Kapitola 1. Nekonečné číselné řady. Definice 1.1 Nechť {a n } n=1 je posloupnost reálných čísel. Symbol. a n nebo a 1 + a 2 + a

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Kapitola 1. Nekonečné číselné řady. Definice 1.1 Nechť {a n } n=1 je posloupnost reálných čísel. Symbol. a n nebo a 1 + a 2 + a"

Transkript

1 Kpitol Nekoečé číselé řdy Defiice. Nechť { } je posloupost reálých čísel. Symbol ebo zýváme ekoečou číselou řdou. s = i= i = zveme -tý částečý součet řdy {s } posloupost částečých součtů. Existuje-li vlstí limit lim s = s, řekeme, že řd koverguje má součet s. Neexistuje-li vlstí limit lim s, řekeme, že řd diverguje. Divergetí řdy dále dělíme tři přípdy: Je-li lim s =, řekeme, že řd diverguje k + píšeme = +, je-li lim s =, řekeme, že řd diverguje k píšeme =, jestliže lim s eexistuje, řekeme, že řd osciluje. Příkld. Určete, kdy koverguje geometrická řd q, kde, q R\{0} zjistěte její součet. Řešeí:. Nechť q =, pk s = tedy lim s = + pro > 0 lim s = pro < 0. Řd je tedy divergetí diverguje k + ( ) pro > 0( < 0).

2 2. Nechť q =, pk s = 0 pro sudé s = pro liché, tedy lim s eexistuje. Řd osciluje. 3. Nechť q =. Pro q < je s = + q + q q s q = q + q q s s q = s ( q) = q = ( q ) řd koverguje má součet Pro q > je řd diverguje k ±. s = q q. lim s q q = q,. q lim s q q = q ±, Pro q < limit lim s eexistuje, řd tedy osciluje. Defiice.2 Řd se zývá omezeá, je-li posloupost {s } omezeá. Vět. Kovergetí řd je omezeá. Důkz Viz. vět z prvího semestru, má-li posloupost vlstí limitu, pk je omezeá. Pozámk. Obráceé tvrzeí epltí. Npř. řd ( ) je divergetí (osciluje), le je omezeá. Vět.2 Nechť jsou řdy b kovergetí. Pk je kovergetí i řd (λ + γb ) pltí, (λ + γb ) = λ + γ b. 2

3 Důkz Důsledek věty o ritmetice limit. Pozámk.2 Kovergetí řdy tvoří vektorový prostor. Vět.3 (utá podmík kovergece) Je-li kovergetí, pk lim = 0. Důkz Sporem. Je-li lim 0, pk pro kždé ε > 0 kždé 0 N existuje m > 0 tkové, že m > ε, tedy s m s m > ε proto ei posloupost {s } Cuchyovská, tedy ei i kovergetí. Pozámk.3 Obráceě vět epltí. Příkld.2 Vyšetřete kovergeci hrmoické řdy. Řešeí: 2 i= i = = = +. 2 i = i i i ( ) 2 Posloupost částečých součtů této řdy je rostoucí, jelikož = > 0, tedy limit lim s existuje. Jelikož je s 2 +, je tto limit rov +. Tedy 2 hrmoická řd diverguje k +. Vět.4 Nechť p N, pk řdy, =p+ součsě buď kovergují ebo divergují. Důkz Ozčme s = i= i ŝ = i=p+ i, pk s = p i= i+ŝ jelikož p i= i R, tk lim s R lim ŝ R lim s = ± lim ŝ ±. Pozámk.4 Z předcházející věty plye, že kovergeci, resp. divergeci řdy emá vliv chováí koečého počtu jejích čleů. 3

4 . Řdy s ezáporými čley Je-li 0 pro všech N, pk řdu zveme řdou s ezáporými čley. Vět.5 Buď řd, 0 N, pk součet této řdy existuje. Je-li eomezeá, je = +. Je-li omezeá, je = sup{s }. Důkz Přímý dusledek věty z prvího semestru rostoucí posloupost má limitu, která je vlstí (rov sup{ }), je-li tto posloupost omezeá je rov +, je-li posloupost { } eomezeá... Kritéri kovergece Vět.6 (srovávcí kritérium) Nechť N, 0 b, pk pltí: Jestliže koverguje řd b, tk koverguje i řd. Jestliže diverguje řd, tk diverguje i řd b. Důkz Ozčme s = i= i ŝ = i= b, pk s ŝ. Jelikož jsou poslouposti {s } {ŝ } eklesjící, tk mjí limitu. Nvíc pltí lim s lim ŝ. Pozámk.5 Předpokld b emusí pltit pro všech, le stčí, by pltil > 0 pro ějké 0 N. Příkld.3 Rozhoděte o kovergeci řdy Řešeí: Jelikož 2 < ( ) < ( ) 2, tk i= i = + 2 i=2 i < + 2 i=2 vět o erovostech limitách v prvím semestru. 2 i(i ) < + i=2 (i ) = + 2 i= i 2 4

5 tedy se stčí změřit kovergeci řdy =2 i= Řd i(i + ) ( i(i + ) i= i= ( ) i i + i= i= = ( ) ( i ) i +. (+) ) + ( ) =. + koverguje tedy koverguje i řd (+) Vět.7 (limití srovávcí kritérium) Nechť 0 b > 0 N. Jestliže lim b (0, ), pk obě řdy buď kovergují, ebo obě divergují. Důkz Ozčme lim b = A > 0, pk existuje 0 N tkové, že A 2 b 2A, > 0. Tedy A b 2 2A, > 0 dál je využijeme věty Příkld.4 Rozhoděte o kovergeci řd: ) 2+3, 2 b) c) si π. Řešeí: 2+3 ) lim 2 +cos, l = 3 (0, ). Jelikož hrmoická řd příkld.2), tk diverguje i řd diverguje (viz b) lim +cos l 2 příkld.3), tk koverguje i řd = (0, ). Jelikož řd +cos l 2 koverguje (viz 5

6 c) lim si π = π (0, ), tk řd si π diverguje. Vět.8 (Odmociové kritérium - Cuchyovo) Nechť N je 0. ) i) Jestliže existuje q < N : q, pk řd koerguje. ii) Je-li pro ekoečě moho čleů poslouposti { }, tk řd diverguje. b) Existuje-li limit lim = q R, pk: Důkz i) Je-li q <, tk řd koverguje. ii) Je-li q >, tk řd diverguje. ) i) Je-li q < N : q, pk q pro všech N jelikož geometrická řd q koverguje (viz. příkld.), tk koverguje i řd dle věty.6. ii) Je-li pro ekoečě moho čleů poslouposti { }, tk lim 0 tedy řd diverguje (viz. vět.3). b) Existuje-li limit lim = q R, pk: i) Je-li q <, zvolme ε > 0 tk, by pltilo q + ε <. Pk existuje 0 N tkové, že < q + ε pro všech > 0. Dále postupujeme stejě jko v části ) i). ii) Je-li q >, tk existuje 0 N tkové, že > > 0. Dále viz. ) ii). Příkld.5 Rozhoděte o kovergeci řd: ), (3+ ) b) ( 2 π rccos ) 2. Řešeí: 6

7 ) lim proto řd koverguje. (3 + ) 3 + = 3 <, b) lim tedy řd koverguje. ( 2 π rccos ) 2 e l( 2 π rccos ) = e lim L H = e lim 2 π rccos 2 π / ( 2 π rccos l( 2 π rccos ) = e 2 π <, Vět.9 (Podílové kritérium - d Alembertovo) Nechť 0. i) Jeli + q < pro všech N, pk řd koverguje. Pltí-li pro všech N erovost +, tk řd diverguje. ii) Existuje-li limit lim + Důkz = q, pk: je-li q <, tk řd koverguje, je-li q >, tk řd diverguje. i) Jelikož + q <, tk + q, tedy idukcí dokážeme, že q. Jelikož q je kovergetí geometrická řd ( q < ), tk řd koverguje dle věty.6. Je-li +, tk + jelikož řd diverguje 2, tk diverguje i řd. ii) Je-li lim + = q <, tk existuje ε > 0 0 N tkové, že + < q+ε < pro všech > 0. Ozčme ˆq = q+ε postupujme dále jko v prví části důkzu, tedy dosteme + ˆq pro všech > 0 proto 0 +k 0 ˆq k k N. Jelikož je k=0 0 +k ˆq k kovergetí geometrická řd, tk je i = 0 kovergetí dle věty.6 tedy je kovergetí i řd dle věty.4. 2 > 0, jelikož výrz 2 má smysl z předpokldu věty, že + 7 )

