VLASTNOSTI ÚLOH CELOČÍSELNÉHO PROGRAMOVÁNÍ

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VLASTNOSTI ÚLOH CELOČÍSELNÉHO PROGRAMOVÁNÍ"

Transkript

1 Vlastosti úloh celočíselého programováí VLASTNOSTI ÚLOH CELOČÍSELNÉHO PROGRAMOVÁNÍ PRINCIP ZESILOVÁNÍ NEROVNOSTÍ A ZÁKLADNÍ METODY. METODA VĚTVENÍ A HRANIC. TYPY ÚLOH 1. Úloha lieárího programováí: max{c T x za podmíek Ax b, x R + } 2. Úloha smíšeě-celočíselého programováí: max{c T x + d T y za podmíek Ax + Dy b, x Z +, y R + p } 3. Úloha celočíselého programováí: max{c T x za podmíek Ax b, x Z + } 4. Úloha bivaletího programováí: max{c T x za podmíek Ax b, x B + } 5. Úloha smíšeě-celočíselého bivaletího programováí: max{c T x + d T y za podmíek Ax + Dy b, x B +, y R + p }, B = {,1} VLASTNOSTI ÚLOH Možia přípustých řešeí úlohy IP: S = {x Z +, Ax b} Možia přípustých řešeí úlohy LP: P = {x R +, Ax b} Možiou přípustých řešeí je kovexí polyedr (pokud tato možia omezeá, azývá se polytop). Možia přípustých řešeí IP je průikem možiy přípustých řešeí LP a Z + : S = P Z +. (tzv. mřížové body). Bod x є R je kovexí kombiací bodů z možiy S, pokud existuje možia bodů {x 1, x 2,,x t } z S a t parametry λ 1, λ 2,, λ t є R takové, že i 1: x x 1 x 2 t t x i1 Kovexí obal možiy S je možia všech bodů, které jsou kovexí kombiací bodů z S: S cov(s) P. Je to ejmeší možia S, která celou možiu S obsahuje. Následující obrázek zachycuje možiu bodů a její kovexí obal. Zdroj: Platá erovost k možiě S je taková erovost, která obsahuje kovexí obal z možiy S a také body z možiy S: πx π, x S. Platých erovostí je ekoečě moho. Každá platá erovost je charakterizováa koeficiety (π, π ). Jestliže existuje λ > takové, že π λπ a π λπ, pak je platá erovost π x π silější ež platá erovost πx π. Maximálí platá erovost je taková platá erovost, ke které eexistuje silější platá erovost. {x R +, π x π } {x R +, πx π }. Leka Fiřtová (214)

2 Vlastosti úloh celočíselého programováí Opěrá erovost je taková erovost, pro kterou platí: x S, x, tz. existuje alespoň jede bod z možiy S, pro který je to splěo jako rovost. Fazeta (opěrá stěa) leží v kovexím obalu S a prochází krajem kovexího polyedru. ZESILOVÁNÍ NEROVNOSTÍ Chceme formulovat platou erovost vzhledem k možiě S, která eí platá vzhledem k možiě P. Existuje ěkolik možostí, jak to udělat, apříklad zesilováí erovostí s využitím dělitelosti, liftig, fixig, přidáváí dalších platých erovostí či Gomoryho erovosti. ZESILOVÁNÍ NEROVNOSTÍ S VYUŽITÍM DĚLITELNOSTI Diofatova věta říká: echť x x... x, celé, i,1,..., i Pak existuje celočíselé řešeí právě tehdy, když ejvětší společý dělitel koeficietů π 1, π 2 π dělí π. Máme-li erovost π 1x 1 + π 2x 2 π x π a ozačíme-li k ejvětšího dělitele π 1, π 2 π, můžeme zpřísit erovost tak, že ji vydělíme k a pravou strau pak zaokrouhlíme dolů (Chvátal-Gomoryho metoda). Například v rovici 3x 1 + 6x 2 14 je ejvětším společým dělitelem 3. Vydělíme-li celou rovici třemi a pravou strau zaokrouhlíme dolů, dostaeme zpřísěou erovost x 1 + 2x 2 4. LIFTING spočívá v zesilováí erovostí. Například: Zdroj: Ig. Ja Fábry, Ph.D.: 4EK314 Diskrétí modely Pro i = 1, 2,, postupě astavujeme x i = 1 a zjišťujeme, o kolik ( b ) lze ještě sížit pravou stray erovice, aby edošlo ke změě možiy přípustých řešeí. Potom koeficiet u x i zvýšíme o b. Když astavíme x 1 = 1, pak lze úvodí erovost přepsat jako 5x 2 + 6x 3 + 8x 4 9. Můžeme sížit pravou strau o 1, aiž by se změila možia přípustých řešeí. Zvýšíme tedy koeficiet u x 1 o 1. Totéž uděláme pro zbylá x i. Výsledkem je liftovaá (zesíleá) erovost. V dalším příkladu můžeme zesílit erovost tak, že sížíme hodoty koeficietů celočíselých proměých a hodotu pravé stray. Zdroj: Ig. Ja Fábry, Ph.D.: 4EK314 Diskrétí modely Leka Fiřtová (214)

3 Vlastosti úloh celočíselého programováí FIXING spočívá také v úpravě existujících erovostí, a to pomocí zafixováí hodot určitých proměých. Například v úloze 2x 1 + 3x 2 + 4x 3 15x 4 2, kde jsou všechy proměé biárí, emůže být ikdy x 4 rovo 1 (erovost by ikdy emohla být splěa), takže jej zafixujeme a ule. Naopak v úloze 2x 1 + 5x 2 + x 3 8x 4 7 s biárími proměými musí být x 1 = 1, jiak by emohla být erovost ikdy splěa, takže jej zafixujeme a 1. PŘIDÁVÁNÍ DALŠÍCH PLATNÝCH NEROVNOSTÍ Gomoryho řez: Máme rovici ve tvaru: j x j j 1 Zvolíme si libovolé celé kladé číslo d., j Koeficiety π j lze vyjádřit ve tvaru: j j d j, kde j, a π j je celočíselý d zbytek po děleí čísla π j číslem d z itervalu <; d). Rovici lze tedy přepsat jako : ( jd j) x j d d j1 j x j j x j j1 j1 Levá straa je celé číslo (celočíselý ásobek d). Proto i pravá straa musí být celé číslo, a to kladé: vpravo emůže být d, 2d jelikož záporé je zde pouze π, které je z defiice meší ež d, eboť jde o zbytek po celočíselém děleí pravé stray číselm d. Takže výraz j1 j x j a stejě tak výraz j1 Gomoryho zlomková erovost: j1 jx j. Platí tedy:, j x j Gomoryho celočíselá erovost: j x j j 1 Příklad: máme rovici 37x 1 68x x 3 + 1x 4 = 141, kde jsou všechy proměé celočíselé. Zvolíme d = 12. Pak 37 = , 68 = , 78 = , 1 = 12+1, 141 = Gomoryho zlomková erovost: x 1 + 4x 2 + 6x 3 + x 4 9 Gomoryho celočíselá erovost: 3x 1 6x 2 + 6x 3 11 Leka Fiřtová (214)

