s o u h l a s í s předloženou zprávou a Výroční zprávu o činnosti přijímá.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "s o u h l a s í s předloženou zprávou a Výroční zprávu o činnosti přijímá."

Transkript

1 Základní škla Lipník nad Bečvu, Osecká 301 Zpráva byla prjednána ve Šklské radě dne 9. října 2008 s tímt závěrem: Šklská rada s u h l a s í s předlženu zprávu a Výrční zprávu činnsti přijímá. V Lipníku nad Bečvu dne Výrční zpráva činnsti škly 1

2 Předkladatel: Mgr. Jarmila Slezáčkvá, ředitelka škly Výrční zpráva činnsti škly 2

3 Obsah 1. Základní údaje škle str Identifikace str Šklská rada str Seznamy a adresy jedntlivých sučástí str Charakteristika škly str Zaměření škly str Statistické údaje a tabulky str Persnální zabezpečení str Věkvá struktura str Kvalifikace pedaggických pracvníků str Úvazky pedaggických pracvníků str Pedaggický sbr str Šklní družina str Prvzní zaměstnanci str Sučásti škly str Vzdělávací prgramy str Změny str Infrmační gramtnst str Kncepce, prgramy a plánvání str Výchva a vzdělávání str Zdraví str Pznatky a dvednsti str Oblast sciálních a živtních hdnt str Pedaggičtí pracvníci str Oblast řízení str Výsledky výchvně vzdělávací práce str Výchvné pradenství str Primární prevence str Šklní aktivity str Kntrlní činnst str Výkn státní správy str Přílhy str. 30 č. 1 Hdncení a plnění MPP str. 30 č. 2 Hdncení prjektu VIP Kariéra str. 36 č. 3 Přehled realizvaných prjektů v letech str. 40 č. 4 Kmentář k rzbrům hspdaření za rk 2007 str. 49 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE 1.1. IDENTIFIKACE Název rganizace : Základní škla Lipník nad Bečvu, Osecká 301 Adresa rganizace : Lipník nad Bečvu, Osecká 301 Organizační frma : příspěvkvá rganizace Zřizvatel : Olmucký kraj Adresa zřizvatele : Olmuc, Jeremenkva 40a Telefn škly / fa / : Vebvé stránky škly : IČO : Čísl účtu : /0100 Adresa peněžníh ústavu : Kmerční banka Lipník nad Bečvu, Křížkvskéh 53, Výrční zpráva činnsti škly 3

4 Adresa příslušnéh finan.úřadu : FÚ Hranice, Nádražní 332, PSČ Statutární zástupce škly : Mgr. Jarmila Slezáčkvá Funkce : ředitelka škly Kntaktní adresa : Lipník nad Bečvu, Osecká 301 Telefn , Sučásti škly : Základní škla + přípravná třída Šklní družina Šklní jídelna-výdejna 1.2. ŠKOLSKÁ RADA Ustavena pdle zákna 561/2004 Sb. k 1. září 2005 ve slžení: Jmén Funkce Zastupuje Mgr. Táňa Kapinusvá předseda záknné zástupce Karel Šlsar člen záknné zástupce Jarmila Musilvá člen zřizvatele Šklská rada prjednala ve šklním rce návrh Výrční zprávy činnsti škly ve šklním rce 2007/2008, Plán činnsti škly ve šklním rce 2007/2008, dílčí úpravy Šklníh řádu a pravidel hdncení výsledků žáků a další infrmace (grantvé prjekty, šklní pradenské pracviště, šklní parlament, výstupní hdncení žáků, činnst šklní družiny). Na svém druhém jednání 9. října 2008 prjednala filzfii a kncepci nvéh šklníh vzdělávacíh prgramu Dnes hra, zítra živt včetně učebníh plánu, návrh Rzvjvé strategie škly na léta a nvý Šklní řád. Prjednala též náměty Zásad hdncení a klasifikace SEZNAM A ADRESY JEDNOTLIVÝCH SOUČÁSTÍ Sučásti příspěvkvé rganizace Základní škla Šklní družina ZS Šklní jídelna ZŠ Přípravná třída Adresa Osecká 301, Lipník nad Bečvu Název sučásti Stanvená Průměrný Pčet tříd, Pčet přepčtených kapacita pčet žáků ddělení pracvníků Pedaggických Ostatních ZŠ ,62 6,758 ŠD ,887 10,546 Výrční zpráva činnsti škly 4

5 ŠJ Charakteristika škly 2.1. Zaměření škly D základní škly d bru - zvláštní škla a pmcná škla jsu vřazváni žáci, kteří nejsu schpni zvládnut pžadavky klasické základní škly, a t žáci z různým stupněm mentálníh pstižení, s kmbinvaným pstižením (nejčastěji mentálním a tělesným či řečvým), děti s autismem, epilepsií, pruchami chvání, zdravtním slabením a děti, které jsu v péči psychiatra. D bru pmcná škla jsu zařazeni žáci, kteří nezvládají učiv základní praktické škly. Hlavním psláním škly je příprava žáků pr praktický živt, a t rdinný, bčanský i prfesní. Tmut cíli jsu přizpůsbeny snvy i metdy práce ve všech předmětech. Vzdělávací prgramy základní škly praktické tvří jednak šklní vzdělávací prgram Dnes hra, zítra živt a zárveň vzdělávací prgram Zvláštní škla č.j.22981/ Oba jsu tevřeným a pružným systémem, kde bsah učiva lze rzšířit či redukvat, tak aby byl mžné respektvat na základě speciálně pedaggické diagnstiky různé individuální pracvní temp, individuální schpnsti a zvláštnsti žáků. Žák, který nezvládá učiv danéh předmětu, může být vyučván pdle individuálníh vzdělávacíh plánu. Všechny vzdělávací prgramy preferují zvýšený pčet hdin pracvníh vyučvání, který zaručuje kvalitní přípravu pr buducí pvlání. Také méně známý předmět řečvá výchva přispívá ke zlepšení kmunikačních dvednstí žáků a zahrnuje i individuální lgpedicku péči. Hdncení a klasifikace mají na základní škle praktické významnu mtivační hdntu, prt mhu být žáci hdnceni klasicky, tj. známku neb širším slvním hdncením, žáci základní škly speciální jsu hdnceni puze širším slvním hdncením. Abslventi základní škly praktické pkračují v přípravě na pvlání převážně v dbrných učilištích, někteří jsu v sučasné dbě přijímáni i d středních dbrných učilišť. Abslventi základní škly speciální se dále připravují v praktických šklách. Výuku i pestru nabídku šklních a mimšklních činnstí zajišťuje stabilní klektiv pedaggů, a t i mužů. Vzdělávací činnst jedntlivých předmětů dplňují tradičně návštěvy divadel, kulturních představení, vlastivědné výlety, tematicky zaměřené ekurze, Výrční zpráva činnsti škly 5

