PRAVDĚPODOBNOST A STATISTIKA

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "PRAVDĚPODOBNOST A STATISTIKA"

Transkript

1 SP4 Přpomeutí pojmů PRAVDĚPODOBNOST A STATISTIKA

2 SP4 Přpomeutí pojmů

3 SP4 Přpomeutí pojmů Pravděpodobost Náhodý jev: - základí prostor - elemetárí áhodý jev A - áhodý jev, - emožý jev, jstý jev podjev opačý jev sjedoceí, průk, rozdíl Jevové pole: P, - jevové pole A A, A, B A B, A B, A B

4 SP4 Přpomeutí pojmů Klascká pravděpodobost Pravděpodobost: P : 0, P A, A Aj, P A PA,, P - pravděpodobostí prostor Klascká pravděpodobost: Předpoklady: je koečá moža P() pro každý elemetárí jev Pak P ( A) A m P( A) Rozšířeá pravděpodobost: P( ) je koečá ebo spočetá moža P( A) P() A

5 SP4 Přpomeutí pojmů Náhodá velča Zobrazeí : Ω R se azývá áhodá proměá, pokud pro lbovolé x R moža, ( ) x. V ěkteré lteratuře se uvádí, ( ) x Pravděpodobost tohoto áhodého jevu lze defovat fukc F:, ( x F( x) P x F( x) P ) Tato fukce se azývá dstrbučí fukce áhodé velčy. Obor hodot áhodé proměé azýváme základí soubor a ozačíme Z. Z x R; x (), Pokud moža Z je koečá, ebo spočetá, áhodá proměá se azývá dskrétí. Pokud moža Z je espočetá, áhodá proměá se azývá spojtá.

6 SP4 Přpomeutí pojmů Náhodá velča Nechť,, P je pravděpodobostí prostor. Řekeme, že áhodá velča je dskrétí (vzhledem k P), právě tehdy, když exstuje ejvýše spočetá moža Z R taková, že P( Z). Fukc p( x) P( x), xr azýváme pravděpodobostí fukcí dskrétí áhodé velčy. Pak dstrbučí fukc lze defovat: F ( x) p( t) Nechť,, P je pravděpodobostí prostor. Řekeme, že áhodá velča je spojtá (vzhledem k P), právě tehdy, když exstuje ezáporá, po částech spojtá fukce f(x), že pro všecha reálá čísla platí: f ( x) dx Fukc f(x) azýváme hustotou pravděpodobost áhodé velčy. tx x F ( x) f ( t) dt

7 SP4 Přpomeutí pojmů Náhodá velča - charakterstky Charakterstky áhodých proměých dělíme ejčastěj a charakterstky polohy a varablty. Mez charakterstky polohy se ejčastěj řadí: středí hodota, medá, modus. Mez charakterstky varablty se ejčastěj řadí: rozptyl, směrodatá odchylka, průměré odchylka. Další používaé charakterstky: škmost, špčatost. Středí hodota áhodé velčy je reálé číslo E() Pro dskrétí NP: Pro spojtou NP: E( ) x p( x) xz E( ) f ( x) dx x E( ) x df( x)

8 SP4 Přpomeutí pojmů Náhodá velča - vlastost Rozptyl áhodé velčy rozumíme reálé číslo D(), další ozačeí: σ (), σ, var() D( ) E ( E( )) Některé vlastost : E ( a) a E( E ) 0 E( a b ) a be( ) D( ) 0 D ( a) 0 D( a b ) b D( ) E E D( ) E E( ) Čebyševova erovost Nechť pro áhodou proměou exstují E() a D(). Pak D( ) P( E( ) ), 0

9 SP4 Přpomeutí pojmů Dskrétí áhodá velča - rozděleí Vybraá rozděleí dskrétího typu: Degeerovaé rozděleí D( ) Alteratví (Beroullovo) rozděleí A(p) Klascké rozděleí (dskrétí rovoměré rozděleí) C() Bomcké rozděleí B(,p) Multomcké rozděleí Mu(,p,,p k ) Geometrcké rozděleí Ge(p) Negatví bomcké (Pascalovo) rozděleí NB(k,p) Hypergeometrcké rozděleí H(N,M,) Possoovo rozděleí Po(λ)

10 SP4 Přpomeutí pojmů Spojtá áhodá velča - rozděleí Vybraá rozděleí spojtého typu: Rovoměré rozděleí R(a,b) Expoecálí rozděleí Exp(a, λ) Erlagovo rozděleí Er(k, λ) Normálí rozděleí N(μ, σ ) Normovaé ormálí rozděleí N(0, ) Webullovo rozděleí Wb(δ, β) Rayleghovo rozděleí R(δ) Logormálí rozděleí LN(ѳ, τ ) Gama rozděleí Γ(k, λ) Beta rozděleí B(α, β)

11 SP4 Přpomeutí pojmů Spojtá áhodá velča - vlastost Vybraá rozděleí spojtého typu: Pearsoovo χ rozděleí χ () Nechť U ~ N(0,),,, jsou stochastcky ezávslé velčy. Pak U ~ ( ) Studetovo t - rozděleí t() Nechť ~ N(0,), ~ ( ),, jsou stochastcky ezávslé.. Pak ~ t( ) Fscherovo-Sedecorovo rozděleí F(, ) Nechť ~ ( ), ~ ( ),, jsou stochastcky ezávslé.. Pak ~ F(, )

12 SP4 Přpomeutí pojmů Náhodá velča charakterstcká fukce Nechť je áhodá velča defovaá a pravděpodobostím prostoru,, P. Fukce ( t) E( e t ), t R azveme charakterstckou fukcí áhodé velčy. Pro dskrétí áhodou proměou s pravděpodobostí fukcí p(x): xz xz Pro spojtou áhodou proměou s hustotou pravděpodobost f(x): tx ( t ) e p( x) cos( tx) p( x) s( tx) p( x) xz ( t) e tx f ( x) dx cos( tx) f ( x) dx s( tx) f ( x) dx

13 SP4 Přpomeutí pojmů Náhodý vektor Nechť Ω je základí prostor a příslušé jevové pole. Zobrazeí : Ω R se azývá áhodý vektor, pokud pro lbovolé x R moža, ( ) x.. T Ozačeí: (,, ) Dstrbučí fukce F: R 0,. Dskrétí áhodý vektor - pravděpodobostí fukce Spojtý áhodý vektor - hustota pravděpodobost

14 SP4 Přpomeutí pojmů Náhodý vektor fukčí charakterstky smultáí sdružeé fukčí charakterstky dstrbučí fukce pravděpodobostí fukce hustota pravděpodobost margálí fukčí charakterstky dstrbučí fukce pravděpodobostí fukce hustota pravděpodobost podmíěé fukčí charakterstky dstrbučí fukce pravděpodobostí fukce hustota pravděpodobost

15 SP4 Přpomeutí pojmů Náhodý vektor číselé charakterstky Číselé charakterstky áhodého vektoru: T T (,, ),,, ) středí hodota áhodého vektoru: kovarace složek a j : varačí matce vektoru : kovaračí matce vektorů, korelace složek a j ( korelačí matce vektorů, m E ( ) ( E( ),, E( )) C(, j ) E( E )( j E j ) var( ) C(, j ), j cov(, ) (, j ) corr(, ) C( j C( S(, ), m, j )S( ( j ) j ), ), m T

16 SP4 Přpomeutí pojmů Náhodý vektor rozděleí Vybraá rozděleí áhodého vektoru: Multomcké rozděleí Mu(,p,,p k ) -rozměré ormálí rozděleí N(, ) -rozměré ormálí rozděleí N(,, σ, σ, ρ)

17 SP4 Přpomeutí pojmů Záko velkých čísel Posloupost áhodých proměých,, koverguje,, podle pravděpodobost k áhodé velčě, jestlže pro každé ε R, ε > 0 platí: lm P ebo lm P 0 Tato kovergece se také azývá slabá kovergece. Platí: (Chčova věta) Nechť posloupost áhodých proměých,,,, splňuje: a) jsou po dvou ezávslé b) mají stejé rozděleí c) mají koečé středí hodoty: : E Pak posloupost,,,, splňuje slabý záko velkých čísel. Tedy: lm P. Neí potřeba zát formace o rozptylu.

