Výroční zpráva Sušické kulturní centrum SIRKUS, p.o.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výroční zpráva Sušické kulturní centrum SIRKUS, p.o."

Transkript

1 2013 Výrční zpráva Sušické kulturní centrum SIRKUS, p

2 Obsah 1. Úvd Základní údaje Vymezení hlavníh účelu a předmětu činnsti Organizační struktura Činnst jedntlivých slžek rganizace... 5 a. Kin... 5 b. Sklvna... 6 c. Knihvna... 7 d. Galerie... 8 e. Galerie Branka... 9 f. Kafe... 9 g. Sušické nviny h. Splky Akce nvé i tradiční Prpagace Plánvaný vývj pr rk Hspdaření rganizace

3 1. Úvd Vážení příznivci kultury, Stejně, jak v rce 2012 dšl v rce 2013 ke změně statutárníh zástupce a t k datu Od léta až d knce rku dcházel pstupně ke stabilizaci chdu rganizace. Dšl k řadě rganizačních změn, které vedly k autmatizaci fungvání kulturníh centra. Chtěl bych především pděkvat půvdním zaměstnancům za jejich trpělivst v dbě změn. Nvým zaměstnancům za jejich úsilí a tvrdu práci, kteru dvádí pr fungvání celé rganizace. Myslím si, že rganizace je nyní stabilní a má pevnu platfrmu pr naplňvání hlavníh předmětu činnsti. Velké pděkvání patří vedení města a celému městskému úřadu v Sušici za velice vstřícné jednání a pmc při realizaci veškerých plánů. Sušice je a vždy byla kulturním centrem pr velku spádvu blast. Kultura je zde na vyské úrvni především díky půsbení mnha splků, zájmvých skupin, nadšenců d divadla, výbrných muzikantů atd. Cílem Sušickéh kulturníh centra je vytvářet kvalitní pdmínky pr fungvání těcht subjektů a pmci jim na pli prpagace a vytvřit živý vztah mezi nimi, dále přivážet d Sušice kvalitní a pestrý kulturní prgram pr všechny generace. 2. Základní údaje Název rganizace: Sušické kulturní centrum SIRKUS, p.. Sídl: Příkpy 178, Sušice, kres Klatvy IČO: Statutární zástupce: Ing. Karel Sedlecký Webvé stránky: Zřizvatel rganizace: Měst Sušice, Náměstí svbdy 138/I, Sušice, kres Klatvy Dne byl přijat nvé znění zřizvací listiny. 3. Vymezení hlavníh účelu a předmětu činnsti Organizace pskytuje a zajišťuje kulturní, vzdělávací, splečenské a vlnčasvé služby pr všechny věkvé kategrie bčanů a návštěvníků Města Sušice: veřejné předvedení autrských děl (divadelní představení, kncerty, výstavy), veřejné předvedení audivizuálních děl ve smyslu zákna č. 273/1993 Sb. (kin), 2

4 pskytvání veřejných knihvnických a infrmačních služeb ve smyslu zákna č. 257/2001 Sb. (knihvní zákn) prvzváním Městské knihvny v Sušici, pvěřené rvněž výknem reginálních funkcí (viz Smluva přenesení reginálních služeb uzavřená se Studijní a vědecku knihvnu Plzeňskéh kraje) a Místní knihvny Chmelná, vydávání peridickéh tisku ve smyslu zákna č. 81/1966 Sb. a neperidických publikací dle zákna č. 37/1995 Sb. a pskytvání placené reklamy a inzerce v těcht tiskvinách, vzdělávací a pznávací činnsti včetně zajištění návštěv divadelních představení, kulturních památek, výstav aj., příspěvkvá rganizace je zřizvatelem subru zájmvé umělecké činnsti - smíšenéh pěveckéh sbru Svatbr, dechvé hudby Slvačka, hudebníh subru Karavana Swingers Band, tanečníh klubu Fialka a splku Sušické chtnické divadl Schdy. V rámci zřizvatelské funkce bude SKC splupracvat s uvedenými subry při zajištění prstr pr činnst v rámci a mžnstech zařízení spravvaných SKC v Sušici a bude spravvat finanční prstředky, které subry získají jak dtace d Města Sušice a jiných rgánů a rganizací, d spnzrů a z jejich vlastní činnsti. Zřizvatel pvluje příspěvkvé rganizaci následující dplňkvé činnsti za účelem lepšíh využívání hspdářských mžnstí a dbrnsti svých zaměstnanců. Dplňkvá činnst nesmí narušvat a mezvat plnění hlavníh účelu a předmětu činnsti příspěvkvé rganizace a musí být sledvána dděleně. V rámci řemeslné živnsti se jedná tyt bry: Přílha č.1, část c) zákna 455/1991 živnstenském pdnikání - Hstinská činnst V rámci živnsti vlné Výrba, bchd a služby neuvedené v přílhách 1 až 3 zákna 455/1991 živnstenském pdnikání se jedná zejména tyt bry: 14. Vydavatelské činnsti, plygrafická výrba, knihařské a kpírvací práce 15. Výrba, rzmnžvání, distribuce, prdej, prnájem zvukvých a zvukvěbrazvých záznamů a výrba nenahraných nsičů údajů a záznamů 47. Zprstředkvání bchdu a služeb 48. Velkbchd a malbchd 59. Prnájem a půjčvání věcí mvitých 62. Příprava a vypracvání technických návrhů, grafické a kresličské práce 66. Reklamní činnst, marketing, mediální zastupení 71. Prvzvání cestvní agentury a průvdcvská činnst v blasti cestvníh ruchu 72. Mimšklní výchva a vzdělávání, přádání kurzů, šklení, včetně lektrské činnsti 73. Prvzvání kulturních, kulturně-vzdělávacích a zábavních zařízení, přádání kulturních prdukcí, zábav, výstav, veletrhů, přehlídek, prdejních a bdbných akcí 3

5 4. Organizační struktura Během rku 2013 dšl k pdstatným rganizačním změnám a t jak z důvdu zvýšení efektivity práce, tak z důvdu nárůstu bjemu činnsti. V srpnu byla bsazena nvá pzice hlavníh eknma a v listpadu pak pzice dramaturga, tím se ustálil pčet zaměstnanců na 18,6 úvazků. Obrázek 1: Mzdy - rzpčet a plnění v tis. Kč Rzpčet Plnění Skutečnstrzpčet Mzdy celkem OON celkem Odvdy zdravtní Odvdy sciální Rezerva Celkem Z výše uvedené tabulky vyplývá, že ačkliv dšl během rku 2013 k navýšení pčtu zaměstnanců, nebyl překrčen rzpčet stanvený na rk

6 5. Činnst jedntlivých slžek rganizace a. Kin Budva kina je jednu z multikulturních budv, kde se knají akce různéh druhu a žánru, d klasických prjekcí p akce divadelní, taneční, hudební a dále také besedy, přednášky a semináře. V budvě kina se nachází i galerie výtvarnéh umění, která sem přivádí stále více návštěvníků a kavárna, která pskytuje nenahraditelné zázemí pr maminky s dětmi a t díky svému plně vybavenému dětskému kutku. Jedním z úspěchů kina byl získání 1. místa za návštěvnst Filmvéh klubu pdle veliksti měst. pčet Odehrané prjekce 575 Diváků celkem Šklní a předšklní představení 17 z th pčet dětí 1803 Senirské prjekce 16 z th pčet diváků 191 Prjekce "Baby kin" 8 z th pčet diváků 62 Prjekce "Filmvý klub" 27 z th pčet diváků 233 Prjekce "Dkumentární film" 25 z th pčet diváků 196 Přímé přensy či záznamy baletu 4 z th pčet diváků 268 Divadelní představení 8 z th pčet diváků 1431 Kncerty 3 z th pčet diváků 316 Festivaly 3 z th pčet diváků 125 Přednášky, besedy 2 z th pčet diváků 151 Filmvý maratn 1 z th pčet diváků 18 Přímý přens divadla 1 z th pčet diváků 48 Letní kin 3 z th pčet diváků 145 Tržby celkem Odvdy celkem Čistá tržba celkem Obrázek 2: Premiéra filmu Dnšajni 5

7 b. Sklvna Kulturní dům Sklvna je centrem splečenskéh dění v Sušici. Přádají se zde divadla, kncerty, dětská představení, zábavy, plesy, splečenské akce, semináře, přednášky, besedy, taneční kurzy apd. Jinak tmu nebyl ani v rce Během září dšl k přesunu předprdeje vstupenek zpět d budvy Sklvny. Nyní tam splu s předprdejem sídlí i středisk Sušických nvin, kam mhu bčané chdit a pdávat inzeráty, známení apd. pčet Taneční kurzy 3 Divadl pr dspělé 11 Divadl pr děti 15 Lutkvé divadl 22 Kncerty 5 Zábavné přady 2 Maškarní pr děti 2 Taneční sutěž 1 Zahraniční výlety 8 Výlety - divadl + kncert 2 Prdejní akce 7 Šklní akce 3 Ostatní prnájmy 63 Obrázek 3: Reprezentační ples města Sušice 2013 Obrázek 4: Taneční sutěž 6

