Nezbytné je plán sestavit, pokud usilujete o finanční prostředky od banky či investora nebo chcete sehnat společníka pro společné podnikání.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Nezbytné je plán sestavit, pokud usilujete o finanční prostředky od banky či investora nebo chcete sehnat společníka pro společné podnikání."

Transkript

1 PODNIKATELSKÝ PLÁN KROK ZA KROKEM Prč mít pdnikatelský plán? Jedním z nejdůležitějších krků při začátcích pdnikání je správné sestavení pdnikatelskéh plánu. Správně sestavený plán řekne, zda je prjekt živtaschpný, a upzrní na mžná úskalí v buducnu a t ještě před samtným pčátkem pdnikání. Nezbytné je plán sestavit, pkud usilujete finanční prstředky d banky či investra neb chcete sehnat splečníka pr splečné pdnikání. Ideální frma zpracvání? Písemné zpracvání je vhdné i v případě, že jej budete využívat puze pr své účely při jeh sestavvání si uvědmíte dílčí krky, které vás čekají, a klik Vás bude realizace Vašich plánů stát. Při sestavvání plánu je důležité přemýšlet a zaznamenat si i ptenciální rizika, kterým budete čelit. Pracujte s různými variantami ppisu průběhu svéh pdnikání: d ptimistické (jak t bude vypadat, když všechn pběží hladce) p pesimisticku (c všechn se může pkazit, kde můžete narazit, c neb kd vás může hrzit). T vám pmůže identifikvat mžná rizika. Ta je ptřeba také kvantifikvat a stanvit si, jak se s nimi vypřádáte, pkud nastanu. A c je velmi důležité: Pdnikatelský plán je živý dkument, pmůže vám průběžně kntrlvat, jak své vize a plány naplňujete. Aktualizujte svůj pdnikatelský plán aspň jednu za rk. Pr kh je důležitý? Pr vás: Pdnikatelský plán vám pmůže v utřídění myšlenek, vytyčení si hlavních cílů vašeh pdnikání, zjištění finanční výhdnsti prjektu. Během sestavvání můžete bjevit krizvá místa prjektu. Prstřednictvím finanční části plánu můžete kvalifikvaněji zhdntit realizvatelnst, knkurenceschpnst či finanční výhdnst pdniku. Pr ptenciální partnery investry, splečníky: Pmůže jim nahlédnut d vašich záměrů, mhu se rzhdnut, zda se s vašimi plány zttžní a přistupí na partnerství, neb mhu navrhnut své změny plánu a můžete vést další knstruktivní diskuzi pdmínkách přistupení. Pr banku při žádsti úvěr: Nemáte-li za sebu výraznu pdnikatelsku histrii, pak bude banku zajímat vaše sbní histrie a také t, c plánujete. Dbře připravený pdnikatelský plán ukáže bance, že víte, c chcete, a umíte si t spčítat. A t se vždycky hdí. ČÁSTI PODNIKATELSKÉHO PLÁNU Titulní strana s představením splečnsti Shrnutí Prfesní a sbní údaje vlastnících firmy Ppis pdniku Ppis pdnikatelské příležitsti Ppis výrbku, služby Zajištění ptřebných vstupů a ddavatelů Pstavení firmy na trhu, knkurence a marketing Persnální zdrje Finanční plán Rizika prjektu Titulní strana Vyplňte jmén splečnsti, sídl, jména splečníků, kntakty a IČO. Shrnutí

2 Jasně, stručně a výstižně shrňte celý pdnikatelský plán. Vyzdvihněte hlavní myšlenku, přínsy pdnikání. Shrnutí je nejdůležitější částí dkumentu, zde se investr rzhduje, zda prjekt bude číst celý, či nikliv. Shrnutí by měl bsahvat: Pdnikatelský záměr stručně ppsat zaměření pdnikání, charakterizvat prdukt, službu, definvat velikst trhu a cílvu skupinu zákazníků. Faktry úspěchu vyzdvihnut přednsti prjektu, ppsat vaši knkurenční výhdu, čím se dlišíte d statních a přidanu hdntu pr zákazníka. Pdnikvé cíle specifikvat vizi a strategii, jak jí dsáhnete, stanvit si dluhdbé i krátkdbé pdnikatelské cíle. Prfesní a sbní údaje vlastnících firmy Je nezbytné představit všechny sby, které za prjektem/firmu stjí. Řada bank a investrů psuzuje pdnikatelské plány právě pdle sb, které jsu zdpvědné za vedení prjektu. TIP: Důležité je vyzdvihnut pracvní i sbnstní předpklady, zkušensti v dané blasti či další dvednsti předkladatelů. Ppis pdniku Frma pdnikání Před samtným začátkem pdnikání je nezbytné zvlit vhdnu právní frmu pdnikání v závislsti na pčtu splečníků, rganizační struktuře, blasti pdnikání či pčtu zaměstnanců. TIP: O vhdné frmě pdnikání je dbré se pradit s daňvými pradci, právníky s někým fundvaným, kd vám vysvětlí výhdy jedntlivých typů pdnikání z dbrných hledisek. Zamyslete se také, jaku máte představu vedení splečnsti a rzdělvání pravmcí pr jedntlivé blasti. Lkalita a vlastnické pměry k prvzvně Vlba sídla splečnsti či místa prvzvny vlivňuje pdnikatelské aktivity. Prt je nutné věnvat maximální pzrnst jejich výběru. V pdnikatelském plánu se uvádí sídl splečnsti i adresa prvzvny, ppis lkality, kde se nachází, a důvdy, které vedly k výběru danéh místa. TIP: Při výběru lkality je vhdné zhlednit i místní knkurenci ve sledvané blasti a například nabídku dplňkvých služeb v dané lkalitě. Pkud budete nabízet ksmetické služby, je dbré vědět, kde je nejbližší kadeřnictví navázání splupráce může být bustranně výhdné. Zamyslete se nad tím, zda se v uvedené lkalitě phybuje/bydlí/pracuje vaše cílvá skupina, t znamená, zda je zde přirzený tk pžadvaných typů zákazníků. Při výběru bjektu je důležité zvážit finanční mžnsti ze střednědbéh hlediska. T znamená zvážit nejen výši měsíčníh nájmu, předpkládanu výši kauce za prnájem, ale také t, jaké nutné investice d prvzvny budete muset prvést. Způsb vedení účetnictví Vedení účetnictví je dán legislativně dle typu pdnikání. V závislsti na rganizační struktuře a veliksti pdniku je nutné zvážit rzhdnutí, zda najmut účetní, případně zda službu řešit externě. Záknná a jiná pjištění Pvinnst platit záknné pjištění dpvědnsti zaměstnavatele za škdu při pracvním úrazu neb nemci z pvlání vzniká zaměstnavateli při zaměstnání alespň jednh zaměstnance. Výše pjistnéh se vypčítá dle zařazení činnsti dle Odvětvvé klasifikace eknmických činnstí (OKEČ). TIP: Krmě záknnéh pjištění je mžn vybrat si i jiná kmerční pjištění ke snížení rizika pdnikání: pjištění klíčvých sb, pjištění majetku, pjištění pdnikání d dpvědnsti za škdu způsbenu třetí straně až p vandalismus či pjištění prti krádeži zbží/peněz při přepravě. Ppis pdnikatelské příležitsti

3 Stručně ppsat pdnikatelsku příležitst specifikvat výrbek či službu, kteru budete pskytvat, a velikst trhu. Zda se budete rientvat na existující trh, neb napak vyplníte mezeru na trhu. V čem vidíte přidanu hdntu pr zákazníka, investra. Čím se dlišíte d knkurence. Ppis výrbku, služby Výrbek/služba Uveďte vlastnsti, technické parametry, nárčnst výrby, materiály, ze kterých bude výrbek vyráběn. Pdrbnější ppis můžete uvést v technické dkumentaci v přílze. Ppište službu, c budete k jejímu pskytvání ptřebvat, kde se bude pskytvat ve vaší prvzvně, u klienta, neb jinde? Kd službu persnálně zajistí? Knkurenční výhda Při vstupu na trh je důležité nabídnut zákazníkvi něc navíc. Definujte c mžná nejpřesněji svu knkurenční výhdu. Může být z blasti kvality, dstupnsti, šíře dplňkvých služeb, nemusí t být a neměla by t být puze nižší cena. Buďte bjektivní. Pdpřte své tvrzení průzkumem. TIP: Průzkum není výsadu velkých firem. Zeptejte se ptenciálních klientů frmu tištěnéh dtazníku (dmluvte se v kadeřnictví, v kavárně, na místech, kde lidé čekají a mají čas), najděte si infrmace na webu, sledujte trendy a zkušensti. Zeptejte se klegů z bru na jejich dpručení a zkušenst. Zajištění ptřebných vstupů a ddavatelů Oslvte více ddavatelů a zjistěte si pdmínky splupráce. Vyberte hlavníh ddavatele pr každý ptřebný vstup pdle kritérií níže. Hdntu ptřebných vstupů (základní materiál a surviny, energie, kmpnenty, sučásti, náhradní díly aj.) můžete vyjádřit jak v naturálních, tak v peněžních jedntkách. Věnujte se zejména definici těch vstupů, které jsu pr vás významné, a tvří tedy například velku část nákladů neb jsu pr výrbu klíčvé tj. pkud by se jich nedstával, museli byste přerušit činnst. Řekněte si, c je váš hlavní vstup d výrby a kd je jeh ddavatel. Myslete i na alternativní zajištění kritických vstupů/materiálů: kvalita (Udržíte kvalitu i při alternativním ddavateli?); vzdálenst zdrjů (Pkud bude vzdálenst náhradníh ddavatele výrazně větší, bude t mít dpad na knečnu výrbní cenu?); dstupnst a mžnst substituce zdrjů (Existuje náhradní ddavatel? Má kapacitu a mžnst rychle zareagvat při výpadku? Bude chtít nějaku speciální dhdu, smluvu? Jaké bude mít ddací lhůty?); cena (Za jaku cenu budete nakupvat d alternativníh ddavatele? Je-li výrazně jiná, bude t mít dpad na knečné ceny pr dběratele?); míra rizika (Jaká je pravděpdbnst, že může djít k výpadku hlavníh ddavatele? Jak čast se t může stát? A prč?). Časvý harmngram C všechn musíte zajistit d tét chvíle d dby, než první výrbek/službu kupí zákazník? Sestavte si harmngram činnstí, které vás čekají: - s dhadem času, který k realizaci jedntlivých krků budete ptřebvat; - definujte si kntrlní milníky, pdle kterých pznáte, že vše běží pdle plánu;

