Korporátní daně v Evropské unii

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Korporátní daně v Evropské unii"

Transkript

1 Speciální analýzy únr 2013 Krprátní daně v Evrpské unii EU OFFICE Česká spřitelna, a.s. Olbrachtva 1929/ Praha 4 tel.: fax: Jan Jedlička Tmáš Kzelský, Jan Jedlička EU Office České spřitelny EU Iva OFFICE Dluhá Česká spřitelna, a.s. Olbrachtva 1929/62 Helena Chamervá Praha tel.: fax: Tmáš +420 Kzelský

2 Úvd Utužení eknmické integrace a z něj vyplývající harmnizace pravidel v Evrpské unii prnikla i d daňvé blasti. Nicméně týká se zejména nepříméh zdanění, které má jasnu vazbu na fungvání jedntnéh vnitřníh trhu. Pkud by si každá země mhla stanvit libvlně vyské sazby DPH či nepřímých daní (a některé země by tyt daně třeba vůbec neměly), cenvu knkurenceschpnst zbží na vnitřním trhu by pak spíše vlivňvala daňvá plitika země výrbce než jeh pdnikatelský um. U přímých daní důchdvéh typu, mezi které můžeme zařadit krprátní daň (u nás v pdbě daně z příjmů právnických sb) a sbní daň (v ČR má pdbu daně z příjmů fyzických sb), evrpská harmnizace zatím mc nepkrčila. Důvdem je jednak neexistence tak silnéh mtivu, jak je dstranění daňvých překážek pr vlný phyb zbží a služeb, jednak i suverenita každéh členskéh státu. Přímé daně jsu ttiž vysce vnímané, každým eknmickým subjektem pečlivě sledvané a pčítané (ví snad někd ze čtenářů Měsíčníku, klik rčně dvede na dani z přidané hdnty?) a z th titulu pvažvané za citlivé zásahy státu d privátní sféry. Nárdní státy si tudíž stále udržují vlastní suverenitu v blasti příméh zdanění a nechtějí se jí vzdát ve prspěch nadnárdních institucí typu EU. Jelikž se daňvé legislativě hlasuje jednmyslně, každý nárdní stát má práv veta a harmnizace se phybuje velice pmalu. Výjimky se však najdu a týkají se vesměs daňvých aspektů u přeshraničních eknmických aktivit. V dalším textu se budeme věnvat již jen krprátní dani. A t jak p teretické stránce, kde si představíme klíčvé harmnizační a krdinační směrnice v tét blasti, tak zejména p praktické stránce, v rámci které představíme aktuálně platný systém krprátní daně v Evrpské unii a jeh vývj. Legislativní uktvení krprátní daně v Evrpské unii Systém unijní harmnizace v blasti krprátní daně rzhdně není tak dalek jak u DPH či sptřebních daní. Můžeme h pzrvat zejména u zamezvání dvjíh zdanění, částečně pak i v bji prti daňvým únikům. Vedle níže uvedených klíčvých harmnizačních směrnic pak sjedncvání pravidel a jejich výkladu prbíhá i prstřednictvím judikátů Evrpskéh sudníh dvra. Nejvýznamnější směrnice upravující přímé zdanění: 1. Směrnice 2009/133/ES fúzích (The Merge Directive) plným názvem je t Směrnice Rady 2009/133/ES ze dne 19. října 2009 splečném systému zdanění při fúzích, rzděleních, částečných rzděleních, převdech aktiv a výměně akcií týkajících se splečnstí z různých členských států a při přemístění sídla evrpské splečnsti neb evrpské družstevní splečnsti mezi členskými státy vztahuje se na: fúze, rzdělení, převdy aktiv a výměny akcií týkající se splečnstí ze dvu neb více členských států; přemístění statutárníh sídla evrpské splečnsti neb evrpské družstevní splečnsti z jednh členskéh státu d jinéh stanvuje, že fúze, rzdělení neb částečná fúze nejsu důvdem k žádnému zdanění zisků (daným rzdílem mezi skutečnu hdntu převedených aktiv a pasiv a jejich daňvu hdntu) v kamžiku vlastní perace, nýbrž puze pkud je těcht zisků skutečně dsažen určuje, že pkud evrpská splečnst neb evrpská družstevní splečnst přemístí své statutární sídl d jinéh členskéh státu, není t sam sbě důvdem ke zdanění příjmů, zisků neb výnsů jejích splečníků. Nicméně členské státy mhu danit výtěžek vyplývající z buducíh prdeje cenných papírů ze základníh kapitálu evrpské splečnsti neb evrpské družstevní splečnsti přemisťující své statutární sídl STRANA 2 Z 11 EU OFFICE ČS, TEL.:

3 2. Směrnice 2011/96/ES splečném zdanění mateřských a dceřiných splečnstí (The Parent-Subsidiary Directive) cílem je dstranit dvjí zdanění zisku vyplácenéh dceřinu splečnstí sídlící v jednm členském státě mateřské splečnsti (musí mít na dceřiné splečnsti min. 10% pdíl) se sídlem v jiném členském státě základem jsu dvě pravidla: bdrží-li mateřská splečnst d své dceřiné splečnsti rzdělený zisk (nevztahuje se na zisk při likvidaci), členský stát mateřské splečnsti upustí d jeh zdanění neb jej zdaní, ale umžní mateřské splečnsti dečíst d daně příslušnu část daně, která se vztahuje k těmt ziskům, splatnu dceřinu splečnstí z těcht zisků zisk rzdělvaný dceřinu splečnstí její mateřské splečnsti je svbzen d srážkvé daně výše uvedená pravidla zabránění dvjíh zdanění se vztahují i na rzdělvání zisků získaných stálu prvzvnu a rzdělvání zisků firem stálým prvzvnám, které se nacházejí v jiném členském státě než mateřská či dceřiná splečnst 3. Směrnice 2003/49/ES splečném systému zdanění úrků a licenčních pplatků (The Interest and Ryalties Directive) zavádí jedntný systém zdanění úrkvých plateb a licenčních pplatků mezi firmami patřícími d jedné skupiny s cílem zamezení dvjíh zdanění těcht plateb stanvuje, že úrky neb licenční pplatky mající zdrj v členském státě jsu svbzeny d veškerých daní, které na ně jsu frmu srážky u zdrje či na základě daňvéh výměru v daném státě ulženy, pkud skutečný vlastník (příjemce) úrků či licenčních pplatků je splečnstí jinéh členskéh státu (může být i stálu prvzvnu splečnsti umístěnu v jiném členském státu) definuje úrky a licenční pplatky takt: úrky příjmy z phledávek jakéhkliv druhu (zajištěných či nezajištěných zástavním právem; majících či nemajících práv účasti na zisku dlužníka); zvláště, příjmy z cenných papírů a příjmy z bligací neb dluhpisů, včetně prémií a výher, které se vážu k těmt cenným papírům (penále za pžděnu platbu se za úrky nepvažuje) licenční pplatky platby za užití neb za práv na užití průmyslvéh, bchdníh neb vědeckéh zařízení; platby bdržené jak náhrada za užití neb za práv na užití jakéhkliv autrskéh práva k dílu literárnímu, uměleckému neb vědeckému včetně kinematgrafických filmů a pčítačvých prgramů, za užití jakéhkliv patentu, chranné známky, vzru neb mdelu, plánu, tajnéh vzrce neb výrbníh pstupu neb platby za infrmace, které se vztahují na zkušensti nabyté v blasti průmyslvé, bchdní neb vědecké 4. Směrnice 2011/16/EU správní splupráci v blasti daní a zrušení směrnice 77/799/EHS nvá (pvinnst implementace v nárdní legislativě d ) klíčvá směrnice pr blast výměny infrmací relevantních k administraci a vymáhání nárdních pravidel v blasti zdanění týká se všech daní s výjimku DPH, sptřebních daní, cel a plateb na sciální zabezpečení stanvuje kntaktní úřady v každém členském státě pr blast výměny daňvých infrmací (autmatická výměna infrmací, výměna infrmací na vyžádání, výměna infrmací z vlastníh pdnětu), upravuje jejich pvinnsti a vztahy mezi nimi 5. Směrnice 2010/24/EU vzájemné pmci při vymáhání phledávek vyplývajících z daní, pplatků, cel a jiných patření pkrývá blast všech daní (nevztahuje se na dvdy za sciální zabezpečení) a pplatků, ale i náhrad a intervencí v rámci Splečné zemědělské plitiky či dávek v rámci splečnéh trhu s cukrem definuje činnst kntaktních míst v jedntlivých členských státech, pravidla pr pskytvání infrmací daňvých a jiných pdbných phledávkách, ppisuje prces vlastníh vymáhání těcht phledávek včetně řešení sprů a stanvuje pravidelný reprting mezi členskými státy STRANA 3 Z 11 EU OFFICE ČS, TEL.:

