s o u h l a s í s předloženou zprávou a Výroční zprávu o činnosti přijímá.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "s o u h l a s í s předloženou zprávou a Výroční zprávu o činnosti přijímá."

Transkript

1 Základní škla Lipník nad Bečvu, Osecká 301 Zpráva byla prjednána ve Šklské radě dne 9. října 2008 s tímt závěrem: Šklská rada s u h l a s í s předlženu zprávu a Výrční zprávu činnsti přijímá. V Lipníku nad Bečvu dne Výrční zpráva činnsti škly 1

2 Předkladatel: Mgr. Jarmila Slezáčkvá, ředitelka škly Výrční zpráva činnsti škly 2

3 Obsah 1. Základní údaje škle str Identifikace str Šklská rada str Seznamy a adresy jedntlivých sučástí str Charakteristika škly str Zaměření škly str Statistické údaje a tabulky str Persnální zabezpečení str Věkvá struktura str Kvalifikace pedaggických pracvníků str Úvazky pedaggických pracvníků str Pedaggický sbr str Šklní družina str Prvzní zaměstnanci str Sučásti škly str Vzdělávací prgramy str Změny str Infrmační gramtnst str Kncepce, prgramy a plánvání str Výchva a vzdělávání str Zdraví str Pznatky a dvednsti str Oblast sciálních a živtních hdnt str Pedaggičtí pracvníci str Oblast řízení str Výsledky výchvně vzdělávací práce str Výchvné pradenství str Primární prevence str Šklní aktivity str Kntrlní činnst str Výkn státní správy str Přílhy str. 30 č. 1 Hdncení a plnění MPP str. 30 č. 2 Hdncení prjektu VIP Kariéra str. 36 č. 3 Přehled realizvaných prjektů v letech str. 40 č. 4 Kmentář k rzbrům hspdaření za rk 2007 str. 49 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE 1.1. IDENTIFIKACE Název rganizace : Základní škla Lipník nad Bečvu, Osecká 301 Adresa rganizace : Lipník nad Bečvu, Osecká 301 Organizační frma : příspěvkvá rganizace Zřizvatel : Olmucký kraj Adresa zřizvatele : Olmuc, Jeremenkva 40a Telefn škly / fa / : Vebvé stránky škly : IČO : Čísl účtu : /0100 Adresa peněžníh ústavu : Kmerční banka Lipník nad Bečvu, Křížkvskéh 53, Výrční zpráva činnsti škly 3

4 Adresa příslušnéh finan.úřadu : FÚ Hranice, Nádražní 332, PSČ Statutární zástupce škly : Mgr. Jarmila Slezáčkvá Funkce : ředitelka škly Kntaktní adresa : Lipník nad Bečvu, Osecká 301 Telefn , Sučásti škly : Základní škla + přípravná třída Šklní družina Šklní jídelna-výdejna 1.2. ŠKOLSKÁ RADA Ustavena pdle zákna 561/2004 Sb. k 1. září 2005 ve slžení: Jmén Funkce Zastupuje Mgr. Táňa Kapinusvá předseda záknné zástupce Karel Šlsar člen záknné zástupce Jarmila Musilvá člen zřizvatele Šklská rada prjednala ve šklním rce návrh Výrční zprávy činnsti škly ve šklním rce 2007/2008, Plán činnsti škly ve šklním rce 2007/2008, dílčí úpravy Šklníh řádu a pravidel hdncení výsledků žáků a další infrmace (grantvé prjekty, šklní pradenské pracviště, šklní parlament, výstupní hdncení žáků, činnst šklní družiny). Na svém druhém jednání 9. října 2008 prjednala filzfii a kncepci nvéh šklníh vzdělávacíh prgramu Dnes hra, zítra živt včetně učebníh plánu, návrh Rzvjvé strategie škly na léta a nvý Šklní řád. Prjednala též náměty Zásad hdncení a klasifikace SEZNAM A ADRESY JEDNOTLIVÝCH SOUČÁSTÍ Sučásti příspěvkvé rganizace Základní škla Šklní družina ZS Šklní jídelna ZŠ Přípravná třída Adresa Osecká 301, Lipník nad Bečvu Název sučásti Stanvená Průměrný Pčet tříd, Pčet přepčtených kapacita pčet žáků ddělení pracvníků Pedaggických Ostatních ZŠ ,62 6,758 ŠD ,887 10,546 Výrční zpráva činnsti škly 4

5 ŠJ Charakteristika škly 2.1. Zaměření škly D základní škly d bru - zvláštní škla a pmcná škla jsu vřazváni žáci, kteří nejsu schpni zvládnut pžadavky klasické základní škly, a t žáci z různým stupněm mentálníh pstižení, s kmbinvaným pstižením (nejčastěji mentálním a tělesným či řečvým), děti s autismem, epilepsií, pruchami chvání, zdravtním slabením a děti, které jsu v péči psychiatra. D bru pmcná škla jsu zařazeni žáci, kteří nezvládají učiv základní praktické škly. Hlavním psláním škly je příprava žáků pr praktický živt, a t rdinný, bčanský i prfesní. Tmut cíli jsu přizpůsbeny snvy i metdy práce ve všech předmětech. Vzdělávací prgramy základní škly praktické tvří jednak šklní vzdělávací prgram Dnes hra, zítra živt a zárveň vzdělávací prgram Zvláštní škla č.j.22981/ Oba jsu tevřeným a pružným systémem, kde bsah učiva lze rzšířit či redukvat, tak aby byl mžné respektvat na základě speciálně pedaggické diagnstiky různé individuální pracvní temp, individuální schpnsti a zvláštnsti žáků. Žák, který nezvládá učiv danéh předmětu, může být vyučván pdle individuálníh vzdělávacíh plánu. Všechny vzdělávací prgramy preferují zvýšený pčet hdin pracvníh vyučvání, který zaručuje kvalitní přípravu pr buducí pvlání. Také méně známý předmět řečvá výchva přispívá ke zlepšení kmunikačních dvednstí žáků a zahrnuje i individuální lgpedicku péči. Hdncení a klasifikace mají na základní škle praktické významnu mtivační hdntu, prt mhu být žáci hdnceni klasicky, tj. známku neb širším slvním hdncením, žáci základní škly speciální jsu hdnceni puze širším slvním hdncením. Abslventi základní škly praktické pkračují v přípravě na pvlání převážně v dbrných učilištích, někteří jsu v sučasné dbě přijímáni i d středních dbrných učilišť. Abslventi základní škly speciální se dále připravují v praktických šklách. Výuku i pestru nabídku šklních a mimšklních činnstí zajišťuje stabilní klektiv pedaggů, a t i mužů. Vzdělávací činnst jedntlivých předmětů dplňují tradičně návštěvy divadel, kulturních představení, vlastivědné výlety, tematicky zaměřené ekurze, Výrční zpráva činnsti škly 5

6 pznávání pamětihdnstí a škly v přírdě. Žáci škly se účastní pěveckých, výtvarných a sprtvních sutěží, kde úspěšně reprezentují šklu i svůj regin. Velký sprtvní areál a venkvní hřiště umžňuje vhdnu a pravidelnu sprtvní a relaační činnst i během přestávek. Vyvrchlením šklních i mimšklních aktivit je tradičně sprtvní lympiáda. Naši šklu vyhledávají rdiče se svými dětmi z celéh lipenskéh, přervskéh a hranickéh reginu pr její dbru dstupnst, a t něklik minut chůze d autbusvéh i vlakvéh nádraží. Pr žáky, kteří mají prblémy s prstrvu rientací je zajištěn dprvd d škly i ze škly. Škla nabízí pěkné a pdnětné šklní prstředí, bhatu nabídku šklních i mimšklních aktivit, dbru přípravu na vstup d živta a kmplení servis speciálně pedaggických a psychlgických služeb, zajišťvaných klektivem speciálních pedaggů, vychvatelů a šklním speciálním pedaggem v rámci prjektu VIP Kariéra. V práci naší škly preferujeme individuální přístup k žákům na základě jejich zvláštnstí, vytváření příležitstí k praktickým činnstem, rzvíjení zájmů žáků při výchvách a v nepvinných předmětech, cž vede ke zvyšvání jejich sebevědmí a samstatnsti při řešení živtních situací. Neuzavíráme se při řešení vzdělávacích, ale i výchvných prblémů žáků, zaměřujeme se na řešení sciálně patlgických prblémů žáků v sučinnsti s rdiči a v návaznsti na pravidelně se pakující prjekty primární prevence a integrace rmské kmunity. Sučasně usilujeme nejširší splupráci s rdiči žáků, ale také veřejnsti našeh reginu. Ve šklním rce byly vybudvány dvě rehabilitační pracvny s plnhdntným vybavením se zaměřením na zlepšvání pdmínek pr vzdělávání dětí s pstižením, zvláště s těžším mentálním neb kmbinvaným, které žijí v reginu a tut péči budu ptřebvat. Stálým cílem zůstává zkvalitňvání výchvně vzdělávací práce, materiálníh a technickéh zabezpečení výuky i mimšklních aktivit. Významným úklem je i zachvání a rzšiřvání služeb šklníh pradenskéh pracviště a zřízení funkce šklníh psychlga na úvazek 0,50. Škla sídlí v budvě, která je majetkem Olmuckéh kraje. Jedná se mderní zreknstruvanu budvu s přístavbu, přilehlým sprtvištěm, šklním pzemkem a šklním hřištěm. K výuce máme dstatek učeben, 2 pčítačvé učebny, kabinety, tři dílny pr pracvní vyučvání chlapců, cvičnu šicí dílnu a cvičnu kuchyň pr dívky, šklní a žákvsku knihvnu, dvě herny pr šklní družinu a čtyři pracvny pr speciálně rehabilitační Výrční zpráva činnsti škly 6

