýváme prvky) do jediného celku. Definice. Dvě množiny jsou

Více

MATEMATIKA I. Požadavky ke zkoušce pro skupinu C 1. ročník 2014/15. I. Základy, lineární algebra a analytická geometrie

MATEMATIKA I. Požadavky ke zkoušce pro skupinu C 1. ročník 2014/15. I. Základy, lineární algebra a analytická geometrie MATEMATIKA I Požadavky ke zkoušce pro skupinu C 1. ročník 2014/15 I. Základy, lineární algebra a analytická geometrie 1. Základní pojmy (a) Základy teorie množin: množina a její prvky, podmnožina, průnik,

Více

IV. Základní pojmy matematické analýzy IV.1. Rozšíření množiny reálných čísel

IV. Základní pojmy matematické analýzy IV.1. Rozšíření množiny reálných čísel Matematická analýza IV. Základní pojmy matematické analýzy IV.1. Rozšíření množiny reálných čísel na množině R je definováno: velikost (absolutní hodnota), uspořádání, aritmetické operace; znázornění:

Více

+ 2y y = nf ; x 0. závisí pouze na vzdálenosti bodu (x, y) od počátku, vyhovuje rovnici. y F x x F y = 0. x y. x x + y F. y = F

+ 2y y = nf ; x 0. závisí pouze na vzdálenosti bodu (x, y) od počátku, vyhovuje rovnici. y F x x F y = 0. x y. x x + y F. y = F Příkad 1 ( y ) Dokažte, že funkce F (x, y) = x n f x 2, kde f je spojitě diferencovatelná funkce, vyhovuje vztahu x F x + 2y F y = nf ; x 0 Ukažte, že každá funkce F (x, y), která má spojité parciální

Více

Sbírka příkladů z matematické analýzy II. Petr Tomiczek

Sbírka příkladů z matematické analýzy II. Petr Tomiczek Sbírka příkladů z matematické analýzy II Petr Tomiczek Obsah Diferenciální rovnice. řádu 3. Separace proměnných......................... 3. Přechod k separaci.......................... 4.3 Variace konstant...........................

Více

ÚSTAV MATEMATIKY A DESKRIPTIVNÍ GEOMETRIE. Matematika 0A1. Cvičení, zimní semestr. Samostatné výstupy. Jan Šafařík

ÚSTAV MATEMATIKY A DESKRIPTIVNÍ GEOMETRIE. Matematika 0A1. Cvičení, zimní semestr. Samostatné výstupy. Jan Šafařík Vysoké učení technické v Brně Stavební fakulta ÚSTAV MATEMATIKY A DESKRIPTIVNÍ GEOMETRIE Matematika 0A1 Cvičení, zimní semestr Samostatné výstupy Jan Šafařík Brno c 2003 Obsah 1. Výstup č.1 2 2. Výstup

Více

Funkce. b) D =N a H je množina všech kladných celých čísel,

Funkce. b) D =N a H je množina všech kladných celých čísel, Funkce ) Napište funkční předpisy a najděte definiční obory funkcí f pro které platí: f ( ) je povrch krychle o straně b) f ( ) je objem kvádru s čtvercovou podstavou o straně a povrchem rovným c) f (

Více

Zkouška ze Základů vyšší matematiky ZVMTA (LDF, ) 60 minut. Součet Koeficient Body

Zkouška ze Základů vyšší matematiky ZVMTA (LDF, ) 60 minut. Součet Koeficient Body Zkouška ze Základů vyšší matematiky ZVTA (LDF, 8.2.202) 60 minut 2 3 4 5 6 7 Jméno:................................. Součet Koeficient Body. [6 bodů] a) Definujte pojem primitivní funkce. Co musí platit,

Více

MATEMATIKA I Požadavky ke zkoušce pro 1. ročník, skupina A 2017/18

MATEMATIKA I Požadavky ke zkoušce pro 1. ročník, skupina A 2017/18 MATEMATIKA I Požadavky ke zkoušce pro 1. ročník, skupina A 2017/18 I. Základy, lineární algebra a analytická geometrie 1. Základní pojmy (a) Základy teorie množin: množina a její prvky, podmnožina, průnik,