18 SP4 Přpomeutí pojmů Záko velkých čísel Posloupost áhodých proměých,,,, skoro jstě k áhodé velčě, jestlže platí: koverguje P : lm ( ) ( ) ebo symbolcky zapsaé P lm Tato kovergece se také azývá slá kovergece. Platí: (Kolmogorova věta) Nechť posloupost áhodých proměých,,,, splňuje: a) jsou po dvou ezávslé b) mají stejé rozděleí c) mají koečé středí hodoty: : E Pak posloupost,,,, splňuje slý záko velkých čísel. Tedy posloupost,,,, koverguje skoro jstě k číslu. P : lm ( )

19 SP4 Přpomeutí pojmů Záko velkých čísel Posloupost áhodých proměých s,, dstrbučím,, fukcem F ( x ) koverguje v dstrbuc áhodé velčě s dstrbučí fukcí F(x) jestlže platí: x C( F) : lm F ( x) F( x) * kde C( F) I je moža bodů spojtost dstrbučí fukce F(x) F Dstrbučí fukce F se azývá asymptotcká dstrbučí fukce. Cetrálí lmtí věta: Nechť posloupost áhodých proměých,,,, splňuje: a) jsou po dvou ezávslé b) mají stejé rozděleí c) mají koečé středí hodoty a rozptyly: : E : D Pak posloupost stadardzovaých průměrů koverguje v dstrbuc k ormovaému ormálímu rozděleí. y C( ) : lm F ( y) ( y)

20 SP4 Přpomeutí pojmů Náhodý výběr, statstky,, Nechť,, P je pravděpodobostí prostor, áhodé proměé, pro které platí: a) jsou ezávslé b) jejch dstrbučí fukce závsí a ezáme parametr ϑ: Pak, ~ F ( x, ), se azývá áhodý výběr rozsahu z rozděleí s dstrbučí fukcí, F, F Nechť je áhodý výběr z rozděleí s dstrbučí fukcí Fukce áhodého výběru T(,, ) se azývá výběrová charakterstka ebol statstka. Nechť x je výsledek -tého pokusu popsaého áhodou proměou. x se azývá realzací áhodé proměé. x,, x se azývá realzací áhodého výběru (je to statstcký soubor rozsahu ). Dosazeím hodot x,, x do statstky T(,, ) dostaeme pozorovaou hodotu statstky T. t T x,, x ) (

21 SP4 Přpomeutí pojmů Náhodý výběr, statstky odhady,, Nechť je áhodý výběr z rozděleí s dstrbučí fukcí. Statstka T(,, ) se azývá bodovým odhadem parametru ϑ, pokud abývá hodot blízkých parametru ϑ. bodovým leárím odhadem estraý (evychýleý) T T a, a R E(T) asymptotcky estraý ejlepším estraý T (,, ) lm E D( T) D( S) kozstetí T(,, ) lm P

22 Náhodý výběr - výběrové statstky Nechť je áhodý výběr. Pak lze defovat vybraé statstky: Výběrový průměr: Výběrový rozptyl: Výběrová směrodatá odchylka: Výběrový koefcet kovarace: Výběrový koefcet korelace:,, S S ) ( ) ( ), ( ), ( S S K R R ), ( S ) ( K ) )( ( ), ( SP4 Přpomeutí pojmů

23 SP4 Přpomeutí pojmů Náhodý výběr odhady Iterval spolehlvost (kofdečí terval) pro parametr ϑ se spolehlvostí - α (α 0, ) je dvojce statstk T, T pro které platí: P T T Itervalový odhad parametru ϑ se spolehlvostí - α (α 0, ) je terval, kde t ( t ) je realzací statstky T ( T ). t,t Bodové a tervalové odhady pro Bomcké rozděleí - pro parametr p Bodové a tervalové odhady pro Normálí rozděleí - pro parametr μ - pro parametr σ - u N (μ, μ, σ, σ, ρ) pro parametr ρ

24 SP4 Přpomeutí pojmů Odhady parametrů - Metoda mometů Vychází se z: -,, P - pravděpodobostí prostor - je áhodá proměá s hustotou f ( x, θ), ebo s pravděpodobostí fukcí - Θ a, b a, b r r eprázdá moža parametrů, θ p( x, θ),, Θ k - echť exstují obecé momety E( ), k,, r, které závsí a θ r

25 SP4 Přpomeutí pojmů Odhady parametrů - Metoda mometů Metoda: -,, P - pravděpodobostí prostor - Θ a, b a, b r r eprázdá moža parametrů, θ -,, áhodý výběr k - echť M k, k,, r jsou výběrové momety - parametry θ,, r hledáme pomocí r-rovc: ( ), k, r k M k,,, Θ r

26 SP3 Odhady parametrů Odhady parametrů - Metoda maxmálí věrohodost Vychází se z: -,, P - pravděpodobostí prostor - Θ a, b a, b r r eprázdá moža parametrů, θ -,, áhodý výběr T - (,, ) áhodý vektor s sdružeou hustotou ebo s sdružeou pravděpodobostí fukcí p( x, θ) - pro pevou hodotu x,fukc ( ) azveme věrohodostí fukcí,, Θ f ( x, θ) L( θ) f ( x, θ) L( θ) p( x, θ) r

27 SP4 Přpomeutí pojmů Odhady parametrů - Metoda maxmálí věrohodost Nechť r= - θ a, b - θˆ je maxmálě věrohodý odhad (MVO) parametru θ, platí-l L θ ˆ L θ, θ - ěkdy se využívá tvar l L θˆ l L θ, θ - ozačeí se používá, pokud chceme zdůrazt rozsah výběru θˆ

28 SP4 Přpomeutí pojmů Náhodý výběr testováí hypotéz Statstcká hypotéza H je tvrzeí o vlastostech rozděleí pravděpodobost pozorovaé áhodé velčy s dstrbučí fukcí F(x, ϑ) ebo áhodého vektoru (, ) se smultáí dstrbučí fukcí F(x,y, ϑ) apod. Postup, jímž ověřujeme daou hypotézu, se azývá test statstcké hypotézy. Prot testovaé hypotéze H, azývaé také ulová hypotéza - H 0, stavíme tzv. alteratví hypotézu - H A, kterou volíme dle požadavku úlohy. Jestlže H je hypotéza, že parametr ϑ má hodotu ϑ 0, píšeme H: ϑ = ϑ 0. Případ H A : ϑ ϑ 0 je dvoustraá alteratví hypotéza a H A : ϑ > ϑ 0, resp. H A : ϑ < ϑ 0, je jedostraá alteratví hypotéza. Př hledáí statstky T se vychází z požadavků a zamítutí hypotézy H. Moža hodot pro zamítutí se azývá krtcký obor a ozačuje se W α.. Pokud realzace zvoleé statstky T pade do krtckého oboru W α říkáme, že hypotézu zamítáme a hladě výzamost α.. U většy testů se místo krtckého oboru udává doplěk krtckého oboru: W.

29 SP4 Přpomeutí pojmů Náhodý výběr testováí hypotéz Hypotézy pro Bomcké rozděleí - hypotéza H: p = p 0 - hypotéza H: p = p Hypotézy pro Normálí rozděleí - hypotéza H: μ = μ 0 - hypotéza H: σ =σ 0 Hypotézy pro Normálí rozděleí N (μ, μ, σ, σ, ρ) - párové dvojce - hypotéza H: μ = μ - hypotéza H: ρ = ρ 0

30 SP4 Přpomeutí pojmů Náhodý výběr testováí hypotéz Hypotézy pro dva výběry z Normálí rozděleí N (μ, σ ), N (μ, σ ) - hypotéza H: σ = σ - hypotéza H: μ = μ za předpokladu : σ = σ - hypotéza H: μ = μ za předpokladu : σ σ Vícevýběrový testy z výběru Normálí rozděleí N (μ, σ ),, N (μ, σ ) - test hypotézy o rovost středích hodot - ANOVA - hypotéza H : k vzhledem k alteratví H A : l, j l j - předpoklad: - test hypotézy o rovost rozptylů - Bartlettuv test - hypotéza H vzhledem k alteratví H l, j : A : l j

31 SP4 Přpomeutí pojmů Náhodý výběr testováí hypotéz o rozděleí Nechť je áhodá proměá, která má dstrbučí fukc F(x, ϑ). Předpokládejme, že ezáme tvar dstrbučí fukce (evíme jaké má rozděleí) a ezáme parametr ϑ. Hypotéza je ve tvaru: H: F(x, ϑ), H A : F(x, ϑ). Test Chí-kvadrát (Pearsoův test) o rozděleí test dobré shody Testovací krtérum: m ˆ doplěk krtckého oboru: W t ( f j 0, j f fˆ j j ), k=m - q- stupě volost.