4 Vlastosti úloh celočíselého programováí METODY ŘEŠENÍ ÚLOH IP A MIP V určitých případech lze použít simplexovou metodu. V í získáme vektor hodot proměých jako B - 1 b. Pokud je b celočíselý vektor, pak celočíselost tohoto výrazu bude zajištěa tehdy, pokud je B -1 celočíselé. Platí, že: adj B B 1 det B B adj je adjugovaá matice báze, detb lze získat jako souči všech klíčových prvků od začátku výpočtu simplexovou metodou. Z tohoto vztahu je patré, že celočíselost bude zaručea pouze tehdy, pokud detb = ± 1. V opačém případě elze simplex použít. Předpokládejme, že strukturí koeficiety a hodoty pravých stra jsou celočíselé. Základí řešeí úlohy LP jsou celočíselá, jestliže pro všechy regulárí matice B platí, že detb = ± 1 (tz. matice B je uimodulárí). To platí apříklad pro tokové úlohy či dopraví problém. Pak lze použít simplexovou metodu. RELAXACE T Máme úlohu celočíselého programováí: zip max{ c x : x S}, S { x Z : Ax b} Relaxace úlohy celočíselého programováí je úloha: zr max{ zr( x) : x SR}, S SR, T c x zr (x) pro x S. Hodota zr je horím odhadem z IP. Lieárí relaxace je úloha LP bez podmíek celočíselosti: T 1) zlp max{ c x : x P}, P { x R : Ax b} T 2) zq max{ c x : x Q}, S { x Z : Ax b}, cov( S) Q Lagrageova relaxace je úloha, kterou získáme z úlohy IP tak, že soustavu omezeí Ax b rozdělíme a dvě soustavy, Ax b : 1 1 A x b m 1 omezujících podmíek 2 2 A x b m 2 omezujících podmíek, 1 1 a omezující podmíky A x b přesueme do účelové fukce: T T 1 1 m1 z(, x) c x ( b A x), x R, kde λ je vektor Lagrageových multiplikátorů. Lagrageova relaxace je tedy úloha ve tvaru LR(λ): 2 2 zlr( ) max{ z(, x) : A x b, x Z}. Výzam Lagrageovy relaxace je te, že když odstraíme erovosti 1 1 A x b z omezeí m1 úlohy při vhodé volbě těchto omezeí, je úloha LR(λ) sado řešitelá. Pro každé R je zlr() horím odhadem optimálí hodoty účelové fukce. Chtěli bychom přirozeě ajít co ejmeší číslo z LR() pro λ. Formulujeme tedy Lagrageovu duálí úlohu z LD mi z LR ( ). Leka Fiřtová (214)

5 Vlastosti úloh celočíselého programováí METODY ŘEZNÝCH NADROVIN Tyto metody se hodí pro IP a MIP (e pro bivaletí úlohy). Patří sem Gomoryho metoda. Uvažujme úlohu s možiou přípustých řešeí S { x Z : Ax b}. Možia přípustých řešeí této úlohy bez podmíek celočíselosti je P { x R : Ax b}. Všechy krají body možiy cov(s) jsou celočíselé, ale většiou růzé od krajích bodů možiy P. Platí: S cov(s) P. Chtěli bychom odstrait z možiy P body, ležící v P cov(s) tak, aby krají body vziklé možiy byly již celočíselé. To se dělá pomocí přidáváí platých erovostí vzhledem k S a cov(s). 1. Vyřešíme úlohu IP bez podmíek celočíselosti (lieárí relaxací), běžě simplexovou metodou. Pokud tak ajdeme celočíselé řešeí, výpočet kočí. 2. Pokud e, přidáme omezeí, které odříze z možiy přípustých řešeí ějakou podmožiu. Nesmíme však přitom přijít o žádé přípusté celočíselé řešeí. Vybereme proměou, jejíž hodota v optimálím řešeí esplňuje podmíku celočíselosti. Všechy hodoty pravých stra simplexové tabulky lze vyjádřit jako β i = [β i] + π i, kde [β i] je ejbližší ižší celé číslo k hodotě β i,, a π i je tedy z itervalu <; 1). Vezmeme řádek simplexové tabulky, kde je hodota π i ejvětší, a z tohoto řádku vytvoříme Gomoryho erovost j Nerovost vyrováme a rovici j m 1 j j m1 m 1, ( ). j x j, ( ) x x a přidáme ji do simplexové tabulky jako další řádek, přičemž proměá x +m+1 bude základí proměou v tomto ově přidaém řádku. 3. Protože hodota π je záporá, řešíme úlohu duálě simplexovou metodou do optima. Pak se opět podíváme, jestli je řešeí celočíselé. Pokud e, postup přidáme další erovost atd. až do alezeí celočíselého řešeí. Například mějme ásledující optimálí eceločíselé řešeí úlohy zákl. proměé x1 x2 x3 x4 bi x1 1 2/5-3/5 8/5 x2 1-1/5 4/5 11/5 zj 1/5 6/5 49/5 Zdroj: Jabloský, J., Lagová, M.: Lieárí modely (29). r 1 = 3/5 (8/5 = 1 + 3/5) a r 2 = 1/5, takže vezmeme prví řádek a vytvoříme omezeí ve tvaru 2/5x 3 2/5x 4 + x 5 = 3/5, které přidáme do tabulky. Ta se tudíž rozroste o jede řádek a jede sloupec. Dále řešíme duálě simplexovou metodou. Jde o epolyomiálí algoritmus a eí příliš efektiví, protože počet přidaých řádků a proměých rychle arůstá. Software většiou používá metodu větveí a mezí. Leka Fiřtová (214)

6 Vlastosti úloh celočíselého programováí METODA VĚTVENÍ A MEZÍ Tato metoda patří mezi kombiatorické metody. Nejprve se vypočte optimálí řešeí bez uvažováí podmíek celočíselosti (simplexem). Pokud je celočíselé, výpočet kočí. Jiak se z možiy přípustých řešeí vytvoří dvě podmožiy, a to tak, že se vezme ěkterá eceločíselá proměá x k, a prví podmožia se rozšíří o podmíku x, zatímco druhá o podmíku k x 1 x. k x k k V každé z těchto podmoži se vypočte optimálí řešeí a případě se tyto podmožiy dále rozvětví atd. Zároveň se v každé vziklé větvi odvozuje horí mez (při maximalizaci) pro hodotu účelové fukce celočíselého řešeí. Každá větev musí být uzavřea jedím ze tří způsobů: 1. je v í alezeo řešeí vyhovující podmíkám celočíselosti, 2. eexistuje v í přípusté řešeí, 3. je v í alezeo eceločíselé řešeí, ale horí mez pro hodotu účelové fukce odvozeá z tohoto řešeí je ižší ež hodota účelové fukce celočíselého řešeí z dříve prohledaých větví. Algoritmus (uvažujeme maximalizačí úlohu) M posloupost, v íž se acházejí úlohy, které řešíme v jedotlivých větvích x*, z* - ejlepší alezeé celočíselé řešeí, ejlepší hodota účelové fukce 1. krok: počátečí astaveí M = {původí úloha bez podmíek celočíselosti} * z x* - eí defiováo 2. krok: výběr úlohy M je prázdá koec, tisk x*, z* M eí prázdá vybereme z poslouposti M posledí úlohu 3. krok: řešeí vybraé úlohy a) eexistuje přípusté řešeí odstraíme úlohu z poslouposti M 2. krok b) optimálí řešeí x, z : B1) z z* odstraíme úlohu z poslouposti M 2. krok B2) B3) z z*, x celé x*=x, z*=z odstraíme úlohu z poslouposti M 2. krok z z*, x eí celé 4. krok (větveí) 4. krok: větveí Zvolíme větvící proměou x k, jejíž hodota xk eí celé číslo do M přidáme kopii úlohy řešeé ve 3. kroku, ke které přidáme omezeí I: x k x k k k předposledí úloze v M, řešeé ve 3. kroku přidáme omezeí II: x x 1 2. krok k Leka Fiřtová (214)

7 Vlastosti úloh celočíselého programováí Existují růzé doplňující strategie ohledě toho, jakým způsobem procházet uzly stromu řešeí (v jaké poslouposti úlohy řešit). Mohou se vybrat uzly v pořadí, v jakém byly vytvářey (zleva doprava), ebo podle ejvyšší horí hraice účelové fukce, ebo se zpracovávají po vrstvách stromu (1. vrstva, pak 2. vrstva, ), výběr uzlů podle Existují i doplňující postupy pro výběr větvící proměé, apř. výběr proměé, která je ejblíže poloviě dvou celých čísel. Kombiací metody větveí a mezí a řezých adrovi je metoda Brach ad cut, metoda větveí a řezů. V í se přidávají řezy, dokud lze alézt platé omezeí, ebo do okamžiku, kdy přidáváí dalších řezů již emá výrazý vliv a hodotu účelové fukce, a pak ásleduje větveí. Díky tomu evzike tolik větví. Pro úlohy IP s velkým počtem proměých, kde je v optimálím řešeí je je malý podíl proměých eulový, se hodí metoda Brach ad Price, větveí a oceňováí. Leka Fiřtová (214)

