Nezbytné je plán sestavit, pokud usilujete o finanční prostředky od banky či investora nebo chcete sehnat společníka pro společné podnikání.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Nezbytné je plán sestavit, pokud usilujete o finanční prostředky od banky či investora nebo chcete sehnat společníka pro společné podnikání."

Transkript

1 PODNIKATELSKÝ PLÁN KROK ZA KROKEM Prč mít pdnikatelský plán? Jedním z nejdůležitějších krků při začátcích pdnikání je správné sestavení pdnikatelskéh plánu. Správně sestavený plán řekne, zda je prjekt živtaschpný, a upzrní na mžná úskalí v buducnu a t ještě před samtným pčátkem pdnikání. Nezbytné je plán sestavit, pkud usilujete finanční prstředky d banky či investra neb chcete sehnat splečníka pr splečné pdnikání. Ideální frma zpracvání? Písemné zpracvání je vhdné i v případě, že jej budete využívat puze pr své účely při jeh sestavvání si uvědmíte dílčí krky, které vás čekají, a klik Vás bude realizace Vašich plánů stát. Při sestavvání plánu je důležité přemýšlet a zaznamenat si i ptenciální rizika, kterým budete čelit. Pracujte s různými variantami ppisu průběhu svéh pdnikání: d ptimistické (jak t bude vypadat, když všechn pběží hladce) p pesimisticku (c všechn se může pkazit, kde můžete narazit, c neb kd vás může hrzit). T vám pmůže identifikvat mžná rizika. Ta je ptřeba také kvantifikvat a stanvit si, jak se s nimi vypřádáte, pkud nastanu. A c je velmi důležité: Pdnikatelský plán je živý dkument, pmůže vám průběžně kntrlvat, jak své vize a plány naplňujete. Aktualizujte svůj pdnikatelský plán aspň jednu za rk. Pr kh je důležitý? Pr vás: Pdnikatelský plán vám pmůže v utřídění myšlenek, vytyčení si hlavních cílů vašeh pdnikání, zjištění finanční výhdnsti prjektu. Během sestavvání můžete bjevit krizvá místa prjektu. Prstřednictvím finanční části plánu můžete kvalifikvaněji zhdntit realizvatelnst, knkurenceschpnst či finanční výhdnst pdniku. Pr ptenciální partnery investry, splečníky: Pmůže jim nahlédnut d vašich záměrů, mhu se rzhdnut, zda se s vašimi plány zttžní a přistupí na partnerství, neb mhu navrhnut své změny plánu a můžete vést další knstruktivní diskuzi pdmínkách přistupení. Pr banku při žádsti úvěr: Nemáte-li za sebu výraznu pdnikatelsku histrii, pak bude banku zajímat vaše sbní histrie a také t, c plánujete. Dbře připravený pdnikatelský plán ukáže bance, že víte, c chcete, a umíte si t spčítat. A t se vždycky hdí. ČÁSTI PODNIKATELSKÉHO PLÁNU Titulní strana s představením splečnsti Shrnutí Prfesní a sbní údaje vlastnících firmy Ppis pdniku Ppis pdnikatelské příležitsti Ppis výrbku, služby Zajištění ptřebných vstupů a ddavatelů Pstavení firmy na trhu, knkurence a marketing Persnální zdrje Finanční plán Rizika prjektu Titulní strana Vyplňte jmén splečnsti, sídl, jména splečníků, kntakty a IČO. Shrnutí

2 Jasně, stručně a výstižně shrňte celý pdnikatelský plán. Vyzdvihněte hlavní myšlenku, přínsy pdnikání. Shrnutí je nejdůležitější částí dkumentu, zde se investr rzhduje, zda prjekt bude číst celý, či nikliv. Shrnutí by měl bsahvat: Pdnikatelský záměr stručně ppsat zaměření pdnikání, charakterizvat prdukt, službu, definvat velikst trhu a cílvu skupinu zákazníků. Faktry úspěchu vyzdvihnut přednsti prjektu, ppsat vaši knkurenční výhdu, čím se dlišíte d statních a přidanu hdntu pr zákazníka. Pdnikvé cíle specifikvat vizi a strategii, jak jí dsáhnete, stanvit si dluhdbé i krátkdbé pdnikatelské cíle. Prfesní a sbní údaje vlastnících firmy Je nezbytné představit všechny sby, které za prjektem/firmu stjí. Řada bank a investrů psuzuje pdnikatelské plány právě pdle sb, které jsu zdpvědné za vedení prjektu. TIP: Důležité je vyzdvihnut pracvní i sbnstní předpklady, zkušensti v dané blasti či další dvednsti předkladatelů. Ppis pdniku Frma pdnikání Před samtným začátkem pdnikání je nezbytné zvlit vhdnu právní frmu pdnikání v závislsti na pčtu splečníků, rganizační struktuře, blasti pdnikání či pčtu zaměstnanců. TIP: O vhdné frmě pdnikání je dbré se pradit s daňvými pradci, právníky s někým fundvaným, kd vám vysvětlí výhdy jedntlivých typů pdnikání z dbrných hledisek. Zamyslete se také, jaku máte představu vedení splečnsti a rzdělvání pravmcí pr jedntlivé blasti. Lkalita a vlastnické pměry k prvzvně Vlba sídla splečnsti či místa prvzvny vlivňuje pdnikatelské aktivity. Prt je nutné věnvat maximální pzrnst jejich výběru. V pdnikatelském plánu se uvádí sídl splečnsti i adresa prvzvny, ppis lkality, kde se nachází, a důvdy, které vedly k výběru danéh místa. TIP: Při výběru lkality je vhdné zhlednit i místní knkurenci ve sledvané blasti a například nabídku dplňkvých služeb v dané lkalitě. Pkud budete nabízet ksmetické služby, je dbré vědět, kde je nejbližší kadeřnictví navázání splupráce může být bustranně výhdné. Zamyslete se nad tím, zda se v uvedené lkalitě phybuje/bydlí/pracuje vaše cílvá skupina, t znamená, zda je zde přirzený tk pžadvaných typů zákazníků. Při výběru bjektu je důležité zvážit finanční mžnsti ze střednědbéh hlediska. T znamená zvážit nejen výši měsíčníh nájmu, předpkládanu výši kauce za prnájem, ale také t, jaké nutné investice d prvzvny budete muset prvést. Způsb vedení účetnictví Vedení účetnictví je dán legislativně dle typu pdnikání. V závislsti na rganizační struktuře a veliksti pdniku je nutné zvážit rzhdnutí, zda najmut účetní, případně zda službu řešit externě. Záknná a jiná pjištění Pvinnst platit záknné pjištění dpvědnsti zaměstnavatele za škdu při pracvním úrazu neb nemci z pvlání vzniká zaměstnavateli při zaměstnání alespň jednh zaměstnance. Výše pjistnéh se vypčítá dle zařazení činnsti dle Odvětvvé klasifikace eknmických činnstí (OKEČ). TIP: Krmě záknnéh pjištění je mžn vybrat si i jiná kmerční pjištění ke snížení rizika pdnikání: pjištění klíčvých sb, pjištění majetku, pjištění pdnikání d dpvědnsti za škdu způsbenu třetí straně až p vandalismus či pjištění prti krádeži zbží/peněz při přepravě. Ppis pdnikatelské příležitsti

