Důvodová zpráva k návrhu rozpočtu obce Hukvaldy na rok 2015

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Důvodová zpráva k návrhu rozpočtu obce Hukvaldy na rok 2015"

Transkript

1 1 daňové příjmy 21288,7 2 daň z příjmu fyz. Osob ze závislé činnosti 3893,0 3 daň z příjmu fyzických osob -1,5 % 70,0 4 daň z příjmu fyzických osob ze SVČ 30,0 5 daň z příjmu fyzických osob -30% 30,0 6 daň z příjmu fyzických osob z kapitálových výnosů 470,0 7 daň z příjmu právnických osob 4600,0 8 daň z přidané hodnoty 9025,0 9 daň z nemovitých věcí 990,0 10 poplatek ze psů 37,0 11 poplatek z užívání veřejného prostranství 70,0 12 poplatek ze vstupného 8,0 13 poplatek z odnětí lesní půdy 6,0 14 poplatek z ubytovací kapacity 5,0 15 správní poplatky 77,0 16 poplatek za rekreační pobyt 9,0 17 poplatek za -komunální odpad 878,3 18 daň z příjmu za obec 1018,4 19 odvody za odnětí zemědělské půdy 2,0 20 odvod výtěžku prov. Loterií kromě hracích automatů 70, dotace 1343,5 27 neinvestiční dotace MSK 543,5 28 převod z vázaného účtu na rekultivaci skládky 800, kapitálové příjmy 5,4 34 z prodeje pozemků 5, nedaňové příjmy 5782,5 39 průzkum území, důlní dobývací prostor 80,0 40 pronájem hrobových míst 45,9 41 reklama-občasník 3,0 42 reklama-televize 3,0 43 parkovací karta 1,0 44 kopírování 2,0 45 plakátování 3,0 46 pronájem pozemků 66,0 47 pronájem nebytových prostor 364,0 48 pronájem movitých věcí( stožár pro vysílání, most) 324,0 49 pronájem bytu 11,3 50 pronájem školního bytu 29,9 51 dovoz obědů důchodcům 31,0 52 úroky z BÚ,dividendy 5,0 53 nájemné z DPS včetně služeb 987,0 54 příjem z lesa 454,5 55 příjem za vytříděný odpad (EKO-KOM), 360,0 56 OIIS- platby od občanů 726,5 57 vysokorychlostní internet- platby za internet od uživatelů 1046,2 58 příspěvky na OIIS + internet-přípojky 50,0 59 svoz odpadu firmám,uložení odpadu, elektrovin 62,3 60 věcná břemena,ost. 5,0 61 parkoviště na Hukvaldech 1008,0 62 prodej popelnic 10,0 63 ZŠ -použití auta 3,0 64 vratka za teplo -firma Hegas 61,3 65 pojistné náhrady- TV 39, CELKEM PŘÍJMY 28420,1 Stránka 1

2 72 73 Výdaje 74 odd ozdravování hospodářských zvířat 18,0 75 odchyt psů, ostatní 15,0 76 igelitové sáčky 3, odd podpora ostatních produkčních činností ( obecní les) 343,3 81 pěstební činnost v lese 263,3 82 těžba dřeva,úklid 80, odd vnitřní obchod 989,5 87 smlouva o provozování IC 115,0 88 údržba budovy, osvětlení, podlahy v galerii a chodbičce 40,0 89 vývoz septiku, ost. Služby 20,0 90 plyn - informační centrum 40,0 91 voda 1,0 92 elektřina 22,0 93 provozní výdaje na vysílače Bluetooth-aktualizace 6,2 94 telefony 2,0 95 materiál 3,0 96 údržba zařízení 5,0 97 smlouva o vzájemné spolupráci- Lašská brána Beskyd 45,0 98 nájemné -reklamní plocha 3,3 99 oprava fasády -Jan.rodná škola- náš podíl 677,0 100 Region Beskydy- slevové karty 10, odd 2212-silnice 986,0 109 drobná údržba místních komunikací 460,0 110 oprava sněhové frézy 8,0 111 výkupy pozemků na místní komunikace 35,0 112 zaměření pozemků 15,0 113 zimní údržba místních komunikací 250,0 114 ostatní osobní výdaje 5,0 115 oprava čekáren 5,0 116 benzín-sněhová fréza 2,0 117 projekt na rekonstrukci mostu u Štefka 200,0 118 materiál 6, odd ostatní záležitosti pozemních komunikací 788,0 124 parkoviště na Hukvaldech-mzdy, soc.p.,zdrav.poj. 160,0 125 OOV- dohody 75,0 126 park.bločky, voda, ostatní 45,0 127 elektřina WC 1,0 128 proj. dokumentace na cyklostezku 200,0 129 údržba WC, 20,0 130 výstavba chodníku II.etapa žádost o dotaci+ výběrové řízení 97,0 131 proj. dokumentace výst.chodníku II.etapa(RO 60/1390 z ) 190, odd provoz veřejné silniční dopravy 300,3 138 příspěvek -ARRIVA Morava - Ostrava 92,3 139 příspěvek ČSAD Frýdek-Místek 208, Stránka 2

3 142 odd ostatní záležitosti v silniční dopravě 30,0 143 dopravní značky,zrcadla 30, odd 2321-odvádění a čištění odpadních vod 20405,0 148 monitoring odpadních vod 20,0 149 kanalizace - podíl obce ( Sdružení povodí Ondřejnice) 20000,0 150 čištění kanálů,ost., kamer.zkoušky pod hukv.kopcem 15,0 151 úroky z úvěru 170,0 152 oprava dešťové kanalizace v Hukv. Kopci 80,0 153 zpracování studie -odvádění povrch.vod 20,0 154 kanalizační přípojky k obecním budovám 100, odd 2341-vodní díla 200,0 158 čištění mlýnského náhonu a obecních potoků 200, odd ostatní záležitosti spojů ( obec.tv a internet) 2179,4 163 OOV- natáčení,zpracování,ost.natáčení 5,0 164 DVD 2,0 165 OIIS -poplatek za příjem KT a provoz, údržba,digitalizace infokanálu 600,0 166 natáčení -Sněženka 70,0 167 datové připojení - internet 297, MRožnov-provoz internetu 360,0 169 přípojky int., TV 20,0 170 modemy+síťové karty,materiál 15,0 171 elekt. provoz systému OIIS v ZŠ a v has.zbrojnici v Rychalticích a v IC 265,0 172 správce TV a int. - plat vč. Soc. a zdravotního pojištění 128,8 173 modernizace kabelolvé sítě int. A TV 370,0 174 DDHM počítač pro difitalizaci infokanálu, mixažní pult, video,záznam.zař. 46, odd základní školy 3823,1 179 neinv.příspěvky ZŠ a MŠ LJ Hukvaldy,příspěvková organizace 3404,0 180 zpracování projektu půdní vestavba v budově ZŠ ( třídy) 150,0 181 příprava a podání žádosti o dotaci, výběrové řízení na rek.školního hřiště 72,6 182 přístřešek na kola 177,0 183 podání žádosti na dotaci- půdní vestavba 19, odd speciální základní školy 1,0 186 Střední škola a ZŠ škola FM - dar na provoz 1, odd hudební činnost 50,0 191 festival Janáčkovy Hukvaldy 50, odd ostatní záležitosti kultury 96,2 196 kronika Obce Hukvaldy, 10,0 197 pronájem pozemků /pod amfiteátrem / 27,1 198 poplatek za dočasné vynětí- amfiteátr 6,1 199 elektřina-amfiteátr 3,0 200 amfiteátr- drobná údržba 20,0 201 lavice-sedáky, materiál 30, odd ostatní záležitosti sdělovacích prostředků 96,4 206 vytištění Hukvaldského občasníku 90,0 207 roznáška Hukvaldského občasníku 6, odd ostatní záležitosti kultury,církví a sděl.prostř. 242,0 Stránka 3

