Studie využitelnosti splavnění Vltavy vodáky za podmínek regulačních opatření Správy NP a CHKO Šumava

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Studie využitelnosti splavnění Vltavy vodáky za podmínek regulačních opatření Správy NP a CHKO Šumava"

Transkript

1 Studie využitelnsti splavnění Vltavy vdáky za pdmínek regulačních patření Správy NP a CHKO Šumava Zpracvatel: KP prjekt s.r.. Pčet stran celkem: 62 Termín: Pčet přílh celkem: 6 červen 25

2 Obsah: 1 Úvd Analytická část Vývj hladiny řeky v jedntlivých měsících za rky Variabilita stavu hladiny v jedntlivých měsících Četnst výskytu nesplavnsti hrníh tku Vltavy Intenzita využití hrníh tku Vltavy vdáky Ppis stávající vdácké trasy Lenra Nvá Pec (letní úsek splavnění) Návrhvá část Návrh šetrnéh a turisticky atraktivníh a transparentníh systému regulace d rku Výchdiska pskytvatelů služeb cestvníh ruchu Faktry hržující přírdní splečenstva v řešeném úseku hrníh tku Vltavy Výše hladiny řeky v úseku Lenra Sumarský mst - Pěkná Mnžství vdáků a ldí spluvajících kritický úsek Vltavy Chvání vdáků na území nárdníh parku a CHKO Druh a pnr pužitých plavidel Závěry plynucí z analýzy regulačních nástrjů spluvání Vltavy Návrh infrmačníh systému splavnsti Vltavy se zapjením pskytvatelů služeb cestvníh ruchu v reginu Systém infrmačních značek a panelů Telefnní infrmační linka Správy NP a CHKO Šumava Elektrnický systém internetvých stránek Správy NP a CHKO ( a vé zpravdajství Internetvé infrmační systémy cestvníh ruchu Další infrmační média vhdná pr šíření aktuálních infrmací Návrh systému zpplatnění využití hrníh tku Vltavy Příklady využívaných systémů zpplatnění na území nárdních parků Legislativní rámec zpplatnění ze strany Správy NP a CHKO Šumava

3 4.3.3 Návrh mžnéh systému zpplatnění spluvání hrníh tku Vltavy Návrh na zlepšení standardu pskytvaných služeb turistům Drbná turistická infrastruktura vdácké trasy hrníh tku Vltavy Dprvdné služby cestvníh ruchu Sumarizace a cenění navržených úprav Mnitring ptencinálních zdrjů financvání jedntlivých navržených patření Zdrje nárdní Prezentace závěrů studie dbrné veřejnsti: Závěr Přílhy: Přílha č. 1 - Vyhláška Správy NP a CHKO Šumava Přílha č. 2 - Primární data stav hladiny v měrném prfilu Lenra v měsících duben až říjen Přílha č. 3 - Dtčení pskytvatelé služeb v cestvním ruchu seznam Přílha č. 4 - Standardizvaný mbiliář CHKO pr ptřeby cestvníh ruchu Přílha č. 5 Ftdkumentace Přílha č. 6 - Media mnitring Zpracvatel: KP prjekt s.r.. Statutární zástupce: Ing. Pavla Kubvá Nvákvá, jednatelka Autři studie: Ing. Martin Rybář, Mirslav Ktun, BBS. Purkyňva České Budějvice IČO: DIČ: CZ Kntaktní sba: Ing. Martin Rybář, , 3

4 1 Úvd Předkládaná studie využitelnsti splavnění Vltavy má za cíl ptimalizvat prtichůdné zájmy turistů a pskytvatelů služeb cestvníh ruchu na jedné straně a zájmy Správy NP a CHKO Šumava jak hlavní autrity v blasti chrany živtníh prstředí na území CHKO a NP na straně druhé při využívání hrníh tku Vltavy jak atraktivity cestvníh ruchu. Předkládaná studie se zaměřuje na dva základní aspekty splavnění Vltavy: 1. Vyhdncení stavů vdy ve vztahu k platnému regulačnímu nařízení Správy NP a CHKO a zvážení mžnéh zmírnění a vyšší transparentnsti regulačních patření. 2. Další blastí studie je mžné zvýšení standardu pskytvaných služeb a kmunikace s pskytvateli služeb v cestvním ruchu, které především zahrnují následující blasti: a. systém vzájemné kmunikace dtčených zájmvých skupin, b. návrh zlepšení standardu pskytvaných služeb včetně drbných stavebních úprav a mbiliáře, c. mžný systém zpplatnění tét atraktivity cestvníh ruchu za účelem dluhdbé udržitelnsti navržených patření, d. návrh mžných zdrjů financvání navržených patření. Předkládaná studie žádným způsbem nezkumá vliv vdácké turistiky na živtní prstředí ve zkumaném úseku a vychází z platnéh nařízení, jak základníh kritéria dluhdbé udržitelnsti vdáckéh sprtu na území NP a CHKO Šumava, které zní: Pr spluvání Vltavy v úseku Lenra - Sumarský Mst - mst u Pěkné se stanvuje minimální stav vdy, který je vyznačen na nástupním místě Sumarský Mst na vdčetné lati červenu rysku šíři 2 cm u pravéh mstníh pilíře. Při zaklesnutí vdní hladiny pd hrní kraj červené rysky vydá Správa NP a CHKO Šumava d 8: hdin rán upzrnění, že v případě setrvaléh stavu vdy, neb zaklesnutí vdní hladiny bude řeka v tmt úseku pr spluvání uzavřena p 24 hdinách. Vzhledem k zaměření prjektu na intenzivněji využívané měsíce v rce se studie sustředí na letní úsek splavnění Vltavy Lenra Sumarský Mst Nvá Pec. 4

5 2 Analytická část V rámci tét části studie je zmapván stav hladiny řeky Vltavy dle dstupných údajů Českéh hydrmeterlgickéh ústavu naměřených za bdbí psledních 1 let ( ) na ficiální vdčetné lati u mstu pd vlakvým nádražím Lenra. Zde naměřené hdnty bývají čast zpchybňvány s hledem na níže se napjující říčku Řasnice, která svým pravstranným přítkem vydatným způsbem zvyšuje průtk řeky. V minulsti dcházel rvněž ke zkreslení měření umělými hrázkami. Jak vhdnější pr stanvení splavnsti byl vybrán míst pd Sumarským mstem, kde svému účelu v sučasné dbě služí prvizrní lať dvzená d měrnéh prfilu Lenra. Ta by měla být v nejbližší dbě nahrazena ficiální vdčetnu latí ČHMÚ (řádně kalibrvanu ve vztahu k průtku řeky v m3). Cílem tét kapitly je zjištění základních trendů vývje hladiny v jedntlivých měsících, stanvení kritických bdbí vdácké sezóny ve vztahu ke stavu hladiny danéh vyhlášku Správy NP a CHKO Šumava a ve vztahu k intenzitě využití pr vdácký turismus. V textu jsu čast zmiňvány termíny kritický den, kritické bdbí. Tímt jsu myšleny stavy, při kterých by dle stávající vyhlášky Správy NP a CHKO Šumava nebyl splavnění Vltavy v řešeném úseku pvlen. 5

6 Obrázek 1 Obecná mapka zkumanéh úseku Vltavy Lenra - Nvá Pec 6

7 2.1 Vývj hladiny řeky v jedntlivých měsících za rky Na základě pskytnutých dat (stavy hladin d 1.4. d 3.1. za sledvané desetileté bdbí) tj. celkem 21 údajů byly vypčítány kluzavé průměry p deseti dnech, aby časvá řada byla čištěna d náhdných denních výkyvů. Tat data byla pté využita pr grafické znázrnění vývje hladiny řeky v jedntlivých letech viz. graf č. 1. Graf 1 Vývj hladiny řeky v měrném místě Lenra v jedntlivých letech včetně rku 22 (Pzn.: V těcht místech dchází k častému měnění prfilu technickými zásahy d kryta) Vývj hladiny řeky Vltavy - Lenra Stav hladiny v cm průměr Z výše uvedenéh grafu je patrné, že ve vztahu ke stanvenému limitu 45 cm (vyznačen na grafu) byl nejkritičtějším rk 24, kdy d začátku srpna až d knce sezóny se hladina držela pd stanvenu kvótu. Průměrné hdnty za léta se drží nad stanvenu hranicí, cž by nasvědčval, že vyhláška tak jak byla nastavena, zásadním způsbem nehržuje vdácké využití hrníh tku Vltavy. Z grafu je rvněž patrné, že vývj hladiny je d jarních d pdzimních měsíců sezóny sestupný, krmě pvdňvéh rku 22 a rvněž rku 1998, kdy ve sledvaných pdzimních měsících dšl k pětvnému nárůstu hladiny nad úrveň v jarních a letních měsících. 7

8 Na dalším grafu je vývj čištěn d mimřádnéh rku 22, který d značné míry zkresluje průměrná data. Graf 2 Vývj hladiny řeky v měrném místě Lenra v jedntlivých letech bez rku 22 Pzn.: Údaje byly zkreslvány silným pravstranným přítkem Řasnice pd Lenru. Vývj hladiny řeky Vltavy - Lenra - čištěn d rku 22 Stav hladiny v cm průměr Tent graf ještě lépe vystihuje celkvý trend průběžnéh snižvání hladiny v průběhu celé sezóny. Z uvedených hdnt je patrné, že v bdbí měsíců dubna až června se hladina řeky dstala pd stanvenu hranici puze na krátké časvé bdbí v rce Jinak byla hladina řeky v tmt bdbí vždy nad stanveným limitem. 8

9 2.2 Variabilita stavu hladiny v jedntlivých měsících Na základě čištěných dat byla rvněž stanvena frmu mezirčníh srvnání tzv. průměrná dchylka, která udává variabilitu stavu hladiny řeky v knkrétním rčním bdbí. Níže uvedený graf v pdstatě uvádí mžnu variabilitu stavu vdy d průměrné hdnty. Zde uvedené údaje jsu již uvedeny bez rku 22, který vzhledem k extrémnímu vývji nelze zapčítat d všebecnéh trendu. Tent graf d značné míry určuje splehlivst hyptetických průměrných stavů hladiny řeky. Graf 3 Průměrná dchylka stavu hladiny řeky v mezirčním srvnání Průměrná mezirční dchylka stavu hladiny v průběhu sezóny 2 v cm duben - říjen Z uvedenéh grafu vyplývá, že ve vztahu k relevanci průměrných hdnt hladiny řeky, lze jak nejsplehlivější brát hdnty z měsíců června a srpna, kdy se dchylka d průměrných hdnt stavu hladiny phybuje pd 5 cm. Největší míru variability vykazuje hladina řeky v jarních měsících, nicméně v tmt bdbí je výchzí průměrná hdnta hladiny dstatečně vysk, aby nedcházel k pklesu pd kriticku úrveň. 9

10 2.3 Četnst výskytu nesplavnsti hrníh tku Vltavy Zásadním údajem pr stanvení vhdnéh mdelu regulace splavnění Vltavy je četnst kritických dnů, kdy se hladina řeky dstala pd limitní úrveň stanvenu ve vyhlášce Správy NP a CHKO Šumava. V následující tabulce je uveden abslutní pčet dnů v jedntlivých měsících, kdy byla hladina Vltavy nižší než je stávající limit 45 cm. Tabulka 1 Četnst pdlimitní úrvně hladiny v jedntlivých měsících duben průměr květen 4,4 Červen červenec ,9 2,2 Srpen ,3 září ,2 říjen ,1 Celkem ,1 Z výše uvedených údajů je patrné, pdbně jak v případě trendů vývje hladiny zmapvané v rámci předchzích kapitl, že pdmínky splavnsti se zpravidla v průběhu rku pstupně zhršují, zejména pak v pdzimních měsících. Atypickým rkem je rk 1998 a rk 21, kdy k největší kumulaci kritických dnů dšl v měsíci červnu ptažm v červenci. Mim běžné stavy je pchpitelně i rk 22. Z tht přehledu je patrné, že d dubna d června k pklesu hladiny pd limitní úrveň dchází puze výjimečně. Pr názrnst jsu tat data rvněž převedena d grafické pdby. 1

11 Graf 4 Vývj četnsti kritických dnů nesplavnsti Vltavy v rámci sezóny Průměrná četnst kritických dnů splavnsti v jedntlivých měsících duben květen červen červenec srpen září říjen sezóna Graf 5 Vývj četnsti kritických dnů nesplavnsti Vltavy v jedntlivých letech Četnst kritických dnů splavnsti v jedntlivých letech

12 Kritické byly rky 23 a 24, kdy dšl k prudkému nárůstu pčtu dnů s kriticky nízku úrvní hladiny řeky. I v těcht letech však v první plvině sezóny hladina řeky neklesala pd kriticku hranici splavnsti. Z takt krátké časvé řady nelze vyvzvat dluhdbý trend vývje stavu hladiny v úseku hrníh tku Vltavy, nicméně lze knstatvat, že situace se v průběhu psledních deseti let spíše zhršuje. Ptvrzení tht trendu a zjištění mžných příčin by si vyžádaly rzsáhlejší analýzu. Pr přehlednst studie jsu primární data využitá k analýze splavnsti umístěna v samstatné přílze studie frmu tabulkvých přehledů p jedntlivých měsících a letech. 2.4 Intenzita využití hrníh tku Vltavy vdáky V minulých letech prbíhal sčítání ldí spluvajících hrní tk Vltavy. Hdnty, které jsu k dispzici, představují dle dhadu pracvníků Správy NP a CHKO Šumava cca 8% skutečnéh pčtu ldí. Dle údajů Správy CHKO a NP Šumava je intenzita využití v jedntlivých letech a měsících vdácké sezóny následující: Tabulka 2 Orientační pčty ldí na Teplé Vltavě v uplynulých letech Časvé bdbí 1999 celkem 2 celkem 6/21 7/21 8/21 9/21 21 celkem 6/22 7/22 8/22 9/22 1/22 22 celkem 5/23 6/23 7/23 8/23 9/23 23 celkem 5/24 6/24 7/24 Pčet ldí

13 8/24 9/24 1/24 24 celkem Graf 6 - Vývj využití hrníh tku Vltavy v jedntlivých letech Intenzita využití hrníh tku Vltavy v jedntlivých letech celkem 2 celkem 21 celkem 22 celkem 23 celkem 24 celkem Z výše uvedených dat je patrné, že v letech 1999 a 2, přestže šl rky s příznivým vývjem hladiny řeky byl mnžství ldí spluvajících Teplu Vltavu výrazně nižší než v dalších příznivých letech 21 a 23. V rce 22 byl pkles zapříčiněn pvdněmi a v rce 24 vstupil v platnst regulační nařízení, které zejména v měsíci srpnu znamenal mezení splavnsti. Vliv regulace je zdůrazněn červeným zbarvením dtčenéh rku 24 Z údajů v grafu č. 6 je zřejmé, že v případě příznivých pdmínek dšl v psledních letech k nárůstu pčtu vdáků za sezónu přibližně 4% (srvnání let 1999 a 2 s údaji za rky 21 a 23). T d značné míry suvisí s rzvjem nabízených služeb cestvníh ruchu a ppularizací tht úseku Vltavy vdácké veřejnsti. 13

14 Graf 7 Vývj využití hrníh tku Vltavy v jedntlivých měsících sezóny Intenzita využití hrníh tku Vltavy v jedntlivých měsících sezóny květen červen červenec srpen září říjen Z uvedenéh grafu je patrné, že mnžství vdáků a ldí kulminuje v červenci s výjimku rku 21, kdy byl měsíc srpen c d stavu vdy mimřádně příznivý. Krmě rku 21 je rzdělení intenzity vdáckéh turismu víceméně symetrické v hlavních měsících (červen srpen). Vzhledem k vývji stavu vdy v psledních letech by byl vhdné přesunut zájem více k jarním měsícům a měsíci červnu, kdy se hladina řeky s vysku pravděpdbnstí nedstane pd limitní úrveň. 14

15 3 Ppis stávající vdácké trasy Lenra Nvá Pec (letní úsek splavnění) Následující mapa přehledně znázrňuje nástupní a výstupní místa pr vdáky, která d značné míry vlivňují parametry tét atraktivity cestvníh ruchu. V rámci studie se budeme pdrbněji zabývat těmit nástupními, výstupními a dpčinkvými místy, která jsu zásadní pr kvalitu pskytvaných služeb a jejichž striktní vymezení je nezbytné pr zachvání dpvídajícíh stupně chrany živtníh prstředí nárdníh praku případně CHKO. Z hlediska chrany přírdy pvažujeme za vhdné vybavit místa k tmu určená dpvídajícím zázemím i z th důvdu, aby byla návštěvníky (vdáky) upřednstňvána před místy, kde výstup vdáků na břeh není pvlen. Dbrá na Šumavě Sutk Studené a Teplé Vltavy bývalý Chlumský mst Obrázek 2 Ilustrační mapa zkumanéh úseku Vltavy 15

16 V následujícím přehledu je uveden seznam všech nástupních, výstupních a dpčinkvých míst letníh úseku vdácké trasy. Tabulka 3 Nástupní, dpčinkvá a výstupní místa Míst Lenra Sumarský mst Dbrá Sutk Teplé Studené Vltavy1 Chlum (mst) Pěkná (mst) Nvá Pec a Nástupní An An Ne Ne Výstupní An (jarní úsek) An Ne Ne Odpčinkvé Ne An An An Ne An Ne Ne An An An An Ne Na základě terénníh šetření se pr další analýzu jeví jak pdstatné lkality Lenra, sutk Teplé a Studené Vltavy a Pěkná. V případě kempu Sumarský Mst a bce Nvá Pec je kvalita pskytvaných služeb d značné míry závislá na stávajících prvzvatelích zařízení cestvníh ruchu a sučasný pskytvaný standard je pr vdácký turismus a dané území vyhvující. Odpčinkvé míst Dbrá je p zemi pměrně btížně přístupné a pr zvýšení standardu pskytvaných služeb méně významné. Následující ppis je dplněn ftdkumentací, která je rvněž rzsáhleji uvedena jak samstatná přílha studie. Lenra (tábřiště Hužná): Hlavní nástupní míst v Lenře je ve vzdálensti 3 m d veřejné kmunikace a přístup je p cestě zajištěn až přím k nástupnímu místu. Auta s lďmi mhu zajet až cca 1 m d břehu. Přím v místě nástupu v přistaveném přívěsu nabízí služby vdákům půjčvna ldí. Sučástí pskytvaných služeb je i veřejné WC, jehž umístění je v dalších úsecích řeky dsti prblematické. V místě nástupu je infrmační a instruktážní panel CHKO a značka splavnsti Vltavy, která je 1 Předpkládané dpčinkvé míst d rku 26. V sučasné dbě na ficiálních materiálech jak dpčinkvé míst nefiguruje). Přest je již v sučasné dbě návštěvníky neficiálně hjně využíván. 16

