Výroční zpráva Sušické kulturní centrum SIRKUS, p.o.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výroční zpráva Sušické kulturní centrum SIRKUS, p.o."

Transkript

1 2013 Výrční zpráva Sušické kulturní centrum SIRKUS, p

2 Obsah 1. Úvd Základní údaje Vymezení hlavníh účelu a předmětu činnsti Organizační struktura Činnst jedntlivých slžek rganizace... 5 a. Kin... 5 b. Sklvna... 6 c. Knihvna... 7 d. Galerie... 8 e. Galerie Branka... 9 f. Kafe... 9 g. Sušické nviny h. Splky Akce nvé i tradiční Prpagace Plánvaný vývj pr rk Hspdaření rganizace

3 1. Úvd Vážení příznivci kultury, Stejně, jak v rce 2012 dšl v rce 2013 ke změně statutárníh zástupce a t k datu Od léta až d knce rku dcházel pstupně ke stabilizaci chdu rganizace. Dšl k řadě rganizačních změn, které vedly k autmatizaci fungvání kulturníh centra. Chtěl bych především pděkvat půvdním zaměstnancům za jejich trpělivst v dbě změn. Nvým zaměstnancům za jejich úsilí a tvrdu práci, kteru dvádí pr fungvání celé rganizace. Myslím si, že rganizace je nyní stabilní a má pevnu platfrmu pr naplňvání hlavníh předmětu činnsti. Velké pděkvání patří vedení města a celému městskému úřadu v Sušici za velice vstřícné jednání a pmc při realizaci veškerých plánů. Sušice je a vždy byla kulturním centrem pr velku spádvu blast. Kultura je zde na vyské úrvni především díky půsbení mnha splků, zájmvých skupin, nadšenců d divadla, výbrných muzikantů atd. Cílem Sušickéh kulturníh centra je vytvářet kvalitní pdmínky pr fungvání těcht subjektů a pmci jim na pli prpagace a vytvřit živý vztah mezi nimi, dále přivážet d Sušice kvalitní a pestrý kulturní prgram pr všechny generace. 2. Základní údaje Název rganizace: Sušické kulturní centrum SIRKUS, p.. Sídl: Příkpy 178, Sušice, kres Klatvy IČO: Statutární zástupce: Ing. Karel Sedlecký Webvé stránky: Zřizvatel rganizace: Měst Sušice, Náměstí svbdy 138/I, Sušice, kres Klatvy Dne byl přijat nvé znění zřizvací listiny. 3. Vymezení hlavníh účelu a předmětu činnsti Organizace pskytuje a zajišťuje kulturní, vzdělávací, splečenské a vlnčasvé služby pr všechny věkvé kategrie bčanů a návštěvníků Města Sušice: veřejné předvedení autrských děl (divadelní představení, kncerty, výstavy), veřejné předvedení audivizuálních děl ve smyslu zákna č. 273/1993 Sb. (kin), 2

4 pskytvání veřejných knihvnických a infrmačních služeb ve smyslu zákna č. 257/2001 Sb. (knihvní zákn) prvzváním Městské knihvny v Sušici, pvěřené rvněž výknem reginálních funkcí (viz Smluva přenesení reginálních služeb uzavřená se Studijní a vědecku knihvnu Plzeňskéh kraje) a Místní knihvny Chmelná, vydávání peridickéh tisku ve smyslu zákna č. 81/1966 Sb. a neperidických publikací dle zákna č. 37/1995 Sb. a pskytvání placené reklamy a inzerce v těcht tiskvinách, vzdělávací a pznávací činnsti včetně zajištění návštěv divadelních představení, kulturních památek, výstav aj., příspěvkvá rganizace je zřizvatelem subru zájmvé umělecké činnsti - smíšenéh pěveckéh sbru Svatbr, dechvé hudby Slvačka, hudebníh subru Karavana Swingers Band, tanečníh klubu Fialka a splku Sušické chtnické divadl Schdy. V rámci zřizvatelské funkce bude SKC splupracvat s uvedenými subry při zajištění prstr pr činnst v rámci a mžnstech zařízení spravvaných SKC v Sušici a bude spravvat finanční prstředky, které subry získají jak dtace d Města Sušice a jiných rgánů a rganizací, d spnzrů a z jejich vlastní činnsti. Zřizvatel pvluje příspěvkvé rganizaci následující dplňkvé činnsti za účelem lepšíh využívání hspdářských mžnstí a dbrnsti svých zaměstnanců. Dplňkvá činnst nesmí narušvat a mezvat plnění hlavníh účelu a předmětu činnsti příspěvkvé rganizace a musí být sledvána dděleně. V rámci řemeslné živnsti se jedná tyt bry: Přílha č.1, část c) zákna 455/1991 živnstenském pdnikání - Hstinská činnst V rámci živnsti vlné Výrba, bchd a služby neuvedené v přílhách 1 až 3 zákna 455/1991 živnstenském pdnikání se jedná zejména tyt bry: 14. Vydavatelské činnsti, plygrafická výrba, knihařské a kpírvací práce 15. Výrba, rzmnžvání, distribuce, prdej, prnájem zvukvých a zvukvěbrazvých záznamů a výrba nenahraných nsičů údajů a záznamů 47. Zprstředkvání bchdu a služeb 48. Velkbchd a malbchd 59. Prnájem a půjčvání věcí mvitých 62. Příprava a vypracvání technických návrhů, grafické a kresličské práce 66. Reklamní činnst, marketing, mediální zastupení 71. Prvzvání cestvní agentury a průvdcvská činnst v blasti cestvníh ruchu 72. Mimšklní výchva a vzdělávání, přádání kurzů, šklení, včetně lektrské činnsti 73. Prvzvání kulturních, kulturně-vzdělávacích a zábavních zařízení, přádání kulturních prdukcí, zábav, výstav, veletrhů, přehlídek, prdejních a bdbných akcí 3

