ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE"

Transkript

1 chrany sb a majetku s. r.. Lenvva 1795 IČO: Liptaňské nám Karviná-Hranice IZO: Ostrava-Pruba IZO RED: ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE PREVENCE RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ Zdravým živtním stylem ke zdraví, úspěšnému sbnímu a prfesnímu živtu. Zpracval: RSDr. Mgr. Zbyněk Dmin, výchvný pradce a metdik prevence Schválila: Ing. Slavka Krystvá Flrkvá, MBA, zřizvatelka, ředitelka škly Realizátři: vedení škly, pedaggický sbr a zaměstnanci škly Platnst pr bdbí

2 chrany sb a majetku, s. r.. Obsah 1. Úvd Základní (celnárdní, krajská a městská) výchdiska strategie 1.2. Rámcvé vyhdncení šklní strategie na bdbí Charakteristika škly Pčet žáků 2.2. Pčet pedaggů 2.3. Specializace a zaměření škly 2.4. Studijní bry 2.5. Umístění škly 2.6. Nabídka škly žákům (rdičům) 2.7. Způsby (aut)evaluace žáků a pedaggů 3. Výchdiska realizace šklní preventivní strategie Aktuální stav rizikvých prjevů chvání 3.2. Cíl šklní preventivní strategie Hlavní cíl Dluhdbé cíle Krátkdbý cíl 3.3. Charakteristika šklní preventivní strategie 3.4. Vymezení základních pjmů 3.5. Dkumenty určující realizaci šklní prevence 4. Vymezení cílvé skupiny Preventivní aktivity jak nástrje úspěšné prevence Infrmační a sciálně pstjvé aktivity Infrmační a sciálně pstjvé aktivity pr cílvu skupinu žáků Infrmační a sciálně pstjvé aktivity pr cílvu skupinu pedaggů Infrmační a sciálně pstjvé aktivity pr cílvu skupinu rdičů, zaměstnanců škly 5.2. Pradenské aktivity škly Pradenské aktivity škly pr cílvu skupinu žáků Pradenské aktivity škly pr cílvu skupinu pedaggů Pradenské aktivity škly pr cílvu skupinu rdičů 6. Persnální zajištění prevence a šklní řád Výchvný pradce 6.2. Metdik prevence 6.3. Pedaggvé 6.4. Ředitelka škly 6.5. Šklní řád 7. Financvání strategie Rámcvé metdy a frmy realizace prevence Rzšířený přehled důležitých právních předpisů 2. Důležitá telefnní čísla 9. Způsb hdncení efektivity Přílhy Bankvní spjení: Kmerční banka a. s., pbčka Karviná Čísl účtu: /

3 chrany sb a majetku, s. r.. 1. Úvd 1.1. Základní (celnárdní a krajská a městská) výchdiska strategie Primárním základem Strategie prevence rizikvéh chvání u dětí a mládeže je Strategie prevence rizikvéh chvání u dětí a mládeže v Mravskslezském kraji na bdbí a statní celnárdní a evrpské suvisející dkumenty 1, ze kterých krajská strategie vychází. Pdstatnými ukazateli šklní strategie jsu však pravidelná setkání městských metdiků při PPP Karviná a zkušensti škly. Těmi nadále zůstává zejména kmplexní a systematická výchva žáků ke zdravému živtnímu stylu, svjení si pzitivníh sciálníh chvání, rzvj a pdpra sciálních kmpetencí veducích k harmnickému rzvji sbnsti s hledem na jejich věk dítěte a charakter mtivace, pržívání a myšlení, přičemž prevence (primární, sekundární a v případě kmpetence i terciální) je zaměřena zejména na rizikvé faktry pdmiňující vznik rizikvéh chvání Rámcvé vyhdncení šklní strategie na bdbí Hlavním cílem uplynulé strategie byl kmplexní pdpra zdravéh živtníh stylu žáků (blíže strategie ), na jehž utváření byla a je cílena většina šklních i mimšklních aktivit Charakteristika škly 2.1. Pčet žáků. Obě škly mají každý rčník zastupený jednu třídu s průměrným pčtem 25 žáků Pčet pedaggů je průměrně v jedntlivých ŠR 23 (13 pedaggů učí v karvinské škle, 8 pedaggů v stravské škle a 2 v bu šklách; cca 40 % jsu externisté) 2.3. Specializace a zaměření škly. Střední dbrná škla chrany sb a majetku je střední dbrnu šklu, která připravuje ve čtyřletém denním studiu žáky pr práci, zaměřenu na bezpečnstně právní činnst, veřejné přádkvé služby, chranu sb a majetku, práci v rgánech státní správy (sudy, magistráty, sciální správa apd.) 2.4. Studijní bry Bezpečnstně právní činnst (chrana sb a majetku) čtyřleté studiu, kód M/01. Studijní br je určen pr abslventy ZŠ, kteří se prfesně rientují na práci v: Plicii ČR, becní (městské) plicii bezpečnstních agenturách státní správě Veřejnsprávní činnst čtyřleté studium, kód M/01. Studijní br je určen pr abslventy ZŠ, kteří se prfesně zajímají administrativní práci v: justici (kanceláře advkátů, právníků, ntářů, sudů) 1 Nárdní prgram rzvje vzdělávání, tzv. Bílá kniha, Akční plán Evrpské unie bje prti drgám, Usnesení vlády ČR č Nárdní strategii prtidrgvé plitiky na bdbí , Kncepce strategie MŠMT, atd. 2 Plnění šklní preventivní strategie se blíže zabývají Minimální preventivní prgramy a závěrečné zprávy plnění MPP. Bankvní spjení: Kmerční banka a. s., pbčka Karviná Čísl účtu: /

