s o u h l a s í s předloženou zprávou a Výroční zprávu o činnosti přijímá.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "s o u h l a s í s předloženou zprávou a Výroční zprávu o činnosti přijímá."

Transkript

1 Základní škla Lipník nad Bečvu, Osecká 301 Zpráva byla prjednána ve Šklské radě dne 9. října 2008 s tímt závěrem: Šklská rada s u h l a s í s předlženu zprávu a Výrční zprávu činnsti přijímá. V Lipníku nad Bečvu dne Výrční zpráva činnsti škly 1

2 Předkladatel: Mgr. Jarmila Slezáčkvá, ředitelka škly Výrční zpráva činnsti škly 2

3 Obsah 1. Základní údaje škle str Identifikace str Šklská rada str Seznamy a adresy jedntlivých sučástí str Charakteristika škly str Zaměření škly str Statistické údaje a tabulky str Persnální zabezpečení str Věkvá struktura str Kvalifikace pedaggických pracvníků str Úvazky pedaggických pracvníků str Pedaggický sbr str Šklní družina str Prvzní zaměstnanci str Sučásti škly str Vzdělávací prgramy str Změny str Infrmační gramtnst str Kncepce, prgramy a plánvání str Výchva a vzdělávání str Zdraví str Pznatky a dvednsti str Oblast sciálních a živtních hdnt str Pedaggičtí pracvníci str Oblast řízení str Výsledky výchvně vzdělávací práce str Výchvné pradenství str Primární prevence str Šklní aktivity str Kntrlní činnst str Výkn státní správy str Přílhy str. 30 č. 1 Hdncení a plnění MPP str. 30 č. 2 Hdncení prjektu VIP Kariéra str. 36 č. 3 Přehled realizvaných prjektů v letech str. 40 č. 4 Kmentář k rzbrům hspdaření za rk 2007 str. 49 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE 1.1. IDENTIFIKACE Název rganizace : Základní škla Lipník nad Bečvu, Osecká 301 Adresa rganizace : Lipník nad Bečvu, Osecká 301 Organizační frma : příspěvkvá rganizace Zřizvatel : Olmucký kraj Adresa zřizvatele : Olmuc, Jeremenkva 40a Telefn škly / fa / : Vebvé stránky škly : IČO : Čísl účtu : /0100 Adresa peněžníh ústavu : Kmerční banka Lipník nad Bečvu, Křížkvskéh 53, Výrční zpráva činnsti škly 3

4 Adresa příslušnéh finan.úřadu : FÚ Hranice, Nádražní 332, PSČ Statutární zástupce škly : Mgr. Jarmila Slezáčkvá Funkce : ředitelka škly Kntaktní adresa : Lipník nad Bečvu, Osecká 301 Telefn , Sučásti škly : Základní škla + přípravná třída Šklní družina Šklní jídelna-výdejna 1.2. ŠKOLSKÁ RADA Ustavena pdle zákna 561/2004 Sb. k 1. září 2005 ve slžení: Jmén Funkce Zastupuje Mgr. Táňa Kapinusvá předseda záknné zástupce Karel Šlsar člen záknné zástupce Jarmila Musilvá člen zřizvatele Šklská rada prjednala ve šklním rce návrh Výrční zprávy činnsti škly ve šklním rce 2007/2008, Plán činnsti škly ve šklním rce 2007/2008, dílčí úpravy Šklníh řádu a pravidel hdncení výsledků žáků a další infrmace (grantvé prjekty, šklní pradenské pracviště, šklní parlament, výstupní hdncení žáků, činnst šklní družiny). Na svém druhém jednání 9. října 2008 prjednala filzfii a kncepci nvéh šklníh vzdělávacíh prgramu Dnes hra, zítra živt včetně učebníh plánu, návrh Rzvjvé strategie škly na léta a nvý Šklní řád. Prjednala též náměty Zásad hdncení a klasifikace SEZNAM A ADRESY JEDNOTLIVÝCH SOUČÁSTÍ Sučásti příspěvkvé rganizace Základní škla Šklní družina ZS Šklní jídelna ZŠ Přípravná třída Adresa Osecká 301, Lipník nad Bečvu Název sučásti Stanvená Průměrný Pčet tříd, Pčet přepčtených kapacita pčet žáků ddělení pracvníků Pedaggických Ostatních ZŠ ,62 6,758 ŠD ,887 10,546 Výrční zpráva činnsti škly 4

5 ŠJ Charakteristika škly 2.1. Zaměření škly D základní škly d bru - zvláštní škla a pmcná škla jsu vřazváni žáci, kteří nejsu schpni zvládnut pžadavky klasické základní škly, a t žáci z různým stupněm mentálníh pstižení, s kmbinvaným pstižením (nejčastěji mentálním a tělesným či řečvým), děti s autismem, epilepsií, pruchami chvání, zdravtním slabením a děti, které jsu v péči psychiatra. D bru pmcná škla jsu zařazeni žáci, kteří nezvládají učiv základní praktické škly. Hlavním psláním škly je příprava žáků pr praktický živt, a t rdinný, bčanský i prfesní. Tmut cíli jsu přizpůsbeny snvy i metdy práce ve všech předmětech. Vzdělávací prgramy základní škly praktické tvří jednak šklní vzdělávací prgram Dnes hra, zítra živt a zárveň vzdělávací prgram Zvláštní škla č.j.22981/ Oba jsu tevřeným a pružným systémem, kde bsah učiva lze rzšířit či redukvat, tak aby byl mžné respektvat na základě speciálně pedaggické diagnstiky různé individuální pracvní temp, individuální schpnsti a zvláštnsti žáků. Žák, který nezvládá učiv danéh předmětu, může být vyučván pdle individuálníh vzdělávacíh plánu. Všechny vzdělávací prgramy preferují zvýšený pčet hdin pracvníh vyučvání, který zaručuje kvalitní přípravu pr buducí pvlání. Také méně známý předmět řečvá výchva přispívá ke zlepšení kmunikačních dvednstí žáků a zahrnuje i individuální lgpedicku péči. Hdncení a klasifikace mají na základní škle praktické významnu mtivační hdntu, prt mhu být žáci hdnceni klasicky, tj. známku neb širším slvním hdncením, žáci základní škly speciální jsu hdnceni puze širším slvním hdncením. Abslventi základní škly praktické pkračují v přípravě na pvlání převážně v dbrných učilištích, někteří jsu v sučasné dbě přijímáni i d středních dbrných učilišť. Abslventi základní škly speciální se dále připravují v praktických šklách. Výuku i pestru nabídku šklních a mimšklních činnstí zajišťuje stabilní klektiv pedaggů, a t i mužů. Vzdělávací činnst jedntlivých předmětů dplňují tradičně návštěvy divadel, kulturních představení, vlastivědné výlety, tematicky zaměřené ekurze, Výrční zpráva činnsti škly 5

6 pznávání pamětihdnstí a škly v přírdě. Žáci škly se účastní pěveckých, výtvarných a sprtvních sutěží, kde úspěšně reprezentují šklu i svůj regin. Velký sprtvní areál a venkvní hřiště umžňuje vhdnu a pravidelnu sprtvní a relaační činnst i během přestávek. Vyvrchlením šklních i mimšklních aktivit je tradičně sprtvní lympiáda. Naši šklu vyhledávají rdiče se svými dětmi z celéh lipenskéh, přervskéh a hranickéh reginu pr její dbru dstupnst, a t něklik minut chůze d autbusvéh i vlakvéh nádraží. Pr žáky, kteří mají prblémy s prstrvu rientací je zajištěn dprvd d škly i ze škly. Škla nabízí pěkné a pdnětné šklní prstředí, bhatu nabídku šklních i mimšklních aktivit, dbru přípravu na vstup d živta a kmplení servis speciálně pedaggických a psychlgických služeb, zajišťvaných klektivem speciálních pedaggů, vychvatelů a šklním speciálním pedaggem v rámci prjektu VIP Kariéra. V práci naší škly preferujeme individuální přístup k žákům na základě jejich zvláštnstí, vytváření příležitstí k praktickým činnstem, rzvíjení zájmů žáků při výchvách a v nepvinných předmětech, cž vede ke zvyšvání jejich sebevědmí a samstatnsti při řešení živtních situací. Neuzavíráme se při řešení vzdělávacích, ale i výchvných prblémů žáků, zaměřujeme se na řešení sciálně patlgických prblémů žáků v sučinnsti s rdiči a v návaznsti na pravidelně se pakující prjekty primární prevence a integrace rmské kmunity. Sučasně usilujeme nejširší splupráci s rdiči žáků, ale také veřejnsti našeh reginu. Ve šklním rce byly vybudvány dvě rehabilitační pracvny s plnhdntným vybavením se zaměřením na zlepšvání pdmínek pr vzdělávání dětí s pstižením, zvláště s těžším mentálním neb kmbinvaným, které žijí v reginu a tut péči budu ptřebvat. Stálým cílem zůstává zkvalitňvání výchvně vzdělávací práce, materiálníh a technickéh zabezpečení výuky i mimšklních aktivit. Významným úklem je i zachvání a rzšiřvání služeb šklníh pradenskéh pracviště a zřízení funkce šklníh psychlga na úvazek 0,50. Škla sídlí v budvě, která je majetkem Olmuckéh kraje. Jedná se mderní zreknstruvanu budvu s přístavbu, přilehlým sprtvištěm, šklním pzemkem a šklním hřištěm. K výuce máme dstatek učeben, 2 pčítačvé učebny, kabinety, tři dílny pr pracvní vyučvání chlapců, cvičnu šicí dílnu a cvičnu kuchyň pr dívky, šklní a žákvsku knihvnu, dvě herny pr šklní družinu a čtyři pracvny pr speciálně rehabilitační Výrční zpráva činnsti škly 6

