Výroční zpráva Sušické kulturní centrum SIRKUS, p.o.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výroční zpráva Sušické kulturní centrum SIRKUS, p.o."

Transkript

1 2013 Výrční zpráva Sušické kulturní centrum SIRKUS, p

2 Obsah 1. Úvd Základní údaje Vymezení hlavníh účelu a předmětu činnsti Organizační struktura Činnst jedntlivých slžek rganizace... 5 a. Kin... 5 b. Sklvna... 6 c. Knihvna... 7 d. Galerie... 8 e. Galerie Branka... 9 f. Kafe... 9 g. Sušické nviny h. Splky Akce nvé i tradiční Prpagace Plánvaný vývj pr rk Hspdaření rganizace

3 1. Úvd Vážení příznivci kultury, Stejně, jak v rce 2012 dšl v rce 2013 ke změně statutárníh zástupce a t k datu Od léta až d knce rku dcházel pstupně ke stabilizaci chdu rganizace. Dšl k řadě rganizačních změn, které vedly k autmatizaci fungvání kulturníh centra. Chtěl bych především pděkvat půvdním zaměstnancům za jejich trpělivst v dbě změn. Nvým zaměstnancům za jejich úsilí a tvrdu práci, kteru dvádí pr fungvání celé rganizace. Myslím si, že rganizace je nyní stabilní a má pevnu platfrmu pr naplňvání hlavníh předmětu činnsti. Velké pděkvání patří vedení města a celému městskému úřadu v Sušici za velice vstřícné jednání a pmc při realizaci veškerých plánů. Sušice je a vždy byla kulturním centrem pr velku spádvu blast. Kultura je zde na vyské úrvni především díky půsbení mnha splků, zájmvých skupin, nadšenců d divadla, výbrných muzikantů atd. Cílem Sušickéh kulturníh centra je vytvářet kvalitní pdmínky pr fungvání těcht subjektů a pmci jim na pli prpagace a vytvřit živý vztah mezi nimi, dále přivážet d Sušice kvalitní a pestrý kulturní prgram pr všechny generace. 2. Základní údaje Název rganizace: Sušické kulturní centrum SIRKUS, p.. Sídl: Příkpy 178, Sušice, kres Klatvy IČO: Statutární zástupce: Ing. Karel Sedlecký Webvé stránky: Zřizvatel rganizace: Měst Sušice, Náměstí svbdy 138/I, Sušice, kres Klatvy Dne byl přijat nvé znění zřizvací listiny. 3. Vymezení hlavníh účelu a předmětu činnsti Organizace pskytuje a zajišťuje kulturní, vzdělávací, splečenské a vlnčasvé služby pr všechny věkvé kategrie bčanů a návštěvníků Města Sušice: veřejné předvedení autrských děl (divadelní představení, kncerty, výstavy), veřejné předvedení audivizuálních děl ve smyslu zákna č. 273/1993 Sb. (kin), 2

4 pskytvání veřejných knihvnických a infrmačních služeb ve smyslu zákna č. 257/2001 Sb. (knihvní zákn) prvzváním Městské knihvny v Sušici, pvěřené rvněž výknem reginálních funkcí (viz Smluva přenesení reginálních služeb uzavřená se Studijní a vědecku knihvnu Plzeňskéh kraje) a Místní knihvny Chmelná, vydávání peridickéh tisku ve smyslu zákna č. 81/1966 Sb. a neperidických publikací dle zákna č. 37/1995 Sb. a pskytvání placené reklamy a inzerce v těcht tiskvinách, vzdělávací a pznávací činnsti včetně zajištění návštěv divadelních představení, kulturních památek, výstav aj., příspěvkvá rganizace je zřizvatelem subru zájmvé umělecké činnsti - smíšenéh pěveckéh sbru Svatbr, dechvé hudby Slvačka, hudebníh subru Karavana Swingers Band, tanečníh klubu Fialka a splku Sušické chtnické divadl Schdy. V rámci zřizvatelské funkce bude SKC splupracvat s uvedenými subry při zajištění prstr pr činnst v rámci a mžnstech zařízení spravvaných SKC v Sušici a bude spravvat finanční prstředky, které subry získají jak dtace d Města Sušice a jiných rgánů a rganizací, d spnzrů a z jejich vlastní činnsti. Zřizvatel pvluje příspěvkvé rganizaci následující dplňkvé činnsti za účelem lepšíh využívání hspdářských mžnstí a dbrnsti svých zaměstnanců. Dplňkvá činnst nesmí narušvat a mezvat plnění hlavníh účelu a předmětu činnsti příspěvkvé rganizace a musí být sledvána dděleně. V rámci řemeslné živnsti se jedná tyt bry: Přílha č.1, část c) zákna 455/1991 živnstenském pdnikání - Hstinská činnst V rámci živnsti vlné Výrba, bchd a služby neuvedené v přílhách 1 až 3 zákna 455/1991 živnstenském pdnikání se jedná zejména tyt bry: 14. Vydavatelské činnsti, plygrafická výrba, knihařské a kpírvací práce 15. Výrba, rzmnžvání, distribuce, prdej, prnájem zvukvých a zvukvěbrazvých záznamů a výrba nenahraných nsičů údajů a záznamů 47. Zprstředkvání bchdu a služeb 48. Velkbchd a malbchd 59. Prnájem a půjčvání věcí mvitých 62. Příprava a vypracvání technických návrhů, grafické a kresličské práce 66. Reklamní činnst, marketing, mediální zastupení 71. Prvzvání cestvní agentury a průvdcvská činnst v blasti cestvníh ruchu 72. Mimšklní výchva a vzdělávání, přádání kurzů, šklení, včetně lektrské činnsti 73. Prvzvání kulturních, kulturně-vzdělávacích a zábavních zařízení, přádání kulturních prdukcí, zábav, výstav, veletrhů, přehlídek, prdejních a bdbných akcí 3

5 4. Organizační struktura Během rku 2013 dšl k pdstatným rganizačním změnám a t jak z důvdu zvýšení efektivity práce, tak z důvdu nárůstu bjemu činnsti. V srpnu byla bsazena nvá pzice hlavníh eknma a v listpadu pak pzice dramaturga, tím se ustálil pčet zaměstnanců na 18,6 úvazků. Obrázek 1: Mzdy - rzpčet a plnění v tis. Kč Rzpčet Plnění Skutečnstrzpčet Mzdy celkem OON celkem Odvdy zdravtní Odvdy sciální Rezerva Celkem Z výše uvedené tabulky vyplývá, že ačkliv dšl během rku 2013 k navýšení pčtu zaměstnanců, nebyl překrčen rzpčet stanvený na rk

6 5. Činnst jedntlivých slžek rganizace a. Kin Budva kina je jednu z multikulturních budv, kde se knají akce různéh druhu a žánru, d klasických prjekcí p akce divadelní, taneční, hudební a dále také besedy, přednášky a semináře. V budvě kina se nachází i galerie výtvarnéh umění, která sem přivádí stále více návštěvníků a kavárna, která pskytuje nenahraditelné zázemí pr maminky s dětmi a t díky svému plně vybavenému dětskému kutku. Jedním z úspěchů kina byl získání 1. místa za návštěvnst Filmvéh klubu pdle veliksti měst. pčet Odehrané prjekce 575 Diváků celkem Šklní a předšklní představení 17 z th pčet dětí 1803 Senirské prjekce 16 z th pčet diváků 191 Prjekce "Baby kin" 8 z th pčet diváků 62 Prjekce "Filmvý klub" 27 z th pčet diváků 233 Prjekce "Dkumentární film" 25 z th pčet diváků 196 Přímé přensy či záznamy baletu 4 z th pčet diváků 268 Divadelní představení 8 z th pčet diváků 1431 Kncerty 3 z th pčet diváků 316 Festivaly 3 z th pčet diváků 125 Přednášky, besedy 2 z th pčet diváků 151 Filmvý maratn 1 z th pčet diváků 18 Přímý přens divadla 1 z th pčet diváků 48 Letní kin 3 z th pčet diváků 145 Tržby celkem Odvdy celkem Čistá tržba celkem Obrázek 2: Premiéra filmu Dnšajni 5

7 b. Sklvna Kulturní dům Sklvna je centrem splečenskéh dění v Sušici. Přádají se zde divadla, kncerty, dětská představení, zábavy, plesy, splečenské akce, semináře, přednášky, besedy, taneční kurzy apd. Jinak tmu nebyl ani v rce Během září dšl k přesunu předprdeje vstupenek zpět d budvy Sklvny. Nyní tam splu s předprdejem sídlí i středisk Sušických nvin, kam mhu bčané chdit a pdávat inzeráty, známení apd. pčet Taneční kurzy 3 Divadl pr dspělé 11 Divadl pr děti 15 Lutkvé divadl 22 Kncerty 5 Zábavné přady 2 Maškarní pr děti 2 Taneční sutěž 1 Zahraniční výlety 8 Výlety - divadl + kncert 2 Prdejní akce 7 Šklní akce 3 Ostatní prnájmy 63 Obrázek 3: Reprezentační ples města Sušice 2013 Obrázek 4: Taneční sutěž 6