4 Splečný daňvý základ firem Evrpská kmise v březnu 2011 zveřejnila návrh, který by firmám půsbícím ve více členských státech EU umžnil vyplnit puze jedn daňvé přiznání prstřednictvím tzv. Knslidvanéh základu daně z příjmů právnických sb (CCCTB). Knslidvaný daňvý základ by se pak pdle zvláštníh vzrce rzdělil mezi země, v nichž firma půsbí a byl by zdaněn příslušnu nárdní sazbu. Pdle předlženéh návrhu by si firmy půsbící ve více členských zemích Evrpy mhly vybrat, zda se při pdávání daňvých přiznání budu řídit nárdními předpisy neb zda vyplní jedntné evrpské daňvé přiznání. Příslušný daňvý úřad by pak pdle zvláštníh vzrce rzdělil základ daně mezi jedntlivé státy, kde firma půsbí. Zhledňvala by se při tm tři kritéria: hmtná aktiva, pčet pracvníků, tržby splečnsti. Na příslušnu část daňvéh základu by se pak uplatnila sazba platná v dané zemi, jejíž výši by si nadále určvaly čistě členské státy. Řada členských zemí se ale bává, že sjedncení daňvéh základu je předstupeň pr buducí tlak na harmnizaci sazby daně, a také prt d dnešních dní plán zůstává ve stadiu legislativníh návrhu. Sazby krprátních daní v Evrpské unii Vývj sazeb krprátní daně, v České republice známé spíše jak daň z příjmů právnických sb, se v psledních letech v Evrpské unii dčkal mnha změn, ať už t byl v jejich výši, či změn v blasti výjimek, přirážek či lkálních sazeb. V zemích Evrpské unie je nynější trend zvyšvání nepřímých daní (viz Daň z přidané hdnty v Evrpské unii Měsíčník EU aktualit leden 2013) velmi ppulární u členských vlád, i z th důvdu, že zvýšení nepřímých daní nemusí mít na dmácí eknmiku takvý negativní vliv, jak může představvat zvýšení přímých daní. Naprti tmu vývj výše sazeb krprátní daně má však v rámci Evrpské unie velmi patrný klesající trend. Tyt přímé daně jsu čast sledvány i z důvdu přívětivsti danéh reginu či země pr splečnsti v rámci rzhdvání výhdnsti či nevýhdnsti zde investvat. Není t však jen phled na tzv. daňvé ráje, ale určitě t je i knkurenceschpnsti a nastavení pravidel a pdpry pdnikání v jedntlivých státech. Vždyť právě mžnstí pdpry pdnikání mají vlády mnh. V České republice je krprátní daň definvána v Zákně č. 86/1992 Sb., daních z příjmů. Jedná se knkrétně druhu část tht zákna ( 17 až 21), a t Daň z příjmů právnických sb. V jedntlivých paragrafech jsu ppsány náležitsti tht zákna, ať už jsu t pplatníci daně z příjmů právnických sb, zdaňvací bdbí, předmět daně, svbzení d daně, základ daně a plžky snižující základ daně a sazba daně. I když je trend snižvání daní právnických sb v Evrpské unii dluhdbý a zřetelný, neděje se tak u všech zemí a tak vznikají velké rzdíly u aktuálních sazeb. Nejnižší základní sazbu daně z příjmů firem mají v Bulharsku a Kypru shdně s 10% sazbu, následuje je Irsk s 12,5% sazbu. Na pačném knci stjí státy Belgie (sazba krprátní daně 33 %), Francie (33,33 %), Španělsk (30 %) a Malta s 35 %, která splečně s Francií má ještě jeden prim. Není t jen vyská sazba základní daně z příjmů právnických sb, ale i pčet změn. Francie i Malta mají základní sazbu ve stejné výši minimálně už d rku Průměr v Evrpské unii je u základní daně necelých 22 %, v případě celkvé sazby krprátní daně asi 2 prcentní bdy vyšší. Aktuální sazby krprátní daně v EU Daň z příjmů právnických sb je v České republice 19 % a tedy pd průměrem Evrpské unie. Sazbu krprátní daně ve výši 19 % má i Plsk a měl ji i susední Slvensk, ale t se vydal pačnu cestu než většina států EU, a t cestu zvýšení krprátní daně. Daň z příjmů právnických sb na Slvensku navýšili 4 prcentní bdy na 23 %. STRANA 4 Z 11 EU OFFICE ČS, TEL.:

5 V Německu mají sice 15% základní sazbu, ale krmě ní využívají i slidární přirážku a lkální zdanění, celkvá sazba je pak vyšší než u nás (19 %). Vzhledem k tmu, že v některých členských státech je k základní sazbě připčtena přirážka neb lkální daň mhu být sazby krprátních daní v některých blastech ještě vyšší stejně jak v případě Německa. Aktuální sazby krprátních daní členských států EU k lednu 2013 Základní Celkvá* Belgie 33% 33,99% Bulharsk 10% 10% Česká republika 19% 19% Dánsk 25% 25% Estnsk 21% 21% Finsk 24,5% 24,5% Francie 33,33% 37,06% Irsk 12,5% 12,5% Itálie 27,5% 31,4% Kypr 10% 10% Litva 15% 15% Ltyšsk 15% 15% Lucembursk 21% 30,8% Maďarsk 19% 20,86% Malta 35% 35% Německ 15% 30,95% Nizzemsk 25% 25% Plsk 19% 19% Prtugalsk 25% 30% Rakusk 25% 25% Rumunsk 16% 16% Řeck 20% 20% Slvensk 23% 23% Slvinsk 17% 17% Spjené králvství 24% 24% Španělsk 30% 35,3% Švédsk 22% 22% Zdrj: ZEW, EK (DG TAXUD); KPMG; Delitte; *Obecná krprátní daň navýšena různými přirážkami či lkálními daněmi Přehled jedntlivých sazeb krprátních daní u států Evrpské unie nám přibližuje předchzí tabulka. Některé státy (zhruba čtvrtina z členských států EU), jak už byl zmíněn výše, k becné či základní sazbě připčítávají různé přirážky (někdy i dčasné jak například v případě Kypru, který připčítával v minulých letech k základní sazbě ještě tzv. příspěvek na branu neb v Prtugalsku v rámci eknmické krize) či lkální sazby. Například Belgie svu 33% základní krprátní daň zvyšuje 3% přirážku. V Lucembursku mají nejen 7% přirážku, ale i lkální sazbu ve výši ddatečných 6,75 %, takže se celkvá sazba může vyšplhat až na 30,8 %. Lkální ddatečné sazby jsu ještě využívány v těcht zemích: Maďarsk, Itálie, Francie, Španělsk, Německ. STRANA 5 Z 11 EU OFFICE ČS, TEL.:

6 Německé specifikum navíc spčívá ještě v slidární 5,5% přirážce, která je určena na financvání nákladů znvusjedncení země. Krmě výše zmíněných přirážek či lkálních ddatečných daní využívají některé země i snížené sazby u daní z příjmů právnických sb. Můžeme se na t dívat jak na určité prgresivní zdanění neb i z pačnéh hlediska jak na pdpru určitých blastí, například malých a středních pdniků, pdniků s nižším ziskem či bratem. Takvét frmy pdpry jsu určitě velmi důležité, tázka je, jestli t pak jen nepřináší další nepřehlednsti či mžné snahy bcházení systému za účelem vejít se d záknných pravidel za účelem mžnsti využívat těcht snížených sazeb krprátních daní neb se vlastně vyhnut určité prgresi, cž jsu vlastně jen dva phledy na jednu věc. Země s více než jednu sazbu krprátní daně Mezi země uplatňující prgresivní zdanění či snížené sazby daně např. patří (viz např. KPMG; Jan Širký Daně v Evrpské unii, (2012) ISBN ): Belgie Obecná sazba krprátní daně je stanvena na 33 % respektive na 33,99 % s 3% přirážku. Malé a střední pdniky (z minimálně 50 % vlastněné jedntlivci) s příjmem nižším než 322,5 tis. eur můžu při splnění určitých pdmínek být předmětem snížených sazeb rzlišených dle výše zdanitelnéh příjmu. Litva Základní sazba krprátní daně činí 15 %. Sníženu sazbu ve výši 5 % je mžn uplatnit v malých pdnicích d 10 zaměstnanců a s příjmem nepřesahujícím 1 mil. LTL (byl zvýšen d 1. ledna 2012 z 0,5 mil. LTL). Ltyšsk Mikrpdniky v Ltyšsku mhu uplatňvat 9% sazbu, základní sazba daně ze zisku je stanvena na 15 %. Francie Základní sazba daně ze zisku krprací je 33,33 %. Pr malé a střední pdniky s bratem d 7,63 mil. eur (z minimálně 75 % vlastněné jedntlivci) je stanvena snížená sazba ve výši 15 % z prvních 38,12 tisíc eur zisku. Lucembursk Základní sazba daň ze zisku firem 21 % je zvýšena 7% přirážku d zaměstnaneckéh fndu a ddatečnu sazbu 6,75 % v závislsti na lkalitě. Pr splečnsti s příjmem d 15 tisíc eur činí becná sazba 20 %. Maďarsk Také v Maďarsku je uplatňvána nižší sazba ve výši 10 % pr splečnsti se zdanitelným příjmem d 500 mil. HUF. Základní sazba krprátní daně činí 19 %. Plánvaná změna na sjedncení na 10 % asi nebude ještě prvedena a čekává se, že pr rk 2013 budu bě sazby zachvány. Nizzemsk Sazba daně ze zisku firem je snížena 5 prcentních bdů ze zisku d 200 tisíc eur. Nad tut hranici platí základní sazba krprátní daně 25 %. Prtugalsk Prgresivní zdanění se uplatňuje nad základní sazbu 25 % krprátní daně d 3 d 5 % dle výše příjmů (1,5 mil. eur 7,5 mil. eur). Rumunsk Mikrpdniky mhu uplatňvat 3% sazbu namíst krprátní daně ve výši 16 %. Spjené králvství Ve Spjeném králvství mají něklik sazeb daně ze zisků krprací. Výše sazby se dvíjí d výše zdanitelnéh zisku. Hlavní sazba daně je 24 % (d 1. dubna 2012) pr krprace se zdanitelným ziskem nad 1,5 mil. GBP. Pr splečnsti se ziskem d 0,3 mil. GBP je uplatňvána 20% sazba krprátní daně. STRANA 6 Z 11 EU OFFICE ČS, TEL.:

7 Francie Španělsk Malta Belgie Itálie Prtugalsk Lucembursk Dánsk Nizzemsk Rakusk Finsk Spjené králvství Průměr za EU Slvensk Švédsk Estnsk Maďarsk Řeck Česká republika Plsk Slvinsk Rumunsk Litva Ltyšsk Irsk Bulharsk Kypr Německ KORPORÁTNÍ DANĚ V EVROPSKÉ UNII ÚNOR 2013 Splečnsti se zdanitelnými zisky mezi 0,3 1,5 mil. GBP jsu zdaněny na psuvné stupnici mezi hlavní sazbu a sazbu pr malé zisky. Na 1. dubna 2013 je plánván další snížení základní sazby daně ze zisku krprací na 23 %. V rce 2010 byla tat sazba ve výši 28 %, v rce 2011 byla snížena dva prcentní bdy na 26 % a další dva v rce Španělsk Splečnsti d rčníh bratu d 10 mil. eur mají zdanění d 300 tisíc eur zdanitelnéh příjmu ve výši 25 % a nad tut částku už jsu zdaněni základní 30% sazbu daně ze zisku firem. Pr pdniky d 25 zaměstnanců je uplatňvána 20% sazba d 300 tisíc eur zdanitelnéh příjmu, nad tut hranici je uplatňvána 25% sazba. Vývj sazeb krprátních daní v Evrpské unii Jak už byl zmíněn v úvdu, změn u sazeb daní ze zisků firem v některých státech prběhl mnh. V rámci Evrpské unie je velmi patrný trend snižvání těcht sazeb a ulehčení tak pdnikatelské sféře. Kmpenzace výpadků d státníh rzpčtu jsu pak čast řešeny skrz zvyšvání sazeb nepřímých daní. Hrubu představu výši snižvání sazeb krprátních daní nám dá rzdíl průměru Evrpské unie u základních sazeb mezi rky 2000 a 2013, kdy pkles činil více jak sm prcentních bdů na nynějších zhruba 23 % (u celkvé sazby daně z příjmů firem t činí dva prcentní bdy více). Pkles v průměru EU nastal krmě rku 2009 každrčně. Vývj celkvých sazeb krprátních daní v Evrpské unii Zdrj: ZEW, EK (DG TAXUD); KPMG; Taxatin trends in the Eurpean Unin V rce 2009 i v reakci na prbíhající krizi zvýšili v Litvě sazbu krprátní daně pět prcentních bdů (aby ji v následujícím rce pět snížili na úrveň rku 2008), cž převýšil čtyři snížení u statních států v témže rce. Některé státy šly cestu jedntlivých a čast citelných snížení základních sazeb daně ze zisku firem, jak například v Rakusku v rce prcentních bdů neb v Německu 15 p. b. v rce 2001 a 10 p. b. v rce 2008, neb pstupným snižváním, čast i v něklika p sbě jducích letech (Česká republika, Slvinsk, Bulharsk). Největší snížení ve sledvaném bdbí let 2000 až 2013 činí 25 prcentních bdů v Německu u becné sazby krprátní daně. Nutn však pdtknut, že v Německu využívali a využívají slidární přirážky a různé lkální daně. Také v Bulharsku, na Kypru a v Řecku prběhl ve sledvaném bdbí znatelný pkles ve výši 15 p.b. Ve Francii (33,33 %) a na Maltě (35 %) nedšl v daném bdbí u základních sazeb daně z příjmů firem k žádným změnám. STRANA 7 Z 11 EU OFFICE ČS, TEL.:

8 Jen v Maďarsku dšl v rámci něklika změn k výslednému nárůstu mezi rky 2000 a 2013 jeden prcentní bd. Vzhledem k tmu, že průměr za EU v základní sazbě krprátní daně byl v rce 2000 zhruba 30 % a u Maďarska byla sazba daně z příjmů právnických sb 18 %, stále je maďarských 19 % pd dnešním průměrem EU. Pkud se však na změny, či ve většině případů spíše snižvání, pdíváme z phledu jedntlivých let a ne v rámci členských států, zjistíme, že ve sledvaném bdbí let 2000 a 2013 prběhl průměrně šest změn v jednm rce u základních sazeb daní z příjmů právnických sb. I v pčtu změn však můžeme sledvat určitý vývj. Od rku 2000 d rku 2006 se pčet změn sazeb krprátních daní pstupně zvyšval, až na deset změn v rce Země EU šly hlavně cestu snižvání a t čast i velmi citelným snížením, jak třeba v případě Německa, Litvy, Ltyšska či Kypru. Od rku 2007 se však jejich pčet pět pstupně snižuje. V psledních třech letech t už byl klem 3 změn. Je mžné, že státy už stačily dstatečně snížit či změnit sazby krprátní daně, takže i v dalších letech za předpkladu absence nenadálých změn jich bude jen něklik mál rčně. Pčet navýšení u základních sazeb v daném bdbí u členských států Evrpské unie by se dal spčítat na prstech jedné ruky a čast tat navýšení byla kmpenzvána snížením v následujících letech. Čas ukáže, jestli t bude i případ našeh výchdníh suseda. Na Slvensku zvýšili s účinnstí d 1. ledna 2013 sazbu daně z příjmů právnických sb čtyři prcentní bdy na nynějších 23 %. Uvidíme, jestli t byl krk zpátky či vpřed a statní státy budu tht příkladu následvat, či t bude jen takvý cimrmanvský úkrk stranu a sazba se třeba už v příštím rce pět sníží. V dnešní dbě, kdy ještě dznívá hspdářské krize a dle Evrpské centrální banky čekáváme jen mírné živění na tent rk, může být tt snížení pdtrhnutím slvenské eknmiky. Cestu snížení šly státy jak Švédsk 4,3 prcentní bdy a Slvinsk jeden prcentní bd. Nynější sazba daně z příjmů firem je tedy na Slvinsku 17 %. Tat sazba by se měla v následujících letech snižvat rčně vždy jeden prcentní bd, až by měla v rce 2015 dsáhnut 15 % a na tét úrvni setrvat. Vývj sazeb daně z příjmů právnických sb v České republice Sazby daně z příjmů právnických sb pršly za dbu existence samstatné České republiky mnha změnami. Od rku 1993 vstupil v platnst jedenáct změn. Přehled vývje sazeb DPPO v ČR Rk Sazba daně % % % % % % % % % % % % Zdrj: Ministerstv financí ČR V České republice prběhl d rku 1993, kdy sazba DPPO byla 45 %, až ddnes (19 % sazba DPPO) sice mnh změn, ale tyt změny nebyly nijak skkvé. Všechny změny snižvaly tu předchzí sazbu, ale nikdy t nebyl více jak 4 prcentní bdy. Snižvání sazeb daně z příjmů firem prbíhá i v rámci Evrpské unie, ale trend pklesu byl u nás přeci jen rychlejší než za průměr EU. STRANA 8 Z 11 EU OFFICE ČS, TEL.:

9 Vývj celkvých sazeb daně z příjmu právnických sb v ČR a průměru v EU ČR EU Zdrj: ZEW, EK (DG TAXUD); KPMG; Taxatin trends in the Eurpean Unin, Ministerstv vnitra ČR I když se sazby DPPO v České republice snižují, na pdílu krprátních daní v % z HDP neb na celkvém zdanění se t mc neprjevuje. Vývj inkasa daně z příjmů právnických sb se však u nás dle dat Ministerstva financí mezi rky 1997 (41 mld. Kč) d rku 2008 (173 mld. Kč) stále (až na rk 2006 s mírným pklesem) zvyšval. Pté i v rámci prbíhající hspdářské krize se vybral v rce mld. Kč méně než v předchzím rce. V dalších letech se inkas daně z příjmů právnických sb phybval klem 110 mld. Kč. Prakticky pdbný vývj měl i celkvé inkas vybraných daní v ČR. Příjmy státníh rzpčtu z DPPO činily 86,30 mld. Kč z celkvých 863,86 mld. Kč daňvých příjmů v rce Česká republika byla jedna z mála členských zemí, která mezi rky 2000 a 2010 navýšila pdíl zdanění DPPO na celkvém zdanění. Pdíl krprátních daní v % z HDP a z celkvéh zdanění v letech 2000 a 2010 % z HDP % z celkvéh zdanění Belgie 3,2 2,7 7,1 6,2 Bulharsk 2,7 1,9 8,6 7,0 Česká republika 3,3 3,4 9,8 10,0 Dánsk 3,3 2,7 6,6 5,8 Německ 2,9 2,2 7,1 5,8 Estnsk 0,9 1,4 2,9 4,0 Irsk 3,7 2,6 12,0 9,1 Řeck 4,1 2,4 12,0 7,7 Španělsk 3,1 1,8 9,2 5,8 Francie 2,8 1,9 6,3 4,4 Itálie 2,4 2,3 5,9 5,5 Kypr 6,2 6,2 20,9 17,4 Ltyšsk 1,6 1,0 5,3 3,5 Litva 0,7 1,0 2,3 3,7 Lucembursk 7,0 5,7 17,8 15,5 Maďarsk 2,2 1,2 5,6 3,1 Malta 2,9 6,5 10,4 19,6 Nizzemsk 4,3 2,3 10,9 6,0 Rakusk 2,2 2,0 5,0 4,8 Plsk 2,4 2,0 7,5 6,3 Prtugalsk 3,7 2,8 12,0 9,0 Rumunsk 3,0 2,3 9,8 8,5 STRANA 9 Z 11 EU OFFICE ČS, TEL.:

10 Slvinsk 1,2 1,9 3,1 5,0 Slvensk 2,6 2,5 7,7 8,9 Finsk 5,9 2,5 12,5 6,0 Švédsk 3,8 3,4 7,3 7,5 Spjené králvství 3,6 3,1 9,7 8,7 EU-27 (vážený průměr) 3,1 2,4 7,7 6,2 Zdrj: Taxatin trends in the Eurpean Unin, Eurstat Efektivní sazba krprátní daně Předchzí část se věnvala hlavně vývji a srvnávání statutárních sazeb krprátních daní z příjmů jedntlivých členských států Evrpské unie. U některých států však tyt sazby spadají d různých systémů, ať už k základní sazbě přičítáme různé přirážky či lkální sazby daně atd. Krmě srvnávání jejich záknných sazeb můžeme pužít i tzv. efektivní zdaňvání krprací (Více též třeba: Blechvá, B. Metdy a nástrje pr hdncení daňvéh zatížení právnických sb (krprací); Szarwská, I. Jak vyské je krprátní daňvé zatížení; Širký, J. Daňvé terie s prakticku aplikací). Efektivní průměrná daňvá sazba v % Belgie 34,5 26,6 Bulharsk 28,1 9,0 Česká republika 23,6 16,7 Dánsk 28,3 22,0 Německ 40,4 28,2 Estnsk 20,4 16,5 Irsk 9,4 14,4 Řeck 30,4 17,5 Španělsk 36,5 32,4 Francie 36,6 34,2 Itálie 31,3 25,1 Kypr 27,5 11,2 Ltyšsk 22,7 12,2 Litva 19,1 12,7 Lucembursk 32,6 24,9 Maďarsk 19,7 19,3 Malta 32,2 32,2 Nizzemsk 32,3 27,5 Rakusk 29,7 23,0 Plsk 27,1 17,5 Prtugalsk 31,5 27,1 Rumunsk 22,7 14,8 Slvinsk 20,9 16,4 Slvensk 25,8 16,8 Finsk 27,2 23,2 Švédsk 23,8 23,2 Spjené králvství 28,7 25,2 EU-27 27,5 21,1 Zdrj: Evrpská kmise (DG TAXUD), ZEW Zentrum für Eurpäische Wirtschaftsfrschung. STRANA 10 Z 11 EU OFFICE ČS, TEL.:

11 Efektivní zdaňvání krprací ttiž vlivňuje nejen výše sledvaných sazeb statutárních krprátních daní, ale také další daňvé aspekty určující celkvu výši efektivně placených daní. Metd sledvání a stanvvání je něklik. ZEW (Zentrum für Eurpäische Wirtschaftsfrschung) v prjektu pr Evrpsku kmisi TAXUD sledují efektivní průměrnu daňvu sazbu (EATR Effective Avarage Tax Rate). Průměrná efektivní sazba v Evrpské unii klesla z 27,5 % v rce 2000 na 21,1 % v rce ZÁVĚR Sazby a vývj krprátních daní jsu v jedntlivých státech pečlivě sledvané, prtže jejich výše hraje velku rli při rzhdvání bchdních splečnstí alkaci investic. Nejsu t však jen sazby, ale becně slžitst daňvých systémů jedntlivých zemí, které mhu lákat či napak drazvat zahraniční investry. Jednu z významných charakteristik slžitsti daňvéh systému je i jeh prměnlivst v čase, tedy jak čast jsu daňvé zákny nvelizvány. Určitým měřítkem tét charakteristiky může být četnst změn sazby daně. Například Česká republika d rku 1993 ze 45% sazby daně z příjmů právnických sb snížila tut daň v rámci 11 změn na dnešních 19 %. Trend snižvání však není patrný jen u nás, ale v rámci celé Evrpské unie. Průměr členských států Evrpské unie je u sazby daně z příjmů firem u základní sazby zhruba 22 % a u celkvé sazby (nebť některé státy využívají různé frmy přirážek či lkálních sazeb) je t necelé dva prcentní bdy více. Za psledních 13 let se tat průměrná sazba krprátní daně v EU snížila zhruba sm prcentních bdů. I ve skupině členských zemí můžeme nalézt plavce prti prudu. Příkladem je Slvensk. Naši výchdní susedé s účinnstí d 1. ledna 2013 zvýšili sazbu daně z příjmů právnických sb čtyři prcentní bdy na nynějších 23 %. Nminální sazba krprátní daně má výhdu v její přehlednsti a transparentnsti. Nicméně samtná výše sazby nemůže dknale vypvídat výši zdanění, nebť v každé zemi je aplikvána na různě vypčítaný daňvý základ. Tent handicap dstraňuje analytický nástrj efektivní průměrná sazba daně, která se vypčítává speciálními metdami. I při její aplikaci ale můžeme učinit závěr, že krprátní daně v EU v čase klesají. Uvidíme, jakým směrem se bude celkvý trend krprátních daní vyvíjet d buducna, ale snad se naše malá země v srdci Evrpy v knkurenci neztratí a bude nejen atraktivní pr zahraniční investry, ale i vstřícná pr místní pdniky. Tat publikace je pvažvána za dplňkvý zdrj infrmací pskytnutých našim klientům. Na infrmace uvedené v ní nelze phlížet tak, jak by šl údaje nezvratné a nezměnitelné. Publikace je zalžena na nejlepších infrmačních zdrjích dstupných v dbě tisku. Pužité infrmační zdrje jsu všebecně pvažvané za splehlivé, avšak Česká spřitelna, a.s. ani její pbčky či zaměstnanci neručí za správnst a úplnst infrmací. Autři pvažují za slušnst, že při pužití jakékliv části tht dkumentu, bude uživatelem infrmací tent zdrj uveden.

Daňový. Zpravodaj vznikl ve spolupráci se členem AMSP ČR společností Akont mezinárodní daňové poradenství, (WWW.AKONT.CZ) Kontakt pro Vaše dotazy:

Daňový. Zpravodaj vznikl ve spolupráci se členem AMSP ČR společností Akont mezinárodní daňové poradenství, (WWW.AKONT.CZ) Kontakt pro Vaše dotazy: Čísl: 1/2015 Datum vydání: 9.2.2015 Daňvý gg zpravdaj Obsah I. NOVINKY V ZÁKONĚ Č. 586/1992 SB., O DANÍCH Z PŘÍJMŮ...2 II. NOVINKY V ZÁKONĚ Č. 235/2004 SB., O DANI Z PŘIDANÉ HODNOTY...3 III. NOVINKY V

Více

Novela zákona o investičních pobídkách pozitivní změny

Novela zákona o investičních pobídkách pozitivní změny Nvela zákna investičních pbídkách pzitivní změny Prezident republiky Milš Zeman pdepsal 1. dubna nvelu zákna investičních pbídkách a suvisejících záknů. Změny nabudu účinnsti d 1. května. Návrh pršel ve

Více

AAA AUTO Group zveřejnila své neauditované konsolidované. hospodářské výsledky za první čtvrtletí roku 2010

AAA AUTO Group zveřejnila své neauditované konsolidované. hospodářské výsledky za první čtvrtletí roku 2010 AAA AUTO Grup zveřejnila své neauditvané knslidvané hspdářské výsledky za první čtvrtletí rku 2010 Praha / Budapešť, 31. května 2010 Dle hspdářských výsledků za první čtvrtletí rku 2010, které splečnst

Více

E-učebnice Ekonomika snadno a rychle BURZY A BURZOVNÍ OBCHODY

E-učebnice Ekonomika snadno a rychle BURZY A BURZOVNÍ OBCHODY E-učebnice Eknmika snadn a rychle BURZY A BURZOVNÍ OBCHODY Histrie burz 1. bdbí první burzy se bjevily už ve středvěku v Benátkách, Miláně a Flrencii pzději ve městě Bruggy, zalžená Van der Bursem a dtud

Více

Metodická pomůcka. Využívání záruk ČMZRB k zajišťování bankovních úvěrů

Metodická pomůcka. Využívání záruk ČMZRB k zajišťování bankovních úvěrů Metdická pmůcka Využívání záruk ČMZRB k zajišťvání bankvních úvěrů Cílem pmůcky je minimalizvat pdíl případů, kdy je nutn zamítnut žádst pskytnutí záruky z důvdu nesuladu s klíčvými pdmínkami prgramu pdpry.

Více

Projektový manuál: SME Instrument Brno

Projektový manuál: SME Instrument Brno Prjektvý manuál: SME Instrument Brn 1 Obsah 1. C je SME Instrument?... 3 1.1 Pslání prgramu... 3 1.2 Stručný ppis prgramu... 3 2. C je SME Instrument Brn?... 3 2.1 Prč vznikl SME Instrument Brn... 3 2.2

Více

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332 Evrpská unie Hlubec - menu vprav nahře: Zpět (návrat na předchzí stranu), Úvdní stránka, Nápvěda, Knec aplikace Slv úvdem C je EU? Slv autrů O prgramu Histrie EU Úvd Zásadní smluvy Pařížská smluva Římské

Více

Smlouva o obchodním zastoupení

Smlouva o obchodním zastoupení Smluva bchdním zastupení Zastupený CZ.NIC, z. s. p.. sídl Americká 23, 12000 Praha 2 IČ 67985726 DIČ CZ67985726 zastupený Mgr. Ondřejem Filipem, výknným ředitelem sdružení a Obchdní zástupce Se sídlem

Více

Efektivita českého systému třídění odpadu v kontextu Evropské unie

Efektivita českého systému třídění odpadu v kontextu Evropské unie Efektivita českéh systému třídění dpadu v kntextu Evrpské unie CETA Centrum eknmických a tržních analýz Executive summary Teretická výchdiska: Nakládání s dpady představuje unikátní labratř regulace. Bez

Více

Pražské služby, a.s. Analýza ekonomické situace s ohledem na realizaci záměru propachtování části podniku ve prospěch TSK, a.s. - Manažerské shrnutí -

Pražské služby, a.s. Analýza ekonomické situace s ohledem na realizaci záměru propachtování části podniku ve prospěch TSK, a.s. - Manažerské shrnutí - Pražské služby, a.s. Analýza eknmické situace s hledem na realizaci záměru prpachtvání části pdniku ve prspěch TSK, a.s. - Manažerské shrnutí - Říjen 2014 1 Manažerské shrnutí 1.1 Předmět a cíle prjektu

Více

Konzultační materiál č. 1/2015 Přiměřený zisk PŘIMĚŘENÝ ZISK OHROŽUJE POSKYTOVATELE HRANICE PRO PŘIMĚŘENÝ ZISK?