5 4. Organizační struktura Během rku 2013 dšl k pdstatným rganizačním změnám a t jak z důvdu zvýšení efektivity práce, tak z důvdu nárůstu bjemu činnsti. V srpnu byla bsazena nvá pzice hlavníh eknma a v listpadu pak pzice dramaturga, tím se ustálil pčet zaměstnanců na 18,6 úvazků. Obrázek 1: Mzdy - rzpčet a plnění v tis. Kč Rzpčet Plnění Skutečnstrzpčet Mzdy celkem OON celkem Odvdy zdravtní Odvdy sciální Rezerva Celkem Z výše uvedené tabulky vyplývá, že ačkliv dšl během rku 2013 k navýšení pčtu zaměstnanců, nebyl překrčen rzpčet stanvený na rk

6 5. Činnst jedntlivých slžek rganizace a. Kin Budva kina je jednu z multikulturních budv, kde se knají akce různéh druhu a žánru, d klasických prjekcí p akce divadelní, taneční, hudební a dále také besedy, přednášky a semináře. V budvě kina se nachází i galerie výtvarnéh umění, která sem přivádí stále více návštěvníků a kavárna, která pskytuje nenahraditelné zázemí pr maminky s dětmi a t díky svému plně vybavenému dětskému kutku. Jedním z úspěchů kina byl získání 1. místa za návštěvnst Filmvéh klubu pdle veliksti měst. pčet Odehrané prjekce 575 Diváků celkem Šklní a předšklní představení 17 z th pčet dětí 1803 Senirské prjekce 16 z th pčet diváků 191 Prjekce "Baby kin" 8 z th pčet diváků 62 Prjekce "Filmvý klub" 27 z th pčet diváků 233 Prjekce "Dkumentární film" 25 z th pčet diváků 196 Přímé přensy či záznamy baletu 4 z th pčet diváků 268 Divadelní představení 8 z th pčet diváků 1431 Kncerty 3 z th pčet diváků 316 Festivaly 3 z th pčet diváků 125 Přednášky, besedy 2 z th pčet diváků 151 Filmvý maratn 1 z th pčet diváků 18 Přímý přens divadla 1 z th pčet diváků 48 Letní kin 3 z th pčet diváků 145 Tržby celkem Odvdy celkem Čistá tržba celkem Obrázek 2: Premiéra filmu Dnšajni 5

7 b. Sklvna Kulturní dům Sklvna je centrem splečenskéh dění v Sušici. Přádají se zde divadla, kncerty, dětská představení, zábavy, plesy, splečenské akce, semináře, přednášky, besedy, taneční kurzy apd. Jinak tmu nebyl ani v rce Během září dšl k přesunu předprdeje vstupenek zpět d budvy Sklvny. Nyní tam splu s předprdejem sídlí i středisk Sušických nvin, kam mhu bčané chdit a pdávat inzeráty, známení apd. pčet Taneční kurzy 3 Divadl pr dspělé 11 Divadl pr děti 15 Lutkvé divadl 22 Kncerty 5 Zábavné přady 2 Maškarní pr děti 2 Taneční sutěž 1 Zahraniční výlety 8 Výlety - divadl + kncert 2 Prdejní akce 7 Šklní akce 3 Ostatní prnájmy 63 Obrázek 3: Reprezentační ples města Sušice 2013 Obrázek 4: Taneční sutěž 6

8 c. Knihvna V knihvně dšl během rku 2013 k řadě významných změn a t nejen z hlediska sídla subjektu, ale také změny prstředí, cž měl pzitivní vliv na pčet čtenářů a návštěvníků knihvny. Knihvna je rzdělena na ddělení pr dspělé, kde se nachází čítárna a veřejný internet a na ddělení pr děti s mžnstí připjení k internetu. Mim knihvní služby nabízí knihvna i řadu dalších akcí a dprvdných prgramů jak jsu akce pr škly, besedy se spisvatelem, pčítačvé kurzy, knižní výstavky, sutěže a výtvarné dílny. Stav knižníh fndu z th naučné literatury z th dětské literatury Registrvaní čtenáři 1619 z th děti d 15 let 460 Návštěvníků celkem Výpůjček celkem z th naučné pr dspělé z th krásné pr dspělé z th naučné pr děti 3571 z th krásná pr děti Výpůjčky peridik Veřejný internet Pčet návštěvníků 5184 z th v ddělení pr dspělé 1746 z th v ddělení pr děti 3438 Ostatní akce Akce přádané pr škly 108 z th účastníků 2195 Beseda se spisvatelem 5 z th účastníků 305 Pčítačvý kurz pr seniry 4 z th účastníků 25 Knižní výstavky a uputávky 22 Meziknihvní výpůjční činnst Pžadavky bdržené z jiných knihven 473 Pžadavky zaslané jiným knihvnám 185 Reginální činnst pr 26 bsluhvaných knihven Výměnné subry 94 Metdické návštěvy 36 Pskytnuté metdické knzultace 59 Prady 2 z th účastníků 21 Semináře 1 z th účastníků 8 7

