Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání"

Transkript

1 Šklní vzdělávací prgram pr základní vzdělávání Základní škla Eden Praha 10, Vladivstcká 6/1035 Mtt : Se sprtem za vzděláním

2 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Název šklníh vzdělávacíh prgramu Údaje škle Zřizvatel Platnst dkumentu Další záznamy CHARAKTERISTIKA ŠKOLY Úplnst a velikst škly Pdmínky škly Charakteristika pedaggickéh sbru Charakteristika žáků Dluhdbé prjekty Splupráce se záknnými zástupci a dalšími sciálními partnery Splupráce se záknnými zástupci Splupráce se sprtvními kluby Splupráce se zřizvatelem Splupráce s dalšími subjekty Vlastní hdncení škly 8 3. CHARAKTERISTIKA ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU Zaměření škly Výchvné a vzdělávací strategie Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími ptřebami Vzdělávání žáků se zdravtním znevýhdněním Vzdělávání žáků se sciálním znevýhdněním Žáci se zdravtním pstižením Vzdělávání žáků mimřádně nadaných Začlenění průřezvých témat UČEBNÍ PLÁN ZŠ EDEN HODNOCENÍ ŽÁKA VE ŠKOLE Zásady a způsby hdncení Pravidla hdncení Kriteria hdncení výsledků vzdělávání a chvání UČEBNÍ OSNOVY VZDĚLÁVACÍCH OBLASTÍ A OBORŮ Jazyk a jazykvá kmunikace Český jazyk a literatura Anglický jazyk Další cizí jazyky Matematika a její aplikace Infrmační a kmunikační technlgie Člvěk a jeh svět Člvěk a splečnst Dějepis Občanská výchva Člvěk a přírda Fyzika Chemie Přírdpis Zeměpis Umění a kultura Hudební výchva Výtvarná výchva Člvěk a zdraví Zdravtní výchva Tělesná výchva Sprtvní výchva a zdravtní výchva Člvěk a svět práce Dplňující vzdělávací br Etická výchva

3 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 1.1. Název šklníh vzdělávacíh prgramu Šklní vzdělávací prgram ZŠ Eden, Praha 10, Vladivstcká 6/1035 Šklní vzdělávací prgram byl vypracván v suladu s RVP ZV, Praha 2013 Mtivační název šklníh vzdělávacíh prgramu: Se sprtem za vzděláním 1.2. Údaje škle Název škly: Základní škla Eden Adresa škly: Vladivstcká 1035/6, Praha 10, Kntakty telefn: , fax: web: IČO: IZO: REDIZO: Jmén ředitele škly vč. titulu: PhDr. Bc. Jana Churáčkvá Jména krdinátrů škl. vzděl. prg.: Mgr. Jana Šumbervá PhDr. Bc. Jana Churáčkvá 1.3. Zřizvatel Zřizvatel: Městská část Praha 10 Adresa zřizvatele: Vršvická 68/1429, Praha 10 Kntakt na zřizvatele: ústředna telefn: pdatelna fax: elektrnická pdatelna: Platnst dkumentu d: č.j. ŠVP 2007 Pdpis ředitele: Razítk škly: 1.5. Další záznamy 1. aktualizace k č.j. ŠVP 2007/1 2. aktualizace k č.j. ŠVP 2007/2 3. aktualizace k č.j. ŠVP 2007/3 4. aktualizace k č.j. ŠVP 2007/4 5. aktualizace k č.j. ŠVP 2007/5 6. aktualizace k č.j. ŠVP 2007/6-3 -

4 2. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY 2.1. Úplnst a velikst škly Základní škla Eden patří mezi největší škly v Praze 10. Škla byla zalžena v rce Vzhledem k výhdné plze škly u stadinů Slavie byly p dvu letech d tevření škly zalženy první sprtvní třídy, zaměřené na atletiku. Pzději se sprtvní zaměření rzšířil ftbal, lední hkej, pzemní hkej, vlejbal, házenu a individuální sprty. D zahájení šklníh rku 2007/2008 prbíhala výuka pdle učebníh plánu vzdělávacíh prgramu Základní škla č.j /96-2 a učebníh plánu vzdělávacíh prgramu Základní škla pr třídy s rzšířeným vyučváním tělesné výchvy č.j / V sučasné dbě se škla rientuje na žáky, kteří se věnují nějakému sprtu i jinak než na vrchlvé úrvni a jejichž rdiče si uvědmují, jak nezastupitelné míst má phyb v každdenním živtě. Tělesná výchva je vyučvána nadstandardně, a t nejen c se týče pčtu hdin v učebním plánu, ale i ve smyslu kvality. Ke sprtvání je využívána výhdná plha škly v centru klních sprtvišť (plavání, bruslení, atletika, využívání házenkářskéh hřiště, hřišť s umělým pvrchem), pr menší skupiny žáků využíváme krmě tělcvičen a šklníh hřiště také vlastní malé psilvny. Účastníme se mnha sprtvních sutěží, kde čast vítězíme a kde zárveň bjevujeme mezi našimi žáky sprtvní talenty. Respektujeme využívání vlnéh času našich žáků pr sprtvní aktivity: těžiště vyučvání je ve škle; dmácí příprava na vyučvání je prmyšlená; ze strany kvalifikvanéh pedaggickéh sbru je zajištěn prfesinální individuální přístup. Sprtvání našich žáků rzhdně není na úkr kvality vzdělávání, prtže trváme na právněných pžadavcích na úrveň vzdělání žáků základní škly, neslevujeme z nárků na zdpvědný přístup žáků ke vzdělávání, na nezbytnu přípravu a na ddržvání daných a dhdnutých pravidel. Chceme, aby naši žáci dsahvali takvých výsledků, jaké dpvídají jejich mžnstem. Tmu také dpvídá systém hdncení, které je kmbinvané tradiční známky splu se slvním hdncením, které umžňuje lépe pstihnut sulad či nesulad dsahvaných výsledků žáků s jejich schpnstmi. Sprt a tělesná výchva představují ZŠ Eden jak jednu z nejúspěšnějších škl ve sprtvních sutěžích nejen v Praze a v ČR. Důkazem sprtvní úspěšnsti je tradiční získání putvníh Pháru primátra hl. města Prahy. Škla je plně rganizvaná, sučástí škly je šklní družina. Patrny škly jsu sprtvní sbnsti Vladimír Šmicer a Vladimír Růžička. Následující ppis pdmínek činnsti škly nemůže rzhdně nahradit sbní zkušenst při prhlídce škly. Rdiče, kteří šklu při různých příležitstech (třídní schůzky, besídky, knzultace s učiteli, dny tevřených dveří) navštíví, bdivují sbírku phárů z vítězství v mnha sprtvních sutěžích, výtvarnu výzdbu škly, úpravné a zárveň účelné vybavení tříd 2.2. Pdmínky škly Výuka prbíhá v kmenvých třídách a v různých dbrných učebnách (pčítačvé učebny, jazykvá učebna, učebna chemie s chemicku labratří, učebna fyziky, hudebna a kreslírna, učebna zeměpisu a dějepisu, šklní dílna, cvičná kuchyň, přírdní učebna na zahradě a učebna pr ambulantní dyslektický nácvik). Všechny učebny jsu vybaveny vhdným šklním nábytkem. Sučástí škly jsu 2 tělcvičny, gymnastická tělcvična a psilvny. Před šklu vlaje vlajka s lgem škly, které je i na fasádě škly, dpčívat lze na lavičkách před šklu a před vchdem d škly. Vedle škly jsu dvě kmbinvaná hřiště vhdná pr míčvé hry, krátká atletická dráha, prstr pr skk daleký a vyský. Pr statní sprtvní disciplíny pužívají žáci hřiště Slavie Praha. V dpledních hdinách mají mžnst plnit naplánvané disciplíny na atletickém, zimním, plaveckém a ftbalvém stadinu, škla také využívá hřiště na házenu. Přestže lze hdntit tyt mžnsti jak nadstandardní, při navýšeném pčtu hdin prstrvé pdmínky tělcvičen v zimě nestačí. Prt se vedení škly snaží jednat se zřizvatelem vybudvání dalšíh prstru pr sprtvání, který by vyřešil prblém tělesné výchvy v zimních měsících. Odbrné učebny a všechny kmenvé třídy jsu vybaveny audivizuální techniku (DVD, vide, TV) a PC s připjením na internet. Škla dispnuje datvými prjektry, interaktivními tabulemi, kamerami, digitálními ftaparáty a zvučnu aparaturu. Učitelé zlepšují a živují výuku pmcí různých multimediálních materiálů, využívají interaktivní učebnice. Pčítačvé vybavení škly včetně bslužných a výukvých prgramů sleduje ICT plán (k nahlédnutí v ředitelně škly), který je každrčně vyhdncván a aktualizván. Učitelé využívají pčítače v kabinetech a kpírvací techniku. Všechny pčítače ve škle jsu připjeny na internet. Využíváme tzv. infcentrum, které je přístupné v dpledních i dpledních hdinách a je využíván jak učebna výpčetní techniky a šklní knihvna. Jedním z důležitých cílů škly je zvyšvání kvality výuky prstřednictvím mderních učebních pmůcek s cílem vybavit žáky subrem klíčvých kmpetencí na úrvni, která je pr ně dsažitelná, připravit je na další vzdělávání, na zvyšvání svých schpnstí a na vstup d dalšíh živta, ve kterém kmunikace přes mderní audivizuální pmůcky řídí mderní svět. Škla věnuje velku pzrnst vybavení všech kabinetních - 4 -

5 sbírek, aby byla výuka přiměřeně názrná. Kabinety jak pracvní prstředí pedaggů a míst setkávání s žáky a jejich rdiči jsu pěkně zařízeny, ve vybavení jedntlivých kabinetů nechybí pčítače s připjením na internet, takže rdiče mhu krmě sbníh a telefnickéh kntaktu s vyučujícími využívat pr kmunikaci i pracvní y pedaggů. Pr knzultace pedaggů s rdiči je k dispzici samstatná místnst. Infrmvanst veřejnsti škle a jejích aktivitách je zajištěna zejména prstřednictvím infrmačníh kisku u vstupu d škly a prstřednictvím webvých stránek. O přestávkách mají žáci mžnst využívat různé hry a herní prvky ve třídách a na chdbách škly. Oddělení šklní družiny využívají pr svji činnst místnsti vybavené a určené puze ŠD - herny. Krmě th má ŠD k dispzici další prstry škly - pčítačvé učebny, tělcvičny, šklní dílnu, cvičnu kuchyň a venkvní prstry šklníh hřiště a zahrady včetně týpí. Vedle škly je pr družinu vybudván areál s herními prvky, dvěma zabudvanými stly na stlní tenis a dpčinkvým kutkem. Majetkem škly, nacházejícím se ve šklní zahradě, jsu i dva skleníky, ve kterých se realizují některé hdiny, při nichž žáci získávají praktické pznatky i zkušensti. Zahrada s týpí je využívána pr různé aktivity ve vyučvání a pr činnst šklní družiny. Sučástí šklní zahrady je přírdní učebna. Keramický kružek využívá pr svu práci keramicku pec a hrnčířský kruh. Každý žák má k dispzici vlastní šatní skříňku, prstr šaten je z bezpečnstních důvdů mnitrván kamervým systémem. Občerstvení, mžnst svačin a pitný režim zajišťují autmaty v budvě škly. Škla je zapjena d prjektu Mlék d škl. Šklní jídelna, která není sučástí škly, nabízí výběr ze dvu jídel pdle nejnvějších trendů zdravé výživy. Vedení škly věnuje prstředí škly velku pzrnst, prtže si uvědmuje, jak důležité je prstředí, ve kterém děti tráví mnh svéh času. Nejedná se tedy jen vybavení šklním nábytkem a pmůckami, ale systém ptimalizace šklníh prstředí Charakteristika pedaggickéh sbru Škla klade velký důraz na prfesinální práci učitelů a snaží se jim k tmu vytvářet ptřebné zázemí. Rle učitele je nárčná také prt, že škla jak instituce dráží měnící se ptřeby splečnsti. Rle učitele se mění a neustále vyvíjí. Cílů, jak je definuje šklní vzdělávací prgram, není mžn dsáhnut bez prfesinálně pracujícíh učitelskéh sbru. Krmě becné nárčnsti učitelskéh pvlání jsu na naše učitele kladeny další nárky. Tyt nárky bezprstředně suvisejí s tím, že se snažíme vlivnit budvání hdntvéh žebříčku našich žáků v tm smyslu, aby vzdělání a sprt stály v tmt žebříčku na vyských místech, ne však prti sbě. Učitelé se musí vyrvnávat s takvými jevy, jak je např. únava žáků v suvislsti se sprtvními aktivitami, méně vlnéh času na dmácí přípravu, ptíže s ddržváním tématických plánů v suvislsti se sprtvními akcemi atd. Také sami učitelé pracvní týmy - samzřejmě uvážlivě plánují pr své žáky různé vzdělávací akce mim šklu. Určité prcent (phybvě nadaných) dětí má speciální vzdělávací ptřeby. Tady platí cesta prmýšlené a dbré splupráce učitelé sprtvní kluby rdiče, čast je tat splupráce dplněna šklním psychlgem a speciálním pedaggem. Tent prces je dluhdbý a neknčící, za blast výchvnéh pradenství za něj dpvídají výchvné pradkyně škly. Výchvné pradkyně se řídí plánem činnsti, který je zaměřen na práci s dětmi s pruchami v učení, ze sciálně slabších rdin, z rdin s prblémy, s mimřádně nadanými dětmi a na práci suvisející s výchvu k vlbě pvlání a s rzmisťvacím řízením. Nezbytná je v tmt smyslu splupráce mezi učiteli, rdiči, výchvnými pradkyněmi, pedaggick psychlgicku pradnu, speciálním pedaggem a šklním psychlgem. Systém vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími ptřebami je ppsán v jedné z dalších kapitl šklníh vzdělávacíh prgramu. Přestže vyské prcent pedaggů má pžadvanu kvalifikaci a aprbaci, vzdělávání v blasti pedaggiky je pvažván za celživtní prces. Prt se učitelé na základě plánu dalšíh vzdělávání zdknalují v přípravě na své nárčné pvlání. Celý pedaggický sbr se v průběhu šklníh rku účastní různých (i výjezdních) vzdělávacích akcí, kdy lektři přicházejí přím d škly a pracují se sbrem jak s týmem. Na jednm z výjezdních jednání pedaggickéh sbru vznikl také realizvaný prjekt Škla pdprující zdraví (ppsán na jiném místě šklníh vzdělávacíh prgramu) a Prfesní standard učitele ZŠ Eden. Ve škle vznikla tzv. týmvá sbrvna tevřené sdružení pedaggů. Tým se setkává příležitstně, vyjadřuje se k aktuálním prblémům a pkuší se nalézt jejich řešení. Jedntliví pedaggvé v suladu s Plánem dalšíh vzdělávání pedaggických pracvníků navštěvují různé semináře a šklení. Plán je zaměřen na jedné straně na ptřeby škly, na druhé straně dává prstr zájmu pedaggů. Je zvykem, že učitelé - abslventi nějaké vzdělávací akce infrmují bsahu abslvvanéh semináře či kurzu své klegy na pravidelných pradách. Certifikáty v blasti pčítačvé gramtnsti bdrželi na různé úrvni všichni učitelé. Výchvná pradkyně pr druhý stupeň abslvvala dvuleté specializační studium na PedF UK, výchvná pradkyně pr první stupeň tut specializaci studuje, Šklní preventistka a krdinátrka EVVO jsu abslventkami specializačníh studia. Ředitelka škly abslvvala dvuleté specializační studium - 5 -

