Pavel Kolář přednosta kliniky rehabilitace ve fakultní nemocnici Motol, proděkan II. lékařské fakulty UK

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Pavel Kolář přednosta kliniky rehabilitace ve fakultní nemocnici Motol, proděkan II. lékařské fakulty UK"

Transkript

1 lede 2011 Emigrace lékařů je zbytečá Pavel Kolář: Emigrace lékařů je zbytečá Petr Piťha: Aežka Přemyslova 800 let od arozeí Marti Slaý: Státí rozpočet a rok 2011 Václav Klaus: Sto let od arozeí George Stiglera Opletalova Praha 1 Tel./fax: CEP Newsletter Cetra pro ekoomiku a politiku Registrace MK ČR E V Česku graduje až hysterie kolem odchodu lékařů z českých emocic. V agresiví kampai Lékařského odborového klubu, který převzal iiciativu za mladé lékaře, zaiká původí důvod espokojeosti. Tím byla saha změit a stabilizovat chaotický systém postgraduálí přípravy (je za posledích pět let se způsob atestací změil třikrát) a teprve v druhé řadě to byla espokojeost s ízkými platy. Vyšší odměa za práci požadovaá sdružeím mladých lékařů byla odvozea z ěmecké tabulky a vztahem k průměré mzdě, která začíá a 1,2 ásobku. Požadavky tak začíaly a úrovi 28 tisíc koru. Militatí kampaň Převzetím kampaě Lékařským odborovým klubem se způsob požadavků dostal do esmyslé roviy hrozby odchodu lékařů z emocic, došlo k upředostňováí platových ároků před rekostrukcí a stabilizací postgraduálího systému vzděláváí a odbory začaly ve svých požadavcích a mzdu trvat a zcela ereálém základu ve výši 35 až 75 tisíc koru. Kampaň se stala militatí, začalo se používat často zkresleých a epravdivých iformací. Po republice začala jezdit saitka s pohřebím vozem, který má vyvolávat strach z omezeí zdravotí péče. V kotextu s řešeím situace se začalo itezivě diskutovat o rezervách. Ty jsou Pavel Kolář předosta kliiky rehabilitace ve fakultí emocici Motol, proděka II. lékařské fakulty UK V Česku graduje až hysterie kolem odchodu lékařů z českých emocic. tečém a adměrém počtu ambulatích specialistů, či v edostatečém vstupu privátích fiací do zdravotího systému. Hrozící odchod lékařů však otevřel daleko důležitější rezervy/otázky, o kterých již Lékařský odborový klub tolik ehovoří. Potřebujeme skutečě tolik medicíy, kterou v současé době dispoujeme? Bude to velký problém, 4 3,5 3 2,5 2 1,5 1 0,5 0 spatřováy v chybé orgaizaci péče, resp. v její špaté koordiaci, v chybě řízeých emocicích, v přebujelých službách, v adměrých požadavcích a přístrojové a persoálí vybaveí jedotlivých pracovišť, ve zbykdyž aši medicíu omezíme? V Lotyšsku díky půjčce MMF a jejímu diktátu skočilo 35 emocic z 59 a žádý pohřebí vůz doprovázející saitku ebyl potřeba. Jak je tomu u ás? Výdaje a zdravotictví vzrostly od roku 1990 expoeciálě. Z toho byla převážá část prostředků použita a ivestice. V oblasti poskytováí zdravotí péče vzikl obrovský árůst spotřeby léků. Vzikla řada ových kardiochirurgií, spodylochirurgií, eurochi rurgií, ortopedií, ceter bolesti apod., vše ad rámec již existujících tradičích spe cializovaých pracovišť. Došlo ke začému avýšeí růzého spektra léčebých výkoů, z ichž ěkteré jsou ve svých výsledcích velmi diskutabilí a ěkteré jsou spíše v roviě experimetu. Zdravotí šíleství Další otázky vzikají v souvislosti s ovými pracovišti, která vedle vysokých ivestičích a fiačích ároků a provoz potřebují samozřejmě odpovídající obrat pacietů. ledový GRAF CEPU Doktorů je dost počet lékařů a 1000 obyvatel, 2007 Japosko Polsko USA Britáie Maďarsko SRN ČR Prame: OECD Health Data, 2009 s

2 NEWSLETTER lede / 2011 Kde se ti oví pacieti ajedou vzali? Současý problém tkví v tom, že i kdyby vzikla další pracoviště, tak se pacieti opět ajdou, protože to, co se ormálě léčilo acylpyriem, klidem či cvičeím, ebo si s tím prostě pomohl orgaismus sám, je řešeo sofistikovaou diagostikou (často ivaziví) a zbytečě komplikovaou léčbou. Běžá bolest se stává důvodem k léčeí a u běžých problémů, se kterými bychom dříve k lékaři ai ešli, slýcháme o potecioálích velmi závažých důsledcích. Někdy stačí při bolesti je moderě vyšetřit, postrašit a abídout řešeí, které laik bohužel často edokáže dostatečě vyhodotit. Z druhé stray jsou idikováy růzé velmi specializovaé ákladé výkoy, u kterých eí zvažováa ásledá kvalita života a je diskutabilí jejich smysl. Strach pacietů vyvolaý ze stray odboríků se tak stává zdůvoděím utosti daého léčebého postupu a také velmi výhodým obchodím artiklem. Nutou redukcí zbytečé medicíy pohřebí vůz potřebovat ebudeme. Vraťme se do edávé miulosti. Je z prodeje vakcíy proti prasečí chřipce vydělaly farmaceutické firmy až sedm miliard dolarů. Co je platé, že šéf zdravotí sekce Rady Evropy Wolfgag Wodarg po skočeí celé velmi drahé hysterie kolem prasečí chřipky prohlásil: Byl to podvod. Je to jede z ejvětších zdravotích skadálů století. Polsko se odmítlo této byzysově motivovaé propagadě postaveé a strachu podřídit a vakcíu ekoupilo, aopak Britáie za vakcíy proti prasečí chřipce vydala až jedu miliardu liber. Ještě horší to bylo v letech s emocí šíleých krav v Britáii. Od odboríků přišla zpráva, že se může akazit až deset milióů Britů, a v této souvislosti byly povražděy desetitisíce krav. V roce 2003 měla prý epidemie Sars 25procetí šaci usmrtit milioy lidí. Divme Graf 1: Výdaje a zdravotictví v ČR výdaje a zdravotictví, , v mld Kč Prame: MZ, ČSÚ, ÚZIS ČR se, ale ezemřel ikdo. V roce 2006 ásledovalo stejé šíleství s ptačí chřipkou. V obdobých příkladech bychom mohli pokračovat. Moderí medicía Nicméě by bylo velkým zjedodušeím všem těmto tredům připsat pouze úmysl. Implicitě je v ich zahruta i další příčia, a tou je vývoj současé medicíy. Moderí medicía se díky ovým techologiím hodě změila. Zredukovalo se v í empirické věděí a stále více převládá pojetí medicíy jako aplikovaé vědy bez respektu k idividuálím biologickým, psychologickým a sociálím aspektům. Její současý vývoj charakterizuje také to, že v í převažuje epoměr mezi obrovským možstvím dílčích pozatků a jedé straě a mezi vázoucím budováím teorií, které umožňují jejich efektiví itegraci do systému a straě druhé. Taková rozsáhlá základa dílčích pozatků lépe slouží úzce specializovaému odboríkovi a jediý aspekt. Superspecializace je určitě utá, ale je třeba si uvědomit, že má své zásadí důsledky. Přiáší omezeost vědomostí v celém oboru, úik představy o člověku jako celku a tím abízí sice složitá, ale v rámci systému paradoxě ěkdy zcela zjedodušeá řešeí. Z léčeí se tak stává je léčebá techika. Teto tred bohužel kopíruje výuka. Vyučující profesoři jsou často více specializovaí vědci ež pedagogové. Studet se tak dozví více o mechaismech vziku vzruchu a buěčé membráě ežli o působeí chroické bolesti a tělesé, psychické, behaviorálí a sociálí procesy. V kotextu možých rezerv ve zdravotictví je třeba zmíit ještě jede důležitý problém. S rostoucí úroví akutí medicíy se zvýšil počet trvale poškozeých. Současá medicía tedy musí kromě vysoce ivestovaé akutí léčby zajistit také cíleé ivestice do istitucí, schopých dlouhodobě řešit ásledky (hadicap). Musí omezit rozsah s imi spojeých změ ovika psychických, behaviorálích a sociálích a ezbytě utou míru a vytvořit hodoté alterativí formy těchto procesů v ových životích podmíkách. Medicía tak musí sloužit eje léčebému, ale i ásledému procesu, který umoží, aby se hadicapovaý člověk mohl dostat ke své rodiě a do zaměstáí, a místo toho, aby zůstal zcela zbytečě defiitivě a lůžku pro dlouhodobě emocé, či a lůžku sociálím ebo mu byl vypláce ivalidí důchod bez alterativí možosti zaměstáí. To, že se to evyplácí, jsme ještě dostatečě epochopili. Jsem přesvědče, že utou redukcí zbytečé medicíy pohřebí vůz potřebovat ebudeme. Na druhou strau bych byl také erad, aby se ecitlivou kampaí z diskuze vytratily ěkteré z oprávěých požadavků lékařů a lékaři eztratili své postaveí u veřejosti. Platí totiž, že vztah vzájemé důvěry lékaře a pacieta je základím předpokladem úspěšé léčby. CEP abízí sborík č. 86/2010 Fotovoltaika a růst ce elektřiy, do ěhož přispěli Marti Kocourek, Ja Světlík, Josef Fiřt, Pavel Drobil, Vladimír Tomšík, Pavel Bém, Petr Mach, Miroslav Zajíček, Karel Zema, Pavel Páral, Pavel Kohout, Luboš Smrčka, Tomáš Muzi, Lukáš Kovada, Lubomír Lízal, Jiří Hazlíček, Tomáš Ehler, Vojtěch Matějček, Jiří Svoboda a Zuzaa Kubátová. Editorem je Marek Loužek. Předmluvu apsal prezidet Václav Klaus. Cea: 70 Kč, 140 stra. objedávky a 2