7 činnst. V půdních prstrách byla vybudvána prstrvě nadstandardní keramická a výtvarná učebna s příslušným vybavením. Ve škle je prstrvě velká a mderní výdejna stravy, kteru dvážíme ze šklní jídelny při Střední škle elektrtechnické v Lipníku nad Bečvu. Cenvá relace je následující : přípravná třída 15,-Kč /běd, 1.-4.třída 18,- Kč/běd, 5.-9.třída 21,- Kč/běd. Fnd šklníh studijníh a infrmačníh centra je k dispzici žákům, učitelům i záknným zástupcům. Šklní knihvna je průběžně dplňvána nvu beletrií, tituly dbrné literatury a encyklpediemi pdle pžadavků pracvníků škly a zájmu čtenářů. Pedaggičtí pracvníci mají mžnst využít knihvnu i v rámci vyučvání, aby se žáci naučili pracvat s infrmacemi a knihu - vyhledávat ptřebné v encyklpediích, jiných zdrjích a slvnících. Využívání infrmačních zdrjů je dán stylem práce učitele, jeh ptřebami a preferencemi z phledu vzdělávacíh prcesu. Videtéka se vzhledem k nástupu nvých ICT likviduje, nejčastěji pužívané tituly se převádějí d digitální verze a stávají se sučástí katalgu knihvny. 3. Statistické údaje a tabulky 3.1. persnální zabezpečení pracvníci k k k k k k k fyzic.sby přepč.prac. fyzic.sby přepč.prac. fyzic.sby přepč.prac fyzic.sby. k přepč.prac. pedaggičtí , , ,82 nepedaggičtí 6 4,20 6 4,20 6 4,20 6 4,20 celkem 28 21, , , , věkvá struktura pedaggických pracvníků k Výrční zpráva činnsti škly 7

8 věk d 30 let d 40 let d 50 let d 60 let nad 60 let z th pčet z th žen důchd ci Celkvý věkvý průměr zaměstnanců je : 42,12 let 3.3. kvalifikace pedaggických pracvníků (dbrná a pedaggická způsbilst) k kvalifikvaní pracvníci nekvalifikvaní pracvníci Učitelé 14 2 vychvatelé 2 0 asistenti pedagga nvě přijatí abslventi učitelskéh studia : 1 - nvě přijatí abslventi neučitelskéh studia : úvazky pedaggických pracvníků Pedagg.pracvníci pčet pčet mužů pčet žen úvazek ,83 plně aprbvaní Pedagg. pracvníci ,00 + 0,77 neaprbvaní Vychvatelky , pedaggický sbr persnální zabezpečení (stav k ) Výrční zpráva činnsti škly 8

9 P.č. Příjmení a jmén funkce aprbace úvazek prae 1. Slezáčkvá Jarmila,Mgr. řed.škly VŠ- spec.ped. 1, Zemánkvá Kateřina, Mgr. zást.řed. VŠ- spec.ped. 1, Gaďurkvá Jindra, Mgr. učitelka VŠ- spec.ped. 1, Kapinusvá Táňa, Mgr. učitelka VŠ- spec.ped. 1, Dhnalvá Zdenka, Mgr. učitelka VŠ- spec.ped. 1, Saktrvá Jana, Mgr. učitelka VŠ- spec.ped. 1, Juráňvá Miluše, Mgr. učitelka VŠ- spec.ped. 0, Odstrčilvá Hana, Mgr. učitelka VŠ- spec.ped. 1, Mádrvá Jana, Mgr učitelka VŠ- spec.ped. 1, Urbánkvá Helena, Mgr. učitelka VŠ- spec.ped. 1, Kláček Vít, Mgr. učitel VŠ- spec.ped. 1, Zavadil Jsef učitel SŠ- studující VŠ 1, Peterkvá Taťána učitelka SŠ- studující VŠ 1, Čechvá Eva, Mgr. učitelka VŠ- spec.ped. 1, Dležalvá Alžběta asistentka Spgš 0, Nvákvá Jana asistentka SŠ-úplné střední 0, Plesvá Martina asistentka SZŠ 0, Vebr Štefan asistent SŠ- studující VŠ 1, Krejčiříkvá Martina asistentka SZŠ 0, Schrammvá Bžena asistentka SO-studující 1, Odstrčil Jakub asistent Gymnázium 1, Špunarvá Ivana asistentka SZŠ 0, šklní družina Př.č. Příjmení a jmén funkce vzdělání úvazek Prae(pčet let) 1. vychvatelka SŠ- úpl.dbrné 0,50 0 Terichvá Eva 2. Nvákvá Jana vychvatelka SŠ- úpl. dbrné 0, prvzní zaměstnanci škly pčet pčet mužů pčet žen úvazek administrativní ,00 pracvnice Šklník ,00 uklízečky + pracvnice ŠJ ,00+0,20 Činnst škly je vymezena záknem č. 561/2004 Sb., předšklním, základním, středním, vyšším dbrném a jiném vzdělávání (šklský zákn), ve znění pzdějších předpisů a Výrční zpráva činnsti škly 9

10 prváděcími předpisy, zejména vyhláškami MŠMT č.14/2005 Sb., předšklním vzdělávání ve znění pzdějších předpisů vyhlášky č. 73/2005 Sb., vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími ptřebami Sučásti škly : kapacita IZO Základní škla 90 žáků Šklní jídelna- výdejna 80 žáků Šklní družina 20 žáků Na základě suhlasu zřizvatele je tevřena přípravná třída pr děti ze znevýhdněnéh sciálníh prstředí Vzdělávací prgramy : Žáci Základní škly Lipník nad Bečvu, Osecká 301 byli vzděláváni ve šklním rce 2007/2008 pdle uvedených vzdělávacích prgramů Šklní vzdělávací prgram Dnes hra, zítra živt č.j /97-22 Vzdělávací prgram - Zvláštní škla č.j /97-22 Vzdělávací prgram - Pmcná škla č.j /97-22 Rehabilitační vzdělávací prgram pmcné škly č.j / Všechny uvedené vzdělávací prgramy využívaly ve výuce prvky eklgické a envirmentální výuky a prvky Zdravé škly Změny: Rzhdnutím MŠMT zápisu d rejstříku škl ze dne s účinnstí d se d šklskéh rejstříku škla zapisuje pdle druhu jak základní škla a jsu stanveny následující bry vzdělávání : základní vzdělání C/001 Základní škla základy vzdělání B/001 Pmcná škla 4. INFORMAČNÍ GRAMOTNOST Výrční zpráva činnsti škly 10

11 V intencích metdickéh pkynu MŠMT č.j / Standard ICT služeb ve škle jsu kritéria pr vzdělávání pedaggických pracvníků v tét blasti naplňvána následvně: Úrveň Pedagg.prac. Kritérium Pršklen Pdíl v % Zbývá celkem Z 75% % 0% PO 25% 6 30% 0% P1 25% 6 30% 0% P2 25% 6 30% 0% 5. KONCEPCE, PROGRAMY A PLÁNOVÁNÍ Škla má vypracvanu kncepci d r V rámci přípravy vlastníh vzdělávacíh prgramu byla frmulvána filsfie škly vyjádřená v úvdu základníh dkumentu - Šklníh vzdělávacíh prgramu základníh vzdělávání Dnes hra, zítra živt, jež vstupil v platnst d 1. září 2007 a který klektiv pedaggických pracvníků tvřil za pdpry ESF a státníh rzpčtu ČR v prjektu OP RLZ. ( viz přílha Prjekty škly ve šklním rce 2007/2008) 5.1 Výchva a vzdělávání Vzdělávací a výchvnu činnstí byla rzvíjena sbnst žáka tak, aby mhl samstatně myslet a svbdně se rzhdvat, učit se dpvědnsti za vlastní chvání a jednání v míře přiměřené jeh věku. Škla je průběžně budvána jak příjemné a přátelské prstředí pr výchvu a vzdělávání dětí. Zaměřili jsme se na základní učiv, které musí zvládnut všichni žáci. Rzšiřující učiv je zařazván pdle schpnstí žáků, je zajištěn především důkladné prcvičení a svjení učiva. Škla je tevřena širké veřejnsti a utvářena jak centrum vzdělansti, kultury a sprtu. Výchvně vzdělávací práce vycházela velmi čast z prjektvých aktivit a frem zážitkvé pedaggiky, které tvří pdstatnu část šklníh vzdělávacíh prgramu. Výchva a vzdělávání směřuje d následujících blastí : Zdraví Výrční zpráva činnsti škly 11

12 Ve škle byly zajištěny ptimální pdmínky pr všechny dětí se zdravtním znevýhdněním s cílem zamezit tmu, aby činnstí škly nebyl zdraví žáků a pracvníků hržen neb zhršen. Snažili jsme se zajistit žákům dstatek phybu během přestávek i během vyučvacích hdin. Za příznivéh pčasí pbývali žáci přestávce mim budvu škly na šklním hřišti. Pkračvali jsme i nadále v prjektu Zdravě ve škle. Ve splupráci s dbrnými institutcemi byl zmapván průběžně zdravtní stav žáků škly a na základě výsledků prváděny ptřebné změny - v režimu žáků a v materiálním vybavvání škly. Důraz směřval na vytváření ptimálních psychhygienických pdmínek pr práci žáků i zaměstnanců. Evidvali jsme žáky zdravtně pstižené, kntrlval se, zda jsu prblémech žáků infrmváni všichni vyučující žáka. Prblematika zdravtních zvláštnstí žáků a specifických vývjvých pruch byla zařazvána pravidelně na přad jednání pedaggických rad a prad. Šklní speciální pedagg evidval všechny tyt žáky, sledval, zda jsu prváděna následná vyšetření. Byly vybudvány další učebny pr rehabilitační činnsti, zpracván a deslán ke schválení prjekt Snezelen Pznatky a dvednsti Směřvali jsme k následujícím blastem : Důsledně utvářet u žáků vědmí, že jejich buducí uplatnění závisí na nich samtných, na kvalitě svjených vědmstí a dvednstí, na mrálních a vlních vlastnstech. Zaměřit se na svjení a utvrzení základníh učiva, bez důkladnéh zažití učiva nezatěžvat žáky dalšími nárky na vědmsti. Pracvat pdle klasifikačníh řádu škly, věřit jeh účinnst a ddržvání, reagvat na připmínky rdičů a ptřeby škly. Při klasifikaci žáků vycházet zejména z jejich výknů během celéh klasifikačníh bdbí, vést žáky k nutnsti systematické přípravy. Těžiště svjení a prcvičení učiva musí být v rámci práce žáků ve škle během vyučvání, snížit zatěžvání žáků a jejich rdičů dmácí přípravu. Výrční zpráva činnsti škly 12