4 chrany sb a majetku, s. r.. rgánech státní správy a samsprávy vyknávajících správu sciální a správu na úseku katastru nemvitstí a v realitních kancelářích Bezpečnstní služby tříleté nástavbvé dálkvé neb distanční studium, kód L/51. Studijní br je určen pr abslventy ZŠ, kteří se prfesně rientují na práci v: Plicii ČR, becní (městské) plicii bezpečnstních agenturách Umístění škly. Obě škly se nachází v centru města, v bezprstřední blízksti autbusvých zastávek. Z autbusvéh a vlakvéh nádraží se k nim dá dpravit prstředky MHD d 10 minut. Jsu tedy velmi dbře dstupné, a t jak pr místní žáky, tak i pr djíždějící Nabídka škly žákům (rdičům) minimálně 7 hdin tělesné a speciální tělesné výchvy týdně; nadlimitní hdiny jsu zajišťvány systémem šklníh dučvání; adaptační pbyt pr nvě vzniklé třídy; základy spelealpinistickéh výcviku; základy střelecké přípravy; aktivní činnst v klubech/kružcích karate, Taekwnd, JUDO; ubytvání pr žáky se vzdálenými bydlišti; aktivní činnst ve šklním parlamentu 3 včetně řady aktivit, které rganizuje; aktivní účast na šklních a mimšklních akcích Způsb (aut)evaluace žáků a pedaggů. Tat je na škle zajištěna mj. systémem pravidelných a nepravidelných anket a dtazníků: vnější evaluace škly (zpětnvazebné dtazníky), každrční scimetrické dtazníky klimatu tříd, šklní zpětnvazební dtazníky pedaggů na vyžádání šklníh parlamentu, třídních klektivů, vedení škly neb pedagga (autevaluace), rientační testvání žáka na přítmnst OPL, anketa nejlepšíh pedagga/žáka škly, schránka důvěry výchvnéh pradce systém kulatých stlů (knverzační/diskusní frmy pr práci s rizikvými skupinami a třídními klektivy situační ankety/dtazníky administrvané dle aktuální ptřeby vedení, pedaggů či šklníh parlamentu (žáků). 3 Šklní parlament. Na škle žákvským samsprávným rgánem, který se pdílí na rganizaci šklníh živta (rganizují či splurganizují šklní a mimšklní akce) a tlumčí názry a připmínky žáků pedaggům, zástupcům vedení škly a pedaggické radě. Členvé jsu každrčně vleni v tajných vlbách svými splužáky. Bankvní spjení: Kmerční banka a. s., pbčka Karviná Čísl účtu: /

5 chrany sb a majetku, s. r.. 3. Výchdiska realizace šklní preventivní strategie (dále jen ŠPS) 3.1. Aktuální stav rizikvých prjevů chvání Tat strategie je základní nástrj prevence. Jde kmplexní systémvý prvek v realizaci preventivních aktivit, prgram je jednu rčně vyhdncván, sleduje se účinnst, průběh a efektivita jedntlivých aktivit. Nárůst různých rizikvých prjevů chvání včetně zneužívání návykvých látek v ppulaci mládeže a dětí šklníh věku je již dluhá léta celsplečenským prblémem. Prt je důležité navazvat na systémvu preventivní práci realizvanu v dbě základní šklní dcházky a pkračvat v ní p celu dbu středníh vzdělávání, pskytvat žákům c nejvíce infrmací celé prblematice negativních jevů ve splečnsti, nasluchat jejich prblémům a tevřeně s nimi hvřit i na nefrmální úrvni Cíle ŠPS Hlavní cíl Hlavním cílem strategie je prstřednictvím efektivníh systému prevence, fungujícíh na základě kmplexníh půsbení všech na sebe vzájemně navazujících subjektů, minimalizvat vznik a snížit míru rizikvéh chvání u dětí a mládeže Dluhdbé cíle Cílená pdpra zdravéh živtníh stylu 4 prstřednictvím: utváření a rzvje sciálně psychlgických dvednsti psilvání schpnsti kmunikace, řešení prblémů a knfliktů, adekvátní reakce na stres, neúspěch a kritiku, tlerance; mravníh a právníh vědmí mrální hdnty, humanistické pstje, právní aspekty sciálně patlgických jevů, lidská práva, práva dítěte, výchva k partnerství a rdičvství; rzvje a prhlubvání pzitivníh klimatu třídních klektivů, pedaggickéh sbru i celkvéh klimatu škly a následně i pzitivních vztahů zástupců škly k statnímu prstředí (klí škly, měst, bčané, přírda, lidské prdukty...); snižvání výskytu rizikvých prjevů chvání a zvyšvání dlnsti vůči nim a včasná intervence v případech jejich výskytu; pdpry vzdělávání pedaggů a rzvj jejich dbrných kmpetencí v blasti prevence rzvje aktivní vzájemné splupráce s rdiči žáků Krátkdbý cíl Naplňvat minimální preventivní prgram škly a prgram prti šikanvání pr daný šklní rk Charakteristika ŠPS 4 Zdpvědnstí za vlastní zdraví, zdravu výživu, sbní a duševní hygienu, phybvu aktivitu, pevnými sexuální vztahy a absencí návykvých látek k sciálnímu, psychickému a fyzickému zdraví. Bankvní spjení: Kmerční banka a. s., pbčka Karviná Čísl účtu: /