3 Nepřehlédutelým vý ročím letošího roku je osmisté výročí arozeí Aežky Přemyslovy. Narodila se v Praze jako posledí z devíti dětí druhého maželství Přemysla Otakara I. Její matkou byla Kostacie, sestra uherského krále Odřeje II. Podle tehdejšího zvyku dostala Aežka dvojí vzděláí. V klášterech zalosti literí a rukodělé, a dvorech průpravu společeskou a zalosti geealogické. Jako královská dcera byla osudem odsouzea, že bude hrát roli ve sňatkové politice svého otce. Už tříletá byla zasoubea se stejě starým syem slezského kížete Jidřicha Bradatého a vychováváa proto v Třebici v Polsku. Soubeec zemřel asi šestiletý a záškrt. Po dvou letech velmi utěšeého a příosého pobytu v premostrátském klášteře v Doksaech byla zasoubea syu císaře Friedricha II. Jidřichovi a vychováváa ve Vídi a dvoře Babeberků. Tyto zásuby byly zrušey. Důvodem bylo odmítutí smlouvy soubecem. Mladík NEWSLETTER lede / 2011 Aežka Přemyslova 800 let od arozeí Petr Piťha profesor filozofie a bývalý miistr školství bez valé vůle se tehdy stal ástrojem politických odpůrců svého otce. Aežka se vrátila do Prahy a byla opět volou kartou v ruce obratého politického hráče. Zájem pražského dvora se obrátil do Aglie a živě se jedalo o sňatku s Jidřichem III. Aglickým. To by ovšem vážě ohrozilo pozici císaře Friedricha. Čelil tomu způsobem tehdy běžým, pro ás dosti bizarím. Protože právě ovdověl, ucházel se o Aežku sám. Že ji před časem ešlechetě odmítl jeho vlastí sy, mu evadilo. V době těchto jedáí zemřel Aežči otec a astoupil její bratr, Václav I. Klášterí život Zatímco vzikají a zase se hroutí všechy uvedeé politické pláy, Aežka sama takřka přímočaře dospívá k vlastímu řešeí. Od dětství byla zaujata duchovím životem klášterů a zájmem o potřebé. Ispirovala ji i čiost jejích příbuzých, její vychovatelky v Třebici, sv. Hedviky (její vlastí tety) a později sv. Alžběty Duryňské, sestřeice abízíme CEP abízí sborík Ja Kalví 500 let od arozeí, do ěhož přispěli Jakub Troja, Miloslav Bedář, Staislav Přibyl, Marek Loužek (editor sboríku), Paul Johso, Robert Hart, Tomáš Eva, Pavel Keřkovský, Pavel Kohout a Roma Míčka. V přílohách jsou úryvky z díla Jaa Kalvía výňatek z Istitucí učeí křesťaského ábožeství (1536) a kapitola z Malého pojedáí o večeři Páě. Předmluvu apsal prezidet Václav Klaus. Cea: 70 Kč, 142 stra. z matčiy stray. Ostatě i její matka měla silý sociálí cit. Ve Vídi byla ovlivěa myšlekami tehdy zcela ového řádu sv. Fratiška z Assisi. Straila se přepychu dvora a avštěvovala chudiu ve městě. Práce mezi ejchudšími v Praze ji akoec přivedla k rozhodutí založit špitál a klášter a zasvětit svůj život péči o emocé. V cestě k provedeí tohoto životího pláu ovšem stál politický zájem státu. Aežka situaci řešila s diplomatickou prozíravostí. O vstupu do kláštera iformovala papeže a vyžádala si ochrau pro své rozhodutí. Císař emohl být uraže odmítutím, protože Aežka podala svou ruku Kristu, Králi králů, z jehož milosti byl císař císařem. I když se jeho pláy zhatily, poslal do Prahy vcelku přátelský pozdrav a Aežce ceé dary pro její klášterí život. O svatoduších svátcích roku 1234 vstoupila Aežka Přemyslova do řádu a zavřela se za í bráa dosud rozestavěého kláštera, u ěhož fugoval špitál. De obláčky byl okázale oslave a událost, které se zúčastilo velké možství biskupů, prelátů a předích šlechticů, se stala evropskou sezací. V té době odcházelo jistě moho čleů Cetrum pro ekoomiku a politiku abízí sborík číslo 31/2004 Vztah církví a státu, do ěhož přispěli Pavel Do stál, Domi ik Du ka, Jiří Hauš, Marek Loužek, Rudolf Bubik, Miro slava Něm cová, Stai slav Přibyl, Ji dřich Dejmek, Jaa Řepová a Robert Ja Hřebíček. Do příloh je zařazea mimo jié e ratifikovaá smlouva mezi ČR a Sva tým stolcem a výhrady prezideta ke smlouvě s Vati káem. Předmluvu ke sboríku apsal prezidet Václav Klaus. Cea 70 Kč, 154 stra. objedávky a tel , paovických rodů do ústraí kláštera, ale bývaly to buď královy vdovy ebo dcery, pro ěž se ealezl vhodý rovoceý parter. V tomto případě šlo o odmítutí ejvyšší možé světské pozice. Navíc zapůsobila slavost i svým vějším projevem. Aežka totiž vyšla z hradu v královsky hoosém průvodu oděa jako priceza evěsta. Za pár hodi uviděli ji svědkové slavostího aktu oblečeou do režého pytloviového roucha s čerým závojem. Legedy i kroiky to popisují silými slovy. Radikálost odmítutí kozumího stylu života, které Aežka učiila, působí silě dodes. Aežka prožila v klášteře 48 let, tj. více ež dvě třetiy života. V době Aežčiě to byl život aplěý prací a střídmostí blízké ouzi, s důmyslým rozvržeím času čleěým a pracoví asazeí, oddech s vysokou kulturí áplí (modlitba a četba) a úvahy zahrující moderě řečeo autoevaluaci a psychickou hygieu, pláováí a hodoceí výsledků. Pro ás děsivá soustavost přiášela klid a pracoví výsledky, o ichž se ám ai esí. Zároveň přiášel cyklus liturgického roku klidou liii promělivých slavostí a svátků, takže život vůbec es 3

4 NEWSLETTER lede / 2011 byl ai jedotvárý ai málo aplěý událostmi. Boj o ideál Aežka zala z dětství chod kláštera a toto vše věděla. Věděla i to, že klášter ikdy eí úplě odděle od vějšího děí a přes veškerou sahu o zachováí vitřího klidu je strhává do dějiého proudu. Co emohla předvídat, byla dramatičost událostí, jichž se později zúčastila. Aežku v jejím ejvlastějším duchovím životě čekalo velké překvapeí a těžký zápas. Do jejího kláštera po ějakém čase přišly také sestry z Assisi. Od těch se dozvěděla, že zakladatelka žeské větve fratiškáů, sv. Klára, vede marý zápas o povoleí původí Fratiškovy řehole, kterou papež pro ereálé pojetí chudoby zakázal, a sestrám vutil řeholi změěou. Když Aežka vstupovala do kláštera, zala je tu. Ihed pochopila sílu původího ideálu a dvacet let o ěj zápasila. Z té doby se ám zachovaly čtyři listy sv. Kláry, s íž byla v živém styku. Z korespodece s Římem pak pozáváme Aežči politický rozhled a diplomatickou zdatost, se kterou dovedla využít své hlaví síly vlivu a co mohla sama udělat, aby se jí přiblížila v praxi, ovšem postupovala striktě. Klášter původě kocipovala jako bohatý s tím, že statky budou zajišťovat chod špitálu. Špitál oddělila, veškerý majetek a ěj převedla a založila samostatý rytířsko-špitálí řád křižovíků s červeou hvězdou, čiý dodes. Teto řád s jejím přispěím a podle jejích itecí vytvořil v českém království prví uceleou síť sociálí péče (jedeáct velkých špitálů a a dvě stě meších staic). Aežka jako aktér českých ději Aežka byla ejvlivějším rádcem svého bratra Václava I. Upozorila apř. a utost společého vystoupeí evropských států proti tatarské expazi. Po áhlém zmizeí Tatarů od obležeé Olomouce byla všeobecě přijata za ejmocější přímluvkyi a ochrákyi země. Sjedala smír mezi Václavem I. a jeho syem Přemyslem Otakarem II., čímž ukočila víc ež dvouletou občaskou válku. Varovala Přemysla Otakara II. před tažeím do Rakous a po tragédii a Moravském poli usilovala popsatelé bídy způsobeé dracováím za braiborské okupace, eúrodou, živelými pohromami a ásledým hladomorem byla jediým, kdo reprezetoval kotiuitu rodu. Byla ekoruovaou královou. Zemřela vysíleím a hladem s adějeplým odkazem a rtech. Naše země epotřebuje ajít Aežči hrob, ale pozvedout její odkaz. Při jejím pohřbu ikdo epochyboval o Aežčiě svatosti. Sahy o svatořečeí opakovaě zhatily válečé události a moceské tahaice v Evropě. V Čechách byla vždy ctěa a jakoby vystupovala, kdykoli árodí situace byla skoro bezadějá (Bílá Hora, březe 1939, heydrichiáda, srpe 1968). Ztráta jejího těla přeeseého ze záplavami ohrožeého kláštera (zřejmě arychlo a ezámo kam) byla považováa za tragickou a později vziklo proroctví, že alezeí jejího hrobu otevře dobu pokoje, hojosti a svobody. Teprve papež Ja Pavel II. kaoizoval Aežku Pře- českého krále. o ávrat vězěého kralevice Newsletter_cep_0111.qxd:ewsletter cep :50 myslovu Stráka jako 1 gesto podpory Vydobýt původí řeholi se Václava II. a dopomohla jeho Desetiletí duchoví obrody Aežce epodařilo. Ve všem, matce k útěku. V době e- ároda vyhlášeé kardiálem F. Tomáškem. Vel koryse založeá akce se rozrůstala v široké hutí protestů proti Husákovu reálému socialismu. Ke kaoizaci došlo 12. listopadu 1989, ikoli v áhodé časové koicideci, ale v přímé věcé souvislosti s listopadovými událostmi. Aežka Pře myslova se tak provždy stala aktérem pádu komuistické diktatury. Světlá postava velké Přemyslovy je poěkud edoceěým árodím symbolem a utí, či spíše zve k zamyšleí. Jaké otázky ám klade? Je možé budovat stát a emít ideál? Je možé mít ideál, ale edbat a ěj? Kam to vždy zovu přivede politická elita, když ztratí zalost všedích lidí a adřadí se? Jak může obstát stát vitřě roz polceý a ejedotý? K čemu je moceská síla bez kulturí dimeze? Je možá státí samostatost bez vlastího ázoru, bez árodí hrdosti a prestiže získaé prací, vědeckým, hospodářským a kulturím příosem? Je možé spokojeě žít v doktríě, která hlásá osobí zájem a prvém místě a vede k drzému sobectví? Naše země epotřebuje ajít Aežči hrob, ale pozvedout její odkaz. Nakladatelství C. H. Beck JIŘÍ ŠPALEK Veřejé statky Teorie a experimet Brožovaé obj. č. BEK 35 ISBN Publikaci lze objedat s 5% slevou v e-shopu a adrese ebo písemě a adrese: Nakladatelství C. H. Beck, Řezická 17, Praha 1, tel.: , fax: , Klasická teorie veřejých statků Optimálí produkce čistého veřejého statku Alterativí mechaismy produkce veřejých statků Charita jako veřejý statek Teorie klubů a klubové statky Experimetálí ekoomie, experimety s veřejými statky Alterativí mechaismy soukromého přispíváí a charitu Případová studie: Podoba a výsledky výukového experimetu s veřejými statky Přílohy: Istrukce pro experimet, Vybraé modely teorie her Literatura Jmeý a věcý rejstřík 4