8 c. Knihvna V knihvně dšl během rku 2013 k řadě významných změn a t nejen z hlediska sídla subjektu, ale také změny prstředí, cž měl pzitivní vliv na pčet čtenářů a návštěvníků knihvny. Knihvna je rzdělena na ddělení pr dspělé, kde se nachází čítárna a veřejný internet a na ddělení pr děti s mžnstí připjení k internetu. Mim knihvní služby nabízí knihvna i řadu dalších akcí a dprvdných prgramů jak jsu akce pr škly, besedy se spisvatelem, pčítačvé kurzy, knižní výstavky, sutěže a výtvarné dílny. Stav knižníh fndu z th naučné literatury z th dětské literatury Registrvaní čtenáři 1619 z th děti d 15 let 460 Návštěvníků celkem Výpůjček celkem z th naučné pr dspělé z th krásné pr dspělé z th naučné pr děti 3571 z th krásná pr děti Výpůjčky peridik Veřejný internet Pčet návštěvníků 5184 z th v ddělení pr dspělé 1746 z th v ddělení pr děti 3438 Ostatní akce Akce přádané pr škly 108 z th účastníků 2195 Beseda se spisvatelem 5 z th účastníků 305 Pčítačvý kurz pr seniry 4 z th účastníků 25 Knižní výstavky a uputávky 22 Meziknihvní výpůjční činnst Pžadavky bdržené z jiných knihven 473 Pžadavky zaslané jiným knihvnám 185 Reginální činnst pr 26 bsluhvaných knihven Výměnné subry 94 Metdické návštěvy 36 Pskytnuté metdické knzultace 59 Prady 2 z th účastníků 21 Semináře 1 z th účastníků 8 7

9 Obrázek 5: Beseda se spisvatelem Obrázek 6: Oddělení pr dspělé d. Galerie V budvě kina se nachází galerie, která pskytuje krásný prstr určený k prezentaci výtvarnéh umění. V rce 2013 nám byl ctí uskutečnit řadu úspěšných výstav, jejichž vernisáží se zúčastnil pčetné publikum. Výstavy uskutečněné v rce 2013: KT art Že čas je jít spát UMUN umělci malující ústy a nhama Česká nvá vlna v českslvenském, autrském plakátu 60.let Mirslav Šisler Atraktry z Velhartic Tief drin im Böhmerwald Umění bez hranic Židvské kmunity na Sušicku Obrázek 8:Výstava Mirslava Šislera Obrázek 7:Výstava brazů umělců malujících ústy a nhama 8

10 e. Galerie Branka Branka je městská minigalerie, která nabízí prstr vhdný pr prezentaci malých výstavních subrů různých žánrů. Vhdná je pr začínající umělce, kteří nemají dstatečné vlastní finanční prstředky. Během rku 2013 zde prběhl velké mnžství výstav: Dramasterie 2012 výstava abslventů ftgrafické dílny Dvakrát Šumava výběr histrických phlednic a sučasné snímky Tibetian Children Village výstava ftgrafií Dramasterie výstava abslventů ftgrafické dílny Indie, Nepál, Indnésie fragmenty z cest Střípky Nvý Zéland, Singapur, Malajsie, Thajsk - výstava ftgrafií Huby - výstava ftgrafií f. Kafe Kavárna v budvě kina pskytuje skvělé prstředí, jak z hlediska phstinství, tak z hlediska kulturníh. Díky vybavenému dětskému kutku pskytuje útčiště pr maminky s dětmi, dále je t vhdný prstr pr přednášky, besedy a menší kncerty. V rce 2013 zde prbíhal pravidelně přad - Škrtněte si, prsím, který se stal velmi blíbeným díky svým hstům a bsahu. Kncerty 3 z th pčet diváků 43 Přednášky, besedy 10 z th pčet diváků 212 Obrázek 9: Škrtněte si, prsím. 9

11 g. Sušické nviny Sušické nviny vycházely každých 14 dní, za rk 2013 t byl tedy 23 čísel. Celkem byl za rk 2013 vyrben ks nvin a z th byl prdán celkem ks nvin, z th patrné, že byl prdán 92% z celkem vyrbených nvin. Tržby z prdeje nvin byly celkem ,25 Kč. Dále je mžné si SN přečíst i v elektrnické verzi a t i minulá vydání, která jsu k nalezení v archivu na našich webvých stránkách. Ke knci rku se také začali intenzivně řešit dlužníci Sušických nvin z let 2012 a 2013, kteří byli kntaktváni a žádáni splacení svých závazků a byly učiněny krky, aby dšl k nápravě a vyrvnání. h. Splky Sušické kulturní centrum je zřizvatelem pěti zájmvých subrů a rganizací: Taneční klub Fialka, smíšený pěvecký sbr Svatbr, dechvý rchestr Slvačka, chtnický divadelní splek Schdy a kapela Karavana Swingers Band. V rámci zřizvatelské funkce SKC splupracuje s uvedenými subry při zajištění prstr pr činnst v rámci a mžnstech zařízení spravvaných SKC a spravuje finanční prstředky, které subry získají jak dtace d Města Sušice a jiných rgánů a rganizací, d spnzrů a z jejich vlastní činnsti. SKC zajišťuje prpagaci daným splkům v médiích (Sušické nviny, Facebk,www.kulturasusice.cz). Subry na druhé straně pskytují svji činnst při akcích přádaných SKC. Smíšený pěvecký sbr Svatbr se účastní různých vystupení v rámci akcí přádaných SKC, ale i na akcích pr jiné přadatele. Dále se pdílí na splupráci s partnerskými městy města Sušice. Celkem v rce 2013 abslvval tent pěvecký sbr 28 kncertů. Hudební subr Karavana Swingers Band se zúčastnil 5 kncertů. Taneční klub Fialka, který úspěšně vystupil na reprezentačním plese města Sušice, mim jiné přádá každý rk úspěšnu celstátní phárvu taneční sutěž O putvní phár SKC a celstátní pstupvu sutěž Velká cena města Sušice, které se zúčastnil na 49 tanečních párů z různých měst České republiky. Ochtnický divadelní splek Schdy se zúčastnil mnha akcí, krmě velice vydařenéh divadelníh představení Čtyři vraždy stačí, drahušku!, které byl hjně hrán a t nejen v Sušici, ale i v klních městech se také pdílel na natáčení seriálu Mdrava, slavnstním tevření strvu Sants a rzsvícení vánčníh strmu na sušickém náměstí. Dechvý rchestr Slvačka bych v rce 2013 taktéž velice aktivní, vystupval něklikrát na Farmářských trzích, Sušických slavnstech, na slavách Dne bje za svbdu a demkracii, při výrčí vzniku republiky aj. a také se zúčastnil Festivalu dechvé hudby. 6. Akce nvé i tradiční Během rku 2013 prběhl mnh změn, které měly pzitivní vliv na vývj kulturníh živta v Sušici a klí. Nvý rk zapčal 13. reprezentačním plesem města Sušice, který nesl název Pd 10

12 španělským sluncem. Navázal se na nvě vzniklé prjekce přímých přensů či záznamů představení jak byl balet neb pera. Během jara dšl k mnh změnám, především ve vedení Sušickéh kulturníh centra, kdy byl zvlen d funkce ředitele Ing. Karel Sedlecký. V tmt bdbí prběhly tradiční Sušické slavnsti, kde vystupila známá zpěvačka Anna K., prezentvali si zde sušičtí aktéři, škly a jiní. Lét byl ve znamení Santsu, vše zapčal slavnstním tevřením dne , hrála živá hudba k pslechu i tanci, hrál se divadl a byl zde bhatý dprvdný prgram v pdbě výtvarných dílen, her a různých sprtvních aktivit. Na akci Kd si hraje, zlbí míň se sešl mnh známých sbnstí a lidé si tam mhli za jejich asistence vyzkušet mnh různých aktivit. SKC se také zapjil d jubilejníh 25. Mezinárdníh festivalu sučasnéh tance a phybvéh divadla TANEC PRAHA 2013, kdy mhla širká veřejnst pznat sučasné trendy a vrchlná tanečně-divadelní díla. V nepslední řadě prběhl další úspěšný rčník uměleck-divadelníh wrkshpu Dramasteria. Nvý šklní rk byl dprvázen 1. narzeninami kina Sušice, slavil se celý týden , který přinesl speciální filmvé prjekce, premiéry, ukázky z nvé tvrby, besedy s významnými českými sprtvci, přednášku adpci na dálku, seriálvý maratn a jiné. Na sušickém náměstí se měli mžnst vyjádřit na pódiu i neprfesinální umělci, kteří mhli zahrát či zazpívat. Celý prgram křenil kncert rmské kapely Bengas. Oslava se završila afterparty ve filmvých kstýmech v Kin kavárně. Mezi vyprdané akce pdzimu patří bezespru kncert známé zpěvačky Radůzy, v Sklvně pak sklidil veliký úspěch Hradišťan. Čas vánční byl dprvázen pestrým kulturním prgramem. Mezi největší úspěchy patří slvení všech aktérů kulturníh dění v Sušici a klí a vytvření splečnéh plakátu Kulturní Vánce v Sušici, který bsahval všechny akce v Sušici a klí, které suvisely se svátky vánčními. Viz 11