8 Je-li lim + = q >, tk existuje ε > 0 0 N tkové, že < q ε < + pro všech > 0, tedy > 0 > 0. Dále postupujeme jko v předchozích částech důkzu. Příkld.6 Rozhoděte o kovergeci řd: ) (2 7)2,! b).! Řešeí: ) + lim tedy řd koverguje. (2 5)2 + (+)! (2 7)2! (2 5)2 (2 7) = 0 <, b) + lim tedy řd diverguje. (+) + (+)!! ( + ) ( + = e >, ) Pozámk.6 V situci, kdy lim + =, kritérium mlčí. Tto situce může stt jk pro kovergetí řdu (viz. příkld.3), tk pro divergetí řdu (viz. příkld.2). Vět.0 (Rbeovo kritérium) Nechť 0 N. i) Je-li lim + >, tk řd koverguje. ii) Je-li lim + <, tk řd diverguje. Důkz 8

9 i) Nechť lim + >, pk existuje ε > 0 0 tkové, že + > + ε pro všech > 0. Dosteme tedy: > + ε, + Tedy s = ( + ) > + + ε +, ( + ) + > ε +, ε ( ( + ) + ) > +. i = + i= i < + i=2 i=2 ε ((i ) i i i ) = + ε ( ( ) ) = + ε ( ) + ε. Jelikož posloupost {s } je eklesjící omezeá, je tké kovergetí. Proto řd koverguje. ii) Je-li lim + <, tk existuje 0 N tkové, že + < pro všech > 0. Pk < + i= 0 + i= < + < ( + ) +. Dostáváme ( 0 +) 0 + < ( 0 +2) 0 +2 <... < tedy > ( 0+) 0 +. Proto i > i ( 0 + ) 0 + = ( 0 + ) 0 + i. i= 0 + Z divergece hrmoické řdy (viz. příkld.2) věty.6 plye divergece řdy = 0 + tedy i divergece řdy (dle věty.4). 9

10 Pozámk.7 Někdy se Rbeovo kritérium uvádí ve tvru 3 lim + >... řd koverguje, lim + <... řd diverguje. Příkld.7 Rozhoděte o kovergeci řdy: kde > 0. Řešeí: + lim +! ( + )( + 2)...( + ), (! (+)(+2)...(+) (+)! (+)(+2)...(+)(++) ) + =. Je-li tedy >, tk řd koverguje, pro (0, ) řd diverguje. Pro = dosteme řdu, což je hrmoická řd bez prvího čleu + tedy řd divergetí. Pozmeejme, že v této úloze by ám epomohlo d Alembertovo kritérium, jelikož lim + =. Vět. (Itegrálí kritérium) Nechť je fukce f erostoucí, ezáporá defiová itervlu [, ). Pokud = f() N, pk řd koverguje právě tehdy, když f(x)dx <. Důkz 3 zde uvedeo bez předpokldů, které jsou le stejé, jko ve výše uvedeé verzi tohoto kritéri 0

11 f je erostoucí, tedy f( ) f(x) f() x [, ]. Dále dosteme f( ) = f( )dx k f( ) =2 lim k = k f() k =2 k f(x)dx f(x)dx f(x)dx k k f() lim f(x)dx k f() f(x)dx k f() =2 k f() =2 =2 f()dx = f() k lim f() k =2 f() =. =2 Z prví erovosti dosteme: < (kovergetí) f(x)dx <. Z druhé erovosti dosteme: f(x)dx < =2 < tedy koverguje i řd. Příkld.8 Rozhoděte o kovergeci řdy: + α, kde α. Řešeí: Zvedeme fukci f(x) =, pk fukce f splňuje pro α > 0 podmíky x α věty.. Dosteme [ ] x f(x)dx = x α α x α dx = α x α α tedy f(x)dx = pro α > f(x)dx = pro α (0, ). α Jelikož řd diverguje pro α = (jde o hrmoickou řdu viz. příkld x α.2) pro α 0 je lim 0 4, tk dostáváme, že řd x α koverguje pro x α α > diverguje pro α. 4 ei splě utá podmík kovergece viz. vět.3

12 .2 Řdy s obecými čley Vět.2 (Bolzo-Cuchyov podmík) Řd koverguje právě tehdy, když ε > 0 0 N > 0 p N : s +p s = p i= +i < ε. Důkz Jde o přímý důsledek defiice Bolzo-Cuchyovi věty pro poslouposti. Vět.3 Je-li řd kovergetí, tk je kovergetí i řd. Důkz Je-li řd, tk dle předchozí věty.2 pltí: ε > 0 0 N > 0 p N : p i= +i p i= +i < ε. Tedy i řd splňuje BC podmíku je tké kovergetí. Defiice.3 Řekeme, že řd koverguje bsolutě, jestliže koverguje řd. Jestliže řd koverguje, le řd diverguje, říkáme, že řd koverguje reltivě. Příkld.9 Rozhoděte o kovergeci řd: ) ( ) +, 2 b) ( ) +. Řešeí: ) Jelikož řd i řd ( ) + 2 b) ( )+ 2 = = ( )+ 2 koverguje (příkld.3), tk koverguje (dle věty.3) tedy řd koverguje bsolutě. je hrmoická řd, o které víme, že je divergetí. Musíme tedy zkoumt kovergeci přímo řdy ( ) +. s 2 = 2 i= ( ) + = = ( ) < i(i + ). i= 2

13 je kovergetí (viz. příkld.3) tedy je limit lim 2 (+) i= Řd koečá proto je koečá i limit lim s 2. Ozčme lim s 2 = A R, pk lim s 2+ s 2 +lim = A tedy je lim 2+ s = A je kovergetí, tj. řd koverguje reltivě. ( ) + ( ) + Vět.4 (Leibizovo kritérium) Nechť pro všech N pltí: I. 0, II. +, III. lim = 0. Pk řd ( )+ koverguje. Důkz s 2+2 = s 2 + ( ) s 2, tedy je posloupost {s 2 } eklesjící. Jelikož i(i+) s 2 = = ( 2 3 ) ( 4 5 )... ( ) 2, je víc posloupost {s 2 } omezeá tedy kovergetí. Ozčme lim s 2 = A R, pk lim s 2+ s 2 + lim 2+ = A, tedy je posloupost {s } kovergetí proto řd ( )+ koverguje. Příkld.0 Vrťme se k řdě ( ) + I. > 0, II. > + III. lim = 0, tedy řd. Využijeme-li Leibizovo kritérium, tk ( ) + koverguje. Lemm.5 Mějme poslouposti { } {b } čísl, p N, < p. Ozčme β k = k i= b i. Pk k=+ k b k = k=+ β k ( k k+ ) + β p p+ β +. (.) 3

14 Důkz k b k = k (β k β k ) = k β k k β k k=+ = = k=+ k=+ k=+ k=+ p k β k k+ β k = k=+ ( k β k + β p+ β p + k= k=+ k=+ β k ( k k+ ) + p+ β p + β. ) k+ β k Vět.6 (Abelovo-Dirichletovo kritérium) Nechť { } je mootoí posloupost pltí jed z ásledujících podmíek:. (Dirichlet) lim = 0 řd b má omezeé částečé součty. 2. (Abel) Řd b je kovergetí posloupost { } je omezeá. Pk je řd b kovergetí. Důkz. Použijeme B-C podmíku (vět.2) předchozí lemm. Stejě jko v přechozím lemmtu používáme zčeí β k = k i= b i. Jelikož má řd b omezeé částečé součty, tk existuje M R tkové, že β k < M pro všech k N. BÚNO předpokládáme, že { } je erostoucí. k b k = β k ( k k+ ) + p+ β p + β k=+ k=+ β k ( k k+ ) + p+ β p + β = k=+ k=+ k=+ k=+ β k ( k k+ ) + p+ β p + β M( k k+ ) + p+ β p + + β M( k k+ ) + p+ M + + M = M( + p+ + p+ + + ) = 2M +. 4

15 Jelikož lim = 0, pk pro kždé ε > 0 0 N tkové, že > 0 pltí < ε. Tedy pro 0 < < p pltí: k b k < 2Mε, k=+ proto je řd b kovergetí (dle věty.2). 2. Řd b je kovergetí, ozčme tedy její součet β = b. Z rovosti p k=+ ( k k+ ) = + p+ dosteme rovost Pk k=+ k b k = = k=+ k=+ 0 = k=+ β( k k+ ) + β p+ β +. β k ( k k+ ) + p+ β p + β (β k β)( k k+ ) + p+ (β p β) + (β β) (β k β) ( k k+ ) + p+(β p β) + (β β) (β k β) ( k k+ ) + p+ β p β + + β β. k=+ k=+ Jelikož je řd b kovergetí, tk pro ε > 0 existuje 0 N tkové, že β β k < ε pro všech k > 0. Jelikož je posloupost { } omezeá, tk existuje M R tkové, že < M. Tedy pro, p > 0 dosteme k b k (β k β) ( k k+ ) + p+ β p β + + β β k=+ k=+ < ε( k k+ ) + ε p+ + ε + k=+ ε( + p+ + p+ + + ) 2ε( p+ + + ) < 4εM. Proto řd b koverguje (dle věty.2). 5