4 212 drobné dárky, pohoštění -vítání občánků, návštěvy,ost. 60,0 213 OOV -zasílání blahopřání 5,0 214 rozsvícení vánočního stromu 10,0 215 hrob rodičů L. Janáčka 1,0 216 pyrotechnika 2,0 217 Ondřejská pouť zajištění pořadatelské ochrany + ostat.akce 6,0 218 finanční dary narozeným dětem 50,0 219 věnce k pomníkům padlých 3,0 220 reklamní předměty 40,0 221 obecní kalendáře 65,0 222 Valašský vojvoda dar na podporu festivalu Souznění 0, odd ostatní tělovýchovná činnost 290,0 230 dotace sokolu-na činnost 270,0 231 Futsalový tým - Růžové tlapičky 20, odd využití volného času dětí a mládeže 23,0 239 Junák -svaz skautů ČR, Staříč na činnost 5,0 240 Šplíchal Lukáš HS 49 žádost na činnost sport.klubu 18, Odd pořízení,zach. a obnova hodnot míst.kult.,národ.a hist.pověd 40,4 246 oprava pomnku padlých v Rych. ( vl.podíl k dotaci MSK) 2,4 247 oprava pomníku padlých na Hukvaldech ( vl.podíl k dotaci min.obrany) 38, odd ostatní zájmová činnost a rekreace 109,0 252 Myslivecké sdružení Hukvaldy - na léčiva 5,0 253 Český svaz včelařů Rychaltice na léčiva 3,0 254 Záchranná stanice Bartošovice- na provoz 1, klub seniorů 100,0 260 údržba kuchyně, 5,0 261 materiál, DDHM 4,9 262 voda 1,5 263 plyn 10,0 264 elektřina 3,6 265 služby- zájezdy 55,0 266 vývoz septiku, revize, poplatky televize, radio 10,0 267 na kulturní činnost ( přednášky, pěv.soubor ) 10, odd bytové hospodářství 709,8 271 Dům s pečovatelskou službou 272 teplo ( plyn) 406,0 273 voda 35,0 274 elektřina 25,0 275 platy,oov 15,5 276 pojistné na sociální zabezpečení 3,8 277 pojistné na zdravotní pojištění 1,4 278 údržba 20,0 279 revize výtahu 19,0 280 revize has.přístrojů,komíny, ost.revize 5,0 281 revize ČOV, odběr vzorků 11,0 282 vývoz ČOV 7,0 Stránka 4

5 283 vratka -vyúčtování služeb DPS 91,8 284 materiál 2,0 285 měřiče tepla 47,3 286 zavedení přípojek int. Do DPS 20, odd veřejné osvětlení 446,0 292 elektřina 320,0 293 údržba 100,0 294 el.aukce 6,0 295 vánoční výzdoba 20, odd pohřebnictví 139,0 300 hřbitov Hukvaldy 38, materiál 3,0 303 elektřina 2,0 304 služby-vývoz kontejnérů 33, hřbitov Rychaltice 38,0 309 materiál 5,0 310 služby-vývoz kontejnérů 33, smuteční obřadní síň v Rychalticích 63,0 315 elektřina 8,0 316 závěsy do smut. Síně 10,0 317 oprava WC 45, odd územní plánování 130,0 321 změna územního plánu 50,0 322 změna katastru -Krnalovice ( mapové podklady, právní služby) 80, odd komunální služby a územní rozvoj jinde nezařaz. 553,7 325 drobná údržba majetku 40,0 326 budova Hukvaldy č.p.-cukrárna, krámek- oprava elektřiny 15,0 327 elektrorevize obec.majetku 20,0 328 Hukv.dvůr - oprava kanalizace povrchových vod 60,0 329 oprava prov. koupaliště ( dostali jsme poj plnění ) 18,7 330 výměna oken budova č.p. 4 a 5 Hukvaldy 400, odd sběr a svoz nebezpečného odpadu 65,0 338 sběr nebezpečného odpadu 65, odd sběr a svoz komunálního odpadu 1741,1 343 igelitové pytle 4,0 344 sběr tříděného odpadu formou sběr.míst -sklo, umělé hmoty 440,0 345 odvoz popelnic,kontejnerů 1080,0 346 sběr biologického odpadu, štěpkování biol. odpadu 50,0 347 popelnice 20,0 348 uložení na sběrný dvůr 40,0 349 sběr biologického odpadu ( RO 4/92) 101,0 350 kontejnér na kom. Odpad 6, Odd sběr a svoz ostatních odpadů 200,0 Stránka 5

6 354 kompostéry pro občany (náš podíl k dotaci) 200, Odd 3729 ostatní nakládání s odpady 9400,6 360 bývalá skládka 361 elektřina 2,5 362 nájemné pozemkovému fondu 14,6 363 trvalé vynětí 6,5 364 monitoring skládky 45,0 365 rekultivace skládky, st.dozor, autorský dozor proj. 9332, odd ostatní ochrana půdy a spodní vody 15,0 371 likvidace černých skládek 15, Odd chráněné části přírody 23,0 376 naučná stezka 23, odd 3745-péče o vzhled obcí a veřejná zeleň 1326,4 380 platy zaměstnanců 530,0 381 OOV- dohody 70,0 382 pojistné na sociální zabezpečení 133,0 383 pojistné na zdravotní pojištění 48,0 384 ochranné pomůcky 7,0 385 materiál 20,0 386 benzín do křovinořezu,sekačky,pily 16,0 387 údržba nářadí 10,0 388 kosení trávy- firmou 70,0 389 náhradní výsadba -vratka zůstatku nevyčerpaných prostředků 4,0 390 auto - Berlingo - benzín ( polovina spotřeby) 20,0 391 pojištění Berlinga- zákonné a havarijní, právní pomoc 11,4 392 auto -Peugeot benzín 23,0 393 auto- Peugeot údržba,stk 20,0 394 auto- Peugeot zákonné pojištění, právní pomoc 4,6 395 DDHM odpadkové koše, ost. 34,0 396 auto - Berlingo, údržba 10,0 397 zdravotní posouzení stromů 25,4 398 ořezy stromů 20,0 399 kácení stromů kolem cesty v Rych. 250, odd denní stacionáře a centra denních služeb 1,0 405 Žirafa -integrované centrum Frýdek-Místek - na provoz 1, odd 4359-ostatní služby a činnosti v oblasti soc.péče 114, dovoz obědů 104,4 411 dovoz obědů -plat 63,0 412 dovoz obědů -sociální pojištění 15,8 413 dovoz obědů -zdravotní pojištění 5,6 414 Berlingo - benzín ( polovina spotřeby) 20, Podané ruce- poskytnutí daru 10,0 418 finanční příspěvek na provoz 10, odd ostatní záležitosti soc.věcí a politiky zaměst. 50,0 422 Finanční dar občanům obce ( pohřebné) 50, Stránka 6

7 Odd Ochrana obyvatelstva 10,0 427 rezerva 10, odd požární ochrana dobrovolná 551,7 432 Hukvaldy org.3 240,0 433 pohonné hmoty 12,0 434 údržba 30,0 435 výstroj a výzbroj,ddhm,(radiostanice,plov.čerpadlo,hadice,prac.obleky) 53,5 436 elektřina 7,0 437 STK 2,5 438 školení,lék.prohlídky 25,0 439 služby, el. Revize 2,0 440 tuhá paliva 6,0 441 materiál 2,0 442 výměna droukř. Vrat v has. Zbrojnici 100, Rychaltice org.4 311,7 449 PHM 20,0 450 elektřina 7,0 451 materiál 31,2 452 údržba,oprava Avie, VW Transportér,PS 12,ostatní 95,0 453 voda 2,0 454 plyn 30,0 455 dálniční známka 1,5 456 revize hasících přístrojů, STK, emise, ost. 9,0 457 školení-řidičů,velitelů, obsluha mot.pily 15,0 458 vývoz septiku 3,0 459 DDHM, výstroj,výzbroj 46,5 460 mobil- zabezpečovací zařízení 1,5 461 nátěr střechy a svodů 50, odd zastupitelstva obcí 1538,0 467 odměny funkcionářů 976,0 468 pojistné na sociální zabezpečení 244,0 469 pojistné na zdravotní pojištění + neuvol.zdrav.poj. 103,0 470 odměny členů zastupitelstva,rady a předsedů a členů výborů 155,4 471 cestovné 10,0 472 mobilní telefony 20,0 473 školení,konference 10,0 474 pohoštění,dary 10,0 475 odměny členům výborů, kteří nejsou členy zast.obce 9, odd 6171-činnost místní správy 2203,8 483 platy zaměstnanců 870,0 484 pojistné na sociální zabezpečení 218,0 485 pojistné na zdravotní pojištění 78,3 486 ostatní osobní výdaje 30,0 487 OOV-svatby,+kytky ke svatebním obřadům 3,0 488 pojistné hrazené zaměstnavatelem 9,0 489 knihy,tisk,vzdělávací brožury 6,0 490 drobný hmotný dlouhodobý majetek 40,0 491 veřejnoprávní smlouva (MěÚ FM přestupky) 26,7 492 materiál 55,0 493 voda 3,0 494 elektřina 64,0 495 plyn 60,0 Stránka 7