6 pznávání pamětihdnstí a škly v přírdě. Žáci škly se účastní pěveckých, výtvarných a sprtvních sutěží, kde úspěšně reprezentují šklu i svůj regin. Velký sprtvní areál a venkvní hřiště umžňuje vhdnu a pravidelnu sprtvní a relaační činnst i během přestávek. Vyvrchlením šklních i mimšklních aktivit je tradičně sprtvní lympiáda. Naši šklu vyhledávají rdiče se svými dětmi z celéh lipenskéh, přervskéh a hranickéh reginu pr její dbru dstupnst, a t něklik minut chůze d autbusvéh i vlakvéh nádraží. Pr žáky, kteří mají prblémy s prstrvu rientací je zajištěn dprvd d škly i ze škly. Škla nabízí pěkné a pdnětné šklní prstředí, bhatu nabídku šklních i mimšklních aktivit, dbru přípravu na vstup d živta a kmplení servis speciálně pedaggických a psychlgických služeb, zajišťvaných klektivem speciálních pedaggů, vychvatelů a šklním speciálním pedaggem v rámci prjektu VIP Kariéra. V práci naší škly preferujeme individuální přístup k žákům na základě jejich zvláštnstí, vytváření příležitstí k praktickým činnstem, rzvíjení zájmů žáků při výchvách a v nepvinných předmětech, cž vede ke zvyšvání jejich sebevědmí a samstatnsti při řešení živtních situací. Neuzavíráme se při řešení vzdělávacích, ale i výchvných prblémů žáků, zaměřujeme se na řešení sciálně patlgických prblémů žáků v sučinnsti s rdiči a v návaznsti na pravidelně se pakující prjekty primární prevence a integrace rmské kmunity. Sučasně usilujeme nejširší splupráci s rdiči žáků, ale také veřejnsti našeh reginu. Ve šklním rce byly vybudvány dvě rehabilitační pracvny s plnhdntným vybavením se zaměřením na zlepšvání pdmínek pr vzdělávání dětí s pstižením, zvláště s těžším mentálním neb kmbinvaným, které žijí v reginu a tut péči budu ptřebvat. Stálým cílem zůstává zkvalitňvání výchvně vzdělávací práce, materiálníh a technickéh zabezpečení výuky i mimšklních aktivit. Významným úklem je i zachvání a rzšiřvání služeb šklníh pradenskéh pracviště a zřízení funkce šklníh psychlga na úvazek 0,50. Škla sídlí v budvě, která je majetkem Olmuckéh kraje. Jedná se mderní zreknstruvanu budvu s přístavbu, přilehlým sprtvištěm, šklním pzemkem a šklním hřištěm. K výuce máme dstatek učeben, 2 pčítačvé učebny, kabinety, tři dílny pr pracvní vyučvání chlapců, cvičnu šicí dílnu a cvičnu kuchyň pr dívky, šklní a žákvsku knihvnu, dvě herny pr šklní družinu a čtyři pracvny pr speciálně rehabilitační Výrční zpráva činnsti škly 6

7 činnst. V půdních prstrách byla vybudvána prstrvě nadstandardní keramická a výtvarná učebna s příslušným vybavením. Ve škle je prstrvě velká a mderní výdejna stravy, kteru dvážíme ze šklní jídelny při Střední škle elektrtechnické v Lipníku nad Bečvu. Cenvá relace je následující : přípravná třída 15,-Kč /běd, 1.-4.třída 18,- Kč/běd, 5.-9.třída 21,- Kč/běd. Fnd šklníh studijníh a infrmačníh centra je k dispzici žákům, učitelům i záknným zástupcům. Šklní knihvna je průběžně dplňvána nvu beletrií, tituly dbrné literatury a encyklpediemi pdle pžadavků pracvníků škly a zájmu čtenářů. Pedaggičtí pracvníci mají mžnst využít knihvnu i v rámci vyučvání, aby se žáci naučili pracvat s infrmacemi a knihu - vyhledávat ptřebné v encyklpediích, jiných zdrjích a slvnících. Využívání infrmačních zdrjů je dán stylem práce učitele, jeh ptřebami a preferencemi z phledu vzdělávacíh prcesu. Videtéka se vzhledem k nástupu nvých ICT likviduje, nejčastěji pužívané tituly se převádějí d digitální verze a stávají se sučástí katalgu knihvny. 3. Statistické údaje a tabulky 3.1. persnální zabezpečení pracvníci k k k k k k k fyzic.sby přepč.prac. fyzic.sby přepč.prac. fyzic.sby přepč.prac fyzic.sby. k přepč.prac. pedaggičtí , , ,82 nepedaggičtí 6 4,20 6 4,20 6 4,20 6 4,20 celkem 28 21, , , , věkvá struktura pedaggických pracvníků k Výrční zpráva činnsti škly 7

8 věk d 30 let d 40 let d 50 let d 60 let nad 60 let z th pčet z th žen důchd ci Celkvý věkvý průměr zaměstnanců je : 42,12 let 3.3. kvalifikace pedaggických pracvníků (dbrná a pedaggická způsbilst) k kvalifikvaní pracvníci nekvalifikvaní pracvníci Učitelé 14 2 vychvatelé 2 0 asistenti pedagga nvě přijatí abslventi učitelskéh studia : 1 - nvě přijatí abslventi neučitelskéh studia : úvazky pedaggických pracvníků Pedagg.pracvníci pčet pčet mužů pčet žen úvazek ,83 plně aprbvaní Pedagg. pracvníci ,00 + 0,77 neaprbvaní Vychvatelky , pedaggický sbr persnální zabezpečení (stav k ) Výrční zpráva činnsti škly 8