32 SP4 Přpomeutí pojmů Náhodý výběr testováí hypotéz o rozděleí Testováí hypotéz o rozděleí - Kolmogorov Smrovov srováí dstrbučí fukce a emprcké dstrbučí fukce:: Testy jsou založey a srováí kvatlů

33 SP4 Přpomeutí pojmů Náhodý výběr Kategorálí aalýza Test Chí-kvadrát (Pearsoův test) o rozděleí se používá u kotgečích tabulek př testech ezávslost. - jedá se o sdružeou hypotézu prot alteratví, j p p H :, j p, j p, p, j H A :, j, p, j - testovací krtérum: r s. j, j,, j, j W 0, - doplěk krtckého oboru:, k=(r-)(s-) stupě volost.

34 SP4 Přpomeutí pojmů Regresí aalýza Naměřeá data chceme proložt vhodou regresí fukcí. Regresí fukce leárí eleárí Leárí model leárí ormálí regresí model β ~ N(0, I) ~ N( β, kde je matce pláu:, k,, k a T j x, j,, x, j je vektor realzací j-tého měřeí, β je hledaý vektor koefcetů a ε jsou áhodé chyby. I )

35 SP4 Přpomeutí pojmů Regresí aalýza Leárí model výpočet Bodový odhad β spočítáme pomocí metody ejmeších čtverců (MNČ):. T b y Pak T yˆ y T Ozačme: H. Matce H se azývá projekčí matce. yˆ Hy Leárí model vhodost modelu T TSS ( y y) ( y y) T MSS ( yˆ y) ( yˆ y) T RSS ( y yˆ) ( y yˆ) MSS koefcet determace: R TSS RSS bodovým odhadem rozptylu: s k

36 SP4 Přpomeutí pojmů Regresí aalýza Leárí model tervalové odhady Itervalový odhad β j, j{,,k} Itervalový odhad středí hodoty y pro zvoleé x Itervalový odhad dvduálí hodoty y pro zvoleé x pásy spolehlvost Leárí model testováí hypotéz MSS Statstka F k ~ F k, k se využívá pro testováí hypotézy: RSS k H : y, 3 k 0 prot alteratví hypotéze: H : y, j,, k : A 0 j

37 SP4 Přpomeutí pojmů Regresí aalýza Leárí model testováí hypotéz Test hypotézy H: c T β = c T β 0 Test hypotézy H: β j = β j0, j{,,k} Leárí model dagostka rezduum: e y yˆ Ověřeí statblty - složky e emusí mít stejý rozptyl Ověřeí ezávslost - složky e mohou být závslé Ověřeí ormalty - složky e emusí mít ormálí rozděleí Detekce vlvých bodů

38 SP4 Přpomeutí pojmů Korelačí aalýza T T Nechť (,,, ) a (,,, m ) jsou áhodé vektory. Pak pod pojmem korelačí matce rozumíme matc: cor(, ) ( j, ), m Koefcet mohoásobé korelace Koefcet mohoásobé (víceásobé, celkové) korelace defuje míru leárí stochastcké závslost mez áhodou velčou a vhodou leárí kombací složek,,, áhodého vektoru., cor(, )cor( ) cor(, ) Koefcet parcálí korelace Koefcet parcálí korelace defuje míru leárí závslost mez áhodým velčam a Z př zkostatěí složek vektoru (př zrušeí vlvu změy složek vektoru ). cor(, Z) cor(, )cor( ) cor(, Z), Z. [ cor(, )cor( ) cor(, )][ cor( Z, )cor( ) cor(, Z)]

39 Nechť je áhodý výběr z dvojrozměrého rozděleí se středí hodotou, rozptylem kovarací a korelací. Výběrové statstky: Platí:,, Nestraé výběrové statstky T T ),,(, ), ( T ), (, S ) ( S ) ( S ) )( ( E E E S E S S E Korelačí aalýza SP4 Přpomeutí pojmů

40 Výběrový korelačí koefcet: ebol S S S R R Platí: Nechť je áhodý výběr z dvojrozměrého ormálího rozděleí s kladým rozptyly, a korelací, ( tedy ), pak pro áhodou velču T platí: tj. má Studetovo rozděleí s ( ) stup volost. T T ),,(, ), ( ) ( t R R T 0 3,0,,, ~ ), ( T N Korelačí aalýza SP4 Přpomeutí pojmů

41 SP4 Přpomeutí pojmů Korelačí aalýza Mějme áhodý výběr:,,,, kde áhodé vektory:,,, jsou p-rozměré Ozačme R matce výběrových korelačích koefcetů pro (, ) R matce korelace obsahující řádky a sloupce R matce korelace obsahující řádek a sloupce R matce korelace obsahující řádky a sloupce Předpoklad, že matce R je regulárí. výběrový koefcet mohoásobé korelace: R, R, R R R

42 SP4 Přpomeutí pojmů Korelačí aalýza Nechť je áhodý výběr z (p+) rozměrého ormálího rozděleí s kladým rozptyly, p a echť, 0, pak áhodá velča: p R, Z F p, p p R má Fscherova-Sedecorova rozděleí s p a -p- stup volost. realzace:,,, z p p r r, H 0 : vzhledem k alteratví hypotéze: H A : se ezamítá,, 0, 0 pokud z ; ( ) 0 F p, p,,

43 SP4 Přpomeutí pojmů Korelačí aalýza Mějme áhodý výběr:, kde áhodé vektory:,,, Z jsou p-rozměré, Z,, Z Ozačme R matce výběrových korelačích koefcetů pro (, Z, ) R matce korelace obsahující řádky a sloupce R matce korelace obsahující řádek a sloupce R Z matce korelace obsahující řádek Z a sloupce R_ Z matce korelace R kde byl odebrá řádek a sloupec Z Předpoklad, že matce R je regulárí. Výběrový koefcet parcálí korelace: R Z, R Z, R R R R R R R Z R R R Z Z Z

44 SP Korelačí aalýza Korelačí aalýza Nechť Z, Z,, Z je áhodý výběr z (p+) rozměrého ormálího rozděleí s kladým rozptyly, p a echť Z, 0, pak áhodá velča: RZ, T p t p R má Studetova rozděleí s -p- stup volost. Realzace: t r Z, r Z, Z, p H 0 : vzhledem k alteratví hypotéze: H A : se ezamítá, Z, 0 Z, 0 pokud t t ; t p p

45 SP4 Přpomeutí pojmů Neparametrcké testy hypotéz - úvod Neparametrcké testy statstckých hypotéz se používají v případech, kdy ezáme rozděleí pozorovaé áhodé velčy, resp. áhodého vektoru, aebo pro zámé rozděleí emáme potřebá testová krtéra. Omezeím eparametrckých metod je obvykle požadavek, že pozorovaé áhodé velčy mají spojtá rozděleí, avšak v ěkterých případech stačí zát pouze pořadí uspořádaých hodot daého statstckého souboru, tj. hodoty odpovídajícího ordálího statstckého zaku. Slabší předpoklady o rozděleí (a rozdíl od parametrckých testů testy u chž záme rozděleí) mají za ásledek, že eparametrcké metody ejsou tak slé, jako jejch parametrcké protějšky. Základím prcpem eparametrckých testů je ahrazeí původích pozorovaých hodot jejch pořadím co do velkost a proto se také v lteratuře hovoří o pořadových testech. Př pořadových testech se místo se středí hodotou (jak je tomu u parametrckých testech) pracuje s většou medáem.

46 SP4 Přpomeutí pojmů Neparametrcké testy hypotéz - Metody Zamíkový test - testujeme hypotézu: H : ~ x c prot alteratví: H A : ~ x c - vychází ze zamíka x c Wlcoxoův jedovýběrový test - testujeme hypotézu: H : ~ x c prot alteratví: H A : ~ x c - vychází z pořadí R, R,, realzace x, x,, x R Wlcoxoův dvouvýběrvý test - Maův-Whteyův test - testujeme hypotézu: H : F G prot alteratví: H A : F G - vychází ze společého pořadí realzace x, x,, a y, y,, y x m

47 SP4 Přpomeutí pojmů Neparametrcké testy hypotéz - Metody Kolmogorovův- Smrovův dvouvýběrvý test - testujeme hypotézu: H : F G prot alteratví: H A : F G - vychází z porováí emprckých dstrbučích fukcí Spearmeův korelačí koefcet - testujeme hypotézu H:R S = 0 prot alteratví H A : R S 0 - vychází ze korelace pořadí realzace x, x,, a y, y,, y x Kruskalruv-Walsruv test vícevýběrový test - testujeme hypotézu: H F F F k prot alteratví: - vychází ze společého pořadí : H A : l, j Fl Fj