Více

Soubor příkladů z Matematické analýzy 1 (M1100) 1

Soubor příkladů z Matematické analýzy 1 (M1100) 1 Soubor příkladů z Matematické analýzy (M00). Opakování. Upravte následující výrazy: 3 3 +3 3 3 6+ (+) 3 [ a+b a b ] ( b ) (a a b a+b b a b a b ) (a b) 3 [(a b) 4 (a+b) 5 ] 6 3 a 4 a 3 a 3 aa 3 (f) 3 +

Více

Posloupnosti. n2 3n. lim. n4 + 2n. lim. n 1. n + n n. n! (n + 1)! n! lim. n ( 1)n! [1] lim. ln 2 n. lim. n n n sin n2 [0] lim. 2 n.

Posloupnosti. n2 3n. lim. n4 + 2n. lim. n 1. n + n n. n! (n + 1)! n! lim. n ( 1)n! [1] lim. ln 2 n. lim. n n n sin n2 [0] lim. 2 n. SBÍRKA PŘÍKLAŮ Z MATEMATICKÉ ANALÝZY III J. ANĚČEK, M. ZAHRANÍKOVÁ Symbolem jsou označeny obtížnější příklady. Posloupnosti Určete limitu posloupnosti n n + lim n n + 5n + lim n n n n4 + n lim n lim n

Více

Kapitola1. Lineární lomená funkce Kvadratická funkce Mocninná funkce s obecným reálným exponentem Funkce n-tá odmocnina...

Kapitola1. Lineární lomená funkce Kvadratická funkce Mocninná funkce s obecným reálným exponentem Funkce n-tá odmocnina... Kapitola1 Základní soubor funkcí v R Lineární funkce.......................................................... 1-1 Kvadratická funkce...................................................... 1-2 Mocninná

Více

Kapitola 1: Reálné funkce 1/13

Kapitola 1: Reálné funkce 1/13 Kapitola 1: Reálné funkce 1/13 Číselné množiny 2/13 N = {1, 2, 3, 4,... }... přirozená čísla N 0 = N {0} = {0, 1, 2, 3, 4,... } Z = {..., 2, 1, 0, 1, 2, 3, 4,... }... celá čísla Q = { p q p, q Z}... racionální

Více

Derivace funkce. Přednáška MATEMATIKA č Jiří Neubauer

Derivace funkce. Přednáška MATEMATIKA č Jiří Neubauer Přednáška MATEMATIKA č. 9-11 Katedra ekonometrie FEM UO Brno kancelář 69a, tel. 973 442029 email:jiri.neubauer@unob.cz Šotová, J., Doudová, L. Diferenciální počet funkcí jedné proměnné Motivační příklady

Více

Funkce jedné proměnné

Funkce jedné proměnné Funkce jedné proměnné Příklad - V následujících příkladech v případě a) pro funkce dané rovnicí zjistěte zda jsou rostoucí klesající nebo konstantní vypočítejte průsečíky grafu s osami souřadnic a graf

Více

Výsledky Př.1. Určete intervaly monotónnosti a lokální extrémy funkce a) ( ) ( ) ( ) Stacionární body:

Výsledky Př.1. Určete intervaly monotónnosti a lokální extrémy funkce a) ( ) ( ) ( ) Stacionární body: Výsledky Př.. Určete intervaly monotónnosti a lokální extrémy funkce a) y < y > y < y > -2 0 3 Funkce je rostoucí v intervalech. Funkce je klesající v intervalech b) y < y > y < - Funkce je rostoucí v

Více

Teorie. Hinty. kunck6am

Teorie. Hinty.   kunck6am kytaristka@gmail.com www.natur.cuni.cz/ kunck6am 5. cvičení Teorie Definice. Necht funkce f je definována na neprázdném otevřeném intervalu I. Řekneme, že funkce F je primitivní funkce k f na I, jestliže

Více

Příklad 4.1 Zapište pomocí kvantifikátorů definice minima, maxima, infima a suprema podmnožiny R. Čemu se rovná sup a inf? 2n M = 3n + 1 n N.