8 Vlastosti úloh celočíselého programováí Leka Fiřtová (214)

9 Vlastosti úloh celočíselého programováí VÝPOČETNÍ SLOŽITOST ÚLOH Moho úloh většího rozsahu eumíme řešit v rozumém výpočetím čase. Rozsahem úlohy se rozumí počet proměých a počet omezeí, v teorii grafů pak počet uzlů a hra. Efektiví algoritmus je takový algoritmus, kterým dokážeme úlohu vyřešit v rozumém výpočetím čase. Výpočetí čas se měří počtem elemetárích operací fiktivího počítače. Výpočetí složitostí úlohy f() se myslí maximálí výpočetí čas pro všecha číselá zadáí úlohy o rozměru (čas se liší i podle kokrétích čísel v úloze). Přesý tvar fukce f() eí třeba zát, většiou zjišťujeme asymptotický charakter růstu fukce. Hledáme fukci g() = O(f()). To zameá, že existuje kostata c taková, že pro všecha přirozeá platí f() c g(). Pokud je g() apř. 2, 3, log(), je růst výpočetího času polyomiálí, jde o polyomiálí algoritmus. Pokud je g() apř. e,2,!, jde o epolyomiálí algoritmus. Například simplex epatří mezi polyomiálí algoritmy. g() = (O(f()) je tzv. Omikro otace, horí odhad. Dále se ěkdy používá Theta otace g() = (Θ(f()), což je průměrý odhad, či Omega otace g() = (Ω(f()), což je dolí odhad. g() = 1 = 3 = 5 = 7 2,1 s,3 s,5 s,7 s 3,1 s,27 s,125 s,343 s 5,1 s 24,3 s 5,2 mi 28 mi 2,1 s 17,9 mi 35,7 roků 37 mil. roků 3,59 s 6,5 roku 2,3 x 1 1 roků 1 13 mil. roků Výpočetí složitost. Zdroj: Ig. Ja Fábry, Ph.D.: 4EK314 Diskrétí modely Existují 4 základí třídy úloh: P, NP, NPC a NPH. Třídu P tvoří úlohy, pro které existuje polyomiálí algoritmus. Sem patří úlohy lieárího programováí, hledáí miimálí kostry grafu, maximálího toku, ejkratší cesty, přiřazovací problém či hledáí odpovědi a otázku, jestli v grafu existuje Eulerův cyklus. Třídu NP tvoří rozhodovací úlohy typu ANO/NE. Jsou to úlohy, pro které existuje edetermiistický polyomiálí algoritmus, který tuto úlohu řeší ve dvou fázích: 1. vygeeruje se áhodě ějaké řešeí, a jehož existeci se ptáme v daé úloze. 2. ověří se, jestli je toto řešeí hledaým řešeím daé úlohy, a to polyomiálím algoritmem. Tímto polyomiálím algoritmem tedy je ověříme, jestli vygeerovaé řešeí je právě tím řešeím, o jehož existeci se má rozhodout. Jde spíše o teoretickou kostrukci k vymezeí úloh NP. Patří sem apříklad otázka, jestli existuje Hamiltoův cyklus. Máme sezam hra a uzlů grafu. Vybereme ějaký sezam hra a ptáme se, jestli tvoří Hamiltoův cyklus. To lze ověřit polyomiálím algoritmem. K defiici úloh třídy NPC je třeba zavést pojem polyomiálí redukovatelost. Úloha A je polyomiálě redukovatelá a úlohu B, jestliže existuje zadáí úlohy B takové, že z výsledku řešeí úlohy B lze odvodit řešeí úlohy A. Toto odvozeí musí být realizováo polyomiálím algoritmem. Úloha A je speciálím případem úlohy B. Úloha B je obecější, a tedy i obtížější. Třída NPC obsahuje takové úlohy L z NP, pro kterou platí, že každá úloha z NP se dá redukovat a úlohu L. Je-li úloha A NP-úplá a úlohu A lze redukovat a úlohu B z NP, pak i B je NP-úplá úloha. Chceme-li dokázat, že úloha je NP-úplá, musíme ukázat, že tato úloha patří do třídy NP, a alézt NP-úplou úlohu, která se dá a daou úlohu redukovat (která je méě obtížá ež daá úloha). Patří sem apříklad úloha hledáí Hamiltoova cyklu, biárí forma úlohy batohu, set coverig problem Leka Fiřtová (214)

10 Vlastosti úloh celočíselého programováí Třída NPH je třída ejobtížějších úloh. Existuje-li pro úlohu ze třídy NPH polyomiálí algoritmus, pak je možé pomocí ěj polyomiálě vyřešit všechy úlohy z NP. Patří sem apříklad úloha obchodího cestujícího, batohu, Steierova stromu, celočíselé programováí. Zatím se eví, jestli NP = P ebo e (spíš asi e). Tahle otázka patří mezi Milleium Prize Problems. Kdo to vyřeší, dostae 1 USD. Pro zájemce viz Zdroj: Wikipedia.org Tedy: NP jsou všechy úlohy typu ANO/NE, u ichž můžeme v polyomiálím čase ověřit, zda áhodě vygeerovaé řešeí je hledaým řešeím úlohy. P jsou všechy úlohy, které mohou být v polyomiálím čase vyřešey. P jsou tedy podmožiou NP. Úloha z NP patří do NPC pouze tehdy, pokud se a i dá každý problém ze třídy NP redukovat (tz. pokud lze z řešeí této úlohy polyomiálě odvodit řešeí ostatích úloh v NP. To zároveň zameá, že pokud by ěkterou z úloh NPC bylo možé vyřešit polyomiálím algoritmem, pak by bylo možé vyřešit všechy úlohy v NP). NPH je skupia ejobtížějších úloh. Všechy NPC úlohy jsou zároveň NPH, ale e všechy NPH úlohy jsou NPC. ZDROJE: Ig. J. Fábry, Ph.D.: předášky 4EK314 Diskrétí modely, 211. Jabloský, J., Lagová, M.: Lieárí modely. Nakladatelství Oecoomica, Praha 29. Leka Fiřtová (214)

MATICOVÉ HRY MATICOVÝCH HER

MATICOVÉ HRY MATICOVÝCH HER MATICOVÉ HRY FORMULACE, KONCEPCE ŘEŠENÍ, SMÍŠENÉ ROZŠÍŘENÍ MATICOVÝCH HER, ZÁKLADNÍ VĚTA MATICOVÝCH HER CO JE TO TEORIE HER A ČÍM SE ZABÝVÁ? Teorie her je ekoomická vědí disciplía, která se zabývá studiem

Více

OKRUŽNÍ A ROZVOZNÍ ÚLOHY: OBCHODNÍ CESTUJÍCÍ. FORMULACE PŘI RESPEKTOVÁNÍ ČASOVÝCH OKEN

OKRUŽNÍ A ROZVOZNÍ ÚLOHY: OBCHODNÍ CESTUJÍCÍ. FORMULACE PŘI RESPEKTOVÁNÍ ČASOVÝCH OKEN Úloha obchodího cestujícího OKRUŽNÍ A ROZVOZNÍ ÚLOHY: OBCHODNÍ CESTUJÍCÍ. FORMULACE PŘI RESPEKTOVÁNÍ ČASOVÝCH OKEN Nejprve k pojmům používaým v okružích a rozvozích úlohách: HAMILTONŮV CYKLUS je typ cesty,

Více

3. Lineární diferenciální rovnice úvod do teorie

3. Lineární diferenciální rovnice úvod do teorie 3 338 8: Josef Hekrdla lieárí difereciálí rovice úvod do teorie 3 Lieárí difereciálí rovice úvod do teorie Defiice 3 (lieárí difereciálí rovice) Lieárí difereciálí rovice -tého řádu je rovice, která se

Více

je konvergentní, právě když existuje číslo a R tak, že pro všechna přirozená <. Číslu a říkáme limita posloupnosti ( ) n n 1 n n n

je konvergentní, právě když existuje číslo a R tak, že pro všechna přirozená <. Číslu a říkáme limita posloupnosti ( ) n n 1 n n n 8.3. Limity ěkterých posloupostí Předpoklady: 83 Opakováí z miulé hodiy: 8 Hodoty poslouposti + se pro blížící se k ekoeču blíží k a to tak že mezi = posloupostí a číslem eexistuje žádá mezera říkáme že

Více

základním prvkem teorie křivek v počítačové grafice křivky polynomiální n

základním prvkem teorie křivek v počítačové grafice křivky polynomiální n Petra Suryková Modelováí křivek základím prvkem teorie křivek v počítačové grafice křivky polyomiálí Q( t) a a t... a t polyomiálí křivky můžeme sado vyčíslit sado diferecovatelé lze z ich skládat křivky