4 - určete sby dpvědné za realizaci jedntlivých krků; - napište si, c k danému krku ptřebujete mít a c se závěrem uděláte, k čemu h pužijete. TIP: Pr sestavení harmngramu stačí jednduchá excelvá tabulka. Rzdělte si činnsti d surdých celků (příprava prvzvny, administrativa, persnální bsazení, marketingvá pdpra, ) a ty pak rzpracujete na menší, dílčí činnsti (příprava prvzvny: bhlídka blasti, jednání s realitní kanceláří pdmínkách, výběr nemvitsti, příprava nájemních smluv, návrh interiéru prvzvny, schválení rzpčtu na vybavení, zajištění financvání, výrba nábytku, stěhvání nábytku, závz zbží a naskladnění, ). Knkurence Zmapujte si trh, na který chcete vstupit. Vysledujte trendy vývje sledvané blasti, nárky zákazníků, míru nasycensti trhu tedy jak silné knkurenci budete čelit. Vysledujte, jaké jsu silné stránky vaší knkurence a jaké má mezery. Pmůže vám t vymezit se vůči ní a psílit svu hdntu směrem k zákazníkvi. Pdívejte se i na způsb, jakým své služby/výrbky prpaguje a na jaku cílvu skupinu se zaměřuje. Srvnejte si ceny knkurence. Marketing Rzmyslete si vhdnu frmu pdpry startu svéh prjektu. Stanvte si marketingvé cíle, kterých chcete dsáhnut: tržní pdíl (jak velký, za jak dluh, v jakém segmentu, v jaké blasti), hdntu značky, prcent zákazníků, kteří vás budu znát apd. TIP: Vyčleňte si peníze, které pužijete na prpagaci svéh prjektu/pdniku při rzjezdu a minimálně v průběhu prvníh rku. Pr další rky si stanvte buď fixní částku, neb pdíl z dsaženéh bratu jak hdntu buducích výdajů na marketing. Odpvězte si, kde se phybuje vaše cílvá skupina. Která média můžete využít reginální nviny? Inzerci v nvinách bce či městské části? Rzsev letáčků d schránek v klí vaší prvzvny? Budete chtít start prjektu pdpřit i nějaku akční nabídku (desátá káva zdarma, 30% sleva na první stříhání, při přezutí pneu uskladnění zdarma, zdarma apd.)? Stanvení ceny Správné nastavení cen je jeden z klíčvých faktrů úspěchu. Při tvrbě ceny vyjděte z nákladvé kalkulace. Stanvte si minimální a průměrnu marži, které musíte dsahvat, aby byl váš prjekt ziskvý. Nastavte si pravidl cenvé plitiky budete mít nejlevnější cenu z knkurentů, ale budete t nahrazvat velkým bjemem prdeje? Neb si stanvíte cenu vyšší a ddáte lepší kvalitu? Tyt infrmace využijete při tvrbě finančníh plánu. Cenu prvnejte s cenu knkurence je-li vaše cena vyšší, najděte argumenty, kterými přesvědčíte zákazníka, prč má takvu cenu respektvat (t bude důležité při prpagaci prduktu). TIP: Při tvrbě ceny reflektujte bnitu cílvé skupiny mvitější klientela, která vyžaduje kvalitu a luxus, unese cenu vyšší, klienti jsu chtni si za kvalitu připlatit, k levnému zbží nemají důvěru. Běžné dmácnsti sledují a prvnávají ceny dstupnéh zbží, zaměřují se čast na nákup zbží v akci, sledují letáky knkurence a vybírají si. Pr nižší cenu jsu chtni změnit ddavatele. Připravte si něklik variant mžných slev neb akčních nabídek, které můžete pužívat pdle ptřeby. Pr každu variantu si stanvte maximální bjem, který jste chtni takt expedvat. Persnální zdrje Persnální plán je vhdný tehdy, pkud váš prjekt vyžaduje někh dalšíh mim vás neb vlastníků splečnsti. Pkud ve vašem prjektu figurujete vy, vlastníci a něklik mál zaměstnanců, ppište jejich kmpetence, dpvědnsti a rganizační strukturu v sekci Představení pdniku. TIP: Uvědmte si, jak kvalifikvané zaměstnance ptřebujete. Sepište si ppis pracvních pzic c bude jejich náplň práce, t znamená, c d nich čekáváte v běžném prvzu viz níže. Uvědmte si, jaké pmůcky jim budete muset přídit (telefn, pčítač, pracvní děvy, aut, vizitky, pracvní stůl a židle, ), t vše vám vstupí d nákladů na přízení pracvní pzice. Kvantifikujte si výši mzdy,

5 kteru jim budete vyplácet (stanvte si rzpětí minimálně maximálně, pzději při vyjednávání pdmínkách s uchazeči práci budete mít jasn, kam si můžete dvlit zajít. Na stejnu tázku se vás zeptá i persnální agentura, pkud výběr svěříte jí). Náklady na přízení pracvní pzice, na výběr zaměstnanců a persnální náklady zahrňte d finančníh plánu. Ppis pracvní pzice zahrnuje bvykle tyt infrmace: název ddělení a název pracvní pzice; vůči kmu je pracvní pzice ve firmě dpvědná (tj. kmu pdává hlášení); mzdvý rzsah (definujte základní plat, případně bnusvé slžky a jiné nepeněžní výhdy); ppis základní práce; každdenní pvinnsti; cíle pracvní pzice krátkdbé, dluhdbé; specifické dpvědnsti; pžadvané dvednsti a znalsti. Finanční plán Jedná se stěžejní část každéh pdnikatelskéh záměru: Zakladatelský rzpčet shrňte výdaje ptřebné k rzjezdu prjektu (vyjděte z infrmací zachycených v předchzích kapitlách a zaznamenávejte jedntlivé plžky) a výdaje/příjmy, náklady a výnsy v prvním rce viz vzr níže. Prvzní rzpčet stanvte si h na začátku každéh účetníh bdbí. Vycházet můžete ze skutečnsti minuléh bdbí a pak zahrnut změny, které plánujete. Průběžně sledujte skutečné výdaje a příjmy v průběhu rku. Nákladvu a výnsvu stránku hspdaření vám bude sledvat systém neb účetní. V pdnikání se setkáte s různými typy výkazů: 1. Výkaz cash flw ppisuje finanční tky z/d firmy a sleduje její peněžní likviditu na účtu. Pr svu základní průběžnu rientaci můžete pužít peněžní deník. 2. Výkaz zisků a ztrát vyčísluje výnsy a náklady splečnsti a její hspdářský výsledek za jedntlivé rky. Sleduje účetní hdntu splečnsti a hspdářský výsledek. 3. Rzvaha supis aktiv a pasiv pdniku, struktura majetku, jeh vývj a zdrje financvání. Výkaz cash flw a zisků a ztrát je ptřeba sestavvat najednu. Pzr na rzdíl mezi nákladem a výdajem a mezi příjmem a výnsem! Výdaj je částka, kteru jste zaplatili z účtu neb z pkladny za materiál z firmy dešly peníze za fakturu k ddavateli. Náklad na výrbu v sbě zahrnuje nejen výdaj za materiál, sptřebu energie ve výrbě (přímý náklad výrby můžete si spčítat, klik jste h vynalžili na výrbu jednh kusu výrbku), ale také náklad na vynalženu pracvní sílu, zaplacené pjistné, investici d reklamy (náklady nepřímé vynalžili jste je, ale nemůžete je alkvat přím na výrbu danéh kusu výrbku) apd. Příjem je částka, kteru jste dstali na účet neb d pkladny za prdej zbží dběratel vám dručil peníze za debrané zbží a kamžikem připsání částky na účet vykazujete příjem. Výns vám ale účetně vznikl už ve chvíli, kdy jste zbží zabalili, deslali a hlavně vystavili fakturu. Výns tak vzniká ve chvíli, kdy dknčíte výrbu neb vyfakturujete. Časvý nesulad mezi výnsem a příjmem zachytí právě výkaz zisků a ztrát a výkaz cash flw.