5 Státí rozpočet a rok 2011 NEWSLETTER lede / 2011 Státí rozpočet je v Poslaecké sěmově kocem roku tradičím tahákem a jako zásadí ekoomický záko v sobě ztělesňuje jede z ústředích sporých bodů mezi vládou a opozicí. Schvalováí toho letošího bude avíc spojováo s chytlavým pojmem škrtů a protestům proti im. Spíše ež rozpočet škrtů by však měl dostat přídomek rozpočet udržovací udržuje špatou strukturu a stále čeká a uté změy. Připomeňme, že rozpočet a rok 2011 byl sestave s příjmy 1044 mld Kč, výdaji 1179 mld a schodkem 135 mld Oproti schváleému rozpočtu a rok 2010 má pláovaé příjmy vyšší o 21,8 mld (2,1 %), výdaje poprvé poklesou o 5,9 mld ( 0,5 %). Vývoj deficitu avazuje a sižující se tred astaveý v miulém roce, přesto je třetím ejvyšším v historii. Kumulovaý dluh za roky bude atakovat děsivých 500 mld. Schváleý schodek 135 mld by měl představovat 4,6 % hrubého domácího produktu (HDP). Rozpočet drží před více jak dvěma lety schváleý Středědobý výdajový rámec. Vláda přijatými úsporými opatřeími dosáhla sížeí deficitu o 30 mld (sížeím platů státích zaměstaců, úpravou porodého, sociálího příplatku, zdaěím stavebího spořeí, změami v emoceském pojištěí, atd.). Bez ich by deficit převyšoval schodek schváleý a rok Nižší schodek (je) díky škrtům Celkové pláovaé příjmy (1044 mld) mají strukturu: daňové příjmy 532 mld, pojisté a sociálí zabezpečeí 373 mld (z toho pojisté a důchodové poj. 332 mld). Nedaňové příjmy a trasfery (139 mld) jsou z drtivé části Marti Slaý poradce prezideta republiky tvořey příjmy z rozpočtu EU ve výši 117 mld tedy jedé desetiy celkových výdajů, při odvodech ve výši 35 mld. Složeá daňová kvóta by měla mírě klesout a 35,3 %, avšak při zvýšeí celkového daňového ikasa je pokles způsobe očekávaým růstem HDP. S ohledem a jeho adsazeí se dá očekávat spíše mírá změa směrem ahoru. Pro srováí, teto ukazatel je za průměr EU, kde dosahuje hodoty kolem 39 %. Spíše ež rozpočet škrtů by měl dostat přídomek rozpočet udržovací udržuje špatou strukturu a stále čeká a uté změy. V souvislosti s ohlašovaými reformami je užitečý bližší pohled a výdajovou strau. To, že pokles schodku byl způsobe pouhými škrty s miimálí ámahou a ikoli systémovými změami, potvrzuje rozpočtová bilace i odvětvové čleěí výdajů. Pokles celkových výdajů o 5,9 mld oproti miulému roku je způsobe poklesem kapitálových výdajů o 10,9 mld. Zatímco běžé výdaje, které by právě měly poklesout, arůstají o 5 mld. Z odvětvového čleěí ejvíce poklesou výdaje a dopravu o 29 mld a 57,4 mld koru a a bezpečost a pořádek o 7,5 mld a 36,8 mld. Vypovídací hodotu má i údaj, že až jeda čtvrtia běžých výdajů jde a čiost vlastích úřadů. Je pozitiví, že tyto provozí výdaje meziročě poklesly. Nejdyamičtější položkou se v posledích letech staly výdaje a obsluhu dluhu. V roce 2011 úroky arostou a 74,1 mld (o 10,4 mld respektive 16 % oproti roku 2010) a pro srováí představují apř. 60 % výdajů a školství. Ačkoliv se v souvislosti s úroky hovoří o určitém rozpočtovém polštáři, je zjevé, že vývoj dluhové služby je a deších turbuletích fiačích trzích těžko předvídatelý a bylo by milým překvapeím, pokud by alespoň ějaká část určeá a úroky byla akoec připsáa a vrub ižšího schodku. Nadsazeý výhled ekoomiky Velmi podstatým východiskem pro rozpočet je odhad ekoomického vývoje. Ač elze předpokládat situaci z roku 2009, kdy vláda edokázala zareagovat a masiví změu tredu ve vývoji aší a světové ekoomiky, je i teto rozpočet postave a adsazeém ekoomickém výhledu. To potvrzuje eje srováí s ostatími aalytickými istitucemi, ale i posledí makroekoomickou predikcí samotého Miisterstva fiací (MF). Ta vidí růst reálého HDP v roce 2011 místo rozpočtovaých 2,3 % je abízíme o 2,0 %. MF rověž sížilo odhad růstu omiálího HDP (který má především vazbu a daňové výběry) z 3,7 % a 3,4 %. To vytváří lepší situaci v příjmech státího rozpočtu. I teto rozpočet je postave a adsazeém ekoomickém výhledu. Otázkou rověž je, jak se projeví egativí dopad schváleých škrtů. Dle ejovější predikce spotřeba vlády má klesout o 4,5 %, což je o 3,6 p.b. více, ež předpokládá schváleý rozpočet. Teto restriktiví účiek rozpočtové politiky má být z velké části kompezová eje výrazě rostoucí spotřebou domácostí, ale zejméa zlepšujícím se zahraičím obchodem, tedy rostoucí evropskou, zejméa ěmeckou, ekoomikou. Posledí odhady však i zde dávají určité pochybosti. Rověž ostatí makroekoomické idikátory, a ichž rozpočet stojí, jsou až příliš optimistické. CEP abízí kížku Au to ři CEPu o euru, do íž přispěli Václav Klaus, Mi roslav Si ger, Mojmír Hampl, Vladimír Tomšík, Jiří Weigl, Staislava Jaáčková, Petr Mach, Ja Skopeček, Wilhelm Hakel a Richard Ebelig. Předmluvu apsal prezidet Václav Klaus. Úvod apsal editor Marti Slaý. Kížka by eměla chybět v kihově žádého ekooma zajímajícího se o krizi eurozóy. Cea: 130 Kč, 135 stra. objedávky a s 5

6 NEWSLETTER lede / 2011 Nelze vyloučit, že v průběhu roku budou muset být učiěa další úsporá opatřeí k udržeí schváleého schodku. Z příjmů jsou adsazeým vývojem ekoomiky ejvíce ohrožeé příjmy z DPH. Ty úzce závisí a tom, jak se vyvíjí spotřeba domácostí i spotřeba vlády. Právě tyto dvě složky agregátí poptávky jsou však ejvíce adsazeé, což azačuje i zhoršeí odhadu MF. Rozpočet apříklad počítá s růstem spotřeby domácostí o 2 %, ejověji ale již o 1,5 %. A i to je podmíěo předpokladem pokračujícího emalého zadlužováí domácostí. Rověž se jako adsazeý jeví očekávaý výběr pojistého a sociálí zabezpečeí, jakož ejvýzamější složky příjmové stray rozpočtu (40 % bez příjmů z EU). Te souvisí s vývojem objemu mezd a platů v ekoomice, který slouží jako vyměřovací základ. I zde aktuálí odhad počítá s růstem v roce 2011 o 0,4 procetího bodu ižším. Rostoucí madatorí výdaje Kritickou strukturu rozpočtu asi ejlépe vystihuje pohled a madatorí, tedy (zákoem) povié, výdaje. Ve srováí se schváleým rozpočtem a rok 2010 dochází k dalšímu avýšeí podílu madatorích výdajů a celkových výdajích rozpočtu o 2,7 p.b. a 57,8 %. Ve srováí s rokem 2007 to představuje árůst o téměř 7 p.b. Teto tred je zapříčiě eje pokračujícím absolutím árůstem madatorích výdajů (z 653 mld v roce 2010 a 681 mld, způsobe zejméa valorizací důchodů), ale i poklesem ostatích výdajů emadatorí povahy. Zohledíme-li ještě další tzv. kvazi-madatorí výdaje, dosáheme a více jak 80 % rozpočtu. To ebezpečě zužuje prostor pro jakoukoli vládí reakci a ekoomický vývoj. Zastavme se ještě krátce u často diskutovaých výdajů a vědu a výzkum. Jejich pokles je miimálí (o 0,5 mld), způsobe zejméa poklesem tohoto titulu v kapitole Miisterstva průmyslu a obchodu, poklesem prostředků z EU. Naopak v kapitole Miisterstva školství dochází k árůst o 1,4 mld, mírý je pokles u Akademie věd ČR. Potřeba skutečých reforem Je zřejmé, že Nečasova vláda s ohledem a časovou tíseň měla malý prostor pro výrazější a systémové sížeí výdajů. Fischerova aopak málo podpory či odvahy před svým kocem (i rozpočtová situace je podstatý důvod, proč potřebujeme koečě silou vládu). Na druhou strau třeba dodat, že současá vláda při hledáí úspor zvolila spíše jedoduché škrty, ež opatřeí promyšleá a avázaá a (sad již) chystaé reformy. Navzdory poklesu schodku oproti roku 2010 eí současý rozpočet lepší, v ěkterých parametrech je dokoce horší, ež je te loňský. Nižší schodek je při rostoucích sociálích výdajích způsobe poklesem běžých výdajů a vyšším očekávaým daňovým výběrem. Celkově je rozpočet postave a příliš optimistickém vývoji ekoomiky, což může zameat ebezpečí, že dojde k dodatečým výpadkům příjmů rozpočtu, a tím tlaku a opětové škrty. Rozpočet více ež dobře odráží aakumulovaé strukturálí problémy a je potvrzuje utost zásadích změ zejméa u madatorích složek. Přetrvávají ale i další problémy. Reformu epotřebuje je výdajová straa, ale i celý rozpočtový proces, včetě komplexího předkládacího materiálu se všemi přílohami. Neí to zrova víkedové čteí. Vláda si staovila cíl mít deficit rozpočtu k HDP v roce 2013 pod úroví 3 %, s vizí vyrovaého rozpočtu v roce Bez zásadích kocepčích změ jde o ereálý termí. Navzdory mediálě chytlavým výrokům o hloubce škrtů jsou je slabým odvarem rozpočtových opatřeí Klausovy vlády z druhé poloviy 90. let i opatřeí většiy okolích zemí deška. Úroveň vládího dluhu k HDP ke koci roku 2011 dosáhe přes 42 %, eboli 1600 mld koru. Vláda si staovila cíl mít deficit rozpočtu k HDP v roce 2013 pod úroví 3 %, s vizí vyrovaého rozpočtu v roce Bez zásadích kocepčích změ jde o ereálý termí. Věřme, že čekáí a ě ebude čekáím a Godota. abízíme CEP abízí sborík č. 62/2007 Maas trichtská smlouva pat áct let poté, do ěhož přispěli Hyek Fajmo, Ja Kohout, Petr Fiala, Ivo Šlosarčík, Václav Klaus, Mi rek Topoláek, Petr Robejšek, Chris top her Booker, Petr Mach, Tomáš Bři chá ček, Lukáš Petřík a Marek Loužek (edi tor sboríku). Před mluvu k publikaci apsal prezidet Václav Klaus. Cea: 70 Kč, 130 stra. CEP abízí sborík č. 84/2010 Vzik EFTA padesát let poté, do ěhož přispěli Hyek Fajmo, Pavel Hát, Petr Adriá, Petr Mach, Victoria Curzo Price, Ja Skopeček, Jes Eikaas, Marti Erva, Tomáš Muzi a Lukáš Kovada. V příloze je smlouva o založeí Evropského sdružeí volého obchodu. Editorem sboríku je Marek Loužek. Předmluvu apsal prezidet Václav Klaus. Cea: 70 Kč, 165 stra. objedávky a tel , 6