6 chrany sb a majetku, s. r.. je dluhdbým preventivním prgramem škly, je sučástí šklníh vzdělávacíh prgramu, který vychází z příslušnéh rámcvéh vzdělávacíh prgramu, ppř. přílhu dsud platných snv a učebních plánů, vychází z mezených časvých, persnálních a finančních investic se zaměřením na nejvyšší efektivitu, přizpůsbuje se kulturním, sciálním či plitickým klnstem i struktuře škly či specifické ppulaci jak v rámci škly, tak v jejím klí, ddaluje, brání neb snižuje rizikvých prjevů chvání, zvyšuje schpnst žáků a studentů činit infrmvaná a zdpvědná rzhdnutí, má dluhtrvající výsledky, pmáhá zejména těm jedincům, kteří pcházejí z nejvíce hržených skupin (disharmnické rdiny, neúplné rdiny, scikulturně znevýhdněné rdiny, minrity, apd.), pdpruje zdravý živtní styl, tj. harmnicku rvnváhu tělesných a duševních funkcí s pcitem spkjensti, chuti d živta, tělesnéh i duševníh blaha (výchva ke zdraví, sbní a duševní hygiena, výživa a phybvé aktivity), pskytuje pdněty ke zpracvání Minimálníh preventivníh prgramu Vymezení základních pjmů Primární prevencí jsu veškeré knkrétní aktivity realizvané s cílem předejít prblémům a následkům spjeným s rizikvým chváním, včetně úsilí minimalizaci jejich dpadu a zamezení jejich rzšíření. Základem primární prevence jsu výchva ke zdravému živtnímu stylu, k svjení pzitivníh sciálníh chvání a rzvji sbnsti. Primární prevence rizikvých prjevů chvání u žáků základním principem strategie prevence rizikvých prjevů chvání u dětí a mládeže ve šklství je výchva žáků ke zdravému živtnímu stylu, k svjení pzitivníh sciálníh chvání a zachvání integrity sbnsti. Jedná se blast zabývající se prevencí v blastech uvedených v Čl. 1 dst. 2 s cílem zabránit výskytu rizikvéh chvání v daných blastech, neb c nejvíce mezit škdy půsbené jejich výskytem mezi žáky Nespecifická primární prevence veškeré aktivity pdprující zdravý živtní styl a svjvání pzitivníh sciálníh chvání prstřednictvím smysluplnéh využívání a rganizace vlnéh času, například zájmvé, sprtvní a vlnčasvé aktivity a jiné prgramy, které vedu k ddržvání určitých splečenských pravidel, zdravéh rzvje sbnsti, k dpvědnsti za sebe a své jednání. Specifická primární prevence aktivity a prgramy, které jsu zaměřeny specificky na předcházení a mezvání výskytu jedntlivých frem rizikvéh chvání žáků. Jedná se : všebecnu prevenci, která je zaměřena na širší ppulaci, aniž by byl dříve zjišťván rzsah prblému neb rizika, selektivní prevenci, která je zaměřena na žáky, u nichž lze předpkládat zvýšenu hrzbu rizikvéh chvání, Bankvní spjení: Kmerční banka a. s., pbčka Karviná Čísl účtu: /

7 chrany sb a majetku, s. r.. indikvanu prevenci, která je zaměřena na jedntlivce a skupiny, u nichž byl zaznamenán vyšší výskyt rizikvých faktrů v blasti chvání, prblematických vztahů v rdině, ve škle neb s vrstevníky. Efektivní primární prevence kntinuální a kmplexní prgramy, interaktivní prgramy, především prgramy pmáhající čelit žákům sciálnímu tlaku, zaměřené na zkvalitnění kmunikace, nenásilné zvládání knfliktů, dmítání návykvých látek, zvyšvání zdravéh sebevědmí, zvládání úzksti a stresu apd. Neúčinná primární prevence zastrašvání, citvé apely, puhé předávání infrmací, samstatně realizvané jednrázvé akce, ptlačvání diskuse, hrmadné aktivity neb prmítání filmu by měly být puze dplňkem, na který by měl vždy navazvat rzhvr v malých skupinkách. Šklní preventivní strategie je dluhdbým preventivním prgramem škly, je sučástí šklníh vzdělávacíh prgramu, který vychází z příslušnéh rámcvéh vzdělávacíh prgramu, ppř. přílhu dsud platných snv a učebních plánů, vychází z mezených časvých, persnálních a finančních investic se zaměřením na nejvyšší efektivitu, jasně definuje dluhdbé a krátkdbé cíle, je naplánvána tak, aby mhla být řádně uskutečňvána, přizpůsbuje se kulturním, sciálním či plitickým klnstem i struktuře škly či specifické ppulaci jak v rámci škly, tak v jejím klí, ddaluje, brání neb snižuje výskyt sciálně patlgických jevů, zvyšuje schpnst žáků a studentů činit infrmvaná a zdpvědná rzhdnutí, má dluhtrvající výsledky, pjmenvává prblémy z blasti sciálně patlgických jevů dle čl. 1, dst. 1 a případné další závislsti, včetně anablik, dpingu, násilí a násilnéh chvání, intlerance a antisemitismu, pmáhá zejména těm jedincům, kteří pcházejí z nejvíce hržených skupin (minritám, cizincům, pacientům či dětem) při chraně jejich lidských práv, pdpruje zdravý živtní styl, tj. harmnicku rvnváhu tělesných a duševních funkcí s pcitem spkjensti, chuti d živta, tělesnéh i duševníh blaha (výchva ke zdraví, sbní a duševní hygiena, výživa a phybvé aktivity), pskytuje pdněty ke zpracvání Minimálníh preventivníh prgramu. Minimální preventivní prgram 5 knkrétní dkument škly zaměřený zejména na výchvu žáků ke zdravému živtnímu stylu, na jejich sbnstní a sciální rzvj a rzvj jejich sciálně 5 18 písm. c) zákna č. 379/2005 Sb., patřeních k chraně před škdami půsbenými tabákvými výrbky, alkhlem a jinými návykvými látkami a změně suvisejících záknů. Bankvní spjení: Kmerční banka a. s., pbčka Karviná Čísl účtu: /

8 chrany sb a majetku, s. r.. kmunikativních dvednstí. Minimální preventivní prgram je zalžen na pdpře vlastní aktivity žáků, pestrsti frem preventivní práce s žáky, zapjení celéh pedaggickéh sbru škly a splupráci se záknnými zástupci žáků škly. Minimální preventivní prgram je zpracváván na jeden šklní rk šklním metdikem prevence, pdléhá kntrle České šklní inspekce, je průběžně vyhdncván a písemné vyhdncení účinnsti jeh realizace za šklní rk je sučástí výrční zprávy činnsti škly. 6 Prevence rizikvých prjevů chvání u žáků zahrnuje především aktivity v blastech prevence: násilí a šikanvání, záškláctví, kriminality, delikvence, vandalismu aj. frem násilnéh chvání, hržení mravnsti a hržvání mravní výchvy mládeže, xenfbie, rasismu, intlerance a antisemitismu, užívání návykvých látek (vč. pmíjenéh alkhlu a kuření), anablik, medikamentů a dalších látek, netlismu (virtuálních drg) a patlgickéh hráčství (gambling), diváckéh násilí, kmerčníh sexuálníh zneužívání dětí, syndrmu týraných a zneužívaných dětí, sekt a sciálně patlgických nábženských hnutí Dkumenty určující realizaci šklní prevence / Metdický pkyn MŠMT k prevenci zneužívání návykvých látek ve šklách a šklských zařízeních / Metdický pkyn MŠMT k výchvě prti prjevům rasismu, xenfbie a intlerance / Metdický pkyn MŠMT k prevenci a řešení šikanvání mezi žáky škl a šklských zařízení / Pracvní řád pr zaměstnance škl a šklských zařízení / Metdický pkyn MŠMT k jedntnému pstupu při uvlňvání a mluvání žáků z vyučvání, prevenci a pstihu záškláctví / Splupráce předšklních zařízení, škl a šklských zařízení s Plicií ČR při prevenci a při vyšetřvání kriminality dětí a mládeže a kriminality na dětech a mládeži páchané / Pravidla pr rdiče a děti k bezpečnějšímu užívání internetu / Strategie prevence sciálně patlgických jevů u dětí a mládeže v půsbnsti resrtu MŠMT na bdbí dst. 1 zákna č. 561/2004 Sb., předšklním, základním, středním, vyšším dbrném a jiném vzdělávání (šklský zákn) Bankvní spjení: Kmerční banka a. s., pbčka Karviná Čísl účtu: /