3 Stručně ppsat pdnikatelsku příležitst specifikvat výrbek či službu, kteru budete pskytvat, a velikst trhu. Zda se budete rientvat na existující trh, neb napak vyplníte mezeru na trhu. V čem vidíte přidanu hdntu pr zákazníka, investra. Čím se dlišíte d knkurence. Ppis výrbku, služby Výrbek/služba Uveďte vlastnsti, technické parametry, nárčnst výrby, materiály, ze kterých bude výrbek vyráběn. Pdrbnější ppis můžete uvést v technické dkumentaci v přílze. Ppište službu, c budete k jejímu pskytvání ptřebvat, kde se bude pskytvat ve vaší prvzvně, u klienta, neb jinde? Kd službu persnálně zajistí? Knkurenční výhda Při vstupu na trh je důležité nabídnut zákazníkvi něc navíc. Definujte c mžná nejpřesněji svu knkurenční výhdu. Může být z blasti kvality, dstupnsti, šíře dplňkvých služeb, nemusí t být a neměla by t být puze nižší cena. Buďte bjektivní. Pdpřte své tvrzení průzkumem. TIP: Průzkum není výsadu velkých firem. Zeptejte se ptenciálních klientů frmu tištěnéh dtazníku (dmluvte se v kadeřnictví, v kavárně, na místech, kde lidé čekají a mají čas), najděte si infrmace na webu, sledujte trendy a zkušensti. Zeptejte se klegů z bru na jejich dpručení a zkušenst. Zajištění ptřebných vstupů a ddavatelů Oslvte více ddavatelů a zjistěte si pdmínky splupráce. Vyberte hlavníh ddavatele pr každý ptřebný vstup pdle kritérií níže. Hdntu ptřebných vstupů (základní materiál a surviny, energie, kmpnenty, sučásti, náhradní díly aj.) můžete vyjádřit jak v naturálních, tak v peněžních jedntkách. Věnujte se zejména definici těch vstupů, které jsu pr vás významné, a tvří tedy například velku část nákladů neb jsu pr výrbu klíčvé tj. pkud by se jich nedstával, museli byste přerušit činnst. Řekněte si, c je váš hlavní vstup d výrby a kd je jeh ddavatel. Myslete i na alternativní zajištění kritických vstupů/materiálů: kvalita (Udržíte kvalitu i při alternativním ddavateli?); vzdálenst zdrjů (Pkud bude vzdálenst náhradníh ddavatele výrazně větší, bude t mít dpad na knečnu výrbní cenu?); dstupnst a mžnst substituce zdrjů (Existuje náhradní ddavatel? Má kapacitu a mžnst rychle zareagvat při výpadku? Bude chtít nějaku speciální dhdu, smluvu? Jaké bude mít ddací lhůty?); cena (Za jaku cenu budete nakupvat d alternativníh ddavatele? Je-li výrazně jiná, bude t mít dpad na knečné ceny pr dběratele?); míra rizika (Jaká je pravděpdbnst, že může djít k výpadku hlavníh ddavatele? Jak čast se t může stát? A prč?). Časvý harmngram C všechn musíte zajistit d tét chvíle d dby, než první výrbek/službu kupí zákazník? Sestavte si harmngram činnstí, které vás čekají: - s dhadem času, který k realizaci jedntlivých krků budete ptřebvat; - definujte si kntrlní milníky, pdle kterých pznáte, že vše běží pdle plánu;

4 - určete sby dpvědné za realizaci jedntlivých krků; - napište si, c k danému krku ptřebujete mít a c se závěrem uděláte, k čemu h pužijete. TIP: Pr sestavení harmngramu stačí jednduchá excelvá tabulka. Rzdělte si činnsti d surdých celků (příprava prvzvny, administrativa, persnální bsazení, marketingvá pdpra, ) a ty pak rzpracujete na menší, dílčí činnsti (příprava prvzvny: bhlídka blasti, jednání s realitní kanceláří pdmínkách, výběr nemvitsti, příprava nájemních smluv, návrh interiéru prvzvny, schválení rzpčtu na vybavení, zajištění financvání, výrba nábytku, stěhvání nábytku, závz zbží a naskladnění, ). Knkurence Zmapujte si trh, na který chcete vstupit. Vysledujte trendy vývje sledvané blasti, nárky zákazníků, míru nasycensti trhu tedy jak silné knkurenci budete čelit. Vysledujte, jaké jsu silné stránky vaší knkurence a jaké má mezery. Pmůže vám t vymezit se vůči ní a psílit svu hdntu směrem k zákazníkvi. Pdívejte se i na způsb, jakým své služby/výrbky prpaguje a na jaku cílvu skupinu se zaměřuje. Srvnejte si ceny knkurence. Marketing Rzmyslete si vhdnu frmu pdpry startu svéh prjektu. Stanvte si marketingvé cíle, kterých chcete dsáhnut: tržní pdíl (jak velký, za jak dluh, v jakém segmentu, v jaké blasti), hdntu značky, prcent zákazníků, kteří vás budu znát apd. TIP: Vyčleňte si peníze, které pužijete na prpagaci svéh prjektu/pdniku při rzjezdu a minimálně v průběhu prvníh rku. Pr další rky si stanvte buď fixní částku, neb pdíl z dsaženéh bratu jak hdntu buducích výdajů na marketing. Odpvězte si, kde se phybuje vaše cílvá skupina. Která média můžete využít reginální nviny? Inzerci v nvinách bce či městské části? Rzsev letáčků d schránek v klí vaší prvzvny? Budete chtít start prjektu pdpřit i nějaku akční nabídku (desátá káva zdarma, 30% sleva na první stříhání, při přezutí pneu uskladnění zdarma, zdarma apd.)? Stanvení ceny Správné nastavení cen je jeden z klíčvých faktrů úspěchu. Při tvrbě ceny vyjděte z nákladvé kalkulace. Stanvte si minimální a průměrnu marži, které musíte dsahvat, aby byl váš prjekt ziskvý. Nastavte si pravidl cenvé plitiky budete mít nejlevnější cenu z knkurentů, ale budete t nahrazvat velkým bjemem prdeje? Neb si stanvíte cenu vyšší a ddáte lepší kvalitu? Tyt infrmace využijete při tvrbě finančníh plánu. Cenu prvnejte s cenu knkurence je-li vaše cena vyšší, najděte argumenty, kterými přesvědčíte zákazníka, prč má takvu cenu respektvat (t bude důležité při prpagaci prduktu). TIP: Při tvrbě ceny reflektujte bnitu cílvé skupiny mvitější klientela, která vyžaduje kvalitu a luxus, unese cenu vyšší, klienti jsu chtni si za kvalitu připlatit, k levnému zbží nemají důvěru. Běžné dmácnsti sledují a prvnávají ceny dstupnéh zbží, zaměřují se čast na nákup zbží v akci, sledují letáky knkurence a vybírají si. Pr nižší cenu jsu chtni změnit ddavatele. Připravte si něklik variant mžných slev neb akčních nabídek, které můžete pužívat pdle ptřeby. Pr každu variantu si stanvte maximální bjem, který jste chtni takt expedvat. Persnální zdrje Persnální plán je vhdný tehdy, pkud váš prjekt vyžaduje někh dalšíh mim vás neb vlastníků splečnsti. Pkud ve vašem prjektu figurujete vy, vlastníci a něklik mál zaměstnanců, ppište jejich kmpetence, dpvědnsti a rganizační strukturu v sekci Představení pdniku. TIP: Uvědmte si, jak kvalifikvané zaměstnance ptřebujete. Sepište si ppis pracvních pzic c bude jejich náplň práce, t znamená, c d nich čekáváte v běžném prvzu viz níže. Uvědmte si, jaké pmůcky jim budete muset přídit (telefn, pčítač, pracvní děvy, aut, vizitky, pracvní stůl a židle, ), t vše vám vstupí d nákladů na přízení pracvní pzice. Kvantifikujte si výši mzdy,

5 kteru jim budete vyplácet (stanvte si rzpětí minimálně maximálně, pzději při vyjednávání pdmínkách s uchazeči práci budete mít jasn, kam si můžete dvlit zajít. Na stejnu tázku se vás zeptá i persnální agentura, pkud výběr svěříte jí). Náklady na přízení pracvní pzice, na výběr zaměstnanců a persnální náklady zahrňte d finančníh plánu. Ppis pracvní pzice zahrnuje bvykle tyt infrmace: název ddělení a název pracvní pzice; vůči kmu je pracvní pzice ve firmě dpvědná (tj. kmu pdává hlášení); mzdvý rzsah (definujte základní plat, případně bnusvé slžky a jiné nepeněžní výhdy); ppis základní práce; každdenní pvinnsti; cíle pracvní pzice krátkdbé, dluhdbé; specifické dpvědnsti; pžadvané dvednsti a znalsti. Finanční plán Jedná se stěžejní část každéh pdnikatelskéh záměru: Zakladatelský rzpčet shrňte výdaje ptřebné k rzjezdu prjektu (vyjděte z infrmací zachycených v předchzích kapitlách a zaznamenávejte jedntlivé plžky) a výdaje/příjmy, náklady a výnsy v prvním rce viz vzr níže. Prvzní rzpčet stanvte si h na začátku každéh účetníh bdbí. Vycházet můžete ze skutečnsti minuléh bdbí a pak zahrnut změny, které plánujete. Průběžně sledujte skutečné výdaje a příjmy v průběhu rku. Nákladvu a výnsvu stránku hspdaření vám bude sledvat systém neb účetní. V pdnikání se setkáte s různými typy výkazů: 1. Výkaz cash flw ppisuje finanční tky z/d firmy a sleduje její peněžní likviditu na účtu. Pr svu základní průběžnu rientaci můžete pužít peněžní deník. 2. Výkaz zisků a ztrát vyčísluje výnsy a náklady splečnsti a její hspdářský výsledek za jedntlivé rky. Sleduje účetní hdntu splečnsti a hspdářský výsledek. 3. Rzvaha supis aktiv a pasiv pdniku, struktura majetku, jeh vývj a zdrje financvání. Výkaz cash flw a zisků a ztrát je ptřeba sestavvat najednu. Pzr na rzdíl mezi nákladem a výdajem a mezi příjmem a výnsem! Výdaj je částka, kteru jste zaplatili z účtu neb z pkladny za materiál z firmy dešly peníze za fakturu k ddavateli. Náklad na výrbu v sbě zahrnuje nejen výdaj za materiál, sptřebu energie ve výrbě (přímý náklad výrby můžete si spčítat, klik jste h vynalžili na výrbu jednh kusu výrbku), ale také náklad na vynalženu pracvní sílu, zaplacené pjistné, investici d reklamy (náklady nepřímé vynalžili jste je, ale nemůžete je alkvat přím na výrbu danéh kusu výrbku) apd. Příjem je částka, kteru jste dstali na účet neb d pkladny za prdej zbží dběratel vám dručil peníze za debrané zbží a kamžikem připsání částky na účet vykazujete příjem. Výns vám ale účetně vznikl už ve chvíli, kdy jste zbží zabalili, deslali a hlavně vystavili fakturu. Výns tak vzniká ve chvíli, kdy dknčíte výrbu neb vyfakturujete. Časvý nesulad mezi výnsem a příjmem zachytí právě výkaz zisků a ztrát a výkaz cash flw.