7 CEP uspořádal ve středu 8. prosice 2010 semiář, a ěmž vystoupil s předáškou emerití spolupracovík Istitutu pro veřejé záležitosti z Melboure a profesor James Cook Uiversity z Towsville, Austrálie, Robert (Bob) Carter. Akci moderoval prezidet Václav Klaus, který recezoval Carterovu kihu Climate: The Couter Cosesus (Stacey Iteratioal, 2010). Bob Carter abídl alterativí pohled a klimatické změy, který zdůrazňuje přípravu a přizpůsobeí se změám, které se odehrávají. To je zásadě odlišé od důrazu kladeého západími politiky a zmírěí globálího oteplováí omezováím emisí oxidu uhličitého. Odůvoděí pro výběr mezi politikami zmírňováí klimatických změ ebo adaptace musí spočívat v aalýze vědeckých důkazů o klimatických změách. Veřejá debata o ebezpečém, údajě lidmi způsobeém globálím oteplováí je zavádějící ve dvou věcech. Za prvé, esprávostí měřeí historické teploty, které jsou užíváy při rekostrukci statistiky průměré globálí teploty. A za druhé, zájmy lobbistů a médií, díky imž ZPRÁVa Ze SEMINÁŘE Climate Hazard Adaptatio is the Key vzikají ešťasté emoce mezi skupiami osob, které jsou zobrazováy jako klimatičtí alarmisté ebo popírači. Ve skutečosti velká většia vědců espadá ai do jedé z těchto škatulek a zastává vyvážeý ázor a složité téma klimatických změ. Všichi kompetetí vědci akceptují, že globálí klima se vždy měilo a bude měit, že lidské aktivity (e je emise oxidu uhličitého) určitě ovlivňují lokálí klima a do určité míry mohou ovlivňovat globálí klima, a že oxid uhličitý je mírý skleíkový ply. Skutečá vědecká debata eprobíhá o žádé z těchto věcí, ale spíše o výzamu a velikosti globálího lidského účiku a jeho pravděpodobém výzamu v kotextu přírodích klimatických změ. Teplotí zázamy ačrtávají je přibližou historii průměré globálí teploty za uplyulých 150 let. Přesý odhad průměré globálí teploty udávají satelití zázamy, které však existují je od roku Druhý spolehlivý zdroj průměré globálí teploty představují radiosody, které sahají až do roku Oba tyto spolehlivé zázamy eazačují žádé výzamé oteplováí. Mometálě abízíme CEP abízí sborík č. 85/2010 Triaoská smlouva devadesát let poté, do ěhož přispěli Jidřich Dejmek, Ja Koukal, Jiří Němec, Štefa Šutaj, Jiří Weigl, Oskar Krejčí, Igác Romsics, Eva Irmaová, Ja Sechter a Marti Ehl. V přílohách ajde čteář mírové smlouvy s Maďarskem. Editory sboríku jsou Marek Loužek a Jidřich Dejmek. Předmluvu apsal prezidet Václav Klaus. Cea: 100 Kč, 198 stra. objedávky a tel , 7 NEWSLETTER lede / 2011 klidé sluce a edostatek oteplováí v posledích deseti letech azačují, že ejvětším klimatickým ebezpečím příštích desetiletí by mohlo být ochlazováí. Změy klimatu probíhají v geologických dobách po tisíce až milioy let. Je pozoruhodé, že za uplyulých šest milioů let dochází k mírému ochlazováí. Kvalití paleoklimatické zázamy eazačují žádé eobvyklé změy v klimatu, které by se odehrály ve 20. a raém 21. století. Navzdory více ež sta miliardám dolarů od roku 1990 ivestovaých do zkoumáí globálí teploty eexistuje žádý geologický důkaz, který by potvrzoval měřitelý lidský vliv a průměrou globálí teplotu. Teze, a iž se všichi vědci shodou, je, že přirozeé klimatické události a klimatické změy přiášejí lidské a evirometálí áklady. Tato ebezpečí zahrují bouřky, záplavy, sucha, lesí požáry a teplotí skoky a dlouhodobější tredy ochlazováí ebo oteplováí. Je jisté, že tyto klimatické události a změy budou pokračovat a že čas od času způsobí lidské a evirometálí škody. Mimořádé události v počasí a jejich důsledky jsou přírodí katastrofy jako zemětřeseí, tsuami a sopečé erupce, které emohou být ai předvídáy, ai jim elze zabráit. Obtíže vziklé zaváděím obchodováí s povolekami a emise skleíkových plyů ebo zdaěím ukazují, že takové mechaismy jsou drahé, ičivé a eúčié. Omezováí oxidu uhličitého eí ai správá árodí klimatická politika, ai utě její žádoucí část. Změy klimatu jako přírodí riziko je stejě geologické jako meteorologické téma. Mělo by se s ím zacházet podobě jako s jiými zemskými ebezpečími, tj. apříklad pokusit se moitorovat ástup ebezpečých událostí a mít obrau proti im, když astaou. Politici by se měli vzdát iluzorího cíle zabráit globálímu oteplováí omezováím emisí oxidu uhličitého. Místo toho by měli přijmout klimatickou realitu, jak se vyvíjí, a ajít ejvíce rozumé, praktické a efektiví přizpůsobeí se globálím změám klimatu. Taková politika adaptace je ejlepší obraou proti doměle ebezpečým, lidmi způsobeým klimatickým tredům, které by mohly v budoucosti astat. ML Předplaté a rok 2011 Předplaté zahruje pravidelý ewsletter, sboríky a ostatí publikace, pozváky a semiáře. Základí cea předplatého čií 660 Kč. Spozorské předplaté je od 1000 Kč. Více o předplatém a:

8 NEWSLETTER lede / 2011 Sto let od arozeí George Stiglera Václav Klaus Letošího 17. leda by se dožil sta let velký ekoom ositel Nobelovy cey za ekoomii za rok 1982, dlouholetý profesor Chicagské uiverzity George J. Stigler. Nejsem jistě sám, kdo ho považuje za jedoho z ejvýzamějších a ejvlivějších ekoomů druhé poloviy 20. století. Stál vždy a straě trhu, ikoli státu, byl spolu s Miltoem Friedmaem ztělesěím pojmu chicagská ekoomická škola. Byl obdivová, ale socialisty všeho druhu rezolutě odmítá. Myslím, že oprávěě. Imperiálost ekoomie Nebudu se pouštět do podrobých biografických údajů, mimo jié proto, že sám Stigler kdysi řekl, že biografie zkresluje spíše ež osvětluje pochopeí podstaty vědeckého díla. To je eobvyklý, ale velmi rozumý ázor. Několik dat však uvést musím: svůj prví výzamý čláek apsal v roce 1939, prví kihu vydal v roce 1941, profesorem a katedře ekoomie v Chicagu se stal v roce 1958 a setrval tam až do koce svého života. Zemřel 1. prosice Měl jsem příležitost se s ím setkat v září roku 1990 a kofereci Motpeleriské společosti v Michově, kde se posadil do prví řady a poslouchal můj projev a téma kolapsu komuismu ve středí a východí Evropě. Řekli jsme si potom pár slov. O Stiglerovi jsem mluvil již dvakrát. Poprvé to bylo v Praze, a semiáři pobočky ČSVTS ve Státí bace Českosloveské v ledu 1983, měsíc poté, co mu byla udělea Nobelova cea. Text je k dispozici v mé kize Ekoomická věda a ekoomická reforma (Praha, Geex &Top Agecy 1991). Později arozeým připomíám, že v roce 1983 u ás oslavovat Nobelovu ceu pro amerického, vysoce kozervativího, agresivě protržího a samozřejmě emarxistického ekooma chicagské školy bylo velmi výjimečé. Letošího 17. leda by se dožil sta let velký ekoom ositel Nobelovy cey za ekoomii za rok 1982, dlouholetý profesor Chicagské uiverzity George J. Stigler. O patáct let později, v roce 1998, jsem byl esmírě poctě pozváím, abych a Uiversity of Chicago předesl posledí ze tří George Stigler Memorial Lectures (dostupou a s tím, že dvě předcházející proesli jeho eméě slaví kolegové George Shultz a Milto Friedma. Mé deší zamyšleí ke stoletému výročí jeho arozeí je tedy z mé stray pokusem již třetím. George Stigler byl více ekoomem pro teoretické ekoomy ež pro politiky a vládí úředíky ebo pro laiky. Tím echci říci, že by jeho učebice The Theory of Prices z roku 1946 (pro vitří potřeby Ekoomického ústavu ČSAV přeložeá do češtiy a vydaá v závěru šedesátých let) ebyla jedou z ejvíce používaých učebic mikroekoomie vůbec, ale klíčové jsou a to dodes jeho teoretické práce. Ekoomii věřil a příslušíky dalších společeských věd zlobil tvrzeím o oprávěosti imperiálího charakteru ekoomie, eboť byl přesvědče, že ze všech společeských věd jediě ekoomie je vědou. Ekoom a stát Byl mikroekoomem a teorii cey považoval za hlaví koře ekoomické teorie. Chováí ekoomických subjektů (jedotlivců i firem) se důsledě sažil vysvětlovat dvěma základími ekoomickými faktory příjmem a ceou. V tomto ohledu šel až a samotou mez ekoom má pokračovat v hledáí rozdílů v ceách a příjmech tak dlouho, dokud evysvětlí všechy změy v chováí. Ekoomická teorie byla pro Stiglera deduktivím uvažováím a bázi jedoduchých behaviorálích předpokladů. Proto bylo ezbyté, aby byla vytvořea jako formálí, abstraktí a kozistetí systém. Věoval se jí celý svůj život. Za ejdůležitější považoval zkoumáí důsledků státí regulace a státích zásahů a fugováí ekoomiky a proto si v roce 1964 pro své vystoupeí ve velmi prestiží fukci prezideta Americké ekoomické asociace zvolil téma Ekoom a stát. Vysvětloval v ěm a straě jedé důvody edůvěry ekoomů vůči motivům státu a a straě druhé důvody edůvěry ekoomů vůči schoposti státu jakékoli státí zásahy provádět. Toto odlišeí je kocepčě zcela klíčové. Za ejdůležitější považoval Stigler zkoumáí důsledků státí regulace a státích zásahů a fugováí ekoomiky. Stigler echtěl, aby se ekoomie věovala filozofováí a amatérské politologii, a proto se zabýval empirickou aalýzou kvality a efektivosti hospodářské politiky. Nobelovu ceu v podstatě dostal hlavě za svou práci v oboru teorie ekoomické regulace, za čláek z roku 1971 v Bell Joural of Ecoomics, ve kterém revolučě argumetoval, že státí regulace kokureci a trhu obvykle sižuje (ikoli zvyšuje), je většiou děláa ve prospěch regulovaých firem (ikoli ve prospěch spotřebitelů) a vede k horším výsledkům, ež jaké by astaly bez jakýchkoli regulací. Stadardí mikroekoom Stigler byl obhájcem stadardí mikroekoomie (makro ekoomii euzával vůbec), byl stoupecem empirické aalýzy, ikoli však ekoometrie. Nevěřil, že ekoomie může přiášet užitečé ávody pro prováděí hospodářské politiky státu, ale vtipě říkal, že ať si o ekoomické teorii myslíme cokoli elze popřít, že je ekoomická teorie ekoomů lepší, ež ekoomická teorie kohokoli jiého. Mám strach, že si i des u ás veřejost i politici často myslí opak. Již dvacet let eí mezi ámi a jeho hlas chybí. Bylo by možé dlouze popisovat řadu dalších Stiglerových teoretických příspěvků k teorii trhu, k teorii oligopolu, k teorii firmy, k dějiám ekoomických teorií, ale za klíčový považuji jeho příos k teorii iformací, a to zejméa díky čláku The Ecoomics of Iformatio z roku Pro Stiglera iformace jako jakékoli jié zboží mají své áklady, a proto si ekoomické subjekty obstarávají je tolik iformací, kolik je pro ě ekoomicky racioálí. Používal jsem to vždy jako argumet proti obdivu k ekoečému možství dat a faktů, kterými jsme des zaplavovái díky ovým techologiím, protože spolu se Stiglerem vím, že každý z ás vždy hledá (a využívá) optimálí velikost iformací, ikoli jejich jakési maximum. Stigler byl euvěřitelě vtipý a jeho texty jsou plé glos typu používáí matematiky eí zárukou dobré ekoomie, eboť řecká i římská abeceda abízejí moho symbolů pro zmateé myšleky. V češtiě máme jeho obelovskou předášku (v kize Oslava ekoomie, Academia, Praha 1994). Již dvacet let eí mezi ámi a jeho hlas chybí. 8