13 Zaměřit se na utváření a upevňvání základních pracvních návyků ve všech předmětech a činnstech žáků, zejména návyků na zvnění, samstatnu přípravu žáků na jedntlivé vyučvací hdiny, udržvání přádku na lavicích a ve třídě Oblast sciálních, živtních hdnt Výrazně se diferencval hdncení a klasifikace chvání žáků. Sjedntily se pžadavky na chvání žáků, důsledně a jedntně se pstihvaly kázeňské přestupky. Využívali jsme k tmu celé hdntící stupnice a důsledně uplatňvali její kritéria. Krmě patření k upevnění kázně a klasifikace chvání jsme využívali splupráci s rdiči, plicií, dbrem sciální péče a becníh úřadu. Při kntrlní činnsti jsme se zaměřili na celkvý charakter výuky - zda se vyučující mezuje jen na dbrnu výuku, neb zda dkáže vhdným způsbem frmvat vývj žáků, vlivňvat jejich pstje. Sledval se jakým způsbem t činí, zda ve všech dětech dkáže respektvat jejich sbnst a individuální cestu vývje.usilvali jsme zlepšení kulturnsti vyjadřvání a jednání žáků a jejich rdičů při jednání s pracvníky škly. V práci pedaggů i žáků se sledval a ceňval jejich příns pr vytváření image škly, prpagace její práce na veřejnsti. Každý pedagg by měl v rámci výuky svéh předmětu nejen předávat vědmsti a dvednsti, ale přispívat k vytvření kladnéh vztahu žáka k předmětu, měl by hledat nvé frmy práce, prpagvat svji činnst na veřejnsti. Umžňvali jsme pedaggům účast na dalším vzdělávání, zajišťvali jsme materiální pdmínky pr jejich nvě zkušené frmy práce, pr jejich mimvyučvací aktivity. Byly upřednstňvány snahy zavádění a uplatnění nvých frem práce včetně netradičníh vybavení učeben a rganizačních frem vyučvání Pedaggičtí pracvníci Vycházeli jsem ze zásady, že "činnst škly je služba veřejnsti, žák je náš zákazník". Úklem škly byl vytvření c nejlepších pdmínek pr vývj žáka, který jej bude respektvat jak sbnst a bude mu přizpůsbvat výchvně vzdělávací prces tak, aby v ptimální míře byly jeh nejlepší vlastnsti rzvíjeny. Úklem pedaggických pracvníků při jednání s dětmi byl brát v úvahu především jejich sbnst. Nesnižvat nevhdným přístupem, usměrňváním či tresty jejich důstjnst. Výrční zpráva činnsti škly 13

14 Oblast řízení Hspitační a kntrlní činnst byla zaměřena na uplatňvání zásad sbnstně sciální výchvy ve výuce, partnerskéh přístupu k žákům, zaměření na základní učiv a respektvání individuálních zvláštnstí žáků. Sučástí kntrlníh systému byla i kntrla způsbu klasifikace věřváním názrů žáků a rdičů. Pr následující šklní rk byly vytyčeny následující úkly : Pkračvat v práci na šklním vzdělávacím prgramu škly a dknčit jeh další verzi pr 2. a 7. rčníky d knce května Pkračvat v prjektvé činnsti Pkračvat v zařazvání témat sbnstně sciální výchvy a dramatické výchvy d výuky. Zapjit další pedaggů d systému vzdělávání tht prjektu. Zařazvat d výuky ve stále větším rzsahu sbnstně sciální výchvu frmu nepvinných předmětů, zařazváním témat d předmětů pvinné výuky, přádáním výjezdních akcí pr žáky. Pkračvat v činnsti šklníh pradenskéh pracviště ve slžení výchvný pradce, kariérní pradce, prtidrgvý preventista a šklní psychlg, s cílem pskytvat pradensku pmc rdičům, žákům i pedaggům škly. Dále zapjit d tét práce lgpeda a speciální pedagžku. Sdružit vyučující s tímt cílem a statní zájemce. Pskytvat dbrnu a metdicku pmc pedaggům prstřednictvím práce speciálníh metdickéh kabinetu, zaměřením DVPP na tut blast a vybavváním dbrné knihvny. Uskutečňvat pravidelná jednání kabinetu na škle, na výjezdních akcích a inspirujících akcí, umžnit účast na těcht akcích všem zájemcům. Výrční zpráva činnsti škly 14

15 Pkračvat v činnsti šklníh psychlga a celéh šklníh pradenskéh pracviště. V rámci péče tělesnu a duševní hygienu dětí využívat c nejvíce přírdu v klí škly, zařazvat v c největší míře pbyt venku, relaační aktivity, škly v přírdě, využít k tmu i náplň činnsti šklní družiny. Přádat akce, při kterých se rdiče mhu být přím účastni na práci škly a šklních akcích. Takvát prpagace se velmi svědčila a přivedla další žáky. DVPP zaměřit je na blast sciálně sbnstní pedaggiky, získávání praktických psychlgických dvednstí v blasti mezilidské kmunikace, zvládání krizvých situací, asertivní chvání, adekvátní způsby jednání s žáky ve věku pvinné šklní dcházky. Zlepšit prpagaci práce škly v tisku, v místních nvinách a dalších médiích, mezi rdičvsku veřejnstí, pkračvat ve vydávání vlastních nvin. Cíleně se zaměřit na skupinu rdičů dětí předšklníh věku v rámci aktivit přípravné třídy. Nabídnut dětem mžnsti práce v kružcích, zejména svědčených kružku keramiky, kšíkářství, infrmatiky, flrbalu, sprtvních aktivit a zdravéh vaření. V kritériích pr udělvání nadtarifních slžek platu zhlednit především pdíl zaměstnanců na plnění výše uvedených bdů plánu práce škly. Zaměřit se na výchvu k vlbě pvlání a envirnmentální výchvu, výchvu ke zdravému živtnímu stylu. Zlepšit prfilaci škly v blasti prjektvé činnsti. Sustavně usilvat dsahvání ptimálních výchvně vzdělávacích výsledků, k tmu využívat efektivní frmy práce a vyučvací metdy, alternativní vzdělávací systémy a způsby práce, pzitivní mtivaci. K žákům přistupvat diferencvaně, respektvat jejich individualitu prhlubit péči talentvané žáky, zajistit dbrnu péči žáky se specifickými pruchami Výrční zpráva činnsti škly 15

16 učení a chvání žáky se zdravtním pstižením. Účinnu prevencí a dbru spluprací s rdiči předcházet vzniku nemluvené absence. Zaměřit se na prevenci úrazvsti žáků. Rzšiřvat využívání výpčetní techniky zejména interaktivních tabulí pr žáky i pedaggy, zlepšit infrmvanst rdičů a veřejnsti prstřednictvím internetvých stránek škly. Výrční zpráva činnsti škly 16

17 Výsledky výchvně vzdělávací práce HODNOCENÍ PROSPĚCHU A TŘÍD VE ŠKOLNÍM ROCE / plletí třída Třídní učitel pčet žáků abs.oml. abs.neml. Pruchy chvání hdnc.slvní IVVP DTU DŘŠ I. Dhnalvá , st. z chvání 3.st. z chvání pchvalatu pchvalařš třídyprůměr s vyz.prsp. prspěl neprs. neklas. II. Saktrvá , III Saktrvá , IV. Peterkvá , V. Peterkvá , VI.A Mádrvá , VI.B Kláček , VII.A Juráňvá , VII.B Zavadil , VIII. Odstrčilvá , IX. Urbánkvá , Praktická šk ŠpA Čechvá SpB Kapinusvá Speciální škla Výrční zpráva činnsti škly 17

18 HODNOCENÍ PROSPĚCHU A TŘÍD VE ŠKOLNÍM ROCE 2007/ plletí třída Třídní učitel pčet žáků abs.oml. abs.neml. Pruchy chvání hdnc.slvní IVVP DTU DŘŠ I. Dhnalvá , st. z chvání 3.st. z chvání pchvalatu pchvalařš třídyprůměr s vyz.prsp. prspěl neprs. neklas. II. Saktrvá , III Saktrvá , IV. Peterkvá , V. Peterkvá , VI.A Mádrvá , VI.B Kláček , VII.A Juráňvá , VII.B Zavadil , VIII. Odstrčilvá , IX. Urbánkvá , Praktická třída ŠA Čechvá SB Kapinusvá Speciální třída Výrční zpráva činnsti škly 18

19 PŘEHLED KLASIFIKACE ŠKOLY - ŠK.ROK 2007/2008, I.POLOLETÍ Třída TŘÍDNÍ UČITEL ŽÁKŮ celkem chlapci dívky P R O S P Ě CH CELKOVÝ POČET ZNÁMEK Ǿ Prspěl s vyznamen. prspěli neprspěli výbrný chvalitebný dbrý dstatečný nedstatečný neklasifikváni průměr třídy CHOVÁNÍ velmi dbré uspkjivé neuspkjivé ABSENCE Celkem ve třídě celkem mluvená nemluvená Průměr na žáka celkem mluvená nemluvená I , ,8 42,8 0 Mgr.Dhnalvá Zdenka III. Mgr.Saktrvá Jana , ,5 74, Mgr.Saktrvá Jana , V. Bc.Peterkvá Taťána , ,7 29, Bc. Peterkvá Taťána , ,8 66,8 0 VI.A Mgr. Mádrvá Jana , ,3 33,3 4 VI.B Mgr. Kláček Vít , ,1 37,1 0 Mgr. Juráňvá Miluše , VII.A Mgr. Zavadil Jsef , ,8 84, VII.B VIII. Mgr. Odstrčilvá Hana , ,7 84,7 0 IX. Mgr. Urbánkvá Helena , ,8 67,4 1,42 CELKEM / POČET Výrční zpráva činnsti škly 19

20 PŘEHLED KLASIFIKACE ŠKOLY - ŠK.ROK 2007/2008, II.POLOLETÍ Třída TŘÍDNÍ UČITEL ŽÁKŮ celkem chlapci dívky P R O S P Ě CH CELKOVÝ POČET ZNÁMEK Ǿ Prspěli s vyznam. prspěli neprspěli výbrný chvalitebný dbrý dstatečný nedstatečný neklasifikváni průměr třídy CHOVÁNÍ velmi dbré uspkjivé neuspkjivé ABSENCE Průměr na žáka Celkem ve třídě celkem mluvená nemluvená celkem mluvená nemluvená I , ,6 90,6 0 Mgr.Dhnalvá Zdenka III. 2. Mgr.Saktrvá Jana , ,5 105, Mgr. Saktrvá Jana , V. -4. Bc.Peterkvá Taťána , Bc. Peterkvá Taťána , , VI.A Mgr. Mádrvá Jana , ,2 43,6 1,6 VI.B Mgr. Kláček Vít , ,36 61,54 0,81 Mgr. Juráňvá Miluše , VIIIA Mgr. Zavadil Jsef , ,3 96,3 3 VII.B VIII. Mgr. Odstrčilvá Hana , ,2 108, 3,33 IX. Mgr. Urbánkvá Helena , ,86 87,86 0 CELKEM / POČET Výrční zpráva činnsti škly 20