Příklad 4.1 Zapište pomocí kvantifikátorů definice minima, maxima, infima a suprema podmnožiny R. Čemu se rovná sup a inf? 2n M = 3n + 1 n N. 4 4. týden 4.1 supremum a infimum množiny Příklad 4.1 Zapište pomocí kvantifikátorů definice minima, maxima, infima a suprema podmnožiny R. Čemu se rovná sup a inf? Příklad 4.2 Zkuste uhádnout sup M, inf

Více

Požadavky k ústní části zkoušky Matematická analýza 1 ZS 2014/15

Požadavky k ústní části zkoušky Matematická analýza 1 ZS 2014/15 Požadavky k ústní části zkoušky Matematická analýza 1 ZS 2014/15 Klíčové pojmy Neznalost některého z klíčových pojmů bude mít za následek ukončení zkoušky se známkou neprospěl(a). supremum infimum limita

Více

Pavlína Matysová. 5. listopadu 2018

Pavlína Matysová. 5. listopadu 2018 Soubor řešených úloh Vyšetřování průběhu funkce Pavlína Matysová 5. listopadu 018 1 Soubor řešených úloh Tento text obsahuje 7 úloh na téma vyšetřování průběhu funkce. Každé úloha je řešena dvěma způsoby

Více

Písemná zkouška z Matematiky II pro FSV vzor

Písemná zkouška z Matematiky II pro FSV vzor Písemná zkouška z Matematik II pro FSV vzor. (0 bodů) Určete a nakreslete definiční obor funkce sin x f(x, ) = (Kalenda 00/) spočtěte její parciální derivace podle všech proměnných všude, kde existují,

Více

ÚSTAV MATEMATIKY A DESKRIPTIVNÍ GEOMETRIE. Matematika BA01. Cvičení, zimní semestr DOMÁCÍ ÚLOHY. Jan Šafařík

ÚSTAV MATEMATIKY A DESKRIPTIVNÍ GEOMETRIE. Matematika BA01. Cvičení, zimní semestr DOMÁCÍ ÚLOHY. Jan Šafařík Vysoké učení technické v Brně Stavební fakulta ÚSTAV MATEMATIKY A DESKRIPTIVNÍ GEOMETRIE Matematika BA0 Cvičení, zimní semestr DOMÁCÍ ÚLOHY Jan Šafařík Brno c 005 () Určete rovnici kručnice o poloměru

Více

Funkce. Vlastnosti funkcí

Funkce. Vlastnosti funkcí FUNKCE Funkce zobrazení (na číselných množinách) předpis, který každému prvku z množiny M přiřazuje právě jeden prvek z množiny N zapisujeme ve tvaru y = f () značíme D( f ) Vlastnosti funkcí 1. Definiční

Více

IX. Vyšetřování průběhu funkce

IX. Vyšetřování průběhu funkce IX. Vyšetřování průběhu funkce Úvodní poznámky: Cíl: vyšetřit průběh dané funkce f. Zahrnuje: základní vlastnosti: D(f), spojitost, limity v krajních bodech, průsečíky s osami souřadnic, intervaly, kde

Více

Je založen na pojmu derivace funkce a její užití. Z předchozího studia je třeba si zopakovat a orientovat se v pojmech: funkce, D(f), g 2 : y =

Je založen na pojmu derivace funkce a její užití. Z předchozího studia je třeba si zopakovat a orientovat se v pojmech: funkce, D(f), g 2 : y = 0.1 Diferenciální počet Je částí infinitezimálního počtu, což je souhrnný název pro diferenciální a integrální počet. Je založen na pojmu derivace funkce a její užití. Z předchozího studia je třeba si

Více

P ˇ REDNÁŠKA 3 FUNKCE

P ˇ REDNÁŠKA 3 FUNKCE PŘEDNÁŠKA 3 FUNKCE 3.1 Pojem zobrazení a funkce 2 3 Uvažujme libovolné neprázdné množiny A, B. Přiřadíme-li každému prvku x A právě jeden prvek y B, dostáváme množinu F uspořádaných dvojic (x, y) A B,