4 DOPADY ZPŮSOBŮ FINANCOVÁNÍ NA INVESTIČNÍ ROZHODOVÁNÍ

4 DOPADY ZPŮSOBŮ FINANCOVÁNÍ NA INVESTIČNÍ ROZHODOVÁNÍ 4 DOPADY ZPŮSOBŮ FACOVÁÍ A VESTČÍ ROZHODOVÁÍ 77 4. ČSTÁ SOUČASÁ HODOTA VČETĚ VLVU FLACE, CEOVÝCH ÁRŮSTŮ, DAÍ OPTMALZACE KAPTÁLOVÉ STRUKTURY Čistá současá hodota (et preset value) Jedá se o dyamickou metodu

Více

10.3 GEOMERTICKÝ PRŮMĚR

10.3 GEOMERTICKÝ PRŮMĚR Středí hodoty, geometrický průměr Aleš Drobík straa 1 10.3 GEOMERTICKÝ PRŮMĚR V matematice se geometrický průměr prostý staoví obdobě jako aritmetický průměr prostý, pouze operace jsou o řád vyšší: místo

Více

Deskriptivní statistika 1

Deskriptivní statistika 1 Deskriptiví statistika 1 1 Tyto materiály byly vytvořey za pomoci gratu FRVŠ číslo 1145/2004. Základí charakteristiky souboru Pro lepší představu používáme k popisu vlastostí zkoumaého jevu určité charakteristiky

Více

PODNIKOVÁ EKONOMIKA A MANAGEMENT (2-letý) (písemný test, varianta C)

PODNIKOVÁ EKONOMIKA A MANAGEMENT (2-letý) (písemný test, varianta C) Přijímací řízeí pro akademický rok 24/ a magisterský studijí program: PODNIKOVÁ EKONOMIKA A MANAGEMENT (2-letý) (písemý test, variata C) Zde alepte své uiverzití číslo U každé otázky či podotázky v ásledujícím

Více

Pojem času ve finančním rozhodování podniku

Pojem času ve finančním rozhodování podniku Pojem času ve fiačím rozhodováí podiku 1.1. Výzam faktoru času a základí metody jeho vyjádřeí Fiačí rozhodováí podiku je ovlivěo časem. Peěží prostředky získaé des mají větší hodotu ež tytéž peíze získaé

Více

Vzorový příklad na rozhodování BPH_ZMAN

Vzorový příklad na rozhodování BPH_ZMAN Vzorový příklad a rozhodováí BPH_ZMAN Základí charakteristiky a začeí symbol verbálí vyjádřeí iterval C g g-tý cíl g = 1,.. s V i i-tá variata i = 1,.. m K j j-té kriterium j = 1,.. v j x ij u ij váha

Více

I. Výpočet čisté současné hodnoty upravené

I. Výpočet čisté současné hodnoty upravené I. Výpočet čisté současé hodoty upraveé Příklad 1 Projekt a výrobu laserových lamp pro dermatologii vyžaduje ivestici 4,2 mil. Kč. Předpokládají se rovoměré peěží příjmy po zdaěí ve výši 1,2 mil. Kč ročě

Více

PODNIKOVÁ EKONOMIKA A MANAGEMENT (2-letý) (písemný test, varianta B)

PODNIKOVÁ EKONOMIKA A MANAGEMENT (2-letý) (písemný test, varianta B) Přijímací řízeí pro akademický rok 24/5 a magisterský studijí program: PODNIKOVÁ EKONOMIKA A MANAGEMENT (2-letý) (písemý test, variata B) Zde alepte své uiverzití číslo U každé otázky či podotázky v ásledujícím

Více

6 Intervalové odhady. spočteme aritmetický průměr, pak tyto průměry se budou chovat jako by pocházely z normálního. nekonečna.

6 Intervalové odhady. spočteme aritmetický průměr, pak tyto průměry se budou chovat jako by pocházely z normálního. nekonečna. 6 Itervalové odhady parametrů základího souboru V předchozích kapitolách jsme se zabývali ejprve základím zpracováím experimetálích dat: grafické zobrazeí dat, výpočty výběrových charakteristik kapitola

Více

Tržní ceny odrážejí a zahrnují veškeré informace předpokládá se efektivní trh, pro cenu c t tedy platí c t = c t + ε t.

Tržní ceny odrážejí a zahrnují veškeré informace předpokládá se efektivní trh, pro cenu c t tedy platí c t = c t + ε t. Techická aalýza Techická aalýza z vývoje cey a obchodovaých objemů akcie odvozuje odhad budoucího vývoje cey. Dalšími metodami odhadu vývoje ce akcií jsou apř. fudametálí aalýza (zkoumá podrobě účetictví

Více

Jiří Weigl, výkonný ředitel Institutu Václava Klause

Jiří Weigl, výkonný ředitel Institutu Václava Klause květe - 2013 NEWSLETTER NEWSLETTER květe /2013 Jiří Weigl: Alterativa pro Německo Has-Olaf Hekel: Evropská měa vyžaduje radikálí změu Aketa Jaký růst vývozu potřebujeme pro růst české ekoomiky? (Vladimír

Více

VYSOCE PŘESNÉ METODY OBRÁBĚNÍ

VYSOCE PŘESNÉ METODY OBRÁBĚNÍ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ Fakulta strojího ižeýrství Ústav strojíreské techologie ISBN 978-80-214-4352-5 VYSOCE PŘESNÉ METODY OBRÁBĚNÍ doc. Ig. Jaroslav PROKOP, CSc. 1 1 Fakulta strojího ižeýrství,

Více

dálniced3 a rychlostní silnice Praha x Tábor x České Budějovice x Rakousko

dálniced3 a rychlostní silnice Praha x Tábor x České Budějovice x Rakousko dáliced3 a rychlostí silice R3 Praha Tábor České Budějovice Rakousko w w obsah základí iformace 3 dálice D3 a rychlostí silice R3 PrahaTáborČeské BudějoviceRakousko 3 > základí iformace 4 > čleěí dálice

Více

Patří slovo BUSINESS do zdravotnictví?. 23. 6. 2005

Patří slovo BUSINESS do zdravotnictví?. 23. 6. 2005 Patří slovo BUSINESS do zdravotictví?. 23. 6. 2005 Společost Deloitte Společost Deloitte v České republice má více ež 550 zaměstaců a kaceláře v Praze a Olomouci. Naše česká pobočka je součástí aší regioálí

Více

Model péče o duševně nemocné

Model péče o duševně nemocné Model péče o duševě emocé v regiou hlavího města Prahy Zázam jedáí závěrečé koferece projektu Vzděláváí odboríků, státí správy a samosprávy v oblasti trasformace istitucioálí péče o duševě emocé Praha,

Více

veličiny má stejný řád jako je řád poslední číslice nejistoty. Nejistotu píšeme obvykle jenom jednou

veličiny má stejný řád jako je řád poslední číslice nejistoty. Nejistotu píšeme obvykle jenom jednou 1 Zápis číselých hodot a ejistoty měřeí Zápis číselých hodot Naměřeé hodoty zapisujeme jako číselý údaj s určitým koečým počtem číslic. Očekáváme, že všechy zapsaé číslice jsou správé a vyjadřují tak i

Více

FINANČNÍ MATEMATIKA SBÍRKA ÚLOH

FINANČNÍ MATEMATIKA SBÍRKA ÚLOH FINANČNÍ MATEMATIKA SBÍRKA ÚLOH Zpracováo v rámci projektu " Vzděláváí pro kokureceschopost - kokureceschopost pro Třeboňsko", registračí číslo CZ.1.07/1.1.10/02.0063 Gymázium, Třeboň, Na Sadech 308 Autor:

Více

Kvantová a statistická fyzika 2 (Termodynamika a statistická fyzika)

Kvantová a statistická fyzika 2 (Termodynamika a statistická fyzika) Kvatová a statistická fyzika (Termodyamika a statistická fyzika) Boltzmaovo - Gibbsovo rozděleí - ilustračí příklad Pro ilustraci odvozeí rozděleí eergií v kaoickém asámblu uvažujme ásledující příklad.

Více

b c a P(A B) = c = 4% = 0,04 d

b c a P(A B) = c = 4% = 0,04 d Příklad 6: Z Prahy do Athé je 50 km V Praze byl osaze válec auta ovou svíčkou, jejíž životost má ormálí rozděleí s průměrem 0000 km a směrodatou odchylkou 3000 km Jaká je pravděpodobost, že automobil překoá

Více

OKRUŽNÍ A ROZVOZNÍ ÚLOHY: OBCHODNÍ CESTUJÍCÍ. FORMULACE PŘI RESPEKTOVÁNÍ ČASOVÝCH OKEN

OKRUŽNÍ A ROZVOZNÍ ÚLOHY: OBCHODNÍ CESTUJÍCÍ. FORMULACE PŘI RESPEKTOVÁNÍ ČASOVÝCH OKEN Úloha obchodího cestujícího OKRUŽNÍ A ROZVOZNÍ ÚLOHY: OBCHODNÍ CESTUJÍCÍ. FORMULACE PŘI RESPEKTOVÁNÍ ČASOVÝCH OKEN Nejprve k pojmům používaým v okružích a rozvozích úlohách: HAMILTONŮV CYKLUS je typ cesty,

Více

II. METODICKÉ PŘÍKLADY SESTAVENÍ VÝKAZU PAP

II. METODICKÉ PŘÍKLADY SESTAVENÍ VÝKAZU PAP Istituce i zazameaé operace jsou fiktiví. Ukázkové případy - sezam Případ Vykazující účetí Vykázaé Části I až XIII Straa jedotka (zkráceě až 3) A Půjčka od baky Město, v roce +1, T2 v roce +1, T7, T8,

Více

Absurdní rozhodnutí Ústavního soudu

Absurdní rozhodnutí Ústavního soudu říje 2009 Ladislav Jakl: Absurdí rozhodutí Ústavího soudu Václav Klaus: Existuje společá evropská idea? Ja Eichler: Zrušeí radaru eí tragédie Ladislav Tajovský: Osmdesát let od pádu a ewyorské burze Ja

Více

MATICOVÉ HRY MATICOVÝCH HER

MATICOVÉ HRY MATICOVÝCH HER MATICOVÉ HRY FORMULACE, KONCEPCE ŘEŠENÍ, SMÍŠENÉ ROZŠÍŘENÍ MATICOVÝCH HER, ZÁKLADNÍ VĚTA MATICOVÝCH HER CO JE TO TEORIE HER A ČÍM SE ZABÝVÁ? Teorie her je ekoomická vědí disciplía, která se zabývá studiem

Více

1. K o m b i n a t o r i k a

1. K o m b i n a t o r i k a . K o m b i a t o r i k a V teorii pravděpodobosti a statistice budeme studovat míru výskytu -pravděpodobostvýsledků procesů, které mají áhodý charakter, t.j. při opakováí za stejých podmíek se objevují