PRAVDĚPODOBNOST A STATISTIKA. Neparametrické testy hypotéz čast 2

PRAVDĚPODOBNOST A STATISTIKA. Neparametrické testy hypotéz čast 2 SP3 Neparametrcké testy hypotéz PRAVDĚPODOBNOST A STATISTIKA Neparametrcké testy hypotéz čast Lbor Žák SP3 Neparametrcké testy hypotéz Lbor Žák Neparametrcké testy hypotéz - úvod Neparametrcké testy statstckých

Více

PRAVDĚPODOBNOST A STATISTIKA

PRAVDĚPODOBNOST A STATISTIKA PRAVDĚPODOBNOT A TATITIKA Přpomeutí pojmů,, P m θ, R θ R - pravděpodobostí prostor - parametrcký prostor - parametrcká fukce,, T - áhodý vektor defovaý a pravděpodobostím prostoru,, P θ s hustotou f x,

Více

PRAVDĚPODOBNOST A STATISTIKA. Náhodný vektor

PRAVDĚPODOBNOST A STATISTIKA. Náhodný vektor SP Náhodý vektor PRAVDĚPODOBNOS A SAISIKA Náhodý vektor SP Náhodý vektor Náhodý vektor Náhodý vektor slouží k popsu výsledku pokusu kdy měříme více údaů o procesu. Před provedeím pokusu eho výsledek a

Více

PRAVDĚPODOBNOST A STATISTIKA

PRAVDĚPODOBNOST A STATISTIKA SP Záko velkých čísel, cetrálí lmtí věta PRAVDĚPODOBNOST A STATISTIKA Lbor Žák SP Záko velkých čísel, cetrálí lmtí věta Lbor Žák Kovergece podle pravděpodobost Posloupost áhodých proměých,,,, koverguje

Více

PRAVDĚPODOBNOST A STATISTIKA

PRAVDĚPODOBNOST A STATISTIKA Matematka IV PRAVDĚPODOBNOT A TATITIKA Lbor Žák Matematka IV Lbor Žák Regresí aalýza Regresí aalýza zkoumá závslost mez ezávslým proměým X ( X,, X k a závsle proměou Y. Tato závslost se vjadřuje ve tvaru

Více

PRAVDĚPODOBNOST A STATISTIKA. Náhodný vektor

PRAVDĚPODOBNOST A STATISTIKA. Náhodný vektor SP Náhodý vektor PRAVDĚPODOBNOS A SAISIKA Náhodý vektor Lbor Žák SP Náhodý vektor Lbor Žák Náhodý vektor Náhodý vektor slouží k popsu výsledku pokusu kdy měříme více údaů o procesu. Před provedeím pokusu

Více

SP2 Korelační analýza. Korelační analýza. Libor Žák

SP2 Korelační analýza. Korelační analýza. Libor Žák Korelačí aalýza Přpomeutí pojmů áhodá proměá áhodý vetor áhodý vetor Náhodý výběr: pro áhodou proměou : pro áhodý vetor : pro áhodý vetor : Přpomeutí pojmů - ovarace Kovarace áhodých proměých ovaračí oefcet

Více

Odhady parametrů základního. Ing. Michal Dorda, Ph.D.

Odhady parametrů základního. Ing. Michal Dorda, Ph.D. Odhady parametrů základího souboru Úvodí pozámky Základí soubor můžeme popsat jeho parametry, apř. středí hodota μ, rozptyl atd. Př praktckých úlohách ovšem zpravdla elze vyšetřt celou populac, provádíme

Více

Odhady parametrů základního souboru. Ing. Michal Dorda, Ph.D.

Odhady parametrů základního souboru. Ing. Michal Dorda, Ph.D. Odhady parametrů základího souboru Ig. Mchal Dorda, Ph.D. Úvodí pozámky Základí soubor můžeme popsat jeho parametry, apř. středí hodota μ, rozptyl σ atd. Př praktckých úlohách ovšem zpravdla elze vyšetřt

Více

PRAVDĚPODOBNOST A STATISTIKA. Bodové a intervalové odhady

PRAVDĚPODOBNOST A STATISTIKA. Bodové a intervalové odhady SP Bodové a tervalové odhady PRAVDĚPODOBNOST A STATISTIKA Bodové a tervalové odhady Lbor Žák SP Bodové a tervalové odhady Lbor Žák Bodové a tervalové odhady Nechť je áhodá proměá, která má dstrbučí fukc

Více

14. B o d o v é o d h a d y p a r a m e t r ů

14. B o d o v é o d h a d y p a r a m e t r ů 4. B o d o v é o d h a d y p a r a m e t r ů Na základě hodot áhodého výběru z rozděleí určitého typu odhadujeme parametry tohoto rozděleí, tak aby co ejlépe odpovídaly hodotám výběru. Formulujme tudíž

Více

PRAVDĚPODOBNOST A STATISTIKA

PRAVDĚPODOBNOST A STATISTIKA SP esty dobré shody PRAVDĚPODOBNOS A SAISIKA Lbor Žá SP esty dobré shody Lbor Žá Přpomeutí - estováí hypotéz o rozděleí Ch-vadrát test Chí-vadrát testem terý e založe a tříděém statstcém souboru. SP esty

Více

Ilustrativní příklad ke zkoušce z B_PS_A léto 2014.

Ilustrativní příklad ke zkoušce z B_PS_A léto 2014. Ilustratví příklad ke zkoušce z B_PS_A léto 0. Jsou dáa data výběrového souboru výšky že vz IS/ Učebí materály/ Témata 8, M. Kvaszová. č. výška č. výška 89 5 90 7 57 8 5 58 5 8 9 58 0 8 0 8 8 9 8 8 95

Více

Metody zkoumání závislosti numerických proměnných

Metody zkoumání závislosti numerických proměnných Metody zkoumáí závslost umerckých proměých závslost pevá (fukčí) změě jedoho zaku jedozačě odpovídá změa druhého zaku (podle ějakého fukčího vztahu) (matematka, fyzka... statstcká (volá) změám jedé velčy

Více

Ilustrativní příklad ke zkoušce z B_PS_A léto 2013.

Ilustrativní příklad ke zkoušce z B_PS_A léto 2013. Ilustratví příklad ke zkoušce z B_PS_A léto 0. Jsou dáa data výběrového souboru výšky že vz IS/ Učebí materály/ Témata 8, M. Kvaszová. č. výška č. výška 89 5 90 7 57 8 5 58 5 8 9 58 0 8 0 8 8 9 8 8 95

Více

a další charakteristikou je četnost výběrového souboru n.

a další charakteristikou je četnost výběrového souboru n. Předáška č. 8 Testováí rozptylu, testy relatví četost, testy dobré shody, test ezávslost kvaltatvích zaků Testy rozptylu Testy se používají k ověřeí hypotézy o určté velkost rozptylu a k ověřeí vztahu

Více

Tento odhad má rozptyl ( ) σ 2 /, kde σ 2 je rozptyl souboru, ze kterého výběr pochází. Má-li každý prvek i. σ 2 ( i. ( i

Tento odhad má rozptyl ( ) σ 2 /, kde σ 2 je rozptyl souboru, ze kterého výběr pochází. Má-li každý prvek i. σ 2 ( i. ( i : ometové míry polohy zahrují růzé druhy průměrů pomocí kterých můžeme charakterzovat cetrálí tedec dat ometové míry polohy jsou jedoduché číselé charakterstky které se vyčíslují ze všech prvků výběru

Více

PRAVDĚPODOBNOST A STATISTIKA

PRAVDĚPODOBNOST A STATISTIKA PRAVDĚPODOBNOST A STATISTIKA Bodové a itervalové odhady Nechť X je áhodá proměá, která má distribučí fukci F(x, ϑ). Předpokládejme, že záme tvar distribučí fukce (víme jaké má rozděleí) a ezáme parametr

Více

Náhodný výběr 1. Náhodný výběr

Náhodný výběr 1. Náhodný výběr Náhodý výběr 1 Náhodý výběr Matematická statistika poskytuje metody pro popis veliči áhodého charakteru pomocí jejich pozorovaých hodot, přesěji řečeo jde o určeí důležitých vlastostí rozděleí pravděpodobosti

Více

Náhodné jevy, jevové pole, pravděpodobnost

Náhodné jevy, jevové pole, pravděpodobnost S Náhodé jevy pravděpodobost Náhodé jevy jevové pole pravděpodobost Lbor Žák S Náhodé jevy pravděpodobost Lbor Žák Základí pojmy Expermet česky též vědecký pokus je soubor jedáí a pozorováí jehož účelem