21 Výchvné pradenství Výchvná pradkyně při řešení výchvných prblémů využívala zejména pravidelné kntakty s prblémvými žáky a jejich rdiči a výsledků výchvných kmisí za účasti dalších dbrníků. S většinu rdičů našich žáků je splupráce dbrá, někdy jsu prblémem finanční phledávky vůči škle ( zaplacení sešitů, kupě pmůcek, vstupné d divadel apd. ). Splupráce se sciálním dbrem MěÚ v Lipníku nad Bečvu je v letšním šklním rce pměrně prblematická. Na místě kurátra pr mládež se vystřídal něklik pracvníků, v sučasné dbě není míst bsazen vůbec. Z těcht důvdů přichází na jednání výchvné kmise mál infrmvaný pracvník sciálníh dbru, který nám při řešení prblémů pmci nemůže ani kdyby chtěl. Umístění žáků, kteří knčí pvinnu šklní dcházku a nastupují d učilišť : Baršvá Alena, 9.tř. Sukrmé OU Velký Újezd, zahradnické práce Kravec Karel, 9.tř. SŠZ Přerv, mechanik silničních strjů Mra Tmáš, 9.tř. VOŠ a SŠA Zábřeh, autmechanik Nevřalvá Michaela, 9.tř. OU Kelč, prdavačské práce Taláškvá Lucie, 9.tř. OU Kelč, prdavačské práce Patkaň Cina Petr, 9.tř. Sukrmé OU Velký Újezd, zednické práce Ištók Lukáš, 8.tř. Sukrmé OU Velký Újezd, zednické práce Sivák Lukáš, 7.B Sukrmé OU Velký Újezd, prdavačské práce V průběhu šklníh rku prbíhaly následující ekurze a prezentace : prezentace OU Bystřice p.h prezentace OU Křenvice Burza škl v Přervě ekurze v OU Kelč ekurze v Sukrmém OU Velký Újezd Na základě žádsti rdičů byla rzhdnutím pedaggické rady prdlužena šklní dcházka Eduardu SEDLÁKOVI, žáku 8.tř. a Jiřímu PANÁKOVI, žáku 7.B třídy. Výrční zpráva činnsti škly 21

22 Primární prevence Prgram se zaměřuje na : nácvik sciálních dvednstí / sebepznání, vzájemné pznání, uvědmvání si vlastních pcitů, schpnst empatie, řešení knfliktů pěstvání kmunikačních dvednstí psychické i fyzické utužvání / psilvání sebevědmí, překnávání překážek, umění dmítnutí psilvání pzitivních vztahů ve skupině / tlerance, respekt, důvěra, úcta budvání bezpečnéh klima ve třídě půsbením na rzvj kreativity Cílem splupráce s rdinu je přimět rdiče, aby si dkázali připustit, že hržené mhu být právě jejich děti, není právě snadný úkl. Jakby před tut skutečnstí stále zavírali či, čast dmítají ní přemýšlet v suvislsti s výchvu a živtním stylem svých ptmků. V rámci Prjektvých dnů realizujeme své vlastní prjekty, z nichž nejdůležitější je dluhdbý a všechny třídy zahrnující prjekt KAMARÁD KOUČ OCHRÁNCE, který má za cíl pdpru prtidrgvých pstjů a zdravéh živtníh stylu ve šklském zařízení, cž by v ideálním případě měl vést ke snižvání pptávky p návykvých látkách a v celkvém důsledku i ke snižvání rizik vzniku dalších sciálně patlgických jevů mezi dětmi a mládeží. Specifické cíle prjektu vedu zejména ke zvýšení veřejnéh pvědmí rizicích návykvých látek, vybudvání efektivníh šklníh mdelu, pdpry zdravéh způsbu živta, dplnění již využívaných preventivních aktivit interaktivní prgramy zaměřené na budvání pstjů a nácvik dvednstí dmítání návykvých látek se zapjením širké veřejnsti, zvláště pak rdičů našich žáků. Celý prjekt je kncipván d prjektvých dílen, které se realizují frmu pržitkvých technik veducích k plnějšímu przumění sbě, statním a všemu, c nás bklpuje. Prjekt prbíhal p celý šklní rk s tím, že všechny metdy a frmy práce byly pužívány dál v rámci PROJEKTOVÝCH DNŮ, přádaných 1 měsíčně. Na 1. stupni se učí OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA v tématech : JÁ A LIDÉ KOLEM MĚ nárdnsti, rasy, tradice a sužití PROSTŘEDÍ, VE KTERÉM ŽIJI spjení člvěka s přírdu, chrana živtníh prstředí, relaace, aktivity s rdiči žáků LÉČIVÉ BYLINY OCHRANA ZDRAVÍ alergie a nemci, spjení s přírdu a živtním prstředím Výrční zpráva činnsti škly 22

PORADA ŘEDITELŮ MŠ/ZŠ

PORADA ŘEDITELŮ MŠ/ZŠ PORADA ŘEDITELŮ MŠ/ZŠ Irena Tlapákvá duben 2015 NOVELA ŠKOLSKÉHO ZÁKONA vzdělávání sb se speciálními vzdělávacími ptřebami zavedení registru pedaggických pracvníků přijímání d přípravných tříd základní

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škla a Mateřská škla Břitv, kres Blansk, příspěvkvá rganizace Šklní 125, 679 21 Břitv Výrční zpráva činnsti škly Šklní rk: 2012/2013 vypracval: Mgr. Jiří Sedláček ředitel škly Břitv, 6. 9. 2013

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ROKU 2012 Nadání a dovednosti o.p.s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA ROKU 2012 Nadání a dovednosti o.p.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA ROKU 2012 Nadání a dvednsti.p.s. Výrční zpráva Nadání a dvednsti.p.s. za rk 2012 je zpracvána v suladu s ustanvením 21 zákna čísl 248/1995 Sb., becně prspěšných splečnstech. V Praze dne

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program GYMNÁZIUM KROMĚŘÍŽ Masarykv náměstí 496 767 01 Krměříž Minimální preventivní prgram pr šklní rk 2012 / 2013 Dkument zpracval: Šklní metdik prevence: Mgr. Michal Kříž Dkument schválila: Ředitelka škly:

Více

Prezentace projektů Dalekohled a Společně do školky!

Prezentace projektů Dalekohled a Společně do školky! Prezentace prjektů Dalekhled a Splečně d šklky! O prjektu Název: Dalekhled Reg. č. prjektu: CZ.1.07/1.2.31/02.0022 Příjemce: Člvěk v tísni,.p.s., reginální pbčka Plzeň Termín realizace: 03/2013-02/2015

Více

Charakteristika vzdělávacího programu

Charakteristika vzdělávacího programu Charakteristika vzdělávacíh prgramu Základní filsfie mateřské škly:,,důležitější pr dítě předšklníh věku je, jak se v mateřské škle cítí, než t c umí a zná. Vzdělávací cíle vyplývající z filsfie škly:

Více

Dotazník pro neziskové organizace

Dotazník pro neziskové organizace Dtazník pr neziskvé rganizace Vážení zástupci neziskvých rganizací z Nvéh Hrádku, dvlujeme Vás tímt pžádat vyplnění dtazníku, který služí pr zjištění názrů a ptřeb neziskvých rganizací v Nvém Hrádku. V

Více

Možnosti transformace vyšších odborných škol do terciárního vzdělávání

Možnosti transformace vyšších odborných škol do terciárního vzdělávání Mžnsti transfrmace vyšších dbrných škl d terciárníh vzdělávání Michal Karpíšek MŠMT, 30. listpadu 2010 IPn Refrma terciárníh vzdělávání CZ.1.07/4.2.00/06.0003 Tat prezentace je splufinancvána Evrpským

Více

Nabídka služby DOZP 1. poskytnutí ubytování 2. poskytnutí stravy 3. pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu

Nabídka služby DOZP 1. poskytnutí ubytování 2. poskytnutí stravy 3. pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu Nabídka služby DOZP 1. pskytnutí ubytvání - ubytvání - úklid, praní a drbné pravy lžníh a sbníh prádla a šacení, žehlení Služba je pskytvána ve dvu střediscích. Středisk Rumburk 2 dmácnsti p 5 klientech,

Více

Š K O L N Í R O K 2 0 1 5 / 2 0 1 6 ZÁKLADNÍ ŠKOLA PROSTĚJOV, E. VALENTY 52. Mgr. Radomír Palát koordinátor ICT, metodik ICT. Plán práce 2015/2016

Š K O L N Í R O K 2 0 1 5 / 2 0 1 6 ZÁKLADNÍ ŠKOLA PROSTĚJOV, E. VALENTY 52. Mgr. Radomír Palát koordinátor ICT, metodik ICT. Plán práce 2015/2016 Š K O L N Í R O K 2 0 1 5 / 2 0 1 6 ZÁKLADNÍ ŠKOLA PROSTĚJOV, E. VALENTY 52 Mgr. Radmír Palát krdinátr ICT, metdik ICT Plán práce 2015/2016 Náplň činnsti Náplň práce ICT krdinátra vychází z vyhlášky 317/2005

Více

P R A C O V N Í P L Á N

P R A C O V N Í P L Á N P R A C O V N Í P L Á N (přílha 1 k ŠVP pr šklní rk 2013/2014) šklní rk 2013 / 2014 Prjednán na pedaggické radě dne 27.8.2013.. I. Infrmace škle 1. Prvz mateřské škly: d 6.30 hd. d 16.00 hd. 2. Zřizvatel:

Více

P R A C O V N Í P L Á N

P R A C O V N Í P L Á N P R A C O V N Í P L Á N (přílha 1 k ŠVP pr šklní rk 2014/2015) šklní rk 2014 / 2015 Prjednán na pedaggické radě dne 29.8.2014.. I. Infrmace škle 1. Prvz mateřské škly: d 6.30 hd. d 16.00 hd. 2. Zřizvatel:

Více

Přehled plánovaných akcí a činnosti primární prevence na š.r. 2013-2014

Přehled plánovaných akcí a činnosti primární prevence na š.r. 2013-2014 Vyšší dbrná škla a Střední průmyslvá škla elektrtechnická F. Křižíka Praha 1, Na Příkpě 16 Přehled plánvaných akcí a činnsti primární prevence na š.r. 2013-2014 Vypracval: Jarslav Burdys V Praze dne: 1.9.2013

Více

Minimální preventivní program pro školní rok 2014/2015. Základní škola a Mateřská škola, Bernartice 166, okres Trutnov

Minimální preventivní program pro školní rok 2014/2015. Základní škola a Mateřská škola, Bernartice 166, okres Trutnov Minimální preventivní prgram pr šklní rk 2014/2015 Základní škla a Mateřská škla, Bernartice 166, kres Trutnv 1. Základní charakteristika škly a její činnsti Základní škla a Mateřská škla Bernartice je

Více

HREA EXCELLENCE AWARD 2013

HREA EXCELLENCE AWARD 2013 HREA EXCELLENCE AWARD 2013 I. Základní infrmace prjektu Název prjektu Firma: Kategrie: Autr prjektu Zapjme se všechny, není t nárčné! Česká pšta, s.p. 2. kategrie (kmerční subjekty nad 500 zaměstnanců)

Více

p. uč. Alena Horklová p. uč. Jarmila Petrošová p. uč. Taťána Řehová p. uč. Ivana Tanušková p. řed. Libuše Klimundová p. uč.

p. uč. Alena Horklová p. uč. Jarmila Petrošová p. uč. Taťána Řehová p. uč. Ivana Tanušková p. řed. Libuše Klimundová p. uč. Vaše děti vzdělává 1. ddělení CIPÍSEK p. uč. Alena Hrklvá p. uč. Jarmila Petršvá 2. ddělení RÁKOSNÍČEK p. uč. Taťána Řehvá p. uč. Ivana Tanuškvá 3. ddělení KRTEČEK EK 4. ddělení KŘEMÍLEK p. uč. Jarmila

Více

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE chrany sb a majetku s. r.. Lenvva 1795 IČO: 25 38 32 05 Liptaňské nám. 890 733 01 Karviná-Hranice IZO: 061 988 278 763 11 708 00 Ostrava-Pruba IZO RED: 600 016 706 ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE PREVENCE

Více

! STANOVY SPOLKU I. Název MĚSÍČNÍ HOUPAČKA, spolek (dále jen MH) Sídlo: Hřbitovní 29, Ivančice, 664 91

! STANOVY SPOLKU I. Název MĚSÍČNÍ HOUPAČKA, spolek (dále jen MH) Sídlo: Hřbitovní 29, Ivančice, 664 91 STANOVY SPOLKU I. Název MĚSÍČNÍ HOUPAČKA, splek (dále jen MH) Sídl: Hřbitvní 29, Ivančice, 664 91 II. Charakteristika MH a) Sdružení je dbrvlným nevládním neziskvým sdružením vzniklým pdle zákna č. 83/1990

Více

Produktivní činnost vokální činnosti jednohlasý i vícehlasý zpěv, intonace, práce s rytmem, intonace v notovém zápise

Produktivní činnost vokální činnosti jednohlasý i vícehlasý zpěv, intonace, práce s rytmem, intonace v notovém zápise Hudební výchva Charakteristika vyučvacíh předmětu Předmět Hudební výchva vychází ze vzdělávacíh bsahu bru Hudební výchva a integrujícíh tématu Umělecká tvrba a kmunikace vzdělávací blasti Umění a kultura

Více

Záměr první fáze redesignu webu Fakulty aplikovaných věd

Záměr první fáze redesignu webu Fakulty aplikovaných věd Záměr první fáze redesignu webu Fakulty aplikvaných věd Autři: M.Hrák, Ľ.Kváč, M.Václavíkvá (FAV-KIV-INI) Gesce: Ing. P.Brada, Ph.D. (KIV) květen 2005 P pdrbné analýze bsahu, funkčnsti a stavu sučasnéh

Více

ZŠ Dr. Edvarda Beneše nám. J. Berana 500, Praha 9 Čakovice. Školní vzdělávací program ŠD

ZŠ Dr. Edvarda Beneše nám. J. Berana 500, Praha 9 Čakovice. Školní vzdělávací program ŠD ZŠ Dr. Edvarda Beneše nám. J. Berana 500, Praha 9 Čakvice Šklní vzdělávací prgram ŠD Obsah 1. Identifikační údaje... 3 2. Knkrétní cíle vzdělávání... 3 3. Délka a časvý plán vzdělávání... 3 4. Frmy vzdělávání...

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Odbrné učiliště, Praktická škla, Základní škla a Mateřská škla Příbram IV, p.. Šklní vzdělávací prgram ŠKOLNÍ DRUŽINA Šklní vzdělávací prgram je platný d 1. 9. 2014 1 OBSAH 1. Identifikační údaje... 3

Více

Velká volitelnost v celé řadě předmětů (humanitních i přírodovědných), včetně mezioborových volitelných předmětů.

Velká volitelnost v celé řadě předmětů (humanitních i přírodovědných), včetně mezioborových volitelných předmětů. 2. ŠVP GA staví na takvé výchvně vzdělávací kncepci, která bude vycházet vstříc pžadavkům kladeným na žáky v neustále se prměňující a vyvíjející splečnsti. Základem tét kncepce je péče všestranný sbnstní

Více

1. Státní fond rozvoje bydlení (dále jen Fond ) je právnickou osobou.

1. Státní fond rozvoje bydlení (dále jen Fond ) je právnickou osobou. STATUT STÁTNÍHO FONDU ROZVOJE BYDLENÍ NOVÉ ZNĚNÍ Článek 1 - Úvdní ustanvení 1. Státní fnd rzvje bydlení (dále jen Fnd ) je právnicku sbu. 2. Fnd byl zřízen záknem č. 211/2000 Sb., Státním fndu rzvje bydlení

Více

Školní vzdělávací program školní družiny

Školní vzdělávací program školní družiny Základní škla Třemšná, kres Plzeň-sever, příspěvkvá rganizace Americká 146, 330 11 Třemšná Šklní vzdělávací prgram šklní družiny 1. Identifikační údaje Šklní družina tvří se základní šklu jednu právnicku

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY Základní škla a Mateřská škla Sudměřice, kres Hdnín, příspěvkvá rganizace ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY Č. j. 18 89 / 2007-2 V Sudměřicích 1. září 2007 NÁZEV ŠKOLY: Základní škla a Mateřská

Více

o činnosti Základní školy pro žáky se specifickými poruchami učení, Praha 6 Řepy, U Boroviček 1

o činnosti Základní školy pro žáky se specifickými poruchami učení, Praha 6 Řepy, U Boroviček 1 Základní škla pr žáky se specifickými pruchami učení Praha 6 Řepy, U Brviček 1 VÝROČNÍ ZPRÁVA činnsti Základní škly pr žáky se specifickými pruchami učení, Praha 6 Řepy, U Brviček 1 šklní rk 2013 / 2014

Více

Výživa a sport, základy fitness

Výživa a sport, základy fitness Průvdní list kurzu Vzdělávání ICT metdiků Výživa a sprt, základy fitness Autr kurzu: Vyučvací předmět: Rčník: Téma: Účel kurzu: Tělesná výchva, Bilgie (Chemie) Studenti středních škl d 16 let Výživa a

Více

ZÁKLADNÍ INFORMACE O SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY

ZÁKLADNÍ INFORMACE O SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY ZÁKLADNÍ INFORMACE O SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY Kmplexní zkuška Zkušky ze všech zkušebních předmětů mají frmu didaktickéh testu. Výjimku jsu puze zkušky z jazyků z českéh jazyka a literatury a cizíh

Více

základní rozsah seminářů: 3-8 vyučovacích hodin (1 vyučovací den) cena seminářů: 7.000 Kč za 1 vyučovací den (8 hodin), 13.000 Kč za 2 vyučovací dny

základní rozsah seminářů: 3-8 vyučovacích hodin (1 vyučovací den) cena seminářů: 7.000 Kč za 1 vyučovací den (8 hodin), 13.000 Kč za 2 vyučovací dny Měkké dvednsti (semináře, výcviky, wrkshpy, knzultace, kučvání, mentring ) MĚKKÉ DOVEDNOSTI SOFT SKILLS ING. MGR. MARIE NOVÁKOVÁ základní rzsah seminářů: 3-8 vyučvacích hdin (1 vyučvací den) cena seminářů:

Více

DOTAZNÍK ZKUŠENOSTI ČESKÝCH PŘÍJEMCŮ S METODAMI PRO URČOVÁNÍ A VYKAZOVÁNÍ NEPŘÍMÝCH NÁKLADŮ V PROJEKTECH

DOTAZNÍK ZKUŠENOSTI ČESKÝCH PŘÍJEMCŮ S METODAMI PRO URČOVÁNÍ A VYKAZOVÁNÍ NEPŘÍMÝCH NÁKLADŮ V PROJEKTECH ZKUŠENOSTI ČESKÝCH PŘÍJEMCŮ S METODAMI PRO URČOVÁNÍ A VYKAZOVÁNÍ NEPŘÍMÝCH NÁKLADŮ V PROJEKTECH ÚČEL A CÍLE DOTAZNÍKU Cílem tht dtazníkvéh šetření realizvanéh dbrnu skupinu MŠMT (více k cílům a aktivitám

Více

DOMOV PRO OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM

DOMOV PRO OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM Dmv Barbra Kutná Hra, pskytvatel sciálních služeb Základní dkument ZD 09 DOZP/14 - Základní prhlášení - vydání devatenácté, prsinec 2014 ZÁKLADNÍ PROHLÁŠENÍ Název zařízení: Dmv Barbra Kutná Hra, pskytvatel

Více

9 METODICKÉ POKYNY AD HOC MODUL 2011: Zaměstnávání zdravotně postižených osob

9 METODICKÉ POKYNY AD HOC MODUL 2011: Zaměstnávání zdravotně postižených osob LFS ad hc mdule 2011 n empyment f disabled peple 9 METODICKÉ POKYNY AD HOC MODUL 2011: Zaměstnávání zdravtně pstižených sb Ad hc mdul 2011 bude šetřen na 1. vlně (resp. pdle čtvrtletí zařazení sčítacíh

Více

IČO: 48004529 Zahájení činnosti: 1. 9. 1965 Identifikátor práv.osoby: 600 135 942

IČO: 48004529 Zahájení činnosti: 1. 9. 1965 Identifikátor práv.osoby: 600 135 942 Výrční zpráva škly 2012/2013 Základní škla U Lesa 713, 734 01 Karviná Ráj Základní data Sídl škly: U Lesa 713, 734 01 Karviná-Ráj Zřizvatel: Statutární měst Karviná Ředitel: Mgr.Tmas Vlachpuls Statutární

Více

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE. Zdravým životním stylem ke kvalitnímu výkonu budoucích profesí. Střední odborná škola ochrany osob a majetku, s. r. o.