6 Vzr zakladatelskéh rzpčtu Pdnikatel si chce tevřít prdejnu s pčítačvu techniku. Přizvací cena prdejny činí 5 mil. Kč, prdejnu zařadí d majteku a bude ji depisvat p dbu 30 let. Průměrné denní tržby plánuje cca 60 tis. Kč. Obchdní marže je 20%. V prdejně budu pracvat 3 zaměstnanci s prům. měs. mzdu 14 tis. Kč, sc. a zdrav. činí 36% z mzdvých nákladů, sptřeba energie a tpení 17 tis. za měsíc, statní nákl. činí 10 tis. Kč měs. Pjištění činí 60 tis. Kč za rk a platí se plletně, pdnikatel v sučasné dbě dispnuje částku 300 tis. Kč, má tichéh splečníka s kapitálem 150 tis. Kč (smluva na 20%) úrk a úvěr d banky na 5 let s úrkvu míru 12%. bude plátcem daně z příjmu fyz. sb ve výši 28%. Pdnikatel si první rk nebude vyplácet mzdu ve výši 20 tis. měs. a pkud by kapitál vlžil d banky přinesl by mu úrk ve výši 5% rčně. 1) Plán peněžních příjmů a výdajů před začátkem pdnikání a) Výdaje při zahájení pdnikání Přizvací cena prdejny Nákup zbží za měsíc = 0,8 (60 tis.x25) Mzdy zaměstnanců (3 x 14 tis.) Sc. a zdravtní 36% Energie a tpení Ostatní náklady Pjištění 1. splátka Prvzní kapitál bez rezervy Rezerva 10% Prvzní kapitál celkvý Celkvý kapitál prvzní a investiční b) Zdrje kapitálu Zdrje kapitálu v Kč Vlastní kapitál Tichý splečník Ptřebný úvěr ) Rční plán nákladů, výnsů a hspdářskéh výsledku a) Tržby rční: Tržby (60 000,- x 25x12) Nákup zbží 80% z tržeb Obchdní marže, (20%) přidaná hdnta (VA) b) Náklady na prvz rční Mzdy Zdravtní a sc. pjištění Sptřeba energie a tepla Pjištění (dvě splátky) Ostatní náklady Úrky (12% z výše úvěru) Úrk tichému splečníkvi Odpisy (1/30 z přizvací hdnty prdejny) Celkem prvzní a finanční náklady Zisk před zdaněním (EBT) Daň z příjmu fyzických sb 28% Zisk p zdanění (EAT) ) Plánvaný stav penězních prstředků p rce pdnikání Zisk p zdanění Odpisy Splátka úvěru (1/5 z výše úvěru) Zůstatek pr pdnikatele Oprtunitní mzda pdnikatele ( x 12) Úrk z vlastníh kapitálu 5%

7 Rizika prjektu a SWOT analýza Rizika prjektu Každý prjekt v sbě skrývá rizik. Čím detailněji, pdrbněji a kvalitněji sestavíte pdnikatelský plán, tím více můžete rizik snížit. Zpracujte si analýzu rizik. Ta se snaží předcházet negativním výsledkům buducíh vývje, vyhdntit mžné rizikvé faktry a připravit si akční plán pr jejich minimalizaci. Definujte rizik: C se může pkazit? C může přestat fungvat? Kvantifikujte h: Jaká je pravděpdbnst, že se t stane, jaku budete mít ztrátu? Prevence: C můžete udělat, abyste se riziku vyhnuli? Krizvý scénář: C budete dělat, pkud rizik nastane? Vlastník: Kd zajistí realizaci preventivních patření a přípravu krizvých scénářů? Termín: Stanvte si termín, kdy p vlastníkvi budete vyžadvat realizaci dsuhlasených krků. Průběžně sledujte výskyt rizik, abyste mhli včas reagvat dsuhlaseným scénářem. SWOT analýza SWOT je metda, jak definvat silné (angl. Strengths), slabé (angl. Weaknesses) stránky prjektu/firmy a jak najít příležitsti (angl. Opprtunities) a hrzby (angl. Threats), se kterými se můžete ptkat na trhu. Připravte si seznam svých silných stránek a pak seznam svých slabých stránek. Zamyslete se nad seznamem příležitstí a hrzeb. Jedntlivé bdy pak zapište d matice viz níže. Skupiny vět v jedntlivých čtvercích by vám měly napvědět, na c se při realizaci prjektu dále zaměřit. SWOTanalýza E x t e r n í O: Příležitsti Interní analýza S: Silné stránky W: Slabé stránky Vývj nvých metd, které jsu Odstranění slabin pr vznik vhdné pr rzvj silných stránek nvých příležitstí. firmy/prjektu. a n a l ý z a T: Hrzby Pužití silných stránek pr zamezení hrzeb. Vývj strategií, díky nimž je mžné mezit hrzby, hržující naše slabé stránky Přílhy Dplňkvá část pdnikatelskéh plánu. V přílze uveďte vše, c je sice pr daný pdnikatelský plán relevantní, ale pr předchzí kapitly příliš detailní. Jedná se například technicku dkumentaci k výrbku, ceníky, smluvy s bchdními partnery, leasingvé smluvy, pdklady z výzkumů apd.

Doporučená struktura podnikatelského plánu

Doporučená struktura podnikatelského plánu Dpručená struktura pdnikatelskéh plánu 1 Pdnikatelský Plán Účel vypracvání pdnikatelskéh plánu má něklik rvin: Pr pdnikatele je tent dkument mžnstí zamyslet se ve strukturvané frmě nad jedntlivými blastmi

Více

STRUKTURA PODNIKATELSKÉHO ZÁMĚRU

STRUKTURA PODNIKATELSKÉHO ZÁMĚRU Struktura pdnikatelskéh záměru JÍZDNÍ ŘÁD FIRMY 1. Úvd a shrnutí (Executive Summary) Tent první ddíl shrnuje důležitst, atraktivitu a finanční zajímavst pdnikatelskéh záměru. Měl by bsahvat představení

Více

PRILOHA K UCETNI ZA VERCE ZAROK2014

PRILOHA K UCETNI ZA VERCE ZAROK2014 ...,,,...,,,..., PRILOHA K UCETNI ZA VERCE ZAROK2014 I. Obecné údaje Název: Sídl: Právní frma: IČ: Předmět pdnikání: Datum vzniku splečnsti: Rzvahvý den: Datum sestavení účetní závěrky: Technické služby

Více

Metodická pomůcka. Využívání záruk ČMZRB k zajišťování bankovních úvěrů

Metodická pomůcka. Využívání záruk ČMZRB k zajišťování bankovních úvěrů Metdická pmůcka Využívání záruk ČMZRB k zajišťvání bankvních úvěrů Cílem pmůcky je minimalizvat pdíl případů, kdy je nutn zamítnut žádst pskytnutí záruky z důvdu nesuladu s klíčvými pdmínkami prgramu pdpry.

Více

PODPORA VYBUDOVÁNÍ A PROVOZU ZAŘÍZENÍ PÉČE O DĚTI PŘEDŠKOLNÍHO VĚKU PRO PODNIKY I VEŘEJNOST MIMO HL. M. PRAHU / V HL. M. PRAZE. 27. 11.

PODPORA VYBUDOVÁNÍ A PROVOZU ZAŘÍZENÍ PÉČE O DĚTI PŘEDŠKOLNÍHO VĚKU PRO PODNIKY I VEŘEJNOST MIMO HL. M. PRAHU / V HL. M. PRAZE. 27. 11. PODPORA VYBUDOVÁNÍ A PROVOZU ZAŘÍZENÍ PÉČE O DĚTI PŘEDŠKOLNÍHO VĚKU PRO PODNIKY I VEŘEJNOST MIMO HL. M. PRAHU / V HL. M. PRAZE 27. 11. 2015, Praha PŘEDSTAVENÍ VÝZEV PŘEDSTAVENÍ VÝZEV Pdpra vybudvání a

Více

Pražské služby, a.s. Analýza ekonomické situace s ohledem na realizaci záměru propachtování části podniku ve prospěch TSK, a.s. - Manažerské shrnutí -

Pražské služby, a.s. Analýza ekonomické situace s ohledem na realizaci záměru propachtování části podniku ve prospěch TSK, a.s. - Manažerské shrnutí - Pražské služby, a.s. Analýza eknmické situace s hledem na realizaci záměru prpachtvání části pdniku ve prspěch TSK, a.s. - Manažerské shrnutí - Říjen 2014 1 Manažerské shrnutí 1.1 Předmět a cíle prjektu

Více

Dotazník tvoří celkem 25 otázek. Jejich zpracování stanovujeme do 11.2.2013. Garantujeme důvěrnost veškerých získaných informácí.