16 Příkld. Nechť > 0, { } je erostoucí lim = 0. Ukžme, že pro x R \ {2πk} k Z řdy si(x) cos(x) kovergují. Nejdříve ukážeme, že řdy si(x) cos(x) mjí pro x 2πk omezeé částečé součty. Mějme geometrickou řdu s kvocietem e ix = cos(x) + i si(x). Pk s = i= eikx ix eix = e, tedy e ix s = eix eix e ix = eix eix 2 e ix e ix = 2 e ix ( e ix )( e ix ) 4 2 e ix e ix ] = 2 eix +e ix = 2 cos(x). 2 2 Je-li x 2kπ, tk s <. Jelikož s cos(x) = k= cos(kx) + k= si(kx), tk k= cos(kx) s k= si(kx) s, tedy řdy si(x) cos(x) mjí pro x 2πl omezeé částečé součty. Dále už je stčí plikovt Dirichletovo kritérium. Speciálě řdy si(x), cos(x) pro x 2πk kovergují, le ejsou bsolutě kovergetí..2. Přerováváí řd Defiice.4 Nechť je řd {k } je permutce možiy N ({k } je prostá posloupost přirozeých čísel, v íž se kždé přirozeé číslo vyskytuje). Pk říkáme, že k vzikl přerováím řdy. Vět.7 Nechť řd koverguje bsolutě. Pk koverguje bsolutě i řd k, která vzikl přerováím této řdy jejich součet je stejý (tj. = k ). Důkz Mějme ε > 0, pk existuje 0 N tkové, že p < ε pro kždé p > 0 (viz. vět.2). Jelikož {k } je permutce možiy N, tk existuje ˆ 0 N tkové, že {, 2,..., 0 } {k, k 2,..., kˆ0 }. Je-li ˆp > ˆ > ˆ 0 ozčme p = mx{kˆ, kˆ+,..., kˆp }, pk kˆ + kˆ kˆp p < ε, tedy je řd k bsolutě kovergetí. Nyí dokážeme, že = k. Nechť > mx{ 0, ˆ 0 } ozčme s = i= i ŝ = i= k i. pk s ŝ = ( k + k k ) q < ε, 6

17 kde q = mx{, k,..., k }. Tedy lim s ŝ = 0 proto s ŝ = k. Ozčme + = mx{0, } = mx{0, }. Pk = + = + +. Je-li ekoečá řd, tk můžeme uvžovt dvě ekoečé řdy s ezáporými čley +. Lemm.8 Nechť řd koverguje reltivě, pk obě řdy divergují k +. + Důkz Jelikož + jsou řdy s ezáporými koeficiety, tk kždá z těchto řd buď koverguje, ebo diverguje k +. Kdyby obě kovergovly, pk by kovergovl i řd = (+ + ) (vět.2) tedy by řd kovergovl bsolutě. Pokud by řd + kovergovl řd divergovl k +, pk by + s + = A R s = +. Tedy pro kždé ε > 0 kždé K R by existovlo 0 N tkové, že A ε < s + < A + ε s > K > 0. Tedy s = s + s < A K + ε, > 0. Proto by s (s + s ) =. Tedy by řd divergovl. Stejě by se ukázlo, že pro kovergetí řdu emůže stt, by řd + divergovl k + řd kovergovl. Proto obě řdy + divergují k +. Vět.9 (Riemov) Nechť řd koverguje reltivě echť s R. Pk existuje tkové přerováí k řdy, že = s tkové přerováí p řdy, že řd p osciluje. Důkz Nechť je s R. Ozčme ejmeší N tkové, že i= + i > s (jelikož + =, tk tkové existuje). Ozčme m ejmeší m N tkové, 7

18 že i= + i m i= i < s. Dále pro k = 2, 3,... ozčme k ejmeší k N tkové, že k mk i= i= + k m k i= > s m k ejmeší m k N tkové, že k < s. Tto kostrukce ám vytvoří řdu i= + k ( m ) ( m ) +..., která vzikl přerováím řdy. Ozčme ŝ součet tkto přerové řdy, pk částečý součet ŝ +m k se od s liší mximálě o + k částečý součet s +m +...+m k se od s liší mximálě o m k. Podobě částečý součet ŝ, kde + m k < < + m m k se od s liší mximálě o mx{ + k, m k } obdobě pro + m m k < < + m k+ je s s mx{ + k+, m k }. Jelikož řd koverguje, tk lim = 0 proto je lim ŝ = s. Ukžme, že lze řdu přerovt tk, by k =. Stčí třeb zvolit ásledující přerováí. N je ejmeší tkové, že >. 2 > je ejmeší 2 tkové, že > 2, 3 > 2 je ejmeší tkové, že > 3 tk dál. Dále postupujeme jko v předchozí části důkzu. Pro přerováváí do oscilující řdy stčí, by bylo ejmeší tkové, že >, m ejmeší tkové, že ( m ) <, 2 > ejmeší tkové, že ( m ) > tk dále. 8

11.1 Úvod. Definice : [MA1-18:P11.1] definujeme pro a C: nedefinujeme: Posloupnosti komplexních čísel

11.1 Úvod. Definice : [MA1-18:P11.1] definujeme pro a C: nedefinujeme: Posloupnosti komplexních čísel KAPITOLA : Číselé řdy MA-8:P.] Ozčeí: R {, +} R R C {} C rozšířeá komplexí rovi evlstí hodot, číslo, bod U ε {x C x < ε } pro C, ε > 0 U K {x C x > K } pro K 0 defiujeme pro C: ±, je pro 0, edefiujeme:

Více

Nekonečné řady. 1. Nekonečné číselné řady 1.1. Definice. = L L nekonečnou posloupnost reálných čísel. a) Označme { a }

Nekonečné řady. 1. Nekonečné číselné řady 1.1. Definice. = L L nekonečnou posloupnost reálných čísel. a) Označme { a } Nekoečé řdy. Nekoečé číselé řdy.. Defiice ) Ozčme { } { } = L L ekoečou posloupost reálých čísel.,,,,, Nekoečá číselá řd je součet tvru = + + + L+ + L. Jedotlivá čísl,,, L,, L se zývjí čley řdy, čle obvykle

Více

6.2. ČÍSELNÉ ŘADY. V této kapitole se dozvíte:

6.2. ČÍSELNÉ ŘADY. V této kapitole se dozvíte: 6.2. ČÍSELNÉ ŘADY V této kpitole se dozvíte: jk defiujeme číselou řdu; defiici kovergece řdy jejího součtu; jk vypdá ritmetická, geometrická hrmoická řd jk je to s jejich kovergecí; jk zí utá podmík kovergece

Více

STEJNOMĚRNÁ KONVERGENCE POSLOUPNOSTI A ŘADY FUNKCÍ

STEJNOMĚRNÁ KONVERGENCE POSLOUPNOSTI A ŘADY FUNKCÍ STEJNOMĚRNÁ KONVERGENCE Ztím ebylo v těchto textech věováo příliš pozorosti kovergeci fukcí, t jko limit poslouposti ebo součet řdy. Jik byl kovergece poslouposti fukcí ebo řdy brá jko bodová kovergece.

Více

6. ČÍSELNÉ POSLOUPNOSTI A ŘADY 6.1. ČÍSELNÉ POSLOUPNOSTI

6. ČÍSELNÉ POSLOUPNOSTI A ŘADY 6.1. ČÍSELNÉ POSLOUPNOSTI 6. ČÍSELNÉ POSLOUPNOSTI A ŘADY 6.. ČÍSELNÉ POSLOUPNOSTI V této kpitole se dozvíte: jk defiujeme posloupost reálých ebo komplexích čísel; defiici vlstí evlstí limity poslouposti; defiici pojmů souvisejících

Více

Přehled často se vyskytujících limit posloupností. = ek. = 1 lim n n! = = C = α 0+

Přehled často se vyskytujících limit posloupností. = ek. = 1 lim n n! = = C = α 0+ Neurčité výrzy (lgebr s posloupostmi divergujícími k ekoeču), zvedeí pojmu číselé řdy, defiice POSLOUPNOST ČÁSTEČNÝCH SOUČTŮ, součet řdy, TVRZENÍ O NUTNÉ PODMÍNCE KONVERGENCE ŘADY, kokrétí příkldy výpočtu

Více

je číselná posloupnost. Pro všechna n položme s n = ak. Posloupnost

je číselná posloupnost. Pro všechna n položme s n = ak. Posloupnost Číselé řady Defiice (Posloupost částečých součtů číselé řady). Nechť (a ) =1 je číselá posloupost. Pro všecha položme s = ak. Posloupost ( s ) azýváme posloupost částečých součtů řady. Defiice (Součet