Konzultační materiál č. 1/2015 Přiměřený zisk PŘIMĚŘENÝ ZISK OHROŽUJE POSKYTOVATELE HRANICE PRO PŘIMĚŘENÝ ZISK? Knzultační materiál č. 1/2015 Přiměřený zisk PŘIMĚŘENÝ ZISK OHROŽUJE POSKYTOVATELE HRANICE PRO PŘIMĚŘENÝ ZISK? I. Pjem aneb c se jedná (článek IX. Metdiky) Zisk = skutečné výnsy mínus skutečné náklady

Více

CAR FLEET SERVICE ŘEŠENÍ PRO VÁŠ VOZOVÝ PARK. Tomáš Kabrhel

CAR FLEET SERVICE ŘEŠENÍ PRO VÁŠ VOZOVÝ PARK. Tomáš Kabrhel ŘEŠENÍ PRO VÁŠ VOZOVÝ PARK Tmáš Kabrhel 1 T že dkáže ptimalizvat a ušetřit firemní klientele náklady na servis a pravy vzidel jen dkladuje neustále se rzšiřující se pčet vzidel ve správě včetně rzšiřující

Více

Zákon o zdravotních pojišťovnách

Zákon o zdravotních pojišťovnách Zákn zdravtních pjišťvnách Důvdy ke změně Nestandardní právní frma zdravtních pjišťven Nedstatečné a nejasné vymezení pdmínek pr vznik a zánik zaměstnaneckých zdravtních pjišťven Nedstatečně vymezené pdmínky

Více

Udržitelné stavební investice v ČR do roku 2020

Udržitelné stavební investice v ČR do roku 2020 Udržitelné stavební investice v ČR d rku 2020 Stavebnictví v kntextu nárdníh hspdářství Studie Udržitelné stavební investice v ČR d rku 2020 Studie Cíle studie: Upzrnit dbrnu veřejnst na situaci v Evrpě

Více

Konzultace o dalším směřování evropského práva obchodních společností

Konzultace o dalším směřování evropského práva obchodních společností EVROPSKÁ KOMISE Generální ředitelství pr vnitřní trh a služby KAPITÁL A SPOLEČNOSTI Správa a řízení splečnstí, splečenská dpvědnst Knzultace dalším směřvání evrpskéh práva bchdních splečnstí Úvd Evrpské

Více

Pokyn č. GFŘ - D - 9

Pokyn č. GFŘ - D - 9 GENERÁLNÍ FINANČNÍ ŘEDITELSTVÍ Lazarská 15/7, 11722 Praha I Sekce metdiky a výknu daní Odbr svdných agend Č.j. 23356/12-3330 Pkyn č. GFŘ - D - 9 k rzhdvání ve věci žádstí prminutí dvdů a penále za prušení

Více

Zpracoval: Zrevidoval: Schválil: Jméno Podpis Jméno Podpis Jméno Podpis

Zpracoval: Zrevidoval: Schválil: Jméno Podpis Jméno Podpis Jméno Podpis Tabulka 1 - Evidence prcesu přípravy, schválení a revizí (kapitly) Metdickéh pkynu pr přípravu pdkladů pr psuzení finančníh zdraví žadatele Vydání č. Platné d 1 3. 1. 2008 Zpracval: Zrevidval: Schválil:

Více

SMĚRNICE č. 5 ŠKOLENÍ ZAMĚSTNANCŮ, ŽÁKŮ A DALŠÍCH OSOB O BEZPEČNOSTI A OCHRANĚ ZDRAVÍ PŘI PRÁCI (BOZP)

SMĚRNICE č. 5 ŠKOLENÍ ZAMĚSTNANCŮ, ŽÁKŮ A DALŠÍCH OSOB O BEZPEČNOSTI A OCHRANĚ ZDRAVÍ PŘI PRÁCI (BOZP) Název Čísl Vlastník SMĚRNICE č. 5 ŠKOLENÍ ZAMĚSTNANCŮ, ŽÁKŮ A DALŠÍCH OSOB O BEZPEČNOSTI A OCHRANĚ ZDRAVÍ PŘI PRÁCI (BOZP) Tat směrnice nahrazuje: Datum platnsti d: 01.10.2015 Základní právní předpisy:

Více

Zpráva pro uživatele

Zpráva pro uživatele Zpráva pr uživatele verze 1.0 Zpráva pr uživatele Histrie dkumentu: Verze Datum Schválil 1.0 26.7.2005 Manažer QCA e-mail: manager.pstsignum@cpst.cz Tent dkument pskytuje základní přehled hierarchii certifikačních

Více

1. Státní fond rozvoje bydlení (dále jen Fond ) je právnickou osobou.

1. Státní fond rozvoje bydlení (dále jen Fond ) je právnickou osobou. STATUT STÁTNÍHO FONDU ROZVOJE BYDLENÍ NOVÉ ZNĚNÍ Článek 1 - Úvdní ustanvení 1. Státní fnd rzvje bydlení (dále jen Fnd ) je právnicku sbu. 2. Fnd byl zřízen záknem č. 211/2000 Sb., Státním fndu rzvje bydlení

Více

Posuzování zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel jako součásti výkonu práce

Posuzování zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel jako součásti výkonu práce Psuzvání zdravtní způsbilsti k řízení mtrvých vzidel jak sučásti výknu práce Zdravtní způsbilst řidiče mtrvých vzidel je jednu ze základních pdmínek bezpečnsti prvzu na pzemních kmunikacích. Prt je zdravtní

Více

1. Shrnutí povinností pro poskytovatele i žadatele EU dotací. Povinnost odkrýt vlastnickou strukturu a skutečné vlastníky, tzn.

1. Shrnutí povinností pro poskytovatele i žadatele EU dotací. Povinnost odkrýt vlastnickou strukturu a skutečné vlastníky, tzn. 1. Shrnutí pvinnstí pr pskytvatele i žadatele EU dtací Žadatelé Pvinnst dkrýt vlastnicku strukturu a skutečné vlastníky, tzn. učinit prhlášení vlastnické struktuře a skutečných majitelích, ve kterém jsu

Více

Sběr níže uvedených dat, je určen k empirickému šetřemí, výzkumu doktorandské práce s názvem Ekonomizace personálního managementu ve stavebnictví.

Sběr níže uvedených dat, je určen k empirickému šetřemí, výzkumu doktorandské práce s názvem Ekonomizace personálního managementu ve stavebnictví. Vážený pane řediteli, Odvláváme se k našemu předešlému rzhvru, kdy jsme splu rzebírali mžnsti vaší splečnsti CEEC Research a partnerské splečnsti KPMG specializujících se na stavební sektr pr slvení jedntlivých

Více

Tento projekt je spolufinancován. a státním rozpočtem

Tento projekt je spolufinancován. a státním rozpočtem Tent prjekt je splufinancván Evrpským sciálním fndem a státním rzpčtem Z a d á v a c í d k u m e n t a c e Odbrná publikace Management kulturníh cestvníh ruchu a návazné šklení pr prjekt OP RLZ - MMR Odbrná

Více

Stanovisko k dokumentu Řešení dalšího postupu územně ekologických limitů těžby hnědého uhlí v severních Čechách ze srpna 2015

Stanovisko k dokumentu Řešení dalšího postupu územně ekologických limitů těžby hnědého uhlí v severních Čechách ze srpna 2015 Svaz průmyslu a dpravy České republiky Cnfederatin f Industry f the Czech Republic Stanvisk k dkumentu Řešení dalšíh pstupu územně eklgických limitů těžby hnědéh uhlí v severních Čechách ze srpna 2015

Více

Evropa Program Prémiové automatické objednávky (ADR)

Evropa Program Prémiové automatické objednávky (ADR) Evrpa Prgram Prémivé autmatické bjednávky () Výhdy je autmatický měsíční bjednávkvý prgram pr distributry a upřednstněné zákazníky. Pdpruje měsíční autmatický nákup prduktů splečnstí Nu Skin a Pharmanex,

Více

STANOVY SDRUŽENÍ DOCTOR WHO FANCLUB ČR

STANOVY SDRUŽENÍ DOCTOR WHO FANCLUB ČR STANOVY SDRUŽENÍ DOCTOR WHO FANCLUB ČR Článek 1 Název a sídl 1. Dctr Wh FanClub ČR je bčanským sdružením fyzických sb vytvřeným v suladu se záknem č.83/1990 Sb. sdružvání bčanů. Je samstatným právním subjektem

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k pdání nabídek Čísl zakázky (bude dplněn MPSV při uveřejnění): Název zakázky: Předmět zakázky (služba, ddávka neb stavební práce): x Chceme se učit, abychm zůstali knkurencí Nákup služeb Datum vyhlášení

Více

Mezinárodní prostředí a rozdílné přístupy v rozličných státech

Mezinárodní prostředí a rozdílné přístupy v rozličných státech Minimum pr pracvníky ICM Káraný, 4. - 7. 4. 2008 Infrmační služby pr mládež: Mezinárdní prstředí a rzdílné přístupy v rzličných státech Tent dkument pdává nástin prstředí, ve kterém půsbí infrmační služby

Více

Vnitřní předpis města Náchoda pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu (mimo režim zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách)

Vnitřní předpis města Náchoda pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu (mimo režim zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách) platná d 1.1.2016 Vnitřní předpis města Náchda pr zadávání veřejných zakázek maléh rzsahu (mim režim zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách) Zadavatel je pvinen ddržvat zásady transparentnsti, rvnéh

Více

FORMULÁŘ ŢÁDOSTI O PŘÍSPĚVEK. Vyplní odbor kultury a cestovního ruchu města Písku: Číselný kód žádosti: Počet získaných bodů:

FORMULÁŘ ŢÁDOSTI O PŘÍSPĚVEK. Vyplní odbor kultury a cestovního ruchu města Písku: Číselný kód žádosti: Počet získaných bodů: FORMULÁŘ ŢÁDOSTI O PŘÍSPĚVEK Vyplní dbr kultury a cestvníh ruchu města Písku: Číselný kód žádsti: Pčet získaných bdů: 511. /1/.. Pznámka: Jedntlivé ple frmuláře jsu uzamčeny pr grafické úpravy. Pkud vám

Více

Návrh zákona o evidenci tržeb připomínkové řízení

Návrh zákona o evidenci tržeb připomínkové řízení Návrh zákna evidenci tržeb připmínkvé řízení Infrmace k 31.3.2015 (a k 9.4.2015) Zpracval: Bhuslav Čížek, SHP SP ČR Znění předlžené p úpravách vychází z připmínkvéh řízení a jednání s MF. Veškeré naše

Více

k elektronickému výběrovému řízení na úplatné postoupení pohledávek z titulu předčasně ukončených leasingových smluv

k elektronickému výběrovému řízení na úplatné postoupení pohledávek z titulu předčasně ukončených leasingových smluv INFORMAČNÍ MEMORANDUM č. 4/3/2009/11 k elektrnickému výběrvému řízení na úplatné pstupení phledávek z titulu předčasně uknčených leasingvých smluv Praha, 30.11.2010 Infrmační memrandum č. 4/3/2009/11 1/9

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k pdání nabídek Čísl zakázky (bude dplněn MPSV při uveřejnění): Název zakázky: Předmět zakázky (služba, ddávka neb stavební práce): x Chceme se učit, abychm zůstali knkurencí Nákup služeb Datum vyhlášení