7 činnst. V půdních prstrách byla vybudvána prstrvě nadstandardní keramická a výtvarná učebna s příslušným vybavením. Ve škle je prstrvě velká a mderní výdejna stravy, kteru dvážíme ze šklní jídelny při Střední škle elektrtechnické v Lipníku nad Bečvu. Cenvá relace je následující : přípravná třída 15,-Kč /běd, 1.-4.třída 18,- Kč/běd, 5.-9.třída 21,- Kč/běd. Fnd šklníh studijníh a infrmačníh centra je k dispzici žákům, učitelům i záknným zástupcům. Šklní knihvna je průběžně dplňvána nvu beletrií, tituly dbrné literatury a encyklpediemi pdle pžadavků pracvníků škly a zájmu čtenářů. Pedaggičtí pracvníci mají mžnst využít knihvnu i v rámci vyučvání, aby se žáci naučili pracvat s infrmacemi a knihu - vyhledávat ptřebné v encyklpediích, jiných zdrjích a slvnících. Využívání infrmačních zdrjů je dán stylem práce učitele, jeh ptřebami a preferencemi z phledu vzdělávacíh prcesu. Videtéka se vzhledem k nástupu nvých ICT likviduje, nejčastěji pužívané tituly se převádějí d digitální verze a stávají se sučástí katalgu knihvny. 3. Statistické údaje a tabulky 3.1. persnální zabezpečení pracvníci k k k k k k k fyzic.sby přepč.prac. fyzic.sby přepč.prac. fyzic.sby přepč.prac fyzic.sby. k přepč.prac. pedaggičtí , , ,82 nepedaggičtí 6 4,20 6 4,20 6 4,20 6 4,20 celkem 28 21, , , , věkvá struktura pedaggických pracvníků k Výrční zpráva činnsti škly 7

8 věk d 30 let d 40 let d 50 let d 60 let nad 60 let z th pčet z th žen důchd ci Celkvý věkvý průměr zaměstnanců je : 42,12 let 3.3. kvalifikace pedaggických pracvníků (dbrná a pedaggická způsbilst) k kvalifikvaní pracvníci nekvalifikvaní pracvníci Učitelé 14 2 vychvatelé 2 0 asistenti pedagga nvě přijatí abslventi učitelskéh studia : 1 - nvě přijatí abslventi neučitelskéh studia : úvazky pedaggických pracvníků Pedagg.pracvníci pčet pčet mužů pčet žen úvazek ,83 plně aprbvaní Pedagg. pracvníci ,00 + 0,77 neaprbvaní Vychvatelky , pedaggický sbr persnální zabezpečení (stav k ) Výrční zpráva činnsti škly 8

9 P.č. Příjmení a jmén funkce aprbace úvazek prae 1. Slezáčkvá Jarmila,Mgr. řed.škly VŠ- spec.ped. 1, Zemánkvá Kateřina, Mgr. zást.řed. VŠ- spec.ped. 1, Gaďurkvá Jindra, Mgr. učitelka VŠ- spec.ped. 1, Kapinusvá Táňa, Mgr. učitelka VŠ- spec.ped. 1, Dhnalvá Zdenka, Mgr. učitelka VŠ- spec.ped. 1, Saktrvá Jana, Mgr. učitelka VŠ- spec.ped. 1, Juráňvá Miluše, Mgr. učitelka VŠ- spec.ped. 0, Odstrčilvá Hana, Mgr. učitelka VŠ- spec.ped. 1, Mádrvá Jana, Mgr učitelka VŠ- spec.ped. 1, Urbánkvá Helena, Mgr. učitelka VŠ- spec.ped. 1, Kláček Vít, Mgr. učitel VŠ- spec.ped. 1, Zavadil Jsef učitel SŠ- studující VŠ 1, Peterkvá Taťána učitelka SŠ- studující VŠ 1, Čechvá Eva, Mgr. učitelka VŠ- spec.ped. 1, Dležalvá Alžběta asistentka Spgš 0, Nvákvá Jana asistentka SŠ-úplné střední 0, Plesvá Martina asistentka SZŠ 0, Vebr Štefan asistent SŠ- studující VŠ 1, Krejčiříkvá Martina asistentka SZŠ 0, Schrammvá Bžena asistentka SO-studující 1, Odstrčil Jakub asistent Gymnázium 1, Špunarvá Ivana asistentka SZŠ 0, šklní družina Př.č. Příjmení a jmén funkce vzdělání úvazek Prae(pčet let) 1. vychvatelka SŠ- úpl.dbrné 0,50 0 Terichvá Eva 2. Nvákvá Jana vychvatelka SŠ- úpl. dbrné 0, prvzní zaměstnanci škly pčet pčet mužů pčet žen úvazek administrativní ,00 pracvnice Šklník ,00 uklízečky + pracvnice ŠJ ,00+0,20 Činnst škly je vymezena záknem č. 561/2004 Sb., předšklním, základním, středním, vyšším dbrném a jiném vzdělávání (šklský zákn), ve znění pzdějších předpisů a Výrční zpráva činnsti škly 9

10 prváděcími předpisy, zejména vyhláškami MŠMT č.14/2005 Sb., předšklním vzdělávání ve znění pzdějších předpisů vyhlášky č. 73/2005 Sb., vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími ptřebami Sučásti škly : kapacita IZO Základní škla 90 žáků Šklní jídelna- výdejna 80 žáků Šklní družina 20 žáků Na základě suhlasu zřizvatele je tevřena přípravná třída pr děti ze znevýhdněnéh sciálníh prstředí Vzdělávací prgramy : Žáci Základní škly Lipník nad Bečvu, Osecká 301 byli vzděláváni ve šklním rce 2007/2008 pdle uvedených vzdělávacích prgramů Šklní vzdělávací prgram Dnes hra, zítra živt č.j /97-22 Vzdělávací prgram - Zvláštní škla č.j /97-22 Vzdělávací prgram - Pmcná škla č.j /97-22 Rehabilitační vzdělávací prgram pmcné škly č.j / Všechny uvedené vzdělávací prgramy využívaly ve výuce prvky eklgické a envirmentální výuky a prvky Zdravé škly Změny: Rzhdnutím MŠMT zápisu d rejstříku škl ze dne s účinnstí d se d šklskéh rejstříku škla zapisuje pdle druhu jak základní škla a jsu stanveny následující bry vzdělávání : základní vzdělání C/001 Základní škla základy vzdělání B/001 Pmcná škla 4. INFORMAČNÍ GRAMOTNOST Výrční zpráva činnsti škly 10

11 V intencích metdickéh pkynu MŠMT č.j / Standard ICT služeb ve škle jsu kritéria pr vzdělávání pedaggických pracvníků v tét blasti naplňvána následvně: Úrveň Pedagg.prac. Kritérium Pršklen Pdíl v % Zbývá celkem Z 75% % 0% PO 25% 6 30% 0% P1 25% 6 30% 0% P2 25% 6 30% 0% 5. KONCEPCE, PROGRAMY A PLÁNOVÁNÍ Škla má vypracvanu kncepci d r V rámci přípravy vlastníh vzdělávacíh prgramu byla frmulvána filsfie škly vyjádřená v úvdu základníh dkumentu - Šklníh vzdělávacíh prgramu základníh vzdělávání Dnes hra, zítra živt, jež vstupil v platnst d 1. září 2007 a který klektiv pedaggických pracvníků tvřil za pdpry ESF a státníh rzpčtu ČR v prjektu OP RLZ. ( viz přílha Prjekty škly ve šklním rce 2007/2008) 5.1 Výchva a vzdělávání Vzdělávací a výchvnu činnstí byla rzvíjena sbnst žáka tak, aby mhl samstatně myslet a svbdně se rzhdvat, učit se dpvědnsti za vlastní chvání a jednání v míře přiměřené jeh věku. Škla je průběžně budvána jak příjemné a přátelské prstředí pr výchvu a vzdělávání dětí. Zaměřili jsme se na základní učiv, které musí zvládnut všichni žáci. Rzšiřující učiv je zařazván pdle schpnstí žáků, je zajištěn především důkladné prcvičení a svjení učiva. Škla je tevřena širké veřejnsti a utvářena jak centrum vzdělansti, kultury a sprtu. Výchvně vzdělávací práce vycházela velmi čast z prjektvých aktivit a frem zážitkvé pedaggiky, které tvří pdstatnu část šklníh vzdělávacíh prgramu. Výchva a vzdělávání směřuje d následujících blastí : Zdraví Výrční zpráva činnsti škly 11

12 Ve škle byly zajištěny ptimální pdmínky pr všechny dětí se zdravtním znevýhdněním s cílem zamezit tmu, aby činnstí škly nebyl zdraví žáků a pracvníků hržen neb zhršen. Snažili jsme se zajistit žákům dstatek phybu během přestávek i během vyučvacích hdin. Za příznivéh pčasí pbývali žáci přestávce mim budvu škly na šklním hřišti. Pkračvali jsme i nadále v prjektu Zdravě ve škle. Ve splupráci s dbrnými institutcemi byl zmapván průběžně zdravtní stav žáků škly a na základě výsledků prváděny ptřebné změny - v režimu žáků a v materiálním vybavvání škly. Důraz směřval na vytváření ptimálních psychhygienických pdmínek pr práci žáků i zaměstnanců. Evidvali jsme žáky zdravtně pstižené, kntrlval se, zda jsu prblémech žáků infrmváni všichni vyučující žáka. Prblematika zdravtních zvláštnstí žáků a specifických vývjvých pruch byla zařazvána pravidelně na přad jednání pedaggických rad a prad. Šklní speciální pedagg evidval všechny tyt žáky, sledval, zda jsu prváděna následná vyšetření. Byly vybudvány další učebny pr rehabilitační činnsti, zpracván a deslán ke schválení prjekt Snezelen Pznatky a dvednsti Směřvali jsme k následujícím blastem : Důsledně utvářet u žáků vědmí, že jejich buducí uplatnění závisí na nich samtných, na kvalitě svjených vědmstí a dvednstí, na mrálních a vlních vlastnstech. Zaměřit se na svjení a utvrzení základníh učiva, bez důkladnéh zažití učiva nezatěžvat žáky dalšími nárky na vědmsti. Pracvat pdle klasifikačníh řádu škly, věřit jeh účinnst a ddržvání, reagvat na připmínky rdičů a ptřeby škly. Při klasifikaci žáků vycházet zejména z jejich výknů během celéh klasifikačníh bdbí, vést žáky k nutnsti systematické přípravy. Těžiště svjení a prcvičení učiva musí být v rámci práce žáků ve škle během vyučvání, snížit zatěžvání žáků a jejich rdičů dmácí přípravu. Výrční zpráva činnsti škly 12