9 chrany sb a majetku, s. r.. Vyhláška MŠMT č. 73/2005 Sb., vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími ptřebami a dětí, žáků a studentů mimřádně nadaných, ve znění vyhlášky č. 62/2007 Sb / Metdický pkyn MŠMT k prevenci sciálně patlgických jevů u dětí a mládeže / Metdické dpručení k primární prevenci rizikvéh chvání u dětí, žáků a studentů ve šklách a šklských zařízeních /2013 Metdický pkyn Ministra šklství, mládeže a tělvýchvy k řešení šikanvání ve šklách a šklských zařízeních Nárdní strategie primární prevence rizikvéh chvání na bdbí Strategie prevence rizikvéh chvání u dětí a mládeže v Mravskslezském kraji na bdbí Vymezení cílvé skupiny 4.1. Žáci škly. Strategie je zaměřena na všechny žáky škly, se zvláštním přihlédnutím k žákům z aktuálně sciálně slabšíh a mál pdnětnéh rdinnéh prstředí, žákům s aktuálně nedstatečným prspěchem, žákům se speciálními vzdělávacími ptřebami (v pdmínkách škly zejména se specifickými pruchami učení a žákům z aktuálně hržených skupin (disharmnické rdiny a následně neúplné rdiny, minrity) Pedaggvé. U pedaggů je další vzdělávání zaměřen na celý tým, se zvláštním přihlédnutím k začínajícím pedaggům a pedaggům bez dbrné kvalifikace. Intenzivní vzdělávací aktivity jsu směřvány k pracvníkům, kteří zajišťují činnst šklníh pradenskéh pracviště výchvný pradce a metdik prevence, envirnmentální krdinátr Rdiče. D systému infrmvání jsu zapjeni všichni rdiče. Zvláštní pzrnst je věnvána rdičům tříd prvních rčníků. Individuální pzrnst je věnvána rdičům žáků s nedstatečnými studijními výsledky a rdičům žáků s výchvnými prblémy. 5. Preventivní aktivity jak nástrje úspěšné prevence Všechny úrvně preventivní aktivity se realizují zejména v rvinách: Pedagg žák Vztah pedagga žáka. Žák se může na učitele brátit a bude respektván jeh názr, jeh ptřeby. Učitel se zajímá žáka, pdněcuje dialg. Při řešení prblémů je učitel tevřen kmunikaci s žákem, s rdičem, širší rdinu, statními pedaggy, výchvným pradcem či vedením škly. Na základě dsažení dhdy splečných cílech a pstupech dchází k celkvé a jedntné pdpře žáka. Výchvně vzdělávací prces. Žáci dstávají kmplexní zpětnu vazbu d učitele. Jsu infrmváni svém pkrku i nedstatcích. Je ceňván úsilí žáka a míra jeh pkrku bez srvnávání s výknem statních. Je pdprván jeh individuální talent a zájem. Převažují aktivní frmy výuky - práce ve skupinách, prblémvé vyučvání. Pmáháme žákvi vybudvat si důvěru v sebe, ve vlastní síly, pzitivní vztah k klnímu světu. ve znění vyhlášky č. 227/2007 Sb. a vyhlášky č. 326/2008 Sb. Bankvní spjení: Kmerční banka a. s., pbčka Karviná Čísl účtu: /

10 chrany sb a majetku, s. r.. Pedagg, vedení škly rdiče, veřejnst Učitelé nabízejí všem rdičům mžnst individuální knzultace. Rdiče mají také mžnst navštívit šklu a pznat tak její atmsféru a lépe pchpit různé ptřeby svých dětí ve škle. Rdiče jsu prstřednictvím webvých stránek škly, vzdálenéh elektrnickéh přístupu d prgramu Bakalář, třídních schůzek, knzultací a výchvných kmisí infrmvání šklní preventivní strategii, statních aktivitách a rganizaci škly Infrmační a sciálně pstjvé aktivity Infrmační a sciálně pstjvé aktivity pr cílvu skupinu žáků Mimšklní/šklní aktivity a výuka je pdle bsahvých a frmálních mžnstí předmětu prlžena tématickými kruhy a zejména praktickými příklady, které vytváří a prhlubují sciálně psychlgické, mravní a právní znalsti a dvednsti žáků v blasti: zdravéh živtníh stylu - ví, c je pdstatu zdravéh živtníh stylu a snaží se jeh realizaci (znají pzitivní vliv aktivníh phybu, relaxace, duševní hygieny); respektvání dlišných názrů či zájmů lidí a dlišných způsbů jejich chvání a myšlení jsu tlerantní k menšinám; vhdných způsbů řešení neshd se splužáky - spry řeší nenásilným způsbem; vhdných způsbů chvání a kmunikace v různých živtních situacích dvedu vést knstruktivní rzhvr na různých úrvních; při práci ve skupině - umí splupracvat ve skupině a přebírat zdpvědnst za splečné úkly; bčanskéh a pracvníh práva - znají významné dkumenty upravující lidská práva a sciálně právní chranu dětí; trestníh práva - uvědmují si pdstatu prtiprávníh jednání a právní dpvědnst za případné prtiprávní činy, dmítají prjevy brutality a násilí zprstředkvané médii a dkáží nich diskutvat; sebepznání a sebeprsazvání (asertivita) - umí vysvětlit své knkrétní pstje a chvání, vyjádřit své pcity, pžádat t, c ptřebují, vyjadřvat a přijímat kritiku. Průběžné pzrvání knkrétních pdmínek a situace ve škle z hlediska rizik výskytu patlgických jevů a uplatňvání různých frem a metd umžňujících včasné zachycení hržených žáků. Důsledné uplatňvání preventivních infrmací, aktivit a prgramů speciálně zaměřených na jedntlivé rizikvé skupiny dětí a mládeže. Třídnické hdiny. Třídní učitel průběžně infrmuje třídu, krdinuje její činnst, prstřednictvím pedaggických zásad usiluje bezprstřední prevenci nežáducích prjevů chvání. Infrmace.Infrmace jsu zveřejňvány na internetvých stránkách škly, nástěnce výchvnéh pradce a šklní a tématických nástěnkách v budvě škly. Bankvní spjení: Kmerční banka a. s., pbčka Karviná Čísl účtu: /