6 výchvnéh pradenství v rámci celživtníh vzdělávání, Funkční studium I a bakalářské studium šklskéh managementu. Učitelé mají krmě pravidelné kvalitní přípravy na vyučvání řadu dalších pvinnstí. Jak třídní i netřídní učitelé splupracují s rdiči žáků, výchvnými pradkyněmi, šklní preventistku, šklní psychlžku, případně se speciální pedagžku, pedaggick psychlgicku pradnu, někdy i s ddělením péče rdinu a dítě. Jsu veducími či členy pracvních týmů, uvádějícími učiteli, správci kabinetních sbírek. Organizují třídní akce, vedu třídnické hdiny, přádají škly v přírdě, lyžařské kurzy. Vedu žáky při různých sutěžích, pmáhají jim při šklních lympiádách, starají se výzdbu tříd a celé škly, prmýšlejí a realizují nejrůznější akce, sutěže a prjekty. Pedaggický sbr tvří učitelé prvníh stupně, učitelé druhéh stupně s relativně vyským prcentem mužů a nezastupitelnu rli mají vychvatelé šklní družiny, kteří zajišťují péči děti rčníku. Rzdělení na první a druhý stupeň ale není přesné, prtže splupráci pedaggů není mžn mezit prvním a druhým stupněm. Ve škle dále pracuje šklní psychlg a speciální pedagg, kteří splupracují zejména s výchvnými pradkyněmi, rdiči žáků a třídními učiteli. Někteří učitelé tělesné výchvy pracují jak trenéři HC Slavia a SK Slavia Praha. Nezřídka vedu učitelé ZŠ Eden studenty různých brů pedaggických fakult a FTVS v bdbí praxe těcht studentů na naší škle Charakteristika žáků ZŠ Eden navštěvují žáci nejen z celé Prahy, ale i ze vzdálených míst České republiky. Škla se prfiluje sprtem a rzvíjí v tmt smyslu phybvé nadání žáků. Pedaggický sbr si při své práci uvědmuje, že žáci jsu svými sprtvními aktivitami mnhdy značně vytíženi. Někdy se pak u některých žáků bjevuje tendence dsuvat "šklu", resp. vzdělávání, na další míst v žebříčku pririt. Na t musí škla reagvat nejen setrváním na svých nárcích, ale zvýšenými nárky na prfesinalitu pedaggů, kvalitním vlastním šklním vzdělávacím prgramem a prmyšlenu rganizací výchvně vzdělávacíh prcesu. Velmi důležité jsu prt následující skutečnsti: naplňvat vytvřený šklní vzdělávací prgram a cby živý dkument jej dále rzvíjet ve smyslu případných úprav či prav využívat širku škálu metd a frem vyučvání prces získávání jedntlivých kmpetencí žáky musí vycházet z učení v suvislstech zdůrazňvat vzdělávání jak aktivní celživtní prces spatřvat těžiště výuky ve šklní práci, rzvíjet systém smysluplné dmácí přípravy na vyučvání naplňvat vlastní prjekt Škla pdprující zdraví, každrčně jej vyhdncvat a aktualizvat udržvat a dále budvat pzitivní atmsféru ve škle; pkračvat ve vstřícném přístupu pedaggů k žákům; zachvat a pdpřit činnst fungující žákvské rady, jejímž prstřednictvím se mhu žáci splupdílet na rzhdvání, týkajícíh se škly; škla by pr žáky neměla být puze místem, kam "se musí chdit učit", ale místem, kam se "musí a chtějí chdit učit" věnvat pzrnst mimvýukvým aktivitám: rganizace lyžařských kurzů a škl v přírdě přednstně v Hrském htelu na Černé hře; družina jak centrum zájmvých kružků, splečné akce v rámci tříd neb celé škly, další splupráce s agenturu Kružky využívat veškeréh materiálníh vybavení škly včetně audivizuální a pčítačvé techniky v dbrných učebnách a všech kmenvých třídách, včetně přírdní učebny; dále se pkušet nalezení dalších prstr pr nadstandardní pčet hdin tělesné výchvy v učebním plánu pdprvat fungující systém integrace žáků se speciálními vzdělávacími ptřebami ve smyslu každdenní práce pedaggů, práce speciálníh pedagga, šklníh psychlga, výchvnéh pradce, splupráce s PPP Prahy 10 a samzřejmě s rdiči; umžnit mimřádně sprtvně nadaným žákům prstřednictvím úpravy rganizace vzdělávání rzvíjet svůj talent v některém ze sprtů; vyhledávat talenty škla musí respektvat práva žáka a jeh individuální vzdělávací ptřeby; práva jsu garantvána systematicky zpracvaným a aktualizvaným šklním řádem, který plně respektuje vyšší právní nrmy; mnitrvání a půsbení v blasti mezilidských vztahů je jednu z frem prevence sciálně patlgických jevů; prgram prevence sciálně patlgických jevů musí být každrčně vyhdncván a aktualizván; ve škle pracuje šklní psychlg naplňvat dhdu se sprtvními ddíly Slavie; v duchu individuálníh přístupu k žákům splupracvat s trenéry, využívat mžnst sprtvání na klních sprtvištích věnvat ve splupráci s pradcem pr vlbu pvlání náležitu pzrnst výběru střední škly, vlbě pvlání budvat u žáků pcit sunáležitsti se šklu; věnvat se smysluplné účasti žáků v sutěžích a budvat v žácích pcit hrdsti, že reprezentují právě základní šklu Eden

7 2.5. Dluhdbé prjekty Důraz klademe na kmpetence bčanské, na mezilidské vztahy, aby si byl každý vědm svých práv a pvinnstí ve škle i mim šklu. Žáci mají mžnst splupdílet se na dění ve škle prstřednictvím Šklníh parlamentu. Škla se zapjuje d prjektu Zdravá škla s jeh základními pilíři: phda prstředí (věcnéh, sciálníh, rganizačníh), zdravé učení (smysluplnst, mžnst výběru a přiměřenst, spluúčast a splupráce, mtivující hdncení) a tevřené partnerství. Jsme držitelem certifikátu Škla pdprující zdraví Zdravá škla. Škla se prfiluje sprtem, takže se její žáci pd vedením učitelů zapjují d mnha sprtvních sutěží, kde pravidelně dsahují vynikajících výsledků nejen v reginu Prahy 10, ale i Prahy (mnhnásbné vítězství v Pháru pražských škl), ale i celé republiky. Výmluvným svědectvím těcht úspěchů je rzsáhlá sbírka phárů a cenění, která se každrčně rzšiřuje. Zapjujeme se d charitativních prjektů (UNICEF, Srdíčkvé dny ). Žáci spnzrují levharta bláčkvéh v pražské zlgické zahradě. Tradici má na základní škle Eden prjektvé vyučvání nejen v rámci rčníků neb jedntlivých vzdělávacích brů, ale i celšklních prjektů. Prběhly např. prjekty Cesta d Evrpy, Den Země, Pmáháme pmáhat, Den bez závislstí a bez bariér v nás a klem nás, Cestvní kancelář Vladivstcká aneb Putvání Česku republiku, Mimřádné událsti, Praha plná pvěstí I. a II., Vánce, Vesmír, Veletrh evrpských zemí, Osudvé smičky, Zdravý živtní styl, Děláme t pr sebe, Mediální výchva, Den vdy. Krmě jedndenních celšklních prjektů realizujeme také celrční celšklní prjekty, např. Afrika a my, Sprtvci ČR, Učíme se učit se, Křížem krážem naší Prahu. Škla rganizuje rzličné celšklní sutěže: např. znalsti vánčních a veliknčních tradic, tématické sutěže, sutěž s eklgicku tématiku. Žáci 8. a 9. rčníků mají mžnst stát se členy Klubu mladých diváků. Dluhdbé prjekty se vážu k různým blastem činnsti škly: festival Jeden svět v rámci naplňvání klíčvých kmpetencí, splupráce s bčanským sdružením Živt dětem s charitativně-vzdělávacím cílem, prjekt Šklní infrmační kanál tzv. ŠIK. V uplynulých letech byli všichni žáci naší škly přijati na gymnázia, střední škly či střední dbrná učiliště. Výchva k vlbě pvlání je realizvána v smých a devátých rčnících. V smých rčnících se jedná rientaci ve světě práce, v devátých rčnících také frmální i nefrmální pmc při rzmisťvacím řízení. Pžadvané infrmace jsu žákům pskytvány ve vyučvacích hdinách, při knzultacích s výchvnými pradkyněmi, ale i frmu vývěsek, letáků a infrmačních bržur. Jsme držiteli certifikátu My vlbu pvlání řešíme. Dluhdbým prjektem je rvněž prgram Kmplexní primární prevence, částečně realizvaný ve splupráci s bčanským sdružením Živt bez závislstí, který je detailně ppsán na jiném místě šklníh vzdělávacíh prgramu. Naši žáci se pravidelně účastní a dsahují úspěchů ve vědmstních a dvednstních sutěžích a lympiádách. Škla dětem nabízí každým rkem, zejména ve splupráci s agenturu Kružky, mnžství zájmvých aktivit. V blasti mezinárdní splupráce vyjíždíme na pznávací pbyty d zahraničí, zapjujeme se d prjektu Cmenius Splupráce se záknnými zástupci a dalšími sciálními partnery Splupráce se záknnými zástupci Nárky na žáky, ale i na učitele jsu na tét škle pdstatně vyšší, prtže je nutné dsáhnut harmnie v pžadavcích na kvalitu všebecnéh vzdělávání na straně jedné a rzvj sprtvních talentů na straně druhé. Aby byl mžné tét harmnie dsáhnut, jsu kladeny vyské pžadavky na prfesinalitu pedaggů, je nezbytné splupracvat s trenéry a samzřejmě především se záknnými zástupci žáků. Škla vede záknné zástupce k pchpení dění, které na její půdě vzniká. Snažíme se nefrmální partnersku splupráci, připravujeme Dny tevřených dveří, vysvětlujeme, jak se na naší škle učí a jak se bude v příštích letech učit. Tvrbu šklníh vzdělávacíh prgramu zdůvdňuje škla jak hledání fungujícíh systému. Splupráce škly se záknnými zástupci se realizuje prstřednictvím sbních návštěv, telefnních rzhvrů, vých kntaktů, třídních schůzek, tripartitních setkáních, webvých stránek, infrmačníh kisku, kulturních i charitativních prgramů a sprtvních akcí. Někteří rdiče využívají bčas mžnst navštívit vyučvací hdinu. Škla musí mít partnerský vztah k záknným zástupcům žáků a využít jejich kreativníh přístupu k vlivňvání výchvně vzdělávacíh prcesu jejich dětí. Rdiče ptřebují pciťvat určité partnerství s pedaggy - tevřenst, vstřícnst a vysku úrveň prfesinality. Škla pakvaně naplňuje kriteria splečnsti EDUin a je zapjena d prjektu Rdiče vítáni. Chceme prstřednictvím dětí budvat pzitivní a dpvědný vztah ke škle také u rdičů. Při řešení prblémů nezapmínáme na pzitivní mtivaci. Dbáme na infrmvanst rdičů, týkající se sbnstníh - 7 -

8 rzvje jejich dítěte (významným prstředkem k tmu je nám slvní hdncení), průběhu výchvně vzdělávacíh prcesu i etap refrmy vzdělávání. Věnujeme náležitu pzrnst názrům rdičů v rámci evaluačníh šetření. Nesetkáváme se s rdiči puze frmálně na třídních schůzkách a při řešení případných prblémů; využíváme např. setkání při splečných akcích třídy neb škly, slvujeme rdiče nejen v rvině jednstrannéh předávání infrmací, ale i splupráce. Pravidelně rdiče infrmujeme aktuálním dění ve škle, v třídních klektivech. Knzultujeme mžnsti spnzringu Splupráce se sprtvními kluby Rzvj phybvéh nadání žáků je prváděn na základě prjektu Intenzifikace sprtvních tříd. Psláním prjektu je zabezpečvat sprtvní přípravu a závdní činnst phybvě nadaných žáků a vytváření phybvých a výknnstních předpkladů pr výběr d kategrie drstu, junirů a dsažení maximální výknnsti v senirské kategrii. Škla na základě dhdy splupráci vytváří rganizační a prstrvé pdmínky pr realizaci sprtvní výchvy. Zajišťuje nejen rzvrh, který umžňuje návaznst na tréninky, ale také mimřádný přístup pedaggickéh sbru včetně vyhledávání sprtvních talentů. Přípravy učitelů na vyučvání vycházejí z principu eliminace přetěžvání žáků. Splupráce s SK Slavia je prpjena jednak výuku sprtvní výchvy a tělesné výchvy na straně škly a hdinami tréninku na straně Slavie. Někteří pedaggvé ZŠ Eden půsbí jak trenéři SK, čímž rzvíjí nadání dětí ba subjekty sučasně a se stejnými cíli. Ve splupráci s hkejvým klubem HC Slavia mají žáci mžnst chdit v rámci plnění učebníh plánu bruslit. Škla je členem AŠSK Splupráce se zřizvatelem Splupráce se zřizvatelem má mnh pdb, zjm.: Škla se musí chvat tržně a vedení škly musí jednznačně vytvářet prstr pr efektivní využívání majetku zřizvatele a prstředků Městské části Prahy 10. Škle je umžněna účast na kulturních akcích přádaných Městsku částí Praha 10 či škla může být spluúčastníkem při jejich rganizaci. Škla pravidelně využívá mžnsti splupráce na úseku grantvé plitiky a na úseku prtidrgvé prevence. Prstřednictvím zřizvatele se škla zapjuje d mezinárdní splupráce. Výchvné pradkyně, šklní metdička prevence a psychlžka splupracují s dbrem sciálním, ddělením sciálně právní chrany dětí Splupráce s dalšími subjekty Tat blast splupráce má tři základní rviny - rvinu prezentační, rvinu splupráce s dbrníky z různých blastí a rvinu kntrlní. Ve vztahu k veřejnsti je nezbytné věnvat pzrnst prezentaci škly. Šklu je třeba prezentvat jak výjimečnu šklu v reginu Prahy 10, která pskytuje kvalitní základní vzdělání žákům, kteří rádi sprtují a kteří mhu svůj vztah ke sprtu prstřednictvím škly realizvat a dále rzvíjet. Práce škly ve smyslu jejíh pslání a naplňvání výše zmíněných cílů musí být prezentvána nejen prstřednictvím spkjených žáků a jejich rdičů, ale i v médiích. Škla musí být tevřena pr splupráci s dbrníky - jedntlivci i rganizacemi. Musí využívat nabídek ke zkvalitnění výuky a výchvnéh půsbení (např. Eklgické centrum Tulcův dvůr, UNICEF, zlgická zahrada, bčanské hnutí Živt bez závislstí, bčanské sdružení Živt dětem, splečnst Člvěk v tísni, Strašnické divadl...). Tradici mají besedy s významnými sbnstmi. Škla splupracuje s Plicií České republiky a Městsku plicií jak při rganizvání besed, tak při řešení případných knkrétních prblémů. S kntrlními rgány musí škla splupracvat na všech úsecích, které mhu kntrle pdléhat - výchvně vzdělávací prces, správa písemnstí, blast pracvně právní, blast bezpečnsti a hygieny práce, blast eknmiky a správy majetku Vlastní hdncení škly Vlastní hdncení škly je prces, jehž hlavním cílem je další zkvalitňvání práce škly. Kvalitní hdncení je základem práce v jakémkli bru, ale jen tehdy, dkážeme-li dpvědět na základní tázky : C hdntíme? Prč hdntíme? C se chceme dzvědět? Jak hdncení vlivní naši další činnst? Autevaluace zjišťvání, prvnávání a vysvětlvání dat charakterizujících stav, kvalitu a efektivnst výchvně vzdělávacíh prcesu je nezbytnu pdmínku plánvání a zefektivňvání výchvně vzdělávacíh - 8 -