Dotazník tvoří celkem 25 otázek. Jejich zpracování stanovujeme do 11.2.2013. Garantujeme důvěrnost veškerých získaných informácí. Vážený pane řediteli, Odvláváme se k našemu předešlému rzhvru, kdy jsme splu rzebírali mžnsti vaší splečnsti CEEC Reserch a partnerské splečnsti KPMG specializujících se na stavební sektr pr slvení jedntlivých

Více

Seznam maturitních témat

Seznam maturitních témat Seznam maturitních témat Studijní br 64-41-L/51 PODNIKÁNÍ Šklní rk 2016/2017 EKONOMIKA A ÚČETNICTVÍ 1. Tržní eknmika pjem eknmie, mikreknmie a makreknmie základní eknmické pjmy-ptřeby,statky, služby, živtní

Více

Zpracoval: Zrevidoval: Schválil: Jméno Podpis Jméno Podpis Jméno Podpis

Zpracoval: Zrevidoval: Schválil: Jméno Podpis Jméno Podpis Jméno Podpis Tabulka 1 - Evidence prcesu přípravy, schválení a revizí (kapitly) Metdickéh pkynu pr přípravu pdkladů pr psuzení finančníh zdraví žadatele Vydání č. Platné d 1 3. 1. 2008 Zpracval: Zrevidval: Schválil:

Více

NABÍDKA NA VEDENÍ ÚČETNICTVÍ ČI DAŇOVÉ EVIDENCE JE URČENA:

NABÍDKA NA VEDENÍ ÚČETNICTVÍ ČI DAŇOVÉ EVIDENCE JE URČENA: NABÍDKA NA VEDENÍ ÚČETNICTVÍ ČI DAŇOVÉ EVIDENCE JE URČENA: 1.Právnickým sbám - Splečnstem s ručením mezeným či a.s. - Splečenstvím vlastníků bytů - Bytvým družstvům - Družstvům jiným než bytvým - Jiným

Více

Etržiště České pošty Centrum veřejných zakázek. www.centrumvz.cz

Etržiště České pošty Centrum veřejných zakázek. www.centrumvz.cz Etržiště České pšty Centrum veřejných zakázek www.centrumvz.cz Česká pšta a egvernment? Infrmační systém datvých schránek Czechpint Certifikační autrita (elektrnický pdpis a časvá razítka) Centrum veřejných

Více

Konzultační materiál č. 1/2015 Přiměřený zisk PŘIMĚŘENÝ ZISK OHROŽUJE POSKYTOVATELE HRANICE PRO PŘIMĚŘENÝ ZISK?

Konzultační materiál č. 1/2015 Přiměřený zisk PŘIMĚŘENÝ ZISK OHROŽUJE POSKYTOVATELE HRANICE PRO PŘIMĚŘENÝ ZISK? Knzultační materiál č. 1/2015 Přiměřený zisk PŘIMĚŘENÝ ZISK OHROŽUJE POSKYTOVATELE HRANICE PRO PŘIMĚŘENÝ ZISK? I. Pjem aneb c se jedná (článek IX. Metdiky) Zisk = skutečné výnsy mínus skutečné náklady

Více

VŠB Technická univerzita, Fakulta ekonomická. Katedra regionální a environmentální ekonomiky REGIONÁLNÍ ANALÝZA A PROGRAMOVÁNÍ.

VŠB Technická univerzita, Fakulta ekonomická. Katedra regionální a environmentální ekonomiky REGIONÁLNÍ ANALÝZA A PROGRAMOVÁNÍ. VŠB Technická univerzita, Fakulta eknmická Katedra reginální a envirnmentální eknmiky REGIONÁLNÍ ANALÝZA A PROGRAMOVÁNÍ (Studijní texty) Reginální analýzy Dc. Ing. Alis Kutscherauer, CSc. Ostrava 2007

Více

Témata modulu a úkoly jsou využitelné ve výuce tematické oblasti RVP Člověk a svět práce ve středních školách.

Témata modulu a úkoly jsou využitelné ve výuce tematické oblasti RVP Člověk a svět práce ve středních školách. Vstup na trh práce Antace Mdul ppisuje přístupy, způsby a dvednsti ptřebné pr úspěšné hledání práce. Jeh sučástí jsu úkly k jedntlivým tématům a výběr adres pracvních serverů s nabídkami práce. Tip pr

Více

Dotazník pro neziskové organizace

Dotazník pro neziskové organizace Dtazník pr neziskvé rganizace Vážení zástupci neziskvých rganizací z Nvéh Hrádku, dvlujeme Vás tímt pžádat vyplnění dtazníku, který služí pr zjištění názrů a ptřeb neziskvých rganizací v Nvém Hrádku. V

Více

Sylabus modulu: E Finance a finanční nástroje

Sylabus modulu: E Finance a finanční nástroje Sylabus mdulu: E Finance a finanční nástrje Klíčvá aktivita 2 Kmplexní vzdělávání Jiří Krátký 26. 10. 2010 Cílem dkumentu je seznámit účastníky vzdělávacíh mdulu (ppř. lektry, tutry) s cílem a bsahem mdulu,

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k pdání nabídek Čísl zakázky (bude dplněn MPSV při uveřejnění): Název zakázky: Předmět zakázky (služba, ddávka neb stavební práce): x Chceme se učit, abychm zůstali knkurencí Nákup služeb Datum vyhlášení

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ROKU 2012 Nadání a dovednosti o.p.s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA ROKU 2012 Nadání a dovednosti o.p.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA ROKU 2012 Nadání a dvednsti.p.s. Výrční zpráva Nadání a dvednsti.p.s. za rk 2012 je zpracvána v suladu s ustanvením 21 zákna čísl 248/1995 Sb., becně prspěšných splečnstech. V Praze dne

Více

Předem děkujeme za vyplnění a ochotu podílet se na rozvoji našeho městyse.

Předem děkujeme za vyplnění a ochotu podílet se na rozvoji našeho městyse. DOTAZNÍK PRO PODNIKATELE Vážení pdnikatelé, dvlujeme si Vás tímt pžádat vyplnění dtazníku, který služí pr zjištění názrů a ptřeb pdnikatelských subjektů půsbících v Nvém Hrádku. V dtazníku najdete tázky

Více

DOTAZNÍK ZKUŠENOSTI ČESKÝCH PŘÍJEMCŮ S METODAMI PRO URČOVÁNÍ A VYKAZOVÁNÍ NEPŘÍMÝCH NÁKLADŮ V PROJEKTECH

DOTAZNÍK ZKUŠENOSTI ČESKÝCH PŘÍJEMCŮ S METODAMI PRO URČOVÁNÍ A VYKAZOVÁNÍ NEPŘÍMÝCH NÁKLADŮ V PROJEKTECH ZKUŠENOSTI ČESKÝCH PŘÍJEMCŮ S METODAMI PRO URČOVÁNÍ A VYKAZOVÁNÍ NEPŘÍMÝCH NÁKLADŮ V PROJEKTECH ÚČEL A CÍLE DOTAZNÍKU Cílem tht dtazníkvéh šetření realizvanéh dbrnu skupinu MŠMT (více k cílům a aktivitám

Více

Tento projekt je spolufinancován. a státním rozpočtem

Tento projekt je spolufinancován. a státním rozpočtem Tent prjekt je splufinancván Evrpským sciálním fndem a státním rzpčtem Z a d á v a c í d k u m e n t a c e Odbrná publikace Management kulturníh cestvníh ruchu a návazné šklení pr prjekt OP RLZ - MMR Odbrná

Více

Doporučení Středočeskému kraji k transformaci ústavní péče v péči komunitní

Doporučení Středočeskému kraji k transformaci ústavní péče v péči komunitní , 3P Cnsulting, s. r.., Římská 12, 120 00 Praha 2 telefn: (+420) 739 548 469 e-mail: inf@trass.cz web: www.trass.cz Dpručení Středčeskému kraji k transfrmaci ústavní péče v péči kmunitní Klient Zakázka

Více

SMĚRNICE č. 5 ŠKOLENÍ ZAMĚSTNANCŮ, ŽÁKŮ A DALŠÍCH OSOB O BEZPEČNOSTI A OCHRANĚ ZDRAVÍ PŘI PRÁCI (BOZP)

SMĚRNICE č. 5 ŠKOLENÍ ZAMĚSTNANCŮ, ŽÁKŮ A DALŠÍCH OSOB O BEZPEČNOSTI A OCHRANĚ ZDRAVÍ PŘI PRÁCI (BOZP) Název Čísl Vlastník SMĚRNICE č. 5 ŠKOLENÍ ZAMĚSTNANCŮ, ŽÁKŮ A DALŠÍCH OSOB O BEZPEČNOSTI A OCHRANĚ ZDRAVÍ PŘI PRÁCI (BOZP) Tat směrnice nahrazuje: Datum platnsti d: 01.10.2015 Základní právní předpisy:

Více

METODIKA ZPŮSOBILÝCH VÝDAJŮ OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST

METODIKA ZPŮSOBILÝCH VÝDAJŮ OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST METODIKA ZPŮSOBILÝCH VÝDAJŮ OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST PODPORUJEME VAŠI BUDOUCNOST www.esfcr.cz Identifikační čísl: MAD 95 Přílha OM OP LZZ: D5 Čísl revize: 12 Čísl vydání: 2.1 Stránka:

Více

METODIKA ZPŮSOBILÝCH VÝDAJŮ OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST

METODIKA ZPŮSOBILÝCH VÝDAJŮ OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST METODIKA ZPŮSOBILÝCH VÝDAJŮ OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST PODPORUJEME VAŠI BUDOUCNOST www.esfcr.cz Identifikační čísl: MAD 95 Přílha OM OP LZZ: D5 Čísl revize: 11 Čísl vydání: 2.0 Stránka:

Více

Posuzování zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel jako součásti výkonu práce

Posuzování zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel jako součásti výkonu práce Psuzvání zdravtní způsbilsti k řízení mtrvých vzidel jak sučásti výknu práce Zdravtní způsbilst řidiče mtrvých vzidel je jednu ze základních pdmínek bezpečnsti prvzu na pzemních kmunikacích. Prt je zdravtní

Více

Technická specifikace předmětu plnění. VR Organizace dotazníkového šetření mobility obyvatel města Bratislavy

Technická specifikace předmětu plnění. VR Organizace dotazníkového šetření mobility obyvatel města Bratislavy Technická specifikace předmětu plnění VR Organizace dtazníkvéh šetření mbility byvatel města Bratislavy Zadavatel: Centrum dpravníh výzkumu, v. v. i. dále jen zadavatel 1 PŘEDMĚT VEŘEJNÉ ZAKÁZKY Předmětem

Více

ETICKÝ A OBCHODNÍ ŘÁD ANTIMONOPOLNÍ & KONKURENČNÍ POLITIKA

ETICKÝ A OBCHODNÍ ŘÁD ANTIMONOPOLNÍ & KONKURENČNÍ POLITIKA ETICKÝ A OBCHODNÍ ŘÁD ANTIMONOPOLNÍ & KONKURENČNÍ POLITIKA ANTIMONOPOLNÍ & KONKURENČNÍ POLITIKA Magna supeří rázně, ale čestně a pdpruje svbdnu a férvuhspdářsku sutěž. Budeme ddržvat všechny platné antimnplní

Více

Integrovaný akč ní pla n rozvoje ú zemí MAS Proste jov venkov 2014-2020

Integrovaný akč ní pla n rozvoje ú zemí MAS Proste jov venkov 2014-2020 Integrvaný akč ní pla n rzvje ú zemí MAS Prste jv venkv 2014-2020 Verze 12.2014 Tvrba strategie byl pdpřena v rce 2014 z příspěvku Olmuckéh kraje 1. Ppis implementačníh prcesu na úrvni MAS, typy prjektů,

Více

ÚZEMNÍ ROZVOJ. Ekonomika staveb a sídel /3

ÚZEMNÍ ROZVOJ. Ekonomika staveb a sídel /3 ÚZEMNÍ ROZVOJ Eknmika staveb a sídel /3 ÚZEMNÍ ROZVOJ = jakékliv zhdncení nemvitsti změnu jejíh využívání změna funkčníh využití území nezastavěné zastavěné méně eknmicky výhdná funkce eknmicky výhdnější

Více

Pracovní seminář Koncesní řízení na provozování Vak dobrá praxe

Pracovní seminář Koncesní řízení na provozování Vak dobrá praxe Pracvní seminář Kncesní řízení na prvzvání Vak dbrá praxe 12. března 2015 2014 Grant Thrntn Advisry s.r.. All rights reserved. Prgram prezentace 1. Právní rámec pr realizaci vdhspdářských prjektů 2. In

Více

Obchodní podmínky. 2. Objednávka a uzavření smlouvy

Obchodní podmínky. 2. Objednávka a uzavření smlouvy Obchdní pdmínky 1. Prvzvatel Karel Pavelek E-mail: airwheel@freewheel.cz Telefn: 776628664 IČ: 65484185 DIČ: CZ7504024737 Adresa: Dlní Věstnice 172, 692 29 Č.Ú.: 35-6974480257/0100 2. Objednávka a uzavření

Více

FORMULÁŘ ŢÁDOSTI O PŘÍSPĚVEK. Vyplní odbor kultury a cestovního ruchu města Písku: Číselný kód žádosti: Počet získaných bodů:

FORMULÁŘ ŢÁDOSTI O PŘÍSPĚVEK. Vyplní odbor kultury a cestovního ruchu města Písku: Číselný kód žádosti: Počet získaných bodů: FORMULÁŘ ŢÁDOSTI O PŘÍSPĚVEK Vyplní dbr kultury a cestvníh ruchu města Písku: Číselný kód žádsti: Pčet získaných bdů: 511. /1/.. Pznámka: Jedntlivé ple frmuláře jsu uzamčeny pr grafické úpravy. Pkud vám

Více

Setkání starostů MAS ORLICKO. Operační programy a strategie MAS

Setkání starostů MAS ORLICKO. Operační programy a strategie MAS Setkání starstů MAS ORLICKO Operační prgramy a strategie MAS České Libchavy, 22. 9. 2015 Ing. Ivana Vanická Ing. Alice Bržkvá Ing. Lukáš Bednář Ing. Tmáš Vacenvský Obsah prezentace: - Integrvaný reginální

Více

MILEVSKO SEVERNÍ BRÁNA JIŽNÍCH ČECH. KONCEPCE ROZVOJE CESTOVNÍHO RUCHU REGIONU MILEVSKO verze 8.2013

MILEVSKO SEVERNÍ BRÁNA JIŽNÍCH ČECH. KONCEPCE ROZVOJE CESTOVNÍHO RUCHU REGIONU MILEVSKO verze 8.2013 MILEVSKO SEVERNÍ BRÁNA JIŽNÍCH ČECH KONCEPCE ROZVOJE CESTOVNÍHO RUCHU REGIONU MILEVSKO verze 8.2013 Milevsk 2013 1. Úvd 1.1. CHARAKTERISTIKA MĚSTA A REGIONU Měst Milevsk a jeh regin se nachází v Jihčeském

Více

Želešice - vodovodní řád pro zónu k podnikání

Želešice - vodovodní řád pro zónu k podnikání VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ V suladu s ustanvením 38 zákna č.137/2006 Sb., veřejných zakázkách, v platném znění, Vás tímt vyzýváme k pdání nabídky pr zjedndušené pdlimitní

Více

Business Intelligence - principy, efekty, předpoklady. OKsystem, 26/11/2009

Business Intelligence - principy, efekty, předpoklady. OKsystem, 26/11/2009 Business Intelligence - principy, efekty, předpklady OKsystem, 26/11/2009 Jan Pur katedra IT, VŠE / ITG, s.r.. (pur@vse.cz, pur@itg.cz ) Snímek 1 Agenda 1. Prč Business Intelligence? 2. Základní principy

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č.j.: 557/2011 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č. 410 ze dne 20.7.2011 k prtklu z prvedené kntrly v příspěvkvé rganizaci Mateřská škla, Sudměřská 54, Praha 3 Rada městské části

Více

Možnosti transformace vyšších odborných škol do terciárního vzdělávání

Možnosti transformace vyšších odborných škol do terciárního vzdělávání Mžnsti transfrmace vyšších dbrných škl d terciárníh vzdělávání Michal Karpíšek MŠMT, 30. listpadu 2010 IPn Refrma terciárníh vzdělávání CZ.1.07/4.2.00/06.0003 Tat prezentace je splufinancvána Evrpským

Více

65 51 H/01 Kuchař číšník. Téma "2012_SOP_ kuchař, číšník" samostatná odborná práce

65 51 H/01 Kuchař číšník. Téma 2012_SOP_ kuchař, číšník samostatná odborná práce 65 51 H/01 Kuchař číšník Téma "2012_SOP_ kuchař, číšník" samstatná dbrná práce 1. Zadání samstatné dbrné práce (SOP) Předlžené zadání je sučástí jedntnéh zadání závěrečných zkušek a jeh realizace je pvinná.

Více

Bereme na sebe vaše rizika

Bereme na sebe vaše rizika Bereme na sebe vaše rizika Na c se můžete těšit Kd jsme a čím Jak 2 Přednášející Kd jsme a čím Jan Dubec Člen dzrčí rady EGAP Veducí ddělení pjištění teritriálních rizik 3 22 let pdprujeme český exprt

Více

Sběr níže uvedených dat, je určen k empirickému šetřemí, výzkumu doktorandské práce s názvem Ekonomizace personálního managementu ve stavebnictví.