Více

SOUVISLOST MEZI DEMOGRAFICKÝMI ZMĚNAMI A EKONOMICKÝM RŮSTEM

SOUVISLOST MEZI DEMOGRAFICKÝMI ZMĚNAMI A EKONOMICKÝM RŮSTEM SOUVISLOST MEZI DEMOGRAFICKÝMI ZMĚNAMI A EKONOMICKÝM RŮSTEM Abstrakt Jan Hrabák V pslední dbě neustále sklňvané stárnutí byvatelstva vyspělých zemí bude mít dle mnhých významný dpad na eknmiku jedntlivých

Více

Pravidla on-line výběrových řízení ENTERaukce.net

Pravidla on-line výběrových řízení ENTERaukce.net Pravidla n-line výběrvých řízení ENTERaukce.net (dále jen pravidla) I. Účel pravidel: Účelem těcht pravidel je pdrbně stanvit průběh realizace n-line výběrvých řízení ENTERaukce.net v elektrnické aukční

Více

Stanovisko Rekonstrukce státu ke komplexnímu pozměňovacímu návrhu novely služebního zákona

Stanovisko Rekonstrukce státu ke komplexnímu pozměňovacímu návrhu novely služebního zákona Stanvisk Reknstrukce státu ke kmplexnímu pzměňvacímu návrhu nvely služebníh zákna Pslední předlžená verze zákna (verze k 27. 8. 2014) splňuje puze 13 z 38 bdů Reknstrukce státu, z th 7 jen částečně. Z

Více

INTRANET V JVK ČESKÉ BUDĚJOVICE

INTRANET V JVK ČESKÉ BUDĚJOVICE INTRANET V JVK ČESKÉ BUDĚJOVICE Vladimír Pávek, Jihčeská vědecká knihvna v Českých Budějvicích Úvd Jihčeská vědecká knihvna (JVK) v Českých Budějvicích prvzuje své webvé stránky d začátku rku 1996 (tehdy

Více

Obsah: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

Obsah: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Obsah: 1. Úvd 2. Základní infrmace splečnsti 3. Slžení statutárních rgánů 4. Struktura Nemcnice Žatec,.p.s. 5. Zpráva dzrčí rady za rk 2010 6. Zhdncení základních eknmických a finančních ukazatelů za rk

Více

Balíček oběhového hospodářství v Evropě

Balíček oběhového hospodářství v Evropě Balíček běhvéh hspdářství v Evrpě Pdkladvý materiál k debatě (9. 2. 2016, Evrpský dům) I. Úvd V sučasné dbě již k zajištění udržitelnéh růstu v Evrpské unii nestačí mdel, na který jsme byli v minulsti

Více

VŠB Technická univerzita, Fakulta ekonomická. Katedra regionální a environmentální ekonomiky REGIONÁLNÍ ANALÝZA A PROGRAMOVÁNÍ.

VŠB Technická univerzita, Fakulta ekonomická. Katedra regionální a environmentální ekonomiky REGIONÁLNÍ ANALÝZA A PROGRAMOVÁNÍ. VŠB Technická univerzita, Fakulta eknmická Katedra reginální a envirnmentální eknmiky REGIONÁLNÍ ANALÝZA A PROGRAMOVÁNÍ (Studijní texty) Reginální analýzy Dc. Ing. Alis Kutscherauer, CSc. Ostrava 2007

Více

DOBRÁ ŠKOLA Ústeckého kraje 2013/2014

DOBRÁ ŠKOLA Ústeckého kraje 2013/2014 Krajský úřad Ústeckéh kraje Sutěž - DOBRÁ ŠKOLA Ústeckéh kraje 2013/2014 Pdmínky sutěže Odbr SMT 20.11.2013 Pdmínky celkrajské mtivační sutěže na šklní rk 2013/2014 DOBRÁ ŠKOLA Ústeckéh kraje 2013/2014

Více

DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM

DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM Název zadavatele Fyzikální ústav AV ČR, v. v. i. Sídl Na Slvance 1999/2, 182 21 Praha 8 IČ 68378271 Právní frma Zástupce zadavatele Název zakázky Druh zadávacíh

Více

uzavřená podle 1746 odst. 2 občanského zákoníku níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi následujícími smluvními stranami

uzavřená podle 1746 odst. 2 občanského zákoníku níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi následujícími smluvními stranami Smluva revitalizaci, svícení, bnvě, údržbě a prvzvání distribuční sustavy elektrické energie sítě veřejnéh světlení na základě metdy Energy Perfrmance and Quality Cntracting uzavřená pdle 1746 dst. 2 bčanskéh

Více

Želešice - vodovodní řád pro zónu k podnikání

Želešice - vodovodní řád pro zónu k podnikání VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ V suladu s ustanvením 38 zákna č.137/2006 Sb., veřejných zakázkách, v platném znění, Vás tímt vyzýváme k pdání nabídky pr zjedndušené pdlimitní

Více

OBNOVU KULTURNÍCH PAMÁTEK POŠKOZENÝCH POVODNĚMI

OBNOVU KULTURNÍCH PAMÁTEK POŠKOZENÝCH POVODNĚMI Jihčeský kraj vyhlašuje na základě usnesení zastupitelstva kraje čísl 158/2003/ZK ze dne 24. června 2003 ve smyslu ustanvení 16, dst. (1), zákna čísl 20/1987 Sb., státní památkvé péči, v platném znění,

Více

Microsoft Select Plus

Microsoft Select Plus Micrsft Select Plus (jednrázvá neb rzlžená úhrada licence jsu trvalé) C si vyžádat d ddavatele Dklad nabytí licence s následujícími náležitstmi: dběratel/ddavatel, přesná specifikace typu prduktu (verze,

Více

Téma č. 6 Mzdy, zákonné odvody a daně. Mzdy a zákonné odvody

Téma č. 6 Mzdy, zákonné odvody a daně. Mzdy a zákonné odvody Mzdy a záknné dvdy MZDA pracvně-právní vztah = vztah mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem pracvně-právní vztah se řídí zákníkem práce, kde je uveden, že zaměstnanci za vyknanu práci náleží MZDA je t částka,

Více

Výzva K PODÁNÍ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE VE ZJEDNODUŠENÉM PODLIMITNÍM ŘÍZENÍ DLE UST. 53 ZÁKONA Č. 134/2016 SB., O ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK

Výzva K PODÁNÍ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE VE ZJEDNODUŠENÉM PODLIMITNÍM ŘÍZENÍ DLE UST. 53 ZÁKONA Č. 134/2016 SB., O ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK Výzva K PODÁNÍ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE VE ZJEDNODUŠENÉM PODLIMITNÍM ŘÍZENÍ DLE UST. 53 ZÁKONA Č. 134/2016 SB., O ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK Infrmace veřejné zakázce Název veřejné zakázky: Stavba

Více

Pravidla pro poskytování příspěvku na náklady spojené s reprezentací mládeže na mezinárodních závodech v roce 2013

Pravidla pro poskytování příspěvku na náklady spojené s reprezentací mládeže na mezinárodních závodech v roce 2013 Pravidla pr pskytvání příspěvku na náklady spjené s reprezentací mládeže na mezinárdních závdech v rce 2013 Stav vychází z kalendáře IFSC k 15.1.2013 Obtížnst: 2 závdy EYC + MEJ + MSJ Buldering: 3 závdy

Více

9:45 10:20 Úvodní slovo Mgr. Miloslav Kvapil, ředitel společnosti DYNATECH s.r.o.

9:45 10:20 Úvodní slovo Mgr. Miloslav Kvapil, ředitel společnosti DYNATECH s.r.o. Dplední prgram 9:30 9:45 Zahájení knference 9:45 10:20 Úvdní slv Mgr. Milslav Kvapil, ředitel splečnsti DYNATECH s.r.. Odbrný blk 1.: Vztahy mezi zřizvatelem a příspěvkvými rganizacemi (principy, pravidla,

Více

Informace o stavu čerpání a plnění usnesení vlády ČR č. 144/2014

Informace o stavu čerpání a plnění usnesení vlády ČR č. 144/2014 II. Ministerstv pr místní rzvj Odbr Nárdní rgán pr krdinaci Infrmace stavu čerpání a plnění usnesení vlády ČR č. 144/2014 Pravidelná zpráva pr členy vlády ČR SRPEN 2014 Obsah Obsah... 2 Úvd... 3 Shrnutí...

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE S V A Z E K O B C Í M I K R O R E G I O N O B C Í P A M Á T K O V É Z Ó N Y 1 8 6 6 VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE pr veřejnu zakázku maléh rzsahu Veřejná zakázka Vydávání Zpravdaje

Více

Změny ve mzdách systému EKONOM od 1.1.2014

Změny ve mzdách systému EKONOM od 1.1.2014 Změny ve mzdách systému EKONOM d 1.1.2014 1. Změna parametrů pr mzdy: V parametrech se mění hdnty s hledem na pčet parametrů jsu rzděleny d dvu brazvek mezi kterými se přepíná pmcí kláves PgUp/PgDn: Parametry,

Více

Podněty AMSP ČR pro předsedu vlády Petra Nečase k deregulačnímu balíčku:

Podněty AMSP ČR pro předsedu vlády Petra Nečase k deregulačnímu balíčku: V Praze dne 5. dubna 2013 Č.j. GŘ/38/2013 Pdněty AMSP ČR pr předsedu vlády Petra Nečase k deregulačnímu balíčku: Zjedndušení statistickéh vykazvání Tt je palčivým prblémem pdnikání becně, duplicita vykazvání

Více

Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku: Právní služby a poradenství pro Regionální radu regionu soudržnosti Jihovýchod

Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku: Právní služby a poradenství pro Regionální radu regionu soudržnosti Jihovýchod Výzva k pdání nabídky na veřejnu zakázku: Právní služby a pradenství pr Reginální radu reginu sudržnsti Jihvýchd zadávanu pdle 6 zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, v platném znění, jak zakázku

Více

Socioekonomická studie mikroregionu Frýdlantsko. B.5. Analýza konkurenčního potenciálu skiareálu Smrk

Socioekonomická studie mikroregionu Frýdlantsko. B.5. Analýza konkurenčního potenciálu skiareálu Smrk Scieknmická studie mikrreginu Frýdlantsk B.5. Analýza knkurenčníh ptenciálu skiareálu Smrk Únr 2008 Studie vznikla v rámci prjektu Alternativy pr Frýdlantsk, který krdinuje Jizerskještědský hrský splek.