9 P.č. Příjmení a jmén funkce aprbace úvazek prae 1. Slezáčkvá Jarmila,Mgr. řed.škly VŠ- spec.ped. 1, Zemánkvá Kateřina, Mgr. zást.řed. VŠ- spec.ped. 1, Gaďurkvá Jindra, Mgr. učitelka VŠ- spec.ped. 1, Kapinusvá Táňa, Mgr. učitelka VŠ- spec.ped. 1, Dhnalvá Zdenka, Mgr. učitelka VŠ- spec.ped. 1, Saktrvá Jana, Mgr. učitelka VŠ- spec.ped. 1, Juráňvá Miluše, Mgr. učitelka VŠ- spec.ped. 0, Odstrčilvá Hana, Mgr. učitelka VŠ- spec.ped. 1, Mádrvá Jana, Mgr učitelka VŠ- spec.ped. 1, Urbánkvá Helena, Mgr. učitelka VŠ- spec.ped. 1, Kláček Vít, Mgr. učitel VŠ- spec.ped. 1, Zavadil Jsef učitel SŠ- studující VŠ 1, Peterkvá Taťána učitelka SŠ- studující VŠ 1, Čechvá Eva, Mgr. učitelka VŠ- spec.ped. 1, Dležalvá Alžběta asistentka Spgš 0, Nvákvá Jana asistentka SŠ-úplné střední 0, Plesvá Martina asistentka SZŠ 0, Vebr Štefan asistent SŠ- studující VŠ 1, Krejčiříkvá Martina asistentka SZŠ 0, Schrammvá Bžena asistentka SO-studující 1, Odstrčil Jakub asistent Gymnázium 1, Špunarvá Ivana asistentka SZŠ 0, šklní družina Př.č. Příjmení a jmén funkce vzdělání úvazek Prae(pčet let) 1. vychvatelka SŠ- úpl.dbrné 0,50 0 Terichvá Eva 2. Nvákvá Jana vychvatelka SŠ- úpl. dbrné 0, prvzní zaměstnanci škly pčet pčet mužů pčet žen úvazek administrativní ,00 pracvnice Šklník ,00 uklízečky + pracvnice ŠJ ,00+0,20 Činnst škly je vymezena záknem č. 561/2004 Sb., předšklním, základním, středním, vyšším dbrném a jiném vzdělávání (šklský zákn), ve znění pzdějších předpisů a Výrční zpráva činnsti škly 9

10 prváděcími předpisy, zejména vyhláškami MŠMT č.14/2005 Sb., předšklním vzdělávání ve znění pzdějších předpisů vyhlášky č. 73/2005 Sb., vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími ptřebami Sučásti škly : kapacita IZO Základní škla 90 žáků Šklní jídelna- výdejna 80 žáků Šklní družina 20 žáků Na základě suhlasu zřizvatele je tevřena přípravná třída pr děti ze znevýhdněnéh sciálníh prstředí Vzdělávací prgramy : Žáci Základní škly Lipník nad Bečvu, Osecká 301 byli vzděláváni ve šklním rce 2007/2008 pdle uvedených vzdělávacích prgramů Šklní vzdělávací prgram Dnes hra, zítra živt č.j /97-22 Vzdělávací prgram - Zvláštní škla č.j /97-22 Vzdělávací prgram - Pmcná škla č.j /97-22 Rehabilitační vzdělávací prgram pmcné škly č.j / Všechny uvedené vzdělávací prgramy využívaly ve výuce prvky eklgické a envirmentální výuky a prvky Zdravé škly Změny: Rzhdnutím MŠMT zápisu d rejstříku škl ze dne s účinnstí d se d šklskéh rejstříku škla zapisuje pdle druhu jak základní škla a jsu stanveny následující bry vzdělávání : základní vzdělání C/001 Základní škla základy vzdělání B/001 Pmcná škla 4. INFORMAČNÍ GRAMOTNOST Výrční zpráva činnsti škly 10

11 V intencích metdickéh pkynu MŠMT č.j / Standard ICT služeb ve škle jsu kritéria pr vzdělávání pedaggických pracvníků v tét blasti naplňvána následvně: Úrveň Pedagg.prac. Kritérium Pršklen Pdíl v % Zbývá celkem Z 75% % 0% PO 25% 6 30% 0% P1 25% 6 30% 0% P2 25% 6 30% 0% 5. KONCEPCE, PROGRAMY A PLÁNOVÁNÍ Škla má vypracvanu kncepci d r V rámci přípravy vlastníh vzdělávacíh prgramu byla frmulvána filsfie škly vyjádřená v úvdu základníh dkumentu - Šklníh vzdělávacíh prgramu základníh vzdělávání Dnes hra, zítra živt, jež vstupil v platnst d 1. září 2007 a který klektiv pedaggických pracvníků tvřil za pdpry ESF a státníh rzpčtu ČR v prjektu OP RLZ. ( viz přílha Prjekty škly ve šklním rce 2007/2008) 5.1 Výchva a vzdělávání Vzdělávací a výchvnu činnstí byla rzvíjena sbnst žáka tak, aby mhl samstatně myslet a svbdně se rzhdvat, učit se dpvědnsti za vlastní chvání a jednání v míře přiměřené jeh věku. Škla je průběžně budvána jak příjemné a přátelské prstředí pr výchvu a vzdělávání dětí. Zaměřili jsme se na základní učiv, které musí zvládnut všichni žáci. Rzšiřující učiv je zařazván pdle schpnstí žáků, je zajištěn především důkladné prcvičení a svjení učiva. Škla je tevřena širké veřejnsti a utvářena jak centrum vzdělansti, kultury a sprtu. Výchvně vzdělávací práce vycházela velmi čast z prjektvých aktivit a frem zážitkvé pedaggiky, které tvří pdstatnu část šklníh vzdělávacíh prgramu. Výchva a vzdělávání směřuje d následujících blastí : Zdraví Výrční zpráva činnsti škly 11