6 Vzr zakladatelskéh rzpčtu Pdnikatel si chce tevřít prdejnu s pčítačvu techniku. Přizvací cena prdejny činí 5 mil. Kč, prdejnu zařadí d majteku a bude ji depisvat p dbu 30 let. Průměrné denní tržby plánuje cca 60 tis. Kč. Obchdní marže je 20%. V prdejně budu pracvat 3 zaměstnanci s prům. měs. mzdu 14 tis. Kč, sc. a zdrav. činí 36% z mzdvých nákladů, sptřeba energie a tpení 17 tis. za měsíc, statní nákl. činí 10 tis. Kč měs. Pjištění činí 60 tis. Kč za rk a platí se plletně, pdnikatel v sučasné dbě dispnuje částku 300 tis. Kč, má tichéh splečníka s kapitálem 150 tis. Kč (smluva na 20%) úrk a úvěr d banky na 5 let s úrkvu míru 12%. bude plátcem daně z příjmu fyz. sb ve výši 28%. Pdnikatel si první rk nebude vyplácet mzdu ve výši 20 tis. měs. a pkud by kapitál vlžil d banky přinesl by mu úrk ve výši 5% rčně. 1) Plán peněžních příjmů a výdajů před začátkem pdnikání a) Výdaje při zahájení pdnikání Přizvací cena prdejny Nákup zbží za měsíc = 0,8 (60 tis.x25) Mzdy zaměstnanců (3 x 14 tis.) Sc. a zdravtní 36% Energie a tpení Ostatní náklady Pjištění 1. splátka Prvzní kapitál bez rezervy Rezerva 10% Prvzní kapitál celkvý Celkvý kapitál prvzní a investiční b) Zdrje kapitálu Zdrje kapitálu v Kč Vlastní kapitál Tichý splečník Ptřebný úvěr ) Rční plán nákladů, výnsů a hspdářskéh výsledku a) Tržby rční: Tržby (60 000,- x 25x12) Nákup zbží 80% z tržeb Obchdní marže, (20%) přidaná hdnta (VA) b) Náklady na prvz rční Mzdy Zdravtní a sc. pjištění Sptřeba energie a tepla Pjištění (dvě splátky) Ostatní náklady Úrky (12% z výše úvěru) Úrk tichému splečníkvi Odpisy (1/30 z přizvací hdnty prdejny) Celkem prvzní a finanční náklady Zisk před zdaněním (EBT) Daň z příjmu fyzických sb 28% Zisk p zdanění (EAT) ) Plánvaný stav penězních prstředků p rce pdnikání Zisk p zdanění Odpisy Splátka úvěru (1/5 z výše úvěru) Zůstatek pr pdnikatele Oprtunitní mzda pdnikatele ( x 12) Úrk z vlastníh kapitálu 5%

7 Rizika prjektu a SWOT analýza Rizika prjektu Každý prjekt v sbě skrývá rizik. Čím detailněji, pdrbněji a kvalitněji sestavíte pdnikatelský plán, tím více můžete rizik snížit. Zpracujte si analýzu rizik. Ta se snaží předcházet negativním výsledkům buducíh vývje, vyhdntit mžné rizikvé faktry a připravit si akční plán pr jejich minimalizaci. Definujte rizik: C se může pkazit? C může přestat fungvat? Kvantifikujte h: Jaká je pravděpdbnst, že se t stane, jaku budete mít ztrátu? Prevence: C můžete udělat, abyste se riziku vyhnuli? Krizvý scénář: C budete dělat, pkud rizik nastane? Vlastník: Kd zajistí realizaci preventivních patření a přípravu krizvých scénářů? Termín: Stanvte si termín, kdy p vlastníkvi budete vyžadvat realizaci dsuhlasených krků. Průběžně sledujte výskyt rizik, abyste mhli včas reagvat dsuhlaseným scénářem. SWOT analýza SWOT je metda, jak definvat silné (angl. Strengths), slabé (angl. Weaknesses) stránky prjektu/firmy a jak najít příležitsti (angl. Opprtunities) a hrzby (angl. Threats), se kterými se můžete ptkat na trhu. Připravte si seznam svých silných stránek a pak seznam svých slabých stránek. Zamyslete se nad seznamem příležitstí a hrzeb. Jedntlivé bdy pak zapište d matice viz níže. Skupiny vět v jedntlivých čtvercích by vám měly napvědět, na c se při realizaci prjektu dále zaměřit. SWOTanalýza E x t e r n í O: Příležitsti Interní analýza S: Silné stránky W: Slabé stránky Vývj nvých metd, které jsu Odstranění slabin pr vznik vhdné pr rzvj silných stránek nvých příležitstí. firmy/prjektu. a n a l ý z a T: Hrzby Pužití silných stránek pr zamezení hrzeb. Vývj strategií, díky nimž je mžné mezit hrzby, hržující naše slabé stránky Přílhy Dplňkvá část pdnikatelskéh plánu. V přílze uveďte vše, c je sice pr daný pdnikatelský plán relevantní, ale pr předchzí kapitly příliš detailní. Jedná se například technicku dkumentaci k výrbku, ceníky, smluvy s bchdními partnery, leasingvé smluvy, pdklady z výzkumů apd.

NABÍDKA NA VEDENÍ ÚČETNICTVÍ ČI DAŇOVÉ EVIDENCE JE URČENA:

NABÍDKA NA VEDENÍ ÚČETNICTVÍ ČI DAŇOVÉ EVIDENCE JE URČENA: NABÍDKA NA VEDENÍ ÚČETNICTVÍ ČI DAŇOVÉ EVIDENCE JE URČENA: 1.Právnickým sbám - Splečnstem s ručením mezeným či a.s. - Splečenstvím vlastníků bytů - Bytvým družstvům - Družstvům jiným než bytvým - Jiným

Více

Zpracoval: Zrevidoval: Schválil: Jméno Podpis Jméno Podpis Jméno Podpis

Zpracoval: Zrevidoval: Schválil: Jméno Podpis Jméno Podpis Jméno Podpis Tabulka 1 - Evidence prcesu přípravy, schválení a revizí (kapitly) Metdickéh pkynu pr přípravu pdkladů pr psuzení finančníh zdraví žadatele Vydání č. Platné d 1 3. 1. 2008 Zpracval: Zrevidval: Schválil:

Více

Konzultační materiál č. 1/2015 Přiměřený zisk PŘIMĚŘENÝ ZISK OHROŽUJE POSKYTOVATELE HRANICE PRO PŘIMĚŘENÝ ZISK?

Konzultační materiál č. 1/2015 Přiměřený zisk PŘIMĚŘENÝ ZISK OHROŽUJE POSKYTOVATELE HRANICE PRO PŘIMĚŘENÝ ZISK? Knzultační materiál č. 1/2015 Přiměřený zisk PŘIMĚŘENÝ ZISK OHROŽUJE POSKYTOVATELE HRANICE PRO PŘIMĚŘENÝ ZISK? I. Pjem aneb c se jedná (článek IX. Metdiky) Zisk = skutečné výnsy mínus skutečné náklady

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ROKU 2012 Nadání a dovednosti o.p.s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA ROKU 2012 Nadání a dovednosti o.p.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA ROKU 2012 Nadání a dvednsti.p.s. Výrční zpráva Nadání a dvednsti.p.s. za rk 2012 je zpracvána v suladu s ustanvením 21 zákna čísl 248/1995 Sb., becně prspěšných splečnstech. V Praze dne

Více

Dotazník pro neziskové organizace

Dotazník pro neziskové organizace Dtazník pr neziskvé rganizace Vážení zástupci neziskvých rganizací z Nvéh Hrádku, dvlujeme Vás tímt pžádat vyplnění dtazníku, který služí pr zjištění názrů a ptřeb neziskvých rganizací v Nvém Hrádku. V

Více

Etržiště České pošty Centrum veřejných zakázek. www.centrumvz.cz

Etržiště České pošty Centrum veřejných zakázek. www.centrumvz.cz Etržiště České pšty Centrum veřejných zakázek www.centrumvz.cz Česká pšta a egvernment? Infrmační systém datvých schránek Czechpint Certifikační autrita (elektrnický pdpis a časvá razítka) Centrum veřejných