17 dle aktuálníh stavu hladiny vdy nastavena strážci parku. Břeh Vltavy je v těcht místech kamenitý až písčitý a umžňuje pměrně snadný nástup d ldí. Přes pměrně rzsáhlé nástupní prstranství v dsahu lavičky které dsti nejsu umístěny a přístřešky, by zvyšvaly kmfrt chránily a případně návštěvníky před nepřízní pčasí. Přístupvá kmunikace je nezpevněná, v případě cž deštivéh pčasí může přístupnst nástupníh místa ztížit a byl by vhdné tut kmunikaci zpevnit štěrkvu drtí, případně na štěrkvý pvrch nanést spjvací pstřik. Sumarský mst vdčetná lať: Lať je pevně umístěna na knstrukci pilíře mstu s jasně čitelnu červenu rysku, která je základním kritériem splavnsti řešenéh úseku Vltavy. Vdčetná lať nicméně nemůže splňvat infrmační funkci pr prvzvatele a návštěvníky kempu nebť je ze silnice a kempu btížně přístupná. Pr lepší infrmvanst by byl vhdné vybudvat přístupvý chdník ze silnice pd mst, tak aby byl zajištěn veřejný přístup k vdčetné lati. Budvat přístup z kempu pdél břehu nepvažujeme za vhdné vzhledem k nutnému rzsahu terénních prací. 17

18 Sutk Studené a Teplé Vltavy: Tt dpčinkvé míst není na ficiálních materiálech vyznačen a není zde umístěna žádná infrmační cedule krmě výstražných nápisů. Stejně tak zde není umístěna žádná dprvdná infrastruktura v pdbě laviček či přístřešku. Břeh je narušen četnými výstupy vdáků. Vzhledem k významu tht místa a pr zkvalitnění pskytvaných služeb navrhujeme zařadit tt míst mezi ficiální dpčinkvá místa. Dále by byl vhdné na břeh umístit lavičky a přístřešek a infrmační panel. Dále dpručujeme zpevnit přístup k vdě dřevěnými schůdky. Bývalý Chlumský mst: Míst se vzdutu klidnu hladinu vytvřenu malým prahem v krytě řeky pd bývalým Chlumským mstem. Je využíván jak dpčinkvé míst s levbřežním výstupem. Břeh je bahnitý, výstup nezpevněný. Blízká dstupnst sady Chlum (cca 3m). Pr zlepšení navrhujeme značit dpčinkvé míst, dplnit nezbytné zařízení k dpčinku (lavičky, infrmace). Zpevnění břehu navrhujeme prvést standardním způsbem z přírdníh materiálu. Pěkná (mst): Tt míst bývá čast využíván jak výstupní. Přím v místě všem nejsu parametry stávající kmunikace vyhvující a neumžňují přijíždějícím vzům bezpečně tčit a vrátit se na hlavní silnici. Prvizrně byla navezena na stráň přiléhající ke kmunikaci hrmada štěrku. Břeh je bahnitý a narušený četným využíváním pr výstup a nástup vdáků. 18

19 Pr zlepšení vybavensti navrhujeme rzšířit kmunikaci v místě výstupu a nástupu tak, aby byl mžné bezpečně parkvat při nakládce a vykládce ldí a tčit bslužná vzidla. Dále pětvně dpručujeme umístit lavičku a přístřešek a patřit nástupníh kamennými či místa dřevěnými schůdky. Pdrbněji budu ppsána navrhvaná patření v rámci kapitly 4.4 včetně předběžné kalkulace nákladů. Tt dpručení by však byl vhdné řešit jak samstatný prjekt. Nvá Pec: Písčitá mělčina vprav bezprstředně za mstem přes Lipensku přehradu v bci Nvá Pec. Je využívána jak knečné výstupní míst pr většinu vdáků s mžnstí tábření. Dbrá dstupnst jak pr autmbilvu, tak vlakvu přepravu. Míst becně vyhvuje svému účelu, lze uvažvat vyčlenění nezbytně nutnéh prstru pr bezprstřední nakládku ldí v návaznsti na kmunikaci. Ke zlepšení turistickéh standardu je vhdné směřvat pskytvané infrmace d praktické blasti (jízdní řád vlaků, vzdálensti, dstupnst dalších frem dpravy, dkaz na místní infrmační centrum). 19

20 4 Návrhvá část 4.1 Návrh šetrnéh a turisticky atraktivníh a transparentníh systému regulace d rku 26 Obdbí splavnsti hrníh úseku Vltavy a nástupní, dpčinkvá a výstupní místa, tak jak je vymezuje nařízení č. 2/25 Správy Nárdníh parku a chráněné krajinné blasti Šumava ze dne , pvažujeme za dpvídající ptřebám chrany živtníh prstředí při zachvání vdáckéh turismu v reginu. Zásadním pr ptimalizaci regulace splavnění je zákaz spluvání řeky v případě zaklesnutí hladiny pd hrní kraj červené rysky na vdčetné lati pd Sumarským mstem. Pr spluvání řeky Vltavy v úseku Lenra Sumarský mst mst u Pěkné se stanvuje minimální stav vdy, který je vyznačen na nástupním místě Sumarský mst na vdčetné lati červenu rysku šíři 2 cm u pravéh mstníh pilíře. Při zaklesnutí vdní hladiny pd hrní kraj červené rysky vydá Správa NP a CHKO Šumava d 8: upzrnění, že v případě setrvaléh stavu vdy, neb zaklesnutí vdní hladiny bude řeka v tmt úseku pr spluvání uzavřena za 24 hdin Výchdiska pskytvatelů služeb cestvníh ruchu V lňském rce, kdy byl pprvé uplatněn restriktivní patření ze strany správy NP a CHKO Šumava, se nařízení setkal s dmítavu reakcí pskytvatelů služeb cestvníh ruchu vzhledem ke ztrátám zákazníků a snížení bratů těcht převážně drbných prvzvatelů. Rvněž ze strany návštěvníků reginu byl tt patření silně kritizván. Vzhledem k vyské nezaměstnansti v reginu je sektr cestvníh ruchu důležitým eknmickým dvětvím. Pskytvání služeb v blasti cestvníh ruchu jak zdrj příjmů a zaměstnansti je pr udržitelný rzvj reginu velmi zásadní a zájmy chrany přírdy, vdáků i pskytvatelů služeb v cestvním ruchu je nutné sjedntit d dluhdbě udržitelnéh mdelu využívání hrníh tku Vltavy. Ze strany pskytvatelů je čast zpchybňván samtný systém regulace spluvání. V tét studii nicméně vycházíme z předpkladu, že stanvený limit je z phledu chrany místních přírdních splečenstev nutné ddržet. Velmi prblematickým se z phledu půjčven ldí a dalších pskytvatelů služeb cestvníh ruchu jeví mžnst zákazu spluvání ze dne na den, kdy předem dhdnuté rezervace musí 2 Citace z Nařízení Správy Nárdníh parku a chráněné krajinné blasti Šumava č. 2/25. 2

21 být rušeny. Z phledu půjčven ldí nelze za stávajících pdmínek uvažvat garanci bjednaných služeb Faktry hržující přírdní splečenstva v řešeném úseku hrníh tku Vltavy Mžná míra hržení přírdních splečenstev v suvislsti s vdáckým sprtem je dána následující faktry: 1. Výše hladiny řeky v úseku Lenra Sumarský mst Pěkná, 2. mnžství vdáků resp. ldí spluvajících kritický úsek Vltavy, 3. chvání vdáků na území nárdníh parku a CHKO, 4. druh a pnr pužitých plavidel. Stávající nařízení Správy NP a CHKO Šumava psuzuje mžné hržení puze dle prvníh ze zde uvedených aspektů Výše hladiny řeky v úseku Lenra Sumarský mst - Pěkná Z analýzy dstupných dat (výše hladiny v měřeném úseku za psledních deset let) je patrné, že hladina řeky se pd kriticku úrveň dstává převážně v pzdních letních a pdzimních měsících tj. cca d plviny sezóny. Na základě tht faktu se nabízí mžnst mezit regulaci spluvání hrníh tku Vltavy na měsíce červenec říjen. V měsících duben červen by byl mžné pskytnut pdnikatelům v cestvním ruchu garanci neregulvanéh prvzu, kdy zvláště v měsíci červnu by jejich služby využívaly rganizvané a předem dmluvené skupinky vdáků. Živtní prstředí by nebyl zásadním způsbem hržen a pskytvatelé služeb v cestvním ruchu by měli dstatečnu garanci pr příjem bjednávek Mnžství vdáků a ldí spluvajících kritický úsek Vltavy Z údajů uvedených v analytické části studie je patrné, že pčet vdáků v příznivých letech výrazně narstl. Ve vztahu k chraně živtníh prstředí je tat skutečnst velmi pdstatná a v rámci stávající vyhlášky dsud neřešená. Důvdem je btížnst a rganizační nárčnst případné kntrly a regulace pčtu vdáků a ldí spluvajících Vltavu. Přest by byl pr další léta vhdné mnitrvat pčty ldí a vdáků a stav živtníh prstředí v blasti, aby v případě dalšíh nárůstu využití či zhršení stavu živtníh prstředí mhl být přikrčen k nezbytné regulaci. Sledvání pčtu vdáků 21

22 a ldí by mhla významným způsbem napmci vstřícnější vzájemná splupráce Správy NP a CHKO Šumava a pskytvatelů služeb v cestvním ruchu (viz. kapitla 4.3.3). Případné limity pčtu ldí či vdáků by byl vhdné stanvit v měsíčních či týdenních hdntách, aby dcházel spíše než k mezení pčtu vdáků k rvnměrnějšímu využití řeky v průběhu sezóny Chvání vdáků na území nárdníh parku a CHKO Vzhledem k tmu, že spluvání hrníh tku Vltavy v úseku Lenra Sumarský mst Pěkná prchází převážně územím I. zóny NP Šumava, je envirnmentální výchva mířená k vdácké veřejnsti velmi důležitým nástrjem dluhdbé udržitelnsti využití tht území pr ptřeby cestvníh ruchu. V sučasné dbě jsu na významných nástupních místech umístěny infrmační tabule a p celém tku hrní Vltavy jsu umístěny restriktivní upzrnění pr vdáky. Přest lze značit tut důležitu slžku udržitelnéh spluvání Vltavy v sučasné dbě za pdceněnu. Na pdpru bezknfliktníh spluvání Vltavy a vyšší zdpvědnsti a beznámensti se zásadami bsaženými v návštěvním řádu NP Šumava lze využít následujících nástrjů: 1. Infrmační panely (viz. mbiliář Správy NP a CHKO Šumava) Stávající infrmační panely bsahují tzv. vdácké desater a infrmace významných rstlinných a živčišných druzích, které se v dané blasti vyskytují. V sučasné dbě nejsu umístěny v dstatečném mnžství na všech nástupních, výstupních a dpčinkvých místech, ale c d bsahu plní svu funkci pměrně dbře. V kapitle 4.4 Návrh na zlepšení standardu pskytvaných služeb turistům jsu uvedeny knkrétní návrhy na sazení dalšími infrmačními panely. 2. Osvětvé a infrmační letáky Správa NP a CHKO vydává Každý rk letáky, které infrmují pdmínkách využití Vltavy a Otavy vdáky. Grafická ani bsahvá stránka těcht letáků není vyhvující. Ve stávajících prpagačních materiálech nebyl dán dstatečný prstr pr vzdělávací a světvé funkce, které by tent leták měl splňvat. Pr vyšší účinek infrmačních materiálů pvažujeme za vhdné pr sezónu 26 prpagační materiály rzšířit: Pdmínky a pravidla pr spluvání Vltavy a Otavy (stávající leták) Nabídka pskytvatelů služeb v cestvním ruchu inzerce (úhrada nákladů na zpracvání, tisk a distribuci letáků) 22

23 Eklgická výchva infrmace mimřádném bhatství přírdních splečenstev na hrním tku Vltavy a jejich citlivsti na vnější zásahy spjené s masvu turistiku. Infrmace způsbu financvání a participaci návštěvníků na udržitelném rzvji Šumavy jak mimřádně významném eksystému České republiky (viz. kapitla 4.3). Velmi důležitým faktrem účinku prpagačních materiálů je jejich distribuce. Zde se jak ideální nabízí splupráce s pskytvateli služeb cestvníh ruchu a distribuce jejich prstřednictvím. Na sučinnsti pdnikatelských subjektů v cestvním ruchu závisí i mžné zavedení příspěvku na údržbu vybavení cestvníh ruchu a chranu živtníh prstředí, které by měl zlepšit pdmínky vdáckéh cestvníh ruchu na hrním tku Vltavy a kmpenzvat zvýšené náklady chrany živtníh prstředí spjené s masvým využitím tét atraktivity cestvníh ruchu Druh a pnr pužitých plavidel V sučasné dbě není v mezeních ze strany CHKO zhledněn druh pužitéh plavidla a jeh vliv na klní přírdu, přestže v mžných negativních účincích mhu existvat zásadní rzdíly dle typu ldě. Mžné negativní vlivy by mhly být rzlišeny dle následující stupnice: Tabulka 4 Mžný vliv plavidel na vdní přírdní splečenstva hrníh tku Vltavy Druh plavidla Jednmístný kajak Kane, vícemístný kajak Pramice, raft Vliv na klní přírdu /pnr ldi Minimální pnr a pměrně malý vliv na vdní přírdní splečenství. Nelze předpkládat jeh masvé využití. Střední pnr, mžný negativní vliv na přírdní splečenství v případě nízkých stavů vdy Velký pnr a širký prfil ldi, rizik pškzení vdních přírdních splečenstev Dpručení ve vztahu k regulaci Mžnst spluvání řeky bez mezení v průběhu celé sezóny Regulvané využití v závislsti na stavu hladiny řeky Úplný zákaz druhu plavidel využití tht Závěry plynucí z analýzy regulačních nástrjů spluvání Vltavy Na základě dílčích závěrů tét kapitly lze sumarizvat dpručení další regulace, která by měla vést k zachvání stávající pestrsti a kvality živtníh prstředí v úseku Hrní Vltavy suběžně se zlepšením pdmínek pr vdáky a pskytvatele služeb cestvníh ruchu: 23

24 1. Omezení regulace na měsíce červenec říjen 2. Průběžný mnitring pčtu ldí a vdáků a kvality živtníh prstředí 3. Zvýšení pčtu infrmačních panelů v úseku hrníh tku Vltavy 4. Vydání kvalitníh infrmačníh materiálu pr vdáky 5. Regulace spluvání Vltavy v závislsti na druhu plavidla. 4.2 Návrh infrmačníh systému splavnsti Vltavy se zapjením pskytvatelů služeb cestvníh ruchu v reginu Pr kvalitní splupráci Správy NP a CHKO Šumava s pskytvateli služeb cestvníh ruchu, návštěvníky NP a dalšími subjekty je nezbytný dbře fungující infrmační systém, který by dtčeným subjektům pdával aktuální infrmace, minimalizval mžné ztráty pskytvatelů služeb cestvníh ruchu a zabránil eskalaci mžných knfliktů aktivní spluprací s dtčenými subjekty včetně masvých sdělvacích prstředků. Velmi důležitá rvina infrmvansti veřejnsti je právě práce s hrmadnými sdělvacími prstředky. Na základě mnitringu infrmací pskytvaných v minulém rce prstřednictvím sdělvacích prstředků ve věci uzavření splavnsti Vltavy lze hdntit přístup Správy NP a CHKO v tét krizvé situaci jak nedstatečně flexibilní. Správa NP a CHKO Šumava puze ddatečně bhajvala svůj krk na základě silně dmítavé reakce veřejnsti. Mnitring sdělvacích prstředků je bsažen v rámci přílhy č. 6. Navrhvaný infrmační systém by se měl skládat z následujících prvků: 1. Systém infrmačních značek a panelů 2. Telefnní infrmační linka Správy NP a CHKO Šumava 3. Elektrnický systém internetvých stránek Správy NP a CHKO ( a vé zpravdajství 4. Využití reginálních internetvých infrmačních systémů cestvníh ruchu 5. Infrmvanst prstřednictvím hrmadných sdělvacích prstředků. 24

25 4.2.1 Systém infrmačních značek a panelů Značka splavnsti hrníh tku Vltavy: Stávající systém piktgramů umístěných na nástupních místech pr vdáky pskytuje základní infrmace aktuální splavnsti Vltavy. Pr bezprstřední infrmaci návštěvníků mžnsti spluvání je tent systém vyhvující a ze strany veřejnsti již akceptvaný. Základní princip značení - piktgramů by měl být bsažen v infrmačních materiálech. Infrmační panely Správy NP a CHKO Šumava: Stávající infrmační panely lze hdntit velmi pzitivně jak p estetické tak bsahvé stránce. Mžné využití elektrnických terminálů s brazvým a hlasvým dprvdem je vzhledem k umístění v I. zóně NP Šumava značně diskutabilní a v kntextu klních přírdních atraktivit nevhdné. Na splavném úseku hrníh tku Vltavy by všem byl vhdné umístit infrmační panely na všech nástupních, dpčinkvých a výstupních místech Telefnní infrmační linka Správy NP a CHKO Šumava Pr kamžitu dstupnst aktuálních infrmací stavu hladiny Vltavy, případně jejím předpkládaném vývji v nejbližších dnech by měla být zřízena telefnní linka, na které by tyt údaje měly být dstupné. Tat linka by byla uvedena na internetvých stránkách Správy NP a CHKO Šumava a na všech prpagačních materiálech týkajících se splavnění Vltavy Elektrnický systém internetvých stránek Správy NP a CHKO ( a vé zpravdajství Na stránkách Správy NP a CHKO by měly být pd stávajícím dkazem Vdácké trasy pskytvány aktuální infrmace výši hladiny Vltavy v měrném místě 25