Více

Pravděpodobnost a aplikovaná statistika

Pravděpodobnost a aplikovaná statistika Pravděpodobost a aplikovaá statistika MGR. JANA SEKNIČKOVÁ, PH.D. 6. KAPITOLA CENTRÁLNÍ LIMITNÍ VĚTA 6.11.2017 Opakováí: Čebyševova erovost příklad Pravděpodobost vyrobeí zmetku je 0,5. Odhaděte pravděpodobost,

Více

12. N á h o d n ý v ý b ě r

12. N á h o d n ý v ý b ě r 12. N á h o d ý v ý b ě r Při sledováí a studiu vlastostí áhodých výsledků pozáme charakter rozděleí z toho, že opakovaý áhodý pokus ám dává za stejých podmíek růzé výsledky. Ty odpovídají hodotám jedotlivých

Více

Odhady parametrů 1. Odhady parametrů

Odhady parametrů 1. Odhady parametrů Odhady parametrů 1 Odhady parametrů Na statistický soubor (x 1,..., x, který dostaeme statistickým šetřeím, se můžeme dívat jako a výběrový soubor získaý realizací áhodého výběru z áhodé veličiy X. Obdobě:

Více

PRAVDĚPODOBNOST A STATISTIKA

PRAVDĚPODOBNOST A STATISTIKA SP Náhodý vektor PRAVĚPOOBNOS A SAISIKA Lbor Žák SP Náhodý vektor Lbor Žák Náhodý vektor přpomeutí pomů z SP V prví část kurzu SP s rozšíříme pomy o áhodém vektoru z SP: Nechť e áhodý vektor eho složky:

Více

12. Neparametrické hypotézy

12. Neparametrické hypotézy . Neparametrcké hypotézy V této část se budeme zabývat specálí částí teore statstckých hypotéz tzv. eparametrckým hypotézam ebo jak řečeo eparametrckým statstckým testy. Neparametrcké se azývají proto,

Více

4. B o d o v é o d h a d y p a r a m e t r ů

4. B o d o v é o d h a d y p a r a m e t r ů 4. B o d o v é o d h a d y p a r a m e t r ů Na základě hodot áhodého výběru z rozděleí určitého typu odhadujeme parametry tohoto rozděleí, tak aby co ejlépe odpovídaly hodotám výběru. Formulujme tudíž

Více

Testování statistických hypotéz

Testování statistických hypotéz Testováí statstckých hypotéz - Testováí hypotéz je postup, sloužící k ověřeí předpokladů o ZS (hypotéz a základě výběrových dat (tj. hodot z výběrového souboru. - ypotéza = určtý předpoklad o základím

Více

, jsou naměřené a vypočtené hodnoty závisle

, jsou naměřené a vypočtené hodnoty závisle Měřeí závslostí. Průběh závslost spojtá křvka s jedoduchou rovcí ( jedoduchým průběhem), s malým počtem parametrů, která v rozmezí aměřeých hodot vsthuje průběh závslost, určeí kokrétího tpu křvk (přímka,

Více

Generování dvojrozměrných rozdělení pomocí copulí

Generování dvojrozměrných rozdělení pomocí copulí Pravděpodobost a matematcká statstka eerováí dvojrozměrých rozděleí pomocí copulí umbelova copule PRAHA 005 Vpracoval: JAN ZÁRUBA OBSAH: CÍL PRÁCE TEORIE Metoda verzí trasformace O copulích Sklarova věta

Více

odhady parametrů. Jednostranné a oboustranné odhady. Intervalový odhad střední hodnoty, rozptylu, relativní četnosti.

odhady parametrů. Jednostranné a oboustranné odhady. Intervalový odhad střední hodnoty, rozptylu, relativní četnosti. 10 Cvičeí 10 Statistický soubor. Náhodý výběr a výběrové statistiky aritmetický průměr, geometrický průměr, výběrový rozptyl,...). Bodové odhady parametrů. Itervalové odhady parametrů. Jedostraé a oboustraé

Více

Pravděpodobnost a aplikovaná statistika

Pravděpodobnost a aplikovaná statistika Pravděpodobost a aplikovaá statistika MGR. JANA SEKNIČKOVÁ, PH.D. 4. KAPITOLA STATISTICKÉ CHARAKTERISTIKY 16.10.2017 23.10.2017 Přehled témat 1. Pravděpodobost (defiice, využití, výpočet pravděpodobostí

Více

Spolehlivost a diagnostika

Spolehlivost a diagnostika Spolehlvost a dagostka Složté systémy a jejch spolehlvost: Co je spolehlvost? Vlv spolehlvost kompoetů systému Návrh systému z hledska spolehlvost Aplkace - žvotě důležté systémy - vojeské aplkace Teore

Více

Úvod do teorie měření

Úvod do teorie měření Uverzta Jaa Evagelsty Purkyě v Ústí ad Labem Přírodovědecká fakulta Úvod do teore měřeí Prof. Chlář emář 0 Průměr, rozptyl a směrodatá odchylka X = X = ( X X ) = = = Výpočty pomocí vzorců a pomocí statstckých

Více

Přednáška č. 2 náhodné veličiny

Přednáška č. 2 náhodné veličiny Předáša č. áhodé velčy Pozámy záladím pojmům z počtu pravděpodobost Pozáma 1: Př výpočtu pravděpodobost áhodého jevu dle lascé defce je uté věovat pozorost způsobu formulace vybraého jevu. V ásledující

Více

8. Analýza rozptylu.

8. Analýza rozptylu. 8. Aalýza rozptylu. Lieárí model je popis závislosti, který je využívá v řadě disciplí matematické statistiky. Uvedeme jeho popis a tvrzeí, která budeme využívat. Setkáme se s ím jedak v aalýze rozptylu,

Více

Úvod do korelační a regresní analýzy

Úvod do korelační a regresní analýzy Úvod do korelačí a regresí aalýz Bude ás zajímat, jak těsě spolu souvsí dva sledovaé jev Příklad: vztah mez rchlostí auta a brzdou dráhou vztah mez věkem žáka a rchlostí v běhu a 60 m vztah mez spotřebou

Více

8. Zákony velkých čísel

8. Zákony velkých čísel 8 Zákoy velkých čísel V této část budeme studovat velm často užívaá tvrzeí o součtech posloupost áhodých velč Nedříve budeme vyšetřovat tvrzeí azývaá souhrě ako slabé zákoy velkých čísel Veškeré úvahy

Více

1.1 Rozdělení pravděpodobnosti dvousložkového náhodného vektoru

1.1 Rozdělení pravděpodobnosti dvousložkového náhodného vektoru Lekce Normálí rozděleí v rově V této lekc se udeme věovat měřeí korelačí závslost dvojce áhodých velč (dvousložkového áhodého vektoru) Vcházet udeme z ormálího rozděleí pravděpodoost áhodého vektoru v

Více

ZÁKLADNÍ STATISTICKÉ VÝPOČTY (S VYUŽITÍM EXCELU)

ZÁKLADNÍ STATISTICKÉ VÝPOČTY (S VYUŽITÍM EXCELU) ZÁKLADNÍ STATISTICKÉ VÝPOČTY (S VYUŽITÍM EXCELU) Základy teorie pravděpodobosti měřeí chyba měřeí Provádíme kvalifikovaý odhad áhodá systematická výsledek ejistota výsledku Základy teorie pravděpodobosti

Více

Přednáška V. Úvod do teorie odhadu. Pojmy a principy teorie odhadu Nestranné odhady Metoda maximální věrohodnosti Průměr vs.