13 přílha č.1. S muzeem jsme se pdíleli na splečné akci Čert a Mikuláš, která byla hjně navštívena dětmi i rdiči. Prběhl tradiční zpívání kled, zahájení a uknčení vánčních trhů a všechny kncerty pěveckých sbrů. 7. Prpagace Ke knci rku 2013 se zapčal pracvat na zkvalitnění prpagace, zjedndušení a slučení více akcí d různých subjektů, tak aby veškeré infrmace kulturním dění byly dbře dstupné všem lidem v Sušici a klí. Zmapval se, kam lze zasílat plakáty akcí s hledem na rzpčet. Zajistila se nvá místa, kde lze zdarma inzervat (infrmační střediska p Šumavě, htely a veřejná prstranství). Začal se splupracvat s Kulturním střediskem v Klatvech v rámci pmci s prpagací, rapidně se zvýšil pčet uživatelů facebkvé stránky kina Sušice. Na závěr lze říci, že se pdařil zlepšit pvědmí kulturních akcích a návštěvnst bčanů. 8. Plánvaný vývj pr rk 2014 Plány na rk 2014 jsu už v již plném prudu a pevně dufáme, že se vše naplánvané zvládne naplnit. Jedním z plánů je splupráce s tiskem z reginu Klatvska a Plzeňskéh kraje (Klatvský deník apd.), se šumavskými prtály (např.: s rádii (český rzhlas plzeňskéh kraje, rádi Blaník apd.), dále usilujeme zlepšení pvědmí kulturním dění i mim Sušici. Stále zlepšujeme kvalitu správy webu který se za psledních pár měsíců pzvedl a zlepšil funkčnst a bsah infrmací. Také se stále více zaměřujeme na facebkvé stránky a jejich účelnst. V rámci prpagace pmcí výlepvých plch se snažíme zefektivnění a snížení ceny výlepu. Jedním z významných prjektů je vytvření sdílenéh kalendáře pr všechny aktéry kulturníh dění v Sušici a klí, kam budu mci všichni zúčastnění přispívat a tím nebude dcházet ke krytí a duplikaci akcí, nesprnu výhdu je, že na jednm místě bude jasný a přehledný prgram. Pté bude vytvřen jeden velký splečný plakát A1, který bude bsahvat prgram kina, veškeré kncerty, divadla, přednášky, výstavy, besedy, festivaly apd., viz přílha č.2. V rámci výlepvých plch usilujeme splupráci s některými prdejnami jak je ZKD, která se tak stane mediálním partnerem a bude zveřejněna na zmiňvaném plakátu. V rce 2014 bychm rádi rzjeli cyklus cestvatelských přednášek, které by prbíhaly 1x měsíčně, dále prjekt výuky anglické gramatiky v pdbě přednášek na různá gramatická a knverzační témata, na která by se dal přijít zvlášť a ne v rámci celéh cyklu. Lidé by si tak mhli vybrat témata, ve kterých mají mezery. Více bychm chtěli navázat na svátky a událsti (k velikncím uspřádat besedu/přednášku, atd.) Rádi bychm rzjeli tvřivé dílny, přednášky extrémních sprtech nejen pr sprtvní nadšence, přizvat i kulturní aktéry alternativníh umění, přádat více kncertů známých kapel a zpěváků, více splupracvat s místními aktéry a stát se pr ně jakusi berličku při pmci v rganizaci a prpagaci. Začít splupracvat s nvě vzniklým Kruhem přátel hudby, který se chystá přádat kncerty vážné hudby. Další splupráce by měla být s muzeem, se kterým jsme se dmluvili na 4 splečných akcích za rk (splupráce zapčala v rce 2013 při akci Čert a Mikuláš na sušickém náměstí ). 12

14 V plánu je také přebrání rganizace Sušických slavnstí, slavy 17. listpadu, 28. října a jiných akcí, které přádali jiní aktéři (Okrašlvací splek města Sušice, atd.). Tradičně se bude pkračvat v zaběhlých akcí a hned v lednu SIRKUS čeká rganizace 14. reprezentačníh plesu. Rádi bychm zvýšili návštěvnst i tím, že budu vznikat nvé přady pr všechny věkvé kategrie a tím, že budeme více nasluchat lidem a jejich ptřebám a přáním v blasti kulturníh dění. 9. Hspdaření rganizace Rk 2013 přinesl mnh změn a t se také drazil ve finanční stránce hspdaření SKC. Oprti rku 2012 dšl k vyššímu tempu nárůstu příjmů prti výdajům. SKC se tak i nadále bude snažit pkračvat v rstucím trendu příjmů prti výdajům pmcí rzšiřvání kulturníh dění a hledání alternativních finančních zdrjů a tím usilvat snižvání příspěvku Města Sušice. Příspěvek Města Sušice na rk 2013 činil celkem tis. Kč, který byl vyšší prti půvdně plánvanému příspěvku (7 803 tis.kč) a t z důvdů mnha faktrů, které byl těžk předpvídat v lňském rce. Jedním z mnha faktrů byly náklady na energie, které byly v rce 2012 předem velmi těžk dhadnutelné a t především díky uvedení nvých budv (kin tevřen p reknstrukci , kmunitní centrum tevřen ) d prvzu a dále dšl k přesunu nákladů z minulých let a tak se zdál být ptřeba navýšit příspěvek, v knečném stavu se však dknce ještě ušetřil. Dalším z faktrů, díky kterým dšl k navýšení rzpčtu, byly náklady spjené s revizemi, pravami a údržbu nvých budv. D dalšíh rku už se s těmit náklady pčítal a pevně věříme, že většina z nich byla jen jednrázvá. Dále pak dšl k již zmiňvanému navýšení mezd. Na účet 384 (výnsy příštích bdbí) byla převedena částka 300 tis.kč a tut částku se sníží příspěvek pr rk Hspdářský výsledek činil 144 tis. Kč. Čerpání (skutečnst) Rzdíl (skutečnstrzpčet) tis. Kč rzpčet příjmy hl. činnst hspdářská činnst příjmy vlastní příspěvek granty příjmy celkem náklady hl. činnst hspdářská činnst převd 384/ náklady celkem hspdářský výsledek

15 Tabulka 1: Příjmy a výdaje 2013 Příjmy a výdaje 2013 (v tis. Kč) CELKOVÉ PŘÍJMY CELKOVÉ VÝDAJE PŘÍJMY Z HLAVNÍ ČINNOSTI VÝDAJE Z HLAVNÍ ČINNOSTI PŘÍJMY Z DOPLŇKOVÉ ČINNOSTI VÝDAJE Z DOPLŇKOVÉ ČINNOSTI Tabulka 2: Prvnání příjmů a výdajů v letech 2012 a 2013 Prvnání příjmů a výdajů v letech 2012 a 2013 (v tis. Kč) CELKOVÉ VÝDAJE CELKOVÉ PŘÍJMY CELKOVÉ VÝDAJE CELKOVÉ PŘÍJMY Z výše uvedenéh grafu je patrné, že v rce 2013 vzrstly příjmy prti rku % a výdaje v rce 2013 vzrstly prti rku %, cž ukazuje na ptimistický trend vyššíh růstu příjmů vůči výdajům. Pdrbné údaje hspdaření rganizace jsu k nalezení v přílze č.3 níže rzvaha, výkaz zisků a ztrát. 14

16 Přílha č.1: Splečný vánční plakát Přílha č.2: Splečný plakát Přílha č. 3: Rzvaha Přílha č. 4: Výkaz zisku a ztrát 15

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škla a Mateřská škla Břitv, kres Blansk, příspěvkvá rganizace Šklní 125, 679 21 Břitv Výrční zpráva činnsti škly Šklní rk: 2012/2013 vypracval: Mgr. Jiří Sedláček ředitel škly Břitv, 6. 9. 2013

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA MĚSTSKÉ KNIHOVNY KUTNÁ HORA 2006. Pár základních parametrů, čísel a fotografií

VÝROČNÍ ZPRÁVA MĚSTSKÉ KNIHOVNY KUTNÁ HORA 2006. Pár základních parametrů, čísel a fotografií VÝROČNÍ ZPRÁVA MĚSTSKÉ KNIHOVNY KUTNÁ HORA 2006 Pár základních parametrů, čísel a ftgrafií Městská knihvna Kutná Hra 1. 3. 2007 VÝROČNÍ ZPRÁVA MĚSTSKÉ KNIHOVNY KUTNÁ HORA 2006 Rzpis akcí rku 2006 leden

Více

Dotazník pro neziskové organizace

Dotazník pro neziskové organizace Dtazník pr neziskvé rganizace Vážení zástupci neziskvých rganizací z Nvéh Hrádku, dvlujeme Vás tímt pžádat vyplnění dtazníku, který služí pr zjištění názrů a ptřeb neziskvých rganizací v Nvém Hrádku. V

Více

Mezinárodní prostředí a rozdílné přístupy v rozličných státech

Mezinárodní prostředí a rozdílné přístupy v rozličných státech Minimum pr pracvníky ICM Káraný, 4. - 7. 4. 2008 Infrmační služby pr mládež: Mezinárdní prstředí a rzdílné přístupy v rzličných státech Tent dkument pdává nástin prstředí, ve kterém půsbí infrmační služby

Více

Počet knihoven: 146 knihoven (20 profi, 126 neprofi). V roce 2011 3 z nich nevykazovaly vůbec žádnou činnost.