Více

DOTAZNÍK ZKUŠENOSTI ČESKÝCH PŘÍJEMCŮ S METODAMI PRO URČOVÁNÍ A VYKAZOVÁNÍ NEPŘÍMÝCH NÁKLADŮ V PROJEKTECH

DOTAZNÍK ZKUŠENOSTI ČESKÝCH PŘÍJEMCŮ S METODAMI PRO URČOVÁNÍ A VYKAZOVÁNÍ NEPŘÍMÝCH NÁKLADŮ V PROJEKTECH ZKUŠENOSTI ČESKÝCH PŘÍJEMCŮ S METODAMI PRO URČOVÁNÍ A VYKAZOVÁNÍ NEPŘÍMÝCH NÁKLADŮ V PROJEKTECH ÚČEL A CÍLE DOTAZNÍKU Cílem tht dtazníkvéh šetření realizvanéh dbrnu skupinu MŠMT (více k cílům a aktivitám

Více

Pracovní seminář Koncesní řízení na provozování Vak dobrá praxe

Pracovní seminář Koncesní řízení na provozování Vak dobrá praxe Pracvní seminář Kncesní řízení na prvzvání Vak dbrá praxe 12. března 2015 2014 Grant Thrntn Advisry s.r.. All rights reserved. Prgram prezentace 1. Právní rámec pr realizaci vdhspdářských prjektů 2. In

Více

ÚZEMNÍ ROZVOJ. Ekonomika staveb a sídel /3

ÚZEMNÍ ROZVOJ. Ekonomika staveb a sídel /3 ÚZEMNÍ ROZVOJ Eknmika staveb a sídel /3 ÚZEMNÍ ROZVOJ = jakékliv zhdncení nemvitsti změnu jejíh využívání změna funkčníh využití území nezastavěné zastavěné méně eknmicky výhdná funkce eknmicky výhdnější

Více

Obchodní podmínky. 2. Objednávka a uzavření smlouvy

Obchodní podmínky. 2. Objednávka a uzavření smlouvy Obchdní pdmínky 1. Prvzvatel Karel Pavelek E-mail: airwheel@freewheel.cz Telefn: 776628664 IČ: 65484185 DIČ: CZ7504024737 Adresa: Dlní Věstnice 172, 692 29 Č.Ú.: 35-6974480257/0100 2. Objednávka a uzavření

Více

Bereme na sebe vaše rizika

Bereme na sebe vaše rizika Bereme na sebe vaše rizika Na c se můžete těšit Kd jsme a čím Jak 2 Přednášející Kd jsme a čím Jan Dubec Člen dzrčí rady EGAP Veducí ddělení pjištění teritriálních rizik 3 22 let pdprujeme český exprt

Více

Maturitní otázka č. 14. 14/ Zúčtování daní a dotací. DAŇ: zákonem určená platba do veřejného rozpočtu Nepřímé daně Přímé daně: POJMY: Správce daně:

Maturitní otázka č. 14. 14/ Zúčtování daní a dotací. DAŇ: zákonem určená platba do veřejného rozpočtu Nepřímé daně Přímé daně: POJMY: Správce daně: Ing. Eliška Galambicvá Maturitní tázka č. 14. 14/ Zúčtvání daní a dtací. Základní pjmy v blasti daní (daň, správce daně, plátce, pplatník, zdaňvací bdbí, splatnst daně). Členění daní (daně přímé a nepřímé).

Více

1. Státní fond rozvoje bydlení (dále jen Fond ) je právnickou osobou.

1. Státní fond rozvoje bydlení (dále jen Fond ) je právnickou osobou. STATUT STÁTNÍHO FONDU ROZVOJE BYDLENÍ NOVÉ ZNĚNÍ Článek 1 - Úvdní ustanvení 1. Státní fnd rzvje bydlení (dále jen Fnd ) je právnicku sbu. 2. Fnd byl zřízen záknem č. 211/2000 Sb., Státním fndu rzvje bydlení

Více

Želešice - vodovodní řád pro zónu k podnikání

Želešice - vodovodní řád pro zónu k podnikání VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ V suladu s ustanvením 38 zákna č.137/2006 Sb., veřejných zakázkách, v platném znění, Vás tímt vyzýváme k pdání nabídky pr zjedndušené pdlimitní

Více

Možnosti transformace vyšších odborných škol do terciárního vzdělávání

Možnosti transformace vyšších odborných škol do terciárního vzdělávání Mžnsti transfrmace vyšších dbrných škl d terciárníh vzdělávání Michal Karpíšek MŠMT, 30. listpadu 2010 IPn Refrma terciárníh vzdělávání CZ.1.07/4.2.00/06.0003 Tat prezentace je splufinancvána Evrpským

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2010 2 Škla bnvy venkva,.p.s. se sídlem v Liběšicích VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2010 Základní údaje Název Pužívaná zkratka : Škla bnvy venkva,.p.s. : ŠOV Právní frma : Obecně prspěšná splečnst Sídl : Liběšice, č.p.

Více

Účetní systémy na PC (MPF_USPC) 2. TÝDEN (4. a 5. 3. 2010)

Účetní systémy na PC (MPF_USPC) 2. TÝDEN (4. a 5. 3. 2010) Účetní systémy na PC (MPF_USPC) 2. TÝDEN (4. a 5. 3. 2010) Tématický plán a bsahvé zaměření seminářů 1. týden - Organizační záležitsti. Účetní systém pdniku a využití výpčetní techniky. Sftware pr účetnictví.

Více

CELOŽIVOTNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH III. 3 OSNOVA VZDĚLÁVACÍHO PLÁNU ORGANIZACE B. 1 SOUČASNÝ STAV A STRUKTURA PRACOVNÍKŮ

CELOŽIVOTNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH III. 3 OSNOVA VZDĚLÁVACÍHO PLÁNU ORGANIZACE B. 1 SOUČASNÝ STAV A STRUKTURA PRACOVNÍKŮ CELOŽIVOTNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH III. 3 OSNOVA VZDĚLÁVACÍHO PLÁNU ORGANIZACE OBSAH OSNOVA VZDĚLÁVACÍHO PLÁNU ORGANIZACE A. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ORGANIZACI B. PROFESNÍ STRUKTURA ORGANIZACE PRACOVNÍCI

Více

HREA EXCELLENCE AWARD 2013

HREA EXCELLENCE AWARD 2013 HREA EXCELLENCE AWARD 2013 I. Základní infrmace prjektu Název prjektu Firma: Kategrie: Autr prjektu Zapjme se všechny, není t nárčné! Česká pšta, s.p. 2. kategrie (kmerční subjekty nad 500 zaměstnanců)

Více

Městská část Praha 11. Finální verze. Rámcová studie proveditelnosti výstavby obecních nájemních bytů

Městská část Praha 11. Finální verze. Rámcová studie proveditelnosti výstavby obecních nájemních bytů Rámcvá studie prveditelnsti výstavby becních nájemních bytů Městská část Praha 11 Finální verze 30. července 2012 Přísně důvěrné Ačkliv mhu existvat další kpie a verze tét studie, puze studie ze dne 30.

Více

Daňový. Zpravodaj vznikl ve spolupráci se členem AMSP ČR společností Akont mezinárodní daňové poradenství, (WWW.AKONT.CZ) Kontakt pro Vaše dotazy:

Daňový. Zpravodaj vznikl ve spolupráci se členem AMSP ČR společností Akont mezinárodní daňové poradenství, (WWW.AKONT.CZ) Kontakt pro Vaše dotazy: Čísl: 1/2015 Datum vydání: 9.2.2015 Daňvý gg zpravdaj Obsah I. NOVINKY V ZÁKONĚ Č. 586/1992 SB., O DANÍCH Z PŘÍJMŮ...2 II. NOVINKY V ZÁKONĚ Č. 235/2004 SB., O DANI Z PŘIDANÉ HODNOTY...3 III. NOVINKY V

Více

Pravidla programu SmartUp

Pravidla programu SmartUp Pravidla prgramu SmartUp Pr kh je prgram SmartUp? Pr všechny ve věku 15 26 let včetně. Rzhdující je datum uknčení přijímání přihlášek dané výzvy. K tmut datu musí být všem členům týmu minimálně 15 a maximálně

Více

Sběr níže uvedených dat, je určen k empirickému šetřemí, výzkumu doktorandské práce s názvem Ekonomizace personálního managementu ve stavebnictví.