Více

Code of Conduct Kodex chováni pro společnosti skupiny Ringier. China Czech Republic Germany Hungary Romania Serbia Slovakia Switzerland Vietnam

Code of Conduct Kodex chováni pro společnosti skupiny Ringier. China Czech Republic Germany Hungary Romania Serbia Slovakia Switzerland Vietnam Code of Coduct Kodex chovái pro společosti skupiy Rigier Chia Czech Republic Germay Hugary Romaia Serbia Slovakia Switzerlad Vietam Milí zaměstaci. Etické chováí ašich zaměstaců jiými slovy, vás dává aší

Více

NEWSLETTER. Je Evropa pouze v imigrační krizi? * KVĚTNOVÝ GRAF IVK

NEWSLETTER. Je Evropa pouze v imigrační krizi? * KVĚTNOVÝ GRAF IVK květe / 2016 NEWSLETTER NEWSLETTER květe /2016 Václav Klaus: Je Evropa pouze v imigračí krizi? Marti Slaý: Cea IVK Dušau Třískovi Otázka IVK: Byl by brexit katastrofou? (Jiří Weigl, Leka Zlámalová, Ivo

Více

Odhad parametru p binomického rozdělení a test hypotézy o tomto parametru. Test hypotézy o parametru p binomického rozdělení

Odhad parametru p binomického rozdělení a test hypotézy o tomto parametru. Test hypotézy o parametru p binomického rozdělení Odhad parametru p biomického rozděleí a test hypotézy o tomto parametru Test hypotézy o parametru p biomického rozděleí Motivačí úloha Předpokládejme, že v důsledku realizace jistého áhodého pokusu P dochází

Více

Pro likvidaci uniklých látek. Příručka Pro Prevenci a HavariJní situace Při PrÁci s nebezpečnými látkami

Pro likvidaci uniklých látek. Příručka Pro Prevenci a HavariJní situace Při PrÁci s nebezpečnými látkami sorpčí ProstřeDkY a ProDuktY Pro likvidaci uiklých látek Příručka Pro Preveci a HavariJí situace Při PrÁci s ebezpečými látkami záchyté ProstřeDkY / sorbety / likvidace uiklých látek všude tam, kde jsou

Více

Finanční řízení podniku. Téma: Časová hodnota peněz

Finanční řízení podniku. Téma: Časová hodnota peněz Fiačí řízeí podiku Téma: Časová hodota peěz Faktor času se ve fiačím řízeí uplatňuje a) při rozhodováí o ivesticích b) při staoveí trží cey majetku podiku c) při ukládáí volých peěžích prostředků d) při

Více

Sekvenční logické obvody(lso)

Sekvenční logické obvody(lso) Sekvečí logické obvody(lso) 1. Logické sekvečí obvody, tzv. paměťové čley, jsou obvody u kterých výstupí stavy ezávisí je a okamžitých hodotách vstupích sigálů, ale jsou závislé i a předcházejících hodotách

Více

PODNIKOVÁ EKONOMIKA A MANAGEMENT (2-letý) (písemný test)

PODNIKOVÁ EKONOMIKA A MANAGEMENT (2-letý) (písemný test) Přijímací řízeí pro akademický rok 2007/08 a magisterský studijí program: Zde alepte své uiverzití číslo PODNIKOVÁ EKONOMIKA A MANAGEMENT (2-letý) (písemý test) U každé otázky či podotázky v ásledujícím

Více

Vlastní hodnocení školy

Vlastní hodnocení školy Vlastí hodoceí školy dle vyhlášky 15/2005 Sb., v platém zěí, kterou se staoví áležitosti dlouhodobých záměrů, výročích zpráv a vlastí hodoceí školy. Škola: Základí umělecká škola Plzeň, Sokolovská 30,

Více

8.2.1 Aritmetická posloupnost I

8.2.1 Aritmetická posloupnost I 8.2. Aritmetická posloupost I Předpoklady: 80, 802, 803, 807 Pedagogická pozámka: V hodiě rozdělím třídu a dvě skupiy a každá z ich dělá jede z prvích dvou příkladů. Čley posloupostí pak při kotrole vypíšu

Více

Vyšší mocniny. Předpoklady: Doplň místo obdélníčků správné číslo. a) ( 2) 3. = c) ( ) = 1600 = e) ( 25) 2 0,8 0, 64.

Vyšší mocniny. Předpoklady: Doplň místo obdélníčků správné číslo. a) ( 2) 3. = c) ( ) = 1600 = e) ( 25) 2 0,8 0, 64. 81 Vyšší mociy Předpoklady: 0081 Př 1: Doplň místo obdélíčků správé číslo a) ( ) = b) = 0, 0000 e) ( ) = 0, ( 0) = 100 = f) ( ) = 8 a) ( ) = 8 b) 0, 0 0, 0000 = ( ) 0,8 0, 0 = 100 = e) ( ) = f) ( ) = 8

Více

2. Znát definici kombinačního čísla a základní vlastnosti kombinačních čísel. Ovládat jednoduché operace s kombinačními čísly.

2. Znát definici kombinačního čísla a základní vlastnosti kombinačních čísel. Ovládat jednoduché operace s kombinačními čísly. 0. KOMBINATORIKA, PRAVDĚPODOBNOST, STATISTIKA Dovedosti :. Chápat pojem faktoriál a ovládat operace s faktoriály.. Zát defiici kombiačího čísla a základí vlastosti kombiačích čísel. Ovládat jedoduché operace

Více

PODNIKOVÁ EKONOMIKA A MANAGEMENT (2-letý) (písemný test)

PODNIKOVÁ EKONOMIKA A MANAGEMENT (2-letý) (písemný test) Přijímací řízeí pro akademický rok 2007/08 a magisterský studijí program: Zde alepte své uiverzití číslo PODNIKOVÁ EKONOMIKA A MANAGEMENT (2-letý) (písemý test) U každé otázky či podotázky v ásledujícím

Více

pro bakalářský studijní program Ekonomika a management

pro bakalářský studijní program Ekonomika a management B608 Ekoomika a maagemet POŢADAVKY K PŘIJÍMACÍ ZKOUŠCE pro bakalářský studijí program Ekoomika a maagemet MATEMATIKA 1. Počítáí s reálými čísly Zlomky, mociy, odmociy, ( a b), ( a b), a b.. Počítáí s procety

Více

(varianta s odděleným hodnocením investičních nákladů vynaložených na jednotlivé privatizované objekty)

(varianta s odděleným hodnocením investičních nákladů vynaložených na jednotlivé privatizované objekty) (variata s odděleým hodoceím ivestičích ákladů vyaložeých a jedotlivé privatizovaé objekty) Vypracoval: YBN CONSULT - Zalecký ústav s.r.o. Ig. Bedřich Malý Ig. Yvetta Fialová, CSc. Václavské áměstí 1 110

Více

-1- Finanční matematika. Složené úrokování

-1- Finanční matematika. Složené úrokování -- Fiačí ateatika Složeé úrokováí Při složeé úročeí se úroky přičítají k počátečíu kapitálu ( k poskytutí úvěru, k uložeéu vkladu ) a společě s í se úročí. Vzorec pro kapitál K po letech při složeé úročeí

Více

9.1.12 Permutace s opakováním

9.1.12 Permutace s opakováním 9.. Permutace s opakováím Předpoklady: 905, 9 Pedagogická pozámka: Pokud echáte studety počítat samostatě příklad 9 vyjde tato hodia a skoro 80 miut. Uvažuji o tom, že hodiu doplím a rozdělím a dvě. Př.

Více

8.1.3 Rekurentní zadání posloupnosti I

8.1.3 Rekurentní zadání posloupnosti I 8.. Rekuretí zadáí poslouposti I Předpoklady: 80, 80 Pedagogická pozámka: Podle mých zkušeostí je pro studety pochopitelější zavádět rekuretí posloupost takto (sado kotrolovatelou ukázkou), ež dosazováím

Více

DERIVACE FUNKCÍ JEDNÉ REÁLNÉ PROM

DERIVACE FUNKCÍ JEDNÉ REÁLNÉ PROM Difereciálí počet fukcí jedé reálé proměé - - DERIVACE FUNKCÍ JEDNÉ REÁLNÉ PROMĚNNÉ ÚVODNÍ POZNÁMKY I derivace podobě jako limity můžeme počítat ěkolikerým způsobem a to kokrétě pomocí: defiice vět o algebře

Více

Petr Šedivý Šedivá matematika

Petr Šedivý  Šedivá matematika LIMITA POSLOUPNOSTI Úvod: Kapitola, kde poprvé arazíme a ekoečo. Argumety posloupostí rostou ade všechy meze a zkoumáme, jak vypadají hodoty poslouposti. V kapitole se sezámíte se základími typy it a početími

Více

523/2006 Sb. VYHLÁŠKA

523/2006 Sb. VYHLÁŠKA 523/2006 Sb. VYHLÁŠKA ze de 21. listopadu 2006, kterou se staoví mezí hodoty hlukových ukazatelů, jejich výpočet, základí požadavky a obsah strategických hlukových map a akčích pláů a podmíky účasti veřejosti

Více

Úloha II.S... odhadnutelná

Úloha II.S... odhadnutelná Úloha II.S... odhadutelá 10 bodů; průměr 7,17; řešilo 35 studetů a) Zkuste vlastími slovy popsat, k čemu slouží itervalový odhad středí hodoty v ormálím rozděleí a uveďte jeho fyzikálí iterpretaci (postačí

Více

Základní údaje. Ing. Zdeněk Jindrák JUDr. Dana Musalová. n Vznik společnosti 29.9.1997. n Obchodní název HYDRA a.s.

Základní údaje. Ing. Zdeněk Jindrák JUDr. Dana Musalová. n Vznik společnosti 29.9.1997. n Obchodní název HYDRA a.s. Základí údaje Vzik společosti 29.9.1997 Obchodí ázev HYDRA a.s. Sídlo: Na Zámecké 1518, 140 00 Praha 4 IČO/DIČ 25610562 / CZ25610562 Předmět podikáí Výroba kodezátorů Provozovy: Průmyslová 1110, Jičí Hradecká

Více

3 - Póly, nuly a odezvy

3 - Póly, nuly a odezvy 3 - Póly, uly a odezvy Michael Šebek Automatické řízeí 5 3--5 Automatické řízeí - Kyberetika a robotika Póly přeosu jsou kořey jmeovatele pro gs () = bs () as () jsou to komplexí čísla si: as ( i) = pokud

Více

1 Trochu o kritériích dělitelnosti

1 Trochu o kritériích dělitelnosti Meu: Úloha č.1 Dělitelost a prvočísla Mirko Rokyta, KMA MFF UK Praha Jaov, 12.10.2013 Růzé dělitelosti, třeba 11 a 7 (aeb Jak zfalšovat rodé číslo). Prvočísla: které je ejlepší, které je ejvětší a jak

Více

Odhady parametrů 1. Odhady parametrů

Odhady parametrů 1. Odhady parametrů Odhady parametrů 1 Odhady parametrů Na statistický soubor (x 1,..., x, který dostaeme statistickým šetřeím, se můžeme dívat jako a výběrový soubor získaý realizací áhodého výběru z áhodé veličiy X. Obdobě:

Více

8.1.2 Vzorec pro n-tý člen

8.1.2 Vzorec pro n-tý člen 8 Vzorec pro -tý čle Předpolady: 80 Pedagogicá pozáma: Přílady a hledáí dalších čleů posloupostí a a objevováí vzorců pro -tý čle do začé míry odpovídají typicým příladům z IQ testů, teré studeti zají

Více

AMC/IEM J - HMOTNOST A VYVÁŽENÍ

AMC/IEM J - HMOTNOST A VYVÁŽENÍ ČÁST JAR-OPS 3 AMC/IEM J - HMOTNOST A VYVÁŽENÍ ACJ OPS 3.605 Hodoty hmotostí Viz JAR-OPS 3.605 V souladu s ICAO Ae 5 a s meziárodí soustavou jedotek SI, skutečé a omezující hmotosti vrtulíků, užitečé zatížeí

Více

OPTIMALIZACE AKTIVIT SYSTÉMU PRO URČENÍ PODÍLU NA VYTÁPĚNÍ A SPOTŘEBĚ VODY.