26 Sumarský mst a předpkládaný trend vývje hladiny v nejbližších dnech. Tat predikce by mhla být znázrněna čistě schematicky frmu šipek (pkles, vzestup, setrvalý stav). Dále by měl existvat systém včasnéh varvání zvýšenéh nebezpečí uzavření hrníh tku Vltavy pr vdáky, který by dpředu varval vdáky a pskytvatele služeb v cestvním ruchu (např. stav hladiny pd 5 cm nad rysku s předpkladem dalšíh pklesu hladiny). Obdbné infrmace by měly být každý den zasílány prstřednictvím u všem subjektům, které t prjeví zájem a prstřednictvím internetvých stránek si tut službu vyžádají. Předpkládanu cílvu skupinu těcht ů jsu především pskytvatelé služeb v cestvním ruchu a veřejná správa Internetvé infrmační systémy cestvníh ruchu Aktuální infrmace mhu být rvněž pskytvány dalšími internetvými stránkami frmu dkazu na stránky Jak vhdné se jeví především stránky zabývající se prblematiku cestvníh ruchu na území Jihčeskéh kraje. Jak zásadní lze zmínit ficiální infrmační systém cestvníh ruchu Dalšími mžnými infrmačními systémy cestvníh ruchu mhu být: Plzeňský kraj Českkrumlvsk Lipensk Šumava Šumava Šumava Šumava Prstřednictvím těcht stránek by se návštěvník přes dkaz (lg) dstal na stránky NP a CHKO, kde by již byly umístěny aktuální infrmace stavu a vývji hladiny hrníh tku Vltavy Další infrmační média vhdná pr šíření aktuálních infrmací Vzhledem k tmu, že případné uzavření Vltavy pr vdáky má velký dpad na průmysl cestvníh ruchu v blasti a může zásadním způsbem vlivnit vnímání jižních Čech jak cílvé turistické destinace, je velmi důležité tut nezbytnu ale negativní infrmaci vhdným způsbem prezentvat veřejnsti prstřednictvím masvých sdělvacích prstředků. 26

27 Sdělvací prstředky by mhly být rvněž zapjeny d pskytvání aktuálních dat frmu zařazení stavu splavnsti hrníh tku Vltavy d standardních infrmací pčasí (viz. vé zpravdajství navržené v rámci kapitly 4.2.3). Na základě mnitringu infrmvání regulaci splavnsti Vltavy v lňském rce lze vytipvat vhdné subjekty a média, kterým by měla být pskytnuta tiskvá zpráva v případě negativníh vývje splavnsti hrníh tku Vltavy: Tisk: MF Dnes Lidvé nviny Práv Jihčeské listy Plzeňský deník Haló nviny Televize a rádi: Česká televize TV Gimi Český rzhlas 1 Radižurnál Rádi Faktr 4.3 Návrh systému zpplatnění využití hrníh tku Vltavy Systém přímých plateb za využití atraktivit nárdníh parku a CHKO je čast diskutvaným tématem nejen v případě NP Šumava. Základní překážku zavedení pplatků za využití knkrétních lkalit a atraktivit návštěvníky je jednak administrativní nárčnst pdbných patření a bava z mžné negativní reakce veřejnsti na tent způsb financvání. D sučasné dby Správa nárdníh parku a CHKO Šumava tut svu pravmc neuplatňvala a veškeré případné pplatky tak byly pstaveny na bázi dbrvlnsti ze strany návštěvníků destinace Příklady využívaných systémů zpplatnění na území nárdních parků Prjekt Bílá stpa dbrvlné zpplatnění: V průběhu uplynulých dvu zimních sezón byl v rámci prjektu Bílá stpa zprvzněn a pstupně rzšířen systém dbrvlných příspěvků, jehž základním cílem je zkvalitnění a údržba lyžařských běžeckých stp na území Šumavy. 27

28 Prjekt se v prvních dvu sezónách nesetkal s výrazně kladným hlasem ze strany veřejnsti. Pstj veřejnsti k financvání atraktivit cestvníh ruchu frmu zpplatnění jejich využití uvádí následující anketa, která aktuálně prbíhá na ficiálních stránkách Správy NP a CHKO Šumava ( Tabulka 5 Anketa zpplatnění lyžařských běžeckých stp3 Byli byste chtni dát pplatek za vstup d vybraných běžkařských tras? An, chci větší kvalitu. (172 hl.) An, v cizině t bývá. (94 hl.) Ne, raději si pršlapu svji trasu. (12 hl.) Ne, raději pjedu jinam. (165 hl.) Stávající systém finančních příspěvků na prjekt Bílá stpa tj. kvalitní údržbu a rzšiřvání lyžařských běžeckých stp na Šumavě funguje následujícím způsbem: Každý, kd si z vlastníh rzhdnutí kupí samlepku, neb dznak, tím přispěje na úpravu lyžařských stp v místech, kam nejvíce jezdí. Tu si pak může nalepit na lyže, neb dznak připevnit na děv. Prjekt předpkládá, že viditelné umístění bude pr další běžkaře výzvu k následvání. Distribuci, splečně s příslušnými bcemi, a garanci nad celým prjektem převzal Reginální sdružení bcí Šumava, prdejci nabízejí dznaky a samlepky veřejnsti na inzervaných prdejních místech na Šumavě. Výrbní hdnta samlepky činí cca 1 Kč, dznaku cca 3 Kč, prdejní cena je 2 a 1 Kč. Rzdíl cen je příspěvkem na údržbu tras. Předpkládaný výns by měl činit řádvě desítky tisíc Kč. Samlepky lze zakupit ve všech Infrmačních centrech Správy NP a CHKO Šumava, becních úřadech a ve vybraných restauračních a ubytvacích zařízeních. Tabulka 6 Eknmické efekty dbrvlných příspěvků jedntlivců - prjekt Bílá stpa Zimní sezóna Sezóna Sezóna Celkem 3 Pčet prdaných dznaků Pčet prdaných samlepek 5 5 Data aktuální k datu Tržby 2,- Kč 1,- Kč 3,- Kč Prvzní zisk 16 5,- Kč 7,- Kč 23 5,- Kč

29 V sučasné dbě příjmy z prdeje p dečtení výrbních a prvzních nákladů představují puze 1,5% celkvých rčních nákladů na údržbu běžeckých lyžařských stp a celkvý eknmický efekt prjektu je zatím za čekáváním iniciátrů. NP Slvenský ráj pvinné zpplatnění: Při vstupu na území Slvenskéh ráje jsu návštěvníci vyzváni k zaplacení pplatku za pbyt v nárdním parku. Jedná se 2 Sk na den a 5 Sk na 5 dní. Návštěvníci pté bdrží návštěvní lístek, který musí nsit u sebe a na pžádání h předlžit. Vybrané peníze služí na výstavbu a údržbu chdníků, technických zařízení, která zpřístupňují jinak nedsažitelná místa, a financvání eklgických aktivit v nárdním parku. Velku výhdu NP Slvenský ráj je jeh pměrně malá rzlha a uzavřenst. Území parku je přístupné p mezeném mnžství turistických tras, které lze snadn kntrlvat a je tak při vstupu mžné pplatky efektivně vybírat Legislativní rámec zpplatnění ze strany Správy NP a CHKO Šumava Vybírání pplatků v NP upravuje 24 a 78 dst. 9 zákna č. 114/92 Sb., chraně přírdy a krajiny. Blíže je pté upraven prváděcím předpisem, tj. vyhlášku MŽP 395/92 Sb., dst. 9 zákna č. 114/92 Sb. chraně přírdy a krajiny: Pplatky v nárdních parcích (1) Za vjezd a setrvání mtrvými vzidly na území nárdníh parku neb za vstup d jeh vybraných míst mim zastavěná území bcí může rgán chrany přírdy vybírat pplatek. Tent pplatek neplatí sby pracující, trvale bydlící neb fyzické sby vlastnící rekreační bjekty na území nárdníh parku. (3) Výši pplatku pdle dstavců 1 a 2 a způsb vybírání pplatku stanví rgán chrany přírdy nárdníh parku vyhlášku. (4) Pplatky v nárdních parcích jsu příjmem příslušnéh rgánu chrany přírdy nárdníh parku Návrh mžnéh systému zpplatnění spluvání hrníh tku Vltavy Pr stanvení vhdnéh systému i výše pplatků by měla být především stanven účel vybírání pplatků a jejich další využití. 29

30 Účel zpplatnění spluvání hrníh tku Vltavy: získávání prstředků na údržbu infrastruktury cestvníh ruchu v dané lkalitě získávání prstředků na mnitrvání a chranu živtníh prstředí v místech zvýšené kncentrace návštěvníků parku Regulace mnžství turistů spluvajících hrní tk Vltavy tj. regulace intenzity pškzvání živtníh prstředí Vyšší pcit participace návštěvníků na chraně živtníh prstředí na území parku Pdrbná statistika intenzitě využití hrníh tku Vltavy vdáky Základní parametry pplatků: Předmět zpplatnění V případě spluvání lze uvažvat dvjím mžném zpplatnění, a t za sbu případně za plavidl. V případě pplatků za plavidl lze čekávat vyšší bsazenst ldí a tedy nižší zátěž pr živtní prstředí. Tent způsb rvněž umžňuje transparentním způsbem prkázat zaplacení pplatku (např. nálepka na přídi ldi) bdbným způsbem jak je například prkazván zaplacení pplatku v případě dálniční známky. Výše pplatků Pplatky by jednznačně neměly být zaváděny z důvdu zlepšení hspdářskéh výsledku rgánu chrany přírdy, ale měly by služit k pkrytí negativních externalit spjených s intenzivním cestvním ruchem v dané lkalitě. Prt je důležité aby v příslušné vyhlášce byl jednznačně definván účel, kterým by měla být údržba a bnva turistické infrastruktury a financvání prjektů mnitringu a chrany živtníh prstředí v dané lkalitě. Na základě předpkladu výše těcht nákladů a předpkládanéh pčtu návštěvníků (plavidel) by pté měla být dvzena výše pplatku. Při zavádění pplatků by rvněž měla být zvažvána citlivst pptávky a vnímání zpplatnění ze strany návštěvníků. Výše pplatku by neměla zásadním způsbem drazvat návštěvníky. Vzhledem ke zkušenstem s prjektem Bílá stpa by se výše pplatků měla phybvat v řádu desetikrun. Na základě kalkulace nutných aktivit vycházejících z účelu zpplatnění (viz. kapitla 4.4.3) a předpkládanéh pčtu vdáků/plavidel za jednu sezónu, lze dhadnut vhdnu výši pplatku. Za předpkladu pětileté živtnsti drbné turistické infrastruktury lze stanvit rční náklady na její údržbu. V rzsahu řešenéh úseku lze dhadnut celkvu hdntu drbné turistické 3

31 infrastruktury (netýká se kmunikací) včetně nvě navržených prvků cca na 8 tis. Kč (včetně DPH). Rční náklady na údržbu s tímt mbiliářem spjené lze tudíž stanvit na cca 16,- Kč. Prvz navrženéh WC představuje nákup služeb v hdntě 6,- Kč. Předpkládané náklady zvýšenéh mnitringu a výzkumu přírdních splečenstev lze stanvit cca na 5 tis. rčně. Z těcht výchzích předpkladů lze kalkulvat předpkládané náklady a stanvit výši pplatku za spluvání řeky. Tabulka 7 Kalkulace výše pplatků za spluvání Vltavy Způsb vybírání pplatku V případě splavnění Vltavy lze mluvit mezeném pčtu nástupních a výstupních míst, a prt finanční a rganizační nárčnst vybírání pplatků a následná kntrla návštěvníků je únsná. Jak vhdný se jeví systém Vdácké známky, kteru by si návštěvníci mhli zakupit v síti infrmačních center Správy NP a CHKO a rvněž u pskytvatelů služeb (půjčvny ldí). Tut známku s vyznačeným datem platnsti by návštěvník byl pvinen umístit na viditelné míst ldi. Kázeň vdáků by byla kntrlvána namátkvě strážci parku s mžnstí sankce za neddržení tét pvinnsti. O pvinnsti uhradit pplatek by se dtčené subjekty dzvídaly v rámci všech prvků infrmačníh systému navrženém v kapitle 4.2 Návrh infrmačníh systému splavnsti Vltavy se zapjením pskytvatelů služeb cestvníh ruchu v reginu. Transparentnst využití získaných prstředků Vzhledem k tmu, že lze čekávat i negativní hlasy na zavedení pplatků, dpručujeme, aby veškeré vybrané finanční prstředky byly převáděny na zvláštní fnd, ze kteréh by byly hrazeny puze aktivity definvané v příslušné vyhlášce. Každý rk by byla vydána závěrečná zpráva, která by veřejnst infrmvala způsbu nakládání s takt získanými prstředky. 31

32 4.4 Návrh na zlepšení standardu pskytvaných služeb turistům Drbná turistická infrastruktura vdácké trasy hrníh tku Vltavy Na základě výstupů kapitly 3 Ppis stávající vdácké trasy Lenra Nvá Pec (letní úsek splavnění) lze definvat základní investiční patření, která napmhu zlepšit standard pskytvaných služeb turistům. Pr ptřeby těcht návrhů byl využit standardní mbiliář Správy NP a CHKO Šumava. Navrhvané úpravy se týkají puze nástupních, dpčinkvých a výstupních míst, které jsu pr kvalitu pskytvaných služeb zásadní a jsu jedinými místy, které lze pr ptřeby vdáků v I. zóně NP využít. Tabulka 8 Nástupní, dpčinkvá a výstupní místa Míst Lenra Sumarský mst Dbrá Sutk Teplé a Studené Vltavy4 Bývalý Chlumský mst Pěkná (mst) Nvá Pec Nástupní An An Ne Ne Výstupní An (jarní úsek) An Ne Ne Odpčinkvé Ne An An An Ne An Ne Ne An An An An Ne Na základě terénníh šetření se pr další analýzu jeví jak pdstatné lkality Lenra, sutk Teplé a Studené Vltavy a Pěkná. V případě kempu Sumarský Mst a bce Nvá Pec je kvalita pskytvaných služeb d značné míry závislá na stávajících sukrmých prvzvatelích zařízení cestvníh ruchu a sučasný pskytvaný standard je pr vdácký turismus a dané území vyhvující. Odpčinkvé míst Dbrá je p zemi pměrně btížně přístupné a pr zvýšení standardu pskytvaných služeb méně významné. Lenra (tábřiště Hužná): Na základě terénníh šetření dpručujeme umístit na tmt hlavním nástupním místě lavičky a přístřešky, které by zvyšvaly kmfrt a případně chránily návštěvníky před nepřízní pčasí a zpevnit příjezdvu kmunikaci. Tt nástupní míst je pměrně prstrné a v letních měsících velmi frekventvané. Knkrétní nvé prvky vycházející z mbiliáře Správy NP a CHKO jsu: 4 Turistický přístřešek (vybavený sedací supravu) Samstatná sedací suprava (2 ks) Předpkládané dpčinkvé míst d rku 26. V sučasné dbě na ficiálních materiálech jak dpčinkvé míst nefiguruje). 32

33 Další nestandardizvané prvky drbné turistické infrastruktury: Přensné suché WC (2 ks) (puze v případě, že nebude zajištěn jiným subjektem) Zpevnění přístupvé kmunikace štěrkvu drtí (cca 3 m x 3,5 m) Sumarský mst vdčetná lať: Pr lepší infrmvanst veřejnsti dpručujeme vybudvat přístupvý chdník ze silnice, aby byl zajištěn přístup k vdčetné lati, která je umístěna na betnvé knstrukci mstu. Vzhledem k prudce svažitému terénu bude nutné tut přístupvu kmunikaci sadit kamennými či dřevěnými schdy. Na základě knzultace s pracvníky správy NP a CHKO dpručujeme vyměnit stávající vdčetnu lať za ficiální kalibrvanu lať s červenu nastříkanu rysku (p kalibraci vdní hladiny průtku). Sutk Studené a Teplé Vltavy: Pdmínku dalšíh využití vdáky je zařazení tht dpčinkvéh místa d ficiálníh seznamu. Vzhledem k významu místa i dsavadnímu využití tent krk pvažujeme za vhdný. Dále dpručujeme umístit následující vybavení ze základníh mbiliáře parku: Infrmační panel velký (tematicky spjatý s místem sutku Teplé a Studené Vltavy) Citlivě řešené míst k dpčinku (např. stabilizvané kmeny apd.) Ohrazení (vymezení místa pr dpčinek) Dalšími dpručenými prvky jsu: Zpřístupnění břehu (dvjice dřevěných schůdků na délku ldě). Bývalý Chlumský mst: Je využíván jak dpčinkvé míst, z tht důvdu dpručujeme umístit: Infrmační panel Umžnit výstup na břeh (dřevěné schůdky) Citlivě vyřešit míst pr dpčinek (např. stabilizvané kmeny) Pěkná (mst): Tt míst bývá čast využíván jak míst výstupní. Pr zlepšení vybavensti pvažujeme za zásadní rzšířit příjezdvu kmunikaci, aby byl mžné bezpečně parkvat při nakládce a vykládce ldí a p nalžení ldí tčit bslužná vzidla. Dále dpručujeme umístit lavičku a přístřešek a patřit nástupní míst kamennými či dřevěnými schůdky. 33

34 Mbiliář parku: Turistický přístřešek vybavený sedací supravu (2 ks) p jednm na každé straně příjezdvé kmunikace Rzšíření stávající kmunikace dstavný pruh (minimálně 5 m délky a 2 m šířky) Zpřístupnění břehu (dvjice dřevěných schůdků na délku ldě) Nvá Pec Je výstupním místem s návaznstí na silniční a železniční dpravu. V Nvé Peci se na břehu Vltavy nachází kemp, mžnst tábření je v tét blasti pr vdáky další výhdu. Míst je tedy vyhvující, zlepšení vybavensti se prt týká zejména dplnění infrmací týkajících se jízdních řádů vlaků, vzdálensti, dstupnst dalších frem dpravy. Užitečné bude i umístění dkazu na místní infrmační centrum. Z hlediska jasnéh vymezení prstru dpručujeme značit míst určené pr nakládku ldí v návaznsti na místní kmunikaci. Mbiliář: Infrmační tabule (vývěska) s mžnstí snadné aktualizace infrmací Dprvdné služby cestvníh ruchu Krmě základních prvků turistické infrastruktury je vhdné rvněž pracvat na dprvdných službách s tímt prduktem cestvníh ruchu spjených. Mžné služby již byly z velké části ppsány v rámci předchzíh textu. Z th důvdu v rámci tét kapitly jde spíše jejich rekapitulaci. 1. Kvalitní prpagační a infrmační materiály (viz. kapitla 4.1.5) Základní infrmační leták by měl bsahvat následující infrmace: Pdmínky a pravidla pr spluvání Vltavy a Otavy Nabídka pskytvatelů služeb v cestvním ruchu inzerce (úhrada nákladů na zpracvání, tisk a distribuci letáků) Eklgická výchva suhrnná infrmace mimřádném bhatství přírdních splečenstev na hrním tku Vltavy a jejich citlivsti na vnější zásahy spjené s masvu turistiku. 34