9 Obrázek 5: Beseda se spisvatelem Obrázek 6: Oddělení pr dspělé d. Galerie V budvě kina se nachází galerie, která pskytuje krásný prstr určený k prezentaci výtvarnéh umění. V rce 2013 nám byl ctí uskutečnit řadu úspěšných výstav, jejichž vernisáží se zúčastnil pčetné publikum. Výstavy uskutečněné v rce 2013: KT art Že čas je jít spát UMUN umělci malující ústy a nhama Česká nvá vlna v českslvenském, autrském plakátu 60.let Mirslav Šisler Atraktry z Velhartic Tief drin im Böhmerwald Umění bez hranic Židvské kmunity na Sušicku Obrázek 8:Výstava Mirslava Šislera Obrázek 7:Výstava brazů umělců malujících ústy a nhama 8

10 e. Galerie Branka Branka je městská minigalerie, která nabízí prstr vhdný pr prezentaci malých výstavních subrů různých žánrů. Vhdná je pr začínající umělce, kteří nemají dstatečné vlastní finanční prstředky. Během rku 2013 zde prběhl velké mnžství výstav: Dramasterie 2012 výstava abslventů ftgrafické dílny Dvakrát Šumava výběr histrických phlednic a sučasné snímky Tibetian Children Village výstava ftgrafií Dramasterie výstava abslventů ftgrafické dílny Indie, Nepál, Indnésie fragmenty z cest Střípky Nvý Zéland, Singapur, Malajsie, Thajsk - výstava ftgrafií Huby - výstava ftgrafií f. Kafe Kavárna v budvě kina pskytuje skvělé prstředí, jak z hlediska phstinství, tak z hlediska kulturníh. Díky vybavenému dětskému kutku pskytuje útčiště pr maminky s dětmi, dále je t vhdný prstr pr přednášky, besedy a menší kncerty. V rce 2013 zde prbíhal pravidelně přad - Škrtněte si, prsím, který se stal velmi blíbeným díky svým hstům a bsahu. Kncerty 3 z th pčet diváků 43 Přednášky, besedy 10 z th pčet diváků 212 Obrázek 9: Škrtněte si, prsím. 9

11 g. Sušické nviny Sušické nviny vycházely každých 14 dní, za rk 2013 t byl tedy 23 čísel. Celkem byl za rk 2013 vyrben ks nvin a z th byl prdán celkem ks nvin, z th patrné, že byl prdán 92% z celkem vyrbených nvin. Tržby z prdeje nvin byly celkem ,25 Kč. Dále je mžné si SN přečíst i v elektrnické verzi a t i minulá vydání, která jsu k nalezení v archivu na našich webvých stránkách. Ke knci rku se také začali intenzivně řešit dlužníci Sušických nvin z let 2012 a 2013, kteří byli kntaktváni a žádáni splacení svých závazků a byly učiněny krky, aby dšl k nápravě a vyrvnání. h. Splky Sušické kulturní centrum je zřizvatelem pěti zájmvých subrů a rganizací: Taneční klub Fialka, smíšený pěvecký sbr Svatbr, dechvý rchestr Slvačka, chtnický divadelní splek Schdy a kapela Karavana Swingers Band. V rámci zřizvatelské funkce SKC splupracuje s uvedenými subry při zajištění prstr pr činnst v rámci a mžnstech zařízení spravvaných SKC a spravuje finanční prstředky, které subry získají jak dtace d Města Sušice a jiných rgánů a rganizací, d spnzrů a z jejich vlastní činnsti. SKC zajišťuje prpagaci daným splkům v médiích (Sušické nviny, Facebk,www.kulturasusice.cz). Subry na druhé straně pskytují svji činnst při akcích přádaných SKC. Smíšený pěvecký sbr Svatbr se účastní různých vystupení v rámci akcí přádaných SKC, ale i na akcích pr jiné přadatele. Dále se pdílí na splupráci s partnerskými městy města Sušice. Celkem v rce 2013 abslvval tent pěvecký sbr 28 kncertů. Hudební subr Karavana Swingers Band se zúčastnil 5 kncertů. Taneční klub Fialka, který úspěšně vystupil na reprezentačním plese města Sušice, mim jiné přádá každý rk úspěšnu celstátní phárvu taneční sutěž O putvní phár SKC a celstátní pstupvu sutěž Velká cena města Sušice, které se zúčastnil na 49 tanečních párů z různých měst České republiky. Ochtnický divadelní splek Schdy se zúčastnil mnha akcí, krmě velice vydařenéh divadelníh představení Čtyři vraždy stačí, drahušku!, které byl hjně hrán a t nejen v Sušici, ale i v klních městech se také pdílel na natáčení seriálu Mdrava, slavnstním tevření strvu Sants a rzsvícení vánčníh strmu na sušickém náměstí. Dechvý rchestr Slvačka bych v rce 2013 taktéž velice aktivní, vystupval něklikrát na Farmářských trzích, Sušických slavnstech, na slavách Dne bje za svbdu a demkracii, při výrčí vzniku republiky aj. a také se zúčastnil Festivalu dechvé hudby. 6. Akce nvé i tradiční Během rku 2013 prběhl mnh změn, které měly pzitivní vliv na vývj kulturníh živta v Sušici a klí. Nvý rk zapčal 13. reprezentačním plesem města Sušice, který nesl název Pd 10