9 prcesu na naší škle. Autevaluaci vnitřní hdncení kvality chápeme jak výraz autnmie škly a nástrj sledvání důležitých prvků živta škly, které služí k tmu, abychm mhli pružně vstupvat d dějů, ve kterých se bjeví prblémy a psilvat silné stránky škly. Jsu stanveny blasti, cíle, kriteria, nástrje a časvé rzvržení evaluačních činnstí. Cíle evaluace se dvíjejí d základních strategických dkumentů škly. Kriteria autevaluace jsu v pdstatě dílčí tázky, které si škla klade k jedntlivým blastem. Na základě dpvědí na tyt kladené tázky si škla stanvuje dílčí cíle. Jedná se především tat kriteria: výsledky předchzí fáze evaluace v dané blasti zjištěné bjektivní výsledky srvnatelných škl v tét blasti krelace s čekáváním žáků, jejich záknných zástupců, pedaggických pracvníků včetně vedení škly v dané blasti krelace s platnými právními nrmami. Evaluační nástrje jsu velmi rzličné, vždy typické pr určitu blast evaluace. Jedná se např. dtazníkvá šetření, ankety, řízené rzhvry, testvání, scimetrick-ratingvé metdy, analýzu dkumentace, místní šetření, knzultace, prady, diskuze, hspitační činnst, brainstrming, wrkshpy, pzrvání, rzbry výsledků žákvských prací, atd. Naše škla využívá ve své činnsti rvněž externí evaluační metdy, např. prdukty firmy SCIO (testvání pr žáky jedntlivých rčníků). Časvé rzvržení autevaluačních činnstí dpvídá struktuře šklníh rku, ve kterém jsu realizvány. Obecně platí, že tyt činnsti rzvrhujeme rvnměrně d celéh rku. Jedenkrát za tři rky je vypracvávána tzv. autevaluační zpráva, která pdrbně prezentuje, analyzuje a navrhuje řešení ppsaných prblémů. Tent tříletý cyklus je zachván i přest, že se pdle nvely šklskéh zákna nejedná pvinnst škly. Ze závěrů zprávy vyplývá následný plán činnsti škly, jehž smyslem je další zkvalitnění práce škly. Autevaluační zpráva je k nahlédnutí u vedení škly. Některé z výsledků autevaluačníh šetření jsu také každrčně sučástí výrční zprávy. Oblasti Cíle Kriteria Nástrje Časvé rzvržení Pdmínky ke vzdělávání Průběh vzdělávání Pdpra škly žákům, splupráce s rdiči, vliv vzájemných vztahů škly, žáků, rdičů a dalších sb na vzdělávání Prfesinální pedaggický sbr Optimální materiální vybavení - mderní, funkční, estetické Phda věcnéh, sciálníh a rganizačníh prstředí Zásady zdravéh učení Pžadvané klima škly Rzvj splupráce škly a rdiny Rzvj splupráce s dalšími subjekty Pdpra žáků se speciálními vzdělávacími ptřebami Naplnění zákna 563/2004 Sb. Sledvání kultury škly Prvnávání s vnějšími nabídkami technlgií Smysluplnst Mžnst výběru Přiměřenst Spluúčast a splupráce Mtivující hdncení Naplňvání cílů prjektu Škla pdprující zdraví - zásady tevřenéh pertnertsví Sledvání úrvně splupráce škly a rdiny Sledvání splupráce s vybranými subjekty Hspitační a kntrlní činnst Týmvá práce Ankety Dtazníkvá šetření Řízené rzhvry Revize zařízení škly Místní šetření Sledvání didaktických nvinek Příklady dbré praxe djinud Hspitační a kntrlní činnst Dtazníkvá šetření Řízené rzhvry Pzrvání Diskuze Wrkshpy Týmvé sbrvny Pzrvání Nefrmální rzhvry Dtazníkvá šetření Rzbry třídních schůzek a tripartitních setkání Knzultace s dbrníky Brainstrming Diskuze Týmvá práce Průběžně ve šklním rce Obvykle 1x rčně Pravidelně pdle plánu Příležitstně Průběžně Průběžně ve šklním rce Obvykle 1x rčně Průběžně ve šklním rce Pravidelně Průběžně Obvykle 1x rčně Pravidleně pdle plánu Průběžně Příležitstně Pravidelně Výsledky Dsahvání c Výsledky v Rzbr klasifikace Zejména ve čtvrtletí - 9 -

10 vzdělávání žáků Řízení škly, kvalita persnální práce, kvalita dalšíh vzdělávání pedaggických pracvníků nejkvalitnějších výsledků dpvídajících individuálním mžnstem žáků Kvalitní řízení škly ve všech blastech řízení včetně persnálníh managementu Systematické další vzdělávání pedaggických pracvníků jedntlivých hdntících bdbích Úspěšnst při přijímacím řízení Úspěšnst ve vědmstních, sprtvních a uměleckých sutěžích Úspěšnst ve srvnávacích testech Ddržvání legislativních předpisů Prfesinalita a spkjenst zaměstnanců Plnění plánu DVPP Sledvání přínsu DVPP a slvníh hdncení Analýza výsledků přijímacíh řízení Rzbr žákvských prací Sledvání sbní dkumentace Řízené rzhvry Pzrvání Vyhdncení sutěží Srvnávací testy (SCIO) Externí kntrlní činnst Dtazníkvá šetření Řízené phvry Pzrvání Hspitační a kntrlní činnst a plletí P uknčení přijímacíh řízení Průběžně Průběžně Na knci šklníh rku 6., 9. rčník Příležitstně Obvykle 1x rčně Průběžně Úrveň výsledků práce škly, zejména vzhledem k pdmínkám vzdělávání a eknmickým zdrjům Škla v pzitivním pvědmí veřejnsti Škla v knkurenčním prstředí Naplňvání vize, kncepce, strategických cílů škly Naplněnst škly Zájem šklu Viz výše Evaluační šetření Barvy škly (DAP) Pzrvání Rzbr výkazů Výrční zpráva 1x rčně Autevaluační zpráva 1x za 3 rky Dílčí evaluační blasti mhu být každrčně upravvány pdle stanvených pririt ( např. zapjení žáků d živta škly, příns jedntlivých prjektů, integrace a inkluze, pžívání pestré škály výukvých metd, aktualizace řádů škly...). 3. CHARAKTERISTIKA ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU Šklní vzdělávací prgram je naše dhda, jak budeme rzvíjet schpnsti dětí v blasti učení, řešení prblémů, v blasti splupráce, kmunikace, sebehdncení, jak se budeme učit pracvat s infrmacemi. Abychm mhli všechny tyt dvednsti čekávat, musíme se t naučit nejdřív sami. Nikdy na tm nebudeme všichni stejně dbře, ale řídíme se slvy slávistické hymny:,,my věříme vám, vy nám. Všichni chápeme, že jsme na cestě změny, inspiruje nás charakteristika změny d klektivu autrů NEMES nezávislé mezibrvé skupiny:,,změnu se učíme, změna systému začíná u každéh z nás. Všichni se snažíme ve škle mnh naučit a nelitujeme hdiny strávené nad věřváním nvých pstupů a řešení. Šklní vzdělávací prgram chápeme jak živý dkument, se kterým neustále pracujeme Zaměření škly V základním vzdělávání usilujeme naplňvání těcht cílů: umžnit žákům svjit si strategie učení a mtivvat je pr celživtní učení pdněcvat žáky k tvřivému myšlení, lgickému uvažvání a k řešení prblémů vést žáky k všestranné, účinné a tevřené kmunikaci rzvíjet u žáků schpnst splupracvat a respektvat práci a úspěchy vlastní i druhých připravvat žáky k tmu, aby se prjevvali jak svébytné, svbdné a zdpvědné sbnsti, uplatňvali svá práva a naplňvali své pvinnsti vytvářet u žáků ptřebu prjevvat pzitivní city v chvání, jednání a v pržívání živtních situací; rzvíjet vnímavst a citlivé vztahy k lidem, prstředí i k přírdě učit žáky aktivně rzvíjet a chránit fyzické, duševní a sciální zdraví a být za ně dpvědný

11 vést žáky k tleranci a hleduplnsti k jiným lidem, jejich kulturám a duchvním hdntám, učit je žít splečně s statními lidmi pmáhat žákům pznávat a rzvíjet vlastní schpnsti v suladu s reálnými mžnsti a uplatňvat je splu s svjenými vědmstmi a dvednstmi při rzhdvání vlastní živtní a prfesní rientaci Zaměřujeme se na phybvé dvednsti a utváření trvaléh vztahu k phybvým aktivitám, využíváme vlivu sprtu na zdraví dětí, pdprujeme sprtvání a přádání zdravných pbytů, vzdělávání se i mim šklu, záleží nám na vytváření mezilidských přátelských vztahů, przumění ptřebám vzdělávat se. V sučasné dbě se škla rientuje na žáky, kteří se věnují nějakému sprtu jinak než na vrchlvé úrvni a jejichž rdiče si uvědmují, jak nezastupitelné míst má phyb v každdenním živtě. Nabízíme ve všech rčnících nadstandardní pčet hdin tělesné výchvy týdně. Vzdělání a sprt jsu pr nás vysk na žebříčku hdnt. Trváme na právněných pžadavcích na úrveň vzdělání žáků základní škly, umžňujeme a pdněcujeme phybvé aktivity jak sučást zdravéh živtníh stylu, rzvíjíme sprtvní nadání a respektujeme využívání vlnéh času žáků pr sprtvní aktivity. Patrnem škly se stal pan Vladimír Šmicer, pan Vladimír Růžička. V základním vzdělávání usilujeme naplňvání těcht cílů: 1. Vytvářet phdvé šklní prstředí Usilujeme jasně daná pravidla v příjemné atmsféře Úspěšnst škly je závislá na atmsféře, která se dvíjí d mezilidských vztahů, estetičnsti prstředí, tradic škly, sutěživsti, symblů, pcitů bezpečí a jistty. Tut atmsféru vytvářejí všichni, kteří na škle pracují a šklu navštěvují, tedy učitelé, žáci, trenéři, rdiče, partneři. Optimální je, když na škle panuje respekt a przumění, vstřícnst, hledání nvých cest, splečné plány, hezké kamžiky, které mnhdy přicházejí p sprtvních vítězstvích, různých sutěžích a tradičních akcích škly. Jedním z pilířů Zdravé škly je phda prstředí. Jedná se phdu věcnéh prstředí (hygienická nezávadnst, bezpečnst ve věcném smyslu, funkčnst a účelnst, pdnětnst, estetičnst a zabydlenst, dstupnst všech prstr škly k phybu a užívání, nabídka sbníh prstru); phdu sciálníh prstředí (úcta, důvěra a snášenlivst, uznání, účast a empatie, tevřenst, vůle ke splupráci a pmci) a phdu rganizačníh prstředí (režim dne, zdravá výživa, aktivní phyb). Prtže chceme, aby se žáci cítili ve škle c nejlépe, pracuje na škle šklní psychlg. Věnuje se nejen celým třídním klektivům, ale individuálně i jedntlivcům, a t jak preventivně, tak v rámci krizvé intervence. Na šklní psychlžku se mhu bracet i samy děti se svými sbními prblémy v suvislsti s prcesem učení, v blasti chvání i s prblematickým vztahy s vrstevníky či dspělými. Psychlžka je samzřejmě k dispzici i rdičům a pedaggům. Žáci se seznamují zábavnu frmu a v malých skupinách např. s metdami tréninku kncentrace a rzsahu pzrnsti, zrakvéh a sluchvéh vnímání, s řečí těla, s vědmu relaxací; žáci z vyšších rčníků mhu v případě zájmu rzvíjet své studijní dvednsti, které by jim pmhly jak při dmácí přípravě, tak v dalším studiu. 2. Zdravě učit, przumět ptřebě vzdělávat se, cítit ptřebu celživtníh vzdělávání Rzlišujeme pdstatné a nepdstatné, chápeme vzdělání jak celživtní prces Zdravě učit, przumět ptřebě vzdělávat se znamená vlit nejvhdnější metdy a frmy práce, pdněcvat žáky k tvřivému myšlení a lgickému uvažvání, svjvat si strategie učení, zapjvat mtivaci a evkaci, vtahvat žáky d spluúčasti na učení, zapjvat h d prcesu učení tak, aby směřval k dsažení klíčvých kmpetencí a pkusit se dsažení jeh sbníh maxima. Svým půsbením i vlastním příkladem přesvědčujeme, že učení je celživtní prces, prtže je sučástí sbnstníh vývje. Škla pdprující zdraví (dále jen ŠPZ) zdůrazňuje smysluplnst, mžnst výběru a přiměřenst, spluúčast a splupráci, mtivující hdncení. ŠPZ je prpjena se skutečným živtem. Dbá prakticku využitelnst th, c se děti ve škle učí a svjvání dvednstí. Navazuje na t, c děti již znají a na t, c je zajímá. Přechází d výkladu učitele jak hlavní metdy výuky k metdám umžňujícím přímu zkušenst, kmunikaci a splupráci. V bsahu i metdách výuky pskytuje ŠPZ takvu nabídku, která umžňuje zvládnut jak základní, tak rzšiřující učiv způsbem dpvídajícím typu inteligence a sbnsti každéh žáka. Dbá věkvu přiměřenst učiva, prprcinalitu rzumvé a citvé výchvy a přiměřenst učiva vzhledem k individuálním mžnstem žáků. ŠPZ pužívá takvé škály frem a metd výuky, které předpkládají splupráci a spluúčast dětí a využívají splupráce s dalšími sciálními a dbrnými partnery. Mžnst nabývat zkušensti a dvednsti v blasti, která je základem demkracie, je prt zabudvána přím d kurikula. ŠPZ zajišťuje dstatek zpětné vazby a uznání všem dětem. Při hdncení bere v úvahu především pkrky a mžnsti dítěte. Snaží se vytvářet nesutěživé prstředí, vyhýbá se manipulativnímu přístupu k dítěti,