8 496 telefony 20,0 497 bankovní poplatky 20,0 498 konzultační a právní služby, mandátní smlouva 100,0 499 udržovací poplatky za programy, aktivace programů 61,0 500 služby ( revize,popl. TV a rozhl, vývoz septiku,zprac.-pož.ochrana,.,ost.) 82,0 501 školení 20,0 502 obědy zaměstnanců 58,0 503 správce sítě- informatik, mzdy včetně sociálního a zdrav.p. 192,0 504 údržba a opravy přístrojů,ost.údržba 20,0 505 vkládání informací do programu - z katastru nemovitostí, územ.plán 40,0 506 cestovné 5,0 507 poštovné, známky 9,0 508 SMOPO-příspěvek (15,-Kč na občana,) 30,3 509 počít.programy 10,0 510 neinvestiční dotace sdružením, ATIC 13,0 511 popl.osa 3, fabia provoz -org materiál, pneu, oleje,údržba 20,0 517 benzín 30,0 518 Pojištění-zákonné, právní pomoc 6,0 519 dálniční známka 1, odd pojištění funkčně nespecifikované 52,6 524 pojištění majetku dle smlouvy 52, odd ostatní finanční operace 1328,4 528 daň z příjmu za obec 1018,4 529 DPH 310, odd Finanční vypořádání minulých let 31,2 535 vratka- dotace volby do MSK 31, odd 6409 ostatní činnost 1044,5 539 rezerva 1044, VÝDAJE CELKEM 52685, financování 546 přebytek hospodaření z minulých let ( zůstatky na BÚ), 4265,7 547 přijetí úvěru 20000,0 Stránka 8

Důvodová zpráva k rozpočtu PR v tis. v tis. Rozpočet 2015

Důvodová zpráva k rozpočtu PR v tis. v tis. Rozpočet 2015 Důvodová zpráva k rozpočtu PR v tis. v tis. Rozpočet 1 daňové příjmy 21288,7 0,0 0,0 0,0 21288,7 21981,9 2 daň z příjmu fyz. Osob ze závislé činnosti 3893,0 3893,0 4024 3 daň z příjmu fyzických osob -1,5

Více

Důvodová zpráva k návrhu rozpočtu 2016 Návrh rozp daňové příjmy 23085,2 dotace 3321,9 kapitálové příjmy 105,0 nedaňové příjmy 5784,4

Důvodová zpráva k návrhu rozpočtu 2016 Návrh rozp daňové příjmy 23085,2 dotace 3321,9 kapitálové příjmy 105,0 nedaňové příjmy 5784,4 Důvodová zpráva k návrhu rozpočtu Návrh rozp. 1 daňové příjmy 23085,2 2 daň z příjmu fyz. Osob ze závislé činnosti 4100,0 3 daň z příjmu fyzických osob -1,5 % 80,0 4 daň z příjmu fyzických osob ze SVČ

Více

VYHODNOCENÍ ROZPOČTU OBCE VELKÁ POLOM K 31.12.2014

VYHODNOCENÍ ROZPOČTU OBCE VELKÁ POLOM K 31.12.2014 VYHODNOCENÍ ROZPOČTU OBCE VELKÁ POLOM K 31.12.2014 Paragraf Položka Název Schválený v tis. Kč Rozpočtová změna Rozpočet po změnách v tis. Kč Skutečnost v tis. Kč PŘÍJMY třída I. Daňové 1111 Daň z příjmů

Více

Schválený rozpočet města Strakonice na rok 2016

Schválený rozpočet města Strakonice na rok 2016 Schválený rozpočet města Strakonice na rok 2016 Rozpočet příjmů ( v tis. Kč ) Org. Položka Text Rozpočet r. 2016 Daňové příjmy celkem: 291 210 Sdílené daňové příjmy: 223 500 2612, 4634 1111 DPFO - závislá

Více

Rozpočet Obce Hukvaldy na rok Příjmy. Financování

Rozpočet Obce Hukvaldy na rok Příjmy. Financování R Obce Hukvaldy na rok 2013 Příjmy v tis.kč PR RO.č.1 RO č.2 RO č.3 RO č.4 UR sk. daňové příjmy 19508,5 22 19530,5 19653,5 dotace 724,4 221-22,9 338,6 1261,1 1261,1 kapitálové příjmy 25,3 25,3 25,3 nedaňové

Více

Rozpis rozpočtu obce Bystřice na rok 2016

Rozpis rozpočtu obce Bystřice na rok 2016 Rozpis rozpočtu obce Bystřice na rok 2016 VÝDAJE v tis. Kč 2143 Informační centrum 100 2191 Mezinárodní spolupráce vztahy s obcemi sousedních států 200 2212 Silnice opravy a údržba komunálních komunikací

Více

Návrh rozpočtu na rok 2015

Návrh rozpočtu na rok 2015 Návrh rozpočtu na rok 2015 Příjmy Daňové příjmy: tis Kč Nedaňové tis Kč daň z příjmů fyz. osob-závislá činnost 1 500 z prodeje kulatiny a paliva 450 daň z příjmů fyz. osob-podnikatelé 300 za vodné a stočné

Více

Rozpis rozpočtu města Petřvaldu na rok 2016. Příjmy

Rozpis rozpočtu města Petřvaldu na rok 2016. Příjmy Rozpis rozpočtu města Petřvaldu na rok 2016 V souladu s 14 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů je proveden po schválení rozpočtu jeho rozpis,

Více

Důvodová zpráva schváleného rozpočtu 2016 PR v tis. v tis. Rozpočet 2016

Důvodová zpráva schváleného rozpočtu 2016 PR v tis. v tis. Rozpočet 2016 Důvodová zpráva schváleného rozpočtu PR v tis. v tis. 1 daňové příjmy 23085,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 23085,2 24712,9 2 daň z příjmu fyz. Osob ze závislé činnosti 4100,0 4100,0 4774,5 3 daň z příjmu fyzických

Více

Návrh rozpočtu Města Krásno na rok 2016 Příjmová část

Návrh rozpočtu Města Krásno na rok 2016 Příjmová část Příjmová část 1. 2. 3. 4. 5. řádek č. paragraf název položky, paragrafu druh příjmů DAŇOVÉ PŘÍJMY: 1 Daňové výnosy sdílené daně 7 300 000,00 2 daň z nemovitých věcí 600 000,00 3 Poplatek ze psů místní

Více

Rozpis návrhu rozpočtu obce Široká Niva na rok 2016 (v Kč) PŘÍJMY

Rozpis návrhu rozpočtu obce Široká Niva na rok 2016 (v Kč) PŘÍJMY Rozpis návrhu rozpočtu obce Široká Niva na rok (v Kč) PŘÍJMY Par. Pol. Název položky Návrh 1111 Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 1 520 000 1112 Daň z příjmů fyzických

Více

List3 Návrh rozpočtu na rok 2014 dle FIN 2-12. Stránka 1. Příjmy

List3 Návrh rozpočtu na rok 2014 dle FIN 2-12. Stránka 1. Příjmy Návrh rozpočtu na rok 2014 dle FIN 2-12 oddíl, paragraf Příjmy I. Daňové 30046 1111 z fyz. os. ze závislé činnosti 5600 1112 daň z příjmů OSVČ 500 1113 daň z př.fo z kapitálových výnosů 550 1121 z příjmů

Více

Rozpočet Obce Bánov na rok 2007

Rozpočet Obce Bánov na rok 2007 Rozpočet Obce Bánov na rok 2007 P ř í j m o v á č á s t Daňové příjmy celkem: 0000 15 788 000,- - daň z příjmu FO ze záv. čin. 3 900 tis. - daň z příjmu FO ze SVČ 270 tis. - daň z příjmu FO z kap. výn.

Více

Schválený rozpočet na rok 2014

Schválený rozpočet na rok 2014 Schválený rozpočet na rok 2014 PŘÍJMY ROZPOČTU položka částka v Kč text Příjem daní a poplatků 1111 900 000,00 daň z příjmů ze záv. čin. 1112 400 000,00 " ze sam. čin. 1113 90 000,00 daň z příjmů fyz.