8 c. Knihvna V knihvně dšl během rku 2013 k řadě významných změn a t nejen z hlediska sídla subjektu, ale také změny prstředí, cž měl pzitivní vliv na pčet čtenářů a návštěvníků knihvny. Knihvna je rzdělena na ddělení pr dspělé, kde se nachází čítárna a veřejný internet a na ddělení pr děti s mžnstí připjení k internetu. Mim knihvní služby nabízí knihvna i řadu dalších akcí a dprvdných prgramů jak jsu akce pr škly, besedy se spisvatelem, pčítačvé kurzy, knižní výstavky, sutěže a výtvarné dílny. Stav knižníh fndu z th naučné literatury z th dětské literatury Registrvaní čtenáři 1619 z th děti d 15 let 460 Návštěvníků celkem Výpůjček celkem z th naučné pr dspělé z th krásné pr dspělé z th naučné pr děti 3571 z th krásná pr děti Výpůjčky peridik Veřejný internet Pčet návštěvníků 5184 z th v ddělení pr dspělé 1746 z th v ddělení pr děti 3438 Ostatní akce Akce přádané pr škly 108 z th účastníků 2195 Beseda se spisvatelem 5 z th účastníků 305 Pčítačvý kurz pr seniry 4 z th účastníků 25 Knižní výstavky a uputávky 22 Meziknihvní výpůjční činnst Pžadavky bdržené z jiných knihven 473 Pžadavky zaslané jiným knihvnám 185 Reginální činnst pr 26 bsluhvaných knihven Výměnné subry 94 Metdické návštěvy 36 Pskytnuté metdické knzultace 59 Prady 2 z th účastníků 21 Semináře 1 z th účastníků 8 7

9 Obrázek 5: Beseda se spisvatelem Obrázek 6: Oddělení pr dspělé d. Galerie V budvě kina se nachází galerie, která pskytuje krásný prstr určený k prezentaci výtvarnéh umění. V rce 2013 nám byl ctí uskutečnit řadu úspěšných výstav, jejichž vernisáží se zúčastnil pčetné publikum. Výstavy uskutečněné v rce 2013: KT art Že čas je jít spát UMUN umělci malující ústy a nhama Česká nvá vlna v českslvenském, autrském plakátu 60.let Mirslav Šisler Atraktry z Velhartic Tief drin im Böhmerwald Umění bez hranic Židvské kmunity na Sušicku Obrázek 8:Výstava Mirslava Šislera Obrázek 7:Výstava brazů umělců malujících ústy a nhama 8

10 e. Galerie Branka Branka je městská minigalerie, která nabízí prstr vhdný pr prezentaci malých výstavních subrů různých žánrů. Vhdná je pr začínající umělce, kteří nemají dstatečné vlastní finanční prstředky. Během rku 2013 zde prběhl velké mnžství výstav: Dramasterie 2012 výstava abslventů ftgrafické dílny Dvakrát Šumava výběr histrických phlednic a sučasné snímky Tibetian Children Village výstava ftgrafií Dramasterie výstava abslventů ftgrafické dílny Indie, Nepál, Indnésie fragmenty z cest Střípky Nvý Zéland, Singapur, Malajsie, Thajsk - výstava ftgrafií Huby - výstava ftgrafií f. Kafe Kavárna v budvě kina pskytuje skvělé prstředí, jak z hlediska phstinství, tak z hlediska kulturníh. Díky vybavenému dětskému kutku pskytuje útčiště pr maminky s dětmi, dále je t vhdný prstr pr přednášky, besedy a menší kncerty. V rce 2013 zde prbíhal pravidelně přad - Škrtněte si, prsím, který se stal velmi blíbeným díky svým hstům a bsahu. Kncerty 3 z th pčet diváků 43 Přednášky, besedy 10 z th pčet diváků 212 Obrázek 9: Škrtněte si, prsím. 9

11 g. Sušické nviny Sušické nviny vycházely každých 14 dní, za rk 2013 t byl tedy 23 čísel. Celkem byl za rk 2013 vyrben ks nvin a z th byl prdán celkem ks nvin, z th patrné, že byl prdán 92% z celkem vyrbených nvin. Tržby z prdeje nvin byly celkem ,25 Kč. Dále je mžné si SN přečíst i v elektrnické verzi a t i minulá vydání, která jsu k nalezení v archivu na našich webvých stránkách. Ke knci rku se také začali intenzivně řešit dlužníci Sušických nvin z let 2012 a 2013, kteří byli kntaktváni a žádáni splacení svých závazků a byly učiněny krky, aby dšl k nápravě a vyrvnání. h. Splky Sušické kulturní centrum je zřizvatelem pěti zájmvých subrů a rganizací: Taneční klub Fialka, smíšený pěvecký sbr Svatbr, dechvý rchestr Slvačka, chtnický divadelní splek Schdy a kapela Karavana Swingers Band. V rámci zřizvatelské funkce SKC splupracuje s uvedenými subry při zajištění prstr pr činnst v rámci a mžnstech zařízení spravvaných SKC a spravuje finanční prstředky, které subry získají jak dtace d Města Sušice a jiných rgánů a rganizací, d spnzrů a z jejich vlastní činnsti. SKC zajišťuje prpagaci daným splkům v médiích (Sušické nviny, Facebk,www.kulturasusice.cz). Subry na druhé straně pskytují svji činnst při akcích přádaných SKC. Smíšený pěvecký sbr Svatbr se účastní různých vystupení v rámci akcí přádaných SKC, ale i na akcích pr jiné přadatele. Dále se pdílí na splupráci s partnerskými městy města Sušice. Celkem v rce 2013 abslvval tent pěvecký sbr 28 kncertů. Hudební subr Karavana Swingers Band se zúčastnil 5 kncertů. Taneční klub Fialka, který úspěšně vystupil na reprezentačním plese města Sušice, mim jiné přádá každý rk úspěšnu celstátní phárvu taneční sutěž O putvní phár SKC a celstátní pstupvu sutěž Velká cena města Sušice, které se zúčastnil na 49 tanečních párů z různých měst České republiky. Ochtnický divadelní splek Schdy se zúčastnil mnha akcí, krmě velice vydařenéh divadelníh představení Čtyři vraždy stačí, drahušku!, které byl hjně hrán a t nejen v Sušici, ale i v klních městech se také pdílel na natáčení seriálu Mdrava, slavnstním tevření strvu Sants a rzsvícení vánčníh strmu na sušickém náměstí. Dechvý rchestr Slvačka bych v rce 2013 taktéž velice aktivní, vystupval něklikrát na Farmářských trzích, Sušických slavnstech, na slavách Dne bje za svbdu a demkracii, při výrčí vzniku republiky aj. a také se zúčastnil Festivalu dechvé hudby. 6. Akce nvé i tradiční Během rku 2013 prběhl mnh změn, které měly pzitivní vliv na vývj kulturníh živta v Sušici a klí. Nvý rk zapčal 13. reprezentačním plesem města Sušice, který nesl název Pd 10

12 španělským sluncem. Navázal se na nvě vzniklé prjekce přímých přensů či záznamů představení jak byl balet neb pera. Během jara dšl k mnh změnám, především ve vedení Sušickéh kulturníh centra, kdy byl zvlen d funkce ředitele Ing. Karel Sedlecký. V tmt bdbí prběhly tradiční Sušické slavnsti, kde vystupila známá zpěvačka Anna K., prezentvali si zde sušičtí aktéři, škly a jiní. Lét byl ve znamení Santsu, vše zapčal slavnstním tevřením dne , hrála živá hudba k pslechu i tanci, hrál se divadl a byl zde bhatý dprvdný prgram v pdbě výtvarných dílen, her a různých sprtvních aktivit. Na akci Kd si hraje, zlbí míň se sešl mnh známých sbnstí a lidé si tam mhli za jejich asistence vyzkušet mnh různých aktivit. SKC se také zapjil d jubilejníh 25. Mezinárdníh festivalu sučasnéh tance a phybvéh divadla TANEC PRAHA 2013, kdy mhla širká veřejnst pznat sučasné trendy a vrchlná tanečně-divadelní díla. V nepslední řadě prběhl další úspěšný rčník uměleck-divadelníh wrkshpu Dramasteria. Nvý šklní rk byl dprvázen 1. narzeninami kina Sušice, slavil se celý týden , který přinesl speciální filmvé prjekce, premiéry, ukázky z nvé tvrby, besedy s významnými českými sprtvci, přednášku adpci na dálku, seriálvý maratn a jiné. Na sušickém náměstí se měli mžnst vyjádřit na pódiu i neprfesinální umělci, kteří mhli zahrát či zazpívat. Celý prgram křenil kncert rmské kapely Bengas. Oslava se završila afterparty ve filmvých kstýmech v Kin kavárně. Mezi vyprdané akce pdzimu patří bezespru kncert známé zpěvačky Radůzy, v Sklvně pak sklidil veliký úspěch Hradišťan. Čas vánční byl dprvázen pestrým kulturním prgramem. Mezi největší úspěchy patří slvení všech aktérů kulturníh dění v Sušici a klí a vytvření splečnéh plakátu Kulturní Vánce v Sušici, který bsahval všechny akce v Sušici a klí, které suvisely se svátky vánčními. Viz 11