Více

n=1 ( Re an ) 2 + ( Im a n ) 2 = 0 Im a n = Im a a n definujeme předpisem: n=1 N a n = a 1 + a 2 +... + a N. n=1

n=1 ( Re an ) 2 + ( Im a n ) 2 = 0 Im a n = Im a a n definujeme předpisem: n=1 N a n = a 1 + a 2 +... + a N. n=1 [M2-P9] KAPITOLA 5: Číselé řady Ozačeí: R, + } = R ( = R) C } = C rozšířeá komplexí rovia ( evlastí hodota, číslo, bod) Vsuvka: defiujeme pro a C: a ± =, a = (je pro a 0), edefiujeme: 0,, ± a Poslouposti

Více

n=0 a n, n=0 a n = ±. n=0 n=0 a n diverguje k ±, a píšeme n=0 n=0 b n = t. Pak je konvergentní i řada n=0 (a n + b n ) = s + t. n=0 k a n a platí n=0

n=0 a n, n=0 a n = ±. n=0 n=0 a n diverguje k ±, a píšeme n=0 n=0 b n = t. Pak je konvergentní i řada n=0 (a n + b n ) = s + t. n=0 k a n a platí n=0 Nekoečé řady, geometrická řada, součet ekoečé řady Defiice Výraz a 0 a a a, kde {a i } i0 je libovolá posloupost reálých čísel, azveme ekoečou řadou Číslo se azývá -tý částečý součet Defiice Nekoečá řada

Více

(3n + 1) 3n Příklady pro samostatnou práci

(3n + 1) 3n Příklady pro samostatnou práci ... 4. 5. 6. 0 0 0 a q koverguje pro q < geometrická řada diverguje harmoická řada koverguje srovejte s teleskopickou řadou + + utá podmíka kovergece + 4 + + 7 ití srovávací kritérium, srováí s ití podílové

Více

Masarykova univerzita Přírodovědecká fakulta

Masarykova univerzita Přírodovědecká fakulta Masarykova uiverzita Přírodovědecká fakulta Zuzaa Došlá, Vítězslav Novák NEKONEČNÉ ŘADY Bro 00 c Zuzaa Došlá, Vítězslav Novák, Masarykova uiverzita, Bro, 998, 00 ISBN 80-0-949- 3 Kapitola 3 Řady absolutě

Více

Přednáška 7, 14. listopadu 2014

Přednáška 7, 14. listopadu 2014 Předáška 7, 4. listopadu 204 Uvedeme bez důkazu klasické zobecěí Leibizova kritéria (v ěmž b = ( ) + ). Tvrzeí (Dirichletovo a Abelovo kritérium). Nechť (a ), (b ) R, přičemž a a 2 a 3 0. Pak platí, že.

Více

6. Posloupnosti a jejich limity, řady

6. Posloupnosti a jejich limity, řady Moderí techologie ve studiu aplikovaé fyziky CZ..07/..00/07.008 6. Poslouposti a jejich limity, řady Posloupost je speciálí, důležitý příklad fukce. Při praktickém měřeí hodot určité fyzikálí veličiy dostáváme

Více

DUM č. 19 v sadě. 13. Ma-1 Příprava k maturitě a PZ algebra, logika, teorie množin, funkce, posloupnosti, řady, kombinatorika, pravděpodobnost

DUM č. 19 v sadě. 13. Ma-1 Příprava k maturitě a PZ algebra, logika, teorie množin, funkce, posloupnosti, řady, kombinatorika, pravděpodobnost projekt GML Bro Doces DUM č. 9 v sdě. M- Příprv k mturitě PZ lgebr, logik, teorie moži, fukce, poslouposti, řdy, kombitorik, prvděpodobost Autor: Jrmil Šimečková Dtum:.0.0 Ročík: mturití ročíky Aotce DUMu:

Více

1 Nekonečné řady s nezápornými členy

1 Nekonečné řady s nezápornými členy Nekoečé řady s ezáporými čley Příklad.. Rozhoděte o kovergeci ásledující řady Řešeí. Pro každé N platí Řada tg. tg. diverguje, a proto podle srovávacího kritéria diverguje také řada tg. Příklad.. Určete

Více

Posloupnosti a číselné řady. n + 1. n + 1 + n n + 1 + n. n n + 1 + n. = lim. n2 sin n! lim. = 0, je lim. lim. lim. 1 + b + b 2 + + b n) = 1 b

Posloupnosti a číselné řady. n + 1. n + 1 + n n + 1 + n. n n + 1 + n. = lim. n2 sin n! lim. = 0, je lim. lim. lim. 1 + b + b 2 + + b n) = 1 b Najděte itu Poslouposti a číselé řady ) + Protože + = + x ) + + =, je + + + + ) + = = 0 + + Najděte itu 3 si! + Protože je si! a 3 = 0, je 3 si! = 0 Najděte itu + a + a + + a + b + b, a

Více

M - Posloupnosti VARIACE

M - Posloupnosti VARIACE M - Poslouposti Autor: Mgr Jromír Juřek - http://wwwjrjurekcz Kopírováí jkékoliv dlší využití výukového mteriálu je povoleo pouze s uvedeím odkzu wwwjrjurekcz VARIACE Teto dokumet byl kompletě vytvoře,

Více

Vlastnosti posloupností

Vlastnosti posloupností Vlstosti posloupostí Nekoečá posloupost je fukce defiová v oboru přirozeých čísel Z toho plye, že kždá posloupost má prví čle (zčíme ), koečé poslouposti mjí i čle posledí Př Vypište prví čtyři čley poslouposti

Více

5. Posloupnosti a řady

5. Posloupnosti a řady Matematická aalýza I předášky M. Málka cvičeí A. Hakové a R. Otáhalové Zimí semestr 2004/05 5. Poslouposti a řady 5.1 Limita a hromadé hodoty. Mějme posloupost x ) prvků Hausdorffova topologického prostoru

Více

8.1 Úvod. Definice: [MA1-18:P8.1] výpočet obsahu plochy pod grafem funkce. (nejdříve jen pro a < b ) a = x 0 < x 1 <... < x n = b.

8.1 Úvod. Definice: [MA1-18:P8.1] výpočet obsahu plochy pod grafem funkce. (nejdříve jen pro a < b ) a = x 0 < x 1 <... < x n = b. KPITOL 8: určitý itegrál Riemův itegrál [M-8:P8.] motivce: výpočet oshu plochy pod grfem fukce 8. Úvod ejdříve je pro < ) řekeme, že moži D, je děleím itervlu,, jestliže je koečá, D. Prvky děleí D {x,

Více

Posloupnosti a řady. Obsah

Posloupnosti a řady. Obsah Poslouposti řdy Poslouposti řdy Obsh. Poslouposti... 8. Úvod do posloupostí... 8. Aritmetická geometrická posloupost... 9. Limit poslouposti... 9. Řdy... 0. Nekoečá geometrická řd... 0 Strák 7 Poslouposti

Více

Mocninné řady - sbírka příkladů

Mocninné řady - sbírka příkladů UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI PŘÍRODOVĚDECKÁ FAKULTA KATEDRA MATEMATICKÉ ANALÝZY A APLIKACÍ MATEMATIKY BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Mocié řady - sbírka příkladů Vedoucí bakalářské práce: Mgr. Iveta Bebčáková, Ph.D.

Více

Znegujte následující výroky a rozhodněte, jestli platí výrok, nebo jeho negace:

Znegujte následující výroky a rozhodněte, jestli platí výrok, nebo jeho negace: . cvičeí Příklady a matematickou idukci Dokažte:.! . Návody:. + +. + i i i i + + 4. + + + + + + + + Operace s možiami.

Více

ŘADY Jiří Bouchala a Petr Vodstrčil

ŘADY Jiří Bouchala a Petr Vodstrčil ŘADY Jiří Bouchala a Petr Vodstrčil Text byl vytvoře v rámci realizace projektu Matematika pro ižeýry 2. století (reg. č. CZ..07/2.2.00/07.0332), a kterém se společě podílela Vysoká škola báňská Techická

Více

8.2.7 Geometrická posloupnost

8.2.7 Geometrická posloupnost 87 Geometrická posloupost Předpokldy: 80, 80, 80, 807 Pedgogická pozámk: V hodiě rozdělím třídu dvě skupiy kždá z ich dělá jede z prvích dvou příkldů Větši studetů obou skupi potřebuje pomoc u tbule Ob

Více

POSLOUPNOSTI A ŘADY,

POSLOUPNOSTI A ŘADY, POSLOUPNOSTI A ŘADY, ÚVOD DO INTEGRÁLNÍHO POČTU Obsh Poslouposti řdy. Poslouposti reálých čísel................................ Aritmetická geometrická posloupost........................ 4.3 Nekoečé číselé

Více

Matematická analýza I

Matematická analýza I 1 Matematická aalýza ity posloupostí, součty ekoečých řad, ity fukce, derivace Matematická aalýza I látka z I. semestru iformatiky MFF UK Zpracovali: Odřej Keddie Profat, Ja Zaatar Štětia a další 2 Matematická

Více

Matematická analýza III - funkční posloupnosti a. Ing. Leopold Vrána

Matematická analýza III - funkční posloupnosti a. Ing. Leopold Vrána Mtemtická lýz III - fukčí poslouposti řdy Ig. Leopold Vrá Obsh Předmluv 5 Část. Mocié řdy 7 Kpitol. Kovergece mocié řdy 9 Kpitol. Součtová fukce mocié řdy 7 Část. Fukčí poslouposti 3 Kpitol 3. Kovergece

Více

Univerzita Karlova v Praze Pedagogická fakulta

Univerzita Karlova v Praze Pedagogická fakulta Uivrzit Krlov v Prz Pdgogická fkult SEMINÁRNÍ PRÁCE Z MATEMATICKÉ ANALÝZY KONVERGENCE ŘAD. přprcové vydáí / Cifrik, M-ZT Zdáí: Vyštřt kovrgci řdy, jstliž. ( ).!.. l ( ). 7.!. ( ). 8..! 4. 9. cos.. Vyprcováí:

Více

8.3.1 Pojem limita posloupnosti

8.3.1 Pojem limita posloupnosti .3. Pojem limit poslouposti Předpokldy: 30, 0 Pedgogická pozámk: Limit poslouposti eí pro studety sdo strvitelým pojmem. Hlvím problémem je podle mých zkušeostí edorozuměí s tím, zd mezi posloupostí její

Více

Verze z 17. května 2018.