11 chrany sb a majetku, s. r.. Knihvna škly. Během šklníh rku 2009/2010 a následujících let bude zřízena a pstupně rzšiřvána knihvna škly Infrmační a sciálně pstjvé aktivity pr cílvu skupinu pedaggů Systematické dbrné vzdělávání pedaggických pracvníků (DVPP). Vytváření a rzvj a prhlubvání sbnstních a pedaggických kvalit a dvednstí pedaggů autevaluací, hspitacemi, šklními aktivitami, činnstí šklníh parlamentu. Systémvé zavádění (ŠVP) etické a právní výchvy, výchvy ke zdravému živtnímu stylu, blastí preventivní výchvy d výuky. Uplatňvání metd aktivníh vyučvání (ŠVP) - různé frmy a metdy půsbení na jedntlivce a skupiny dětí a mládeže, zaměřenéh na pdpru rzvje jejich sbnsti a sciálníh chvání, zejména zvyšváním pdílu prblémvých a skupinvých metd výuky. Šklní rada. Je kntrlním a pradním rgánem škly, mj. je zastupena také zástupcem rdičů. Šklní parlament. viz. vytváření a rzvj Infrmační a sciálně pstjvé aktivity pr cílvu skupinu rdičů Servis vnějších pradenských pracvišť. Pskytvání pradenských služeb a zajišťvání pradenských služeb specializvaných pradenských a preventivních zařízení pr žáky, rdiče a pedaggy. Třídní schůzky. Organizvané minimálně 2krát rčně. Systém evidence známek a dcházky (vzdálený elektrnický přístup d prgramu Bakalář). Šklní rada. Je kntrlním a pradním rgánem se zastupením rdičů. Šklní parlament. Je žákvským rgánem škly s rzsáhlými pravmcemi Pradenské aktivity škly Pradenské aktivity škly pr cílvu skupinu žáků Knzultační hdiny pedaggických pracvníků. Všichni pedaggvé škly mají vyhrazeny knzultační hdiny na webvých stránkách škly. Pradenská činnst výchvnéh pradce/metdika prevence. Tent specialista má vyhrazeny stálé knzultační hdiny (webvé stránky škly) a pdle dhdy se žákem je s t pracvat s ním i mim tyt hdiny. Servis vnějších pradenských pracvišť. Pskytvání pradenských služeb a zajišťvání pradenských služeb specializvaných pradenských a preventivních zařízení pr žáky, rdiče a pedaggy na webvých stránkách škly, infrmační tabuli. Systém diagnstických pedaggických metd a sběru infrmací. Ke zjištění aktuálníh stavu rizikvých prjevů chvání ve škle jsu využívány dtazníkvé metdy, práce třídních učitelů a pdněty šklníh parlamentu a šklní rady. Sučasně každý třídní učitel, učitel věnuje pzrnst žákům, registruje signály mžném prblému žáka a hledá příčiny a vhdné frmy Bankvní spjení: Kmerční banka a. s., pbčka Karviná Čísl účtu: /

12 chrany sb a majetku, s. r.. nápravy. Pkud je třeba, splupracuje s rdiči a výchvným pradcem, který se zapjí d diagnstickéh a nápravnéh prcesu. Následně je v případě využíván dalších dbrných institucí (PPP aj.) Pradenské aktivity škly pr cílvu skupinu pedaggů Pravidelné pedaggické prady. Jsu základním infrmačním zdrjem pedagga řídících, rganizačních, výchvných či výchvně vzdělávacích aktivitách škly. Evaluační metdy pedaggů. Každý pedagg má mžnst evaluace v předmětech dle ptřeby. Sestavuje si dle ptřeby vlastní evaluační dtazník neb si může nechat administrvat zpětnvazební dtazník výchvnéh pradce. Stejné práva mají také žáci ve vztahu k pedaggvi prstřednictvím šklníh parlamentu či přím přes třídníh učitele, výchvnéh pradce/metdika mhu inicivat administraci evaluačníh dtazníku pedagga. Práce předmětvých kmisí. Mj. hdntí, krdinuje a kntrluje dbrnu práci pedaggů Pradenské aktivity škly pr cílvu skupinu rdičů Knzultační hdiny pedaggických pracvníků. Všichni pedaggvé škly mají vyhrazeny knzultační hdiny na webvých stránkách škly. Pradenská činnst výchvnéh pradce/metdika prevence. Tent specialista má vyhrazeny stálé knzultační hdiny (webvé stránky škly) a pdle dhdy se žákem je s t pracvat s ním i mim tyt hdiny. Servis vnějších pradenských pracvišť. Pskytvání pradenských služeb a zajišťvání pradenských služeb specializvaných pradenských a preventivních zařízení pr žáky, rdiče a pedaggy na webvých stránkách škly, infrmační tabuli. 6. Persnální zajištění prevence a šklní řád 6.1. Výchvný pradce. Výchvný pradce krdinuje splečně s metdikem prevence aktivity škly v blasti prevence. Aktivně nabízí učitelům a žákům mžnst pradit se svých prblémech. Zaměřuje se na žáky, kteří jsu hrženi ve svém vývji, sebepjetí, kmunikaci s druhými. Učitelé infrmují výchvnéh pradce případech výskytu agresivníh chvání ve třídě, signálů ptížích žáka (sbnstní, rdinné, vztahvé), náhlém i trvalém neúspěchu v učení, btížné kmunikaci, knfliktu s rdiči, prušvání pravidel sužití ve škle žákem. Výchvný pradce navrhuje patření, navrhuje svlání výchvné kmise, vede individuální knzultace s dětmi, s rdiči, infrmuje mžnstech dbrné péče a další pmci (adresář sciálních služeb, linku bezpečí, apd.). Jedná se sciálním dbrem. Knzultuje prblémy s dbrnými pracvišti SPC, PPP Metdik prevence. Metdik prevence spluvytváří minimální preventivní prgram, pdílí se na jeh realizaci. Kmunikuje s učiteli v blasti primární prevence, v případě vznikléh prblému dává pdněty k mžné nápravě. Splupracuje s institucemi a rganizacemi v blasti primární prevence. Krdinuje předávání infrmací prblematice sciálně patlgických jevů ve škle, dkumentuje průběh preventivní práce škly. Hdntí realizaci minimálníh preventivníh prgramu Pedaggvé. Věnují se v rámci výuky rzvji kmpetencí žáků v blasti sciálních dvednstí, učí pdle principů a metd v rámci kncepce škly. Prvádějí průběžnu diagnstiku žáků a třídy, na pedaggických radách vzájemně hdntí uplynulé bdbí, knzultují případné prblémy, navrhují patření. Třídní učitel je v kntaktu s rdiči žáků své třídy prstřednictvím třídních schůzek, sbních setkání a dalších mžnstí kmunikace. Bankvní spjení: Kmerční banka a. s., pbčka Karviná Čísl účtu: /