13 přílha č.1. S muzeem jsme se pdíleli na splečné akci Čert a Mikuláš, která byla hjně navštívena dětmi i rdiči. Prběhl tradiční zpívání kled, zahájení a uknčení vánčních trhů a všechny kncerty pěveckých sbrů. 7. Prpagace Ke knci rku 2013 se zapčal pracvat na zkvalitnění prpagace, zjedndušení a slučení více akcí d různých subjektů, tak aby veškeré infrmace kulturním dění byly dbře dstupné všem lidem v Sušici a klí. Zmapval se, kam lze zasílat plakáty akcí s hledem na rzpčet. Zajistila se nvá místa, kde lze zdarma inzervat (infrmační střediska p Šumavě, htely a veřejná prstranství). Začal se splupracvat s Kulturním střediskem v Klatvech v rámci pmci s prpagací, rapidně se zvýšil pčet uživatelů facebkvé stránky kina Sušice. Na závěr lze říci, že se pdařil zlepšit pvědmí kulturních akcích a návštěvnst bčanů. 8. Plánvaný vývj pr rk 2014 Plány na rk 2014 jsu už v již plném prudu a pevně dufáme, že se vše naplánvané zvládne naplnit. Jedním z plánů je splupráce s tiskem z reginu Klatvska a Plzeňskéh kraje (Klatvský deník apd.), se šumavskými prtály (např.: s rádii (český rzhlas plzeňskéh kraje, rádi Blaník apd.), dále usilujeme zlepšení pvědmí kulturním dění i mim Sušici. Stále zlepšujeme kvalitu správy webu který se za psledních pár měsíců pzvedl a zlepšil funkčnst a bsah infrmací. Také se stále více zaměřujeme na facebkvé stránky a jejich účelnst. V rámci prpagace pmcí výlepvých plch se snažíme zefektivnění a snížení ceny výlepu. Jedním z významných prjektů je vytvření sdílenéh kalendáře pr všechny aktéry kulturníh dění v Sušici a klí, kam budu mci všichni zúčastnění přispívat a tím nebude dcházet ke krytí a duplikaci akcí, nesprnu výhdu je, že na jednm místě bude jasný a přehledný prgram. Pté bude vytvřen jeden velký splečný plakát A1, který bude bsahvat prgram kina, veškeré kncerty, divadla, přednášky, výstavy, besedy, festivaly apd., viz přílha č.2. V rámci výlepvých plch usilujeme splupráci s některými prdejnami jak je ZKD, která se tak stane mediálním partnerem a bude zveřejněna na zmiňvaném plakátu. V rce 2014 bychm rádi rzjeli cyklus cestvatelských přednášek, které by prbíhaly 1x měsíčně, dále prjekt výuky anglické gramatiky v pdbě přednášek na různá gramatická a knverzační témata, na která by se dal přijít zvlášť a ne v rámci celéh cyklu. Lidé by si tak mhli vybrat témata, ve kterých mají mezery. Více bychm chtěli navázat na svátky a událsti (k velikncím uspřádat besedu/přednášku, atd.) Rádi bychm rzjeli tvřivé dílny, přednášky extrémních sprtech nejen pr sprtvní nadšence, přizvat i kulturní aktéry alternativníh umění, přádat více kncertů známých kapel a zpěváků, více splupracvat s místními aktéry a stát se pr ně jakusi berličku při pmci v rganizaci a prpagaci. Začít splupracvat s nvě vzniklým Kruhem přátel hudby, který se chystá přádat kncerty vážné hudby. Další splupráce by měla být s muzeem, se kterým jsme se dmluvili na 4 splečných akcích za rk (splupráce zapčala v rce 2013 při akci Čert a Mikuláš na sušickém náměstí ). 12

14 V plánu je také přebrání rganizace Sušických slavnstí, slavy 17. listpadu, 28. října a jiných akcí, které přádali jiní aktéři (Okrašlvací splek města Sušice, atd.). Tradičně se bude pkračvat v zaběhlých akcí a hned v lednu SIRKUS čeká rganizace 14. reprezentačníh plesu. Rádi bychm zvýšili návštěvnst i tím, že budu vznikat nvé přady pr všechny věkvé kategrie a tím, že budeme více nasluchat lidem a jejich ptřebám a přáním v blasti kulturníh dění. 9. Hspdaření rganizace Rk 2013 přinesl mnh změn a t se také drazil ve finanční stránce hspdaření SKC. Oprti rku 2012 dšl k vyššímu tempu nárůstu příjmů prti výdajům. SKC se tak i nadále bude snažit pkračvat v rstucím trendu příjmů prti výdajům pmcí rzšiřvání kulturníh dění a hledání alternativních finančních zdrjů a tím usilvat snižvání příspěvku Města Sušice. Příspěvek Města Sušice na rk 2013 činil celkem tis. Kč, který byl vyšší prti půvdně plánvanému příspěvku (7 803 tis.kč) a t z důvdů mnha faktrů, které byl těžk předpvídat v lňském rce. Jedním z mnha faktrů byly náklady na energie, které byly v rce 2012 předem velmi těžk dhadnutelné a t především díky uvedení nvých budv (kin tevřen p reknstrukci , kmunitní centrum tevřen ) d prvzu a dále dšl k přesunu nákladů z minulých let a tak se zdál být ptřeba navýšit příspěvek, v knečném stavu se však dknce ještě ušetřil. Dalším z faktrů, díky kterým dšl k navýšení rzpčtu, byly náklady spjené s revizemi, pravami a údržbu nvých budv. D dalšíh rku už se s těmit náklady pčítal a pevně věříme, že většina z nich byla jen jednrázvá. Dále pak dšl k již zmiňvanému navýšení mezd. Na účet 384 (výnsy příštích bdbí) byla převedena částka 300 tis.kč a tut částku se sníží příspěvek pr rk Hspdářský výsledek činil 144 tis. Kč. Čerpání (skutečnst) Rzdíl (skutečnstrzpčet) tis. Kč rzpčet příjmy hl. činnst hspdářská činnst příjmy vlastní příspěvek granty příjmy celkem náklady hl. činnst hspdářská činnst převd 384/ náklady celkem hspdářský výsledek

15 Tabulka 1: Příjmy a výdaje 2013 Příjmy a výdaje 2013 (v tis. Kč) CELKOVÉ PŘÍJMY CELKOVÉ VÝDAJE PŘÍJMY Z HLAVNÍ ČINNOSTI VÝDAJE Z HLAVNÍ ČINNOSTI PŘÍJMY Z DOPLŇKOVÉ ČINNOSTI VÝDAJE Z DOPLŇKOVÉ ČINNOSTI Tabulka 2: Prvnání příjmů a výdajů v letech 2012 a 2013 Prvnání příjmů a výdajů v letech 2012 a 2013 (v tis. Kč) CELKOVÉ VÝDAJE CELKOVÉ PŘÍJMY CELKOVÉ VÝDAJE CELKOVÉ PŘÍJMY Z výše uvedenéh grafu je patrné, že v rce 2013 vzrstly příjmy prti rku % a výdaje v rce 2013 vzrstly prti rku %, cž ukazuje na ptimistický trend vyššíh růstu příjmů vůči výdajům. Pdrbné údaje hspdaření rganizace jsu k nalezení v přílze č.3 níže rzvaha, výkaz zisků a ztrát. 14

16 Přílha č.1: Splečný vánční plakát Přílha č.2: Splečný plakát Přílha č. 3: Rzvaha Přílha č. 4: Výkaz zisku a ztrát 15

Městská knihovna Děčín

Městská knihovna Děčín Městská knihvna Děčín Nvá knihvna jak multifunkční kulturní centrum Mgr. Ladislav Zubek, ředitel MěK Jak t celé začal Od pčátku 90-tých let žádsti nvu knihvnu První skutečné záměry v r. 2007 1. prjekt

Více

Doporučení Středočeskému kraji k transformaci ústavní péče v péči komunitní

Doporučení Středočeskému kraji k transformaci ústavní péče v péči komunitní , 3P Cnsulting, s. r.., Římská 12, 120 00 Praha 2 telefn: (+420) 739 548 469 e-mail: inf@trass.cz web: www.trass.cz Dpručení Středčeskému kraji k transfrmaci ústavní péče v péči kmunitní Klient Zakázka

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č.j.: 64/2012 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č. 55 ze dne 25.1.2012 k prtklu z prvedené kntrly v příspěvkvé rganizaci Mateřská škla, Jeseniva 4,6, Praha 3 Rada městské části I.

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č.j.: 557/2011 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č. 410 ze dne 20.7.2011 k prtklu z prvedené kntrly v příspěvkvé rganizaci Mateřská škla, Sudměřská 54, Praha 3 Rada městské části

Více

Dotazník pro neziskové organizace

Dotazník pro neziskové organizace Dtazník pr neziskvé rganizace Vážení zástupci neziskvých rganizací z Nvéh Hrádku, dvlujeme Vás tímt pžádat vyplnění dtazníku, který služí pr zjištění názrů a ptřeb neziskvých rganizací v Nvém Hrádku. V

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škla a Mateřská škla Břitv, kres Blansk, příspěvkvá rganizace Šklní 125, 679 21 Břitv Výrční zpráva činnsti škly Šklní rk: 2012/2013 vypracval: Mgr. Jiří Sedláček ředitel škly Břitv, 6. 9. 2013

Více

Mezinárodní prostředí a rozdílné přístupy v rozličných státech

Mezinárodní prostředí a rozdílné přístupy v rozličných státech Minimum pr pracvníky ICM Káraný, 4. - 7. 4. 2008 Infrmační služby pr mládež: Mezinárdní prstředí a rzdílné přístupy v rzličných státech Tent dkument pdává nástin prstředí, ve kterém půsbí infrmační služby

Více

PODPORA VYBUDOVÁNÍ A PROVOZU ZAŘÍZENÍ PÉČE O DĚTI PŘEDŠKOLNÍHO VĚKU PRO PODNIKY I VEŘEJNOST MIMO HL. M. PRAHU / V HL. M. PRAZE. 27. 11.