12 španělským sluncem. Navázal se na nvě vzniklé prjekce přímých přensů či záznamů představení jak byl balet neb pera. Během jara dšl k mnh změnám, především ve vedení Sušickéh kulturníh centra, kdy byl zvlen d funkce ředitele Ing. Karel Sedlecký. V tmt bdbí prběhly tradiční Sušické slavnsti, kde vystupila známá zpěvačka Anna K., prezentvali si zde sušičtí aktéři, škly a jiní. Lét byl ve znamení Santsu, vše zapčal slavnstním tevřením dne , hrála živá hudba k pslechu i tanci, hrál se divadl a byl zde bhatý dprvdný prgram v pdbě výtvarných dílen, her a různých sprtvních aktivit. Na akci Kd si hraje, zlbí míň se sešl mnh známých sbnstí a lidé si tam mhli za jejich asistence vyzkušet mnh různých aktivit. SKC se také zapjil d jubilejníh 25. Mezinárdníh festivalu sučasnéh tance a phybvéh divadla TANEC PRAHA 2013, kdy mhla širká veřejnst pznat sučasné trendy a vrchlná tanečně-divadelní díla. V nepslední řadě prběhl další úspěšný rčník uměleck-divadelníh wrkshpu Dramasteria. Nvý šklní rk byl dprvázen 1. narzeninami kina Sušice, slavil se celý týden , který přinesl speciální filmvé prjekce, premiéry, ukázky z nvé tvrby, besedy s významnými českými sprtvci, přednášku adpci na dálku, seriálvý maratn a jiné. Na sušickém náměstí se měli mžnst vyjádřit na pódiu i neprfesinální umělci, kteří mhli zahrát či zazpívat. Celý prgram křenil kncert rmské kapely Bengas. Oslava se završila afterparty ve filmvých kstýmech v Kin kavárně. Mezi vyprdané akce pdzimu patří bezespru kncert známé zpěvačky Radůzy, v Sklvně pak sklidil veliký úspěch Hradišťan. Čas vánční byl dprvázen pestrým kulturním prgramem. Mezi největší úspěchy patří slvení všech aktérů kulturníh dění v Sušici a klí a vytvření splečnéh plakátu Kulturní Vánce v Sušici, který bsahval všechny akce v Sušici a klí, které suvisely se svátky vánčními. Viz 11

13 přílha č.1. S muzeem jsme se pdíleli na splečné akci Čert a Mikuláš, která byla hjně navštívena dětmi i rdiči. Prběhl tradiční zpívání kled, zahájení a uknčení vánčních trhů a všechny kncerty pěveckých sbrů. 7. Prpagace Ke knci rku 2013 se zapčal pracvat na zkvalitnění prpagace, zjedndušení a slučení více akcí d různých subjektů, tak aby veškeré infrmace kulturním dění byly dbře dstupné všem lidem v Sušici a klí. Zmapval se, kam lze zasílat plakáty akcí s hledem na rzpčet. Zajistila se nvá místa, kde lze zdarma inzervat (infrmační střediska p Šumavě, htely a veřejná prstranství). Začal se splupracvat s Kulturním střediskem v Klatvech v rámci pmci s prpagací, rapidně se zvýšil pčet uživatelů facebkvé stránky kina Sušice. Na závěr lze říci, že se pdařil zlepšit pvědmí kulturních akcích a návštěvnst bčanů. 8. Plánvaný vývj pr rk 2014 Plány na rk 2014 jsu už v již plném prudu a pevně dufáme, že se vše naplánvané zvládne naplnit. Jedním z plánů je splupráce s tiskem z reginu Klatvska a Plzeňskéh kraje (Klatvský deník apd.), se šumavskými prtály (např.: s rádii (český rzhlas plzeňskéh kraje, rádi Blaník apd.), dále usilujeme zlepšení pvědmí kulturním dění i mim Sušici. Stále zlepšujeme kvalitu správy webu který se za psledních pár měsíců pzvedl a zlepšil funkčnst a bsah infrmací. Také se stále více zaměřujeme na facebkvé stránky a jejich účelnst. V rámci prpagace pmcí výlepvých plch se snažíme zefektivnění a snížení ceny výlepu. Jedním z významných prjektů je vytvření sdílenéh kalendáře pr všechny aktéry kulturníh dění v Sušici a klí, kam budu mci všichni zúčastnění přispívat a tím nebude dcházet ke krytí a duplikaci akcí, nesprnu výhdu je, že na jednm místě bude jasný a přehledný prgram. Pté bude vytvřen jeden velký splečný plakát A1, který bude bsahvat prgram kina, veškeré kncerty, divadla, přednášky, výstavy, besedy, festivaly apd., viz přílha č.2. V rámci výlepvých plch usilujeme splupráci s některými prdejnami jak je ZKD, která se tak stane mediálním partnerem a bude zveřejněna na zmiňvaném plakátu. V rce 2014 bychm rádi rzjeli cyklus cestvatelských přednášek, které by prbíhaly 1x měsíčně, dále prjekt výuky anglické gramatiky v pdbě přednášek na různá gramatická a knverzační témata, na která by se dal přijít zvlášť a ne v rámci celéh cyklu. Lidé by si tak mhli vybrat témata, ve kterých mají mezery. Více bychm chtěli navázat na svátky a událsti (k velikncím uspřádat besedu/přednášku, atd.) Rádi bychm rzjeli tvřivé dílny, přednášky extrémních sprtech nejen pr sprtvní nadšence, přizvat i kulturní aktéry alternativníh umění, přádat více kncertů známých kapel a zpěváků, více splupracvat s místními aktéry a stát se pr ně jakusi berličku při pmci v rganizaci a prpagaci. Začít splupracvat s nvě vzniklým Kruhem přátel hudby, který se chystá přádat kncerty vážné hudby. Další splupráce by měla být s muzeem, se kterým jsme se dmluvili na 4 splečných akcích za rk (splupráce zapčala v rce 2013 při akci Čert a Mikuláš na sušickém náměstí ). 12