Více

Doporučení Středočeskému kraji k transformaci ústavní péče v péči komunitní

Doporučení Středočeskému kraji k transformaci ústavní péče v péči komunitní , 3P Cnsulting, s. r.., Římská 12, 120 00 Praha 2 telefn: (+420) 739 548 469 e-mail: inf@trass.cz web: www.trass.cz Dpručení Středčeskému kraji k transfrmaci ústavní péče v péči kmunitní Klient Zakázka

Více

Cenový index nemovitostí

Cenový index nemovitostí Cllateral management Cenvý index nemvitstí Srpen 2015 Úvd Česká spřitelna, a.s. jak 1. banka v České republice zahájila v psledním čtvrtletí rku 2007 měření vývje cen rezidenčních nemvitstí. Metdlgicky

Více

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/83/EU o právech spotřebitelů

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/83/EU o právech spotřebitelů Směrnice Evrpskéh parlamentu a Rady 2011/83/EU právech sptřebitelů Úvd Všebecně je úprava sptřebitelskéh práva rztříštěná d mnha kmunitárních předpisů, které tak způsbují prblémy zejm. v rámci přeshraničníh

Více

PRILOHA K UCETNI ZA VERCE ZAROK2014

PRILOHA K UCETNI ZA VERCE ZAROK2014 ...,,,...,,,..., PRILOHA K UCETNI ZA VERCE ZAROK2014 I. Obecné údaje Název: Sídl: Právní frma: IČ: Předmět pdnikání: Datum vzniku splečnsti: Rzvahvý den: Datum sestavení účetní závěrky: Technické služby

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE PŘÍKAZ

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE PŘÍKAZ *UOHSX007U4K1* UOHSX007U4K1 ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE PŘÍKAZ Č. j.: ÚOHS-S0813/2015/VZ-40365/2015/523/MKv Brn 20. listpadu 2015 Úřad pr chranu hspdářské sutěže jak rgán příslušný pdle 112 zákna

Více

XTB-Trader DMA. Zastavení ztrát (Stop Loss) a Realizovat zisk (Take Profit)

XTB-Trader DMA. Zastavení ztrát (Stop Loss) a Realizovat zisk (Take Profit) XTB-Trader DMA Příkazy k nákupu či prdeji akcií zadáváte jednduše přím v platfrmě XTB-Trader. V kénku pr nastavení nvéh pkynu vepište pčet kusů akcií, které chcete zbchdvat. Zastavení ztrát (Stp Lss) a

Více

AKČNÍ PLÁN SPLNĚNÍ PŘEDBĚŽNÉ PODMÍNKY 4.1

AKČNÍ PLÁN SPLNĚNÍ PŘEDBĚŽNÉ PODMÍNKY 4.1 AKČNÍ PLÁN SPLNĚNÍ PŘEDBĚŽNÉ PODMÍNKY 4.1 Úvd Předběžné pdmínky definuje tzv. nařízení splečných ustanveních 1 týkajících se evrpských strukturálních a investičních fndů (článek 19). Jejich zavedení vychází

Více

Dotazník pro neziskové organizace

Dotazník pro neziskové organizace Dtazník pr neziskvé rganizace Vážení zástupci neziskvých rganizací z Nvéh Hrádku, dvlujeme Vás tímt pžádat vyplnění dtazníku, který služí pr zjištění názrů a ptřeb neziskvých rganizací v Nvém Hrádku. V

Více

Plán odpadového hospodářství

Plán odpadového hospodářství Plán dpadvéh hspdářství Rztk výrční vyhdncení za rk 2008 Květen 2009 Vypracval: ing. Zdeněk Smejkal Kancelář Ing. Pavla Nváka, Zámecká 384, 335 61 Spálené Příčí ing.pavel.nvak@seznam.cz ; tel. 603161021

Více

Sylabus modulu: E Finance a finanční nástroje

Sylabus modulu: E Finance a finanční nástroje Sylabus mdulu: E Finance a finanční nástrje Klíčvá aktivita 2 Kmplexní vzdělávání Jiří Krátký 26. 10. 2010 Cílem dkumentu je seznámit účastníky vzdělávacíh mdulu (ppř. lektry, tutry) s cílem a bsahem mdulu,

Více

C V I Č E N Í 3 1. Představení firmy Glaverbel Czech a.s. Teplice a. Vyráběný sortiment

C V I Č E N Í 3 1. Představení firmy Glaverbel Czech a.s. Teplice a. Vyráběný sortiment Technlgie skla 00/0 C V I Č E N Í. Představení firmy Glaverbel Czech a.s. [-]. Viskzitní křivka skla [,6]. Výpčet pmcí Vgel-Fulcher-Tammannvy rvnice [,6]. Výpčet z chemickéh slžení [,6]. Představení firmy

Více

Přídavky na děti v mezinárodních případech (Evropská unie, Evropský hospodářský prostor a Švýcarsko) Použití nadstátního práva

Přídavky na děti v mezinárodních případech (Evropská unie, Evropský hospodářský prostor a Švýcarsko) Použití nadstátního práva Přídavky na děti v mezinárdních případech (Evrpská unie, Evrpský hspdářský prstr a Švýcarsk) Pužití nadstátníh práva Tent prspekt Vám má pskytnut přehled zvláštnstech v mezinárdních případech. Všebecné

Více

DOTAZNÍK ZKUŠENOSTI ČESKÝCH PŘÍJEMCŮ S METODAMI PRO URČOVÁNÍ A VYKAZOVÁNÍ NEPŘÍMÝCH NÁKLADŮ V PROJEKTECH

DOTAZNÍK ZKUŠENOSTI ČESKÝCH PŘÍJEMCŮ S METODAMI PRO URČOVÁNÍ A VYKAZOVÁNÍ NEPŘÍMÝCH NÁKLADŮ V PROJEKTECH ZKUŠENOSTI ČESKÝCH PŘÍJEMCŮ S METODAMI PRO URČOVÁNÍ A VYKAZOVÁNÍ NEPŘÍMÝCH NÁKLADŮ V PROJEKTECH ÚČEL A CÍLE DOTAZNÍKU Cílem tht dtazníkvéh šetření realizvanéh dbrnu skupinu MŠMT (více k cílům a aktivitám

Více

Seznam maturitních témat

Seznam maturitních témat Seznam maturitních témat Studijní br 64-41-L/51 PODNIKÁNÍ Šklní rk 2016/2017 EKONOMIKA A ÚČETNICTVÍ 1. Tržní eknmika pjem eknmie, mikreknmie a makreknmie základní eknmické pjmy-ptřeby,statky, služby, živtní

Více

NÁVODNÁ STRUKTURA MÍSTNÍHO AKČNÍHO PLÁNU VZDĚLÁVÁNÍ

NÁVODNÁ STRUKTURA MÍSTNÍHO AKČNÍHO PLÁNU VZDĚLÁVÁNÍ Místní akční plán Místní akční plán je suhrnný dkument zahrnující něklik částí. Obsahuje analyticku část (zejména metaanalýza stávajících dkumentů, analýza vyvlaná plánváním specifických témat, zjišťvání

Více

Městská část Praha 11. Finální verze. Rámcová studie proveditelnosti výstavby obecních nájemních bytů

Městská část Praha 11. Finální verze. Rámcová studie proveditelnosti výstavby obecních nájemních bytů Rámcvá studie prveditelnsti výstavby becních nájemních bytů Městská část Praha 11 Finální verze 30. července 2012 Přísně důvěrné Ačkliv mhu existvat další kpie a verze tét studie, puze studie ze dne 30.

Více

Program prevence nehod a bezpečnosti letů

Program prevence nehod a bezpečnosti letů SEKCE LETOVÁ A PROVOZNÍ Odbr bchdní letecké dpravy Směrnice OLD Dplňující výkladvý/vysvětlující materiál k ACJ OPS 1.037 a IEM OPS 3.037 Prgram prevence nehd a bezpečnsti letů CAA-OLD-01/2010 Verze: 1.

Více

Analýza návštěvnosti a spokojenosti turistů v Moravskoslezském kraji. Monitoring návštěvníků a turistů Moravskoslezského kraje

Analýza návštěvnosti a spokojenosti turistů v Moravskoslezském kraji. Monitoring návštěvníků a turistů Moravskoslezského kraje Analýza návštěvnsti a spkjensti turistů v Mravskslezském kraji Mnitring návštěvníků a turistů Mravskslezskéh kraje Vyhdncení za lét 2004 Obsah: 1. Metdlgie 2. Prfil návštěvníka reginu 3. Hdncení reginu

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Č. j. 3/2011-PK Výzva k pdání nabídek Čísl zakázky 46/11/29 Název prgramu: Registrační čísl prjektu Název prjektu: Operační prgram Vzdělávání pr knkurenceschpnst CZ.1.07/4.1.00/06.0001 CZ.1.07/4.1.00/06.0002

Více

Metodická příručka Omezování tranzitní nákladní dopravy

Metodická příručka Omezování tranzitní nákladní dopravy Metdická příručka Omezvání tranzitní nákladní dpravy K právnímu stavu ke dni 1. ledna 2016 Obsah 1 Na úvd... 2 2 Základní pjmy... 3 3 Obecně k mezvání tranzitní nákladní dpravy... 4 4 Prvedení příslušnéh

Více

EUROPEAN ENTREPRENEURS CAMPUS

EUROPEAN ENTREPRENEURS CAMPUS Eurpean Entrepreneurs Campus - Přens, knfigurace a rzvj multidisciplinárníh mdelu pr pdpru pdnikání v blasti dbrnéh vzdělávání a vyskšklskéh vzdělávání EUROPEAN ENTREPRENEURS CAMPUS Výsledek 7: Implementace

Více

DŮLEŢITÉ INFORMACE A POJMY:

DŮLEŢITÉ INFORMACE A POJMY: Výzva k účasti v elektrnickém výběrvém řízení pr kmditu Prdej vyřazených sluţebních sbních vzidel SMO (dále též jen Výzva ) 1. Datum knání: DŮLEŢITÉ INFORMACE A POJMY: Sutěţní kl: 14. 6. 2011 d 10:00 hdin.