12 Ve škle byly zajištěny ptimální pdmínky pr všechny dětí se zdravtním znevýhdněním s cílem zamezit tmu, aby činnstí škly nebyl zdraví žáků a pracvníků hržen neb zhršen. Snažili jsme se zajistit žákům dstatek phybu během přestávek i během vyučvacích hdin. Za příznivéh pčasí pbývali žáci přestávce mim budvu škly na šklním hřišti. Pkračvali jsme i nadále v prjektu Zdravě ve škle. Ve splupráci s dbrnými institutcemi byl zmapván průběžně zdravtní stav žáků škly a na základě výsledků prváděny ptřebné změny - v režimu žáků a v materiálním vybavvání škly. Důraz směřval na vytváření ptimálních psychhygienických pdmínek pr práci žáků i zaměstnanců. Evidvali jsme žáky zdravtně pstižené, kntrlval se, zda jsu prblémech žáků infrmváni všichni vyučující žáka. Prblematika zdravtních zvláštnstí žáků a specifických vývjvých pruch byla zařazvána pravidelně na přad jednání pedaggických rad a prad. Šklní speciální pedagg evidval všechny tyt žáky, sledval, zda jsu prváděna následná vyšetření. Byly vybudvány další učebny pr rehabilitační činnsti, zpracván a deslán ke schválení prjekt Snezelen Pznatky a dvednsti Směřvali jsme k následujícím blastem : Důsledně utvářet u žáků vědmí, že jejich buducí uplatnění závisí na nich samtných, na kvalitě svjených vědmstí a dvednstí, na mrálních a vlních vlastnstech. Zaměřit se na svjení a utvrzení základníh učiva, bez důkladnéh zažití učiva nezatěžvat žáky dalšími nárky na vědmsti. Pracvat pdle klasifikačníh řádu škly, věřit jeh účinnst a ddržvání, reagvat na připmínky rdičů a ptřeby škly. Při klasifikaci žáků vycházet zejména z jejich výknů během celéh klasifikačníh bdbí, vést žáky k nutnsti systematické přípravy. Těžiště svjení a prcvičení učiva musí být v rámci práce žáků ve škle během vyučvání, snížit zatěžvání žáků a jejich rdičů dmácí přípravu. Výrční zpráva činnsti škly 12

13 Zaměřit se na utváření a upevňvání základních pracvních návyků ve všech předmětech a činnstech žáků, zejména návyků na zvnění, samstatnu přípravu žáků na jedntlivé vyučvací hdiny, udržvání přádku na lavicích a ve třídě Oblast sciálních, živtních hdnt Výrazně se diferencval hdncení a klasifikace chvání žáků. Sjedntily se pžadavky na chvání žáků, důsledně a jedntně se pstihvaly kázeňské přestupky. Využívali jsme k tmu celé hdntící stupnice a důsledně uplatňvali její kritéria. Krmě patření k upevnění kázně a klasifikace chvání jsme využívali splupráci s rdiči, plicií, dbrem sciální péče a becníh úřadu. Při kntrlní činnsti jsme se zaměřili na celkvý charakter výuky - zda se vyučující mezuje jen na dbrnu výuku, neb zda dkáže vhdným způsbem frmvat vývj žáků, vlivňvat jejich pstje. Sledval se jakým způsbem t činí, zda ve všech dětech dkáže respektvat jejich sbnst a individuální cestu vývje.usilvali jsme zlepšení kulturnsti vyjadřvání a jednání žáků a jejich rdičů při jednání s pracvníky škly. V práci pedaggů i žáků se sledval a ceňval jejich příns pr vytváření image škly, prpagace její práce na veřejnsti. Každý pedagg by měl v rámci výuky svéh předmětu nejen předávat vědmsti a dvednsti, ale přispívat k vytvření kladnéh vztahu žáka k předmětu, měl by hledat nvé frmy práce, prpagvat svji činnst na veřejnsti. Umžňvali jsme pedaggům účast na dalším vzdělávání, zajišťvali jsme materiální pdmínky pr jejich nvě zkušené frmy práce, pr jejich mimvyučvací aktivity. Byly upřednstňvány snahy zavádění a uplatnění nvých frem práce včetně netradičníh vybavení učeben a rganizačních frem vyučvání Pedaggičtí pracvníci Vycházeli jsem ze zásady, že "činnst škly je služba veřejnsti, žák je náš zákazník". Úklem škly byl vytvření c nejlepších pdmínek pr vývj žáka, který jej bude respektvat jak sbnst a bude mu přizpůsbvat výchvně vzdělávací prces tak, aby v ptimální míře byly jeh nejlepší vlastnsti rzvíjeny. Úklem pedaggických pracvníků při jednání s dětmi byl brát v úvahu především jejich sbnst. Nesnižvat nevhdným přístupem, usměrňváním či tresty jejich důstjnst. Výrční zpráva činnsti škly 13

14 Oblast řízení Hspitační a kntrlní činnst byla zaměřena na uplatňvání zásad sbnstně sciální výchvy ve výuce, partnerskéh přístupu k žákům, zaměření na základní učiv a respektvání individuálních zvláštnstí žáků. Sučástí kntrlníh systému byla i kntrla způsbu klasifikace věřváním názrů žáků a rdičů. Pr následující šklní rk byly vytyčeny následující úkly : Pkračvat v práci na šklním vzdělávacím prgramu škly a dknčit jeh další verzi pr 2. a 7. rčníky d knce května Pkračvat v prjektvé činnsti Pkračvat v zařazvání témat sbnstně sciální výchvy a dramatické výchvy d výuky. Zapjit další pedaggů d systému vzdělávání tht prjektu. Zařazvat d výuky ve stále větším rzsahu sbnstně sciální výchvu frmu nepvinných předmětů, zařazváním témat d předmětů pvinné výuky, přádáním výjezdních akcí pr žáky. Pkračvat v činnsti šklníh pradenskéh pracviště ve slžení výchvný pradce, kariérní pradce, prtidrgvý preventista a šklní psychlg, s cílem pskytvat pradensku pmc rdičům, žákům i pedaggům škly. Dále zapjit d tét práce lgpeda a speciální pedagžku. Sdružit vyučující s tímt cílem a statní zájemce. Pskytvat dbrnu a metdicku pmc pedaggům prstřednictvím práce speciálníh metdickéh kabinetu, zaměřením DVPP na tut blast a vybavváním dbrné knihvny. Uskutečňvat pravidelná jednání kabinetu na škle, na výjezdních akcích a inspirujících akcí, umžnit účast na těcht akcích všem zájemcům. Výrční zpráva činnsti škly 14