35 Infrmace způsbu financvání a participaci návštěvníků na udržitelném rzvji Šumavy jak mimřádně významnéh eksystému České republiky (viz. kapitla 4.3). 2. Veřejně dstupný infrmační systém spluvání Vltavy (viz kapitla 4.2) Infrmační systém by se měl skládat z následujících pdsystémů: Systém infrmačních značek a panelů Telefnní infrmační linka Správy NP a CHKO Šumava Elektrnický systém internetvých stránek Správy NP a CHKO ( a vé zpravdajství Internetvé infrmační systémy cestvníh ruchu Infrmvanst prstřednictvím hrmadných sdělvacích prstředků Sumarizace a cenění navržených úprav Na základě výše uvedených patření lze dhadem stanvit jejich finanční nárčnst, která je důležitým pdkladem pr stanvení výše pplatků ze splavnění a výběr vhdných dtačních titulů pr financvání těcht patření. Odhad nákladů částečně vychází ze zavedených nákladvých cen standardizvaných prvků mbiliáře NP. 35

36 Tabulka 9 Sumarizace nákladů navržených patření Lkalita/aktivit a Lenra Sumarský mst Sutk Studené a Teplé Vtavy Plžka Pčet jednte k Jedntkvá cena (bez DPH) Drbná turistická infrastruktura Turistický přístřešek (+ instalace) 1 ks Samstatná sedací suprava (+ instalace) 2 ks Přensné suché WC (prnájem, servis - nákup 2 ks na služeb) 28 týdnů Zpevnění přístupvé kmunikace 15 m2 Nvá vdčetná lať a kalibrace dle průtku 1 ks Přístupvý chdník 2 m 8,- 8,- 9 5,- 19,- 1 1,- 61 6,- 3,- 31 5,- 2,3,- 2,6,- Infrmační panel - velký 1 ks 17 5,- 17 5,- Míst k pčinku (stabilizvané kmeny) Ohrazení Zpřístupnění břehu - schůdky 3 ks 9m 1 ks 1,3,8,- 3,2 7,8,- 1 ks 15,- 17 5,- 3 ks 2 ks 1,8,- 3,16,- 2 ks 8,- 16,- Bývalý Chlumský mst Infrmační panel - malý Míst k pčinku (stabilizvané kmeny) Zpřístupnění břehu - schůdky Turistický přístřešek (+ Pěkná instalace) Rzšíření kmunikace dstavný pruh, výrazné terénní úpravy 4 m2 2,Zpřístupnění břehu - schůdky 2 ks 8,Nvá Pec Infrmační panel - vývěska 1 ks 18,Drbná turistická infrastruktura celkem Prpagace spluvání hrníh tku Vltavy Prpagační Zachvání stávajícíh 3 materiál frmátu, lesk, celbarevný ks 2,5 Grafický návrh lga spluvání Vltavy Cena celkem (bez DPH) 1 ks Aktualizace a rzšíření internetvéh zpravdajství Pd dkazem Vdácké trasy 1 ks Prpagace spluvání hrníh tku Vltavy celkem Celkvé dhadvané náklady navržených patření 8,16,18,559 8,- 75,- 5,- 5,- 2,- 2,1,659 8,- Kalkulace stavebních úprav, vzhledem k tmu, že neexistuje prjektvá dkumentace, vycházejí z analgií bdbných stavebních úprav a jsu puze hrubým dhadem, který by 36

37 měl být zpřesněn prjektanty v rámci zpracvání dkumentace pr stavební pvlení případně hlášku stavby. V tabulce nákladů uvedených výše není bsažen půsbení vdácké turistiky na živtní prstředí a s tím spjené externality. Byl by velmi btížné vyčíslit škdy způsbvané v průběhu sezóny vdáky na přírdním bhatství dané lkality. Přest lze stanvit určitý dhad nákladů suvisející s ptřebu zvýšenéh mnitringu a zkumání přírdních splečenstev. V sučasné dbě prbíhá šetření vlivu spluvání Vltavy na ppulaci vdních makrfitů (trav). Náklady spjené s tímt šetřením jsu d značné míry právě finančním důsledkem předpkládaných negativních externalit zvýšené intenzity cestvníh ruchu. 4.5 Mnitring ptencinálních zdrjů financvání jedntlivých navržených patření V tét kapitle jsu psuzeny stávající a v nejbližší buducnsti dispnibilní dtační zdrje, které jsu ptencinálně vhdné pr financvání výše navržených patření. V úvahu byly brány zdrje rzdělující finanční prstředky frmu dtací z různých úrvní řízení: zdrje nárdní rzdělující prstředky z centrální úrvně (prgramy pdpr jedntlivých ministerských resrtů), zdrje reginální rzdělující prstředky z krajské úrvně (grantvé prgramy Jihčeskéh, ppř. Plzeňskéh kraje), zdrje evrpské rzdělují prstředky přidělené České republice prstřednictví Strukturálních fndů Evrpské Unie. Jedntlivé zdrje/dtační tituly jsu vždy psuzeny z hlediska th, kd a v jaké výši se může dispnibilní prstředky ucházet, jaké jsu vhdné aktivity a náklady v rámci prjektů pdpřených z těcht zdrjů a jak je daný prgram využitelný z hlediska patření navržených v předchzí kapitle. Jak relevantní byly brány dtační tituly zaměřené na pdpru rzvje cestvníh ruchu a rvněž dtační tituly zaměřené na chranu živtníh prstředí Zdrje nárdní Na nárdní (republikvé) úrvni je jediným pdpůrným prgramem zaměřeným na pdpru prjektů suvisejících s rzvjem infrastruktury a služeb cestvníh ruchu Státní prgram pdpry cestvníh ruchu. Státní prgram pdpry cestvníh ruchu: 37

38 Státní prgram pdpry cestvníh ruchu (SPPCR) byl schválen 1. listpadu 2 usnesením vlády č Realizace prgramu začala v rce 21. V rce 24 na základě usnesení vlády č. 11 ze dne 4. únra 24 byl schválen pkračvání realizace prgramu i včetně zaměření jedntlivých pdprgramů v letech SPPCR a jeh pdprgramy jsu vyhlašvány vždy na začátku rku (uzávěrka prvníh kla prgramu cca březen danéh rku), většinu je prgram realizván ve dvu klech5. Pdprgramy SPPCR jsu zaměřeny na: rzvj lázeňství, dprvdné infrastruktury cestvníh ruchu pr sprtvně rekreační aktivity, na pdpru prezentace ČR jak destinace cestvníh ruchu. Pr ptřeby realizace některých z výše uvedených návrhů patření se jeví jak vhdné především pdprgramy Budvání dprvdné infrastruktury cestvníh ruchu pr sprtvně-rekreační aktivity a pdprgram Pdpra prezentace ČR jak destinace cestvníh ruchu. Pdprgram budvání dprvdné infrastruktury cestvníh ruchu pr sprtvněrekreační aktivity: Pdprgram je zaměřen na pdpru budvání dprvdné infrastruktury cestvníh ruchu pr sprtvně-rekreační aktivity. 1. Příjemce dtace: bčanské sdružení (sprtvní a turistický svaz, klub, splek), pdnikatelský subjekt (právnická i fyzická sba). 2. Frma a výše pdpry: Pdpra je pskytvána frmu systémvé investiční dtace, která může dsáhnu max. 5 % celkvých způsbilých výdajů akce. 3. Pdprvané aktivity: reknstrukce a vybudvání parkviště a dpčívárny pr cyklturistiku, reknstrukce a vybudvání infrastruktury pr rekreační a sprtvní plavby (vdácký kemp, tábřiště, přístaviště) - vdácký kemp neb tábřiště se musí nacházet u vdníh tku, lkalita u rybníka d pdprvaných aktivit nespadá, reknstrukce a vybudvání veřejnéh WC u sprtvně-rekreačníh zařízení, 38

39 reknstrukce a vybudvání dalších zařízení služících rzvji cestvníh ruchu. 4. Dba realizace akce: Dba realizace je mezena tak, že akce, která je splufinancvána v rámci pdprgramu, musí být dknčena nejpzději v rce následujícím p výběru akce (tzn. akce vybraná v rce 25 musí být dknčena nejpzději d knce rku 26). 5. Způsbilé výdaje: Způsbilými výdaji se rzumí puze investiční náklady, Puze výdaje, které vzniknu p dni přijetí žádsti na pdatelně MMR, DPH přijatelným nákladem puze pr její neplátce. 6. Ptencinální využitelnst pr patření tét studie: Zejména pr pdnikatelské subjekty prvzující infrastrukturu cestvníh ruchu v blízksti řešenéh úseku (např. prvzvatelé kempů), Správa NP a CHKO není vhdným žadatelem, Drbná infrastruktura pr rzvj cestvníh ruchu (zkvalitnění infrastruktury a vybavení kempů, veřejné WC apd.). Pdprgram pdpra prezentace ČR jak destinace cestvníh ruchu: Pdprgram je zaměřen na realizaci marketingvých aktivit pdprujících prezentaci ČR jak destinaci cestvníh ruchu. 1. Příjemce dtace: bec, svazek bcí, kraj, pdnikatelský subjekt (právnická neb fyzická sba), bčanská sdružení neb becně prspěšná splečnst. 2. Frma a výše pdpry: Pdpra je pskytvána frmu systémvé neinvestiční dtace, která může dsáhnu max. 5 % celkvých způsbilých výdajů akce, 3. Pdprvané aktivity8: Prpagace ČR jak celku, prpagační aktivity, které překračují hranice jedntlivých reginů a krajů, celstátní prpagace jedntlivých tematických blastí cestvníh ruchu: lázeňské turistiky, kngresvé a incentivní turistiky, hradů a zámků, kulturních a histrických památek zapsaných d seznamu UNESCO, muzeí, galerií, církevních 39

40 památek a putních míst, Stezek dědictví, přírdníh bhatství - nárdních parků, chráněných krajinných blastí apd. (prpagační materiály, prpagační kampaně, vystavvání na rzhdujících evrpských a světvých veletrzích cestvníh ruchu, reklamy v médiích apd.), marketingvé aktivity nadreginálníh charakteru se zaměřením na ČR jak sučást evrpské destinace (marketingvé výzkumy návštěvnstí a trendů apd.), 4. Dba realizace akce: Dba realizace je mezena tak, že akce, která je splufinancvána v rámci pdprgramu, musí být dknčena nejpzději v rce následujícím p výběru akce (tzn. akce vybraná v rce 25 musí být dknčena nejpzději d knce rku 26). 5. Způsbilé výdaje: Způsbilými výdaji se rzumí puze neinvestiční náklady, Puze výdaje, které vzniknu p dni přijetí žádsti na pdatelně MMR, DPH přijatelným nákladem puze pr její neplátce. 6. Ptencinální využitelnst pr patření tét studie: Zejména pr pdnikatelské subjekty prvzující infrastrukturu cestvníh ruchu v blízksti řešenéh úseku, dále pr bce neb svazky bcí, kterých se splavnst Vltavy v daném úseku týká, Správa NP a CHKO není vhdným žadatelem, Zejména prjekty zaměřené na prpagaci danéh úseku (marketingvé materiály) SFŽP - Prgram péče přírdní prstředí, chrana a využívání přírdních zdrjů: Prgram péče přírdní prstředí: Cílem prgramu je pdpra patření k chraně přírdy a krajiny prváděných nad běžný rámec pvinnstí vymezených záknem č. 114/1992 Sb., chraně přírdy a krajiny, v platném znění, lesním záknem č. 289/1995 Sb., v platném znění a záknem č. 334/1992 Sb., chraně zemědělskéh půdníh fndu, v platném znění. Opatření jsu pdle charakteru zařazena d dílčích prgramů: Zakládání prvků územních systémů eklgické stability krajiny (ÚSES) Ošetřvání strmů a regenerace alejí a parků Zabezpečení mimprdukčních funkcí lesa a k přírdě šetrné hspdaření v lesích Péče zamkřená území a vdní plchy. 4

41 Realizace schválených plánů péče zvláště chráněná území Výkupy pzemků ve zvláště chráněných územích Realizace schválených záchranných prgramů Prgram péče půdu Prgram regenerace urbanizvané krajiny. Kriteria pr výběr akcí k pdpře v rámci prgramu péče přírdní prstředí jsu stanvena takt: a) Významem z hlediska chrany přírdy a krajiny 1. nárdní přírdní rezervace (NPR), nárdní přírdní památky (NPP), I. zóna chráněných krajinných blastí (CHKO), I. a II. zóna nárdních parků (NP), zvláště chráněné druhy rstlin a živčichů, 2. přírdní rezervace (PR), přírdní památky (PP), statní území CHKO a NP, památné strmy, 3. územní systémy eklgické stability 4. vlná krajina a přírda, 5. urbanizvané části krajiny. b) Priritu akce v rámci kraje Prgram na zpracvání kncepcí chrany přírdy a krajiny: Prgram na vytvření plánů patření nutných ke zlepšení živtníh prstředí v bcích na území nárdních parků a jejich chranných pásem. Cílem prgramu je vytvření plánů patření nutných ke zlepšení živtníh prstředí v bcích na území nárdních parků a jejich chranných pásem. Prgram je určen pr bce, které alespň částí svéh katastrálníh území leží na území nárdníh parku, včetně chrannéh pásma. U Nárdníh parku Šumava se za chranné pásm pvažuje CHKO Šumava. Kritéria pr výběr akcí k pdpře jsu stanvena takt: a) dtčená území nárdních parků b) priritu akce v rámci kraje Plán patření musí být v suladu se schváleným Plánem péče NP Zdrje reginální (krajské) 41

42 Na reginální úrvni je mžné zabývat se ve vztahu k řešenému úseku a mžnstem využití dtačních prstředků především financemi, které jsu každrčně uvlňvány Jihčeským krajem v rámci jeh grantvéh řízení. V rce 25 jsu pr ptřeby tét studie relevantní níže uvedené dtační tituly (prgramy). Lze předpkládat, že stejné či bdbné prgramy budu Jihčeským krajem vyhlášeny a realizvány i v rce následujícím. 42

43 GP Tvrba krajiny a pdpra bidiverzity: Prgram je zaměřený na zachvání a zvýšení bidiverzity a eklgické stability krajiny, zvýšení atraktivity krajin pr cestvní ruch, zvýšení retenční a akumulační schpnsti krajiny z hlediska vdníh režimu a chranu půdy před erzí. 1. Příjemce dtace: Obec a subjekty neziskvéh charakteru, pdnikatelský subjekt (právnická neb fyzická sba). 2. Frma a výše pdpry: Pdpra je pskytvána frmu dtace, která může dsáhnu max. 5 % celkvých způsbilých výdajů akce u subjektů ze ziskvéh sektru a 8 % (výjimečně až 1 %) u subjektů z neziskvéh sektru, 3. Pdprvané aktivity: Prjektvá a inženýrská příprava u prjektů zaměřených na chranu krajiny prti erzi, udržení kulturníh stavu krajiny, pdpru druhvé rzmanitsti, revitalizaci přirzené funkce vdních tků, zakládání a revitalizace prvků systému eklgické stability vázaných na vdní režim, revitalizaci retenční schpnsti krajiny, dstraňvání příčných překážek na vdních tcích a pdpra takvých technických řešení, která je nebsahují (dplňvání a stavba rybích přechdů), 4. Dba realizace akce: Dba realizace byla mezena na max. 9 měsíců. 5. Způsbilé výdaje: Náklady na zpracvání dkumentace Náklady na suvisející inženýrsku činnst, Náklady na subddávky a suvisející služby, Na rzdíl d prgramů EU budu hrazeny náklady příjemce v suladu se schváleným rzpčtem včetně DPH. 6. Ptencinální využitelnst pr patření tét studie: Zejména pr prjektvu přípravu záměrů pdprujících tvrbu krajiny atraktivní ve vztahu k rzvji cestvníh ruchu v dané lkalitě. 43

44 GP Prdukty a služby v cestvním ruchu: Prgram je zaměřený na pdpru stávající prgramvé nabídky jihčeskéh cestvníh ruchu a její rzšíření další charakteristické jihčeské prdukty, včetně jejich prpagace (tuzemské i zahraniční výstavy a veletrhy, apd.). 1. Příjemce dtace: Obce a města Jihčeskéh kraje, svazky bcí, fyzické a právnické sby (půsbit především v blasti cestvníh ruchu), nestátní neziskvé rganizace, rganizace zřizvané krajem, rganizace zřizvané bcemi, státem zřízené rganizace. 2. Frma a výše pdpry: Pdpra je pskytvána frmu dtace, která může dsáhnu max. 5% celkvých způsbilých výdajů akce u subjektů ze ziskvéh sektru a 8 % u subjektů z neziskvéh sektru. 3. Pdprvané aktivity: Prjekty zaměřené na tvrbu a rzvíjení prduktů a služeb cestvníh ruchu. 4. Dba realizace akce: Dba realizace je mezena na něklik měsíců dle aktuálních pdmínek prgramu. 5. Způsbilé výdaje: Hnráře expertů (např. autrské hnráře), Náklady spjené s knferencemi a semináři a akcemi PR (včetně nákladů na cestvné, ubytvání, stravvání, prnájem místnstí, tisk materiálů a pzvánek, apd.), Náklady na tisk a distribuci infrmačních a prpagačních materiálů, Náklady spjené s účastí na veletrzích, výstavách, prpagačních a infrmačních akcích, apd. Náklady na nákup materiálu a suvisejícíh zařízení (nvéh či pužitéh), Náklady na sptřební a pmcný materiál, DPH uznatelným nákladem puze pr neplátce. 44