Přednáška V. Úvod do teorie odhadu. Pojmy a principy teorie odhadu Nestranné odhady Metoda maximální věrohodnosti Průměr vs. Předáška V. Úvod do teore odhadu Pojmy a prcpy teore odhadu Nestraé odhady Metoda mamálí věrohodost Průměr vs. medá Opakováí výběrová dstrbučí fukce Sestrojíme výběrovou dstrbučí fukc pro výšku a váhu

Více

S1P Popisná statistika. Popisná statistika. Libor Žák

S1P Popisná statistika. Popisná statistika. Libor Žák SP Popsá statstka Popsá statstka Lbor Žák SP Popsá statstka Lbor Žák Základí zdroje : skrpta Mateatka IV - doc. RNDr. Z. Karpíšek, CSc. ateatka o le - http://athole.fe.vutbr.cz/ Základ ateatcké statstk

Více

jako konstanta nula. Obsahem centrálních limitních vět je tvrzení, že distribuční funkce i=1 X i konvergují za určitých

jako konstanta nula. Obsahem centrálních limitních vět je tvrzení, že distribuční funkce i=1 X i konvergují za určitých 9 Limití věty. V aplikacích teorie pravděpodobosti (matematická statistika, metody Mote Carlo se užívají tvrzeí vět o kovergeci posloupostí áhodých veliči. Podle povahy kovergece se limití věty teorie

Více

Regrese. Aproximace metodou nejmenších čtverců ( ) 1 ( ) v n. v i. v 1. v 2. y i. y n. y 1 y 2. x 1 x 2 x i. x n

Regrese. Aproximace metodou nejmenších čtverců ( ) 1 ( ) v n. v i. v 1. v 2. y i. y n. y 1 y 2. x 1 x 2 x i. x n Regrese Aproxmace metodou ejmeších čtverců v v ( ) = f x v v x x x x Je dáo bodů [x, ], =,,, předpoládáme závslost a x a chceme ajít fuc, terá vsthuje teto tred - Sažíme se proložt fuc = f x ta, ab v =

Více

8 NELINEÁRNÍ REGRESNÍ MODELY

8 NELINEÁRNÍ REGRESNÍ MODELY 8 NELINEÁRNÍ REGRESNÍ MODELY 8 Tvorba eleárího regresího modelu Postup tvorby eleárího regresího modelu se dá rozčlet do těchto kroků: Návrh regresího modelu Obvykle se jako eleárí regresí model používá

Více

8. Odhady parametrů rozdělení pravděpodobnosti

8. Odhady parametrů rozdělení pravděpodobnosti Pozámky k předmětu Aplikovaá statistika, 8 téma 8 Odhady parametrů rozděleí pravděpodobosti Zaměříme se a odhad středí hodoty a rozptylu a to dvěma způsoby Předpokládejme, že máme áhodý výběr X 1,, X z

Více

Intervalové odhady parametrů některých rozdělení.

Intervalové odhady parametrů některých rozdělení. 4. Itervalové odhady parametrů rozděleí. Jedou ze základích úloh mtematické statistiky je staoveí hodot parametrů rozděleí, ze kterého máme k dispozici áhodý výběr. Nejčastěji hledáme odhady dvou druhů:

Více

V. Normální rozdělení

V. Normální rozdělení V. Normálí rozděleí 1. Náhodá veličia X má ormovaé ormálí rozděleí N(0; 1). Určete: a) P (X < 1, 5); P (X > 0, 3); P ( 1, 135 < x ); P (X < 3X + ). c) číslo ε takové, že P ( X < ε) = 0,

Více

Pravděpodobnost a aplikovaná statistika

Pravděpodobnost a aplikovaná statistika Pravděpodobost a aplikovaá statistika MGR. JANA SEKNIČKOVÁ, PH.D. 3. ÚKOL JB TEST 3. Úkol zadáí pro statistické testy U každého z ásledujících testů uveďte ázev (včetě autora), předpoklady použití, ulovou

Více

Statistická rozdělení

Statistická rozdělení Úvod Statstcá rozděleí Václav Adamec vadamec@medelu.cz Náhodá proměá: matematcá velča, jejíž hodot osclují. Produt áhodého procesu lze charaterzovat fucí Hodot proměé v oboru přípustých hodot Rozděleí

Více

6 Intervalové odhady. spočteme aritmetický průměr, pak tyto průměry se budou chovat jako by pocházely z normálního. nekonečna.

6 Intervalové odhady. spočteme aritmetický průměr, pak tyto průměry se budou chovat jako by pocházely z normálního. nekonečna. 6 Itervalové odhady parametrů základího souboru V předchozích kapitolách jsme se zabývali ejprve základím zpracováím experimetálích dat: grafické zobrazeí dat, výpočty výběrových charakteristik kapitola

Více

PRAVDĚPODOBNOST A STATISTIKA. Náhodný vektor nezávislost, funkce náhodného vektoru

PRAVDĚPODOBNOST A STATISTIKA. Náhodný vektor nezávislost, funkce náhodného vektoru SP Náhodý vetor ezávislost fuce NV PRAVDĚPODONOST A STATISTIKA Náhodý vetor ezávislost fuce áhodého vetoru Libor Žá Náhodý vetor stochasticá ezávislost Náhodé veličiy... defiovaé a ravděodobostím rostoru

Více

Odhady parametrů polohy a rozptýlení pro často se vyskytující rozdělení dat v laboratoři se vyčíslují podle následujících vztahů:

Odhady parametrů polohy a rozptýlení pro často se vyskytující rozdělení dat v laboratoři se vyčíslují podle následujících vztahů: Odhady parametrů polohy a rozptýleí pro často se vyskytující rozděleí dat v laboratoři se vyčíslují podle ásledujících vztahů: a : Laplaceovo (oboustraé expoeciálí rozděleí se vyskytuje v případech, kdy

Více

14. Korelace Teoretické základy korelace Způsoby měření závislostí pro různé typy dat

14. Korelace Teoretické základy korelace Způsoby měření závislostí pro různé typy dat 4. Korelace 4. Teoretcké základy korelace 4. Způsoby měřeí závslostí pro růzé typy dat Př prác se statstckým údaj se velm často setkáváme s daty, která jsou tvořea dvojcem, trojcem hodot. Složky takovýchto

Více

Cvičení 6.: Výpočet střední hodnoty a rozptylu, bodové a intervalové odhady střední hodnoty a rozptylu

Cvičení 6.: Výpočet střední hodnoty a rozptylu, bodové a intervalové odhady střední hodnoty a rozptylu Cvičeí 6: Výpočet středí hodoty a rozptylu, bodové a itervalové odhady středí hodoty a rozptylu Příklad 1: Postupě se zkouší spolehlivost čtyř přístrojů Další se zkouší je tehdy, když předchozí je spolehlivý

Více

Při sledování a studiu vlastností náhodných výsledků poznáme charakter. podmínek různé výsledky. Ty odpovídají hodnotám jednotlivých realizací

Při sledování a studiu vlastností náhodných výsledků poznáme charakter. podmínek různé výsledky. Ty odpovídají hodnotám jednotlivých realizací 3. Náhodý výběr Při sledováí a studiu vlastostí áhodých výsledků pozáme charakter rozděleí z toho, že opakovaý áhodý pokus ám dává za stejých podmíek růzé výsledky. Ty odpovídají hodotám jedotlivých realizací

Více

11. Popisná statistika

11. Popisná statistika . Popsá statstka.. Pozámka: Př statstckém zkoumáí ás zajímají hromadé jevy a procesy, u kterých zkoumáme zákotost, které se projevují u velkého počtu prvků. Prvky zkoumáí azýváme statstcké jedotky. Př

Více

Testy statistických hypotéz

Testy statistických hypotéz Úvod Testy statstckých hypotéz Václav Adamec vadamec@medelu.cz Testováí: kvalfkovaá procedura vedoucí v zamítutí ebo ezamítutí ulové hypotézy v podmíkách ejstoty Testy jsou vázáy a rozděleí áhodých velč

Více

STATISTICKÁ ANALÝZA. Doc. RNDr. Zden k Karpíšek, CSc. P ehledový u ební text pro doktorské studium. Vysoké u ení technické v Brn

STATISTICKÁ ANALÝZA. Doc. RNDr. Zden k Karpíšek, CSc. P ehledový u ební text pro doktorské studium. Vysoké u ení technické v Brn Vysoké ueí techcké v Br Fakulta strojího žeýrství STATISTICKÁ ANALÝZA Doc. RNDr. Zdek Karpíšek, CSc. Pehledový uebí tet pro doktorské studum BRNO 008 Pedášející: Doc. RNDr. Zdek Karpíšek, CSc. Cetrum pro

Více

3. Charakteristiky a parametry náhodných veličin

3. Charakteristiky a parametry náhodných veličin 3. Charateristiy a parametry áhodých veliči Úolem této apitoly je zavést pomocý aparát, terým budeme dále popisovat pomocí jedoduchých prostředů áhodé veličiy. Taovýmto aparátem jsou tzv. parametry ebo

Více

Metody statistické analýzy. doc. Ing. Dagmar Blatná, CSc.