13 Zaměřit se na utváření a upevňvání základních pracvních návyků ve všech předmětech a činnstech žáků, zejména návyků na zvnění, samstatnu přípravu žáků na jedntlivé vyučvací hdiny, udržvání přádku na lavicích a ve třídě Oblast sciálních, živtních hdnt Výrazně se diferencval hdncení a klasifikace chvání žáků. Sjedntily se pžadavky na chvání žáků, důsledně a jedntně se pstihvaly kázeňské přestupky. Využívali jsme k tmu celé hdntící stupnice a důsledně uplatňvali její kritéria. Krmě patření k upevnění kázně a klasifikace chvání jsme využívali splupráci s rdiči, plicií, dbrem sciální péče a becníh úřadu. Při kntrlní činnsti jsme se zaměřili na celkvý charakter výuky - zda se vyučující mezuje jen na dbrnu výuku, neb zda dkáže vhdným způsbem frmvat vývj žáků, vlivňvat jejich pstje. Sledval se jakým způsbem t činí, zda ve všech dětech dkáže respektvat jejich sbnst a individuální cestu vývje.usilvali jsme zlepšení kulturnsti vyjadřvání a jednání žáků a jejich rdičů při jednání s pracvníky škly. V práci pedaggů i žáků se sledval a ceňval jejich příns pr vytváření image škly, prpagace její práce na veřejnsti. Každý pedagg by měl v rámci výuky svéh předmětu nejen předávat vědmsti a dvednsti, ale přispívat k vytvření kladnéh vztahu žáka k předmětu, měl by hledat nvé frmy práce, prpagvat svji činnst na veřejnsti. Umžňvali jsme pedaggům účast na dalším vzdělávání, zajišťvali jsme materiální pdmínky pr jejich nvě zkušené frmy práce, pr jejich mimvyučvací aktivity. Byly upřednstňvány snahy zavádění a uplatnění nvých frem práce včetně netradičníh vybavení učeben a rganizačních frem vyučvání Pedaggičtí pracvníci Vycházeli jsem ze zásady, že "činnst škly je služba veřejnsti, žák je náš zákazník". Úklem škly byl vytvření c nejlepších pdmínek pr vývj žáka, který jej bude respektvat jak sbnst a bude mu přizpůsbvat výchvně vzdělávací prces tak, aby v ptimální míře byly jeh nejlepší vlastnsti rzvíjeny. Úklem pedaggických pracvníků při jednání s dětmi byl brát v úvahu především jejich sbnst. Nesnižvat nevhdným přístupem, usměrňváním či tresty jejich důstjnst. Výrční zpráva činnsti škly 13

14 Oblast řízení Hspitační a kntrlní činnst byla zaměřena na uplatňvání zásad sbnstně sciální výchvy ve výuce, partnerskéh přístupu k žákům, zaměření na základní učiv a respektvání individuálních zvláštnstí žáků. Sučástí kntrlníh systému byla i kntrla způsbu klasifikace věřváním názrů žáků a rdičů. Pr následující šklní rk byly vytyčeny následující úkly : Pkračvat v práci na šklním vzdělávacím prgramu škly a dknčit jeh další verzi pr 2. a 7. rčníky d knce května Pkračvat v prjektvé činnsti Pkračvat v zařazvání témat sbnstně sciální výchvy a dramatické výchvy d výuky. Zapjit další pedaggů d systému vzdělávání tht prjektu. Zařazvat d výuky ve stále větším rzsahu sbnstně sciální výchvu frmu nepvinných předmětů, zařazváním témat d předmětů pvinné výuky, přádáním výjezdních akcí pr žáky. Pkračvat v činnsti šklníh pradenskéh pracviště ve slžení výchvný pradce, kariérní pradce, prtidrgvý preventista a šklní psychlg, s cílem pskytvat pradensku pmc rdičům, žákům i pedaggům škly. Dále zapjit d tét práce lgpeda a speciální pedagžku. Sdružit vyučující s tímt cílem a statní zájemce. Pskytvat dbrnu a metdicku pmc pedaggům prstřednictvím práce speciálníh metdickéh kabinetu, zaměřením DVPP na tut blast a vybavváním dbrné knihvny. Uskutečňvat pravidelná jednání kabinetu na škle, na výjezdních akcích a inspirujících akcí, umžnit účast na těcht akcích všem zájemcům. Výrční zpráva činnsti škly 14

15 Pkračvat v činnsti šklníh psychlga a celéh šklníh pradenskéh pracviště. V rámci péče tělesnu a duševní hygienu dětí využívat c nejvíce přírdu v klí škly, zařazvat v c největší míře pbyt venku, relaační aktivity, škly v přírdě, využít k tmu i náplň činnsti šklní družiny. Přádat akce, při kterých se rdiče mhu být přím účastni na práci škly a šklních akcích. Takvát prpagace se velmi svědčila a přivedla další žáky. DVPP zaměřit je na blast sciálně sbnstní pedaggiky, získávání praktických psychlgických dvednstí v blasti mezilidské kmunikace, zvládání krizvých situací, asertivní chvání, adekvátní způsby jednání s žáky ve věku pvinné šklní dcházky. Zlepšit prpagaci práce škly v tisku, v místních nvinách a dalších médiích, mezi rdičvsku veřejnstí, pkračvat ve vydávání vlastních nvin. Cíleně se zaměřit na skupinu rdičů dětí předšklníh věku v rámci aktivit přípravné třídy. Nabídnut dětem mžnsti práce v kružcích, zejména svědčených kružku keramiky, kšíkářství, infrmatiky, flrbalu, sprtvních aktivit a zdravéh vaření. V kritériích pr udělvání nadtarifních slžek platu zhlednit především pdíl zaměstnanců na plnění výše uvedených bdů plánu práce škly. Zaměřit se na výchvu k vlbě pvlání a envirnmentální výchvu, výchvu ke zdravému živtnímu stylu. Zlepšit prfilaci škly v blasti prjektvé činnsti. Sustavně usilvat dsahvání ptimálních výchvně vzdělávacích výsledků, k tmu využívat efektivní frmy práce a vyučvací metdy, alternativní vzdělávací systémy a způsby práce, pzitivní mtivaci. K žákům přistupvat diferencvaně, respektvat jejich individualitu prhlubit péči talentvané žáky, zajistit dbrnu péči žáky se specifickými pruchami Výrční zpráva činnsti škly 15

16 učení a chvání žáky se zdravtním pstižením. Účinnu prevencí a dbru spluprací s rdiči předcházet vzniku nemluvené absence. Zaměřit se na prevenci úrazvsti žáků. Rzšiřvat využívání výpčetní techniky zejména interaktivních tabulí pr žáky i pedaggy, zlepšit infrmvanst rdičů a veřejnsti prstřednictvím internetvých stránek škly. Výrční zpráva činnsti škly 16

17 Výsledky výchvně vzdělávací práce HODNOCENÍ PROSPĚCHU A TŘÍD VE ŠKOLNÍM ROCE / plletí třída Třídní učitel pčet žáků abs.oml. abs.neml. Pruchy chvání hdnc.slvní IVVP DTU DŘŠ I. Dhnalvá , st. z chvání 3.st. z chvání pchvalatu pchvalařš třídyprůměr s vyz.prsp. prspěl neprs. neklas. II. Saktrvá , III Saktrvá , IV. Peterkvá , V. Peterkvá , VI.A Mádrvá , VI.B Kláček , VII.A Juráňvá , VII.B Zavadil , VIII. Odstrčilvá , IX. Urbánkvá , Praktická šk ŠpA Čechvá SpB Kapinusvá Speciální škla Výrční zpráva činnsti škly 17

18 HODNOCENÍ PROSPĚCHU A TŘÍD VE ŠKOLNÍM ROCE 2007/ plletí třída Třídní učitel pčet žáků abs.oml. abs.neml. Pruchy chvání hdnc.slvní IVVP DTU DŘŠ I. Dhnalvá , st. z chvání 3.st. z chvání pchvalatu pchvalařš třídyprůměr s vyz.prsp. prspěl neprs. neklas. II. Saktrvá , III Saktrvá , IV. Peterkvá , V. Peterkvá , VI.A Mádrvá , VI.B Kláček , VII.A Juráňvá , VII.B Zavadil , VIII. Odstrčilvá , IX. Urbánkvá , Praktická třída ŠA Čechvá SB Kapinusvá Speciální třída Výrční zpráva činnsti škly 18

19 PŘEHLED KLASIFIKACE ŠKOLY - ŠK.ROK 2007/2008, I.POLOLETÍ Třída TŘÍDNÍ UČITEL ŽÁKŮ celkem chlapci dívky P R O S P Ě CH CELKOVÝ POČET ZNÁMEK Ǿ Prspěl s vyznamen. prspěli neprspěli výbrný chvalitebný dbrý dstatečný nedstatečný neklasifikváni průměr třídy CHOVÁNÍ velmi dbré uspkjivé neuspkjivé ABSENCE Celkem ve třídě celkem mluvená nemluvená Průměr na žáka celkem mluvená nemluvená I , ,8 42,8 0 Mgr.Dhnalvá Zdenka III. Mgr.Saktrvá Jana , ,5 74, Mgr.Saktrvá Jana , V. Bc.Peterkvá Taťána , ,7 29, Bc. Peterkvá Taťána , ,8 66,8 0 VI.A Mgr. Mádrvá Jana , ,3 33,3 4 VI.B Mgr. Kláček Vít , ,1 37,1 0 Mgr. Juráňvá Miluše , VII.A Mgr. Zavadil Jsef , ,8 84, VII.B VIII. Mgr. Odstrčilvá Hana , ,7 84,7 0 IX. Mgr. Urbánkvá Helena , ,8 67,4 1,42 CELKEM / POČET Výrční zpráva činnsti škly 19

20 PŘEHLED KLASIFIKACE ŠKOLY - ŠK.ROK 2007/2008, II.POLOLETÍ Třída TŘÍDNÍ UČITEL ŽÁKŮ celkem chlapci dívky P R O S P Ě CH CELKOVÝ POČET ZNÁMEK Ǿ Prspěli s vyznam. prspěli neprspěli výbrný chvalitebný dbrý dstatečný nedstatečný neklasifikváni průměr třídy CHOVÁNÍ velmi dbré uspkjivé neuspkjivé ABSENCE Průměr na žáka Celkem ve třídě celkem mluvená nemluvená celkem mluvená nemluvená I , ,6 90,6 0 Mgr.Dhnalvá Zdenka III. 2. Mgr.Saktrvá Jana , ,5 105, Mgr. Saktrvá Jana , V. -4. Bc.Peterkvá Taťána , Bc. Peterkvá Taťána , , VI.A Mgr. Mádrvá Jana , ,2 43,6 1,6 VI.B Mgr. Kláček Vít , ,36 61,54 0,81 Mgr. Juráňvá Miluše , VIIIA Mgr. Zavadil Jsef , ,3 96,3 3 VII.B VIII. Mgr. Odstrčilvá Hana , ,2 108, 3,33 IX. Mgr. Urbánkvá Helena , ,86 87,86 0 CELKEM / POČET Výrční zpráva činnsti škly 20