15 Pkračvat v činnsti šklníh psychlga a celéh šklníh pradenskéh pracviště. V rámci péče tělesnu a duševní hygienu dětí využívat c nejvíce přírdu v klí škly, zařazvat v c největší míře pbyt venku, relaační aktivity, škly v přírdě, využít k tmu i náplň činnsti šklní družiny. Přádat akce, při kterých se rdiče mhu být přím účastni na práci škly a šklních akcích. Takvát prpagace se velmi svědčila a přivedla další žáky. DVPP zaměřit je na blast sciálně sbnstní pedaggiky, získávání praktických psychlgických dvednstí v blasti mezilidské kmunikace, zvládání krizvých situací, asertivní chvání, adekvátní způsby jednání s žáky ve věku pvinné šklní dcházky. Zlepšit prpagaci práce škly v tisku, v místních nvinách a dalších médiích, mezi rdičvsku veřejnstí, pkračvat ve vydávání vlastních nvin. Cíleně se zaměřit na skupinu rdičů dětí předšklníh věku v rámci aktivit přípravné třídy. Nabídnut dětem mžnsti práce v kružcích, zejména svědčených kružku keramiky, kšíkářství, infrmatiky, flrbalu, sprtvních aktivit a zdravéh vaření. V kritériích pr udělvání nadtarifních slžek platu zhlednit především pdíl zaměstnanců na plnění výše uvedených bdů plánu práce škly. Zaměřit se na výchvu k vlbě pvlání a envirnmentální výchvu, výchvu ke zdravému živtnímu stylu. Zlepšit prfilaci škly v blasti prjektvé činnsti. Sustavně usilvat dsahvání ptimálních výchvně vzdělávacích výsledků, k tmu využívat efektivní frmy práce a vyučvací metdy, alternativní vzdělávací systémy a způsby práce, pzitivní mtivaci. K žákům přistupvat diferencvaně, respektvat jejich individualitu prhlubit péči talentvané žáky, zajistit dbrnu péči žáky se specifickými pruchami Výrční zpráva činnsti škly 15

16 učení a chvání žáky se zdravtním pstižením. Účinnu prevencí a dbru spluprací s rdiči předcházet vzniku nemluvené absence. Zaměřit se na prevenci úrazvsti žáků. Rzšiřvat využívání výpčetní techniky zejména interaktivních tabulí pr žáky i pedaggy, zlepšit infrmvanst rdičů a veřejnsti prstřednictvím internetvých stránek škly. Výrční zpráva činnsti škly 16

17 Výsledky výchvně vzdělávací práce HODNOCENÍ PROSPĚCHU A TŘÍD VE ŠKOLNÍM ROCE / plletí třída Třídní učitel pčet žáků abs.oml. abs.neml. Pruchy chvání hdnc.slvní IVVP DTU DŘŠ I. Dhnalvá , st. z chvání 3.st. z chvání pchvalatu pchvalařš třídyprůměr s vyz.prsp. prspěl neprs. neklas. II. Saktrvá , III Saktrvá , IV. Peterkvá , V. Peterkvá , VI.A Mádrvá , VI.B Kláček , VII.A Juráňvá , VII.B Zavadil , VIII. Odstrčilvá , IX. Urbánkvá , Praktická šk ŠpA Čechvá SpB Kapinusvá Speciální škla Výrční zpráva činnsti škly 17

18 HODNOCENÍ PROSPĚCHU A TŘÍD VE ŠKOLNÍM ROCE 2007/ plletí třída Třídní učitel pčet žáků abs.oml. abs.neml. Pruchy chvání hdnc.slvní IVVP DTU DŘŠ I. Dhnalvá , st. z chvání 3.st. z chvání pchvalatu pchvalařš třídyprůměr s vyz.prsp. prspěl neprs. neklas. II. Saktrvá , III Saktrvá , IV. Peterkvá , V. Peterkvá , VI.A Mádrvá , VI.B Kláček , VII.A Juráňvá , VII.B Zavadil , VIII. Odstrčilvá , IX. Urbánkvá , Praktická třída ŠA Čechvá SB Kapinusvá Speciální třída Výrční zpráva činnsti škly 18

19 PŘEHLED KLASIFIKACE ŠKOLY - ŠK.ROK 2007/2008, I.POLOLETÍ Třída TŘÍDNÍ UČITEL ŽÁKŮ celkem chlapci dívky P R O S P Ě CH CELKOVÝ POČET ZNÁMEK Ǿ Prspěl s vyznamen. prspěli neprspěli výbrný chvalitebný dbrý dstatečný nedstatečný neklasifikváni průměr třídy CHOVÁNÍ velmi dbré uspkjivé neuspkjivé ABSENCE Celkem ve třídě celkem mluvená nemluvená Průměr na žáka celkem mluvená nemluvená I , ,8 42,8 0 Mgr.Dhnalvá Zdenka III. Mgr.Saktrvá Jana , ,5 74, Mgr.Saktrvá Jana , V. Bc.Peterkvá Taťána , ,7 29, Bc. Peterkvá Taťána , ,8 66,8 0 VI.A Mgr. Mádrvá Jana , ,3 33,3 4 VI.B Mgr. Kláček Vít , ,1 37,1 0 Mgr. Juráňvá Miluše , VII.A Mgr. Zavadil Jsef , ,8 84, VII.B VIII. Mgr. Odstrčilvá Hana , ,7 84,7 0 IX. Mgr. Urbánkvá Helena , ,8 67,4 1,42 CELKEM / POČET Výrční zpráva činnsti škly 19