OPTIMALIZACE AKTIVIT SYSTÉMU PRO URČENÍ PODÍLU NA VYTÁPĚNÍ A SPOTŘEBĚ VODY. OPTIMALIZACE AKTIVIT SYSTÉMU PRO URČENÍ PODÍLU NA VYTÁPĚNÍ A SPOTŘEBĚ VODY. Ig.Karel Hoder, ÚAMT-VUT Bro. 1.Úvod Optimálí rozděleí ákladů a vytápěí bytového domu mezi uživatele bytů v domě stále podléhá

Více

Ladislav Jakl Institut Václava Klause

Ladislav Jakl Institut Václava Klause úor / 2014 NEWSLETTER NEWSLETTER úor /2014 Ladislav Jakl: Eergetická politika EU ledy se začíají hýbat Václav Klaus: Zápisky z koferece v Moskvě Marti Slaý: Miimálí mzda a ezaměstaost v EU Otázka IVK:

Více

I. Výpočet čisté současné hodnoty upravené

I. Výpočet čisté současné hodnoty upravené I. Výpočet čisté současé hodoty upraveé Příklad 1 Projekt a výrobu laserových lamp pro dermatologii vyžaduje ivestici 4,2 mil. Kč. Předpokládají se rovoměré peěží příjmy po zdaěí ve výši 1,2 mil. Kč ročě

Více

NEWSLETTER. Pár slov k setkání Fenomén Knížák * KVĚTNOVÝ GRAF IVK

NEWSLETTER. Pár slov k setkání Fenomén Knížák * KVĚTNOVÝ GRAF IVK květe / 2015 NEWSLETTER NEWSLETTER květe /2015 Václav Klaus: Pár slov k setkáí Feomé Kížák Jiří Weigl: Pět let pomoci Řecku Ladislav Jakl: Jsme o pět let chytřejší? Spíše spoutaější Pavel Ryska, Ja Průša:

Více

MATEMATICKÁ INDUKCE. 1. Princip matematické indukce

MATEMATICKÁ INDUKCE. 1. Princip matematické indukce MATEMATICKÁ INDUKCE ALEŠ NEKVINDA. Pricip matematické idukce Nechť V ) je ějaká vlastost přirozeých čísel, apř. + je dělitelé dvěma či < atd. Máme dokázat tvrzeí typu Pro každé N platí V ). Jeda možost

Více

PODNIKOVÁ EKONOMIKA A MANAGEMENT (2-letý) (písemný test)

PODNIKOVÁ EKONOMIKA A MANAGEMENT (2-letý) (písemný test) Přijímací řízeí pro akademický rok 2007/08 a magisterský studijí program: Zde alepte své uiverzití číslo PODNIKOVÁ EKONOMIKA A MANAGEMENT (2-letý) (písemý test) U každé otázky či podotázky v ásledujícím

Více

IAJCE Přednáška č. 12

IAJCE Přednáška č. 12 Složitost je úvod do problematiky Úvod praktická realizace algoritmu = omezeí zejméa: o časem o velikostí paměti složitost = vztah daého algoritmu k daým prostředkům: časová složitost každé možiě vstupích

Více

PŘÍKLAD NA PRŮMĚRNÝ INDEX ŘETĚZOVÝ NEBOLI GEOMETRICKÝ PRŮMĚR

PŘÍKLAD NA PRŮMĚRNÝ INDEX ŘETĚZOVÝ NEBOLI GEOMETRICKÝ PRŮMĚR PŘÍKLAD NA PRŮMĚRNÝ INDEX ŘETĚZOVÝ NEBOLI GEOMETRICKÝ PRŮMĚR Ze serveru www.czso.cz jsme sledovali sklizeň obilovi v ČR. Sklizeň z ěkolika posledích let jsme vložili do tabulky 10.10. V kapitole 7. Idexy

Více

Teorie kompenzace jalového induktivního výkonu

Teorie kompenzace jalového induktivního výkonu Teorie kompezace jalového iduktivího výkou. Úvod Prvky rozvodé soustavy (zdroje, vedeí, trasformátory, spotřebiče, spíací a jistící kompoety) jsou obecě vzato impedace a jejich áhradí schéma můžeme sestavit

Více

Základy statistiky. Zpracování pokusných dat Praktické příklady. Kristina Somerlíková

Základy statistiky. Zpracování pokusných dat Praktické příklady. Kristina Somerlíková Základy statistiky Zpracováí pokusých dat Praktické příklady Kristia Somerlíková Data v biologii Zak ebo skupia zaků popisuje přírodí jevy, úlohou výzkumíka je vybrat takovou skupiu zaků, které charakterizují

Více

Základní požadavky a pravidla měření

Základní požadavky a pravidla měření Základí požadavky a pravidla měřeí Základí požadavky pro správé měřeí jsou: bezpečost práce teoretické a praktické zalosti získaé přípravou a měřeí přesost a spolehlivost měřeí optimálí orgaizace průběhu

Více

Makroekonomie cvičení 1

Makroekonomie cvičení 1 Makroekoomie cvičeí 1 D = poptávka. S = Nabídka. Q = Možství. P = Cea. Q* = Rovovážé možství (Q E ). P* = Rovovážá caa (P E ). L = Práce. K = Kapitál. C = Spotřeba domácosti. LR = Dlouhé období. SR = Krátké

Více

Přednáška VI. Intervalové odhady. Motivace Směrodatná odchylka a směrodatná chyba Centrální limitní věta Intervaly spolehlivosti

Přednáška VI. Intervalové odhady. Motivace Směrodatná odchylka a směrodatná chyba Centrální limitní věta Intervaly spolehlivosti Předáška VI. Itervalové odhady Motivace Směrodatá odchylka a směrodatá chyba Cetrálí limití věta Itervaly spolehlivosti Opakováí estraé a MLE Jaký je pricip estraých odhadů? Jaký je pricip odhadů metodou

Více

Miroslav Singer viceguvernér České národní banky

Miroslav Singer viceguvernér České národní banky lede 2009 Deset let eura Miroslav Siger viceguverér České árodí baky Miroslav Siger: Deset let eura Ja Eichler: Koflikt v Gaze v historické perspektivě Václav Klaus: Rok 2009 výzvy z České republiky Jiří

Více

Je šance vrátit Evropu ke svobodě? *

Je šance vrátit Evropu ke svobodě? * dube 2012 Je šace vrátit Evropu ke svobodě? * Václav Klaus: Je šace vrátit Evropu ke svobodě? Staislava Jaáčková: Skrytá rizika eurozóy Staislav Balík: Holešovští blouzivci Joh O Sulliva: Receze filmu

Více

TECHNICKÝ AUDIT VODÁRENSKÝCH DISTRIBUČNÍCH

TECHNICKÝ AUDIT VODÁRENSKÝCH DISTRIBUČNÍCH ECHNICKÝ AUDI VODÁRENSKÝCH DISRIBUČNÍCH SYSÉMŮ Ig. Ladislav uhovčák, CSc. 1), Ig. omáš Kučera 1), Ig. Miroslav Svoboda 1), Ig. Miroslav Šebesta 2) 1) 2) Vysoké učeí techické v Brě, Fakulta stavebí, Ústav

Více

Výukový modul III.2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Výukový modul III.2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Základy práce s tabulkou Výukový modul III. Iovace a zkvalitěí výuky prostředictvím ICT Téma III..3, pracoví list 3 Techická měřeí v MS Ecel Průměry a četosti, odchylky změřeých hodot. Ig. Jiří Chobot

Více

8.2.10 Příklady z finanční matematiky I

8.2.10 Příklady z finanční matematiky I 8..10 Příklady z fiačí matematiky I Předoklady: 807 Fiačí matematika se zabývá ukládáím a ůjčováím eěz, ojišťováím, odhady rizik aod. Poměrě důležitá a výosá discilía. Sořeí Při sořeí vkladatel uloží do

Více

3. Lineární diferenciální rovnice úvod do teorie

3. Lineární diferenciální rovnice úvod do teorie 3 338 8: Josef Hekrdla lieárí difereciálí rovice úvod do teorie 3 Lieárí difereciálí rovice úvod do teorie Defiice 3 (lieárí difereciálí rovice) Lieárí difereciálí rovice -tého řádu je rovice, která se

Více

ÚLOHA ČÍNSKÉHO LISTONOŠE, MATEMATICKÉ MODELY PRO ORIENTOVANÝ A NEORIENTOVANÝ GRAF

ÚLOHA ČÍNSKÉHO LISTONOŠE, MATEMATICKÉ MODELY PRO ORIENTOVANÝ A NEORIENTOVANÝ GRAF Úloha číského listooše ÚLOHA ČÍNSKÉHO LISTONOŠE, MATEMATICKÉ MODELY PRO ORIENTOVANÝ A NEORIENTOVANÝ GRAF Uvažujme situaci, kdy exstuje ějaký výchozí uzel a další uzly spojeé hraami (může jít o cesty, ulice

Více

Konec srandy!!! Mocniny s přirozeným mocnitelem I. Předpoklady: základní početní operace

Konec srandy!!! Mocniny s přirozeným mocnitelem I. Předpoklady: základní početní operace Koec srady!!!.6. Mociy s přirozeým mocitelem I Předpoklady: základí početí operace Pedagogická pozámka: Zápis a začátku kapitoly je víc ež je srada. Tato hodia je prví v druhé části studia. Až dosud ehrálo

Více

3689/101/13-1 - Ing. Vítězslav Suchý, U stadionu 1355/16, 434 01 Most tel.: 476 709 704 mobil: 605 947 813 E-mail: vit.suchy@volny.

3689/101/13-1 - Ing. Vítězslav Suchý, U stadionu 1355/16, 434 01 Most tel.: 476 709 704 mobil: 605 947 813 E-mail: vit.suchy@volny. 3689/101/13-1 - o ceě : Bytu č. 2654/16 v č. p. 2654 v bloku č. 10 složeém z domů č.p. 2651, 2652, 2653, 2654 a 2655 a pozemcích p. č. 2450, 2449, 2448, 2447 a 2446. včetě příslušeství v katastrálím území

Více

Přednáška 7, 14. listopadu 2014

Přednáška 7, 14. listopadu 2014 Předáška 7, 4. listopadu 204 Uvedeme bez důkazu klasické zobecěí Leibizova kritéria (v ěmž b = ( ) + ). Tvrzeí (Dirichletovo a Abelovo kritérium). Nechť (a ), (b ) R, přičemž a a 2 a 3 0. Pak platí, že.