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE. Zdravým životním stylem ke kvalitnímu výkonu budoucích profesí. Střední odborná škola ochrany osob a majetku, s. r. o. ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE Zdravým živtním stylem ke kvalitnímu výknu buducích prfesí. Zpracval: Dr. Mgr. Zbyněk Dmin, výchvný pradce a metdik prevence Mgr. Jana Kpkvá, výchvný pradce a metdik prevence

Více

Využití grafů, myšlenkových map, strukturování textu Rozvíjí schopnost číst s porozuměním

Využití grafů, myšlenkových map, strukturování textu Rozvíjí schopnost číst s porozuměním Člvěk a svět práce Charakteristika vyučvacíh předmětu Vzdělávací blast Člvěk a svět práce klade velký důraz na praktické pužití získaných znalstí a dvednstí, které žák získá řešením mdelvých situací a

Více

CELOŽIVOTNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH III. 3 OSNOVA VZDĚLÁVACÍHO PLÁNU ORGANIZACE B. 1 SOUČASNÝ STAV A STRUKTURA PRACOVNÍKŮ

CELOŽIVOTNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH III. 3 OSNOVA VZDĚLÁVACÍHO PLÁNU ORGANIZACE B. 1 SOUČASNÝ STAV A STRUKTURA PRACOVNÍKŮ CELOŽIVOTNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH III. 3 OSNOVA VZDĚLÁVACÍHO PLÁNU ORGANIZACE OBSAH OSNOVA VZDĚLÁVACÍHO PLÁNU ORGANIZACE A. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ORGANIZACI B. PROFESNÍ STRUKTURA ORGANIZACE PRACOVNÍCI

Více

Z á k l a d n í š k o l a V s e t í n, T r á v n í k y 1 2 1 7

Z á k l a d n í š k o l a V s e t í n, T r á v n í k y 1 2 1 7 Z á k l a d n í š k l a V s e t í n, T r á v n í k y 1 2 1 7 Zpracvala: Mgr. Lenka Michálkvá, krdinátra EVVO Vsetín 2012 1. Sučasný stav EVVO ve škle 1.1 Rzbr šklníh vzdělávacíh prgramu z phledu EVVO 1.1.1

Více

P-centrum, středisko primární prevence CPPT, o. p. s. v Plzni

P-centrum, středisko primární prevence CPPT, o. p. s. v Plzni P-centrum, středisk primární prevence CPPT,. p. s. v Plzni NABÍDKA VZDĚLÁVACÍCH SLUŽEB NA ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 OBSAH P-centrum, CPPT,. p. s. Vzdělávací služby P-centra Specializační kurz prevence rizikvéh

Více

Metodická zpráva č. 7

Metodická zpráva č. 7 Metdická zpráva č. 7 Témata: Odbrná metdika pr praxi šklníh psychlga neb šklníh speciálníh pedagga. Škla: ZŠ Kmenskéh 6, 591 01 Žďár nad Sázavu Specialista Jmén: Beranvá Alena, Mgr. Odbrné zaměření: šklní

Více

K R O K Z A K R O K E M

K R O K Z A K R O K E M ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁJMOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ VE ŠKOLNÍM KLUBU PŘI ZÁKLADNÍ ŠKOLE U ŘÍČANSKÉHO LESA, ŠKOLNÍ 2400/4, ŘÍČANY, OKRES PRAHA VÝCHOD, KTEROU ZŘIZUJE MĚSTO ŘÍČANY SE SÍDLEM MASARYKOVO NÁM.

Více

UNIVERZITA PARDUBICE. Směrnice č. 29/2005. Vnitřní kontrolní systém na Univerzitě Pardubice

UNIVERZITA PARDUBICE. Směrnice č. 29/2005. Vnitřní kontrolní systém na Univerzitě Pardubice UNIVERZITA PARDUBICE Směrnice č. 29/2005 Věc: Půsbnst pr: Vnitřní kntrlní systém na Univerzitě Pardubice všechny útvary Univerzity Pardubice Účinnst d: 1. 1. 2006 Vypracval a předkládá: Schválil: Ing.

Více

Z á k l a d n í š k o l a a M a t e ř s k á š k o l a K o p i d l n o

Z á k l a d n í š k o l a a M a t e ř s k á š k o l a K o p i d l n o Z á k l a d n í š k l a a M a t e ř s k á š k l a K p i d l n Obsah: 1. Úvdní ustanvení. 2. Zásady klasifikace výsledků vzdělávání a chvání žáků. 2.1 Získávání pdkladů pr klasifikaci. 2.2 Hdncení výsledků

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM (MPP)

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM (MPP) MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM (MPP) Šklní rk 2014/2015 Obsah: Úvd (cíle prgramu, cílvé skupina, zaměření a becné zásady MPP) Řízení a realizace preventivních aktivit Vzdělávání, infrmvání a světa učitelů

Více

Zlepšování mobility a dostupnosti bez bariér v Ústí nad Labem

Zlepšování mobility a dostupnosti bez bariér v Ústí nad Labem AKCNÍ ˆ PLÁN 6 Zlepšvání mbility a dstupnsti bez bariér v Ústí nad Labem Pdpra mbility, zlepšení dstupnsti míst a zvýšení atraktivity města Ústí nad Labem Listpad 2012 Akcní plán č. 6 - Zlepšvání mbility

Více

Výroční zpráva za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Základní škla, Česká Lípa, 28. října 2733, příspěvkvá rganizace 28. října 2733, Česká Lípa, PSČ 470 06 Výrční zpráva za šklní rk 2013/2014 Prjednala a schválila Šklská rada dne 14. 10. 2014 Předkládá:

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Šklní rk: 2014/2015 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Název a adresa škly, pr kteru platí tent MPP Jmén a příjmení ředitele Telefn na ředitele 573 380 682 Minimální preventivní prgram ZŠ praktická a ZŠ speciální

Více

Jihočeská společnost pro ochranu přírody a myslivost o.p.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA

Jihočeská společnost pro ochranu přírody a myslivost o.p.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA Jihčeská splečnst pr chranu přírdy a myslivst.p.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 ÚVOD Jihčeská splečnst pr chranu přírdy a myslivst.p.s. (zkráceně JISOPM.s.p.) je česká nevládní neziskvá splečnst, zalžená v rce

Více

Pravidla pro hodnocení žáků

Pravidla pro hodnocení žáků Čj. ZŠ/ 178/09 Pravidla pr hdncení žáků Základní pkyny pr hdncení výsledků vzdělávání žáků hdncení průběhu a výsledků vzdělávání a chvání žáka musí být jednznačné, srvnatelné s předem stanvenými kritérii,

Více

VOLEBNÍ PROGRAM KDU-ČSL POLNÁ PRO OBDOBÍ 2014 2018

VOLEBNÍ PROGRAM KDU-ČSL POLNÁ PRO OBDOBÍ 2014 2018 VLEBNÍ PRGRAM KDU-ČSL PLNÁ PR BDBÍ 2014 2018 Vážení splubčané, představujeme Vám vlební prgram KDU-ČSL pr vlby d Zastupitelstva města Plná. Při jeh tvrbě jsme se snažili pstihnut všechny důležité blasti

Více

C.A.P. PRŮVODCE ŠKOLOU V PŘÍRODĚ

C.A.P. PRŮVODCE ŠKOLOU V PŘÍRODĚ C.A.P. PRŮVODCE ŠKOLOU V PŘÍRODĚ OBSAH: Dprava Ubytvání Stravvání Zdravtnický dhled Výchvný persnál Celdenní prgram Servis pedaggickým pracvníkům a infrmace pr rdiče a šklu Pjištění Kntakty DOPRAVA Splupracujeme

Více

Mezinárodní prostředí a rozdílné přístupy v rozličných státech

Mezinárodní prostředí a rozdílné přístupy v rozličných státech Minimum pr pracvníky ICM Káraný, 4. - 7. 4. 2008 Infrmační služby pr mládež: Mezinárdní prstředí a rzdílné přístupy v rzličných státech Tent dkument pdává nástin prstředí, ve kterém půsbí infrmační služby

Více

Vzdělávání odborných pracovníků MŠ speciální, ZŠ speciální a Praktické školy Brno, Ibsenova 1

Vzdělávání odborných pracovníků MŠ speciální, ZŠ speciální a Praktické školy Brno, Ibsenova 1 Vzdělávání dbrných pracvníků MŠ speciální, ZŠ speciální a Praktické škly Brn, Ibsenva 1 přádané IPPP ČR, Nvbrská 372, Praha 9 v rámci prjektu ESF Invace a věřvání ŠVP piltní škly Cíl: zvýšení dbrných kmpetencí

Více

Mateřská škola V zahradě Liberec Žitavská 122/68, příspěvková organizace. Směrnice č. 7 / 2015. Školní řád

Mateřská škola V zahradě Liberec Žitavská 122/68, příspěvková organizace. Směrnice č. 7 / 2015. Školní řád Mateřská škla V zahradě Liberec Žitavská 122/68, příspěvkvá rganizace Směrnice č. 7 / 2015 Šklní řád Vydal : Ředitelka Mateřské škly V zahradě Liberec, Žitavská 122/68 Bc. Vlasta Tesařvá Účinnst : d 01.