21 Výchvné pradenství Výchvná pradkyně při řešení výchvných prblémů využívala zejména pravidelné kntakty s prblémvými žáky a jejich rdiči a výsledků výchvných kmisí za účasti dalších dbrníků. S většinu rdičů našich žáků je splupráce dbrá, někdy jsu prblémem finanční phledávky vůči škle ( zaplacení sešitů, kupě pmůcek, vstupné d divadel apd. ). Splupráce se sciálním dbrem MěÚ v Lipníku nad Bečvu je v letšním šklním rce pměrně prblematická. Na místě kurátra pr mládež se vystřídal něklik pracvníků, v sučasné dbě není míst bsazen vůbec. Z těcht důvdů přichází na jednání výchvné kmise mál infrmvaný pracvník sciálníh dbru, který nám při řešení prblémů pmci nemůže ani kdyby chtěl. Umístění žáků, kteří knčí pvinnu šklní dcházku a nastupují d učilišť : Baršvá Alena, 9.tř. Sukrmé OU Velký Újezd, zahradnické práce Kravec Karel, 9.tř. SŠZ Přerv, mechanik silničních strjů Mra Tmáš, 9.tř. VOŠ a SŠA Zábřeh, autmechanik Nevřalvá Michaela, 9.tř. OU Kelč, prdavačské práce Taláškvá Lucie, 9.tř. OU Kelč, prdavačské práce Patkaň Cina Petr, 9.tř. Sukrmé OU Velký Újezd, zednické práce Ištók Lukáš, 8.tř. Sukrmé OU Velký Újezd, zednické práce Sivák Lukáš, 7.B Sukrmé OU Velký Újezd, prdavačské práce V průběhu šklníh rku prbíhaly následující ekurze a prezentace : prezentace OU Bystřice p.h prezentace OU Křenvice Burza škl v Přervě ekurze v OU Kelč ekurze v Sukrmém OU Velký Újezd Na základě žádsti rdičů byla rzhdnutím pedaggické rady prdlužena šklní dcházka Eduardu SEDLÁKOVI, žáku 8.tř. a Jiřímu PANÁKOVI, žáku 7.B třídy. Výrční zpráva činnsti škly 21

22 Primární prevence Prgram se zaměřuje na : nácvik sciálních dvednstí / sebepznání, vzájemné pznání, uvědmvání si vlastních pcitů, schpnst empatie, řešení knfliktů pěstvání kmunikačních dvednstí psychické i fyzické utužvání / psilvání sebevědmí, překnávání překážek, umění dmítnutí psilvání pzitivních vztahů ve skupině / tlerance, respekt, důvěra, úcta budvání bezpečnéh klima ve třídě půsbením na rzvj kreativity Cílem splupráce s rdinu je přimět rdiče, aby si dkázali připustit, že hržené mhu být právě jejich děti, není právě snadný úkl. Jakby před tut skutečnstí stále zavírali či, čast dmítají ní přemýšlet v suvislsti s výchvu a živtním stylem svých ptmků. V rámci Prjektvých dnů realizujeme své vlastní prjekty, z nichž nejdůležitější je dluhdbý a všechny třídy zahrnující prjekt KAMARÁD KOUČ OCHRÁNCE, který má za cíl pdpru prtidrgvých pstjů a zdravéh živtníh stylu ve šklském zařízení, cž by v ideálním případě měl vést ke snižvání pptávky p návykvých látkách a v celkvém důsledku i ke snižvání rizik vzniku dalších sciálně patlgických jevů mezi dětmi a mládeží. Specifické cíle prjektu vedu zejména ke zvýšení veřejnéh pvědmí rizicích návykvých látek, vybudvání efektivníh šklníh mdelu, pdpry zdravéh způsbu živta, dplnění již využívaných preventivních aktivit interaktivní prgramy zaměřené na budvání pstjů a nácvik dvednstí dmítání návykvých látek se zapjením širké veřejnsti, zvláště pak rdičů našich žáků. Celý prjekt je kncipván d prjektvých dílen, které se realizují frmu pržitkvých technik veducích k plnějšímu przumění sbě, statním a všemu, c nás bklpuje. Prjekt prbíhal p celý šklní rk s tím, že všechny metdy a frmy práce byly pužívány dál v rámci PROJEKTOVÝCH DNŮ, přádaných 1 měsíčně. Na 1. stupni se učí OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA v tématech : JÁ A LIDÉ KOLEM MĚ nárdnsti, rasy, tradice a sužití PROSTŘEDÍ, VE KTERÉM ŽIJI spjení člvěka s přírdu, chrana živtníh prstředí, relaace, aktivity s rdiči žáků LÉČIVÉ BYLINY OCHRANA ZDRAVÍ alergie a nemci, spjení s přírdu a živtním prstředím Výrční zpráva činnsti škly 22

PORADA ŘEDITELŮ MŠ/ZŠ

PORADA ŘEDITELŮ MŠ/ZŠ PORADA ŘEDITELŮ MŠ/ZŠ Irena Tlapákvá duben 2015 NOVELA ŠKOLSKÉHO ZÁKONA vzdělávání sb se speciálními vzdělávacími ptřebami zavedení registru pedaggických pracvníků přijímání d přípravných tříd základní

Více

Revize koncepce školního poradenského pracoviště (ŠPP):

Revize koncepce školního poradenského pracoviště (ŠPP): Revize kncepce šklníh pradenskéh pracviště (ŠPP): Zpracvala: Mgr. Miluše Juráňvá Datum vypracvání: 25.5.2011 Škla: ZŠ Osecká 301, Lipník nad Bečvu Slžení ŠPP: 0,5 šklní speciální pedagg + 0,5 šklní psychlg,

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Základní škla a Mateřská škla Buchlvice šklní rk 2015/2016 Obsah Obsah... 1 Základní údaje škle... 2 Persnální zajištění prevence... 2 Charakteristika škly... 3 C je Preventivní

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škla a Mateřská škla Břitv, kres Blansk, příspěvkvá rganizace Šklní 125, 679 21 Břitv Výrční zpráva činnsti škly Šklní rk: 2012/2013 vypracval: Mgr. Jiří Sedláček ředitel škly Břitv, 6. 9. 2013

Více

Dům tří přání www.dumtriprani.cz

Dům tří přání www.dumtriprani.cz Dům tří přání Pmáháme dětem a jejich rdinám, které se citly v krizvé situaci. Naší snahu je umžnit těmt dětem bezpečný vývj v půvdní rdině. Pracviště dmu tří přání Ambulantně terénní centrum Terrnská 7,

Více

Charakteristika vyučovacího předmětu RUSKÝ JAZYK

Charakteristika vyučovacího předmětu RUSKÝ JAZYK Gymnázium, Milevsk, Masarykva 183 Šklní vzdělávací prgram (ŠVP) pr nižší stupeň smiletéh všebecnéh studia 5.1.4. Jazyk a jazykvá kmunikace Charakteristika vyučvacíh předmětu RUSKÝ JAZYK Obsahvé, časvé

Více

I / Cíle a způsoby poskytování sociálních služeb

I / Cíle a způsoby poskytování sociálních služeb STANDARDY KVALITY SOCIÁLNÍCH SLUŽEB 2014 DOMOV PRO SENIORY SVĚTLO, POBOČKA PÍSEK KARLA ČAPKA 2549, 397 01 PÍSEK IČO: 708 698 12 ZŘIZOVATEL: JIHOČESKÝ KRAJ U ZIMNÍHO STADIONU 1952/2 370 76 ČESKÉ BUDĚJOVICE

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Šklní vzdělávací prgram pr šklní družinu 1. 9. 2009 Lada Keňvá ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU Základní škla Jívvá, kres Olmuc, příspěvkvá rganizace Ředitelka škly: Mgr. Pavla Krátká Vychvatelka:

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program GYMNÁZIUM KROMĚŘÍŽ Masarykv náměstí 496 767 01 Krměříž Minimální preventivní prgram pr šklní rk 2012 / 2013 Dkument zpracval: Šklní metdik prevence: Mgr. Michal Kříž Dkument schválila: Ředitelka škly:

Více

Dohoda o výkonu pěstounské péče

Dohoda o výkonu pěstounské péče Dhda výknu pěstunské péče Název rganizace: Centrum pr dítě a rdinu LATUS Právní frma: bčanské sdružení se sídlem Nýřanská 34, 323 26 Plzeň IČ: 22767452 reg. MVČR 4.11.2011.pd č.j. VS/1-1/86 311/11-R zast.

Více

Možnosti transformace vyšších odborných škol do terciárního vzdělávání

Možnosti transformace vyšších odborných škol do terciárního vzdělávání Mžnsti transfrmace vyšších dbrných škl d terciárníh vzdělávání Michal Karpíšek MŠMT, 30. listpadu 2010 IPn Refrma terciárníh vzdělávání CZ.1.07/4.2.00/06.0003 Tat prezentace je splufinancvána Evrpským

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ROKU 2012 Nadání a dovednosti o.p.s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA ROKU 2012 Nadání a dovednosti o.p.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA ROKU 2012 Nadání a dvednsti.p.s. Výrční zpráva Nadání a dvednsti.p.s. za rk 2012 je zpracvána v suladu s ustanvením 21 zákna čísl 248/1995 Sb., becně prspěšných splečnstech. V Praze dne

Více

Prezentace projektů Dalekohled a Společně do školky!

Prezentace projektů Dalekohled a Společně do školky! Prezentace prjektů Dalekhled a Splečně d šklky! O prjektu Název: Dalekhled Reg. č. prjektu: CZ.1.07/1.2.31/02.0022 Příjemce: Člvěk v tísni,.p.s., reginální pbčka Plzeň Termín realizace: 03/2013-02/2015

Více

Charakteristika vzdělávacího programu

Charakteristika vzdělávacího programu Charakteristika vzdělávacíh prgramu Základní filsfie mateřské škly:,,důležitější pr dítě předšklníh věku je, jak se v mateřské škle cítí, než t c umí a zná. Vzdělávací cíle vyplývající z filsfie škly:

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání ŠKOLNÍ DRUŽINA

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání ŠKOLNÍ DRUŽINA ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pr základní vzdělávání ŠKOLNÍ DRUŽINA Základní škla a mateřská škla, Blížkvice, kr. Znjm příspěvkvá rganizace OBSAH 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE.. 2 2. CHARAKTERISTIKA ŠD. 3 3. CHARAKTERISTIKA

Více

Koncepce poradenských služeb poskytovaných ve škole

Koncepce poradenských služeb poskytovaných ve škole Kncepce pradenských služeb pskytvaných ve škle Šklní prgram (strategie) pedaggick-psychlgickéh pradenství Č.j.: 27317/2004-24 Nvelizvána vyhláška č.72/2005 Sb., pskytvání pradenských služeb ve šklách a

Více

Š K O L N Í R O K 2 0 1 5 / 2 0 1 6 ZÁKLADNÍ ŠKOLA PROSTĚJOV, E. VALENTY 52. Mgr. Radomír Palát koordinátor ICT, metodik ICT. Plán práce 2015/2016

Š K O L N Í R O K 2 0 1 5 / 2 0 1 6 ZÁKLADNÍ ŠKOLA PROSTĚJOV, E. VALENTY 52. Mgr. Radomír Palát koordinátor ICT, metodik ICT. Plán práce 2015/2016 Š K O L N Í R O K 2 0 1 5 / 2 0 1 6 ZÁKLADNÍ ŠKOLA PROSTĚJOV, E. VALENTY 52 Mgr. Radmír Palát krdinátr ICT, metdik ICT Plán práce 2015/2016 Náplň činnsti Náplň práce ICT krdinátra vychází z vyhlášky 317/2005

Více

Základní škola Úvaly, příspěvková organizace. Základní škola Úvaly, okres Praha východ nám. Arnošta z Pardubic 8, 250 82

Základní škola Úvaly, příspěvková organizace. Základní škola Úvaly, okres Praha východ nám. Arnošta z Pardubic 8, 250 82 Základní škla Úvaly, kres Praha výchd nám. Arnšta z Pardubic 8, 250 82 ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 15. VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Č.j.: ZS 832/2015 Vypracval: Schválil: Pedaggická rada prjednala dne 31.