13 chrany sb a majetku, s. r Ředitelka škly. Sleduje efektivitu prevence sciálně patlgických jevů. Sleduje prblémy v kntextu celé škly a dělá persnální a rganizační patření ke zlepšení vzájemnéh sužití ve škle Šklní řád. Šklní řád je základním dkumentem žáducí realizace šklní preventivní strategie. Je srzumitelný, vyvážený v právech a pvinnstech, zaktvuje v sbě mj. základní a d šklních pdmínek aplikvaná ustanvení rizikvých prjevech chvání i pstizích při prušení těcht ustanvení. Všichni žáci, pedaggvé a prstřednictvím webvých stránek škly také rdiče jsu s tímt dkumentem na začátku každéh šklníh rku seznámeni a splupracují na jeh tvrbě. Žáci především prstřednictvím výchvnéh pradce, třídníh učitele a šklníh parlamentu a rdiče pmcí šklní rady. 7. Financvání prevence Náklady spjené s tut strategií budu hrazeny, tak jak v případě uplynulé strategie , z z rzpčtu škly, prjektů EU, Mravskslezskéh kraje a města Karviná/Ostrava. V případě malrzpčtvých frem činnstí typu branně sprtvní sustředění, praxe žáků apd. žáky, respektive jejich záknnými zástupci. 8. Rámcvé metdy, frmy prevence Škla pskytuje řadu frem a metd, které umžňují efektivně naplňvat prgram primární prevence ve stanveném rzsahu i bsahu a pskytují širku škálu frmálních i nefrmálních mžnstí půsbení na žáky: minimálně 7 hdin tělesné a speciální tělesné výchvy týdně; nadlimitní hdiny jsu zajišťvány systémem šklníh dučvání základy spelealpinistickéh výcviku pravidelná týdenní sustředění základy střelecké přípravy - pravidelná týdenní sustředění základy lyžvání - pravidelná týdenní sustředění pbyty v hrském prstředí ve šklících střediscích Beskyd autškla se slevami pr žáky škly aktivní činnst v kružcích karate, Jud, Kung-fu ubytvání pr žáky ze vzdálenými bydlišti s fundvaným výchvným persnálem aktivní činnst ve šklním parlamentu 7 včetně řady aktivit, které rganizuje aktivní účast na šklních a mimšklních akcích třídnické hdiny zařazení tématických kruhů d výuky besedy, diskuse výlety a exkurze filmvá představení výstavy prjektivní dny a něklikadenní prjekty. 7 Šklní parlament. Na škle žákvským samsprávným rgánem, který se pdílí na rganizaci šklníh živta (rganizují či splurganizují šklní a mimšklní akce) a tlumčí názry a připmínky žáků pedaggům, zástupcům vedení škly a pedaggické radě. Členvé jsu každrčně vleni v tajných vlbách svými splužáky. Bankvní spjení: Kmerční banka a. s., pbčka Karviná Čísl účtu: /

14 chrany sb a majetku, s. r.. 9. Způsb hdncení efektivity Vyhdncení plnění šklní preventivní strategie bude prváděn jedenkrát rčně frmu vyhdncení minimálníh preventivníh prgramu prstřednictvím závěrečné zprávy. Hdncení prvede zástupce vedení škly, výchvný pradce/metdik prevence a třídní učitelé na knečné pedaggické pradě: vývjem klimatu tříd - prstřednictvím prvnání s předcházejícím šklním rkem; vývjem klimatu škly prspěch žáků, výchvná patření žáků, bsah výchvných kmisí; vývjem výskytu vážných prjevů rizikvéh chvání žáků prstřednictvím prvnání s předcházejícím šklním rkem; Vyhdncení primárníh preventivníh prgramu bude realizván 1krát za rk závěrečnu zprávu MPP 8 (prvnání s předchzí ZZ MPP). Zpracval: Schválila: RSDr. Mgr. Zbyněk Dmin, výchvný pradce a šklní metdik prevence Ing. Slavka Krystvá Flrkvá, MBA, ředitelka škly Karviná 2. září 2013 (zpracván v bdbí srpen-říjen 2013) 8 ZZ MPP je kmplexním vyhdncením věcné pdstaty realizace jedntlivých akcí a aktivit, dává přehled pčtech účastníků, finančních nákladech, schpnsti realizvat jedntlivé prgramy apd. Bankvní spjení: Kmerční banka a. s., pbčka Karviná Čísl účtu: /

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Střední dbrná škla Jsefa Susedíka Vsetín MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Je lépe radit se před činy, než ptm nich přemítat. Démkrits z Abdér Tent Minimální preventivní prgram k prevenci sciálně patlgických

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Šklní rk: 2014/2015 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Název a adresa škly, pr kteru platí tent MPP Jmén a příjmení ředitele Telefn na ředitele 573 380 682 Minimální preventivní prgram ZŠ praktická a ZŠ speciální

Více

Střední škola KNIH, o.p.s. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO DENNÍ FORMU VZDĚLÁVÁNÍ. Brno. POZNÁVAT, OBDIVOVAT A ŠÍŘIT KNIHU, verze 2

Střední škola KNIH, o.p.s. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO DENNÍ FORMU VZDĚLÁVÁNÍ. Brno. POZNÁVAT, OBDIVOVAT A ŠÍŘIT KNIHU, verze 2 POZNÁVAT, OBDIVOVAT A ŠÍŘIT KNIHU, verze 2 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO DENNÍ FORMU VZDĚLÁVÁNÍ Střední škla KNIH,.p.s. Brn Datum účinnsti šklníh vzdělávacíh prgramu: 1. 9. 2013 OBSAH IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE...