Více

ROZPOČET NA ROK 2007 - PŘÍJMY

ROZPOČET NA ROK 2007 - PŘÍJMY ROZPOČET NA ROK 2007 - PŘÍJMY 1. Daně z příjmů fyz.osob ze závislé činnosti a funk.požitků - z příjmů fyz.osob ze samostatné výdělečné činnosti - z příjmů fyz.osob z kapitálových výnosů - z příjmů právnických

Více

Návrh rozpočtu 2013. Pol. Par. Příjmy Popis

Návrh rozpočtu 2013. Pol. Par. Příjmy Popis Návrh rozpočtu 2013 vize rozpočtu v tis.kč na r. 2013 Pol. Par. Příjmy Popis 1111 Daň z příjmů FO ze závislé činnosti 1800 dle předpokladu 1112 Daň z příjmů FO ze SVČ 360 dle předpokladu 1113 Daň z příjmů

Více

Návrh rozpočtu na rok 2012.

Návrh rozpočtu na rok 2012. Návrh rozpočtu na rok 2012. Příjmy: pol. Daňové příjmy pol. částka daň ze závislé činnosti 1111 2 900 000 daň z příjmů FO 1112 270 000 srážková daň, kap. výnosy 1113 290 000 daň z příjmů PO 1121 3 080

Více

Rozpočet města Horšovský Týn na rok 2013

Rozpočet města Horšovský Týn na rok 2013 Rozpočet města Horšovský Týn na rok 2013 Příjmy Příjmy daňové tis. Kč 66 155 1 Daň z příjmu FO ze ZČ (sdílená + motivační)... 11 800 2 Daň z příjmu FO (ze ZČ 30% + sdílená)...665 3 Daň z příjmu FO......

Více

Žádost o odkoupení části obecního pozemku Miroslavu Orsákovi. Žadatel vzal žádost zpět.

Žádost o odkoupení části obecního pozemku Miroslavu Orsákovi. Žadatel vzal žádost zpět. Program: 1. Majetkové věci P O Z V Á N K A na 8. veřejné zasedání Zastupitelstva obce Poteč které se uskuteční v pátek 2. března 2012 od 18. 00 hodin v zasedací místnosti Obce Poteč Prodej části obecního

Více

Obec Dětmarovice Rozpočet obce Dětmarovice - rok 2016

Obec Dětmarovice Rozpočet obce Dětmarovice - rok 2016 Obec Dětmarovice Rozpočet obce Dětmarovice - rok 2016 P Ř Í J M Y (v tis. Kč) A) Daňové příjmy a poplatky položka 1111 Daň z příjmů fyz.osob závislá činnost 2016 9 400 1112 Daň z příjmů fyz.osob z podnikání

Více

Příjmy. org par pol Popis rok 2009 rok 2016. Daňové příjmy+poplatky 45 954 000,00 Příjmy z poskytování služeb

Příjmy. org par pol Popis rok 2009 rok 2016. Daňové příjmy+poplatky 45 954 000,00 Příjmy z poskytování služeb Příjmy org par pol Popis rok 2009 rok 2016 1111 Daň z příjmů FO ze záv.činnosti 7 400 000,00 1112 Daň z příjmů FO ze sam.výděl.činnosti 1 500 000,00 1113 Daň z příjmů FO z kapitálových výnosů 860 000,00

Více

Schválený rozpočet města Mohelnice na rok 2015

Schválený rozpočet města Mohelnice na rok 2015 Schválený rozpočet města Mohelnice na rok 2015 REKAPITULACE SCHVÁLENÉHO ROZPOČTU NA ROK 2015 POL TEXT NÁVRH ROZPOČTU I. PŘÍJMY 1. Daňové příjmy 117 150 000,00 2. Nedaňové příjmy 17 100 500,00 3. Kapitálové

Více

Návrh rozpočtu Městyse Moravská Nová Ves na rok 2014-podrobné členění

Návrh rozpočtu Městyse Moravská Nová Ves na rok 2014-podrobné členění Návrh rozpočtu Městyse Moravská Nová Ves na rok 2014-podrobné členění PAR POL Popis Příjmy Výdaje základní Výdaje rozšířené Výdaje celkem 0000 Daňové příjmy - 1111 Daň z příjmů FO ze závislé činnosti 5

Více

ROZPOČET MĚSTA DUBÍ NA ROK 2012

ROZPOČET MĚSTA DUBÍ NA ROK 2012 ROZPOČET MĚSTA DUBÍ NA ROK 2012 Materiál pro jednání zastupitelstva města Dubí dne 14.12.2011 ROZPOČET MĚSTA DUBÍ NA ROK 2012 (v tis. Kč) PŘÍJMY 93 956,00 VÝDAJE 95 911,00 FINANCOVÁNÍ 1 955,00 1. PŘÍJMY

Více

Rozpočet obce na rok 2014 byl schválen na 37.veřejném zasedání Zastupitelstva obce Háj u Duchcova dne 24.4.2014 usnesením č.395/37/2014.

Rozpočet obce na rok 2014 byl schválen na 37.veřejném zasedání Zastupitelstva obce Háj u Duchcova dne 24.4.2014 usnesením č.395/37/2014. ROZPOČET OBCE HÁJ U DUCHCOVA ROK 2014 Rozpočet obce na rok 2014 byl schválen na 37.veřejném zasedání Zastupitelstva obce Háj u Duchcova dne 24.4.2014 usnesením č.395/37/2014. Karel Drašner starosta obce

Více

ROZPOČET MĚSTA VIZOVICE NA ROK 2015

ROZPOČET MĚSTA VIZOVICE NA ROK 2015 ROZPOČET MĚSTA VIZOVICE NA ROK ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY: Par: Pol: Rozpočet : 1111 Daň z příjmu FO ze závislé činnosti a funkčních požitků 10 600 000 1112 Daň z příjmu FO ze samostatné výdělečné činnnosti 600

Více

P Ř Í J M Y ÚZ položka

P Ř Í J M Y ÚZ položka ROZPOČET MĚSTA KAŠPERSKÉ HORY na rok 2015 v tisících Kč Rozpočet je zpracován na základě rozpočtového výhledu. SCHVÁLEN ZM dne 26. února 2015 P Ř Í J M Y ÚZ položka schválený rozpočet Daňové příjmy - celkem

Více

ROZPOČET MĚSTA KAŠPERSKÉ HORY NA ROK 2009

ROZPOČET MĚSTA KAŠPERSKÉ HORY NA ROK 2009 ROZPOČET MĚSTA KAŠPERSKÉ HORY NA ROK 2009 v tisících Kč P Ř Í J M Y ÚZ položka rozpočet Daňové příjmy - celkem 22250 daň z příjmu fyz.osob ze záv.čin. 1111 2800 daň z př.fyz.osob ze sam.výděl.čin. 1112

Více

Schválený rozpočet Města Horní Slavkov na rok 2012

Schválený rozpočet Města Horní Slavkov na rok 2012 Schválený rozpočet Města Horní Slavkov na rok 2012 Příjmová část - druhové členění (v tis.kč) třída ROZPOČET odbor druh NA ROK 2012 1 pol. DAŇOVÉ PŘÍJMY: OF 1111 daň z příjmů FO ze závislé činnosti a funkčních

Více

Rozpočet města Heřmanův Městec na rok 2012 Příjmy:

Rozpočet města Heřmanův Městec na rok 2012 Příjmy: Rozpočet města Heřmanův Městec na rok 2012 Příjmy: v Kč parag. polož. org. Daňové příjmy 1111 daň z příj. FO ze závislé činnosti 7 000 000 1112 daň z příj. FO - OSVČ 300 000 1113 daň z př. fyz. osob z

Více

Závěrečný účet obce Fryčovice k 31.12.2014 Rozpočtové příjmy 1) Třída 1 daňové příjmy

Závěrečný účet obce Fryčovice k 31.12.2014 Rozpočtové příjmy 1) Třída 1 daňové příjmy Závěrečný účet obce Fryčovice k 31.12.2014 Rozpočtové příjmy 1) Třída 1 daňové příjmy Návrh 1111 Daň z příjmů fyz.osob ze záv.činnosti 4 500 000,00 4 771 000,00 5 110 382,90 107,11 1112 Daň z příjmů fyz.osob

Více

Rozpočet na rok 2010 výdaje

Rozpočet na rok 2010 výdaje Rozpočet na rok 2010 výdaje ============================================================= v tis. Kč 1014 - Ozdravování speciálních plodin a zvláštní veterinární péče Likvidace ohnisek výskytu karanténních