Sběr níže uvedených dat, je určen k empirickému šetřemí, výzkumu doktorandské práce s názvem Ekonomizace personálního managementu ve stavebnictví. Vážený pane řediteli, Odvláváme se k našemu předešlému rzhvru, kdy jsme splu rzebírali mžnsti vaší splečnsti CEEC Research a partnerské splečnsti KPMG specializujících se na stavební sektr pr slvení jedntlivých

Více

Vnitřní předpis města Náchoda pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu (mimo režim zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách)

Vnitřní předpis města Náchoda pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu (mimo režim zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách) platná d 1.1.2016 Vnitřní předpis města Náchda pr zadávání veřejných zakázek maléh rzsahu (mim režim zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách) Zadavatel je pvinen ddržvat zásady transparentnsti, rvnéh

Více

Zpráva pro uživatele

Zpráva pro uživatele Zpráva pr uživatele verze 1.0 Zpráva pr uživatele Histrie dkumentu: Verze Datum Schválil 1.0 26.7.2005 Manažer QCA e-mail: manager.pstsignum@cpst.cz Tent dkument pskytuje základní přehled hierarchii certifikačních

Více

DOBRÁ ŠKOLA Ústeckého kraje 2013/2014

DOBRÁ ŠKOLA Ústeckého kraje 2013/2014 Krajský úřad Ústeckéh kraje Sutěž - DOBRÁ ŠKOLA Ústeckéh kraje 2013/2014 Pdmínky sutěže Odbr SMT 20.11.2013 Pdmínky celkrajské mtivační sutěže na šklní rk 2013/2014 DOBRÁ ŠKOLA Ústeckéh kraje 2013/2014

Více

16. výzva IROP Energetické úspory v bytových domech

16. výzva IROP Energetické úspory v bytových domech 16. výzva IROP Energetické úspry v bytvých dmech 21.1. 2016 Hradec Králvé Ing. Michaela Bržvá Centrum pr reginální rzvj České republiky Specifický cíl 2.5 Cíl: Snížit energeticku nárčnst bytvých dmů Bytvým

Více

Žádost o poskytnutí státní dotace na realizaci projektu prevence HIV/AIDS pro rok 2010 A. obecná část Žádosti

Žádost o poskytnutí státní dotace na realizaci projektu prevence HIV/AIDS pro rok 2010 A. obecná část Žádosti Pdací razítk MZ ČR/ Č.j.: Identif. Čísl prjektu: Žádst pskytnutí státní dtace na realizaci prjektu prevence HIV/AIDS pr rk 2010 A. becná část Žádsti Základní infrmace prjektu a dtačním titulu Název pskytvatele

Více

Příjem a hodnocení žádostí o podporu

Příjem a hodnocení žádostí o podporu Příjem a hdncení žádstí pdpru Seminář pr žadatele ve Specifickém cíli 2.5 Snížení energetické nárčnsti v sektru bydlení Průběžná výzva č. 16 Snížení energetické nárčnsti v sektru bydlení Ing. Barbra Pirtvá

Více

VNITŘNÍ PRAVIDLA ODLEHČOVACÍ SLUŽBY

VNITŘNÍ PRAVIDLA ODLEHČOVACÍ SLUŽBY VNITŘNÍ PRAVIDLA ODLEHČOVACÍ SLUŽBY KDO JSME A KOMU SLOUŽÍME platná d 1. 4. 2015 Charakteristika dlehčvací služby Odlehčvací služba je terénní služba pskytvaná sbám, které mají sníženu sběstačnst z důvdu

Více

Efektivita českého systému třídění odpadu v kontextu Evropské unie

Efektivita českého systému třídění odpadu v kontextu Evropské unie Efektivita českéh systému třídění dpadu v kntextu Evrpské unie CETA Centrum eknmických a tržních analýz Executive summary Teretická výchdiska: Nakládání s dpady představuje unikátní labratř regulace. Bez

Více

Účetní systémy na PC (MPF_USPC) 2. TÝDEN (4. a 5. 3. 2010)

Účetní systémy na PC (MPF_USPC) 2. TÝDEN (4. a 5. 3. 2010) Účetní systémy na PC (MPF_USPC) 2. TÝDEN (4. a 5. 3. 2010) Tématický plán a bsahvé zaměření seminářů 1. týden - Organizační záležitsti. Účetní systém pdniku a využití výpčetní techniky. Sftware pr účetnictví.

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE *UOHSX008357X* UOHSX008357X ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE PŘÍKAZ Č. j.: ÚOHS-S0114/2016/VZ-07578/2016/521/MŽi Brn 26. únra 2016 Úřad pr chranu hspdářské sutěže příslušný pdle 112 zákna č. 137/2006

Více

Výběrová kritéria pro hodnocení žádostí o podporu projektů v rámci ROP NUTS II Jihozápad pro období 2007-13

Výběrová kritéria pro hodnocení žádostí o podporu projektů v rámci ROP NUTS II Jihozápad pro období 2007-13 Výběrvá kritéria pr hdncení žádstí pdpru prjektů v rámci ROP NUTS II Jihzápad pr bdbí 2007-13 Schválen MV ROP JZ dne 30. 5. 2011 Výběrvá kritéria pr hdncení žádstí pdpru prjektů v rámci ROP NUTS II Jihzápad

Více

uzavřená podle 1746 odst. 2 občanského zákoníku níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi následujícími smluvními stranami

uzavřená podle 1746 odst. 2 občanského zákoníku níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi následujícími smluvními stranami Smluva revitalizaci, svícení, bnvě, údržbě a prvzvání distribuční sustavy elektrické energie sítě veřejnéh světlení na základě metdy Energy Perfrmance and Quality Cntracting uzavřená pdle 1746 dst. 2 bčanskéh

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2010 2 Škla bnvy venkva,.p.s. se sídlem v Liběšicích VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2010 Základní údaje Název Pužívaná zkratka : Škla bnvy venkva,.p.s. : ŠOV Právní frma : Obecně prspěšná splečnst Sídl : Liběšice, č.p.

Více

Téma č. 6 Mzdy, zákonné odvody a daně. Mzdy a zákonné odvody

Téma č. 6 Mzdy, zákonné odvody a daně. Mzdy a zákonné odvody Mzdy a záknné dvdy MZDA pracvně-právní vztah = vztah mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem pracvně-právní vztah se řídí zákníkem práce, kde je uveden, že zaměstnanci za vyknanu práci náleží MZDA je t částka,

Více

Stanovy SKODAMOTOR Veterán Klubu

Stanovy SKODAMOTOR Veterán Klubu Článek 1 Stanvy SKODAMOTOR Veterán Klubu Název, půsbnst, sídl a symbly 1. SKODAMOTOR Veterán Klub (SVK) je samstatným suverénním a dbrvlným bčanským sdružením zájemců v blasti histrie mtrismu, zalžené

Více

Plán odpadového hospodářství

Plán odpadového hospodářství Plán dpadvéh hspdářství Rztk výrční vyhdncení za rk 2008 Květen 2009 Vypracval: ing. Zdeněk Smejkal Kancelář Ing. Pavla Nváka, Zámecká 384, 335 61 Spálené Příčí ing.pavel.nvak@seznam.cz ; tel. 603161021

Více

Bohužel nejste jediní. Jak se v této džungli orientovat a jaké jsou možnosti při prodeji nemovitosti se dozvíte na následujících stránkách.

Bohužel nejste jediní. Jak se v této džungli orientovat a jaké jsou možnosti při prodeji nemovitosti se dozvíte na následujících stránkách. SITUACE NA MÍSTNÍM TRHU Na českém trhu panuje nedůvěra v realitní kanceláře a makléře. Spusta makléřů na trhu se chvá nepctivě. Většina realitních makléřů jsu špatní makléři. Dále dchází k bezdůvdnému

Více

CELOŽIVOTNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH III. 3 OSNOVA VZDĚLÁVACÍHO PLÁNU ORGANIZACE B. 1 SOUČASNÝ STAV A STRUKTURA PRACOVNÍKŮ

CELOŽIVOTNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH III. 3 OSNOVA VZDĚLÁVACÍHO PLÁNU ORGANIZACE B. 1 SOUČASNÝ STAV A STRUKTURA PRACOVNÍKŮ CELOŽIVOTNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH III. 3 OSNOVA VZDĚLÁVACÍHO PLÁNU ORGANIZACE OBSAH OSNOVA VZDĚLÁVACÍHO PLÁNU ORGANIZACE A. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ORGANIZACI B. PROFESNÍ STRUKTURA ORGANIZACE PRACOVNÍCI

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD. Účinnost: 25.11.2013. zákonným zástupcům dětí, pracovníkům školy MŠ Holice. Mgr. Mojmír Chytil, ředitel školy