20 PŘEHLED KLASIFIKACE ŠKOLY - ŠK.ROK 2007/2008, II.POLOLETÍ Třída TŘÍDNÍ UČITEL ŽÁKŮ celkem chlapci dívky P R O S P Ě CH CELKOVÝ POČET ZNÁMEK Ǿ Prspěli s vyznam. prspěli neprspěli výbrný chvalitebný dbrý dstatečný nedstatečný neklasifikváni průměr třídy CHOVÁNÍ velmi dbré uspkjivé neuspkjivé ABSENCE Průměr na žáka Celkem ve třídě celkem mluvená nemluvená celkem mluvená nemluvená I , ,6 90,6 0 Mgr.Dhnalvá Zdenka III. 2. Mgr.Saktrvá Jana , ,5 105, Mgr. Saktrvá Jana , V. -4. Bc.Peterkvá Taťána , Bc. Peterkvá Taťána , , VI.A Mgr. Mádrvá Jana , ,2 43,6 1,6 VI.B Mgr. Kláček Vít , ,36 61,54 0,81 Mgr. Juráňvá Miluše , VIIIA Mgr. Zavadil Jsef , ,3 96,3 3 VII.B VIII. Mgr. Odstrčilvá Hana , ,2 108, 3,33 IX. Mgr. Urbánkvá Helena , ,86 87,86 0 CELKEM / POČET Výrční zpráva činnsti škly 20

21 Výchvné pradenství Výchvná pradkyně při řešení výchvných prblémů využívala zejména pravidelné kntakty s prblémvými žáky a jejich rdiči a výsledků výchvných kmisí za účasti dalších dbrníků. S většinu rdičů našich žáků je splupráce dbrá, někdy jsu prblémem finanční phledávky vůči škle ( zaplacení sešitů, kupě pmůcek, vstupné d divadel apd. ). Splupráce se sciálním dbrem MěÚ v Lipníku nad Bečvu je v letšním šklním rce pměrně prblematická. Na místě kurátra pr mládež se vystřídal něklik pracvníků, v sučasné dbě není míst bsazen vůbec. Z těcht důvdů přichází na jednání výchvné kmise mál infrmvaný pracvník sciálníh dbru, který nám při řešení prblémů pmci nemůže ani kdyby chtěl. Umístění žáků, kteří knčí pvinnu šklní dcházku a nastupují d učilišť : Baršvá Alena, 9.tř. Sukrmé OU Velký Újezd, zahradnické práce Kravec Karel, 9.tř. SŠZ Přerv, mechanik silničních strjů Mra Tmáš, 9.tř. VOŠ a SŠA Zábřeh, autmechanik Nevřalvá Michaela, 9.tř. OU Kelč, prdavačské práce Taláškvá Lucie, 9.tř. OU Kelč, prdavačské práce Patkaň Cina Petr, 9.tř. Sukrmé OU Velký Újezd, zednické práce Ištók Lukáš, 8.tř. Sukrmé OU Velký Újezd, zednické práce Sivák Lukáš, 7.B Sukrmé OU Velký Újezd, prdavačské práce V průběhu šklníh rku prbíhaly následující ekurze a prezentace : prezentace OU Bystřice p.h prezentace OU Křenvice Burza škl v Přervě ekurze v OU Kelč ekurze v Sukrmém OU Velký Újezd Na základě žádsti rdičů byla rzhdnutím pedaggické rady prdlužena šklní dcházka Eduardu SEDLÁKOVI, žáku 8.tř. a Jiřímu PANÁKOVI, žáku 7.B třídy. Výrční zpráva činnsti škly 21

22 Primární prevence Prgram se zaměřuje na : nácvik sciálních dvednstí / sebepznání, vzájemné pznání, uvědmvání si vlastních pcitů, schpnst empatie, řešení knfliktů pěstvání kmunikačních dvednstí psychické i fyzické utužvání / psilvání sebevědmí, překnávání překážek, umění dmítnutí psilvání pzitivních vztahů ve skupině / tlerance, respekt, důvěra, úcta budvání bezpečnéh klima ve třídě půsbením na rzvj kreativity Cílem splupráce s rdinu je přimět rdiče, aby si dkázali připustit, že hržené mhu být právě jejich děti, není právě snadný úkl. Jakby před tut skutečnstí stále zavírali či, čast dmítají ní přemýšlet v suvislsti s výchvu a živtním stylem svých ptmků. V rámci Prjektvých dnů realizujeme své vlastní prjekty, z nichž nejdůležitější je dluhdbý a všechny třídy zahrnující prjekt KAMARÁD KOUČ OCHRÁNCE, který má za cíl pdpru prtidrgvých pstjů a zdravéh živtníh stylu ve šklském zařízení, cž by v ideálním případě měl vést ke snižvání pptávky p návykvých látkách a v celkvém důsledku i ke snižvání rizik vzniku dalších sciálně patlgických jevů mezi dětmi a mládeží. Specifické cíle prjektu vedu zejména ke zvýšení veřejnéh pvědmí rizicích návykvých látek, vybudvání efektivníh šklníh mdelu, pdpry zdravéh způsbu živta, dplnění již využívaných preventivních aktivit interaktivní prgramy zaměřené na budvání pstjů a nácvik dvednstí dmítání návykvých látek se zapjením širké veřejnsti, zvláště pak rdičů našich žáků. Celý prjekt je kncipván d prjektvých dílen, které se realizují frmu pržitkvých technik veducích k plnějšímu przumění sbě, statním a všemu, c nás bklpuje. Prjekt prbíhal p celý šklní rk s tím, že všechny metdy a frmy práce byly pužívány dál v rámci PROJEKTOVÝCH DNŮ, přádaných 1 měsíčně. Na 1. stupni se učí OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA v tématech : JÁ A LIDÉ KOLEM MĚ nárdnsti, rasy, tradice a sužití PROSTŘEDÍ, VE KTERÉM ŽIJI spjení člvěka s přírdu, chrana živtníh prstředí, relaace, aktivity s rdiči žáků LÉČIVÉ BYLINY OCHRANA ZDRAVÍ alergie a nemci, spjení s přírdu a živtním prstředím Výrční zpráva činnsti škly 22