Více

I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY návrh 2011 Paragraf Položka ORJ Text Kč

I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY návrh 2011 Paragraf Položka ORJ Text Kč 2/211 návrh rozpočtu MČ Praha-Suchdol - 211 prijmy 1/11 I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY návrh 211 Paragraf Položka ORJ Text Kč 1361 928 EO - rozhodnutí 1 1361 917 OVS - ověřování, Czechpoint, ostatní 25 1361 954

Více

Návrh rozpočtu města Miroslav na rok 2014

Návrh rozpočtu města Miroslav na rok 2014 Město Miroslav, nám. Svobody 1/1, 671 72 Miroslav IČO 00293164 PŘÍJMY Třída Obsah Tab. č. 1 Částka 1 Daňové příjmy 32 210 500,00 2 Nedaňové příjmy 8 802 000,00 3 Kapitalové příjmy 8 000,00 4 Přijaté transfery

Více

ROZPOČET MĚSTA HRÁDEK NAD NISOU PRO ROK 2015

ROZPOČET MĚSTA HRÁDEK NAD NISOU PRO ROK 2015 ROZPOČET MĚSTA HRÁDEK NAD NISOU PRO ROK 2015 Su OdPa Pol UZ Orj Org Příkazce operace Správce rozpočtu Rozpočet 2015 Daňové příjmy 78 325 500,00 231 xxx 1111 41 Daňz příjmu fyzických osob ze závislé činnosti

Více

Z á v ě r e č n ý ú č e t. O b c e D o l n í S t u d é n k y. z a r o k 2 0 1 2

Z á v ě r e č n ý ú č e t. O b c e D o l n í S t u d é n k y. z a r o k 2 0 1 2 Z á v ě r e č n ý ú č e t O b c e D o l n í S t u d é n k y z a r o k 2 0 1 2 Zpracoval: Vladimíra Šulová, správce rozpočtu Předkládá: Ing. Radim Sršeň starosta obce Zpracováno pro 12. zasedání zastupitelstva

Více

par., položka druh příjmu v Kč po třídách 1112 daň z příjmů fyzických osob 220 000 1113 daň z př. Fyzických osob - zvl.

par., položka druh příjmu v Kč po třídách 1112 daň z příjmů fyzických osob 220 000 1113 daň z př. Fyzických osob - zvl. Rozpočet na rok 2009 byl schválen na 28. zasedání ZO dne 17. 12. 2008. Příjmy původní součet par., položka druh příjmu v Kč po třídách 1111 daň z příjmů ze závislé činnosti 1 1112 daň z příjmů fyzických

Více

Příjmy celkem (č.ř. 1-40) 34 356 000 Kč Výdaje celkem (č.ř. 1-55) 31 293 000 Kč Financování (č.ř. 1-8) -3 063 000 Kč

Příjmy celkem (č.ř. 1-40) 34 356 000 Kč Výdaje celkem (č.ř. 1-55) 31 293 000 Kč Financování (č.ř. 1-8) -3 063 000 Kč NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA KOŠŤANY NA ROK 2010 Č.ř. Financování (třída 8 ) Návrh na rok 2010 1 Splátka dlouhodobého úvěru č.1-370 000 2 Splátka dlouhodobého úvěru č.2-530 000 3 Splátka dlouhodobého úvěru č.3-520

Více

Město Miroslav Náměstí Svobody 1, 671 72, Miroslav. za 3. čtvrtletí 2013

Město Miroslav Náměstí Svobody 1, 671 72, Miroslav. za 3. čtvrtletí 2013 Město Miroslav Náměstí Svobody 1, 671 72, Miroslav IČO 00293164, tel. 515 333 201,www.mesto-miroslav.cz, e-mail.urad@mesto-miroslav.cz R O Z B O R H O S P O D A Ř E N Í za 3. čtvrtletí 2013 V Miroslavi,

Více

MĚSTO BRUMOV-BYLNICE H. Synkové 942, 763 31 Brumov-Bylnice

MĚSTO BRUMOV-BYLNICE H. Synkové 942, 763 31 Brumov-Bylnice MĚSTO BRUMOV-BYLNICE H. Synkové 942, 763 31 Brumov-Bylnice Městský úřad Brumov-Bylnice Finanční odbor ROZPOČET MĚSTA BRUMOV - BYLNICE NA ROK 2015 V Brumově-Bylnici Zpracovala: Ing. Karla Mudráková Rozpočet

Více

Změna rozpočtu 2016 č. 1

Změna rozpočtu 2016 č. 1 Změna rozpočtu 2016 č. 1 0,00 0,00 0,00 SU OdPa Pol Orj Org Příkazce rozpočtu Správce rozpočtu NR 2016 úprava 1. změna 2016 Daňové příjmy 80 222 652,00 500 000,00 80 722 652,00 231 xxx 41 Daň z příjmu

Více

Rozpočet na rok 2014. a)příjmy. Daňové příjmy celkem: 13 571 000,00

Rozpočet na rok 2014. a)příjmy. Daňové příjmy celkem: 13 571 000,00 Rozpočet na rok 2014 a)příjmy paragraf RS položka RS název rok 2014 návrh 1111 Daň z příjmů fyz. osob ze záv.činnosti 2 600 000,00 1112 Daň z příjmů fyz. osob ze sam. výděl. činn. 300 000,00 1113 Daň z

Více

Návrh rozpočtu města Heřmanův Městec Příjmy: v Kč v Kč 2 013 2014 Daňové příjmy Nedaňové příjmy

Návrh rozpočtu města Heřmanův Městec Příjmy: v Kč v Kč 2 013 2014 Daňové příjmy Nedaňové příjmy Návrh rozpočtu města Heřmanův Městec Příjmy: v Kč v Kč parag. polož. org. 2 013 2014 Daňové příjmy 1111 daň z příj. FO ze závislé činnosti 7 000 000 10 000 000 1112 daň z příj. FO - OSVČ 250 000 300 000

Více

Návrh rozpočtu Města Bíliny na rok 2016

Návrh rozpočtu Města Bíliny na rok 2016 Návrh rozpočtu Města Bíliny na rok 2016 Tř. v tis. Kč 1. daňové příjmy 176 083 2. nedaňové příjmy 62 093 3. kapitálové příjmy 8 360 4. dotace 18 451 I. Příjmy celkem: 264 987 5. běžné výdaje 255 108 6.

Více

Rozpočet města Holešova na rok 2010. Příjmy. Odbor finanční - kap. 11

Rozpočet města Holešova na rok 2010. Příjmy. Odbor finanční - kap. 11 Rozpočet města Holešova na rok 2010 Příjmy ODDPA Popis schválený rozpočet ZM upravený rozpočet Odbor finanční - kap. 11 Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 20 400 20 400

Více

Obec OUDOLEŇ. Podpis starosty:. Razítko:

Obec OUDOLEŇ. Podpis starosty:. Razítko: Závěrečný účet roku 2005 Obec OUDOLEŇ Zveřejněn dne: 12.6.2006 Sejmut dne: 29.6.2006 Schválen obecním zastupitelstvem dne: Podpis starosty:. Razítko: Podpis místostarosty:. Příjmy: Paragraf Položka Rozpočet

Více

Běžné / kapitálové rozpočtové příjmy (v tis. Kč)

Běžné / kapitálové rozpočtové příjmy (v tis. Kč) Rozbor hospodaření města k 30.4. (v tis. Kč) Rekapitulace rozpočtových příjmů a výdajů k 30. 4. (v tis. Kč) Rozpočtové příjmy / výdaje Upravený k 30.4. % čerpání * běžné 190 518,80 190 518,80 65 018,26

Více

ROZPOČET NA ROK 2008 - P Ř Í J M Y. tis. Kč 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15.