14 V plánu je také přebrání rganizace Sušických slavnstí, slavy 17. listpadu, 28. října a jiných akcí, které přádali jiní aktéři (Okrašlvací splek města Sušice, atd.). Tradičně se bude pkračvat v zaběhlých akcí a hned v lednu SIRKUS čeká rganizace 14. reprezentačníh plesu. Rádi bychm zvýšili návštěvnst i tím, že budu vznikat nvé přady pr všechny věkvé kategrie a tím, že budeme více nasluchat lidem a jejich ptřebám a přáním v blasti kulturníh dění. 9. Hspdaření rganizace Rk 2013 přinesl mnh změn a t se také drazil ve finanční stránce hspdaření SKC. Oprti rku 2012 dšl k vyššímu tempu nárůstu příjmů prti výdajům. SKC se tak i nadále bude snažit pkračvat v rstucím trendu příjmů prti výdajům pmcí rzšiřvání kulturníh dění a hledání alternativních finančních zdrjů a tím usilvat snižvání příspěvku Města Sušice. Příspěvek Města Sušice na rk 2013 činil celkem tis. Kč, který byl vyšší prti půvdně plánvanému příspěvku (7 803 tis.kč) a t z důvdů mnha faktrů, které byl těžk předpvídat v lňském rce. Jedním z mnha faktrů byly náklady na energie, které byly v rce 2012 předem velmi těžk dhadnutelné a t především díky uvedení nvých budv (kin tevřen p reknstrukci , kmunitní centrum tevřen ) d prvzu a dále dšl k přesunu nákladů z minulých let a tak se zdál být ptřeba navýšit příspěvek, v knečném stavu se však dknce ještě ušetřil. Dalším z faktrů, díky kterým dšl k navýšení rzpčtu, byly náklady spjené s revizemi, pravami a údržbu nvých budv. D dalšíh rku už se s těmit náklady pčítal a pevně věříme, že většina z nich byla jen jednrázvá. Dále pak dšl k již zmiňvanému navýšení mezd. Na účet 384 (výnsy příštích bdbí) byla převedena částka 300 tis.kč a tut částku se sníží příspěvek pr rk Hspdářský výsledek činil 144 tis. Kč. Čerpání (skutečnst) Rzdíl (skutečnstrzpčet) tis. Kč rzpčet příjmy hl. činnst hspdářská činnst příjmy vlastní příspěvek granty příjmy celkem náklady hl. činnst hspdářská činnst převd 384/ náklady celkem hspdářský výsledek

15 Tabulka 1: Příjmy a výdaje 2013 Příjmy a výdaje 2013 (v tis. Kč) CELKOVÉ PŘÍJMY CELKOVÉ VÝDAJE PŘÍJMY Z HLAVNÍ ČINNOSTI VÝDAJE Z HLAVNÍ ČINNOSTI PŘÍJMY Z DOPLŇKOVÉ ČINNOSTI VÝDAJE Z DOPLŇKOVÉ ČINNOSTI Tabulka 2: Prvnání příjmů a výdajů v letech 2012 a 2013 Prvnání příjmů a výdajů v letech 2012 a 2013 (v tis. Kč) CELKOVÉ VÝDAJE CELKOVÉ PŘÍJMY CELKOVÉ VÝDAJE CELKOVÉ PŘÍJMY Z výše uvedenéh grafu je patrné, že v rce 2013 vzrstly příjmy prti rku % a výdaje v rce 2013 vzrstly prti rku %, cž ukazuje na ptimistický trend vyššíh růstu příjmů vůči výdajům. Pdrbné údaje hspdaření rganizace jsu k nalezení v přílze č.3 níže rzvaha, výkaz zisků a ztrát. 14