Více

MATEMATICKÁ INDUKCE. 1. Princip matematické indukce

MATEMATICKÁ INDUKCE. 1. Princip matematické indukce MATEMATICKÁ INDUKCE ALEŠ NEKVINDA. Pricip matematické idukce Nechť V ) je ějaká vlastost přirozeých čísel, apř. + je dělitelé dvěma či < atd. Máme dokázat tvrzeí typu Pro každé N platí V ). Jeda možost

Více

je konvergentní, právě když existuje číslo a R tak, že pro všechna přirozená <. Číslu a říkáme limita posloupnosti ( ) n n 1 n n n

je konvergentní, právě když existuje číslo a R tak, že pro všechna přirozená <. Číslu a říkáme limita posloupnosti ( ) n n 1 n n n 8.3. Limity ěkterých posloupostí Předpoklady: 83 Pedagogická pozámka: Tuto a tři ásledující hodiy je možé probrat za dvě vyučovací hodiy. V této hodiě je možé vyechat dokazováí limit v příkladu 3. Opakováí

Více

1.3. POLYNOMY. V této kapitole se dozvíte:

1.3. POLYNOMY. V této kapitole se dozvíte: 1.3. POLYNOMY V této kapitole se dozvíte: co rozumíme pod pojmem polyom ebo-li mohočle -tého stupě jak provádět základí početí úkoy s polyomy, kokrétě součet a rozdíl polyomů, ásobeí, umocňováí a děleí

Více

Petr Šedivý Šedivá matematika

Petr Šedivý  Šedivá matematika LIMITA POSLOUPNOSTI Úvod: Kapitola, kde poprvé arazíme a ekoečo. Argumety posloupostí rostou ade všechy meze a zkoumáme, jak vypadají hodoty poslouposti. V kapitole se sezámíte se základími typy it a početími

Více

IAJCE Přednáška č. 12

IAJCE Přednáška č. 12 Složitost je úvod do problematiky Úvod praktická realizace algoritmu = omezeí zejméa: o časem o velikostí paměti složitost = vztah daého algoritmu k daým prostředkům: časová složitost každé možiě vstupích

Více

1 Trochu o kritériích dělitelnosti

1 Trochu o kritériích dělitelnosti Meu: Úloha č.1 Dělitelost a prvočísla Mirko Rokyta, KMA MFF UK Praha Jaov, 12.10.2013 Růzé dělitelosti, třeba 11 a 7 (aeb Jak zfalšovat rodé číslo). Prvočísla: které je ejlepší, které je ejvětší a jak

Více

Přijímací řízení akademický rok 2013/2014 Bc. studium Kompletní znění testových otázek matematika

Přijímací řízení akademický rok 2013/2014 Bc. studium Kompletní znění testových otázek matematika Přijímací řízeí akademický rok 0/0 c. studium Kompletí zěí testových otázek matematika Koš Zěí otázky Odpověď a) Odpověď b) Odpověď c) Odpověď d) Správá. Které číslo doplíte místo 8? 6 6 8 C. Které číslo

Více

jako konstanta nula. Obsahem centrálních limitních vět je tvrzení, že distribuční funkce i=1 X i konvergují za určitých

jako konstanta nula. Obsahem centrálních limitních vět je tvrzení, že distribuční funkce i=1 X i konvergují za určitých 9 Limití věty. V aplikacích teorie pravděpodobosti (matematická statistika, metody Mote Carlo se užívají tvrzeí vět o kovergeci posloupostí áhodých veliči. Podle povahy kovergece se limití věty teorie

Více

Přijímací řízení akademický rok 2012/2013 Kompletní znění testových otázek matematické myšlení

Přijímací řízení akademický rok 2012/2013 Kompletní znění testových otázek matematické myšlení Přijímací řízeí akademický rok 0/0 Kompletí zěí testových otázek matematické myšleí Koš Zěí otázky Odpověď a) Odpověď b) Odpověď c) Odpověď d) Správá odpověď. Které číslo doplíte místo otazíku? 6 8 8 6?.

Více

Komplexní čísla. Definice komplexních čísel

Komplexní čísla. Definice komplexních čísel Komplexí čísla Defiice komplexích čísel Komplexí číslo můžeme adefiovat jako uspořádaou dvojici reálých čísel [a, b], u kterých defiujeme operace sčítáí, ásobeí, apod. Stadardě se komplexí čísla zapisují

Více

Lineární programování

Lineární programování Lieárí programováí Adjugovaý problém lieárího programováí V případě řešeí problému lieárího programováí LP ma{ c T : A b 0} získáváme výchozí přípustou jedotkovou bázi u doplňkových proměých a za předpokladu

Více

P. Girg. 23. listopadu 2012

P. Girg. 23. listopadu 2012 Řešeé úlohy z MS - díl prví P. Girg 2. listopadu 202 Výpočet ity poslouposti reálých čísel Věta. O algebře it kovergetích posloupostí.) Necht {a } a {b } jsou kovergetí poslouposti reálých čísel a echt

Více

Matematika 1. Katedra matematiky, Fakulta stavební ČVUT v Praze. středa 10-11:40 posluchárna D / 13. Posloupnosti

Matematika 1. Katedra matematiky, Fakulta stavební ČVUT v Praze. středa 10-11:40 posluchárna D / 13. Posloupnosti Úvod Opakováí Poslouposti Příklady Matematika 1 Katedra matematiky, Fakulta stavebí ČVUT v Praze středa 10-11:40 posluchára D-1122 2012 / 13 Úvod Opakováí Poslouposti Příklady Úvod Opakováí Poslouposti

Více

Aplikovaná informatika. Podklady předmětu Aplikovaná informatika pro akademický rok 2006/2007 Radim Farana. Obsah. Algoritmus

Aplikovaná informatika. Podklady předmětu Aplikovaná informatika pro akademický rok 2006/2007 Radim Farana. Obsah. Algoritmus Podklady předmětu pro akademický rok 006007 Radim Faraa Obsah Tvorba algoritmů, vlastosti algoritmu. Popis algoritmů, vývojové diagramy, strukturogramy. Hodoceí složitosti algoritmů, vypočitatelost, časová

Více

n=0 a n, n=0 a n = ±. n=0 n=0 a n diverguje k ±, a píšeme n=0 n=0 b n = t. Pak je konvergentní i řada n=0 (a n + b n ) = s + t. n=0 k a n a platí n=0

n=0 a n, n=0 a n = ±. n=0 n=0 a n diverguje k ±, a píšeme n=0 n=0 b n = t. Pak je konvergentní i řada n=0 (a n + b n ) = s + t. n=0 k a n a platí n=0 Nekoečé řady, geometrická řada, součet ekoečé řady Defiice Výraz a 0 a a a, kde {a i } i0 je libovolá posloupost reálých čísel, azveme ekoečou řadou Číslo se azývá -tý částečý součet Defiice Nekoečá řada

Více

6 Intervalové odhady. spočteme aritmetický průměr, pak tyto průměry se budou chovat jako by pocházely z normálního. nekonečna.

6 Intervalové odhady. spočteme aritmetický průměr, pak tyto průměry se budou chovat jako by pocházely z normálního. nekonečna. 6 Itervalové odhady parametrů základího souboru V předchozích kapitolách jsme se zabývali ejprve základím zpracováím experimetálích dat: grafické zobrazeí dat, výpočty výběrových charakteristik kapitola

Více

1.1. Definice Reálným vektorovým prostorem nazýváme množinu V, pro jejíž prvky jsou definovány operace sčítání + :V V V a násobení skalárem : R V V

1.1. Definice Reálným vektorovým prostorem nazýváme množinu V, pro jejíž prvky jsou definovány operace sčítání + :V V V a násobení skalárem : R V V Předáška 1: Vektorové prostory Vektorový prostor Pro abstraktí defiici vektorového prostoru jsou podstaté vlastosti dvou operací, sčítáí vektorů a ásobeí vektoru (reálým číslem) Tyto dvě operace musí být

Více

1 Uzavřená Gaussova rovina a její topologie

1 Uzavřená Gaussova rovina a její topologie 1 Uzavřeá Gaussova rovia a její topologie Podobě jako reálá čísla rozšiřujeme o dva body a, rozšiřujeme také možiu komplexích čísel. Nepřidáváme však dva body ýbrž je jede. Te budeme začit a budeme ho

Více

Budeme pokračovat v nahrazování funkce f(x) v okolí bodu a polynomy, tj. hledat vhodné konstanty c n tak, aby bylo pro malá x a. = f (a), f(x) f(a)

Budeme pokračovat v nahrazování funkce f(x) v okolí bodu a polynomy, tj. hledat vhodné konstanty c n tak, aby bylo pro malá x a. = f (a), f(x) f(a) Předáša 7 Derivace a difereciály vyšších řádů Budeme poračovat v ahrazováí fuce f(x v oolí bodu a polyomy, tj hledat vhodé ostaty c ta, aby bylo pro malá x a f(x c 0 + c 1 (x a + c 2 (x a 2 + c 3 (x a

Více

Přednáška 7, 14. listopadu 2014

Přednáška 7, 14. listopadu 2014 Předáška 7, 4. listopadu 204 Uvedeme bez důkazu klasické zobecěí Leibizova kritéria (v ěmž b = ( ) + ). Tvrzeí (Dirichletovo a Abelovo kritérium). Nechť (a ), (b ) R, přičemž a a 2 a 3 0. Pak platí, že.