ROZPOČET NA ROK 2008 - P Ř Í J M Y. tis. Kč 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. ROZPOČET NA ROK 2008 - P Ř Í J M Y tis. Kč 1. 2. 3. 4.. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 1. Daň z příjmů FO ze závislé činnosti a funkčních požitků Daň z příjmů FO ze SVČ Daň z příjmů FO z kapitálových

Více

N Á V R H R O Z P O Č T U N A R O K 2 0 1 6

N Á V R H R O Z P O Č T U N A R O K 2 0 1 6 Č.j.:18/R-2016 1. N Á V R H R O Z P O Č T U N A R O K 2 0 1 6 1111 Daň z příjmů FO ze záv.činnosti 1.200.000,- 1112 Daň z příjmů FO ze SVČ 280.000,- 1113 Daň z příjmů FO z kap.výnosů 140.000,- 1121 Daň

Více

Návrh rozpočtu obce Podlesí na rok 2016

Návrh rozpočtu obce Podlesí na rok 2016 Návrh rozpočtu obce Podlesí na rok 2016 ROZPOČET PŘÍJMŮ DAŇOVÉ PŘÍJMY 1111 daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti 2 100 000,00 1112 daň z příjmů fyzických osob ze samostatné činnosti 250 000,00

Více

Financování : Konto korentní úvěr 500,00 Počáteční stav 2 099,00 Celkem : 41 228,20

Financování : Konto korentní úvěr 500,00 Počáteční stav 2 099,00 Celkem : 41 228,20 Schválený rozpočet na rok 2004 (v tis. Kč) Příjmy: Daňové příjmy 16 050,00 Nedaňové příjmy 1 547,00 Dotace 18 574,20 Příjmy z dobývaného prostoru 100,00 Pitná voda 17,00 Mateřská škola 65,00 Základní škola

Více

Rozpočet města Nejdek na rok 2008 příloha č. 1. Výhledy města na roky 2009 až 2013 příloha č. 2

Rozpočet města Nejdek na rok 2008 příloha č. 1. Výhledy města na roky 2009 až 2013 příloha č. 2 Rozpočet města Nejdek na rok 2008 příloha č. 1 Výhledy města na roky 2009 až 2013 příloha č. 2 Projednáno finančním výborem dne 18. 02. 2008 Projednáno radou města dne 18. 02. 2008 Rozpočet Města Nejdek

Více

Návrh rozpočtu města Moravský Beroun na rok 2016

Návrh rozpočtu města Moravský Beroun na rok 2016 Návrh rozpočtu města Moravský Beroun na rok 2016 v tis. Kč PŘÍJMY CELKEM 75 270,700 Příjmy celkem bez financování 60 270,700 Třída 1 - daňové příjmy - celkem 42 808,000 30% z výnosu daně z příjmu - fyzické

Více

ROZPOČET MĚSTA KRÁLŮV DVŮR NA ROK 2015 - návrh

ROZPOČET MĚSTA KRÁLŮV DVŮR NA ROK 2015 - návrh Stránka 1 ROZPOČET MĚSTA KRÁLŮV DVŮR NA ROK 2015 - návrh Příjmy celkem 154 283,4 0,0 0,0 0,0 0,0 154 283,4 0,0 0,00 Běžné výdaje celkem 76 386,0 0,0 0,0 0,0 0,0 76 386,0 0,0 0,00 Kapitálové výdaje celkem

Více

212 - ROZBOR PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ - po v členění ODPA, ORG, POL (v Kč)

212 - ROZBOR PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ - po v členění ODPA, ORG, POL (v Kč) Licence: MUTE XCRGB212 / 203 (12032013 15:59 / 200908171050) 212 - ROZBOR PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ - po v členění ODPA, ORG, POL (v Kč) Období: 2014 IČO: Název: 00258415 Město Třemošná NS: 00258415 Město Třemošná

Více

Rozpočet města Horšovský Týn na rok 2015

Rozpočet města Horšovský Týn na rok 2015 Rozpočet města Horšovský Týn na rok 2015 Příjmy Příjmy daňové SR tis. Kč 75 874 1 Daň z příjmu FO ze ZČ (sdílená + motivační)... 12 309 2 Daň z příjmu FO (ze ZČ 30% + sdílená)... 1 030 3 Daň z příjmu FO......

Více

ROZPOČET MĚSTA PRO ROK 2016

ROZPOČET MĚSTA PRO ROK 2016 ROZPOČET MĚSTA PRO ROK 2016 0,00 SU OdPa Pol ÚZ Orj Org NR 2016 Daňové příjmy 80 222 652,00 231 xxx 1111 41 Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti 14 720 000,00 231 xxx 1112 41 Daň z příjmu fyzických

Více

ROZPOČET MĚSTA POČÁTKY na r. 2007 schváleno dne 21. prosince 2006 na 3. zasedání Zastupitelstva města Počátky

ROZPOČET MĚSTA POČÁTKY na r. 2007 schváleno dne 21. prosince 2006 na 3. zasedání Zastupitelstva města Počátky Stránka 1 ROZPOČET MĚSTA POČÁTKY na r. 2007 schváleno dne 21. prosince 2006 na 3. zasedání Zastupitelstva města Počátky k č.j.:2373/2006 Rozpočet Města Počátky na rok 2007 je navržen jako přebytkový (podle

Více

RO č. 64 2010 03-22 strana č.1

RO č. 64 2010 03-22 strana č.1 z 64. schůze Rady obce Hukvaldy, konané dne 22. 3. 2010 Číslo Usnesení Text usnesení Pro Proti Zdr. Zodp. Termín 64 1810 Bere na Kontrolu usnesení z 42. schůze rady ze dne 27.11.2008, z 52. schůze rady

Více

Plnění rozpočtu obce k 31.12.2013 a návrh rozpočtu 2014.

Plnění rozpočtu obce k 31.12.2013 a návrh rozpočtu 2014. Plnění rozpočtu obce k 31.12.2013 a návrh rozpočtu 2014. Paragraf Položka rozpočtové příjmy Plnění 2013 Návrh 2014 1111 daň z příjmu fyz. osob závislá činnost sdílená+1,5% motivace 5 541.45 5 600.00 1112

Více

Celkem 4 114 354,00 4 515 639,00 4 619 041,93 102,2899 Příjmy celkem 30 225 334,00 34 590 510,00 36 100 215,68 104,3645

Celkem 4 114 354,00 4 515 639,00 4 619 041,93 102,2899 Příjmy celkem 30 225 334,00 34 590 510,00 36 100 215,68 104,3645 Závěrečný účet obce Fryčovice k 31.12.2013 Rozpočtové příjmy 1) Třída 1 daňové příjmy Par. Pol. ÚZ Rozpočet Uprav.rozpočet Návrh skutečnost 2013 1111 Daň z příjmů fyz.osob ze záv.činnosti 4 500 000,00

Více

MČ Praha Kunratice: PLNĚNÍ PŘÍJMU A ČERPÁNÍ VÝDAJU 2014

MČ Praha Kunratice: PLNĚNÍ PŘÍJMU A ČERPÁNÍ VÝDAJU 2014 MČ Praha Kunratice: PLNĚNÍ PŘÍJMU A ČERPÁNÍ VÝDAJU 2014 PŘÍJMY ROZPOČTU 2014 (Skutečnost k 31.12.2014) PoložkaParagraf Rozpočtové příjmy RS RU Skutečnost % k RU Název tis. Kč tis. Kč Kč 1341 Poplatek ze

Více

Rozbor hospodaření za I. pol. 2008

Rozbor hospodaření za I. pol. 2008 Rozbor hospodaření za I. pol. 2008 Příjmy Rozpočet = 5 800 000 Kč Upravený Rozpočet = 5 905 360 Kč Plnění rozpočtu = 3 097 290,03 Kč Příjmy daňové 1111 daň z příj. fyzických osob ze ZČ 1112 daň z příj.