PODPORA VYBUDOVÁNÍ A PROVOZU ZAŘÍZENÍ PÉČE O DĚTI PŘEDŠKOLNÍHO VĚKU PRO PODNIKY I VEŘEJNOST MIMO HL. M. PRAHU / V HL. M. PRAZE. 27. 11. PODPORA VYBUDOVÁNÍ A PROVOZU ZAŘÍZENÍ PÉČE O DĚTI PŘEDŠKOLNÍHO VĚKU PRO PODNIKY I VEŘEJNOST MIMO HL. M. PRAHU / V HL. M. PRAZE 27. 11. 2015, Praha PŘEDSTAVENÍ VÝZEV PŘEDSTAVENÍ VÝZEV Pdpra vybudvání a

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA MĚSTSKÉ KNIHOVNY KUTNÁ HORA 2006. Pár základních parametrů, čísel a fotografií

VÝROČNÍ ZPRÁVA MĚSTSKÉ KNIHOVNY KUTNÁ HORA 2006. Pár základních parametrů, čísel a fotografií VÝROČNÍ ZPRÁVA MĚSTSKÉ KNIHOVNY KUTNÁ HORA 2006 Pár základních parametrů, čísel a ftgrafií Městská knihvna Kutná Hra 1. 3. 2007 VÝROČNÍ ZPRÁVA MĚSTSKÉ KNIHOVNY KUTNÁ HORA 2006 Rzpis akcí rku 2006 leden

Více

Výzva. Prioritní osa 5 Národní podpora územního rozvoje Oblast intervence 5.1 Národní podpora využití potenciálu kulturního dědictví

Výzva. Prioritní osa 5 Národní podpora územního rozvoje Oblast intervence 5.1 Národní podpora využití potenciálu kulturního dědictví Výzva k pdávání žádstí pskytnutí pdpry v rámci Integrvanéh peračníh prgramu pr bdbí let 2007-2013 Priritní sa 5 Nárdní pdpra územníh rzvje Oblast intervence 5.1 Nárdní pdpra využití ptenciálu kulturníh

Více

I / Cíle a způsoby poskytování sociálních služeb

I / Cíle a způsoby poskytování sociálních služeb STANDARDY KVALITY SOCIÁLNÍCH SLUŽEB 2014 DOMOV PRO SENIORY SVĚTLO, POBOČKA PÍSEK KARLA ČAPKA 2549, 397 01 PÍSEK IČO: 708 698 12 ZŘIZOVATEL: JIHOČESKÝ KRAJ U ZIMNÍHO STADIONU 1952/2 370 76 ČESKÉ BUDĚJOVICE

Více

na léta 2012-2014 KONCEPCE ROZVOJE KULTURY V JIHLAVĚ

na léta 2012-2014 KONCEPCE ROZVOJE KULTURY V JIHLAVĚ Přílha: JID 147620/2011/MMJ, č. j. MMJ/OŠKT/1320/2011 Kncepce rzvje kultury v Jihlavě v letech 2012-2014 KONCEPCE ROZVOJE KULTURY V JIHLAVĚ na léta 2012-2014 Kncepce rzvje kultury v Jihlavě na léta 2012

Více

Počet knihoven: 146 knihoven (20 profi, 126 neprofi). V roce 2011 3 z nich nevykazovaly vůbec žádnou činnost.

Počet knihoven: 146 knihoven (20 profi, 126 neprofi). V roce 2011 3 z nich nevykazovaly vůbec žádnou činnost. Zápis z prady knihvníků a zástupců bcí, knané 21. května 2012 v Městské knihvně v Tišnvě a 24. května 2012 v Městské knihvně v Rsicích Účastníci: Tišnv: 17 účastníků - zástupci bcí a knihvníci z bcí Brač,

Více

Konzultační materiál č. 1/2015 Přiměřený zisk PŘIMĚŘENÝ ZISK OHROŽUJE POSKYTOVATELE HRANICE PRO PŘIMĚŘENÝ ZISK?

Konzultační materiál č. 1/2015 Přiměřený zisk PŘIMĚŘENÝ ZISK OHROŽUJE POSKYTOVATELE HRANICE PRO PŘIMĚŘENÝ ZISK? Knzultační materiál č. 1/2015 Přiměřený zisk PŘIMĚŘENÝ ZISK OHROŽUJE POSKYTOVATELE HRANICE PRO PŘIMĚŘENÝ ZISK? I. Pjem aneb c se jedná (článek IX. Metdiky) Zisk = skutečné výnsy mínus skutečné náklady

Více

Organizace školní knihovny. PhDr. Marie Šedá MSVK Ostrava seda@svkos.cz

Organizace školní knihovny. PhDr. Marie Šedá MSVK Ostrava seda@svkos.cz Organizace šklní knihvny PhDr. Marie Šedá MSVK Ostrava seda@svks.cz Osnva rganizační začlenění knihvny v rámci škly kncepce, plánvání a hdncení knihvny knihvní řád prstr, technika, estetika autmatizvané

Více

ZÁPIS Z VALNÉ HROMADY Č. 2

ZÁPIS Z VALNÉ HROMADY Č. 2 ZÁPIS Z VALNÉ HROMADY Č. 2 Občanské sdružení Míst jednání Waldrfské sdružení Ostrava (WSO) ZŠ Waldrfská Ostrava (ZŠWO) Datum jednání 20.10. 2011, 16.00 18:00 Předmět jednání Valná hrmada 1. AGENDA VALNÉ

Více

Tento projekt je spolufinancován. a státním rozpočtem

Tento projekt je spolufinancován. a státním rozpočtem Tent prjekt je splufinancván Evrpským sciálním fndem a státním rzpčtem Z a d á v a c í d k u m e n t a c e Odbrná publikace Management kulturníh cestvníh ruchu a návazné šklení pr prjekt OP RLZ - MMR Odbrná

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2010 2 Škla bnvy venkva,.p.s. se sídlem v Liběšicích VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2010 Základní údaje Název Pužívaná zkratka : Škla bnvy venkva,.p.s. : ŠOV Právní frma : Obecně prspěšná splečnst Sídl : Liběšice, č.p.

Více

HREA EXCELLENCE AWARD 2013

HREA EXCELLENCE AWARD 2013 HREA EXCELLENCE AWARD 2013 I. Základní infrmace prjektu Název prjektu Firma: Kategrie: Autr prjektu Zapjme se všechny, není t nárčné! Česká pšta, s.p. 2. kategrie (kmerční subjekty nad 500 zaměstnanců)

Více

DOBRÁ ŠKOLA Ústeckého kraje 2013/2014

DOBRÁ ŠKOLA Ústeckého kraje 2013/2014 Krajský úřad Ústeckéh kraje Sutěž - DOBRÁ ŠKOLA Ústeckéh kraje 2013/2014 Pdmínky sutěže Odbr SMT 20.11.2013 Pdmínky celkrajské mtivační sutěže na šklní rk 2013/2014 DOBRÁ ŠKOLA Ústeckéh kraje 2013/2014

Více

Plán odpadového hospodářství

Plán odpadového hospodářství Plán dpadvéh hspdářství Rztk výrční vyhdncení za rk 2008 Květen 2009 Vypracval: ing. Zdeněk Smejkal Kancelář Ing. Pavla Nváka, Zámecká 384, 335 61 Spálené Příčí ing.pavel.nvak@seznam.cz ; tel. 603161021

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ROKU 2012 Nadání a dovednosti o.p.s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA ROKU 2012 Nadání a dovednosti o.p.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA ROKU 2012 Nadání a dvednsti.p.s. Výrční zpráva Nadání a dvednsti.p.s. za rk 2012 je zpracvána v suladu s ustanvením 21 zákna čísl 248/1995 Sb., becně prspěšných splečnstech. V Praze dne

Více

Organizační pokyn Hnutí Brontosaurus č. 3.2 Program Akce příroda. Organizační pokyn Hnutí Brontosaurus č. 3.2

Organizační pokyn Hnutí Brontosaurus č. 3.2 Program Akce příroda. Organizační pokyn Hnutí Brontosaurus č. 3.2 Organizační pkyn Hnutí Brntsaurus č. 3.2 Organizační pkyn Hnutí Brntsaurus č. 3.2 1 1. Vymezení prgramu Akce přírda Organizační pkyn Hnutí Brntsaurus č. 3.2 1.1 O c prgram usiluje Hnutí Brntsaurus (dále

Více

! STANOVY SPOLKU I. Název MĚSÍČNÍ HOUPAČKA, spolek (dále jen MH) Sídlo: Hřbitovní 29, Ivančice, 664 91

! STANOVY SPOLKU I. Název MĚSÍČNÍ HOUPAČKA, spolek (dále jen MH) Sídlo: Hřbitovní 29, Ivančice, 664 91 STANOVY SPOLKU I. Název MĚSÍČNÍ HOUPAČKA, splek (dále jen MH) Sídl: Hřbitvní 29, Ivančice, 664 91 II. Charakteristika MH a) Sdružení je dbrvlným nevládním neziskvým sdružením vzniklým pdle zákna č. 83/1990

Více

VYHODNOCENÍ STANDARDU VEŘEJNÝCH KNIHOVNICKÝCH A INFORMAČNÍCH SLUŽEB VE ZLÍNSKÉM KRAJI v roce 2010 fffvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv

VYHODNOCENÍ STANDARDU VEŘEJNÝCH KNIHOVNICKÝCH A INFORMAČNÍCH SLUŽEB VE ZLÍNSKÉM KRAJI v roce 2010 fffvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv KRAJSKÁ KNIHOVNA FRANTIŠKA BARTOŠE. PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE VYHODNOCENÍ STANDARDU VEŘEJNÝCH KNIHOVNICKÝCH A INFORMAČNÍCH SLUŽEB VE ZLÍNSKÉM KRAJI v rce 2010 fffvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv Úvd Metdický

Více

Záměr první fáze redesignu webu Fakulty aplikovaných věd

Záměr první fáze redesignu webu Fakulty aplikovaných věd Záměr první fáze redesignu webu Fakulty aplikvaných věd Autři: M.Hrák, Ľ.Kváč, M.Václavíkvá (FAV-KIV-INI) Gesce: Ing. P.Brada, Ph.D. (KIV) květen 2005 P pdrbné analýze bsahu, funkčnsti a stavu sučasnéh

Více

Zpravodaj projektu PREGNET

Zpravodaj projektu PREGNET Zpravdaj prjektu PREGNET Úvdní slv Přibližně každý desátý bčan České republiky (ČR) se ptýká se zdravtním pstižením, které mu v různé míře kmplikuje vstup neb dluhdbé udržení se na pracvním trhu. Od rku

Více

INTRANET V JVK ČESKÉ BUDĚJOVICE

INTRANET V JVK ČESKÉ BUDĚJOVICE INTRANET V JVK ČESKÉ BUDĚJOVICE Vladimír Pávek, Jihčeská vědecká knihvna v Českých Budějvicích Úvd Jihčeská vědecká knihvna (JVK) v Českých Budějvicích prvzuje své webvé stránky d začátku rku 1996 (tehdy

Více

Domov Bílá Opava, příspěvková organizace Rybářská 27, OPAVA 746 01 IČ: 00016772

Domov Bílá Opava, příspěvková organizace Rybářská 27, OPAVA 746 01 IČ: 00016772 ~1~ Dmv Bílá Opava, příspěvkvá rganizace Rybářská 27, OPAVA 746 01 IČ: 00016772 Ředitel: Ing. Jarmír Zahel, CSc. Tel.: 553 712 183; 553 616 587 e-mail: pracviště Rybářská db.rybarska@ddpava pracviště Rseveltva

Více

I / Cíle a způsoby poskytování sociálních služeb

I / Cíle a způsoby poskytování sociálních služeb DS Světl STANDARDY KVALITY SOCIÁLNÍCH SLUŽEB 2016 DOMOV PRO SENIORY SVĚTLO DRHOVLE 44, 397 01 PÍSEK IČO: 70 86 98 12 ZŘIZOVATEL JIHOČESKÝ KRAJ U ZIMNÍHO STADIONU 1952/2 370 76 ČESKÉ BUDĚJOVICE I / Cíle

Více

MOZAIKOVNÍK školní rok 2008 / 2009 MOZAIKOVNÍK. školní rok 2008 / 2009 - 12 -

MOZAIKOVNÍK školní rok 2008 / 2009 MOZAIKOVNÍK. školní rok 2008 / 2009 - 12 - ČÍSLO ÚČTU A INTERNETOVÉ STRÁNKY FIRMY ADEVA, DODÁVAJÍCÍ OBĚDY NA DRUHÝ STUPEŇ, KAM JE TŘEBA ZASLAT MINIMÁLNĚ 200,- Kč, ABY SI DĚTI MOHLI NA PONDĚLÍ OBJEDNAT OBĚD: www.adeva.cz č. ú.:1243116379/0800 SVAČINY

Více

Výroční zpráva školy

Výroční zpráva školy Základní škla a Mateřská škla Sudice, příspěvkvá rganizace Okres: Opava, PSČ: 747 25, IČ: 70975507, tel.: 553 762 032, 608 783 483 E-mail: skla@sklasudice.cz www.sklasudice.cz Výrční zpráva škly Zpráva

Více

Strategické rámce správy a rozvoje klasifikace DRG v roce 2013

Strategické rámce správy a rozvoje klasifikace DRG v roce 2013 Strategické rámce správy a rzvje klasifikace DRG v rce 2013 Ministerstv zdravtnictví má až d knce rku 2013 uzavřenu s NRC prváděcí smluvu k prvádění některých činnstí týkajících se kultivace systému DRG

Více

Materiál pro jednání P ČOS. Cíle P ČOS 2015

Materiál pro jednání P ČOS. Cíle P ČOS 2015 20. P ČOS 20. únra 2015 MATERIÁL Č. 20-06-03 Materiál pr jednání P ČOS Předkládá: Tmáš Kučera, člen P ČOS Cíle P ČOS Na 15. jednání P ČOS jsme věnvali dsti času hvru a v závěru i práci na cílech pr P ČOS

Více

Zápis z jednání ŠKOLSKÉ RADY při ZŠ K. H. Máchy Doksy

Zápis z jednání ŠKOLSKÉ RADY při ZŠ K. H. Máchy Doksy Zápis ze schůze šklské rady 28. 04. 2016 Zápis z jednání ŠKOLSKÉ RADY při ZŠ K. H. Máchy Dksy Datum: 28. 04. 2016; 15:30 hd. Míst: ředitelna ZŠ Přítmni: Bc. Jana Strnkvá Pavlína Karešvá Mgr. Jindřiška

Více

P R A C O V N Í P L Á N

P R A C O V N Í P L Á N P R A C O V N Í P L Á N (přílha 1 k ŠVP pr šklní rk 2014/2015) šklní rk 2014 / 2015 Prjednán na pedaggické radě dne 29.8.2014.. I. Infrmace škle 1. Prvz mateřské škly: d 6.30 hd. d 16.00 hd. 2. Zřizvatel:

Více

Domov seniorů Stříbrné Terasy o.p.s., Havlíčkova 1395/30,586 01 Jihlava, -rocní zpráva. Zpráva o činnosti a hospodaření organizace v roce 2011 ...

Domov seniorů Stříbrné Terasy o.p.s., Havlíčkova 1395/30,586 01 Jihlava, -rocní zpráva. Zpráva o činnosti a hospodaření organizace v roce 2011 ... Dmv senirů Stříbrné Terasy.p.s., Havlíčkva 1395/30,586 01 Jihlava, rcní zpráva Zpráva činnsti a hspdaření rganizace v rce 2011 '........ >:. \... 1 Dmv senirů Stříbrné Terasy.p.s., Havlíčkva 1395/30, 58601

Více

VŠB Technická univerzita, Fakulta ekonomická. Katedra regionální a environmentální ekonomiky REGIONÁLNÍ ANALÝZA A PROGRAMOVÁNÍ.

VŠB Technická univerzita, Fakulta ekonomická. Katedra regionální a environmentální ekonomiky REGIONÁLNÍ ANALÝZA A PROGRAMOVÁNÍ. VŠB Technická univerzita, Fakulta eknmická Katedra reginální a envirnmentální eknmiky REGIONÁLNÍ ANALÝZA A PROGRAMOVÁNÍ (Studijní texty) Reginální analýzy Dc. Ing. Alis Kutscherauer, CSc. Ostrava 2007

Více

Nabídka partnerství a propagačních služeb v rámci konference Fórum českého stavebnictví 2007

Nabídka partnerství a propagačních služeb v rámci konference Fórum českého stavebnictví 2007 Nabídka partnerství a prpagačních služeb v rámci knference Fórum českéh stavebnictví 2007 Různé úrvně partnerství zahrnují různý rzsah pdpůrných akcí prstřednictvím mediálních partnerů, reklamy na knferenčních

Více

Možnosti transformace vyšších odborných škol do terciárního vzdělávání

Možnosti transformace vyšších odborných škol do terciárního vzdělávání Mžnsti transfrmace vyšších dbrných škl d terciárníh vzdělávání Michal Karpíšek MŠMT, 30. listpadu 2010 IPn Refrma terciárníh vzdělávání CZ.1.07/4.2.00/06.0003 Tat prezentace je splufinancvána Evrpským

Více

a) DOZP Hliňany: b) DOZP Všebořice: c) DOZP Trmice:

a) DOZP Hliňany: b) DOZP Všebořice: c) DOZP Trmice: Čajkvskéh 1908/82, 400 01 Ústí nad Labem-centrum, IČ:75149541, tel.: 475 666 610, fax: 475 666 620, email:dzp@dzp-ul.cz Organizační struktura rganizace Dmvy pr sby se zdravtním pstižením Ústí nad Labem,

Více

Upřesnění k Zásadám podprogramu a k elektronické žádosti Podpora obnovy a rozvoje venkova 2015

Upřesnění k Zásadám podprogramu a k elektronické žádosti Podpora obnovy a rozvoje venkova 2015 Upřesnění k Zásadám pdprgramu a k elektrnické žádsti Pdpra bnvy a rzvje venkva 2015 Vysvětlení vybraných pdmínek pdprgramu Oprávnění příjemci pdpry (viz. bd 2 Zásad pdprgramu) Obec d 3000 byvatel (včetně),

Více

Dohoda o výkonu pěstounské péče

Dohoda o výkonu pěstounské péče Dhda výknu pěstunské péče Název rganizace: Centrum pr dítě a rdinu LATUS Právní frma: bčanské sdružení se sídlem Nýřanská 34, 323 26 Plzeň IČ: 22767452 reg. MVČR 4.11.2011.pd č.j. VS/1-1/86 311/11-R zast.