Více

MATEMATIKA PŘÍKLADY K PŘÍJÍMACÍM ZKOUŠKÁM BAKALÁŘSKÉ STUDIUM MGR. RADMILA STOKLASOVÁ, PH.D.

MATEMATIKA PŘÍKLADY K PŘÍJÍMACÍM ZKOUŠKÁM BAKALÁŘSKÉ STUDIUM MGR. RADMILA STOKLASOVÁ, PH.D. MATEMATIKA PŘÍKLADY K PŘÍJÍMACÍM ZKOUŠKÁM BAKALÁŘSKÉ STUDIUM MGR. RADMILA STOKLASOVÁ PH.D. Obsah MNOŽINY.... ČÍSELNÉ MNOŽINY.... OPERACE S MNOŽINAMI... ALGEBRAICKÉ VÝRAZY... 6. OPERACE S JEDNOČLENY A MNOHOČLENY...

Více

1. ZÁKLADY VEKTOROVÉ ALGEBRY 1.1. VEKTOROVÝ PROSTOR A JEHO BÁZE

1. ZÁKLADY VEKTOROVÉ ALGEBRY 1.1. VEKTOROVÝ PROSTOR A JEHO BÁZE 1. ZÁKLADY VEKTOROVÉ ALGEBRY 1.1. VEKTOROVÝ PROSTOR A JEHO BÁZE V této kapitole se dozvíte: jak je axiomaticky defiová vektor a vektorový prostor včetě defiice sčítáí vektorů a ásobeí vektorů skalárem;

Více

Aritmetická posloupnost, posloupnost rostoucí a klesající Posloupnosti

Aritmetická posloupnost, posloupnost rostoucí a klesající Posloupnosti 8 Aritmetická posloupost, posloupost rostoucí a klesající Poslouposti Posloupost je fukci s defiičím oborem celých kladých čísel - apř.,,,,,... 3 4 5 Jako fukci můžeme také posloupost zobrazit do grafu:

Více

8.2.1 Aritmetická posloupnost

8.2.1 Aritmetická posloupnost 8.. Aritmetická posloupost Předpoklady: 80, 80, 803, 807 Pedagogická pozámka: V hodiě rozdělím třídu a dvě skupiy a každá z ich dělá jede z prvích dvou příkladů. Př. : V továrě dokočí každou hodiu motáž

Více

Užití binomické věty

Užití binomické věty 9..9 Užití biomické věty Předpoklady: 98 Často ám z biomického rozvoje stačí pouze jede kokrétí čle. Př. : x Urči šestý čle biomického rozvoje xy + 4y. Získaý výraz uprav. Biomický rozvoj začíá: ( a +

Více

8.2.1 Aritmetická posloupnost I

8.2.1 Aritmetická posloupnost I 8.2. Aritmetická posloupost I Předpoklady: 80, 802, 803, 807 Pedagogická pozámka: V hodiě rozdělím třídu a dvě skupiy a každá z ich dělá jede z prvích dvou příkladů. Čley posloupostí pak při kotrole vypíšu

Více

7. Analytická geometrie

7. Analytická geometrie 7. Aaltická geoetrie Studijí tet 7. Aaltická geoetrie A. Příka v roviě ϕ s A s ϕ s 2 s 1 B p s ϕ = (s1, s 2 ) sěrový vektor přík p orálový vektor přík p sěrový úhel přík p k = tgϕ = s 2 s 1 sěrice příkp

Více

11. přednáška 16. prosince Úvod do komplexní analýzy.

11. přednáška 16. prosince Úvod do komplexní analýzy. 11. předáška 16. prosice 009 Úvod do komplexí aalýzy. Tři závěrečé předášky předmětu Matematická aalýza III (NMAI056) jsou věováy úvodu do komplexí aalýzy. Což je adeseá formulace eboť časový rozsah ám

Více

6. Posloupnosti a jejich limity, řady

6. Posloupnosti a jejich limity, řady Moderí techologie ve studiu aplikovaé fyziky CZ..07/..00/07.008 6. Poslouposti a jejich limity, řady Posloupost je speciálí, důležitý příklad fukce. Při praktickém měřeí hodot určité fyzikálí veličiy dostáváme

Více

1. Číselné obory, dělitelnost, výrazy

1. Číselné obory, dělitelnost, výrazy 1. Číselé obory, dělitelost, výrazy 1. obor přirozeých čísel - vyjadřující počet prvků možiy - začíme (jsou to kladá edesetiá čísla) 2. obor celých čísel - možia celých čísel = edesetiá, ale kladá i záporá

Více

2.4. INVERZNÍ MATICE

2.4. INVERZNÍ MATICE 24 INVERZNÍ MICE V této kapitole se dozvíte: defiici iverzí matice; základí vlastosti iverzí matice; dvě základí metody výpočtu iverzí matice; defiici celočíselé mociy matice Klíčová slova této kapitoly:

Více

Spojitost a limita funkcí jedné reálné proměnné

Spojitost a limita funkcí jedné reálné proměnné Spojitost a limita fukcí jedé reálé proměé Pozámka Vyšetřeí spojitosti fukce je možo podle defiice převést a výpočet limity V dalším se proto soustředíme je problém výpočtu limit Pozámka Limitu fukce v

Více

Diskrétní matematika

Diskrétní matematika Diskrétí matematika Biárí relace, zobrazeí, Teorie grafů, Teorie pravděpodobosti Diskrétí matematika látka z I semestru iformatiky MFF UK Zpracovali: Odřej Keddie Profat, Ja Zaatar Štětia Obsah Biárí relace2

Více

Kapitola 5 - Matice (nad tělesem)

Kapitola 5 - Matice (nad tělesem) Kapitola 5 - Matice (ad tělesem) 5.. Defiice matice 5... DEFINICE Nechť T je těleso, m, N. Maticí typu m, ad tělesem T rozumíme zobrazeí možiy {, 2,, m} {, 2,, } do T. 5..2. OZNAČENÍ Možiu všech matic

Více

jsou reálná a m, n jsou čísla přirozená.

jsou reálná a m, n jsou čísla přirozená. .7.5 Racioálí a polomické fukce Předpoklad: 704 Pedagogická pozámka: Při opisováí defiic racioálí a polomické fukce si ěkteří studeti stěžovali, že je to příliš těžké. Ve skutečosti je sstém, kterým jsou

Více

S polynomy jste se seznámili již v Matematice 1. Připomeňme definici polynomické

S polynomy jste se seznámili již v Matematice 1. Připomeňme definici polynomické 5 Itegrace racioálích fukcí 5 Itegrace racioálích fukcí Průvodce studiem V předcházejících kapitolách jsme se aučili počítat eurčité itegrály úpravou a základí itegrály, metodou per partes a substitučí

Více

1 Základy Z-transformace. pro aplikace v oblasti

1 Základy Z-transformace. pro aplikace v oblasti Základy Z-trasformace pro aplikace v oblasti číslicového zpracováí sigálů Petr Pollák 9. říja 29 Základy Z-trasformace Teto stručý text slouží k připomeutí základích vlastostí Z-trasformace s jejími aplikacemi

Více

Matematika I, část II

Matematika I, část II 1. FUNKCE Průvodce studiem V deím životě, v přírodě, v techice a hlavě v matematice se eustále setkáváme s fukčími závislostmi jedé veličiy (apř. y) a druhé (apř. x). Tak apř. cea jízdeky druhé třídy osobího

Více

Vlastnosti posloupností

Vlastnosti posloupností Vlstosti posloupostí Nekoečá posloupost je fukce defiová v oboru přirozeých čísel Z toho plye, že kždá posloupost má prví čle (zčíme ), koečé poslouposti mjí i čle posledí Př Vypište prví čtyři čley poslouposti