Více

OBEC VÝRAVA - návrh rozpočtu na rok 2015

OBEC VÝRAVA - návrh rozpočtu na rok 2015 OBEC VÝRAVA - návrh rozpočtu na rok 2015 Rozpis návrhu rozpočtu 2015 Rozpočet 2014 2015 návrh P Příjmy celkem 4388,89 4381,40 Tř.1 položka Daňové příjmy 4162,16 4214,00 1111 Daň z příjmu fyzických osob

Více

9. změna rozpočtu 2015 včetně plnění

9. změna rozpočtu 2015 včetně plnění 9. změna rozpočtu 2015 včetně plnění 0,00 0,00 0,00 0,00 Su OdPa Pol UZ Or j Org 8. změna rozpočtu 2015 úprava 9. změna rozpočtu 2015 Plnění 01-12/2015 % Daňové příjmy 86 791 863,78 0,00 86 791 863,78

Více

Příjmy. Výdaje. Financování

Příjmy. Výdaje. Financování Návrh rozpočtu města Bechyně pro rok 2011 Celkové příjmy rozpočtu ve výši : 155.808.410,- Kč Financování ve výši 14.219.400,- Kč Celkové zdroje ve výši 170.027.810,- Kč Běžné výdaje ve výši 85.304.100,-

Více

Návrh rozpočtu Města Žulová na rok 2016

Návrh rozpočtu Města Žulová na rok 2016 Návrh rozpočtu Města Žulová na rok 2016 P Ř Í J M Y Org. OdPa Pol Název v Kč Daňové příjmy 10 200,00 1111 Daň z příjmů fyzic.osob (ZČ) 2 000,00 1112 Daň z příjmů fyzic.(osvč) 80,00 1113 Daň z příjmů fyzických

Více

Příloha k usnesení zastupitelstva Obce Lánov ze dne 13.3.2008 příjmy Stránka 1 Rozpočet Obce Lánov na rok 2008 část příjmová plnění RZ

Příloha k usnesení zastupitelstva Obce Lánov ze dne 13.3.2008 příjmy Stránka 1 Rozpočet Obce Lánov na rok 2008 část příjmová plnění RZ Příloha k usnesení zastupitelstva Obce Lánov ze dne 13.3.2008 příjmy Stránka 1 Rozpočet Obce Lánov na rok 2008 část příjmová plnění RZ paragrafy za 12/07 č. 1 6171/3111 prodej pozemků 500,00 44.611 6171/2131

Více

Rozpočtovaná oblast výdajů

Rozpočtovaná oblast výdajů ZÁKLADNÍ PROVOZ MĚSTA 59 520 7 120 4 100 70 740 62 835 7 085 2 810 72 730 58 359 5 981 1 593 65 933 90,65 Místní správa - chod úřadu 34 285 600 1 900 36 785 35 255 550 170 35 975 32 350 566 156 33 071

Více

Na straně příjmů se jedná zejména o daňové příjmy, výnosy z místních a správních poplatků, neinvestiční dotace a příjmy z vlastních činností.

Na straně příjmů se jedná zejména o daňové příjmy, výnosy z místních a správních poplatků, neinvestiční dotace a příjmy z vlastních činností. Obec Dolní Bečva Komentář k rozpočtu na rok 2014 Rozpočet obce je finanční plán, který slouží k finančnímu a hospodářskému řízení obce. Rozpočet obce je sestaven na jeden kalendářní rok a je zpracován

Více

Rozpočet Města Nového Města nad Metují na r. 2016

Rozpočet Města Nového Města nad Metují na r. 2016 Rozpočet Města Nového Města nad Metují na r. 2016 PŘÍJMY VÝDAJE ROZDÍL FINANCOVÁNÍ 152 400 000 Kč 170 200 000 Kč - 17 800 000 Kč 17 800 000 Kč Na úhradu schodku hospodaření budou použity přebytky hospodaření

Více

P Ř Í J M Y. Upravený rozpočet Obce Dolany na rok 2010 dle rozpočtových opatření č. 9/2010. 400 000,00 Kč. z toho: vodné. 145 130,00 Kč.

P Ř Í J M Y. Upravený rozpočet Obce Dolany na rok 2010 dle rozpočtových opatření č. 9/2010. 400 000,00 Kč. z toho: vodné. 145 130,00 Kč. P Ř Í J M Y vodní hospodářství 424 100,00 Kč z toho: vodné 400 000,00 Kč 24 100,00 Kč vratka přepl.popl.za odběr podzemních vod r.2009 odpadové hospodářství z toho: poplatek za komunální odpad cena za

Více

Schválený rozpočet na rok 2016 PŘÍJMY ROZPOČTU

Schválený rozpočet na rok 2016 PŘÍJMY ROZPOČTU PŘÍJMY ROZPOČTU Text PŘÍJEM v tisících Kč Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti - zálohová 3 000 Daň z příjmů fyzických osob ze samostatně výdělečné činnosti 80 Daň z příjmů fyzických osob ze

Více

NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2016

NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2016 NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2016 PŘÍJMY 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti 2 600 000,-Kč 1112 Daň z příjmu fyzických osob z jejich podnikání OSVČ 130 000,-Kč 1113 Daň z příjmu fyzických osob

Více

OBEC ŘÍPEC - rozpočet na rok 2012 - schválen ZO dne 28. 12. 2011

OBEC ŘÍPEC - rozpočet na rok 2012 - schválen ZO dne 28. 12. 2011 OBEC ŘÍPEC - rozpočet na rok 2012 - schválen ZO dne 28. 12. 2011 I. Rozpočtové příjmy 0 Kč Poznámka Položky 1111 Daň z příjmů fyz. osob ze záv. činn. 500 000,00 Fú-609,617,2612,4634 1112 Daň z příjmů fyz.

Více

N Á V R H R O Z P O Č T U

N Á V R H R O Z P O Č T U strana : 1 2212 Silnice 2212 0000 5139 00000000 Nákup materiálu jinde nezařaze 5000.00 2212 0000 5156 00000000 Pohonné hmoty a maziva 1000.00 2212 0000 5169 00000000 Nákup ostatních služeb 5000.00 Org:

Více

Rozpočet obce na rok 2015

Rozpočet obce na rok 2015 Rozpočet obce na rok 2015 Základní běžný účet Příjmy : rozp.skl. 1111 Daň z příjmů FO ze závislé činnosti 3 000 000,00 1112 Daň z příjmů FO ze samostatné činnosti 80 000,00 1113 Daň z příjmů FO z kap.

Více

SCHVÁLENÝ ROZPOČET MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA-ZLIČÍN NA ROK 2016

SCHVÁLENÝ ROZPOČET MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA-ZLIČÍN NA ROK 2016 SCHVÁLENÝ ROZPOČET MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA-ZLIČÍN NA ROK 2016 Rozpočet městské části je základním finančním plánem, jímž se řídí financování potřeb městské části. Je sestavován pouze na období jednoho kalendářního

Více

NÁVRH ROZPOČTOVÉHO OPATŘENÍ Č.2/2013 K ROZPOČTU MĚSTA BOJKOVICE NA R. 2013

NÁVRH ROZPOČTOVÉHO OPATŘENÍ Č.2/2013 K ROZPOČTU MĚSTA BOJKOVICE NA R. 2013 NÁVRH ROZPOČTOVÉHO OPATŘENÍ Č.2/2013 K ROZPOČTU MĚSTA BOJKOVICE NA R. 2013 PŘÍJMY rozpočt. opatření rozpočt. opatření rozdíl Daň z příjmu FO - závislá činnost 8 500 000,00 8 500 000,00 0,00 Daň z příjmu

Více

Rozpočet - rok 2016 - Obec Chvalovice

Rozpočet - rok 2016 - Obec Chvalovice Rozpočet - rok 2016 - Obec Chvalovice ODD.PAR.POL. org. UZ Schválený rozpočet PŘÍJMY 2015 88 228 700,00 Kč daně a poplatky 1111 1 400 000,00 Kč daň z příjmu fyzických osob 1112 50 000,00 Kč daň z příjmu

Více

Rozpočet města Varnsdorf na rok 2010

Rozpočet města Varnsdorf na rok 2010 Rozpočet města Varnsdorf na rok 2010 1) Příjmy - Výdaje - Financování Příjmy 263 792 400 Kč Výdaje 313 792 400 Kč Rozdíl -50 000 000 Kč Rozpočet je postaven jako schodkový, schodek bude kryt finančními

Více

Příjmy celkem 28 865 860

Příjmy celkem 28 865 860 ROZPOČET 2007 PŘÍJMY 1111 Daň z příjmů FO ze záv.čin. 1 050 000 1112 Daň z příjmů FO ze SVČ 700 000 1113 Daň k příjmů z kap.výnosů 50 000 1121 Daň z příjmů práv.osob 1 000 000 1122 Daň z příjmů práv.os.