45 6. Ptencinální využitelnst pr patření tét studie: Správa NP a CHKO Šumava je vhdným žadatelem, Využitelné pr přípravu a přízení prpagačních materiálů, marketingvu prezentaci danéh úseku či činnst jedntlivých subjektů pdílejících se na prvzu suvisející turistické infrastruktury, Internetvý infrmační systém (internetvý prtál), ppř. vé zpravdajství a telefnická ht line. GP Rzvj infrastruktury pdprující šetrnu turistiku: Cílem prgramu je pdpřit rzvj blastí cestvníh ruchu, které budu při maximální účinnsti minimálně zatěžvat živtné prstředí, tedy prjekty suvisející a pdprující turistiku pěší, cyklisticku, vdní a zimní sprty, hrmadnu přepravu turistů d místa určení, navigační systémy, bnvu a rzšiřvání značení turistických tras, rzvj naučných stezek, suvisející infrastrukturu. 1. Příjemce dtace: Obce a města Jihčeskéh kraje, svazky bcí, fyzické a právnické sby (půsbit především v blasti cestvníh ruchu), nestátní neziskvé rganizace, rganizace zřizvané krajem, rganizace zřizvané bcemi, státem zřízené rganizace. 2. Frma a výše pdpry: Pdpra je pskytvána frmu dtace, která může dsáhnu max. 5 % celkvých způsbilých výdajů akce u subjektů ze ziskvéh sektru a 8 % u subjektů z neziskvéh sektru, 3. Pdprvané aktivity: Prjekty zaměřené na infrastrukturu a služby pdílející se na rzvji šetrné turistiky. 4. Dba realizace akce: Dba realizace je mezena na něklik měsíců dle aktuálních pdmínek prgramu. 5. Způsbilé výdaje: Hnráře expertů (např. autrské hnráře), 45

46 Náklady na stavební práce spjené s budváním, bnvu a reknstrukcí infrastruktury cestvníh ruchu pdprující šetrnu turistiku, Náklady na nákup materiálu a suvisejícíh zařízení (nvéh či pužitéh), Náklady na sptřební a pmcný materiál (max. 1 % celkvéh rzpčtu prjektu), Náklady na subddávky a suvisející služby, další přímé uznatelné náklady, které se týkají neinvestičních aktivit (max. 1 % celkvéh rzpčtu prjektu) - hnráře expertů (např. autrské hnráře), náklady na tisk a distribuci infrmačních a prpagačních materiálů, Náklady spjené s účastí na veletrzích, výstavách, prpagačních a infrmačních akcích (max. d výše 5 % celkvéh rzpčtu). 6. Ptencinální využitelnst pr patření tét studie: Správa NP a CHKO Šumava je vhdným žadatelem, Využitelné pr přípravu a přízení systému infrmačních panelů a značek, panely chraně živtníh prstředí, prezentační materiály správném chvání turistů ve vztahu k chraně přírdy, apd Zdrje evrpské Z evrpských zdrjů jsu ptencinální zdrji pr dtační zajištění navržených patření neb jejich částí zejména prstředky Splečnéh reginálníh peračníh prgramu (SROP) a Iniciativy Splečenství Interreg IIIA určené pr česk-bavrské a česk-rakuské příhraničí. Splečný reginální perační prgram: V rámci prgramu SROP jsu pr ptřeby navrhvaných patření relevantní patření, která jsu sučástí Pririty 4 Cestvní ruch. SROP jak jediný z peračních prgramů v prgramvacím bdbí zahrnuje priritu rientvanu na turismus a jeh rzvj. Prjekty předkládané v rámci tét pririty umžňují pdpru investičních i neinvestičních prjektů předkládaných jak pdnikatelskými subjekty, tak subjekty veřejnéh charakteru (města, bce neziskvý sektr apd.). Dle těcht skutečnstí je celá pririta dále členěna i d jedntlivých patření a pdpatření. Některá patření tét pririty jsu již z hlediska alkvaných prstředků vyčerpána a některá jsu vzhledem k jejich nadreginálnímu zaměření (rzsah prjektů z hlediska jejich celkvých nákladů a nutnsti nadreginálníh a nárdníh dpadu) pr navrhvaná patření nevyužitelná. Níže je tedy uveden přehled puze relevantních patření. 46

47 Opatření Pdpra reginálních a místních služeb cestvníh ruchu grantvá schémata pr pdnikatelské subjekty a veřejný sektr Grantvé schéma je zaměřen na zkvalitňvání nabídky služeb a marketingu v cestvním ruchu, zvýšení infrmvansti ptencinálních návštěvníků jihčeském kraji jak turistické destinaci, pdpra přílivu turistů d reginu, apd. 1. Příjemce dtace: Kraje, bce, svazky bcí, rganizace zřizvané kraji neb bcemi, malí a střední pdnikatelé pdnikající v cestvním ruchu, nestátní neziskvé rganizace, Hspdářská kmra ČR a její slžky. 2. Frma a výše pdpry: Veřejný sektr max. 75 % celkvých nákladů prjektu (prstředky Strukturálních fndů EU), další kfinancvání je zajištěn dle typu žadatele ze zdrjů bcí, krajskéh rzpčtu či státní úrvně, Pdnikatelský sektr max. 35 % celkvých nákladů prjektu (prstředky Strukturálních fndů EU), další kfinancvání zajištěn z prstředků kraje až d výše max. 46 % nákladů, Pžadvaná výše uznatelných nákladů akce,5 4 mil. Kč pr pdnikatelské subjekty,,5 5 mil. Kč pr subjekty veřejnéh charakteru. 3. Pdprvané aktivity: Marketingvé studie a analýzy zaměřené na sledvání a vyhdncvání situace a vývjvých trendů v CR na území Jihčeskéh kraje, Příprava, tvrba a realizace prpagačních kampaní zaměřených na cílenu prezentaci Jihčeskéh kraje jak turistickéh reginu a vytváření reginálních a místních prpagačních materiálů na pdpru cestvníh ruchu, Rzvj činnsti rganizace destinačníh managementu na území Jihčeskéh kraje, Vznik, tvrba a rzvj prduktů cestvníh ruchu v Jihčeském kraji, Marketingvé aktivity zaměřené na vytvřené či existující prdukty cestvníh ruchu. 4. Dba realizace akce: Dba realizace je mezena vždy na základě údaje zveřejněnéh v knkrétní výzvě, jedná se časvý úsek d cca 2 let, je mžné rzdělení prjektu d etap. 47

48 5. Způsbilé výdaje: Způsbilými výdaji se rzumí puze neinvestiční náklady, investiční náklady mhu tvřit puze 1 % celkvéh rzpčtu, Náklady jsu uznatelné až p pdání žádsti dtaci, DPH přijatelným nákladem puze pr její neplátce. 6. Ptencinální využitelnst pr patření tét studie: Využitelné pr pdnikatelské subjekty prvzující infrastrukturu cestvníh ruchu v blízksti řešenéh úseku (např. prvzvatelé kempů), dále pr bce a další subjekty, Zejména pr účely prpagace, tvrby marketingvých materiálů, prezentace danéh turistickéh prduktu, apd., Opatření Pdpra reginálních a místních infrastruktury cestvníh ruchu grantvá schémata pr pdnikatelské subjekty: Grantvé schéma je zaměřen na pdpru budvání dprvdné infrastruktury cestvníh ruchu pr sprtvně-rekreační aktivity. 1. Příjemce dtace: existující malí a střední pdnikatelé pdnikající v cestvním ruchu, kteří mají sídl v ČR, a kteří mají uzavřené účetnictví minimálně za pslední dva účetní rky. 2. Frma a výše pdpry: max. 35 % celkvých nákladů prjektu (prstředky Strukturálních fndů EU), další kfinancvání zajištěn z prstředků kraje až d výše max. 46 % nákladů, Pžadvaná výše uznatelných nákladů akce mil. Kč pr pdnikatelský sektr, 2 9 mil. Kč pr veřejný sektr. 3. Pdprvané aktivity: Rzvj, reknstrukce a mdernizace ubytvacích zařízení pdmiňujících rzvj cestvníh ruchu v Jihčeském kraji 4. Dba realizace akce: Dba realizace je mezena vždy na základě údaje zveřejněnéh v knkrétní výzvě, jedná se časvý úsek d cca 2 let, je mžné rzdělení prjektu d etap. 48

49 5. Způsbilé výdaje: Způsbilými výdaji se rzumí puze investiční náklady, neinvestiční náklady mhu tvřit puze 1 % celkvéh rzpčtu, Náklady jsu uznatelné až p pdání žádsti dtaci, DPH přijatelným nákladem puze pr její neplátce. 6. Ptencinální využitelnst pr patření tét studie: Využitelné pr pdnikatelské subjekty prvzující infrastrukturu cestvníh ruchu v blízksti řešenéh úseku (např. prvzvatelé kempů) Zejména pr účely zkvalitnění infrastruktury kempů a pdbných zařízení. Interreg IIIA: P uknčení prgramů Phare a jejich dílčích pdprgramů (Phare CBC) se tat Iniciativa stala splečně s její dílčí sučástí (Dispzičním fndem14) prakticky jediným nástrjem přím zaměřeným na pdpru přeshraniční splupráce mezi jihčeským reginem a příslušnými reginy Rakuska a Bavrska. Interreg IIIA Česká republika Bavrsk: Pdpruje splupráci subjektů neziskvéh charakteru, které mají sídl ve vymezeném území Jihčeskéh kraje (kresy Písek, Straknice, Prachatice, české Budějvice a Český Krumlv) a Bavrska (kresy Cham, Freyung-Grafenau, Hf, Neustadt an der Waldnaab, Regen, Schwandrf, Tirschenreuth a Wunsiedel im Fichtelgebirge, 2 statutární města Hf a Weiden v Oberpfalz, dále v kresech Amberg-Sulzbach, Bayreuth, Deggendrf, Krnach, Kulmbach, Passau, Regensburg a Straubing-Bgen a statutárních městech Amberg, Bayreuth, Passau, Regensburg a Straubing). 1. Příjemce dtace: Obce, města, kraje, Organizace zřizvané a zalžené státem, kraji či bcemi, které pskytují veřejné služby a jsu minimálně z 8 % vlastněny státem, kraji či bcemi, Nestátní neziskvé rganizace, Škly, zájmvá sdružení, hspdářské a agrární kmry. 49

50 2. Frma a výše pdpry: Maximálně 75 % celkvých nákladů prjektu, dále je mžné žádat dfinancvání prjektu ze státníh rzpčtu v celkvé maximální výši 5 % celkvých nákladů prjektu. 3. Pdprvané aktivity: Celý prgram rzdělen d 4 pririt s různým tematickým zaměřením a typy pdprvaných aktivit: Hspdářský rzvj (hspdářská splupráce a rzvj eknmickéh prstru, cestvní ruch,vlný čas a rekreace), Infrastruktura (dprava, statní infrastruktura), Rzvj území a živtníh prstředí (chrana přírdy a živtníh prstředí, územní plánvání a rzvj venkvskéh prstru), Lidské zdrje a sítě (prfesní vzdělávání a trh práce, všebecné vzdělání, věda, výzkum, kultura, zdraví a civilní chrana, sítě). 4. Dba realizace akce: Dpručená dba realizace prjektů by neměla překrčit 2 rky, je mžné dělení prjektu d etap. 5. Způsbilé výdaje: Investiční i neinvestiční náklady přesný výčet v příručce pr žadatele Náklady jsu uznatelné až p pdání žádsti dtaci, DPH přijatelným nákladem puze pr její neplátce. 6. Ptencinální využitelnst pr patření tét studie: Správa NP a CHKO je vhdným žadatelem, Využitelné pr řadu aktivit: Oblast cestvníh ruchu: Realizace rezervačních a infrmačních systémů, Výstavba a zlepšvání infrastruktury cestvníh ruchu (například turistická zařízení, stezky, tematické stezky, značení, včetně patření k řízení návštěvnsti, 5

51 Infrmační panely, prpagační turistické materiály, Splečná setkání a rzvj splupráce na bu stranách hranice (semináře, knference a jiné splečné akce), Oblast živtníh prstředí: Přímé zaměření na pdpru nárdních a přírdních parků a dalších chráněných blastí v příhraničí, Zlepšení eksystémů vdních tků, Realizace patření zaměřených na pdpru v blastech envirnmentálníh výzkumu, envirmentálníh managementu, eklgickéh vzdělávání, světy a infrmací a mnitringu živtníh prstředí, Tématicky zaměřené studie a průzkumy, Výstavba eklgických zařízení a zařízení chrany přírdy, Výstavba eklgických zařízení a zařízení chrany přírdy a dpvídajících institucí a rganizací. Oblast rzvje venkvskéh prstru: Přímá pdpra příhraniční a přeshraniční sanace lesů a lesních půd. Oblast lidských zdrjů a sítí: Pdpra prfesníh vzdělávání a zvyšvání kvalifikace (včetně zaměření na blasti cestvníh ruchu a živtníh prstředí), Interreg IIIA Česká republika Rakusk: Pdpruje splupráci subjektů neziskvéh charakteru, které mají sídl ve vymezeném území celéh Jihčeskéh kraje a Rakuska (kresy Weinviertel, Waldviertel, Mühlviertel, Wiener Umland Nrd a měst Vídeň, dále Linz-Wels a Innviertel, St. Pölten a Mstviertel). 1. Příjemce dtace: Obce, města, kraje, Organizace zřizvané a zalžené státem, kraji či bcemi, které pskytují veřejné služby a jsu minimálně z 8 % vlastněny státem, kraji či bcemi, Nestátní neziskvé rganizace, 51

52 Škly, zájmvá sdružení, hspdářské a agrární kmry. 2. Frma a výše pdpry: Maximálně 75 % celkvých nákladů prjektu, dále je mžné žádat dfinancvání prjektu ze státníh rzpčtu v celkvé maximální výši 5 % celkvých nákladů prjektu. 3. Pdprvané aktivity: Celý prgram rzdělen d 5 pririt s různým tematickým zaměřením a typy pdprvaných aktivit: Přeshraniční hspdářská splupráce (rzvj a pdpra pdniků a infrastruktury pr pdnikvu sféru v příhraničí, přeshraniční mezipdnikvá kperace, knzultace a pradenství pr přeshraniční aktivity, cestvní ruch a nabídka aktivit pr vlný čas), Dsažitelnst (zlepšení přeshraniční dpravní a telekmunikační infrastruktury, rganizace dpravy, plánvání a lgistika), Přeshraniční rganizační struktury a sítě (pdpra přeshraničních rganizačních struktur a rzvj sítí), Lidské zdrje (rzvj reginálníh trhu práce v kntextu rzšíření EU, rzvj kperace a infrastruktury v blasti vzdělání, kvalifikace a vědy), Trvale udržitelný územní rzvj a chrana živtníh prstředí (management zdrjů, technická infrastruktura a bnvitelné zdrje energie, patření v rámci chrany přírdy a živtníh prstředí včetně nárdních a přírdních parků, přeshraniční územní rzvj ve venkvských a městských blastech). 4. Dba realizace akce: Dpručená dba realizace prjektů by neměla překrčit 2 rky, je mžné dělení prjektu d etap. 5. Způsbilé výdaje: investiční i neinvestiční náklady přesný výčet v příručce pr žadatele Náklady jsu uznatelné až p pdání žádsti dtaci, DPH přijatelným nákladem puze pr její neplátce. 6. Ptencinální využitelnst pr patření tét studie: Správa NP a CHKO je vhdným žadatelem, Využitelné pr řadu aktivit: 52

53 Oblast cestvníh ruchu: Marketingvá patření, prpjvání nabídek, rzvj atraktivních lkalit a cílů cestvníh ruchu, Oblast pdpry přeshraničních rganizačních struktur a sítí: Optimalizace splupráce mezi reginálními aktéry, veřejnými, sukrmými a plsukrmými rganizacemi a institucemi a rvněž správními rgány příhraničníh reginu, Oblast trvale udržitelnéh rzvje a chrany živtnéh prstředí: Rzšiřvání nárdních a přírdních parků s perspektivu zlepšení nabídky a jejich přeshraniční prpjení a využití jak zdrje příjmů, Intenzivnější zapjení byvatelstva reginu d přípravy prjektů a prgramů v chráněných blastech, Zachvání, prhlubvání a dluhdbé uplatňvání patření na chranu přírdy a živtníh prstředí v nárdních a přírdních parcích a v chráněných krajinných blastech, Pdpra patření v blasti infrastruktury v nárdních a přírdních parcích, příprava a průběžné knzultvání prjektů. Operační prgram Rzvj lidských zdrjů: Grantvé schéma Síť envirnmentálních infrmačních a pradenských center 1. Cíl patření: Rzvj adaptability a kvalifikace pracvní síly v sektrech pdnikání a služeb a zvyšvání pvědmí hrizntálním tématu udržitelnéh rzvje 2. Pdprvané aktivity: Příprava a realizace prgramů envirnmentálníh vzdělávání, výchvy a světy (dále jen EVVO) kurzy, infrmační služby, piltní prjekty. Vzdělávání pracvníků institucí pskytujících EVVO. Prgramy k rzšíření účasti veřejnsti na rzhdvání v záležitstech živtníh prstředí. 53

54 Pdpra vzniku pracvních příležitstí a rzvje dbrvlnictví v blasti živtníh prstředí. 54

55 3. Cílvé skupiny: NNO - zaměstnanci, dbrvlní pracvníci, členvé. Pracvníci veřejné správy - členvé zastupitelstev, pracvníci úřadů a rgánů chrany přírdy. Pracvníci veřejných institucí - knihvny, muzea, ZOO, btanické zahrady, infrmační střediska, atd. Zaměstnanci a management pdnikatelských subjektů. Účastníci vzdělávacích a infrmačních akcí. 4. Vymezení žadatelů finanční pdpru: Veřejná správa rganizační slžky státu (např. správy NP a CHKO), kraje, bce. Veřejné instituce příspěvkvé rganizace rganizačních slžek státu, krajů, bcí (např. ZOO, bt. zahrady, infrmační centra, knihvny, muzea, planetária, škly a šklská zařízení, výzkumné a vzdělávací instituce), svazky bcí, zájmvá sdružení právnických sb. Nestátní neziskvé rganizace bčanská sdružení a.p.s. Pdnikatelské subjekty se mhu na prjektu pdílet jak partneři. Prjekt musí předkládat vždy nejméně 4 partneři. Jedním z partnerů musí být veřejná správa. 5. Míra pdpry Prjekty mhu být pdpřeny až d výše 1 % uznatelných nákladů prjektu. Omezení výše pdpry na jeden prjekt: minimální výše pdpry: 3 mil. Kč maximální výše pdpry: 2 mil. Kč 6. Míst realizace prjektu Území dpadu prjektu může být: kraj přirzený a tradiční regin a mikrregin chráněná blast (území NP, CHKO) 55