Více

AAA AUTO Group zveřejnila své neauditované konsolidované. hospodářské výsledky za první čtvrtletí roku 2010

AAA AUTO Group zveřejnila své neauditované konsolidované. hospodářské výsledky za první čtvrtletí roku 2010 AAA AUTO Grup zveřejnila své neauditvané knslidvané hspdářské výsledky za první čtvrtletí rku 2010 Praha / Budapešť, 31. května 2010 Dle hspdářských výsledků za první čtvrtletí rku 2010, které splečnst

Více

Domov pro seniory Severní Terasa příspěvková organizace V Klidu 3133/12, 400 11 Ústí nad Labem telefon: 472 775 577, fax: 472 776 089 IČ:44555326

Domov pro seniory Severní Terasa příspěvková organizace V Klidu 3133/12, 400 11 Ústí nad Labem telefon: 472 775 577, fax: 472 776 089 IČ:44555326 Dmv pr seniry Severní Terasa příspěvkvá rganizace V Klidu 3133/12, 400 11 Ústí nad Labem telefn: 472 775 577, fax: 472 776 089 IČ:44555326 DIČ: CZ44555326 e-mail: ddst@ddst.cz www.ddst.cz 1 OBSAH STRANA

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD. Účinnost: 25.11.2013. zákonným zástupcům dětí, pracovníkům školy MŠ Holice. Mgr. Mojmír Chytil, ředitel školy

ŠKOLNÍ ŘÁD. Účinnost: 25.11.2013. zákonným zástupcům dětí, pracovníkům školy MŠ Holice. Mgr. Mojmír Chytil, ředitel školy ZŠ a MŠ Olmuc Hlice, Náves Svbdy 41 ŠKOLNÍ ŘÁD pracviště Mateřská škla, Náves Svbdy 38 Zpracvala: Jana Skřivánkvá Účinnst: 25.11.2013 Infrmace pdána: Vydal: záknným zástupcům dětí, pracvníkům škly MŠ Hlice

Více

ZÁPIS ZASEDÁNÍ VVS POOL

ZÁPIS ZASEDÁNÍ VVS POOL ZÁPIS ZASEDÁNÍ VVS POOL SCHŮZE VVS V PRAZE DNE 3. 3. 2015 PREZENCE PŘÍTOMNI ZA VV > Rbin Vladyka PŘÍTOMNI ZA KRK > VIA TELEFON > František Nejedl > Vernika Hubrtvá > Tmáš Vančura NEPŘÍTOMNI PROGRAM JEDNÁNÍ

Více

Domov pro seniory Severní Terasa příspěvková organizace V Klidu 3133/12, 400 11 Ústí nad Labem telefon: 472 775 577, fax: 472 776 089 IČ:44555326

Domov pro seniory Severní Terasa příspěvková organizace V Klidu 3133/12, 400 11 Ústí nad Labem telefon: 472 775 577, fax: 472 776 089 IČ:44555326 Dmv pr seniry Severní Terasa příspěvkvá rganizace V Klidu 3133/12, 400 11 Ústí nad Labem telefn: 472 775 577, fax: 472 776 089 IČ:44555326 DIČ: CZ44555326 e-mail: ddst@ddst.cz www.ddst.cz 1 OBSAH STRANA

Více

SDRUŽENÍ NERATOV, o.s.

SDRUŽENÍ NERATOV, o.s. SDRUŽENÍ NERATOV,.s. partner prjektu Ergtep pr žáky i pedaggy, reg. čísl CZ.1.07/1.1.00/54.0051 www.neratv.cz Kd jsme? Sdružení Neratv,.s. bčanské sdružení zalžené rku 1992 naše pslání bnva vysídlené vsi

Více

Zápis č. 2/2011 (celkově 51) ze schůze VV ČSRU konané 1.2.2011

Zápis č. 2/2011 (celkově 51) ze schůze VV ČSRU konané 1.2.2011 Zápis č. 2/2011 (celkvě 51) ze schůze VV ČSRU knané 1.2.2011 Přítmni: P.Telička(PT), K.Blažek(KBl), P.Mrázek(PM), R.Rygl(RR), P.Chalupka(PCh), M.Kafka(MK), I.Skčdplvá(IS), P.Pala(PP) Omluveni: T.Tůma(TT)

Více

Jihočeská společnost pro ochranu přírody a myslivost o.p.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA

Jihočeská společnost pro ochranu přírody a myslivost o.p.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA Jihčeská splečnst pr chranu přírdy a myslivst.p.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 ÚVOD Jihčeská splečnst pr chranu přírdy a myslivst.p.s. (zkráceně JISOPM.s.p.) je česká nevládní neziskvá splečnst, zalžená v rce

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání ŠKOLNÍ DRUŽINA

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání ŠKOLNÍ DRUŽINA ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pr základní vzdělávání ŠKOLNÍ DRUŽINA Základní škla a mateřská škla, Blížkvice, kr. Znjm příspěvkvá rganizace OBSAH 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE.. 2 2. CHARAKTERISTIKA ŠD. 3 3. CHARAKTERISTIKA

Více

Zápis z valné hromady TJ Sokol Mohelno dne 23. 2. 2014

Zápis z valné hromady TJ Sokol Mohelno dne 23. 2. 2014 Zápis z valné hrmady TJ Skl Mheln dne 23. 2. 2014 SOKOL / 2014 / Valná hrmada OBSAH 1 ZÁPIS Z VALNÉ HROMADY TJ SOKOL MOHELNO 2014... 2 1.1 Zahájení, přivítání hstů... 2 1.2 Vlba předsednictva, návrhvé,

Více

MILEVSKO SEVERNÍ BRÁNA JIŽNÍCH ČECH. KONCEPCE ROZVOJE CESTOVNÍHO RUCHU REGIONU MILEVSKO verze 8.2013

MILEVSKO SEVERNÍ BRÁNA JIŽNÍCH ČECH. KONCEPCE ROZVOJE CESTOVNÍHO RUCHU REGIONU MILEVSKO verze 8.2013 MILEVSKO SEVERNÍ BRÁNA JIŽNÍCH ČECH KONCEPCE ROZVOJE CESTOVNÍHO RUCHU REGIONU MILEVSKO verze 8.2013 Milevsk 2013 1. Úvd 1.1. CHARAKTERISTIKA MĚSTA A REGIONU Měst Milevsk a jeh regin se nachází v Jihčeském

Více

I / Cíle a způsoby poskytování sociálních služeb

I / Cíle a způsoby poskytování sociálních služeb DZR Světl STANDARDY KVALITY SOCIÁLNÍCH SLUŽEB 2016 DOMOV PRO SENIORY SVĚTLO, Dmv se zvláštním režimem DRHOVLE 44, 397 01 PÍSEK IČO: 70 86 98 12 ZŘIZOVATEL JIHOČESKÝ KRAJ U ZIMNÍHO STADIONU 1952/2 370 76

Více

VÝROČNÍ ZRPÁVA 2014 Salesiánské hnutí mládeže Klub Praha Uhříněves - Kolovraty

VÝROČNÍ ZRPÁVA 2014 Salesiánské hnutí mládeže Klub Praha Uhříněves - Kolovraty VÝROČNÍ ZRPÁVA 2014 Salesiánské hnutí mládeže Klub Praha Uhříněves - Klvraty SHM Klub Praha Uhříněves - Klvraty - Výrční zpráva 2014 1 SÍDLO: SHM Klub Praha Uhříněves - Klvraty Přátelství 266, 104 00 Praha

Více

STANOVY SDRUŽENÍ DOCTOR WHO FANCLUB ČR

STANOVY SDRUŽENÍ DOCTOR WHO FANCLUB ČR STANOVY SDRUŽENÍ DOCTOR WHO FANCLUB ČR Článek 1 Název a sídl 1. Dctr Wh FanClub ČR je bčanským sdružením fyzických sb vytvřeným v suladu se záknem č.83/1990 Sb. sdružvání bčanů. Je samstatným právním subjektem

Více

Prováděcí předpisy pro soutěžní lezení pro rok 2014

Prováděcí předpisy pro soutěžní lezení pro rok 2014 Prváděcí předpisy pr sutěžní lezení pr rk 2014 1. Přadatel 1.1. Každý ddíl registrvaný v Českém hrlezeckém svazu (dále jen "ČHS") neb právnická či fyzická sba s příslušným právněním má práv pžádat ČHS

Více

VIS ČAK - Uživatelský manuál - OnLine semináře

VIS ČAK - Uživatelský manuál - OnLine semináře UŽIVATELSKÝ MANUÁL - ONLINE SEMINÁŘE Autr: Aquasft, spl. s r.., Vavrečka Lukáš Prjekt: VIS ČAK Pslední aktualizace: 11.12.2009 Jmén subru: UživatelskýManuál_OnLine_Semináře_0v2.dcx Pčet stran: 12 OBSAH

Více

Zlepšování mobility a dostupnosti bez bariér v Ústí nad Labem

Zlepšování mobility a dostupnosti bez bariér v Ústí nad Labem AKCNÍ ˆ PLÁN 6 Zlepšvání mbility a dstupnsti bez bariér v Ústí nad Labem Pdpra mbility, zlepšení dstupnsti míst a zvýšení atraktivity města Ústí nad Labem Listpad 2012 Akcní plán č. 6 - Zlepšvání mbility

Více

FORMULÁŘ ŢÁDOSTI O PŘÍSPĚVEK. Vyplní odbor kultury a cestovního ruchu města Písku: Číselný kód žádosti: Počet získaných bodů:

FORMULÁŘ ŢÁDOSTI O PŘÍSPĚVEK. Vyplní odbor kultury a cestovního ruchu města Písku: Číselný kód žádosti: Počet získaných bodů: FORMULÁŘ ŢÁDOSTI O PŘÍSPĚVEK Vyplní dbr kultury a cestvníh ruchu města Písku: Číselný kód žádsti: Pčet získaných bdů: 511. /1/.. Pznámka: Jedntlivé ple frmuláře jsu uzamčeny pr grafické úpravy. Pkud vám

Více

Příloha č. 2 Popis podporovaných aktivit

Příloha č. 2 Popis podporovaných aktivit Přílha č. 2 Ppis pdprvaných aktivit Pdprvané aktivity pdpry typu A - Systémvá pdpra sciální práce v bcích (maximální dba realizace 24 měsíců): 1) Výkn sciální práce dle 63 zákna č. 111/2006 Sb., pmci v

Více

SWOT analýza k MAP vzdělávání v MČ Praha 20

SWOT analýza k MAP vzdělávání v MČ Praha 20 SWOT analýza k MAP vzdělávání v MČ Praha 20 Zpracval: PhDr. Tmáš Sukup, Ph.D. Datum: 6. 1. 2017 Metdlgie a zdrj dat Tat SWOT analýza shrnuje hlavní zjištění z následujících pdkladů: Demgrafická studie

Více

Výroční zpráva obce Vysoká u Příbramě. za rok 2011

Výroční zpráva obce Vysoká u Příbramě. za rok 2011 Obec Vyská u Příbramě Výrční zpráva bce Vyská u Příbramě za rk 2011 dle zákna č. 106/1999 Sb., svbdném přístupu k infrmacím Zpráva pskytvání infrmací za rk 2011 - Pskytvání infrmací pdle 18 zákna č. 106/1999

Více

Střední škola a Základní škola Lipník nad Bečvou, Osecká 301

Střední škola a Základní škola Lipník nad Bečvou, Osecká 301 Střední škla a Základní škla Lipník nad Bečvu, Osecká 301 Střední škla a Základní škla Lipník nad Bečvu, Osecká 301 Kncepce rzvje škly na bdbí 2015-2018 Zpracvala: Mgr. Miluše Juráňvá, ředitelka škly Šklská

Více

DVOŘÁKŮV FESTIVAL závěrečná zpráva k 54. ročníku

DVOŘÁKŮV FESTIVAL závěrečná zpráva k 54. ročníku DVOŘÁKŮV FESTIVAL závěrečná zpráva k 54. rčníku 54. rčník festivalu naplnil čekávané cíle a prti lňskému rku se ještě rzšířil nvá partnerská města. Cíle festivalu: 1. Návaznst brvsku Dvřákvsku tradici

Více

Zpráva k faktuře č

Zpráva k faktuře č Přílha faktury č. 2017103 Zpráva prvedených činnstech dle Smluvy díl na realizaci prjektu Rdinné pasy a Senir Pas 2016-2017 Zpráva k faktuře č. 2017103 Prvz a aktualizace webvých stránek Adresa webvých

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Šklní vzdělávací prgram pr šklní družinu 1. 9. 2009 Lada Keňvá ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU Základní škla Jívvá, kres Olmuc, příspěvkvá rganizace Ředitelka škly: Mgr. Pavla Krátká Vychvatelka:

Více

Žádost o poskytnutí státní dotace na realizaci projektu prevence HIV/AIDS pro rok 2010 A. obecná část Žádosti

Žádost o poskytnutí státní dotace na realizaci projektu prevence HIV/AIDS pro rok 2010 A. obecná část Žádosti Pdací razítk MZ ČR/ Č.j.: Identif. Čísl prjektu: Žádst pskytnutí státní dtace na realizaci prjektu prevence HIV/AIDS pr rk 2010 A. becná část Žádsti Základní infrmace prjektu a dtačním titulu Název pskytvatele

Více

JE LIBERALIZACE VŠEMOCNÝM LÉKEM NEBO JEN NÁSTROJEM PRO PŘESKUPENÍ SIL?

JE LIBERALIZACE VŠEMOCNÝM LÉKEM NEBO JEN NÁSTROJEM PRO PŘESKUPENÍ SIL? JE LIBERALIZACE VŠEMOCNÝM LÉKEM NEBO JEN NÁSTROJEM PRO PŘESKUPENÍ SIL? ENKO 2004 Bratislava 19.10.2004 Tmáš Hüner Ředitel sekce zahraniční majetkvé účasti 1 Paralela energetiky a plitiky Je lepší demkracie

Více

Tvorba jednotného zadání závěrečné zkoušky ve školním roce 2010/2011

Tvorba jednotného zadání závěrečné zkoušky ve školním roce 2010/2011 Tvrba jedntnéh zadání závěrečné zkušky ve šklním rce 2010/2011 bry středníh vzdělání kategrie E pracvní verze 1 Obsah I. Organizace tvrby JZZZ 1. Harmngram tvrby JZZZ 4 2. Činnst autrskéh týmu 6 3. Kntakty

Více

Zpráva o činnosti HV Svazu účetních

Zpráva o činnosti HV Svazu účetních Zpráva činnsti HV Svazu účetních 1. HV SÚ Snaha řešit situaci vůči KCÚ direktivně se ukázala jak špatná a kntraprduktivní. Byl nutné situaci uklidnit a zárveň narvnat některé krky ze strany bývalé paní

Více

Témata modulu a úkoly jsou využitelné ve výuce tematické oblasti RVP Člověk a svět práce ve středních školách.

Témata modulu a úkoly jsou využitelné ve výuce tematické oblasti RVP Člověk a svět práce ve středních školách. Vstup na trh práce Antace Mdul ppisuje přístupy, způsby a dvednsti ptřebné pr úspěšné hledání práce. Jeh sučástí jsu úkly k jedntlivým tématům a výběr adres pracvních serverů s nabídkami práce. Tip pr

Více

Materiál pro schůzi Výkonného výboru ČUS

Materiál pro schůzi Výkonného výboru ČUS Materiál pr schůzi Výknnéh výbru ČUS 5 dne 13. května 2014 Věc: Subr usnesení 29.valné hrmady ČUS, vč.návrhů realizačních Zdůvdnění: Materiál se předkládá na základě závěrů 29.VH ČUS Návrh usnesení: Výknný

Více

ROKYCANYR telefon, fax IČO : www: gasos-ro.cz

ROKYCANYR telefon, fax IČO : www: gasos-ro.cz GYMNÁZIUM A SOŠ, ROKYCANYR MLÁDEŽNÍKŮ 1115, OKYCANY 337 01 ROKYCANYR telefn, fax 371 725 363 IČO : 48 38 02 96 www: gass-r.cz d_rancva@gass-r.cz Výrční zpráva za šklní rk 2015/2016 CHARAKTERISTIKA ORGANIZACE:

Více

Akční plán města Žďár nad Sázavou

Akční plán města Žďár nad Sázavou AKČNÍ PLÁN MĚSTA ŽĎÁR NAD SÁZAVOU říjen 2007 Obecně dkumentu Akční plán města Žďár nad Sázavu je dkument, kde dchází ke knkrétnímu rzpracvání vhdných rzvjvých záměrů města v kratším časvém hrizntu. Akční

Více

Z Á P I S Z 1. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA KONANÉHO DNE 15. listopadu 2006

Z Á P I S Z 1. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA KONANÉHO DNE 15. listopadu 2006 Z Á P I S Z 1. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA KONANÉHO DNE 15. listpadu 2006 Míst knání: Městský úřad Slaný Čas knání: 15. listpadu 2006 Přítmni: Omluveni: RNDr. Iv Rubík, Ing. Petr Klačkvský, p. Jarslav Hlžek, p.

Více

realizaceprojektuna2.stupnizšamšlišov spolupráci s MÚ Lišov škola zahájila již v únoru 2010 (záměr vytvořit jeden bod naučné stezky a propojit jej se

realizaceprojektuna2.stupnizšamšlišov spolupráci s MÚ Lišov škola zahájila již v únoru 2010 (záměr vytvořit jeden bod naučné stezky a propojit jej se realizaceprjektuna2.stupnizšamšlišv splupráci s MÚ Lišv škla zahájila již v únru 2010 (záměr vytvřit jeden bd naučné stezky a prpjit jej se sítí turistických tras) d tvrby naučné stezky si slibujeme: prbuzení

Více

Zápis z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Postřekov

Zápis z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Postřekov Zápis z veřejnéh zasedání Zastupitelstva bce Pstřekv Míst: zasedací místnst Obecníh úřadu Datum: 26.11.2014 Zúčastnění členvé ZO: Omluveni: -- Jan Kreuz, Jarmír Steinberger, Petr Plák, Dana Vgeltanzvá,

Více

Výroční zpráva. Základní škola Rakovského v Praze 12. Rakovského 3136/1, 143 00 Praha 4 - Modřany

Výroční zpráva. Základní škola Rakovského v Praze 12. Rakovského 3136/1, 143 00 Praha 4 - Modřany Výrční zpráva Základní škla Rakvskéh v Praze 12 Rakvskéh 3136/1, 143 00 Praha 4 - Mdřany za šklní rk 2014/2015 Část A Základní údaje škle 1. Název škly: Základní škla Rakvskéh v Praze 12 2. Sídl: Rakvskéh

Více

Zpracoval: Zrevidoval: Schválil: Jméno Podpis Jméno Podpis Jméno Podpis

Zpracoval: Zrevidoval: Schválil: Jméno Podpis Jméno Podpis Jméno Podpis Tabulka 1 - Evidence prcesu přípravy, schválení a revizí (kapitly) Metdickéh pkynu pr přípravu pdkladů pr psuzení finančníh zdraví žadatele Vydání č. Platné d 1 3. 1. 2008 Zpracval: Zrevidval: Schválil:

Více

Prezentace projektů Dalekohled a Společně do školky!