Metody statistické analýzy. doc. Ing. Dagmar Blatná, CSc. Metody statstcké aalýzy doc. Ig. Dagmar Blatá, CSc. Bakoví sttut vysoká škola, a.s. Praha 0 METODY STATISTICKÉ ANALÝZY Autor: Recezet: Vydal: Tsk: Vydáí: doc. Ig. Dagmar Blatá, CSc. doc. Ig. Jří Trešl,

Více

9. Měření závislostí ve statistice. 9.1. Pevná a volná závislost

9. Měření závislostí ve statistice. 9.1. Pevná a volná závislost Dráha [m] 9. Měřeí závslostí ve statstce Měřeí závslostí ve statstce se zývá především zkoumáím vzájemé závslost statstckých zaků vícerozměrých souborů. Závslost přtom mohou být apříklad pevé, volé, jedostraé,

Více

Přednáška č. 10 Analýza rozptylu při jednoduchém třídění

Přednáška č. 10 Analýza rozptylu při jednoduchém třídění Předáška č. 0 Aalýza roztylu ř jedoduchém tříděí Aalýza roztylu je statstcká metoda, kterou se osuzuje romělvost oakovaých realzací áhodého okusu tj. romělvost áhodé velčy. Náhodá velča vzká za relatvě

Více

2. Náhodná veličina. je konečná nebo spočetná množina;

2. Náhodná veličina. je konečná nebo spočetná množina; . Náhodá veličia Většia áhodých pokusů koaých v přírodích ebo společeských vědách má iterpretaci pomocí reálé hodoty. Při takovýchto dějích přiřazujeme tedy reálá čísla áhodým jevům. Proto je důležité

Více

Testování hypotéz. 3.1 Základní pojmy a obecný postup při testování

Testování hypotéz. 3.1 Základní pojmy a obecný postup při testování Lekce 3 Testováí hypotéz Vlajkovou lodí matematcké statstky jsou techky testováí hypotéz. Formulace hypotéz a jejch ověřováí jsou základím mechasmem postupu ldského pozáí. Pokud jsou formace, potřebé k

Více

PRAVDĚPODOBNOST A STATISTIKA. Náhodný vektor nezávislost, funkce náhodného vektoru

PRAVDĚPODOBNOST A STATISTIKA. Náhodný vektor nezávislost, funkce náhodného vektoru SP Náhodý vetor ezávislost fuce NV PRAVDĚPODONOST A STATISTIKA Náhodý vetor ezávislost fuce áhodého vetoru Libor Žá Náhodý vetor stochasticá ezávislost Náhodé veličiy... defiovaé a ravděodobostím rostoru

Více

procesy II Zuzana 1 Katedra pravděpodobnosti a matematické statistiky Univerzita Karlova v Praze

procesy II Zuzana 1 Katedra pravděpodobnosti a matematické statistiky Univerzita Karlova v Praze limití Náhodé limití Katedra pravděpodobosti a matematické statistiky Uiverzita Karlova v Praze email: praskova@karli.mff.cui.cz 9.4.-22.4. 200 limití Outlie limití limití efiice: Řekeme, že stacioárí

Více

Cvičení 6.: Bodové a intervalové odhady střední hodnoty, rozptylu a koeficientu korelace, test hypotézy o střední hodnotě při známém rozptylu

Cvičení 6.: Bodové a intervalové odhady střední hodnoty, rozptylu a koeficientu korelace, test hypotézy o střední hodnotě při známém rozptylu Cvičeí 6: Bodové a itervalové odhady středí hodoty, rozptylu a koeficietu korelace, test hypotézy o středí hodotě při zámém rozptylu Příklad : Bylo zkoumáo 9 vzorků půdy s růzým obsahem fosforu (veličia

Více

Testování statistických hypotéz

Testování statistických hypotéz Testováí statstckých hyotéz Př statstckých šetřeích se často setkáváme s roblémy tohoto druhu () Máme zjstt, zda dva daé vzorky ocházejí z téhož ZS. () Máme rozhodout, zda rozdíly hodot růměrů (res. roztylů)

Více

Regresní a korelační analýza

Regresní a korelační analýza Regresí a korelačí aalýza Závslost příčá (kauzálí). Závslostí pevou se ozačuje případ, kdy výskytu jedoho jevu utě odpovídá výskyt druhé jevu (a často aopak). Z pravděpodobostího hledska jde o vztah, který

Více

Testujeme hypotézu: proti alternativě. Jednoduché třídění:

Testujeme hypotézu: proti alternativě. Jednoduché třídění: Y,, Y je áhodý výběr z N(μ, σ ) Y,, Y je áhodý výběr z N(μ, σ ) Y,, Y je áhodý výběr z N(μ, σ ) Testujeme hypotézu: proti alterativě H : μ = μ = = μ H : e všechy středí hodoty μ,, μ jsou si rovy Jedoduché

Více

Mendelova univerzita v Brně Statistika projekt

Mendelova univerzita v Brně Statistika projekt Medelova uverzta v Brě Statstka projekt Vypracoval: Marek Hučík Obsah 1. Úvod... 3. Skupové tříděí... 3 o Data:... 3 o Počet hodot:... 3 o Varačí rozpětí:... 3 o Počet tříd:... 4 o Šířka tervalu:... 4

Více

7 LIMITNÍ VĚTY. Čas ke studiu kapitoly: 70 minut. Cíl:

7 LIMITNÍ VĚTY. Čas ke studiu kapitoly: 70 minut. Cíl: 7 LIMITNÍ VĚTY Čas ke studu kaptoly: 70 mut Cíl: o prostudováí tohoto odstavce budete umět formulovat a používat lmtí věty aproxmovat já rozděleí rozděleím ormálím - 96 - Výklad: V této kaptole adefujeme

Více

Lineární regrese ( ) 2

Lineární regrese ( ) 2 Leárí regrese Častým úolem je staoveí vzájemé závslost dvou (č více) fzálích velč a její matematcé vjádřeí. K tomuto účelu se používají růzé regresí metod, pomocí chž hledáme vhodou fuc f (), apromující

Více

Mezní stavy konstrukcí a jejich porušov. Hru IV. Milan RůžR. zbynek.hruby.

Mezní stavy konstrukcí a jejich porušov. Hru IV. Milan RůžR. zbynek.hruby. ováí - Hru IV /6 ováí Hru IV Mila RůžR ůžička, Josef Jureka,, Zbyěk k Hrubý zbyek.hruby hruby@fs.cvut.cz ováí - Hru IV /6 ravděpodobostí úavové diagramy s uvažováím předpětí R - plocha ve čtyřrozměrém

Více

Doc. Ing. Dagmar Blatná, CSc.

Doc. Ing. Dagmar Blatná, CSc. PRAVDĚPODOBNOST A STATISTIKA Doc. Ig. Dagmar Blatá, CSc. Statsta statstcé údaje o hromadých jevech čost, terá vede zísáí statstcých údajů a jejch zpracováí teore statsty - věda o stavu, vztazích a vývoj

Více

Pravděpodobnostní model doby setrvání ministra školství ve funkci

Pravděpodobnostní model doby setrvání ministra školství ve funkci Pravděpodobostí model doby setrváí miistra školství ve fukci Základí statistická iferece Data Zdro: http://www.msmt.cz/miisterstvo/miistri-skolstvi-od-roku-848. Ke statistickému zpracováí byla vzata pozorováí

Více

Nejistoty měření. Aritmetický průměr. Odhad směrodatné odchylky výběrového průměru = nejistota typu A

Nejistoty měření. Aritmetický průměr. Odhad směrodatné odchylky výběrového průměru = nejistota typu A Nejstoty měřeí Pro každé přesé měřeí potřebujeme formac s jakou přesostí bylo měřeí provedeo. Nejstota měřeí vyjadřuje terval ve kterém se achází skutečá hodota měřeé velčy s určtou pravděpodobostí. Nejstota

Více

i 1 n 1 výběrový rozptyl, pro libovolné, ale pevně dané x Roznačme n 1 Téma 6.: Základní pojmy matematické statistiky

i 1 n 1 výběrový rozptyl, pro libovolné, ale pevně dané x Roznačme n 1 Téma 6.: Základní pojmy matematické statistiky Téma 6.: Základí pojmy matematické statistiky Vlastosti důležitých statistik odvozeých z jedorozměrého áhodého výběru: Nechť X,..., X je áhodý výběr z rozložeí se středí hodotou μ, rozptylem σ a distribučí

Více

NEPARAMETRICKÉ METODY

NEPARAMETRICKÉ METODY NEPARAMETRICKÉ METODY Jsou to metody, dy předmětem testu hypotézy eí tvrzeí o hodotě parametru ějaého orétího rozděleí, ale ulová hypotéza je formulováa obecěji, apř. jao shoda rozděleí ebo ezávislost

Více

UČEBNÍ TEXTY OSTRAVSKÉ UNIVERZITY. Přírodovědecká fakulta ANALÝZA DAT. 2. upravené vydání. Josef Tvrdík

UČEBNÍ TEXTY OSTRAVSKÉ UNIVERZITY. Přírodovědecká fakulta ANALÝZA DAT. 2. upravené vydání. Josef Tvrdík UČEBNÍ TEXTY OSTRAVSKÉ UNIVERZITY Přírodovědecká fakulta ANALÝZA DAT. upraveé vydáí Josef Tvrdík OSTRAVSKÁ UNIVERZITA 008 OBSAH: Úvod... 3 Parametrcké testy o shodě středích hodot... 4. Jedovýběrový t-test...