Sběr níže uvedených dat, je určen k empirickému šetřemí, výzkumu doktorandské práce s názvem Ekonomizace personálního managementu ve stavebnictví. Vážený pane řediteli, Odvláváme se k našemu předešlému rzhvru, kdy jsme splu rzebírali mžnsti vaší splečnsti CEEC Research a partnerské splečnsti KPMG specializujících se na stavební sektr pr slvení jedntlivých

Více

bezpečnostní politiku na interní LAN síti, NAC) a řešení komplexní bezpečnostní politiky.

bezpečnostní politiku na interní LAN síti, NAC) a řešení komplexní bezpečnostní politiky. Výzva k předkládání prjektů č. 1 vyhlášená v suladu se Zásadami zastupitelstva kraje Vysčina č. 13/10 Pdprvané blasti (tituly): A. BEZPEČNOST ICT A ZÁLOHOVÁNÍ DAT B. VIRTUALIZACE Tématické členění na pdtituly:

Více

Sokolovská 5, 289 22 Lysá nad Labem, 777 220 625; www.zngrants.cz

Sokolovská 5, 289 22 Lysá nad Labem, 777 220 625; www.zngrants.cz Sklvská 5, 289 22 Lysá nad Labem, 777 220 625; www.zngrants.cz OBSAH krektrské služby. 2 pskytvané slevy. 3 expresní příplatky. 3 ddací lhůty pr krektrské služby. 4 prjektvý management. 5 granty jedntlivé

Více

Informace o stavu čerpání a plnění usnesení vlády ČR č. 144/2014

Informace o stavu čerpání a plnění usnesení vlády ČR č. 144/2014 II. Ministerstv pr místní rzvj Odbr Nárdní rgán pr krdinaci Infrmace stavu čerpání a plnění usnesení vlády ČR č. 144/2014 Pravidelná zpráva pr členy vlády ČR SRPEN 2014 Obsah Obsah... 2 Úvd... 3 Shrnutí...

Více

9 METODICKÉ POKYNY AD HOC MODUL 2011: Zaměstnávání zdravotně postižených osob

9 METODICKÉ POKYNY AD HOC MODUL 2011: Zaměstnávání zdravotně postižených osob LFS ad hc mdule 2011 n empyment f disabled peple 9 METODICKÉ POKYNY AD HOC MODUL 2011: Zaměstnávání zdravtně pstižených sb Ad hc mdul 2011 bude šetřen na 1. vlně (resp. pdle čtvrtletí zařazení sčítacíh

Více

Silniční infrastruktura a legislativa

Silniční infrastruktura a legislativa Silniční infrastruktura a legislativa Mtt: Hdnta spjení dvu měst je čast vyšší, než sučet hdnt těcht měst Hannibal (247-183 př. n. l.) V rce 2013 jsem měl tu čest vést pracvní skupinu dbrníků pr silniční

Více

Smlouva o obchodním zastoupení

Smlouva o obchodním zastoupení Smluva bchdním zastupení Zastupený CZ.NIC, z. s. p.. sídl Americká 23, 12000 Praha 2 IČ 67985726 DIČ CZ67985726 zastupený Mgr. Ondřejem Filipem, výknným ředitelem sdružení a Obchdní zástupce Se sídlem

Více

Záměr první fáze redesignu webu Fakulty aplikovaných věd

Záměr první fáze redesignu webu Fakulty aplikovaných věd Záměr první fáze redesignu webu Fakulty aplikvaných věd Autři: M.Hrák, Ľ.Kváč, M.Václavíkvá (FAV-KIV-INI) Gesce: Ing. P.Brada, Ph.D. (KIV) květen 2005 P pdrbné analýze bsahu, funkčnsti a stavu sučasnéh

Více

OBNOVU KULTURNÍCH PAMÁTEK POŠKOZENÝCH POVODNĚMI

OBNOVU KULTURNÍCH PAMÁTEK POŠKOZENÝCH POVODNĚMI Jihčeský kraj vyhlašuje na základě usnesení zastupitelstva kraje čísl 158/2003/ZK ze dne 24. června 2003 ve smyslu ustanvení 16, dst. (1), zákna čísl 20/1987 Sb., státní památkvé péči, v platném znění,

Více

JE LIBERALIZACE VŠEMOCNÝM LÉKEM NEBO JEN NÁSTROJEM PRO PŘESKUPENÍ SIL?

JE LIBERALIZACE VŠEMOCNÝM LÉKEM NEBO JEN NÁSTROJEM PRO PŘESKUPENÍ SIL? JE LIBERALIZACE VŠEMOCNÝM LÉKEM NEBO JEN NÁSTROJEM PRO PŘESKUPENÍ SIL? ENKO 2004 Bratislava 19.10.2004 Tmáš Hüner Ředitel sekce zahraniční majetkvé účasti 1 Paralela energetiky a plitiky Je lepší demkracie

Více

PROSTOROVÉ USPOŘÁDÁNÍ VLIV TRHU A REGULACE. Ekonomika staveb a sídel /2

PROSTOROVÉ USPOŘÁDÁNÍ VLIV TRHU A REGULACE. Ekonomika staveb a sídel /2 PROSTOROVÉ USPOŘÁDÁNÍ VLIV TRHU A REGULACE Eknmika staveb a sídel /2 Rzmístění bydlení ve městě filter dwn = vyfiltrvání stárnutím bytů se zhršuje kvalita bydlení nárčnější byvatelé dcházejí staré čtvrti

Více

Sylabus modulu: D Útvarové a procesní řízení, plánování, IT podpora projektového řízení

Sylabus modulu: D Útvarové a procesní řízení, plánování, IT podpora projektového řízení Sylabus mdulu: D Útvarvé a prcesní řízení, plánvání, IT pdpra prjektvéh řízení Klíčvá aktivita 2 Kmplexní vzdělávání Jan Dležal 25. 10. 2010 Cílem dkumentu je seznámit účastníky vzdělávacíh mdulu (ppř.

Více

Žádost o obchodní nabídku

Žádost o obchodní nabídku Žádst bchdní nabídku Splečenství vlastníků jedntek Bytvé dmy Pd Krcínku Klíčvská 913/43, 190 00 Praha 9, IČ: 27418812, Splečnst byla zapsána dne 13.8.1999 v bchdním rejstříku vedeném u Městskéh sudu v

Více

Zákon o zdravotních pojišťovnách

Zákon o zdravotních pojišťovnách Zákn zdravtních pjišťvnách Důvdy ke změně Nestandardní právní frma zdravtních pjišťven Nedstatečné a nejasné vymezení pdmínek pr vznik a zánik zaměstnaneckých zdravtních pjišťven Nedstatečně vymezené pdmínky

Více

E-učebnice Ekonomika snadno a rychle BURZY A BURZOVNÍ OBCHODY

E-učebnice Ekonomika snadno a rychle BURZY A BURZOVNÍ OBCHODY E-učebnice Eknmika snadn a rychle BURZY A BURZOVNÍ OBCHODY Histrie burz 1. bdbí první burzy se bjevily už ve středvěku v Benátkách, Miláně a Flrencii pzději ve městě Bruggy, zalžená Van der Bursem a dtud

Více

Pravidla programu SmartUp

Pravidla programu SmartUp Pravidla prgramu SmartUp Pr kh je prgram SmartUp? Pr všechny ve věku 15 26 let (včetně). Rzhdující je datum uknčení přijímání přihlášek dané výzvy. K tmut datu musí být všem členům týmu minimálně 15 a

Více

Technický dozor investora (TDI) na stavbu Rekonstrukce a revitalizace městského centra v Mnichovicích. Město Mnichovice

Technický dozor investora (TDI) na stavbu Rekonstrukce a revitalizace městského centra v Mnichovicích. Město Mnichovice Zadávací dkumentace k zakázce maléh rzsahu na služby č. 6/2012 dle zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, ve znění pzdějších předpisů (dále jen zákn ) pr zpracvání nabídky Název veřejné zakázky: Obchdní

Více

Minimální mzda, mzdové tarify a příplatky za práci v noci a ve škodlivém prostředí

Minimální mzda, mzdové tarify a příplatky za práci v noci a ve škodlivém prostředí Zákn daních z příjmu Daň z příjmu právnických sb Sazby daně z příjmu právnických sb Od 1.1. 2004 1.1. 31.12. 2003 1.1. 31.12. 2002 Sazba 28 % 31% 31% Sazby daně z příjmu fyzických sb V rce 2004 zůstávají

Více

Základy firemních financí vypracované otázky

Základy firemních financí vypracované otázky Základy firemních financí vypracvané tázky 1. Pjem pdnikvých financí, jejich předmět a subjekty. Pjem finančníh řízení, jeh 3/4 funkce a 2 blasti půsbnsti. Finanční cíle pdnikání a zdrje financvání pdnikatelských

Více

NABÍDKA V ODBYTOVÝCH STŘEDISCÍCH

NABÍDKA V ODBYTOVÝCH STŘEDISCÍCH NABÍDKA V ODBYTOVÝCH STŘEDISCÍCH - druhy jídelních lístků, náležitsti, gastrnmická pdpra, pdpra prdeje Způsby nabídky Aktivní hst prdukt vidí, nabízíme h v místnsti neb přím u stlu Nabídkvé vzíky Nabídkvé