Více

Funkce jedn e re aln e promˇ enn e Derivace Pˇredn aˇska ˇr ıjna 2015

Funkce jedn e re aln e promˇ enn e Derivace Pˇredn aˇska ˇr ıjna 2015 Funkce jedné reálné proměnné Derivace Přednáška 2 15. října 2015 Obsah 1 Funkce 2 Limita a spojitost funkce 3 Derivace 4 Průběh funkce Informace Literatura v elektronické verzi (odkazy ze STAGu): 1 Lineární

Více

Požadavky ke zkoušce. Ukázková písemka

Požadavky ke zkoušce. Ukázková písemka Požadavky ke zkoušce Zkouška z předmětu MATEMATIKA 1 má dvě části Písemná část: Písemná část se ještě dále rozděluje na praktickou část písemku a teoretickou část test. Písemka trvá 90 minut a je v ní

Více

MATEMATIKA I - vybrané úlohy ze zkoušek v letech

MATEMATIKA I - vybrané úlohy ze zkoušek v letech MATEMATIKA I - vybrané úlohy ze zkoušek v letech 008 0 doplněné o další úlohy. část DIFERENCIÁLNÍ POČET funkcí jedné proměnné Další část ( integrální počet) bude vydána na konci listopadu 9. 9. 0 Případné

Více

NMAF 051, ZS Zkoušková písemná práce 17. února ( sin (π 2 arctann) lim + 3. n 2. π 2arctan n. = lim + 3.

NMAF 051, ZS Zkoušková písemná práce 17. února ( sin (π 2 arctann) lim + 3. n 2. π 2arctan n. = lim + 3. Jednotlivé kroky při výpočtech stručně ale co nejpřesněji odůvodněte. Pokud používáte nějaké tvrzení nezapomeňte ověřit splnění předpokladů. Jméno a příjmení: Skupina: Příklad 3 Celkem bodů Bodů 5 7 0

Více

Matematika II, úroveň A ukázkový test č. 1 (2018) 1. a) Napište postačující podmínku pro diferencovatelnost funkce n-proměnných v otevřené

Matematika II, úroveň A ukázkový test č. 1 (2018) 1. a) Napište postačující podmínku pro diferencovatelnost funkce n-proměnných v otevřené 2. 3. 2018 Matematika II, úroveň A ukázkový test č. 1 (2018) 1. a) Napište postačující podmínku pro diferencovatelnost funkce n-proměnných v otevřené mn. M E n. Zapište a načrtněte množinu D, ve které

Více

arcsin x 2 dx. x dx 4 x 2 ln 2 x + 24 x ln 2 x + 9x dx.

arcsin x 2 dx. x dx 4 x 2 ln 2 x + 24 x ln 2 x + 9x dx. Neurčitý integrál arcsin. Integrál najdeme integrací per partes. Pomocí této metody dostaneme arcsin = arcsin 4 = arcsin + 4 + C, (,. ln + 4 ln + 9. Tento integrál lze převést substitucí ln = y na integrál

Více

Přijímací zkouška na navazující magisterské studium 2014

Přijímací zkouška na navazující magisterské studium 2014 Přijímací zkouška na navazující magisterské studium 4 Studijní program: Studijní obory: Příklad (5 bodů) Spočtěte Matematika MA, MMIB, MMFT, MSTR, NVM, PMSE, MDU Varianta A M xy dxdy, kde M = {(x, y) R

Více

Stručný přehled učiva

Stručný přehled učiva Stručný přehled učiva TU1M2 Matematika 2 pro LP17, LP18 4. Aplikace diferenciálního počtu 4.1 Rovnice tečny a normály Má-li funkce v bodě vlastní derivaci, pak je to směrnice tečny grafu funkce v tečném

Více

Matematika I (KX001) Užití derivace v geometrii, ve fyzice 3. října f (x 0 ) (x x 0) Je-li f (x 0 ) = 0, tečna: x = 3, normála: y = 0