Počet knihoven: 146 knihoven (20 profi, 126 neprofi). V roce 2011 3 z nich nevykazovaly vůbec žádnou činnost. Zápis z prady knihvníků a zástupců bcí, knané 21. května 2012 v Městské knihvně v Tišnvě a 24. května 2012 v Městské knihvně v Rsicích Účastníci: Tišnv: 17 účastníků - zástupci bcí a knihvníci z bcí Brač,

Více

Záměr první fáze redesignu webu Fakulty aplikovaných věd

Záměr první fáze redesignu webu Fakulty aplikovaných věd Záměr první fáze redesignu webu Fakulty aplikvaných věd Autři: M.Hrák, Ľ.Kváč, M.Václavíkvá (FAV-KIV-INI) Gesce: Ing. P.Brada, Ph.D. (KIV) květen 2005 P pdrbné analýze bsahu, funkčnsti a stavu sučasnéh

Více

Konzultační materiál č. 1/2015 Přiměřený zisk PŘIMĚŘENÝ ZISK OHROŽUJE POSKYTOVATELE HRANICE PRO PŘIMĚŘENÝ ZISK?

Konzultační materiál č. 1/2015 Přiměřený zisk PŘIMĚŘENÝ ZISK OHROŽUJE POSKYTOVATELE HRANICE PRO PŘIMĚŘENÝ ZISK? Knzultační materiál č. 1/2015 Přiměřený zisk PŘIMĚŘENÝ ZISK OHROŽUJE POSKYTOVATELE HRANICE PRO PŘIMĚŘENÝ ZISK? I. Pjem aneb c se jedná (článek IX. Metdiky) Zisk = skutečné výnsy mínus skutečné náklady

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2010 2 Škla bnvy venkva,.p.s. se sídlem v Liběšicích VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2010 Základní údaje Název Pužívaná zkratka : Škla bnvy venkva,.p.s. : ŠOV Právní frma : Obecně prspěšná splečnst Sídl : Liběšice, č.p.

Více

HREA EXCELLENCE AWARD 2013

HREA EXCELLENCE AWARD 2013 HREA EXCELLENCE AWARD 2013 I. Základní infrmace prjektu Název prjektu Firma: Kategrie: Autr prjektu Zapjme se všechny, není t nárčné! Česká pšta, s.p. 2. kategrie (kmerční subjekty nad 500 zaměstnanců)

Více

! STANOVY SPOLKU I. Název MĚSÍČNÍ HOUPAČKA, spolek (dále jen MH) Sídlo: Hřbitovní 29, Ivančice, 664 91

! STANOVY SPOLKU I. Název MĚSÍČNÍ HOUPAČKA, spolek (dále jen MH) Sídlo: Hřbitovní 29, Ivančice, 664 91 STANOVY SPOLKU I. Název MĚSÍČNÍ HOUPAČKA, splek (dále jen MH) Sídl: Hřbitvní 29, Ivančice, 664 91 II. Charakteristika MH a) Sdružení je dbrvlným nevládním neziskvým sdružením vzniklým pdle zákna č. 83/1990

Více

P R A C O V N Í P L Á N

P R A C O V N Í P L Á N P R A C O V N Í P L Á N (přílha 1 k ŠVP pr šklní rk 2014/2015) šklní rk 2014 / 2015 Prjednán na pedaggické radě dne 29.8.2014.. I. Infrmace škle 1. Prvz mateřské škly: d 6.30 hd. d 16.00 hd. 2. Zřizvatel:

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ROKU 2012 Nadání a dovednosti o.p.s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA ROKU 2012 Nadání a dovednosti o.p.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA ROKU 2012 Nadání a dvednsti.p.s. Výrční zpráva Nadání a dvednsti.p.s. za rk 2012 je zpracvána v suladu s ustanvením 21 zákna čísl 248/1995 Sb., becně prspěšných splečnstech. V Praze dne

Více

Domov seniorů Stříbrné Terasy o.p.s., Havlíčkova 1395/30,586 01 Jihlava, -rocní zpráva. Zpráva o činnosti a hospodaření organizace v roce 2011 ...

Domov seniorů Stříbrné Terasy o.p.s., Havlíčkova 1395/30,586 01 Jihlava, -rocní zpráva. Zpráva o činnosti a hospodaření organizace v roce 2011 ... Dmv senirů Stříbrné Terasy.p.s., Havlíčkva 1395/30,586 01 Jihlava, rcní zpráva Zpráva činnsti a hspdaření rganizace v rce 2011 '........ >:. \... 1 Dmv senirů Stříbrné Terasy.p.s., Havlíčkva 1395/30, 58601

Více

Domov pro seniory Severní Terasa příspěvková organizace V Klidu 3133/12, 400 11 Ústí nad Labem telefon: 472 775 577, fax: 472 776 089 IČ:44555326

Domov pro seniory Severní Terasa příspěvková organizace V Klidu 3133/12, 400 11 Ústí nad Labem telefon: 472 775 577, fax: 472 776 089 IČ:44555326 Dmv pr seniry Severní Terasa příspěvkvá rganizace V Klidu 3133/12, 400 11 Ústí nad Labem telefn: 472 775 577, fax: 472 776 089 IČ:44555326 DIČ: CZ44555326 e-mail: ddst@ddst.cz www.ddst.cz 1 OBSAH STRANA

Více

Zpráva o činnosti HV Svazu účetních

Zpráva o činnosti HV Svazu účetních Zpráva činnsti HV Svazu účetních 1. HV SÚ Snaha řešit situaci vůči KCÚ direktivně se ukázala jak špatná a kntraprduktivní. Byl nutné situaci uklidnit a zárveň narvnat některé krky ze strany bývalé paní

Více

ZÁPIS ZASEDÁNÍ VVS POOL

ZÁPIS ZASEDÁNÍ VVS POOL ZÁPIS ZASEDÁNÍ VVS POOL SCHŮZE VVS V PRAZE DNE 3. 3. 2015 PREZENCE PŘÍTOMNI ZA VV > Rbin Vladyka PŘÍTOMNI ZA KRK > VIA TELEFON > František Nejedl > Vernika Hubrtvá > Tmáš Vančura NEPŘÍTOMNI PROGRAM JEDNÁNÍ

Více

Jihočeská společnost pro ochranu přírody a myslivost o.p.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA

Jihočeská společnost pro ochranu přírody a myslivost o.p.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA Jihčeská splečnst pr chranu přírdy a myslivst.p.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 ÚVOD Jihčeská splečnst pr chranu přírdy a myslivst.p.s. (zkráceně JISOPM.s.p.) je česká nevládní neziskvá splečnst, zalžená v rce

Více

Organizace školní knihovny. PhDr. Marie Šedá MSVK Ostrava seda@svkos.cz

Organizace školní knihovny. PhDr. Marie Šedá MSVK Ostrava seda@svkos.cz Organizace šklní knihvny PhDr. Marie Šedá MSVK Ostrava seda@svks.cz Osnva rganizační začlenění knihvny v rámci škly kncepce, plánvání a hdncení knihvny knihvní řád prstr, technika, estetika autmatizvané

Více

Domov pro seniory Severní Terasa příspěvková organizace V Klidu 3133/12, 400 11 Ústí nad Labem telefon: 472 775 577, fax: 472 776 089 IČ:44555326

Domov pro seniory Severní Terasa příspěvková organizace V Klidu 3133/12, 400 11 Ústí nad Labem telefon: 472 775 577, fax: 472 776 089 IČ:44555326 Dmv pr seniry Severní Terasa příspěvkvá rganizace V Klidu 3133/12, 400 11 Ústí nad Labem telefn: 472 775 577, fax: 472 776 089 IČ:44555326 DIČ: CZ44555326 e-mail: ddst@ddst.cz www.ddst.cz 1 OBSAH STRANA

Více

Zlepšování mobility a dostupnosti bez bariér v Ústí nad Labem

Zlepšování mobility a dostupnosti bez bariér v Ústí nad Labem AKCNÍ ˆ PLÁN 6 Zlepšvání mbility a dstupnsti bez bariér v Ústí nad Labem Pdpra mbility, zlepšení dstupnsti míst a zvýšení atraktivity města Ústí nad Labem Listpad 2012 Akcní plán č. 6 - Zlepšvání mbility

Více

Upřesnění k Zásadám podprogramu a k elektronické žádosti Podpora obnovy a rozvoje venkova 2015

Upřesnění k Zásadám podprogramu a k elektronické žádosti Podpora obnovy a rozvoje venkova 2015 Upřesnění k Zásadám pdprgramu a k elektrnické žádsti Pdpra bnvy a rzvje venkva 2015 Vysvětlení vybraných pdmínek pdprgramu Oprávnění příjemci pdpry (viz. bd 2 Zásad pdprgramu) Obec d 3000 byvatel (včetně),

Více

Výroční zpráva obce Vysoká u Příbramě. za rok 2011

Výroční zpráva obce Vysoká u Příbramě. za rok 2011 Obec Vyská u Příbramě Výrční zpráva bce Vyská u Příbramě za rk 2011 dle zákna č. 106/1999 Sb., svbdném přístupu k infrmacím Zpráva pskytvání infrmací za rk 2011 - Pskytvání infrmací pdle 18 zákna č. 106/1999

Více

Možnosti transformace vyšších odborných škol do terciárního vzdělávání

Možnosti transformace vyšších odborných škol do terciárního vzdělávání Mžnsti transfrmace vyšších dbrných škl d terciárníh vzdělávání Michal Karpíšek MŠMT, 30. listpadu 2010 IPn Refrma terciárníh vzdělávání CZ.1.07/4.2.00/06.0003 Tat prezentace je splufinancvána Evrpským

Více

JE LIBERALIZACE VŠEMOCNÝM LÉKEM NEBO JEN NÁSTROJEM PRO PŘESKUPENÍ SIL?