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Šklní vzdělávací prgram pr základní vzdělávání Základní škla Eden Praha 10, Vladivstcká 6/1035 Mtt : Se sprtem za vzděláním 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE...3 1.1. Název šklníh vzdělávacíh prgramu...3 1.2. Údaje

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Šklní rk: 2014/2015 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Název a adresa škly, pr kteru platí tent MPP Jmén a příjmení ředitele Telefn na ředitele 573 380 682 Minimální preventivní prgram ZŠ praktická a ZŠ speciální

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Střední dbrná škla Jsefa Susedíka Vsetín MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Je lépe radit se před činy, než ptm nich přemítat. Démkrits z Abdér Tent Minimální preventivní prgram k prevenci sciálně patlgických

Více

Výroční zpráva o činnostech Základní školy Vladimíra Menšíka Ivančice, okres Brno-venkov ve školním roce 2010/2011

Výroční zpráva o činnostech Základní školy Vladimíra Menšíka Ivančice, okres Brno-venkov ve školním roce 2010/2011 Výrční zpráva činnstech Základní škly Vladimíra Menšíka Ivančice, kres -venkv ve šklním rce 2010/2011 Část I. Základní charakteristika škly Název: Základní škla Vladimíra Menšíka Ivančice, kres -venkv

Více

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE chrany sb a majetku s. r.. Lenvva 1795 IČO: 25 38 32 05 Liptaňské nám. 890 733 01 Karviná-Hranice IZO: 061 988 278 763 11 708 00 Ostrava-Pruba IZO RED: 600 016 706 ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE PREVENCE

Více

Střední škola KNIH, o.p.s. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO DENNÍ FORMU VZDĚLÁVÁNÍ. Brno. POZNÁVAT, OBDIVOVAT A ŠÍŘIT KNIHU, verze 2

Střední škola KNIH, o.p.s. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO DENNÍ FORMU VZDĚLÁVÁNÍ. Brno. POZNÁVAT, OBDIVOVAT A ŠÍŘIT KNIHU, verze 2 POZNÁVAT, OBDIVOVAT A ŠÍŘIT KNIHU, verze 2 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO DENNÍ FORMU VZDĚLÁVÁNÍ Střední škla KNIH,.p.s. Brn Datum účinnsti šklníh vzdělávacíh prgramu: 1. 9. 2013 OBSAH IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE...

Více

POZNÁVAT, OBDIVOVAT A ŠÍŘIT KNIHU

POZNÁVAT, OBDIVOVAT A ŠÍŘIT KNIHU POZNÁVAT, OBDIVOVAT A ŠÍŘIT KNIHU ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO DENNÍ FORMU VZDĚLÁVÁNÍ Střední škly KNIH,.p.s. v Brně Datum účinnsti šklníh vzdělávacíh prgramu: 1.9.2011 OBSAH IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM (MPP)

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM (MPP) MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM (MPP) Šklní rk 2014/2015 Obsah: Úvd (cíle prgramu, cílvé skupina, zaměření a becné zásady MPP) Řízení a realizace preventivních aktivit Vzdělávání, infrmvání a světa učitelů

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 1 Základní škla Havířv-Pdlesí Mládežnická 11/1564 kres Karviná, příspěvkvá rganizace Výrční zpráva činnsti škly za šklní rk 2012/2013 Mtt škly Bez znalsti cizích jazyků, infrmatiky, matematiky a eknmick-právních

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro předškolní vzdělávání 2014/2015

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro předškolní vzdělávání 2014/2015 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pr předšklní vzdělávání 2014/2015 ŠKOLNÍ vzdělávací prgram pr předšklní vzdělávání 2014/2015 SOUKROMÁ MATEŘSKÁ ŠKOLA JAHODA - Identifikační údaje MŠ Jahda: - Název: Sukrmá mateřská

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Odbrné učiliště, Praktická škla, Základní škla a Mateřská škla Příbram IV, p.. Šklní vzdělávací prgram ŠKOLNÍ DRUŽINA Šklní vzdělávací prgram je platný d 1. 9. 2014 1 OBSAH 1. Identifikační údaje... 3

Více

Školní vzdělávací program. pro. předškolní vzdělávání 2012-2013

Školní vzdělávací program. pro. předškolní vzdělávání 2012-2013 Šklní vzdělávací prgram pr předšklní vzdělávání 2012-2013 Svět jak v phádce 1 Šklní vzdělávací prgram předšklníh vzdělávání (dále jen ŠVP PV) Název škly: Základní a mateřská škla Bhuslavice, kr. Náchd

Více

Výroční zpráva za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Základní škla, Česká Lípa, 28. října 2733, příspěvkvá rganizace 28. října 2733, Česká Lípa, PSČ 470 06 Výrční zpráva za šklní rk 2013/2014 Prjednala a schválila Šklská rada dne 14. 10. 2014 Předkládá:

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2006 / 2007

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2006 / 2007 Výrční zpráva činnsti škly za šklní rk 2006 / 2007 1. základní škla Příbram, Balbínva 328 261 01 Příbram II d 31.8.2007 Základní škla pd Svatu Hru, Příbram d 1.9.2007 zpracval : Mgr. Petr Rčňák, ředitel

Více

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE. Zdravým životním stylem ke kvalitnímu výkonu budoucích profesí. Střední odborná škola ochrany osob a majetku, s. r. o.