Více

1 POPISNÁ STATISTIKA V PROGRAMU MS EXCEL

1 POPISNÁ STATISTIKA V PROGRAMU MS EXCEL Elea Mielcová, Radmila Stoklasová a Jaroslav Ramík; Statistické programy POPISNÁ STATISTIKA V PROGRAMU MS EXCEL RYCHLÝ NÁHLED KAPITOLY Žádý výzkum se v deší době evyhe statistickému zpracováí dat. Je jedo,

Více

Klonování, embryonální kmenové buňky, aj. proč ano a proč ne

Klonování, embryonální kmenové buňky, aj. proč ano a proč ne Kloováí, embryoálí kmeové buňky, aj. proč ao a proč e Doc. MUDr. Petr Hach, Csc., Em. předosta ústavu pro histologii a embryologii 1. lékařské fakulty Uiversity Karlovy v Praze Neí určeo k dalšímu šířeí

Více

9.1.13 Permutace s opakováním

9.1.13 Permutace s opakováním 93 Permutace s opakováím Předpoklady: 906, 9 Pedagogická pozámka: Obsah hodiy přesahuje 45 miut, pokud emáte k dispozici další půlhodiu, musíte žáky echat projít posledí dva příklady doma Př : Urči kolik

Více

Stanovisko SVJ Vazovova 3228 k dopisu paní Šedivé ze dne

Stanovisko SVJ Vazovova 3228 k dopisu paní Šedivé ze dne V Praze de 27.3 2009 Staovisko SVJ Vazovova 3228 k dopisu paí Šedivé ze de 17.3 2009. V průběhu měsíce úora bylo a ástěce SVJ vyvěšeo ozámeí o pláovaém shromážděí spolu s ávrhem programu a výzvou k vlastíkům

Více

DURACE A INVESTIČNÍ HORIZONT PŘI INVESTOVÁNÍ DO DLUHOPISŮ

DURACE A INVESTIČNÍ HORIZONT PŘI INVESTOVÁNÍ DO DLUHOPISŮ DURACE A INVESTIČNÍ HORIZONT PŘI INVESTOVÁNÍ DO DLUHOPISŮ Ivestičí horizot IH: doba, po kterou má ivestor v daé ivestici vázáy své peíze. Při ivestici do dluhopisu jsme vystavei riziku změy výosů Uvažujme

Více

8.2.1 Aritmetická posloupnost

8.2.1 Aritmetická posloupnost 8.. Aritmetická posloupost Předpoklady: 80, 80, 803, 807 Pedagogická pozámka: V hodiě rozdělím třídu a dvě skupiy a každá z ich dělá jede z prvích dvou příkladů. Př. : V továrě dokočí každou hodiu motáž

Více

PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 OSNOVA 1. Práví předpisy 2. Přijímací řízeí 3. Termíy 4. Hodoceí uchazečů 5. Rozhodutí 6. Další kola přijímacího řízeí 7. Zápisový lístek 8. Jedoté přijímací zkoušky

Více

130 let od narození Ludwiga von Misese

130 let od narození Ludwiga von Misese září 2011 Václav Klaus: 130 let od arozeí Ludwiga vo Misese Michal Semí: Jak bojovat s diktaturou politické korektosti Petr Bahík: Kěz ebo politik? Radim Ucháč: Rodia a společost jako oběť hédoismu Radomír

Více

Matematika I, část II

Matematika I, část II 1. FUNKCE Průvodce studiem V deím životě, v přírodě, v techice a hlavě v matematice se eustále setkáváme s fukčími závislostmi jedé veličiy (apř. y) a druhé (apř. x). Tak apř. cea jízdeky druhé třídy osobího

Více

Základní princip regulace U v ES si ukážeme na definici statických charakteristik zátěže

Základní princip regulace U v ES si ukážeme na definici statických charakteristik zátěže Regulace apětí v ES Základí pricip regulace v ES si ukážeme a defiici statických charakteristik zátěže Je zřejmé, že výko odebíraý spotřebitelem je závislý a frekveci a apětí a přípojicích spotřebitelů.

Více

Návrat onkologického pacienta do pracovního procesu. Mgr. Šárka Slavíková, Bc. Michaela Čadková Svejkovská Amelie, z.s.

Návrat onkologického pacienta do pracovního procesu. Mgr. Šárka Slavíková, Bc. Michaela Čadková Svejkovská Amelie, z.s. Návrat okologického pacieta do pracovího procesu Mgr. Šárka Slavíková, Bc. Michaela Čadková Svejkovská Amelie, z.s. Nemoc a člověk Tělo, psychika a sociálí prostředí člověka Fyzické změy po léčbě Následky

Více

EFEKTIVNOST ENVIRONMENTÁLNÍCH INVESTIC

EFEKTIVNOST ENVIRONMENTÁLNÍCH INVESTIC EFEKTIVNOST ENVIRONMENTÁLNÍCH INVESTIC Marcela Kožeá Uiverzita Pardubice, Fakulta ekoomicko-správí, Ústav ekoomiky a maagemetu Abstract: Ivestmet decisio makig belogs to the most importat decisio of eterprise

Více

8.1.2 Vzorec pro n-tý člen

8.1.2 Vzorec pro n-tý člen 8.. Vzorec pro -tý čle Předpolady: 80 Pedagogicá pozáma: Myslím, že jde o jedu z velmi pěých hodi. Přílady a hledáí dalších čleů posloupostí a a objevováí vzorců pro -tý čle do začé míry odpovídají typicým

Více

UHK Fórum. Univerzita Hradec Králové Fakulta informatiky a managementu Informační management Databázové systémy II

UHK Fórum. Univerzita Hradec Králové Fakulta informatiky a managementu Informační management Databázové systémy II Popis fukcioality UHK Fóra pro předmět Databázové systémy II. Uiverzita Hradec Králové Fakulta iformatiky a maagemetu Iformačí maagemet Databázové systémy II uhkforum.mikmik.cz voborik@mikmik.cz Obsah

Více

Vliv tváření za studena na pevnostní charakteristiky korozivzdorných ocelí Ing. Jan Mařík

Vliv tváření za studena na pevnostní charakteristiky korozivzdorných ocelí Ing. Jan Mařík stavebí obzor 9 10/2014 125 Vliv tvářeí za studea a pevostí charakteristiky korozivzdorých ocelí Ig. Ja Mařík Ig. Michal Jadera, Ph.D. ČVUT v Praze Fakulta stavebí Čláek uvádí výsledky tahových zkoušek

Více

Odhady parametrů polohy a rozptýlení pro často se vyskytující rozdělení dat v laboratoři se vyčíslují podle následujících vztahů:

Odhady parametrů polohy a rozptýlení pro často se vyskytující rozdělení dat v laboratoři se vyčíslují podle následujících vztahů: Odhady parametrů polohy a rozptýleí pro často se vyskytující rozděleí dat v laboratoři se vyčíslují podle ásledujících vztahů: a : Laplaceovo (oboustraé expoeciálí rozděleí se vyskytuje v případech, kdy

Více

1. ZÁKLADY VEKTOROVÉ ALGEBRY 1.1. VEKTOROVÝ PROSTOR A JEHO BÁZE

1. ZÁKLADY VEKTOROVÉ ALGEBRY 1.1. VEKTOROVÝ PROSTOR A JEHO BÁZE 1. ZÁKLADY VEKTOROVÉ ALGEBRY 1.1. VEKTOROVÝ PROSTOR A JEHO BÁZE V této kapitole se dozvíte: jak je axiomaticky defiová vektor a vektorový prostor včetě defiice sčítáí vektorů a ásobeí vektorů skalárem;

Více

1. Definice elektrického pohonu 1.1 Specifikace pohonu podle typu poháněného pracovního stroje 1.1.1 Rychlost pracovního mechanismu

1. Definice elektrického pohonu 1.1 Specifikace pohonu podle typu poháněného pracovního stroje 1.1.1 Rychlost pracovního mechanismu 1. Defiice elektrického pohou Pod pojmem elektrický poho rozumíme soubor elektromechaických vazeb a vztahů mezi pracovím mechaismem a elektromechaickou soustavou. Mezi základí tři části elektrického pohou

Více

Prezentace maturitního projektu na předmět informatika Software pro tvorbu papírových modelů

Prezentace maturitního projektu na předmět informatika Software pro tvorbu papírových modelů Prezetace maturitího projektu a předmět iformatika Software pro tvorbu papírových modelů Adam Domiec 22. květa 200 Abstrakt Teto dokumet je o počítačovém programu pro ávrh papírových modelů. Popisuje jej

Více

Penze vládní politika kontra teorie

Penze vládní politika kontra teorie březe 2011 Jaroslav Vostatek: Peze vládí politika kotra teorie Václav Klaus: Reforma důchodů je epromyšleá Václav Klaus: Nespojujme důchodovou reformu se zvýšeím DPH Václav Klaus: Proč ahradit stejé (skoro)

Více

VOX PEDIATRIAE. časopis praktických lékařů pro děti a dorost. únor 2009. číslo 2. ročník 9. Léčba v Dětské lázeňské léčebně Lázně Kynžvart

VOX PEDIATRIAE. časopis praktických lékařů pro děti a dorost. únor 2009. číslo 2. ročník 9. Léčba v Dětské lázeňské léčebně Lázně Kynžvart VOX PEDIATRIAE časopis praktických lékařů pro děti a dorost úor 2009 číslo 2 ročík 9 Léčba v Dětské lázeňské léčebě Lázě Kyžvart Nemocost dětí v Ostravě v důsledku zečištěého ovzduší Zátěží idukovaé astma

Více

Příloha č. 7 Dodatku ke Smlouvě o službách Systém měření kvality Služeb

Příloha č. 7 Dodatku ke Smlouvě o službách Systém měření kvality Služeb Příloha č. 7 Dodatku ke Smlouvě o službách Systém měřeí kvality Služeb Dodavatel a Objedatel se dohodli a ahrazeí Přílohy C - Systém měřeí kvality Služeb Obchodích podmíek Smlouvy o službách touto Přílohou

Více

Iterační výpočty projekt č. 2

Iterační výpočty projekt č. 2 Dokumetace k projektu pro předměty IZP a IUS Iteračí výpočty projekt č. 5..007 Autor: Václav Uhlíř, xuhlir04@stud.fit.vutbr.cz Fakulta Iformačích Techologii Vysoké Učeí Techické v Brě Obsah. Úvodí defiice.....

Více

ÚROKOVÁ SAZBA A VÝPOČET BUDOUCÍ HODNOTY

ÚROKOVÁ SAZBA A VÝPOČET BUDOUCÍ HODNOTY ÚROKOVÁ SAZBA A VÝPOČET BUDOUÍ HODNOTY 1. Typy a druhy úročeí, budoucí hodota ivestice Úrok - odměa za získáí úvěru (cea za službu peěz) Ročí úroková sazba (míra)(r) úrok v % z hodoty kapitálu za časové

Více

Státní rozpočet na rok 2005. Tisková konference Ministerstva financí 22.9.2004

Státní rozpočet na rok 2005. Tisková konference Ministerstva financí 22.9.2004 Státní rozpočet na rok 2005 Tisková konference Ministerstva financí 22.9.2004 Východiska Koncepce reformy veřejných financí 2003-2006 Konvergenční program ČR Makroekonomická predikce MF Cíl Zvrácení negativního

Více

Modul Strategie. 2006... MTJ Service

Modul Strategie. 2006... MTJ Service Představeí obsahuje dvě základí součásti, a to maažerskou (pláováí cash-flow, rozšířeé statistiky) a pracoví (řešeí work-flow). Základem maažerské oblasti je pláováí cash-flow (pláováí fiačího toku firmou).

Více