Verze z 17. května 2018. Verze z 7. květ 8. Úvodí pozámk Tto sbírk byl sepsá se záměrem vytvořit sezm výpočetích postupů triků pro řešeí úloh, které se probírjí ve druhém semestru kurzu mtemtické lýzy. Sezm, v ěmž s devdesátiprocetí

Více

n 3 lim 3 1 = lim Je vidět, že posloupnost je neklesající, tedy z Leibnize řada konverguje, ( 1) k 1 k=1

n 3 lim 3 1 = lim Je vidět, že posloupnost je neklesající, tedy z Leibnize řada konverguje, ( 1) k 1 k=1 3. cvičeí Přílady. (a) (b) (c) ( ) ( 3 ) = Otestujeme itu 3 = 3 = = 0. Je vidět, že posloupost je elesající, tedy z Leibize řada overguje, ( ) Řada overguje podle Leibizova ritéria, ebot je zjevě erostoucí.

Více

Řešení písemné zkoušky z Matematické analýzy 1a ZS ,

Řešení písemné zkoušky z Matematické analýzy 1a ZS , Řešeí písemé zkoušky z Mtemtické lýzy ZS008-09,9..009 Příkld : Spočtěte limitu poslouposti lim + ) 7 + 8 5 + ) 4 4 +) 5). Ozčme : + 7 +, b 8 : 5 +) 4 4 +) 5,zjímáástedy lim b. Máme 7 8 + 7 + + 7 ) + 8

Více

POLYNOM. 1) Základní pojmy. Polynomem stupně n nazveme funkci tvaru. a se nazývají koeficienty polynomu. 0, n N. Čísla. kde

POLYNOM. 1) Základní pojmy. Polynomem stupně n nazveme funkci tvaru. a se nazývají koeficienty polynomu. 0, n N. Čísla. kde POLYNOM Zákldí pojmy Polyomem stupě zveme fukci tvru y ( L +, P + + + + kde,,, R,, N Čísl,,, se zývjí koeficiety polyomu Číslo c zveme kořeem polyomu P(, je-li P(c výrz (-c pk zýváme kořeový čiitel Vlstosti

Více

Řady s nezápornými členy

Řady s nezápornými členy Studujeme,kde 0pro N. Prořdysezáporýmičleymohousttpouzedvěmožosti. Rebo =+. Toplyeztoho,žeposloupost {s m } jeeklesjící,tedydlev2.9- lim s m =. VĚTA 2(lierit kovergetích řd): Nechť b kovergují.pk: (i)

Více

ZS 2018/19 Po 10:40 T5

ZS 2018/19 Po 10:40 T5 Cvičeí - Matematická aalýza ZS 08/9 Po 0:40 T5 Cvičeí 008 Řešte erovice v R: 8, log 3 ( 3+3 0 Částečý součet geometrické řady: pro každé q C, q, a N platí 3 Důsledek: +q +q + +q = q+ q si+si+ +si = si

Více

{} n n = 1 1. ŘADY Posloupnosti

{} n n = 1 1. ŘADY Posloupnosti ŘADY Poloupoti Kždá fukce, jejímž defiičím oborem je moži přirozeých číel ekoečá poloupot N, e zývá Kždá fukce, jejíž defiičí obor je moži všech přirozeých číel, kde je pevě dé přirozeé čílo, e zývá koečá

Více

a logaritmickou funkci a goniometrické funkce. 6.1 Násobení řad. Podívejme se neprve na násobení mnohočlenů x = x x n a y = y y n.

a logaritmickou funkci a goniometrické funkce. 6.1 Násobení řad. Podívejme se neprve na násobení mnohočlenů x = x x n a y = y y n. Matematická aalýza II předášky M. Málka cvičeí A. Hakové a R. Otáhalové Semestr letí 2005 6. Nekoečé řady fukcí V šesté kapitole pokračujeme ve studiu ekoečých řad. Nejprve odvozujeme základí tvrzeí o

Více

P. Girg. 23. listopadu 2012

P. Girg. 23. listopadu 2012 Řešeé úlohy z MS - díl prví P. Girg 2. listopadu 202 Výpočet ity poslouposti reálých čísel Věta. O algebře it kovergetích posloupostí.) Necht {a } a {b } jsou kovergetí poslouposti reálých čísel a echt

Více

Řešení písemné zkoušky z Matematické analýzy 1a ZS ,

Řešení písemné zkoušky z Matematické analýzy 1a ZS , Řešeí písemé zkoušky z Mtemtické lýzy ZS008-09,9009 Příkld : Spočtěte itu poslouposti 3 + + + 4 + 50 + 00 + 0 0 3 + + Řešeí:Ozčíme : +, b : 4 + 50 + 00 Zlomek,tvořící + 0 0,rozšířímevýrzem ++,čežvytkemeejvyššímociu

Více

Analytická geometrie

Analytická geometrie Alytická geometrie Vektory Prmetrické vyjádřeí přímky roviy Obecá rovice droviy Vektorový prostor Nechť jsou dáy ásledující mtemtické objekty: ) ) ) 4) Číselé těleso T. Neprázdá moži V. Zobrzeí Zobrzeí

Více

p = 6. k k se nazývá inverze v permutaci [ ] MATA P7 Determinanty Motivační příklad: Řešte soustavu rovnic o dvou neznámých: Permutace z n prvků:

p = 6. k k se nazývá inverze v permutaci [ ] MATA P7 Determinanty Motivační příklad: Řešte soustavu rovnic o dvou neznámých: Permutace z n prvků: ATA P Determity otivčí příkld: Řešte soustvu rovic o dvou ezámých: x + x = b x + x = b Permutce z prvků: Je dá moži = {,,, }, kde N Kždá uspořádá -tice [ k, k, k ] vytvořeá z všech prvků možiy se zývá

Více

D = H = 1. člen posloupnosti... a 1 2. člen posloupnosti... a 2 3. člen posloupnosti... a 3... n. člen posloupnosti... a n

D = H = 1. člen posloupnosti... a 1 2. člen posloupnosti... a 2 3. člen posloupnosti... a 3... n. člen posloupnosti... a n /9 POSLOUPNOSTI Zákldí pojmy: Defiice poslouposti Vlstosti poslouposti Určeí poslouposti Aritmetická posloupost Geometrická posloupost Užití poslouposti. Defiice poslouposti Př. Sestrojte grf fukce y =.x

Více

Univerzita Karlova v Praze Pedagogická fakulta

Univerzita Karlova v Praze Pedagogická fakulta Uverzt Krlov v Prze Pedgogcká kult SEMINÁRNÍ PRÁCE Z POLYNOMICKÉ ALGEBRY POLYNOM / CIFRIK Zdáí: Vyšetřete všem probrým prostředky polyom Vyprcováí: Rcoálí kořey Podle věty: Nechť p Q je koře polyomu q

Více

Užitečné zdroje příkladů jsou: Materiály ke cvičením z Kalkulu 3 od Kristýny Kuncové:

Užitečné zdroje příkladů jsou: Materiály ke cvičením z Kalkulu 3 od Kristýny Kuncové: Užitečé zdroje příkladů jsou: Materiály ke cvičeím z Kalkulu 3 od Kristýy Kucové: http://www.karli.mff.cui.cz/~kucova/historie8. php K posloupostem řad a fukcí Ilja Čerý: Iteligetí kalkulus. Olie zde:

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA PEDAGOGICKÁ KATEDRA MATEMATIKY, FYZIKY A TECHNICKÉ VÝCHOVY MOCNINNÉ ŘADY - ŘEŠENÉ PŘÍKLADY BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Kteři Bábíčková Přírodovědá studi, Mtemtická studi Vedoucí

Více

Posloupnosti na střední škole Bakalářská práce

Posloupnosti na střední škole Bakalářská práce MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ Přírodovědecká fkult Ktedr mtemtiky Poslouposti středí škole Bklářská práce Bro 00 Kteři Rábová Prohlášeí Prohlšuji, že tto bklářská práce je mým původím utorským dílem, které

Více

Obsah. 1 Mocninné řady Definice a vlastnosti mocninných řad Rozvoj funkce do mocninné řady Aplikace mocninných řad...