16 Přílha č.1: Splečný vánční plakát Přílha č.2: Splečný plakát Přílha č. 3: Rzvaha Přílha č. 4: Výkaz zisku a ztrát 15

Illlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll

Illlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll Rada města Brna Illlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll MMB2000000215 ZM7/ "? ^' Z7/ 05. zasedání Zastupitelstva města Brna knané d 14.4.2015 Název: Návrh na přistupení statutárníh města Brna

Více

Výroční zpráva o činnostech Základní školy Vladimíra Menšíka Ivančice, okres Brno-venkov ve školním roce 2010/2011

Výroční zpráva o činnostech Základní školy Vladimíra Menšíka Ivančice, okres Brno-venkov ve školním roce 2010/2011 Výrční zpráva činnstech Základní škly Vladimíra Menšíka Ivančice, kres -venkv ve šklním rce 2010/2011 Část I. Základní charakteristika škly Název: Základní škla Vladimíra Menšíka Ivančice, kres -venkv

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škla Mravské Budějvice, Havlíčkva ul. 933, kres Třebíč Výrční zpráva činnsti škly Šklní rk 2009 2010 Hspdářský rk 2009 Mravské Budějvice 30.09.2010... František Dstál, ředitel ZŠ Obsah výrční

Více

Strategický plán Leader na období 2007 2013. MAS LUŽNICE, o.s.

Strategický plán Leader na období 2007 2013. MAS LUŽNICE, o.s. na bdbí 2007 2013 MAS LUŽNICE,.s. Splek pr rzvj reginu MAS Lužnice,.s. Jiráskva 84 Sudměřice u Bechyně 105 375 01 Týn nad Vltavu 391 72 Sudměřice u Bechyně splek@vltavtynsk.cz bec@sudmerice.cz 1 MAS LUŽNICE,.s.

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 1 Základní škla Havířv-Pdlesí Mládežnická 11/1564 kres Karviná, příspěvkvá rganizace Výrční zpráva činnsti škly za šklní rk 2012/2013 Mtt škly Bez znalsti cizích jazyků, infrmatiky, matematiky a eknmick-právních

Více

Výroční zpráva. Obsah. Malířská 231/6, 170 00 Praha 7 Tel.: 233 381 546 Email: ekolist@ekolist.cz

Výroční zpráva. Obsah. Malířská 231/6, 170 00 Praha 7 Tel.: 233 381 546 Email: ekolist@ekolist.cz www.bezk.cz, www.eklist.cz Malířská 231/6, 170 00 Praha 7 Tel.: 233 381 546 Email: eklist@eklist.cz Výrční zpráva 2013 Obsah Kd jsme..................................................... 2 Realizvané prjekty

Více

Zpráva o realizaci programu ROP Jihovýchod

Zpráva o realizaci programu ROP Jihovýchod Zpráva realizaci prgramu ROP Jihvýchd Obsah 1. Pkrk v realizaci ROP Jihvýchd na úrvni prgramu... 2 1.1 Hlavní aktivity realizvané ve sledvaném bdbí na úrvni prgramu... 2 1.2 Naplňvání indikátrů ROP JV...

Více

Foto: Petr Podroužek. Foto: J. Hallová, NDB

Foto: Petr Podroužek. Foto: J. Hallová, NDB listpad 2010 11 Jižní Mravu za prací i zábavu www.listyjm.cz POZOR! Sutěž letšní nvinku DREAMER! Čtěte na straně 5 Hejtman cenil Pdzimní pcta Leši Janáčkvi Věda a výzkum má zelenu Jižní Mrava se stává

Více

číslo 2 23. ledna 2013 informační čtrnáctideník zdarma www.blansko.cz

číslo 2 23. ledna 2013 informační čtrnáctideník zdarma www.blansko.cz Placení pplatku za kmunální dpad důležité změny str 1 S Martini d nvéh rku str 6 Prdej městských bytů str 24 Blanenský uličník Křížkvskéh str 5 Tříkrálvá sbírka str 6 Zpravdaj města Blanska čísl 2 2 ledna

Více

Domov pro seniory Severní Terasa příspěvková organizace V Klidu 3133/12, 400 11 Ústí nad Labem telefon: 472 775 577, fax: 472 776 089 IČ:44555326

Domov pro seniory Severní Terasa příspěvková organizace V Klidu 3133/12, 400 11 Ústí nad Labem telefon: 472 775 577, fax: 472 776 089 IČ:44555326 Dmv pr seniry Severní Terasa příspěvkvá rganizace V Klidu 3133/12, 400 11 Ústí nad Labem telefn: 472 775 577, fax: 472 776 089 IČ:44555326 DIČ: CZ44555326 e-mail: ddst@ddst.cz www.ddst.cz 1 OBSAH STRANA

Více

KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE (2012 2016)

KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE (2012 2016) Krajský úřad Králvéhradeckéh kraje dbr šklství DLOUHODOBÝ ZÁMĚR VZDĚLÁVÁNÍ A ROZVOJE VZDĚLÁVACÍ SOUSTAVY KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE (2012 2016) Březen 2012 1 Obsah 1 Úvd... 4 2 Výchzí faktry vlivňující vzdělávací

Více

Městská část Praha 11. Finální verze. Rámcová studie proveditelnosti výstavby obecních nájemních bytů

Městská část Praha 11. Finální verze. Rámcová studie proveditelnosti výstavby obecních nájemních bytů Rámcvá studie prveditelnsti výstavby becních nájemních bytů Městská část Praha 11 Finální verze 30. července 2012 Přísně důvěrné Ačkliv mhu existvat další kpie a verze tét studie, puze studie ze dne 30.