12 který psiluje jeh závislst na vnější autritě a rzvíjí jeh sebedůvěru, samstatnst, iniciativu a zdpvědnst. 3. Vychvávat lidsku sbnst a przumět jí Neučíme předměty, učíme děti sbnsti se všemi jejich vlastnstmi, frmujícími se hdntami..přispíváme k výchvě svbdnéh a zárveň dpvědnéh, sciálně tlerantníh bčana. Jeh gramtnst by se měla prjevit v kmunikaci s mderním světem v blasti jazykvé, infrmační, sprtvní, tvřivé a bčanské. Pmáháme žákům s svjením kmunikačních dvednstí, vytváříme ptřebu prjevvat city v chvání, v jednání s lidmi i ve vztahu k prstředí, učíme naše žáky efektivně splupracvat. Velku rli zde hraje sbnst a dbrnst učitelů a prstr, daný průřezvými tématy. 4. Integrvat a przumět inkluzivnímu vzdělávání Tent prgram umžňuje rzvj každéh žáka T znamená jak žáka talentvanéh tak žáka se speciálními vzdělávacími ptřebami vývjvými pruchami učení, žáka ze sciálně znevýhdněnéh prstředí. Osbnstní rzvj dětí je individuální, vedeme žáky k tleranci a učíme se žít splečně. Vzdělávání může být řízen na základě individuálníh vzdělávacíh plánu, na kterém se pdílí třídní učitel, vyučující příslušných předmětů, pedaggick psychlgická pradna, výchvný pradce, speciální pedagg, rdiče, případně další dbrníci. 5. Vytvářet infrmační prstředí a przumět práci s infrmacemi Vyhledávání infrmací a práci s nimi pvažujeme za jeden z pilířů vzdělávání Neznamená t, že pracujeme jenm s pčítači, ale získáváme, třídíme, pužíváme a využíváme infrmace získané studiem knih, literatury, filmu, divadla, sdělvacích prstředků atd. Pzrnst věnujeme také šklní knihvně a vybavení učeben tak, aby žáky bklpval pdle mžnstí t, čem se učí, c vytvřili a c může služit jak názrná pmůcka. 6. Sprtvat a přádat zdravné pbyty, przumět tmu, že vzdělávat se nemusíme jen ve škle Sprt je nejen zdravu aktivitu, ale i nenahraditelnu výchvnu metdu frmvání sbnsti; vzděláváme se celý den nejen ve škle Sprtvní areál škly a klí škly vytváří výbrné pdmínky pr sprtvní vyžití, rzvíjení talentu sprtvně nadaných dětí a využití vlnéh času. D vzdělávacíh prgramu zařazujeme lyžařské kurzy, škly v přírdě. Mžnst pravidelnéh sprtvání je skvělu prevencí sciálně patlgických jevů a upevňuje žáducí návyky dětí, vede je k reprezentaci sebe sama, škly, bce.čast i České republiky. Klasicku tělesnu výchvu dplňuje sprtvní výchva rzličnéh zaměření. Také některé kružky jsu zaměřeny na sprt. 7. Mít partnery v zahraničí a pchpit, že jsme sučástí Evrpy Můžeme se učit d Evrpy i učit Evrpu Splupracujeme s partnery v zahraničí a zárveň se snažíme tevřít další mžnsti mezinárdní splupráce prstřednictvím rganizace pznávacích zájezdů pr žáky a zapjením d prgramu Cmenius. 8. Rzvíjet samsprávnu demkracii, uvědmit si svje míst mezi lidmi Škla a třída je velmi vhdným místem pr pznávání základních principů demkracie Ta je realizvána pd vedení třídníh učitele ve splupráci se žákvsku samsprávu. Vedení škly se pravidelně setkává se Šklním parlamentem, který tvří zástupci jedntlivých tříd, a splupracuje s ním v mnha blastech řízení a rzvje škly. 9. Mít preventivní prgram, umět rzpznat nebezpečí Škla má prpracvaný preventivní prgram. Cílem tht prgramu je celšklní realizace systémvých, cílených dluhdbých a kntinuálních činnstí a aktivit zaměřených na změnu a upevňvání pstjů dětí ke zdravému živtnímu stylu, k svjení pzitivníh sciálníh chvání a rzvje sbnsti a kmunikačních a sciálních dvednstí. Jedná se zejména následující aktivity: Systémvé zavádění etické a právní výchvy, výchvy ke zdravému živtnímu stylu aj. blastí preventivní výchvy d práce se žáky. Uplatnění různých frem a metd půsbení na jedntlivce a skupiny dětí zaměřenéh na pdpru rzvje sbnsti a sciálníh chvání. Škla splupracuje s něklika subjekty, které pmáhají realizvat preventivní prgram v plném rzsahu a každrčně pdává žádsti granty, aby získala finanční prstředky na realizaci prgramu primární prevence (adaptační kurzy, práce se skupinu ). Z práce preventistů ve škle se předává řediteli škly zpráva za přítmnsti metdika prevence. Organizace besed na různá témata, zejména ve splupráci s Plicií ČR. Pr 9. rčníky je každrčně plánvána návštěva sudníh přelíčení na Obvdním sudu pr Prahu

13 Vytváření pdmínek pr smysluplné využití vlnéh času dětí. Splupráce se záknnými zástupci a světvá činnst pr rdiče v blasti zdravéh živtníh stylu a v blasti prevence prblémů ve vývji a výchvě dětí. Pskytvání pradenských služeb šklníh metdika a výchvnéh pradce rdičům a zajišťvání pradenských služeb specializvaných pradenských a preventivních zařízení pr žáky, rdiče a učitele. Průběžné sledvání knkrétních pdmínek a situace na škle z hlediska rizik výskytu sciálně patlgických jevů a uplatňvání různých metd a frem řešení. Pskytvání pradenských služeb šklníh metdika a výchvnéh pradce žákům. Sebevzdělávání systematické vzdělávání šklníh metdika a dalších pedaggických pracvníků v metdikách preventivní výchvy, v netradičních technikách pedaggické preventivní práce s dětmi a v řešení prblémvých situací suvisejících s výskytem sciálně patlgických jevů. Preventivní prgram je každrčně vyhdncván a aktualizván, v plném rzsahu je k nahlédnutí u vedení škly. 10. Kmunikvat s veřejnstí Kmunikace je mst k pchpení Sprtvní zaměření škly přivádí d škly mnh zájemců sprt. Jsu t ve většině případů rdiče, kteří mají zájem umístit své dítě na naši šklu. V tét blasti škla systematicky buduje svje pstavení. Naším cílem je vztahy s veřejnstí prhlubvat, dávat sbě vědět, přádat setkání s bývalými žáky, významnými sprtvci, půsbit světvě. Psláním ZŠ Eden je zejména: pskytvat kvalitní základní vzdělání pdle vytvřenéh šklníh vzdělávacíh prgramu vnímat vzdělávání jak aktivní prces spluvytvářet vztah ke vzdělání jak k celživtnímu prcesu pdprvat sprtvání žáků, vnímat sprt jak jednu ze základních zásad zdravéh živtníh stylu respektvat nadstandardní využití vlnéh času žáků pr sprtvní aktivity. Zmíněné pslání škly lze dsáhnut dsažením následujících strategických cílů: naplňvání kvalitníh šklníh vzdělávacíh prgramu sprtvní prfilace škly, realizace a průběžná aktualizace prjektu Zdravá škla ptimální prfesinální persnální bsazení, celživtní vzdělávání pedaggů mnhstranná splupráce s partnery a dbrníky dma i v zahraničí další zlepšvání materiálně-technických pdmínek škly vyská úrveň řídící práce Výchvné a vzdělávací strategie V textu šklníh vzdělávacíh prgramu se bjevuje pjem klíčvé kmpetence. Klíčvé kmpetence jsu definvány jak přensný a univerzálně pužitelný subr vědmstí a pstjů, které ptřebuje každý jedinec pr své sbní naplnění a rzvj, pr zapjení se d splečnsti a úspěšnu zaměstnanst. Klíčvé kmpetence zahrnují schpnsti (samstatnst, zdpvědnst, sebehdncení), dvednsti (umět se jasně vyjadřvat, respektvat statní, sledvat cíle), vědmsti, hdnty a návyky, které jsu rzhdující pr úspěšné uplatnění na trhu práce a spkjený živt ve splečnsti, které umžňují člvěku jednat adekvátně a efektivně v různých živtních a pracvních situacích. Klíčvé kmpetence jsu kmpetence ve vztahu k vlastní sbě, činí člvěka schpným hdntit a prvnávat své dsažené výsledky, dál se rzvíjet, být sám sbě vlastním manažerem. V etapě základníh vzdělávání jsu za klíčvé kmpetence pvažvány: kmpetence k učení kmpetence k řešení prblémů kmpetence kmunikativní kmpetence sciální a persnální kmpetence bčanské kmpetence pracvní Kmpetence k učení =Umžnit žákům strategii učení a mtivvat je pr celživtní učení Na knci základníh vzdělávání žák: vybírá a využívá pr efektivní učení vhdné způsby, metdy a strategie, plánuje, rganizuje a řídí vlastní učení, prjevuje chtu věnvat se dalšímu studiu a celživtnímu učení vyhledává a třídí infrmace a na základě jejich pchpení, prpjení a systematizace je efektivně využívá v prcesu učení, tvůrčích činnstech a praktickém živtě

14 peruje s becně užívanými termíny, znaky a symbly, uvádí věci d suvislstí, prpjuje d širších celků pznatky z různých vzdělávacích blastí a na základě th si vytváří kmplexnější phled na matematické, přírdní, splečenské a kulturní jevy samstatně pzruje a experimentuje, získané výsledky prvnává, kriticky psuzuje a vyvzuje z nich závěry pr využití v buducnsti pznává smysl a cíl učení, má pzitivní vztah k učení, psudí vlastní pkrk a určí překážky či prblémy bránící učení, naplánuje si, jakým způsbem by mhl své učení zdknalit, kriticky zhdntí výsledky svéh učení a diskutuje nich Na naší škle směřujeme k naplnění kmpetence především tím, že: Klademe důraz na čtení s przuměním, na práci s textem Vedeme žáky k samstatnému vyhledávání infrmací Vedeme žáky k sebehdncení Preferujeme individuální přístup Učení je prces, kterému musím rzumět Sučástí učení je strategie prcesu učení Pskytujeme žákům zpětnu infrmaci jejich prcesu učení, mmj. testváním na knci 5. a v 9. rčníku Vedeme žáky k samstatnsti Jsme tevřeni dbrým nápadům žáků ve vyučvání Žáci se účastní mnha sutěží a lympiád Vytváříme atmsféru nezbytnsti sustavnéh vzdělávání Zadáváme smysluplné dmácí úkly Zařazujeme prvky činnstníh učení Kmpetence k řešení prblémů = Pdněcvat žáky k tvřivému myšlení, lgickému uvažvání a k řešení prblémů Na knci základníh vzdělávání žák: vnímá nejrůznější prblémvé situace ve škle i mim ni, rzpzná a pchpí prblém, přemýšlí nesrvnalstech a jejich příčinách, prmyslí a naplánuje způsb řešení prblémů a využívá k tmu vlastníh úsudku a zkušenstí vyhledá infrmace vhdné k řešení prblému, nachází jejich shdné, pdbné a dlišné znaky, využívá získané vědmsti a dvednsti k bjevvání různých variant řešení, nenechá se dradit případným nezdarem a vytrvale hledá knečné řešení prblému samstatně řeší prblémy; vlí vhdné způsby řešení; užívá při řešení prblémů lgické, matematické a empirické pstupy věřuje prakticky správnst řešení prblémů a svědčené pstupy aplikuje při řešení bdbných neb nvých prblémvých situací, sleduje vlastní pkrk při zdlávání prblémů kriticky myslí, činí uvážlivá rzhdnutí, je schpen je bhájit, uvědmuje si zdpvědnst za svá rzhdnutí a výsledky svých činů zhdntí Na naší škle směřujeme k naplnění kmpetence především tím, že: Prblém nemusí mít jen jediné řešení Pdněcujeme žáky k prblémvému myšlení Pdněcujeme žáky k vyjádření vlastníh názru při řešení prblémů Využíváme netradiční úlhy Mtivujeme žáky prblémvými úlhami z praktickéh živta Žáci se učí pracvat s vyhledávanými i pskytvanými infrmacemi Žáci jsu vedeni úměrně věku k využívání internetu Lgické řešení prblémů se bjevuje v mnha činnstech, např. i v prjektvém vyučvání Pdle schpnstí i zájmu se žáci zapjují d sutěží Žáci jsu vedeni k účasti na plánvání činnstí Vedeme žáky k prezentaci vlastní práce, dáváme jí dstatečný prstr Kmpetence kmunikativní =Vést žáky k všestranné a účinné kmunikaci Na knci základníh vzdělávání žák: frmuluje a vyjadřuje své myšlenky a názry v lgickém sledu, vyjadřuje se výstižně, suvisle a kultivvaně v písemném i ústním prjevu nasluchá prmluvám druhých lidí, przumí jim, vhdně na ně reaguje, účinně se zapjuje d diskuse, bhajuje svůj názr a vhdně argumentuje

15 rzumí různým typům textů a záznamů, brazvých materiálů, běžně užívaných gest, zvuků a jiných infrmačních a kmunikačních prstředků, přemýšlí nich, reaguje na ně a tvřivě je využívá ke svému rzvji a k aktivnímu zapjení se d splečenskéh dění využívá infrmační a kmunikační prstředky a technlgie pr kvalitní a účinnu kmunikaci s klním světem využívá získané kmunikativní dvednsti k vytváření vztahů ptřebných k plnhdntnému sužití a kvalitní splupráci s statními lidmi Na naší škle směřujeme k naplnění kmpetence především tím, že: Vedeme žáky ke vhdnému způsbu kmunikace se splužáky, učiteli i statními dspělými ve škle i mim šklu Učíme žáky prmluvat k druhým i nasluchat druhým Dáváme prstr učení se navzájem Učíme žáky argumentaci Učíme žáky kmprmisním řešením Využíváme infrmační a kmunikační prstředky a technlgie Ke kmunikaci s vedením a infrmvansti služí Šklní parlament Pdprujeme přátelské vztahy mezi žáky napříč třídami a rčníky Žáci různých rčníků se setkávají v kružcích, při prjektech, na sutěžích Prvňáčci připravují přady pr předškláky (dvjbj, návštěvy) Deváťáci mají patrnát nad prvňáky Přádáme Dny tevřených dveří Zapjujeme se d charitativních akcí Sučástí našich metd je kperativní učení Jsme tevřeni splupráci s jinými i zahraničními šklami Kmpetence sciální a persnální =Rzvíjet u žáků schpnst splupracvat a respektvat práci vlastní a druhých Na knci základníh vzdělávání žák: účinně splupracuje ve skupině, pdílí se splečně s pedaggy na vytváření pravidel práce v týmu, na základě pznání neb přijetí nvé rle v pracvní činnsti pzitivně vlivňuje kvalitu splečné práce pdílí se na utváření příjemné atmsféry v týmu, na základě hleduplnsti a úcty při jednání s druhými lidmi přispívá k upevňvání dbrých mezilidských vztahů, v případě ptřeby pskytne pmc neb ni pžádá přispívá k diskusi v malé skupině i k debatě celé třídy, chápe ptřebu efektivně splupracvat s druhými při řešení danéh úklu, ceňuje zkušensti druhých lidí, respektuje různá hlediska a čerpá pučení z th, c si druzí lidé myslí, říkají a dělají vytváří si pzitivní představu sbě samém, která pdpruje jeh sebedůvěru a samstatný rzvj; vládá a řídí svje jednání a chvání tak, aby dsáhl pcitu sebeuspkjení a sebeúcty Na naší škle směřujeme k naplnění kmpetence především tím, že: Sciální kmpetence vyvzujeme při vyučvání i mimšklních akcích Vedeme žáky k tmu, aby si ač samstatní dkázali v případě ptřeby říci pmc Vedeme žáky k tmu, že umění pmci je vysk v žebříčku hdnt Využíváme kperativní způsby práce, týmvu práci Při skupinvé práci dbáme na rle a jejich střídání Vedeme žáky k respektvání dhdnutých pravidel Usilujeme t, aby se žáci aktivně pdíleli na frmulaci splečných pravidel Nvé sciální rle prezentujeme při prvním a psledním zvnění Využíváme mžnstí Etické výchvy Kmpetence bčanské =Připravvat žáky jak svbdné a zdpvědné sbnsti, uplatňující svá práva a plnící své pvinnsti Na knci základníh vzdělávání žák: respektuje přesvědčení druhých lidí, váží si jejich vnitřních hdnt, je schpen vcítit se d situací statních lidí, dmítá útlak a hrubé zacházení, uvědmuje si pvinnst pstavit se prti fyzickému i psychickému násilí chápe základní principy, na nichž spčívají zákny a splečenské nrmy, je si vědm svých práv a pvinnstí ve škle i mim šklu rzhduje se zdpvědně pdle dané situace, pskytne dle svých mžnstí účinnu pmc a chvá se zdpvědně v krizvých situacích i v situacích hržujících živt a zdraví člvěka respektuje, chrání a ceňuje naše tradice a kulturní i histrické dědictví, prjevuje pzitivní pstj k uměleckým dílům, smysl pr kulturu a tvřivst, aktivně se zapjuje d kulturníh dění a sprtvních aktivit