Matematika I (KX001) Užití derivace v geometrii, ve fyzice 3. října f (x 0 ) (x x 0) Je-li f (x 0 ) = 0, tečna: x = 3, normála: y = 0 Rovnice tečny a normály Geometrický význam derivace funkce f(x) v bodě x 0 : f (x 0 ) = k t k t je směrnice tečny v bodě [x 0, y 0 = f(x 0 )] Tečna je přímka t : y = k t x + q, tj y = f (x 0 ) x + q; pokud

Více

ÚSTAV MATEMATIKY A DESKRIPTIVNÍ GEOMETRIE. Matematika I/2 BA07. Cvičení, zimní semestr

ÚSTAV MATEMATIKY A DESKRIPTIVNÍ GEOMETRIE. Matematika I/2 BA07. Cvičení, zimní semestr Vysoké učení technické v Brně Stavební fakulta ÚSTAV MATEMATIKY A DESKRIPTIVNÍ GEOMETRIE Matematika I/ BA07 Cvičení, zimní semestr DOMÁCÍ ÚLOHY Jan Šafařík Brno c 0 () Integrace užitím základních vzorců.

Více

9. Je-li cos 2x = 0,5, x 0, π, pak tgx = a) 3. b) 1. c) neexistuje d) a) x ( 4, 4) b) x = 4 c) x R d) x < 4. e) 3 3 b

9. Je-li cos 2x = 0,5, x 0, π, pak tgx = a) 3. b) 1. c) neexistuje d) a) x ( 4, 4) b) x = 4 c) x R d) x < 4. e) 3 3 b 008 verze 0A. Řešeními nerovnice x + 4 0 jsou právě všechna x R, pro která je x ( 4, 4) b) x = 4 c) x R x < 4 e) nerovnice nemá řešení b. Rovnice x + y x = je rovnicí přímky b) dvojice přímek c) paraboly

Více

NMAF 051, ZS Zkoušková písemná práce 4. února 2009

NMAF 051, ZS Zkoušková písemná práce 4. února 2009 Jednotlivé kroky při výpočtech stručně, ale co nejpřesněji odůvodněte. Pokud používáte nějaké tvrzení, nezapomeňte ověřit splnění předpokladů. Jméno a příjmení: Skupina: Příklad 4 Celkem bodů Bodů 4 4

Více

Matematika. Obálka ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE MASARYKŮV ÚSTAV VYŠŠÍCH STUDIÍ. Bakalářský program: Ekonomika a management

Matematika. Obálka ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE MASARYKŮV ÚSTAV VYŠŠÍCH STUDIÍ. Bakalářský program: Ekonomika a management Matematika Obálka ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE MASARYKŮV ÚSTAV VYŠŠÍCH STUDIÍ Bakalářský program: Ekonomika a management Matematika doc. RNDr. Stanislav Kračmar, CSc. www.muvs.cvut.cz Evropský

Více

Goniometrické a hyperbolické funkce

Goniometrické a hyperbolické funkce Kapitola 5 Goniometrické a hyperbolické funkce V této kapitole budou uvedeny základní poznatky týkající se goniometrických funkcí - sinus, kosinus, tangens, kotangens a hyperbolických funkcí - sinus hyperbolický,

Více

Michal Fusek. 10. přednáška z AMA1. Ústav matematiky FEKT VUT, Michal Fusek 1 / 62

Michal Fusek. 10. přednáška z AMA1. Ústav matematiky FEKT VUT, Michal Fusek 1 / 62 Nekonečné řady Michal Fusek Ústav matematiky FEKT VUT, fusekmi@feec.vutbr.cz 0. přednáška z AMA Michal Fusek (fusekmi@feec.vutbr.cz) / 62 Obsah Nekonečné číselné řady a určování jejich součtů 2 Kritéria

Více

NMAF 051, ZS Zkoušková písemná práce 26. ledna x. x 1 + x dx. q 1. u = x = 1 u2. = 1 u. u 2 (1 + u 2 ) (1 u 2 du = 2.