Více

Obsah: str 5 Úvodní slovo předsedy Asociace NNO 6 Poslání a předmět činnosti ANNO ČR 7 Činnost Asociace NNO v roce 2007 (projekty a kalendář akcí) 9

Obsah: str 5 Úvodní slovo předsedy Asociace NNO 6 Poslání a předmět činnosti ANNO ČR 7 Činnost Asociace NNO v roce 2007 (projekty a kalendář akcí) 9 Mtt: Každá neziskvá rganizace v ČR je plně samstatným a svébytným subjektem bčanské splečnsti. Asciace NNO ČR pdpruje vše, c nás sbližuje, dstraňuje t, c nás rzděluje a prezentuje náš splečný příns ke

Více

Střední škola KNIH, o.p.s. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO DENNÍ FORMU VZDĚLÁVÁNÍ. Brno. POZNÁVAT, OBDIVOVAT A ŠÍŘIT KNIHU, verze 2

Střední škola KNIH, o.p.s. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO DENNÍ FORMU VZDĚLÁVÁNÍ. Brno. POZNÁVAT, OBDIVOVAT A ŠÍŘIT KNIHU, verze 2 POZNÁVAT, OBDIVOVAT A ŠÍŘIT KNIHU, verze 2 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO DENNÍ FORMU VZDĚLÁVÁNÍ Střední škla KNIH,.p.s. Brn Datum účinnsti šklníh vzdělávacíh prgramu: 1. 9. 2013 OBSAH IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE...

Více

Domov pro seniory Plaveč, příspěvková organizace, Plaveč 1, PSČ 671 32

Domov pro seniory Plaveč, příspěvková organizace, Plaveč 1, PSČ 671 32 Dmv pr seniry Plaveč, příspěvkvá rganizace, Plaveč 1, PSČ 671 32 VÝROČNÍ ZPRÁVA za rk 2010 Název rganizace: Dmv pr seniry Plaveč, příspěvkvá rganizace Sídl: Plaveč 1, PSČ 671 32 IČ rganizace: 45671702

Více

NÁVRH KONCEPCE ROZVOJE A ŘÍZENÍ

NÁVRH KONCEPCE ROZVOJE A ŘÍZENÍ NÁVRH KONCEPCE ROZVOJE A ŘÍZENÍ MUZEA A POJIZERSKÉ GALERIE SEMILY 2011-2015 Muzeum dnešní dby by měl být širce přístupným kulturním centrem s přirzenu autritu ve své kmunitě a mikrreginu. Při zachvání

Více

Posláním sdružení Aperio je zlepšovat postavení rodiny ve společnosti.

Posláním sdružení Aperio je zlepšovat postavení rodiny ve společnosti. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2007 Psláním sdružení Aperi je zlepšvat pstavení rdiny ve splečnsti. Aperi Splečnst pr zdravé rdičvství Šmilvskéh 5 120 00 Praha 2 telefn: 739 062 011 telefn/fax: 222 513 099 aperi@aperi.cz

Více

PŘÍLOHA MATERIÁLU DO VLÁDY 31.5.2010 A. STUDIE A ANALÝZY

PŘÍLOHA MATERIÁLU DO VLÁDY 31.5.2010 A. STUDIE A ANALÝZY PŘÍLOHA MATERIÁLU DO VLÁDY 31.5.2010 A. STUDIE A ANALÝZY Přílha č. 1: Regulatrní rámec systému studentských půjček v ČR Obsah 1 Výchdiska prjektu 1 1.1 Ppis a cíle prjektu 1 1.2 Sučasný stav financvání

Více

Domov pro seniory Severní Terasa příspěvková organizace V Klidu 3133/12, 400 11 Ústí nad Labem telefon: 472 775 577, fax: 472 776 089 IČ:44555326

Domov pro seniory Severní Terasa příspěvková organizace V Klidu 3133/12, 400 11 Ústí nad Labem telefon: 472 775 577, fax: 472 776 089 IČ:44555326 Dmv pr seniry Severní Terasa příspěvkvá rganizace V Klidu 3133/12, 400 11 Ústí nad Labem telefn: 472 775 577, fax: 472 776 089 IČ:44555326 DIČ: CZ44555326 e-mail: ddst@ddst.cz www.ddst.cz 1 OBSAH STRANA