Více

Zpráva o činnosti HV Svazu účetních

Zpráva o činnosti HV Svazu účetních Zpráva činnsti HV Svazu účetních 1. HV SÚ Snaha řešit situaci vůči KCÚ direktivně se ukázala jak špatná a kntraprduktivní. Byl nutné situaci uklidnit a zárveň narvnat některé krky ze strany bývalé paní

Více

Vedení projektů, Odhadování, historie. Jiří Mach 26. 11. 2014

Vedení projektů, Odhadování, historie. Jiří Mach 26. 11. 2014 Vedení prjektů, Odhadvání, histrie Jiří Mach 26. 11. 2014 Agenda Dcházka Specifikace Vedení prjektů Pár slv SW prjektu na MFF Odhadvání Histrie prjektů Dtazy 2 Prject management C je t prjekt? Frmální

Více

ETICKÝ A OBCHODNÍ ŘÁD POLITIKA PRO DARY & POHOŠTĚNÍ

ETICKÝ A OBCHODNÍ ŘÁD POLITIKA PRO DARY & POHOŠTĚNÍ ETICKÝ A OBCHODNÍ ŘÁD POLITIKA PRO DARY & POHOŠTĚNÍ POLITIKA PRO DARŮ & POHOŠTĚNÍ Nabízení či přijímání bchdních darů a phštění je čast náležitým způsbem, jak si bchdní partneři prkazují vzájemnu úctu

Více

1. Seminář k obsahu zákoníku práce, dalším souvisejícím právním úpravám a k sociálnímu dialogu (seminář je určen pro vedoucí zaměstnance)

1. Seminář k obsahu zákoníku práce, dalším souvisejícím právním úpravám a k sociálnímu dialogu (seminář je určen pro vedoucí zaměstnance) Základní zaměření dvu typů seminářů a jejich bsahvá náplň má za cíl pskytnut veducím zaměstnancům v becné rvině infrmace zákníku práce a dalších suvisejících právních úpravách, včetně infrmací prblematice

Více

Město Tábor. Pravidla projektového řízení

Město Tábor. Pravidla projektového řízení Řízení a krdinace akčních plánů v rámci Organizačníh, prcesníh a eknmickéh auditu splečnsti BYTES Tábr s.r.. KPMG Česká republika, s.r.. 30. 7. 2008 Tent reprt bsahuje 12 stran 2008 KPMG Česká republika,

Více

Analýzy a doporučení. Unipetrol, a.s. Nové ocenění Unipetrol, a.s. Doporučení: Držet Cílová cena: 175 Kč 21.5.2013

Analýzy a doporučení. Unipetrol, a.s. Nové ocenění Unipetrol, a.s. Doporučení: Držet Cílová cena: 175 Kč 21.5.2013 Analýzy a dpručení Unipetrl, a.s. Nvé cenění Unipetrl, a.s. Dpručení: Držet Cílvá cena: 175 Kč 21.5.2013 Unipetrl, a.s. Nvé dpručení - držet Předešlé dpručení držet Nvá cílvá cena 175,- Kč Předešlá cílvá

Více

Vítejte na 1. Výukovém setkání

Vítejte na 1. Výukovém setkání Vítejte na 1. Výukvém setkání Prgram 1. Část 1. Prjekt: Samstatný abslvent (Edita Janstvá, DiS.) 2. Klíčvá aktivita KA04 Průběh piltníh věřvání vzdělávacíh prgramu (Tmáš Varga) Vzdělávací Mduly v praxi

Více

ÚPLNÁ PRAVIDLA soutěže "Pojištění je dobrá rada"

ÚPLNÁ PRAVIDLA soutěže Pojištění je dobrá rada ÚPLNÁ PRAVIDLA sutěže "Pjištění je dbrá rada" Tat pravidla sutěže (dále jen "Pravidla") upravují sptřebitelsku sutěž "Pjištění je dbrá rada" (dále jen "Sutěž") jak jediný závazný a úplný dkument. 1. Přadatel

Více

Domov seniorů Stříbrné Terasy o.p.s., Havlíčkova 1395/30,586 01 Jihlava, -rocní zpráva. Zpráva o činnosti a hospodaření organizace v roce 2011 ...

Domov seniorů Stříbrné Terasy o.p.s., Havlíčkova 1395/30,586 01 Jihlava, -rocní zpráva. Zpráva o činnosti a hospodaření organizace v roce 2011 ... Dmv senirů Stříbrné Terasy.p.s., Havlíčkva 1395/30,586 01 Jihlava, rcní zpráva Zpráva činnsti a hspdaření rganizace v rce 2011 '........ >:. \... 1 Dmv senirů Stříbrné Terasy.p.s., Havlíčkva 1395/30, 58601

Více

Využití grafů, myšlenkových map, strukturování textu Rozvíjí schopnost číst s porozuměním

Využití grafů, myšlenkových map, strukturování textu Rozvíjí schopnost číst s porozuměním Člvěk a svět práce Charakteristika vyučvacíh předmětu Vzdělávací blast Člvěk a svět práce klade velký důraz na praktické pužití získaných znalstí a dvednstí, které žák získá řešením mdelvých situací a

Více

XTB-Trader DMA. Zastavení ztrát (Stop Loss) a Realizovat zisk (Take Profit)

XTB-Trader DMA. Zastavení ztrát (Stop Loss) a Realizovat zisk (Take Profit) XTB-Trader DMA Příkazy k nákupu či prdeji akcií zadáváte jednduše přím v platfrmě XTB-Trader. V kénku pr nastavení nvéh pkynu vepište pčet kusů akcií, které chcete zbchdvat. Zastavení ztrát (Stp Lss) a

Více

EUROPEAN ENTREPRENEURS CAMPUS

EUROPEAN ENTREPRENEURS CAMPUS Eurpean Entrepreneurs Campus - Přens, knfigurace a rzvj multidisciplinárníh mdelu pr pdpru pdnikání v blasti dbrnéh vzdělávání a vyskšklskéh vzdělávání EUROPEAN ENTREPRENEURS CAMPUS Výsledek 7: Implementace

Více

UNIVERZITA PARDUBICE. Směrnice č. 29/2005. Vnitřní kontrolní systém na Univerzitě Pardubice

UNIVERZITA PARDUBICE. Směrnice č. 29/2005. Vnitřní kontrolní systém na Univerzitě Pardubice UNIVERZITA PARDUBICE Směrnice č. 29/2005 Věc: Půsbnst pr: Vnitřní kntrlní systém na Univerzitě Pardubice všechny útvary Univerzity Pardubice Účinnst d: 1. 1. 2006 Vypracval a předkládá: Schválil: Ing.

Více

Jihočeská společnost pro ochranu přírody a myslivost o.p.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA

Jihočeská společnost pro ochranu přírody a myslivost o.p.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA Jihčeská splečnst pr chranu přírdy a myslivst.p.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 ÚVOD Jihčeská splečnst pr chranu přírdy a myslivst.p.s. (zkráceně JISOPM.s.p.) je česká nevládní neziskvá splečnst, zalžená v rce

Více

PORADA ŘEDITELŮ MŠ/ZŠ

PORADA ŘEDITELŮ MŠ/ZŠ PORADA ŘEDITELŮ MŠ/ZŠ Irena Tlapákvá duben 2015 NOVELA ŠKOLSKÉHO ZÁKONA vzdělávání sb se speciálními vzdělávacími ptřebami zavedení registru pedaggických pracvníků přijímání d přípravných tříd základní

Více

Nabídka služby DOZP 1. poskytnutí ubytování 2. poskytnutí stravy 3. pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu

Nabídka služby DOZP 1. poskytnutí ubytování 2. poskytnutí stravy 3. pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu Nabídka služby DOZP 1. pskytnutí ubytvání - ubytvání - úklid, praní a drbné pravy lžníh a sbníh prádla a šacení, žehlení Služba je pskytvána ve dvu střediscích. Středisk Rumburk 2 dmácnsti p 5 klientech,

Více

Provozní řád služby zálohování CIT

Provozní řád služby zálohování CIT Prvzní řád služby zálhvání CIT V Ostravě 5. května 2011 1 Ppis služby Služba zálhvání pskytuje mžnst pravidelnéh autmatizvanéh vytváření kpií (zálh) dat na zálhvací média a mžnst bnvy dat z těcht zálh.