ŠKOLNÍ ŘÁD. Účinnost: 25.11.2013. zákonným zástupcům dětí, pracovníkům školy MŠ Holice. Mgr. Mojmír Chytil, ředitel školy ZŠ a MŠ Olmuc Hlice, Náves Svbdy 41 ŠKOLNÍ ŘÁD pracviště Mateřská škla, Náves Svbdy 38 Zpracvala: Jana Skřivánkvá Účinnst: 25.11.2013 Infrmace pdána: Vydal: záknným zástupcům dětí, pracvníkům škly MŠ Hlice

Více

Projektový manuál: SME Instrument Brno

Projektový manuál: SME Instrument Brno Prjektvý manuál: SME Instrument Brn 1 Obsah 1. C je SME Instrument?... 3 1.1 Pslání prgramu... 3 1.2 Stručný ppis prgramu... 3 2. C je SME Instrument Brn?... 3 2.1 Prč vznikl SME Instrument Brn... 3 2.2

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Č. j. 3/2011-PK Výzva k pdání nabídek Čísl zakázky 46/11/29 Název prgramu: Registrační čísl prjektu Název prjektu: Operační prgram Vzdělávání pr knkurenceschpnst CZ.1.07/4.1.00/06.0001 CZ.1.07/4.1.00/06.0002

Více

STANOVY SDRUŽENÍ DOCTOR WHO FANCLUB ČR

STANOVY SDRUŽENÍ DOCTOR WHO FANCLUB ČR STANOVY SDRUŽENÍ DOCTOR WHO FANCLUB ČR Článek 1 Název a sídl 1. Dctr Wh FanClub ČR je bčanským sdružením fyzických sb vytvřeným v suladu se záknem č.83/1990 Sb. sdružvání bčanů. Je samstatným právním subjektem

Více

USNESENÍ. Č. j.: ÚOHS-S339/2012/VZ-21769/2012/523/Krk Brno 20. prosince 2012

USNESENÍ. Č. j.: ÚOHS-S339/2012/VZ-21769/2012/523/Krk Brno 20. prosince 2012 *UOHSX004HI9Y* UOHSX004HI9Y USNESENÍ Č. j.: ÚOHS-S339/2012/VZ-21769/2012/523/Krk Brn 20. prsince 2012 Úřad pr chranu hspdářské sutěže příslušný pdle 112 zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, ve znění

Více

NÁVODNÁ STRUKTURA MÍSTNÍHO AKČNÍHO PLÁNU VZDĚLÁVÁNÍ

NÁVODNÁ STRUKTURA MÍSTNÍHO AKČNÍHO PLÁNU VZDĚLÁVÁNÍ Místní akční plán Místní akční plán je suhrnný dkument zahrnující něklik částí. Obsahuje analyticku část (zejména metaanalýza stávajících dkumentů, analýza vyvlaná plánváním specifických témat, zjišťvání

Více

MMR SLUŽBY MOBILNÍHO OPERÁTORA. nadlimitní veřejná zakázky otevřeného řízení. Česká republika, Ministerstvo pro místní rozvoj

MMR SLUŽBY MOBILNÍHO OPERÁTORA. nadlimitní veřejná zakázky otevřeného řízení. Česká republika, Ministerstvo pro místní rozvoj Základní údaje zadávací dkumentace k veřejné zakázce zadané v zadávacím řízení dle zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, ve znění pzdějších předpisů (dále jen zákn ) Název veřejné zakázky: MMR SLUŽBY

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE S V A Z E K O B C Í M I K R O R E G I O N O B C Í P A M Á T K O V É Z Ó N Y 1 8 6 6 VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE pr veřejnu zakázku maléh rzsahu Veřejná zakázka Vydávání Zpravdaje

Více

DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM

DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM Název zadavatele Fyzikální ústav AV ČR, v. v. i. Sídl Na Slvance 1999/2, 182 21 Praha 8 IČ 68378271 Právní frma Zástupce zadavatele Název zakázky Druh zadávacíh

Více

Cukr nad kvótu Základní informace

Cukr nad kvótu Základní informace Cukr nad kvótu Základní infrmace V Praze dne 17.12.2014 Ing. Karlína Hermannvá Oddělení nárdních dtací a cukerných kvót Základní pjmy: Průmyslvá survina průmyslvý cukr, průmyslvá isglukóza neb inulinvý

Více

1 ÚVOD 3 2 OBECNÁ ČÁST 5 3 POJIŠTĚNCI 11

1 ÚVOD 3 2 OBECNÁ ČÁST 5 3 POJIŠTĚNCI 11 OBSAH 1 ÚVOD 3 2 OBECNÁ ČÁST 5 3 POJIŠTĚNCI 11 4 ZÁKLADNÍ FOND ZDRAVOTNÍHO POJIŠTĚNÍ 13 4.1 ZÁMĚRY VÝVOJE HOSPODAŘENÍ ZFZP 13 4.2 TVORBA, PŘÍJMY ZFZP 19 4.3 ČERPÁNÍ, VÝDAJE ZFZP 21 4.3.1 SMLUVNÍ POLITIKA

Více

1. Státní fond rozvoje bydlení (dále jen Fond ) je právnickou osobou.

1. Státní fond rozvoje bydlení (dále jen Fond ) je právnickou osobou. STATUT STÁTNÍHO FONDU ROZVOJE BYDLENÍ NOVÉ ZNĚNÍ Článek 1 - Úvdní ustanvení 1. Státní fnd rzvje bydlení (dále jen Fnd ) je právnicku sbu. 2. Fnd byl zřízen záknem č. 211/2000 Sb., Státním fndu rzvje bydlení

Více

OBNOVU KULTURNÍCH PAMÁTEK POŠKOZENÝCH POVODNĚMI

OBNOVU KULTURNÍCH PAMÁTEK POŠKOZENÝCH POVODNĚMI Jihčeský kraj vyhlašuje na základě usnesení zastupitelstva kraje čísl 158/2003/ZK ze dne 24. června 2003 ve smyslu ustanvení 16, dst. (1), zákna čísl 20/1987 Sb., státní památkvé péči, v platném znění,

Více

Program prevence nehod a bezpečnosti letů

Program prevence nehod a bezpečnosti letů SEKCE LETOVÁ A PROVOZNÍ Odbr bchdní letecké dpravy Směrnice OLD Dplňující výkladvý/vysvětlující materiál k ACJ OPS 1.037 a IEM OPS 3.037 Prgram prevence nehd a bezpečnsti letů CAA-OLD-01/2010 Verze: 1.

Více

Výzva K PODÁNÍ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE VE ZJEDNODUŠENÉM PODLIMITNÍM ŘÍZENÍ DLE UST. 53 ZÁKONA Č. 134/2016 SB., O ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK

Výzva K PODÁNÍ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE VE ZJEDNODUŠENÉM PODLIMITNÍM ŘÍZENÍ DLE UST. 53 ZÁKONA Č. 134/2016 SB., O ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK Výzva K PODÁNÍ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE VE ZJEDNODUŠENÉM PODLIMITNÍM ŘÍZENÍ DLE UST. 53 ZÁKONA Č. 134/2016 SB., O ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK Infrmace veřejné zakázce Název veřejné zakázky: Stavba

Více

TEXT VÝZVY K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE

TEXT VÝZVY K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE TEXT VÝZVY K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE dle ustanvení 38 dst. 1 zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, ve znění pzdějších předpisů (dále jen zákn ) Název veřejné zakázky: FINANCOVÁNÍ INVESTIČNÍCH

Více

SEGMENT SPOTŘEBITEL. (úvěry pro FOO)

SEGMENT SPOTŘEBITEL. (úvěry pro FOO) SEGMENT SPOTŘEBITEL (úvěry pr FOO) I. Základní parametry AKCENTA sptřebitelských úvěrů (definvané záknem č. 145/2010 Sb., sptřebitelském úvěru a změně některých záknů) Výše úvěru : 300.000 Kč až 1.880.000

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č.j.: 64/2012 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č. 55 ze dne 25.1.2012 k prtklu z prvedené kntrly v příspěvkvé rganizaci Mateřská škla, Jeseniva 4,6, Praha 3 Rada městské části I.