56 celá ČR bez hl. m. Prahy puze v mezené míře (jen tématicky vyhraněné systémy) Územím dpadu prjektu je území, které bude mít z realizace prjektu a jeh služeb prspěch. Činnsti prjektu musí být uskutečněny v reginu, pr který byla žádst pdávána, a který bude mít z realizace prjektu prspěch. Přípravné práce a vedení prjektu mhu být realizvány mim regin. 56

57 5 Prezentace závěrů studie dbrné veřejnsti: Veřejná prezentace závěrů studie za účasti dtčených samspráv a pdnikatelských subjektů v cestvním ruchu bsah prezentace: Prjednání závěrů studie bude svým bsahem dpvídat struktuře zpracvané studie: Analytická část: Vývj hladiny řeky v jedntlivých měsících za rky Variabilita stavu hladiny v jedntlivých měsících Četnst výskytu nesplavnsti hrníh tku Vltavy Intenzita využití hrníh tku Vltavy vdáky Ppis stavu vdácké trasy Lenra Nvá Pec (letní úsek splavnění) Návrhvá část: Návrh šetrnéh a turisticky atraktivníh a transparentníh systému regulace d rku 26 Výchdiska pskytvatelů služeb cestvníh ruchu Faktry hržující přírdní splečenstva v řešeném úseku hrníh tku Vltavy Výše hladiny řeky v úseku Lenra Sumarský mst - Pěkná Mnžství vdáků a ldí spluvajících kritický úsek Vltavy Chvání vdáků na území nárdníh parku a CHKO Druh a pnr pužitých plavidel Závěry plynucí z analýzy regulačních nástrjů spluvání Vltavy Návrh infrmačníh systému splavnsti Vltavy se zapjením pskytvatelů služeb cestvníh ruchu v reginu Systém infrmačních značek na panelů Telefnní infrmační linka Správy NP a CHKO Šumava Elektrnický systém internetvých stránek ( a vé zpravdajství Internetvé infrmační systémy cestvníh ruchu 57 Správy NP a CHKO

58 Další infrmační média vhdná pr šíření aktuálních infrmací Návrh systému zpplatnění využití hrníh tku Vltavy Příklady využívaných systémů zpplatnění na území nárdních parků Legislativní rámec zpplatnění ze strany Správy NP a CHKO Šumava Návrh mžnéh systému zpplatnění spluvání hrníh tku Vltavy Návrh na zlepšení standardu pskytvaných služeb turistům Drbná turistická infrastruktura vdácké trasy hrníh tku Vltavy Dprvdné služby cestvníh ruchu Sumarizace a cenění navržených úprav Mnitring ptencinálních zdrjů financvání jedntlivých navržených patření Zdrje nárdní Zdrje reginální (krajské) Zdrje evrpské 58

59 6 Závěr Na základě analýzy dat, terénníh šetření lze knstatvat, že byl nalezen určitý ptenciál řešení dalšíh rzvje využití hrníh tku Vltavy pr ptřeby spluvání Vltavy vdáky. V rámci analytickéh zhdncení dat byl prkázán, že vývj hladiny v jarních měsících a začátkem léta umžňuje uvlnění stávajících regulačních pravidel, která dle názrů zpracvatele by mhla být změněna. Ve vztahu k regulaci splavnění navrhujeme následující patření pdrbněji ppsané v kapitle 4.1: 1. Omezení regulace na měsíce červenec říjen 2. Průběžný mnitring pčtu ldí a vdáků a kvality živtníh prstředí 3. Zvýšení pčtu infrmačních panelů v úseku hrníh tku Vltavy 4. Vydání kvalitníh infrmačníh materiálu pr vdáky 5. Regulace spluvání Vltavy v závislsti na druhu plavidla. Regulace v závislsti na druhu plavidla by mhla být řešena následujícím způsbem: Tabulka 1 Mžný vliv plavidel na vdní přírdní splečenstva hrníh tku Vltavy Pr ptřeby infrmvansti návštěvníků a pskytvatelů služeb v cestvním ruchu je vhdné rzšířit stávající infrmační systém, který by měl bsahvat následující prvky pdrbněji ppsané v rámci kapitly 4.2: 1. Systém infrmačních značek a panelů 2. Tištěné prpagační materiály (viz. kapitla 4.1.5) 3. Telefnní infrmační linka Správy NP a CHKO Šumava 59

60 4. Elektrnický systém internetvých stránek Správy NP a CHKO ( a vé zpravdajství 5. Internetvé infrmační systémy cestvníh ruchu 6. Infrmvanst prstřednictvím hrmadných sdělvacích prstředků. Vzhledem k tmu, že využití hrníh tku Vltavy jak atraktivity cestvníh ruchu je spjen s přímými náklady a náklady na vyplývající z vlivu intenzivníh využití řeky vdáky (negativní externality), dpručujeme zavedení zpplatnění tét turistické atraktivity s následujícími funkcemi tht systému: Genervání prstředků na údržbu infrastruktury cestvníh ruchu v dané lkalitě Genervání prstředků na mnitrvání a chranu živtníh prstředí v místech zvýšenéh phybu návštěvníků parku Regulace mnžství turistů spluvajících hrní tk Vltavy tj. regulace intenzity pškzvání živtníh prstředí Vyšší pcit participace návštěvníků na chraně živtníh prstředí na území parku Pdrbná statistika intenzitě využití hrníh tku Vltavy vdáky Na základě dhadu předpkládaných nákladů byla kalkulvána výše tht pplatku za jedn plavidl: Tabulka 11 Kalkulace výše pplatků za spluvání Vltavy Pdrbněji se systémem zpplatnění zabývá kapitla 4.3. V suvislsti s turistickým využitím hrníh tku Vltavy dpručujeme realizvat knkrétní patření, která by měla zvýšit standard tét atraktivity pr návštěvníky. Tat patření by měla 6

Doporučení Středočeskému kraji k transformaci ústavní péče v péči komunitní

Doporučení Středočeskému kraji k transformaci ústavní péče v péči komunitní , 3P Cnsulting, s. r.., Římská 12, 120 00 Praha 2 telefn: (+420) 739 548 469 e-mail: inf@trass.cz web: www.trass.cz Dpručení Středčeskému kraji k transfrmaci ústavní péče v péči kmunitní Klient Zakázka

Více

KAPITOLA II ZÁKON NA OCHRANU OVZDUŠÍ ZÁKLADNÍ POVINNOSTI...13 KAPITOLA III PROVÁDĚCÍ PŘEDPISY K ZÁKONU O OVZDUŠÍ ZÁKLADNÍ POPIS...

KAPITOLA II ZÁKON NA OCHRANU OVZDUŠÍ ZÁKLADNÍ POVINNOSTI...13 KAPITOLA III PROVÁDĚCÍ PŘEDPISY K ZÁKONU O OVZDUŠÍ ZÁKLADNÍ POPIS... Zákn č. 201/2012 Sb., chraně vzduší základní pvinnsti prvzvatelů zdrjů znečišťvání vzduší ing. Zbyněk Krayzel, Pupětva 13/1383, 170 00 Praha 7 Hlešvice 266 711 179, 602 829 112 ZBYNEK.KRAYZEL@SEZNAM.CZ

Více

Tento projekt je spolufinancován. a státním rozpočtem

Tento projekt je spolufinancován. a státním rozpočtem Tent prjekt je splufinancván Evrpským sciálním fndem a státním rzpčtem Z a d á v a c í d k u m e n t a c e Odbrná publikace Management kulturníh cestvníh ruchu a návazné šklení pr prjekt OP RLZ - MMR Odbrná

Více

Analýza návštěvnosti a spokojenosti turistů v Moravskoslezském kraji. Monitoring návštěvníků a turistů Moravskoslezského kraje

Analýza návštěvnosti a spokojenosti turistů v Moravskoslezském kraji. Monitoring návštěvníků a turistů Moravskoslezského kraje Analýza návštěvnsti a spkjensti turistů v Mravskslezském kraji Mnitring návštěvníků a turistů Mravskslezskéh kraje Vyhdncení za lét 2004 Obsah: 1. Metdlgie 2. Prfil návštěvníka reginu 3. Hdncení reginu

Více

Metodická příručka Omezování tranzitní nákladní dopravy

Metodická příručka Omezování tranzitní nákladní dopravy Metdická příručka Omezvání tranzitní nákladní dpravy K právnímu stavu ke dni 1. ledna 2016 Obsah 1 Na úvd... 2 2 Základní pjmy... 3 3 Obecně k mezvání tranzitní nákladní dpravy... 4 4 Prvedení příslušnéh

Více

Posuzování zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel jako součásti výkonu práce

Posuzování zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel jako součásti výkonu práce Psuzvání zdravtní způsbilsti k řízení mtrvých vzidel jak sučásti výknu práce Zdravtní způsbilst řidiče mtrvých vzidel je jednu ze základních pdmínek bezpečnsti prvzu na pzemních kmunikacích. Prt je zdravtní

Více

Socioekonomická studie mikroregionu Frýdlantsko. B.5. Analýza konkurenčního potenciálu skiareálu Smrk

Socioekonomická studie mikroregionu Frýdlantsko. B.5. Analýza konkurenčního potenciálu skiareálu Smrk Scieknmická studie mikrreginu Frýdlantsk B.5. Analýza knkurenčníh ptenciálu skiareálu Smrk Únr 2008 Studie vznikla v rámci prjektu Alternativy pr Frýdlantsk, který krdinuje Jizerskještědský hrský splek.

Více

VŠB Technická univerzita, Fakulta ekonomická. Katedra regionální a environmentální ekonomiky REGIONÁLNÍ ANALÝZA A PROGRAMOVÁNÍ.

VŠB Technická univerzita, Fakulta ekonomická. Katedra regionální a environmentální ekonomiky REGIONÁLNÍ ANALÝZA A PROGRAMOVÁNÍ. VŠB Technická univerzita, Fakulta eknmická Katedra reginální a envirnmentální eknmiky REGIONÁLNÍ ANALÝZA A PROGRAMOVÁNÍ (Studijní texty) Reginální analýzy Dc. Ing. Alis Kutscherauer, CSc. Ostrava 2007

Více

MILEVSKO SEVERNÍ BRÁNA JIŽNÍCH ČECH. KONCEPCE ROZVOJE CESTOVNÍHO RUCHU REGIONU MILEVSKO verze 8.2013

MILEVSKO SEVERNÍ BRÁNA JIŽNÍCH ČECH. KONCEPCE ROZVOJE CESTOVNÍHO RUCHU REGIONU MILEVSKO verze 8.2013 MILEVSKO SEVERNÍ BRÁNA JIŽNÍCH ČECH KONCEPCE ROZVOJE CESTOVNÍHO RUCHU REGIONU MILEVSKO verze 8.2013 Milevsk 2013 1. Úvd 1.1. CHARAKTERISTIKA MĚSTA A REGIONU Měst Milevsk a jeh regin se nachází v Jihčeském

Více

Plán odpadového hospodářství

Plán odpadového hospodářství Plán dpadvéh hspdářství Rztk výrční vyhdncení za rk 2008 Květen 2009 Vypracval: ing. Zdeněk Smejkal Kancelář Ing. Pavla Nváka, Zámecká 384, 335 61 Spálené Příčí ing.pavel.nvak@seznam.cz ; tel. 603161021

Více

NÁVODNÁ STRUKTURA MÍSTNÍHO AKČNÍHO PLÁNU VZDĚLÁVÁNÍ

NÁVODNÁ STRUKTURA MÍSTNÍHO AKČNÍHO PLÁNU VZDĚLÁVÁNÍ Místní akční plán Místní akční plán je suhrnný dkument zahrnující něklik částí. Obsahuje analyticku část (zejména metaanalýza stávajících dkumentů, analýza vyvlaná plánváním specifických témat, zjišťvání

Více

Stanovisko Rekonstrukce státu ke komplexnímu pozměňovacímu návrhu novely služebního zákona

Stanovisko Rekonstrukce státu ke komplexnímu pozměňovacímu návrhu novely služebního zákona Stanvisk Reknstrukce státu ke kmplexnímu pzměňvacímu návrhu nvely služebníh zákna Pslední předlžená verze zákna (verze k 27. 8. 2014) splňuje puze 13 z 38 bdů Reknstrukce státu, z th 7 jen částečně. Z

Více

Stanovisko k dokumentu Řešení dalšího postupu územně ekologických limitů těžby hnědého uhlí v severních Čechách ze srpna 2015

Stanovisko k dokumentu Řešení dalšího postupu územně ekologických limitů těžby hnědého uhlí v severních Čechách ze srpna 2015 Svaz průmyslu a dpravy České republiky Cnfederatin f Industry f the Czech Republic Stanvisk k dkumentu Řešení dalšíh pstupu územně eklgických limitů těžby hnědéh uhlí v severních Čechách ze srpna 2015

Více

uzavřená podle 1746 odst. 2 občanského zákoníku níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi následujícími smluvními stranami

uzavřená podle 1746 odst. 2 občanského zákoníku níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi následujícími smluvními stranami Smluva revitalizaci, svícení, bnvě, údržbě a prvzvání distribuční sustavy elektrické energie sítě veřejnéh světlení na základě metdy Energy Perfrmance and Quality Cntracting uzavřená pdle 1746 dst. 2 bčanskéh

Více

USNESENÍ. Č. j.: ÚOHS-S339/2012/VZ-21769/2012/523/Krk Brno 20. prosince 2012

USNESENÍ. Č. j.: ÚOHS-S339/2012/VZ-21769/2012/523/Krk Brno 20. prosince 2012 *UOHSX004HI9Y* UOHSX004HI9Y USNESENÍ Č. j.: ÚOHS-S339/2012/VZ-21769/2012/523/Krk Brn 20. prsince 2012 Úřad pr chranu hspdářské sutěže příslušný pdle 112 zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, ve znění

Více

Balíček oběhového hospodářství v Evropě

Balíček oběhového hospodářství v Evropě Balíček běhvéh hspdářství v Evrpě Pdkladvý materiál k debatě (9. 2. 2016, Evrpský dům) I. Úvd V sučasné dbě již k zajištění udržitelnéh růstu v Evrpské unii nestačí mdel, na který jsme byli v minulsti

Více

PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE PODPORY. v Operačním programu Životní prostředí pro období 2014 2020

PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE PODPORY. v Operačním programu Životní prostředí pro období 2014 2020 PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE PODPORY v Operačním prgramu Živtní prstředí pr bdbí 2014 2020 Verze 5.0 Znění účinné d: 14. 10. 2015 Identifikace dkumentu Evidenční čísl: Zpracván dne: 9. 10. 2015 Verze

Více

1 ÚVOD 3 2 OBECNÁ ČÁST 5 3 POJIŠTĚNCI 11

1 ÚVOD 3 2 OBECNÁ ČÁST 5 3 POJIŠTĚNCI 11 OBSAH 1 ÚVOD 3 2 OBECNÁ ČÁST 5 3 POJIŠTĚNCI 11 4 ZÁKLADNÍ FOND ZDRAVOTNÍHO POJIŠTĚNÍ 13 4.1 ZÁMĚRY VÝVOJE HOSPODAŘENÍ ZFZP 13 4.2 TVORBA, PŘÍJMY ZFZP 19 4.3 ČERPÁNÍ, VÝDAJE ZFZP 21 4.3.1 SMLUVNÍ POLITIKA

Více

SMĚRNICE č. 5 ŠKOLENÍ ZAMĚSTNANCŮ, ŽÁKŮ A DALŠÍCH OSOB O BEZPEČNOSTI A OCHRANĚ ZDRAVÍ PŘI PRÁCI (BOZP)

SMĚRNICE č. 5 ŠKOLENÍ ZAMĚSTNANCŮ, ŽÁKŮ A DALŠÍCH OSOB O BEZPEČNOSTI A OCHRANĚ ZDRAVÍ PŘI PRÁCI (BOZP) Název Čísl Vlastník SMĚRNICE č. 5 ŠKOLENÍ ZAMĚSTNANCŮ, ŽÁKŮ A DALŠÍCH OSOB O BEZPEČNOSTI A OCHRANĚ ZDRAVÍ PŘI PRÁCI (BOZP) Tat směrnice nahrazuje: Datum platnsti d: 01.10.2015 Základní právní předpisy:

Více

Program prevence nehod a bezpečnosti letů

Program prevence nehod a bezpečnosti letů SEKCE LETOVÁ A PROVOZNÍ Odbr bchdní letecké dpravy Směrnice OLD Dplňující výkladvý/vysvětlující materiál k ACJ OPS 1.037 a IEM OPS 3.037 Prgram prevence nehd a bezpečnsti letů CAA-OLD-01/2010 Verze: 1.

Více

Akční plán města Žďár nad Sázavou

Akční plán města Žďár nad Sázavou AKČNÍ PLÁN MĚSTA ŽĎÁR NAD SÁZAVOU říjen 2007 Obecně dkumentu Akční plán města Žďár nad Sázavu je dkument, kde dchází ke knkrétnímu rzpracvání vhdných rzvjvých záměrů města v kratším časvém hrizntu. Akční

Více

Smlouva o závazku veřejné služby zabezpečení lékařské pohotovostní služby OŠKSS: SML /LPS/2015

Smlouva o závazku veřejné služby zabezpečení lékařské pohotovostní služby OŠKSS: SML /LPS/2015 Smluva závazku veřejné služby zabezpečení lékařské phtvstní služby OŠKSS: SML /LPS/2015 uzavřená pdle ust. 1746 dst. 2 zákna č. 89/2012 Sb., bčanský zákník, ve znění pzdějších předpisů S m l u v n í s

Více

integrované povolení

integrované povolení Integrvané pvlení čj. MSK 102663/2010 ze dne 12.10.2010, ve znění pzdějších změn V rámci aktuálníh znění výrkvé části integrvanéh pvlení jsu zapracvány dsud vydané změny příslušnéh integrvanéh pvlení.