Více

Fakulta elektrotechniky a informatiky Statistika STATISTIKA

Fakulta elektrotechniky a informatiky Statistika STATISTIKA Fakulta elektrotechky a formatky TATITIKA. ZÁKLADNÍ OJMY. Náhodý pokus a áhodý jev NÁHODNÝ OKU proces realzace souboru podmíek kde výsledek emůžeme předem ovlvt. - výsledek áhodého pokusu. - jev, který

Více

APLIKOVANÁ STATISTIKA

APLIKOVANÁ STATISTIKA VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ FAKULTA MANAGEMENTU A EKONOMIKY VE ZLÍNĚ APLIKOVANÁ STATISTIKA FRANTIŠEK PAVELKA PETR KLÍMEK ZLÍN 000 Recezoval: Haa Lošťáková Fratšek Pavelka, Petr Klímek, 000 ISBN 80 4

Více

Pravděpodobnostní modely

Pravděpodobnostní modely Pravděpodobostí modely Meu: QCEpert Pravděpodobostí modely Modul hledá metodou maimálí věrohodosti (MLE Maimum Likelihood Estimate) statistický model (rozděleí) který ejlépe popisuje data. Je přitom k

Více

Odhady a testy hypotéz o regresních přímkách

Odhady a testy hypotéz o regresních přímkách Lekce 3 Odhad a tet hpotéz o regreích přímkách Ve druhé lekc jme kotruoval kofdečí terval a formuloval tet hpotéz o korelačím koefcetu Korelačí koefcet je metrckou charaktertkou tezt závlot, u které ezáleží

Více

PoznÁmky k přednášce

PoznÁmky k přednášce NMSA331 Matematická statistika 1 PozÁmky k předášce Naposledy upraveo de 15. úora 2019. Katedra pravd podobosti a matematické statistiky Matematicko-fysikálí fakulta Uiversity Karlovy Teto učebí text představuje

Více

SP NV Normalita-vlastnosti

SP NV Normalita-vlastnosti SP - - NV Normala-vlasos Přpomeuí vlasosí Normálího rozděleí Charakerscká fukce Lévyho-Ldebergova věa - cerálí lmí věa -rozměré ormálí rozděleí -rozměré ormálí rozděleí Přpomeuí vlasosí Normálího rozděleí

Více

8 DALŠÍ SPOJITÁ ROZDĚLENÍ PRAVDĚPODOBNOSTI

8 DALŠÍ SPOJITÁ ROZDĚLENÍ PRAVDĚPODOBNOSTI 8 DALŠÍ SPOJITÁ ROZDĚLENÍ PRAVDĚPODOBNOSTI Ča ke tudiu kapitoly: 60 miut Cíl: Po protudováí tohoto odtavce budete umět: charakterizovat další typy pojitých rozděleí: χ, Studetovo, Ficher- Sedocorovo -

Více

Test dobré shody se používá nejčastěji pro ověřování těchto hypotéz:

Test dobré shody se používá nejčastěji pro ověřování těchto hypotéz: Ig. Marta Ltschmaová Statstka I., cvčeí 1 TESTOVÁNÍ NEPARAMETRICKÝCH HYPOTÉZ Dosud jsme se zabýval testováím parametrcký hypotéz, což jsou hypotézy o parametrech rozděleí (populace). Statstckým hypotézám

Více

Interpolační křivky. Interpolace pomocí spline křivky. f 1. f 2. f n. x... x 2

Interpolační křivky. Interpolace pomocí spline křivky. f 1. f 2. f n. x... x 2 Iterpolace pomocí sple křvky dáo: bodů v rově úkol: alézt takovou křvku, která daým body prochází y f f 2 f 0 f x0 x... x 2 x x Iterpolace pomocí sple křvky evýhodou polyomálí terpolace změa ěkterého z

Více

NMSA331 Matematická statistika 1

NMSA331 Matematická statistika 1 NMSA331 Matematická statistika 1 POZNÁMKY K PŘEDNÁŠCE Naposledy upraveo de 29. prosice 2018. Katedra pravd podobosti a matematické statistiky Matematicko-fysikálí fakulta Uiversity Karlovy Teto učebí text

Více

1 Tyto materiály byly vytvořeny za pomoci grantu FRVŠ číslo 1145/2004.

1 Tyto materiály byly vytvořeny za pomoci grantu FRVŠ číslo 1145/2004. Náhodá veličia Tyto materiály byly vytvořey za pomoci gratu FRVŠ číslo 45/004. Náhodá veličia Většia áhodých pokusů má jako výsledky reálá čísla. Budeme tedy dále áhodou veličiou rozumět proměou, která

Více

} kvantitativní znaky

} kvantitativní znaky Měřeí tattcké závlot, korelace, regree Obecé prcpy závlot vzájemá ouvlot měřeých zaků Prof. RNDr. Jaa Zvárov rová,, DrSc. fukčí závlot x tattcká závlot átroje pro měřeí závlot leár rí regree korelace }

Více

Statistika pro metrologii

Statistika pro metrologii Statistika pro metrologii T. Rössler Teto projekt je spolufiacová Evropským sociálím fodem a státím rozpočtem České republiky v rámci projektu Vzděláváí výzkumých pracovíků v Regioálím cetru pokročilých

Více

3. Hodnocení přesnosti měření a vytyčování. Odchylky a tolerance ve výstavbě.

3. Hodnocení přesnosti měření a vytyčování. Odchylky a tolerance ve výstavbě. 3. Hodoceí přesost měřeí a vytyčováí. Odchylky a tolerace ve výstavbě. 3.1 Úvod o měřeí obecě 3.2 Chyby měřeí a jejch děleí 3.2.1 Omyly a hrubé chyby 3.2.2 Systematcké chyby 3.2.3 Náhodé chyby 3.3 Výpočet

Více

3. Charakteristiky a parametry náhodných veličin

3. Charakteristiky a parametry náhodných veličin 3. Charatersty a parametry áhodýh velč Úolem této aptoly je zavést pomoý aparát, terým budeme dále popsovat pomoí jedoduhýh prostředů áhodé velčy. Taovýmto aparátem jsou tzv. parametry ebo haratersty áhodé

Více

Výstup a n. Vstup. obrázek 1: Blokové schéma a graf paralelní soustavy

Výstup a n. Vstup. obrázek 1: Blokové schéma a graf paralelní soustavy Paralelí soustava Vstup a a Výstup a Vstup a Výstup a a obrázek : Blokové schéma a graf paralelí soustavy paralelí soustava je v bezporuchovém stavu je-l v bezporuchovém stavu prvek (tzv. adbytečé spojeí

Více

14. Testování statistických hypotéz Úvod statistické hypotézy Definice 14.1 Statistickou hypotézou parametrickou neparametrickou. nulovou testovanou

14. Testování statistických hypotéz Úvod statistické hypotézy Definice 14.1 Statistickou hypotézou parametrickou neparametrickou. nulovou testovanou 4. Testováí statistických hypotéz Úvod Při práci s daty se mohdy spokojujeme s itervalovým či bodovým odhadem parametrů populace. V mohých případech se však uchylujeme k jiému postupu, většiou jde o případy,

Více

PRAVDĚPODOBNOST A STATISTIKA

PRAVDĚPODOBNOST A STATISTIKA SP Teováí hypoéz PRAVDĚPODOBNOST A STATISTIKA SP Teováí hypoéz Teováí hypoéz Nechť je áhodá proměá, kerá má diribučí fukci Fx, ϑ. Předpokládejme, že záme var diribučí fukce víme jaké má rozděleí a ezáme

Více

Jednoduchá lineární regrese

Jednoduchá lineární regrese Jedoduchá leárí regrese Motvace: Cíl regresí aalýz - popsat závslost hodot velč Y a hodotách velč X. Nutost vřešeí dvou problémů: a) jaký tp fukce se použje k popsu daé závslost; b) jak se staoví kokrétí

Více

Statistická analýza dat

Statistická analýza dat INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ Statstcká aalýza dat Učebí texty k semář Autor: Prof. RNDr. Mla Melou, DrSc. Datum: 5.. 011 Cetrum pro rozvoj výzkumu pokročlých řídcích a sezorckých techologí CZ.1.07/.3.00/09.0031

Více