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD. Účinnost: 25.11.2013. zákonným zástupcům dětí, pracovníkům školy MŠ Holice. Mgr. Mojmír Chytil, ředitel školy

ŠKOLNÍ ŘÁD. Účinnost: 25.11.2013. zákonným zástupcům dětí, pracovníkům školy MŠ Holice. Mgr. Mojmír Chytil, ředitel školy ZŠ a MŠ Olmuc Hlice, Náves Svbdy 41 ŠKOLNÍ ŘÁD pracviště Mateřská škla, Náves Svbdy 38 Zpracvala: Jana Skřivánkvá Účinnst: 25.11.2013 Infrmace pdána: Vydal: záknným zástupcům dětí, pracvníkům škly MŠ Hlice

Více

PODPORA VYBUDOVÁNÍ A PROVOZU ZAŘÍZENÍ PÉČE O DĚTI PŘEDŠKOLNÍHO VĚKU PRO PODNIKY I VEŘEJNOST MIMO HL. M. PRAHU / V HL. M. PRAZE. 27. 11.

PODPORA VYBUDOVÁNÍ A PROVOZU ZAŘÍZENÍ PÉČE O DĚTI PŘEDŠKOLNÍHO VĚKU PRO PODNIKY I VEŘEJNOST MIMO HL. M. PRAHU / V HL. M. PRAZE. 27. 11. PODPORA VYBUDOVÁNÍ A PROVOZU ZAŘÍZENÍ PÉČE O DĚTI PŘEDŠKOLNÍHO VĚKU PRO PODNIKY I VEŘEJNOST MIMO HL. M. PRAHU / V HL. M. PRAZE 27. 11. 2015, Praha PŘEDSTAVENÍ VÝZEV PŘEDSTAVENÍ VÝZEV Pdpra vybudvání a

Více

Dotazník pro neziskové organizace

Dotazník pro neziskové organizace Dtazník pr neziskvé rganizace Vážení zástupci neziskvých rganizací z Nvéh Hrádku, dvlujeme Vás tímt pžádat vyplnění dtazníku, který služí pr zjištění názrů a ptřeb neziskvých rganizací v Nvém Hrádku. V

Více

Nabídka služby DOZP 1. poskytnutí ubytování 2. poskytnutí stravy 3. pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu

Nabídka služby DOZP 1. poskytnutí ubytování 2. poskytnutí stravy 3. pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu Nabídka služby DOZP 1. pskytnutí ubytvání - ubytvání - úklid, praní a drbné pravy lžníh a sbníh prádla a šacení, žehlení Služba je pskytvána ve dvu střediscích. Středisk Rumburk 2 dmácnsti p 5 klientech,

Více

Výroční zpráva. Základní škola Rakovského v Praze 12. Rakovského 3136/1, 143 00 Praha 4 - Modřany

Výroční zpráva. Základní škola Rakovského v Praze 12. Rakovského 3136/1, 143 00 Praha 4 - Modřany Výrční zpráva Základní škla Rakvskéh v Praze 12 Rakvskéh 3136/1, 143 00 Praha 4 - Mdřany za šklní rk 2014/2015 Část A Základní údaje škle 1. Název škly: Základní škla Rakvskéh v Praze 12 2. Sídl: Rakvskéh

Více

Plán e-bezpečnosti na škole

Plán e-bezpečnosti na škole Tent materiál je výstupem prjektu i-bezpečná škla reg. čísl: CZ.1.07/1.3.50/01.0014. Plán e-bezpečnsti na škle Šklní plán prevence a řešení elektrnickéh násilí Střední škla technická Žďár nad Sázavu 2014

Více

NÁVODNÁ STRUKTURA MÍSTNÍHO AKČNÍHO PLÁNU VZDĚLÁVÁNÍ

NÁVODNÁ STRUKTURA MÍSTNÍHO AKČNÍHO PLÁNU VZDĚLÁVÁNÍ Místní akční plán Místní akční plán je suhrnný dkument zahrnující něklik částí. Obsahuje analyticku část (zejména metaanalýza stávajících dkumentů, analýza vyvlaná plánváním specifických témat, zjišťvání

Více

Tento projekt je spolufinancován. a státním rozpočtem

Tento projekt je spolufinancován. a státním rozpočtem Tent prjekt je splufinancván Evrpským sciálním fndem a státním rzpčtem Z a d á v a c í d k u m e n t a c e Odbrná publikace Management kulturníh cestvníh ruchu a návazné šklení pr prjekt OP RLZ - MMR Odbrná

Více

P R A C O V N Í P L Á N

P R A C O V N Í P L Á N P R A C O V N Í P L Á N (přílha 1 k ŠVP pr šklní rk 2013/2014) šklní rk 2013 / 2014 Prjednán na pedaggické radě dne 27.8.2013.. I. Infrmace škle 1. Prvz mateřské škly: d 6.30 hd. d 16.00 hd. 2. Zřizvatel:

Více

Přehled plánovaných akcí a činnosti primární prevence na š.r. 2013-2014

Přehled plánovaných akcí a činnosti primární prevence na š.r. 2013-2014 Vyšší dbrná škla a Střední průmyslvá škla elektrtechnická F. Křižíka Praha 1, Na Příkpě 16 Přehled plánvaných akcí a činnsti primární prevence na š.r. 2013-2014 Vypracval: Jarslav Burdys V Praze dne: 1.9.2013

Více

Koordinátorem EVVO pro školní rok 2015/16 byla stanovena Mgr. Bc. Lenka Martinková.

Koordinátorem EVVO pro školní rok 2015/16 byla stanovena Mgr. Bc. Lenka Martinková. Akční plán pr šklní rk 2015/16 Charakteristika akčníh plánu Akční plán vychází ze Šklníh plánu EVVO a je sestavván vždy na 1 šklní rk. Nedílnu sučástí je vyhdncení akčníh plánu. Krdinátr EVVO Krdinátrem

Více

P R A C O V N Í P L Á N

P R A C O V N Í P L Á N P R A C O V N Í P L Á N (přílha 1 k ŠVP pr šklní rk 2014/2015) šklní rk 2014 / 2015 Prjednán na pedaggické radě dne 29.8.2014.. I. Infrmace škle 1. Prvz mateřské škly: d 6.30 hd. d 16.00 hd. 2. Zřizvatel:

Více

aneb Doporučení pro přípravu a realizaci vzdělávacích akcí pro pedagogické pracovníky v oblasti EVVO

aneb Doporučení pro přípravu a realizaci vzdělávacích akcí pro pedagogické pracovníky v oblasti EVVO Rukvěť ekvzdělavatele I. Rukvěť (ek)vzdělavatele I. aneb Dpručení pr přípravu a realizaci vzdělávacích akcí pr pedaggické pracvníky v blasti EVVO Vzdělávací akce pr pedaggické pracvníky charakteristika

Více

Žádost o poskytnutí státní dotace na realizaci projektu prevence HIV/AIDS pro rok 2010 A. obecná část Žádosti

Žádost o poskytnutí státní dotace na realizaci projektu prevence HIV/AIDS pro rok 2010 A. obecná část Žádosti Pdací razítk MZ ČR/ Č.j.: Identif. Čísl prjektu: Žádst pskytnutí státní dtace na realizaci prjektu prevence HIV/AIDS pr rk 2010 A. becná část Žádsti Základní infrmace prjektu a dtačním titulu Název pskytvatele

Více

Minimální preventivní program pro školní rok 2014/2015. Základní škola a Mateřská škola, Bernartice 166, okres Trutnov

Minimální preventivní program pro školní rok 2014/2015. Základní škola a Mateřská škola, Bernartice 166, okres Trutnov Minimální preventivní prgram pr šklní rk 2014/2015 Základní škla a Mateřská škla, Bernartice 166, kres Trutnv 1. Základní charakteristika škly a její činnsti Základní škla a Mateřská škla Bernartice je

Více

Univerzita Karlova v Praze Pedagogická fakulta NABÍDKA TÉMAT BAKALÁŘSKÝCH PRACÍ PRO STUDENTY BAKALÁŘSKÉHO STUDIA VYCHOVATELSTVÍ

Univerzita Karlova v Praze Pedagogická fakulta NABÍDKA TÉMAT BAKALÁŘSKÝCH PRACÍ PRO STUDENTY BAKALÁŘSKÉHO STUDIA VYCHOVATELSTVÍ Univerzita Karlva v Praze Pedaggická fakulta NABÍDKA TÉMAT BAKALÁŘSKÝCH PRACÍ PRO STUDENTY BAKALÁŘSKÉHO STUDIA VYCHOVATELSTVÍ Student si může vybrat z nabídky vypsaných témat a dtazem u příslušnéh vyučujícíh

Více

HREA EXCELLENCE AWARD 2013

HREA EXCELLENCE AWARD 2013 HREA EXCELLENCE AWARD 2013 I. Základní infrmace prjektu Název prjektu Firma: Kategrie: Autr prjektu Zapjme se všechny, není t nárčné! Česká pšta, s.p. 2. kategrie (kmerční subjekty nad 500 zaměstnanců)

Více

Strategické rámce správy a rozvoje klasifikace DRG v roce 2013

Strategické rámce správy a rozvoje klasifikace DRG v roce 2013 Strategické rámce správy a rzvje klasifikace DRG v rce 2013 Ministerstv zdravtnictví má až d knce rku 2013 uzavřenu s NRC prváděcí smluvu k prvádění některých činnstí týkajících se kultivace systému DRG