Obsah. 1 Mocninné řady Definice a vlastnosti mocninných řad Rozvoj funkce do mocninné řady Aplikace mocninných řad... Obsah 1 Mocié řady 1 1.1 Defiice a vlastosti mociých řad.................... 1 1. Rozvoj fukce do mocié řady...................... 5 1.3 Aplikace mociých řad........................... 10 1 Kapitola 1

Více

Základní elementární funkce.

Základní elementární funkce. 6. předášk Zákldí elemetárí fukce. Defiice: Elemetárími fukcemi zveme všech fukce, které jsou vtvoře koečým počtem zákldích opercí ze zákldích elemetárích fukcí. Zákldí operce s fukcemi jsou:. Sčítáí dvou

Více

k(k + 1) = A k + B. s n = n 1 n + 1 = = 3. = ln 2 + ln. 2 + ln

k(k + 1) = A k + B. s n = n 1 n + 1 = = 3. = ln 2 + ln. 2 + ln Číselé řady - řešeé přílady ČÍSELNÉ ŘADY - řešeé přílady A. Součty řad Vzorové přílady:.. Přílad. Určete součet řady + = + 6 + +.... Řešeí: Rozladem -tého čleu řady a parciálí zlomy dostáváme + = + ) =

Více

9. Číselné posloupnosti a řady

9. Číselné posloupnosti a řady 9 548 5: Josef Herdl Číselé poslouposti řdy 9 Číselé poslouposti řdy Defiice 9 (číselá posloupost Fuce se zývá číselá posloupost : (9 Jestliže pro obor hodot R ( poslouposti pltí R ( budeme řít že posloupost

Více

1.2. MOCNINA A ODMOCNINA

1.2. MOCNINA A ODMOCNINA .. MOCNINA A ODMOCNINA V této kpitole se dozvíte: jk je defiová oci s přirozeý, celý, rcioálí oecý reálý epoete jké jsou její vlstosti; jk je defiová přirozeá odoci, jké jsou její vlstosti jk se dá vyjádřit

Více

8. Elementární funkce

8. Elementární funkce Moderí techologie ve studiu plikové fzik CZ.1.07/2.2.00/07.0018 8. Elemetárí fukce Historie přírodích věd potvrzuje, že většiu reálě eistujících dějů lze reprezetovt mtemtickými model, které jsou popsá

Více

I. TAYLORŮV POLYNOM ( 1

I. TAYLORŮV POLYNOM ( 1 I. TAYLORŮV POLYNOM Připomeňme si defiice elemetárích fukcí: a si( = 2+ = ( (2+! b cos( = 2 = ( (2! c e = =!. Dokažte, že Taylorův polyom k-tého řádu v bodě pro fukce f je rove polyomu P : (tyto výsledky

Více

Střední průmyslová škola sdělovací techniky Panská 3 Praha 1 Jaroslav Reichl

Střední průmyslová škola sdělovací techniky Panská 3 Praha 1 Jaroslav Reichl Středí průmyslová škol sdělovcí techiky Pská 3 Prh Jroslv Reichl, 00 Jroslv Reichl OBSAH Poslouposti, Jroslv Reichl, 00 Poslouposti jejich vlstosti 3 Pojem posloupost 3 Připomeutí fukcí 3 Defiice poslouposti

Více

je konvergentní, právě když existuje číslo a R tak, že pro všechna přirozená <. Číslu a říkáme limita posloupnosti ( ) n n 1 n n n

je konvergentní, právě když existuje číslo a R tak, že pro všechna přirozená <. Číslu a říkáme limita posloupnosti ( ) n n 1 n n n 8.3. Limity ěkterých posloupostí Předpoklady: 83 Opakováí z miulé hodiy: 8 Hodoty poslouposti + se pro blížící se k ekoeču blíží k a to tak že mezi = posloupostí a číslem eexistuje žádá mezera říkáme že

Více

1 Základní pojmy a vlastnosti

1 Základní pojmy a vlastnosti Základí pojmy a vlastosti DEFINICE (Trigoometrický polyom a řada). Fukce k = (a cos(x) + b si(x)) se azývá trigoometrický polyom. Řada = (a cos(x) + b si(x)) se azývá trigoometrická řada. TVRZENÍ (Ortogoalita).

Více

Matematika NÁRODNÍ SROVNÁVACÍ ZKOUŠKY DUBNA 2018

Matematika NÁRODNÍ SROVNÁVACÍ ZKOUŠKY DUBNA 2018 NÁRODNÍ SROVNÁVACÍ ZKOUŠKY Mtemtik T DUBNA 08 : 8. dub 08 D : 884 P P P S M. M. M. : 0 : 5,5 % : 0 : 7,8 : -7,5 M.. P : -6,0 : 9,7 Zopkujte si zákldí iformce ke zkoušce: Test obshuje 0 úloh jeho řešeí

Více

1.8.1 Mnohočleny, sčítání a odčítání mnohočlenů

1.8.1 Mnohočleny, sčítání a odčítání mnohočlenů .8. Mohočley, sčítáí odčítáí mohočleů Předpokldy: 7 Mohočle = zvláští typ výrzů. Jk je pozáme? Mohočley obshují pouze přirozeé mociy ezámých (jedé ebo více) kostty. Př. : Rozhodi, které z ásledujících

Více

je konvergentní, právě když existuje číslo a R tak, že pro všechna přirozená <. Číslu a říkáme limita posloupnosti ( ) n n 1 n n n

je konvergentní, právě když existuje číslo a R tak, že pro všechna přirozená <. Číslu a říkáme limita posloupnosti ( ) n n 1 n n n 8.3. Limity ěkterých posloupostí Předpoklady: 83 Pedagogická pozámka: Tuto a tři ásledující hodiy je možé probrat za dvě vyučovací hodiy. V této hodiě je možé vyechat dokazováí limit v příkladu 3. Opakováí

Více

Matematika NÁRODNÍ SROVNÁVACÍ ZKOUŠKY ÚNORA 2019

Matematika NÁRODNÍ SROVNÁVACÍ ZKOUŠKY ÚNORA 2019 NÁRODNÍ SROVNÁVACÍ ZKOUŠKY ÚNORA 09 T á D P č P č ů ú P ů ě S á :. úor 09 : 004 : 0 M. M. M. á : 9, % ě č M.. P ů ě ž ó : 0 ž ž ó : 0 ó : -7,5 ž ó : -,8 ó : 4,4 Zopkujte si zákldí iformce ke zkoušce: Test

Více

Matematika NÁRODNÍ SROVNÁVACÍ ZKOUŠKY BŘEZNA 2018

Matematika NÁRODNÍ SROVNÁVACÍ ZKOUŠKY BŘEZNA 2018 NÁRODNÍ SROVNÁVACÍ ZKOUŠKY Mtemtik T BŘEZNA 08 :. břez 08 D : 0 P P P : 0 M. M. M. :,8 % S : 0 : 7,5 : -7,5 M. P : -,0 : 0,6 Zopkujte si zákldí iformce ke zkoušce: Test obshuje 0 úloh jeho řešeí máte 90

Více

O Jensenově nerovnosti

O Jensenově nerovnosti O Jeseově erovosti Petr Vodstrčil petr.vodstrcil@vsb.cz Katedra aplikovaé matematiky, Fakulta elektrotechiky a iformatiky, Vysoká škola báňská Techická uiverzita Ostrava Ostrava, 28.1. 2019 (ŠKOMAM 2019)

Více

Matematika 1. Katedra matematiky, Fakulta stavební ČVUT v Praze. středa 10-11:40 posluchárna D / 13. Posloupnosti

Matematika 1. Katedra matematiky, Fakulta stavební ČVUT v Praze. středa 10-11:40 posluchárna D / 13. Posloupnosti Úvod Opakováí Poslouposti Příklady Matematika 1 Katedra matematiky, Fakulta stavebí ČVUT v Praze středa 10-11:40 posluchára D-1122 2012 / 13 Úvod Opakováí Poslouposti Příklady Úvod Opakováí Poslouposti

Více

Řešení písemné zkoušky z Matematické analýzy 1a ZS ,

Řešení písemné zkoušky z Matematické analýzy 1a ZS , Řešeí písemé zkoušky z Matematické aalýzy a ZS008-09,0..009 Příklad : Spočtěte itu poslouposti 75 + 60 ) 75 60 + ) 0 + ) 0 +) 70 ) 70. 5 bodů) Řešeí:Ozačíme a : 75 + 60 75 60,dále b : + ) 0 + ) 0,akoečě

Více

Petr Šedivý Šedivá matematika

Petr Šedivý  Šedivá matematika LIMITA POSLOUPNOSTI Úvod: Kapitola, kde poprvé arazíme a ekoečo. Argumety posloupostí rostou ade všechy meze a zkoumáme, jak vypadají hodoty poslouposti. V kapitole se sezámíte se základími typy it a početími

Více

Funkce. RNDr. Yvetta Bartáková. Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou

Funkce. RNDr. Yvetta Bartáková. Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou Fukce RNDr. Yvetta Bartáková Gymázium, SOŠ a VOŠ Ledeč ad Sázavou Limita poslouposti a fukce VY INOVACE_0 9_M Gymázium, SOŠ a VOŠ Ledeč ad Sázavou A) Limita poslouposti Říkáme, že posloupost a je kovergetí,

Více

VIII. Primitivní funkce a Riemannův integrál

VIII. Primitivní funkce a Riemannův integrál VIII. Primitivní funkce Riemnnův integrál VIII.2. Riemnnův integrál opkování Vět. Nechť f je spojitá funkce n intervlu, b nechť c, b. Oznčíme-li F (x) = x (, b), pk F (x) = f(x) pro kždé x (, b). VIII.3.