JE LIBERALIZACE VŠEMOCNÝM LÉKEM NEBO JEN NÁSTROJEM PRO PŘESKUPENÍ SIL? JE LIBERALIZACE VŠEMOCNÝM LÉKEM NEBO JEN NÁSTROJEM PRO PŘESKUPENÍ SIL? ENKO 2004 Bratislava 19.10.2004 Tmáš Hüner Ředitel sekce zahraniční majetkvé účasti 1 Paralela energetiky a plitiky Je lepší demkracie

Více

VIS ČAK - Uživatelský manuál - OnLine semináře

VIS ČAK - Uživatelský manuál - OnLine semináře UŽIVATELSKÝ MANUÁL - ONLINE SEMINÁŘE Autr: Aquasft, spl. s r.., Vavrečka Lukáš Prjekt: VIS ČAK Pslední aktualizace: 11.12.2009 Jmén subru: UživatelskýManuál_OnLine_Semináře_0v2.dcx Pčet stran: 12 OBSAH

Více

Informace o stavu čerpání a plnění usnesení vlády ČR č. 144/2014

Informace o stavu čerpání a plnění usnesení vlády ČR č. 144/2014 II. Ministerstv pr místní rzvj Odbr Nárdní rgán pr krdinaci Infrmace stavu čerpání a plnění usnesení vlády ČR č. 144/2014 Pravidelná zpráva pr členy vlády ČR SRPEN 2014 Obsah Obsah... 2 Úvd... 3 Shrnutí...

Více

Nabídka partnerství a propagačních služeb v rámci konference Fórum českého stavebnictví 2007

Nabídka partnerství a propagačních služeb v rámci konference Fórum českého stavebnictví 2007 Nabídka partnerství a prpagačních služeb v rámci knference Fórum českéh stavebnictví 2007 Různé úrvně partnerství zahrnují různý rzsah pdpůrných akcí prstřednictvím mediálních partnerů, reklamy na knferenčních

Více

SDRUŽENÍ NERATOV, o.s.

SDRUŽENÍ NERATOV, o.s. SDRUŽENÍ NERATOV,.s. partner prjektu Ergtep pr žáky i pedaggy, reg. čísl CZ.1.07/1.1.00/54.0051 www.neratv.cz Kd jsme? Sdružení Neratv,.s. bčanské sdružení zalžené rku 1992 naše pslání bnva vysídlené vsi

Více

VOLEBNÍ PROGRAM KDU-ČSL POLNÁ PRO OBDOBÍ 2014 2018

VOLEBNÍ PROGRAM KDU-ČSL POLNÁ PRO OBDOBÍ 2014 2018 VLEBNÍ PRGRAM KDU-ČSL PLNÁ PR BDBÍ 2014 2018 Vážení splubčané, představujeme Vám vlební prgram KDU-ČSL pr vlby d Zastupitelstva města Plná. Při jeh tvrbě jsme se snažili pstihnut všechny důležité blasti

Více

Zápis z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Postřekov

Zápis z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Postřekov Zápis z veřejnéh zasedání Zastupitelstva bce Pstřekv Míst: zasedací místnst Obecníh úřadu Datum: 26.11.2014 Zúčastnění členvé ZO: Omluveni: -- Jan Kreuz, Jarmír Steinberger, Petr Plák, Dana Vgeltanzvá,

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program GYMNÁZIUM KROMĚŘÍŽ Masarykv náměstí 496 767 01 Krměříž Minimální preventivní prgram pr šklní rk 2012 / 2013 Dkument zpracval: Šklní metdik prevence: Mgr. Michal Kříž Dkument schválila: Ředitelka škly:

Více

Prezentace projektů Dalekohled a Společně do školky!

Prezentace projektů Dalekohled a Společně do školky! Prezentace prjektů Dalekhled a Splečně d šklky! O prjektu Název: Dalekhled Reg. č. prjektu: CZ.1.07/1.2.31/02.0022 Příjemce: Člvěk v tísni,.p.s., reginální pbčka Plzeň Termín realizace: 03/2013-02/2015

Více

Zpracoval: Zrevidoval: Schválil: Jméno Podpis Jméno Podpis Jméno Podpis

Zpracoval: Zrevidoval: Schválil: Jméno Podpis Jméno Podpis Jméno Podpis Tabulka 1 - Evidence prcesu přípravy, schválení a revizí (kapitly) Metdickéh pkynu pr přípravu pdkladů pr psuzení finančníh zdraví žadatele Vydání č. Platné d 1 3. 1. 2008 Zpracval: Zrevidval: Schválil:

Více

P R A C O V N Í P L Á N

P R A C O V N Í P L Á N P R A C O V N Í P L Á N (přílha 1 k ŠVP pr šklní rk 2013/2014) šklní rk 2013 / 2014 Prjednán na pedaggické radě dne 27.8.2013.. I. Infrmace škle 1. Prvz mateřské škly: d 6.30 hd. d 16.00 hd. 2. Zřizvatel:

Více

OBNOVA NERATOVA. Projekt Sdružení Neratov, o.s. www.neratov.cz

OBNOVA NERATOVA. Projekt Sdružení Neratov, o.s. www.neratov.cz OBNOVA NERATOVA Prjekt Sdružení Neratv,.s. www.neratv.cz Kd jsme? Sdružení Neratv,.s. bčanské sdružení zalžené rku 1992 naše pslání bnva vysídlené vsi a putníh místa pmc lidem s pstižením a puštěným dětem

Více

Pozn.: Pokud nejsou dále uváděny výsledky hlasování, VR rozhodla jednomyslně.

Pozn.: Pokud nejsou dále uváděny výsledky hlasování, VR rozhodla jednomyslně. Zápis ze 7. schůze Výknné rady ČSTS knané dne 2.1.2009 v Praze Přítmni: Barnat (PB), Bartuňkvá (EB), Odstrčil (PO), Siegel (LS), Nvtný (LN) Prgram jednání: 0. Kntrla úklů 0.1. Úkly prezidia 0.2. Úkly VR

Více

Zákon o zdravotních pojišťovnách

Zákon o zdravotních pojišťovnách Zákn zdravtních pjišťvnách Důvdy ke změně Nestandardní právní frma zdravtních pjišťven Nedstatečné a nejasné vymezení pdmínek pr vznik a zánik zaměstnaneckých zdravtních pjišťven Nedstatečně vymezené pdmínky

Více

Komentář ke statistickému výkazu za rok 2009

Komentář ke statistickému výkazu za rok 2009 Kmentář ke statistickému výkazu za rk 2009 Městská knihvna Ržnv pd Radhštěm, příspěvkvá rganizace (včetně pbček) Demgrafické údaje Obyvatelstv: Ržnv pd Radhštěm 2009 2008 2007 Pčet byvatel 17 121 17 196

Více

OBSAH VZDĚLÁVACÍCH SEMINÁŘŮ (Hodinová dotace: 4 vyuč. hodiny na každý seminář)

OBSAH VZDĚLÁVACÍCH SEMINÁŘŮ (Hodinová dotace: 4 vyuč. hodiny na každý seminář) OBSAH VZDĚLÁVACÍCH SEMINÁŘŮ (Hdinvá dtace: 4 vyuč. hdiny na každý seminář) PŘEHLED SEMINÁŘŮ: Oblast: Právní vzdělávání Pracvní práv v kntextu nvely bčanskéh zákníku. Přehled důležitých změn vyplývajících

Více

Silniční infrastruktura a legislativa

Silniční infrastruktura a legislativa Silniční infrastruktura a legislativa Mtt: Hdnta spjení dvu měst je čast vyšší, než sučet hdnt těcht měst Hannibal (247-183 př. n. l.) V rce 2013 jsem měl tu čest vést pracvní skupinu dbrníků pr silniční

Více

Výroční zpráva o činnosti kmene LLM Jezerní lidé za rok 2011

Výroční zpráva o činnosti kmene LLM Jezerní lidé za rok 2011 Výrční zpráva činnsti kmene LLM Jezerní lidé za rk 2011 Kmen Jezerní lidé byl zalžen 19. 4. 2004 registrací na Ústředí LLM v Praze Organizační struktura: Členvé kmene na pdzimním 14. sněmu dne 30.12.2010

Více

STAVEBNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO PORUBA

STAVEBNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO PORUBA STAVEBNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO PORUBA zapsané ve veřejném rejstříku, vedeném Krajským bchdním sudem v Ostravě, ddíl Dr. XXII, vlžka 392. IČ: 00 40 84 41 schválený shrmážděním delegátů SBD Pruba 28. 5. 2015 Ing.