Více

NNO a daňová problematika

NNO a daňová problematika NNO a daňvá prblematika p 1. 1. 2014 Přednášející: Ing. Zdeněk Kříž Auditr, daňvý pradce dynamická skupina firem váš splehlivý partner Naše firmy pskytují pradenství a služby v blastech auditu, daňvéh

Více

Výroční zpráva za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Základní škla, Česká Lípa, 28. října 2733, příspěvkvá rganizace 28. října 2733, Česká Lípa, PSČ 470 06 Výrční zpráva za šklní rk 2013/2014 Prjednala a schválila Šklská rada dne 14. 10. 2014 Předkládá:

Více

Marketing sociálních služeb

Marketing sociálních služeb Marketing sciálních služeb Jan Mlek VÚPSV, v.v.i. Praha 2009 Publikace byla schválena ediční radu ve slžení: dc. Ing. Ladislav Průša, CSc. (VÚPSV, v.v.i. Praha) Ing. Martin Hlub, Ph.D. (VÚPSV, v.v.i. Praha)

Více

1. ÚVOD... 2 2. OBECNÉ TRENDY ROZVOJE CESTOVNÍHO RUCHU... 4 3. ÚVODNÍ ANALÝZA VÝCHOZÍHO STAVU OBLASTI CESTOVNÍHO RUCHU SVAZKU OBCÍ MÁCHŮV KRAJ...

1. ÚVOD... 2 2. OBECNÉ TRENDY ROZVOJE CESTOVNÍHO RUCHU... 4 3. ÚVODNÍ ANALÝZA VÝCHOZÍHO STAVU OBLASTI CESTOVNÍHO RUCHU SVAZKU OBCÍ MÁCHŮV KRAJ... Obsah 1. ÚVOD... 2 2. OBECNÉ TRENDY ROZVOJE CESTOVNÍHO RUCHU... 4 3. ÚVODNÍ ANALÝZA VÝCHOZÍHO STAVU OBLASTI CESTOVNÍHO RUCHU SVAZKU OBCÍ MÁCHŮV KRAJ... 5 3.1 CHARAKTERISTIKA ÚZEMÍ A PŘEDPOKLADY ROZVOJE

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/13 Vyšší odborná škola sociálně právní

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/13 Vyšší odborná škola sociálně právní Výrční zpráva činnsti škly za šklní rk 2012/13 Vyšší dbrná škla sciálně právní Jasmínvá 3166/37a, 106 00 Praha 10 IČ 61385395 inf@vssp.cz, www.vssp.cz I. Základní údaje škle 1. Přesný název právnické sby:

Více

INTEGROVANÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA KARVINÁ. pro Regionální operační program. změnová verze

INTEGROVANÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA KARVINÁ. pro Regionální operační program. změnová verze INTEGROVANÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA KARVINÁ pr Reginální perační prgram změnvá verze listpad 28 OBSAH. 1. 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 2. 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 3. 3.1 3.2 3.3. 3.4 4. 4.1 4.2 4.3 5. 6. 6.1 6.2 7. 8.

Více

1. Úvod 3. 2. Obecná část 6. 3. Pojištěnci 12

1. Úvod 3. 2. Obecná část 6. 3. Pojištěnci 12 Revírní bratrská pkladna, Zdravtně pjistný plán zdravtní pjišťvna na rk 2012 O B S A H 1. Úvd 3 2. Obecná část 6 3. Pjištěnci 12 4. Základní fnd zdravtníh pjištění 14 4.1 Záměry vývje hspdaření ZFZP v

Více

KONCEPCE ROZVOJE CESTOVNÍHO RUCHU V REGIONU ČESKÉ ŠVÝCARSKO DO R. 2020

KONCEPCE ROZVOJE CESTOVNÍHO RUCHU V REGIONU ČESKÉ ŠVÝCARSKO DO R. 2020 KONCEPCE ROZVOJE CESTOVNÍHO RUCHU V REGIONU ČESKÉ ŠVÝCARSKO DO R. 2020 Zpracvatel: SPF Grup, v..s. Masarykva 129/106 400 01 Ústí nad Labem Datum: říjen 2011 Obsah: 1 Úvd... 3 1.1 Kntext a metdika přípravy

Více

Obsah: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

Obsah: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 1 Obsah: 1. Úvd 2. Základní infrmace splečnsti 3. Slžení splečnsti 4. Struktura Nemcnice Žatec,.p.s. 5. Zpráva činnsti DS Levandule za rk 2014 6. Zhdncení základních eknmických a finančních ukazatelů za

Více

Evaluační zpráva k projektu

Evaluační zpráva k projektu Název prjektu: Pdpra přírdvědnéh a technickéh vzdělávání v Mravskslezském kraji (NatTech MSK) Registrační čísl prjektu: CZ.1.07/1.1.00/44.0008 Evaluační zpráva k prjektu Pdpra přírdvědnéh a technickéh

Více

PISA 2012 Koncepční rámec finanční gramotnosti

PISA 2012 Koncepční rámec finanční gramotnosti PISA 2012 Kncepční rámec finanční gramtnsti Tent dkument byl vytvřen zejména na základě výsledků práce OECD Mezinárdní sítě pr finanční vzdělávání (Internatinal Netwrk n Financial Educatin, INFE), pd vedením

Více