Více

POZNÁVAT, OBDIVOVAT A ŠÍŘIT KNIHU

POZNÁVAT, OBDIVOVAT A ŠÍŘIT KNIHU POZNÁVAT, OBDIVOVAT A ŠÍŘIT KNIHU ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO DENNÍ FORMU VZDĚLÁVÁNÍ Střední škly KNIH,.p.s. v Brně Datum účinnsti šklníh vzdělávacíh prgramu: 1.9.2011 OBSAH IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3

Více

Metodická zpráva č. 7

Metodická zpráva č. 7 Metdická zpráva č. 7 Témata: Odbrná metdika pr praxi šklníh psychlga neb šklníh speciálníh pedagga. Škla: ZŠ Kmenskéh 6, 591 01 Žďár nad Sázavu Specialista Jmén: Beranvá Alena, Mgr. Odbrné zaměření: šklní

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro předškolní vzdělávání 2014/2015

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro předškolní vzdělávání 2014/2015 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pr předšklní vzdělávání 2014/2015 ŠKOLNÍ vzdělávací prgram pr předšklní vzdělávání 2014/2015 SOUKROMÁ MATEŘSKÁ ŠKOLA JAHODA - Identifikační údaje MŠ Jahda: - Název: Sukrmá mateřská

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 1 Základní škla Havířv-Pdlesí Mládežnická 11/1564 kres Karviná, příspěvkvá rganizace Výrční zpráva činnsti škly za šklní rk 2012/2013 Mtt škly Bez znalsti cizích jazyků, infrmatiky, matematiky a eknmick-právních

Více

6. Hodnocení žáků a autoevaluace školy

6. Hodnocení žáků a autoevaluace školy Šklní vzdělávací prgram Škla, základ živta Základní škla a mateřská škla Měčín p.. platný d 1.9.2007 6. Hdncení žáků a autevaluace škly 6.1. Pravidla pr hdncení žáků Hdncení žáků je běžná činnst, kteru

Více

Strategický plán sociálního začleňování Ostrava 2015-2018

Strategický plán sociálního začleňování Ostrava 2015-2018 Strategický plán sciálníh začleňvání Ostrava 2015-2018 Vize: Ostrava je měst vstřícné ke všem byvatelům a je všestranně připraven pmci řešit situaci každéh, kd k ní sám přistupuje aktivně. Strategický

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Odbrné učiliště, Praktická škla, Základní škla a Mateřská škla Příbram IV, p.. Šklní vzdělávací prgram ŠKOLNÍ DRUŽINA Šklní vzdělávací prgram je platný d 1. 9. 2014 1 OBSAH 1. Identifikační údaje... 3

Více

Minimální standard vzdělávání v sociální práci ASVSP

Minimální standard vzdělávání v sociální práci ASVSP Minimální standard vzdělávání v sciální práci ASVSP B. Kmentvaný návrh bsahu studia Dále uvedená minimální kncepce bsahu studia sciální práce předpkládá, že dbrnu kvalifikaci pr samstatný výkn sciální

Více

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Fakultní základní škla Dr.Milady Hrákvé a Mateřská škla Olmuc, Rţňavská 21 příspěvkvá rganizace Mateřská škla Radva 5, Olmuc dlučené pracviště Šklní vzdělávací prgram pr předšklní vzdělávání dlučenéh pracviště

Více

Základní škola Úvaly, příspěvková organizace

Základní škola Úvaly, příspěvková organizace Základní škla Úvaly, kres Praha - výchd nám. Arnšta z Pardubic 8, 250 82 Úvaly ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 2. ŠKOLNÍ ŘÁD Č.j.: 631/2012 Vypracval: Schválil: Pedaggická rada prjednala dne: 31.8.2012 Šklská

Více

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI CYRILOMETODĚJSKÁ TEOLOGICKÁ FAKULTA KATEDRA KŘESŤANSKÉ VÝCHOVY Sciální pedaggika ZUZANA SLEZÁKOVÁ Obr Sciální pedaggika z phledu studentů danéh bru Bakalářská práce Veducí

Více

Výroční zpráva za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Základní škla, Česká Lípa, 28. října 2733, příspěvkvá rganizace 28. října 2733, Česká Lípa, PSČ 470 06 Výrční zpráva za šklní rk 2013/2014 Prjednala a schválila Šklská rada dne 14. 10. 2014 Předkládá:

Více

KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE (2012 2016)

KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE (2012 2016) Krajský úřad Králvéhradeckéh kraje dbr šklství DLOUHODOBÝ ZÁMĚR VZDĚLÁVÁNÍ A ROZVOJE VZDĚLÁVACÍ SOUSTAVY KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE (2012 2016) Březen 2012 1 Obsah 1 Úvd... 4 2 Výchzí faktry vlivňující vzdělávací

Více

Školní vzdělávací program školní družiny

Školní vzdělávací program školní družiny Základní škla Třemšná, kres Plzeň-sever, příspěvkvá rganizace Americká 146, 330 11 Třemšná Šklní vzdělávací prgram šklní družiny 1. Identifikační údaje Šklní družina tvří se základní šklu jednu právnicku

Více

Výroční zpráva o činnostech Základní školy Vladimíra Menšíka Ivančice, okres Brno-venkov ve školním roce 2010/2011