Více

PORADA ŘEDITELŮ MŠ/ZŠ

PORADA ŘEDITELŮ MŠ/ZŠ PORADA ŘEDITELŮ MŠ/ZŠ Irena Tlapákvá duben 2015 NOVELA ŠKOLSKÉHO ZÁKONA vzdělávání sb se speciálními vzdělávacími ptřebami zavedení registru pedaggických pracvníků přijímání d přípravných tříd základní

Více

Metodika a harmonogram optimalizace škol a školských zařízení zřizovaných Jihomoravským krajem

Metodika a harmonogram optimalizace škol a školských zařízení zřizovaných Jihomoravským krajem Metdika a harmngram ptimalizace škl a šklských zařízení zřizvaných Jihmravským krajem Přehled dsud realizvaných změn V průběhu rku 2001 převzal Jihmravský kraj zřizvatelské kmpetence k 278 šklským příspěvkvým

Více

NABÍDKA NA VEDENÍ ÚČETNICTVÍ ČI DAŇOVÉ EVIDENCE JE URČENA:

NABÍDKA NA VEDENÍ ÚČETNICTVÍ ČI DAŇOVÉ EVIDENCE JE URČENA: NABÍDKA NA VEDENÍ ÚČETNICTVÍ ČI DAŇOVÉ EVIDENCE JE URČENA: 1.Právnickým sbám - Splečnstem s ručením mezeným či a.s. - Splečenstvím vlastníků bytů - Bytvým družstvům - Družstvům jiným než bytvým - Jiným

Více

Cycle Transport Improvements

Cycle Transport Improvements Cycle Transprt Imprvements 4. dubna 2011 MANUÁL K CYKLOWEBU Del. N.: D.1.1 Versin: 1 Date: Prepared: Checked: Apprved: R.T. JMS MSH 2 / 16 Cycle Transprt Imprvements Obsah 1 Úvd... 4 2 Ppis webvé aplikace

Více

Účetní systémy na PC (MPF_USPC) 2. TÝDEN (4. a 5. 3. 2010)

Účetní systémy na PC (MPF_USPC) 2. TÝDEN (4. a 5. 3. 2010) Účetní systémy na PC (MPF_USPC) 2. TÝDEN (4. a 5. 3. 2010) Tématický plán a bsahvé zaměření seminářů 1. týden - Organizační záležitsti. Účetní systém pdniku a využití výpčetní techniky. Sftware pr účetnictví.

Více

Domov pro seniory Plaveč, příspěvková organizace, Plaveč 1, PSČ 671 32

Domov pro seniory Plaveč, příspěvková organizace, Plaveč 1, PSČ 671 32 Dmv pr seniry Plaveč, příspěvkvá rganizace, Plaveč 1, PSČ 671 32 VÝROČNÍ ZPRÁVA za rk 2010 Název rganizace: Dmv pr seniry Plaveč, příspěvkvá rganizace Sídl: Plaveč 1, PSČ 671 32 IČ rganizace: 45671702

Více

DOTAZNÍK ZKUŠENOSTI ČESKÝCH PŘÍJEMCŮ S METODAMI PRO URČOVÁNÍ A VYKAZOVÁNÍ NEPŘÍMÝCH NÁKLADŮ V PROJEKTECH

DOTAZNÍK ZKUŠENOSTI ČESKÝCH PŘÍJEMCŮ S METODAMI PRO URČOVÁNÍ A VYKAZOVÁNÍ NEPŘÍMÝCH NÁKLADŮ V PROJEKTECH ZKUŠENOSTI ČESKÝCH PŘÍJEMCŮ S METODAMI PRO URČOVÁNÍ A VYKAZOVÁNÍ NEPŘÍMÝCH NÁKLADŮ V PROJEKTECH ÚČEL A CÍLE DOTAZNÍKU Cílem tht dtazníkvéh šetření realizvanéh dbrnu skupinu MŠMT (více k cílům a aktivitám

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ. Bakalářská práce. Vybrané problémy venkovské ZŠ. Chosen Problems of a Provincial Elementary School

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ. Bakalářská práce. Vybrané problémy venkovské ZŠ. Chosen Problems of a Provincial Elementary School ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ Bakalářská práce Vybrané prblémy venkvské ZŠ Chsen Prblems f a Prvincial Elementary Schl Jarslava LAVIČKOVÁ Cheb 2012 Prhlašuji, že jsem bakalářsku práci

Více

DOPOLEDNÍ DOSTAVENÍČKO

DOPOLEDNÍ DOSTAVENÍČKO DUBEN DOPOLEDNÍ DOSTAVENÍČKO aneb představuje se Nárdní divadl Mravskslezské Operetní subr ptěšil svu návštěvu především ty z klientů, kteří nemhu navštěvvat divadelní představení.tentkrát jsme si prstřednictvím

Více

Etržiště České pošty Centrum veřejných zakázek. www.centrumvz.cz

Etržiště České pošty Centrum veřejných zakázek. www.centrumvz.cz Etržiště České pšty Centrum veřejných zakázek www.centrumvz.cz Česká pšta a egvernment? Infrmační systém datvých schránek Czechpint Certifikační autrita (elektrnický pdpis a časvá razítka) Centrum veřejných

Více

KARIÉROVÉ A PROFESNÍ PORADENSTVÍ

KARIÉROVÉ A PROFESNÍ PORADENSTVÍ KARIÉROVÉ A PROFESNÍ PORADENSTVÍ V RYCHLE SE MĚNÍCÍM SVĚTĚ C G Infrmace pr vystavvatele Mezinárdní kngres k 90. výrčí prfesníh pradenství v českých zemích 3. 5. listpadu, 2010 Praha www.careerguidance2010.rg

Více

Pozn.: Pokud nejsou dále uváděny výsledky hlasování, VR rozhodla jednomyslně. Jednání bylo zahájeno v 16:00.

Pozn.: Pokud nejsou dále uváděny výsledky hlasování, VR rozhodla jednomyslně. Jednání bylo zahájeno v 16:00. z 1. schůze Výknné rady ČSTS dne 4. 1. 2008 v Praze Přítmni: Barnat (PB), Bartůňkvá (EB), Nvtný (LN), Odstrčil (PO), Siegel (LS) Prgram jednání: 0. Kntrla úklů 0.1. Úkly prezidia 0.2. Úkly VR 0.3. Centrální

Více

KANDIDÁTI do výboru ČKAIT oblast Zlín volební období 2015-2018 volby 28. 1. 2015 Návrh kandidátů do výboru (počet volených orgánů 7)

KANDIDÁTI do výboru ČKAIT oblast Zlín volební období 2015-2018 volby 28. 1. 2015 Návrh kandidátů do výboru (počet volených orgánů 7) KANDIDÁTI d výbru ČKAIT blast Zlín vlební bdbí 2015-2018 vlby 28. 1. 2015 Návrh kandidátů d výbru (pčet vlených rgánů 7) 1. Ing. Ladislav Alster 2. Ing. Igr Balák 3. Ing. Marta Bantvá 4. Ing. Petr Chytil

Více

1. Státní fond rozvoje bydlení (dále jen Fond ) je právnickou osobou.

1. Státní fond rozvoje bydlení (dále jen Fond ) je právnickou osobou. STATUT STÁTNÍHO FONDU ROZVOJE BYDLENÍ NOVÉ ZNĚNÍ Článek 1 - Úvdní ustanvení 1. Státní fnd rzvje bydlení (dále jen Fnd ) je právnicku sbu. 2. Fnd byl zřízen záknem č. 211/2000 Sb., Státním fndu rzvje bydlení

Více

Š K O L N Í R O K 2 0 1 5 / 2 0 1 6 ZÁKLADNÍ ŠKOLA PROSTĚJOV, E. VALENTY 52. Mgr. Radomír Palát koordinátor ICT, metodik ICT. Plán práce 2015/2016

Š K O L N Í R O K 2 0 1 5 / 2 0 1 6 ZÁKLADNÍ ŠKOLA PROSTĚJOV, E. VALENTY 52. Mgr. Radomír Palát koordinátor ICT, metodik ICT. Plán práce 2015/2016 Š K O L N Í R O K 2 0 1 5 / 2 0 1 6 ZÁKLADNÍ ŠKOLA PROSTĚJOV, E. VALENTY 52 Mgr. Radmír Palát krdinátr ICT, metdik ICT Plán práce 2015/2016 Náplň činnsti Náplň práce ICT krdinátra vychází z vyhlášky 317/2005

Více

S t ř e d o č e s k ý k r a j

S t ř e d o č e s k ý k r a j S t ř e d č e s k ý k r a j Jak vyšší územně samsprávný celek byl vytvřen v rce 2000. Nemá své sídl umístěn na vlastním území, ale na území jinéh kraje, Hlavníh města Prahy. Rzlhu patří mezi čtyři kraje,

Více

Konference a akce na míru

Konference a akce na míru Glf & Ski Resrt Ostravice Knference a akce na míru Každá úspěšná firemní akce vyžaduje dbře vybavené zázemí, knferenční sál s kvalitní prezentační techniku a příjemné prstředí. Glf & Ski Resrt Ostravice