Více

Konsolidovaný nástroj získatele Vytvoření dodatku ke smlouvě NAMÍRU Návod k obsluze

Konsolidovaný nástroj získatele Vytvoření dodatku ke smlouvě NAMÍRU Návod k obsluze Knslidvaný nástrj získatele Vytvření ddatku ke smluvě NAMÍRU Návd k bsluze Obsah 1 ÚVOD... 1 2 MENU VYTVOŘENÍ DODATKU... 1 3 VYTVOŘENÍ DODATKU... 1 3.1 Načtení pjistné smluvy... 1 3.2 Pdmínky pr vytvření

Více

Š K O L N Í R O K 2 0 1 5 / 2 0 1 6 ZÁKLADNÍ ŠKOLA PROSTĚJOV, E. VALENTY 52. Mgr. Radomír Palát koordinátor ICT, metodik ICT. Plán práce 2015/2016

Š K O L N Í R O K 2 0 1 5 / 2 0 1 6 ZÁKLADNÍ ŠKOLA PROSTĚJOV, E. VALENTY 52. Mgr. Radomír Palát koordinátor ICT, metodik ICT. Plán práce 2015/2016 Š K O L N Í R O K 2 0 1 5 / 2 0 1 6 ZÁKLADNÍ ŠKOLA PROSTĚJOV, E. VALENTY 52 Mgr. Radmír Palát krdinátr ICT, metdik ICT Plán práce 2015/2016 Náplň činnsti Náplň práce ICT krdinátra vychází z vyhlášky 317/2005

Více

OBSAH VZDĚLÁVACÍCH SEMINÁŘŮ (Hodinová dotace: 4 vyuč. hodiny na každý seminář)

OBSAH VZDĚLÁVACÍCH SEMINÁŘŮ (Hodinová dotace: 4 vyuč. hodiny na každý seminář) OBSAH VZDĚLÁVACÍCH SEMINÁŘŮ (Hdinvá dtace: 4 vyuč. hdiny na každý seminář) PŘEHLED SEMINÁŘŮ: Oblast: Právní vzdělávání Pracvní práv v kntextu nvely bčanskéh zákníku. Přehled důležitých změn vyplývajících

Více

M E T O D I K A (VÝTAH) PROGRAM ROZVOJE OBCE

M E T O D I K A (VÝTAH) PROGRAM ROZVOJE OBCE M E T O D I K A (VÝTAH) PROGRAM ROZVOJE OBCE O PROJEKTU Předkládaný výtah Metdiky tvrby prgramu rzvje bce ( Metdika ) je výstupem prjektu CZ.1.04/4.1.00/62.00008 Elektrnická metdická pdpra tvrby rzvjvých

Více

www.thunova.cz Kapitola 6 HOSPODÁŘSKÝ CYKLUS A EKONOMICKÝ RŮST

www.thunova.cz Kapitola 6 HOSPODÁŘSKÝ CYKLUS A EKONOMICKÝ RŮST Kapitla 6 HOSPODÁŘSKÝ CYKLUS A EKONOMICKÝ RŮST Hspdářské cykly: hspdářský cyklus představuje klísání reálnéh hrubéh dmácíh prduktu (RHDP či Y) klem ptenciálníh prduktu Y* výkyvy v eknmické aktivitě dprvázené

Více

Strategický plán rozvoje města Litoměřice

Strategický plán rozvoje města Litoměřice Strategický plán rzvje města Litměřice Metdika zpracvání Zpracvala dne 5.12.2005 Reginální rzvjvá agentura Ústeckéh kraje, a.s. Velká Hradební 2830 400 02 Ústí nad Labem 2 Metdika tvrby Strategickéh plánu

Více

Regenerace brownfieldů v ČR

Regenerace brownfieldů v ČR Regenerace brwnfieldů v ČR Pštrná, prsinec 2009 Reginální rzvjvá agentura jižní Mravy www.rrajm.cz 1 vymezení pjmu brwnfield CABERNET (Cncerted Actin n Brwnfield and Ecnmic Regeneratin Netwrk) www.cabernet.rg.uk

Více

Ing. Jana Pilátová. Ing. Jana Dlabačová. Ing. Miloslava Halusková

Ing. Jana Pilátová. Ing. Jana Dlabačová. Ing. Miloslava Halusková Ing. Jana Pilátvá Půsbení ve Svazu prezidentka Svazu (2011 2015) předsedkyně Metdické rady Svazu pr pdnikatele členka Výbru pr tázky výknu účetní prfese šéfredaktrka časpisu Metdické aktuality Svazu dbrný

Více

Jak funguje léková regulace v ČR a jak se může vyvíjet? Mgr. Filip Vrubel odbor farmacie 13. 1. 2011

Jak funguje léková regulace v ČR a jak se může vyvíjet? Mgr. Filip Vrubel odbor farmacie 13. 1. 2011 Jak funguje lékvá regulace v ČR a jak se může vyvíjet? Mgr. Filip Vrubel dbr farmacie 13. 1. 2011 Jak funguje... Regulace cen a úhrad léčiv d r. 2008 Zákn č. 48/1997 Sb., veřejném zdravtním pjištění Zákn

Více

Sídlo: Praha 4, Hvězdova 1716/2b, PSČ 140 78. Sídlo: Praha 1, Jindřišská 873/27, PSČ 110 00 IČO: 256 09 688

Sídlo: Praha 4, Hvězdova 1716/2b, PSČ 140 78. Sídlo: Praha 1, Jindřišská 873/27, PSČ 110 00 IČO: 256 09 688 Pravidla marketingvé akce s názvem SOUTĚŽ S VODAFONE KREDITNÍ KARTOU Účelem tht dkumentu je úplná a jasná úprava pravidel marketingvé akce Sutěž s Vdafne Kreditní kartu (dále jen "marketingvá akce"). Tat

Více

Elektřina, voda, plyn a odpady. Scénáře, důsledky a možnosti předvídání budoucích potřeb znalostí a dovedností

Elektřina, voda, plyn a odpady. Scénáře, důsledky a možnosti předvídání budoucích potřeb znalostí a dovedností Elektřina, vda, plyn a dpady Scénáře, důsledky a mžnsti předvídání buducích ptřeb znalstí a dvednstí Elektřina, vda, plyn a dpady Scénáře, důsledky a mžnsti předvídání buducích ptřeb znalstí a dvednstí

Více

STAVEBNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO PORUBA

STAVEBNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO PORUBA STAVEBNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO PORUBA zapsané ve veřejném rejstříku, vedeném Krajským bchdním sudem v Ostravě, ddíl Dr. XXII, vlžka 392. IČ: 00 40 84 41 schválený shrmážděním delegátů SBD Pruba 28. 5. 2015 Ing.

Více

Jednání EMF s komisařem G. Verheugenem. k problematice automobilového průmyslu. 24. 11. 2008 Brusel TUH

Jednání EMF s komisařem G. Verheugenem. k problematice automobilového průmyslu. 24. 11. 2008 Brusel TUH Jednání EMF s kmisařem G. Verheugenem k prblematice autmbilvéh průmyslu 24. 11. 2008 Brusel TUH Účast: Jsef Středula Přípravné jednání P.Scherrer pděkval všem za t, že jsme přijeli d Bruselu připravili

Více

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely smluvní strany:

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely smluvní strany: Smluva uzavření buducí kupní smluvy Níže uvedenéh dne, měsíce a rku uzavřely smluvní strany: 1. Jmén buducíh prdávajícíh, r.č..., bytem., jak buducí prdávající na straně jedné (dále jen buducí prdávající

Více

Seminární práce. Klastry

Seminární práce. Klastry Seminární práce Klastry Reginální management 2006 Tmáš Severa 5. PÚPN 1 1. Definice klastru Kncepce klastrů není nvá. Již v rce 1890 si vlivný britský eknm Alfred Marshall všiml, že průmyslvé bry jsu čast

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU Veřejná zakázka maléh rzsahu (dále jen veřejná zakázka ) je zadávána dle 6 a 18 dst. 5 zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, ve znění pzdějších

Více

SPRÁVA NEMOVITOSTÍ SPRÁVA NEMOVITOSTÍ SPOL. S R.O.

SPRÁVA NEMOVITOSTÍ SPRÁVA NEMOVITOSTÍ SPOL. S R.O. SPRÁVA NEMOVITOSTÍ SPOL. S R.O. SPRÁVA NEMOVITOSTÍ Sídl:Lidická 7, 15000, Praha 5, tel 257 324 581 mbil: 607 120 287, e-mail: atest.reality@vlny.cz Prvzvna: Rseveltva 34/615, Praha 6, 160 00, tel. 233

Více

V jádru krásná koupelna Stavební veletrh BVV Brno 17. 21.4.2007 PAVILON D, stánek č. 41 A

V jádru krásná koupelna Stavební veletrh BVV Brno 17. 21.4.2007 PAVILON D, stánek č. 41 A V jádru krásná kupelna Stavební veletrh BVV Brn 17. 21.4.2007 PAVILON D, stánek č. 41 A V rámci expzice Vám přestavíme : Mderní kmpaktní materiály Technistne a SlidStne, jejich využití v interieru. - reknstrukce

Více

! STANOVY SPOLKU I. Název MĚSÍČNÍ HOUPAČKA, spolek (dále jen MH) Sídlo: Hřbitovní 29, Ivančice, 664 91

! STANOVY SPOLKU I. Název MĚSÍČNÍ HOUPAČKA, spolek (dále jen MH) Sídlo: Hřbitovní 29, Ivančice, 664 91 STANOVY SPOLKU I. Název MĚSÍČNÍ HOUPAČKA, splek (dále jen MH) Sídl: Hřbitvní 29, Ivančice, 664 91 II. Charakteristika MH a) Sdružení je dbrvlným nevládním neziskvým sdružením vzniklým pdle zákna č. 83/1990