Více

PRACOVNÍ SEŠIT POSLOUPNOSTI A FINANČNÍ MATEMATIKA. 5. tematický okruh:

PRACOVNÍ SEŠIT POSLOUPNOSTI A FINANČNÍ MATEMATIKA. 5. tematický okruh: Připrv se státí mturití zkoušku z MATEMATIKY důkldě, z pohodlí domov olie PRACOVNÍ SEŠIT 5. temtický okruh: POSLOUPNOSTI A FINANČNÍ MATEMATIKA vytvořil: RNDr. Věr Effeberger expertk olie příprvu SMZ z

Více

jako konstanta nula. Obsahem centrálních limitních vět je tvrzení, že distribuční funkce i=1 X i konvergují za určitých

jako konstanta nula. Obsahem centrálních limitních vět je tvrzení, že distribuční funkce i=1 X i konvergují za určitých 9 Limití věty. V aplikacích teorie pravděpodobosti (matematická statistika, metody Mote Carlo se užívají tvrzeí vět o kovergeci posloupostí áhodých veliči. Podle povahy kovergece se limití věty teorie

Více

Budeme pokračovat v nahrazování funkce f(x) v okolí bodu a polynomy, tj. hledat vhodné konstanty c n tak, aby bylo pro malá x a. = f (a), f(x) f(a)

Budeme pokračovat v nahrazování funkce f(x) v okolí bodu a polynomy, tj. hledat vhodné konstanty c n tak, aby bylo pro malá x a. = f (a), f(x) f(a) Předáša 7 Derivace a difereciály vyšších řádů Budeme poračovat v ahrazováí fuce f(x v oolí bodu a polyomy, tj hledat vhodé ostaty c ta, aby bylo pro malá x a f(x c 0 + c 1 (x a + c 2 (x a 2 + c 3 (x a

Více

2. Funkční řady Studijní text. V předcházející kapitole jsme uvažovali řady, jejichž členy byla reálná čísla. Nyní se budeme zabývat studiem

2. Funkční řady Studijní text. V předcházející kapitole jsme uvažovali řady, jejichž členy byla reálná čísla. Nyní se budeme zabývat studiem 2. Funkční řd Studijní text 2. Funkční řd V předcházející kpitole jsme uvžovli řd, jejichž člen bl reálná čísl. Nní se budeme zbývt studiem obecnějšího přípdu, kd člen řd tvoří reálné funkce. Definice

Více

PRACOVNÍ SEŠIT ČÍSELNÉ OBORY. 1. tematický okruh: Připrav se na státní maturitní zkoušku z MATEMATIKY důkladně, z pohodlí domova a online.

PRACOVNÍ SEŠIT ČÍSELNÉ OBORY. 1. tematický okruh: Připrav se na státní maturitní zkoušku z MATEMATIKY důkladně, z pohodlí domova a online. Připrv se státí mturití zkoušku z MATEMATIKY důkldě, z pohodlí domov olie PRACOVNÍ SEŠIT. temtický okruh: ČÍSELNÉ OBORY vytvořil: RNDr. Věr Effeberger expertk olie příprvu SMZ z mtemtiky školí rok 204/205

Více

V předchozích kapitolách byla popsána inverzní operace k derivování. Zatím nebylo jasné, k čemu tento nástroj slouží.

V předchozích kapitolách byla popsána inverzní operace k derivování. Zatím nebylo jasné, k čemu tento nástroj slouží. NEWTONŮV INTEGRÁL V předchozích kpitolách byl popsán inverzní operce k derivování Ztím nebylo jsné, k čemu tento nástroj slouží Uvžujme trmvj, která je poháněn elektřinou při brždění vyrábí dynmem elektřinu:

Více

Cvičení 1.1. Dokažte Bernoulliovu nerovnost (1 + x) n 1 + nx, n N, x 2. Platí tato nerovnost obecně pro všechna x R a n N?

Cvičení 1.1. Dokažte Bernoulliovu nerovnost (1 + x) n 1 + nx, n N, x 2. Platí tato nerovnost obecně pro všechna x R a n N? 1 Prví prosemiář Cvičeí 1.1. Dokažte Beroulliovu erovost (1 + x) 1 + x, N, x. Platí tato erovost obecě pro všecha x R a N? Řešeí: (a) Pokud předpokládáme x 1, pak lze řešit klasickou idukcí. Pro = 1 tvrzeí

Více

ZÁKLADNÍ SUMAČNÍ TECHNIKY

ZÁKLADNÍ SUMAČNÍ TECHNIKY Zápdočeská uiverzit v Plzi Fkult pedgogická Bklářská práce ZÁKLADNÍ SUMAČNÍ TECHNIKY Diel Tyr Plzeň Prohlšuji, že jsem tuto práci vyprcovl smosttě s použitím uvedeé litertury zdrojů iformcí. V Plzi,..

Více

MATEMATICKÁ INDUKCE. 1. Princip matematické indukce

MATEMATICKÁ INDUKCE. 1. Princip matematické indukce MATEMATICKÁ INDUKCE ALEŠ NEKVINDA. Pricip matematické idukce Nechť V ) je ějaká vlastost přirozeých čísel, apř. + je dělitelé dvěma či < atd. Máme dokázat tvrzeí typu Pro každé N platí V ). Jeda možost

Více

u, v, w nazýváme číslo u.( v w). Chyba! Chybné propojení.,

u, v, w nazýváme číslo u.( v w). Chyba! Chybné propojení., Def: Vetorovým součiem vetorů u =(u, u, u 3 ) v = (v, v, v 3 ) zýváme vetor u v = (u v 3 u 3 v, u 3 v u v 3, u v u v ) Vět: Pro vetory i, j, ortoormálí báze pltí i i = j = i, i = j Vět: Nechť u v, w, jsou

Více

Matematika NÁRODNÍ SROVNÁVACÍ ZKOUŠKY BŘEZNA 2018

Matematika NÁRODNÍ SROVNÁVACÍ ZKOUŠKY BŘEZNA 2018 NÁRODNÍ SROVNÁVACÍ ZKOUŠKY Mtemtik T BŘEZNA 08 : 9. břez 08 D : 897 P P P : 0 M. M. M. :, % S : 0 : 0 : -7,5 M. P : -, : 0, Zopkujte si zákldí iformce ke zkoušce: Test obshuje 0 úloh jeho řešeí máte 90

Více

I. TAYLORŮV POLYNOM. Taylorovy řady některých funkcí: Pro x R platí: sin(x) =

I. TAYLORŮV POLYNOM. Taylorovy řady některých funkcí: Pro x R platí: sin(x) = Taylorovy řady ěkterých fukcí: I. TAYLORŮV POLYNOM Pro R platí: si) = 2+ = ), cos) = 2 2+)! = ), 2)! e = =.! Pro, : log + ) = = ) Pro, ) a a R: + ) a = a ) =, kde ) a = a a ) a 2) a +).!. Nalezěte Taylorův

Více

Matematika NÁRODNÍ SROVNÁVACÍ ZKOUŠKY ÚNORA 2018

Matematika NÁRODNÍ SROVNÁVACÍ ZKOUŠKY ÚNORA 2018 NÁRODNÍ SROVNÁVACÍ ZKOUŠKY Mtemtik T ÚNORA 08 :. úor 08 D : 96 P P P : 0 M. M. : 0 : 0 M. :,4 % S : -7,5 M. P : -,8 : 4,5 Zopkujte si zákldí iformce ke zkoušce: Test obshuje 0 úloh jeho řešeí máte 90 miut