Více

Vítejte na 1. Výukovém setkání

Vítejte na 1. Výukovém setkání Vítejte na 1. Výukvém setkání Prgram 1. Část 1. Prjekt: Samstatný abslvent (Edita Janstvá, DiS.) 2. Klíčvá aktivita KA04 Průběh piltníh věřvání vzdělávacíh prgramu (Tmáš Varga) Vzdělávací Mduly v praxi

Více

PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ

PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ S u k r m é g y m n a s i u m J s e f a Š k v r e c k é h, S. R. O. P L Z E Ň S K Á 1 1 7 / 3 9, 150 00 P R A H A 5, I Č : 2 5 1 4 0 1 0 8 TEL.: 224 262 286 EMAIL: INFO@SGJS.CZ WWW.SGJS.CZ ČLÁNEK VI. ŠKOLNÍHO

Více

P 1.1 - BAREVNÝ PODZIM

P 1.1 - BAREVNÝ PODZIM NÁZEV PROJEKTU: P 1.1 Barevný pdzim P 1.1 - BAREVNÝ PODZIM ROČNÍK, PRO KTERÝ JE PROJEKT URČEN: 1. 5. PŘEDMĚTY, V NICHŽ SE PROJEKT REALIZUJE: Čj, Pk (Přv), Vv, Pč, Tv PŘEDPOKLÁDANÁ ČASOVÁ DOTACE: 1 měsíc

Více

Ceník poskytovaných služeb. Pobytová odlehčovací služba. Dle zákona č.108/1996 Sb., 44 a z vyhlášky č.505/2006 Sb. 10, ve znění pozdějších

Ceník poskytovaných služeb. Pobytová odlehčovací služba. Dle zákona č.108/1996 Sb., 44 a z vyhlášky č.505/2006 Sb. 10, ve znění pozdějších ODLEHČOVACÍ SLUŽBA Arnltice 100, 407 14 Arnltice u Děčína prvzvna: Škrupva 302/17, 405 02 Děčín II Tel.: 474 524 025 Mb.: 733 553 043 E-mail: valerie@valerie-hmecare.cz www.valerie-hmecare.cz Ceník pskytvaných

Více

Organizace školní knihovny. PhDr. Marie Šedá MSVK Ostrava seda@svkos.cz

Organizace školní knihovny. PhDr. Marie Šedá MSVK Ostrava seda@svkos.cz Organizace šklní knihvny PhDr. Marie Šedá MSVK Ostrava seda@svks.cz Osnva rganizační začlenění knihvny v rámci škly kncepce, plánvání a hdncení knihvny knihvní řád prstr, technika, estetika autmatizvané

Více

Základní škola a Mateřská škola, Hevlín, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTECH ZÁKLADNÍ ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2008/2009

Základní škola a Mateřská škola, Hevlín, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTECH ZÁKLADNÍ ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2008/2009 Základní škla a Mateřská škla, Hevlín, příspěvkvá rganizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTECH ZÁKLADNÍ ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2008/2009 Část I. Základní charakteristika škly a. Základní škla a Mateřská škla,

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÁ ŠKOLA, ČESKÉ MEZIŘÍČÍ I. PRÁVA A POVINNOSTI ÚČASTNÍKŮ PŘEDŠKOLNÍ VÝCHOVY A VZDĚLÁVÁNÍ

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÁ ŠKOLA, ČESKÉ MEZIŘÍČÍ I. PRÁVA A POVINNOSTI ÚČASTNÍKŮ PŘEDŠKOLNÍ VÝCHOVY A VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÁ ŠKOLA, ČESKÉ MEZIŘÍČÍ I. PRÁVA A POVINNOSTI ÚČASTNÍKŮ PŘEDŠKOLNÍ VÝCHOVY A VZDĚLÁVÁNÍ 1. Základní cíle mateřské škly při zabezpečvání předšklní vzdělávání a šklní vzdělávací prgram

Více

Metodika a harmonogram optimalizace škol a školských zařízení zřizovaných Jihomoravským krajem

Metodika a harmonogram optimalizace škol a školských zařízení zřizovaných Jihomoravským krajem Metdika a harmngram ptimalizace škl a šklských zařízení zřizvaných Jihmravským krajem Přehled dsud realizvaných změn V průběhu rku 2001 převzal Jihmravský kraj zřizvatelské kmpetence k 278 šklským příspěvkvým

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2010 2 Škla bnvy venkva,.p.s. se sídlem v Liběšicích VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2010 Základní údaje Název Pužívaná zkratka : Škla bnvy venkva,.p.s. : ŠOV Právní frma : Obecně prspěšná splečnst Sídl : Liběšice, č.p.

Více

19. 2. 2015, koncertní sál ZUŠ Jaroslava Kvapila, Brno, tř. Kpt. Jaroše 24

19. 2. 2015, koncertní sál ZUŠ Jaroslava Kvapila, Brno, tř. Kpt. Jaroše 24 PROGRAM ZÁVĚREČNÉ KONFERENCE PROJEKTU Vzdělávání hudebně nadaných žáků a žáků se specielními ptřebami vzdělávání v ZUŠ Registrační čísl prjektu: CZ.1.07/1.2.17/01.0012 splufinancvanéh z ESF a SR ČR 19.

Více

STUDIE SEKTORU NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ V PARDUBICKÉM KRAJI (SVAZEK II)

STUDIE SEKTORU NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ V PARDUBICKÉM KRAJI (SVAZEK II) STUDIE SEKTORU NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ V PARDUBICKÉM KRAJI (SVAZEK II) Zpracvaná v rámci prjektu SROP 3.3 Psílení kapacity místních a reginálních rgánů při plánvání a realizaci prgramů v pdmínkách

Více

1. Seminář k obsahu zákoníku práce, dalším souvisejícím právním úpravám a k sociálnímu dialogu (seminář je určen pro vedoucí zaměstnance)

1. Seminář k obsahu zákoníku práce, dalším souvisejícím právním úpravám a k sociálnímu dialogu (seminář je určen pro vedoucí zaměstnance) Základní zaměření dvu typů seminářů a jejich bsahvá náplň má za cíl pskytnut veducím zaměstnancům v becné rvině infrmace zákníku práce a dalších suvisejících právních úpravách, včetně infrmací prblematice

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA MĚSTSKÉ KNIHOVNY KUTNÁ HORA 2006. Pár základních parametrů, čísel a fotografií

VÝROČNÍ ZPRÁVA MĚSTSKÉ KNIHOVNY KUTNÁ HORA 2006. Pár základních parametrů, čísel a fotografií VÝROČNÍ ZPRÁVA MĚSTSKÉ KNIHOVNY KUTNÁ HORA 2006 Pár základních parametrů, čísel a ftgrafií Městská knihvna Kutná Hra 1. 3. 2007 VÝROČNÍ ZPRÁVA MĚSTSKÉ KNIHOVNY KUTNÁ HORA 2006 Rzpis akcí rku 2006 leden

Více

Střední odborná škola Josefa Sousedíka Vsetín

Střední odborná škola Josefa Sousedíka Vsetín Střední dbrná škla Jsefa Susedíka Vsetín Je lépe radit se před činy, než ptm nich přemítat. Démkrits z Abdér Tent Preventivní prgram k prevenci rizikvéh chvání č. 482/PR/2015 ze dne 30. 8. 2015 nabývá

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Šklní vzdělávací prgram pr základní vzdělávání Základní škla Eden Praha 10, Vladivstcká 6/1035 Mtt : Se sprtem za vzděláním 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE...3 1.1. Název šklníh vzdělávacíh prgramu...3 1.2. Údaje

Více

Občanské sdružení CESTOU NECESTOU, Náplavní 2013/1, Praha 2

Občanské sdružení CESTOU NECESTOU, Náplavní 2013/1, Praha 2 Občanské sdružení CESTOU NECESTOU, Náplavní 2013/1, Praha 2 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2011 C děláš pr sebe, děláš pr druhé. C děláš pr druhé, děláš pr sebe. ( N.D. Walsch) Údaje rganizaci Název bčanskéh sdružení

Více

Město Tábor. Pravidla projektového řízení

Město Tábor. Pravidla projektového řízení Řízení a krdinace akčních plánů v rámci Organizačníh, prcesníh a eknmickéh auditu splečnsti BYTES Tábr s.r.. KPMG Česká republika, s.r.. 30. 7. 2008 Tent reprt bsahuje 12 stran 2008 KPMG Česká republika,

Více

Školní vzdělávací program Mateřské školy Štětí

Školní vzdělávací program Mateřské školy Štětí Šklní vzdělávací prgram pr předšklní vzdělávání na bdbí d 1.9. 2009 d 31.8. 2012 Mateřská škla Štětí, příspěvkvá rganizace Stračenská 561 Šklní vzdělávací prgram Mateřské škly Štětí č.j. 174/ 2009 Prjednán

Více

Domov seniorů Stříbrné Terasy o.p.s., Havlíčkova 1395/30,586 01 Jihlava, -rocní zpráva. Zpráva o činnosti a hospodaření organizace v roce 2011 ...

Domov seniorů Stříbrné Terasy o.p.s., Havlíčkova 1395/30,586 01 Jihlava, -rocní zpráva. Zpráva o činnosti a hospodaření organizace v roce 2011 ... Dmv senirů Stříbrné Terasy.p.s., Havlíčkva 1395/30,586 01 Jihlava, rcní zpráva Zpráva činnsti a hspdaření rganizace v rce 2011 '........ >:. \... 1 Dmv senirů Stříbrné Terasy.p.s., Havlíčkva 1395/30, 58601

Více

Šťastné dětství začíná výběrem správné školky!

Šťastné dětství začíná výběrem správné školky! Mateřská škla MiniSvět Tel: 602 348 255; e-mail:inf@minisvetsklka.cz www.minisvetsklka.cz ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MŠ MINISVĚT 2015/2016 Šťastné dětství začíná výběrem správné šklky! Mateřská škla MiniSvět

Více

Sylabus modulu: D Útvarové a procesní řízení, plánování, IT podpora projektového řízení

Sylabus modulu: D Útvarové a procesní řízení, plánování, IT podpora projektového řízení Sylabus mdulu: D Útvarvé a prcesní řízení, plánvání, IT pdpra prjektvéh řízení Klíčvá aktivita 2 Kmplexní vzdělávání Jan Dležal 25. 10. 2010 Cílem dkumentu je seznámit účastníky vzdělávacíh mdulu (ppř.