Více

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE chrany sb a majetku s. r.. Lenvva 1795 IČO: 25 38 32 05 Liptaňské nám. 890 733 01 Karviná-Hranice IZO: 061 988 278 763 11 708 00 Ostrava-Pruba IZO RED: 600 016 706 ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE PREVENCE

Více

Základní škola, Benátky nad Jizerou, Husovo náměstí 55, okres Mladá Boleslav, 29471

Základní škola, Benátky nad Jizerou, Husovo náměstí 55, okres Mladá Boleslav, 29471 Základní škla, Benátky nad Jizeru, Husv náměstí 55, kres Mladá Bleslav, 29471 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A za šklní rk 2006/2007 www.1-zsbenatky.cz tel: 326 316 319 4.6.2012 zsbenatky@vlny.cz Zřizvatel: Měst

Více

Střední škola a Základní škola Lipník nad Bečvou, Osecká 301

Střední škola a Základní škola Lipník nad Bečvou, Osecká 301 Střední škla a Základní škla Lipník nad Bečvu, Osecká 301 Střední škla a Základní škla Lipník nad Bečvu, Osecká 301 Kncepce rzvje škly na bdbí 2015-2018 Zpracvala: Mgr. Miluše Juráňvá, ředitelka škly Šklská

Více

DOBRÁ ŠKOLA Ústeckého kraje 2013/2014

DOBRÁ ŠKOLA Ústeckého kraje 2013/2014 Krajský úřad Ústeckéh kraje Sutěž - DOBRÁ ŠKOLA Ústeckéh kraje 2013/2014 Pdmínky sutěže Odbr SMT 20.11.2013 Pdmínky celkrajské mtivační sutěže na šklní rk 2013/2014 DOBRÁ ŠKOLA Ústeckéh kraje 2013/2014

Více

Sylabus modulu: E Finance a finanční nástroje

Sylabus modulu: E Finance a finanční nástroje Sylabus mdulu: E Finance a finanční nástrje Klíčvá aktivita 2 Kmplexní vzdělávání Jiří Krátký 26. 10. 2010 Cílem dkumentu je seznámit účastníky vzdělávacíh mdulu (ppř. lektry, tutry) s cílem a bsahem mdulu,

Více

p. uč. Alena Horklová p. uč. Jarmila Petrošová p. uč. Taťána Řehová p. uč. Ivana Tanušková p. řed. Libuše Klimundová p. uč.

p. uč. Alena Horklová p. uč. Jarmila Petrošová p. uč. Taťána Řehová p. uč. Ivana Tanušková p. řed. Libuše Klimundová p. uč. Vaše děti vzdělává 1. ddělení CIPÍSEK p. uč. Alena Hrklvá p. uč. Jarmila Petršvá 2. ddělení RÁKOSNÍČEK p. uč. Taťána Řehvá p. uč. Ivana Tanuškvá 3. ddělení KRTEČEK EK 4. ddělení KŘEMÍLEK p. uč. Jarmila

Více

Základní škola Polná. Plán práce školy

Základní škola Polná. Plán práce školy Základní škla Plná Plán práce škly Šklní rk 2015 / 2016 Základní škla Plná Plán práce škly 2015/2016 Stálé cíle škly dle ŠVP ŠKOLA PRO VŠECHNY Pskytvat základní vzdělání s respektváním schpnstí a mžnstí

Více

Produktivní činnost vokální činnosti jednohlasý i vícehlasý zpěv, intonace, práce s rytmem, intonace v notovém zápise

Produktivní činnost vokální činnosti jednohlasý i vícehlasý zpěv, intonace, práce s rytmem, intonace v notovém zápise Hudební výchva Charakteristika vyučvacíh předmětu Předmět Hudební výchva vychází ze vzdělávacíh bsahu bru Hudební výchva a integrujícíh tématu Umělecká tvrba a kmunikace vzdělávací blasti Umění a kultura

Více

CELOŽIVOTNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH III. 3 OSNOVA VZDĚLÁVACÍHO PLÁNU ORGANIZACE B. 1 SOUČASNÝ STAV A STRUKTURA PRACOVNÍKŮ

CELOŽIVOTNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH III. 3 OSNOVA VZDĚLÁVACÍHO PLÁNU ORGANIZACE B. 1 SOUČASNÝ STAV A STRUKTURA PRACOVNÍKŮ CELOŽIVOTNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH III. 3 OSNOVA VZDĚLÁVACÍHO PLÁNU ORGANIZACE OBSAH OSNOVA VZDĚLÁVACÍHO PLÁNU ORGANIZACE A. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ORGANIZACI B. PROFESNÍ STRUKTURA ORGANIZACE PRACOVNÍCI

Více

! STANOVY SPOLKU I. Název MĚSÍČNÍ HOUPAČKA, spolek (dále jen MH) Sídlo: Hřbitovní 29, Ivančice, 664 91

! STANOVY SPOLKU I. Název MĚSÍČNÍ HOUPAČKA, spolek (dále jen MH) Sídlo: Hřbitovní 29, Ivančice, 664 91 STANOVY SPOLKU I. Název MĚSÍČNÍ HOUPAČKA, splek (dále jen MH) Sídl: Hřbitvní 29, Ivančice, 664 91 II. Charakteristika MH a) Sdružení je dbrvlným nevládním neziskvým sdružením vzniklým pdle zákna č. 83/1990

Více

Doporučení Středočeskému kraji k transformaci ústavní péče v péči komunitní

Doporučení Středočeskému kraji k transformaci ústavní péče v péči komunitní , 3P Cnsulting, s. r.., Římská 12, 120 00 Praha 2 telefn: (+420) 739 548 469 e-mail: inf@trass.cz web: www.trass.cz Dpručení Středčeskému kraji k transfrmaci ústavní péče v péči kmunitní Klient Zakázka

Více

SMĚRNICE č. 5 ŠKOLENÍ ZAMĚSTNANCŮ, ŽÁKŮ A DALŠÍCH OSOB O BEZPEČNOSTI A OCHRANĚ ZDRAVÍ PŘI PRÁCI (BOZP)

SMĚRNICE č. 5 ŠKOLENÍ ZAMĚSTNANCŮ, ŽÁKŮ A DALŠÍCH OSOB O BEZPEČNOSTI A OCHRANĚ ZDRAVÍ PŘI PRÁCI (BOZP) Název Čísl Vlastník SMĚRNICE č. 5 ŠKOLENÍ ZAMĚSTNANCŮ, ŽÁKŮ A DALŠÍCH OSOB O BEZPEČNOSTI A OCHRANĚ ZDRAVÍ PŘI PRÁCI (BOZP) Tat směrnice nahrazuje: Datum platnsti d: 01.10.2015 Základní právní předpisy:

Více

ZŠ Dr. Edvarda Beneše nám. J. Berana 500, Praha 9 Čakovice. Školní vzdělávací program ŠD

ZŠ Dr. Edvarda Beneše nám. J. Berana 500, Praha 9 Čakovice. Školní vzdělávací program ŠD ZŠ Dr. Edvarda Beneše nám. J. Berana 500, Praha 9 Čakvice Šklní vzdělávací prgram ŠD Obsah 1. Identifikační údaje... 3 2. Knkrétní cíle vzdělávání... 3 3. Délka a časvý plán vzdělávání... 3 4. Frmy vzdělávání...

Více

MOZAIKOVNÍK školní rok 2008 / 2009 MOZAIKOVNÍK. školní rok 2008 / 2009 - 12 -

MOZAIKOVNÍK školní rok 2008 / 2009 MOZAIKOVNÍK. školní rok 2008 / 2009 - 12 - ČÍSLO ÚČTU A INTERNETOVÉ STRÁNKY FIRMY ADEVA, DODÁVAJÍCÍ OBĚDY NA DRUHÝ STUPEŇ, KAM JE TŘEBA ZASLAT MINIMÁLNĚ 200,- Kč, ABY SI DĚTI MOHLI NA PONDĚLÍ OBJEDNAT OBĚD: www.adeva.cz č. ú.:1243116379/0800 SVAČINY

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Odbrné učiliště, Praktická škla, Základní škla a Mateřská škla Příbram IV, p.. Šklní vzdělávací prgram ŠKOLNÍ DRUŽINA Šklní vzdělávací prgram je platný d 1. 9. 2014 1 OBSAH 1. Identifikační údaje... 3

Více

INTRANET V JVK ČESKÉ BUDĚJOVICE

INTRANET V JVK ČESKÉ BUDĚJOVICE INTRANET V JVK ČESKÉ BUDĚJOVICE Vladimír Pávek, Jihčeská vědecká knihvna v Českých Budějvicích Úvd Jihčeská vědecká knihvna (JVK) v Českých Budějvicích prvzuje své webvé stránky d začátku rku 1996 (tehdy

Více

VNITŘNÍ PRAVIDLA ODLEHČOVACÍ SLUŽBY

VNITŘNÍ PRAVIDLA ODLEHČOVACÍ SLUŽBY VNITŘNÍ PRAVIDLA ODLEHČOVACÍ SLUŽBY KDO JSME A KOMU SLOUŽÍME platná d 1. 4. 2015 Charakteristika dlehčvací služby Odlehčvací služba je terénní služba pskytvaná sbám, které mají sníženu sběstačnst z důvdu

Více

Slezská univerzita v Opavě Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné

Slezská univerzita v Opavě Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné Obchdně pdnikatelská fakulta v Karviné, Univerzitní náměstí 1934/3, 733 40 Karviná, Česká republika Slezská univerzita v Opavě Obchdně pdnikatelská fakulta v Karviné Přílha Dluhdbéh záměru vzdělávací a

Více

Záměr první fáze redesignu webu Fakulty aplikovaných věd

Záměr první fáze redesignu webu Fakulty aplikovaných věd Záměr první fáze redesignu webu Fakulty aplikvaných věd Autři: M.Hrák, Ľ.Kváč, M.Václavíkvá (FAV-KIV-INI) Gesce: Ing. P.Brada, Ph.D. (KIV) květen 2005 P pdrbné analýze bsahu, funkčnsti a stavu sučasnéh

Více

65 51 H/01 Kuchař číšník. Téma "2012_SOP_ kuchař, číšník" samostatná odborná práce

65 51 H/01 Kuchař číšník. Téma 2012_SOP_ kuchař, číšník samostatná odborná práce 65 51 H/01 Kuchař číšník Téma "2012_SOP_ kuchař, číšník" samstatná dbrná práce 1. Zadání samstatné dbrné práce (SOP) Předlžené zadání je sučástí jedntnéh zadání závěrečných zkušek a jeh realizace je pvinná.