Více

Lineární zobrazení. 90 ve směru od z k x a symbolem h otočení kolem osy z o. 2 n

Lineární zobrazení. 90 ve směru od z k x a symbolem h otočení kolem osy z o. 2 n ieárí zbrzeí V prstru je dá krtézský systém suřdic Oyz Ozčme symblem f tčeí klem sy 9 ve směru d y k z symblem g tčeí klem sy y 9 ve směru d z k symblem h tčeí klem sy z ) Určete suřdice bdů f ( M ) (

Více

Matematika NÁRODNÍ SROVNÁVACÍ ZKOUŠKY BŘEZNA 2019

Matematika NÁRODNÍ SROVNÁVACÍ ZKOUŠKY BŘEZNA 2019 NÁRODNÍ SROVNÁVACÍ ZKOUŠKY T BŘEZNA 09 D : 30. břez 09 M. možé skóre: 30 Počet řešitelů testu: 85 M. dosžeé skóre: 30 Počet úloh: 30 Mi. možé skóre: -7,5 Průměrá vyechost: 9, % Mi. dosžeé skóre: -,8 Správé

Více

Matematika NÁRODNÍ SROVNÁVACÍ ZKOUŠKY BŘEZNA 2019

Matematika NÁRODNÍ SROVNÁVACÍ ZKOUŠKY BŘEZNA 2019 NÁRODNÍ SROVNÁVACÍ ZKOUŠKY T BŘEZNA 9 D : 8. břez 9 Mx. možé skóre: Počet řešitelů testu: Mx. dosžeé skóre: Počet úloh: Mi. možé skóre: -7,5 Průměrá vyechost:, %Správé Mi. dosžeé skóre: -, odpovědi jsou

Více

NEWTONŮV INTEGRÁL. V předchozích kapitolách byla popsána inverzní operace k derivování. Zatím nebylo jasné, k čemu tento nástroj slouží.

NEWTONŮV INTEGRÁL. V předchozích kapitolách byla popsána inverzní operace k derivování. Zatím nebylo jasné, k čemu tento nástroj slouží. NEWTONŮV INTEGRÁL V předchozích kpitolách byl popsán inverzní operce k derivování. Ztím nebylo jsné, k čemu tento nástroj slouží. Uvžujme trmvj, která je poháněn elektřinou při brždění vyrábí dynmem elektřinu:

Více

1 Základní matematické pojmy Logika Množiny a jejich zobrazení... 7

1 Základní matematické pojmy Logika Množiny a jejich zobrazení... 7 Semiář z matematické aalýzy I Čížek Jiří-Kubr Mila 8 září 007 Obsah Základí matematické pojmy Logika Možiy a jejich zobrazeí 7 Reálá a komplexí čísla 6 Poslouposti 7 Základí vlastosti posloupostí 7 Limita

Více

6 Stabilita lineárních diskrétních regulačních obvodů

6 Stabilita lineárních diskrétních regulačních obvodů 6 Stbilit lieárích diskrétích regulčích obvodů Pro diskrétí systémy pltí stejá defiice stbility jko pro systémy spojité. Systém je stbilí, když se po odezěí vstupího sigálu vrátí zpět do rovovážého stvu.

Více

Matematika 1. Ivana Pultarová Katedra matematiky, Fakulta stavební ČVUT v Praze. středa 10-11:40 posluchárna D Posloupnosti

Matematika 1. Ivana Pultarová Katedra matematiky, Fakulta stavební ČVUT v Praze. středa 10-11:40 posluchárna D Posloupnosti Úvod Opakováí Poslouposti Příklady Matematika 1 Ivaa Pultarová Katedra matematiky, Fakulta stavebí ČVUT v Praze středa 10-11:40 posluchára D-1122 Úvod Opakováí Poslouposti Příklady Úvod Opakováí Poslouposti

Více

NMAF063 Matematika pro fyziky III Zkoušková písemná práce 17. ledna 2019

NMAF063 Matematika pro fyziky III Zkoušková písemná práce 17. ledna 2019 Jméo: Příklad 2 3 Celkem bodů Bodů 0 8 2 30 Získáo 0 Uvažujte posloupost distribucí {f } + = D (R defiovaou jako f (x = ( δ x m, kde δ ( x m začí Diracovu distribuci v bodě m Najděte limitu f = lim + f

Více

Základní věta integrálního počtu (Newton Leibnizova) nám umožní výpočet určitých integrálů. Poznáte základní vlastnosti určitých integrálů.

Základní věta integrálního počtu (Newton Leibnizova) nám umožní výpočet určitých integrálů. Poznáte základní vlastnosti určitých integrálů. Mtemtik II Výpočet vlstosti určitého itegrálu Výpočet vlstosti určitého itegrálu Cíle Zákldí vět itegrálího počtu (Newto Leiizov) ám umoží výpočet určitých itegrálů Pozáte zákldí vlstosti určitých itegrálů

Více

LINEÁRNÍ DIFERENCIÁLNÍ ROVNICE 2.ŘÁDU

LINEÁRNÍ DIFERENCIÁLNÍ ROVNICE 2.ŘÁDU LINEÁRNÍ DIFERENCIÁLNÍ ROVNICE 2.ŘÁDU ZDENĚK ŠIBRAVA 1. Obecné řešení lin. dif. rovnice 2.řádu s konstntními koeficienty 1.1. Vrice konstnt. Příkld 1.1. Njděme obecné řešení diferenciální rovnice (1) y

Více

Zimní semestr akademického roku 2015/ listopadu 2015

Zimní semestr akademického roku 2015/ listopadu 2015 Cvičeí k předmětu BI-ZMA Tomáš Kalvoda Katedra aplikovaé matematiky FIT ČVUT Matěj Tušek Katedra matematiky FJFI ČVUT Obsah Cvičeí Zimí semestr akademického roku 2015/2016 20. listopadu 2015 Předmluva

Více

Opakovací test. Posloupnosti A, B

Opakovací test. Posloupnosti A, B VY INOVACE_MAT_189 Opkovcí test Poslouposti A, B Mgr. Rdk Mlázovská Období vytvořeí: prosiec 01 Ročík: čtvrtý Temtická oblst: mtemtické vzděláváí Předmět: mtemtik, příprv k mturitě, příprv VŠ, opkováí,

Více

Posloupnosti. a a. 5) V aritmetické posloupnosti je dáno: a

Posloupnosti. a a. 5) V aritmetické posloupnosti je dáno: a Poslouposti ) Prví čle ritmetické poslouposti je diferece Určete prvích pět čleů této poslouposti ) Prví čle ritmetické poslouposti je 8 diferece Určete prvích pět čleů této poslouposti ) V ritmetické

Více

Definice obecné mocniny

Definice obecné mocniny Defiice obecé mociy Zavedeí obecé mociy omocí ity číselé oslouosti lze rovést ěkolika zůsoby Níže uvedeý zůsob využívá k defiici eoeciálí fukce itu V dalším budeme otřebovat ásledující dvě erovosti: Lemma

Více

Číselné řady. 1 m 1. 1 n a. m=2. n=1

Číselné řady. 1 m 1. 1 n a. m=2. n=1 Číselé řady Úvod U řad budeme řešit dva typy úloh: alezeí součtu a kovergeci. Nalezeí součtu (v případě, že řada koverguje) je obecě mohem těžší, elemetárě lze sečíst pouze ěkolik málo typů řad. Součet

Více

6. FUNKCE A POSLOUPNOSTI

6. FUNKCE A POSLOUPNOSTI 6. FUNKCE A POSLOUPNOSTI Fukce Dovedosti:. Základí pozatky o fukcích -Chápat defiici fukce,obvyklý způsob jejího zadáváí a pojmy defiičí obor hodot fukce. U fukcí zadaých předpisem umět správě operovat

Více

Až dosud jsme se zabývali většinou reálnými posloupnostmi, tedy zobrazeními s definičním

Až dosud jsme se zabývali většinou reálnými posloupnostmi, tedy zobrazeními s definičním Limit funkce. Zákldní pojmy Až dosud jsme se zbývli většinou reálnými posloupnostmi, tedy zobrzeními s definičním oborem N. Nyní obrátíme svou pozornost n širší třídu zobrzení. Definice.. Zobrzení f, jehož

Více

VIII. Primitivní funkce a Riemannův integrál

VIII. Primitivní funkce a Riemannův integrál VIII. Primitivní funkce Riemnnův integrál VIII.2. Primitivní funkce Definice. Nechť funkce f je definován n neprázdném otevřeném intervlu I. Řekneme, že funkce F : I R je primitivní funkce k f n intervlu

Více

Content. 1. Úvodní opakování Mocnina a logaritmus. a R. n N n > 1

Content. 1. Úvodní opakování Mocnina a logaritmus. a R. n N n > 1 Cotet Úvodí opováí Moci logritmus Goiometricé fuce Zobrzeí jeho záldí vlstosti O možiě R 4 O možiě ompleích čísel 5 Oolí bodu (v R v C 6 Číselé poslouposti 6 Záldí vlstosti 6 Limit poslouposti 6 Aritmeti

Více