Výroční zpráva o činnostech Základní školy Vladimíra Menšíka Ivančice, okres Brno-venkov ve školním roce 2010/2011 Výrční zpráva činnstech Základní škly Vladimíra Menšíka Ivančice, kres -venkv ve šklním rce 2010/2011 Část I. Základní charakteristika škly Název: Základní škla Vladimíra Menšíka Ivančice, kres -venkv

Více

Gymnázium, Karviná, příspěvková organizace. Školní vzdělávací program. pro. osmileté gymnázium

Gymnázium, Karviná, příspěvková organizace. Školní vzdělávací program. pro. osmileté gymnázium Šklní vzdělávací prgram pr smileté gymnázium 1. Identifikační údaje 1.1 Předkladatel Název škly: Gymnázium, Karviná, příspěvkvá rganizace Adresa: Mírvá 1442, Karviná - Nvé Měst, 735 06 IČ: 623 317 95 IZO:

Více

Dětský domov a Školní jídelna, Nové Strašecí V N I T Ř N Í Ř Á D Čj.: 01/2014- KR

Dětský domov a Školní jídelna, Nové Strašecí  V N I T Ř N Í Ř Á D Čj.: 01/2014- KR Dětský dmv a Šklní jídelna, Nvé Strašecí Okružní 647, 271 01 Nvé Strašecí Tel.: 313 572 136, fax: 313 574 181 e-mail: dd.nvstra@cmail.cz, reditel@strasidylk.cz IČ: 47 019 735 IZO: 102 502 614 V N I T Ř

Více

Rejstřík institucí s nabídkou dalšího vzdělávání

Rejstřík institucí s nabídkou dalšího vzdělávání Úvdní slv V rámci prjektu Splečně v dalším vzdělávání jsme připravili bržuru, která má za cíl prpagvat blast dalšíh vzdělávání dspělých v Jihmravském kraji. Tat nabídka vznikla na základě slvení vzdělávacích

Více

Informační servis o dotačních možnostech pro Ústecký kraj

Informační servis o dotačních možnostech pro Ústecký kraj Listpad 2012 INFORMAČNÍ SERVIS Infrmační servis dtačních mžnstech pr Ústecký kraj Listpad 2012 OBSAH ÚVOD... 4 FONDY EVROPSKÉ UNIE... 5 REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM SEVEROZÁPAD... 5 OPERAČNÍ PROGRAM VZDĚLÁVÁNÍ

Více

Základní škola a mateřská škola Dolní Bojanovice, okres Hodonín, příspěvková organizace. Směrnice č. 2/2007 ŠKOLNÍ ŘÁD ZŠ

Základní škola a mateřská škola Dolní Bojanovice, okres Hodonín, příspěvková organizace. Směrnice č. 2/2007 ŠKOLNÍ ŘÁD ZŠ Základní škla a mateřská škla Dlní Bjanvice, kres Hdnín, příspěvkvá rganizace Směrnice č. 2/2007 ŠKOLNÍ ŘÁD ZŠ Září 2012 1 1. Obecná ustanvení Základní škla a mateřská škla Dlní Bjanvice, kres Hdnín, příspěvkvá

Více

PŘÍLOHA ŠVP ZV. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání žáků s lehkým mentálním postižením. ZŠ, ZUŠ a MŠ LOMNICE, TIŠNOVSKÁ 362

PŘÍLOHA ŠVP ZV. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání žáků s lehkým mentálním postižením. ZŠ, ZUŠ a MŠ LOMNICE, TIŠNOVSKÁ 362 PŘÍLOHA ŠVP ZV Šklní vzdělávací prgram pr základní vzdělávání žáků s lehkým mentálním pstižením ZŠ, ZUŠ a MŠ LOMNICE, TIŠNOVSKÁ 362 Nevyšlapanu cestu Obsah: A. Charakteristika ŠVP ZV 1. Charakteristika

Více

Hodnocení žáků na ZŠ. Ing. Blanka Smolíková

Hodnocení žáků na ZŠ. Ing. Blanka Smolíková Hdncení žáků na ZŠ Ing. Blanka Smlíkvá Bakalářská práce 2008 ABSTRAKT Předlžená bakalářská práce se zabývá tématem hdncení žáků na ZŠ. Teretická část je rzdělena na dvě základní blasti. První pjednává

Více

Informační servis o dotačních možnostech pro Ústecký kraj

Informační servis o dotačních možnostech pro Ústecký kraj Červenec 2012 INFORMAČNÍ SERVIS Infrmační servis dtačních mžnstech pr Ústecký kraj Červenec 2012 OBSAH ÚVOD... 4 FONDY EVROPSKÉ UNIE... 5 REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM SEVEROZÁPAD... 5 OPERAČNÍ PROGRAM VZDĚLÁVÁNÍ

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZŠ KOVÁŘOV

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZŠ KOVÁŘOV Základní škla Kvářv, kres Písek 398 55 Kvářv 80 Šklní vzdělávací prgram pr základní vzdělávání ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZŠ KOVÁŘOV 1. Identifikační údaje Název škly Adresa škly Ředitel škly Základní škla

Více

Z á k l a d n í š k o l a V s e t í n, T r á v n í k y 1 2 1 7

Z á k l a d n í š k o l a V s e t í n, T r á v n í k y 1 2 1 7 Z á k l a d n í š k l a V s e t í n, T r á v n í k y 1 2 1 7 Zpracvala: Mgr. Lenka Michálkvá, krdinátra EVVO Vsetín 2012 1. Sučasný stav EVVO ve škle 1.1 Rzbr šklníh vzdělávacíh prgramu z phledu EVVO 1.1.1

Více

Evaluační zpráva k projektu

Evaluační zpráva k projektu Název prjektu: Pdpra přírdvědnéh a technickéh vzdělávání v Mravskslezském kraji (NatTech MSK) Registrační čísl prjektu: CZ.1.07/1.1.00/44.0008 Evaluační zpráva k prjektu Pdpra přírdvědnéh a technickéh

Více

1 Krycí list nabídky

1 Krycí list nabídky Základní údaje: 1 Krycí list nabídky Název veřejné zakázky: Systém měření efektivity prcesů Zadavatel: Česká republika, Státní ústav pr kntrlu léčiv rganizační slžka státu IČ: 00023817 Sídl: Šrbárva 48,

Více