Více

Základní škola a Mateřská škola, Červený Kostelec, Olešnice 190. Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání

Základní škola a Mateřská škola, Červený Kostelec, Olešnice 190. Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Základní škla a Mateřská škla, Červený Kstelec, Olešnice 190 Šklní vzdělávací prgram pr předšklní vzdělávání Výchva dětí je zaměstnání, kde musíme umět ztrácet čas, abychm h v buducnu ušetřili (J.J.Russeau)

Více

Upřesnění k Zásadám podprogramu a k elektronické žádosti Podpora obnovy a rozvoje venkova 2015

Upřesnění k Zásadám podprogramu a k elektronické žádosti Podpora obnovy a rozvoje venkova 2015 Upřesnění k Zásadám pdprgramu a k elektrnické žádsti Pdpra bnvy a rzvje venkva 2015 Vysvětlení vybraných pdmínek pdprgramu Oprávnění příjemci pdpry (viz. bd 2 Zásad pdprgramu) Obec d 3000 byvatel (včetně),

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Střední dbrná škla Jsefa Susedíka Vsetín MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Je lépe radit se před činy, než ptm nich přemítat. Démkrits z Abdér Tent Minimální preventivní prgram k prevenci sciálně patlgických

Více

Základní škola Vodičkova v Praze 1

Základní škola Vodičkova v Praze 1 Základní škla Vdičkva v Praze 1 Fakultní škla Pedaggické fakulty Univerzity Karlvy Přípravná třída základní škly Výchvně vzdělávací prgram jak přílha šklníh vzdělávacíh prgramu ÚČELEM VZDĚLÁNÍ NENÍ MYSL

Více

Zpracoval: Zrevidoval: Schválil: Jméno Podpis Jméno Podpis Jméno Podpis

Zpracoval: Zrevidoval: Schválil: Jméno Podpis Jméno Podpis Jméno Podpis Tabulka 1 - Evidence prcesu přípravy, schválení a revizí (kapitly) Metdickéh pkynu pr přípravu pdkladů pr psuzení finančníh zdraví žadatele Vydání č. Platné d 1 3. 1. 2008 Zpracval: Zrevidval: Schválil:

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD. Soukromá mateřská škola Jahoda, Vybíralova 969, Praha 14

ŠKOLNÍ ŘÁD. Soukromá mateřská škola Jahoda, Vybíralova 969, Praha 14 ŠKOLNÍ ŘÁD Sukrmá mateřská škla Jahda, Vybíralva 969, Praha 14 1. Úvdní ustanvení Šklní řád upravuje pdrbnsti výknu práv a pvinnstí záknných zástupců dětí v Sukrmé mateřské škle Jahda, Vybíralva 969, Praha

Více

EUROPEAN ENTREPRENEURS CAMPUS

EUROPEAN ENTREPRENEURS CAMPUS Eurpean Entrepreneurs Campus - Přens, knfigurace a rzvj multidisciplinárníh mdelu pr pdpru pdnikání v blasti dbrnéh vzdělávání a vyskšklskéh vzdělávání EUROPEAN ENTREPRENEURS CAMPUS Výsledek 7: Implementace

Více

Výroční zpráva obce Vysoká u Příbramě. za rok 2011

Výroční zpráva obce Vysoká u Příbramě. za rok 2011 Obec Vyská u Příbramě Výrční zpráva bce Vyská u Příbramě za rk 2011 dle zákna č. 106/1999 Sb., svbdném přístupu k infrmacím Zpráva pskytvání infrmací za rk 2011 - Pskytvání infrmací pdle 18 zákna č. 106/1999

Více

Pravidla pro hodnocení žáků

Pravidla pro hodnocení žáků Přílha č. 1 - Pravidla pr hdncení výsledků vzdělávání žáků Klasifikační řád Pravidla pr hdncení žáků Pravidla hdncení a klasifikace žáka Gymnázia Valašské Klbuky se řídí záknem č. 561/2004 Sb., šklským

Více

Pravidla pro poskytnutí dotace z rozpočtu Městské části Praha 8 v oblasti primární prevence rizikového chování u dětí a mládeže na rok 2015

Pravidla pro poskytnutí dotace z rozpočtu Městské části Praha 8 v oblasti primární prevence rizikového chování u dětí a mládeže na rok 2015 M~STsKA ČAST PRAHA 8 _ úřad městské části (1) První den zveřejnění: ~ r $I..204''''- Pslední den zveřejnění: Pčet listů: rp Přílha č. 1 usnesení Č. Usn RMC 0395/2015 Rady Městské části Praha 8 ze dne 30.

Více

Sokolovská 5, 289 22 Lysá nad Labem, 777 220 625; www.zngrants.cz

Sokolovská 5, 289 22 Lysá nad Labem, 777 220 625; www.zngrants.cz Sklvská 5, 289 22 Lysá nad Labem, 777 220 625; www.zngrants.cz OBSAH krektrské služby. 2 pskytvané slevy. 3 expresní příplatky. 3 ddací lhůty pr krektrské služby. 4 prjektvý management. 5 granty jedntlivé

Více

Základní škola a Mateřská škola, Hevlín, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTECH ZÁKLADNÍ ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010

Základní škola a Mateřská škola, Hevlín, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTECH ZÁKLADNÍ ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010 Základní škla a Mateřská škla, Hevlín, příspěvkvá rganizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTECH ZÁKLADNÍ ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010 Část I. Základní charakteristika škly a. Základní škla a Mateřská škla,

Více

STAVEBNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO PORUBA

STAVEBNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO PORUBA STAVEBNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO PORUBA zapsané ve veřejném rejstříku, vedeném Krajským bchdním sudem v Ostravě, ddíl Dr. XXII, vlžka 392. IČ: 00 40 84 41 schválený shrmážděním delegátů SBD Pruba 28. 5. 2015 Ing.

Více

Konzultační materiál č. 1/2015 Přiměřený zisk PŘIMĚŘENÝ ZISK OHROŽUJE POSKYTOVATELE HRANICE PRO PŘIMĚŘENÝ ZISK?

Konzultační materiál č. 1/2015 Přiměřený zisk PŘIMĚŘENÝ ZISK OHROŽUJE POSKYTOVATELE HRANICE PRO PŘIMĚŘENÝ ZISK? Knzultační materiál č. 1/2015 Přiměřený zisk PŘIMĚŘENÝ ZISK OHROŽUJE POSKYTOVATELE HRANICE PRO PŘIMĚŘENÝ ZISK? I. Pjem aneb c se jedná (článek IX. Metdiky) Zisk = skutečné výnsy mínus skutečné náklady

Více

Pravidla programu SmartUp

Pravidla programu SmartUp Pravidla prgramu SmartUp Pr kh je prgram SmartUp? Pr všechny ve věku 15 26 let včetně. Rzhdující je datum uknčení přijímání přihlášek dané výzvy. K tmut datu musí být všem členům týmu minimálně 15 a maximálně

Více

M E T O D I K A (VÝTAH) PROGRAM ROZVOJE OBCE

M E T O D I K A (VÝTAH) PROGRAM ROZVOJE OBCE M E T O D I K A (VÝTAH) PROGRAM ROZVOJE OBCE O PROJEKTU Předkládaný výtah Metdiky tvrby prgramu rzvje bce ( Metdika ) je výstupem prjektu CZ.1.04/4.1.00/62.00008 Elektrnická metdická pdpra tvrby rzvjvých

Více

OBNOVA NERATOVA. Projekt Sdružení Neratov, o.s. www.neratov.cz

OBNOVA NERATOVA. Projekt Sdružení Neratov, o.s. www.neratov.cz OBNOVA NERATOVA Prjekt Sdružení Neratv,.s. www.neratv.cz Kd jsme? Sdružení Neratv,.s. bčanské sdružení zalžené rku 1992 naše pslání bnva vysídlené vsi a putníh místa pmc lidem s pstižením a puštěným dětem

Více

KANDIDÁTI do výboru ČKAIT oblast Zlín volební období 2015-2018 volby 28. 1. 2015 Návrh kandidátů do výboru (počet volených orgánů 7)

KANDIDÁTI do výboru ČKAIT oblast Zlín volební období 2015-2018 volby 28. 1. 2015 Návrh kandidátů do výboru (počet volených orgánů 7) KANDIDÁTI d výbru ČKAIT blast Zlín vlební bdbí 2015-2018 vlby 28. 1. 2015 Návrh kandidátů d výbru (pčet vlených rgánů 7) 1. Ing. Ladislav Alster 2. Ing. Igr Balák 3. Ing. Marta Bantvá 4. Ing. Petr Chytil

Více

ZELENÁ KNIHA O PRACOVNÍCÍCH VE ZDRAVOTNICTVÍ V EVROPĚ

ZELENÁ KNIHA O PRACOVNÍCÍCH VE ZDRAVOTNICTVÍ V EVROPĚ Praha,. března ZELENÁ KNIHA O PRACOVNÍCÍCH VE ZDRAVOTNICTVÍ V EVROPĚ COM (2008) 725 final Stanvisk Ministerstva zdravtnictví ČR k veřejné knzultaci Evrpské kmise I. OBECNÝ KOMENTÁŘ Česká republika se ptýká

Více

JE LIBERALIZACE VŠEMOCNÝM LÉKEM NEBO JEN NÁSTROJEM PRO PŘESKUPENÍ SIL?

JE LIBERALIZACE VŠEMOCNÝM LÉKEM NEBO JEN NÁSTROJEM PRO PŘESKUPENÍ SIL? JE LIBERALIZACE VŠEMOCNÝM LÉKEM NEBO JEN NÁSTROJEM PRO PŘESKUPENÍ SIL? ENKO 2004 Bratislava 19.10.2004 Tmáš Hüner Ředitel sekce zahraniční majetkvé účasti 1 Paralela energetiky a plitiky Je lepší demkracie

Více

VÝCHOVNĚ - VZDĚLÁVACÍ OBSAH

VÝCHOVNĚ - VZDĚLÁVACÍ OBSAH VÝCHOVNĚ - VZDĚLÁVACÍ OBSAH 1. Míst kde žijeme Žák si utváří představy živtě v rdině, vytváří si pzitivní vztah ke škle a šklní družině na základě zkušenstí z každdenníh živta, pznává nejbližší klí, vytváří

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY Vlný čas dětí je velmi cenná deviza nárda, věnujme mu tedy patřičnu pzrnst a pečujme pdmínky pr jeh naplnění. Mtt: Naučit děti smysluplně využívat a plánvat svůj

Více

Základní škola Vodičkova v Praze 1

Základní škola Vodičkova v Praze 1 Základní škla Vdičkva v Praze 1 Fakultní škla Pedaggické fakulty Univerzity Karlvy Přípravná třída základní škly Výchvně vzdělávací prgram jak přílha šklníh vzdělávacíh prgramu ÚČELEM VZDĚLÁNÍ NENÍ MYSL

Více