Více

5. Posloupnosti a řady

5. Posloupnosti a řady Matematická aalýza I předášky M. Málka cvičeí A. Hakové a R. Otáhalové Zimí semestr 2004/05 5. Poslouposti a řady 5.1 Limita a hromadé hodoty. Mějme posloupost x ) prvků Hausdorffova topologického prostoru

Více

POLYNOM. 1) Základní pojmy. Polynomem stupně n nazveme funkci tvaru. a se nazývají koeficienty polynomu. 0, n N. Čísla. kde

POLYNOM. 1) Základní pojmy. Polynomem stupně n nazveme funkci tvaru. a se nazývají koeficienty polynomu. 0, n N. Čísla. kde POLYNOM Zákldí pojmy Polyomem stupě zveme fukci tvru y ( L +, P + + + + kde,,, R,, N Čísl,,, se zývjí koeficiety polyomu Číslo c zveme kořeem polyomu P(, je-li P(c výrz (-c pk zýváme kořeový čiitel Vlstosti

Více

Deskriptivní statistika 1

Deskriptivní statistika 1 Deskriptiví statistika 1 1 Tyto materiály byly vytvořey za pomoci gratu FRVŠ číslo 1145/2004. Základí charakteristiky souboru Pro lepší představu používáme k popisu vlastostí zkoumaého jevu určité charakteristiky

Více

Matematika 1. Ivana Pultarová Katedra matematiky, Fakulta stavební ČVUT v Praze. středa 10-11:40 posluchárna D Posloupnosti

Matematika 1. Ivana Pultarová Katedra matematiky, Fakulta stavební ČVUT v Praze. středa 10-11:40 posluchárna D Posloupnosti Úvod Opakováí Poslouposti Příklady Matematika 1 Ivaa Pultarová Katedra matematiky, Fakulta stavebí ČVUT v Praze středa 10-11:40 posluchára D-1122 Úvod Opakováí Poslouposti Příklady Úvod Opakováí Poslouposti

Více

10.3 GEOMERTICKÝ PRŮMĚR

10.3 GEOMERTICKÝ PRŮMĚR Středí hodoty, geometrický průměr Aleš Drobík straa 1 10.3 GEOMERTICKÝ PRŮMĚR V matematice se geometrický průměr prostý staoví obdobě jako aritmetický průměr prostý, pouze operace jsou o řád vyšší: místo

Více

Základy statistiky. Zpracování pokusných dat Praktické příklady. Kristina Somerlíková

Základy statistiky. Zpracování pokusných dat Praktické příklady. Kristina Somerlíková Základy statistiky Zpracováí pokusých dat Praktické příklady Kristia Somerlíková Data v biologii Zak ebo skupia zaků popisuje přírodí jevy, úlohou výzkumíka je vybrat takovou skupiu zaků, které charakterizují

Více

14. B o d o v é o d h a d y p a r a m e t r ů

14. B o d o v é o d h a d y p a r a m e t r ů 4. B o d o v é o d h a d y p a r a m e t r ů Na základě hodot áhodého výběru z rozděleí určitého typu odhadujeme parametry tohoto rozděleí, tak aby co ejlépe odpovídaly hodotám výběru. Formulujme tudíž

Více

NMAF061, ZS Zápočtová písemná práce VZOR 5. ledna e bx2 x 2 e x2. F (b) =

NMAF061, ZS Zápočtová písemná práce VZOR 5. ledna e bx2 x 2 e x2. F (b) = NAF61, ZS 17 18 Zápočtová písemá práce VZOR 5. leda 18 Jedotlivé kroky při výpočtech stručě, ale co ejpřesěji odůvoděte. Pokud používáte ějaké tvrzeí, ezapomeňte ověřit splěí předpokladů. Jméo a příjmeí:

Více

6. FUNKCE A POSLOUPNOSTI

6. FUNKCE A POSLOUPNOSTI 6. FUNKCE A POSLOUPNOSTI Fukce Dovedosti:. Základí pozatky o fukcích -Chápat defiici fukce,obvyklý způsob jejího zadáváí a pojmy defiičí obor hodot fukce. U fukcí zadaých předpisem umět správě operovat

Více

9.1.12 Permutace s opakováním

9.1.12 Permutace s opakováním 9.. Permutace s opakováím Předpoklady: 905, 9 Pedagogická pozámka: Pokud echáte studety počítat samostatě příklad 9 vyjde tato hodia a skoro 80 miut. Uvažuji o tom, že hodiu doplím a rozdělím a dvě. Př.

Více

Kapitola 4 Euklidovské prostory

Kapitola 4 Euklidovské prostory Kapitola 4 Euklidovské prostory 4.1. Defiice euklidovského prostoru 4.1.1. DEFINICE Nechť E je vektorový prostor ad tělesem reálých čísel R,, : E 2 R. E se azývá euklidovský prostor, platí-li: (I) Pro

Více

Vyhledávání v tabulkách

Vyhledávání v tabulkách Vyhledáváí v tabulkách Tabulkou azveme možiu položek idetifikovatelých hodotou přístupového (idetifikačího) klíče (key, ID idetificator). Ve vodorovém směru se jedá o heterogeí pole, tz. že každá položka

Více

definované pro jednotlivé řády takto: ) řádu n nazýváme číslo A = det( A) a a a11 a12

definované pro jednotlivé řády takto: ) řádu n nazýváme číslo A = det( A) a a a11 a12 Předáška 3: Determiaty Pojem determiatu se prosadil původě v souvislosti s potřebou řešit soustavy lieárích rovic v 8 století (C Maclauri, G Cramer) Teprve později se pojem osamostatil, zjedodušilo se

Více

Matematická analýza I

Matematická analýza I 1 Matematická aalýza ity posloupostí, součty ekoečých řad, ity fukce, derivace Matematická aalýza I látka z I. semestru iformatiky MFF UK Zpracovali: Odřej Keddie Profat, Ja Zaatar Štětia a další 2 Matematická

Více

9.1.13 Permutace s opakováním

9.1.13 Permutace s opakováním 93 Permutace s opakováím Předpoklady: 906, 9 Pedagogická pozámka: Obsah hodiy přesahuje 45 miut, pokud emáte k dispozici další půlhodiu, musíte žáky echat projít posledí dva příklady doma Př : Urči kolik

Více

NMAF061, ZS Zápočtová písemná práce skupina A 16. listopad dx

NMAF061, ZS Zápočtová písemná práce skupina A 16. listopad dx NMAF06, ZS 07 08 Zápočtová písemá práce skupia A 6. listopad 07 Jedotlivé kroky při výpočtech stručě, ale co ejpřesěji odůvoděte. Pokud používáte ějaké tvrzeí, ezapomeňte ověřit splěí předpokladů. Jméo

Více

Obsah. 1 Mocninné řady Definice a vlastnosti mocninných řad Rozvoj funkce do mocninné řady Aplikace mocninných řad...

Obsah. 1 Mocninné řady Definice a vlastnosti mocninných řad Rozvoj funkce do mocninné řady Aplikace mocninných řad... Obsah 1 Mocié řady 1 1.1 Defiice a vlastosti mociých řad.................... 1 1. Rozvoj fukce do mocié řady...................... 5 1.3 Aplikace mociých řad........................... 10 1 Kapitola 1

Více

z možností, jak tuto veličinu charakterizovat, je určit součet

z možností, jak tuto veličinu charakterizovat, je určit součet 6 Charakteristiky áhodé veličiy. Nejdůležitější diskrétí a spojitá rozděleí. 6.1. Číselé charakteristiky áhodé veličiy 6.1.1. Středí hodota Uvažujme ejprve diskrétí áhodou veličiu X s rozděleím {x }, {p

Více

2. Náhodná veličina. je konečná nebo spočetná množina;

2. Náhodná veličina. je konečná nebo spočetná množina; . Náhodá veličia Většia áhodých pokusů koaých v přírodích ebo společeských vědách má iterpretaci pomocí reálé hodoty. Při takovýchto dějích přiřazujeme tedy reálá čísla áhodým jevům. Proto je důležité

Více

Užitečné zdroje příkladů jsou: Materiály ke cvičením z Kalkulu 3 od Kristýny Kuncové:

Užitečné zdroje příkladů jsou: Materiály ke cvičením z Kalkulu 3 od Kristýny Kuncové: Užitečé zdroje příkladů jsou: Materiály ke cvičeím z Kalkulu 3 od Kristýy Kucové: http://www.karli.mff.cui.cz/~kucova/historie8. php K posloupostem řad a fukcí Ilja Čerý: Iteligetí kalkulus. Olie zde:

Více

f x a x DSM2 Cv 9 Vytvořující funkce Vytvořující funkcí nekonečné posloupnosti a0, a1,, a n , reálných čísel míníme formální nekonečnou řadu ( )

f x a x DSM2 Cv 9 Vytvořující funkce Vytvořující funkcí nekonečné posloupnosti a0, a1,, a n , reálných čísel míníme formální nekonečnou řadu ( ) DSM Cv 9 Vytvořující fukce Vytvořující fukcí ekoečé poslouposti a0, a,, a, reálých čísel mííme formálí ekoečou řadu =. f a i= 0 i i Příklady: f = + = + + + + + ) Platí: (biomická věta). To zameá, že fukce

Více

4. B o d o v é o d h a d y p a r a m e t r ů

4. B o d o v é o d h a d y p a r a m e t r ů 4. B o d o v é o d h a d y p a r a m e t r ů Na základě hodot áhodého výběru z rozděleí určitého typu odhadujeme parametry tohoto rozděleí, tak aby co ejlépe odpovídaly hodotám výběru. Formulujme tudíž

Více

SEMESTRÁLNÍ PRÁCE Z PŘEDMĚTU

SEMESTRÁLNÍ PRÁCE Z PŘEDMĚTU SEMESTRÁLNÍ PRÁCE Z PŘEDMĚTU Matematické modelováí (KMA/MM Téma: Model pohybu mraveců Zdeěk Hazal (A8N18P, zhazal@sezam.cz 8/9 Obor: FAV-AVIN-FIS 1. ÚVOD Model byl převzat z kihy Spojité modely v biologii

Více

1 POPISNÁ STATISTIKA V PROGRAMU MS EXCEL

1 POPISNÁ STATISTIKA V PROGRAMU MS EXCEL Elea Mielcová, Radmila Stoklasová a Jaroslav Ramík; Statistické programy POPISNÁ STATISTIKA V PROGRAMU MS EXCEL RYCHLÝ NÁHLED KAPITOLY Žádý výzkum se v deší době evyhe statistickému zpracováí dat. Je jedo,

Více

8.1.3 Rekurentní zadání posloupnosti I

8.1.3 Rekurentní zadání posloupnosti I 8.. Rekuretí zadáí poslouposti I Předpoklady: 80, 80 Pedagogická pozámka: Podle mých zkušeostí je pro studety pochopitelější zavádět rekuretí posloupost takto (sado kotrolovatelou ukázkou), ež dosazováím

Více

1 PSE Definice základních pojmů. (ω je elementární jev: A ω (A ω) nebo (A );

1 PSE Definice základních pojmů. (ω je elementární jev: A ω (A ω) nebo (A ); 1 PSE 1 Náhodý pokus, áhodý jev. Operace s jevy. Defiice pravděpodobosti jevu, vlastosti ppsti. Klasická defiice pravděpodobosti a její použití, základí kombiatorické vzorce. 1.1 Teoretická část 1.1.1

Více

Iterační výpočty projekt č. 2

Iterační výpočty projekt č. 2 Dokumetace k projektu pro předměty IZP a IUS Iteračí výpočty projekt č. 5..007 Autor: Václav Uhlíř, xuhlir04@stud.fit.vutbr.cz Fakulta Iformačích Techologii Vysoké Učeí Techické v Brě Obsah. Úvodí defiice.....

Více

Masarykova univerzita Přírodovědecká fakulta

Masarykova univerzita Přírodovědecká fakulta Masarykova uiverzita Přírodovědecká fakulta Zuzaa Došlá, Vítězslav Novák NEKONEČNÉ ŘADY Bro 00 c Zuzaa Došlá, Vítězslav Novák, Masarykova uiverzita, Bro, 998, 00 ISBN 80-0-949- 3 Kapitola 3 Řady absolutě

Více

DERIVACE FUNKCÍ JEDNÉ REÁLNÉ PROM

DERIVACE FUNKCÍ JEDNÉ REÁLNÉ PROM Difereciálí počet fukcí jedé reálé proměé - - DERIVACE FUNKCÍ JEDNÉ REÁLNÉ PROMĚNNÉ ÚVODNÍ POZNÁMKY I derivace podobě jako limity můžeme počítat ěkolikerým způsobem a to kokrétě pomocí: defiice vět o algebře

Více

8. Analýza rozptylu.

8. Analýza rozptylu. 8. Aalýza rozptylu. Lieárí model je popis závislosti, který je využívá v řadě disciplí matematické statistiky. Uvedeme jeho popis a tvrzeí, která budeme využívat. Setkáme se s ím jedak v aalýze rozptylu,

Více

Iterační metody řešení soustav lineárních rovnic

Iterační metody řešení soustav lineárních rovnic Iteračí metody řešeí soustav lieárích rovic Matice je: diagoálě domiatí právě tehdy, když pozitivě defiití (symetrická matice) právě tehdy, když pro x platí x, Ax a ij Tyto vlastosti budou důležité pro

Více

Zformulujme PMI nyní přesně (v duchu výrokové logiky jiný kurz tohoto webu):

Zformulujme PMI nyní přesně (v duchu výrokové logiky jiný kurz tohoto webu): Pricip matematické idukce PMI) se systematicky probírá v jié části středoškolské matematiky. a tomto místě je zařaze z důvodu opakováí matka moudrosti) a proto, abychom ji mohli bez uzarděí použít při

Více

4EK311 Operační výzkum. 4. Distribuční úlohy LP část 2

4EK311 Operační výzkum. 4. Distribuční úlohy LP část 2 4EK311 Operačí výzkum 4. Distribučí úlohy LP část 2 4.1 Dopraví problém obecý model miimalizovat za podmíek: m z = c ij x ij i=1 j=1 j=1 m i=1 x ij = a i, i = 1, 2,, m x ij = b j, j = 1, 2,, x ij 0, i

Více

Definice obecné mocniny

Definice obecné mocniny Defiice obecé mociy Zavedeí obecé mociy omocí ity číselé oslouosti lze rovést ěkolika zůsoby Níže uvedeý zůsob využívá k defiici eoeciálí fukce itu V dalším budeme otřebovat ásledující dvě erovosti: Lemma

Více

Posloupnosti a číselné řady. n + 1. n + 1 + n n + 1 + n. n n + 1 + n. = lim. n2 sin n! lim. = 0, je lim. lim. lim. 1 + b + b 2 + + b n) = 1 b

Posloupnosti a číselné řady. n + 1. n + 1 + n n + 1 + n. n n + 1 + n. = lim. n2 sin n! lim. = 0, je lim. lim. lim. 1 + b + b 2 + + b n) = 1 b Najděte itu Poslouposti a číselé řady ) + Protože + = + x ) + + =, je + + + + ) + = = 0 + + Najděte itu 3 si! + Protože je si! a 3 = 0, je 3 si! = 0 Najděte itu + a + a + + a + b + b, a

Více

Zimní semestr akademického roku 2015/ listopadu 2015

Zimní semestr akademického roku 2015/ listopadu 2015 Cvičeí k předmětu BI-ZMA Tomáš Kalvoda Katedra aplikovaé matematiky FIT ČVUT Matěj Tušek Katedra matematiky FJFI ČVUT Obsah Cvičeí Zimí semestr akademického roku 2015/2016 20. listopadu 2015 Předmluva

Více

5. Lineární diferenciální rovnice n-tého řádu

5. Lineární diferenciální rovnice n-tého řádu 5 3.3.8 8:44 Josef Herdla lieárí difereciálí rovice -tého řádu 5. Lieárí difereciálí rovice -tého řádu (rovice s ostatími oeficiety) ( ), a,, a (5.) ( ) ( ) y a y a y ay q L[ y] y a y a y a y, q je spojitá

Více

Pravděpodobnost a aplikovaná statistika

Pravděpodobnost a aplikovaná statistika Pravděpodobost a aplikovaá statistika MGR. JANA SEKNIČKOVÁ, PH.D. 4. KAPITOLA STATISTICKÉ CHARAKTERISTIKY 16.10.2017 23.10.2017 Přehled témat 1. Pravděpodobost (defiice, využití, výpočet pravděpodobostí