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE. Zdravým životním stylem ke kvalitnímu výkonu budoucích profesí. Střední odborná škola ochrany osob a majetku, s. r. o. ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE Zdravým živtním stylem ke kvalitnímu výknu buducích prfesí. Zpracval: Dr. Mgr. Zbyněk Dmin, výchvný pradce a metdik prevence Mgr. Jana Kpkvá, výchvný pradce a metdik prevence

Více

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Fakultní základní škla Dr.Milady Hrákvé a Mateřská škla Olmuc, Rţňavská 21 příspěvkvá rganizace Mateřská škla Radva 5, Olmuc dlučené pracviště Šklní vzdělávací prgram pr předšklní vzdělávání dlučenéh pracviště

Více

Základní škola a Mateřská škola, Hevlín, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTECH ZÁKLADNÍ ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2008/2009

Základní škola a Mateřská škola, Hevlín, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTECH ZÁKLADNÍ ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2008/2009 Základní škla a Mateřská škla, Hevlín, příspěvkvá rganizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTECH ZÁKLADNÍ ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2008/2009 Část I. Základní charakteristika škly a. Základní škla a Mateřská škla,

Více

Základní škola a Mateřská škola, Hevlín, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTECH ZÁKLADNÍ ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2011/2012

Základní škola a Mateřská škola, Hevlín, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTECH ZÁKLADNÍ ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2011/2012 Základní škla a Mateřská škla, Hevlín, příspěvkvá rganizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTECH ZÁKLADNÍ ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2011/2012 Část I. Základní charakteristika škly a. Základní škla a Mateřská škla,

Více

6. Hodnocení žáků a autoevaluace školy

6. Hodnocení žáků a autoevaluace školy Šklní vzdělávací prgram Škla, základ živta Základní škla a mateřská škla Měčín p.. platný d 1.9.2007 6. Hdncení žáků a autevaluace škly 6.1. Pravidla pr hdncení žáků Hdncení žáků je běžná činnst, kteru

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škla Mravské Budějvice, Havlíčkva ul. 933, kres Třebíč Výrční zpráva činnsti škly Šklní rk 2009 2010 Hspdářský rk 2009 Mravské Budějvice 30.09.2010... František Dstál, ředitel ZŠ Obsah výrční

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD. (1)Školní řád a vnitřní řád upravuje

ŠKOLNÍ ŘÁD. (1)Školní řád a vnitřní řád upravuje ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA STEHELČEVES, OKRES KLADNO ŠKOLNÍ ŘÁD Na základě ustanvení 30 zákna č. 561/2004 Sb., předšklním, základním, středním, vyšším dbrném a jiném vzdělávání (šklský zákn) vydávám

Více

Gymnázium, Karviná, příspěvková organizace. Školní vzdělávací program. pro. osmileté gymnázium

Gymnázium, Karviná, příspěvková organizace. Školní vzdělávací program. pro. osmileté gymnázium Šklní vzdělávací prgram pr smileté gymnázium 1. Identifikační údaje 1.1 Předkladatel Název škly: Gymnázium, Karviná, příspěvkvá rganizace Adresa: Mírvá 1442, Karviná - Nvé Měst, 735 06 IČ: 623 317 95 IZO:

Více

Základní škola Úvaly, příspěvková organizace

Základní škola Úvaly, příspěvková organizace Základní škla Úvaly, kres Praha - výchd nám. Arnšta z Pardubic 8, 250 82 Úvaly ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 2. ŠKOLNÍ ŘÁD Č.j.: 631/2012 Vypracval: Schválil: Pedaggická rada prjednala dne: 31.8.2012 Šklská

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZŠ KOVÁŘOV

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZŠ KOVÁŘOV Základní škla Kvářv, kres Písek 398 55 Kvářv 80 Šklní vzdělávací prgram pr základní vzdělávání ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZŠ KOVÁŘOV 1. Identifikační údaje Název škly Adresa škly Ředitel škly Základní škla

Více

Školní vzdělávací program školní družiny

Školní vzdělávací program školní družiny Základní škla Třemšná, kres Plzeň-sever, příspěvkvá rganizace Americká 146, 330 11 Třemšná Šklní vzdělávací prgram šklní družiny 1. Identifikační údaje Šklní družina tvří se základní šklu jednu právnicku

Více

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI CYRILOMETODĚJSKÁ TEOLOGICKÁ FAKULTA KATEDRA KŘESŤANSKÉ VÝCHOVY Sciální pedaggika ZUZANA SLEZÁKOVÁ Obr Sciální pedaggika z phledu studentů danéh bru Bakalářská práce Veducí

Více

V NAŠÍ ŠKOLCE MILÉ NENÍ NIKDY DLOUHÁ CHVÍLE

V NAŠÍ ŠKOLCE MILÉ NENÍ NIKDY DLOUHÁ CHVÍLE ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V NAŠÍ ŠKOLCE MILÉ NENÍ NIKDY DLOUHÁ CHVÍLE ŠVP byl prjednán a schválen pd č. j. 186/2013-1 1-3 dne 23. 8. 2013 s účinnstí d 1. 9. 2013 Základní škla

Více

Z á k l a d n í š k o l a V s e t í n, T r á v n í k y 1 2 1 7

Z á k l a d n í š k o l a V s e t í n, T r á v n í k y 1 2 1 7 Z á k l a d n í š k l a V s e t í n, T r á v n í k y 1 2 1 7 Zpracvala: Mgr. Lenka Michálkvá, krdinátra EVVO Vsetín 2012 1. Sučasný stav EVVO ve škle 1.1 Rzbr šklníh vzdělávacíh prgramu z phledu EVVO 1.1.1

Více

Základní škola a Mateřská škola, Hevlín, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTECH ZÁKLADNÍ ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010

Základní škola a Mateřská škola, Hevlín, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTECH ZÁKLADNÍ ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010 Základní škla a Mateřská škla, Hevlín, příspěvkvá rganizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTECH ZÁKLADNÍ ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010 Část I. Základní charakteristika škly a. Základní škla a Mateřská škla,

Více

KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE (2012 2016)

KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE (2012 2016) Krajský úřad Králvéhradeckéh kraje dbr šklství DLOUHODOBÝ ZÁMĚR VZDĚLÁVÁNÍ A ROZVOJE VZDĚLÁVACÍ SOUSTAVY KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE (2012 2016) Březen 2012 1 Obsah 1 Úvd... 4 2 Výchzí faktry vlivňující vzdělávací

Více