Více

CAR FLEET SERVICE ŘEŠENÍ PRO VÁŠ VOZOVÝ PARK. Tomáš Kabrhel

CAR FLEET SERVICE ŘEŠENÍ PRO VÁŠ VOZOVÝ PARK. Tomáš Kabrhel ŘEŠENÍ PRO VÁŠ VOZOVÝ PARK Tmáš Kabrhel 1 T že dkáže ptimalizvat a ušetřit firemní klientele náklady na servis a pravy vzidel jen dkladuje neustále se rzšiřující se pčet vzidel ve správě včetně rzšiřující

Více

Slezská univerzita v Opavě Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné

Slezská univerzita v Opavě Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné Obchdně pdnikatelská fakulta v Karviné, Univerzitní náměstí 1934/3, 733 40 Karviná, Česká republika Slezská univerzita v Opavě Obchdně pdnikatelská fakulta v Karviné Přílha Dluhdbéh záměru vzdělávací a

Více

HREA EXCELLENCE AWARD 2013

HREA EXCELLENCE AWARD 2013 HREA EXCELLENCE AWARD 2013 I. Základní infrmace prjektu Název prjektu Firma: Kategrie: Autr prjektu Zapjme se všechny, není t nárčné! Česká pšta, s.p. 2. kategrie (kmerční subjekty nad 500 zaměstnanců)

Více

Daňový. Zpravodaj vznikl ve spolupráci se členem AMSP ČR společností Akont mezinárodní daňové poradenství, (WWW.AKONT.CZ) Kontakt pro Vaše dotazy:

Daňový. Zpravodaj vznikl ve spolupráci se členem AMSP ČR společností Akont mezinárodní daňové poradenství, (WWW.AKONT.CZ) Kontakt pro Vaše dotazy: Čísl: 1/2015 Datum vydání: 9.2.2015 Daňvý gg zpravdaj Obsah I. NOVINKY V ZÁKONĚ Č. 586/1992 SB., O DANÍCH Z PŘÍJMŮ...2 II. NOVINKY V ZÁKONĚ Č. 235/2004 SB., O DANI Z PŘIDANÉ HODNOTY...3 III. NOVINKY V

Více

Tvorba jednotného zadání závěrečné zkoušky ve školním roce 2010/2011

Tvorba jednotného zadání závěrečné zkoušky ve školním roce 2010/2011 Tvrba jedntnéh zadání závěrečné zkušky ve šklním rce 2010/2011 bry středníh vzdělání kategrie E pracvní verze 1 Obsah I. Organizace tvrby JZZZ 1. Harmngram tvrby JZZZ 4 2. Činnst autrskéh týmu 6 3. Kntakty

Více

Zákon o zdravotních pojišťovnách

Zákon o zdravotních pojišťovnách Zákn zdravtních pjišťvnách Důvdy ke změně Nestandardní právní frma zdravtních pjišťven Nedstatečné a nejasné vymezení pdmínek pr vznik a zánik zaměstnaneckých zdravtních pjišťven Nedstatečně vymezené pdmínky

Více

Maturitní otázka č. 14. 14/ Zúčtování daní a dotací. DAŇ: zákonem určená platba do veřejného rozpočtu Nepřímé daně Přímé daně: POJMY: Správce daně:

Maturitní otázka č. 14. 14/ Zúčtování daní a dotací. DAŇ: zákonem určená platba do veřejného rozpočtu Nepřímé daně Přímé daně: POJMY: Správce daně: Ing. Eliška Galambicvá Maturitní tázka č. 14. 14/ Zúčtvání daní a dtací. Základní pjmy v blasti daní (daň, správce daně, plátce, pplatník, zdaňvací bdbí, splatnst daně). Členění daní (daně přímé a nepřímé).

Více

Městská část Praha 11. Finální verze. Rámcová studie proveditelnosti výstavby obecních nájemních bytů

Městská část Praha 11. Finální verze. Rámcová studie proveditelnosti výstavby obecních nájemních bytů Rámcvá studie prveditelnsti výstavby becních nájemních bytů Městská část Praha 11 Finální verze 30. července 2012 Přísně důvěrné Ačkliv mhu existvat další kpie a verze tét studie, puze studie ze dne 30.

Více

Sokolovská 5, 289 22 Lysá nad Labem, 777 220 625; www.zngrants.cz

Sokolovská 5, 289 22 Lysá nad Labem, 777 220 625; www.zngrants.cz Sklvská 5, 289 22 Lysá nad Labem, 777 220 625; www.zngrants.cz OBSAH krektrské služby. 2 pskytvané slevy. 3 expresní příplatky. 3 ddací lhůty pr krektrské služby. 4 prjektvý management. 5 granty jedntlivé

Více

Microsoft Select Plus

Microsoft Select Plus Micrsft Select Plus (jednrázvá neb rzlžená úhrada licence jsu trvalé) C si vyžádat d ddavatele Dklad nabytí licence s následujícími náležitstmi: dběratel/ddavatel, přesná specifikace typu prduktu (verze,

Více

Organizační řád Valná hromada Výkonný výbor Revizní komise

Organizační řád Valná hromada Výkonný výbor Revizní komise Organizační řád Valná hrmada (dále také jen VH) je nejvyšším rgánem sdružení a tvří ji členvé sdružení (FO) neb statutární zástupci členů - právnických sb. Valnu hrmadu svlává nejméně jednu rčně předseda

Více

Stanovisko Rekonstrukce státu ke komplexnímu pozměňovacímu návrhu novely služebního zákona

Stanovisko Rekonstrukce státu ke komplexnímu pozměňovacímu návrhu novely služebního zákona Stanvisk Reknstrukce státu ke kmplexnímu pzměňvacímu návrhu nvely služebníh zákna Pslední předlžená verze zákna (verze k 27. 8. 2014) splňuje puze 13 z 38 bdů Reknstrukce státu, z th 7 jen částečně. Z

Více

ETICKÝ KODEX POLITIKA VZTAHUJÍCÍ SE KE STŘETŮM ZÁJMŮ

ETICKÝ KODEX POLITIKA VZTAHUJÍCÍ SE KE STŘETŮM ZÁJMŮ ETICKÝ KODEX POLITIKA VZTAHUJÍCÍ SE KE STŘETŮM ZÁJMŮ Magna Internatinal Inc. Plitika vztahující se k darům a phštění 1 POLITIKA VZTAHUJÍCÍ SE KE STŘETŮM ZÁJMŮ Zaměstnanci splečnsti Magna mají pvinnst jednat

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE dle ust. 44 zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, ve znění pzdějších předpisů (dále jen zákn neb ZVZ ) k tevřenému řízení na veřejnu zakázku s názvem Rzšíření Reginální kmunikační

Více

Vyzýváme Vás k podání cenové nabídky k veřejné zakázce malého rozsahu nazvané

Vyzýváme Vás k podání cenové nabídky k veřejné zakázce malého rozsahu nazvané Husv náměstí 42 41156 Bhušvice nad Ohří tel.: +420 416781122 fax: +420 416781122 e-mail: mu@bhusvice.cz Bhušvice nad Ohří, dne 8.března 2011 Věc: Výzva k pdání cenvé nabídky na veřejnu zakázku maléh rzsahu

Více

INTRANET V JVK ČESKÉ BUDĚJOVICE

INTRANET V JVK ČESKÉ BUDĚJOVICE INTRANET V JVK ČESKÉ BUDĚJOVICE Vladimír Pávek, Jihčeská vědecká knihvna v Českých Budějvicích Úvd Jihčeská vědecká knihvna (JVK) v Českých Budějvicích prvzuje své webvé stránky d začátku rku 1996 (tehdy

Více

Co dál po registraci Žádosti o dotaci z PRV???

Co dál po registraci Žádosti o dotaci z PRV??? C dál p registraci Žádsti dtaci z PRV??? Evrpský zemědělský fnd pr rzvj venkva: Evrpa investuje d venkvských blastí. 1. Písemné vyrzumění registraci Žádsti na RO SZIF v Brně: Pté lze: realizvat způsbilé

Více

9 METODICKÉ POKYNY AD HOC MODUL 2011: Zaměstnávání zdravotně postižených osob

9 METODICKÉ POKYNY AD HOC MODUL 2011: Zaměstnávání zdravotně postižených osob LFS ad hc mdule 2011 n empyment f disabled peple 9 METODICKÉ POKYNY AD HOC MODUL 2011: Zaměstnávání zdravtně pstižených sb Ad hc mdul 2011 bude šetřen na 1. vlně (resp. pdle čtvrtletí zařazení sčítacíh

Více

PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE PODPORY. v Operačním programu Životní prostředí pro období 2014 2020

PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE PODPORY. v Operačním programu Životní prostředí pro období 2014 2020 PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE PODPORY v Operačním prgramu Živtní prstředí pr bdbí 2014 2020 Verze 5.0 Znění účinné d: 14. 10. 2015 Identifikace dkumentu Evidenční čísl: Zpracván dne: 9. 10. 2015 Verze

Více

Obsah: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

Obsah: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Obsah: 1. Úvd 2. Základní infrmace splečnsti 3. Slžení statutárních rgánů 4. Struktura Nemcnice Žatec,.p.s. 5. Zpráva dzrčí rady za rk 2010 6. Zhdncení základních eknmických a finančních ukazatelů za rk

Více

AAA AUTO Group zveřejnila své neauditované konsolidované. hospodářské výsledky za první čtvrtletí roku 2010

AAA AUTO Group zveřejnila své neauditované konsolidované. hospodářské výsledky za první čtvrtletí roku 2010 AAA AUTO Grup zveřejnila své neauditvané knslidvané hspdářské výsledky za první čtvrtletí rku 2010 Praha / Budapešť, 31. května 2010 Dle hspdářských výsledků za první čtvrtletí rku 2010, které splečnst

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k pdání nabídek Čísl zakázky (bude dplněn MPSV při uveřejnění): Název zakázky: Předmět zakázky (služba, ddávka neb stavební práce): x Chceme se učit, abychm zůstali knkurencí Nákup služeb Datum vyhlášení

Více