16 chápe základní eklgické suvislsti a envirnmentální prblémy, respektuje pžadavky na kvalitní živtní prstředí, rzhduje se v zájmu pdpry a chrany zdraví a trvale udržitelnéh rzvje splečnsti Na naší škle směřujeme k naplnění kmpetence především tím, že: Dbáme na t, aby žáci rzuměli splečným pravidlům Usilujeme t, aby pravidla spluvytvářeli a zapjvali se d dění na škle Respektujeme individuální rzdíly Vedeme žáky k respektvání individuálních rzdílů Apelujeme na samstatnst a zdpvědnst žáků Klademe důraz na envirnmentální výchvu Pstupujeme pdle envirnmentálníh plánu škly Seznamujeme žáky úměrně věku s principy multikulturality Zapjujeme se d prjektu Jeden svět Kmpetence pracvní =Pmáhat žákům pznávat a rzvíjet své schpnsti i reálné mžnsti a uplatňvat získané vědmsti a dvednsti při prfesní rientaci Na knci základníh vzdělávání žák: pužívá bezpečně a účinně materiály, nástrje a vybavení, ddržuje vymezená pravidla, plní pvinnsti a závazky, adaptuje se na změněné neb nvé pracvní pdmínky přistupuje k výsledkům pracvní činnsti nejen z hlediska kvality, funkčnsti, hspdárnsti a splečenskéh významu, ale i z hlediska chrany svéh zdraví i zdraví druhých, chrany živtníh prstředí i chrany kulturních a splečenských hdnt využívá znalsti a zkušensti získané v jedntlivých vzdělávacích blastech v zájmu vlastníh rzvje i své přípravy na buducnst, činí pdlžená rzhdnutí dalším vzdělávání a prfesním zaměření rientuje se v základních aktivitách ptřebných k uskutečnění pdnikatelskéh záměru a k jeh realizaci, chápe pdstatu, cíl a rizik pdnikání, rzvíjí své pdnikatelské myšlení Na naší škle směřujeme k naplnění kmpetence především tím, že: Žáky mtivujeme k aktivnímu zapjení d blasti Svět práce Vedeme žáky k bjektivnímu sebehdncení a psuzení reálných mžnstí při prfesní rientaci Jsme držiteli certifikátu My vlbu pvlání řešíme Pskytujeme pradenství pr vlbu pvlání, resp. výběru dalšíh vzdělání Nabízíme mnžství zájmvých kružků Pdprujeme v rámci individuálníh přístupu zájem určitý br 3.3. Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími ptřebami Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími ptřebami na základní škle Eden vychází z předpkladu, že z důvdů zdravtníh pstižení, zdravtníh znevýhdnění neb sciálníh znevýhdnění je třeba při vzdělávání těcht žáků zabezpečit vhdné pdmínky, uplatňvat speciálně pedaggické zřetele, metdy a pstupy. Výuka na škle prbíhá v suladu s principy individualizace a diferenciace průběhu vzdělávání. Za prvtní předpklad úspěšnéh výchvnéh a vzdělávacíh půsbení je pvažván pdnětné, pzitivní a vstřícné šklní prstředí, které žákům umžňuje rzvíjet jejich vnitřní ptenciál a pdprvat jejich sciální integraci. Vzhledem ke skutečnsti, že je přirzenu snahu každéh dítěte být v nějakém bru úspěšný, není překvapením, že na naší sprtvně zaměřené základní škle je řada žáků se speciálními vzdělávacími ptřebami, kteří se zárveň aktivně věnují sprtu Vzdělávání žáků se zdravtním znevýhdněním V případě žáků naší základní škly se nejčastěji jedná specifické pruchy učení dyslexii, dysgrafii a dysrtgrafii, suspektní či diagnstikvanu ADHD neb ADD. Pkud by byla prucha takvéh charakteru, že by vyžadvala, aby byl žák vzděláván ve třídě samstatně zřízené pr žáky se speciálními vzdělávacími ptřebami, a rdiče si přest přejí, aby zůstal v půvdní třídě naší škly, je situaci mžn řešit individuální integrací na základě individuálníh vzdělávacíh plánu. V prvním rčníku prbíhá v jarních měsících šklníh rku depistážní šetření, které prvádějí pracvnice pedaggick psychlgické pradny. Ve splupráci s třídními učitelkami tak včas dhalují různé typy specifických pruch učení, aby byl mžné se těmt žákům v dalším výchvném a vzdělávacím půsbením dpvídajícím způsbem věnvat. Také u žáků, kteří na naši šklu přicházejí ve vyšších rčnících, se může specifická prucha učení či kmbinace těcht pruch prjevvat. Nemáme li takvu infrmaci d rdičů, jsu rdiče prstřednictvím třídníh učitele kntaktváni a je s nimi knzultván další pstup. Žák je pak se suhlasem rdičů za jejich přítmnsti vyšetřen v pedaggick psychlgické pradně, výsledky vyšetření jsu knzultvány s rdiči a v

17 případě suhlasu rdičů se šklu. Třídní učitel a vyučující se tak dzvědí nejen knstatvání určité specifické pruchy učení, ale především knzultují s dbrníky a splu vzájemně dpvídající speciálně pedaggické zřetele, metdy a pstupy.tyt speciálně pedaggické zřetele, metdy a pstupy jsu předpkladem ptimálníh vývje žáků se speciálními vzdělávacími ptřebami. Pedaggvé základní škly Eden jsu v blasti specifických pruch učení dpvídajícím způsbem vzděláni a své vědmsti v tét blasti nadále prhlubují v rámci dalšíh vzdělávání pedaggických pracvníků. Navíc mhu jedntlivé prblémy knzultvat pdle ptřeby s výchvnými pradci pr 1. a 2. stupeň a pravidelně jedenkrát za měsíc, v případě ptřeby bezdkladně, i s psychlgem a speciálním pedaggem z pedaggick psychlgické pradny pr Prahu 10. Žáci se speciálními vzdělávacími ptřebami jsu při vyučvání jednak zhledňváni v tm smyslu, že výuka je těmt jejich speciálním vzdělávacím ptřebám přizpůsbena. Jedná se např. upravenu frmu vyžadvaných písemných prjevů u dětí s dysgrafií a dysrtgrafií, nižší četnst kratších úseků hlasitéh čtení u dyslektiků, mžný častější phyb u dětí s ADHD apd. O knkrétních frmách takvých zhlednění mhu být rdiče v případě zájmu infrmváni při knzultacích s jedntlivými pedaggy. Zhledňvání případné specifické pruchy je však puze jedním způsbem péče tyt žáky. Nezbytné jsu ttiž také takvé pstupy, které pvedu k nápravě, pstupné eliminaci pruchy. Tat reedukace prbíhá pmcí cílených metd, pstupů, frem a prstředků. Prt jsu při vyučvání využívány vhdné kmpenzační a didaktické pmůcky atp., výuka je zčásti zaměřena i na lgpedicku péči, kmunikační dvednsti, řečvu výchvu a sciální dvednsti. Jedntliví vyučující v tmt směru využívají svých dbrných znalstí. Některé děti dchází na tzv. nápravu d pedaggick psychlgické pradny, některým se přím ve škle věnuje speciální pedagg. Náprava, reedukace, kteru prvádí speciální pedagg přím ve škle v dbě vyučvání, je buď individuální péčí neb se speciální pedagg věnuje malé skupince dětí se stejnu specificku pruchu učení s bdbnu dsaženu úrvní. Práce speciálníh pedagga je tvřena třemi nedílnými celky. Jednak je t vlastní reedukace u dyslexie (vyvzvání písmen, slabikvání, przumění textu, zrakvá percepce, reedukace záměn písmen, dvjíh čtení,...), dysgrafie ( rzvíjení mtriky, uvlňvací cviky...), dysrtgrafie ( sluchvá percepce, rzlišvání tvrdých a měkkých slabik, krátkých a dluhých samhlásek, sykavek, reedukace vynechávání, přidávání, přesmykvání písmen či slabik...), jednak je t knzultace s rdiči ve smyslu metdickéh vedení rdičů při pravidelné reedukační práci s jejich dětmi a v nepslední řadě je t metdické vedení příslušných vyučujících. Nadstandardní přítmnst speciálníh pedagga na škle je důkazem úvdníh tvrzení, že se škla všemi dstupnými prstředky snaží zabezpečení ptimálních pdmínek pr žáky se speciálními vzdělávacími ptřebami. Velká dpvědnst v tmt směru zůstává na rdičích, na jejich pravidelné práci s dětmi nejen ve smyslu dhledu nad přípravu na vyučvání, ale i ve smyslu pravidelné tzv. nápravné péče, kteru knzultují se speciálním pedaggem škly neb se speciálním pedaggem z pradny neb s třídní učitelku Vzdělávání žáků se sciálním znevýhdněním Žáci sciálně znevýhdnění tvří skupinku pcházející z dlišnéh prstředí sciálníh, kulturníh neb jazykvéh. Žáci z rdinnéh prstředí s nízkým sciálně kulturním a eknmickým pstavením jsu častěji hrženi sciálně patlgickými jevy. Z th vychází nezbytná nutnst věnvat jim specificku péči. Důležité je žákům aktivně nasluchat, klást jim tevřené tázky. Velmi důležité je rvněž mnitrvání a krigvání vztahů v třídním klektivu. Je třeba navázat kntakt s rdinu, případně i s dbrem péče dítě příslušnéh Městskéh úřadu. Pr příslušníky nárdnstních menšin je typická nedstatečná znalst vzdělávacíh jazyka. T je nutné nejen zhledňvat, ale věnvat pzrnst svjení jazyka, získávání infrmací kultuře, tradicích, histrii naší země Žáci se zdravtním pstižením V sučasné dbě nemáme ve škle žáka, jehž zdravtní pstižení by si dluhdbě vyžadval speciální přístup. Pkud by se v buducnu takvý žák stal žákem naší škly, předpkládáme, že najdeme p knzultaci s rdiči takvé pstupy, jaké by jeh zdravtní pstižení vyžadval. Základní škla Eden nemá bezbariérvý přístup Vzdělávání žáků mimřádně nadaných Na základní škle Eden je řada žáků, kteří se aktivně věnují sprtu (ftbal, lední hkej, pzemní hkej, vlejbal,...) - jsu mimřádně phybvě nadaní. Vzhledem k tmu, že se naše základní škla prezentuje jak sprtvní, je zřejmé, že si klade za cíl rzvj talentu těcht žáků. T klade značné nárky na pedaggický sbr : na jedné straně je nutn pčítat s tím, že vlný čas mnha našich žáků je z velké části vyplněn právě sprtem

18 výuka prt musí prbíhat tak, aby nárky na dmácí přípravu tut skutečnst zhledňvaly; na druhé straně jsu ze všech předmětů jasně definvány pžadavky, se kterými jsu žáci seznámeni a které zabezpečují kvalitu a velmi dbru úrveň naší škly. Tat úrveň je navíc pravidelně předmětem evaluačníh šetření. Pkud je některý z žáků nadán např. v blasti matematiky, hudební výchvy, výtvarné výchvy..., vyžaduje t d učitelů pchpitelně nárčnější přípravu na vyučvání v jedntlivých předmětech tak, aby byl naplněn předpklad individualizace a diferenciace a aby byl žákvi umžněn v příslušné blasti dstatečný rzvj. Učitel je pak připraven reagvat na specifické vzdělávací ptřeby žáka. Pr tyt žáky je zaptřebí zvýšené mtivace k rzšiřvání základníh učiva d hlubky především v těch blastech, které reprezentují nadání dítěte. Žákům je umžněna ve větší míře samstatná práce s dpvídající kntrlu, jsu pvěřváni vedením a řízením skupin. Učitelé nadaným dětem a jejich rdičům dpručují vlnčasvé aktivity, které by dále rzvíjely jejich nadání. Nadaní žáci se účastní sutěží a lympiád, zejména ve sprtvních sutěžích dsahují tradičně vynikajících výsledků. Důkazem je sbírka phárů a cenění ve vestibulu škly. Zákn 561/2004 Sb. umžňuje řediteli u sprtvně nadaných žáků úpravu rganizace vzdělávání. Někdy je nutn nadané žáky prstřednictvím sbnstní výchvy vést k rvnému přístupu k méně nadaným žákům, k tleranci a chtě pmáhat slabším Začlenění průřezvých témat Průřezvá témata, charakterizvaná v rámcvém vzdělávacím prgramu, prlínají v pdstatě všemi vyučvacími předměty ve všech rčnících. Následující tabulky ukazují jejich nejčastější způsby prlínání. Průřezvá témata 1. stupeň Průřezvá témata, jedntlivá témata Pzn. rzvj schpnstí ppznávání sebepznání a sebepjetí seberegulace a seberganizace psychhygiena kreativita pznávání lidí mezilidské vztahy kmunikace kperace a kmpetice Osbnstní a sciální výchva (OaSV) M, TV, PČ M, TV, PČ ČJ, M INF, VL, TV INF, TV PČ PČ HV, EV HV, EV TV, PČ TV, PČ EV ČJ, EV HV, TV HV, TV PD, EV PD, EV ČJ, M, VV, ČJ, M, VV, ČJ, M, HV, PČ ČJ, VV, PČ TV TV VV, TV, PČ ČJ, PK PK VV, TV PD, PČ, EV VL, PD, PČ, EV ČJ VL, VV, VL, TV, TV, PČ, PČ, EV EV ČJ, PK ČJ, PK ČJ, M, VV, ČJ, INF, ČJ, INF, TV VL, VV, VL, VV, TV, EV TV, EV VV VV TV, PČ TV, EV TV, EV řešení prblémů a rzhd. dvednsti hdnty, pstje, prakt. etika M ČJ M M, TV, PČ ČJ, M, TV, PČ TV, PČ VL, PD, EV VL, EV PD, 4., 5. rč. EV

19 Výchva demkrat. bčana (VDO) bčanská splečnst a škla HV PČ PČ žákvská rada bčan, bčanská splečnst a stát PK, PČ HV, PK, PČ HV, VL VL frmy participace bčanů v pl. živtě VL VL principy dem. jak frmy vlády a způl. rzhd. VL VL Výchva k myšlení v evrp. a glb. suvislstech (VkMvEaGS) Evrpa a svět nás zajímá bjevujeme Evrpu a svět VV ČJ, M, INF, VL, PD, HV, TV INF, VL INF, VL, PD, HV, TV M, INF, VL jsme Evrpané VV INF, VL INF, VL, VV Průřezvá témata 1. stupeň Průřezvá témata, jedntlivá témata Pzn. kulturní diference lidské vztahy etnický půvd Multikulturní výchva (MuV) PK PK PK AJ AJ, HV, EV EV AJ, VL, HV, EV VL, EV pdpra multikulturality princip sc. smíru a slidarity AJ AJ AJ PD Envirnmentální výchva EVVO specifikuje plán EVVO (EV) eksystémy základní pdm. živta lidské aktivity a prblémy lidskéh prstředí vztah člvěka a prstředí PD PK, PČ PK, PČ INF, PD, PČ PK, VV, TV, PČ PK, VV, TV, PČ PČ VL, PD, VV PD PD INF, PD, PČ VL, PD

20 kritické čtení, psluchání a pznávání medián. sdělení interpretace vztahu mediálníh sdělení a reality stavba med. sdělení Mediální výchva (MeV) ČJ, AJ ČJ, INF, EV INF ČJ, AJ, INF INF, EV INF vnímání autra mediálníh sdělení fungvání a vliv médií ve spl. tvrba med. sdělení práce v realizačním týmu VV ČJ, M, VV TV INF, EV INF, VV, EV INF, EV INF, EV M PČ PD, EV ČJ, M, PD, EV skupinvá práce, prjektvé vyučvání Průřezvá témata 2. stupeň Průřezvá témata, jedntlivá témata Pzn. rzvj schpnstí ppznávání sebepznání a sebepjetí seberegulace a seberganizace psychhygiena kreativita pznávání lidí mezilidské vztahy kmunikace kperace a kmpetice Osbnstní a sciální výchva (OaSV) ČJ, M, INF, F, PŘ, VV, PČ TV, PČ, EV TV, PČ, EV VV, TV, EV ČJ, M, VV, PČ HV, TV, EV TV, EV ČJ, INF, VV, TV, EV ČJ, M, F, HV, VV, PČ ZV, TV, PČ, EV ZV, TV, PČ, EV VV, ZV, TV, EV M, F, HV, VV, PČ OV, PŘ, ZV, TV, PČ, EV ZV, TV, PČ, EV, OV PŘ, VV, TV, EV M, VV, PČ ČJ, M, VV, PČ HV, ZV, TV, EV ČJ, ZV, TV, EV VV, ZV, TV, EV PŘ, ZV, TV, EV DCJ, HV, ZV, TV, EV DCJ, HV, TV, EV F, VV, PČ HV, ZV, TV, PČ, EV TV, PČ, EV VV, ZV, TV, EV VV, PČ ZV, TV, EV DCJ, HV, ZV, TV, EV DCJ, HV, VV, ZV, TV, EV TV, EV TV, EV TV, EV TV, EV řešení prblémů a rzhd. dvednsti M, F, TV, PČ M, F, HV, ZV, TV, PČ M, OV, F, ZV, TV, PČ F, HV, ZV, TV, PČ hdnty, pstje, prakt. etika HV, TV, PČ, EV D, HV, ZV, TV, PČ, EV OV, CH, HV, ZV, TV, PČ, EV CH, ZV, HV, TV, PČ, EV Etická výchva