Více

Shop System - Smlouva o poskytování software

Shop System - Smlouva o poskytování software Shp System - Smluva pskytvání sftware Pskytvatel: NetSystems Slutin s.r.., zapsaná v bchdním rejstříku Městskéh sudu v Praze, ddíl C, vlžka 151732 Zenklva 37, Praha 8, Libeň 180 00 IČ: 28896416, DIČ: CZ28896416

Více

Aktuální provozní řád

Aktuální provozní řád Aktuální prvzní řád SPOLEK PŘÁTEL PLAVÁNÍ A SAUNOVÁNÍ, z.s., Jesenice www.vdnideti.cz Suhlas s tímt prvzním řádem je pdmínku pr účast v kurzu a rdiče jej stvrzují vyplněním a desláním přihlášky (Prvzní

Více

O B S A H 1. ÚVOD 3 2. OBECNÁ ČÁST 5 3. POJIŠTĚNCI 10 4. ZÁKLADNÍ FOND ZDRAVOTNÍHO POJIŠTĚNÍ 13 5. OSTATNÍ FONDY 39

O B S A H 1. ÚVOD 3 2. OBECNÁ ČÁST 5 3. POJIŠTĚNCI 10 4. ZÁKLADNÍ FOND ZDRAVOTNÍHO POJIŠTĚNÍ 13 5. OSTATNÍ FONDY 39 O B S A H 1. ÚVOD 3 2. OBECNÁ ČÁST 5 3. POJIŠTĚNCI 10 4. ZÁKLADNÍ FOND ZDRAVOTNÍHO POJIŠTĚNÍ 13 4.1 ZÁMĚRY VÝVOJE HOSPODAŘENÍ ZFZP V ROCE 2014 13 4.2 TVORBA, PŘÍJMY ZFZP 19 4.3 ČERPÁNÍ, VÝDAJE ZFZP 21

Více

Veřejná zakázka SUSEN generální dodávka staveb v areálu Řež. Dodatečná informace č. 1 k zadávacím podmínkám

Veřejná zakázka SUSEN generální dodávka staveb v areálu Řež. Dodatečná informace č. 1 k zadávacím podmínkám SUSEN generální ddávka staveb v areálu Řež Ddatečná infrmace č. 1 k zadávacím pdmínkám Č.j.:SUSEN/216937/DI/001 Zadavatel bdržel dne 18. 7. 2012 následující pžadavek na ddatečné infrmace k zadávacím pdmínkám:

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE PŘÍKAZ

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE PŘÍKAZ *UOHSX007U4K1* UOHSX007U4K1 ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE PŘÍKAZ Č. j.: ÚOHS-S0813/2015/VZ-40365/2015/523/MKv Brn 20. listpadu 2015 Úřad pr chranu hspdářské sutěže jak rgán příslušný pdle 112 zákna

Více

GLOBÁLNÍ ARCHITEKTURA ROB

GLOBÁLNÍ ARCHITEKTURA ROB Přílha č. 1b zadávací dkumentace GLOBÁLNÍ ARCHITEKTURA ROB verze 1.0 Obsah 1 Vymezení cílů prjektu 3 2 Prcesní architektura 4 2.1 Základní výchdiska návrhu prcesní architektury 4 2.2 Pstup tvrby a pužité

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Výzkum a vývj zařízení pr detekci pvrchvých vad zakázka na služby zadávaná dle Pravidel pr výběr ddavatelů v rámci Operačníh prgramu Pdnikání a invace pr knkurenceschpnst Zadavatel

Více

Technická specifikace předmětu plnění. VR Organizace dotazníkového šetření mobility obyvatel města Bratislavy

Technická specifikace předmětu plnění. VR Organizace dotazníkového šetření mobility obyvatel města Bratislavy Technická specifikace předmětu plnění VR Organizace dtazníkvéh šetření mbility byvatel města Bratislavy Zadavatel: Centrum dpravníh výzkumu, v. v. i. dále jen zadavatel 1 PŘEDMĚT VEŘEJNÉ ZAKÁZKY Předmětem

Více

Setkání starostů MAS ORLICKO. Operační programy a strategie MAS

Setkání starostů MAS ORLICKO. Operační programy a strategie MAS Setkání starstů MAS ORLICKO Operační prgramy a strategie MAS České Libchavy, 22. 9. 2015 Ing. Ivana Vanická Ing. Alice Bržkvá Ing. Lukáš Bednář Ing. Tmáš Vacenvský Obsah prezentace: - Integrvaný reginální

Více

k elektronickému výběrovému řízení na úplatné postoupení pohledávek z titulu předčasně ukončených leasingových smluv

k elektronickému výběrovému řízení na úplatné postoupení pohledávek z titulu předčasně ukončených leasingových smluv INFORMAČNÍ MEMORANDUM č. 4/3/2009/11 k elektrnickému výběrvému řízení na úplatné pstupení phledávek z titulu předčasně uknčených leasingvých smluv Praha, 30.11.2010 Infrmační memrandum č. 4/3/2009/11 1/9

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD. Účinnost: 25.11.2013. zákonným zástupcům dětí, pracovníkům školy MŠ Holice. Mgr. Mojmír Chytil, ředitel školy

ŠKOLNÍ ŘÁD. Účinnost: 25.11.2013. zákonným zástupcům dětí, pracovníkům školy MŠ Holice. Mgr. Mojmír Chytil, ředitel školy ZŠ a MŠ Olmuc Hlice, Náves Svbdy 41 ŠKOLNÍ ŘÁD pracviště Mateřská škla, Náves Svbdy 38 Zpracvala: Jana Skřivánkvá Účinnst: 25.11.2013 Infrmace pdána: Vydal: záknným zástupcům dětí, pracvníkům škly MŠ Hlice

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE PŘÍKAZ. Č. j.: ÚOHS-S0096/2016/VZ-06824/2016/522/PKř Brno: 22. února 2016

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE PŘÍKAZ. Č. j.: ÚOHS-S0096/2016/VZ-06824/2016/522/PKř Brno: 22. února 2016 *UOHSX0084T2L* UOHSX0084T2L ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE PŘÍKAZ Č. j.: ÚOHS-S0096/2016/VZ-06824/2016/522/PKř Brn: 22. únra 2016 Úřad pr chranu hspdářské sutěže příslušný pdle 112 zákna č. 137/2006

Více

ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 8850-350/2014

ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 8850-350/2014 Oceňvací a znalecká kancelář s.r.. se sídlem Václavské náměstí 832/19, Praha, kancelář Sušilva 1938/26, Přerv tel.: 608 251 025, 776 284 814, 581 331 601, email: vingralek@psudek.cm zapsaná v bchdním rejstříku,

Více

Doprava a přeprava základní pojmy

Doprava a přeprava základní pojmy Dprava a přeprava základní pjmy Dprava je způsb phybvání se bjektů z místa na míst. Jde přemisťvání. Objektem můžu být předměty, sby, zvířata ale třeba i infrmace neb energie. Dpravní technlgie sestávají

Více

METODIKA ZPŮSOBILÝCH VÝDAJŮ OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST

METODIKA ZPŮSOBILÝCH VÝDAJŮ OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST METODIKA ZPŮSOBILÝCH VÝDAJŮ OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST PODPORUJEME VAŠI BUDOUCNOST www.esfcr.cz Identifikační čísl: MAD 95 Přílha OM OP LZZ: D5 Čísl revize: 12 Čísl vydání: 2.1 Stránka:

Více

METODIKA ZPŮSOBILÝCH VÝDAJŮ OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST

METODIKA ZPŮSOBILÝCH VÝDAJŮ OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST METODIKA ZPŮSOBILÝCH VÝDAJŮ OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST PODPORUJEME VAŠI BUDOUCNOST www.esfcr.cz Identifikační čísl: MAD 95 Přílha OM OP LZZ: D5 Čísl revize: 11 Čísl vydání: 2.0 Stránka:

Více

INFORMACE SPOLEČNOSTI V SOUVISLOSTI S POSKYTOVÁNÍM INVESTIČNÍCH SLUŽEB

INFORMACE SPOLEČNOSTI V SOUVISLOSTI S POSKYTOVÁNÍM INVESTIČNÍCH SLUŽEB INFORMACE SPOLEČNOSTI V SOUVISLOSTI S POSKYTOVÁNÍM INVESTIČNÍCH SLUŽEB Generali Investments CEE, investiční splečnst, a.s. Generali Investments CEE, investiční splečnst, a.s. Obsah: 1 ÚVODNÍ USTANOVENÍ...

Více

Příjem a hodnocení žádostí o podporu

Příjem a hodnocení žádostí o podporu Příjem a hdncení žádstí pdpru Seminář pr žadatele ve Specifickém cíli 2.5 Snížení energetické nárčnsti v sektru bydlení Průběžná výzva č. 16 Snížení energetické nárčnsti v sektru bydlení Ing. Barbra Pirtvá

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ *UOHSX0037IM8* UOHSX0037IM8 ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ Č.j.:ÚOHS-S308/2010/VZ-14964/2010/510/OK V Brně dne: 26.11.2010 Úřad pr chranu hspdářské sutěže příslušný pdle 112 zákna č. 137/2006

Více

Ministerstvo vnitra České republiky vyhlašuje Výzvu k předkládání žádostí o finanční podporu v rámci Integrovaného operačního programu

Ministerstvo vnitra České republiky vyhlašuje Výzvu k předkládání žádostí o finanční podporu v rámci Integrovaného operačního programu Ministerstv vnitra České republiky vyhlašuje Výzvu k předkládání žádstí finanční pdpru v rámci Integrvanéh peračníh prgramu 1. Identifikace výzvy Čísl kla výzvy: 03 kntinuální Celkvá částka pr tut výzvu

Více

Vnitřní předpis města Náchoda pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu (mimo režim zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách)

Vnitřní předpis města Náchoda pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu (mimo režim zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách) platná d 1.1.2016 Vnitřní předpis města Náchda pr zadávání veřejných zakázek maléh rzsahu (mim režim zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách) Zadavatel je pvinen ddržvat zásady transparentnsti, rvnéh

Více

POLITIKA CESTOVNÍHO RUCHU V ČR V LETECH 2007-2013 A JEJÍ OČEKÁVANÉ MOŽNOSTI V LETECH 2014-2020

POLITIKA CESTOVNÍHO RUCHU V ČR V LETECH 2007-2013 A JEJÍ OČEKÁVANÉ MOŽNOSTI V LETECH 2014-2020 DOI: 10.5817/CZ.MUNI.P210-6840-2014-101 POLITIKA CESTOVNÍHO RUCHU V ČR V LETECH 2007-2013 A JEJÍ OČEKÁVANÉ MOŽNOSTI V LETECH 2014-2020 TOURISM POLICY IN THE CZECH REPUBLIC IN 2007-2013 AND THE PROSPECTIVE

Více

16. výzva IROP Energetické úspory v bytových domech

16. výzva IROP Energetické úspory v bytových domech 16. výzva IROP Energetické úspry v bytvých dmech 21.1. 2016 Hradec Králvé Ing. Michaela Bržvá Centrum pr reginální rzvj České republiky Specifický cíl 2.5 Cíl: Snížit energeticku nárčnst bytvých dmů Bytvým

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE dle ust. 44 zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, ve znění pzdějších předpisů (dále jen zákn neb ZVZ ) k tevřenému řízení na veřejnu zakázku s názvem Rzšíření Reginální kmunikační

Více

Univerzita Karlova v Praze, KOLEJE A MENZY, Voršilská 1, Praha 1

Univerzita Karlova v Praze, KOLEJE A MENZY, Voršilská 1, Praha 1 Univerzita Karlva v Praze, KOLEJE A MENZY, Vršilská 1, Praha 1 č.j. 18/2013 Praha, dne 10. 1. 2013 SMĚRNICE č. 1/2013 O POSKYTOVÁNÍ OSOBNÍCH OCHRANNÝCH PRACOVNÍCH PROSTŔEDKŮ, MYCÍCH, ČISTÍCÍCH A DEZINFEKĆNÍCH

Více

Strategie přizpůsobení se změně klimatu v podmínkách ČR

Strategie přizpůsobení se změně klimatu v podmínkách ČR Resilience a adaptace na klimaticku změnu v reginálních strategiích Strategie přizpůsbení se změně klimatu v pdmínkách ČR Havlíčkův Brd, 16. 3. 2016 Jakub Hrecký dbr becné chrany přírdy a krajiny Jana

Více

EXTRAKT z mezinárodní normy

EXTRAKT z mezinárodní normy EXTRAKT z mezinárdní nrmy Extrakt nenahrazuje samtnu technicku nrmu, je puze infrmativním materiálem nrmě. Elektrnický výběr pplatků (EFC) Zabezpečené mnitrvání pr autnmní systémy výběru mýtnéh Zkušení

Více

A. TEXTOVÁ ČÁST. ZHOTOVITEL : URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spol. s r.o.

A. TEXTOVÁ ČÁST. ZHOTOVITEL : URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spol. s r.o. M A J E T Í N ÚZEMNÍ PLÁN NÁVRH A. TEXTOVÁ ČÁST ZHOTOVITEL : URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spl. s r.. URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spl. s r.. e-mail: palacka@usbrn.cz 602 00 Brn, Příkp 8 tel.: +420 545

Více

Úplné znění zákona č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách.

Úplné znění zákona č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách. Úplné znění zákna č. 26/2000 Sb., veřejných dražbách. Dne 13.12.2006 byl ve Sbírce záknů, Částka 177, zveřejněn pd č. 546 úplné znění zákna č. 26/2000 Sb., veřejných dražbách, jak vyplývá z pzdějších změn.

Více

FORMULÁŘ ŢÁDOSTI O PŘÍSPĚVEK. Vyplní odbor kultury a cestovního ruchu města Písku: Číselný kód žádosti: Počet získaných bodů:

FORMULÁŘ ŢÁDOSTI O PŘÍSPĚVEK. Vyplní odbor kultury a cestovního ruchu města Písku: Číselný kód žádosti: Počet získaných bodů: FORMULÁŘ ŢÁDOSTI O PŘÍSPĚVEK Vyplní dbr kultury a cestvníh ruchu města Písku: Číselný kód žádsti: Pčet získaných bdů: 511. /1/.. Pznámka: Jedntlivé ple frmuláře jsu uzamčeny pr grafické úpravy. Pkud vám

Více

PRAVIDLA SOUTĚŽE Tesco recepty - soutěž pro zaměstnance

PRAVIDLA SOUTĚŽE Tesco recepty - soutěž pro zaměstnance PRAVIDLA SOUTĚŽE Tesc recepty - sutěž pr zaměstnance A. ÚVODNÍ USTANOVENÍ Prvzvatelem sutěže, který má na starsti technicku a rganizační stránku sutěže, je splečnst Brandz Friendz Prductin s.r.., se sídlem

Více

Zápis z valné hromady TJ Sokol Mohelno dne 23. 2. 2014

Zápis z valné hromady TJ Sokol Mohelno dne 23. 2. 2014 Zápis z valné hrmady TJ Skl Mheln dne 23. 2. 2014 SOKOL / 2014 / Valná hrmada OBSAH 1 ZÁPIS Z VALNÉ HROMADY TJ SOKOL MOHELNO 2014... 2 1.1 Zahájení, přivítání hstů... 2 1.2 Vlba předsednictva, návrhvé,

Více

Referenční obsah kyslíku % O 2. Emisní limit v mgm 3 vztaženo na normální podmínky a suchý plyn CO org. látky jako TOC

Referenční obsah kyslíku % O 2. Emisní limit v mgm 3 vztaženo na normální podmínky a suchý plyn CO org. látky jako TOC 1) Ovzduší 1. Budu ddržvány navržené emisní limity u středníh zdrje znečišťvání vzduší dle tabulky č. 1. Tabulka č. 1 Emisní zdrje a navržené závazné emisní limity Jmenvitý tepelný výkn (MW) Emisní limit

Více

Efektivita českého systému třídění odpadu v kontextu Evropské unie

Efektivita českého systému třídění odpadu v kontextu Evropské unie Efektivita českéh systému třídění dpadu v kntextu Evrpské unie CETA Centrum eknmických a tržních analýz Executive summary Teretická výchdiska: Nakládání s dpady představuje unikátní labratř regulace. Bez

Více

1.3. Požárně bezpečnostní řešení

1.3. Požárně bezpečnostní řešení 1.3. Pžárně bezpečnstní řešení Název akce : Míst : 3.ddělení MŠ přístavba budvy stávající MŠ, bří. Musálků 249, Řepiště kat.ú. Řepiště, par.č.292/2 Žadatel : Charakter akce : Obec Řepiště ul.mírvá 178

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD NOVÝ JIČÍN ODBOR ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ, STAVEBNÍHO ŘÁDU A PAMÁTKOVÉ PÉČE ODDĚLENÍ STAVEBNÍ ÚŘAD Masarykovo náměstí 1, 741 01 Nový Jičín

MĚSTSKÝ ÚŘAD NOVÝ JIČÍN ODBOR ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ, STAVEBNÍHO ŘÁDU A PAMÁTKOVÉ PÉČE ODDĚLENÍ STAVEBNÍ ÚŘAD Masarykovo náměstí 1, 741 01 Nový Jičín MĚSTSKÝ ÚŘAD NOVÝ JIČÍN ODBOR ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ, STAVEBNÍHO ŘÁDU A PAMÁTKOVÉ PÉČE ODDĚLENÍ STAVEBNÍ ÚŘAD Masarykv náměstí 1, 741 01 Nvý Jičín VÁŠ DOPIS ZN.: ZE DNE: NAŠE Č.J.: SP. ZN.: VYŘIZUJE: TEL.:

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 4130-80-2015

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 4130-80-2015 ZNALECKÝ POSUDEK č. 4130-80-2015 bvyklé ceně nemvitsti - pzemku parcel.č. 846 se stavbu garáže na pzem. parc.č. 846, bec Pardubice, k.ú. Svítkv, kres Pardubice, kraj Pardubický Objednavatel znaleckéh psudku:

Více

POZEMEK S OBJEKTEM BYDLENÍ Č.P. 42 SVRČOVEC

POZEMEK S OBJEKTEM BYDLENÍ Č.P. 42 SVRČOVEC ZNALECKÝ POSUDEK č. 19/107/2014 O CENĚ NEMOVITÝCH VĚCÍ POZEMEK S OBJEKTEM BYDLENÍ Č.P. 42 SVRČOVEC (POVINNÍ VLASTIMIL ĎURIŠ A JAROSLAVA ĎURIŠOVÁ EX 660/09119) OBJEDNATEL OCENĚNÍ: ÚČEL OCENĚNÍ: EXEKUTORSKÝ

Více

Závěrečná evaluace JPD 3 zhodnocení přínosu programu v oblasti rozvoje lidských zdrojů ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA

Závěrečná evaluace JPD 3 zhodnocení přínosu programu v oblasti rozvoje lidských zdrojů ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Závěrečná evaluace JPD 3 zhdncení přínsu prgramu v blasti rzvje lidských zdrjů Datum předlžení: 21/11/2008 Tent prjekt je financván z ESF z JPD 3, z prjektu "Závěrečná evaluace JPD 3 Hl. m. Praha - zhdncení