Více

1. ZMĚNA ROZPOČTU 2011 poř. číslo Su Au paragraf položka ÚZ organiz

1. ZMĚNA ROZPOČTU 2011 poř. číslo Su Au paragraf položka ÚZ organiz 1. ZMĚNA ROZPOČTU 211 poř. číslo Su Au paragraf položka ÚZ organiz Příkazce orj ace operace Správce rozpočtu Rozpočet 211 1.změna rozpočtu 211 Rozpočet po změně Daňové příjmy 66 624-165 66 459 231 61 xxx

Více

Příloha č. 1: Schválený rozpočet Obce Rožná na rok 2015

Příloha č. 1: Schválený rozpočet Obce Rožná na rok 2015 Příloha č. 1: Schválený rozpočet Obce Rožná na rok 2015 Příjmy tis. Kč Pol. Schválen Správní poplatky ověřování, změna TP,... 1361 10 Místní poplatky: psi 1341 13 systému...) vstupné 1344 1 už.veř.prostranství

Více

MĚSTO TIŠNOV nám. Míru 111, 666 19 Tišnov, IČ: 00282707 NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2014

MĚSTO TIŠNOV nám. Míru 111, 666 19 Tišnov, IČ: 00282707 NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2014 MĚSTO TIŠNOV nám. Míru 111, 666 19 Tišnov, IČ: 00282707 NÁVRH ROZPOČTU NA ROK Příjmy a výdaje DAŇOVÉ PŘÍJMY 85 692,6 96 920,0 97 926,0 105 660,0 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY 23 268,6 22 700,0 24 044,1 22 504,0 KAPITÁLOVÉ

Více

Rozpočtové výdaje - 2012

Rozpočtové výdaje - 2012 Rozpočtové výdaje - 2012 Popis Kč 1031 5137 Drobný hm. majetek 0,00 1031 5139 Nákup materiálu jinde neuvedený - stromky 15 000,00 1031 5156 Pohonné hmoty a maziva 5 000,00 1031 5169 Nákup ostatních služeb-těžební

Více

Su paragraf položka ÚZ Orj Org 6. změna 2014 Plnění 1-12/2014 % úprava 7. změna 2014

Su paragraf položka ÚZ Orj Org 6. změna 2014 Plnění 1-12/2014 % úprava 7. změna 2014 7. změna rozpočtu města 2014 Su paragraf položka ÚZ Orj Org 6. změna 2014 Plnění 1-12/2014 % úprava 7. změna 2014 Daňové příjmy 85 545 716,72 92 746 487,69 108,42 6 363 000,00 91 908 716,72 231 xxx 1111

Více

ROZBOR HOSPODAŘENÍ OBCE POTEČ ZA ROK 2012 P Ř Í J M Y

ROZBOR HOSPODAŘENÍ OBCE POTEČ ZA ROK 2012 P Ř Í J M Y ROZBOR HOSPODAŘENÍ OBCE POTEČ ZA ROK 2012 P Ř Í J M Y DANĚ Daň z příjmu fyz. os ze závislé činnosti... 1.155.410,43Kč Daň z př. fyz. osob se SVC... 160.730,35Kč Daň z příjmu fyz. osob z kapit. výnosů...

Více

Schválený rozpočet města Uherský Brod pro rok 2016

Schválený rozpočet města Uherský Brod pro rok 2016 OrJ Schválený rozpočet města Uherský Brod pro rok 2016 Příjmy OdPa SpPo Skupina 1 - Daňové příjmy Schválený rozpočet 2016 v Kč 2301 0000 1111 DPFOZČ, Daň z příj.fyz.osob ze závis.č 33 000 000 2302 0000

Více

112 daňové příjmy 65784 04 1121 právnické osoby 61000 04 1122 právnické osoby za obce 4784 04 121 DPH 134300

112 daňové příjmy 65784 04 1121 právnické osoby 61000 04 1122 právnické osoby za obce 4784 04 121 DPH 134300 Rozpočet města Kroměříže na rok 2015 platný po 28.5. 1 rozpis rozpočtu - druhové třídění 2015 odb. Třída I. 111 daňové příjmy 79700 04 1111 závislá činnost a funkční požitky 65500 04 1112 samostatná výdělečná

Více

Závěrečný účet obce Troubelice za rok 2010

Závěrečný účet obce Troubelice za rok 2010 Obec TROUBELICE 783 83 Troubelice 352 tel./fax: +420 585 032 108 e mail: troubelice@troubelice.cz www.troubelice.cz Závěrečný účet obce Troubelice za rok 2010 Údaje o obci: Obec Troubelice Adresa: Troubelice

Více

Na straně příjmů Na straně výdajů Kapitálový rozpočet

Na straně příjmů Na straně výdajů Kapitálový rozpočet Rozpočet je finanční plán, který slouží k finančnímu a hospodářskému řízení obce. Rozpočet obce je sestaven na kalendářní rok. Základním právním předpisem pro tvorbu, obsah a funkci rozpočtu obce je zákon

Více

Příjmy. Rozpočet 2015. Rozpočet je schvalován v příjmové části na položky a ve výdajové části na paragrafy.

Příjmy. Rozpočet 2015. Rozpočet je schvalován v příjmové části na položky a ve výdajové části na paragrafy. Rozpočet je schvalován v příjmové části na položky a ve výdajové části na paragrafy. Městys Křtiny Křtiny 26 679 05 Křtiny Návrh rozpočtu IČO: 00280429 2015 Rozpočet 2015 Příjmy pol. Popis v Kč 1111 Daň

Více

1111 daň ze závislé 951.714,14 Kč Zvýšení oproti roku 2010 o cca 65 tis. Kč

1111 daň ze závislé 951.714,14 Kč Zvýšení oproti roku 2010 o cca 65 tis. Kč 1 Komentář k příjmům 1111 daň ze závislé 951.714,14 Kč Zvýšení oproti roku 2010 o cca 65 tis. Kč 1112 daň z příjmu FO 180.847,11 Kč snížení oproti roku 2010 o cca 127 tis. Kč rok 2008 cca 399 tis. Kč rok

Více

Městys Častolovice. Návrh rozpočtu na rok 2011 Podklad pro veřejné jednání OZ dne 9.3.2011

Městys Častolovice. Návrh rozpočtu na rok 2011 Podklad pro veřejné jednání OZ dne 9.3.2011 Městys Častolovice Návrh rozpočtu na rok 2011 Podklad pro veřejné jednání OZ dne 9.3.2011 Rozpočtové příjmy 0000 1111 Daň z příj.fyz.osob ze závis.činnosti v tis. Kč 2.000 0000 1112 Daň z příj.fyz.os.ze

Více

Návrh rozpočtu obce Študlov na rok 2015 závazným ukazatelem je paragraf

Návrh rozpočtu obce Študlov na rok 2015 závazným ukazatelem je paragraf paragraf položka Příjmy v tis. Návrh rozpočtu obce Študlov na rok 2015 závazným ukazatelem je paragraf 1111 Daň z příjmu fyz. osob ze závislé činn. 914 1112 Daň z příjmu fyz. osob ze samost. výděl. činn.

Více

Schválený rozpočet pro rok 2016 VÝDAJE

Schválený rozpočet pro rok 2016 VÝDAJE 1014 2141 2212 2219 Ozdravování hospodářských zvířat - zatoulaní psi ( pobyt v útulku,veterinární péče) 25 000 - dar útulek Němčovice 5 004 Informační středisko - mzdové náklady 482 000 - DHDM stojan na

Více

Závazné ukazatele rozpočtu

Závazné ukazatele rozpočtu 1 MĚSTO DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM Schválený rozpočet města Dvůr Králové nad Labem na rok 2015 po tabulka č.1: rozpočtu města na rok 2015 v členění dle jednotlivých organizačních jednotek rozpočtu ORJ Druh

Více

Schválený rozpočet 2014. Název. Stránka 1. Položka. Oddíl, Org.

Schválený rozpočet 2014. Název. Stránka 1. Položka. Oddíl, Org. Org. Z D R O J E 1111 Daň ze záv. činnosti 6200,000 1112 Daň z příjmu FO - OSVČ 250,000 1113 Daň ze záv.činn.srážková 600,000 1121 Daň z příjmu PO 5300,000 1122 Daň z příjmu PO - placená obcí 650,000 1211

Více

ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY V KČ OdPa Pol Text Rozpočet běžný Rozpočet kapitál. 0000 1111 Daň z příjmů fyzických osob ze záv.čin. a fun.pož.

ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY V KČ OdPa Pol Text Rozpočet běžný Rozpočet kapitál. 0000 1111 Daň z příjmů fyzických osob ze záv.čin. a fun.pož. Licence: D59N Rozpočet města Nová Role na rok 2016 Vyvěšeno: 11. 12. 2015 Sejmuto: 28. 12. 2015 v členění OdPa, Pol. Schválený v ZMě (v Kč) ZBÚ KB 231.0100+ZBÚ ČSOB 231.0180 00254819 Město Nová Role ROZPOČTOVÉ

Více