Charakteristika vzdělávacího programu

Charakteristika vzdělávacího programu Charakteristika vzdělávacíh prgramu Základní filsfie mateřské škly:,,důležitější pr dítě předšklníh věku je, jak se v mateřské škle cítí, než t c umí a zná. Vzdělávací cíle vyplývající z filsfie škly:

Více

Š K O L N Í R O K 2 0 1 5 / 2 0 1 6 ZÁKLADNÍ ŠKOLA PROSTĚJOV, E. VALENTY 52. Mgr. Radomír Palát koordinátor ICT, metodik ICT. Plán práce 2015/2016

Š K O L N Í R O K 2 0 1 5 / 2 0 1 6 ZÁKLADNÍ ŠKOLA PROSTĚJOV, E. VALENTY 52. Mgr. Radomír Palát koordinátor ICT, metodik ICT. Plán práce 2015/2016 Š K O L N Í R O K 2 0 1 5 / 2 0 1 6 ZÁKLADNÍ ŠKOLA PROSTĚJOV, E. VALENTY 52 Mgr. Radmír Palát krdinátr ICT, metdik ICT Plán práce 2015/2016 Náplň činnsti Náplň práce ICT krdinátra vychází z vyhlášky 317/2005

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY Základní škla a Mateřská škla Sudměřice, kres Hdnín, příspěvkvá rganizace ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY Č. j. 18 89 / 2007-2 V Sudměřicích 1. září 2007 NÁZEV ŠKOLY: Základní škla a Mateřská

Více

Produktivní činnost vokální činnosti jednohlasý i vícehlasý zpěv, intonace, práce s rytmem, intonace v notovém zápise

Produktivní činnost vokální činnosti jednohlasý i vícehlasý zpěv, intonace, práce s rytmem, intonace v notovém zápise Hudební výchva Charakteristika vyučvacíh předmětu Předmět Hudební výchva vychází ze vzdělávacíh bsahu bru Hudební výchva a integrujícíh tématu Umělecká tvrba a kmunikace vzdělávací blasti Umění a kultura

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Odbrné učiliště, Praktická škla, Základní škla a Mateřská škla Příbram IV, p.. Šklní vzdělávací prgram ŠKOLNÍ DRUŽINA Šklní vzdělávací prgram je platný d 1. 9. 2014 1 OBSAH 1. Identifikační údaje... 3

Více

ZŠ Dr. Edvarda Beneše nám. J. Berana 500, Praha 9 Čakovice. Školní vzdělávací program ŠD

ZŠ Dr. Edvarda Beneše nám. J. Berana 500, Praha 9 Čakovice. Školní vzdělávací program ŠD ZŠ Dr. Edvarda Beneše nám. J. Berana 500, Praha 9 Čakvice Šklní vzdělávací prgram ŠD Obsah 1. Identifikační údaje... 3 2. Knkrétní cíle vzdělávání... 3 3. Délka a časvý plán vzdělávání... 3 4. Frmy vzdělávání...

Více

Využití grafů, myšlenkových map, strukturování textu Rozvíjí schopnost číst s porozuměním

Využití grafů, myšlenkových map, strukturování textu Rozvíjí schopnost číst s porozuměním Člvěk a svět práce Charakteristika vyučvacíh předmětu Vzdělávací blast Člvěk a svět práce klade velký důraz na praktické pužití získaných znalstí a dvednstí, které žák získá řešením mdelvých situací a

Více

Školní vzdělávací program školní družiny

Školní vzdělávací program školní družiny Základní škla Třemšná, kres Plzeň-sever, příspěvkvá rganizace Americká 146, 330 11 Třemšná Šklní vzdělávací prgram šklní družiny 1. Identifikační údaje Šklní družina tvří se základní šklu jednu právnicku

Více

HREA EXCELLENCE AWARD 2013

HREA EXCELLENCE AWARD 2013 HREA EXCELLENCE AWARD 2013 I. Základní infrmace prjektu Název prjektu Firma: Kategrie: Autr prjektu Zapjme se všechny, není t nárčné! Česká pšta, s.p. 2. kategrie (kmerční subjekty nad 500 zaměstnanců)

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ROKU 2012 Nadání a dovednosti o.p.s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA ROKU 2012 Nadání a dovednosti o.p.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA ROKU 2012 Nadání a dvednsti.p.s. Výrční zpráva Nadání a dvednsti.p.s. za rk 2012 je zpracvána v suladu s ustanvením 21 zákna čísl 248/1995 Sb., becně prspěšných splečnstech. V Praze dne

Více

! STANOVY SPOLKU I. Název MĚSÍČNÍ HOUPAČKA, spolek (dále jen MH) Sídlo: Hřbitovní 29, Ivančice, 664 91

! STANOVY SPOLKU I. Název MĚSÍČNÍ HOUPAČKA, spolek (dále jen MH) Sídlo: Hřbitovní 29, Ivančice, 664 91 STANOVY SPOLKU I. Název MĚSÍČNÍ HOUPAČKA, splek (dále jen MH) Sídl: Hřbitvní 29, Ivančice, 664 91 II. Charakteristika MH a) Sdružení je dbrvlným nevládním neziskvým sdružením vzniklým pdle zákna č. 83/1990

Více

PORADA ŘEDITELŮ MŠ/ZŠ

PORADA ŘEDITELŮ MŠ/ZŠ PORADA ŘEDITELŮ MŠ/ZŠ Irena Tlapákvá duben 2015 NOVELA ŠKOLSKÉHO ZÁKONA vzdělávání sb se speciálními vzdělávacími ptřebami zavedení registru pedaggických pracvníků přijímání d přípravných tříd základní

Více

Velká volitelnost v celé řadě předmětů (humanitních i přírodovědných), včetně mezioborových volitelných předmětů.

Velká volitelnost v celé řadě předmětů (humanitních i přírodovědných), včetně mezioborových volitelných předmětů. 2. ŠVP GA staví na takvé výchvně vzdělávací kncepci, která bude vycházet vstříc pžadavkům kladeným na žáky v neustále se prměňující a vyvíjející splečnsti. Základem tét kncepce je péče všestranný sbnstní

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škla a Mateřská škla Břitv, kres Blansk, příspěvkvá rganizace Šklní 125, 679 21 Břitv Výrční zpráva činnsti škly Šklní rk: 2012/2013 vypracval: Mgr. Jiří Sedláček ředitel škly Břitv, 6. 9. 2013

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program GYMNÁZIUM KROMĚŘÍŽ Masarykv náměstí 496 767 01 Krměříž Minimální preventivní prgram pr šklní rk 2012 / 2013 Dkument zpracval: Šklní metdik prevence: Mgr. Michal Kříž Dkument schválila: Ředitelka škly:

Více

Návaznost vzdělávacích programů DOX na Rámcové vzdělávací programy

Návaznost vzdělávacích programů DOX na Rámcové vzdělávací programy Návaznst vzdělávacích prgramů DOX na Rámcvé vzdělávací prgramy Obsah Myšlenkvá základna [ 2 ] Klíčvé kmpetence [ 3 ] Návaznst vzdělávacích prgramů na RVP VV ZŠ a RVP VV G [ 3 ] Výtvarná výchva základní

Více

Prezentace projektů Dalekohled a Společně do školky!

Prezentace projektů Dalekohled a Společně do školky! Prezentace prjektů Dalekhled a Splečně d šklky! O prjektu Název: Dalekhled Reg. č. prjektu: CZ.1.07/1.2.31/02.0022 Příjemce: Člvěk v tísni,.p.s., reginální pbčka Plzeň Termín realizace: 03/2013-02/2015

Více

základní rozsah seminářů: 3-8 vyučovacích hodin (1 vyučovací den) cena seminářů: 7.000 Kč za 1 vyučovací den (8 hodin), 13.000 Kč za 2 vyučovací dny

základní rozsah seminářů: 3-8 vyučovacích hodin (1 vyučovací den) cena seminářů: 7.000 Kč za 1 vyučovací den (8 hodin), 13.000 Kč za 2 vyučovací dny Měkké dvednsti (semináře, výcviky, wrkshpy, knzultace, kučvání, mentring ) MĚKKÉ DOVEDNOSTI SOFT SKILLS ING. MGR. MARIE NOVÁKOVÁ základní rzsah seminářů: 3-8 vyučvacích hdin (1 vyučvací den) cena seminářů:

Více

K R O K Z A K R O K E M

K R O K Z A K R O K E M ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁJMOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ VE ŠKOLNÍM KLUBU PŘI ZÁKLADNÍ ŠKOLE U ŘÍČANSKÉHO LESA, ŠKOLNÍ 2400/4, ŘÍČANY, OKRES PRAHA VÝCHOD, KTEROU ZŘIZUJE MĚSTO ŘÍČANY SE SÍDLEM MASARYKOVO NÁM.

Více

p. uč. Alena Horklová p. uč. Jarmila Petrošová p. uč. Taťána Řehová p. uč. Ivana Tanušková p. řed. Libuše Klimundová p. uč.

p. uč. Alena Horklová p. uč. Jarmila Petrošová p. uč. Taťána Řehová p. uč. Ivana Tanušková p. řed. Libuše Klimundová p. uč. Vaše děti vzdělává 1. ddělení CIPÍSEK p. uč. Alena Hrklvá p. uč. Jarmila Petršvá 2. ddělení RÁKOSNÍČEK p. uč. Taťána Řehvá p. uč. Ivana Tanuškvá 3. ddělení KRTEČEK EK 4. ddělení KŘEMÍLEK p. uč. Jarmila

Více

Možnosti transformace vyšších odborných škol do terciárního vzdělávání

Možnosti transformace vyšších odborných škol do terciárního vzdělávání Mžnsti transfrmace vyšších dbrných škl d terciárníh vzdělávání Michal Karpíšek MŠMT, 30. listpadu 2010 IPn Refrma terciárníh vzdělávání CZ.1.07/4.2.00/06.0003 Tat prezentace je splufinancvána Evrpským

Více

Základní škola Valašské Meziříčí, Vyhlídka 380, okres Vsetín, příspěvková organizace

Základní škola Valašské Meziříčí, Vyhlídka 380, okres Vsetín, příspěvková organizace Základní škla Valašské Meziříčí, Vyhlídka 380, kres Vsetín, příspěvkvá rganizace Zpráva z testvání 7.rčníků ZŠ v rámci prjektu Rzvj a pdpra kvality ve vzdělávání Termín testvání : 18.2.-20.2.2015 Pčet

Více

VÝCHOVNĚ - VZDĚLÁVACÍ OBSAH

VÝCHOVNĚ - VZDĚLÁVACÍ OBSAH VÝCHOVNĚ - VZDĚLÁVACÍ OBSAH 1. Míst kde žijeme Žák si utváří představy živtě v rdině, vytváří si pzitivní vztah ke škle a šklní družině na základě zkušenstí z každdenníh živta, pznává nejbližší klí, vytváří

Více

Pravidla pro hodnocení žáků

Pravidla pro hodnocení žáků Přílha č. 1 - Pravidla pr hdncení výsledků vzdělávání žáků Klasifikační řád Pravidla pr hdncení žáků Pravidla hdncení a klasifikace žáka Gymnázia Valašské Klbuky se řídí záknem č. 561/2004 Sb., šklským

Více

ZÁKLADNÍ INFORMACE O SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY

ZÁKLADNÍ INFORMACE O SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY ZÁKLADNÍ INFORMACE O SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY Kmplexní zkuška Zkušky ze všech zkušebních předmětů mají frmu didaktickéh testu. Výjimku jsu puze zkušky z jazyků z českéh jazyka a literatury a cizíh

Více

Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu

Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu Výtvarná výchva Charakteristika vyučvacíh předmětu Předmět Výtvarná výchva vychází ze vzdělávacíh bsahu Výtvarný br RVP G. Hlavní význam je kladen na frmvání estetickéh a citvéh vnímání, utváření sbních

Více

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE chrany sb a majetku s. r.. Lenvva 1795 IČO: 25 38 32 05 Liptaňské nám. 890 733 01 Karviná-Hranice IZO: 061 988 278 763 11 708 00 Ostrava-Pruba IZO RED: 600 016 706 ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE PREVENCE

Více

19. 2. 2015, koncertní sál ZUŠ Jaroslava Kvapila, Brno, tř. Kpt. Jaroše 24

19. 2. 2015, koncertní sál ZUŠ Jaroslava Kvapila, Brno, tř. Kpt. Jaroše 24 PROGRAM ZÁVĚREČNÉ KONFERENCE PROJEKTU Vzdělávání hudebně nadaných žáků a žáků se specielními ptřebami vzdělávání v ZUŠ Registrační čísl prjektu: CZ.1.07/1.2.17/01.0012 splufinancvanéh z ESF a SR ČR 19.

Více

6. Hodnocení žáků a autoevaluace školy

6. Hodnocení žáků a autoevaluace školy Šklní vzdělávací prgram Škla, základ živta Základní škla a mateřská škla Měčín p.. platný d 1.9.2007 6. Hdncení žáků a autevaluace škly 6.1. Pravidla pr hdncení žáků Hdncení žáků je běžná činnst, kteru

Více

P-centrum, středisko primární prevence CPPT, o. p. s. v Plzni

P-centrum, středisko primární prevence CPPT, o. p. s. v Plzni P-centrum, středisk primární prevence CPPT,. p. s. v Plzni NABÍDKA VZDĚLÁVACÍCH SLUŽEB NA ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 OBSAH P-centrum, CPPT,. p. s. Vzdělávací služby P-centra Specializační kurz prevence rizikvéh

Více

Sběr níže uvedených dat, je určen k empirickému šetřemí, výzkumu doktorandské práce s názvem Ekonomizace personálního managementu ve stavebnictví.