Více

STANOVY SDRUŽENÍ DOCTOR WHO FANCLUB ČR

STANOVY SDRUŽENÍ DOCTOR WHO FANCLUB ČR STANOVY SDRUŽENÍ DOCTOR WHO FANCLUB ČR Článek 1 Název a sídl 1. Dctr Wh FanClub ČR je bčanským sdružením fyzických sb vytvřeným v suladu se záknem č.83/1990 Sb. sdružvání bčanů. Je samstatným právním subjektem

Více

Oprava a modernizace panelového bytového domu Pod Špičákem č.p. 2710 2711, Česká Lípa

Oprava a modernizace panelového bytového domu Pod Špičákem č.p. 2710 2711, Česká Lípa Název stavby: Oprava a mdernizace panelvéh bytvéh dmu Pd Špičákem č.p. 2710 2711, Česká Lípa ÚSTÍ NAD LABEM II/2013 B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA Stupeň: Investr: Zdpvědný prjektant: Veducí prjektu: Vypracval:

Více

ZMĚNA Č. 4 ÚZEMNÍHO PLÁNU BAKOV

ZMĚNA Č. 4 ÚZEMNÍHO PLÁNU BAKOV ZMĚNA Č. 4 ÚZEMNÍHO PLÁNU BAKOV DOKUMENTACE PRO VEŘEJNÉ ŘÍZENÍ Ing. arch. Břetislav Malinvský ARCHINVEST 11/2014 Identifikační údaje přizvatele a zpracvatele Obec, vydávající ÚPD: Měst Bakv nad Jizeru

Více

SMLOUVA. Mgr. Věrou Pálkovou náměstkyní hejtmana kraje

SMLOUVA. Mgr. Věrou Pálkovou náměstkyní hejtmana kraje Ilíilllll',]!! 11! lllll 11111 KUÍ1SP80RnZ6V SMLOUVA MORAVSKOSLEZS KÝ KRAJ - K ^AJBKÝ ÚŘAD ČÍSLO SMI 0$f X-yVYCDOD Mír ATKU) -4- Cfe... zk db. se sídlem: zastupen: 28. října 117, 702 18 Ostrava IC: 70890692

Více

Tvorba jednotného zadání závěrečné zkoušky ve školním roce 2010/2011

Tvorba jednotného zadání závěrečné zkoušky ve školním roce 2010/2011 Tvrba jedntnéh zadání závěrečné zkušky ve šklním rce 2010/2011 bry středníh vzdělání kategrie E pracvní verze 1 Obsah I. Organizace tvrby JZZZ 1. Harmngram tvrby JZZZ 4 2. Činnst autrskéh týmu 6 3. Kntakty

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE *UOHSX008357X* UOHSX008357X ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE PŘÍKAZ Č. j.: ÚOHS-S0114/2016/VZ-07578/2016/521/MŽi Brn 26. únra 2016 Úřad pr chranu hspdářské sutěže příslušný pdle 112 zákna č. 137/2006

Více

Projektový manuál: SME Instrument Brno

Projektový manuál: SME Instrument Brno Prjektvý manuál: SME Instrument Brn 1 Obsah 1. C je SME Instrument?... 3 1.1 Pslání prgramu... 3 1.2 Stručný ppis prgramu... 3 2. C je SME Instrument Brn?... 3 2.1 Prč vznikl SME Instrument Brn... 3 2.2

Více

STŘEDOČESKÝ KRAJ ZPRÁVA O UPLATŇOVÁNÍ ZÁSAD ÚZEMNÍHO ROZVOJE STŘEDOČESKÉHO KRAJE V UPLYNULÉM OBDOBÍ (2012 2016)

STŘEDOČESKÝ KRAJ ZPRÁVA O UPLATŇOVÁNÍ ZÁSAD ÚZEMNÍHO ROZVOJE STŘEDOČESKÉHO KRAJE V UPLYNULÉM OBDOBÍ (2012 2016) STŘEDOČESKÝ KRAJ ZPRÁVA O UPLATŇOVÁNÍ ZÁSAD ÚZEMNÍHO ROZVOJE STŘEDOČESKÉHO KRAJE V UPLYNULÉM OBDOBÍ (2012 2016) návrh pr schválení dle 42 zákna č. 183/2006 Sb., územním plánvání a stavebním řádu (stavební

Více

ÚZEMNÍ PLÁN DAČICE 1

ÚZEMNÍ PLÁN DAČICE 1 ÚZEMNÍ PLÁN DAČICE 1 2 OBSAH TEXTOVÉ ČÁSTI: I. VÝROKOVÁ ČÁST: A. TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNÍHO PLÁNU 1. VYMEZENÍ ZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ... 5 2. KONCEPCE ROZVOJE ÚZEMÍ MĚSTA, OCHRANY A ROZVOJE JEHO HODNOT... 5 2.1.

Více

Dotazník tvoří celkem 25 otázek. Jejich zpracování stanovujeme do 11.2.2013. Garantujeme důvěrnost veškerých získaných informácí.

Dotazník tvoří celkem 25 otázek. Jejich zpracování stanovujeme do 11.2.2013. Garantujeme důvěrnost veškerých získaných informácí. Vážený pane řediteli, Odvláváme se k našemu předešlému rzhvru, kdy jsme splu rzebírali mžnsti vaší splečnsti CEEC Reserch a partnerské splečnsti KPMG specializujících se na stavební sektr pr slvení jedntlivých

Více

SEGMENT SPOTŘEBITEL. (úvěry pro FOO)

SEGMENT SPOTŘEBITEL. (úvěry pro FOO) SEGMENT SPOTŘEBITEL (úvěry pr FOO) I. Základní parametry AKCENTA sptřebitelských úvěrů (definvané záknem č. 145/2010 Sb., sptřebitelském úvěru a změně některých záknů) Výše úvěru : 300.000 Kč až 1.880.000

Více

DŮLEŢITÉ INFORMACE A POJMY:

DŮLEŢITÉ INFORMACE A POJMY: Výzva k účasti v elektrnickém výběrvém řízení pr kmditu Prdej vyřazených sluţebních sbních vzidel SMO (dále též jen Výzva ) 1. Datum knání: DŮLEŢITÉ INFORMACE A POJMY: Sutěţní kl: 14. 6. 2011 d 10:00 hdin.

Více

II. ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU HODONÍN

II. ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU HODONÍN důvdnění Změny č. 1 ÚP Hdnín II. ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU HODONÍN UPRAVENÝ NÁVRH ZHOTOVITEL: URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spl. s r.. URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spl. s r.. e-mail: ciznerva@usbrn.cz

Více

Integrovaný akč ní pla n rozvoje ú zemí MAS Proste jov venkov 2014-2020

Integrovaný akč ní pla n rozvoje ú zemí MAS Proste jov venkov 2014-2020 Integrvaný akč ní pla n rzvje ú zemí MAS Prste jv venkv 2014-2020 Verze 12.2014 Tvrba strategie byl pdpřena v rce 2014 z příspěvku Olmuckéh kraje 1. Ppis implementačníh prcesu na úrvni MAS, typy prjektů,

Více

MMR SLUŽBY MOBILNÍHO OPERÁTORA. nadlimitní veřejná zakázky otevřeného řízení. Česká republika, Ministerstvo pro místní rozvoj

MMR SLUŽBY MOBILNÍHO OPERÁTORA. nadlimitní veřejná zakázky otevřeného řízení. Česká republika, Ministerstvo pro místní rozvoj Základní údaje zadávací dkumentace k veřejné zakázce zadané v zadávacím řízení dle zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, ve znění pzdějších předpisů (dále jen zákn ) Název veřejné zakázky: MMR SLUŽBY

Více

Předpis SŽDC Bp1 o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci. Účinnost od 1. října 2013

Předpis SŽDC Bp1 o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci. Účinnost od 1. října 2013 Předpis SŽDC Bp1 bezpečnsti a chraně zdraví při práci Účinnst d 1. října 2013 Úvd k prezentaci Tat prezentace služí především pr základní seznámení s předpisem Bp1, resp. s jeh bsahem, strukturu a nejdůležitějšími

Více

Materiál pro jednání P ČOS. Cíle P ČOS 2015

Materiál pro jednání P ČOS. Cíle P ČOS 2015 20. P ČOS 20. únra 2015 MATERIÁL Č. 20-06-03 Materiál pr jednání P ČOS Předkládá: Tmáš Kučera, člen P ČOS Cíle P ČOS Na 15. jednání P ČOS jsme věnvali dsti času hvru a v závěru i práci na cílech pr P ČOS

Více

Cenový index nemovitostí

Cenový index nemovitostí Cllateral management Cenvý index nemvitstí Srpen 2015 Úvd Česká spřitelna, a.s. jak 1. banka v České republice zahájila v psledním čtvrtletí rku 2007 měření vývje cen rezidenčních nemvitstí. Metdlgicky

Více

Bohužel nejste jediní. Jak se v této džungli orientovat a jaké jsou možnosti při prodeji nemovitosti se dozvíte na následujících stránkách.

Bohužel nejste jediní. Jak se v této džungli orientovat a jaké jsou možnosti při prodeji nemovitosti se dozvíte na následujících stránkách. SITUACE NA MÍSTNÍM TRHU Na českém trhu panuje nedůvěra v realitní kanceláře a makléře. Spusta makléřů na trhu se chvá nepctivě. Většina realitních makléřů jsu špatní makléři. Dále dchází k bezdůvdnému

Více

Elektrická deska udržující teplo

Elektrická deska udržující teplo Elektrická deska udržující tepl 114.360 114.361 114.362 V1/1209 CZ 1. Obecné infrmace 134 1.1 Infrmace týkající se návdu k bsluze 134 1.2 Vysvětlivky symblů 134 1.3 Zdpvědnst výrbce a záruka 135 1.4 Ochrana

Více

Kotlík na polévku Party

Kotlík na polévku Party Ktlík na plévku Party 100.054 V3/0107-1 - CZ 1. Obecné infrmace 102 1.1 Infrmace týkající se návdu k bsluze 102 1.2 Vysvětlivky symblů 102 1.3 Zdpvědnst výrbce a záruka 102-103 1.4 Ochrana autrských práv

Více

číslo soudního exekutora: 163, IČ: 72074116, DIČ: CZ CZ7560064897, č.ú.: 2200077060/2010

číslo soudního exekutora: 163, IČ: 72074116, DIČ: CZ CZ7560064897, č.ú.: 2200077060/2010 Exekutrský úřad Nvý Jičín, Štefánikva 9, 741 01 Nvý Jičín, Česká republika S u d n í e x e k u t r Mgr. Ing. Mnika Michlvá tel.: 558847012, mbil: 602757870, e-mail: pdatelna@exekucenj.cz, DS: 5phtq8y čísl

Více

Stanovy SKODAMOTOR Veterán Klubu

Stanovy SKODAMOTOR Veterán Klubu Článek 1 Stanvy SKODAMOTOR Veterán Klubu Název, půsbnst, sídl a symbly 1. SKODAMOTOR Veterán Klub (SVK) je samstatným suverénním a dbrvlným bčanským sdružením zájemců v blasti histrie mtrismu, zalžené

Více

Úplná pravidla soutěže v rámci komunikační kampaně Ria MÁNIE

Úplná pravidla soutěže v rámci komunikační kampaně Ria MÁNIE Úplná pravidla sutěže v rámci kmunikační kampaně Ria MÁNIE Účelem tht dkumentu je úplná a jasná úprava pravidel sutěže v rámci sutěže Ria MÁNIE (dále jen "sutěž"). Tat pravidla jsu jediným dkumentem, který

Více

MUBRP009QI6K MĚSTSKÝ ÚŘADBROUMOV odbor stavebního úřadu a územního plánování, třída Masarykova 239, 550 01 Broumov ROZHODNUTÍ

MUBRP009QI6K MĚSTSKÝ ÚŘADBROUMOV odbor stavebního úřadu a územního plánování, třída Masarykova 239, 550 01 Broumov ROZHODNUTÍ MUBRP009QI6K MĚSTSKÝ ÚŘADBROUMOV dbr stavebníh úřadu a územníh plánvání, třída Masarykva 239, 550 01 Brumv SPIS. ZN.: Č.J.: Oprávněná úřední sba TEL: E-MAIL: DATUM: MUBR 8720/2016 ST,ÚP/SD PDMUBR 16388/2016

Více

PROVOZNÍ ŘÁD. Preambule. Článek 1. Článek 2

PROVOZNÍ ŘÁD. Preambule. Článek 1. Článek 2 PROVOZNÍ ŘÁD Závazný prvzní řád pr prdejní akce, jarmarky a farmářské a všebecné trhy, knané na Sfijském nám. Praha 12. Prvzvatel: Tmáš Trnka, Šlikva 549/4, Praha 6 Břevnv, IČO: 150 85 678 Preambule Upravuje

Více

se sídlem Hudcova 78c, Brno 612 00, IČ: 15545881, DIČ: CZ15545881, tel.: 776824201, e-mail: objednavka@statikum.cz Znalecký posudek č.

se sídlem Hudcova 78c, Brno 612 00, IČ: 15545881, DIČ: CZ15545881, tel.: 776824201, e-mail: objednavka@statikum.cz Znalecký posudek č. STATIKUM s.r.. znalecký ústav jmenvaný Ministerstvem spravedlnsti ČR se sídlem Hudcva 78c, Brn 612 00, IČ: 15545881, DIČ: CZ15545881, tel.: 776824201, e-mail: bjednavka@statikum.cz Znalecký psudek č. 1122-105-2014

Více

INFORMACE O NOVÉ VERZI POSKI REAL

INFORMACE O NOVÉ VERZI POSKI REAL INFORMACE O NOVÉ VERZI POSKI REAL Verze 3.3, vydaná 1. 3. 2016 Vážení zástupci realitních kanceláří, Rádi bychm vám představili nvu verzi našeh blíbenéh realitníh sftwaru, která jak vždy, přináší spustu

Více

Projekt Geostat 1B a Sčítání lidu, domů a bytů 2011 Konference k projektu ERRAM CZ-AT

Projekt Geostat 1B a Sčítání lidu, domů a bytů 2011 Konference k projektu ERRAM CZ-AT Prjekt Gestat 1B a Sčítání lidu, dmů a bytů 2011 Knference k prjektu ERRAM CZ-AT Jan Hnner Český statistický úřad, Praha České Budějvice 24. května 2013 SČÍTÁNÍ LIDU, DOMŮ A BYTŮ 2011 Sčítání je vyčerpávající

Více

Co dál po registraci Žádosti o dotaci z PRV???

Co dál po registraci Žádosti o dotaci z PRV??? C dál p registraci Žádsti dtaci z PRV??? Evrpský zemědělský fnd pr rzvj venkva: Evrpa investuje d venkvských blastí. 1. Písemné vyrzumění registraci Žádsti na RO SZIF v Brně: Pté lze: realizvat způsbilé

Více

Koncepce Smart Administration města Mohelnice

Koncepce Smart Administration města Mohelnice Mtt: Smart Administratrin = měkké metdy + tvrdá data Kncepce Smart Administratin města Mhelnice Draft 1.0, 25.1.2010 1. Obsah 1. OBSAH... 2 2. VYMEZENÍ SMART ADMINISTRATION... 3 3. SMART ADMINISTRATION

Více

Téma č. 6 Mzdy, zákonné odvody a daně. Mzdy a zákonné odvody

Téma č. 6 Mzdy, zákonné odvody a daně. Mzdy a zákonné odvody Mzdy a záknné dvdy MZDA pracvně-právní vztah = vztah mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem pracvně-právní vztah se řídí zákníkem práce, kde je uveden, že zaměstnanci za vyknanu práci náleží MZDA je t částka,

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k pdání nabídek Čísl zakázky (bude dplněn MPSV při uveřejnění): Název zakázky: Předmět zakázky (služba, ddávka neb stavební práce): x Chceme se učit, abychm zůstali knkurencí Nákup služeb Datum vyhlášení

Více

AAA AUTO Group zveřejnila své neauditované konsolidované. hospodářské výsledky za první čtvrtletí roku 2010

AAA AUTO Group zveřejnila své neauditované konsolidované. hospodářské výsledky za první čtvrtletí roku 2010 AAA AUTO Grup zveřejnila své neauditvané knslidvané hspdářské výsledky za první čtvrtletí rku 2010 Praha / Budapešť, 31. května 2010 Dle hspdářských výsledků za první čtvrtletí rku 2010, které splečnst

Více

Plán e-bezpečnosti na škole

Plán e-bezpečnosti na škole Tent materiál je výstupem prjektu i-bezpečná škla reg. čísl: CZ.1.07/1.3.50/01.0014. Plán e-bezpečnsti na škle Šklní plán prevence a řešení elektrnickéh násilí Střední škla technická Žďár nad Sázavu 2014

Více

B Ř E Z I N Y Ú Z E M N Í P L Á N A. TEXTOVÁ ČÁST

B Ř E Z I N Y Ú Z E M N Í P L Á N A. TEXTOVÁ ČÁST B Ř E Z I N Y Ú Z E M N Í P L Á N A. TEXTOVÁ ČÁST URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spl. s r.. 602 00 Brn, Příkp 8 Akce: BŘEZINY Územní plán čistpis Evidenční čísl: 27-006-166 Přizvatel: Městský úřad Plička

Více

Ú ř a d m ě s t y s e O k ř í š k y stavební úřad

Ú ř a d m ě s t y s e O k ř í š k y stavební úřad Ú ř a d m ě s t y s e O k ř í š k y stavební úřad Jihlavská 1, 675 21 Okříšky SPIS. ZN.: VYŘIZUJE: TEL.: E-MAIL: UMOK/SU-543/10-M Milstná Jitka 568 839 255 milstna@u.krisky.cz DATUM: 29.9.2010 V Y H L

Více

ŠKOLICÍ PŘÍRUČKA POŽÁRNÍ OCHRANA

ŠKOLICÍ PŘÍRUČKA POŽÁRNÍ OCHRANA 2. lékařská fakulta Univerzity Karlvy v Praze V Úvalu 84, Mtl, Praha 5, PSČ 150 06 ŠKOLICÍ PŘÍRUČKA POŽÁRNÍ OCHRANA Šklicí příručka Pžární chrany Obsah: 1 ÚVOD... 3 2 ODPOVĚDNOSTI NA ÚSEKU POŽÁRNÍ OCHRANY...

Více