Více

Příručka pro žadatele o dotaci v rámci opatření Zakládání skupin výrobců (HRDP)

Příručka pro žadatele o dotaci v rámci opatření Zakládání skupin výrobců (HRDP) V Praze dne 20/12/2006 Příručka pr žadatele dtaci v rámci patření Zakládání skupin výrbců (HRDP) Státní zemědělský intervenční fnd pskytuje pdpru, která umžňuje zemědělcům zvýšit míru knkurenceschpnsti

Více

Vyhodnocení statistik dosavadního využití elektronických informačních zdrojů konsorcií NTK

Vyhodnocení statistik dosavadního využití elektronických informačních zdrojů konsorcií NTK Vyhdncení statistik dsavadníh využití elektrnických infrmačních zdrjů knsrcií NTK NTK (d 30. 6. 2009 Státní technická knihvna, STK) je již d rku 2000 řešitelským pracvištěm prjektů (LI200028 a LI01018,

Více

Žádost o obchodní nabídku

Žádost o obchodní nabídku Žádst bchdní nabídku Splečenství vlastníků jedntek Bytvé dmy Pd Krcínku Klíčvská 913/43, 190 00 Praha 9, IČ: 27418812, Splečnst byla zapsána dne 13.8.1999 v bchdním rejstříku vedeném u Městskéh sudu v

Více

Městská část Praha 11. Finální verze. Rámcová studie proveditelnosti výstavby obecních nájemních bytů

Městská část Praha 11. Finální verze. Rámcová studie proveditelnosti výstavby obecních nájemních bytů Rámcvá studie prveditelnsti výstavby becních nájemních bytů Městská část Praha 11 Finální verze 30. července 2012 Přísně důvěrné Ačkliv mhu existvat další kpie a verze tét studie, puze studie ze dne 30.

Více

Výroční zpráva. Obsah. Malířská 231/6, 170 00 Praha 7 Tel.: 233 381 546 Email: ekolist@ekolist.cz

Výroční zpráva. Obsah. Malířská 231/6, 170 00 Praha 7 Tel.: 233 381 546 Email: ekolist@ekolist.cz www.bezk.cz, www.eklist.cz Malířská 231/6, 170 00 Praha 7 Tel.: 233 381 546 Email: eklist@eklist.cz Výrční zpráva 2013 Obsah Kd jsme..................................................... 2 Realizvané prjekty

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A 2 0 0 9

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A 2 0 0 9 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A 2 0 0 9 DOMOV U RYBNÍKA VÍCEMĚŘICE PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Obsah: str. 3 str. 4 str. 5 str. 9 str. 12 str. 15 str. 17 Základní údaje Pskytvání sciálních služeb Dmva u rybníka Cíle

Více

ZÁPIS ZE SCHŮZKY SE ZÁSTUPCI ZKO OLOMOUCKÉHO kraje ze dne 10.03.2012 Štěpánov

ZÁPIS ZE SCHŮZKY SE ZÁSTUPCI ZKO OLOMOUCKÉHO kraje ze dne 10.03.2012 Štěpánov ZÁPIS ZE SCHŮZKY SE ZÁSTUPCI ZKO OLOMOUCKÉHO kraje ze dne 10.03.2012 Štěpánv Přítmni - výbr KO: Bc. Jiří Lasík, Radvan Mrávek, Bc. Anežka Lasíkvá, Jsef Václavský, Blahslav Kuřil Omluveni: René Knečný,

Více

Regenerace brownfieldů v ČR

Regenerace brownfieldů v ČR Regenerace brwnfieldů v ČR Pštrná, prsinec 2009 Reginální rzvjvá agentura jižní Mravy www.rrajm.cz 1 vymezení pjmu brwnfield CABERNET (Cncerted Actin n Brwnfield and Ecnmic Regeneratin Netwrk) www.cabernet.rg.uk

Více

Sběr níže uvedených dat, je určen k empirickému šetřemí, výzkumu doktorandské práce s názvem Ekonomizace personálního managementu ve stavebnictví.

Sběr níže uvedených dat, je určen k empirickému šetřemí, výzkumu doktorandské práce s názvem Ekonomizace personálního managementu ve stavebnictví. Vážený pane řediteli, Odvláváme se k našemu předešlému rzhvru, kdy jsme splu rzebírali mžnsti vaší splečnsti CEEC Research a partnerské splečnsti KPMG specializujících se na stavební sektr pr slvení jedntlivých

Více

Nabídka služby DOZP 1. poskytnutí ubytování 2. poskytnutí stravy 3. pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu

Nabídka služby DOZP 1. poskytnutí ubytování 2. poskytnutí stravy 3. pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu Nabídka služby DOZP 1. pskytnutí ubytvání - ubytvání - úklid, praní a drbné pravy lžníh a sbníh prádla a šacení, žehlení Služba je pskytvána ve dvu střediscích. Středisk Rumburk 2 dmácnsti p 5 klientech,

Více

Možnosti připojení WMS služby do Klienta v Marushka Designu

Možnosti připojení WMS služby do Klienta v Marushka Designu 0 Mžnsti připjení WMS služby d Klienta v Marushka Designu OBSAH 1 CÍL PŘÍKLADU...2 2 PRÁCE S PŘÍKLADEM...2 3 UKÁZKA DIALOGOVÉHO OKNA...3 4 STRUČNÝ POPIS PŘÍKLADU V MARUSHKADESIGNU...4-1 - 1 Cíl příkladu

Více

Výroční zpráva Divadelního souboru Erben o.s. za rok 2007 Souhrn zpráv přednesených na Valné hromadě dne 19.ledna 2007

Výroční zpráva Divadelního souboru Erben o.s. za rok 2007 Souhrn zpráv přednesených na Valné hromadě dne 19.ledna 2007 Výrční zpráva Divadelníh subru Erben.s. za rk 2007 Suhrn zpráv přednesených na Valné hrmadě dne 19.ledna 2007 Divadelní subr Erben bčanské sdružení, Susedský dům č. 98, Miletín, 507 71 IČO 70188076 Zaregistrván

Více

Podklady k práci s Intranetem - administrátor

Podklady k práci s Intranetem - administrátor SPACE COM spl. s r.. Datum 29.8.2012 Na Závdí 1668 396 01 Humplec +420565535010;731612614 Pdklady k práci s Intranetem - administrátr 1) Přihlášení d systému - ve webvém prhlížeči na adrese http://intranet.sssluzeb.cz

Více

Manažerské shrnutí 1/8

Manažerské shrnutí 1/8 Manažerské shrnutí Zakázka d realizace prgramů financvaných ze strukturálních fndů v České republice, jejímž zadavatelem je Ministerstv pr místní rzvj ČR (MMR), byla realizvána splečnstí HOPE-E.S., v..s.,

Více

NÁVRH KONCEPCE ROZVOJE A ŘÍZENÍ

NÁVRH KONCEPCE ROZVOJE A ŘÍZENÍ NÁVRH KONCEPCE ROZVOJE A ŘÍZENÍ MUZEA A POJIZERSKÉ GALERIE SEMILY 2011-2015 Muzeum dnešní dby by měl být širce přístupným kulturním centrem s přirzenu autritu ve své kmunitě a mikrreginu. Při zachvání

Více

o činnosti Základní školy pro žáky se specifickými poruchami učení, Praha 6 Řepy, U Boroviček 1

o činnosti Základní školy pro žáky se specifickými poruchami učení, Praha 6 Řepy, U Boroviček 1 Základní škla pr žáky se specifickými pruchami učení Praha 6 Řepy, U Brviček 1 VÝROČNÍ ZPRÁVA činnsti Základní škly pr žáky se specifickými pruchami učení, Praha 6 Řepy, U Brviček 1 šklní rk 2013 / 2014

Více

Školní vzdělávací program školní družiny

Školní vzdělávací program školní družiny Základní škla Třemšná, kres Plzeň-sever, příspěvkvá rganizace Americká 146, 330 11 Třemšná Šklní vzdělávací prgram šklní družiny 1. Identifikační údaje Šklní družina tvří se základní šklu jednu právnicku

Více

Vítejte na 1. Výukovém setkání

Vítejte na 1. Výukovém setkání Vítejte na 1. Výukvém setkání Prgram 1. Část 1. Prjekt: Samstatný abslvent (Edita Janstvá, DiS.) 2. Klíčvá aktivita KA04 Průběh piltníh věřvání vzdělávacíh prgramu (Tmáš Varga) Vzdělávací Mduly v praxi

Více

OBNOVU KULTURNÍCH PAMÁTEK POŠKOZENÝCH POVODNĚMI

OBNOVU KULTURNÍCH PAMÁTEK POŠKOZENÝCH POVODNĚMI Jihčeský kraj vyhlašuje na základě usnesení zastupitelstva kraje čísl 158/2003/ZK ze dne 24. června 2003 ve smyslu ustanvení 16, dst. (1), zákna čísl 20/1987 Sb., státní památkvé péči, v platném znění,

Více

svět wi- fi bez hesel

svět wi- fi bez hesel svět wi- fi bez hesel Úvdní infrmace Příklad HW řešení pr stadiny SW pr stadiny c MIIA umžňuje Jak s wi- fi htspty mim stadiny MIIA představení Jak t funguje MneLzace ISP klik s MIIA zvednut Závěr Obsah