Sběr níže uvedených dat, je určen k empirickému šetřemí, výzkumu doktorandské práce s názvem Ekonomizace personálního managementu ve stavebnictví. Vážený pane řediteli, Odvláváme se k našemu předešlému rzhvru, kdy jsme splu rzebírali mžnsti vaší splečnsti CEEC Research a partnerské splečnsti KPMG specializujících se na stavební sektr pr slvení jedntlivých

Více

Přehled plánovaných akcí a činnosti primární prevence na š.r. 2013-2014

Přehled plánovaných akcí a činnosti primární prevence na š.r. 2013-2014 Vyšší dbrná škla a Střední průmyslvá škla elektrtechnická F. Křižíka Praha 1, Na Příkpě 16 Přehled plánvaných akcí a činnsti primární prevence na š.r. 2013-2014 Vypracval: Jarslav Burdys V Praze dne: 1.9.2013

Více

Nabídka služby DOZP 1. poskytnutí ubytování 2. poskytnutí stravy 3. pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu

Nabídka služby DOZP 1. poskytnutí ubytování 2. poskytnutí stravy 3. pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu Nabídka služby DOZP 1. pskytnutí ubytvání - ubytvání - úklid, praní a drbné pravy lžníh a sbníh prádla a šacení, žehlení Služba je pskytvána ve dvu střediscích. Středisk Rumburk 2 dmácnsti p 5 klientech,

Více

Záměr první fáze redesignu webu Fakulty aplikovaných věd

Záměr první fáze redesignu webu Fakulty aplikovaných věd Záměr první fáze redesignu webu Fakulty aplikvaných věd Autři: M.Hrák, Ľ.Kváč, M.Václavíkvá (FAV-KIV-INI) Gesce: Ing. P.Brada, Ph.D. (KIV) květen 2005 P pdrbné analýze bsahu, funkčnsti a stavu sučasnéh

Více

P 1.1 - BAREVNÝ PODZIM

P 1.1 - BAREVNÝ PODZIM NÁZEV PROJEKTU: P 1.1 Barevný pdzim P 1.1 - BAREVNÝ PODZIM ROČNÍK, PRO KTERÝ JE PROJEKT URČEN: 1. 5. PŘEDMĚTY, V NICHŽ SE PROJEKT REALIZUJE: Čj, Pk (Přv), Vv, Pč, Tv PŘEDPOKLÁDANÁ ČASOVÁ DOTACE: 1 měsíc

Více

Vítejte na 1. Výukovém setkání

Vítejte na 1. Výukovém setkání Vítejte na 1. Výukvém setkání Prgram 1. Část 1. Prjekt: Samstatný abslvent (Edita Janstvá, DiS.) 2. Klíčvá aktivita KA04 Průběh piltníh věřvání vzdělávacíh prgramu (Tmáš Varga) Vzdělávací Mduly v praxi

Více

KANDIDÁTI do výboru ČKAIT oblast Zlín volební období 2015-2018 volby 28. 1. 2015 Návrh kandidátů do výboru (počet volených orgánů 7)

KANDIDÁTI do výboru ČKAIT oblast Zlín volební období 2015-2018 volby 28. 1. 2015 Návrh kandidátů do výboru (počet volených orgánů 7) KANDIDÁTI d výbru ČKAIT blast Zlín vlební bdbí 2015-2018 vlby 28. 1. 2015 Návrh kandidátů d výbru (pčet vlených rgánů 7) 1. Ing. Ladislav Alster 2. Ing. Igr Balák 3. Ing. Marta Bantvá 4. Ing. Petr Chytil

Více

K R O K Z A K R O K E M

K R O K Z A K R O K E M ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁJMOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ VE ŠKOLNÍ DRUŽINĚ PŘI ZÁKLADNÍ ŠKOLE U ŘÍČANSKÉHO LESA, ŠKOLNÍ 2400/4, ŘÍČANY, OKRES PRAHA VÝCHOD, KTEROU ZŘIZUJE MĚSTO ŘÍČANY SE SÍDLEM MASARYKOVO NÁM.

Více

Výživa a sport, základy fitness

Výživa a sport, základy fitness Průvdní list kurzu Vzdělávání ICT metdiků Výživa a sprt, základy fitness Autr kurzu: Vyučvací předmět: Rčník: Téma: Účel kurzu: Tělesná výchva, Bilgie (Chemie) Studenti středních škl d 16 let Výživa a

Více

9 METODICKÉ POKYNY AD HOC MODUL 2011: Zaměstnávání zdravotně postižených osob

9 METODICKÉ POKYNY AD HOC MODUL 2011: Zaměstnávání zdravotně postižených osob LFS ad hc mdule 2011 n empyment f disabled peple 9 METODICKÉ POKYNY AD HOC MODUL 2011: Zaměstnávání zdravtně pstižených sb Ad hc mdul 2011 bude šetřen na 1. vlně (resp. pdle čtvrtletí zařazení sčítacíh

Více

P R A C O V N Í P L Á N

P R A C O V N Í P L Á N P R A C O V N Í P L Á N (přílha 1 k ŠVP pr šklní rk 2013/2014) šklní rk 2013 / 2014 Prjednán na pedaggické radě dne 27.8.2013.. I. Infrmace škle 1. Prvz mateřské škly: d 6.30 hd. d 16.00 hd. 2. Zřizvatel:

Více

Pravidla pro hodnocení žáků

Pravidla pro hodnocení žáků Čj. ZŠ/ 178/09 Pravidla pr hdncení žáků Základní pkyny pr hdncení výsledků vzdělávání žáků hdncení průběhu a výsledků vzdělávání a chvání žáka musí být jednznačné, srvnatelné s předem stanvenými kritérii,

Více

P R A C O V N Í P L Á N

P R A C O V N Í P L Á N P R A C O V N Í P L Á N (přílha 1 k ŠVP pr šklní rk 2014/2015) šklní rk 2014 / 2015 Prjednán na pedaggické radě dne 29.8.2014.. I. Infrmace škle 1. Prvz mateřské škly: d 6.30 hd. d 16.00 hd. 2. Zřizvatel:

Více

DOMOV PRO OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM

DOMOV PRO OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM Dmv Barbra Kutná Hra, pskytvatel sciálních služeb Základní dkument ZD 09 DOZP/14 - Základní prhlášení - vydání devatenácté, prsinec 2014 ZÁKLADNÍ PROHLÁŠENÍ Název zařízení: Dmv Barbra Kutná Hra, pskytvatel

Více

Město Tábor. Pravidla projektového řízení

Město Tábor. Pravidla projektového řízení Řízení a krdinace akčních plánů v rámci Organizačníh, prcesníh a eknmickéh auditu splečnsti BYTES Tábr s.r.. KPMG Česká republika, s.r.. 30. 7. 2008 Tent reprt bsahuje 12 stran 2008 KPMG Česká republika,

Více

Základní škola a Mateřská škola, Červený Kostelec, Olešnice 190. Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání

Základní škola a Mateřská škola, Červený Kostelec, Olešnice 190. Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Základní škla a Mateřská škla, Červený Kstelec, Olešnice 190 Šklní vzdělávací prgram pr předšklní vzdělávání Výchva dětí je zaměstnání, kde musíme umět ztrácet čas, abychm h v buducnu ušetřili (J.J.Russeau)

Více

DOTAZNÍK ZKUŠENOSTI ČESKÝCH PŘÍJEMCŮ S METODAMI PRO URČOVÁNÍ A VYKAZOVÁNÍ NEPŘÍMÝCH NÁKLADŮ V PROJEKTECH

DOTAZNÍK ZKUŠENOSTI ČESKÝCH PŘÍJEMCŮ S METODAMI PRO URČOVÁNÍ A VYKAZOVÁNÍ NEPŘÍMÝCH NÁKLADŮ V PROJEKTECH ZKUŠENOSTI ČESKÝCH PŘÍJEMCŮ S METODAMI PRO URČOVÁNÍ A VYKAZOVÁNÍ NEPŘÍMÝCH NÁKLADŮ V PROJEKTECH ÚČEL A CÍLE DOTAZNÍKU Cílem tht dtazníkvéh šetření realizvanéh dbrnu skupinu MŠMT (více k cílům a aktivitám

Více

KARIÉROVÉ A PROFESNÍ PORADENSTVÍ

KARIÉROVÉ A PROFESNÍ PORADENSTVÍ KARIÉROVÉ A PROFESNÍ PORADENSTVÍ V RYCHLE SE MĚNÍCÍM SVĚTĚ C G Infrmace pr vystavvatele Mezinárdní kngres k 90. výrčí prfesníh pradenství v českých zemích 3. 5. listpadu, 2010 Praha www.careerguidance2010.rg

Více

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE. Zdravým životním stylem ke kvalitnímu výkonu budoucích profesí. Střední odborná škola ochrany osob a majetku, s. r. o.

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE. Zdravým životním stylem ke kvalitnímu výkonu budoucích profesí. Střední odborná škola ochrany osob a majetku, s. r. o. ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE Zdravým živtním stylem ke kvalitnímu výknu buducích prfesí. Zpracval: Dr. Mgr. Zbyněk Dmin, výchvný pradce a metdik prevence Mgr. Jana Kpkvá, výchvný pradce a metdik prevence

Více

Z á k l a d n í š k o l a a M a t e ř s k á š k o l a K o p i d l n o

Z á k l a d n í š k o l a a M a t e ř s k á š k o l a K o p i d l n o Z á k l a d n í š k l a a M a t e ř s k á š k l a K p i d l n Obsah: 1. Úvdní ustanvení. 2. Zásady klasifikace výsledků vzdělávání a chvání žáků. 2.1 Získávání pdkladů pr klasifikaci. 2.2 Hdncení výsledků

Více

Šťastné dětství začíná výběrem správné školky!

Šťastné dětství začíná výběrem správné školky! Mateřská škla MiniSvět Tel: 602 348 255; e-mail:inf@minisvetsklka.cz www.minisvetsklka.cz ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MŠ MINISVĚT 2015/2016 Šťastné dětství začíná výběrem správné šklky! Mateřská škla MiniSvět

Více

Vzdělání a kvalifikace

Vzdělání a kvalifikace www.pedaggika.sklni.eu Vzdělání a kvalifikace Vzdělání Vzdělání je suhrn znalstí, dvednstí a návyků, které jedinec získá specificku činnstí - učením. Vzdělání je základní pdmínku k začlenění jedince d

Více

Mezinárodní prostředí a rozdílné přístupy v rozličných státech

Mezinárodní prostředí a rozdílné přístupy v rozličných státech Minimum pr pracvníky ICM Káraný, 4. - 7. 4. 2008 Infrmační služby pr mládež: Mezinárdní prstředí a rzdílné přístupy v rzličných státech Tent dkument pdává nástin prstředí, ve kterém půsbí infrmační služby

Více

Zlepšování mobility a dostupnosti bez bariér v Ústí nad Labem

Zlepšování mobility a dostupnosti bez bariér v Ústí nad Labem AKCNÍ ˆ PLÁN 6 Zlepšvání mbility a dstupnsti bez bariér v Ústí nad Labem Pdpra mbility, zlepšení dstupnsti míst a zvýšení atraktivity města Ústí nad Labem Listpad 2012 Akcní plán č. 6 - Zlepšvání mbility

Více

Vzorové osnovy doplňujícího vzdělávacího oboru EtV (projekt Etická výchova a učebnice reg. č. projektu: CZ.1.07/1.1.00/26.0114)

Vzorové osnovy doplňujícího vzdělávacího oboru EtV (projekt Etická výchova a učebnice reg. č. projektu: CZ.1.07/1.1.00/26.0114) Vzrvé snvy dplňujícíh vzdělávacíh bru EtV (prjekt Etická a učebnice reg. č. prjektu: CZ.1.07/1.1.00/26.0114) 1. rčník Etická Téma Základy mezilidských vztahů Žák: Výstup si svjí slvvání křestními jmény,

Více

Základní škola Vodičkova v Praze 1

Základní škola Vodičkova v Praze 1 Základní škla Vdičkva v Praze 1 Fakultní škla Pedaggické fakulty Univerzity Karlvy Přípravná třída základní škly Výchvně vzdělávací prgram jak přílha šklníh vzdělávacíh prgramu ÚČELEM VZDĚLÁNÍ NENÍ MYSL

Více

Základní škola Vodičkova v Praze 1

Základní škola Vodičkova v Praze 1 Základní škla Vdičkva v Praze 1 Fakultní škla Pedaggické fakulty Univerzity Karlvy Přípravná třída základní škly Výchvně vzdělávací prgram jak přílha šklníh vzdělávacíh prgramu ÚČELEM VZDĚLÁNÍ NENÍ MYSL

Více

SDRUŽENÍ NERATOV, o.s.

SDRUŽENÍ NERATOV, o.s. SDRUŽENÍ NERATOV,.s. partner prjektu Ergtep pr žáky i pedaggy, reg. čísl CZ.1.07/1.1.00/54.0051 www.neratv.cz Kd jsme? Sdružení Neratv,.s. bčanské sdružení zalžené rku 1992 naše pslání bnva vysídlené vsi

Více

PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ

PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ S u k r m é g y m n a s i u m J s e f a Š k v r e c k é h, S. R. O. P L Z E Ň S K Á 1 1 7 / 3 9, 150 00 P R A H A 5, I Č : 2 5 1 4 0 1 0 8 TEL.: 224 262 286 EMAIL: INFO@SGJS.CZ WWW.SGJS.CZ ČLÁNEK VI. ŠKOLNÍHO

Více

o činnosti Základní školy pro žáky se specifickými poruchami učení, Praha 6 Řepy, U Boroviček 1

o činnosti Základní školy pro žáky se specifickými poruchami učení, Praha 6 Řepy, U Boroviček 1 Základní škla pr žáky se specifickými pruchami učení Praha 6 Řepy, U Brviček 1 VÝROČNÍ ZPRÁVA činnsti Základní škly pr žáky se specifickými pruchami učení, Praha 6 Řepy, U Brviček 1 šklní rk 2013 / 2014

Více

Požadavky na obsah evaluačních zpráv Výzva č. 51 Oblast podpory 1.3 Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení

Požadavky na obsah evaluačních zpráv Výzva č. 51 Oblast podpory 1.3 Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení Pžadavky na bsah evaluačních zpráv Výzva č. 51 Oblast pdpry 1.3 Další vzdělávání pracvníků škl a šklských zařízení 21.8.2014 Operační prgram Vzdělávání pr knkurenceschpnst MŠMT Obsah Úvd... 3 Pžadavky

Více

Školní vzdělávací program Mateřské školy Štětí

Školní vzdělávací program Mateřské školy Štětí Šklní vzdělávací prgram pr předšklní vzdělávání na bdbí d 1.9. 2009 d 31.8. 2012 Mateřská škla Štětí, příspěvkvá rganizace Stračenská 561 Šklní vzdělávací prgram Mateřské škly Štětí č.j. 174/ 2009 Prjednán

Více

Metodická zpráva č. 7

Metodická zpráva č. 7 Metdická zpráva č. 7 Témata: Odbrná metdika pr praxi šklníh psychlga neb šklníh speciálníh pedagga. Škla: ZŠ Kmenskéh 6, 591 01 Žďár nad Sázavu Specialista Jmén: Beranvá Alena, Mgr. Odbrné zaměření: šklní

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY Vlný čas dětí je velmi cenná deviza nárda, věnujme mu tedy patřičnu pzrnst a pečujme pdmínky pr jeh naplnění. Mtt: Naučit děti smysluplně využívat a plánvat svůj

Více

2. KLASIFIKACE. 2.1 Základní pravidla hodnocení prospěchu klasifikací i na vysvědčení

2. KLASIFIKACE. 2.1 Základní pravidla hodnocení prospěchu klasifikací i na vysvědčení Zásady hdncení a klasifikace žáků vnitřní klasifikační řád ZŠ Jana Palacha v Kutné Hře Vnitřní klasifikační řád vychází ze zákna č. 561/2004 Sb. (Šklský zákn). Je sučástí řádu škly. Nedílnu sučástí výchvně

Více

Informační audit teorie a praxe v České republice

Informační audit teorie a praxe v České republice Infrmační audit terie a praxe v České republice Očk Petr Ústav infrmačních studií a knihvnictví FF UK v Praze petr.ck@ff.cuni.cz Michaela Dmbrvská Ústav infrmačních studií a knihvnictví FF UK v Praze michaela.dmbrvska@ff.cuni.cz

Více

CELOŽIVOTNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH III. 3 OSNOVA VZDĚLÁVACÍHO PLÁNU ORGANIZACE B. 1 SOUČASNÝ STAV A STRUKTURA PRACOVNÍKŮ

CELOŽIVOTNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH III. 3 OSNOVA VZDĚLÁVACÍHO PLÁNU ORGANIZACE B. 1 SOUČASNÝ STAV A STRUKTURA PRACOVNÍKŮ CELOŽIVOTNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH III. 3 OSNOVA VZDĚLÁVACÍHO PLÁNU ORGANIZACE OBSAH OSNOVA VZDĚLÁVACÍHO PLÁNU ORGANIZACE A. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ORGANIZACI B. PROFESNÍ STRUKTURA ORGANIZACE PRACOVNÍCI

Více

C.A.P. PRŮVODCE ŠKOLOU V PŘÍRODĚ

C.A.P. PRŮVODCE ŠKOLOU V PŘÍRODĚ C.A.P. PRŮVODCE ŠKOLOU V PŘÍRODĚ OBSAH: Dprava Ubytvání Stravvání Zdravtnický dhled Výchvný persnál Celdenní prgram Servis pedaggickým pracvníkům a infrmace pr rdiče a šklu Pjištění Kntakty DOPRAVA Splupracujeme

Více

Projekt SIPVZ. "Použití videokonferenčního systému ve výuce vybranných předmětů" 7. prosince 2005 byla slavnostně otevřena učebna s VKS.