Více

Černá 9, 115 55 Praha 1; tel.: 221 988 411, 777 220 625, fax 221 988 215; www.zngrants.cz

Černá 9, 115 55 Praha 1; tel.: 221 988 411, 777 220 625, fax 221 988 215; www.zngrants.cz OBSAH krektrské služby. 2 pskytvané slevy. 3 expresní příplatky. 3 ddací lhůty pr krektrské služby. 4 prjektvý management. 5 granty jedntlivé služby. 6 zhtvení grantvé přihlášky (v ČJ). 6 průměrné ceny

Více

VOLEBNÍ PROGRAM KDU-ČSL POLNÁ PRO OBDOBÍ 2014 2018

VOLEBNÍ PROGRAM KDU-ČSL POLNÁ PRO OBDOBÍ 2014 2018 VLEBNÍ PRGRAM KDU-ČSL PLNÁ PR BDBÍ 2014 2018 Vážení splubčané, představujeme Vám vlební prgram KDU-ČSL pr vlby d Zastupitelstva města Plná. Při jeh tvrbě jsme se snažili pstihnut všechny důležité blasti

Více

KODEX PROFESIONÁLNÍHO CHOVÁNÍ A ETIKY POKYNY PRO SITUACE PODPLÁCENÍ A NEPŘÍPUSTNÝCH PLATEB

KODEX PROFESIONÁLNÍHO CHOVÁNÍ A ETIKY POKYNY PRO SITUACE PODPLÁCENÍ A NEPŘÍPUSTNÝCH PLATEB KODEX PROFESIONÁLNÍHO CHOVÁNÍ A ETIKY POKYNY PRO SITUACE PODPLÁCENÍ A NEPŘÍPUSTNÝCH PLATEB MAGNA INTERNATIONAL INC. POKYNY V SITUACI PODPLÁCENÍ A NEPŘÍPUSTNÉ PLATBY Magna zakazuje úplatky a nepřípustné

Více

Zlepšování mobility a dostupnosti bez bariér v Ústí nad Labem

Zlepšování mobility a dostupnosti bez bariér v Ústí nad Labem AKCNÍ ˆ PLÁN 6 Zlepšvání mbility a dstupnsti bez bariér v Ústí nad Labem Pdpra mbility, zlepšení dstupnsti míst a zvýšení atraktivity města Ústí nad Labem Listpad 2012 Akcní plán č. 6 - Zlepšvání mbility

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k pdání nabídek Čísl zakázky (bude dplněn DHM pskytvatelem dtace) 1 Název prgramu: DHM 8004/2015/021 Registrační čísl prjektu Název prjektu: Název zakázky: Nákup termkamery pr kntinuální mnitring

Více

VÝZVA A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K PODÁNÍ NABÍDKY

VÝZVA A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K PODÁNÍ NABÍDKY Junák svaz skautů a skautek ČR, Středisk Datel Kstelec nad Černými lesy Zelená 1038, 281 63 Kstelec n. Č. lesy, IČO: 72057955; ev. č. 214.15 inf@skaut-kstelec.cz www.skaut-kstelec.cz VÝZVA A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

Více

Případy užití RSSystems

Případy užití RSSystems Případy užití RSSystems Účelem tht dkumentu je definvat rzsah funkcí infrmačníh systému,, Infrmační systém evidence bjednávek (značvaný dále jen RSSystem), určený k pužívání restauračními zařízeními (značvanými

Více

I. Společné zásady a pravidla ke všem žádostem o udělení licence

I. Společné zásady a pravidla ke všem žádostem o udělení licence M e t d i c k ý n á v d Energetickéh regulačníh úřadu k pdávání žádstí udělení, změny neb zrušení licencí pdle zákna č. 458/2000 Sb., pdmínkách pdnikání a výknu státní správy v energetických dvětvích a

Více

2 1) ZajiŠtěnívýknu technickéh dzru stavebníka (TDs dle příslušnélegislativy) za stavebníka (investra), kteru je Městská Část BrnČernvice (případně i příslušné svj _ Splečenstvívlastníků jedntek, jehž

Více

Analyticko - koncepční studie. - Koncepční část - Podpora nabídky dalšího vzdělávání

Analyticko - koncepční studie. - Koncepční část - Podpora nabídky dalšího vzdělávání Analytick - kncepční studie - Kncepční část - Pdpra nabídky dalšíh vzdělávání Jmén hlavníh metdika: Marek Velas Jména splupracujících autrů: Tereza Viceníkvá, Ondřej Palán, Zuzana Vdňanská, Michaela Hrubá,

Více

Informace pro zákazníky podle zákona č. 256/2004 Sb.

Informace pro zákazníky podle zákona č. 256/2004 Sb. Infrmace pr zákazníky pdle zákna č. 256/2004 Sb. Tent dkument je určen pr zákazníky splečnsti ZFP Investments, investiční splečnst, a.s. (dále Splečnst ), včetně ptencinálních zákazníků, a bsahuje infrmace,

Více

Změny ve mzdách systému EKONOM od 1.1.2008

Změny ve mzdách systému EKONOM od 1.1.2008 Změny ve mzdách systému EKONOM d 1.1.2008 1. Změna parametrů pr mzdy: V parametrech se mění hdnty a přibyly další parametry s hledem na jejich mnžství jsu rzděleny d dvu brazvek mezi kterými se přepíná

Více

Změny ve mzdách systému EKONOM od 1.1.2014

Změny ve mzdách systému EKONOM od 1.1.2014 Změny ve mzdách systému EKONOM d 1.1.2014 1. Změna parametrů pr mzdy: V parametrech se mění hdnty s hledem na pčet parametrů jsu rzděleny d dvu brazvek mezi kterými se přepíná pmcí kláves PgUp/PgDn: Parametry,

Více

Dodavatel analýzy systému financování dopravní infrastruktury

Dodavatel analýzy systému financování dopravní infrastruktury Název prjektu: Vypracvání dluhdbéh mdelu financvání dpravní infrastruktury Registrační čísl prjektu: CZ.1.04/4.1.00/48.00013 Příjemce pdpry: Ministerstv dpravy Veřejná zakázka Ddavatel analýzy systému

Více

Příručka pro žadatele o dotaci v rámci opatření Zakládání skupin výrobců (HRDP)

Příručka pro žadatele o dotaci v rámci opatření Zakládání skupin výrobců (HRDP) V Praze dne 20/12/2006 Příručka pr žadatele dtaci v rámci patření Zakládání skupin výrbců (HRDP) Státní zemědělský intervenční fnd pskytuje pdpru, která umžňuje zemědělcům zvýšit míru knkurenceschpnsti

Více

Vkládání dat do databázové aplikace

Vkládání dat do databázové aplikace Vkládání dat d databázvé aplikace prjektu Vytváření místníh partnerství benchmarking sciálních služeb Králvéhradeckéh kraje 1 Obsah I. Úvd... 3 II. Jak se přihlásit d aplikace... 3 III. Ppis funkcí Hlavníh

Více

PŘÍLOHA MATERIÁLU DO VLÁDY 31.5.2010 A. STUDIE A ANALÝZY

PŘÍLOHA MATERIÁLU DO VLÁDY 31.5.2010 A. STUDIE A ANALÝZY PŘÍLOHA MATERIÁLU DO VLÁDY 31.5.2010 A. STUDIE A ANALÝZY Přílha č. 1: Regulatrní rámec systému studentských půjček v ČR Obsah 1 Výchdiska prjektu 1 1.1 Ppis a cíle prjektu 1 1.2 Sučasný stav financvání

Více

Provozní řád upravuje pravidla pro využívání informačních technologií Sdružení Tišnet členem.

Provozní řád upravuje pravidla pro využívání informačních technologií Sdružení Tišnet členem. Prvzní řád Prvzní řád upravuje pravidla pr využívání infrmačních technlgií Sdružení Tišnet členem. Prvzní řád Prvzní řád určuje základní práva a pvinnsti každéh uživatele infrmačních technlgií pčítačvé

Více

Příručka pro žadatele o dotaci v rámci opatření Zakládání skupin výrobců (HRDP)

Příručka pro žadatele o dotaci v rámci opatření Zakládání skupin výrobců (HRDP) V Praze dne 19/12/2007 Příručka pr žadatele dtaci v rámci patření Zakládání skupin výrbců (HRDP) Státní zemědělský intervenční fnd pskytuje pdpru, která umžňuje zemědělcům zvýšit míru knkurenceschpnsti

Více

Sledování provedených změn v programu SAS

Sledování provedených změn v programu SAS Sledvání prvedených změn v prgramu SAS Při práci se systémem SAS se v něklika funkcích sleduje, jaké změny byly prvedeny a kd je prvedl. Patří mezi ně evidence změn v mdulu Evidence žáků neb práce s průběžnu

Více