NMAF 051, ZS Zkoušková písemná práce 26. ledna x. x 1 + x dx. q 1. u = x = 1 u2. = 1 u. u 2 (1 + u 2 ) (1 u 2 du = 2. Jednotlivé kroky při výpočtech stručně, ale co nejpřesněji odůvodněte Pokud používáte nějaké tvrzení, nezapomeňte ověřit splnění předpokladů Jméno a příjmení: Skupina: Příklad 4 Celkem bodů Bodů 5 6 8

Více

13. DIFERENCIÁLNÍ A INTEGRÁLNÍ POČET

13. DIFERENCIÁLNÍ A INTEGRÁLNÍ POČET . DIFERENCIÁLNÍ A INTEGRÁLNÍ POČET Dovednosti: Chápat pojem limita funkce v bodě a ovládat výpočet jednoduchých limit.. Na základě daného grafu funkce umět odhadnout limity v nevlastních bodech a nevlastní

Více

Vypracoval: Mgr. Lukáš Bičík TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY

Vypracoval: Mgr. Lukáš Bičík TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY Vlastnosti funkcí Vypracoval: Mgr. Lukáš Bičík TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY Definiční obor Definiční obor funkce je množina všech čísel,

Více

Úvod, základní pojmy, funkce

Úvod, základní pojmy, funkce Úvod, základní pojmy, funkce Michal Fusek Ústav matematiky FEKT VUT, fusekmi@feec.vutbr.cz 1. přednáška z ESMAT Michal Fusek (fusekmi@feec.vutbr.cz) 1 / 69 Obsah 1 Matematická logika 2 Množiny 3 Funkce,

Více

Matematická analýza I pro kombinované studium. Konzultace první a druhá. RNDr. Libuše Samková, Ph.D. pf.jcu.cz

Matematická analýza I pro kombinované studium. Konzultace první a druhá. RNDr. Libuše Samková, Ph.D.   pf.jcu.cz Učební texty ke konzultacím předmětu Matematická analýza I pro kombinované studium Konzultace první a druhá RNDr. Libuše Samková, Ph.D. e-mail: lsamkova@ pf.jcu.cz webová stránka: home.pf.jcu.cz/ lsamkova/

Více

Příklady k přednášce 3

Příklady k přednášce 3 Příklad k přednášce 3 1. Určete, zda závislost a daná uvedeným vztahem je funkce = f(). V případě záporné odpovědi stanovte, kterými funkcemi je možné příslušnou závislost popsat. 1. =3 2, (, + ) je funkcí,

Více

Matematika I pracovní listy

Matematika I pracovní listy Matematika I pracovní listy Dagmar Dlouhá, Radka Hamříková, Zuzana Morávková, Michaela Tužilová Katedra matematiky a deskriptivní geometrie VŠB - Technická univerzita Ostrava Úvod Pracovní listy jsou určeny

Více

Kapitola 1: Reálné funkce 1/20

Kapitola 1: Reálné funkce 1/20 Kapitola 1: Reálné funkce 1/20 Funkce jedné proměnné 2/20 Definice: Necht M R. Jestliže každému x M je přiřazeno jistým předpisem f právě jedno y R, říkáme, že y je funkcí x. x... nezávisle proměnná (neboli

Více

22. & 23. & 24. Vlastnosti funkcí a jejich limita a derivace

22. & 23. & 24. Vlastnosti funkcí a jejich limita a derivace 22. & 23. & 24. Vlastnosti funkcí a jejich ita a derivace Základní vlastnosti Definiční obor Definiční obor je množina neznámých, pro něž je funkce definována. Obor hodnot Obor hodnot je množina všech

Více

I. Úvod. I.1. Množiny. I.2. Výrokový a predikátový počet

I. Úvod. I.1. Množiny. I.2. Výrokový a predikátový počet I. Úvod I.1. Množiny Množinou rozumíme každé shrnutí určitých a navzájem různých objektů (které nazýváme prvky) do jediného celku. Značení. Symbol x A značí, že element x je prvkem množiny A. Značení x

Více

Extrémy funkce dvou proměnných

Extrémy funkce dvou proměnných Extrémy funkce dvou proměnných 1. Stanovte rozměry pravoúhlé vodní nádrže o objemu 32 m 3 tak, aby dno a stěny měly nejmenší povrch. Označme rozměry pravoúhlé nádrže x, y, z (viz obr.). ak objem této nádrže

Více