Více

Přednáška 7: Soustavy lineárních rovnic

Přednáška 7: Soustavy lineárních rovnic Předáška 7: Soustavy lieárích rovic 7.1. Příklad (geometrie v roviě) Rozhoděte o vzájemé poloze přímky p : x y 1 a přímky a) a : x y 3, b) b : 2x 2y 3, c) c :3x 3y 3. Jak víme ze středí školy, lze o vzájemé

Více

Matematika NÁRODNÍ SROVNÁVACÍ ZKOUŠKY BŘEZNA 2018

Matematika NÁRODNÍ SROVNÁVACÍ ZKOUŠKY BŘEZNA 2018 NÁRODNÍ SROVNÁVACÍ ZKOUŠKY Mtemtik T BŘEZNA 08 :. břez 08 D : 0 P P P : 0 M. M. M. :,8 % S : 0 : 7,5 : -7,5 M. P : -,0 : 0,6 Zopkujte si zákldí iformce ke zkoušce: Test obshuje 0 úloh jeho řešeí máte 90

Více

n=1 ( Re an ) 2 + ( Im a n ) 2 = 0 Im a n = Im a a n definujeme předpisem: n=1 N a n = a 1 + a 2 +... + a N. n=1

n=1 ( Re an ) 2 + ( Im a n ) 2 = 0 Im a n = Im a a n definujeme předpisem: n=1 N a n = a 1 + a 2 +... + a N. n=1 [M2-P9] KAPITOLA 5: Číselé řady Ozačeí: R, + } = R ( = R) C } = C rozšířeá komplexí rovia ( evlastí hodota, číslo, bod) Vsuvka: defiujeme pro a C: a ± =, a = (je pro a 0), edefiujeme: 0,, ± a Poslouposti

Více

1. K o m b i n a t o r i k a

1. K o m b i n a t o r i k a . K o m b i a t o r i k a V teorii pravděpodobosti a statistice budeme studovat míru výskytu -pravděpodobostvýsledků procesů, které mají áhodý charakter, t.j. při opakováí za stejých podmíek se objevují

Více

Správnost vztahu plyne z věty o rovnosti úhlů s rameny na sebe kolmými (obr. 13).

Správnost vztahu plyne z věty o rovnosti úhlů s rameny na sebe kolmými (obr. 13). 37 Metrické vlastosti lieárích útvarů v E 3 Výklad Mějme v E 3 přímky p se směrovým vektorem u a q se směrovým vektorem v Zvolme libovolý bod M a veďme jím přímky p se směrovým vektorem u a q se směrovým

Více

Matematika I. Název studijního programu. RNDr. Jaroslav Krieg. 2014 České Budějovice

Matematika I. Název studijního programu. RNDr. Jaroslav Krieg. 2014 České Budějovice Matematika I Název studijího programu RNDr. Jaroslav Krieg 2014 České Budějovice 1 Teto učebí materiál vzikl v rámci projektu "Itegrace a podpora studetů se specifickými vzdělávacími potřebami a Vysoké

Více

Mocninné řady - sbírka příkladů

Mocninné řady - sbírka příkladů UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI PŘÍRODOVĚDECKÁ FAKULTA KATEDRA MATEMATICKÉ ANALÝZY A APLIKACÍ MATEMATIKY BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Mocié řady - sbírka příkladů Vedoucí bakalářské práce: Mgr. Iveta Bebčáková, Ph.D.

Více

Seznámíte se s pojmem Riemannova integrálu funkce jedné proměnné a geometrickým významem tohoto integrálu.

Seznámíte se s pojmem Riemannova integrálu funkce jedné proměnné a geometrickým významem tohoto integrálu. 2. URČITÝ INTEGRÁL 2. Určitý itegrál Průvodce studiem V předcházející kapitole jsme se sezámili s pojmem eurčitý itegrál, který daé fukci přiřazoval opět fukci (přesěji možiu fukcí). V této kapitole se

Více

Kombinatorika- 3. Základy diskrétní matematiky, BI-ZDM

Kombinatorika- 3. Základy diskrétní matematiky, BI-ZDM Kombiatorika- 3 doc. RNDr. Josef Kolář, CSc. Katedra teoretické iformatiky FIT České vysoké učeí techické v Praze c Josef Kolar, 2011 Základy diskrétí matematiky, BI-ZDM ZS 2011/12, Lekce 8 Evropský sociálí

Více

4EK213 Lineární modely. 10. Celočíselné programování

4EK213 Lineární modely. 10. Celočíselné programování 4EK213 Lineární modely 10. Celočíselné programování 10.1 Matematický model úlohy ILP Nalézt extrém účelové funkce z = c 1 x 1 + c 2 x 2 + + c n x n na soustavě vlastních omezení a 11 x 1 + a 12 x 2 + a

Více

Funkce. RNDr. Yvetta Bartáková. Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou

Funkce. RNDr. Yvetta Bartáková. Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou Fukce RNDr. Yvetta Bartáková Gymázium, SOŠ a VOŠ Ledeč ad Sázavou Limita poslouposti a fukce VY INOVACE_0 9_M Gymázium, SOŠ a VOŠ Ledeč ad Sázavou A) Limita poslouposti Říkáme, že posloupost a je kovergetí,

Více

FUNKCÍ JEDNÉ REÁLNÉ PROMĚNNÉ PRVNÍ DIFERENCIÁL

FUNKCÍ JEDNÉ REÁLNÉ PROMĚNNÉ PRVNÍ DIFERENCIÁL Difereciálí počet fukcí jedé reálé proměé - 6. - PRVNÍ DIFERENCIÁL TAYLORŮV ROZVOJ FUNKCÍ JEDNÉ REÁLNÉ PROMĚNNÉ PRVNÍ DIFERENCIÁL PŘÍKLAD Pomocí věty o prvím difereciálu ukažte že platí přibližá rovost

Více

Náhodu bychom mohli definovat jako součet velkého počtu drobných nepoznaných vlivů.

Náhodu bychom mohli definovat jako součet velkého počtu drobných nepoznaných vlivů. Náhodu bychom mohli defiovat jako součet velkého počtu drobých epozaých vlivů. V rámci přírodích věd se setkáváme s pokusy typu za určitých podmíek vždy astae určitý důsledek. Např. jestliže za ormálího

Více

Rozhodovací stromy. Úloha klasifikace objektů do tříd. Top down induction of decision trees (TDIDT) - metoda divide and conquer (rozděl a panuj)

Rozhodovací stromy. Úloha klasifikace objektů do tříd. Top down induction of decision trees (TDIDT) - metoda divide and conquer (rozděl a panuj) Rozhodovací stromy Úloha klasifikace objektů do tříd. Top dow iductio of decisio trees (TDIDT) - metoda divide ad coquer (rozděl a pauj) metoda specializace v prostoru hypotéz stromů (postup shora dolů,

Více

ŘADY Jiří Bouchala a Petr Vodstrčil

ŘADY Jiří Bouchala a Petr Vodstrčil ŘADY Jiří Bouchala a Petr Vodstrčil Text byl vytvoře v rámci realizace projektu Matematika pro ižeýry 2. století (reg. č. CZ..07/2.2.00/07.0332), a kterém se společě podílela Vysoká škola báňská Techická

Více

Znegujte následující výroky a rozhodněte, jestli platí výrok, nebo jeho negace:

Znegujte následující výroky a rozhodněte, jestli platí výrok, nebo jeho negace: . cvičeí Příklady a matematickou idukci Dokažte:.! . Návody:. + +. + i i i i + + 4. + + + + + + + + Operace s možiami.

Více

NMAF063 Matematika pro fyziky III Zkoušková písemná práce 17. ledna 2019

NMAF063 Matematika pro fyziky III Zkoušková písemná práce 17. ledna 2019 Jméo: Příklad 2 3 Celkem bodů Bodů 0 8 2 30 Získáo 0 Uvažujte posloupost distribucí {f } + = D (R defiovaou jako f (x = ( δ x m, kde δ ( x m začí Diracovu distribuci v bodě m Najděte limitu f = lim + f

Více

Číselné řady. 1 m 1. 1 n a. m=2. n=1

Číselné řady. 1 m 1. 1 n a. m=2. n=1 Číselé řady Úvod U řad budeme řešit dva typy úloh: alezeí součtu a kovergeci. Nalezeí součtu (v případě, že řada koverguje) je obecě mohem těžší, elemetárě lze sečíst pouze ěkolik málo typů řad. Součet

Více