Více

aneb Doporučení pro přípravu a realizaci vzdělávacích akcí pro odbornou veřejnost

aneb Doporučení pro přípravu a realizaci vzdělávacích akcí pro odbornou veřejnost Rukvěť ekvzdělavatele II. Rukvěť (ek)vzdělavatele II. aneb Dpručení pr přípravu a realizaci vzdělávacích akcí pr dbrnu veřejnst Vzdělávací akce pr dbrnu veřejnst charakteristika Smyslem vzdělávacích akcí

Více

Vítejte na 1. Výukovém setkání

Vítejte na 1. Výukovém setkání Vítejte na 1. Výukvém setkání Prgram 1. Část 1. Prjekt: Samstatný abslvent (Edita Janstvá, DiS.) 2. Klíčvá aktivita KA04 Průběh piltníh věřvání vzdělávacíh prgramu (Tmáš Varga) Vzdělávací Mduly v praxi

Více

Tvorba jednotného zadání závěrečné zkoušky ve školním roce 2010/2011

Tvorba jednotného zadání závěrečné zkoušky ve školním roce 2010/2011 Tvrba jedntnéh zadání závěrečné zkušky ve šklním rce 2010/2011 bry středníh vzdělání kategrie E pracvní verze 1 Obsah I. Organizace tvrby JZZZ 1. Harmngram tvrby JZZZ 4 2. Činnst autrskéh týmu 6 3. Kntakty

Více

Témata modulu a úkoly jsou využitelné ve výuce tematické oblasti RVP Člověk a svět práce ve středních školách.

Témata modulu a úkoly jsou využitelné ve výuce tematické oblasti RVP Člověk a svět práce ve středních školách. Vstup na trh práce Antace Mdul ppisuje přístupy, způsby a dvednsti ptřebné pr úspěšné hledání práce. Jeh sučástí jsu úkly k jedntlivým tématům a výběr adres pracvních serverů s nabídkami práce. Tip pr

Více

Školní vzdělávací program školní družiny

Školní vzdělávací program školní družiny Základní škla Třemšná, kres Plzeň-sever, příspěvkvá rganizace Americká 146, 330 11 Třemšná Šklní vzdělávací prgram šklní družiny 1. Identifikační údaje Šklní družina tvří se základní šklu jednu právnicku

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY Základní škla a Mateřská škla Sudměřice, kres Hdnín, příspěvkvá rganizace ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY Č. j. 18 89 / 2007-2 V Sudměřicích 1. září 2007 NÁZEV ŠKOLY: Základní škla a Mateřská

Více

Velká volitelnost v celé řadě předmětů (humanitních i přírodovědných), včetně mezioborových volitelných předmětů.

Velká volitelnost v celé řadě předmětů (humanitních i přírodovědných), včetně mezioborových volitelných předmětů. 2. ŠVP GA staví na takvé výchvně vzdělávací kncepci, která bude vycházet vstříc pžadavkům kladeným na žáky v neustále se prměňující a vyvíjející splečnsti. Základem tét kncepce je péče všestranný sbnstní

Více

Výroční zpráva školy

Výroční zpráva školy Základní škla a Mateřská škla Sudice, příspěvkvá rganizace Okres: Opava, PSČ: 747 25, IČ: 70975507, tel.: 553 762 032, 608 783 483 E-mail: skla@sklasudice.cz www.sklasudice.cz Výrční zpráva škly Zpráva

Více

základní rozsah seminářů: 3-8 vyučovacích hodin (1 vyučovací den) cena seminářů: 7.000 Kč za 1 vyučovací den (8 hodin), 13.000 Kč za 2 vyučovací dny

základní rozsah seminářů: 3-8 vyučovacích hodin (1 vyučovací den) cena seminářů: 7.000 Kč za 1 vyučovací den (8 hodin), 13.000 Kč za 2 vyučovací dny Měkké dvednsti (semináře, výcviky, wrkshpy, knzultace, kučvání, mentring ) MĚKKÉ DOVEDNOSTI SOFT SKILLS ING. MGR. MARIE NOVÁKOVÁ základní rzsah seminářů: 3-8 vyučvacích hdin (1 vyučvací den) cena seminářů:

Více

Norské fondy Program CZ08

Norské fondy Program CZ08 Nrské fndy Prgram CZ08 Základní údaje Pskytvatel příspěvku (dnr): Nrsk Zprstředkvatel prgramu: Ministerstv financí Partner prgramu - ČR: Ministerstv živtníh prstředí pdílí se na přípravě prgramu včetně

Více

Výživa a sport, základy fitness

Výživa a sport, základy fitness Průvdní list kurzu Vzdělávání ICT metdiků Výživa a sprt, základy fitness Autr kurzu: Vyučvací předmět: Rčník: Téma: Účel kurzu: Tělesná výchva, Bilgie (Chemie) Studenti středních škl d 16 let Výživa a

Více

Výzva. Prioritní osa 5 Národní podpora územního rozvoje Oblast intervence 5.1 Národní podpora využití potenciálu kulturního dědictví

Výzva. Prioritní osa 5 Národní podpora územního rozvoje Oblast intervence 5.1 Národní podpora využití potenciálu kulturního dědictví Výzva k pdávání žádstí pskytnutí pdpry v rámci Integrvanéh peračníh prgramu pr bdbí let 2007-2013 Priritní sa 5 Nárdní pdpra územníh rzvje Oblast intervence 5.1 Nárdní pdpra využití ptenciálu kulturníh

Více

Vzdělávání odborných pracovníků MŠ speciální, ZŠ speciální a Praktické školy Brno, Ibsenova 1

Vzdělávání odborných pracovníků MŠ speciální, ZŠ speciální a Praktické školy Brno, Ibsenova 1 Vzdělávání dbrných pracvníků MŠ speciální, ZŠ speciální a Praktické škly Brn, Ibsenva 1 přádané IPPP ČR, Nvbrská 372, Praha 9 v rámci prjektu ESF Invace a věřvání ŠVP piltní škly Cíl: zvýšení dbrných kmpetencí

Více

ZÁKLADNÍ INFORMACE O SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY

ZÁKLADNÍ INFORMACE O SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY ZÁKLADNÍ INFORMACE O SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY Kmplexní zkuška Zkušky ze všech zkušebních předmětů mají frmu didaktickéh testu. Výjimku jsu puze zkušky z jazyků z českéh jazyka a literatury a cizíh

Více

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE. Zdravým životním stylem ke kvalitnímu výkonu budoucích profesí. Střední odborná škola ochrany osob a majetku, s. r. o.

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE. Zdravým životním stylem ke kvalitnímu výkonu budoucích profesí. Střední odborná škola ochrany osob a majetku, s. r. o. ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE Zdravým živtním stylem ke kvalitnímu výknu buducích prfesí. Zpracval: Dr. Mgr. Zbyněk Dmin, výchvný pradce a metdik prevence Mgr. Jana Kpkvá, výchvný pradce a metdik prevence

Více

IČO: 48004529 Zahájení činnosti: 1. 9. 1965 Identifikátor práv.osoby: 600 135 942

IČO: 48004529 Zahájení činnosti: 1. 9. 1965 Identifikátor práv.osoby: 600 135 942 Výrční zpráva škly 2012/2013 Základní škla U Lesa 713, 734 01 Karviná Ráj Základní data Sídl škly: U Lesa 713, 734 01 Karviná-Ráj Zřizvatel: Statutární měst Karviná Ředitel: Mgr.Tmas Vlachpuls Statutární

Více

1. Státní fond rozvoje bydlení (dále jen Fond ) je právnickou osobou.

1. Státní fond rozvoje bydlení (dále jen Fond ) je právnickou osobou. STATUT STÁTNÍHO FONDU ROZVOJE BYDLENÍ NOVÉ ZNĚNÍ Článek 1 - Úvdní ustanvení 1. Státní fnd rzvje bydlení (dále jen Fnd ) je právnicku sbu. 2. Fnd byl zřízen záknem č. 211/2000 Sb., Státním fndu rzvje bydlení

Více

o činnosti Základní školy pro žáky se specifickými poruchami učení, Praha 6 Řepy, U Boroviček 1

o činnosti Základní školy pro žáky se specifickými poruchami učení, Praha 6 Řepy, U Boroviček 1 Základní škla pr žáky se specifickými pruchami učení Praha 6 Řepy, U Brviček 1 VÝROČNÍ ZPRÁVA činnsti Základní škly pr žáky se specifickými pruchami učení, Praha 6 Řepy, U Brviček 1 šklní rk 2013 / 2014

Více

Využití grafů, myšlenkových map, strukturování textu Rozvíjí schopnost číst s porozuměním

Využití grafů, myšlenkových map, strukturování textu Rozvíjí schopnost číst s porozuměním Člvěk a svět práce Charakteristika vyučvacíh předmětu Vzdělávací blast Člvěk a svět práce klade velký důraz na praktické pužití získaných znalstí a dvednstí, které žák získá řešením mdelvých situací a

Více

Posuzování zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel jako součásti výkonu práce

Posuzování zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel jako součásti výkonu práce Psuzvání zdravtní způsbilsti k řízení mtrvých vzidel jak sučásti výknu práce Zdravtní způsbilst řidiče mtrvých vzidel je jednu ze základních pdmínek bezpečnsti prvzu na pzemních kmunikacích. Prt je zdravtní

Více

DOMOV PRO OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM

DOMOV PRO OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM Dmv Barbra Kutná Hra, pskytvatel sciálních služeb Základní dkument ZD 09 DOZP/14 - Základní prhlášení - vydání devatenácté, prsinec 2014 ZÁKLADNÍ PROHLÁŠENÍ Název zařízení: Dmv Barbra Kutná Hra, pskytvatel

Více

9 METODICKÉ POKYNY AD HOC MODUL 2011: Zaměstnávání zdravotně postižených osob

9 METODICKÉ POKYNY AD HOC MODUL 2011: Zaměstnávání zdravotně postižených osob LFS ad hc mdule 2011 n empyment f disabled peple 9 METODICKÉ POKYNY AD HOC MODUL 2011: Zaměstnávání zdravtně pstižených sb Ad hc mdul 2011 bude šetřen na 1. vlně (resp. pdle čtvrtletí zařazení sčítacíh

Více

a) DOZP Hliňany: b) DOZP Všebořice: c) DOZP Trmice:

a) DOZP Hliňany: b) DOZP Všebořice: c) DOZP Trmice: Čajkvskéh 1908/82, 400 01 Ústí nad Labem-centrum, IČ:75149541, tel.: 475 666 610, fax: 475 666 620, email:dzp@dzp-ul.cz Organizační struktura rganizace Dmvy pr sby se zdravtním pstižením Ústí nad Labem,

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2014/2015 ZŠ Želechovice nad Dřevnicí, příspěvková organizace

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2014/2015 ZŠ Želechovice nad Dřevnicí, příspěvková organizace Výrční zpráva činnsti škly za šklní rk 2014/2015 ZŠ Želechvice nad Dřevnicí, příspěvkvá rganizace 24. 8. 2015 1.1. Základní daje škle Název škly Základní škla Želechvice nad Dřevnicí, příspěvkvá rganizace

Více

9:45 10:20 Úvodní slovo Mgr. Miloslav Kvapil, ředitel společnosti DYNATECH s.r.o.