Projekt SIPVZ. Použití videokonferenčního systému ve výuce vybranných předmětů 7. prosince 2005 byla slavnostně otevřena učebna s VKS. Prjekt SIPVZ "Pužití videknferenčníh systému ve výuce vybranných předmětů" 7. prsince 2005 byla slavnstně tevřena učebna s VKS. Cíl prjektu: Cílem prjektu je vytvření hardwarvých a sftwarvých pdmínek pr

Více

Z á k l a d n í š k o l a V s e t í n, T r á v n í k y 1 2 1 7

Z á k l a d n í š k o l a V s e t í n, T r á v n í k y 1 2 1 7 Z á k l a d n í š k l a V s e t í n, T r á v n í k y 1 2 1 7 Zpracvala: Mgr. Lenka Michálkvá, krdinátra EVVO Vsetín 2012 1. Sučasný stav EVVO ve škle 1.1 Rzbr šklníh vzdělávacíh prgramu z phledu EVVO 1.1.1

Více

Chaloupka. Školní vzdělávací program školského zařízení pro zájmové vzdělávání - ŠD. (školní rok 2014/2015) Školní rok 2014-2015

Chaloupka. Školní vzdělávací program školského zařízení pro zájmové vzdělávání - ŠD. (školní rok 2014/2015) Školní rok 2014-2015 Šklní rk 2014-2015 Aby se dítě mhl zdravě rzvíjet, musí se cítit v bezpečí a spkjené Chalupka Šklní vzdělávací prgram šklskéh zařízení pr zájmvé vzdělávání - ŠD (šklní rk 2014/2015) 1 Obsah 1. Identifikační

Více

Základní škola a Mateřská škola, Hevlín, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTECH ZÁKLADNÍ ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2008/2009

Základní škola a Mateřská škola, Hevlín, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTECH ZÁKLADNÍ ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2008/2009 Základní škla a Mateřská škla, Hevlín, příspěvkvá rganizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTECH ZÁKLADNÍ ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2008/2009 Část I. Základní charakteristika škly a. Základní škla a Mateřská škla,

Více

Sylabus modulu: D Útvarové a procesní řízení, plánování, IT podpora projektového řízení

Sylabus modulu: D Útvarové a procesní řízení, plánování, IT podpora projektového řízení Sylabus mdulu: D Útvarvé a prcesní řízení, plánvání, IT pdpra prjektvéh řízení Klíčvá aktivita 2 Kmplexní vzdělávání Jan Dležal 25. 10. 2010 Cílem dkumentu je seznámit účastníky vzdělávacíh mdulu (ppř.

Více

Minimální preventivní program pro školní rok 2014/2015. Základní škola a Mateřská škola, Bernartice 166, okres Trutnov

Minimální preventivní program pro školní rok 2014/2015. Základní škola a Mateřská škola, Bernartice 166, okres Trutnov Minimální preventivní prgram pr šklní rk 2014/2015 Základní škla a Mateřská škla, Bernartice 166, kres Trutnv 1. Základní charakteristika škly a její činnsti Základní škla a Mateřská škla Bernartice je

Více

Etržiště České pošty Centrum veřejných zakázek. www.centrumvz.cz

Etržiště České pošty Centrum veřejných zakázek. www.centrumvz.cz Etržiště České pšty Centrum veřejných zakázek www.centrumvz.cz Česká pšta a egvernment? Infrmační systém datvých schránek Czechpint Certifikační autrita (elektrnický pdpis a časvá razítka) Centrum veřejných

Více

Nároky DGS na rodiče a rodinu, psychické problémy při DGS:

Nároky DGS na rodiče a rodinu, psychické problémy při DGS: Nárky DGS na rdiče a rdinu, psychické prblémy při DGS: zkušensti p 11 letech Ing. Lenka Palatvá předsedkyně bčanskéh sdružení Di Gerge.s. Praha, 12.12. 2013 Hlavní bdy Obsah Úvd 1-3 Psychické prblémy rdičů

Více

V NAŠÍ ŠKOLCE MILÉ NENÍ NIKDY DLOUHÁ CHVÍLE

V NAŠÍ ŠKOLCE MILÉ NENÍ NIKDY DLOUHÁ CHVÍLE ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V NAŠÍ ŠKOLCE MILÉ NENÍ NIKDY DLOUHÁ CHVÍLE ŠVP byl prjednán a schválen pd č. j. 186/2013-1 1-3 dne 23. 8. 2013 s účinnstí d 1. 9. 2013 Základní škla

Více

Dotazník pro neziskové organizace

Dotazník pro neziskové organizace Dtazník pr neziskvé rganizace Vážení zástupci neziskvých rganizací z Nvéh Hrádku, dvlujeme Vás tímt pžádat vyplnění dtazníku, který služí pr zjištění názrů a ptřeb neziskvých rganizací v Nvém Hrádku. V

Více

Vzdělávání odborných pracovníků MŠ speciální, ZŠ speciální a Praktické školy Brno, Ibsenova 1

Vzdělávání odborných pracovníků MŠ speciální, ZŠ speciální a Praktické školy Brno, Ibsenova 1 Vzdělávání dbrných pracvníků MŠ speciální, ZŠ speciální a Praktické škly Brn, Ibsenva 1 přádané IPPP ČR, Nvbrská 372, Praha 9 v rámci prjektu ESF Invace a věřvání ŠVP piltní škly Cíl: zvýšení dbrných kmpetencí

Více

UNIVERZITA PARDUBICE. Směrnice č. 29/2005. Vnitřní kontrolní systém na Univerzitě Pardubice

UNIVERZITA PARDUBICE. Směrnice č. 29/2005. Vnitřní kontrolní systém na Univerzitě Pardubice UNIVERZITA PARDUBICE Směrnice č. 29/2005 Věc: Půsbnst pr: Vnitřní kntrlní systém na Univerzitě Pardubice všechny útvary Univerzity Pardubice Účinnst d: 1. 1. 2006 Vypracval a předkládá: Schválil: Ing.

Více

Zpráva o činnosti HV Svazu účetních

Zpráva o činnosti HV Svazu účetních Zpráva činnsti HV Svazu účetních 1. HV SÚ Snaha řešit situaci vůči KCÚ direktivně se ukázala jak špatná a kntraprduktivní. Byl nutné situaci uklidnit a zárveň narvnat některé krky ze strany bývalé paní

Více

IT Strategie a Standardy Akademie hotelnictví a cestovního ruchu střední škola, s.r.o.

IT Strategie a Standardy Akademie hotelnictví a cestovního ruchu střední škola, s.r.o. IT Strategie a Standardy Akademie htelnictví a cestvníh ruchu střední škla, s.r.. Verze 2: Listpad 2014 Dkument služí k infrmvání zaměstnanců, studentů, týmu IT pdpry a dalších zúčastněných stran jejich

Více

Želešice - vodovodní řád pro zónu k podnikání

Želešice - vodovodní řád pro zónu k podnikání VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ V suladu s ustanvením 38 zákna č.137/2006 Sb., veřejných zakázkách, v platném znění, Vás tímt vyzýváme k pdání nabídky pr zjedndušené pdlimitní

Více

Výroční zpráva za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Základní škla, Česká Lípa, 28. října 2733, příspěvkvá rganizace 28. října 2733, Česká Lípa, PSČ 470 06 Výrční zpráva za šklní rk 2013/2014 Prjednala a schválila Šklská rada dne 14. 10. 2014 Předkládá:

Více

OBNOVA NERATOVA. Projekt Sdružení Neratov, o.s. www.neratov.cz

OBNOVA NERATOVA. Projekt Sdružení Neratov, o.s. www.neratov.cz OBNOVA NERATOVA Prjekt Sdružení Neratv,.s. www.neratv.cz Kd jsme? Sdružení Neratv,.s. bčanské sdružení zalžené rku 1992 naše pslání bnva vysídlené vsi a putníh místa pmc lidem s pstižením a puštěným dětem

Více

EUROPEAN ENTREPRENEURS CAMPUS

EUROPEAN ENTREPRENEURS CAMPUS Eurpean Entrepreneurs Campus - Přens, knfigurace a rzvj multidisciplinárníh mdelu pr pdpru pdnikání v blasti dbrnéh vzdělávání a vyskšklskéh vzdělávání EUROPEAN ENTREPRENEURS CAMPUS Výsledek 7: Implementace

Více

Základní škola a Mateřská škola, Hevlín, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTECH ZÁKLADNÍ ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010

Základní škola a Mateřská škola, Hevlín, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTECH ZÁKLADNÍ ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010 Základní škla a Mateřská škla, Hevlín, příspěvkvá rganizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTECH ZÁKLADNÍ ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010 Část I. Základní charakteristika škly a. Základní škla a Mateřská škla,

Více

ETICKÝ A OBCHODNÍ ŘÁD POLITIKA PRO DARY & POHOŠTĚNÍ

ETICKÝ A OBCHODNÍ ŘÁD POLITIKA PRO DARY & POHOŠTĚNÍ ETICKÝ A OBCHODNÍ ŘÁD POLITIKA PRO DARY & POHOŠTĚNÍ POLITIKA PRO DARŮ & POHOŠTĚNÍ Nabízení či přijímání bchdních darů a phštění je čast náležitým způsbem, jak si bchdní partneři prkazují vzájemnu úctu

Více

1. Státní fond rozvoje bydlení (dále jen Fond ) je právnickou osobou.

1. Státní fond rozvoje bydlení (dále jen Fond ) je právnickou osobou. STATUT STÁTNÍHO FONDU ROZVOJE BYDLENÍ NOVÉ ZNĚNÍ Článek 1 - Úvdní ustanvení 1. Státní fnd rzvje bydlení (dále jen Fnd ) je právnicku sbu. 2. Fnd byl zřízen záknem č. 211/2000 Sb., Státním fndu rzvje bydlení

Více

Střední škola EDUCHEM, a. s. 435 13 Meziboří, Okružní 128 (zřizovatel: PhDr. Vlastimil Doležal, Jedličkova 1166, 436 01 Litvínov)

Střední škola EDUCHEM, a. s. 435 13 Meziboří, Okružní 128 (zřizovatel: PhDr. Vlastimil Doležal, Jedličkova 1166, 436 01 Litvínov) Střední škla EDUCHEM, a. s. 435 13 Mezibří, Okružní 128 (zřizvatel: PhDr. Vlastimil Dležal, Jedličkva 1166, 436 01 Litvínv) ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM APLIKOVANÁ CHEMIE Kód a název bru: Zaměření: Stupeň

Více

Účetní systémy na PC (MPF_USPC) 2. TÝDEN (4. a 5. 3. 2010)

Účetní systémy na PC (MPF_USPC) 2. TÝDEN (4. a 5. 3. 2010) Účetní systémy na PC (MPF_USPC) 2. TÝDEN (4. a 5. 3. 2010) Tématický plán a bsahvé zaměření seminářů 1. týden - Organizační záležitsti. Účetní systém pdniku a využití výpčetní techniky. Sftware pr účetnictví.

Více

Kde jsem se tu vzal? 1. třída Zajíčci Projekt:

Kde jsem se tu vzal? 1. třída Zajíčci Projekt: 1. třída Zajíčci Prjekt: Kde jsem se tu vzal? Šklní vzdělávací prgram: Rk v přírdě Integrvaný blk: Kd jsem a kde žiji Téma: Kde jsem se tu vzal. Pedaggický záměr: Seznámit děti se vznikem a vývjem člvěka,

Více

Letní semestr 2012/2013 Zimní semestr 2013/2014

Letní semestr 2012/2013 Zimní semestr 2013/2014 2013 Letní semestr 2012/2013 Zimní semestr 2013/2014 Tat závěrečná zpráva shrnuje infrmace šklním klubu Junir Diplmat Initiative (JDI) a jeh činnsti v kalendářním rce 2013, tedy v letním semestru 2012/2013

Více

1. Seminář k obsahu zákoníku práce, dalším souvisejícím právním úpravám a k sociálnímu dialogu (seminář je určen pro vedoucí zaměstnance)

1. Seminář k obsahu zákoníku práce, dalším souvisejícím právním úpravám a k sociálnímu dialogu (seminář je určen pro vedoucí zaměstnance) Základní zaměření dvu typů seminářů a jejich bsahvá náplň má za cíl pskytnut veducím zaměstnancům v becné rvině infrmace zákníku práce a dalších suvisejících právních úpravách, včetně infrmací prblematice

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2010 2 Škla bnvy venkva,.p.s. se sídlem v Liběšicích VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2010 Základní údaje Název Pužívaná zkratka : Škla bnvy venkva,.p.s. : ŠOV Právní frma : Obecně prspěšná splečnst Sídl : Liběšice, č.p.

Více

4.-13.5. Český jazyk a literatura. Povinná zkouška. Písemná práce (10 témat zadaných Centrem, výběr)

4.-13.5. Český jazyk a literatura. Povinná zkouška. Písemná práce (10 témat zadaných Centrem, výběr) 4.37. Maturitní zkuška na Cyrilmetdějském gymnáziu ve šklním rce 2014/ Průběh a rzsah maturitní zkušky na gymnáziu stanví 77 a další zákna č.561/2004 a vyhláška MŠMT č.177/2009 Sb. v aktuálním znění. Pr

Více

Mateřská škola V zahradě Liberec Žitavská 122/68, příspěvková organizace. Směrnice č. 7 / 2015. Školní řád

Mateřská škola V zahradě Liberec Žitavská 122/68, příspěvková organizace. Směrnice č. 7 / 2015. Školní řád Mateřská škla V zahradě Liberec Žitavská 122/68, příspěvkvá rganizace Směrnice č. 7 / 2015 Šklní řád Vydal : Ředitelka Mateřské škly V zahradě Liberec, Žitavská 122/68 Bc. Vlasta Tesařvá Účinnst : d 01.

Více

Sokolovská 5, 289 22 Lysá nad Labem, 777 220 625; www.zngrants.cz

Sokolovská 5, 289 22 Lysá nad Labem, 777 220 625; www.zngrants.cz Sklvská 5, 289 22 Lysá nad Labem, 777 220 625; www.zngrants.cz OBSAH krektrské služby. 2 pskytvané slevy. 3 expresní příplatky. 3 ddací lhůty pr krektrské služby. 4 prjektvý management. 5 granty jedntlivé

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÁ ŠKOLA, ČESKÉ MEZIŘÍČÍ I. PRÁVA A POVINNOSTI ÚČASTNÍKŮ PŘEDŠKOLNÍ VÝCHOVY A VZDĚLÁVÁNÍ

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÁ ŠKOLA, ČESKÉ MEZIŘÍČÍ I. PRÁVA A POVINNOSTI ÚČASTNÍKŮ PŘEDŠKOLNÍ VÝCHOVY A VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÁ ŠKOLA, ČESKÉ MEZIŘÍČÍ I. PRÁVA A POVINNOSTI ÚČASTNÍKŮ PŘEDŠKOLNÍ VÝCHOVY A VZDĚLÁVÁNÍ 1. Základní cíle mateřské škly při zabezpečvání předšklní vzdělávání a šklní vzdělávací prgram

Více