Více

CELOŽIVOTNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH III. 3 OSNOVA VZDĚLÁVACÍHO PLÁNU ORGANIZACE B. 1 SOUČASNÝ STAV A STRUKTURA PRACOVNÍKŮ

CELOŽIVOTNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH III. 3 OSNOVA VZDĚLÁVACÍHO PLÁNU ORGANIZACE B. 1 SOUČASNÝ STAV A STRUKTURA PRACOVNÍKŮ CELOŽIVOTNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH III. 3 OSNOVA VZDĚLÁVACÍHO PLÁNU ORGANIZACE OBSAH OSNOVA VZDĚLÁVACÍHO PLÁNU ORGANIZACE A. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ORGANIZACI B. PROFESNÍ STRUKTURA ORGANIZACE PRACOVNÍCI

Více

KONFERENCE O ŘÍZENÍ HOSPODAŘENÍ A FINANCOVÁNÍ SAMOSPRÁV

KONFERENCE O ŘÍZENÍ HOSPODAŘENÍ A FINANCOVÁNÍ SAMOSPRÁV KONFERENCE O ŘÍZENÍ HOSPODAŘENÍ A FINANCOVÁNÍ SAMOSPRÁV Nvela zákna veřejných zakázkách Adéla Havlvá, Rmana Derkvá Praha 12. 4. 2012 Největší právnická firma v České republice Klienty nejlépe hdncená právnická

Více

Letní semestr 2012/2013 Zimní semestr 2013/2014

Letní semestr 2012/2013 Zimní semestr 2013/2014 2013 Letní semestr 2012/2013 Zimní semestr 2013/2014 Tat závěrečná zpráva shrnuje infrmace šklním klubu Junir Diplmat Initiative (JDI) a jeh činnsti v kalendářním rce 2013, tedy v letním semestru 2012/2013

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A 2 0 0 8

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A 2 0 0 8 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A 2 0 0 8 DOMOV U RYBNÍKA VÍCEMĚŘICE PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Obsah: str. 3 str. 4 str. 5 str. 9 str. 12 str. 15 str. 18 Základní údaje Pskytvání sciálních služeb Dmva u rybníka Cíle

Více

1. Základní údaje. pro rozvoj Moravských Kopanic, o.p.s.

1. Základní údaje. pro rozvoj Moravských Kopanic, o.p.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 Infrmační středisk pr rzvj Mravských Kpanic,.p.s. 687 74 Starý Hrzenkv 314 tel./ fax: 572 696 323 e-mail : iskpanice@razdva.cz www.iskpanice.cz prjektech celrepublikvých i mezinárdních.

Více

Maturitní otázka č. 14. 14/ Zúčtování daní a dotací. DAŇ: zákonem určená platba do veřejného rozpočtu Nepřímé daně Přímé daně: POJMY: Správce daně:

Maturitní otázka č. 14. 14/ Zúčtování daní a dotací. DAŇ: zákonem určená platba do veřejného rozpočtu Nepřímé daně Přímé daně: POJMY: Správce daně: Ing. Eliška Galambicvá Maturitní tázka č. 14. 14/ Zúčtvání daní a dtací. Základní pjmy v blasti daní (daň, správce daně, plátce, pplatník, zdaňvací bdbí, splatnst daně). Členění daní (daně přímé a nepřímé).

Více

E-učebnice Ekonomika snadno a rychle BURZY A BURZOVNÍ OBCHODY

E-učebnice Ekonomika snadno a rychle BURZY A BURZOVNÍ OBCHODY E-učebnice Eknmika snadn a rychle BURZY A BURZOVNÍ OBCHODY Histrie burz 1. bdbí první burzy se bjevily už ve středvěku v Benátkách, Miláně a Flrencii pzději ve městě Bruggy, zalžená Van der Bursem a dtud

Více

Minimální preventivní program pro školní rok 2014/2015. Základní škola a Mateřská škola, Bernartice 166, okres Trutnov

Minimální preventivní program pro školní rok 2014/2015. Základní škola a Mateřská škola, Bernartice 166, okres Trutnov Minimální preventivní prgram pr šklní rk 2014/2015 Základní škla a Mateřská škla, Bernartice 166, kres Trutnv 1. Základní charakteristika škly a její činnsti Základní škla a Mateřská škla Bernartice je

Více

9 METODICKÉ POKYNY AD HOC MODUL 2011: Zaměstnávání zdravotně postižených osob

9 METODICKÉ POKYNY AD HOC MODUL 2011: Zaměstnávání zdravotně postižených osob LFS ad hc mdule 2011 n empyment f disabled peple 9 METODICKÉ POKYNY AD HOC MODUL 2011: Zaměstnávání zdravtně pstižených sb Ad hc mdul 2011 bude šetřen na 1. vlně (resp. pdle čtvrtletí zařazení sčítacíh

Více

IČO: 48004529 Zahájení činnosti: 1. 9. 1965 Identifikátor práv.osoby: 600 135 942

IČO: 48004529 Zahájení činnosti: 1. 9. 1965 Identifikátor práv.osoby: 600 135 942 Výrční zpráva škly 2012/2013 Základní škla U Lesa 713, 734 01 Karviná Ráj Základní data Sídl škly: U Lesa 713, 734 01 Karviná-Ráj Zřizvatel: Statutární měst Karviná Ředitel: Mgr.Tmas Vlachpuls Statutární

Více

Zákonná omezení v chráněných územích

Zákonná omezení v chráněných územích Záknná mezení v chráněných územích Mgr. Libr Opluštil Reginální rzvjvá agentura jižní Mravy Závěrečná prezentace výsledků prjektu Vliv chráněných území na rzvj bcí zkušensti českých a rakuských municipalit

Více

ZŠ Dr. Edvarda Beneše nám. J. Berana 500, Praha 9 Čakovice. Školní vzdělávací program ŠD

ZŠ Dr. Edvarda Beneše nám. J. Berana 500, Praha 9 Čakovice. Školní vzdělávací program ŠD ZŠ Dr. Edvarda Beneše nám. J. Berana 500, Praha 9 Čakvice Šklní vzdělávací prgram ŠD Obsah 1. Identifikační údaje... 3 2. Knkrétní cíle vzdělávání... 3 3. Délka a časvý plán vzdělávání... 3 4. Frmy vzdělávání...

Více

PŘÍLOHA MATERIÁLU DO VLÁDY 31.5.2010 A. STUDIE A ANALÝZY

PŘÍLOHA MATERIÁLU DO VLÁDY 31.5.2010 A. STUDIE A ANALÝZY PŘÍLOHA MATERIÁLU DO VLÁDY 31.5.2010 A. STUDIE A ANALÝZY Přílha č. 1: Regulatrní rámec systému studentských půjček v ČR Obsah 1 Výchdiska prjektu 1 1.1 Ppis a cíle prjektu 1 1.2 Sučasný stav financvání

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY Základní škla a Mateřská škla Sudměřice, kres Hdnín, příspěvkvá rganizace ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY Č. j. 18 89 / 2007-2 V Sudměřicích 1. září 2007 NÁZEV ŠKOLY: Základní škla a Mateřská

Více

Smlouva o obchodním zastoupení

Smlouva o obchodním zastoupení Smluva bchdním zastupení Zastupený CZ.NIC, z. s. p.. sídl Americká 23, 12000 Praha 2 IČ 67985726 DIČ CZ67985726 zastupený Mgr. Ondřejem Filipem, výknným ředitelem sdružení a Obchdní zástupce Se sídlem

Více

Charakteristika vzdělávacího programu

Charakteristika vzdělávacího programu Charakteristika vzdělávacíh prgramu Základní filsfie mateřské škly:,,důležitější pr dítě předšklníh věku je, jak se v mateřské škle cítí, než t c umí a zná. Vzdělávací cíle vyplývající z filsfie škly:

Více

Želešice - vodovodní řád pro zónu k podnikání

Želešice - vodovodní řád pro zónu k podnikání VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ V suladu s ustanvením 38 zákna č.137/2006 Sb., veřejných zakázkách, v platném znění, Vás tímt vyzýváme k pdání nabídky pr zjedndušené pdlimitní

Více

Výroční zpráva za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Základní škla, Česká Lípa, 28. října 2733, příspěvkvá rganizace 28. října 2733, Česká Lípa, PSČ 470 06 Výrční zpráva za šklní rk 2013/2014 Prjednala a schválila Šklská rada dne 14. 10. 2014 Předkládá:

Více

Projekt SIPVZ. "Použití videokonferenčního systému ve výuce vybranných předmětů" 7. prosince 2005 byla slavnostně otevřena učebna s VKS.

Projekt SIPVZ. Použití videokonferenčního systému ve výuce vybranných předmětů 7. prosince 2005 byla slavnostně otevřena učebna s VKS. Prjekt SIPVZ "Pužití videknferenčníh systému ve výuce vybranných předmětů" 7. prsince 2005 byla slavnstně tevřena učebna s VKS. Cíl prjektu: Cílem prjektu je vytvření hardwarvých a sftwarvých pdmínek pr

Více