9:45 10:20 Úvodní slovo Mgr. Miloslav Kvapil, ředitel společnosti DYNATECH s.r.o. Dplední prgram 9:30 9:45 Zahájení knference 9:45 10:20 Úvdní slv Mgr. Milslav Kvapil, ředitel splečnsti DYNATECH s.r.. Odbrný blk 1.: Vztahy mezi zřizvatelem a příspěvkvými rganizacemi (principy, pravidla,

Více

PPP ZA ŠKOLNÍ ROK 2011 2012

PPP ZA ŠKOLNÍ ROK 2011 2012 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI PPP ZA ŠKOLNÍ ROK 2011 2012 Zprávu předkládá: Semily 30. 10. 2012 Mgr. Věra Prvazníkvá ředitelka PPP Semily Stránka 1 z 13 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI PEDAGOGICKO PSYCHOLOGICKÉ

Více

K R O K Z A K R O K E M

K R O K Z A K R O K E M ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁJMOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ VE ŠKOLNÍM KLUBU PŘI ZÁKLADNÍ ŠKOLE U ŘÍČANSKÉHO LESA, ŠKOLNÍ 2400/4, ŘÍČANY, OKRES PRAHA VÝCHOD, KTEROU ZŘIZUJE MĚSTO ŘÍČANY SE SÍDLEM MASARYKOVO NÁM.

Více

Základní škola Úvaly, příspěvková organizace. Základní škola Úvaly, okres Praha - východ nám. Arnošta z Pardubic 8, 250 82 Úvaly ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

Základní škola Úvaly, příspěvková organizace. Základní škola Úvaly, okres Praha - východ nám. Arnošta z Pardubic 8, 250 82 Úvaly ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škla Úvaly, kres Praha - výchd nám. Arnšta z Pardubic 8, 250 82 Úvaly ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 2. ŠKOLNÍ ŘÁD Č.j.: 816/2015 Vypracval: Schválil: Pedaggická rada prjednala dne: 31. 8. 2015 Šklská

Více

Domov Barbora Kutná Hora, poskytovatel sociálních služeb Základní dokument ZD 09 DS/14 - Základní prohlášení vydání patnácté, březen 2014

Domov Barbora Kutná Hora, poskytovatel sociálních služeb Základní dokument ZD 09 DS/14 - Základní prohlášení vydání patnácté, březen 2014 Dmv Barbra Kutná Hra, pskytvatel sciálních služeb Základní dkument ZD 09 DS/14 - Základní prhlášení vydání patnácté, březen 2014 ZÁKLADNÍ PROHLÁŠENÍ Název zařízení: Dmv Barbra Kutná Hra, pskytvatel sciálních

Více

Školní vzdělávací program mateřské školy Paskov pro školní rok 2010-2011

Školní vzdělávací program mateřské školy Paskov pro školní rok 2010-2011 Mateřská škla Paskv, příspěvkvá rganizace, Místecká 758, 739 21 Paskv Mezinárdní prgram předšklníh vzdělávání prjekt Z a č í t s p l u Šklní vzdělávací prgram mateřské škly Paskv pr šklní rk 2010-2011

Více

P-centrum, středisko primární prevence CPPT, o. p. s. v Plzni

P-centrum, středisko primární prevence CPPT, o. p. s. v Plzni P-centrum, středisk primární prevence CPPT,. p. s. v Plzni NABÍDKA VZDĚLÁVACÍCH SLUŽEB NA ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 OBSAH P-centrum, CPPT,. p. s. Vzdělávací služby P-centra Specializační kurz prevence rizikvéh

Více

realizaceprojektuna2.stupnizšamšlišov spolupráci s MÚ Lišov škola zahájila již v únoru 2010 (záměr vytvořit jeden bod naučné stezky a propojit jej se

realizaceprojektuna2.stupnizšamšlišov spolupráci s MÚ Lišov škola zahájila již v únoru 2010 (záměr vytvořit jeden bod naučné stezky a propojit jej se realizaceprjektuna2.stupnizšamšlišv splupráci s MÚ Lišv škla zahájila již v únru 2010 (záměr vytvřit jeden bd naučné stezky a prpjit jej se sítí turistických tras) d tvrby naučné stezky si slibujeme: prbuzení

Více

Zpravodaj projektu PREGNET

Zpravodaj projektu PREGNET Zpravdaj prjektu PREGNET Úvdní slv Přibližně každý desátý bčan České republiky (ČR) se ptýká se zdravtním pstižením, které mu v různé míře kmplikuje vstup neb dluhdbé udržení se na pracvním trhu. Od rku

Více

Ceník poskytovaných služeb. Pobytová odlehčovací služba. Dle zákona č.108/1996 Sb., 44 a z vyhlášky č.505/2006 Sb. 10, ve znění pozdějších

Ceník poskytovaných služeb. Pobytová odlehčovací služba. Dle zákona č.108/1996 Sb., 44 a z vyhlášky č.505/2006 Sb. 10, ve znění pozdějších ODLEHČOVACÍ SLUŽBA Arnltice 100, 407 14 Arnltice u Děčína prvzvna: Škrupva 302/17, 405 02 Děčín II Tel.: 474 524 025 Mb.: 733 553 043 E-mail: valerie@valerie-hmecare.cz www.valerie-hmecare.cz Ceník pskytvaných

Více

Zpráva pro uživatele

Zpráva pro uživatele Zpráva pr uživatele verze 1.0 Zpráva pr uživatele Histrie dkumentu: Verze Datum Schválil 1.0 26.7.2005 Manažer QCA e-mail: manager.pstsignum@cpst.cz Tent dkument pskytuje základní přehled hierarchii certifikačních

Více

SYLABUS KURZU HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VAV

SYLABUS KURZU HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VAV SYLABUS KURZU HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VAV Klíčvá aktivita: 10 Rzvj kmpetencí při hdncení výsledků VaV Kurz: Hdncení výsledků VAV Cílem kurzu je získání přehledu sučasných i buducích přístupech, psaných i nepsaných,

Více

Organizace školní knihovny. PhDr. Marie Šedá MSVK Ostrava seda@svkos.cz

Organizace školní knihovny. PhDr. Marie Šedá MSVK Ostrava seda@svkos.cz Organizace šklní knihvny PhDr. Marie Šedá MSVK Ostrava seda@svks.cz Osnva rganizační začlenění knihvny v rámci škly kncepce, plánvání a hdncení knihvny knihvní řád prstr, technika, estetika autmatizvané

Více

Z á k l a d n í š k o l a V s e t í n, T r á v n í k y 1 2 1 7

Z á k l a d n í š k o l a V s e t í n, T r á v n í k y 1 2 1 7 Z á k l a d n í š k l a V s e t í n, T r á v n í k y 1 2 1 7 Zpracvala: Mgr. Lenka Michálkvá, krdinátra EVVO Vsetín 2012 1. Sučasný stav EVVO ve škle 1.1 Rzbr šklníh vzdělávacíh prgramu z phledu EVVO 1.1.1

Více

Mezinárodní prostředí a rozdílné přístupy v rozličných státech

Mezinárodní prostředí a rozdílné přístupy v rozličných státech Minimum pr pracvníky ICM Káraný, 4. - 7. 4. 2008 Infrmační služby pr mládež: Mezinárdní prstředí a rzdílné přístupy v rzličných státech Tent dkument pdává nástin prstředí, ve kterém půsbí infrmační služby

Více

Výroční zpráva za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Základní škla, Česká Lípa, 28. října 2733, příspěvkvá rganizace 28. října 2733, Česká Lípa, PSČ 470 06 Výrční zpráva za šklní rk 2013/2014 Prjednala a schválila Šklská rada dne 14. 10. 2014 Předkládá:

Více

K R O K Z A K R O K E M

K R O K Z A K R O K E M ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁJMOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ VE ŠKOLNÍM KLUBU PŘI ZÁKLADNÍ ŠKOLE U ŘÍČANSKÉHO LESA, ŠKOLNÍ 2400/4, ŘÍČANY, OKRES PRAHA VÝCHOD, KTEROU ZŘIZUJE MĚSTO ŘÍČANY SE SÍDLEM MASARYKOVO NÁM.

Více

Metodická zpráva č. 7

Metodická zpráva č. 7 Metdická zpráva č. 7 Témata: Odbrná metdika pr praxi šklníh psychlga neb šklníh speciálníh pedagga. Škla: ZŠ Kmenskéh 6, 591 01 Žďár nad Sázavu Specialista Jmén: Beranvá Alena, Mgr. Odbrné zaměření: šklní

Více

Tvorba elektronického herbáře

Tvorba elektronického herbáře Průvdní list kurzu Vzdělávání ICT metdiků - Gymnázium Cheb Tvrba elektrnickéh herbáře Autr kurzu: Mgr. Mirslava Vaicvá Vyučvací předmět: Bilgie a infrmatika Rčník: Kvarta smiletéh studia gymnázia, ppř.

Více

DOTAZNÍK ZKUŠENOSTI ČESKÝCH PŘÍJEMCŮ S METODAMI PRO URČOVÁNÍ A VYKAZOVÁNÍ NEPŘÍMÝCH NÁKLADŮ V PROJEKTECH

DOTAZNÍK ZKUŠENOSTI ČESKÝCH PŘÍJEMCŮ S METODAMI PRO URČOVÁNÍ A VYKAZOVÁNÍ NEPŘÍMÝCH NÁKLADŮ V PROJEKTECH ZKUŠENOSTI ČESKÝCH PŘÍJEMCŮ S METODAMI PRO URČOVÁNÍ A VYKAZOVÁNÍ NEPŘÍMÝCH NÁKLADŮ V PROJEKTECH ÚČEL A CÍLE DOTAZNÍKU Cílem tht dtazníkvéh šetření realizvanéh dbrnu skupinu MŠMT (více k cílům a aktivitám

Více