Prezentace projektů Dalekohled a Společně do školky! Prezentace prjektů Dalekhled a Splečně d šklky! O prjektu Název: Dalekhled Reg. č. prjektu: CZ.1.07/1.2.31/02.0022 Příjemce: Člvěk v tísni,.p.s., reginální pbčka Plzeň Termín realizace: 03/2013-02/2015

Více

NÁVODNÁ STRUKTURA MÍSTNÍHO AKČNÍHO PLÁNU VZDĚLÁVÁNÍ

NÁVODNÁ STRUKTURA MÍSTNÍHO AKČNÍHO PLÁNU VZDĚLÁVÁNÍ Místní akční plán Místní akční plán je suhrnný dkument zahrnující něklik částí. Obsahuje analyticku část (zejména metaanalýza stávajících dkumentů, analýza vyvlaná plánváním specifických témat, zjišťvání

Více

Pravidla pro poskytování příspěvku na náklady spojené s reprezentací mládeže na mezinárodních závodech v roce 2013

Pravidla pro poskytování příspěvku na náklady spojené s reprezentací mládeže na mezinárodních závodech v roce 2013 Pravidla pr pskytvání příspěvku na náklady spjené s reprezentací mládeže na mezinárdních závdech v rce 2013 Stav vychází z kalendáře IFSC k 15.1.2013 Obtížnst: 2 závdy EYC + MEJ + MSJ Buldering: 3 závdy

Více

RÝMAŘOVSKO, o.p.s. nám. Míru 1 RÝMAŘOV 795 01

RÝMAŘOVSKO, o.p.s. nám. Míru 1 RÝMAŘOV 795 01 RÝMAŘOVSKO,.p.s. nám. Míru 1 RÝMAŘOV 795 01 Místní akční skupina reginu bcí a měst Břidličná, Dětřichv nad Bystřicí, Dlní Mravice, Hrní Měst, Jiříkv, Lmnice, Malá Mrávka, Malá Štáhle, Rýmařv, Ryžviště,

Více

SC 4.2 Zvýšení kvality vzdělávání prostřednictvím posílení inkluze v multikulturní společnosti

SC 4.2 Zvýšení kvality vzdělávání prostřednictvím posílení inkluze v multikulturní společnosti SC 4.2 Zvýšení kvality vzdělávání prstřednictvím psílení inkluze v multikulturní splečnsti Datum vyhlášení výzvy: 14. 10. 2015 Datum a čas uknčení příjmu žádstí: 16. 12. 2015 16:00 Předpkládané vyhlášení

Více

Zákon o zdravotních pojišťovnách

Zákon o zdravotních pojišťovnách Zákn zdravtních pjišťvnách Důvdy ke změně Nestandardní právní frma zdravtních pjišťven Nedstatečné a nejasné vymezení pdmínek pr vznik a zánik zaměstnaneckých zdravtních pjišťven Nedstatečně vymezené pdmínky

Více

ČERVENEC Prázdninové čtení na pokračování Veselé letní zpívání Malé sportovní hry

ČERVENEC Prázdninové čtení na pokračování Veselé letní zpívání  Malé sportovní hry ČERVENEC Prázdninvé čtení na pkračvání Tradicí se stal prázdninvé čtení na pkračvání, které získal blibu u všech psluchačů Sluníčkvéh rádia. V letšním rce padla vlba na Zdeňka Jirtku a jeh humrný rmán

Více

Informace o stavu čerpání a plnění usnesení vlády ČR č. 144/2014

Informace o stavu čerpání a plnění usnesení vlády ČR č. 144/2014 II. Ministerstv pr místní rzvj Odbr Nárdní rgán pr krdinaci Infrmace stavu čerpání a plnění usnesení vlády ČR č. 144/2014 Pravidelná zpráva pr členy vlády ČR SRPEN 2014 Obsah Obsah... 2 Úvd... 3 Shrnutí...

Více

Ministerstvo pro místní rozvoj. vyhlašuje 1. VÝZVU K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACE NÁRODNÍHO PROGRAMU PODPORY CESTOVNÍHO RUCHU V REGIONECH

Ministerstvo pro místní rozvoj. vyhlašuje 1. VÝZVU K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACE NÁRODNÍHO PROGRAMU PODPORY CESTOVNÍHO RUCHU V REGIONECH Přílha č. 1 RM č.j.: 42681/2016-54 Ministerstv pr místní rzvj vyhlašuje 1. VÝZVU K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACE z NÁRODNÍHO PROGRAMU PODPORY CESTOVNÍHO RUCHU V REGIONECH pr rk 2017 PODPROGRAM: ROZVOJ ZÁKLADNÍ

Více

OBNOVA NERATOVA. Projekt Sdružení Neratov, o.s. www.neratov.cz

OBNOVA NERATOVA. Projekt Sdružení Neratov, o.s. www.neratov.cz OBNOVA NERATOVA Prjekt Sdružení Neratv,.s. www.neratv.cz Kd jsme? Sdružení Neratv,.s. bčanské sdružení zalžené rku 1992 naše pslání bnva vysídlené vsi a putníh místa pmc lidem s pstižením a puštěným dětem

Více

PORADA ŘEDITELŮ MŠ/ZŠ

PORADA ŘEDITELŮ MŠ/ZŠ PORADA ŘEDITELŮ MŠ/ZŠ Irena Tlapákvá duben 2015 NOVELA ŠKOLSKÉHO ZÁKONA vzdělávání sb se speciálními vzdělávacími ptřebami zavedení registru pedaggických pracvníků přijímání d přípravných tříd základní

Více

BEZPEČNOST ÚDRŽBA ELEKTŘINA

BEZPEČNOST ÚDRŽBA ELEKTŘINA BEZPEČNOST ÚDRŽBA ELEKTŘINA 1. téma: Bezpečnst práce při údržbě a pravárenství 2. téma: Bezpečná práce s elektrickým zařízením Výtvarná sutěž pr žáky základních škl a nižších stupňů víceletých gymnázií

Více

ROZPOČET ČESKÉ TELEVIZE na rok 2016

ROZPOČET ČESKÉ TELEVIZE na rok 2016 ROZPOČET ČESKÉ TELEVIZE na rk 3. prsince OBSAH 1. ÚVOD... 3 2. SHRNUTÍ ROZPOČTU... 4 3. TELEVIZNÍ POPLATKY... 10 4. ROZPOČET VÝNOSŮ... 12 5. ROZPOČET NÁKLADŮ... 15 6. INVESTIČNÍ ROZPOČET... 22 7. PŘEHLED

Více

16. výzva IROP Energetické úspory v bytových domech

16. výzva IROP Energetické úspory v bytových domech 16. výzva IROP Energetické úspry v bytvých dmech 21.1. 2016 Hradec Králvé Ing. Michaela Bržvá Centrum pr reginální rzvj České republiky Specifický cíl 2.5 Cíl: Snížit energeticku nárčnst bytvých dmů Bytvým

Více

Školní vzdělávací program mateřské školy Paskov pro školní rok 2010-2011

Školní vzdělávací program mateřské školy Paskov pro školní rok 2010-2011 Mateřská škla Paskv, příspěvkvá rganizace, Místecká 758, 739 21 Paskv Mezinárdní prgram předšklníh vzdělávání prjekt Z a č í t s p l u Šklní vzdělávací prgram mateřské škly Paskv pr šklní rk 2010-2011

Více

Pozn.: Pokud nejsou dále uváděny výsledky hlasování, VR rozhodla jednomyslně.

Pozn.: Pokud nejsou dále uváděny výsledky hlasování, VR rozhodla jednomyslně. Zápis ze 7. schůze Výknné rady ČSTS knané dne 2.1.2009 v Praze Přítmni: Barnat (PB), Bartuňkvá (EB), Odstrčil (PO), Siegel (LS), Nvtný (LN) Prgram jednání: 0. Kntrla úklů 0.1. Úkly prezidia 0.2. Úkly VR

Více

4. Hodnocení ekonomicko - správního útvaru za rok 2008 4. 1 Rozpočet Městské knihovny Břeclav a jeho plnění k 31. 12. 2008

4. Hodnocení ekonomicko - správního útvaru za rok 2008 4. 1 Rozpočet Městské knihovny Břeclav a jeho plnění k 31. 12. 2008 OBSAH I. Služby Městské knihvny Břeclav pr měst 1. Úvd k činnsti Městské knihvny Břeclav za rk 2008 2. Numerické výsledky činnsti Městské knihvny Břeclav 2008 3. Hdncení jedntlivých ddělení a pbček knihvny

Více

Zpráva pro uživatele

Zpráva pro uživatele Zpráva pr uživatele verze 1.0 Zpráva pr uživatele Histrie dkumentu: Verze Datum Schválil 1.0 26.7.2005 Manažer QCA e-mail: manager.pstsignum@cpst.cz Tent dkument pskytuje základní přehled hierarchii certifikačních

Více

Obsah: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

Obsah: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Obsah: 1. Úvd 2. Základní infrmace splečnsti 3. Slžení statutárních rgánů 4. Struktura Nemcnice Žatec,.p.s. 5. Zpráva dzrčí rady za rk 2010 6. Zhdncení základních eknmických a finančních ukazatelů za rk

Více