Více

Materiál pro schůzi Výkonného výboru ČUS

Materiál pro schůzi Výkonného výboru ČUS Materiál pr schůzi Výknnéh výbru ČUS 5 dne 13. května 2014 Věc: Subr usnesení 29.valné hrmady ČUS, vč.návrhů realizačních Zdůvdnění: Materiál se předkládá na základě závěrů 29.VH ČUS Návrh usnesení: Výknný

Více

Bohužel nejste jediní. Jak se v této džungli orientovat a jaké jsou možnosti při prodeji nemovitosti se dozvíte na následujících stránkách.

Bohužel nejste jediní. Jak se v této džungli orientovat a jaké jsou možnosti při prodeji nemovitosti se dozvíte na následujících stránkách. SITUACE NA MÍSTNÍM TRHU Na českém trhu panuje nedůvěra v realitní kanceláře a makléře. Spusta makléřů na trhu se chvá nepctivě. Většina realitních makléřů jsu špatní makléři. Dále dchází k bezdůvdnému

Více

Žádost o obchodní nabídku

Žádost o obchodní nabídku Žádst bchdní nabídku Splečenství vlastníků jedntek Bytvé dmy Pd Krcínku Klíčvská 913/43, 190 00 Praha 9, IČ: 27418812, Splečnst byla zapsána dne 13.8.1999 v bchdním rejstříku vedeném u Městskéh sudu v

Více

Veřejné zakázky v oblasti obrany nebo bezpečnosti Pohled Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže (?)

Veřejné zakázky v oblasti obrany nebo bezpečnosti Pohled Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže (?) Veřejné zakázky v blasti brany neb bezpečnsti Phled Úřadu pr chranu hspdářské sutěže (?) Mjmír Flrian 1. Právní úprava zadávání veřejných zakázek v blasti brany neb bezpečnsti (evrpská / nárdní) 2. Pstavení

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ. Č. j.: ÚOHS-S398/2010/VZ-16684/2010/520/NGl V Brně dne: 14. února 2011

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ. Č. j.: ÚOHS-S398/2010/VZ-16684/2010/520/NGl V Brně dne: 14. února 2011 *uhsx0039d6p* UOHSX0039D6P ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ Č. j.: ÚOHS-S398/2010/VZ-16684/2010/520/NGl V Brně dne: 14. únra 2011 Úřad pr chranu hspdářské sutěže příslušný pdle 112 zákna

Více

VIS ČAK - Uživatelský manuál - OnLine semináře

VIS ČAK - Uživatelský manuál - OnLine semináře UŽIVATELSKÝ MANUÁL - ONLINE SEMINÁŘE Autr: Aquasft, spl. s r.., Vavrečka Lukáš Prjekt: VIS ČAK Pslední aktualizace: 11.12.2009 Jmén subru: UživatelskýManuál_OnLine_Semináře_0v2.dcx Pčet stran: 12 OBSAH

Více

Žádost o poskytnutí státní dotace na realizaci projektu prevence HIV/AIDS pro rok 2010 A. obecná část Žádosti

Žádost o poskytnutí státní dotace na realizaci projektu prevence HIV/AIDS pro rok 2010 A. obecná část Žádosti Pdací razítk MZ ČR/ Č.j.: Identif. Čísl prjektu: Žádst pskytnutí státní dtace na realizaci prjektu prevence HIV/AIDS pr rk 2010 A. becná část Žádsti Základní infrmace prjektu a dtačním titulu Název pskytvatele

Více

Příručka pro žadatele o dotaci v rámci opatření Zakládání skupin výrobců (HRDP)

Příručka pro žadatele o dotaci v rámci opatření Zakládání skupin výrobců (HRDP) V Praze dne 19/12/2007 Příručka pr žadatele dtaci v rámci patření Zakládání skupin výrbců (HRDP) Státní zemědělský intervenční fnd pskytuje pdpru, která umžňuje zemědělcům zvýšit míru knkurenceschpnsti

Více

Norské fondy Program CZ08

Norské fondy Program CZ08 Nrské fndy Prgram CZ08 Základní údaje Pskytvatel příspěvku (dnr): Nrsk Zprstředkvatel prgramu: Ministerstv financí Partner prgramu - ČR: Ministerstv živtníh prstředí pdílí se na přípravě prgramu včetně

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Výzkum a vývj zařízení pr detekci pvrchvých vad zakázka na služby zadávaná dle Pravidel pr výběr ddavatelů v rámci Operačníh prgramu Pdnikání a invace pr knkurenceschpnst Zadavatel

Více

Nabídka zajištění dotací z EU

Nabídka zajištění dotací z EU Nabídka zajištění dtací z EU Invace - Ptenciál pdnikatelské subjekty Eurfrum Grup, a.s. Na Zámecké 11, 140 00 Praha 4 E-mail: inf@capcnsult.cz Tel./fax: 272 730 431 Mbil: 732 747 993 736 607 729 Vážená

Více

Dotazník tvoří celkem 25 otázek. Jejich zpracování stanovujeme do 11.2.2013. Garantujeme důvěrnost veškerých získaných informácí.

Dotazník tvoří celkem 25 otázek. Jejich zpracování stanovujeme do 11.2.2013. Garantujeme důvěrnost veškerých získaných informácí. Vážený pane řediteli, Odvláváme se k našemu předešlému rzhvru, kdy jsme splu rzebírali mžnsti vaší splečnsti CEEC Reserch a partnerské splečnsti KPMG specializujících se na stavební sektr pr slvení jedntlivých

Více

Pravidla soutěže Každý bankomat je Equamat

Pravidla soutěže Každý bankomat je Equamat Stránka 1 z 5 Pravidla sutěže Každý bankmat je Equamat I. Přadatel a rganizátr sutěže 1. Sutěž Každý bankmat je Equamat (dále jen sutěž) bude prbíhat prstřednictvím prfilu Equa bank v aplikaci serveru

Více

Ministerstvo pro místní rozvoj. vyhlašuje 1. VÝZVU K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACE NÁRODNÍHO PROGRAMU PODPORY CESTOVNÍHO RUCHU V REGIONECH

Ministerstvo pro místní rozvoj. vyhlašuje 1. VÝZVU K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACE NÁRODNÍHO PROGRAMU PODPORY CESTOVNÍHO RUCHU V REGIONECH Přílha č. 1 RM č.j.: 42681/2016-54 Ministerstv pr místní rzvj vyhlašuje 1. VÝZVU K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACE z NÁRODNÍHO PROGRAMU PODPORY CESTOVNÍHO RUCHU V REGIONECH pr rk 2017 PODPROGRAM: ROZVOJ ZÁKLADNÍ

Více

Lucemburk čtvrtek 27. října (10:00 hod.) a pátek 28. října 2011 (10:00 hod.) Projednávání legislativních aktů

Lucemburk čtvrtek 27. října (10:00 hod.) a pátek 28. října 2011 (10:00 hod.) Projednávání legislativních aktů RADA EVROPSKÉ UNIE Brusel 26. října 2011 (26.10) (OR. en) 16033/11 OJ/CONS 65 JAI 774 COMIX 665 PŘEDBĚŽNÝ POŘAD JEDNÁNÍ Pr: 3121. zasedání RADY EVROPSKÉ UNIE (Spravedlnst a vnitřní věci) Datum: Lucemburk

Více

Pravidla pro poskytování fakultativních služeb klientům

Pravidla pro poskytování fakultativních služeb klientům Centrum sciálních služeb Jindřichův Hradec Dmv Pístina Pístina 59, 378 02 Stráž nad Nežárku Vnitřní předpis směrnice č. 109/2014 Pravidla pr pskytvání fakultativních služeb klientům I. Obecná ustanvení

Více

ETICKÝ A OBCHODNÍ ŘÁD ANTIMONOPOLNÍ & KONKURENČNÍ POLITIKA

ETICKÝ A OBCHODNÍ ŘÁD ANTIMONOPOLNÍ & KONKURENČNÍ POLITIKA ETICKÝ A OBCHODNÍ ŘÁD ANTIMONOPOLNÍ & KONKURENČNÍ POLITIKA ANTIMONOPOLNÍ & KONKURENČNÍ POLITIKA Magna supeří rázně, ale čestně a pdpruje svbdnu a férvuhspdářsku sutěž. Budeme ddržvat všechny platné antimnplní

Více

PŘÍLOHA MATERIÁLU DO VLÁDY 31.5.2010 A. STUDIE A ANALÝZY

PŘÍLOHA MATERIÁLU DO VLÁDY 31.5.2010 A. STUDIE A ANALÝZY PŘÍLOHA MATERIÁLU DO VLÁDY 31.5.2010 A. STUDIE A ANALÝZY Přílha č. 1: Regulatrní rámec systému studentských půjček v ČR Obsah 1 Výchdiska prjektu 1 1.1 Ppis a cíle prjektu 1 1.2 Sučasný stav financvání

Více

Maturitní otázka č. 14. 14/ Zúčtování daní a dotací. DAŇ: zákonem určená platba do veřejného rozpočtu Nepřímé daně Přímé daně: POJMY: Správce daně:

Maturitní otázka č. 14. 14/ Zúčtování daní a dotací. DAŇ: zákonem určená platba do veřejného rozpočtu Nepřímé daně Přímé daně: POJMY: Správce daně: Ing. Eliška Galambicvá Maturitní tázka č. 14. 14/ Zúčtvání daní a dtací. Základní pjmy v blasti daní (daň, správce daně, plátce, pplatník, zdaňvací bdbí, splatnst daně). Členění daní (daně přímé a nepřímé).

Více

ROZPOČET ČESKÉ TELEVIZE na rok 2016

ROZPOČET ČESKÉ TELEVIZE na rok 2016 ROZPOČET ČESKÉ TELEVIZE na rk 3. prsince OBSAH 1. ÚVOD... 3 2. SHRNUTÍ ROZPOČTU... 4 3. TELEVIZNÍ POPLATKY... 10 4. ROZPOČET VÝNOSŮ... 12 5. ROZPOČET NÁKLADŮ... 15 6. INVESTIČNÍ ROZPOČET... 22 7. PŘEHLED

Více